Page 1

Zabrze, dn. 24.06.2012r..

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 18.06.2012 NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań Zleceniobiorca: LuckyTranslations, ul. Słoneczna 36, 41-800 Zabrze

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

Dzieło

Liczba słów

Stawka brutto za słowo

Kwota brutto

292 404

0,025 €

7 310,10 €

Tłumaczenie dot. UE, ENG->NIEM

2 515

0,025 €

62,88 €

Tłumaczenie dot. OBWE ENG->PL

1 188

0,025 €

29,70 €

Tłumaczenie powieści ENG->PL

1. Kwota wynagrodzenia brutto :7402,68 € 2. Kwota uzysku :3701,34 € 3. Kwota do opodatkowania: .3701,34 € 4. Podatek od wynagrodzenia: 666,24 € 5. Kwota do wypłaty: 6735,44 € (słownie: sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć euro, czterdzieści cztery centy)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  

udało mi się znaleźć bardzo czytelny przykłąd, stąd generalnie nie miałam z tym większych problemów

Rachunek do umowy o dzieło  

udało mi się znaleźć bardzo czytelny przykłąd, stąd generalnie nie miałam z tym większych problemów

Advertisement