Page 1

Arkitektafélag Íslands 25800 2450

6.497.400 kr.

Rekstraráætlun 2010-2011 Áætlun 2010-2011 6.272.000 kr. 1.250.000 kr. 750.000 kr.

Áætlun 2009-2010 7.900.000 kr.

Árið 2008-2009 6.404.551 kr.

500.000 kr. 6.500.000 kr.

724.672 kr. 2.895.161 kr.

26.112.000 kr. 14.900.000 kr.

10.024.384 kr.

Rekstrartekjur Félagsgjöld fullgildir félagar útgáfugjald útgáfugjald (félagar án félagsgjalda) Seldar bækur Aðrar tekjur Tekjur af samkeppnum Tekjur af Leonardoverkefni

1.500.000 kr. 2.940.000 kr. 13.400.000 kr.

Samtals Rekstrargjöld Kostnaðarverð seldra bóka Laun og launatengd gjöld

8.500.000 kr.

3.840.000 kr.

1.980.000 kr. 960.000 kr.

1.800.000 kr.

609.250 kr. 10.939.774 kr.

Húsnæðiskostnaður Annar fastur rekstrarkostnaður Annar rekstrarkostnaður Kostnaður við heimasíðu og tímarit Kostnaður vegna Leonardo verkefnisins

10.500.000 kr.

7.328.384 kr.

1.250.000 kr. 13.400.000 kr.

Samtals

26.090.000 kr. 16.140.000 kr.

18.877.408 kr.

-1.240.000 kr.

-8.853.024 kr.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld Vaxtatekjur Vaxtagjöld

500.000 kr.

1.190.187 kr. 2.121 kr

Samtals

500.000 kr.

1.188.066 kr.

-740.000 kr.

-7.664.958 kr.

Hagnaður (tap) fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld Samtals

Hagnaður (tap) ársins Samtals


Áætlun 2008-2009 6.250.000 kr

Árið 2007-2008 9.399.716 kr

11.550.000 kr

2.594.486 kr 11.921.865 kr

17.800.000 kr

23.916.067 kr

11.400.000 kr

2.214.774 kr. 10.682.114 kr.

10.500.000 kr

8.866.710 kr.

21.900.000 kr

21.763.598 kr

-4.100.000 kr.

2.152.469 kr.

550.000 kr

917.531 kr 7.029 kr

550.000 kr

910.502 kr

-3.550.000 kr.

3.062.971 kr.


http://ai.is/wp-content/uploads/2010/11/Rekstrar%C3%A1%C3%A6tlun-2010-2011  

http://ai.is/wp-content/uploads/2010/11/Rekstrar%C3%A1%C3%A6tlun-2010-2011.pdf

http://ai.is/wp-content/uploads/2010/11/Rekstrar%C3%A1%C3%A6tlun-2010-2011  

http://ai.is/wp-content/uploads/2010/11/Rekstrar%C3%A1%C3%A6tlun-2010-2011.pdf

Advertisement