Page 1

Innovér! Norsk Redaktørforening inviterer til

Høstmøte 2013 4. og 5. november

på Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen

www.nored.no

Foto: ©Carl Mueller

„„Hvordan får de beste i verden det til? „„Slik utvikler vi oss „„«Dom over død mann» – eksklusiv visning „„Status for 4.14-kampanjen Klikk h er og mel d deg på !


Har du meldt deg på høstmøtet?

Da er dette noen av dem du møter:

Klikk h er og mel d deg på !

Kjersti Løken Stavrum

Earl Wilkinson

Elisabeth Lund-Andersen

Eirik Hoff Lysholm Helen Vogt

Espen Egil Hansen

Anne Weider-Aasen

Jens Hauglum

Hildegunn Soldal

Sindre Østgård

Jan-Eirik Hanssen

www.nored.no

Nina Kristiansen


NRs Høstmøte 2013 4. og 5. november – Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen

Her er noen smakebiter fra programmet: „„

Verdenstoppene i innovasjon og fornyelse: Earl Wilkinson, CEO og Executive director i INMA, presenterer de beste

„„

Hvordan innoverer de store? Vi utfordrer ●● Sindre Østgård, nettsjef i NRK, kåret til årets netthode av NONA ●● Hildegunn Soldal, utviklingsredaktør i Dagbladet ●● Espen Egil Hansen, digitalredaktør i VG ●● Jens Hauglum, innovasjonsdirektør i Finn.no

„„

Slik utvikler vi oss, med bl.a.: ●● Helen Vogt: En NTB-metode for utvikling ●● Jan-Eirik Hanssen: Avisa Nordland 2040 prisbelønnet unge lesere-prosjekt ●● Eirik Hoff Lysholm: Fremtiden på papir! ●● Elisabeth Lund-Andersen: MadeByMe håndarbeid på moten igjen ●● Nina Kristiansen: Forskning.no erobrer verden ●● Helen Frøyseth: Idébanken - LLAs gullgruve

www.nored.no

„„

Er etikk lønnsomt? NPs nye generalsekretær Kjersti Løken Stavrum svarer.

„„

«Dom over død mann» – eksklusiv visning av Jan Troells film om den legendariske svenske redaktøren Torgny Segerstedt.

Klikk h er og mel d deg på !


Redaktørens plikter og rettigheter En redaktør skal alltid ha frie mediers ideelle mål for øye. Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet. Gjennom sitt medium skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling. Redaktøren skal etterstrebe en journalistikk som gjør det klart for mottakeren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er mediets egne meninger og vurderinger. En redaktør forutsettes å dele sitt mediums grunnsyn og formåls­bestemmelser. Men innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme mediets meninger, selv om de i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren eller styret. Kommer redaktøren i uløselig konflikt med mediets grunnsyn, plikter han/hun å trekke seg tilbake fra sin stilling. Redaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger som ikke er i samsvar med egen overbevisning. Den ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold. Redaktøren leder og har ansvaret for sine medarbeideres virksomhet, og er bindeleddet mellom utgiveren/styret og de redaksjonelle medarbeiderne. Redaktøren kan delegere myndighet i samsvar med sine fullmakter. Denne erklæring er blitt til i samarbeid mellom Norske Avisers Landsforbund (nå Mediebedriftenes Landsforening) og Norsk Redaktørforening, vedtatt av begge organisasjoner 22. oktober 1953, revidert i 1973 og i 2004.

Mediebedriftenes Landsforening Olav Terje Bergo

Norsk Redaktørforening Marit Haukom

Med vennlig hilsen NR-sekretariatet: Generalsekretær Arne Jensen 90 77 87 47 arne.jensen@nored.no Ass. generalsekretær Reidun Kjelling Nybø 91 10 55 11 rkn@nored.no Sekretær Monica Andersen 22 40 50 51 monica.andersen@nored.no www.nored.no – post@nored.no – Tlf 22 40 50 50 – Faks 22 40 50 55 Rådhusgaten 17, postboks 624 Sentrum, 0106 Oslo

NR inviterer til høstmøte 2013  

Norsk redaktørforening inviterer til høstmøte 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you