Page 1

APUNTS CATALÀ    

                 

Aina Altimira 2n D 3  Sergi Vila   


MORFOLOGIA  

TEORIA: -ARTICLES:​​el, la, els, les, en+nom propi (En Joan)  -NOM:​​sempre se li pot posar un article (l’esdeveniment).    -​ ADJECTIU: ​com és el nom (qualitat)     

-VERB:​acció -PRONOM​: substitueix el nom (jo, tu, ell, nosaltres…)    - PREPOSICIÓ: ​a, de, en, amb  - CONJUNCIÓ:​i/o   

- ADVERBI:          

FRASE: ​ (exemple activitat examen)   Aquella​​noia​, ​comprava​​ una​​ poma​​ a​​ la​​botiga​ .  ​adj.

n

v

 

Al: contracció a+el  Del: contracció de+el  Pel: contracció per+el 

art.

n

prep. art.

n


SINTAXI TEORIA:       

Oració

FRASE:    - Tria​​un​​acudit​. ​Subjecte implícit (ell) / Predicat verbal.  V

adj.

N

- El teu pare​​col·labora sempre​ . ​ S. explícit / P. verbal. S

P

 

ELS SINTAGMES.   -

Sintagma nominal Sintagma verbal  Sintagma adverbial  Sintagma adjectival  Sintagma preposicional. 

La senyora​​baixeta​​va​​ a la plaça​​ sempre​ .  S.N.  

S.ADJ.

S.V.

S.PREP.

S.ADJ.


FUNCIONS SINTÀCTIQUES:   - Complement directe (CD): ​ Es pot substituir per un (el,  la, els, les)  En Joan envia ​cartes​a la Maria.   

- Complement indirecte (CI): ​ Li preguntem a qui al verb. En Joan envia cartes ​a la Maria.   

- Atribut: ​(verb ser, estar o semblar) Va darrere el verb i pregunta ​COM​és el subjecte.  En Joan sembla ​trist​ .   

TIPUS D’ORACIONS      - Predicativa        - Copulativa (verbs ser, estar i semblar) 

Profile for Aina Altimira Borrell

APUNTS CATALÀ- 1r TRIM.  

APUNTS CATALÀ- 1r TRIM.  

Advertisement