a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


‹Ç‹NDEK‹LER CONTENTS

A‹MSAD KURULLARI / BOARDS OF AIMSAD .................................................... KOM‹TELER‹M‹Z / COMMITTEES .............................................................................. BAfiKANIN MESAJI ....................................................................................................... LETTER FROM THE PRESIDENT ................................................................................... GENEL SEKRETER‹N MESAJI ..................................................................................... LETTER FROM THE SECRETARY GENERAL ................................................................... A‹MSAD HAKKINDA .................................................................................................... ABOUT AIMSAD ............................................................................................................... TÜRK EKONOM‹S‹NE GENEL BAKIfi ..................................................................... GENERAL OUTLOOK OF THE TURKISH ECONOMY .................................................. TÜRK‹YE TUR‹ZM‹ ........................................................................................................ TURKEY TOURISM .......................................................................................................... A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU ..................................................... WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT ................................ ALFABET‹K F‹RMA ‹NDEKS‹ / ALPHABETICAL COMPANY INDEX ........................... ÜRÜN ‹NDEKS‹ / PRODUCT INDEX .......................................................................... ÜYE TANITIM SAYFALARI (ALFABET‹K) .............................................................. INTRODUCTORY MEMBER PAGES (IN ALPHABETICAL ORDER) ............................... REKLAMLAR / ADVERTISEMENTS ...............................................................................

2

www.aimsad.org

4 5 6 8 10 12 14 17 20 24 28 32 36 42 48 50 60 118


A‹MSAD KURULLARI BOARDS OF AIMSAD

A‹MSAD YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ / MEMBERS OF THE BOARD Mr. Mustafa Sabri EROL Törk Makine Sanayi ve Ticaret A.fi. Baflkan / President

Mr. Mevlüt D‹NÇ Dinçmak Mak. San. ve Tic. Ltd. fiti. Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

Mr. ‹smet TOKTAfi AES Elektronik Makine San. A.fi. Baflkan Yardımcısı / Vice President

Mr. Gürkan NEC‹PO⁄LU As Metal A€aç Mak. San. Tic. Ltd. fiti. Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

Mr. Necati TÜRKSEVER Netmak Kesici Takım ‹malat Pazarlama Ltd. fiti. Baflkan Yardımcısı / Vice President

Mr. Oktay Can Canmaksan Müh. Mak. Elk. Paz. San. Tic. Ltd. fiti. Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

Mr. Ahmet Yesari YERL‹ Leitz Kesici Takımlar San. ve Tic. A.fi. Baflkan Yardımcısı / Vice President

Mr. Serhan AKSU Timsan Teknik Mak. San. ve Tic. Ltd. fiti. Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

Mr. Kenan ARICI Ligno Mak. San. ve Tic. Ltd. fiti. Sayman / Treasurer

Mr. Ömer MIZRAK Mızrak Ahşap İşleme Makineleri San. ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

Ms. Tijen AKO⁄LU Fenifl Ahflap Pvc Alüminyum ‹fll. Mak. San. Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board DENETLEME KURULU / BOARD OF AUDITORS Üye / Member Üye / Member Üye / Member

Fehamettin TAfiKAYA F.N.T. Ahflap ‹flleme Makineleri San. Tic. A.fi. Bülent ESEN TURHAN Makine San. ve Tic. A.fi. Ömer BARAN ÖKG Özkonyalılar Grup Mak. San. Tic. Ltd. fiti.

MESLEK‹ ET‹K KURULU ve HAKEM HEYET‹ BOARD OF PROFESSIONAL ETHICS AND ARBITRATION COMMITTEE Baflkan / President Üye / Member Üye / Member

Ayhan NEC‹PO⁄LU Nezih ÜSTÜNKARLI Mustafa fiEKERC‹

As Makina San. ve Teknik Hizmetler Tic. Ltd. fiti. Üstünkarlı Makine A.fi. AC ‹hracat ‹thalat ve Paz. Ltd. fiti.

A‹MSAD GENEL SEKRETERL‹⁄‹ / SECRETARIAT GENERAL

4

Mr. Arif Onur KAÇAK Genel Sekreter / Secretary General

Ms. Ezgi KURT Mali ve ‹dari ‹fller / Financial and Administrative Affairs

Mr. Orkan HER‹fi ‹dari ‹fller Uzmanı / Administrative Affairs Specialist

Ms. Sevda KAÇAK Grafiker / Graphic Designer

www.aimsad.org


KOM‹TELER‹M‹Z COMMITTEES

KOM‹TELER‹M‹Z / COMMITTEES FUAR KOM‹TES‹ / FAIRS COMMITTEE Baflkan / President

Ahmet Yesari YERL‹

Leitz Kesici Takımlar San. ve Tic. A.fi.

Baflkan Yard. / Vice President ‹smet TOKTAfi

AES Elektronik Makine San. A.fi.

Üye / Member

As Metal A€aç Mak. San. Tic. Ltd. fiti.

Gürkan NEC‹PO⁄LU

Üye / Member

Kenan ARICI

Ligno Mak. San. ve Tic. Ltd. fiti.

Üye / Member

Mustafa Sabri EROL

AC ‹hracat ‹thalat ve Paz. Ltd. fiti.

BASIN, YAYIN VE TANITIM KOM‹TES‹ / PRESS, PUBLICATION AND PROMOTION COMMITTEE Baflkan / President

Gürkan NEC‹PO⁄LU

As Metal A€aç Mak. San. Tic. Ltd. fiti.

Üye / Member

Ahmet Yesari YERL‹

Leitz Kesici Takımlar San. ve Tic. A.fi.

Üye / Member

Münevver Ç‹LO⁄LU

UV Teknoloji Kimya Mak. San. Tic. ‹th. ‹hr. A.fi.

E⁄‹T‹M VE SATIfi SONRASI H‹Z. KOM‹TES‹ / EDUCATION AND AFTER SALES SERVICES COMMITTEE Baflkan / President

Dr. Serkan NEC‹PO⁄LU

As Makina San. ve Teknik Hizm. Tic. Ltd. fiti.

Baflkan Yard. / Vice President Metin ARSLAN

UV Teknoloji Kimya Mak. San. Tic. ‹th. ‹hr. A.fi.

Üye / Member

Timsan Teknik Mak. San. ve Tic. Ltd. fiti.

Serhan AKSU

Üye / Member

Hakan ALTUN

BSA Mak. ‹nfl. ve Bil. Tic. Ltd. fiti.

Üye / Member

Prof. Dr. Tuncer D‹L‹K

‹stanbul Üniv., Orman Fak., Orman Müh. Bölümü

‹MALATÇILAR KOM‹TES‹ / MANUFACTURERS COMMITTEE Baflkan / President

Merdan fiEREFL‹

Üstünkarlı Makine A.fi.

Baflkan Yard. / Vice President Mevlüt D‹NÇ

Dinçmak Mak. San. ve Tic. Ltd. fiti.

Üye / Member

AES Elektronik Makine San. A.fi.

‹smet TOKTAfi

Üye / Member

Fatih ATALAY

Mimçeko Makina ‹malatı ve Ticareti

Üye / Member

Alper ‹fiTOTAN

Airpak Havaland. ve Filtre Sis. San. Tic. Ltd. fiti.

‹THALATÇILAR KOM‹TES‹ / IMPORTERS COMMITTEE Baflkan / President

Cumhur ARSLANO⁄LU Tervelli End. Ürünler Dıfl Tic. Ltd. fiti.

Baflkan Yard. / Vice President Bülent ESEN

Turhan Mak. San. ve Tic. A.fi.

Üye / Member

Biesse Turkey Makine Tic. ve San. A.fi.

Yelda AKINCI

Üye / Member

Kenan ARICI

Ligno Mak. San. ve Tic. Ltd. fiti.

Üye / Member

R. Nahid YAMAK

Kadromak Mak. San. ve Dıfl. Tic. A.fi.

KADINLAR KURULU / WOMEN’S COMMITTEE Üye / Member

Tijen AKOĞLU

Üye / Member

Melike TÜRKSEVER YILMAZ Netmak Kesici Takım İmal. Paz. Ltd. Şti.

Fenifl Ahflap Pvc Alüminyum ‹fll. Mak. San. Tic. A.fi.

Üye / Member

Yelda AKINCI

Biesse Turkey Makine Tic. ve San. A.fi.

Üye / Member

Sebahat ŞAŞMAZ

Öz Anadolu Grup Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.

Üye / Member

Didem Fatma DEMİR

Hasdem Makina İmalat San. Ltd. fiti.

Üye / Member

Münevver ÇİLOĞLU

UV Teknoloji Kimya Mak. San. Tic. ‹th. ‹hr. A.fi.

www.aimsad.org

5


BAfiKANIN MESAJI

Saygıde€er Meslektafllarım, Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği’nin (AİMSAD) beşinci yılını tamamlamak üzere olduğumuz 2019 yılında, beşinci AİMSAD Üye Kataloğu ile karşınızda olmaktan büyük memnuniyet duyduğum bildirmek istiyor ve AİMSAD Yönetim Kurulu adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. AİMSAD olarak, kuruluşumuzdan bu yana geçen beş yıllık süreçte birçok faaliyete ve başarıya imza attığımızı söylemekten gurur duyuyorum. Bunun için, başta Yönetim Kurulumuz ile Genel Sekreterliğimiz olmak üzere AİMSAD’ın her zaman arkasında duran üye firmaları ve bizlere destek veren yerli ve yabancı tüm kamu ve sektör paydaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. 2019 yılı Şubat ayı itibariyle 58 üyeye ulaşan AİMSAD, Eylül 2014’ten bu yana Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS); Mart 2015’ten bu yana Makine Sanayi Sektör Platformu (MSSP); Ağustos 2015’ten bu yana T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde toplanan Orman Ürünleri Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesi (ORKAMOTEK); Mart 2016’dan bu yana da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi ile Şubat 2017’ten bu yana T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde toplanan Makine Teknik Komitesi (MAKTEK), Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) ve T.C. Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Planı Makine Çalışma Grubu üyesidir. AİMSAD tarafından gerçekleştirilen bir diğer önemli girişim de, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) nezdinde Ağaç İşleme Makinesi Ayna Komitesi’nin kurulmasına öncülük ve bu komiteye başkanlık etmesidir. Bu kapsamda, dünyada ve AB’de ağaç işleme makineleri için hazırlanan tüm standartlara

6

www.aimsad.org

henüz taslak aşamasındayken Türkiye adına görüş bildirerek standartların şekillenmesine katkı sağlamaktadır. Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS)’nun 8 Eylül 2016 tarihinde İsviçre’nin Luzern şehrinde gerçekleştirilen Genel Kurul’unda şahsımında Yönetim Kurulu’na seçildiği bilginiz dahilindedir. Tecrübeli girişimcilerin bir araya geldiği, interaktif bir bilgi paylaşım platformu olmayı hedefleyen EUMABOIS ayrıca, sektör adına muhtelif istatistiki çalışmalar ve pazar araştırmaları yürütüyor. Konferans ve panel gibi etkinlikler düzenleyerek bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapan EUMABOIS’in Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yer almamız, sektörümüz ve AİMSAD için çok büyük önem taşıyor. EUMABOIS bünyesindeki tüm faaliyetlerin içinde yer alarak tecrübe ediniyor ve faydalı olan tüm bilgileri üyelerimizle paylaşma imkanı sağlıyoruz. Öte yandan, geçtiğimiz yaklaşık beş yıllık süre içerisinde, AİMSAD olarak Almanya, Amerika, İtalya, Rusya, Polonya, İran, Dubai, Mısır, Ukrayna ülkelerinde gerçekleştirilen yaklaşık 20 yurtdışı fuarına katılım sağladık. Katılım sağladığımız fuarlarda gerek sektörümüzü gerekse Derneğimizi ve desteklediğimiz fuarları başarıyla temsil ettiğimizi düşünüyorum. Gittiğimiz her fuarda Türk Makinesine olan ilgi bizleri çok memnun ediyor. Yabancı müşterilerden gelen makine ve aksesuar taleplerini akıllı cihazlarımızdaki mesaj grupları vasıtasıyla üyelerimize anında göndererek, daha fuar bitmeden talepte bulunan firmalarla irtibata geçilmesini sağlıyoruz. Üyelerimizin ihracat konusunda daha hızlı yol alabilmesi için fuar katılımlarını önemsiyor ve bu konudaki çalışmalara ağırlık veriyoruz. AİMSAD olarak 2019 yılında da sektörümüzün ihracat noktasında önemli bir sıçrama kaydedeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte, henüz üyemiz olmayan tüm sektör firmalarımızı da aramızda görmeyi istediğimizi belirterek; sizlerle bir bütün olarak her zaman daha güçlü olacağımız inancımı paylaşmak istiyorum. Saygılarımla, Mustafa S. EROL A‹MSAD Yönetim Kurulu Baflkanı


7


LETTER FROM THE PRESIDENT

Respected Colleagues, I would like to express my great pleasure to be here before you with our fifth AIMSAD Member Catalog for 2019 that we are about to complete the fifth year of Woodworking Machinery and Side Industries Businessmen Association (AIMSAD) and salute you on behalf of AIMSAD Board. I am proud to say that we had many successful operations and great achievements within the last four years that passed since our establishment as AIMSAD. For this, I would like to thank first to our Board and our Secretariat General, and then to our member companies that always stand by AIMSAD, and all domestic and foreign public and industry stakeholders that supported us. AIMSAD that reached a total member figure of 58 as of February 2019 is a member of European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers (EUMABOIS) since September 2014, Machinery Industry Platform (MSSP) since March 2015, Forestry, Paper and Furniture Industry Technical Committee of Turkish Ministry of Science, Industry and Technology (ORKAMOTEK) since August 2015, Machinery and Equipment Manufacturing Council of Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) since March 2016, Machinery Technical Committee (MAKTEK), Federation of Machinery Manufacturing Industry Associations (MAKFED) of Turkish Ministry of Science, Industry and Technology since February 2017, and Turkish Ministry of Development, Development Plan Machinery Work Group. Another important move that is made by AIMSAD in is to lead the establishment of and chairing the Woodworking Machinery Mirror Committee to Turkish Standards Institution (TSE). This committee contribu-

8

www.aimsad.org

tes to all global and EU standards regarding woodworking machinery while they were only at the draft phase by sharing its comments on behalf of Turkey. You know that I was elected to the Board of Directors of Woodworking Machinery Manufacturers (EUMABOIS) in the General Assembly held on September 8, 2016, in Switzerland. EUMABOIS, which aims to become an interactive information exchange platform bringing together experienced entrepreneurs, also, conducts various statistical studies and market researches for the sector. Being in the Board of EUMABOIS that hosts scientific studies by organizing events such as conferences and panels is very important both for our sector and AIMSAD. We gain experience by taking part in all the operations of EUMABOIS and share all the beneficial information with our members. Moreover, we, as AIMSAD, had attended to almost twenty overseas fairs held in Germany, USA, Italy, Russia, Poland, Iran, Dubai, Egypt and Ukraine within these past five years. I believe that we represented both our sector and our association and its members successfully in these fairs that we attended. At each of these fairs, the interest in Turkish machinery makes us really happy. And by immediately submitting the machinery and accessory demands of foreign customers to our members through message groups on our smart devices, we manage to contact the demanding countries even before the fair is over. We attach great importance to such fairs to help our members progress faster in export and focus on such operations. We forecast a significant export improvement in the sector as AIMSAD in 2019. I would like to underline once again that we, as AIMSAD, would like to see all the non-member companies of our industry among us with the belief that uniting will always give us more strength. Sincerely yours, Mustafa S. EROL AIMSAD President


9


GENEL SEKRETER’İN MESAJI

De€erli Sektör Paydaflları, 6 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da kurulan AİMSAD, halen genç bir dernek olmasına rağmen geçtiğimiz beş yıllık süreçte birçok faaliyete ve başarıya imza attığımızı düşünüyorum. Kamu ilişkileri, yurtiçi ve yurtdışı temsil faaliyetleri ile fuar katılımlarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Diğer taraftan, 2015 itibariyle 2 ayda bir yayımlanan ve her sayısı 4.000 adet basılıp dağıtılan AİMSAD Dergisi projesi hayata geçirilmiş; ayrıca REED TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul WOODTECH Ağaç İşleme Makineleri Fuarı ile TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen Anadolu Fuarları’nın ana destekçisi konumuna gelinmiştir. İhracatımız sevindirici şekilde artmaya devam ediyor. 2013 yılında 94 milyon dolar olan sektörün ihracatı, 2014 yılında 81 milyon dolar, 2015 yılında 64 milyon dolar, 2016 yılında 70 milyon dolar, 2017 yılında 84 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2018 yılı sonunda ise yüzde 22 artış göstererek 102.5 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam sektörümüz açısından rekor olduğunu gururla ifade etmek isterim. 2018 yılında ihracat yaptığımız ilk 10 ülke; Cezayir, Irak, Bulgaristan, Romanya, Rusya Federasyonu, Hindistan, Polonya, İran, İspanya ve Birleşik Krallık idi. Görüleceği üzere 2 yıl aradan sonra tekrar Rusya ilk 10 ülke arasında yer aldı. İthalat yapan ülkeler olarak öne çıkan Rusya ve Hindistan’ın, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasına girmesi sevindirici. Rakamlar henüz istenen seviyeye gelmemiş olsa da, imalatçılarımızın ‘bu pazarlarda artık biz de varız’ demesi bile yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Sektörün ithalat ayağına baktığımızda da

10

www.aimsad.org

2013 yılında 138 milyon dolar olan dış alımın, son 5 yılda neredeyse yüzde 50’den fazla azaldığını görüyoruz. Bunun nedenini ise artık ithalatçı firmaların üretime yönelmesinden, birçok yabancı ürünün yerli ürünlerle iç piyasada hem fiyat hem de kalite açısından rekabet edemiyor olmasından, devletin yerlileştirme politikaları ve mevcut ekonomik durumdan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Sektörümüzün 2017 yılı sonunda 67 milyon dolar olan ithalatı, 2018 yılında yüzde 9 azalarak 61,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında en çok ithalat yapılan ülkeler arasında başı İtalya, Çin ve Almanya çekti. Tüm veriler ışığında Türkiye ağaç işleme makineleri sektörü olarak, genel makine sektörünün içinde küçük bir payımız bulunmasına rağmen, ‘ihracatının ithalatını aştığı sektör’ olarak en tepede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu amaca istinaden, AİMSAD olarak üzerimize düşeni yapıyor, gerek ülkemizi gerekse sektörümüzü ve üyelerimizi tanıtmak adına yurt dışı fuarlarına katılım sağlıyor ve pavilyon şeklinde organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Yerli ve yabancı bütün denk derneklerimiz ve sektör paydaşlarımızla işbirliklerine de her zaman hazır ve açık olduğumuzu bildirir, saygılarımı sunarım. Esenlikler Dilerim, Arif Onur KAÇAK A‹MSAD Genel Sekreteri


FROM THE SECRETARY GENERAL

Dear Sectorial Stakeholders, I believe that Woodworking Machinery and Side Industries Businessmen Association of Turkey (AIMSAD) that was founded on June 6, 2014, had successful operations and great achievements in these five years despite of being a very young association. Our fair participations continue at full speed with public relations, domestic and overseas representations. On the other hand, we had launched Magazine AIMSAD that is published and distributed bimonthly as of 2015 as 4000 prints per issue and supported the Istanbul WOODTECH Woodworking Machinery Fair of REED TÜYAP and Anatolian fairs of TÜYAP as their main sponsors. Our exports continue to increase gladsomely. Exports of the sector, which was $94 million in 2013, $81 million in 2014, $64 million in 2015. and became $70 million in 2016. By the end of 2017, our sector, which realized an export of $84 million, increased 22% by the end of 2018 and reached $102,5 million level. I am proud to state that this figure is a record of the all times. The top 10 countries we exported to in 2018 were Algeria, Iraq, Bulgaria, Romania, Federation of Russia, India, Poland, Iran, Spain and United Kingdom. As you can see, Russia were included in the top 10 countries after two years. It is pleasing that Russia and the India, who stand out as importing countries, are included in Turkey’s top exporting countries. Although the figures have not yet reached the desired level, I think it would be enough for our manufacturers to say “we are now in these markets”. In the import pillar of the sector, we see that the import of $138 million dollars in 2013 has decreased more than 50 percent in the last 5 years. We

12

www.aimsad.org

can say that this is caused by importers’ tendency to start manufacturing, the failure of foreign products to compete with domestic products in the domestic market in terms of price and quality, the domestication policies of the government and economic conditions of Turkey. The imports of $67 million in our sector at the end of 2017 decreased by 9 percent in 2018 and was realized as $61.5 million. In 2018, China, Italy, Germany and ranked the top among the countries with the highest imports. Based on this data, as the woodworking machinery sector of Turkey, although we have a small share in the general machinery sector, we are proud to rank the first as “the sector where the exports exceed the imports”. For this purpose, we will fulfill our role as AIMSAD, and participate in overseas fairs to represent our country, our industry, and our members, and hold organizations as pavilions. I, once again, underline that we are always open to and ready for all types of cooperation with equivalent associations and industry stakeholders either domestic or foreign. Best regards, Arif Onur KAÇAK AIMSAD Secretary General


A‹MSAD HAKKINDA

A€aç ‹flleme Makine ve Yan Sanayisi ‹fl Adamları Derne€i (A‹MSAD), 6 Haziran 2014 tarihinde ‹stanbul’da kurulmufltur. ‹lk kurulufl adımları Bursalı a€aç iflleme makine ve yan sanayisi ifl adamları tarafından, temelleri de Avrupa’daki sivil toplum kurulufllarının yapılanmaları örnek alınarak atılan A‹MSAD’ın misyonu, a€aç iflleme makineleri ve yan sanayisinin imalatı ve temsilcili€i konusunda faaliyet gösteren üye firmalar arasında iflbirli€i, dayanıflma ve bilgi alıflverifli sa€lamak; üyelerinin ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, imalat, ihracat ve ithalat ile ilgili sorunlarını çözümlemeye yönelik çalıflma ve teflebbüslerde bulunmak; Türkiye’de ve dünyada a€aç iflleme makineleri ve yan sanayi mamulleri pazarını gelifltirerek en ileri seviyeye çıkarmaktır. A‹MSAD misyonunu gerçeklefltirmek için, ülkemizin 2023 yılı hedefleri do€rultusunda önemli yol haritaları teflkil eden Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’ni ve Makine Sektörü Strateji Belgesi’ni kılavuz telakki etmifl ve öncelikli olarak bu belgeler ile uyumlu çalıflmalar yaparak ülkemiz için katma de€er yaratmayı ilke edinmifltir. A‹MSAD, a€aç iflleme makineleri imalatı ile ifltigal eden firmalar tarafından ve ‹stanbul

14

www.aimsad.org

merkezli olarak kurulmasına karflın, Türkiye genelindeki tüm ilgili makine ve yan sanayi firmalarını çatısı altında birlefltirmeyi öngörmektedir. Bu amaca istinaden, yönetim organlarında dahi sektör firmalarının yo€unlafltı€ı co€rafi bölgeler dikkate alınmıfl ve tüm yan sanayi sektörlerinin temsil edilmesine de özen gösterilmifltir. A‹MSAD’ın asli üyeli€i kurumsal üyelik olup; Dernek, a€aç iflleme makineleri ve bu makinelerin yan sanayi mamullerinin imalatçı ve temsilcilerinin oluflturdu€u, sektörde ticaret yapan tüm firmalara açık olan, sosyal kültürel, ticari ve ekonomik alanda faaliyet gösteren bir dernektir. A‹MSAD’ın kurumsal olan asli üyelerinin yanı sıra, bireysel onursal ve akademik üyelikleri de bulunmaktadır. Bilim ve ifl dünyası mensuplarından, sektörün ve mesle€in geliflmesine veya A‹MSAD’a eme€i geçmifl kifliler ya da akademik çalıflmaları ile A‹MSAD’a katkı sa€layabilece€i de€erlendirilen kifliler bu kategorilerde üyeli€e davet ve kabul edilebilmektedir. Genel Merkezi Kartal’da bulunan A‹MSAD’ın üye firma sayısı 2019 yılı flubat ayı itibariyle 58’e ulaflmıfltır. A‹MSAD’ın orta vade hedefleri ise, sektör ile ilgili komitelerde yer alarak


A‹MSAD HAKKINDA

Bakanlıklar ve di€er resmi kurulufllara görüfl sunmak, sektörel çalıflmalara katkı sa€lamak; sektör ile yakın iliflkisi bulunan mobilya sektörü dernekleri ile iyi iliflkiler ve verimli iflbirlikleri tesis etmek; üye firmaların çafldafl üretim teknolojilerine adaptasyonun teflvikine yönelik giriflimlerde bulunmak; yurt dıflındaki belli bafllı sektör fuarlarında temsil faaliyetleri yürütmek, sektörün ve üyelerinin kapsamlı tanıtımını yapmaktır. A‹MSAD’ın uzun vade hedefleri kapsamında ise; çıraklık e€itim merkezleri, teknik ve endüstri meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversiteler ile iflbirli€i yapılarak üye firmalarda çeflitli kademelerde görev yapacak nitelikli teknik eleman ve operatörler yetifltirilmesine katkıda bulunmak; bu e€itim kurumlarındaki e€itimcilerin güncel teknoloji ve bilgilerle donatılmasını sa€lamak; ayrıca Teknik E€itim ve Belgelendirme Merkezleri kurarak a€aç iflleme makinelerinin en do€ru ve en verimli flekilde kullanılmasını sa€lamak yer almaktadır. Bu hedefler do€rultusunda A‹MSAD, üyelerini kamu kurumları, oda ve benzeri di€er kurulufllar nezdinde temsil ederek sektörün sorunlarının çözümlenmesine destek sa€lamak üzere gerek yurt içinde gerekse yurtdıflında birçok toplantıya katılım sa€lamaktadır.

A‹MSAD, a€aç iflleme makineleri ve yan sanayi sektörlerinin ülke ekonomisi açısından öneminin bilincinde olarak, üye firmaları ve tüm yönetim organları ile birlikte her zaman daha da etkin çalıflmalar yapabilme vizyonu ile hareket etmektedir. Türkiye’de a€aç iflleme makine ve yan sanayisi için sektörel bir bilgi a€ı, güvenilir istatistikleri ortaya koyan bir veri tabanı bulunmaması da, A‹MSAD’ın öncelikli olarak telafisine yönelik olarak çalıflmayı planladı€ı konular arasında yer almaktadır. Bu kapsamda A‹MSAD’ın faaliyetleri, kurumsal

yapısı içerisinde tesis edilmifl olan komiteler aracılı€ıyla yürütülmektedir. A‹MSAD tüm üye firmalarının menfaatlerini gözeterek münferit sektörler özelinde komiteler oluflturmakta; ilgili üye firmalarını bu komitelerde görev alarak kendi çözüm önerilerini ve yol haritalarını gelifltirme yönünde teflvik etmektedir. A‹MSAD halihazırda ‹malatçılar Komitesi, ‹thalatçılar Komitesi, Basın Yayın Komitesi, E€itim ve Satıfl Sonrası Hizmetler Komitesi, Fuar Komitesi ve Kadınlar Kurulu ile faaliyet göstermekte olup; ilerleyen zamanlarda beliren ihtiyaca ve üye firmalardan gelen arzu ve taleplere göre yeni komiteler tesis edilmesi de mümkündür.

www.aimsad.org

15


A‹MSAD HAKKINDA

A‹MSAD, Avrupa baflta olmak üzere uluslararası sektörel sivil toplum kurulufllarına üye olmayı ve bu oluflumlar içerisinde Türkiye’yi temsil etmeyi hedeflemifl; bu hedefin ilk adımları da 12 Eylül 2014 tarihinde ‹talya’nın Verona kentinde gerçekleflen Avrupa A€aç ‹flleme Makinesi ‹malatçıları Federasyonu’nun (EUMABOIS) Genel Kurulu’na katılım sa€lanarak atılmıfltır. A‹MSAD, 2014 yılı sonu itibariyle EUMABOIS üyesi olmufl ve 2016 yılı Eylül ayında ‹sviçre’nin Luzern flehrinde gerçeklefltirilen Genel Kurulu’nda EUMABOIS Yönetim Kurulu Üyeli€ine seçilmifltir. Ayrıca, 2018 yılında Türkiye’de EUMABOIS Genel Kurulu’na da ev sahipli€i yapmıştır. Yayınlarımız A‹MSAD bünyesindeki üyelerinden almıfl oldu€u güç ve destek ile Temmuz-A€ustos 2015 itibariyle A‹MSAD Dergisi’ni yayınlamaya bafllamıfltır. ‹ki ayda bir yayımlanmakta olan derginin her sayısı 4.000 adet olarak basılıp, da€ıtılmaktadır. Fuar sayılarında ise 5.000 adet basılmaktadır. Fuar ve Organizasyon A‹MSAD, her yıl REED TÜYAP Fuarcılık A.fi. tarafından ‹stanbul’da düzenlenen Uluslararası A€aç ‹flleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ile TÜYAP Fuar-

16

www.aimsad.org

cılık tarafından gerçekleştirilen Anadolu fuarlarının ana destekçisi konumundadır. Di€er taraftan, ülkemizin 48 farklı üniversitesinin Ağaç İşleri Endüstri Mühendiği, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Mobilya Dekorayon bölümlerinde görev yapan 100’e yakında akademisyenin davet edildiği A€aç ‹flleme Teknolojileri Panelleri düzenlendi. İlki 2017, ikincisi 2018 yılında gerçekleşen panellere 70’in üzerinde akademisyen katılım sağladı. A‹MSAD tarafından desteklenen yurt dıflı fuarları ise her yıl baflında belirlenmekte ve üyeler ile paylaflılmaktadır. Bazı yurtdıflı fuarlarında ise üye firmalarla birlikte ortak stand organizasyonu gerçeklefltirmektir. A‹MSAD, geride bıraktığımız 5 yıllık süreç içerisinde Almanya, ‹talya, Dubai, ‹ran, Rusya, Polonya, Amerika, Mısır ve Ukrayna ülkelerinde 20 farklı yurt dıflı fuarına katılım sa€layarak, Türk A€aç ‹flleme Makinesi sektörünü baflarıyla temsil etmifltir.


ABOUT AIMSAD

Woodworking Machinery and Side Industries Businessmen Association (AIMSAD) was established in Istanbul on June 6, 2014. The mission of AIMSAD, whose first steps towards the establishment of it were taken by businessmen from Bursa and its foundations were laid by being impressed by the non-governmental organizations in Europe; is to provide cooperation, solidarity and knowledge exchange among its member companies being active as manufacturers or representatives in the woodworking machinery and side industries; to make studies and commitments to solve its members’ problems related to economic, financial, legal, administrative, technological, manufacturing, export and import and to expand the domestic and global markets for woodworking machinery and side industry products and reach them the most advanced level. In order to achieve its mission, AIMSAD regards the Turkish Industrial Strategy Document and Action Plan with the Turkish Machinery Industry Strategy Document and Action Plan which represent important road maps towards 2023 targets of our country as guidelines and adopts the principle of creating added value for our country by condu-

cting activities aligned with these guidelines and Action Plans of them. Although AIMSAD was established by woodworking machinery manufacturers and centered in Istanbul, it foresees to bring all related companies from the machinery and side industries together under its roof, across Turkey. For this reason, geographical regions that most of the companies of the sector focus on even in its administrative bodies are considered and it is given importance to represent all the side industries. AIMSAD’s principle membership is corporate; it is an association which is open to all companies doing business in the sector consisted of woodworking machinery and manufacturers and representatives of the products of side industries of these machines, and which is active in social, cultural, commercial and economical fields. In addition to the principle members which are corporate, AIMSAD also has honorary and academic members. Individuals from scientific and business environments who contribute to the development of the sector of AIMSAD or individuals assessed to contribute to AIMSAD with their academic studies are invited and accepted as members under these categories.

www.aimsad.org

17


ABOUT AIMSAD

The headquarter of AIMSAD is in Kartal District, and the number of AIMSAD members has reached to 58 as of February 2019. The mid-term aims of AIMSAD is to submit position papers to Ministries and other official authorities by participating in committees related to the sector, to contribute to the sectoral activities, establishing good relations and efficient partnership with the associations of furniture sector which have a close relationship with the woodworking sector, to make initiatives for the encourage the adaptation of member countries to modern manufacturing technologies; to represent the sector in certain fairs in abroad; and to promote the sector and its members comprehensively. The long-term aims of AIMSAD is; to contribute to raise qualified technical personnel and operators to perform their duties in various levels within member companies by cooperating with apprenticeship training centers, technical and industrial vocational high schools, vocational schools of higher education and universities; to provide educators with modern technology and knowledge; and to provide the most accurate and efficient use of woodworking machinery by establishing AIMSAD Applied Technical Training and Test Centers.

18

www.aimsad.org

In line with these targets, AIMSAD participates in both national and international meetings in order to provide support for the solution of the sectoral problems by representing its members before chambers and other similar organizations. Being aware of the importance of woodworking machinery and side industries sectors for the national economy, AIMSAD always acts on the vision of being capable of making more active works with its all administrative bodies and member companies. One of the priority activity plan of AIMSAD is to compensate the lack of a database providing sectoral database and an information network revealing reliable statistics of woodworking machinery and its side industries in Turkey.

In this context, AIMSAD’s activities are being conducted through committees established within its corporate structure. AIMSAD creates special committees for individual sectors by considering the interests of all member companies; and encourages the related member companies to take part in these committees on developing their own solution recommendations and road maps. AIMSAD works with Manufacturers Committee, Importers Committee, Training, Press, Publication and Promotion Committee and


ABOUT AIMSAD

After Sale Services Committee, Fairs Committee and Women’s Committee; and it is possible to appoint new committees upon new arising needs and demands requests from the member countries. AIMSAD aims to be a member of international sectoral NGOs, particularly in Europe, and to represent Turkey within these organizations; the first steps towards achieving this aim were taken with the participation in the General Assembly of European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers (EUMABOIS) held in Verona, Italy on September 12, 2014. AIMSAD has become a member of EUMABOIS since the end of 2014 and selected for the EUMABOIS Board Membership in the General Assembly held in Luzern, Switzerland in September, 2016. Moreover, AIMSAD hosted the EUMABOIS General Assembly which is to be held in Turkey in 2018. Publications AIMSAD began to publish its own journal since July, 2015. Each issue of the journal publishes bimonthly and circulates 4.000 copies. On the other hand, AIMSAD publishes its own member catalog in May of each year that includes information of members with Turkish and English languages and circulates 5.000 copies in domestic and international shows.

Fair and Organization AIMSAD supports the International Woodworking Machinery, Cutting Tools and Hand Tools Fair organized annually in Istanbul by REED TUYAP Fairs Inc., and Woodworking Machinery Fair to be held in Anatolian Cities by TUYAP Fairs Inc. from 2017. In addition, Woodworking Technologies Panels in 2017 and 2018 with the participation of 72 academicians from different cities of Turkey were organized. International fairs supported by AIMSAD are determined in each year and members are informed. In some international fairs, a joint stand organization with member companies are made. AIMSAD has successfully represented the Turkish Woodworking Machinery sector by participating in 20 different international fairs in Germany, Italy, Dubai, Iran, Russia, Poland, USA, Egypt and Ukrain in five years.

www.aimsad.org

19


TÜRK EKONOM‹S‹NE GENEL BAKIfi

Türkiye Cumhuriyeti Ankara 80,8 milyon (2017) 31,6 milyon (2017) 31,7 (2017) Türkçe Recep Tayyip Erdoğan 783.562,38 km2 39° 55’ Kuzey, 32° 50’ Doğu GMT +3 Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan Büyük Kentler (Nüfus) İstanbul (15 milyon), Ankara (5,4 milyon), İzmir (4,3 milyon), Bursa (2,9 milyon), Antalya (2,4 milyon) (2017) İklim Ilıman; yazları sıcak ve kuru, kışları ılık ve yağışlı Telefon Kodu +90 İnternet Ülke Alan Kodu .tr Para Birimi Türk Lirası (TL) Finansal Merkez İstanbul GSYH 851 milyar ABD doları (2017-Cari Fiyatlar) Kişi Başına GSYH 10.597 ABD doları (2017) İhracat Tutarı 168.1 milyar ABD doları (2018) İthalat Tutarı 223.1 milyar ABD doları (2018) Enflasyon Oranı % 20,30 (TÜFE-2018) Ana İhracat Pazarları Almanya (%9,6); İngiltere (%6,1); BAE (%5,8); Irak (%5,8); ABD (%5,5); İtalya (%5,4); Fransa (%4,2); İspanya (%4,0); Hollanda (%2,5); İsrail (%2,2) (2017) Ana İthalat Kaynakları Çin (%10,0); Almanya (%9,1); Rusya (%8,3); ABD (%5,1); İtalya (%4,8); Fransa (%3,5); İran (%3,2); İsviçre (%3,0); Güney Kore (%2,8); İngiltere (%2,8) (2017) Ticaret Anlaşmaları n AB ile Gümrük Birliği Anlaşması n Arnavutluk, Bosna Hersek, EFTA üyesi ülkeler (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein), Faroe Adaları, Fas, Filistin, Gana, Güney Kore, Gürcistan, İsrail, Karadağ, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Morityus, Sırbistan, Singapur, Suriye, Şili, Tunus, Ürdün Ülkenin Resmi Adı Başkent Nüfus İş Gücü (Nüfus) Ortanca Yaş Resmi Dil Cumhurbaşkanı Yüz Ölçümü Koordinatlar Saat Dilimi Komşu Ülkeler

20

www.aimsad.org


TÜRK EKONOM‹S‹NE GENEL BAKIfi

Son 15 yıldır istikrarlı büyümesi sayesinde Türk ekonomisi kaydade€er bir performans sergilemifltir. Sa€lam makro-ekonomik stratejiler, uygun mali ve para politikalar ve izlenen yapısal reformlar; yüksek büyüme oranları ve Türk ekonomisine duyulan güvenin artmasıyla sonuçlanmıfltır. Genifl yurt içi piyasamız, rekabetçi ve dinamik özel sektörümüz, ulaflım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde oldukça geliflmifl teknolojik altyapımız mevcuttur. Ekonomik büyüme Türkiye, Dünya Bankası 2017 yılı Nisan ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu verilerine göre 2016 yılında, satın alma gücü paritesine (SGP) göre dünyanın 13. ve Avrupa’nın 5. büyük ekonomisidir. Türkiye 2010-2016 döneminde ortalama 6.3 % olan büyüme performansına sahip olmufltur. 2017 yılının ilk yarısında 5.1 %’lik büyüme gerçekleflmifltir. Ekonomimizin, 2017 yılı ilk yarısındaki Sözkonusu oranın 3.9 %’u yatırımlar ve ihracattan gelmektedir. Bu du-

rum büyümemizin kalitesini göstermektedir. Nitekim üçüncü çeyrekte bu oran 11.1 % olarak gerçekleflmifltir. Böylece ilk dokuz aylık dönemde büyüme 7.4 %’e ulaflmıfltır. Ülkemiz, 2017 yılının ilk üç çeyre€i itibariyle OECD, Avrupa Birli€i ve G20 ülkeleri arasında büyüme oranı bakımından birinci sırayı elde etmifltir. Büyüme oranımızın 2017 yılının tamamında ise 6,5 - 7 % oranında olması beklenmektedir. Türkiye, 2018-2020 yılları Orta Vadeli Programı (OVP) hedeflerine göre, her üç yıl için de 5.5 % büyümeyi hedeflemektedir. OECD tahminlerine göre, Türkiye 2015-2025 döneminde 4.9 %’luk yıllık ortalama büyüme oranıyla OECD’ye üye ülkeler arasındaki en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olacaktır. Türk halkı 2016 yılında darbe teflebbüsü karflısında tarihe geçecek bir demokrasi zaferi elde etmifltir. Bu zorlu sürece ra€men, Türk ekonomisi gücünü korumayı baflarmıfltır. Özellikle 2017 yılı ikinci çeyre€inden itibaren Türkiye ekonomisine iliflkin ekonomik büyüme tahminlerini uluslararası

www.aimsad.org

21


TÜRK EKONOM‹S‹NE GENEL BAKIfi

kredi derecelendirme kuruluflları tarafından yeniden gözden geçirmek durumunda kalmıfllardır. Son olarak OECD 2017 yılı için ekonomik büyüme oranımızı 6.1 %’e yükseltmifltir. Dıfl ticaret Ülkemiz, 2016 yılında 341.1 milyar ABD doları toplam dıfl ticaret hacmine sahip olup, bunun 142.5 milyar doları ihracat, 198.6 milyar doları ithalattır. 2005-2016 yıllarında ihracatın artıfl oranı Türkiye’de 6.4 %, dünyada ise ortalama 4.3 %’dür. Türkiye’nin ihracatının 2017 yılında 153.3 milyar, 2018 ve 2019 yıllarında ise sırasıyla 170 ve 193.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleflmesi öngörülmek-tedir. ‹hracatımız için belirlenen 153,3 milyar ABD doları hedefinin üzerine çıkıp ihracatımızın 156 milyar ABD dolarını geçmesi beklenmektedir. Türkiye, 2016 yılı itibariyle AB ile yaklaflık olarak 160 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahiptir. AB ile aramızda devam eden Gümrük Birli€i sanayi mallarını ve ifllenmifl tarım ürünlerini kapsamına almaktadır. Türkiye AB’nin birinci, AB ise Türkiye’nin dördüncü ticaret orta€ıdır. Gümrük Birli€i’nin baflka sektörleri de kapsayacak flekilde güncellenmesi halinde, AB ile ticaretimiz çok daha ileri noktalara taflınacaktır. AB tarafından Gümrük Birli€i’nin

güncellenmesinin yarataca€ı etkilere dair bir analiz yaptırmıfltır. 2016 yılında benzer bir çalıflma ülkemiz tarafından da yapılmıfltır. Sözkonusu çalıflmadan çıkan sonuçlara göre, Gümrük Birli€i’nin güncellenmesinin AB ekonomisinin büyümesine katkıda bulunaca€ı ifade edilmifltir. Yabancı yatırımlar Do€rudan yabancı yatırımlar için Türkiye önemli bir cazibe merkezidir. 2003-2016 yıllarında gerçekleflen do€rudan yabancı sermaye yatırımları 176,6 milyar ABD doları’dır. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 8,29 milyar ABD doları tutarında do€rudan yabancı sermaye ülkemize girmifltir. 2012’den beri Türkiye Batı Asya’daki en büyük yabancı yatırım çeken ülke olmufltur. Türkiye’de yabancı yatırımcılara yerel yatırımcılarla aynı haklar ve yükümlülükler veren yasal düzenlemeler yabancı yatırımlar için güvenli bir ortam sa€lamaktadır. Ticaret ve do€rudan yabancı yatırımlar bakımından Türkiye’yi benzersiz kılan özellik, Avrupa, Orta Do€u, Kuzey Afrika ve Orta Asya’ya açılan bir kapı özelli€i taflımasıdır. Nitekim ‹stanbul’dan 4 saatlik uçuflla 60’den fazla ülkeye ve dünya ekonomisinin dörtte birini oluflturan genifl bir pazara eriflim sa€lanabilmektedir.

Türkiye’nin Dıfl Ticareti (milyar $) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ‹hracat 134,9 152,6 151,8 157,6 143,9 143 153 168,1 ‹thalat 240,8 236,5 251,7 242,1 207,2 199 196 223,1 Hacim 375,7 389,1 403,5 399,7 351,1 342 349 391,2 Kaynak: TÜ‹K

22

www.aimsad.org


TÜRK EKONOM‹S‹NE GENEL BAKIfi

Türkiye’de 57 bin 649 yabancı sermayeli flirket faaliyet göstermektedir. Yerli ve yabancı ortaklı olan flirket sayısı 34 bin 573’dür. Ülkemiz dünyanın en iddialı yatırım teflvik sistemlerinden birine sahiptir. Hükümetimiz her proje için ayrı bir teflvik imkanı oluflturmak için gerekli yetkiyi TBMM’den almıfltır. Proje bazlı yatırım teflvik sistemi ile yatırımlarımızın önü açılmaktadır. Turizm Dünyanın 6. en popüler turizm merkezi olan Türkiye (2015), yılda 30 milyonun üzerinde turist çekmekte olup ziyaret edenlerin sayısı yıldan yıla artmaktadır. Turizm sektörü, 2023 yılı itibarıyla yılda 50 milyon turist ziyareti ve 50 milyar ABD doları gelir hedeflemektedir. Kültür ve Turizm Bakanlı€ı verilerine göre, 2016 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı 30,9 milyon iken, aynı yıl turizm sektörünün elde etti€i toplam gelir

yaklaflık 18,7 milyar ABD dolarıdır. Turizmde 2017 yılı içinde % 29’luk artıfl yaflanmıfltır. 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde 26 milyon turist ülkemizi ziyaret etmifltir. Aynı dönemde 15.5 milyar ABD Doları turizm geliri elde edilmifltir. Para Politikası Türkiye, istikrarlı ekonomik büyümeyle birlikte kamu maliyesinde geliflme kaydetmifltir; AB tanımlı genel yönetim nominal borç stoku 2002-2016 yılları arasında 72.1 %’den 28.3 %’e gerilemifl ve Türkiye, AB-Maastricht kriterleri arasında yer alan “azami % 60 oranında kamu borç stoku” ilkesine 2004 yılından bu yana uyar hale gelmifltir. Benzer flekilde, bütçe açı€ının GSY‹H’ye oranı 2003-2016 yılları arasında 10 % ‘dan 2 %’nin altına gerileyerek AB-Maastricht kriterlerinin bütçe dengesi için öngördü€ü ilkeye uyum sa€lamaya bafllamıfltır.

www.aimsad.org

23


GENERAL OUTLOOK OF THE TURKISH ECONOMY

Republic of Turkey Ankara 80.8 million (2017) 31.6 million (2017) 31.7 (2017) Turkish Recep Tayyip Erdoğan 783,562.38 km2 39° 55’ North, 32° 50’ East GMT +3 Bulgaria, Greece, Syria, Iraq, Iran, Azerbaijan, Armenia, Georgia Major Cities (Population) Istanbul (15.0 million), Ankara (5.4 million), Izmir (4.3 million), Bursa (2.9 million), Antalya (2.4 million) (2017) Climate Temperate; hot, dry summers with mild, wet winters Telephone Code +90 Country Code Top-Level Domain .tr Turkish Lira (TRY) Currency Istanbul Financial Center USD 851 billion (2017-Current Prices) GDP USD 10,597 (2017) GDP Per Capita USD 168.1 billion (2018) Exports Value USD 223.1 billion (2018) Imports Value USD 26.3 billion (2017) Tourism Revenue 20,30% (CPI-2018) Inflation Rate Germany (9.6%); UK (6.1%); UAE (5.8%); Iraq (5.8%); USA Major Exports Markets (5.5%); Italy (5.4%); France (4.2%); Spain (4.0%); Netherlands (2.5%) Israel (2.2%) (2017) China (10.0%); Germany (9.1%); Russia (8.3%); USA Major Imports Sources (5.1%); Italy (4.8%); France (3.5%); Iran (3.2%); Switzerland (3.0%); South Korea (2.8%); UK (2.8%) (2017) Customs Union Agreement with the EU Trade Agreements Free Trade Agreements with Albania, Bosnia Herzegovina, Chile, EFTA member countries (Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein), Faroe Islands, Ghana, Kosovo, Lebanon, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Singapore, South Korea, Syria, Macedonia, Malaysia, Mauritius, Moldova, Montenegro, Morocco, Palestine, Serbia, Sudan, Tunisia Official Name of Country Capital City Population Labor Force (Population) Median Age Official Language President Area Coordinates Time Zone Neighboring Countries

24

www.aimsad.org


GENERAL OUTLOOK OF THE TURKISH ECONOMY

The Turkish economy has achieved an outstanding performance with its steady growth over the last 15 years. Sound macroeconomic strategies, prudent fiscal and monetary policies, structural reforms pursued throughout this timeframe resulted in high rates of growth and increased confidence in the Turkish economy. We have an expansive domestic market, competitive and dynamic private sector, highly developed technological infrastructure in transportation, telecommunications and energy sectors. Economic Growth According to the World Economic Outlook Report of the World Bank issued in April 2017, on the basis of the purchasing power parity (PPP), Turkish economy is the 13th largest in the world and 5th largest in Europe in 2016. Turkish economy has achieved to grow by 11.1 % in the third quarter of 2017. In the first half of 2017, the overall economic

growth was recorded 5.1 %. 3.9 % of this economic growth comes from investments and exports, proving the quality of our economic growth. For the first three quarters of 2017 the total economic growth has reached 7.4 %. Turkey has taken the first place among the OECD, EU and G20 countries according to the economic growth rate in the first three quarters of 2017.Overall economic growth rate for 2017 is expected to be around 6,5 - 7 %. Our country will thus continue to take the first place according to overall economic growth rate among the OECD and G20 countries. According to the targets of the Medium-Term Programme (MTP) 2018-2020, Turkey aims to grow 5.5 % for successive three years. With regard to the estimates of OECD, Turkey will be one of the fastest growing economies in the period of 20152025 with the average annual growth rate of 4.9 %. Turkish people has been victorious in the test of democracy given against the

www.aimsad.org

25


GENERAL OUTLOOK OF THE TURKISH ECONOMY

hideous coup attempt in 2016. Despite this difficult process, Turkish economy managed to maintain its strength. Especially after the second quarter of 2017, the international credit rating agencies were obliged to review their estimates for the growth rate of the Turkish economy. Recently, OECD has increased its estimate regarding the growth rate of Turkey for the year 2017 to 6 %. Foreign Trade Our country had an overall trade volume of 342 billion USD in 2016, 143 billion USD coming from exports and 199 billion USD from imports. In the period 2005-2016 the average growth rate of Turkish exports was 6.4 %, whereas, it was globally 4.3 %. Turkey’s exports are estimated to reach 153.3 billion USD in 2017, 170 billion USD in 2018 and 193.1 billion USD in 2019. Our exports are now foreseen to reach 156 billion USD, surpassing the targeted level of 153.3 billion USD. Turkey has a trade volume of approximately 160 billion USD with the European Union. Turkey is the fourth trade partner of the European Union, whereas the European Union is the first trade partner of Turkey. The Customs Union with the European Union encompasses only industrial goo-

ds and processed agricultural products. In case of the Customs Union’s modernization with the inclusion of other sectors, Turkey - European Union trade volume will significantly increase. An analysis recently carried out by the European Union shows the positive effects that will be generated in the case of the updating of the Customs Union. A similar research was conducted by Turkey in 2016. According to the results of the mentioned research, the updating of the Customs Union would contribute to the economic growth of the European Union. Foreign Direct Investments (FDI) Furthermore, ranking 71st in global competition index in 2002 Turkey rose to the 55st place in 2017. Accordingly, Turkey has managed to attract 176.6 billion USD worth of foreign direct investments (FDI) between 2003 and 2016. In 2016, FDI figure was 12.3 billion USD despite the ongoing regional tensions. Turkey is the biggest foreign direct investment appealing country in West Asia since 2012. In 2017, between January and October 8,29 billion USD worth of foreign investment were attracted. Legislation offering equal rights and duties among foreign and local investors offers a secure environment for investments.

Foreign Trade of Turkey (billion $) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Exports 134,9 152,6 151,8 157,6 143,9 143 153 168,1 Imports 240,8 236,5 251,7 242,1 207,2 199 196 223,1 Trade 375,7 389,1 403,5 399,7 351,1 342 349 391,2 Volume Source: TÜ‹K

26

www.aimsad.org


GENERAL OUTLOOK OF THE TURKISH ECONOMY

Our geograhic location provides the possibility of reaching over 60 countries with a market of 1,5 billion persons through a 4-hour plane trip from ‹stanbul. 57.649 overseas companies with foreing capital are operating in Turkey. The number of the companies operating in Turkey with Turkish and foreign partnerships is 34.573. Turkey has established an impressive investment incentive system. Turkish government has obtained the necessary authorization from the Turkish Grand National Assembly in order to promote foreign investments according to the needs of every project. Upon request, Turkish government is eager to meet with the foreign investors and discuss the investment incentives that will satisfy their needs.

USD 50 billion tourism revenues by 2023. 30.9 million tourists visited Turkey in 2016 and provided approximately 18.7 billion USD input to the economy. In tourism sector there has been an increase of 29 % in the number of the foreign tourists in 2017. For the period between January and September 2017 26 million tourists visited our country. In the same period, tourism revenue worth of 15.5 billion USD was generated.

Monetary Policy In line with its steady economic growth, Turkey has achieved significant progress in public finance. EU defined general debt stock regressed from 72.1 % to 28,3 % between 2002 and 2016. Turkey has been conforming to the criterion of “maximum 60 % public debt stock” which is among the EU-Maastricht criteria, since 2004. LiTourism Turkey is the 6th most popular tourist kewise, the ratio of budgetary deficit to destination in the world (2015), attracting Gross Domestic Product (GDP) regressed more than 30 million tourists annually and from 10 % to under 2 % between 2003continuing to show positive growth ye- 2016. Turkey has thus started conforming ar-on-year. The tourism sector has set a to the EU-Maastrict criterion for budgetary target of 50 million tourist arrivals and of balance.

www.aimsad.org

27


TÜRK‹YE TUR‹ZM‹

TÜRK‹YE TUR‹ZM ZENG‹NL‹KLER‹YLE S‹Z‹ BEKL‹YOR Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç kıtanın tam ortasında kalan Türkiye, 5 saatlik uçufl mesafesi ve bu 3 kıtaya hakim konumuyla turizm merkezi iddiasını her geçen yıl artırıyor. Turistlerin destinasyon olarak tercih ettikleri ülkeler kategorisinde dünya sıralamasında 6. sırada yer alan Türkiye; turizm çeflitlili€i, do€al güzellikleri, zengin mutfa€ı ve kaliteli konaklama alternatifleriyle her yıl 30 milyon turist a€ırlıyor. Cumhuriyetinin 100. Yılı olan 2023 yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefleyen Türkiye, sizleri de temiz havası ve denizi, ıflıldayan günefli, efli benzeri olmayan tarihi eserleri ve Türk misafirperverli€iyle tanıflmaya ça€ırıyor. Türkiye topraklarındaki tarih, insanlı€ın uygarlık tarihi ile özdefltir. Ulus bilincini taflıyan ilk devletler burada tarih sahnesine çıktı, ilk kentler burada kuruldu, ilk kanunlar burada yazıldı. ‹lk savafllara, ilk düzenli ordulara ve ilk barıfl anlaflmalarına yine bu topraklar tanıklık etti. Topraklarında Troya, Asur, Aka, Hitit, Likya, ‹yonya, Frigya, Urartu, Karya, Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi sayısız kültür ve medeniyete ev sahipli€i yapan Türkiye; pazar ve ürün çeflitlili€i, fiyat

28

www.aimsad.org

avantajı, hizmet kalitesi gibi temel ilkelere oturan turizm politikasıyla her yıl daha çok turisti a€ırlıyor. Türkiye, ziyaretçilerine do€al güzellikleri, günefl-kum-denizi, tarihî eserleri, efli bulunmayan sanat yapılarıyla, çok genifl bir turizm yelpazesi sunuyor. Türkiye’de uzunlu€u 8000 km’yi aflan kıyıları boyunca, yer yer ormanların deniz kenarlarına kadar indi€i çok güzel plajlar birbirini izler. Ege ve Akdeniz kıyılarında yazlar uzun ve günefllidir, yıllık ortalama günefllenme süresi birçok ülkeden daha


TÜRK‹YE TUR‹ZM‹

uzundur. Buralarda deniz suyunun sıcaklı€ı 6-8 ay süreyle 20 derecenin üzerindedir. Bu kıyılar, özellikle Avrupa’nın so€uk, sisli ve ya€ıfllı bölgelerinde yaflayanlar için ideal bir tatil yeridir, âdeta bir cennettir. Türk dönerini tatmadan dönmeyin! Türkiye size do€al güzellikleri ve turizm çeflitlemesinin yanı sıra çok zengin bir mutfakla tanıflma imkanı sunuyor. Türk mutfa€ı; Türklerin uzun yıllar, baharat yolunu denetim altında tutmasından dolayı dünyanın en geliflmifl mutfaklarından biri. Tarım için uygun ve verimli arazilere sahip olmufl Türklerde, rençberlik ve hayvancılıktan dolayı hem sebze hem de et yemek çeflitlili€i var. Öte yandan bu çeflitlilik, sa€lıklı ve dengeli beslenmeye kaynaklık edebilecek örnekleri de barındırıyor. Bu zenginlik içinde Türk mutfa€ının geleneksel yiyeceklerinin baflında döner kebap geliyor. Hazır hızlı yemek sistemi içerisinde tüketilen yiyecekler arasında dünyada ilk sıralarda gelen geleneksel bir Türk yiyece€i döner kebap, ilk olarak Bursa’da yaklaflık 150 yıl önce kuzu çevirme yeme€inin yapım tekni€inden yararlanarak kemiksiz kuzu ve dana etlerinin flifle takılması ve atefl karflısında piflirmesi ile ortaya çıktı. Siz de Türkiye’ye geldi€inizde bu geleneksel Türk lezzetini tatmanızı öneririz. ‹stanbul’da bo€az keyfi Türkiye’nin kozmopolit flehri ‹stanbul’un büyüleyici güzelli€ine flahitlik etmek için rotanızı Bo€az’a çevirin. Çünkü ‹stanbul Bo€azı, Avrupa ile Asya kıtalarını birbirinden ayıran, üzerinde iki kıtayı birlefltiren üç köprüsüyle

Türkiye´nin taflınmaz kültür varlı€ı zenginli€i Kültür ve Turizm Bakanlı€ının 2015 yılı verilerine göre, Türkiye’de koruma altında olan 100 bin 746 adet taflınmaz kültür varlı€ı mevcut. Gelecek nesillere aktarılması için korunan kültür varlıkları arasında sivil mimarlık örnekleri, kalıntılar, sokaklar, dinsel, kültürel, idari, askeri, endüstriyel ve ticari yapılar, mezarlıklar, flehitlikler, anıt ve abideler yer alıyor. muhteflem manzası olan bir su yolu özelli€indedir. Dünyada görülmesi gereken en güzel flehirlerden biri olan ‹stanbul’un ortasından geçen su yolu size yalıları, sarayları, sahil yoluyla görsel güzellik sunar. Ayrıca cafeleri, barları, e€lence mekanları, Türkiye’nin yerel içkisi rakı ile denizlerinden çıkan enfes balıklarını tadabilece€iniz kaliteli restoranları ile keyifli mekanlarda da bo€azın manzarasını izleyebilirsiniz. Bo€azı, kıyıyı her iki taraftan dolaflan sahil yolu ile yada bo€azın sonuna kadar gidip geri gelen vapurlar ile dolaflabilirsiniz. Türkiye’nin Turizm Çeflitleri Yaz-Deniz Turizmi Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin turizme elveriflli koylar ve körfez-

www.aimsad.org

29


TÜRK‹YE TUR‹ZM‹

lerinde bulunan ince kumlu plajları, deniz suyu sıcaklı€ının uygun olması ile özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında deniz turizminin geliflmesini sa€lamıfltır. Antalya (Fethiye, Kafl, Alanya, Side, Kemer, Finike), Mu€la (Bodrum, Marmaris, Gökova), Aydın (Didim, Kufladası), ‹zmir (Çeflme, Foça, Alaçatı), Balıkesir (Ayvalık, Burhaniye, Erdek) önemli turizm merkezleridir.

Kıfl Turizmi Yaz - kıfl üzerinde kar eksik olmayan yüksek da€larıyla ve bu da€larda kurulan kayak tesisleriyle Türkiye önemli bir kıfl turizm merkezidir. Kıfl sporları merkezlerimizden bazıları flunlardır; Erciyes Turizm Merkezi (KAYSER‹), Palandöken Turizm Merkezi (ERZURUM), Sarıkamıfl Turizm Merkezi (KARS), Uluda€ Turizm Merkezi (BURSA), Ilgaz Turizm Merkezi (KASTAMONU)

Sa€lık Turizmi Türkiye’ye geliflmifl ülkelerdeki nitelikli sa€lık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sa€lık hizmetleri sunmasından dolayı dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir. Avrupa standartlarıyla yarıflabilecek düzeyde özel sa€lık kuruluflları vardır. Termal Turizmi Türkiye jeotermal kaynak zenginli€i ve potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasında yer almakta olup Avrupa’da birinci sıradadır. Ülkemizin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeflitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taflıyan Türkiye’de 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi var. Akarsu - Rafting Turizmi Türkiye’deki akarsuların büyük bölümü “akarsu turizmi” olarak tanımlanan rafting, kano ve nehir kaya€ı için çok elverifllidir. Çoruh nehri, Köprü çayı, Manavgat Çayı, Dim Çayı, Göksu Nehri, Fırat nehrinin bir kısmı ülkemizde rafting turizmine uygun akarsularımızdır.

30

www.aimsad.org

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan 15 eser var. ‹stanbul’un tarihi alanları, Kapadokya ve Göreme Milli Parkı, Divri€i Ulu Camii ve Darüflflifası, Hattuflafl, Nemrut Da€ı, Ksantos ve Letoon, Hierapolis ve Pamukkale, Safranbolu, Troya, Selimiye Camii, Çatalhöyük, Bursa ve Cumalıkızık, Pergamon, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Efes dünya mirası listesinde bulunuyor.


TÜRK‹YE TUR‹ZM‹

‹nanç Turizmi Anadolu’da, inanç turizmi kapsamında; Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Yahudili€e ait önemli ziyaret merkezleri bulunmaktadır. Ma€ara Turizmi Dünyadaki di€er ülkelere göre ‘ma€ara Yer flekilleri Turizmi cenneti ülke’ durumunda olan Türkiye’de Turizm çeflitlilifli açısından ülkemizdeki ma€a- yaklaflık 40 bin adet ma€ara bulunmaktadır. ralar, peribacaları, travertenler, obruklar Ma€araların önemli bir kısmı karstik alanlar önemli bir potansiyel oluflturmaktadır. Dam- olan Batı ve Orta Toros Da€larında (Mu€la, latafl, Dim, ‹nsuyu vb. ma€aralar, Pamukkale Antalya, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, travertenleri, Cennnet-Cehennem obrukları ‹çel ve Adana) yer almaktadır. turistik çekicili€i fazla olan do€al güzelliklerimizdendir. Golf Turizmi Türkiye’de golf tesisleri ço€unlukla sahile Yayla Turizmi yakın, yüksek kapasiteli, zengin yeme-içme, Tabiatın kirlenmemifl havası, yazın en sıcak alıflverifl, e€lence olanaklarının sunuldu€u günlerde ferahlatıcı serinli€i, büyüleyici güzel- konaklama tesislerinin yakınındadır. Antalya, likte manzaraları ile ilgi çeken yayla turizmi ‹stanbul, Ankara ve Mu€la’daki bu tesisler için Kuzey Anadolu ve Toros da€ları potansi- do€a ile iç içe düzenlenen golf sahaları ile ziyeli en fazla oldu€u yerlerdir. yaretçilerine do€aya dönük bir ortamda tatil geçirebilmek için fırsatlar sunmaktadır. Kongre Turizmi Avrupa ve Asya’yı birbirine bafllayan Türki- Su Altı Dalıfl Turizmi ye toplantı ve kongrelere ideal bir mekân Türkiye’de turizm amaçlı yapılan sualtı dalma konumundadır. Birinci sınıf otel, konaklama sporuna ancak yasaklı olmayan alanlarda ve ve konferans tesisi zenginli€i, dünyanın belli uygun donanımla müsade edilmektedir. Anba€lı flehirlerine kolayca ulaflım, güzel dekor- talya, Balıkesir, Mu€la, Çanakkale, Mersin ve lar özellikle büyük flehirlerimizde bu turizm Kocaeli gibi illerde su altı dalıfl turizmi için etkinli€inin geliflmesini sa€lamıfltır. uygun yerler vardır. Yat Turizmi Türkiye’nin en donanımlı marinaları Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında ‹zmir, Kufladası, Bodrum, Datça, Bozburun, Marmaris, Göcek, Fethiye, Kalkan, Kafl, Finike, Kemer ve Antalya’da yer almaktadır.

Kruvaziyer turizmi Türkiye, kruvaziyer gemileriyle yapılan turizm rotalarının önemli u€rak noktalarındandır. Akdeniz dünya kruvaziyer turizminde %21,7 ile Karayipler-Bahamalar’dan sonra (%34,4) ikinci sırada gelmektedir.

www.aimsad.org

31


TURKEY TOURISM

TURKEY IS WAITING FOR YOU WITH ITS TOURISTIC WEALTH Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç kıtanın tam ortasında kalan Türkiye, 5 saatlik uçufl mesafesi ve bu 3 kıtaya hakim konumuyla turizm merkezi iddiasını her geçen yıl artırıyor. Turistlerin destinasyon olarak tercih ettikleri ülkeler kategorisinde dünya sıralamasında 6. sırada yer alan Türkiye; turizm çeflitlili€i, do€al güzellikleri, zengin mutfa€ı ve kaliteli konaklama alternatifleriyle her yıl 30 milyon turist a€ırlıyor. Cumhuriyetinin 100. Yılı olan 2023 yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefleyen Türkiye, sizleri de temiz havası ve denizi, ıflıldayan günefli, efli benzeri olmayan tarihi eserleri ve Türk misafirperverli€iyle tanıflmaya ça€ırıyor. History in Turkey runs parallel to the history of human civilization. The first states with national consciousness came to the stage of history here, the first cities rose here, and the first laws were written here. These lands witnessed the first wars, the first regular armies and the first peace treaties. Having hosted numerous cultures and civilizations, including Troy, Assyria, Acheans, Hittites, Lycians, Ionians, Frigians, Urartu, Carians, Pontus, Roman, Byzantine, Seljuk and Ottomans, welcomes more and more tourists every year with its tourism policy which is established on

32

www.aimsad.org

basic principles of market and product diversity, price advantage, service quality. Turkey offers visitors a wide tourism range, with its natural beauties, its sun, sea and beaches, its historical sites, and its unique artistic structures. In Turkey, a coastline stretching over 8000 km, is populated by very beautiful beaches, where occasionally the forests meet the sea. On the Aegean and Mediterranean coasts, the summers are long and sunny, and the average annual sunny season is longer than most countries. The temperature of sea water here is over 20 degrees for about 6-8 months.


TURKEY TOURISM

These coasts are an ideal holiday destination and a paradise, particularly for those who live in the cold, foggy and rainy regions of Europe. A must-taste: Turkish doner! In addition to natural beauties and touristic diversity, Turkey also offers you the chance to meet with a very rich cuisine. The Turkish cuisine is one of the most sophisticated cuisines in the world because the Turks were in control of the spice route for many years. Turks, who have suitable and fertile lands for agriculture, have a vast variety of vegetables and meat dishes with its farms and its livestock. This diversity also features examples that can serve as a source for a healthy and balanced diet. In this wealth, doner kebab is the main traditional food of the Turkish cuisine. Doner kebab, which is one of the most popular food products in the ready-made fast-food system, was first invented in Bursa about 150 years ago by using the technique of lamb dish and putting boneless lamb and veal on skewers and cooking them by the fire. We recommend that you get a taste of this traditional Turkish delicacy when you come to Turkey.

Turkey’s wealth of immovable cultural assets According to the 2015 data of the Ministry of Culture and Tourism, there are 100,746 immovable cultural assets under protection in Turkey. The cultural assets which are preserved for future generations include examples of urban architecture, relics, streets, religious, cultural, administrative, military, industrial and commercial buildings, cemeteries, martyrs’ cemeteries, monuments and memorials.

bays, palaces and the seaside. You can also enjoy the view of the Bosphorus in pleasant venues, such as cafes, bars, entertainment venues, and quality restaurants where you can taste delicious fish varieties and Turkey’s local drink “raki”. You can go as far as the end of Pleasure on the Bosphorus in Istanbul Turn your wheel to the Bosphorus to see the the Bosphorus using the coastal road that runs enchanting beauty of Turkey’s cosmopolitan along both sides of the waterway, or the ferries city of Istanbul. Because the Bosphorus is a that sail to the end of the strait. waterway that separates the European and Asian continents, and bringing them together Tourism Options in Turkey with three bridges which give a magnificent Summer-Sea Tourism view. One of the most beautiful cities to be Surrounded by the sea on three sides, Turkey’s seen in the world, Istanbul gives you visual bea- fine sandy beaches in bays and gulfs have uty with its waterway splitting the city, and the led to the development of marine tou-

www.aimsad.org

33


TURKEY TOURISM

rism, particularly on the Mediterranean and Aegean coasts, due to the convenience of the temperature of the sea water. Antalya (Fethiye, Kafl, Alanya, Side, Kemer, Finike), Mu€la (Bodrum, Marmaris, Gökova), Aydın (Didim, Kufladası), ‹zmir (Çeflme, Foça, Alaçatı), Balıkesir (Ayvalık, Burhaniye, Erdek) are among the top tourism destinations.

always snowy in summer and in winter, and the ski facilities that are established on these mountains. Some of the winter tourism facilities include: Erciyes Tourism Center (KAYSER‹), Palandöken Tourism Center (ERZURUM), Sarıkamıfl Tourism Center (KARS), Uluda€ Tourism Center (BURSA), Ilgaz Tourism Center (KASTAMONU)

Health Care Tourism Many tourists from all over the world come to Turkey for medical purposes because it offers health care services that compete with the qualified health services in developed countries. It has many private health care institutions that compete with the European standards. Thermal Tourism Turkey is among the top seven countries in terms of richness and potential of geothermal resources, and is the leading country in Europe. The thermal waters in Turkey are superior than those in Europe, both in terms of flow and temperature, and in terms of various physical and chemical properties, and there are about 190 thermal facilities in 46 cities. River- Rafting Tourism Most of the rivers in Turkey are convenient for rafting, canoeing and river kayaking, which is also called as “river tourism”. Çoruh river, Köprü creek, Manavgat creek, Dim creek, Göksu river, and part of the Euphrates are the best waters that are convenient for rafting tourism. Winter Tourism Turkey is an important winter tourism hub with its high mountains, which are

34

www.aimsad.org

Turkey is home to 15 monuments included in the World Heritage List of UNESCO. The historical sites in Istanbul, Cappadocia and Göreme National Park, Divri€i Ulu Mosque and Hospital, Hattuflafl, Nemrut Mountain, Xantos and Letoon, Hierapolis and Pamukkale, Safranbolu, Troy, Selimiye Mosque, Çatalhöyük, Bursa and Cumalıkızık, Pergamon, Diyarbakır Castle and Hevsel Gardens, Ephesus are on the world heritage list.


TURKEY TOURISM

Fethiye, Kalkan, Kafl, Finike, Kemer and Antalya. Religious Tourism Anatolia is home to important tourism centers of Islam, Christianity and Judaism, in the scope of religious tourism.

Geographical Tourism In terms of touristic diversity, the caves, fairy chimneys, the travertines, and the sinkholes in Turkey create an important potential. Damlatafl, Dim, ‹nsuyu etc. caves, the sinkholes of Paradise and Hell, are among the natural beauties as a tourist attraction.

Cave Tourism Turkey is considered as a “paradise of caves as compared to the other countries, and there are approximately 40,000 caves in Turkey. Most of the caves are located on the Western and Central Taurus Mountains (Mu€la, Antalya, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, ‹çel and Adana), which are carstic areas.

Highland Tourism For the highland tourism, which attracts tourists with the unpolluted air of nature, the refreshing cool weather in the hottest days of summer, and mesmerizing landscapes, the destinations with the highest potential are the North Anatolia and the Taurus Mountains.

Golf Tourism In Turkey, most of the golf facilities are close to the beaches and accommodation facilities with high capacity, diverse eating and drinking, shopping and entertainment facilities. These facilities in Antalya, Istanbul, Ankara and Mu€la offer a holiday in a natural environment with their concentric golf courses.

Congress Tourism Connecting Europe and Asia, Turkey is an ideal destination for meetings and congresses. The richness of first class hotels, accommodation and conference facilities, easy access to the major cities of the world, and beautiful decorations have helped the growth of this touristic activity, particularly in our big cities.

Underwater Diving Tourism Underwater diving for touristic purposes is allowed only in non-prohibited areas and with appropriate equipment in Turkey. There are convenient destinations for underwater tourism in Antalya, Balıkesir, Mu€la, Çanakkale, Mersin and Kocaeli.

Yacht Tourism The best equipped marinas of Turkey are located on the coasts of South Aegean and Mediterranean regions, particularly in ‹zmir, Kufladası, Bodrum, Datça, Bozburun, Marmaris, Göcek,

Cruise tourism Turkey is a popular stop on the touristic routes of cruise ships. The Mediterranean Sea has a share of 21,7% in global cruise tourism, and holds the second place after the Caribbean-Bahamas (34,4%) in the world.

www.aimsad.org

35


A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU

Bu rapor, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tanımları aşağıda belirtilen ağaç işleme makineleri sektörü ürünleri temel alınarak hazırlanmıştır. Tablo 1-Çalışmaya Esas Teşkil Eden GTİP Numaraları ve Ürün Grupları 846510 Çeşitli Makina İşlemlerini Bu İşlemler Arasında Alet Değiştirmeden Yapan Makinalar 846520 İşleme Merkezleri 846591 Testere makinaları 846592 Planya, Freze veya Keserek Kalıplama Makineleri 846593 Taşlama, Zımparalama veya Parlatma Makineleri 846594 Bükme veya Birleştirme Makinaları 846595 Delik Açma Veya Zıvanalama Makinaları 846596 Yarma, Dilme veya Soyarak Yaprak Halinde Açma Makineleri 846599 Diğerleri Tablo 2- Türkiye’de A€aç ‹flleme Makineleri Sektörünün 2013 - 2018 Yılları Genel Durumu (USD) GENEL DURUM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ÜRET‹M * 182.000.000 189.559.500 164.190.000 176.808.000 209.691.528 238.461.023 Değişim % 7,28 4,15 -13,38 7,68 18,60 13,72 İHRACAT ** 94.423.590 80.938.747 64.684.180 70.665.689 83.876.611 102.538.240 Değişim % 7,50

-14,28 -20,08 9,25

18,69 22,25

İTHALAT ** 138.913.115 147.773.043 96.680.061 74.607.926 67.729.842 61.498.926 Değişim % 14,28 6,38 -34,58 -22,83 -9,22 -9,20 YURTİÇİ SATIŞ*** 226.489.525 256.393.796 196.185.881 180.750.237 193.544.759 197.421.709 Değişim % 11,37 13,20 -23,48 -7,87 7,08 2,00 İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI 67,97 54,77 66,91 94,72 123,84 166,73

DIŞ TİCARET DENGESİ

-44.489.525 -66.834.296 -31.995.881 -3.942.237 16.146.769 41.039.314

* Üretim de€erleri A‹MSAD tahmini verileridir. ** ‹thalat ve ‹hracat verileri TÜ‹K’ten alınmıfltır. *** Yurt içi satıfl rakamları (Üretim + ‹thalat - ‹hracat) formülü ile hesaplanmıfltır.

36

www.aimsad.org


A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU

Grafik 1- Türkiye’de Ağaç İşleme Makineleri Sektörünün Genel Durumu

Türkiye A€aç ‹flleme Makineleri Üretimi AİMSAD üyelerinden alınan bilgiler doğrultusunda derlenen 2018 yılı üretim verilerine bakıldığında, üretimin bir önceki yıla göre yaklaşık %14 oranında artarak 240 Milyon USD olduğu tahmin edilmektedir. Grafik 2 - Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Üretimi

Türkiye A€aç ‹flleme Makineleri ‹hracatı 2018 yılında toplam ihracat, bir önceki yıla göre %22 artarak 102.5 Milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

www.aimsad.org

37


A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU

Grafik 3 - Ağaç İşleme Makineleri İhracatı

Tablo 3- Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İhracatı – Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (USD) GT‹P

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

846510 7.275.049 18,8 6.458.132 -11,2 4.661.362 -27,8 8.117.881 74,2 10.419.489 28,4 13.087.369 25,6 846520 N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

846591 28.063.752 2,0 25.434.131 -9,4 19.617.523 -22,9 20.316.155 3,6

N/A 1.667.670 -

23.222.864 14,3 26.481.237 14,0

846592 14.430.093 5,6 13.268.037 -8,1 10.541.717 -20,5 10.031.451 -4,8 10.028.513 0,0 14.734.192 46,9 846593 2.663.083 42,3 1.877.742 -29,5 1.777.579 -5,3 2.324.522 30,8 2.589.064 11,4 4.536.991 75,2 846594 9.030.035 12,1 7.936.955 -12,1 5.593.591 -29,5 5.521.261 -1,3 5.206.953 -5,7 7.622.847 46,4 846595 4.104.122 17,5 2.314.345 -43,6 2.183.947 -5,6 2.456.670 12,5 3.744.870 52,4 5.193.887 38,7 846596 1.731.566 -29,6 2.200.996 27,1 1.668.625 -24,2 1.982.112 18,8 1.619.721 -18,3 1.877.725 15,9

38

846599 27.125.890 10,0 21.448.409 -20,9 18.639.836 -13,1 19.973.111 7,2

27.045.137 35,4 27.336.322 1,1

TOPLAM 94.423.590 7,5 80.938.747 -14,3 64.684.180 -20,1 70.723.163 9,3

83.876.611 18,6 102.538.240 21,2

www.aimsad.org


A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU

Grafik 4- 2018 Yılı Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İhracatı Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

Tablo 4- 2018 Yılı A€aç ‹flleme Makineleri ‹hracatındaki ‹lk 10 Ülke (USD) Ülke De€er (USD) Cezayir 8.980.816 Irak 5.862.678 Bulgaristan 4.262.354 Romanya 3.932.882 Rusya Federasyonu 3.682.862 Hindistan 3.171.498 Polonya 3.146.948 İran 3.033.802 İspanya 2.951.093 Birleşik Krallık 2.470.762

www.aimsad.org

39


A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU

Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İthalatı 2018 yılında toplam ithalat, bir önceki yıla göre % 9 azalarak 61.5 Milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Grafik 5- Ağaç İşleme Makineleri İthalatı

Tablo 6 - 2018 Yılı Ağaç İşleme Makineleri İthalatındaki İlk 10 Ülke (USD) Ülke De€er (USD) İtalya 26.401.981 Çin 11.678.030 Almanya 10.486.554 Tayvan 2.455.124 Avusturya 2.103.429 Japonya 1.067.762 İsviçre 879.770 Çekya 493.015 Hindistan 337.190 Bulgaristan 177.384

Tablo 5- Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İthalatı - Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (USD) GT‹P

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

846510 25.108.524 0,3 33.891.990 35,0 18.123.253 -46,5 10.977.946 -39,4 13.232.332 20,5 8.005.839 -39,5 846520 N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A 3.007.289 -

846591 26.211.613 68,9 24.944.799 -4,8 19.481.303 -21,9 13.688.345 -29,7 13.616.288 -0,5 11.147.380 -18,1 846592 11.050.350 96,7 7.202.113 -34,8 7.464.631 3,6 5.762.597 -22,8 4.873.544 -15,4 3.461.464 -29,0 846593 11.263.110 2,0 13.136.016 16,6 6.536.092 -50,2 3.967.173 -39,3 4.960.894 25,0 6.354.469 28,1 846594 22.263.519 -0,1 13.355.806 -40,0 5.352.415 -59,9 6.193.189 15,7 3.465.584 -44,0 2.649.882 -23,5 846595 9.793.649 53,7 10.013.871 2,2 8.768.770 -12,4 7.142.809 -18,5 6.592.932 -7,7 5.255.241 -20,3 846596 1.325.818 -56,1 2.091.417 57,7 1.281.587 -38,7 2.930.675 128,7 2.928.297 -0,1 1.650.559 -43,6 846599 31.896.532 -2,4 43.137.031 35,2 29.672.010 -31,2 23.498.994 -20,8 18.059.971 -23,1 19.966.803 10,6 TOPLAM 138.913.115 14,3 147.773.043 6,4 96.680.061 -34,6 74.161.728 -23,3 67.729.842 -9,22 61.498.926 -9,2

40

www.aimsad.org


A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU

Grafik 6 - 2018 Yılı Türkiye Ağaç İşleme Makineleri İthalatı Ürün Gruplarına Göre Dağılımı

Türkiye Ağaç İşleme Makineleri Yurtiçi Satış 2018 yılında toplam yurtiçi satış, bir önceki yıla göre % 2 artarak 197.5 Milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Grafik 7- Ağaç İşleme Makineleri Yurtiçi Satış

www.aimsad.org

41


WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT

This report was prepared by referring to the woodworking machinery sector products whose definitions of Customs Tariff Statistics Position (GTIP) are given below. Table 1 - GTIP Numbers and Product Group which are basis of this report 846510 Machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials, which can carry out different types of machining operations without tool change between such operations 846520 Machining Center 846591 Sawing machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials 846592 Planing, milling or moulding -by cutting- machines, for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials 846593 Grinding, sanding or polishing machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials 846594 Bending or assembling machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials 846595 Drilling or morticing machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials 846596 Splitting, slicing or paring machines, for working wood 846599 Machine-tools for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials Table 2- The General Overview of Turkish Woodworking Machinery Industry in 2013-2018 (USD) GENERAL OVERVIEW 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PRODUCTION* 169.650.000 182.000.000 189.559.500 164.190.000 176.808.000 238.461.023 Change % 4,40 7,28 4,15 -13,38 7,68 13,72 EXPORT ** 92.002.781 95.960.521 80.938.747 64.684.180 70.723.163 102.538.240 Change % 8,49 4,30 -15,65 -20,08 9,34 22,25 IMPORT ** 121.554.926 138.913.115 147.773.043 96.680.061 74.161.728 61.498.926 Change % -35,22 14,28 6,38 -34,58 -23,29 -9,20 DOMESTIC SALES*** 199.202.145 224.952.594 256.393.796 196.185.881 180.246.565 197.421.709 Change % -24,93 12,93 13,98 -23,48 -8,12 2,00 RATE OF EXPORTS MEETING IMPORTS 67,97 54,77 66,91 94,72 123,84 166,73 BALANCE OF FOREIGN TRADE -44.489.525 -66.834.296 -31.995.881 -3.942.237 16.146.769 41.039.314 * The production numbers are estimated AIMSAD data. ** Import and Export rates are taken from Turkish Statistical Institute (TUIK). *** Domestic sales rates are calculated with the formula of (Production+Import-Export).

42

www.aimsad.org


WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT

Chart 1 - The General Overview of Turkish Woodworking Machinery Industry

Turkey Woodworking Machinery Production When we analyze the AIMSAD estimated results of 2018, it can be seen that production has been increased up to the rate of 14 % compared to the last year and progressed from 210 million USD to 238 million USD. Chart 2 - Turkey Woodworking Machinery Production

Turkey Woodworking Machinery Exportation Total exportation in 2018 increased 22 % compared to the previous year and became 102.5 million USD.

www.aimsad.org

43


WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT

Chart 3 - Woodworking Machinery Exportation

Table 3 - Turkey Woodworking Machinery Exportation - Distribution in accordance with Product Groups (USD) GT‹P

44

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

846510 7.275.049 18,8 6.458.132 -11,2 4.661.362 -27,8 8.117.881

74,2 10.419.489 28,4 13.087.369 25,6

846520 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A 1.667.670 -

846591 28.063.752 2,0

25.434.131 -9,4

19.617.523 -22,9 20.316.155

3,6

23.222.864 14,3 26.481.237 14,0

846592 14.430.093 5,6

13.268.037 -8,1

10.541.717 -20,5 10.031.451

-4,8

10.028.513 0,0

14.734.192 46,9

846593 2.663.083 42,3 1.877.742 -29,5 1.777.579 -5,3 2.324.522

30,8 2.589.064 11,4 4.536.991 75,2

846594 9.030.035 12,1 7.936.955 -12,1 5.593.591 -29,5 5.521.261

-1,3

846595 4.104.122 17,5 2.314.345 -43,6 2.183.947 -5,6 2.456.670

12,5 3.744.870 52,4 5.193.887 38,7

846596 1.731.566 -29,6 2.200.996 27,1 1.668.625 -24,2 1.982.112

18,8 1.619.721 -18,3 1.877.725 15,9

846599 27.125.890 10,0 21.448.409 -20,9

18.639.836 -13,1 19.973.111

7,2

27.045.137 35,4 27.336.322 1,1

TOTAL 94.423.590 7,5

64.684.180 -20,1 70.723.163

9,3

83.876.611 18,6 102.538.240 21,2

80.938.747 -14,3

www.aimsad.org

5.206.953 -5,7 7.622.847 46,4


WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT

Chart 4 - Turkey Woodworking Machinery Exportation in 2018 Distribution in accordance with Product Groups

Table 4 - Top 10 Countries in Woodworking Machinery Exportation in 2018 (USD) Country Value (USD) Algeria 8.980.816 Iraq 5.862.678 Bulgaria 4.262.354 Romania 3.932.882 Russia 3.682.862 India 3.171.498 Polond 3.146.948 Iran 3.033.802 Spain 2.951.093 United Kingdom 2.470.762

www.aimsad.org

45


WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT

Turkey Woodworking Machinery Importation Total importation in 2018 decreased 9,20 % compared to the previous year and became 61.5 million USD. Chart 5 - Woodworking Machinery Importation between the years of 2013-2018

Table 5 - Top 10 Countries in Woodworking Machinery Importation in 2018 (USD) Country Value (USD) Italy 26.401.981 China 11.678.030 Germany 10.486.554 Taiwan 2.455.124 Austria 2.103.429 Japan 1.067.762 Switerland 879.770 Czech Rep. 493.015 India 337.190 Bulgaria 177.384

Table 6 - Turkey Woodworking Machinery Importation - Distribution in accordance with Product Groups (USD) GTIP

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

846510 25.108.524 0,3 33.891.990 35,0 18.123.253 -46,5 10.977.946 -39,4 13.232.332 20,5 8.005.839 -39,5 846520 N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A 3.007.289 -

846591 26.211.613 68,9 24.944.799 -4,8 19.481.303 -21,9 13.688.345 -29,7 13.616.288 -0,5 11.147.380 -18,1 846592 11.050.350 96,7 7.202.113 -34,8 7.464.631 3,6 5.762.597 -22,8 4.873.544 -15,4 3.461.464 -29,0 846593 11.263.110 2,0 13.136.016 16,6 6.536.092 -50,2 3.967.173 -39,3 4.960.894 25,0 6.354.469 28,1 846594 22.263.519 -0,1 13.355.806 -40,0 5.352.415 -59,9 6.193.189 15,7 3.465.584 -44,0 2.649.882 -23,5 846595 9.793.649 53,7 10.013.871 2,2 8.768.770 -12,4 7.142.809 -18,5 6.592.932 -7,7 5.255.241 -20,3 846596 1.325.818 -56,1 2.091.417 57,7 1.281.587 -38,7 2.930.675 128,7 2.928.297 -0,1 1.650.559 -43,6 846599 31.896.532 -2,4 43.137.031 35,2 29.672.010 -31,2 23.498.994 -20,8 18.059.971 -23,1 19.966.803 10,6 TOPLAM 138.913.115 14,3 147.773.043 6,4 96.680.061 -34,6 74.161.728 -23,3 67.729.842 -9,22 61.498.926 -9,2

46

www.aimsad.org


WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT

Chart 6 - Turkey Woodworking Machinery Importation in 2018 Distribution in accordance with Product Groups

Turkey Woodworking Machinery Domestic Sales Total domestic sales in 2018 increased 2 % compared to the previous year and became 197.5 million USD. Chart 7 - Woodworking Machinery Domestic Sales

www.aimsad.org

47


ALFABET‹K F‹RMA ‹NDEKS‹ ALPHABETICAL COMPANY INDEX REKLAM F‹RMA SAYFASI SAYFASI ADV. COMPANY PAGE PAGE ABM MAK‹NE SAN. VE T‹C. A.fi. ........................................................................... 118-119 ............. 60 AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. ................................................................... 120 .............

61

ADAÇAM MAKİNA VE ŞERİT TESTERE FABRİKASI

.........................................................................

62

AES ELEKT. VE MAK. SAN. T‹C. A.fi . ....ÖN KAPAK İÇİ-1-122-123-124-125-126-127-128-129 .............

63

A‹RPAK HAV. VE F‹LTRE S‹S. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

............................................ 130-131 .............

64

AKEMSAN A⁄AÇ MAK. ‹ML. SAN. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹. .............................................................

65

AKKUfiLAR MAK. VE DIfi T‹C. SAN VE T‹C. LTD fiT‹.

.................................... 132-133 .............

66

..........................................................................

67

...................................................................................

68

ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. ANKES KES‹C‹ TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

AS MAK. SAN. VE TEKN‹K H‹ZMETLER T‹C. LTD. fiT‹. AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. AYZA MIZRAK MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BALA MAK‹NA SANAY‹‹ T‹C. LTD. fiT‹.

69

........... 134-135-136-137-138-139 .............

70

....................................... 140-141-142-143 .............

71

...........................................................................................

72

BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi.

..... 144-145-146-147-148-149 .............

73

.............................................. 150-151 .............

74

........................................................... 152-153 .............

75

BSA MAK. ‹Nfi. VE B‹LG‹SAYAR T‹C. LTD. fiT‹. BUP KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. LTD. fiT‹.

................................................................

CANMAKSAN MÜH. MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

.......................................... 154-155 .............

76

ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ........................................................

77

D‹NÇMAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

78

.................................... 3-156-157-158-159 .............

ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

................... 160-161 .............

79

FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. ........... 162-163-164-165 .............

80

F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi.

.............................................. 166-167 .............

81

HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹.

..................................................... 168-169 .............

82

HASMAK EL MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ..................................................................... .............

83

H‹ZMET H‹M MAK. VE TEKST‹L SAN. T‹C. A.fi.

.......................................... 170-171 .............

84

ISIMEK MAK‹NA KAZAN SAN. VE T‹CARET LTD. fiT‹. ................................ 172-173 .............

85

KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. A.fi.

..................................................................................

86

............................................................................................

87

KLK GRUP MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

KOCAYUSUF AĞAÇ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

48

www.aimsad.org

................................................................. ........

88


ALFABET‹K F‹RMA ‹NDEKS‹ ALPHABETICAL COMPANY INDEX REKLAM F‹RMA SAYFASI SAYFASI ADV. COMPANY PAGE PAGE KRC CNC - ALTELSAN ENERJ‹ TES. TAH. TUR. T‹C. SAN. LTD. fiT‹. .......... 174-175 ............. 89 LEITZ KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. A.fi. L‹GNO MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

................................................... 176-177 .............

90

.............................................. 178-179-180-181 .............

91

MAYMAK MAKİNE İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

............................................. 182-183 .............

92

MIZRAK AHŞAP İŞLEME MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

............................. 184-185-186-187 .............

93

..............................................................188-189 .............

94

NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. ......................190-191 .............

95

NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹MALAT PAZARLAMA LTD. fiT‹.

............................................................

96

ONURSAL KONVEYÖR MOB‹LYA MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ......... 192-193 .............

97

ORENT ORMAN ÜRÜNLERI MAK. T‹C. SAN. LTD. fiT‹.

98

M‹MÇEKO MAK‹NA ‹MALATI VE T‹C.

.............................. 194-195 .............

ÖKG. ÖZKONYALILAR GRUP MAK. SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. ...........................................

99

ÖZ ANADOLU GRUP MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ................................. 196-197 .............

100

ÖZKAR MAKİNA SANAYİ

.......................................................................................................................

101

PLASMEK MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ......................................................... 198-199 .............

102

SAF TEKN‹K TOZ EMME S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ............................. 200-201 .............

103

SCHNITZER CNC AHŞAP TORNA ..................................................................... 202-203 .............

104

SERHAT MAKİNA

........................................................................................................................................

105

SONAR ELEKTRON‹K VE MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ........................... 204-205 .............

106

TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ............................ .....

107

TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹.

................................................................

108

T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹.

................................................ 206-207 .............

109

TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. A.fi.

.......................................................................... 121 .............

110

TURANLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi.

.............................................................................................

111

TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. ................................................... 208-209 .............

112

UV TEKNOLOJI K‹MYA MAK‹NE SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. A.fi. .......................... 210-211 .............

113

ÜNALSAN METAL VE A⁄AÇ ‹fiLEME MAK. LTD. fiT‹.

................................ 212-213 .............

114

ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ............................ 214-215 .............

115

ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. ........................................................... 216-ARKA KAPAK İÇİ .............

116

VERMAK MAK‹NE PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ..........................................................................

117

www.aimsad.org

49


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX

CODE 01 01.01 01.02.01 01.02.02 01.04 02 02.01 02.02.01 02.02.02

50

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES TOMRUK ‹fiLEME MAK‹NELER‹ / LOG PROCESSING MACHINES ‹fiLEME MERKEZ‹ / MACHINING CENTER AES ELEKTRON‹K ve MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. 63 NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. 95 DA‹RESEL TESTERE MAK‹NELER‹ / CIRCULAR SAW MACHINES AKKUfiLAR MAK. VE DIfi T‹C. SAN VE T‹C. LTD fiT‹. 66 SERHAT MAKİNA 105 ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. 116 fiER‹T TESTERE MAK‹NELER‹ / BAND SAW MACHINES AKEMSAN A⁄AÇ MAK. ‹ML. SAN. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹. 65 AKKUfiLAR MAK. VE DIfi T‹C. SAN VE T‹C. LTD fiT‹. 66 SERHAT MAKİNA 105 TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 107 ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. 116 KONVEYÖR VE TAfiIMA S‹STEMLER‹ /CONVEYOR & CARRIYING SYSTEMS AKEMSAN A⁄AÇ MAK. ‹ML. SAN. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹. 65 AKKUfiLAR MAK. VE DIfi T‹C. SAN VE T‹C. LTD fiT‹. 66 NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. 95 SERHAT MAKİNA 105 ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. 116 MAS‹F VE KAPLAMA ‹fiLEME MAK. SOLID AND VENEER PROCESSING MACHINES ‹fiLEME MERKEZ‹ / MACHINING CENTER AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. 61 AES ELEKTRON‹K ve MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. 63 AYZA MIZRAK MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 71 KRC CNC - ALTELSAN ENERJ‹ TES‹SLER TAH. TUR. T‹C. SAN. LTD. fiT‹. 89 NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. 95 TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 108 TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. A.fi. 110 TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. 112 DA‹RESEL TESTERE MAK‹NELER‹ / CIRCULAR SAW MACHINES AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. 61 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 70 AYZA MIZRAK MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 71 FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. 80 HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. 82 MAYMAK MAKİNE İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 92 MIZRAK AHŞAP İŞLEME MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. 93 ÖKG. ÖZKONYALILAR GRUP MAK. SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. 99 ÖZKAR MAKİNA SANAYİ 101 TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. A.fi. 110 ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 115 fiER‹T TESTERE MAK‹NELER‹ / BAND SAW MACHINES AKEMSAN A⁄AÇ MAK. ‹ML. SAN. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹. 65

www.aimsad.org


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX

CODE 02.02.03 02.02.04 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.04

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. ÇOKLU D‹LME MAK‹NELER‹ / MULTIPLE RIP SAW MACHINES AKEMSAN A⁄AÇ MAK. ‹ML. SAN. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹. AKKUfiLAR MAK. VE DIfi T‹C. SAN VE T‹C. LTD fiT‹. BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. SERHAT MAKİNA ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. G‹YOT‹N KESME / GUILLOTINE CUTTING AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. FREZE MAK‹NES‹ / MILLING MACHINES ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. D‹NÇMAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. A.fi. L‹GNO MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. PLANYA MAK‹NES‹ / PLANNING MACHINES ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. MIZRAK AHŞAP İŞLEME MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. KALINLIK MAK‹NES‹ / FEELER MACHINES ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MIZRAK AHŞAP İŞLEME MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. TORNA MAK‹NES‹ / TURNING MACHINES D‹NÇMAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. SCHNITZER CNC AHŞAP TORNA KENAR YAPIfiTIRMA VE B‹RLEfiT‹RME MAK. / EDGE BANDING MACH. AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. AYZA MIZRAK MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. HASMAK EL MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. H‹ZMET H‹M MAK. VE TEKST‹L SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KLK GRUP MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

81 82 107 116 65 66 73 105 116 70 81 67 70 73 77 78 86 91 95 107 77 82 93 95 77 93 95 78 104 61 70 72 80 81 82 83 84 87

www.aimsad.org

51


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX

CODE 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08

52

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES KENAR YAPIfiTIRMA VE B‹RLEfiT‹RME MAK. EDGE BANDING MACHINERY MIZRAK AHŞAP İŞLEME MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. M‹MÇEKO MAK‹NA ‹MALATI VE T‹C. ÖKG. ÖZKONYALILAR GRUP MAK. SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. ÖZ ANADOLU GRUP MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÖZKAR MAKİNA SANAYİ TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. ANON‹M fiT‹. TURANLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. DEL‹K DELME VE ZIVANALAMA MAK. DRILLING & MORTICING MACHINES AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. AES ELEKTRON‹K ve MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. AYZA MIZRAK MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. D‹NÇMAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. HASMAK EL MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. H‹ZMET H‹M MAK. VE TEKST‹L SAN. T‹C. LTD. fiT‹. MAYMAK MAKİNE İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MIZRAK AHŞAP İŞLEME MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. A.fi. TURANLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PRES MAK‹NELER‹ / PRESS MACHINES AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. AYZA MIZRAK MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. CANMAKSAN MÜH. MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. D‹NÇMAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KOCAYUSUF AĞAÇ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TUTKAL SÜRME MAK‹NELER‹ / GLUEING MACHINES AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. CANMAKSAN MÜH. MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KOCAYUSUF AĞAÇ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. M‹MÇEKO MAK‹NA ‹MALATI VE T‹C. VERMAK MAK‹NE PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KAPLAMA - B‹RLEfiT‹RME VE SARMA MAK. WRAPPING & LAMINATION MACH. AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. A.fi. KOCAYUSUF AĞAÇ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.aimsad.org

93 94 99 100 101 111 115 61 63 71 78 80 82 83 84 92 93 110 111 115 61 67 70 71 76 78 88 70 76 88 94 117 70 81 86 88


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX

CODE 02.09 02.10 02.11 02.12 03 03.01 03.02.01

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES PLASMEK MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. VERMAK MAK‹NE PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KURUTMA VE EMPRENYE S‹STEMLER‹ DRIERS & IMPREGNATION SYSTEMS ORENT ORMAN ÜRÜNLERI MAK. T‹C. SAN. LTD. fiT‹. SONAR ELEKTRON‹K VE MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹. UV TEKNOLOJI K‹MYA MAK‹NE SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. A.fi. YÜKSEK FREKANS JENERATÖRLER‹ / HIGH FREQUENCY GENERATORS SONAR ELEKTRON‹K VE MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÇAKMA, V‹DALAMA VE ZIMBALAMA MAK. NAILING, SCREWING & PUNCHING MACH. AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹. ENERJ‹ KAZANLARI / ENERGY BOILERS ISIMEK MAK‹NA KAZAN SAN. VE T‹CARET LTD. fiT‹. HAZIR PANEL ‹fiLEME MAK‹NELER‹ / BASE PANEL PROCESSING MACHINES ‹fiLEME MERKEZ‹ / MACHINING CENTER AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. AES ELEKTRON‹K ve MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. AYZA MIZRAK MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. A.fi. KRC CNC - ALTELSAN ENERJ‹ TES‹SLER TAH. TUR. T‹C. SAN. LTD. fiT‹. NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. A.fi. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. DA‹RESEL TESTERE MAK‹NELER‹ / CIRCULAR SAW MACHINES AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BALA MAK‹NA SANAY‹‹ T‹C. LTD. fiT‹. BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. HASMAK EL MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. A.fi. L‹GNO MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MAYMAK MAKİNE İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MIZRAK AHŞAP İŞLEME MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

102 112 117 98 106 109 113 106 61 109 85 61 63 71 77 86 89 95 107 108 110 112 61 67 70 72 73 77 80 81 82 83 86 91 92 93

www.aimsad.org

53


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX

CODE 03.02.01 03.02.02 03.02.02 03.02.03 03.03.01 03.04

54

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES DA‹RESEL TESTERE MAK‹NELER‹ / CIRCULAR SAW MACHINES ÖKG. ÖZKONYALILAR GRUP MAK. SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. ÖZKAR MAKİNA SANAYİ TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. A.fi. TURANLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. fiER‹T TESTERE MAK‹NELER‹ / BAND SAW MACHINES F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. fiER‹T TESTERE MAK‹NELER‹ / BAND SAW MACHINES TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÇOKLU D‹LME MAK‹NELER‹ / MULTIPLE RIP SAW MACHINES AKEMSAN A⁄AÇ MAK. ‹ML. SAN. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹. AKKUfiLAR MAK. VE DIfi T‹C. SAN VE T‹C. LTD fiT‹. SERHAT MAKİNA ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. FREZE MAK‹NES‹ / MILLING MACHINES AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. A.fi. TURANLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. KENAR YAPIfiTIRMA VE B‹RLEfiT‹RME MAK. EDGE BANDING MACHINERY AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. AYZA MIZRAK MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. HASMAK EL MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. H‹ZMET H‹M MAK. VE TEKST‹L SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. A.fi. KLK GRUP MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. L‹GNO MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MIZRAK AHŞAP İŞLEME MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. M‹MÇEKO MAK‹NA ‹MALATI VE T‹C. ÖKG. ÖZKONYALILAR GRUP MAK. SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. ÖZ ANADOLU GRUP MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÖZKAR MAKİNA SANAYİ

www.aimsad.org

99 101 107 110 111 112 115 81 82 107 65 66 105 115 116 70 77 95 110 111 61 67 70 71 73 77 80 82 83 84 86 87 91 93 94 99 100 101


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX

CODE 03.05 03.06 03.07 03.08

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. A.fi. TURANLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. DEL‹K DELME MAK‹NELER‹ / DRILLING MACHINES AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. AES ELEKTRON‹K ve MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. AYZA MIZRAK MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. HASMAK EL MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. A.fi. L‹GNO MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MAYMAK MAKİNE İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. A.fi. TURANLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PRES MAK‹NELER‹ / PRESS MACHINES AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. AYZA MIZRAK MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. A.fi. KOCAYUSUF AĞAÇ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. TUTKAL SÜRME MAK‹NELER‹ / GLUEING MACHINES AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. CANMAKSAN MÜH. MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KOCAYUSUF AĞAÇ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. M‹MÇEKO MAK‹NA ‹MALATI VE T‹C. VERMAK MAK‹NE PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÇAKMA, V‹DALAMA VE ZIMBALAMA MAK‹NELER‹ / NAILING, SCREWING & MACHINES AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹.

107 110 111 112 115 61 63 67 71 73 77 80 81 82 83 86 91 92 107 110 111 112 115 61 67 70 71 77 86 88 107 112 70 76 88 94 117 61 109

www.aimsad.org

55


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX

CODE 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 05 05.01

56

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES HAZIRLAMA / FINISHING MAK‹NELER‹ / FINISHING MACHINES BOYA VE C‹LA S‹STEMLER‹ / COATING AND POLISHING SYSTEMS AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. A‹RPAK HAV. VE F‹LTRE S‹S. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. A.fi. TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. UV TEKNOLOJI K‹MYA MAK‹NE SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. A.fi. ZIMPARA MAK‹NELER‹ / SANDING MACHINES AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. D‹NÇMAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. A.fi. L‹GNO MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. PARLATMA MAK‹NELER‹ / POLISHING MACHINES AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. SICAK LAM‹NASYON MAK‹NELER‹ / HOT LAMINATION MACHINES KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. A.fi. PLASMEK MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. VERMAK MAK‹NE PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. DESEN BASKI MAK‹NELER‹ / PATTERN PRINTING MACHINES BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. A.fi. KOCAYUSUF AĞAÇ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KURUTMA VE FLASH OFF S‹STEMLER / PAINT DRYING & FLASH OFF SYSTEMS TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. UV TEKNOLOJI K‹MYA MAK‹NE SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. A.fi. YARDIMCI MAK‹NELER VE DONANIM AUXILIARY MACHINES AND EQUIPMENTS TAKIM B‹LEME MAK‹NELER‹ / TOOL GRINDING MACHINES ABM MAK‹NE SAN. VE T‹C. A.fi. NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. SERHAT MAKİNA

www.aimsad.org

61 64 73 77 86 107 109 112 113 61 67 70 73 77 78 80 81 86 91 107 108 112 61 86 102 112 117 73 86 88 112 113

60 95 105


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX

CODE 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08 05.09 05.10

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES TAKIM KAYNAK MAK‹NELER‹ / TOOL WELDING MACHINES ABM MAK‹NE SAN. VE T‹C. A.fi. 60 TOZ TOPLAMA, HAVALANDIRMA VE F‹LTRELEME S‹S. VE EK‹PMANLARI DUST COLLECTOR, VENTILATION & FILTER SYSTEMS AND EQUIPMENTS A‹RPAK HAV. VE F‹LTRE S‹S. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 64 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 70 ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 77 SAF TEKN‹K TOZ EMME S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 103 T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹. 109 ÜNALSAN METAL VE A⁄AÇ ‹fiLEME MAK. LTD. fiT‹. 114 PAKETLEME VE AMBALAJ MAK‹NELER‹ PACKAGING & WRAPPING MACHINES KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. A.fi. 86 TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 107 TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. 112 KIRMA VE PARÇALAMA MAK‹NELER‹ / SHREDDING & SPLITTING MACHINES A‹RPAK HAV. VE F‹LTRE S‹S. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 64 T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹. 109 BR‹KETLEME VE PELETLEME MAK. BRIQUETTING & PELLETIZING MACHINES T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹. 109 KONVEYÖR, TAfiIMA VE ‹ST‹FLEME S‹ST. CONVEYOR, CARRIYING & STOWAGE SYST AS MAK. SAN. VE TEKN‹K H‹ZMETLER T‹C. LTD. fiT‹. 69 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 70 CANMAKSAN MÜH. MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 76 KOCAYUSUF AĞAÇ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 88 NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. 95 ONURSAL KONVEYÖR MOB‹LYA MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 97 PLASMEK MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 102 SERHAT MAKİNA 105 TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 108 ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. 116 FOLYO D‹L‹MLEME MAK‹NES‹ / FOIL SLITTING MACHINES PLASMEK MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 102 TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. 112 VERMAK MAK‹NE PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 117 YAZILIM / SOFTWARES AES ELEKTRON‹K ve MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. 63 BSA MAK. ‹Nfi. VE B‹LG‹SAYAR T‹C. LTD. fiT‹. 74 TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 108 ROBOT-OTOMASYON S‹STEMLER‹ / ROBOT - AUTOMATION SYSTEMS AES ELEKTRON‹K VE MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. 63 AS MAK. SAN. VE TEKN‹K H‹ZMETLER T‹C. LTD. fiT‹. 69

www.aimsad.org

57


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX

CODE 05.10 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05

58

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES ROBOT-OTOMASYON S‹STEMLER‹ / ROBOT - AUTOMATION SYSTEMS AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. A.fi. TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. KES‹C‹ TAKIM VE TAKIM TUTUCULAR CUTTING TOOLS AND TOOL HOLDERS DA‹RESEL TESTERELER / CIRCULAR SAW BLADES ADAÇAM MAKİNA VE ŞERİT TESTERE FABRİKASI ANKES KES‹C‹ TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BUP KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. LTD. fiT‹. ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. LEITZ KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. A.fi. NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹MALAT PAZARLAMA LTD. fiT‹. fiER‹T TESTERELER / BAND SAW BLADES ADAÇAM MAKİNA VE ŞERİT TESTERE FABRİKASI ANKES KES‹C‹ TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹MALAT PAZARLAMA LTD. fiT‹. FREZE TAKIMLARI / MILLING TOOLS ANKES KES‹C‹ TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BUP KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. LTD. fiT‹. ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. LEITZ KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. A.fi. NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹MALAT PAZARLAMA LTD. fiT‹. TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. J‹LET BIÇAKLAR / TURN BLADES ANKES KES‹C‹ TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BUP KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. LTD. fiT‹. ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. LEITZ KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. A.fi. NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹MALAT PAZARLAMA LTD. fiT‹. DEL‹C‹ TAKIMLAR / DRILLING TOOLS ANKES KES‹C‹ TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BUP KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. LTD. fiT‹. ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. LEITZ KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. A.fi. NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹MALAT PAZARLAMA LTD. fiT‹. TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹.

www.aimsad.org

70 77 86 108 112

62 68 75 79 81 90 96 62 68 79 81 96 68 75 79 81 90 96 108 68 75 79 81 90 96 68 75 79 81 90 96 108


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX

CODE 06.06

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES TAKIM TUTUCULAR / TOOL HOLDERS ANKES KES‹C‹ TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BUP KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. LTD. fiT‹. ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. LEITZ KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. A.fi. NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹MALAT PAZARLAMA LTD. fiT‹. TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹.

68 75 79 81 90 96 108

www.aimsad.org

59


ABM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

ABM 1965 yılında, ‹zmir’de merhum Saim Keflo€lu tarafından a€aç endüstrisine adımını atmıfltır. 54 yıldır Bileme Makineleri imalatında var olan ve bu varlı€ını kuruluflundan bu yana liderli€i ile devam ettiren ABM, teknik servis hizmeti ve yaygın satıfl ve satıfl sonrası a€ı ile bileme endüstrisinin geliflimine tüm sektörlerde öncülük eden bir dünya markasıdır. ABM’nin bu baflarısının sırrı; piyasanın gereksinimlerini iyi tespit edebilmesi ve teknolojik geliflmeleri yakından takip edip uygulamasıdır.

Since 1965, ABM has been serving the most advanced technologies of the world by producing grinding and welding machinery. With long-years know-how, we have always aimed at the best and the most advanced technology and also regarded the customer satisfaction as a priority. To help today’s grinding and sawmill shops to become more profitable, we are proud to present to the world market the practical, ideal, the most competitive products and state-of-the-art technologies.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/ EXPORT

R

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

CNC SERIES

DA‹RE TESTERE B‹LEME MAK‹NES‹ CIRCULAR SAW GRINDING MACHINE fiER‹T TESTERE B‹LEME MAK‹NES‹ BAND SAW GRINDING MACHINE BIÇAK B‹LEME MAK‹NES‹ KNIFE GRINDING MACHINE TAKIM B‹LEME MAK‹NES‹ TOOL GRINDING MACHINE PCD TAKIMLAR ‹Ç‹N EROZYON B‹LEME MAK‹NES‹ EROSION GRINDING MACHINE FOR PCD TOOLS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

PNK SERIES OP SERIES UTB SERIES SPARQ SERIES

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: ‹TOB 10011 Sok. No: 6 35477 Menderes - ‹ZM‹R / TÜRK‹YE T: +90 232 782 66 44 F: +90 232 782 23 90 E: info@abmmakine.com.tr W: www.abmgroup.com.tr 60

www.aimsad.org


AC İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

AC ‹hr. ‹th. ve Paz. Ltd. fiti. (ACIMPEX) a€aç iflleme makineleri sektöründe dünyanın önde gelen firma ve markalarının Türkiye’de ki temsilci€ini yapmaktadır. ACIMPEX yalnızca makinelerin ithalatında de€il, e€itimli satıfl kadrosu ve güvenilir satıfl sonrası destek ekibi ile de müflterilerinin makinelerinden azami performans almalarını sa€lamaktadır.

AC is specialized in the sales of complete Furniture Production Lines including CNC Routers, Beam Saws, Edgebanders, Membrane Presses, Calibration Sanding machines and Finishing Lines. AC is the Regional Sole Agent for worldwide brands such as Wemhöner, Venjakob, Weber, Bauerrichter, Törk Makine, Macmazza etc. We know that selling machines to our cutomers is just the beginning; the real work done is to keep machines running and their owners happy. After Sales Team consists of highly equipped professionals meet customer satisfaction. Our professional Project Team analyses customer requirements, prepares feasibility and investment reports duly. Having this done, investors feel more comfortable on their decisions.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

ACIMPEX

ANAHTAR TESL‹M FABR‹KA PROJELER‹ TURN KEY PROJECTS VAKUM MEMBRAN PRES MAK‹NES‹ WEMHÖNER 3D MEMBRANE PRESS MACHINE BOYA-C‹LA TUTKALLAMA HATTI VENJAKOB FINISHING LINES MACHINES KAL‹BRE ZIMPARA MAK‹NES‹ WEBER CALIBRATION & SANDING MACHINE FIRÇA ZIMPARA MAK‹NES‹ MB-MASCH_NENBAU BRUSH SANDING MACHINE

MENfiE‹ / ORIGIN TÜRK‹YE TURKEY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Esentepe Mah. U€ur Cad. No: 27 34870 Kartal - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 488 28 73 F: +90 216 306 91 32 E: info@acimpex.com W: www.acimpex.com www.aimsad.org

61


ADAÇAM MAKİNA VE ŞERİT TESTERE FABRİKASI F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Sakarya’da faaliyet gösteren firmamız We were founded in Sakarya and providing 2014 yılından bu yana hizmet vermekte- our customer since 2014. Adaçam produces dir. Adaçam, şerit ve daire testere üretimi and sells Band saw, circular saw. ve satışı gerçekleştirmektedir.

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

R

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

HUGO

HUGO ŞERİT TESTERE HUGO BAND SAW CLASS ŞERİT TESTERE CLASS BAND SAW SAMURAİ ŞERİT TESTERE SAMURAI BAND SAW

ALMANYA GERMANY İSVEÇ SWEDEN JAPONYA JAPAN

CLASS SAMURAI

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Hanlı Merkez San. Sitesi 49. Sok No: 33/35 Arifiye - SAKARYA / TÜRK‹YE T: +90 543 230 33 53 F: +90 264 777 15 80 E: adacammakiba@hotmail.com W: www.adacammakina.com 62

www.aimsad.org


AES ELEKTRONİK VE MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

AES Group ahşap, mermer, plastik ve aluminyum sektörlerine yönelik olarak makine üretimi gerçekleştirmektedir. 1989 yılında kurulan firmamız kısa süre içerisinde iç pazarda lider konuma yükselmiştir ve uluslararası pazarda da önemli şirketlerin başında gelmektedir.

AES Group has been producing machinery for wood, marble, plastic and aluminium industries. Our company established in 1989 has became a leader company in national market within short period and came from one of the important companies in international market.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/ EXPORT

R

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

AES

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

AES AES AES

CNC İŞLEME MERKEZLERİ CNC PROCESSING MACHINES CNC DELİK MAKİNELERİ CNC DRILLING MACHINES PANEL EBATLAMA MAKİNELERİ BEAM SAW MACHINES OTOMATİK DEPOLAMA HATLARI AUTOMATIC STORAGE SYSTEMS

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: NOSAB fieftali Cad. 118 Sok. No: 4 Nilüfer - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 443 33 90 F: +90 224 443 29 65 E: info@aesgroup.com.tr W: www.aescnc.com www.aimsad.org

63


AİRPAK HAVALANDIRMA VE FİLTRE SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Airpak firması faaliyetlerine 1956 yılında bafllamıfltır. Kuruldu€u günlerde izolasyon, havalandırma ve toz toplama gibi konularda çalıflmalarını yürüten firmamız, 1986 yılından itibaren sadece toz toplama ve talafl depolama sistemleri imalatına yo€unlaflmıfltır. Tasarımlarını ileri üretim teknolojilerini kullanılarak, fonksiyonel, sa€lam ve güvenilir malzeme kalitesi ile üretir, atölye ve fabrikalarda daha sa€lıklı ve iyi çalıflma flartları sa€lar. Airpak olarak üretimin her alanında kaliteli ürünler ve faydalı çözümler üreterek, sizin için daha sa€lıklı koflullar oluflturmaya devam edece€iz.

Airpak was established in 1956. At the beginning Airpak was producing isolation and ventilation systems. Since 1986, Airpak changed its focus to produce dust collector systems and dust storage silos. From that day on it has engineered and completed many systems succesfully working. Our designs are created by using advanced production tecnologies supplying functional, robust, trustworthy solutions. Our main focus on a project is the human health. We will continue to bring quality products and useful solutions in every step of your production by creating better working conditions.

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

R

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

A‹RPAK

TÜRK‹YE TURKEY

A‹RPAK A‹RPAK A‹RPAK A‹RPAK

JET VE MEKAN‹K PANEL F‹LTRE ÜN‹TELER‹ JET AND MECHANIC PANEL FILTER UNITS 400m3’E KADAR F‹LTREL‹ MODÜLER S‹LO S‹STEMLER‹ VE YAKMA KAZANLARI MODULAR SILO SYSTEMS UP TO 400m3 AND BOILERS TOZ VE TALAfi TOPLAMA FANLARI VE AKSES. DUST COLLECTION FANS AND ACCESSORIES A⁄AÇ KIRMA VE BR‹KETLEME S‹STEMLER‹ SHREDDING AND BRIQUETTING SYSTEMS TOZ TOPLAMA VE HAVALANDIRMA KANALLARI VE F‹TT‹NGSLER‹ DUST COLLECTION AND VENTILATION DUCTS AND FITTINGS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: B.O.S.B. Birlik San. Sit. 4. Cad. No: 18-20 34520 Beylikdüzü - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 212 875 12 28 F: +90 212 875 12 09 E: info@airpak.com.tr W: www.airpak.com.tr 64

www.aimsad.org


AKEMSAN AĞAÇ MAK. İMALAT SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Akemsan, 1967 yılında Sakarya’da Saim Ersoybafl tarafından kurularak üretime bafllamıfltır. 1974 yılında Sami Ersoybafl‘ın da katılım ve katkılarıyla sektörün ihtiyaçlarına göre geliflimini devam ettirerek günümüzde önemli bir marka haline gelmifltir. Büyük ve orta çaptaki kereste fabrikalarına, palet kasa ve ambalaj sanayiine, kereste imalatçılarına hizmet vermektedir. Yurt içi ve yurt dıflında birçok ülkede üretti€i makinaları müflteri iste€ine göre makinelerin yerleflim projeleri, tecrübeli plan proje elemanlarımız tarafından hazırlanarak müflterilerimize en iyi çözüm teklifleri sunulmaktadır.

Akemsan started in 1967 in Sakarya by Saim Ersoybafl, then becoming a common Sami Ersoybafl continuing the development by sector’s needs has become important moving brand today. Akemsan woodworking machinery manufacturing industry is always committed to providing the best service large and medium-scale factories and enterprises timber, box pallets and packaging industry, timber manufacturers since its foundation to the present day. Domestically and abroad in many countries residential projects of machines according to customer requirements prepared by experienced project plan personnel presented the best solution offers.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

CNC SERIES

TAM OTOMAT‹K D‹J‹TAL H‹DROL‹K S‹STEM 3 Ç‹ZMEL‹ TOMRUK ARABASI LOG CARRIAGE D‹K GÖVDE TOMRUK BIÇKISI (fiER‹T) BANDSAW H‹DROL‹K YARMA MAK‹NES‹ HYDRAULIC SPLITTING MACHINE ÇOKLU D‹LME MAK‹NES‹ MULTIPLE SPINDLE RIP SAW ÇOKLU YAN ALMA MAK‹NES‹ MULTI LATERAL REMOVING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY

PNK SERIES OP SERIES UTB SERIES SPARQ SERIES

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: D-100 Karayolu Cad. Hanlı Merkez Mah. No: 460 54060 Arifiye - SAKARYA / TÜRK‹YE T: +90 264 291 22 50 F: +90 264 275 11 44 E: info@akemsan.com.tr W: www.akemsan.com www.aimsad.org

65


AKKUŞLAR MAK. VE DIŞ TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Firmamız 1972 yılında imalat,ihracat ve ticaret hayatına bafllamıfl olup yedek parça imalatı ile belirli bir süre devam ettikten sonra 1980 yılında a€aç iflleme makineleri üretimi ile ticaret hayatına devam etmifltir. %100 yerli olan imalatımız yenilikler ve kaliteli de€iflmez prensiplerini kendine ilke edinmifltir. Firmamız 2007 yılında yeni bir yapılanma ve de€iflim süreci içerisine girmifl , 2008 yılı itibari ile yeni flirket unvanı ve logosuyla da bu de€iflime en önemli özelli€i katmıfltır.

Our company which started production, export and trade life in 1972, continued its commercial life by producing wood processing machines in 1980 after production of spare parts for a certain period. Our company has entered a new structuring and transformation process in 2007 and by 2008 this change has added the most important feature with the new company title and logos.

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/ EXPORT

R

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

AKKUfiLAR

H‹DROL‹K S‹STEM PR‹ZMA MAK‹NALARI HYDRAULIC SYSTEM PRISM MACHINES H‹DROL‹K S‹STEM ÇOKLU D‹L‹MLEME MAK. HYDRAULIC SYSTEM MULTI SAW MACHINES H‹DROL‹K S‹STEM YAN ALMA MAK‹NALARI HYDRAULIC SYSTEM CHOPPING MACHINES H‹DROL‹K S‹STEM KAPAK KESME MAK‹NALARI HYDRAULIC SYSTEM CAP CUTTING MACHINES MEKAN‹K S‹STEM YAN ALMA MAK‹NALARI MECHANICAL SYSTEM CHOPPING MACHINES

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

AKKUfiLAR AKKUfiLAR AKKUfiLAR AKKUfiLAR

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Tayakadın Mah. Yassıören Cad. No:71/D 34557 Arnavutköy - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 212 594 10 25 F: +90 212 476 92 44 E: muhasebe.akkuslar@gmail.com W: www.akkuslarmakine.com 66

www.aimsad.org


ALTERNATİF MAKİNA SANAYİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Alternatif Makine (Altermak) çalıflmıfl oldu€u sektörlerin ihtiyaç duydu€u modern üretim hatlarını tesis etmek amacıyla 1995 yılında kuruldu. Kuruluflundan bafllayarak, zaman içerisinde global pazarda boya makineleri ve a€aç iflleme makineleri alanında lider olan WAGNER, V. ALBERTI-ITALPRESSE- STRIEBIG gibi markaların Türkiye distribütörlü€ünü aldı.

Alternatif Makine (Altermak) has been founded in 1995 in order to establish modern production lines that sectors needed. Over time, we got the distributor rights for Turkish market for some of the global market leader companies such as WAGNER, V. ALBERTI, ITALPRESSE and STRIEBIG. Today, we are expert at setting up production lines.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT

R

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ALBERTI

CNC DEL‹K DELME VE FREZE MAK‹NES‹ CNC DRILLING AND ROUTER CENTER PRES MAK‹NELER‹ PRESS MACHINES D‹KEY EBATLAMA MAK‹NES‹ VERTICAL PANEL SAW YAfi BOYA MAK‹NES‹ WET PAINT MACHINE AND EQUIPMENT TOZ BOYA MAK‹NES‹ POWDER COATING MACHINE AND EQUIPMENT

‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹SV‹ÇRE SWITZERLAND ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY

ITALPRESSE STRIEBIG WAGNER WAGNER

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Perpa Ticaret Merkezi B-Blok Kat:2 No: 89 Okmeydanı 84384 fiiflli - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 212 222 78 38 F: +90 212 222 78 32 E: info@altermak.com W: www.altermak.com www.aimsad.org

67


ANKES KESİCİ TAKIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Baflta ahflap sektörü olmak üzere PVC ve Alüminyum için (HM) elmas ve DIA (PCD) kesici takımları imalatı konusunda uzman kadrosu ile yüksek kaliteyi ekonomik fiyatlara sunmak amacıyla 2003 yılında kurulmufltur. ‹malat sonrası hizmetlerini (Kırık-Arızalı-Yıpranmıfl DIA-HM VE HSS Kesici Takımlarınızın Yenilenmesini ve bileme ifllemlerini) ‹malatta oldu€u gibi Kaliteden ödün vermeden en son teknolojik makinalarda en kaliteli ürünleri en ekonomik ve hızlı bir flekilde sunmayı hedeflemifltir.

ANKES was founded in 2003, with the aim of primarily serving to respectable customers in the woodworking sector with its professional staff experienced in manufacturing Diamond Dia for PVC and aluminum (HM) as well as Cutting Sets for DIA (PCD) with high quality and affordable prices. ANKES also gives aster sales services (i.e. repairing of broken, defective, worn DIA-HM and HSS Cutting Sets, their renewal and grinding) at the same quality level as in manufacturing.

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

R

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

AND‹A

DIA - AD0090 HOGGERS 36+6 DIA - AD0090 HOGGERS 36+6 DIA - AD0095 TEM‹ZLEME 3+3 SA⁄-SOL DIA - AD0095 SCRAPING 3+3 RIGHT-LEFT DIA - AD0075 PARMAK FREZE 2+2 DIA - AD0075 END-MILL 2+2 DIA - AD0059 KAPAK EBATLAMA DIA - AD0059 SQUARING TOOL DIA - AD0053 YÜZEY PROF‹LLER‹ DIA - AD0053 PROFILE TOOLS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

AND‹A AND‹A AND‹A AND‹A

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Önder Mah. Ere€li Cad. No: 109 Siteler 06165 Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 351 73 36 - 46 - 56 F: +90 312 351 47 50 E: info@ankes.net W: www.ankes.net 68

www.aimsad.org


AS MAKİNA SANAYİ VE TEKNİK HİZMETLER TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Firmamız; yüksek kalite ve iflletim performansı, yüksek verim ve tutumluluk ilkeleriyle 25 senedir faaliyetlerine devam etmektedir. Bu ilkeler çerçevesinde hem makine imalatı yapmakta hem de hem de danıflmanlık, taahhüt ve teknik servis hizmetleri vermektedir.

As a 25 years old company our policies are; - High quality and operating performance - High effecieny and frugality Our services are; - Production of special machines on request - Consultancy - Technical Service

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

R

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

AS MAK‹NA

ÖZEL ‹MALAT A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SPECIAL PRODUCTION WOODWORKING MACHINES HAT OTOMASYONLARI AUTOMATION FOR LINES

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

AS MAK‹NA

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Dudullu OSB 1. Cad. No: 30/A Zemin Kat 34776 Ümraniye - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 415 47 23 F: +90 216 499 08 17 E: asmakina@asmetal.com.tr W: www.asmetal.com.tr www.aimsad.org

69


AS METAL AĞAÇ MAKİNALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Firmamız; yüksek kalite ve iflletim performansı, yüksek verim ve tutumluluk ilkeleriyle 45 senedir sektöre hizmet vermektedir. Bu ilkeler dahilinde üretti€i makinelerde kullanım kolaylı€ı getirmifl ve sürdürdü€ü teknik hizmet çalıflmalarıyla da uzun yıllar problemsiz çalıflmayı sa€lamıfltır. Ayrıca distribütör firma olarak ithal etti€i tüm ürünlerde de aynı noktalara önem veren firmamız, müflterilerine aynı anda hem imalatçı hem de ithalatçı bir firma ile çalıflmanın ayrıcalıklarını yaflatmaktadır.

We are a 45 years old company working in accordance to the policies; high quality and operating performance, high effecieny and frugality. So that our production brings ease of use and trouble-free operation by the technical services provided. On the other hand, we follow the same policies for our imported machines as a dealer-distributor company. So that our clients have the privilege of working with a manufacturer and an importer company at the same time.

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

R

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

AS METAL

TEK VE ÇOK KATLI, SICAK VE SO⁄UK H‹DROL‹K PRESLER VE OTM. PRES HATLARI HYDRAULIC, HOT AND COLD PLATEN PRESSES WITH SINGLE AND MULTI DAYLIGHTS AND THROUGH FEED PRESS LINES WITH FULL AUTOMATION VAKUM MEMBRAN PRESLER VACUUM MEMBRANE PRESSES TUTKAL SÜRME MAK‹NELER‹ GLUE SPREADING MACHINES ‹ST‹FLEME-AKTARMA ROBOTLARI VE SINA‹ ROBOT KOLLAR HANDLING ROBOTS AND INDUSTRIAL ROBOTIC ARMS PANEL MOB‹LYA ÜRET‹M MAK‹NELER‹ MACHINES FOR PANEL FURNITURE PRODUCTION

TÜRK‹YE TURKEY

AS METAL AS METAL SPRINT - KOBOT LAZZARI

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Dudullu OSB 1.Cad. No: 30/A 34776 Ümraniye - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 415 45 56 F: +90 216 499 08 17 E: info@asmetal.com.tr W: www.asmetal.com.tr 70

www.aimsad.org


AYZA MIZRAK MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Ayza Mızrak Mak. San. Tic. Ltd. fiT‹.’nin a€aç makina imalatındaki tecrübesi 1976 yıllarına dayanmaktadır. Yenilikleri takip ederek sektörün ihtiyaç duydu€u makineleri seri ve kaliteli bir flekilde müflterilerine sunmayı ilke edinmifl olan firmamız, çizicili yatar daire makinesi, kenar bantlama makinesi, ebatlama makinesi, CNC Router, kapı kol kilit açma makinesi, sıcak ve so€uk pres imalatı yapmaktadır. Firma olarak imalatımızı seri bir flekilde yapabilmek için gerekli olan makine parkımızı kademeli olarak arttırmaya çalıflmaktayız. Çalı Sanayi Bölgesi’nde yaklaflık 16.500 m2 kapalı alanda makine üretmeye devam etmekteyiz.

The experience of Ayza Mızrak Makine Ltd. fiti. which was founded in 1997 in Bursa and which is specialised in wood machinery manufacturing, started in the year 1976. We tried to increase our machinery park gradually in order to conduct mass production. We produce Sliding Table Saws, Edge Banding Machines, Panel Cutting Saw, CNC Router, Automatic Door Lock Boring Machine, Hot and Cold Presses. Today we have been going on manufacturing machinery in our plant which is located in Çalı industry region and which has 16.500 square meters of indoor area.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

CLASSIC/GOLD/ GOLD PLUS/AZ PLUS AYZABAND VE FASTBAND

Ç‹Z‹C‹L‹ YATAR DA‹RE MAK‹NELER‹ SLIDING TABLE SAWS

TÜRK‹YE TURKEY

KENAR BANTLAMA MAK‹NELER‹ EDGE BANDING MACHINES PANEL EBATLAMA MAK‹NELER‹ PANEL SIZING MACHINES SICAK VE SO⁄UK PRESLER HOT AND COLD PRESSES OTOMAT‹K KAPI KOL K‹L‹T MAK‹NES‹ AUTOMATIC DOOR LOCK BORING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

LANZA CROCODILE WOODPECKER

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Çalıkhalil Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:15 16110 Nilüfer - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 482 27 10 F: +90 224 488 26 50 E: info@ayzamizrak.com.tr W: www.ayzamizrak.com.tr www.aimsad.org

71


BALA MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

30 yılı aflkın ahflap iflleme makineleri imalatındaki tecrübelerinden güç alarak yola çıkan firmamız, 1992 yılında Bala Makine Sanayi ve Tic. Ltd. fiti. adı altında yeniden yapılanarak Dikey Panel Ebatlama ve Kompozit Panel Kesim-Kanal Açma Makineleri alanında yo€unlaflmıfltır. Daima ileri teknolojiyi, yüksek kalite ve müflteri memnuniyetini amaçlayan firmamız, kuruluflundan bu güne kadar yaptı€ı çalıflmalarla alanında kendini ispatlamıfl ve dünya markası olmayı baflarmıfltır.

Our company, taking his power from over 25 years experience in the wood processing machinery manufacturing, reorganized under the name of Bala Machinery Industry and Trading Ltd. Co. in 1992 and focused on Vertical Panel Sizing and Composite Panel Cutting&Grooving Machines.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/ EXPORT

R

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

BALA

D‹KEY PANEL EBATLAMA MAK‹NES‹ VERTICAL PANEL SIZING MACHINE KOMPOZ‹T PANEL EBATLAMA VE KANAL AÇMA MAK‹NES‹ COMPOSITE PANEL SIZING AND GROVING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY

BALA

TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Süleymaniye Mah. 6 Eylül Cad. No: 44 16400 ‹negöl - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 715 46 57 F: +90 224 715 46 24 E: bala@balamakina.com.tr W: www.balamakina.com.tr 72

www.aimsad.org


BIESSE TURKEY MAKİNE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Biesse Group ahşap, cam, taş, plastik ve metal işleme teknolojilerinde küresel bir liderdir. Mobilya, kapı/pencere çerçeveleri, inşaat bileşenleri imalatçıları ve gemi yapım ve havacılık endüstrileri üreticileri için makineler, entegre sistemler ve yazılımlar tasarlar, üretir ve dağıtımını gerçekleştirir. Biesse her yıl Araştırma ve Geliştirmeye ortalama 14 milyon Avro tutarında yatırım yapmakta ve 200’den fazla tescilli patentin haklı gururunu yaşamaktadır. 12 endüstriyel saha, 39 grup şirketi, 300 mümessil ve seçkin bayi ağı ile üretiminin %90’ını ihraç etmektedir. Biesse bünyesinde dünya çapında 4300 çalışan görev yapmaktadır.

Biesse Group is a global leader in technologies for processing wood, glass, stone, plastic and metal. It designs, manufactures and distributes machines, integrated systems and software for manufacturers of furniture, door/ window frames and components for the construction, ship-building and aerospace industries. It invests on average 14 million Euros per year in R&D, boasting over 200 registered patents. It operates through 12 industrial sites, 39 branches and 300 agents and selected dealers, exporting 90% of its production. It now has 4300 employees worldwide.

‹MALAT / PRODUCTION

‹THALAT / IMPORT

BAY‹ / AGENT

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

BIESSE

PANEL MAKİNELERİ-CNC-EBATLAMA-KENAR BANTLAMA-DEL‹K MAK‹NELERİ PANEL GROUP MACHINE-CNC-PANEL SIZINGEDGEBANDING-BORING MACHINE KAL‹BRE VE ZIMPARA MAK‹NES‹ CALIBRATING AND SANDING MACHINE MASİF GRUBU MAKİNESİ SOLIDWOOD GROUP MACHINE BOYA HATLARI- SPREY BOYA MAK‹NES‹ FINISHING LINES- SPRAYING MACHINE CNC KARTON KESME VE PAKETLEME MAKİNESİ CNC BOX PRODUCTION MACHINE

‹TALYA ITALY

BIESSE - VIET LEADERMAC MAKOR PANOTEC

‹TALYA ITALY TAYVAN TAIWAN İTALYA ITALY İTALYA ITALY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Büyükbakkalköy Mah. Samandıra Yolu Sok. No:24 34858 Maltepe / ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 528 58 00 F: +90 216 528 58 58 E: sales.turkiye@biesse.com W: www.biesse.com/tr www.aimsad.org

73


BSA MAKİNA İNŞ. VE BİLGİSAYAR TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Firmamız sektörel yazılımlar konusunda çalıflmaktadır. Mobilya sektörüne yönelik üç boyutlu mekan tasarım programları, CAD/ CAM programları, optimizasyon programları ve benzeri sunumdan üretimin son aflamasına kadar tüm süreci kontrol eden programlar satmaktayız. 1995 yılında kurulan firmamız 23 yıldır bu alanda hizmet vermektedir. Ayrıca müflteri taleplerine göre özel yazılımlar da gelifltirmekteyiz.

We work in IT market since 1995. We sell 3D Design Software for the manufacturing of furniture. We sell design software, CAD/ CAM software for CNC, optimisation software etc for panel furniture market for 23 years and develop tailor made software upon the spacial request of our castumers.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

VERO

CAB‹NET VISION CABINET VISION ALPHACAM CAD CAM ALPHACAM CAD CAM OPT‹CUT OPT‹M‹ZASYON PROGRAMI OPTICUT OPTIMISATION SOFTWARE RADAN CAD CAM SOFTWARE RADAN CAD CAM SOFTWARE KITCHENDRAW 3B TASARIM PROGRAMI KITCHENDRAW 3D DESING SOFTWARE

AMER‹KA USA ‹NG‹LTERE ENGLAND FRANSA FRANCE ‹NG‹LTERE ENGLAND FRANSA FRANCE

VERO BOOLE VERO PRAGMA

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Ferhatpafla Mah. G-29. Sok. No:19-21 Leda ‹fl Merk. Kat: 4 Daire: 6 34888 Ataflehir - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 305 82 19 F: +90 216 471 17 42 E: info@bsayazilim.com.tr W: www.bsayazilim.com.tr 74

www.aimsad.org


BUP KESİCİ TAKIMLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

BUP Utensili ahflap iflleme endüstrisinde, dünya genelinde üretim ve satıfl gerçeklefltirmektedir. Firmamız 50 yıllık deneyimi ile geleneksel ve otomatik makineler ve CNC iflleme merkezleri için HM de€iflebilir uçlu ve Diamond uçlu takımları çabuk teslim süreleri içinde üretir. BUP Utensili 2008 yılı Ocak ayından itibaren kendi faaliyet alanında 50 yıllık bilgi ve birikimi ile Türkiye’de BUP Kesici Takımlar San. Tic. Ltd. fiti. unvanı ile faaliyete bafllamıfltır. Kanefusa ağaç işleme testereleri Türkiye genel distribütörüdür.

Today, the technology which is used to make tools take advantage of state-of-the-art equipments. BUP Utensili produce Carbide Indexable Knives Cutters for traditional and automatic machines, for CNC routers. We produce diamond tools as well, the range includes standard and special cutters with quick delivery terms. Since the begining of 2008, BUP Utensili has started tool business as BUP Kesici Takımlar in Turkey with 50 years experience. Distributor of Kanefusa wood working tools in Turkey.

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

R

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

BUP

DA‹RE TESTERELER CIRCULAR SAWBLADES DIAMOND KES‹C‹ FREZELER DIAMOND TOOLS DE⁄‹fiEB‹L‹R J‹LET UÇLU FREZELER INSERT ROUTER CUTTERS MATKAP UCU DRILL BITS J‹LET BIÇAKLAR INDEXABLE KNIVES

JAPONYA JAPAN ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY

BUP BUP BUP BUP

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Mimarsinan Mah. Yedpa ‹fl Merk. C Cad. No: 39 34779 Ataflehir - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 661 52 14 F: +90 216 661 51 65 E: info@bup.com.tr W: www.bup.com.tr www.aimsad.org

75


CANMAKSAN MÜH. MAK. ELEKT. ELEKTRON. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Orman Ürünleri ve Ahflap Sanayine makine imalatı, yedek parça imalatı, danıflmanlık ve proje gelifltirme gibi hizmetler veren Canmaksan® Müh. Mak. San. Tic. Ltd. fiti. güçlü ve deneyimli kadrosu ile önemli sanayi kuruluflları tarafından en çok tercih edilen firmalardan biri olmayı baflarmıfltır. Taflınabilir Elektrikli A€aç Paket Kesme Makinesi (TEPKEM), Otomatik Konveyör ve Vakum Sistemleri, Katlanır Boyahane Arabaları Canmaksan’ın sektöre sundu€u ürünlerden birkaçıdır.

Wood Industry is one the most famous businesses in Turkey. Thus, Canmaksan paid high attention and started to manufacture machines for this sector. Today Canmaksan Muh. Mak. San. Tic. Ltd. Sti. is one the best companies in the region who serves to various industries by manufacturing machines. Portable Crosscut Saw (TEPKEM), Automatic Conveyor and Vacuum Systems, Mobile Racks, are some of the products that Canmaksan serves to Wood Industry.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/ EXPORT

R

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

TEPKEM

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

KRAF TS TS TS

TAfiINAB‹L‹R ELEKTR‹KL‹ A⁄AÇ PAKET KESME MAK. PORTABLE CROSSCUT SAW KATLANIR SEYYAR BOYAHANE ARABASI MOBILE RACK RULOLU KONVEYÖR S‹STEMLER‹ ROLLER CONVEYOR SYSTEMS H‹DROL‹K MAKASLI PLATFORM ASANSÖR SCISSOR LIFT OTOMAT‹K ÜRÜN BESLEME VE ÇIKIfi ÜN‹TES‹ AUTOMATIC LOADING / UNLOADING SYSTEMS

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Organize San. Bölg. 1.Cadde 16400 ‹negöl - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 714 84 85 F: +90 224 714 97 23 E: info@canmaksan.com.tr W: www.canmaksan.com.tr 76

www.aimsad.org


ÇETİNMAK MAKİNA YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Çetinmak Makina Market Dünyanın ve Türkiye’nin tanınmıfl markalarını bünyesinde bulundurmaktadır. Satmıfl oldu€u ürünlerde yedek parça, servis ve montaj hizmeti ile do€ru makina parkuru kurma konusunda üreticilere danıflmanlık yapmaktadır. Çetinmak Makina üreticilerden gelen yo€un talebi karflılamak ve daha çok üreticiye ulaflmak amacıyla binlerce mobilya hırdavatı ve aksesuar ürünlerinin bulundu€u ma€azasıyla da Karaba€lar’da hizmet vermektedir.

Cetinmak Machine committed to support producers with the appropriate selling price and payment terms that manufacturers needed.Also setting up machines and providing services even after selling machines. Cetinmak Machine is equipped with wellknown brands by World and Turkey on its site. Cetinmak Machine who will always be there with wide range of products including thousands of furniture equipments beside machines, wish you continued cooperation.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

TÖRK

MP70 PANEL EBATLAMA MAK‹NES‹ MP70 PANEL BEAMSAW MACHINE CNC ‹fiLEM MERKEZ‹ CNC MACHINING CENTRE 3200 GOLD PLUS Ç‹Z‹C‹L‹ YATAR DA‹RE MAK‹NES‹ 3200 GOLD PLUS SLIDING TABLE SAW ELEGANT 11S KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ ELEGANT 11S EDGE BANDING MACHINE GEMINI V-R ALÜM‹YUM Ç‹FT KAFA KES‹M MAK. GEMINI V-R ALUMINIUM DOUBLE HEAD CUTTING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

BIESSE AYZA MIZRAK ANADOLU ÖZÇEL‹K

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Süleyman Demirel Cad. No:50 35000 Menderes - ‹ZM‹R / TÜRK‹YE T: +90 232 782 52 00 F: +90 232 782 42 92 E: info@cetinmak.com.tr W: www.cetinmak.com.tr www.aimsad.org

77


DİNÇMAK MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1979 yılından günümüze A€aç ‹flleme Makineleri üreten Dinçmak, Türkiye’nin önemli sanayi kentlerinden Bursa’da faaliyet göstermektedir. Çalı Sanayi Bölgesi’nde kurulu fabrika binasında, günümüzün gerektirdi€i ürettim tekniklerini uygulayarak Mobilya Üreticilerine ifllerini kolaylafltıracak, üretimlerini hızlandıracak ve üretim kalitelerini arttıracak makineler sunmaktadır. Dinçmak, yüksek kalitede ve yeni teknoloji malzemeler kulla-nılan, ekonomik fiyatlı makineler üretmeyi kendine ilke edinmifltir.

Dincmak, manufactures Woodworking Machinery since 1979 and located in Bursa which is an important Industrial city of Turkey. Dincmak offers machines to the Furniture Manufacturers, which help to them to make easier, faster and more quality furnitures manufacturing. Dincmak, aims to manufacture in high quality, technological and affordable prices machines; spending effort for R&D and cooperating with the official institutions for this aim.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

D‹NÇMAK

A⁄AÇ TORNALAR-MANUEL/KOPYALAMA/CNC WOOD LATHES - MANUAL / COPY / CNC KOPYA FREZELER - DO⁄RUSAL / DA‹RESEL COPY SHAPER&SANDER-LONGITUDIONAL/CIRCULAR ZIVANA MAK‹NES‹-UC AÇMA/KANAL AÇMA TENONER & MORTISER KAPI ÜRET‹M MAK‹NES‹ MACHINE FOR WOODEN DOORS YUVARLAK A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NES‹ MACHINE FOR WOODEN RODS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

D‹NÇMAK D‹NÇMAK D‹NÇMAK D‹NÇMAK

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Çalı Sanayi Bölgesi Sarıyerler Cad. No: 30 16159 Nilüfer - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 443 19 93 F: +90 224 443 19 93 E: info@dincmak.com W: www.dincmak.com 78

www.aimsad.org


ERGİLSAN KESİCİ TAKIM VE KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Ergilsan, baflta a€aç iflleme sanayi olmak üzere plastik, alüminyum, ka€ıt ve metal iflleme sektörlerine yönelik kesici takımların üretimini yapmaktadır. Üretim kalemlerimiz; HM Plaketli Kesici Takımları, Dairesel Testereler, PCD (Dia) Uçlu Kesici Takımlar, Som Elmas (Karbür) Takımları, Özel üretim Kalıplar ve makine üreticilerine ait, ünite ve yedek parçaları içermektedir.

As Ergilsan, we manufacture cutters for woodworking along with plastic, aluminum, paper and metal working industries. Our production line includes; T.C.T. Cutters for Woodworking, T.C.T Circular Sawblades, PCD (Dia) Cutting Tools, Solid Carbide Tools, Custom Made Molds as well as spare parts and units for machinery manufacturers.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ERG‹LSAN

HM PLAKETL‹ KES‹C‹ TAKIMLAR T.C.T CUTTING TOOLS DA‹RESEL TESTERELER T.C.T CIRCULAR SAWBLADES PCD (D‹A) UÇLU KES‹C‹ TAKIMLAR PCD (DIA) CUTTING TOOLS SOM ELMAS (KARBÜR) TAKIMLAR SOLIDE CARBIDE TOOLS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

ERG‹LSAN ERG‹LSAN ERG‹LSAN

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Hasano€lan Bahçelievler Mah. Karayer 2.Sok No: 4 06780 Elmada€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 864 06 28 F: +90 312 864 06 31 E: iergil@ergilsan.com W: www.ergilsan.com www.aimsad.org

79


FENİŞ AHŞAP PVC. ALÜMİNYUM İŞL. MAK.SAN. TİC. A.Ş. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Feniş Makina, 1970 yılında Durmufl Akkufl tarafından kurulmufl, Zımpara Tafl Motorları ve Marangoz Zımpara Makineleri üretime bafllamıfltır. 1990 yılından itibaren Portatif Dereceli Gönye Kesme ve Tas Mentefle Yeri Açma Makinelerini üretimine dahil etmifltir. ‹ki kuflaktır bu sektörde var olan ve bu varlı€ını kuruluflundan bu yana kendini gelifltirerek devam ettirmekte olan bir firmadır.

FEN‹fi established by Durmufl Akkufl in 1970 and started to produce Sanders Disk Motor and Sanding Machinery. FEN‹fi included its product range Portable Degree Miter Cutting Machine and Milling Machine for Hinges since 1990. The company is in this sector since two generations and continuing its existence from its foundation.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

FEN‹fi

DERECEL‹ GÖNYE KESME MAK‹NELER‹ DEGREE MITER CUTTING MACHINES TAS MENTEfiE YER‹ AÇMA MAK‹NELER‹ MILLING MACHINES FOR HINGES PVC KÖfiE TR‹M ‹fiLEM MAK‹NES‹ PVC TRIM OPERATION MACHINES ZIVANA YER‹ AÇMA MAK‹NELER‹ TENONING MACHINES MARANGOZ ZIMPARA MAK‹NELER‹ SANDING MACHINES

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

FEN‹fi FEN‹fi FEN‹fi FEN‹fi

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Aydın - ‹zmir Karayolu Üzeri Yeni Sok. No: 128 Kardeflköy Merkez - AYDIN / TÜRK‹YE T: +90 256 244 02 47 F: +90 256 244 05 89 E: info@fenismakina.com W: www.fenismakina.com 80

www.aimsad.org


F.N.T. AHŞAP İŞLEME MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

FNT olarak, ahflap endüstrisinde 1973 yılından bu yana müflterilerimize hizmet vermekteyiz. Çalıflma alanımız makine ile sınırlı kalmayıp, ahflap sektöründe kullanılan bütün makinelerin ve kesici aletlerin bilemesini de yapmaktayız. Satıfl sonrası montaj, bakım-onarım yedek parça ve e€itimini; kendi dallarında yurt dıflında ihtisas görmüfl profesyonel ekibimiz ile siz de€erli müflterimize 24 saat hizmet verebilmenin mutlulu€unu yaflamaktayız.

As FNT, we are operating in the woodworking sector since 1973. Our expertise is not only limited to sales of the machinery, but we also give grinding service to all machinery and tooling sets in the sector. For after sales servicing, we serve 24 hours with our professional staff educated abroad and are very experienced in their fields.

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

R

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

MAYER

PANEL EBATLAMA MAKI˙NASI PANEL BEAM SAW MACHINE DA‹RE TESTERELER, PROF‹L BIÇAKLARI, FREZE BIÇAKLARI, MATKAPLAR, D‹A BIÇAKLAR SAW BLADES, PROFILE CUTTERS, ROUTER CUTTERS, DRILLS, DIA TOOLS DA‹RE TESTERE B‹LEME MAK‹NALARI CIRCULAR SAW GRINDING MACHINE KAL‹BRE VE ZIMPARA MAK‹NASI CALIBRATING AND SANDING MACHINE Ç‹Z‹Ç‹L‹ YATAR DA‹RE MAK‹NASI TILTING CIRCULAR SAW MACHINE

ALMANYA GERMANY

LEUCO

VOLLMER WEBER ROBLAND

ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY BELÇ‹KA BELGIUM

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Sümer Mah. 2457 Sok. No: 2 20020 Merkezefendi - DEN‹ZL‹ / TÜRK‹YE T: +90 258 269 21 29 F: +90 258 269 21 29 E: fnt@fntahsap.com.tr W: www.fntahsap.com.tr www.aimsad.org

81


HASDEM MAKİNA VE KESİCİ TAKIM İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1992’den beri Hasdem Makina, A€aç ‹flleme Makinaları Sanayi’nin öncü firmalarından biridir. Ürün ve çözümlerimizi, her seferinde kalite ve standartlarımızı daha da artırmayı ve müflteri memnuniyetini öncelik alarak tasarlamakta ve gelifltirmekteyiz. Bu sebeple, güçlü Ar-Ge ve üretim bölümleri kurulmufl ve kullanıcılarımızın ihtiyaç ve isteklerine cevap verebilmek adına hem ulusal hem uluslararası arenada genifl bir servis ve bayii a€ı oluflturulmufltur. Kazandı€ımızı güvenilirlik ile, daha iyi bir deneyim ve gelecek sunmak amacıyla çalıflmaya devam etmekteyiz.

Since 1992, Hasdem Makina is one of the leader companies of Wood-Working Machinery Industry. We engineer our solutions by prioritizing enhancement of our quality & standarts and customer pleasure. Hence, we have qualified R&D and manufacturing departments as well as an extensive agent and service network to access the needs and desires of our customers internationally and domestically. By the reliability we gained, we are working to serve for a better experience and a better future.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

HASDEM MAK‹NA

KENAR BANTLAMA GRUBU EDGE BANDING GROUP DEL‹K GRUBU DRILLING GROUP YATAR DA‹RE GRUBU PANEL SAW GROUP PLANYA GRUBU PLANNING MACHINES GROUP

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

HASDEM MAK‹NA HASDEM MAK‹NA HASDEM MAK‹NA

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Çamlıtepe Cad. No: 76 Siteler 06310 Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 349 09 29 F: +90 312 349 09 29 E: info@hasdem.com.tr W: www.hasdem.com.tr 82

www.aimsad.org


HASMAK EL MAKİNELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Hasmak El Makinaları Sanayi 1998 yılında, el frezesi makinasıyla makine sanayinde faaliyete bafllamıfltır. Bugün Hasmak El Makinaları Sanayi mobilya sektöründe kullanılmak üzere CE standartlarına uygun ve son teknolojik yeniliklere sahip makinalar üretmektedir. Hasmak El Makinaları Sanayi olarak çalıflmalarımıza baflladı€ımız ilk günden bu yana savundu€umuz iflletme politikamız; “Ürün Kalitesi”, “Satıfl Sonrası Servis Hizmeti” ve “Müflteri Memnuniyeti” olmufltur.

In 1998, Hasmak started to work in the machine industry with a hand mill machine. Today, Hasmak manufactures machines with CE standards and latest technological innovations for use in the furniture industry. As Hasmak, our business policy we have been working on since the first day we started our work; “Product Quality“, “After Sales Service” And “Customer Satisfaction”. Today, thanks to our business policy we are working in many countries around the world, especially in Turkey and the UK, Russia, Iran, Malta, Egypt, Saudi Arabia.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/ EXPORT

R

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

HASMAK

HSM512S KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ HSM512S EDGE BANDING MACHINE HSM612S KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ HSM612S EDGE BANDING MACHINE HSM712S KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ HSM712S EDGE BANDING MACHINE 610HDKY DERECEL‹ KES‹M MAK‹NES‹ 610HDKY MITER SAW 550HTMFS TAfi MENTEfiE FREZES‹ 550HTMFS HINGE BORING ROUTER

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

HASMAK HASMAK HASMAK HASMAK

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: ‹brahim Turan Cad. Cüneyt Bey Mah. A-1 Menderes - ‹ZM‹R / TÜRK‹YE T: +90 232 253 32 23 F: +90 232 264 48 59 E: info@hasmakems.com W: www.hasmakems.com www.aimsad.org

83


HİZMET HİM MAK. VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1994 yılında faaliyete bafllayan Hizmet Him Makina üretime baflladı€ı günden itibaren kenar bantlama makineleri imalatı yapmaktadır.Bafllangıçta masif uygulamaları yapan firmamız daha sonra sistemin de€iflimine ayak uydurarak papel ve PVC kenar bantlama makineleri yapmaya devam etti. Buna ilave olarak son yıllarda kapı ve pervaz sektörüne yönelik pervaz yapıfltırma makinası üreterek sektördeki ihtiyaca göre makina üretiminde portföyünü geniflletmifltir.

Our company specializes in the production of edge banding machine tools for facing straight and curved edges of furniture parts. We also manufacture machines for the removal of overhangs the edge material (curved edge trimming machine tools) and machines for gluing the elements of L-shaped profile that is used in the manufacture of doors and door frames.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/ EXPORT

R

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

H‹ZMET H‹M

PERVAZ YAPIfiTIRMA MAK‹NES‹ MACHINE FOR GLUING L-SHAPED BOMBEL‹ PERVAZ YAPIfiTIRMA MAK‹NASI MACHINE FOR GLUING CONVEX L-SHAPED JAMB KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ EDGE BANDING MACHINE E⁄R‹ KENAR BANTLAMA VE TEM‹ZLEME MAK. CURVED EDGE BANDING AND TRIMMING MACHINE MDF ÇOKLU D‹LME MAK‹NES‹ MDF MULTI RIP SAW

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

H‹ZMET H‹M H‹ZMET H‹M H‹ZMET H‹M H‹ZMET H‹M

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Sinanbey Mah. 9. Metal Sok. No: 3 16400 ‹negöl - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 714 90 62 F: +90 224 714 90 72 E: info@hizmethimmakina.com W: www.hizmethimmakina.com 84

www.aimsad.org


ISIMEK MAKİNA KAZAN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Isımek biyomas yakıtlı( talafl, ıslak talafl %50 nem oranına sahip, a€aç ve orman ürünleri atıkları, talafl tozu, a€aç kabu€u,) ve hareketli ızgaralı endüstriyel kazanlar imal etmektedir. Müflteri taleplerine göre do€al gaz, dizel ve kömür yakıtlı kazanlarda imal edilmektedir. Kızgın ya€ kazanları, Buhar Kazanları, Sıcak Su Kazanları, Kızgın Su Kazanları, Silo ve Toz toplama sistemleri, Asfalt, bitüm ve Ya€ toplama tankları ürün yelpazemiz içerisinde yer almaktadır. Kazanlarımız çevre dostu ve ekonomiktir. Modüler torbalı filtre sistemleri de geliştirilerek müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur. ‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

Isımek Boiler manufactures industrial boilers which are fired by Biomass fuels. Woodchips, Wet woodchips, wooden wastes, wooden barks are combusted at high efficiency through moving grate system in our biomass boilers. Our boilers are eco-friendly and saves your money. Isımek designs, projects and specialize in custom engineering. Our boiler types are hot oil boiler, steam boiler hot water boiler and super heated water boilers. Diesel, natural gas and coal fired boilers are also manufactured due to requirement of customers. Beside domestic market, we are also selling industrial boilers to foreign countries and successfully completed installations and commissioning of several boilers. Asphalt, bitumen, oil and edible oil storage tanks are also in our manufacturing range. Sawdust & Wood chips Silos, Dust Collecting System and Modular Bag Filter systems are also innovated by Isımek Technical Team and submitted to our esteem customers usage.

‹THALAT / IMPORT

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ISIMEK

SICAK SU VE KIZGIN SU KAZANLARI HOT WATER AND SUPERHEATED WATER BOILERS BUHAR KAZANLARI STEAM BOILERS KIZGIN YA⁄ KAZANLARI THERMAL OIL BOILERS S‹LO VE TOZ TOPLAMA S‹STEMLER‹ SILO AND DUST COLLECTING SYSTEMS ASFALT, B‹TÜM VE YA⁄ DEPOLAMA TANKLARI ASPHALT, BITUMEN AND OIL STORAGE TANKS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

ISIMEK ISIMEK ISIMEK ISIMEK

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Saray Mah. Aksoy Cad. No : 34 06980 Kahramankazan - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 815 56 07 F: +90 312 815 56 10 E: export@isimek.com.tr W: www.isimek.com.tr www.aimsad.org

85


KADROMAK MAKİNE SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Kadromak Makine 2007 yılında, Ağaç İşleri Endüstri Yüksek Mühendisi Nahid Yamak tarafından kurulmuştur. Kadromak Makine, mobilya üretimi ve ağaç işleri sektöründe dünyanın önde gelen makine markalarının Türkiye temsilciliğini alarak kısa sürede sektörün lider firmaları arasında yer almayı başarmıştır.

Kadromak Machinery was established in 2007 by Nahid Ramazan Yamak Who is a Woodworking Industry High Engineer . Kadromak Machinery has managed to get the representatives of the world’s leading brands in furniture production and woodworking machinery sector in a short time and achieved to be among the leading companies in this sector.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

IMA

BANTLAMA MAKİNESİ EDGE BANDING MACHINERY EBATLAMA MAKİNESİ PANEL SAW MACHINERY PROFİL SARMA PROFILE WRAPPING MACHINERY ZIMPARA MAKİNESİ SANDING MACHINERY PROFİL SARMA PROFILE WRAPPING MACHINERY

ALMANYA GERMANY İSPANYA SPAIN ÇİN CHINE ‹TALYA ITALY TÜRKİYE TURKEY

BARBERAN NANXING COSTA ETA MEKATRONİK

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Esenkent Mah. Muhterem Sok. No: 50 Ümraniye - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 313 55 65 F: +90 216 313 55 66 E: nyamak@kadromak.com W: www.kadromak.com 86

www.aimsad.org


KLK GRUP MAK. İNŞ. KUY. NAK. GID. HAY. SAN. TİC. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

KLK Grup Ankara siteler adresinde Kenar Bantlama Makineleri Üretimi gerçeklefltirmektedir. De€iflen tüketici davranıfllarının getirdi€i yüksek rekabet koflullarını karflılayabilmek amacı ile toplam kalite uygulama ve çalıflmalarını büyük bir titizlikle hayata geçiren firmamız, yüksek teknoloji CNC iflleme tezgahları ile sürekli kalite politikasından taviz vermeden üretimine belirledi€i üstün standartlar do€rultusunda devam etmektedir.

We are a company called “KLK Group” situated in Ankara TURKEY and Manufacturing Edgebanding machinery for wood products. The KLK Group was founded in 2010 with the experience of 15+ years in this business. Our machinery is high quality with CE and ISO certificates and produce according to European quality standarts.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

CNC SERIES

K-80 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ K-80 EDGE BANDING MACHINE K-65 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ K-65 EDGE BANDING MACHINE K-60 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ K-60 EDGE BANDING MACHINE K-55 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ K-55 EDGE BANDING MACHINE K-40 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ K-40 EDGE BANDING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

PNK SERIES OP SERIES UTB SERIES SPARQ SERIES

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Tezcan Sok. No: 33/3 06360 Siteler Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 351 11 12 F: +90 312 351 11 19 E: info@klkmakine.com W: www.klkmakine.com www.aimsad.org

87


KOCAYUSUF AĞAÇ MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Bir aile şirketi olan Kocayusuf Makinanın temelleri 1961 yılında Yusuf Ziya Güleray tarafından atıldı. Önceleri marangozlar için işkence ve yatar daire makinası imal ederken daha sonra pres üretimiyle, yıllar sürecek maraton başlamış oldu. Kurumsallaşma yolunda atılan adımlar, şirketin geleceğine güven duyulmasını sağlamaktadır. Uzman kadrosu ve teknolojik ekipmanları ile 10.000 m2 kapalı alana sahip tesisinde üretimini sürdürmektedir. Günümüzde 50’nin üzerinde ülkede makineleri faal durumda olan Kocayusuf makinenin öncelikli hedefi müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.

The foundations of the Kocayusuf Makine that is a family-run business have been laid by Yusuf Ziya Güleray in 1961. While manufacturing clamp and reclining circular machine for carpenters in the beginning, with starting to manufacture press machines later, the marathon that will take years has commenced. The steps that have been taken towards institutionalization provide confidence about the future of the company. Our production continues in the facility with 10.000 m2 indoor area with our expert staff and technological equipment. Priority target of the Kocayusuf Makine of which machines are operational in more than 50 countries is to keep the customer satisfaction at its highest level.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/ EXPORT

R

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

KOCAYUSUF

MEMBRAN - VAKUM PRESİ MEMBRANE - VACUUM PRESS SICAK VE SOĞUK PRESLER HOT AND COLD PRESSES PRES HATLARI PRESS LINES POLIÜRETAN PRESİ POLYURETHANE PRESS TUTKAL SÜRME MAKİNELERİ GLUE SPREADING MACHINES

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

KOCAYUSUF KOCAYUSUF KOCAYUSUF KOCAYUSUF

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Yukarı Dudullu 1.Cad. No: 30 Ümraniye - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 466 80 21 F: +90 216 314 19 22 E: info@kocayusufmakine.com W: www.kocayusufmakine.com 88

www.aimsad.org


KRC CNC - ALTELSAN ENERJİ TESİSLERİ TAH. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Firmamız 1990 yılında kurulmufltur. Kuruldu€u yıllarda elektrik taahhüt ve proje konularında faaliyet göstermekteydi. 2000’li yıllara gelindi€inde otomasyon üzerine e€ilerek mevcut faaliyet konusunu otomasyon olarak de€ifltirmifltir. 2012 yılına kadar otomasyon ve özel makine üretimi yapan firmamız 2012’den sonra KRC CNC markası ile CNC ahflap iflleme makinaları üzerine seri üretime geçmifl bulunmaktadır.

Our company was founded in 1990. During the years it was founded, it was active in electricity, project and aplication. When it came to the years of 2000, we focused on automation. which has been producing automation and special machinery until 2010. Our company has been producing CNC wood processing machines since 2010 with KRC CNC brand.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/ EXPORT

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

KRC CNC

CNC AHfiAP ‹fiLEME MERKEZ‹ CNC WOOD PROCESSING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: A: 7004/7 Sok. No: 4/6 Pınarbaflı 35400 Bornova - ‹ZM‹R / TÜRK‹YE T: +90 232 436 40 10 F: +90 232 436 40 20 E: info@krccnc.com W: www.krccnc.com www.aimsad.org

89


LEITZ KESİCİ TAKIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Leitz Türkiye faaliyetlerine, 1992 yılında ‹stanbul Kartal’da bafllamıfltır. Günümüzde Gebze OSB’de bulunan 8.000 m2’lik yeni binasında en modern tezgahlar ile servis hizmeti vermektedir. 2010 yılı sonlarında bafllamıfl oldu€umuz DIA freze üretimi günümüzde artarak devam etmekte ve müflterilerimizin ihtiyaçları en hızlı ve kaliteli flekilde karflılanmaktadır. Ürün grupları; Daire Testereler, Parçalayıcılar, Delikli ve fiaftlı Frezeler, Matkaplar, Planya Bıçakları, Jilet Bıçaklar, Adaptör ve Penslerdir.

Leitz Turkey was established in 1992 in Kartal Istanbul. Today we provide service to our customers with the most advanced machines in our new factory building which is located in Gebze Organized Industrial Zone. Our customers special DIA profiling router production needs and resharpening requests are rapidly met by us due to our increasing DIA production which started at the end of 2010. Our products are; Sawblades, Hoggers, Grooving-Jointing and Profiling Tools, Router Cutters, Drills, Knives and Spare Parts.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

LE‹TZ

DIA B‹LEME DIA RESHARPENING DIA ÖZEL TAKIM ‹MALATI DIA SPECIAL TOOLS PRODUCT DA‹RE TESTERE CIRCULAR SAWBLADES PARÇALAYICILAR HOGGERS KANAL, KOPYA VE PROF‹L FREZELER GROOVING, JOINTING AND PROFILING TOOLS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY

LE‹TZ LE‹TZ LE‹TZ LE‹TZ

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Gebze OSB 1600 Sok. No:1602 41480 Gebze - KOCAEL‹ / TÜRK‹YE T: +90 262 677 17 27 F: +90 262 677 17 30 E: leitz@leitz.com.tr W: www.leitz.org 90

www.aimsad.org


LİGNO MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Ligno Makine olarak, 1995 yılından bu yana orman ürünleri ve mobilya sektöründe a€aç iflleme makineleri ithalatı ve satıflı, satıfl sonrası hizmetlerimizle, Weinig Grup makineleri ile masif a€aç ifllemede, Holzher makinelerimizle ile panel mobilya imalatında, Heesemann makinelerimiz ile panel yüzey kalibre zımpara ifllemlerinde, Friulmac makinelerimiz ile parke bafl ifllemelerinde Türkiye pazarına hizmet vermekteyiz.

Ligno Makine has been importing wood processing machines providing, sales and after sales service in forest products and furniture industry in Turkey since 1995. We are serving in Turkey with Weinig Group machines for solid wood processing, HOLZ HER machines for panel processing and furniture manufacturing, HEESEMANN machines for surface calibration and fine sanding, FRIULMAC machines for solid wood processing for flooring.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

WEINIG GROUP

MAS‹F A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NES‹ SOLID WOOD PROCESSING MACHINE PANEL MOB‹LYA ‹MALATI MAK‹NES‹ PANEL FURNITURE MANUFACTURING MACHINE YÜZEY KAL‹BRE VE ZIMPARA MAK‹NES‹ SURFACE CALIBRATING AND FINE SANDING MACHINE MAS‹F PARKE ‹fiLEME MAK‹NES‹ SOLID WOOD PROCESSING MACHINE FOR FLOORING SATIfi SONRASI SERV‹S VE YEDEK PARÇA TEM‹N‹ AFTER SALE SERVICE AND SPARE PARTS SUPPLY

ALMANYA GERMANY AVUSTURYA AUSTRIA ALMANYA GERMANY ‹TALYA ITALY TÜRK‹YE TURKEY

HOLZHER HEESEMANN FRIULMAC L‹GNO

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Göztepe Mah. Atatürk Cad. Köprülü Çıkmazı No: 2/2 Anadolu Hisarı 34815 Beykoz - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 465 78 00 F: +90 216 465 78 09 E: ligno@ligno.com.tr W: www.ligno.com.tr www.aimsad.org

91


MAYMAK MAKİNE İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

MAY MAKİNA olarak 1975 yılında morsa freze imalatı ile makina sektörüne adım atan firmamız 2006 yılında bugünkü ticari ünvanını “MAYMAK Makine İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olarak tescillemiştir. Firmamızın faaliyetleri sadece ürün ve hizmet pazarlaması ile kısıtlı olmamakla beraber, satış öncesi ve sonrası müşteri odaklı çözümler üreten, montaj hizmetleri veren, stok ve lojistik destek sunan, satış sonrası hizmetlerini de kapsayan kaliteli bir servis anlayışına sahiptir. Yılların oluşturduğu tecrübe ve güvenle, müşteri memnuniyetini önde tutan firmamız çağın gerektirdiği yeniliklerle beraber her zaman hizmetinizdedir.

We entered machine sector by manufactoring morse-shaft in 1975 with the name of MAY MAKİNA then in 2006 our company was registered as the trade name of MAYMAK Machine Manufactoring Industry and Trade Limited Company. Our company is not only marketing product and service but also we give customer solutions before and after sales, installation service, stock and lojistic assistance, after-sales service with qualifed service understanding. Our company which gives importance the customer satisfaction by years of experience and confidence is always in your service with age required innovations.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

MAYMAK MAKİNA SERVO MOTORLU KAPI KOL KİLİT MAKİNASI DOOR LOCK DRILLING MACHINE WITH SERVO MOTOR MAYMAK MAKİNA KAPI KOL KİLİT MAKİNASI DOOR LOCK DRILLING MACHINE KASA 45-90 DERECE KESİM MAKİNASI MAYMAK MAKİNA CADE 45-90 DEGREE CUTTING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Sümer Mah. Yeni Cad. No:5 50040 Merkez - NEVŞEHİR / TÜRK‹YE T: +90 384 213 16 47 F: +90 384 213 91 76 E: nfo@maymak.com.tr W: www.maymak.com.tr 92

www.aimsad.org


MIZRAK AHŞAP İŞLEME MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1976’dan günümüze daima en iyisi sloganıyla çıktı€ımız yolumuza ça€ın ve teknolojinin getirmifl oldu€u yenilikleri biz Mızrak Makine olarak siz de€erli müflterilerimize sunarak devam etmekteyiz.

Since 1976, taking our slogan “always the best” as a guide, Mizrak Company are continuing to present to our customers innovations of our age and the latest technology.

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

MIZRAK

Ç‹Z. YATAR DA‹RE MAK‹NES‹ CIRCULAR SOWING MACHINE KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ EDGE BANDING MACHINE KAPI EBATLAMA MAK‹NES‹ DOOR SIZING MACHINE KAPI K‹L‹T MAK‹NELER‹ DOOR LOCK MACHINE KALINLIK VE PLANYA MAK‹NES‹ THICKNES AND PLANER

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

MIZRAK MIZRAK MIZRAK MIZRAK

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: BTSO Org. San. Böl. Sarı Cad.1.Sok. No: 4 16142 Nilüfer - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 241 71 11 F: +90 224 241 40 90 E: info@mizrakmakine.com W: www.mizrakmakine.com www.aimsad.org

93


MİMÇEKO MAKİNA İMALATI VE TİCARETİ F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1976 yılından bugüne a€aç iflleme sektöründe faaliyet gösteren firmamız üretimini artırarak sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek adına azim ve gayretle çalıflmaktadır. Kuruldu€u ilk günden bu güne kadar konusunda uzman ve tecrübeli personeli ile kaliteyi ön plana çıkarmak; üretti€imiz her makinede AR-GE, tasarım ve planlaması yaparak standart, kaliteli ve yüksek verimlilikte makineler üretmek temel ilkemizdir.

Mimceko Machine which is established in 1976 has produced machines, moulds, tools and spare parts for different sectors until 1980.Being the first automatic glue-coding machine manufacturer, our company has been providing service for wood processing machine sector since 1980.Our principle is to produce machines with high quality and performance by making design and planning of each unit due to Research and Development techniques with its specialised staff.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ATALAY

KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ EDGE BANDING MACHINE ROLLER PRES ROLLER PRESS OTOMAT‹K TUTKAL SÜRME MAK‹NES‹ AUTOMATIC GLUE COATING MACHINE POSTFORMING MAK‹NES‹ POSTFORMING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

ATALAY ATALAY ATALAY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Karacakaya Cad. Yapısı Sok. No: 58 / 1 Siteler 06160 Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 348 50 02 F: +90 312 351 00 89 E: info@mimceko.com.tr W: www.mimceko.com.tr 94

www.aimsad.org


NETMAK END. AHŞ. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

NETMAK 1972 yılında küçük bir atölyede ahflap iflleme makinaları imalatı ile faaliyetlerine bafllamıfl; flu an 6.000 m2 lik kapalı alanda son teknoloji ile montaj ve üretim proseslerini gerçeklefltirmektedir. Bütün ürünler CE standartlarına göre üretilmektedir; ayrıca firma ISO 9001:2008 KYS ve OHSAS 18001 ISGYS belgelerine sahiptir. Netmak’ın ihracat yaptı€ı bazı ülkeler Hollanda, ‹srail, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Mısır, Irak, ‹ran, Lübnan, Türkmenistan, Suriye vb. dir.

Netmak was founded and started operation in1972 as a small woodworking machine shop; now all detail part manufacturing & assembly processes are being carried out in a 6.000m2 factory with the latest technology. All production line have CE Certification and Netmak have the ISO 9001:2008 QMS and OHSAS 18001 OHSMS Certificates. Netmak exports its products to several countries including Netherlands, Israel, Russia, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Egypt, Iraq, Iran, Lebanon, Turkmenistan, Syria etc...

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

NETMAK

FREZE, PLANYA, KALINLIK, fiAKÜL‹ FREZE MAK‹NELER‹ SAW BLADES, PROFILE CUTTERS, ROUTER CUTTERS, DRILLS OTOMAT‹K SÜRÜCÜ MAK‹NES‹ AUTOMATIC FEEDER CNC FREZE VE KAPI MAK‹NELER‹ CNC ROUTERS AND DOOR PRODUCTION MACHINES

TÜRK‹YE TURKEY

NETMAK NETMAK

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Koçak Sok. No: 54 Siteler 06160 Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 348 98 98 F: +90 312 348 81 01 E: makina@netmakgroup.com.tr W: www.netmakgroup.com.tr www.aimsad.org

95


NETMAK KESİCİ TAKIM İMALAT PAZARLAMA LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Netmak 1972 yılında küçük bir atölyede ahflap iflleme makinaları imalatı ile faaliyetlerine bafllamıfl; flu an 6.000 m2 lik kapalı alanda son teknoloji ile montaj ve üretim proseslerini gerçeklefltirmektedir. Bütün ürünler CE standartlarına göre üretilmektedir; ayrıca firma ISO 9001:2008 KYS ve OHSAS 18001 ISGYS belgelerine sahiptir. Netmak’ın ihracat yaptı€ı bazı ülkeler Hollanda, ‹srail, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Mısır, Irak, ‹ran, Lübnan, Türkmenistan, Suriye vb. dir.

Netmak was founded and started operation in 1972 as a small woodworking machine shop; now all detail part manufacturing & assembly processes are being carried out in a 6.000m2 factory with the latest technology. All production line have CE Certification and Netmak have the ISO 9001:2008 QMS and OHSAS 18001 OHSMS Certificates. Netmak exports its products to several countries including Netherlands, Israel, Russia, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Egypt, Iraq, Iran, Lebanon, Turkmenistan, Syria etc...

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

R

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

NETMAK

DA‹RE TESTERELER, PROF‹L BIÇAKLARI, FREZE BIÇAKLARI, MATKAPLAR SAW BLADES, PROFILE CUTTERS, ROUTER CUTTERS, DRILLS DIA BIÇAKLAR VE TESTERELER PCD (DIA) TOOLS AND SAW BLADES DO⁄RAMA BIÇAKLARI, GRUP BIÇAKLARI CUTTER BLOCKS FOR WINDOW, CUTTER SETS AKSESUARLAR ACCESSORIES

TÜRK‹YE TURKEY

NETMAK NETMAK NETMAK

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Bilgin Sok. No: 27 Siteler 06160 Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 349 50 50 F: +90 312 349 34 26 E: netmak@netmakgroup.com.tr W: www.netmakgroup.com.tr 96

www.aimsad.org


ONURSAL KONVEYÖR MOBİLYA MAKİNELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Fabrika içi yarı mamul taflıma sistemleri alanında üretmifl oldu€u konveyör sistemleriyle 30 yıldır faaliyet gösteren firmamız, bilgi birikimini sürekli geliflim felsefesiyle birlefltirerek ürün gamını geniflleterek, müflterilerine know-how deste€i sunuyor. Her türlü parça akıflını, gelifltirmifl oldu€u konveyör sistemleri sayesinde emek harcatan yo€un bir ifl olmaktan çıkarıp, seri üretim hatlarına dönüfltürüyor. Firmamız, gelen özel istekleri de projelendirmek suretiyle kısa sürede hayata geçiriyor.

Providing services for more than 30 years with the conveyor systems manufactured for conveying semi-finished products within the factory, our company offers know-how support to its customers by enhancing the range of its products combined with the accumulated knowledge and sustainable growth philosophy. All kinds of compnent flow processes are converted into serial production lines with the conveyor systems developed for the purpose of eliminating the intensive labour force requirement in manufacturing operations. Further, our company designs projects in order to carry special requests into effect.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/ EXPORT

R

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ONURSAL KONVEYÖR ONURSAL KONVEYÖR

RULOLU KONVEYÖRLER ROLLER CONVEYORS YÜKLEME VE BOfiALTMA ASANSÖRLER‹ FEEDING AND LOADING LIFTS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Beylikdüzü Osb. Mah. Menekfle Cad. No.18/A 034524 Beylikdüzü - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 212 875 50 00 F: +90 212 876 33 57 E: info@onurmakina.org W: www.onurmakina.org www.aimsad.org

97


ORENT ORMAN ÜRÜN. MAK. İNŞ. TAAH. TUR. TAR. NAK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Firmamız 1952 yılından bu yana ahflap sanayinde faaliyet göstermektedir. Ahflap kurutma tekni€indeki 30 yıllık bilgi birikimimizi, bu daldaki en yeni tekniklerle birlefltirerek, 1982 yılında bu konuda ileri ülkelerin kalite standartlarına uygunluk ahflap kurutma fırınları ve fırın otomasyon sistemlerini üretmeye baflladık. Yüksek teknolojik düzey ve kalitede ürünlerle sanayimizin hizmetindeyiz.

Since 1952, our company has been in the woodworking industry.Utilizing our comprehensive experience in the field of timber drying, we develop timber drying equipment and control systems since 1982. Latest tecnologies and high quality products are our standards in the woodworking industry.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ORENT

AHfiAP KURUTMA FIRINLARI TIMBER DRYING KILNS ISPM 15 ISIL ‹fiLEM FIRINLARI ISPM15 HEAT TREATMENT KILNS KERESTE BUHARLAMA FIRINLARI STEAMING CHAMBERS AHfiAP NEM‹ ÖLÇME ALET‹ HUMIDITY MEASURING INSTRUMENT (HYDROMETER)

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

ORENT ORENT ORENT ELPAfi

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Azmimilli Mah. Gazhane Cad. No: 110 81020 Merkez - DÜZCE / TÜRK‹YE T: +90 380 524 66 76 F: +90 380 514 11 28 E: info@orent.com.tr W: www.orent.com.tr 98

www.aimsad.org


Ö.K.G. ÖZKONYALILAR GRUP MAKİNA İNŞ. KUY. NAK. GIDA TUR.SAN.TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1982 yılında Ankara’da kurulan Özkonyalılar Grup, bugün merkez ve 2 flubesi ile yaklaflık 2500 m2 kapalı alanda üretim yapmaktadır. Misyonumuz, müflterilerimize birikim ve deneyimimiz ile hizmet etmek ve ihracatımızı dünya ülkelerine yayarak büyümektir. Özkonyalılar Grup, kenar bantlama makineleri ve yatar daire makineleri üretmektedir. Amacımız, dünya standartları düzeyinde ekonomik ve kaliteli imalat yapmak, hızlı ve etkin bir flekilde satıfl sonrası hizmet sa€lamaktır.

Özkonyalılar Group, established in 1982 in Ankara currently operates with its head office and 2 branches in approximately 2500 square meters closed area. Our mission is to serve our clients with our accumulated experience for years and to grow by increasing our export globally. Özkonyalılar Group manufactures good quality edge banding and folding circle machinery with affordable purchasing prices and offers timely and efficient after sales servicing at global standards level.

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

R

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ÖZKONYALILAR

KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ EDGE-BANDING MACHINE YATAR DA‹RE FOLDING CIRCLE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

ÖZKONYALILAR

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Tezcan Sok. 32/A Siteler 06010 Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 348 80 67 F: +90 312 348 71 13 E: hakanbaran79@hotmail.com W: www.ozkonyalilar.com www.aimsad.org

99


ÖZ ANADOLU GRUP MAK. MOB. DEK. OTO. İNŞ. TUR. İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1991 yılından itibaren üstün bir üretim kalitesini ve müflteri memnuniyetini esas alarak profesyonel bir kadroyla Kenar Yapıfltırma ve Temizleme Makineleri konusunda üretim yapan Öz Anadolu Makina, Türkiye ve yurtdıflını kapsayan satıfl a€ını gün geçtikçe geniflletmektedir. Üretimin yanı sıra teknik danıflmanlık ve kalite kontrol hizmetleri de veren Öz Anadolu Makina en iyi hizmeti verebilmek için arafltırma gelifltirme çalıflmalarını sürdürmektedir.

Since 1991, on the basis of a superior product quality and customer satisfaction in a professional engagement in the production machines and cleaning staff at the Edge Banding; Öz Anadolu Makina covering the outside of Turkey and the country gradually expanding its sales network. Production, as well as providing technical advice and quality control services Öz Anadolu Makina makes research and development in order to provide the best service works.

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/ EXPORT

R

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

ÖZ ANADOLU GRUP MAK. CM 110 - E⁄R‹ KENAR CM 110 - CURVE EDGE ÖZ ANADOLU GRUP MAK KBM 1060 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ KBM 1060 EDGE BANDING MACHINE KBM 1090 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ .ÖZ ANADOLU GRUP MAK. KBM 1090 EDGE BANDING MACHINE KBM 1095 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ ÖZ ANADOLU GRUP MAK. KBM 1095 EDGE BANDING MACHINE KBM 2000 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ ÖZ ANADOLU GRUP MAK. KBM 2000 EDGE BANDING MACHINE

MENfiE‹ / ORIGIN TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Keresteciler San. Sit. 3.Cad. No: 25 Sarayköy 06980 Kazan - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 353 71 70 F: +90 312 350 11 94 E: info@ozanadolumakina.com W: www.ozanadolumakina.com 100

www.aimsad.org


ÖZKAR MAKİNA SANAYİ F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Ankara’da faaliyet gösteren firmamız 2014 yılından bu yana hizmet vermektedir. Özkar, kenar bantlama ve çizicili yatar daire makineleri üretmektedir.

We were founded in Ankara and providing our customer since 2014. Özkar produces edge banding and tilting circular saw machinery.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/ EXPORT

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ÖZKAR

KENAR BANTLAMA MAKİNASI EDGE BANDING MACHINE ÇİZİCİLİ YATAR DAİRE TILTING CIRCULAR SAW MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

ÖZKAR

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Tezcan Sok. No: 33-4 Siteler Altındağ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 530 922 22 69 F: +90 312 350 51 96 E: ozkar_makina@hotmail.com W: www.kenarbantlamamakinalari.com www.aimsad.org

101


PLASMEK PLASTİK MAKİNELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1995’de kurulmufl olan PLASMEK, tamamen kendi Ar-Ge siyle ortaya çıkardı€ı profil/panel laminasyon makinalarında ve folyo-kenar bandı kesme makinalarında ilk, sıcak tutkal eritme tankları-varilde eritme sistemleri ve sıcak tutkal uygulama kafalarında ise tek yerli üretici olarak ahflap sektöründe yerli ve global pazarın öncü, kaliteden taviz vermeyen, güvenilir bir tedarikçisi olmanın haklı gururunu yaflamaktadır. ‹htiyaca göre modüler tasarlanan kapı ve panel üretim hatları da ürün portföyündedir.

Founded in 1995, PLASMEK is the pioneer machine manufacturer of his following product range totally based on his own R&D facilities for global market in door & furniture industries; profile/panel wrapping machines for all adhesive types, automated door&panel complete lamination lines, PUR hotmelt and EVA/PO glue melting tanks & drum melters, motorized/non-motorized slot-nozzle applicator heads and roller coaters, foil slitting machines, composite panel production lines.

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

R

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

PLASMEK

TÜRK‹YE TURKEY

PLASMEK

PLASMEK

PLASMEK

PLASMEK

PUR SICAK TUTKALLI PROF‹L VE PANEL KAPLAMA MAK‹NES‹ PUR HOTMELT PROFILE & PANEL WRAPPING MACHINE KOMPAKT RULOLU PUR SICAK TUTKAL SÜRME VE FOLYO YAPIfiTIRMA MAK‹NES‹ COMPACT ROLLER COATER MACHINE WITH PUR HOTMELT GLUE APPLICATION AND FOIL LAMINATION PUR VE EVA/PO TUTKAL ER‹TME S‹STEMLER‹ VE SICAK TUTKAL UYGULAMA KAFALARI PUR & EVA/PO HOTMELT GLUE MELTING SYSTEMS AND HOTMELT APPLICATION HEADS EVA/PO SICAK TUTKALLI PROF‹L KAPLAMA MAK‹NES‹ EVA/PO HOTMELT PROFILE WRAPPING MACHINES PVC, CPL, MELAM‹N, KA⁄IT, RULOLU DO⁄AL AHfiAP, KENAR BANDI D‹L‹MLE VE SARMA MAK‹NELER‹ SLITTING & REWINDING MACHINES FOR PVC, CPL, MELAMINE, PAPER, ROLL VENEER, EDGE BAND

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Eyüp Sultan Mah. Maltepe Cad. No:8 34885 Sancaktepe - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 311 38 98 F: +90 216 311 22 99 E: senol@plasmek.com.tr W: www.plasmek.com.tr 102

www.aimsad.org


SAF TEKNİK TOZ EMME SİSTEMLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Saf Teknik Toz Toplama Sistemleri sektörde yıllar boyu oluflan tecrübesiyle müflterilerine hizmet vermek için 2015 yılında Bursa’da kurulmufltur. Saf Teknik Toz Toplama Sistemleri mobilya ve a€aç iflleme endüstrisine özel kullanımı kolay, de€erli ve kaliteli toz toplama sistemleri üretir.

Saf Teknik Industrial Dust Collectors has founded in 2015 in Bursa to serve years of experience to its customers. Saf Teknik Industrial Dust Collectors manufactures special, easy-touse and qualified machines to furniture and wood working industry.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

SAF TEKN‹K

MOB‹LE TOZ TOPLAMA S‹STEMLER‹ MOBILE DUST COLLECTORS MODÜLER TOZ TOPLAMA S‹STEMLER‹ MODULAR DUST COLLECTORS TOZ TOPLAMA FANLARI RADIAL FANS KAZANLI TOZ TOPLAMA S‹STEMLER‹ METAL CAN UNLOADING TYPE DUST COLLECTORS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

SAF TEKN‹K SAF TEKN‹K SAF TEKN‹K

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Yaylacık Mah. 42. Sok. No:16/1 16280 Nilüfer - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 532 05 16 F: +90 224 532 05 17 E: info@safteknik.com W: www.safteknik.com www.aimsad.org

103


SCHNITZER CNC AHŞAP TORNA F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

2014 yılında “En yeni teknoloji ve en kaliteli ürünleri kullanarak müşterilerine dünya standartlarında çözümler sunmak” ilkesiyle yola çıkan Schnitzer CNC Ahşap Torna, 5 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye ve Dünyada adından en çok söz edilen CNC torna makinesi firmalarından biri olmayı başarmıştır.Alanında uzman teknik servis ekibi ile satış sonrası müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlayan Schnitzer, genç ve dinamik çalışma kadrosu ve deneyimli mühendisleri ile piyasadaki gurur tablosu 250’yi aşkın makinesi ile günden güne büyümeyi hedeflemektedir.

In 2014, with the principle of “To provide world-class solutions to customers by using the newest technology and the highest quality products” Schnitzer (CNC Wood Lathe), in a short span of 5 years, which is most mentioned by name in Turkey and in the world, it has managed to become one of the CNC lathe machine company. Schnitzer aims to keep customer satisfaction at the highest level with its expert technical service team, with its young and dynamic working staff and experienced engineers, the pride table in the market aims to grow day by day with more than 250 machines.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

SCHNITZER

KLASİK 2 EKSEN 2 ÜNİTE CLASIC 2 AXIS 2 UNIT TRİO 3 EKSEN 3 ÜNİTE TRIO 3 AXIS 3 UNIT NERO 4 EKSEN 3 ÜNİTE NERO 4 AXIS 3 UNIT QUATTRO 4 EKSEN 4 ÜNİTE QUATTRO 4 AXIS 4 UNIT

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

SCHNITZER SCHNITZER SCHNITZER

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Çataltepe Mah. Besob Sanayi Sit. 5. Sok. No:18 16450 Kestel - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 532 288 44 16 F: +90 539 861 60 90 E: pelin@schnitzer.com.tr W: www.schnitzer.com.tr 104

www.aimsad.org


SERHAT MAKİNA F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Serhat Makina, 1996 yılından beri makine imalatı ve bakımı üzerine Torbalı Sanayi Sitesi’nde hizmet vermektedir. Serhat Makina kesintisiz servis hizmetinin yanı sıra faaliyet alanına makine revizyonu, bakımı, Türkiye’de makine hatları kurulumunu da dahil ederek sebze ve meyve üreticileri ile yapılan anlaşmalarla genişletmiştir.

Serhat Makina has been serving about machinery production and maintanence in Izmir / Turkey since 1996. We are providing the requirements of wood secor by R&D projects with experienced staff. We are the first and unique manufacturer of debarker machine in our country having CE and utility model certificate. Our main goal is being one of the leader manufacturers of machine having proper qualified standards all over the world. Our principle is giving the best service with best quality.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

SERHAT MAKİNA

MOBİL TOMRUK SOYMA MAKİNASI MOBILE LOG PEELING MACHINE (DE-BARKER) TEKLİ LATA BOYLAMA MAKİNASI SEMIAUTOMATIC SAW TRIMMER (CROSSCUT SAW) DÖRTLÜ YATAY DİLİMLEME MAKİNASI QUAD HORIZONTAL SLICER MACHINE KÖŞE KESME DAMGALAMA PAH ALMA MAKİNASI STAMP CORNER CUTTING AND CHAMFERING MACHINE PALET İSTİFLEME MAKİNASI PALLET STACKING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

SERHAT MAKİNA SERHAT MAKİNA SERHAT MAKİNA SERHAT MAKİNA

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: 7 Eylül Mah. 5549 Sok. 3. Blok No: 61 D:7 35860 Torbalı - ‹ZM‹R / TÜRK‹YE T: +90 232 853 28 72 F: +90 232 853 25 72 E: serhat@serhatmakina.com W: www.serhatmakina.com www.aimsad.org

105


SONAR ELEKTRONİK VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Sonar, 1974 yılında kurulmufltur. Endüstriyel ürünlerin çok hızlı ısıtılması/kurutulmasında kullanılan Radyo Frekans ve Mikrodalga ünitelerinin imali ve gelifltirilmesi konularında, dünyadaki sayılı firmalardan biridir. Türkiye’de de bu konuyla ilgili, birden çok alanda üretim yapan ilk ve tek firmadır. Bu teknoloji mobilya sanayinde en çok, a€aç kurutma, lamine edilmifl formlu sandalye ve mobilya parçaları üretimi, masif panel ve kapı pencere kasalarının üretimi vb. uygulamalarda kullanılmaktadır.

Sonar, was established in 1974 in Izmir,Turkey and specialized on manufacturing of Radio Frequency and MW heating and drying equipments for various applications in different industries. This technologies are used in furniture industry for; - drying of wood - gluing of laminated and bended veneers as chair and furniture parts - edge-glued panel production - door/window frames production, etc.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

SONAR

YÜKSEK FREKANS JENERATÖRÜ HIGH FREQUENCY GENERATOR HIDROL‹K AHfiAP BÜKME PRES‹ HYDRAULIC WOOD BENDING PRESS YÜKSEK FREKANSLI MAS‹F PANEL VE KIRIfi PRES‹ HIGH FREQUENCY MASSIVE PANEL AND BEAM PRESS RADYO FREKANS VE VAKUMLU A⁄AÇ KURUTMA S‹STEM‹ RADIO FREQUENCY & VACUUM (RFV) WOOD DRYING SYSTEMS CNC AHfiAP ‹fiLEME MERKEZLER‹ CNC WOOD MACHINING CENTERS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

SONAR SONAR SONAR SONAR

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Sasalı, 54 Sok. No: 3 35620 Çi€li - ‹ZM‹R / TÜRK‹YE T: +90 232 327 30 33 F: +90 232 327 30 20 E: info@sonar.com.tr W: www.sonar.com.tr 106

www.aimsad.org


TEKNOMAK MOBİLYA MAK. KESİCİ TAKIMLAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Teknomak, müflterilerine mobilya makineleri ithalatı, yedek parça, sarf malzeme, teknik servis hizmetleri ve her türlü kesici takımlarda en üst kalitede hizmet vermeyi kendine vizyon edinmifltir. Mobilya imalat makinelerinde ‹talyan Casadei Busellato ile çalıflıyor ve müflterilerimize her makine tipinde en iyi çözümü sa€lıyoruz. Kesici takımlarda müflterilerimizin A’dan Z’ye her türlü ihtiyacı için güçlü stok yönetimiyle alanlarında lider Ake, Cmt, Ims, Schiavon, Tigra, Woodmizer ile çalıflıyoruz.

We are as a, Teknomak Woodworking Machinery Cutting Tools Ind. & Com. Ltd. Co. (Turkey - Istanbul), is providing customers with quality service on technical assistance and marketing of furniture processing machinery with Casadei Busellato group with complete machinery range. We sell also cutting tools needs and mostly used comsumables on your machinery. Representative brands of us on cutting tools; Ake, Cmt, Ims, Schiavon, Tigra, Woodmizer

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT

R

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

CASADEI BUSELLATO AXO 500 PANEL EBATLAMA MAK‹NES‹ AXO 500 PANEL SAW CASADEI BUSELLATO FLEXA 307 PANEL BANTLAMA MAK‹NES‹ FLEXA 307 EDGEBANDER EASY JET CNC ‹fiLEM MERKEZ‹ CASADEI BUSELLATO EASY JET CNC WORKING CENTRE JET OPTIMA CNC ‹fiLEM MERKEZ‹ CASADEI BUSELLATO JET OPTIMA CNC WORKING CENTRE JET SMART CNC DEL‹K MAK‹NES‹ CASADEI BUSELLATO JET SMART CNC BORING

MENfiE‹ / ORIGIN ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Altınflehir Mah. fien Sok. No: 4 Yukarı Dudullu 34775 Ümraniye - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 661 40 21 F: +90 216 661 40 35 E: info@teknomakmakina.com.tr W: www.teknomakmakina.com.tr www.aimsad.org

107


TERVELLİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Tervelli (1987) CNC Makinesi (router) ve zımpara makinelerinin yanı sıra befl parçalı Kapak Makinesi, CAD/CAM Yazılımları, CNC makineleri için Kesici ve Delici Alet Takımları, Ergonomik Vakumlu Kaldırma Sistemleri satıflı yapmaktadır. Son teknoloji ile üretilmifl kaliteli ürünlerine, müflterilerinin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak için verimli, maliyet duyarlı bir anlayıflla sunmaktadır.

Tervelli (1987) with strong commitment to customer satisfaction and total quality management, employs state of the art engineering concepts and advanced technology to meet the demanding quality and stringent deadline and environmental needs of its customers. Tervelli is selling CNC routers, Brush Sanding Machines, Ergonomic Vacuum Lifting Systems and CAD/CAM Software.

‹MALAT / PRODUCTION

‹THALAT / IMPORT

BAY‹ / AGENT

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

THERMWOOD

CNC MAK‹NES‹ CNC ROUTER ZIMPARA MAK‹NES‹ BRUSH SANDING MACHINE ERGONOM‹K KALDIRMA S‹STEMLER‹ ERGONOMIC VACUUM LIFTING SYSTEMS CAD/CAM YAZILIMLARI CAD/CAM SOFTWARES KES‹C‹ VE DEL‹C‹ ALET TAKIMLARI ROUTER TOOLS

AMER‹KA ABD ALMANYA GERMANY AMER‹KA ABD AMER‹KA, FRANSA ABD, FRANCE ‹SRA‹L ISRAIL

LOEWER ANVER PICASOFT WPW

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Çamlık Mah. ‹kbal Cad. Mercimek Sok. No: 60 K:1 D:3 34774 Ümraniye - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 420 40 61 F: +90 216 466 51 25 E: info@tervelli.com.tr W: www.tervelli.com.tr 108

www.aimsad.org


TİMSAN TEKNİK İNŞ. VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Timsan Grubu kurumsal bir yapıda farklı mühendislik projeleri ve endüstriyel çözümlerin hayata geçirilebilmesi düflüncesiyle 1988 yılında kurulmufltur. Endüstriyel anlamda, Ahflap Sanayi, Orman Ürünleri Endüstrisi, Plastik Sanayi, Kimya Sanayi, Tekstil Sanayi vb. sektörlerde üretim yapan tesislerin çözüm orta€ıyız. Tecrübeli genifl bir teknik kadroya sahip grubumuz, faaliyet gösterdi€i tüm sektörlerde uluslararası ifl ortaklı€ı kültürü ile endüstriyel çözümler konusunda lider kurulufl konumundadır.

Timsan Group is founded in 1988, on the basis of realizing different engineering projects and industrial solutions. Our group is the leading company group with the technical staff experienced on industrial solutions & technical construction on different sectors. Today, Timsan is known as the symbol of quality & reliability supporting many successful companies in Turkey, Europe and nearby countries with the products designed and manufactured paralel to new developments in the world.

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

R

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

T‹MSAN

TOZ TOPLAMA S‹STEM‹ DUST COLLECTING SYSTEM TALAfi S‹LOLARI DUST STORAGE SILOS TALAfi YAKITLI KAZAN S‹STEM‹ BIOMASS BOILERS EMPRENYE TES‹S‹ IMPREGNATION PLANT KERESTE KURUTMA FIRINLARI TIMBER DRYING KILNS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

T‹MSAN T‹MSAN T‹MSAN T‹MSAN

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Atatürk Bulvarı No:46 Baflkent OSB 06909 Malıköy Temelli Mevkii / Sincan - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 354 78 00 F: +90 312 354 78 52 E: info@timsan.com.tr W: www.timsan.com.tr www.aimsad.org

109


TÖRK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1954 senesinde kurulan firmamız, siparifle özel üretti€i marangoz makineleri ile Türk Sanayisi’ndeki uzun soluklu serüvenine baflladı. Bugün üçüncü neslin ifl baflında oldu€u firmamız, 20.000 m2’lik fabrikasında teknolojik çözüm ortakları olan Alman ve ‹talyan firmaları ile birlikte yüksek teknolojiye sahip Süreç Otomasyonlu Panel Ebatlama Makineleri, Yatar Daire ve Endüstriyel Kenar Bantlama Makineleri üretmektedir.

Established in 1954, by producing customized machines for carpenters, Törk Makine started its long lasting adventure in Turkish Industry. Having opened company’s first showroom in 1960 at Unkapanı, to meet the upcoming market demand, mass production started. Today company has third generation in charge. Producing machines in it’s 20.000 m2 factory with technological solution partnerships and co-productions in cooperation with German and Italian companies.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/ EXPORT

R

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

TÖRK MAK‹NE

TÜRK‹YE MASTERPANEL MP 70 PANEL EBATLAMA MAK. TURKEY MASTERPANEL MP 70 PANEL BEAM SAW MACHINE AC YD 3800E REVO-3200E REVO YATAR DA‹RE MAK. TÜRK‹YE AC YD 3800E REVO-3200E REVO PANEL SAW MACHINE TURKEY PROBAND 6 PLUS KENAR YAPIfiTIRMA MAK‹NES‹ TÜRK‹YE TURKEY PROBAND 6 PLUS EDGEBANDING MACHINE NOVABAND 9 OGS KENAR YAPIfiTIRMA MAK‹NES‹ TÜRK‹YE TURKEY NOVABAND 9 OGS EDGEBANDING MACHINE TÜRK‹YE NAVIGA X360 KENAR YAPIfiTIRMA MAK‹NES‹ TURKEY NAVIGA X360 EDGEBANDING MACHINE

TÖRK MAK‹NE TÖRK MAK‹NE TÖRK MAK‹NE TÖRK MAK‹NE

MENfiE‹ / ORIGIN

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Esentepe Mah. U€ur Cad. No: 27 34870 Kartal - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 387 05 40 - 41 F: +90 216 306 91 32 E: torkmakine@torkmakine.com W: www.torkmakine.com 110

www.aimsad.org


TURANLAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1958 yılından beri ahflap iflleme makineleri sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Turanlar Makina deneyimlerini, daha kaliteli ve verimli makineler üretmek amacıyla kullanarak sektörün öncü kurulufllarından biri olmufltur. Makine bileflenlerimizde dünyanın saygın markalarını kullanarak Avrupa standartlarında üretim yapmaktayız. Kenar Bantlama çeflitleri, CNC Ebatlama çeflitleri, Postforming Hattı, Softforming Hattı, Roller Pres, Paletli Freze ve Çoklu Delik Makineleri üretim hattımızda yer almaktadır.

Turanlar Machinery established in 1958, to serve with 100% Europian material and standarts combined with high technology, to all our machine users and overseas partners. Our factory is producing Edge Banding Machines, Postforming Machines, Softforming Machines, Roller Press Machines, Panel Cutting Machines, Boring Machines, Milling Machines in our own facilities at 20.000sqm closed area, since 1983. Until today our machines are running in 96 different countries.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

TURANLAR

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

TURANLAR TURANLAR TURANLAR TURANLAR

T-PE 436 OPT.-ASANSÖRLÜ PANEL KESME MAK‹NES‹ T-PE 436 OPT PANEL CUTTING MACHINE WITH LIFT T-EB 701 KENAR YAPIfiTIRMA MAK‹NES‹ T-EB 701 EDGE BANDING MACHINE T-PF 590 POSTFOFM‹NG MAK‹NES‹ - PVA S‹STEML‹ T-PF 590 POSTFORMING MACHINE - PVA SYSTEM T-SF 161 SOFTFORMING MAK‹NES‹ T-SF 161 SOFTFORMING MACHINE T-FC 198 KENAR FREZE MAK‹NES‹ T-FC 198 EDGE MILLING MACHINE

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: E 90 Karayolu Kenarı Gazi Mah. No: 44 Temelli 06900 Sincan - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 646 50 02 F: +90 312 646 50 07 E: info@turanlar.com W: www.turanlar.com www.aimsad.org

111


TURHAN MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1968 yılında Nural Turhan tarafından kurulan Turhan Mühendislik, faaliyetlerine 2006 yılından bu yana Turhan Makine olarak devam etmektedir. Ahflap ‹flleme Makineleri sektöründe dünya lideri olan Alman HOMAG Grubu’nun 1988’den beri Türkiye tek yetkili mümessili olarak, en küçük tekil makineden komple fabrika kurulufllarına kadar çözümler üreterek sizlere hizmet vermeye çalıflmaktayız. Türkiye’de bulunan yedek parça depomuz, Almanya’da e€itimlerini düzenli flekilde alan zengin teknisyen kadromuz ve Türkiye’nin her bölgesinde bulunan satıfl kadromuz ile hizmetinizdeyiz.

Turhan Mühendislik is founded in 1968 by Mr. Nural Turhan, continued his activities as Turhan Makine since 2006. Being the sole representative in Turkey of the world-leading company in Woodworking Machinery, the German HOMAG Group, we are at your service since 1988, from the smallest single machine to complete factory solutions. With the existing spare parts stocks in Turkey, large amount of technicians, who are regulary getting their trainings in Germany, and our sales team all around Turkey, we are at your service.

‹MALAT / PRODUCTION

R

BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT HOMAG

HOMAG HOMAG HOMAG HOMAG

TEK/Ç‹FT TARAFLI KENAR BANTLAMA MAK. SINGLE/DOUBLE SIDED EDGE BANDING MACHINES TEK/Ç‹FT TESTEREL‹, ROBOTLU, DEPO S‹STEML‹ PANEL KESME MAK‹NELER‹ SINGLE/ANGULAR PANEL SAW, ROBOTIC, STORAGE SYSTEMS CNC VE DEL‹K MAK‹NES‹ CNC AND DRILLING MACHINE PARKE, KAPI, PENCERE, AHfiAP EV ÜRET‹M HATLARI FLOORING, DOOR, WINDOW, TIMBER WOODWORKING MACHINES OTOMASYON, PAKETLEME, YAZILIM S‹STEMLER‹ AUTOMATION, PACKING LINES, SOFTWARE SOLUTIONS

MENfiE‹ / ORIGIN ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 2 No.66 fiiflli - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 212 222 11 01(4 Hat) F: +90 212 222 11 05 E: info@turhan.com.tr W: www.turhan.com.tr 112

www.aimsad.org


UV TEKNOLOJİ KİMYA MAKİNE SAN. TİC. İTH. İHR. A.Ş. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

UVtek profesyonel boyama sistemlerinde 25 yıllık tecrübeye sahip, Türkiye’de yerleflik bir mühendislik firmasıdır. Rulolu sistem boya & cila makinelerinde Türkiye’nin ilk ve tek üretici firması konumunda bulunmamız sektörünün devlerine tedarikçi olma ve referanslarımız arasına ekleme ayrıcalı€ını vermifltir. Hizmet verdi€i sektörler; ahflap, cam, matbaa & ambalaj ve mermer endüstrileridir. Bafllıca üretilen makineler; ahflap boya ve cila hatları, otomatik sprey makineleri, roller coater, desen baskı makinaları, UV-IR-Flash Of kurutma sistemleri ve ekipmanlarıdır.

UVtek is an engineering company has 25 years experience in professional finishing systems and located in Turkey. Being the first and only producer company for roller system painting & varnishing machinery gave us the privilege of being supplier to the giants of the industry and adding to our reference list. Sectors we serve; wood, glass, printing& packagingand marble industries. Main manufactured machines; wood painting and varnishing lines, automatic spraying machines, roller coaters, PVC-edge band printing machines, UV-IR-Flash Off drying systems and equipments.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

UVtek

BOYA VE DESEN BASKI HATLARI COATING AND PATTERN PRINTING LINES MERDANEL‹ BOYA - LAK MAK‹NES‹ ROLLER COATER UV KURUTMA S‹STEM‹ UV CURING SYSTEM UV JELLEfiME VE SOLVENT ATIM S‹STEM‹ FLASH OFF AND GELATION SYSTEM OTOMAT‹K SPREY MAK‹NASI AUTOMATIC SPRAYING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

UVtek UVtek UVtek UVtek

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Dilovası OSB. 4. Kısım D-4015 Sok. No: 6 41400 Gebze - KOCAEL‹ / TÜRK‹YE T: +90 262 724 94 48 F: +90 262 724 82 25 E: info@uv-tek.net W: www.uvtekfinishing.com www.aimsad.org

113


ÜNALSAN METAL VE AĞAÇ İŞLEME MAK. TOZ TALAŞ EMME SİS. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Ünalsan 1981 yılında üretim hayatına bafllamıfltır. Ünalsan ilk olarak tafl motoru imal etmifl, daha sonra profil kesme makinesi, mozaik silme makinesi, parke silme makinesi gibi ürünleri bünyesinde üreterek Türk sanayisine hizmet vermifltir. 1994 yılında mobilya sektörünün toz emme ihtiyacını dikkate alan firmamız, gerekli fizibilite çalıflmalarının ardından toz emme imalatına bafllamıfltır. O günden bu güne sadece Toz Emme ve Filtreleme Sistemleriyle meflgul olmufl, bu alanda kendini gelifltirmifltir.

Ünalsan has started its history in 1981 by manufacturing various machines to Turkish industry. Due the need of furniture industry in 1994, Ünalsan has started to manufacture Industrial Dust Collectors and focused on Industrial Dust Collectors since 1994.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ÜNALSAN

TOZ TOPLAMA S‹LOLARI DUST SILOS HELEZON AKTARMALI TOZ TOPLAMA ÜN‹TELER‹ WORM SCREW DUST COLLECTORS MODÜLER TOZ TOPLAMA ÜN‹TELER‹ MODULAR DUST COLLECTORS TOZ TOPLAMA FANLARI DUST VACUUM FANS SEYYAR TOZ TOPLAMA S‹STEMLER‹ MOBILE DUST COLLECTORS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

ÜNALSAN ÜNALSAN ÜNALSAN ÜNALSAN

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Alaaddinbey Mah. Alaaddinbey Cad. 16120 Nilüfer - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 413 41 40 F: +90 224 413 03 86 E: info@unalsan.com W: www.unalsan.com 114

www.aimsad.org


ÜNVER AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Ünver A€aç ‹flleme Makinaları San. Tic. Ltd. fiti. a€aç iflleme makineleri imalatı sektöründe 37 yıldır hizmet vermektedir. Firmamız panel abatlama makineleri, kenar bantlama makineleri, çizicili yatar daire makineleri, çoklu delik makineleri, freze makineleri ve daire makinelerinin üretimini yapmaktadır. Üretimini yaptı€ımız makinelerde temel ilkelerimiz CE standartlarında uygun, kaliteli, hassas, ergonomik ve ekonomik makineler üretmektir.

Unver Woodworking Machinery manufactures woodworking machines with 37 years of experience, following the industry standards, needs and technologies. Our firm produces Panel Saw Machines, Edge Banding Machines, Tilting Circular Saw Machines, Multi-hole Machines, Circular Saw Machines and Milling Machines recently. All of our products are manufac- tured in line with the CE standards and Machinery Directives.

‹MALAT / PRODUCTION

R

‹THALAT / IMPORT

BAY‹ / AGENT

R

H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ÜNVER

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

ÜNVER ÜNVER ÖZÜNVERLER ÖZÜNVERLER

BANTMATIK 579 TR-PC KENAR BANTLAMA MAK. BANTMATIK 579 TR-PC EDGE BANDING MACHINE Ç‹Z‹C‹L‹ YATAR DA‹RE 3800 TILTING CIRCULAR SAW 3800 Ç‹FT EKSENL‹ ÇOKLU DEL‹K MAK‹NES‹ - 29+29 MULTI HOLE MACHINE - 29+29 OPTI SIZER 3700 PANEL EBATLAMA MAK‹NES‹ OPTI SIZER - 3700 PANEL SAW 7 KAFALI ÇOKLU DEL‹K MAK‹NES‹ - KLASS 7X21 MULTIPLE BORING MACHINE - KLASS 7X21

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Ere€li Cad. No:11 Siteler 06160 Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 349 68 68 F: +90 312 351 80 80 E: unver@unvermakina.com.tr W: www.unvermakina.com.tr www.aimsad.org

115


ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Üstünkarlı Makine A.fi. 1954 yılında, Aziz Üstünkarlı tarafından marangoz ve kereste iflleme makineleri imalatı için kurulmufltur. 60 yıllık makine üretim tecrübesiyle a€aç iflleme sektörünün ihtiyaç duydu€u Tomruk Kesme Makineleri, flerit & Daire Testere Sistemleri, Konveyör Sistemleri, A€aç ‹flleme Hatları gibi otomasyonla üretimi entegre eden sistemleri üretmektedir. Üstünkarlı, Türkiye pazarı ile birlikte 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan, dünyada bilinen bir firma haline gelmifltir.

Üstünkarlı Makine A.fi. was founded by Aziz Üstünkarlı in 1954 for manufacturing the carpenter & timber processing machines. Having 60-years-old sawmil machine production experience, it produces the systems, entegrating the production process with automation systems like Log Processing Machines, Circular & Band Saw Systems, Conveyors, Log Sawing Lines. Üstünkarlı, covering the Turkish market, exports more than 30 countries & become a worldwide well-known brand name in Sawmill Industry.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

ÜSTÜNKARLI

TÜRK‹YE TOMRUK ARABASI TURKEY LOG CARRIAGE D‹K GÖVDE/TANDEM D‹K GÖVDE TOMRUK BIÇKISI TÜRK‹YE VERTICAL LOG BAND SAW / TANDEM LOG BAND SAW TURKEY TÜRK‹YE ÇOKLU D‹LME MAK‹NES‹ TURKEY MULTIPLE RIP SAW TÜRK‹YE PR‹ZMA MAK‹NES‹ TURKEY PRISMA MACHINE TÜRK‹YE YATAY HAREKETL‹ TOMRUK BIÇKISI TURKEY HORIZONTAL LOG BAND SAW

ÜSTÜNKARLI ÜSTÜNKARLI ÜSTÜNKARLI ÜSTÜNKARLI

MENfiE‹ / ORIGIN

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Gölcükler Mah. 798/4 Sok. No:1 35470 Menderes - ‹ZM‹R / TÜRK‹YE T: +90 232 782 13 90 F: +90 232 782 13 91 E: info@ustunkarli.com W: www.ustunkarli.com 116

www.aimsad.org


VERMAK MAKİNE PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

2000 yılından itibaren hizmet vermeye bafllayan Vermak Makine; Ahflap, PVC, Alüminyum Sarma, Kaplama, Laminasyon, PVC Profil Bükme makinelerinin üretimini yapıp; kurulum, teknik ve arıza onarım hizmetleri vermesinin yanı sıra, genifl ürün çeflitlili€ine sahip makine, kalıp ve yedek parça satıfllarını gerçeklefltirmektedir. Vermak Makine “Güven-Dürüstlük Samimiyet” prensibiyle, siz de€erli müflterilerine her zaman hizmet vermeye devam edecektir.

We started our foundation in 2000 with PVC, Wood, Aluminum Wrapping, Lamination, PVC Profile Bending Machines and wide product range as a Molds, Spare Parts, Technical Maintenance and Fault Repair Services as well. With more than fifty-five countries in the World our company continue production activities and expansion dealership network in the international arena. Vermak, always will continue to provide services with the principle of “Trust - Honesty - Sincerity”

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

R

‹THALAT / IMPORT

R

‹HRACAT/ EXPORT

R

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ /ORIGIN

VERMAK MAK‹NE KASA PERVAZ SARMA MAK. HOTMELT PUR, PU, EVA-PO WRAPPING MACHINES ON GLUE HOTMELT PUR, PU, EVA-PO OTO. KASA PRES VE MODÜLER ÇITA YAPIfiTIRMA MAK. VERMAK MAK‹NE AUTOMATIC FRAME PRESS, MODULAR BEAD STICKING MACHINES VERMAK MAK‹NE PVC FOLYO D‹L‹MLEME VE KESME MAK‹NELER‹ MACHINES FOR SLITTING PVC FOIL FLAT LAM‹NASYON HATLARI VERMAK MAK‹NE FLAT LAMINATION LINES GEN‹fi PANEL KAPLAMA MAK‹NELER‹ HOTMELT PUR VERMAK MAK‹NE PANEL WRAPPING MACHINES ON GLUE HOTMELT PUR

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Mecidiye Mah. Fatih Bulv. No:440 Uzundere 34930 Sultanbeyli - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 419 40 65 F: +90 216 419 70 95 E: info@vermak.com.tr W: www.vermak.com.tr www.aimsad.org

117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


211


212


213


214


215


216


Profile for AIMSAD Dergisi

AIMSAD 2019 Yılı Üye Kataloğu  

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği

AIMSAD 2019 Yılı Üye Kataloğu  

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği

Advertisement