Page 1

I STRA

S

R

EG

CERTIFICARE:AJAEU/09/11757


Etichete ĂŽnseriate

Plicuri personalizate

Timbru sec

Coli cu antet

Embosare

Laminare


2

*

*

*

*


MICROPERFORARE Microperforarea este un procedeu foarte des utilizat atât individual cât ?i în combina?ie cu printul digital, se poate executa atât pe carton de diferite grosimi cât ?i pe hârtie autocolant, ?i u?ureazã foarte mult procedeul de rupere al etichetelor, documentelor, biletelor pentru promo?ii, biletelor pentru acces etc.

BIGUIRE 216x303 216x303 216x303 216x303 216x303 216x303 216x303

Bigul este urma dupã care se îndoaie o hârtie sau un carton. Ca îndoirea sã fie facutã în condi?ii optime, fãrã sã aparã defecte sau crãpãturi, ma?ina de biguit preseazã hârtia pe o linie care face ca tipãritura sã se îndoaie perfect. Coperta unei cãr?i nu ar putea îmbrãca perfect blocul de carte fãrã cele 2 biguri de la cotor.

- spiralã de plastic -

18

60 80 100 125 150 175 250

100 100 100 100 100 100 100

A4

Dimensiuni (mm)

Grosime (microni)

Ambalare (folii/top)

153x216 153x216 153x216

80 100 125

100 100 100

111x154

80

100

A6

80x110 80x110

125 175

100 100

A7

54x86

125

100

60x95 60x95 60x95

125 175 250

100 100 100

A5

- spiralã metalicã -

19


Vã oferim calendare personalizate, gândite ?i create special pentru compania dumneavoastrã, prin intermediul cãrora imaginea firmei va fi reprezentatã într-un mod atractiv ?i plãcut. Realizãm calendare de buzunar, de birou ?i de perete. În categoria darurilor personalizate, un loc aparte îl de?in calendarele ?i agendele. Oferim de asemenea posibilitatea personalizãrii cu numele partenerului, nu doar al companiei.

Tipuri de calendare Calendar de birou Calendar triptic notes-board memo Calendar triptic organizer Planner cu calendar Calendar cu spirale Calendar îngust Calendar pe 5 luni midi business Calendar pe 50 de ani Calendar rotund de birou Calendar 3 în 1 Calendar atipic

*Pentru a evita probleme legate de execu?ie ?i de livrare, datorate solicitãrilor târzii de calendare, v-am ruga sã ne trimite?i solicitãrile dumneavoastrã începând cu luna august a anului în curs.

4

5


De ce v-a?i mul?umi cu plicuri simple, albe, când pute?i avea propriul plic personalizat dupa nevoile ?i dorin?ele dumneavoastrã ? Suntem specializa?i în personalizarea plicurilor de orice naturã ?i pentru orice scop. Spune?i-ne cum a?i dori sã fie plicurile dumneavoastrã, iar noi vi le executãm. Personaliza?i-vã coresponden?a cu plicuri la pre?uri excep?ionale, tipãrite la cea mai bunã calitate. Vã oferim servicii de personalizare a plicurilor care includ: -aspect deosebit ?i design creativ; -asigurarea modificãrilor în conformitate cu cerin?ele; -pânã la trei variante diferite.

16

17


Formulare tipizate

Manuale de prezentare Manuale cu instruc?iuni de lucru Manualele de instruire sunt deosebit de utile în urmãtoarele situaþii: -permit stagiarului sã fie activ ?i sã participe la formare în cadrul sesiunii de instruire, în loc sã se concentreze pentru a lua note detaliate; -pot servi ca un document de referin?ã la locul de muncã; Dezvoltarea unui manual de formare este o parte importantã în proiectarea unui program de instruire formalã. Un manual de instruire formalã asigurã coerenþã în prezentarea conþinutului programului de instruire. Un alt avantaj major este faptul cã toate informaþiile de formare privind competenþele, procesele, precum ºi alte informaþii necesare pentru a îndeplini sarcinile sunt împreunã într-un singur loc. Manualele de instruire ar trebui sã sprijine obiectivele de instruire.

Comenzi atipice 6

7


Tipuri de autocolant

tip stea

tip floare

tip trifoi

14

15


Coli cu antet Cartea de vizita este un accesoriu indispensabil în afaceri. Acest “dreptunghi de carton” serve?te drept mijloc de comunicare scris ?i grafic ?i, în acela?i timp, vã reprezintã în fa?a clien?ilor, colaboratorilor ?i partenerilor de afaceri prezen?i ?i viitori. Cartea de vizitã este un instrument fundamental de marketing. Iar atunci când vrei sã promovezi, sã ai succes în cariera aleasã sau sã te lansezi în alt domeniu de activitate, faci marketing ca sã "vinzi" cel mai de pre?produs pe care îl de?ii: tu însu?i. Dai cartea de vizitã multor oameni ?i prin asta î?i creezi "re?ele". Este modalitatea prin care îi faci pe oameni sã te ?inã minte.

* Cãr?i de vizitã imprimate digital * Cãr?i de vizitã imprimate digital cu timbru sec * Cãr?i de vizitã imprimate digital embosate * Cãr?i de vizitã laminate

Antetul este partea de sus a unei coli de hârtie care reprezintã firma prin datele ?i logo-ul acesteia, uneori ?i prin personalizarea fundalului. Colile cu antet, la fel ca ºi cãrþile de vizitã, pot crea o imagine favorabilã companiei tale încã de la primul contact. Ele definesc identitatea firmei ºi, cu un design bine realizat, îþi creazã avantajul de care ai nevoie într-o relaþie de afaceri. Colile cu antet se tipãresc, pe o fa?ã sau pe ambele feþe, color sau alb-negru (pentru o mai bunã calitate în situaþia în care sunt trimise prin fax). Hârtia recomandatã pentru tipãrirea colilor cu antet este cuprinsã între 80g/mp ºi 120g/mp (acestea sunt tipurile de hârtie recomandate, dar dacã se doreºte un alt tip de hârtie, grosimea maximã ce poate fi folositã la coli cu antet este de 320g/mp).

Aceste carduri pot fi folosite, printre altele, pentru accesul în: * Companii sau institu?ii; * Parcãri private sau publice; * Hoteluri; * Mijloace de transport în comun. La ce te ajuta un astfel de card? * Sã îmbunãtã?e?ti sistemul de securitate; * Sã acorzi acces diferen?iat în anumite incinte; * Sã identifici vizual sau electronic posesorul; * Sã monitorizezi accesul într-o incinta; * Sã ai solu?ie de pontaj eficientã pentru angaja?i.

Înfiintata în 2004, INDIO este o companie aflata în continuu proces de dezvoltare, a carei scop principal este sa interactioneze cu clientii, sa vina în întâmpinarea acestora si sa reactioneze la nevoile lor. Sloganul firmei: “ Ideas for the future” defineste politica si atitudinea noastra, iar echipa Indio formata din tineri dinamici si creativi este oricand pregatita sa va ofere cele mai bune solutii la problemele dumneavoastra ajutata fiind si de faptul ca în ultimii ani am investit în utilaje performante si ne-am dezvoltat în permanenta atât posibilitatile tehnice, cât si gama de servicii si produse.

Cardurile delegat sunt destinate folosirii în cadrul firmelor sau de cãtre P.F.A. ?i acestea con?in datele delegatului ?i datele de identificare ale firmei.

8

9


Etichetele autocolante sunt disponibile într-o gamã foarte variatã de formate, culori ?i dimensiuni având o aplicabilitate largã. Practic cu ajutorul etichetelor autocolante se pot personaliza de la simple plicuri la obiecte de inventar. Etichetele autocolante sunt foarte des utilizate ?i ca simboluri de calitate.

Pretãiere


S-a estimat faptul ca 95% dintre oameni au tendin?a de a face ceea ce colegii lor fac. Datorita acestui lucru vã sugerãm ca într-o por?iune a bro?urii dumneavoastrã, sã fie incluse mãrturii ale clien?ilor satisfãcu?i.Asigura?i-vã cã vor puncta anumite beneficii si rezultate. Daca reu?i?i ar fi bine sã ave?i mãrturisiri îndeosebi a unor exper?i binecunoscu?i din domeniu. Înainte de a dezvolta con?inutul întreba?i-vã, care este scopul acestei bro?uri? Este un instrument de vânzare sau o informare care trebuie trimisã prin po?tã? Având în vedere scopul po?i dezvolta con?inutul ?i când faci acest lucru sã ai în minte care sunt serviciile / produsele pe care le faci, care sunt informa?iile importante despre ceea ce faci, cum le faci ?i care sunt beneficiile pe care le oferi.

www.indio.ro 11

catalog tipar digital  

catalog tipar digital

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you