Ylioppilaslehti Aino 2/2017

Page 1

2


AIN O 2 /2017


KO RPAK IN KU VA ES SE E S.3 6


Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö

Teollisuuden ja tekniikan korkeakoulujen yhteistyötä Collaboration between Industrial Companies and Aalto University Säätiö myöntää apurahoja opinnäytetöihin. Toiminta perustuu säätiölle tehtyihin lahjoituksiin ja säätiön pääoman tuottoon. Yritykselle lahjoitus on edullinen ja kevyt tapa osallistua tutkimukseen. Opiskelijalle tukisäätiön apuraha tarjoaa vaihtoehtoisen tavan rahoittaa diplomityö.

Kuva: Ilkka Törmä

The Foundation for Aalto University Science and Technology awards MSc and PhD thesis grants and supports the research and teaching of technical disciplines at Aalto University. For Companies the Foundation offers an easy and low-cost way of research collaboration. Companies donating to the Foundation can target specific fields of science.

4


We are looking for enthusiastic students for full time internship positions. We’re looking for future leaders. Idea generators. And strategic thinkers. Put your degree and skills to work. We’ll help you build the roadmap that’s right for your career – including a few twists and turns to keep things interesting. If you have passion, a brilliant mind and an appetite to grow every day, this is the place for you. accenture.fi/tyopaikat

Accenture Suomi

@AccentureFI

@accenturefi

5


AIN O 2 /2017

S.2 0

S.3 0

S.1 4

9

LAHJUS

16

TAIDE OSTOSKORISSA

42

ESSEE: ILKEYDEN AIKA

10

MIELIPIDEAUTOMAATTI

20

JAFFA 38,48 – MIES IRC-GALLERIAN TAKAA

45

TUKIOPE

12

SELKÄ SEINÄÄ VASTEN – DEREK HOLZER

30

KASVOJEN MENETYS

47

REHTORIKSI AALTOON?

36

KUVAESSEE – HELEN KORPAK

6


PÄ ÄK IRJ OI TU

S

ANT E E KS IANTO KO S K A A N E I O L E L I I A N M YÖ H Ä I S TÄ PY Y TÄ Ä A N T E E K S I .

IRC-Gallerian perustajan Jari Jaannon tarina jäi vaivaamaan mieltäni. Kun juttua olisi jo pitänyt kirjoit­taa, huomasin tuijottavani kerta toisensa jälkeen Galle­ria­s­-

"En odota, että annat anteeksi minulle, mutta toivon, että edes kuulet anteeksipyyntöni", hän sanoi. Kiusaamisen loputtua olin nimittäin alkanut kyseenalaistaa, tapahtuiko sitä ollenkaan. Olinko sitten­

ta Jaannon lapsuudenkuvia, joissa hän esiintyi pul­lon­-

kin itse vain liian herkkä? Ehkäpä jopa ­itsekeskeinen

pohjalasit silmillä. Kuvittelin 1980-luvun futiskentän

ajatellessani, että huomio kohdistui mi-

kusipäät huutamassa Nörtti! Anteeksi Jaffa, maailman

nuun? Anteek-

puolesta, teki mieleni sanoa.

sipyyntö oli varmistus sii-

Jari Jaanto löysi 1990-luvulla turvan tietokoneista

tä, että tapahtunut oli

ja internetistä. Ysärin netti oli alkeellinen, yksiulottei-

totta

nen ja anonyymi. Siitä kiinnostuneita saatettiin kiu­sa-

muillekin kuin

ta, mutta kotioven sai sentään piinaajien edessä kiin­ni.

minulle. Kuulin,

Nettikiusaaminen oli Jaffan nuoruudessa tuntematonta,

ja kaikki oli

mutta nykyään pahimmillaan edes kotona ei pääse pa-

anteeksi-

koon kiusaamista.

annettu.

Olin kuusitoista ja istuin kesäterassilla, kun ystävä­‑

Yliopisto on

ni soitti ja kysyi, olenko käynyt Facebookissa muuta­

monelle armah-

maan päivään. En ollut. Kävin siellä vasta silloin täl-

dus ja mahdol-

löin, sillä IRC-Galleriasta irtautuminen oli vielä käyn-

lisuus uuteen

nissä. Olin lähtenyt lukioon toiselle puolelle kaupun-

identiteettiin.

kia, koska en enää jaksanut naljailua. Kesä oli iha-

Pikku-

na, ja luulin kaiken olevan jo takanapäin. Sitten löysin

paikkakunnan

Facebook-seinältäni kuvakaappauksen blogistani nöy-

­kroonisesti kiu-

ryyttävien saatesanojen kera. Minulla ja kirjoittajalla

satun leiman voi

oli ainakin sata yhteistä Facebook-kaveria, ja julkaisun

karistaa, vaik-

näkivät kaikki. Olin jo lähtenyt koulusta, mutta kiusaa­-

ka se olisikin

jat saivat minut kiinni kesäterassilla.

syväl-

Minä ja Jaffa olemme molemmat googlanneet van-

lä. Myös kiu-

hoja koulukavereita. Google-haut ovat yrityksiä etsiä

saajaa ta-

todisteita sille, mitä vanhemmat sanoivat lohduttaes-

pahtunut

saan – että ne, jotka uskottelevat ettei sinusta tule mi-

saattaa vai-

tään, harvoin onnistuvat itse elämässä. Halusin us-

vata yhtä

koa siihen, mutta eihän se tietenkään pitänyt paikkaan­-

lailla.

sa. Kiusaajista monella meni hyvin. Eikä sekään lopul­-

Jos kuulut jälkim-

ta lohduttanut, että joku toinen oli tyytymätön elä-

mäisiin, avaa suusi,

määnsä. Nyt tosin tiedän, mikä lohduttaa.

vaikka siitä olisi vuosia.

Muutama vuosi sitten törmäsin festivaaleilla van-

Se on suurin lahja ja lohdutus,

haan kiusaajaani ja tervehdin. Hän käänsi selkänsä mi-

jonka voit antaa kiusatulle – ja samal-

nulle. Hieman myöhemmin kohtasin bileissä samaan

la itsellesi.

porukkaan aikoinaan kuuluneen toisen ilkeilijän. Hän puolestaan halusi jutella.

Tässä numerossa kerromme kipeitä

KUVA DORA DALILA

TÄ M Ä N L E H D E N kansijuttua varten haastattelemani

tarinoita kiusaamisesta.

EMILIA MÄENMAA PÄÄTOIMITTAJA

7


AIN O 2 /2017

TR EN DITU TK A

2 /201 7

M I K Ä O N T R E N D I K Ä S TÄ N Y T G O O G L E ?

Päätoimittaja

Pornon katselu on nyt trendikästä naisillakin–Kotimaa–Ilta-Sanomat.

Emilia Mäenmaa

Miehuuden pohtiminen on nyt trendikästä–Kotimaa–Helsingin Sanomat.

Toimi t u s s ihteeri

Volgansienitee on nyt kombutsaa! Näin valmistat trendikästä...–Yle.

Kiira Koskela

Askartelu on nyt trendikästä kotoilua–"Nykyisin ei ole noloa harrastaa...

Ar t D i r ec tor

Jakaminen on nyt trendikästä–Uusi talous nousee–Suomenmaa.

Viivi Prokofjev

TSTV–TS Koti–Vihersisustaminen on nyt trendikästä. Lähituotanto on trendikästä juuri nyt!–IlpoNurmenniemi–Uusi Suomi.

Kir j o i t t ajat

Aiotko ryhtyä yrittäjäksi? Kahdeksan trendikästä alaa...–Talouselämä

Ida Martela

Mikä on ruoassa trendikästä nyt?–Aihe vapaa–Vauva.fi

Victoria Odum, Annaleena Puska Johanna Vierros

Kuvat Dora Dalila Ulla Donner Jaakko Kahilaniemi Helen Korpak Mikko Rikala Ilkka Saastamoinen VIIVI PROKOFJEV

Kaarina Tammisto Petri Vanhanen

Ku s t a n t a ja

M I E H I S TÖ

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY

Toimi t u s n e u v osto Anna Brotkin, Hanna Kahranaho, Arja Karhumaa, Tero Kartastenpää, Rosa Nylén, Antti Pikkanen, Anni Rahiala, Aurora Rämö

Ilm o i t u s my ynti Pirunnyrkki Oy Kari Kettunen puh. 0400 185 853 Erja Lehtonen puh. 0400 185 852 Paino Printall AS / Painos 4500 kpl

ANNALE ENA

Ylioppilaslehti Aino

IL K K A EN S A A S T A M O IN

PL 69, 01250 Espoo

Annaleena Puska on neljännen vuoden maisema­-

Ilkka Saastamoinen on helsinkiläinen muusikko ja

Aino on Aallon ylioppilaslehti. Aino on

arkkitehtuurin opiskelija, joka kirjoitti tähän lehteen

valokuvaaja, joka kuvaa Aino-lehden Selkä seinää

journalistisesti itsenäinen. Neljä ker-

työpaikkailmoituksen Aalto-yliopiston rehtorin paik-

vasten –palstaa. Aino-lehteen kuvaamisen lisäksi

taa vuodessa ilmestyvä lehti tavoit-

kaa varten. Kirjoittamista pidempään hän on har-

hän pitää laadukkaasta teknomusiikista, polkupyö-

taa 15000 kauppatieteiden, taidete-

rastanut balettia ja hiphoppia.

räilystä ja Kuusijärven savusaunasta.

ollisen ja teknillisten alojen opiskeli-

Onko enää mitään odotettavaa vapun jälkeen?

Onko enää mitään odotettavaa vapun jälkeen?

jaa. Aino on Suomen Aikakauslehtien

"On! Aivan pian vapun jälkeen koittaa kesä, jolloin

"Unohda odottaminen. Istu alas ja makustele vielä

PUSK A

on aikaa tehdä kaikkea sellaista mitä ei lukukau-

hetki Hartolan puiston tunnelmaa. Huomaamattasi

den aikana opiskelukiireiltä ole ehtinyt, esimerkiksi

olet pian jo uudella nautinnon matkalla."

lukea hyviä romaaneja ja viettää ihania joutilaita

ainolehti@ayy.fi www.ainolehti.fi ISSN 2341-9776

Liiton jäsen.

KANSI JAAKKO KAHILANIEMI

hetkiä ulkoilmassa."

8


LA HJ US

Palstalla Aino jakaa hyvää mieltä lahjomalla.

RAKAS YLIOPPILASLEHDEN TOIMITUS, O L E M M E N I I N ­I N N O I S S A M M E KUVA MIKKO RIKALA

H A LU S TA N N E Y H D I S T YÄ K A N S SA M M E , E T TÄ KO N S E P TO I M M E V U O N N A 2 0 1 5 I­ L M E S T Y N E E S T Ä Y K S I - L E H D E S TÄ I N S P I RO I T U N E E NA K AKSI-LEHD EN. EIKÖHÄN LY Ö D Ä H Y N T T Y Y T Y H T E E N ?

9


AIN O 1/2017

NELI

VOIT TO! Aino valittiin aikakauslehtien Editkilpailussa vuoden 2016 ­­ammattija järjestölehdeksi. Voitostaan Aino haluaa erityisesti kiittää niitä lukuisia kriittisen, mutta samalla äärimmäisen rakentavan palautteen

MI E LI PIDE AU TO M A AT T I

antajia, joiden ansiosta toimitus muistaa, miksi tätä työtä tehdään. Haters gonna hate. SUO

Aalto-y

voitti H

palkinn

Palkint vuotta

lun opi

L I SÄ Ä R I L LU T T E LUA OTA N I E M E E N Huhujen mukaan Otaniemen metrokeskukseen on nousemassa pubi. Skool!

KEN

VIIHTEELLISET

E SPOO K AUPPAK E SK

Espoo teki helsinkiläisille kivijalk

Espoo tekee kaikelle: vei ne kau

HY VÄSTIT BAGELEILLE JA KUPPIKAKUILLE Aito itärannikon henki ehti puhaltaa Otaniemessä vain hetken. Brooklyn Cafe Aalto sulki ovensa vajaa vuosi

T TÄ

avajaisten jälkeen. Kahden euron pehmeäarominen luksuskahvi ei pärjännyt 90 sentin polttonesteelle. Otaniemi ei ole Punavuori.

NE LIK EN TTÄ

10


IHASTUTTAA

K AU P U N K I PYÖ R Ä K AU S I A L KO I Kaupunkipyörillä pääsee viilettämään tänä kesänä myös Espoossa. Pyöriä tulee yhteensä sata ja asemia kymmenen, tosin vain Matinkylä–Olari-alueelle. Kokeilun perusteella päätetään, laajennetaanko kaupunkipyöräverkkoa tulevina kesinä.

MI-MUODIN JUHLAA

yliopiston kasvatti Maria Korkeila

Hyères-muotikilpailun Schiparelli-

HEI HEI, TUULA!

non miestenvaatemallistollaan.

Aalto-yliopistoa vuodesta 2009

toja sataa ties kuinka monetta

luotsannut Tuula Teeri siirtyy län-

peräkkäin Aallon vaatesuunnitte-

sinaapuriin Ruotsin kuninkaalli-

iskelijoille!

sen insinööritieteiden akatemian toimitusjohtajaksi. Teeri jätti Aaltoon jälkensä muun muassa tuomalla sekä kiitosta että kritiikkiä keränneen urapolkujärjestelmän yliopistoon. Uuden rehtorin haku on nyt käynnissä. Ainon oman näkemyksen rehtorilta vaadittavista ominaisuuksista voit lukea sivulta 47.

ASIALLISET I S O TA LO A S O V E LTA E N Länsimetro ei halunnut antaa Suomen Kuvalehden nähtäväksi asiantuntijalausuntoja, joiden perusteella metron viivästymistä selvittävä raportti oli päätetty salata. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja,

PAP ER EILL A SISÄÄN?

Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo totesi

Kauppatieteitä voi päästä opiske-

karavintoloille sen, mitä

asiasta lehdelle: "Varsinaisesti yhtiö ei salaa, vaan

lemaan tänä vuonna ensimmäistä

uppakeskuksiin.

emme vain julkista."

kertaa pelkkien yo-arvosanojen pe-

U I S T I K AT U R U OA N

rusteella. Paperien perusteella sisään otetaan enintään 20 prosenttia uusista opiskelijoista.

K I I S TATO N TA P E R U S T E LUA T Š E T Š E N I A N TA PA A N Venäläinen Novaja Gazeta kertoi homojen vainos-

VIHASTUTTAA

ta Tšetšeniassa, minkä jälkeen maan johto kiisti uutisen. Ylen mukaan Tšetšenian johtajan edustaja sanoi, etteivät lehden tiedot voi pitää paikkaansa, sillä Tšetšeniassa ei ole homoja. Kuulostaa aukottomalta perustelulta.

11


SE LK Ä SE IN ÄÄ VA ST EN

Palstalla penätään vastauksia ajankohtaisilta henkilöiltä

! M O O B A K D E R E K HOL Z E R I S A COOL AND S UC-

D I D YO U E V E R CO N S I D E R D O I N G S O M E T H I N G

CESSFUL SOUND ARTIST WHO BRINGS

ELSE THAN THROWING PINE CONES INTO

A F L AR E OF F RI SCO AND B E RLIN TO

LOUDSP E AK ERS?

OTA N I E M I . W E A S K E D H I M , I F G O I N G

I’ve never had a plan B. I consider myself unemployable in

BACK TO SCHOOL WAS A S IGN OF A

the traditional sense.

MID - LIF E CRISIS. D I D YO U E V E R C O N S I D E R P L AY I N G S O M E R E A L MUSIC? O N YO U R W E B S I T E YO U S AY T H AT

I’m a failed bass and keyboard player. In high school I start-

" M AC U M B I S TA I S A L I T T L E B OY W H O L I V E S I N

ed sampling with my Casio Sk1 keyboard and started recor-

M Y M O U T H … ". CO U L D YO U P L E A S E E X P L A I N

ding weird sounds. I also had a bass guitar which I ended up

W H AT O N E A R T H D O YO U M E A N BY T H AT ?

playing flat on the floor with drum sticks.

That would give away all the fun! Well, in Stanley Kubrick’s movie The Shining, the child Danny says that there is a little

W H AT ’ S YO U R FAVO R I T E A N D L E A S T FAVO R I T E

boy in his mouth called Tony who shows him things. Because

SOUND?

I came to the world of electronics from a very non-techni-

I like both small and detailed sounds as well as big sounds.

cal background, a lot of it looks like voodoo to me. I think it’s

A sound that I absolutely love is the long sustained chords at

Arthur C. Clark, a science fiction author, who said that any te-

a gig of loud and heavy band like Swans. It feels like you’re

chnology that’s sufficiently advanced beyond your understan-

in a swimming pool of sound. I like the feeling of being im-

ding is magic. So a lot of this electronic stuff is magic, even

mersed. On the other hand, the most disgusting thing I have

black magic to me.

ever heard is the sound of a human head hitting a hard surface. I’ve heard it twice in my life: once in a car accident, and

W H E N YO U TA L K A B O U T YO U R WO R K , YO U U S E

once during a lecture about Nietzsche when a student had an

WORDS LIKE SELF -EXPRESSION, SOUND AND

epileptic seizure.

C I RC U I T B E N D I N G. I S I T A R T, M U S I C O R E L E C T RO N I C S T H AT YO U D O I N L I F E ?

YO U A R E A S O U N D A R T I S T. I F YO U H A D TO

Music is probably the last thing I’d call it. I like to use the

C H O O S E , WO U L D YO U R AT H E R P I C K S E E I N G O R

term sound art because sound is something that we exist in

HEARING?

all the time and never stop experiencing. We can never clo-

That’s a tough one. Even though I talk about sound all the

se our ears – even when we’re sleeping we’re listening.

time, I use visual metaphors borrowed from the language of cinema since there’s not a lot of language to describe how

L A S T T I M E I SAW YO U P E R F O R M I N G YO U W E R E

sound works. If I wasn’t able to see I might feel like I’m missing

THROW IN G PINE CONE S INTO LOUDSP E AK ERS

out on something – it’s such a visual culture we’re living in.

A N D S O M E OT H E R W E I R D S T U F F. W H AT D O YO U S AY TO P E O P L E W H O D O N ’ T U N D E R S TA N D

A R E YO U H AV I N G A M I D - L I F E C R I S I S S I N C E YO U

YO U R WO R K?

D E C I D E D T H AT, A L L O F A S U D D E N , YO U N E E D A

When someone says that my stuff is weird I think it tells more

DEGREE?

about the person saying it than about what I am actually

Ouch, that one hurts haha. I’ll be honest, I sometimes feel like

doing. It goes along with Oscar Wilde’s saying that only the

a space alien here. But I believe in challenging myself throug-

boring are bored. When performing, I try to invite people

hout life. I have been teaching at schools all over Europe for

into my process and show them how I get to things. One of

a long time, but to do it in a more professional way I need to

the problems with electronic sound is that it happens insi-

get some letters next to my name. So most of the instructors

de a black box and nobody sees how the sound is created.

that I work with in Sound in New Media know me already. For

Throwing pine cones into a loudspeaker is a demonstration

the most part they leave me the fuck alone and let me do my

of the physics of sound. It’s not like the cone represents so-

thing, and I appreciate that very much. For my next mid-life

mething like "the freedom of Nordic nature".

crisis, I look forward to buying a Harley.

Derek Holzer, 44, also known as Macumbista, is an American born, Berlin and Helsinki based sound artist. He studied literature in his twenties. Instead of writing a thesis, he built his first synthesizer. Holzer organizes sound art workshops and performs in galleries around the world. In August 2016 he decided to go from teaching in various universities to studying, and is now working on his master’s degree in Sound in New Media at Aalto.

KIRJOITTI EMILIA MÄENMAA KUVASI ILKKA SAASTAMOINEN

12


AIN O 2 /2017

had a "I ’ve ne ver nsider pl an B. I co mplo yable m yself une itiona l in the trad sense." 13


AIN O 2 /2017

S UOMAL AI S T E N TAI D E GALLE RIOI D E N TI LI N PÄ ÄTÖ K S E T N ÄY T TÄVÄT M I I N U S TA V U O SI TOISENSA PERÄ ÄN. KIVIJALKOJEN RIN NALLE SYNT YN E E T V E RKKOGALLE RIAT Y RIT TÄVÄT N Y T ON N I S TUA S I I NÄ , M I S SÄ ­P E R I N T E I S E T G A L L E R I A T O V A T H E I S T Ä M E N N E E T M E T SÄ ÄN: T E H DÄ TAIT E E N OS TAM I S E S TA H E LPPOA JA HOU KUT T E LE VA A K E N E LLE TAHAN SA . KIRJOITTI KIIRA KOSKELA KUVASI PETRI VANHANEN


"MIKSEI TAIDETTA VOISI OSTAA YHTÄ HELPOSTI KUIN VAIKKA LEVYJÄ?"

R U T T O P U I S T O N R E U N A M I LTA , Punavuoren

hiipii kysymys: onko suomalaisella taide­-

kupeesta, alkaa Helsingin ­taidegallerioiden

kaupalla ylipäätään tulevaisuutta?

teen verkossa on vahvistanut Teollisuustai­

van Galerie Forsblomin ohella Vanhan kirk­-

H I E M A N H E N G Ä S T Y N E E N oloinen Pia

markkinatutkimus. Sen mukaan valtaosa suo­-

kopuiston kulmilla majaansa pitävät nimek-

Edman vastaa puhelimeen lenkkipolul-

malaisista olisi kiinnostunut ostamaan taidet-

käät Helsinki Contemporary ja Bronda. Kort-

ta. Yrittäjän arjessa lenkkeily onnistuu myös

ta, mutta moni kokee, että nykyiset myynti-

telin päässä, hieman ­pohjoisempana Fredri­

­kesken työpäivän.

paikat on tarkoitettu palvelemaan vain taiteen

teen Liitto Ornamon parin vuoden takainen

valtakunta. Suomen galleriakentän lippulai­

kinkadulla, sijaitsee arvostettu Anhava. Sy-

Edmanin uskoa taidekaupan tulevaisuu-

Edman ja hänen miehensä ovat marras-

suurkuluttajia ja varakasta väestöä. Kynnys astua kivijalkagalleriaan on korkea.

vemmällä keskiluokkaistuneen kaupungin­

kuun lopusta asti pyörittäneet kotimaista tai-

osan kaduilla harhaillessa törmää myös jouk-

detta myyvää Taiko-verkkokauppaa, jonka

koon säätiö- ja taiteilijavetoisia gallerioita

toimintamalli on yksinkertainen: myynnissä

dessa esimerkiksi markkinoinnin ja johtami­

Myymälä2:sta Sinneen ja Huutoon.

on ammattitaiteilijoiden teoksia v ­ alokuvista

sen professori Pekka Mattila . Paitsi että mo­-

Kirkkaasti valaistujen näyttelytilojen hohteessa suomalaisen taidekentän asema

Samasta aiheesta on avautunut julkisuu-

ja grafiikasta maalauksiin ja veistoksiin, ei-

nelta galleristilta puuttuu hänen mielestään

kä mitään tyylejä ole rajattu ulkopuolelle.

markkinointiosaaminen, he myös nostavat

näyttää valoisalta – niin monipuolista ja run-

Laadun takaamiseksi verkkokauppaan halu-

tai­teen tavallisen kuluttajan ymmärryksen

sasta tarjonta on.

avan taiteilijan on joko kuuluttava kuvataitei­

yläpuolelle.

Gallerioiden tilinpäätöstietoja ­selatessa

lijamatrikkeliin tai taideliittoon. Muussa ta-

kuva muuttuu karummaksi. Keskeisimpiin

pauk­sessa mukaan pääsee Taikon kuraattorin

toimijoihin kuuluva Anhava teki tappiota vii­-

arvion perusteella.

me vuonna 86 000 ja Bronda 20 000 euroa.

Pariskunta on hommassa mukana tosis-

Ongelman tunnistaa myös Aallossa opiskeleva kuvataiteilija Hanna Perälä . "Taidegalleriat ja isot taideinstituutiot saattavat olla vaikeasti lähestyttäviä. Jopa tai-

Vuonna 2015 Helsinki Contemporaryn tulok­-

saan. Ennen verkkokaupan perustamista he

teilijalla voi olla kynnys mennä katsomaan

sen perässä on 443 000 euron edestä miinus­

päättivät sopimukset omistamansa viestintä­

näyttely", hän toteaa.

ta, Heinolla puolestaan 18 000:n. Forsblom

toimiston kaikkien asiakkaiden kanssa, ja

sen sijaan oli tuolloin lähellä nollatulosta –

Edman itse irtisanoutui palkkatyöstään hel-

joskin vuonna 2014 takkiin tuli 345 000 euroa.

sinkiläisessä mainostoimistossa.

Vaikka osan tappioista selittäisi ­heikol­la taloussuhdanteella, lukujen edessä mieleen

"Ilman muuta ajatuksena on, että tällä pystyy itsensä elättämään", hän toteaa.

TA I T E I L I J A L L E GA L L E R I A N ÄY T T E LY T ovat keino saada taidetta uusien yleisöjen löydettäväksi ja lopulta myytyä. Galleria puolestaan ottaa myynnistä provision ja saattaa periä sen

15


AIN O 2 /2017

lisäksi tilavuokran. Ilman myyntiä galleria

parikymmentä vuotta sitten kiertävät taide-

näivettyy pieneksi museoksi – ilman riittävää

kauppiaat olivat tuttu näky ja grafiikkaa löy-

myyntiä toiminta muistuttaa hyväntekeväi-

tyi joka kodista ja mummonmökistä. Nykyään

syyttä tai harrastusta.

seini­ämme korista­vat lähinnä Ikean sisustus-

Tähän Edman uskoo verkon tuovan ratkai-

printit ja tyhjät kehykset.

sun. Ornamon mukaan tavalliset kuluttajat ei­-

Salminen uskoo taiteen palaavan suoma-

vät halua metsästää taidetta, vaan törmätä sii­-

laiskoteihin, jos sen ostamisesta tehdään tar-

hen sattumalta. Voisiko tämä nykyaikana ta-

peeksi vaivatonta ja mukavaa.

pahtua verkossa, jonka kuvavirrassa muuten­ kin vietämme aikaamme, ja jossa kynnys as­tua galleriaan sisälle puuttuu? Toistaiseksi taiteen nettiputiikkien ongel-

"Miksei taidetta voisi ostaa yhtä helposti kuin vaikka levyjä?" hän toteaa. Suurten sijoitusten sijaan taiteen ostaminen tarkoittaakin tavalliselle kuluttajalle usein

ma on kuitenkin ollut, paitsi suppea tarjon-

sisustushankin­taa. Verkossa teoksia voi hakea

ta, myös heikko näkyvyys. Moni taidekaup­

vaikkapa koon, aiheen, tekniikan ja hinnan

pa ja -galleria tuntuu verkossakin luottavan

perusteella – Taikossa jopa värin. Sivustolla

siihen, että ihmiset löytävät tiensä niiden ää-

teosta voi myös mallata erilaisiin valmiisiin

reen oma-aloitteisesti – sen verran olematon-

sisustuksiin.

ta markkinointi on. Maailmalla taiteen verkkokaupat ja -galleriat ovat sen sijaan jo vakiintuneet osaksi

Ostajan näkökulmasta verkkokaupan etu on sen vaivattomuus. Gallerian aukioloajat, sijainti tai näyttelyn kesto eivät muodostu es­-

kenttää, ja perinteisten gallerioiden rinnalle

teeksi, kun ainoa vaatimus teos­ten selailulle

on syntynyt uusia toimijoita. Yksityisten yrit-

on toimiva nettiyhteys. Osto­päätöstä saa myös

täjien uniikkeja käsitöitä ja teoksia v ­ älittävän

miettiä omassa rauhassa, suojassa galleristin

Etsyn sivuilla on myynnissä yli 500 000

tarkkailun alta.

maalausta. Kaupan slogan kuuluu: Shop for anything from creative people everywhere. "Onhan taiteilija- ja galleriavetoisia verkkokauppoja Suomessakin, mutta aika hitaas-

Kun valinta on tehty ja klikkailtu ostoskoriin, teos toimitetaan suoraan ostajan osoitteeseen. Sekä Taikossa että Tabulalandissa maksun voi hoitaa heti tai osamaksulla. Hin­-

ti taidemarkkina on täällä digitalisoitunut",

tahaitari ulottuu muutamasta kympistä usei-

Edman näkee.

siin tuhansiin. Kuten kaikissa verkkokauppa­

Ornamon selvityksen mukaan yli puo-

ostoksissa, myös taideteoksilla on 14 päivän

let suomalaisista olisi kiinnostunut ostamaan

palautusoikeus. Lopulta ero sisustusprintin

taidetta netistä, mutta vain neljä prosenttia on

hankintaan onkin lähinnä siinä, että taide­

näin tehnyt. Kivijalkagallerioita löytyy lähin-

teokset ovat uniikkeja töitä.

nä isoista kaupungeista, mutta verkko tavoittaa mahdolliset asiakkaat maantieteellisistä

J O S V E R K KO GA L L E R I A on ostajalle v ­ aivaton,

rajoista riippumatta.

voi se hyödyttää monessa mielessä myös tai-

Kun taustalla ei ole säätiöitä tai tukijoita, koko verkkokaupan tai -gallerian olemassa-

teilijoita. Kysyntää ainakin piisaa. Taikoon on muu-

olo riippuu taiteen myynnistä. Kyse on bisnek-

taman kuukauden aikana tuonut taidet­taan

sestä, jolloin markkinoinnin on oltava sen mu­-

myyntiin nelisensataa taiteilijaa, ja ­uu­sia re-

kaista. Tästä hyötyy myös taiteilija. Alun perin idea Taikolle syntyikin tutun taiteilijan kanssa keskustellessa. "Hän sanoi, että haluaisi vain ­maalata, eikä miettiä myyntiä ja markkinointia", Edman kertoo.

kisteröityy palveluun lähes ­päivittäin. Tabulaland puolestaan saa kiinnostuneilta taiteilijoilta yhteydenottoja enemmän kuin Salminen ja hänen kanssagalleristi Saara Konttinen pystyvät remmiinsä ottamaan. Taikon ja Tabulalandin yksi selkeä etu taiteilijoille on niiden maksuttomuus. Näyt­telyt

E D M A N I N V I S I O N taiteen myymisestä ver-

kivijalkagallerioissa voivat käydä taiteilijal-

kossa jakaa Tabulaland-verkkogallerian toi-

le kalliiksi, sillä kuluja kertyy usein tuottoa

nen perustaja Aiju Salminen .

enemmän.

Sekä Salminen että Edman näkevät, että

Toisin kuin monet k ­ ivijalkagalleriat,

kult­tuurissamme on viime ­vuosikymmenten

Taiko ja Tabulaland eivät peri 30–40 pro-

aikana tapahtunut muutos. Kun vielä

sentin myyntiprovisionsa lisäksi tilavuokraa.

16


Samalla periaatteella Suomessa toimivat lähinnä isot galleriat – siis ne, joista moni on tehnyt ­vuosi toisensa perään ­tappiota. Niiden ottama provisio on usein myös korkeampi. Aiemmin galleria Kingi Kongia Vaasankadulla pitänyt Salminen tietää kokemuksesta, että näyttelyn avajaisten jälkeen galleria usein hiljenee. Myymättä jääneet teokset päätyvät taiteilijan työhuoneelle, josta vain harvat osaavat tai uskaltavat niitä kysellä. Verkkogalleria kuitenkin pidentää teoksen elinkaarta. Näin kävi myös taiteilija Hanna Perälälle,

ne näkee

joka myi toisesta näyttelystään vain yhden

elävänä, se

teoksen. Loput siirtyivät esille Tabulalandiin.

on aivan eri asia."

"Tabulalandista ne menivät yhtä vaille

Verkossa taiteen

kaikki. Onhan se mahtava asetelma, kun pi-

odotetaan lisäksi maksa-

täisikin tuottaa enemmän kuin ehtii", Perälä

van vähemmän kuin fyysisis-

toteaa.

sä tiloissa. Tuskin kovin moni ostaisi kymmenientuhan­sien teosta pelkän net-

T O I S I N K U I N TA I KO S S A , Tabulalandissa

tikuvan perusteella, vaik­ka varaa olisikin.

galleristit valikoivat joukkoon vain sellaisia

Valtavassa tarjonnassa yksittäiset työt hukku-

taiteilijoita, joista he itse pitävät ja jollaisia

vat massaan helposti, kun taas huolella kura-

pop- ja alakulttuureihin keskittyvästä galle-

toitu näyttely esittelee yleisölle tarkkaan va-

riasta ei vielä löydy.

littuja teoksia ja taiteilijoita.

Genrejä ei varsinaisesti ole rajattu, mutta galleriaan otetaan vain kaksiulotteisia teok-

Taikon Edman uskoo silti tulevaan. Tavoitteena on laajentua ulkomaille, vähintään

sia. Syy on käytännöllinen: maalauksia ja

Skandinaviaan. Kansainvälistyminen v ­ aatii

grafiikkaa on veistoksia helpompaa doku-

runsaasti markkinointia ja esimerkiksi kulje-

mentoida verkkoon. Ongelmia on silti tullut vastaan. Kuvissa teosten värit vääristyvät helposti, ja kiiltäviä pintoja on vaikeaa ikuistaa. "Ollaan sitten yritetty heilutella kuvia ja kuvata niitä eri kulmista", Salminen toteaa. Teosten esillepanossa verkkogalleria häviääkin fyysiselle tilalle auttamattomasti.

tus­järjestelyjen miettimistä. Ruotsin- ja englanninkieliset sivut verkkokaupalla jo on. Vielä ei ole laajentumisen aika, mutta ensimmäiset kuukaudet lupaavat hyvää, Edman vakuuttaa. "Toistaiseksi kallein myymämme teos mak­soi 7 000 euroa." Kun ensimmäisen teoksen lopulta ostaa,

Teoskuvien selailu netissä jättää helposti val-

päätyy yleensä hankkimaan myös toisen ja

jun olon, ja tunneside muuten mainiolta näyt-

kolmannen.

täviin töihin jää syntymättä. Tämä todettiin myös Ornamon selvityk­

"Usein ensimmäinen ostos on jokin edullinen teos, alle 300 euroa. Sen jälkeen on

sessä. Vaikka noin puolet suomalaisista olisi-

helpompi ostaa isompi ja kalliimpi työ",

kin kiinnostunut ostamaan taidetta verkos­-

Salminen on huomannut.

ta, toinen puoli ei missään nimessä tahdo

Ehkäpä porttiteoria toimii ­tässäkin, ja

hankkia taidetta netistä. He haluavat nähdä ja

joku rohkaistuu piipahtamaan myös kivijalka­­-

kokea teoksen ennen ostopäätöstä.

galleriassa. Taiteilijalle näkyvyys verkossa

Perälääkin omien teosten esillepano verkossa on mietityttänyt. "Työni ovat niin isoja, että se vaikutus kun

kenties avaa tietä niihin isoihin ja arvostettuihin gallerioihin. Tämä voi olla monelle unelman täyttymys – tilinpäätöksistä huolimatta.

17


AIN O 2 /2017

CO D E B U S A F R I C A O N A A LT O -Y L I O P I S T O N S U O M I 1 0 0 - J U H L AV U O D E N KRU U N U N JALOKIVI . AS E T E LMA E I OLE ONG E LMATON, KU N K YM M E N E N E TUOI K E UT E T TUA N UORTA L ÄHT E E SAHAR AN E T E L ÄPUOLI S I I N MAIHIN JAK AMA AN TEKNOLOGIAN ILOSANOMA A . VAIKK A KOODI B U S S I E I HALUA PRO F I LOITUA K E H IT YSY HT E I S T YÖ NÄ , S ITÄ KOS K E TTA A TA A K K A S I I R T O M A A - A I K A I S I S TA VA LTA - A S E M I S TA . VA A R A N A ON N I I D E N TOI S TAM I N E N AI NA , KU N AF RI KK A AN VI E DÄ ÄN K E H I T YS TÄ . TÄLL Ä K E RTA A S ITÄ TOI M IT E TA AN T E KNOLOGIATAITOJ E N MUODOSSA.

K U N V I L M A H Ä M Ä L Ä I N E N valittiin vastaa­ maan CodeBus Africa -projektin viestinnäs­tä, tulevalla kauppatieteen maisterilla nousi pala kurkkuun. CodeBus Africa on Aaltoyliopiston Suomi 100:aa juhlistava sata päivää kestävä matka, jolla opiskelijat järjestävät paikallisten ohjaajien kanssa koodaustyöpajoja lähes 1800 lapselle ja nuorelle ­yhteensä kymmenessä Afrikan maassa. Koodibussi "pysähtyy" Ghanassa, Etiopiassa, Ugandassa, Tansaniassa, Mosambikissa, Keniassa, Namibiassa, Nigeriassa, Sambiassa ja Etelä-Afrikassa. Projektista on helppo pitää. Siinä risteävät kaikki temaattiset pinnat, joihin suomalaiset instituutiot haluavat samastua: yhteistyö suomalaisen yliopiston ja ­afrikkalaisten yliopistojen välillä, 100-vuotias isänmaa ja sen perintö teknologian ja innovaatioiden edelläkävijänä, ohjelmointi, startupit sekä kansainvälinen ystävyys. Hämäläisen rooli ei kuitenkaan ole helppo, sillä suomalaisten organisaatioiden järjestämä koodauskiertue Afrikassa voi kalskahtaa korvaan jonkinlaiselta teknologiaristiretkeltä. Ja se on viesti, jota Hämäläinen haluaa välttää. "Tähän projektiin liittyy tosi isoja ja monimutkaisia teemoja, joita ei ehkä tyypillisesti mietitä syvemmällä tasolla Aallon kansainvälisissä hankkeissa", Hämäläinen toteaa. VA I K E A A I H E Koodibussin kaltaisille projekteille on hankkeen osapuolten välinen valta-­ asetelma, joka juontuu siirtomaa-aikana taKIRJOITTI JOHANNA VIERROS KUVITTI VIIVI PROKOFJEV

pahtuneesta sorrosta. Painolastina on myös

18


vanhanaikainen näkemys kehitysavusta, jos-

jokaisen maan tarpeiden mukaan ja niitä

sa rikkaat maat vyöryttävät apua passiivisina

muutetaan, jos jokin ei toimi.

odottaviin kohdemaihin. Hämäläinen tunnistaa historian aikana

S U O M I 1 0 0 - J U H L AV U O D E N teema on yh-

syntyneen Eurooppa-keskeisen maailmanku-

dessä. Koodibussissa se tarkoittaa sitä, että

van, joka koetaan oikeaksi suhteessa muihin

koko projekti toteutetaan alusta loppuun pai-

näkemyksiin. Tässä maailmankuvassa tekno-

kallisten partnerien kanssa. Nämä ovat muka-

logia nähdään ongelmattomaksi osaksi ihan-

na työpajojen sisällön ­suunnittelussa ja muut-

teellista kehitystä. Koodibussi kuitenkin ajaa teknologiataitojen jakamista, joka on Hämäläisen mielestä

tamisessa, jos jokin asia ei toimi. Viestinnäs­ sä kiinnitetään huomiota siihen, miten teknologia esitetään paikan päällä.

nimenomaan työkalu valta-asemien purkami-

"Tarkoitus ei ole kertoa Aallon opiskeli-

selle. Teknologia muuttaa maailmaa niin hur-

joiden tarinaa, vaan tarinaa siitä, mitä tekno-

jalla vauhdilla, että suuntaa ei pitäisi määri-

logian oppiminen mahdollistaa paikallisille

tellä ainoastaan länsimaisesta näkökulmasta.

nuorille", Hämäläinen selittää.

Tällä hetkellä teknologiaa kehittää

Projektin pääsponsorille Nokialle

pieni ryhmä pääasiassa valkoisia miehiä,

Koodibussi on herkullinen yritysvastuupro-

Hämäläinen sanoo. Jos yksilö ymmärtää tek-

jekti, jonka tavoite on kannustaa tyttöjä tek-

nologiaa ja pystyy kehittämään sitä itse, hä-

nologian pariin. Rahaa on saatu myös ulko-

nellä on enemmän valtaa määrittää, mihin

ministeriön kulttuurirahastosta ja muutamalta

suuntaan maailma muovautuu. Kun teknolo-

yksityisen ja kolmannen sektorin organi-

gian tekijöiksi saadaan lisää naisia ja ei-val-

saatiolta. Kumppanien sijaan huomio halu-

koisia, valta hajautuu. Erilaiset tekijät voivat

taan kuitenkin pitää lapsissa, Hämäläinen

tuoda kuuluviin näkökulmia, jotka nyt jäävät

vakuuttaa.

huomiotta. "Koodibussin avulla kannetaan vastuuta valta-asemasta, joka suomalaisilla on.

"Kaikilla yhteistyökumppaneilla on alusta asti ollut yhteisymmärrys tästä, ja ­siitä olen todella iloinen. Kaikki haluavat välttää

Paikalliset yhteistyökumppanit määrittele-

turhaa pönötystä ja keskittyä lasten oppimis-

vät kuitenkin itse, mikä projektin hyöty heil-

kokemukseen."

le on ja miten he jatkavat luovaa teknologia-

Esimerkiksi median vierailuille ja haas-

opetusta Koodibussin siirryttyä eteenpäin",

tatteluille on varattu aikaa vasta työpajojen

Hämäläinen toteaa

jälkeen, jotta ne eivät häiritse opetusta.

VA I K K A A A LT O -Y L I O P I S T O on projektis-

Pelkästään hyvä tahto ei riitä, jotta vastaavat

sa näkyvässä roolissa, koko tempaus sai al-

projektit toteutuisivat oikein. On olennaista

kunsa Suomen suurlähetystöistä kohdemais-

pohtia, kenen ehdoilla projektia toteutetaan

sa. Lähetystöt alkoivat viritellä mallia yhtei-

ja kuinka toteutustavat vastaavat noita ehtoja.

sistä työpajoista, ja lopulta Suomi 100 -hanke lähti mukaan. Juhlavuoden ohjelma on jaettu kolmeen teemaan, joista yksi on tulevaisuus. Koodibussi kuuluu tähän kokonaisuuteen ja on osa juhlavuoden ohjelmistoa ulkomailla. Aalto Global Impactin koordinoimassa projektissa on mukana kymmenen afrikkalaista maata ja tuplasti yhteistyökumppaneita, joista suurin osa on paikallisia teknolo-

Kehitysmaatutkimuksen emeritusprofessorin Juhani Koposen mukaan teknologian merkitys tunnetaan myös Koodibussin kohdemaissa, joita ei saa aliarvioida. "On tärkeä ymmärtää, että myös paikallisilla on tietoja ja taitoja", hän sanoo. Joskus tilanne voikin vastaavissa projekteissa olla se, että tietotaitoa riittää, mutta välineet puuttuvat. "Voi olla, että nettiyhteys ja tietokoneet ovat-

giakeskuksia eli hubeja. Työpajojen vetäjik-

kin se, mitä paikalliset oikeasti tarvitsevat",

si lennätetään Suomesta kahdesta kolmeen

Koponen toteaa.

opiskelijaa muutamaksi viikoksi kerrallaan. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoympäristö on paikallisten ohjaajien vapaasti käy-

PÄ ÄT O I M I T TA J A N KO M M E N T T I :

tettävissä ja kehitettävissä projektin jälkeen.

Koodibussista puhutaan vuoroin tempauk-

Lisäksi Koodibussin vierailun aikana jo-

sena, juhlistamisena ja seikkailuna. Myös

kaiseen maahan koulutetaan vähintään nel-

CodeBus African viestinnästä vastaava Vilma

jä paikallista Sonic Pi -ohjaajaa, jotka otta-

Hämäläinen korostaa, että kyseessä ei ole ke-

vat vetovastuun työpajoista jo toisena päivä-

hitysyhteistyöprojekti, eivätkä tekijät ole ha-

nä. Aaltolaiset ohjaajat haluavat varmistaa,

lunneet hankkeen sellaiseksi profiloituvan.

että taidot työpajojen järjestämiseen jäävät

Kehitysvaikutuksia projektilla voi hyvinkin

maihin. Myös suurlähetystöt ovat lupautuneet

olla, mutta lyhyen aikajänteen vuoksi niiden

olemaan paikallisten teknologiakeskusten tu-

osoittaminen on vaikeaa ellei mahdotonta.

kena vielä silloinkin, kun Koodibussi on hu-

Paljolti Koodibussissa tuntuukin olevan kyse

ristellut matkoihinsa. Työpajat sovelletaan

symbolisesta eleestä.

19I RC- GALLE RIAN P E RU S TA JAN JARI

I RC- GA LL E R IA’ S F O U N D E R JA R I

JAANNON ITSETUNTO PISTETTIIN

JA ANTO’S S ELF - CONFIDENCE WAS

PAL AS IKS I P E RU S KOU LU S SA .

S HAT T E R E D I N GR AD E SCHOOL . HAD

I LMAN KI U SA AM I S TA JAF FA OLI S I

I T N O T B E E N F O R T H E B U L LY I N G ,

TU S KI N KOS K A AN PÄ ÄT YNY T N I I N

J A F F A P R O B A B LY N E V E R W O U L D ’ V E

SY VÄLLE N E T TI I N KU I N PÄ ÄT YI .

IMMERSED SO DEEP INTO THE

KO KO N A I S E N S U K U P O LV E N

INTERN ET AS H E DID. IN THIS CAS E,

Y H D I S TÄ N Y T Y H T E I S Ö PA LV E LU

A SOCIAL N E T WORKI NG S IT E THAT

OLISI SILLOIN JÄ ÄNY T

U N I F I E D A WHOLE G E N E R ATION

P E RU S TAMAT TA .

WOULD HAVE N EVER B E EN FOUND ED.

KIRJOITTI EMILIA MÄENMAA

KUVASI JAAKKO KAHILANIEMI KÄÄNNÖS VICTORIA ODUM


AIN O 2 /2017

"OON JAF FA JA TU U N I NT E RN E TI S TÄ"

H A A S TAT T E L U PÄ I VÄ N Ä IRC-Galleria t­ ietää

järjestelmällinen kiusaaminen, joka ajoi

O N T H E DAY of this interview, IRC-Galleria re-

kertoa, että Jari "Jaffa" Jaanto on tasan

Jaffan sy­vemmälle tietokoneen pariin.

ports that Jari "Jaffa" Jaanto is precisely 38,48

38.48 vuotta vanha. Nettiprofiilin tekstikenttä

Commodore 64 sekä myöhemmin verkon tar-

years old. His bio greets profile visitors with a

tervehtii sanoin "MOIKKA MOI". Ilmoitetun

joama anonyymi­ys, kohtalontoverit ja yhtei-

capitalized "HEY THERE". His relationship status

siviilisäädyn mukaan Jaanto etsii seuraa.

sön tuoma turva pe­lastivat, vaikka kiinnostus

reads looking for company.

"Oon Jaffa ja tuun internetistä", hän sanoo hetkeä myöhemmin kodissaan Helsingin Kampissa. Jaffa on istunut kolmekymmentä vuotta koneen äärellä, ja kaikki elämän ­taitekohdat ovat tapahtuneet siinä sivussa. Aikuiseksi

tietokoneisiin oli ollut se, johon kiusaajat olivat alun perin tarttuneet. "Olin käytännössä koko ajan linjoilla."

"I’m Jaffa from the Internet", he says, just moments later in his home at Kamppi, Helsinki. Jaffa has sat in front of the computer for the

Ruutujen takana istui samaa porukkaa.

past 30 years, throughout all the twists and turns

"Datajengiä", Jaffa itse kuvailee.

of his life. Growing up and making friends. One

Ei siis nörttejä, vaan datajengiä. Jaffan

company’s rise and fall. Dreads that came about

kas­vaminen ja ystävyyssuhteiden solmiminen.

mu­kaan porukkaa yhdisti introvertti luon-

Yhden yrityksen kasvu ja kuolema. Rastat,

teenpiirre, mutta sosiaalisesti kömpelöitä he

week. All in changing rooms illuminated by the

jotka syntyivät, kun Jaffa unohtui koneel-

eivät ainakaan omasta mielestään olleet. He

monitor’s blue glow, first in Etelä-Haaga, and la-

when he got stuck in front of the computer for a

le viikoksi. Kaikki sinisessä kajossa ensin

vain tyk­kä-

ter on Eerikinkatu. His company IRC-Galleria’s

Etelä-Haagassa, sittemmin Eerikinkadulla.

sivät puhua pitkään ja syvällisesti yhteis­istä

acquisition went awry in 2007, yet Jaffa is a man,

IRC-Gallerian yrityskauppa meni pieleen

kiinnostuksen kohteista, kuten tieto­koneista.

whose toughest experience was not losing mil-

män rankin kokemus ei suinkaan ollut mil-

J A F FA O N asunut Eerikinkadun kaksios-

the origin story now overshadowed by the tale

joonien menettäminen, vaan peruskoulu. Siel­-

saan nyt kymmenen vuotta. Seiniä peittävät

of the lost millions.

tä sai alkunsa tarina, joka jäi menetettyjen

tummat hyllyt notkuvat ohjekirjoja, tietoko-

vuonna 2007, mutta Jaffa on mies, jonka elä-

lions of euros, but grade school. There began

miljoonien rinnalla piiloon, mutta joka mää-

nepelejä ja bisneskirjallisuuden klassikoita.

I N T H E B E G I N N I N G of the 1980s, Jari Jaanto

rittää kaiken.

Näppäimistöjä ja johtorykelmiä on kaikkialla.

was a young boy from Etelä-Haaga, fascinat-

"Olen vähän tällainen keräilijäluonne." 19 8 0 - L U V U N alussa Jaanto oli etelä-haa­ga­-

Kaksio on Jaffan linnake. Se luo silti vain

ed by space, robots and Transformers cartoons. Before the turn of the decade, the novelty of

lainen pojanalku, jota kiehtoivat ­avaruus, ro-

fyysiset puitteet Jaffalle, joka viettää suurim-

trips to the moon had worn off and the Star Wars

botit ja Tranformers-piirrossarjat. Edel­lisen

man osan ajasta kaukana bittiavaruudessa.

saga had begun.

vuosikymmenen aikana kuulennoista oli tul­lut lähes arkea ja Tähtien sota -saaga saanut alkunsa. "Se oli aikaa, kun kaikki olivat varmo-

Vaikka elämä tapahtuu pääasiassa netis-

"It was a time when everybody was certain

sä, Jaffa kertoo innostuneensa viime aikoina

about the Future being right around the corner",

sisus­tamisesta. Keittiötä ja olohuonetta jakaa

he says.

valtava punakeltainen kangas, joka on pingo-

When Jaffa was 8 years old, he learned pro-

ja, että tulevaisuus on ihan just täällä", hän

tettu kulmasohvan ylle. Se näyttää kaukomai-

gramming on his friend’s and the school’s com-

kertoo.

den matkan tuliaiselta, jolla on tunnearvoa.

puters. In fourth grade, he received a prize for

Kahdeksanvuotiaana hän opetteli ohjel­ moi­­maan koulun tietokoneilla. Neljännellä

Sitä se ei kuitenkaan ole. Lakana on hankittu

being active in IT class. Soon after, he got his

Rautatientorin Indian Bazaarista yksinker-

first computer, a Commodore 64. The manual

luokalla hän sai stipendin aktiivisesta atk-­

taisesti siksi, että värit sopivat Jaffan mielestä

that came along with it led him deeper into the

toiminnasta ja pian sen jälkeen oman tietoko-

olohuoneen puna­keltaiseen teemaan.

world of code. Line by line, Jaffa’s world began

neen, Commodore 64:n. Sen mukana tullut

Kun Jaffa muutti 2000-luvun puolivälissä

ohjekirja johdatti syvemmälle koodin maail-

asuntoon, hän oli yliopiston kesken jättänyt

maan. Rivi riviltä Jaffan maailma alkoi jäsen-

kolmeakymppiä lähestyvä it-nero, joka pyö-

tyä uudella tavalla.

ritti ystäviensä kanssa IRC-Galleriaa. Oli ide-

constructing anew. Not everyone thought that technology was cool. "I was into robots and space, while others

oita ja intoa, mutta ei ketään, jolla olisi ol-

were into football. I was more fragile and defen-

teella samaa mieltä siitä, mitä on sopivaa

lut vaadittavaa taitoa viedä kuuden miljoonan

seless than others", he says.

fanittaa.

euron vuosittaista liikevaihtoa tahkoavaa yri-

Jaffa was systematically bullied throug-

tys tasolle, jolla se olisi voinut valloittaa maa-

hout grade school, which drove him deeper into

ilman. Aalto-yliopisto oli vasta pilke Yrjö Sotamaan silmäkulmassa. Ei ollut tekkihu-

64, and later on the Internet with its anonymi-

Kaikki eivät kuitenkaan olleet ala-as-

"Mä tykkäsin roboteista ja avaruudesta, kun muut tykkäsivät jalkapallosta. Olin heiveröisempi ja puolustuskyvyttömämpi kuin muut", hän sanoo. Alkoi koko peruskoulun kestänyt

the virtual world of computers. The Commodore

beja, ei startup-saunoja tai oikeastaan ketään

ty and power to connect people with similar sto-

ottamassa koppia Jaffasta ja kumppaneista.

ries, were what saved Jaffa – even though his

22


23


Sulake teki yrityksestä ­ostotarjouksen, ja loppu on suomalaisen ­tekkipotentiaalin surullisen kuuluisaa historiaa. Galleria arvostettiin 12,5 miljoonan euron arvoiseksi ja myytiin kansainvälistymisen toivossa Sulakkeelle, jonka valuaatio puolestaan oli järjetön. Oli puhetta pörssiin listautumisesta. Osakevaihto, siis myyntihinnan ottaminen Sulakkeen osakkeina rahan sijasta, haiskahti epäilyttävältä, mutta Jaffa ja kaverit päättivät kuunnella kokeneempia. Pörssiin listautuminen jäi vain puheeksi, ja osakkeiden muututtua arvottomiksi katosivat myös Gallerian myynnistä saadut miljoonat. Pian Facebook pyyhkäisi läpi maailman ja kahmi käyttäjät, jotka IRC-Gallerialla jo oli ja ne, joita se havitteli. "Olimme kaikki kokemattomia ja myyntiin liittyi kaikkea outoa." Jaffa vakuuttaa, ettei ole k ­ atkera. Epäonnistuneen kaupan jälkeen hän jäi Sulakkeelle hetkeksi töihin, ja onkin tehnyt töitä siitä lähtien niin paljon, ettei koskaan ehtinyt viettää suruaikaa. On vaikea sanoa, onko kyse ­siitä, ettei hän ole ehtinyt käsitellä asiaa vai eikö hän ole vain halunnut. M E N I J A F FA minne tahansa, hän edustaa ai­ na IRC-Galleriaa. Tosiasiassa hän tahtoisi olla ihan tavallinen Jaffa. ­ astaan että "Jos multa kysytään mitä teen, v webbijuttuja. Asetelma muuttuu täysin, jos sanon olevani IRC-Gallerian perustaja." Totta se on. YouTube-videolla kaksi kirkuvaa tyttöä ihkuttaa teinimenneisyyttä Jaffalle Some-gaalan haastattelussa vuonna 2013. Oman tapaamisemme alussa ­huomaan itsekin avautuvani hänelle Galleria-muistois­ tani. Muutamaa viikkoa myöhemmin ­ystävä kertoo haltioituneena tapaamisestaan IRCGallerian perustajan kanssa. Kukaan ei malta olla jakamatta muisto­ jaan Jaffalle, koska se on mah­dollisuus nostal­giaryöppyyn. ­Gal­leria muistuttaa vaiheista, joihin kuuluivat kysy­mykset, kuten kelpaan­ko kellekään? Kelpaanko edes itselleni? Halu avautua on helppo ymmärtää – Jaffa loi yhdessä ystäviensä kanssa turvasataman ja sukupolvikokemuksen. Hän vain on kuullut tarinat satoja kertoja. "Kun tulin Aaltoon, sain olla pitkästä aikaa omana itsenäni ja se oli ihanaa", hän sanoo.

3 . Jaffalta leikattiin kitarisat kolmevuotiaana. Jaffa had his tonsils operated when he was three year old.

8 . Jaffa sai 50 markan arvoisen stipendin atk-aktiivisuudesta. Lukiossa hän sai 500 markan stipendin hyvän ryhmähengen luonnista. Jaffa got a prize worth 50 marks for being active in ITclass. He was awarded again in upper-secondary for creating a positive atmosphere in class.

8.


3.

computer hobby was what the bullies had picked on in the first place. "I was online virtually all the time." Behind other screens sat like-minded people. "Data folk", Jaffa describes. Not nerds, but data folk. According to Jaffa, they shared an introverted personality, but were not socially awkward. At least they did not see themselves as such. They just liked to engage in long conversations about mutual interests, like computers. J A F FA H A S N O W lived in his 1-bedroom apartment on Eerikinkatu for 10 years. His walls are draped with dark shelves packed full of manuals, computer games and classics of business literature. On each shelf, there is a keyboard and a jumble of cords. "I’m a bit of a collector." The 1-bedroom is Jaffa’s fort. Still, it only provides the physical frames for Jaffa’s life, which mainly takes place far off in cyberspace. Although he spends most of his time on the web, Jaffa says that he has lately gotten into interior decorating. A huge red-and-yellow cloth is holstered above the sofa, acting as a partition between the kitchen and living room. The textile looks like a sentimental souvenir from a distant land. It isn’t. The piece of fabric has been purchased from Indian Bazaar at the central railway station, simply because it fits the redand-yellow color scheme of the living room. When Jaffa moved into the apartment in the mid-2000s, he was a university drop-out computer genius approaching his thirties. Together 23.

with his friends, he was running IRC-Galleria, which had a turnover of six million euros. They had the ideas and enthusiasm, but were lacking the means to take their company to the next level. There were no tech hubs, startup saunas or anyone, really, to help Jaffa and company move forward. So far, Aalto University was only a glint in its father Yrjö Sotamaa’s eye. Sulake, a Finnish video game company, made a buying offer on IRC-Galleria, and the rest is infamous history. IRC-Galleria’s company value was estimated to be worth 12.5 million eu-

27 .

ros, and the company was sold to Sulake in hopes of it breaking to the international market. There was talk about Sulake being listed on the stock exchange. Jaffa and his friends agreed to take the selling price of IRC-Galleria in shares of Sulake instead of money, even though the deal seemed sketchy.

KUVAT JAFFAN ARKISTOISTA.

2 3 . Jaffan hiukset rastoittuivat kuin itsekseen tietokoneen ääressä. Jaffa’s dreads came about when he sat in front of the computer for a week.

2 7. Jaffa Gallerian perustajajäsenen häissä. Jaffa celebrating at one of IRC-Galleria’s founder’s wedding.

25


AIN O 2 /2017

"WE WERE ALL IN EXPE RI E NCE D, AND EVERY THING LINKED TO SELLING OUR COM PANY WAS SORT O F F O G GY."

Niin, Jaffa on palannut kouluun. Vuosi­ tuhannen vaihteessa it-kuplan aikaan hänet revittiin töihin. "Kun IRC-Gallerian toimistolla alkoi käydä julkkiksia, jätin opinnot kesken", hän kertoo. Neljätoista vuotta opintojen ­aloittamisen jälkeen Jaffa viimeisteli kandinsa tietojenkä­ sittelytieteestä Helsingin yliopistossa. Opis­ ke­lu tuntui jälleen mielekkäältä, joten Jaanto tähyili Aallon suuntaan. "Kursseja selaillessa tuntui kuin olisi ollut lapsi karkkikaupassa." Jaffan äänenpaino nousee ensimmäi-

ihanteesta tuntuu olevan hänelle täyttä totta. Pian Jaffa valmistuu diplomi-insinööriksi ja lausuu Arkhimedeen valan. Hän ehdottaa, että lukisi valan meille ääneen. "Insinööri on mukana luomassa tekniik-

ja välttää vahingollisten tavoitteiden toteutumista. Miksi se itkettää? "Siinä vaan kiteytyy täysin se, mitä halu­an tehdä maailmassa. Me ollaan ­ihmiskunta

kaa, joka --", hän aloittaa.

ja yhteisö ja meidän tulisi pitää huolta toisis-

Puhe lakkaa. Olemme kuvaajan kanssa

tamme."

hämmentyneitä. "Sori, tämä koskettaa mua tosi paljon. En mä pysty lukemaan tätä loppuun", hän sanoo. Vala jatkuu näin ­– koituu luonnon ja ih­-

" TÄ S S Ä O N tää fuksitohtorimerkki, jonka saa, jos kerää tuplamäärän pisteitä kuin mitä teekkaritupsua varten tarvitaan", Jaffa selit-

misen hyväksi. Insinööri on kaikessa toimin­

tää innostuneesti ja levittää pöydälle kasan

nassaan suojelemassa kasvien, eläinten ja ih­-

haalarimerkkejä.

misen elämää. Insinööri välttää epärehelli­

"Odotas kun haen lisää, mulla on niitä

syyt­tä ja epäsopua ja pyrkii kehittymään tai­-

tuolla jossain", hän mutisee ja katoaa jälleen

saan Aallosta ja sen ihmisistä, ja Aallon

tavammaksi ongelmien ratkaisijaksi. Insi-

kerran kirjahyllylleen.

mantra poikkitieteellisyyden ja innovaation

nööri miettii kehityksen suuntalinjoja

sen kerran päivän aikana. Hän on innois-

Peruskoulussa koetun ulkopuolisuuden

26


W H E R E V E R J A F F A G O E S , he represents IRC-

a chance to indulge in a gush of nostalgia. IRC-

on was ludicrous, on top of which Sulake never

Galleria. Truthfully, he just wishes he could be or-

Galleria is a reminder of phases that were ridd-

listed on the stock market. As their shares beca-

dinary Jaffa.

led with questions like am I good enough for ot -

It turned out that Sulake’s company valuati-

me worthless, the eight-figure fortune of Jaffa and his friends vanished. Soon after, Facebook

"When people ask me what I do for a living, I always answer ‘web stuff’. The entire set-

hers, or even for myself? It is not that the desire to look back is hard to understand – together

conquered the world, taking as spoils the users

ting changes, if I say I am the founder of IRC-

with his friends, Jaffa created a safe haven for

that IRC-Galleria already had and those it had

Galleria", he says.

an entire generation. It is just that he has heard

been after. "We were all inexperienced, and everything linked to selling our company was sort of foggy."

Indeed. In a YouTube video, two ­squealing girls reminisce about their teenage years to Jaffa in an interview for social media gala

the same stories hundreds of times. "When I came to Aalto, I got to be just me for the first time in a long time, and I loved it."

Jaffa maintains that he is not bitter. After

SomeAwards 2013. At the start of our meeting, I

the unfortunate events, he stayed to work for

myself notice I am opening up to him about my

the millennium, before the dot-com bubble had burst, he was dragged to work.

Sulake for a while, and has worked so much

IRC-Galleria memories. A few weeks later, a

ever since that he has never had the time to

mesmerized friend tells me about her encounter

mourn. It is hard to say whether he truly has not

with the founder of IRC-Galleria.

had time, or whether he has avoided facing the disappointment.

People cannot help but share their memories of the social network to Jaffa, because it is

Jaffa is back to school now. At the turn of

"When celebrities started coming down to IRC-Galleria’s office, I dropped out from university", he says. 14 years after first starting his studies,

" LU U LI N E N N E N, E T TÄ VA AN M Ä O O N V I N O S S A ­M U T T A N Y T OON H UOMAN N UT, E T TÄ TOSIASIASSA KOKO YHTEIS K U N TA O N V I N O S S A ."

27


AIN O 2 /2017

tunteen takia lämminhenkinen opiskelijatoiminta resonoi hänessä vahvasti. Jaffa avaa tietokoneen ja esittelee IRC-Gallerian käyttäjille tekemiään kyselyitä näi­den sosiaalisista suhteista. Tulokset ovat loh­duttomia. Netti on täynnä yksinäisyyttä ja pahaa oloa, ­josta

" I ’ M S O R R Y, T H I S J U S T M O V E S M E

Jaffakaan ei ole jäänyt paitsi. Yrityskaupan

SO MUCH. I CAN’T FINISH THIS"

kariuduttua hän hakeutui terapiaan. Jaffalla meni näennäisen hyvin, mutta riittämättömyyden tunne ei jättänyt rauhaan. Oman mielen solmujen ­avauduttua hän huomasi, miten rikkinäisiä ihmiset ylipäätään ovat ja kuinka monelle mieli on vankila. "Luulin ennen, että vaan mä oon vinos-

Jaffa finally finished his Bachelor’s Degree on

the disappointing company acquisition by

Computer Science at the University of Helsinki.

Sulake, he sought therapy. Jaffa was seemingly

sa mutta nyt oon huomannut, että tosiasiassa

Studying made sense again, so Jaffa started

doing well, but underneath the surface, feelings

koko yhteiskunta on vinossa."

looking into Aalto University.

of insufficiency haunted him. Once the knots of

Viime vuodet Jaffa on auttanut ihmisiä, joiden on ollut vaikea suhtautua itseensä tai muihin. Vuonna 2014 hän oli mukana perustamassa Heimoa: yhteisöpalvelua, joka tarjo­-

"When I was browsing the courses, I felt like a kid in a candy store." Jaffa’s intonation rises for the first time during the interview. He is excited about Aalto and

aa vertaistukea yksinäisyydestä ja mielenter-

its community, and he seems to have full trust in

veysongelmista kärsiville. Hieman aikaisem-

the university’s mantra about multidisciplinarity

min samana vuonna hän oli yhdessä toisen al-

and innovation.

kuperäisen perustajajäsenen kanssa ostanut

Soon Jaffa will graduate as a graduate en-

his mind had detangled, he noticed how broken people were, many imprisoned in their minds. "I used to think it was just me, but now I’ve found that, really, the whole society is sideways." For the past years, Jaffa has helped people who have had trouble with their relationships to themselves or to others. In 2014, he co-foun­ ded Heimo – an online community that offers

IRC-Gallerian takaisin toiveenaan tehdä sii-

gineer and recite the Archimedean Oath. He pro-

peer support for those suffering from loneliness

tä palvelu, jonka avulla olisi helppoa löytää

poses reading it out loud to us.

or mental health issues. Earlier that year, he

kaveriporukoita. Jaffan Facebook-seinällä komeilee syyskuussa 2016 käydyn Mielenterveyden ensiapu1 -koulutuksen diplomi. Hän on löytänyt tapansa toteuttaa Arkhimedeen valaa. "Menneet muistaa valokuvina, joissa valo

"An engineer shall practice for – ", Jaanto begins. He stops. The photographer and I are puzzled. "I’m sorry, this just moves me so much. I can’t

ps users in finding a group of friends. Jaanto’s Facebook wall sports a diploma from September 2016 for completing Mental Health

finish this", he says.

First Aid training. He has found his way to realise the Archimedean Oath.

on lukkiutunut tietystä suunnasta tulevaksi.

The oath continues as follows – the good of the

Valon suuntaa voi muuttaa mielessään, jolloin

nature and mankind. In all his endeavors, he

myös koke­mus muuttuu", Jaffa sanoo.

shall protect the life of plants, animals and man.

Terapia muutti Jaffan muistijälkeä helve­

bought back IRC-Galleria with another original founder in hopes of making it a service that hel-

"In the mind, the past is like photographs with a particular lighting. The direction the light

He shall avoid dishonesty and discord, and stri -

shines from can be altered, and doing so also

tillisestä peruskoulusta. Nyt hän haluaa

ve to perfect his professional abilities. He shall

alters the experience."

myös muiden tajuavan rikkinäisenkin mielen

not contribute to destructive purposes.

mahdollisuudet.

Why does it make you cry?

J A A N N O L L A O N nykyään 2125 Facebook-

world. We are the humankind, a community, and

kaveria, 566 IRC-Galleria-kaveria ja 500+

we should look after each other."

"It fully encapsulates what I want to do in this

linkkiä LinkedIn:ssä, kuten kaikilla bisneksessä nimeä tekevillä. Sen lisäksi, että Jaffa

Therapy reshaped Jaffa's memories of a hellish grade school. Now he wants others to realise how much even a broken mind is capable of. N O WA DAY S J A A N T O has 2,125 Facebook friends, 566 IRC-Galleria friends and 500+ con-

" T H I S I S T H E honorary freshman patch that you

nections on LinkedIn, just like anyone who has

pian valmistuu diplomi-insinööriksi hän suo-

get when you collect double the points required

made a name for themselves in the business

rittaa myös muutama vuosi sitten aloitta-

for the student cap tassel", Jaffa explains excit-

world. In addition to soon finishing his Master’s

miaan markkinoinnin opintoja kauppakor-

edly, as he dumps a pile of overall patches on

in Media Technology, Jaffa is working on a de-

keakoulussa. Rastat ovat yhä paikallaan ja ve-

the table.

gree in Marketing at the School of Business. The

nyneet lähes puolitoistametrisiksi. Muutama viikko haastattelun jälkeen selailen Jaffan Galleria-profiilia ja huomaan jotain yllättävää. Vasemman sivupalkin kirjau-

"Just a second, I’ve got more somewhere over there", he mumbles out and proceeds to rummage through his bookshelf. Since he was left out in grade school, the

dreads have stayed and grown to almost a meter and a half in length. A few weeks after the interview, I browse through Jaffa’s IRC-Galleria profile and notice

tunut-kohdassa lukee Nähty viimeksi 4 päi-

team spirit student life revolves around resona-

something surprising. On the left sidebar, under

vää sitten.

tes with him strongly. Jaffa turns on his computer

Last logged in, reads Last seen 4 days ago.

Lähetän viestin Gallerian chatissa, mut-

and starts showing us results from surveys he has

ta vastausta ei kuulu päiviin. Jaanto on ehkä

conducted among IRC-Galleria users about their

harrastamassa tai baarissa, opiskelemassa tai

relationships. What we see is heartbreaking.

bar, studying or on a date. Unlike before, a mo-

treffeillä. Toisin kuin ennen – hetken poissa

The Internet is full of loneliness and sorrow,

ment offline. 

linjoilta.

which Jaffa got to experience first-hand. After

I send a message to his inbox, but do not hear a reply for days. Perhaps Jaffa is out in a

28


29


AIN O 2 /2017

P I A N K U K A TA H A N S A S A AT TA A K Y E TÄ M A N I P U L O I M A A N Ä Ä N TÄ J A L I I K K U V A A K U V A A N I I N U S K O T TA V A S T I , E T T E I V Ä Ä R E N N Ö S TÄ E R O TA A I D O S TA . M U T TA M I L L A I S I A O V AT S E U R A U K S E T J A K U K A K A N TA A V A S T U U N , K U N V I T S I S TÄ A L K U N S A S A A N U T V I D E O A L K A A L E V I TÄ V E R K O S S A ? KIRJOITTI KIIRA KOSKELA

KUVASI KAARINA TAMMISTO

30


J O S H Y VÄ kuva kertoo enemmän kuin ne

kirjoittaa mitä tahansa repliikkejä, jotka oh­

kuuluisat tuhat sanaa ja saa meidät ­vielä

jelma lukee aidon kuuloisesti.

vuonna 2017 uskomaan itseensä, hirvittää ajatellakin, millaisia valheita videot voisivat levittää. Ajatukselle on kuitenkin syytä uhrata hetki. Kehitteillä on nimittäin ohjelmia, joiden

Suomessa esimerkiksi Yle on uutisoinut manipulaatio-ohjelmista. Ilmeiset uhkakuvat ohjelmissa liittyvät valemedioihin ja niiden tuottaman valheellisen tiedon leviämiseen. Kun kirjoitettuja val-

avulla videoiden manipulointi u ­ skottavasti

heita ja tökerösti käsiteltyjä kuviakin jaetaan

saattaa pian onnistua keneltä tahansa ilman

ja luetaan totuutena, ei kai voi odottaa, että

sen kummempia tietoteknisiä taitoja.

hyvin manipuloitua liikkuvaa kuvaa tai ääntä

Ja tämähän avaa mahdollisuudet moneen.

kyseenalaistettaisiin – päinvastoin. Meitä tavallisia arjen sankareita ­ohjelmat

S A K S A L A I S -Y H DY S VA LTA L A I N E N tutkimus-

luultavasti houkuttelisivat yleistyessään lä-

ryhmä esitteli jo viime kesänä Face2Face-

hin­nä hupailemaan kaverien tai julkkisten

nimisen ohjelman, jolla ihmisen kasvojen

kustannuksella samaan tapaan kuin vaikka­-

liikkeet voi siepata haltuunsa esimerkiksi

pa Snapchatin face swap. Pienessä ­piirissä

YouTube-videolta. Ohjelma siirtää näytteli­jän,

jaetut videot tuskin satuttavat ketään, niin

olla esiintyvän henkilön kasvoille. Käy­tän­

ei häntä loukkaa.

eli vaikkapa sinun tai minun, ilmeet v ­ i­de­-

nössä videon reaaliaikainen muokkaaminen vaatii vain web-kameran – sen jälkeen Juha

kauan kuin vitsin kohde ei videota näe tai se Siinä vaiheessa, kun videot alkavat levitä, voikin vitsistä joutua vastuuseen.

Sipilän , Barack Obaman tai vlogia pitävän naapurin Kaijan saa puhumaan ja ilmehti-

H A LV E N TAVA S S A Y H T E Y D E S S Ä toisen ih-

mään juuri haluamallaan tavalla.

misen äänen tai kuvan käyttäminen voi täyt-

Adobe puolestaan julkisti marraskuussa vielä kehitysasteella olevan o ­ hjelmansa, joka tekee äänen muokkaukselle sen, mitä

tää esimerkiksi kunnianloukkauksen tunnuspiirteet. Alkuvuodesta tilanteeseen t­ örmäsivät vel-

Photoshop teki aikanaan ­kuvankäsittelylle.

jekset Miro ja Marius Laiho , joiden

Kun VoCo-ohjelmaan tallentaa 20 minuut-

Broljekset-­taiteilijanimellä tekemä ja jakama

tia esimerkiksi poliitikon ääntä, tälle voi

hupailuvideo uhkasi viedä heidät ­raastupaan.

31


AIN O 2 /2017

Parodiavideolla jääkiekkoilija Teemu

teita, mutta kiinnostavia kysymyksiä se he-

Selänne kuvattiin rappiotilassa, vaimon ja

rättää: Kenestä saa tehdä videoparodioita,

lapsien jät­­tämänä. Videolla Selännettä esitti

missä tilanteissa ja millaisia ovat seuraukset?

toinen Lai­hon veljeksistä, jonka kasvojen ti-

Jos syytteillä uhkaillaan jo tällaisessa tilan-

lalle oli lätkäisty kiekkoilijan naama. Nopeasti leviämään lähtenyt satiiri ehti naurattaa tekijöitä kuitenkin vain hetken.

teessa, minkälaisiin tilanteisiin Face2Facen ­kaltaiset ohjelmat johtavat? Keskeinen ero face swapiin verrattuna on se, että Face2Face-

Selänteen tiimi vaati videon poistamista uha-

käsittelyn jälkeen manipulaation erottaminen

ten Broljeksia kunnianloukkaussyytteellä,

aidosta on vaikeaa tai jopa mahdotonta.

ker­toi Miro Laiho tuolloin Ylelle. Lopulta veljekset päätyivät poistamaan teoksensa kana-

R I KO S - J A P R O S E S S I O I K E U D E N ­professori

vistaan. Syyksi he ilmoittivat, ettei ­tarkoitus

Matti Tolvanen Itä-Suomen y ­ liopistosta

ollut aiheuttaa kiekkolegendan perheelle

pitää Face2Facea hyvänä esimerkkinä sii-

mielipahaa. Perinteisesti satiirin nimissä on sallit­tu viihteen ja taiteen saralla paljonkin. Julkisuuden henkilöiden on pitänyt kestää pilailu, ovat­­han poliitikot kautta aikojen joutuneet

tä, mitä tekniikan edistyminen tuo vielä tullessaan. Etenkin, kun ohjelmassa ei edes ole kyse kovin monimutkaisesta tekniikasta. Sosiaalinen media on jo nyt synnyttänyt uusia pulmia, mitä oikeudellisesta näkökul-

imitaattorien naljailun kohteeksi. Parhaaseen

masta tulee videosisältöjen julkaisemiseen.

katseluaikaan esitetylle Iltalypsylle ke­rään-

Ylen kanavalla esitettynä pääministerin imi-

nyttiin 1990-luvulla koko perheen voimin hu-

tointi osataan automaattisesti tulkita satiirik-

vittumaan lauantaisaunan ja puoli ysin uutis-

si, mutta kontekstista irrotettuna pilailu voi

ten jälkeen.

mennä katsojalta ohi, Tolvanen arvelee.

Selänne-tapaus on siitä mielenkiintoinen,

"Jos vaikka Isä Mitro laitetaan omalla ää-

että manipulaatio oli videolla täysin ­ilmeinen.

nellään ja kuvallaan somessa ­laukomaan yhtä

Kiekkoilijan kasvot olivat luonnottoman jäh­-

rankkaa tekstiä kuin Isä Nitro ­P utouksessa,

meät, ja Laihon eri sävyinen iho paistoi läpi.

saattaisi se olla kunniaa loukkaavaa."

Kenties kunnianloukkaussyytteelle ei olisi Broljesten tapauksessa riittänyt perus­-

Kun pilailun oikeutusta arvioidaan, huomioitavaksi tulee tietty kohtuullisuuden raja.

32


Julkkisten korkeampi kynnys laskee tavisten

vielä näyttäisi täyttävän identiteettivarkau-

tasolle, jos videosta syntyy käsitys, että ky-

den tunnusmerkistöä, vaan olennaista olisi

seinen ihminen todella esiintyy sillä. "Mikäli syntyy varteenotettava riski, että vastaanottaja luulee Juha Sipilän vaativan

juuri erehdyttämistarkoitus, Tolvanen sanoo. Lisäksi videosta pitäisi koitua t­ aloudellista tai muuten vähäistä suurempaa haittaa koh-

kuolemanrangaistusta maahanmuuttajille,

teelle. Sen arvioiminen on aina tapauskohtai-

ale­taan olla rikoksen rajoilla. Tilanteen arvio

sesti. Yksi­se­litteistä vastausta Tolvasella ei

riippuu vähän siitäkin, missä video julkais-

ole antaa.

taan. MV-lehti olisi riskin paikka, koska siellähän voi olettaakin ihmisten ottavan tällaiset viestit tosissaan", Tolvanen pohtii. Jos Sipilän sen sijaan laittaisi ­videolla lu-

"Harmaalla alueella liikutaan kaiken kaikkiaan." Taloudellisesta puolesta on kysymys myös tekijänoikeuksissa, joita niitäkin vide­-

kemaan asiallista tekstiä lakikirjasta, kenen­-

oiden muokkaaminen saattaa loukata. Kukaan

kään kunniaa ei loukattaisi. Mutta kuka täl-

ei sinänsä omista oman äänensä tai kasvojen­-

laista videota viitsisi tehdä, saati jakaa.

sa tekijänoikeuksia, ja esimerkiksi Obaman

K U N N I A N LO U K K A U S E I ole suinkaan ainoa

ja­tusta aineistosta äänen tai videokuvan nap-

rikos, josta videomanipulaation tekijä voi

paaminen voi kuitenkin tulla kalliiksi.

puheella tuskin on tekijänoikeussuojaa. Suo­

päätyä oikeudelliseen vastuuseen tai jonka uhriksi videolla esiintyvä ihminen joutua.

"Syytä on olla varovainen", Tolvanen toteaa.

Oikeuskirjallisuudessa ihmisen ääni tai kuva on katsottu sellaiseksi tunnistamistie­

R I S K E J Ä S I I S riittää, mutta lopulta videoiden

doksi, että kyseeseen saattaisi joissakin ta­

manipuloimiseen ja väärennösten levittämi-

pauksissa tulla identiteettivarkaus, joka kri-

seen saattaa monessa tapauksessa olla vai­-

minalisoitiin vuonna 2015. Syynä olivat

ke­aa puuttua. Rikosilmoitus on raskas tie.

osittain juuri nettimaailmassa tapahtuvat taloudelliset petokset. Valeinformaation levittäminen Sipilän kasvoilla ja äänellä voisi luisua tälle puolel­

"Jos ollaan ihan rehellisiä, aika paljon saa tehdä joutumatta rikosvastuuseen", Tolvanen myöntää. Arkielämässä uskottava videomanipu-

le, mikäli tekijän tarkoitus olisi ­erehdyttää

laatio avaakin uusia ulottuvuuksia vaikkapa

katsojaa. Pelkkä tekijän piilottaminen ei

kiusaamiselle.

33


AIN O 2 /2017

"MANIPULAATION EROTTAMINEN AIDOSTA ON VAIKEAA TAI JOPA MAHDOTONTA."

34


Manipuloidun videon osoittaminen omal­-

vastuuta kantavat myös sisällön jakajat tie-

ta kohdalta vääräksi voi olla vaikeaa, sillä

tyissä tilan­teissa. Tämä ei silti ole tähänkään

myös tiedostojen tietoja pystytään muokkaa-

­mennessä ­leviämistä sosiaalisessa mediassa.

maan. Lopulta ollaan herkästi sana sanaa vas-

Facebookin haastaminen oikeuteen tällaisis-

taan -tilanteessa.

sä tilanteissa on erittäin hankalaa.

Manipulaation todentamiseen kehitetään

Face2Facen tai VoCon kehittäjät eivät tie­-

toki teknologioita, mutta ainakaan tietokir-

tenkään ole vastuussa siitä, mihin heidän oh-

jailija ja sosiaalisen media asiantuntija Harto Pönkä ei odota niiltä suuria. Manipulaation

jel­miaan käytetään. Tolvaselta ei silti heru

tunnistaminen käy jatkuvasti vaikeammaksi ja jälkiä siitä voidaan peittää, hän uskoo.

näille tahoille sympatiaa. "En ymmärrä tällaisten ohjelmien tuottajia, että miksi he näitä tekevät", hän toteaa.

"Jos haluaisit todistaa, ettet itse puhu videolla, sinulla pitäisi olla manipuloimaton tie-

S I S Ä LT Ö J E N L E V I Ä M I S E N rinnalla ongelma

dosto ja keinot osoittaa, että juuri se on alku-

on se, miten väärän käsityksen korjaaminen

peräinen", Pönkä sanoo.

onnistuu – oli video sitten tarkoitettu vitsiksi

Jos oikean tiedon osoittamisessa onnis-

tai tahalliseen huijaukseen.

tuukin, väärät tiedot pitäisi vielä saada oikais­-

Luottamus liikkuvaan kuvaan on suu-

tua. Väärennetyn videon leviäminen tulisi en­-

ri, sillä sen uskottava väärentäminen on tois­

sin katkaista ja alkuperäinen sisältö saada sen

taiseksi vaatinut erityistä osaamista ja väli-

jälkeen kulkeutumaan samoihin paikkoihin,

neitä. Li­säksi videon viesti on Pöngän mu­

samojen ihmisten katsottavaksi. Harmittomaltakin tuntuva läppä voi saada

kaan emotionaalisesti voimakkaampi. Sen synnyttämät mielikuvat ovat vahvempia

verkossa siivet, joita on jälkikäteen hankala

kuin still-kuvan. Ihmismieli muistaa asioita

katkaista. Siinä, missä kuva saa Pöngän mu-

valikoi­vasti, ja faktatiedosta huolimatta vir-

kaan vaikkapa Facebookissa tai Twitterissä

heelliset mielikuvat voivat jäädä elämään.

klikkauksia ehkä noin tuplasti enemmän kuin pelkkä teksti, videot ovat vielä monta kertaa suositumpia. Myös Broljesten Teemu Selänne -video ehti karata tekijöidensä käsistä, ja he

Selänne-komediavideon ­tapauksessa ­asi­an­hoitaja oli Laihojen mukaan aluksi perustellut poistovaatimusta muun muassa ­sillä, että video vahingoittaa kiekkoilijan brändiä.

saattoivat vain vedota yleisöön, ettei se jat-

Ja brändissähän on kyse nimenomaan

kaisi videon jakamista.

mielikuvista.

Ylivoimaisesti suosituimpana sosiaalisen

Vaikka video tuntuisi sen jakajista viat-

median palveluna Facebookilla on s­ isältöjen

tomalta huumorilta, kohteelle seurauksena

leviämisessä suuri valta. Ryhmiä ja sivuja

saattaa olla maineen menetys tai ainakin ta-

teh­tailemalla sisällön saa nopeasti kulkeutu-

haton julkisuus. Kuka haluaisi tulla muiste-

maan laajalle, ja mainoseuroilla kohdentami-

tuksi tai kadulla tunnistetuksi lausunnoista,

nen ja jakaminen tehostuvat entisestään.

joita ei koskaan edes antanut.

Vaikka asia ei tuntuisi koskettavan omaa elämää, kannattaa muistaa, että haitallis-

Tolvanen uskoo, että ohjelmien yleisty­ minen johtaa vielä moniin keskusteluihin

ta sisältöä ja suoranaisia valheita levitetään

lainsäädännön muuttamisesta. Tärkeämpää

myös ihan tavallisista ihmisistä, kuten tutki-

olisi hänen mielestään kuitenkin pohtia eet-

joista tai muuten aktiivisesti yhteiskunnalli-

tistä puolta. Vaikka ihmiset suhtautuisivat

seen keskusteluun osallistuvista kansalaisista.

toi­siinsa jossain määrin säällisesti reaali-

Riepottelun kohteeksi voi sosiaalisessa me-

maailmassa, verkossa kaikenlainen toisten

diassa joutua kuka tahansa, jonka mielipiteet

kunni­oittaminen tuntuu liian usein unohtu-

tuntuvat toisista vääriltä tai joka on päästänyt

van. Kaikkea ei tarvi­tse tehdä, vaikka pysyi-

suustaan huolimattoman sammakon.

si lain rajoissa.

Alustan ylläpitäjällä on toki vastuu

"Hyvä tapa on eri asia kuin laki."

poistaa rikollinen sisältö palvelustaan, ja

35


AIN O 2 /2017

36


S TAT U S H E L E N K O R PA K

"OLE N VIIM E I S E N KOLM E N V U O D E N A I K A N A K U VA N N U T S A R J A A G L O B A L I S A AT I O S TA J A S TAT U S S Y M B O L E I S ­ TA . M E I TÄ Y H D I S TÄVÄT MA AILMANLA AJUISESTI T I E T Y T S TAT U S S Y M B O L I T, J O I D E N AV U L L A I H M I S E T E R I K U LT T U U R E I S TA J A M A I S TA E S I T TÄVÄT O M A N L U O K K A N S A TA I L U O K K A P Y R K I M Y K S E N S Ä . PROJEK TI SAI ALKUNSA , KUN H U O M A S I N , E T TÄ TA K E R R U I N KUVISSANI ARKIELÄMÄN YKS IT YI S KOHTIIN, JA KIINNITIN H U O M I O TA PA I K A L L I S T E N J A G L O B A L I S A AT I O N M U K A N A T U L E V I E N K U LT T U U R I E N S U L A U T U M I S I I N K E R TA T O I S E N S A J Ä L K E E N . O L E N K U VA N N U T S A R J A A E U R O O PA S S A S E K Ä E T E L Ä - J A I TÄ - A A S I A S S A , J A P R O J E K T I J AT K U U K U N N E S S E K AT TA A K A K S I M A N N E R TA L I S Ä Ä . TÄ M Ä N K O K O N A I S U U D E N K U VAT O VAT V U O D E LTA 2 016 K I I N A S TA J A V I E T N A M I S TA ."

37


S TAT U S

38


39


S TAT U S

40


41


AIN O 2 /2017

ES SE E

IL K E Y D E N A I K A

mollaamisella päättyy. Silti elokuvista tosielämään kannetut opetukset tuntuvat koskevan lähinnä keskiviikkojen vaaleanpunaista pukukoodia. Lähipiirissäni on lukuisia tarinoita kohtaamisista, joissa minut tai ystäväni on ­tehokkaasti suljettu ryhmän ulkopuolelle ilkeällä käytöksellä. Pienet sanalliset tai ­sanattomat hyökkäykset osuvat suoraan palleaan ja vetävät ilmat pihalle, sillä niitä ei osaa odottaa yhteiskunnassa, jossa

"MIELTÄÄN VOISI OSOITTAA TAVALLA, JOKA EI RAKENNA AGGRESSIIVISTA MAAILMAA."

hiljaiset ihmisten välistä kanssakäymistä ohjaavat säännöt kehottavat ystävällisyyteen. Alistamisen tapahtumapaikkana on ollut milloin työpaikka, milloin jokin trendikäs baari. Yhdistävä tekijä on kuitenkin ollut se, että tilanteeseen on itse tullut uutena ja jännittyneenä, ja ylimielisen kommentin on lausunut mehiläisten pomo tai joku tämän ­lähimmistä kätyreistä. M O N E T V U O R O VA I K U T TA M I S E N ja ryhmäkäyttäytymisen asiantuntijat ovat sitä mieltä, että kohteliaisuus vähenee jatkuvasti. Viime vuosina espanjalaisis-

I L K E I LYÄ O I K E U T E TA A N

ta sairaaloista kerätty data paljastaa, että enemmistö

­S U O R A P U H E I S U U D E L L A J A

negatiivisesta asiakaspalautteesta koskee hoitohen-

KU MART E LE MAT TOM U U D E LL A .

kilökunnalta saatua epäystävällistä palvelua – ja mää-

K I E L E N ­T A A K S E K Ä T K E Y T Y V I Ä

rä vain kasvaa. Intelligent Protocol -kirjan kirjoittaja

S IVALLU KS IA VOI VAS TU S TA A

ja Deloitten markkinointijohtaja Félix Losadan mu-

T E K E M Ä L L Ä H A A V O I T ­T U ­

kaan 1970-luku oli kriittistä aikaa ­k­ohteliaisuuden an-

VAI S U U D E S TA AN AS E E N,

tipatian muodostumisessa. Silloin länsimaalaiset al-

KI RJOIT TA A VIC TORIA ODU M .

koivat janota vapautta ja tasa-arvoa niin paljon, että

PÄ I VÄ KO D I S S A I L K E I S I I N kommentteihin kimitet-

asiat. Esimerkiksi Suomessa käytiin 1960-luvulla

he torjuivat monet arvojen kanssa ristiriidassa ­olevat tiin vastaukseksi "Se kuka haukkuu on ite". Hieman

niin sanottuja kirjasotia, joiden aikana muun muassa

vanhem­pana kritiikkejä ilkeydestä vallankäytön väli-

Hannu Salaman Juhannustanssit kiellettiin seksuaali-

neenä sai seurata valkokankaalta Heathersin, Mean

sen, eli "sopimattoman", sisällön vuoksi ja Salama itse

Girlsin ja monen muun dystopisen high school -­kuvauk­sen muodossa. Siinä missä lapsuuden muis-

tuomittiin jumalanpilkasta. On luonnollista, että moinen vapauden rajoittaminen soveliaisuuden nimissä ai-

tot ovat jo u ­ tuisia, kulutamme populaarikulttuuria jat-

heutti vastaliikkeen, jossa etusijalle asettui yksilö itse­

kuvasti kuin hengittäen, ja palkitut kulttileffat poiki-

näisenä toimijana ja oman moraalinsa määrittäjänä.

vat ajattomia nettimeemejä vuosienkin jälkeen ensi-il-

Vapaudesta päätettiin pitää visusti kiinni jopa sosiaali-

loistaan. Kärjistettyjen teosten viesti sopusointuisen

sen harmonian kustannuksella.

elon puolesta on kuin rautalangasta väännetty: ilkeät mehiläiskuningattaret joko murtavat niskansa tai kuo-

KO S K A K I LT T E Y S on soveliaisuuden sääntöjen noudat-

levat, ja elämä kirkastuu heti, kun vallankäyttö toisen

tamista, se nähdään tänä individualistisena, jatkuvan

42


erityisluvan olla sellainen, koska ainakin on varoittanut muita, ettei epäröi talloa toisen itsetuntoa lyttyyn paisuttaakseen omaansa. TÄ L L A I N E N D E T E R M I N I S T I N E N asenne on valitettavan yleinen ja varmasti jatkaa yleistymistään niin kauan kuin suorasanaisuudesta – siis röyhkeydestä – palkitaan. Suorasanaisuuden merkityskimppu on täynnä nyky-­yhteiskunnan hyveitä: häikäilemätöntä itsenäisyyttä, vapautta ja vahvuutta. Kaiken lisäksi se on raikasta yhteiskunnassa, joka on vuosituhansia perustunut erilaisiin hierarkisiin rakenteisiin ja sääntöihin. Epäkohteliaisuudesta voi saada palkinnoksi arvostuksen lisäksi rahaa. Notre Damen yliopiston vuonna 2012 tuottaman tutkimuksen mukaan yritysmaailmassa työskentelevät, keskimääräistä epäystävällisemmät miehet tienasivat 18 prosenttia ja naiset 5 prosenttia enemmän kuin ystävälliset kollegansa. Kiltteys ei ole nössöä, kuten ei herkkyyskään, mutta tutkimuksessa selvinneet palkkaerot erityisesti miesten välillä kielivät sellaisesta näkemyksestä. kilpailun aikakautena usein heikkoutena tai naiiviute-

Edellä mainittujen töykeyteen liittyvien bonusten va-

na. Katsotaan, ettei kiltillä ihmisellä ole rahkeita vas-

lossa voisi alkaa öykkäröidä ja siten hyväksyä vallitse-

tustaa yhteiskuntaa, joka määrää millainen kunkin tu-

van kylmyyden trendin, mutta ehkä hedelmällisempää

lee olla ja mitä on hyväksyttävä käyttäytyminen. Tai

olisi yrittää pitää kiinni hiljaisista harmoniaa luovis-

sitten ajatellaan, ettei hän vain ymmärrä elämän re-

ta säännöistä. Se ei tarkoita, etteikö saisi olla asiois-

surssi- ja valtakilpailussa pärjäämisen vaativan taiste-

ta mieltä tai että konflikteja tulisi välttää hinnalla mil-

lua kovin keinoin. Pelkkien hyvien käytöstapojen ni-

lä hyvänsä. Mutta ehkä mieltään voisi osoittaa tavalla,

missä tapahtuva huomaavaisuus nähdään resursseis-

joka ei rakenna aggressiivista maailmaa. Ja juuri sik-

ta arvokkaimman haaskaamisena ihmisiin, joista ei

si ensi kerralla, kun vastaanotan palleaani kohdiste-

hyödy ja joita ei välttämättä koskaan tapaa uudelleen.

tun iskun, aion lamaantumisen sijaan tehdä haavoittu-

Suuren kaupungin sykkeessä ihmiset ovat miltei ano-

vuudestani aseen ja kysyä: "Miksi haluat tahallasi lou-

nyymeja. Ei tarvitse kuin kurkata Jodeliin nähdäkseen,

kata minua?"

mitä moinen vastuuvapaus innoittaa. Anonyymiyden ulkopuolella vastuuvapautta yritetään keinotekoisesti luoda. Kieltenopiskelijana tämä on minusta yksi ilkeyden ilmiön mielenkiintoisimpia piirteitä, ja olenkin tehnyt muistiinpanoja vuosien varrella kohtaamistani sepityksistä, joilla ilkeyttä on pyritty oikeuttamaan. Tässä pari klassista repliikkiä: "Olen suorasanainen." (Todetaan koppavasti.) "I’m a bitch and I know it." (Kirjoitettuna IRCGalleria-profiilin bioon.) Edellisiä on myös kätevä yhdistellä. Jos ensimmäinen letkautus ei toimi, vaan joku haastaen väittää, ettei suorasanaisuus ole sama asia kuin vittumaisuus, tokaistaan vasta-argumentiksi "So?" ja lausutaanjälkimmäinen esimerkki. Tämä yhdistelmä on erittäin tehokas, sillä 1) siinä käytetään englannin kieltä, mikä tuo auktoriteettia ja 2) siinä tehtävä myönnytys on vain harhautus, jolla oikeasti pääsee niskan päälle. Tiedostamalla ääneen olevansa ikävä ihminen saa

Victoria Odum on helsinkiläinen ­k irjallisuuden opiskelija, jolla on pakkomielle alkusointuihin. Riimittelyn himoaan hän tyydyttää kirjoittamalla spoken wordia.

43


AIN O 2 /2017

TIE TO LIS ÄÄ TU SK AA

Aallon alumnit kertovat, milloin oppineisuus aiheutti ahdistusta.

KO LU MN I

VA LO ­ E BOL A TULI IH O L L E K U VA A J A N " V U O N N A 2 015 olin kuvaamassa Suomen Punaisen Ristin komennuksella Sierra Leonessa

# D U U N IA

ebola-epidemian aikaan. Ennen keikkaa kävimme turvallisuusasiat huolellisesti läpi Suomessa. Saavuttuani Sierra Leoneen ymmärsin kuitenkin, että kaikille ihmisille ei suinkaan riitä suojapukuja

KUVA DORA DALILA

ja että niiden käyttöä on säädeltävä. Suomessa oli tuntunut itsestään selvältä, että työskentelyn edellytyksenä ovat tarvittavat suojavälineet. Kun todellinen tilanne selvisi, kukaan ei voinut vaatia suojavälineitä itselleen. Silloin oman elämän olisi ikään kuin nostanut muiden yläpuolelle. Harvoin joutuu tilanteeseen, jossa joutuu punnitsemaan omaa hengenvaaraansa suhteessa muihin. Se oli pysäyttävä kokemus. Hätkähdyttävintä oli silti todistaa sitä kollektiivista uhrautuvaisuut-

AIKOINA , JOINA RAVINTOL A AN

ta, jossa kukaan ei vaatinut suojapukua ensisijai-

E T S ITÄ ÄN TARJOI LI JA A TIT T E -

sesti itselleen. Ennemminkin ihmisillä oli huoli muis-

LI LL Ä E L ÄM Y KS E NTUOT TA JA ,

ta ja etenkin heistä, jotka toimivat vaarallisimmis-

SA AT TAVAT T YÖ N HAKU JA HA -

sa tehtävissä.

KEMUKSEN MUOTOILU TUN -

Keikan jälkeen olen huomannut ajattelevani

T U A A A V I S ­T U K S E N E P Ä T O I V O I -

aiempaa enemmän sitä eroa, jolla kaukaiselta tun-

S E LTA . LO P U LTA T YÖ N LÖY TÄ -

tuvia ilmiöitä katsoo länsimaisen ihmisen etuoikeu-

MINEN ON KUITENKIN IHAN

tetusta näkökulmasta verrattuna siihen, kun on itse

OMAS TA AS E NT E E S TA KI I N N I .

paikalla kokemassa asiat. Tuntuu, että empatia

2 010 - LUVU N TI E TOT YÖ L ÄI S E -

usein unohtuu. Kaukaa ilmiöitä tarkastellaan usein

NÄ AS E NT E E N VAI N PITÄ Ä OLL A

tilastojen valossa ja kylmän järkiperäisesti. Silloin

TIETYNLAINEN.

ihmiskohtaloista tulee dataa ja pelkkiä numeroita. 1. M U I S T U TA T U L E VA A työnantajaasi siitä,

3 . K E K S I S E L I T Y K S E T tyhjille ajanjaksoille an-

ilmiöitä ensisijaisesti niiden ihmisten näkökulmasta,

että olet valmis antamaan hänelle kaikkesi ja vielä

sioluettelossasi. Ole rehellinen, mutta älä missään

joita asiat suoraan koskettavat."

vähän enemmän – arviolta 270 prosenttia itsestä-

nimessä kerro olleesi työttömänä, sillä kuka järjis-

si. Eihän voi olettaa, että vähempi riittäisi taholle,

sään oleva työnantaja nyt työttömän haluaisi pal-

joka silkkaa hyvyyttään tulee maksamaan vuokra-

kata. Työttömyys viestii laiskuudesta, eikä lainkaan

si ja elättämään kissasi. Näin siis siinä tapaukses-

siitä intohimosta, jota tarvitset ympäripyöreitä päi-

sa, että kyseessä ei ole kulttuuri- tai media-alan

viä vapaaehtoistöitä tehdessäsi.

Yritän muistuttaa itseäni siitä, että miettisin eri

työpaikka, jolloin voi hyvin olla, ettei työnantaja valitettavasti voi maksaa tekemästäsi työstä. Palkan

4 . V E R KO S T O T O N päivän sana. Hankkiudu

sijaan hän kuitenkin tarjoaa sinulle mahdollisuu-

siis eroon sellaisista tuttavista, joista ei ole hyötyä

den toteuttaa intohimoasi alan huipulla sekä työ-

työnhaullesi. Tämä saattaa kuulostaa kylmältä. Ja

todistuksen, jonka avulla voit hakea seuraavaa

onkin sitä.

vapaaehtoistyöpaikkaa. 5 . # D U U N I I . Brändää työnhakuprosessisi ja vies2 . E D E L L Ä M A I N I T U I L L A aloilla myös näky-

ti hankkeesi edistymisestä ikään kuin se kiinnostai­

vyyden on todettu olevan täysin käypää valuuttaa

si jotakuta. Perusta projektille oma hashtag ja

vastineeksi tehdystä työstä, ja miksei käytäntöä

mene viraaliksi.

­voisi laajentaa myös muualle. Älä näe asiaa uhkana, vaan tilaisuutena erottua joukosta: tuo vaih-

No eihän se nyt niin vaikeaa ole?

toehto rohkeasti esille palkkatoivetta kysyttäessä, mikäli työnantaja ei ole huomannut sitä ehdottaa. Valokuvaaja Aapo Huhta on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Hän on kuvannut vuosia suomalaisille ja ulkomaalaisille lehdille ja yrityksille. Hänen Block-näyttelynsä oli ensimmäinen suomalaiskuvaajan näyttely Tukholman Fotografiskassa.

KIRJOITTI KIIRA KOSKELA

Tämä ei saa sinua vaikuttamaan lainkaan epätoivoiselta tai -pätevältä, vaan ainoastaan henkilöltä, joka työtä kohtaan tuntemassaan hurmiossa on päässyt yli kaikista maallisista rajoitteista, kuten näläntunteesta. KIRJOITTI KIIRA KOSKELA

44


TU KIO PE

KUVA VIIVI PROKOFJEV

UDUT N Ä IN S U H T A KEHI K E S TÄVÄ Ä N T YKS E EN K E S TÄ V Ä K E H I T Y S O N S Y S T E E M I Ä LY K K Y Y T TÄ J A KO LL E K T I I V I S U U T TA TÄY N N Ä M A H D OLLISUUKS IA , SANOO CR E ATIV E S U S TAI NAB I LIT Y MAISTERIOHJ ELMASSA OPISKELEVA OON A ANTTILA.

A J AT T E L E S Y S T E E M I Ä LY K K Ä Ä S T I .

logisuuden positiivisista vaikutuksista, joita voisim­-

ei voi ottaa kaikkea huomioon, mutta se ei silti ole

me hyödyntää vielä tehokkaammin."

syy olla tekemättä mitään. Kierrättäminen, kasvis-

H U O L E H D I L Ä H I M M Ä I S I S TÄ . "Kestävällä kehi­-

merkkejä sii­tä, miten omassa arjessa kestävää kehi­-

ten kanssa, jotka ovat eri koulutus- ja tutkimustaus-

tyksellä on vahva sosiaalinen ulottuvuus. Ekologi­

tystä voi toteuttaa."

toista. Mikään ei ole irrallista, vaan kuulumme aina

suus on ennen kaikkea kollektiivisuutta ja sen ym-

systeemeihin ja olemme osa jotain suurempaa ko-

mär­tämis­tä, että on osa yhteisöä, jossa omilla va-

Ä L Ä M E N E TÄ U S KOA S I . "Vaikka mediassa luo-

konaisuutta. Sen ymmärtäminen on oleellis­ta eri-

linnoilla on vaikutusta. Aktiivinen toimiminen yhtei-

daan usein synkkiä uhkakuvia tulevaisuudesta, ei

laisten kestävään kehitykseen liittyvien on­gelmien

sönsä hyväksi esimerkiksi lähimmäisistään huole-

tätä alaa voisi opiskella, ellei olisi toivoa siitä, että

kuten ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden

htimalla on tapa kantaa oma kortensa kekoon ja

vielä on mahdollisuus muutokseen. Pitää voida us-

luoda hyvinvointia ympärilleen. Kestävään kehityk-

koa siihen, että jotain on tehtävissä."

"Systeemiajattelu on kestävän kehityksen kannalta tärkeä työkalu. Sen avulla voidaan luoda käsitteitä abstrakteille asioille ja puhua samaa kieltä ihmis-

ratkaisemisessa."

syönti, pyöräily ja poliittinen vaikuttaminen ovat esi-

seen kuuluu avoin ja keskusteleva lähestymistapa N Ä E M A H D O L L I S U U D E T. "Usein ekologisuut­-

muita ihmisiä ja mielipiteitä kohtaan. Omastaan

M I E T I . "Kaikilla on vapaus valita, miten toteuttaa

ta ja kestävää kehitystä käsitellään vain uhkakuvi-

­jakaminen vähempiosaisille on vastuunkantamista

kestävää kehitystä omalla kohdallaan. On kuiten-

en ja vaarojen näkökulmasta eikä niinkään mah-

yhteisöstään."

kin tärkeää tiedostaa, että vapauden myötä tulee

dollisuuksina. En halua vähätellä ongelmia, joita

myös vastuu. Oleellisinta onkin, että ihmiset mietti-

aiheeseen liittyy, mutta positiivisen puolen näkemi­

LÖY DÄ O M A TA S A PA I N O. "Ekologisuutta voi

vät aihetta ja tekevät sen perusteella ­tietoisia va-

nen on silti tärkeää. Uudet liiketoimintamallit ja yh­-

toteuttaa niin monella tapaa, että jokainen voi et-

lintoja. Omien arvojensa kirkastaminen ja niille us-

teisöllisyyden kehittyminen ovat esimerkkejä eko-

siä itselleen sopivat keinot ja tasapainon. Kukaan

kollisena pysyminen on oman vastuun kantamista."

KIRJOITTI KIIRA KOSKELA

45


AIN O 2 /2017

KU LTT UU RIS TA

IL L E Mitä eurooppalaiset taidekoulut edellä, sitä AYY perässä. Edustajistoryhmä Pro Arten avauksesta AYY alkaa tänä keväänä kerätä omaa taidekokoelmaa opiskelijoidensa teoksista. "Ajatus juontaa monien suurten eurooppalaisten taidekoulujen käytännöstä ostaa opiskelijoiltaan töitä vielä, kun he ovat koulussa", kertoo taiteellisesta toiminnasta vastaava hallituksen jäsen Katariina Helin sähköpostitse Ainolle. Vuosittain teoksia hankitaan Helinin mukaan 1 000–1 500 eurolla. Parhaassa tapauksessa kaikki hyötyvät, kun o ­ piskelija saa tarvitsemaansa tukea ja näkyvyyttä ja AYY teoksen, jonka arvo saattaa kasvaa. Teoksia aiotaan pitää mahdollisuuksien mukaan esillä AYY:n tiloissa, ja tulevaisuudessa tarkoitus on myös järjestää näyttelyitä. Hankittavien teosten taidemuoto vaihtelee eri vuosina. Ensimmäisenä vuorossa on maalaustaide. Helinin rinnalla teoksia on valitsemassa kaksi asiantuntijaa: Pro Arten ryhmäpuheenjohtaja ja kuvataiteilija Lauri Pulkkinen sekä varaedaattori ja kuraattori-asiantuntija Heidy Tiits. Teoksia haettiin AYY:n nettisivuilla, ja haku oli avoin kaikille jäsenille koulutussuunnasta riippumatta. Kokoelman ensimmäinen taideteos tai -teokset julkistetaan AYY:n vuosijuhlassa 20. toukokuuta. KIRJOITTI KIIRA KOSKELA KUVITTI VIIVI PROKOFJEV

ULLA DONNER

A ID E K A U P O T I T H Ä L Y Y A

46


"IL MO ITU S"

M E ILL Ä ON TARJOTA H U IPPU PAIKK A RI STIRIITAI SU U KS I E N KE S KE LL Ä JA MAHDOT TOMI E N ODOTU STE N TÄY T TÄ JÄNÄ!

Aalto-yliopisto on kuuden korkeakoulun ketterä ja virtaviivainen kokonaisuus, joka etsii seuraavaa suunnannäyttäjäänsä.

O L E T I N N OVAT I I V I N E N K E H I T TÄ JÄ LU O N N E , J O L L A O N I N T O H I M O A J A O S A A M I S TA L U O T S ATA A A LT O T U L E V A I S U U T E E N . M U U N N AT H A AS T E E T S U U R I K S I M A H D O L L I S U U K S I K S I J A R AT K A I S E T S Y S T E E M I S I Ä O N G E L M I A I LTA PA L A K S I . E T TA K E R R U Y K S I T Y I S KO H T I I N , VA A N F R E I M A AT R E L E VA N T T I A . K E H I TÄT KO U LU T U S TA N I I N , E T TÄ M A H D O L L I S TAT O P I S K E LIJOID EN VALMISTUMISEN HUIPPUSUORITUKSIN VIID E S SÄ V U O D E S SA , 5 5 O P I N TO P I S T E E N V U O S I TA H T I A JA E D I S TÄT S U J U VA A S I I R T Y M I S TÄ O P I N N O I S TA T YÖ E L Ä M Ä Ä N . TO K I KO H TA AT M YÖ S J O K A I S E N O P I S K E L I JA N Y K S I LÖ N Ä . B R A I N S TO R M A AT, LÖY DÄT T ­ A H TOT I L A N JA JA L K AU TAT S E N A A LT O -Y H T E I S Ö Ö N . O L E T KO R K E A KO U LU T E T T U A S I A N T U N T I JA , J O N K A T I E TOTA ITO K AT TA A K A I K K I Y L I O P I S TO M M E AVA I N O SA A M I SA LU E E T.

SIKSI ETSIMME SINUA

S I N U L L A O N KO K E M U S TA N I I N G LO BA A L I N S U U RY R I T Y K -

AALTO-YLIOPISTON REHTORI

S E N PYÖ R I T TÄ M I S E S TÄ K U I N K E S TÄVÄ Ä K E H I T YS TÄ T U K E V I E N T E K N I S T E N I N N OVA AT I O I D E N K E H I T TÄ M I S E S TÄ . O L E T P E R U S TA N U T T U LO K S E L L I S I A S TA R T U P P E JA S E K Ä O SA L L I S T U N U T P O L I I T T I S E E N PÄ ÄT Ö K S E N T E K O O N . S U O S I T E LTA V A A O N VÄ H I N TÄ Ä N 1 0 V U O D E N T YÖ KO K E M U S K U S TA K I N A L A S TA . A K AT E E M I N E N J U L K A I S U LU E T T E LO S I O N K AT TAVA . PUHU T SUJU VAS TI T EKK IÄ , TAID E T TA , BISNE S TÄ , K AHTA KOTIMAIS TA JA EN GL ANTIA . U SKOT TAV UUD EN NI MIS SÄ TOIVOMME LISÄKSI O SA AMIS TA MUU TAMAS TA VÄ H E M M I S TÖ K I E L E S TÄ . O SA AT TA RV I T TA E S SA H O I TA A V I I KO N T YÖT E H TÄVÄT V U O RO K AU D E S SA JA K Y K E N E T S I I R TÄ M Ä Ä N O SA A M I S TA M YÖ S 4500 HENKILÖN L A A JUISELLE YLIOPISTON HENKILÖKUNN ALLE JA 20 000 O P ISK ELI JALLE . L AI TAT L ÄNSIME T RON LIIKKEELLE.

PAIKKA TÄYTETÄÄN SOPIVAN HENKILÖN LÖYDYTTYÄ, MUTTA VIIMEISTÄÄN EDELLISEN SEILATESSA LÄNSINAAPURIN YLIOPISTON JOHTOON. HAE TEHTÄVÄÄ TÄYTTÄMÄLLÄ HAKEMUS AALTO-YLIOPISTON SIVULLA:

http://www.aalto.fi/en/about/careers/jobs/president/ KIRJOITTI ANNALEENA PUSKA


AIN O 2 /2017

AIN O RA GE ILE E

Kirjoitti Väinämöinen

N E S I Ö M A N VÄ I TI T N E M A T S E T

 TÄSSÄ MAKAA VÄINÄMÖINEN TIETÄJÄ IÄNIKUINEN 1/2016-2/2017 "KAIKKI HYVÄ LOPPUU AIKANAAN."

48


KESÄASUNTOJA HELSINGISSÄ 1.5.-31.8. Viikissä LATOKARTANON YO-KYLÄSSÄ Soluasunnot: 215€-290€/kk/asukas Tiedustelut puh. (09) 3877133, toimisto@latokartanonyokyla.fi

A STI UUSI JAT K U VA A ETSIMME J VA AJIA AJIA, KU KIRJOITT A. I J K U V I T TA TA ÄÄN UUT M E K KAAN TE TULE MU AINOA!

 www.latokartanonyokyla.fi

TI L A A ! A V L TU .FI A V L TU


AIN O 2 /2017

OPISKELIJOIDEN ET ASUMISTUEN MUUTOKS Muistathan, että opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin elokuussa! Muutoksiin liittyvää tietoa, ohjeita ja kaavioita löytää parhaiten kela.fi/opiskelijoiden tukien muutokset AYY on aloittanut elokuussa voimaan tulevaan lakimuutokseen liityvän valmistelevan työn. Tiedotamme muutoksista ja niiden vaikutuksista asukkaille ja asunnonhakijoille kevään ja kesän aikana!

KOTIIN EN? E R A A S Ä JÄTK Kiinnostaako asua meren äärellä? Kohta voi! AYY:n uusin asuntokohde valmistuu kesän aikana Jätkäsaaren rannalle. AYY:n jäsenenä voit hakea Domossa omasta kampuksesta riippumatta. 31.5. mennessä tulleiden hakemusten jonopaikka arvotaan ja onnekkaat asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa 1.9. mennessä! ayy.fi/asuminen

SEURAA MEITÄ!

/ylioppilaskunta

/ayy_fi

/ayy_fi

50


TOKYO SPRING SALES -MYYJÄISET

20.5.2017 DIPOLIN REMONTTI Legendaarisen Dipolin remontti on loppusuoralla. Aikanaan esimerkiksi TKY:n ylioppilaskuntatalona toiminut Dipoli on nyt valmis uuteen elämään Aalto-yliopiston päärakennuksena.

@ AALTO ARTS CAMPUS HÄMEENTIE 135C, 00560 HELSINKI @ 12 - 19

Viralliset avajaiset ovat perjantaina 8.9. ja sen jälkeen Dipolissa päästään nauttimaan mm. useista AYY:n järjestämistä juhlista. Dipoliin on myös tulossa viisi eri ravintolaa vaihdellen opiskelijaravintolasta viinibaariin.

aalto f sherif

1

sinul , a j i l e k s i op oikeus

va opiskella suju

2 3

saada ohjaus

4

sti

ta

5

la on

ä ja häirinnäst syrjinnästä n oo st pi io vapaaseen yl

et ajoissa ja saada tuloks pimisesta palautetta op

7

allistua ja opiskella, os elillä asioida eri ki

6

n sairauslomaa

8

terveydenhuo

ltoon

ja turvalliseen ympäristöön n ee is terveell

9

toimeentuloo

n

n alussa, iset sivut aukeavat kesä Edustajistovaalien virall etään syksyllä ja itse vaalit pid u tu ah tap lu tte se sa ka ehdo tai uuden i ilmoittautua nykyisen marraskuussa. Jo nyt vo aliliitoille ksi. Ilmoittautuneille va vaaliliiton vaalipäällikö kkejä allisille vaalisivuille ja vin tarjotaan esittelysivu vir ä apua ist öll nn ytä sekä muuta kä vaaliohjelman luomiseen vaalityöhön.

ALIT A V O T S I J EDUSTA KUUSSA ! S MARRA

51


 TI IA , T U L E TKO VA I M O KS E N I? R A KK AU D E LL A N OO R A


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.