Page 1

MULTIMEDIA EDUKIAK 3. ARAZOA


AURKIBIDEA 1 Izenburua 2 Katalogazio-ezaugarriak 2.1

IKT maila 2.1.1

2.2

Tipologia 2.2.1

2.3

Tarteko maila

Ikasketa Objektua

Orientabide didaktikoa 2.3.1

Ikas objetuaren sailkapena

2.3.2

Multzokatzea

2.3.3

Formatu teknikoa

3 Testuinguraketa 4 Helburu didaktikoak 5 Oinarrizko konpetentziak 5.1

Oinarrizko eta espezifikoak diren IKT konpetentziak

6 Edukiak 7 Jarduera Sekuentzia eta azalpena 8 Ebaluazio irizpideak 8.1

Arloarekiko

8.2

IKT-ekiko

2


1. IZENBURUA: MATEMATIKA LH 5.

2. KATALOGAZIO EZAUGARRIAK. a. IKT MAILA: tarteko maila.

Eduki ezberdinak lantzen dituzte haurrek jarduera hauekin. Bakarkako lana proposatzen dugu, gaia ondo barneratu duten ikusteko eta frogatzeko. Horretarako, programa itxiak erabili ditugu, hala nola, Hot Potatoes eta Ardora. Gure gaiak lantzeko, bi programa hauek iruditu zaizkigu egokienak. Betiko arkatza eta papera alde batera utzirik, ordenagailuan lan egiteko aukera dute haurrek. Dibertigarriagoa da, alde batetik, mezuak izaten dituztelako ondo edo gaizki egiten badituzte ariketak eta denbora muga bat.

Dagoeneko hirugarren zikloan, ikastola gehienetan, eskola 2.0 aplikatu da. Honela, irakasleak teknologia berrietara aplikatu behar dira eta programaketa hauek egiteko programa hauek erabiltzen jakitea ezinbestekoa da.

b. TIPOLOGIA: ikasketa objektua.

Sei jarduera ezberdin egin ditugu. Jarduerak besterik gabe izango lirateke, baina irakasleak aldez aurretik liburua erabiliz azalpen teorikoa emango luke. Ondoren, jarduera hauekin praktikan jarriko dute teoria eta azkenik, ebaluazio irizpideak irakasleak egingo du. Modu batean, praktikatzeko modu bat izango litzateke.

3


c. ORIENTABIDE DIDAKTIKOA.

Ikasketa-objektuen sailkapena

-

Esplorazio-jarduera.

Multzokatzea

-

Banakakoa.

-

Exekutagarria.

-

Konprimitua.

-

Html-a.

Formatu teknikoa

3. TESTUINGURAKETA. Jarduerak egiterako orduan, Elkar argitaletxeko liburu bat erabili dugu. Gaur egun, liburu hau ez dabil martxan, baina guk liburu honekin ikasi genuen. Hirugarren zikloko, bosgarren mailako liburua da, eta matematika landu dugu jardueretan. Gure helburua haurrek zatikiak, denbora, neurriak eta zeinuak lantzea eta bereganatzea da modu entretenigarri batean.

4. HELBURU DIDAKTIKOAK. -

Eguneroko bizitzatik, gainerako zientzietatik eta matematikatik bertatik ateratako problemak, bakarka zein taldeka, proposatzea eta ebaztea; horretarako, hainbat estrategia aukeratu eta erabiliko dira; ebazpidea arrazoitu, emaitzak interpretatu eta egoera berrietan aplikatuko dira, gizartean eraginkortasun handiagoz jarduteko.

-

Matematikak eguneroko bizimoduan duen egitekoa aintzakotzat hartzea, matematika erabiliz osatzea eta matematikarekin diardutenen moduak eta jarrerak balioestea; esate baterako, alternatibak aztertzea, hizkuntza zehaztasunez

4


erabiltzea edo ebazpideak eta soluzioak biltzen saiatua izatea eta malgutasuna izatea.

5. OINARRIZKO KONPETENTZIAK.  GESTION Y DESARROLLO PROFESIONAL:

o Comprender la utilidad de las TIC para registrar datos de los alumnos

(calificaciones,

inasistencias,

sanciones,

historial

pedagógico, etc.) , calcular promedios, realizar gráficos matemáticos y estadísticos para analizar datos de los alumnos tales (comparar rendimientos), corregir trabajos (registro de versiones y control de cambios en editores de texto). o Comprender la potencialidad de las TIC para producir materiales de apoyo a la gestión administrativo-docente (listados, carteles para el aula, carátulas, boletines con información para los padres, juegos de mesa, normas de convivencia para el trabajo durante el año escolar).

o Realizar operaciones básicas con contenidos multimedia (formato, insertar una imagen, sonido, texto, video, bajar una imagen de un sitio web).  DIDACTICA, PEDAGOGIA Y CURRICULUM: o Diseñar, poner en práctica y evaluar experiencias de aprendizaje que permitan a los alumnos trabajar de acuerdo a sus propios intereses, su propio ritmo, sus estilos de aprendizaje y sus habilidades utilizando recursos TIC ya existentes.

5


o Diseñar, poner en práctica y evaluarexperiencias de aprendizaje para promover en sus alumnos habilidades para el siglo XXI tales como colaboración, trabajo en equipo, pensamiento crítico, resolución De problemas, empatía y creatividad utilizando recursos TIC. 6. EDUKIAK. 

Prozedurazkoak: o Eragiketa zeinuen erabilpena. o Zatikien kontzeptuaren ulermena. o Teoriaren ulermena. o Denbora unitateen erabilpena.

Kontzeptuzkoak: o Eragiketa zeinuak: batuketa, biderketa, kenketa eta zatiketa. o Denbora unitateak: segunduak, minutuak eta orduak.

Jarrerazkoak: o Zatikien erabilpen egokia. o Denboraren unitateen barneraketa. o Teoriaren aplikazio egokia.

7. JARDUERA SEKUENTZIA ETA AZALPENA. 1. JARDUERA: eragiketa zeinuak. 

Zer da?

Eragiketa honen bitartez, haurrek zeinuak menperatzea lortu nahi dugu. Banaka egingo dute jarduera, eta honetarako denbora muga norberarena izango da, behar 6


duena. Haurrek dagoeneko eragiketa hauek egiten badakizkite, eta honekin gehiago sakondu nahi dugu.

Azalpena:

Esan bezala, haurrek badakizkite eragiketa zeinuak aurreko urtetatik. Buruari eraginez ariketak egingo dituzte.

2. JARDUERA: definizioak. 

Zer da?

Definizio sinple batzuk dira eta haurrek erantzun egokia idatzi beharko dute dagoen hutsunean. Gaizki eginez gero, ezingo dute aurrera jarraitu. 

Azalpena.

Gelan liburuaren laguntzaz osatuko dituzte definizioak. Kontzeptuak aldez aurretik ezagunak izan behar zaizkie, hau da, gaia landua izango dute.

3. JARDUERA: zatiki ordulariak. 

Zer da?

Alde batetik zatikiak landuko ditugu jarduera honetan, eta aldi berean denbora unitateak landuko dituzte. Banaka egingo dute, eta norberak bere denbora izango du. 

Azalpena.

Zatikiak aurreko gaian, landuta izango dute. Orain, bi kontzeptuak erlazionatu beharko dituzte modu egokian.

7


4. JARDUERA: zatikien irudiak. 

Zer da?

Irudi bat emanez, zein zatiki den jakin beharko dute elkar lotuaz. 

Azalpena.

Zatikiak marrazkiz adierazita daude, eta hauek zenbakiekin erlazionatu beharko dituzte.

5. JARDUERA: denbora aldaketa. 

Zer da?

Erantzun berdinak, beste era batean bilatu beharko dute ematen zaien aukeretatik. 

Azalpena.

Denbora unitateak, landuak izango dituzte liburutik. Behin menderatzen dituztela, unitate aldaketak modu egokian egin beharko dute. Bakoitzaren baliokidea zein den asmatu beharko dute.

6. JARDUERA: zatiki puzzle jolasa. 

Zer da?

Haurrek modu dibertigarri batean, zatikien irudi ezberdinak bilatu beharko dituzte. 

Azalpena.

Besterik gabe, bere baliokidea bilatu behar dute. Besteren bat bada, buelta eman eta berriro hasi beharko du bilatzen.

8


8.EBALUAZIO IRIZPIDEAK. a. Arloarekiko. 

Ea argi azaltzen duen kalkuluak eta neurketak egiteko edota estimatzeko erabilitako prozesua, eta autonomoa baden zeregin horretan.

Ea matematikoki adierazten dituen egindako kalkuluak; emaitza egiaztatzen duen eta ea argi azaltzen eta adierazten duen problema ebazteko erabilitako prozesua.

Denbora unitate aldaketak egiteko gai den.

Zatikiak ondo menderatzea.

Ea ondo adierazten dituen erabilitako estrategiak eta ateratako ondorioak.

Ea adierazten duen matematiko jarduerekiko interesik.

Ea erakusten duen bere buruan konfiantzarik matematika jarduerak egiterakoan.

b. IKT-arekiko. 

Ea ondo moldatzen den ariketen formatoekin.

Ea ulertzen dituen kontzeptuak elektronikoak.

9

3. arazoa  
3. arazoa  

jsodjsilfdjsfiknfliksfnsoklfas

Advertisement