Page 1

Har du meldt deg på høstmøtet?

Foto: Erlend Bjørtvedt

Foto: John Petter Reinertsen

Da er dette noen av dem du møter:

Klikk her og m eld deg p å!

Geir Arne Bore

Stig Finslo

Håkon Borud

Trine Eilertsen

Even Westvang

Jane Throndsen

Siri Zachariassen

Nina Schmidt

Eivind Ljøstad

Morten Møller Warmedal

Gry Nordvik

Foto: Johs. Bø

Foto: Andreas Fadum

Torgeir Waterhouse

Ine Thereze Gransæter

Ellen Arnstad

Kjersti Løken Stavrum


NRs Høstmøte 2012 5.-6. november – i Samfunnssalen, Oslo Kongressenter Program

Mandag 5. november, kl. 09.30-16.30 (med middag om kvelden)

„„

9.30: Åpning ved NRs styreleder Harald Stanghelle. Møtelederne presenterer programmet og avfyrer noen mentometerspørsmål.

„„

10.00-11.45: Presseetikk akkurat nå! PFU har lagt novembermøtet sitt til NRs høstmøte. Vi inviterer høstmøtedeltakerne til å være kritiske «skygge»PFU’er og diskutere de samme sakene som utvalget behandler. Etterpå sammenligner vi konklusjonene …

„„ „„ „„ „„

„„

en av forfatterne av den ferske læreboka i undersøkende journalistikk, presenterer ni bud for undersøkende journalistikk i turbulente medietider. Han møter Stig Finslo, nyansatt direktør for utgiverspørsmål i Amedia, som vil fortelle om hvordan rammevilkårene legges for den viktige journalistikken i det nye mediekonsernet.

„„ „„

15.15-15.30: Pause

„„

19.00: Vi møtes på STRATOS til tapas og vin! Det vil også bli underholdningsinnslag under middagen.

12.00-12.15: Pause 12.15-13.00: Aktuelt tema 13.00-14.00: Lunsj 14.00-14.30: Show and tell. Fra offentlige data til levende bilder: Even Westvang, ekspert på visualisering av data, viser hvordan offentlige data kan brukes til å lage bedre journalistikk og som grunnlag for nye tjenester. Westvang jobber med tjenesteutvikling, design og programmering i Bengler. De siste 6 årene har han tilbrakt i sosiale medier gjennom prosjektene underskog.no og origo.no. 14.30-15.15: Kvalitetsjournalistikk i omstillingstider. Morten Møller Warmedal,

Klikk her og m eld deg p å!

15.30-16.30: Slik gjør vi det! Redaktørkolleger deler erfaringer – til inspirasjon og læring. Vi møter bl.a.: ●● Jane Throndsen, magasinredaktør og ansvarlig for VGs helgesatsning - VG helg, som lanseres helgen før høstmøtet. ●● Siri Zachariassen, ansvarlig redaktør i Østlandets Blad, som lanserte Nye Østlandets Blad – i ny drakt, med færre utgivelser i uka og med mer satsning på temajournalistikk ●● Håkon Borud, ansvarlig redaktør i Tønsbergs Blad, som var den dagsavisen som, i rene tall, økte mest fra i fjor. ●● Gry Remme Nordvik, redaktør i ØstlandsPosten, som forteller om ØPs prisbelønte fattigdomsprosjekt, som viser at lokalaviser kan lage viktig journalistikk med graving i offentlige data.


NRs Høstmøte 2012 5.-6. november – i Samfunnssalen, Oslo Kongressenter Program

9.00-11.00: Sinke i klassen eller fremtidsrettet aktør?

„„

Torgeir Waterhouse, direktør i IKTNorge, tar pulsen på innovasjonstakten i mediebransjen. Han leder det offentlig nedsatte Digit-utvalget, som legger frem rapporten sin i begynnelsen av desember.

„„

Slik gjør vi det digitalt! Redaktørkolleger deler digitale utviklingserfaringer – til inspirasjon og læring. Vi møter bl.a.: ●● Kjersti Løken Stavrum, Aftenredaktør: Slik tok vi Oslo! Om Aftenpostens lansering av Osloby.no. ●● Nina Schmidt, leder for Avdeling for klubbtjenester i VG, som forteller om VGs nylanserte prosjekt Dyrebar. ●● Ine Thereze Gransæter, prosjektredaktør i Aller Digital, som presenterer prosjektet bloppis.no, et digitalt loppemarked der inntektene går til veldedige formål. ●● Eivind Ljøstad, sjefredaktør i Fædrelandsvennen, og Geir Arne Bore, ansvarlig redaktør i Drammens Tidende, oppdaterer forsamlingen på siste nytt om nettbetaling.

„„

Vi kjører NRs digi-quiz og lar redaktørene teste sin egen digitalkompetanse!

„„ „„

11.00-11.15: Pause

„„

KL 12:45: Over til Washington. Løypemelding fra presidentvalget.

„„

KL 13.00: Avslutning og lunsj

11.15-12.30: Redaksjon og organisasjon i omstillingstider. Hvordan få til en vellykket prosess? ●● Store omstillinger i Aller-konsernet. Konserndirektør Ellen Arnstad og advokat Per Benonisen oppsummerer erfaringer fra den prosessen Aller Media har vært gjennom, og deler råd med møtedeltakerne. ●● De møter sjefredaktør Trine Eilertsen, som står foran en tilsvarende og utfordrende prosess i Bergens Tidende.

Foto: Erlend Bjørtvedt

„„

Tirsdag 6. november, kl. 09.00-13.00 (med avslutning til lunsj)

Klikk her og m eld deg p å!

Torgeir Waterhouse

Kjersti Løken Stavrum

Nina Schmidt


Redaktørens plikter og rettigheter En redaktør skal alltid ha frie mediers ideelle mål for øye. Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet. Gjennom sitt medium skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling. Redaktøren skal etterstrebe en journalistikk som gjør det klart for mottakeren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er mediets egne meninger og vurderinger. En redaktør forutsettes å dele sitt mediums grunnsyn og formåls­bestemmelser. Men innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme mediets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret. Kommer redaktøren i uløselig konflikt med mediets grunnsyn, plikter han/hun å trekke seg tilbake fra sin stilling. Redaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger som ikke er i samsvar med egen overbevisning. Den ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold. Redaktøren leder og har ansvaret for sine medarbeideres virksomhet, og er bindeleddet mellom utgiveren/styret og de redaksjonelle medarbeiderne. Redaktøren kan delegere myndighet i samsvar med sine fullmakter. Denne erklæring er blitt til i samarbeid mellom Norske Avisers Landsforbund (nå Mediebedriftenes Landsforening) og Norsk Redaktørforening, vedtatt av begge organisasjoner 22. oktober 1953, revidert i 1973 og i 2004.

Mediebedriftenes Landsforening Olav Terje Bergo

Norsk Redaktørforening Marit Haukom

Med vennlig hilsen NR-sekretariatet: Generalsekretær Nils E. Øy Ass. generalsekretær Arne Jensen Sekretær Monica Andersen

90 55 03 24 90 77 87 47 22 40 50 51

nils.oy@nored.no arne.jensen@nored.no monica.andersen@nored.no

www.nored.no – post@nored.no – Tlf 22 40 50 50 – Faks 22 40 50 55 Rådhusgaten 17, postboks 624 Sentrum, 0106 Oslo

Invitasjon til NRs høstmøte 2012  

Invitasjon til NRs høstmøte 2012