Page 1

N O YA B R

2013

NOYABR 2013

www.ailehekimi.az

TİBBİ KÜTLƏVİ JURNAL

Soyuqdan qoruyan çətı̇ r MÜASİR UŞAQLARIN RASİONU KİŞİLƏRİ QORUYAQ SÜRƏKLİ ÖSKÜRƏK FENOMENİ VİRTUAL DÜNYA


1

ND

Özünü allergiyadan qoru!

B

H

antihistamin preparat

B

1

R


2


3


7ø%%ø.h7/Ԥ9ø-851$/ 12<$%5 7ԥVLVoL ³$LOԥ+ԥNLPLMXUQDOÕUHGDNVL\DVÕ´00& øGH\DPԥOOL¿YԥOD\LKԥQLQUԥKEԥUL øOKDP0ԥPPԥGRY 00&QLQWԥVLVoLVL 7XUDOøOKDPR÷OX.D]ÕP]DGԥ %DúUHGDNWRU $\úԥ0ԥPPԥGRYD 5HGDNWRU /DPL\ԥ1ԥEL\HYD 0ԥVOԥKԥWoLOԥU SURI0XVWDID6DOLKRY $78³$LOԥWԥEDEԥWL´NDIHGUDVÕQÕQ PGLUL

&$16$ö/,ö, *L]OLLQIHNVL\DODUÕQVLSԥUL +DYDODUGԥ\LúLU .HoPLú[DWLUԥOԥUYԥ]ԥLI\DGGDú $LOԥKԥNLPLQLQWԥFUEԥVLQGԥ DULWPL\DODUUԥNQHFԥG|\QU" 6R\XTGDQTRUX\DQoԥWLU 6UԥNOL|VNUԥNIHQRPHQL %R\XPD ELoLOPLú SԥKUL] %R÷D] WÕ[DFODUÕ

hOYL\\ԥԤOL\HYD WLEEHOPOԥULQDPL]ԥGL

øGDUԥROXQDQ GLDEHW

$UWGL]D\QHU øPDQ+VH\QRY

&DQER÷D]GDQoÕ[DU

)RWRTUDÀDU 7R¿T%DED\HY

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4 .LVWDQÕQ PDOLFԥVL

+TXTúQDV 6ԥEXKL$EGXOOD\HY

9D[WVÕ]GR÷Xú

0DUNHWLQTPHQHFHUL 5VWԥPԤOL\HY PDUNHWLQJ#DLOHKHNLPLD]

*g=Ԥ//ø.21'85 g]Qԥ ED[DQ NLúL

³$LOԥ+ԥNLPL´MXUQDOÕ FLLOGԥԤGOL\\ԥ 1D]LUOL\LQGԥTH\GL\\DWGDQNHoPLúGLU 4H\GL\\DWQ|PUԥVL 5HNODPODUÕQPԥWQLQԥJ|Uԥ UHGDNVL\DPԥVXOL\\ԥWGDúÕPÕU 0ԥOOLÀԥUOԥUHGDNVL\DQÕQP|YTH\L VWVWԥGúPԥ\ԥELOԥU -XUQDOGDNÕLVWԥQLOԥQPDWHULDOGDQ LVWLIDGԥROXQDUNԥQ³$LOԥKԥNLPL´Qԥ LVWLQDGPWOԥTGLU hQYDQ%DNÕúԥK0ԥWEXDWSU FXPԥK³$]ԥUED\FDQ´QԥúUL\\DWÕ 7HO  )DNV  (PDLORI¿FH#DLOHKHNLPLD] ZZZDLOHKHNLPLD] 7LUDM &%6QԥúUL\\DWÕQGDoDSHGLOPLúGLU

.g53Ԥ0 8úDTODUGD NDUL\HV 4ø'$/$10$ 0DVLU XúDTODUÕQ UDVLRQX ³øNLQԥIԥULQԥYԥ]LQԥ´\H\LP" ³'ԥUPDQ´TLGDODU 6XSHU PԥKVXOODU úD\LԥOԥU Yԥ JHUoԥNOLN <HPԥOL GԥUPDQODU 36ø;2/2*ø<$ 9LUWXDO GQ\D .LúLOԥULTRUX\DT


&$16$ö/,ö,

6

ʞ

*ù=/ù ù1)(.6ù<$/$5,1 6ù3ˍ5ù

”œˬ›ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ’£•’ȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›Íȱ™Š¢Í£Šȱ ȃ˜¢Š—–ŠÂŠȄȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱŠ¢Š—ȱœ˜—›Šȱ Gȱ Ÿˬȱȃœ˜¢žšˬ¢–ˬ•ˬ›’—Ȅȱȱ’•”ȱ”û•ˬŸ’ȱœÍ³›Š¢ÍóÍȱ–ˬ‘£ȱ ‹ž—ž—•Šȱ’£Š‘ȱ˜•ž—ž›ǯȱ Ž—’ȱŽ•–’ȱ–ˬ•ž–Š•Š›ŠȱˬœŠœˬ—ǰȱ‹ˬ£’ȱŸ’›žœȱȱ ’—Ž”œ’¢Šȱã›ˬ’Œ’•ˬ›’ȱȱ’••ˬ›•ˬǰȱ‘ˬĴȱŠȱ˜—ȱ’••ˬ›•ˬȱŠó”Š›ȱ Ž’•–ˬˬ—ȱ’—œŠ—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ¢ŠóŠ¢Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬˬ—ǰȱ’—œŠ—ȱ˜—•Š›•ŠȱŽ›”ˬ—ȱžóŠš•ÍšȱãŸ›û—ˬǰȱ ‹ˬ£ˬ—œˬǰȱŠ—Šȱ‹ˬ—’—ˬȱ˜•Š›”ˬ—ȱ›Šœ•Šó͛ǯȱ˜—Ȭ ›ŠŠ—ȱ‘ˬ–’—ȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›ȱã–û›•û”ȱ‹’£’–•ˬȱšŠ•Í›ǯȱ Š•—Í£ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱóˬ›Š’ȱ¢Š›Š—Š›”ˬ—ȱȃ˜¢Š—Š—Ȅȱ‹žȱ ’—Ž”œ’¢Š•Š›ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ ˜•ž›ǯȱžȱû—ˬȱ”’–’ȱ˜ž£Šȱ¢Š¡Í—ȱ’£•’ǰȱ¢Š¡žȱ –ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›’—ȱ•ˬ—ȱŠ•Š—Í›ÍÂÍȱ’—Ž”œ’¢Šȱ—ãŸûȱ

&$16$ö/,ö,

–ˬ•ž–ž›ǯȱû¡ˬ•’ȱ–ˬ•ž–Š•Š›Šȱã›ˬǰȱˬ‘Š•’—’—ȱ śŖȬşŖƖȬˬȱšˬˬ›ȱ˜•Š—ȱ‘’œœˬœ’ȱ‘ˬ–’—ȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›Í—ȱ Šó͍͌͛͢͜ǯȱ

9ù5868´$<,/'$1µ6ˍ%ˍ%/ˍ5 Ȭȱ ŠŸŠ—Í—ȱ–㟜û–’ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱȮȱœ˜¢ž–ŠœÍȱŸˬȱ ¢û”œˬ”ȱ›ûž‹ˬ•’¢’Dz Ȭȱ ˬˬ—ȱŠ›Íšȱœ˜¢žšȱŸˬȱ¢Šȱ’œ’ȱ‘ŠŸŠŠȱšŠ•Ȭ –ŠšDz ȬȱŠ›Š•–ŠŠ—ȱœž’Ȭ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱȮȱŠ³Íšȱû—ˬóȱ Š•Í—Šǰȱ¢Š¡žȱœ˜•¢Š›’ˬDzȱ Ȭȱ ûŒ•ûȱœ›ŽœœDz Ȭȱ˜›Âž—•žšȱŸˬȱ¢ž¡žœž£•žšǰȱˬ•ˬ—ȱûóˬ—ˬȱ šˬˬ›ȱ’ó•ˬ–ˬ”ǯȱ


7

ˬ›ȱ‘Š—œÍȱŒˬ››Š‘’ȱ–ûŠ¡’•ˬǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ ™•Šœ’”ȱˬ–ˬ•’¢¢ŠȱŸˬȱ¢Šȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ’óȱ³Í¡Š›–Šȱ ™›˜œŽž›ŠœÍǯȱ›šŠ—ȱŸˬȱ¢Šȱ˜¡ž–Š•Š›Í—ȱ ”ã³û›û•–ˬœ’ȱ’––ž—’Ž’ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ£ˬ’Ěȱˬ’›ǯȱ Ššȱ‘ŠŸŠœÍ—Í—ȱ³’›”•ˬ—–ˬœ’ǯȱ˜£ǰȱ”’ǰȱŽŸȱ ‘Ž¢ŸŠ—•Š›Í—Í—ȱ”ˬ™ˬ¢’ǰȱûû—ȱûœûœûǰȱ‘’œȱˬ—ˬěȱûœȱ ¢˜••Š›Í—ÍȱŸˬȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›’ȱšÍŒÍš•Š—Í›Í›ǯȱ͚͌•Š—–Íóǰȱ ¢ŠóŠ›–Íóȱã£•ˬ›ȱŸˬȱ‹ž›ž—ȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱŠ›–ŠœÍȱ Ÿˬȱ’—Ž”œ’¢Š—Í—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’ȱû³û—ȱ’ŽŠ•ȱ–û‘’Ȭ ’›ǯȱ

;521ù.ù;ˍ67ˍ/ù./ˍ5ù1 .ˍ6.ù1/ˍú0ˍ6ù +25021$/32=8178/$5

8QXWPD\ÖQ ˬœ”’—•ˬó–ˬ—’—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱû³û—ȱ¢Ž—’ȱŸ’Ȭ ›žœ•Š›Šȱ¢˜•ž¡–Š–ŠšȱŸŠŒ’‹’›ǯȱŽ•ˬȱ‘ˬ–•ˬ•ˬ›ˬ—ȱ £ˬ’Ěȱˬ–’óȱ˜›šŠ—’£–ˬȱȱȃ¢Š–ÍóȄȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›ȱ ŠœŠ—•Íš•Šȱȃ˜¢Š—Í›ȄǯȱGŒ’–Š’ȱ¢Ž›•ˬ›ˬȱ˜•žšŠ—ȱ œ˜—›Šȱˬ••ˬ›’—’£’ȱ¢ž¢ž—ǯȱ ŠŠ›Šǰȱˬ¢¢Š›ˬˬǰȱ’Œ’–Š’ȱ’Šóˬȱ˜‹¢Ž”•ˬ›’—ˬȱ ¢Š¡Í—ȱˬ›ŠÍ—Í£Š”Íȱœˬ‘•ˬ›’ǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱ–ŠœŠ•Š›Íȱ Ž£’—Ž”œ’¢ŠȱŽ’—ǯȱŠÂŠ£Š•Š›ŠȱŠ›Š‹ŠŒÍš•Š›Í—ȱ ˬœˬ¢’—’ȱŠ—’‹Š”Ž›’Š•ȱœŠ•Ž•ˬȱœ’•’—ǯȱ kˬ¡œ’ȱ’’¢Ž—ŠȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ¢Š•—Í£ȱã£û—û£ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’—ȱŸˬȱ˜—•Š›Íǰȱ‘ˬĴȱŠȱ¢Š¡Í—ȱš˜‘ž–•Š›Í—Í£Šȱ ‹Ž•ˬȱŸŽ›–ˬ¢’—ǯȱ ˜œ–Ž’”ȱ–ŠÂŠ£Š•Š›Šȱ —û–ž—ˬ•ˬ›ˬ—ǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ˜Ššȱ‹˜¢ŠœÍ—Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ¢’—ǯ ʞ•’—’£’ȱû£û—û£ˬȱŠ™Š›–ŠšȱŸˬȱÍ›—Šš•Š›Íȱ ³Ž¢—ˬ–ˬ”ȱŸˬ›’ó’—’ȱˬ›’’—ǯȱʞ—ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱ’—Ž”Ȭ œ’¢ŠȱŠó͌͢͜Íȱã£ȱˬ••ˬ›’—’£’›ǯȱt£ˬȱ’œˬȱˬœŠœȱ’›’óȱ šŠ™Í•Š›ÍȱȮȱã£•ˬ›ȱŸˬȱ‹ž›ž—ȱ¢Ž›•ˬó’›ǯȱ ’šŠ›Ž’ȱŠÍ—ǯȱûœû—û—ȱœ˜›ž•–ŠœÍȱ™›˜œŽœ’ȱ ˬ—ˬěȱûœȱ¢˜••Š›ÍȱœŽ•’”•’ȱš’óŠœÍ—Í—ȱ”’›™’”Œ’”•ˬ›’—’ȱ £ˬ’Ěȱˬˬ›ˬ”ȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ–Šˬ•ˬ›’—ȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›ˬ—ȱ ¡Š›’ŒȱŽ’•–ˬœ’—’ȱ³ˬ’—•ˬ󍒛’›ǯȱȱž—ž—•Šȱ ¢Š—ŠóÍǰȱ—’”˜’—ȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›ˬȱ–ˬœ”ž—•Šó–ÍóȱŸˬȱ ¡ˬœˬ•’”ã›ˬ’Œ’ȱ–’”›˜‹•Š›•Šȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›Š—ȱ Š¢Š•Íȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ÍȱŠȱ–ˬ‘ŸȱŽ’›ǯȱ ž›ž—•Šȱ—ˬˬœȱŠ•Í—ǯȱž›ž—ȱŠ—Š˜–’¢ŠœÍȱ –’”›˜‹•Š›Íȱęȱ•›Šœ’¢ŠȱŽ–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱŸŽ›’›ǰȱ‘Š•‹ž”’ǰȱ ŠÂÍ£•Šȱ—ˬˬœȱŠ•ÍšŠȱ‹žȱ–û–”û—ȱ˜•–ž›ǯȱ 9DFLEGLU G––ž—’Žȱ–ã‘”ˬ–ȱ˜•Š›œŠǰȱŸ’›žœȱȃ‹Šóȱ šŠ•Í›ŠȄȱ‹’•–ˬ£ǯȱž›ȱ”’ǰȱ’––ž—’Ž’ȱ’ó•ˬ”ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬȱœŠ¡•Š–ŠÂŠȱ”ã–ˬ”ȱŽˬ—ȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱˬ‹’›ȱ ”ˬœ”’—•ˬó–ˬ—’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯȱ 0|KNˎP]LUHK ŠÂ͛œŠÂ͗ȱœŠÂ•Š–ȱ–’”›˜Ěȱ˜›ŠœÍ—Íȱš˜›ž¢ž—ǰȱ ³û—”’ȱ’—Ž”œ’¢ŠŠ—ȱ–ûŠęȱˬȱ˜•ž—–ŠšŠȱŠ¢Š•Íȱ

‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱ›˜•žȱ‹ã¢û”û›ǯȱ ˬ›ȱû—ȱˬ—ȱŠ£Íȱ ‹’›ȱȃŒŠ—•ÍȄȱœûž›óž•žȱ–ˬ‘œž•ȱ¢Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ʞ•ŠŸˬȱ˜•Š›Ššȱ™›˜‹’˜’”•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’—’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯ ʞ—ˬ—ˬŸ’ȱšŠ›Šȱ³Š¢ȱŸˬȱšˬ‘ŸˬȱˬŸˬ£’—ˬȱ¢Šó͕ǰȱŠÂȱ Ÿˬȱ˜ȱ³Š¢Íȱ’³’—ǯȱ—•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ–Šˬ•ˬ›ȱŸ’Ȭ ›žœȱŸˬȱ™Š›Š£’•ˬ›•ˬȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›–ŠÂŠȱšŠ’›’›ǯȱ Š•ŠȱšŠ›óÍȱŠ••Ž›’¢Šȱ¢˜¡ž›œŠǰȱ–ûˬ–Š’ȱ šŠ¢ŠŠȱûŒ•ûȱ‹’˜œ’–ž•¢Š˜›ȱ˜•Š—ȱŠ›Í³Í•Íšȱ –ˬ‘œž••Š›Í—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’—ȱȮȱ‹Š•ǰȱ³’³ˬ”ȱ˜£žǰȱ Š›ÍȱœûûǯȱŽ–ˬ”•ˬ›ˬȱˬ‹’’ȱŠ›³Í—ǰȱšÍ›–Í£Íȱ’œ’˜ǰȱ œŠ›Í”ã”ǰȱ£ˬ—Œˬęȱ•ȱ”’–’ȱˬŸ’¢¢Š•Š›ȱˬ•ŠŸˬȱŽ’—ǯȱ G––ž—’Ž’ȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›ˬ—ȱûŒ•ûȱŸˬȱˬ‹’’ȱˬ’›•’ȱ ˬŸ’¢¢Š•Š›Í—ȱ³˜¡žȱŸ’›žœȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ –Š•’”’›ǯȱ Š‘Šȱ³˜¡ȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱŽ’—ǯȱ û—ˬȱřŖȬşŖȱˬš’šˬȱ ‹ˬˬ—ȱˬ›‹’¢ˬœ’ȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•ž—ǯȱˬóš•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱ ˜›šŠ—’£–ˬ”’ȱœ›Žœœȱ‘˜›–˜—•Š›Íȱœˬ›ȱ˜•ž—ž›ȱŸˬȱ ’––ž—’Ž’ȱŒŠ—•Š—Í›Š—ȱ‘ˬ££ȱ‘˜›–˜—•Š›Íȱ‘Šœ’•ȱ ˜•ž—ž›ǯȱ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱ’—Ž”œ’¢Šȱ’•ˬȱ–û‹Š›’£ˬȱ Š™Š›Š—ȱŠÂȱšŠ—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱŠ”’Ÿ•ˬó’›ǯȱ ’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ–Š¢Žȱ’³’—ǯȱ›šŠ—’£–ˬȱœžȬ ¢ž—ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ‘ûŒŽ¢›ˬǰȱ˜›šŠ—ȱŸˬȱ˜¡ž–Š•Š›Šȱ –Š”œ’–Š•ȱœˬ–ˬ›ˬȱ’•ˬȱˬŠ•’¢¢ˬȱãœˬ›–ˬ¢ˬȱ’–Ȭ ”Š—ȱ¢Š›Š–Í›ǯȱû‹Š’•ˬȱ–ˬ‘œž••Š›Íǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ –û¡ˬ•’ȱ˜”œ’—•ˬ›’—ȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ¡Š›’ŒȱŽ’•–ˬœ’ȱ ™›˜œŽœ’ȱ™˜£ž•ž›ǯȱ,˜¡•žȱȱœžȱ’³–ˬ”•ˬǰȱœã£û—ȱ ˬœ•ȱ–ˬ—ŠœÍ—Šǰȱȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ¢ž¢ž‹ȱŠ™Š›–Íóȱ˜•ž›œž—ž£ǯȱ ••Ž›’¢Š—Íȱ—ˬ£Š›ˬˬȱœŠ¡•Š¢Í—ǯȱ••Ž›’”•ˬ›ȱ ’—Ž”œ’¢Š¢ŠȱšŠ›óÍȱŠ‘Šȱ‘ˬœœŠœÍ›ǯȱžǰȱ’––ž—ȱœ’œȬ Ž–’—’—ȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱˬ›’—ȱ›Ž“’–ˬȱ³Š•Í󖊜Íȱ’•ˬȱ ˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ••Ž›Ž—•ˬ›ˬ—ȱšŠ³Í—ȱŸˬȱ¢ŠȱŠ—’‘’œŠȬ –’—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’—ǯȱ ˬ—’£ȱœž¢žȱˬœŠœÍ—Šȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ‹ž›ž—ȱŸˬȱ ‹˜ÂŠ£ȱœ™›Ž¢•ˬ›’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’—ǯȱˬ—ˬěȱûœȱ ¢˜••Š›Í—Íȱ—ˬ–•ˬ—’›–ˬ”•ˬȱ˜—•Š›ȱ¢Ž›•’ȱ’––ž—’Ž’ȱ š˜›ž¢ž›ǰȱ£ˬ›ˬ›•’ȱŸ’›žœȱŸˬȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Íȱ–Ž¡Š—’”’ȱ ˜•Š›Ššȱ¢ž¢ž‹ȱŠ™Š›Í›ǯȱ¡’—ŠœŽ¢ŠȱŸˬȱ“Ž—óŽ—ȱ”’–’ȱ ‹’”’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ’––ž—˜œ’–ž•¢Š˜›•Š›Íȱšˬ‹ž•ȱŽ’—ǯȱ ’Šȱ–Šˬ•ˬ›’ǰȱ£û•Š•ǰȱž›óž•Š›ǰȱŸ’Š–’—ȱ Ÿˬȱ–’—Ž›Š••Š›Š—ȱ’‹Š›ˬȱ˜•Š—ȱ¢Ž—’ȱ—ˬœ’•ȱš’Šȱ ˬ•ŠŸˬ•ˬ›’—’ȱšˬ‹ž•ȱŽ’—ǯȱžȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ’––žȬ —’Ž’ȱŸˬȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—’ȱ‹ˬ›™ŠȱŽ–ˬ”•ˬȱȱ ȃ¢˜›ž•–žóȄȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱ’ó’—’ȱ—˜›–Š••ŠóÍ›Í›ǯȱ Š•Íšȱ¢ŠÂ͗͗ȱŠ¢ŠœÍ—Íȱã£û—û£ȱû³û—ȱ ¢Ž—’ˬ—ȱ”ˬóȱŽ’—ǯȱžǰȱˬ›”’‹’—ˬȱǰȱȱŸˬȱ–ŽȬ šŠȬřȱ¢ŠÂ•Íȱž›óž•Š›ȱ–㟌žȱ˜•Š—ȱœÍ—Š—Í•–Íóǰȱ –ã‘”ˬ–•ˬ—’›’Œ’ȱŸŠœ’ˬ’›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

8

㑋ˬȱ™œ’¡’Š›’¢ŠȱŸˬȱ™œ’¡’ȱ™˜£ž—ž•Š›Š—ȱ ûóˬ›”ˬ—ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ󒣘›Ž—’¢Šǰȱ ˜•’š˜›Ž—’¢ŠȱŸˬȱ’ˬ›ȱŠ—Š•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ‘ŠššÍ—Šȱ ûóû—û›ǯȱŠ”’—ȱ–ûŠœ’›ȱŒˬ–’¢¢ˬˬȱŠ–Š–’•ˬȱ ‹ŠóšŠȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ȱã—ȱ™•Š—Šȱ³Í¡Í›DZȱŽ™›Žœœ’¢Šǰȱ œŠ¢›ÍóŠ—ȱ‘Š••Š›ȱŸˬȱȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ™˜£ž—ž•Š›Íǯȱȱ

Š£Í›Šȱ‘ˬ”’–•ˬ›ȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ™˜£ž—ž•Š›Í—Íȱ –ûœˬš’•ȱ¡ˬœˬ•’”ǰȱŠ‘Šȱ˜Â›žœžǰȱ™œ’¡’ȱ™˜£ž—žȱ ”’–’ȱŠ—͛͢ȱŸˬȱ–û¡ˬ•’ȱ‘ˬ¢Š’ȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ ¢Š›Š—Š—ȱˬœŠœœÍ£ȱ¡›˜—’”’ȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ‘Š•Íȱ”’–’ȱ š’¢–ˬ•ˬ—’›’›•ˬ›ǯ Ž•ˬȱ™˜£ž—ž•Š›Šȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•–Íóȱ’—œŠ—•Š›ȱŸž›Ȭ —ž¡Š—ǰȱ—Š›Š‘Šǰȱ’ššˬœ’£ǰȱˬœˬ‹’ȱ˜•ž›ǰȱ¢ŠŠó͗ȱ Ÿˬȱ¢ž¡ž—ž—ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—Š—ȱ󒔊¢ˬȱŽ’›ǯȱŽ•ˬȱ ‘Š••Š›ȱ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱˬȱˬœ’›ȱŽ’›ȱȮȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ ˬóˬ‹‹ûœœû£ȱ˜•ž›ȱŸˬȱã£û—ˬȱšŠ™Š—Í›ǯ Š£Í–’ȱˬ‹’›•ˬ›ȱã›û•–ˬ’”ˬȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ ™˜£ž—ž•Š›Íȱ’—œŠ—Íȱž£ž—ȱ–ûˬȱ–û󊢒ˬȱŽ’›ǰȱ £Š–Š—ȱ”Ž³’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ’œˬȱˬóŸ’óȱŸˬȱŽ™›Žœœ’Ÿȱ ‘Š••Š›Šȱ³ŽŸ›’•’›ǯ

ˬ¢ˬŒŠ—ȱŸˬȱŽ™›Žœœ’Ÿȱ‘Š••Š›Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱŸˬȱ‹’›ȱ—ˬ’Œˬȱ˜•Š›Ššǰȱã£û—ˬȱšˬœȱ ‘Š••Š›Í—Í—ȱœŠ¢Íȱ‹ûû—ȱû—¢ŠŠȱŠ›–ŠšŠÍ›ǯ ˜—ȱ£Š–Š—•Š›ȱŽ™›Žœœ’¢ŠȱŸˬȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ ™˜£ž—ž•Š›Í—Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•–žóȱ¢Ž—’ȱˬ›–Š—ȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱ¢Š›ŠÍ•–ÍóÍ›ǯȱžȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱœŽ›˜Ȭ ˜—’—Ž›’”ȱœ’—ęȱ—ˬȱŠ’’›ǯȱG—œŠ—Í—ȱŽ–˜œ’˜—Š•ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’—’ȱˬ—£’–•ˬ¢ˬ—ȱœŽ›˜˜—’—ȱ–Šˬœ’ȱ ‹ˬ£ˬ—ȱȍœŽŸ’—Œȱ‘˜›–˜—žȎȱŠȱŠ•Š—Í›Í•Í›ǯȱŽ›˜Ȭ ˜—’—Ž›’”ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱˬœ’›’ȱœ’—’›ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ œ’—Š™œ•Š›Í—ŠȱœŽ›˜˜—’—’—ȱ–’šŠ›Í—Í—ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱ ˬœŠœ•Š—–ÍóÍ›ǯȱParoksetinȱ‹žȱš›ž™ŠȱŠ’ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ—û–Š¢ˬ—ˬœ’’›ǯȱ Š›”Ž’—šȱˬš’šŠ•Š›Í—Í—ȱ–ˬ•ž–Š•Š›Í—Šȱ ã›ˬǰȱŘŖŖŚȬŒûȱ’•ˬȱ™Š›˜”œŽ’—ȱˬ—ȱ³˜¡ȱœŠÍ•Š—ȱ –Šˬ•ˬ›ȱœ’¢Š‘͗͜Šȱã›û—Œûȱ¢Ž›’ȱž–žóž›ȱ ”’ǰȱ‹žȱŠȱ˜—ž—ȱŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’ȱŸˬȱˬ‘•û”ˬœ’£•’¢’—ˬȱ

&$16$ö/,ö,


9 ˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱŠ›˜”œŽ’—ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ 㕔ˬ•ˬ›’—ȱ™œ’¡’Š›•Š›ȱœœ˜œ’Šœ’¢ŠœÍȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ‹ˬ¢ˬ—’•–’óȱŸˬȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ ™˜£ž—ž•Š›Í—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ ’•”ȱœŽ³’–ȱ™›Ž™Š›ŠÍȱ”’–’ȱãŸœ’¢ˬȱ Ž’•–’󍒛ǯ Ž›•’ȱˬŒ£Š³Í•Íšȱ‹Š£Š›Í—ŠȱŘŖŖśȬŒ’ȱ ’•ˬ—ȱŽ’‹Š›ˬ—ȱȈ ŽŽ˜—ȱ’Œ‘Ž›Ȉȱ ˬŒ£Š³Í•Íšȱ󒛔ˬ’—’—ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ˜•Š—ȱ Ÿˬȱȱˬœ’›ȱ–Šˬœ’ȱ™Š›˜”œŽ’—ˬ—ȱ ’‹Š›ˬȱ˜•Š—ȱ5(.6(7ú1ȱˬ–ˬˬȱŠ•Íȱ ™›Ž™Š›Šȱˬš’–ȱ˜•ž—–žóž›ǯȱ

ˬ¢ˬŒŠ—ȬŽ™›Žœœ’Ÿȱ™˜£ž—ž•Š›Í—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•–žóȱ ’ˬ›ȱŠ›–Š”˜•˜“’ȱš›ž™•Š›ŠȱŠ’ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›Ššǰȱ 5(.6(7ú1ȱ‹’›ȱœÍ›Šȱûœû—•û”•ˬ›ˬȱ –Š•’”’›ǯ 5(.6(7ú1ȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ ™˜£ž—ž•Š›Í—Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ ’—œŠ—•Š›Šȱ–ûŠ•’Œˬȱ–ûˬ’—ˬȱ’óȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱœŠ¡•Š–ŠÂŠȱ’–”Š—ȱ ¢Š›ŠÍ›ǰȱˬš’šȱ–Ž¡Š—’£–•ˬ›•ˬȱ ’ó•ˬ–ˬȱŸˬȱŠŸ˜–˜‹’•’—ȱ’Š›ˬȱ Ž’•–ˬœ’—ˬȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬȱš˜¢–ž›ǯ 5(.6(7ú1ȱœŽŠ’Ÿȱ ǻ¢ž¡žˬ’›’Œ’Ǽȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”’›ǰȱ ¢ŠŠóÍȱŸˬȱ’ššˬ’ȱ£ˬ’Ěȱˬ–’›ǯȱ›ŽȬ ™Š›Šȱœž”ŠŠȱŒˬ–’ȱ‹’›ȱˬˬȱšˬ‹ž•ȱ Ž’•’›ǯȱʞ—ȱˬœŠœÍȱ’œˬǰȱ5(.6(7ú1ȱ ‹Ž—£˜’Š£Ž™’—•ˬ›ȱ”’–’ȱŠœÍ•Í•ÍšȱŸˬȱ 㢛ˬó–ˬ¢ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•–ž›ǯȱ ˬ¢ˬŒŠ—Ȭ Ž™›Žœœ’Ÿȱ™˜£ž—ž•Š›Í—ȱŠŸŠ–•Íȱ –ûŠ•’Œˬȱˬ•ˬ‹ȱŽ–ˬœ’ȱ‹Š¡Í–Í—Š—ȱ ‹žǰȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹ȱ–ˬšŠ–Í›ǯ 5(.6(7ú1ȱ‹ûû—ȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ ™˜£ž—ž•Š›Í—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱŽȬ Ž”’Ÿ’›ǰȱˬœˬ‹ȱˬ›’—•’¢’—’ȱŠ›ŠŠ—ȱ šŠ•Í›Í›ǰȱ™Šœ’¢Ž—’—ȱŽ–˜œ’˜—Š•ȱ ž›ž–ž—žȱ—˜›–Š••ŠóÍ›Í›ǰȱ¢ž¡žȱ ™˜£ž—ž•Š›Í—Íȱž¢Âž—•ŠóÍ›Í›ǯ 5(.6(7ú1•ˬȱ–ûŠ•’Œˬ—’—ȱŽȬ Ž”’ȱŠ‘ŠȱŽ£ȱǻŠ›Íšȱ’”’—Œ’ȱ‘ˬˬ—’—ȱ œ˜—ž—ŠǼȱ‹Šó•Š¢Í›ȱŸˬȱȱˬ•ŠŸˬȱ–ˬ—ęȱȱ ˬœ’›•ˬ›’ȱ’ˬ›ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Šȱ —’œ‹ˬˬ—ȱŠ‘ŠȱŠ£Í›ǯȱȱ û£û—ȱ˜£ŠȱŸˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ –ûˬ’—’ȱœŽ³–ˬ”ȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹Ȭ ’›ǯȱž—žȱ¢Š•—Í£ȱ’¡’œŠœ•Íȱ‘ˬ”’–ȱ Žˬȱ‹’•ˬ›ǯȱʞ”œȱ‘Š•Šǰȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—Ȭ Ž™›Žœœ’Ÿȱ™˜£ž—žœž—ž—ȱšŠ¢Í–Šȱ Ž‘’–Š•Íȱ³˜¡ȱ‹ã¢û”û›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,Havalar GΩ\LúLU

&$16$ö/,ö,


11 ˜—ȱ’••ˬ›ˬȱ‘ŠŸŠȱóˬ›Š’’ȱ‹’£’ȱã£•ˬ—’•–ˬ£ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ•ˬ›•ˬȱû£Ȭû£ˬȱš˜¢ž›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›ŠȱšÍóȱŸˬȱ ¢Š£ȱˬœ’••ˬ›’—ˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱˬœŠûȱŽ’•’›DZȱ‹ˬ£ˬ—ȱŗŖȱ œŠŠȱˬ›£’—ˬȱŽ›–˜–Ž›ȱœûž—žȱŘŖȱˬ›ˬŒˬ¢ˬȱšˬˬ›ȱ šŠ•¡Í›ȱ¢ŠȱŽ—’›ǯ ȱ

$7026)(57ˍ=<ù4ù(1ù5

–˜œŽ›ȱˬ£¢’š’—’—ȱûó–ˬœ’ȱœ’”•˜—ž—ȱˬ•’ó’ȱ ’•ˬȱ‹ŠÂ•ÍÍ›ǯȱŽ•ˬȱû—•ˬ›ˬȱ›ûž‹ˬȱŠ›Í›ǰȱž–Š—ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǰȱ¢ŠÂÍóȱŸˬȱ¢ŠȱšŠ›ȱ¢ŠÂŠȱ‹’•ˬ›ǯȱÍóŠȱ œ’”•˜—•Š›Í—ȱˬœ’›’ȱŠ•Í—Šȱ󊡝Š•Š›ȱ³ˬ”’•’›ǰȱœ’”•˜—ž—ȱ ˬ•’ó’ȱû—ûȱûŒ•ûȱ”û•ˬ”ȱˬœ’›ǯȱ [£û–û£ûȱ—ŽŒˬȱ‘’œœȱŽ’›’” ʞ‘ŸŠ•Í–Í£ȱŸˬȱ˜ŸšŠÍ–Í£ȱ¢Š¡ó͕Šó͛ǯȱ ’™Ž›˜—’Ȭ ¢Š¢Šȱ–Ž¢••’ȱ’—œŠ—•Š›ŠȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’šȱœŠ‹’••’¢’—’ȱ ’’›ˬ›ˬ”ȱ‘ˬ–ȱ‘ˬ’—ˬ—ȱŠ›ÍšȱŽ—’›ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ‘’™Ž›Ȭ ˜—’”ȱ”›’£ˬȱšˬˬ›ȱšŠ•¡Í›ǯȱ ’™˜˜—’”•ˬ›ȱˬȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”’›ǰȱŠšˬœ’£•ˬó’›ǯȱ –˜œŽ›ȱˬ£¢’š’—’—ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ ‹ŠóȬȱ‹Ž¢’—’—ȱ”’³’”ȱŠ–Š›•Š›Í—Í—ȱœÍ¡Í•–ŠœÍȱŸˬȱ‹Šóȱ ŠÂ›Í•Š›Íȱž–Š•Š›Íȱ’•ˬȱ–û󊢒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱžȱ£ŠȬ –Š—ȱŠ›Ž›’¢ŠȱŸˬȱŸŽ—Š•Š›Í—ȱ˜—žœž—ž—ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱ šŠ—ȱšŠÍ•ÍÂ͗͗ȱŠ›–ŠœÍȱ’•ˬȱ–û󊢒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ Ž–ˬ”ǰȱ›˜–‹•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬȱŽ‘’–Š•ÍȱŠȱŠ›Í›ǯȱ Ž•ˬ•’”•ˬǰȱœ’”•˜—•Š›Í—ȱˬ•–ˬœ’ȱ’•ˬȱ’—Š›”ȱŸˬȱ’—œž•ȱ ‘Š••Š›Í—Í—ȱœŠ¢ÍȱŠȱŠ›Í›ǯ ŠÂ–ž›•žǰȱ³’œ”’—•’ȱ‘ŠŸŠȱ‹˜ÂŠ£ǰȱ‹ž›ž—ǰȱšž•Ššǰȱ ‹›˜—¡ȱŸˬȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›’—ȱ¡›˜—’”’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ››˜£Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ˜¢—Šš•Š›ÍȱœÍ£Í•Š¢Í›ǯȱ ,Š›ˬȱ

ŠŸŠ•Š›ȱœ’”•˜—ž—ȱˬœ’›’ȱŠ•Í—Šȱ™˜£ž•žšȬ Šȱ‘’™˜˜—’”•ˬ›ȱˬŸŸˬ•Œˬˬ—ȱ³’—ȱŒÍ›ȱ•’–˜—žǰȱ “Ž—óŽ—ǰȱ³ˬ‘›Š¢Íȱ›˜’˜•ŠȱŸˬȱ¢ŠȱŽ•ŽžŽ›˜”˜”ȱšˬ‹ž•ȱ Ž–ˬ•’’›ǯȱ––Šȱû—ȱšˬ‘ŸˬȱŸˬȱ³Š¢Š—ȱ³˜¡ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǰȱ³û—”’ȱ˜—•Š›ȱû›ˬ”ã¢û—–ˬȱ ŸˬȱšÍŒÍš•Š—–Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’šȱŠóŠÂÍȱ ˜•Š›œŠǰȱ¢û—û•ȱęȱ£’”’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•–Ššȱ Š¢Š•ÍÍ›ǯ Ž¢’—ȱŠ–Š›•Š›Í—Í—ȱœÍ¡Í•–ŠœÍ—Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—•ˬ›ȱ‹˜¢ž—ȱ—Š‘’¢ˬœ’—’—ȱ–ŠœŠ“Í—Š—ȱŠ¢ŠȬ •Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱʞš•’ȱŸˬȱŽ–˜œ’˜—Š•ȱˬ›’—•’¢’ȱ–û–Ȭ ”û—ȱšˬˬ›ȱŠ£Š•–ŠÂŠȱ³Š•Íó͗ǰȱ‹žǰȱ‹ŠóȱŠÂ›Í•Š›Í—Í—ȱ šŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯȱʞ•ŸŽ›’ó•’ȱ‘ŠŸŠȱóˬ›Š’’—ˬȱˬ£’—’¢ˬȱ ³Í¡Í—ǯȱŠ–Š›•Š›Í—ȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—–ˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ –ûˬ–Š’ȱ˜•Š›Ššȱ”˜—›Šœȱžóȱšˬ‹ž•ȱŽ’—ǰȱ¢Š¡žȱ œŠž—Š¢ŠȱŽ’—ǯȱ

’™Ž›˜—’¢ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›ȱ‹žȱû—•ˬ›ˬȱ œŠÂ•Š–•ÍÂ͗Šȱ¡ûœžœ’ȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ•’ǰȱû—ˬȱ‹Žóȱ ˬˬȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’š’—’ȱ㕳–ˬ•’’›ǯȱŠ—ȱž›ž•žŒžȱ ˬ›–Š—ǰȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱŠœ™’›’—ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ¢’ȱˬȱ ž—ž–Š¢Í—ǯȱ ¢—ŠšȱŠÂ›Í•Š›Í—Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–ŠšȱŸˬȱ˜¢—Ššȱ —Š‘’¢ˬœ’—ˬȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–Ššȱȱû³û—ȱ ¢û—û•ȱ–ŠœŠ“Š—ǰȱ”›Ž–ǰȱ¢Š¡žȱ–ˬ•‘ˬ–ȱ”’–’ȱ ™›˜ęȱ•Š”’”ȱŸˬȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱˬœ’›•’ȱ¢Ž›•’ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’—ǯȱ

$7026)(57ˍ=<ù4ù4$/;,5 ÍóȱŠ¢•Š›Í—Šȱ¢û”œˬ”ȱŠ–˜œŽ›ȱˬ£¢’š’ȱ £˜—ŠœÍ—Šȱ‘ŠŸŠ—Í—ȱ‘ˬ›Š›ˬ’ȱ󊡝Š•Íȱˬ›ˬŒˬ¢ˬȱ šˬˬ›ȱŽ—’›ǰȱŠ––Šȱ‘ŠŸŠȱû—ˬó•’ȱ˜•ž›ǯȱ,˜¡ȱœ˜¢žšȱ Ÿˬȱšž›žȱ‘ŠŸŠȱ–ˬ—£’•ˬȱŠ¡’•ȱ˜•Š›”ˬ—ȱšÍ£Í›ǯȱ Ž³ȱ ‹’›ȱˬ‹’›ȱã›û•–ˬœˬǰȱ˜Šš•Š›Šȱ›ûž‹ˬȱŗśȬŘśƖȬˬȱ šˬˬ›ȱŠ£Š•Í›ǰȱ‹’›ȱ‘Š•Šȱ”’ǰȱ›Š‘ŠȱŸˬȱœŠÂ•Š–ȱ–û‘’ȱ ›ûž‹ˬ’—ȱśŖȬŜŖȱƖȬˬȱ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱ˜•–ŠœÍȱŽ–ˬ”’›ǯȱȱ [£û–û£ûȱ—ŽŒˬȱ‘’œœȱŽ’›’” –˜œŽ›ȱˬ£¢’š’ȱ”ˬœ”’—ȱˬ›ˬŒˬˬȱšŠ•¡ÍÂÍȱ –ˬšŠ–Šȱ¢ž¡žȱ™˜£ž•ž›ǰȱˬœˬ‹’•’”ȱŸˬȱšÍŒÍš•Š—–Šȱ Š›Í›ǰȱŠ›Ž›’Š•ȱšŠ—ȱˬ£¢’š’ȱŠ›Í›ǯȱ––Šȱ‘ŠŸŠȱ û£ˬ•ˬ—ˬ—ȱœ˜—›Šȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Íȱˬ‘ŸŠ•Íȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ȱŸˬȱ‘ˬ¢ŠȱŽóš’—’ȱ‹ˬ›™ŠȱŽ’›ǯȱ ž›žȱ‘ŠŸŠȱˬ—ˬěȱûœȱ¢˜••Š›Í—ÍȱšÍŒÍš•Š—Í›Í›DZȱ ‹’›ȱ³˜¡ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ‹ž›—ž—Šȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱȃšŠ›Ȭ –Šš•Š›Ȅȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǰȱ‹˜ÂŠ£ȱŠŒÍó͛ǯȱˬ›’—’—ȱ Ž•Šœ’”•’¢’ȱŠ£Š•Í›ǰȱ‘ˬœœŠœ•ÍÂÍȱ’œˬȱŠ›Í›ǰȱã£•ˬ›ˬȱ šž–ȱ‘’œœ’¢¢ŠÍȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ ûŒ•ûȱ󊡝Š•Š›ȱ˜•Š—ȱ –ˬ”Š—•Š›Šȱ˜—Ÿž›–ŠȱŽ‘’–Š•ÍȱŠ›Í›ǯȱ ,Š›ˬȱ ʞœˬ‹’•’”ȱŸˬȱ¢ž¡žœž£•žÂŠȱšŠ›óÍȱ™’󒔘žǰȱ ™’˜—ȱ”’–’ȱˬ›–Š—ȱ‹’”’•ˬ›’—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ œŠ”’•ˬ󍒛’Œ’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱšˬ‹ž•ȱŽ’—ǯȱ ’™Ž›˜—’¢Šȱ £Š–Š—Íȱˬ¢’—ȱŽ’•–’óȱˬ›–Š—•Š›Íȱ¡ûœžœ’ȱ’ššˬ•ˬȱ šˬ‹ž•ȱŽ’—ǯȱ•Šȱ‹’•œ’—ȱ”’ǰȱ˜—•Š›Í—ȱ˜£ŠœÍ—Íȱ –ûŸˬššˬ’ȱŠ›Í›–Ššȱ•Š£Í–ȱˬ•ˬŒˬ”ǯȱȱ ˜¢žšȱ‘ŠŸŠŠȱ³˜¡ȱˬ£–ˬ¢’—ǯȱkŠ¡Š•Íȱ‘ŠŸŠ•Š›Ȭ Šȱ–ˬ—£’•’—ȱ˜ŠÂ͗Íȱ—ˬ–•ˬ—’›’—ǯȱʞ•ŠŸˬȱˬ‹’›ȱ ”’–’ȱ‹ž›—ž—ž£žȱ£ˬ’ȱž£•žȱœžǰȱ¢Š¡žȱˬ—’£ȱœž¢žȱ ˬ›”’‹•’ȱŠ™Ž”ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱ’•ˬȱ¢ž¢ž—ǯȱȱt£ȱˬ›’œ’—’ȱ Ž›–Š•ȱœžȱ’•ˬȱ—ˬ–•ˬ—’›’—ǰȱã£•ˬ›’—ȱšž›ž•žÂž—žȱ ȃœû—’ȱã£ȱ¢Šó•Š›ÍȄȱŠ–ŒÍ•Š–Šš•ŠȱŠ›ŠŠ—ȱ šŠ•Í›Í—ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

12

$//(5*ù.32//ù12=5ù1ù7 .21<81.7ù9ù79ˍ%521;ù7 Š’œ’”ȱ–ˬ•ž–Š•Š›Šȱã›ˬǰȱřŖȱ’•ȱˬŸŸˬ•ȱ™•Š—ŽȬ ’–’£’—ȱˬ‘Š•’œ’—’—ȱˬ¡–’—ˬ—ȱŗȦŚȱ‘’œœˬœ’ȱŠ••Ž›’”ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›’ǯȱžȱû—ȱ‹žȱ›ˬšˬ–ȱ Š›ÍšȱŗȦřȱ‘’œœˬȱˬ󔒕ȱŽ’›ǰȱŠ•’–•ˬ›’—ȱ‘ŽœŠ‹•Š–ŠœÍ—Šȱ ã›ˬȱ’œˬȱŘŖŗśȬŒ’ȱ’•ˬȱˬ‘Š•’—’—ȱ¢Š›ÍœÍȱ‘ˬ–’—ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•ŠŒŠšǯȱ˜••’—˜£ȱŸˬȱ¢Šȱ‹›˜—¡’ȱ ”’–’ȱ¡›˜—’”’ȱŠ••Ž›’”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱ–Ž¢••’ȱ˜•–Š¢Š—ȱ ’—œŠ—•Š›ȱ‹Ž•ˬȱ‘ˬ¢Š•Š›Í—Šȱˬ—ȱŠ£Íȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬˬȱŠ••Ž›Ȭ ’”ȱ›ŽŠ”œ’¢Šȱ’•ˬȱ›Šœ•Šó͛DZȱ”’–¢ˬŸ’ȱ–ˬ’óˬȱ–Šˬ•ˬ›’ȱ Ÿˬȱ¢Šȱ”˜œ–Ž’”ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬǰȱš’Šȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Šǰȱ ‘ˬóˬ›Š•Š›Í—ȱœŠ—Œ–ŠœÍ—Šǰȱ–Ž’”Š–Ž—•ˬ›ˬǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ –û¡ˬ•’ȱ—ãŸȱŠ••Ž›’¢Š—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬȱȱ–ˬœˬ•ˬœ’ȱ‘ˬ›ȱ’•ȱ Š‘ŠȱŠȱŠ”žŠ••Šó͛ǯȱȱ Ÿ’—”Žȱ㍎–’ȱŸˬȱŠ—Šęȱ•Š”’”ȱó˜”ȱ”’–’ȱŠÂ͛ȱŠ•Ȭ •Ž›’”ȱ›ŽŠ”œ’¢Š•Š›Í—ȱ’—œŠ—ȱ‘ˬ¢ŠÍȱû³û—ȱŒ’’ȱˬ‘•û”ˬȱ ã›ˬ–ˬœ’—ˬȱŸˬȱˬ¡’›ˬœŠ•Í—–Š£ȱ’‹‹’ȱ¢Š›Í–ȱˬ•ˬ‹ȱ Ž–ˬœ’—ˬȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ’—œŠ—•Š›ȱŠ••Ž›’¢Š—ÍȱŒ’’ȱ ¡ˬœˬ•’”ȱȱ”’–’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–’›ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ˜ȱšˬˬ›ȱˬȱ ˬ‘•û”ˬ•’ȱ˜•–Š¢Š—ȱã›ˬȱŸˬȱ™˜••’—˜£•Š›ȱŠȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱ ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱˬ£Š‹ȱŸŽ›’›ǯ

$//(5*ù.32//ù12=5ù1ù7 .21<81.7ù9ù79ˍ%521;ù7 ˜••’—˜£ȱ‹’”’ȱ˜£ž—ŠȱšŠ›óÍȱ³˜¡ȱ£Š–Š—ȱ›’—’ȱ Ÿˬȱ”˜—¢ž—”’Ÿ’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱˬ£Š‘û›ȱ˜•ž—Š—ȱ Š••Ž›’¢Šȱ˜›–ŠœÍÍ›ǯȱ••Ž›’¢Šȱã›ˬˬ—ȱȱ‹’”’—’—ȱ —ãŸû—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššǰȱ¡ˬœˬ•’”ȱ’•’—ȱ–û¡ˬ•’ȱ ˬœ’••ˬ›’—ˬȱ’—”’óŠȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ––ŠȱŠ••Ž›’”ȱ›’—’ȱŸˬȱ¢Šȱ‹›˜—¡’’—ȱ‹ûû—ȱ Š••Ž›Ž—ȱ‹’”’•ˬ›’—ȱ³’³ˬ”•ˬ—–ˬȱãŸ›û—ûȱˬ‘Šˬȱ Žˬ›ˬ”ȱȱ–Š›Šȱ‹Šó•Š–ŠœÍȱŸˬȱ˜”¢Š‹›Šȱšˬˬ›ȱ ŠŸŠ–ȱŽ–ˬœ’ȱ‘Š••Š›ÍȱŠȱŠ£ȱŽ¢’•ǯȱ

&$16$ö/,ö,


13 $//(5*ù<$1,1ˍ/$0ˍ7/ˍ5ù9ˍ *(1ùú<$<,/0,ú)250$/$5,

’•Šœ’—ȱȬȱ ŗȬ›ŽœŽ™˜›•Š›Íȱ‹•˜”Š˜›žǰȱ¢Ž—’ȱ—ˬœ’•ȱ Š—’‘’œŠ–’—ȱ™›Ž™Š›ŠÍ›ǯȱȱ—’‘’œŠ–’—ȱš›ž™ž—Šȱ Š’ȱˬŸŸˬ•”’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ’”œŠ›ȱțȱ‹’›ȱœÍ›Šȱ ••Ž›’¢Š—Í—ȱ”•’—’”’ȱˬ£Š‘û›•ˬ›’ȱŠ›ŠœÍȱ ûœû—•û”•ˬ›’ȱ’•ˬȱœŽ³’•’›ǯȱ ”ˬœ’•–ˬ¢ˬ—ȱ£ã”ˬ–ǰȱœŽ•’”•’ȱš’óŠ—Í—ȱšŠ•Í—•Šó–ŠœÍȱ ȬȱNiksar®ȱœŽŠ’Ÿȱˬœ’›ȱãœˬ›–’›ǯȱˬ—’ȱ‹žȱ œˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱ‹ž›ž—ȱžž•–ŠœÍǰȱŠœšÍ›–Šǰȱã£ȱ ˬ›–Š—Í—ȱˬœ’›’ȱŠ•Í—ŠȱŠ••Ž›’¢ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ¢ŠóŠ›–ŠœÍȱŸˬȱšÍ£Š›–ŠœÍ—Š—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱˬ‹’’ȱ”’ǰȱ ³ˬ”ˬ—ȱ’—œŠ—Í—ȱˬ‘ŸŠ•Íȱˬ¢’ó–’›ǰȱŸˬ›’óȱŽ’¢’ȱ‘ˬ¢Šȱ û–ž–’ȱŸˬ£’¢¢ˬȱ™’œ•ˬó’›ǰȱ‹ˬ£ˬ—ȱ‘ˬ›Š›ˬȱŠ›Í›ǰȱ’óȱ ˬ›£’—ˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱˬ•–’›ǰȱ’ó•ˬ–ˬ”ǰȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱ’œˬȱŠ£Š•Í›ǯȱžȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱŠ¢ǰȱ ŠŸ˜–˜‹’•’ȱ’Š›ˬȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—ȱ˜•ž›ȱŸˬȱœǯȱ ‹ˬ£ˬ—ȱ¢Š›Í–ȱ’•ˬȱšˬˬ›ȱŠŸŠ–ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ£’ȱ ȬȱNiksar®ȱȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱšˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬœ’—ˬ—ȱ ȍ‹ˬ¡ˬŸˬ›•ˬ›Ȏȱ’•‹˜¢žȱŠ••Ž›’”ȱ›’—’ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›DZȱ œ˜—›Šȱˬœ’›’ȱŽ£ȱȬȱ‹’›ȱœŠŠȱˬ›£’—ˬȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ ˜—•Š›ȱ¢Š•—Í£ȱ‹’”’ȱ˜£žȱŽ¢’•ǰȱ–û¡ˬ•’ȱ”’–¢ˬŸ’ȱ ȬȱNiksar®ȱȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱˬœ’›’ȱŘŚȱœŠŠȱœŠ¡•Š—Í•Í›ǰȱ –Šˬ•ˬ›ǰȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱû”ûǰȱ–ˬ’óˬȱ˜£ž—ŠȱšŠ›óÍȱŠȱ ¢ˬ—’ǰȱŠ••Ž›’”ȱ›’—˜”˜—¢ž—”’Ÿ’ȱŸˬȱã›ˬ—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ ‘ˬœœŠœÍ›ǯȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ‹žȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬœ’ȱœž”ŠŠȱŒˬ–’ȱŗȱ ••Ž›’¢Š—Í—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•–Íóȱ—ãŸûȱȱ ˬˬȱšˬ‹ž•ȱŽ’•’›ǯȱ ã›ˬ’›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱˬ›’ȱ㛝û”•ˬ›’—’—ȱŽ›–Š’ȱ ȬȱNiksar®ȱȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱȱˬ‘•û”ˬœ’£•’”ȱ™›˜ęȱ•’ȱȱ ˜›–Š•Íȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬœ’ȱ–û󊑒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱˬ›’ȱ ¢û”œˬ”ǰȱȱˬ•ŠŸˬȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›•ˬ›’—’—ȱœŠ¢Íȱ’œˬȱ™•ŠœŽ‹˜ȱ û£ˬ›’—ˬȱ’Œ’”ˬ—ȱ¢Š—ÍÂ͗Šȱ‹ˬ—£ˬ›ȱšÍ›–Í£Íȱ ’œ’Šˬœ’—ˬ—ȱŠ›ÍšȱŽ¢’•ǯȱ •ˬ”ˬȱŸˬȱœž•žš•Š›ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǰȱûŒ•ûǰȱã£û•–ˬ£ȱ ȬȱNiksar®ȱȱšŠ›ŠȱŒ’¢ˬ›ˬȱ–ŽŠ‹˜•’£ˬȱ˜•ž—–ŠŠ—ȱ šŠó͗–Šȱ¢Š›Š—Í›ǯȱȱ[›ˬ—’—ȱˬ‘›’”³’ȱŠ–’••ˬ›’ȱˬ›–Š—ȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱˬ¢’ó–ˬˬ—ȱŠ–Š–’•ˬȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ Š••Ž›’¢ŠœÍǰȱš’Šȱ–ˬ‘œž••Š›Íǰȱ”˜œ–Ž’”ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ǰȱ ¡Š›’ŒȱŽ’•’›ǯȱžȱ’œˬȱ™›Ž™Š›ŠÍȱŠ‘Í•ȱ¢Šó•Íȱ’—œŠ—•Š›Šǰȱ ‘ˬóˬ›ŠȱœŠ—Œ–ŠœÍȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ‘Š‹Ž•ˬȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱŸˬȱ‹ã¢›ˬ”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ˜•Š—ȱ óˬ¡œ•ˬ›ˬȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱŸŽ›’›ǯȱ $//(5*ù<$1,10h$/ù&ˍ6ù1'ˍ ȬȱŠóšŠȱ™›Ž™Š›Š•Š›•Šȱˬ•Ššˬ•’ȱˬœ’›’ȱ –ˬ—’–œˬ—’•–ˬȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱˬœ’›ȱŽ–’›ǯȱ $17ù+ù67$0ù135(3$5$7/$5,1 ȬȱNiksar®ȱȱŠ•”˜š˜•ž—ȱˬœ’›’—’ȱŠ›Í›–Í›ȱŸˬȱŠŸ˜Ȭ <(5ù –˜‹’•’ȱ’Š›ˬȱŽ–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱ£ˬ’Ěȱˬ–’›ǯ ›Íšȱ¢Š›Í–ȱˬœ›ˬ—ȱ³˜¡ž›ȱ”’ǰȱŠ••Ž›’”ȱ ••Ž›’”ȱ›’—˜”˜—¢ž—”’Ÿ’ȱŸˬȱã›ˬ—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱŠ—’‘’œŠ–’—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›•Šȱ–ûŠ•’Œˬȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱŸ›˜™ŠȱŠ••Ž›’¢ŠȱŸˬȱ”•’—’”’ȱ’––žȬ Ž’•’›ǯȱ—’‘’œŠ–’—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱȮȱ ŗȬ›ŽœŽ™˜›•Š›Íȱ —˜•˜’¢Šȱ”ŠŽ–’¢ŠœÍ—Í—ȱ’•”ȱœŽ³’–ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱ ‹•˜”Š˜›•Š›ÍȱȮȱ‘ûŒŽ¢›ˬȱû£ˬ›’—ˬȱœ™Žœ’ęȱ”ȱ›ŽœŽ™˜›Ȭ š’œ–’—ˬȱãŸœ’¢ˬȱŽ’¢’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ‹’›’’›ǯȱ •Š›•Šȱ‹’›•ˬóˬ›ˬ”ȱ‘’œŠ–’—’ȱˬŸˬ£ȱŽ–ˬ”•ˬȱŠ••Ž›’”ȱ Niksarțȱ‘ˬ–ȱ‹ã¢û”•ˬ›ˬǰȱ‘ˬ–ȱˬȱŗŘȱ¢ŠóŠ—ȱ ›ŽŠ”œ’¢Š•Š›Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯȱ ¢ž¡Š›ÍȱžóŠš•Š›Šȱˬ¢’—ȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱŠ‘ŠȱŽěȱŽ”Ȭ £ž—ȱ–ûˬȱˬ›£’—ˬȱ’‹‹ˬȱ¢Š•—Í£ȱ ȱ—ˬœ’•ȱ ’Ÿȱˬœ’›ȱû³û—ȱ™›Ž™Š›ŠȱŠŒšŠ›Í—ŠȱȮȱ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱŗȱ Š—’‘’œŠ–’—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›Ȭ œŠŠȱˬŸŸˬ•ǰȱ¢Š¡žȱŘȱœŠŠȱœ˜—›Šȱšˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬ•’’›ǯȱ ’ǯȱʞ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱ¡Ž¢•’ȱ û—ˬ•’”ȱ˜£Šȱ‹’›ȱˬˬȱšˬ‹ž•ȱŽ’•’›ǯȱ ¢û—û••ˬ󍒛ˬ—ȱ‹žȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱû—ˬȱŘȬŚȱˬˬȱ ’ȱ‘ˬ¢ŠȱˬŒ›û‹ˬœ’ȱãœˬ›’›ȱ”’ǰȱ‹žȱû—ȱ‘ˬ›ȱ šˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬœ’ȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬ’ȱ”’–’ȱȱ‹’›ȱœÍ›Šȱȱ–ˬ—ęȱȱ ŽŸˬȱŠ••Ž›’¢Š¢ŠȱšŠ›óÍȱ™›Ž™Š›Šȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱžȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ’ȱŸŠ›ǯȱŠ”’—ȱ˜—•Š›Í—ȱœŽŠ’Ÿȱˬœ’›’ȱŠ‘Šȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱ–ˬ£ž—’¢¢ˬˬȱŽˬ›”ˬ—ǰȱ‘ˬĴȱŠǰȱ Œ’’ȱ™›˜‹•Ž–ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯ ˬ‹’ˬȱš˜¢—ž—Šȱ³Í¡Š›”ˬ—ȱˬȱã£û—û£•ˬȱãû›–ˬ”ȱ žȱ™›Ž™Š›Š•Š›•Šȱ–ûŠ•’Œˬȱ£Š–Š—Íȱ¢ž¡ž•ž•žšǰȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ’ššˬ’—ȱ™’œ•ˬó–ˬœ’ȱŸˬȱ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ȱŠ£Š•–ŠœÍȱ žȱ–ˬšœˬ•ˬȱȬȱNiksar®ȱȱˬ•ŠȱœŽ³’–’›Ƿ ¢Š›Š—Í›ǯȱȱžȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ˜›Šȱˬ›ˬŒˬ•’ȱ™˜••’—˜£Š—ȱ žȱ™›Ž™Š›Šȱ‘ˬ”’–ȱ›ŽœŽ™’ȱ’•ˬȱ‹ž›Š¡Í•Í›ǯȱʞ•ŠŸˬȱ ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ǰȱû–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ –ˬ—ęȱȱˬœ’›•ˬ›ȱšŽ¢ȱ˜•ž—Š›œŠǰȱ‘ˬ”’–ȱŸˬȱ¢ŠȱˬŒ£Š³Í¢Šȱ –ûŠ•’Œˬœ’£ȱ”Ž³’—–ˬ¢’ȱûœû—ȱžž›ǰȱ³û—”’ȱ ȱ—ˬœ’•ȱ –û›ŠŒ’ˬȱŽ’—ǯ Š—’‘’œŠ–’—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱšˬ‹ž•žȱŠŸ˜–˜‹’•’ȱ’Š›ˬȱ Ž–ˬ¢ˬȱŸˬȱ‘ˬ›ˬ”ˬˬȱ˜•Š—ȱ–Ž¡Š—’£–•ˬ›•ˬȱ’ó•ˬ–ˬ¢ˬȱ ˬ”œȬãœˬ›’󍒛ǯȱȱ ˬ‘Š¢ˬȱ”’ǰȱ‹žȱ™›˜‹•Ž–’—ȱ‘ˬ••’ȱŠ™Í•–ÍóÍ›ȱ ŸˬȱŠ••Ž›’¢Š—Í—ȱŽěȱŽ”’Ÿȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—Í—ȱˬŒ£Š³Í•Íšȱ‹Š£Š›Í—ŠȱŽ›•’—Ȭ‘Ž–’ŽȦ Ž—Š›’—’ȱ•–Š—ȱˬŒ£Š³Í•Íšȱ󒛔ˬ’—’—ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ ˜•Š—ȱŸˬȱˬœ’›ȱ–Šˬœ’ȱ¢Ž—’ȱ—ˬœ’•ȱŠ—’‘’œŠ–’—ȱ ‹’•Šœ’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬȱ˜•Š—ȱ’”œŠ›®ȱȬȱ¢Ž—’ȱ˜›’“’—Š•ȱ ™›Ž™Š›ŠÍȱ³Í¡–ÍóÍ›ǯȱ

$]ԥUED\FDQGD³%HUOLQ&KHPLH$*0HQDULQL´1PD\ԥQGԥOL\L $=&ԥIԥU&DEEDUOÕ&DVSLDQ3OD]DFÕPԥUW 7HO )DNV  ZZZEHUOLQFKHPLHD]

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

14

.(d0ùú;$7ù5ˍ/ˍ5 9ˍ=ˍù)<$''$ú Ŝśȱ¢ŠóŠ—ȱœ˜—›ŠȱœŠÂ•Š–ȱŸˬȱŠ¢Í—ȱ¢ŠŠóŠȱ–Š•’”ȱ˜•–Ššȱû³û—ȱ ŚŖȬŚśȱ¢Šó•Š›Í—Šȱ—ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǵȱȱ˜ŒŠ•ÍšŠȱ•œŽ¢–Ž›ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ˬȱ û³Š›ȱ˜•–Ššȱˬ‘•û”ˬœ’—’ȱ—ŽŒˬȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǵȱžȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—ˬȱ’›œ’¢¢ˬȱˬœŠœȱ›˜•ȱ ˜¢—Š¢Í›ǯȱˬœˬ•’”ȱ‘ˬ–ȱŠŠǰȱ‘ˬ–ȱŠ—Šȱ¡ˬĴȱ’ȱ’•ˬǰȱ ‘ˬ–ȱˬȱ‹’›ȱ—ˬœ’•ˬ—ȱœ˜—›Šȱãû›û•û›ǯȱ––Šȱ ¡ˬœˬ•’¢’ȱ‹’›ȱŽ¢’•ǰȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱŽ—ȱã›ˬ’›ǯȱ—•Š›Í—ȱœŠ¢Íȱ —ˬȱšˬˬ›ȱ³˜¡ȱ˜•Š›œŠǰȱš˜ŒŠ•ÍšŠȱ‹žȱŠ£Š›Í—ȱ¢Š›Š—–Šȱ Ž‘’–Š•Íȱ˜ȱšˬˬ›ȱ¢û”œˬ”’›ǯȱ ˬ—ˬȱŸˬȱ‹Š‹Š•Š›Í—Í£ȱŜśȱ¢ŠóŠȱšˬˬ›ȱŸˬŠȱ Ž–’󍒛œˬǰȱ³˜¡ȱû–Š—ȱ”’ǰȱ˜—•Š›Í—ȱ㖛ûȱœŠˬŒˬȱ ‹žȱ™›˜‹•Ž–ˬȱ³Š–Š–ÍóÍ›ǯȱʞ—ȱ¢Š¡ó͜ÍȱȮȱŽ—Ž’”ȱ •Š‹˜›Š˜›’¢Š•Š›Í—ȱ‹’›’—ˬȱŠ—Š•’£ȱŸŽ›–ˬ”’›ǯȱ›ŠŠȱ •œŽ¢–Ž›ȱ¡ˬœˬ•’¢’—’ȱšŠ£Š—–ŠšȱŽ‘’–Š•Í—Íȱˬš’šȱ ˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ˬœˬ•’¢’—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ›’œ”ȱŠ–’•’ȱȮȱ¢ŠóÍ›ǯȱG—œŠ—Í—ȱ¢ŠóÍȱ —ˬȱšˬˬ›ȱ³˜¡ȱ˜•Š›œŠǰȱŽ‘’–Š•ȱ˜ȱˬ›ˬŒˬˬȱ¢û”œˬ”’›ǯȱ ‘Í•ȱ¢Šó•Š›Šȱ˜•Âž—ȱŸˬȱ™Š›•Ššȱˬˬœœû›Š•Š›Í—ȱ ¢ŠóŠ—–Š–ŠœÍȱŠȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’—ˬ—’›ǯȱ ʞŸŸˬ••ˬ›ȱš˜ŒŠ•Š›ȱ‹ã¢û”ȱŠ’•ˬ•ˬ›ˬȱ¢ŠóŠ¢Í›ǰȱ—ˬŸˬ•ˬ›ǰȱ —ˬ’Œˬ•ˬ›ȱ’•ˬȱû—œ’¢¢ˬˬȱ˜•ž›žǯȱžȱû—ȱˬšŠûˬȱ³Í¡Š—ȱ Ÿˬȱã›ȱ’ŸŠ›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱˬ—‘Šȱ¢ŠóŠ¢Š—ȱ’—œŠ—•Š›ȱœû›ˬ•ˬȱ Ž›’•ˬ¢’›ǰȱˬ—ˬ££û•ˬȱžÂ›Š¢Í›ǯȱŠˬȱ‹’›ȱ–’œŠ•DZȱ‘Í••Š›Š—ȱ ’‹Š›ˬȱ‹’›ȱš›ž™ȱ›ˬšœȱ–ˬóš•ˬ›’—ˬȱŽ–ˬ¢ˬȱ‹Šó•ŠÍǯȱ Š›Í–ȱ’•ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‹Šóȱ‹Ž¢’—’—ȱ’ó’ȱ¡Ž¢•’ȱ¢Š¡ó͕Šó–ÍóÍ›ǰȱ

&$16$ö/,ö,

‘ˬ›³ˬ—ȱ”’ǰȱ‘ˬ–’—ȱóˬ¡œ•ˬ›ȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›ŠÍȱ šˬ‹ž•ȱŽ–’›’ǯȱ ˬ‘Š¢ˬǰȱ•œŽ¢–Ž›ȱ¡ˬœˬ•’¢’—’—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ ˬ‘›’”³’ȱŠ–’•’ȱȮȱŠ–Š›ȱ™˜£ž—ž•Š›ÍÍ›DZȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜£ǰȱ —ˬ£Š›ˬœ’£ȱ‘’™Ž›˜—’¢Šǯȱž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱŠ›Íšȱ³ˬ”’ǰȱ ‘’™˜’—Š–’¢Šǰȱœ’šŠ›Žȱ³ˬ”–ˬǰȱœ™’›•’ȱ’³”’¢ˬȱ–Ž¢••’”ȱ Ȯȱ‹ûû—ȱ‹žȱŠ–’••ˬ›ȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱã›ˬˬ—ȱŽ—•ˬ›’ȱ’óˬȱœŠ•Š—ȱ –Ž¡Š—’£–•ˬ›ˬ—’›ǯȱ ’£’–ȱˬœˬŸŸû›û–û£ˬȱ•œŽ¢–Ž›ȱ¡ˬœˬ•’¢’ǰȱ’•”ȱ —㟋ˬˬǰȱ¢ŠŠó͗ȱ’–ˬœ’ȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•ÍÍ›ǯȱ––Šǰȱ¢ˬš’—ȱ ”’ǰȱ‘Š–Í–Í£ȱ¢ŠóŠȱ˜•žšŒŠȱ‘’œœȱŽ’›’”ȱ”’ǰȱˬ£ˬŒˬȱŠ—Íóȱ ˜•žÂž–ž£ȱ’—œŠ—Í—ȱŠÍ—Íȱˬ›‘Š•ȱ¡ŠÍ›•Š¢Šȱ‹’•–’›’”ǰȱ ęȱ•–•ˬ›ˬ—ȱ¢Š¡óÍȱŠ—͍ÍÂ͖ͣȱŠ›’œ’—ȱŠÍ—Íȱž—žž›žšȱ Ÿˬȱœǯ ŠŠó͗ȱ‹žȱœŠ¢Ššȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ȱŠ–Š›ȱœ’œŽ–’ȱ ˬŠ•’¢¢ˬ’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱŠ›Šš•ÍÍ›ȱ ”’ǰȱž£Ššȱ”Ž³–’óˬȱ˜•Š—•Š›Íȱ¢Š¡Í—•Š›Šȱ‹ŠóȱŸŽ›–’óȱ ‘Š’œˬ•ˬ›ˬ—ȱŠ‘Šȱ¢Š¡óÍȱ¡ŠÍ›•Š¢Í›Íšǯȱ‘Í•ȱ¢Šó•Íȱ‹’›ȱ šŠÍ—ȱ˜¢ȱû—ûȱŽ¢’—’¢’ȱ•’‹ŠœÍȱ¡Í›Š•Íš•Š›Šȱšˬˬ›ȱ ˬœŸ’›ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǰȱȱŠ––Šȱœˬ‘ˬ›ȱ—ˬȱ¢Ž’¢’—’ȱž—žž›ǯȱŽ•ˬȱ ¢ŠŠóȱ™˜£Âž—•žÂžȱ‘ˬ•ˬȱ•œŽ¢–Ž›ȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱŽ¢’•ǯȱ ––Šȱ‹žȱŠ–Š›•Š›Í—ȱšŠ¢ŠœÍ—Šȱ˜•–ŠÍÂ͗Š—ȱ


15 ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›ˬ—ȱȃ£ˬ—’›Ȅǯȱˬ£¢’š’ȱ¢˜¡•Š–ŠšȱŸˬȱ‘’Ȭ ™Ž›˜—’¢ŠȱŠó”Š›ȱŽ’•ˬ›œˬǰȱŠ’–’ȱ˜•Š›Ššȱˬ›–Š—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ •œŽ¢–Ž›ȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ£Š–Š—Íȱ¢ŠŠóȱŠ‘Šȱ”˜‹žȱ óˬ”’•ˬȱ™˜£ž•ž›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱœŠŠŠȱ‹Š¡Š—ȱ™Šœ’¢Ž—ȱ ˜—ž—ȱ—ˬȱû³û—ȱ•Š£Í–ȱ˜•žÂž—žȱŠ—•Š–Í›ǰȱ³Š¢Š—Šȱ ¢Š¡Í—•Šó͛ǰȱŠ––Šȱ˜—žȱóˬ‹ˬ”ˬ¢ˬȱš˜óŠȱ‹’•–’›ǯȱŽ•ˬȱ ’—œŠ—•Š›Í—ȱ¡ˬĴȱ’ȱ™˜£ž•ž›ǯȱ’£’–ȱŠŸ˜–Š’”ȱ˜•Š›Ššȱ Ž’¢’–’£ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱȮȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱš˜•ȱ³ˬ”–ˬ¢’ȱȮȱ ˜—•Š›ȱ‹ã¢û”ȱ³ˬ’—•’”•ˬȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›’›ǯȱ•œŽ¢–Ž›ȱ ¡ˬœˬ•’¢’ȱ£Š–Š—Íȱ‹ŠóȬ‹Ž¢’—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ–ˬ‘Ÿȱ˜•ž›ǯȱ Š–Š—ȱ”Ž³’”Œˬǰȱ™Šœ’¢Ž—ǰȱû–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ”’–•’¢’—’ǰȱ ‘Š›ŠŠȱ˜•žÂž—žȱȱŠ—•Š–Í›ǯȱˬ’ȱŠ–Š›•Š›œŠȱ‹Ž•ˬȱ ˬœŠ•Š›ȱã›ˬ–’›ǯȱžȱ‘Š•Šȱȃ˜•Šó͚•ÍšȄȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ ¢Š›Š—Í›ǰȱ™Šœ’¢Ž—ȱ‘Š›ŠŠȱ˜•žÂž—žǰȱ‘Š›Š¢ŠȱŽˬŒˬ¢’—’ȱ Š—•Š–Í›ǯȱȱ––Šȱ‹žȱ‘Š••Š›ȱŽ£•’”•ˬȱ”Ž³’›ǯȱ ˬ¢ˬȱã›ˬȱˬš•’ȱˬ–ˬ”•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•Š—ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ’—œŠ—Ȭ •Š›ȱȮȱŠ•’–•ˬ›ǰȱŠ›’œ•ˬ›ȱȮȱ‘ˬĴȱŠȱš˜ŒŠ•ÍšŠȱŠ¢Íšȱ£ˬ”ŠȱŸˬȱ ã£ˬ•ȱ¢ŠŠóÍȱš˜›ž¢ž‹ȱœŠ¡•Š–ŠÂŠȱ–ûŸˬěȱˬšȱ˜•ž›Ȭ •Š›ǵȱȱˬ‘£ȱ˜—Šȱã›ˬȱ”’ǰȱˬš•’ȱˬ–ˬ”ȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ ˜•ž›•Š›ǯȱ ˬ›ˬ”ˬœ’£ȱšŠ•Š—ȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱˬ£ˬ•ˬȱ £ˬ’Ěȱˬ’¢’ȱ”’–’ȱ‹Ž¢’—ȱˬȱ–ˬóšȱŽ–ˬ¢ˬȱ Ž‘’¢ŠŒȱž¢ž›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ˜¡ž–Ššǰȱ ¢Š£–Ššǰȱ¡Š›’Œ’ȱ’•ȱ㢛ˬ—–ˬ”ȱ Ÿˬȱ¡Í›Šȱ–˜˜›’”Š—Íȱ’—”’óŠȱ Ž’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ›‹ȱ㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱš˜ŒŠ•Š›ȱ ŽŸ•ˬ›’—ˬȱˬ•ȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱ ’—”’óŠȱŽ’›–ˬ”ȱû³û—ȱ‘ˬ›ȱ óˬ›Š’ȱ¢Š›ŠÍ•–ÍóÍ›DZȱ˜¡ž–Šǰȱ ’”–ˬǰȱ›ˬœ–ȱˬ›—ˬ”•ˬ›’ǯȱ͛Šȱ –˜˜›’”Š—Íȱ‹ˬ›™ŠȱŽ–ˬ”ȱû³û—ǰȱ ‘ˬĴȱŠȱžóŠšȱ›ˬ—•ˬ–ˬȱ”’Š‹•Š›Íȱȱ Šȱ¢Š›Š¢Í›ǯȱ žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱŚŖȬŚśȱ¢Šó•Íȱ ¡Š—Í–•Š›Šȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’–’£ȱŸŠ›DZȱ ’”–ˬǰȱ‹’“žŽ›’¢Šȱ‘Š£Í›•Š–Šǰȱ–ž—Ȭ Œžš•Šȱ—Š¡Íóȱ’”–ˬǰȱ”ŠÂÍ£Š—ȱ—Š¡Íóȱ”ˬœ–ˬȱ ”’–’ȱœÍ›ȱ¡Š—Í–•Š›Šȱ¡Šœȱ˜•Š—ȱ–ˬ󾕒¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ •ŠšŽ¢ȱ¢Š—Šó–Š¢Í—ǯȱžȱ–ˬ󾕒¢¢ˬ•ˬ›ȱˬ‘ŸŠ•Í—Í£Íȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–Šš•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱ‹Ž¢—’—’£’—ȱ œŠÂ•Š–•ÍÂ͗Íȱž£ŠŠȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ‘Š¢ˬǰȱŒ’’ȱˬˬ‹’¢¢Šȱ ˜¡ž–Ššǰȱ”›˜œœŸ˜›ȱ‘ˬ••ȱŽ–ˬ”ǰȱˬ—ȱˬœŠœÍȱ’œˬȱȮȱ˜•Âž—ȱ ‘ˬ¢Šȱ¢ŠóŠ–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱžǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ¢ŠŠó͗ȱ Š‘Šȱœû›ˬ•ˬȱ™˜£ž•žÂžȱ”•’–Š”Ž›’”ȱãŸ›û—ˬȱšˬˬ–ȱ ‹Šœ–ÍóȱšŠÍ—•Š›ŠȱŠ’’›ǯȱ ˬ£’•ˬ›’ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ȱ”’ǰȱ˜›Šȱ¢Šó•Š›Šȱ’—œŠ—Í—ȱ‹ŠóÍȱ ˜—œž£ȱŠȱšŠ¢Â͕Š›ȱŸˬȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›•ˬȱ˜•žž›ǯȱtœˬ•’”ȱ ¡Š›’Œ’ȱ’•ȱ㢛ˬ—œˬ”ǰȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ”’Š‹•Š›ȱ˜¡žœŠšȱ‹Ž¢’—ǰȱ û–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱȃšŠ¢—Š¢ŠȄȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ––Šȱ’—œŠ—ȱ³˜¡ȱ ûóû—û›ǰȱ‹Šó͗Íȱ’ó•ˬ’›œˬǰȱ‹ž›ŠŠȱš˜›¡ž•žȱŸˬȱ¢Šȱ ˬ‘•û”ˬ•’ȱ‘Ž³ȱ—ˬȱ¢˜¡ž›ǯȱ—œž£ȱŠȱˬ‹’ˬ’—ȱ‹ˬ¡óȱŽ’¢’ȱ ‹ûû—ȱŽ‘’¢Š•Š›ȱŠ–ȱ˜•Š›Ššȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—–ž›ǯȱʞ”œ’—ˬǰȱ ‹Ž¢’—ȱ—ˬȱšˬˬ›ȱˬŠ•ȱ’ó•ˬ¢’›œˬǰȱš˜ŒŠ•ÍšŠȱˬš•’—ȱ’–ˬ–ˬœ’ȱ Ž‘’–Š•Íȱ˜ȱšˬˬ›ȱ¢û”œˬ”’›ǯȱ ž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ’—œŠ—•Š›Íȱ•œŽ¢–Ž›ȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ˬ—ȱ—ˬȱˬŠ•ȱœ˜œ’Š•ȱ‘ˬ¢Šǰȱ—ˬȱ¢ŠŠó͗Šȱ

œŠ¡•Š–Š•Íȱ˜•žš•Š›Íȱ’›’ȱ‘ˬŒ–•’ȱ–ˬ—•ˬ›ȱ¡’•ŠœȱŽˬȱ‹’•’›ǯȱ û–Š—ȱ”’ǰȱ‹žȱ‘Š••Š›Šȱ’›œ’ȱŠ–’••ˬ›ȱŠ‘ŠȱûŒ•ûȱ˜•ž›ǯȱ •œŽ¢–Ž›ȱ¡ˬœˬ•’¢’—’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—ˬȱŽ™›Žœœ’¢Šȱ Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱûœžœˬ—ȱˬǰȱŽ™›Žœœ’¢ŠȱŠ‘Í•ȱ¢Šó•Š›Šȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›œˬǯȱ •œŽ¢–Ž›ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ˬȱšŠ›óÍȱˬ›–Š—ȱ˜•–ŠœŠȱŠǰȱ ‹žȱ‹ˬ•Š—Í—ȱŽ’óŠÍ—Íȱ•ˬ—’ˬ—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ–㟌žȬ ž›ǯȱ kˬ¡œ’¢¢ˬ’—ȱ™Š›³Š•Š—–Š–ŠœÍȱû³û—ȱ‹ûû—ȱœˬ¢•ˬ›’ȱ ãœˬ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱG•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ¢Š¡Í—•Š›•Šȱ¢Š¡óÍȱ –û—Šœ’‹ˬȱšž›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱt–ž–û—¢Šȱˬ‘’¢¢ˬȱ ˬ󔒕ŠÍȱšŽ¢ȱŽ’›ȱ”’ǰȱ—ˬœ’••ˬ›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱˬ•Ššˬ—’—ȱ ”ˬœ’•–ˬ–ˬœ’ȱȱ›ž‘’ȱœŠÂ•Š–•Íšȱˬ•Š–ˬ’’›ǯȱŠ¡Í—•Š›Í—Íȱ Š—Í–Š¢Š—ȱ’—œŠ—ǰȱˬ•‹ˬĴȱˬȱ”’ǰȱ¡ˬœˬȱŽ¢’•ǯȱ––ŠȱœŠÂ•Š–ȱ ŠȱŽ¢’•ǯȱ’•ˬȱȮȱ‹’£’ȱˬ—ȱ³ˬ’—ȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱš˜›ž¢Š—ȱ‹’›ȱ –ˬĢȱž–ž›ǯȱ ŠŠó͗Íȱ’’›’¢’—’ȱ‘’œœȱŽˬ—ȱ’—œŠ—ȱã£ȱ—ˬœ•’—’—ȱ óˬŒˬ›ˬœ’—’ȱ¢Š£–ŠÂŠȱ‹Šó•ŠœÍ—ǰȱóˬ”’••ˬ›ǰȱ–ˬ”ž‹•Š›ǰȱ š˜‘ž–•Š›Í—Í—ȱ¡Š’›ˬ•ˬ›’ȱˬœŠœÍ—ŠȱŠ’•ˬœ’—ˬȱ‹Šóȱ ŸŽ›–’óȱ‘Š’œˬ•ˬ›’ȱŒŠ—•Š—Í›œÍ—ǯȱ’˜š›Šęȱ”ȱ Š•Š—Í›Í•Š—ȱ‹žȱûœž•ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ ŠÂ͛ȱ˜›–Š•Š›Í—Šȱ‹Ž•ˬȱˬœ’›•’’›ǯȱ ’•ˬȱˬ‘ŸŠ•Š•Š›Í—Í—ȱ–û£Š”’›ˬœ’ǰȱ ”ã‘—ˬȱóˬ”’••ˬ›ˬȱ‹Š¡–Ššȱ¢ŠŠóÍȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱˬ›ˬŒˬˬȱŒŠ—•Š—Í›Í›ȱ Ÿˬȱ’—œŠ—Íȱ¡˜óȱ¡Š’›ˬ•ˬ›ˬȱ šŠ¢Š›Í›ǯȱ ’›ȱˬȱ”’ǰȱ‘ˬ¢ŠÍ—ͣ͗ȱ œŽŸ’—Œ•’ȱŸˬȱ¡˜óȱŠ—•Š›Íȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ ˬ󢊕Š›Íȱš˜›ž¢ž‹ȱœŠ¡•Š¢Í—ǯȱ Šœ’˜—Š›Šȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—Š—ȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱš˜‘ž–•Š›Í—Š—ȱ —ˬȱŸŠ¡œŠȱ˜—•Š›Šȱˬ£’£ȱ˜•Š—ȱ ˬ󢊕Š›Íȱˬ’›–ˬ¢’ȱ¡Š‘’óȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›DZȱ”ã›™ˬœ’—’—ȱ’•”ȱŽ•’—’ǰȱ ˜Âž–ȱŽŸ’—ˬȱžóŠÂ͗ȱ‹’•ˬ¢’—ˬȱ ‹ŠÂ•Š—Š—ȱ‹’›”Š—ÍǰȱœŽŸ’–•’ȱˬ’›ȱóûóˬœ’—’ǰȱ Š³ÍšŒŠ•Š›ÍǰȱœŽŸ’–•’ȱ™Š•Š›•Š›Í—ȱ™Š›³ŠœÍ—Š—ȱ ‹’›ȱ™Š›³ŠȱŸˬȱœǯȱȱžȱˬ󢊕Š›ȱœˬ•’šˬȱ’•ˬȱ‹’›ȱšžž¢Šȱ ¢Ž›•ˬ󍒛’•’›ȱŸˬȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱˬš’–ȱŽ’•’›ǯȱ

ˬ–’—ȱˬ󢊕Š›Íȱ‹’›Ȭ‹’›ȱœŽ³ˬ›ˬ”ȱã£ˬ—ȱ”Ž³’›–ˬ”•ˬȱ ¡Í›Šȱ–˜˜›’”Šȱ’óˬȱŒˬ•‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱžȱˬ󢊕Š›•Šȱ‹ŠÂ•Íȱ ‘Š’œˬ•ˬ›ȱ¡ŠÍ›•Š—–Šš•Šȱ‹Ž¢’—ˬȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱˬ•Ššˬ•ˬ›ȱ ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—ž›ǯȱˬ‘Š¢ˬǰȱ¡ˬœˬ•’¢ˬȱû³Š›ȱ˜•–žóȱ’—Ȭ œŠ—•Š›ȱ¡˜óȱ‘’œœ•ˬ›ȱ”Ž³’›’›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ˜—•Š›Í—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”’¢’ȱŠš›Žœœ’Ÿ•’”ȱˬȱŠ£Š•Í›ǯȱžȱšžžŒžš•Š›ȱŽ•ˬȱ‹Ž•ˬȱ ˬȱŠ•Š—Í›ȱȮȱȃ¡˜ó‹ˬ¡•’”ȱšžž•Š›ÍȄǯȱ ˬȱšˬˬ›ȱ”’ǰȱ—’œ‹ˬˬ—ȱˬ—ŒȱŸˬȱœŠÂ•Š–Íšǰȱ‹žȱȃŠ›Íšȱ 󎢕ˬ›ˬȄȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱŸŽ›–’›’”ǯȱ˜óȱ–ˬ£ž—’¢¢ˬȱ”Ž³’›’Ȭ ¢’—’£ȱ㕔ˬˬȱŠ•ÍÂ͗ͣȱœžŸŽ—’›ǰȱ㟕ŠÍ—ͣ͗ȱ³ˬ”’¢’ȱ ’•”ȱ›ˬœ–ǰȱ˜Â•ž—ž£ž—ȱ‘ˬ›‹’ȱ¡’–ˬˬȱ˜•Š›”ˬ—ȱ¢Š£ÍÂÍȱ ’•”ȱ–ˬ”ž‹ȱȱȬȱ—ˬȱŸŠ¡œŠȱˬ£’£ȱ˜•Š—ȱ‹ûû—ȱ‹žȱˬ󢊕Š›ȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱ£Š–Š—ȱ”Ž³’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ£’‹’•ȱšŠ‹Í—ŠȱŠÍ•Í›ǯȱ ––Šȱ‹žȱ¡Í›Šȱ¢Š’Š›•Š›Íȱš˜›ž–ŠšȱŸˬȱˬ£’£•ˬ–ˬ”ȱ ˬ›ˬ”’›ǯȱ,û—”’ȱ‹’›ȱû—ȱ˜—•Š›ȱœ’£’—ȱóˬ¡œ’¢¢ˬ’—’£’ȱ ŠÂ͕–ŠšŠ—ȱš˜›ž¢Šȱ‹’•ˬ›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

16

A

$LOΩKΩNLPLQLQWΩFUEΩVLQGΩ DULWPL\DODUUΩNQHFΩG|\QU"

›’–’¢ŠȱŽ›–’—’ȱŠ•Í—Šȱû›ˬ¢’—ȱ¢ÍÂ͕–Šȱ›’Ȭ –’—’—ȱ¡Š›Š”Ž›’—ˬȱŸˬȱŽ’˜•˜’¢ŠœÍ—Šȱã›ˬȱȱ˜—ž—ȱ Š¢Š—–ŠœÍȱŸˬȱ¢Šȱ”ˬœ”’—ȱ¡Š˜’”ȱû›ˬ”ã¢û—–ˬ•ˬ›’—’—ȱ ˜•–ŠœÍȱ’•ˬȱ–û󊑒ˬȱŽ’•’›ǯȱ’›ȱ³˜¡ȱŠ›’–’¢Š•Š›ȱ’—Ȭ œŠ—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍȱû³û—ȱš˜›¡ž•žȱŽ¢’•DZȱ–ˬœˬ•ˬ—ǰȱœ’—žœȱ ‹›Š’”Š›’¢ŠœÍǯȱŠ”’—ȱ™Š˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱ¢Š›Š—Š—ȱ Š›’–’¢Š•Š›Šȱ’ššˬ•’ȱ˜•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ,û—”’ǰȱŠÂ͛ȱ ˜›–Š•ÍȱŠ›’–’¢Š•Š›ȱ™Šœ’¢Ž—’—ȱã•û–ûȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱˬˬ—ǰȱû›ˬ”ȱ›’–’ȱ™˜£ž•žšŠȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱã•û–ȱ š˜›¡žœžȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǰȱ‹Ž•ˬȱ‘Š••Š›ȱ™œ’¡˜Ž—ȱ¡Š›Š”Ž›•’ȱ û›ˬ”ȱ›Š‘ŠœÍ£•Íš•Š›Í—Šȱ˜•ž›ǯȱœ’¡˜Ž—ȱŸˬȱœ’—’›ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ Š›’–’¢Š•Š›Šȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’ȱŠ’•ˬȱ‘ˬ”’–’ȱ–ûŠ¢’—ˬȱŽ’¢’ȱ £Š–Š—ȱû›ˬ”ˬȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ˜›šŠ—’”ȱˬ¢’ó’”•’”ȱ–û󊑒ˬȱ Ž–’›ǰȱŠ—ŒŠšȱ ȱ–ûŠ¢’—ˬœ’—ˬȱû›ˬ”ȱ›’–’—ˬȱŒû£’ȱ Ÿˬȱ—ˬ£ˬ›ˬ³Š›™Š—ȱˬ¢’ó’”•’”ȱšŽ¢ˬȱŠ•Í—Í›ǯȱ ŠÂ•Š–ȱ’—œŠ—•Š›Šȱ—˜›–Š•ȱȱû›ˬ”ȱ ã¢û—û•ˬ›’ȱŜŖȬŝśȱŸž›Âžȱˬ󔒕ȱ Ž’›ǯȱ’£’˜•˜“’ȱŸˬȱ¢Šȱ™Š˜•˜“’ȱ ˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱû›ˬ”ȱ ›’–’ȱŽ£•ˬóˬȱǻŠ¡’”Š›Ȭ ’¢ŠǼȱŸˬȱ¢Šȱ£ˬ’Ěȱˬ¢ˬȱ ǻ‹›Š’”Š›’¢ŠǼȱ‹’•ˬ›ǯȱ ’—žœȱ‹›Š’”Š›’¢ŠœÍȱ £Š–Š—Íȱû›ˬ”ȱ›’–’ȱ Š£Š•Í›ȱŸˬȱû›ˬ¢’—ȱ ¢ÍÂ͕–ŠȱŽ£•’¢’ȱ ˬš’šˬˬȱśśȱ Ÿž›Âž¢Šȱ³ŠÍ›ǯȱ ›Š’”Š›’¢Šǰȱ ˬœŠœˬ—ǰȱœŠÂ•Š–ȱ ŠŠ–•Š›ŠȱȮȱœŠ”’Ȭ •’”ǰȱŠ’—Š–’¢Šȱ£Š–Š—Íǰȱ¢Š¡óÍȱęȱ£’”’ȱ ‘Š£Í›•Íš•ÍȱŠŠ–•Š›ŠȱšŽ¢ˬȱŠ•Í—Í›ǯȱ Š¡’”Š›’¢Šȱǻû›ˬ”ȱŽ£•ˬó–ˬœ’ǼȱȮȱû›ˬ¢’—ȱ ¢Í•–ŠȱŽ£•’¢’ȱˬš’šˬˬȱşŖȬŗŖŖȱŸž›Âž¢Šȱ³Š–ŠœÍÍ›ǯȱ ŠÂ•Š–ȱ’—œŠ—•Š›Šȱ—˜›–Š•ȱȱû›ˬ”ȱŽ£•ˬó–ˬœ’ȱęȱ£’”’ȱ’óǰȱ Ž–˜œ’˜—Š•ȱ˜¢Š—Íš•ÍšȱŸŠ¡Íȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱŠ˜•˜“’ȱ‘Š••Š›Šȱ Š¡’”Š›’¢ŠȱŸŽŽ˜ȬŠ–Š›ȱ’œ˜—’¢ŠœÍȱ£Š–Š—Íǰȱœ’—’›Ȭ ™œ’¡’”’ȱȱŠ”˜›•žȱȱȃû›ˬ”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’Ȅǰȱ’œˬ—’•ˬ—ȱęȱ£’”’ȱ ’óȱŸˬȱŒû£’ȱ‘ˬ¢ŠŒŠ—Š—ȱȱû›ˬ”ȱ›’–’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—Š—ȱ 󒔊¢ˬ•ˬ—’›•ˬ›ǯȱž¡žœž£•žšǰȱ—ŽšŠ’Ÿȱęȱ”’›•ˬ›ǰȱ‘ˬ¢ŠŒŠ—ǰȱ ˬœˬ‹’ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ›’–’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱžȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱŠ›’–’¢Šȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ‹˜ÂŠ£ȱŸˬȱ’ŒȬ Š‘ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬǰȱû›ˬ”ˬȱ™ž•œŠœ’¢Šȱ‘’œœȱŽ’›•ˬ›ǯȱʞˬ›ȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱŽ£ȬŽ£ȱŠ¡’˜Š›’–’¢ŠǰȱŽ”œ›Šœ’œ˜•’¢Šȱ ‘Š••Š›Íȱ˜•ž›œŠȱŸˬȱŠ¢›ÍȬŠ¢›Íȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ›’–ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—Šȱ ˬ”Š—ȱȱŸŽ›’›œˬǰȱ‹Ž•ˬȱ‘Š••Š›ŠȱœŠ”’•ˬ󍒛’Œ’ȱ‘ˬ‹•ˬ›ȱ ”ã–ˬ¢ˬȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ›’–’¢Š—Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—ˬȱ ™œ’¡˜Ž–˜œ’˜—Š•ȱŸˬȱęȱ£’˜•˜“’ȱŠ”˜›•Š›Š—ȱ‹ŠóšŠȱ ™Š˜•˜“’ȱŠ”˜›•Š›Šȱˬœ’›ȱãœˬ›’›DZȱŽ—˜”›’—˜•˜“’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱ‘˜›–˜—Š•ȱȱ˜—ž—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱȮȱ™’¢•ˬ—–ˬǰȱ

&$16$ö/,ö,

šŠ•¡Š—Š‹ˬ—£ˬ›ȱŸˬ£’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǰȱ–ˬ›”ˬ£’ȱœ’—’›ȱœ’œŽ–’Ȭ —’—ȱ˜›šŠ—’”ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬ•ˬ›’Ȭȱ’—œž•ǰȱ‹Ž¢’—ȱ›ŠŸ–ŠœÍDzȱȱ û›ˬ”ȱȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱȬȱ–’˜”Š›ȱ’—Š›”Íǰȱ‘’™Ž›˜—’¢Šǰȱ –’˜”Š›Í—ȱ’œ›˜ęȱ¢ŠœÍDzȱˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Í—ȱ šˬ‹ž•žȱ£Š–Š—ÍȱȮȱ˜”œ’”’ȱˬœ’›ȱŸˬȱœǯȱ’‹‹’ȱ™›Š”’”ŠŠȱ Š›’–’¢Š•Š›Í—ȱˬœŠœȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ—ãŸûȱŠ¢Í›ȱŽ’•’›DZȱŽ”œȬ ›Šœ’œ˜•’¢Šǰȱ™Š›˜”œ’£–Š•ȱŠ¡’”Š›’¢Šǰȱ–ˬˬŒ’”•ˬ›’—ȱ Šœ’œ˜•’¢ŠœÍȱŸˬȱœǯȱ ûŠœ’›ȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—’—ȱˬœ’›’ǰȱû›ˬ”ȱ›’–’—’—ȱ ™˜£ž•–ŠœÍ—Í—ǰȱ™œ’¡˜Ž–˜œ’˜—Š•ȱœ›Žœœ’—ȱˬœŠœȱ œˬ‹ˬ‹•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’’›ǯȱ—ž–Š¢Ššȱ”’ǰȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ȱŠÂ͛ȱ˜–ŠœÍ—Íȱ–Ž’”Š–Ž—˜£ȱ–ûŠ•’Œˬȱ ’•ˬȱ¢û—û••ˬ󍒛–ˬ”ȱŸˬȱ¢ŠȱŠ–ȱœŠÂŠ•–Ššȱ˜•Š›ǯȱ ˬœˬ•’¢ˬȱžž•–Š–Ššȱû³û—ȱ’œˬȱã£ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͖ͣŠȱȱ ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ•’¢’”DZȱȱ˜›šŠ—’£–’—ȱęȱ£’”’ȱ‘Š£Í›•ÍÂ͗Íȱ ¢û”œˬ•–ˬ”ǰȱû£û—ȱš’Š•Š—–Ššǰȱ œ’—’›ȱœ’Ž–’—’ȱœ›Žœ•ˬ›ˬ—ȱš˜›žȬ –Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ ˬ›ȱû—ȱˬ–’£ȱ ‘ŠŸŠŠȱŗśȬŘŖȱˬš’šˬȱ’–Ȭ —Šœ’”Šȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•Ȭ –Ššǰȱęȱ£’”’ȱ‘Š£Í›•ÍÂÍȱŸˬȱ š’ŠœÍȱû£û—ȱ˜•Š—ȱ ’—œŠ—•Š›Šȱ¡˜•ŽœŽ›’—ǰȱ –Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’ȱ ŸˬȱȦȱ—˜›–ŠŠȱ ˜•ž›ǰȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜£ȱ ›’œ”’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ’•ˬȱ ‘ˬ”’–•ˬ›’ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ ãŸœ’¢ˬȱŽ’›•ˬ›ȱ”’ǰȱ ”˜Ž’—ȱˬ›”’‹•’ȱš’ŠȱŸˬȱ ’³”’•ˬ›ˬ—ȱŠ£ȱ’œ’Šˬȱ Žœ’—•ˬ›ǯȱˬœˬ•ˬ—ǰȱœˬ‘ˬ›ȱ ‹’›ȱęȱ—ŒŠ—ȱ”˜ŽȱŸˬȱ¢Šȱ³Š¢ȱ —˜›–ŠÍ›ǯȱʞˬ›ȱ”˜Ž’—ȱ³˜¡•žšȱ ˬ󔒕ȱŽˬ›œˬȱû›ˬ”ȱ›’–’—’—ȱŽ£•ˬó–ˬœ’—ˬȬȱ Š¡’”Š›’¢Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ˜—Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱ ŸŽ›–ˬ”ȱ’œˬ›’”DZȱ‘ˬ›ȱ£Š–Š—ȱ‘ˬ¢ŠŠȱ–ûœ‹ˬȱŽ–˜œ’Ȭ ¢Š•Š›•Šȱ‹Š¡Í—ǰȱûóû—–ˬ¢’—ȱ”’ǰȱã•û–Œû•ȱ¡ˬœˬœ’£ǰȱ ™˜£’’Ÿȱ˜•ž—ǰȱęȱ£’”’ȱ’óˬ—ȱšŠ³–Š¢Í—ǰȱœ˜•ȱˬ›ˬˬȱǻû›ˬ”ȱ ûœû—ˬǼȱ¢Š–ŠšŠ—ȱš˜›¡–Š¢Í—ǰȱŽ™›Žœœ’¢Š•Š›Š—ȱ ž£Ššȱ˜•ž—ǯ

žœŠŠȱŠ•’‘˜Ÿȱ Ȭȱ—ž—ȱ’•ˬȱˬ‹Š‹ˬ’ȱ ”ŠŽ›ŠœÍ—Í—ȱ–û’›’ ¢ˬ—ȱˬ––ˬ˜ŸŠǰȱ Š‘Š—ȱŠóŠ¢ŽŸŠǰȱ ˬ›‘Šȱʞ•ˬœ”ˬ›˜Ÿ ŠŽ›Š—Í—ȱŠœœ’œŽ—•ˬ›’


17

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

18

62<84'$14258<$1 ´dˍ7ù5µ

ʞ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱœ˜¢žšˬ¢–ˬ—’—ȱã›ˬ’Œ’œ’ȱŸ’›žœ•Š›Í›ǯȱ ›Šȱ‘ŽœŠ‹•Šȱû³Ȭ‹Žóȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ’––ž—’Žȱ˜—•Š›Í—ȱ 㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•’›ǯȱž—Šȱ‹Š¡–Š¢Š›ŠšǰȱŸ’›žœȱ’—Ž”œ’¢ŠœÍȱ ˜›šŠ—’£–’—ȱš˜›ž¢žȱŒžȱȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱŠ£Š•Í›ǯȱˬ›ˬ›•’ȱ ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱˬ—ˬěȱûœȱ¢˜••Š›Í—ŠȱˬŠ•ȱóˬ”’•ˬȱŠ›Š›Ššȱ ³˜¡Š•Í›ǯȱȱ—•Š›ŠȱšŠ•’‹ȱˬ•–ˬ”ȱŠ‘Šȱ³ˬ’—ȱ˜•žÂž—Š—ǰȱ œŠÂŠ•–ŠȱŽŒȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ Š’œˬ•ˬ›’—ȱ—ŽŒˬȱ’—”’óŠȱŽˬŒˬ¢’—’ȱ ‹’•–ˬ”ȱŠœŠ—ȱŽ¢’•ǯȱ––Šȱˬš’šȱ–ˬ•ž–ž›ȱ”’ǰȱ¡›˜—’”’ȱ ‘Š¢–˜›’ǰȱ˜—£’••’ȱŸˬȱ¢Šȱ‹›˜—¡’ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›ˬȱ œ˜¢žš•Š–Š—Í—ȱž£Š—–ŠœÍȱŽ‘’–Š•Íȱ³˜¡ȱ¢û”œˬ”’›ǯȱˬ’ȱ’–Ȭ –ž—’Ž•’ǰȱŠ—Ž–’¢ŠœÍǰȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Ž’ȱŸˬȱ’ˬ›ȱŠÂ͛ȱ¡›˜—’”’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ˜•Š—ǰȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’ȱŠ£ȱ˜•Š—ȱ’—œŠ—•Š›ȱŠȱ›’œ”ȱ š›ž™ž—ŠȱŠ¡’•’›ǯȱ

&$16$ö/,ö,

ʞŸŸˬ••ˬ›ȱ–ûŠ•’Œˬȱ¢Š—Šó–ŠœÍȱ‹’›ȱ’’DZȱ’—Ž”œ’¢Šȱ ž£Š—Š›ȱœŠǰȱŠ—’‹’˜’”ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ›˜ęȱ•Š”’”Šȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬœ’ȱ‘ˬ›ȱ£Š–Š—ȱ šŠŠÂŠȱŠ•Í—Šȱ˜•–žóž›ǰȱ³û—”’ȱ‹ˬ£ˬ—ȱ‹žȱˬ›–Š—•Š›Í—ȱ šˬ‹ž•žȱ˜”œ’”’ȱˬœ’›ȱãœˬ›–ˬ”•ˬǰȱŠ••Ž›’¢ŠȱŸˬȱ’œ‹Š”Ȭ Ž›’˜£ȱã›ˬ–ˬ”•ˬȱŠ¢ŠŠ—ȱ³˜¡ȱ£ˬ›ˬ›ȱ¢Ž’›’›ǯȱž—ž—•Šȱ ‹Ž•ˬǰȱ–ûŠœ’›ȱ‹Š”Ž›’Š•ȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›Íȱ¢Š•—Í£ȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›•ˬȱ –ûŠ•’ŒˬȱŽ–ˬ”ȱŽ’”Œˬȱ³ˬ’—•ˬó’›ǯȱȱ’”›˜‹•Š›ȱš˜›ž—Šȱ ŸˬȱŠ—’‹Š”Ž›’Š•ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬȱšŠ›óÍȱ–ûŠęȱˬȱ ûœž••Š›Íȱ‘ŠššÍ—Šȱ’—˜›–Šœ’¢Š—Íȱ‹’›’Ȭ‹’›’—ˬȱãû›ˬȱ‹’•’›ǯȱžȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ›ŽœŽ™ȱœ’£ȱœŠÍóÍȱŸˬȱ”ˬ—ȱˬœˬ››ûŠÍ—ŠȱŽ—’óȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬœ’ȱˬȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱŠÂ͛•ŠóÍ›Š—ȱŠ–’••ˬ›ˬ—ȱ ‹’›’’›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ’•ˬ—Ȭ’•ˬȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›•ˬȱ–ûŠ•’Œˬ—’—ȱŽȬ


19 Ž”’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ G—Ž”œ’¢Šȱ’•ˬȱ¢Ž—’ȱ–û‹Š›’£ˬȱûœž••Š›Í—Í—ȱ’ó•ˬ—’•–ˬœ’—ˬȱ £ˬ›ž›’¢¢ˬȱ¢Š›Š—–ÍóÍ›ǯȱŠ”Ž›’¢Š•Š›Íȱ–ˬ‘ŸȱŽ–ˬ”ȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ˜—•Š›Í—ȱˬ‹’’ȱûó–ˬ—•ˬ›’ȱȮȱ‹Š”Ž›’˜ŠšȬ Ÿ’›žœ•Š›Í—ȱ’œ’Šˬœ’—ˬȱ‹Šó•Š—Í•Íǯȱ’”›˜‹ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ˬȱ œ’›Š¢ˬȱŽˬ—ȱ‹žȱ–’”›˜˜›šŠ—’£–•ˬ›ȱ˜—•Š›Í—ȱ ™Š›³Š•Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱûû—ȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱ–ˬ‘Ÿȱ Ž’•’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ’œˬȱŠš•Š›ȱ˜›šŠ—’£–’ȱˬ›”ȱŽ’›ǯȱ Š£Í›Šȱ ‹Š”Ž›’˜Ššȱˬ›”’‹•’ȱˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ Ž—’ó•ˬ—–ˬ”ˬ’›ǯȱž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱœ˜—ȱ’••ˬ›ˬȱ‹ž›ž—ǰȱ ‹˜ÂŠ£ȱŸˬȱ‹›˜—¡•Š›Í—ȱ’—Ž”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ”’”ŠœÍȱŠȱ ˬ¢’ó–’󍒛ǯȱ ȃ£ž—³žȄȱœ˜¢žš•Š–Š•Š›Šȱ–Ž¢••’ȱ’—œŠ—•Š›Šȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ ’•”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱŠó”Š›ȱ˜•ž—Š—ȱ”’–’ȱ‹Š”Ž›’˜Ššȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ ˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱžȱˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ÍȱŽěȱŽ”Ȭ ’Ÿȱˬ›ˬŒˬˬȱ£ˬ›ˬ›œ’£•ˬ󍒛’›ȱŸˬȱˬœŠ•Š›Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯȱ ˬ’Œˬˬǰȱ›’œ”ȱš›ž™ž—ŠȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱœ˜¢žš•Š–Š¢Šȱ–Ž¢••’ȱ ’—œŠ—•Š›Šȱ¡ˬœˬ•’”ȱȃœŠ—Š›Ȅȱ‹ŽóȬ¢Ž’ȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ œŠÂŠ•Í›ǯȱȱ ’”›˜‹•Š›Šȱ‹Š”Ž›’˜Šš•Š›ŠȱšŠ›óÍȱŠŸŠ–•Í•Íšȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ¢Š›Š—–Í›ǯȱʞ•ŠŸˬȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›•ˬ›ȱ—Š’›ȱ ‘Š••Š›Šȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱŠš•Š›ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱŸˬȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›ˬȱ–ˬ—ęȱȱ ˬœ’›ȱãœˬ›–’›ǰȱ’œ‹Š”Ž›’˜£ȱŸˬȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ˬȱ¡Šœȱ˜•Š—ȱ ’ˬ›ȱŠ›£ž˜•ž—–Š£ȱˬœŠ•Š›ȱã›ˬ–’›ǯȱŠ”Ž›’˜Šš•Š›Í—ȱ ’œ’Šˬœ’—ˬȱˬ”œȬãœˬ›’óȱ¢Š•—Í£ȱ—Š’›ȱ‘Š••Š›Šȱ›Šœȱˬ•’—ˬ—ȱ ˬ›’ȱã£û•–ˬ£•’”’›ǯȱ Š”’—ȱŠš•Š›Í—ȱˬ—ȱ‹ã¢û”ȱ³ŠÍ󖊢Š—ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ’ȱ¢Š•—Í£ȱ ‹’›ǰȱȃã£û—ˬȱŠ’ȱ˜•Š—Ȅȱ‹Š”Ž›’¢Š—Í—ȱ–ˬ‘ŸȱŽ’•–ˬœ’’›ǰȱ ‘ˬ›³ˬ—ȱ”’ǰȱ‹’›ȱŠ—’‹’˜’”ȱ˜—•Š›•Šȱ–’”›˜‹•Š›ŠȱšŠ›óÍȱˬœ’›ȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱ–Š•’”’’›ǯȱžȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱŠš•Š›ȱž£ž—ȱ–ûˬȱ ’ššˬˬ—ȱ”ˬ—Š›ŠȱšŠ•–ÍóÍ›ǯȱ •’–•ˬ›’—ȱœˬ¢’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ–û¡ˬ•’ȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•–Íóȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱã›ˬ’Œ’•ˬ›’—ˬȱšŠ›óÍȱ˜•Š—ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱŠšȱˬ›”’‹•’ȱ ”˜–™•Ž”œȱˬœ’›•’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ¢Š›ŠÍ•–ÍóÍ›ǯȱ£ž—³ˬ”ˬ—ȱ œ˜¢žš•Š–Š—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱ–ˬ‘£ȱ˜—•Š›Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ —•Š›ȱ¢Š•—Í£ȱ‹˜ÂŠ£ȱŸˬȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›ȱû³û—ȱã£û—ˬ–ˬ¡œžœȱ ȃ³ˬ’›Ȅȱž—”œ’¢ŠœÍȱŠó͖͛ǯȱ ˬ–’—ȱ”˜–™•Ž”œȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ œ’œ’ǰȱ‹ˬ£’ȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ™˜£ž—ž•Š›ÍǰȱŒˬ››Š‘’¢¢ˬˬȱ¢Š›Š•Š›Í—ǰȱ ¢Š—Íš•Š›Í—ǰȱ–Šœ’•ˬ›’—ǰȱšŠÍ—ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ˜›šŠ—•Š›Íȱ ’•’‘Š‹Í—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱŽ—’óȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱȱ Ššȱˬœ’›ȱŽœ’—ȱŽ¢ˬǰȱˬŸŸˬ•ŒˬȱŠ—Š•’£ȱŸŽ›–ˬ”ȱŸˬȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱȃˬŒŠŸû£ȄȱŽ–’óȱ–’”›˜‹ž—ȱ—ãŸû—ûȱˬ¢’—ȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬ‘£ȱ‹ž—Š—ȱœ˜—›Šȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ—ãŸȱ ‹Š”Ž›’˜Šš•Š›Íȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬˬž¢Âž—ž›ǯȱŠ”’—ȱ ‹žȱŠ—Š•’£•ˬ›’—ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱû³Ȭ‹Žóȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ–ˬ•ž–ȱ ˜•ž›ǰȱ‹žȱ–ûˬȱˬ›£’—ˬȱ’œˬȱ’—œŠ—Íȱ”ã–ˬ”œ’£ȱš˜¢–Ššȱ ˜•–Š£ǯȱž›ȱ”’ǰȱŠÂ͛ȱœ˜¢žšˬ¢–ˬȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ–ûŠ•’Œˬȱ Š”’”ŠœÍȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱˬ¢’ó–ˬ¢’‹ǯȱ G—Ž”œ’¢Šȱã›ˬ’Œ’•ˬ›’—’—ȱ‹Š”Ž›’¢Šȱ˜•žÂž—žȱûȬ –Š—ȱŽˬ—ȱ‘ˬ”’–ȱŠ—’‹’˜’”ȱˬ¢’—ȱŽ’›ǯȱȱžȱ£Š–Š—ȱŠš•Š›ȱ –ûŠ•’Œˬ¢ˬȱˬ•ŠŸˬȱ˜•Š›Ššȱ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ›–Š—•Š›ȱ û£û—ȱœŽ³’•ˬ›œˬǰȱœŠÂŠ•–ŠȱŠ‘ŠȱŽ£ȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ›ǯȱ ’›žœȱ–ˬ—óˬ•’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ’œˬȱ¢Š•—Í£ȱŸ’›žœȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱ™›Ž™Š›Š•Š›ǰȱ’—Ž›Ž›˜—•Š›ȱŸˬȱ¢Šȱ˜—•Š›Í—ȱ‘Šœ’•’—’ȱ Š›Í›Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›•ˬȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱŠš•Š›ȱ‹žȱ‘Š•ŠȱŠ–Š–’•ˬȱ Š¢ŠœÍ£Í›ǯȱ Šš•Š›ǰȱŠˬˬ—ǰȱ–ˬ‘•ž•ȱ˜›–ŠœÍ—Šȱ‹ž›Š¡Í•Í›ǯȱˬ‘•ž•žȱ Š¡’•ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ǰȱ‹˜ÂŠ£ÍȱšŠ›šŠ›ŠȱŽ–ˬ”ǰȱ‹ž›ž—ŠȱŸˬȱ

šž•ŠÂŠȱŠ–ŒÍ•Š–Ššǰȱ¢Š›Š•Š›Í—ȱ¢ž¢ž•–ŠœÍǰȱ’œ•Š–Š•Š›ȱû³û—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ£ˬ—ȱŠš•Š›ȱˬ›’Š•ÍȱŸˬȱ¢Šȱˬ£ˬ•ˬŠ¡’•’ȱ ¢Ž›’’•’›ǯȱ—•Š›Íȱ’–Š•ˬȱˬ›”’‹’—ˬȱŸˬȱŠŽ›˜£˜•ȱóˬ”•’—ˬȱˬȱ šˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱœˬ–ˬ›ˬ•’’›ǯȱ ˬ›ȱóŽ¢ȱŸˬ£’¢¢ˬˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱ Ž•ˬȱ”’ǰȱ‘Š¢–˜›’’—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱû³û—ȱ‘ˬ›ȱ‹ž›ž—Šȱ śȬŗŖȱŠ–ŒÍȱ™›Ž™Š›ŠȱŠ–ŒÍ•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱûŠ•’Œˬȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱˬ¢’—ȱŽ’•ˬ›œˬǰȱŠ–ŒÍ•Š–ŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ‹ž›ž—Šȱ –ˬ‘•ž•ȱ’•ˬȱ’œ•ŠÍ•–Íóȱ™Š–‹ÍšȱŠ¡–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Šš•Š›Í—ȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱˬ›–Š—Šȱ¡Šœȱ˜•–Š¢Š—ȱ–Š›Šš•Íȱ ‹’›ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ’ȱˬȱŸŠ›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱœŠ¢Íȱ³˜¡ȱ˜•žšŠǰȱŠš•Š›ȱˬŠ•ȱóˬ”’•ˬȱ Š›–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Í›ȱŸˬȱ’•”ȱŠ¡’•ȱ˜•žÂž—Š—ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬˬȱ ³˜¡Š•Í›ǯȱGóȱ‹’’”ˬ—ȱŸˬȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱ–ˬ‘ŸȱŽ’•’”ˬ—ȱ œ˜—›Šȱ’œˬȱŠš•Š›ȱ¢˜¡ȱ˜•ž›ǯȱ ’ȱœ˜¢žš•Š–ŠŠ—ȱœ˜—›Šȱˬˬ•ˬ›•ˬȱ¡›˜—’”’ȱ˜—£’••’ǰȱ ˜’ȱŸˬȱ¢Šȱ‘Š¢–˜›’’—ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ ’—œŠ—•Š›ȱû³û—ȱŽŸˬȱˬ›–Š—ȱšžžœž—Šȱ‹Š”Ž›’˜Ššȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ˜•–ŠœÍȱ–ˬšœˬˬž¢Âž—ž›ǯȱ˜¢žš•Š–Šǰȱ Šˬˬ—ǰȱû³Ȭã›ȱû—ˬ—ȱŠ›Íšȱ³ˬ”–’›œˬǰȱ‹žȱˬ›–Š—•Š›œÍ£ȱ ”Ž³’—–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ Š”Ž›’˜Ššȱˬ›”’‹•’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ›ŽœŽ™œ’£ȱ‹ž›Š¡Í•Í›ǯȱ —•Š›ȱ˜”œ’”’ȱŽ¢’•ȱŸˬȱ£ˬ›ˬ›œ’£’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱž£ž—³ˬ”ˬ—ȱ œ˜¢žš•Š–Š—Í—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱû³û—ȱˬ–’—•’”•ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱ ûŠ•’Œˬȱ–ˬšœˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ‹Š”Ž›’˜Šš•Š›Íȱ‘ˬ”’–ȱ ˬ¢’—ŠÍȱ˜•–ŠŠ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱ,û—”’ȱ ’—Ž”œ’¢Š—Í—ȱŽ‘’–Š•ȱ˜•ž—Š—ȱœˬ‹ˬ‹’—’ȱŸˬȱȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•Š›Ššȱ ‘Š—œÍȱ—ãŸȱŠšÍ—ȱˬœ’›•’ȱ˜•ŠŒŠÂ͗Íȱ¢Š•—Í£ȱ‘ˬ”’–ȱˬ¢’—ȱŽ’›ǯȱ Š¡óÍȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ‘ˬ”’–’—ȱ›ˬ¢’ȱ–’”›˜‹’˜•˜“’ȱ•Š‹˜›Š˜›’¢Š—Í—ȱ ãœˬ›’Œ’•ˬ›’ȱ’•ˬȱˬȱˬœ’š•ˬ—œ’—ǯȱ ˬ›–Š—•Š›Í—ȱû£û—ȱœŠ¡•Š—Í•–ŠȱšŠ¢Š•Š›ÍȱŠȱŸŠŒ’‹ȱ –ˬšŠ–•Š›Š—ȱ‹’›’’›DZȱŠš•Š›ȱŠ’–’ȱ˜•Š›Ššȱœ˜¢žžȬ ŒžŠȱƸŘȬˬ—ȱƸŞȱˬ›ˬŒˬ¢ˬȱšˬˬ›ȱŽ–™Ž›Šž›ȱ›Ž“’–’—ˬȱ œŠ¡•Š—Í•–Š•ÍÍ›ǯȱʞ—ȱŠ£Íȱ’”’ȱû—ȱ’œ’ȱ›Ž“’–ˬȱšŠ•–Íóȱ ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’ȱœÍÍ›ŠȱŽ—ˬŒˬ”ǯȱŠš•Š›Í—ȱ£ˬ’ȱˬœ’›’ȱ ˬ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱ–ˬ‘£ȱœŠ¡•Š—Í•–ŠȱšŠ¢Š•Š›Í—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ ’•ˬȱ’£Š‘ȱ˜•ž—ž›ǯȱ Šš•Š›Š—ȱžóŠšȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱŸˬȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱˬȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯȱ Ž•ˬȱ”’ǰȱ¢Ž—’ȱ˜Âž•–žóȱ”ã›™ˬ•ˬ›ˬȱ¡ˬœˬ¡Š—ŠŠ¡’•’ȱ ’—Ž”œ’¢Š•Š›Í—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍǰȱȱ’œ‹Š”Ž›’˜£ž—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱŠš•Š›Š—ȱŽ—’óȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ Šœ•’ȱŸˬȱ–ˬ”ˬ‹ˬšˬˬ›ȱ¢Šó•Š›ŠȱŠš•Š›Í—ȱ’œ’Šˬȱ Ž’•–ˬœ’ȱŽ£ȬŽ£ȱ¡ˬœˬ•ˬ—ˬ—ȱžóŠš•Š›Í—ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ™›˜‹•Ž–’—’ȱ ‘ˬ••ȱŽ’›ǯȱ—’‹’˜’”•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱ”ã›™ˬ•ˬ›ˬȱŠÂ͛ȱŠ••Ž›’¢Šȱ ˜›–ŠœÍȱ–㟌žž›œŠǰȱŠš•Š›ȱˬœ•ȱ¡’•Šœ”Š›ȱ›˜•ž—žȱ˜¢—Š¢Í›ǯȱ G––ž—’Žˬȱˬ•’”ˬȱ’œˬǰȱ‹ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ˜ȱ –ã‘”ˬ–•ˬ—’›ǯȱˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱŠš•Š›Í—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱ ”’³’”ȱȃ™Š›³Š•Š›ŠȄȱ‹ã•û—–ûóȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Šȱ‹’›ȱ—ãŸȱ ™Ž¢Ÿˬ—ȱ”’–’ȱˬœ’›ȱŽ–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱȱȱ㟋ˬ’ȱȃã›ûóȄȱ £Š–Š—Íȱ‹Š”Ž›’¢Š—ÍȱŠ›Íšȱ¡Š›’Œˬ—ȱ¢Ž›’’•–’óȱŠšȱŽ¢’•ǰȱ ˜›šŠ—’£–’—ȱã£ȱš˜›ž¢žȱŒžȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ™Š›³Š•Š¢Í›ǯȱžȱ Ž—˜–Ž—ȱŽ£ȬŽ£ȱ”ˬœ”’—•ˬóˬ—ȱ‘Š¢–˜›’ȱŸˬȱ‹ŠŠ–ŒÍš•Š›Í—ȱ ’•’‘Š‹Í—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱȱ£Š–Š—Íȱ¡ûœžœ’ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱ”ˬœ‹ȱŽ’›ǯȱ ––Šȱž—ž–Ššȱ•Š£Í–ȱŽ¢’•ȱ”’ǰȱŠš•Š›ȱ‹’£’ȱ¢Š•—Í£ȱ ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Š—ȱš˜›ž¢ž›ȱŸˬȱŸ’›žœȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ’––ž—’Žˬȱ ˬœ’›ȱŽ–’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ˜›šŠ—’£–’—ȱû–ž–’ȱ–ûšŠŸ’–ˬ’—’ȱ –ã‘”ˬ–•ˬ—’›ˬ—ȱ‹ûû—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”Šȱûœž••Š›Íȱã£ȱ Š”žŠ••ÍÂ͗Íȱ’’›–’›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,h5ˍ. d$7,ú0$=/,÷, 1ˍ'ù5" &$16$ö/,ö,


21 t›ˬ”ȱȮȱž—”œ’¢ŠœÍȱšŠ—Íȱ˜›šŠ—’£–ˬȱŸž›Ȭ –ŠšŠ—ȱ’‹Š›ˬȱ˜•Š—ȱˬ£ˬ•ˬ’›ǯȱû¡ˬ•’ȱ œˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱ£ˬˬ•ˬ—–’óȱû›ˬ¢’—ȱšŠ—Íȱãû›–ˬ”ȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱû›ˬ”ȱ ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ¢Š›Š—Í›ǯȱt›ˬ”ȱ ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗͗ȱȱˬœŠœȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱȮȱŠˬˬ—ǰȱ ‘ˬ›ˬ”ˬȱ£Š–Š—Íȱ¢Š›Š—Š—ǰȱ•Š”’—ȱ‹ˬ£ˬ—ȱ’—Œ•’”ȱ óˬ›Š’’—ˬȱˬȱ–û󊑒ˬȱ˜•ž—Š—ȱ¢˜›Âž—•žšȱŸˬȱ ˬ——ˬˬœ•’”’›ǯȱ˜™žšǰȱŠ¢ŠšȱŸˬȱ™ˬ—Œˬ•ˬ›’—ȱˬȱ ó’ó–ˬœ’ȱû›ˬ”ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗Šȱˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱ t›ˬ”ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗͗ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬȱŽ‘’–Š•Íȱ¢Šó•Šȱ ˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱˬ•ž–ž›ȱ”’ǰȱˬ‘Š•’—’—ȱŘȬŚƖȬ’ȱû›ˬ”ȱ ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›ǯȱˬȱšˬˬ›ȱ”’ǰȱ‹žȱŒ’Ȭ ’ȱȱ¡ˬœˬ•’”ȱ–㟌žž›ǰȱ˜—ž—ȱŽ›”ˬ—ȱ’Šš—˜œ’”ŠœÍȱ Ÿˬȱû£û—ȱŠ™Š›Í•–Íóȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ‘ˬ¢Šȱ™›˜š—˜£ž—žȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ

%ø51(dԤ6$'Ԥ4$<'$<$ 5ø$<Ԥ7(70Ԥ./Ԥ'$+$d2;9Ԥ '$+$<$;ù,<$ù$0$42/$5 Ȭȱˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’ǰȱˬ£¢’šȱŸˬȱ—ˬ‹£ȱãœˬ›’Œ’•ˬ›’—’—ȱ ‘ˬ›ȱû—ȱ¢Š£Í•ÍȱšŽ¢’¢¢ŠÍ—ÍȱŠ™Š›–ŠšDzȱ Ȭȱ ˬ”’–ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱˬ¢’—ȱŽ’•–’óȱˬ›–Š—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”Dz Ȭȱ ˜Ž’—ǰȱŠ•”˜š˜•ȱŸˬȱûû—ˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”Dz Ȭȱ’Šȱž£ž—ž—ȱ–’šŠ›Í—ÍȱŠ£Š•–ŠšDz Ȭȱ’£’”’ȱˬŠ••ÍÂÍȱš˜›ž–ŠšǷȱ t›ˬ”ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱû›ˬ”ȱ ˬŠ•’¢¢ˬ’—’—ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ£ˬ’ȱš˜Ÿž•Š—ȱ šŠ—Í—ȱ˜¡ž–Š•Š›Šȱ–Š¢Žȱóˬ”•’—ˬȱȱ˜™•Š—–ŠœÍȱ’•ˬȱ ˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’ȱœû›ˬ•ˬȱŠ›–ÍóÍ›œŠȱǻŚŞȱ œŠŠȱˬ›£’—ˬȱŘȱ”šǼǰȱˬ›‘Š•ȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱʞ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ›Í–ȱǻŚŞȱœŠŠȱ ˬ›£’—ˬȱŚȱ”šǼȱ’œˬȱ¢ž‹Š—–ŠŠ—ȱ¡ˬœˬ¡Š—Šȱóˬ›Š’’—ˬȱ –ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—–ŠÂŠȱˬœŠœÍ›Ƿȱ ˜™žšǰȱȱ‹Š•Í›ȱŸˬȱ‹Ž•ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬ”’ȱ㍎–•ˬ›ˬȱ —ˬ£Š›ˬȱŽ’—ǯȱŠˬŒˬȱˬ›’—’ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱœŠ—’¢ˬ•’”ȱ œÍ¡Í—ǯȱ,ž¡ž›ȱšŠ•Í›œŠǰȱŽ–ˬ”ǰȱ㍎–ȱŸŠ›ǯȱŠ¢ŽȬ —’—ȱ•ˬ—’–ˬœ’—ˬȱˬ•Š•ˬȱŽˬ—ȱ㍎–ȱ³ˬ”’—’—ȱ Š›–ŠœÍ—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱˬȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’šˬȱ—ˬ£Š›ˬȱˬȱû›ˬ”ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍ—Í—ȱŸŠŒ’‹ȱŠ–’••ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’’›ǯȱŽ•ˬȱ ”’ǰȱˬ£¢’š’—’£ȱ³˜¡ȱŠóŠÂ͍͛œŠǰȱŠ¢ŠÂŠȱšŠ•¡Š›”ˬ—ȱ ‹Šóȱ’Œˬ••ˬ—–ˬȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ‹£ȱŽ£•’¢’—’—ȱ Š›–ŠœÍ—Í—ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱęȱ£’”’ȱ¢û”û—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱ ˬ•–ˬ¢ˬȱ”ã–ˬ”ȱŽ–ˬœ’—ˬȱ‹Š¡–Š¢Š›ŠšǰȱŽ£•ˬó–’óȱ —ˬ‹£ȱû—ȱˬ›£’—ˬȱû›ˬ¢’ȱû£ûŒûȱˬ›ˬŒˬˬȱ¢˜›ž›ǯȱȱ ˬ‹£’—ȱ㕳û•–ˬœ’DZ ŗǯȱśȱˬš’šˬȱœŠ”’ȱ˜ž›ŠšȱŸˬ£’¢¢ˬȱŠ•Í—ǯȱ ŘǯȱŠŠÍȱœŠÂȱŸˬȱ¢Šȱœ˜•ȱ˜ŸžŒž—ž£ŠȱœŠ¡•Š¢Š›Ššȱ ’›œˬ¢’—’£’ȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱ‹û”û—ǯȱ

řǯȱ’ˬ›ȱˬ•’—’£’—ȱ˜›ŠȱŸˬȱóˬ‘Šˬȱ‹Š›–Šš•Š›Í—Íȱ œˬ•’šˬȱ’•ˬȱȱœŠŠȱœŠ¡•ŠÍÂ͗ͣȱˬ•’—’£’—ȱ‹’•ˬ¢’—ˬȱš˜¢ž—ǯȱ Śǯȱ›ŠȱŸˬˬ›ȱŸˬȱ¡Š›’Œ’ȱœû–û”ȱŠ›ŠœÍ—Š”Íȱ³ž¡ž›žȱ ‹Š›–Šš•Š›Í—Í£•ŠȱœÍ¡Í—ǯȱ ’œœȱŽˬŒˬ¢’—’£ȱã¢û—ûȱ —ˬ‹£’—’£’›ǯ śǯȱřŖȱœŠ—’¢ˬȱˬ›£’—ˬȱŸž›Âž•Š›Í—ȱœŠ¢Í—Íȱ‘ŽœŠ‹•ŠȬ ¢Š›ŠšȱŠ•Í—Š—ȱ›ˬšˬ–’ȱŘȬ¢ˬȱŸž›–Šš•Šȱ—ˬ‹£’—ȱŽ£•’¢’—’ȱ ˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ Ŝǯȱt›ˬ”ȱŸž›Âž•Š›ÍȱœŠ¢Í—Í—ȱŠ›–ŠœÍȱǻtǼȱû›ˬ”Ȭ Š–Š›ȱ›’œ”ȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠ›Í›Í›DZȱȱŠ›’–’¢Š•Š›Šȱ–Ž¢••’”ǰȱ –’˜”Š›Í—ȱ˜”œ’Ž—ȱˬ•ˬ‹ŠÍ—Í—ȱŠ›–ŠœÍȱŸˬȱ¢û”œˬ”ȱ ’óŽ–’¢Šǰȱ–’˜”Š›ȱ’—Š›”ÍǰȱšˬĚȱˬ’ȱã•û–ȱŽ‘’–Š•Íǯȱ Š”’ȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱtȱ—ˬȱšˬˬ›ȱ¢û”œˬ”ȱ ˜•Š›œŠǰȱŠ‘ŠȱŠ£ȱˬ›ˬŒˬ•’ȱęȱ£’”’ȱŠ”’Ÿ•’”ȱ£Š–Š—Íȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱ”Ž³’›’¢’ȱœŽ—˜”Š›’¢Šȱž–Š•Š›Í—Í—ȱ Ž£•’¢’ȱˬȱȱ˜ȱšˬˬ›ȱ³˜¡ž›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ—ˬ‹£Š£Š•ÍŒÍȱ ™›Ž™Š›Š•Š›•ŠȱŽ›Š™’¢Š—Í—ȱŽěȱŽ”’Ÿ•’”ȱ–Ž¢Š›ÍȱtȬ͗ȱ ŜŖȬŜśȱŸž›ÂžȦˬšȱ‹ˬ›Š‹ˬ›’›ǯȱ Š¡Í—ȱ£Š–Š—•Š›Šȱšˬˬ›ȱtGȬ’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—Š—ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱ Š›ŠœÍ—Šȱ¢Š•—Í£ȱ’”’ȱœ’—’ˬȱŠ’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱtȬ—Íȱ Š£Š•Í›ÍDZȱΆȬŠ›Ž—˜‹•˜”Š˜›•Š›ȱŸˬȱšŽ¢›’Ȭ’‘’›˜™’Ȭ ›’’—ȱœÍ›ŠœÍ—Š—ȱ˜•Š—ȱ”Š•œ’ž–ȱŠ—Šš˜—’œ•ˬ›’ǯȱŠ”’—ȱ tȬ—ÍȱŠ£Š•–ŠšŠ—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱ‹’›ȱœÍ›Šȱˬ•ŠŸˬȱ–ˬ—ęȱȱ ˬœ’›ˬȱˬȱ–Š•’”ȱ˜•Š—ȱ‹žȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱŽ—’óȱ—’œ‹’ȱŸˬȱ ¢Šȱȱšˬ’ȱˬ”œȬãœˬ›’ó•ˬ›’ȱœ’¢Š‘ÍœÍȱŸŠ›ǯȱ ’—žœȱû¢û—ûȱ™Ž¢œ–Ž”Ž›ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—’—ȱ Ȭ”Š—Š••Š›Íȱ’•ˬȱŠ¡Š—ȱŒˬ›ˬ¢Š—ȱ’—‘’‹’˜›•Š›Íȱȱ —ˬ‹£Š£Š•ÍŒÍȱˬœ’›•’ȱ¢Ž—’ȱœ’—’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ŠȱŠ’’›ǯȱ žȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ’•”ȱ—û–Š¢ˬ—ˬœ’ȱ˜•Š—ȱȮȱ’ŸŠ‹›Š’—ȱ (KoraksanǼȱȮȱ ȱ’˜—ȱŒˬ›ˬ¢Š—Í—ÍȱœŽ³’–ȱšŠ¢ŠœÍ—Šȱ ¢ŠÍ›–ŠšȱŸˬȱtȬ—Íȱ•ˬ—’–ˬ”ȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱ –Š•’”’›ǯȱKoraksan͗ȱˬœ’›’ȱŠ•Í—ŠȱtȬ͗ȱœŽ³’–ȱ šŠ¢ŠœÍȱ’•ˬȱŠ£Š•–ŠœÍǰȱ‹’›ȱˬ›ˬˬ—ǰȱû›ˬ¢’—ȱ’ó’—’ǰȱ Ž–ˬ”ǰȱ˜”œ’Ž—ˬȱ˜•Š—ȱˬ•ˬ‹ŠÍ—ÍȱŠ£Š•Í›ǰȱ’ˬ›ȱ ˬ›ˬˬ—ȱ’œˬǰȱ¢û”•ˬ—–ˬȱ£Š–Š—ÍǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ’Šœ˜•Š—Í—ȱ ž£Š—–ŠœÍȱŸˬȱŠŒȱŠ–Š›•Š›Í—ȱ’•ŠŠœ’¢ŠœÍ—Í—ȱ œŠ¡•Š—Í•–ŠœÍȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱ‹ŽŠȬ‹•˜”Š˜›•Š›Š—ȱˬ›š•’ȱ ˜•Š›ŠšǰȱKoraksanȱ–’˜”Š›Í—ȱšŠ—ȱˬŒ‘’£ŠÍ—ÍȱŠ‘Šȱ ŽěȱŽ”’Ÿȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱ •’—’”’ȱ˜•Š›Ššȱ‹žǰȱŠ—’Š—’—Š•ȱ ŸˬȱŠ—’’óŽ–’”ȱˬœ’›•ˬȱˬ£Š‘û›ȱ˜•ž—ž›ǰȱ¢ˬ—’ǰȱ ˜›Š”Ȭ sanȱû›ˬ”ȱŠÂ›Í•Š›Í—Íȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ£Š•Í›ȱŸˬȱ ęȱ£’”’ȱ¢û”ˬȱšŠ›óÍȱŠŸŠ–•Í•ÍÂÍȱȱŠ›Í›Í›ǯ

6HUY\HQLQ$]ԥUED\FDQGDNÕ QPD\ԥQGԥOL\L%DNÕ $=(ø]PLUNo +\DWW7RZHU,,FPԥUWԥEԥ 7HO  )DNV  HPDLOEDNX¿OLDO#XOWHOQHW ZZZVHUYLHUFRP

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

22

6h5ˍ./ùg6.h5ˍ. )(120(1ù

ŠŸŠ–•Íǰȱû£û—œû›ˬ—ȱ㜔û›ˬ”ȱŽ—˜–Ž—’ǰȱ ‘ˬš’šˬˬ—ȱˬȱ–㟌žž›ǯȱŠ”’—ȱ‹žȱ‘Š••Š›Í—ȱ ‹’›ȱœÍ›Šȱœˬ‹ˬ‹’ȱŸŠ›ǯȱG—œŠ—Í—ȱ‘Š—œÍȱ’—Ž”œ’¢Š¢Šȱ ¢˜•ž¡–ŠœÍ—Š—ȱ³˜¡ȱóŽ¢ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱˬ£’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ ã›ˬ’Œ’•ˬ›’ȱ‹’›‹ŠóŠȱ‹›˜—¡•Š›Šȱ–ˬœ”ž—•ŠóŠ›Ššȱ ’•”ȱû—ˬ—ȱ㜔û›ˬ”ȱ’•ˬȱ‹Šó•Š¢Š—ȱ”ˬœ”’—ȱŸ’›žœ•žȱ ‹›˜—¡’ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ˜—ȱ’••ˬ›ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱŽ™’Ž–’Ȭ ¢Š•Š›ȱãŸ›û—ˬȱŠó”Š›ȱŽ’•ˬ—ȱ–ˬ‘£ȱ‹žȱŸ’›žœ•Š›ȱ’’ǯȱ £ž—³ˬ”ˬ—ȱ㜔û›ˬ¢’—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱœˬ‹ˬ‹’ȱȮȱšŽ¢›’Ȭ û£û—ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ”’”ŠœÍÍ›ǯȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ řŖȱƖȱ‘Š••Š›Šȱ”ˬœ”’—ȱ‹›˜—¡’ȱŸ’›žœ•Š›ȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱã›ˬ’•’›ȱŸˬȱ‹žȱ£Š–Š—ȱ ¡ˬœˬ•’”ȱŸ’›žœˬ•Ž¢‘’—ˬȱˬ›–Š—ȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ’•’›ǯȱ Š”’—ȱœ˜¢žš•Š–Šȱ£Š–Š—Íȱ 㜔û›ˬ¢’—ȱœˬ‹ˬ‹’—’ȱŠó”Š›ȱŽ–ˬ”ȱ ˜ȱšˬˬ›ȱˬȱŠœŠ—ȱŽ¢’•DZȱ¡ûœžœ’ȱ Ÿ’›žœ˜•˜“’ȱ•Š‹˜›Š˜›’¢ŠŠȱ ‹ˬ•Âˬ–’—ȱŠ—Š•’£’ȱŠ™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱȱ žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ’—œŠ—Ȭ •Š›ȱã£û—ûȱȈœÍ˜›Š•Š¢Š›ŠšȈȱ 㜔û›ˬ”ȱ‹Šó•Š¢Š—ȱ”’–’ȱˬ›‘Š•ȱ Š—’‹’˜’”ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ¢ˬȱ ‹Šó•Š¢Í›ǯȱŠ”’—ȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ȱ Ÿ’›žœ•Š›Šȱˬœ’›ȱ Ž–ˬ’¢’—ˬ—ȱ ‹’›ȱ‘ˬˬ•’”ȱ –ûŠ’Œˬȱ ”ž›œžȱ

&$16$ö/,ö,

Š¢ŠȱŸŽ›–’›ǯȱ ––Šȱ‹ŽóȬ¢Ž’ȱû—ˬ—ȱœ˜—›ŠȱŸ’›žœȱ ’—Ž”œ’¢ŠœÍ—Šȱ‹Š”Ž›’Š•ȱ’—Ž”œ’¢ŠȱŠȱš˜óž•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ —’‹’˜’”•ˬ›’ȱȱ–ˬ‘£ȱ‹žȱ£Š–Š—ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǰȱŠ––Šȱ‹žȱ£Š–Š—Šȱšˬˬ›ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ›Íšȱ ‹’–’óȱ˜•ž›ǯȱžȱž¢Âž—œž£•žš•Š›ȱŠȱ㜔û›ˬ¢’—ȱž£ž—ȱ ³ˬ”–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ [œ”û›ˬ”ȱȱ‹Šó•Š¢Š›”ˬ—ȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ‘Š•Šȱ‘ˬ”’–ˬȱ –û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜—ȱû³Ȭã›ȱ’•ȱˬ›£’—ˬȱ Ÿ’›žœȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ³Žó’’ȱ¡Ž¢•’ȱŽ—’ó•ˬ—–’󍒛ǯȱ Š¡Í—Šȱšˬ‹ž•ȱŽ’•ˬ—ȱ‹žȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ 㜔û›ˬ¢’—ȱ—’œ‹ˬˬ—ȱŽ£ȱ‹’›ȱ£Š–Š—Šȱ ”Ž³–ˬœ’—ˬȱ”ã–ˬ”ȱŽ’›ǯȱ £ž—³ˬ”ˬ—ȱ㜔û›ˬ¢’—ȱ ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍ—ŠȱŠ‘Šȱ‹’›ȱŸŠŒ’‹ȱ –ˬšŠ–ȱȮȱœ˜¢žš•Š–Š—Í—ȱŠ–ȱ –ûŠ•’Œˬœ’’›ǯȱ û—û—ȱ›Ž“’–’ǰȱ’œ’ȱ ˜ŠšŠȱšŠ•–ŠšȱŠȱŽ£ȱœŠÂŠ•–Ššȱ û³û—ȱŸŠŒ’‹ȱóˬ›’›ǯȱŠ–ȱ–ûŠ•’Œˬȱ Ž’•–ˬ–’óȱ”ˬœ”’—ȱ‹›˜—¡’ȱ¡›˜—’Ȭ ”’ȱ™›˜œŽœˬǰȱ‘ˬĴȱŠȱ‹›˜—¡•Š›Í—ȱ šž›ž•žóž—ž—ȱˬ¢’ó–ˬœ’—ˬȱˬ’›’‹ȱ ³Í¡Š›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱŽ£ȬŽ£ȱ’•’‘Š‹•Šó–Šȱ ‹›˜—¡•Š›Í—ȱ–ûŠęȱˬȱž—”œ’¢ŠœÍ—Íȱ™˜Ȭ £ž›ǯȱžȱ’œˬȱ˜ȱŽ–ˬ”’›ȱ”’ǰȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ œ˜¢žš•Š–ŠȱŸˬȱ¢ŠȱŸ’›žœ•Šȱ —㟋ˬ’ȱã›ûóȱ¢Ž—’ȱ


23 ”ˬœ”’—•ˬó–ˬ¢ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ŠŒŠšǯȱ ŠŸŠ–•Íȱ㜔û›ˬ¢’—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱû³û—ȱ‹ûû—ȱ œŠ—Š›ȱ㕳û•ˬ›ȱ¢Š›Š›•ÍÍ›DZȱ‹ˬˬ—ȱˬ›‹’¢ˬœ’ǰȱˬ••ˬ›’—ȱ ¢ž¢ž•–ŠœÍǰȱ–Šœ”ŠǰȱŸ’Š–’—•ˬ›ȱŸˬȱ’––ž—’Ž’ȱ –ã‘”ˬ–•ˬ—’›ˬ—ȱ’ˬ›ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ǯȱûˬ–Š’ȱ ˜•Š›Ššȱ’˜—’£Š˜›•žȱ‘ŠŸŠȱ—ˬ–•ˬ—’›’Œ’œ’—ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱˬȱ¢Š¡óÍȱ˜•Š›Íǯȱûœžœ’ȱŒ’‘Š£ȱŠ•–Ššȱ’–”Š—Íȱ ¢˜¡ž›œŠǰȱˬ•ȱŠ•Í—Šȱ˜•Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱˬȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱÍ£Í›ÍŒÍȱ‹ŠŠ›Ž¢Š•Š›Í—ȱû£ˬ›’—ˬȱœˬ›’•–’óȱ ¢Šóȱ–ˬ‘›Š‹Š•Š›ȱŠȱ‘ŠŸŠ—Íȱ—ˬ–•ˬ—’›–ˬ¢ˬȱ”ã–ˬ”ȱ Ž’›ǯȱȱ ʞŸŸˬ••ˬ›ȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Š—Í—ȱ‹’›ȱ—ãŸûȱŠœ–ŠȬ ’”ȱ‹›˜—¡’ȱŠ•Š—Í›Í•Í›Íǯȱžȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’ȱ ‹ŠóšŠÍ›ǯȱ’›ȱœÍ›Šȱ‘Š••Š›Šȱ㜔û›ˬ¢’—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱ‘Ž³ȱ ˬȱ‹›˜—¡’ȱŽ¢’•ǰȱ’•’‘Š‹•Šó–Íóȱ‹ž›ž—ȱ‹˜ó•žš•Š›Íȱ –㑝ˬŸ’¢¢ŠÍ—Í—ȱž•ŠÂŠȱŠ¡–ŠœÍÍ›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ 㜔û›ˬ”ȱž£ž—ȱ–ûˬȱŠŸŠ–ȱŽ’›œˬǰȱ‘ˬ–ȱ•˜›Ȭ ‘ˬ”’–’ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ™ž•–˜—˜•˜šȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ‹ûû—ȱ ˬ—ˬěȱûœȱ˜›šŠ—•Š›Í—Í—ȱ‘ˬ›ˬ›ˬĚȱ’ȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ȱ Š™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱ••Ž›š˜•˜šŠȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱŸˬȱ Š••Ž›Ž—•ˬ›ˬȱã›ˬȱšŠ—ȱŠ—Š•’£’ȱŸŽ›–ˬ”ȱˬȱ•Š£Í–Í›ǯȱ t£ûŒûȱ㜔û›ˬ¢’ȱ¢ŠÍ›–Ššȱû³û—ȱ㜔û›ˬ”ȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱ¢Š•—Í£ȱ”ˬœ”’—ȱ‹Šó•Š–Íóȱšž›žȱ 㜔û›ˬ”ȱ£Š–Š—Íȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱˬˬ—ǰȱ ‹Ž•ˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱœ˜¢žš•Š–Š—Í—ȱ¢Š•—Í£ȱ’•”ȱû³ȱû—ûȱ ˬ›£’—ˬǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱã¢ãœ”û›ˬ”ȱ£Š–Š—Íȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱ [œ”û›ˬ”ȱ—ˬ–•ˬ—ˬ—ȱ”’–’ȱ㜔û›ˬ”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ȱšˬ‹ž•ž—žȱŠ¢Š—Í›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ›ˬ›•’ȱ–Šˬ•ˬ›’—ȱ‹›˜—¡•Š›Š—ȱ¡Š›’ŒȱŽ’•–ˬœ’—’ȱ ³ˬ’—•ˬ󍒛–ˬ”•ˬȱ‘ˬ–’—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱœŠÂŠ•–Š—ÍȱŽŒ’”Ȭ ’›’›ǯȱžȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱ㜔û›ˬ”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ ‹ˬ•Âˬ–ˬ’›’Œ’ȱ˜•Š›•Šȱ‹’›•’”ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬœ’ȱˬȱ –ˬ—ŠœÍ£Í›ǯȱ G•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ‘ˬ”’–ȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱˬ¢’—ȱŽ’•–ˬœ’ȱ –ˬœˬ•ˬœ’—’ȱ‘ˬ••ȱŽ’›ǯȱ’›ȱœÍ›Šȱ‘Š••Š›ŠȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱ ’œ’Šˬœ’ȱ£ˬ›ž›’’›ǯȱ[œ”û›ˬ”•ˬȱ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱ³˜¡•žȱ–’šȬ Š›ŠȱœŠ›Í–Í•Ȭ¢Šó͕ȱŸˬȱ¢ŠȱœŠˬŒˬȱ¢Šó͕ȱ‹ˬ•Âˬ–ȱ’›Š£ȱ ˜•ž—ž›œŠǰȱ‹ˬˬ—ȱ‘ˬ›Š›ˬ’ȱ¢û”œˬ”’›œˬȱŸˬȱûŒ•ûȱ ˬ›•ˬ–ˬȱ–û󊑒ˬȱŽ’•’›œˬǰȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ ¡ûœžœ’•ˬȱŸŠŒ’‹’›ǯȱžȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ‹›˜—¡•Š›Í—ȱ’›’—•’ȱ ’•’‘Š‹ÍǰȱŽ–ˬ”ǰȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱˬ¢’—ȱŽ’•–ˬœ’—ˬȱ £ˬ›ž›’¢¢ˬˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ ʞŸŸˬ••ˬ›ȱ‹›˜—¡’•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ Ž—’óȱœ™Ž”›•’ȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ȱˬ¢’—ȱŽ’•’›’ǯȱG—’ȱ –’”›˜‹•Š›Í—ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬȱšŠ›óÍȱŠŸŠ–•Í•ÍÂÍȱ Š›Í›ǯȱȱûŠ•’ŒˬȱŠ”’”ŠœÍȱŠȱˬ¢’ó’›ǯȱ—’‹’˜’”ȱ œŽ³’–’ȱ’—’ȱ¢Š•—Í£ȱ¡ˬœˬ•’”ˬ—ȱŠœÍ•ÍȱŽ¢’•ǯȱG—œŠ—Í—ȱ ¢ŠóŠÍÂÍȱ›Ž’˜—ǰȱ‹žȱŸŠ¡Šȱšˬˬ›ȱ—ˬȱ’•ˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ ˜•ž—žÂžȱŸˬȱ¢Š—ŠóÍȱŽˬ—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ˜•–ŠœÍȱ ŠȱŸŠŒ’‹’›ǯȱˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ–û¡ˬ•’ȱ›Ž’˜—Ȭ •Š›Šȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱŠ—’–’”›˜‹ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ŠȱšŠ›óÍȱ ‘ˬœœŠœ•ÍÂÍȱ–û¡ˬ•ęȱ’›ǯȱ Ž•ˬȱ”’ǰȱ›Š—œŠŠȱ‹›˜—¡’ǰȱ˜’ȱŸˬȱ‘Š¢–˜›’•ˬ›’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ–Š”›˜•’•ˬ›ȱš›ž™ž—ŠȱŠ’ȱ Š—’‹’˜’”•ˬ›ȱŸˬȱŠ–˜”œ’œ’••’—ˬ—ȱ³˜¡Š—ȱ’œ’Šˬȱ

Ž’•–’›ǯȱŽ›•’ȱ‘ˬ”’–•ˬ›ȱ‘ˬ–’—ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’ȱ ˜ȱšˬˬ›ȱˬ¢’—ȱŽ–’󍒛ȱ”’ǰȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ȱŠ›Íšȱ ›Š—œÍ£ȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ŠȱšŠ›óÍȱˬœ’›’—’ȱ’’›–’󍒛ǯȱȱ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—Šȱ’œˬȱ‹žȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ‘ˬ•ˬȱˬȱˬœ’›•’’›ȱŸˬȱ Ž—’óȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ ––Šȱ™˜œœ˜ŸŽȱ㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱ‹ŠóšŠȱ‹’›ȱ™›˜‹Ȭ •Ž–ȱ–㟌žž›DZȱ’—œŠ—•Š›ȱ’—¢Ž”œ’¢Šȱ˜›–ŠœÍ—Šȱ ‹ž›Š¡Í•Š—ȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱŽ’‹Š›ȱŽ’›ǰȱ—ˬ’—”’ȱ ‘ˬ‹•ˬ›ˬǯȱžȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ‹ˬ£ˬ—ȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ˜•–Š¢Š—ȱ ‘Š••Š›Šȱ‹Ž•ˬȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱûŒ•ûȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ȱ ˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱœ˜—ȱû³Ȭã›ȱ’•ȱˬ›£’—ˬȱ ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱ‘ˬ–’—ȱˬ›–Š—•Š›ŠȱšŠ›óÍȱŠŸŠ–•Í•ÍÂÍȱ ”ˬœ”’—ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ›–ÍóÍ›ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱœŽ™œ’œȱ”’–’ȱ ŠÂ͛ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱ•Š£Í–’ȱŠ—’‹’˜’”ȱœŽ³–ˬ”ȱ Ž’”Œˬȱ³ˬ’—•ˬó’›ǯȱ ˬ•Âˬ–’ȱž›ž•ŠóÍ›Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱœŠÂŠ•–Š—Íȱ Ž£•ˬ󍒛’›ǰȱ‹ˬ•Âˬ–’—ȱ¡Š›’ŒȱŽ’•–ˬœ’—’ȱ ŠœŠ—•ŠóÍ›–Šš•Šȱ‹›˜—¡•Š›Í—ȱŠ¡’•’ȱœˬ‘’—’ȱ‹ˬ›™Šȱ Ž’›ǯȱȱˬ•Âˬ–ˬ’›’Œ’ȱˬ›–Š—•Š›ȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›•ˬȱ ‹’›•’”ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬ”•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ‹›˜—¡’•ˬ›’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—’ȱ‹ŠóŠȱ³ŠÍ›–Ššȱû³û—ȱ¢ŽŠ—ˬȱŸŠœ’ˬȱˬȱ ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ Ÿˬȱ’—‘Š•¢Š˜›Ȭ—Ž‹ž•Š¢£Ž›ȱŸŠ›œŠǰȱ‹žȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ˜—•Š›Í—ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱœˬ™ˬ•ˬ—–ˬœ’ȱ Š‘Šȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ’›‹ŠóŠȱ‹›˜—¡•Š›Šȱ³ŠÍ›Í•–Íóȱ™›ŽȬ ™Š›ŠȱŠ‘ŠȱŽ£ȱŸˬȱ–ˬšœˬ¢ã—•ûȱˬœ’›ȱŽ’›ǯȱ––Šǰȱ ‘ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱˬȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ›˜—¡•Š›ȱŠ–ȱ ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—–Š•ÍÍ›ȱ”’ǰȱˬ”›Š›ȱ¡ˬœˬ•ˬ—–ˬȱŽ‘’–Š•Íȱ Š£Š•œÍ—ǯȱȱ ŠŸŠ–•Íȱ㜔û›ˬ”ȱ£Š–Š—Íȱęȱ˜Ž›Š™’¢Šȱ–û•ˬšȱ Ž¢’•ǯȱ––Šȱ‹’›ȱœÍ›Šȱ‘Š••Š›Šȱ˜ǰȱˬ•ŠŸˬȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ ˬœ’›ȱãœˬ›’›ǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱ‹ˬ•Âˬ–’—ȱ³ˬ’—ȱ’›Š£ȱ ˜•ž—žÂžȱŸˬȱ–’šŠ›Í—Í—ȱŠ£ȱ˜•žÂžȱ£Š–Š—ǯȱŠ”’—ǰȱ ‹’”’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱ–ûœˬš’•ȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž•žȱ”’–’ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬȱ‹’•–ˬ£ǰȱ˜—•Š›ȱ‹›˜—¡’’—ȱ”˜–™•Ž”œȱ Ž›Š™’¢ŠœÍ—Í—ȱˬ›”’‹’’›ǯȱ’”’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Í—ȱˬœ’›’ǰȱ Šˬˬ—ǰȱšÍœŠ–ûˬ•’ȱ˜•žÂž—Š—ȱŽ£ȬŽ£ȱŸˬȱŠ£ȬŠ£ȱ ’œ’Šˬȱ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯȱ[œ”û›ˬ”ȱ£Š–Š—Íȱ‹’”’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ ‘Š£Í›ȱˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ Š‘Šȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ™Ž”•ˬ›ˬȱœŠÍ•Š—ȱŸˬȱã£ȱˬ••ˬ›’—’£ȱ’•ˬȱ ¢ÍÍÂ͗ͣȱ˜ȱ¢Í–Š•Š›Í—ŠȱŽ’‹Š›ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ˬ•Âˬ–ˬ’›’Œ’ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ‹ŠóšŠǰȱŠŸŠ–•Íȱ 㜔û›ˬ”ȱ£Š–Š—Íȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ–ûŠęȱˬȱšûŸŸˬ•ˬ›’—’ȱ Š›Í›Š—ȱˬ›–Š—ȱ‹’”’•ˬ›’—ˬ—ȱˬȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ—’‹’˜’”•ˬ›ȱ•ˬŸȱŽ’•’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ ˬ¢’—ȱŽ’•ˬ—ȱ“Ž—óŽ—ǰȱŽ•ŽžŽ›˜”˜”ǰȱ³ˬ‘›Š¢Íȱ›˜’˜•Šȱȱ ’––ž—ȱœ’œŽ–’—ˬȱ–ûœ‹ˬȱˬœ’›ȱãœˬ›–ˬ”•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ ˜›šŠ—’£–’—ȱˬ•ŸŽ›’󜒣ȱˬ›Šȱ–û‘’ȱóˬ›Š’’ȱŸˬȱ¢Ž—’ȱ ’—Ž”œ’¢Š•Š›ŠȱšŠ›óÍȱ–ûšŠŸ’–ˬ’—’ȱŠ›Í›Í›ǯȱ —ž–Ššȱ˜•–Š£ȱ”’ǰȱ‘ˬĴȱŠȱˬ‘•û”ˬœ’£ȱ˜•Š›ȱ‹Ž•ˬȱ £ˬ›ˬ›ȱ¢Ž’›ˬȱ‹’•ˬ›ǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ³’³ˬ”ȱ˜£ž—ŠȱšŠ›óÍȱ Š••Ž›’¢ŠœÍȱ˜•Š—ȱóˬ¡œ•ˬ›ˬǯȱȱž›ȱ”’ǰȱŠ••Ž›’”•ˬ›ȱ‹’”’ȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’—ȱ’œ’Šˬœ’—ˬ—ȱ³ˬ”’—–ˬ•’ǰȱ¢Š¡žǰȱ ¢˜¡•Š—Í•–Íóȱ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ•’’›•ˬ›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

24

'$+$d2;0$41(=ø80 '$+$d2;+Ψ<$7

Ž³ȱ‹’›ȱ”˜œ–Ž’”ȱŸŠœ’ˬȱšŠÍ—ȱˬ›’œ’—’—ȱ ˬ‹’’ȱ™Š›Í•ÍœÍ—ÍȱŸˬȱŠ¢Í—ȱŒ’£’•ˬ›’—’ȱˬŸˬ£ȱ Ž–’›ǯȱ ˬ›ȱ‹’›ȱ¡ˬ£’—ˬ—’ȱš˜›ž–Ššȱ•Š£Í–ȱ˜•žÂžȱ ”’–’ȱ–ûŠœ’›ȱ‘ˬ¢ŠÍ—ȱˬ›’—ȱ›’–’—ˬȱŽ£ȬŽ£ȱ ž—žžÂž–ž£ȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍȱŠȱš˜›ž–Ššȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹Ȭ ’›ǯȱˬˬ—ǰȱ’—œŠ—•Š›ȱ–ûˬ–Š’ȱ˜•Š›Ššȱ–ž•’Ÿ’ŠȬ –’—ȱ”˜–™•Ž”œ•ˬ›’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”•ˬȱ”’Š¢ˬ•ˬ—’›•ˬ›ǯȱ ’›ȱšŠ¢Šȱ˜•Š›ŠšȱŸ’Š–’—ȱœŽ³’–’ȱ£Š–Š—ÍȱŠ‘Šȱ ³˜¡ȱŠ—Í—Š—ȱŸ’Š–’—ȱǰȱǰȱ”Š•œ’ž–Šȱûœû—•û”ȱ ŸŽ›’•ˬ›ˬ”ȱšŠÍ—ȱ˜›šŠ—’£–’—’—ȱ¡ûœžœ’ȱˬ•ˬ‹ŠÍȱ ¢ŠŠ—ȱ³Í¡Š›Í•Í›ǯȱ •’–•ˬ›’—ȱęȱ”›’—Œˬǰȱ–Šš—Ž£’ž–ȱ‘Šš•Íȱ˜•Š›Ššȱ ‹’›ȱ—ã–›ˬ•’ȱšŠÍ—ȱ–’—Ž›Š•Íȱ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ,û—”’ȱ–Šš—Ž£’ž–ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ£Š–Š—ÍȱœŠ‹’•ȱ šŠÍ—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍȱǻ—˜›–Š•ȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱŸˬȱ˜Âžóǰȱ

&$16$ö/,ö,

–û—ˬ£ˬ–ȱŸˬȱŠÂ›ÍœÍ£ȱ–Ž—œ›žŠœ’¢Š•Š›Ǽȱ–û–Ȭ ”û—ȱŽ¢’•ǯȱŠÍ—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ–Šš—Ž£’ž–ž—ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ–Ž—œ›žŠ•ȱœ’”•’—ȱŠ£ŠœÍ—Š—ȱŠœÍ•Íȱ ˜•Š›Ššȱˬ¢’ó’›ǯȱŠš—Ž£’ž–ȱŽęȱœ’’ȱ˜•–Š¢Š—ȱ šŠÍ—•Š›Šȱœ’”•’—ȱ’”’—Œ’ȱŠ£ŠœÍ—Šȱ–Šš—Ž£’ž–ȱ ˜™•Š—Í›ǰȱŽęȱœ’ȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›Šȱ’œˬȱ’”’—Œ’ȱŠ£ŠŠȱ –Šš—Ž£’ž–ž—ȱ–’šŠ›Íȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱˬȱŠ£Š•Í›ǯȱ Šš—Ž£’ž–ž—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱ–Ž—œ›žŠȱœ’¢Šȱ ŸŠ¡ÍȱŠȱ—ˬ£ˬ›ˬ³Š›™ŠŒŠšȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ£Š•Í›ǯȱ,û—”’ȱ ‹žȱ™›˜œŽœȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ‹ã¢û”ȱŽ—Ž›“’ȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›ǯȱ ŠÍ—•Š›Í—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’—ˬȱŠ—Íóȱ˜•Š—ȱ™›Ž–Ž—œ›žȬ Šœ’¢Šȱã—ûȱœ’—›˜–ȱŸˬȱ˜—ž—•Šȱ‹ŠÂ•Íȱœ’–™˜–•Š›ȱ Ȯȱˬœˬ‹’•’”ǰȱ¢˜›Âž—•žšǰȱ³ˬ”’ȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ȱ –ˬ‘£ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ–Šš—Ž£’ž–ž—ȱ–’šŠ›Í—Í—ȱ Š£Š•–ŠœÍȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ Š–’•ˬ•ˬ›ˬȱ–Ššȱ—ŽȬ


25 £’ȱž–ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱŠ£ȱ³ˬ”’•’ǰȱ¢Š›Í–³ÍšȱžóŠš•Š›Í—ȱ ˜Âž•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˜–‹’—ˬ˜•ž—–žóȱ ˜›Š•ȱ”˜—›ŠœŽ™’Ÿ•ˬ›’—ȱǻ ǼȱŸˬȱˬŸˬ£Ž’Œ’ȱ‘˜›Ȭ –˜—Š•ȱ–ûŠ•’Œˬ—’—ȱˬ‹’š’ȱ£Š–Š—Íȱ¢Š—ŠóÍȱ˜•Š›Ššȱ –Šš—Ž£’ž–ž—ȱšˬ‹ž•žȱ¡ûœžœ’•ˬȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ Ȭ •Š›Í—ȱŸˬȱˬŸˬ£Ž’Œ’ȱ‘˜›–˜—Š•ȱ–ûŠ•’Œˬˬȱ’œ’Šˬȱ ˜•ž—Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱŽœ›˜Ž—•ˬ›ȱ ˜•Š¢Íȱ¢˜••Šȱ–Šš—Ž£’ž–ž—ȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ¡Š›’Œȱ ˜•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱ˜—•Š›ȱŜȱŸ’ŠȬ –’—’—’—ȱ”•Šœœ’”ȱŠ—Šš˜—’œ•ˬ›’ȱ˜•žš•Š›Íȱû³û—ȱ Žœ›˜Ž—ȱˬ›”’‹•’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱšˬ‹ž•žȱ˜Ȭ —ž—Šȱ™’›’˜”œ’—ˬȱˬ•ˬ‹Šȱ˜›Šȱ‘ŽœŠ‹•Šȱ’”’ȱˬˬȱ Š›Í›ǯȱŠš—Ž£’ž–ȱŽ—Ž›“’ǰȱ£û•Š•ǰȱ”Š›‹˜‘’›ŠȱŸˬȱ ¢ŠÂȱ–û‹Š’•ˬœ’—ˬȱ’󝒛Š”ȱŽ’›ǰȱœû–û”•ˬ›’—ȱ –ã‘”ˬ–•’¢’—’ȱŸˬȱŽ•Šœ’”•’¢’—’ȱˬ–’—ȱŽ’›ǰȱ”Š•œ’žȬ –ž—ȱ–ˬ—’–œˬ—’•–ˬœ’—ˬȱ”ã–ˬ”ȱŽ’›ǯ

0$41(=ù80'()ù6ù7ù1ù1 6ˍ%ˍ%/ˍ5ù Šš—Ž£’ž–ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱ˜•žÂžȱšˬˬ›ȱˬȱ ‘ˬœœŠœǰȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ‹Š•Š—œÍȱŠœŠ—•Íš•Šȱ™˜£ž•Šȱ ‹’•ˬ—ȱ–’”›˜Ž•Ž–Ž—’›ǯȱ˜—ȱ¢û£ȱ’•ˬȱ’œˬȱš’Šȱ ’•ˬȱ–Šš—Ž£’ž–ž—ȱšˬ‹ž•žȱ”ˬœ”’—ȱˬ›ˬŒˬˬȱ Š£Š•–ÍóÍ›ǯȱȱž”Š•Íšȱˬ•ˬ‹ŠÍ—ȱřśŖȱ–šȱ˜•žÂžȱ ‘Š•ŠȱšŽ¢›’Ȭû£û—ȱš’Š•Š—–Šȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ’”’ȱ ˬˬȱŠ£ǰȱ¢ˬ—’ȱ˜›Šȱ‘ŽœŠ‹•Šȱŗŝśȱ–šȱ–Šš—Ž£’ž–ȱ šˬ‹ž•ȱŽ’•’›ǯȱʞ”œˬ›ȱ–ûŠœ’›ȱ›Šęȱ—ˬȱ˜•ž—–žóȱš’Šȱ –ˬ‘œž••Š›ÍȱȬȱŒ’•Š•Š—–Íóȱ û¢ûǰȱŠÂȱ³ã›ˬ”ǰȱȈŠœȬ ˜˜Ȉ•Š›Šȱ–Šš—Ž£’ž–ž—ȱ –’šŠ›Íȱ³˜¡ȱŠóŠÂ͍͛ǯȱ žȱœ’¢Š‘Í¢Šȱ–Šš—Ž£’žȬ –ž—ȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ¡Š›’Œȱ ˜•–ŠœÍ—Íȱœû›ˬ•ˬ—’›ˬ—ȱ ’ˬ›ȱš’Šȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Íȱ ǻ–ˬœˬ•ˬ—ǰȱ”˜”ŠȬ”˜•Š—Í—ȱ ˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ˜›˜˜œŠȱ ž›óžœžǰȱ–û¡ˬ•’ȱ”˜—Ȭ œŽ›ŸŠ—•Š›ȱŸˬȱŽ–ž•šŠ˜›Ȭ •Š›Ǽǰȱœ’šŠ›ŽȱŸˬȱŠ•”˜‘˜•ȱ ’œ’Šˬœ’—’ȱˬȱˬ•ŠŸˬȱ Žœˬ”ȱŠ–ȱ‹’›ȱȈ£ˬ›ˬ›•’Ȉȱȱ –ˬ—£ˬ›ˬ—’ȱ–û󊑒ˬȱ Ž–’óȱ˜•Š›ÍšǯȱŠš—Ž£’ž–ȱ Žęȱœ’’—’—ȱ‹ŠóšŠȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’ȱ ˬȱŸŠ›DZȱ’—Ž—œ’Ÿȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’ȱŸˬȱ˜—ž—•Šȱ‹ŠÂ•Íȱœ›Žœœǰȱ Š›Ž—Šȱ•’—ȱ–’šŠ›Í—Í—ȱ³˜¡Š•–ŠœÍȱŸˬȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ ęȱ£’”’ȱ¢û”•ˬ—–ˬȱˬȱ–Šš—Ž£’ž–ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗Šȱ ˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Í›ǯȱ

Šš—Ž£’ž–ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗͗ȱˬœŠœȱœ’–™˜–•Š›ÍDZȱ ȊȱŽ™›Žœœ’¢Š¢Šȱ–Ž¢’••’” ȊȱŽ£ȱšÍŒÍš•Š—–Šǰȱ¢û”œˬ”ȱ˜¢Š—Íš•Íšǰȱˬ‘ŸŠ•Ȭ ›ž‘’¢¢ˬ—’—ȱŽ£ȬŽ£ȱˬ¢’ó–ˬœ’ Ȋȱ ŽŒˬȱšÍŒ˜•–Š•Š›Íǰȱ’”•ˬ› Ȋȱ˜ÂŠ£ŠȱšÍŒÍš•Š—–Š ȊȱŽ£ȱ¢˜›ž•–Š Ȋȱž¡žȱ™˜£Âž—•žÂž ȊȱŠóȱŠÂ›Í•Š›Í Ȋȱ ’™Ž›˜—’¢Š¢Šȱ–Ž¢’••’”ǰȱŠ›’–’¢ŠǰȱŠ¡’Ȭ ”Š›’¢Š Ȋȱ’›žœȱŸˬȱ‹Š”Ž›’Š•ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱ‘ˬœœŠœ•Íš ˬšŸ’–ˬȱ—ˬ£ˬ›ȱœŠ•œŠšȱ˜”¢Š‹›Š—ȱŠ™›Ž•ˬȱ šˬˬ›”’ȱ–ûˬȱ–Šš—Ž£’ž–ž—ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ –’šŠ›Í—Í—ȱˬ—ȱŠ£ȱ˜•žÂžȱãŸ›û›ǯȱʞ”œˬ›ȱ–ž•’Ȭ Ÿ’Š–’—ȱ”˜–™•Ž”œ•ˬ›’—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ’œˬȱœž”Š•Íšȱ ˬ•ˬ‹ŠŠȱ–ûŸŠęȱšȱ–’šŠ›Šȱ–Šš—Ž£’ž–ȱ˜•–ŠÍÂÍȱ û³û—ȱ‹žȱãŸ›ˬȱ–Šš—Ž£’ž–ȱˬ›”’‹•’ȱ¡ûœžœ’ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ’œ’Šˬœ’ȱ£ˬ›ž›’’›ǯȱ

Š•Ȭ‘Š£Í›Šȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—Í—ȱŠ›–Š”˜•˜“’ȱ ‹Š£Š›Í—Šȱȱˬ—ȱŽěȱŽ”’Ÿȱ–Šš—Ž£’ž–ȱˬ›”’‹•’ȱ Š—Ž’—ȱ™›Ž™Š›ŠÍȱ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱŠ—ŽȬ tinȱ–Šš—Ž£’ž–ȱŸˬȱ˜—ž—ȱœ˜›ž•–ŠœÍ—ÍȱŠ‘Šȱ Šȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Š—ȱŸ’Š–’—ȱŜȱ”˜–™•Ž”œ’—ˬ—ȱ ’‹Š›ˬ’›ǯȱŠ—Ž’—ȱȬȱȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ–Šš—Ž£’ž–ȱ š•û”˜—ŠÍ—ȱ¢û”œˬ”ȱ–ˬ—’–œˬ—’•–ˬœ’ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ’ȱ œŠ¢ˬœ’—ˬȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ–Šš—Ž£’ž–ȱŽęȱœ’’—’ȱ šÍœŠȱ‹’›ȱ–ûˬˬȱ‹ˬ›™ŠȱŽ’›ǯȱ’˜˜›šŠ—’”ȱ–ŠšȬ —Ž£’ž–ȱš•û”˜—Šȱ–ˬˬ—’ȱ šÍŒÍš•Š—Í›–Í›ǰȱŸ’Š–’—ȱŜȱȱ –Šš—Ž£’ž–ž—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ¢ˬȱ —ûž£ȱŽ–ˬœ’—ˬȱŸˬȱ˜›ŠŠȱ œŠ¡•Š—–ŠœÍ—Šȱ”ã–ˬ”ȱŽ’›ǯȱ [£ȱ—㟋ˬœ’—ˬȱ–Šš—Ž£’ž–ȱ Ÿ’Š–’—ȱŜȬ—Í—ȱŠ”’Ÿȱ˜›Ȭ –Š¢Šȱ”Ž³–ˬœ’—’ȱˬ–’—ȱŽ’›ǯȱ Š—Ž’—ȱ–Šš—Ž£’ž–ȱ ‹Š•Š—œÍ—ÍȱŠ›Š£•ŠóÍ›Š›Ššȱ ˜—ž—ȱ‘ˬ–ȱŠ£Š•–ŠœÍ—Í—ǰȱ‘ˬ–ȱ ˬȱ‘ˬˬ—ȱŠ›ÍšȱŠ›–ŠœÍ—Í—ȱ šŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯȱŠ—Ž’—ȱ –Ž—œ›žŠœ’¢Šȱã—ûȱœ’—Ȭ ›˜–ž—ȱœ’–™˜–•Š›Í—Íǰȱ –Ž—˜™Šž£Š—Í—ȱŽ£ȱ¢˜›ž•Ȭ –Šǰȱˬ›•ˬ–ˬǰȱšŽ¢›’ȬœŠ‹’•ȱ ˬ£¢’šȱ”’–’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’ȱ £ˬ’Ěȱˬ’›ȱŸˬȱ¢ŠȱŠ–Š–’•ˬȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ǰȱœ’—’›ȱ Ÿˬȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱœ’œŽ–’—’—ȱû–ž–’ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

26

%R\XPDELoLOPLúSΩKUL] •’–•ˬ›’—ȱœ˜—ȱˬš’šŠ•Š›Í—Šȱã›ˬǰȱŠ›Íš•Š–Šȱ ™›˜š›Š–Íȱˬ›’‹ȱŽˬ›”ˬ—ȱšŠÍ—Í—ȱ‹ˬˬ—ȱȱ šž›ž•žóž—žȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–ŠšȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ

´$/0$µ4$',1 ȃ•–ŠȄȱ’™•’ȱ‹ˬˬ—ȱšž›ž•žóž—Šȱ–Š•’”ȱ˜•Š—ȱ šŠÍ—•Š›Šȱ™’¢ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱšŠ›Í—ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱ ˜™•Š—Í›ǯȱˬˬ—ȱšž›ž•žóž—ž£ž—ȱ–ˬ‘£ȱ‹žȱ’™ˬȱŠ’ȱ ˜•–ŠœÍ—Íȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱœŠ—’–Ž›ȱ•Ž—’ȱ’•ˬȱ‹Ž•ȱ Ÿˬȱ˜–‹Š•Š›Í—ͣ͗ȱ㕳ûœû—ûȱ㕳û—ǯȱŽ•ȱ³ŽŸ›ˬœ’—’ȱ ˜–‹Šȱ³ŽŸ›ˬœ’—ˬȱ‹ã•ˬ›”ˬ—ȱŠ•Í—Š—ȱãœˬ›’Œ’ȱŖǰŞȬ ˬ—ȱ³˜¡ž›œŠǰȱŽ–ˬ”ǰȱ‹ˬˬ—ȱšž›ž•žóž—ž£ȱ ȃŠ•–Š¢ŠȄȱž¢Âž—ž›ǯȱ’¢ȱ¢ÍÂ͗Í•Š›Í—Í—ȱ‹žȱ’™ˬȱ ž¢Âž—ȱ˜›–Š•Šó–ŠœÍȱ¢Š•—Í£ȱŽœŽ’”ȱ™›˜‹•Ž–ȱ Ž¢’•ǯȱŽ•ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱ¢ÍÂ͕–Íóȱ™’¢ȱœŠÂ•Š–•Íšȱ û³û—ȱŽ›³ˬ”ȱˬ‘•û”ˬ’›ǯȱžȱ’™•’ȱ’—œŠ—•Š›ȱ‘’™Ž›Ȭ ˜—’¢Šǰȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žǰȱ’—Š›”ȱŸˬȱ’—œž••Š›ŠȱŠ‘Šȱ ³˜¡ȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›•Š›ǯȱž›ȱ”’ǰȱȃŠ•–Š•Š›Ȅȱû³û—ȱ™’¢ȱ ¢ÍÂ͗Í•Š›Í—Š—ȱŠ£Šȱ˜•–Ššȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ Šœ’˜—Šȱû£ˬ•’óȱ ŠóšŠȱ‹ˬˬ—ȱ’™•’ȱ›ˬęȱšˬ•ˬ›’—ˬ—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›Ššǰȱ ȃŠ•–ŠȄȬšŠÍ—•Š›ŠȱŠ›Íš•Š–Ššȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱŠœŠ—Í›ǯȱ

&$16$ö/,ö,

—•Š›Í—ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’ȱŠ‘Šȱœû›ˬ•ˬȱ ”Ž³’›ȱŸˬȱ‹ûû—ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ȱ¢Š•—Í£ȱȱ‘ˬˬ—ȱ Š›Íšȱ˜•Š—ȱ’󝊑ŠȱŸˬȱˬ›£Šš•Š›Í—ȱšŽ¢›’Ȭû£û—ȱ œŽ³’–’—ˬ’›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ󒛗’¢¢ŠȱŸˬȱ¢ŠÂ•Š›Í—ȱ ’œ’Šˬœ’—’ȱ–ˬ‘ž•ŠóÍ›–Šš•ŠȱŠ›£ž˜•ž—Š—ȱ —ˬ’Œˬȱˬ•ˬȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯȱŠ”’—ȱ‹ˬˬ—ȱ ’™’ȱȈŠ•–ŠȈȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›ȱ󒛗’¢¢ŠŠ—ȱ³ˬ’—•’”•ˬȱ ’–’—ŠȱŽ’›•ˬ›ǯȱȱ›šŠ—’£–ǰȱœã£û—ȱˬœ•ȱ–ˬ—ŠœÍ—Šǰȱ ”˜—ŽȱŸˬȱ󘔘•Šȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱœˬ‹’›•ˬȱŸˬȱ ˬ›’Œˬ—ȱ󒛗’¢¢ŠŠ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Ž›˜œ”•Ž›˜£Šȱ–Ž¢••’¢’ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Š›ŠšǰȱȃŠ•Ȭ –Š•Š›Ȅȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ¢ŠÂ•Š›Íȱ‹Š•ÍšȱŸˬȱ‹’”’ȱ ¢ŠÂ•Š›Í—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ—ȱŠ•Í—Š—ȱ¢ŠÂ•Íȱž›óž•Š›ȱ’•ˬȱ ˬŸˬ£ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱû¡ˬ•’ȱž—ȱ–ˬ–ž•Š•Š›Í—Í—ȱ ˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ¢ŠÂ•Š›ȱŠȱœŠÂ•Š–•Íšȱû³û—ȱ³˜¡ȱ ˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱ ȃ•–ŠȄȱ’™•’ȱšŠÍ—•Š›ŠȱŠ‘Šȱ‹’›ȱãŸœ’¢ˬDZȱ ã‹ˬ•ˬ”ǰȱ‹Š•Íšǰȱˬȱ‹ž•¢˜—•Š›Í—Š—ȱŸˬȱœŠˬŒˬȱˬˬ—ȱ Š£ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ǯȱȃ•–ŠȄȱ‹ˬˬ—•’ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ –Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—ˬ”’ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ™˜£ž—ž•Š›ȱ ˬȱŸˬȱ‹ž•¢˜—•Š›Š—ȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ’œ’ŠˬȱŽ’”ˬȱ ™˜Šš›ŠȱŸˬȱ‹ã¢›ˬ”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱ


27 ’Š¢ŠȱšŠÍ•Š—ȱž£ž—ȱ–’šŠ›Í—ŠȱŠȱ—ˬ£Š›ˬȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȃ•–Š•Š›Í—ȄȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’š’—ȱ Š›–ŠœÍ—Šȱ–Ž¢••’¢’—’ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Š›Ššǰȱ¡ã›ˬ”ȱžȬ £ž—Š—ȱŠ•Í—–ÍóȱŠ›Íšȱž£ȱ˜—•Š›Šȱ£ˬ›ˬ›’›ǯȱ ȃ•–ŠȄȬšŠÍ—•Š›ȱû—û—ûȱœÍ¢Íš•Š›Š—ȱ ‹Šó•Š–Š•Íǰȱšˬ•¢Š—Š•Í—Íȱ’œˬȱˬ£ˬȱ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›•ˬȱ Ž–ˬ•’’›ǯȱŠ¢›Š–ȱœû›ˬœ’ȱŠ›¡ŠœÍ—ŠȱŠȱûœû—Ȭ •û¢ûȱˬ›ˬŸˬ£•’ȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›ȱŸˬȱ–Ž¢Ÿˬ•’ȱŽœŽ›•ˬ›ˬȱ ŸŽ›–ˬ•’’›ǯȱŠ¢Žȱ˜•Š›Ššȱ³Š¢ȱŸˬȱ¢Šȱšˬ‘ŸˬȱŽ¢’•ǰȱ ˜ȱ‘ˬ•’–•ˬ›’ǰȱ󒛒—ȱ˜•–Š¢Š—ȱ–˜›œ•Š›ȱŸˬȱŠ’ȱ šŠ¢—ŠÍ•–Íóȱœžȱ’³–ˬ•’’›ǯȱȱȱ ûˬ–Š’ȱ˜•Š›Ššȱ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱœûȱž›óž•žȱ –ˬ‘œž••Š›Š—ȱ’‹Š›ˬȱ˜•Š—ȱȃ‹˜óȄȱû—•ˬ›ȱ”Ž³’›–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱû£û›ǰȱ‹Ž•ˬȱû—•ˬ›’—ȱ”Ž³’›’•–ˬœ’ȱ ³ˬ”’—’—ȱŠ£Š•–ŠœÍ—Š—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ £ˬ›ˬ›•’ȱ–Šˬ•ˬ›ˬ—ȱˬ–’£•ˬ—’•–ˬœ’ȱû³û—ȱŸŠŒ’‹Ȭ ’›ǯȱ ’£’”’ȱ¢û” ȃ•–ŠȄȬšŠÍ—•Š›ȱˬ£ˬ•ˬȱ”û•ˬœ’—’—ȱŠ›–ŠœÍȱ’•ˬȱ ‹ŠÂ•Íȱ³ˬ’—•’”ȱ³ˬ”–’›ǯȱûˬ–Š’ȱ–ˬóš•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱ ˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱŽ£ȱ˜›–Š•Šó͛ǯȱ Š•˜›’•ˬ›’—ȱ –ˬ‘£ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ˬȱŠ‘ŠȱŽěȱŽ”’Ÿȱœˬ›ȱ˜•ž—–ŠœÍ—Íȱ —ˬ£ˬ›ˬȱŠ•œŠšǰȱ‹žȱ–ˬšŠ–Í—ȱ’ššˬˬȱ•Š¢’šȱ ˜•žÂž—žȱšŽ¢ȱŽ–ˬ•’¢’”ǯȱȱ

ˬ›ȱ‘Š—œÍȱŠŽ›˜‹ȱ¢û”ȱȃŠ•–Š•Š›Ȅȱû³û—ȱ³˜¡ȱ Š¢Š•ÍÍ›DZȱ’’ȱ¢Ž›’óǰȱû£û³û•û”ǰȱ”Š›’˜›Ž—Š“˜›Ȭ •Š›Šȱ–ˬóšȱŽ–ˬ”ǯȱ––Šȱ‹ž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ‘ˬ›ȱû—ȱ šŠ›Í—ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’ȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ –ˬóšȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ

´$508'µ4$',1 ȃ›–žȄȱ‹ˬˬ—ȱ’™•’ȱšŠÍ—•Š›Šȱ™’¢ȱ”û•ˬœ’ǰȱ ˬœŠœˬ—ǰȱœŠÂ›ÍȱŸˬȱ‹žȱ—Š‘’¢ˬ•ˬ›’—ˬȱ˜™•Š—Í›ǯȱ žȱ‹ˬˬ—ȱ’™’—’—ȱ˜›–Š•Šó–ŠœÍȱšŠÍ—ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ ‘˜›–˜—•Š›Í—Í—ȱ³˜¡•žÂžȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱȃ•–ŠȄȱ ’™’ȱšˬˬ›ȱœŠÂ•Š–•Íšȱû³û—ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱ˜•–ŠœŠȱŠǰȱ ȃŠ›–žȄȱ‹ˬˬ—’—ˬȱœŠ‘’‹ȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›ȱŸŽ—Š•Š›Í—ȱ ŸŠ›’”˜£ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›ǯȱȃ›–žȬ •Š›ȄȱŠœŠ—•Íš•ŠȱŸˬȱ—ˬ£ˬ›ˬ³Š›™ŠŒŠšȱȱˬ›ˬŒˬˬȱȱ³ˬ”’ȱ Š›Í›Í›ǯȱ Šœ’˜—Šȱû£ˬ•’óȱ ȃ›–žȄȬšŠÍ—•Š›ȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›’—ȱ”Š•˜›’•’¢’—ˬǰȱ ¡ûœžœˬ—ǰȱ󒛗’¢¢ŠȱŸˬȱ—’󊜝Šȱ’•ˬȱ£ˬ—’—ȱȱš’Š¢Šȱ šŠ›óÍȱ‘ˬœœŠœȱȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ¢ŠÂœÍ£ȱˬǰȱ ¢ž–ž›ŠȱŸˬȱ‹Š•Íšȱˬ’ȱ”’–’ȱ£û•Š•ȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ˜—•Š›Šȱ ¢Š•—Í£ȱŠ¢Šȱˬ’›’›ǯȱ ȃ›–ž•Š›ȄȱˬŸ’¢¢Š•Š›ǰȱž›óȱó’›ˬ•ˬ›ǰȱ –Š›’—Š•Š›ȱ”’–’ȱ’󝊑Šȱˬ’›ˬ—ȱš’Š¢Šȱ‘ˬŸˬœȱ ãœˬ›–ˬ–ˬ•’’›ǯȱŽ—Š•Š›Íȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›ˬ—ȱ Š£ȱ”Š•˜›’•’ȱ–ˬ‘œž••Š›ȱ˜—•Š›ȱû³û—ȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱ Š¢Š•ÍÍ›DZȱ¢ŠÂœÍ£ȱšŠ›Š‹ŠóŠšȱœÍ¢ÍÂÍǰȱšŠ›Š’•ˬǰȱ šŠ›ŠÂŠǰȱšŠ›Šȱû£û–ǰȱ’•ŠœǯȱŒ•ÍšȱŸˬȱ‹˜óȱû—•ˬ›ȱ ȃŠ›–ž•Š›Ȅȱû³û—ȱŽ¢’•ǯȱŽ•ˬȱû—•ˬ›ˬ—ȱœ˜—›Šȱ

ŠŒ•ÍšȱŸˬȱ˜¡•žšȱ‘’œœ•ˬ›’—’—ȱ£ˬ›’ȱ–Ž¡Š—’£–•ˬ›’ȱ ™˜£ž•ž›ȱŸˬȱ—㟋ˬ’ȱû—•ˬ›ˬȱ’’›’•–’óȱ³ˬ”’ȱŽ£•’”•ˬȱ ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—ž›ǯȱˬˬ—’ȱŠ£ȱ”Š•˜›’•’ȱ󘛋Š•Š›•ŠȱŠ•ŠȬ –ŠšȱŠ‘Šȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ ’£’”’ȱ¢û” ȃ›–žȄȬšŠÍ—•Š›ȱŠŽ›˜‹ȱ–ˬóš•ˬ›’ȱûŒȱˬ•ˬ‹ȱ Žˬ—ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›•ˬȱȱ‹’›•’”ˬȱŽ–ˬ•’’›ǯȱˬˬ—’—ȱ ¢ž¡Š›Íȱ‘’œœˬœ’—’—ȱ’—”’óŠȱŽ–’óȱˬ£ˬ•ˬȱ”û•ˬœ’ȱ ‹ˬˬ—ˬȱ–ûˬ—Šœ’‹ȱã›û—ûóȱŸŽ›’›ǯȱȱȃ›–žȬ •Š›Ȅȱû³û—ȱˬ—ȱ¢Š›Š›•Íȱęȱ£’”’ȱ¢û”ȱȮȱû£û³û•û”ȱŸˬȱ Š”ŸŠŠŽ›˜‹’”ŠÍ›ǯȱžȱ’–Š—ȱ—㟕ˬ›’ȱ’•ˬȱ–ˬóšȱ £Š–Š—Íȱ”Š•˜›’ȱ³˜¡ȱœˬ›ȱ˜•ž—ž›ǰȱŸŽ—ŠȱŸˬȱ˜¢—Šš•Š›Í—ȱ û£ˬ›’—ˬȱ’œˬȱŠ£ȱ¢û”ȱûóû›ǯȱ

´48/$1d$5µ4$',1 Š›ȱãóȱšˬˬœ•’ȱŸˬȱ—Š£’”ȱœû–û”•ûȱšŠÍ—ȱ ‹ˬˬ—’ȱȃšž•Š—³Š›Ȅǰȱ‹ˬ£ˬ—œˬǰȱȃ‹Š—Š—ȄȱŠ•Š—Í›ǯȱ Ž•ˬȱšŠÍ—•Š›ŠȱŠó”Š›ȱŠ›Íšȱ³ˬ”’ȱŸˬȱ™’¢•ˬ—–ˬȱ—ŠȬ ’›ȱ‘Š••Š›Šȱ–û󊑒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱž—Šȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ ˜—•Š›Í—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ¢ŠÂȱŠ’£’ȱ³˜¡ȱ¢û”œˬ”ȱ˜•Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱ ˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱȃšž•Š—³Š›•Š›Ȅȱˬ£ˬ•ˬȱ”û•ˬœ’ȱ Žęȱœ’’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›ǰȱ˜—•Š›Í—ȱœû–û”•ˬ›’ȱ’œˬȱ ³˜¡ȱ¢û—û•û›ǯȱˬ’ŒˬˬǰȱšŽ¢›’Ȭ–ûˬ—Šœ’‹•’”ȱ ¢Š›Š—Í›DZȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’ȱ—˜›–Š¢Šȱž¢Âž—ȱ˜•œŠȱ Šǰȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ™’¢ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ¢û”œˬ”’›ǯȱžȱ œˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱȃšž•Š—³Š›•Š›Ȅȱû³û—ȱ™ˬ‘›’£•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ ęȱ£’”’ȱ¢û”ȱˬȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ Šœ’˜—Šȱû£ˬ•’óȱ ȃž•Š—³Š›Ȅȱ‹ˬˬ—•’ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱˬ—ȱ³˜¡ȱ ›Šœ•ŠóÍÂÍȱ™›˜‹•Ž–ȱȮȱšŽ¢›’Ȭ–ûˬ–Š’ȱ š’Š•Š—–ŠÍ›ǯȱ—•Š›ȱŠ‘ȱû–ž–’¢¢ˬ•ˬȱ¢Ž–ˬ”ȱ ’œˬ–’›ǰȱŠ‘ȱŠȱŠŒã£•û”•ˬȱ¢Ž¢’›ǰȱã£ûȱˬȱ‘Ž³ȱˬȱ Š¢Š•Íȱ˜•Š—ȱŽ¢’•ǰȱˬ•ȱŠ•Í—Šȱ˜•Š—ȱš’Šȱ’•ˬǯȱȱ ȃž•Š—³Š›•Š›ȄȱŠ£ȬŠ£ȱŸˬȱŽ£ȬŽ£ȱ¢Ž–ˬ•’’›ǯȱ ˜£ȬÍ—Íšǰȱ–Ž¢Ÿˬǰȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ǰȱ”ˬœ–’”ȱ”’–’ȱ Š¢Š•Íȱšˬ•¢Š—Š•Í—Í—ȱ‘ˬ›ȱ¢Ž›ˬȱȮȱ’óˬǰȱŽŸˬǰȱ ³Š—ŠŠȱȱ˜•–ŠœÍȱŸŠŒ’‹’›ǯȱȃ›–ž•Š›Ȅȱ”’–’ȱ˜—•Š›Šȱ Šȱ£û•Š••ÍȬˬ›ˬŸˬ£•’ȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—Šȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ ŸŠŒ’‹’›ǯȱ›šŠ—’£–’ȱ™Ž—’›ǰȱ¢ž–ž›Šǰȱ‹Š•Íšȱˬ’ȱŸˬȱ ˬȱ–ˬ‘œž••Š›Í—ŠȱŠ•ÍóÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠ—Š—ȱŸˬȱ¢Šȱ ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›•ˬȱšŠ›Íó͚ȱ¢˜Âž›•Š›Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ ”˜”Ž¢••ˬ›ȱŠ¢Š•ÍȱŸˬȱš’Š•ÍÍ›ǯȱû£û—ȱ‘ˬ¢Šȱ ˬ›£’ȱŠ™Š›–Ššǰȱ³˜¡ȱˬ£–ˬ”ȱŸˬȱęȱ£’”’ȱ’ó•ˬȱ–ˬóž•ȱ ˜•–Ššȱ’󝊑Š—Í—ȱœŠ¡•Š—Í•–ŠœÍ—Šȱ”ã–ˬ”ȱŽˬŒˬ”ǯȱ ’£’”’ȱ¢û” ȃž•Š—³Š›•Š›Ȅȱû³û—ȱ’–Š—•Šȱ–ˬóž•ȱ˜•–Ššȱ ˜•žšŒŠȱŸŠŒ’‹’›ǯȱʞ£ˬ•ˬ•ˬ›’—ȱŽŒȱ˜›–Š•Šó–ŠœÍ—Íȱ —ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Š›Ššǰȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ‹ˬˬ—ȱšž›ž•žóž—Šȱ—Š’•ȱ˜•Ȭ –Ššȱû³û—ȱ£Š–Š—ȱŸˬȱœˬ¢ȱãœˬ›–ˬ”ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱ

ˬˬˬȱˬ—ȱŠ£Íȱ’”’ȱˬˬȱ›Ž—Š“˜›•Š›Šȱ–ˬóšȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

28

Prostamol® Uno 5$+$79Ԥ6$ö/$02/ 35267$7$'(120$6,1Ԥ'ø5" 3URVWDWDGHQRPDVÕ±SURVWDWYԥ]LQLQ [Rú[DVVԥOLKLSHUSOD]L\DVÕ±VLGLNNDQDOÕԥWUDIÕQGD \HUOԥúԥQSURVWDWYԥ]LQLQSDWRORML[Rú[DVVԥOL E|\PԥVLGLU 3URVWDWDGHQRPDVÕQÕQQԥROGX÷XQXDQODPDT oQDQDWRPL\D\DPUDFLԥWHWPԥNOD]ÕPGÕU 3URVWDW±úDEDOÕGIRUPDVÕQGDRODQVLGLNNLVԥVL LOԥXUHWUDQÕQ[DULFLV¿QNWHULDUDVÕQGD\HUOԥúԥQNLúL FLQVL\\ԥWVLVWHPLRUTDQÕGÕU3URVWDWYԥ]LTDWÕQGDQ VLGLNNDQDOÕQÕQDU[DKLVVԥVLNHoLU3URVWDWYԥ]L [ԥVWԥOLNOԥUL]DPDQÕ\DUDQDQԥVDVVLPSWRPODUEX TXUXOXúYԥ\HUOԥúPԥ[VXVL\\ԥWOԥULLOԥED÷OÕGÕU 0ԥ\\ԥQúԥUDLWGԥSURVWDWYԥ]LWR[XPDVÕ VUԥWOԥDUWPD÷DEDúOD\ÕU%XGԥ\LúLOPLúWR[XPD DGHQRPDDGODQÕU%X[Rú[DVVԥOLúLúGLU±\ԥQL QLVEԥWԥQOԥQJE|\\UYԥPHWDVWD]YHUPLU %|\\ԥQDGHQRPDWR[XPDVÕYԥ]LQTDWÕQGD \HUOԥúԥQVLGLNNDQDOÕQÕVÕ[PD÷DEDúOD\DUNԥQ [ԥVWԥOL\LQVLPSWRPODUՁ]ԥoÕ[ÕU 6LGLND[DUÕ

3URVWDWDGHQRPDVÕDKÕO\DúOÕNLúLOԥUGԥԥQoR[ \D\ÕOPÕú[ԥVWԥOLNOԥUGԥQELULGLU ԤWUDÀÕPD\LQԥ]DPDQÕSURVWDWDGHQRPDVÕ ԥODPԥWOԥUL\DúÕQGDNLúLOԥUGԥ \DúÕQGD±\DúÕQGD \DúÕQGD\DúGDQ\X[DUÕ±GԥQ DUWÕTNLúLOԥUGԥPúDKLGԥHGLOLU3URVWDWYԥ]L DGHQRPDVÕQÕQVԥEԥEOԥULEXJQԥTԥGԥUWDP D\GÕQODúGÕUÕOPD\ÕE/DNLQRQODUÕQDUDVÕQGDLNL ԥVDVVԥEԥELD\ÕUPDTRODU 2WXUDTKԥ\DWWԥU]LPLVDOoQԥTOLԥPԥNLOԥ Pԥú÷XORODQNLúLOԥU[ԥVWԥOԥQPԥULVNLQԥGDKDoR[ PԥUX]TDOÕUODU%HOԥKDOODUGDRQODUDVDGԥFԥDNWLY ¿]LNLKԥ\DWWԥU]LNHoLUPԥNOD]ÕPGÕU +HVDEHGLOLUNLSURVWDWYԥ]LDGHQRPDVÕ NLúLNOLPDNVÕQÕQԥODPԥWOԥULQGԥQELULRODUDTKRU PRQDOIRQXQGԥ\LúLOPԥVL]DPDQÕԥPԥOԥJԥOLU %HOԥOLNOԥKԥUELUDKÕO\DúOÕNLúL[ԥVWԥOԥQPԥULVNLQԥ PԥUX]GXU 

35267$7$'(120$6,1,1 Ԥ/$0Ԥ7/Ԥ5ø

3URVWDWYԥ]L

8UHWUD

&$16$ö/,ö,

35267$7$'(120$6,1'$1.ø0 9Ԥ1Ԥhdh1Ԥ=ø<<Ԥ7dԤ.ø5"

$GHQRPD

3URVWDWDGHQRPDVÕQÕQLONԥODPԥWOԥULQԥ DúD÷ÕGDNÕODUDLGGLU ‡/ԥQJVLGLNúÕUQD÷Õ ‡6LGLNEXUD[PDQÕQVRQXQGDVLGL\LQTÕUÕTTÕUÕT D[PDVÕ ‡6LGLNEXUD[PDQÕQX]DQPDVÕ ‡6LGLNNLVԥVLQLQWDPERúDOPDVՁoQTDUÕQ ԥ]ԥOԥOԥULQԥJFYHUPԥN]ԥUXUL\\ԥWL


29 %XVLPSWRPDWLNDWԥGULFԥQDUWÕUYԥoR[]D PDQGLTTԥWGԥQNԥQDUTDOÕU/DNLQSURVWDW E|\GNFԥDGHQRPDQÕQW|UԥWPLúROGX÷XEORNXQ DUDGDQTDOGÕUÕOPDVՁoQVLGLNNLVԥVLYԥTDUÕQ ԥ]ԥOԥOԥULQLQJFOԥQPԥVLNLID\ԥWHWPLUVLGLN NLVԥVLQGԥTDOÕTVLGLNWRSODQPD÷DEDúOD\ÕU4DOÕT VLGL\LQPLTGDUÕoR[GXUVDVLGLNNLVԥVLQLQQDWDPDP ERúDOPDVÕKLVVL\DUDQÕUKԥPoLQLQIXQNVLRQDOSR ]XQWXODUYԥVLGLNNLVԥVLQGԥD]DGKԥFPLQD]DOPDVÕ QԥWLFԥVLQGԥ\DUDQPÕúDúD÷ÕGDNÕVLPSWRPODU]ԥ oÕ[ÕU ‡7H]WH]VLGL\ԥJHWPԥNHKWL\DFÕQÕQ\DUDQPDVÕ ‡(KWL\DF\DUDQGÕTGDVLGL\LVD[OD\DELOPԥPԥN ‡*HFԥVLGLNEXUD[PDHKWL\DFÕ ;ԥVWԥOL\LQJHFLNPLúPԥUKԥOԥOԥULQGԥGROPXú VLGLNNLVԥVLIRQXQGDVLGLNLIUD]ÕGDPFÕLOԥEDú YHULUVLGLNEXUD[PDHKWL\DFÕLWLU

35267$7$'(120$6,1,1 )Ԥ6$'/$5, 3URVWDWYԥ]LQLQ|OoOԥULE|\\ԥUԥNYԥVLGLN NDQDOÕQÕVÕ[DUDTVLGLNLIUD]ÕVLVWHPLQLQEWQ VԥYL\\ԥOԥULQGԥXURGLQDPLNDQÕQSR]XOPDVÕQD JԥWLULEoÕ[DUÕU VLGL\LQVLGLND[DUÕVLGLNNLVԥVLYԥ VLGLNNDQDOÕYDVLWԥVLLOԥ[DULFROXQPDVÕ 6LGL\LQ QRUPDOSDVVDMÕQÕQSR]XOPDVÕRQXQGXU÷XQOX÷XQD JԥWLULEoÕ[DUÕUNLEXGDVLGLNGDúOÕ[ԥVWԥOL\LQ ԥPԥOԥJԥOPԥDPLOOԥULQGԥQELULGLU%XQGDQEDúTD VLGLNGXU÷XQOX÷XVLGLNRUTDQODUÕQGDLOWLKDEL SURVHVOԥULQԥPԥOԥJԥOPԥVLQԥVԥEԥEROXU [URQLNL VLVWLWYԥSL\HORQHIULW 3URVWDWYԥ]LQLQKԥUKDQVÕ GԥUԥFԥGԥE|\PԥVLNԥVNLQVLGLNOԥQJLPԥVLQԥ \ԥQLVLGLND[ÕQÕQÕQEԥUSDHGLOPԥVLQԥ\|QԥOPLú Wԥ[LUԥVDOÕQPD]KԥNLPPGD[LOԥVLWԥOԥEHGԥQ Yԥ]L\\ԥWԥJԥWLULEoÕ[DUÕU

35267$7$'(120$6,1,1 0h$/ø&Ԥ6ø 3URVWDWYԥ]L[ԥVWԥOLNOԥULKԥPDKÕO\DúOÕKԥPGԥ WԥԥVVINLDUWÕTJԥQFQԥVOLQQPD\ԥQGԥOԥULRODQ úԥ[VOԥULQDTLEԥWLGLU%XQXQODԥODTԥGDUKԥNLPOԥU \NVԥNHIIHNWLYOL\ԥPDOLNODNLQFLGGLԥODYԥPԥQ¿ WԥVLULROPD\DQWHUDSL\DVXOXVHoPԥOLROXUODU %XLVԥELWNLPԥQúԥOLSUHSDUDWODUGDQLVWLIDGԥ HGLOPԥNOԥPPNQGU%XSUHSDWODUÕQԥQSDUODT QPD\ԥQGԥVL\NVԥNNH\¿\\ԥWOLDOPDQLVWHKVDOÕ RODQ3URVWDPRO®8QRGXU2QXQVWQONOԥULVEX WD\HWLULOPLúHIIHNWLYOLNԥODYԥPԥQ¿WԥVLUOԥULQQDGLU

KDOODUGD\DUDQPDVÕYԥJHQLúSDVL\HQWGDLUԥVL oQԥOYHULúOLTL\PԥWGԥQLEDUԥWGLU 3URVWDPRO®8QR6DEDOSDOPDVÕPH\YԥOԥULQLQ F|YKԥULԥVDVÕQGDKD]ÕUODQPÕúSUHSDUDWGÕU%LU NDSVXOXQWԥUNLELQGԥNLPTF|YKԥUKԥPSURVWDW Yԥ]LQLQKLSHUSOD]L\DVÕKԥPGԥ[URQLNLSURVWDWLW ]DPDQÕHIIHNWLYWԥVLUJ|VWԥULU%XWԥVLUSDWRJH QHWLNFԥKԥWGԥQԥVDVODQGÕUÕOPÕúGÕUoQNL\DOQÕ] [ԥVWԥOL\LQVLPSWRPODUÕQDGH\LOELUEDúD|]Qԥ TDUúÕ\|QԥOԥUԥNKLSHUSOD]L\DQÕQDUWPDVÕQÕQ TDUúÕVÕQÕDOÕUYԥSURVWDWLW]DPDQÕLOWLKDELSURVHVL DUDGDQTDOGÕUÕU3URVWDPRO®8QRTԥEXOHGLOԥQ SUHSDUDWODUDWԥVLUHWPLUDUWHULDOWԥ]\LTLHQGLUPLU YԥNLúLOԥUGԥVHNVXDOIXQNVL\D\DPԥQ¿WԥVLU J|VWԥUPLU 4ԥEXOV[HPLSDVL\HQWOԥUoQVDGԥYԥ UDKDWGÕUVXWNDGDGԥIԥNDSVXO\HPԥNGԥQ VRQUD<D[úÕRODUNLSUHSDUDWH\QLYD[WGDTԥEXO HGLOVLQ 3UHSDUDWÕQTԥEXONXUVXQGDQVRQUDSDVL\HQWOԥU VLGLNEXUD[PDIXQNVL\DVÕQÕQ[H\OL\D[úÕODúPDVÕQÕ TH\GHGLUOԥU6LGLNEXUD[PDVUԥWLDUWÕUHKWL \DFKLVVLQLQWH]OL\LD]DOÕURFPOԥGԥQJHFԥOԥU DUDOÕTQDKL\ԥVLQGԥD÷UÕYԥGLVNRPIRUWKLVVLNHoLU ;ԥVWԥOԥUVLGLNNLVԥVLQLQQDWDPDPERúDOPDVÕKLVVL QLQLWPԥVLQLTH\GHGLUOԥUøOWLKDELԥODPԥWOԥUD]DOÕU +ԥ\DWNH\¿\\ԥWL\D[úÕODúÕU 3URVWDPROŠ8QR²PDVLUHIIHNWLYYԥ WԥKONԥVL]SUHSDUDWGÕU2LVWLIDGԥGԥUDKDW RODUDTSURVWDWYԥ]LQLQԥQoR[\D\ÕOPÕú [ԥVWԥOLNOԥULQԥTDUúÕSDWRJHQHWLNWԥVLUJ|VWԥULU SURVWDWYԥ]LQLQKLSHUSOD]L\DVÕYԥ[URQLNL TH\ULEDNWHULDOSURVWDWLW3UHSDUDWÕQEX [VXVL\\ԥWOԥULKԥPoLQLQUHVHSWVL]GԥUPDQ VWDWXVXSURVWDWDGHQRPDVÕQGDQԥ]L\\ԥWoԥNԥQ NLúLOԥUԥ3URVWDPRO®8QRQXDSWHNOԥUGԥQԥOGԥ HWPԥ\ԥԥF]DoÕODUDLVԥRQX|][ԥVWԥOԥULQԥ ԥPLQOLNOԥW|YVL\ԥHWPԥ\ԥLPNDQ\DUDGÕU

$]ԥUED\FDQGD³%HUOLQ&KHPLH$*0HQDULQL´1PD\ԥQGԥOL\L $=&ԥIԥU&DEEDUOÕ&DVSLDQ3OD]DFÕPԥUW 7HO )DNV  ZZZEHUOLQFKHPLHD]

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,%2÷$= 7,;$&/$5, 

›˜—’”’ȱ˜—£’••’ȱ‹ŠŠ–ŒÍšȱŸˬ£’•ˬ›’—ȱ’•’‘Š‹Íȱ Ž–ˬ”’›ǯȱ ˬ–’—ȱŸˬ£’•ˬ›ȱ˜›šŠ—’£–’ȱ ˬ—ˬěȱûœȱŸˬȱž–ŠȱŠ”Íȱ£Š–Š—ÍȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱ ‹Š”Ž›’¢ŠȱŸˬȱŸ’›žœ•Š›Š—ȱš˜›ž¢ž›ǯ

ŠŠ–ŒÍš•Š›Í—ȱ”ˬœ’•ˬ›ˬ”ȱ•ˬŸȱŽ’•–ˬœ’ȱœ˜—ȱ ˬ‹’›’›ǯȱûˬ¢¢ˬ—ȱ—Š›Š‘Š•ÍšŠ—ȱŠ£ŠȱŽœˬȱˬǰȱ ‹žȱ™›˜œŽž›Šȱ’ˬ›ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ £ˬ–’—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ‹Ž•ˬȱˬ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ Š›’—’ȱŸˬȱŠÂÍ£Šȱšž›ž•žšȱ¢Š›Š—Í›ǯȱŠŠ–ŒÍš•Š›ȱ ¢Š•—Í£ȱˬœŠ•Šó–Íóȱ˜—£’••’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ•ˬŸȱŽ’•’›ȱ ”’ǰȱȱ‹žȱ£Š–Š—ȱ‹ŠŠ–ŒÍš•Š›Í—ȱ’•’‘Š‹ÍȱŽ£ȬŽ£ȱȮȱ ’•ˬȱû³ȱˬˬˬ—ȱŠ›ÍšȱȮȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱŠ—’—Šȱ‘Š••Š›Íǰȱ &$16$ö/,ö,

‘Š‹Ž•ˬȱû›ˬ”ȱŸˬȱ˜¢—ŠšȱŠÂ›Í•Š›Íǰȱ‹ã¢›ˬ”ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱ ’•ˬȱ–û󊢒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱã£ȱš˜›ž¢žŒžȱ ž—”œ’¢ŠœÍ—Íȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›–ˬ¢ˬ—ȱ‹ŠŠ–ŒÍš•Š›ȱ ¢Š•—Í£ȱȱˬœŠȱã›ˬ’›ǯȱ Í¡ŠŒ•Š›Í—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Í—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱœˬ‹ˬ‹’ȱ ‹ŠŠ–ŒÍš•Š›Í—ȱ’›œ’ȱšž›ž•žóȱšûœž›žž›ǯȱG›œ’ȱ Í¡ŠŒ•Š›ȱ–û‹Š’•ˬȱ–Šˬ•ˬ›’ǰȱ‹Š”Ž›’¢Šǰȱ™’¢ȱ Ÿˬȱš’ŠȱšŠ•Íš•Š›Íǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱš˜£ȬÍ—Íšǰȱ³’™œǰȱ ž—ȱ–ˬ–ž•Š•Š›ÍȱŸˬȱž–ȱ¢ÍÂ͗Í•Š›Í—Š—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•’›ǯȱ£ž—ȱ–ûˬȱ‹ŠŠ–ŒÍš•Š›Í—ȱž£Ššȱ ˬ›’—•’”•ˬ›’—ˬȱšŠ•Š—ȱ‹žȱ¢ÍÂ͗Í•Š›ȱˬ›’Œˬ—ȱ ‹ã¢û¢ˬ›ˬ”ȱž–Š—Íȱ³ˬ’—•ˬ󍒛’›ǯȱ––Šȱ‹žȱ‘Š•Šȱ


31 ‹ŠŠ–ŒÍš•Š›ȱã£ȱš˜›ž¢žŒžȱž—”œ’¢ŠœÍ—Íȱ’’›–’›ȱ Ÿˬȱ˜—•Š›Í—ȱ•ˬŸȱŽ’•–ˬœ’ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—–ž›ǯȱŠˬŒˬǰȱ ‹ŠŠ–ŒÍš•Š›Íȱ–ûˬ–Š’ȱ˜•Š›Ššȱˬ–’£•ˬ–ˬ”ȱŸˬȱ ¢ž–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ

Š••Ž›’¢Š—Í—ȱ˜•–Š–ŠœÍȱŸˬȱ‹ŠŠ–ŒÍš•Š›Í—ȱ¢Š•—Í£ȱ ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱ‘Š••Š›Íȱ˜•–ŠŠ—ȱ¢ž¢ž•–ŠœÍÍ›ǯȱ

Š”’—ȱ‹ˬ£ˬ—ȱ˜•Âž—ȱ–ûŠ•’Œˬˬ—ȱœ˜—›Šȱ‹Ž•ˬȱ Í¡ŠŒ•Š›ȱ¢Ž—’ˬ—ȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ•Šȱ‹’•œ’—ȱ”’ǰȱœˬ‹ˬ‹ȱ ‹ŠŠ–ŒÍš•Š›Í—ȱšž›ž•žóȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•ÍÍ›ǯȱ Í¡ŠŒ•Š›Í—ȱ’ˬ›ȱŽ‘’–Š•ȱ˜•ž—Š—ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’—’ȱ ’œ’œ—ŠȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱŠ—Š•’£ȱ ŸŽ›–ˬ”ǰȱ‹ŠŠ–ŒÍš•Š›ȱ–㑝ˬŸ’¢¢ŠÍ—Í—ȱã‹ˬ•ˬ”ȱ Ěȱ˜›ŠœÍ—Šȱã›ˬȱ–’”›˜‹’˜•˜“’ȱˬš’š’—’ȱŠ™Š›–Ššȱ ˜•Š›ǯȱ

–ˬšœˬ•ˬȱŠ—Š•’£ȱŸŽ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŽ¢›’Ȭû£û—ȱ ˬ¢’—ȱŽ’•–’óȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ’œ’Šˬœ’ȱ¡›˜—’”’ȱ ˜—£’••’’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ

ã‹ˬ•ˬ”ȱŠó”Š›ȱŽ’•ˬ›œˬǰȱ¡ûœžœ’ȱã‹ˬ•ˬ”ȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ȱŸˬȱ¢Ž›•’ȱŠ—’œŽ™’”•ˬ›ȱˬ¢’—ȱ Ž’•’›ǯȱ ˬ”’–Ȭœ˜–Š˜•˜šȱŸˬȱšŠœ›˜Ž—Ž›˜•˜šž—ȱ –ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱˬȱ”Ž³–ˬ”ȱ™’œȱ˜•–Š£ÍǯȱÍ¡ŠŒ•Š›Íȱ ¢Š›ŠŠ—ȱœˬ‹ˬ‹ȱ™›˜‹•Ž–•’ȱ’ó•ˬ›•ˬȱˬȱ‹ŠÂ•Íȱ˜•Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱkû‹‘ˬ•ˬ›ȱˬœ’š’—’ȱŠ™–ŠœŠǰȱÍ¡ŠŒ•Š›Í—ȱ•ˬŸȱ Ž’•–ˬœ’ȱŸˬȱ‹ŠŠ–ŒÍš•Š›Í—ȱ¢ž¢ž•–ŠœÍȱ–ˬšœˬ’ȱ ’•ˬȱ¢Š›Í–ȱ’•ˬȱ‹’›ȱˬˬȱ˜˜•Š›’—š˜•˜šž—ȱ¢Š—Í—Šȱ Ž–ˬ”ȱ”’Š¢ˬ’›ǯȱ

—’—ŠȱȮȱ”ˬœ”’—ȱ˜—£’••’ȱŽ–ˬ”’›ǯȱ˜—£’•Ȭ •’ȱŽ’”ˬȱ’œˬǰȱŠˬˬ—ǰȱŸŠ¡Í—ŠȱŸˬȱŠ–ȱ–ûŠ•’Œˬȱ Ž’•–ˬ–’óȱȱŠ—’—Š—Í—ǰȱ‘Š¢–˜›’ǰȱœ˜–Š’ǰȱ¡›˜—’Ȭ ”’ȱ›’—’ǰȱ”Š›’¢Žœȱ”’–’ȱŽ£ȬŽ£ȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱˬ—£’”ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱ˜•Š—ȱȱ¡›˜—’”’ȱ˜—£’••’ȱ —ˬ£ˬ›ˬȱžž•ž›ǯȱ

ˬœ”’—ȱ˜—£’••’ȱ‘ˬ–ȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱŽ’óŠÍ—Šǰȱ ‘ˬ–ȱˬȱˬ•ˬŒˬ”ȱ”ã›™ˬ—’—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗Šȱˬœ’›ȱŽˬȱ ›˜—’”’ȱ˜—£’••’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬ”ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ ‹’•ˬ›ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ˜—£’••’ȱŽŒ’”–’óȱ˜”œ’”˜£•Š›Šȱ Š›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱŠ”’—ȱœŠÂ•Š–•ÍŠȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ¢›ÍȬŠ¢›Íȱ‘Š••Š›ŠȱŽ›”ˬ—ȱ˜Âžóǰȱ —ˬ£Š›ˬȱ˜•ž—–ŠœŠǰȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ¢Ž—’ˬ—ȱšŠ¢ÍŠŒŠšǯȱ ‘ˬĴȱŠȱûóû”ȱ”’–’ȱˬœŠ•Š›ȱŠȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ûŠ•’Œˬǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ–Ž’”Š–Ž—•ˬ›’—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ ˜—£’••’’—ȱŽ‘’–Š•ȱ˜•ž—Š—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱȮȱ ’•ˬȱŠÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂž—Šȱ¡›˜—’”’ȱ’—Ž”œ’¢Šȱ˜ŒŠš•Š›Í—Í—ȱ ã•û—ȱ¢˜•ž¡–ŠœÍÍ›ǯȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ˜—£’••’ˬ—ȱ •ˬŸȱŽ’•–ˬœ’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱˬ£ˬ—ȱ–Ž’”Š–Ž—Ȭ ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ‘Š–’•ˬȱšŠÍ—•Š›Í—ȱ‘Š–͗͜Šȱ ˜£ȱ–ûŠ•’Œˬ¢ˬȱęȱ£’˜™›˜œŽž›Š•Š›ȱŠȱˬ•ŠŸˬȱ˜•žȬ ’––ž—’Žȱ£ˬ’’›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ˜›šŠ—’£–ȱ‹ŠóšŠȱ —ž›DZȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š—–Šǰȱž•›ŠœˬœȱŸˬȱ•Š£Ž›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱŠŸŠ–ȱˬ’›ˬȱ‹’•–’›ǯȱ Ž›Š™’¢ŠœÍǯȱȱ ž›ȱ”’ǰȱ‘Š–’•ˬ•’”ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱ–ûŠ¢’—ˬȱ˜•ž—Ȭ Š•—Í£ȱ’—Ž”œ’¢ŠȱŸˬȱ’•’‘Š‹ȱû£ˬ›’—ˬȱšˬ•ˬ‹ˬȱ –Ššȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱŠŠ–ŒÍš•Š›Š—ȱãû›û•–ûóȱ ³Š•Í—ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ‹ŠŠ–ŒÍšȱȃŠ¡³Š•Š›Í—Í—Ȅȱ ¢Š¡–Š—Í—ȱĚȱ˜›ŠȱŸˬȱã‹ˬ•ˬ”•ˬ›ˬȱã›ˬȱ–’”›˜‹’˜•˜“’ȱ –û¡ˬ•’ȱŠ—’œŽ™’”ȱ–ˬ‘•ž••Š›•Šȱ–ûˬ–Š’ȱ ˬš’š’ǰȱœ›Ž™˜”˜”ȱ’—Ž”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱŠó”Š›•Š—–ŠœÍȱ ¢ž¢ž•–ŠœÍ—Šȱ‹Šó•Š–Ššȱ˜•Š›ǯȱûœžœ’ȱ•ˬŸŠ£’–Š•Š›ȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱšŠ—ȱŠ—Š•’£’ȱŸŽ›–ˬ”ȱŸˬȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬȱ ŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱȃŸŠ”žž–Ȭœ˜›ž•–ŠȄȱŠȱ‹ŠŠ–ŒÍš•Š›Í—ȱ ¢Š›Š—Š›œŠǰȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱ”Ž³–ˬ”ȱ–û•ˬš’›ǯȱȱ ˬ–’£•ˬ—’•–ˬœ’ȱûœž••Š›Í—Š—ȱ‹’›’’›ǯȱžȱ ’›ȱ³˜¡ȱŠ•’–•ˬ›ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ȱ”’ǰȱ¡›˜—’”’ȱ˜—£’•Ȭ –ûŠ•’Œˬ—’—ȱˬœ’›’ȱŠ—’ȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›–’›ǯȱ’›ȱ—Ž³ˬȱ •’’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—ˬȱˬœŠœȱŠ–’•ȱ£ˬ’ȱ’––ž—’ŽȬ –ûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱŠ™Š›Í•ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱˬ›’Œˬ—ȱ ’›ǯȱŠ”’—ȱ‹žȱ‘Ž³ȱˬȱ‘ˬ–’óˬȱ‹Ž•ˬȱŽ¢’•ǯȱ’›žœ•Š›ǰȱ Š¢Šȱˬ•ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱG––ž—’Ž’ȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›ˬ—ȱ ã‹ˬ•ˬ”ȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›ÍȱŸˬȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱŠȱ‹žȱ ™›Ž™Š›Š•Š›ȱŸˬȱŸ’Š–’—•ˬ›ȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱʞ–ˬ”ȱŸˬȱ ’œ’›Š‘ˬȱ›Ž“’–’—ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ǰȱ‹ˬˬ—ȱˬ›‹’¢ˬœ’ȱ’•ˬȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ ˜—£’••’ȱ›Žœ™’›Š˜›ȱŸ’›žœ•Š›ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱã›ˬ’•’›ǯȱ –ˬóž•ȱ˜•–Ššȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱˬˬœȱ’–—Šœ’”ŠœÍȱ Šȱ¢Š¡óÍȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ˜—£’••’’—ȱˬ—’£ȱȱ ˜—£’••’’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱ‹ŠŠ–ŒÍš•Š›Í—ȱ óˬ›Š’’—ˬȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ’•–ˬœ’ȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ ’•’‘Š‹Í—Í—ȱœˬ‹ˬ‹’—’ȱŠ›ŠóÍ›–ŠšȱŸŠŒ’‹’›ǯȱžȱ

žȱˬ‹’›•ˬ›ˬ—ȱœŠŸŠ¢ÍǰȱŠ—’œŽ™’”ȱ™›Ž™Š›ŠȬ •Š›Š—ǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱ’•’‘Š‹ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”ȱ ˜•Š—ȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ‹’”’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Š—ȱŠȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŽŠ—ˬȱóˬ›ȱȮȱœŽ³’•–’óȱ™›Ž™Š›ŠŠȱ

Š¡Í—ŠȱŠó”Š›ȱŽ’•–ˬ–’óȱ‹Š”Ž›’Š•ȱ’—Ȭ Ž”œ’¢ŠȱŒ’’ȱˬœŠ•Š›ȱã›ˬˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ˜ÂŠ£Šȱ ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱ–㟌ž•žÂž—žȱ¡ûœžœ’ȱŽ”œ™›ŽœœȬ Žœ•ˬ›’—ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬš’šˬ¢ˬȱȱˬ¢’—ȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯ

›˜—’”’ȱ˜—£’••’ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱã£û—ûȱ¢˜›Âž—•žšǰȱ œ˜¢žš•Š–Šǰȱœ›ŽœœȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ˜—ž—Šȱ ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱ‘Š••Š›Íȱ’•ˬȱ‹û›ž£ˬȱŸŽ›’›ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ Š–ȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—–Š–ÍóȱŸˬȱ”ã£ˬ›ˬ—ȱȱ’—Ž”Ȭ œ’¢Šȱ–û—‹’ȱóˬ›Š’ȱ¢Š›Š—Š—ȱ”’–’ȱ‹ŠóȱšŠ•Í›Š›Ššȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

32

G

øGDUΩROXQDQ

'ù$%(7

”’—Œ’ȱ’™•’ȱ’Š‹Ž’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ǰȱŠˬˬ—ǰȱ ‘ˬ‹ȱ˜›–Š•Íȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’—ȱˬ¢’—ȱ Ž’•–ˬœ’—ˬ—ȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱˬœˬ•’¢’—ȱ’—”’óŠȱ Ž–ˬœ’—’—ȱˬœŠœȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’ȱŠ›Íšȱ³ˬ”’ǰȱ‘’™˜’—Š–’¢Šȱ Ÿˬȱ’›œ’ȱ–Ž¢•’•’”’›ǯȱ›šŠ—’£–ȱ’—œž•’—’ȱ•Š£Í–Í—ŒŠȱ ’œ’ŠˬȱŽˬȱ‹’•–ˬ’¢’—ˬ—ȱš•ž”˜£Š—Í—ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ǰȱ ‹Ž¢’—ǰȱˬ£ˬ•ˬȱŠ¡’•’—ˬȱœ’›Š¢ˬȱŽ–ˬœ’ȱ³ˬ’—•ˬó’›ȱ Ÿˬȱ˜ǰȱšŠ—Šȱ˜™•Š—–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱŠˬ•ˬ›ȱ –û‹Š’•ˬœ’—’—ȱ‹žȱœŠ¢ŠšȱȃœÍ—–ŠœÍȄȱŽ›’ã—–ˬ£’›ȱ Ÿˬȱ’Š‹Žˬ—ȱŠ–ȱœŠÂŠ•–Ššȱ–û–”û—ȱŽ¢’•ǯȱ ––Šȱ‹žǰȱŽ™›Žœœ’¢Š¢ŠȱžÂ›Š–Ššȱû³û—ȱˬœŠœȱ˜•Šȱ ‹’•–ˬ£ǯȱû£û—ȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’ȱŸˬȱŠŽ”ŸŠȱˬ›–Š—ȱ œŽ³’–’ȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Ž’—ȱˬŠ••ÍÂÍȱŸˬȱ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱ ˬœ’›’—’ȱ¡Ž¢•’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ ˬ‘›’£ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱŠ”’—ȱ’Š‹Žȱ ¡ˬœˬ•ˬ›’—’—ȱ‘Ž³ȱˬȱ‘Š–ÍœÍȱ˜—ž—ȱ–Š‘’¢¢ˬ’—’ȱ û£û—ȱŠ—•Š–Í›ǯȱˬˬ—ǰȱ˜—•Š›ȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—Š—ȱ 󒛗’¢¢ŠÍȱ¡Š›’ŒȱŽ–ˬ”•ˬȱ”’Š¢ˬ•ˬ—’›ǯȱ û‹žȱ˜•ž—–žóž›ȱ”’ǰȱ’”’—Œ’ȱ’™•’ȱ’ŠȬ ‹Žȱ¡ˬœˬ•’¢’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ’—œŠ—Ȭ •Š›Šȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’—’—ȱśȬŗŖƖȱŠ£Š•–ŠœÍȱ‹Ž•ˬȱ –Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—’ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱŽ–ˬ”ǰȱš’Š—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ—ˬ’—”’ȱ ”Š›‹˜‘’›Š•Š›Í—ǰȱ”Š•˜›’•ˬ›’—ȱˬȱ–’šŠ›ÍȱŠ£ȱ ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ û£û—ȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—’—ȱ’”’—Œ’ȱŸŠŒ’‹ȱ–ˬšŠ–Íȱ Ȯȱ˜›ŠȱŠÂ͛•Íš•Íȱęȱ£’”’ȱ¢û”û›ǯȱ㣜û£ȱ”’ǰȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱ ‘Š–Íȱû³û—ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ––Šȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žȱ£Š–Š—Íȱ ęȱ£’”’ȱŠ”’Ÿ•’”ȱ‘ˬ¢Šȱû³û—ȱ£ˬ›ž›’ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱŠó͛͢ǯȱ

&$16$ö/,ö,

’—ŽœȱŸˬȱ¢Šȱ‹ˬˬ—ȱˬ›‹’¢ˬœ’ȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•–Ššȱ ˜›šŠ—’£–’—ȱ’—œž•’—’ȱœˬ›ȱŽ–ˬ”ȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱ Š›Í›Í›ǰȱ™’¢ȱ¢ÍÂ͗Í•Š›Í—Í—ȱ¢Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ ûˬ–Š’ȱęȱ£’”’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱ£Š–Š—ÍȱŠ›Ž›’Š•ȱ ˬ£¢’šȱȱŸˬȱȃ™’œȄȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱŠ£Š•Í›ǯȱžȱ ˬ‹’›•ˬ›’—ȱ‘Š–ÍœÍȱ’Š‹Žȱ¡ˬœˬœ’—’ȱû›ˬ”ȱŸˬȱŠ–Š›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱš˜›ž¢ž›ǯȱ ––Šȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Í—ȱ”’ǰȱ’—Ž—œ’ŸȱŸˬȱû£ûŒûȱęȱ£’”’ȱ ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱÂ͛ȱęȱ£’”’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱŠ›Ž—Š•’—ȱŸˬȱšŠ—Šȱóˬ”ˬ›’—ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱŠ›Í›Š—ȱ’ˬ›ȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱ’œŽ‘œŠ•Í—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱž›ȱ”’ǰȱęȱ£’”’ȱ¢û”ȱŽ’”ˬȱœã‘‹ˬȱ –ˬ‘£ȱ‘ˬˬˬȱû³ȱˬˬȱŘŖȬŚŖȱˬš’šˬȱˬ›£’—ˬȱ–ˬóž•ȱ ˜•ŠŒŠÂ͗ͣȱȱ‹ˬˬ—ȱˬ›‹’¢ˬœ’—ˬ—ȱŽ’›ǯȱ ûû—ȱš’Šȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’—ˬ—ȱšŠ—Šȱ š•û”˜£Š—Í—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱˬœ’›ȱŽˬ—ȱȱ –Šˬ•ˬ›ȱ”Š›‹˜‘’›Š•Š›Í›ǯȱGœ’ŠˬȱŽ’¢’–’£ȱ š’Š—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ˜—•Š›Í—ȱ–’šŠ›Íȱ—ˬȱšˬˬ›ȱ ³˜¡ȱ˜•Š›œŠǰȱšŠ—Šȱóˬ”ˬ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱŸˬȱ˜—žȱ —˜›–Š••ŠóÍ›–Ššȱû³û—ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—Š—ȱ’—œž•’—’—ȱ –’šŠ›ÍȱŠȱŠ›Í›ǯȱ Š‘’¢¢ˬȱŽ’‹Š›’•ˬȱ³ã›ˬ”ȱŸŠ‘’’ȱ ”Š›‹˜‘’›Š•Š›Í—ȱ‹’›ȱ—ãŸȱȃ㕳ûȱšŠóÍÂ͍͛Ȅǯȱ’›ȱ ³ã›ˬ”ȱŸŠ‘’’ȱŗŘȱš›Š–ȱóˬ”ˬ›ȱŸˬȱ¢ŠȱŘśȱš›Š–ȱšŠ›Šȱ ³ã›ˬ¢ˬȱ‹ˬ›Š‹ˬ›’›ǯȱ û—ȱˬ›£’—ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ’¢’Ȭ –’£ȱ³ã›ˬ”ȱŸŠ‘’’—’—ȱ–’šŠ›Í—Íȱ‹’•’”ˬȱ’—œž•’—ȱ ˜£ŠœÍ—Íȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱŠœŠ—Í›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ³ã›ˬ”ȱ ŸŠ‘’’ȱœ’œŽ–’ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ’—œž•’—•ˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ£Š–Š—Íȱ ˬ‹’šȱŽ’•’›ǯȱ


33

ˬ‹ȱšˬ‹ž•ȱŽ’”ˬȱ³ã›ˬ”ȱŸŠ‘’’—’ȱ‘ŽœŠ‹•Š–Ššȱ –û•ˬšȱŽ¢’•ǯȱGŒŠ£ˬȱ˜•ž—–žóȱŸˬȱšŠŠÂŠ—ȱŽ’•–’óȱ ˬ›£Ššȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Í—ȱœ’¢Š‘ÍœÍȱ’•ˬȱŠ—Íóȱ˜•–Ššȱ ”’Š¢ˬ’›ǯȱ ûŠ•’ŒˬȱŽěȱŽ”ȱŸŽ›’›œˬȱŸˬȱˬ•ŠŸˬȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›’ȱ –û󊑒ˬȱ˜•ž—–ž›œŠǰȱ”ã‘—ˬȱŸˬȱœÍ—Š—Í•–Íóȱ ˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Íȱ¢Ž—’•ˬ›’ȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱŽ–ˬ”ȱ ŸŠŒ’‹ȱŽ¢’•ǯȱŠ”’—ȱŸŠ¡Šó͛ÍȱûŒ•ûȱŠŒ•Íšȱ‘’œœ’ȱ”Ž³’›’›ȱ Ÿˬȱ¢Šȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’—’£ȱŠ›Í›œŠǰȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ’—ǯȱ

ˬ”’–ȱ¢Ž—’ȱœ’—ˬȱŠ’ȱóˬ”ˬ›œŠ•ÍŒÍȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱˬ¢’—ȱ Žˬ›ǯȱ žȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’—ȱ–ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£ˬȱˬœ’›’ȱ ¢Š•—Í£ȱ¢Ž–ˬ”ȱ¢Ž’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ ’£Šęȱȱȱ’—œž•’—ȱ‘Šœ’•’ǰȱ’󝊑Š—Í—ȱŸˬȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’—’—ȱ Š›–ŠœÍȱ”’–’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ‹ŠóȱŸŽ›–’›ǯȱŽ—’ȱ™›ŽȬ ™Š›Š•Š›ȱŠ‘ŠȱŠœŠ—ȱ˜£Š•Š—Í›ǰȱœž”ŠŠȱ‹’›ȱˬˬȱŸˬȱ ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–Š¢Š›Ššȱšˬ‹ž•ȱŽ’•’›ǯȱ ʞ”œˬ›ȱ’Š‹Žȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ‘ˬ‹•ˬ›’—ȱˬœ’›’ȱ’—œžȬ •’—ȱ’œŽ‘œŠ•Í—Í—ȱŠ›–ŠœÍ—ŠȱˬœŠœ•Š—–ÍóÍ›ǯȱŠ”’—ȱ šŠ—Šȱš•û”˜£Š—Í—ȱ¢û”œˬ”ȱœˬŸ’¢¢ˬˬȱ˜•–ŠœÍȱ‹žȱ ‘ˬ¢Š’ȱŸŠŒ’‹ȱ‘˜›–˜—ž—ȱ’œŽ‘œŠ•Í—ŠȱŒŠŸŠ‹Ž‘ȱ ˜•Š—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ–ˬ‘ŸȱŽ’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ–ûŠ•’Œˬȱ •Š£Í–’ȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›–’›œˬǰȱŽ•ˬȱ‹’›ȱ–ˬšŠ–ȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›ȱ ”’ǰȱœ’–ž•¢Šœ’¢ŠȱŽ–ˬ¢ˬȱ‘ûŒŽ¢›ˬȱšŠ•–Š£ǯȱ ˬ‹•ˬ›ȱ ˬœ’›’—’ȱ’’›ˬ›ǰȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ‘Šœ’•ȱŽ’¢’ȱ’—œžȬ •’—’—ȱ–’šŠ›Íȱ’œˬȱ‘ˬˬ—ȱŠ›ÍšȱŠ£Š•ÍÂ͗Š—ȱ˜—žȱ ”ˬ—Š›Š—ȱŠ¡’•ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱˬ•ˬ›ǯȱ Š”’—ȱˬŸŸˬ•ˬ—ȱû£û—ȱŠ™Š›Í•–Íóȱ–ûŠ•’Œˬȱ £Š–Š—Íȱ‘ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱž£ž—ȱ–ûˬȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱ[£û—û£ˬ—ȱ³˜¡ȱóŽ¢ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱ––Šȱ‘ˬ”’–ȱ ’—œž•’—•ˬȱ–ûŠ•’Œˬ—’ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽˬ›œˬǰȱŽ’›Š£ȱ Ž–ˬ¢’—ǯȱ ˜›•žšȱŸˬȱŠ¢Šš•Š›Í—ȱšŠ—š›Ž—ŠœÍȱ”’–’ȱ š˜›¡ž•žȱˬœŠ•Š›ȱ’•ˬȱ›Šœ•Šó–ŠšŠ—œŠǰȱ’¢—ˬ•ˬ›ˬȱ ã£–ˬ”ȱŠ‘Šȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ ’—’›•ˬ›’—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬœ’ȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ˜•Š—ȱŠ¢Ššȱ ŠÂ›Í•Š›Íȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Ž’—ȱŽ£ȬŽ£ȱ›Šœȱˬ•’—ˬ—ȱ ˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ˬ—’›ǯȱûŠ•’Œˬ—’—ȱˬœŠœÍ—Íȱ’Š‹Žȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱ‘ˬ‹•ˬ›ȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ––Šȱœ˜—ȱ’••ˬ›ˬȱŠ¢Ššȱ ŠÂ›Í•Š›Í—ÍȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ‹ŠóšŠȱ š›ž™ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱŠȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱŠ—Ȭ ’˜”œ’Š—ȱš›ž™ž—ŠȱŠ’ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱœ’—’›•ˬ›ˬȱ –ûœ‹ˬȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱžȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱŸŽ—ŠŠ¡’•’ȱ Ÿˬȱ¢Šȱ‘ˬ‹ȱóˬ”•’—ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱ’—’›ȱ•’Ěȱˬ›’—ˬȱ –Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Š—ȱȱš›ž™ȱ Ÿ’Š–’—•ˬ›’ȱˬȱŠ¢ŠšȱŠÂ›Í•Š›Í—ÍȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ǯȱžȱ Ÿ’Š–’—•ˬ›ȱœž”Š•Íšȱˬ•ˬ‹ŠŠ—ȱ¡Ž¢•’ȱ¢û”œˬ”ȱ˜Ȭ £ŠŠȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱ ’Š‹Žȱ£Š–Š—Íȱã›–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ȱ ™’œ•ˬó–ˬœ’—’—ȱˬœŠœȱœˬ‹ˬ‹’ȱšŠ—Šȱóˬ”ˬ›ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱ¢û”œˬ”ȱ˜•–ŠœÍÍ›ȱ”’ǰȱ—ˬ’Œˬˬǰȱ ã£ȱŠ–Š›•Š›Íȱ£ˬˬ•ˬ—’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱš•û”˜£Š—Í—ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱŒ’’ȱ—ˬ£Š›ˬȱŽ–ˬ”ȱŸˬȱ’•ˬȱ ’”’ȱˬˬˬ—ȱŽŒȱ˜•–Š¢Š›Ššȱ˜Š•–˜•˜šž—ȱ –ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ȱˬœŠœȱãŸœ’¢ˬ•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’’›ǯȱ ˬ›ž›’¢¢ˬȱ¢Š›Š—Š›œŠǰȱã£û—ȱ˜›ȱš’óŠœÍ—Í—ǰȱ˜ȱ

Œû–•ˬˬ—ȱ•Š£Ž›ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ–ûŠœ’›ȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž••Š›Íȱ ˬ‹’šȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ 㣕ˬ›’—ȱ–û󊑒ˬȱ›Š‘Š•ÍÂÍȱŠȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ Ž•ŽŸ’£˜›ŠȱŠ£ȱ‹Š¡–Š•Íǰȱ”˜–™ûŽ›ȱŠ›¡ŠœÍ—Šȱ¢Š•—Í£ȱ £ˬ›ž›’ȱ‘Š••Š›Šȱ”Ž³–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ 㣕ˬ›ȱû³û—ȱ –û¡ˬ•’ȱ–ˬóšȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ û—ˬó•’ȱ‘ŠŸŠŠȱû—ȱ›ˬ—•’ȱŽ¢—ˬ”ȱŠ¡Ȭ –Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ û•ˬšȱš›’™ˬȱšŠ›óÍȱ™Ž¢Ÿˬ—ȱŽ’—ǰȱ³û—”’ȱóˬ”ˬ›•’ȱ ’Š‹Žˬȱ˜•žÂžȱ”’–’ǰȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’”ȱ£Š–Š—ÍȱŠȱ¡Í›Šȱ ã£ȱŠ–Š›•Š›Íȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬ¢ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ǯȱ ʞ—ȱˬœŠœÍȱȮȱ™ˬ‘›’£ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ǰȱęȱ£’”’ȱ ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱŸˬȱ–ûˬ–Š’ȱˬ›–Š—ȱšˬ‹ž•žž›ǯȱȱ ¢ÍÂ͖•Š›ÍȱŸˬȱŒãŸ‘ˬ›•ˬ›’ȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žȱ–ûŠ•’Œˬœ’—’—ȱ ȃû³ȱœûž—žȄȱ˜•Š—ȱ‹žȱŠ–’••ˬ›ˬȱ¢Š¡óÍȱˬ•ŠŸˬȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ kˬŠ•Íȱ˜•Š›Í—ȱû£û—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬœ’ȱ’Š‹Žȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ˜£ŠœÍ—ÍȱŠ£Š•–ŠÂŠȱ’–”Š—ȱ ¢Š›ŠÍ›ǯȱž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱęȱ˜Ž›Š™’¢Šȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žȱ ˬœŠ•Š›Í—Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯ Š—Šȱš•û”˜£Š—Í—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱŠ£Š•–Ššȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱȱŠŠ™˜Ž—ȱŒãŸ‘ˬ›•ˬ›’—ˬ—ȱˬȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›DZȱȱ“Ž—óŽ—ǰȱŽ•ŽžŽ›˜”˜”ȱ Ȯȱ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱû—ˬȱřȱˬˬȱŘśȬřŖȱŠ–ŒÍǯȱȱ ,ˬ‘›Š¢Íȱ›˜’˜•ŠȱŒãŸ‘ˬ›’—’ȱ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱû—ˬȱ ŘȬřȱˬˬȱśȬŗŖȱŠ–ŒÍȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱžȱ ™›Ž™Š›Š•Š›ȱˬ‘ŸŠ•Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǰȱ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱ Š›Í›Í›ǰȱ’––ž—’Ž’ȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›’›ǯȱ––Šȱ¢ž¡žȬ œž£•žšǰȱœˬ”œˬ”ˬǰȱ¢û”œˬ”ȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’šǰȱû›ˬ”ȱ›’Ȭ –’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ£Š–Š—Íȱ˜—•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱ ’”’ȱ¢Í–Š•Š›Í—Š—ȱˬ›”’‹’—ˬȱšŠ›Š’•ˬȱŸˬȱ ŠŠ™˜Ž—Ȭ˜•Š›ȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱŠ›Š£Ž’—’ȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱÍ–Šȱ’•ˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱŗŖȬŗśȱû—•û”ȱŠœ’•ˬȱ ’•ˬȱŘŖȬřŖȱû—ȱˬ›£’—ˬȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱ Š›Š’•ˬȱˬœŠœÍ—Šȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱ ã£ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱû³û—ȱˬȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱžȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ ŒãŸ‘ˬ›•ˬ›ȱã£•ˬ›’—ȱ¢˜›Âž—•žÂž—žȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ǰȱ ˬ›”’‹’—ˬ”’ȱŠ—’˜”œ’Š—•Š›ȱ’œˬȱŠ–Š›•Š›Íȱš˜›žȬ ¢ž›ǯȱ ˬ›’ȱš•û”˜–Ž›ȱ–û•ˬšȱ˜•–Š•ÍÍ›ǰȱ³û—”’ȱ œˬ–ˬ›ˬ•’ȱã£û—ˬ—ˬ£Š›ˬȱã£•ˬ›’—ǰȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›’—ȱ ’Š‹Ž’”ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬ—’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Šš•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ –’˜”Š›ȱ’—Š›”ÍȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠȱŠ£Š•Í›ǯȱ Š—Šȱóˬ”ˬ›ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱœ’œŽ–Š’”ȱšŠ¢Ȭ ŠŠȱˬ¢’—ȱŽˬ›ˬ”ȱãœˬ›’Œ’•ˬ›’ȱ¡ûœžœ’ȱ’Š‹Žȱ û—ˬ•’¢’—ˬȱšŽ¢ȱŽ’—ǯȱˬ£’¢¢ˬ’—’£ȱ™’œ•ˬóˬ›œˬǰȱ œ’’”ˬȱóˬ”ˬ›ȱŸˬȱŠœŽ˜—žȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱ Š—Š•’£•ˬ›’—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱŠȱ•Š£Í–ȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱŸˬȱ ¡ûœžœ’ȱŽœȬ£˜•Šš•Š›Í—Í—ȱ˜•–ŠœÍȱŸŠŒ’‹’›ǯ ––Šȱ‹žȱŠȱœ˜—ȱŽ¢’•ǯȱûŠ•’Œˬ—’—ȱŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’Ȭ —’ȱˬš’šȱš’¢–ˬ•ˬ—’›–ˬ”ȱû³û—ȱřȬŜȱŠ¢Šȱ‹’›ȱˬˬȱ •Š‹˜›Š˜›ȱóˬ›Š’ˬȱš•’”˜‘Ž–˜š•˜‹’—’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ–ˬ”ȱˬ›ˬ”’›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

34

&DQER÷D]GDQoÕ[DU ˬœ”’—ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ›Íš•Š–ŠšȱœŠÂ•Š–•ÍŠȱˬœ’›œ’£ȱ 㝖û›DZȱ–ˬˬȱŸˬȱ–ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£’ȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ–û¡ˬ•’ȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›ǰȱ¡›˜—’”’ȱšŠœ›’ȱŸˬȱ™Š—”›ŽŠ’’—ȱ ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’ȱ”’–’ȱˬœŠ•Š›ȱ˜›Š¢Šȱ³Í¡Í›ǯȱˬœˬ•ˬȱ ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ™ˬ‘›’£ȱ£Š–Š—Íȱ–ˬˬȱó’›ˬœ’—’—ȱ’›Š£Íȱ ™›˜œŽœ’ȱ‹’–’›ǯȱ––Šȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱš’Šȱšˬ‹ž•ȱ Ž–ˬ¢ˬ—ȱ–ˬˬȱœŠ—”’ȱã£ûȬã£û—ûȱ¢Ž–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǰȱ ¢ˬ—’ȱã£ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠœÍ—Íȱ‘ˬ£–ȱŽ’›ǯȱ ˜‹žȱœŽ••û•˜£ǰȱ³’¢ǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱž›óȱ–Ž¢Ÿˬȱ Ÿˬȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›•ˬȱš’Š•Š—–ŠšȱŠȱšŠœ›’ȱŸˬȱ™Š—”Ȭ ›ŽŠ’’—ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’ȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱʞȬ •ˬ›ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”•ˬȱˬȱ¡˜›ŠȱšŠ£Š—–Ššȱ³ˬ’—ȱŽ¢’•ǯȱ

ˬ£–ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱ˜•Š—•Š›Šȱ’”’Ȭû³ȱˬˬ•’”ȱš’Šȱ ›Ž“’–’ȱ¢Š›Š–Í›ǯȱ’Š—Íȱ‘’œœˬȬ‘’œœˬǰȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ ‹ŽóȬŠ•ÍȱˬˬǰȱŠ––Šȱ³˜¡ȱŠ£ȱ–’šŠ›Šȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱû¡ˬ•’ȱ–Š›’—Š•Š›ǰȱœ’›žœȱ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’ǰȱ ŠŒÍȱŸˬȱšÍ£Š›Í•–Íóȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›ǰȱšˬ‘ŸˬȱŸˬȱšŠ£•Íȱ’³”’•ˬ›ȱ ”’–’ȱ–ˬˬȱž›óž•žÂž—žȱŠ›Í›Š—ȱˬ›£Šš•Š›Íȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ¢’—ǯ

&$16$ö/,ö,

%DûJLFˎOOˎQPˎVLEDûDøUÖODUÖ YˎWˎ]\LTLQHQPˎVL ›Íš•Š–Ššȱ’œˬ¢ˬ—•ˬ›’—ȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—Š—ȱ’•”ȱ ˜•Š›Ššȱ³Í¡Š›ÍÂÍȱ”Š›‹˜‘’›Š•Š›Í—ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱŽ—Ž›“’ȱ’•ˬȱˬ–’—ȱ˜•ž—–ŠȬ ¢Š—ȱ‹Ž¢’—ȱŠŒ•Íšȱ”Ž³’›’›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱęȱ”›’—’£ȱŠÂ͕͛ǰȱ ’ššˬœ’£•’”ȱ¢Š›Š—Í›ǰȱ¢ŠŠó͗ͣȱ™˜£ž•ž›ǰȱûóû—–ˬȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱ£ˬ’Ěȱˬ¢’›ǰȱ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ ›Íšȱ–㟌žȱ˜•Š—ȱŸŽŽ˜ȬŠ–Š›ȱ’œ˜—’¢ŠœÍȱ ˜—ž—Šȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ȱŠ‘ŠȱŠȱˬ›’—•ˬóˬȱ‹’•ˬ›ǯȱŠóȱ ’Œˬ••ˬ—–ˬœ’ȱŸˬȱ‹ŠóȱŠÂ›Í•Š›Í—Šǰȱˬ£¢’š’—ȱûó–ˬœ’—ˬȱ ‘Š£Í›ȱ˜•ž—ǯȱȃŽŽ˜ȬŠ–Š›ȱ’œ˜—’¢ŠœÍȄȱŸˬȱȃ‘’™˜Ȭ ˜—’¢ŠȄȱ’Šš—˜£•Š›Íȱˬ¢’—ȱŽ’•ˬ›œˬǰȱ˜›šŠ—’£–’ȱˬ—•’ȱ ‹’”’•ˬ›ˬ—ȱŸˬȱ󒛗’¢¢ŠŠ—ȱ–ˬ‘›ž–ȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱȱ Šœ’˜—ŠȱŠ£ȱŠȱ˜•œŠȱ”Š›‹˜‘’›Š•Š›ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ ˬ›”ȱ‹žÂŠȱ—㟕ˬ›’ǰȱ”ˬ™ˬ”ǰȱ¢Š›–Š•Š›ȱŸˬȱšˬ‘Ÿˬ¢’ȱ šˬ—ȱ”’–’ȱ–ˬ‘œž••Š›Í—ȱˬ›”’‹’ȱ”Š›‹˜‘’›Š•Š›ȱ’•ˬȱ £ˬ—’—’›ǯȱ


35 'LûYˎVPNOˎULQN|YUˎOPˎVL ŠÂȱˬ›”’‹•’ȱš’ŠŠ—ȱ’–’—ŠȱŽˬ—•ˬ›’ǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ ¢ŠÂ•Š›Íȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱœû—’ȱóˬ”’•ˬȱ¡Š›’ŒȱŽˬ—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱšˬ‹ž•ȱŽˬ—•ˬ›’ȱ‹žȱˬœŠ•Š›ȱã£•ˬ¢’›ǯȱ û–û”ȱœ’œŽ–’—’—ȱ–ã‘”ˬ–•’¢’ǰȱœŠ³ȱŸˬȱÍ›—Šš•Š›Í—ȱ ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’—ˬȱǰȱȱŸˬȱȱŸ’Š–’—•ˬ›’ȱŒŠŸŠ‹Ž‘’›ǯȱ ˬ‹’ˬ’—ˬȱã›ˬȱ¢ŠÂŠȱˬ›’¢ˬ—ȱ‹žȱŸ’Š–’—•ˬ›ȱ¢Š•—Í£ȱ ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ¢ŠÂ•Š›Í—ȱ’󝒛Š”Íȱ’•ˬȱ‘ˬ£–ȱ˜•ž—ž›ǯȱȱ ––Šȱ¢ŠÂ•Íȱ‹Š•Íšȱ—㟕ˬ›’ǰȱš˜£ȬÍ—Íšǰȱû—ˬ‹Š¡Š—ȱ ž–žȱŸˬȱ‹’”’ȱ¢ŠÂ͗͗ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱŠ¢Š•Íȱ¢ŠÂ•Íȱ ž›óž•Š›Š—ȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ‘Š•Šȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ

%|\UˎNVDOODQPDVÖ ˬ£’ȱŠ¡’•’ȱ˜›šŠ—•Š›ǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›’ȱã£ȱ ¢Ž›’—ˬȱ¢ŠÂȱ”Š™œž•žȱœŠ¡•Š¢Í›ǯȱ––Šȱš’Šȱ›ŠȬ œ’˜—ž—ž—ȱ”Š•˜›’•’¢’ȱŠ£Š•Š›”ˬ—ȱŠ¡’•’ȱ¢ŠÂȱŽ‘’¢ŠÍȱ œû›ˬ•ˬȱˬ›’–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱˬ‹’ˬ’—ȱšŠ—ž—žȱ‹Ž•ˬ’›DZȱ ˜›šŠ—’£–ǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱšŠ›Í—ȱ‹˜ó•žÂžȱŸˬȱ”’³’”ȱ ³Š—ŠšŠȱ˜™•Š—–Íóȱ¢ŠÂȱŽ‘’¢ŠÍ—Íȱœˬ›ȱŽ’›ǯȱŠ›’Œ’ȱ ¢ŠÂȱ¢ÍÂ͗Í•Š›Í—Íȱ’œˬǰȱ¢ˬ—’ȱˬ›’Š•Íȱ™’¢ȱˬ‹ˬšˬœ’—’ȱ œ˜—Šȱšˬˬ›ȱš˜›ž¢ž‹ȱœŠ¡•Š–ŠÂŠȱ³Š•Íó͛ǯȱžȱ”’–’ȱ ˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›ȱŗŖȬŗśȱœ–Ȭˬȱšˬˬ›ȱ œŠ••Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱžȱ’œˬǰȱ˜—•Š›Í—ȱž—”œ’¢ŠœÍǰȱ™’Ž•˜—Ž›’Ȭ ’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬȱŽ‘’–Š•ÍȱŸˬȱŠó•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱŽ¢’•ˬ—•ˬ›ǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ—ˬȱŸŠ¡œŠȱ ‹ã¢›ˬ”•ˬ›•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ™›˜‹•Ž–ȱ¢ŠóŠ–Íóȱ’—œŠ—•Š›ŠȱŠ’Ȭ ’›ǯȱŽ•ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱŠÂ͛•ÍšȱŸˬȱŠÂ›Í•Š›ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬ—ȱ ”’–’ȱ™ˬ‘›’£’ȱŠ¢Š—Í›–Ššǰȱ‹ã¢›ˬ”ȱŸˬȱšŠ›Í—ȱ‹˜ó•žÂžȱ ˜›šŠ—•Š›Í—Í—ȱȬ—’ȱŠ™Š›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜£ž—ž•Š›ȱ ¢Š›Š—ÍšŠȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ’—ǯȱ

ùPPXQLWHWLQ]ˎLÁˎPˎVLLQIHNVL\DODUD TDUûÖKˎVVDVOÖøÖQDUWPDVÖ G—œŠ—ȱ‹’›ˬ—Ȭ‹’›ˬȱ³˜¡ȱŠ£ȱ¢Ž–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›œŠǰȱ ˜›šŠ—’£–ȱ‹ž—žȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱœ’š—Š•Íȱ”’–’ȱšˬ‹ž•ȱŽˬ›ˬ”ȱ ‘ˬ›ˬ›ˬĚȱ’ȱȃšˬ—ŠˬȄȱŽ–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱȱŒû–•ˬˬ—ȱ ‹’£’ȱ–’”›˜‹ȱŸˬȱŸ’›žœ•Š›Š—ȱš˜›ž¢Š—ȱš˜›ž¢žŒžȱ £û•Š••Š›ȱȮȱ’––ž—˜š•˜‹ž•’—•ˬ›’—ȱ’œŽ‘œŠ•Í—ÍȱŠ£Š•Ȭ –Ššȱ–ˬŒ‹ž›’¢¢ˬ’—ˬȱ˜•ž›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ¡›˜—’”’ȱ ’—Ž”œ’¢Š•Š›Í—ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱŽ‘’–Š•ÍȱŠ›Í›DZȱˬ›’ȱ œˬ™’•ˬ›’ǰȱÍ›—Šš•Š›Í—ȱã‹ˬ•ˬ”ȱ¡ˬœˬ•’¢’ǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ ȃ¢Ž—’Ȅȱœ˜¢žš•Š–ŠȱŸˬȱ Gǯȱȱ ’’ȱ™ˬ‘›’£ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬ’ȱ ¢Š›Š—ÍšŠȱ˜›šŠ—’£–ȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱŸ’Š–’—ȱŸˬȱ–’—Ȭ Ž›Š•ȱŠ•–Š•ÍÍ›ǯȱ˜¢žšȱ–㟜û–ˬȱ’––ž—’Ž’ȱ‹’”’ȱ –ˬ—óˬ•’ȱ‹’˜œ’ȱ–ž•ȱ¢Š˜›•Š›ȱȮȱŽ¡’—ŠœŽ¢Šǰȱ“Ž—óŽ—ȱŸˬȱ Ž•ŽžŽ›˜”˜”ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”•ˬȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ

Š›Íš•Š–Ššȱ–û–”û—ȱŽ¢’•ǰȱ³û—”’ȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ ¢ŠÂȱŽ¢’•ǰȱ‘Ž³ȱˬȱŠ›Íšȱ˜•–Š¢Š—ȱœžȱ¡Š›’Œȱ˜•ž—ž›ǯȱ Š¢Žȱ’•ˬȱ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱŠ¢Š•Íȱ–’”›˜Ž•Ž–Ž—•ˬ›ȱˬȱ ’’›’•’›ǯȱ—•Š›Í—ȱ‹ˬ£’œ’—’—ǰȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱ”Š•’ž–ž—ȱ ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱû›ˬ”ȱ›’–’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱȮȱŠ›’–’¢Šǰȱ ‘Š‹Ž•ˬȱŽŒˬȱšÍŒ˜•–Š•Š›Íȱã›ˬˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ–Š¢Žȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱšŠ—Í—ȱ šŠÍ•Šó–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠȱ‘ˬ¢Š’ȱŸŠŒ’‹ȱ Š›Ž›’¢Š•Š›ÍȱÍ¡Š–Šš•Šȱ’—Š›”ȱŸˬȱ’—œž•ž—ȱ’—”’óŠȱ Ž–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ›˜–‹•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’—ˬȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Í›ǯȱ ,ˬ”’ȱŠ£Š•Š›”ˬ—ȱšˬ‹ž•ȱŽ’•ˬ—ȱ–Š¢Ž—’—ȱ–’šŠ›Í—Íȱ Š£Š•–Ššȱ¢˜¡ǰȱˬ”œ’—ˬǰȱŠ›Í›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱž”Š•Íšȱ –Š¢Žȱ‘ˬŒ–’ȱŘȬŘǰśȱ•’›ȱˬ󔒕ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱžȱ”Š•˜›’•ˬ›’ȱ œˬ›ȱŽ–ˬœˬȱˬǰȱ–ˬˬ—’ȱ˜•ž›–Šš•Šȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱ ’󝊑Š—ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱʞ—ȱˬœŠœÍȱ’œˬǰȱŠ¡’•’ȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱ ž—”œ’¢ŠœÍ—Šȱ£ˬ›ˬ›ȱˬ¢–ˬˬ—ȱ™ˬ‘›’£ȱ–ûˬ’—ˬȱ ŠŸŠ–ȱˬ’›–ˬ¢ˬȱ”ã–ˬ”ȱŽ’›ǯȱ

+RUPRQDOSR]XQWXODUYˎ PHQVWUXDOG|YUQSR]XOPDVÖ ’¢ȱ˜¡ž–ŠœÍȱœŠˬŒˬȱŽ—Ž›“’ȱŽ‘’¢ŠÍȱŽ¢’•ǰȱ‘ˬ–ȱ ˬȱˬ›’ȱŠ•Í—Šȱ¢Ž›•ˬóˬ—ȱ‹ã¢û”ȱŽ—˜”›’—ȱŸˬ£’’›ǯȱžȱ ¢ŠÂȱŽ‘’¢ŠÍȱœû›ˬ•ˬȱŠ£Š•Š›”ˬ—ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ‘˜›Ȭ –˜—Š•ȱ™˜£ž—žȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ ˜›–˜—•Š›ȱŠ›Š£•ÍÂ͗͗ȱ ˬ—£’–•ˬ—–ˬœ’ȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱŸŠ¡ȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›ǯȱ žȱ™›˜œŽœȱ‘Ž³ȱˬȱˬ‹’’ȱóˬ”’•ˬȱŸˬȱ™›˜‹•Ž–œ’£ȱ ”Ž³–’›ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱŠ›Íš•Š–Šȱ£Š–Š—ÍȱšŠÍ—ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ ‘˜›–˜—•Š›Íǰȱ¢ˬ—’ȱŽœ›˜Ž—•ˬ›’—ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ ¢Š›Š—Í›ǰȱ”’ó’ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ‘˜›–˜—žȱȮȱŽœ˜œŽ›˜—ž—ȱ ’œˬȱ–’šŠ›ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱž–ž›Š•Íš•Š›Í—ȱ’œž—”œ’¢ŠœÍȱ ¢Š›Š—Í›ǰȱ–Ž—œ›žŠ•ȱãŸ›ȱ™˜£ž•ž›ǯȱ ˬĴȱŠȱŠ¢›ÍȬŠ¢›Íȱ ‘Š••Š›ŠȱŠ¢‹Šó͕Š›Í—ȱ”ˬœ’•–ˬœ’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱšŠÍ—ȱ ‘Š–’•ˬȱšŠ•Šȱ‹’•–’›ǯȱ Š–’•ˬȱšŠ•–ŠÂŠȱ‘Š£Í›•ŠóŠ›”ˬ—ȱ ‹Š•Š—œ•ŠóÍ›Í•–ÍóǰȱŸ’Š–’—•ˬ󍒛’•–’óȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—Šȱ ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠÂ•Š–•ÍÂ͗ͣ•Šȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ Š›Íš•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›œŠǰȱš’Š—Í—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’ȱŸˬȱ³Žó’’—’ȱ ˬ¢’ó–ˬ”ȱŽ¢’•ǰȱȱ˜—ž—ȱ–’šŠ›Í—ÍȱŠ£Š•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ

0DGGˎOˎUPEDGLOˎVLQLQOˎQJLPˎVL YˎJˎOˎFˎNGˎoˎNLQLQGDKDoR[ DUWPDVÖHKWLPDOÖ

’’ȱ™ˬ‘›’£ȱ˜›šŠ—’£–ȱû³û—ȱ‹’›ȱ—ãŸȱœ›ŽœœȬ ’›ǯȱˬ‘›’£’—ȱ—ˬȱšˬˬ›ȱŠŸŠ–ȱŽˬŒˬ¢’—’ȱ‹’•–ˬ¢ˬ—ȱ ˜›šŠ—’£–ȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱš’Šȱ”Š•˜›’œ’—’—ȱ‘ŽœŠ‹Í—Íȱ Š™Š›–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Í›ȱŸˬȱ‹žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ–Šˬ•ˬ›ȱ –û‹Š’•ˬœ’—’ȱ•ˬ—’’›ǯȱŽ•ˬȱóˬ›Š’ˬȱ’œˬȱŠ›Íšȱȱ™’¢ȱ’•ˬȱ Ÿ’Š•Šó–ŠšȱŠ‘ŠȱŠȱ³ˬ’—•ˬó’›ǯȱʞ—ȱˬœŠœÍȱ’œˬǰȱ™ˬ‘›’£ȱ hUˎNULWPLQLQSR]XOPDVÖTÖFROPDODU ‹’’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ˜›šŠ—’£–ȱ’’›’”•ˬ›’—’ȱœû›ˬ•ˬȱ‹ˬ›™Šȱ Ž–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱʞŸŸˬ•”’ȱ³ˬ”’ȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱˬ•ŠŸˬȱ”’•Ȭ WURPEODUÖQˎPˎOˎJˎOPˎVLYˎGLJˎU ˜•Š›ȱŠȱšŠ¢ÍÍ›ǯȱ VXVX]ODûPDˎODPˎWOˎUL ,ˬ”’—’—ȱŠ£Š•–ŠœÍȱ‹Š¡Í–Í—Š—ȱ‘ˬˬ•ˬ›•ˬȱŠ£ȱ”Š•˜Ȭ žȱˬœŠ•Š›Šȱ¢Š•—Í£ȱšž›žȱ™ˬ‘›’£ˬȱ›’Š¢ˬȱŽˬ—•ˬ›ȱ ›’•’ȱ™ˬ‘›’£ȱœŠ¡•Š–ŠšŠ—œŠǰȱ‹˜óȱû—•ˬ›ȱŽ–ˬ”ȱŠ‘Šȱ Ž¢’•ǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱˬ›”’‹’—ˬȱ’ó•ˬ’Œ’ȱŸˬȱœ’’”š˜Ȭ œˬ–ˬ›ˬ•’’›ǯȱˬ‘›’£ˬ—ȱû£û—ȱ³Í¡–ŠšȱŠȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ ŸžŒžȱˬœ’›•’ȱ–Šˬ•ˬ›ȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱʞȬ•ˬ›ȱšˬ‹ž•ȱ Žˬ—•ˬ›ȱˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ǯȱ—•Š›Íȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”•ˬȱ‘ˬš’š’ȱ ˬ‹ž•ȱ˜•ž—Š—ȱš’Š—Í—ȱ–’šŠ›Íȱˬ›’Œˬ—ȱŠ›–Š•ÍÍ›ǯ

&$16$ö/,ö,


5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

36

.LVWDQÕQ PDOLFΩVL

ž–ž›Š•Íšȱ”’œŠ•Š›Íȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ¢ŠóŠȱ¢Š›Š—Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱ ’œŠ—Í—ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ”’”ŠœÍǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ ˜—ž—ȱ’™’—ˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǰȱ³û—”’ȱ¢ž–ž›Š•Íšȱ ã›ˬ–ˬ•ˬ›’—ȱ‹ˬ£’œ’ȱ–ûŠ¡’•ˬȱ˜•–ŠŠ—ȱ ”Ž³’›ǰȱ’ˬ›•ˬ›’ȱȮȱœ˜—œž£•žÂŠȱœˬ‹ˬ‹ȱ ˜•ž›ȱŸˬȱ¢Šȱó’óˬȱ³ŽŸ›’•’›ǯȱ˜—›Šȱ ˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ȱ”ˬœ”’—•’¢’ǰȱ —˜›–Š•ȱ‘ˬ¢ŠŠȱ–Š—Žȱ ã›ˬ–ˬœ’ǰȱ¢Š¡žȱ‘Ž³ȱ ‹’›ȱ—Š›Š‘Š•ÍÂ͗ȱ ˜•–Š–ŠœÍȱˬ¢’—ȱ Ž’•’›ǯȱ ŠÍ—Í—ȱ¢ŠóÍȱŸˬȱ Š—Šȱ˜•–Ššȱ’œˬ¢’ȱˬȱ —ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Í—Í›ǯȱ

³ŽŸ›’•’›ǯȱˬ—óˬ¢’—ˬȱã›ˬȱȃ˜•’”ž•¢Š›ȄȱŠ•Š—Š—ȱ ŸˬȱŞȬŗŖȱœ–Ȭˬȱšˬˬ›ȱ‹ã¢û–ˬ¢ˬȱšŠ’›ȱ˜•Š—ȱ‹žȱ ”’œŠ•Š›Í—ȱ㕳ûœûǰȱŠˬˬ—ǰȱ‹žȱãœˬ›’Œ’ˬ—ȱ’”’ȱˬˬȱ Š£ȱ˜•ž›ǯȱ˜••’”ž•¢Š›ȱ”’œŠ•Š›ȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ¢ŠóŠȱˬ–ˬ•ˬȱ ´ùú/ˍ.µ.ù67$ ˬ•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ‹ˬ‹ȱ’œˬȱ‘˜›–˜—Š•ȱ™˜£ž—ž•Š›ǰȱ˜ȱ ʞ—ȱ³˜¡ȱ¢Š¢Í•–Íóȱ”’œŠ•Š›ȱ¢ž–ž›Š•Íš•Š›Í—ȱ Œû–•ˬˬ—ȱ˜Ÿž•¢Šœ’¢Š—Íȱˬ–’—ȱŽˬ—ȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱ ˬŠ•’¢¢ˬ’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬ—ȱ ž—”œ’˜—Š•ȱ’™ˬȱŠ’’›ǯȱžȱ”’œŠ•Š›ȱ’”’ȱ—ãŸˬȱŠ¢›Í•Í›ȱȮȱ šŽ¢›’Ȭû£û—ȱ’œŽ‘œŠ•ÍÍ›ǯȱžȱ”’œŠ•Š›Í—ȱ‹ã¢û–ˬœ’ȱ ¢ž–ž›Š•Íš•Š›Í—ȱ–Ž’”Š–Ž—˜£ȱœ’–ž•¢Šœ’¢ŠœÍȱ ˜••’”ž•¢Š›ȱŸˬȱœŠ›ÍȱŒ’œ’–ȱ”’œŠ•Š›Íǯȱ[£ûȬ㣕û¢û—ˬȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱûœžœˬ—ǰȱ‘ˬ”’–ȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱ ˬ‘•û”ˬ•’ȱ˜•–ŠœŠȱŠǰȱ˜—•Š›Í—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍȱžóŠšȱ ã›ˬ–ˬȱœ’œŽ–’—ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›–’óȱ™˜£ž—ž•Š›Šȱˬ•Š•ˬȱ ˜•–ŠŠ—ȱšˬ‹ž•ȱŽ’•ˬ—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱˬœ’›’—ˬ—ǯȱ ˜ó‹ˬ¡•’”ˬ—ǰȱ‹žȱ”’–’ȱã›ˬ–ˬ•ˬ›ȱŘȬřȱŠ¢ȱ Ž’›ǯȱ ˬ›£’—ˬȱœˬ›‹ˬœȱóˬ”’•ˬȱœ˜›ž•ž›ȱŸˬȱŒˬ››Š‘’ȱ ˜›–ŠŠȱšŠÍ—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ‘ˬ›ȱãŸ›û—ȱ –ûŠ¡’•ˬ¢ˬȱŽ‘’¢ŠŒȱ¢Š›Š—–Í›ǯȱŠ”’—ȱ™›˜œŽœ’—ȱ ˬŸŸˬ•’—ˬȱˬ›”’‹’—ˬȱ˜¡ž–ȱ‘ûŒŽ¢›ˬœ’ȱ˜•Š—ȱ Ž£•ˬ󍒛’•–ˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱšŠÍ—ȱ‘˜›–˜—žȱ˜•Š—ȱ ”’³’”ȱ”’œˬŒ’”•ˬ›ȱȬȱȱ˜••’”ž••Š›ȱ‹ã¢û–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱȱ ™›˜ŽœŽ›˜—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ–˜—˜Š£ȱ‘˜›–˜Ȭ ˬˬ—ǰȱ‹’›ȱãŸ›ȱˬ›£’—ˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ˜••’”ž•ȱˬ–ˬ•ˬȱ —Š•ȱ”˜—›ŠœŽ™’Ÿȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱˬ¢’—ȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬ•’›ǯȱŠ”’—ȱ˜—•Š›Š—ȱ¢Š•—Í£ȱ‹’›’ȱŘŖȱ––ȱ㕳û¢ˬȱ ˜••’”ž•¢Š›ȱ”’œŠ•Š›ȱ£ˬ›ˬ›œ’£ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’•œˬȱ šˬˬ›ȱ‹ã¢û¢ˬ›ˬ”ȱãŸ›û—ȱ˜›ŠœÍ—Šȱ™Š›•Š¢Í›ǯȱžȱ ˬǰȱ˜—•Š›Šȱ•ŠšŽ¢ȱ¢Š—Šó–Ššȱ˜•–Š£ǯȱˬ£’ȱ‘Š•Ȭ ™›˜œŽœȱ˜Ÿž•¢Šœ’¢ŠȱŠ•Š—Í›ǯȱȱ •Š›Šȱ”’œŠ—Í—ȱ™Š›•Š–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ˜—ž—ȱ ˜¡ž–ȱ‘ûŒŽ¢›ˬœ’ȱ™Š›•Š–Íóȱ˜••’”ž•žȱˬ›”ȱ –㑝ˬŸ’¢¢ŠÍȱšŠ›Í—ȱ‹˜ó•žÂž—ŠȱŠ¡Š›ŠšȱšŠ—Š¡–Š¢Šȱ Ž’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ¢Ž›’—ˬȱ‹ŠóšŠȱ‹’›ȱã›ˬ–ˬȱȮȱœŠ›Íȱ ŸˬȱˬŒ’•’ȱ‘˜œ™’Š•’£Šœ’¢Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ Œ’œ’–ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱžǰȱãŸ›û—ȱ’”’—Œ’ȱŠ£ŠœÍ—Í—ȱ ˜••’”ž•¢Š›ȱ¢ž–ž›Š•Íšȱ”’œŠœÍȱŠó”Š›ȱŽ’•–’óȱ ‘˜›–˜—ž—žȱ’›Š£ȱŽˬ—ȱŽ—˜”›’—ȱŸˬ£’’›ǯȱŠ›Íȱ šŠÍ—•Š›ȱęȱ£’”’ȱ¢û”ˬ—ȱŸˬȱ‘ˬˬ—ȱŠ›ÍšȱˬŠ•ȱŒ’—œ’ȱ Œ’œ’–ȱŗŖȬŗŘȱû—ȱ–㟌žȱ˜•ž›ȱŸˬȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱ‹Šóȱ ‘ˬ¢ŠŠ—ȱ³ˬ”’—–ˬ•’’›ǯȱ ŸŽ›–ˬ’”ˬȱœ˜›ž•ž›ǯȱ Š”’—ȱ‹žȱˬ‹’’ȱ™›˜œŽœ•ˬ›ȱˬ›£’—ˬȱ”’œŠ•Š›Í—ȱ ˜›–Š•Šó–ŠœÍȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬ—ȱ™˜£ž—ž•Š›ȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ 6$5,&ù6ù0 ŘŖ––Ȭ•’”ȱ㕳û¢ˬȱšˬˬ›ȱ‹ã¢û¢ˬ—ȱŸˬȱ™Š›•Š–ŠȬ Š›ÍȱŒ’œ’–ȱ”’œŠœÍ—Í—ȱ¢Š›Š—–Šȱ–Ž¡Š—’£–’ǰȱ ¢Š›Ššȱ‹ã¢û–ˬ”ˬȱŠŸŠ–ȱŽˬ—ȱ˜••’”ž•ȱ”’œŠ¢Šȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ˜••’”ž•¢Š›ȱ”’œŠ•Š›ȱ’•ˬȱŽ¢—’’›ȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


37 Ÿˬȱ¢Ž’ó–’óȱ˜¡ž–ȱ‘ûŒŽ¢›ˬœ’—’—ȱ˜••’”ž•žȱˬ›”ȱ Ž–ˬœ’—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ¢Ž›’—ˬȱ–Š¢Žǰȱ‹ˬ£ˬ—œˬǰȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ šˬˬ›ȱšŠ—ȱ˜•–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱȱ Š›ÍȱŒ’œ’–ȱ”’œŠ•Š›ÍȱŠȱˬ–ˬ•’¢¢ŠȱŽ’•–’›ǰȱ ¡ûœžœˬ—ǰȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱ‹ŠóȱŸŽ›’¢’ȱ£Š–Š—ǰȱ³û—”’ȱ‹žȱ ã›ˬ–ˬ•ˬ›ȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱš˜›ž—–ŠœÍȱû³û—ȱŸŠŒ’‹ȱ˜•Š—ȱ ™›˜ŽœŽ›˜—ȱ‘˜›–˜—ȱ–ˬ—‹ˬ¢’’›ǯȱŘȬřȱŠ¢ȱˬ›£’—ˬȱ –㟌žȱ˜•Š—ȱ‹žȱ”’œŠ•Š›ȱœ˜—›ŠŠ—ȱˬ›’Œˬ—ȱ œ˜›ž•–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ t–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ‘ˬ–ȱž—”œ’˜—Š•ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱœŠ›Íȱ Œ’œ’–ȱ”’œŠ•Š›Íȱ¢Š•—Í£ȱˬœŠ•Šó–Šȱ‘Š••Š›Í—Šǰȱ˜ȱ Œû–•ˬˬ—ȱšŠ—Š¡–Šȱ‹ŠóȱŸŽ›’”ˬǰȱ¢Š¡žȱŚȬŜȱ Š¢ȱˬ›£’—ˬȱœ˜›ž•–ŠÍÂÍȱŸˬȱ㕳ûˬȱ”’³’•–ˬ’¢’ȱ ‘Š•Šȱˬ–ˬ•’¢¢ŠŠȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ǯȱŠ”’—ȱ‘Š’œˬ•ˬ›’—ȱ ‹žȱˬ›£ˬȱŒˬ›ˬ¢Š—ȱŽ–ˬœ’ȱ˜ȱšˬˬ›ȱˬȱŽ—’óȱ ¢Š¢Í•–Š–ÍóÍ›ǯȱ

û£û›ǰȱ‹žȱ–ûŠ•’Œˬȱœ¡Ž–’—’—ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’—’ȱˬš’šȱ ™›˜š—˜£•ŠóÍ›–Ššȱ–û–”û—ȱ˜•–ŠÍÂ͗Š—ȱ”’œŠȬ •Š›ȱ‘ˬ›ȱ‘Š•Šȱ•Š™Š›˜œ”˜™’”ȱˬ–ˬ•’¢¢Šȱ¢˜•žȱ’•ˬȱ•ˬŸȱ Ž’•’›ǯȱž–ž›Š•Íš•Š›ȱ’œˬȱœŠ¡•Š—Í•Í›ȱŸˬȱŠ›£žȱŽˬ›œˬǰȱ šŠÍ—ȱœ˜—›ŠŠ—ȱ‘Š–’•ˬȱˬȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ’œŠ—Í—ȱ 㕳ûœûȱ³˜¡ȱ‹ã¢û”û›œˬȱŸˬȱ¢ž–ž›Š•ÍÂÍȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ ”’ǰȱŠ–ȱȃž–žóž›œŠȄǰȱ‹žȱ˜›šŠ—•ŠȱŸ’Š•Šó–Ššȱ •Š£Í–ȱˬ•ˬŒˬ”ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ”›’’”ȱ‘ˬˬȱ ³ŠÍ›–Š–Ššȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹ȱóˬ›•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’’›ǯ ȱ

.ù67$9ˍ+$0ù/ˍ/ù.

ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ”’³’”ȱȃ󘔘•ŠȄȱ”’œŠœÍȱŠó”Š›ȱ Ž’•–’óȱŸˬȱ‘Š–’•ˬ•’¢’ȱ™•Š—•ŠóÍ›Š—ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱ Šš’‹ˬ’—’ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ–ˬ”ȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬ’ȱ¢Š›Š—Í›ǯȱŽ•ˬȱ ‘Š••Š›Šȱˬ–ˬ•’¢¢Šȱ—’ŒŠȱŽ–ˬ”ȱŽ¢’•ǯȱ’›ȱˬ›ˬˬ—ǰȱ Œˬ››Š‘’ȱ–ûŠ¡’•ˬȱó’óˬ—ȱŠ£ŠȱŽ’›ǰȱ’ˬ›ȱˬ›ˬˬ—ȱ ’œˬȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ‹ŠóȱŸŽ›–ˬœ’—ˬȱŒ’’ȱ–Š—Žˬ•ˬ›ȱ ´ú2.2/$'µ.ù67$6, ã›ˬ’›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱˬ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱœ˜—›ŠȱžóŠš•Íšȱ žȱ—ãŸȱ”’œŠ•Š›Í—ȱ›ˬœ–’ȱŠÍȱŽ—˜–Ž›’Ȭ ‹˜›ž•Š›Í—Í—ȱ”Ž³–ˬ£•’¢’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬŒˬ”ǰȱ ˜’ȱ”’œŠ•Š›ÍÍ›ǯȱžȱ¢ž–ž›Š•Íšȱã›ˬ–ˬ•ˬ›’ȱ ‹ž—ž—•ŠȱŠȱ–Š¢Š•Š—–Š¢Šȱ–Š—Žȱ˜•Š—ǰȱ¢Š¡žȱ ¡˜ó¡Šœœˬ•’’›ǯȱˬ›”’‹’—ˬȱˬ›’’•–’óȱ žóŠš•ÍšŠ—”ˬ—Š›ȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱã›ˬˬȱ‹’•ˬ—ȱȱ‹’’ó–ˬ•ˬ›ȱ 󘔘•ŠŠ‹ˬ—£ˬ›ȱ–Š¢Žȱ˜•žÂž—Š—ȱȃ󘔘•ŠȄȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱ ”’œŠœÍȱŠ•Š—Í›ǯȱ ž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱˬ–ˬ•’¢¢Šȱ£Š–Š—Íȱ”’œŠȱ 㑝ˬŸ’¢¢ŠÍ—ȱ¡Š›Š”Ž›’ȱ”’œŠ—Í—ȱŠ¡’Ȭ ȃ¢ŠŠÂ͗ŠȄȱ–ûŠ¡’•ˬȱŽ–ˬ”•ˬȱœŠÂ•Š–ȱšŠ•Š—ȱ •’ȱ’ŸŠ›Í—Í—ȱžóŠš•ÍÂ͗ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠœÍ—Í—ȱ ¢ž–ž›Š•Íšȱ˜¡ž–ŠœÍ—Íȱ£ˬˬ•ˬ–ˬ”ȱȱ–û–”û—û›ǯȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬȱ˜•–ŠœÍȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ ž›ȱ”’ǰȱ”’œŠ—Í—ȱ㕳ûœûȱ”’³’”’›œˬǰȱˬŸŸˬ•Œˬȱ

˜›–˜—•Š›Í—ȱˬœ’›’—ˬȱšŠ›óÍȱ‘ˬœœŠœȱ˜•Š—ȱ‹žȱ ‘Š–’•ˬȱšŠ•–ŠÂŠȱŒˬ‘ȱãœˬ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ȱ–Ž—œ›žŠœ’¢ŠŠȱ˜•žÂžȱ”’–’ȱ”’œŠȱ Š•—Í£ȱ˜ÂžóŠ—ȱœ˜—›Šȱ˜—ž—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱ Š¡’•’—ˬȱŠ¢›Í•Šȱ‹’•’›ǯȱˬ—’ȱ”’œŠ—Í—ȱŠ¡’•’—ˬȱ‹’›ȱ š’¢–ˬ•ˬ—’›ˬ›ˬ”ȱȱˬ–ˬ•’¢¢ŠȱŠ™Š›–Ššǰȱ¢Š¡žȱ —ãŸȱ”’³’”ȱŠ¢‹Šó͕Š›ȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ㑝ˬŸ’¢¢ŠÍ—ȱ‘ˬŒ–’ȱ –û󊑒ˬȱ’•ˬȱ”’Š¢ˬ•ˬ—–ˬ”ȱšˬ›Š›ÍȱŸŽ›–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ Š›ÍšŒŠȱ”’œŠ—Í—ȱ㕳ûœûȱ‹ã¢û¢û›ǯȱ ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ£Š‘’›’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ˜•–Š¢Š—ȱ‹žȱ ´$120$/µ.ù67$ ã›ˬ–ˬ•ˬ›ȱˬœŠûˬ—ȱȱ£Š–Š—ÍȱŠó”Š›ȱŽ’•’›ǯȱ—Ȭ Š‘Šȱ‹’›ȱ¢ž–ž›Š•Íšȱ”’œŠœÍȱ—ãŸûȱŽ›–˜’ȱ”’œŠȱ ˜–Ž›’˜’ȱ”’œŠ•Š›ȱ’”’ˬ›ˬĚȱ’ȱŸˬȱ‹ã¢û”ȱ㕳û•ûȱ˜•ž›ǯȱȱ Ÿˬȱ¢ŠȱŽ›Š˜–ŠȱŠ•Š—Í›ǯȱžǰȱ¢ž–ž›Š•ÍšȱŠ¡’•’—ˬȱ ã¢û–ˬȱœû›ˬ’ȱ’œˬȱˬ›š•’ȱŸˬȱã£•ˬ—’•–ˬ£’›ǯȱˬ£’ȱ ¢Ž›•ˬóˬ—ȱŸˬȱˬ›”’‹’ȱ–Š¢Žȱ–㑝ˬŸ’¢¢ŠÍ—Š—ȱ ”’œŠ•Š›ȱž£ž—ȱ–ûˬȱ‹ã¢û–ˬ¢ˬ›ˬ”ȱ㕳ûœû—ûȱ ’‹Š›ˬȱ˜•Š—ȱˬ¢’›–’ȱã›ˬ–ˬ’›ǯȱȱ㑝ˬŸ’¢¢ŠÍ—ȱ 㖛ûȱ‹˜¢žȱœŠ¡•Š¢Í›ȱŸˬȱ¢Š•—Í£ȱ”•’–Š”Ž›’”ȱãŸ›ˬȱ ’³’—ˬȱ™’¢ȱšŠ•Íš•Š›ÍǰȱœŠ³ǰȱ’óǰȱÍ›—Ššȱ”’–’ȱˬ›”’‹ȱ ‹’›ȱšˬˬ›ȱ”’³’•’›ǯȱ ‘’œœˬ•ˬ›’ȱŠó”Š›ȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ‹ˬ‹ȱ’œˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ ˬ¡Šœœˬ•’ȱˬ¢’ó–ˬȱŽ‘’–Š•Íȱ‹žȱ‘Š•Šȱ³˜¡ȱ”’³’”Ȭ ‹žȱ”’œŠȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ–‹›’˜—Š•ȱ˜¡ž–Š—Í—ȱšŠ•Íšȱ ’›ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱŽŒȱ›Ž™›˜ž”’Ÿȱ¢ŠóŠȱŸˬȱ–Ž—˜™ŠžȬ ›û󎢖’—ˬ—ȱ˜›–Š•Šó͛ǯȱȱ ˬ–’—ȱã›ˬ–ˬ•ˬ›ȱ £ŠŠ—ȱœ˜—›Š”ÍȱãŸ›ˬȱˬœŠûȱŽ’›ǯȱžȱ”’œŠ•Š›Í—ȱ 㕳ûœû—ˬȱã›ˬȱ³˜¡ȱ”’³’”ǰȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱœŠ—’–Ž›•’”ȱ ȃ‘ˬ¢ŠȱˬŠ•’¢¢ˬ’Ȅȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ–ûŠ•’ŒˬȱœŽ³’–’—’ȱ 㕳ûˬ—ȱ—ˬ‘ˬ—ȱ㕳û•ˬ›ˬȱšˬˬ›ȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱŽ›Ȭ ˬȱˬ¢’—ȱŽ’›ǯȱ’—œ’ȱ‘˜›–˜—•Š›ŠȱšŠ›óÍȱ‘ˬœœŠœȱ –˜’ȱ”’œŠ•Š›ǰȱŠˬˬ—ǰȱŒˬ››Š‘’ȱûœž•ȱ’•ˬȱ•ˬŸȱŽ’•’›ǰȱ ˜•Š—ȱŽ—˜–Ž›’˜’ȱ”’œŠ•Š›Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ ³û—”’ȱ‹ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ¡ˬ›³ˬ—ˬȱ³ŽŸ›’•ˬȱ‹’•’›ǯȱ ’•ˬȱ‹ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱœû—’ȱ–Ž—˜™Šž£Šȱ¢Š›ŠŠ—ȱŸˬȱ t–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ’œˬ—’•ˬ—ȱȃŠ—˜–Š•Ȅȱó’ó•ˬ›ȱ ȃ — ȱŠš˜—’œ•ˬ›’Ȅȱš›ž™ž—ŠȱŠ’ȱ˜•Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ ˬ–ˬ•’¢¢ŠŠȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•–Š•ÍÍ›ǯȱˬȱšˬˬ›ȱŽ£ȱ ˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱ ’ó’ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ‘˜›–˜—•Š›ÍȱˬœŠœÍ—Šȱ Šó”Š›•Š—Š›œŠǰȱ˜ȱšˬˬ›ȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱž›ȱ”’ǰȱ¢Šó͗Š—ȱ ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱŠȱ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ ŠœÍ•Íȱ˜•–Š¢Š›Ššǰȱ‹ûû—ȱšŠÍ—•Š›ȱ’•ˬȱ‹’›ȱˬˬȱ Ž’”Š–Ž—˜£ȱ–ûŠ•’Œˬȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ”’œŠ•Š›Í—ȱ ”’³’”ȱ³Š—ŠÂ͗ȱȬˬ—ȱ”Ž³–ˬ•’’›ǯȱˬ›ž›’¢¢ˬȱ 㕳ûœû—û—ȱŠ£Š•–ŠœÍ—Šȱ—Š’•ȱ˜•–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱ ¢Š›Š—ÍšŠȱ’œˬǰȱ’Šš—˜œ’”Š¢Šȱ‘˜›–˜—ȱŸˬȱ ˬˬ—ǰȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ˬœ’•’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ˜—•Š›ȱ¢Ž—’ˬ—ȱ ˜—”˜–Š›”Ž›•ˬ›’—ȱˬ¢’—ȱŽ’•–ˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱšŠ—ȱ ‹ã¢û–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ȱŸˬȱšŠ¢Í–ŠœÍ—Í—ȱšŠ›ó͗͜Íȱ Š—Š•’£’ȱˬȱŠ¡’•ȱ˜•ž—ž›ǯ Š•–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱˬœŠœȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ž›œž—Š—ȱœ˜—›Šȱ –ûŠœ’›ȱ‘˜›–˜—Š•ȱ”˜—›ŠœŽ™’Ÿ•ˬ›ȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


36ø;2/2*ø<$

38

36ø;2/2*ø<$


39

36ø;2/2*ø<$


5(352'8.7ø96$ö/$0/,49D[WVÕ]GR÷Xú˜—ȱ£Š–Š—•Š›ȱ”ã›™ˬ•ˬ›’—ȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱŠ•Í—ŒÍǰȱ‘ˬĴȱŠȱ‹Žó’—Œ’ȱ Š¢Í—Šȱû—¢Š¢Šȱˬ•–ˬœ’ȱ‘Š••Š›Í—Í—ȱŠ›–ŠœÍȱŽ—Ž—œ’¢ŠœÍȱ šŽ¢ȱ˜•ž—ž›ǯȱ›”ˬ—ȱ˜Âžó•Š›Í—ȱ¢Ž—’ȱ’Šš—˜œ’”Šȱûœž•žȱ ˜•Š›Ššȱȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱŽœ’ȱ™›’—œ’™’ȱû£›ˬȱšŠÍ—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ ¢Š¡Í—•Šó–ŠšŠȱ˜•Š—ȱ˜ÂžóŠ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›ˬ—ȱ–Šˬ•ˬ›’—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’—ˬȱ›ŽŠ”œ’¢ŠȱŸŽ›ˬ—ȱȱ¡ûœžœ’ȱŽœȬ£˜•Šš•Š›Íȱ‘Š£Í›•Š—–ÍóÍ›ǯȱ ’œŠ•ȱû³û—ǰȱžóŠš•Íšȱ‹˜¢—ž—ž—ȱ¢Ž’ó”ˬ—•’¢’—’ȱˬ¢’—ȱ Žˬ—ȱŽœȬ£˜•Šš•Š›Íȱŝȱû—ȱˬŸŸˬ•ȱŸŠ¡Í—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ˜Âžó•Š›Íȱ ™›˜š—˜£•ŠóÍ›Í›ǯȱŠ”’—ȱ‹žȱ–ûŠ¢’—ˬȱ¢Š•—Í£ȱ‘ˬ”’–ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱŸˬȱ ’‹‹ȱ–ûˬœœ’œˬ•ˬ›’—ˬȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱ Ÿȱóˬ›Š’’—ˬȱˬȱŠ™Š›Í•Šȱ‹’•ˬ—ȱ–ûŠ¢’—ˬȱŽœ•ˬ›’ȱˬȱŸŠ›Í›ȱ”’ǰȱ ˜—•Š›ȱã•¢Š—Íȱ–Š¢Ž—’—ȱŸŠ¡œÍ£ȱˬ•–ˬœ’—’ȱ¢û”œˬ”ȱˬš’š•’”•ˬȱ ˬ¢’—ȱŽ’›ǯȱžȱŽœ’ȱŠ™Ž”ˬ—ȱŠ•–ŠšȱŸˬȱ¢Šȱ’—Ž›—Ž•ˬȱœ’Š›’óȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŠ¡œÍ£ȱ˜Âžó•Š›Í—ȱˬ¡–’—ˬ—ȱŚŖƖȬ’ȱ‹žȱˬ•Š–ˬ•ˬȱ ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ Žœȱ–ûœ‹ˬȱ˜•–žóž›œŠǰȱ‘Š–’•ˬȱšŠÍ—ȱ–û•ˬšȱȃˬŒ’•’ȱ ¢Š›Í–ŠȄȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ ˬ”’–ȱ–ûŠ¡’•ˬœ’ȱ”ã›™ˬ—’—ȱ Š—Šȱ‹ˬ—’—ˬȱšŠ•–Šȱ–ûˬ’—’ȱž£ŠŠȱ‹’•ˬ›ǯȱžȱ’œˬǰȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹ȱ Š–’•’›ǯȱ—Šȱ‹ˬ—’—ˬȱ”Ž³’›’•–’óȱ‹’›ȱû—ȱ‹Ž•ˬȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱžóŠÂ͗ȱ œŠÂ•Š–•ÍÂ͗Šȱˬ¢ˬŒˬ”ȱ£ˬ›ˬ›’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱŠ’œ’”Š¢Šȱ ã›ˬǰȱŽ›”ˬ—ȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱãŸ›û—û—ȱš˜›ž—ž‹ȱœŠ¡•Š—Í•–Íóȱ‘ˬ›ȱ û—ûȱ”ã›™ˬ—’—ȱ—˜›–Š•ȱ‘ˬ¢Šȱ¢ŠóŠ–Ššȱ Ž‘’–Š•Í—ÍȱřƖȱŠ›Í›Í›ǯȱ ’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱˬš’šȱ—ˬ’Œˬȱ ŸŽ›–ˬœ’—ˬȱ‹Š¡–Š¢Š›ŠšǰȱŽœ•ˬ›ȱ ‹ûû—ȱ‘Š••Š›Šȱȃ’ó•ˬ–’›Ȅǯȱ ˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱŽ›”ˬ—ȱ ˜Âžóȱã•¢Š—Íȱœž•Š›Í—ȱŠ¡–ŠœÍȱ ˜•–ŠŠ—ȱŠȱ‹Šó•Š¢Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ 㛙ˬ—’—ȱŸŠ¡Í—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱû—Ȭ ¢Š¢Šȱˬ•–ˬœ’—’—ȱˬœŠœȱãœˬ›’Œ’œ’ȱȱ žóŠš•Íšȱ‹˜¢—ž—ž—ȱž£ž—•žÂžž›ǯȱ ŠÍ—ȱã£ȱ‘’œœ’¢¢ŠÍ—Íȱ–û󊑒ˬȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ Š•—Í£ȱŽœˬȱûŸˬ—–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ ˬ‘£ȱ‹žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱŽ›”ˬ—ȱ˜Âžó•Š›Í—ȱ ˬ—ȱŽ›³ˬ”ȱ’Šš—˜œ’”Šȱûœž•žȱ˜•Š›Ššȱ¢Ž—ˬȱ ˬȱȱšŠ•Í›ǯȱžȱûœž•ȱžóŠš•Íšȱ‹˜¢—ž—ž—ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’—’ȱš’¢–ˬ•ˬ—’›–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ ˜¢ž—ž—ȱšÍœŠ•–ŠœÍȱ”ã›™ˬ—’—ȱŸŠ¡Í—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ ˜Âž•–ŠœÍȱŽ‘’–Š•Í—Šȱˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱȱ¢Š•—Í£ȱ œŠœ’˜—Š›ȱóˬ›Š’’—ˬȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


41 ’œ”ȱš›ž™ž—ŠȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›ȱŽœȬ £˜•Šš•Š›Í—ÍȱŽ‘’¢Šȱ”’–’ȱœŠ¡•Š–Š•ÍÍ›ǯȱžǰȱ’•”ȱ —㟋ˬˬǰȱ³˜¡ã••ûȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŘŖȬřŖȱ ˬˬȱŠ›Í›Š—ȱ ȱ™›˜œŽž›ŠœÍ—Š—ȱœ˜—›Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ ”ã›™ˬȱû—¢Š¢Šȱˬ’›–ˬ¢ˬȱ‘Š£Í›•ŠóŠ—ȱ¡Š—Í–•Š›Šȱ Š’’›ǯȱ Ž¢ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱœû—’ȱ–Š¢Š•Š—–Šȱ ™›˜œŽž›ŠœÍȱŽ›”ˬ—ȱ˜Âžó•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ–û¡ˬ•’ȱ ™Š˜•˜’¢Š•Š›Í—ȱ¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠȱŠ›Í›Í›ǯȱ ––Šȱ‹ž—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱŽ¡—˜•˜’¢Š—Í—ȱã£ûȱŽ¢’•ǰȱ Š—Š—Í—ȱ˜›šŠ—’£–’’›ǯȱ¡Íǰȱ ȱ™›˜œŽž›ŠœÍ—Íǰȱ Šˬˬ—ǰȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗ŠȱŠ›Íšȱ™›˜‹•Ž–ȱ–㟌žȱ ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›ȱ”Ž³’›ǯȱ G•”ȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱãŸ›û—ˬȱ‹žȱ™›˜‹•Ž–•ˬȱ šŠ›ó͕ŠóŠ—ȱ¡Š—Í–•Š›ȱŠȱ›’œ”ȱš›ž™ž—ŠȱŠ¡’•’›ǯȱ Ž•ˬȱ‘Š••Š›ŠȱŽ›”ˬ—ȱ˜ÂžóȱŽ‘’–Š•ÍȱŘǰśȱˬˬȱ Š›Í›ǯȱû¡ˬ•’ȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›ÍȱŸˬȱžóŠš•ÍÂ͗ȱ’—”’óŠȱ šûœž›•Š›Íȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱŠȱŸŠ¡Í—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ ˜ÂžóȱŽ‘’–Š•ÍȱŸŠ›ǯȱŽ›’ȱˬ•–’ó”ˬ—ǰȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›ȱ £Š–Š—Íȱã•¢Š—Íȱ–Š¢Ž—’—ȱŠ¡–ŠœÍȱ‘Š••Š›ÍȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ t–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱˬ•ˬŒˬ”ȱŠ—Šȱ”ã›™ˬœ’—’—ȱ ŸŠ¡Í—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ˜Âž•Šȱ‹’•ˬŒˬ¢’—ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›Š›ȱ ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱʞŸŸˬ•Œˬˬ—ȱˬŠ›û”ȱŽ’•–’óȱŽœȬ £˜•Šš•Š›Íȱ’œˬȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ—ˬ£Š›ˬȱŠ•Í—ŠȱœŠ¡•Š–ŠÂŠȱ ’–”Š—ȱŸŽ›’›ǯȱ ˜ó‹ˬ¡•’”ˬ—ǰȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ‘Ž³ȱˬȱ‘ˬ–’óˬȱã£û—ûȱ ˜Â›ž•–ž›ǯȱŠ›Šš•ÍÍ›ȱ”’ǰȱŽ›”ˬ—ȱ˜Âžóȱˬ‘•û”ˬœ’ȱ ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱ¢Š•—Í£ȱŘŖƖȬ’ǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ȱˬǰȱ ŸŠ¡Í—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ˜Âž›ǯȱ ˬĴȱŠȱžóŠÂ͗ȱŒ’—œ’¢¢ˬ’ȱ ˬȱŽ›”ˬ—ȱ˜ÂžóȱŽ‘’–Š•Í—Šȱˬœ’›ȱŽ’›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ ŸŠ¡Í—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ˜Âžóȱ‘Š••Š›Í—ŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ ˜Â•Š—•Š›ȱ˜Âž•ž›ǯȱžȱ‘Š’œˬ—’—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱ‘ˬ•ˬȱ”’ǰȱ –ˬ•ž–ȱŽ¢’•ǯȱˬ¡–’—ȱŽ’•’›ȱ”’ǰȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ‹žȱ ãŸ›û—ˬȱ˜Â•Š—•Š›Í—ȱ³ˬ”’œ’ȱšÍ£•Š›Š—ȱŠ›Íšȱ˜•ž›ȱ ”’ǰȱ‹žȱŠǰȱŽ›”ˬ—ȱ˜Âžó•Š›Íȱˬ‘›’”ȱŽ’›ǯȱ––Šȱ ŸŠ¡Í—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ˜Âž•–žóȱ˜Â•Š—•Š›ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ –ˬ‘Ÿȱ˜•ž›ǰȱ¢Š¡žȱ–û¡ˬ•’ȱ™Š˜•˜’¢Š•Š›•Šȱ ˜Âž•ž›ǯȱ Š¡œÍ£ȱ˜ÂžóȱřŖȱœŠ—’¢ˬȱŸˬȱŠ‘ŠȱŠ›ÍšȱŠȬ ŸŠ–ȱŽˬ—ȱœŠ—ŒÍ¢Šȱ‹ˬ—£ˬ›ȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ‘’œœ’¢Ȭ ¢Š•Š›•Šȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱŠ—ŒÍ•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Š”Íȱ’—Ž›ŸŠ•ȱŗŖȱ ˬš’šˬˬ—ȱŠ£ȱ˜•ž›ǯȱ 㣕ˬ—ˬ—ȱ˜Âžóž—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ ˬ•Š–ˬ’ȱŠˬ’—ˬ—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ˜•Š—ȱ’›Š£Š•Š›Í›ǯȱ

Š–’•ˬ•’¢’—ȱ’œˬ—’•ˬ—ȱãŸ›û—ˬȱ‹žȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱˬŒ’•’ȱ‘˜œ™’Š•’£Šœ’¢Šȱû³û—ȱˬœŠœÍ›ǯȱ 㕢Š—Íȱ–Š¢Ž—’—ȱŠ¡–ŠœÍ—Šȱ˜•Š—ȱóû‹‘ˬ•ˬ›’ȱȃŽŸȄȱ Žœ’ȱ’•ˬȱ¢˜¡•Š–Ššȱ˜•Š›ǯȱ Ž•ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱŠÂ͛•ÍšȱŸˬȱŠÂ›Íȱ‘’œœ’ǰȱ žóŠš•ÍšŠȱˬ›’—•’”ȱ‘’œœ’ǰȱœŠ—ŒÍ•Š›Íȱ¡ŠÍ›•ŠŠ—ȱ šŽ¢›’Ȭ–û—ˬ£ˬ–ȱ—Š›Š‘Š•Íšȱȱ”’–’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ Ž›”ˬ—ȱ˜ÂžóŠȱˬ•Š•ˬȱŽ–’›ǯȱŠ‘ŠȱŸˬȱž£Š—Íš•Íȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬȱ‹žȱœ’–™˜–•Š›ȱ”Ž³’›ǯȱ ›”ˬ—ȱ˜Âžóȱˬ‘•û”ˬœ’ȱ’•ˬȱŸˬȱ¢Šȱ‹Šó•Š—–Íóȱ

˜ÂžóȱãŸ›û—ˬȱŠ’ȱ˜Âž–ȱŽŸ’—ˬȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱ šŠÍ—Šȱ’•”ȱ¢Š›Í–ȱãœˬ›’•ˬ›ˬ”ȱŠ‘Šȱ¢û”œˬ”ȱ œˬŸ’¢¢ˬ•’ȱ™Ž›’—ŠŠ•ȱ–ˬ›”ˬ£ˬȱã—ˬ›’•’›ǯȱ˜Âžóȱ šˬĚȱˬˬ—ȱ‹Šó•Š–ÍóÍ›œŠǰȱȃˬŒ’•’Ȅȱ¢Š›Í–Šȱ–û›ŠŒ’ˬȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ”’–ȱˬ•ˬ—ˬȱšˬˬ›ȱ’œˬȱž£Š—Í‹ȱ œŠ”’•ˬó–ˬ”ǰȱ™’󒔘žȱŒãŸ‘ˬ›’ȱ’³–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ û–”û—ȱ˜•Š›œŠǰȱ–Š¢Ž—’—ȱŠ¡–ŠœÍ—Šȱã›ˬȱŽœȱ Š™Š›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬ’Œˬȱ–ûœ‹ˬȱ˜•Š›œŠǰȱ‹žȱ ‹Š›ˬˬȱ–û•ˬšȱˬŒ’•’ȱ¢Š›Í–ȱœŠ—œ’¢ŠœÍ—Í—ȱ ’œ™Ž³Ž›’—ˬȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱšŠÍ—ȱ ˬ›‘Š•ȱ™Ž›’—ŠŠ•ȱ–ˬ›”ˬ£ˬȱã—ˬ›’•œ’—ǯȱŽ›’—ŠŠ•ȱ –ˬ›”ˬ£ˬȱã—ˬ›’óˬȱŠ‘Šȱ‹’›ȱˬœŠœȱȮȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱ –ûˬ’’›ǯȱ Š–’•ˬ•’¢’—ȱřŚȬŒûȱ‘ˬˬœ’—ˬȱšˬˬ›ȱ ’¡’œŠœ•ŠóÍ›Í•–Íóȱ¢Š›Í–ǰȱ‹žȱãŸ›ˬ—ȱœ˜—›Š”Íȱ –ûˬˬȱ’œˬȱȮȱŠ’ȱ˜Âž–ȱŽŸ’—ˬȱãœˬ›’•ˬ—ȱ ¢Š›Í–ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱ G•”ȱ˜ÂžóŠ—ȱœ˜—›Š”ÍȱŽ›”ˬ—ȱ˜Âžó•Š›Í—ȱ šŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱ¢˜•ž¡žŒžȱŸˬȱ’•’‘Š‹Íȱ™›˜œŽœ•ˬ›’—ȱ Šó”Š›ȱ˜•ž—–ŠœÍȱû³û—ȱ‘ˬ›ˬ›ˬĚȱ’ȱ–ûŠ¢’—ˬˬ—ȱ ”Ž³–ˬ”ȱŸˬȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬȱ¢Š›Š—Š›œŠǰȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—Ȭ –Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ›”ˬ—ȱ˜Âžó•Š›Í—ȱŸŠ¡Í—Íȱȱˬš’šȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ ³ˬ’—’›ǯȱž›ŠŠȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬ‘›’”³’ȱœˬ‹ˬ‹ȱŸŠ›ȱ”’ǰȱ˜—Ȭ •Š›Š—ȱœŠÂ•Š–•Íšȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱŠŸŠ–•Íȱ œ›ŽœœȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›’ȱˬȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ’•ˬŠ¡’•’ȱŸˬ£’¢¢ˬǰȱ’óˬȱ¢˜›ž•–ŠȱŠȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ›˜•ȱ ˜¢—Š¢Í›ǯȱ ˬ›’‹ˬȱˬȱ˜•œŠǰȱŠ–Š–’•ˬȱœŠÂ•Š–ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱŠȱ ŸŠ¡Í—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ˜Âžóžȱ‘Š••Š›ÍȱŠ£ȱŽ¢’•ǯȱž›ȱ”’ǰȱ ‹žȱ–ˬœˬ•ˬ¢ˬȱ”˜–™•Ž”œȱ¢Š—Šó–Ššǰȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—’ǰȱ û—ȱ›Ž“’–’—’ǰȱš’Š•Š—–Šȱˬ›£’—’ȱȱˬ¢’ó–ˬ”ǰȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ Ÿˬ›’ó•ˬ›ˬ—ȱ–û•ˬšȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Š¡ÍȬŸŠ¡Í—Šȱ™•Š—•Íȱ–ûŠ¢’—ˬ•ˬ›ˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ȱŸˬȱ ‘ˬ”’–ȱˬ¢’—ŠÍȱ’•ˬȱ‘ŽœŠ‹•Šó–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Š¡Í—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ˜Âž•–žóȱžóŠÂ͗ȱœ˜—›Š”Íȱ ’—”’óŠÍȱ‹’›ȱ³˜¡ȱŠ–’••ˬ›ˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱʞŸŸˬ•Šǰȱû—Ȭ ¢Š¢Šȱˬ•’¢’ȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱ–ûˬ’—ˬ—ǯȱ Š–’•ˬ•’¢’—ȱ ŘŘȬŒ’ȱ‘ˬˬœ’—ˬ—ȱřŝȬŒ’ȱ‘ˬˬœ’—ˬȱšˬˬ›”’ȱãŸ›ˬȱ ‹ŠóȱŸŽ›–’óȱ˜ÂžóȱŽ›”ˬ—ȱ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱŘŞȬŒ’ȱ ‘ˬˬ¢ˬȱšˬˬ›ȱ˜Âž•–žóȱ”ã›™ˬ—’—ȱŠ–Š–’•ˬȱ œŠÂ•Š–ȱ‹ã¢û–ˬ”ȱŸˬȱ‘ˬ–¢Šó͍•Š›Í—Š—ȱŽ›’ȱ šŠ•–Š–ŠšȱŽ‘’–Š•ÍȱŠ‘ŠȱŠ£Í›ǯȱ—Šȱ‹ˬ—’—ˬȱ ”Ž³’›’•–’óȱ‘ˬ›ȱ—㟋ˬ’ȱ‘ˬˬȱ‹žȱŽ‘’–Š•ÍȱŠ›Í›Í›ǯȱ Š¡Í—Šȱãœˬ›’•–’óȱ’‹‹’ȱ¢Š›Í–Í—ǰȱ˜ȱ Œû–•ˬˬ—ȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›’—ȱœû—’ȱŸŽ—’•¢Šœ’¢ŠœÍǰȱšŠ—Í—ȱ ˜”œ’Ž—•ˬȱ£ˬ—’—•ˬ󍒛’•–ˬœ’ǰȱã›–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱ ’•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍ—Í—ȱȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ’ȱ‹ã¢û”û›ǯȱž›ȱ”’ǰȱŸŠ¡ȱ’’›–ˬˬ—ȱ ‹’›‹ŠóŠȱ™Ž›’—ŠŠ•ȱ–ˬ›”ˬ£ˬȱûó–ˬ”ȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹Ȭ ’›ǯȱžȱ–ˬ›”ˬ£•ˬ›ˬȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›’—ȱœˬ¢’ȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ‹ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šǰȱ‘ˬĴȱŠȱ³ˬ”’œ’ȱśŖŖȱš›Š–ȱ ˜•Š—ȱ”ã›™ˬ•ˬ›’—ȱˬȱšž••žšȱŽ’•’‹ȱœŠÂŠ•–ŠœÍȱ–û–Ȭ ”û—û›ǯ 5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


*g=Ԥ//ø.21'85

42

g]QΩ ED[DQNLúL 7(=9ˍ$÷5,6,= žȱû—ȱ”’ó’•ˬ›ȱ£Š‘’›’ȱã›û—ûóû—ˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ ’ššˬȱ¢Ž’›’›•ˬ›ǯȱ—•Š›ȱû³û—ȱœˬ•’šˬ•’ȱã›û—ûóȱȬȱˬ–’£ȱ ŸˬȱœŠÂ•Š–ȱˬ›’ǰȱˬ›ŠŸˬ•’ȱû£ȱˬ›’œ’ȱŸˬȱã£ȱŠ•Í—Šȱ ˜›‹Š•Š›Í—ȱ˜•–Š–ŠœÍÍ›ǯȱûŠœ’›ȱ‘ˬ¢Šȱ›’–’ǰȱŠ’–Šȱ œ›Žœ•ˬ›ȱŸˬȱ”˜›•Š—–Íóȱ’š•’–ȱóˬ›Š’’—ˬȱ‹žȱ–ˬšœˬˬȱ ˬ”‹Šó͗Šȱ³Š–Ššȱ³ˬ’—’›ǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ˜—Šȱã›ˬȱ”’ǰȱ ”’ó’•ˬ›’—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ‘ˬ›ȱû—ȱˬ›’œ’—ˬȱšž••žšȱŽ–ˬ”ȱ ‘ˬŸˬœ’—ˬȱ˜•–ž›ǯȱ G—’ȱã£ˬ••’”ȱœŠ•˜—•Š›Í—Í—ȱ¡’–ˬȱ³Žó’’—ˬȱ”’ó’•ˬ›ȱ û³û—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•–žóȱŸˬȱˬ•ˬ‹Š•Íȱ˜•Š—ȱȱ¡ûœžœ’ȱ™›˜Ȭ š›Š–•Š›ȱ–㟌žž›ǯȱ͜Šȱ£Š–Š—Šȱ–Š”œ’–Š•ȱ—ˬ’Œˬȱ Š•–Ššȱ’œˬ¢ˬ—ȱ”’ó’•ˬ›ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱŽ”œ™›ŽœœȬšž••žÂŠȱûœû—Ȭ •û”ȱŸŽ›’›•ˬ›ǯȱ ’ó’•ˬ›ȱû³û—ȱã£ˬ••’”ȱ™›˜š›Š–•Š›Í—Í—ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ ˜—•Š›Í—ȱ–ûˬ–Š’ȱ˜•Š›Ššȱû£•ˬ›’—’ȱšÍ›¡–ŠœÍȱ’•ˬȱ ˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱt£ȱˬ›’œ’—’—ȱšÍ›¡Í•Š—ȱû—ûȱ™’•’—šȱˬ›”’‹•’ȱ ™›˜œŽž›Šȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ Š‹Ž•ˬȱû£ȱˬ›’œ’—ˬȱ ˬ£ˬȱ”ˬœ’”•ˬ›ȱŸˬȱ¢ŠȱšÍ›¡Í•–ŠŠ—ȱœ˜—›ŠȱšÍŒÍš•Š—–Šȱ ˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱŸŠ›œŠǰȱœŠ•˜—ŠȱŽ–ˬ”ˬ—ȱŸŠ£ȱ”Ž³–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ ,˜¡•Š›Íȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ȱ”’ǰȱû£û—ȱšÍ›¡Í•–ŠœÍȱ™’•’—š’ȱˬŸˬ£ȱ Ž’›ǯȱʞœ•’—ˬȱ’œˬǰȱ‹žȱ‹Ž•ˬȱŽ¢’•ǯȱt•ûŒȱˬ£ˬ•ˬ—–ˬǰȱ ŒŠŸŠ—•Šó–Šȱˬœ’›’ȱŸŽ›–’›ǰȱž›š˜›žȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–Í›ǯȱ ’•’—šȱȮȱšŠ•Í—ȱ”’ó’ȱˬ›’œ’—ˬȱšž••žÂž—ȱˬŸˬ£˜•ž—–Š£ȱ ˬ›”’‹ȱ‘’œœˬœ’ȱ˜•–Šš•Šǰȱ㕖ûóȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ•ˬŸȱ Ž’›ǰȱ–ˬœŠ–ˬ•ˬ›’ȱˬ–’£•ˬ¢’›ǰȱ–û‹Š’•ˬȱ™›˜œŽœ•ˬ›’—’ȱ ŒŠ—•Š—Í›Í›ǰȱû£ȱˬ›’œ’—’ȱˬ›ŠŸˬ•ˬ—’›’›ǯȱ

0$6.$h67ˍ*ˍ/0$6$- G•”ȱŠ—Íó•Íšȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ™’•’—šǰȱ–ŠœŠ“ȱŸˬȱˬ›’ȱ ’™’—ˬȱã›ˬȱœŽ³’•–’óȱ–Šœ”Š•Š›ȱ¡˜óȱŸˬȱ›Š‘Š•Š—Í›Š—ǰȱ

*g=Ԥ//ø.21'85

Š›£ž˜•ž—ȱ–Š£ȱ’£ȱš˜¢–Š¢Š—ȱŸˬȱŠ—’ȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›ˬ—ȱˬ–ˬ•ȱ šž••žšȱ™›˜œŽž›Š•Š›Í—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ’›ȱœŠŠŠ—ȱ³˜¡ȱ³ˬ”–ˬ¢ˬ—ȱ‹žȱ™›˜œŽž›ŠŠ—ȱœ˜—›Šȱˬ›’ȱ ˬ›ŠŸˬ•ˬ—’›ǰȱ¡Í›ŠȱšÍ›Í󕊛ȱ‘Š–Š›•Š—Í›ǰȱó’ó”’—•’”ȱ”Ž³’›ǯȱ Ž”’—ȱ¢Šó•Íȱ”’ó’•ˬ›ȱ¡ûœžœ’ȱ¢Šóȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŽ”œ™›ŽœœȬ •’’—šȱ™›˜š›Š–Í—Íȱ‹ˬ¢ˬ—ˬ—’›•ˬ›ǯȱˬ›’ȱˬ–’£•ˬ—’”ˬ—ȱ œ˜—›Šȱœûȱž›óžœžȱˬœŠœÍ—Šȱ™’•’—šȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱ”’Ÿȱ Š›ÍŒÍȱ–Šœ”Šȱ³ˬ”’•’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱœŽ›ž–ȱŸˬȱ”›Ž–ȱ ³ˬ”’•’›ǯȱžȱ™›˜œŽž›Šȱ£Š‘’›’ȱš˜ŒŠ•–Šȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’ȱ Š£Š•Í›ǰȱû£ȱ³ŽŸ›ˬœ’—’ȱ‘Š–Š›•Š¢Í›ȱŸˬȱˬ›’—’—ȱŽ•Šœ’”•’Ȭ ¢’—’ȱŠ›Í›Í›ǯȱ G•’‘Š‹•Šó–Š¢Šȱ–Ž¢••’ȱˬ›’¢ˬȱšž••žšȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ ’œ’Šˬˬ—ȱœ˜—›Šȱˬ›’—’ȱˬ›‘Š•ȱ‘Š–Š›•ŠóÍ›Š—ȱŸˬȱ ˬ›ŠŸˬ•ˬ—’›ˬ—ǰȱšÍ›–Í£Íȱ•ˬ”ˬ•ˬ›ȱŸˬȱšŠ‹Íš•Š—–Š—Íȱ Š›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Š—ȱȱû£û—ȱŠ›ŠŸ–Š’”ȱˬ–’£•ˬ—’•–ˬœ’ȱ ™›˜š›Š–Í—ÍȱœŽ³–ˬ¢ˬȱˬ¢ˬ›ǯȱžȱ™›˜œŽž›Šȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱ ˬ–’£•ˬ—–ˬȱŸˬȱ¢û—û•ȱ™’•’—šˬ—ȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ㟋ˬ’ȱ –ˬ›‘ˬ•ˬˬȱ–ˬœŠ–ˬ•ˬ›’ȱŠ›Š•Š—ǰȱ’•’‘Š‹ÍȱŠ›ŠŠ—ȱ šŠ•Í›Š—ǰȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›•Šȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›Š—ȱŸˬȱ ˬ›’—’—ȱŽ•Šœ’”•’¢’—’ȱŠ›Í›Š—ȱȱ¡ûœžœ’ȱŒ’‘Š£Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž’•’›ǯȱ Ž”ž—ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬȱ¡˜óȱˬœ’›•’ȱ–Šœ”ŠȱŸˬȱš˜›ž¢žȬ Œžȱ”›Ž–ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱʞ—ȱŠ£Íȱ¢Š›Í–ȱœŠŠȱŠŸŠ–ȱ Žˬ—ȱ‹žȱ™›˜œŽž›Šǰȱ‘ˬĴȱŠȱûŒ•ûȱŒ’—œ’—ȱȱˬ—ȱ’óû£Š›ȱ —û–Š¢ˬ—ˬ•ˬ›’—ˬȱˬȱ¢Š›Š¢Í›ǯȱGóˬȱŒŠ—ȱ¢Š—Í›Š—ǰȱŽ£ȬŽ£ȱ ’š•’–ȱóˬ›Š’’—’ȱˬ¢’óˬ—ȱŸˬȱž³žó•Š›ȱŽˬ—ȱ’—œŠ—•Š›ȱû³û—ȱ ˬȱˬ›’—’—ȱœžœž£•Šó–ŠœÍȱ’•ˬȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›Š—ǰȱ˜—Šȱ ™Š›•Šš•ÍšȱŸŽ›ˬ—ǰȱã£ȱŠ•Í—Šȱ˜›‹Š•Šó–ŠȱŸˬȱ”㕐ˬ•ˬ›’ȱ Š›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Š—ȱȱ¡ûœžœ’ȱšž••žšȱ”˜–™•Ž”œ’ȱˬ›’‹ȱ Ž’•–’󍒛ǯȱ ˜–™•Ž”œ’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ¡ûœžœ’ȱŒŠ—•Š—Í›ÍŒÍȱ ŸˬȱŸ’Š–’—ȱ”˜—œŽ—›Š•Íȱ–ŠœŠ“ȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’ȱŠ¡’•’›ǯȱ ŠœŠ“Š—ȱœ˜—›Šȱ—ˬ–•ˬ—’›’Œ’ȱ–Šœ”ŠǰȱœŽ›ž–ǰȱœ˜—Šȱ’œˬȱ Ȯȱˬ›’ȱ’™’—ˬȱž¢Âž—ȱ”›Ž–ȱ³ˬ”’•’›ǯ


43

*g=нц//├И.21'85


44

.g53нц0


45 +L33ORGANIC7ˍ%ùˍ7'ˍ1ˍ1<$;ú,6, +L333UH2UJDQLF ùONJQGˎQ oT

+L333UH2UJDQLF ùONJQGˎQ oT

9$QDVGQˎLGHDOˎODYˎGLU 94OWHQVL] 9.DUERKLGUDWODUGDQ\DOQÖ]ODNWR]D 9$VDQKˎ]PROXQXU 9ˍYˎ]ROXQPD]2PHTDYˎ\DøWXUûXODUÖ

+L332UJDQLF ùONJQGˎQ oTT

98ûDTODUÖQTLGDODQPDVÖ oQWˎELLVG 94OWHQVL] 9'R\XPOX 9$VDQKˎ]PROXQXU 9ˍYˎ]ROXQPD]2PHTD Yˎ\DøWXUûXODUÖ

ʞ•ŠŸˬȱ–ˬ•ž–Šȱû³û—DZ GœŽ‘œŠ•³ÍDZȱŸœ›’¢ŠȱŸˬȱ•–Š—’¢Š

ŚşřȱşŘȱŞŚ .g53Ԥ0


.g53Ԥ0

46

8ú$4/$5'$ .$5ù<(6

Š›’¢Žœ’—ȱ’•”’—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱ‘ˬ•ˬȱžóŠÂ͗ȱŠÂÍ£ȱ ‹˜ó•žÂž—Šȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ™›˜‹•Ž–ȱ˜•–Š¢Š—ŠȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱŽ—’Œˬȱ û—¢Š¢Šȱˬ•–’óȱ”ã›™ˬ—’—ȱŠÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂžȱœŽ›’•’›ǰȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ –’”›˜˜›šŠ—’£–•ˬ›ˬ—ȱŠ£ŠÍ›ǯȱ ˬȱšˬˬ›ȱšˬ›’‹ˬȱˬȱ˜•œŠǰȱ”ã›™ˬ—’ȱ¢˜•ž¡ž›Š—ȱŠ—ŠœÍȱ ˜•ž›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ’Œ’–Š’ȱ—ˬš•’¢¢ŠŠȱŠ—Š—Í—ȱ³Ž¢—ˬ¢ˬ›ˬ”ȱ ˬ–£’¢’ȱ”ã›™ˬœ’—ˬȱŸŽ›–ˬœ’ǰȱ˜—žȱ˜Šš•Š›Í—Š—ȱ㙖ˬœ’ȱ Ÿˬȱ¢Šȱ¢Ž›ˬȱûó–ûóȱˬ–£’¢’ȱ¢Š•Š–ŠœÍ—Íȱ–û󊑒ˬȱŽ’›’”ǯȱ óŠšȱ‹ŠÂ³ŠœÍ—ŠȱžóŠš•Š›ȱã£ûȱ˜¢ž—ŒŠš•Š›Í—Íȱ¢Š•Š¢Í›ȱ Ÿˬȱ‹’›’Ȭ‹’›’—’ȱ¢˜•ž¡ž›ž›ǯȱŠ”’—ȱ˜ȱŸŠ¡Šȱšˬˬ›ȱ”ã›™ˬ—’—ȱ ŠÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂž—ž—ȱŠ¢Š•Íȱ–’”›˜Ěȱ˜›ŠœÍȱûœû—•û”ȱˬ󔒕ȱ Žˬ›œˬǰȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ŠȱšŠ›óÍȱ’––ž—’Žȱ¢Š›Š—Í›ǯ

‹ˬ—£ˬ›ȱóˬ›Š’ˬȱ”Ž³–ˬ•’’›ǯȱŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ȱȃã£û—ûȱ™’œȱ Š™Š›ŠŒŠšœŠ—œŠǰȱ’ó•ˬ›’—’ȱ¢ž–ŠÂŠȱŽˬŒˬ”œˬ—ȄȱŽ–ˬœ’ȱ ¢Š¡óÍȱ‘Š•ȱŽ¢’•ǯȱ¢Í—Í›ȱ”’ǰȱ‹žȱ‘Š•Šȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠŠ—ȱ Š—Í󖊚ȱ˜•–Š£ǯȱ

´'ˎEOLµYDOLGH\QOˎULQXûDTODUÖ

ˬ–ȱžóŠš•Š›Šǰȱ‘ˬ–ȱ‹ã¢û”•ˬ›ˬȱȃ¢Š™Í󚊗ȱ”Š›Ȭ ‹˜‘’›Š•Š›Ȅǰȱ¢ˬ—’ȱŠœŠ—ȱ–ˬ—’–œˬ—’•ˬ—ȱóˬ”ˬ›ȱˬ›”’‹•’ȱ –ˬ‘œž••Š›Š—ȱ³˜¡ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ¢Š¡óÍȱ‘Š•ȱŽ¢’•ǯȱóŠÂ͗ȱ ŠÂ£Í—ŠȱŠ™Š›ÍÂÍȱ”Š›Š–Ž•’—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱóˬ”ˬ›ȱ’ó•ˬ›ˬȱ ¢Š™Íó͛ǰȱ‹Šœ’••ˬ›ȱ˜—žȱ¢Ž–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǰȱ—ˬ’Œˬˬǰȱ’óȱ –’—ŠœÍ—Íȱ™Š›³Š•Š¢Š—ȱž›óžȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱȱ žȱ–ˬ‘œž••Š›Í—ȱˬ—ȱ£ˬ›ˬ›•’œ’ȱ–û¡ˬ•’ȱ˜›•Š›ǰȱ ùONGLûOˎU ”Š›Š–Ž••ˬ›ǰȱ”˜”ŠȬ”˜•ŠȱŸˬȱ’ˬ›ȱšŠ£•Íȱ’³”’•ˬ›’›ǯȱ˜–ŠȬ 㛙ˬ•ˬ›’—ȱ’ó•ˬ›’ȱ‘ˬ•ˬȱ–’—Ž›Š•ȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›•ˬȱ ˜•˜š•Š›ȱ¡ˬ‹ˬ›Š›ȱŽ’›DZȱžóŠš•Š›Í—ȱœŽŸ’¢’ȱŠ—Šȱ¢Š•—Í£ȱ‹’›ȱ £ˬ—’—ȱŽ¢’•ǯȱȱ˜›ǰȱ”Š•œ’ž–ȱŸˬȱ’ˬ›ȱ£ˬ›ž›’ȱ–’—Ž›Š••Š›Íȱ ‘Š•Šȱ¢Š¡ó͍͛ȱȮȱ³Š¢Š—•Š›Íȱˬ›™ˬ—ȱˬ–’£•ˬ–ˬ”ȱû³û—ǯȱ ’ó•ˬ›ȱû™û›Œˬ”ȱŸˬȱš’Šȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Š—ȱŠ•Í›ǯȱ’”›˜‹Ȭ ž›ȱ”’ǰȱ󒛗’¢¢Šȱ¢Ž’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱžóŠšȱ–û•ˬšȱŠÂ£Í—Íȱ •Š›ȱ¢Ž’ó–’óȱ–’—Š—Í—ȱû£ˬ›’—ˬȱœ’›Š¢ˬȱŽˬ›œˬǰȱ‘ˬĴȱŠȱ ¢Š¡Š•Š–Š•Íǰȱ¢Š¡žȱ’ó•ˬ›’—ȱû£ˬ›’—ˬȱˬ›™ȱšŠ•–ŠœÍ—ȱŽ¢ˬǰȱ ’ó•ˬ›ˬȱšž••žšȱ’œˬ—’•ˬ—ȱœˬŸ’¢¢ˬˬȱ˜•–ŠœŠȱ‹Ž•ˬȱ”Š›’¢Žœ’—ȱ ȃ‹ˬ›”Ȅȱȱ‹’›ȱóŽ¢ȱ¢Ž–ˬ•’’›ȱȮȱŠ•–ŠȱŸˬȱ¢Šȱ™Ž—’›ȱ™Š›³ŠœÍǯȱ ¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•Íȱ–’—’–Š•Í›ǯȱ ŽŒˬ•ˬ›ȱ’œˬȱšŠÍšȱ’³–ˬ•’’›ǯȱ 󊚕Š›Í—ȱ’ó•ˬ›’—’ȱ’•”ȱ’óȱ³Í¡ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ Ž¢Ÿˬȱó’›ˬ•ˬ›’—ˬȱŽ‘’¢Š•Šȱ¢Š—Šó–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜—ȱ ˬ–’£•ˬ–ˬ”ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ’óȱ–ˬŒž—ž—Š—ȱ £Š–Š—•Š›ȱœ˜–Š˜•˜š•Š›Í—ȱŠ›ŠœÍ—Šȱȃˬ‹•’ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ‘Ž³ȱˬȱ–û•ˬšȱŽ¢’•ǯȱûœžœ’ȱ žóŠš•Š›ÍȄȱŠ—•Š¢ÍóÍȱ¢Š¢Í•–ÍóÍ›ǯȱ ˬ›ȱ¢Š¢ȱ”ž›˜›•Š›Šȱ ‹Š›–ŠšŒÍš•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱ’óȱˬ›™’—’ȱˬ–’£•ˬ–ˬ”ȱ Š™Š›Í•Š—ȱ‹žȱžóŠš•Š›ȱ‘ˬ›ȱœˬ‘ˬ›ȱ¢Ž–ˬ¢’ȱŸŠ¡Íȱˬ£ˬȱœÍ¡Í•–Íóȱ –û–”û—û›ǯȱ ó’›ˬȱ’³’›ǯȱʞ•‹ˬĴȱˬǰȱó’›ˬ•ˬ›ȱžóŠš•Š›ȱû³û—ȱ³˜¡ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ 㛙ˬ—’—ȱ’ó•ˬ›’—’ȱ–ˬŒž—ȱ’•ˬȱˬ–’£•ˬ’”ˬȱ ––Šȱ‹žȱžóŠš•Š›ȱ’œ’›Š‘ˬˬ—ȱ’óȱ–’—ŠœÍ—Íȱ’’›–’óȱ ˬ›”’‹’—ˬȱ˜›ȱ˜•–Š¢Š—ȱ–ˬŒž—•Š›Šȱûœû—•û”ȱŸŽ›’—ǯȱ’óȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬȱšŠ¢ÍÍ›•Š›ǯȱž›ȱ”’ǰȱó’›ˬȱ’³’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱžóŠšȱ –ˬŒž—ž—žȱ‘ˬ•ˬȱû™û›ˬȱ‹’•–ˬ¢ˬ—ȱžóŠš•Š›ȱ˜—žȱžž›ȱŸˬȱ –û•ˬšȱŠÂ£Í—Íȱ–’—Ž›Š•ȱšˬ•ˬŸ’ȱœžȱ’•ˬȱ¢Š¡Š•Š–Š•ÍÍ›ǯ ˜›šŠ—’£–ˬȱ˜™•Š—Š—ȱ˜›ž—ȱ–’šŠ›Íȱ³˜¡ȱ˜•Š›œŠǰȱĚȱû˜›˜£ȱ ¡ˬœˬ•’¢’—’—ȱ¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•ÍȱŠ›Í›ǯȱ $øFDTDQDGVDQFPDVÖ ûŠœ’›ȱ’óȱ–ˬŒž—•Š›Í—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ óŠšȱ’󒗍ˬ”’ȱˬ›™’—ȱ¢ÍÂ͕Šȱ‹’•ˬŒˬ¢’ȱŸˬȱ ”Š•œ’ž–ȱ–㟌žž›ȱ”’ǰȱ˜—ž—ȱ ”Š›’¢Žœ’—ȱ’—”’óŠȱŽˬȱ‹’•ˬŒˬ¢’ȱ žž•–ŠœÍȱžóŠšȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ ‹ûû—ȱ˜¢žš•Š›ȱŸˬȱˬ•’”•ˬ›ȱ £ˬ›ˬ›ȱ¢Ž’›–’›ǯȱȱóŠšȱ’ó•ˬ›’—’ȱ ¡ûœžœ’ȱȃ¢Š™Í󚊗ȄȱŸŠœ’ˬœ’ȱ œˬ›‹ˬœȱóˬ”’•ˬȱˬ–’£•ˬ–ˬ¢ˬȱ ’•ˬȱ¢Š™ÍóÍ›Í•Š›Ššȱ‘Ž›–Ž’Ȭ ‹Šó•ŠÍšŠ—ȱœ˜—›ŠȱȱŠ—Šȱ¢Ž—ˬȱ £Šœ’¢ŠȱŽ’•’›ȱŸˬȱ‹ž—ž—•Šȱ ˬȱ˜—Šȱ”ã–ˬ”ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ Šȱ’ó•ˬ›ȱ™Š›³Š•Š—–ŠŠ—ȱ Š›Í–ȱ’•ˬȱ‹’›ȱˬˬˬ—ȱ š˜›ž—ž›ǯȱ ŽŒȱ˜•–Š¢Š›ŠšȱžóŠÂÍȱ ˜›¡ž—Œȱ‹ž›Âž•Š›ȱ œ˜–Šȱ˜•˜šž—ȱ¢Š—Í—ŠȱŠ™Š›Ȭ ž£Ššȱ”Ž³–’óˬȱšŠ•ÍȱŸˬȱ –Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬ›ž›’¢¢ˬȱ˜•žšȬ ‘Š£Í›Šȱ¢Š¡óÍȱŠÂ›Í”ˬœ’Œ’ȱ Šȱ‘ˬ”’–ȱ’ó•ˬ›’ȱ—Š£’”ȱ™ˬ›ˬȱšŠÍȱ ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ–㟌žž›ǯȱ ’•ˬȱ㛝ˬ—ȱ¡ûœžœ’ȱ•Š”Š—ȱ’œ’Šˬȱ G¢—ˬ•ˬ›ȱŠ–Š–’•ˬȱ—Š£’”’›ǯȱ Ž–ˬ¢’ȱãŸœ’¢ˬȱŽˬŒˬ”ǯȱ

ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ’œ”˜–˜›ȱ žȱ£Š–Š—ȱ’óȱ–’—ŠœÍȱ ¢Š›Š—Š›”ˬ—ȱȃ‹žǰȱ Ž¢’•ǰȱȱ•Š”ȱ¢Ž¢’•ˬŒˬ”ȱ ‹Š•ŠŒŠȱ‹ãŒˬ”•ˬ›’—ȱ Ÿˬȱ”Š›’¢Žœȱ’—”’óŠȱ œŠ—Œ–ŠœÍÍ›ǰȱ’—’ȱ Ž–ˬ¢ˬŒˬ”ǯȱ ‹’£ȱ˜—•Š›Íȱš˜ŸŠ›ÍšȄȱ 󊚕Š›Í—ȱ Ž¢’—ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ ’ó•ˬ›’—’ȱˬ–’£•ˬ–ˬœ’ȱ žóŠš•Š›ȱ‘Ž³ȱ—ˬˬ—ȱ ™›˜œŽœ’ȱóˬ—ǰȱ˜¢ž—Šȱ š˜›¡–Š¢ŠŒŠšǯ

.g53Ԥ0


47 9$.6ø1ø68dødԤ<ø1'Ԥ1 <h.6Ԥ.0h'$)øԤ<Ԥ 7Ԥ0ø1$79(5ø5 OKAVaKSELUGԥIԥOLNLVWLIDGԥ Ȋȱûû—ȱ¢Šó•Š›ȱû³û—ȱ‹’›ˬˬ•’”ȱ˜£Šȱ ›Ž“’–’ȱãŸœ’¢ˬȱ˜•ž—Š—ȱœŠ—Š›Í›ǯȱ Ȋȱ”ŠŸŠ”œȱȮȱû—¢ŠŠȱšŽ¢’¢ȱ¢ŠŠ—ȱ ”Ž³–’óȱŸˬȱ‹’›ˬˬ•’”ȱŠ¡’•ȱŽ’•ˬ—ȱ¢ŽŠ—ˬȱ ŸŠ”œ’—’›ǯȱȱ Ȋȱž³’³ˬ¢’—ˬȱšŠ›óÍȱ’ˬ›ȱŸŠ”œ’—•ˬ›ȱ ’”’ˬˬ•’”ȱ˜£Šȱ›Ž“’–•’’›ǯȱ Ȋȱ’›ˬˬ•’”ȱ˜£Šȱ›Ž“’–’ȱ”ŠŸŠ”œȱ ŸŠ”œ’—’—’—ȱ¢û”œˬ”ȱ’––ž—˜Ž—•’¢’ȱ’•ˬȱ ˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ

OKAVaKSLOVEXWHGLOPLú HIIHNWLYOLN Ȋȱ‘’–Š•ȱ˜•ž—Š—ȱ¢˜•ž¡–ŠŠ—ȱœ˜—›Š”Íȱ řȱû—ȱˬ›£’—ˬȱŸŠ”œ’—Šœ’¢ŠȱŠ™Š›Í•ÍšŠȱ ”ŠŸŠ”œȱȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱŸˬȱ¢ŠȱŠÂ͛ȱ‘Š••Š›Í—Í—ȱ ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—’—ȱšŠ›ó͗͗͜ȱŠ•Í—–ŠœÍ—Šȱ ŽěȱŽ”’Ÿ’›Dzȱ ȊȱŘŖȱ’•ȱˬ›£’—ˬȱœŠ¡•Š—Í•Š—ȱ’––ž—’ŽDzȱ ȊȱŘŖȬ’••’”ȱˬš’šŠ•Š›Šȱ”ŠŸŠ”œÍ—ȱ ãœˬ›’¢’ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›DZȱȱ ȯȱ‘ž–˜›Š•ȱ’––ž—’ŽȱŗŖŖƖ ȯ‘ûŒŽ¢›ˬȱ’––ž—’Ž’ȱŗŖŖƖ

FLLOGԥQFLLOԥTԥGԥU VXoLoԥ\LLOԥ[ԥVWԥOԥQPԥVԥYL\\ԥVL GԥIԥDUWPÕúGÕU

³(SLGELRPHG´00& $]ԥUED\FDQ%DNÕúԥKԥUL =LYԥUEԥ\ԤKPԥGEԥ\RY 7HO)DNV  )DNV (PDLORI¿FH#HSLGELRPHGD] HSLGELRPHG#ENUX :HEZZZHSLGELRPHGD]

.g53Ԥ0


4ø'$/$10$

48

˜—ȱ’••ˬ›ȱ㕔ˬ–’£ˬȱœû›ˬ•’ȱ’š’œŠ’ȱŠ›Í–ȱ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱãŸ•ˬ’—’—ȱ™Š›•Ššȱˬ•ˬŒˬ¢’—ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱ ŸŽ›’›ǯȱ㑝ˬ›ˬ–ȱ›Ž£’Ž—’–’£ȱˬ—Š‹ȱG•‘Š–ȱʞ•’¢ŽŸ’—ȱ œŠ‘’‹”Š›•Š›Šȱãœˬ›’¢’ȱšŠ¢Â͗͗ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱ˜•Š›Ššȱã£ˬ•ȱ œŽ”˜›ž—ȱ’—”’óŠÍ—Šȱˬ•ŸŽ›’ó•’ȱóˬ›Š’ȱ¢Š›Š—–ÍóÍ›ȱ ”’ǰȱ‹žȱóˬ›Š’ˬ—ȱ‹ˬ‘›ˬ•ˬ—ˬ—ȱȃ Š›–Ž—ȄȱȬ—’—ȱ ›ˬ‘‹ˬ›•’¢’ȱŠšŠ£ŠȱŠ—Š•˜šžȱ˜•–Š¢Š—ȱ–Š”Š›˜—ȱŠ‹›’Ȭ ”’—’—ȱ’”’—’œ’—ˬȱšˬ›Š›ȱŸŽ›–’󍒛ǯ ŘŖŖŜȬŒÍȱ’•ˬȱ’œ’Šˬ¢ˬȱŸŽ›’•–’óȱȃ Š›–Ž—Ȅȱ–ŠȬ ”Š›˜—ȱŠ‹›’”’ȱ–Š”Š›˜—ȱ’œŽ‘œŠ•³ÍœÍȱ˜•Š›ŠšȱšÍœŠȱ–ûˬȱ ˬ›£’—ˬȱˬŠ•’¢¢ˬȱãœˬ›–ˬ¢’—ˬȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ‹Š£Š›Šȱ ã£ȱ•Š¢’š•’ȱ¢Ž›’—’ȱž–žóȱŸˬȱŠ•ÍŒÍ•Š›Íǰȱ¢Ž›•’ȱ’œŽ‘œŠ•³Íȱ ”’–’ȱ¢û”œˬ”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱ–Š••Š›•ŠȱœŽŸ’—’›ˬȱ‹’•–’󍒛ǯȱȱȱ ûˬœœ’œˬ—’—ȱŠ—Šȱ‹›Ž—’ȱȃ Š›–Ž—Ȅȱ’›ǯȱ Š•Ȭ‘Š£Í›Šȱ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱ–ˬ”Š—Í—ŠȱŠ£ȱŠŠ–ȱŠ™Í•Š›ȱ”’ǰȱȃ Š›–Ž—Ȅȱ –Š”Š›˜—•Š›Í—Í—ȱŠÍ—Š—ȱ‹’¡ˬ‹ˬ›ȱ˜•œž—ǯȱžȱ–Š”Š›˜—Ȭ •Š›ȱŠ›Íšȱœû›ˬ–’£’—ȱ¢Š›ŠóÍÂ͗Šȱ³ŽŸ›’•–’óȱŸˬȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱ ŽŸˬǰȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱ–ˬ‹ˬ¡ˬȱ•Š¢’š•’ȱ¢Ž›’—’ȱž–žóž›ǯȱžȱ –ûŸˬěȱˬš’¢¢ˬ’—ȱˬȱœ’››’ȱȃ Š›–Ž—Ȅȱ–Š”Š›˜—•Š›Í—Í—ǰȱ ȃ Š›–Ž—Ȅȱ–Š”Š›˜—ȱŠ‹›’”’—’—ȱ’œŽ‘œŠ•ȱœŠ‘ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ ‹’›’ȱ˜•Š—ȱŸˬȱˬ—ȱ–ûŠœ’›ȱŠŸŠŠ—•Íš•Š›•ŠȱˬŒ‘’£ȱ˜•ž—–žóǰȱ Š–ȱ”˜–™ûŽ›•ˬ󍒛’•–’óȱˬ¢’›–Š—Šǰȱ¢Š•—Í£ȱ‹ˬ›”ȱ ‹žÂŠȱã£ˬ¢’—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—Š—ȱ–Š”Š›˜—ȱž—ž—Š—ȱ ’œŽ‘œŠ•ȱ˜•ž—–ŠœÍÍ›ǯȱžȱž—ȱã£ȱœŠ‘ˬœ’—ˬȱû—¢ŠŠȱ ‹’›ȱ—ã–›ˬ•’ȱû‘•Ž›ȱŠŸŠŠ—•Íš•Š›Íȱ’•ˬȱˬŒ‘’£ȱ˜•ž—–žóȱ ’œŽ‘œŠ•ŠȱœŠ‘ˬœ’—ˬǰȱŠ–ȱ”˜–™ûŽ›•ˬ󍒛’•–’óǰȱ¢ˬ—’ȱ ’—œŠ—ȱˬ•’ȱˬ¢–ˬˬ—ǰȱ¢û”œˬ”ȱ’’¢Ž—’”ȱ—˜›–Š•Š›Šȱ ŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›ˬ—ȱˬ—ȱ–ûŠœ’›ȱŽ¡—˜•˜“’ȱóˬ›Š’ˬȱ–Š”Š›˜—Ȭ •Š›Šȱ³ŽŸ›’•’›ȱŸˬȱšŠ‹•ŠóÍ›Í•Í›ǯȱˬ•ˬ–ǰȱû£û”ǰȱšŠ•Í—ȱ ‹˜›žǰȱ’—Œˬȱ‹˜›žǰȱœ™’›Š•ǰȱ‹ž›–Šǰȱ’›œˬ”ǰȱŠŒ•Íȱ’›œˬ”ǰȱ ‹Š•Íššž•ŠÂÍǰȱ–Š—ÍǰȱŸŽ›–’óŽ•ǰȱ¡ˬ—ˬ•ȱ”’–’ȱ–Š”Š›˜—ȱ ³Žó’•ˬ›’ȱŠ›Íšȱȃ Š›–Ž—Ȅȱ–Š”Š›˜—œŽŸˬ›•ˬ›’—’—ȱŠ’–’ȱ ˬ›£ŠÂ͗Šȱ³ŽŸ›’•–’󍒛ǯȱû¡ˬ•’ȱšŠ‹•ŠóÍ›–Š•Š›Šȱ ˜•Š—ȱŸˬȱ’Š•¢Š—ȱŽ¡—˜•˜’¢ŠœÍȱ’•ˬȱŽ–Š•ȱ˜•ž—Š—ȱȈ Š›Ȭ –Ž—Ȉȱœ™ŠŽĴȱ’ȱŸˬȱ‹žšŠ’—’ȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ‹žȱœŠ‘ˬˬȱ •’Ž›ȱ˜•Š—ȱȈŠŸŠȈȱŠŸŠŠ—•Íš•Š›Í—Šȱ’œŽ‘œŠ•ȱ˜•žȬ —ž›ȱǯȱž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱŞŖŖš›ǯȬ•ÍšȱšŠ‹•ŠóÍ›–Š•Š›Šȱ ˜•Š—ȱȈ Š›–Ž—ȈȱšŠ›Š‹ŠóŠšǰȱȈ Š›–Ž—Ȉȱž£ž—ȱû¢ûǰȱ Ȉ Š›–Ž—Ȉȱ¢ž–›žȱû¢ûȱŸˬȱŗŖ”šǯǰȱś”šǯǰȱؔšǯǰȱŗ”šǯȱ šŠ‹•ŠóÍ›–Š•Š›Šȱ˜•Š—ȱȈ Š›–Ž—Ȉȱ‹Šœ–Š’ȱž£ž—ȱ û¢ûȱ”’–’ȱˬ›£Ššȱ–ˬ‘œž••Š›ÍȱŠ›ÍšȱŠ•ÍŒÍ•Š›Í—ȱ›ˬ‹ˬ’—’ȱ šŠ£Š—–ÍóÍ›ǯȱ£ž—ȱ–ûˬ’›ȱ”’ǰȱŗ”šǯǰȱؔšǯȱŸˬȱś”šǯȬ •Íšȱ™Š”Ž•ˬ›ˬȱšŠ‹•ŠóÍ›Í•Š—ȱˬ•Šȱ—ãŸȱȈ Š›–Ž—Ȉȱž—ȱ –ˬ‘œž••Š›Íȱ–ŠÂŠ£ŠȱŸˬȱ–Š›”Ž•ˬ›’—ȱ™’󝊡Š•Š›Í—Šȱ ã£ȱŠ’–’ȱ¢Ž›’—’ȱž–žóž›ǯȱȱȱGœŽ‘•Š”³Í•Š›Í—ȱȃ Š›Ȭ –Ž—Ȅȱ–ˬ‘œž••Š›Í—ŠȱŸŽ›’¢’ȱ¢û”œˬ”ȱˬ¢ˬ›’ȱžŒŠȱžŠ—ȱ Š‹›’”ȱ›ˬ‘‹ˬ›•’¢’ȱŸˬȱ”˜••Ž”’Ÿ’ȱˬ•ˬȱ˜•ž—Š—ȱžÂž›•Š›•Šȱ ”’Š¢ˬ•ˬ—–ˬ¢ˬ›ˬ”ȱŠ•ÍŒÍ•Š›Í—ÍȱœŽŸ’—’›–ˬ”ȱŸˬȱ˜—•Š›Í—ȱ ’œ’Šˬœ’—ˬȱ¢û”œˬ”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ǰȱ–ûŠœ’›ȱˬ•ˬ‹•ˬ›ˬȱ

4ø'$/$10$

ŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›ˬ—ǰȱŽ”˜•˜“’ȱˬ–’£ȱ–ˬ‘œž•ȱ³Žó’•ˬ›’ȱ³Í¡Š›–Ššȱ –ˬšœˬ’•ˬȱŠ’–ȱŠ¡Š›Í󍊍͛•Š›ȱ”’ǰȱ‹ž—ž—ȱŠȱ—ˬ’Œˬœ’ȱ ˜•Š›Ššȱ¢Š¡Í—ȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱ¢Ž—’Ȭ¢Ž—’ȱ–ˬ‘œž•ȱ³Žó’•ˬ›’ȱ Š•ÍŒÍ•Š›Í—ȱ’¡’¢Š›Í—ŠȱŸŽ›’•ˬŒˬ”’›ǯȱŠ‹›’”ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ˜•Š—ȱ –Š”Š›˜—•Š›Í—ȱ¢û”œˬ”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’—’—ȱšŠ›Š—Íȱ”’–’ǰȱ ’œŽ‘œŠ•ȱ™›˜œŽœ’—ˬȱŸˬȱ‘Š£Í›ȱ–ˬ‘œž•ȱ£Š–Š—Í—Šȱ –ûŠœ’›ȱˬ•ˬ‹•ˬ›ˬȱŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›ˬ—ǰȱ•Š£Í–’ȱŠŸŠŠ—•Íš•Š›•Šȱ ˬŒ‘’£ȱ˜•ž—Š—ȱ•Š‹Š›Š˜›’¢ŠŠǰȱ‹žȱœŠ‘ˬˬȱ–û”ˬ––ˬ•ȱ ˬŒ›û‹ˬ¢ˬȱ–Š•’”ȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ•Š£Í–ÍȱŽœ•ˬ›ȱ ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›’•’›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬˬȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—ȱšŠ›ó͗͗͜ȱšŠ‹ŠšŒŠŠ—ȱŠ•Í—–ŠœÍ—Šȱ’–”Š—ȱ ¢Š›ŠÍ›ǯȱˬ›’óˬ•’ȱ›ˬ‘‹ˬ›•’”ǰȱ™Žóˬ”Š›ȱ–Š›”Ž’—šȱŸˬȱœŠÍóȱ ”˜–Š—ŠœÍȱŠ’–ȱ–ûóˬ›’ȱ–ˬ–—ž—’¢¢ˬ’—’—ȱš˜›ž—ž‹ȱ œŠ¡•Š—Í•–ŠœÍȱ—Š–’—ˬȱ¢˜›ž•–ŠŠ—ȱ³Š•Íó͛ǯ ͜Šȱ–ûˬȱˬ›£’—ˬȱˬŠ•’¢¢ˬȱãœˬ›–ˬ¢’—ˬȱ ‹Š¡–Š¢Š›ŠšǰȱȄ Š›–Ž—Ȅȱ–Š”Š›˜—ȱŠ‹›’”’ȱŠ¡’•’ȱ‹Š£Š›Šȱ ¢û”œˬ”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱ–ˬ‘œž••Š›ȱ³Í¡Š›–Šš•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ¡Š›’Œ’ȱ 㕔ˬ•ˬ›ˬȱˬȱ–ˬ‘œž•ȱ’¡›ŠŒÍ—Šȱ‹Šó•Š–ÍóÍ›ǯ ˜Â–Šȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—͖ͣ͗ȱ³’³ˬ”•ˬ—–ˬœ’ǰȱ’š’œŠ’ȱ Œˬ‘ˬŒˬȱšû›ˬ•’ȱãŸ•ˬˬȱ³ŽŸ›’•–ˬœ’ȱ—Š–’—ˬȱȃ Š›–Ž—Ȅȱ Ȭ—’—ȱ‹ûû—ȱ”˜••Ž”’Ÿ’ȱ‹ž—Š—ȱœ˜—›ŠȱŠȱ¢˜›ž•Ȭ –ŠŠ—ȱ³Š•Í󖊚ȱˬ£–’—ˬ’›ǯ


49

4ø'$/$10$


4ø'$/$10$4ø'$/$10$

0DVLUXúDTODUÕQ UDVLRQX


51 ˬ”ˬ‹•’•ˬ›ȱŠ›ŠœÍ—ŠȱŠ™Š›Í•–Íóȱ’œ™Š—œŽ›’£Šœ’¢Š—Í—ȱ —ˬ’Œˬ•ˬ›’—ˬȱã›ˬǰȱ–ˬˬȬ‹ŠÂ͛œŠšȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱœ”˜Ȭ •’˜£ȱŸˬȱ¢Š¡Í—Š—ȱã›–ˬˬ—ȱœ˜—›Šȱû³û—Œûȱ¢Ž›’ȱžž›ǯȱ ˬ‹ˬ‹œˬȱšŽ¢›’Ȭû£û—ȱš’Š•Š—–ŠÍ›ǯȱ ˜œ’Š•ȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–Š¢Š›Ššǰȱ ’—’ȱ–ˬ”ˬ‹•’•ˬ›ȱû£û—ȱš’Š•Š—–Í›ǯȱûŠȬ œ’›ȱ¢Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›’—ȱ›Šœ’˜—žȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—’—ȱˬ•’›ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬ—ȱŠœÍ•ÍȱŽ¢’•ǯȱˬ‹ˬ‹ȱˬ¢’ó’•–’óȱ‘ˬ¢Šȱ ˬ›£’—ˬ’›ǯȱ Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›ȱŽ’”ŒˬȱŸŠ•’Ž¢—ȱ‘’–Š¢ˬœ’—ˬ—ȱ ž£Šš•Šó͛ǰȱ㣕ˬ›’—ˬȱ–ˬ¡œžœȱŒ’‹ȱ¡ˬ›Œ•ˬ›’ȱ˜•ž›ȱŸˬȱˬ›’Œˬ—ȱ š’Šȱ›Šœ’˜—•Š›Í—ÍȱŠȱœˬ›‹ˬœȱˬ—£’–•ˬ¢›•ˬ›ǯȱG—’ȱ 󒛗’”’›’Œ’ȱ³ˬ›ˬ£ȱ³˜¡ž›ǯȱk˜”˜•Šȱ‹Š˜—•Š›Íǰȱ³’™œ•ˬ›ǰȱ šŠ£•Íȱ’³”’•ˬ›ȱŽ—’óȱ›Ž”•Š–ȱ˜•ž—ž›ǯȱ󊚕Š›Í—ȱ‘ˬŸˬœȱ ãœˬ›’¢’ȱˬŠ–•Š›ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ˜—•Š›Š—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱŽ•ˬȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱšŠ³Í•–Š£Í›ǯȱ ˜›ÂžȱŠ™Š›Í•–Íóȱ–’—ȱ–ˬ”ˬ‹•’—’—ȱ¢Š›ÍœÍ—Š—ȱ³˜¡žȱ ‘ˬˬȱˬ›£’—ˬǰȱû–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ–Ž¢Ÿˬȱ¢Ž–ˬ–’󍒛ǯȱ ’Šȱ›Šœ’˜—•Š›Í—Í—ȱˬœŠœÍ—Íȱ’œˬȱž—ȱ–ˬ–ž•Š•Š›Íȱˬ󔒕ȱ Ž–’󍒛DZȱ‹ž•”Šǰȱ”ã”ˬǰȱœž¡Š›Íǰȱ³’™œȱŸˬȱ’ˬ›ȱ¢Ž—’¢Ž–ˬȱ ˜›šŠ—’£–’—ȱˬ•ˬ‹Š•Š›Í—Šȱž¢Âž—ȱ˜•–Š¢Š—ȱȈŠœȬ˜˜Ȉȱ –ˬ‘œž••Š›Íǯȱ û¡ˬ•’ȱ‹’ó–’ó•ˬ›ǰȱ󒛗’¢¢Š•Š›ǰȱ”˜”ŠȬ”˜•ŠȱŸˬȱ 󒛒—ȱ’³”’•ˬ›ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ’•ˬȱ —ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱ,˜¡•žȱ–’šŠ›Šȱ󒛒—ȱ–ˬ‘œž•žȱŽ–Š•ȱ Ž–ˬ¢ˬȱ㢛ˬóˬ—ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ’—œž•’—ȱ’œŽ‘œŠ•ÍȱŠ›Š›Ššȱ ‘’™Ž›’—œž•’—Ž–’¢Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠȱ‘ˬĴȱŠȱŠ›Íšȱ –ˬ”ˬ‹•’•ˬ›ˬȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žȱ¡ˬœˬ•’¢’—’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬȱ Ž‘’–Š•Í—ÍȱŠ›Í›Í›ǯȱ G—œž•’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱ¢û”œˬ”ȱ˜•–ŠœÍȱ–ˬ”ˬ‹•’•ˬ›ˬȱ ‘’™˜š•’”Ž–’¢Šǰȱ¢ˬ—’ȱšŠ—Šȱóˬ”ˬ›ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱ ”ˬœ”’—ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ£Š•–ŠœÍȱ‘Š••Š›Í—Íȱã›ˬˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱȱ ’™˜š•’”Ž–’¢Š—Í—ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱš’Šȱšˬ‹ž•žȱ Š›ŠœÍ—Šȱ”ˬœ”’—ȱŠŒ•Íšȱ‘’œœ’ǰȱŠŒšŠ›Í—ŠȱûŒ•ûȱ‹Šóȱ ’Œˬ••ˬ—–ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱˬˬ—ǰȱ‹žȱŸˬ£’¢¢ˬˬ—ȱ ¢Ž—’¢Ž–ˬȱˬ”›Š›ˬ—ȱ”˜—ŽȱŸˬȱ¢Šȱ‹ž•”Šȱ¢Ž–ˬ”•ˬȱ³Í¡Í›ȱ ”’ǰȱœ˜—›ŠŠ—ȱ‹Ž•ˬȱ‘Š••Š›ȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’—’—ȱŠ›–ŠœÍǰȱ‘ˬĴȱŠȱ ™’¢•ˬ—–ˬ¢ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ k’›—’¢¢ŠŠȱ‘ˬŸˬœ’—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱˬœŠÍȱ ¡›˜—’”’ȱ£û•Š•ǰȱŸ’Š–’—ȱŸˬȱ–’—Ž›Š•ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͍͛ǯȱžȱ ’œˬǰȱã£ȱ—㟋ˬœ’—ˬǰȱ–û¡ˬ•’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ Ž—’¢Ž–ˬȱ˜›šŠ—’£–’—’—ȱ£û•Š•ȱˬ•ˬ‹ŠÍȱ¢û”œˬ”’›ǰȱ ³û—”’ȱ‹˜¢ȱŠ›Í–Íǰȱœû–û”•ˬ›’—ȱ˜›–Š•Šó–ŠœÍȱ™›˜œŽœ’ȱ ‹žȱãŸ›ˬȱœû›ˬ•ˬȱŽ’›ǯȱŽ—’¢Ž–ˬ•ˬ›’—ȱ›Šœ’˜—ž—žǰȱ ˬœŠœˬ—ǰȱœûǰȱ”ˬœ–’”ǰȱˬǰȱšžóȱˬ’ǰȱ‹Š•Íšȱˬ’ǰȱ¢ž–ž›Šȱ ”’–’ȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ£û•Š••Š›•Šȱ£ˬ—’—ȱ˜•Š—ȱˬ›£Ššȱ –ˬ‘œž••Š›Íȱˬ󔒕ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱŽŽŠ›’Š—•Íšȱšˬ’¢¢ˬ—ȱ šŠŠÂŠ—Í›ǯȱǰȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱ £û•Š•ȱŠŒ•ÍÂ͗Šȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱȱÍ£•Š›Šȱ–Ž—œ›žŠ•ȱ ãŸ›û—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱ‹Š¢Í•–Šǰȱˬ–’›ȱŽęȱœ’•’ȱŠ—Ž–’¢Šȱ ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ʞŸŸˬ••ˬ›ȱ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›žȱ”’ǰȱˬ–’›ȱˬ–’—ŠÍ—Íȱ Š•–Šȱ¢Ž–ˬ”•ˬȱãˬ–ˬ”ȱȱŠ‘Šȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ––Šȱ‹žȱ‹Ž•ˬȱ Ž¢’•ǯȱ•–Š—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱˬ–’›ȱ™’œȱ–ˬ—’–œˬ—’•’›ǯȱȱ —Ž–’¢Š—Í—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱŠ—Šȱˬ’ȱŸˬȱ šŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ¢Ž–ˬ”ȱŠ‘ŠȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ’Šȱˬ¢ˬ›’—ˬȱã›ˬȱ ¢Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›’—ȱ³˜¡ȱœŽŸ’¢’ȱ”˜•‹ŠœŠȱŸˬȱœ˜œ’œ”Š•Š›ȱ ™ã›û•–ûóȱˬ•ˬȱ–ûšŠ¢’œˬȱ˜•ž—–ŠœŠȱŠǰȱŠ–Š–’•ˬȱˬœ’£ȱ

”Ž³’—–ˬ”ˬ—œˬȱ˜—•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ ˬ”ˬ‹•’•ˬ›’—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ³ŠÍ󖊢Š—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ –Šˬȱ”Š•œ’ž–ž›ǯȱ Š•œ’ž–ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ‹ã¢û”•ˬ›ˬȱ ˜œŽ˜¡˜—›˜£ȱǻˬšˬ›ˬȱœûž—žȱ¡ˬœˬ•’¢’ǼȱŸˬȱ˜œŽ˜™˜›˜£ȱ ǻœû–û”ȱ”û•ˬœ’—’—ȱŠ£Š•–ŠœÍǰȱˬ›’–ˬœ’ǼǰȱžóŠš•Š›Šȱ’œˬȱ œ”˜•’˜£ȱǻ˜—ž›ÂŠȱˬ¢›’•’¢’ǼȱŸˬȱšŠ–ˬ’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱžȱŽ•Ž–Ž—’—ȱŽęȱœ’’ȱ”Š›’¢Žœ’—ȱˬȱ’—”’óŠȱ Ž–ˬœ’—ˬȱˬ”Š—ȱŸŽ›’›ǯȱ Š•œ’ž–ž—ȱˬœŠœȱ–ˬ—‹ˬ•ˬ›’ȱœûǰȱ œûȱž›óž•žȱ–ˬ‘œž••Š›ǰȱ™Ž—’›ȱŸˬȱ”ˬœ–’”’›ǯȱ Ž—’¢Ž–ˬȱãŸ›û—ˬȱ¢Š›Š—Š—ȱ’£Šęȱȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’ȱ œ˜—›ŠŠ—ȱŽ›”ˬ—ȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜£ǰȱŠ›Ž›’Š•ȱ‘’™Ž›˜—’¢ŠȱŸˬȱ óˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱŽ•ˬȱ¢Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›’—ȱ š’Š•Š—–ŠœÍ—Šȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬ•ˬ›ȱˬ‹’šȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠ”’—ȱ™ˬ‘›’£ȱ¡ûœžœ’ȱ¢Š—Šó–Šȱˬ•ˬ‹ȱ Ž’›ǯȱ’Šȱ›Šœ’˜—ž—Šȱ£û•Š•ȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Í—ȱ™Š¢Í—Íȱ Š£Š•–Ššȱšˬ’¢¢ˬ—ȱ˜•–Š£ǯȱk’›—’¢¢ŠȱŸˬȱšˬ——ŠÍȱ –ˬ–ž•Š•Š›Í—Š—ȱ’œˬȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ•’ȱ˜•ŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱ Ž—’¢Ž–ˬ—’ȱ¢Š•—Í£ȱšŠ›Š‹ŠóŠšȱœÍ¢ÍÂÍȱŸˬȱ–Ž¢Ÿˬȱ ¢Ž–ˬ”•ˬȱŠ›Íš•Š–ŠÂŠȱ–ˬŒ‹ž›ȱŽ–ˬ”ȱˬȱ˜•–Š£ǯȱ˜œšž—ȱ žóŠš•Š›ȱž¢Âž—ȱˬ›ˬŒˬ•’ȱęȱ£’”’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›•ˬȱ–ˬóž•ȱ ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱʞ—ȱ¢Š¡óÍȱœŽ³’–ȱȮȱû£û³û•û”ǰȱšŠ³Íóǰȱœˬ‘ˬ›ȱ ’–—Šœ’”ŠœÍÍ›ǯȱ ˬ‘›’£ˬ—ȱœã£ȱûó–ûó”ˬ—ǰȱ¢Ž—’¢Ž–ˬȱšÍ£•Š›Šȱ ¡Šœȱ˜•Š—ȱŠ›Íš•Š–Šȱ‹ˬ•ŠœÍ—Š—ȱŠȱŠ—Í󖊚ȱ’œˬ›’”ǯȱ Í£•Š›Í—ȱã£ȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›’—ˬȱŒ’’ȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬȱš˜¢–ŠœÍȱ Š—˜›Ž”œ’¢ŠȱǻŠ–ȱŸˬȱ¢Šȱš’œ–ˬ—ȱš’Šȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ˬ—ȱ ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱǼŸˬȱ’œ›˜ęȱ¢Šȱǻ˜›šŠ—ȱŸˬȱ˜¡ž–ŠȬ •Š›Šȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱǼȱ”’–’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ŠÂ•Š–•Íšȱû³û—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱš’Šȱ›Ž“’–’—’—ȱ ã£•ˬ—’•–ˬœ’ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱˬ”ˬ‹•’ȱžóŠš•Š›Í—ȱš’Š•Š—–Šȱ ›Ž“’–’—’—ȱã›ȱˬˬˬ—ȱ’‹Š›ˬȱ˜•–ŠœÍȱŸˬȱû–ž–’ȱš’Šȱ ‘ˬŒ–’—’—ȱ‹ã•û–û—ˬȱœˬ‘ˬ›ȱ¢Ž–ˬ¢’—’—ȱřŖƖǰȱ—Š‘Š›Í—ȱȮȱ ŚŖȬŚśƖǰȱû—˜›Šȱ¢Ž–ˬ¢’—’—ȱȮȱŗŖƖǰȱóŠ–ȱ¢Ž–ˬ¢’—’—ȱ’œˬȱ ȮȱŗśȬŘŖƖȱˬ󔒕ȱŽ–ˬœ’ȱ˜™’–Š•ȱ™Š¢•ŠóÍ›–Šȱ™›’—œ’™’—ˬȱ ž¢Âž—ž›ǯȱ û—û—ȱ‹’›’—Œ’ȱ¢Š›ÍœÍ—Šȱ–ˬ”ˬ‹•’¢ˬȱ£û•Š•ȱˬ›”’‹•’ȱ –ˬ‘œž••Š›ȱȮȱˬǰȱ‹Š•ÍšȱŸŽ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱkŠ–ȱ¢Ž–ˬ¢’—’—ȱ ˬœŠœÍ—ÍȱœûȬ‹’”’ȱˬ›”’‹•’ȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›ȱˬ󔒕ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›ˬȱ–ˬˬȱó’›ˬœ’ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱŽŒˬȱœŠŠ•Š›Í—Šȱ ’›Š£ȱ˜•ž—žÂž—Š—ǰȱ¢ž¡žŠ—ȱŘȱœŠŠȱˬŸŸˬ•ȱóŠ–ȱ Ž’•–ˬ•’’›ǯȱG󝊑Š—Íȱ‹žŽ›‹›˜ǰȱ³’™œǰȱ󒛗’¢¢Š•Šȱ ”ûœû›–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱˬ•¢Š—Š•Íȱ’œˬ¢ˬ—ȱžóŠÂŠȱ¢˜Âž›ȱ ˬ”•’ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ˜¢ȱŠ›Í–Íǰȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ‘˜›–˜—Š•ȱ’—”’óŠÍȱ ãŸ›û—ˬȱš’Šȱšˬ‹ž•žȱŠ›ŠœÍ—Šȱž£ž—ȱŠœ’•ˬȱŽ–ˬ”ǰȱ šž›žȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›•ˬȱš’Š•Š—–Ššȱ˜•–Š£ǯȱŽ—’¢Ž–ˬȱ”’Š¢ˬȱ šˬˬ›ȱœžǰȱó’›ˬǰȱ³Š¢ȱ’³–ˬ•’’›ǯȱûœžœˬ—ȱˬǰȱ’–Š—•Šȱ –ˬóž•ȱ˜•ž›œŠǯȱ––Šȱž—ž–Š¢Í—ȱ”’ǰȱš’Š•Š—–ŠœÍ—Šȱ ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ‘’–Š¢ˬȱãœˬ›–ˬ”ȱ–ˬ”ˬ‹•’¢ˬȱŠ¢Šȱ ŸŽ›–ˬ£ǯȱŠ¡óÍȱ‹’›ȱóˬ›šȱ–ˬœˬ•’ȱŸŠ›DZȱȃ’›ȱŠŠ–ȱˬŸˬ—’ȱœžȱ ‹Šó͗ŠȱŠ™Š›Šȱ‹’•ˬ›ǰȱŠ––Šȱ¢û£ȱŠŠ–ȱŠȱ¢ÍÂ͕œŠǰȱ˜—Šȱœžȱ ’³’›ˬȱ‹’•–ˬ£Ȅǯȱ ˬ›’—ȱˬš•’ȱ’óȱ£Š–Š—Íȱˬ—ȱˬœŠœÍȱȮȱŠ£ȬŠ£ǰȱŽ£Ȭ Ž£ȱ¢Ž–ˬ”’›ǯȱʞš•’ȱˬ–ˬ”•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•Š—ȱ’—œŠ—Í—ȱ ¢Ž–ˬ¢’ȱ£û•Š•ȱˬ›”’‹•’ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ,ã›ˬ”ǰȱ–Š”Š›˜—ȱŸˬȱ œÍ¢Íš•Š›Šȱ–û•ˬšȱˬǰȱ‹Š•ÍšȱŸˬȱœûȱ–ˬ‘œž••Š›ÍȱŠȱˬ•ŠŸˬȱ ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯ

4ø'$/$10$


52


53


4ø'$/$10$

54

øNLQΩIΩULQ ΩYΩ]LQΩ\H\LP" G󝊑ŠœÍ£•ÍšȱȮȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ’•”ȱ¢Š›ÍœÍ—Í—ȱ˜”Ȭ œ’”˜£žȱˬ•Š–ˬ’’›ǯȱžȱãŸ›ȱ‹’’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ’󝊑Šȱ Šȱ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—ž›ǯȱȱŸŠ¡Šȱšˬˬ›œˬȱŠ£ȬŠ£ȱŠ¢Š•Íȱ –ˬ‘œž••Š›Š—ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱó’›ˬ•ˬ›ˬ—ȱȱ ’œ’ŠˬȱŽ’—ǯȱ’Šȱšˬ‹ž••Š›ÍȱŠ›ŠœÍ—Šȱ‹ã¢û”ȱ Šœ’•ˬȱŽ–ˬ¢’—ǯȱžǰȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ‘’œœ’¢¢Š•Š›Í—ȱȱ 㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–ˬ¢ˬȱ”ã–ˬ”ȱŽˬŒˬ”ǯȱ ˬ•ˬŒˬ”ˬȱˬȱš’Šȱ‘ˬŒ–’—ˬȱŠÂ͕•Šȱ¢Š—Šó–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱȃG”’ȱ—ˬˬ›’—ȱˬŸˬ£’—ˬȄȱ¢Ž–ˬ”ȱ³ˬ”’—’—ȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ›–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ȱ”’ǰȱ œ˜—›ŠŠ—ȱ˜—žȱŠ£Š•–ŠÂŠȱž£ž—ȱ£Š–Š—ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ŠȬ ŒŠšǯȱ Š•—Í£ȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱŘŖȬŘŘȬŒ’ȱ‘ˬˬœ’—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ š’Šȱ–’šŠ›Í—Í—ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱˬ•ˬ‹Šȱ¢Š›Š—Í›ǯȱžȬ —ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ˜ÂžóŠ—ȱˬŸŸˬ•ȱšŠÍ—Í—ȱ”Š•˜›’ȱˬ•ˬ‹ŠÍȱ ‘Š–’•ˬ•’¢ˬȱšˬˬ›”’ȱãŸ›•ˬȱ–ûšŠ¢’œˬˬȱŒˬ–’ȱ řŖŖȬśŖŖȱ””Š•ȱŠ›ÍšÍ›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠȱŽ—Ž›“’ȱˬ¢ˬ›’—ˬȱã›ˬȱ śŖȬŝŖšȱš˜£ȱŸˬȱ¢Šȱ‹’›ȱˬˬȱ™’›˜“—Š¢Šȱ‹ˬ›Š‹ˬ›’›ǯȱ —ž–Š¢Í—ȱ”’ǰȱ‹ã¢û–ˬ”ˬȱ˜•Š—ȱ”ã›™ˬ¢ˬȱ£û•Š•ǰȱ Ÿ’Š–’—•ˬ›ǰȱ”Š•œ’ž–ǰȱˬ–’›ǰȱ–Šš—Ž£’ž–ȱˬ›ˬ”’›ǯȱ ž›ȱ”’ǰȱ”Š•˜›’•ˬ›’ȱ‹ž•”ŠȱŸˬȱ󘔘•ŠŠ—ȱŽ¢’•ǰȱ ˬ›ˬŸˬ£ǰȱ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱˬȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Š—ȱŠ•–ŠÂ͗ͣȱ žóŠÂŠȱŠ‘Šȱ‹ã¢û”ȱŠ¢ŠȱŸŽ›’›ǯȱ ˜£ȱȮȱ³˜¡ȱŠ¢Š•Íȱ–ˬ‘œž•ž›ǯȱ—ž—ȱˬ›”’‹’ȱ

4ø'$/$10$

‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ—˜›–Š•ȱŽ’óŠÍ—Íȱˬ–’—ȱŽˬ—ȱˬ‹’’ȱ ȱŸ’Š–’—’ǰȱ–Šš—Ž£’ž–ǰȱœŽ•Ž—ȱŸˬȱ’ˬ›ȱŸŠŒ’‹ȱ –’”›˜Ž•Ž–Ž—•ˬ›•ˬȱ£ˬ—’—’›ǯȱŠ”’—ȱ‹žȱš’¢–ˬ•’ȱ –ˬ‘œž•ž—ȱ‹’›ȱ³ŠÍ󖊢Š—ȱŒˬ‘ˬ’ȱŸŠ›ǯȱ˜£ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ Š••Ž›’¢Šȱã›ˬ’›ǯȱ žȱ‹Š¡Í–Š—ȱ¢Ž›Í—ÍÂÍȱûœû—•û”ȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ ˬ•ž–ȱ˜•–žóž›ȱ”’ǰȱˬ•ˬŒˬ”ȱŠ—Š—Í—ȱš’Šȱ›ŠȬ œ’˜—ž—Šȱ¢Ž›Í—ÍÂ͗͗ȱ˜•–ŠœÍȱ”ã›™ˬ—’—ȱ’ŠŽ£ȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬŒˬ¢’ȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠ›Í›Í›ǯȱ žȱŠ••Ž›’¢Š•Š›Í—ȱŽ£•’¢’ȱ³˜¡ȱ¢û”œˬ”’›ȱȮȱŜŖƖȬˬȱ šˬˬ›ǯȱȱž›ȱ”’ǰȱ¢Ž›Í—ÍÂÍȱ‘Š–’•ˬȱšŠÍ—Í—ȱ›Šœ’˜Ȭ —ž—Š—ȱŠ–Š–’•ˬȱ³Í¡Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱ ’ˬ›ȱš˜£ȬÍ—ÍŠȱšŠ›óÍȱ‹Ž•ˬȱŒ’’ȱˬ•ˬ‹•ˬ›ȱ’›ˬ•’ȱ œû›û•–û›ǯȱ••Ž›’¢Š¢Šȱ–Ž¢••’•’”ȱ¢˜¡ž›œŠǰȱ˜—•Š›Íȱ –ˬ‘ž’¢¢ˬœ’£ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŠ•—Í£ȱ›Š£’•’Ȭ ¢Šȱš˜£ž—žȱû—ˬȱ’”’ȱˬˬˬ—ȱŠ›Íšȱ¢Ž–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ —ž—ȱˬ›”’‹’ȱœŽ•Ž—•ˬȱ£ˬ—’—ȱ˜•žÂž—Š—ȱ‹žȱ–’”Ȭ ›˜Ž•Ž–Ž—’—ȱ˜£ŠœÍ—Í—ȱŠó͕–ŠœÍȱˬ‘•û”ˬœ’ȱŸŠ›ǯȱ ••Ž›’”ȬšŠÍ—•Š›Í—ȱ’œˬȱŠ••Ž›’¢Š—Í—ȱ Šó”Š›•Š—–ŠœÍȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱŠ—Š•’£ȱŸŽ›–ˬœ’ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱžǰȱš˜£ȬÍ—ÍŠȱšŠ›óÍȱ’£•’ȱŠ••Ž›’¢Š—Íȱ Šó”Š›ȱŽ–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠŠŒŠšǯȱȱ—Š•’£•ˬ›’—ȱ —ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱ—˜›–Š•ȱ˜•Š›œŠǰȱš˜£Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱ


55 ˜—ȱ’••ˬ›ˬȱ–û¡ˬ•’ȱ™ˬ‘›’£•ˬ›’—ȱžóŠš•Š›Í—ȱ ęȱ£’”’ȱŸˬȱ›ž‘’ȱž›ž–ž—Šȱˬœ’›’ȱ㢛ˬ—’•–ˬ”ˬ’›ǯȱ ™Š›Í•–Íóȱˬš’šŠ•Š›Í—ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱœû‹žȱŽ–’󍒛ȱ ”’ǰȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱãŸ›û—ˬȱ–û¡ˬ•’ȱ³Žó’•’ȱš’Šȱ’•ˬȱ š’Š•Š—Š—ȱŸˬȱˬȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›’—ˬȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬȱš˜¢Ȭ –Š¢Š—ȱŠ—Š•Š›Í—ȱ”ã›™ˬ•ˬ›’ȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱŠ‘Šȱ¢û”œˬ”ȱ ’—Ž••Ž”’ȱŸˬȱ–ã‘”ˬ–ȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍȱ’•ˬȱœŽ³’•’›ǯȱȱ㑋ˬǰȱ ˬ•‹ˬĴȱˬȱ”’ǰȱ”˜•‹ŠœŠǰȱœ˜œ’œ”ŠŠ—ȱŽ¢’•ǰȱŠ—Šǰȱ‘’—ȱ ˜¢žÂžȱŸˬȱ˜¢žšȱˬ’—ˬ—ȱŽ’›ǯȱ t–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱãŸ›û—ˬȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱ –ˬ—óˬ•’ȱ–ˬ‘œž••Š›Š—ȱŠ–ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱˬ”œȬ ãœˬ›’󍒛ǯȱȱ Š•—Í£ȱˬȱŸˬȱ¢Šȱ‹Š•ÍšŠ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ ¢˜•ŸŽ›’•ˬ—’›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ™Š¡•Š•Í•Š›ǰȱ‹Š•šŠ‹Ššȱ ž–žǰȱ”ˬœ–’”ǰȱ™Ž—’›ȱŸˬȱ¢ž–ž›ŠŠ—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱ–ˬ‘œž••Š›ȱ£û•Š•ȱ”ˬœ’›’—’ȱ ˜•ž›ž›ǯȱ––Šȱž—ž–Š¢Í—ȱ”’ǰȱ‹’”’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ –ˬ‘œž••Š›ȱŸˬȱ¢ž–ž›Š—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ—ȱˬ–’›ȱ¢Š¡óÍȱ –ˬ—’–œˬ—’•–’›ǯȱûȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ’œˬȱ ‹žȱŸŠŒ’‹ȱ–’”›˜Ž•Ž–Ž—ǰȱû–û–’¢¢ˬ•ˬǰȱ–㟌žȱ Ž¢’•ǯȱ ˬ£ˬ—ȱ‘Š–’•ˬȱšŠÍ—ȱã£û•–ˬ£ȱˬ›ˬŒˬˬȱˬ£ˬȱ œÍ¡Í•–Íóȱš›Ž¢™›žȱó’›ˬœ’ȱ’³–ˬ”ȱŸˬȱ¢Šȱ‹’›ȱ˜ŸžŒȱ ³’¢ˬ•ˬ”ȱ¢Ž–ˬ”ȱ’œˬ¢’›ǯȱžǰȱœã£œû£ȱ”’ǰȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ ––Šȱ‹ˬ£ˬ—ȱšŠÍ—•Š›ȱ˜›šŠ—’£–’—’—ȱˬ•ˬ‹ŠÍ—Íȱ ˬ›œ•’”ˬ—ȱŠ¢Í›–Í›ȱŸˬȱˬŸ’¢¢ŠÍȱšŠó͚•Šǰȱã¢ˬ›’—’ȱ ’œˬȱˬœˬȱ’•ˬȱ¢Ž¢’›ǯȱŠ¡žȱ‹’›ȱ˜ž›ž–Šȱ‹’›ȱ‹Š—”Šȱ ž›óž¢Šȱš˜¢ž•–žóȱã‹ˬ•ˬ”ȱŸˬȱ¢Šȱ‹’›ȱ™Š³”Šȱ³’™œȱ ¢Ž¢’›ǯȱŽ•ˬȱȃ—Š£ȄŠ—ȱšŠ³–Ššȱ•Š£Í–Í›ǰȱ³û—”’ȱ ã£û—û£ȱˬȱ’œˬ–ˬˬ—ȱã£û—û£ˬȱ£ˬ›ˬ›ȱ¢Ž’›ˬȱ ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱ

Š–’•ˬ•’¢’—ȱˬŸŸˬ•’—ˬȱŠ£ȱ–’šŠ›ŠȱˬŸ’¢¢Šȱ ¢Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱʞŸ’¢¢Šȱ’󝊑Š—Íǰȱ–ˬˬȱó’›ˬœ’—’—ȱ ’›Š£Í—ÍȱŠ›Í›Í›ǰȱ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽœ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱˬ£’ȱ ‘Š••Š›Šȱ’œˬǰȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ’•”ȱ¢Š›ÍœÍ—Í—ȱ˜”œ’”˜£ž—Šȱ ¡Šœȱ˜•Š—ȱû›ˬ”‹ž•Š—–Š—ÍȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ǯȱž—ž—•Šȱ ¢Š—ŠóÍǰȱˬŸ’¢¢ŠȱŸˬȱã¢ˬ›’ȱš’Š—ÍȱŸ’Š–’—ȱŸˬȱ –’—Žȱ›Š•ȱž£•Š›•Šȱ£ˬ—’—•ˬ󍒛’›ǯȱ ––Šȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱŘŖȬŒ’ȱ‘ˬˬœ’—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ ˬŸ’¢¢ŠÍ—ȱ’œ’Šˬœ’—’ȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱŠ£Š•–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱ ˬĴȱŠȱŒˬˬ›’—’ȱˬȱˬ•ˬŒˬ”ȱŠ—Š•Š›ȱ³˜¡ȱ ¢Ž–ˬ–ˬ•’’›ǯȱˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ‹ˬ£’ȱˬŸ’¢¢Š•Š›ȱ –Š¢Žȱ•ˬ—’–ˬœ’ǰȱ㍎–•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ ˜•ž›ǯȱ—œž£ȱŠȱŠ›–Íóȱ¢û”ȱ’•ˬȱ’ó•ˬ¢ˬ—ȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›’—ȱ ˬȱž—”œ’¢ŠœÍȱ™˜£ž•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ʞŸ’¢¢Š•Š›Š—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱœ™Žœ’ęȱ”ȱȱ–Šˬ•ˬ›ǰȱ –’œŠ•ȱû³û—ǰȱȱˬ‹Šó’›ǰȱ”û•ȱŸˬȱ¢Šȱˬ‘ˬ—ȱ¢Ž–ˬ”ȱ’œˬ¢’ȱ ¢Š›Š—Š›œŠǰȱŽ‘’¢Š•Íȱ˜•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱŽ•ˬȱšŽ¢›’ȬŠ’ȱ ’œˬ”•ˬ›ȱŠ—Ž–’¢ŠȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱš’Šȱ–Šˬ•ˬ›’—’—ȱ ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗Šȱˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱžȱ‘Š••Š›ȱ‘ŠššÍ—Šȱ ‘ˬ”’–ˬȱŠ—Í󖊚ȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ˜™’–Š•ȱŸ’Š–’—ȱ

Ÿˬȱ–’—Ž›Š•ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ”˜–™•Ž”œ•ˬ›’ȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”•ˬȱ ¢Š›Š—–Íóȱ™˜£ž—ž•Š›ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•œÍ—ǯȱ ,˜¡•žȱ–’šŠ›Šȱšˬ‘Ÿˬȱ’³–ˬ”ȱˬ•ˬŒˬ”ȱŠ—Š—Í—ȱ ˬ‘ŸŠ•Í—ŠȱŸˬȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱŽ’óŠÍ—Šȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱ ãœˬ›ˬȱ‹’•ˬ›ǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’š’—ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱ –Ž¢•ȱ¢Š›Š—ÍÂÍȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ’”’—Œ’ȱ¢Š›ÍœÍ—Šǯȱž›ȱ ”’ǰȱ’–”Š—ȱŠ’›ˬœ’—ˬǰȱšˬ‘Ÿˬˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ ––Šȱšˬ‘Ÿˬœ’£ȱ”Ž³’—ˬȱ‹’•–’›œ’—’£œˬǰȱ˜—žȱ ˬ›’Œˬ—ȱˬ›’’—ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ”˜Ž’—ˬȱ㢛ˬó–ˬȱ‹Šóȱ ŸŽ›’›ȱŸˬȱ‹’›ˬ—Ȭ‹’›ˬȱšˬ‘Ÿˬˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ•ˬŸȱ Ž–ˬȱœ’—›˜–ž—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’š’—ȱ Š£Š•–ŠœÍǰȱ‘Š•œÍ£•ÍšȱŸˬȱ‹ŠóȱŠÂ›Í•Š›Íȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ––Šȱˬ£¢’š’—ȱŠóŠÂÍȱ˜•–ŠœÍȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱ‹˜¢žȱ —Š›Š‘ŠȱŽ’›œˬǰȱšˬ‘Ÿˬȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱ”ˬœ‹ȱ Ž’›ǯȱŠ”’—ȱ˜—žȱœûȱ’•ˬȱ’³–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱšÍŒšÍ›–Šȱ ‘’œœ’ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—ǯȱ ’›ȱ–ûˬȱˬŸŸˬ•ȱ‘ˬ”’–•ˬ›ȱœûûȱ‘Š–’•ˬ•ˬ›’—ȱ š’Šȱ›Šœ’˜—ž—Š—ȱŠ–Š–’•ˬȱ³Í¡Š›–Ššȱ’œˬ¢’›’ǯȱ

ŽœŠ‹ȱŽ’•’›’ȱ”’ǰȱ‹ž—ž—•ŠȱžóŠš•Š›ŠȱŠ••Ž›’¢Š—Í—ȱ ¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠ£Š•–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱ––Šȱ ‹žȱˬ‹’›ȱ”ã›™ˬ•ˬ›’—ȱ’—ˬ”ȱœûû—ˬȱšŠ›óÍȱŠ••Ž›’”ȱ ›ŽŠ”œ’¢Š•Š›Í—Í—ȱœŠ¢Í—Í—ȱŠ£Š•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•–ŠÍǯȱ Ž•ˬ•’”•ˬǰȱœûȱȃ‹ˬ›ŠˬȱšŠ£Š—ÍȄǯȱ ˬœ–’”ǰȱ¢˜Âž›ǰȱ™Ž—’›ȱŠ—ŠȱŸˬȱ”ã›™ˬ—’—ȱ ˜›šŠ—’£–’—’ȱ”Š•œ’ž–ȱŸˬȱŸ’Š–’—•ˬ›•ˬȱ £ˬ—’—•ˬ󍒛’›ǯȱ Š‹Ž•ˬȱœûž›óž•žȱ–ˬ‘œž••Š›ȱŠ‘Šȱ ŠœŠ—ȱ‘ˬ£–ȱ˜•ž—ž›ȱŸˬȱ‹ŠÂ͛œŠÂÍȱŠ¢Š•Íȱ‹Š”Ž›’Ȭ ¢Š•Š›•Šȱ£ˬ—’—•ˬ󍒛’›ǯȱ ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ‘Š–’•ˬ•ˬ›’—ȱž£Šȱ˜•Š—ȱˬ•ˬ‹ŠÍȱ ˜›šŠ—’£–’—ȱˬ•ˬ‹ŠÍ—Š—ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬˬȱ³˜¡ȱ˜•ž›ǯȱ žǰȱ–Š¢Ž—’—ȱ•ˬ—’–ˬœ’ȱŸˬȱ‘Š–’•ˬ•’¢’ȱˬœŠ•ŠóÍ›Š—ȱ ㍎–ȱŸˬȱ¢û”œˬ”ȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’š’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱG•”ȱˬœŠ•Šó–Šȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ¢Š›Š—Š—ȱ £Š–Š—ȱ˜”œ’Ž—ȱŸˬȱš’Šȱ–Šˬ•ˬ›’—’—ȱ”ã›™ˬ¢ˬȱ ³ŠÍ›Í•–ŠœÍȱ³ˬ’—•ˬó’›ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ㍎–ȱ¢Š›Š—Š—ȱ £Š–Š—ȱ–ûŠ•’Œˬȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ¡ã›ˬ”ȱž£ž—ž—ȱ ’œ’Šˬœ’—’ȱ–ˬ‘ž•ŠóÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ––Šȱ ‹žȱ˜ȱŽ–ˬ”ȱŽ¢’•ȱ”’ǰȱ¡ã›ˬ¢ˬȱŠ–Š–’•ˬȱž£ȱšŠȬ –Ššȱ˜•–Š£ǯȱŠˬŒˬǰȱ¡ã›ˬ”ȱž£žȱ’•ˬȱ£ˬ—’—ȱ˜•Š—ȱ ˬ›£Šš•Š›Š—ȱŠ£ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱž£•žȱ ¡’¢Š›ǰȱœ’¢ˬ—ˬ”ȱ‹Š•ÍÂÍǰȱ”˜•‹ŠœŠȱŸˬȱ‘’œˬȱŸŽ›’•–’óȱ –ˬ–ž•Š•Š›ǰȱž›óž•Š›ȱ›Šœ’˜—Š—ȱ¡Š›’ŒȱŽ’•–ˬ•’’›ǯȱ óŠÂÍȱ—Š›’ž–ȱˬ›”’‹•’ȱž£Š—ȱŠȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŠÍ—Šȱã›ˬȱŠ’ȱž£Š—ȱœŽ³’•–ˬ¢ˬ—ȱ ‹žȱž£ž—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ—Š›’ž–ȱš’œ–ˬ—ȱ”Š•’ž–ȱ Ÿˬȱ–Šš—Ž£’ž–ȱž£•Š›Íȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱ˜•ž—–žóž›ǯȱŽ•ˬȱ ž£ǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ‘’™Ž›˜—’”•ˬ›ȱû³û—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ žž•–žóž›ǯȱ––Šȱˬ•ˬŒˬ”ȱŠ—Š•Š›Í—ȱš’Š•Š—–ŠœÍȱ û³û—ȱˬȱ¢Š›Š›•ÍÍ›ǯ

4ø'$/$10$


4ø'$/$10$

56

'ˍ50$14ù'$/$5 Š’œ’”ȱ–ˬ•ž–Š•Š›Šȱã›ˬǰȱŠ–Ž›’”Š•ÍȱŸˬȱŠŸ›˜™Š•ÍȱšŠÍ—•Š›•Šȱ –ûšŠ¢’œˬˬǰȱŠœ’¢Š•ÍȱšŠÍ—•Š›ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ˜›šŠ—•Š›ÍȱŸˬȱ œûȱŸˬ£’•ˬ›’ȱ¡ˬ›³ˬ—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱŠ‘ŠȱŠ£ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›ǯȱ ˬœǰȱ‹žȱŠœ’¢ŠȱŽ—˜–Ž—’—’—ȱœ’››’ȱ—ˬˬ’›ǵȱ ’Š•Š—–Šȱˬ›£’—ˬǯȱœ’¢Šȱ㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱš’Šȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱŠ–Š–’•ˬȱˬ›š•’’›ǯȱŠ™˜—’¢Š•ÍȱŸˬȱ¢Šȱ ³’—•’ȱšŠÍ—Í—ȱû—ˬ•’”ȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—ž—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ ˬ—ȱŠ£ÍȱśŖȬŗŖŖȱš›Š–ȱœ˜¢Šȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ–㟌žž›ǯȱ œ’¢Šȱš’ˬœ’—’—ȱœŠ”’—•ˬ›’ȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱšˬ‹ž•ȱ Ž’¢’ȱš’Š—Í—ȱˬ›”’‹’ȱȱ‘ˬ•ˬȱšˬ’–ȱ£Š–Š—•Š›Š—ȱ ęȱ˜Žœ›˜Ž—•ˬ›•ˬȱ£ˬ—’—ȱ˜•Š—ȱœ˜¢ŠȱŸˬȱ’ˬ›ȱ¢Ž–ˬ•’ȱ ‹’”’•ˬ›ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱȱ’”’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱˬ‹’’ȱ‘˜›–˜—ȱ ˜•Š—ȱŸˬȱ‹’›ȱ³˜¡ȱˬ¢ˬ›•’ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•’ȱęȱ˜Žœ›˜Ž—•ˬ›ȱ šŠÍ—ȱ˜›šŠ—’£–’ȱû³û—ȱœ˜—ȱˬ›ˬŒˬȱŸŠŒ’‹ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱ ”ˬœ‹ȱŽ’›ǯȱ ʞŸŸˬ•Šǰȱ‹žȱ–Šˬ•ˬ›ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱ ˜”œ’”’ȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›’—’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯȱ G”’—Œ’œ’ǰȱû–ž–’ȱ‘˜›–˜—Š•ȱœˬŸ’¢¢ˬ—’ȱŠ›Š£•Š¢Í›ǯȱ t³û—Œûœûǰȱ¡ˬ›³ˬ—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ œûȱŸˬ£’ȱ¡ˬ›³ˬ—’—’—ȱ¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱ ˬ‘Š¢ˬǰȱ˜œŽ˜™˜›˜£ȱŸˬȱȃ’œ’•’”ȱ‘’œœ•ˬ›’Ȅȱ”’–’ȱ –Ž—˜ȱ™Šž£Šȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱŽ’‹Š›•Íȱˬ›ˬŒˬˬȱ

4ø'$/$10$

š˜›ž¢ž›ǯȱ ˬˬœœûȱ”’ǰȱœ˜—ȱ’••ˬ›ˬȱŠœ’¢Šȱ㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱȈŠœȬ ˜˜Ȉȱš’Šȱˬ›£’ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱœ’›Š¢ˬȱŽ–ˬ”ˬ’›ǯȱ ˬ’ŒˬˬǰȱȃŠœ’¢Šȱ–ûŠęȱˬœ’Ȅȱ³Š•Š–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Í‹ǯȱ ˜¢Šǰȱœ’›žœȱ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’ǰȱ‹žÂŠǰȱ‹’¢Š—ǰȱšŠ›Š¢Ȭ ˜—ŒŠǰȱ”ˬ›ˬŸ’£ǰȱ›Š£¢Š—Šȱ”’–’ȱ‹’”’ȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ ęȱ˜Žœ›˜Ž—•ˬ›•ˬȱ£ˬ—’—’›ǯȱ ’£ˬȱ’œˬȱ”ˬˬ›•’ȱœŠ’œ’”ŠȱŸûœˬȱŠ•Í›DZȱ‘ˬ”’–Ȭ Ž—˜”›’—˜•˜šŠȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽˬ—ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱ œŠ¢Íȱž›–ŠŠ—ȱŠ›Í›ǯȱŠÍ—•Š›ȱŽŸˬȱ¢Ž–ˬ”ȱ ‘Š£Í›•Š–ŠšŠ—œŠǰȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ¢Š›Í–Š‹›’”Š•Š›ŠȱŸˬȱ ȈŠœȬ˜˜Ȉ•Š›Šȱû£ȱžž›ǯȱ ŠÍ—ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ’›œ’ȱŠ–’••ˬ›ˬ—ȱ ŠœÍ•ÍÍ›ǯȱŠ”’—ȱšŽ¢›’Ȭû£û—ȱš’Š•Š—–Šǰȱˬ‹’’ȱ ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱ”ˬœ”’—ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱŽ—Ž’”ȱŽ—˜Ȭ ”›’—ȱ‹˜–‹Š—Íȱ’óˬȱœŠ•Š—ȱœŠŠȱ–Ž¡Š—’£–’ȱ›˜•ž—žȱ ˜¢—Š¢Í›ǯȱžȱ”’–’ȱˬœ’›ǰȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱž£ž—ȱœŠ¡•ŠȬ –Šȱ–ûˬ•’ȱŸˬȱ”˜—œŽ›ŸŠ—•Š›•Šȱ˜•žȱ˜•Š—ȱ‹ûû—ȱ


57 š’Šȱ—㟕ˬ›’—ˬȱŠ’’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ¢Š›Í–Š‹›’”Š•Š›•Šȱ š’Š•Š—–Ššȱ‘ˬ–ȱ’œ‹Š”Ž›’˜£ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ‘˜›–˜—Š•ȱ ™˜£ž—ž•Š›Šȱ£ˬ–’—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ Š¡Í—DZȱ’––ž—’Ž’—ȱŘȦřȱ‘’œœˬœ’—’ȱ‹ûû—ȱœŽ•’”•’ȱ š’óŠ•Š›Íȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›Š—ȱš˜›ž¢Š—ǰȱŸ’Š–’—•ˬ›’ȱ œ’—Ž£ȱŽˬ—ǰȱû–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱš’Š—Í—ȱû£û—ȱ‘ˬ£–ȱ ˜•ž—–ŠœÍ—Šȱ”ã–ˬ”ȱŽˬ—ȱȱ•Š”˜‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱˬ–’—ȱ Ž’›ǯȱŠ›Í–Š‹›’”Š•Š›ȱ‹žȱŠ¢Š•Íȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Íȱ –ˬ‘ŸȱŽ–ˬ”•ˬȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ ˜•ž›ǯȱ ˜—œŽ›ŸŠ—ȱˬ›”’‹’—ˬȱã›ˬȱ–û¡ˬ•’ȱ˜›•Š›ȱŸˬȱ ™’›˜“ȱ—Š•Š›ȱšŠ‹•ŠóÍ›Í•–Íóȱ”˜—œŽ›Ÿ•ˬ›ˬ—ȱŠ£ȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ Ž¢’•ǯȱ ˜”ŠȬ”˜•Šǰȱ™Ž™œ’Ȭ”˜•ŠǰȱŠ—Šȱ”’–’ȱ󒛒—ȱšŠ£•Íȱ ’³”’•ˬ›ȱŠ‘Šȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱžȱ’³”’•ˬ›ȱȱ•Š”˜‹Š”Ž›’Ȭ ¢Š•Š›Šȱœ˜¢šÍ›Í–ȱŽ•Š—ȱŽˬ—ȱ”’–¢ˬŸ’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›•Šȱ ˜•žž›ǯȱk’›—’¢¢Šȱ’œˬ¢’›œ’—’£œˬȱȮȱ‹Š•ȱŸˬȱˬ£ˬȱ –Ž¢Ÿˬ•ˬ›ˬȱ”Ž³’—ǯȱ ˜—œŽ›ŸŠ—•Š›Š—ȱš˜›ž—–Ššȱû³û—ǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ œˬ—Š¢ŽȱŽ–Š•Í—Š—ȱ”Ž³–ˬ¢ˬ—ȱ–ˬ‘œž••Š›Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ¢ˬȱ³Š•Íó͗ǯȱˬ‘œž•ž—ȱˬ›”’‹’ȱãœˬ›’•–’óȱ¢Š£Í—Íȱ ’ššˬ•ˬȱ˜¡ž¢ž—ǯȱŜŘŗȱ’™•’ȱš’Šȱˬ•ŠŸˬ•ˬ›’ȱŸŠ›œŠǰȱ ‘ˬ–’—ȱ–ˬ‘œž•žȱšˬ’¢¢ˬ—ȱŠ•–Ššȱ˜•–Š£ǯȱžǰȱˬœ•ȱ šŠ’•Ȭˬ•ŠŸˬ•ˬ›’›ǯȱ ˬ‹’’ȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱŠȱŠ›Íš•ÍÂÍȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱ Ž•ˬȱ”’ǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ‘Š–’•ˬ•’¢ˬȱšŠ›óÍȱ‘ˬ‹•ˬ›ȱ šˬ‹ž•ȱŽˬ—ȱšŠÍ—•Š›ȱû³û—ȱŽœ›Š’˜•ž—ȱ³˜¡•žÂžȱ Š›£ž˜•ž—–Š£Í›ǯȱG›’ȱ‹ž¢—ž£ȱ•žȱ‘Ž¢ŸŠ—•Š›Šȱ

‹˜¢ȱŠ›Í–Íȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱˬ‹’’ȱ‘˜›–˜—•Š›ǰȱ˜ȱ Œû–•ˬˬ—ȱŽœ›Š’˜•ȱȱŸž›ž•ž›ǯȱ ˜›¡–ŠÂŠȱˬ¢–ˬ£DZȱȱ‹’›ȱ”’•˜š›Š–ȱ¢ŠÂœÍ£ȱ–Š•ȱ ˬ’—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ˜›Šȱ‘ŽœŠ‹•Šȱ‹’›ȱ–’••’š›Š–ȱŽœ›ŠȬ ’˜•ȱŸŠ›ǯȱ Š–’•ˬ•’”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ‘ˬ‹’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ ’œˬȱřŖȱ–šȬŠȱšˬˬ›ȱŽœ›Š’˜•ȱ–㟌žž›ǯȱ––Šǰȱ ˬœŠœˬ—ǰȱ¢ŠÂ•Íȱˬȱ’•ˬȱš’Š•Š—Í›ȱŸˬȱŽ£ȬŽ£ȱšÍ£Š›Í•–Íóȱ šŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ¢Ž¢’›œ’—’£œˬǰȱȬȱ‹ŠóšŠȱ–ˬœˬ•ˬǯȱ ˬ–’—ȱ –Šˬȱ–ˬ‘£ȱ‹žȱ–ˬ‘œž••Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ˜™•Š—Í›ǯȱȱ £Š–Š—ȱ˜›šŠ—’£–ˬ”’ȱŽœ›Š’˜•ž—ȱ–’šŠ›Íȱ—˜›–Š—Íȱ ŘȬśȱˬˬȱŠó͛ǯȱ ˬĴȱŠȱ—˜›–Š•ȱšŠÍ•ÍÂ͗ȱŠ£ȱˬ›ˬŒˬˬȱ Š›–ŠœÍȱ‹Ž•ˬȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬ•ˬŒˬ”ȱ Š—Š•Š›ǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱœŠ¢Íšȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱˬ—Š¡’•’ȱãŸ›ˬȱ žóŠš•Š›Í—ȱ˜¡ž–ŠȱŸˬȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’ȱ œ˜—ȱˬ›ˬŒˬȱˬš’šȱˬ—£’–•ˬ–ˬȱ–Ž¡Š—’£–’ȱ‘ŽœŠ‹Í—Šȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱȱã•û—ȱ¡ûœžœ’ȱ’—”’óŠȱãŸ›•ˬ›’ȱȮȱ‘Š”’–ȱ —㚝ˬ•ˬ›ȱ‹žȱ‹Š¡Í–Š—ȱŠ‘Šȱ‹ã¢û”ȱ’ššˬȱˬ•ˬ‹ȱ Ž’›ǯȱžȱãŸ›•ˬ›ˬȱŠ—Š—Í—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ‘˜›Ȭ –˜—ȱšŠÍ•ÍÂ͗͗ǰȱ‘ˬĴȱŠȱŒû£’ȱˬ¢’ó’”•’¢’ȱ‹Ž•ˬȱŠÂ͛ȱ ˬœŠ•Š›•Šȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ Ž¢ŸŠ—Š›•ÍšȱœŠ‘ˬœ’—ˬȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬ—ȱ‘˜›–˜—•Š›ȱ’œˬȱŠœŠ—•Íš•ŠȱŒ’ȱ’ŸŠ›Í—Íȱ ”Ž³ˬ›ˬ”ȱã•û—ȱšŠ—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ”Ž³’›ǯȱ’›ȱœã£•ˬǰȱˬȱŸˬȱ œûȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱˬ‹’’ȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱ Š›Íš•ÍÂÍȱŠ›£ž˜•ž—–Š£Í›ǯȱŽ›’ȱˬ•–’ó”ˬ—ǰȱ’—’ȱ ’—ˬ”•ˬ›’ȱ’•‹˜¢žȱœŠÂ–ŠÂ͗ȱŠȱ¢˜•žȱŠ™Í•Í‹ǯȱ ˬĴȱŠȱ˜—Ȭ •Š›ȱ‹Š•Šȱã£•ˬ’¢’ȱ ãŸ›ˬȱ‹Ž•ˬǰȱ‘ˬ›³ˬ—ȱ”’ǰȱ ‹žȱãŸ›ˬȱ’—ˬ”ȱœûû—û—ȱ ˬ›”’‹’—ˬȱˬ‹’’ȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ”ˬœ”’—ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ›Í›ǯȱ Ž•ˬȱ‹’›ȱęȱ”’›ȱŸŠ›ȱ”’ǰȱû£û—ȱ ‘˜›–˜—Š•ȱŠ›Š£•ÍÂ͗ȱš˜›ž—–ŠœÍȱû³û—ȱ š’Š•Š—–Šȱˬ›£’ȱ‹žȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱ¢ŠóŠ¢Íóȱ –ˬœ”ˬ—’—’—ȱ’š•’–’—ˬ—ȱ¡Ž¢•’ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱ ˬ•ˬȱ

’™™˜”›ŠȱŽ¢’›’ȱ”’ǰȱ’—œŠ—Í—ȱ–ˬœ”ž—•ŠóÍÂÍȱ ˜›™ŠšŠȱ‹’ˬ—ȱŸˬȱ‘Šœ’•ȱ˜•ž—Š—ȱš’ŠǰȱŠˬˬ—ǰȱ ˜—ž—ȱû³û—ȱˬ›–Š—Í›ǯȱ’••’ȱŸˬȱ›Ž’˜—Š•ȱ –ˬ‹ˬ¡ȱˬ—ˬ—ˬ•ˬ›’ȱˬœ›•ˬ›•ˬȱŒ’•Š•Š—–ÍóÍ›ǯȱžȱ šˬˬ›ȱ—ˬœ’••ˬ›’—ȱˬŒ›û‹ˬœ’—’ȱ–û•ˬšȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ Š•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ‹’£ˬ—ȱœ’£ˬȱˬ–Š—ˬDZȱ –㟜û–ˬȱž¢Âž—ȱˬ‹’’ȱ¢Ž›•’ȱ–ˬ‘œž••Š›Š—ȱ Š‘Šȱ³˜¡ȱ’œ’ŠˬȱŽ’—ǯȱûœžœˬ—ǰȱ–Ž¢Ÿˬǰȱ ˬ›ˬŸˬ£ǰȱ’•ˬ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱã¢ˬ›’ˬ—ǯȱ ’Š—ÍȱŠ•û–’—’ž–ȱšŠ‹Šȱ‘Š£Í›•Š–Š¢Í—ǯȱ •û–’—’ž–ȱ˜”œ’”’ȱ–ŽŠ•ȱ˜•Š›Ššȱ ‘Š£Í›•ŠÍÂ͗ͣȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ ”Ž³–ˬ”•ˬȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ‘˜›–˜—Š•ȱŠ›Š£•ÍÂ͗Íȱ ™˜£ž›ǯȱȱ G—’ȱˬ›£Ššȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Íȱ™•Šœ’”ȱ ”˜—Ž¢—Ž›•ˬ›ˬȱœŠ¡•Š–Ššȱˬ‹ˬ’›ǯȱ––Šȱ ‹žȱ£Š–Š—ȱš’Š—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ¢Š•—Í£ȱ‘˜›–˜—Š•ȱ Š›Š£•ÍÂÍȱ™˜£Šȱ‹’•ˬ—ȱŽ¢’•ǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ‘’™˜ęȱ£ǰȱ šŠ•¡Š—ŸŠ›Íǰȱ‹ã¢›ˬ”ûœûȱŸˬȱŒ’—œ’ȱŸˬ£’•ˬ›’—ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ –Šˬ•ˬ›ȱ”Ž³’›ǯ

4ø'$/$10$


4ø'$/$10$

58

6XSHUPΩKVXOODU úD\LΩOΩUYΩJHUoΩNOLN

˜—ȱ£Š–Š—•Š›ȱœ˜¢žšˬ¢–ˬǰȱ¡ˬ›³ˬ—ǰȱ™’¢•ˬ—–ˬǰȱ ’—Š›”ǰȱœŽ••û•’ǰȱš˜ŒŠ•ÍšŠ—ȱš˜›ž¢Š—ȱãŸšˬ•Šˬȱ ˬ›ˬŒˬˬȱŠ¢Š•Íȱˬ›£Ššȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ‘ŠššÍ—Šȱ–ûˬ–Š’ȱ –ˬ•ž–Š•Š›ȱ–Ž¢Š—Šȱ³Í¡–ŠšŠÍ›ǯȱ

%$'$0 Š¡Í—ȱŸŠ¡•Š›Šȱ‹ŠŠ–ȱŽ£ȱŠ›Íš•Š–Ššȱû³û—ȱŸŠœ’ˬ¢ˬȱ ³ŽŸ›’•–’󍒛ǯȱ–Ž›’”Š•Íȱˬš’šŠ³Í•Š›Í—ȱęȱ”›’—Œˬǰȱ‹ŠŠ–ȱ Ž£ȱ‹’›ȱ£Š–Š—Šȱ˜¡•žšȱ‘’œœ’ȱ¢Š›ŠÍ›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠȱš’Š—Í—ȱ –’šŠ›Í—ÍȱŸˬȱ–ˬˬȱ‘ˬŒ–’—’ȱŠ£Š•–ŠÂŠȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ žȱÍ—Íš•Í•Š›Í—ȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱˬ›–Š—Í—ȱˬœ’›’ȱ šˬˬ›ȱŠ£Š•ÍÂÍȱ‘ŠššÍ—Šȱęȱ”’›ȱœã¢•ˬ—’•’›ǯȱ

Ž’•’”ˬȱ¢ŠŠóÍǰȱ–ˬˬȱŸˬȱ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ȱ’ó’—’ȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǰȱŠ–Š›ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•Í›ȱŸˬȱ ¡˜•ŽœŽ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ—˜›–Š••Šó͛ǯȱ ʞœ•’—ˬȱ’œˬȱ 㣜û£ȱ”’ǰȱšˬ‘Ÿˬ¢’ȱû¢ûȱã£ȱŠÂȱ›ˬ—•’ȱ‘ˬ–”Š›Í—Š—ȱ Š¢Š•ÍÍ›ǯȱ––Šȱ˜—žȱšŠ›Š‹ŠóŠšȱ¢Š›–ŠœÍȱ’•ˬȱ–ûšŠ¢’œˬȱ Žˬ›”ˬ—ȱûœû—•û¢ûȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ–ˬ”ȱ³ˬ’—’›ǯȱŠ›Š‹ŠóŠšȱ œÍ¢ÍÂ͗͗ȱˬ›”’‹’ȱˬȱȱš›ž™ȱŸ’Š–’—•ˬ›’ȱ’•ˬȱ£ˬ—’—’›ǰȱ Š–Š›•Š›Íȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›ˬ—ȱŠ¢Š•Íȱ–Šˬ•ˬ›’—ȱ –’šŠ›Í—Šȱã›ˬȱ’œˬȱ˜ǰȱ‹ûû—ȱ‹ŠóšŠȱ¢Š›–Š•Š›Š—ȱ ûœû—û›ǯȱ ˬ‘Ÿˬ¢’ȱû¢û—û—ȱã£û—ˬ–ˬ¡œžœȱŸˬȱ‘Ž³ȱˬȱ‘Š–Í¢Šȱ ¡˜óȱˬ•–ˬ¢ˬ—ȱŠÍȱŸŠ›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠȱ˜—žȱšŠ›Š‹ŠóŠšǰȱ¢ž•Šȱ ŸˬȱŠ›™Šȱ¢Š›–Š•Š›Í—Š—ȱȱŽ›’ˬȱš˜¢ž›ǯȱ

42&ù*ù/ˍ0(<9ˍ/ˍ5ù

ʞœ•’—ˬȱ’œˬȱ ›Íš•Š–Ššȱû³û—ȱ‹ŠŠ–Í—ȱšû›ˬ’—ˬȱ’—Š—Š—•Š›ȱȃ‹ŠȬ Š–Ȅȱ™ˬ‘›’£’ȱœŠ¡•Š¢Šȱ‹’•ˬ›ǯȱŠ‘’¢¢ˬǰȱ’󝊑Š—Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•’¢’ȱ–ˬšŠ–Šȱ’”’Ȭû³ȱˬˬȱ‹ŠŠ–ȱ¢Ž’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ ’”’ȱœŠŠȱˬ›£’—ˬȱš’Šȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ–ˬ”ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱ ––Šȱ‹ŠŠ–Í—ȱ³˜¡ȱ¢ŠÂ•ÍȱŸˬȱ”Š•˜›’•’ȱ˜•žÂž—žȱž—žȬ –Ššȱ˜•–Š£ǯȱˬ‘›’£ˬ—ȱ”ˬ—Š›Šȱ³Í¡–Ššȱ³ˬ”’—’—ȱŠ›–ŠœÍȱ ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ˜•ŽœŽ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱŠ£Š•–Ššȱ û³û—ȱ‘ˬ”’–’—ȱˬ¢’—ȱŽ’¢’ȱˬ›–Š—•Š›Íȱ‹ŠŠ–•ŠȱˬŸˬ£ȱ Ž–ˬ”œˬȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•DZȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱã£ȱûŒ•ûȱ™›˜Ȭ ęȱ•Š”’”ȱˬœ’›’—’ȱœû‹žŠȱ¢Ž’›–’󍒛ǰȱ‹ŠŠ–ȱ‘ŠššÍ—Šȱ’œˬȱ ‹Ž•ˬȱ–ˬ•ž–Š•Š›ȱˬ•ˬȱŽ’•–ˬ–’󍒛ǯ

’£’–ȱ㕔ˬ–’£ˬȱ˜Œ’ȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’ȱ¢Ž—’Œˬȱ –ˬ󑞛•Šó͛ǯȱˬ›‹ˬȱ’œˬȱ˜—žȱ‘Š–ÍȱŠ—͛͢ǯ ȃãŒû£ˬ•’Ȅȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’—ȱˬ‹•’Š³Í•Š›ÍȱŠ›ŠœÍ—Šȱ ó˜žȬ‹’£—Žœȱž•ž£•Š›Íǰȱœ’¢Šœˬ³’ȱŸˬȱ’–Š—³Í•Š›ȱŠȱŸŠ›ǯȱ ˜Œ’ȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’ȱˬ‹’’ȱŠ—’Ž™›ŽœœŠ—ǰȱž£ž—ã–û›Ȭ •û•û”ȱŸˬȱ¡˜ó‹ˬ¡•’”ȱ–Ž¢Ÿˬœ’ȱŠ•Š—Í›Í•Í›ǯȱȱˬ›‹ȱ ˬš’šŠ³Í•Š›Í—Í—ȱęȱ”›’—Œˬǰȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ ‹’˜•˜“’ȱŠ”’Ÿȱ–Šˬ•ˬ›ȱ˜›šŠ—’£–’ȱŒŠŸŠ—•ŠóÍ›Í›ǰȱšŠ—ȱ ˬ£¢’š’—’ȱ—˜›–Š••ŠóÍ›Í›ǰȱ¡ˬ›³ˬ—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ’—”’óŠȱ Ž–ˬȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠ£Š•Í›ǰȱŠ›Íš•Š–ŠÂŠȱ”ã–ˬ”ȱŽ’›ǰȱšŠ—ȱ ˬ›”’‹’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ȱŸˬȱœ›Žœœ’ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ǯȱȱŠŠȬ •Š—Š—•Š›ȱ‹žȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’—ȱ–ãŒû£ˬ•’ȱˬœ’›’—’—ȱŠ–ȱ œ’¢Š‘ÍœÍȱŽ¢’•ǯȱ

4ˍ+9ˍ<ù'h<h ˬ‘Ÿˬ¢’ȱû¢ûȱȮȱŸ’Š–’—ȱŸˬȱȃœŠÂ•Š–Ȅȱ‹’”’ȱ ¢ŠÂ•Š›Í—Í—ȱ¡ˬ£’—ˬœ’’›ǯȱûˬ–Š’ȱ˜•Š›Ššȱ’œ’Šˬȱ ʞœ•’—ˬȱ’œˬȱ ˜Œ’ȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’ȱ£ˬ›’—Œȱ‹’”’œ’—’—ȱ’‹Žȱ—ãŸûû›ǯȱ

ˬš’šˬˬ—ȱˬǰȱŠ¢Š•Íȱ˜•Š—ȱ‹žȱ‹’”’—’—ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ ŒÍ›ȱ³’—ȱ•’–˜—žǰȱŽ•ŽžŽ›˜”˜”ȱŸˬȱ“Ž—óŽ—ȱ”ã”û—ˬȱˬȱ¡ŠœÍ›ǯȱ ’›ȱˬǰȱŠ—•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱŠÂ•ŠœÍ–Š£ȱˬ›ˬŒˬˬȱ ‹Š‘Š•Íȱ˜•Š—ȱ‹žȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’—ȱ‹’›ȱšŠóÍÂÍȱ’—œŠ—ȱ㖛û—ûȱ ˜—ȱ’•ȱž£Š–ŠÂŠȱšŠ’›ȱŽ¢’•ǯȱûœžœˬ—ȱˬǰȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—’£ȱ šŽ¢›’ȬœŠÂ•Š–ǰȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—ž£ȱ’œˬǰȱˬœŠœˬ—ǰȱȈŠœȬ˜˜Ȉȱ Ÿˬȱ”˜—œŽ›Ÿ•ˬ›ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›œˬǯȱ

4ø'$/$10$


59 1$5 Š›ȱˬ‹ˬ’ȱŒŠŸŠ—•Íšȱ–Ž¢Ÿˬœ’ȱŠ•Š—Í›Í•Í›ǯȱˬ›”’‹’ȱ ȱŸ’Š–’—’ȱ’•ˬȱ£ˬ—’—ȱ˜•žÂž—Š—ȱ’––ž—’Ž’ȱ –ã‘”ˬ–•ˬ—’›’›ǰȱ˜—”˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠ£Š•Í›ǰȱ šŠ—Šȱˬ–’›’—ȱ–’šŠ›Í—ÍȱŠ›Í›Í›ǰȱˬ›’—’—ȱš˜ŒŠ•–Šȱ œû›ˬ’—’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ

ʞœ•’—ˬȱ’œˬ ˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ‹›˜””˜•’ȱ”ˬ•ˬ–’—’—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ Š—Í—–ŠœÍȱˬœŠûęȱȱŽ¢’•ǯȱȱǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ȱˬǰȱŽ¢’•ˬ—ȱ šˬˬ›ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ ˬ–ȱˬȱˬŸˬ£˜•ž—–Š£Í›ǯȱGœ’Šˬœ’—ˬȱ ˬȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬȱ¢˜¡ž›ǯȱŠ•—Í£ȱšŠ—ȱž›ž•žŒžȱ™›ŽȬ ™Š›Š•Š›•Šȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—Š—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ‹žȱ”ˬ•ˬ–’ȱš’Šȱ ›Šœ’˜—ž—Š—ȱž£Šš•ŠóÍ›–Š•ÍÍ›ǯȱˬ›”’‹’ȱ£ˬ—’—ȱ˜•žÂžȱ ȱŸ’Š–’—’ȱˬ›–Š—•Š›Í—ȱˬœ’›’—’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ

ú2.2/$' Š›Šȱ󘔘•ŠȱŠ–Š›ȱŸˬȱœ’—’›ȱœ’œŽ–’—’—ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’ȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Š—ȱŠ¢Š•ÍȱĚȱŠŸ˜—˜’•ˬ›ȱ–ˬ—‹ˬ¢’’›ǯȱ Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱŠŒÍȱ󘔘•ŠÍ—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ³˜¡•žȱ–’šŠ›Šȱ –Šš—Ž£’ž–ȱŸˬȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ‘ˬ££ȱ‘˜›–˜—•Š›Í—Í—ȱ ’œŽ‘œŠ•Í—ÍȱŠ›Í›Š—ȱ’ˬ›ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–㟌žž›ǯȱž—Š—ȱ ‹ŠóšŠǰȱ󘔘•ŠÍ—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ㜔û›ˬ¢’ȱŠ£Š•Š—ȱŽ˜‹›˜Ȭ –’—ȱ–Šˬœ’ȱˬȱŸŠ›ǯȱ

ʞœ•’—ˬȱ’œˬȱ Š›ǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ȱˬǰȱŠ¢Š•Íȱ–Šˬ•ˬ›•ˬȱ£ˬ—’—’›ǯȱ ––ŠȱŸ’Š–’—ȱŸˬȱŠ—’˜”œ’Š—•Š›Í—ȱŽ—’óȱ³Žó’’ȱ ¢Š•—Í£ȱˬ£ˬȱ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱó’›ˬ•ˬ›ˬȱš˜›ž—ž‹ȱœŠ¡•Š—Í•Í›ǰȱ ™Š”Ž•ˬ󍒛’•–’óȱó’›ˬ•ˬ›ˬȱŽ¢’•ǯȱ ž›óȱ—Š›ȱó’›ˬœ’ȱ–ˬˬ—’ȱšÍŒÍš•Š—Í›ŠȱŸˬȱ’óȱ–’—ŠœÍ—Íȱ £ˬˬ•ˬ¢ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ—Š›ȱó’›ˬœ’—’ȱ¢Š•—Í£ȱœžȱ’•ˬȱ šŠ›ÍóÍ›ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ’³–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜›Šȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ Ÿˬȱ¢û”œˬ”ȱž›óž•žš•žȱšŠœ›’ȱ£Š–Š—Íȱ’œˬȱ—Š›ȱó’›ˬœ’ǰȱ û–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱˬ”œȬãœˬ›’󍒛ǯȱ

%52..2/ù ›˜””˜•’ȱȮȱ—Š’›ȱŠ—’˜”œ’Š—ȱ˜•ž‹ǰȱó’óȱˬ•Ž¢‘’—ˬǰȱ –’”›˜‹ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸˬȱŸ’›žœȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ–Šˬ•ˬ›•ˬȱ£ˬ—’—ȱ ˜•Š—ȱ‹’›ȱ–ˬ‘œž•ž›ǯȱ›˜””˜•’ȱ’––ž—’Ž’ȱŠ›Í›Í›ǰȱ šŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǰȱšŠ—Í—ȱ•Š¡Š•Š—–Šȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱ”˜•˜“’ȱŠ›Š£•ÍÂ͗ȱ™˜£ž•žÂžȱ óˬ›Š’ˬȱ‹›˜””˜•’ȱ’—œŠ—ȱ‘ˬ¢ŠÍȱû³û—ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱ˜•Š—ȱŠÂ͛ȱ –ŽŠ•ȱž£•Š›Í—Íȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ¡Š›’ŒȱŽ’›ǰȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ ›Š’Šœ’¢Š¢ŠȱšŠ›óÍȱ–ûšŠŸ’–ˬ’—’ȱŠ›Í›Í›ǯȱ

ʞœ•’—ˬȱ’œˬ Ž›³ˬ”•’”ȱ¢Š•—Í£ȱ󘔘•ŠÍ—ȱˬ‘ŸŠ•Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–ŠœÍȱ Ÿˬȱœ›Žœœ’ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–ŠœÍ—Š—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱ Š”Š˜Ȭ ™Š¡•Š•Š›Í—ȱ‹ŠóšŠȱŠ¢Š•Íȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱˬȱ‹’•’—œ’—ȱŽ¢ˬǰȱ 󘔘•ŠÍȱ‘ˬ›ȱû—ȱŸˬȱ³˜¡•žȱ–’šŠ›Šȱ¢Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ––ŠȱˬœŠœȱš’Šȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Š—ȱ‹’›’—ˬȱ³ŽŸ›’•–ˬœ’ȱ û³û—ȱ󘔘•Šȱ³˜¡ȱ¢ŠÂ•ÍȱŸˬȱ”Š•˜›’•’’›ǯȱ [œ”û›ˬ¢’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱˬȱ󘔘•ŠȱŠ¢ŠœÍ£Í›ǰȱ ³û—”’ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ㜔û›ˬ”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ–Šˬ•ˬ›’—ȱ šŠÍ•ÍÂÍȱŒû£’’›ǯȱž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ󘔘•Šȱ³˜¡•žȱ–’šȬ Š›Šȱ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬ›œˬǰȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’š’ȱŠ›Í›Í›ȱŸˬȱ¢ž¡ž—žȱ ™˜£ž›ǯȱ

<$ú,/d$< Šó͕ȱ³Š¢Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ –㟌žȱ˜•Š—ȱŠ—’˜”Ȭ œ’Š—•Š›ȱ¡ˬ›³ˬ—ȱŸˬȱ ’—Š›”Í—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍǰȱ š˜ŒŠ•–ŠȱŸˬȱ›Š’Šœ’Ȭ ¢Š¢ŠȱšŠ›óÍȱŠ¢Š•Íȱ ˜•–Šš•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ³ˬ”’—’—ȱ Š£Š•–ŠœÍȱŸˬȱœžœž£•žÂž—ȱ ¢ŠÍ›Í•–ŠœÍ—ŠȱŠȱœˬ‹ˬ‹ȱ ˜•ž›ǯȱȱ’›ȱęȱ—ŒŠ—ȱ¢Šó͕ȱ³Š¢ȱ ’³’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱŠ›Ž›’Š•ȱ ˬ£¢’šȱŠ£Š•Í›ǯȱ

4ø'$/$10$


4ø'$/$10$ʞœ•’—ˬȱ’œˬ Šó͕ȱ³Š¢Í—ȱŠ¢ŠœÍȱŠ—Í•–Š£Í›ǯȱŠ”’—ȱž—ž–Ššȱ ˜•–Š£ȱ”’ǰȱ˜ǰȱ”Š•œ’ž–ȱŸˬȱˬ–’›’—ȱ–ˬ—’–œˬ—’•–ˬœ’—ˬȱ –Š—Žȱ˜•ž›ǯȱ û—ȱˬ›£’—ˬȱŘȬřȱęȱ—ŒŠ—Š—ȱŠ›Íšȱ¢Šó͕ȱ ³Š¢ȱ’³–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱŠó͕ȱ³Š¢Í—ȱšŠ—ȱˬ£¢’š’—ˬȱˬœ’›’ȱˬȱ –û‹Š‘’œˬ•’ȱ–ˬœˬ•ˬ’›ǯȱ’›ȱęȱ—ŒŠ—ȱˬ’›•’ȱ’³”’ȱ’³’”ˬ—ȱ œ˜—›Šȱ‹ˬ£’ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱȱˬ£¢’š’ǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ǰȱŠ£Š•Í›ǯȱȱ––Šȱ ˬ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱˬ£¢’šȱˬ¢’ó–ˬ£ȱšŠ•Í›ǰȱ‹ˬ£ˬ—œˬȱŠ›ŠȱŠȱ ‹’•’›ǯȱˬš’šŠ•Š›Í—ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’—ˬȱã›ˬǰȱŠ¢ŠœÍ—Šȱã›ˬȱ šŠ›Šȱ³Š¢ȱ¢Šó͕ȱ³Š¢Š—ȱ‘Ž³ȱˬȱŽ›’ȱšŠ•–Í›ǯȱ

ʞœ•’—ˬȱ’œˬ Š›Š’•ˬǰȱ˜Â›žŠ—ȱŠǰȱˬ›’ˬȱ•Š¢’š’›ǯȱ—Šȱ¡Šœȱ˜•Š—ȱ ‹’›ȱ³˜¡ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›ǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ¡ˬ›³ˬ—ȱŽ‘’–Š•Í—Íȱ Š£Š•–ŠœÍȱŸˬȱóˬ”ˬ›œŠ•ÍŒÍȱˬœ’›’ȱˬŒ›û‹ˬˬȱã£û—ûȱ ˜Â›ž•ž›ǯȱ ––ŠȱšŠ›Š’•ˬ—’—ȱã›–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱãœˬ›’¢’ȱ ȃœŽ‘›•’Ȅȱˬœ’›’ȱó’󒛍’•–’󍒛ǰȱ³û—”’ȱ’—œŠ—Í—ȱ™’œȱ ã›–ˬœ’—’—ȱ˜—•Š›•Šȱœˬ‹ˬ‹’ȱŸŠ›ǯȱ ˬȱ¢Šó•Šȱˬ•ŠšˬŠ›ȱž£Ššã›–ˬǰȱ—ˬȱˬȱš•Šž”˜–Šȱ £Š–Š—ÍȱšŠ›Š’•ˬȱˬœŠœ•Íȱ”ã–ˬ”ȱŽˬȱ‹’•–ˬ£ǯȱž›ȱ”’ǰȱ ã›–ˬ—’£ȱ£ˬ’Ěȱˬ¢ˬ›œˬǰȱ”’•˜•Š›•ŠȱšŠ›Š’•ˬȱŠ•–ŠšȱŽ¢’•ǰȱ ˜Š•–˜•˜šŠȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ =ˍ1&ˍ)ù/ —˜œ’Š—•Š›Šȱˬ•’”ˬȱ’œˬǰȱ‹žȱ–Šˬ•ˬ›ȱ¢Š•—Í£ȱ ˬ—Œˬęȱ•ȱȮȱœ˜¢žšˬ¢–ˬ¢ˬȱšŠ›óÍȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱŸŠœ’ˬ’›ǰȱ šŠ›Š’•ˬȱŽ¢’•ǰȱšŠ›ŠȱšŠ›ŠÂŠǰȱ‹ã¢û›”ˬ—ǰȱ’•ŠœǰȱšŠ›Šȱ ³û—”’ȱŠ—’œŽ™’”ȱŸˬȱŠÂ›Í”ˬœ’Œ’ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ–Š•’”’›ǯȱ

ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›ȱ”’ǰȱˬ’›•’ȱ”ã”ȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ȱ û£û–û—ȱˬȱˬ›”’‹’—ˬȱ–㟌žž›ǯȱŽ–ˬ”ǰȱš’Šȱ ŸˬȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’š’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ Š–’•ˬ•’¢’—ȱ‹’›’—Œ’ȱ¢Š›ÍœÍ—Šȱ ›Šœ’˜—ž—žȱ‹ŠóšŠȱ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›•ˬȱˬȱ £ˬ—’—•ˬ󍒛–ˬ”ȱ˜•Š›ǯ £ˬ—Œˬęȱ•ȱ˜”œ’”˜£ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’—ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍ—Šȱ šŠ›óÍȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱˬ—Œˬęȱ•ǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱ’󝊑Š—ÍȱŠ£Š•Í›ȱ ŸˬȱŠÂÍ£ȱš˜¡žœž—žȱ¢˜¡ȱŽ’›ǯȱ

ʞœ•’—ˬȱ’œˬ ŠŠ•Š—–Íóȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ £ˬ—Œˬęȱ•ˬȱ˜Â›žŠ—ȱŠǰȱ¡ŠœÍ›ǯȱ––Šȱ˜—ž—ȱ ’œ’Šˬœ’—ˬȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬ•ˬ›ȱŸŠ›ǯȱ ˬœ”’—ȱ ‘Ž™Š’ǰȱ㍍ŠóÍȱ¡ˬœˬ•’¢’ǰȱ–ˬˬȱ¡˜›ŠœÍǰȱ‹ˬˬ—ȱ ‘ˬ›Š›ˬ’—’—ȱřŞȱˬ›ˬŒˬˬ—ȱ¢ž¡Š›Íȱ˜•žÂžȱŸˬȱšŠ—Š¡Ȭ –Š¢Šȱ–Ž¢•’•’”ȱ‘Š••Š›Í—Šȱ£ˬ—Œˬęȱ•’—ȱ’œ’Šˬœ’ȱˬ”œȬ ãœˬ›’󍒛ǯȱ

4$5$*ù/ˍ Š›Š’•ˬ—’—ȱˬœŠœȱŠ¢ŠœÍȱˬ›”’‹’ȱ£ˬ—’—ȱ ˜•žÂžȱŠ—˜œ’Š—•Š›ȱš›ž™ž—ŠȱŠ’ȱŠ—’˜”œ’Š—Ȭ •Š›Š—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱû—Ȭã¢ȱ›ˬ—’—ˬȱã›ˬȱšŠ›Š’•ˬȱ ‹žȱ–Šˬ•ˬ›ˬȱ‹˜›Œ•žž›ǯȱ ŽœŠ‹ȱŽ’•’›ȱ”’ǰȱŠ—Ȭ ˜œ’Š—•Š›ȱ¡ˬ›³ˬ—ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”’›ǰȱ ã›–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ȱŸˬȱšŠ—Šȱóˬ”ˬ›ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ

4ø'$/$10$


61

4ø'$/$10$


4ø'$/$10$

62

<HPΩOLGΩUPDQODU ʞœžœȱ”’ǰȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱš’Šȱ–ˬ‘œž•žȱŠÂ›Í—ÍȱŽ£ȱ‹’›ȱ£Š–Š—Šȱ ŸˬȱŠ–Š–’•ˬȱ•ˬŸȱŽˬȱ‹’•–ˬ£ǯȱˬ£ˬ—ȱûŒ•ûȱŠÂ›Í”ˬœ’Œ’ȱ ˬ›–Š—•Š›ȱŠȱ‹žȱŸˬ£’ˬ—’—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•ˬȱ‹’•–’›ǯȱŠ”’—ȱ –ûŸˬššˬ’ȱˬȱ˜•œŠǰȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ¢û—û••ˬ󍒛ˬȱ‹’•ˬ—ȱˬ›£Ššȱ –ˬ‘œž•Š›Íȱ–㟌žž›ǯȱ ˬ—óˬ¢’ȱ‹ˬ••’ȱ˜•Š—ȱŠÂ›Í•Š›ȱ£Š–Š—Íȱ‹žȱ–ˬ‘œž••Š›Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›DZȱ”ˬœ’”•ˬ›ǰȱˬ£’•–ˬ•ˬ›ǰȱ¢Š—Íš•Š›ǰȱ’óȱŸˬȱ ˬ£ˬ•ˬȱŠÂ›ÍœÍǰȱ˜¢—Ššǰȱ‹ŠóȱŠÂ›Í•Š›ÍȱŸˬȱ—ŽŸ›Š•’¢Š•Š›ǯȱ ˬ£–ȱ œ’œŽ–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǰȱ”ˬœ”’—ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱŸˬȱ‹ã¢›ˬ”ȱ’•’‘Š‹Íȱ £Š–Š—Íȱ’œˬȱ˜—•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱšˬ’¢¢ˬ—ȱ˜•–Š£ǯ

<DQGÖUÖUYˎPDOLFˎHGLU ›͔ˬœ’Œ’ȱ–ˬ‘œž••Š›Í—ȱœ’¢Š‘͗͜ŠȱŠŒÍȱ‹’‹ˬ›ȱŠ™Š›ÍŒÍȱ –㟚Žȱžž›ǯȱ—ž—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ’•’ȱ¢Š—Í›Š—ǰȱ‹˜ÂŠ£ȱŸˬȱ š’Šȱ‹˜›žœž—ž—ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠœÍ—ÍȱšÍŒÍš•Š—Í›Š—ȱ¡ûœžœ’ȱ –ŠˬȱŸŠ›ǯȱȱšˬˬ›ȱˬȱ¡˜óȱ˜•–Š¢Š—ȱ‹žȱ‘’œœ’¢¢Š•Šȱ›Šȱ ŒŠŸŠ‹ȱ˜•Š›Ššȱ˜›šŠ—’£–ȱ¡˜ó‹ˬ¡•’”ȱ‘˜›–˜—•Š›ÍȱŠȱ•Š—Ȭ Íȱ›Í•Š—ȱȱȈ™Š£ˬ‘›Ȉȱ’œŽ‘œŠ•ȱŽ’›ǯȱȱˬ‘£ȱ‹žȱ‘˜›ȱ–˜—Ȭ •Š›ȱȱŠÂ›Í”ˬœ’Œ’ȱŸˬȱœŠ”’•ˬ󍒛’Œ’ȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”’›ǯȱ ûŒȱ•ûȱ ŠÂ›Í•Š›ȱ£Š–Š—Íȱ’œˬȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—Š—ȱŠȱŽ•ˬȱ‹žȱˬœ’›’›ǯȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ‹ûû—ȱû—ȱ–ˬ‘œž••Š›ȱ‹žȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ–Š•’”’›ǯȱ—•Š›ȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ£ˬˬ•ˬ›ǰȱ ¢Š—Íš•Š›ȱŸˬȱ”ˬœ’”•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱ”ˬœ”’—ȱŠÂ›Í•Š›ÍȱœŠ”’•ˬ󍒛’›ǰȱ ‘Š‹Ž•ˬȱ¡›˜—’”’ȱŠÂ›Í•Š›ŠȱšŠ›óÍȱŠȱ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ žœȱ–ˬ—óˬ•’ȱû—ȱšÍÍ˜žȱŸˬȱ˜—ž—ȱ¢Š™˜—ȱȈš˜‘ž–žȈȱ ˜•Š—ȱŸŠœŠ‹’—’ȱšŽ¢ȱŽ–ˬ¢ˬȱˬ¢ˬ›ǯȱŠ›Š•ȱŠȱ˜¡óŠ›ȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ–Š•’”ȱ˜•Š—ȱ–ˬ‘œž•ž›ǯȱ͛Šȱœû›ˬŒˬ—ȱ ”Ž³’›’•–’óȱœŠ›Í–œŠšȱ’œˬȱ‘ˬĴȱŠȱ–ˬ•ž–ȱŠÂ›Í•Š›Š—ȱŠ‘Šȱ û£ûŒûœû—ûȱȮȱ’óȱŠÂ›ÍœÍ—Íȱ‹Ž•ˬȱœŠ”’•ˬ󍒛’›ǯȱ û—•û¢û—ˬȱã›ˬȱŠ‘Šȱ£ˬ’ǰȱŠ––Šȱˬœ’›’—ˬȱã›ˬȱŠ‘Šȱ ‹’›ȱûŒ•ûȱˬ‹’’ȱŠ—ŽœŽ’”ȱ£ˬ—Œˬęȱ•’›ǯȱ—ž—ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ Š¡’•ȱ˜•–ŠœÍȱŠȱȈ¡˜ó‹ˬ¡•’”ȱ‘˜›–˜—•Š›Í—Í—Ȉȱ‘Šœ’•’—’ȱ Š›Í›Í›ǯȱˬ—Œˬęȱ•ȱ”ã”ûǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱˬ£ˬ•ˬȱŸˬȱœû–û”ȱŠÂ›Í•Š›Í—Íȱ Š£Š•Í›ǯȱŠ”’—ȱ˜—Š—ȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ ˬȱ˜•–Š£ǯȱ㟜’¢ˬȱ˜•ž—Š—ȱ˜£ŠȱȮȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ śŖŖȬŗŖŖŖ–šȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ t–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱŠÂ›Íȱ‘ˬ’—’ȱ Š›Í›–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱȱû—ȱ ˬŸ’¢¢Š•Š›Š—ȱ—Š’›ȱ ‘Š••Š›Šȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ,û—”’ȱ ‹Ž•ˬȱ–ûŠ•’Œˬȱȱ ’£Šęȱȱˬ›ˬŒˬˬȱ Š™Š›Í•ÍšŠȱ–ˬˬ¢ˬȱ £ˬ›ˬ›ȱ¢Ž’›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ûœžœˬ—ȱˬǰȱŠ›Íšȱ –㟌žȱ˜•Š—ȱ šŠœ›’ǰȱ™Š—”›ŽŠȬ ’ȱŸˬȱ¢Šȱ‘ˬ£–ȱ ˜›šŠ—•Š›Í—Í—ȱ’ˬ›ȱ ¡›˜—’”’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ £Š–Š—Íǯȱ

4ø'$/$10$

/ˎNGˎQJˎOˎQVHoLP Š‘Šȱ‹’›ȱŠÂ›Í”ˬœ’Œ’ȱ–ˬ‘œž•ȱ—㟕ˬ›’ȱŒˬˬ›’ǰȱóû¢ûǰȱ £ˬˬ›Š—ȱŸˬȱˬ›¡ž—ȱ”’–’ȱȈ¢Šó͕ȈȱˬŸ’¢¢Š•Š›Í›ǯȱ—•Š›Í—ȱ ˬ›”’‹’—ˬȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Š—ǰȱ¢Š›ŠȱŸˬȱ £ˬˬ•ˬ›’—ȱŽ£ȱœŠÂŠ•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š—ȱŽęȱ›ȱ¢ŠÂ•Š›Íȱ –㟌žž›ǯȱû—ȱˬ’›•’ȱã¢ˬ›’—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱȱ ˜›šŠ—’£–’—ȱš˜›ž¢žŒžȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—’ȱŠ›Í›Š—ǰȱ’––žȬ —’Ž’ȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›ˬ—ȱŸ’Š–’—ȱŸˬȱ–’—Ž›Š••Š›ȱ–㟌žȬ ž›ǯȱ ›’™˜Š—ȱˬ›”’‹•’ȱȈ¢Ž–ˬ•’ȱˬ›–Š—•Š›ȈȱŠ‘ŠȱŽ‘–Š••Šȱ ˬœ’›ȱŽ’›ǯȱžȱȈœŽ‘›•’Ȉȱ–Šˬȱ’—œŠ—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ ŠÂ›Í—Íȱ£ˬ’Ěȱˬˬ—ȱŸˬȱ¢ž¡žȱˬ’›ˬ—ȱ‘˜›–˜—Šȱ³ŽŸ›’•–ˬ”ȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱ–Š•’”’›ǯȱûǰȱ¢˜Âž›ǰȱ¢ž–ž›Šǰȱ‹Š•ÍšȱŸˬȱ ‘’—ȱ˜¢žÂž—ž—ȱˬ’ǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ¢ž•Šǰȱ󘔘•Šǰȱû—ˬ‹Š¡Š—ǰȱ ‹˜›Š—Íǰȱ”û—Œûȱȱž–žǰȱ–ŽóˬȱÍ—ÍÂÍǰȱ‹ŠŠ–ȱŸˬȱ ¢Ž›Í—ÍÂÍȱ”’–’ȱ‹’”’•ˬ›’—ȱˬȱˬ›”’‹’ȱȱ‹žȱ–Šˬȱ’•ˬȱ £ˬ—’—’›ǯ ŠŠ•Š—–Íóȱ‹žȱ–ˬ‘œž••Š›Š—ȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬœ’£ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱû¡ˬ•’ȱ¡›˜—’”’ȱŠÂ›Í•Š›ȱ£Š–Š—Íȱ ˜—•Š›Í—ȱŠ¢ŠœÍȱ‹ã¢û”û›ǯ

*LOˎPH\YˎOLTDUÖûÖT ˬ‹’’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱˬ›–Š—•Š›Šȱûœû—•û”ȱŸŽ›ˬ—•ˬ›ȱ –˜›žšǰȱ‹ã¢û›”ˬ—ǰȱ³’¢ˬ•ˬ”ȱŸˬȱšŠ›Š’•ˬ¢ˬȱˬȱ’ššˬȱ ¢Ž’›–ˬ•’’›ǯȱȱ—•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱŠÂ›Í”ˬœ’Œ’ȱˬœ’›ȱ ãœˬ›ˬ—ȱŸŠŒ’‹ȱ‹’›ȱ”˜–™˜—Ž—ȱŸŠ›ǯȱžȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ǰȱ ˬœŠœˬ—ǰȱ’•’‘Š‹ȱŠÂ›Í•Š›Í—ÍȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Šš•Šȱȱ¢Š—ŠóÍǰȱ œ˜¢žšˬ¢–ˬǰȱ Gǰȱ‹˜ÂŠ£ȱŠÂ›Í•Š›Í—ŠȱŠȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ ˜¢žšȱ–㟜û–ˬȱ˜—ž›ž•–žóȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ˬ—ȱ ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱû£û—ȱœŠ¡•Š—Í•–ŠȱšŠ¢ŠœÍ—Šȱ ›’Š¢ˬȱ˜•ž—žšŠȱŠ¢Š•Íȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›ȱ’’›’•–’›ǯȱŽ¢Ȭ ž—ȱ¢ŠÂÍȱ’œˬȱ‹ŠóȱŠÂ›Í•Š›Í—Š—ȱȱ¡’•ŠœȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ•ž–ȱ ˜•–žóž›ȱ”’ǰȱ˜—ž—ȱˬ›”’‹’—ˬȱȱŽěȱŽ”’—ˬȱã›ˬȱûŒ•ûȱ ŠÂ›Í”ˬœ’Œ’ȱ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱˬœ’›’—ˬȱ¢Š¡Í—ȱ˜•Š—ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ –㟌žž›ǯȱ ʞ£ˬ•ˬȱŠÂ›Í•Š›Í—ÍȱŠ£Š•Š—ȱŸˬȱœ™Š£–•Š›ÍȱŠ›ŠŠ—ȱ šŠ•Í›Š—ǰȱ–Šš—Ž£’ž–ȱ–Šˬœ’ȱ’•ˬȱ£ˬ—’—ȱ˜•Š—ȱ¡ŠȬ •’œȱ‹žÂŠŠ—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ Ȯȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱœÍ¢Íš•Š›ȱŸˬȱ‹žÂŠȱ³ã›ˬ¢’—’ȱ Š¢›ÍŒŠȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ›͔ˬœ’Œ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱˬǰȱ ¢ž–ž›Šǰȱ‹Š•ÍšȱŸˬȱ™Ž—’›ǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ ”Š›˜ǰȱ³Š¢’”Š—Íǰȱ¢Ž›”ã”ûǰȱœ’›ȱ Ÿˬȱ¢ž—Š—ȱš˜£žȱȱ”’–’ȱȱš›ž™ȱ Ÿ’Š–’—•ˬ›’ȱ’•ˬȱ£ˬ—’—ȱ˜•Š—ȱ –ˬ‘œž••Š›Š—ȱŠȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯ


63

4ø'$/$10$


64

6L]LHQHUMLLOˎWˎPLQHGLU

60

8366LVWHPOˎULQ P[WˎOLIQ|YOˎUL $øNDøÖ]

>;ODVˎ

(QHUMLTRUXQPDVÖQÖQYDFLEOL\LQL |\UˎQPˎNoQEHû38/68= PˎOXPDWNDøÖ]ÖQÖ\NOˎ\LQ ZZZ6(UHSO\FRPVD\WÖQDGD[LOROXQ$oDUNRG[;;;[


65


36ø;2/2*ø<$

66

9LUWXDOGQ\D

˜–™ûŽ›ȱŠœÍ•Í•ÍÂ͗Šȱû³Š›ȱ˜•–ŠšȱŠœŠ—Í›ǰȱŠ––Šȱ ‘ˬ›ȱ‹’›ȱšŽ¢›’Ȭ—˜›–Š•ȱ–Ž¢•ˬ—ȱ˜•žÂžȱ”’–’ǰȱ˜—Š—ȱšž›Ȭ ž•–Ššȱ³˜¡ȱ³ˬ’—’›ǯȱ

‘ˬ¢Šȱ¢˜•Šó͖ȱ’ó’ȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ‹ŠóšŠȱóˬ‘ˬ›ˬȱ’’ǯȱ[£û–ȱ ’œˬȱ–ˬ£ž—’¢¢ˬˬȱ’’–ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ Ÿȱ’ó•ˬ›’—’ȱ‹ž›Š¡–ÍóÍ–ǯȱ •ŠŸ’Šž›ŠȱŠ›¡ŠœÍ—Šǰȱ ‹žŽ›‹›˜•Š›•Šȱš’Š•Š—Í›Í–ǯȱ¡óŠ–Šȱ˜Â›žȱ‹Šó͖Šȱ ŠÂ͛•Íšȱ‘’œœ’ȱž¢œŠ–ȱŠǰȱ”˜–™ûŽ›’ȱœã—û›–ˬ¢ˬȱ %$ú4$+ˍ<$7 ’›Šˬ–ȱ³Š–Í›Íǯȱˬ‘ˬ›ˬȱ¢Š¡Í—ǰȱœŠŠȱřȬŚȬˬȱ¢Š–ŠÂŠȱ žǰȱ³˜¡Š—ǰȱ’•”ȱ”˜–™ûŽ›ˬȱœŠ‘’‹ȱ˜•žÂž–ȱ Ž’›’–ǯȱ––Šȱž£ž—ȱ–ûˬȱ¢ž¡ž•Š¢Šȱ‹’•–’›’–ǯȱ ŸŠ¡•Š›Š—ȱ‹Šó•Š—ÍǯȱŸȱšŠ¢Â͕Š›Í—Šȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ ȃ”˜œÍ—”ŠȄȱŸˬȱȃœŠ™¢˜›Ȅȱ˜¢ž—•Š›ÍȱŽ£•’”•ˬȱ–ˬ—’–ȱœŽŸ’–•’ȱ ˜—›Šȱ’œˬȱ–û¡ˬ•’ȱ³Š•Š›Š—ǰȱœŠ¢•Š›Š—ȱ–ˬ•ž–Šȱ ã—ˬ›ˬȱ‹’•–ˬ’¢’–ȱš˜›¡ž—Œȱ¢ž¡ž•Š›ȱã›û›û–ǯȱȱ –ˬ󾕒¢¢ˬ’–ˬȱ³ŽŸ›’•’ǯȱžȱ˜¢ž—•Š›Íȱ˜¢—Š¢Š›”ˬ—ȱ Š”’—ȱœˬ‘ˬ›•ˬ›ȱˬ›‘Š•ȱ”˜–™ûŽ›’—ȱšŠ›ó͗͜Šȱ”Ž³’›Ȭ ‘Ž³ȱ˜•–ŠœŠȱ‹’›Ȭ’”’ȱœŠŠ•Íšȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ȱ‘ŠššÍ—Šȱ ’–ǯȱ’›ȱ‘ˬˬȱ‹Ž•ˬȱ”Ž³’ǯȱ ˜–™ûŽ›ȱŠœÍ•Í•ÍÂÍȱ‘ŠššÍ—Šȱȱȱ ûóû—–û›œˬ—ǯȱȱ ˬ›ȱû—ȱ˜¢—Š¢Í›Í–ǯȱʞŸŸˬ•Œˬȱ’—Ž›Ȭ ˬˬ‹’¢¢Šȱ˜¡ž–ŠÂŠȱ‹Šó•ŠÍ–ǯȱˬ—ȱŽ–ˬǰȱ’—œŠ—•Š›ȱ‘ˬ–ȱ —Žȱ–ˬ—’ȱ˜ȱšˬˬ›ȱˬȱˬˬœœû›Š•Š—Í›–ŠÍǯȱˬ•’ǰȱ’—˜›Ȭ –Šœ’¢Šȱû––Š—Íǰȱˬ•ŸŠ—ȱóˬ”’••ˬ›ǰȱˬ‹ǰȱ‘ˬ¢Š’ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬ›ȱ œŠˬȱ˜¢ž—•Š›ǰȱ‘ˬ–ȱšž–Š›ȱ˜¢ž—žǰȱ‘ˬ–ȱû—œ’¢¢ˬǰȱ‘ˬ–ȱ ˬȱ–ˬ—’–ȱ”’–’ǰȱû—œ’¢¢ˬˬȱȃ˜ž›ž›Ȅǯȱ˜Â›žŠ—–Íȱ–ˬ—ȱ ’—œŠ—ÍȱŒˬ•‹ȱŽ’›ǯȱ––Šȱœ˜—›ŠŠ—ȱ–ˬ—•ˬ›’—ȱˬ”›Š›ȱ ˜•ž—žÂž—žǰȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬ›’—ȱ’œˬȱ‹ˬœ’ȱ˜•žÂž—žȱã›û–ǯȱ ˬȱ‹žȱ˜›Šȱûó–ûóˬ–ǵȱˬœœŠ•Š–DZȱœŠ‹Š‘Š—ȱ˜›ž–•Š›Šȱ Ȯȱ¢˜¡Ƿȱȱ ž—Šȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ¢Ž—ˬȱˬȱ’”’ȱœŠŠȱœŠ¢•Š›ŠȱŸŠ›Ȭˬ•ȱ ’›’—Œ’ȱû—ȱȱȱȱȱȱȱȱ Ž–ˬ¢ˬȱ’’›’›’–ǯȱ ˬ–’ȱã›ȱœŠŠȱã£ˬȱ‹’•’–ǯȱ›ÍšȱŽŸȱ’ó•ˬ›’—ˬȱ ˜—›ŠŠ—ȱšŠÍ—ȱ˜›ž–•Š›Íǰȱ”•ž‹•Š›ǰȱ–û¡ˬ•’ȱ ‹Šó•Š–ÍóÍ–ȱ”’ǰȱŽ•Ž”›˜—ȱ™˜³ž–žȱ¢˜¡•Š–Ššȱ’œˬ’–ǯȱ ‹’›•’”•ˬ›ˬȱšŠÍ•Í–ǯȱŽŠ•ȱ‘ˬ–œã‘‹ˬ•ˬ›•ˬȱû—œ’¢¢ˬȱšž›Ȭ ž–ǯȱȱȱ㟣žȱ–ˬ—’ȱ—Š›Š‘ŠȱŽ’›’œˬǰȱęȱ”’›ȱœã¢•ˬ–ˬ”ˬ—ȱ Š•—Í£ȱ™˜³ž–žǯȱŠ•Š›ȱ¢ž¢ž•Š—Šȱšˬˬ›dzȱȱ[£û–ˬȱ ˬ•ˬ—ˬǰȱ–˜—’˜›ȱŠ›¡ŠœÍ—Šȱ’”’ȱœŠŠȱ¢Š›Í–ȱ”Ž³’›’¢’–’ȱ ã£û–ûȱœŠ¡•Š¢Šȱ‹’•–’›’–ǯȱ ’–ˬœˬȱˬœˬ”ȱ˜•–Ššǰȱ Š—•ŠÍ–ǯȱˬ—ˬȱ‘ˬ”’–ȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬ•”ˬȱˬǰȱ™œ’¡˜Ž›ŠȬ ˬ›’—ˬȱóˬ›’”ȱ˜•–Ššǰȱ—ˬ‘Š¢ˬǰȱ—Š›Š£Í•ÍÂ͖Íȱ‹’•’›–ˬ”ȱ ™ŽŸǯȱˬ‹’’ȱ”’ǰȱ˜—žȱŠȱ’—Ž›—ŽˬȱŠ™Í–ǯȱȱǰȱ™œ’¡˜•˜šǰȱ ’œˬ¢’›’–ǯȱ˜—›Šȱ’œˬȱœˬ‹’›œ’£•’”•ˬǰȱ‘ˬĴȱŠȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ ™œ’¡’Š›ǰȱ”˜–™ûŽ›ȱŠœÍ•Í•ÍÂÍȱû£›ˬȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ’›ǯȱ ›ˬ¢•ˬ›’ȱ‹Ž•ˬȱ˜¡ž¢ž›ž–ǯȱȱ G”’—Œ’ȱû—ȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ˬ”’–ˬ—ȱŒŠŸŠ‹ȱˬ•’ǯȱ”Š¢™•Šȱ–ˬóž•ȱ '$+$%ˍ6'ù5 ˜•ŠŒŠÂ͚ȱȮȱû—ˬȱ‹’›ȱœŠŠǯȱ ˬ›ȱ‘Š•Šǰȱ‹’›’—Œ’ȱ ’›ȱû—ȱ–˜—’˜›ȱšŠ›ó͗͜ŠȱŗŜȱœŠŠȱ ‘ˬˬȱˬ›£’—ˬǯȱȱ˜—›Šȱ–ˬóš•ˬ›’—ȱŸŠ¡Í—ÍȱŠ£Š•Ȭ ”Ž³’›’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‹žȱšˬ—Šˬˬȱˬ•’–ǯȱ –Ššȱ˜•Š›ǯȱȱ ʞŸŸˬ••ˬ›ȱˬȱ”˜–™ûŽ›ȱšŠ›ó͗͜ŠȱȃŠœÍ•Í‹ȱ œ’¡˜Ž›Š™ŽŸ’ȱȱŠ•ÍÂ͖ȱˬ›‹’¢ˬǰȱ šŠ•ÍÂ͖Ȅȱ‘Š••Š›ȱ˜•ž›žǰȱŠ––ŠȱŗŖȱœŠŠȱ ¡Šœ’¢¢ˬ’–’ȱ—ŽŒˬȱš’¢–ˬ•ˬ—’›–ˬ¢’–ǰȱ –ˬ—’–ȱû³û—ȱœ˜—ȱ‘ˬȱ’’ǯȱȱû—ȱ’œˬȱ ‘ˬ¢ŠŠȱ—Š’•ȱ˜•žš•Š›Í–ǰȱȱ™•Š—•Š›Í–ǰȱ—ˬ•ˬ›ˬ—ȱ óˬ›Š’ȱˬ•ŸŽ›’ó•’ȱ’’DZȱ˜Â•ž–ȱȮȱ”ˬ—ˬǰȱ —Š›Š£Íȱ˜•–ŠÂ͖ȱ–Š›Šš•Š—Í›Í›Íǯȱt–’ȱ Ž’›ˬ–ȱ”’ǰȱ¡ûœžœ’ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’–’—ȱ ˜•–ŠÍÂ͗ÍȱŠ—•ŠÍǯȱŠ¡óÍȱ‘ˬ¢Šȱ ¢˜•Šó͖ǰȱã—ȱã›ȱ ¢Šó•ÍȱœŽŸ’–•’ȱ

36ø;2/2*ø<$


67 ˜Â•ž–ǰȱœŠ‹’ȱ’ó’–ǯȱ›ˬœ’ȱû—ȱ‘ˬ”’–ȱ–ˬ—ˬȱ‹’›ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱ ŸŽ›’DZȱ”˜–™ûŽ›•ˬȱû—œ’¢¢ˬ’ȱ”ˬœ–ˬ–ˬ”ǯȱˬ›’‹ˬ’›ǯǯǯȱ t³û—Œûȱû—ȱ G—Ž›—Žȱ¢ŠœŠšȱ˜•–Š¢Š—Š—ȱœ˜—›Šȱ˜—Šȱ–Š›ŠÂ͖ȱ Š£Š•ÍǯȱŠ‘Š›ȱŸŠ¡Í—Šȱšˬˬ›ȱŠ›Íšȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ ”˜–™ûŽ›ȱŠ›¡ŠœÍ—Šȱ˜ž›–žóž–ǯȱžȱû—ȱ™œ’¡˜•˜šȬ •ŠȱŠ’•ˬȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’–’ȱ–û£Š”’›ˬȱŽ’”ǯȱˬ•’ǰȱ‘ˬ¢Šȱ ¢˜•Šó͖ȱšûœž›œž£ȱŽ¢’•ǯȱ––Šȱ˜—Š—ȱ¢û£ȱˬˬȱ ™’œȱˬ›•ˬ›ȱˬȱ˜•ž›ǰȱ–ˬˬ›ǰȱ‹žȱ™’œ’›ǵȱ›ÍšȱŗŜȱ’•’›ȱ‹’›ȱ ¢Ž›ˬ¢’”ǯȱ ˜—ȱ£Š–Š—•Š›ȱ˜Â•ž–ȱ–ˬ—ˬ—ȱž£Šš•Šó͋ǰȱœžœž›ǰȱ ã£û—ˬȱšŠ™Š—Í›ǯȱ˜óȱŸŠ¡Í—Íȱ¢Š•—Í£ȱ˜œ•Š›Íȱ’•ˬȱ”Ž³’›’›ǯȱ ––Šȱ‹žǰȱ—˜›–Š•ȱ¢Ž—’¢Ž–ˬȱãŸ›û—û—ȱ‹ã‘›Š—͍͛Ƿȱ —ž—•ŠȱˬŸŸˬ•”’ȱȱŠ³Íšȱœã‘‹ˬ•ˬ›’ȱŽ›’ȱšŠ¢Š›–Ššȱ–û–Ȭ ”û—ȱŽ¢’•ǯȱǰȱ‹ã¢û¢û›ǯȱˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›ˬ–ǵȱ GóˬȱœŠŠ•Š›Í–ÍȱœŠ¢Í›Š–ǯȱ ˜••Ž”’Ÿȱ¡Ž¢’›¡Š‘Í›ǰȱ –û—Šš’óˬ•ˬ›ȱ˜•–ž›ǯȱû£û—ûȱŽœˬ–ǰȱŠ›Í¡Í›ÍŒÍÍ›ǯȱ ––ŠȱŠ•ÍÂ͖ȱ–ˬŸŠŒ’‹ˬȱã›ˬȱ³˜¡•Š›Íȱ‹žȱ’ó’ȱ¡˜ó‹ˬ¡•’”ȱ œŠ—Š›Íǯȱ ˬ”’–ȱ–ˬ—ˬȱȃˬ—ȱ¡˜ó‹ˬ¡ȱû—û–ûȄȱ ž¢ž›–ŠÂÍȱŠ™ó͛Íǯȱˬ¢Š•’ȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱŽ¢’•ǰȱ’—’”’ȱ £Š–Š—Šǯȱ 㛍û—Œûȱû—ȱ ȃʞœŠ—ˬŸ’ȱû—û–ûȄȱ‹Ž•ˬȱˬœŸ’›ȱŽ–’󍒖ǯȱ Góˬȱ£ˬ—’—ȱœû›ˬȱŠ³Í•–Íóȱ£’¢ŠˬȱŽŒˬœ’ȱ”Ž³’›’›’”ǯȱ ˜—›Šȱû•–ˬ•’ȱˬ‘ŸŠ•Š•Š›ȱŠ—Íó͛ǰȱ˜¢ž—ŒŠȱû•û›û”ǯȱ [£ûȱˬȱŽ•ˬȬ‹Ž•ˬǰȱœˬ‹ˬ‹œ’£ǯȱ ˬ”ˬ‹ˬ—ȱŽŸˬȱšŠ¢Í–Íóȱ˜Â•ž–ȱœ’—’ȱ¢˜•Šó•Š›Í—Í—ȱ ˜—žȱŠ—•Š–Š–ŠœÍ—Š—ȱ󒔊¢ˬ•ˬ—’›ǯȱŽ¢’›ȱ”’ǰȱ–ˬ—ˬ—ȱ ¢Š¡Í—ȱ˜œžȱ¢˜¡ž›ǯȱˬ¢ˬ—’¢’ȱšÍ£Í—ȱ’ššˬ’—’ȱŒˬ•‹ȱ Ž–ˬ”ȱû³û—ȱ–ˬ—ˬ—ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱ’œˬ¢’›ǯȱ ¡óŠ–ȱ‘ˬ¢Šȱ¢˜•Šó͖ȱ£ˬ—ȱŸž›Š›Ššȱ–ˬ—’ȱ›Žœ˜›Š—Šȱ ˬŸˬȱŽ’›ǯȱ,㕍ˬȱ–ˬ—’ȱ‹’›ȱšžŒŠšȱšÍ£Í•ȱû•ȱ’•ˬȱšŠ›ó͕Š¢Í›ǯȱ ˬ—ˬ—ȱ㝛ûȱŠ›Í¡ÍÂ͗Íȱœã¢•ˬ¢’›ǯȱ’£ȱ¢Ž—’ˬ—ȱšˬ•‹ˬ—ȱ ¢Š¡Í—•ŠóÍšǯȱˬ—ȱ¡˜ó‹ˬ¡ˬ–Ƿȱ œ’¡˜•˜šž—ȱŒŠŸŠ‹Íȱ–ˬ—’ȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱˬˬŒŒû‹•ˬ—’›’ǯȱ ˬ—ȱŽ–ˬǰȱ–ˬœˬ•ˬȱ–ˬ—’–ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬˬȱŸˬȱšŠ¢ÂÍ¢Šȱ ˜•Š—ȱȃ˜—ž›ž•–žóȱŽ‘’¢ŠŒ•Š›Í–ŠÍ›Ȅǯȱžȱ™œ’¡˜•˜“’ȱ ”˜–™•Ž”œ•ˬ›ȱœŽŸ’•’¢’—ˬȱóû‹‘ˬȱ¢Š›Š—ÍÂÍȱžóŠš•Íšȱ ãŸ›û—ˬȱ˜›–Š•Šó͛ǯȱ˜—›Š•Š›ȱ’—œŠ—ȱ‹ûû—ȱ㖛ûȱ‹˜¢žȱ ˬ‹ˬœȱ¢Ž›ˬȱ‹žȱŽ‘’¢ŠŒ•Š›Í—Í—ȱˬ–’—ŠÍ—ÍȱŠ¡Š›Í›ǯȱ¡Íǰȱ ‘ˬ–’óˬȱŸˬȱ‘Š–͍Š—ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬȱŸˬȱ’ššˬȱŠ•–Ššȱ–û–Ȭ ”û—ȱŽ¢’•ǯȱ•ž–Šȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ‹ŠÂ•Š—–ŠÂ͗͗ȱœˬ‹ˬ‹’ȱ ˬȱ‹žž›ǯȱ—žȱœˬ›‹ˬœȱ‹ž›Š¡–ŠšŠ—ǰȱ‹ã¢û–ˬœ’—ˬ—ȱ š˜›¡ž›Š–ǯȱ ŽŒˬȱã£ȱ¢Šó•Š›Íȱ’³’—ˬȱ¢ŠÍ–ǯȱ Žó’—Œ’ȱû—ȱ

ˬ”’–’–ˬ—ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŠ•Í›Š–DZȱ Ȭȱȃ˜—ž›ž•–žóȱŽ‘’¢ŠŒ•Š›Š—Ȅȱˬ›’Œˬ—ȱ’–’—Šȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǰȱ³û—”’ȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ–Ž¢••ˬ›’—ȱˬœŠœÍ—Íȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ ˜—•Š›ȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ¢Ž–ˬ”ǰȱœ™’›•’ȱ’³”’•ˬ›ˬǰȱ 󘙒—šˬȱŠ•žˬȱ˜•–Ššǰȱȱȱ–û¡ˬ•’ȱœŠ”’•ˬ󍒛’Œ’ȱ™›Ž™Š›ŠȬ •Š›ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ¢’—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱ—ˬȱŸŠ¡œŠȱ’œ’ȱ–û—Šœ’‹ˬǰȱ ˬ›’—ˬȱóˬ›’”ȱŽ‘’¢ŠŒÍȱ¢ŠóŠ–ŠšÍ›ǯȱG—œŠ—•Š›Š—ȱ –ˬ›‘ˬ–ˬȱã›–ˬ’”ˬȱœû—’ȱóˬ”’•ˬȱã£û—û£ˬȱȃ¢Š¡ó͕͚Ȅȱ Ž–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›œÍ—Í£ǯȱ––Šȱ‹žȱ¢˜•ȱž³ž›ž–ŠȱŠ™Š›Í›ǯȱ Ȭȱ‘ˬ”’–ȱˬ‹’’ǰȱ¢ˬ—’ȱœ˜œ’Š•ǰȱ’—Ž••Ž”žŠ•ǰȱ–ˬ—ˬŸ’ǰȱ Ž–˜œ’˜—Š•ǰȱ¢Š›ŠÍŒÍȱŸˬȱęȱ£’”’ȱȮȱˬ•ˬ‹Š•Š›Íȱˬ–’—ȱ Ž–ˬ¢’–’ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ’ǯȱ ˬ¢ŠÍ–Íȱ£ãŸšȱŠ•ÍÂ͖ȱœŠÂ•Š–ȱ –ˬ󾕒¢¢ˬ•ˬ›•ˬȱ£ˬ—’—•ˬ󍒛–ˬ¢’–’—ȱ¢ŠóŠÍÂ͖ȱ ”˜–™•Ž”œ•ˬ›’—ȱˬ›’Œˬ—ȱȃˬ›’–ˬœ’—ˬȄȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ŠŒŠÂ͗Šȱ

ˬ–’—ȱŽ’ǯȱ ȃˬ‘ˬ‹‹ˬȄȱŠ¡Š›ÍóÍȱ’•ˬȱ¢Ž—’ˬ—ȱóˬ‹ˬ”ˬ¢ˬȱû£ȱ žž–ǯȱG”’ȱû—ȱã£ȱŸ’›žŠ•ȱŠ•ˬ–’–ˬȱ”Ž³’›’–ǯȱ

ˬ–œã‘‹ˬ•ˬ›’–ȱ–ˬ—’ȱ›ž‘•Š—Í›–ŠÂŠȱ³Š•Í󊛊šȱ ‘ˬ¢ŠÍ–ͣ͗ȱšŽ¢›’Ȭ–û”ˬ––ˬ•ȱ˜•žÂž—Š—ȱ’—Ž›—Žˬȱ ˜ž›–Šš•Š›Í—Íȱœã¢•ˬ¢’›’ǯȱ—•Š›Í—ȱęȱ”›’—Œˬǰȱ‹žǰȱ¢ŽŠ—ˬȱ ˬœˬ••’’›ǰȱ‹ž›ŠŠȱ˜œȱŸˬȱ›ˬęȱšˬȱŠ—•Š¢ÍóÍȱ–㟌žž›ǯȱ ˬ—ˬȱû•ǰȱû›ˬ”ȱˬœŸ’›•ˬ›’ȱŸˬȱ’ˬ›ȱ–Ž‘›’‹Š—ȱ’Šˬ•’ȱ œ–Š¢•’”•ˬ›ȱã—ˬ›’›’•ˬ›ǯȱ ––Šȱ”˜–™ûŽ›’ȱœã—û›ˬ—ȱ”’–’ȱšˬ•‹’–ˬȱ‹˜ó•žšǰȱ ˬ—‘Š•Íšǰȱ”ˬˬ›ȱ³ã”ûǯȱž¡žȱˬ›–Š—Íȱšˬ‹ž•ȱŽ’–dz •Í—ŒÍȱû— œ’¡˜•˜šŠȱ’”’ȱû—ȱ”˜–™ûŽ›’–’—ȱ’ó•ˬ–ˬ’¢’—’ȱ œã¢•ˬ’–ǯȱGŠˬȱŽ’•–ˬ¢ˬ—ȱšˬ•‹ȱŠÂ›Í•Š›Í–Íȱ–û£Š”’›ˬȱ Ž’”ǯȱˬ•’ǰȱ–ˬ—ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱŠ’•ˬȱû£Ÿ•ˬ›’–’—ȱŸˬȱ’óȱ ¢˜•Šó•Š›Í–Í—ȱ³ŠÍ󖊣•Íš•Š›Í—ŠȱœžœŠ›Ššȱã£û›ˬ–ǯȱȱ û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’ȱ”˜›•Š–ŠšŠ—ȱŽ‘’¢ŠȱŽ’›ˬ–ǯȱŠ—”’ȱ‘ˬ›ȱ 󎢒—ȱšŠ¢ŠœÍ—Šȱ˜•žÂžȱ”’–’ȱŠŸ›Š—Í›Š–ǯȱž›žó–žóȱ ‘ˬ¢ŠÍ–Šȱˬ¢’ó’”•’”ȱŽ–ˬ¢ˬȱ³Š•Íó–Í›Š–ǯȱȃ 㢍ˬȱ ž›—ŠȄȱž–Ššȱ’’ŠœÍ—ŠȱŽ¢’•ˬ–ǯȱȱ

ˬ”’–ȱ–ˬ—’ȱ’—Š—Í›Íȱ”’ǰȱ–û—Šš’óˬȱŽ–ˬ”ȱ‘Ž³ȱˬȱ ŸŠŒ’‹ȱŽ¢’•ǯȱŠˬŒˬǰȱ‘’œœ•ˬ›’–’ȱ’ŠˬȱŽ–ˬ•’¢ˬ–ǯȱˬ‘£ȱ ‘’œœ•ˬ›’–’ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱ˜Â•ž–ŠȱŽ¢ˬȱ‹’•ˬ›ˬ–DZȱȃˬ—’—ȱ œžœ–ŠÂ͗ȱ–ˬ—’ȱ—Š›Š‘ŠȱŽ’›ǰȱã£û–ûȱœˬ—’—ȱšŠ›ó͗Šȱ –ûšˬœœ’›ȱ”’–’ȱ‘’œœȱŽ’›ˬ–ȄǯȱŠ¡žȱ‘ˬ¢Šȱ¢˜•Šó͖Šȱ —Š›Š£Í•ÍÂ͖Íȱ‹’•’›ˬ›”ˬ—ȱȃ¡Š‘’ó’–’ȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›–ˬ–ˬ¢’—ȱ –ˬ—’ȱ’—Œ’’›Ȅȱœã¢•ˬ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŽ˜’”Š—Í—ȱœˬ–ˬ›ˬœ’—’ȱ ¢˜¡•Š–ŠÂŠȱ‹’›ȱ‘ˬˬȱŸŠ¡ȱŠ¢Í›Íǯȱ Ž’—Œ’ȱû— ’•’–ȱ˜•ŠóŠȬ˜•ŠóŠȱ–ˬ—’ȱ—Š›Š‘ŠȱŽˬ—ȱ‘’œœ•ˬ›’ȱ ’ŠˬȱŽˬ›”ˬ—ȱ¢Š¡Í—•Š›Í–Í—ȱ–ûšŠŸ’–ˬ’ȱ’•ˬȱ›Šœ•ŠóÍ–DZȱ ȃˬœǰȱœˬ—ȱŽ•ˬȱûóû—û›œˬ—ȱ”’ǰȱœž”Š•Š›•Šȱ‹žȱšžž—ž—ȱ šŠ›ó͗͜Šȱˬ¢•ˬó–ˬ¢’—ȱ‹’£ˬȱ¡˜óž›ǵȄȱ’£ȱŠ•ŠóÍšǰȱ ŠÂ•ŠÍ–dzȱˬdzȱ¢Š›Í–ȱŠ•–Ššȱû³û—ȱ¢Ž—’ˬ—ȱ¡’•Šœ”Š›ȱ Ÿ’›žŠ•ȱŠ•ˬ–ˬȱšŠÍ•Í–ǯȱ 㟋ˬ’ȱœŽŠ—œȱ£Š–Š—Íȱ™œ’¡˜•˜šȱ–ˬ—ˬȱ‘ˬ¢Šȱ ¢˜•Šó͖ȱŸˬȱ˜Â•ž–ŠȱŠ¢Šš•Š—–ŠÂÍȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ’ǯȱ —•Š›Šȱ’£Š‘ȱŽ–ˬ•’¢ˬ–ȱ”’ǰȱ–û—Šš’óˬȱŽ–ˬ”ȱ’œˬ–’›ˬ–ǰȱ –ˬ—’–ȱû³û—ȱ˜—•Š›•Šȱ¡˜óȱ›ˬŠ›ȱ‘ˬ›ȱ󎢍ˬ—ȱûœû—û›ǯȱ ž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ™œ’¡˜•˜šȱã£ûȱ¢˜•Šó͖ȱŸˬȱ˜Â•ž–•Šȱ œ”Š¢™•ŠȱŠ—ÍóÍǯȱG”’œ’ȱˬȱœŠ—”’ȱ‹ŠóšŠ•ŠóÍǯȱˬ—’–•ˬȱ ’•¡˜ó•žšȱŽ’›ǰȱã£•ˬ›’–ˬȱ‹Š¡Í›ǰȱšŠ‹•Š›Íȱ¢ž–ŠÂŠȱ ³Š•Íó͛Íǯȱ kˬ‹ˬ”ˬ¢ˬȱš˜óž•–Ššȱȱ‘ˬŸˬœ’–ȱ’œˬȱ’’ǯȱˬ•”ˬȱˬǰȱ š˜óž•Š›Í–ǰȱŠ––Šȱ¢Š¡Í—•Š›Í–Íȱ¢Ž—’ˬ—ȱ’—Œ’–ˬ”ȱ ’œˬ–’›ˬ–ǯȱȱ œ’¡˜•˜š•Šȱ–ˬóš•ˬ›’–’ȱ’œˬȱŠŸŠ–ȱŽ’›’–ǯȱŽ—ˬȱˬȱ Ž‘’¢ŠŒ•Š›Š—ȱœã‘‹ˬȱŠ³ÍšǯȱG–Š—•Šȱ–ˬóž•ȱ˜•–ž›Š–ǰȱ ³˜¡ȱ¢Ž¢’›ˬ–ǰȱŽŠ›ŠȱŽ–’›ˬ–ǰȱ¢Š•—Í£ȱ“ž›—Š•ȱ˜¡ž¢ž›Š–ǯȱ

ˬ¢ŠÍ–Šȱ—ˬ•ˬ›’ȱ’œˬȱˬ¢’ó–ˬ•’¢ˬ–ǯȱ

(3ù/24 Ž•ˬŒˬǰȱ¢Š›Í–ȱ’•ȱ㝍ûǯȱˬȱ’œˬȱŠ•Í—Íǰȱ—ˬȱ’œˬȱȮȱ¢˜¡ǯȱ ––Šȱ¡˜ó‹ˬ¡ˬ–Ƿȱ ˜–™ûŽ›ˬȱ¢Š¡Í—•Šó͛Š–ǵȱˬ•’ǰȱ ‘ˬ›ˬ—ǰȱ‹ŠóšŠ•Š›Íȱ‹Š¢›Š–•Š›Šȱã£û—ˬȱ‹’›ȱšˬˬ‘ȱóˬ›Š‹ȱ ›ˬŸŠȱ‹’•’¢’ȱ”’–’ǯȱ––Šȱśȱˬš’šˬˬ—ȱœ˜—›ŠȱŠ›Í¡Í›ȱŸˬȱȱ Ÿ’›žŠ•ȱŠ•ˬ–’ȱˬ›”ȱŽ’›ˬ–ǯ

36ø;2/2*ø<$


68


69


36ø;2/2*ø<$.ùúù/ˍ5ù 4258<$4

’ó’•ˬ›ȱ™œ’¡˜•˜“’ȱ‹ã‘›Š—ÍȱšŠÍ—•Š›Š—ȱ ˬˬ•ˬ›•ˬȱŠÂ͛ȱ”Ž³’›’›ǯȱ[£ȱ’”’—Œ’ȱ¢Š›ÍœÍ—Š—ȱ ¢Š›Í–ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ’œˬȱ˜—•Š›ȱû³û—ȱœ›Žœœȱ ’³’—ˬȱœ›Žœœ’›ǯȱŽŸ’¢’—ȱ’—œŠ—Í—ȱ‘Ž¢œ’¢¢ˬ’—ˬȱ ˜¡ž—–ŠŠ—ȱ˜—Šȱû›ˬ”Ȭ’›ˬ”ȱŸŽ›–ˬ”ȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱ ‘ˬ›ȱšŠÍ—Í—ȱ’ó’ȱŽ¢’•ǯȱ G—Š—Í•–Š£ȱã›û—œˬȱˬǰȱ™œ’¡˜•˜“’ȱˬš’šŠ•Š›Í—ȱ —ˬ’Œˬ•ˬ›’—ˬȱã›ˬǰȱ‘ˬĴȱŠȱ¢Š¡Í—ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱã•û–û—ûȱ ”’ó’•ˬ›ȱŠ‘ŠȱŠœŠ—ȱ”Ž³’›’›ǰȱ—ˬ’—”’ȱ’󜒣•’¢’ǯȱȱ˜Ȭ œ’˜•˜š•Š›ȱ‹Ž•ˬȱ‹’›ȱˬŒ›û‹ˬȱ”Ž³’›–’ó’DZȱ”û³ˬˬ—ȱ ”Ž³ˬ—ȱ’—œŠ—•Š›Šȱȃ’£ȱ”’–œ’—’£ǵȄȱœžŠ•Íȱ’•ˬȱ –û›ŠŒ’ˬȱŽ’•–’󍒛ǯȱȱŠÍ—•Š›ȱ‹žȱœžŠ•ÍǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ ȃŠ—Š¢Š–Ȅǰȱȃ‘ˬ¢Šȱ¢˜•ŠóÍ¢Š–ȄǰȱȃšÍ£Í¢Š–Ȅȱ Ž¢ˬ›ˬ”ȱŒŠŸŠ‹•Š—Í›Í›Íǯȱ ’ó’•ˬ›ȱ’œˬȱ‹’›ȱ—ˬˬ›ȱ ”’–’ȱ™Žóˬœ’—’ȱŽ¢’›’ǯȱG󒗒ȱ’’›–ˬ”•ˬȱûŒ•ûȱŒ’—œ’—ȱ —û–Š¢ˬ—ˬ•ˬ›’ȱœŠ—”’ȱã£û—ûȱ’’›–’óȱ˜•ž›ǯȱžȱ’œˬǰȱ ³˜¡ȱš˜›¡ž•žž›ǯȱ ’›ȱˬȱã£û—ûȱˬ–ˬ•’ȱˬœ›•ˬ›•ˬȱš˜¢ž•–žóȱŠ’•ˬ—’ȱ

36ø;2/2*ø<$

˜•Š—Í›Š—ǰȱ¢Š¡Í—•Š›Í—Í—ȱ›’Š‘Í—ŠȱŒŠŸŠ‹Ž‘ȱ˜•Š—ȱ ”’–’ȱˬœˬŸŸû›û—ȱŠó͌͢͜Íȱ‘ŽœŠ‹ȱŽˬ—ȱ”’ó’•ˬ›ȱ Š’•ˬ¢ˬȱˬ•’›ȱˬ’›ˬȱ‹’•–ˬ’¢’ȱ–ˬšŠ–•Š›Šȱˬ•Šóȱ ”Ž³’›’›ǯȱȱG󒗒ȱ’’›–’óȱ”’ó’ȱˬ–’—’›ȱ”’ǰȱ˜—ž—•Šȱ ˬŠ•ˬœ’£ȱ›ˬŠ›ȱ˜•ž—ž‹ȱŸˬȱ‹ž—žȱœû‹žȱŽ–ˬ¢ˬȱŒŠ—ȱ ŠÍ›ǯ Ž•ˬȱ‘Š••Š›Šȱ£ˬ›ˬ›ȱšˬˬ›ȱ’—Œˬ•’”•ˬȱŠŸ›Š—Ȭ –Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Ž³ȱ‹’›ȱ‘Š•Šȱˬ›’—’£’ȱšÍ—Š–Š¢Í—DZȱ ȃŽ•ˬœˬ—ȱ”’dzǯȱ’óˬ—ȱ³Í¡Š›Í‹•Š›Ȅǯȱ—ž—ȱˬ›’—’ȱ ˬȱˬ¢ˬ›œ’£•ˬ󍒛–ˬ¢’—DZȱȃ Ž³ȱ—ˬȱ˜•–Š£ǰȱ‘ˬ›ȱ óŽ¢ȱ¢Š¡óÍȱ˜•Š›ǰȱęȱ”’›ȱŽ•ˬ–ˬȄǯȱ—ž—ȱ‹Šó͗Šȱ ˜•Š—Í›ÍÂÍȱęȱ”’›•ˬ›’ȱû£ˬȱ³Í¡Š›–ŠÂŠȱ³Š•Íó͗ǰȱ ‹’›–ˬ—Š•Íȱȃ‘ˬȄȱŸˬȱ¢Šȱȃ¢˜¡ȄȱŒŠŸŠ‹Íȱˬ•ˬ‹ȱŽ–ˬ¢ˬ—ȱ œžŠ••Š›ȱŸŽ›’—DZȱȃŠ—Íóȱã›ˬ”ǰȱ‹žȱ—ŽŒˬȱ˜•žǵȄǰȱȃˬ—ȱ ‹’•ˬ—ǰȱ—’¢ˬȱŽ•ˬȱœˬ—ȱ’óˬ—ȱ³Í¡Š›Í•Í—ǵȄǯȱ —žȱ’ššˬ•ˬǰȱ–ˬ›‘ˬ–ˬ•ˬȱ’—•ˬ¢’—ǰȱ˜—ž—ȱ ˬ›ˬĤȱŽó’ȱ˜•žÂž—ž£žȱŠ—•ŠÍ—ǯȱ––Šȱ‹žȱ ŠŸ›Š—Íóȱȱž£ž—ȱ³ˬ”–ˬ–ˬ•’’›ȱȮȱ‹’›Ȭ’”’ȱ‘ˬˬǯȱʞ”œȱ


71 ‘Š•Šǰȱã—û‹ȱ˜•ŠŒŠšœÍ—Í£ȱȃŠ—ŠŒŠ—Ȅǯȱʞœ•ȱ”’ó’•ˬ›ȱ’œˬȱ ã£û—ˬȱšŠ›óÍȱ‹žȱœŠ¢Ššȱ–û—Šœ’‹ˬ’ȱ‹Šó•Š›Í—Šȱˬ•ˬ—ȱ ™’œ•’”ˬ—ȱˬȱ³˜¡ȱ™’œȱšŠ›ó͕Š¢Í›ǯȱ ˬ£ˬ—ȱ”’ó’•ˬ›’ȱ’‹‹’ȱ–ûŠ¢’—ˬˬ—ȱ”Ž³–ˬ¢ˬȱ –ˬŒ‹ž›ȱŽ–ˬ”ȱ˜•–ž›ǯȱȱG•”ȱ—㟋ˬˬǰȱˬ›’—’£’—ȱ —ˬȱû³û—ȱȱ’—Š•Šȱ‘ˬ”’–ˬȱŽ–ˬ”ȱ’œˬ–ˬ’¢’—’ȱ 㢛ˬ—’—ǯȱˬȱšˬˬ›ȱšˬ›’‹ˬȱˬȱ˜•œŠǰȱ”’ó’•ˬ›ȱŠÂ›ÍŠ—ȱ š˜›¡ž›ȱŸˬȱžŠ—Í›ǯȱˬ‹ˬ‹ȱ¢Š•—Í£ȱ‹žž›œŠǰȱ˜—Šȱ ’£Š‘ȱŽ’—ȱ”’ǰȱ’—’ȱŽ•–ȱŸˬȱ’‹‹’ȱ¡’–ˬȱ³˜¡ȱ’—”’óŠȱ Ž–’󍒛ȱŸˬȱ³˜¡ȱ›Š‘Šȱ‹’›ȱóˬ›Š’ˬȱȮȱŠÂ›ÍœÍ£ȱŸˬȱ ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ‘’œœ’¢¢Š•Š›ȱ˜•–ŠŠ—ȱ–ûŠ¢’—ˬˬ—ȱ ”Ž³–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯȱ,˜¡ȱžŠ—–ŠœÍ—ȱŽ¢ˬǰȱ ‘ˬ”’–’ȱˬȱœŽ³–ˬ”ȱ˜•Š›ǰȱ”’ó’Ȭ‘ˬ”’–’—ȱšˬ‹ž•ž—Šȱ ¢Š£Í•–Ššȱ˜•Š›ǯȱ ȃˬ—ˬŸ’ȱˬœˬ”ȱš›ž™žȄȱš’œ–’—ˬȱ˜—ž—•Šȱ ‹’›•’”ˬȱ–ûŠ¢’—ˬ¢ˬȱŽ’—ǯȱG󒗍ˬȱ‹ˬ›”ȱ–ˬóž•ȱ ˜•Š—ȱ”’ó’•ˬ›’ȱ‘ˬ”’–ˬȱŽ–ˬ”ˬ—ȱ³˜¡ǰȱšˬ‹ž•Šȱ ¢Š£Í•–Ššǰȱ—㟋ˬȱŠ•˜—•Š›ÍǰȱŠ—Š•’£•ˬ›’—ȱŸŽ›’•–ˬœ’ǰȱ —㟋ˬˬȱŠ¢Š—–Ššȱ–ˬŒ‹ž›’¢¢ˬ’ȱ—Š›Š‘ŠȱŽ’›ǯȱ —ž—ȱû³û—ȱ‹ûû—ȱ‹žȱ™›˜œŽž›Š•Š›ȱ–ˬ—ŠœÍ£ȱ ŸŠ¡ȱ’”’œ’’›ǯȱG–”Š—ȱŠ’›ˬœ’—ˬǰȱ‹žȱšŠ¢Â͕Š›Íȱã£ȱ û£ˬ›’—’£ˬȱãû›û—ǯ

Š£Í›ȱŠ•˜—žȱ˜—ŠȱŸŽ›ˬ›ˬ”ȱ™˜•’”•’—’”ŠŠȱ—ˬȱŸŠ¡ȱ ˜•ŠŒŠÂ͗ÍȱŽœˬ—’£ǰȱ‹ˬ•”ˬȱˬǰȱ’—Š”Š›•ÍÂ͗Š—ȱˬ•ȱ ³ˬ”ˬ›ǯȱŽ—ˬȱˬȱ‹˜¢ž—ȱšŠ³Í›Š›œŠǰȱŸ’ŒŠ—Í—Šȱˬœ’›ȱ Ž’—DZȱœ’£ȱ˜—ž—ȱû³û—ȱ‘ˬ”’–ȱŠ™–͗ͣ͜ǰȱ‘ˬ”’–’—ȱ šˬ‹ž•ž—Šȱ¢Š£Í•–Ššȱȱû³û—ȱœˬ‘ˬ›ȱœŠŠȱŠ•ÍŠȱ¢ž¡žȬ Š—ȱ˜¢Š—–͗ͣ͜ǰȱ‘ˬĴȱŠȱŠ—Š•’£•ˬ›’ȱŠ™Š›–͗ͣ͜ǯȱ žȱŠȱ”ã–ˬ”ȱŽ–ˬœˬǰȱ–ûŠ•’Œˬ¢ˬȱŽ‘’¢ŠŒÍ—Í£ȱ ˜•žÂž—žȱ‹’•’›ˬ›ˬ”ȱœŠ—Š˜›’¢Š¢Šȱ’”’ȱ™ž¢˜Ÿ”Šȱ Š•Í—ǯȱ›ŠŠȱ’œˬȱŸŠ¡ȱŠȱ’–”Š—ȱŸŽ›ˬŒˬ”ǰȱ‘ˬ”’–•ˬ›ȱ ˬȱ¢Š¡Í—Šȱ˜•ŠŒŠšȱŸˬȱˬ›’—’£’ȱ–ûŠ¢’—ˬˬ—ȱ ”Ž³–ˬ¢ˬȱ›Š£ÍȱœŠ•–ŠšȱŠœŠ—ȱ˜•ŠŒŠšǯȱ ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ³ˬ’—•’”•ˬȱšŠ›ó͕Šó–Íóȱ”’ó’•ˬ›ȱ ŽŸˬȱã£ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—’ȱ‹ã•ûó–ˬ”ȱ’œˬ–’›ǰȱ˜—•Š›Íȱ ȃŠ—ÍóÍ›–ŠÂŠȄȱŒˬ‘ȱãœˬ›’”ˬȱ’œˬȱȃʞ•ȱ ³ˬ”’—ǰȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱšŠ¢ŠœÍ—ŠÍ›ȄǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱ ˜—•Š›Íǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ǰȱ›Š‘Šȱ‹ž›Š¡–Ššȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ’ó’•ˬ›ȱšŠÍ—•Š›ȱ”’–’ȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—ŠȱŸˬ£’¢¢ˬˬ—ȱ ³Í¡Íóȱ¢˜•žȱŠ¡Š›–ŠÂÍǰȱŠ—Íó–ŠÂÍȱŸˬȱ’—•ˬ–ˬ¢’ȱ ‹ŠŒŠ›–Í›ǯȱ[£ȱ”ã–ˬ¢’—’£’ȱ˜—Šȱˬ”•’ȱŽ’—DZȱ ȃˬ›’—’ȱ–ˬ—ˬȱŠ—Í󖊚ȱ’œˬœˬ—ǰȱ‹’•ȱ”’ǰȱ–ˬ—ȱ ‘ˬ–’óˬȱ¢Š—Í—Š¢Š–Ȅǯȱ––Šȱ‹žȱœã£•ˬ›’ȱ˜—Šȱ ¢Š•—Í£ȱ‹’›ȱˬˬȱœã¢•ˬ¢’—ǰȱ‘ˬ›ȱû—ȱã£ȱ”ã–ˬ¢’—’£’ȱ ˬ”•’ȱŽ–ˬ”•ˬȱ˜—žȱˬ—ˬȱˬ’›–ˬ¢’—ǯȱ Ž•ˬȱ”’ó’•ˬ›ȱ‹ûû—ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—’ȱˬ”‹Šó͗Šȱ ‘ˬ••ȱŽ–ˬ¢ˬȱ³Š•ÍóŠ—ȱ’—œŠ—•Š›Š—Í›ǯȱ,Í¡Íóȱ¢˜•ž—žȱ Š™Š—Š—ȱœ˜—›Šȱˬ‘ŸŠ•Íȱû£ˬ•ˬŒˬ”ȱŸˬȱœã‘‹ˬȱŽ–ˬ”ȱ ‘ˬŸˬœ’ȱšŠ¢ÍŠŒŠšǯȱ›ŽœœȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ’—–ˬˬ—ȱ ¢ŠóŠ¢Š—ȱ”’ó’•ˬ›’—ȱ¢Š¡óÍȱ‹’›ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ’ȱŸŠ›DZȱ˜—Ȭ •Š›ȱœŽŸ’¢’ȱšŠÍ—•Šȱû£•ˬ󍒔•ˬ›’ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱ

ˬ”œȱˬ›ˬĚȱˬ›ˬȱŠ¢Í›Í›ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ–ˬœˬ•ˬȱ‘ˬ••’—’ȱ Š™ÍšŠ—ȱœ˜—›ŠȱšŠÍ—ȱ˜—ž—ȱ”Ž³–’óȱˬˬœœû›Š•Š›Íȱ ’•ˬȱˬ•Ššˬ•ˬ—’›’•–’›ǯȱ ’›ȱ³˜¡ȱ”’ó’•ˬ›ȱã£ȱ£Š‘’›’ȱã›û—ûóû—ˬȱ³˜¡ȱ‘ˬœœŠœȱ ¢Š—Šó͛DZȱˬ—ȱûó–ûóȱœŠ³•Š›Í—ŠǰȱŠ£•Šó–ŠœÍ—Šǰȱ Š›–Íóȱ³ˬ”’œ’—ˬȱŸˬȱœǯȱȱžȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ˜—•Š›Šȱˬ—ȱã£ˬ•ȱ ’••ˬ›’—’—ȱŠ›¡ŠŠȱšŠ•–ŠœÍ—Š—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱʞ›’—’£’—ȱ ˬ‘ŸŠ•Í—ÍȱŠ‘Šȱ”˜›•Š–Š¢Í—ǰȱ˜—Šȱ›’ó¡ˬ—ȱŽ–ˬ¢’—ǰȱ šÍ—Š–Š¢Í—ȱȮȱ‹ž—ž—•Šȱ˜—žȱ¢Š•—Í£ȱšˬ£ˬ‹•ˬ—’›’›ȱŸˬȱ ™ˬ›ȱŽ’›œ’—’£ǯȱŠˬŒˬǰȱœŠ³•Š›Í—Íȱš’œ–ˬ—ȱ’’›’”ˬ—ȱ œ˜—›Šȱ£Š‘’›ˬ—ȱ‘Ž³ȱˬ¢’ó–ˬ’¢’—’ȱ˜—ŠȱŠ—•Š–ŠÂŠȱ ³Š•Íó͗ǯȱ¡Íǰȱœ’£ȱ˜—žȱ‹ž—Šȱã›ˬȱœŽŸ–’›œ’—’£ǰȱ û£û›ǵȱŽ›’ȱˬ•–’ó”ˬ—ǰȱ‹’›ȱęȱ”’›•ˬó’—ǰȱ—ˬ¢ˬȱ ã›ˬȱˬ›’—’£ȱã£ȱ£Š‘’›’ȱã›û—ûóû—ûȱ‹žȱˬ›ˬŒˬˬȱ ‘ˬœœŠœȱšŠ›ó͕Š¢Í›ǵȱˬ•”ˬǰȱ˜—Šȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ’ššˬȱ ¢Ž’›–’›œ’—’£ǵȱŠ³ȱû£û–û—ûȱˬ¢’ó–ˬ¢’ȱˬ”•’ȱ Ž’—DZȱšÍœŠȱœŠ³•Š›ȱŠ£Í—Íȱ㛝ˬ—ȱœŽ¢›ˬ”ȱû”•ˬ›ˬ—ȱ Š‘Šȱˬ‹•’ȱã›û—û›ǯȱŠó͗͗ȱŠ£•Šó–ŠœÍ—Í—ȱ ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ”’ó’ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ‘˜›–˜—•Š›Í—Í—ȱ³˜¡ȱ ˜•–ŠœÍ—Šȱˬ•Š•ˬȱŽ’¢’—’ȱœã¢•ˬ¢’—ǯȱžȱ’œˬǰȱŠ‘Šȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱãœˬ›’Œ’’›ǯȱ ŠóšŠ•Š›Í—Š—ȱˬ›š•ˬ—ˬ—ȱšŠ‹’•’¢¢ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ œã‘‹ˬȱŠ³–Šš•Šȱ”’ó’•ˬ›ȱã£ȱ’’›’•–’óȱˬ¢ˬ›’—’ȱ‹ˬ›™Šȱ Ž–ˬ¢ˬȱ³Š•Íó͛ǯȱ—žȱã¢•ˬ›ˬ—ȱ¢Ž›ˬȱšŠ¢Š›–ŠÂŠȱ ³Š•Í󖊢͗ǯȱt–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ‹žȱ–㟣ž¢Šȱ ˜¡ž—–Š¢Í—DZȱˬ›’—’£’ȱŠ—•Š–Š¢Í—ǰȱŠ’•ˬȱ¡ˬ›Œ•ˬ›’—’ȱ –û£Š”’›ˬȱŽ–ˬ¢’—ǯȱʞ—ȱŠ£Íǰȱ‹’›ȱŠ¢ǯȱ Š›ŠœŠȱ Ž–ˬ¢ˬȱȮȱ‹ŠÂȱŽŸ’—ˬǰȱš˜—ŠšȱŽ–ˬ¢ˬȱȮȱ’–”Š—ȱ ŸŠ›œŠǰȱ˜—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’—ǯȱʞ›’—’£’ȱŽŸˬȱˬ’›’¢’ȱ ™ž•Šȱã›ˬȱŽ¢’•ǰȱ˜•žÂžȱ”’–’ȱœŽŸ’¢’—’£’ȱ‹’•–ˬ”ȱ ˜—ž—ȱû³û—ȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ ž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ’ó•ˬ–ˬ¢ˬ—ȱˬ›’—’£ˬȱŠÂ͛ȱ¡ˬœˬ¢ˬȱ ˜•žÂžȱ”’–’ȱ–û—Šœ’‹ˬȱ‹ˬœ•ˬ–ˬ¢’—ǯȱGóȱŠ¡Š›Ȭ –ŠšŠ—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱš˜¢ȱȱû—ˬ•’”ȱŽŸȱšŠ¢Â͕Š›Íȱ’•ˬȱ –ˬóž•ȱ˜•œž—ǰȱ‹Šó͗Íȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ‹’›ȱ’ó•ˬȱšŠœÍ—DZȱ ”˜––ž—Š•ȱ¡ˬ›Œ•ˬ›’ȱãˬœ’—ǰȱ˜Â•ž—žȱ–ˬ”ˬ‹ˬ—ȱ ˬ’›œ’—ǯȱ ˬ›ˬ”ˬȱŽ–ˬœˬǰȱŽ£•’”•ˬȱŽ™›Žœœ’Ȭ ¢Š¢ŠȱžÂ›Š¢Í‹ȱˬ—‹ˬ•ǰȱŽ¢’—ˬ—ȱ˜•ŠŒŠšǰȱ‹ˬ•”ˬȱ ˬǰȱŠš›Žœœ’Ÿ•ˬóˬŒˬ”ǯȱŠ’–ŠȱŽŸˬȱšŠ•Š—ȱŠŠ–ȱ –ûˬ–Š’ȱˬ–ˬ”ȱˬŠ•’¢¢ˬ’ȱŸˬ›’ó•ˬ›’—’ȱ’’›’›ǯȱ žǰȱ‹ŠóȱŸŽ›–ˬœ’—ȱŽ¢ˬǰȱŸŠ¡Í—Íȱû£û—ȱšž›–Ššȱ ŸŠŒ’‹’›ǯȱ ˜–™ûŽ›ǰȱ¡Š›’Œ’ȱ’•ǰȱ’¡’œŠœŠ›Í›–Šȱ ”ž›œ•Š›Í—ŠȱŽ–ˬ”ǰȱ’‹‹’ȱ–ûŠ¢’—ˬˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱ ˬ›ȱû—ȱŽŸˬ—ȱ³Í¡–Ššȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬ’ȱ˜—žȱ Š¢Í•Š›ǯȱûŸˬššˬ’ȱ’óȱŠ™Í•Š›œŠǰȱ‹žȱ’–”Š—Š—ȱ ¢Š›Š›•Š—–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ[£û—ûȱ–ûœ‹ˬȱˬ›ˬˬ—ȱ ãœˬ›ˬ›œˬǰȱ˜—ž—•ŠȱŠ¢›Í•–Ššȱ’œˬ–ˬ¢ˬŒˬ”ȱŸˬȱ –û•ˬšȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ¢Ž—’ȱ’óȱ¢Ž›’ȱˬ”•’ęȱȱŠ•ŠŒŠš•Š›ǯ

36ø;2/2*ø<$


Sabit Stenokardiyalı Ürək Çatışmazlığı (ÜVS≥70 vurğu/dəqiqə)

"Ailə Həkimi" Jurnalı 45 - 2013  

"Ailə Həkimi" Jurnalı Noyabr 2013