Page 1

-QUÈ ÉS LA INFORMÀTICA? La informàtica és la tècnica basada en l'enginyeria de la informació, que en aplicar-se, pot abastar l'estudi i sistematització del tractament de la informació, i les seves diverses formes d'automatitzar.

-PARTS D’UN ORDINADOR: MEMÒRIA: En informàtica, la memòria es refereix a part dels components que formen part d'un ordinador. Són dispositius que retenen dades informàtiques durant algun interval de temps. Les memòries d'ordinador proporcionen una de les principals funcions de la computació moderna, la retenció o emmagatzematge d'informació. És un dels components fonamentals de totes les computadores modernes que, acoblats a una unitat central de processament, implementa el fonamental del model d'ordinador d'Arquitectura de von Neumann, usat des dels anys 1940. UNITAT’S D’ENTRADA I D’EIXIDA: -Dispositius d’Entrada: Aquests dispositius permeten a l'usuari de l'ordinador introduir dades, ordres i programes en el CPU. El dispositiu d'entrada més comú és un teclat similar al de les màquines d'escriure. La informació introduïda amb el mateix, és transformada per l'ordinador en models recognoscibles. Les dades es llegeixen dels dispositius d'entrada i s'emmagatzemen en la memòria central o interna. Els Dispositius d'Entrada, converteixen la informació en senyals elèctrics que s'emmagatzemen a la memòria central. Ex: teclat, ratolí, micròfon, scanner... -Dispositius de Salida: Aquests dispositius permeten a l'usuari veure els resultats dels càlculs o de les manipulacions de dades de l'ordinador. El dispositiu de sortida més comuna és la unitat de visualització (VDU, acrònim de Video Display Unit), que consisteix en un monitor que presenta els caràcters i gràfics en una pantalla semblant a la del televisor. Ex: pantalla, impressora, fax, auriculars... LA UNITAT CENTRAL DE PROCESSAMENT, UCP O CPU: La unitat central de processament, UCP o CPU és el component del computador i altres dispositius programables, que interpreta les instruccions


contingudes en els programes i processa les dades. Els CPU proporcionen la característica fonamental de l'ordinador digital (la programabilitat) i són un dels components necessaris trobats en les computadores de qualsevol temps, juntament amb l'emmagatzematge primari i els dispositius d'entrada / sortida.

BUS: És un sistema digital que transfereix dades entre els components d'un ordinador o entre ordinadors.

-ARQUITECTURA VON NEUMANN: L'arquitectura de von Neumann és la d'un ordinador amb un sistema d'emmagatzematge principal on es guarden tant les instruccions com les dades. Les primeres màquines de computació treballaven amb programes fixos. Els termes 'arquitectura de von Neumann' i 'ordinador de programa emmagatzemat' són generalment utilitzats de manera intercanviable. No obstant això, el concepte d'arquitectura Harvard s'hauria esmentar com un disseny que emmagatzema el programa en una forma fàcilment modificable, però utilitzant el mateix emmagatzematge pel que fa a dades generals. Un disseny de programa emmagatzemat també permet que els programes es modifiquin mentre s'executen. Una primera motivació perquè això fos possible era la necessitat d'un programa autoextensible, que s'havien de fer manualment en primers dissenys. Hi ha desavantatges al disseny de von Neumann. En alguns dissenys informàtics de programa emmagatzemat simples, un programa que funciona malament es pot fer malbé a ell mateix, altres programes, o el sistema operatiu, possiblement conduint a una caiguda accidental del sistema. Una sobrecàrrega de memòria intermèdia és un exemple molt comú de tal funcionament defectuós. L'habilitat per a programes per crear i modificar altres programes és també freqüentment explotada per programari maliciós.


-DIFERÈNCIES ENTRE maquinari (hardware) I PROGRAMARI (SOFTWARE). -Maquinari: és Físic (és tangible) -Programari: no és Físic (no es pot veure) -Maquinari: no està en un programari -Programari: si està en un maquinari -Maquinari: la informació viatja el més ràpid possible, i la velocitat no depèn del programari, més aviat depèn d'un altre maquinari (busos) -Programari: la rapidesa de la informació depèn de la velocitat del maquinari (frecuecia de rellotge) i depèn també de tots els programari més estiguin funcionant. -Maquinari: té vida útil -Programari: no té vida útil (mai es feta a perdre)

-Maquinari: no es baixen per internet -Programari: es poden baixar per internet Exemples de maquinari: 1. Monitor 2. CPU 3. teclat 4. ratolí 5. scanner 6. impressora Exemples de Programari: 1. Windows XP 2. Nero 3. Programari d'àudio 4. Microsoft Visual Basic 5. Messenger 6. Norton Antivirus 7. Photosow 8. Windows Media Player


PERIFERICS En informàtica, es denomina perifèrics als aparells o dispositius auxiliars i independents connectats aa la unitat central de processament d'una computadora. Es consideren perifèrics tant a les unitats o dispositius a través dels quals l'ordinador es comunica amb el món exterior, com als sistemes que emmagatzemen o arxiven la informació, servint de memòria auxiliar de la memòria principal.

Autoavaluació Correcte Incorrecte Identificació de Perifèrics gener 10 0 Identificació de Perifèrics 2 Definició de Perifèrics 1 Definició de Perifèrics 2 Programari Informàtic Classificació del programari Memòria interna ROM Memòria interna RAM

AUTOAVALUACIÓ

Identificació de perifèrics 1 Identificació de perifèrics 2 Definició de perifèrics 1 Definició de perifèrics 2 Programari Informàtic Classificació del programari Memòria interna ROM Memòria interna RAM

CORRECTES

INCORRECTES

10 8 3 4 8 7 4 4

0 1 2 1 2 2 1 3


La informàtica  

Activitat de classe, sobre la informàtica

Advertisement