Page 1

PRร€CTICA 3. COORDENADES DE MAPEJAT 3DSMAX

Aina Casals Vila Presentaciรณ del producte 13/03/2018


CONTINGUTS 1. Resum del tractament de cadascun dels elements explicitant la ubicació dels diferents UVWMap i les textures de fusta utilitzades. 2. Aplicació del Color Correction Map per obtenir diferents acabats a partir d’un mateix objecte i textura. 3. Exposició dels elements conjunts en sala d’exposició.


ID1

ID2

ID3

ID4

ID5

ID6

El primer pas a fer és identificar tots els diferents grups de fusta que podem trobar en aquesta cadira. Com es pot veure tenim 6 IDs. Això ens ajudarà a definir la direcció i el sentit de la fusta a cada un dels diferents grups, i així diferenciar l’aplicació de la textura. Es pot fer de dues maneres, fent ús de Map Chnnels diferents o fent ús d’un únic Map Channel i la selecció dels diferents Ids amb el MeshSelect by ID.


DIFERENTS MAPS CHANNELS

Afegint un MESH SELECT davant de cadascun dels UVWMap, passarem ál mètode d’un únic Map Channel. Dins del modificador treballem a nivell d’ELEMENT. Així, el UVWMap ID1 actuaràcontra la malla seleccionada.

Diferents posicions dels materials per tal de fer us del color correction map i aplicar diferents colors a la cadira. En modificar els paràmetres de HUE SHIFT i SATURATION, variem lleugerament el color base de la textura.


ESCALETA Aquí podem veure els difenets IDs i la posicio dels UVW Map per aquest moble de fusta. UVWMap GIZMO

ID1

ID2

ID3

ID4

ID5


Seguigament a cada bitmap li hem assignat un mapchannel (la part que volguessim que fos de la textura) i a partir de aquí, s’ha anat ajustant cada gizmo per obtenir la textura colocada de la forma que ens semblés més adeqüada.

Ainxi queda tot d’un amb una texura aplicant únic Map Channel

En aquest sistema podem afegir un COLOR CORRECTION MAP entre la textura i el Physical Material de cara a editar la base de la textura.


ID2 ID1 ID3


ID1 ID3 ID2

ID4


GRÀCIES.

PRÀCTICA3. Mapejat  
PRÀCTICA3. Mapejat  
Advertisement