Page 1

BUKU 7 Buku ini adalah mengenai isu-isu pilihan raya serta penjelasan.


Buku ini adalah mengenai isu-isu pilihan raya serta penjelasan. • Buku ini adalah mengenai isu-isu pilihan raya serta penjelasan. • Buku ini adalah mengenai isu-isu pilihan raya serta penjelasan. • Buku ini adalah mengenai isu-isu pilihan raya serta penjelasan. • Buku ini adalah mengenai isu-isu pilihan raya serta penjelasan.


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Series 3 Series 2 Series 1


Buku ini adalah mengenai isu-isu pilihan raya serta penjelasan. • Buku ini adalah mengenai isu-isu pilihan raya serta penjelasan. • Buku ini adalah mengenai isu-isu pilihan raya serta penjelasan. • Buku ini adalah mengenai isu-isu pilihan raya serta penjelasan. • Buku ini adalah mengenai isu-isu pilihan raya serta penjelasan.


TAMAT

BUKU 7  

BUKU 7 Buku ini adalah mengenai isu-isu pilihan raya serta penjelasan. Buku ini adalah mengenai isu-isu pilihan raya serta penjelasan. •Buku...