Page 1

OKTYABR

2013

OKTYABR 2013

www.ailehekimi.az

VALİDEYN ÜÇÜN YADDAŞ KİTABÇASI OFİS NEVROZU PAYIZ MASKALARI

Payız imitasiyası AYNADAKI "MƏN" NƏ DEYİR? BARBİ SİNDROMU İLK ZƏNG ÇALINDI


1


2


3


7ø%%ø.h7/Ԥ9ø-851$/ 2.7<$%5 7ԥVLVoL ³$LOԥ+ԥNLPLMXUQDOÕUHGDNVL\DVÕ´00& øGH\DPԥOOL¿YԥOD\LKԥQLQUԥKEԥUL øOKDP0ԥPPԥGRY 00&QLQWԥVLVoLVL 7XUDOøOKDPR÷OX.D]ÕP]DGԥ %DúUHGDNWRU $\úԥ0ԥPPԥGRYD 5HGDNWRU /DPL\ԥ1ԥEL\HYD 0ԥVOԥKԥWoLOԥU SURI0XVWDID6DOLKRY $78³$LOԥWԥEDEԥWL´NDIHGUDVÕQÕQ PGLUL hOYL\\ԥԤOL\HYD WLEEHOPOԥULQDPL]ԥGL $UWGL]D\QHU øPDQ+VH\QRY )RWRTUDÀDU 7R¿T%DED\HY +TXTúQDV 6ԥEXKL$EGXOOD\HY 0DUNHWLQTPHQHFHUL 5VWԥPԤOL\HY PDUNHWLQJ#DLOHKHNLPLD] ³$LOԥ+ԥNLPL´MXUQDOÕ FLLOGԥԤGOL\\ԥ 1D]LUOL\LQGԥTH\GL\\DWGDQNHoPLúGLU 4H\GL\\DWQ|PUԥVL 5HNODPODUÕQPԥWQLQԥJ|Uԥ UHGDNVL\DPԥVXOL\\ԥWGDúÕPÕU 0ԥOOLÀԥUOԥUHGDNVL\DQÕQP|YTH\L VWVWԥGúPԥ\ԥELOԥU -XUQDOGDNÕLVWԥQLOԥQPDWHULDOGDQ LVWLIDGԥROXQDUNԥQ³$LOԥKԥNLPL´Qԥ LVWLQDGPWOԥTGLU hQYDQ%DNÕúԥK0ԥWEXDWSU FXPԥK³$]ԥUED\FDQ´QԥúUL\\DWÕ 7HO  )DNV  (PDLORI¿FH#DLOHKHNLPLD] ZZZDLOHKHNLPLD] 7LUDM &%6QԥúUL\\DWÕQGDoDSHGLOPLúGLU

&$16$ö/,ö, 'ԥQL]GԥQ KRYX]D øQVXOWXQ ]ԥUEԥVL <DúOÕTUXS[ԥVWԥOԥUGԥDSDUÕODQ GԥUPDQ PDOLFԥVLQLQ [VXVL\\ԥWOԥUL $\QDGDNÕ PԥQ Qԥ GH\LU" 9DOLGH\Q oQ \DGGDú NLWDEoDVÕ 'Q\DPD [Rú JԥOGLQ 0ԥOԥN ùԥNԥUOL KLSHUWRQL\D 6LTDUHW Yԥ PԥGԥ %DUEL VLQGURPX 2¿V QHYUR]X .RPSWHU RVWHR[RQGUR]X 5(352'8.7ø96$ö/$0/,4 4DGÕQOÕTYԥUGLúOԥUL *g=Ԥ//ø.21'85 3D\Õ] PDVNDODUÕ .g53Ԥ0 øON ]ԥQJ oDOÕQGÕ 8úDT WԥQԥIIV RUTDQODUÕ 4ø'$/$10$ %DOOÕ JQ   6HYLPOL SԥKUL]LP      ԤOYDQ WԥUԥYԥ]OԥU        36ø;2/2*ø<$ 2YTDW VÕoUD\ÕúODUÕ          4ԥULEԥFWONOԥU 3D\Õ] LPLWDVL\DVÕ              4DUúÕTDUúÕ\DGXUDQQԥVLOOԥU \D[XG D]÷ÕQ R÷XODU FԥPL\\ԥWL        


&$16$ö/,ö,

6

'ˍ1ù='ˍ1 HOVUZA

P

Š¢Í£ȱȮȱ¢Ž—’ȱ’–Š—ȬœŠÂ•Š–•Íšȱ–㟜û–û—û—ȱ ‹Šó•Š—Â͍͌͛ǯȱG—œŠ—•Š›Í—ȱû£û³û•û¢ˬȱ˜•Š—ȱ ‘ˬŸˬœ’ȱŽ’”ŒˬȱŠ›Í›ǯȱ

+298=6(dù0ù

šˬˬ›ȱˬȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǰȱ³û—”’ȱŽ–™Ž›Šž›ȱ›Ž“’Ȭ –’—’—ȱ”ˬœ”’—ȱȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱȱ˜›šŠ—’£–ˬȱšŠ›óÍȱ¢û”œˬ”ȱ ˬ•ˬ‹•ˬ›ȱ’›ˬ•’ȱœû›û›ǯȱ

˜Ÿž£•Š›ȱ㕳ûœû—ˬȱã›ˬȱˬȱˬ›š•ˬ—’›ǯȱśŖȱŸˬȱ ŘśȬ–Ž›•’”ȱ‘˜Ÿž£•Š›ȱ˜•ž›ǯȱŠÂ•Š–•Íšȱž—”œ’¢ŠœÍȱ ‹Š¡Í–Í—Š—ȱśŖȬ–Ž›•’”ȱ‘˜Ÿž£•Š›ȱŠ‘Šȱˬ•ŸŽ›’󕒍’›ǯȱ žȱ–ˬœŠˬȱ¢˜›ž•–ŠšǰȱŠ¢Š—–Ššǰȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ–ˬ”ȱ Ÿˬȱ¢Ž—’ˬ—ȱû£–ˬ”ȱû³û—ȱ”’Š¢ˬȱŽ’›ǯȱ ’³’”ȱ‘˜Ÿž£Ȭ •Š›ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ³’––ˬ”ȱû³û—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•–žóž›œŠǰȱ ‹ã¢û”ȱ‘˜Ÿž£•Š›Šȱ’—œŠ—•Š›ȱ–ˬ‘£ȱû£–ˬ”ȱû³û—ȱˬ•’›ǯȱ ŠÂ•Š–•Íšȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ‹›Šœœȱûœž•žȱ’•ˬȱû£–ˬ”ȱŠ‘Šȱ ¢Š¡ó͍͛ȱȮȱ‹žǰȱŠœŠ—ȱ–ˬ—’–œˬ—’•ˬ—ǰȱˬ”œȬãœˬ›’ó•ˬ›’ȱ ˜•–Š¢Š—ȱŸˬȱ’—œŠ—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱŠ‘Šȱ–ûœ‹ˬȱˬœ’›ȱ ãœˬ›ˬ—ȱûœž•ž›ǯȱ

˜Ÿž£•Š›Íȱ’–”Š—•Š›Í—Šȱã›ˬȱˬȱŠ¢Í›–Ššȱ˜•Š›ǯȱȱ Gœ’œ–Š›Í—Šȱ‹ã¢û”ȱŸˬœŠ’ȱœˬ›ȱ˜•ž—–žóȱ‹ˬ£’ȱ’›’ȱ ‘˜Ÿž£•Š›Í—ȱ¡’–ˬȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ¢û”œˬ”ȱ˜•œŠȱŠǰȱȱ ’œ’Šˬȱš’¢–ˬ’ȱˬȱ¢û”œˬ”’›ǯȱŘśȬ–Ž›•’”ȱŸˬȱ¢Šȱ šŽ¢›’ȬœŠ—Š›ȱ㕳û•ûȱGȬ‘˜Ÿž£•Š›Íȱ˜•Š—ȱšŠ™Š•Íȱ ”•ž‹•Š›ȱŠȱ–㟌žž›ǯȱ›ŠŠȱŠ›ÍšȱŠ‹˜—Ž–Ž—ȱ ¡’–ˬ’ȱŽ¢’•ǰȱ”•ž‹Šȱû£Ÿ•û”ȱ”Š›•Š›ÍȱšûŸŸˬˬ’›ǯȱ

˜Ÿž£ȱœŽ³’–’ȱ£Š–Š—ÍȱˬœŠœȱóˬ›ȱ˜—ž—ȱ¢Ž›•ˬó–ˬœ’ȱ ŸˬȱŽŸˬȱ¢Š¡Í—ȱ˜•–ŠœÍÍ›ǯȱŠ‘Šȱ‹’›ȱŠ–’•ȱ¡’–ˬ•ˬ›’—ȱ —ãŸûȱŸˬȱˬ¢ˬ›’’›ǯȱˬ‘Š¢ˬǰȱ‘˜Ÿž£ž—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’ȱ Ÿˬȱ¡’–ˬȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ǰȱ¢ˬ—’ȱ’¡’œŠœ•Íȱȱ‘Ž¢ˬ’—ǰȱ –ˬ󚳒•ˬ›’—ǰȱˬ•’–Š³Í•Š›Í—ǰȱ‘ˬ”’–•ˬ›’—ȱ˜•–ŠœÍÍ›ǯȱ ʞ•ŠŸˬȱ¡’–ˬ•ˬ›ˬȱˬȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Š—Š›ȱ¡’–ˬ•ˬ›ȱ³Žó’’ȱû£û³û•û”ȱŸˬȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ œŠÂ•Š–•Íšȱ™›˜œŽž›Š•Š›Í—Š—ȱȮȱœŠž—Šǰȱ–ˬóšǰȱ’–Ȭ —Šœ’”ŠȱŸˬȱ󎢙’—šȱ£Š•ÍǰȱžóŠš•Š›ȱû³û—ȱû£û³û•û”ȱ û£›ˬȱˬ•’–ȱœŽ”œ’¢ŠœÍ—Š—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱȱ

˜Ÿž£•Š›Í—ȱ—ˬ£’—ˬȱ‹ˬ›‹ˬ›¡Š—Šǰȱ”˜œ–Ž’”ȱŸˬȱ –ŠœŠ“ȱœŠ•˜—žȱŠȱˬŠ•’¢¢ˬȱãœˬ›ˬȱ‹’•ˬ›ȱ”’ǰȱû£–ˬ¢ˬȱ ˬ•–’óȱ¡Š—Í–•Š›ȱã›”ˬ–’—’ȱœˬ•’šˬ¢ˬȱœŠ•Šȱ‹’•œ’—ǯȱ ’›ȱ³˜¡ȱ‘˜Ÿž£•Š›Í—ȱ¢Š—Í—Šȱ¡ûœžœ’ȱ•ˬŸŠ£’–Š•Š›ȱ Ȯȱ³’–ˬ›•’”ȱ™Š•Š›Íǰȱ›Ž£’—ȱ™Š™Šš•Š›ǰȱû£û³û•û”ȱ Ž¢—ˬ”•ˬ›’—’—ȱœŠÍóÍȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•Š—ȱ–ŠÂŠ£Š•Š›ȱ –㟌žž›ǯȱ

˜Ÿž£•Š›ȱšŠ™Š•ÍȱŸˬȱŠ³Íšȱ˜•ž›ǯȱŠ¢ȱ–㟜û–û—ˬȱ YÜK ÖLÇÜSÜ Š³Íšȱ‘˜Ÿž£Šȱû£–ˬ¢’—ȱã£ȱûœû—•û”•ˬ›’ȱŸŠ›ǰȱ³û—”’ȱ

˜Ÿž£ȱœŽ³ˬ›”ˬ—ȱˬ•ˬ‹•ˬ›’—’£’ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Š•ÍœÍ—Í£ǯȱ œŠÂ•Š–•ŠóÍ›ÍŒÍȱž—”œ’¢Šȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱˬ–’£ȱ‘ŠŸŠŠȱ ’ó’•ˬ›ȱû³û—ȱˬœŠœȱȱ‘ˬ›ˬ”ˬ’›œˬǰȱšŠÍ—•Š›ȱû³û—ȱ ¢Š¡óÍȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ–ˬ”ȱ’–”Š—ÍȱŠȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ––Šȱ ‘˜Ÿž£ȱȮȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗Íǰȱû–›Š‘•ÍÂ͗Íǰȱû–ž–’ȱ ™Š¢Í£ȱŸˬȱšÍóȱˬœ’••ˬ›’—ˬȱŠ³Íšȱ‘˜Ÿž£Šȱû£–ˬ”ȱ˜ȱ ˬ‘ŸŠ•Í—ÍȱŸˬȱ£Š‘’›’ȱã›û—ûóû—ûȱš˜›ž¢ž‹ȱœŠ¡Ȭ

&$16$ö/,ö,


7 •Š–Ššȱû³û—ȱ‹’›ȱŸŠœ’ˬ’›ǯȱŠÍ—•Š›Í—ȱ³˜¡žȱ‘˜Ÿž£Šȱ Š›Íšȱ³ˬ”’ˬ—ȱŠ£Šȱ˜•–Ššǰȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’ǰȱ˜—ž›ÂŠ—Íȱ –ã‘”ˬ–•ˬ—’›–ˬ”ȱû³û—ȱŽ’›ǯȱ t£û³û•û”ȱœŠÂ•Š–•Íšȱû³û—ȱȱˬ—ȱˬ•ŸŽ›’ó•’ȱ ŸŠœ’ˬ’›ǯȱž›Šȱ”˜–™•Ž”œȱóˬ”’•ˬȱ‘ˬ–ȱˬ£ˬ•ˬȱ Ÿˬȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱœ’œŽ–’ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ‹ˬˬ—’—ȱ –ã‘”ˬ–•ˬ—’›’•–ˬœ’ȱŠ¡’•’›ǯȱˬóšȱ£Š•Í—Šȱ–ˬóšȱ Ž–ˬ”ȱ‹ã¢û”ȱęȱ£’”’ȱœˬ¢ȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›œˬǰȱ‘˜Ÿž£Šȱ‘ˬ›ȱ ‹’›ȱ’—œŠ—ȱ–㟌žȱęȱ£’”’ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššǰȱ ¢û”û—ûȱˬ—£’–•ˬ¢ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱœŽ˜¡˜—›˜£ȱŸˬȱŠ¢ŠšȬ ‘ˬ›ˬ”ˬȱž—”œ’¢ŠœÍȱ™˜£ž•–ŠœÍ—Í—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱ Ÿˬȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱ‘˜Ÿž£Š—ȱ¢Š¡ó͗͜Íȱûóû—–ˬ”ȱ ˜•–Š£ǯȱt£ˬ›ˬ”ȱ‹’£ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ˬȱ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱ¢û”ȱŸŽ›’›ǰȱ ˬ£ˬ•ˬȱˬœŠœÍ—Íȱ˜›–Š•ŠóÍ›Í›ȱŸˬȱ˜—ž›ÂŠ—Í—ȱ¢û”û—ûȱ Š›Í›–͚͛ǯȱ ûˬ¢¢ˬ—ȱ’œ’•’””Ž³’›–ˬȱ¡Šœœˬœ’ȱ˜•Š—ȱœžȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱ–û‹Š’•ˬȱ™›˜œŽœ•ˬ›’—’ȱœû›ˬ•ˬ—’›’›ǰȱ ˜ž›ȱ”’ǰȱû£–ˬȱ³ˬ”’—’ȱ—˜›–Š••ŠóÍ›Í›ȱŸˬȱȱ‹ˬˬ—ȱ ‹’³’–’—’ȱ”˜››Ž”œ’¢ŠȱŽ’›ǯȱ—Ž›“’ȱœˬ›ȱ˜•ž—ž›ǰȱ Š›Íšȱ”Š•˜›’•ˬ›ȱ¢Š—Í›Í•Í›ȱŸˬȱˬ—ȱˬœŠœÍȱ‹žȱ™›˜œŽœ•ˬ›ȱ ¢ž–óŠšǰȱ¡˜óȱ›Ž“’–ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ t£–ˬ”ȱû³û—ȱˬ—ȱ–û—Šœ’‹ȱ›Ž“’–ȱȮȱ‘ˬĞȱˬˬȱ ‹’›Ȭ’”’ȱˬˬ’›ǯȱ ˜Ÿž£Šȱû£–ˬ”•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ–ˬóšȱ £Š•Í—Šȱ–ˬóšȱŽ–ˬ”ǰȱ󎢙’—šǰȱœŠž—Šǰȱ–ŠœŠ“ȱ ”’–’ȱ™›˜œŽž›Šȱ•Š›Š—ȱ¢Š›Š›•Š—–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ûœ•ˬ󍒛’Œ’ȱˬœ’›ȱãœˬ›ˬ—ȱû£û³û•û”ȱ‹žȱ ™›˜œŽž›Š•Š›Íȱ‹’’›–ˬ•’’›ǯȱ—žȱ¢Š•—Í£ȱœŠž—Šȱ’•ˬȱ —㟋ˬ•ˬ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŠˬŒˬȱû£–ˬ”ȱ‘Ž³ȱ”’–ˬȱˬ”œȱ ãœˬ›’óȱŽ¢’•œˬǰȱˬ•ŠŸˬȱ–ˬóš•ˬ›ȱœŠÂ•Š–•ÍšȱȱŸˬȱû–žȬ –’ȱęȱ£’”’ȱž›ž–Š—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššǰȱˬ›’ȱ¢Š—Šó–Šȱ ˬ•ˬ‹ȱŽ’›ǯȱ’£’”’ȱ¢û”û—ȱ㕳ûœûǰȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ™›Š”’”’ȱ ãŸœ’¢ˬ•ˬ›ȱ–ˬ󚳒—’—ȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱ–ûóˬ›’ȱ’•ˬȱŠ™Š›ÍÂÍȱ ‹’›‹ŠóŠȱ’󍒛ǯ ˜—ȱ£Š–Š—•Š›ȱžóŠš•Š›Íȱ–ˬ󚳒¢ˬȱ‘ˬŸŠ•ˬȱŽˬ›ˬ”ȱ šŠÍ—•Š›Í—ȱû£–ˬ¢ˬȱŽ’¢’ȱŠ’•ˬŸ’ȱ’œ’›Š‘ˬ’—ȱˬ󔒕’ȱ ˜›–ŠœÍȱ’—”’óŠȱŽ–ˬ”ˬ’›ǯȱȱˬ£’ȱ‘˜Ÿž£•Š›Šȱ ‘Š–’•ˬȱšŠÍ—•Š›ǰȱœûˬ–ˬ›ȱ”ã›™ˬ•ˬ›’—ȱˬ•’–’ȱû³û—ȱ œŽŠ—œ•Š›ȱˬ󔒕ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ˬœ”’—ȱ‘’œœ•ˬ›ȱ‘ˬŸˬœ”Š›•Š›Íȱ û³û—ȱœžŠ•Íȱû£û³û•û”ȱš›ž™•Š›Íȱˬ󔒕ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ã¢û”ȱ㕳û•ûȱŸˬȱˬ›’—ȱ‘˜Ÿž£•Š›Í—ȱûœû—•û¢ûȱ ‹ž—ŠÍ›ǯȱ

68<81.(<)ù<<ˍ7ù ˜›–Š¢Šȱž¢Âž—ȱ˜•Š›ŠšǰȱšŠ™Š•Íȱ‘˜Ÿž£•Š›ŠȱœžȬ ¢ž—ȱŽ–™Ž›Šž›žȱŘŚȬŘŜȱˬ›ˬŒˬȱŠ›ŠœÍ—Šȱ˜•–Š•ÍÍ›ǰȱ •Š”’—ȱˬ—ȱ–û—Šœ’‹ȱŽ–™Ž›Šž›ȱȮȱŘŞȱˬ›ˬŒˬ’›ǯȱ ˬ›ȱ œž”Šȱ‘˜Ÿž£Š”Íȱœž¢ž—ȱśƖȬˬ—ȱŗŖƖȬˬȱšˬˬ›’ȱ ˬ£ˬ•ˬ—–ˬ•’’›ǯȱ û—ȱˬ›£’—ˬȱ’”’ȱˬˬȱœž¢ž—ȱŠ–ȱ ‘ˬŒ–’ȱęȱ£’”’ȱˬ–’£•ˬ—–ˬȱŸˬȱ”’–¢ˬŸ’ȱŽ–Š•Š—ȱ ”Ž³–ˬ•’’›ǯȱûû—ȱ‘˜Ÿž£•Š›Š—ȱ–ûˬ–Š’ȱ˜•Š›Ššȱ œÍ—Šš•Š›ȱãû›û•û›ȱŸˬȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱ–ûóˬ›’ȱ’œˬ’¢’ȱŸŠ¡ȱ Ȭ’—ȱǻŠ—’Š›’¢ŠȬŽ™’Ž–’˜•˜“’ȱ¡’–ˬǼȱ›ˬ¢’ȱ’•ˬȱ Š—Íóȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ Ž£’—Ž”œ’¢Šȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱ”’–¢ˬŸ’ȱŒˬ‘ˬˬ—ȱ Š”’Ÿ’›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱŠ••Ž›’¢ŠœÍȱ˜•Š—•Š›ȱû£–ˬ¢ˬȱ

‹Šó•Š–Š£Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ‘ˬ”’–•ˬȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬó–ˬ•’’›•ˬ›ǯȱ

˜Ÿž£žȱˬ›”ȱŽ’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ–û•ˬšȱžóȱšˬ‹ž•ȱ Ž–ˬ•’ǰȱ¢û”œˬ”ȱ¡•˜›ȱˬ›”’‹•’ȱȱœž¢ž—ȱšŠ•Íš•Š›Í—Íȱ ¢ž–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˜Ÿž£Šȱû£û”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ ˬ›’ȱšž›ž¢ž›ǰȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ”’–¢ˬŸ’ȱŽ–Š•Š—ȱ ”Ž³–’óȱœž¢ž—ȱˬœ’›’—’ȱ¢ž–󊕝–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ —ˬ–•ˬ—’›’Œ’ȱ”›Ž–ȱ³ˬ”–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬˬœœûȱ ”’ǰȱ¡•˜›ȱˬ›”’‹•’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱ•Š¢’š’—ŒˬȱˬŸˬ£ȱŽˬȱ ‹’•ˬŒˬ”ȱ£ˬ›ˬ›œ’£•ˬ󍒛’Œ’ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ‹žȱû—ȱ–㟌žȱ Ž¢’•ǯȱû£û›ǰȱ’óȱ–Ž¡Š—’£–’—ˬȱ”’–¢ˬŸ’ȱŠ”Ȭ ’ŸȱŽ•Ž–Ž—ȱ˜•Š—ȱ˜£˜—ž—ȱ‘ˬ–ȱˬȱ¡•˜›ȱ”’–’ȱœž¢žȱ £ˬ›ˬ›œ’£•ˬ󍒛–ˬ”ȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱ–Š•’”ǰȱœž¢žȱ ˜£˜—•ŠóÍ›Š—ȱšž›Âž•Š›ȱ¢Š›ŠÍ•–ÍóÍ›ǯȱ––Šȱ –ˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ˜£˜—ȱœž¢žȱšÍœŠȱ–ûˬˬȱ £ˬ›ˬ›œ’£•ˬ󍒛’›ǰȱ‹žȱšž›Âž•Š›Í—ȱ’œŽ‘œŠ•ÍȱŸˬȱ’œ’œ–Š›Íȱ ’œˬȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ™›˜œŽœ’›ǯȱȱ

4ù<0ˍ7/ˍ5 ʞŸŸˬ••ˬ›ǰȱ‹ûû—ȱ‘˜Ÿž£•Š›ȱȱ¢ŠȱãŸ•ˬǰȱ¢Šȱˬœ’œŠ•Íȱ ‘ŽœŠ‹•Íȱ˜•žÂžȱãŸ›•ˬ›ˬȱš’¢–ˬȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ȱ”’ǰȱŽ¢—’ȱ’’ǯȱGš’œŠ’ȱ’œ•Š‘Š•Š›Š—ȱœ˜—›Šȱ ‹ˬ£’ȱ‘˜Ÿž£•Š›ȱ˜•žÂžȱ”’–’ȱȮȱ”ŠœŠȱˬŒ‘’£Š•ÍȱŸˬȱ ŠóŠÂÍȱ¡’–ˬȱœˬŸ’¢¢ˬ•’ȱšŠ•–Íóǰȱ‹ˬ£’•ˬ›’ȱ’œˬȱ‹ã¢û”ȱ –Š•’¢¢ˬȱˬœˬ¢’ȱŠ•–Íóǰȱ¢Ž—’ˬ—ȱšž›ž•–žóž›ǯȱˬ£’ȱ ‘˜Ÿž£•Š›ȱ’œˬȱ”û•ˬŸ’ȱ’œ’Šˬ¢ˬȱ‘ŽœŠ‹•Š—–ÍóÍ›ǯȱ GȬ‘˜Ÿž£•Š›Šȱ˜Šš•Š›Í—ȱˬ›’‹ŠÍ—Š—ȱ‹Šó•Š¢Š›Ššȱ ¡’–ˬ’ȱ‘Ž¢ˬˬȱšˬˬ›ȱ‹ûû—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬȱ–Ž¢Š›•Š›Íȱ ‹’›ȱœˬŸ’¢¢ˬȱ¢û”œˬ”’›ǯȱȱ ’›ȱœã£•ˬǰȱ‹žȱû—ȱœŽ³’–ȱ’–”Š—•Š›ÍȱŽ—’󍒛ǯȱ •ž‹ȱû£Ÿûȱ˜•Š—ȱŸˬȱ‘˜Ÿž£ŠȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱ’•Ȭ •’”ȱû£Ÿ•û”ȱ”Š›Í—Šȱã›ˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ–’—ȱ˜••Š›ȱ ãˬ—’óȱŽ–ˬ”ȱšŠ‹’•’¢¢ˬ•’ȱ‘ˬ›ȱ”ˬœȱŠ‘Šȱ¢û”œˬ”ȱ œˬŸ’¢¢ˬ•’ȱ¡’–ˬˬ—ȱ¢Š›Š›•Š—ŠŒŠšǯȱʞ”œȱ‘Š•Šǰȱ Š’ȱˬ¢’—Š•ÍǰȱŠ‘ŠȱžŒž£ȱš’¢–ˬ•’ȱ‘˜Ÿž£ȱœŽ³’•–ˬ•’ȱȱ ˜•ž›ǯȱ––ŠȱŠ‘ŠȱŠóŠÂÍȱš’¢–ˬ•ˬ›ȱ‘Ž³ȱˬȱ™’œȱ ”Ž¢ęȱ¢¢ˬȱŽ–ˬ”ȱŽ¢’•ǯȱ›Šȱˬ‹ˬšˬ¢ˬȱ¡’–ˬȱû³û—ȱ —ˬ£ˬ›ˬȱžž•–žóȱ‘˜Ÿž£•Š›Šȱš’¢–ˬ•ˬ›ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱˬ›š•ˬ—–’›ǯȱˬˬ—ǰȱ‹Ž•ˬȱ‘˜Ȭ Ÿž£•Š›Šȱš’¢–ˬ’—ˬȱã›ˬȱ”•ž‹ȱ”Š›Í—Š—ȱ¡Ž¢•’ȱžŒž£ȱ ˜•Š—ȱŠ‹˜—Ž–Ž—ȱ™›’—œ’™’ȱ¡’–ˬȱãœˬ›’›ǯȱȱȱ’›ȱ³˜¡ȱ ‘˜Ÿž£•Š›Šȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ‘˜Ÿž£Šȱˬ•’óȱû³û—ȱŠ‹˜—ŽȬ –Ž—ȱ¡’–ˬ’ȱˬŠ•’¢¢ˬȱãœˬ›’›ǯȱˬ¢’—ȱ˜•ž—–žóȱ ŒˬŸˬ•ȱû£›ˬȱ‘˜Ÿž£ŠȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—ȱŽ¢’•œˬǰȱ‹’›ȱ šˬˬ›ȱŠ›Íšȱãˬ—’óȱŽ–ˬ”•ˬȱ–ûóˬ›’—’—ȱã£ûȱû³û—ȱ ›Š‘ŠȱŸˬȱ–û—Šœ’‹ȱŸŠ¡ŠȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ’›‹ŠóŠȱˬ•’óȱ û—ûȱŠ‘Šȱ¢û”œˬ”ȱš’¢–ˬ•ˬȱ‹’›ˬˬ•’”ȱ‹ž›Š¡Í•ÍóȱŠȱ Š•–Ššȱ˜•Š›ǯȱ ˬ£’ȱ‘˜Ÿž£•Š›ȱû£ˬ󝕒ȱŠ›’Ěȱˬ›ȱˬ‹’šȱŽ–ˬ”ȱ ’–”Š—Í—Šȱ–Š•’”’›ǯȱ˜—ȱ£Š–Š—•Š›Šȱ’–Š—Ȭ œŠÂ•Š–•Íšȱ¡’–ˬ•ˬ›’ȱœŠ‘ˬœ’ǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ‘˜Ÿž£³žȬ •žšȱœˬ–ˬ›ˬ•’ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬ”ˬ’›ǯȱG—œŠ—•Š›ȱŠ—•Š¢Í›ȱ ”’ǰȱœŠÂ•Š–•Íšȱœ˜—ȱˬ›ˬŒˬȱš’¢–ˬ•’ȱ—Ž–ˬ’›ȱŸˬȱœ˜—Ȭ ›ŠŠ—ȱ–ûŠ•’Œˬ¢ˬȱ™ž•ȱ¡ˬ›Œ•ˬ–ˬ”ˬ—œˬǰȱ–ûˬ–Š’ȱ ˜•Š›Ššȱ‘˜Ÿž£Šȱû£–ˬ”•ˬȱ˜—žȱš˜›ž–ŠšȱŠ‘Šȱ œˬ›ˬ•’’›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

8

ˬ’–ȱ,’—ˬȱ¢Š¡óÍȱˬ‹’‹ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’ȱŽ£ȱœŠÂŠ•Š—ȱ Ž¢’•ǰȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’ȱ¡ˬœˬ•ˬ—–ˬ¢ˬ—ȱˬ‹’‹ȱ¢Š¡óÍȱ‘ˬ”’–ȱȱ ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›žǯȱž›ȱ”’ǰȱˬ‹Š‹ˬȱˬœŠœˬ—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗ȱ š˜›ž—–ŠœÍȱŸˬȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱšŠ›ó͗͗͜ȱŠ•Í—–ŠœÍ—Šȱ ¢ã—ˬ•–’󍒛ǯȱûŠœ’›ȱ’—œŠ—•Š›ȱ’œˬǰȱã£ȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍȱ —Š–’—ˬǰȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱˬ‹’›ȱã›–ˬˬ—ȱ‹ûû—ȱ šŠ¢Â͕Š›Íȱˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Í—ȱû£ˬ›’—ˬȱš˜¢–žóžšǯȱ ˜¢žšˬ¢–ˬȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ–㟜û–ûȱˬ›ˬˬœ’—ˬȱ Š—’‹’˜’”ȱŸˬȱŸ’›žœˬ•Ž¢‘’—ˬȱ™›Ž™Š›Š•Š›ÍȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ ¢Ž›’—ˬȱ˜•Š›ÍǯȱŠ”’—ǰȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱˬœ’›’—ˬ—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱ ‘ˬ–’—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ–û¡ˬ•’ȱˬ•ŠŸˬȱˬœ’›ˬȱ –Š•’”’›ǰȱŠ••Ž›’”ȱ›ŽŠ”œ’¢Š•Š›ȱã›ˬ’›ǰȱšŠ›ŠȱŒ’¢ˬ›ȱ Ÿˬȱ’ˬ›ȱ˜›šŠ—•Š›Šȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱŽ’›ǰȱ‘Š‹Ž•ˬǰȱš’¢–ˬȱ ‹Š¡Í–Í—Š—ȱ‹Š‘ŠÍ›ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ˜›šŠ—’£–ȱ–û¡ˬ•’ȱ ’—Ž”œ’¢Š•Š›ŠȱšŠ›óÍȱ–ûŠęȱˬȱ–Ž¡Š—’£–•ˬ›’—ˬȱ–Š•’”’›ȱ ”’ǰȱ˜—•Š›ÍȱŒŠ—•Š—Í›–Šš•Šȱ£ˬ›ž›’ȱ–Ž’”Š–Ž—•ˬ›’—ȱ œŠ¢Í—ÍȱŠ£Š•–Ššȱ¢Š¡žǰȱû–ž–’¢¢ˬ•ˬȱ‹’›ȱœÍ›Šȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Ššȱ–û–”û—û›ǯ 㑔ˬ–ȱ’––ž—’Žȱ’—œŠ—Íȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ¢˜•ž¡žŒžȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬ—ȱŽ’‹Š›•Íȱˬ›ˬŒˬˬȱš˜›ž¢ž›ǯȱG––ž—’Žȱ £ˬ’Ěȱˬ¢’›œˬǰȱ˜›šŠ—’£–ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–ŠšȱŸˬȱ ˜—ž—•Šȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›–Ššȱ’š’Š›Í—Šȱ˜•–ž›ȱŸˬȱ

&$16$ö/,ö,

‹Ž•ˬ•’”•ˬǰȱˬ›–Š—ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ˬ—ȱ‹ŠóšŠȱœŽ³’–ȱšŠ•–Í›ǯȱ ˬˬœœûȱ”’ǰȱ–ã‘”ˬ–ȱ’––ž—’Žˬȱ–Š•’”ȱ˜•Š—•Š›Í—ȱ œŠ¢ÍȱŠ£Í›ǯȱˬ‹ˬ‹•ˬ›ȱ’œˬȱ–û¡ˬ•’’›ȱȮȱšŽ¢›’ȬœŠÂ•Š–ȱ ‘ˬ¢Šȱˬ›£’ǰȱ‘’™˜’—Š–’¢Šǰȱœ›Žœœǰȱœˬ–ˬ›ˬœ’£ȱš’Š•Š—–Šȱ Ÿˬȱœǯȱž›ȱ”’ǰȱ’––ž—ȱœ’œŽ–’—’ȱš˜›ž–Ššȱ–ˬœˬ•ˬœ’ȱ ³˜¡•Š›Íȱû³û—ȱŠ”žŠ•Í›ǯȱ Ž¢ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱœ˜—ȱ’••ˬ›ˬȱ‘ˬ–ȱ‘ˬ”’–•ˬ›ǰȱ ‘ˬ–ȱˬȱˬŒ£Š³Í•Š›Í—ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ’––ž—ȱŒŠŸŠ‹Í—Íȱ ˬŠ••ŠóÍ›Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ȱû£ˬ›’—ˬȱŒˬ–•ˬ—–’󍒛ȱ”’ǰȱȱ —ˬ’Œˬˬǰȱ’––ž—˜–˜ž•¢Š˜›•Š›ȱœ’—’ęȱ—ˬȱŠ’ȱ˜•Š—ȱ¢Ž—’ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ¢Š›ŠÍ•–ÍóȱŸˬȱˬŠ•ȱóˬ”’•ˬȱˬ‹’šȱ˜•ž—–ŠÂŠȱ ‹Šó•Š–ÍóÍ›ǯȱ Š¡Í—ȱ£Š–Š—•Š›ŠȱŠ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱˬŒ£Š³Í•Íšȱ‹Š£Š›Í—Šȱ ȃ ŽŽ˜—ȱ’Œ‘Ž›Ȅȱ–ŠŒŠ›ȱˬŒ£Š³Í•Íšȱ󒛔ˬ’—’—ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ ˜•Š—ȱ‘ˬ–’—ȱš›ž™ŠȱŠ’ȱGGȱǻˬœ’›ȱ–Šˬœ’ȱ Ȯȱ’—˜£’—ȱ™›Š—˜‹Ž”œǼȱŠ•Íȱ¢Ž—’ȱ™›Ž™Š›Šȱ£Š‘’›ȱ˜•–žóž›ǯȱ GGȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱ’––ž—œ’–ž•ˬŽ’Œ’ȱ ˬœ’›’ȱ’—Ž”œ’˜—ȱŠÂŽ—•ˬ›ˬȱ–ûšŠŸ’–ˬȱãœˬ›ˬ—ȱ šŠ—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱȬȱœ™Žœ’ęȱ”ȱ•’–˜œ’•ˬ›’—ȱ–’šŠ›Í—Íȱ ŸˬȱŠ”’Ÿ•’¢’—’ȱŠ›Í›–Šš•Šȱ‹ŠÂ•ÍÍ›ǯȱž—Š—ȱ‹ŠóšŠǰȱ GGȱ’—Ž”œ’¢Šˬ•Ž¢‘’—ˬȱˬŠ••ÍŠȱ–Š•’”ȱ˜•Š—ȱ –Šˬ•ˬ›’—ȱœ’—Ž£’—’ȱœ’–ž••ŠóÍ›Í›ǯȱ ’›žœ•Š›Í—ȱŠ›–ŠœÍ—Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•ÍÂ͗Šȱã›ˬȱ GGȱ‘ˬ–ȱˬȱŸ’›žœˬ•Ž¢‘’—ˬȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”’›ǯȱ ¡Íǰȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’ȱû³û—ȱ¡ˬœˬ•’”ã›ˬ’Œ’ȱ Ÿ’›žœŠȱȃžž•–ŠšȄȱ”’Š¢ˬȱŽ¢’•ǯȱ›šŠ—’£–ˬȱœ’›Š¢ˬȱ Ž–’óȱˬ”Ȭˬ”ȱŸ’›žœ•Š›ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŸŠ¡Šȱšˬˬ›ȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ £ˬ›ˬ›ȱ¢Ž’›–’›ǯȱ Š•—Í£ȱŠ›Š›Ššȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ”›’’”ȱ‘ˬˬȱ³ŠÍšŠ—ȱ œ˜—›Šȱ‹žȱ–’”›˜˜›šŠ—’£–•ˬ›ȱ‘ûŒž–Šȱ”Ž³’›ǯȱȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ ‘ˬĴȱŠȱ¢˜•ž¡–Šȱ‹ŠóȱŸŽ›–’󍒛œˬȱ‹Ž•ˬǰȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ Ÿ’›žœ•Š›Í—ȱŠ›–ŠœÍȱ™›˜œŽœ’—’—ȱ¢ŠÍ›Í•–ŠœÍȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ šŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Šȱ‹’•’›ȱŸˬǰȱ¡ˬœˬ•’”ȱŠ›Íšȱ’—”’óŠȱŽ–’󍒛œˬǰȱ œŠÂŠ•–Š—Íȱœž›ˬ•ˬ—’›’›ǯȱGGȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱ ‹žȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ¢˜•ž¡žŒžǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱŸ’Ȭ ›žœȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ‹Š¡Í–Í—Š—ȱ™Ž›œ™Ž”Ȭ


9 ’Ÿ’›ǯȱ—ž—ȱ‹žȱœŠ‘ˬˬȱŸŽ›’¢’ȱœˬ–ˬ›ˬȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ”•’—’”ȱ ˬš’šŠ•Š›Í—ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱ’•ˬȱˬœ’šȱ˜•ž—–žóž›ǯȱ GGȱ‹ûû—ȱš›’™™ȱŸ’›žœ•Š›Íǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ǰȱ ŠŽ—˜Ÿ’›žœǰȱ™Š›Šš›’™™ȱŸ’›žœ•Š›ÍȱŸˬȱ›Žœ™’›Š˜›Ȭœ’—’œ’Š•ȱ Ÿ’›žœ•Š›Í—ȱã›ˬ’¢’ȱ’ˬ›ȱ”ˬœ”’—ȱ›Žœ™’›Š˜›ȱŸ’›žœȱ ’—Ž”œ’¢Š•Š›Í—ŠȱšŠ›óÍȱˬœ’›•’’›ǯȱ GGȱ™›Ž™Š›ŠÍȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ’•”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ Šó”Š›ȱ˜•ž—Š›”ˬ—ȱšˬ‹ž•ȱŽ’•’›DZȱ‘Š•œÍ£•Íšǰȱ㜔û›ˬ”ǰȱ £ã”ˬ–ǯȱ›”ˬ—ȱ–ûŠ•’Œˬȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱŽ’óŠÍ—Šȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱ ŠœŠ—•ŠóÍ›Í›ǰȱŠ––Šǰȱȱ–û–”û—ȱ˜•Š—ȱˬœŠ•Š›Í—ȱ¢Š›Š—Ȭ –ŠȱŽ‘’–Š•Íȱ™›Ž™Š›ŠÍȱŠ‘ŠȱŽŒȱãŸ›ˬȱšˬ‹ž•ȱŽˬ›”ˬ—ȱ ˬȱŠ£Š•Í›ǯ GGȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱ–ˬšœˬ•ˬ›•ˬȱˬȱžÂž›•Šȱ ˬ‹’šȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬš’šŠ•Š›ȱãœˬ›–’󍒛ȱ”’ǰȱ›˜Ȭ ™›’—˜œ’—ȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱ–ˬšœˬ•ˬȱ’œ’Šˬœ’ȱ ŠóŠÂ͍Š”Íȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱˬ•ˬȱŽ–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›DZȱ Ȭȱ›Žœ™’›Š˜›ȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›Í—ȱ›Žœ’’Ÿ•ˬó–ˬȱ‘Š••Š›Í—Í—ȱ œŠ¢Íȱ–ûŠ•’Œˬˬ—ȱˬŸŸˬ•”’ȱãŸ›•ˬȱ–ûšŠ¢’œˬˬȱśȱˬˬȱ Š£Š•–ÍóÍ›Dzȱ Ȭȱ GȬ—Í—ȱŠÂ›Í•Íšȱˬ›ˬŒˬœ’ȱŜŖƖȱ¢û—û••ˬó–’󍒛Dzȱ Ȭȱ’•ȱˬ›£’—ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ’•ˬ—ȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱœŠ¢Íȱŗśȱˬˬȱ Š£Š•–ÍóÍ›Dzȱ Ȭȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ–ûˬ’ȱŞȱˬˬȱšÍœŠ•–ÍóÍ›ǯ GGȱśŖŖȱ–šȬ•Íšȱ˜£ŠŠȱŠ‹•Žȱ ˜›–ŠœÍ—Šȱ‹ž›Š¡Í•Í›ǯȱ—žȱŗȱ¢Šó͗Š—ȱ¢ž¡Š›Íȱ¢Šó•Íȱ žóŠš•Š›Š—ȱ‹Šó•Š¢Š›Ššȱ‘Š–Íȱ’œ’ŠˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ›ŽȬ ™Š›Šȱ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱŠ¡’•ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ’•’›ǯȱ Ȭ’—ȱGG•ˬȱ™›˜ęȱ•Š”’”Šȱœ¡Ž–’DZȱ ž”ŠŠȱřȱˬˬȱŘȱŠ‹•ŽȱȮȱ‹’›ȱŠ¢ȱˬ›£’—ˬȱ‘ˬĞȱˬˬȱ řȱˬˬȱ˜•–Šš•Šǯ ȱ’—”’óŠȱŽ’¢’ȱ‘Š•ŠȱGG•ˬ –ûŠ•’Œˬȱœ¡Ž–’DZ śȬŝȱû—ȱˬ›£’—ˬȱû—ˬȱřȱˬˬȱŘȱŠ‹•Žȱ˜•–Šš•Šǯ 󊚕Š›ŠȱGG’—ȱˬ¢’—’DZ ž”Š•Íšȱ˜£Šȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’—ˬȱã›ˬȱśŖ–šȦ”šȱ ˜£ŠŠǯ ›Šȱ‘ŽœŠ‹•Šȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’—’—ȱ‘ˬ›ȱŗŖȱ”šȬ—Šȱã›ˬȱ ŗȱŠ‹•Žȱû—ˬȱřȱˬˬȱśȬŝȱû—ȱˬ›£’—ˬǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,ù168/781 =ˍ5%ˍ6ù B

žȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ–Š‘’¢¢ˬ’ȱȱ‹ŠóȱŸˬȱ¢Šȱ˜—ž›ÂŠȱ ‹Ž¢—’—ˬȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—Š—ȱ Ÿˬȱ—ˬ’Œˬˬǰȱ–ˬ›”ˬ£’ȱœ’—’›ȱœ’œŽ–’—’—ȱŠ–ȱŸˬȱ¢Šȱ š’œ–ˬ—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬœ’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱG—œž•ž—ȱ ˬœŠ•Š›Íȱ³˜¡ȱŠŒÍ—ŠŒŠš•ÍÍ›ȱȮȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ‹žǰȱ’Ěȱ’Œǰȱ ˬ•’••’”ǰȱ‹ˬ£ˬ—ȱ’œˬȱã•û–ȱŽ–ˬ”’›ǯȱ G—œž•ž—ȱ’”’ȱȮȱ’óŽ–’”ȱŸˬȱ‘Ž–˜››Š’”ȱ—ãŸûȱŸŠ›ȱ ”’ǰȱ˜—•Š›Í—ȱ–ûŠ•’Œˬȱ™›’—œ’™•ˬ›’ȱŠ–Š–’•ˬȱˬ›š•’’›ǯȱ

Ž–˜››Š’”ȱ’—œž•ȱŠ›Ž›’¢Š•Š›Í—ȱ™Š›•Š–ŠœÍȱȱ œˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱ‹ŠóȱŸŽ›–’óȱšŠ—Š¡–Š—Í—ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱ ˜•Š›Ššȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱŠó•ÍŒŠȱœˬ‹ˬ‹ȱȮȱ£ˬ’ȱšŠ—ȱ Š–Š›•Š›ÍȱŸˬȱ¢û”œˬ”ȱšŠ—ȱˬ£¢’š’’›ǯȱ G󎖒”ȱ’—œž•ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ‹Ž¢’—ȱœŠ‘ˬ•ˬ›’—ˬȱšŠ—ȱ ˬŒ‘’£ŠÍ—Í—ȱ”ˬœ’•–ˬœ’ȱŸˬȱ¢Šȱ”ˬœ”’—ȱˬ›ˬŒˬˬȱ Š£Š•–ŠœÍȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱˬ‹ˬ‹ȱ’œˬȱŠ–Š›•Š›Í—ȱ ŠŽ›˜œ”•Ž›˜’”ȱû¢û—•ˬ›•ˬȱš’œ–ˬ—ȱŸˬȱ¢ŠȱŠ–ȱ Í¡Š—–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ‹Ž¢’—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—’—ȱ ˜”œ’Ž—ȱŸˬȱš’Šȱ–Šˬ•ˬ›’ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗Š—ȱ –ˬ‘Ÿȱ˜•–ŠœÍ—Š—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱ‘Í•ȱ¢Šó•Íǰȱœ’šŠ›Žȱ ³ˬ”ˬ—ǰȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜£Š—ǰȱ‘’™Ž›˜—’¢ŠŠ—ǰȱóˬ”ˬ›•’ȱ ’Š‹Žˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ’—œŠ—•Š›ȱ’óŽ–’”ȱ’—œž•ž—ȱ ¢Š›Š—–ŠœÍ—ŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›•Š›ǯȱ––Šȱ ‹ˬ£ˬ—ȱŒŠŸŠ—ȱŸˬȱ’•”ȱ‹Š¡Í󍊗ȱœŠÂ•Š–ȱ’—œŠ—•Š›Šȱ

&$16$ö/,ö,

Šȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’”ȱ’—”’óŠȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬ•ž–ž›ȱ”’ǰȱ’—œž•ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜£ȱ Ÿˬȱ‘’™Ž›˜—’¢ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ’—œŠ—•Š›Šȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱˬˬ—ǰȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜£ȱˬ”œˬ›ȱû›ˬ”ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱû›ˬ”ȱŸˬȱŠ˜›ŠŠȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬ—ȱ›˜–‹•Š›Í—ȱ‹Ž¢’—ȱŠ›Ž›’¢Š•Š›Í—Íȱ Í¡Š–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ’—”’óŠÍȱ’—œž•ž—ȱȱ‹Šó•ÍŒŠȱ œˬ‹ˬ‹•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’’›ǯȱŠ—ȱŠ¡Š›Íȱ’•ˬȱ‹ˬˬ—ˬȱ ¢Š¢Í•Š—ȱ›˜–‹•Š›ȱ‹Ž¢’—ȱšŠ—ȱŠ–Š›•Š›Í—Šȱœ’›Š¢ˬȱ Žˬ›ˬ”ȱˬœŠûˬ—ȱ˜›ŠŠȱ’•’ó’‹ȱšŠ•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱt›ˬ”ȱ 㕳û•ˬ›’—’—ȱ‹ã¢û–ˬœ’ǰȱšŠ—ȱãŸ›Š—Íȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍǰȱ ›’–ȱ™˜£Âž—•žÂžȱǻ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱœˬ¢›’Œ’ȱŠ›’–’¢ŠǼȱȱ ’•ˬȱˬœŠ•Šó–Íóȱû›ˬ”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ£Š–Š—Íȱ’óŽ–’”ȱ ’—œž•ž—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬȱŽ‘’–Š•Íȱ‹ã¢û”û›ǯȱ—ž—ȱ šŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Ššȱû³û—ȱ‹ˬ£ˬ—ȱ㖛ûȱ‹˜¢žȱšˬ‹ž•ȱ Ž’•ˬ—ȱ¡ûœžœ’ȱšŠ—ȱž›ž•žŒžȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱ ˬ¢’—ȱ˜•ž—ž›ǯȱ G󎖒”ȱ‘ˬ–•ˬ•ˬ›ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱŽŒˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’¢’—ˬ—ȱ ’—œŠ—•Š›ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ȱŒ’’•’¢’—’ȱȱŠ–ȱˬ›”ȱŽ–’›•ˬ›ǯȱ ûŒ•ûȱ‹ŠóȱŠÂ›Í•Š›Íǰȱšžœ–Šǰȱ‹Šóȱ’Œˬ••ˬ—–ˬœ’ȱ ”’–’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱœŠ¢Íšȱ˜•–ŠÂŠȱŸŠŠ›ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ 㛖ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱ¢Š¡žȱ‹ˬˬ—’—ȱ ‹’›ȱ‘’œœˬœ’—’—ȱȃ”Ž¢’–ˬœ’Ȅǰȱˬ›’—’—ȱȱ˜¡ž—–Šȱ


11 ‘’œœ’¢¢ŠÍ—Í—ȱ’–ˬœ’ȱ”’–’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ ’óŠ›ˬœ’’›ǯȱ’šȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱ‘žóž—ȱšÍœŠ–ûˬ•’ȱ ™˜£ž•–ŠœÍǰȱ‘ˬ›ˬ”ˬœ’£•’”ǰȱ¢Š¡žȱˬ•ȱŸˬȱŠ¢Šš•Š›Šȱ ˬ£ˬ•ˬȱ£ˬ’Ěȱ’¢’ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ–ŠȱŠ”Í—Í—ȱ ™˜£ž•–ŠœÍȱŸˬȱ¢Šȱû£û—ȱˬ¢’•–ˬœ’ȱ”’–’ȱŒû£’ȱ ˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱˬȱ’—œž•ž—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱ ŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬ›ȱ‘Š—œÍȱˬ‘•û”ˬ•’ȱˬ•Š–ˬȱ‘’œœȱŽ’”ˬȱ ’•”ȱœŠŠ•Š›Šȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Š¡ȱ’”’œ’—ˬǰȱš˜›¡ž•žȱœ’–™˜–•Š›Í—ȱ‹’›ȱœž”ŠŠ—ȱ Š›ÍšȱŠŸŠ–ȱŽ–ˬœ’—ˬȱ¢˜•ȱŸŽ›–ˬ–ˬ”ȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹Ȭ ’›ǰȱ³û—”’ȱ‹Ž¢’—ȱž—”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱ‹ˬ›™ŠȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱ ‘ˬ›ȱœŠŠȱŠ£Š•Í›ǯȱ ʞ•’••’¢’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ’—Ȭ œž•ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Š—ȱœ˜—›Š”Íȱ’•”ȱ ŚȬśȱœŠŠŠ—ȱŽŒȱ˜•–Š¢Š›Ššȱ¡ˬœˬ—’ȱ–û–”û—ȱ šˬˬ›ȱŽ£ȱ—ŽŸ›˜•˜“’ȱ”•’—’”Š¢ŠȱŸˬȱ¢Šȱóã‹ˬ¢ˬȱ ³ŠÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ‹’›•’”ˬȱ¢ŠóŠÍÂ͗ͣȱ žóŠš•Š›Í—Í£ÍȱŸˬȱ¢ŠȱŠ’•ˬȱû£Ÿ•ˬ›’—’ȱ¡ˬ‹ˬ›Š›ȱŽ’—ȱ”’ǰȱ ‹žȱ‘Š’œˬȱˬ”›Š›ȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ȱŸˬȱ‹žȱ‘Š•Šȱ˜—•Š›ȱ —ˬ¢ˬȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ•’’›ǯȱžǰȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹’›ǰȱ³û—”’ȱ ž–ŠȱŸŠ¡Íȱ—’šȱ™˜£ž•Šȱ‹’•ˬ›ȱŸˬȱ‹žȱ£Š–Š—ȱœ’£ȱ‘Ž³ȱ —ˬȱŠ—•ŠŠȱ‹’•–ˬ¢ˬŒˬ”œ’—’£ǯȱ G•”ȱˬš’šˬ•ˬ›ˬȱ‹Ž¢’—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ˬȱ‹Šóȱ ŸŽ›–’óȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱŽ›’¢ˬȱã—ˬ—’›ǰȱ¢ˬ—’ȱ‹ˬ›™Šȱ ˜•ž—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ’–™˜–•Š›ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱœŠŠȱŠŸŠ–ȱ Žˬ›œˬǰȱ‹Ž¢’—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ–ˬ‘Ÿȱ˜•ž›ȱŸˬȱ‹žǰȱ³˜¡ȱ Œ’’ȱˬœŠ•Š›•Šȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ‹’•ˬ›ȱȮȱ’—œŠ—ȱš’œ–ˬ—ȱŸˬȱ ¢ŠȱŠ–Š–’•ˬȱ’Ěȱ’Œȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ›Íšȱ‘ˬ”’–ȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱ‹ŠóȱŸŽ›–’óȱ ‘Š••Š›Í—ȱ¢Š›ÍœÍ—Šȱ‹Ž¢’—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬœ’—’—ȱ˜‹¢Ž”Ȭ ’Ÿȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱŠó”Š›ȱŽ’•’›ǯȱŽ›˜œ”•Ž›˜£ž—ȱˬ¢’—ȱ Ž’•–ˬœ’ȱŸˬȱœ˜—›Š”Íȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱšŠ—Í—ȱ ‹’˜”’–¢ˬŸ’ȱˬ›”’‹’—’—ȱŠ—Š•’£’ǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ¡˜Ȭ •ŽœŽ›’—ȱŸˬȱóˬ”ˬ›ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱ‹’•–ˬ”ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ ž¡žȱŸˬȱ‹Ž¢’—ȱŠ›Ž›’¢Š•Š›Í—Í—ȱž•›Šœˬœȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ȱ ˬȱš’¢–ˬ•’ȱ–ˬ•ž–ŠȱŸŽ›ˬȱ‹’•’›ǯȱŽ¢’—ȱ”˜–™ûŽ›ȱ ˜–˜š›Šęȱ¢ŠœÍȱ£Š–Š—Íȱˬš’šȱ’Šš—˜£ȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǰȱ ‹Ž¢’—ȱó’ó’ȱŸˬȱŠ—ŠŠ—ˬ•–ˬȱŠ–Š›ȱ™Š˜•˜’¢ŠœÍȱ ’œ’œ—Šȱ˜•ž—ž›ǯȱŽŸ›˜•˜“’ȱ”•’—’”Š•Š›Šȱ‹Ž¢’—ȱ Š–Š›•Š›Í—Í—ȱ›Ž—Ž—ȱ”˜—›ŠœȱŸˬȱ¢Šȱ–Šš—’Ȭ›Ž£˜Ȭ —Š—œȱŠ—’˜š›Šęȱ¢ŠœÍȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ȱŠ™Š›Í•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˜—ȱ£Š–Š—•Š›ȱŒˬ››Š‘’ȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž••Š›Íȱœž›ˬ•ˬȱ ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱŠ”’—ȱŸ›˜™ŠȱŸˬȱk’–Š•’ȱ–Ž›’”Šȱ 㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱŠ™Š›Í•–Íóȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ’›’ȱ–’š¢Šœ•Íȱ ˬš’šŠ•Š›ȱãœˬ›–’󍒛ȱ”’ǰȱ˜™Ž›Š’Ÿȱ–ûŠ¡’•ˬȱ ‹ûû—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱãœˬ›’óȱŽ¢’•ǯȱǰȱ¢Š•—Í£ȱ™Šœ’¢Ž—ȱ ‹Ž¢’—ȱŠ–Š›ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’”ˬȱ Ÿˬȱ¢ž¡žȱŠ›Ž›’¢ŠœÍ—Í—ȱŝŖƖȬˬ—ȱŠ›ÍšȱŠ›Š•–ŠœÍȱ ‘Š••Š›Í—Šȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱŠ–Š›•Š›Íȱ‹žȱãœˬ›’Œ’ˬ—ȱ ŠóŠÂÍȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ›Š•–Íóȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱŒˬ››Š‘’ȱ –ûŠ¡’•ˬȱŠ™Š›Í•–ŠœŠȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ

G—œž•ž—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–ŠÂ͗ȱ¢Ž—’ȱûœž••Š›Íȱ Šȱ¢Š›Š—–ÍóÍ›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜’”ȱ û¢û—•ˬ›’—ȱŒˬ››Š‘’ȱûœž•ȱ’•ˬȱ•ˬŸȱŽ’•–ˬœ’ȱǻŽ—Š›Ȭ Ž›Ž”˜–’¢Šȱˬ–ˬ•’¢¢ŠÍǼȱ’—œž•ȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠ£Š•Í›ǰȱ 㖛ûȱž£ŠÍ›ǰȱˬˬ””û›ûȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱˬ£’ȱ‘Š•Ȭ •Š›Šȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›ȱ–Ž’”Š–Ž—˜£ȱ–ûŠ•’Œˬˬ—ȱ ûœû—û›ǯȱžȱˬ–ˬ•’¢¢ŠÍ—ȱŠ™Š›Í•–Šȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬ’ȱ ŜśȬŝśȱ¢Šó•Š›Šȱ˜•Š—ȱ’—œŠ—•Š›ŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ ʞœ›’—ȱ‹žȱŠ–Š—œÍ£ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ˬ—ȱ¡’•ŠœȱŽˬȱ ‹’•ˬŒˬ”ȱˬ—ȱŸŠŒ’‹ȱˬ‹’›ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠÍ›ǯȱŽ›˜œȬ ”•Ž›˜£ȱŽ‘’–Š•Íȱ¢û”œˬ”ȱ˜•Š—ȱŸˬȱ™’¢ȱ–û‹Š’•ˬœ’ȱ ™˜£ž•–ŠœÍ—Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ’—œŠ—•Š›ȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱ –ˬ—óˬ•’ȱ¢ŠÂ•Š›Š—ȱŠ£Šȱ˜•Š—ȱ™ˬ‘›’£ˬȱ›’Š¢ˬȱ Ž–ˬ•’ȱŸˬȱ¢ŠȱšŠ—Šȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱȱŠ£Š•Ȭ Š—ȱˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ ˬ›ˬŸˬ£ǰȱ–Ž¢Ÿˬǰȱ”Š•’ž–ȱž£•Š›Íȱ’•ˬȱ£ˬ—’—ȱ˜•Š—ȱ š’Šȱ’—œž•ž—ȱ¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱû”œˬ”ȱ šŠ—ȱˬ£¢’š’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›ȱˬ£¢’š’—ˬȱ —ˬ£Š›ˬȱŽ–ˬ•’ȱŸˬȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬȱ¢Š›Š—ÍšŠȱ˜—žȱ ‘ˬ”’–’—ȱˬ¢’—ȱŽ’¢’ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ ’•ˬȱŠóŠÂÍȱœŠ•–Š•ÍÍ›ǯȱ ž£•žȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›ˬ—ȱœž’Ȭ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ ˜•–Š£ǰȱ³û—”’ȱž£ȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’š’—ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ›šŠ—’£–’—ȱ—˜›–Š•ȱˬŠ•’¢¢ˬȱ ãœˬ›–ˬœ’ȱû³û—ȱŘǰśšȱž£ȱ”’Š¢ˬȱŽ’¢’ȱ‘Š•Šǰȱ û—ȱˬ›£’—ˬȱš’Šȱ’•ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ’¢’–’£ȱž£ž—ȱ –’šŠ›ÍȱŗŖȬŗśš›Š–Šȱȱ³ŠÍ›ǯȱt›ˬ”ȱŠ–Š›•Š›Íǰȱ ¢ž¡žȱŠ›Ž›’¢Š•Š›ÍȱŸˬȱ¢ŠȱŠ˜›Š—Í—ȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜£žȱ ’Šš—˜£žȱˬ¢’—ȱŽ’•–’󍒛œˬǰȱ›˜–‹•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’—’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Š—ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱšˬ‹ž•ȱ Ž–ˬ•’ȱ˜•ŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱˬˬȱ¡˜›Š•Š›ÍȱŸˬȱ—Š’›ȱ‘Š•Ȭ •Š›Šȱœû–û”ȱ’•’¢’ȱž—”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ȱ”’–’ȱ ˬœŠ•Š›Í—ȱŽ‘’–Š•Í—Íȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Š›Ššǰȱ–ûŠ•’Œˬȱ –û•ˬšȱ‘ˬ”’–ȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱŠ•Í—ŠȱŠ™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱ Ž•ˬȱ”’ǰȱœˬ¢›’Œ’ȱŠ›’–’¢Šǰȱû›ˬ”ȱ”•Š™Š—•Š›ÍȱŸˬȱ ¢ŠȱŠ–Š›•Š›Í—Í—ȱ™›˜Ž£•ˬ󍒛’•–ˬœ’ȱȱ‘Š••Š›Í—Šȱȱ ¢û”œˬ”ȱ›˜–‹¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•Íȱ˜•Š—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ ’ˬ›ȱˬ¢’—Š•Íȱˬ›–Š—•Š›ȱȮȱŠ—’”˜Ššž•¢Š—•Š›ȱ šˬ‹ž•ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱû”œˬ”ȱšŠ—ȱˬ£¢’š’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—•ˬ›ˬȱœ™’›•’ȱ’³”’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱšŠŠÂŠ—Í›ǯȱ ŠŠÂŠȱ™˜£ž•žÂžȱ‘Š••Š›Šȱ’œˬȱ‘’™Ž›˜—’¢Šȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ˜£ŠœÍȱŠ›Í›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱ G—œž•ȱ”Ž³’›–’óȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ—˜›–Š•ȱ‘ˬ¢ŠŠȱ šŠ¢Í–Šȱ’–”Š—•Š›Íȱœ’—’›ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—’—ȱ £ˬˬ•ˬ—–ˬȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱŸˬȱ‹Ž¢’—’—ȱ‘Š—œÍȱ‘’œœˬœ’—’—ȱ £ˬˬ•ˬ—–ˬœ’—ˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱŽ£ȱœŠÂŠ•Š—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱ ‹ûû—ȱœ’–™˜–•Š›ȱ¢Š¡Í—ȱ‘ˬĞȱˬ•ˬ›ȱŸˬȱ¢ŠȱŠ¢•Š›ȱ ˬ›£’—ˬȱ”Ž³’›ǯȱˬ£’ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ’œˬȱã–û›•û”ȱˬ•’•ȱšŠ•Í›ǯȱ G—œž•Š—ȱœ˜—›Š”Íȱ–ûŠ•’ŒˬȱŸˬȱ‹ˬ›™Šȱ™›˜š›Š–ÍȱŠ–ȱ ‘ˬ”’–ȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ȱŸˬȱœÍ›ȱˬ›’ȱ¢Š—Šó–Šȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$รถ/,รถ,

12

)DVWXP Gel ยฎ

$รท5,6,=ห=ห/ห2<1$49ห%(/ +LSRGLQDPL\DยฒLQNLรปDIHWPLรป|ONหŽOหŽULQหŽQ DNWXDOSUREOHPOหŽULQGหŽQELULGLU)L]LNLDNWLYOL\LQ oDWร–รปPD]Oร–รธร–oR[]DPDQDUWร–THUNหŽQ\DรปODUร–QGDQ SL\OหŽQPหŽRVWHR[RQGUR]ยUหŽNGDPDU [หŽVWหŽOLNOหŽULQLQLQNLรปDIHWPหŽVLLOหŽQหŽWLFหŽOหŽQLU 2GXUNLKหŽNLPOหŽULVUDUODLGPDQPหŽรปTOหŽULQLQ หŽKหŽPL\\หŽWLQLYXUรธXOD\ร–UODU$\DTODUร–Q VยPยNYหŽR\QDTGDQLEDUหŽWROPDVร–RQXKหŽP PหŽรปTOหŽUKหŽPGหŽJยQGหŽOLNKหŽ\DWGD]หŽUEหŽOหŽUหŽ TDUรปร–GDKDKหŽVVDVHGLU0หŽOXPGXUNLLGPDQ \ยNOหŽULWUDYPDLOหŽQหŽWLFหŽOหŽQหŽELOหŽU

&$16$รถ/,รถ,


13 =ิค'ิค/ิค10ิค9ิคd,;,4/$5ยฑิค1d2; <$<,/0,รนรธ'0$175$90$/$5,',5 +ิฅPLGPDQoร•KิฅPGิฅSHรบิฅNDUODUร•QPิฅUX] TDOGร•รทร•ิฅQoR[\D\ร•OPร•รบLGPDQWUDYPDODUร•Pย[WิฅOLI VิฅEิฅEGิฅQYิฅJ|]OิฅQLOPิฅGิฅQ\DUDQDQ]ิฅGิฅOิฅQPิฅ Yิฅoร•[ร•TODUGร•U%HOิฅNLGL]OิฅULTDWODPDGDQYิฅ EHOLGย]VD[OD\DUDTDรทร•UOร•TTDOGร•UPDรทDFิฅKG J|VWิฅUGLNGิฅEHOิฅ]ิฅOิฅOิฅULQL]ิฅGิฅOิฅPิฅN GDUWPDT RODU7XOODQPDGDQVRQUDVิฅUWHQPิฅ]DPDQร• SิฅQFิฅYิฅ\DGL]OิฅUL]ิฅGิฅOิฅPิฅNRODUdR[]D PDQGDUWร•OPDODUoHYLNOL\LQLQNLรบDIHWGLULOPิฅVL ยoยQWิฅOิฅVNิฅQYิฅKD]ร•UOร•TVร•]\HULQิฅ\HWLULOิฅQ KิฅUิฅNิฅWOิฅULQQิฅWLFิฅVLQGิฅิฅPิฅOิฅJิฅOLUoDQDT EXGEDOGร•USิฅQFิฅิฅ]ิฅOิฅOิฅULQoิฅNLOLEX]DGร•OPDVร• รบSDTDWODUร•Q\HULQิฅ\HWLULOPิฅVL ิคQYDFLEVLPSWRPODUร•DรทUร•YิฅรบLรบNLQOLNRODQ GDUWร•OPDODUKิฅP\ยQJยOKิฅPGิฅDรทร•UROXU<ยQJยO GDUWร•OPDODUDGิฅWิฅQELUQHoิฅJยQGิฅQVRQUDDรทUร• Yิฅ|GHPLVิฅELUKิฅIWิฅGิฅQVRQUDNHoLU/DNLQ NิฅVNLQOิฅรบPิฅQLWิฅKULNHWPิฅPิฅNPิฅTVิฅGLLOิฅoR[ ]DPDQPยDOLFิฅQLGDYDPHWGLUPิฅNPิฅรบTOิฅULQ LQWHQVLYOL\LQLLVิฅD]DOWPDTOD]ร•PGร•U$รทร•UKDOODUGD LGPDQPิฅรบTOิฅULELUQHoิฅD\GDYDPHGิฅELOิฅQWDP UHDELOLWDVL\D\DTิฅGิฅULVWLVQDHGLOLU dร•[ร•TODUJยFยQWิฅWELTHGLOPิฅ\HUL]ิฅGิฅOิฅQิฅQ R\QDTGDQoR[X]DT\HUOิฅรบGL\L]DPDQELUEDรบD WิฅVLUHWPิฅ\ิฅQWUDYPDQิฅWLFิฅVLQGิฅ\DUDQร•U 1ิฅWLFิฅGิฅVยPยNOิฅULQR\QDTEDรบODUร•\HULQLGิฅ\LรบLU รบLรบNLQOLNQDGLUKDOODUGDLVิฅิฅWUDร€DUร•QNH\LPิฅVL ิฅPิฅOิฅJิฅOLU รธ'0$175$90$6,=$0$1, 1ิค(70ิค./$=,0',5" %HOิฅYิฅ]L\\ิฅWGิฅ\DWร•EGLQFิฅOPิฅNDรทUร•NิฅVLFL TิฅEXOHWPิฅNVR\XTNRPSUHVTR\PDT EX]\R[ GXUVDGRQGXUXOPXรบWิฅUิฅYิฅ]Yิฅ\DEX]OXVXLOิฅ GROGXUXOPXรบรบยรบิฅGิฅQLVWLIDGิฅHWPิฅN OD]ร•PGร•U 6R\XTLOWLKDEร•SURVHVLQDรทร•UOร•รทร•Qร•D]DOGร•UรบLรบNLQOL\L DUDGDQTDOGร•Uร•UDรทUร•Qร•D]DOGร•U.RPSUHVLLON VXWNDGDGิฅTLTิฅOLNLQWHUYDOLOิฅGิฅTLTิฅ YิฅVRQUDNร•LNLVXWNDGDVDDWOร•TLQWHUYDOLOิฅ GิฅTLTิฅVD[ODPDTOD]ร•PGร•U /RNDOWิฅVLUOLLOWLKDEิฅOH\KLQิฅSUHSDUDWODUร•Q LVWLIDGิฅVLQLQิฅKิฅPL\\ิฅWOLUROXYDU7UDYPDWLN PิฅQรบิฅOLิฅ]LNoร•[ร•TYิฅGDUWร•OPDODUร•QQิฅWLFิฅVLQGิฅ \DUDQPร•รบิฅ]ิฅOิฅYิฅ\DVยPยNR\QDTDรทUร•ODUร•Qร•Q DUDGDQTDOGร•Uร•OPDVร•ยoยQิฅQHIIHNWLYYิฅHWLEDUOร• YDVLWิฅOิฅUGิฅQELUL)DVWXPยฎ GelGLU)DVWXPยฎ Gel SUHSDUDWร•\ยNVิฅNWิฅKOยNิฅVL]OLNSURยฟOLQิฅPD OLNROGXรทXQGDQRQXKิฅNLPPิฅVOิฅKิฅWLROPDGDQ LVWLIDGิฅHWPิฅNRODU)L]LRORMLKิฅGGิฅQELUTิฅGิฅU \ยNVิฅNKิฅUDUิฅWLRODQGิฅULPยDOLFิฅYLSUHSDUDWร•Q GDKDDVDQQยIX]HWPิฅVLQิฅWิฅPLQDWYHULU2GXU NL)DVWXPยŠ*HOLQoิฅNLOPิฅVLQGิฅQิฅYYิฅOR\QDT

ย]ิฅULQGิฅNLGิฅULVDKิฅVLQLGิฅTLTิฅิฅU]LQGิฅ LVLWPิฅNOD]ร•PGร•U )DVWXPยฎ GelinGย]JยQLVWLIDGิฅHGLOPิฅVLGDKD GDYDPOร•YิฅTDEDUร•THIIHNWิฅVิฅEิฅEROXU ย‡3UHSDUDWร•WิฅPL]GิฅULย]ิฅULQิฅoิฅNPิฅNOD]ร•PGร•U EXWH]VRUXOPDQร•YิฅLVLGLOPLรบGิฅULTDWร•QGDNร• JHQLรบOิฅQPLรบPิฅVDPิฅOิฅUKHVDEร•QDLOWLKDE RFDรทร•QGDGย]JยQSD\ODQPDQร•WิฅPLQHGLU%XQGDQ ิฅODYิฅ)DVWXPยฎ GelWH]VRUXODUDTVยUิฅWOิฅKRSXU SDOWDUร•Qย]ิฅULQGิฅ\DรทOร•OิฅNิฅTR\PXU ย‡)DVWXPยฎ GelWิฅWELTLHIIHNWLYOL\LQLSUHSDUDWร• DSSOLNDVL\DรบิฅNOLQGิฅLVWLIDGิฅHWPิฅNOิฅDUWร•UPDT RODU%XQXQยoยQJHOLOิฅKRSGXUXOPXรบWิฅQ]LIVDUร•รทร• GิฅULย]ิฅULQิฅTR\XODUDTDรทUร•Oร•\HUรบิฅUILOิฅEยUยQยU )DVWXPยฎ GelSUHSDUDWร•Qร•QWิฅVLUOLPDGGิฅVL DรทUร•NิฅVLFLLOWLKDEิฅOH\KLQิฅDQWLHNVVXGDWLY Yิฅ|GHPิฅTDUรบร•WิฅVLUิฅPDOLNNHWRSURIHQGLU 0ยDOLFิฅYLHIIHNWLOWLKDELUHDNVL\DYิฅDรทUร•\DVิฅEิฅE RODQSURVWDTODQGLQOิฅULVWHKVDOร•Qร•QD]DOPDVร•LOิฅ ิฅODTิฅGDUGร•U.|PิฅNoLPDGGิฅOิฅUKHVDEร•QD)DV WXPยฎ GelVยUิฅWOิฅLOWLKDERFDรทร•QD\ิฅQLELODYDVLWิฅ DรทUร•Oร•]RQD\DVLUD\ิฅWHGLU1HUROYิฅODYDQGD \Dรทร•NHWRSURIHQLQWิฅVLULQLJยFOิฅQGLULU)DVWXPยฎ GelDรทUร•Qร•YิฅORNDOKิฅUDUิฅWLNLID\ิฅWTิฅGิฅUWH]ELU ]DPDQGDDUDGDQTDOGร•Uร•U GิฅTLTิฅิฅU]LQGิฅ LOWLKDEิฅOH\KLQิฅWิฅVLULVิฅWิฅ[PLQิฅQELUKิฅIWิฅ PยQWิฅ]ิฅPLVWLIDGิฅHWGLNGิฅQVRQUDWิฅ]DKยUROXQXU <HQLQหŽVLOSUHSDUDWร–RODQ)DVWXPย‹*HOLVHoLQ ยฒRGDUWร–OPDoร–[ร–TYหŽหŽ]LNOหŽU]DPDQร–DรธUร–ODUD TDUรปร–Vร–QDQร–OPร–รป\ยNVหŽNHIIHNWLYOLYหŽWหŽKOยNหŽVL] YDVLWหŽGLU

$]ิฅUED\FDQGDยณ%HUOLQ&KHPLH$*0HQDULQLยด1ยPD\ิฅQGิฅOL\L $=&ิฅIิฅU&DEEDUOร•&DVSLDQ3OD]DFร•PิฅUW 7HO )DNV  ZZZEHUOLQFKHPLHD]

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

14

<DúOÕTUXS[ΩVWΩOΩUGΩ DSDUÕODQGΩUPDQPDOLFΩVLQLQ [VXVL\\ΩWOΩUL

A

’•ˬȱ‘ˬ”’–•ˬ›’ȱû—ˬ•’”ȱ’óȱˬŠ•’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ£Š–Š—Íȱ ’ˬ›ȱ‘ˬ”’–ȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›ˬ—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›ŠšǰȱŠ‘Šȱ Ž£ȬŽ£ȱ¢Šó•Íȱš›ž™ȱ¡ˬœˬ•ˬ›•ˬȱˬ–ŠœŠȱ˜•ž›•Š›ǯȱʞ”œˬ›ȱ ‘Š••Š›ŠȱœŠœ’˜—Š›Šȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—–ŠšŠ—ȱ’–’—Šȱ Žˬ—ȱŸˬȱ™˜•’”•’—’”Š¢ŠȱŽ–ˬ¢ˬȱ‘ˬŸˬœ’ȱ˜•–Š¢Š—ȱ¢Šó•Íȱ ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ–ˬ‘£ȱŽŸˬǰȱŠ’•ˬȱ‘ˬ”’–’—’—ȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱŠ•Í—Šȱ –ûŠ¢’—ˬȱŸˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—–ŠÂŠȱûœû—•û”ȱŸŽ›’›•ˬ›ǯ Šó•Íȱš›ž™ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ’ˬ›ȱ¢Šóȱš›ž™ž—Šȱ Š’ȱ˜•Š—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱ—’œ‹ˬˬ—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ –Š•’”’›ǯȱʞ—ȱ‹Šó•ÍŒŠȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’ȱ¢Šó•Íȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ ˬœŠœ•Š—Í›Í•–Š–Íóȱ³˜¡•žȱœŠ¢Šȱˬ›–Š—ȱ–Šˬ•ˬ›’—’—ȱ šˬ‹ž•ž—Šȱ–Ž¢••’ȱ˜•–Š•Š›ÍÍ›ǯȱžȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱˬȱ‘ˬ–’—ȱ š›ž™ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱˬ›–Š—ȱ–Šˬ•ˬ›’—’—ȱ ˬ¢’—ŠÍȱ£Š–Š—ÍȱŠóŠÂ͍Š”Í•Š›ŠȱŒ’’ȱ’ššˬȱ ¢Ž’›’•–ˬ•’’›ǯ Šó•Íȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Í—ȱˬ¢’—ŠÍȱ ŠóŠÂÍȱ˜£Š•Š›•Šȱ‹Šó•Š—–Š•Íǰȱˬ›–Š—•Š›Í—ȱˬœŠœȱ ˬ•ŠŸˬȱˬœ’›ȱŽěȱŽ”•ˬ›’—ˬȱŠ’•ˬȱ‘ˬ”’–’ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱŒ’’ȱ —ˬ£Š›ˬȱ˜•ž—–Š•ÍȱŸˬȱˬ›–Š—•Š›Í—ȱ˜£Š•Š›Íȱˬ›’Œˬ—ȱ Š›Í›Í•–Š•ÍÍ›ǯ ˬ¢’—ȱ˜•ž—–žóȱˬ›–Š—ȱ–Šˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱŠœÍ•Í•Íšȱˬ›ˬŒˬœ’ȱŠ¢Í—•ŠóÍ›Í•–Š•Íǰȱˬ›–Š—ȱȱȱ –Šˬ•ˬ›’—’—ȱšˬ‹ž•žȱŠ›ŠœÍ—Š”Íȱ–ûˬȱ–Š”œ’Ȭ –Š•ȱž£ŠÍ•–Š•ÍȱŸˬȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ¢Š•—Í£ȱŽ¢—’ȱ‹’›ȱˬ›–Š—ȱ –Šˬœ’—’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ•’’›•ˬ›ǯ ¢—’ȱŸŠ¡Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬ›–Š—ȱ–Šˬœ’ȱˬ¢’—ȱ ˜•ž—Š—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ‹žȱ‹Š›ˬˬȱˬ›ŠĚȱÍȱŸˬȱ¢Š£Í•Íȱœž›ˬˬȱ –ˬ•ž–Š•Š—Í›Í•–Š•Íǰȱ¢Šó•Íȱ¡ˬœˬ¢ˬȱšž••žšȱŽˬ—ȱóˬ¡œȱ

&$16$ö/,ö,

ˬ›–Š—•Š›Í—ȱšˬ‹ž•ȱšŠ¢Š•Š›Í—Íȱ‹’•–ˬ•’’›ǯ û—ˬ•’”ȱšˬ‹ž•ȱŽ’•ˬ—ȱˬ›–Š—ȱ–Šˬ•ˬ›’ȱû³û—ȱ šˬ‹ž•ȱœŠŠ•Š›Í—Šȱž¢Âž—ȱ¡ûœžœ’ȱšžž•Š›Š—ȱ’œ’Šˬȱ ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯ Šó•Íȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱˬ›–Š—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱ ˬ›–Š—•Š›Í—ȱˬ•ŠŸˬȱˬœ’›•ˬ›’ȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ‘Š••Š›ŠȱŠóŠÂ͍Šȱ ãœˬ›’•ˬ—•ˬ›ˬȱŒ’’ȱˬ–ˬ•ȱ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯȱ ûŠ•’Œˬȱ£Š–Š—Íȱ¢Šó•Íȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱˬ›–Š—ȱ –Šˬœ’—’—ȱˬ•ŠŸˬȱˬœ’›’—’ȱ‹ŠóšŠȱ‹’›ȱˬ›–Š—ȱ–Šˬœ’ȱ ’•ˬǰȱ—Ž¢›˜•Ž™’”ȱˬ›–Š—ȱ–Šˬ•ˬ›’—’—ȱŽ”œ›ŠȬ ™’›Š–’ȱˬ•ŠŸˬȱˬœ’›’—’ȱ™Š›”’—œ˜—ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱˬ›–Š—ȱ –Šˬ•ˬ›’ȱ’•ˬǰȱšŽ¢›’ȱœŽ›˜’ȱ’•’‘Š‹ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱˬ›–Š—ȱ –Šˬ•ˬ›’—’—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱ¢û”œˬ•–’óȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’šȱ ‘’™˜Ž—£’Ÿȱˬ›–Š—•Š›•ŠȱŸˬȱ¡˜•’—˜‹•˜”Š˜›•Š›Í—ȱšˬ‹ž•žȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ¢Š›Š—–Íóȱšˬ‹’£•’”ȱ’œˬȱ’ó•ˬ’Œ’ȱˬ›–Š—•Š›•Šȱ –ûŠ•’ŒˬȱŽ’•–ˬ–ˬ•’’›ǯȱŠó•Íȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱ‹Šóȱ’Œˬ••ˬ—–ˬȱ £Š–Š—Íȱœ’–™˜–Š’”ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ™Š›–Ššȱ–ˬšœˬˬž¢Âž—ȱ ‘ŽœŠ‹ȱŽ’•–’›ǯȱȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱŠ’•ˬȱ‘ˬ”’–’ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ ¢Šó•Íȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱˬ›–Š—ȱˬ¢’—ŠÍ—Šȱû—ˬ•’”ȱ—ˬ£Š›ˬȱ Š™Š›Í•Š—ȱ–ûŠ•’Œˬ—’—ȱŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’—’—ȱ‹Šó•ÍŒŠȱ–Ž¢Š›Íȱ œŠ¢Í•Šȱ‹’•ˬ›ǯ

žœŠŠȱŠ•’‘˜Ÿȱ Ȭȱ—ž—ȱ’•ˬȱˬ‹Š‹ˬ’ȱ ”ŠŽ›ŠœÍ—Í—ȱ–û’›’ Š¢›Š–ȱʞœˬ˜Ÿ ŠŽ›Š—Í—ȱŠœœ’œŽ—’


15

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

16

%$+d(/ù(9/ˍ5;ˍ67ˍ;$1$6, 3('ù$75ù.6h0h.ù/ù<ù1ˍ4/ù0ˍ5.ˍ=ù

0HGLFDO 3DUN %DKoHOLHYOΩU ;ΩVWΩ[DQDVÕ 7UNL\Ω QLQLONYΩWΩN|]ΩOSHGLDWULNVPNLOL\LPΩUNΩ]LRODUDT FX LOLQ PD\ D\ÕQGD TXUXOGX 3URI 'U *O\] g]WUNEDúNDQOÕ÷Õ¶QGDTXUXODQPΩUNΩ]GΩKΩNLP WΩFUEΩOLWLEELúoLVLYΩ\NVΩNPYYΩIIΩTL\\ΩWQLVEΩWLLOΩ GQ\DVWDQGDUWODUÕVΩYL\\ΩVLQGΩ[LGPΩWJ|VWΩULU Ž’ŒŠ•ȱ Š‘³Ž•’ŽŸ•ˬ›ȱ ˬœˬ¡Š—ŠœÍȱ Ž’Š›’”ȱ û–û”ȱ G•’¢’ȱ ˬš•’ȱ ›ˬ‘‹ˬ›’ȱ ›˜ǯȱ ›ǯȱ û•¢û£ȱ [£û›”ȱ –ˬ›”ˬ£ȱ ‘ŠššÍ—Šȱ–ˬ•ž–ŠȱŸŽ›’DZȱ û–û”ȱ ’•’¢’ȱ —ˬš•’ǰȱ û–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ ‹Žóȱ ȱ –ˬ›‘ˬ•ˬˬȱ ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›’•’›ǯ 0DOLFˎ\ˎ KD]ÖUOÖTȱ ˬš•ȱ ˬ–ˬ•’¢¢ŠÍ—Šȱ ˜—ȱ û—ȱ šŠ•–Íóȱ ‹Šó•Š¢Š—ȱ –ûˬ’›ǯȱ žȱ –ûˬȱ ’³ˬ›’œ’—ˬȱ ”’–¢ŠŽ›ŠȬ ™’¢Š¢•Šȱ¡ˬœˬ—’—ȱœû–û”ȱ’•’¢’ȱ¢˜¡ȱŽ’•ˬ›ǯ ”ã›™ˬȱŗŖȱ”šȬŠȱ³ŠÍÂ͗Šȱ—ˬš•ȱˬ–ˬ•’¢¢ŠÍȱ›ŽŠ••ŠóÍ›Í•Š›ǯȱ 1ˎTO*Qʞ”œˬ›’¢¢ˬ•ˬȱ¡ˬœˬ—’—ȱ’•”’—ȱ˜•Š›ŠšȱšŠ›ŠóÍǰȱ ’›ȱ‹ŠóšŠȱŽ‘’–Š•ȱŠȱŠ—ŠȬȱŠŠ•Š›Í›ǯȱȱ—ŒŠšȱ‹ž›ŠŠȱŠ—ŠȬ ¢Š¡žȱ ‹ŠŒÍœÍȱ ˜—˜›•žšȱ û³û—ȱ ˬ–ˬ•’¢¢Š¡Š—Š¢Šȱ ȱ Š•Í—Í›ǯȱ ŠŠ—Í—ȱš˜‘ž–ȱ˜•–ŠœÍȱóˬ›’ȱŠ¡Š›Í•–ŠšŠÍ›ǯȱʞ”œȱ‘Š•Šǰȱ G¢—ˬ¢•ˬȱ ˜—˜›ž—ȱ šŠ—ȱ ”ã”ȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ ³ˬ”’•’›ǰȱ ‹ûû—ȱ ’•’”ȱ —ˬš•’—’—ȱ ³˜¡ȱ –ûœ‹ˬȱ —ˬ’Œˬȱ ŸŽ›–ˬ¢ˬŒˬ¢’—’ȱ —ˬ£ˬ›ˬȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱœÍÍ›•Š—Í›ȱŸˬȱ‹’›ȱ˜›‹Š¢Šȱ˜•ž›ž•ž›ǯȱ˜—˜›Ȭ ž–Ššȱ³ˬ’—ȱŽ¢’•ǯȱ Š—ȱŠ•Í—–ÍóȱšŠ—ȱ”ã”ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ¡ˬœˬ¢ˬȱŠ–Š›ȱŸŠœ’ˬœ’•ˬȱ ¢Ž›’’•’›ǯȱ ˬš•’—ȱ Ž’•’¢’ȱ œÍ›ŠŠȱ ¡ˬœˬ—’—ȱ ‹ˬˬ—’—’—ȱ ˬ–ˬ•’¢¢ŠŠȱ œˬ›ȱ ›ŽŠ”œ’¢Šȱ ãœˬ›–ˬœ’ȱ Ž‘’–Š•Í—Íȱ Šȱ —ˬ£ˬ›ˬȱ ȱ Š•–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱ ,û—”’ȱ Ž’•ˬ—ȱ ˬ–ˬ•’¢¢Šȱ ˜•Ȭ žšŒŠȱŠÂ͛Í›DZȱûû—ȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱ”ã”ȱ‘ûŒŽ¢›ˬœ’ȱˬ¢’ó’›ȱŸˬȱ ‹žȱŠȱ¡Ž¢•’ȱ›Š’”Š•ȱ‹’›ȱˬ¢’ó–ˬ’›ǯȱŽ—ˬȱ—ˬš•ȱˬœ—ŠœÍ—Šȱ ã‹ˬ•ˬ”ȱ ’—Ž”œ’¢ŠœÍȱ ‹ŠóŠȱ ˜•–Šš•Šȱ ‹’›ȱ ³˜¡ȱ ’—Ž”œ’¢Š—Í—ȱ ˜›Š¢Šȱ³Í¡–ŠȱŽ‘’–Š•Í—ŠȱšŠ›óÍȱ•Š£Í–’ȱˬ‹’›•ˬ›’ȱã›–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯ

󊚕Š›ŠȱŽ’•ˬ—ȱ—ˬš••ˬ›ˬȱ¢Š•—Í£ȱ¢û£ˬȱŗŖȱ—’œ‹ˬ’—ˬȱ ˜˜•˜ȱ ǻ¡ˬœˬ—’—ȱ ã£ȱ šŠ—Í—Š—ȱ Š•Í—Š—ȱ ”ã”ȱ ‘ûŒŽ¢›ˬǼȱ ûœž•žȱ ˬ‹’šȱ Ž’•’›ȱ Ÿˬȱ ‹ž—Šȱ ã›ˬȱ ˬȱ ¢Ž”’—•ˬ›ˬȱ Ž’•ˬ—ȱ —ˬš••ˬ›ˬ—ȱ ˬ›š•ˬ—’›ǯȱ 󊚕Š›Šȱ ŠÂ͛•Íš•Íȱ ˜•Š›Ššȱ ‹’›ȱ ˜Ȭ —˜›Š—ȱ’•’”ȱ—ˬš•’ȱǻŠ••˜“Ž—’”Ǽȱ›ŽŠ••ŠóÍ›Í•Í›ȱŸˬȱ‹žȱ˜—˜›•Š›ȱ ˬȱ‹ã¢û”ȱ—’œ‹ˬˬȱšŠ›Šóǰȱ¢Š¡žȱ‹ŠŒÍ•Š›ȱ˜•ž›ǯȱûœžœ’•ˬǰȱ ›Š•Íšȱˬ—’£’ȱŠ—Ž–’¢ŠœÍǰȱ’›œ’ȱ™•Šœ’”ȱŠ—Ž–’¢Šȱ”’–’ȱ’›œ’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱ ˜˜•˜ȱ —ˬš•ȱ ûœž•ž—Š—ȱ Ž¢’•ȱ Ÿˬȱ ¢Š•—Í£ȱ šŠ›Šóǰȱ ¢Š¡žȱ ‹ŠŒÍ•Š›Š—ȱ ˜—˜›ȱ ˜•Š›Ššȱ œŽ³’•’›ǯȱ û–û”ȱ %DO D\Ö G|YU ˬš•ȱ Ž’•’”ˬ—ȱ œ˜—›Š”Íȱ ¢Ž’ȱ û—•û”ȱ ’•’¢’ȱ—ˬš•’ȱ–ûˬ’ȱ˜•žšŒŠȱž£ž—ȱœû›û¢ûȱŸˬȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ Š¢•Š›•Šȱ–ˬ›”ˬ£ˬȱ¢Š–Š•Š›Íȱ•Š£Í–ȱ˜•žÂžȱû³û—ȱžóŠš•Š›Í—ȱ –ûˬ’ȱˬ‘ŠˬȱŽ’›ȱŸˬȱ–ûˬȱ—’œ‹ˬˬ—ȱœŠ”’ȱ”Ž³’›ǯ ‹’›Ȭ‹’›’—ˬȱŠ•Í󖊜Íȱû³û—ȱ‘ˬ•ˬ•’”ȱ–ˬ›”ˬ£ˬȱŠ£ȱœŠ¢Šȱ¡ˬœˬȱ 0EDUL]ˎG|YUȱŽ’—Œ’ȱû—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ¡ˬœˬ¢ˬȱŸŽ›’•ˬ—ȱ šˬ‹ž•ȱŽ’•’›ǯ œû–û”ȱ ’•’¢’ȱ ’––ž—’Žȱ œ’œŽ–’¢•ˬȱ –û‹Š›’£ˬ¢ˬȱ ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ ˬ›”ˬ£ˬȱȱŖȬŗŞȱ¢Šóȱš›ž™ž—Š”ÍȱžóŠš•Š›ȱŸˬȱˬ—Œ•ˬ›’—ȱ ŗŚȬŘŞȱ û—ˬ—ȱ œ˜—›Šȱ ˜¡ž–Šȱ ¢Ž›•ˬó’›ǯȱ t–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ Řŗȱ ¢Š—Í—ŠȱŠ—Š•Š›ȱŠȱšŠ•Í›ǯȱóŠšȱŸˬȱŠ—Šȱ˜ŠÂÍȱ‹’›Ȭ‹’›’—’ȱã›ˬȱ û—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ—’œ‹’ȱ‹’›ȱ›Š‘Š•Š–Šȱ‘’œœȱ˜•ž—ž›ǯȱˬœˬ—’—ȱ ›’œ”ȱ Š•Í—Šȱ ˜•žÂžȱ ãŸ›ȱ Śśȱ û—ˬ—ȱ ŗŖŖȱ û—ˬȱ šˬˬ›ȱ ‹’•ˬŒˬ”ȱ óˬ”’•ˬȱ ‘Š£Í›•Š—–ÍóÍ›ǯȱ Š–Š–’•ˬȱ œŽ›’•ȱ óˬ›•ˬ›ˬȱ ž£Š—Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱ žȱ ãŸ›ˬȱ ¡ˬœˬ—’—ȱ –û‹Š›’£ˬˬ—ȱ šŠ•’‹ȱ œŠ‘’‹ȱ˜•Š—ȱŸˬȱ’—Ž”œ’¢Š—Í—ȱ¢Š¢Í•–ŠȱŽ‘’–Š•Í—ŠȱšŠ›óÍȱˬ›Šȱ ³Í¡–Šȱ Ž‘’–Š•Íȱ ŞŖƖȱ ˬ›ŠÍ—ŠÍ›ǯȱ žȱ ›’œ”•’ȱ –ûˬȱ –û‘’•ˬȱ ˬ–ŠœÍȱ Šȱ –’—’–ž–ȱ œˬŸ’¢¢ˬˬȱ žž•Š—ȱ ¡ˬœˬȱ œ˜Ÿžóž›ž•žÂžȱ ˬš’›ˬȱ ¡ˬœˬ—’—ȱ û–ž–’ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’ȱ žóŠšȱ ˜Šš•Š›Í—Í—ȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ ˬȱ ˬ›š•’’›ǯȱ ˬœˬ•ˬ—ǰȱ œŠ‹’••ˬó–ˬ¢ˬȱ ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ žȱ ãŸ›ǰȱ ȱ Ž¢—’ȱ £Š–Š—Šȱ ’—Ž”Ȭ ”’³’”ȱ¢Šó•Š›Š”ÍȱžóŠšȱ˜Šš•Š›Í—ŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ˜¢ž—ŒŠš•Š›Šȱ œ’¢Šȱ ›’œ”’—’—ȱ ™’”ȱ –ˬ›‘ˬ•ˬ¢ˬȱ ³ŠÍÂÍȱ –ûˬ’›ǯȱ ,û—”’ȱ ¢Ž›ȱ ŸŽ›’•’¢’ȱ ‘Š•Šǰȱ ¢Šóȱ ‹ã¢ûû”Œˬȱ óˬ”’•ǰȱ ¢Š£Íǰȱ –žœ’š’ȱ žóŠš•Š›Šȱ ’—Ž”œ’¢Šȱ ›’œ”’ȱ ’•”ȱ řȱ Š¢Í—Šȱ šˬˬ›’›ǰȱ œ˜—›Š”Íȱ ”’–’ȱ –ˬ󾕒¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ Š‘Šȱ ³˜¡ȱ ûœû—•û”ȱ ŸŽ›’•’›ǯȱ ˬœˬȱ žóŠš•Š›Í—ȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›’ȱ‹’󍒔ˬ—ȱœ˜—›Šȱˬ”›Š›ȱ˜•Š›Ššȱęȱ•’›•’ȱ ãŸ›•ˬ›ȱ’œˬȱœŠ‹’ȱ˜•ž›ǯ šŠ£Š—•Šȱ ‹’ó’›’•’›ǯȱ Š‹•Š›ȱ ˬ—ȱ œŽ›’•ȱ óˬ”’••ˬ›ˬȱ ˜ŠÂŠȱ Š¡’•ȱ ù]OˎPˎ G|YU û‹Š›’£ˬˬ—ȱ šŠ•’‹ȱ ³Í¡Š—ȱ ¡ˬœˬȱ žóŠš•Š›ȱ Ž’•’›ǯȱˬœˬȱžóŠš•Š›Šȱ¢Ž”’—•ˬ›ˬ—ȱŠ‘Šȱ–ã‘”ˬ–ȱœŽ›’Ȭ ŗŖŖȱû—ˬ—ȱœ˜—›ŠǰȱŠ•ÍȱŠ¢Šȱšˬˬ›ȱ‘ˬĞȱˬˬȱ‹’›ȱˬˬȱ‘ˬ”’–ȱ •’£Šœ’¢Šȱ óˬ›•ˬ›’ȱ ˜•–ŠœÍ—Í—ȱ œˬ‹ˬ‹’ȱ ‘ˬ–ȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ǰȱ ‘ˬ–ȱ ”˜—œž•Šœ’¢ŠœÍ—Šȱ ˜•ž›ǯȱ ˜—œž•Šœ’¢Šȱ ‹Žóȱ ’•ȱ –ûˬ’—ˬȱ ’•’”ȱ—ˬš•’—’—ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱžž•Šȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ‹’›ȱ’—Ž”Ȭ –û¡ˬ•’ȱŠ›Š•Íš•Š›•ŠȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱˬš•ǰȱ˜—˜›ȱ˜•Š›Ššȱû—Ȭ œ’¢Šȱˬœ’›•ˬ›’—’—ȱžóŠš•Š›ŠȱŠ‘ŠȱŠÂ͛ȱ”Ž³’›’•–ˬœ’’›ǯȱ ¢Š¢Šȱ ˬ’›’•ˬ—ȱ ”ã›™ˬ—’—ȱ ǻšŠ›Šóǰȱ ¢Š¡žȱ ‹ŠŒÍǼȱ ™•ŠœŽ—Šȱ  šŠ—Š—ȱ ˬŠ›û”ȱ Ž’•’›ǰȱ ³û—”’ȱ ™•ŠœŽ—Šȱ šŠ—Í—Šȱ ŗśȱ ”šȬŠȱ  ¢Š¡Í—ȱ šŠ—ȱ ”ã”ȱ ‘ûŒŽ¢›ˬœ’ȱ ˬ•ˬȱ ˜•ž—Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱ Šȱ Šȱ ˜—˜›ȱ ZZZPHGLFDOSDUNFRPWU

&$16$ö/,ö,


17

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

18

$\QDGDNÕ

0ˍ1 QΩGH\LU"

t£•ˬ󍒢’–’£ȱ‹ûû—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ £Š‘’›’ȱã›û—ûóû–û£ˬȱˬœ’›ȱŽ–ˬœ’ȱ ‘Š–Í¢Šȱ–ˬ•ž–ž›ǯȱ *g=/θ5 ã£ȱŠÂ•Š›Í—ŠȱšÍ›–Í£ÍȱŠ–Š›ŒÍš•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ ¢ž¡žœž£•žšǰȱ¢˜›Âž—•žšǰȱŸ’Š–’—ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱŸˬȱ šŠ—ȱˬ£¢’š’—’—ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱ ã£ȱŠ¡’•’—ˬȱ šŠ—œÍ£–Šȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ‘’™Ž›˜—’”ȱ”›’£’—ȱ—ˬ’Œˬœ’’›ǯȱ ˜—¢ž—”’Ÿ’ȱŸˬȱ¢ŠȱŠ••Ž›’¢Šȱ£Š–Š—Íȱã£•ˬ›ȱšÍ£Š›Í›ǰȱ ¢ŠóŠ›Í›ǰȱšŠó͗͛ȱŸˬȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱó’ó’›ǯȱ ã£ȱŠ•Í—ŠȱšŠ›Šȱ ”㕐ˬ•ˬ›’—ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ¢Š›Š—–Šȱœˬ‹ˬ‹’ȱŸŠ›DZȱŠóŠÂÍȱšŠ—ȱ ˬ£¢’š’ǰȱ¢˜›Âž—•žšǰȱ¢ž¡žœž£•žšǰȱŠŸ’Š–’—˜£ǯȱ ã£ȱŠÂ•Š›Í—Í—ȱœŠ›Í–Í•ȱ³Š•Š›ȱŠ•–ŠœÍȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱ ž—”œ’¢ŠœÍ—Íȱ¢˜¡•Š–Ššǰȱ‹’›ˬ—Ȭ‹’›ˬȱû—ȱ•’–˜—ȱ›ˬ—ˬȱ ‹˜¢Š—–ŠœÍȱ’œˬȱˬ›‘Š•ȱˬŒ’•’ȱ¢Š›Í–Šȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ û³û—ȱˬœŠœÍ›ǰȱ³û—”’ȱ‹žȱ”ˬœ”’—ȱŸ’›žœ•žȱ‘Ž™Š’ǰȱ–ˬˬŠ•Íȱ Ÿˬ£’ȱó’ó•ˬ›’ȱ£Š–Š—Íȱ’—”’óŠȱŽˬ—ȱœŠ›Í•Íšȱˬ•Š–ˬ’’›ǯȱ ã£ˬȱ ‹Š¡–Šš•ŠȱšŠ•¡Š—ŸŠ›ÍȱŸˬ£’ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—’ȱˬȱŠ—Í–Ššȱ –û–”û—û›ȱȮȱ˜—ž—ȱž—”œ’¢ŠœÍȱŠ›ÍšŠȱã£•ˬ›ˬȱ šŽ¢›’Ȭˬ‹’’ȱ™Š›Í•ÍȱŸˬȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱšŠ‹Š›–Šȱ¢Š›Š—Í›ǰȱ Š£Š•ÍšŠȱ’œˬȱȮȱˬ”œ’—ˬǰȱã£ȱšŠ™Šš•Š›Íȱ˜ȱˬ›ˬŒˬˬȱó’ó’›ȱ”’ǰȱ ã£•ˬ›ȱ¢Š›Í㛝û•ûȱã›û—û›ǯȱ

'θ5ø ˬ›’—’—ȱšŽ¢›’Ȭˬ‹’’ȱœ˜•Âž—•žÂžȱŠ—Ž–’¢Šǰȱ‘’™˜˜—’¢Šǰȱ ŸŽŽ˜ȬŠ–Š›ȱ’œ˜—’¢ŠœÍ—Š—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱt£ȱ ˬ›’œ’ȱšÍ£Š›Š—ȱ’—œŠ—•Š›ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ‘’™Ž›˜—’¢ŠȱŸˬȱ’ˬ›ȱ û›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›ǯȱ˜¢žšȱŠ¢Ȭ •Š›ŠȱŠ³Íšȱ‘ŠŸŠŠȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ”Ž³’›ˬ—•ˬ›ȱ’œ’œ—Šȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ ,ˬ—ˬˬȱœÍ£Š—Šš•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ –Ž—œ›žŠœ’¢Šȱã—ûȱœ’—›˜–ȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ’Ÿ£ˬȱ œˬ™’œ’—’—ȱŠ•Í—Šȱ¢Š›Š—–ŠœÍȱ’œˬȱãȱ”’œˬœ’ȱŸˬȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ ’ŒŠ‘ȱŸˬȱ‹ž›ž—ȱ™ˬ›ˬ•ˬ›’ȱ —Š‘’¢ˬœ’—ˬ”’ȱœÍ£Š—Šš•Š›ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ£Š–Š—Íȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱŽ—’¢Ž–ˬȱãŸ›û—ˬ—ȱ³˜¡Š—ȱ³Í¡–Íóȱ ’—œŠ—•Š›Í—ȱ‹˜¢ž—ǰȱ³’¢’—ȱŸˬȱ”û›ˬ”ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬ”’ȱ’›’—•’ȱ œÍ£Š—Šš•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱŽ—˜”›’—ȱ™˜£ž—ž•Š›ȱŸˬȱ’–Ȭ –ž—’Žȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ

',51$4/$5 ͛—Šš•Š›Í—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱã›ˬȱˬȱœŠÂ•Š–•Íšȱ‘ŠššÍ—Šȱ ęȱ”’›ȱ¢Š›Š–Ššȱ˜•Š›ǯȱ 㟛ˬ”ȱÍ›—Šš•Š›ȱšŽ¢›’Ȭû£û—ȱ š’Š•Š—–ŠȱŸˬȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ’—”’óŠȱ Žˬ—ȱ”Š•œ’ž–ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗Šȱˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱžȱŸˬȱ

&$16$ö/,ö,

Šó͗Í›ÍŒÍȱ”’–¢ˬŸ’ȱ–Šˬ•ˬ›•ˬȱ³˜¡ȱˬ–ŠœŠȱ˜•žšŠȱ ŠȱÍ›—Šš•Š›Í—ȱ”㟛ˬ”•’¢’ȱŠ›Í›ǯȱ͛—Šš•Š›Í—ȱ”㟛ˬ•–ˬœ’ȱ ˜—ž—Šȱ£ˬ’Ěȱ’”ȱŸˬȱ¢˜›Âž—•žÂž—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ ˬ–’›ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱŸˬȱ‘’™˜Ÿ’Š–’—˜£ȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ ͛—Šš•Š›Í—ȱû£ˬ›’—ˬȱ—㚝ˬŸ’ȱ˜¢žš•Š›ǰȱ‹ŠÍš•Š›ǰȱ ¢Šȱ¡žȱó͖͛•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ™œ˜›’Š£ȱˬ•Š–ˬ’’›ǯȱ ͛—Ššȱ›ˬ—’—’—ȱˬ¢’ó–ˬœ’ǰȱšŠ•Í—•Šó–ŠœÍȱŸˬȱ •Š¢•Š—–ŠœÍ—Í—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱã‹ˬ•ˬ”ȱ’—Ž”œ’¢ŠœÍȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ

'2'$4/$5 ˜Ššȱ‹žŒŠš•Š›Í—ŠȱŽ£ȬŽ£ȱ”’³’”ǰȱŠ––ŠȱŠÂ›Í•Íȱ ³Š•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱŘȱŸ’Š–’—’—’—ȱ ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗Š—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱš’Šȱ›Šœ’˜Ȭ —ž—ŠȱšŠÍšǰȱ™Ž—’›ǰȱ‹Š•Íšǰȱ¢Š›–Š•Š›ȱŸˬȱš˜£ȬÍ—Íšȱˬ•ŠŸˬȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ

ˬˬ—ȱŠ›ÍšȱŠŸŠ£Í–Íóȱ˜Šš•Š›ȱŠ—Ž–’¢Šȱ£Š–Š—Íȱ –û󊑒ˬȱŽ’•’›ǯȱ˜Šš•Š›Í—ȱœ˜•–ŠœÍȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱŠ’–’ȱ ęȱ£’”’ȱ£ˬ’Ěȱ’”ȱˬȱ–û󊑒ˬȱŽ’•’›œˬǰȱ–û•ˬšȱ‘Ž–˜š•˜‹’—ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱ¢˜¡•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ

'ø/ ’›ȱœÍ›Šȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱŠó”Š›ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱû£ˬȱ³Í¡–Š£Š—ȱ ¡Ž¢•’ȱˬŸŸˬ•ȱ˜—•Š›ȱ’•ȱû£ˬ›’—ˬȱȃ’£ȱš˜¢ž›Ȅǯȱ ’•’—ȱã—ȱŸˬȱ˜›Šȱ‘’œœˬœ’—ˬȱŠÂȱˬ›™’—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ šŠœ›’ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ’•’—ȱŠ›¡ŠȱŗȦřȱ‘’œœˬœ’—ˬȱˬ›™ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬ›œˬǰȱ’œ‹Š”Ž›’˜£ȱŽ‘’–Š•Í—Íȱˬœ’š•ˬ–ˬ”ȱ û³û—ȱ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱ¢˜¡•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ”Š›•Š’—ȱ£Š–Š—ÍȱŠ•ȬšÍ›–Í£Íȱ›ˬ—•’ȱ’•’—ȱû£ˬ›’—ˬȱ ŠÂȱ•ˬ”ˬ•ˬ›ǰȱŠÂ͛ȱ’Š‹Žȱ£Š–Š—Íȱ’œˬȱ’•ȱšž›žȱŸˬȱŒŠŠ›ȱ ˜•ž›ǯȱŠ–ŠšȱŸˬȱ’•ȱû£ˬ›’—ˬ”’ȱšŠ•Í—ȱŸˬȱ”ˬœ–’¢ˬ˜¡óŠ›ȱ ˬ›™ȱšŠÍȱœûȱ¢Š›ŠœÍ—Í—ȱˬ•Š–ˬ’’›ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱžóŠš•Š›Šȱ ’—”’óŠȱŽˬ—ȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’”ȱž£ž—ȱ–ûˬȱŠŸŠ–ȱŽˬ—ȱŠ—’Ȭ ‹’˜’”ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‹ã¢û”•ˬ›ˬȱˬȱ›Šœȱˬ•’›ǯȱ ˜›žšȱ›ˬ—•’ȱ‘Š–Š›ȱŸˬȱ™Š›•Ššȱ’•ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱŗŘȱ Ÿ’Š–’—ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ£Š–Š—Íȱ–û󊑒ˬȱŽ’•’›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ ’•ȱ–ˬ–ˬŒ’”•ˬ›’ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱŠ–Š–’•ˬȱã›û—–ˬ£ȱ ˜•ž›ǯ


19

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,&$16$ö/,ö,

9$/ù'(<1hdh1 <$''$ú.ù7$%d$6, ˬ”ˬ‹•’ȱû³û—ȱŠ–ȱˬ¢ˬ›•’ȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—ž—ȱˬ‹’š’ȱžóŠšȱ ˜›šŠ—’£–’—’—ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Í—–Šš•Šȱ ˬ›’—ˬ—ȱ¢Š—Šó–Šȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›ǯȱȱˬ”ˬ‹ȱˬ›œ•ˬ›’ȱ ™›˜š›Š–Í—Í—ȱ–ˬ—’–œˬ—’•–ˬœ’ȱžóŠš•Š›Š—ȱ ¢û”œˬ”ȱˬš•’ȱˬŠ••Íšȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›ǯȱ’•’”•ˬ›ˬȱ ¢’¢ˬ•ˬ—ˬ—ȱ‹Š•ŠŒŠ•Š›ȱŠÂ͛ȱˬ–ˬ”•ˬȱ –ˬóž•ȱ˜•–Šš•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ‹ã¢û¢û›ǰȱ ’—”’óŠȱŽ’›ȱŸˬȱ‹žȱ™›˜œŽœ•ˬ›’—ȱ 㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–ˬ”ȱû³û—ȱ˜ǰȱ ¢Š¡óÍȱš’Š•Š—–Š•ÍÍ›ǯȱ’›’—Œ’ȱœ’—’ȱ 󊐒›•ˬ›’ȱû³û—ȱšŽ¢›’ȬŠ’ȱ˜•Š—ȱˬ›’—ȱ ˬš•’ȱˬŠ•’¢¢ˬȱ¡Ž¢•’ȱŽ—Ž›“’ȱœˬ›ęȱȱˬ•ˬ‹ȱ Ž’›ǯ ’¢Ž˜•˜š•Š›Í—ȱęȱ”›’—Œˬǰȱ–ûŠœ’›ȱ –ˬ”ˬ‹•’ȱû—ȱˬ›£’—ˬȱã›ȱˬˬˬ—ȱŠ£ȱ˜•Ȭ –Š¢Š›Ššȱš’Š•Š—–Š•ÍÍ›ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱœˬ‘ˬ›ǰȱ—ŠȬ ‘Š›ȱŸˬȱóŠ–ȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›’—ˬȱ–û•ˬšȱ’œ’ȱ¡ã›ˬ”ȱ ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱã¢û–ˬ”ˬȱ˜•Š—ȱ˜›šŠ—’£–ȱû³û—ȱ”Š•œ’ž–ȱ Ÿˬȱ£û•Š•ȱ–ˬ—‹ˬ¢’ȱ˜•Š—ȱœûǰȱ”ˬœ–’”ǰȱ™Ž—’›ǰȱœûȱž›óž•žȱ –ˬ‘œž••Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–û•ˬš’›ǯȱ Š•œ’ž–ȱŸˬȱ˜œ˜›ȱ Š£•ÍÂ͗ÍȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–ŠšŠȱ‹Š•Íšȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›’ȱˬȱ¢Š›Í–³Íȱ ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ‹£ˬŸŠȱš’œ–’—ˬȱ”Š›˜ǰȱ¢Š¡žȱ–Š”Š›˜—Š—ȱ Ž¢’•ǰȱ™ã›•ˬ’•–’óȱŸˬȱ¢ŠȱœžŠȱ‹’ó–’óȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ˬ—ȱǻ”ˬ•ˬ–ǰȱ ³žÂž—ž›ǰȱœ˜ÂŠ—ǰȱ¢Ž›”ã”ûǰȱ™Š¡•Š•Í•Š›ǰȱœŠ›Í–œŠšǼȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱȱˬ”ˬ‹•’•ˬ›ȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ‹’›ȱ•’›Ȭ‹’›ȱ•’›ȱ ¢Š›Í–Š—ȱŠ£ȱ˜•–Š¢Š›Ššȱȱ–Š¢Žȱ’³–ˬ•’’›ǰȱŠ––Šȱ‹žȱ–Š¢Žȱ ‘ˬŒ–’—’ȱšŠ£•ÍȱœžȱŽ¢’•ǰȱ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱ¢Šȱˬ›ˬŸˬ£ȱó’›ˬ•ˬ›’ȱˬ󔒕ȱ Ž–ˬ•’’›ǯ Š•’Ž¢—•ˬ›ȱû£û—ȱšŠ¢ŠŠȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱœˬ‘ˬ›ȱ¢Ž–ˬ¢’—ˬȱ ‹ã¢û”ȱû–’ȱ‹ˬœ•ˬ¢’›ȱȮȱŠ¡Íǰȱ˜—•Š›ȱ‹žȱ™›˜œŽœˬȱóˬ¡œˬ—ȱ—ˬ£Š›ˬȱ Ž’›ȱŸˬȱ㟕Š•Š›Í—Í—ȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ‘Ž³ȱ˜•–Š£œŠǰȱ‹’›ȱˬˬȱ—˜›–Š•ȱ š’Š•Š—ÍÂ͗ŠȱŠ–ȱˬ–’—ȱ˜•Šȱ‹’•’›ǯȱŠ”’—ȱ–ˬ”ˬ‹•’ȱû³û—ȱŠ¢Š•Íȱ œˬ‘ˬ›ȱ¢Ž–ˬ¢’—’—ȱ—ŽŒˬȱ˜•žÂž—Š—ȱ‘Ž³ȱˬȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ȱ ‘Š–ÍœÍȱ¡ˬ‹ˬ›Š›ȱŽ¢’•ǯȱ k’›’—ȱ³Š¢ǰȱ–û›ˬ‹‹ˬȱŸˬȱšˬ——ŠÍȱ–ˬ–ž•Š•Š›Í—Š—ȱ œŠŸŠ¢Íǰȱ–ˬ”ˬ‹•’•ˬ›’—ȱœˬ‘ˬ›ȱ¢Ž–ˬ¢’—ˬȱ–û•ˬšȱ³ã›ˬ”Ȭ‹ž•”Šȱ –ˬ–ž•Š•Š›ÍǰȱœÍ¢Íš•Š›ȱǻ¢ž•Šȱ¢Š›–ŠœÍȱ‹žȱ‹Š¡Í–Š—ȱŠ‘Šȱ Š¢Š•ÍÍ›Ǽǰȱ–Š”Š›˜—ǰȱˬ£ˬȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ǰȱ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ˬ—ȱ’œˬȱ œŽ••û•˜£ȱŸˬȱ™Ž”’—•ˬȱ£ˬ—’—ȱ˜•Š—ȱŠ•–ŠȱŠ¡’•ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱžȱ –ˬ‘œž••Š›ȱžóŠš•Š›ȱû³û—ȱ£ˬ›ž›’ȱ˜•Š—ȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ”Š›‹˜‘’›ŠȬ •Š›ȱ–ˬ—‹ˬ¢’’›ǯȱŠ•Š—ȱ”Š›‹˜‘’›Š•Š›Íȱ–ˬ”ˬ‹ȱû—ûȱˬ›£’—ˬȱ Šœ’•ˬȱ’•ˬȱ™Š¢•ŠóÍ›Š›Ššȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›DZȱ–Ž¢Ÿˬ•’ȱ’³”’•ˬ›ǰȱ ³Š¢ǰȱšˬ‘Ÿˬǰȱ‹ž•”Š•Š›ǰȱ”˜—ŽȱšŠ—Íȱ¢Ž—’ȱš•û”˜£Šȱ™˜›œ’¢Š•Š›Íȱ’•ˬȱ ˬ–’—ȱŽ’›ȱŸˬȱ–ˬ”ˬ‹•’•ˬ›’—ȱˬš•’ȱˬŠ••ÍÂ͗ÍȱŠ›Í›Í›ǯȱȱ ˬ”ˬ‹•’•ˬ›’—ȱŽ—Ž›“’ȱˬ•ˬ‹ŠÍ—Íȱãˬ–ˬ”ȱû³û—ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ’—ˬȱ


21 ã›ˬȱ’”’—Œ’ȱ¢Ž›ˬȱ˜•Š—ȱ£ˬ›ž›’ȱš’Šȱ”˜–™˜—Ž—’ȱ ¢ŠÂ•Š›Í›ǯȱt–ž–’ȱœž”Š•ÍšȱŽ—Ž›“’ȱœˬ›ęȱ—’—ȱȱŘŖȬřŖƖȬ’ȱ –ˬ‘£ȱ˜—•Š›Í—ȱ™Š¢Í—Šȱûóû›ǯȱ ˬ”ˬ‹•’—’—ȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—Šȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ œŽ••û•˜£ȱȮȱ‹’”’ȱãŸˬœ’ǰȱ¢Š›™Šš•Š›ÍȱŸˬȱ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’—’—ȱ ˬ›”’‹’—ˬȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱ³ˬ’—ȱ‘ˬ£–ȱ˜•ž—Š—ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ šŠ›ÍóÍÂÍȱŠȱ–㟌žȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱžǰȱ—˜›–Š•ȱ‘ˬ£–ȱ ™›˜œŽœ’ȱû³û—ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ û•Š•ȱȮȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ˜¡ž–ŠȱŸˬȱ˜›šŠ—•Š›Í—Í—ȱ ˜›–Š•Šó–ŠœÍȱû³û—ȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—Š—ȱˬœŠœȱ–ŠŽ›’Š•Í›ǯȱ ˬ›”’‹’—ˬȱŠ£˜ȱ–Šˬœ’—’—ȱ˜•–ŠœÍȱ’•ˬȱȱ¢ŠÂȱŸˬȱ ”Š›‹˜‘’›Š•Š›Š—ȱȱˬ›š•ˬ—ˬ—ȱ£û•Š••Š›ȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ’ˬ›ȱ –Šˬȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱ˜•ž—–ž›ǯȱȱŝȬŗŗȱ¢Šó•Íȱ–ˬ”ˬ‹•’•ˬ›ȱœžȬ ”ŠŠȱš’Šȱ’•ˬȱŝŖȬŞŖšȱŸˬȱ¢Šȱŗȱ”šȱ³ˬ”’¢ˬȱŘǰśȬřšȱ£û•Š•ǰȱ ŗŘȬŗŝȱ¢Šó•Íȱ󊐒›•ˬ›ȱ’œˬȱȮȱşŖȬŗŖŖšȱŸˬȱ¢Šȱŗȱ”šȱ³ˬ”’¢ˬȱ ŘȬŘǰśšȱ£û•Š•ȱŠ•–Š•ÍÍ›ǯȱ ˬ—Œȱ’–Š—³Í•Š›ȱŸˬȱŠ›Íšȱęȱ£’”’ȱûŒȱœˬ›ȱŽˬ—ȱ žóŠšȱŸˬȱ¢Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›’—ȱǻ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱž›’œȱ œˬˬ›•ˬ›’—’—ȱ’󝒛Š”³Í•Š›Í—Í—Ǽȱœž”Š•Íšȱ£û•Š•ȱˬ•ˬ‹ŠÍȱ ŗŖȬŗřȱ¢Šó•Š›ŠȱŗŗŜȬŗŘŖšȬŠȱŸˬȱŗŚȬŗŝȱ¢Šó•Š›Šȱœž”ŠŠȱ ŗřŘȬŗŚŖšȬŠȱšˬˬ›ȱŠ›Í›ǯȱóŠšȱš’Š•Š›Í—Šȱ£û•Š••Š›Í—ȱ ”Ž¢ęȱ¢¢ˬȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱˬȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Í—Í›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ –ˬ”ˬ‹ȱ¢Šó•ÍȱžóŠš•Š›Í—ȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—Šȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱ –ˬ—óˬ•’ȱ£û•Š••Š›Í—ȱ¡ûœžœ’ȱ³ˬ”’œ’ȱŜŖȬŜśƖǰȱ‹ã¢û”•ˬ›ˬȱ ’œˬȱȮȱśŖƖȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱóŠšȱ˜›šŠ—’£–’—’—ȱ£û•Š•ȱ ˬ•ˬ‹ŠÍ—ŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›ˬ—ȱȱœûȱ£û•Š•ÍȱŸˬȱ ’ˬ›ȱœûȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’’›ǯȱž—ž—•Šȱˬ•ŠšˬŠ›ǰȱ œûȱžóŠšȱš’ŠœÍ—Í—ȱ–û•ˬšȱŸˬȱˬŸˬ£˜•ž—–Š£ȱ –ˬ‘œž•žȱ”’–’ȱš’¢–ˬ•ˬ—’›’•–ˬ•’’›ǯȱˬ”ˬ‹ȱ ¢Šó•ÍȱžóŠš•Š›ȱû³û—ȱœž”Š•Íšȱœûȱ—˜›–ŠœÍȱśŖŖȱ –•ȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ ŗŖŖšȱˬ£ˬȱœûȱš’Šȱˬ¢ˬ›’—ˬȱã›ˬȱŗؚȱ šž›žȱœûȱŸˬȱ¢ŠȱŘśšȱšŠÍ•ŠóÍ›Í•–Íóȱœûˬȱ ‹ˬ›Š‹ˬ›’›ǯȱ ʞŸˬ£˜•ž—–Š£ȱŠ–’—ȱž›óž•Š›Í •’£’—ǰȱ›’™˜Š—ȱŸˬȱ‘’œ’’—ȱȮȱ‹˜¢ȱ Š›Í–ÍȱŠ–’•’ȱ”’–’ȱš’¢–ˬ•ˬ—’›’•’›ǯȱ —•Š›Í—ȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱš’Šȱ ˬ–’—Š³ÍœÍȱˬǰȱ‹Š•ÍšȱŸˬȱ ¢ž–ž›ŠÍ›ǯȱ Š•’Ž¢—•ˬ›ȱû³û—ȱ¢ŠŠóȱ ”’Š‹³ŠœÍDZȱŸ’Š–’—•ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ ˬ›£Ššȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Šȱ ȃ¢ŠóŠ¢Í›Ȅǵ ȱŸ’Š–’—’ȱȮȱ‹Š•Íšǰȱ ˬ—’£ȱ–ˬ‘œž••Š›Íǰȱ šŠ¢œÍǰȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ˬǯȱ

ǰȱˬ›’ȱŸˬȱœŽ•’”•’ȱš’óŠ•Š›Í—ȱ—˜›–Š•ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱˬ–’—ȱ Ž’›ǰȱã›–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǰȱ‹ûãŸ•û”ˬȱ ˜›šŠ—’£–’—ȱ–ûšŠŸ’–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱŠ›Í›Í›ǯȱ ŗȱŸ’Š–’—’ȱȮȱû¢ûǰȱˬ›ˬŸˬ£ǰȱšžóȱˬ’—ˬǯȱ’—’›ȱ œ’œŽ–’ǰȱ¢ŠŠóÍȱûŒ•ˬ—’›’›ǰȱ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽœ’—’ȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱ ŘȱŸ’Š–’—’ȱȮȱœûǰȱ¢ž–ž›Šǰȱ‹›˜””˜•’ȱ”ˬ•ˬ–’—ˬǯȱ Š³•Š›ÍǰȱÍ›—Šš•Š›Íȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›’›ǰȱœ’—’›ȱœ’œŽ–’—ˬȱ –ûœ‹ˬȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ ȱŸ’Š–’—’ȱȮȱŒ˜ȱž—Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ³ã›ˬ”ǰȱ ‹Š•Íšǰȱš˜£ȬÍ—Íšǰȱˬ›ˬŸˬ£ǰȱˬǰȱšž›žȱã‹ˬ•ˬ”ˬǯȱŠ—ȱ ãŸ›Š—ÍȱŸˬȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱˬ—£’–•ˬ¢’›ǯȱ ŜȱŸ’Š–’—’ȱȮȱ¡Š•’œȱ‹žÂŠǰȱ¢ž–ž›ŠȱœŠ›ÍœÍǰȱ ™’Ÿˬȱ–Š¢ŠœÍǰȱ™Š¡•ŠŠǯȱ’—’›ȱœ’œŽ–’ǰȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ǰȱ šŠ—¢Š›ŠÍŒÍȱž—”œ’¢Š•Š›Šȱ–ûœ‹ˬȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ Š—˜Ž—ȱž›óžœžȱȮȱ™Š¡•Šǰȱû•ȱ”ˬ•ˬ–’ǰȱ¢ž–ž›Šȱ œŠ›ÍœÍǰȱˬ’—ȱˬ›”’‹’—ˬǯȱ’—’›ȱœ’œŽ–’ȱŸˬȱ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ȱ ‘ˬ›ˬ”’ȱž—”œ’¢ŠœÍ—Íȱˬ—£’–•ˬ¢’›ǯȱ ŗŘȱŸ’Š–’—’ȱȮˬǰȱ™Ž—’›ǰȱˬ—’£ȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Šǯȱ Š—¢Š›ŠÍŒÍȱž—”œ’¢Š—Íǰȱ‹˜¢ȱŠ›Í–Í—Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǰȱ –ˬ›”ˬ£’ȱŸˬȱ™Ž›’Ž›’”ȱœ’—’›ȱœ’œŽ–’—ˬȱ–ûœ‹ˬȱˬœ’›ȱ Ž’›ǯȱ ˜•ȱž›óžœžȱȮȱœŠŸ˜¢ȱ”ˬ•ˬ–’ǰȱ’œ™Š—Ššǰȱ¢Šó͕ȱ—˜¡žȬ ž—ȱˬ›”’‹’—ˬǯȱ˜¢ȱŠ›Í–ÍȱŸˬȱ—˜›–Š•ȱšŠ—¢Š›ŠÍŒÍȱ ž—”œ’¢Š—Íȱˬ–’—ȱŽ’›ǯȱ ’˜’—ȱȮȱ¢ž–ž›ŠȱœŠ›ÍœÍǰȱ™˜–’˜›ǰȱŒ’•Š•Š—–Š–Íóȱ û¢ûǰȱœ˜¢Šȱ™Š¡•ŠœÍ—Šǯȱˬ›’ǰȱœŠ³ǰȱÍ›—Šš•Š›Í—ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱˬœ’›ȱŽ’›ȱŸˬȱšŠ—Šȱóˬ”ˬ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱ ˬ—£’–•ˬ¢’›ǯȱ ȱȱŸ’Š–’—’ȱȮȱ’‹ž›—žǰȱ󒛒—ȱ‹’‹ˬ›ǰȱšŠ›Šȱ šŠ›ŠÂŠǰȱ³Š¢’”Š—Í—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬǯȱG––ž—ȱ œ’œŽ–’ǰȱ‹’›•ˬ󍒛’Œ’ȱ˜¡ž–Šǰȱœû–û”•ˬ›ȱ û³û—ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǰȱ¢Š›Š•Š›Í—ȱœŠÂŠ•–ŠœÍ—Íȱ œû›ˬ•ˬ—’›’›ǯȱ ȱȱŸ’Š–’—’ȱȮȱ‹Š•ÍšȱŒ’¢ˬ›’ǰȱ”û›ûǰȱ ¢ž–ž›ŠŠǯȱû–û”ȱŸˬȱ’ó•ˬ›’ȱ –ã‘”ˬ–•ˬ—’›’›ǯȱ ȱȱŸ’Š–’—’ȱȮȱš˜£ȬÍ—ÍšȱŸˬȱ ‹’”’ȱ¢ŠÂ•Š›Í—Šǯȱ ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ Š£Šȱ›Š’”Š••Š›Š—ȱš˜›ž¢ž›ǰȱ Œ’—œ’ȱŸˬȱŽ—˜”›’—ȱŸˬ£’•ˬ›’—ȱ ž—”œ’¢ŠœÍ—Šȱˬœ’›ȱŽ’›ǰȱ š˜ŒŠ•–Š—Íȱ•ˬ—’’›ǯȱ ȱŸ’Š–’—’ȱȮȱ’œ™Š—Ššǰȱ œŠ•Šǰȱ¢ž—Š—ȱšŠ‹ŠÂÍȱŸˬȱ ŠÂȱ”ˬ•ˬ–ˬǯȱŠ—Í—ȱ•Š¡Ȭ Š•Š—–ŠȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱȱ ˬ—£’–•ˬ¢’›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

22

'Q\DPD[RúJΩOGLQ 0ΩOΩN ˬ—ŒǰȱˬŒ›û‹ˬœ’£ȱŠ—Šȱ㟕ŠÍ—Íȱû—¢Š¢Šȱˬ’›’”ˬ—ȱœ˜—›Š”Íȱ ’•”ȱŠ¢•Š›Šȱã£ȱ¢Ž—’ȱŸˬ£’ˬ•ˬ›’—’ȱ™Š¢•ŠóÍ›–ŠšȱŸˬȱšŠ¢Â͕Š›•Šȱ˜•žȱ ˬ›’—ȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ’œ’›Š‘ˬȱû³û—ȱŸŠ¡ȱŠ™–ŠšŠȱ³ˬ’—•’”ȱ³ˬ”’›ǯ

0ˍ1%85'$<$0 G•”ȱŸŠ¡•Š›Šȱ•Š£Í–’ȱˬ󢊕Š›Í—ȱŠ¡Š›ÍóÍȱ’•ˬȱŽŸˬȱ Ÿž›—ž¡ž›ž–DZȱ”ã›™ˬ—’—ȱ‹ˬˬ—’—ˬ”’ȱ‹û”û”•ˬ›’ȱ ¢ŠÂȱ’•ˬȱœ’•–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǰȱ‹ž›—ž—žȱˬ–’£•ˬ–ˬ”ȱû³û—ȱ œŽ›’•ȱœŠ•Ž•ˬ›ǰȱ¢Š¡žȱ”’³’”ȱŠ–™˜—•Š›ǰȱ”û³ˬ¢ˬȱ ³Í¡Š›”ˬ—ȱœžȱóûóˬœ’—’ȱãû›–ˬ¢’ȱž—ž–Š–Ššȱ •Š£Í–Í›ǰȱ‹ˬœǰȱ‹Ž£•ˬ›’ȱ‘Š›Šȱš˜¢–žóŠ–ǵȱ ˬ›ž›’ȱ¡Í›ŠȬ¡ž›žóž—ȱˬ•ȱŠ•Í—Šȱ˜•–Š–ŠœÍȱ –ˬ—’ȱˬœˬ‹’•ˬ󍒛’›’ǰȱžóŠšȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ™›˜œŽž›Š•Š›Šȱ •Š£Í–ȱ˜•Š—Š—ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱœˬ›ȱŽ’›ǰȱˬ–’£’›–ˬ¢ˬȱ ŽŒ’”’›ȱŸˬȱã£û–ˬ—ȱ³Í¡Í›Í–ǯȱȱ û—•ˬ›’—ȱ‹’›ȱû—ûȱ ‹žȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱœ˜—ȱš˜¢–Ššȱ’œˬ’–ǯȱˬ–’£•’”ȱû³û—ȱ •Š£Í–ȱ˜•Š—ȱ‹ûû—ȱ•ˬŸŠ£’–Š•Š›Íȱ‹ˬ•ˬ”ȱ–ŠœŠœÍ—Í—ǰȱ ˬ–’£’›–ˬ”ȱû³û—ȱ•Š£Í–ȱ˜•Š—•Š›ÍȱȮȱŠˬˬ—ǰȱžóŠÂÍȱ ˬ–’£’›ˬ›”ˬ—ȱˬ¢•ˬ󍒢’–ȱ”û›œû—û—ȱûœû—ˬ”’ȱ Š¡³Š—Í—ȱû£ˬ›’—ˬȱš˜¢ž–ǯȱ ˬ£’—’¢ˬȱ ³Í¡Š›”ˬ—ȱãû›û¢û–ȱˬ󢊕Š›Íȱˬ‘•’£ˬ”’ȱ û£û—û—ȱŠ•Í—Šȱ¢Ž›•ˬ󍒛’¢’–ȱ

&$16$ö/,ö,


23 ‹ã¢û”ȱ›ˬ—•’ȱšžž¢Šȱš˜¢ž–ǯȱ ˬ›ȱ ¢Ž›ˬȱˬ•ŸŠ—ȱ’óŠ›ˬ•ˬ›ȱ¢Š™ÍóÍ›Í–DZȱ ȃŠ³Š›•Š›Ȅǰȱȃ‹žž•”ŠȄǰȱȃ‹Ž£•ˬ›ȄȱŸˬȱ œǯȱˬ—ˬȱ•Š£Í–ȱ˜•Š—ȱˬ󢊕Š›ȱœŠ—”’ȱ ‘ˬ›ȱˬˬȱã£û—ûȱ¡ŠÍ›•ŠÍ›ÍǯȱG—’ȱ ˜—•Š›ÍȱŠ¡Š›–Š•Íȱ˜•–ž›ž–ǯȱ

%(/ˍ5$+$7',5 ž•Šȱ˜ž›–žóȱŸˬ£’¢¢ˬˬǰȱ ‹Ž•ȱû£ˬ•–’óǰȱ”ã›™ˬ—’—ȱ‹Šó͗Íȱ œŠ¡•Š¢Š—ȱˬ••ˬ›ȱˬ›’—ȱ‹û”û•–ûóȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬ’›ȱȮȱˬŸŸˬ••ˬ›ȱžóŠÂÍȱ ‹Ž•ˬȱˬ–’£’›’›’–ǯȱˬ£ˬ›ˬȱŠ•œŠšȱ ”’ǰȱˬ–’£’›–ˬȱ¢Š›Í–ȱœŠŠȱŠŸŠ–ȱ Ž’›’ǰȱ‹žȱ™›˜œŽž›ŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ ˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’–’—ȱŠÂ›Í–ŠœÍȱŸˬȱ’œ’›Š‘ˬȱ Ž–ˬ”ȱ’œˬ¢’–ȱ‘Ž³ȱˬȱˬˬŒŒû‹•ûȱ Ž¢’•ǯȱGœ’›Š‘ˬȱŽ–ˬ”ȱ’œˬȱ–û–”û—ȱ ˜•–ž›žȱȮȱ˜ȱšˬˬ›ȱ’ó’ȱŸŠ›Íȱ”’Ƿȱ ˬ›’Œˬ—ȱˬ–’£’›–ˬ—’ȱŠÂ͛ȱęȱ£’”’ȱ ’óȱ”’–’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ¢ˬȱ‹Šó•ŠÍ–ǯȱ ’›ȱˬˬȱã£û–ûȱ˜ȱšˬˬ›ȱˬ£’—ȱ‘’œœȱ Ž’›’–ȱ”’ǰȱ”ã›™ˬ—’ȱŽ•ˬȱ¢ŠŠšȬ Šȱˬ–’£’›’–ǯȱˬ•ž–ȱ˜•žȱ”’ǰȱ ‹Ž•ˬȱŸˬ£’¢¢ˬȱ‘Ž³ȱ—ˬ¢ˬȱ–Š—Žȱ ˜•–ž›ǰȱˬ”œ’—ˬȱȮȱã£û–ȱˬǰȱ”ã›™ˬȱ ˬȱ›Š‘Š•ŠóÍšǯȱ ˬĴȱŠȱ”ã›™ˬ—’ȱ ˬ–’£’›’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱã£û–ûȱ ’—Œˬ•–’óȱ‘’œœȱŽ’–ǯȱž—Š—ȱœ˜—Ȭ ›ŠȱžóŠÂÍȱ–ˬ‘£ȱ‹Ž•ˬȱˬ–’£’›–ˬ¢ˬȱ šˬ›Š›Šȱˬ•’–ǯȱG—’ȱ‹žȱ™›˜œŽœȱȱ –ˬ—’–ȱû³û—ȱ¡˜óȱ‹’›ȱ’œ’›Š‘ˬˬȱ ³ŽŸ›’•’‹ǯȱ 㛙ˬ–’ȱˬ–’£’›’”ˬ—ȱ œ˜—›Šȱ˜—ž—•Šȱ‹’›ȱŠ£ȱž£Š—Í›ǰȱ‹’›Ȭ ‹’›’–’£•ˬȱȃœã‘‹ˬȱŽ’›’”Ȅǰȱ˜—Šȱȱ ‹Š¡Í‹ȱ‘ˬ££ȱŠ•Í›Š–ǯȱ

62/ˍ/ ʞ”œˬ›ȱ’—œŠ—•Š›ȱ”’–’ǰȱ–ˬ—’–ȱ ˬȱ’ó•ˬ”ȱˬ•’–ȱœŠÂÍ›ǯȱG—’ȱ’ó•ˬ›’–ȱ Š›ÍÂ͗Š—ȱœŠÂȱˬ•’–ȱŠÂ›Í–ŠÂŠȱ ‹Šó•Š¢Í‹ǯȱ ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ’–ǰȱ Ž’ȱ”’ǰȱŸˬˬ›•ˬ›ȱ’•’‘Š‹•Šó͋ǯȱŠÂȱ ˬ•’—ȱ¢û”û—ûȱŠ£Š•–ŠÂÍȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱ Ž’ǰȱˬ”œȱ‘Š•ŠǰȱŸˬ£’¢¢ˬȱŠ‘ŠȱŠȱ ™’œ•ˬóˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ––Šȱ—ŽŒˬȱŽ•ˬ¢ˬœˬ—ȱ ”’ǰȱˬ•’–ȱŠˬ’ȱû£›ˬȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ˬȱ ž£Š—Í›ȱȮȱœžȱ”›Š—ÍǰȱšŠ£Š—ȱšž•™žǰȱ šŠ™ÍȱŠ³Š›ÍǵȱŠÂȱˬ•’–ˬȱ’›’ȱšŠó•Íȱ ‹ã¢û”ȱû£û”ȱŠ¡Í–ǯȱǰȱœŠÂȱˬ•’–•ˬȱ ’óȱã›–ˬ”ˬȱ–ˬ—ˬȱ–Š—Žȱ˜•ž›ǰȱ ‘ˬ–ȱˬȱœ˜•ȱˬ•’–’—ȱˬȱ˜•žÂž—žȱ –ˬ—ˬȱ¡ŠÍ›•ŠÍ›Íǯȱȱˬ›’Œˬ—ȱ‹’›ȱ ³˜¡ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱœ˜•ȱˬ•’–•ˬȱ¢Ž›’—ˬȱ ¢Ž’›–ˬ¢’ȱ㢛ˬ—’–ȱȮȱˬ•‹ˬĴȱˬǰȱ ’”’óȱ’”–ˬ”ȱŸˬȱ¢ŠȱšŠ™Í—ÍȱŠ³Š›•Šȱ

‹ŠÂ•Š–Ššȱ³ˬ’—ȱ˜•œŠȱŠǰȱœžȱ”›Š—Í—Íȱ ‹ž›–ŠšǰȱœÍ¢ÍÂÍȱšŠ›ÍóÍ›–Ššǰȱ¢Š¡žȱ ³Š¢ȱœû£–ˬ”ȱȮȱ—’¢ˬȱˬȱ˜•–ŠœÍ—ǵȱ Ž•ˬŒˬǰȱœŠÂȱˬ•’–ȱ’—Œˬ•’ȱŸˬȱ šŠ¢ŠœÍ—Šȱûóûǯȱ

0$5$4/,h7h •ž–ȱ‹’›ȱŠ£ȱ‹ã¢ûû”ˬ—ȱ œ˜—›Šȱ‘ˬ’—ˬ—ȱŠ›Íšȱû—œ’¢¢ˬ•’ȱ ˜•žǯȱŠ’–Šȱ˜—ž—ȱ¢Š—Í—Šȱ ˜•–ŠÂ͖ÍǰȱŠ—Íó–ŠÂ͖Íǰȱ ˜—ž—•Šȱ˜¢—Š–ŠÂ͖ÍǰȱšžŒŠÂ͖Šȱ ãû›–ˬ¢’–’ȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›’ǯȱˬœǰȱ ’ó•ˬ›’–’ȱ—ˬȱŸŠ¡ȱã›û–ǵȱ’›ȱˬˬȱ ˜—ž—ȱ”㢗ˬ”•ˬ›’—’ȱûû•ˬ–ˬ•’ȱ ’’–ǰȱ˜ȱ’œˬȱã£û—ˬ—ȱ’ˬ—ȱ”’–’ǰȱ šŠóšŠ‹ŠÂ͗Íȱã”û›ûǯȱŒÍÂ͖Š—ȱ ˜—žȱûûȱœ˜•ž—ž—ȱû£ˬ›’—ˬȱš˜¢Ȭ ž–ǯȱ˜›ÂŠ—³ŠŠ—ȱ›Š‘Šȱ¢žŸŠȱ û£ˬ•’–ǰȱ‘û—û›ȱœã¢”ˬ—ˬŒˬ”•’ȱ ”û›œû—ûȱœ˜•Šȱ¢Š¡Í—•ŠóÍ›Í–ȱ ”’ǰȱˬœŠûˬ—ȱ¢Ž›ˬȱûó–ˬœ’—ǯȱ Š”’•ˬó’ǯȱ˜•ž—ȱûœû—ˬȱ ž£Š—Š›Ššȱ‹Šó͗Íȱ³ŽŸ’›’›ȱŸˬȱ–Š›Šš•Šȱ ™Š›Í•Š¢Š—ȱûû¢ˬǰȱ™Š•Š›ȱšŠ•ŠÂ͗Šǰȱ œŽŸ’–•’ȱŠ—ŠœÍ—Šȱ‹Š¡Í›ÍǯȱŽ¢ˬœˬ—ǰȱ ‹žȱ˜—Šȱ³Š›™Š¢ÍŠȱœŠ”’ȱž£Š—Ȭ –ŠšŠ—ȱŠ‘Šȱ–Š›Šš•Íȱˬ•’›’ǯȱ ȱŸŠ¡Š—ȱŽŸȱ’ó•ˬ›’–’ȱ˜—ž—•Šȱ ã›–ˬ¢ˬȱ³Š•Íó͛Í–ǯ Ž—šž›žȬ³Š—ŠȱŠ•Í‹ȱ”ã›™ˬ—’ȱ ˜›Š¢Šȱ˜ž›ž›Š–ǯȱŠ•—Í£ȱ ¢Ž–ˬ”ȱ‹’ó’›ˬ›”ˬ—ȱ˜—žȱ¢Š¡Í—Šȱ ‹ž›Š¡–Í›Š–DZȱšŠ¢—Š›ȱšŠ£Š—ȱŸˬȱ’’ȱ ‹Í³Šš•Š›Š—ȱ”ˬ—Š›Šȱž£Š—Š›Ššȱ –Š›Šš•Šȱ–ˬ—’ȱ–û󊑒ˬȱŽ’›ǯȱ—Šȱ ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱ–Š›Šš•ÍÍ›Ƿ

<25÷81dù<ù1/ˍ5 û—ȱˬ›£’—ˬȱ¢˜›ž•žšŠ—ȱ œ˜—›Šȱ³’¢’—•ˬ›’–ȱŠÂ›Í¢Í›ȱȮȱŠ¡Íȱ ŽŸȱ’ó•ˬ›’—’—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱˬ•ȱ’•ˬȱ ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›’•’›ȱŸˬȱ˜—•Š›Íȱ‘ˬ›ˬ”ˬˬȱ ˬ’›ˬ—ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ȱŠ’–Šȱˬ›’—’›ǯȱ ã–ˬ¢’–ˬȱ–ˬóšȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱ ³ŠÍ›DZȱ‹’›ȱˬ•’–’ȱ‹Šó͖͗ȱŠ›¡ŠœÍ—Šȱ Š™Š›Í›ǰȱ’ˬ›’—’ȱ’›œˬ”ˬȱ‹û”ˬ›ˬ”ȱ ȃ¢ž¡Š›ÍȄȱˬ•’—ȱ‹Š›–Šš•Š›Í—Šȱȱ ³ŠÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜—›Šȱ ‹Š›–Šš•Š›Íȱ³Š›™Š£•Š¢Š›ŠšȱœÍ¡–Ššȱ Ÿˬȱ‹’›ȱ–ûˬȱ‹Ž•ˬȱœŠ¡•Š–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱʞ••ˬ›’ȱˬ¢’󍒛ˬ›ˬ”ȱ ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱˬ”›Š›ȱŽ–ˬ”ǯȱ û—ˬȱ ’”’Ȭû³ȱˬˬȱž›—’”ˬ—ȱœŠ••Š—–Ššȱ Šȱ¢Š¡ó͍͛ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

24

ùΩNΩUOL +ù3(5721ù<$ ˬŒ›û‹ˬȱãœˬ›’›ȱ”’ǰȱ¢û”œˬ”ȱˬ£¢’šȱŸˬȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ ‹’›Ȭ‹’›’—’ȱ–û󊢒ˬȱŽ’›ǯȱžȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ‘ˬ›ȱ‹’›’ȱû›ˬ”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ ŸŠŒ’‹ȱ›’œ”ȱŠ–’•’’›ǯȱ’›•’”ˬȱ’œˬȱ˜—•Š›ȱ’”’šŠȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱ

Š’œ’”Š¢Šȱã›ˬǰȱ’Š‹Ž’—ȱ ¢Š›ŠÍÂÍȱˬœŠ•Š›Í—ȱřśȬŝśƖȬ’ȱ ¢û”œˬ”ȱˬ£¢’š•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ ˬ‘£ȱ‘’™Ž›˜—’¢ŠȱŸˬȱ’Š‹Žȱ ‹’›•’¢’ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ’—Š›”ǰȱ’—œž•ȱ Ÿˬȱ’ˬ›ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱˬœŠ•Š›•Šȱ —ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱ 7ˎ]\LTL PQWˎ]ˎP TD\GDGD|OoQ kˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žˬ—ȱ ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›ȱ û³û—ȱˬ£¢’šȱãœˬ›’Œ’œ’ȱŗřŖȦŞśȱ ––ȱŒǯȱœȬŠ—ȱŠ›Íšȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱ

’™Ž›˜—’¢Š—Í—ȱˬœŠœȱˬ‘•û”ˬœ’ȱ ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ’•”ȱŸŠ¡•Š›Šȱ’—œŠ—ȱ ‘Ž³ȱ‹’›ȱ—Š›Š‘Š•Íšȱ‘’œœȱŽ–’›ǯȱ t–ž–’ȱŸˬ£’¢¢ˬȱ™’œ•ˬ󍒔ˬ—ȱ œ˜—›Šȱ–ˬ•ž–ȱ˜•ž›ȱ”’ǰȱŠ›Íšȱ ŽŒ’”–’óȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱ ˬ•–ˬ”ȱû³û—ȱ¡Ž¢•’ȱœˬ¢ȱ ãœˬ›–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱ˜•ŠŒŠšǯȱȱ ž›ȱ”’ǰȱ‘Ž³ȱ˜•–ŠœŠǰȱŠ¢Šȱ ‹’›ȱˬˬȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’š’ȱ㕳û—ǰȱ ‘ˬĴȱŠȱãœˬ›’Œ’•ˬ›ȱŗřŖȦŞśȱ––ȱ ŒǯœȬŠ—ȱ¢û”œˬ”ȱŽ¢’•œˬȱŸˬȱ ã£û—û£ûȱ¢Š¡óÍȱ‘’œœȱŽ’›œ’—’£œˬȱ ‹Ž•ˬǯȱ dˎNLQL]ˎ Qˎ]DUˎWHGLQ ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’ȱ —˜›–ŠŠ—ȱŠ›Íšȱ ˜•Š›œŠǰȱ’Š‹Žȱ ˜—ž—Šȱ‘’™Ž›Ȭ

&$16$ö/,ö,

˜—’¢ŠȱšŠ£Š—–ŠšȱŽ‘’–Š•Íȱ’”’ȱ ˬˬȱŠ›Í›ǯȱ›Íšȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’ȱ £Š–Š—ÍȱŠ›Íšȱ”’•˜•Š›Í—ȱ‘Š›ŠŠȱ ˜™•Š—–ŠœÍȱ‹ã¢û”ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱ ”ˬœ‹ȱŽ’›ǯȱG”’ȱ™’¢•ˬ—–ˬȱȱ˜›–ŠœÍȱ –ˬ•ž–ž›DZȱȃŠ›–žȄȱŸˬȱȃŠ•–ŠȄǯȱ ŠÍ—•Š›ŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ‹žȱ —Š‘’¢ˬœ’ȱ™’¢•ˬ—’›œˬǰȱšŠ•Š—ȱ‹ˬˬ—ȱ ‘’œœˬ•ˬ›’ȱ—˜›–Š¢Šȱ¢Š¡Í—Í›œŠǰȱ ‹žǰȱȃŠ›–žȄȱ’™•’ȱ™’¢•ˬ—–ˬ’›ǯȱ ›Íšȱ”’•˜•Š›ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱšŠ›Í—ȱ —Š‘’¢ˬœ’—ˬȱ˜™•Š—Í›œŠǰȱ‹žȱ ™’¢•ˬ—–ˬȱ’™’ȱóˬ›’ȱ˜•Š›Ššȱ ȃŠ•–ŠȄȱŠ•Š—Í›Í•Í›ǯȱ ŽŠ‹˜•’”ȱœ’—›˜–ȱ”’–’ȱŒ’Ȭ ’ȱ¡ˬœˬ•’”ȱˬ•Š–ˬ’ȱ˜•Š—ȱ’”’—Œ’ȱ ’™ȱ™’¢•ˬ—–ˬȱšŠÍ—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍȱ û³û—ȱŠ‘Šȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱž›ȱ ”’ǰȱ³ˬ”’—’£ˬȱ—ˬ£Š›ˬȱȱŽ’—ȱŸˬȱ ˜ǰȱ—˜›–Š•ȱãœˬ›’Œ’•ˬ›ˬ—ȱ Š›ÍšÍ›œŠǰȱ¢ž‹Š—–ŠŠ—ȱ㕳ûȱ ãû›û—ǯȱ

˜•ŽœŽ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱ Š›–ŠœÍ—Í—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱœŽ••û•˜£•Šȱ£ˬ—’—ȱ ˜•Š—ȱˬ›£Ššȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’—ǯȱžǰȱ™Š¡•Š•Íȱ ‹’”’•ˬ›ǰȱ‹ŠÍ–ŒŠ—ǰȱ¢ž—Š—ȱ šŠ‹ŠÂ͍͛ǯȱ ˬ›ȱû—ȱœû›ˬ—’£ˬȱ ˜•Š—ȱŠ’ȱ³ã›ˬ¢’ȱŒ˜ȱž—Š—ȱ ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ³ã›ˬ”ȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱ Ž–ˬ”ȱˬȱ¢Š¡óÍȱ˜•Š›Íǯȱ

'X]GDQPPNQ TˎGˎUD]LVWLIDGˎ HGLQ

Š–Í¢Šȱ –ˬ•ž–ž›ȱ”’ǰȱ ž£•žȱ¡’¢Š›ȱŸˬȱ¢Šȱ œ’¢ˬ—ˬ”ȱ‹Š•ÍÂÍȱ¢Ž’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ œžȱ’³–ˬ”ȱ’œˬ¢’›œˬ—ǯȱˬ£ˬ—ȱ œžœž£•žšȱ˜ȱšˬˬ›ȱûŒ•ûȱ˜•ž›ȱ ”’ǰȱ‘ˬ’—ˬ—ȱŠ›Íšȱœžȱ’³–ˬ•’ȱ ˜•ž›žšǯȱ㢛ˬ”•ˬ›ȱ‹ã¢û”ȱ–Š¢Žȱ ‘ˬŒ–’—’—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–’›ǯȱ 3ˎKUL]ˎ ˬ’Œˬˬǰȱ˜›šŠ—’£–ˬȱšŠ•Š—ȱ ULD\ˎWHGLQ –Š¢ŽȱšŠ—Í—ȱ‘ˬŒ–’—’ȱŠ›Í›Í›ȱ kˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žȱ ”’ǰȱ‹žȱŠȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’š’—ȱ £Š–Š—Íȱãœˬ›’óȱ ¢û”œˬ•–ˬœ’ȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱ ˜•Š—ȱš’Š•Š—–Šȱ ’Š—ÍȱŠ£ȱž£•Š–ŠÂŠȱ³Š•Íó͗ǯȱȱ šŠ¢Š•Š›Í—Šȱ›’Š¢ˬȱ ž£Š—ȱŠ–ȱ’–’—ŠȱŽœˬ—’£ȱ‹Ž•ˬǰȱ Ž’—ǯȱŽ¢ŸˬȱŸˬȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ˬ—ȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱ£ˬ›ˬ›ȱˬ¢–ˬ¢ˬŒˬ”ǯȱ –û–”û—ȱšˬˬ›ȱ³˜¡ȱ’œ’Šˬȱ ›šŠ—’£–’ȱ—Š›’ž–ȱ’•ˬȱˬ–’—ȱ Ž’—ǯȱ—•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ Ž–ˬ”ȱû³û—ȱˬ›ˬŸˬ£ȱŸˬȱšŠ›Šȱ ȱŸˬȱȱŸ’Š–’—•ˬ›’ȱȱû›ˬ”ȱ ³ã›ˬ¢’—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱž£ȱ”’Š¢ˬȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ›’œ”ȱŠ–’••ˬ›’—ˬ—ȱ Žˬ›ǯȱ ‹’›’ȱ˜•Š—ȱȃ™’œȄȱ¡˜•ŽœŽ›’—ˬ—ȱ Š£Šȱ˜•–ŠÂŠȱ”ã–ˬ”ȱŽ’›ǯȱ


25 7QGoD\Yˎ TˎKYˎLoPˎ\LQ ˬ‘ŸˬȱŸˬȱ ³Š¢ȱŠ›ŽȬ ›’Š•ȱˬ£¢’š’ȱŠ›Í›Í›ǯȱ

’™˜˜—’”•ˬ›ȱû³û—ȱ ˜—•Š›Š—ȱšˬˬ›’—Œˬȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ’™Ž›˜—’¢ŠŠ—ȱ ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”–ˬ”ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–ŠȬ ¢Š›Ššǰȱ‹’›ȱęȱ—ŒŠ—ȱšˬ‘ŸˬȱŠ›ŽȬ ›’Š•ȱˬ£¢’š’ȱśȱ––ȱŒǯȱȬŠȱšˬˬ›ȱ Š›Í›Í›ǯȱˬ¡–’—ˬ—ȱ‹’›ȱœŠŠŠ—ȱ œ˜—›Šȱ”˜Ž’—’—ȱˬœ’›ȱŽěȱŽ”’ȱ–Š”Ȭ œ’–ž–Šȱ³ŠÍ›ǰȱ’”’ȱœŠŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ ’œˬȱŠ–Š–’•ˬȱ’’›ǯȱ ˜Ž’—ǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱ 󘔘•Šǰȱ”Š”Š˜ǰȱ”˜”ŠȬ”˜•Šǰȱ ³Š¢Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱŠ¡’•’›ǯȱ žȱ–ˬ‘œž••Š›Š—ȱ–ˬ‘žȱ ˬ›ˬŒˬˬȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ‹’›ȱęȱ—ŒŠ—ȱ Š³Íšȱšˬ‘Ÿˬȱ’³–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ 'DKDoR[ KˎUˎNˎWHGLQ ’£’”’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱ ˜›šŠ—’£–ȱû³û—ȱ £ˬ›ž›’’›ǯȱŠ—Šȱ Š‘Šȱœû›ˬ•ˬȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱ Ž–ˬ”ǰȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›ˬȱ’œˬȱœˬ¢•ˬȱ ³Š•Í󊛊šȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ ˜”œ’Ž—ȱ³ŠÍ›–Ššȱû³û—ȱęȱ£’”’ȱ ‘ˬ›ˬ”ˬȱŸŠŒ’‹’›ǯȱt£û³û•û”•ˬȱ –ˬóž•ȱ˜•–Ššȱ‹žȱ–ˬšœˬ•ˬ›ˬȱ ³Š–ŠšŠȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱ¢Š›Í–³ÍÍ›ǯȱ G–”Š—ȱŸŠ›œŠǰȱ’•‹˜¢žȱû£û—ǯȱ Š¢ŠȱȮȱˬ—’£ˬǰȱã•ˬǰȱ³Š¢Šǰȱ šÍóŠȱ’œˬȱȮȱ‘˜Ÿž£Šǯȱ žǰȱ–û–”û—ȱŽ¢’•œˬǰȱ û—û—û£ûȱŽ•ˬȱ™•Š—•ŠóÍ›Í—ȱ ”’ǰȱ‘ˬ›ȱû—ȱřŖȬŚŖȱˬš’šˬȱŠ³Íšȱ ‘ŠŸŠŠȱˬ£ˬœ’—’£ǯȱ 6LTDUHWGˎQ LPWLQDHGLQ ’šŠ›Žȱ ³ˬ”–ˬ”ȱû›ˬ”ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ ˬœŠ•Šó–Šȱ Ž‘’–Š•Í—ÍȱŠ›Í›Í›ǯȱ’Š‹Žȱ˜Ȭ

—ž—Šȱ’œˬȱ‹žȱŽ‘’–Š•ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ ˬˬȱŠ›Í›ǯȱ 6WUHVOˎPEDUL]ˎ DSDUÖQ ›ŽœœȱŸˬȱŠ›ŽȬ ›’Š•ȱˬ£¢’š’—ȱ ¢û”œˬ•–ˬœ’ȱ Š›ŠœÍ—ŠȱœÍ¡ȱˬ•Ššˬȱ ŸŠ›ǯȱʞœˬ‹ȱˬ›’—•’¢’—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ ‹ŠóȱŠÂ›ÍœÍǰȱû›ˬ”‹ž•Š—–Šǰȱû›ˬ”ȱ œŠ—Œ–ŠœÍȱ”’–’ȱ‘Š••Š›ȱ‘Š–Í–Í£Šȱ Š—ÍóÍ›ǯȱ’ȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱ—˜›Ȭ –Š•ȱ˜•Š—ȱˬ£¢’šȱˬœˬ‹ȱˬ›’—•’¢’ȱ Š—•Š›Í—Šȱ¢û”œˬ•’›ǯȱ––Šȱ’—œŠ—ȱ Ž£ȬŽ£ȱŸˬȱ¢ŠȱŠ’–’ȱ˜•Š›Ššȱœ›Žœœȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’ȱ”Ž³’›’›œˬǰȱ‘’™Ž›˜—’¢Šȱ ¡ˬœˬ•’¢’ȱšŠ³Í•–Š£Í›ǯȱ ›ŽœœȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›’—ȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱ£ˬ›ˬ›•’ȱˬœ’›’—’ȱŠ£Š•Ȭ –Ššȱû³û—ȱ›Š‘Š•Šó͗ǰȱˬ£’—’¢ˬȱ ³Í¡Í—ǰȱ¢Š¡žȱã£û—û£ˬȱ‹’›ȱ –ˬ󾕒¢¢ˬȱŠ™Í—ǯȱ ûû—ȱˬ‹’›•ˬ›ˬȱ‹Š¡Ȭ –Š¢Š›Ššǰȱˬ£¢’šȱ¢û”œˬ•’›œˬǰȱ ¢ž‹Š—–ŠŠ—ȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱ Ž–ˬ”ȱŸˬȱ–ûŠ•’Œˬ¢ˬȱ‹Šó•Š–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱ ’™Ž›˜—’¢Š—Í—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱ³˜¡•žȱœŠ¢Šȱ ˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›ŠÍȱ–㟌žž›ǯȱ žȱ‘Š•Šȱ¢Š•—Í£ȱšŠ—Šȱš•û”˜£Šȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱˬœ’›ȱŽ–ˬ¢ˬ—ȱȱ ˬ›–Š—•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ

’™Ž›˜—’¢Š—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬ—ȱ œ’’”š˜ŸžŒžȱ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ Šȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱ Ž¢’•ǯȱ›šŠ—’£–ˬ—ȱ”Š•’ž–žȱ ¡Š›’ŒȱŽ–ˬ”•ˬȱ‹žȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ óˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ˬȱ£ˬ›ˬ›ȱ ¢Ž’›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ£’ȱœ’’”š˜ŸžŒžȱ ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ’œˬȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›’—ȱ ž—”œ’¢ŠœÍ—Íȱ£ˬ’Ěȱˬ’›ǯȱ û¡ˬ•’ȱ˜ȱŒãŸ‘ˬ›•ˬ›’—ˬ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽˬ›ˬ”ȱ‘’™Ž›˜—’¢Šȱ’•ˬȱ 㣋Šó͗Šȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›–ŠÂŠȱ Šȱˬ¢–ˬ£ǯȱûŠ•’Œˬȱ”˜–™•Ž”œȱ óˬ”’•ˬȱŸˬȱ‘ˬ”’–ȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱ Š•Í—ŠȱŠ™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$รถ/,รถ,

26

6LTDUHWYฮฉPฮฉGฮฉ 6RQLOOฮฉUGฮฉWยWยQoฮฉNPฮฉQLQPฮฉGฮฉYฮฉPฮฉGฮฉDOWร•Yฮฉ]ฮฉ]ฮฉUฮฉUOLWฮฉVLULKDTTร•QGD \HQLPฮฉOXPDWODUฮฉOGฮฉHGLOPLรบGLU6LTDUHWoฮฉNฮฉQLQVDQODUGDLQNLรบDIHGฮฉQ [URQLNLSDQNUHDWLWGDKDDรทร•UNHoLUgGNLVฮฉVL[ฮฉVWฮฉOLNOฮฉULTH\ULPยWฮฉPDGL TLGDTฮฉEXOXTฮฉKYฮฉGฮฉQVXLLVWLIDGฮฉSUREOHPLGDKDGDDรทร•UODรบGร•Uร•U

&$16$รถ/,รถ,


27 •’–•ˬ›ȱ‹žȱ‘Š’œˬ—’—ȱ –Ž¡Šȱ—’£–’—’ȱ‘ˬ•ˬȱœ˜—Šȱšˬˬ›ȱ 㢛ˬ—–ˬœˬȱˬǰȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ ˬ›£’¢¢ˬ•ˬ›ȱ–㟌žž›ǯȱ,˜¡ȱ Ž‘’–Š•ȱ”’ǰȱ–ˬœˬ•ˬȱ–ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£’—ȱ šŠ—ȱˬŒ‘’£ŠÍ—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—ŠÍ›ǯȱ ’šŠ›Žȱ³ˬ”–ˬ—’—ȱû—ȱœ™’›•’ȱ ’³”’•ˬ›•ˬȱ‹’›ˬȱ’œ’Šˬœ’ȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱ £ˬ›ˬ›•’’›ǯȱ ™’›•’ȱ’³”’•ˬ›ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ ”ˬœ”’—ȱ™Š—”›ŽŠ’’—ȱˬ”Š—ȱŸŽ›’Ȭ Œ’ȱŠ–’•’’›ǯȱ’šŠ›Žȱ³ˬ”–ˬȱ’œˬȱ ’•’‘Š‹•Šó–Š—ÍȱŠ›Í›Š›Ššȱ–ˬˬŠ•Íȱ Ÿˬ£’—ȱ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—ȱ–Šȱ’–”Š—•Š›Í—Íȱ –ˬ‘ž•ŠóÍ›Í›ǯȱ’’ȱ™ˬ‘›’£ˬȱ ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱˬȱ‘Ž³ȱˬȱ‘ˬ›ȱ£Š–Š—ȱ ”ˬœ”’—•ˬó–ˬ—’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Í›ǯȱ ȱžȱ£Š–Š—ȱ–û•ˬšȱˬ›–Š—ȱ ŸŠœ’ˬœ’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱˬ•’›ǯȱ ž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱœ’šŠ›Žȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›’—ȱ –ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£’—ˬȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ—˜›–Š•ȱ ž—”œ’¢Š¢Šȱ–Š—Žȱ˜•Š—ȱȱ”Š•œ’ęȱ”Š•Š›ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯ ûû—ȱûœûœû—û—ȱ–ˬˬȱŸˬȱ ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠœÍ—Šȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ ˬœ’›’ȱ³˜¡Š—ȱ–ˬ•ž–ž›ǯȱ’šŠ›Žȱ ³ˬ”–ˬȱ£Š–Š—ÍȱŠ–Š›•Š›ȱŠ›Š•Í›ǯȱ ˬ’Œˬˬǰȱš’Šȱ–Šˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ£ˬ’ȱ ˬ–’—ȱ˜•Š—ȱ–ˬˬȱ’ŸŠ›•Š›Íȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ ˬœ’›•ˬ›ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ǯȱ’”˜’—ȱ–ˬˬȱ ó’›ˬœ’—’—ȱ’›Š£Í—ÍȱŸˬȱž›óž•žÂž—žȱ Š›Í›Í›ǯȱž›óžȱ–ˬˬȱŸˬȱ˜—’”’‹Š›–Ššȱ ‹ŠÂ͛œŠšȱ’ŸŠ›•Š›Í—Íȱȃ¢Ž¢ˬ›ˬ”ȄȱŽ›˜Ȭ £’¢ŠȱŸˬȱ¡˜›Š•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—ˬȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ˜›Š—Í—ȱ¢Š›Š—–Šȱ Ž‘’–Š•Í—ÍȱŠ›Í›–Šš•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ ‘ˬĴȱŠȱû£û—ȱŸˬȱ’—Ž—œ’Ÿȱ–ûŠ•’Œˬȱ £Š–Š—Íȱ‹Ž•ˬȱûû—³ˬ”–ˬȱ¡˜›Š•Š›Í—ȱ œŠÂŠ•–ŠœÍ—Šȱ–Š—Ž³’•’”ȱã›ˬ’›ǯȱȱ ’šŠ›Žȱ³ˬ”–ˬȱ–ˬˬȱŠ¡’•’—ˬȱ ž›óžȱ’›Š£Í—ÍȱûŒ•ˬ—’›’›ȱŸˬȱ š’Šȱ‹˜›žœžȱ’•ˬȱ–ˬˬȱŠ›ŠœÍ—Š”Íȱ ”•Š™Š—Íȱ£ˬ’Ěȱˬ’›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ–ˬˬȱ ž›óžœžȱŠœŠ—•Íš•Šȱš’Šȱ‹˜›žœžȱ Ÿˬȱ‹˜ÂŠ£ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱ”Ž³ˬ›ˬ”ȱ šÍŒšÍ›–Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ ³˜¡’••’”ȱœ’šŠ›Žȱ³ˬ”–ˬˬ—ȱœ˜—›Šǯȱ ˜—ȱ’••ˬ›’—ȱœŠ’œ’”ŠœÍ—Šȱã›ˬǰȱŘŖȱ ’•ȱŸˬȱŠ‘ŠȱŠ›Íšȱ–ûˬȱœ’šŠ›Žȱ ³ˬ”ˬ—•ˬ›’—ȱŝŖƖȬ’ȱ–û—ˬ£ˬ–ȱ óˬ”’•ˬȱšÍŒšÍ›–ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›ǯȱ

ˬĴȱŠȱ£ˬ›ˬ›•’ȱŸˬ›’óˬ—ȱ’–’—Šȱ Ž’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‹Ž•ˬȱ‹žȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ Š›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Ššȱ˜ȱšˬˬ›ȱˬȱŠœŠ—ȱ Ž¢’•ǯȱ ûŠ•’ŒˬȱŠ”’”ŠœÍǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ œ’šŠ›Žˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ –ˬšœˬ’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱ[£ûȱ

ˬȱ‹’›ˬ—ȱŽ¢’•ǰȱˬ›’Œˬ—ǯȱ˜›Šȱ ¡ˬœˬ•’¢’ȱŸˬȱ™Š—”›ŽŠ’ȱ£Š–Š—Íȱ —’”˜’—ȱ™•ŠœÍ›•Š›ÍǰȱœŠššÍ£ǰȱŽ•Ž”Ȭ ›˜—ȱœ’šŠ›Ž•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ ˜•–Š£ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱœ’šŠ›Žˬ—ȱ ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ’œˬ¢ˬ—ȱ™Šœ’¢Ž—ȱ û³û—ȱ¡ˬœˬ•’”ȱžŠ›•Íȱˬ•’•ȱ˜•ž›ǯȱ ˬ›ˬ›•’ȱŸˬ›’󒗍ˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ¢ˬȱ ‘Š£Í›•Šó–Š¢Š—ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ–ûŠ•’Œˬȱ Š”’”ŠœÍȱˬ›š•’’›ǯȱȱˬ›–Š—•Š›Íȱ –Š”œ’–Š•ȱ˜£ŠŠȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ǰȱ –ûŠ•’Œˬȱ”ž›œž—žȱž£Š–Ššȱ•Š£Í–ȱ ˬ•’›ǯȱˬ£’ȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›ȱ™Š—”›ŽŠȬ ’ȱŸˬȱ¡˜›Šȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ˜•Š—ȱœ’šŠ›Žȱ ³ˬ”ˬ—•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱŠ—’˜”Ȭ œ’Š—•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ¢’ȱ ãŸœ’¢ˬȱŽ’›ǯȱ ˬ–’—ȱˬ›–Š—•Š›ȱ ûû—ȱûœûœû—û—ȱ£ˬ›ˬ›’—’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ ʞ•‹ˬĴȱˬǰȱ‹ûû—ȱ‹ž—•Š›ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ Š›Íšȱˬ›–Š—•Š›•Šȱ¢û”•ˬ—–ˬœ’ȱ Ÿˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ¡ˬ›Œ•ˬ›’—’—ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱ ˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Í›ǯȱž›ȱ”’ǰȱœ’šŠ›Žˬ—ȱ ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱŠ‘Šȱœˬ›ˬ•’’›ǯ ’šŠ›Žˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ šˬ›Š›Í—Šȱˬ•–’óȱ’—œŠ—•Š›ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ Š•–Š•ÍÍ›ȱ”’ǰȱš’ŠȱŸˬȱ’³”’•ˬ›ȱˬȱ œ’šŠ›Žˬȱ˜•Š—ȱ‘ˬŸˬœˬȱˬœ’›ȱŽ’›ǯȱ G•”ȱ—㟋ˬˬǰȱœ™’›•’ȱ’³”’•ˬ›ˬ—ȱ ³ˬ”’—–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ•”˜š˜•ȱœ’šŠ›Žȱ ³ˬ”–ˬ”ȱ‘ˬŸˬœ’—’ȱŠ›Í›Í›ǯ ˜Ž’—ȱˬ›”’‹•’ȱš’Šȱ –ˬ‘œž••Š›Í—Š—ȱŠȱŽ‘’¢ŠȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱˬ‘Ÿˬǰȱû—ȱ³Š¢ȱŸˬȱ”˜•Šȱ œ’šŠ›Žȱ³ˬ”–ˬ”ȱ‘ˬŸˬœ’—’ȱ¢Ž—’ˬ—ȱ ˜¢ŠÍ›ǯȱˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ”˜Ž’—’—ȱ ˬœ’›’ȱŠ•Í—Šȱ—’”˜’—ȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ Š‘ŠȱŽ£ȱ¡Š›’Œȱ˜•ž—ž›ȱŸˬȱ㢛ˬ󍒢’ȱ ȃ˜£ŠŠ—Ȅȱ–ˬ‘›ž–ȱ˜•ž—–žóȱ ˜›šŠ—’£–ȱ—’”˜’—ȱŽ‘’¢ŠÍ—ÍȱŽ£•’”•ˬȱ ‹ˬ›™ŠȱŽ–ˬ¢ˬȱ³Š•Íó͛ǯȱȃ’”˜Ȭ ’—ȱûœˬˬ•ȱšˬ‘ŸˬȄȱ‹’›•ˬó–ˬœ’ȱ œŠÂ•Š–•Íšǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱ‘ˬ£–ȱ ™›˜œŽœ’ȱû³û—ȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱž›ȱ ”’ǰȱœ’šŠ›Ž’ȱŠ–ŠšȱŸˬȱ–ˬˬœ’—’—ȱ œŠÂ•Š–•ÍÂ͗Íȱš˜›ž–Ššȱ’œˬ¢ˬ—•ˬ›ȱ œ™’›•’ȱ’³”’ȱŸˬȱ”˜Ž’—ˬ—ȱŽ¢—’ȱ £Š–Š—Šȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ•’’›ǰȱ‘Ž³ȱ ˜•–ŠœŠǰȱ’•”ȱ’”’ȱŠ¢ȱˬ›£’—ˬǯȱ

’œœ’¢¢ŠÍ—Í£Šȱ’ššˬȱ¢Ž’›ˬ›ˬ”ȱ ‘Š—œÍȱˬ›£Ššȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Í—ȱûû—ˬȱ ˜•Š—ȱ‘ˬŸˬœ’ȱ£ˬ’Ěȱˬ’¢’—’ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ‹ˬ£’ȱœ’šŠ›Žȱ ‘ˬŸˬœ”Š›•Š›Íȱ‹’›ȱœˬ”Š—ȱœûȱ ’³’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱûû—ȱŠÍ—Í—ȱ ˜—•Š›ȱû³û—ȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ˜•žÂž—žȱ šŽ¢ȱŽ’›•ˬ›ǯȱ’Šȱ³Žó’’—’ȱˬ›’‹ȱ Žˬ›”ˬ—ȱ‹žȱ–ˬšŠ–•Š›Íȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ Š•–Ššȱ˜•Š›ǯȱ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

28

g'.ù6ˍ6ù ;ˍ67ˍ/ù./ˍ5ù1ù1 %ù2/2-ù7(5$3ù<$6,

ˬˬȬ‹ŠÂ͛œŠšȱ›Š”Íȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ’³ˬ›’œ’—ˬȱãȱ ”’œˬœ’ȱŸˬȱãȱ³Í¡Š›ÍŒÍȱ¢˜••Š›Í—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’ȱ¡ûœžœ’•ˬȱšŽ¢ȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜•Žœ’œ’ȱȮȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•–Íóȱ¡ˬœˬ•’”’›ǯȱ Ž›ȱ”û›ˬœ’ȱˬ‘Š•’œ’—’—ȱŗśƖȬ’ȱȱ¡˜•Žœ’œ’ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›ǯȱ ˜•Žœ’œ’ȱãȱ”’œˬœ’—’—ȱ’•’‘Š‹’ȱ¡ˬœˬ•’¢’’›ǯȱ[ȱ”’œˬœ’ȱ —˜›–Š•ȱ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽȱœ’ȱû³û—ȱ•Š£Í–ȱ˜•Š—ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ˬȱœ’—Ž£ȱ ˜•ž—–žóȱãȱž›óž•Š›Í—Í—ȱ˜™•Š—–ŠœÍ—Šȱ¡’–ˬȱŽ’›ǯ

g'.ù6ˍ6ù ȊȱˬˬŠ•ÍȱŸˬ£ȱŸˬȱ‹ŠÂ͛œŠš•Š›ŠȱŽ›–Ž—•ˬ›’—ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ Ÿˬȱ’›Š£Í—Íȱœ’–ž•¢Šœ’¢ŠȱŽ’›ǯ Ȋȱ—’”’‹Š›–Ššȱ‹ŠÂ͛œŠÂŠȱûóˬ—ȱŽ›–Ž—•ˬ›’ȱšŽ¢›’Ȭ Š”’ŸȱŸˬ£’¢¢ˬˬ—ȱŠ”’ŸȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱ³ŽŸ’›’›ǯ Ȋȱ’¢ȱ™Š›³ŠŒÍš•Š›Í—Íȱǻ¡Í›Š•Š¢Í›Ǽȱ”’³’”ȱ‘’œœˬŒ’”•ˬ›ˬȱ ™Š›³Š•Š¢Í›ȱŸˬȱŠœŠ—ȱ‘ˬ£–ȱ˜•ž—Š—ȱ‘Š•Šȱˬ’›’›ǯ Ȋȱ’ŠȱšŠ•Íš•Š›Í—Í—ȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ‹˜¢žȱ‘ˬ›ˬ”ˬ’—’ȱ ˬ—£’–•ˬ¢’›ǯ ˜•Žœ’œ’ȱȮȱ¢Š›Š—–Šȱœˬ‹ˬ‹’ȱ–û¡ˬ•’ȱ˜•Š—ȱ¡ˬœˬ•’”’›ǯȱ ˜•Žœ’œ’’—ȱˬœŠœȱ¢Š›Š—–Šȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’DZ ȊȱŠ•’–Ž—Š›ȱȯȱš’Š•Š—–Šȱ›’–’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱ¢ŠÂ•Íǰȱ šÍ£Š›Í•–ÍóȱŸˬȱœ™’›•’ȱ’³”’•ˬ›ˬ—ȱœž’Ȭ’œ’ŠˬDz Ȋȱœ’—’›Ȭ™œ’¡’”’Dz Ȋȱ’––ž—Dz Ȋȱʲ••Ž›’”Dz Ȋȱ‘˜›–˜—Š•Dz Ȋȱãȱ”’œˬœ’—’—ȱ’—”’óŠȱŠ—˜–Š•’¢Š•Š›ÍDz Ȋȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ’—Ž”œ’¢Šȱ˜ŒŠš•Š›Í—Í—ȱ˜•–ŠœÍDz Ȋȱ’›œ’ȱŠ”˜›ǯ [ȱ”’œˬœ’ȱ’ŸŠ›Í—Šȱ’•’‘Š‹’ȱ™›˜œŽœ’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Í—ȱ ˬœŠœȱ™›’—œ’™•ˬ›’DZȱ”’œˬȱŠ¡’•’—ˬȱ–’”›˜Ěȱ˜›Š—Í—ȱ³˜¡•žÂžȱŸˬȱ ãȱŠ¡Í—Í—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍÍ›ǯȱ [ȱ¢˜••Š›ÍȱŸˬȱãȱ”’œˬœ’—ˬȱ ’—Ž”œ’¢Š—Í—ȱûó–ˬœ’—’—ȱû³ȱ¢˜•žȱŸŠ›DZȱ •’–˜Ž—•’–Š’”ȱǻœ’œŽ–ȱŠ–Š›•Š›Íȱ ‘ŽœŠ‹Í—ŠǼǰȱ‘Ž–Š˜Ž—ȱǻ˜›šŠ—’£–ˬ”’ȱ ’—Ž”œ’¢Šȱ˜ŒŠš•Š›Í—Š—ȱŠ–Š›•Š›ȱ ŸŠœ’ˬœ’•ˬǼǰȱšŠ•¡Š—ȱ¢˜••Šȱǻ˜—’”’‹Š›–Ššȱ ‹ŠÂ͛œŠšŠ—Ǽǯȱ ˜•Žœ’œ’’—ȱˬœŠœȱœ’–™˜–•Š›ÍDZ ȊȱœŠÂȱšŠ‹Í›ÂŠŠ•Íȱ—Š‘’¢ˬˬȱŠÂ͛•Íš Ȋȱœˬ‘ˬ›•ˬ›ȱŠÂÍ£Šȱšž›ž•žš Ȋȱ’›ˬ–ˬȱŸˬȱšÍ£Í›–Š Ȋȱ’󝊑Š—Í—ȱ’–ˬœ’ Ȋȱšžœ–ŠȱŸˬȱû›ˬ”‹ž•Š—–Š Ȋȱšˬ‹’£•’”

˜•Žœ’œ’’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›DZ ŗǯȱûŠ•’ŒˬŸ’ȱš’Š•Š—–Šȱãû—ȱãȱ”’œˬœ’—ˬ—ȱ’›Š£Í—Šȱ Ÿˬȱ’•’‘Š‹Í—ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍ—Šȱ¢ã—ˬ•’•–ˬ•’’›ǯȱŠ•—Í£ȱ ŠœŠ—ȱ–ˬ—’–œˬ—’•ˬ—ȱŸˬȱãȱ’›Š£Í—Íȱœ’–ž•¢Šœ’¢ŠȱŽˬ—ȱ ¢ŠÂ•Š›ȱšˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬ•’’›DZȱ”ˬ›ˬȱ¢ŠÂÍǰȱ‹’”’ȱ¢ŠÂ•Š›Íȱ£Ž¢Ȭ ž—ǰȱû—ˬ‹Š¡Š—ǰȱšŠ›Â͍Š•Íǰȱ”ˬŠ—Ǽǯȱˬ‘›’£ˬȱ–Šš—Ž£’ž–ȱ ž£•Š›Í¢•Šȱ£ˬ—’—ȱš’Š•Š›ȱŠ¡’•ȱŽ’•’›ǯȱ—•Š›ȱãȱŠ¡Í—Í—Íȱ œ’–ž•¢Šœ’¢ŠȱŽ’›ǰȱŠÂ›Íȱœ’—›˜–ž—žȱŠ£Š•Í›ǰȱãȱ”’œˬœ’—’—ȱ œ™Š£–Í—Íȱãû›û›ǯȱŠš—Žȱ£’ž–ȱž£•Š›ÍȱšŠ›Š‹ŠóŠšȱ ¢Š›–ŠœÍ—Šǰȱ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ˬȱ³˜¡ž›ǯ Řǯȱ û—û—ȱ‹’›’—Œ’ȱ¢Š›ÍœÍ—ŠȱǻŗŚDZŖŖȱŠȱ”’–’ǼȱŗǰśȱȮȱŘȱ•’›ˬȱ šˬˬ›ȱšŠ£œÍ£ȱ–’—Ž›Š•ȱ–Š¢Ž•ˬ›ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ǯ ˬœ”’—ȱ¡˜•Žœ’œ’’—ȱ‹’˜•˜“’ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ‘Ž•’˜—’ž–Ȭ ‘˜–ŠŒŒ˜›Š—ȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ›Ž™Š›Šȱ¡ûœžœ’Ž¡—Š•˜’Ȭ ¢Šȱ’•ˬ•–Š—’¢ŠŠȱ’œŽ‘œŠ•ȱ˜•ž—ž›ȱ ›Ž™Š›ŠÍ—ȱˬ›”’‹ȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’ȱŠóŠÂ͍Š”Í•Š›Í›DZ Ȋȱ‘Ž•’˜—’ž–ȱȬȱ‘Ž™Š˜‹’•’Š›ȱœ’œŽ–’—ȱ’•’‘Š‹’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǰȱãȱ”’œˬœ’—’ȱ‹ŠÂ͛œŠÂŠȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱˬ£ˬ•ˬ¢ˬȱŠ—’Ȭ œ™Šœ’”ȱˬœ’›’ȱ‘ŽœŠ‹Í—ŠȱȱšÍŒ˜•–Šȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱˬœ’›ǯ ȊȱŽ••Š˜——Šȱǻ¡Š—Í–˜žǼȱȬȱ–ˬˬȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ›Š”Í—Í—ȱ ’•’‘Š‹’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ ȊȱŽ•Šž›’ȱȬȱãȱœŽ”›Šœ’¢ŠœÍ—Íȱ›Žšž•¢Šœ’¢ŠȱŽ’›ǰȱãû—ȱ ”’–¢ˬŸ’Ȭęȱ£’”’ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱ[ȱž›óžœžȱ –û‹Š’•ˬœ’—’ȱ›Žšž•¢Šœ’¢ŠȱŽ’›ǯ Chelidonium-HomaccordȱȬȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ Š¡’•ȱ˜•Š—ȱŠ”’Ÿȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ› Ȋȱãȱ’›Š£Í—ÍȱŸˬȱ˜—ž—ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ’—’ȱ›Žšž•¢Šœ’¢ŠȱŽ’›Dzȱ Ȋȱãûȱž›ž•ŠóÍ›Í›Dzȱ Ȋȱ’•’‘Š‹ÍȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ǯ Chelidonium-Homaccordȱ™›Ž™Š›ŠÍȱ ŠóŠÂ͍Š”Íȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ–Š•’”’›DZȱ Ȋȱ[ȱž›óžœžȱ–Ž˜‹˜•’£–’—’ȱ —˜›–Š••ŠóÍ›Í›Dz Ȋȱ[ȱŠ¡Í—Í—ÍȱŠ›Í›Í›Dz Ȋȱ›šŠ—’£–’ȱ˜”œ’—•ˬ›ˬ—ȱˬ–’£•ˬ¢’›ǯ ã¢û”•ˬ›ȱû³û—ȱœŠ—Š›ȱ˜£Š•Š—–Šȱ û—ȱˬ›£’—ˬȱřȱˬˬȱŗŖȱŠ–ŒÍȱ‹’›Š£ȱœžŠȱ ‘ˬ••ȱŽ’‹ȱ’³–ˬ”ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯ ȱ ˬœ”’—ȱȱ‘Š••Š›ŠȱȱŘȱœŠŠȱˬ›£’—ˬȱ‘ˬ›ȱ ŗśȱˬš’šˬˬ—ȱ‹’›ȱšˬ‹ž•ǰȱœ˜—›ŠŠ—ȱŠ’ȱšŠ¢Ȭ Š¢•Šȱû—ˬȱřȱˬˬȱšˬ‹ž••ŠȱŠŸŠ–ȱŽ–ˬ”ȱȱ –ˬœ•ˬ‘ˬȱ˜•ž—ž›ǯ θWUDÀÕPιOXPDWoQ

7HO 

&$16$ö/,ö,

www.biolojitababat.az


29

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,Barbi sindromu

ûŠœ’›ȱšÍ£•Š›Í—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ ³ˬ”’ȱ—˜›–Š•ÍœŠȱ‹Ž•ˬǰȱ˜—žȱŠ£Š•Ȭ –ŠšȱŠ›£žœžȱ’•ˬȱ¢ŠóŠ¢Í›ǯȱžȱŠ›£ž—ž—ȱ œŠˬŒˬȱŠ‘Šȱóž¡ȱã›û—–ˬ”ȱ’œˬ¢’ǰȱ ¢Š¡žȱŠ›ÍšȱŠ—˜›Ž”œ’¢Šȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ ˜•žÂž—žȱ—ŽŒˬȱŠ—•Š–Ššȱ˜•Š›ǵȱ ˬœˬ•’”ȱ‹Ž•ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ Ž³ȱˬȱ ã£ˬ•ȱŠ•Š—Í›Šȱ‹’•–ˬ¢ˬŒˬ¢’–’£ȱ û—•ˬ›’—ȱ‹’›ȱû—ûȱšÍ£ȱšˬ›Š›Šȱ ˬ•’›ȱ”’ǰȱŠ›Íš•Š–Š•ÍÍ›ǰȱ³û—”’ȱ ‹ˬˬ—’—ȱ¢Š—ȱ‘’œœˬ•ˬ›’—ˬǰȱ ‹Ž•’—ˬȱŸˬȱ‹ž•Š›Í—Šȱ™’¢ȱ ¢ÍÂ͗Í•Š›Íȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–’󍒛ǯȱȱ ž—ž—ȱ‘ˬš’šˬˬȱž¢Âž—ȱ ˜•ž‹Ȭ˜•–Š–ŠœÍ—Í—ȱ ‘Ž³ȱ‹’›ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ’ȱ ¢˜¡ž›ǯȱ˜—›Šȱ šˬ‘›ˬ–Š—͖ͣ͗ȱ ŠŸ›Š—ÍóÍȱŠ‘Šȱ šˬ’¢¢ˬ•’ȱŸˬȱ –ˬšœˬ¢ã—•ûȱ˜•ž›ǯȱ ǰȱŠ–ȱŠŒ•ÍŠȱšˬˬ›ȱŠȬ ŸŠ–ȱŽˬ—ȱŒ’’ȱ™ˬ‘›’£ȱȱ ã£•ˬ–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ£Š•Š—ȱ ³ˬ”’—’—ȱû–’•ˬ›’ȱ˜Â›ž•žÂžȱ’•”ȱ ŸŠ¡•Š›Šȱ›ž‘ȱ¢û”œˬ”•’¢’ȱ¢ŠóŠ¢Í›ȱȮȱ œŠ—”’ȱž³ž›ǯȱȱ Šó•Š—Â͌ȱãŸ›û—ˬȱ¢Ž–ˬ”ȱ’œˬ¢’ȱ ³˜¡ȱûŒ•ûȱ˜•ž›ǯȱŠ›‹’ȱˬ•’—Œ’¢’—ˬȱ ‹ˬ—£ˬ–ˬ¢ˬȱ³Š•ÍóŠ—ȱ‹’›ȱ’—’•’œȱ šÍ£ŒÍŠ£Í—Í—ȱ‘Ž”Š¢ˬœ’ȱ‹žȱ–ˬ—ŠŠȱ œˬŒ’¢¢ˬŸ’ȱ—û–ž—ˬ’›ǯȱȱ›šŠ—’£–’—’—ȱ š’Šȱˬ•ˬ‹ȱŽ’¢’—’ȱã›û”ˬȱ˜ǰȱ”ŠÂÍ£ȱ ¢Ž–ˬ¢ˬȱ‹Šó•ŠÍǯȱȱ—˜›Ž”œ’¢Š—Í—ȱ‹žȱ –ˬ›‘ˬ•ˬœ’—ˬȱ‘Ž³ȱ˜•–ŠœŠȱȃã£•ˬ›ȱ ˜¢œž—ȄȱŽ¢ˬȱ–ŠÂŠ£Š•Š›Íȱˬ£–ˬ¢ˬȱ ‹Šó•Š¢Í›•Š›ǯȱ—•Š›ȱŠ’–Šȱ¢Ž–ˬ”ȱ ‘ŠššÍ—Šȱûóû—û›ǯȱʞ—ȱŠ£Íȱ‘ˬĞȱˬˬȱ’”’ȱ ˬˬȱȃÍ¡–ŠȄȱ”›’£’ȱ¢ŠóŠ¢Í›ȱȮȱ³Ž¢—ˬ–ˬˬ—ǰȱ Šȱ‹’•–ˬˬ—ȱ³˜¡•žȱ–’šŠ›Šȱ¢û”œˬ”ȱ ”Š•˜›’•’ȱš’Š—ÍȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱžž›ǯȱ––Šȱ ¢Ž–ˬ¢’ȱ¢ŠÍ›ÂŠ–Íóȱ–ˬˬȱŠ›Íšǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ǰȱ

&$16$ö/,ö,

˜—žȱšˬ‹ž•ȱŽ–’›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱšžœ–Šȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǰȱ ¢Š¡žȱŠ›Íš•Š–Ššȱ‘ˬŸˬœ’ȱ’•ˬȱ¢ŠóŠ¢Š—ȱšÍ£ȱ ˜—žȱã£ûȱã›ˬ’›ǯȱǰȱŠȱ˜£ŠœÍȱ’•ˬȱ’ó•ˬ’Œ’ȱ Ÿˬȱœ’’”š˜ŸžŒžȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱšˬ‹ž•ȱŽ’›ǰȱ ã£û—ûȱ’–Š•ˬȱŽ’›ǯȱ ˬ›’Œˬ—ȱ³˜¡ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱ‹’›ȱ–ˬšŠ–ȱ ȮȱŠŒ•Íšȱ‘’œœ’—’—ȱ’–ˬœ’ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱ žȱ–ˬ›‘ˬ•ˬˬȱ’—œŠ—Šȱ¢Š›Í–ȱ ãœˬ›’•–ˬœˬǰȱ˜›šŠ—’£–ˬȱŒ’’ȱ ˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ t›ˬ”ǰȱ–ˬˬȬ‹ŠÂ͛œŠšȱ›Š”Í—Í—ȱ ˬŠ•’¢¢ˬ’ȱ™˜£ž•ž›ǰȱŠ›Ž›’Š•ȱ ˬ£¢’šȱŠ£Š•Í›ǯȱŽ¢’—ȱŸˬȱŽ—˜”›’—ȱ œ’œŽ–ȱŠŒ•ÍšŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›ǰȱ Š¢‹ŠóÍȱȱ”ˬœ’•’›ǯȱ ŒÍ—ŠŒŠš•ÍÍ›ȱ”’ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ‹žȱ‘Š•Šȱ‹Ž•ˬȱ šÍ£•Š›ȱŠŒ•ÍŠȱœ˜—ȱš˜¢–ž›ǯȱ û£û¢ˬȱ ¢Š¡Í—•ŠóŠ›Ššȱ—’›ˬ•ˬȱã£û—ûȱœŽ¢›ȱŽ’›ǰȱ ã¢ˬ›–’óȱ‹ˬˬ—’—’ȱ³’–’”•ˬ¢ˬ›ˬ”ȱœŠ—”’ȱ œã¢•ˬ¢’›DZȱȃ ˜–‹ž•ȱ’—ˬ”Ƿȱˬ—ȱ—ˬȱŸŠ¡ȱ Š›Íš•Š¢ŠŒŠšœŠ—ǵȄ —˜›Ž”œ’¢Šȱ£Š–Š—Íȱ’—œŠ—Í—ȱã£ȱ ‹ˬˬ—’—’ȱšŠŸ›Š–ŠȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱˬ‘›’ȱ ˜•ž—ž›ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ˜ȱ”ˬ—Š›ȱ ˬ󢊕Š›Íǰȱ˜—•Š›Í—ȱ‘ˬŒ–’—’ȱŸˬȱ”û•ˬœ’—’ȱ —˜›–Š•ȱš’¢–ˬ•ˬ—’›’›ǯȱȱžȱ‘Š••Š›ȱœŠ—”’ȱšŠ›ŠȬ ‹Šœ–ŠȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǰȱœŠ—”’ȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ Ž–˜œ’˜—Š•ȱŠ–’••ˬ›ȱã£•ˬ›’ȱž–Š—•ŠóÍ›Í›ǯȱ ˬœˬ•’¢’—ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ¢Š›Š—–Šȱˬ›£’¢¢ˬœ’ȱŸŠ›ǯȱžȱ û—ˬȱ”’–’ȱŠó”Š›ȱŽ’•–’óȱ‹ûû—ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ȱ™œ’¡Ȭ ˜•˜“’ȱ¡Š›Š”Ž›ȱŠó͛͢ǯȱ —˜›Ž”œ’¢Šȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱȃˬ•Š³Í•Š›ȱ¡ˬœˬ•’¢’Ȅȱ Š•Š—Í›Í•Í›ǯȱ˜¢žššŠ—•Íǰȱ’—Š”Š›ȱŠ—Š•Š›Í—ȱ šÍ£•Š›Íȱ–û”ˬ––ˬ••’”ȱˬŒˬœœû–û—ˬȱ³ŽŸ›’•–ˬ¢ˬȱ ³Š•Íó͛ǯȱ—•Š›ȱ‘ˬ›ȱœŠ‘ˬˬȱ¢Š¡óÍȱ˜•–ŠÂŠȱŒŠ—ȱ ŠŠ›ŠšȱŠ—Š•Š›Í—Í—ȱ›ˬ‹ˬ’—’ȱŸˬȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬ’—’ȱ šŠ£Š—–Ššȱ’œˬ¢’›ǯȱŽ•ˬȱ‹’›ȱšÍ£ȱ‹ˬˬ—ȱ‹’³’–’—’—’ȱ ˬ”–’••ˬ󍒛–ˬ”ȱšˬ›Š›Í—Šȱˬ•’›œˬǰȱ˜—žȱ’ŽŠ•ȱ œˬŸ’¢¢ˬ¢ˬȱ³ŠÍ›–ŠšȱŠ›£žœžȱ’•ˬȱ¢ŠóŠ¢Í›ǯȱ ŠóšŠȱ‹’›ȱ–’œŠ•DZȱŠ—Šȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ȱ”’ǰȱžóŠšȱ Ž¢’–•’Ȭ”Ž³’–•’ǰȱ˜¡ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ—ž—ȱŠ¡Ȭ ’•’ȱŠ•ˬ–’ǰȱ–ˬ—ˬŸ’ȱˬ•ˬ‹Š•Š›Í—Šȱ’œˬȱ–Š›Ššȱ


31 ãœˬ›–’›ǯȱˬ’Œˬȱ˜•Š›ŠšǰȱŽ–˜œ’˜—Š•ȱˬ–Šœȱ ¢Š›Š—–Í›ǯȱŽ—’¢Ž–ˬȱãŸ›û—ˬȱžóŠš•Š›Í—ȱˬ›’ȱ Žó’–ˬ”ǰȱ’ššˬǰȱˬ›’—ˬȱóˬ›’”ȱ˜•–ŠšȱŸˬȱ˜—Ȭ •Š›ŠȱŒŠ—ȱ¢Š—Í›–Ššȱˬ•ˬ‹ŠÍȱ‘ˬ–’óˬ”’—ˬ—ȱ ³˜¡ȱȱ˜•ž›ǯȱ––Šȱ‹ûû—ȱ‹ž—•Š›Í—ȱˬŸˬ£’—ˬȱ ŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ˬ—ȱŠ•ÍÂÍȱ¢Š•—Í£ȱ¢Ž–ˬ”ȱ˜•ž›ǯȱžȱ £Š–Š—ȱ˜—•Š›Šȱ¢Ž–ˬ¢ˬȱšŠ›óÍȱȱûŒ•ûȱ—’›ˬȱ‘’œœ’ȱ ¢Š›Š—Í›ǯȱ ŠóšŠȱŒû›ȱˬȱ˜•ž›ǯȱŽ—’¢Ž–ˬ—’—ȱˬŸˬ£’—ˬȱ‘ˬ›ȱ 󎢒ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱ‘ˬ••ȱŽ’›DZȱ—ˬȱŽ¢’—–ˬ”ǰȱ”’–’—•ˬȱ ˜œ•žšȱŽ–ˬ”ǰȱ‘Š—œÍȱˬ—•ˬ›’ȱŠ‘Šȱˬ›’—ˬ—ȱ 㢛ˬ—–ˬ”ǰȱ‘Š—œÍȱŠ•’ȱ–ˬ”ˬ‹ˬȱšˬ‹ž•ȱ˜•–ŠšȱŸˬȱœǯȱ ˬˬ—’—ˬ—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱã£û—û—”ûȱ˜•Š—ȱ‘Ž³ȱ—ˬ¢’ȱ¢˜¡Ȭ ž›ǯȱ ˬ¢ŠÍ—Šȱ—ˬ¢ˬœˬȱ—ˬ£Š›ˬȱŽ–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š–Ššȱ ‘ˬŸˬœ’ȱ’•ˬȱžóŠšȱ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ’›ǯȱžǰȱˬ—ȱ ŠÂ͛ȱ‘Š••Š›Š—ȱ‹’›’’›ǯȱ,û—”’ȱ—˜›–Š•ȱš’Šȱšˬ‹ž•ȱ Ž–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š–Ššȱ‹žȱ’—œŠ—•Š›ÍȱȱŸŠ‘’–ˬ¢ˬȱœŠ•Í›ǯȱȱ

Š”’–’¢¢ˬ’—’—ȱœ˜—ž—ŒžȱœŠ‘ˬœ’—ˬȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱ ’’›–ˬ”ȱš˜›¡žœžȱ˜—•Š›ȱû³û—ȱ¢˜•ŸŽ›’•–ˬ£’›ǯȱ Ž—’¢Ž–ˬȱãŸ›û—ˬȱšÍ£•Š›Í—ȱ‹ˬˬ—ȱšž›ž•žóžȱ ˬ¢’ó’›ǰȱ‹ž•Š›Íǰȱœ’—ˬ•ˬ›’ȱ¢žŸŠ›•Šš•Šó͛ǯȱžǰȱ˜—•Š›Íȱ ã£ûȬ㣕û¢û—ˬȱš˜›¡žž›ȱȮȱ‹’›ˬ—ǰȱ–ˬ—ȱ”ã”ȱ ˜•Š›Š–ǵȱȱž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ‹ˬ£’ȱšÍ£•Š›ȱ¢ŠóŠȱ˜•–Ššȱ ’œˬ–’›ǰȱ‹ã¢û”•ˬ›ȱŠ•ˬ–’—’—ȱ–ˬœž•’¢¢ˬ’—ˬ—ǰȱ ‘Š–’•ˬȱ˜•–ŠšȱŽ‘’–Š•Í—Š—ȱš˜›¡ž›ǯȱȱŽ–ˬ”ˬ—ȱ ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱȮȱ£Š–Š—ÍȱŽ›’ȱã—ˬ›–ˬ”ǰȱšŠ¢Âͣ͜ȱ žóŠš•ÍšȱãŸ›û—ˬȱšŠ¢Í–ŠšȱŒˬ‘’’›ǯȱȱ

ˬĴȱŠȱ‹Š•ŠŒŠȱžóŠš•Š›ŠȱŠȱŠ—˜›Ž”œ’¢Šȱ’—”’óŠȱ Žˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬŒ›û‹ˬˬ—ȱ‹Ž•ˬȱ‹’›ȱ–’œŠ•ȱˬ’›–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱ•Íȱ¢Šó•Íȱ˜Â•Š—ȱžóŠÂÍȱ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱ’–’—Šȱ Ž’›’ǯȱ›ŠóÍ›–Šȱ£Š–Š—Íȱ–ˬ•ž–ȱ˜•–žóž›ȱ”’ǰȱ Š—ŠœÍȱ˜—Šȱ‘Š–’•ˬȱ˜•Š›”ˬ—ȱ—ˬ—ˬœ’ȱŸˬŠȱŽ–’󍒛ǯȱ 㛙ˬœ’—ˬȱ£ˬ›ˬ›ȱ¢Ž’›–ˬ”ˬ—ȱŽ‘’¢ŠȱŽˬ—ȱšŠÍ—ȱ ’”’œ’ȱ‘ŠššÍ—Šȱûóû—–ˬ¢’ȱ‹Ž•ˬȱã£û—ˬȱšŠŠÂŠ—ȱ Ž–’󍒛ǯȱ•Š—ŒÍŠ£ȱû—¢Š¢Šȱˬ•’”ˬ—ȱ œ˜—›ŠȱŠǰȱ‹ã¢û¢ˬ—ȱ£Š–Š—ȱŠȱ˜ȱã£ȱˬ›’—’ȱ ’£•ˬ’›’ǯȱ—ŠœÍ—Í—ȱã•û–û—ûȱûóû—–ˬ”ȱ˜—Šȱ ŠÂ͛ȱ˜•žÂž—Š—ǰȱ˜—ž—ȱ‘ŠššÍ—Šȱœã‘‹ˬ•ˬ›ˬǰȱ ¡Š’›ˬ•ˬ›ˬȱšŠŠÂŠȱš˜¢ž•–žóž›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱ ‹ˬ£ˬ—ȱžóŠšȱ’—œ’—”’Ÿȱ˜•Š›ŠšȱŠ—ŠœÍ—Í—ȱˬŸˬ£’—ˬȱ šˬ–•ˬ—’›ǯȱŽ–ˬ”ˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”•ˬȱ˜ȱœŠ—”’ȱ Ž¢’›DZȱȃ ˬ¢ŠÍ–ȱ‹Š‘ŠœÍ—Šȱ˜•œŠȱŠǰȱ‹žȱˬ›’ȱš˜¢ȱ –ˬ—ȱ³ˬ”’–ǰȱœˬ—ȱ¢˜¡Ȅǯȱ Ž—’¢Ž–ˬˬȱŠ—˜›Ž”œ’¢Š—Í—ȱ’•”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’ȱ ž¢Š—ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ˬȱ’•”ȱŸˬȱˬœŠœȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’–’£ȱ ˜ž›ȱ”’ǰȱȱ˜—•Š›Íȱ㣕ˬ›’ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽˬŒˬ”•ˬ›’—’ȱ ûóû—–ˬœ’—ǯȱžǰȱŠÂ͛ȱ¡ˬœˬ•’”’›ȱŸˬȱ³ˬ”’œ’—’—ȱ ŚŖƖȬ—’ȱ’’›’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ’—œŠ—ȱ‹žȱŸˬ£’¢¢ˬˬ—ȱã£ûȱ ³Í¡Šȱ‹’•–’›ǯȱˬ›‹ȱ™œ’¡’Š›•Š›Í—Í—ȱ–ˬ•ž–Š•Š›Í—Šȱ ã›ˬǰȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ™Š›Í•–ŠŠ—ȱŠ—˜›Ž”œ’¢ŠŠ—ȱã•û–ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’ȱŘŖƖȬˬ—ȱŠ›ÍšÍ›ǯȱ ûŠ•’Œˬȱ’œˬȱž£ž—³ˬ”ˬ—ȱ‹’›ȱ™›˜œŽœ’›ǯȱʞŸŸˬ•Œˬǰȱ

šÍ£Í—ȱã£û—ˬȱŸˬȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ˬȱ–ûŠ•’Œˬ—’—ȱ•ŠȬ ‹û•û¢û—ûȱŠ—•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱʞ”œȱ‘Š•Šǰȱ •Š£Í–’ȱ—ˬ’Œˬȱˬ•ˬȱŽ’•–ˬ¢ˬŒˬ”ǯȱ—˜›Ž”œ’”•ˬ›ȱ ¡ˬœˬ¡Š—Š¢Šȱ¢Ž›•ˬ󍒛’•–ˬ•’’›ǯȱˬ”Œˬȱ˜—Šȱã›ˬȱ ¢˜¡ȱ”’ǰȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ‘ˬ¢Šȱû³û—ȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǰȱ‘ˬ–ȱ ˬȱ˜—Šȱã›ˬȱ”’ǰȱŽŸˬȱ–ûŠ•’Œˬȱû³û—ȱ•Š£Í–’ȱóˬ›Š’ȱ ¢Š›Š–Ššȱ–û–”û—œû£û›ǯȱ ˬ’—ˬ—ȱŠ›Íšȱ û£û•–ûóȱ¡ˬœˬ¢ˬȱ’•”ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬˬȱŸ’Š–’—•ˬ›ȱŸˬȱ û›ˬ”ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’ȱš˜›ž¢Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱ ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱ™œ’¡˜•˜“’ȱŽ¡—’”Š•Š›Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱžȱ‹Š¡Í–Š—ǰȱ–û”ŠŠ•Š—Í›–Šȱ ûœž•žȱ¢Š¡óÍȱˬœ’›ȱŽ’›ǯȱˬœˬȱ’•ˬȱ›Š£Í•Íšȱˬ•ˬȱ Ž’•’›ȱ”’ǰȱ³ˬ”’—’—ȱ‘ˬ›ȱŘŖŖš›Š–ȱŠ›Í–Í—Šȱã›ˬȱ˜ȱ ‘ˬŸˬœ•ˬ—’›’•ˬŒˬ”DZȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱ™Š•ŠŠŠ—ȱ³Í¡Šȱ ‹’•ˬŒˬ”ǰȱ˜œ•Š›ÍȱŸˬȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’ȱȱ’•ˬȱã›ûóˬŒˬ”ǯȱ Š”’—ȱ³ˬ”’—’—ȱ‹ˬ›™ŠȱŽ’•–ˬœ’ȱ’ó’—ȱ¢Š›ÍœÍÍ›ǯȱ —˜›Ž”œ’¢Šȱ¡ˬœˬœ’ȱ™œ’¡˜Ž›Š™ŽŸ’—ȱ¢Š›Í–Í—Šȱ Ž‘’¢ŠŒȱž¢ž›ǯȱG—œŠ—Í—ȱ”㟛ˬ”ȱȃ–ˬ—Ȅ•’¢’—’ȱ ûŒ•ˬ—’›–ˬ”ǰȱ³ˬ”’ȱŸˬȱ‹ˬˬ—ȱ㕳û•ˬ›’ȱ‘ŠššÍ—Šȱ ˬ•³ˬ”–ˬ¢ˬ—ȱęȱ”’›•ˬ›ˬ—ȱž£Šš•ŠóÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ

Ž••’—Ž›ȱǻû£û•–ˬǼȱûœž•žȱŠȱŽěȱŽ”•’ȱ–ûŠ•’Œˬȱ ûœž••Š›Í—Š—ȱ‹’›’’›ǯȱûŠ•’Œˬȱ–ûˬ’ȱ˜›Šȱ ‘ŽœŠ‹•Šȱ¢Š›Í–ȱ’•ȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱʞ”œˬ›ȱˬš’šŠ•Š›Í—ȱ –ˬ•ž–Š•Š›Í—Šȱã›ˬǰȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›ȱ‘ˬ–’óˬȱŠŸŠ–•Íȱ ˜•–ž›ǯȱˬœˬ•ˬ›’—ȱŗȦřȬ’ȱŽŸˬȱ¢Š£Í•ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ ¢Ž—’ˬ—ȱ¢Ž–ˬ¢’ȱ–ˬ‘ž•ŠóÍ›Í›ȱŸˬȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱ ¢Ž—’ˬ—ȱˬ”›Š›•Š—Í›ǯȱȱ Ž›Š™’¢Š—Í—ȱœˬ–ˬ›ˬœ’ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ–ûˬ’—ˬ—ȱ ŠœÍ•ÍÍ›DZȱ–ûŠ•’Œˬȱ—ˬȱšˬˬ›ȱŽ£ȱ‹Šó•Š—œŠǰȱ™›˜š—˜£ȱ˜ȱ šˬˬ›ȱˬ•ŸŽ›’󕒍’›ǯȱ Š›Šš•ÍÍ›DZȱ Ȭȱ ˬ›ȱû—ȱ¢û£ȱ–’—•ˬ›•ˬȱšŠÍ—ȱ™ˬ‘›’£ȱ œŠ¡•Š–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ—•Š›Š—ȱŗśƖȬ’ȱû³û—ȱ‹žǰȱ šŠ›Š¢Š¡Šȱ–ˬšœˬˬȱ³ŽŸ›’•’›ǯȱ Ȭȱ—˜›Ž”œ’¢ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›’—ȱˬ—ȱŽ—’óȱ ¢Š¢Í•–Íóȱ¢ŠóÍȱȮȱŗŚȬŘŖȱ¢ŠóÍ›ǯȱ Ȭȱˬœˬ•’”ˬ—ȱã•û–ȱœˬ‹ˬ‹’ȱȮȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ šûŸŸˬˬ—ȱûó–ˬœ’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱã›ˬ—–’óȱû›ˬ”ȱ ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͍͛ǯȱ Ȭȱ ˬ”’–•ˬ›ȱŠ—˜›Ž”œ’¢Š—ÍȱŠ•”˜š˜•’£–ȱŸˬȱ —Š›”˜–Š—’¢Šȱ’•ˬȱȱ‹’›ȱœÍ›Š¢Šȱš˜¢ž›ǰȱ³û—”’ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’—ȱŒ’’•’”ȱˬ›ˬŒˬœ’—’ȱˬ›”ȱŽ–ˬ¢ˬ—ȱ ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ–ûŠ•’Œˬˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ’›ǯȱ Ȭȱ˜Ž••ˬ›’—ȱŝŘƖȬ’ȱŠ—˜›Ž”œ’¢ŠȱŸˬȱ‹ž•’–’¢ŠŠ—ȱ ǻ˜¢–Š–Šȱ¡ˬœˬ•’¢’Ǽȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›ǯȱ ȬȱŘŖŖŜȬŒÍȱ’•ˬȱ‹’›‹ŠóŠȱ–˜Šȱ—û–Š¢’ó’ȱ£Š–Š—Íȱ ž›žšŸŠ¢•Íȱ–˜Ž•ȱž’œŽ•ȱŠ–˜œȱŠ—˜›Ž”œ’¢ŠŠ—ȱ ŸˬŠȱŽ–’󍒛DZȱ‹˜¢žȱŗŝśȱœ–ȱ˜•Š—ȱšÍ£Í—ȱ³ˬ”’œ’ȱ ŚŚȱ”šȱ’’ǯȱ’›ȱ’•ˬ—ȱœ˜—›ŠȱŽ¢—’ȱ¡ˬœˬ•’”ˬ—ȱ˜—ž—ȱ ŗŞȬ¢Šó•Íȱ‹ŠŒÍœÍȱŠȱŸˬŠȱŽ–’󍒛ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

32

+(3$723527(.725/$5,1 6(dù0ù0.$1/$5,Š›ŠŒ’¢ˬ›ȱŸˬȱ’ˬ›ȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ£Š–Š—Íȱ‘Ž™Š˜™›˜Ž”˜›•Š›Í—ȱ šˬ‹ž•ž—ŠȱŽ‘’¢ŠŒȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ Ž™Š˜™›˜Ž”˜›•Š›ȱ Š›œŽ—Š•Í—ŠȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ³˜¡ž›ǯȱžȱ ³˜¡•žšȱ–û¡ˬ•’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱã£ȱˬ›”’‹’—ˬǰȱ ”•’—’”’ȱŽěȱŽ”’—ˬǰȱšˬ‹ž•ȱšŠ¢ŠœÍ—ŠȱŸˬȱœǯȱã›ˬȱ ã£û—û—ȱœ™Žœ’ęȱ”ȱœŽ³’–’—’ȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›ǯȱžȱ‹Š¡Í–Š—ȱ ‘Ž™Š˜™›˜Ž”˜›•Š›ȱȱ–ˬ—óˬ¢’—ˬȱŸˬȱˬ›”’‹’—ˬȱã›ˬȱ ‹ã•û—û›•ˬ›DZ ŗǯȱ’”’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ‘Ž™Š˜™›˜Ž”˜›•Š›ǯ Řǯȱ Ž¢ŸŠ—ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ‘Ž™Š˜™›˜Ž”˜›•Š›ǯ řǯȱˬ›”’‹’—ˬȱŽœœŽ—œ’Š•ȱ˜œ˜•’™’ȱ˜•Š—ȱ‘Ž™Š˜Ȭ ™›˜Ž”˜›•Š›ǯȱ

&$16$ö/,ö,

Śǯȱ–’—ž›óž•Š›ȱŸˬȱ˜—•Š›Í—ȱ˜›ˬ–ˬ•ˬ›’ǯ śǯȱ’Š–’—•ˬ›ǰȱŸ’Š–’—ˬ‹ˬ—£ˬ›ȱ–Šˬ•ˬ›ȱȱŸˬȱ Š—’˜”œ’Š—•Š›ǯ Ŝǯȱû¡ˬ•’ȱš›ž™•Š›Š—ȱ˜•Š—ȱ‘Ž™Š˜™›˜Ž”˜›Ȭ •Š›ǯ ’”’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱœ’•’–Š›’—ȱ ˬ›”’‹•’ȱ˜•ž›ǯȱ—•Š›ȱ–Ž–‹›Š—ȱœŠ‹’••ˬ󍒛’Œ’ȱŸˬȱ Š—’ęȱ‹›˜’”ȱˬœ’›•’’›ǯȱ˜”œ’”’ǰȱŠ•”˜š˜•ȱŸˬȱˬ›–Š—ȱ ‘Ž™Š’•ˬ›’ȱ£Š–Š—Íȱ‘ˬ–ȱ–ûŠ•’Œˬǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ™›˜ęȱ•Š”Ȭ ’”Šȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱˬ¢’—ȱ˜•ž—ž›•Š›ǯȱ—ŒŠšȱ¡˜•ŽœŠ£•Íȱ ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱˬ¢’—Šȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱ—Šȱã›ˬȱ”’ǰȱœ’•’Ȭ –Š›’—ȱ¡˜•ŽœŠ£ÍȱŠ›Í›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱžȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱŸ’›žœȱ


33 ‘Ž™Š’•ˬ›’ȱ£Š–Š—ÍȱŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’ȱˬœ’šȱ˜•ž—–Š¢Í‹ǯȱ t–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱęȱ˜Ž›Š™’¢Šȱ£Š–Š—Íȱ˜—•Š›Í—ȱ‘Ž™ŠȬ ˜˜”œ’”’•’¢’—’ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ

Ž¢ŸŠ—ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ‘Ž™Š˜™›˜Ž”˜›•Š›ȱ ‘Ž¢ŸŠ—•Š›Í—ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—’—ȱ‘’›˜•’£ŠÍ—Š—ȱŠ•Í—Í›ǯȱ žȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱŠ—’˜”œ’Š—ǰȱŽ˜”œ’”ȱŸˬȱ›ŽŽ—ŽȬ ›Š˜›ȱˬœ’›•’’›•ˬ›ǯȱ—Šȱã›ˬȱˬȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱ˜”œ’”ǰȱ ˬ›–Š—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬ•ˬ›’ǰȱ¡›˜—’”’ȱ‘Ž™Š’ȱŸˬȱœ’››˜£ȱ £Š–Š—Íȱˬ¢’—ȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ—ŒŠšȱ˜—•Š›Í—ȱŽěȱŽ”Ȭ ’Ÿ•’¢’—’ȱˬœ’šȱŽˬ—ȱˬš’šŠ•Š›ȱ¢˜¡ž›ǯȱ ˬ–ȱ ˬȱ™˜Ž—œ’Š•ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í›ǰȱŠ••Ž›’”ȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ¢û”œˬ”’›ȱŸˬȱ—Ž¢›˜ŽŽ—Ž›Šœ’¢Šȱ ŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›•ˬ›ǯȱ—•Š›ÍȱŠ”’Ÿȱ‘Ž™Š’•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱ ˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǰȱ‹Ž•ˬȱ”’ǰȱœ’˜•’£’ǰȱ’•’‘Š‹ÍȱŸˬȱ ’––ž—˜™Š˜•˜’¢Š—ÍȱŠ›Í›Í›•Š›ǯȱ

ûŒŽ¢›ˬȱ’ŸŠ›Íȱ˜œ˜•’™’•ˬ›ˬ—ȱ’‹Š›ˬȱ ˜•žÂž—Šȱã›ˬǰȱˬ›”’‹’—ˬȱŽœœŽ—œ’Š•ȱ˜œ˜•’Ȭ ™’ȱ˜•Š—ȱ‘Ž™Š˜™›˜Ž”˜›•Š›ȱ‘Ž™Š˜œ’•ˬ›’—ȱ –Ž–‹›Š—Í—Íȱ‹ˬ›™ŠȱŽˬȱŸˬȱ Ž›–Ž—ȱœ’œŽ–’—’ȱŠ”’Ÿ•ˬ󍒛ˬȱ ‹’•’›•ˬ›ǯȱ—’ęȱ‹›˜’”ȱŽěȱŽ”•ˬ›’ȱ ŸŠ›ǯȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱ Š•”˜š˜•ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬ•ˬ›’—ˬȱ ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯ –’—ž›óž•Š›ȱŸˬȱ˜—•Š›Í—ȱ ã›ˬ–ˬ•ˬ›’ȱ˜”œŽ–’¢Š—ÍȱŠ›ŠŠ—ȱ šŠ•Í›Í›ǰȱŠ—ŒŠšȱœ’˜•’£ˬȱŸˬȱ ¡˜•ŽœŠ£Šȱȱˬœ’›ȱŽ–’›ǯȱȬ Ž”ȱˬ•ˬȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱ™Š›Ž—Ȭ Ž›Š•ȱ’œ’ŠˬȱŸŠŒ’‹’›ǯȱŠ’ȱ Œˬ‘ˬˬ—ȱœˬ›ˬ•’ȱŽ¢’•ǯ ’Š–’—•ˬ›ǰȱŸ’Š–’—ˬ‹ˬ—£ˬ›ȱ –Šˬ•ˬ›ȱȱŸˬȱŠ—’˜”œ’Š—Ȭ •Š›Š—ȱˬ—ȱ³˜¡ȱŸ’Š–’—ȱǰȱǰȱ•’™˜¢ȱž›óžœžȱ’œ’Šˬȱ ˜•ž—ž›ǯȱž—•Š›ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ¢ŠÂǰȱ”Š›‹˜‘’›Šǰȱ £û•Š•ȱ–û‹Š’•ˬœ’—ˬȱˬœ’›ȱŽ’›ǰȱŠ—ŒŠšȱœ’˜•’£ˬȱŸˬȱ ¡˜•ŽœŠ£Šȱȱˬœ’›ȱŽ–’›ǯ û¡ˬ•’ȱš›ž™•Š›Š—ȱ˜•Š—ȱ‘Ž™Š˜™›˜Ž”˜›Ȭ •Š›Š—ȱˬ—ȱ³˜¡ȱûœû—•û”ȱŸŽ›’•ˬ—ȱŸˬȱŽ—’óȱ’œ’Šˬȱ ˜•ž—Š—ȱž›œ˜Ž£˜”œ’¡˜•ȱž›óžœžž›ȱǻǼȱȮȱ Gǯȱȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ³˜¡ȱŠ£ȱ–’šŠ›Šȱ ȮȱŒˬ–’ȱãȱž›óž•Š›Í—Í—ȱû–ž–’ȱ–’šŠ›Í—Í—ȱśƖȬ’ȱ šˬˬ›ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬ—ȱšŽ¢›’Ȭ˜”œ’”’ȱŸˬȱœžŠȱ¢Š¡óÍȱ ‘ˬ••ȱ˜•Š—ȱãȱž›óžœžž›ǯȱGȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱ

ˬ›”’‹’—ˬȱŘśŖȱ–šȱȱŸŠ›ǯȱGŠ•’¢Šȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ ˜•Š—ȱGȱœžŠȱ³ˬ’—ȱ‘ˬ••ȱ˜•Š—ȱ‘Ž™Š˜Ȭ ˜”œ’”ȱˬœ’›•’ȱãȱž›óž•Š›Í—Í—ȱ‹ŠÂ͛œŠš•Š›Š—ȱ œ˜›ž•–ŠœÍ—Íȱ•ˬ—’’›ǯȱŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ £Š–Š—Íȱ£ˬˬ•ˬ—–’óȱ‘ûŒŽ¢›ˬȱ–Ž–‹›Š—Í—Íȱ ‹ˬ›™ŠȱŽ’›ǯȱG—Ž”œ’˜—ȱ‘Ž™Š’•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱ ’—Ž›Ž›˜—˜Ž›Š™’¢Š—Í—ȱ—ˬ’Œˬœ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱ Š›ŠŒ’¢ˬ›ȱ‘ûŒŽ¢›ˬœ’—’—ȱ£ˬ›ˬ›•’ȱˬœ’›•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱ ã£û–•û•û¢û—ûȱŠ›Í›Í›ǯȱ Ž™Š˜‹’•’Š›ȱœ’œŽ–ˬȱ ãȱž›Âž—•žÂž—žȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ǯȱŠ›ŠŒ’¢ˬ›ˬȱ ™Š˜•˜“’ȱŸˬȱ’––ž—ȱ›ŽŠ”œ’¢Š•Š›Íȱ£ˬ’Ěȱˬ’›ǯȱ˜•ŽœŽȬ ›’—ȱãȱŠó•Š›Í—Íȱ‘ˬ••ȱŽ’›ǯȱ—’˜”œ’Š—ȱˬœ’›•’’›ǯȱ ˜•Ž›Ž’”ȱˬœ’›ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱãû—ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ˬ—ȱ ™ŠœŠ“ÍȱŸˬȱ˜”œ’—•ˬ›’—ȱ㍕ˬȱ‹’›ˬȱ¡Š›’Œȱ˜•–ŠœÍȱŠ›Í›ǯȱ ,˜¡Œˬ‘ˬ•’ȱˬœ’›ȱȬ—žȱŽ’˜•˜’¢ŠœÍ—Š—ȱŠœÍ•Íȱ ˜•–Š¢Š›Ššǰȱ‘ˬ–ȱ¡˜•ŽœŠ£•Šȱ–û󊑒ˬȱ˜•ž—Š—ǰȱ ‘ˬ–ȱȱ¡˜•ŽœŠ£ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬ—ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱǻ’—Ž”œ’˜—ȱŸˬȱšŽ¢›’Ȭ’—Ž”œ’˜—ǰȱŠ•”˜Ȭ š˜•ǰȱ˜”œ’”’ǰȱˬ›–Š—ȱ–ˬ—óˬ•’ǰȱ”ˬœ”’—ȱŸˬȱ¡›˜—’”’ȱ ‘Ž™Š’•ˬ›ǰȱ’ˬ›ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’Ǽǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ ãȱŸˬȱ㍳͡Š›ÍŒÍȱ¢˜••Š›Í—ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ¢ˬȱ Œ’’ȱˬœŠœȱŸŽ›’›ǯȱG ŗȬŘȱ”Š™œž•Š—ȱǻœž”Š•Íšȱ ˜£ŠǼȱû—ˬȱŗȱˬˬǰȱŠ¡óŠ–ȱ ¢Š–Š£Š—ȱˬŸŸˬ•ǰȱ”Š™Ȭ œž•Šȱ³Ž¢—ˬ—–ˬˬ—ǰȱ”’Š¢ˬȱ šˬˬ›ȱœžȱ’•ˬȱž£ž—ȱ–ûˬȱ ǻśȬŗŖȱ–šȦ”šȦœž”Šȱ‘ŽœŠ‹Íȱ ’•ˬǼȱŠ¡’•ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ’•’›ǯȱȱ ›˜—’”’ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ£Š–Š—Íȱ –ûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ Š¢Š—ȱŘȱ’•ˬȱšˬˬ›ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ [ȱŠó͗͗ȱ‘ˬ••ȱ˜•–ŠœÍȱ û³û—ȱGȱˬ—ȱŠ£Íȱ ŜȱŠ¢ȱšˬ‹ž•ȱ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯȱ ž›•žȱ—ˬ’Œˬȱˬ•ˬȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱŠóŠÂ͍Š”Í•Š›Íȱ —ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Ššȱ•Š£Í–Í›DZȱŠó•Š›ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱ ˬ›”’‹•’ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǰȱŠó•Š›Í—ȱ㕳ûœûȱŗśȬŘŖȱ––Ȭ ˬ—ȱ³˜¡ȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǰȱãȱ”’œˬœ’ȱŸˬȱãȱŠ¡Š›•Š›Íȱã£ȱ ž—”œ’¢ŠœÍ—ÍȱœŠ¡•Š–Š•ÍÍ›ǯ ž•’¢ŽŸȱkǯ ‹óŽ›˜—ȱœŠ—Š˜›’¢ŠœÍǰȱ –ûŠ•’Œˬȱ’ó•ˬ›’ȱû£›ˬȱ Šóȱ‘ˬ”’–’—ȱ–ûŠŸ’—’

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

34

2)ù61(952=8 *ˍ5*ù1/ù<ù1hd0ˍ5+ˍ/ˍ6ù

ȃ’”’Ȅȱš’¢–ˬ’—ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱžŠ›Ššȱ˜—Šȱ³ÍÂ͛͛ǰȱˬ‹ˬ—ȱ ³Í¡Š›ŠšȱšŠ‹ȬšŠŒŠÂÍȱœÍ—Í›Í›ǯȱ ȃŽŸ›ŠœŽ—’¢ŠȄȱŽ›–’—’ȱȃˬœˬ‹ȱ£ˬ’Ěȱ’¢’Ȅȱȱ”’–’ȱ GóˬȱˬȱŸˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ’—•ˬó’‹ǯȱ¢—ž›ž—ȱŠ™Š›ÍÂÍȱ ˬ›Œû–ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱŽŸ›ŠœŽ—’”ȱŽ’”ˬǰȱŠˬˬ—ǰȱ œãŸˬ•ˬó–ˬ•ˬ›’—ȱœŠ¢ÍȱŠ£Š•Í‹ǰȱ³û—”’ȱ–ûóˬ›’•ˬ›ȱȃ˜—žȱ ‘ˬ–’óˬȱŠŒÍš•Íǰȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ³Í•Â͗ȱ’—œŠ—ȱˬœˬŸŸû›ûȱ ˬœˬ‹•ˬ󍒛’›Ȅǯȱ ˬ¢ŠÍ—Í—ȱˬ¢’ó–ˬœ’—’ȱ–û–”û—œû£ȱ ¢Š›Š—Í›ǯȱʞœ•’—ˬȱ’œˬǰȱ‹žȱ‹Ž•ˬȱŽ¢’•ǯȱ ŽŸ›ŠœŽ—’¢Šȱû³ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱ’›’—Œ’ˬǰȱ ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ǯ kˬ›‘ ‘ˬš’šˬˬ—ȱˬǰȱŽ£ȱšÍŒÍš•Š—–Šȱûœû—•û”ȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ Ž—Ÿ›ŠœŽ—’¢Š—Í—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱȮȱž£ž—³ˬ”ˬ—ȱ™œ’¡ȱ G”’—Œ’ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬˬȱ‹ž›Š¢Šȱ¢˜›Âž—•žšǰȱû£û—•û”ȱ ˬ•ŠŸˬȱ˜•ž—ž›ǯȱt³û—Œûȱ–ˬ›‘ˬ•ˬˬȱ’œˬȱ’—œŠ—ȱœûœ•ˬó’›ȱ £ˬˬ•ˬ¢’Œ’ȱŸˬ£’¢¢ˬ’›ǯȱû¡ˬ•’ȱ’—œŠ—•Š›ȱû³û—ȱ ‹žȱ³ˬ’—•’”•ˬ›ȱ–û¡ˬ•’’›ǯȱ’›’—’ȱŠ’–’ȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—•Šȱ Ÿˬȱ㕐û—ȱ˜•ž›ǯȱG—’ȱ‘ˬĴȱŠȱȃ˜ęȱœȱ—ŽŸ›˜£žȄȱ”’–’ȱ ‹ŠÂ•Íȱ˜•Š—ȱœŽŸ–ˬ’¢’ȱ’óǰȱ‹ŠóšŠœÍ—Íȱ”˜••Ž”’Ÿˬ”’ȱ šŽ¢›’Ȭ›ˬœ–’ȱŽ›–’—ȱ¢Š›Š—–ÍóÍ›ǯȱ’›ȱˬ›ˬˬ—ǰȱ”˜–Ȭ –û—Šš’óˬ•ˬ›ȱȃŒÍÂ͛͗Š—ȱ³Í¡Š›Í›Ȅǯȱ’ˬ›•ˬ›’ȱŠ’•ˬȱ –Ž›œ’¢Šȱœ›ž”ž›•Š›Í—Šȱ³Š•ÍóŠ—ȱˬ–ˬ”Šó•Š›ŠȱšŠ›óÍȱ ³ˬ”’ó–ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱû£û•û›ǯȱ’—’›ȱœ’œŽ–’—’—ȱŽ¢—’ȱ£ŠȬ ˬ•ˬ‹•ˬ›ȱœˬ›•ˬó–’󍒛ǯȱ’ˬ›ȱˬ›ˬˬ—ȱ’œˬǰȱœˬ›Ÿˬȱ Š›¡ŠœÍ—ŒŠȱšŠ³Š›ŠšȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗Íȱž—ž–ŠÂŠȱ‘Š£Í›ȱ˜•Š—ȱ –Š—Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ–ˬ—‹ˬˬ—ȱ‘ûŒž–Šȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•–ŠœÍȱ ’”’šŠȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱ ’—œŠ—•Š›Í—ȱœŠ¢ÍȱŠ›–ÍóÍ›ǯȱœ’¡˜•˜“’ȱˬŒ›û‹ˬˬ—ȱû³ȱ Ž•ˬ•’”•ˬǰȱ—ŽŸ›˜£•Š›Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ‹žȱ –’œŠ•ȱˬ’›–ˬ”ȱ¢Ž›’—ˬȱûóˬ›ǯȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ•ˬ›’—ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍȱ‹’›’—Œ’ȱ¢Ž›ˬȱ ž›ž›ǯȱ ˬ–’—ȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱ–û—Šœ’‹ˬ’—’£’ȱ 0ˍ1ù+ˍ5.ˍ64,&,4/$1',5,5 ˬ¢’óˬȱ‹’•ˬŒˬ”ȱŠ‹•ŽǰȱŒãŸ‘ˬ›ȱŸˬȱ¢Šȱ–ˬ‘•ž•ȱ–㟌žȱ ¢—ž›ȱȮȱŠó͗–Š£ȱˬ–•Š”ȱŠŽ—•’¢’—’—ȱ Ž¢’•ǯȱ––Šȱ˜—•Š›Íȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”•ˬȱˬ›–Š—ȱŠœÍ•Í•ÍÂÍȱ ˬ–ˬ”Šó͍͛ǯȱ˜óŠ—–ÍóÍ›ǰȱ¢Ž—’¢Ž–ˬȱ˜Â•ž—žȱ šŠ£Š—–ŠšȱŽ‘’–Š•Í—Šȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›œÍ—Í£ǯ ˬ›‹’¢ˬȱŽ’›ǯȱŠ¡Í—•Š›Šȱˬ•ŠŸˬȱ’óȱãû›û‹ȱȮȱ’œ’›Š‘ˬȱ ʞŸŸˬ••ˬ›ȱœŠ”’ȱšˬ‹ž•ȱŽ’¢’—’£ȱ‘Š••Š›Í—ȱ’—’ȱœ’£’ȱ û—•ˬ›’—ˬȱóˬ‘ˬ›ȱˬ›ŠÍ—Šȱ˜›™ŠšȱœŠ‘ˬ•ˬ›’—’—ȱ ã£û—û£ˬ—ȱ³Í¡Š›ÍÂ͗Íȱ‘’œœȱŽ’›œ’—’£œˬǰȱûóû—–ˬ¢ˬȱ œŠÍóÍȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•ž›ǯȱŽ’¢’—ˬȱã›ˬǰȱȃã£û—ûȱ ˬ¢ˬ›DZȱ‹žǰȱ—ŽŸ›ŠœŽ—’¢Š—Í—ȱ‹Šó•Š—Â͌ÍȱŽ¢’•–’ǵȱ Š–Š–’•ˬȱˬ•ˬȱŠ•Šȱ‹’•–ˬ’¢’—ˬ—Ȅȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱû³û—ȱ [•”ˬˬ”’ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱˬ¢’ó–ˬ”ȱ’š’Š›Í—ŠȱŽ¢’•œ’Ȭ ™œ’¡˜•˜šŠȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ’‹ǯȱ•ž—ž—ȱŠ•ÍÂÍȱ—㟋ˬ’ȱ

&$16$ö/,ö,


35 —’£ǯȱŽ—’¢Ž–ˬȱ˜Â•ž—ž£ŠȱŠȱˬœ’›ȱŽ–ˬ”ȱ³ˬ’—•ˬó’‹ǯȱ ––Šȱ™œ’¡˜•˜šž—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱˬ›š•’ȱ‹Š¡Íóȱ ¢Š›Š—ŠŒŠšǯȱˬ›’ȱšŠ¢ŠŠȱœŽ³’•–’óȱ¢û—û•ȱˬœ’›•’ȱ ˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱ’œˬȱˬœˬ‹•ˬ›’—’£’ȱœŠ”’•ˬ󍒛ˬŒˬ”ǯȱ

‹’•–ˬ¢ˬ›ˬ”ȱ³Š›™Š¢ÍŠȱž£Š—ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱ û³û—ȱ™œ’¡˜•˜šŠȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ’ǯȱȱ kˬ›‘ ˬ–Š•ˬ—’—ȱû³Š›ȱ˜•žÂžȱ‹ˬ•Šȱ—ŽŸ›ŠœŽ—’¢Š—Í—ȱ û³û—Œûȱ–ˬ›‘ˬ•ˬœ’ȱȮȱŠœŽ—˜Ȭ—ŽŸ›˜’”ȱœ’—›˜–Ȭ ž›ǯȱŽ•ˬȱ™Šœ’¢Ž—’ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ–ˬ”ȱ³ˬ’—’›ǯȱ›Žœœȱ 4h99ˍ07h.ˍ1ù%¬ Ÿˬ£’¢¢ˬ’—’—ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍ—Š—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱ ˬ›¢ˬ–ȱ’—œ’žž—ȱãˬ—’ó•’ȱóã‹ˬœ’—ˬȱˬ‘œ’•ȱ –Ž’”Š–Ž—˜£ȱŽ›Š™’¢ŠȱŸˬȱŒ’’ȱ–ûˬ¡ˬœœ’œȱ’ó’ȱ Š•Í›Íǯȱˬ‘œ’•ȱãˬ—’ó’—’ȱŠ™Š›–Ššȱû³û—ȱŽ¡—’”’ȱ ˬˬ‹’¢¢ŠÍ—ȱˬ›Œû–ˬœ’ȱ’•ˬȱˬȱ–ˬóž•ȱ˜•ž›žǯȱ[ˬ—’óȱ ˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ˬ–Š•ˬȱ™œ’¡’Š›Í—ȱ¢Š—Í—ŠȱŠ–‹ž•ŠȬ ˜›ȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱ”Ž³–ˬ•’ȱ˜•žǯȱˬˬœœûȱ”’ǰȱ¢Š¡Í—ȱ ‘ŠššÍȱŠ›ÍÂ͗Š—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱœ’Š›’óȱšˬ‹ž•ȱŽ’›’ǯȱ ˬ•ˬŒˬ”ˬȱȱœŽ³’¢’ȱ™Žóˬ¢ˬȱšŠ¢ÍŠȱ‹’•–ˬ¢ˬŒˬ”ǯȱŠ‘Šȱ G”’ȱŠ¢Š—ȱœ˜—›Šȱ‘ˬ’—ˬ—ȱŠ›Íšȱ¢˜›ž•žǯȱˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ œŠ”’ȱ’óȱœŽ³–ˬ•’ȱ˜•ŠŒŠšǯȱ ³ˬ’—•’”•ˬȱ˜¢Š—Í›ǰȱ‹Šó͗ŠȱŠÂ͛•Íšȱ‘’œœȱŽ’›ǰȱ˜¡žȬ –Ššȱ‘ˬŸˬœ’ȱŠ£Š•–ÍóÍ›ǯȱ ˜—œ™Ž”•ˬ›’ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬˬȱ 7g96ù<ˍ/ˍ5 ˬ”›Š›•Š¢Í›Íǯȱ t—œ’¢¢ˬȱšž›–Ššǰȱ¢Ž—’ȱã›ûó•ˬ›ȱŸˬȱŠ—Íó•Íš•Š›Šȱ ʞ—ȱŠ£Íȱã›ȱ‘ˬĞȱˬȱˬ›£’—ˬȱŠóŠÂ͍Š”Íȱ ‘ˬŸˬœ’ȱ’–’󍒛ǯȱ ˬ›ȱû—ȱŠÂ•Š¢Í›ȱŸˬȱû£û•û›ûǯȱ ˬ¢’ó’”•’”•ˬ›’ȱ–û󊑒ˬȱŽ’¢’—’£ȱ‘Š•Šȱ ˬ‘œ’•’—’ȱ‹ŠóŠȱŸž›Šȱ‹’•–ˬ–ˬ”ȱš˜›¡žœžȱ‹Ž¢—’—ˬ—ȱ œŠÂ•Š–•ÍÂ͗ͣȱ‘ŠššÍ—ŠȱŒ’’ȱûóû—–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›DZȱ ³Í¡–Í›Íǯȱ Ȭȱ’œ’›Š‘ˬˬ—ȱœ˜—›ŠȱšûŸŸˬ—’£ȱŠ–ȱ‹ˬ›™Šȱ kˬ›‘ ˜•ž—ȱ–ž›DZȱœˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ³ˬ’—•’”•ˬȱ˜¢Š—Í›ǰȱŠ›Íšȱ œŽ—’¢ŠȱȮȱû£û•–ˬǰȱ›ž‘ȱûó”û—•û¢ûȱȮȱ ‹Š£Š›ȱŽ›ˬœ’—ˬ—ȱ‹Šó•Š¢Š›Ššȱ’œ’›Š‘ˬȱû—•ˬ›’—’ȱ ˜›šŠ—’£–’—ȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›•ˬ›ˬȱž¢Âž—•Šó–Šȱ ã£•ˬ¢’›œ’—’£Dzȱ ›ŽŠ”œ’¢ŠœÍÍ›ǯȱ—ž—ȱ’•”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱȮȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ ȬȱˬŸŸˬ••ˬ›ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•’¢’—’£ȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ ¢˜›Âž—•žšȱŸˬȱšÍŒÍš•Š—–Šǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱŠ’–’ȱ‘ˬ›ˬ”’ȱ ‘ˬ’—ˬ—ȱŠ›ÍšȱŽ–˜œ’˜—Š•ȱ›ŽŠ”œ’¢ŠȱŸŽ›–ˬ¢ˬȱ ˜¢Š—Íš•ÍšÍ›ǯȱ˜—›Šȱ’—œŠ—ȱˬŸŸˬ••ˬ›ȱ㢛ˬ󍒢’ȱ ‹Šó•Š–͗ͣ͜Dzȱ ¢û”û—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•ˬȱ‹’•–’›ǯȱ›šŠ—’£–ȱœŠ—”’ȱ Ȭȱ‘ˬ–’óˬ”’ȱˬ‘ŸŠ•Í—Í£ȱ™’œȱ¢ã—ˬȱˬ¢’ó’‹Dz ž£ž—–ûˬ•’ȱ‹ˬ›™ŠȱãŸ›û—ˬȱŽ‘’¢ŠŒȱ˜•žÂž—žȱ ȬȱŽ£ȱ¢˜›ž•ž›œž—ž£ǰȱ’ššˬ’—’£’ȱ³ˬ’—•’”•ˬȱ ‹’•’›’›ǯȱˬ£ˬ—ȱŠœŽ—’¢Š—Í—ȱ”Ž³–ˬœ’ȱû³û—ȱŽ•ˬȱ‹žȱ‹ˬœȱ Œˬ–•ˬ¢’›œ’—’£Dzȱ Ž’›ǯȱ Ȭȱ¢ž¡žȱŸˬȱ’󝊑Š—Í£ȱ™˜£ž•ž‹ǰȱ‹ŠóȱŠÂ›Í•Š›Íȱ—Š›Š‘Šȱ ˬ£’¢¢ˬ’—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•ˬȱ‹’•–ˬ’¢’—’ȱŠ—•Š¢Š—ȱ Ž’›Dzȱ ˬ›¢ˬ–ȱŠ”ŠŽ–’”ȱ–ˬ£ž—’¢¢ˬˬȱŽ’ǯȱŠ¢ȱ‹˜¢žȱ Ȭȱˬ••ˬ›’—’£ȱˬœ’›ǰȱˬ›•ˬ¢’›ǰȱ‹˜Âž•–Šȱž–Š•Š›Íȱ‹Šóȱ ‹ŠÂŠȱ’—Œˬ•’ǯȱ˜—›Šȱˬ›Œû–ˬ•ˬ›ˬȱšŠ¢ÍÍǯȱ[£û—ûȱ ŸŽ›’›Dzȱ ¢˜›–ŠŠ—ȱ¢û”û—ûȱˬ›’Œˬ—ȱŠ›Í›Í›Íǯȱˬ’Œˬˬǰȱ Ȭȱ˜œ•Š›•Šȱû—œ’¢¢ˬˬȱˬŸŸˬ•”’ȱ‘ˬŸˬœ’—’£ȱ’’‹Dz ãŸ•ˬȱ’–Š‘Š—•Š›Í—Íȱȃˬ•ŠȄȱš’¢–ˬ•ˬ›•ˬȱŸŽ›’ǯȱ Ȭȱˬ•ŠóȱŸˬȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ‘Š••Š›Íȱœ’£ˬȱûŒȱˬ•’›ǯȱ

621$4ˍ'ˍ5'$9$0('ˍ1 0h%$5ù=ˍ¬

1(95$67(1ù<$'$1 425810$÷,1<2//$5,

G•ȱ¢Š›Í–ȱˬŸŸˬ•ȱ ˬ–Š•ˬȱ‹Š•ŠŒŠȱˬ¢Š•ˬȱóˬ‘ˬ›’—ˬ—ȱ Š”Í¢Šȱˬ•’ǯȱǰȱˬ–’—’›ȱ”’ǰȱ™ž•ȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱŽ–ˬ”’›ǯȱ Š—‹Š••Íȱ‹’›ȱ󒛔ˬˬȱ–Ž—ŽŒŽ›ȱŸˬ£’ˬœ’—ˬȱ’óˬȱû£ˬ•’ǯȱ [£û—û—ȱœã£•ˬ›’ȱ’•ˬȱŽœˬ”ǰȱŠ£Â͗ŒŠœÍ—Šȱ’ó•ˬ¢’›’ǯȱŽóˬȱ žÂž›•Š›ÍȱŠ›–ŠÂŠȱ‹Šó•ŠÍǯȱ ŸˬȱŽŒˬ¢Š›ÍœÍȱšŠ¢ÍÍ›ǰȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ’œ’›Š‘ˬȱû—•ˬ›’ȱ ˬȱ³Š•Íó͛Íǯȱˬ‘‹ˬ›•’”ȱ˜—Š—ȱ›Š£Íȱ’’ǯȱ––ŠȱœŽŸȬ ’•’œ’ȱ’•ˬȱŠ¢›Í•–Š•Íȱ˜•žǯȱŽ’¢’—ˬȱã›ˬǰȱóˬ¡œ’ȱŠŒ’ˬȱ ™Žóˬȱ”Š›¢Ž›ŠœÍȱšž›–Ššȱ‘ˬŸˬœ’—’ȱŠ‘ŠȱŠȱŠ›Í›Íǯȱ ž¡žœž£•žšȱ˜—žȱšˬ‘Ÿˬȱ’³–ˬ¢ˬȱŠ•žˬȱŽ’ǯȱ û—ˬȱŞȬŗŖȱęȱ—ŒŠ—ȱšˬ‘Ÿˬȱ’³–ˬˬ—ȱã£û—ˬȱˬ•ˬȱ ‹’•–’›’ǯȱ•ÍȱŠ¢ȱˬŸŸˬ•ȱ›ˬ‘‹ˬ›•’”ȱˬ¢’ó’ǯȱȱŽ—’ȱ –û’›ȱ’•ˬȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›ȱŠ•Í—–ŠÍǯȱ ˬ–Š•ˬˬȱ’ó’—’ȱ ’’›–ˬ”ȱš˜›¡žœžǰȱšˬ’¢¢ˬœ’£•’”ǰȱû›ˬ”œ’£•’”ǰȱû›”ˬ”•’”ȱ ¢Š›Š—Íǯȱž¡žœžȱ™˜£ž•žǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱšˬ£ˬ‹’—’ȱ Š‹Ž³’•’¢’—ˬȱ˜•Š—ȱȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱû£ˬ›’—ˬȱ¢ã—ˬ•’›’ǯȱ ŸšŠÍȱ‘ˬ–’óˬȱˬ•¡ȱ’’DZȱȃ ˬ¢ŠŠȱ‘Ž³ȱ—ˬȱœŽŸ’—Ȭ ’›–’›ǰȱ‹ûû—ȱ‘ˬŸˬœ•ˬ›’–ȱ㕖ûóûȄǯȱ G”’ȱû—ȱ’óˬȱŽ–ˬ¢’‹ȱ‘Ž³ȱ—ˬȱ‘ŠšŠȱûóû—ˬȱ

ŠŸŠ–•Íȱ’óȱˬ›’—•’¢’—ˬ—ȱšŠ³Í—ǯȱž¡žœž£•žšǰȱ šŽ¢›’Ȭ–û—ˬ£ˬ–ȱȱš’Š•Š—–Šǰȱ’œ’›Š‘ˬœ’£•’”ȱŸˬȱ’ˬ›ȱ –ˬ—ęȱȱˬœ’›•ˬ›ȱ˜—ž—Šȱ™œ’¡˜•˜“’ȱŽ‘’¢Š•Š›ȱŠ‘ŠȱŽ£ȱ û”ˬ—’›ǯȱž›Š¢Šȱœ›ŽœœȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ȱˬȱˬ•ŠŸˬȱ˜•ž—Ȭ žšŠȱ¢Š›Š—–ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–ˬ”ȱ ¡Ž¢•’ȱ³ˬ’—•ˬó’›ǯȱ ˬ›ˬ›•’ȱŸˬ›’ó•ˬ›ˬ—ȱŽ‘’¢ŠȱŽ’—ǷȱŠ¡Šȱ³Í¡Íóȱ ¢˜•žȱ¢Š•—Í£ȱŠ•”˜š˜•ȱŸˬȱœ’šŠ›ŽȱŽ¢’•ǯȱ Š£Í›Šȱ ”˜–™ûŽ›ȱ˜¢ž—•Š›Íǰȱœ˜œ’Š•ȱóˬ‹ˬ”ˬ•ˬ›ˬȱû—œ’¢¢ˬǰȱ ³˜¡ȱ¢Ž–ˬ”ǰȱ󒛗’¢¢Šǰȱ–ˬ—ŠœÍ£ȱŠ•ÍóȬŸŽ›’óǰȱŽ•ŽŸ’£’¢Šȱ œŽ›’Š••Š›Í—Šȱ‹Š¡–ŠšŠ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š—ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱœŠ¢Íȱ Š›–ŠšŠÍ›ǯȱ ›Žœœȱˬ›‘Š•ȱ¡ˬœˬ•’¢ˬȱ³ŽŸ›’•–’›ǯȱʞŸŸˬ•Œˬǰȱ ˜›šŠ—’£–’—ȱœˬˬ›‹ˬ›•’”ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬœ’ȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ˜—›Šȱ’—Ȭ œŠ—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ–ûˬȱ¢Š›Š—–Íóȱóˬ›Š’’—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱ ˬ•ˬȱ‹’•œˬȱˬȱœ˜—›ŠŠ—ȱû£û•û›ǯȱûŠœ’›ȱ‘ˬ¢Šȱ›’–’ȱ ™œ’¡˜•˜“’ȱˬ›’—•’”ˬ—ȱŠ–ȱŠ£Šȱ˜•–ŠÂŠȱ’–”Š—ȱ ŸŽ›–’›ǯȱŠŒ’‹ȱ˜•Š—ÍȱȬȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ‹ã‘›Š—•Íȱ–ˬšŠ–Šȱ ³ŠÍ›–Š–ŠšÍ›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

36

h5ˍ<ù1 +ˍ<$7(1(5-ù6ù

£ž—ȱ’••ˬ›ȱˬ›£’—ˬȱ–’˜”Š›Í—ȱ’óŽ–’¢ŠœÍȱ ”˜›˜—Š›ȱŠ›Ž›’¢Š•Š›Í—ȱǻ ǼȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜’”ȱ ˜‹œ›ž”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱœŠˬȱŸˬȱ–ûœˬœ—Šȱˬ£Š‘û›ûȱ ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›žǯȱȱžȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ˜—ȱ’••ˬ›ȱˬ›£’—ˬȱ œŽ—˜”Š›’¢Š—Í—ȱœŠ—Š›ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱ ‘Ž–˜’—Š–’”ȱ™Š›Š–Ž›•ˬ›’ȱˬ—£’–•ˬ–ˬ”•ˬȱ –’˜”Š›Í—ȱ˜”œ’Ž—ˬȱ˜•Š—ȱˬ•ˬ‹ŠÍȱŸˬȱˬŒ‘’£ŠÍȱ Š›ŠœÍ—Š”ÍȱŠ›Š£•ÍÂÍȱ‹ˬ›™ŠȱŽˬ—ȱŸˬȱ”˜›˜Ȭ —Š›ȱ˜‹œ›ž”œ’¢Š—Í—ȱˬœ’›’—ˬȱšŠ›óÍȱ¢ã—ˬ•–’óȱ ΆȬŠ›Ž—˜‹•˜”Š˜›•Š›ȱ”’–’ȱ—ˬ‹£’ȱŠ£Š•Š—ȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›žǯȱ’ˬ›ȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱ –ûŠ•’Œˬȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱŠȱǻ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ”Š•œ’ž–ȱ Š—Šš˜—’œ•ˬ›’ǰȱ—’›Š•Š›ǼȱŠ—Š•˜“’ȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”’›ǯȱ

ˬ–’—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ’óŽ–’¢Š—Í—ȱ˜‹œ›ž”Ȭ ’Ÿȱ”˜–™˜—Ž—’—ˬȱšŠ›óÍȱ¢ã—ˬ•–’óȱˬœ’›’—’—ȱ ŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’—ˬȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱ —Š›Š‘Š•Íšȱ‘’œœ’ȱ”Ž³’›–ˬ”ˬȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱžȱ ‘Š••Š›Í—ȱˬœŠœȱœˬ‹ˬ‹’ȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜£Š—ȱ”ˬ—Š›Í›DZȱ –’˜”Š›Í—ȱ’óŽ–’¢ŠœÍȱ³˜¡Š–’••’ȱ‘Š’œˬ’›ȱ

&$16$ö/,ö,

Ÿˬȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱ–ûŠ•’Œˬȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Í—ȱ‘Ž³ȱ‹’›’ȱ ’óŽ–’¢Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š—ȱšŠ•Š—ȱŠ–’••ˬ›’ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Í›ǯȱ Ž–ˬ”ǰȱ’óŽ–’¢Š—ÍȱŸˬȱ˜—ž—ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’ȱŠ›ŠŠ—ȱ šŠ•Í›–Ššȱû³û—ȱŠ‘Šȱ—ˬ•ˬ›œˬȱŽ–ˬ”ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›Ƿȱ Ȭ—Í—ȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜’”ȱ˜‹œ›ž”œ’¢ŠœÍ—Š—ȱ œŠŸŠ¢Íǰȱû›ˬ¢’—ȱ’óŽ–’”ȱ¡ˬœˬ•’¢’—’—ȱ™Š˜Ž—Ž£’—ˬȱ ǻtGǼȱȱ’ˬ›ȱ–Ž¡Š—’£–•ˬ›ȱˬȱ’󝒛Š”ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǰȱ –’œŠ•ȱû³û—ǰȱ”˜›˜—Š›ȱŠ›Ž›’¢Š•Š›Í—ȱŸŠ£˜–˜˜›ȱ ’œž—”œ’¢ŠœÍǰȱŽ—˜Ž•’Š•ȱ’œž—”œ’¢Šǰȱ’•’‘Š‹ȱŸˬȱ ¢ŠȱŸŠ£˜œ™Š£–ǯȱ ûû—ȱ‘Š••Š›Šȱœ˜—ȱ’••ˬ›’—ȱ–ˬ•ž–Š•Š›Í—Šȱã›ˬǰȱ œˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–Š¢Š›Ššȱ–’˜”Š›Í—ȱ’óŽ–’¢ŠœÍȱ û›ˬ¢’—ȱŽ—Ž›“’ȱ’œŽ‘œŠ•Í—ÍȱŠ£Š•–Šš•ŠȱŽ—Ž›Ž’”ȱ ‹ã‘›Š—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱȱ ˬ‘£ȱ‹žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱœŽ—˜”Š›’¢ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱ‹’›‹ŠóŠȱ”Š›’˜–’˜œ’•ˬ›ˬȱˬœ’›ȱ Ž–ˬ”•ˬȱû›ˬ¢’—ȱŽ—Ž›“’ȱˬ–’—ŠÍ—Íȱ‹ˬ›™ŠȱŽˬ—ȱŸˬȱ ‹ž—ž—•ŠȱŠǰȱ‘ûŒŽ¢›ˬŠ¡’•’ȱ‘˜–Ž˜œŠ£ÍȱŸˬȱû›ˬ¢’—ȱ ¢ÍÂ͕–ŠȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱš˜›ž¢ž‹ȱœŠ¡•Š¢Š—ȱȱˬ•ŠŸˬȱ Ž›Š™ŽŸ’”ȱ¢Š—Šó–Š¢ŠȱŽ‘’¢ŠŒȱž¢ž›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ


37 œˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–Š¢Š›ŠšȱŸˬȱ‘Ž–˜’—Š–’”ȱ ãœˬ›’Œ’•ˬ›ˬȱǻŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’šǰȱû›ˬ”ȱ¢ÍÂ͕–Š•Š›Í—Í—ȱ Ž£•’¢’ȱŸˬȱûŒûǼȱȱˬœ’›ȱ˜•ž—–ŠŠ—ȱ’óŽ–’¢ŠȱŠ›ŠŠ—ȱ šŠ•Í›Í•Í›ǯȱȱ —’”Š•ȱˬœ’›ȱ–Ž¡Š—’£–’ȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱ–ŽŠ‹˜Ȭ •’”ȱ™›Ž™Š›Šȱ˜•Š—ȱ ȱȱ–’˜”Š›Í—ȱ ’óŽ–’¢Šȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ£ˬˬ•ˬ—–’óȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—’ȱ Ž—Ž›“’ȱ’•ˬȱ‹’›‹ŠóŠȱˬ–’—ȱŽ–ˬ”•ˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ£Š–Š—Íȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱˬ•ˬ‹ŠÍ—Íȱãˬ–ˬ”ˬȱȱ‘ˬ”’–•ˬ›ˬȱ Ž—’óȱ’–”Š—•Š›ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱȱ Ž—˜”Š›’¢Šȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’ȱ—ˬ£Š›ˬˬȱœŠ¡Ȭ •Š–ŠšŠȱŠ—’Š—’—Š•ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬ’ȱ Š—Í•–Š£Í›ǰȱ•Š”’—ȱœ˜•ȱ–ˬˬŒ’”ȱž—”œ’¢ŠœÍ—Íȱš˜Ȭ ›ž–Šš•Šȱ™›˜š—˜£ž—ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í•–ŠœÍȱŠȱ‘ˬ”’–ȱ û³û—ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱžȱ‹Š¡Í–Š—ȱŠȱ ȱ ȱˬŸˬ£˜•ž—–Š£ȱ¢Š›Í–ȱ–ˬ—‹ˬ¢’’›ǯȱȱ ȱȱ–’˜”Š›ȱ’óŽ–’¢ŠœÍ—Íȱ Ž›”ˬ—ȱ’—”’óŠȱ–ˬ›‘ˬ•ˬœ’—ˬȱǻ–ŽŠ‹˜•’”ȱ™˜£ž—Ȭ ž•Š›ȱãŸ›ûǼȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Šš•ŠȱǻŠ£Š•–Šš•ŠǼȱ ˜—ž—ȱŠ‘ŠȱŽŒȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’—ǰȱ¢ˬ—’ȱŠÂ›Í—Í—ǰȱû›ˬ”ȱ ›’–’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—Í—ǰȱ–’˜”Š›Í—ȱ¢ÍÂ͕–Šȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ȱŠ£Š•–ŠœÍ—Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯȱ ›’–ŽŠ£’’—’—ȱŠ—’’óŽ–’”ȱˬœ’›’—’—ȱˬœŠœÍ—Íȱ ˜”œ’Ž—ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱóˬ›Š’’—ˬȱ–’˜”Š›ȱ –ŽŠ‹˜•’£–’—’—ȱš’œ–ˬ—ȱ¢ŠÂ•Íȱž›óž•Š›Í—ȱ ˜”œ’•ˬó–ˬœ’—ˬ—ȱŠ‘ŠȱŠ£ȱ˜”œ’Ž—ȱœˬ›ęȱȱˬ•ˬ‹ȱ Žˬ—ȱš•û”˜£Š—Í—ȱ˜”œ’•ˬó–ˬœ’ȱ™›˜œŽœ’—ˬȱ ¢ã—ˬ•–ˬœ’ȱ‘ŽœŠ‹Í—Šȱ”Š›’˜–’˜œ’•ˬ›ˬȱȱœ’—Ȭ Ž£’—’ȱŠ›Í›–ŠšȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ •’—’”ȱˬš’šŠ•Š›Í—ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’—ˬȱã›ˬǰȱtGȬ ’—ȱ”˜–™•Ž”œȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ ȱ ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬœ’ȱ¢û”œˬ”ȱŠ—’Š—’—Š•ȱŸˬȱ Š—’’óŽ–’”ȱŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’ȱˬ–’—ȱŽ’›DZȱ ȬŠȱ’óŽ–’”ȱ ˬ¢’ó’”•’”•ˬ›’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬȱ–ûˬ’—’ȱž£ŠÍ›ǰȱ ŠÂ›Í•Íšȱˬ›ˬŒˬœ’—’ȱŠ£Š•Í›ǰȱœŽ—˜”Š›’¢Šȱž–Š•Š›Íȱ Ž£•’¢’—’ȱŚŖȬŝŖƖȱŠ£Š•Í›ǯȱ •’—’”ȱˬš’šŠ•Š›Í—ȱ–ŽŠˬ‘•’•ȱ–ˬ•ž–Š•Š›Íȱ ȱȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱŠ—’Š—’Ȭ —Š•ȱŸˬȱŠ—’’óŽ–’”ȱŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’ȱȱ‘Ž–˜’—Š–’”ȱ ãœˬ›’Œ’•ˬ›ˬȱˬœ’›ȱŽˬ—ȱŠ—’Š—’—Š•ȱǻ—’›Š•Š›Í—ǰȱ ’‘’›˜ȬȱŸˬȱšŽ¢›’Ȭ’‘’›˜™’›’’—ȱ”Š•œ’ž–ȱ Š—Šš˜—’œ•ˬ›’ǰȱ‹ŽŠȬŠ›Ž—˜‹•˜”Š˜›•Š›Ǽǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ ‘Ž–˜’—Š–’”Š¢Šȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬœ’›ȱãœˬ›–ˬ¢ˬ—ȱ ǻ—’”˜›Š—’•ǰȱ›Š—˜•Š£’—Ǽȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱ ˬ›š•ˬ—–ˬ’¢’ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ‹ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ˜—•Š›Š—ȱûœû—ȱ ˜•–ŠÂ͗Šȱˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱ tGȬ’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ ȱ ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱ¢Ž›’—’ȱˬ¢’—ȱŽ’”ˬȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ‹ŽŠȬŠ›Ž—˜‹•˜”Š˜›•Š›•Šȱ‹’›•’”ˬȱ šˬ‹ž•ȱŽ’•’”ˬȱ˜—ž—ȱŠ—’Š—’—Š•ȱŸˬȱŠ—’’óŽ–’”ȱ ˬœ’›’ȱž£ŠÍ•–Íóȱˬœ’›•’ȱ—’›ŠȱŸˬȱ”Š•œ’ž–ȱ Š—Šš˜—’œ•ˬ›ˬ—ȱûœû—û›ǯȱ Ž•ˬ•’”•ˬǰȱŠ—’Š—’—Š•ȱŽ›Š™’¢Š—Í—ȱ

ûŒ•ˬ—’›’•–ˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ‹ŽŠȬŠ›Ž—˜‹•˜”ŠȬ ˜›•Š›•Šȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ•Š—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱˬ•ŠŸˬȱ˜•Š›Ššȱ ȱȱŠ•–ŠœÍȱŠȱ–ˬšœˬˬž¢Âž—ž›ǯȱ ûŠ•’Œˬȱ–ûˬ’ȱŠ›ÍšŒŠȱ ȱ’—ȱ–ûœ‹ˬȱˬœ’›ȱˬ›ˬŒˬœ’ȱˬȱŠ›Í›ǯȱ ȱ ȱ’•ˬȱŠŸŠ–•ÍȱŽ›Š™’¢Šȱ£Š–Š—ÍȱœŽ—˜”Š›’¢Š—Í—ȱ ž—”œ’˜—Š•ȱœ’—ęȱȱ¢Š¡ó͕ŠóŠ—ȱŸˬȱ¢Šȱ ȱž—”œ’˜—Š•ȱ œ’—ˬȱŠ’ȱŽ’•ˬ—ȱȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱœŠ¢ÍȱŠ›Í›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠȱ œŽ—˜”Š›’¢ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱˬœŠœȱ –ûŠ•’Œˬȱ–ˬšœˬ’ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’•’›ǯȱȱ ȱŒû–•ˬˬ—ȱ”Ž³’›’•–’óȱ–’˜”Š›ȱ’—Š›”Í—Š—ȱ œ˜—›Šȱœ˜•ȱ–ˬˬŒ’¢’—ȱ’óŽ–’”ȱ–ˬ—óˬ•’ȱœ’œ˜Ȭ •’”ȱ’œž—”œ’¢ŠœÍȱ’—”’óŠȱŽ–’óȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱ£Š–Š—ÍȱŠȱ ȱȱ’•ˬȱ Ž›Š™’¢Šȱˬ•ŠŸˬȱûœû—•û”•ˬ›ˬȱ–Š•’”’›ǯȱ›ŽȬ ™Š›ŠȱŠ–Šȱ›Š”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱŠ£Š•–ŠœÍ—Í—ȱšŠ›ó͗͜Íȱ Š•–Šš•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱŠŸŠ–•Íȱ’óŽ–’¢Šȱ˜—ž—Šȱ ‘’‹Ž›—ˬ˜•ž—–žóȱ–’˜”Š›Í—ȱ‘ˬŒ–’—’—ȱŠ£Š•–ŠœÍǰȱ ”Š›’˜–’˜œ’•ˬ›’—ȱŠ™˜™˜£žȱŸˬȱ—Ž”›˜£ž—ž—ȱ Š£Š•–ŠœÍȱȱ‘ŽœŠ‹Í—Šȱ›Š”œ’¢Š—ÍȱŠ›Í›Í›ǯȱ Ž—˜”Š›’¢Šȱž–Š•Š›ÍȱŽ£•’¢’—’—ȱŠ£Š•–ŠœÍȱ û›ˬ”ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗͗ȱž—”œ’˜—Š•ȱœ’—ęȱ—’—ȱ ¢Š¡ó͕Šó–ŠœÍǰȱęȱ£’”’ȱ¢û”ˬȱšŠ›óÍȱ˜•Ž›Š—•ÍÂ͗ȱ ǻŠŸŠ–•Í•ÍÂ͗ǼȱŠ›–ŠœÍǰȱ‘ˬ¢Šȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’ȱ ãœˬ›’Œ’•ˬ›’—’—ȱ¢Š¡ó͕Šó–ŠœÍǰȱ”Ž³’›’•–’óȱ–’˜”Š›ȱ ’—Š›”Í—Š—ȱœ˜—›Šȱǻ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱˬ”›Š›ȱ–’˜”Š›ȱ ’—Š›”•Š›ÍȱŸˬȱ›ŽŸŠœ”ž•¢Š›’£Šœ’¢ŠŠ—ȱœ˜—›ŠǼȱû›ˬ”Ȭ Š–Š›ȱˬœŠ•Š›ÍȱœŠ¢Í—Í—ǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ‘˜œ™’Š••Šó–Šȱ ‘Š••Š›Í—Í—ȱŠ£Š•–ŠœÍȱ’•ˬȱ–û󊢒ˬȱ˜•ž—ž›ǯ

6HUY\HQLQ$]ԥUED\FDQGDNÕ QPD\ԥQGԥOL\L%DNÕ $=(ø]PLUNo +\DWW7RZHU,,FPԥUWԥEԥ 7HO  )DNV  HPDLOEDNX¿OLDO#XOWHOQHW ZZZVHUYLHUFRP

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

38

.RPSWHU 267(2;21'52=8

2QXU÷DPÕ]ÕQVD÷ODPOÕ÷ÕQÕQHFΩ TRUX\DT"%XULVNTUXSXQDDLG RODQODUQΩHWPΩOLGLU"%XYΩGLJΩU VXDOODUÕKΩNLPPWΩ[ΩVVLVLPL]LQ FDYDEODUÕLOΩDoDFD÷ÕT

&$16$ö/,ö,

Ȭȱȃûû—ȱ’óȱû—û–ȱ”˜–™ûŽ›ȱŠ›¡ŠœÍ—Šȱ”Ž³’›ǯȱ Š¡Í—•Š›Šȱ‹˜¢—ž–ž—ȱŠÂ›Í–ŠœÍ—Íȱ‘’œœȱŽ’–ǯȱȱ

ˬ”’–•ˬ›ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ȱ”’ǰȱ‹žǰȱ‹˜¢ž—ȱ˜œŽ˜¡˜—›˜£žȱ ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱûŠ•’Œˬˬ—ȱœ˜—›ŠȱŠÂ›Íȱ”Ž³œˬȱˬǰȱ šž•Šš•Š›Šȱ”û¢ȱšŠ•Íǯȱžȱ‹ˬ•ŠŠ—ȱŒŠ—Í–Íȱ—ŽŒˬȱ šž›Š›Í–ǵȄȱG•‘Š–ˬȱʞ•’¢ŽŸŠǰȱŚŖȱ¢Šóǯȱ Ȭȱž•Šš•Š›Šȱ”û¢ȱ˜œŽ˜¡˜—›˜£ȱˬ•Š–ˬ’ȱ˜•Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱ˜¢ž—ȱˬšˬ›ˬ•ˬ›’ȱŠ—Š˜–’”ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬˬȱ –Š•’”’›ǯȱ ˬ–’—ȱ—Š‘’¢ˬˬ”’ȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱ ˜—ž›ÂŠȱŠ›Ž›’¢ŠœÍ—Í—ȱœ™Š£–Íǰȱ‘ˬĴȱŠȱœÍ¡Í•–ŠœÍ—Šȱ ˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ’ŒˬˬǰȱšŠ—ȱãŸ›Š—Íȱ™˜Ȭ £ž•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱŠ–Š›ȱ™˜£ž—ž•Š›Íȱã£ȱ—㟋ˬœ’—ˬȱ šž•Šš•Š›Šȱ”û¢ȱŸˬȱŒ’—’•’ȱã›ˬ’›ǯȱŠ”’—ȱ‹ûû—ȱ ˜—ž›ÂŠȱŠ›Ž›’¢Š•Š›ÍȱŠ›ŠœÍ—Šȱ¢Š•—Í£ȱŽó’–ˬȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱŠ’’¢¢ˬ’ȱ˜•Š—•Š›Í—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬœ’ȱ Ž‘’–Š•Íȱ³˜¡ȱŠ£Í›ǯȱž›ȱ”’ǰȱšž•Šš•Š›Šȱ”û¢û—ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ˜œŽ˜¡˜—›˜£ȱ œ˜—ž—Œžȱ¢Ž›•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’—’ȱžž›ǯȱˬˬœœûȱ”’ǰȱ ‹’›ȱ³˜¡ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱ‹˜¢ž—ȱ˜œŽ˜¡˜—›˜£ž—ž—ȱ ž£ž—–ûˬ•’ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬ—ȱœ˜—›ŠȱŒ’’ȱ‹ŠóȬ ‹Ž¢’—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ’•ˬȱ—Ž¢›˜Œˬ››Š‘•Š›Šȱû£ȱž–Š•Íȱ ˜•ž›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ‘ˬ›ˬ›ˬĚȱ’ȱ–ûŠ¢’—ˬȱ ˜•ž—–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱŒû–•ˬˬ—ȱȬ‘ˬ”’–’—’—ȱ –ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠ•—Í£ȱœ˜—›Šȱ –ûŠ•’Œˬ¢ˬȱ‹Šó•Š–Ššȱ˜•Š›ǯȱ ,˜¡ȱŽ‘’–Š•ȱ”’ǰȱ‹Šóȱ‹Ž¢’—’—ȱ”˜–™ûŽ›ȱŸˬȱ¢Šȱ –Šš—’Ȭ›Ž£˜—Š—œȱ˜–˜š›Šęȱ¢ŠœÍȱ–ûŠ¢’—ˬœ’—’ȱ Š™Š›–Ššȱ•Š£Í–ȱˬ•ˬŒˬ”ǯȱ˜¢ž—ȱŸˬȱ‹Šóȱ Š–Š›•Š›Í—Í—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱž•›Šœˬœȱ˜™™•Ž›˜Ȭ š›Šęȱ¢ŠȱǻšŠ—ȱŠ¡Š›•ÍÂ͗ÍȱŸˬȱŠ–Š›•Š›Í—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱ š’¢–ˬ•ˬ—’›ˬ—ȱ–ûŠ¢’—ˬǼŸˬȱ¢Šȱž™•Ž”œȱœ”Š—Ž›ȱ ǻŠ–Š›ȱ–ˬ—ˬ£’ȱŸˬȱ˜—•Š›Í—ȱŠ›Š•–Šȱˬ›ˬŒˬœ’ǰȱ Š–Š›Íȱˬ‘ŠˬȱŽˬ—ȱ˜¡ž–Š•Š›Šȱ™Š˜•˜“’ȱ ˬ¢’ó’”•’”•ˬ›’ȱŠó”Š›ȱŽ’›Ǽȱûœž•žȱ’•ˬȱȱ–ûŠ¢’—ˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ˬˬœœûȱ”’ǰȱ˜—ž›ÂŠŠȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ‹ˬ£’ȱ ˬ¢’ó’”•’”•ˬ›’ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Ššȱ–û–”û—ȱŽ¢’•ǯȱ ¡Íǰȱˬœ•’—ˬȱ‹žǰȱŠó͗–Šǰȱ”ã‘—ˬ•–ˬȱ™›˜œŽœ’’›ǯȱ ’£ȱ¢Š•—Í£ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ¢û—û••ˬ󍒛ˬǰȱ’œ”•ˬ›’—ȱ ™Š›³Š•Š—–ŠœÍȱ™›˜œŽœ’—’ȱŠ¢Š—Í›Šȱ‹’•ˬ›’”ǯȱ ˜¢ž—ȱ˜œŽ˜¡˜—›˜£ž—ž—ȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱ–ûŠ•’Œˬȱ œ¡Ž–’—ˬȱ’•’‘Š‹ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ǰȱŠ–Š›•Š›Íȱ Ž—’ó•ˬ—’›ˬ—ȱȱŸˬȱˬ£ˬ•ˬȱˬ›’—•’¢’—’ȱŠ›ŠŠ—ȱ


39 ¢ŠŒȱŸŠ›ǯȱȱ Š•—Í£ȱ‹ŠóȱŠÂ›ÍœÍ—Í—ȱ‹˜¢ž—ŠȱŠó”Š›ȱŽ’•–’óȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›•ˬȱŸˬȱ˜—ž›ÂŠȱŠ›Ž›’¢Š•Š›Í—ŠȱšŠ—ȱ ãŸ›Š—Í—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ’•ˬȱȱˬ•Ššˬœ’ȱȱˬœ’šȱ˜•ž—Ȭ žšŠ—ȱœ˜—›Šȱȱ‹˜¢ž—ȱ˜œŽ˜¡˜—›˜£ž—ž—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱŠ¢ŠȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯ žȱ‘Š•Šȱęȱ£’˜Ž›Š™’¢Šǰȱ’¢—ˬ›ŽĚȱŽ”œȱŽ›Š™’¢ŠœÍǰȱ –û—ˬ£ˬ–ȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ’–—Šœ’”Šȱ¢Š¡óÍȱ”ã–ˬ”ȱ Ž’›ǯȱˬóšȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱȱ‹˜¢ž—ȱŸˬȱ ¢ž¡Š›Íȱ³’¢’—ȱšž›óŠÂÍȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’—ȱ¢ž–óŠ•–ŠœÍ—Šȱ ¢ã—ˬ•–’󍒛ǯȱŠó͗ȱ”ˬœ”’—ȱã—–ˬœ’ǰȱ‹˜¢ž—ž—ȱ Ȭȱȃ˜¢ž—Šȱ¡Íó͕Íȱ¢Š›Š—–ŠœÍȱ˜œŽ˜¡˜—›˜£ž—ǰȱ ûŒ•ˬȱ‹û”û•–ˬœ’ȱŸˬȱŠ³Í•–ŠœÍȱ”’–’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱ ¢Š¡žȱ’œ”ȱ¢Í›ÍÂ͗͗ȱˬ•Š–ˬ’’›ǵȱžȱ¡Íó͕Íȱ–ˬ—’ȱ Ž–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ ›Š”œ’¢˜—ȱŽ›Š™’¢ŠȱŸˬȱ¢ŠȱŠ›Í•–Šȱȱ˜œŽ˜¡˜—Ȭ ³˜¡ȱ—Š›Š‘ŠȱŽ’›Ȅǯȱ¢—Šǯȱ ›˜£ž—ȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž••Š›Í—Š—ȱ‹’›’’›ǯȱ˜¢ž—ž—ȱ Ȭȱ¢—Šš•Š›Šȱ¡Íó͕Íȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱ Š›Í•–Šȱûœž••Š›Íȱ–û¡ˬ•’’›ȱȮȱˬ•ȱ’•ˬǰȱ¡ûœžœ’ȱ £Š–Š—Íȱ¢Š›Š—Í›ǯȱʞ—ȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•–Íóȱ—û–ž—ˬȱȮȱ Š•ˬ•ˬ›•ˬǯȱȱˬ’Œˬˬǰȱ‹˜¢ž—ȱ—Š‘’¢ˬœ’ȱŸˬȱ³’¢’—ȱ ‹Š›–Šš•Š›Í—ȱȃ󊚚͕ÍœÍÍ›Ȅǯȱ˜¢ž—ȱˬšˬ›ˬŠ›ŠœÍȱ šž›óŠÂ͗͗ȱœ™Š£–ÍȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•Í›ǰȱ‹Šó͗ȱŸˬȱ ˜¢—Šš•Š›ŠȱŠȱŽ¢—’ȱ™›˜œŽœȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱžǰȱ ˬ••ˬ›’—ȱŠÂ›Í•Š›ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱ ˬšˬ›ˬŠ›ŠœÍȱ’œ”ȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱŽ¢’•ǯȱ ›˜œŽž›Š—Íȱ–ûˬ¡ˬœœ’œȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱŠ•Í—Šȱ ‘’–Š•ȱ”’ǰȱ‹˜¢—ž—ž£Š”Íȱ¡Íó͕Íȱ˜¢—Ššȱ ‹Šó•Š–ŠšȱŠ‘Šȱ¢Š¡ó͍͛ǰȱ³û—”’ȱŠ›Í•–Šȱûœž•ž—ž—ȱ ˜¡ž–Š•Š›Í—Í—ȱˬ›’ȱšž›ž•žóȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱˬ”œȬãœˬ›’ó•ˬ›’ȱŸŠ›ǯȱŽ˜’”ŠȱœŠœ’Ȭ œˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱ¢Š›Š—–ÍóÍ›ǯȱœŽ˜¡˜—›˜£ǰȱ ˜—Š›ȱóˬ›Š’ˬȱ–ûœ‹ˬȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›ˬ›œˬǰȱ˜—žȱŽŸˬȱˬȱ ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱ’œ”ȱ¢Í›ÍÂ͗Š—ȱ¢Š•—Í£ȱ”˜–™•Ž”œȱ ˬ‹’šȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱȱŒû–•ˬˬ—ȱ¢û—û•ȱ™—ŽŸ–Š’”ȱ –ûŠ¢’—ˬˬ—ȱœ˜—›ŠȱŠ—Í󖊚ȱ˜•Š›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ –Šš—’Ȭ›Ž£˜—Š—œȱ˜–˜š›Šęȱ¢ŠȱǻǼȱ–ˬ•ž–Š•Š›Íȱ Š›Í•–Šȱœ’œŽ–•’ȱ‘ŠŸŠȱ¢Š¡Š•ÍÂÍȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬǯȱ ‹ã¢û”ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱ”ˬœ‹ȱŽ’›ǯȱÍó͕ÍŠ—ȱ‹ŠóšŠǰȱ ‹˜¢ž—ȱŸˬȱ¢Šȱˬ••ˬ›’—ȱŠÂ›Í–ŠœÍǰȱ‹Šóȱ’Œˬ••ˬ—–ˬœ’ȱˬȱ %2<81*ù01$67ù.$6, šŽ¢ȱ˜•ž—ž›œŠǰȱ‘ˬ”’–Ȭ—ŽŸ›˜•˜šŠȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ ˜¢ž—ȱ˜œŽ˜¡˜—›˜£žȱ£Š–Š—Íȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ‹ˬˬ—ȱˬ›‹’¢ˬœ’ȱ¢Š¡óÍȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱˬóšȱ ŠÂ•Š–ȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’ȱ‘ŠššÍ—Šȱûóû—–ˬ¢ˬȱ ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱ”˜–™•Ž”œ’—’ȱû—ˬȱŘȬřȱˬˬȱ¢Ž›’—ˬȱ ˬ¢ˬ›ǯȱ¡Íȱȃ”˜–™ûŽ›ȱ—ˬœ•’—’—Ȅȱ ¢Ž’›–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱ–ŠœŠȱŠ›¡ŠœÍ—Šǰȱ —û–Š¢ˬ—ˬ•ˬ›’—ˬȱ˜œŽ˜¡˜—›˜£ȱ”ˬœ”’—ȱ œã¢”ˬ—ˬŒˬ”•’ȱœž•Šǰȱ˜ž›ŠšȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱ¢Ž›’—ˬȱ ˬ›ˬŒˬˬȱŒŠŸŠ—•Šó͋ǯȱ’—Žœȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•ž—ǰȱ ¢Ž’›’•’›ǯȱŽ•’—’£’ȱû£ˬ•’—ǰȱ³’¢’—•ˬ›’—’£’ȱŠ³Í—ǯȱ ‘˜Ÿžȱ£ŠȱŽ’—ǰȱ¢Š¡óÍȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ’—ǰȱœ’šŠ›Žȱ ˬˬœȱŠ•–ŠŠȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’ȱœÍ¡Í—ǰȱ—ˬˬœȱŸŽ›–ˬˬȱȮȱ ³ˬ”–ˬ¢’—ǯȱGóȱŸŠ¡ÍȱŠœ’•ˬȱŽ’—ǰȱˬ£’ó’—ȱȮȱ‹žǰȱȱ ‹˜óŠ•Í—ǯȱʞ£ˬ•ˬ•ˬ›’—ȱœÍ¡Í•–Šȱ–ûˬ’ȱȮȱśȱœŠ—’¢ˬǰȱ ˜—ž›ÂŠ—Í—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍȱû³û—ȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹ȱóˬ›•ˬ›’›ǯȱ ‹˜óŠ•–Šȱ–ûˬ’ȱȮȱŗŖȱœŠ—’¢ˬ’›ǯȱ ˬ›ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ’ȱřȬśȱ ˬˬȱˬ”›Š›ȱŽ’—ǯȱ Ȭȱȃřśȱ¢Šó͖ȱŸŠ›ǯȱ˜¢ž—ȱ˜œŽ˜¡˜—›˜£ž—Š—ȱ ,Š›™Š£•Šó–Íóȱˬ•ȱ‹Š›–Šš•Š›Í—Í£ÍȱŠ•—Í—Í£Šȱš˜Ȭ ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›ˬ–ǯȱŠó͖ȱŠÂ›Í¢Í›ǯȱœŽ˜¡˜—›˜£žȱ ¢ž—ǯȱŠó͗ͣÍȱŠ›¡Š¢ŠȱȱšŠ•Š–Ššȱ’œˬ¢’›œ’—’£ȱ”’–’ȱ Š–Š–’•ˬȱœŠÂŠ•–Ššȱ–û–”û—û›–ûǵȄȱŠ•’ˬǯȱ ˜ŸžŒ•Š›Í—Í£•ŠȱŠ•—Í—Í£Íȱ‹ŠœÍ—ǯȱ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱ‹˜¢ž—ȱ ȬȱŠóȱŠÂ›ÍœÍȱ–û¡ˬ•’ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’ȱœÍ¡Š›Ššȱˬ£¢’šˬȱ–ûšŠŸ’–ˬȱãœˬ›’—ǯ ŠóȱŠÂ›ÍœÍ—Íȱ˜—ž›ÂŠ—Í—ȱ‹˜¢ž—ȱ—Š‘’¢ˬœ’—’—ȱ˜œȬ ŠœŠ—Í—ȱû£ˬ›’—ˬȱ’›œˬ”•ˬ—ˬ›ˬ”ȱ Ž˜¡˜—›˜£žȱ’•ˬȱˬ•Ššˬ•ˬ—’›–ˬ”ȱŠœŠ—Í›ǰȱ³û—”’ȱ ¢ž–›žš•Š›Í—Í£•Šȱ³ˬ—ˬ—’£ˬȱŠ¢ŠšȱŸŽ›’—ǯȱ˜¢ž—ȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱ¢ŠóȱãŸ›û—ˬ—ȱ‹Šó•Š¢Š›ŠšǰȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ ˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’ȱœÍ¡Š›Ššȱ‹Šó͗ͣÍȱŠóŠÂÍȱœŠ•–ŠÂŠȱ³Š•Íó͗ǯȱ ”’ǰȱ‘Š–͍Šȱˬšˬ›ˬŠ›ŠœÍȱ’œ”•ˬ›ˬȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱ‹Šóȱ Š›–Šš•Š›Í—Í£Íȱ³Š›™Š£•Š¢Š›Ššȱ˜ŸžŒ•Š›Íȱ‹˜¢ž—ȱ ŸŽ›’›ǯȱ Š›Í—Šȱš˜¢ž—ǰȱ’›œˬ”•ˬ›’ȱŠ³Í—ǯȱ˜¢ž—ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ ––Šȱ‹žȱ’Šš—˜£žȱˬœ’š•ˬ–ˬ”ȱû³û—ȱ‹Šóȱ –ûšŠŸ’–ˬȱãœˬ›ˬ›ˬ”ȱˬ••ˬ›’—’£•ˬȱ‹Šó͗ͣÍȱ‹ŠœÍ—ǯȱ ŠÂ›ÍœÍ—Í—ȱ’ˬ›ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’—’ȱ’œ’œ—ŠȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ŠÂȱ˜ŸžŒžȱœŠÂȱ¢Š—ŠÂ͗ȱû£ˬ›’—ˬȱš˜¢ž—ǯȱ Šóȱ‹Ž¢—’—’—ȱȱŸˬȱ‹ŠóȱŠ–Š›•Š›Í—Í—ȱœ”Š—Ž›ȱ Šó͗ͣÍȱœ˜•Šȱˬ¢–ˬ¢ˬȱ³Š•Í󊛊šȱˬ•’—’£•ˬȱ‹Šó͗ͣÍȱ –ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ȱ–û•ˬš’›ǯȱ—ž›ÂŠȱ ‹ŠœÍ—ǯȱ˜¢ž—ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’ȱœÍ¡Š›Ššȱ‹žȱˬ£¢’šˬȱ Š›Ž›’¢Š•Š›Í—ŠȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ –ûšŠŸ’–ˬȱãœˬ›’—ǰȱœ˜—›Šȱ‘ˬ›ˬ”ˬ’ȱœ˜•ȱ˜ŸžŒ•Šȱ ˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱŠó”Š›ȱŽ’•ˬ›œˬǰȱˬ•ŠŸˬȱ–ûŠ¢’—ˬ¢ˬȱŽ‘’Ȭ ˬ”›Š›ȱŽ’—ǯȱ šŠ•Í›Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱŠȱŠ¡’•’›ǯȱŠ›Í•–Šǰȱ Ž‘’¢Š•Íȱ–ŠœŠ“ǰȱęȱ£’˜Ž›Š™ŽŸ’”ȱ™›˜œŽž›Š•Š›ǰȱ ’¢—ˬ›ŽĚȱŽ”œȱŽ›Š™’¢ŠœÍǰȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ‹ˬˬ—ȱˬ›‹’¢ˬœ’ȱ ”’–’ȱûœž••Š›Š—ȱŠȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱœŽ˜™Š’”ȱ ûœž••Š›Í—ȱŠȱˬ‹’š’ȱ’œ’œ—Šȱ˜•ž—–ž›ǯȱ œŽ˜™Š’¢ŠȱȬȱȱ’Šš—˜œ’”ŠȱŸˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ‘ˬ”’–ȱ ’•ˬȱŠ™Š›Í•Š—ȱ¢Ž—’ȱ’‹‹’ȱ’œ’šŠ–ˬ’›ǯȱŠ—žŠ•ȱ Ž›Š™’¢ŠŠ—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›Ššǰȱ‹žȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž•ž—ž—ȱ –ˬ£’ȱŠ¢ŠšȬ‘ˬ›ˬ”ˬȱŠ™Š›ŠÍ—ŠȱŠ‘Šȱ¢ž–óŠšȱ ˬœ’›ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱ

&$16$ö/,ö,
)HUPHQWOιU YιRQODUÕQDNWLYOL\L %XJQPԥOXPGXUNL[ԥUoԥQJKFH\UԥOԥUL RQODUÕQLPPXQVLVWHPLWԥUԥ¿QGԥQWDQÕQPDVÕQD PDQHRODQ]ODOTLúDVÕLOԥPGD¿ԥROXQPXúGXU %XTLúDQÕOԥ÷YHGԥUԥNEԥG[DVVԥOLKFH\UԥOԥULLIúD HWPԥNTDELOL\\ԥWLQԥ\DOQÕ]IHUPHQWOԥUPDOLNGLU %XVԥEԥEGԥQGԥRQNRORML[ԥVWԥOԥULQSԥKUL]LQGԥ ԥW\HPԥNOԥULPԥKGXGODúGÕUÕOÕU\D[XGWDPDPLOԥ LVWLVQDROXQXUEXQXQODGDԥWLQSDUoDODQPDVÕQD VԥUIROXQDFDTIHUPHQWOԥUTRUXQDUDT[ԥUoԥQJ KFH\UԥOԥULQLQDúNDUHGLOPԥVLQGԥLúWLUDNHGLU %LWNLOԥUKH\YDQODUYԥLQVDQODUÕQEWQKԥ\DW JFHQ]LPYԥIHUPHQWOԥUGԥGLU/DNLQDUWÕTƒ& KԥUDUԥWGԥIHUPHQWOԥULQHUWOԥúLUƒ&GԥLVԥ PԥKYROXUKԥUoԥQGNLԥU]DTODUÕQVR\XGXFXGD GRQGXUXOPDVÕRQODUÕQTRUXQPDVÕQDVԥEԥEROXU

254$1ø=0Ԥ)(50(17/Ԥ5 +$5$'$1'$;ø/2/85" 7ԥԥVVÀԥUROVXQNLKԥUELUKFH\UԥQLQLVWHKVDO HGԥELOԥFԥ\LIHUPHQWOԥULQPLTGDUÕPԥKGXGGXU 4LGDQÕQKԥ\DWLJFIHUPHQWOԥUGԥGLUPԥK] RQODUVD÷ODPOÕ÷ÕQDoDUÕGÕU)HUPHQWOԥUVL]Qԥ PLQHUDOODUQԥYLWDPLQOԥUQԥGԥKRUPRQODU LúOԥ\ԥELOPԥ]0ԥK]IHUPHQWOԥURUTDQL]PLQ IRUPDODúPDVÕQDUԥKEԥUOLNHGLU2UTDQL]PLQL]Gԥ KԥUúH\±]ODO\D÷NDUERKLGUDWROVDGDEHOԥLúoL IHUPHQWOԥULQLúWLUDNÕROPDGDQ\HQLOԥúPԥEԥUSD WԥPL]OԥQPԥTXUXFXOXTSURVHVOԥULEDúOD\DELOPԥ] )HUPHQWOԥU±VSHVL¿NDPLQWXUúXODUÕQGDQԥPԥOԥ JԥOPLú[VXVL]ODOODUGÕURQODUPԥ\\ԥQUHMLPGԥ

&$16$ö/,ö,

oDOÕúDQELRNLP\ԥYLUHDNVL\DODUÕQELRORMLNDWDOL]D WRUXGXU.LORTUDPODUODEHOԥYLWDPLQTԥEXOHWVԥQL] GԥIHUPHQWOԥUROPDGDQKHoELUID\GDYHUPԥ] oQNLRQODUPԥQLPVԥQLOPԥ\ԥFԥNYԥVLGLNLOԥ[DULF ROXQDFDTGÕU

3ø6)(50(17$6ø<$1Ԥ '(0Ԥ.'ø5" +ԥ]PROXQPDPÕúYԥ\DSLVKԥ]PROXQPXú \D÷ODUUԥNGDPDU[ԥVWԥOLNOԥULQLQLQNLúDIHWPԥVLQԥ Yԥ\DL]D¿EԥGԥQoԥNLVLQԥJԥWLULEoÕ[DUDELOԥU +ԥ]PROXQPDPÕú]ODOODU±EԥGԥQKԥUDUԥWLQLQ DUWPDVÕGHSUHVVL\DYԥ[ԥUoԥQJ[ԥVWԥOL\LQԥJԥWLULE oÕ[DUDELOԥU +ԥ]PROXQPDPÕúNDUERKLGUDWODU±DO OHUJL\DDVPDYԥDUWULWOԥULQԥPԥOԥJԥOPԥVLQLQ VԥEԥEOԥULQGԥQELULGLU

)(50(17d$7,ù0$=/,ö,1Ԥ'Ԥ1 <$5$1,5" dR[ODUÕPÕ]RQODUÕQD]HKWL\DWÕLOԥGR÷XOXUXT %XJQDK\DOQÕ]DQDQÕQGH\LOKԥWWDXOXQԥQԥYԥ XOXEDEDPÕ]ÕQGÕU %LWNLOԥUGԥQDOGÕ÷ÕPÕ]ԥU]DTODUIHUPHQWOԥU VDUÕGDQNDVDGRODQWRUSDTODUGD\HWLúGLULOLU øQVDQRUTDQL]PLQԥoL\TLGDOD]ÕPGÕU SԥKUL]LPL]LVԥԥVDVԥQELúPLúHPDOROXQPXú NLP\ԥYLԥODYԥOԥUQԥWLFԥVLQGԥGԥ\LúPLúYԥ\D PXPL\\ԥWOԥIHUPHQWOԥUGԥQPԥKUXPRODQYԥ úDODQPD\DPԥUX]TDOPÕúTLGDGDQLEDUԥWGLU


41 6WUHVVYิฅVWUHVVYิฅ]L\\ิฅWOิฅULVR\XTGิฅ\Pิฅ WHPSHUDWXUUHDNVL\DODULVWิฅQLOิฅQ[ิฅVWิฅOLNOิฅU KDPLOิฅOLNIHUPHQWOิฅULQHKWL\DWร•Qร•ย]ยUEL]RQODUร• JยQGิฅOLNRODUDTVLGLNYิฅQิฅFLVLOิฅLWLULULN

รธ16$1254$1รธ=0รธhdh1 )(50(17/ิค5รธ1ิค+ิค0รธ<<ิค7รธ )HUPHQWOิฅUTLGDQร•KยFH\UิฅVิฅYL\\ิฅVLQGิฅ SDUoDOD\ร•U]ยODOODUGDQิฅ]ิฅOิฅ\DUDGร•UDรท FL\ิฅUOิฅUGิฅQNDUERQTD]ร•Qร•[DULFHGLULQIHNVL\D LOิฅPยEDUL]ิฅGิฅLPPXQVLVWHPLQLQLรบLQิฅ\DUGร•P J|VWิฅULURUTDQL]PLQG|]ยPOยOย\ยQยDUWร•Uร•UKิฅ]P VLVWHPLQิฅGย]JยQIิฅDOL\\ิฅWJ|VWิฅUPิฅNGิฅN|PิฅN HGLU %XQGDQEDรบTDIHUPHQWOิฅU 0ย[WิฅOLI\DรทODUร•PิฅKYHGLUYิฅRUTDQL]PGิฅQ [DULFHGLU ;ิฅVWิฅOL\LQ[URQLNJHGLรบDWร•Qร•QTDUรบร•Vร•Qร•DOร•U &DYDQTDOPDTGDYิฅ\D[รบร•J|UยQPิฅNGิฅEL]ิฅ N|PิฅNHGLU (QHUMLYิฅG|]ยPOยOย\ยDUWร•Uร•U 2UTDQL]PGิฅKRUPRQDOGLVEDODQVร•QTDUรบร•Vร•Qร• DOร•U

)(50(17(+7รธ<$7,1,1(&ิค 42580$42/$5" 2UTDQL]PGิฅIิฅDOL\\ิฅWJ|VWิฅUิฅQKิฅUELUIHUPHQ WLQ|]Wิฅ\LQDWร•YDU3URWHD]Dยฑ]ยODOร•SDUoDOD\DQ OLSD]D\DรทODUร•DPLOD]DNDUERKLGUDWYิฅVHOOยOR]X SDUoDOD\DQIHUPHQWGLU2UTDQL]PGิฅPDGGิฅOิฅU PยEDGLOิฅVLQGิฅLรบWLUDNHGิฅQPLQOิฅUOิฅIHUPHQW IิฅDOL\\ิฅWJ|VWิฅULU2QODUWิฅQิฅIIยVKิฅUิฅNิฅWQLWT GDYUDQร•รบYิฅLPPXQVLVWHPLQLQLรบLQGิฅLรบWLUDNHGLU %XQGDQEDรบTDLQVDQRUTDQL]PLQGิฅ[ยVXVLWLSOL PยEDGLOิฅIHUPHQWRNVLGOิฅULP|YFXGGXUยฑRQODU D]DGUDGLNDOODUร• WRNVLNLRNVLJHQ ]ิฅUิฅUVL]PิฅKVXO RODQVXYิฅRNVLJHQิฅoHYLULU /DNLQIHUPHQWOิฅULQ|][ยVXVL\\ิฅWOิฅULYDU )HUPHQWoDWร•รบPD]Oร•รทร•]DPDQร•RUTDQL]PRQODUร• SD\ODรบGร•UDUDTGRรทXOGXรทXPX]IHUPHQWDWLYEDQNร• VิฅUIHGLETXUWDUPDTODRQXQKิฅ\DWLIXQNVL\DODUร•Qร• YิฅEยWยQRUTDQODUร•Q\HNGLOLรบLQL]ิฅLร€ิฅGLUรธQVDQ RUTDQL]PLQLQWิฅOิฅEDWODUร•QDX\รทXQROPD\DQTLGD KH\YDQPิฅQรบิฅOLELรบLULOPLรบVDร€DรบGร•Uร•OPร•รบ \DOQร•] TLVPิฅQPิฅQLPVิฅQLOLU0ิฅQLPVิฅQLOPิฅPLรบQิฅYDUVD ยฑoยUย\ยUTร•FTร•Uร•UWRNVHPL\D\DVิฅEิฅEROXU รธPPXQVLVWHPLSLVKิฅ]PROXQPXรบVRUXOPXรบ TLGDLOิฅH\QLLOิฅLQIHNVL\DYิฅ\DGLJิฅUWิฅKOยNิฅOL \DGDJHQWOิฅUOิฅROGXรทXNLPLPยEDUL]ิฅDSDUPDรทD EDรบOD\ร•U%XRUTDQL]PLWDTิฅWGิฅQVDOร•UYิฅ]ิฅLร€ิฅGLU ิคNVิฅUKDOODUGDIHUPHQWSUHSDUDWODUร•QิฅVDVร•Qร• SDQNUHDWLQLQWิฅUNLELQGิฅRODQOLSD]DSURWHD]D

YิฅDPLOD]DWิฅรบNLOHGLU/LSD]DDPLOD]DYิฅSUR WHD]DRSWLPDOQLVEิฅWGิฅSUHSDUDWODUร•QWิฅUNLELQิฅ GD[LOROXU SUHSDUDWร•QWิฅUNLELQGิฅSURWHD]DQร•Q PLTGDUร•oR[ROPDPDOร•Gร•UoยQNLRQODUOLSD]DQร•Q DNWLYOL\LQLPิฅรทOXEHGLU 0ย[WิฅOLIoHรบLGOLIHUPHQW SUHSDUDWODUร•Qร•QDUDVร•QGD$OPDQL\DGDKD]ร•UODQPร•รบ 0H]LPยฎIRUWHิฅQSRSXO\DUร•Gร•U0H]LPยฎIRUWH SUHSDUDWร•Qร•QJยFยRQODUร•QWิฅUNLELQิฅGD[LORODQYิฅ Kิฅ]PSURVHVLQิฅN|PิฅNHGิฅQ[ยVXVLSDQNUHDWLN IHUPHQWOิฅUGิฅGLU0H]LPยฎIRUWHEยWยQEH\QิฅO[DOT *03WิฅOิฅEOิฅULQิฅFDYDEYHULU OD]ร•PLLVWHKVDODW WิฅFUยEิฅVL Yิฅ\D[รบร•PิฅQLPVิฅQLOิฅQSUHSDUDWNLPL PิฅVOิฅKิฅWHGLOLUPLQLPXPิฅNVJ|VWิฅULรบYิฅิฅODYิฅ PิฅQยฟWิฅVLUิฅPDOLNGLUยUิฅNEXODQPDJิฅ\LUPิฅDE GRPLQDOQDKL\ิฅGิฅGLVNRPIRUWYิฅDรทร•UOร•TKLVVLPH WHRUL]PGLDUH\DQร•DUDGDQTDOGร•Uร•UDรทร•U\DรทOร•Yิฅ \DDGิฅWHGLOPิฅPLรบิฅU]DTODUร•QPิฅQLPVิฅQLOPิฅVLQL \D[รบร•ODรบGร•Uร•U )HUPHQWSUHSDUDWODUร•Qร•QLVWLIDGิฅVLยoยQ J|VWิฅULรบOิฅUKิฅGGิฅQDUWร•TJHQLรบGLU2QODUPิฅGิฅ PิฅGิฅDOWร•Yิฅ]LTDUDFL\ิฅUYิฅ|GNLVิฅVLEDรทร•UVDT [ิฅVWิฅOLNOิฅUL]DPDQร•LVWLIDGิฅHGLOLU )HUPHQWOิฅUVDรทODPOร•รทร•QDoDUร•Gร•U2UTDQL]PLQ PยWิฅรบิฅNNLOLรบLQLWิฅPLQHGิฅQEยWยQHOHPHQWOิฅULQ IิฅDOL\\ิฅWJ|VWิฅUGL\LTDUรบร•Oร•TOร•ิฅODTิฅGิฅRNVLJHQ YิฅVXGDQVRQUDIHUPHQWOิฅUยoยQFย\HULWXWXU 4LGDIHUPHQWOิฅULUDVLRQXPX]XQิฅQYDFLEDPLOLGLU %XQXDLOิฅUDVLRQXQXWิฅPLQHGิฅQKิฅUELUDQD KิฅUELUHYGDU[DQร•PYิฅKิฅUELUPิฅGิฅQLLQVDQ XQXWPDPDOร•Gร•U

$]ิฅUED\FDQGDยณ%HUOLQ&KHPLH$*0HQDULQLยด1ยPD\ิฅQGิฅOL\L $=&ิฅIิฅU&DEEDUOร•&DVSLDQ3OD]DFร•PิฅUW 7HO )DNV  ZZZEHUOLQFKHPLHD]

&$16$รถ/,รถ,


5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

42

4$',1/,4 9Ψ5'øù/Ψ5ø

›˜’š•’–’—ȱš˜›ž—ž‹ȱœŠ¡•Š—Í•–ŠœÍ—ŠȱŸˬȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱ û¢Š—ȱŽ–ˬ–ˬœ’—ˬȱóˬ›Š’ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ û—ˬ•’”ȱ™›˜œŽȬ ž›Š•Š›ȱ‹’›ȱ—ãŸȱšŠÍ—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱšŠ›óÍȱ™Ž¢Ÿˬ—’›ǯȱ

)ˍ5'ù0ˍ.$1

£û—ˬȱšž••žšȱšŠ¢Š•Š›ÍȱšŠÍ—Í—ȱ¢Šó͗Š—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱȱ ŘŖǰȱřŖȱŸˬȱśŖȱ¢Šó•Š›Í—Šȱ‘Š—œÍȱ’—Œˬ•’”•ˬ›’ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ Š•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǵȱ

ˬ£’ȱ™œ’¡˜•˜š•Š›Í—ȱãŸœ’¢ˬ•ˬ›’ȱ‹žȱû—ȱ³˜¡ȱ ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ‹’›ȱˬ–Š¢û•ȱ˜›–Š•ŠóÍ›–ÍóÍ›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ ‹’›ȱ³˜¡ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱžóŠš•Š›Íȱã£ȱ¢ŠŠš•Š›Í—Šȱ¢ŠÍ›Í›ǯȱ —•Š›Í—ȱęȱ”›’—Œˬǰȱ‹Ž•ˬȱ˜•žšŠȱžóŠš•Š›ȱ™œ’¡˜•˜“’ȱ Œˬ‘ˬˬ—ȱ›Š‘Šȱ˜•ž›ǯȱʞ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šǰȱ‹žȱ–ûˬŠ•Š›Í—ȱ žóŠÂŠȱŠ£ȱŠ’’¢¢ˬ’ȱŸŠ›ǯȱû‹žȱ˜•ž—–žóž›ȱ”’ǰȱ žóŠš•ÍšŠ—ȱã£ȱ–ˬ”Š—Í—Šȱ㢛ˬóˬ—ȱžóŠš•Š›ȱ¡Šœ’¢¢ˬŒˬȱ Š‘ŠȱœŠ”’ȱŸˬȱˬ–”’—•’ȱ˜•ž›ǯȱ ’£’˜•˜’¢Š¢Šȱˬ•’”ˬȱ’œˬǰȱ–û‹Š‘’œˬ¢ˬȱˬœŠœȱ¢˜¡Ȭ ž›ǯȱ’‹‹’ȱ‹Š¡Í–Š—ȱžóŠšȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’ȱ’•ˬȱ‹’›ȱ¢ŠŠšŠȱ ¢Š–Š–Š•ÍÍ›ǰȱ³û—”’ȱ‹žȱ£Š–Š—ȱ˜Â–Šȱ㟕ŠÍ—Íȱ¢˜•ž¡Ȭ ž›–ŠȱŽ‘’–Š•Íȱ‹ã¢û”û›ǯȱÍ£ȱžóŠÂÍȱ˜Âž•Š—ȱŠ—Š—ȱ ¢Š•—Í£ȱã£ȱ³Š›™Š¢ÍœÍ—Šȱ¢Š–Š•ÍȱŸˬȱ˜—ž—ȱã£û—ˬȱ–ˬ¡œžœȱ ’’¢Ž—Šȱˬ󢊕Š›Íȱ˜•–Š•ÍÍ›DZȱˬœ–Š••Š›ǰȱœû—ˬ›ǰȱœŠ‹ž—ȱ Ÿˬȱœǯȱ

%DODFDTDGÖQODU²\DûÖQDTˎGˎU

'ù44ˍ7$//(5*ù<$

[

$1$'$1*ˍ/0ˍ9ˍ5'ùú

ˬȱšˬˬ›ȱ‹Š¢ŠÂÍȱœˬœ•ˬ—œˬȱˬǰȱšÍ£•Š›Íȱ•Š™ȱ ”ã›™ˬ•’”ˬ—ȱ’’¢Ž—Š¢ŠȱŠ•ÍóÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ 㛙ˬ•’”ȱ ãŸ›û—ˬȱ‘ˬ›ȱû—ȱ³’–’›–ˬ”ǰȱ‘ˬĞȱˬˬȱ‹’›Ȭ’”’ȱˬˬȱ žóȱŸˬȱ‹’›ȱ¢Šó͗Š—ȱ¢ž¡Š›Íȱû—ˬ•’”ȱ¢ž¢ž—–Š•Š›ȱȱȱ –û•ˬš’›ȱȮȱ‹žǰȱˬ•ˬŒˬ”ȱšŠÍ—Í—ȱŠȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ•’ȱ ˜•žÂžȱšÍ£Í•ȱšŠ¢Š•Š›Í›ǯ ›šŠ—’£–ˬȱ³˜¡•žȱ–’šŠ›Šȱ‘ˬ–ȱŠ¢Š•Íǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ —’œ‹ˬˬ—ȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱ–ˬœ”ž—•Šó–ÍóÍ›ǯȱ˜›Ȭ –ŠŠȱ˜—•Š›Í—ȱ–’šŠ›Íȱ³˜¡ȱŽ¢’•ǯȱ›šŠ—’£–ˬȱ–㟌žȱ ˜•Š—ȱ–’”›˜’š•’–ȱ˜—•Š›Šȱ’—”’óŠȱŽ–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱŸŽ›–’›ǯȱ Š”’—ȱóˬ›Š’’—ȱŒû£’ȱˬ¢’ó–ˬœ’—ˬȱ˜—•Š›ȱˬ›‘Š•ȱž›ȱ Š›Í–•ŠȱŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›’›ǯȱŠ”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱ–’šŠ›Íȱ‘ˬˬ—ȱ Š›Íšȱ³˜¡Š•ÍšŠȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱ –û¡ˬ•’ȱŸŠ’—˜£•Š›ȱŸˬȱŸŠ’—’•ˬ›ǯȱ ’’¢Ž—Šȱ–’”Ȭ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

G—’–ȱ’’¢Ž—ŠȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’ȱŽ‘’¢Š•ŠȱœŽ³–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱˬ”ˬ‹ˬšˬˬ›ȱŸˬȱŽ›”ˬ—ȱ–ˬ”ˬ‹ȱ¢Šó•Š›Í—Šȱ Š’ȱžóŠšȱœŠ‹ž—ž—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ›”’‹’—ˬȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ‹’”’•ˬ›ȱˬ•ŠŸˬȱ˜•ž—–žóȱœŠ‹ž—•Š›ȱ Šȱ¢Š›Š¢Š›DZȱ³˜‹Š—¢ŠœÍÂÍǰȱˬ–›˜Ÿ˜žȱŸˬȱ¢Šȱ™’󒔍’•’ȱ ˜žǯȱ––Šȱ˜•Š›•Šȱœ˜—ȱˬ›ˬŒˬȱŽ‘’¢Š•ŠȱŠŸ›Š—–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱȱû¡ˬ•’ȱ‹’”’ȱŸˬȱŠ›˜–Š’”ȱˬ•ŠŸˬ•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱ ‘ˬœœŠœȱ˜•Š—ȱžóŠšȱ˜›šŠ—’£–’ȱšÍ£Š›ÍǰȱšÍŒÍš•Š—–Šǰȱ ‘ˬĴȱŠȱŠ••Ž›’”ȱ›ŽŠ”œ’¢Šȱ’•ˬȱŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱûœžœˬ—ǰȱ šÍ£ŒÍŠ£ȱ™˜••’—˜£Š—ȱǻ’”’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ˜£Œžš•Š›ȱ Š••Ž›’¢ŠœÍǼȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›œˬǯȱ

352%/(06ù=%g<h<h5h. ’—œ’ȱ¢Ž”’—•’”ȱãŸ›û—ˬȱšˬˬ–ȱ‹Šœ–ÍóȱŸˬȱ’•”ȱ


43 –Ž—œ›žŠœ’¢Š•Š›Í—ȱ‹Šó•Š—ÍÂÍȱ¢ŠóŠȱ˜•Š—ȱšÍ£•Š›ȱ Š—Š•Š›Í—ȱ¡ûœžœ’ȱ’ššˬ’ȱŸˬȱ—ˬŸŠ£’ó’—ˬȱŽ‘’¢ŠŒȱž¢ž›ǯȱȱ Ž•ˬȱû—•ˬ›ˬȱ’’¢Ž—ŠȱšŠ¢Š•Š›Íȱ¡ûœžœ’ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱ ”ˬœ‹ȱŽ’›ǯȱ û—ˬȱ‹’›Ȭ’”’ȱˬˬȱžóȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ǰȱ–û•ˬšȱ šŠ¢ŠŠȱû—û£ȱŚȱœŠŠŠ—ȱ‹’›ǰȱŽŒˬȱœŠŠ•Š›Í—Šȱ’œˬȱŞȬşȱ œŠŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ‹Ž£•ˬ›’ȱˬ¢’ó–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ

*ˎOˎFˎ\LQYˎEXJQQDQDODUÖ²\Dû

*h1'ˍ/ù.0ˍ5$6ù0

’’¢Ž—Šȱ–ˬœˬ•ˬ•ˬ›’ȱ¢Šóȱ”Ž³’”Œˬȱã£ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ’—’ȱ ’’›–’›ǯȱG¢’›–’ȱ¢ŠóŠ—ȱœ˜—›Šȱ’’¢Ž—ŠȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’—ȱ œŽ³’–ȱ’–”Š—•Š›ÍȱŠ‘ŠȱŽ—’󍒛ǯȱ G•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬˬȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ’’¢Ž—’”ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱ–Ž›˜ȱ”Ž³’•ˬ›’—ˬ—ȱŽ¢’•ǰȱŠ™Ž”ȱ óˬ‹ˬ”ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱŠ•–Ššȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱž—ž—•Šȱã£û—û£ûȱ œŠ¡ŠȱŸˬȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬœ’£ǰȱ‹ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ’œˬǰȱœŠÂ•Š–•Íšȱû³û—ȱ £ˬ›ˬ›•’ȱ–Š••Š›Š—ȱš˜›ž–žóȱ˜•Š›œÍ—Í£ǯȱGœŽ‘œŠ•³Í—ÍȱŠȱ —ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Ššȱ™’œȱ˜•–Š£Íǯȱˬ‘Š¢ˬǰȱŸŠœ’ˬ—’ȱŠ•–Š£Š—ȱ ˬŸŸˬ•ȱ’œ’ŠˬȱšŠ¢ŠœÍȱ’•ˬȱŠ—Íóȱ˜•ž—ǯȱ•Šȱ‹’•ˬ›ȱ”’ǰȱ ‘ˬ–’—ȱŸŠœ’ˬ—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱœ’£ˬȱ¢Š›Š–Š¢Š—ȱŸˬȱ¢Šȱˬ”œȬ ãœˬ›’óȱ˜•Š—ȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›ȱŠ¡’•ȱ˜•œž—ǯȱ ŠóŠȱ˜•žšŒŠȱˬ”œȬãœˬ›’ó•ˬ›’—ȱˬȱœŠ¢ÍȱŠ›Í›ǰȱ ˜ž›ȱ”’ǰȱ’’¢Ž—Šȱ–ˬœˬ•ˬ•ˬ›’—ˬȱã›ˬȱ‘ˬ”’–•ˬȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬó–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱˬ•’›ǯȱǰȱ¡ûœžœ’ȱ™›˜œŽž›Š•Š›ǰȱ –’œŠ•ȱû³û—ǰȱó͛͗šŠȱ’•ˬȱ¢ž¢ž—–Šȱˬ¢’—ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ

ˬ•ˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ’•ȱˬŸŸˬ•ȱ˜—•Š›Š—ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ‘ˬ›ȱ šŠÍ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’›’ǰȱ’—’ȱ’œˬȱ¢Š•—Í£ȱãœˬ›’óˬȱã›ˬȱ ŸˬȱšÍœŠȱ–ûˬˬǯȱŠ’–’ȱó͛͗šŠ•Š›ȱžóŠš•Íšȱ¢˜•ž—ž—ȱ –’”›˜Ěȱ˜›ŠœÍ—Íȱ™˜£ž›ǰȱ—’œ‹’ȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱ Š›–ŠœÍȱû³û—ȱóˬ›Š’ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ

5ù6./ù*g=ˍ//ù.

0ˍ1+$0ù/ˍ<ˍ0

Š–’•ˬ•’”ȱãŸ›û—ˬȱˬ›’—’—ȱ‘ˬœœŠœ•ÍÂÍȱŠ›Í›ǯȱ ž›ȱ”’ǰȱˬ•ˬŒˬ”ȱŠ—Š•Š›ȱ’—’–ȱ’’¢Ž—Šȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ ˬ‹’’ȱ”˜–™˜—Ž—•’ǰȱŠ£ȱŠ••Ž›Ž—•’ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ•’’›ǯȱȱžóȱšˬ‹ž•ȱŽˬ›”ˬ—ȱ—ˬ–•ˬ—’›’Œ’ȱŽ••ˬ›ˬ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ ŠÍ—ȱ‘˜›–˜—•Š›Í—Í—ȱˬœ’›’ȱŠ•Í—Šȱ’›Š£ŠȱŠ›Í›ǯȱ žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱû—ˬ•’”ȱ‹Ž£•ˬ›ˬȱ˜•Š—ȱˬ•ˬ‹ŠȱŠȱŠ›Í›ǯȱ —•Š›Íȱû—ˬȱřȬŚȱˬˬȱˬ¢’ó–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŽ–ˬ”ǰȱ œžȱ™›˜œŽž›Š•Š›Í—Š—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱ ˬ•’›ǯȱ Š–’•ˬȱšŠÍ—•Š›ȱœˬ‘ˬ›ȱŸˬȱŠ¡óŠ–ȱ¢ž¢ž—–Š•ÍȱŸˬȱ ¢Šȱžóȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ•’’›ǯ

Š–’•ˬ•’¢’—ȱŜȬŞȱ‘ˬĞȱˬœ’—ˬ—ȱœ˜—›Šȱó͛͗šŠȱŽ–ˬ”ȱ šˬ’ȱšŠŠÂŠ—Í›ǯȱt³û—Œûȱû³Š¢•ÍšŠȱ’œˬȱœûȱŸˬ£’•ˬ›’—ˬȱ ¡ûœžœ’ȱšŠ¢ÂÍȱãœˬ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬˬ—ǰȱ‹žȱãŸ›ˬȱ ˬ–’£’›–ˬ¢ˬȱ‘Š£Í›•Íšȱ˜•Š›ŠšȱŠÂÍ£ȱ’›Š£ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ’’¢Ž—’”ȱ™›˜œŽž›Š•Š›ŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ

hoQF\DûTDGÖQODU²YˎGˎQ\X[DUÖ

+25021$/(1ùú

ŠóŠȱ˜•–žóȱšŠÍ—•Š›ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ”•’–Š”œÍȱ‘ˬ›ȱŠ¢ȱ ¢ŠóŠÍš•Š›Íȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ˬ—ȱ¡’•Šœȱ˜•–Šȱ”’–’ȱšˬ‹ž•ȱ Ž’›•ˬ›ǯȱ¢‹Šó͕Š›ȱ‹’’œˬǰȱŽ–ˬ”ǰȱ¢ŠóŠ–ŠšȱŠȱ ŠœŠ—•Šó͛ǯȱ ʞœ•’—ˬȱ’œˬǰȱ‹žȱ‹Ž•ˬȱŽ¢’•ǯȱˬ•’ǰȱšŠÍ—•Š›ȱ—ˬ‘Š¢ˬȱ ”’ǰȱȃ”›’’”Ȅȱû—•ˬ›ˬ—ȱŠ£Šȱ˜•ž›ǰȱŠ––Šȱ‹ž—ž—•Šȱ ‹Ž•ˬǰȱ‹ŠóšŠȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›•ˬȱû£•ˬ󒛕ˬ›ǯȱ ˜›–˜—Š•ȱŽ—’óȱ ’œ’•’”ȱ‘’œœ’ǰȱ‹ŠóȱŠÂ›Í•Š›Íǰȱˬœˬ‹’•’”ȱŸˬȱŽ£ȱšÍŒÍš•Š—–Šȱ ’•ˬȱ–û󊢒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ͛ȱęȱ£’˜•˜“’ȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱˬȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱžóŠš•Íšȱ¢˜•ž—ž—ȱŠ¡’•’ȱš’óŠœÍȱ—ŠȬ £’•’›ȱŸˬȱ‘ˬœœŠœ•ÍÂÍȱŠ›Í›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠȱŠÂ›Í•Íȱ‘’œœ’¢¢Š•Š›Í—ȱ ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱˬ£ˬ—ȱšŠÍ—•Š›ÍȱšŠó͗–ŠȱŸˬȱ šÍŒÍš•Š—–Šȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ—Š›Š‘ŠȱŽ’›ǯȱ’—œ’¢¢ˬȱœ’œŽ–’ǰȱ ˜—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍȱ’œˬȱ‹ûû—ȱ˜›šŠ—’£–ȱˬ¢’ó’›ǯȱ ˬ‘£ȱ‹žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱ–Ž—˜™Šž£ŠȱŸˬȱ”•’–Š”œȱ ãŸ›û—ˬȱ’’¢Ž—Šȱ㗍ˬȱŠ¢Š—–Š•ÍÍ›ǯȱŸȱóˬ›Š’’—ˬȱȱ ‘Š£Í›•Š—–ÍóȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬǰȱœŠÂ•Š–•Íšȱ ‘ŽœŠ‹Í—Šȱšˬ—ŠˬȱŽ–ˬ¢ˬȱˬ¢–ˬ£ǯȱŠÍ—ȱ˜›šŠ—’£–’—’—ȱ ¢Šóȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Í—–Šš•Šȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ’—’–ȱ ’’¢Ž—ŠȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ¢Š›Š›•Š—–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱŽ•ˬȱ ”’ǰȱŠ’ȱœŠ‹ž—•Šȱ¢ž¢ž—–Ššȱ˜•–Š£ǰȱ³û—”’ȱ˜ǰȱšž›ž•žšǰȱ šÍŒÍš•Š—–ŠȱŸˬȱšŠó͗–Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ

žȱû—ȱˬ‹ȱ¢Ž—’ˬ—ȱû£û—ûȱšŠÍ—Šȱ³ŽŸ’›–’󍒛ǯȱ Š—Í–•Š›ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ˜—ȱŸˬȱ¢ž‹”ŠȱŽ¢’—–ˬ¢ˬȱûœû—Ȭ •û”ȱŸŽ›’›•ˬ›ǯȱŠ”’—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍȱŠȱž—ž–Ššȱ˜•–Š£ǯȱ ˜¢žš•Š–Šȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱˬ—ȱ³˜¡ȱ¢Š¢Í•–Íóȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱŸˬȱ ¢Šȱ¢Š›Š—–Šȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’’›ǯȱ Š›ȱŠ•ȱ™Š•Š›Íǰȱœ›’—š•ˬ›ȱŠȱã£ȱˬœ’›’—’ȱãœˬ›’›ǯȱ•ȱ ž–Š—Í—Í—ȱ—Š£’”ȱ‹ŠÂ•Š›ÍȱŒ’—œ’ȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱ£ˬ›’ȱˬ›’œ’—’ȱ £ˬˬ•ˬ¢’›ǯȱ ˬ’—ˬ—ȱŠ›ÍšȱŠ›ȱŠ•ȱ™Š•Š›Íȱ’œˬȱ”’³’”ȱ ³Š—ŠšŠȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Íȱ™˜£ž›ȱŸˬȱž›Âž—•žšȱ¢Š›ŠÍ›ȱ ”’ǰȱ‹žȱŠȱ’—Ž”˜•˜“’ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍȱû³û—ȱ £ˬ–’—’›ǯȱ ˬ‘£ȱ›Ž™›˜ž”’Ÿȱ¢ŠóŠȱ¢Š›Í–ȱ’•ˬȱ‹’›ȱˬˬȱ’—ŽȬ ”˜•˜šž—ȱ–ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱ”Ž³–ˬ¢’ȱŸˬ›’óȱ‘Š•Í—ŠȱœŠ•–Ššȱ g=)ˍ$/ù<<ˍ7<2/9(5ù/0ˍ='ù5 •Š£Í–Í›ǯȱ ’—Ž”˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Ššȱû³û—ȱȱ ,˜¡•Š›Íȱœˬ–’–’ȱ˜•Š›Ššȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ȱ”’ǰȱŠ¢‹Šó͕Š›•Šȱ ™•Š—•Íȱ–ûŠ¢’—ˬȱŸˬȱœŠ—Š›ȱŠ—Š•’£•ˬ›ȱˬȱ’’¢Ž—Šȱšˬˬ›ȱ ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱšŠÍ—ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—’—ȱ¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•ÍȱŠȱ ŸŠŒ’‹’›ǯȱ ¢˜¡ȱ˜•ž›ǯȱ’—œ’¢¢ˬȱœ’œŽ–’—’—ȱˬŠ•’¢¢ˬ’ȱŠ£Š•Í›œŠǰȱ Ž–ˬ”ǰȱ—Š›Š‘Š•ÍŠȱŠȱœˬ‹ˬ‹ȱ¢˜¡ž›ǯȱŠ”’—ȱˬ”œˬ›ȱ ‘Š••Š›Šȱ‹žǰȱ‹Ž•ˬȱŽ¢’•ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱśŖȱ¢ŠóŠ—ȱœ˜—›Šȱ ´.5ù7ù.µ*h1/ˍ5 žóŠš•Íšȱ‹˜¢—žȱŸˬȱ¢ž–ž›Š•Íš•Š›Í—ȱ¡ˬ›³ˬ—’ǰȱ”˜—’•˜Ȭ ŠóȱŸˬȱŒ’—œ’ȱ¢Ž”’—•’”ȱŠ–™˜—•Š›Š—ȱ’œ’Šˬ¢ˬȱ –Šȱ”’–’ȱó’óȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ’—”’óŠȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ£ˬ—ȱŽ—’Š•ȱ –ˬ‘ž’¢¢ˬ’ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ǯȱ––Šȱ‘ˬ›ȱ‘Š•Šȱ ‘Ž›™Žœȱ”’–’ȱ¢˜•ž¡žŒžȱ™›˜œŽœ•ˬ›ȱˬȱ”ˬœ”’—•ˬó’›ǯȱ Š–™˜—•Š›ȱû—ˬ•’”ȱ’œ’Šˬ¢ˬȱ¢Š›Š›•ÍȱŽ¢’•ǯȱ—•Š›ȱ •’–Š”œȱȮȱ›Š‘Š•Š—–ŠšȱŸˬȱã£û—ûȱž—ž–Ššȱ Ž£Š–’¢¢ˬǰȱ£’¢ŠˬȱŽŒˬœ’ȱ£Š–Š—Íǰȱ‘˜Ÿž£ŠȱŽ’”ˬȱ û³û—ȱœˬ‹ˬ‹ȱŽ¢’•ǯȱžǰȱšŠÍ—ȱ㖛û—û—ȱ¢Š•—Í£ȱ‹’›ȱ ¢Š›Š›•ÍÍ›ǯȱŠ•Š—ȱû—•ˬ›ˬȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱŠ›–ŠœÍȱû³û—ȱ –ˬ›‘ˬ•ˬœ’’›ȱŸˬȱ˜—Šȱ‘ã›–ˬ•ˬȱ¢Š—Šó–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯ óˬ›Š’ȱ¢Š›Š–Š¢Š—ȱŸˬȱ‹žȱœŠ›ÍŠ—ȱŠ‘Šȱˬ‘•û”ˬœ’£ȱ˜•Š—ȱ Š’ȱ‹Ž£•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


*g=Ԥ//ø.21'85

44

3D\Õ] PDVNDODUÕ G—œŠ—ȱˬ›’œ’ȱ‘ŠŸŠ—Í—ȱˬ¢’ó–ˬœ’—ˬȱˬ›‘Š•ȱ›ŽŠ”œ’¢Šȱ ŸŽ›’›ǯȱ û—ˬóȱóûŠ•Š›Í—Í—ȱ’œ’œ’ȱ¢ŠÂÍó͗ȱœ˜¢žÂžȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱ ˜•ž—Š—ȱ™Š¢Í£ȱˬœ•’—ˬȱˬȱˬ›’–’£ȱȱœ›ŽœœȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱ –ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ǯ ˬ›’—’—ȱã£ˬ••’¢’ȱˬ›Šȱ–û‘’’—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱ³˜¡ȱ ŠœÍ•ÍÍ›ǯȱŠ¢ŠȱšŠÍ—•Š›ȱ”˜œ–Ž’”ŠŠ—ȱŠ‘ŠȱŠ£ȱ’œ’Šˬȱ Ž’¢’—ˬ—ȱȱû£ȱˬ›’œ’ȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ’›ǯȱȱˬ£ž—’¢¢ˬȱ œˬˬ›•ˬ›’—ˬȱˬ›’—’ȱ’•Íšȱû—ˬóȱ’œ’’›ǰȱˬ—’£ȱ‘ŠŸŠœÍȱ —ˬ–•ˬ—’›’›ǯȱŠ¢Í£ȱˬœ•’ȱ’œˬȱ˜—žȱˬ£’£•ˬ–’›DZȱóˬ‘ˬ›’—ȱ˜£žǰȱ œ˜¢ž–žóȱ‘ŠŸŠǰȱ”û•ˬ”ǰȱŽ£ȬŽ£ȱˬ¢’óˬ—ȱ‘ŠŸŠȱŽ–™Ž›Šž›žȱ ˬ›’ȱ㛝û¢û—ˬȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱãœˬ›ˬ—ȱŠ–’••ˬ›ˬ—’›ǯȱ Gœ’›Š‘ˬȱŽ–’óȱˬ›’—’—ȱˬ›ŠŸˬ’—’ȱš˜›ž–ŠšŠȱ ™Š¢Í£ȱ–Šœ”Š•Š›Í—Í—ȱ‹ã¢û”ȱ”ã–ˬ¢’ȱŸŠ›ǯȱ¡Íǰȱó͕Ššȱ Ÿˬȱˬ•ˬ‹”Š›ȱ™Š¢Í£Í—ȱˬŸˬ£˜•ž—–Š£ȱ‹’›ȱûœû—•û¢ûȱ ŸŠ›ȱȱȬȱˬ£ˬȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ǯȱ—•Š›ȱˬ›’—’ȱˬ‹’’ȱŸ’Š–’—ȱŸˬȱ –’”›˜Ž•Ž–Ž—•ˬ›•ˬȱ£ˬ—’—•ˬ󍒛’›ǰȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›’›ǰȱ ˜—žȱŒŠŸŠ—ȱŸˬȱŽ•Šœ’”ȱœŠ¡•Š¢Í›ǯȱGœˬ—’•ˬ—ȱ–Šœ”Š—Í—ȱ ˬœ’›’ȱŠ³Íšȱ–ˬœŠ–ˬ•ˬ›ˬ—ȱ¡Š›’Œ’ȱˬ›’ȱ˜¡ž–Š•Š›Í—Šȱ šŠ—ȱŠ¡Í—Í—Í—ȱûŒ•ˬ—’›’•–ˬœ’ȱ‘ŽœŠ‹Í—Šȱ–Šˬ•ˬ›ȱ –û‹Š’•ˬœ’—’—ȱŒŠ—•Š—–ŠœÍ—Š—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱŠœ”Š•Š›Š—ȱ –ûˬ–Š’ȱ˜•Š›Ššȱ’œ’ŠˬȱŽ’”ˬȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ȱ‹ˬ›”’¢’›ǰȱˬ›’ȱ ˬ›ŠŸˬ•ˬ—’›ȱŸˬȱŒŠŸŠ—•Šó͛ǯȱȱ Šœ”Š•Š›Š—ȱû£û—ȱ’œ’Šˬ—’—ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱû–žȬ –’ȱšŠ¢Š•Š›ÍȱŸŠ›ǯȱ—•Š›ȱ‘ˬĞȱˬˬȱ‹’›ȱˬˬȱ’œ’Šˬȱ ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯȱ’ššˬ•ˬȱŸˬȱšŠ¢ŠœÍ—ŒŠȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ –Šœ”Š—Í—ȱˬœ’›’ȱû³Ȭã›ȱû—ȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱ›˜œŽž›Š—Í—ȱ —ˬ’Œˬœ’ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬš’šˬˬ—ȱœ˜—›Šȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ³Š›™Í›ǯȱ Šœ”Š•Š›ȱ‹’›‹ŠóŠȱ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬ£ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱ‘Š£Í›•Š—Í›ǯȱ Šœ”Š—Íȱ³ˬ”–ˬ£ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱ—Ž¢›Š•ȱ”˜œ–Ž’”ȱ

*g=Ԥ//ø.21'85

ŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ȱȮȱ”˜œ–Ž’”ȱœûǰȱœ™’›œ’£ȱ˜—’”’—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱ û£ȱˬ›’œ’—’ȱ˜£ȱŸˬȱˬ›ˬ—ȱˬ–’£•ˬ¢’—ǯȱŠœ”ŠŠ—ȱˬŸŸˬ•ȱ ¢û—û•ȱ™’••’—šȱŽ–ˬ”ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱt£ȱˬ›’œ’ȱû—û—ȱ ’œˬ—’•ˬ—ȱŸŠ¡Í—Šȱ‘ˬŸˬœ•ˬȱ–Šœ”Š—Íȱšˬ‹ž•ȱŽ’›ǰȱŠ––ŠȱŽŸȱ óˬ›Š’’—ˬȱŠ¡óŠ–ǰȱ¢Š–Š£Š—ȱ‹’›ȱœŠŠȱˬŸŸˬ•ȱŸˬȱ¢Šȱœˬ‘ˬ›ȱ œŠŠȱ˜ššž£Šȱ³ˬ”’•ˬ—ȱ–Šœ”Š•Š›Í—ȱŠ¢ŠœÍȱŠ‘Šȱ‹ã¢û”Ȭ û›ǯȱŠœ”Šȱšž›ž¢Š—Šȱšˬˬ›ǰȱŠ––ŠȱŘŖȱˬš’šˬˬ—ȱŠ›Íšȱ ˜•–Š–Ššȱóˬ›’ȱ’•ˬȱȱû£ˬȱšŠ•–Š•ÍÍ›ǯ Šœ”Š—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›ˬ—ȱ ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ”˜”Ž¢•ȱ‹Š›–Šš•Š›Í—ȱžŒžǰȱ¢Š¡žȱˬ‹’’ȱ •’Ěȱˬ›ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—–ÍóȱÍ›³ŠȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱû£ȱˬ›’œ’—ˬȱ³ˬ”’•’›ǯȱ ˜Ššǰȱã£ȱŸˬȱ‹ž›ž—ȱˬ•’”•ˬ›’ȱ—Š‘’¢ˬœ’ȱŠ£ŠȱšŠ•Í›ǯȱ Šœ”Šȱû£ˬȱ³ˬ”’•’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ›Š‘Šȱž£Š—–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱ û—û›ȱŸˬȱ¢ž–óŠšȱ¢ŠœÍšȱˬŸˬ£’—ˬȱ‹˜¢ž—ž—ȱ Š•Í—Šȱ¢ŠœÍȱ–ûˬ””ˬȱš˜¢–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ›˜œŽž›Šȱ ŸŠ¡Íȱ–ûŸˬššˬ’ȱ˜•Š›ŠšȱšŠ¢Â͕Š›Íȱž—ž–Ššǰȱ¢Š•—Í£ȱȱ¡˜óȱ ˬˬœœû›Š•Š›Íȱ¡ŠÍ›•Š–ŠšȱŸˬȱû£ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’ȱ‹˜óȱœŠ¡•Š–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱ

ˬĴȱŠȱŸŠ¡Í—Í£ȱŠ£ȱ˜•œŠȱ‹Ž•ˬǰȱ–Šœ”Š—Íȱž£Š—Íš•Íȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ—žȱ³ˬ”’”ˬ—ȱ œ˜—›Šȱ–ˬ—£’•ˬȱŸŠ›Ȭˬ•ȱŽ’”ˬǰȱŠ—ÍóÍšŠǰȱŽŸȱ’ó•ˬ›’ȱ’•ˬȱ –ˬóž•ȱ˜•žšŠȱ•Š£Í–’ȱˬœ’›ȱˬ•ˬȱŽ’•–’›ǯȱ ž›ž–žóȱ–Šœ”Šȱ’•Íšȱœžȱ’•ˬȱ¢ž¢ž•ž›ǯȱ˜—›Šȱû£ȱˬ›’œ’ȱ ˬŸŸˬ•Œˬȱ’œ’ǰȱœ˜—›Šȱ’œˬȱœ˜¢žšȱœžȱ’•ˬȱ¢Š¡Š•Š—Í›ǯȱt£û—û£ˬȱ ’”’Ȭû³ȱˬš’šˬ•’”ȱ—ˬ–ǰȱ”ˬŠ—ȱˬœ–Š•ȱœˬ›–ˬ”•ˬȱœ˜¢žšȱ ”˜–™›Žœȱ’•ˬȱ–Šœ”Šȱ™›˜œŽž›ŠœÍ—Íȱ‹’’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ ˜–™›Žœ•ˬ›ȱû³û—ȱ–’—Ž›Š•ȱœžȱŸˬȱ¢Šȱ³˜‹Š—¢ŠœÍÂÍǰȱ—Š—ˬǰȱ ’Œ’”ˬ—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—–ÍóȱŒãŸ‘ˬ›•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱGœ•ŠÍ•–Íóȱˬœ–Š•ÍȱœÍ¡ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ¢û—û•Œˬȱ


45 œ’•”ˬ•ˬ¢ˬ›ˬ”ȱû£ȱˬ›’œ’—ˬȱœˬ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱŽ•ˬȱ ”˜–™›Žœ•ˬ›ȱ˜¡ž–Š•Š›Íȱ—ˬ–•ˬ—’›’›ȱŸˬȱ–ˬœŠ–ˬ•ˬ›’ȱ Š›Š•Í›ǯȱt£ȱˬ›’œ’—ˬȱšž••žšȱ™›˜œŽž›Š•Š›Íȱ£Š–Š—Íȱ šŠ¢—ŠÍ•–ÍóȱŸˬȱ¢Šȱ–’—Ž›Š•ȱœžŠ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ˜–™›Žœ’ȱ³Í¡Š›ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ‘ˬ–’óˬȱ’œ’ŠˬȱŽȬ ’¢’—’£ȱ”›Ž–ˬ—ȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱ³ˬ”’—ǯȱŠ¡Šó͛Íȱ–Šœ”Š—Í—ȱ ˬ›”’‹’—’ȱˬ¢’ó–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ

%$/0$6.$6,

520$0$6.$6,

.ˍ7$172;8080$6.$6,

ʞ—ȱšˬ’–ȱ–Šœ”Š•Š›Š—ȱ‹’›’’›ǯȱ ˬ•ˬȱ’”’ȱ–’—ȱˬŸŸˬ•ȱ û£ȱˬ›’œ’—’ȱŒŠŸŠ—ȱŸˬȱˬ›ŠŸˬ•’ȱã›–ˬ”ȱ’œˬ¢ˬ—ȱšŠÍ—•Š›ȱ ˜—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’›’ǯȱŠó͕ȱ—˜¡žŠ—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ’”’ȱ ¡ã›ˬ”ȱšŠóÍÂÍȱž—žȱ’”’ȱšŠó͚ȱœŽ›ž–ȱ’•ˬȱšŠÍȱ”û•ˬȱŠ•Í—Š—Šȱ šˬˬ›ȱšŠ›ÍóÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ—žȱ‘Š£Í›•Š–Ššȱû³û—ȱ šˬ‘Ÿˬȱû¢ûˬ—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜–Šȱ –Šœ”ŠœÍȱˬ›’—’ȱˬ–’£•ˬ¢’›ȱŸˬȱ‘Š–Š›•ŠóÍ›Í›ǰȱ˜—Šȱ˜—žšȱ ³Š•Š›ȱŸŽ›’›ǰȱœŠ”’•ˬ󍒛’›ǯȱûû—ȱ—ãŸȱˬ›’ȱû³û—ȱŠ¢Š•Íȱ ˜•Š—ȱ‹žȱ–Šœ”ŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ¢ŠÂ•ÍȱŸˬȱ™Š›Í•Í•Íȱˬ›’ȱû³û—ȱ ¢Š›Š›•ÍÍ›ǯȱ

G”’ȱšŠó͚ȱ”ˬŠ—ȱ˜¡ž–ž—ž—ȱû£ˬ›’—ˬȱ’”’ȱęȱ—ŒŠ—ȱœžȱ ˬ•ŠŸˬȱŽˬ›ˬ”ȱ‘ˬ••ȱ‹’óˬ—ˬȱšˬˬ›ȱšŠ¢—Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ •Í—–Íóȱ”û•ˬ—’ȱ’œ’ȱóˬ”’•ˬȱû£ȱˬ›’œ’—ˬȱ³ˬ”–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱGœ’•’”ȱˬ›ˬŒˬœ’ȱřŞȬˬ—ȱ¢ž¡Š›Íȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǰȱ ˬ”œȱ‘Š•Šǰȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ’œ’ȱ”û•ˬȱ£ˬ›’ȱˬ›’—’ȱ¢Š—Í›Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱȱt£ȱˬ›’œ’ȱŠ–Š›•Š›ÍȱŽ—’ó•ˬ—–’óǰȱû£û—ˬȱ”Š™’•Ȭ •¢Š›ȱ˜›žȱ˜•Š—ȱ¡Š—Í–•Š›ȱ‹žȱ–Šœ”Š—Íȱ’•Íšȱóˬ”’•ˬȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ•’’›•ˬ›ǯȱ Šœ”Šȱˬ–’£•ˬ¢’Œ’ǰȱš’Š•Š—Í›ÍŒÍȱŸˬȱ‘Š–Š›•Š¢ÍŒÍȱ ˬœ’›ȱãœˬ›–ˬ”•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱž—”œ’¢Š•Š›ÍȱŠȱ ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›’›ȱȮȱŽ›”ˬ—ȱšÍ›Í󕊛͗ȱŸˬȱˬ¢’ó”ˬ—ȱ‘ŠŸŠ—Í—ȱû£ȱ ˬ›’œ’—ˬȱãœˬ›’¢’ȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯȱûœžœˬ—ǰȱ œÍ£Š—Šš•ÍȱŸˬȱŽ£ȱšÍŒÍš•Š—Š—ȱˬ›’ȱû³û—ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ

ù63$10$6.$6, ˬ£ˬȱ™Š¡•Šȱˬ—ˬ•ˬ›’—’ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱœŠŠ•ÍšȱšŠ¢—Š›ȱœžŠȱ ’œ•ŠÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ¢ž–óŠ•Š—Šȱšˬˬ›ȱŠ£ȱ–’šŠ›Šȱœžȱ’•ˬȱ šŠ¢—Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ’ó–’óȱ™Š¡•Š—Íȱˬ£ˬ›ˬ”ȱ•’–˜—ž—ȱ ¢Š›ÍœÍ—Í—ȱó’›ˬœ’ȱ’•ˬȱšŠ›ÍóÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠÍȱ¡Š–Šȱ ”˜—œ’œŽ—œ’¢ŠœÍ—Šȱ³ŠÍ›–Ššȱû³û—ȱ£Ž¢ž—ȱ¢ŠÂÍȱˬ•ŠŸˬȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ•Í—–Íóȱ–Šœ”Šȱ’œ’ȱóˬ”’•ˬȱû£ȱˬ›’œ’—ˬȱ ³ˬ”’•’›ǯȱžȱ–Šœ”Šȱš’Š•Š—Í›ÍŒÍȱŸˬȱ‘Š–Š›•ŠóÍ›ÍŒÍȱˬœ’›ȱ ãœˬ›’›ǯȱˬ›’ȱŸˬȱšž›žȱˬ›’ȱû³û—ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ ûŒ•ûȱ•’ĞȱȬ ’—šȱˬœ’›•’ȱ‹žȱ–Šœ”Šȱ¢˜›Âž—•žÂžȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ǯȱ Šó͗ŠÂŠŒÍȱȱ–Šœ”ŠœÍǯȱ ˜œ–Ž˜•˜’¢ŠŠȱ–Šœ”Šȱû³û—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬ—ȱ‹ûû—ȱ”˜‹žȱšŠ‹Íš•Íȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’ȱ ˬŸŸˬ•Œˬȱ˜—ž›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜—ž›ž•–žóȱ‹Šó͗ŠÂŠŒÍȱ ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’—’—ȱû£ˬ›’—ˬȱšŠ¢—Š›ȱœžȱã”û”ˬ—ȱ œ˜—›Šȱ³ˬ—ˬ•ȱŸˬȱ¢Šȱ‘ˬŸˬ—ȱ’•ˬȱˬ£–ˬ”ǰȱ—’󊜝Šǰȱ¢Š¡žȱ šŠ›Â͍Š•Íȱž—žȱˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱ–Šœ”Šȱ”˜‹žǰȱ ¢˜›Âž—ȱˬ›’—’ȱ‘Š–Š›•ŠóÍ›Í›ǯȱ˜£ž–ž•ȱ³Š•Š›ÍȱŠ›ŠŠ—ȱ šŠ•Í›–Šš•Šȱû£ȱˬ›’œ’—ˬȱ³ˬ‘›Š¢ÍȱŸˬȱ£ˬ›’ȱ³Š•Š›ȱŸŽ›’›ǯȱ

d$<7ù.$1,0$6.$6, ˜—ž›ž•–žóȱ³Š¢’”Š—Íȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’—’—ȱû£ˬ›’—ˬȱ šŠ¢—Š›ȱœžȱã”û”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‘ˬŸˬ—•ˬȱˬ£–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ŠÍȱ”û•ˬȱŠ•Í—Š—Šȱšˬˬ›ȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱž›óȱ˜•–Š¢Š—ȱ œûȱ–ˬ‘œž•žȱˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱȮȱ”ˬœ–’”ǰȱ¡Š–Šǰȱ šŠ¢–Ššǯȱ,Š¢’”Š—Íȱ–Šœ”ŠœÍȱŽ—’óȱ–ˬœŠ–ˬ•’ǰȱ¢ŠÂ•Íȱ ˬ›’ȱû³û—ȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ¡Í›Šǰȱ ¢ŠÂ•Íȱˬ—ˬ•ˬ›ȱœ˜•Âž—ǰȱ¢Šó•Íȱˬ›’—’ȱ–’”›˜Ž•Ž–Ž—•ˬ›•ˬȱ £ˬ—’—•ˬ󍒛’›ǯȱ

48ú$508'89ˍ*ˍ1'$/$ú0$6.$6, ŠÂȱœžȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ˜—žȱŠ³Í•–Íóȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ȱ‹Š•ȱ ’•ˬȱšŠ›ÍóÍ›Í•Í›ǯȱ ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’—ȱ¢û”œˬ”ȱž›óž•žÂž—žȱ ȃœã—û›–ˬ”Ȅȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ–Šœ”Š¢Šȱ£ˬ›’ȱŸˬȱž›óȱ˜•–ŠȬ ¢Š—ȱœûȱ–ˬ‘œž•žȱˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱ–Šœ”Šȱ‘ˬ›ȱ —ãŸȱˬ›’—’ȱˬ–’£•ˬ¢’›ȱŸˬȱ‘Š–Š›•ŠóÍ›Í›ǰȱû£ȱˬ›’œ’—’—ȱ ›ˬ—’—’ȱŠ³Í›ǯȱȱ

G”’ȱšŠó͚ȱ‹Š•ǰȱ’”’ȱšŠó͚ȱŠ›™Šȱž—žȱŸˬȱ‹’›ȱ¢ž–ž›Š—Í—ȱ ŠÂÍȱ‹’›•’”ˬȱšŠ›ÍóÍ›–Šš•Šȱ‘Š£Í›•Š—Í›ǯȱ Šœ”Šȱš’Š•Š—Í›ÍŒÍȱŸˬȱŒŠ—•Š—Í›ÍŒÍȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǰȱ ¡Í›Šȱ–’–’”ȱšÍ›Í󕊛•Šȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›Í›ǯȱ’›ȱ³˜¡ȱ šŠÍ—•Š›Šȱ¢Šóȱ”Ž³’”Œˬȱˬ›’ȱ㛝û¢û—û—ȱ‹Š•ŠȱšŠ›óÍȱ Š••Ž›’¢ŠœÍȱ’—”’óŠȱŽ’¢’ȱœˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱ‹Š•ȱ–Šœ”ŠœÍ—Š—ȱ Ž£ȬŽ£ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ

+2//ù98'0$6.$6, G”’ȱ¡ã›ˬ”ȱšŠóÍÂÍȱšŠ›Â͍Š•Íȱž—ž—žȱ‹’›ȱ¢ž–ž›Š—Í—ȱ ŠÂÍȱ’•ˬȱšŠ›ÍóÍ›Í‹ȱ”ã™û”•ûȱ™ˬ›ˬȱŠ•Í—Š—Šȱšˬˬ›ȱ³Š•Ȭ –Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠ›Â͍Š•Íȱ–Šœ”ŠœÍȱˬ›’—’ȱˬ–’£•ˬ¢’›ǰȱ Š›Í›ǰȱŒŠ—•Š—Í›Í›ȱŸˬȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›’›ǰȱ¢ŠÂ•Íȱˬ›’—’ȱ žšž—•ŠóÍ›Í›ǯȱžȱ–Šœ”ŠȱŽ£ȱˬœ’›•’’›ȱȮȱ³ˬ”’•’óȱ –Ž¢Š—³ŠœÍ—Šǰȱ¢Š¡žȱœˬ‘—ˬ¢ˬȱ³Í¡–Š£Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ Š”›’œŠ•Š›Í—ȱ³˜¡žȱ˜—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’›ǯȱ˜—Šš•ÍšȱŸˬȱ¢Šȱ –ˬœž•’¢¢ˬ•’ȱˬ‹’›ˬȱŽ–ˬ£ˬ—ȱˬȱˬŸŸˬ•ȱ˜—Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ûŒ•ûȱˬœ’›’—ˬȱ‹Š¡–Š¢Š›ŠšǰȱŽ£ȬŽ£ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•’”ˬȱû£ȱˬ›’œ’ȱ‹žȱ–Šœ”Š—Í—ȱˬœ’›’—ˬȱŒŠŸŠ‹ȱ ŸŽ›–’›ǯȱ

;ù<$50$6.$6, ˬ£ˬȱ¡’¢Š›Í—ȱœ˜¢ž•–žóȱšŠ‹ÍÂ͗Íȱû£ȱˬ›’œ’—ˬȱš˜¢Š›Ššȱ ¢Š¡óÍȱšŠ•œÍ—ȱŽ¢ˬǰȱ—Š£’”ȱ”ˬŠ—ȱœŠ•ŽȱŸˬȱ¢Šȱ’”’šŠȱ—ˬ–ȱ ˬ—£’Ěȱˬȱ‹ˬ›”’’—ǯȱȱŠœ”Šȱš’Š•Š—Í›ÍŒÍǰȱˬ›ŠŸˬ•ˬ—’›’Œ’ȱ Ÿˬȱ‘Š–Š›•Š¢ÍŒÍȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱGœˬ—’•ˬ—ȱ’™ȱˬ›’ȱû³û—ȱ ¢Š›Š›•ÍÍ›ǯȱŽ£ȬŽ£ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬœ’ȱ£ˬ›ˬ›œ’£’›ǯȱ

<(5.g.h0$6.$6, G”’ȱˬˬȱ¢Ž›”ã”û—ûȱœû›ˬŒˬ—ȱ”Ž³’›’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ ’”’ȱšŠó͚ȱ—’󊜝ŠȱŸˬȱ‹’›ȱ¢ž–ž›ŠȱœŠ›ÍœÍȱ’•ˬȱšŠ›ÍóÍ›–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱžȱ–Šœ”Šȱˬ›’—’ȱš’Š•Š—Í›Í›ǰȱˬ›ŠŸˬ•ˬ—’›’›ȱȱ Ÿˬȱ‘Š–Š›•Š¢Í›ǯȱž›žȱŸˬȱ³Š•Š–Íóȱˬ›’¢ˬȱŠ‘Šȱ¢Š¡óÍȱˬœ’›ȱ Ž’›ǯȱ ˬ”•’ȱŽ’¢’–’£ȱŸ’Š–’—•ˬ󍒛’•–’óȱ™Š¢Í£ȱ–Šœ”Š•Š›Íȱ ˬ›’—’ȱš’Š•Š—Í›Í›ǯȱûˬ–Š’ȱšŠ¢ŠŠȱ’œ’Šˬȱ Ž’•’”ˬȱž£ž—–ûˬ•’ȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”’›ǯȱŠœ”Š•Š›Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽˬ—ȱšŠÍ—•Š›ȱŠ‘Šȱž£ž—ȱ–ûˬȱ‹Š¡Í–•ÍȱŸˬȱ £ˬ›’ȱã›û—û›ǯȱ ŽœŠ‹ȱŽ’›’”ȱ”’ǰȱŒŠŸŠ—•ÍšȱŸˬȱã£ˬ••’¢’—ȱ š˜›ž—–ŠœÍȱžÂ›ž—Šȱ–û‹Š›’£ˬˬȱ™Š¢Í£ȱ–Šœ”Š•Š›Íȱˬ—ȱ ¢Š¡óÍȱŸŠœ’ˬ’›ǯ

*g=Ԥ//ø.21'85


46

.g53Ԥ0 GœŽ‘œŠ•³ÍDZȱŸœ›’¢ŠȱŸˬȱ•–Š—’¢Š


47 +L33ORGANIC7ห%รนห7'ห1ห1<$;รบ,6, HiPP Pre Organic รนONJยQGหŽQ oT

9$QDVยGยQหŽLGHDOหŽODYหŽGLU 94OยWHQVL] 9.DUERKLGUDWODUGDQ\DOQร–]ODNWR]D 9$VDQKหŽ]PROXQXU 9หYหŽ]ROXQPD]2PHTDYหŽ\DรธWXUรปXODUร–

HiPP 2 Organic D\GDQ oT

9หODYหŽTLGDODQPD\DLGHDOEDรปODQรธร–F 94OยWHQVL] 97หŽELLNDOVLXP 9.H\ร€\\หŽWOLTLGDPDGGหŽOหŽULLOหŽ]หŽQJLQGLU 92UJDQLFVยGGหŽQหŽOGหŽHGLOหŽQ\ยNVหŽN NH\ร€\\หŽWOL]ยODO 9หYหŽ]ROXQPD]2PHTD\DรธWXUรปXODUร–

HiPP 1 Organic รนONJยQGหŽQ oTT

98รปDTODUร–QTLGDODQPDVร–ยoยQWหŽELLVยG 94OยWHQVL] 9'R\XPOX 9$VDQKหŽ]PROXQXU 9หYหŽ]ROXQPD]2PHTDYหŽ\DรธWXUรปXODUร–

HiPP 3 Organic D\ร–QGDQ oT

9(QHUMLLOหŽ]หŽQJLQGLU 94OยWHQVL] 97หŽELLNDOVLXP 9.H\ร€\\หŽWOLTLGDPDGGหŽOหŽULLOหŽ]หŽQJLQGLU 92UJDQLFVยGGหŽQหŽOGหŽHGLOหŽQ\ยNVหŽN NH\ร€\\หŽWOL]ยODO 9หYหŽ]ROXQPD]2PHTD\DรธWXUรปXODUร–

.g53ิค0


.g53Ԥ0

48

øONΩQJ oDOÕQGÕ

G

•”ȱ£ˬ—ȱ³Š•Í—Íǰȱˬ–ˬ›Šš•Íȱ•’‹Šœ•Š›ȱ¢ÍÂÍóÍ›Í•Íǯȱ ˬ”ˬ‹ȱšŠ¢Â͕Š›Íȱ‹Šó•ŠÍǯȱû—ˬ—”’ȱ–ˬ”ˬ‹ˬšˬˬ›ȱ ¢Šó•ÍȱžóŠš•Š›ȱû³û—ȱ’•”ȱ–ˬ”ˬ‹ȱ‘ˬĞȱˬ•ˬ›’ȱ¡ûœžœ’ȱ ’•ˬȱ³ˬ’—ȱˬ•’›ǯȱˬ”ˬ‹ˬȱž¢Âž—•Šó–ŠšȱŸˬȱ󊐒›ȱ ˜•–ŠÂ͗ȱ—ˬȱ˜•žÂž—žȱˬ›”ȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱžóŠš•Š›ȱ ¡Ž¢•’ȱœˬ¢ȱŸˬȱŸŠ¡ȱœˬ›ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ ˬ”ˬ‹ˬȱˬ•’óȱžóŠš•Š›ȱû³û—ȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—’—ȱ”㔕ûȱ óˬ”’•ˬȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱŽ–ˬ”’›ǯȱžǰȱ¢Ž—’ȱ›Ž“’–ǰȱ¢Ž—’ȱ ˬ•ˬ‹•ˬ›ǰȱ¢Ž—’ȱ‘ˬ¢Šȱóˬ›Š’’ǰȱ¢Ž—’ȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›ȱŸˬȱ ˬ•‹ˬĴȱˬȱ”’ǰȱ™›’—œ’™ȱŽ’‹Š›’•ˬȱ¢Ž—’ȱˬŠ•’¢¢ˬȱ—ãŸûȱ Ž–ˬ”’›ǯȱžȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱãŸ›û—ȱ³ˬ’—•’”•ˬ›’—ˬȱ ˬ”‹Šó͗Šȱûœû—ȱˬ•–ˬ¢ˬȱžóŠš•Š›Í—ȱšûŸŸˬœ’ȱ³ŠȬ –Š£ǯȱžȱ‘Š•ŠȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ȱˬœˬ¢’ǰȱ¢Š›Í–ÍȱŸˬȱ žóŠš•Š›Í—ÍȱŠ—•Š–ŠœÍȱȱ‘ˬ–’óˬ”’—ˬ—ȱŠ‘ŠȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ

+$'ù6ˍ/ˍ5ù7ˍ/ˍ6'ù50ˍ<ù1 ˬ”ˬ‹ˬȱž¢Âž—•Šó–ŠȱãŸ›û—û—ȱ³ˬ’—•’”•ˬ›’—ˬ—ȱ ³˜¡•Š›ÍȱŽó’’‹ȱŸˬȱ¢Šȱ˜¡ž¢ž‹ǯȱ––Šȱ¡ˬ‹ˬ›Š›ȱ˜•Š—ȱ ŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱ‹Ž•ˬȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ȱ”’ǰȱ‹žȱ™›˜œŽœȱ˜—ȱû—ǰȱˬ—ȱ ž£ŠÂÍȱ’”’ȱ‘ˬĞȱˬȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱ

.g53Ԥ0

˜—›Šȱšˬ›Š›ȱšˬ‹ž•ȱŽ’›DZȱžóŠšȱŠ›Íšȱ㢛ˬó–’󍒛ǰȱ ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱšŠ¢ŠœÍ—ŠÍ›ǰȱ’óˬȱ‹Šó•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱ Ÿˬȱ㟕Š•Š›Í—ŠȱšŠ›óÍȱŒ’’ȱˬ•ˬ‹•ˬ›ȱ’›ˬ•’ȱœû›–ˬ¢ˬȱ ‹Šó•Š¢Í›DZȱ’—’£Š–•Íǰȱ’ššˬ•’ȱ˜•œž—ǰȱ¡ˬĴȱ’ȱã£ˬ•ȱ˜•œž—ǰȱ ¢˜›ž•–ŠœÍ—dzȱ G•”ȱ—㟋ˬˬǰȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱŠŠ™Šœ’¢Šȱ ãŸ›ûȱ—ˬȱ’”’ȱ‘ˬĞȱˬ¢ˬǰȱ—ˬȱˬȱ‹’›ȱŠ¢Šȱ‹’–’›ǯȱžȱ™›˜œŽœȱ ˬ—ȱŠ£Íȱ’”’ȱŠ¢ǰȱ‹ˬ£ˬ—œˬȱ’•”ȱˬ›’œȱ’•’ȱ‹˜¢žȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱ ¢Âž—•Šó–ŠȱãŸ›ûȱˬ›£’—ˬȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱŸŠ¡Í—Šȱ ŸˬȱŽ‘–Š•ȱ‘ˬ••’ȱˬ•ˬ‹ȱŽˬ—ȱ–û¡ˬ•’ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›•ˬȱ û£•ˬóˬŒˬ”ǯȱȱ žȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱŘȱš›ž™ŠȱŠ¢Í›–Ššȱ˜•Š›DZ ŗǯȱ󊚕Š›Í—ȱž—”œ’˜—Š•ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱŸˬȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍǰȱ ˬ›’œȱ¢û”û—ˬȱęȱ£’”’ȱŠŸŠ–ȱˬ’›–ˬ”ȱ’–”Š—Íǯȱ ŘǯȱŽ—’ȱ‘ˬ–¢Šó͍•Š›ȱ”˜••Ž”’Ÿ’—ˬȱ™œ’¡˜•˜“’ȱ ž¢Âž—•Šó–Šǰȱ–ûˬ••’–•ˬȱšŠ›ó͕͚•Íȱ–û—Šœ’‹ˬǯȱ

78)$1$'$9$0*ˍ7ù50ˍ. G•”ȱřȬŚȱ–ˬ”ˬ‹ȱ‘ˬĞȱˬœ’ȱˬ›£’—ˬȱžóŠšȱ ˜›šŠ—’£–’—ˬȱˬœ•ȱęȱ£’˜•˜“’ȱÍ›Í—Šȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ


49 ›šŠ—’£–ȱˬ¢’ó–’óȱˬŠ•’¢¢ˬȱ¢û”û—ˬȱž¢Âž—•Šó–Šȱ ¢˜••Š›Í—ÍȱŠ¡Š›Í›ȱŸˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ‹ûû—ȱœ’œŽ–•ˬ›ȱ Ȯȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ǰȱŽ—˜”›’—ǰȱˬ—ˬěȱûœǰȱœ’—’›ȱȮȱŽ”œ›Ž–Š•ȱ ›Ž“’–ˬȱˬŠ•’¢¢ˬȱãœˬ›–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱŠÂ•Š–ǰȱ œŠȱ”’ǰȱˬ–”’—•’ȱžóŠšȱ‹žȱÍ›Í—Š—Í—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱ ŠœŠ—•Íš•Šȱˬ•’›ǯȱȱû£û›ǰȱ‹ž—ž—ȱû³û—ȱˬ›’œȱ¢û”ûȱ ¢ŠóŠȱž¢Âž—ȱ˜•–Š•ÍÍ›DZȱ Ȭȱˬ›œ•ˬ›ȱû—û—ȱ‹’›’—Œ’ȱ¢Š›ÍœÍ—ŠDz Ȭȱû—ȱˬ›£’—ˬȱŚȬˬ—ȱŠ›Íšȱȱˬ›œȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›Dz Ȭȱˬ›œȱŒˬŸˬ•’ȱˬ›’‹ȱŽ’•ˬ›”ˬ—ȱ‹’›’—Œ’ȱœ’—’ȱ 󊐒›’—’—ȱ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ǰȱ’—Š–’”ŠœÍȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ Š•Í—–Š•ÍÍ›DZȱŗȬŒ’ȱˬ›œˬȱžóŠš•Š›ȱ‘ˬ•ˬȱ¢ž¡žŠ—ȱ ˜¢Š—–Š¢Í‹ǰȱã›û—ŒûˬȱȮȱŠ›Íšȱ¢˜›ž•ž‹ǯȱ ––Šȱ‹Ž•ˬȱžóŠš•Š›Í—ȱœŠ¢Íȱ³˜¡ȱŠ£Í›ǰȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱ ‘Š•ŠȱřŖƖǯȱŠ•Š—ȱŝŖƖȱžóŠš•Š›ȱû³û—ȱˬ›’œȱ¢û”û—ˬȱ ŠŸŠ–ȱˬ’›–ˬ”ȱ³ˬ’—’›ǯȱ Ž£ȬŽ£ȱ¡ˬœˬ•ˬ—ˬ—ȱžóŠš•Š›ȱŽ£ȱ¢˜›ž•ž›ȱŸˬȱˬ•ˬ—ȱ ûóû›ǯȱ—•Š›ȱû³û—ȱ‹’›’—Œ’ȱˬ›œȱˬȱ³ˬ’—’›ǰȱ’”’—Œ’ȱ ˬǰȱû³û—Œûȱˬǯȱ㛍û—Œûˬȱ’œˬȱ˜—•Š›ȱœŠˬŒˬȱ¢˜¡Ȭ ž›ǯȱ••Š‘ȱŽ•ˬ–ˬ–’óǰȱ‘ˬ•ˬȱ‹Žó’—Œ’ȬŠ•Í—ŒÍȱˬ›œ•ˬ›ˬȱ ȃŠ”û•Š’ŸȄȱˬȱŸŠ›œŠǰȱ‹Ž•ˬȱžóŠš•Š›ȱœŠˬŒˬȱ㢛ˬ—–ˬ”ȱ ’š’Š›Í—ŠȱŽ¢’•ǯȱ

'ù1&27850$<$18ú$4/$5 žȱžóŠš•Š›Šȱ’ššˬœ’£•’”ȱœ’—›˜–ž—ž—ȱ˜•–ŠœÍȱ –û•ˬšȱŽ¢’•ǯȱ’’ȱˬ•ˬ‹•ˬ›ȱ’›ˬ•’ȱœû›û•–ˬˬ—ȱ ˜—•Š›Í—ȱˬŠ••ÍÂÍȱ—˜›–Š¢Šȱž¢Âž—ž›ǯȱ––ŠȱŚȱ ˬ›œȱ–ûˬ’—ˬȱ’—Œȱ˜ž›–Ššȱ˜—•Š›Í—ȱ’›Šˬœ’ȱ ¡Š›’Œ’—ˬ’›ǯȱ,û—”’ȱŚśȱˬš’šˬȱˬ›£’—ˬȱ‘ˬ›ˬ”ˬœ’£ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬȱ˜ž›–ŠšȱŸˬȱ’ššˬ•ˬȱ’—•ˬ–ˬ”ȱ³˜¡ȱ –û›ˬ””ˬ‹ȱœŠ’”ȱ¢û”û›ǯȱ[£û—û£ȱœÍ—Š¢Í—ǯȱ

$67$*ˍ/8ú$4/$5 —•Š›ȱ’óȱ™›˜œŽœ’—ˬȱŠÂ͛ȱŒˬ•‹ȱ˜•ž—žÂž—Š—ȱ ³ˬ’—•’”•ˬ›•ˬȱû£•ˬ󒛕ˬ›ǯȱ’—ęȱ—ȱ’óȱœû›ˬ’—ˬȱ ³Š–ŠÍš•Š›Í—Šȱã›ˬǰȱ‹Ž•ˬȱžóŠš•Š›ȱŠ’–’ȱˬ›’—•’”ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱšŠ•ÍÂ͗Š—ȱœˬ–ˬ›ˬ•’ȱ’óȱã›–ˬˬ—ȱŽ£ȱȱ ¢˜›ž•ž›•Š›ǯȱ

36ù;2/2-ù352%/(0/ˍ5 ’£’”’ȱˬ›’—•’”ˬ—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱȃ‹’›’—Œ’•ˬ›Ȅȱ™œ’¡˜Ȭ •˜“’ȱŠŠ™Šœ’¢Šȱ™›˜‹•Ž–’ȱ’•ˬȱˬȱû£•ˬ󒛕ˬ›ǯȱŽ—’ǰȱ Š—Í–ŠÍÂ͗ͣȱ‘ˬ–¢Šó͍•Š›•Šȱû–ž–’ȱ’•ȱŠ™–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱóŠšȱ‹ŠÂ³ŠœÍ—Š—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›ŠšǰȱžóŠš•Š›ȱ Š›ŠœÍ—ŠȱŠ—’ǰȱ‹ã¢û”•ˬ›’—ȱ—ˬ£Š›ˬ’—ˬ—ȱ³Í¡Š—ȱ ˬ–Šœ•Š›Í—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍȱû³û—ȱ’–”Š—•Š›Í—ȱŠ‘ŠȱŽ—’óȱ ˜•žÂžȱ–ˬ”ˬ‹ˬȱž¢Âž—•Šó–Šȱ™›˜œŽœ’ȱ”’Š¢ˬȱ šˬˬ›ȱ³ˬ’—ȱŸˬȱž£ž—ȱ”Ž³’›ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ–ûˬ••’–•ˬȱ –û—Šœ’‹ˬȱšž›–Ššǰȱ˜—ž—ȱ—’šȱŽ–‹›’—ˬǰȱœˬœ’—ˬǰȱ žŒŠ•ÍÂ͗Šȱ㢛ˬó–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ—ž—ȱˬ•ˬ‹ȱŸˬȱ û–’•ˬ›’—’ȱŠ—•Š–Ššȱˬ›ˬ”’›ǰȱŠ¡Íǰȱ–ˬ”ˬ‹ˬšˬˬ›ȱ ¢Šó•ÍȱžóŠš•Š›ŠȱŽŸˬȱŸˬȱžóŠšȱ‹ŠÂ³ŠœÍ—ŠȱŠ–Š–’•ˬȱ ˬ›š•’ȱˬ•ˬ‹•ˬ›ȱˬ‹’šȱŽ’•’›ǯȱ’›’—Œ’ȱœ’—’ȱ󊐒›’ȱ’œˬȱ –û¡ˬ•’ȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ—ŽŒˬȱŠŸ›Š—–Š•Íȱ˜•žÂž—žȱ ‘ˬ•ˬȱŠ—•Š–ŠÍÂ͗Š—ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ–ûó”û•ȱŸˬȱ—Š›Š‘Šȱ

Ÿˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱûóû›ǯȱžȱ’œˬȱ³˜¡ȱ‹ã¢û”ȱŽ–˜œ’˜—Š•ȱ ¢û”û›ȱŸˬȱ˜—ž—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–ˬ”ȱ˜ȱšˬˬ›ȱˬȱ ŠœŠ—ȱŽ¢’•ǯȱȱž›ȱ”’ǰȱ’•”ȱ‘ˬĞȱˬ•ˬ›ˬ—ȱ‹Šó•Š¢Š›Ššǰȱ –ˬ”ˬ‹ˬ—ȱŽŸˬȱšŠ¢ÍŠ›”ˬ—ȱžóŠš•Š›ȱȱ‹ŠóȱŠÂ›ÍœÍȱŸˬȱ ¢˜›Âž—•žšŠ—ȱ󒔊¢ˬȱŽ’›ǯȱG󝊑ŠœÍ£•Íšǰȱ¢ž¡ž—ž—ȱ ™˜£ž•–ŠœÍǰȱˬ‘ŸŠ•Í—ȱŽ£ȬŽ£ȱˬ¢’ó–ˬœ’ǰȱ‹ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ šŠ›Š¢Š¡Šȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱȱŽŸ›˜£Š‹ˬ—£ˬ›ȱ ™˜£ž—žȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ˜•Š—ȱ‹žȱ‘Š••Š›ȱ™œ’¡˜•˜“’ȱ ŠŠ™Šœ’¢Š—Í—ȱˬ›’—•’¢’—ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ

9$&ù%0ˍ4$0/$5 t–ž–ˬ‘œ’•ȱ–ˬ”ˬ‹•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ–žœ’š’ȱ–ˬ”ˬ‹’ǰȱ –û¡ˬ•’ȱˬ›—ˬ”ȱŸˬȱœŽ”œ’¢Š•Š›ŠȱŽˬ—ȱžóŠš•Š›Šȱ ž¢Âž—•Šó–Šȱ™›˜œŽœ’ȱˬˬ•ˬ›•ˬȱ³ˬ’—•ˬó’›ǯȱȱ›Íšȱ ¢û”•ˬ—–ˬˬ—ȱŠ£Šȱ˜•–Ššȱû³û—ȱ–žœ’š’ǰȱ’–Š—ǰȱ ‹ˬ’’ȱˬ›—ˬ”•ˬ›ˬȱ‹’›’—Œ’ȱœ’—’ˬ—ȱ‹’›ȱ’•ȱˬŸŸˬ•ǰȱ¢Š¡žȱȱ ‹’›ȱ’•ȱœ˜—›Šȱ–ˬóž•ȱ˜•–Ššȱȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ’ššˬDZȱ”ã–ˬ”ȱŽ’—Ƿ Ž—’ȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—ˬȱž¢Âž—•Šó–ŠÂ͗ȱˬ—ȱŸŠŒ’‹ȱȱ óˬ›•ˬ›’ȱȮȱœˬ–ˬ›ˬ•’ȱŸˬȱŒ’’ȱ›Ž“’–’›ǯȱ¢—’ȱŸŠ¡Šȱ ¢Š–ŠšȱŸˬȱ˜¢Š—–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ŽŒˬȱ¢ž¡žœžȱŗŖȱ œŠŠŠ—ȱŠ£ȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱ’›’—Œ’ȱœ’—’ˬȱ˜¡ž¢Š—ȱ žóŠš•Š›Í—ȱ³˜¡žȱû—û£ȱ¢ž¡žœž—ŠȱŽ‘’¢ŠŒȱž¢ž›ǯȱ óŠšȱ–ˬ”ˬ‹ˬ—ȱœ˜—›Šȱ¢Š–Ššȱ’œˬ¢’›œˬȱȮȱ•Š™ȱ¢Š¡óÍǰȱ š˜¢ȱ¢ŠœÍ—ǯȱ ˬ”ˬ‹ˬ—ȱœ˜—›Šȱ–û•ˬšȱ‹’›ȱœŠŠȱˬ£–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱˬ›‘Š•ȱŽŸȱŠ™ó͚͛•Š›Í—Íȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ û³û—ȱˬ¢•ˬó–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ ŠŠȱŗŞǯŖŖȬŠ—ȱœ˜—›ŠȱŽŸȱŠ™ó͛ÍÂÍȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ žȱŸŠ¡ȱȱœŠ”’Œˬȱ˜¢—Š–Ššǰȱ’–”Š—ȱŠ’›ˬœ’—ˬǰȱ¢ž¡žȬ Š—ȱˬŸŸˬ•ȱˬ£’ó–ˬ”ȱŸˬȱŸŠ¡Í—Šȱ¢ž¡ž¢ŠȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ 󊚕Š›Í—ȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ󒔊¢ˬ’—’ȱ’ššˬˬ—ȱ šŠ³Í›–Š¢Í—ȱȮȱ˜—•Š›ȱ‘Ž³ȱŸŠ¡ȱœˬ‹ˬ‹œ’£ȱ󒔊¢ˬ•ˬ—–’›ǯȱ ȃžȱû—ȱ—Ž³ˬȱŠ•–ÍœŠ—ǵȄȱ”’–’ȱȃ–ûšˬˬœȄȱœžŠ•Íȱ ž—žȱž—ǯȱ󊚕Š›Íȱ–ˬ”ˬ‹ˬȱˬ•ˬȱŽ’¢’ȱžÂž›•Š›Šȱ ã›ˬȱˬ¢ˬ›•ˬ—’›–ˬ¢’—ǯȱˬš’šŠ•Š›ȱãœˬ›’›ȱ ”’ǰȱˬ›’œ’—ȱ‹Šó•Š—–ŠœÍȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ¢Š›Š—Š—ȱ –û—Šš’óˬ•ˬ›’—ȱŞŖƖȬ’ȱšŽ¢›’Ȭ”Šęȱȱš’¢–ˬ•ˬ›ȱŸˬȱ¢Šȱ ŠŸ›Š—Íó•Šȱ‹ŠÂ•ÍÍ›ǯȱˬ—’ǰȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ‹’›’—Œ’ȱ œ’—’ȱ󊐒›’—’—ȱ‘ˬ›ȱ‹’›’—’ȱã‘–ˬ•ˬ—’›–ˬ¢ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ Š™–Ššȱ˜•Š›ǰȱȱŠ––Šȱˬ›’Ěȱˬ–ˬ¢’ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱ³˜¡ȱ ŸŠ¡ȱž—žž›ǯȱ ––Šȱ㢛ˬ—–ˬ”ȱ‘ˬŸˬœ’ȱ’–ˬœ’—ȱŽ¢ˬǰȱ’”’ȱˬœŠœȱ Š–’•ȱŸŠŒ’‹’›DZȱ–Š›ŠšȱŸˬȱžÂž›ǯȱûˬ••’–ȱžóŠš•Š›Šȱ ˬ›œˬȱšŠ›óÍȱ‘ˬŸˬœȱ˜¢ŠŠȱ‹’•ˬ›ȱˬǰȱ‹’•–ˬ£ȱˬǰȱŠ––Šȱ —ˬȱ’œˬȱŠ•Í—–ŠœŠǰȱŸŠ•’Ž¢—ȱ‘ˬ–’óˬȱˬœˬ”ǰȱ‘ˬ–ˬ–ȱ ˜•–ŠÂÍȱŸˬȱˬ›’Ěȱˬ–ˬ¢’ȱ‹ŠŒŠ›–Š•ÍÍ›ǯȱȱ ˬ‘Š¢ˬǰȱŠ‘Šȱ‹’›ȱŸŠŒ’‹ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱȮȱ¢Š›Š—Š—ȱ ³ˬ’—•’”•ˬ›’ȱó’󒛝–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱûû—ȱ–ˬ”ˬ‹ȱ ³ˬ’—•’”•ˬ›’ȱ‘ˬ••ȱ˜•ž—Š—Í›ǯȱŠ”’—ȱŸŠ•’Ž¢—ȱˬœˬ¢’ȱ ˬ–ˬ•’ȱ˜•–Š•ÍÍ›ȱȮȱŠ—•Š–Ššǰȱ–ˬ£ˬ––ˬȱŽ–ˬ”ǰȱ žŠ—Í›–ŠšȱŽ¢’•ǰȱŸˬ£’¢¢ˬˬ—ȱ‘ˬš’š’ȱ³Í¡Íóȱ¢˜••Š›Í—Íȱ ˬ”•’ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯ

.g53Ԥ0
VERAZOL 485';ˍ67ˍ/ù./ˍ5ù1ù1 0h$6ù50h$/ù&ˍ6ù 9HUD]ROWΩELLWΩUNLEOLROXEXQLNDODQWLKHOPLQW TXUGΩOH\KLQΩ WΩVLUΩPDOLNGLU

t–û–û—¢Šȱ œˬ‘’¢¢ˬȱ ˬ³”’•ŠÍ—Í—ȱ –ˬ•ž–ŠÍ—Šȱ ã›ˬȱ ‘ˬ›ȱ ’•ȱ û—¢ŠŠȱ ’”’ȱ ’—œŠ—Š—ȱ ‹’›’ȱ šž›•Š›Í——ȱ řȱ —ãŸû—ˬ—ȱ‹’›’—ˬȱ¢˜•ž¡ž›ǯ ž›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ ’—œŠ—•Š›ȱ Š›ŠœÍ—Šǰȱ ¡ûœžœˬ—ȱ žóŠš•Š›ȱŠ›ŠœÍ—ŠȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•Í‹ǯȱž›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ’—Ȭ œŠ—ȱ ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ ‹’›ȱ ³˜¡ȱ ˬœŠ•Š›ȱ ã›ˬ’›ȱ œ’—’›ȱ œ’œȬ Ž–’—’ǰȱ –ˬˬȱ ‹ŠÂ͛œŠšȱ œ’œŽ–’—’ǰȱ ’––ž—ȱ œ’œ’Ž–’—’ȱ Ÿˬȱˬ—ˬěȱžœȱœ’œŽ–’—’ȱ£ˬˬ•’¢’›ǯȱž›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ ˬœŠœȱ ˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ ȱ û›ˬ”‹ž•Š—–Šǰȱ ’󝊑ŠœÍ£•Íšǰȱ ŽŒˬ•ˬ›ȱ ¢ŠŠ—ȱ £Š–Š—ȱ ŠÂÍ£ȱ œž¢ž—ž—ȱ ’›Š£Íǰȱ ’ó•ˬ›’ȱ šÍŒŠ–Šǰȱ šˬ‹’£•’”ȱ Ÿˬȱ ˬœˬ‹’•’”’›ǯȱ ˜•ž¡–Šȱ ˬ›ˬŒˬœ’ȱ ¢û”œˬ”ȱ ˜•žÂž—Š—ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱŠ’•ˬˬȱ‹’›ȱ—ˬˬ›ˬȱ–û󊑒ˬȱ ˜•ž—Š›œŠȱŠ’•ˬ—’—ȱ‹ûû—ȱû£Ÿ•ˬ›’ȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯȱȱ žȱ ˬœŠ•Š›Í—ȱ šŠ›ó͗͜Íȱ Š•–Ššȱ û³û—ȱ –û•ˬšȱ šž›Ȭ •Š›ŠȱšŠ›óÍȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱž—ž—ȱû³û—ȱ šž›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ ȱ Ž›Š£˜•ȱ œ’›˜™ȱ Ÿˬȱ Š‹•Ž•ˬ›’—’—ȱ ’œ’Šˬœ’ȱ ȱ Š‘Šȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ•’’›ǯȱ Ž›Š£˜•ȱ

šž›•Š›Í—ȱ ‹ûû—ȱ —ãŸû—ˬȱ šŠ›óÍȱ –û‹Š›’£ˬȱ Š™Š›Í›ǰȱ Ÿˬȱ ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱȱŠ–ȱ¡Š›’Œȱ˜•ž—–ŠœÍ—Íȱˬ–’—ȱȱŽ’›ǯȱŽȬ ›Š£˜•žȱŠ’•ˬ—’—ȱ‹ûû—ȱû£Ÿ•ˬ›’ȱ’œ’ŠˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱŽ›ŠȬ £˜•ȱœ’›˜™žȱžóŠš•Š›Í—ǰȱŠ‹•Žȱ’œˬȱȱ‹ã¢û”•ˬ›’—ȱ’œ’Šˬœ’ȱȱ û³û—ȱ —ˬ£ˬ›ˬȱ žž•ž‹ǯȱ Ž›Š£˜•ȱ œ’›˜™ž—ž—ȱ –ûŠ•’Œˬȱ –ûˬ’ȱŘȱû—ǰȱŠ‹•Ž’—’—ȱȱ–ûŠ•’Œˬȱ’œˬȱŝȱû—û›ǯȱž›ȱ ¡ˬœ•ˬ’”•ˬ›’—ˬȱ ȱ ¢˜•ž¡–Šȱ ›’œ”’ȱ ¢û”œˬ”ȱ ˜•žÂž—Š—ȱ ‘ˬ›ȱ Ŝȱ Š¢Š—ȱ ‹’›ȱ šž›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱ šŠ›óÍȱ ™›˜ĚȱŠ”’”ȱ ˬ‹’›•ˬ›ȱŠ™Š›Í•–Š•–ŠœÍȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱã›û•û›ǯ

t—ŸŠ—DZȱȱŠ”Íȱóˬ‘ˬ›’ǰ Šû›”ȱ™›˜œ™Ž”’ȱŘŜ Ž•ǯDZȱǻŖŗŘǼȱŚŖŞȱŝŚȱŜŝ ˜‹ǯDZȱǻŖśśǼȱřŘŝȱřŘȱřş www.neopharma.az


51

hQYDQ%DNร–รปหŽKหŽUL$WDWยUNSURVSHNWL 7HO 0RE 

www.neopharma.az


.g53Ԥ0

52

8ú$47ˍ1ˍ))h6 254$1/$5, Œ’¢ˬ›•ˬ›’—ȱ‹’›‹ŠóŠȱˬ›Šȱ–û‘’•ˬȱˬ•Ššˬœ’ȱŸŠ›ǯȱžȱ œˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ‘ŠŸŠȱ’•ˬȱ˜›Š¢ŠȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱ‹ûû—ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ ˬ›‘Š•ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠ•Š›Šȱ‘˜™ž›ǯȱ󊚕Š›Í—ȱã£ûȱ’•ˬȱ‹’›ˬȱ ’—”’óŠȱŽˬ—ȱ‹›˜—¡ȬŠÂŒ’¢ˬ›ȱœ’œŽ–’ȱ‹žȱ™›˜œŽœȱŠŸŠ–ȱ Ž’¢’ȱãŸ›ˬȱ¡ˬœˬ•’¢ˬȱšŠ›óÍȱ¡ûœžœ’ȱ‘ˬœœŠœ•Íš•ŠȱœŽ³’•’›ǯȱ ˬ‘£ȱ‹žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱžóŠš•Š›Í—ȱˬ—ˬěȱûœȱ˜›šŠ—•Š›ÍȱŽ£Ȭ Ž£ȱ’—Ž”œ’¢Š—Í—ȱˬœ’›’—ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ǯȱûû—ȱûœûœûǰȱ Ž”˜•˜“’ȱóˬ›Š’’—ȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ™’œ•ˬó–ˬœ’ȱˬȱ˜—•Š›Šȱ–ˬ—ęȱȱ ˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱˬ—ˬěȱûœȱ£Š–Š—Íȱ‘ŠŸŠȱž•ŠšŠ—ȱ—ˬˬœȱ ‹˜›žœž—Šǰȱ˜›ŠŠ—ȱ’œˬȱŠÂŠŒȱ‹žŠš•Š›Íȱ”’–’ȱóŠ¡ˬ•ˬ—–’óȱ ‹›˜—¡•Š›ȱœ’œŽ–’—ˬȱŠ¡’•ȱ˜•ž›ǯȱ 㛙ˬ•ˬ›’—ȱ‹›˜—¡ȱœ’œȬ Ž–’ȱû—¢Š¢Šȱˬ•ˬ—ȱŠ—Šȱšˬˬ›ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ˜›–Š•Šó–Íóȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬȱ˜•ž›ǰȱ‹ž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ㖛û—ȱ’•”ȱ ’•’ȱŸˬȱŒ’—œ’ȱ¢Ž”’—•’”ȱãŸ›û—ˬȱ’—”’óŠÍȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱ Œ’¢ˬ›•ˬ›’—ȱ˜¡ž–ŠœÍ—Šȱ‹›˜—¡•Š›Í—ȱžŒ•Š›ÍȱȱŠÂŒ’¢ˬ›ȱ ˬ—ˬěȱûœȱ¢˜••Š›Í—Šȱ”Ž³ˬ—ȱ³˜¡ȱ”’³’”ȱš˜••Š›•ŠȱȮȱ‹›˜—¡’˜•Ȭ •Š›•Šȱ‹’’›ǯȱ ŠŸŠȱ‘ˬ–’—ȱ‹›˜—¡’˜••Š›Š—ȱ˜—•Š›ÍȱœŠ•¡Í–ŸŠ›’ȱ óˬ”’•ˬȱȱˬ‘ŠˬȱŽˬ—ȱȱ—Š£’”ȱšŠ‹Íš•ÍȱšŠ‹Š›ŒÍš•Š›ŠȱȮȱŠÂŒ’¢ˬ›ȱ Š•ŸŽ˜••Š›Í—ŠȱŠ¡’•ȱ˜•ž›ǯȱˬ—ˬěȱûœȱ£Š–Š—Íȱ”Š›‹˜—ȱšŠ£Í—Í—ȱ Š–˜œŽ›ȱ‘ŠŸŠȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱŽ’•–ˬœ’ȱŸˬȱŠ•ŸŽ˜•ȱ”Š™’•¢Š›•Š›Í—Šȱ ˜”œ’Ž—’—ȱŠ¡’•ȱ˜•–ŠœÍȱ–ˬ‘£ȱŠ•ŸŽ˜••Š›Šȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ ›ŠŠȱšŠ—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ”Ž³ˬ—ȱ˜”œ’Ž—ȱ‹ûû—ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ ³ŠÍ›Í•Í›ǯȱã¢û”•ˬ›ˬȱ‘ˬ›ȱŠÂŒ’¢ˬ›’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱřśŖȱ–•—ǯȬ Šȱ¢Š¡Í—ȱŠ•ŸŽ˜•ȱŸŠ›ǰȱ¢Ž—’ȱ˜Âž•–žó•Š›Šȱ’œˬȱ˜—•Š›Í—ȱœŠ¢Íȱ ¡Ž¢•’ȱŠ£ȱ˜•œŠȱŠǰȱ㖛û—ȱ’•”ȱ’•’—ˬȱ‹Šó•Š¢Š—ȱœŠ¢ȱŠ›Í–ÍȱŘŖȱ ¢ŠóŠȱšˬˬ›ȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱ

.g53Ԥ0

k͖͛•Š›•ŠȱŠ¢›Í•–Íóȱ’›’ȱ™Š¢•Š›Š—ȱ’‹Š›ˬȱ˜•Š—ȱ ŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›ȱ™•ŽŸ›ŠȱŠ•Š—Š—ȱ™ˬ›ˬȱ’•ˬȱ㛝û•–ûóû›ǯȱ Œ’¢ˬ›•ˬ›’ȱ‹ûãŸ•û”•ˬȱ㛝ˬ—ȱ™•ŽŸ›ŠȱšÍ›Í•–ŠŠ—ȱãóȱ šˬˬœ’ȱ‹˜ó•žÂž—ž—ȱû£ˬ›’—ˬȱ”Ž³ˬ›ˬ”ȱ˜—ž—ȱŠ¡’•’ȱœˬ‘’—ˬȱ ãóˬ—’›ǯȱ˜Âž•Š—ȱŠ—ŠȱžóŠš•Š›ŠȱŠÂŒ’¢ˬ›ȱ™Š¢•Š›Í—Í—ȱ —’œ‹ˬ’ȱ‹ã¢û”•ˬ›ˬ—ȱˬ›š•ˬ—œˬȱˬǰȱˬ¡–’—ˬ—ȱ’”’ȱ¢ŠóŠȱ ³ŠŠ—Šȱ‹ˬ›Š‹ˬ›•ˬó’›ǯȱȱ Ž—’ȱ˜Âž•–žó•Š›Í—ȱ’•”ȱ³ÍÂ͛ÍœÍȱ’•ˬȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›’ȱŠ³Í•Í›ȱ Ÿˬȱ”ã›™ˬȱœˬ›‹ˬœȱ—ˬˬœȱŠ•–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ˜Âž•Š—ȱŠ—Šȱ ³ÍÂ͛–Š¢Š—ȱ”ã›™ˬ•ˬ›’—ȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›’ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ Š³Í•Í›ǯȱŽ•ˬȱžóŠš•Š›Šȱ³ÍÂ͛–ŠšȱŠ¢Š•ÍÍ›ǰȱ³û—”’ȱ–û–”û—ȱ šˬˬ›ȱ³˜¡ȱ‘ŠŸŠ—Íȱãóȱšˬˬœ’—ˬȱ³ˬ”–ˬ”•ˬȱ˜—•Š›ȱœŠ—”’ȱ Œ’¢ˬ›•ˬ›’—ˬȱ”ã–ˬ”ȱŽ’›ǯȱ Š”’—ȱ‹ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ㖛û—û—ȱ’•”ȱŠ¢Í—Šȱ‹žȱ ™›˜œŽœȱ‘ˬ•ˬȱˬȱŠ–Š–•Š—–Í›ǯȱŽ•ˬȱ˜•žšŠǰȱžóŠš•Š›ȱ Ž£ȬŽ£ȱ™—ŽŸ–˜—’¢Šȱ’•ˬȱ¡ˬœˬ•ˬ—’›ǰȱ‹Ž•ˬȱ”’ǰȱ’•’‘Š‹’ȱ ™›˜œŽœȱ–ˬ‘£ȱŠ³Í•–Š–ÍóȱœŠ‘ˬ•ˬ›’ȱ£ˬˬ•ˬ¢’›ǯȱȱ󊚕Š›Šȱ ‹›˜—¡ȬŠÂŒ’¢ˬ›ȱœ’œŽ–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱˬ—ˬěȱûœȱ ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š›ŠšȱŒ’¢ˬ›•ˬ›ˬȱã£ȱž—”œ’¢ŠœÍ—Íȱ ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›–ˬ”ˬȱ–Š—Žȱ˜•ž›ǯȱ›šŠ—’£–ˬȱ’—”’óŠȱŽˬ—ȱ û–ž–’ȱ’—˜”œ’”Šœ’¢Šȱ‹ûû—ȱ˜›šŠ—ȱŸˬȱœ’œŽ–•ˬ›ˬȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ ˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ—•Š›ȱ˜”œ’Ž—•ˬȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱˬ–’—ȱ˜•ž—Ȭ œž—ȱŽ¢ˬǰȱžóŠš•Š›Í—ȱˬ—£’”ȱ—Š‘’¢ˬœ’ȱœŠÂ•Š–ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǰȱ ³û—”’ȱˬ—ˬěȱûœȱ˜›šŠ—•Š›Íȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ ‹ž›ž—ȱŸˬȱ‹˜ÂŠ£ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠ•Š›Í—Í—ȱ’•’‘Š‹Í—Š—ȱ ‹Šó•Š¢Í›ǯȱȱžȱ‘ˬĴȱŠȱŠ’ȱ£ã”ˬ–ȱˬȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ󊚕Š›Íȱ‹žȱ


53 ¡ˬœˬ•’”ˬ—ȱ‹ûû—ȱ–û–”û—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›•ˬȱŠ£ŠȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›DZȱ’—‘Š•¢Šœ’¢Šǰȱ‹ž›ž—ȱ‹˜ó•žÂž—ž—ȱ¡ûœžœ’ȱ –ˬ‘•ž•žȱŸˬȱ¢Šȱ‹ž›ž—ȱŠ–ŒÍ•Š›Íȱ’•ˬȱ¢ž¢ž•–ŠœÍǯȱ›˜—’”’ȱ ˜—£’••’ȱŸˬȱ¢Šȱó’ó”’—ǰȱ’•’‘Š‹•Šó–Íóȱ‹ŠŠ–ŒÍš•Š›ȱ—ˬˬœȱ ‹˜›žœžǰȱ‹›˜—¡ȱŸˬȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›ȱû³û—ȱ’—Ž”œ’¢Šȱ–ˬ—‹ˬ¢’—ˬȱ ³ŽŸ›’•’›ǯȱ˜•ž¡–Š—Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Ššȱû³û—ȱ‹ŠŠ–ŒÍšȱ Ÿˬ£’•ˬ›’—’ȱŒˬ››Š‘’ȱ¢˜••Šȱ•ˬŸȱŽ–ˬ”ȱ–û•ˬšȱŽ¢’•ǯȱ

Š£Í›Šȱ˜—•Š›Í—ȱ”˜—œŽ›ŸŠ’Ÿȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž••Š›Íȱ³˜¡ž›ǯȱ Ž—˜’ǰȱœ’—žœ’ǰȱ‘Š¢–˜›’ȱŸˬȱ¢Šȱ¡›˜—’”’ȱ›’—’•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱ ˬ—£’”ȱ‹˜ó•žÂž—Šȱ’›’—•ˬóˬȱ‹’•ˬ—ȱœŽ•’”•’ȱ’›Š£Šȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•’›ǯȱȱ•ŠÂ͗ȱŠ›¡Šȱ’ŸŠ›Íȱ’•ˬȱŠ¡Š—ȱ‘ˬ–’—ȱ’›Š£Šȱ˜—žȱ šÍŒÍš•Š—Í›Í›ȱŸˬȱ㜔û›ˬ¢ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ Ž•ˬ•’”•ˬǰȱžóŠšȱ˜›šŠ—’£–’ȱž•ŠšŠȱ¢Š›Š—–ÍóȱœŽ•’”ǰȱ ˜—ž—•Šȱ‹’›•’”ˬȱ’œˬȱ’—Ž”œ’¢ŠŠ—ȱŠ£Šȱ˜•–ŠÂŠȱ³Š•Íó͛ǯȱ ž›ȱ”’ǰȱ‘ˬ”’–•ˬȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬó–ˬ–’óȱžóŠš•Š›Šȱ㜔û›ˬ”ȱ ›ŽĚȱŽ”œ’—’ȱœû—’ȱóˬ”’•ˬȱ¢ŠÍ›–Ššȱ˜•–Š£ǯȱG•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ ˜—žȱã›ˬˬ—ȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ–ˬ”ȱˬ›ˬ”’›ǰȱˬ”œȱ ‘Š•Šǰȱ’—Ž”œ’¢Šȱ¢Š¢Í•Š›Ššȱ—ˬˬœȱ‹˜›žœž—žǰȱ‹›˜—¡•Š›ÍȱŸˬȱ ŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›’ȱȱ£ˬˬ•ˬ¢’›ǯȱ ›ž™ȱŠ•Š—Š—ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ”ˬœ”’—ȱ›Žœ™’›Š˜›ȱŸ’›žœȱ ’—Ž”œ’¢Š•Š›Íȱ£Š–Š—Íȱ’—”’óŠȱŽˬ—ȱȱ•Š›’—š˜›Š¡Ž’ȱ ¡ˬœˬ•’¢’ȱˬȱžóŠš•Š›ȱû³û—ȱ‹ã¢û”ȱˬ‘•û”ˬȱã›ˬ’›ǯȱžȱ £Š–Š—ȱ‹˜ÂŠ£ȱŸˬȱšÍ›•Ššȱó’ó’›ǰȱŠ›Š•Í›ǯȱû›ˬ•ˬȱ’—”’óŠȱ Žˬ—ȱ㍎–ȱ‹›˜—¡•Š›Í—ȱ–ˬ—ˬ£’—’ȱšŠ™Š¢ŠȱŸˬȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›ˬȱ Š¡’•ȱ˜•Š—ȱ‘ŠŸŠ—Í—ȱ‘ˬŒ–’—’ȱ”ˬœ”’—ȱ–ˬ‘ž•ŠóÍ›Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱ󊚕Š›Í—ȱ‘ˬ›ȱ—ˬˬœȱŠ•–ŠœÍȱ¡Í›Í•Í•Íǰȱ’—’•’•’ȱœˬœ•ˬȱ –û󊢒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ›Š¡Ž¢ŠȱŸˬȱ‹›˜—¡•Š›Šȱ¢ÍÂ͕Š—ȱ‹ˬ•Âˬ–ȱ ’ȱ‘û›–ˬœ’—ˬȱ‹ˬ—£ˬ¢ˬ—ȱûŒ•ûȱ㜔û›ˬ¢ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ ••Ž›’¢Š¢Šȱ–Ž¢••’ȱ˜•Š—ȱžóŠš•Š›ŠȱšÍ›•Ššȱ㍎–’ȱ‹Š•ȱ’•ˬȱ ³Š¢ȱ’³’›’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱŠȱ’—”’óŠȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬœˬ•ˬ—–’óȱ ‹˜ÂŠ£Šȱ’œ’’Œ’ȱ”˜–™›Žœ•ˬ›’—ȱš˜¢ž•–ŠœÍȱŠȱ‹˜Â–Š¢Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š›ŠšȱžóŠÂ͗ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱŠÂ͛•ŠóÍ›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˜–™›Žœ•ˬ›’—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱ‹˜ÂŠ£ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱ’£•’ȱ’›’—•’ȱ ™›˜œŽœ•ˬ›ȱ’—”’óŠȱŽˬȱ‹’•ˬ›ȱ”’ǰȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ ˜—•Š›Š—ȱ‹’¡ˬ‹ˬ›ȱ˜•ž›ǯȱ󊚕Š›Šȱ‘û›ûŒûȱ㜔û›ˬ”ȱŸˬȱ ”û¢•ûǰȱ¡Í›Í•Í•Íȱ—ˬˬœȱŠ•–Š—Í—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍȱȮȱš˜›¡ž—Œȱ ˬ•Š–ˬ•ˬ›’›ǯȱ—•Š›Í—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍȱœŠ‘ˬȱ‘ˬ”’–’—’—ȱˬ•’ó’—’ȱ ã£•ˬ–ˬˬ—ȱȃˬŒ’•’ȱ¢Š›Í–ŠȄȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ¢’ȱˬ•ˬ‹ȱ Ž’›ǰȱˬ”œȱ‘Š•ŠǰȱžóŠšȱ‹˜Âž•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱˬŒ’•’ȱ¢Š›Í–ȱˬ•ˬ—ˬȱ šˬˬ›ȱ”ã›™ˬ—’ȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱ’œ’ȱŸŠ——Š¢Šȱ˜ž›–ŠšȱŸˬȱ ‹ž¡Š›ȱŸŽ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱȮȱ‹žǰȱ˜—ž—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱ ¢û—û••ˬ󍒛ˬ›ǯȱȱ 󊚕Š›Šȱœ˜¢žšˬ¢–ˬȱŸˬȱ Ȭ’ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ ‹›˜—¡’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱ›˜—¡•Š›ȱŸˬȱœŽ•’”•’ȱš’óŠ•Š›Í—Í—ȱ ’•’‘Š‹ÍǰȱŠˬˬ—ǰȱŽŒˬ•ˬ›ȱ—Š›Š‘ŠȱŽˬ—ȱšž›žȱ㜔û›ˬ”•ˬȱ –û󊢒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ ˬœ”’—ȱ‹›˜—¡’•ˬ›ǰȱŠˬˬ—ǰȱŠŽ—˜’ȱŸˬȱ ¡›˜—’”’ȱ˜—£’••’•ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱã¢û”•ˬ›’—ȱŠ’–Šȱ‹›˜—¡’•ˬȱ ¡ˬœˬ•ˬ—’¢’ȱŸˬȱ’—Ž”œ’¢Š—Í—ȱŠ’•ˬ—’—ȱ‹’›ȱû£Ÿû—ˬ—ȱ ’ˬ›’—ˬȱ”Ž³’¢’ȱóˬ›Š’ˬȱˬȱžóŠš•Š›ȱ¢˜•ž¡–ŠŠ—ȱšŠ³Šȱ ‹’•–’›ǯȱžȱ£ˬ–’—ˬȱŽ£ȬŽ£ȱˬ”›Š›•Š—Š—ȱǻ›Žœ’’Ÿ•ˬóˬ—Ǽȱ ‹›˜—¡’•ˬ›ȱ¢Š›Š—Í›ǯȱG––ž—ȱœ’œŽ–’ȱ£ˬ’Ěȱˬ–’óȱžóŠš•Š›ȱ‹žȱ ¡ˬœˬ•’¢ˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ǯȱ Ž•ˬȱ‘Š••Š›Šȱ‹›˜—¡’’—ȱŠ’ȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž••Š›Íȱ ”’Š¢ˬȱŽ–’›ȱŸˬȱ’––ž—’ŽȱûŒ•ˬ—’›’•–ˬœˬǰȱžóŠš•Š›ȱ ŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›’—ȱ¡›˜—’”’ȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱˬ‘•û”ˬœ’—ˬȱ–ˬ›ž£ȱ šŠ•Í›•Š›ǯȱŽ£ȬŽ£ȱ‹›˜—¡’ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ˬȱžž•Š—ȱžóŠš•Š›ȱ –û•ˬšȱ–ûŠ¢’—ˬȱ˜•ž—–Š•Íǰȱœ˜—›ŠŠ—ȱ’œˬȱȮȱ’––ž—ȱœ’œȬ Ž–’—’ȱŒŠ—•Š—Í›Š—ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ•–Š•ÍÍ›ǯȱȱG––ž—ȱœ’œŽ–’Ȭ —’—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱšŠ—ȱŠ—Š•’£’ȱãœˬ›’Œ’•ˬ›’ȱ’•ˬȱŠœŠ—•Íš•Šȱˬ¢’—ȱ

Ž’•’›ǯȱ ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ‹›˜—¡’ȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›’—ȱŠóŠÂÍȱ™Š¢•Š›Í—Šȱ ¢Š¢Í•Š›Ššȱ™—ŽŸ–˜—’¢Š—Í—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ 㛙ˬ—’—ȱ˜›šŠ—’£–’ȱ–ã‘”ˬ–’›œˬǰȱ¡ˬœˬ•’”•ˬȱ–û‹Š›’£ˬȱ Š™Š›Í›ȱȮȱ‘ˬ›Š›ˬȱřŞǚȬˬ—ȱ¢û”œˬ¢ˬȱšŠ•¡Í›ǰȱ’Šš—˜£žȱ ŠœŠ—•Íš•Šȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ¢ˬȱȱ”ã–ˬ”ȱŽˬ—ȱšŠ‹Š›Íšȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ û£ˬȱ³Í¡Í›ǯȱȱˬ’ȱžóŠš•Š›Šȱ’œˬȱ™—ŽŸ–˜—’¢Š—Í—ȱŽ’óŠÍȱ •ˬ—ǰȱ³ˬ’—ȱˬ¢’—ȱŽ’•ˬ—ǰȱ£ˬ’ȱˬ•Š–ˬ•’ȱ˜•ž›ǯȱŽ•ˬȱ˜•žšŠȱ ¡ˬœˬ•’”ȱž£ž—œû›ˬ—ȱŸˬȱ¢Šȱ¡›˜—’”’ȱ˜›–Š¢Šȱ”Ž³’›ǯȱŒ’¢ˬ›ȱ ˜¡ž–ŠœÍȱ³˜¡ȱŽ•Šœ’”ǰȱ¢Š¡óÍȱ¢ÍÂ͕Š—ȱŸˬȱŠ›Í•Š—Í›ǯȱ G•’‘Š‹Í—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱ˜ǰȱ”˜‹ž•ŠóŠ›Ššȱã£ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—’ȱ ’’›’›ȱ”’ǰȱ‹žȱ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—–Š£ȱ™›˜œŽœȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱˬȱ žóŠš•Š›ȱ–ûˬ–Š’ȱóˬ”’•ˬȱŸˬȱž£ž—ȱ–ûˬˬȱ¡ˬœˬ•ˬ—’›ǯȱ £ž—œû›ˬ—ȱ™—ŽŸ–˜—’¢Šȱšž›žǰȱû£ûŒûȱ㜔û›ˬ”ȱŸˬȱ ’•’‘Š‹•Šó–Íóȱ™•ŽŸ›Š—Í—ȱœû›û•–ˬœ’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱãóȱ šˬˬœ’—ˬȱûŒ•ûȱŠÂ›Í•Š›•Šȱ–û󊢒ˬȱ˜•ž—Š—ȱ™•ŽŸ›’ˬȱ ³ŽŸ›’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ›Íȱ’œˬȱžóŠÂŠȱ—ˬˬœȱŠ•–ŠÂŠȱ–Š—Žȱ˜•ž›ǰȱ ˬ——ˬˬœ•’”ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ•ŽŸ›’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›ȱœÍ¡Í•Šȱ Šȱ‹’•’›ȱ”’ǰȱ‹žȱ£Š–Š—ȱˬ—ˬěȱûœȱŠ‘ŠȱŠȱ–ˬ‘ž•Šó͛ǯȱ ••Ž›’¢Š¢Šȱ–Ž¢••’ȱžóŠš•Š›Šȱ™—ŽŸ–˜—’¢ŠȱŠ‘ŠȱŽ£ȬŽ£ȱ ’—”’óŠȱŽ’›ȱŸˬȱž£ž—ȱœû›û›ǯȱ ˜™’”ȱŽ›–Š’ȱ³˜¡ȱ£Š–Š—ȱ‹›˜—¡•Š›Í—ȱŠ›Š•–ŠœÍȱŸˬȱ ŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›’—ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ’•ˬȱ–û󊢒ˬȱ˜•žȬ —ž›ǯȱ[£•ûȱ‹ˬ•Âˬ–•’ȱ㜔û›ˬ”ǰȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—ŠȱžóŠš•Š›Šȱ ¢Š—Šš•Š›ǰȱœŠÂ›Íǰȱ’£ȱŸˬȱ’£Š•Íȱ—Š‘’¢ˬ•ˬ›ˬȱšÍ£Š›ÍȱŸˬȱ —Š›Í—ȱšŠ‹Íš•Š—–Šȱ‹ž—Šȱˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱˬȱšˬˬ›ȱ”’ǰȱ žóŠÂŠȱŠ••Ž›’”ȱ›ŽŠ”œ’¢Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š—ȱˬ›£Ššȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ Ÿˬȱˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ÍȱŸŽ›’•’›ǰȱ㜔û›ˬ”•ˬȱ–û‹Š›’£ˬȱ ûœž••Š›Í—Í—ȱ‘Ž³ȱ‹’›’ȱŠ¢ŠȱŸŽ›–ˬ£ǯȱʞ”œȱ‘Š•Šǰȱ¡ˬœˬ•’”ȱ ŠœŠ—•Íš•Šȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Š¢Šȱ³ŽŸ›’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ 󊚕Š›Šȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱŠ’–’ǰȱ•ˬ—ȱŽ’󊝕Íȱ™—ŽŸȬ –˜—’¢Š•Š›ȱŸˬȱ‹›˜—¡’•ˬ›ȱ‹ˬ£ˬ—ȱ›Š¡’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ ›šŠ—’£–ˬȱ˜œ˜›Ȭ”Š•œ’ž–ȱ–û‹Š’•ˬœ’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ ŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›ˬȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ›šŠ—’£–’ȱ £ˬ’Ěȱˬˬ—ȱŸˬȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›’ȱ£ˬ›ž›’ȱˬ–’›ȱˬ–’—ŠÍ—Š—ȱ –ˬ‘›ž–ȱŽˬ—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱœˬ‹ˬ‹ȱŠ—Ž–’¢ŠÍ›ǯȱóŠÂÍȱŸˬȱ’£Šęȱȱ ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’ȱ˜•Š—ȱžóŠš•Š›ȱŠȱ›’œ”ȱš›ž™ž—ŠȱŠ¡’•’›ǯȱ Œ’¢ˬ›•ˬ›’—ȱ’•’‘Š‹Í—Šȱóû‹‘ˬȱ¢Š›Š—ÍšŠȱ’”’ȱ ˬˬˬ—ȱŠ£ȱ˜•–Š¢Š›Ššȱ›Ž—Ž—ȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ȱŠ™Š›–Ššȱ •Š£Í–Í›DZȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ‹Šó•Š—Â͌͗ŠȱŸˬȱœŠÂŠ•–ŠŠ—ȱœ˜—›Šǯȱ Œ’¢ˬ›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱˬ—£’”ȱ™Š˜•˜’¢ŠœÍȱ ˜•ž‹Ȭ˜•–Š–ŠœÍ—ÍȱŠó”Š›ȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ‹ˬ£ˬ—ȱˬ•ŠŸˬȱ ‹ž›ž—ȱ‹˜ó•žš•Š›Í—Í—ȱ›Ž—Ž—˜š›Šęȱ¢ŠœÍȱŠȱˬ•ˬ‹ȱ˜•žȬ —ž›ǯȱŒ’¢ˬ›Ȭ‹›˜—¡ȱ’•’‘Š‹Íȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ£Š–Š—ÍȱžóŠš•Š›ȱ –û•ˬšȱŠ—’‹Š”Ž›’Š•ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱȱ ûŠ•’Œˬȱ¡ûœžœ’ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ’—‘Š•¢Šœ’¢Šȱ’•ˬȱˬȱ ûŒ•ˬ—’›’•–ˬ•’’›ǯȱ––Šȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ ˬ—ˬ—ˬŸ’ȱûœž•ȱ’•ˬȱŽŸȱóˬ›Š’’—ˬǰȱˬ›–Š—•Š›•Šǰȱœžȱ‹ž¡Š›Íȱ ’•ˬȱ—ˬˬœȱŠ•–ŠȱžóŠš•Š›Í—ȱŠÂŒ’¢ˬ›’—ˬȱˬœ’›ȱŽ–’›ǰȱ³û—”’ȱ ‹ž¡Š›ȱ¢Š•—Í£ȱ›Š¡Ž¢Š¢Šȱšˬˬ›ȱœ’›Š¢ˬȱŽ’›ǯȱȱž›ȱ”’ǰȱ ŽŸˬȱ¡ûœžœ’ȱ–ˬ’óˬȱ’—‘Š•¢Š˜›•Š›Í—ȱ˜•–ŠœÍȱ¢Š¡ó͍͛ȱ Ȯȱ”˜–™›Žœœ˜›•žȱŸˬȱ¢Šȱž•›Šœˬœ•’ǯȱ—•Š›Í—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱ ˬ›–Š—ȱ‹›˜—¡•Š›Šǰȱ˜›ŠŠ—ȱ’œˬȱȮȱŠÂŒ’¢ˬ›ȱ‹›˜—¡’˜••Š›Í—Šȱ Š¡’•ȱ˜•ž›ǯȱG—‘Š•¢Š˜›•Š›Í—ȱŽ¡—’”’ȱãœˬ›’Œ’•ˬ›’—ˬǰȱ Šˬˬ—ǰȱˬ›–Š—ȱ³ˬ”’œ’—’—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱŠ–ŒÍ•Š›Í—ȱ’ŠȬ –Ž›’ȱšŽ¢ȱŽ’•’›ȱȮȱ˜ǰȱŚȬśȱ–’”›˜—Š—ȱŠ›Íšȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱ Ÿˬȱ’—‘Š•¢Š˜›ȱ¢˜¡ž›œŠǰȱęȱ£’˜Ž›Š™ŽŸ’”ȱ”Š‹’—Ž’—ȱ ¡’–ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱˬ•ˬŒˬ”ǯ

.g53Ԥ0


54


55


4ø'$/$10$

56

,

˜¡•Š›Íȱûóû—û›ȱ”’ǰȱ‹Š•Íȱ’¢Ž’”ȱ–ˬ‘œž•ȱ ”’–’ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ’£ȱȱ‹žȱ ęȱ”›’—ȱˬ”œ’—’ȱœû‹žȱŽ–ˬ¢ˬȱ³Š•Íó͚͛ǯȱŠ•Í—ȱ Ž—Ž›ȱ“’ȱˬ¢ˬ›’ȱˬ¡–’—ˬ—ȱ‘ˬ›ȱŗŖŖšȱã›ˬȱ řŗŖȬřŚŖȱ””Š•Ȭˬȱ‹ˬ›Š‹ˬ›’›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠȱ‹’›ȱ š›Š–Š—ȱŠ£ȱ£û•Š•ǰȱœÍÍ›ȱš›Š–ȱ¢ŠÂȱŸˬȱ ŞŘȬŞśšȱ”Š›‹˜‘’›ŠȱŽ–ˬ”’›ǯȱ

2UTDQL]PLQ\DQDFDøÖ ’›ȱ³˜¡ȱ™ˬ‘›’£•ˬ›’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ Š¡’•ȱ˜•Š—ȱ‹Š•ȱ’––ž—ȱœŠžœžȬ —žȱûŒ•ˬ—’›ˬ—ȱ”Š›‹˜‘’›Šǰȱ Ÿ’Š–’—ǰȱ–’”›˜Ž•Ž–Ž—ȱŸˬȱ‹’˜•˜“’ȱ Š”’Ÿȱ–Šˬ•ˬ›’—ȱ–ˬ—‹ˬ¢’ȱ”’–’ȱ ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯȱž—Šȱ‹Š¡–Š¢ŠȬ ›ŠšǰȱšŠÍ—•Š›Í—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ¢û”œˬ”ȱ ”Šȱ•˜›’•’¢’—ˬȱã›ˬǰȱ‹Š•ȱ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱ‹˜¢ž—ȱ šŠȱ³Í›Í›ǯȱ––Šȱ˜›šŠ—’£–ȱŽ—Ž›“’ȱ¢Š—ŠŒŠÂÍȱ ˜•Š—ȱ”Š›‹˜‘’›Š•Š›ŠȱŠ’–ȱŽ‘’¢ŠŒȱžȱ¢ž›ǯȱ Š•ȱ’œˬȱš•û”˜£ŠȱŸˬȱ›ž”˜£ŠŠ—ȱ’‹Š›ˬȱ˜•Š—ȱ ã£ˬ•ȱ”Š›‹˜‘’›Šȱ–ˬ—‹ˬ¢’’›ǯȱ

*OoˎOˎQJL²EDOoˎOOˎ\L ãŸû—ˬȱã›ˬȱ‹Š•ȱ™˜•’ĚȱŽ›ȱȮȱ¢ˬ—’ȱ –û¡ˬ•’ȱ‹’”’•ˬ›ˬ—ȱ¢ÍÂ͕–ÍóȱŸˬȱ–˜—˜Ȭ •Ž›ȱȮȱŽ¢—’ȱ—㟍ˬ—ȱ˜•Š—ȱ³’³ˬ”•ˬ›ˬ—ȱ ¢ÍÂ͕–Íóȱ—㟕ˬ›ˬȱŠ¢›Í•Í›ǯȱ˜—˜ĚȱŽ›ȱ‹Š•ȱ Š³Íšȱ›ˬ—’ǰȱ¢û”œˬ”ȱŸ’Š–’—ȱŸˬȱ–’”›˜Ž•ŽȬ –Ž—ȱˬ›”’‹’ȱ’•ˬȱœŽ³’•’›ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ ™ˬ‘›’£ȱ”’–’ȱŠ‘Šȱû—ȱ›ˬ—•’ȱ™˜•’ĚȱŽ›ȱ ‹Š•Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ û”œˬ”ȱ‹’˜•˜“’ȱˬ¢ˬ›’ȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ‹Ž•ˬȱ‹Š•ȱ ¢û—û•ȱœ’’”š˜ŸžŒžȱŸˬȱ㍚˜ŸžŒžȱˬœ’›ȱ ˬȱãœˬ›’›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹ȱ–ˬšŠ–Í›ǰȱ ³û—”’ȱãȱ¢ŠÂ•Š›Íȱ™Š›³Š•Š¢Š›ŠšȱŠ›Íš•Š–ŠÂŠȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ

ˍQ\D[ûÖVÖûDQEDOÖ Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱ‹Š•ȱœŽ³–ˬ”ȱ³˜¡ȱ³ˬ’—’›ǯȱ ʞ—ȱŽ’‹Š›•Íȱûœž•ȱȮȱ‹Š•ÍȱóŠ—ȱ’•ˬȱ‹’›•’”ˬȱ Š•–ŠšÍ›ǯȱû”œˬ”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ‹žȱ ‹Š•ȱ‹ã¢û”ȱ‹’˜•˜“’ȱŠ”’Ÿ•’¢ˬȱˬȱ–Š•’”’›ǰȱ ³û—”’ȱ˜›šŠ—’£–ȱ‘ˬ–ȱˬȱŠ›Íȱ–ž–žǰȱ ³’³ˬ”ȱ˜£žǰȱ™›˜™˜•’œȱ ”’–’ȱ£ˬ—’—ȱ –Šˬ•ˬ›•ˬȱ š’Š•Š—Í›ǯ

%DOOÕJQ

%LUD]EDOYˎELUo|PoˎûLUˎ kŠ—ȱ‹Š•Íȱ³˜¡ȱŠ£ȱ–ˬ‘œž•ȱ’•ˬȱž¢Âž—•Šó͛ǰȱ œžŠǰȱ³Š¢ŠȱŸˬȱ¢Šȱó’›ˬˬȱ³ˬ’—ȱšŠ›Íó͛ǯȱ ûˬ¢¢ˬ—ȱˬ›ˬŒˬˬȱ¢Š•—Í£ȱ”ˬœ–’”ȱ’•ˬȱ ž¢Âž—•Šó͛ǯȱȱžȱ‘Š•Šȱ˜—žȱóŠ—Íȱ’•ˬȱˬ£ˬ›ˬ”ȱ šŠ›ÍóÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǰȱ‹ûû—ȱ‹ŠóšŠȱ‘Š••Š›Šȱ ’œˬȱœŠˬŒˬȱšŠó͚•Šȱ¢Ž–ˬ”ȱˬ•ŸŽ›’󕒍’›ǯ ’ǰȱž›žȱ‹Š•Šȱˬ•’”ˬȱ’œˬǰȱ˜—žȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ ó’›ˬ•ˬ›ǰȱšŠÍšǰȱ¢˜Âž›ȱ’•ˬȱšŠ›ÍóÍ›–Ššǰȱ’•Íšȱ ³Š¢ǰȱšˬ‘Ÿˬ¢ˬȱˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ,˜¡ȱ’œ’ȱ ³Š¢ȱŸˬȱ¢Šȱšˬ‘Ÿˬȱ‹Š•Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱŠ¢Š•Íȱ –Šˬ•ˬ›’ȱš’œ–ˬ—ȱ™Š›³Š•Š¢Í›ǯȱ

%LUGDKDSˎKUL]KDTTÖQGD ŗŚȬŗŜȱû—ȱã£•ˬ—’•ˬ—ȱ‹Š•ȱ™ˬ‘›’£’ȱ –ûˬ’—ˬȱŘȬŜȱ”šȱ³ˬ”’ȱ’’›–ˬ”ȱ–û–Ȭ ”û—û›ǯȱȱ›Íšȱ³ˬ”’ȱ’”’œ’—’—ȱˬ›ˬŒˬœ’ȱ ˜›šŠ—’£–’—ȱ’•”’—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱȱ ˬˬ—ǰȱ˜•žȱ‹ˬˬ—•’ȱ’—œŠ—•Š›ȱœû›ˬ•ˬȱ Š›Íš•Š¢Í›•Š›ǯȱ˜¢Ȭ³ˬ”’ȱãœˬ›’Œ’œ’ȱ—˜›–Š¢Šȱ ¢Š¡Í—ȱ˜•Š—•Š›ȱŠ‘ŠȱŽŒȱŠ›Íš•Š¢Í›ǰȱŠ––Šȱ ’œˬ—’•ˬ—ȱ‘Š•Šȱ‹Š•ȱ™ˬ‘›’£’ȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›’›ǯȱȱ Ž•ˬ•’”•ˬǰȱ‹Š•Š—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—Šȱ ¢ŠÂœÍ£ȱœûž›óž•žȱ–ˬ‘œž••Š›ÍȱŠȱˬ•ŠŸˬȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Š‹Ž•ˬȱ—’󊜝ŠœÍ£ȱ‹’ó–’óȱ ˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ǰȱœ’›žœȱ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’ǰȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ȱ ¢Ž–ˬ”ȱŸˬȱž›óȱó’›ˬ•ˬ›ȱˬȱ’³–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ Gœ’Šˬœ’—ˬȱ’ŒŠ£ˬȱŸŽ›’•ˬ—ȱ–ˬ‘œž••Š›Í—ȱ œ’¢Š‘ÍœÍȱŽ—’󍒛ǰȱ˜ž›ȱ”’ǰȱŠ–ȱˬ¢ˬ›•’ȱ –Ž—¢žȱˬ›’‹ŠÍȱû³û—ȱ–û¡ˬ•’ȱŸŠ›’Š—•Š›ȱ –㟌žž›ǯȱ ˬ‘ˬ›ȱ¢Ž–ˬ¢’ǰȱ—Š‘Š›ȱŸˬȱóŠ–ȱ¢Ž–ˬ¢’ȱ š’œ–’—ˬȱ‹’›ȱ³Š¢ȱšŠóÍÂÍȱ‹Š•ȱ¢Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ›ˬŸˬ£•ˬ›’ȱœž”ŠŠȱ‹’›ȱˬˬǰȱû—û£ȱŸŠ¡Íȱ ¢Ž–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱȱ’Šȱ™˜›œ’¢ŠœÍȱŘŖŖšȬ Š—ȱŠ›Íšȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱ ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ȱˬȱŽ¢—’ȱ šŠ¢Šȱ’•ˬǯȱk’›ˬ•ˬ›’—ȱœž”Š•Íšȱ‘ˬŒ–’ȱŖǰŝś•Ȭˬ—ȱ Š›Íšȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱ,Š¢ȱŸˬȱ–’—Ž›Š•ȱœž•Š›Íȱ –ˬ‘ž’¢¢ˬœ’£ȱ’³–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ’Š—Íȱû—ˬȱśȱ ˬˬȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ‘ˬ›ȱ¢Ž–ˬ¢’DZȱŗśŖšȱ¢ŠÂœÍ£ȱ”ˬœ–’”ǰȱ‹’›ȱ³Š¢ȱ šŠóÍÂÍȱ‹Š•ǰȱ•’–˜—•žȱ³Š¢ǯ G”’—Œ’ȱœˬ‘ˬ›ȱ¢Ž–ˬ¢’DZȱŗŘśšȱ’¢Ž’”ȱ¢˜Âž›ǰȱ ó’›ˬǯȱ Š‘Š›DZȱŘŖŖšȱû•ȱ”ˬ•ˬ–’ǰȱŘŖŖšȱ³’¢ˬ•ˬ”ǰȱ’•Íšȱ ³Š¢ǰȱ‹’›ȱ³Š¢ȱšŠóÍÂÍȱ‹Š•ǯȱ ȱ û—˜›Šȱ¢Ž–ˬ¢’DZȱ™˜›ŠÂŠ•ǯ kŠ–ȱ¢Ž–ˬ¢’DZȱ‹’›ȱœˬ”Š—ȱšŠÍšǰȱ‹’›ȱ³Š¢ȱšŠóÍÂÍȱ ‹Š•ǯȱ’Šȱšˬ‹ž•žȱŠ›ŠœÍ—Šȱó’›ˬǰȱœžǰȱ³Š¢ȱ ’³–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ’ššˬDZȱ‹žȱ™ˬ‘›’£ȱŠ••Ž›’”ȱŸˬȱó’óȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ £Š–Š—Íȱ¢Š›Š›œÍ£Í›ǯ

4ø'$/$10$


57

4ø'$/$10$


4ø'$/$10$

58

—ȱ ˬ›£Ššȱ –ˬ‘œž•žž›ȱ ”’ǰȱ ã£ȱ —ãŸȱȱ‹ˬœ’—ˬȱ –û¡ˬ•’ȱ —ãŸȱ ˬ—•’ȱ ‹’”’•ˬ›’—ȱ ǻ‹žÂŠǰȱ Š›™Šǰȱ ³˜ŸŠ›ǰȱšŠ›Â͍Š•Íǰȱû¢ûȱŸˬȱœǯǯǼȱû¢ûû•–ˬœ’ȱ¢˜•žȱ ’•ˬȱŠ•Í—Í›ǯȱ—ȱ³ã›ˬ”ǰȱ–Š”Š›˜—ǰȱ󒛗’¢¢Šǰȱ¡ˬ–’›ȱ ¡ã›ˬ”•ˬ›’—’—ȱŸˬȱœǯǯȱ”ž•’—Š›’¢Šȱ–ˬ–ž•Š•Š›Í—Í—ȱ ˬœŠœÍ—Íȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ ˬ•’—ȱ›Š£Í•ŠóŠšȱ”’ǰȱ’—œŠ—ȱ›ŠȬ œ’˜—ž—ž—ȱŗ́Ȭ•’ȱˬ›£Ššȱ–ˬ‘œž•žȱž—ž›ǯȱ —ȱ ’œŽ‘œŠ•Íȱ ³˜¡ȱ šˬ’–ȱ £Š–Š—•Š›Š—ȱ ¢Š›Š—–ÍóÍ›ǯȱ•’–•ˬ›ȱŽ‘’–Š•ȱŽ’›ȱ”’ǰȱž—ȱû—Ȭ ¢ŠŠȱ ŗśȱ –’—ȱ ’•ȱ ‹ž—Š—ȱ ˬŸŸˬ•ȱ –Ž¢Š—Šȱ ˬ•Ȭ –’óȱ’›ǯȱ’•’¢’–’£ȱ”’–’ǰȱ‹’£’–ȱˬŒŠ•Š›Í–ͣ͗ȱ ˬœŠœȱšŠ¢Â͜Íȱš’Š•Š—–Ššȱ’’ǯȱ•ˬȱ˜ȱŸŠ¡•Š›Š—ȱ šˬ’–’ȱ’—œŠ—•Š›ȱ’ššˬȱ¢Ž’›–’ó•ˬ›ȱ”’ǰȱ‹’›ȱˬ—ȱ

4ø'$/$10$

¢Ž›ˬȱ ûóˬ—ˬȱ ˜—Š—ȱ ‹’›ȱ —Ž³ˬǰȱ ¡ûœžœˬ—ǰȱ —ˬ–ȱ Ÿˬȱ ¢ž–óŠšȱ ˜›™ŠšŠȱ Š‘Šȱ Š›Íšȱ ˬ—ȱ ˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•’›ǯȱ £ž—ȱ –ûˬȱ ’—œŠ—•Š›ȱ ˬ—•’ȱ ‹’”’•ˬ›’ȱ ³’¢ȱ ‘Š•Šȱ ¢Ž¢’›’•ˬ›ǯȱ Š”’—ȱ œ˜—›ŠŠ—ȱ ˜—•Š›ȱ Šó•Š›Í—ȱ Š›ŠœÍ—Šȱ ˬ—’ȱ û¢û–ˬ¢’ȱ 㢛ˬ—’•ˬ›ǯȱ Ž•ˬȱ ’•”ȱ ˬˬȱ ˜•Š›Ššȱ ˬ¢’›–Š—ȱ ŠóÍǰȱ ’•”ȱ ž—ǰȱ ’•”ȱ –Š¢ŽŸŠ›’ȱ œÍ¢Íšȱ ‘Š•Í—Šȱ ³ã›ˬ”ȱ ˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•’›ǯȱ ȱ ŸŠ¡Š—ȱ ’—’¢ˬȱ šˬˬ›ȱ ž—ȱ ’œŽ‘œŠ•Íȱ ŠȬ ¢Š—–ŠŠ—ȱ ˬ”–’••ˬó’›ǯȱ ’›’—Œ’œ’ǰȱ Š¡Í•Íȱ Ž–Š•Íȱȱ Ž’‹ȱ ž—ȱ ‘Š•Í—Šȱ œŠ•–Ššȱ £ˬ›ž›’¢¢ˬ’›ǰȱ ’”’—Ȭ Œ’œ’ȱ’œˬȱŠ¡Í•Íȱ¡Í›Š•Š¢Í‹ȱž—Šȱ³ŽŸ’›–ˬ¢ˬȱ•Š£Í–Íȱ šˬˬ›ȱ Ž—Ž›“’ȱ œˬ›ȱ ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯȱ —Šȱ ã›ˬȱ ˬȱ ˬ¢’›–Š—ȱ ‘ˬ–’óˬȱ Ž¡—’”’ȱ ęȱ”’›•ˬ›’—ȱ ˜‹¢Ž”’ȱ


59 ˜•–žóȱ Ÿˬȱ ’ˬ›ȱ œŠ‘ˬ•ˬ›ˬ—ȱ Š‘Šȱ ˬŸŸˬ••ˬ›ȱ œˬ—Š¢Žȱ–ûˬœœ’œˬœ’ȱã›û—ûœû—ûȱšŠ£Š—–ÍóÍ›ǯȱ ›Íšȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ’—”’óŠȱ–ˬ›‘ˬ•ˬ•ˬ›’ȱ ”Ž³ˬ›ˬ”ȱ œžȱ ˬ¢’›–Š—Íȱ ¢Š›Š–ŠœÍǰȱ ’•”ȱ –Ž¡ŠȬ —’”’ȱ ãû›ûŒûȱ ’™•’ȱ –Šó͗•Š›Í—ȱ ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ ˬ’›’‹ȱ ³Í¡Š›Íǯȱ ȱ ˬœ›ˬȱ Ÿ›˜™ŠŠȱ ˬ¢’›–Š—ȱ Šó•Š›Í—Í—ȱÍ›•Š—–ŠœÍȱû³û—ȱ”û•ˬ”ȱŽ—Ž›“’œ’—ˬ—ȱ ˬȱ ’œ’Šˬ¢ˬȱ ‹Šó•Š—Íǰȱ ‹ž—ž—•Šȱ Šǰȱ ’•”ȱ ”û•ˬ”ȱ ˬ¢’›–Š—•Š›Íȱ ¢Š›Š—Íǯȱ ˬ•ˬȱ ”Ž³–’óˬǰȱ ‘ˬĴȱŠȱ ‹Š•ŠŒŠȱ ’œŽ‘œŠ•ȱ œŠ‘ˬ•ˬ›’—ˬȱ ˬȱ ęȱ£’”’ȱ ˬ–ˬ¢’ȱ –Ž¡Š—’”•ˬ󍒛–ˬ”ȱ û£ˬ›’—ˬȱ Š¢Š—Ȭ –ŠŠ—ȱ ’óȱ Ž’›’ǯȱ ŗŝşśȬŒ’ȱ ’•ˬȱ –Ž›’”Š•Íȱ –û‘ˬ—’œȱ•’ŸŽ›ȱŸŠ—œȱ’•”ȱˬˬȱŠ¡Í—ȱ’œŽ‘œŠ••Íȱ ˬ¢’›–Š—ȱœŠ¢Í•Š—ȱœžȱȈŠŸ˜–Š’”ȱˬ¢’›–Š—ÍȈ—Íȱ ¢Š›Š–ÍóÍ›ǯȱ G•”ȱ ‹ž¡Š›Ȭ–û‘ˬ››’”ȱ ˬ¢’›–Š—Íȱ ’œˬȱ ’—’•’œȱ Ž¢–œȱ ŠĴȱȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ ’”’•–’󍒛ǯȱ Ž›’ȱ ˬ•–’ó”ˬ—ǰȱ ‘ˬ–’—ȱ ˬ¢’›–Š—Íȱ ’”’ȱ ˬˬȱ •˜—˜—ȱ ˬ¢’›–Š—³Í•Š›Íȱ œã”–ûó•ˬ›ǰȱ •Š”’—ȱ ‹ž—Šȱ ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ šûŸŸˬ•’ȱ ›ˬš’‹ȱ ˜—•Š›Íȱ –ûĚȱ’œ•ˬ󍒛–ˬ¢’ȱ ‹ŠŒŠ›–ÍóÍ›ǯȱ ˜—›Š•Š›ȱ ŸŠ•ȱ ’™•’ȱû¢ûûŒûȱ–Šó͗•Š›Í—ȱ’ŒŠÍȱˬ¢’›–Š—•Š›Í—ȱ ’œŽ‘œŠ•ȱ ûŒû—ûȱ ”ˬœˬ›•’ȱ œž›ˬˬȱ Š›Í›Íǰȱ ‹žȱ Šȱ ã£ȱ —㟋ˬœ’—ˬȱ ˬ¢’›–Š—ȱ Šó•Š›Í—Íȱ ¢ŠŸŠóȬ ¢ŠŸŠóȱ œÍ›ŠŠ—ȱ ³Í¡Š›–ŠÂŠȱ ‹Šó•ŠÍǯȱ ʞœŠœȱ ’œŽ‘Ȭ œŠ•ȱ ™›˜œŽœ•ˬ›’ȱ –Ž¡Š—’”’ǰȱ ž—ȱ ’œŽ‘œŠ•Íȱ ”û•ˬŸ’ȱ ’œŽ‘œŠ•ȱ ˜•žǯȱ G—œŠ—ȱ ˬ•’ȱ Ž’”Œˬȱ Š‘Šȱ Š£ȱ –Ž¡Š—’£–•ˬ›’—ȱ ’ó’—ˬȱ –ûŠ¡’•ˬȱ Ž’›’ǯȱ ûˬ¢¢ˬ—ȱ ŸŠ¡ȱ ”Ž³ˬ—ˬ—ȱ œ˜—›Šȱ ˬ¢’›–Š—•Š›ȱ Ž•Ž”›’”•ˬ󍒛’•–ˬ¢ˬȱ ‹Šó•ŠÍȱ ”’ǰȱ ‹žȱ Šȱ ˬ¢’›–Š—ȱ’œŽ‘œŠ•ȱœŠ‘ˬ•ˬ›’—ˬȱ’—’”’ȱ–㟌žȱ ž›ž–ž—ȱ ˬœŠœÍ—Íȱ š˜¢žǯȱ Gȱ ãŸ›û—ˬ—ȱ ‹’£ˬȱ ¡Ž¢•’ȱ ‹Ž•ˬȱ –ûˬœœ’œˬ•ˬ›ȱ –’›Šœȱ šŠ•–ÍóÍ›ǯȱ Š”’—ȱ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱ Žœ™ž‹•’”ŠœÍȱ –ûœˬš’••’”ȱ ˬ•ˬȱŽ’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‹žȱœ›ŠŽ“’ȱœŠ‘ˬ¢ˬȱ¡ûœžœ’ȱ ã—ˬ–ȱŸŽ›’•’ǯȱ 㑗ˬȱˬ¢’›–Š—•Š›ȱ›Ž”˜—œ›ž”Ȭ œ’¢Šȱ˜•ž—žǯȱŽ—’Ȭ¢Ž—’ȱ–ûŠœ’›ȱˬ•ˬ‹•ˬ›ˬȱŒŠŸŠ‹ȱ

ŸŽ›ˬ—ǰȱ Š–ȱ ”˜–™ûŽ›•ˬ󍒛’•–’óȱ ˬ¢’›–Š—•Š›ȱ ’—óŠȱ˜•ž—žǯȱŽ•ˬȱ–ûŠœ’›ȱˬ¢’›–Š—•Š›Š—ȱ‹’›’ȱ ˬȱ Ȉ Š›–Ž—Ȉȱ Ȭ¢ˬȱ –ˬ¡œžœȱ ˬ¢’›–Š—Í›ǯȱ žȱˬ¢’›–Š—ȱˬ—ȱ–ûŠœ’›ȱŠŸŠŠ—•Íš•Š›•ŠȱˬŒ‘’£ȱ ˜•ž—Š›Ššȱ Š–ȱ ”˜–™ûŽ›•ˬ󍒛’•–’óȱ ›Ž“’–ˬǰȱ ’—œŠ—ȱ ˬ•’ȱ –ûŠ¡’•ˬœ’ȱ ˜•–ŠŠ—ǰȱ Š–ȱ ’’¢Ž—’”ȱ óˬ›Š’ˬȱ ’ó•ˬ¢’›ǯȱ û—ˬ•’”ȱ ’œŽ‘œŠ•ȱ ûŒûȱ śŖŖȱ ˜—ȱ˜•Š—ȱ‹žȱˬ¢’›–Š—Í—ȱ’–”Š—•Š›Íȱ³˜¡ȱ‹ã¢û”Ȭ û›ǯȱ Ȉ Š›–Ž—Ȉȱ Ȭˬȱ šž›ŠóÍ›Í•Š—ȱ –ûŠȬ œ’›ȱ ŠŸŠŠ—•Íš•Š›Í—ȱ ‘ŽœŠ‹Í—Šȱ ’œŽ‘•Š”³Í•Š›Í—ȱ ’œˬ¢’—ˬȱ ž¢Âž—ǰȱ ¢û”œˬ”ȱ œŠ—Š›•Š›Šȱ ŒŠŸŠ‹ȱ ŸŽ›ˬ—ȱ ˬ•Šǰȱ ‹’›’—Œ’ǰȱ ’”’—Œ’ȱ —ãŸȱ ž—ȱ ’œŽ‘œŠ•Íȱ –㟌žž›ǯȱ ûŠœ’›ȱ šŠ‹•ŠóÍ›–Šȱ –Šó͗•Š›Íǰȱ Ȉ Š›–Ž—Ȉȱ ‹›Ž—’ȱ Š•Í—Šȱ śŖ”šǯǰȱ Řś”šǯǰȱ ŗŖ”šǯǰȱ ś”šǯǰȱؔšǰȱŗ”šǰȱ³ˬ”’œ’—ˬȱ˜•Š—ȱž—ȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ’œȬ Ž‘œŠ•ȱŽ–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱȈ Š›–Ž—ȈȱȬȱ ˬȱ ˬ—ȱ –ûŠœ’›ȱ Œ’‘Š£ȱ Ÿˬȱ ŠŸŠŠ—•Íš•Š›•Šȱ ˬŒ‘’£ȱ ˜•ž—–žóȱ •Š‹˜›Š˜›’¢Šȱ Šȱ ˬŠ•’¢¢ˬˬ’›ǯȱ žȱ •Š‹˜›Š˜›’¢ŠŠȱ ŠŸŠ–’¢¢ˬ•’ȱ ˜•Š›Ššȱ ¡Š––Š•ȱ —û–ž—ˬ•ˬ›’ȱŸˬȱ‘Š£Í›ȱ–ˬ‘œž•ȱŠ—Š•’£ȱ˜•ž—ž›ȱ”’ǰȱ ‹žȱŠȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—ȱšŠ‹ŠšŒŠŠ—ȱ šŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–ŠÂŠȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ—Šȱã›ˬȱˬȱ Ȉ Š›–Ž—Ȉȱȱã£ȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Í—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’—ˬȱ Š–ȱ£ˬ–Š—ˬȱŸŽ›’›ǯȱž—ž—•Šȱ”’Š¢ˬ•ˬ—–ˬ¢ˬ—ȱ 󒛔ˬȱ ›ˬ‘‹ˬ›•’¢’ǰȱ –ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›ȱ Ÿˬȱ ‹ûû—ȱ ’ó³’ȱ ”˜••Ž”’Ÿ’ȱ Š’–ȱ ¢Ž—’•’”•ˬ›ȱ û£ˬ›’—ˬȱ ³Š•Íó͛ȱ Ÿˬȱ ‹ž—Š—ȱ œ˜—›Šȱ Šȱ ˜Â–Šȱ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—͖ͣ͗ȱ ³’³ˬ”•ˬ—–ˬœ’ǰȱŸŠ›•Š—–ŠœÍǰȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱŠ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—•Íȱ Š’•ˬœ’—’—ȱœû›ˬœ’—ˬȱ³ã›ˬ¢’—ȱ‹˜•ȱ˜•–ŠœÍȱ—Š–’—ˬȱ ã£ȱˬ–ˬ”•ˬ›’—’ȱˬœ’›ˬ–ˬ¢ˬŒˬ”•ˬ›ǯȱ ,ã›ˬ”ȱ–ûšˬˬœ’›Ƿȱž—žȱ‘Š–Í–Í£ȱ‹’•’›’”ǯȱ —Šȱ ã›ˬȱ ˬǰȱ –’—ȱ ‹’›ȱ ˬ£’¢¢ˬ•ˬȱ œû›ˬ•ˬ›’–’£ˬȱ ˬ•’‹ȱ ³ŠŠ—ȱ ³ã›ˬ¢ˬȱ ‘ã›–ˬ•ˬȱ ¢Š—Šó–Ššǰȱ ˜—žȱ žŒŠȱž–Ššȱ‘ˬ›ȱ‹’›’–’£’—ȱ–ûšˬˬœȱ‹˜›Œžž›ǯȱȱ

4ø'$/$10$


4ø'$/$10$˜›šŠ—’£–ȱ¢Ž—’ȱš’Šȱ›Ž“’–’—ˬȱ㢛ˬó–ˬ•’’›ǯȱŠ¡ó͜Íȱ ‹žž›ǰȱŽ£•’”•ˬȱ™Š•Š›ȱ³Žó’’—’£’ȱ‹ˬ£ˬ¢ˬŒˬ”ȱ•’‹Šœ•Š›Šȱ —ŽŒˬȱˬȱˬ—ŒȱŸˬȱ¢Š›Šó͚•Íȱã›û—ˬŒˬ¢’—’£ȱ‘ŠššÍ—Šȱ ûóû—ˬœ’—’£ǯȱ G•”ȱŸŠ¡•Š›ŠȱŠ—Í󕊛͖ȱŸˬȱ‘ˬ–”Š›•Š›Í–Šȱ ™ˬ‘›’£ȱœŠ¡•ŠÍÂ͖Íȱœã¢•ˬ–’›’–ǯȱ ˬĴȱŠȱ‹žȱ‘ŠšŠȱ ûóû—–ˬ–ˬ¢ˬȱ³Š•Íó͛Í–ǯȱ ˬ¢ŠÍ–Šȱ³˜¡ȱ™ˬ‘›’£•ˬ›’ȱ œÍ—ŠšŠ—ȱ”Ž³’›–’óˬ–ǰȱŠ––Šȱ˜—•Š›Í—ȱ‘Ž³ȱ‹’›’ȱ Š›£ž•ŠÍÂ͖ȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›–ˬ–’󍒛ȱŽ¢ˬǰȱ‹žȱˬˬȱœŠˬŒˬȱ ȃœˬ–ˬ›ˬ•’ȱš’Š•Š—–ŠȄȱ™›’œ’™•ˬ›’—ˬ—ȱ¢Š›Š›•Š—–Ššȱ ’œˬ’–ǯȱž—ž—ȱû³û—ȱš’Šȱšˬ‹ž•žȱŠ›ŠœÍ—ŠȱŚȱœŠŠŠ—ȱ Š›ÍšȱŠŸŠ–ȱŽˬ—ȱ‹ã¢û”ȱŠœ’•ˬ•ˬ›ȱȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱŽ¢’•ǯȱŒȱ ˜•Š›Ššȱ¢Ž–ˬ”ȱ‘Š£Í›•Š–ŠšȱŸˬȱˬ›£ŠšȱŠ•–ŠšȱŠȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱ ã›–û›ˬ–ǯȱŠ•—Í£ȱ¢ŠÂœÍ£ȱœûȱ–ˬ‘œž••Š›ÍȱŸˬȱœ˜žœ•Š›ȱ Š•Í›Í–ǯȱŠ¢˜—Ž£’ȱž—žž–ȱŸˬȱœŠ•Š•Š›Šȱ¢Š•—Í£ȱ‹’”’ǰȱ Š‘Šȱ³˜¡ȱ£Ž¢ž—ȱ¢Š¡ÍȱŸˬȱ¢Šȱ•’–˜—ȱž›óžœžȱˬ•ŠŸˬȱŽ’›Ȭ ’–ǯȱ ˬ›ȱœˬ‘ˬ›ȱŠŒšŠ›Í—Šȱ‹’›ȱęȱ—ŒŠ—ȱ•’–˜—•žȱ¢Šó͕ȱ³Š¢ȱ ’³’›’–ǰȱ³û—”’ȱ™ˬ‘›’£ȱ£Š–Š—Íȱ³˜¡•žȱ–Š¢Žȱ’³–ˬ”ȱŸŠŒ’‹Ȭ ’›ǯȱ ›Íš•Š–ŠÂÍȱ³˜¡ž–ž£ȱŠ›£ž•Š¢Í›ÍšǰȱŠ––ŠȱŠ£ȱ¢Ž–ˬ¢ˬȱ ûû—ȱ£û•Š•ȱš’Š•Š›Í—ÍȱȮȱˬǰȱ‹Š•Íšǰȱã‹ˬ•ˬ”ǰȱˬ—’£ȱ ’›Šˬ–’£ȱ³Š–Í›ǯȱˬȱŸŠ¡œŠȱ–ˬ—’–ȱˬȱˬ—ȱ‹ã¢û”ȱŠ›£ž–ȱ –ˬ‘œž••Š›Í—ÍȱȮȱ¢Š•—Í£ȱˬ›ˬŸˬ£ȱŸˬȱã¢ˬ›’ȱ’•ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ’›Ȭ ŞȬŗŖȱ”’•˜ȱŠ›Íš•Š–Ššȱ’’ǯȱû—û••û”ǰȱ‹ˬˬ—’–ˬȱœŠ‘’‹Ȭ ’–ǯȱ û—ȱˬ›£’—ˬȱŠŒ•ÍÂÍȱ¢ŠÍ›–ŠÂ͗ȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱŸŠœ’ˬœ’ȱ •’”ȱ‘’œœ’—ˬ—ȱ–ˬ‘›ž–ȱ’’–ǯȱŠÂ•Š–•ÍÂ͖ȱŠȱ—Š›Š‘Šȱ Ȯȱˬ£ˬȱŸˬȱšž›žȱ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ǰȱš˜£ȬÍ—ÍšȱŸˬȱž£œž£ȱ™Ž³Ž—Ȭ Ž’›’ǯȱŽ’¢’–ȱ—㟋ˬ’ȱ󘔘•ŠŠ—ȱœ˜—›ŠȱŸ’ŒŠ—ȱˬ£Š‹Íȱ ¢Ž’›ǯȱGœ’ȱˬ›ˬŸˬ£ȱ󘛋ŠœÍ—ÍȱŠȱž—ž–Ššȱ˜•–Š£ǯȱ ³ˬ”ˬ›ˬ”ȱ—Ž³ˬ—Œ’ȱˬˬ’›ȱšˬ›Š›ȱšˬ‹ž•ȱŽ’›’–DZȱȃˬœ’›ǰȱ Š‘Š›ȱŸˬȱóŠ–ȱ¢Ž–ˬ¢’—’ȱ‘ˬ–’óˬȱœŠ•Š•Šȱ‹Šó•Š¢Í›Í–ǰȱ ‹Š£Š›ȱŽ›ˬœ’—ˬ—ȱ¢Ž—’ȱ‘ˬ¢ŠŠȱ‹Šó•Š¢Í›Š–ȱȮȱ™ˬ‘›’£ǰȱ ³û—”’ȱ‹Ž•ˬȱ˜•žÂžȱ‘Š•Šȱ’œ’ȱˬȱ¡ã›ˬ¢’—’ȱ³˜¡ȱ¢Ž–’›’–ǯȱ œˬ‘ˬ›•ˬ›ȱšŠ³–ŠšǰȱŠ¡óŠ–•Š›ȱ’–—Šœ’”ŠȱŸˬȱŠ›Íš•Š–Š¢Í—ŒŠȱ Š‘Šȱ‹’›ȱœ’››ȱŠ³Í–ǯȱ Ž³ȱ˜•–ŠœŠǰȱû—Šó͛Íȱˬ£ˬȱŠÂȱ”ˬ•ˬ–ȱ 󒛗’¢¢ŠŠȱ‹Š¡–Š–ŠšȄǯȱG›Šˬ–ȱ¢Š•—Í£ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱû—ˬȱ œŠ•ŠÍȱ¢Ž¢’—ǯȱ ˬ•ˬ–’—ȱȃ¢ŠÂ•Š›Íȱˬ›’–ˬ”ȄȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱ‘Ž³ȱ ³ŠÍ›Íǯȱ’›ȱû—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱˬ‘•’•ȱŽ–ˬ”ȱŸˬȱœŠÂ•Š–ȱ‘ˬ¢Šȱ ˬȱŠ—Š—ŠœŠ—ȱŠ£ȱŽ¢’•ǯȱ›Ž¢™›žȱŸˬȱ™˜›ŠÂŠ•ȱŠȱŽ¢—’ȱ ˬ›£’ȱŠ™Š›–Ššȱû³û—ȱ—ˬ¢’—ȱ–Š—Žȱ˜•žÂž—žȱŠ—•Š–ŠÂŠȱ ’•ˬǯȱ ³Š•ÍóÍ–ǯȱˬ›’‹ȱŽ’¢’–ȱû—ˬ•’”ȱ‹žȱ’óˬȱ–ˬ—ˬȱ ›£ž˜•ž—–Š£ȱˬ›£Ššȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Íȱ’œˬȱš˜ŒŠ•Íšǰȱ ”ã–ˬ”³’ȱ˜•žǯȱȱ ¡ˬœˬ•’”ǰȱ£ˬ‘ˬ›ˬȱ‹ˬ—£ˬ’›’–ǯȱˬ‘›’£’–’ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ ˬ•ž–ȱ˜•žȱ”’ǰȱˬ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱȃ‹Š£Š›ȱŽ›ˬœ’—ˬ—ȱ œŽŸ–ˬ¢’–ˬȱ›ˬęȱšˬ–’—ȱŠȱû—ûȱȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•žDZȱ£’¢Šˬȱ ¢Ž—’ȱ‘ˬ¢ŠŠȱ‹Šó•Š–ŠšȄȱšˬ›Š›Íȱã£Ȭȱã£û–ˬȱšˬ£ˬ‹•ˬ—’¢’–ȱ œû›ˬœ’ȱ£ˬ—’—ȱ’’ȱŸˬȱ–ˬ—ǰȱˬ•‹ˬĴȱˬȱ”’ǰȱȃšŠŠÂŠ—Ȅȱ Š—•Š›Šȱšˬ‹ž•ȱŽ’•–’󍒛ǯȱˬ—’ȱã£û–ˬȱ‹Š¡Š›”ˬ—ȱ‹Šóȱ ˜•ž—–žóȱ‹ûû—ȱ šŠ•Í›Š—ȱ–ˬ—ęȱȱ‘’œœ•ˬ›’—ȱˬœ’›’ȱŠ•Í—Šǯȱžȱ”ˬóˬ—ȱœ˜—›Šȱ ˬŠ–•Š›Š—ȱ ¢Š—Šó–Š–Íȱˬ¢’󍒖ǯȱž‘ȱ¢û”œˬ”•’¢’ȱ‘’œœȱŽ’¢’–ȱŸˬȱ ŠÍ–ǯȱȱŠ•Íȱ ã£û–ˬ—ȱ›Š£Íȱ˜•žÂž–ȱ–ˬšŠ–ŠȱŠ›Íš•Š–ŠÂŠȱšˬ›Š›ȱ ¢Ž–ˬ”•ˬ›’ȱ ŸŽ›’–ǯȱŠ£Í•ŠóŠšȱ”’ǰȱ‹Ž•ˬȱ–ˬšŠ–Šȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱšŠÍ—ȱŠ›Íšȱ ¢ŠÍ›ÂŠ–Íóȱ ³ˬ”’ˬ—ǰȱ‹˜óŠ•–Íóȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ˬ—ǰȱ™˜£ž•–žóȱšŠ–ˬˬ—ȱŸˬȱ –ˬˬ–ˬȱ’”’ȱ ¢Šȱ£ˬ›ˬ›•’ȱŠˬˬ—ȱŠ£Šȱ˜•–ŠÂŠȱŽ’›Š£ȱŽ–ˬ£ǯȱ¡Íǰȱœ’£ȱ û—ȱŠŸŠ–ȱŽˬ—ȱȱ ã£û—û£ûȱˬ—š’ȱŽ–’›œ’£ǰȱˬ”–’••ˬ󍒛’›œ’£ǯȱ ŠÂ͛•Íšȱ‘’œœ’ȱ ž›ȱšŠ£Š—ŠŒŠÂ͖Šȱˬ–’—ȱ’’–ȱŸˬȱ—ˬȱŸŠ¡ȱ—ˬ’Œˬȱ ‘ˬ–’—ȱˬŠ–•Š›Í—ȱ ˬ•ˬȱŽˬŒˬ¢’–ˬȱã›ˬȱ—Š›Š‘ŠȱŽ¢’•’–DZȱ‘ˬ¢ŠÍ–Šȱ‘ˬ›ȱ ˜ȱšˬˬ›ȱˬȱ¢Š¡óÍȱ óŽ¢ȱ¢Š¡ó͍͛ȱŸˬȱ˜—ž—ȱ”’³’”ȱ‹’›ȱ‘’œœˬœ’—’ȱã£ȱû£ˬ›’—ˬȱ’óˬȱ ˜•–ŠÍÂ͗Íȱ–ˬ—ˬȱ ‘ˬœ›ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ˬ–ǯȱ Š—•ŠÍǯȱȱ ˜—›Šȱã£û–ûȱŠ›Íšȱ󒛗’”’›’Œ’ȱŠ–’••ˬ›ˬ—ȱš˜›ž–ŠÂŠȱ ’›ȱ’•ˬ—ȱŠ£ȱ ³Š•ÍóÍ–ǯȱ’”›’–Œˬǰȱ‹žǰȱŠÂ£Í—Í—ȱŠÍ—Íȱ‹’•ˬ—ȱŸˬȱ󒛗’¢¢Šȱ –ûˬˬȱŗśȱ œŽŸˬ—ȱš˜‘ž–ȱŸˬȱŠ—Í󕊛Í›ǯȱ ˬĴȱŠȱŽ¢ˬ›’–ȱ”’ǰȱ¢Ž—’ȱ ”’•˜ȱŠ›Íš•ŠÍ–ǯȱ ‘ˬ¢ŠŠȱ˜—•Š›œÍ£ȱ‹Šó•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›DZȱžóŠš•Š›ÍȱȮȱ‹ŠÂŠȱ G—’ȱ¡ûœžœ’ȱœˬ¢ȱ ã—ˬ›–ˬ”ǰȱ‘ˬ¢Šȱ¢˜•Šó͗ÍȱȮȱŽ£Š–’¢¢ˬˬǰȱã£û–ȱ’œˬȱȮȱ ãœˬ›–ˬˬ—ȱ ™ˬ‘›’£ˬǯȱûŸˬššˬ’ȱ˜•Š›Ššȱû£û—ûȱž—žž–ȱȮȱã£û—ûȱ ȃ³ˬ”’–’ȱ ˬ—š’ȱû³û—ȱŠ›Íšȱ‹ˬ‘Š—ˬȱŠ¡Š›–ŠÂŠȱˬ¢–ˬ£ǯȱ’›ȱ œŠ¡•Š¢Í›Š–Ȅǰȱ’Ȭ •ˬ’ˬ—’ȱ‘ˬ›ȱˬˬȱ¡ŠÍ›•Š¢Í›Í–DZȱȃžœǰȱû£ûǷȱˬ—ȱœŠˬŒˬȱ –Š—ǰȱŠ£ȱ”Š•˜›’•’ǰȱ œŠ³•Š›Í–ÍȱŠ›Š–ŠÂŠȱ¢Š¡Í—•ŠóÍ–Ȅǯȱ œŠÂ•Š–ȱš’ŠȱŸˬȱã£ȱ ˬ—ęȱȱ‘’œœ•ˬ›ˬȱšŠ™Í•–Šǰȱóˬ—ȱ˜•ȱŸˬȱˬ›ˬ£’—’ȱž—žǷȱ ã›û—ûóû–ˬ—ȱȱ ˬ’Œˬ—’ȱ‘’œœȱŽˬ—ˬȱ³ˬ”’—’£’ȱ¢˜¡•Š¢Š›œÍ—Í£ǯȱŽŸ’–•’ǰȱ ‘ˬ££ȱŠ•Í›Š–ǯ Š––ŠȱŠ›Š•–Íóȱ™Š•Š›Í—Í£ÍȱŸŠ¡Í—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ³Í¡Š›–Š¢Í—ǯȱ ’’ȱŸŠ¡ȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬ’ȱš˜¢–Ššȱ–ˬ—ŠœÍ£Í›ǰȱ³û—”’ȱ

4ø'$/$10$

6HYLPOL SΩKUL]LP


61

4ø'$/$10$


4ø'$/$10$

62

4ø'$/$10$

ΨOYDQWΩUΩYΩ]OΩU


63 ’¢Ž˜•˜š•Š›Í—ȱęȱ”›’—ŒˬǰȱœŠÂ•Š–ȱš’Šȱˬ•ŸŠ—ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ Ž¢ŸˬȱŸˬȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›’—ȱ™’š–Ž—’ȱ‹’˜•˜“’ȱŠ”’Ÿȱ–Šˬȱ ˜•Š›Ššȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ–’—Ž›Š•ȱŸˬȱŸ’Š–’—•ˬ›ˬ—ȱŠ£ȱŠ¢Šȱ ŸŽ›–’›ǯȱ

4,50,=,320ù'25 ˜–’˜›ȱ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽœ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǰȱ™˜£ž•–žóȱ –Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—’ȱ—˜›–Š••ŠóÍ›Í›ǰȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ ’—Ž”œ’¢Š•Š›ÍȱŸˬȱã‹ˬ•ˬ”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱšŠ›óÍȱœ™Žœ’Ȭ ęȱ”ȱ’––ž—’Ž’ȱûŒ•ˬ—’›’›ǯȱ,’¢ȱ™˜–’˜›ȱ˜›šŠ—’£Ȭ –’ȱŸ’Š–’—•ˬȱ£ˬ—’—•ˬ󍒛–ˬ”•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱã›–ˬȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱˬȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱ Ž³ž™ȱŸˬȱ’ˬ›ȱ˜–Šȱ œ˜žœ•Š›Í—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱûŒ•ûȱŠ—’˜”œ’Š—ȱ–Šˬœ’ȱ ˜•Š—ȱ•’”˜™Ž—ȱ¡ˬ›³ˬ—ȱó’ó•ˬ›’ȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱû—û•ȱ œ’’”š˜ŸžŒžȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”ȱ˜•Š—ȱ˜–Šȱó’›ˬœ’ȱ‘ˬ–ȱˬȱ ˜›šŠ—’£–’ȱ–’—Ž›Š••Š›•Šȱ£ˬ—’—•ˬ󍒛’›ǯȱ

%2/4$5%ù%ˍ5ù k’›’—ȱ‹’‹ˬ›ȱ‹ŽŠȬ”Š›˜’—ǰȱ”Š•’ž–ǰȱˬ–’›ǰȱœ’—”ȱ’•ˬȱ £ˬ—’—’›ǯȱȱŸ’Š–’—’—’—ȱ–’šŠ›Í—Šȱã›ˬȱ’œˬȱ‹ûû—ȱ ˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ˬ—ȱûœû—û›ǯȱûˬ–Š’ȱšŠ¢ŠŠȱ󒛒—ȱ ‹’‹ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱŠ–Š›•Š›Íǰȱû›ˬ”ȱˬ£ˬ•ˬœ’—’ȱ –ã‘”ˬ–•ˬ—’›’›ȱŸˬȱ’––ž—’Ž’ȱŠ›Í›Í›ǯȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ Žęȱ›ȱ¢ŠÂ•Š›Íȱãȱ”’œˬœ’—’—ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱ —’˜”œ’Š—•Š›Í—ȱ‘ŽœŠ‹Í—Šȱ‹žȱˬ›ˬŸˬ£ȱó’óȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ–Š•’”’›ǯȱȱ

1$5,1&,<(5.g.h Ž›”ã”û—û—ȱˬ›”’‹’ȱȱš›ž™ȱŸ’Š–’—•ˬ›’ȱŸˬȱ ‹ŽŠȬ”Š›˜’—ȱ’•ˬȱ£ˬ—’—’›ǯȱ ’™˜Ÿ’Š–’—˜£ǰȱû›ˬ”ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǰȱ‘’™Ž›˜—’¢Šǰȱ‹ã¢›ˬ”ȱŸˬȱãȱŠóÍȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǰȱ šˬ‹’£•’”ȱ£Š–Š—Íȱ‹žȱˬ›ˬŸˬ£’—ȱŠ¢ŠœÍȱ‹ã¢û”û›ǯȱ žȱ–Ž¢Ÿˬ”㔕ûȱã›–ˬ—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǰȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ ’—”’óŠȱŽ–’óȱ’›’—•’ȱ™›˜œŽœ•ˬ›ȱŸˬȱ”ˬœ”’—ȱ›Žœ™’›ŠȬ ˜›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ£Š–Š—ÍȱŽ£ȱœŠÂŠ•–Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ Ž›˜ȱœ”•Ž›˜£ǰȱŠ››˜£ȱŸˬȱ™˜Šš›Šȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱˬȱ –ûˬ–Š’ȱ˜•Š›Ššȱ¢Ž›”ã”ûȱ¢Ž–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ

%$/4$%$4 Š›Í—ŒÍȱ›ˬ—•’ȱ‹Š•šŠ‹ŠšȱŠȱ¢Ž›”ã”ûȱ”’–’ǰȱ ‹ŽŠȬ”Š›˜’—ȱ’•ˬȱ£ˬ—’—’›ǯȱŠÂ͛œŠšȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’ȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–Šš•Šȱ‹Š•šŠ‹Ššȱ’––ž—’Ž’ȱŠ›Í›Í›ǰȱ¢ž–óŠšȱ ’ó•ˬ’Œ’ȱŸˬȱœ’’”š˜ŸžŒžȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ—’˜”œ’Š—ȱ ˜•Š›ŠšȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱŸˬȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žȱ£Š–Š—Íȱ Š¢Š•ÍÍ›ǯȱˬ›’—’—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǰȱã›–ˬȱ ’’•’¢’—’ȱŠ›Í›Í›ȱŸˬȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›•Šȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›Í›ǯȱ

6$5,4$5÷,'$/, Š›Â͍Š•Í—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱŠ¢Š•Íȱ‹’”’ȱ¢ŠÂ•Š›Íǰȱ œŽ••û•˜£ǰȱ—’󊜝Šǰȱȱš›ž™ȱŸ’Š–’—•ˬ›’ȱ–㟌žž›ǯȱžȱ ˬ›ˬŸˬ£ȱ‘ˬ–ȱˬȱŠ›Íšȱ¡˜•ŽœŽ›’—’ȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ³Í¡Š›Í›ǰȱ šˬ‹’£•’¢’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǰȱ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ȱŠ¢Š•Íȱ–’”›˜‹•Š›•Šȱ –ˬœ”ž—ȱŽ’•–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ

42981 ˜Ÿž—ȱóˬ”ˬ›ǰȱȱŸˬȱȱŸ’Š–’—•ˬ›’ǰȱ‹ŽŠȬ”Š›˜’—ǰȱ œŽ••û•˜£ȱ’•ˬȱ£ˬ—’—’›ǯȱžȱ‹˜œŠ—ȱˬ›ˬŸˬ£’ȱ‹ã¢›ˬ”ǰȱ ˜¢—ŠšȱŸˬȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱœ’œŽ–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǰȱšˬ‹’£•’”ǰȱ ŠŽ›˜œ”•Ž›˜£ǰȱ‹Š‹Šœ’•ȱ£Š–Š—Íȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯ ȱ˜Ÿž—ž—ȱ–ˬ›”ˬ£’ȱœ’—’›ȱœ’œŽ–’—ˬȱœŠ”’•ˬ󍒛’Œ’ȱ ˬœ’›’ȱ–ˬ•ž–ž›ǯȱ

<$ú,/%52..2/ù.ˍ/ˍ0ù ›˜””˜•’ȱȮȱ‹ŠÂ͛œŠÂÍȱ¢ž–óŠšȱˬ›£ˬȱˬ–’£•ˬ¢ˬ—ȱ £ˬ—’—ȱœŽ••û•˜£ȱ–ˬ—‹ˬ¢’’›ǯȱ—’˜”œ’Š—ȱŸˬȱó’óȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”’›ǯȱˬ›”’‹’—ˬȱˬ‹’’ȱŠ—’–’”Ȭ ›˜‹ȱŸˬȱŠ—’Ÿ’›žœȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–㟌žž›ǯȱG––ž—’Ž’ǰȱ šŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱž—”œ’¢ŠœÍ—ÍǰȱšŠ—Í—ȱ•Š¡Š•Š—–Šȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱ

$÷.ˍ/ˍ0 ˬ•ˬ–’—ȱˬ›”’‹’ȱŸ’Š–’—•ˬ›ǰȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱû³û—ȱŠ¢Š•Íȱ ˜•Š—ȱ•’™˜›˜™ȱŠ–’••ˬ›ȱȮȱ¡˜•’—ȱŸˬȱ‹ŽŠ’—ȱ’•ˬȱ£ˬ—’—’›ǯȱ ûœžœ’ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ£û•Š•Í—ȱ‘ˬ£–ȱ˜•ž—–ŠœÍ—Šȱ”ã–ˬ”ȱ Ž’›ǯȱÂȱ”ˬ•ˬ–ȱó’›ˬœ’ȱ¡˜›Šȱ¡ˬœˬ•’¢’ǰȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱŸˬȱãȱ Š¡Š›Íȱ¢˜••Š›Íȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ’Ȭ •’›ǯȱ›šŠ—’£–ˬ—ȱ¡˜•ŽœŽ›’—’ȱ³Í¡Š›Š—ȱ”ˬ•ˬ–ȱœŽ••û•˜£žȱ ŠŽ›˜œ”•Ž›˜£ž—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ ž›óȱ”ˬ•ˬ–’—ȱœž¢žȱ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽœ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǰȱ ãȱ’›Š£Í—ÍȱŠ›Í›Í›ǰȱ¢ž–óŠšȱ’ó•ˬ’Œ’ȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ ˬ›”’‹’—ˬȱ”Š•’ž–ȱ–Šˬœ’—’—ȱ˜•–ŠœÍȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱ ”ˬ•ˬ–ȱŠ›Íšȱ–Š¢Ž—’ȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ³Í¡Š›Í›ǯȱ

7h1'4,50,=,d8÷81'85 ,žÂž—ž›ȱš’¢–ˬ•’ȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”’›ǯȱ žȱ–Ž¢Ÿˬ”㔕û—û—ȱˬ›”’‹’—ˬȱóˬ”ˬ›ǰȱ£û•Š•ǰȱ³˜¡•žȱ ”Š•’ž–ǰȱ–Šš—Ž£’ž–ȱž£•Š›Íǰȱ¢˜ǰȱœŽ••û•˜£ǰȱû£Ÿûȱ ž›óž•Š›ǰȱŸ’Š–’—•ˬ›ȱ–㟌žž›ǯȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱˬ–’›’—ȱ œŠ¢ˬœ’—ˬǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱŗŘȱŸ’Š–’—’—’—ȱ–ˬ—’–œˬ—’•–ˬœ’—’ȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–Šš•Šȱ³žÂž—ž›ȱ‘Ž–˜š•˜‹’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱ Š›–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱȱGó•ˬ’Œ’ȱŸˬȱœ’’”š˜ŸžŒžȱˬœ’›ˬȱ –Š•’”’›ǰȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ǰȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǰȱ ŠŽ›˜œ”•Ž›˜£ȱ£Š–Š—ÍȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ ˜•’ǰȱŠ›’–’¢Šǰȱ‘’™Ž›Ȭ ˜—’¢Šǰȱšˬ‹’£•’”ˬȱˬȱ¢Š¡óÍȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ

%ˍ1g9úˍ<ù%$',0&$1 ŠÍ–ŒŠ—Í—ȱˬ›”’‹’ȱœŽ••û•˜£ǰȱȱš›ž™ǰȱȱŸ’Š–’—•ˬ›’ǰȱ ‹ŽŠȬ”Š›˜’—ǰȱ”Š•’ž–ȱŸˬȱ–’œȱž£•Š›Íȱ’•ˬȱ£ˬ—’—’›ǯȱ žȱ–Šˬ•ˬ›ȱšŠ—Šȱ¡˜•ŽœŽ›’—’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ Š•’ž–ȱ–Šˬœ’—’—ȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱ‹ŠÍ–ŒŠ—ȱœ’’”š˜Ȭ ŸžŒžȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ȱŸˬȱû›ˬ”ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱ ’’”ȱž›óžœž—žȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ¡Š›’ŒȱŽ–ˬœ’—ˬȱã›ˬǰȱ ™˜Šš›Šȱ¡ˬœˬ•’¢’—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ’¢ŽȬ ˜•˜š•Š›ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱŸˬȱ‹ã¢›ˬ”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—•ˬ›’—ȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—Šȱ‹ŠÍ–ŒŠ—Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ ¢Ž–ˬ”•ˬ›’ȱŠ¡’•ȱȱŽ–ˬ¢’ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱã›û›ǯȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ –’œȱŸˬȱˬ–’›ȱšŠ—ȱ¢Š›ŠÍŒÍȱ˜›šŠ—•Š›Šȱ–ûœ‹ˬȱˬœ’›ȱ Ž’¢’—ˬ—ȱŠ—Ž–’¢Š—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ ‹ŠÍ–ŒŠ—Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›ȱ‘Š–’•ˬȱšŠÍ—ȱŸˬȱ žóŠš•Š›ŠȱãŸœ’¢ˬȱŽ’•’›ǯȱ

4ø'$/$10$


36ø;2/2*ø<$

64

36ø;2/2*ø<$


65

36ø;2/2*ø<$


36ø;2/2*ø<$

66

294$7 6,d5$<,ú/$5,

G—œŠ—ȱ˜ŸšŠÍ—Í—ȱ”ˬœ”’—ȱˬ›ˬŒˬˬȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱȮȱ œŽŸ’—Œˬ—ȱ”ˬˬ›ˬǰȱšûœœˬˬ—ȱŠ—•Šó͕–Š£ȱóˬ—•’¢ˬȱ Ȭȱȱ¡ˬœˬ•’”ȱˬ•Š–ˬ’ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬˬ—ǰȱ’—œŠ—Í—ȱˬ‘ŸŠ•Íȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ‘Š’œˬ¢ˬȱ ‹ŠÂ•ÍÍ›ǯȱ˜óŠˬ•–ˬ£ȱ‘Š’œˬȱˬ‘ŸŠ•Íȱ™˜£ž›ǰȱ¢Š¡óÍȱ ‘Š’œˬ—’—ȱ’œˬȱ‹ŠóȱŸŽ›–ˬœ’ȱ‹’£’ȱ›ž‘•Š—Í›Í›ǯȱʞˬ›ȱ ›ž‘ȱûó”û—•û¢û—û—ȱŠó”Š›ȱœˬ‹ˬ‹’ȱ¢˜¡ž›œŠǰȱŽ–ˬ”ǰȱ ‘Š—œÍœŠȱˬ›’ȱû›ˬ¢’–’£ˬȱœŠ•–Íó͚ǯȱˬ›ȱ’œˬȱŸŠ¡Šó͛Íȱ ã£û—ûȱ˜ŸšŠÍ–ͣ͗ȱˬ•¡ȱ˜•–ŠœÍȱ’•ˬȱ‹û›ž£ˬȱŸŽ›’›ǯȱȱ Š¡žȱœˬ‘ˬ›ȱ‹ŠóȱŸŽ›–’óȱȱ¡Í›Šȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ ‘Š’œˬˬ—ȱˬ‘ŸŠ•Í–Í£ȱ”˜›•Š—Í›ǯȱ˜—›Šȱ‹ûû—ȱû—ûȱ ‘Š’œˬ•ˬ›ˬȱ–ˬ—ęȱȱ—㚝Ž¢’Ȭ—ˬ£ˬ›ˬ—ȱ¢Š—Šó͛ȱŸˬȱ ¢Š•—Í£ȱ™’œ•’”•ˬ›’ȱã›û›û”ǯȱŠ‹Š‘ȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱšŠ¢ŠœÍ—Šȱ ûóœˬȱˬǰȱ‹žȱû—”ûȱû—•ˬȱ–ûšŠ¢’œˬˬȱ˜—žȱ¡˜óȱ û—ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽˬŒˬ¢’”ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱˬ‘ŸŠ•Í–ͣ͗ȱˬœŠœœÍ£ȱ œˬ‹ˬ‹ˬȱˬ¢’ó–ˬœ’—’ȱœŠ—ŠŒŠÂ͚ǯȱ ––Šȱ‹ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ‘Š’œˬȱŸˬȱ’—œŠ—Í—ȱŠŸ›Š—ÍóÍȱ ˬ‘ŸŠ•Í—Í—ȱŠ›Í—ŒŠȱŽ’›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱŠœŽ—’”ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬȱŽ£ȱ¢˜›ž•–ŠÂŠǰȱšÍŒÍš•Š—–ŠÂŠȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ ˬ‹’’ȱ”’ǰȱ‹žȱŠȱ–û—Šš’óˬ•ˬ›ȱŸˬȱžÂž›œž£•žš•Š›•Šȱ —ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱȱ

36ø;2/2*ø<$

ʞ‘ŸŠ•Íȱ™˜£ž•–žóȱ’—œŠ—ȱ‹žȱŸˬ£’¢¢ˬˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”’”ˬȱ¡ˬœˬ•’”ˬ—ȱóû‹‘ˬ•ˬ—–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ’œœȱ Ž’›œ’—’£ȱ”’ǰȱœ’£’—•ˬȱ—ˬȱ’œˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱž¢Âž•žȱ‹’›ȱ ęȱ•–ˬȱŠ–ŠóŠȱŽ’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‹’›ˬ—Ȭ‹’›ˬȱ‘ã—”û›Ȭ ‘ã—”û›ȱŠÂ•Š¢Í›ǰȱû•–ˬ•’ȱ‹’›ȱ‘Š’œˬˬ—ȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ Š¢Š—–ŠŠ—ȱšˬ‘šˬ‘ˬȱ³ˬ”’‹ȱû•û›œû—û£ǯȱ ’’¢¢ˬ•’ȱ‘Š••Š›ȱŠȱ˜•ž›DZȱ”Žęȱȱ™˜£ž•–žóǰȱ –ˬ¢žœȱ˜•–žóȱ‹’›ȱ’—œŠ—ȱ£Š‘’›ˬ—ȱã£û—ûȱˬŠ•ȱŠ™Š›Í›ǰȱ Ÿž›—žȱ¡ž›ǰȱ—ˬȱ’œˬȱŽ–ˬ¢ˬȱ³Š•Íó͛ǯȱŠ¡žǰȱˬ”œ’—ˬǰȱ šˬ•‹’—ˬȱ‹’›ȱœŽŸ’—Œȱ‘’œœ’ȱž¢œŠȱŠǰȱ˜—žȱ’ŠˬȱŽˬȱ ‹’•–ˬ’¢’—ˬ—ȱ•ˬ—ǰȱˬ•ȬŠ¢ŠÂÍȱ‹ŠÂ•Š—–Íóȱ”’–’ǰȱ šŠ›ŠšŠ‹Ššȱã›û—û›ǯȱˬˬ—ǰȱ‘ˬ–’—ȱóˬ¡œȱã£ûȱˬȱ Š—•Š¢Í›ȱ”’ǰȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ ,˜¡ȱŸŠ¡ȱˬ‘ŸŠ•Í—ȱ‹’›ˬ—Ȭ‹’›ˬȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱ ¢Š¡Í—•Š›Í—ȱ’ššˬ’—’ȱŒˬ•‹ȱŽ’›DZȱȃˬ—ȱã£û—ûȱ œŠ¡•Š¢Šȱ‹’•–’›œˬ—ǯȱ ˬ›ȱóŽ¢ȱšŠ¢ŠœÍ—ŠÍ›ǵȄȱ ʞ›ŠŠ”Í•Š›Í—Í£Š—ȱ‹žȱ’›Š•Š›Íȱˬˬ•ˬ›•ˬȱŽó’’”ˬȱ ’—Œ’–ˬ¢’—ǯȱ•Šȱ‹’•œ’—ȱ”’ǰȱ’—œŠ—•Š›ȱœ’£’—•ˬȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ ™›˜‹•Ž–’—ȱ‹ŠóȱŸŽ›’¢’—’ȱȱž¢–žó•Š›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ ã£û—û£ȱˬȱ‘ˬ–’—ȱ™›˜‹•Ž–ˬȱŒ’’ȱ¢Š—Šó–Š•ÍœÍ—Í£ǯȱ Ž•ˬȱ˜ŸšŠȱȱœÍ³›Š¢Í󕊛Íȱ›ž‘’ȱ™˜£ž—ž•Š›ȱ£Š–Š—Íȱ


67 ‹ŠóȱŸŽ›’›DZȱ‹’™˜•¢Š›ȱ™˜£ž—žǰȱœ’”•˜’–’¢ŠȱŸˬȱ‹’›ȱ œÍ›Šȱ‹ŠóšŠȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ‹Ž¢’—ȱœ’ęȱ•’œ’—’—ȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬœ’—ˬȱ™Šœ’¢Ž—ȱ¡ûœžœ’ȱ‹’›ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬȱû³Š›ȱ˜•ž›DZȱ˜—žȱŠ’–Šȱ›ž‘ȱ¢û”œˬ”•’¢’ǰȱ ˬŠ••Íšǰȱ¢û”œˬ”ȱŽ—Ž›“’•’”ȱ–û󊢒ˬȱŽ’›ǯȱ—˜”›’—˜•˜Ȭ “’ǰȱ˜—”˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱˬȱ‘ˬ•ˬȱ’Šš—˜£ȱˬ¢’—ȱŽ’•ˬ—ˬȱ šˬˬ›ȱˬ‘ŸŠ•Í—ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱ’•ˬȱ–û󊢒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ Ž™›Žœœ’Ÿȱˬ‘ŸŠ•ȱ‘Š–Íȱû³û—ȱŠÂ͛Í›ǯȱ––Šȱ Ž¢˜›’”ǰȱóˬ—ȱŸˬȱŠ”’Ÿǰȱ’‹‹’ȱ’•ȱ’•ˬȱŽœˬ”ǰȱ–Š—’Š”Š•ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬȱ˜•Š—ȱ’—œŠ—ȱ³ˬ’—ȱ”’ǰȱ”ã—û••ûȱ˜•Š›Ššȱ ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽœ’—ǯȱ󔊛ȱŸˬȱšŽ¢›’ȬŠŽ”ŸŠȱ ŠŸ›Š—Íóȱ’œˬȱˬ›ŠŠ”Í•Š›Í—ȱ—ˬ£ˬ›’—ˬ—ȱšŠ³–Í›ǯȱ Ž•ˬȱ’—œŠ—•Š›Šȱû—œ’¢¢ˬȱšž›–Ššȱ‘ˬŸˬœ’ȱŽ£ȬŽ£ȱ šÍŒÍš•Š—–Šǰȱšˬ£ˬ‹ǰȱŠš›Žœœ’Ÿ•’”•ˬȱˬŸˬ£ȱ˜•ž—ž›ǯȱ—•Š›ȱ ‘ˬ›ȱ’óˬ—ȱ¢Š™Íó͛ǰȱ³˜¡•žȱęȱ”’›ȱœã¢•ˬ¢’›ǰȱŠ––Šȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ ’ó’ȱœ˜—Šȱ³ŠÍ›–Í›•Š›ǯȱˬȱŽŸȱ’ó•ˬ›’—’—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱ ˬ•’›ǰȱ—ˬȱ’óˬȱ‘ŽœŠ‹Šȱ‘Š£Í›•Š¢Šȱ‹’•’›ǯȱ’”’›•ˬ›’ȱ’œˬȱ šÍ›ÍšȱŸˬȱ’—Š—Í›ÍŒÍȱŽ¢’•ǯȱˬˬ—ǰȱ˜—•Š›Íȱ–ûŠ•’Œˬȱ –ûˬœœ’œˬœ’—ˬȱ¢Š¡Í—•Š›Íȱˬ’›’›ǯȱ ˬ£ˬ—ǰȱ‘’™˜–Š—’¢ŠȱȮȱȃ¢û—û•ȱˬ›ˬŒˬ•’ȱ–Š—’¢ŠȄȱ ‘Š••Š›ÍȱŠȱ¢Š›Š—Í›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›ŠȱŠȱ’—œŠ—ȱ›ž‘ȱ ¢û”œˬ”•’¢’ȱ¢ŠóŠ¢Í›ȱŸˬȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱȱŽ–’›ǰȱ ‘ˬ›³ˬ—ȱ”’ǰȱž£ž—ȱ–ûˬȱ‹žȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱ˜•–Ššȱ Š¢Š•ÍȱŽ¢’•ǯȱȱ›šŠ—’£–’—ȱˬ•ˬ‹Š•Š›Í—Šȱã›ˬǰȱ‹ûû—ȱ ¢û”œˬ•’ó•ˬ›ȱœ˜—›ŠŠ—ȱ‹ˬ›™ŠȱŽ’•–ˬ•’’›ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ Œ˜óšž—•žšȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ’—œŠ—ȱœŠˬŒˬȱ—˜›Ȭ –Š•ȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱŽ¢’•ǰȱŽ™›Žœœ’¢Š¢ŠȱžÂ›Š¢Í›ǯȱŠ¡žȱ –Š—’¢Š¢Šȱ”Ž³’›ȱȮȱ‹Ž•ˬȱ˜•žšŠǰȱ˜—ž—ȱˬ£Š‹•Š›Í—Íȱ ˬ›ŠŠ”Í•Š›ȱŠȱž¢ž›ǯȱȱ ʞ‘ŸŠ•Í—ȱˬ¢’ó–ˬœ’ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ‘’™Ž›’–ȱ’—œŠ—Ȭ •Š›Šǰȱ¢ˬ—’ȱ㖛û—û—ȱ‹ã¢û”ȱ‘’œœˬœ’—’ȱŒ˜óšžȱ’•ˬȱ ¢ŠóŠ¢Š—•Š›Šȱ¡ŠœÍ›ǯȱ ’™˜–Š—’¢ŠȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ˜—•Š›ȱ û³û—ȱ—˜›–Š•Í›ǯȱŠ”’—ȱŠ¢Š—ÍšœÍ£ȱ˜•Š—ȱ‹žȱŸˬ£’¢¢ˬȱ ŠœŠ—•Íš•ŠȱŽ™›Žœœ’¢Šȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ˬ£’ȱ’—œŠ—•Š›ȱˬ‹’ˬˬ—ȱŽ™›Žœœ’Ÿ’›ǯȱ—•Š›ȱŠ’–Šȱ ”Žœ’£’›ǰȱ‘ˬ›ȱ󎢍ˬȱ™’œ•’”ȱŠ¡Š›Í›ǰȱˬ•ˬŒˬ”ˬ—ȱ‘Ž³ȱ —ˬȱã£•ˬ–’›ǰȱ‹ˬ‹ˬ¡•’”ȱŸˬȱ³ˬ’—•’”ˬ—ȱ‹ŠóšŠǯȱ—•Š›ȱ Š—ŠŠ—ˬ•–ˬȱ‹ˬ‹’—’›ǯȱŠ”’—ȱ˜—•Š›Í—ȱŠȱ¢Í¡Í•ŠŒŠÂÍȱ ¢Ž›ȱŸŠ›ȱȮȱŠ‘Šȱˬ›’—ȱŽ™›Žœœ’¢Šǯȱ ˬ‘Š¢ˬǰȱˬ‘ŸŠ•Ȭ›ž‘’¢¢ˬœ’ȱŽ£ȬŽ£ȱˬ¢’óˬ—ȱ’—Ȭ œŠ—•Š›Šȱœ’”•˜’ȱ’™•’ȱ’—œŠ—•Š›ÍȱŠȱŠ’ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ Ž•ˬ•ˬ›’—’—ȱ‘ˬ¢ŠÍȱãŸ›ûȱ¡Š›Š”Ž›ȱŠó͛͢ǯȱŽ•ˬȱ ”’ǰȱ’”’ȱ’•ȱ›ž‘ȱ¢û”œˬ”•’¢’ȱ¢ŠóŠ¢Í›ȱȮȱœˬ–ˬ›ˬ•’ȱ³Š•Íó͛ǰȱ –û—Šœ’‹ˬȱšž›ž›ǰȱ—㟋ˬ’ȱ’”’ȱ’•ˬȱ’œˬȱˬŠ••ÍÂÍȱȱ £ˬ’Ěȱˬ¢’›ȱȬȱȱ’ó•ˬ›’—’ǰȱŠ’•ˬ•ˬ›’—’ȱˬ›”ȱŽ’›ǯȱžȱóˬ¡œ•ˬ›ȱ ã£û—ûȱ—˜›–Š•ȱ‘’œœȱŽ’›ǰȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–’›ǯȱ ŠˬŒˬǰȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ȱ”’ǰȱȃ¢Š¡óÍȱ’•ȱ’’ȄȱŸˬȱȃ™’œȱ’•ȱ’’Ȅǯȱ ʞ•‹ˬĴȱˬǰȱ‘Š–Í–Í£ȱˬ‹’ˬˬ—ȱŠœÍ•Í¢ÍšǯȱʞœŠœˬ—ǰȱ ™Š¢Í£ȬšÍóȱãŸ›û—ˬȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱˬ‘ŸŠ•Íȱˬ¢’ó”ˬ—ȱ˜•ž›ǯȱ —•Š›ȱ’óˬȱŠ‘ŠȱŠÂ͛ȱŠ•Íó͛ǰȱŠ‘ŠȱŽ£ȱŠœŽ—’”ȱ‘Š••Š›Šȱ žÂ›Š¢Í›ǯȱ¡óŠ–ȱœŠŠȱŚȬśȬˬȱŠ›ÍšȱˬŠ••ÍÂÍȱŠ£Š•Í›ǰȱ ¢Š–Ššȱ’œˬ¢’›•ˬ›ǯȱG—œŠ—•Š›Í—ȱŝŖƖȬ’ȱ–㟜û–’ȱ˜ŸšŠȱ ˬ¢’ó”ˬ—•’¢’—ˬȱ–Ž¢••’’›ǰȱŗŖƖȱȬ’ȱ’œˬȱŠó”Š›ȱŽ™›Žœœ’Ȭ ¢Šȱ¢ŠóŠ¢Í›ǯȱ Š£ȱŸˬȱ¢Š¢ȱŠ¢•Š›Í—Šȱ’—œŠ—•Š›ȱ›ž‘ȱ¢û”œˬ”•’¢’ȱ ¢ŠóŠ¢Í›ǯȱ û—ȱˬ›£’—ˬȱˬ‘ŸŠ•Í—ȱˬ¢’ó–ˬœ’—ˬȱˬ•’”ˬȱ

’œˬǰȱ—˜›–Š•ȱ‘Š•Šȱ’—œŠ—ȱœˬ‘ˬ›•ˬ›ȱŠ‘Šȱû–›Š‘ȱ ŸˬȱŽ—Ž›“’•’ȱ˜•ž›ǯȱ¡óŠ–•Š›ȱ’œˬȱ¢˜›ž•ŠȱŠȱ‹’•ˬ›ǯȱžǰȱ ˬ”œ’—ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’¢’ȱ‘Š••Š›Šȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’ȱŠ›ŠóÍ›–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱˬœˬ•ˬȱ‘Ž³ȱˬȱ‹ˬ£’•ˬ›’—’—ȱȃ˜›ŠÂŠ¢Ȅǰȱ ‹ˬ£’•ˬ›’—œˬȱȮȱȃ‹Š¢šžóȄǰȱȱ¢Š¡žȱȃã¢ˬ›³’—Ȅȱ ˜•–ŠœÍ—ŠȱŽ¢’•ǯȱˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ–û󊑒ˬȱ˜•ž—Š—ȱ”ŽȬ œ’£•’”ȱȱŽ™›Žœœ’¢Šȱˬ•Š–ˬ’’›ǯȱ ˬ”’–’—ȱŸˬ£’ˬœ’ȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ’ˬ›ȱˬ£Š‘û›•ˬ›’—’ȱû£ˬȱ³Í¡Š›–ŠšÍ›ǯȱŽ™Ȭ ›Žœœ’¢Šȱˬœ’šȱ˜•ž—–ž›œŠǰȱŽ–ˬ”ǰȱ‘ˬ¢ŠÍ—ȱ‘Š—œÍœŠȱ –ˬ›‘ˬ•ˬœ’—ˬȱ–Ž•Š˜—’—’—ȱˬ—£’–•ˬ—–ˬȱ–Ž¡Š—’£–’ȱ ™˜£ž•–žóž›ǯȱžȱ‘˜›–˜—ȱŽŒˬ•ˬ›ȱœ’—Ž£ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ‘’–Š•ȱ”’ǰȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ¡ˬœˬ•’”ȱŸˬȱ¢Šȱ”Ž³’›’•–’óȱœ›Žœœȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ‹’˜•˜“’ȱ›’–ȱ™˜£ž•–žóž›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ œˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ³ˬ’—•’”•ˬȱ˜¢Š—Š—ȱ’—œŠ—ȱŠ¡óŠ–•Š›ȱã£û—ûȱ Š‘Šȱû–›Š‘ȱ‘’œœȱŽ’›ǯȱ ˬ‘ˬ›•ˬ›ȱœŠŠȱŗŗȬˬȱšˬˬ›ȱ¢Š–ŠšȱŸˬȱŽŒˬȱœŠŠȱ ŘȬřȬˬȱšˬˬ›ȱ’ó•ˬ–ˬ”ȱ’–”Š—ÍȱŸŠ›œŠǰȱ‹ˬ•”ˬȱˬǰȱ‘Ž³ȱ—ˬ¢’ȱ ˬ¢’ó–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱŽ¢’•ǯȱŠ”’—ȱ‹žȱ‘Š•ŠȱŠȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ ³ˬ’—•’”•ˬ›•ˬȱû£•ˬ󒛒”ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱœˬ‘ˬ›ȱœŠŠȱ˜ššž£Šȱ ‘Š›Š¢ŠœŠȱŽ–ˬ•’ȱ˜•žšŠȱ—Š›Š‘Š•Íšǰȱˬ›’—•’”ȱ‘’œœȱ Ž’›ǰȱŽ£ȱšÍŒÍš•Š—͚͛ǯȱ ʞ”œˬ›ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ‘ˬ¢Šȱ›’–’ȱ’œˬȱŽ•ˬȱšž›ž•–žóž›ȱ ”’ǰȱœˬ‘ˬ›ȱŸˬȱû—û£ȱœŠŠ•Š›Í—Šȱ’ó•ˬ¢’›ǰȱŠ¡óŠ–•Š›ȱ’œˬȱ ’œ’›Š‘ˬȱŽ’›•ˬ›ǯȱžǰȱû£û—û›ǯȱ’˜•˜“’ȱ‹Š¡Í–Š—ȱ ’—œŠ—•Š›ȱŠȱ‘Ž¢ŸŠ—•Š›ȱ”’–’ȱû—ˬó’—ȱŠ›Í—ŒŠȱ Ž–ˬ•’’›DZȱŽ£ȱ¢ŠÍ‹ǰȱŽ£ȱ˜¢Š—–Š•ÍÍ›ǯȱȱ£Š–Š—ȱ œˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ”Žœ’£ȱ˜•–Š£ȱŸˬȱ’—œŠ—•Š›Šȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ œ’£’—•ˬȱû—œ’¢¢ˬȱšž›–ŠšȱŠ‘Šȱ›Š‘Šȱ˜•Š›ǯȱȱ ˬ£’ȱ’—œŠ—•Š›ȱ¢Š—Í—Š”Íȱóˬ¡œ’—ȱ‘ˬ›ˬ–Ȭ¡ˬ¢Š•ȱ ˜•–ŠœÍ—ŠȱŠœŠ—ȱ¢Š—Šó͛ǯȱžŠšȱ”’ǰȱˬœˬ‹’ȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱ ˜•ž‹ǰȱšÍóšÍ›Í‹ǰȱ‹’›ȱŠ£Š—ȱœŠ”’•ˬóˬŒˬ”ǰȱã£û—ˬȱˬ•ˬŒˬ”ǯȱ ˬˬ—ǰȱ‹Ž•ˬȱˬȱ˜•ž›ǯȱžȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱã£–ˬ¢ˬȱ ã£û–û—û£ȱŸŠ›œŠȱŸˬȱ—Š›Š‘Š•Íšȱ‘’œœȱŽ–’›œ’—’£œˬǰȱ ‘Ž³ȱ—ˬ¢’ȱˬ¢’ó–ˬ¢ˬȱŽ‘’¢ŠŒȱ¢˜¡ž›ǯ Š¡Í—Í—Í£Š”Íȱ’—œŠ—Í—ȱˬ¢’ó”ˬ—ȱˬ‘ŸŠ•Í—Í—ȱœ’£ˬȱ –Š—Žȱ˜•žÂž—žȱ‘’œœȱŽ’›œ’—’£œˬǰȱã£û—û£û—ȱˬȱ ‘ˬ”’–ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’—ˬȱŽ‘’¢ŠŒÍȱŸŠ›ǯȱˬ•”ˬǰȱ›ž‘’ȱž›žȬ –ž—ž£ȱŽ•ˬȱŸˬ£’¢¢ˬˬ’›ȱ”’ǰȱŠ›ÍšȱŠ—’Ž™›ŽœœŠ—•Š›ȱ šˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ•Šȱ‹’•œ’—ȱ”’ǰȱ–û—Šš’óˬ•’ȱ‘Š•Ȭ •Š›ŠȱŠŸŠ–ȱˬ’›–ˬ”ȱû³û—ȱ¢û—û•ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ•–Ššȱ ”’Š¢ˬȱŽˬŒˬ”ǯȱ

’œœ•ˬ›’—’ȱŒ’•˜Ÿ•Š¢Šȱ‹’•–ˬ¢ˬ—ȱ’—œŠ—ȱœ’£ˬȱ ˬ£’£’›œˬǰȱˬ‘ŸŠ•Í—ȱŽ£ȬŽ£ȱˬ¢’ó–ˬœ’—’—ȱˬ£¢’š’—ȱ Š›–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•žÂž—žȱ‹’•’›ˬ›ˬ”ȱ‘ˬ”’–ˬȱ –û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ¢’—’ȱ¡Š‘’óȱŽ’—ǯȱȱ ¡óŠ–ȱŸŠ¡Íȱœˬ‘ˬ›ȱœ’£’ȱã£•ˬ¢ˬ—ȱ¢Š¡óÍȱ‘Š’œˬ•ˬ›’ȱ ûóû—û—ǯȱ ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ™›˜‹•Ž–’ȱ‘ˬ••ȱŽˬŒˬ”œ’—’£œˬǰȱ —ˬ‘Š¢ˬȱȱ”’ǰȱ˜—ž—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•ˬŒˬ¢’—’£’ȱ ûóû—–ˬ”•ˬȱã£û—û£ûȱœŠ”’•ˬ󍒛’—ǯȱˬ‘ˬ›’ȱ¢Ž—’ˬ—ȱ ¢Š¡óÍȱęȱ”’›•ˬ›•ˬȱŠ³Í—ȱŸˬȱ’óˬȱ‹Šó•Š¢Í—Ƿȱ ʞ•‹ˬĴȱˬǰȱã£•ˬ—’•–ˬ£ȱ‘Š’œˬ•ˬ›ȱˬȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ––Šȱ˜•Š—•Š›ÍȱŠŒ’ˬȱ”’–’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ¢’—ǯȱŠ–Š—ȱ ”Ž³ˬŒˬ”ȱŸˬȱ‘ˬ›ȱ󎢒—ȱ’•”ȱ‹Š¡Í󍊗ȱȱã›û—û¢ûȱ”’–’ȱ ˬ‘óˬ•’ȱ˜•–ŠÍÂ͗Íȱã›ˬŒˬ”œ’—’£ǯ

36ø;2/2*ø<$


36ø;2/2*ø<$

68

4Ψ5ø%Ψ &h7/h./Ψ5 ’›ȱ˜¡ȱ”’–’ȱû›ˬ¢ˬȱ’ó•ˬ¢ˬ—ȱˬœŠûęȱȱ‹Š¡ÍóȱœŠ—”’ȱ¢Ž›’—ȱ Š¢Šš•Š›Í—ȱŠ•Í—Š—ȱšŠ³–ŠœÍȱ‘’œœ’ǰȱŠ—•Šó͕–Š£ȱœŽŸ’—Œȱ ‘’œœ’ȱŸˬȱšˬ›’‹ˬȱ‹’›ȱŠ›¡Š¢Í—•ÍšDZȱ–ˬ—ȱ‹žȱ’—œŠ—•Šȱ¡˜ó‹ˬ¡ȱ ˜•ŠŒŠ–ǰȱ–ˬ—’–ȱš’œ–ˬ’–ȱ‹Š¡ȱ˜ž›ǯȱG•”ȱ‹Š¡Í󍊗ȱ –ˬ‘ˬ‹‹ˬȱ¢ŠóŠ–Íóȱ’—œŠ—•Š›ȱ˜¡óŠ›ȱ‘’œœ•ˬ›ȱ”Ž³’›–’󍒛ǯȱ Š—”’ȱœ’›•’ȱ‹’›ȱšûŸŸˬȱœˬ—’ȱ’Š›ˬȱŽ’›ȱŸˬȱ‹ûû—ȱ‘Š’œˬ•ˬ›ȱ ã£Ȭã£û—ˬǰȱ”’–œˬȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱœˬ¢ȱãœˬ›’•–ˬˬ—ȱ‹Šóȱ ŸŽ›’›ǯȱˬœȱ¢ŠóŠ—Š—ȱ‹žȱž¢Âž—ž—ȱˬœŠœÍ—Šȱ—ˬȱŠ¢Š—Í›ǵȱ

)HURPRQODUÖQ]ˎUEˎVL

ˬ¢Šȱ¢˜•ž—Šȱȱ›Šœ•ŠóÍÂ͖ͣȱ‹ã¢û”ȱœŠ¢Šȱ ’—œŠ—•Š›Í—ȱŠ›ŠœÍ—Š—ȱ–ˬ‘£ȱ‹’›ȱ’—œŠ—Í—ȱ‹’£ˬȱ‹žȱšˬˬ›ȱ ûŒ•ûȱˬœ’›ȱ‹ŠÂÍ󕊖ŠœÍ—Íȱ—ˬȱ’•ˬȱ’£Š‘ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǵȱ ’£’˜•˜š•Š›ȱ’•”ȱ‹Š¡Í󍊗ȱ¢Š›Š—Š—ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬȱ ‘’œœ’—’—ȱˬ‹’ˬ’—’ȱŽ›˜–˜—•Š›Í—ȱǻ˜—žȱȃ™ˬ›ŸŠ£•Š—Š—ȱ œŽŸ’ȱˬ›’ȄŠ•Š—Í›Š—•Š›ȱŠȱŸŠ›Ǽǰȱ¢ˬ—’ȱˬ”œȱŒ’—œ’—ȱ —û–Š¢ˬ—ˬœ’—’ȱŒˬ•‹ȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱ’—œŠ—ȱ‹ˬˬ—’—’—ȱ ’›Š£ȱŽ’¢’ȱ¡ûœžœ’ȱ–Šˬ•ˬ›’—ȱˬœ’›’ȱ’•ˬȱ’£Š‘ȱ Ž–ˬ¢’—ȱˬ›ˬŠ›ÍÍ›ǯȱ—•Š›Í—ȱȱęȱ”›’—Œˬǰȱ‘ˬ›ȱ‹’›’–’Ȭ £’—ȱã£û—ˬ–ˬ¡œžœǰȱˬ”›Š›˜•ž—–Š£ȱ›Š¢’‘ˬœ’ȱŸŠ›ǯȱ Ž›˜–˜—•Š›ÍȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ’›Š£ȱŽˬ—ȱˬ›’ȱŸˬȱœŠ³•Š›Í›ǯȱ Š›ó͍Š”Íȱ’—œŠ—Í—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ›ŽœŽ™˜›•Š›Í—Šȱˬœ’›ȱŽˬ—ȱ ‹žȱ–Šˬ•ˬ›ȱ‘ˬ–’—ȱ’—œŠ—Šȱˬ›’—ȱ‘’œœ•ˬ›ȱ˜¢ŠŠȱ‹’•ˬ›ǯȱ Ž›˜–˜—•Š›ȱ‹Ž¢’—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ˬȱ¡ûœžœ’ȱšÍŒÍš•Š—Í›ÍŒÍȱ ˬœ’›ȱȱãœˬ›’›ȱŸˬȱ˜¢Š—Š—ȱ‘’œœ•ˬ›’—ȱûŒûȱšÍŒÍš•Š—–Š—Í—ȱ ûŒû—ˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱžȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱęȱ£’˜•˜š•Š›Í—ȱęȱ”›’—Œˬǰȱ ’•”ȱ‹Š¡Í󍊗ȱ˜ÂŠ—ȱœŽŸ’ȱ‘’œœ’ȱŽ›˜–˜—ȱ£ˬ›‹ˬœ’’›ǯȱ Š”’—ȱ’—œŠ—ȱ‘ˬ–’—ȱš˜¡ž•Š›ÍȱŽ›³ˬ”ˬȱž¢Šȱ ‹’•–ˬ’¢’—ˬ—ǰȱȃ‹žȱ’—œŠ—ȱ–ˬ—’ȱ³ˬ”’›ǰȱŠ––Šȱ‹’•–’›ˬ–ȱ Ȯȱ—’¢ˬȄȱœã¢•ˬ¢ˬ›ˬ”ȱšˬ›’‹ˬȱ‹’›ȱ‘’œœȱ¢ŠóŠ¢Í›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ ’Œ’–Š’ȱ—㚝Ž¢’Ȭ—ˬ£ˬ›ˬ—ȱšˬ›’‹ˬȱã›û—ˬ—ȱŒû•û”•ˬ›ȱ ¢Š›Š—Í›DZȱ¢Š¡óÍȱŠ’•ˬˬ—ȱ³Í¡–ÍóȱŠ•’Œˬ—Š‹ȱ˜Â•Š—ȱŸˬȱœˬ›‹ˬœȱ ŠŸ›Š—Íó•ÍȱšÍ£ǯȱ’•ˬȱˬ¢ˬ›•ˬ›’—ˬȱœŠ’šȱ˜•Š—ȱšŠÍ—ȱŸˬȱ‹’›ȱ ¡Š—Í–ÍȱŠȱ—ˬ£ˬ›ˬ—ȱšŠ³Í›–Š¢Š—ȱšŠÍ—ȱûó”û—ûǯȱ

36ø;2/2*ø<$

ˬ‘•û”ˬȱŽ‘’–Š•Í ˬ£ˬ—ȱŽ›˜–˜—•Š›ȱ‹’›•ˬó–ˬ£ȱ’—œŠ—•Š›Íȱ‹’›•ˬ󍒛’›ǯȱ ˬ•’ǰȱ˜•Šȱ‹’•œ’—ȱ”’ǰȱ‹žȱ’—œŠ—•Š›Íȱ‹’›•ˬ󍒛–ˬ”•ˬȱˬ‹’ˬȱ œŠÂ•Š–ȱ—ˬœ•’ȱûœû—ȱž–žóž›ǯȱ––Šȱ‹žȱ’—œŠ—•Šȱ‘ˬ•ˬȱ ã–û›ȱœû›–ˬ”ȱŸŠ›dzȱȱ ž›ȱ”’ǰȱȃŠÂ•Í—ͣ͗ȱ£’’—ˬȄȱ˜•Š›ŠšȱœŽŸ–’󜒗’£œˬǰȱ Š•Ž¢’—’£’ȱšÍ›–ŠÂŠȱˬ•ˬœ–ˬ¢’—ǯȱˬ‘œ’•ǰȱ–Š›Šš•Š›ǰȱ –ˬ—œž‹ȱ˜•žÂž—ž£ȱœ˜œ’Š•ȱ–û‘’ˬȱã›ˬȱœŽ³’¢’—’£ȱ ’—œŠ—Šȱ—ˬȱˬ›ˬŒˬˬȱ¢Š¡Í—ȱ˜•žÂž—ž£žȱˬ›”ȱŽ–ˬ¢ˬȱ ³Š•Íó͗ǯȱ’£ȱ”˜—œŽ›ŸŠ˜›’¢Š—Íȱ‹’’›–’óǰȱœŽŸ’•’—’£’—ȱ ’œˬȱ–žœ’š’¢ˬȱ˜•Š—ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬ’ȱȃ󊗜˜—Ȅȱ›Š’˜œž—ž—ȱ ›Ž™Ž›žŠ›Íȱ’•ˬȱ–ˬ‘ž•Šó͛œŠǰȱŠŸŠ–•ÍȱŸˬȱ‘Š›–˜—’”ȱ –û—Šœ’‹ˬ•ˬ›ˬȱû–’ȱ‹ˬœ•ˬ–ˬ¢ˬȱˬ¢–ˬ£ǯȱȃ ’–¢ˬŸ’ȱ ›ŽŠ”œ’¢ŠȄȱ”Ž³’‹ȱŽˬŒˬ”ȱȮȱ‹ˬœȱœ˜—›Šǵȱ

*|]OˎUPˎQLPˎIWXQHWGL —›˜™˜•˜š•Š›ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ȱ”’ǰȱ’•”ȱ‹Š¡Í󍊗ȱ –ˬ‘ˬ‹‹ˬȱ‘’œœ’ȱ‘ˬ›ęȱȱ–ˬ—ŠȱŠó͛͢ǯȱˬœˬ•ˬȱã£•ˬ›’—ȱ ˬ–ŠœÍ—ŠÍ›ǯȱŽ¢’•ˬ—ˬȱã›ˬǰȱ‹žǰȱ’—œŠ—Šȱ‘Ž¢ŸŠ—Ȭ •Š›Š—ȱ–’›ŠœȱšŠ•Š—ȱ‹’›ȱ’—œ’—”’›ǯȱ Ž¢ŸŠ—•Š›Šȱȱ ’”’•–’óȱ‹Š¡Íóȱ¢Š¡Í—•Šó–ŠšȱŸˬȱ¢ŠȱŽ›’¢ˬȱ³ˬ”’•–ˬ”ȱ —’¢¢ˬ’—ˬȱŒŠŸŠ‹Ž‘ȱ˜•Š—ȱ‹Ž¢’—ȱ£˜—ŠœÍ—Íȱã¢ûóȱ ‘Š£Í›•ÍÂÍȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱˬ’›’›ǯȱG—œŠ—•Š›ȱ’œˬȱ‹žȱœŠ›œÍ—Í—Íȱ Ÿž›Âž—•žšȱ‘’œœ’ȱ”’–’ȱšˬ‹ž•ȱŽ’›ǯȱ –Ž›’”Š•Íȱ™œ’¡˜•˜š•Š›Í—ȱ”Ž³’›’¢’ȱˬš’šŠȱ ˬœ—ŠœÍ—ŠȱŠ—Íóȱ˜•–Š¢Š—ȱŚŞȱ”’ó’ȱŸˬȱšŠÍ—Šȱœã‘‹ˬȱ £Š–Š—Íȱ–û¡ˬ•’ȱ–Š›Ššȱˬ›ˬŒˬœ’ȱ’•ˬȱ‹’›Ȭ‹’›’—ˬȱ ‹Š¡–Ššȱˬ”•’ȱ˜•ž—–žóž›ǯȱˬ•ž–ȱ˜•–žóž›ȱ”’ǰȱ ž£ž—ȱ‹Š¡Íóȱˬ›ˬŠó͗ŠȱšÍ£Â͗ȱŸž›Âž—•žšȱ‘’œœ’—’ȱ ûŒ•ˬ—’›’›ǯȱ’ššˬ•ˬȱœ’£ˬȱ‹Š¡Š—ȱ’—œŠ—ȱœ’£ˬȱ¡˜óȱ ˬˬœœû›Šȱ‹ŠÂÍ󕊢͛œŠǰȱ‹žȱˬ–ŠœÍȱšˬ‹ž•ȱŽ’›œ’—’£ǯȱžȱ £Š–Š—ȱ’•”ȱ‹Š¡Í󍊗ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱʞ”œȱ‘Š•Šǰȱ ã£•ˬ›’—’£’ȱ³ˬ”’›œ’£ȱŸˬȱ‘Ž³ȱ—ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›–’›ǯȱ ˬ›ȱóŽ¢ȱ’•”ȱ řŖȱœŠ—’¢ˬˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ


69 ŠÍ—•Š›Í—ȱŝŞƖȬ’ȱ”’ó’¢ˬȱ‹’›’—Œ’ȱ‹Š¡–ŠÂŠȱŽ‘’¢Šȱ Ž’›•ˬ›ǯȱ—•Š›ȱ”’ó’•ˬ›ˬȱûŒ•ûȱ¡Šœ’¢¢ˬǰȱŠÂ͕ȱŸˬȱ¢ž–˜›ȱ ‘’œœ’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’ȱŠ¡Š›Í›•Š›ǯȱ˜—›Šȱ’œˬȱ‹ˬˬ—ȱšž›ž•žóžȱ š’¢–ˬ•ˬ—’›’•’›ǯȱ ʞ”œˬ›ȱ”’ó’•ˬ›ȱû³û—ȱ’œˬȱ‘ˬ••Ž’Œ’ȱŠ–’•ȱšŠÍ—Í—ȱ Š¢Šš•Š›ÍÍ›ǯȱ˜—›Šȱ’œˬȱœ’—ˬǰȱ‹Š•Í›ȱŸˬȱã£•ˬ›ȱ ˬ¢ˬ›•ˬ—’›’•’›ǯȱˬ—’ȱ£Š‘’›’ȱã›û—ûóȱŠ—’ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬȱ ‘’œœ’—’—ȱ¢Š›Š—ŠŒŠÂ͗Íȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ’›ǯȱ ˬ‹’’ȱ”’ǰȱã£ˬ•ȱ’—œŠ—•Š›ȱ’•”ȱ‹Š¡Í󍊗ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬȱ ‘’œœ’ȱ—’ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ¢ŠóŠ¢Í›•Š›ǯȱG—œŠ—•Š›ȱ˜—•Š›Í—ȱŠÂ͕•Íǰȱ –Ž‘›’‹Š—ǰȱžÂž›•žǰȱóˬ—ȱŸˬȱ¡˜ó‹ˬ¡ȱ˜•žÂž—žȱûóû—û›ǯȱ Š‘’›’ȱã›û—ûóû—ȱˬœŠœȱóˬ›ȱ˜•–ŠÍÂ͗Íȱ—ˬȱšˬˬ›ȱ œã¢•ˬœˬ”ȱˬǰȱóûž›Š•Íȱ‘’œœ•ˬ›•ˬȱ‹ŠŒŠ›–Ššȱ³ˬ’—’›ǯȱ Š”’—ȱȃ’•”ȱ‹Š¡ÍóȄȱ¢Š•—Í£ȱ‹ˬ••’ǰȱã£ȱšŠ‹ŠÂ͗Šȱ˜•Š—ȱ ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬ›’ȱã›–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱŸŽ›’›ǯȱŠ¡Í—ȱû—œ’¢¢ˬȱ £Š–Š—Íȱȃã£ˬ•’›œˬǰȱ¢Š¡ó͍͛Ȅȱȱ”’–’ȱ¢Š¢Í•–Íóȱęȱ”›’—ȱ œŽ‘›’ȱȱ’’›ǯȱ ˬ‘•û”ˬȱŽ‘’–Š•Í ã£ˬ•ȱšŠÍ—•Š›ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱó㑛ˬ™ˬ›ˬœȱóˬ¡œ•ˬ›’—ȱ šž›‹Š—Í—Šȱ³ŽŸ›’•’›ǯȱ—•Š›Íȱ—ûž£ȱ‹Š¡Í–Í—Š—ȱœŽ³’›•ˬ›ǯȱ ––Šȱ‹Ž•ˬȱ¢Š—Šó–ŠȱšŠÍ—•Š›ŠȱŠȱ¡ŠœÍ›ǯȱȃžȱ”’ó’ȱ’•ˬȱ Œˬ–’¢¢ˬȱŠ›ŠœÍ—Šȱ³Í¡–ŠšȱŠ¢Í‹ȱŽ¢’•Ȅȱęȱ”›’ȱ‹ˬ£ˬ—ȱœŽ³’–’ȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ’›ǯȱ Š—Í–ŠÍÂ͗ͣȱóˬ¡œ’—ȱœ’£’ȱœŽŸ’ȱ˜•žǰȱ’ššˬ•’ȱ ‹Š¡Í󕊛•Šȱœû£–ˬœ’—’ȱã›û”ˬǰȱûóû—û—DZȱ‹ˬ•”ˬǰȱ‹žǰȱ ™Žóˬ”Š›ȱ–ˬĞȱž—³žž›ǵȱȱ—•Š›ȱšŠÍ—ÍȱŒˬ•‹ȱŽ–ˬ¢’ȱ ã£ˬ•ȱ‹ŠŒŠ›Í›ǰȱ‹ˬ£ˬ—œˬȱã£ȱ›˜•ž—Šȱ˜ȱšˬˬ›ȱŠ•žˬȱ˜•ž›ȱ”’ǰȱ šŽ¢›’Ȭóûž›’ȱ˜•Š›Ššȱã›û”•ˬ›’ȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱ¡Š—Í–Šȱã£•ˬ›’—’ȱ ’”’›•ˬ›ǯȱ

Ž¢’•ǰȱŠŠ—Í£Íǰȱ¢Š¡žȱŸŠ¡’•ˬȱŸž›ž•žÂž—ž£ȱ‹’›ȱ óˬ¡œ’ȱã›û›œû—û£ǯȱ ˬ–’—ȱ”ˬœˬȱŠó”Š›ȱŽ’¢’—’£ȱ ž¢Âž—œž£•žšȱœ’£’ȱšÍŒÍš•Š—Í›ŠŒŠšǯȱ––Šȱšˬ•‹’—’£ˬȱ ‘Š”’–ȱ”ˬœ’•–’óȱ”’ó’ˬȱóˬ¡œ’¢¢ˬ’ȱã›–ˬ”ȱŸˬȱ˜—žȱ ˜•žÂžȱ”’–’ȱœŽŸ–ˬ¢ˬȱ—Š’•ȱ˜•Šȱ‹’•ˬŒˬ”œ’—’£œˬǰȱˬ•ˬŒˬ”ȱ –û—Šœ’‹ˬ•ˬ›ȱžÂž›•žȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ

2¬NLPLVˎJ|]Oˎ\LUGL ȃˬ—’—ȱˬ•’ó’—•ˬȱŠ—͍͖ȱœˬ—’dzȄǯȱˬ‘œ’•’ǰȱ –ˬˬ—’¢¢ˬ’ǰȱŠ’•ˬȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱã›ˬȱã£û—ˬȱ¢Š›Šó–Š¢Š—ȱ ”’ó’•ˬ›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ˜•Š—Š—ȱŸˬȱž£ž—ȱ–ûˬȱˬ—‘Š•Íšȱ ‘’œœ’ȱ¢ŠóŠ¢Š—ȱšŠÍ—•Š›ǰȱŠˬˬ—ǰȱ˜¡óŠ›ȱ‘’œœ•ˬ›ȱ”Ž³’›’›ǯȱ Š›ó͕ŠóÍÂÍȱóˬ¡œ’—ȱ¡ˬ¢Š•Í—Šȱ¢Š›ŠÍÂÍȱ’ŽŠ•Šȱš’œ–ˬ—ȱ ˬȱȱ˜•œŠǰȱ¢Š¡Í—ȱ˜•–ŠœÍȱ‹žȱšŠÍ—•Š›Šȱȃû—Ÿž›–ŠȄȱˬœ’›’ȱ ‹ŠÂÍ󕊢͛ǯȱ ˬ‘•û”ˬȱŽ‘’–Š•Í £ž—ȱ–ûˬȱˬ—‘Šȱ¢ŠóŠ–ÍóȱšŠÍ—•Š›ȱ›Šœ•ŠóÍÂÍȱȱ ‹žȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱˬ›ˬŒˬˬȱ•ˬ¢Ššˬ•’ȱ”’ó’—’ȱ’ŽŠ•ȱ ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ǯȱžȱ’œˬǰȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱˬœˬŸŸû›û—û£ˬȱ ¢Š›ŠÍÂ͗ͣȱœž›ˬˬȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ’—œŠ—ȱŠ–ȱž¢Âž—ȱ˜•Šȱ ‹’•–ˬ£ǯȱ’›ȱˬȱ”’ǰȱ‘’œœ•ˬ›’—ȱŒ˜óšžœž—Š—ȱŽ¢’•ǰȱ ˬ—‘Š•ÍšŠ—ȱ˜ÂŠ—ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬˬȱœŠ›Í•–Ššȱ”’–’ȱˬȱšˬ‹ž•ȱ Žˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ Š‘Šȱ‹’›ȱˬ‘•û”ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱˬ—‘Š•ÍšŠ—ȱ¡’•Šœȱ ˜•ȱžšŠ—ǰȱ¢Š¡žȱ›ž‘ȱûó”û—•û¢û—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•–žóȱ ŠŒ’ˬ—’ȱž—žžšŠ—ȱœ˜—›Šȱ‘ˬ–’—ȱ’—œŠ—ȱœ’£ˬȱ•Š£Í–ȱ ˜•–Š¢ŠŒŠšǯȱ

´0ˎQLVHYGL\LQˎJ|Uˎµ

,˜¡ȱŸŠ¡ȱ’—œŠ—•Š›ȱŠ–ȱã£û—ˬȱ‹ˬ—£ˬ›ȱóˬ¡œ•ˬ›ˬȱ Ÿž›ž•ž›•Š›ǯȱŽŸ’•ˬ—ȱšŠÍ—ȱã£û—ûȱã£ˬ•ǰȱˬ¢ˬ›•’ȱ‘’œœȱ ˬ£ˬ—ȱžóŠš•ÍšŠǰȱšŠ¢Â͔ŽóȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ȱ Ž’›ǰȱû›ˬ¢’ȱ‘ˬ¢ŠȱŽóš’ȱ’•ˬȱ³Í›™Í—Í›ǯȱ’£’ȱ‹žȱˬ›ˬŒˬˬȱ ˬ‘Šˬœ’—ˬȱ¢ŠóŠÍÂ͖ͣȱˬ‘•û”ˬœ’£•’”ȱ‘’œœ’—’ȱȱȱœŽŸ’ˬȱȱ ›ž‘•Š—Í›Š—ȱ’—œŠ—Íȱ—ŽŒˬȱœŽŸ–ˬ¢ˬœˬ—Ƿȱȱˬȱšˬˬ›ȱ Š¡Š›Í›Íšǯȱ Š£Í›”Íȱ–ˬ—ˬŸ’ȱž›ž–ž–ž£Šȱȱ‹žȱš˜›ž—–Šȱ ¡ž‹’—ȱœˬœ•ˬ—œˬȱˬǰȱ’—œŠ—•Š›ÍȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱȱ‹ˬ¢ˬ—’•’”•ˬ›’ȱ ‘’œœ’—ˬȱŽ‘’¢ŠŒȱž¢ž›žšœŠǰȱ˜—žȱ‹ˬ¡óȱŽˬȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ‘ˬ›ȱ ŠŠ–•Š›ȱŒˬ•‹ȱŽ’›ǯȱ ”ˬœȱšˬ•‹’–’£ˬȱ‘Š”’–ȱ”ˬœ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬ‘•û”ˬȱŽ‘’–Š•Í ›Ž¢’—ȱŠ›Í—ŒŠȱ‹ˬ£’ȱ™œ’¡˜•˜š•Š›ȱŠȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ȱ”’ǰȱ û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’—ȱŽ£•’”•ˬȱ‹’ˬŒˬ¢’—ˬȱ‘Š£Í›ȱ˜•ž—ȱŠ¡Íȱ ’•”ȱŸˬȱˬ—ȱûŒ•ûȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬȱŽ›”ˬ—ȱžóŠš•ÍšȱãŸ›û—ˬǰȱˬ”œȱ ˜—•Š›Íȱš’Š•Š—Í›Š—ȱ¢Š•—Í£ȱ™ˬ›ˬœ’󔊛͗ͣÍ›ǯȱ ˬ›ȱ’”’Ȭ Œ’—œ•’ȱŸŠ•’Ž¢—ˬȱšŠ›óÍȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ˜—›ŠŠ—ȱšŠÍ—•Š›ȱ㖛ûȱ —’£ȱ‹’›ȱ’—œŠ—ÍȱœŽŸ’›œ’—’£ȱȮȱã£û—û£ûǯȱ ˬœ›ˬ’—’£’ȱ³ˬ”ˬ—ȱ ‹˜¢žȱ”’ó’ˬȱã£ȱŠŠœÍ—ÍȱŠ¡Š›Í›ǯȱŠ‘’›ˬ—ǰȱ¢Š¡žȱŠ¢›ÍȬŠ¢›Íȱ ’—œŠ—ȱ‘’œœ•ˬ›’—’ȱ‹’›ȱ‹Š•ŠŒŠȱŠ£ȱ’ŠˬȱŽˬ›œˬǰȱ–ˬ¢žœȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱȮȱŠ—Íó͚ȱˬ›£’ǰȱˬ‹ˬœœû–ûȱ’•ˬȱŠŠ—Í£Šȱ ˜•ž›œž—ž£ǯȱ›Í›Š›œŠȱȮȱœ’£’ȱ‹Ž£’›’›ǯȱȱ ‹ˬ—£ˬ¢ˬ—ȱ’—œŠ—•Šȱ›Šœ•ŠóÍšŠȱ’•”ȱ‹Š¡Í󍊗ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬȱ Š•ÂŠœÍȱœ’£’ȱŠÂžóž—ŠȱŠ•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱû£û›ǰȱ‹žȱ‘Š–Í¢Šȱ gPUPQVRQXQDTˎGˎU Ž¢’•ǰȱ¢Š•—Í£ǰȱŠŠœÍȱ’•ˬȱœˬ–’–’ȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’ȱ˜•Š—ǰȱ G•”ȱ‹Š¡Í󍊗ȱ˜ÂŠ—ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬȱŒ˜óšž•žȱ˜•ž›ǰȱšˬ•‹’—ȱ ŠŠœÍ—Íȱ”’ó’ȱ’ŽŠ•Íȱ‘ŽœŠ‹ȱŽˬ—ȱšŠÍ—•Š›Šȱ¡ŠœÍ›ǯȱȱŠ¡žǰȱ ˬ›’—•’”•ˬ›’—’ȱˬ‘ȱŽ’›ǯȱ ˬ–’—ȱ‘’œœ•ˬ›ȱ¢ã—ˬ•’¢’ȱ’—œŠ—Šȱ ˬ”œ’—ˬǰȱŠŠœÍȱ’•ˬȱŠ’–Šȱ³ˬ”’ó–ˬˬȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›Šǯȱžȱ Šȱœ’›Š¢ˬȱŽ’›ǰȱ˜—žȱšŽ¢›’Ȭ’¡’¢Š›Íȱ˜•Š›ŠšȱšŠ›ó͕͚•Íȱ ‘Š•ŠȱšŠÍ—ȱŠŠœÍ—Šȱ˜¡óŠ›ȱ”’ó’—’ȱ’Š•˜šžȱŠ–Š–•Š–Ššǰȱ ŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›–ˬ¢ˬȱŸŠŠ›ȱŽ’›ǯȱ ŸŠ•’Ž¢—’—’—ȱ˜—ž—ȱ‘ŠššÍ—Šȱûóû—û¢û—ˬ—ȱŠ‘Šȱ G•”ȱ‹Š¡Í󍊗ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬǰȱ‘ˬĴȱŠȱ˜—Šȱ’—Š—–Š¢Š—•Š›Íȱ ¢Š¡óÍȱ˜•žÂž—žȱœû‹žȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱŠ¡Š›Í›ǯȱ Šȱ‘Šš•Š¢Šȱ‹’•ˬ›ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ˜—ŠȱŒŠ—ȱŠ–ŠÂŠȱŠȱ Š¡’•ˬȱûŒ•ûȱˬˬœœû›Šȱ‹ŠÂÍ󕊖Íóȱ’—œŠ—Šȱ‹ˬ—£ˬ¢ˬ—ȱ ˬ¢–ˬ£ȱȮȱ‹žȱŠÂ͕œÍ£•Íšȱ‘ˬ–’óˬȱ‹’›ˬ—ȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ ‹’›ȱ”ˬœȱˬȱŽ¢—’ȱˬœ’›ȱãœˬ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱžǰȱ‘ˬ¢ŠÍ—Í£Š”Íȱ’•”ȱ û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’—ȱœ˜—›Š”Íȱ’—”’óŠÍȱ¢Š•—Í£ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ ”’ó’ǰȱ’•”ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬ’—’£ȱˬȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ–Ž›’”Š•Íȱ™œ’¡˜Ȭ ã£û—ˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱˬ£ˬ—ȱ‹’›Ȭ‹’›’—’ȱã›ˬ—ȱ’”’ȱ—ˬˬ›ȱ •˜šȱ˜—ȱŠ—’ȱ‹žȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱˬœŸ’›ȱŽˬ—ȱȃ–ˬ‘ˬ‹‹ˬȱ ˬ›‘Š•ȱŸž›ž•ž›ȱŸˬȱęȱ›ŠŸŠ—ȱ‘ˬ¢Šȱœû›û›ǯȱʞ”œ’—ˬȱˬȱ˜•ž›DZȱ ˜™˜š›Šęȱ¢ŠœÍȄȱŽ›–’—’ȱˬ‹’šȱŽ–’󍒛ǯȱžǰȱšˬ•‹’–’£ˬȱ ’••ˬ›•ˬȱ‹ˬ¢ˬ—’›ǰȱ‘’œœ•ˬ›’—’ȱȱœÍ—Š¢Í›ǰȱŽŸ•ˬ—’”ˬ—ȱ¢Š›Í–ȱ’•ȱ Šó͍ÍÂ͖ͣǰȱ¢ŠóŠÍÂ͖ͣȱŠÂ›ÍȱŸˬȱœŽŸ’—Œ•ˬ›’—ȱ—’óŠ—ˬœ’ȱ œ˜—›Šȱ’œˬȱŠ¢›Í•Í›•Š›ǯȱ ˜•Š—ȱ³Š™Íš•Š›Í›ǯȱ ˬ–’—ȱ‘’œœ•ˬ›’ȱ‹’£ˬȱ¢ŠóŠ–Íóȱ’—œŠ—Šȱ G•”ȱ‹Š¡Í󍊗ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬȱ‘’œœ•ˬ›’—ȱœˬ–’–’•’¢’—ˬȱ ‹ˬ—£ˬ¢ˬ—ȱ‹’›ȱ”ˬœˬȱ›Šœȱˬ•ˬ—ȱ”’–’ǰȱˬ›‘Š•ȱŸž›ž•ž›žšǯȱ £ˬ–Š—ˬȱŸŽ›–’›ǯȱžǰȱœŠˬŒˬǰȱŠ•Ž¢’—ȱã‘ˬœ’’›ǯȱ—žȱ ˬ‘•û”ˬȱŽ‘’–Š•Í šˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ǰȱ¢Š¡žȱ›ˬȱŽ–ˬ”ȱã£ȱ’¡’¢Š›Í—Í£ŠÍ›ǯ ˬ•”ˬȱȱˬǰȱ”’ó’ˬȱ˜—ž—ȱˬœ•’—ˬȱ˜•žÂžȱ’—œŠ—Íȱ

$WDD[WDUÖûÖQGD

36ø;2/2*ø<$

71


36ø;2/2*ø<$

72

3D\Õ] LPLWDVL\DVÕ

36ø;2/2*ø<$


73 •ˬȱ‹’•ȱ–ˬ£ž—’¢¢ˬȱ’—’Œˬȱ‹’–’󍒛ǯȱ––Šȱ —ˬˬ—œˬȱ‘Ž³ȱ—ˬ¢ˬȱšûŸŸˬ’–’£ȱšŠ•–Š¢Í‹ǯȱ˜—ȱ £Š–Š—•Š›ȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ȱ”’ǰȱ™Š¢Í£Šȱ›ž‘ȱ ûó”û—•û¢ûȱ¢Š•—Í£ȱ£Š‘’›’ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱ¢Š›Š—–Í›ǯȱ Ž•ˬȱ‹’›ȱęȱ”’›ȱŸŠ›DZȱŠ—ŠŠ—ȱ˜Âž•žÂžȱŠ—ȱŸˬȱ¢Šȱ Ž›”ˬ—ȱžóŠšȱ¢Šó•Š›Í—Šȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ›ŠŸ–Šǰȱ¢Š¡žȱ ŠÂ͛ȱ¢˜•ž¡žŒžȱ¡ˬœˬ•’”ȱ”Ž³’›–’óȱ’—œŠ—•Š›ȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱ ™Š¢Í£ȱŸˬȱ¢Š£ȱˬœ’••ˬ›’—ˬȱ›ž‘ȱûó”û—•û¢ûǰȱ Ššˬœ’£•’”ǰȱšˬ›Š›œÍ£•Íšȱ‘’œœ’ȱ”Ž³’›’›•ˬ›ǯȱt–ž–’ȱ —Š›”˜£ȱŠ•Í—Šȱ”Ž³’›’•–’óȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›ǰȱˬ–ȱšŠ£Íȱ ’•ˬȱ£ˬ‘ˬ›•ˬ—–ˬ•ˬ›ȱˬȱ‹Ž¢’—ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—ˬȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱ Ž’›ǯȱ Š¢Í£Šȱ¢Š›Š—Š—ȱ£ˬ’Ěȱ’”ȱŒ’—œˬ—ȱŠœÍ•ÍȱŽ¢’•ǯȱ ––Šȱˬ‹’ˬŒˬȱ‘ˬœœŠœȱ˜•Š—ȱ’—œŠ—•Š›ȱ‹žȱ‘Š••Š›Íȱ Š‘ŠȱŠÂ͛ȱ”Ž³’›’›•ˬ›ǯȱž›ȱ”’ǰȱã£û—û£ˬȱ¢Š›Í–ȱ ûœž••Š›Í—Š—ȱ¡ˬ‹ˬ›Š›ȱ˜•–ŠšȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ

˜•–ŠœÍ—ÍȱŠǰȱŽ¢—’ȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱ˜—Šȱˬˬ•ˬ›•ˬȱ”ã–ˬ”ȱ Ž’¢’—’£’ȱˬȱŸˬȱû–ž–’¢¢ˬ•ˬǯȱ––Šȱã£û—û£ûȱ ˬ•ˬȱŠ•Í‹ȱ¢Š•—Í£ȱ‹ž—žȱœã¢•ˬ¢’—DZȱȃˬ•’ǰȱœˬ—ȱ‘Šš•ÍœŠ—ǰȱ ’óˬȱŸŠ¡Í—Šȱˬ•–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›Ȅǯ

ù67ù4$0ˍ7ù'ˍ<ùú'ù5ù1 û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’ȱŠ¢Í—•ŠóÍ›–ŠšŠ—ȱšŠ³–ŠÂ͗ȱ Š‘Šȱ‹’›ȱ¢˜•žȱȮȱ‘ˬ–œã‘‹ˬ’—’£’—ȱ’ššˬ’—’ȱ ¢Š¢Í—Í›–ŠšÍ›ǯȱ—Šȱ¢ã—ˬ•’Œ’ȱœžŠ••Š›ȱŸŽ›’—DZȱ ȃˬˬ—ȱ–ˬ•ž–ȱ˜•ž›ȱ”’ǰȱ–ˬ‘£ȱ‹Ž•ˬȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǵȄǰȱȃ’£ˬȱ”’–ȱŽ’ȱ”’ǰȱœˬ—ˬ•ˬ›ȱ–ˬ‘£ȱ ‹žȱ–ûˬˬȱ‘Š£Í›ȱ˜•ž›ǵȄǰȱȃŽŒˬȱȱ‹’•’—’£ȱ”’ǰȱ‹žǰȱ ¢Š•—Í£ȱ–ˬ—’–ȱû—Š‘Í–Í›ǵȄȱŸˬȱœǯǯȱŠ”’ǰȱ‘ûŒž–ȱ Ž–ˬˬ—ǰȱ¡˜óȱ–ˬ›Š–•ŠȱŠ—Íó͗ǯȱ•Šȱ‹’•œ’—ȱ”’ǰȱ ‹ž—ž—•ŠȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱŠ¢Í—•ŠóÍ›Šǰȱ¢Š¡žȱûóû—–ˬ”ȱ û³û—ȱˬ•ŠŸˬȱŸŠ¡ȱžŠȱ‹’•’—’£ǯȱ

0h%$+ù6ˍ1ˍ'2÷85"

*h&29d8/$5,

ˬ—ˬŸ’ȱûŒû—ȱ’’›’•–ˬœ’—’—ȱˬ—ȱ³˜¡ȱ¢Š¢Í•–Íóȱ œˬ‹ˬ‹’ȱȮȱ–û—Šš’óˬ¢ˬȱ’›–ˬ”’›ǯȱˬȱšˬˬ›ȱ³˜¡ȱ ³ÍÂ͛͛ǰȱ—ˬ¢’œˬȱœû‹žȱŽ’›ǰȱ–ˬ—ęȱȱ‘’œœ•ˬ›’—’£’ȱ ‹û›ž£ˬȱŸŽ›’›œ’—’£œˬǰȱœ˜—›ŠŠ—ȱã£û—û£ûȱ˜ȱšˬˬ›ȱ ûó”û—ȱ‘’œœȱŽ’›œ’—’£ǯȱ ˬĴȱŠȱ–û‹Š‘’œˬˬ—ȱšŠ•’‹ȱ ³Í¡œŠ—Í£ȱŠȱ‹Ž•ˬǯȱû—Šš’óˬȱ‹’’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱšŠ—Šȱ Š›Ž—Š•’—’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ”ˬœ”’—ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ£Š•Í›ȱŸˬȱ Ššˬœ’£•’”ǰȱ›ž‘ȱûó”û—•û¢ûǰȱ™ˬ›•’”ȱ‘’œœ’ȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ ž›ȱ”’ǰȱ–û—Šš’óˬ•ˬ›ˬ—ȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱž£Ššȱ ˜•–ŠšȱŸˬȱęȱ—ˬ•ˬ›ˬȱž¢–Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ

ˬ£’ȱ’—œŠ—•Š›ȱ‹ŠóšŠ•Š›Í—Íȱ‹’•ˬ›ˬ”ˬ—ȱ –û—Šš’óˬ¢ˬȱœãŸšȱŽ’›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›Šȱ³ŠÍ󖊢Š—ȱ šûŸŸˬȱŠ•œÍ—ǯȱˬ’óˬˬȱ˜—•Š›ŠȱȃŽ—Ž›Ž’”ȱŸŠ–Ȭ ™’›ȄȱŽ¢’•’›ǯȱŠóšŠœÍ—Í—ȱŽ—Ž›“’œ’—’ȱ˜Ÿ•Š¢Š—•Š›ȱ’”’ȱ Œû›ȱ˜•ž›DZȱŠš›Žœœ’ŸȱŸˬȱ™Šœœ’Ÿǯȱš›Žœœ’Ÿȱ˜Ÿ³žȱŠŸŠȱ œŠ•Í›ǰȱ–û—Šš’óˬ¢ˬȱŒˬ•‹ȱŽ’›ǰȱˬšœ’›•ˬ—’›’›ȱŸˬȱ ‘ûŒž–ȱŽ’›ǯȱŠœœ’Ÿȱ˜Ÿ³žȱ’œˬȱ‘ˬ–’óˬȱ’•Ž¢•ˬ—’›DZȱ ¢Š¡Í—•Š›Í—Š—ǰȱóˬ›Š’ˬ—ǰȱ‘ŠŸŠŠ—ȱŸˬȱœǯȱ

ˬ›ȱ’”’œ’ȱ’—œŠ—Í—ȱûŒû—ûȱŠ•Í›ǯȱŠ”’—ȱŠ•Íš•Š›Íȱ Ž—Ž›“’ȱŽ£ȱû”ˬ—’¢’—ˬ—ȱ˜—•Š›ȱ¢Ž—’ȱšž›‹Š—ȱ Š¡Š›Íó͗Šȱ³Í¡Í›•Š›ǯȱˬš’—ȱ”’ǰȱˬ›ŠÍ—Í£Š”Íȱ’—œŠ—•Š›ȱ Š›ŠœÍ—Šȱ‹Ž•ˬ•ˬ›’ȱŸŠ›ǯȱG–”Š—ȱŠ’›ˬœ’—ˬȱ˜—•Š›Š—ȱ ž£Šš•Šó͗ǰȱû—œ’¢¢ˬȱšž›–Š¢Í—ǯȱž—žȱŽ–ˬ”ȱ ³ˬ’—’›œˬȱȮȱȃŸŠ–™’›Ȅȱœ’£’—ȱ¢Š¡Í—ȱš˜‘ž–ž—ž£ȱŸˬȱ ¢Šȱ–û’›’—’£’›œˬȱȬȱ¡ûœžœ’ȱ™œ’¡˜•˜“’ȱŽ¡—’”ŠŠ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’—ǯȱ

1h)8=$ù67ù1$'ˍ1 žŠšȱ”’ǰȱ‘ˬ–”Š›Í—Í£•Šȱ–û‹Š‘’œˬȱŽ’›œ’Ȭ —’£ǯȱˬšŠ–ȱŠ™Í‹ȱœ˜—ž—Œžȱ’Œ•ŠœŠȱ–û’›’—’Ȭ £’—ȱœã¢•ˬ’¢’ȱęȱ”›ˬȱ’œ’—ŠȱŽ’—ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ‹žȱęȱ”›’—ȱ œã‘‹ˬ’—ȱ–ˬ£’—ˬȱ˜•Š¢ÍœÍȱ’•ˬȱŠ’’¢¢ˬ’ȱ˜•œŠȱ Šȱ‹Ž•ˬǯȱž—ž—•ŠȱœŠ—”’ȱ’Š›ˬȱ‹Šó³ÍœÍ—Í—ȱœ’£’—ȱ ˬ›ˬęȱ—’£ˬȱ˜•žÂž—Šȱ’óŠ›ˬȱŽ’›œ’—’£ǯȱ,˜¡ȱû–Š—ȱ ”’ǰȱ–û‹Š‘’œˬȱŽ£•’”•ˬȱ‹’ˬŒˬ”ǯȱ

6h/+ˍ*ˍ/ù1

’–œˬȱšŠ—Í—Í£ÍȱšŠ›Š•Í›ǰȱœ’£ˬȱ³ˬ’—•’”ȱ¢Š›ŠÍ›œŠǰȱ ‘ˬ–’—ȱ’—œŠ—Šȱ‘ˬ¢ŠŠȱ—ˬ¢’—ȱ³Š–ŠÍÂ͗Íȱ ´+$4/,6,1,=µ Š—•Š–ŠÂŠȱ³Š•Íó͗ȱȮȱ’ššˬ’—ǰȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬ’—ǰȱ–Š’ȱ ˬ£ˬ—ȱ‘Šš•Íȱ˜•žÂž–ž£žȱœû‹žȱŽˬ›ˬ”ȱˬœˬ‹•ˬ›’ȱ ’–”Š—•Š›Í—ǯȱˬœˬŸŸû›ȱŽ’—ȱ”’ǰȱ’œˬ’”•ˬ›’—’—ȱ ”˜›•Š–ŠšŠ—ȱŸˬȱˬ•ˬ—ȱûó–ˬ”ˬ—œˬǰȱ›Š£Í•Šó–Ššȱ ‘Š–͗͜ÍȱŠ›Íš•Š–ŠœÍȱ’•ˬȱŠ•–ÍóÍ›ǯȱȱ˜—›Šȱ˜—Šȱ Š‘Šȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱt–ž–‹ˬóˬ›ȱˬ–’—Š–Š—•ÍŠȱȱ˜—Ȭ ¡Ž¢’›ȬžŠȱŸŽ›’—DZȱȃ˜¢ȱšˬ•‹’—ˬȱœû•‘ȱŸˬȱ’—Œ•’”ȱ œž£ȱŠȱ—Š’•ȱ˜•–Š¢ŠŒŠšœÍ—Í£ǰȱã£û—û£ˬȱ’œˬȱ£ˬ›ˬ›ȱ ‘Š”’–ȱ”ˬœ’•œ’—Ȅǯȱ ¢Ž’›ˬŒˬ”œ’—’£ǯȱˬš’‹’—’£’—ȱ—㚝Ž¢’Ȭ—ˬ£ˬ›’—’ȱŠ–ȱ ž¡Š›ÍŠ”Íȱš˜—óžȱŠóŠÂÍȱ–ˬ›ˬ‹ˬˬȱ¢ŠóŠ¢Š—ȱ šˬ‹ž•ȱŽ–ˬœˬ—’£ȱˬǰȱŠ¢›ÍȬŠ¢›Íȱęȱ”’›•ˬ›’ȱ’•ˬȱ›Š£Í•Šó͗ǯȱ š˜—󞜞—Šȱˬ£Š‹ȱŸŽ›’›’DZȱ‘ˬĴȱŠȱŽŒˬȱ¢Š›ÍœÍȱžŒŠȱœˬœ•’ȱ ––Šȱęȱ”›’—’£’ȱ–û•ˬšȱȃ’£ȱ‘Šš•ÍœÍ£Ȅȱœã£•ˬ›’ȱ’•ˬȱ –žœ’š’ȱ’—•ˬ¢’›’ǯȱˬȱœã£ǰȱ—ˬȱŽ¢‘Š–•Íȱ‘ˬ’¢¢ˬȱȮȱ šž•Šš•Íšǰȱ‘ˬĴȱŠȱ™˜•’œˬȱ󒔊¢ˬ•ˬ›ȱ‹Ž•ˬȱˬœ’›ȱŽ–’›’ǯȱ ‹Šó•Š¢Í—ǯȱˬˬ—ǰȱ‹žǰȱ–û‹Š‘’œˬ³’—’ȱˬ›‘Š•ȱˬ›”Ȭ œ’•Š‘ȱŽ’›ȱŸˬȱœ’£’—•ˬȱȃ‹ž¢—ž£•Šó–ŠšȄȱ‘ˬŸˬœ’—’ȱ žȱ£Š–Š—ȱš˜—óžȱ‘ˬ–’—ȱ™œ’¡˜•˜“’ȱûœž•Šȱˬ•ȱŠÍǯȱǰȱ 㕍û›û›ǯȱ š˜—󞜞—žȱ›Š‘Šȱ”û›œûˬǰȱ󊕊ȱ‹û›û—–ûóǰȱ’—Œȱ ’œŠ•ȱû³û—ǰȱ‘ˬ–”Š›Í—Í£ȱ‘’ˬ•ˬ—’‹ȱ”’ǰȱ’óˬȱ Ÿˬȱ–ˬ–—ž—ȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱˬ¢•ˬ󍒢’—’ȱˬœˬŸŸû›ȱŽ’ǯȱ ŽŒ’”’¢’—’£ˬȱã›ˬȱœ’£’—ȱ¢Š—Í—Í£Šȱˬ•ˬ—ȱ–ûóˬ›’—’—ȱ ûˬ¢¢ˬ—ȱ£Š–Š—Š—ȱœ˜—›Šȱ–žœ’š’—’—ȱœˬœ’ȱŠ£Š•Íǰȱ œˬ—ˬ•ˬ›’—’ȱ˜ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ•’ȱ˜•ž‹ǯȱ—ŠȱŽ¢ˬŒˬ¢’—’£ȱ œ˜—›Šȱ’œˬȱŠ–Š–’•ˬȱ”ˬœ’•’ǯȱG—’ȱ˜—•Š›ȱã›ûóˬ›”ˬ—ȱ œã£•ˬ›ȱ³˜¡ž›DZȱŽŒ’”–ˬ¢’—’£ˬȱ˜‹¢Ž”’Ÿȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’—ȱ ‹’›’Ȭ‹’›’—ˬȱ—ˬ£Š”ˬ•ˬȱ‹Šóȱˬ¢’›•ˬ›ǯȱ

36ø;2/2*ø<$


36ø;2/2*ø<$

74

g=hg=h1h1'hú0ˍ1ù ˬš’—ȱ”’ǰȱ‘Ž³ȱ”’–ȱ’—œŠ—Šȱã£û—ˬ—ȱ³˜¡ȱ£ˬ›ˬ›ȱ ¢Ž’›ˬȱ‹’•–ˬ£ǯȱˬ—ęȱȱûóû—Œˬ•ˬ›ˬȱšŠ™Í•–Šš•Šǰȱ Š›Íšȱ”Ž³–’óȱŸˬȱ¢Šȱ‘ˬ•ˬȱ˜•ŠŒŠšȱ‘Š’œˬ•ˬ›’ȱ³ˬ”Ȭ³ŽŸ’›ȱ Ž–ˬ”•ˬȱˬ‘ŸŠ•Í–Í£Íȱ™˜£ž›žšǯȱʞœ•’—ˬȱ’œˬǰȱ‘ˬ›ȱ ‹’›ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ’—ȱ–Š‘’¢¢ˬ’ȱ‹’ˬ›ˬ’›ǯȱŠ•—Í£ȱ‹’£’–ȱ –û—Šœ’‹ˬ’–’£ȱ˜—Šȱû—ȱŸˬȱ¢ŠȱŠ³Íšȱ³Š•Š›ȱŸŽ›’›ǯȱ

&$14857$5$1´ˍ9ˍ=ù1'ˍµ 㑗ˬȱûœž•Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’—DZȱ’œˬ—’•ˬ—ȱȱ³ˬ’—ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬȱ¢Š¡óÍȱ—ˬȱ’œˬȱŠ¡Š›–ŠÂŠȱ³Š•Íó͗ǯȱʞŸŸˬ•Œˬȱ ¡Í›Šȱ󎢕ˬ›ˬ—ȱ‹Šó•Š¢Í—ǯȱ ŠŸŠȱ™’œȱ˜•žÂž—Š—ȱ ‹ŠÂŠȱŽˬȱ‹’•–ˬ’—’£ǵȱʞŸˬ£’—ˬǰȱ³˜¡Š—ȱŠ•ÍÂ͗ͣǰȱ Š––Šȱ‹Š¡–ŠÂŠȱ‘ˬ•ˬȱ’–”Š—ȱŠ™–ŠÍÂ͗ͣȱęȱ•–ȱ ’œ”’—’ȱš˜¢ž‹ȱ‹Š¡Í—ǯȱŠ¡žȱŽŸˬ”’•ˬ›ȱû³û—ȱŠ•–Š•Íȱ ™’›˜šȱ‹’ó’›’—ǯȱ ’›ȱŠ—Íó͖ȱ‹žȱȃˬŸˬ£’—ˬ•ˬ›ȄȱˬŒ›û‹ˬœ’—ˬȱ ‹ã¢û”ȱžÂž›ȱˬ•ˬȱŽ–’󍒛ǯȱ’›ȱû—ȱ›ˬ‘‹ˬ›•’”ȱ ˜—žȱˬ–›ȬŸŠšŽȱšŠ›ó͗͜Šȱš˜¢žDZȱ’œ’›Š‘ˬȱû—ûȱ Ž£Š–’¢¢ˬˬȱŽ–ˬ•’’›ǯȱˬ‘Š¢ˬȱ”’ǰȱ˜¢ž—ŒŠȱ ¢Š–Ššȱ™•Š—Íȱ™˜£ž•žÂž—Š—ȱœŠŸŠ¢ÍǰȱŠ›Í¡Í›ÍŒÍȱ ˬ¢Š•ˬȱóˬ‘ˬ›’—ˬȱŠ—Íóȱ˜•–ŠÍÂÍȱ’ó•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•–Š•Íȱ ’’ǯȱ[£ûȬã£û—ûȱœŠ”’•ˬ󍒛–ˬ¢ˬȱ³Š•ÍóÍDZȱȃŽ¢‹’ȱ¢˜¡Ȭ ž›ǰȱˬŸˬ£’—ˬȱ¢Ž—’ȱ‹ŠŒŠ›ÍšȱšŠ£Š—ŠŒŠ–ǰȱ¢Ž—’ȱ’—œŠ—Ȭ •Š›•ŠȱŠ—Íóȱ˜•ŠŒŠ–ǯȱŠ—œÍ¡ÍŒÍȱóˬ‘ˬ›ȱ’œˬȱû–ž–’¢¢ˬ•ˬȱ ˜•–ž›Ȅǯȱ ˜—›ŠŠ—ȱ‘ˬ–’—ȱŽ£Š–’¢¢ˬȱ£Š–Š—ÍȱšŠ£Š—ÍÂÍȱ ‹’•’”ȱŸˬȱˬŒ›û‹ˬȱ˜—ž—ȱ™Žóˬ”Š›•ÍšȱȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱ Š›–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•žǯȱ

<(5ù1'ˍ6$<0$ ˬš’—ȱ”’ǰȱ‘ˬ›ȱ‹’›’–’£ȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ–ˬœˬ•ˬ—’ȱ‘ˬ••ȱ Žˬ›ˬ”ȱ¢Ž›’—ˬȱœŠ¢–ŠȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱûó–ûóû”ǯȱ ˬˬ•ˬ›•ˬȱˬ‘•’•ȱŽ–’ó’”DZȱȃ‹’›ȱˬ›ˬˬ—Ȅǰȱȃ’ˬ›ȱ ˬ›ˬˬ—Ȅǰȱȃ‹ž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬȄǰȱȃ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱ‹’›’Ȭ‹’›’—ˬ—ȱ ŠœÍ•ÍÍ›ȱŸˬȱ³Í¡Íóȱ¢˜•žȱ¢˜¡ž›ȄǯȱG—œŠ—Íȱ‹Šóȱ œÍ—Í›–ŠÂŠȱŸŠŠ›ȱŽˬ—ȱŸˬȱ³˜¡ȱœˬ–ˬ›ˬœ’£ȱ˜•Š—ȱ‹žȱ ™›˜œŽœȱ‹ã¢û”ȱšûŸŸˬȱ’”’œ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱŠ”’—ȱ˜—Šȱ ˬ–ˬ•’ȱȱ¢ã—û–ȱˬȱŸŽ›–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ

0ˍ17ù4/ù&ù=*ù Ž›’—ˬȱœŠ¢ÍÂ͗ͣÍȱŠ—•Š¢Š—ȱ”’–’ȱ”ŠÂÍ£ȱŸˬȱ šˬ•ˬ–ȱãû›û—ǯȱ’£’ȱ—Š›Š‘ŠȱŽˬ—ȱ—ˬȱŸŠ›œŠǰȱ¢Š£Í—ǯȱ ˜›¡ž•Š›Í—Í£ÍȱŽ’›ŠȱŽ’—ǯȱž—ž—•Šȱ¢Š›Š—–Íóȱ™›˜‹Ȭ •Ž–’ȱûóû—û•–ûóȱȱ–ûœˬŸ’¢ˬȱ”Ž³’›–’óȱ˜•ž›œž—ž£ǯȱ ˜—›Šȱ¢Š›Š—–ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬˬ—ȱ–û–”û—ȱ³Í¡Íóȱ ¢˜••Š›Í—ÍȱšŽ¢ȱŽ’—ǯȱ•͗ͣŠȱˬ•ˬ—ǰȱ‘ˬĴȱŠȱˬ—ȱŒˬˬ—ȱ ęȱ”’›•ˬ›’ȱ‹Ž•ˬȱ¢Š£Í—ȱȮȱ‹ˬ£ˬ—ȱ–ˬœˬ•ˬ—’—ȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱ‘ˬ••’ȱ –ˬ‘£ȱ˜—•Š›Í—ȱû£ˬ›’—ˬȱšž›ž•ž›ǯȱ

<(1ù4h99ˍ$;7$5,ú,1'$ ŗǯȱG•”ȱ—㟋ˬˬǰȱœ’£’ȱ–ˬ–—ž—ȱŽˬ—ȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—’ȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ’—ǯȱ’£ˬȱ›Š‘Š•Íšȱˬ’›ˬ—ȱóˬ›•ˬ›’ȱ

36ø;2/2*ø<$

ûóû—û—DZȱœŠ‹’••’”ǰȱœŠ‹Š‘”Íȱû—ˬȱŠ›¡Š¢Í—•Íšǰȱ ŽŸȬŽó’¢’—’£ǰȱû—•ˬ›’—ȱ‹’›’Ȭ‹’›’—ˬȱ‹ˬ—£ˬ–ˬœ’ǯȱ ûŸŸˬ•ˬ—–ˬ”ȱû³û—ȱ‘ˬ–’—ȱ–ˬ—‹ˬ•ˬ›ˬ—ȱ šŠ¢—Šš•Š—Í—ǯȱžǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ’œ’›Š‘ˬȱû—•ˬ›’ȱ‘Š–Š–Šȱ Ÿˬȱ¢ŠȱœŠž—Š¢ŠȱŽ–ˬ”ǰȱ’”–ˬȱŸˬȱ¢Šȱ˜¡ž–ŠȱŠȱ˜•Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱ ŘǯȱŠœ’¢¢ˬŒˬȱˬŠ•ȱ’œ’›Š‘ˬ’ǰȱš˜—Šš•Íšǰȱ˜œ•Š›Íȱ œŽŸˬ—ȱ’—œŠ—œÍ—Í£œŠǰȱ³˜¡•žȱ‘Š’œˬ•ˬ›•ˬȱ˜•žȱ‘ˬ¢Šȱ œ’£’—ȱû³û—ȱŽ—Ž›“’ȱ–ˬ—‹ˬ¢’’›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ’ŸŠ—Š—ȱ šŠ•¡Í—ǰȱœ’—’ȱ¢˜•Šó•Š›Í—Í£Íǰȱˬ•ˬ‹ˬȱ¢˜•Šó•Š›Í—Í£Íȱ ˬŸˬȱŽ’—ǰȱœˬˬ›ˬȱ³Í¡Í—ȱŸˬȱ¢Šȱ™Š¢Í£ȱˬ›£’—ˬȱ‹ûû—ȱ –ž£Ž¢•ˬ›’ȱˬ£–ˬ”ȱ㑍ˬ•’¢’ȱãû›û—ǯȱ řǯȱG›’•’Ȭ¡Í›Š•ÍȱœŽŸ’–•’ȱ–ˬ󾕒¢¢ˬȱŸˬȱ –Š›Šš•Š›Í—ͣ͗ȱœ’¢Š‘͗͜Íȱˬ›’‹ȱŽ’—ǯȱ,Š•Íó͗ȱ”’ǰȱ‘Ž³ȱ —ˬ¢’ȱž—ž–Š¢ŠœÍ—Í£DZȱęȱ•–•ˬ›ǰȱÍœÍšȱ˜—ž›–ŠœÍǰȱ ™Š¢Í£ȱ¡ˬ£Š—Í—Í—ȱš˜¡žœžǰȱ•ŠÍ—ȱ›ˬšœ•ˬ›’ǰȱ¢Š¡žȱ Ž•ŽŸ’£’¢Šȱó˜žȱ™›˜š›Š–•Š›Íȱ˜•œž—ǯȱ’¢Š‘Íȱ—ˬȱ šˬˬ›ȱž£ž—ȱ˜•œŠǰȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ Žęȱ—’£ȱ™˜£ž•Š—ȱ”’–’ȱ ã£ȱˬĞȱˬ›’—’£ˬȱ‹Š¡Í‹ȱ’—’ȱœ’£’ȱœŽŸ’—’›ˬȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ –ˬ󾕒¢¢ˬ’ȱœŽ³’—ǯȱ Śǯȱ’ˬ›ȱ‹’›ȱœ’¢Š‘Íȱû›ˬ¢’—’£ˬȱ¢Š–Š¢Š—ȱ’ó•ˬ›ˬ—ȱ ’‹Š›ˬȱ˜•–Š•ÍÍ›DZȱšŠ‹•Š›Í—ȱ¢ž¢ž•–ŠœÍǰȱ–ˬ—£’•ȱ ”’›Š¢ˬœ’—’—ȱãˬ—’óȱšˬ‹£’—’—ȱ˜•ž›ž•–ŠœÍȱŸˬȱœǯȱžȱ ’ó•ˬ›ˬ—ȱŠ£Šȱ˜•–ŠÂ͗ͣ͗ȱ¢˜••Š›Í—Íȱûóû—û—DZȱ‹ˬ•”ˬǰȱ šŠ‹¢ž¢Š—ȱ–Šó͗ȱŠ•ŠœÍ—Í£ǰȱ¢Š¡žȱ–ˬ—£’•ȱ”’›Š¢ˬœ’—’ȱ ’—Ž›—ŽȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱãˬ¢ˬœ’—’£ǯȱ śǯȱ û—ˬ•’”ȱšŠ¢Â͕Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ›ž‘ž–ž£ȱŸˬȱ ‹ˬˬ—’–’£’—ȱŽ‘’¢ŠŒ•Š›Í—Íȱž—žž›žšǯȱž—ž—ȱ –ûšŠ‹’•’—ˬȱ˜—•Š›ȱ‹’£’ȱ›ž‘ȱŸˬȱûŒȱûó”û—•û¢ûȱ ’•ˬȱŒˬ£Š•Š—Í›Í›ǯȱž›ȱ”’ǰȱã£û—û£ˬȱŽ£ȬŽ£ȱœžŠ•ȱ ŸŽ›’—DZȱȃˬ•‹’–ȱ—ˬȱ’œˬ¢’›ǵȄǯȱˬ•”ˬȱ”•Šœœ’”ȱ–žœ’š’ȱ ”˜—œŽ›’—ˬȱŽ’–ǵȱŠ¡žȱœŽŸ’–•’ȱęȱ•–ˬȱ‹Š¡Í–ǵȱ ˬęȱšˬ–•ˬȱã›ûóû‹ǰȱœˬ–’–’ȱœã‘‹ˬȱŽ’–ǵȱ ’³’”ȱ Š›£ž•Š›Í—ȱˬŒˬœœû–ûȱ›ž‘ž—ȱ–ˬ—ˬŸ’ȱ’—Œ•’”ȱˬ’›’›ȱ Ÿˬȱœ›Žœœˬ—ȱŠ£ŠȱŽ’›ǯȱ Ŝǯȱ¢—’ȱœžŠ•Íȱ‹ˬˬ—’—’£ˬȱˬȱŸŽ›’—DZȱ˜ǰȱ—ˬȱ ’œˬ¢’›ǵȱŠœŠ“ȱ”ž›œžȱ”Ž³–ˬ”ǵȱ›˜–Š’”ȱŸŠ——Šȱ šˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ǵȱˬóšȱ£Š•Í—ŠȱŠ³Í•Í󖊚ǵȱ’œ–Š—’ȱ Ž‘’¢ŠŒ•Š›Í—ȱãˬ—’•–ˬœ’ȱˬ£ˬ•ˬȱœÍ¡Í—ÍœÍ—ÍȱŠ›ŠŠ—ȱ šŠ•Í›Í›ǰȱˬ‘ŸŠ•Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱ ŝǯȱ ˬ¢ŠȱšûŸŸˬœ’—’—ȱŠ›Í›Í•–ŠœÍȱû³û—ȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’ȱˬȱȱóˬ¡œ’ȱ›Š‘Š•ÍšȱœŠ‘ˬœ’—’—ȱ Ž—’óˬ—’›’•–ˬœ’’›ǯȱŽ—’ȱ㢛ˬ—’•–ˬ–’óȱ –ˬ󾕒¢¢ˬˬȱ¢’¢ˬ•ˬ—–ˬ”ȱŒˬ‘•ˬ›’ȱ’—œŠ—Íȱ ›ž‘•Š—Í›Í›ȱŸˬȱ‹ã¢û”ȱûŒȱŸŽ›’›ǯȱû••ˬˬ—ȱ™Š›Šóû•ˬȱ ž••Š—–ŠšȱŸŠŒ’‹ȱŽ¢’•ǰȱȬœŠ•˜—Šȱ‹Š•ȱ’•ˬȱ™’••’—šȱ œŽŠ—œÍǰȱ¢Š¡žȱŒŠ£ȱ–žœ’š’œ’ȱ”˜—œŽ›’—ˬȱŽ’—ǯȱ˜—Ȭ ›ŠŠ—ȱŠ‘ŠȱŒˬœŠ›ˬ•’ȱŠ›£ž•Š›Í—Í£ÍȱŠȱ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›ˬȱ ‹’•ˬ›œ’—’£DZȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱŠ•Â͌•Íš•Šȱ–ˬóž•ȱ˜•–ŠšȱŸˬȱ ¢Šȱóˬ¡œ’ȱ‹’£—ŽœȱŠ³–Ššǯȱ ŞǯȱûŸŸˬ—’£’—ȱŠ›–ŠœÍ—ÍȱŸˬȱ—ˬȱ’œˬȱŽ–ˬ”ȱ ’œˬ¢’—’£’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Íȱã£•ˬ–ˬ¢’—ǯȱG—œŠ—ŠȱûŒȱ šŠ‹ŠšŒŠŠ—ȱŸŽ›’•–’›ǯȱ—ž—ȱˬ‹’š’ȱû³û—ȱ£ˬ–’—ȱ ˜•žšŠȱ¢Š›Š—Í›ǯ


75

36ø;2/2*ø<$


36ø;2/2*ø<$

76

4DUúÕTDUúÕ\DGXUDQQΩVLOOΩU \D[XGD]÷ÕQR÷XODUFΩPL\\ΩWL

ˬ–’¢¢ˬˬȱžóŠšȱ‘ûšžš•Š›Íȱ‹Š¢›ŠÂÍȱŠ•Í—Šȱ –ˬšœˬ¢ã—•ûȱóˬ”’•ˬȱ‹ã¢û”•ˬ›•ˬȱžóŠš•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ –û—Šš’óˬȱ£ˬ–’—’ȱ¢Š›ŠÍ•Í›ǯȱȱ ûŠœ’›ȱãŸ›ˬȱ—ˬœ’••ˬ›’—ȱ’¡’•ŠÍȱ¡Ž¢•’ȱŒŠŸŠ—•Šó͋ǯȱ ˬ£ˬ—ȱ‹Žóȱ¢Šó•Íȱ˜Â•Š—ȱžóŠÂÍȱŠ›ÍšȱŠ—ŠœÍ—ŠȱŠ£Š•Íšȱ ŸˬȱœŠ‘’‹•’”ȱ’’ŠœÍ—Íȱ‹’•’›’›ǯȱžȱˬ›ˬŒˬˬȱȱ ȃ–ŠŠ›’Ěȱˬ—–ˬȄȱ‘Š›ŠŠ—ȱšŠ¢—Šš•Š—Í›ǵȱ—ž—•Šȱ—ŽŒˬȱ –û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǵȱ ,˜¡ȱŸŠ¡ȱˬ—Œ•ˬ›ȱ¢Šó•Í•Š›Šȱ—ˬ’—”’ȱ‘ã›–ˬȱŽ–’›ǰȱ ‘ˬĴȱŠȱ˜—•Š›•ŠȱŠ³Íšȱ–û‘Š›’‹ˬȱŠ™Š›Í›•Š›ǯȱŽ—’¢Ž–ˬ•ˬ›ȱ ‹ã¢û”•ˬ›’ȱ–û£Š”’›ˬȱŽ’›ȱȱŸˬȱ™’œ•ˬ¢’›ǰȱ˜—•Š›ŠȱšŠ›óÍȱ ’’Š•Š›•Šȱ³Í¡ÍóȱŽ’›ǰȱŽ‘’¢ŠŒ•Š›Í—Íȱãˬ–ˬ¢’ȱˬ•ˬ‹ȱ Ž’›•ˬ›ǯȱʞŸˬ£’—ˬȱ’œˬȱ‘Ž³ȱ—ˬȱŸŽ›–’›ȱȮȱ—ˬȱ–ˬ—ˬŸ’ǰȱ—ˬȱ ˬȱ–Š’ȱŒˬ‘ˬˬ—ǯȱûŠœ’›ȱŒŠŸŠ—•Š›ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ȱ”’ǰȱ ȃ‘Ž³ȱ”’–ˬȱ‹˜›Œžȱ¢˜¡ž›Ȅǯȱˬ‹’’ȱ”’ǰȱ‹žȱŒˬ–’¢¢ˬ’—ȱ ŠŒ’ˬœ’’›ǯȱ ––Šȱ‹žȱ™›˜‹•Ž–ȱ‹’›ˬ—Ȭ‹’›ˬȱ¢Š›Š—–Š¢Í‹ǯȱ —ž—ȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱž£ž—ȱ‹’›ȱŠ›’¡³ˬœ’ȱŸŠ›ǯȱŠ‘Šȱ ˜Â›žœžǰȱž£ž—ȱ£Š–Š—ȱ”ˬœ’¢’ȱˬ›£’—ˬȱ’Œ’–Š’ȱœûž›Šȱ ˬ›’Œˬ—ȱ–ˬ”›•’ȱˬœ’›ȱãœˬ›’•–’󍒛ǯȱžȱ–ûˬȱ ˬ›£’—ˬȱ㕔ˬ–’£ˬȱ’—œŠ—ȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’—’—ǰȱ˜ȱ Œû–•ˬˬ—ȱȱžóŠšȱˬ›‹’¢ˬœ’—’—ȱšˬ›‹ȱœ’œŽ–’ȱˬ‹•’Âȱ Ž’•’›’ǯȱžȱœ’œŽ–’—ȱˬœŠœȱ™›’—œ’™•ˬ›’ȱóˬ¡œ’ȱ‘ˬ¢ŠŠȱ –ûŠ¡’•ˬ¢ˬȱŸˬȱˬ£¢’šȱãœˬ›’•–ˬœ’—ˬȱšˬ’ȱšŠŠÂŠ—Í—ȱ š˜¢ž•–ŠœÍÍ›ǯȱ ˬ›ȱ‹’›ȱóˬ¡œǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱžóŠšȱœŽ³’–ȱ Š£Š•ÍÂÍȱŠ•–ÍóÍ›ǯȱŠˬȱ’•ȱ’•ˬȱŽœˬ”ǰȱ’œˬ’¢’ȱ”’–’ȱ

36ø;2/2*ø<$

ûóû—–ˬ”ȱŸˬȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱŽ–ˬ”ȱ‘ûšžšžǯȱ t³ȱ¢Šó•ÍȱŠ—•ŠšœÍ£ȱ”ã›™ˬȱŠ›Íšȱ˜›–Š•Šó–Íóȱ óˬ¡œ’¢¢ˬ’›ǯȱ—žȱŠ›ÍšȱœÍ—Í›–Ššȱ˜•–Š£ȱȮȱ‹žǰȱ—ˬ’—”’ȱ Š¢ŠœÍ£ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱ—Šȱû£û—ȱ¢Š—Šó–Šȱ ˬ›£’ȱŠ¡Š›–Ššǰȱ¢ˬ—’ȱ˜—Šȱž¢Âž—•Šó–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ʞœ•’—ˬǰȱžóŠÂÍȱˬ›‹’¢ˬȱŽ–ˬ–ˬ•’ǰȱã£û—ȱˬ¢’ó–ˬ•’œˬ—ǯȱ ˬ’Œˬˬǰȱ‹ã¢û”•ˬ›•ˬȱžóŠš•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Š”Íȱ–ˬœŠˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ’–’󍒛ǯȱ 㛖ˬȱˬȱŽ•ˬŒˬǯǯǯȱ ˬ—ˬœ’—ˬȱ‹Šóȱ³ˬ”–ˬ¢ˬȱ‘Š£Í›•ŠóŠ—ȱ‹Žóȱ¢Šó•Íȱ šÍ£ŒÍŠ£ȱŠ—ŠœÍ—Šȱœã¢•ˬ¢’›DZȱȃt–’ȱŽ’›ˬ–ȱ”’ǰȱ ˜ȱ‹’›ȱ‘ˬĞȱˬ¢ˬȱŠÂ͕•Š—Í‹ȱŸˬȱ–ˬ—’–•ˬȱ–û‹Š‘’œˬȱ Ž–ˬ¢ˬŒˬ”Ȅǯȱȱ—Š—ȱ¢ŠóŒŠȱ‹ã¢û”ȱ˜•Š—ȱ‹ŠóšŠȱ‹’›ȱ šÍ£ŒÍŠ£ȱ’œˬȱŠ—ŠœÍ—Í—ȱȃ¢Ž•‹Ž¢’—•’¢’—ˬ—Ȅȱšˬ£ˬ‹•ˬ—’›DZȱ ȃˬ•’ȱ˜•–žœŠ—ǵȱt³û—ŒûȱžóŠšȱ—ˬ¢’–’£ˬȱ•Š£Í–Í›ǵȱ Š›Šó͖•Šȱ’”’–’£ˬȱ‹’›ȱ˜Ššȱ‹ã•ûóû›û”Ȅǯȱ—ŠȱŠȱ ˬóŸ’óˬȱûóˬ›ˬ”ȱã£û—ˬȱ‹ˬ›ŠˬȱšŠ£Š—Í›–ŠÂŠȱ³Š•Íó͛ǰȱ Š£ȱšŠ•ŠȱȃŸŠ•’Ž¢—•’”ȱ–ˬœž•’¢¢ˬ’—ˬȄȱã›ˬȱšÍ£Í—Š—ȱ ’£—ȱ’œˬ¢’›ǯȱ Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›’—ȱˬ›‹’¢ˬœ’ȱŠ‘ŠȱŠŒÍ—ŠŒŠš•Íȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬ’›ǯȱŽ¢ˬœˬ—ǰȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’ȱŠ›Íšȱ ’—Š—Í›–Í󕊛ȱ”’ǰȱ˜—ȱã›ȱ¢Šó•Íȱ˜Âž•ȱŸˬȱ¢ŠȱšÍ£ȱ‘ˬ’Ȭ ‹û•žÂŠȱ³Š–ÍóȱŸˬȱœˬ›‹ˬœȱœŽ³’–ȱŽ–ˬ”ȱ’š’Š›Í—Šȱ ˜•Š—ȱ–ûœˬš’•ȱ’—œŠ—Í›ǯȱŸˬȱ—ˬȱŸŠ¡ȱšŠ¢ÍŠŒŠÂ͗Íǰȱ ‘Š—œÍȱ¢ŠóŠȱ’—’–ȱ‘ˬ¢ŠŠȱ‹Šó•Š¢ŠŒŠÂ͗Íǰȱ‘Š—œÍȱ™Žóˬ—’ȱ œŽ³ˬŒˬ¢’—’ȱ˜ǰȱˬ”‹Šó͗Šȱ‘ˬ••ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ㑋ˬȱ¢Š•—Í£ȱ ’œ•Š‘˜•ž—–Š£ȱŽ¢’•ǰȱ£’¢Š•ÍȱŠ’•ˬ•ˬ›ˬȱˬ›‹’¢ˬȱ˜•ž—–žóȱ


77 ¢Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›ˬ—ȱˬȱŽ’›ǯȱ—•Š›ȱŠȱ–ûœˬš’•ȱšˬ›Š›ȱ ŸŽ›–ˬ”ȱ‘ûšžšž—Šȱ–Š•’”ȱ˜•žš•Š›Í—Šȱˬ–’—’›DZȱȃžǰȱ –ˬ—’–ȱóˬ¡œ’ȱ‘ˬ¢ŠÍ–Í›Ȅǰȱȃˬ—ȱœ’£’—ȱ–û•”’¢¢ˬ’—’£ȱ Ž¢’•ˬ–Ȅǯȱ ’›ȱŠ—Íó͖ȱŠŒÍȱˬ‹ˬœœû–•ˬȱœã‘‹ˬȱŽ’›’DZȱ ȃ•ž–•Šȱû—œ’¢¢ˬȱ™›˜‹•Ž–’ȱû—ˬ–ˬ—ȱ³Í¡Š›Í•Í‹ǯȱ [£ȱ’ó•ˬ›’–ȱ‘ŠššÍ—ŠȱŠ—Íó–ŠÂŠȱ‘ˬŸˬœ’–ȱ¢˜¡Ȭ ž›ȱȮȱ˜—Šȱ–Š›Šš•ÍȱŽ¢’•ǯȱ ã›ûóû¢ûȱšÍ£ȱ‹Š›ˬœ’—ˬȱ Š—Í󖊚ȱ˜•–Š£ǯȱȱžǰȱ’œ’—ŠšÍ›ǯȱG—œ’žŠ—ȱŠȱ ‘Ž³ȱ—ˬȱœ˜›žó–ŠȱȮȱ‹žǰȱˬš’‹’›ǯȱȱGó•ˬ’¢’ȱ󒛔ˬˬ”’ȱ šŠ£Š—ŒÍ—Š—ǰȱ—ˬȱŽ’¢’—ˬ—ȱ‹’›ȱœã£ȱ‹Ž•ˬȱœã¢•ˬ–’›ǯȱ žǰȱ”˜––Ž›œ’¢Šȱœ’››’’›ǯȱȱʞˬ‹’ȱŸˬȱ–žœ’š’ȱ ‘ˬŸˬœ’—ˬ—ȱˬȱœžœ–Ššȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱžȱ’—Ž••Ž”žŠ•ȱ ȃ‘ˬĞȱˬ‹ŽŒˬ›’ȄȱŠ•šÍ󕊢Šȱ‹’•–ˬ›ˬ–ǰȱ‘ˬš’šˬ’ȱ’œˬȱ œã¢•ˬ–ˬ”ȱ‹’›‹ŠóŠȱŠŸŠȱŽ–ˬ”’›ǯȱŠ•Í›ȱ‹Š£Š›•ÍÂÍȱ –û£Š”’›ˬȱŽ–ˬ”ǯȱG—’”’ȱ¢Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›ȱ’œŽ‘•Š”³Íȱ Œˬ–’¢¢ˬ’—ȱšž›‹Š—•Š›ÍÍ›ǯȱŠóšŠȱû—œ’¢¢ˬȱ–㟣žȬ –ž£ȱ¢˜¡ž›Ȅǯ Ž•ˬȱ³Í¡Í›ȱ”’ǰȱ‹ã¢û”•ˬ›ȱžóŠš•Š›Í—ȱˬ›‹’¢ˬœ’—ˬȱˬŠ•ȱ ’󝒛Š”Š—ǰȱ‘ˬĴȱŠȱû—œ’¢¢ˬˬ—ȱ‹Ž•ˬȱ”ã—û••ûȱ˜•Š›Ššȱ ’–’—ŠȱŽ’›ǯȱ’¢ˬǵ ˬ‹ˬ‹•ˬ›ȱ³˜¡ž›ǯȱʞŸŸˬ•Šǰȱ‹ˬ£’ȱ‹ã¢û”•ˬ›ȱˬ‹ˬȱ ˜•Š—ȱȱ•’‹Ž›Š•ȱȱ¢Š—Šó–Š•Š›Šȱȃž¢–žóž›ȄǯȱȱŽ—’ȱšŠ—ž—Ȭ •Š›Šȱã›ˬǰȱ¢Š¡Í—Í—Šȱã¢ûȱŸŽ›–ˬ¢ˬȱ³Š•ÍóŠ—ȱœˬŽ‘ǰȱšŽ¢Ȭ ›’Ȭ˜•Ž›Š—ǰȱŠŸ˜›’Š›ȱ’—œŠ—Í›ǯȱŠ¢Â͕Š›Í—Íȱ‹ã•ûóˬ—ȱ ’œˬȱˬ£¢’šȱãœˬ›’›ǰȱȃ¢û”•ˬ¢’›Ȅǯȱ—Š—ȱž£Šš•Šó–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱ•ˬ’›œˬǰȱû—œ’¢¢ˬȱšž›–Ššǰȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ǰȱ ”ˬˬ›’ȱ‹ã•ûó–ˬ”ȱ—ˬ¢ˬȱ•Š£Í–Í›ǵȱŠ£Í–œÍ£ȱšŠ¢ÂÍȱ ãœˬ›–ˬ”ǰȱ¢Š›Í–ȱˬ”•’ȱŽ–ˬ¢ˬȱˬ¢ˬ›–’ǵȱ ˬ›ȱ”ˬœȱ ã£ȱ‘ˬ¢ŠÍ—Íȱ¢ŠóŠ¢Í›ȱȮȱ‹žǰȱ˜—ž—ȱ‘ŠššÍÍ›ǯȱ––Šȱ ˬœ•’—ˬȱ‹žȱ•ŠšŽ¢•’”ǰȱŽ’—ŠœÍ£•ÍšÍ›ǯȱ

㔖›Š—•ÍšŠȱ’Ĵȱ’‘Š–ȱ˜•ž—–Ššȱš˜›¡žœžȬ —ž—ȱŠȱ‹ã¢û”ȱ›˜•žȱŸŠ›ǯȱ¡Íǰȱ’—’ȱ’³ȱû£ûȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ 㣋Šó͗Š•Íšȱ˜•Š—ȱŽ–˜”›Š’¢ŠȱãŸ›ûû›ǯȱȃ’›ˬ—ǰȱ žóŠšȱ‹ã¢ûû”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‹’£ˬȱ—’›ˬȱŽˬŒˬ”ǵȱȱ œ’¡˜Ž›Š™ŽŸ•ˬ›ȱžóŠš•ÍšŠȱ¢ŠóŠ—–Íóȱ’—Œ’”•’”•ˬ›’—ȱ ‹ã¢û”ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ’—ˬ—ǰȱœ˜—›Š”Íȱ‘ˬ¢ŠŠȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱ ãœˬ›ˬ—ȱ™œ’¡˜•˜“’ȱ›ŠŸ–Š•Š›Š—ȱ³˜¡ȱŠ—Íó͛ȄǰȱȬȱ Ž¢ˬǰȱ‹ã¢û”•ˬ›ȱûóû—û›ǯȱû•ˬšȱã£ȱžóŠš•Íš•Š›Í—Šȱ ‹ŠóȱŸŽ›–’óȱ‘Š’œˬ•ˬ›’ǰȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’ȱŸˬȱ–ûˬ••’–•ˬ›’ȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ’—Œ’•’”•ˬ›’—’ȱ¡ŠÍ›•Š¢Í›•Š›ǯȱˬšœˬ•’ȱ óˬ”’•ˬǰȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱęȱ”›ˬȱ”㔕ˬ—ˬ›”ˬ—ȱ‘ˬ–’óˬȱ—ˬȱ’œˬȱ ¡ŠÍ›•Š–Ššȱ˜•Š›Ȅǯȱ Ž³–’óˬȱ’—Œ’’•–’óȱžóŠšȱ˜•Š—ȱ ’—’”’ȱŸŠ•’Ž¢—ȱûóû—û›DZȱȃ˜¡ǰȱ–ˬ—ȱã£ȱžóŠš•Š›Í–•Šȱ Š–Š–’•ˬȱ‹ŠóšŠȱû—œ’¢¢ˬȱšž›ŠŒŠ–ǯȱˬ—ȱ˜—•Š›Šȱ˜œȱ ˜•ŠŒŠ–Ȅǯ ––Šȱ–ˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ˜œ•žšȱ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱ ‘ûšžšȱŽ–ˬ”’›ǯȱ˜œȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’—ˬȱ›ˬ’œȱŸˬȱ ŠœÍ•Íǰȱ’Š›ˬȱŽˬ—ȱŸˬȱ’Š›ˬȱ˜•ž—Š—ȱ¢˜¡ž›ǯȱG›Š”Íǰȱ ęȱ£’”’ȱûŒûǰȱˬ‘œ’•’ǰȱœ˜œ’Š•ȱŸˬȱ–Š’ȱ–㟚Ž¢’ȱŸˬȱ ’ˬ›ȱ™Š›Š–Ž›•ˬ›’—ˬȱã›ˬȱžóŠšŠ—ȱûœû—ȱ˜•Š—ȱ ‹ã¢û”ȱã£ȱ˜Â•žȱŸˬȱ¢Šȱ󊐒›’—ˬȱ—ŽŒˬȱŠ¢ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǵȱ ’›ȱˬ›ˬˬ—ǰȱžóŠÂÍȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱˬœˬŸŸû›•ˬ›ȱœ’œŽ–’—ˬȱ žóŠš•Íšȱ‘ˬ¢ŠÍ—ŠȱŠ’ȱ˜•–Š¢Š—ȱŠ—•Š¢Í󕊛Š—ȱȱȃŠŠ‘Ȅȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱˬ•’›ǯȱ––Šȱ’—œŠ—Í—ȱ‹˜¢ž—žȱ‹’›ˬ—Ȭ ‹’›ˬȱ¢Š›Í–ȱ–Ž›ȱŠ›Í›–Ššǰȱ¢Š¡žȱ‹’›ȱˬˬ¢ˬȱŠ¢Ššȱ 㕳ûœû—ûȱ˜ž£ȱ’”’ˬ—ȱšÍ›¡ȱ‹Žóˬȱšˬˬ›ȱ‹ã¢û–ˬ”ȱ

–û–”û—ȱŽ¢’•ǯȱž›ȱ”’ǰȱžóŠÂŠȱŠ¢ȱ˜•–Ššȱû³û—ȱ ã£û—û—ȱˬȱ’–ˬ”•ˬ–ˬ¢’—ȱŠ‘Šȱˬ•ŸŽ›’󕒍’›ǯȱžȱ‘ˬ–ȱ ˬȱ’—’ȱˬ‹ˬȱ˜•Š—ȱŸˬȱ’—œŠ—Šȱ¡˜óȱˬ•ˬ—ȱˬ‹ˬ’ȱˬ—Œ•’”ȱ ¡û•¢ŠœÍȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱ‹ã¢û”•ˬ›’—ȱû£ˬ›’—ˬ—ȱ žóŠÂ͗ȱˬ›‹’¢ˬœ’—ˬȱã›ˬȱ–ˬœž•’¢¢ˬ’ȱãû›û›ǯȱ˜œ•Š›Íȱ ˬ›‹’¢ˬȱŽ–’›•ˬ›ǰȱ‹žǰȱ‘ˬĴȱŠȱˬˬ‹œ’£•’”ȱœŠ¢Í•Í›ǯȱ ––Šȱ‹žȱȃˬ›ˬŠó•ÍÂ͗Ȅȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱŠŒÍ—ŠŒŠš•ÍÍ›ǯȱ ’•¢˜—•Š›•ŠȱŠ’•ˬ•ˬ›ˬȱžóŠš•Š›ȱ‘ˬ•ˬȱ’¢’›–’ȱ’•ȱˬŸŸˬ•ȱ ŠÂ•ŠœÍ–Š£ȱ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—Š—ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ˬȱ¢˜•ȱŸŽ›’›ǰȱ žŠ—–ŠŠ—ȱŠŠœÍ—Íȱˬ‘š’›ȱŽ’›ǰȱŠ—ŠœÍ—ÍȱŠ£ȱ™ž•ȱšŠ£Š—Ȭ –ŠšŠǰȱ—ˬ—ˬœ’—’ȱȃ㣐ˬ•ˬ›’—ȱˬ›£ŠÂ͗ÍȄȱȱ˜Âž›•Š–ŠšŠȱ ’Ĵȱ’‘Š–ȱŽ’›ȱŸˬȱ¢Ž’”•ˬ›’—’ȱšŠ¢Š›–ŠÂÍȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›ǯȱ Š‘Šȱ‹’›ȱ‹ˬ•Šǰȱ‹žȱžóŠš•Š›Í—ȱšˬ’¢¢ˬ—ȱŒˬ£Š¢ŠȱŠ‹Žȱ ˜•–Š–ŠœÍÍ›ǯȱ—•Š›ȱ”û—ŒˬȱŠ¢Š—–Š¢ŠŒŠšǰȱ󒕕ˬȱ Ÿˬȱ–û¡ˬ•’ȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱã£–ˬ¢ˬŒˬ”ǯȱ—•Š›ȱ ã£ûȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ˬȱˬ•ȱšŠ•Í›Í›ǰȱ˜—•Š›Šȱœ’ˬȱãœˬ›’›ȱ Ÿˬȱš’œŠœȱŠ•ŠŒŠš•Š›Íȱ’•ˬȱ‘ˬˬ•ˬ¢’›•ˬ›ǯȱ,û—”’ȱ˜œ•žšǰȱ ‹ˬ›Š‹ˬ›•’”ȱȱ™›’—œ’™•ˬ›’—ˬȱ”㔕ˬ—–’óȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›ȱ £Š–Š—ÍȱžóŠš•Š›ȱˬ–’—’›ȱ”’ǰȱ‹ã¢û”•ˬ›•ˬȱŽ¢—’ȱˬ›£ˬȱ ›ˬĞȱŠ›ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ȱȮȱŠ—•Š¢ŠǰȱŸž›ŠǰȱŽ•ŽŸ’£˜›ȱŸˬȱ 󒛗’¢¢ŠŠ—ȱ–ˬ‘›ž–ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ û•Šœˬǰȱˬ›ˬŠó•Íšȱȱˬ›£’ȱˬ›‹’¢ˬŸ’ȱ™›˜œŽœ’ȱ’—”Š›ȱ Ž’›ǰȱ³û—”’ȱ‹žȱ£Š–Š—ȱ—˜›–Š•ȱŠ‹Ž³’•’”ȱȱ™›’—œ’™’ȱ ’ó•ˬ–’›ǰȱˬ›‹’¢ˬȱȬȱ‹’›’—’—ȱ’ˬ›’—ˬȱã¢ûȱŸŽ›–ˬœ’ǰȱ ‹ŠóšŠœÍ—Í—ȱ’œˬȱŽ¢’•ˬ—ˬȱ–û•ˬšȱȱˬ–ˬ•ȱŽ–ˬœ’ȱ Ž–ˬ”’›ǯȱ —Š—Í—ȱ—ûž£žȱ–ã‘”ˬ–’›œˬǰȱžóŠšȱ˜—žȱˬ‘š’›ȱ Ž–ˬ¢ˬȱŸˬȱ¢Šȱˬ•ȱšŠ•Í›–ŠÂŠȱŒû›ˬȱŽ–ˬ¢ˬŒˬ”ǯȱ ã¢û”ȱ£ˬ’’›œˬǰȱ˜Âž•ȱŸˬȱ¢ŠȱšÍ£ȱ˜—ž—ȱ£ˬ’Ěȱ’¢’—ˬ—ȱ –ˬ–—ž—’¢¢ˬ•ˬȱ’œ’ŠˬȱŽˬŒˬ”ǯȱž›ȱ”’ǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ ˬ›œ•’”ǰȱ㣋Šó͗Š•ÍšǰȱŠš›Žœœ’¢Š¢Šȱ–Ž¢••’ȱ˜•Š—ȱžóŠš•Š›Šȱ Š’•ˬˬȱ”’–’—ȱ‹Šó³Íȱ˜•žÂž—žȱ‹’•’›–ˬ”ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ—Ȭ •Š›ŠȱŽ›”ˬ—ȱ¢Šó•Š›Í—Š—ȱŒ’’ȱŠŸ›Š—Íóȱ³ˬ›³’Ÿˬ•ˬ›’—’ȱ ˬ‹’šȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ —ž–Š¢Í—DZȱžóŠÂ͗ȱ‹ã¢û¢ˬȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬ’ȱ‘ã›–ˬȱ ‘’œœ’ȱ˜•–ŠŠ—ȱ–û–”û—ȱŽ¢’•ǯȱ 㛖ˬȱ˜•–ŠŠ—ȱ ¢Š•—Í£ȱ—’›ˬǰȱ¢Š¡žȱ³Í•™Ššȱš˜›¡žȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ Šˬȱ‹’›ȱ–’œŠ•DZȱ”ã›™ˬȱ¡ˬœˬ•ˬ—–’󍒛ǯȱˬ›–Š—ȱ ’³–ˬ”ˬ—ȱšˬ’ȱ’–’—ŠȱŽ’›ǯȱG¢—ˬȱ‘ŠššÍ—Šȱœã‘‹ˬȱ ‹Ž•ˬȱŽˬȱ‹’•–ˬ£ǯȱˬȱŽ–ˬ•’œ’—’£DZȱžóŠÂ͗ȱ‘ûšžšžȱ ’•ˬȱ‘ŽœŠ‹•Šó–Ššǰȱ¢Š¡žȱˬ£¢’šȱãœˬ›–ˬ”ǵȱʞ•‹ˬĴȱˬǰȱ ˬ£¢’šȱ¢ž–óŠšȱ˜•–Š•ÍÍ›DZȱ”ã›™ˬ—’ȱ’•ˬȱž–Ššǰȱ ¢Š¢Í—Í›–Ššǰȱˬ›–Š—Íȱ󒛒—ȱœ’›˜™ȱóˬ”•’—ˬȱŸŽ›–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱžȱŠȱ”ã–ˬ”ȱŽ–ˬœˬǰȱˬ£¢’šȱ£˜›Š”Í•ÍŠȱ³ŽŸ›’•’›ǯȱ ã¢û”•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’ȱžóŠÂÍȱžž›ǰȱ˜ȱ‹’›’ȱ’œˬȱŠÂ£Í—Šȱ –’”œž›Šȱã”û›ȱŸˬȱ¢Šȱ¢Š—Í—Šȱ󙛒œȱœŠ—ŒÍ›ǯȱóŠÂ͗ȱ ’›Šˬœ’—ˬȱšˬœȱŽ–ˬ”ˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–’óǰȱ˜—Šȱ‘ˬ¢Šȱ Ÿˬȱã•û–ȱŠ›ŠœÍ—ŠȱŠ£ŠȱœŽ³’–ȱŽ–ˬ”ȱ’–”Š—ÍȱŸŽ›–’óȱ ŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’ȱ’œˬȱŒˬ–’¢¢ˬȱŒŠ—’ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽˬŒˬ”ǯȱ œ’¡˜•˜’¢ŠȱœŠ‘ˬœ’ȱˬȱŽ¢—’ȱ’•ˬǯȱ[Ÿ•ŠÍ—ͣ͗ȱśȬŗŖȱ ¢Šó•Š›Í—Šȱ™’œ’ȱ¢Š¡ó͍Š—ǰȱ¡Ž¢›’ȱóˬ›ˬ—ȱœˬ›‹ˬœȱóˬ”’•ˬȱ Š¢Í›Šȱ‹’•ˬŒˬ¢’—ˬȱû–’ȱ‹ˬœ•ˬ–ˬ¢ˬȱˬ¢–ˬ£ǯȱ—žȱˬ•’–ȱ Ž–ˬ”ǰȱ’œ’šŠ–ˬ•ˬ—’›–ˬ”ǰȱû£û—ȱœˬ–ȱŸˬȱˬ¢ˬ›•ˬ›ȱ Šó͕Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠ£Í–ȱˬ•ˬ›œˬǰȱûŒȱûœž••Š›Í—Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬǯȱóŠÂŠȱœŽ³’–ȱŠ£Š•ÍÂÍȱŸŽ›’”ˬȱ Ž£•’”•ˬȱˬ›‹’¢ˬ³’—’—ȱ‹˜óȱšŠ•–Íóȱ¢Ž›’—’ȱŽ•ŽŸ’£˜›ȱ Ÿˬȱ”˜‹žȱ“ž›—Š••Š›ȱžž›ǯȱ[Ÿ•ŠȱŠ–Š–’•ˬȱ—ˬ£Š›ˬȱ

36ø;2/2*ø<$


36ø;2/2*ø<$

78

Š•Í—Š—ȱ³Í¡ŠŒŠšǰȱœ˜—›ŠœÍȱ’œˬȱȬȱž³ž›ž–ž›ǯȱ G—’ȱ’œˬȱžóŠš•Š›Í—ȱ¢ŠóŠÍÂÍȱ–û‘’ȱ‹ã¢û”•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱ Ž’›Š£ȱ›ž‘žȱ’•ˬȱ˜•žž›ǯȱȱȱ ˬ”ˬ‹•’•ˬ›ˬǰȱ‘ˬĴȱŠȱ¢ŠóŠ¢ÍóȱœŠ‘ˬœ’ǰȱŠ’•ˬȱ –û•”’¢¢ˬ’ȱŸˬȱˬ•‹ˬĴȱˬȱ”’ǰȱ’—˜›–Šœ’¢Š¢Šȱ˜•Š—ȱ ‘ûšžš•Š›Íȱ’£Š‘ȱŽ’•’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ‹žȱ‹’•’”•ˬ›ˬ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽˬ›ˬ”ȱžóŠš•Š›ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’ȱ’•ˬȱ–Š—’™ž•¢Šœ’Ȭ ¢Šǰȱ‘ˬĴȱŠȱ󊗝Š“ȱŽ’›ǯȱ Š•’Ž¢—•ˬ›•ˬȱžóŠš•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ˜›–Š•ŠóÍ›Í•Š—ȱ –û—Šš’óˬ•’ȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’—ȱ–ˬšœˬ’ȱȮȱŸˬ‘ˬœ’£ȱ ˬ›•ˬ›ȱŒˬ–’¢¢ˬ’—’—ȱ¢Š›ŠÍ•–ŠœÍÍ›ǯȱȃ Š–Íȱ‹’›ȱ —ˬˬ›ȱû³û—ǰȱ‹’›ȱ—ˬˬ›ȱ‘Š–Íȱû³û—ȄȱŽ¢’•ǰȱ‘ˬ›ȱ”ˬœȱ ã£ûȱû³û—ȱŸˬȱã£û—ˬȱŒŠŸŠ‹Ž‘ȱ˜•Š—ȱ‹’›ȱŒˬ–’¢¢ˬ’—ǯȱ ʞœžœȱ”’ǰȱ‹ûû—ȱ–ˬˬ—’ȱŠ•ˬ–ȱ’—’ȱȱ‘Š—œÍȱ’œˬȱ ž¢Âž—•ŠóÍ›Í•–Íóǰȱû–ž–’•ˬ󍒛’•–’óǰȱˬœ’•œ’£Ȭ —ˬœ’•œ’£ȱ’—œŠ—ȱ˜™•žœž—ž—ȱ–ˬœ”ž—•ŠóÍÂÍȱ–ˬ”Š—Í—ȱ ¢Š›ŠÍ•–ŠœÍȱ¢˜•žȱ’•ˬȱŽ’›ǯȱȱûû—ȱû—¢Š¢Šȱ œˬ™ˬ•ˬ—–’óǰȱ‘Ž³ȱ—ˬ¢ˬȱ‹ŠÂ•Š—–ŠŠ—ȱœˬ›‹ˬœȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱ Žˬ—ȱȱˬ—‘Šȱ”ã³ˬ›’•ˬ›ȱŒˬ–’¢¢ˬ’ǯȱžȱû—ȱ‹ž›ŠŠǰȱ œŠ‹Š‘ȱȮȱ¢Ž›ȱ”û›ˬœ’—’—ȱ‹ŠóšŠȱ—㚝ˬœ’—ˬȱ¢ŠóŠ¢Š—ȱ ’—œŠ—•Š›Í—ǯȱ Ž³ȱ”’–ˬǰȱ‘Ž³ȱ—ˬ¢ˬȱ‹ŠÂ•Š—–Š¢Š—ǰȱ‘Ž³ȱ £Š–Š—ȱŠŠȱ˜ŒŠÂ͗ŠȱšŠ¢Í–Š¢ŠŒŠšȱŠ£Â͗ȱ˜Âž••Š›ȱ Œˬ–’¢¢ˬ’ǯȱŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ȱ‹˜›Œžȱ˜—•Š›Íȱ¢Š•—Í£ȱ ‹ã¢û–ˬ”ȱŸˬȱ‹ˬœ•ˬ–ˬ”ǰȱ¢ŠóŠ–Ššȱû³û—ȱŸˬœŠ’ȱ ŸŽ›–ˬ”ǰȱœ˜—›Šȱ’œˬȱȬȱŠœŠ—•Íš•ŠȱŠ£Šȱ‹ž›Š¡–ŠšÍ›ǯȱ•Šȱ ‹’•œ’—ȱ”’ǰȱ‘ˬ–’óˬ•’”ǰȱ³û—”’ȱ¢Ž—’ȱˬ¡•ŠšȱšŠ¢Š•Š›ÍȱŠŠȱ ŸˬȱŠ—ŠȱšŠ›ó͗͜Šȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ‹˜›Œž—ȱ˜•–Š–ŠœÍ—Íȱȱˬ•š’—ȱ Ž’›ǯȱ Ž›’ȱˬ•–’ó”ˬ—ǰȱšˬ›‹ˬȱŠŠ•Š›ȱŸˬȱ㟕Š•Š›ȱ Š›ŠœÍ—Šȱ㣐ˬ•ˬó–ˬǰȱ¢Š•Šó–ŠȱŠ›Íšȱ‹’›ȱ—˜›–Š¢Šȱ ³ŽŸ›’•–’󍒛ǯȱˬœ’••ˬ›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ–ˬ—ˬŸ’ȱˬ•Ššˬ•ˬ›’—ȱ ³˜¡Š—ȱšÍ›Í•ÍÂÍȱ‹’›ȱãŸ›ˬȱšŠ›ó͍Šȱ¢Ž—’ȱ–ˬšœˬȱ Š¢Š—Í›ȱȮȱ‹ã¢û”•ˬ›ˬ—ȱ’š’œŠ’ȱŠœÍ•Í•ÍÂ͗ȱŠ›ŠŠ—ȱ šŠ•Í›Í•–ŠœÍǯȱŠ¡ǰȱ‹ž—Šȱã›ˬȱŒˬ•‹Ž’Œ’ȱ”›Ž’•ˬ›ȱŸˬȱ ’™˜Ž”Šȱœ’œŽ–’ȱ¢Š›ŠÍ•–ÍóÍ›ǯȱ ›Ž’ȱãû›ˬ›ˬ”ȱ šÍœŠȱ–ûˬˬȱŠ–ȱȃã£û—ûȱž–ŠšȄȱȮȱˬ›’ȱ¢ŠóŠ¢Íóȱ œŠ‘ˬœ’ǰȱŠŸ˜–˜‹’•ǰȱ–Ž‹Ž•ȱŸˬȱ–ˬ’óˬȱŽ¡—’”ŠœÍȱŠ•–Ššȱ ’–”Š—Íȱ˜•Š—ȱšˬ›‹ȱŒŠŸŠ—•Š›ÍȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ˬ—ȱ—ˬ¢ˬȱ ã›ˬȱŠœÍ•Íȱ˜•–Š•ÍÍ›ǵȱ û£û›ǰȱœ˜—›ŠŠ—ȱ˜—•Š›ȱž£ž—ȱ’••ˬ›ȱ‹˜›Œȱ’³’—ˬȱ ȃû£û›Ȅǯȱ˜ŒŠ•–ÍóȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ˬȱ”ã–ˬ”ȱŽ–ˬ”ȱ ˬŸˬ£’—ˬȱãŸ•ˬˬȱęȱ•Š—ȱšˬˬ›ȱ–ˬ‹•ˬÂȱãˬ–ˬ•’ȱ˜•ž›ǯȱ ––Šȱ‹žȱŠȱ‹ˬ•ŠȱŽ¢’•ǯȱŽ¢’›¡Š‘ȱãŸ•ˬȱš˜ŒŠ•Š›Íȱ Šȱ–ˬ‘Ÿȱ˜•–ŠÂŠȱš˜¢–ž›ǰȱ˜—•Š›Íȱˬ–’£ǰȱ›Š‘Šȱ š˜ŒŠ•Š›ȱŽŸ’—ˬȱ¢Ž›•ˬ󍒛’›ǯȱÂ͛ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ’œˬȱ¡ûœžœ’ȱ ˬ•’–ȱŠ•–Íóȱ’ó³’•ˬ›’—ȱ¡’–ˬȱãœˬ›’¢’ȱ‘˜œ™’Š••Š›Šȱ ¢Ž›•ˬ󍒛’•ˬ›ˬ”ȱȃ•Šš’¢•’ȱã•û–û—ûȄȱã£•ˬ¢’›ǯȱ ˬ—’ȱš•˜‹Š•’œȱ¢ã—û–•ûȱãŸ•ˬ•ˬ›ȱšˬ’ȱœž›ˬˬȱ ’—œŠ—Í—ȱˬ•ȬŠ¢ŠÂ͗Íȱ¢ÍÂ͛ǯȱ˜›ȱˬ‹’šȱŽ’•–ˬœ’—ǰȱ’—œŠ—ȱ ”ã—û••ûȱ˜•Š›Ššȱˬœ•’–ȱ˜•œž—ȱŽ¢ˬǰȱ—ˬœ’••ˬ›ȱšŠ›óÍȬ šŠ›óÍ¢Šȱš˜¢ž•ž›ǯȱtœˬ•’”ǰȱ’—œŠ—•Š›Šȱˬ•š’—ȱ˜•ž—ž›ȱ ”’ǰȱœû—’ȱóˬ”’•ˬȱ¢Š›ŠÍ•–Íóȱ–û—Šš’óˬ•’ȱŸˬ£’¢¢ˬȱ Š–Š–’•ˬȱˬ‹’’’›ǯȱ ,û—”’ȱŠ›Š•Š›Í—Šȱ’œ’ȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›ȱ˜•Š—ȱ’—œŠ—Ȭ •Š›ȱŠÍ•–ŠšȱŸˬȱŠ¢›Í•–Ššȱ’œˬ–’›ǯȱ ˬĴȱŠȱ‹’›ȱ¢Ž›ˬȱ ˜•–Ššȱ³ˬ’—’›œˬȱ‹Ž•ˬǰȱ˜Âž•ȬšÍ£•Íšȱ‹˜›Œž—Š—ǰȱ Š£Š•Íšȱ‘’œœ’—ˬ—ȱ—ˬóˬ•ˬ—–ˬ¢ˬȱŸ’ŒŠ—ȱ¢˜•ȱŸŽ›Ȭ

36ø;2/2*ø<$

–’›ǯȱŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ȱ˜—•Š›Šȱˬ£¢’šȱãœˬ›–ˬœ’—’ǰȱ ¢ŠóŠ–ŠÂŠȱ–Š—Žȱ˜•žš•Š›Í—Íȱûóû—ˬ—ȱȱžóŠš•Š›ȱ ’œˬȱȬȱ‹ŠóšŠȱ–ˬœˬ•ˬǯȱ[Ÿ•Š•Š›Íȱ’•ˬȱ‹’’‹Ȭû”ˬ—–ˬ¢ˬ—ȱ –û‘Š›’‹ˬˬ—ȱ‹Ž£–’óȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱˬȱ’œ’›Š‘ˬȱŸˬȱ ›Š‘Š•Íšȱ’œˬ¢’›ǯȱȱ ’£’–ȱ㕔ˬ–’£ˬȱ‹žȱ–Ž¢••ˬ›ȱŠó”Š›ȱ’Šˬȱ Ž’•–ˬ–’󍒛ǰȱŠ––Šȱ£Š–Š—ÍȱŸŠ›ǯȱã¢û”•ˬ›’—ȱ —ûž£Š—ȱœŠ•Í—–ŠœÍȱ”Š–™Š—’¢ŠœÍȱž›–ŠŠ—ȱ Ž—’ó•ˬ—’›ǯȱŽ—’ˬ—šž›–ŠȱãŸ›û—ˬȱœ˜œ’Š•’œȱȱ ˬ¢ˬ›•ˬ›’—ȱˬ›ˬŠ›Íȱ˜•Š—ȱš˜ŒŠ•Š›ÍȱŽ’‹Š›Š—ȱœŠ•–Ššȱ ŸŠŒ’‹ȱ’’ǯȱ—•Š›Í—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱžÂž›•Šȱˬ•’•ˬ›ǯȱG—’ȱ ‹žȱŠ”œ’¢Šȱ‹ûû—ȱ‹ã¢û”•ˬ›ˬǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ”’Š¢ˬȱ šˬˬ›ȱȱŒŠŸŠ—ȱŸˬȱ–ûŸˬěȱˬš’¢¢ˬ•’ǰȱœ˜œ’Š•’£–ˬȱ›ˬ‹ˬȱ ‹ˬœ•ˬ–ˬ¢ˬ—ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ˬȱȱ¢ã—ˬ•–’󍒛ǯȱ ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǵȱˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱœ’¢Šœ’ȱ ˬš’ˬœ’—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–Š¢Š›Ššǰȱ‹ã¢û”•ˬ›’—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ Š’•ˬȱˬ¢ˬ›•ˬ›’ȱŠó͍͌͛͢͜ǯȱGœŽ‘•Š”ȱŒˬ–’¢¢ˬ’ȱ ’Ž˜•˜š•Š›ÍȱŸˬȱ’ó‹Š£•Š›Íȱû³û—ȱ’œˬȱŠ’•ˬȱ–ˬĢȱž–žȱ ˬ•ŸŽ›’ó•’ȱŽ¢’•ǯȱȱ’•ˬȱȬȱû–ž–’ȱšŠ£Š—ǰȱû–ž–’ȱŽŸǰȱ û–ž–’ȱŠŸ˜–˜‹’•ǰȱ³˜¡•žȱœŠ¢Šȱû–ž–’ȱˬó¢Šȱ Ž–ˬ”’›ǯȱ Š•šÍ£•Š›•ŠȱŠŸ›Š—–ŠšȱŠ‘Šȱȃ–Š›Šš•ÍÍ›ȄȱȮȱŠ‘Šȱ ³˜¡ȱšŠ£Š—ȱŸˬȱŽ•ŽŸ’£˜›ȱœŠ–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱ ––Šȱˬ—ȱŸŠŒ’‹ȱ–ˬšœˬȱ‹ŠóšŠÍ›ǯȱžǰȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱ ˬ¢ˬ›•ˬ›’—ȱŸˬȱˬœˬŸŸû›•ˬ›’—ǰȱ–ˬšœˬȱŸˬȱ—˜›–Š•Š›Í—ǰȱ ‹’›ȱœã£•ˬǰȱ–ˬˬ—’¢¢ˬȱˬ—ˬ—ˬ•ˬ›’ȱŸˬȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—’—ȱ –ˬ‘ŸȱŽ’•–ˬœ’’›ǯȱȱˬˬ—’ȱˬ—ˬ—ˬ•ˬ›ȱ‘ˬ–’óˬȱ —ˬœ’••ˬ›ˬ—Ȭ—ˬœ’••ˬ›ˬǰȱ‹ã¢û”•ˬ›ˬ—Ȭ”’³’”•ˬ›ˬȱ ãû›û•û›ǯȱŠ•šÍ—ȱŠ–•ÍÂÍǰȱ‹ûãŸ•û¢ûȱ‹žȱˬ¢ˬ›•ˬ›ˬȱ Š¢Šš•Š—Í›ǯȱ ’³’”•ˬ›’ȱ‹ã¢û”•ˬ›ˬ—ȱŠ¢Í›Í—ǰȱŠ‘Šȱ¢Š¡óÍȱ ˜•Š›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›ÍȱšŠ›óÍȬšŠ›óÍ¢Šȱš˜¢ž—ȱŸˬȱ–ˬˬ—’¢¢ˬȱ ŠÂ͕ŠŒŠšǯȱŽ–ˬ”ǰȱ¡Š•šȱŠȱ–ˬ‘Ÿȱ˜•ŠŒŠšǯȱ ’›ȱ–’••ˬȱ”’–’ȱ–ˬ‘Ÿȱ˜•–Š–Ššȱû³û—ȱ¡ž‹’—ǰȱ ’—Š—’•ǰȱ’œŽ‘•Š”³Íȱ¡’œ•ˬ•’ȱ˜•–Š¢Š—ǰȱŠ£Â͗ȱ˜•–ŠȬ ¢Š—ǰȱû£û—ȱˬ›‹’¢ˬȱŠ•–Íóȱˬ—Œȱ—ˬœ’•ȱ¢Ž’󍒛–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ󊚕Š›Í—ȱŸˬȱ‘ˬœœŠœȱ¢Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›’—ȱ ™œ’¡˜•˜’¢ŠœÍ—ŠȱŠÂ͛ȱ‘ûŒž–žȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•œŠšǰȱ‹žȱ³˜¡ȱ –û›ˬ””ˬ‹ȱ–ˬœˬ•ˬ’›ǯȱ £ŠǰȱŽ–˜”›Š’”ȱˬ›‹’¢ˬ—’—ȱŠ¢ŠœÍ—Šȱ ’—Š—–ŠÂŠȱˬ¢–ˬ£ǯȱ 㛍û¢û–û£ȱ”’–’ǰȱ‹žǰȱ —ˬœ’••ˬ›’—ȱŠ¢›Í•–ŠœÍ—ŠȱŠ™Š›Š—ȱŠŒ’ˬ•’ȱ‹’›ȱ¢˜•ž›ǯȱ 󊚕Š›ȱŠ–ȱŠ’•ˬ•ˬ›ˬȱ‹ã¢û–ˬ•’ǰȱ‹ã¢û”•ˬ›’—ȱ —ˬ£Š›ˬ’ȱŠ•Í—Šȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ˜‘ž–•Š›•Šǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ Š‘Í•ȱŸˬȱš˜ŒŠ•Š›•Šȱû—œ’¢¢ˬȱšž›–Š•ÍÍ›ǯȱ󊚕Š›Í—ȱ ŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ˬ—ȱŽ£ȱŠ¢›Í•–ŠœÍǰȱ”Š›¢Ž›Šȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ ˜•–ŠœÍǰȱ’ó•ˬ–ˬ”ȱû³û—ȱ¡Š›’ŒˬȱŽ–ˬ”ȱ‘ˬŸˬœ’—’ȱ Š•šÍ󕊖Ššȱ˜•–Š£ǯȱŽ£•’”•ˬȱœ’£œ’£ȱ¢ŠóŠ–ŠÂŠȱŠ•Í󊛊šǰȱ ˜•Šȱ‹’•œ’—ȱ”’ǰȱ˜—•Š›ȱ‹’›ȱŠ‘ŠȱŽ›’ȱšŠ¢Í–ŠœÍ—ǯȱ —•Š›ŠȱŽ£ȬŽ£ȱŠ—ŠȱŸˬȱŠŠ¢ŠȱŽ‘’›Š–Š—ȱœã‘‹ˬȱ Š³Š—ȱ’—’ȱŽ‘”Š–•Š›Íȱ¡ŠÍ›•ŠÍ—ǯȱ[Ÿ•Š•Š›Í—Í£Šȱ Ÿ’ŒŠ—ǰȱŸˬ£’ˬǰȱ–ˬœž•’¢¢ˬȱ‘’œœ•ˬ›’—’ȱŠó͕Š¢Í—ǯȱ ŠšŽ¢ȱ˜•–Š¢Í—Ƿȱ—•Š›Šȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬǰȱšŠ¢ÂÍǰȱ –ˬ›‘ˬ–ˬǰȱóˬšˬȱ—û–ž—ˬ•ˬ›’—’ȱ—û–Š¢’óȱŽ’›’—ǯȱ [Ÿ•Š•Š›Í—ͣ͗ȱ›ž‘žȱû£ˬ›’—ˬȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›Í—ǯȱ•Ȭ •Š‘ȱœ’£ˬȱ¢Š›ȱ˜•œž—Ƿ


79 9$.6ø1ø68dødԤ<ø1'Ԥ1 <h.6Ԥ.0h'$)øԤ<Ԥ 7Ԥ0ø1$79(5ø5 OKAVaKSELUGԥIԥOLNLVWLIDGԥ Ȋȱûû—ȱ¢Šó•Š›ȱû³û—ȱ‹’›ˬˬ•’”ȱ˜£Šȱ ›Ž“’–’ȱãŸœ’¢ˬȱ˜•ž—Š—ȱœŠ—Š›Í›ǯȱ Ȋȱ”ŠŸŠ”œȱȮȱû—¢ŠŠȱšŽ¢’¢ȱ¢ŠŠ—ȱ ”Ž³–’óȱŸˬȱ‹’›ˬˬ•’”ȱŠ¡’•ȱŽ’•ˬ—ȱ¢ŽŠ—ˬȱ ŸŠ”œ’—’›ǯȱȱ Ȋȱž³’³ˬ¢’—ˬȱšŠ›óÍȱ’ˬ›ȱŸŠ”œ’—•ˬ›ȱ ’”’ˬˬ•’”ȱ˜£Šȱ›Ž“’–•’’›ǯȱ Ȋȱ’›ˬˬ•’”ȱ˜£Šȱ›Ž“’–’ȱ”ŠŸŠ”œȱ ŸŠ”œ’—’—’—ȱ¢û”œˬ”ȱ’––ž—˜Ž—•’¢’ȱ’•ˬȱ ˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ

OKAVaKSLOVEXWHGLOPLú HIIHNWLYOLN Ȋȱ‘’–Š•ȱ˜•ž—Š—ȱ¢˜•ž¡–ŠŠ—ȱœ˜—›Š”Íȱ řȱû—ȱˬ›£’—ˬȱŸŠ”œ’—Šœ’¢ŠȱŠ™Š›Í•ÍšŠȱ ”ŠŸŠ”œȱȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱŸˬȱ¢ŠȱŠÂ͛ȱ‘Š••Š›Í—Í—ȱ ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—’—ȱšŠ›ó͗͗͜ȱŠ•Í—–ŠœÍ—Šȱ ŽěȱŽ”’Ÿ’›Dzȱ ȊȱŘŖȱ’•ȱˬ›£’—ˬȱœŠ¡•Š—Í•Š—ȱ’––ž—’ŽDzȱ ȊȱŘŖȬ’••’”ȱˬš’šŠ•Š›Šȱ”ŠŸŠ”œÍ—ȱ ãœˬ›’¢’ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›DZȱȱ ȯȱ‘ž–˜›Š•ȱ’––ž—’ŽȱŗŖŖƖ ȯ‘ûŒŽ¢›ˬȱ’––ž—’Ž’ȱŗŖŖƖ

FLLOGԥQFLLOԥTԥGԥU VXoLoԥ\LLOԥ[ԥVWԥOԥQPԥVԥYL\\ԥVL GԥIԥDUWPÕúGÕU

³(SLGELRPHG´00& $]ԥUED\FDQ%DNÕúԥKԥUL =LYԥUEԥ\ԤKPԥGEԥ\RY 7HO)DNV  )DNV (PDLORI¿FH#HSLGELRPHGD] HSLGELRPHG#ENUX :HEZZZHSLGELRPHGD]

36ø;2/2*ø<$


"Ailə Həkimi" Jurnalı 44 - 2013  

"Ailə Həkimi" Jurnalı Oktyabr 2013