Page 1

Videotunnid veebip천hisek s 천petamisek s I Aimi J천esalu 2012


AudioPal 1. Aimi J천esalu videojuhend siin: http:/ / www.youtube.com/ watch?v=8i1TqcpiGU&feature=youtu.be 2. Tutvu keskkonnaga: www.audiopal.com 3. N채ide: http:/ / web20zauberschule.wikispaces.com/ AudioPal


Ideed AudiPal-iga 1. Lase õpilastel deklameerida luuletus 2. Kodutööna/ klassitööna mingil teemal jutustamine 3. Kõigepealt õpilased kirjutavad nõutud teemal ja muudavad kirjutatu siis kõneks 4. Sobib mingi teksti suuliseks tõlkimiseks 5. Ka ette antud grammatikaharjutuse täitmist suuliselt saab selle keskkonna abil kontrollida! 6. Miks mitte lasta paaristööna lasta kanda ette dialoogi? 7. Valmistöö saavad õpilased vistutada või lingistada veebi (blogisse, vikisse, kodukale) 8. Õpetaja saab niimoodi edastada ka tunni sisu (ülesanded jne).

Videotunnid veebipõhiseks õpetamiseks  

Toon siin huvitavamate e-keskkondade kasutamise võimalused ja ideed õpetamisel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you