Page 1


http://www.ai.is/media/verkefni/Efnisval_og_Atvinnuskopun_1996  

http://www.ai.is/media/verkefni/Efnisval_og_Atvinnuskopun_1996.pdf