Page 1

İ Y U L

İYUL 2013

www.ailehekimi.az

TİBBİ KÜTLƏVİ JURNAL

Məzuniyyət və artıq çəki DÜZGÜN QARALMA QAYDALARI ORQANİZM ÜÇÜN ƏLVERİŞLİ SAAT SOSİAL FOBİYALAR MİOMA ÜÇÜN KURORT QIZCIĞAZIN KOSMETİKASI

2013


1


2


3


7รธ%%รธ.h7/ิค9รธ-851$/ รธ<8/ 7ิฅVLVoL ยณ$LOิฅ+ิฅNLPLMXUQDOร•UHGDNVL\DVร•ยด00& รธGH\DPยิฅOOLยฟYิฅOD\LKิฅQLQUิฅKEิฅUL รธOKDP0ิฅPPิฅGRY 00&QLQWิฅVLVoLVL 7XUDOรธOKDPRรทOX.D]ร•P]DGิฅ %DรบUHGDNWRU $\รบิฅ0ิฅPPิฅGRYD 5HGDNWRU /DPL\ิฅ1ิฅEL\HYD 0ิฅVOิฅKิฅWoLOิฅU SURI0XVWDID6DOLKRY $78ยณ$LOิฅWิฅEDEิฅWLยดNDIHGUDVร•Qร•Q PยGLUL hOYL\\ิฅิคOL\HYD WLEEHOPOิฅULQDPL]ิฅGL $UWGL]D\QHU รธPDQ+ยVH\QRY )RWRTUDร€DU 7RยฟT%DED\HY

&$16$รถ/,รถ, 'ย]JยQTDUDOPDTD\GDODUร• $LOิฅKิฅNLPLQLQWิฅFUยEิฅVLQGิฅ [URQร•เก† Nร•เก† \RUรทXQOXT Vร•เก† QGURPX 0LRPD ยoยQ NXURUW %LULQFLVDร€ร•รทร•YDUVDGDVXGD $UWร•TLoLOิฅQGิฅGิฅUGYHULURGD =LGGL\\ิฅWOL PยGUร•เก† NOร•เก† N 'LOLQ ยณEิฅODVร•ยด 2UTDQL]P ยoยQ ิฅOYHUร•เก† รบOร•เก† VDDW *|]ยQGิฅ WLUL J|UPยU 'ิฅUร•เก† Qร•เก† Q Jร•เก† ]Oร•เก† Kิฅ\DWร• 5(352'8.7รธ96$รถ/$0/,4 6ยGGXUรทXQOXรทX

+ยTXTรบยQDV 6ิฅEXKL$EGXOOD\HY

*g=ิค//รธ.21'85 4ร•]Fร•รทD]ร•Q NRVPHWLNDVร•

0DUNHWLQTPHQHFHUL 5ยVWิฅPิคOL\HY PDUNHWLQJ#DLOHKHNLPLD]

.g53ิค0 *ิฅ]ิฅQGิฅPURY

ยณ$LOิฅ+ิฅNLPLยดMXUQDOร• FLLOGิฅิคGOL\\ิฅ 1D]LUOL\LQGิฅTH\GL\\DWGDQNHoPLรบGLU 4H\GL\\DWQ|PUิฅVL 5HNODPODUร•QPิฅWQLQิฅJ|Uิฅ UHGDNVL\DPิฅVXOL\\ิฅWGDรบร•Pร•U 0ยิฅOOLร€ิฅUOิฅUHGDNVL\DQร•QP|YTH\L ยVWยVWิฅGยรบPิฅ\ิฅELOิฅU -XUQDOGDNร•LVWิฅQLOิฅQPDWHULDOGDQ LVWLIDGิฅROXQDUNิฅQยณ$LOิฅKิฅNLPLยดQิฅ LVWLQDGPยWOิฅTGLU hQYDQ%DNร•รบิฅK0ิฅWEXDWSU FXPิฅKยณ$]ิฅUED\FDQยดQิฅรบUL\\DWร• 7HO  )DNV  (PDLORIยฟFH#DLOHKHNLPLD] ZZZDLOHKHNLPLD] 7LUDM &%6QิฅรบUL\\DWร•QGDoDSHGLOPLรบGLU

*ยQDOWร•QGDTร•FROPD 4รธ'$/$10$ รธรบWDKDOร•ERรบTDE 0ิฅ]XQL\\ิฅWYิฅDUWร•ToิฅNร•เก† 36รธ;2/2*รธ<$ 6RVLDOIREร•เก† \DODU


&$16$ö/,ö,

6

DÜZGÜN QARALMA QAYDALARI

&$16$ö/,ö,


7 S

˜—ȱ£Š–Š—•Š›ȱû—ˬó’—ȱœŠÂ•Š–•ÍšȱŸˬȱã£ˬ••’¢’—ȱˬœŠœȱ ûó–ˬ—•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’ȱ˜•žÂž—žȱŽó’’›’”ǯȱžȱûó–ˬ—’ȱ ˜œŠȱ³ŽŸ’›–ˬ”ȱû³û—ȱ‹ˬ£’ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬ›ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ ˬ›ˬ”’›ǯȱ

úˍ+ˍ5'ˍ

Š›ŠŠDZȱûœû•ûǰȱŠÂ͛ȱóˬ‘ˬ›ȱ‘ŠŸŠœÍ—Í—ȱŸˬȱ‹ž•ž•Š›Í—ȱ ž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š›Íȱ‹ž›Š¡–ŠÍÂ͗Íȱûóû—–ˬ”ȱ ˬ‹ˬœ’›ǯȱkˬ‘ˬ›ˬȱšŠ›Š•–ŠšȱŠȱ˜•Š›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ¢Š—–ŠšȱŠǯȱȱ ŠŸŠ—ȱšŠ•–Ššȱȱ’œˬ¢ˬ—•ˬ›ȱˬ›’—’ȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š›Í—ȱ ˬœ’›’—ˬ—ȱš˜›ž–Š•ÍÍ›ǯȱ ŽŒˬDZȱ–ûŠœ’›ȱû—û£ȱ”›Ž–•ˬ›’—’—ȱ‘Š–ÍœÍȱû—ˬóȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›•ˬȱ£ˬ—’—•ˬ󍒛’•–’󍒛ǯȱŠó•Íȱ Ÿˬȱ¢ŠÂ•Íȱˬ›’ȱ¡ûœžœ’ȱšž••žšȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›ǯȱG•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ ˜˜š˜ŒŠ•–Š—Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–ŠšȱŸŠŒ’‹’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱû—ˬóȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱ”›Ž–’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱŸ’Š–’—ȱŸˬȱ‹’”’ȱŒãŸ‘ˬ›•ˬ›’ȱ ”’–’ȱŠ—’˜”œ’Š—•Š›ȱŠȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ ŠÂ•Íȱˬ›’—’—ȱ‹ž¢—ž£ȱšŠÍȱû—ˬó’—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱšž›žȬ ¢Š›Ššȱ™’¢ȱ’›Š£Í—ÍȱŠ›Í›Í›ǯȱžȱ™›˜œŽœ’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Ššȱ û³û—ȱȱŠ”˜›žȱŗśȬˬ—ȱŠ£ȱ˜•–Š¢Š—ȱ¢û—û•ȱ”›Ž–•ˬ›ȱŸˬȱ œŽ›ž–•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’—ǯȱGœˬ—’•ˬ—ȱˬ›’ȱ’™’—ˬȱšž••žšȱ û³û—ȱȱˬœŠœ•Íȱ”’›óŠ—ȱŸˬȱ˜—Š•ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬȱûœû—•û”ȱ ŸŽ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ û—ˬóȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŽ¢—ˬ”•ˬ›ȱóˬ‘ˬ›’—ȱˬœŠœȱ¢Š¢ȱ Š”œŽœœžŠ›ÍÍ›ǯȱŠ¢ȱŽ¢—ˬ”•ˬ›’ȱ’›’ȱ³ˬ›³’Ÿˬ•’ȱȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ û•ˬšȱ•’—£Š•Š›Í—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’—ˬȱ—ˬ£Š›ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Ž³’•ˬ›ˬ—ȱŸˬȱ¢ŠȱžŒž£ȱ–ŠÂŠ£Š•Š›Š—ȱ¢Š¢ȱŽ¢—ˬ”•ˬ›’ȱ Š•–Ššȱ˜•–Š£ǰȱ³û—”’ȱ˜—•Š›ȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Í—Š—ȱš˜›ž¢Š—ȱ •’—£ŠŠ—ȱŽ¢’•ǰȱ”㕐ˬȱã›û—ûœû—ûȱ¢Š›ŠŠ—ǰȱŠ’ȱ û—•ˬ󍒛’•–’óȱóûóˬˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—Í›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱã£ȱ ‹ˬ‹ˬ”•ˬ›’ȱŠ›Š•–ŠÍÂ͗Š—ȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š›ȱ ã›–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱŠ‘Šȱ‹ã¢û”ȱ£ˬ›ˬ›ȱ¢Ž›’›’›ǰȱã£•ˬ›’—ȱ Š‘Šȱ³˜¡ȱšÍ¢Í•–ŠœÍȱ’œˬȱšÍ›Í󕊛͗ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱȱ ã›û—û¢ûȱ”’–’ǰȱŽ¢—ˬ”ȱœŽ³’–’—ˬȱšˬ—ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ¢Ž›Ȭ œ’£’›ǯȱ

67236ù41$/

•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š›Í—ȱŠ›Íš•ÍÂÍȱ’•ˬȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›Š—ȱ ˜›šŠ—’£–’—ȱ’––ž—’Ž’ȱ’œˬȱ£ˬ’Ěȱˬ¢’›ǯȱ˜—ȱˬ›ˬŒˬȱûŒȬ •ûȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Íȱ¡ûœžœ’ȱȬœžœž›žŒžȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ȱ ’œŽ‘œŠ•Í—ÍȱŠ›Í›Í›ȱ”’ǰȱ—ˬ’Œˬˬǰȱ˜›šŠ—’£–ȱŸ’›žœȱŸˬȱ ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•ˬȱ‹’•–’›ǯȱʞ••ˬ›’—’£’ȱŸˬȱ û£û—û£ûȱŒˬ–’ȱŗŖȱˬš’šˬ•’”ȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Í—Í—ȱŠ•Í—Šȱ œŠ¡•Š–Šš•Šȱã£û—û£ûȱ’óȱŸˬȱœû–û”•ˬ›’—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍȱû³û—ȱ £ˬ›ž›’ȱ˜•Š—ȱŸˬȱ˜œŽ˜™˜›˜£Š—ȱš˜›ž¢Š—ȱȱȱŸ’Š–’—’—’—ȱ û—û£ȱ—˜›–ŠœÍȱ’•ˬȱˬ–’—ȱŽ–’óȱ˜•ž›œž—ž£ǯ ûŒ•ûȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Íȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ȱȱœ›ž”ž›ž—žȱ £ˬˬ•ˬ¢ˬ›ˬ”ȱ‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱ³ŽŸ›’•–ˬȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠ›Í›Í›ǯȱžȱ –ˬ—ŠŠȱû—ˬóȱ¢Š—Íš•Š›Íȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯ û—ȱ’óÍÂÍȱȃœŽŸ’—Œȱ‘˜›–˜—žȄȱŠ•Š—Í›Í•Š—ȱŸˬȱ¢Š¡óÍȱ ˬ‘ŸŠ•Ȭ›ž‘’¢¢ˬ¢ˬȱŒŠŸŠ‹Ž‘ȱ˜•Š—ȱȱœŽ›˜˜—’—’—ȱ’œŽ‘œŠ•Í—Íȱ Š›Í›Í›ǰȱˬ›’—’—ȱš˜ŒŠ•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š—ȱŠ£Šȱ›Š’”Š••Š›Íȱ Š”’Ÿ•ˬ󍒛’›ǯȱ

d,0ˍ5/ù.'ˍ

Š›ŠŠDZȱ¢Š•—Í£ȱ”㕐ˬˬǰȱ³ˬ’›ȱŠ•Í—ŠǯȱŠŠŒŠÂ͗ͣÍȱ û—û—ȱŠ•Í—Šȱ³Í¡Š›–Šš•Šȱȱˬ‘•û”ˬœ’£ȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱ óûŠ—Í—ȱ˜£ŠœÍ—ÍȱŠ›Í›–ŠšȱŸˬȱ¢Š›Í–ȱœŠŠȱˬ›£’—ˬȱ¢Š—Íšȱ šŠ£Š—–ŠšȱŽ‘’–Š•Í—Šȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›œÍ—Í£ǯ Š‘Šȱ‹’›ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱ£˜—ŠȱȮȱœžȱ‘˜Ÿž£žž›ǯȱžǰȱ ž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š›Íȱ‹’›ȱ–Ž›ȱˬ›’—•’¢ˬȱšˬˬ›ȱ‹ž›Š¡Í›ǯȱ ž¢ž—ȱœˬ‘’—ˬ—ȱŘśȱœ–ȱˬ›’—•’”ˬȱóûŠ•Š›Í—ȱŠ”’Ÿ•’¢’ȱ –Š”œ’–Š•Í›ǯȱžȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱˬ—’£ȱŸˬȱ¢Šȱ³Š¢Šȱ’›ˬ›”ˬ—ȱ ˬ›’—’£ˬȱ–û•ˬšȱœž¢ŠŠŸŠ–•Íǰȱš˜›ž¢žŒžȱ”›Ž–ȱ³ˬ”’—ǯȱ ,’–’”ˬ—ȱˬ›‘Š•ȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ¢Š¡ó͌Šȱœ’•’—’—ǯȱʞ”ˬȱ‘Š•Šǰȱ ‘ˬ›ȱ‹’›ȱ¡Í›ŠȱœžȱŠ–•ŠœÍȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Íȱû³û—ȱ•’—£Š¢Šȱ ³ŽŸ›’•ˬ›ˬ”ȱ–’—’Ȭ¢Š—Íš•Š›Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ŠŒŠšǯȱ ŽŒˬDZȱ–û•ˬšȱû—ˬóȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ”›Ž–•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”•ˬǯȱ’›’—Œ’ȱˬˬȱ”›Ž–’ȱû—ȱŠ•Í—Šȱ³Í¡–Š£Š—ȱ¢Š›Í–ȱ œŠŠȱˬŸŸˬ•ȱ³ˬ”–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ›Ž–ȱˬ›’ȱû£ˬ›’—ˬȱ‘Š–Š›ȱ ¢Š¢Í•–Š•ÍÍ›ǯȱ˜—›ŠŠ—ȱ‘ˬ›ȱ’”’ȱœŠŠŠ—ȱ‹’›ȱ”›Ž–ȱšŠÍ—Íȱ ˬ£ˬ•ˬ¢’—ǯȱ,’–ˬ›”ˬ—ȱȮȱ‘ˬ›ȱˬˬȱœžŠ—ȱ³Í¡Š—Š—ȱœ˜—›Šǯȱ ›Ž–ˬ—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›ŠšǰȱšŠ›Š•–Šȱû³û—ȱ¢ŠÂ•Š›Š—ȱ³˜¡ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǰȱˬ”œȱ‘Š•Šǰȱˬ›’ȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ šÍ£Šȱ‹’•ˬ›ǯȱȱžȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱŠ£ȬŠ£ȱŸˬȱŠ›ÍšȱšŠ›Š•–Íóȱˬ›’¢ˬȱ ³ˬ”–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ G•”ȱû—•ˬ›ˬȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱšŠ™Š•Íȱ³’–ˬ›•’”ȱ™Š•Š›Íȱ œŽ³–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǰȱœ˜—›ŠŠ—ȱ’œˬȱˬ›’Œˬ—ȱŠ³Íšȱ–˜Ž••ˬ›ˬȱ ”Ž³–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱˬˬ—’—ȱ’—Œˬȱ¢Ž›•ˬ›’ȱ–û•ˬšȱšŠ™Š•Íȱ ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱž›ȱ”’ǰȱšŠ•Í—ȱ™Š›³ŠŠ—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ³’–ˬ›•’”ȱ ™Š•Š›ÍȱœŽ³’—ȱŸˬȱ¢ž¡Š›Íȱ‘’œœˬœ’—’ȱ³Í¡Š›–Š¢Í—DZȱ˜™•Žœœȱ šŠ›Š•–ŠȱœûȱŸˬ£’•ˬ›’ȱû³û—ȱ£’¢Š—Í›ǯȱ

ˬ›’—’—ȱŸˬȱ¢Šȱã£û—ȱ˜›ȱš’óŠœÍ—Í—ȱû—ˬóˬȱšŠ›óÍȱ ‘ˬœœŠœ•ÍÂ͗ÍȱŠ›Í›Š—ȱˬ›–Š—ȱšˬ‹ž•ȱŽˬ›”ˬ—ǰȱ¢Š¡žȱ šˬ‹ž•ȱŽ–ˬ¢’ȱ‹’’›’”ˬ—ȱˬ›‘Š•ȱœ˜—›ŠȱšŠ›Š•–Ššȱ˜•–Š£ǯȱ žȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ǰȱ‘˜›–˜—Š•ȱ™›ŽȬ ™Š›Š•Š›ǰȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹ŽȱŸˬȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬ—ȱ‹ˬ£’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱŠ’Ȭ ’›ǯȱ û—ˬó•’ȱ‘ŠŸŠŠȱ”û³ˬ¢ˬȱ³Í¡Š›”ˬ—ȱœ™’›ǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ –ˬ•ˬ”˜žǰȱ‹Ž›šŠ–˜ǰȱ•’–˜—ȱŸˬȱ™˜›ŠÂŠ•ȱŽęȱ›ȱ¢ŠÂÍȱˬ›”’‹•’ȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ǰȱȱ”˜œ–Ž’”ŠŠ—ȱȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ¢’—ǰȱˬ”œȱ‘Š•Šǰȱ ¡Š••ÍȱšŠ›Š•–Š¢Šȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•ŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱ,’–ˬ›•’”ˬȱ˜—Ȭ (.635(664$5$/0$ ž›–Šǰȱœ™’›•’ȱŸˬȱ³˜¡ȱœ˜¢žšȱ’³”’•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ¢’—ǯȱ Ž•ˬȱ‹’›ȱęȱ”’›ȱŸŠ›ȱ”’ǰȱŠŸ˜šŠ›Š•–Šȱˬ›’—’—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍȱ —•Š›ȱˬ£’—•’¢ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ û³û—ȱ£ˬ›ˬ›’›ǯȱ㑋ˬȱ¢Š•—Í£ȱˬ›’—’—ȱœˬ‘’ȱšŠÍ—Šȱ ˬˬ—’—’£ˬȱ³˜¡•žǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱ’›’ȱȱ¡Š•ȱŸŠ›œŠǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ ˬœ’›ȱŽˬ—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱŽ’›œˬǰȱ‹žȱ‹Ž•ˬȱŽ¢’•ǯȱ ˬ›’—’£ȱ—Š£’”ȱŸˬȱœûȱ”’–’ȱŠÂÍ›œŠǰȱœ’£ˬȱšŠ›Š•–Ššȱ˜•–Š£ǯȱȱ Ÿ˜‹›˜—£Š•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ¡ûœžœ’ȱ–ˬ‘•ž•ȱˬ›’ȱ û£ˬ›’—ˬȱûóû”ˬ—ȱœ˜—›Šȱœˬ‘’ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ȱ£û•Š•ȱ ›Š”œ’¢Š•Š›Íȱȱ’•ˬȱ‹’›•ˬóˬ›ˬ”ȱˬ›’—’—ȱˬ‹’’ȱû—ȱ³Š•Š›ȱ )$<'$6,9ˍ=ˍ5ˍ5ù Š•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š—ȱ›ŽŠ”œ’¢Šȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱžȱ™›˜œŽœȱ ˬˬ›’—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššǰȱû—ˬóȱ‘ˬ–ȱ£ˬ‘ˬ›ǰȱ‘ˬ–ȱ Š–Š–’•ˬȱ£ˬ›ˬ›œ’£’›ǯȱˬ‹’’ȱšŠ›Š•–ŠŠ—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›Ššǰȱ ˬȱˬ›–Š—ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ͜Š–ûˬ•’ȱû—ˬóȱŸŠ——Š•Š›Íȱ ‹ž¢—ž£ȱšŠÍ—Í—ȱ¢Š•—Í£ȱ¢ž¡Š›Íȱ•Š¢•Š›Íȱ›ˬ—’—’ȱˬ¢’ó’›ǯȱ šŠ—ȱãŸ›Š—Í—Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǰȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—’ȱ û󎢖ȱšŠÍ—Í—ȱˬ›’—•’”•ˬ›’—ˬ”’ȱŒŠ—•Íȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ȱ œû›ˬ•ˬ—’›’›ǰȱ’––ž—’Ž’ȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›’›ǯȱ ˜¡ž—ž•–Š£ȱšŠ•Í›ǯȱˬ‘£ȱ‹žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱœû—’ȱšŠ›Š•–Šȱˬ›’ȱ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

8

û£ˬ›’—ˬȱśȬŝȱû—ˬ—ȱŠ›ÍšȱšŠ•–Í›ǯ ›˜—£Ž›•ˬ›ˬȱˬ•’”ˬȱ’œˬǰȱ‹žȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱˬ›’—’ȱœŠˬŒˬȱ ›ˬ—•ˬ¢’›ǯȱ—•Š›ȱŽ•ˬȱȱˬ›’¢ˬȱ³ˬ”’•’¢’ȱû—ȱžóȱŠ•Í—Šȱ ¢ž¢ž•ž‹ȱŽ’›ǯ Š”’—ȱŽ•ˬȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱŸŠ›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›Í—ȱ’œ’Šˬœ’ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱžǰȱšŠ›Š•–Šȱ‘ˬ‹•ˬ›’’›ǯȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ ™’š–Ž—ȱŠ¡’•ˬȱûóˬ›”ˬ—ȱ˜¡ž–Š•Š›Šȱ˜™•Š—Í›ȱŸˬȱ ˜—•Š›Íȱ‹˜¢Š¢Í›ǯȱžȱ–Šˬ—’—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱˬ›’—’—ȱ›ˬ—’ȱȱ —Š›Í—ŒÍȱ³Š•Š›Š—ȱž–žóȱšˬ‘Ÿˬ¢’¢ˬȱȱšˬˬ›ȱˬ¢’ó’›ǯȱȱ

ˬ›ȱóŽ¢ȱšˬ‹ž•ȱŽ’•–’óȱ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱ–’šŠ›Í—Š—ȱ ŠœÍ•ÍÍ›ǯȱž›ŠŠȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›ȱŸŠ›DZȱ³˜¡œŠ¢•Íȱ ’œ’Šˬˬ—ȱœ˜—›Šȱ™’š–Ž—ȱã£û—ȱ˜›ȱš’óŠœÍ—Šȱȱ³ã”ˬ›ˬ”ȱ ã›–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱˬœ’›ȱŽ’›ǯȱȱŠ›Š•–ŠȱŠ”œŽ•Ž›Š˜›•Š›Íȱ ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ‹žȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ’œ’Šˬœ’ȱkȱŸˬȱˬ›‹’ȱ Ÿ›˜™ŠŠȱšŠŠÂŠ—ȱŽ’•–’󍒛ǯȱȱ ŠóŠȱ˜•–žóȱšŠÍ—•Š›Šȱû£ȱû³û—ȱ‘Š–Š›•Š¢ÍŒÍȱ ŠŸ˜šŠ›Š•–ŠȱŸŠœ’ˬœ’ȱãŸœ’¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱžǰȱ–ˬ¡œžœ’ȱ ˜•Š›Ššȱ¢Šó•Íȱˬ›’ȱû³û—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•–žóǰȱšŠ›Š•–ŠȱŽȬ Ž”•’ǰȱ¢Šóȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ”›Ž–•ˬ›’›ǯȱȱˬ›Š‹ˬ›ȱšŠ›Š•–ŠȱŽěȱŽ”’ȱ Š•Í—œÍ—ȱŽ¢ˬǰȱ‹žȱ”›Ž–•ˬ›ȱˬ›’—’ȱ‘Š–Š›•Š¢Í›ǰȱˬ‹’’ȱšÍ£Í•Íȱ ³Š•Š›ȱŸŽ›’›ȱŸˬȱˬ›’—’—ȱ–’”›˜›Ž•¢Žęȱ—’ȱ‘Š–Š›•Š¢Š›Ššȱ ˬ›ŠŸˬ•ˬ—’›’›ǯ žȱœÍ›ŠŠ—ȱ˜•Š—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ”˜œ–Ž’”ȱ–ˬ‘œž•ȱȮȱŠ¢Ššȱ Ÿˬȱ‹ˬˬ—ȱû³û—ȱ–˜Ž•ȱŽěȱŽ”•’ȱœûȬŠŸ˜šŠ›Š•–ŠÍ›ǯȱ ˬ›’—’ȱ‘Š–Š›•Š–Šš•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ‹žȱŸŠœ’ˬȱ‘ˬ–ȱˬȱŠ¢Ššȱ Œ’£’•ˬ›’—’ȱ”˜››Ž”œ’¢ŠȱŽ’›ǯȱGóÍÂÍȱˬ”œȱŽ’›ˬ—ȱ™’š–Ž—•ˬ›ȱ œŠ¢ˬœ’—ˬȱ‹žȱŸŠœ’ˬȱˬ›’—’—ȱ›ˬ—’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ȱŸˬȱ ¡Í›Šȱšûœž›•Š›Íȱ’£•ˬ’›ǰȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—ŠȱȬóûŠ•Š›Š—ȱ š˜›ž¢ž›ǯȱ ™Š›ÍŒÍȱ”˜œ–Ž’”ȱ󒛔ˬ•ˬ›ȱŠŸ˜šŠ›Š•–ŠŠ—ȱ ’œ’Šˬȱ™›˜œŽž›ŠœÍ—Íȱ›Š‘ŠȱŸˬȱŠœŠ—ȱŽ–ˬ¢’—ȱû£ˬ›’—ˬȱ Š’–Šȱ³Š•Íó͛ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ‹’›ȱœÍ›Šȱ–Š›”Š•Š›ȱˬš’šȱ˜£Š•Íǰȱ ˬ›”’‹’—ˬȱ¢Š•—Í£ȱ¢û—û•ȱšŠ›Š•–ŠȱŸˬȱœŠÂ•Š–ȱû£ȱˬ›’œ’ȱ ŽěȱŽ”’—’ȱŠ•–Ššȱû³û—ȱ•Š£Í–’ȱ–’šŠ›ŠȱŸŠœ’ˬȱ˜•Š—ȱšŽ¢›’Ȭ Š’ȱ‘ˬ‹•ˬ›ȱˬ”•’ȱŽ’›ǯȱŠ›Š•–ŠȱŸŠœ’ˬœ’ȱ¡ûœžœ’ȱœ™˜—“ȱ’•ˬȱ ³ˬ”’•’›ǰȱˬ›ŠŸˬ•’ȱŸˬȱ¢û—û•ȱŽ”œž›ŠœÍȱ’œˬȱˬ›’ȱû£ˬ›’—ˬȱ ˬ›’¢ˬ›ˬ”ȱ˜—žȱ£ˬ›’ȱŸˬȱ‘Š–Š›ȱŽ’›ǯ Š™Š•Íȱ£˜—Š•Š›ȱû³û—ȱ¡ûœžœ’ȱœ™›Ž¢•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱûœžœ’ȱ’›‹›žœ‘ȱȱŽ¡—˜•˜’¢ŠœÍȱ ’œˬ—’•ˬ—ȱ‹žŒŠšȱŠ•Í—Šȱœ™›Ž¢’—ȱ‹ûû—ȱ‹ˬˬ—ˬȱȱ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱ óˬ”’•ˬȱœˬ™’•–ˬœ’—ˬȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ‹˜¢Ššȱ ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’ȱ’œˬȱ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱŸˬȱˬ‹’’ȱ›ˬ—’—ȱŠ•Í—–ŠœÍ—Šȱ ˬ–’—ŠȱŸŽ›’›ǯ ˬęȱœȱˬ’›ȱ‘ˬŸˬœ”Š›•Š›Íȱû³û—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•–žóȱ ¡ûœžœ’ȱ–ˬ‘œž••Š›ȱŠȱ–㟌žž›ǯȱžȱ—ãŸȱŠŸ˜šŠ›Š•–Šȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱ£ˬ›’ȱ™˜›ŠÂŠ•ǰȱ”Š›Š–Ž•ȱˬ›’ȱ’•ˬȱˬ›š•ˬ—’›ǯȱ¢—’ȱ £Š–Š—Šȱ‹žȱœÍ›ŠŠ—ȱ˜•Š—ȱ–ˬ‘œž••Š›ȱ’œˬ—’•ˬ—ȱˬ›’ȱ ’™’ȱû³û—ȱ¢Š›Š›•ÍÍ›ǯȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱȱŸ’Š–’—’ȱŸˬȱ‹’”’ȱ ŒãŸ‘ˬ›•ˬ›’ȱˬ›’—’ȱš’Š•Š—Í›Í›ȱŸˬȱš˜›ž¢ž›ǯȱ Ÿ˜šŠ›Š•–ŠŠ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ Š›ÍŒÍ••ÍÂÍȱã£•ˬ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›DZȱ ʞŸŸˬ•Œˬȱžóȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱŸˬȱ™’••’—šȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˜—›ŠȱšŠ›Š•–ŠȱŸŠœ’ˬœ’—’ȱšž›žȱˬ›’¢ˬȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱ —Š£’”ȱšŠ•Šȱ³ˬ”ˬ›ˬ”ǰȱ’—Ž—œ’Ÿȱ–ŠœŠ“ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ‹ûû—ȱ ‹ˬˬ—ȱû£›ˬȱ¢Š¢Í—ǯȱ t£ȱˬ›’œ’—ˬȱšŠ›Š•–ŠȱŸŠœ’ˬœ’—’ȱû—û£ȱ”›Ž–’—’—ȱ ûœû—ˬ—ȱ³ˬ”–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ›Ž–ȱ–û•ˬšȱ‘˜™–Š•ÍÍ›ǯȱŠ”’—ȱ šŠ›Š•–ŠȱŸŠœ’ˬœ’—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ—ˬ–•ˬ—’›’Œ’ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ

&$16$ö/,ö,

ŸŠ›œŠǰȱ˜—žȱœŠˬŒˬȱˬ–’£ȱˬ›’¢ˬȱˬȱ³ˬ”–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ Šœ’ˬ—’ȱœŠ³ȱ’‹•ˬ›’ȱŸˬȱšŠóȱ—Š‘’¢ˬœ’ǰȱã£ȱšŠ™Šš•Š›Í—Šȱ Šȱœˬ•’šˬȱ’•ˬȱ³ˬ”–ˬ¢’ȱž—ž–Š¢Í—ǯȱȱ’›œˬ”ǰȱ’£ǰȱ˜™žšȱ —Š‘’¢ˬ•ˬ›’ȱŸˬȱ’ˬ›ȱ‹û”û”ȱ¢Ž›•ˬ›’—ˬȱšŠ›Š•–ŠȱŸŠœ’ˬœ’—’ȱ Š‘Šȱ—Š£’”ȱšŠ•Šȱ³ˬ”–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ û›ˬ”ȱ—Š‘’¢ˬœ’ȱ û³û—ȱȱŠŸ˜šŠ›Š•–ŠȬœ™›Ž¢ȱŸŠœ’ˬœ’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱȱ›˜œŽž›Šȱ‹’’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱˬ••ˬ›’—’£’ȱœŠ‹ž—•Šȱ ¢ž¢ž—ȱŸˬȱÍ›—Šš•Š›Í—Í£ÍȱÍ›³Š•Š¢Í—ǯȱ•Í—–Íóȱ³Š•Š›Í—ȱ ˜•Âž—•žÂžȱœ’£’ȱšŠ—ŽȱŽ–’›œˬǰȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ—Š£’”ȱšŠȱ³ˬ”ˬȱ ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱ ˬˬ—ǰȱŠŸ˜‹›˜—£Š•Š›ȱˬ›’ȱû£ˬ›’—ˬȱŚȬśȱû—ȱšŠ•Í›ǯȱ

Š–Š–ȱ•’ęȱȱŸˬȱœ”›Š‹•Š›Š—ȱŽ£ȬŽ£ȱ’œ’ŠˬȱŽ’”ˬȱ ȃšŠ›Š•–ÍóȄȱšŠȱŽ£ȱŽ’›ǯȱžȱ‘Š•ŠȱšŠ›Š•–ŠȱŸŠœ’ˬœ’—’ȱ ‘ˬˬˬȱ‹’›ȱŸˬȱ¢Šȱ’”’ȱˬˬȱ³ˬ”–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Š›Š•–ŠȱŽěȱŽ”’—’—ȱ¢Š›Š—–Šȱ–ûˬ’—ˬȱˬ•’”ˬȱ ’œˬǰȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱœŽ³’¢’—’£ȱ–Š›”ŠŠ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱʞ”œˬ›ȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱû³û—ȱ‹žȱ–ûˬȱŗȬřȱœŠŠŠȱ‹ˬ›Š‹ˬ›’›ǯȱŽ£ȱ šŠ›Š•–Šȱ‘ˬŸˬœ”Š›•Š›Íȱû³û—ȱ¡ûœžœ’ȱŽ”œ™›ŽœœȬŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ –㟌žž›ǯȱ Gœ’ȱŠ¢•Š›ŠȱŠŸ˜‹›˜—£Š•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ—•Š›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱŠÂȱ™Š•Š›Í—ȱû£ˬ›’—ˬȱˬȱ•ˬ”ˬȱ š˜¢–ž›ǯȱ›˜—£Ž›•ˬ›ȱ’œˬȱ’œ’—’—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱŠ¡Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ Š¢ȱŠ¢•Š›Í—Šȱóˬ‘ˬ›ˬȱšŠ•–Ššȱ–ˬŒ‹ž›’¢¢ˬ’ȱ’•ˬȱ šŠ›ó͕Šó͛œÍ—Í£œŠǰȱ—ˬ–•ˬ—’›’Œ’ȱŸˬȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱ óûŠ•Š›Š—ȱš˜›ž¢žŒžȱˬœ’›•’ȱŠŸ˜‹›˜—£Š•Š›ÍȱœŽ³’—ǯȱ Š”’—ȱœû—’ȱšŠ›Š•–ŠȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’—ȱ‘Š–ÍœÍȱˬ›’—’ȱû—ˬó’—ȱ ˬœ’›’—ˬ—ȱš˜›ž–ž›ǯȱ Š›Š•–ŠȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱœŽ³ˬ›”ˬ—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ’óÍÂÍȱˬ”œȱ Ž’›ˬ—ȱ‘’œœˬŒ’”•ˬ›ȱ˜•Š—ȱ—û–ž—ˬ•ˬ›ˬȱûœû—•û”ȱŸŽ›–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ’›ȱœÍ›Šȱ󒛔ˬ•ˬ›’—ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ˜•Š—ȱ”˜œ–Ž’”ȱ œû•ˬ›’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱȱˬ›’—’ȱ—ˬ–•ˬ—’›ˬ—ȱˬ›’”ȱŒãŸ‘ˬ›’ȱ ŸˬȱŸ’Š–’—ȱȱ–㟌žž›ǯȱžȱœŽ›’¢ŠŠ—ȱ˜•Š—ȱ‹ûû—ȱ šŠ›Š•–ŠȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱ’œˬ—’•ˬ—ȱˬ›’ȱ’™’—ˬȱž¢Âž—ȱˬ•ˬ—ȱ ž—’ŸŽ›œŠ•ȱ³Š•Š›Šȱ–Š•’”’›ǯ


9

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,$ù/ˍ+ˍ.ù0ù1ù17ˍ&5h%ˍ6ù1'ˍ

;521ù.ù<25÷81/84 6ù1'5208

&$16$ö/,ö,


11

M

ûŠœ’›ȱŒˬ–’¢¢ˬˬȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱŽ£ȬŽ£ȱ ¢˜›Âž—•žšǰȱˬ£’—•’”ǰȱŽ–˜œ’˜—Š•ȱ›ž‘ȱ ûó”û—•û¢ûǰȱ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ȱŠ£Š•–ŠœÍȱ”’–’ȱ 󒔊¢ˬ•ˬ›’—’—ȱ󊑒’ȱ˜•–žóžšǯȱG•”ȱ‹Š¡ÍóŠȱ 󒔊¢ˬ•ˬ›ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱã›œˬ—–’›ǯȱŠ”’—ȱž£ž—ȱ –ûˬȱ󒔊¢ˬ•ˬ›’—ȱŠŸŠ–ȱŽ–ˬœ’ȱŽ£ȬȱŽŒȱ œ˜–Š’”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱû”œˬ”ȱ’—”’óŠȱ Ž–’óȱ㕔ˬ•ˬ›ˬȱ‹Ž•ˬȱœ’–™˜–˜”˜–™•Ž”œȱȱ¡›˜—’”’ȱȱ ¢˜›Âž—•žšȱȱœ’—›˜–žȱŠÍ—ÍȱŠ•Í‹ǯ žȱû—”ûȱ‘ˬ¢ŠÍ–Í£Šȱ¡›˜—’”’ȱ¢˜›Âž—•žšȱ œ’—›˜–žȱǻǼȱ³˜¡ȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•Í‹ǯȱˬœˬ•’¢’—ȱ ‹Ž•ˬȱ¢Š¢Í•–ŠœÍ—Í—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱ’—”’óŠȱŽ–’óȱ㕔ˬ•ˬ›’—ȱ ’›’ȱóˬ‘ˬ›•ˬ›’—ˬȱ–ûŠœ’›ȱ‘ˬ¢ŠȱˬœŸ’›’—’—ȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ǰȱšŽ¢›’ȬȱœŠÂ•Š–ȱœŠ—’Š›ȱȮȱŽ”˜•˜“’ȱ óˬ›Š’ǰȱŽ•ˬŒˬȱˬȱŽ–˜œ’˜—Š•Ȭȱ™œ’¡’ȱˬ›’—•’¢’—ȱ³˜¡ȱ ˜•–ŠœÍȱŸˬȱ‹ž—ž—ȱ’—œŠ—ȱ‘ˬ¢ŠÍ—Šȱˬœ’›’’›ǯ žȱ™›˜‹•Ž–ȱš•˜‹Š•ȱ¡Š›Š”Ž›ȱŠó͛͢ǯȱŗşŞŞȬŒ’ȱ ’•ˬȱ’•”ȱˬˬȱȱȃ¡›˜—’”’ȱ¢˜›Âž—•žšȱœ’—›˜–žȄȱȱ ’Šš—˜£žȱˬ”•’ȱ˜•ž—–žóž›ǰȱŗşşŖȬŒÍȱ’•ˬȱ’œˬȱ kȬŠȱŠ›ÍšȱŗŖŖŖŖŖȱ¡ˬœˬ•’”ȱ‘Š•ÍȱšŽ¢’¢¢ŠŠȱ Š•Í—–ÍóÍ›ǯȱˬœˬ•ˬ—•ˬ›’—ȱŞŖƖȬ’ȱšŠÍ—•Š›ȱ˜•ž‹ǯȱ ˜—›Š•Š›ȱkȬŠȱȱȃ’••’ȱȱ¡›˜—’”’ȱ¢˜›Âž—•žšȱ –ˬ›”ˬ£’ȄȱȱˬŠ•’¢¢ˬˬȱ‹Šó•Š–ÍóÍ›ǯ Ȭ—ž—ȱ™Š˜Ž—Ž£’ȱ—Š–ˬ•ž–ž›ǯȱ ûˬ••’Ěȱˬ›’—ȱ‹ˬ£’•ˬ›’ȱŸ’›žœ•Š›Íȱ’––ž—ȱ ›ŽŠ”œ’¢Š•Š›Í—ȱšŽ¢›’Ȭȱœ™Žœ’ęȱ”ȱŠ”’Ÿ•’¢’—ˬǰȱ™œ’¡’ȱ Š”˜›•Š›Šȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱŸŽ›’›•ˬ›ǯȱ’›ȱœÍ›Šȱˬš’šŠ•Š›ȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ȱšŽ¢›’ȬȱœŠÂ•Š–ȱŽ”˜•˜“’ȱóˬ›Š’•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ ˜•žÂž—žǰȱ˜—Šȱã›ˬȱˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ˜›Šȱˬ‹ˬšˬ¢ˬȱ –ˬ—œž‹ȱ’—œŠ—•Š›Šȱ›Šœ•Š—ÍÂ͗Íȱãœˬ›’›ǯȱžȱ‹’›ȱ Š‘Šȱœ˜œ’Š•ȱŠ–’••ˬ›’—ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱ›˜•ȱ˜¢—ŠÍÂ͗Íȱ ˬœ’šȱŽ’›ǯ ›˜—’”’ȱ¢˜›Âž—•žšȱœ’—›˜–ž—ŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱŽ—Ȭ Ž›“’•’ǰȱ’óû£Š›ǰȱ–ˬœž•’¢¢ˬ•’ȱŸˬȱžÂž›•žȱ’—œŠ—•Š›Šȱ ›Šœȱˬ•’—’›ǯȱŽ•ˬȱ’—œŠ—•Š›ȱœŠÂ•Š–•ÍŠȱ•ŠšŽ¢ȱ˜•ž›ǰȱ —ˬ’Œˬˬǰȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬ—ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ˬǰȱœ›Žœ•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱ –ûšŠŸ’–ˬȱŠ£Š•Í›ǯȱžȱ’œˬȱœŽ›Š˜—’—’—ȱǻˬ‘ŸŠ•ȱ‘˜›Ȭ –˜—žǼȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱˬœ’›ȱŽ’›ǯȱˬœˬ•’¢’—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ ŘŖȬŚŖȱ¢ŠóȱŠ›ŠœÍȱ’—”’óŠÍȱ˜•ž›ǯȱȱ’—œŠ—ȱ‘ˬ¢ŠÍ—Íȱ –û›ˬ””ˬ‹•ˬ󍒛’›ǰȱŠ¢•Š›•Šǰȱ‹ˬ£ˬ—ȱ’œˬȱ’••ˬ›•ˬȱŠŸŠ–ȱ Ž’›ȱŸˬȱ›Žœ’’Ÿ•ˬ›ȱ–û–”û—û›ǯ Ȭȱ—ž—ȱ™Š˜Ž—Ž£’ȱ—Š–ˬ•ž–ȱ˜•žÂžȱû³û—ǰȱ ’Šš—˜œ’”ŠœÍ—Šȱ”•’—’”ȱœ’–™˜–•Š›Šȱã—ˬ–ȱ ŸŽ›’•’›ǯȱȱã¢û”ȱœ’–™˜–˜”˜–™•Ž”œˬȱ’œ’›Š‘ˬˬ—ȱ ”Ž³–ˬ¢ˬ—ȱœˬ‹ˬ‹•’ǰȱž£ž—–ûˬ•’ȱ¢˜›Âž—•žšȱ Ÿˬȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱ›Ž“’–’—’—ȱ¢Š›Í¢ŠȱŠ£Š•–ŠœÍÍ›ǯȱ ’³’”ȱ

œ’–™˜–•Š›Šȱˬ£ˬ•ˬȱ£ˬ’Ěȱ’¢’ǰȱ’œ”˜–˜›ǰȱûóû–ˬǰȱ •’–Šȱû¢û—•ˬ›’—’—ȱŠÂ›Í•Íȱ˜•–ŠœÍǰȱŠ››Š•’¢Š•Š›ȱ ǻ˜¢—ŠšȱŠÂ›Í•Š›ÍǼǰȱ¢ŠŠóȱ£ˬ’Ěȱ’¢’ȱŸˬȱŽ™›Žœœ’¢Šȱ Š’’›ǯ Ȭ—žȱ¡Š›Š”Ž›’£ˬȱŽˬ—ȱ’ˬ›ȱœ’–™˜–Ȭ •Š›ȱ‹˜ÂŠ£ŠȱŠÂ›Í—Í—ȱ˜•–ŠœÍǰȱŠ›’—’ǰȱûóû—–ˬȱ ™˜£Âž—•žÂžǰȱ‹Šó’Œˬ••ˬ—–ˬǰȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ‘’œœ’ǰȱ ãóȱœû–û¢ûȱŠ›¡ŠœÍ—ŠȱŠÂ›ÍȱŸˬȱœǯȬ’›ǯȱž¡žȱ ™˜£Âž—•žÂž—Šȱ‹Ž•ˬȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱŽ£ȬŽ£ȱ›Šœȱˬ•’—’›ǯȱ ûœžœ’¢¢ˬ’ȱû—û£ȱ¢ž¡ž•ž•žÂž—ȱ˜•–ŠœÍǰȱˬ”œ’—ˬǰȱ ŽŒˬȱ¢ž¡žœž£•žšž›ǯȱžȱ˜—Šȱ™›˜š›Žœœ’Ÿ•ˬóˬ—ȱ ¡ˬœˬ•’”ȱ‹’›ȱˬ›ˬˬ—ȱ™œ’¡˜œ’–ž•Ž’Œ’ǰȱ’ˬ›ȱ ˬ›ˬˬ—ȱ¢ž¡žˬ’›’Œ’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱšˬ‹ž•ž—Šȱ –ˬŒ‹ž›ȱȱŽ’›ǯȱ’™’”ȱ˜•Š›Ššȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱœ’šŠ›Žȱ ³ˬ”–ˬ—’ȱ™œ’¡’”Š—Íȱœ’–ž•ˬȱŽ–ˬ”ȱû³û—ǰȱŠ•”˜š˜••žȱ ’³”’•ˬ›’ȱœ’—’›Ȭȱ™œ’¡’ȱˬ›’—•’¢’ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Ššȱ û³û—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’›•ˬ›ǯ ȬȱŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ǰȱŠˬˬ—ǰȱ –û¡ˬ•’ȱ’¡’œŠœŠȱ–Š•’”ȱ‘ˬ”’–•ˬ›ˬȱǻŒŠ—ȱ‘ˬ”’–’ǰȱ ”Š›’˜•˜šǰȱ—ŽŸ›˜™Š˜•˜šǼȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ’›•ˬ›ǯȱ ˬœˬ•’”ȱŽ£ȱ‹’›ȱ£Š–Š—Šȱ’—”’óŠȱŽ’›ǰȱ¢ŠŠóȱŸˬȱ ™œ’¡’ȱ™˜£Âž—•žš•Š›Šȱ¢˜•ȱŠ³Šȱ‹’•’›ǯ ȱ£Š–Š—Íȱ–ûŠ•’Œˬȱ”˜–™•Ž”œȱóˬ”’•ˬȱ Š™Š›Í•Í›ǯȱž›ŠȱŠ¡’•’›DZ ȬȱGœ’›Š‘ˬȱ›Ž“’–’ȱŸˬȱęȱ£’”’ȱ¢û”•ˬ—–ˬ—’—ȱ ˬ—£’–•ˬ—–ˬœ’ǯȱʞ–ˬ”ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’—ȱ ˬ¢’󍒛’•–ˬœ’ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ–ûœ‹ˬȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯ Ȭȱǰȱ6ǰȱŗŘȱŸˬȱȱš›ž™ȱŸ’Š–’—ȱŽ›Š™’¢ŠœÍǯ Ȭȱž˜Ž—ȱ–ˬóÂˬ•ˬ•ˬ›ȱǻã£û—û‘’™—˜£Ǽǯ ȬȱŘȬřȱœŠŠȱˬ›£’—ˬȱŽ››Ž—”ž›ȱǻ–ûŠ•’Œˬȱ –ˬšœˬ’•ˬȱ¢Ž›’–ˬǼǯ ȬȱûŠ•’ŒˬŸ’ȱ–ŠœŠ“ǯ Ȭȱ ’›˜Ž›Š™’¢Šǯ ȬȱG¢—ˬ›ŽĚȱŽ”œ˜Ž›Š™’¢Šǯ

Mustafa Salihov Ȭȱ—ž—ȱ’•ˬȱˬ‹Š‹ˬ’ȱ ”ŠŽ›ŠœÍ—Í—ȱ–û’›’ ǯȱG‹›Š‘’–˜Ÿ ǯȱǯȱˬ’–˜Ÿ ŠŽ›Š—Í—ȱŠœœ’œŽ—•ˬ›’

&$16$ö/,ö,


12


13


&$16$ö/,ö,

14

M

Mioma üçün kurort

ˬ£ž—’¢¢ˬȱŸŠ¡Íȱ¢Š¡óÍȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ–ˬ”•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ –û¡ˬ•’ȱ’—Ž”˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱŸˬȱ ™›ęȱ•Š”’”ŠœÍȱ’•ˬȱˬȱ–ˬóž•ȱ˜•–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱʞ—ȱ ˬœŠœÍȱȬȱȱû£û—ȱ”ž›˜›ȱœŽ³’–’’›ǯȱ ûŠœ’›ȱãŸ›ˬȱ¡Š—Í–•Š›ȱ’—Ž”˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ 㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱŸˬȱ¢Šȱ¡ûœžœ’ȱ –Š—’™ž•¢Šœ’¢Š•Š›Í—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱˬ•–ˬ¢ˬȱŸˬ›’óȱ Ž–’󍒛ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱž—ž–Ššȱ˜•–Š£ȱ”’ǰȱ’—ŽȬ ”˜•˜’¢ŠȱœŠ‘ˬœ’—ˬȱŽěȱŽ”’Ÿȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž••Š›Í—Š—ȱ ‹’›’ȱˬȱœŠ—Š˜›Ȭ”ž›˜›ȱ–ûŠ•’Œˬœ’’›ǯȱ ž›˜›ȱœŽ³’–’ǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ–㟌žȱ™Š˜•˜’¢Šǰȱ šŠÍ—Í—ȱ¢ŠóÍȱŸˬȱ˜›šŠ—’£–’—ȱû–ž–’ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱ —ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Šš•ŠȱŠ™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱ›Íšȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ ¡ˬœˬ•’¢ˬȱû³Š›ȱ˜•–žóȱšŠÍ—•Š›•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ›’œ”ȱš›ž™žȬ —ŠȱŠ¡’•ȱ˜•Š—•Š›ȱŠȱ™›˜ęȱ•Š”’”Šȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ ”ž›˜›•Š›Í—Šȱû£ȱž–Š•ÍÍ›ǯȱʞœŠœȱœŽ³’–ȱŠ–’•’ȱȮȱ‘˜›Ȭ –˜—Š•ȱ™˜£ž—ž•Š›Í—ȱ¡Š›Š”Ž›’’›ǯȱˬ—’ȱ¢ž–ž›Š•Íš•Š›ȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱŽœ›˜Ž—ȱ’œŽ‘œŠ•Í—Í—ȱŠ£Š•–ŠœÍȱŸˬȱ¢Šȱ ˬ”œ’—ˬǰȱŠ›–ŠœÍ—Íȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–ŠšȱŸŠŒ’‹’›ǯȱž—žȱ ‘ˬ”’–Ȭ’—Ž”˜•˜šȱˬ¢’—ȱŽ’›ǯȱ ž–ž›Š•Íš•Š›Í—ȱž—”œ’¢ŠœÍȱ£ˬ’Ěȱˬ–’󍒛œˬǰȱ¢ˬ—’ȱ Žœ›˜Ž—ȱ’œŽ‘œŠ•ÍȱŠ£Š•–ÍóÍ›œŠǰȱ”û”û›Ȭ‘’›˜Ž—ȱŸˬȱ Š£˜Ȭœ’•’œ’ž–ȱœž•Š›Íǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ™Š•³Íš•Š›Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬ—ȱ”ž›˜›•Š›ŠȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱȱ û£û›ǰȱ™Š•³Íšȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱřśȬˬ—ȱ¢ž¡Š›Íȱ¢Šó•Íȱ šŠÍ—•Š›ȱû³û—ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱ œ›˜Ž—ȱ’œŽ‘œŠ•ÍȱŠ›–ÍóÍ›œŠǰȱ¢˜Ȭ‹›˜–ȱŸˬȱ›Š˜—ȱ ŸŠ——Š•Š›Í—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬ—ȱ”ž›˜›•Š›ŠȱŽ–ˬ”ȱ ¢Š¡ó͍͛ǯȱ ŠÍ—ȱŒ’—œ’ȱ˜›šŠ—•Š›Í—Í—ȱ¡›˜—’”’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ ŝśƖȬ’ȱžóŠš•ÍšȱŠ›Í–•Š›Í—Í—ȱ’•’‘Š‹Íȱ™›˜œŽœ•ˬ›’—ˬ—ȱ ’‹Š›ˬ’›ǯȱˬˬœœûȱ”’ǰȱ‹žȱ™Š˜•˜’¢Šȱ—Š’›ȱ‘Š••Š›Šȱ Š¢›Í•ÍšŠȱ”Ž³’›ȱŸˬȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ›Ž™›˜ž”’Ÿȱœ’œŽ–’—ȱ

&$16$ö/,ö,

’ˬ›ȱ‘’œœˬ•ˬ›’—ˬȱˬȱ˜¡ž—ž›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ’•’‘Š‹Íȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱȱžóŠš•Íšȱ–’˜–ŠœÍȱŸˬȱŽ—˜–Ž›’˜£ž—ȱ ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’ȱû³û—ȱˬ•ŸŽ›’ó•’ȱ˜—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ ¢ž–ž›Š•Íš•Š›Í—ȱž—”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱŠ›–ŠœÍȱ£Š–Š—ÍȱŽ–Ȭ ™Ž›Šž›ȱŠ–’•’ȱŠ–ȱ’œ’œ—Šȱ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯȱ ʞŸŸˬ•Šǰȱ¢û”œˬ”ǰȱ¢ˬ—’ȱřŜǚȱˬ›ˬŒˬˬ—ȱŠ›ÍšȱŽ–Ȭ ™Ž›Šž›•žȱ–ûŠ•’Œˬȱœž•Š›ÍȱŸˬȱ™Š•³Íš•Š›Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱG”’—Œ’œ’ǰȱ’š•’–ȱóˬ›Š’’—’ȱˬ¢’ó–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱˬ—ž‹ȱ”ž›˜›•Š›Í—Šȱ™Š¢Í£ȱŸˬȱ¢Šȱ šÍóȱŠ¢•Š›Í—ŠȱŽ–ˬ”ȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱȱž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ Žœ›˜Ž—•ˬ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ¢û”œˬ”ȱ˜•žšŠȱšŠ›Š•–Ššǰȱ ‘Š–Š–ȱŸˬȱ¢ŠȱœŠž—Š¢ŠȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱŠ›’Œ’ȱ”ž›˜›Ȭ •Š›Š—ȱ‹žȱ‘Š•Šȱkˬ›š’ȱŸ›˜™Šǰȱ•–Š—’¢ŠŠȱ¢Ž›•ˬóˬ—ȱ –ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ”ž›˜›•Š›ȱ’š•’–ȱ‹Š¡Í–Í—Š—ȱŠ‘Šȱ–û—ŠȬ œ’‹’›ǯȱ Š—Š˜›ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ•–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ¡ˬœˬ•’”ȱ ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱãŸ›û—ˬ—ȱ”ˬ—Š›Šȱ˜•žÂžȱ–ûˬˬȱ ”ž›˜›ŠȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ’˜–ŠȱŸˬȱŽ—˜–ŽȬ ›’˜£Šȱˬ•’”ˬȱ’œˬǰȱ”ž›˜›ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ¢Š•—Í£ȱ˜™Ž›Š’Ÿȱ –ûŠ¡’•ˬȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—–ŠÍÂÍȱ‘Š•Šȱ–û–”û—û›ǯȱ ʞ–ˬ•’¢¢Šȱãœˬ›’󍒛œˬǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ˜—ž—•Šȱ –ˬóž•ȱ˜•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠ•—Í£ȱ‹ž—Š—ȱœ˜—›Šȱ‹ˬ›™Šȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱ”ž›œžȱ”Ž³–ˬ”ȱû³û—ȱ”ž›˜›ŠȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ˜ó¡Šœœˬ•’ȱ’—Ž”˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱˬ–ˬ•’¢¢Šȱ ”Ž³’›–’óȱ¡Š—Í–•Š›Šȱ¢˜Ȭ‹›˜–ȱŸˬȱ›Š˜—ȱŸŠ——Š•Š›Íȱ ˜•Š—ȱ”ž›˜›•Š›ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯ


15

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

16

’›ȱ’—Œ’ȱœŠĚȱÍÂÍȱŸŠ›œŠȱŠȱœžŠǰ ›Íšȱ’³’•ˬ—ˬȱˬ›ȱŸŽ›’›ȱ˜ȱŠǯ Žęȱ›ȱ¢ŠÂ•Š›Í—ÍȱŘŖȬřŖȱ–•ȱ‹’”’ȱ¢ŠÂ͗Šȱ‘ˬ••ȱŽˬ›ˬ”ȱȱ ¢û—û•ȱ–ŠœŠ“ȱŽ–ˬ”ȱ”’Š¢ˬ’›ǯȱ›˜œŽž›Š—Íȱ–Ž—Ȭ œ›žŠœ’¢ŠŠ—ȱˬŸŸˬ•”’ȱŝȬŗŖȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ‘ˬ›ȱû—ȱ Š™Š›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱȱ Š‘Šȱ‹’›ȱ›ŽœŽ™ˬ—ȱ¢Š›Š›•Š—–Ššȱ˜•Š›ǯȱ

ˬ›ˬœ’—ˬ—ȱŘȱŠ–ŒÍȱ•ŠŸŠ—ŠǰȱŠ›ÍŒȱŸˬȱ›˜£–Š›’—ȱ ¢ŠÂ•Š›Í—ÍȱšŠ›ÍóÍ›Š›Ššȱû£ˬ›’—ˬȱȱ‘ˬ›ˬœ’—ˬ—ȱŗȱŠ–ŒÍȱ 7ˍ%ùù0ˍ6/ˍ+ˍ7/ˍ5 ™˜›ŠÂŠ•ȱŸˬȱóŠ–ȱŠÂŠŒÍȱ¢ŠÂÍȱˬ•ŠŸˬȱŽ’—ǯȱȱ•Í—–Íóȱ k’ó”’—•’”ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ³Š›™Š—ȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•–ŠŠ—ȱ šŠ›ÍóÍÂÍȱ”›Ž–•ˬ›ˬȱˬ•ŠŸˬȱŽ’—ǰȱ¢Š¡žȱˬŸŸˬ•Œˬȱ‹’”’ȱ ¢Š›Š—Í›œŠǰȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǰȱ ¢ŠÂÍȱ’•ˬȱšŠ›ÍóÍ›ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱû£û—û£ˬȱ³ˬ”’—ǯ ³û—”’ȱ‹žȱ”’–’ȱœ’–™˜–•Š›ȱ™›˜š›Žœœ’Ÿ•ˬóˬ—ȱȱû›ˬ”ȱ Ž•ˬȱ‹’›ȱ㍎–ȱ—ãŸûȱˬȱŸŠ›DZȱ—ˬȱ¢Ž’–œˬȱȮȱ Ÿˬȱ¢Šȱ‹ã¢›ˬ”ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱû³û—ȱ¡Š›Š”Ž›’”’›ǯȱ ȃœ’ˬ’–ˬ’›ȄǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱž£•žȱŸˬȱ’œ’˜•žȱ Š”’—ȱó’ó”’—•’¢’—ȱ‹ˬ£’ȱ—㟕ˬ›’—’—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱ‘ˬ›ȱ –ˬ‘œž••Š›•ŠȱŽ‘’¢Š•ŠȱŠŸ›Š—Í—ǯȱʞ—ȱœŠˬȱ™›˜ęȱ•Š”Ȭ ‹’›’–’£ȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›’”ǯȱ㑋ˬȱ¢Ž–ˬ”ȱŸˬȱ¢Šȱ’³”’ˬ—ȱ ’”Šȱûœž•žȱ’œˬȱȬȱȱ—Š—ˬǰȱ³˜‹Š—¢ŠœÍÂÍǰȱŒã”ˬȱ³’³ˬ¢’ȱŸˬȱ Š›Íšȱˬ›ˬŒˬˬȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬǰȱ¢Š¡žȱ–Ž—œ›žŠ•ȱ ¢Šȱ”ˬ”•’”˜žȱȱ‘ˬ•’–’ȱ’•ˬȱ¢ž¢ž—–ŠšÍ›ǯȱ ãŸ›û—ȱ‹’–ˬœ’ȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ˜•Š—ȱó’ó–ˬ•ˬ›ˬ—ȱ k’ó”’—•’¢’ǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱ‹ž¡Š›ȱŸŠ——Š•Š›Í—Í—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ Ž’›ǯȱ ’•ˬȱ•ˬŸȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—û›DZȱû£û—û£ûȱśȬŗŖȱ [Ž–•ˬ›•ˬȱ–û‹Š›’£ˬ—’—ȱˬ—ȱ¡˜óȱûœž••Š›Í—Š—ȱ ˬš’šˬȱ˜£ŠÂŠŒÍȱ¢Š›™Šš•Š›ÍȱŸˬȱž–ž›Œžš•Š›Í—Š—ȱ ‹’›’ȱŠ›˜–ŠŽ›Š™’¢ŠÍ›ǯȱŽ—œ›žŠœ’¢Šȱã—ûȱ–Š¢ˬȱ ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ’œ’ȱ‘ˬ•’–’—ȱû£ˬ›’—ˬȱžž—ǯȱžȱûœž•ȱ •ˬ—’–ˬœ’—’ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–ŠšŠȱ‹žȱûœž•ž—ȱ¡ûœžœ’ȱ ”ž™Ž›˜£Š—ȱǻˬ›’ˬȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǼȱ ›˜•žȱŸŠ›ǯȱȱŘȬřȱŠ–ŒÍȱˬ’›óŠ‘ǰȱŠ›ÍŒȱŸˬȱ¢Šȱ›˜£–Š›’—ȱ ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›ˬȱ¢Š›Š–Í›ǯȱ Š¢Í—ȱ’œ’œ’—ˬȱȱ³˜¡•žȱ–Š¢Žȱšˬ‹ž•ȱŽ’›’”ǰȱȱ ˬ‹’ˬ’—ȱš˜¢—ž—Šȱ”Š‹Š‹ȱ³ˬ”’›ǰȱœû›ˬȱŠ³Í›Íšǯȱ›ˬœ’ȱ û—ȱ’œˬȱŠó”Š›ȱŽ’›’”ȱ”’ǰȱó’ó–’ó’”ǯȱŠÂ•Š–•ÍŠȱ £ˬ›ˬ›ȱ¢Ž’›–ˬˬ—ȱ˜›šŠ—’£–’ȱŠ›Íšȱ–Š¢Žˬ—ȱŠ£Šȱ Ž–ˬ¢’—ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ¢˜•žȱŸŠ›ǯ

&$16$ö/,ö,


17 $3$5$7,42ú

˜—›Šȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱ󊚞•’ȱ’œ’šŠ–ˬˬȱˬ”›Š›ȱŽ’—ȱȮȱ šŠó•Š›Š—ȱœŠ³•Š›Šȱ˜Â›žǯ ›Íšȱ–Š¢Žˬ—ȱŠ£Šȱ˜•–Ššȱû³û—ȱã£ˬ••’”ȱœŠȬ ã£ȱšŠ™Šš•Š›Í—Í—ȱ–ŠœŠ“Í—Šȱ‹Šó•Š¢Š›”ˬ—ȱ •˜—ž—ŠȱŠȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱʞ—ȱ¢Š¡óÍȱ–û‹Š›’£ˬȱ Ž‘’¢Š•ŠȱŠŸ›Š—–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ 㣕ˬ›’—’£’ȱ ûœž••Š›Í—Š—ȱ‹’›’ȱȮȱ”’—ȱ˜—’ŒȱŠ™Š›ŠÍ—ŠȱŠ™Š›Í•Š—ȱ ™›˜œŽž›ŠÍ›ǯȱû¡ˬ•’ȱ˜›–Š•ÍȱŸˬȱ㕳û•ûȱŠ¡–Š•Š›Íȱ šŠ™Š¢Í—ǯȱœÍ£ȱ‹Š›–Šš•Š›Í—ȱžŒžȱ’•ˬȱã£•ˬ›’—ȱ Š¡’•’ȱ‹žŒŠš•Š›Í—ÍȱœÍ¡Í—ǯȱû—û•ȱã¢ˬŒ•ˬ–ˬȱˬ£ˬ•ˬȱ ˜•Š—ȱŸˬȱŸŠ”žž–ȱ–ŠœŠ“Íȱ™›’—œ’™’ȱ’•ˬȱ’ó•ˬ¢ˬ—ȱ ˬ›’—•’¢’—’ȱŸˬȱó’ó”’—•’¢’ȱŠ£Š•Í›ǯȱȱ›Šȱ‹Š›–Šš•Š›Íȱ Š™Š›Šȱ•’–Š’”ȱœ’œŽ–’ȱ›Ž—ˬȱŽ’›ȱŸˬȱ–û‹Š’•ˬȱ šŠóûœûȱ—Š‘’¢ˬ•ˬ›’—ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ¢Ž›•ˬ󍒛ˬ›ˬ”ȱóˬ‘Šˬȱ ™›˜œŽœ•ˬ›’—’ȱŒŠ—•Š—Í›Í›ǯȱ ‹Š›–Šš•Š›Í—Í—ȱžŒžȱ’•ˬȱã£ȱšŠ™Šš•Š›Í—Í—ȱ¡Š›’Œ’ȱ

ˬ–’—ȱŠ™Š›ŠȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱó’ó”’—•’¢’ȱŠ›ŠŠ—ȱ ‹žŒŠš•Š›Í—ÍȱœÍ¡Í—ǯȱ 㣕ˬ›’—’£’ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬˬȱšŠ™Š¢Í—ȱ šŠ•Í›Š—ǰȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱû£ȱˬ›’œ’—’—ȱ›ˬ—’—’ȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Š—ȱ–ŠœŠ“ȱŠȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱˬ‹’’ȱ ŸˬȱŠ³Í—ǯȱˬ£Š›ˬȱŽ’—ȱ”’ǰȱˬ›’ȱ‹Š›–Šš•Š›Í—ͣ͗ȱ Š•Í—Šȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱŽ–ˬœ’—ǯȱ ”’ǰȱ’”’—Œ’ȱ‘Š•Šȱ³˜¡ȱ£ˬ›’ȱŠ¡–ŠȱŸˬȱŠ‘Šȱ¢ž–óŠšȱ Š‘Šȱ‹’›ȱ–’œŠ•ȱȮȱ—㚝ˬŸ’ȱ–ŠœŠ“Í›ǯȱȃ㛍ȱã£ȱ ›Ž“’–ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ˬ›ȱ’”’ȱ™›˜œŽž›Š—ÍȱȮȱû£ȱŸˬȱ ŠÂÍȄȱ—㚝ˬœ’ȱȱã£ȱ³ž¡ž›ž—Š—ȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱŠóŠÂ͍Šǰȱ ‹ˬˬ—ȱ–ŠœŠ“Í—ÍȱȮȱŠ¢›ÍȬŠ¢›Í•ÍšŠǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ‹’›•’”ˬȱ Š•–ŠŒÍšȱœû–û¢û—û—ȱ˜¢žÂž—Šȱ¢Ž›•ˬó’›ǯȱžȱ ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯ —㚝ˬ—’ȱŗȬřȱˬš’šˬȱœÍ¡–Šš•Šȱˬ›’—’—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–ŠšǰȱœÍ£Š—ŠšȱŸˬȱó’ó”’—•’¢’—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱ 7ˍ5$9ˍ7/ˍ1ù5'$57,/,5 ˬ•–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯȱ

1ˍ0/ˍ1ù5

Ÿȱóˬ›Š’’—ˬȱˬȱã£û—ûȱšŠ¢Š¢ŠȱœŠ•–Ššȱ –û–”û—û›ǯȱGœ’ȱœžȱ’•ˬȱ˜•žȱŸŠ——Š¢Šȱˬ—’£ȱ ž£žȱˬ•ŠŸˬȱŽˬ›ˬ”ȱœž¢Šȱ’›’—ǯȱG•”ȱŗŖȱˬš’šˬ—’ȱ û£û—û£ˬȱ‘ˬœ›ȱŽ’—ǯȱ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱ›Š‘Š•Š—Í›ÍŒÍȱ –Šœ”Š—Í—ȱ³ˬ”’•–ˬœ’ȱŗŖȱˬš’šˬȱˬ›£’—ˬȱó’ó”’—•’¢’ȱ Š›ŠŠ—ȱšŠ•Í›ŠŒŠšǰȱû£ȱˬ›’œ’—’ȱˬ›ŠŸˬ•ˬ—’›ˬŒˬ”ȱ Ÿˬȱˬ›’—’—ȱŽ”œž›ŠœÍ—Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›ŠŒŠšǯȱŠœ”Š—Íȱ ³ˬ”’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱŽ£ȱû£ȱ–ŠœŠ“ÍȱŽ–ˬ”ȱŸˬȱ–Šœ”Š—Í—ȱ Š–ȱ‘˜™–ŠœÍ—Íȱã£•ˬ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ›˜œŽž›ŠŠ—ȱ œ˜—›Šȱû£ȱˬ›’œ’ȱŠ›Í•Í›ȱȱŸˬȱ‘Š–Š›•Šó͛ǯȱ

GÖZ QAPAQLARINI AÇIRIQ

ã£ȱšŠ™Šš•Š›Í—Í—ȱó’ó”’—•’¢’—’ȱ•ˬŸȱŽ–ˬ¢ˬȱ ¢ã—ˬ•–’óȱ–ûŠ•’Œˬȱ™›˜œŽž›Š•Š›Íǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ Š”’Ÿȱ•’–˜›Ž—Š“Š—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱžȱ–ˬšœˬ•ˬȱ Ž•Ž”›˜œ’–ž•¢Šœ’¢Šȱûœž•ž—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱŠ£’”ȱŽ•Ž”›˜•Š›ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ•’–Š’”ȱŠ¡Š›•Š›ȱ ŠóŠÂÍȱŽ£•’”•’ȱŽ•Ž”›’”ȱŒˬ›ˬ¢Š—Íȱ’•ˬȱšÍŒÍš•Š—Í›Í•Í›ǯȱ ˬ’Œˬˬǰȱ‘ûŒŽ¢›ˬȱ–û‹Š’•ˬœ’ȱ¢Š¡ó͕Šó͛ǰȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ȱ—˜›–Š•ȱŠ”’Ÿ•’¢’ǰȱ–’”›˜œ’›”ž•¢Šœ’¢Šȱ Ÿˬȱ•’–ŠȱŠ¡Í—Íȱ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—ž›ǯȱ Š•šȱˬ‹Š‹ˬ’ȱûœž••Š›Í—Š—ȱŘȱ³Š¢ȱšŠóÍÂÍȱ¡Š–Šȱ 72186hdh1'ˍ4ù4ˍ Ÿˬȱŗȱ³Š¢ȱšŠóÍÂÍȱ¡Í›Šȱ˜Â›Š—Í•–ÍóȱŒˬˬ›’ˬ—ȱ ŠœŠ“ȱȮȱˬ—ȱˬœ’›•’ȱ”˜œ–Ž’”ȱ™›˜œŽž›Š•Š›Š—ȱ ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ–Šœ”ŠŠ—ȱ¢Š›Š›•Š—–Ššȱ˜•Š›ǯȱžȱ ‹’›’’›ǯȱ—ž—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱó’ó”’—•’¢’ȱ•ˬŸȱŽ–ˬ”ȱŸˬȱ –Šœ”Šȱã£ˬ›ŠÍȱ—Š‘’¢ˬ•ˬ›’—ȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Íȱ ˬ›’—’—ȱ˜—žœž—žȱŠ›Í›–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱû—û•ȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱŠ‹ÍšŠȱ‹’ó–’óȱ’œ’ȱ”Š›˜Š—ȱ –ŠœŠ“ȱśȬŝȱˬš’šˬȱŸŠ¡Í—Í£ÍȱŠ•ŠŒŠšǯȱ ‘Š£Í›•Š—–Íóȱˬ™’–ˬȱˬȱ³˜¡ȱ¢Š¡óÍȱŽěȱŽ”ȱŸŽ›’›ǯ

ˬ›ȱˬˬȱû£û–û£ˬȱ”›Ž–ȱ³ˬ”ˬ›”ˬ—ȱ’œˬ›Ȭ ŠˬȱšŠ¢Š•Š› ’œˬ–ˬ£ȱã£û—û–ŠœŠ“ȱŽ–’óȱ˜•ž›žšǯȱʞœŠœȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ Ȋȱ,˜¡ȱŠ”’Ÿȱ—ˬ–•ˬ—’›’Œ’ȱ”›Ž–•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱˬ›’ȱ¡ˬ•ˬ›’ȱû£›ˬȱŽœ’—ȱŸˬȱ³˜¡ȱ”˜‹žȱ Ž–ˬ¢’—ǯȱ—•Š›ȱ–Š¢Ž—’ȱˬ›’ȱšŠÍ—ŠȱœŠ¡•Š–Šš•Šȱ ˜•–ŠœÍ—ǯȱt£ȱˬ›’œ’—’ȱŠ›–Š¢Í—ȱŸˬȱ˜Ÿ¡Š•Š–Š¢Í—ǰȱ ㍎–•ˬ›’—ȱȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ ˬ”œȱ‘Š•Šȱˬ›’—’ȱ£ˬˬ•ˬ¢ˬȱ‹’•ˬ›œ’—’£ȱŸˬȱˬ•ŠŸˬȱ Ȋȱ ŽŒˬȱ”›Ž–’—’ȱœˬ‘ˬ›ˬȱšˬˬ›ȱû£û—û£ˬȱ šÍ›Í󕊛ȱšŠ£Š—Š›œÍ—Í£ǯȱȱt£û—û£ûȱ¢Š¡ó͌Šȱˬ–’£•ˬ¢’—ȱ œŠ¡•Š–Š¢Í—ǯȱ ›Ž–’—ȱ³ˬ”’•–ˬœ’—ˬ—ȱŘȬřȱœŠŠȱœ˜—›Šȱ Ÿˬȱš’Š•Š—Í›ÍŒÍȱ”›Ž–ȱ³ˬ”’—ǯȱ ˜™–ŠœÍȱû³û—ȱ‹’›ȱ šŠ•Íš•Š›Í—Íȱ”˜œ–Ž’”ȱœŠ•Ž•ˬȱœ’•’—ǯȱ ˬš’šˬȱã£•ˬ¢’—ǯȱ˜—›Šȱ–ŠœŠ“Šȱ‹Šó•Š¢Í—ǯȱ›˜œŽȬ Ȋȱž¡žŠ—ȱˬŸŸˬ•ȱ³Š¢ȱŸˬȱ’ˬ›ȱ’³”’•ˬ›ȱ’³–ˬ¢’—ǯȱ ž›ŠŠ—ȱˬŸŸˬ•ȱ˜ŸžŒ•Š›Í—Í£Šȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱŽęȱ›ȱ¢ŠÂÍȱ ȊȱŠ–Š£Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ¢ŠŠšȱ˜ŠÂ͗͗ȱ‘ŠŸŠœÍ—Íȱ ³ˬ”’—ȱȮȱ‹žǰȱ–ŠœŠ“Í—ȱŽěȱŽ”’—’ȱŠ›Í›Í›ǯȱ[£û—û–ŠœŠ“ȱ ˬ¢’ó’—ǯȱˬ–’£ȱ‘ŠŸŠȱ‹ˬ›”ȱ¢ž¡ž¢ŠȱŸˬȱ–û‹Š’•ˬȱ £Š–Š—Íȱ³ˬ—ˬ—’£’ȱ’›ˬ•’¢ˬȱ³ˬ”’—ȱŸˬȱŠÂ£Í—Í£ÍȱŠ£ŒŠȱŠ³Í—ǯȱ ™›˜œŽœ•ˬ›’—’—ȱŽ£•ˬó–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ Ž•ˬȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱˬ›’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱŽ–’›ȱŸˬȱŠ›Í•–Í›ǯ Ȋȱ ’³’”ȱŸˬȱ¢ŠœÍȱ¢ŠœÍšŠȱ¢Š–ŠšȱŠ‘Šȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ ŠœŠ“ŠȱŠ•—Í—Í£Š—ȱ‹Šó•Š¢Í—ǯȱˬ›’—’ȱŠ’›ˬŸ’ȱ Ȋȱˬ‘ˬ›•ˬ›ȱû£ȱŸˬȱã£ˬ›ŠÍȱˬ›’—’ȱ‹ž£ȱ™Š›³ŠœÍȱ’•ˬȱ ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›•ˬȱ–ŠœŠ“ȱŽ’—ȱȮȱŠ•Í—Í—ȱ–ˬ›”ˬ£’—ˬ—ȱ œ’•–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱžǰȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Íȱœû›ˬ•ˬ—’›’›ǯȱ ’ŒŠ‘•Š›Šȱ˜Â›žǯȱ ˬ›ˬ”ˬ’ȱřȱˬˬȱˬ”›Š›ȱŽ’—ǯȱ ž£ȱ™Š›³Š•Š›Í—ÍȱœŠˬȱœžȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ–’—Ž›Š•ȱœžǰȱ ŸžŒ•Š›Í—Í£ÍȱŠ•—͗ͣ͗ȱ–ˬ›”ˬ£’—ˬȱš˜¢Š›Ššȱ’ŒȬ œû›ŸˬȱŸˬȱ¢Šȱ”Š•Ž—ž•ŠȱŒãŸ‘ˬ›’—ˬ—ȱˬȱ‘Š£Í›•Š–Ššȱ Š‘•Š›Šȱ˜Â›žȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱûûš’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱŽ’—ǯȱȱ ˜•Š›ǯ ’›ȱœŠ—’¢ˬ•’”ȱˬ•’—’£’ȱœŠ¡•Š¢Í—ȱŸˬȱ¢û—û•ŒˬȱœÍ¡Í—ǯȱ

&$16$ö/,ö,


18


19


&$16$ö/,ö,=LGGL\\ΩWOL

0h'5ù./ù.

&$16$ö/,ö,


21

ʞ

—ȱ¢Ž—’ȱŽ•–’ȱ–ˬ•ž–Š•Š›Šȱã›ˬǰȱ¢Šóȱ”Ž³’”Œˬȱ ‹Ž¢’—ȱŠ”’Ÿ•’¢’ȱ‘Ž³ȱˬȱŠ£Š•–Í›ǰȱˬ”œ’—ˬǰȱŠ›Í›ǯȱ ’›ȱˬ›ˬˬ—ǰȱ‹Ž¢’—ȱˬȱˬ‹’’ȱš˜ŒŠ•–Šȱ™›˜œŽœ•ˬ›’—ˬȱ –ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ǯȱ˜›–ŠŠȱ¢Ž”’—ȱ‘ˬ¢ŠÍ—ȱ‘ˬ›ȱ˜—ȱ ’•’—ˬ—ȱ‹’›ȱ‹Ž¢’—ȱ³ˬ”’œ’ȱŸˬȱ‘ˬŒ–’ȱˬ¡–’—ˬ—ȱŘƖȱ Š£Š•Í›ǯȱŠ—ȱãŸ›Š—ÍȱŸˬȱ˜”œ’Ž—ȱˬŒ‘’£ŠÍȱ£ˬ’Ěȱˬ¢’›ǯȱ ˬ’ŒˬȱŽ’‹Š›Íȱ’•ˬǰȱ‹Ž¢’—ȱŠ–Š›•Š›Í—Í—ȱŠŽ›Ȭ ˜œ”•Ž›˜£žȱŸˬȱ’óŽ–’¢ŠœÍȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱ—žšŠ—•Íšǰȱ ’ššˬœ’£•’”ȱŠ›Í›ǯȱ ’ˬ›ȱˬ›ˬˬ—ǰȱ¢Ž”’—ȱ¢Šó•Íȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ‹Ž¢’—ȱ Š”’Ÿ•’¢’ȱŠ›Í›ǯȱ Ž³ȱˬȱˬ—Œȱ˜•–Š¢Š—ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ ’—œŠ—•Š›ȱã£ȱ™ŽóˬȱŸˬ£’ˬ•ˬ›’—’ȱžÂž›•Šȱ¢Ž›’—ˬȱ¢ŽȬ ’›’›ǯȱÂ͕•ŠȱãŸ•ˬȱ’Š›ˬȱŽ’›ǰȱ’—Œˬœˬ—ˬȱˬœˬ›•ˬ›’ȱ ¢Š›ŠÍ›ǰȱŽ•–’ȱ”ˬóĚȱˬ›ˬȱ’–£ŠȱŠÍ›ǯ Ž–ˬ”ǰȱ˜›šŠ—’£–’—ȱš˜ŒŠ•ÍŠȱ–ûšŠŸ’–ˬȱ ãœˬ›ˬȱ‹’•ˬ—ȱœ’›•’ȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱ–㟌žž›ǯȱȱ û›’”•’¢’—ȱ£’’¢¢ˬ’ȱȱ‹žž›ǯȱŠŠóȱŸˬȱęȱ”›’—’ȱ Œˬ–•ˬ–ˬ”ȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱ¢Šóȱ”Ž³’”Œˬȱ£ˬ’Ěȱˬ’¢’ȱ‘Š•Ȭ Šȱ–û›’”•’”ȱŸˬȱœˬ›’óˬǰȱˬ”œ’—ˬǰȱŠ›Í›ǯȱ Š–’•ȱ‹Ž¢’—ȱ ˬ—Œȱ‹Ž¢’—ˬȱ—’œ‹ˬˬ—ȱŠ‘Šȱ‹ã¢û”ȱûœû—•û”•ˬ›ˬȱ –Š•’”’›ǯȱ ˬ•ž–ȱ˜•–žóž›ȱ”’ǰȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ¡ûœžœ’ȱ –ûŠęȱˬȱ–Ž¡Š—’£–•ˬ›’ȱ–㟌žž›ǯȱȱ—•Š›Š—ȱ ‹’›’ȱ¢Ž—’ǰȱŽ•–’ȱŒˬ‘ˬˬ—ȱœû‹žŠȱ¢Ž’›’•–’óȱ‹Ž¢’—ȱ ¢Š›Í–”û›ˬ•ˬ›’—’—ȱȃ’¡’œŠœ•Šó–ŠȄȱœ’œŽ–’’›ǯȱȱ Ž¢’—ȱ’”’ȱ¢Š›Í–”û›ˬˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱ—•Š›Š—ȱ ‘ˬ›ȱ‹’›’ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱž—”œ’¢ŠȱŠó͛͢ǯȱŠ¡Í—ȱ£ŠȬ –Š—•Š›Šȱšˬˬ›ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’•’›’ȱ”’ǰȱœ˜•ȱ¢Š›Í–”û›ˬȱ —’šȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱŸˬȱ’•ˬȱŒŠŸŠ‹Ž‘’›ǰȱœŠÂȱ’œˬȱ Ȭȱ–ˬ”Š—ȱ˜›’¢Ž—Šœ’¢ŠœÍ—Šǯȱ––ŠȱˬŠ•’¢¢ˬˬȱ ˜•Š—ȱȱ‹Ž¢’—ȱŠ”’Ÿ•’¢’—’ȱ–û󊑒ˬȱŽˬ›”ˬ—ȱ–ˬ•ž–ȱ ˜•žȱ”’ǰȱ¢Ž—’ȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬȱšŠ›ó͕ŠóÍšŠȱ’—œŠ—Í—ȱ œŠÂȱ¢Š›Í–”û›ˬœ’ȱȃ’óˬȱûóû›ȄǯȱŠ›Š—–Íóȱ‘Š•ȱ Š›ÍšȱŠ—Íóȱˬ•’›œˬȱŸˬȱšŠŸ›Š—Í•Í›œŠǰȱ‹žȱ£Š–Š—ȱ œ˜•ȱ¢Š›Í–”û›ˬ—’—ȱŠ™Š›ÍŒÍȱ›˜•žȱ‹ˬ••’’›ǯȱˬ—’ȱœŠÂȱ ¢Š›Í–”û›ˬȱȮȱ¢Ž—’•’”ȱ¢Š›Í–”û›ˬœ’’›ǯȱ ˬ¢ŠÍ—ȱ Ž›”ˬ—ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬ•ˬ›’—ˬȱ˜—ž—ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ’ȱ‹ã¢û”Ȭ û›ǯȱ 󊚕͚ȱãŸ›û—ˬ—ȱ¢Ž”’—•’”ȱãŸ›û—ˬȱ ”Ž³ˬ›”ˬ—ȱšŠ£Š—ÍÂ͖ͣȱ‹’•’”•ˬ›ȱ–û¡ˬ•’ȱ–˜Ž•ȱ Ÿˬȱœž›ˬ•ˬ›ȱóˬ”•’—ˬȱ˜™•Š—Š›Ššȱœ˜•ȱ¢Š›Í–”û›ˬˬȱ œŠ¡•Š—Í•Í›ǯȱŠóȱ”Ž³’”Œˬȱ˜—•Š›Í—ȱœŠ¢ÍȱŠ›Í›ǰȱ’—Ȭ œŠ—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ‹Ž¢’—’—ȱœ˜•ȱˬ›ˬęȱ—ˬȱûŸˬ—’›ǯȱ Ž•ˬŒˬǰȱ’•ˬ—Ȭȱ’•ˬȱȃˬš•’ȱŠÂ͛•Íšȱ–ˬ›”ˬ£’ȄȱœŠÂȱ ¢Š›Í–”û›ˬˬ—ȱœ˜•Šȱ¢ã—ȱŠ•Í›ǯȱžȱȃ£ˬ”Šȱ”Ž³’’Ȅȱ Ž—˜–Ž—’ȱ—Ž¢›˜Ž•–ȱœŠ‘ˬœ’—ˬȱȱšŽ¢Ȭȱóˬ›œ’£ȱ ¢Ž—’•’”’›ǯȱ ŠóŠȱ˜•žšŒŠȱ‹Ž¢’—ǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ȱˬǰȱ ȃ˜ž›žóž›Ȅǯȱžȱ™›˜œŽœȱœŠÂȱ¢Š›Í–”û›ˬˬȱŠ‘Šȱ Ž£ǰȱœ˜•ȱ¢Š›Í–”û›ˬˬȱ’œˬȱŗŖȬŗŘȱ’•ȱŽŒȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ ˬ—’ȱœ˜•ȱ¢Š›Í–”û›ˬȱ¢Šóȱ™˜£ž•–ŠœÍ—ŠȱšŠ›óÍȱŠ‘Šȱ

ŠŸŠ–•ÍÍ›ǯȱˬš’šŠ•Š›ȱãœˬ›’›ȱ”’ǰȱ™ŽóˬȱžœŠ•ÍÂÍȱ Š›ÍšŒŠȱ‹Ž¢’—ȱȃšˬ—ŠˬȄȱŽ–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱȱžȬ —ž—ȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱŠ‘Í•ȱ¢Šó•Š›Šȱ’—”’óŠȱŽˬ—ȱ™ŠȬ ˜•˜“’ȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱóˬ›Š’’—ˬȱˬȱ‹Ž¢’—ȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ –ˬœˬ•ˬ•ˬ›’ȱ‘ˬ••ȱŽ–ˬ¢ˬȱšŠ’›’›ǯ ʞŸŸˬ••ˬ›ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’•’›’ȱ”’ǰȱ’—œŠ—ȱȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ œŠ¢Šȱˬœˬ‹ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ˜Âž•ž›ȱŸˬȱ‹žȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ȱœ˜—›ŠŠ—ȱ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—–ž›ǯȱ––Šȱ ‹žȱ‹Ž•ˬȱŽ¢’•ǯȱŽ¢—’–’£ȱšˬ›’‹ˬȱ¢Ž—’•ˬó–ˬȱŸˬȱ ŒŠŸŠ—•Šó–ŠȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱ–Š•’”’›Ƿȱ ˬ›ȱ‹’›ȱ’—œŠ—ȱ £Ž‘—’ȱˬ–ˬ”•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•–Šš•Šǰȱȱ–ûˬ–Š’ȱȱ£Ž‘—’ȱ –ˬóšȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱ‹žȱ–ûœ‹ˬȱ™›˜œŽœ•ˬ›ˬȱˬœ’›ȱŽˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱŽ—’ȱ—Ž¢›˜—•Š›ȱ¢Š•—Í£ȱœŠÂ•Š–ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ Ž¢’•ǰȱȱȃš˜ŒŠ•Íš•Šȱ‹ŠÂ•Íȱˬš•’ȱ£ˬ’Ěȱ’¢ˬȄȱû³Š›ȱ˜•–žóȱ ’—œŠ—•Š›Í—ȱ‹Ž¢—’—ˬȱˬȱ¢Š›Š—–ŠÂŠȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱ ˬŠ•ȱ£Ž‘—’ȱ’óȱã£ûȬ㣕û¢û—ˬȱŸŠŒ’‹’›ǯȱž—ž—•Šȱ ‹Ž•ˬǰȱ‹ˬ£’ȱ’—Ž••Ž”žŠ•ȱ–ˬóšȱ—㟕ˬ›’ȱ’ˬ›•ˬ›’—ˬ—ȱ Š‘ŠȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ’”’ȱ’•ˬȱœˬ•’œȱŠ—ÍóŠȱ ‹’•ˬ—ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ‹Ž¢—’—ˬȱ‹˜£ȱ–Šˬȱ”û•ˬœ’ȱ Š‘Šȱ³˜¡ž›ǯȱžȱ¡ûœžœ’¢¢ˬȱ’”’—Œ’ȱ’•’ȱ¢Ž”’—ȱ ¢Šó•Š›Í—Šȱ㢛ˬ—–’óȱ’—œŠ—•Š›ŠȱŠȱŠ’’›ǯȱˬ’ŒˬDZȱ ¡Š›’Œ’ȱ’•’—ȱ㢛ˬ—’•–ˬœ’ȱȮȱ’—Ž••Ž”ȱû³û—ȱã£ˬ•ȱ –ûŠęȱˬ’›ǯ žœ’š’•’ȱŠ•ˬ•ˬ›ˬȱ’ŠȱŽ–ˬ”ȱ‹ŠŒŠ›ÍÂÍȱŠȱ£Ž‘Ȭ —’—ȱ’’•’¢’ȱŸˬȱŠ¢Í—•ÍÂ͗Šȱ–ûœ‹ˬȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ Š›Šš•ÍÍ›ȱ”’ǰȱ‹Ž¢’—’—ȱŠ”’Ÿ•ˬó–ˬȱŽěȱŽ”’ȱ–žœ’š’ȱ ’ŠœÍ—Š—ȱˬ›‘Š•ȱœ˜—›ŠȱŠ‘ŠȱšŠ‹Š›Íšȱóˬ”’•ˬȱ ˬ£Š‘û›ȱ˜•ž—ž›ǯ t–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱ’—Œˬœˬ—ˬȱ—ãŸûȱȃ‹Ž¢’—ȱ ûŒ•ˬ—’›’Œ’œ’Ȅȱ”’–’ȱˬœ’›ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱʞœŠœȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ ‹žȱ–Š›Ššȱ”ã—û••ûȱ˜•œž—ǯȱ û¡ˬ•’ȱ‹ŠÂ•Š–Šǰȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ”›˜œœŸ˜›•Š›ȱ‘ˬ••ȱ Ž–ˬ”ǰȱœ›ŠŽ“’ȱ”˜–™ûŽ›ȱ˜¢ž—•Š›Íȱ˜¢—Š–ŠšȱŠȱ Š¢Š•Íȱ–ˬ󾕒¢¢ˬ’›ǯȱ ʞš•’ȱ£ˬ’Ěȱ’”ˬ—ȱš˜›ž—–ŠÂ͗ȱˬœŠœȱûœž•žȱȮȱ –ŠŠ›’Ěȱˬ—–ˬȱŸˬȱŠ’–’ȱ’—”’󊏍͛ǯȱȱû›’”•’”ȱˬ—ȱ ûó–ûóȱœŠ³•Š›ȱŸˬȱšÍ›Í󕊛ȱ”’–’ȱ–û•ˬšȱŠ‘Í••Íšȱ ˬ•Š–ˬ’ȱŽ¢’•ǯȱžȱȮȱ–û”ŠŠÍ›ǯȱŽ¢’—’ȱŠ’–’ȱ –ˬóšȱŽ’›–ˬ”ȱŸˬȱ’—”’óŠȱŽ’›–ˬ”•ˬȱ˜—žȱšŠ£Š—Ȭ –Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Š–Š—Í—ȱšˬ›’—’ȱ‹’•’—ǯȱŗŖȬřŖȱȮŠȱšˬˬ›”’ȱ ¢ŠóȱãŸ›ûȱȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ‹’£’–ȱˬœŠœȱ Ÿˬ£’ˬ–’£ȱȮȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱ³˜¡ȱ㢛ˬ—–ˬ”’›ǯȱ Ž•ˬȱ˜•žšŠǰȱŠ‘Í•ȱ¢Šó•Š›Šȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ȱ ŠœŠ—•Íš•Šȱ‘ˬ••ȱ˜•ž—ŠŒŠšǯȱ ŠóŠÍÂ͖ͣȱã–û›ȱ‹˜¢žȱ£Ž‘—’ȱ’–—Šœ’”Šȱ ”˜—œŽ™œ’¢ŠœÍȱ–ˬˬ—’¢¢ˬ’–’£’—ȱŠ¢›Í•–Š£ȱ‹’›ȱ ‘’œœˬœ’—ˬȱ³ŽŸ›’•–ˬ•’’›ǯ

&$16$ö/,ö,


22

6GYˎ]L[ˎUoˎQJLQˎ KˎVUROXQPXûNRQIUDQV

S

ûȱŸˬ£’ȱ¡ˬ›³ˬ—’ȱšŠÍ—•Š›ŠȱˬœŠûȱŽ’•ˬ—ȱ ‹ûû—ȱ‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ‹’›’—Ȭ Œ’ȱ ¢Ž›’ȱ žž›ǯȱ Š’œ’”Š¢Šȱ ã›ˬǰȱ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱ ˬ‘Š•’œ’ȱŠ›ŠœÍ—Šȱœ˜—ȱŗśȱ’•ȱˬ›£’—ˬȱœûȱŸˬ£’—’—ȱ ‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱã›ˬ–ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ¡ˬœˬ•ˬ—–ˬȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ Řȱ ˬˬˬ—ȱ ³˜¡ȱ Š›–ÍóÍ›ǯȱ ȱ ˬ•ž–ž›ȱ ”’ǰȱ ’›’ȱ óˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ Ÿˬȱ œˬ—Š¢Žȱ ‹ã•ˬ•ˬ›’—ˬȱ ¢ŠóŠ¢Š—ȱ šŠÍ—•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ¡ˬœˬ•ˬ—–ˬȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ”ˬ—ȱ ˬ‘Š•’œ’—ˬȱ—’œ‹ˬˬ—ȱŠ‘Šȱ¢û”œˬ”’›ǯȱ ûȱ Ÿˬ£’ȱ ¡ˬ›³ˬ—’—’—ȱ ’—”’óŠȱ Ž–ˬȱ ›’œ”ȱ Š–’••ˬ›’—ˬȱ Š’•ˬȱ Š—Š–—Ž£’—ˬȱ ‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱ ó’ó•ˬ›’—ȱ ˜•–ŠœÍȱ ǻ¡ûœžœˬ—ǰȱ Š—Šȱ Ÿˬȱ —ˬ—ˬˬǼǰȱ šÍ£•Š›Šȱ –Ž—œ›žŠœ’¢Š—Í—ȱ ŽŒȱ ‹Šó•Š—–ŠœÍǰȱ ˜Âžóȱ‘Š••Š›Í—Í—ȱ˜•–Š–ŠœÍǰȱ¢Š¡žȱŽŒ’”–’óȱ’•”ȱ ˜ÂžóǰȱžóŠÂÍȱŠ—Šȱœûûȱ’•ˬȱȱš’Š•Š—Í›–ŠšŠ—ȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

’–’—Šȱ‘Š••Š›Íǰȱ‘˜›–˜—Š•ȱ˜—ž—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ’•ˬȱ —ˬ’Œˬ•ˬ—ˬ—ȱ ›Ž™›˜ž”’Ÿȱ œ’œŽ–ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ ˬȱ Š’’›ǯȱ ˬ•ž–ȱ ˜•–žóž›ȱ ”’ǰȱ óˬ”ˬ›•’ȱ ’ŠȬ ‹Žǰȱ‘’™Ž›˜—’¢Šȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱŸˬȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜£ȱ”’–’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱˬȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ›˜•žȱŸŠ›Í›ǯȱ ûȱ Ÿˬ£’ȱ ¡ˬ›³ˬ—’ȱ Š’™’”ȱ ¡ˬ›³ˬ—ȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—’—ȱ —ˬ£Š›ˬœ’£ȱ Š”’Ÿȱ ‹ã•û—–ˬȱ —ˬ’Œˬœ’ȱ ˜•Š›Ššȱ ¢Š›Š—Í›ǯȱ ûŠ•’Œˬȱ Š™Š›Í•–Í›œŠǰȱ 㕳ûœûȱœû›ˬ•ˬȱ‹ã¢û¢ˬ—ȱó’óȱˬ›’ǰȱˬ£ˬ•ˬȱŸˬȱãóȱ šˬˬœ’—ˬȱ œ’›Š¢ˬȱ Ž’›ǯȱ ’–Š’”ȱ Š–Š›•Š›•Šȱ ¡ˬ›³ˬ—ȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ ¢Š¡Í—ȱ •’–Šȱ û¢û—•ˬ›’—ˬȱ œ’›Š¢ˬȱ Ž’›ǯȱ Š—ȱ Š¡Š›Íȱ ’•ˬȱ ‹ûû—ȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱ ¢Š¢Í•Š—ȱ ‹žȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ȱ ¢Ž—’ȱ ó’ó•ˬ›’—ȱ Ȯȱ –ŽŠœŠ£•Š›Í—ȱ ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ ˜•ž›•Š›ǯȱȱ ûȱ Ÿˬ£’ȱ ¡ˬ›³ˬ—’ȱ ˬ”œˬ›ȱ ‘Š••Š›Šȱ ŠÂŒ’¢ˬ›ǰȱ


23 šŠ›ŠŒ’¢ˬ›ǰȱ œû–û”ǰȱ ‹Šóȱ ‹Ž¢—’—ˬȱ –ŽŠœŠ£ȱ Ž’›ǯȱžȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬœ’ǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱó’ó’—ȱ ™Š›³Š•Š—–ŠœÍȱ ã•û–•ˬȱ —ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱ ȱ ûȱ Ÿˬ£’ȱ ¡ˬ›³ˬ—’ȱ –Šœ˜™Š’¢Šȱ Ÿˬȱ ęȱ‹›˜ŠŽ—˜–Šȱ ”’–’ȱ ó’óã—ûȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ˜—ž—ŠȱŠȱ’—’”óŠȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ ’••’ȱ —”˜•˜’¢Šȱ ˬ›”ˬ£’ȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ Žœ™ž‹•’”Š–Í£ŠȱœûȱŸˬ£’ȱ¡ˬ›³ˬ—’—’—ȱŽ›”ˬ—ȱ –ˬ›‘ˬ•ˬ•ˬ›ˬȱ Šó”Š›ȱ Ž’•–ˬœ’ȱ û³û—ȱ œ”›’—’—šȱ œŠ‘ˬœ’—ˬȱ ȱ ˬŠ•ȱ ’óȱ Š™Š›Í•Í›ǯȱ ›”ˬ—ȱ –ˬ›‘ˬ•ˬˬȱ Šó”Š›ȱ˜•ž—–žóȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ–ûŠ•’Œˬȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ Š–ȱœŠÂŠ•–ŠȱŽ‘’–Š•Íȱ‹ã¢û”û›ǯȱ

ˬ”’–•ˬ›ȱ ã£ȱ ’óȱ ˬŒ›û‹ˬœ’—ˬȱ 㕔ˬȱ œˬ‘’¢Ȭ ¢ˬœ’—ˬȱ ¡Šœȱ ˜•Š—ȱ ™Šœ’¢Ž—ˬȱ šŠ¢ÂÍȱ Ÿˬȱ ’ššˬ•ˬȱ ¢Š—ŠóÍǰȱ œ’œŽ–•ˬ󍒛–ˬȱ Ÿˬȱ ȱ ˬš’šȱ ›Žš•Š–Ž—ˬȱ Š‹Žȱ ˜•Š—ȱ ‹Ž¢—ˬ•¡Š•šȱ ™›˜˜”˜•ȱ Ÿˬȱ œŠ—Š›Ȭ •Š›Š—ȱ ’œ’Šˬȱ Ž’›•ˬ›ǯȱ ˬ—’—ȱ ‹Ž¢—ˬ•¡Š•šȱ ˬŒ›û‹ˬǰȱŽ¡—’”’ȱ’–”Š—•Š›ǰȱ‘Š‹Ž•ˬǰȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱˬ›’ȱ ‘Š•ŠȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ȱˬ›’—ˬ—ȱ㢛ˬ—’•–ˬœ’ȱ¢Š•—Í£ȱ ‹’›ȱ–ˬšœˬˬȱ¢ã—ˬ•–’󍒛DZȱ™Šœ’¢Ž—ˬȱóˬŠȱŠ™Ȭ –ŠšŠȱ ”ã–ˬ”ȱ Ž–ˬ”ȱ Ÿˬȱ ˜—žȱ œŠÂ•Š–ȱ ‘ˬ¢ŠŠȱ ž¢Âž—•ŠóÍ›–Ššǯȱ ȱ žȱ œˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ ’Šš—˜œȬ ’”Šȱ Ÿˬȱ –ûŠ•’Œˬȱ ’•ˬȱ ¢Š—ŠóÍǰȱ ’••’ȱ —”˜•˜’¢Šȱ

ˬ›”ˬ£’—ˬȱ Š£ˬ›‹Š¢ŒŠ—•Íȱ Ÿˬȱ ¡Š›’Œ’ȱ ‘ˬ”’–•ˬ›ȱ Š›ŠœÍ—ŠȱˬŒ›û‹ˬȱŸˬȱ‹’•’”ȱ–û‹Š’•ˬœ’—ˬȱ‹ã¢û”ȱ ’ššˬȱ¢Ž’›’•’›ǯȱ ŘŞȱ ’¢ž—ȱ ŘŖŗřȱ ’•ȱ Š›’¡’—ˬȱ ȱ ˜ěȱ–Š——ȱ Šȱ ˜Œ‘Žȱ󒛔ˬ’ȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱû–Š¢ˬ—ˬ•’¢’—’—ȱ ˬ󔒕Š’ȱ ˬœˬ¢’ȱ ’•ˬȱ ¢ŠĴȱȱ ŽŽ—Œ¢ȱ ˜Ž•’—ˬȱ Š—Í—–Íóȱ û›”ȱ ˜—”˜•˜šȬ”’–¢ŠŽ›Š™ŽŸ’ǰȱ —”Š›Š—Í—ȱ—ûž£•žȱ ˜ŒŽĴȱŽ™Žȱ—’ŸŽ›œ’Ž’—’—ȱȱ ›˜Žœœ˜›žȱžœŠŠȱ Š›’ȱ•ž—ŠÂ͗ȱ’󝒛Š”Íȱ ’•ˬȱ ”˜—›Š—œȱ ”Ž³’›’•–’󍒛ǯȱ ˜—›Š—œÍ—ȱ –ãŸȬ £žœžȱ Řȱ ™˜£’’Ÿȱ œûȱ Ÿˬ£’ȱ ¡ˬ›³ˬ—’—’—ȱ ¢Ž—’ȱ–ûŠ•’ŒˬȱœŠ—Š›•Š›ÍȱŸˬȱ–ûŠ•’Œˬ—’—ȱŠ‘Šȱ žÂž›•žȱ ”Ž³–ˬœ’—ˬȱ ˬ–’—Šȱ ŸŽ›ˬ—ȱ ’——˜ŸŠ’Ÿȱ Ž›“ŽŠȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Šȱȱ‘ˬœ›ȱ˜•ž—–žóž›ǯȱ ›˜Žœœ˜›ȱ •ž—ŠÂ͗ȱ ³Í¡ÍóÍȱ Š£ˬ›‹Š¢ŒŠ—•Íȱ ‘ˬ–”Š›•Š›Íȱ ’•ˬȱ ŒŠ—•Íȱ –û£Š”’›ˬ¢ˬȱ œˬ‹ˬ‹ȱ ˜•žǯȱ Ž›“ŽŠȱ Ÿˬȱ Ž›ŒŽ™’—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱ ’•ˬȱ ¢Ž—’ȱ ”˜–‹’—ˬ˜•ž—–žóȱ –ûŠ•’Œˬȱ ûœž•ž—ž—ȱ Š—Í•–Š£ȱûœû—•û¢ûȱŸž›Âž•Š—–ÍóÍ›ǯ kˬŠȱ Š™–Íóȱ ‘ˬ›ȱ ‹’›ȱ ™Šœ’¢Ž—ȱ û–ž–’ȱ ¡˜ó‹ˬ¡•’”ȱœˬ‹ˬ‹”Š›ÍÍ›Ƿ 7DPPԥOXPDWWԥOԥEDWDJ|UԥWԥTGLPHGLOLU ©+RIIPDQQ/D5RFKH/7'ªúLUNԥWLQLQ $]ԥUED\FDQGDNÕQPD\ԥQGԥOL\L %DNÕúԥKԥUL%DNÕ[DQRYNoԥVL%ULGJH3OD]DFXPԥUWԥEԥ 7HO )DNV 

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


&$16$ö/,ö,

24

'LOLQ³EΩODVÕ´ D

’•ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱŠ¡’•’ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱˬ”œȱŽ’›ˬ—ȱ û£ûû›ǯȱû¡ˬ•’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ˜—ž—ȱû£ˬ›’—ˬȱã£ȱ ’£’—’ȱš˜¢ž›ǯȱŠ‘’›ˬ—ȱ‹žȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱˬ›š•’’›ȱȮ‹žȱȱ‘ˬ–ȱˬ›™ǰȱ ‘ˬ–ȱšÍ£Š›Íǰȱ‘ˬ–ȱ–û¡ˬ•’ȱ£˜—Š•Š›Í—ȱ‹ã¢û–ˬœ’ǰȱšÍ›Í󕊛͗ȱ ‘Š–Š›•Š—–ŠœÍǰȱ–ˬ–ˬŒ’”•ˬ›’—ȱ¢Ž¢’•–ˬœ’ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ’•’—ȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱ£˜—ŠœÍȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ˜›šŠ—ȱ’•ˬȱˬ•Ššˬˬ’›ǯȱ Ž•ˬȱ”’ǰȱ’•ȱšŠÍȱ˜—ž›ÂŠ—Í—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗Š—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ ’•ȱšŠÍ—Í—ȱ’•’—ȱžŒž—Šȱˬ¢’•–ˬœ’ ‹˜¢ž—ȱ˜œŽ˜¡˜—Ȭ ›˜£ž—Š—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ,˜¡ȱû–Š—ȱ”’ǰȱ‹žǰȱ˜ž›Ššȱ‘ˬ¢Šȱ ˬ›£’ǰȱ”˜–™ûŽ›ȱŸˬȱ¢Šȱ¢Š£Íȱ–ŠœŠœÍȱŠ›¡ŠœÍ—Šȱž£ž—ȱ –ûˬȱ’ó•ˬ–ˬ¢’—ȱ—ˬ’Œˬœ’’›ǯȱ ’•ȱšŠÍ—Í—ȱ’•’—ȱ˜›ŠœÍ—Šȱˬ¢’•–ˬœ’ȱȮȱ™Žóˬ”Š›ȱ œû›ûŒû•ˬ›’—ȱŸˬȱœû”Š—ȱŠ›¡ŠœÍ—Šȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ”Ž³’›ˬ—•ˬ›’—ȱ ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’¢’ȱ‹Ž•ȱ˜œŽ˜¡˜—›˜£ž—Šȱˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱœȬ Ž˜¡˜—›˜£Š—ȱšŠ³–Ššȱû³û—ȱ–ûˬ–Š’ȱóˬ”’•ˬȱœŠˬǰȱ Š––ŠȱŠ¢Š•Íȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›DZȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬˬȱ ³ã–‹ˬ•–ˬ”ǰȱ‹Šó͗ÍȱÍ›•Š–Ššǯȱ ’•ȱžŒž—ž—ȱšÍ£Š›–ŠœÍȱȮȱû›ˬ¢’—ȱ’óŽ–’”ȱ¡ˬœˬ•’¢’—’—ȱȱ Ž›”ˬ—ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬœ’ǰȱ£ˬ’ȱû›ˬ”ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’—ȱˬ•Š–ˬ’’›ǯȱ Œ’¢ˬ›ȱœ’œŽ–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’ȱ’•ȱšÍ›Šš•Š›Í—Í—ȱ ˬ¢’ó–ˬœ’—ˬ—ȱŠ—Í–Ššȱ˜•Š›ǯȱt›ˬ”ȱŸˬȱŠÂŒ’¢ˬ›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱœ’šŠ›Žȱ³ˬ”ˬ—ȱ’—œŠ—•Š›ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”’›ǰȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ’•ȱûœû—ˬȱ¢Š›Š—–Íóȱ˜¡óŠ›ȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱ œ’šŠ›Ž’ȱŠ–Ššȱû³û—ȱŒ’’ȱœˬ‹ˬ‹’›ǯȱ ’•’—ȱŸˬȱŠ–Ššȱˬ’—’—ȱœŠ›Š•–ŠœÍ šŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǰȱ¡›˜—’”’ȱ¡˜•Žœ’œ’ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ ’•ȱ”ã”ûȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬ”’ȱˬ›™ȱ–ˬˬȬ‹ŠÂ͛œŠšȱ›Š”ÍȱŸˬȱ ‹ã¢›ˬ”•ˬ›’—ȱ’ó’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—Šȱ’óŠ›ˬ’›ǯȱ ’•ȱû£ˬ›’—ˬȱ’óȱ’£•ˬ›’ȱȮȱ’œ‹Š”Ž›’˜£ȱˬ•Š–ˬ’’›ǯȱŽ•ˬȱ ‘Š••Š›Šȱš’Šȱ›Ž“’–’—’ȱˬ¢’ó–ˬ”ǰȱ¢ŠÂ•ÍȱŸˬȱšÍ£Š›Í•–Íóȱ ¢Ž–ˬ”•ˬ›ˬ—ȱŠ£ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ›šŠ—’£–’—ȱ ˬ–’£•ˬ—–ˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ–û¡ˬ•’ȱ˜•Š›Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ ŒãŸ‘ˬ›•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱŗȱ¡ã›ˬ”ȱ šŠóÍÂÍȱŠ£Í˜ž—žȱŗȱœˬ”Š—ȱŠÂȱœžȱ’•ˬȱˬ–•ˬ’”ˬ—ȱŸˬȱřŖȱ ˬš’šˬȱ’œ’ȱ¢Ž›ˬȱœŠ¡•ŠÍšŠ—ȱœ˜—›ŠȱŘȬřȱ‘ˬˬȱˬ›£’—ˬȱ û—ˬȱŘȬřȱˬˬȱ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱŗȦřȱœˬ”Š—ȱ’³–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱȱ ’•’—ȱ’›ˬ–ˬœ’ȱȮȱ—ŽŸ›ŠœŽ—’”ȱœ’—›˜–ž—ȱˬ•Š–ˬ’’›ǯȱ Ÿˬǰȱ’óˬȱ™œ’¡˜•˜“’ȱ–û‘’’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–Ššǰȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—’ȱ ˬ¢’ó–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ

&$16$ö/,ö,

’•’—ȱ³Š•Š–ŠœÍȱȮȱ–û¡ˬ•’ȱšŠ—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǰȱŽ—˜”›’—ȱ œ’œŽ–’ǰȱ‹ã¢›ˬ”ȱȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱŠ‘ŠȱŒ’’ȱ –ûŠ¢’—ˬˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯ Šȱ‘’œœ’¢¢ŠÍ—Í—ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ȱˬȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ‹Šóȱ ŸŽ›ˬ—ȱ™˜£ž—ž•Š›Í—ȱˬ•Š–ˬ’’›ǯȱ’•’—ȱû£ˬ›’—ˬȱ󒛒—ǰȱž›óǰȱ ž£•žǰȱŠŒÍȱŠ•Š›ÍȱšŠŸ›Š–ŠÂŠȱŒŠŸŠ‹Ž‘ȱ˜•Š—ȱ£˜—Š•Š›ȱ –㟌žž›ǯȱG—œŠ—ȱ‹žȱŠ•Š›Í—ȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍ—Íȱ‘’œœȱŽ–’›œˬǰȱ œ’—’›ǰȱŽ—˜”›’—ȱœ’œŽ–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱŠ—Í󖊚ȱ˜•Š›ǯȱ ˬ›–Š—•Š›Í—ǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱȱ˜£ŠŠ—ȱŠ›Íšȱ šˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬœ’ȱˬȱ’•’—ȱû£ˬ›’—ˬȱˬ£Š‘û›ȱ˜•ž—Š—ȱ›ŽŠ”œ’Ȭ ¢Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱȱžȱ‘Š••Š›Šȱȃˬ›–Š—ȱ¡ˬœˬ•’¢’ȎȱŽ¢’•’›ǯȱ ž›ȱ”’ǰȱã£û—û–ûŠ•’Œˬȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•–Š¢Í—ǯ ˬœˬ•’”ȱŸˬȱ¢ŠȱŠ¢›ÍȬŠ¢›Íȱœ’–™˜–•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’—’—ȱˬœŠœȱˬ‘›’”³’ȱŠ–’•’ȱœ›Žœœ’›ǯȱˬˬœœûȱ”’ǰȱŠ¢›ÍŒŠȱ ’•ȱ‘ˬ”’–’ȱ’¡’œŠœÍȱ¢˜¡ž›ǯȱ––Šȱ‹ˬ£’ȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›ȱ ’•’—ȱ–ûŠ¢’—ˬœ’—ˬȱã›ˬȱ’Šš—˜£žȱˬš’šȱˬ¢’—ȱŽ’›ǯȱ Šœ›˜Ž—Ž›˜•˜š•Š›ǰȱŠˬˬ—ǰȱ’•ȱˬ›™’—ˬȱ‹Š¡Í›ǯȱ Ž–Š˜•˜šȬ •Š›ȱ–ˬ–ˬŒ’”•ˬ›’—ȱ¢Ž¢’•–ˬœ’—ˬȱã›ˬȱšŠ—ȱ¡ˬœˬ•’¢’—’ǰȱ ˜—”˜•˜š•Š›ȱ’œˬȱȮȱ¡ˬ›³ˬ—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’ȱˬ¢’—ȱŽ’›•ˬ›ǯȱ ––Šȱ‹ˬ£ˬ—ȱ’Šš—˜œ’”Šȱ³ˬ’—’›ǯȱ—Š•’£•ˬ›’ȱ‘Ž³ȱ—ˬ¢’ȱ Šó”Š›ȱŽ–ˬ¢ˬ—ǰȱž£ž—ǰȱ’—”ž‹Šœ’˜—ȱãŸ›ûȱ˜•Š—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ ŸŠ›ǯȱžȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ‹žȱû—ȱ˜•–ŠœŠȱŠǰȱœŠ‹Š‘ȱû£ˬȱ³Í¡ŠŒŠšǯȱȱ ž›ȱ”’ǰȱ’•’—’£ˬȱŽ£ȬŽ£ȱ‹Š¡Í—ȱŸˬȱ—ˬ¢’—œˬȱšŠ¢ŠœÍ—Šȱ ˜•–ŠÍÂ͗Íȱ‹’•ˬ—ˬȱŸŠ¡Í—Šȱˬ‹’›ȱã›û—ǯȱ ŠÂ•Š–ȱ’•’—ȱ›ˬ—’ȱŠ³ÍšȬ³ˬ‘›Š¢Íǰȱ³ŽŸ›ˬœ’ȱû£û—û›ǰȱ ‘Š–Š›ȱšŠÍȱŸˬȱ¢Š¡óÍȱ‹’•’›’•–’óȱ–ˬ–ˬŒ’”•ˬ›’ȱŸŠ›ǯ ’•ˬȱšž••žšȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ›ȱû—ȱ’ó•ˬ›’ȱ ˬ–’£•ˬ¢ˬ›”ˬ—ȱ’•’—ȱˬȱˬ–’£•’¢’—ˬȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ›˜ęȱ•Š”’”Šȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ˜ȱŸˬȱ‹’”’ȱŒãŸ‘ˬ›•ˬ›’ȱ ’•ˬȱšŠ›šŠ›ŠŠ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›DZȱ–˜›žšǰȱ ‹ŠÂŠ¢Š›™ŠÂÍǰȱ’Œ’”ˬ—ǰȱ£ˬ—Œ’›˜žǯȱȱ—•Š›ȱŠ™Ž”•ˬ›ˬȱ œŠÍ•Í›ǯȱÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂž—ž—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱˬ£ˬȱ³’¢ˬ•ˬ”ȱ ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’ȱ¢Ž–ˬ”•ˬǰȱ¢Š¡žȱœžȱ’•ˬȱšŠ›ÍóÍ›Í•–Íóȱ •’–˜—ȱó’›ˬœ’ȱ’•ˬȱšŠ›šŠ›ŠȱŽ–ˬ”•ˬȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–Ššȱ˜•Š›ǯȱ ˬ•ˬ–ǰȱ³žÂž—ž›ǰȱ¢Ž›”ã”ûȱó’›ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱˬȱšŠ›šŠ›ŠȱŽ–ˬ”ȱ Š¢Š•ÍÍ›ǯȱ ŠÍ›•Š–Š ›šŠ—’£–’—ȱã—ˬ›’¢’ȱ’óŠ›ˬ•ˬ›ˬȱŸŠ¡Í—Šȱ›ŽŠ”œ’¢Šȱ ŸŽ›–ˬ”•ˬȱ‘ˬ•ˬȱ’£•’ȱšŠ•Š—ȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ‘Šš•Š–Ššȱ˜•Š›ǯ


25

&$16$รถ/,รถ,


26


27


&$16$ö/,ö,

28

Orqanizm üçün

ˍ/9(5ùú/ù6$$7

&$16$ö/,ö,


29 ʞ‘ŸŠ•Í–Í£ȱŸˬȱ˜ŸšŠÍ–Í£ȱû—û—ȱ ŸŠ¡Í—Š—ȱ—ˬȱˬ›ˬŒˬˬȱŠœÍ•ÍÍ›ǵȱˬˬ—ȱ ‘ˬ›Š›ˬ’—’—ȱ㕳û•–ˬœ’ǰȱˬ›–Š—ȱšˬ‹ž•žǰȱ œ˜–Š˜•˜šž—ȱ¢Š—Í—ŠȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱ‘Š—œÍȱ œŠŠ•Š›ȱˬ•ŸŽ›’󕒍’›ǵȱ

16

6

18

:00 ˜›–˜—•Š›ȱȃ˜¢Š—Í›Ȅǯȱ ˬ–’—ȱœŠŠŠȱ¢ž¡žȬ —ž£žȱŠ•Í‹ȱœˬ›‹ˬœȱ˜¢Š—Šȱ‹’•’›œ’—’£œˬǰȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ ã£û—û£ûȱû–›Š‘ȱ‘’œœȱŽˬŒˬ”œ’—’£ǯȱˬ¢’—ȱŽ’•–’óȱ ‘˜›–˜—Š•ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱœˬ‘ˬ›ȱœŠŠȱŜȬŠ—ȱŞȬˬȱšˬˬ›ȱ šˬ‹ž•ȱŽ’—ǯȱȱž—ž—•ŠȱˬœŠ•Š›Š—ȱšŠ³–ŠšȱŸˬȱ ˬ›–Š—•Š›Í—ȱœž”Š•Íšȱ˜£ŠœÍ—ÍȱŠ£Š•–Ššȱ–û–Ȭ ”û—û›ǯȱ

7

:00 œˬ‘ˬ›ȱ¢Ž–ˬ¢’ȱ¢Ž–ˬ”ǰȱ¢Š¡žȱ‘Ž³ȱ˜•–ŠœŠǰȱ‹’›ȱ œˬ”Š—ȱœžȱ’³–ˬ”ȱ˜•Š›ȱŸˬȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ–’—ȱœŠŠŠȱ ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽœ’ȱŠ”’Ÿ’›ǰȱ”Š›‹˜‘’›Š•Š›ȱŽ—Ž›“’¢ˬȱ ³ŽŸ›’•’›ǯȱŠÂ͛œŠšȱˬ–’£•ˬ—–ˬ¢ˬȱ³Š•Íó͛ǯȱ

:00-17:00ȱŠŠȱŗřǯŖŖȬˬȱ—Š‘Š›ȱŽ–’󜒗’£œˬǰȱ ’—Ž••Ž”žŠ•ȱŸˬȱęȱ£’”’ȱ’–”Š—•Š›ȱ¢Š¡ó͕ŠóŠ›Ššȱ û—ȱˬ›£’—ˬȱ’”’—Œ’ȱ¢û”œˬ•’óȱ—㚝ˬœ’—ˬȱ”Ž³’›ǯȱȱ G–Š—ȱ–ˬóš•ˬ›’—ˬȱŸŠ¡ȱŠ¢Í›–Ššȱ˜•Š›ǰȱ‹ˬˬ—ȱęȱ£’”’ȱ ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱ‘ˬœœŠœÍ›ǯȱ 㛖ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱ ’’•ˬó’›ǯȱ¢—ˬ”ȱœŽ³ˬ›”ˬ—ȱ–ˬ‘£ȱ‹žȱŸŠ¡Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ :00ȱ’£’”’ȱŸˬȱˬš•’ȱˬŠ••Íšȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱ£ˬ’Ěȱˬ¢’›ǰȱ ›ŽŠ”œ’¢ŠȱŒˬ••’¢’ȱŠ£Š•Í›ǯȱžȱœŠŠŠȱ‹ˬˬ—’—ȱ ‘ˬ›Š›ˬ’ȱ–Š”œ’–Š•Í›ǯȱ ˬ›Š›ˬȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸˬȱŠÂ›Í”ˬœ’Œ’ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ¢Š¡óÍȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ

19

:00ȱ ˬ£–ȱ™›˜œŽœ’—’—ȱ—㟋ˬ’ȱŠ”’Ÿ•ˬó–ˬȱ —㚝ˬœ’’›ǯȱ’£’”’ȱŸˬȱˬš•’ȱ’–”Š—•Š›ȱ £ˬ’Ěȱˬ–ˬ”ˬȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱkŠ–ȱ¢Ž–ˬ¢’ȱû³û—ȱ–û—ŠȬ œ’‹ȱŸŠ¡Í›ǯȱ

20

:00ȱˬ–’–’ȱ’œ’›Š‘ˬȱŸŠ¡ÍÍ›ǯȱ˜œ•Š›•Šȱ ã›ûó–ˬ”ȱŸˬȱ‘ˬ£’—ȱˬ£’—’ȱû³û—ȱ’ŽŠ•ȱ ŸŠ¡Í›ǯȱ

8

21

9

22

:00ȱ›šŠ—’£–ȱŠ”’Ÿ•ˬó–ˬ¢ˬȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱžȱ :00ȱ ˬ£–ȱ˜›šŠ—•Š›Íȱȃęȱ—Š•Ȅȱ›Ž“’–ˬȱ”㔕ˬ—’›ǯȱ œŠŠ•Š›Šȱ›ž‘ȱ¢û”œˬ•’ó’ȱŸˬȱ¡˜óȱ˜ŸšŠȱ‘’œœȱ˜•ž—ž›ǯȱ žȱœŠŠ•Š›Šȱ–ˬˬȱó’›ˬœ’—’—ȱž›óž•žÂž—žȱ ’›ȱ³˜¡ȱ’—œŠ—•Š›Šǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ‘’™Ž›˜—’”•ˬ›ˬȱŠ›Ž›’Š•ȱ Š£Š•Š—ȱˬ›–Š—•Š›ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ˬ£¢’šȱŠ›Í›ǯȱ :00 Š–Ššȱû³û—ȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱŸŠ¡Í›ǯȱ ŽŒˬȱ :00 ‹Ž¢’—ȱ³˜¡ȱŠ”’Ÿ’›ǯȱʞ—ȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ–ŠŽȬ ¢Š›ÍœÍ—Šȱšˬˬ›ȱ¢ž¡ž¢ŠȱŽ–ˬ”ȱˬ—ȱœŠÂ•Š–ȱ ›’Š•ȱ‹Ž•ˬȱŽ£ȱŸˬȱž£ž—ȱ–ûˬȱ¢ŠŠóŠȱšŠ•Í›ǯȱ ¢ž¡ž¢Šȱˬ–’—ŠȱŸŽ›’›ǯȱ ˬ‘ˬ›ȱœŠŠȱşȬŠ—ȱŗŖȬŠȱšˬˬ›ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱ™Ž¢Ÿˬ—•ˬ›ȱ Ž–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ‘ˬ›Š›ˬ’—ȱŠ›–ŠœÍȱŸˬȱ DZŖŖȬŘŚǯŖŖȱŠ”œ’–Š•ȱŽ–˜œ’˜—Š••ÍšȱŸŠ¡ÍÍ›ǯȱ ’•’‘Š‹•Šó–Šȱ”’–’ȱȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•Íȱ ›˜‹•Ž–•ˬ›ȱ‘ˬ••˜•ž—–Š£ȱã›û—û›ǰȱœŽŸ’ȱ ¡Ž¢•’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ ž¢Âž•Š›Íȱ’œˬȱ”ˬœ”’—•ˬó’›ǯȱȃ ŽŒˬ—’—ȱ¡Ž¢›’—ˬ—ȱ œˬ‘ˬ›’—ȱóˬ›’ȱ¢Š¡ó͍͛ȄȱŽ¢’–’ȱ–ˬ‘£ȱ‹žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱ :00-11:00ȱŠ¡Í—Šȱ˜¢Š—–ÍóœÍ—Í£œŠǰȱ–û—ŠȬ Š”žŠ•Í›ǯȱ––ŠȱŽŒˬȱŸŠ¡Í—Í—ȱȱ–ûœ‹ˬȱ œ’‹ȱ˜›–ŠŠœÍ—Í£ǯȱ›šŠ—’£–ȱˬš•’ȱŸˬȱęȱ£’”’ȱ Œˬ‘ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’ȱˬȱ¢Š›ŠÍŒÍ•Íšȱû³û—ȱˬ—ȱˬ•ŸŽ›’ó•’ȱ ˬ›’—•’¢ˬȱšŠ›óÍȱ–Š”œ’–Š•ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠŸŠ–•ÍÍ›ǰȱ ŸŠ¡ȱ˜•–ŠÂ͍͛ǯȱ œ›Žœ•ˬ›’—ȱ’œˬȱ¢Ž’›’¢’ȱ£ˬ›ˬ›ȱ–’—’–Š•Í›ǯȱžȱœŠŠȬ •Š›ȱ³ˬ’—ȱŠ—Íó͚•Š›ȱŸˬȱ’ˬ›ȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ’ó•ˬ›ȱû³û—ȱ :00-2:00ȱûŸŸˬ—’—ȱû”ˬ—ˬ—ȱŸŠ¡ÍÍ›ǯȱŽ™›Žœœ’¢ŠȬ ˬ•ŸŽ›’󕒍’›ǯȱ Šȱ˜•Š—•Š›ȱû³û—ȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱŠÂ͛ȱŸŠ¡Í›ǯȱžȱœŠŠȬ •Š›Šȱ³Š•ÍóŠ—ȱ’—œŠ—•Š›ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱœˬ‘Ÿˬȱ¢˜•ȱŸŽ›’›•ˬ›ǯȱ :00-13:00 ›šŠ—’£–ȱ’—Œ•’”ȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›ǰȱ š•û”˜£ŠȱŠŒ•ÍÂÍȱ‘’œœȱŽ’›ǯȱˬˬȱȃ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ :00ȱk’›’—ȱ¢ž¡žȱŸŠ¡ÍÍ›ǯȱt›ˬ”ȱû—û£ȱ ˬ‹’•’ȱ³Š•Í›Ȅǰȱž›óž•žšȱŠ›Í›ǯȱGóȱ¢û”û—ûȱŠ£Š•–ŠšȱŸˬȱ œŠŠ•Š›Í—Š—ȱŠ‘Šȱ¢ŠŸŠóȱŸž›ž›ǰȱ‹ˬˬ—ȱ‘ˬ›Š›ˬ’ȱ šˬ•¢Š—Š•ÍȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱŸŠ¡Šȱ¢Ž¢’•–’óǰȱ‘ˬĴȱŠȱ –’—’–Š•Í›ǯȱʞ”œˬ›ȱ’—œŠ—•Š›Šǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱóˬ”ˬ›•’ȱ ˜¢ž–•žȱ—Š‘Š›ȱ‹Ž•ˬȱ¢Š¡óÍȱ–ˬ—’–œˬ—’•’›ȱŸˬȱŠ›Íšȱ ’Š‹Žȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—’—ȱšŠ—Í—Šȱš•û”˜£Š—Í—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱˬ—ȱ ™’¢’—ȱ˜™•Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•–ž›ǯȱ ŠóŠÂ͍͛ǯȱȱ

23

10

1

12 14

:00ȱˬŠ••Íšȱȱ£ˬ’Ěȱˬ¢’›ǯȱŠ—ŠȱŠ›Ž—Š•’—ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’ȱŠ£Š•Í›ǰȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ–ˬ”ȱˬ•ˬ‹ŠÍȱ ¢Š›Š—Í›ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱˬ—ȱ£ˬ›’ȱˬ•ȱ’ó•ˬ›’ȱ–ˬ‘£ȱ‹žȱ ŸŠ¡Šȱ¢Š¡óÍȱŠ•Í—Í›ǯȱŠŠȱŗřȬˬ—ȱȮȱŗśȬˬȱšˬˬ›ȱ˜•Š—ȱ ŸŠ¡ȱ”ˬœ’¢’ȱ’óȱ‘ˬ”’–’—’—ȱšˬ‹ž•ž—ŠȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱ ˬ—ȱ–û—Šœ’‹ȱŸŠ¡Í›ǰȱ³û—”’ȱ‹žȱ£Š–Š—ȱŠÂ›Íȱ‘’œœ’ȱŠ‘Šȱ £ˬ’’›ǯȱ

15

:00ȱG—Ž••Ž”žŠ•ȱ’–”Š—•Š›ȱ˜›ŠȱœˬŸ’¢¢ˬˬ’›ǯȱ ––ŠȱŠš›Žœœ’Ÿ•’”ȱŠ£Š•Í›ǯȱGóû£Š›ȱã›ûó•ˬ›ȱ û³û—ȱˬ•ŸŽ›’ó•’ȱŸŠ¡Í›ǯȱ

3

4

:00-5:00ȱ›šŠ—’£–ȱˬ›’Œˬ—ȱû—û—ȱŠÂ͛•ÍÂ͗Šȱ ‘Š£Í›•Šó͛ǯȱ󊚕Š›ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ‹žȱŸŠ¡•Š›ȱ˜Âž•ž›ǯȱ ••Ž›’”ȱ£ã”ˬ–ȱŸˬȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—ȱ’—œŠ—•Š›ȱû³û—ȱˬ—ȱŠÂ͛ȱŸŠ¡Í›ǯȱˬ‹ˬ‹•ˬ›DZȱ ‘ŠŸŠŠȱ˜£ž—ȱ¢û”œˬ”ȱšŠÍ•ÍÂÍȱŸˬȱ‹’˜•˜“’ȱŠ”’Ÿȱ –Šˬ•ˬ›’—ȱœž”Š•ÍšȱˬŠ••ÍÂ͗͗ȱˬ¢’ó–ˬœ’ǯȱˬ‘ˬ›ȱ œŠŠȱśǯŖŖȬˬ—ȱŽ’‹Š›ˬ—ȱšŠ—Šȱš•û”˜£Š—Í—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ Š›–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Š›ŠšȱŝȬŞȱœŠŠȱŠ›ŠœÍ—Šȱ™’”ȱ—㚝ˬœ’—ˬȱ ³ŠÍ›ǯȱ’Š‹Ž’”•ˬ›ˬȱ–û󊑒ˬȱ˜•ž—Š—ȱȱŸˬȱȃŠ—ȱ ¢Ž›’ȱŽ—˜–Ž—’ȄȱŠ•Š—Š—ȱ‹žȱ‘Š•ȱ–ûŠ•’Œˬȱœ¡Ž–’—ˬȱ –û•ˬšȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Í—–Š•ÍÍ›ǯ

&$16$ö/,ö,
%ù5'ˍ/ù.'ˍ1 ˍ0ˍ/ù<<$7/$5 ›ǯȱˬęȱ¢ŽŸȱˬ›’ȱˬ¡ŠŸˬȱ˜Â•žȱ ŗşŞŗȬŒ’ȱ ’•ˬȱ Š”Íȱ óˬ‘ˬ›’—ˬȱ Š—ŠŠ—ȱ ˜•ž‹ǯ ŗşşŞȬŒ’ȱ ’•ˬȱ ˜›Šȱ –ˬ”ˬ‹’ȱ ˬ›š•ˬ—–ˬȱ’•ˬȱ‹’’›’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‘ˬ–’—ȱ ’•ȱ Ȭ—’—ȱ –ûŠ•’ŒˬȬ™›˜ęȱ•Š”’”Šȱ Š”û•ˬœ’—ˬȱ Š¡’•ȱ ˜•–žóž›ǯȱ ŘŖŖŚȬŒûȱ ’•ˬȱ ˬ›š•ˬ—–ˬȱ ’™•˜–žȱ ’•ˬȱ —’ŸŽ›Ȭ œ’Ž’ȱ‹’’›–’󍒛ǯ ŘŖŖŚȬŘŖŖŜȬŒÍȱ ’••ˬ›ȱ ˬ›£’—ˬȱ ŗȬŒ’ȱ Œˬ››Š‘’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ ”ŠŽ›ŠœÍ—Šȱ ”•’—’”Ȭ˜›’—Š˜›ȱ Ÿˬ£’ˬœ’—ˬȱ ³Š•Íó͋ǯȱ ŘŖŖŜȬŘŖŖşȬŒžȱ ’••ˬ›ȱ ˬ›£’—ˬȱ ‘ˬ–’—ȱ ”ŠŽ›Š—Í—ȱŠœ™’›Š—ÍȱŸˬ£’ˬœ’—ˬȱ³Š•ÍȬ ó͋ǯȱ Gó•ˬ’¢’ȱ ’••ˬ›ȱ ˬ›£’—ˬȱ Řŗȱ –ˬšŠ•ˬǰȱ ŗȱ ’¡’›Šǰȱ řȱ œˬ–ˬ›ˬ•ˬ󍒛’Œ’ȱ ˬ”•’ęȱ—ȱ –ûˬ••’ęȱ’›ǯȱ ŘŖŖŝȬŒ’ȱ ’•ˬȱ ȃ’—’’—Ȭ ŸŠ£’Ÿȱ Œˬ››Š‘’¢¢ˬȄȱ ȃŠ™Š›˜œ”˜™’”ȱ Œˬ›ȱ›Š‘’¢¢ˬȄȱ ”ž›œ•Š›Í—Íȱ •–Š—’¢Š—Í—ȱ ǻŽ›•’—ȱ óˬ‘ˬ›’Ǽȱ ȃ’ŸŠ—Žœȱ ž–‹˜•ȱ ”•’—’”ž–Ȅȱ Ÿˬȱ ȃ› ȱ ”•’—’”ž–ȱ ŽœȬ Ž—Ȅȱ”•’—’”Š•Š›Í—Šȱ³Š•Íó–ÍóÍ›ǯȱ›˜ǯȱ ›ǯ›—œȱ ›ŠŠœȬ͗ȱ ȃŠ™Š›˜œ”˜™’”ȱ Œˬ›ȱ›Š‘’¢¢ˬ—’—ȱ –ûˬ¡ˬœœ’œ’Ȅȱ ŠÍ—Šȱ •Š¢’šȱã›û•–ûóû›ǯ ŘŖŖŞȬŒ’ȱ ’•ˬȱ û›”’¢ˬ—’—ȱ GœŠ—‹ž•ȱ óˬ‘ˬ›’—ˬȱ ȃGœŠ—‹ž•ȱ Œˬ››Š‘’ȱ ‘ŠœȬ Š—Žœ’ǯȄȱ ”•’—’”Š•Š›Í—Šȱ ‘ˬ”’–ȬŒˬ››Š‘ȱ Ÿˬ£’ˬœ’—ˬȱ ³Š•Íó͋ǯȱ Gó•ˬ’¢’ȱ Ž•–’ȱ ˬœˬ›ȱȱ•ˬ›ȱ œÍ›ŠœÍ—Šȱ ȃŠ™Š›˜œ”˜™’”ȱ ž—ȱȱȬ ˜ȱ™•’”Šœ’¢Šȱ ŠÂ͛•Šó–Š•Š›Í—Í—ȱ ™›˜ȱęȱȱȬ •Š”’”ŠœÍȄȱ –㟣žœž—Šȱ ’‹‹ȱ Ž•–ȱȱ•ˬ›’ȱ û£›ˬȱ ˬ•œˬˬȱ ˜”˜›žȱ ǻ‘Ǽȱ ŠÍ—Šȱ •Š¢’šȱã›û•û‹ǯȱŘŖŖŝȬŒ’ȱ’•ˬ—ȱŽ’‹Š›ˬ—ȱ —’”•’—’”Šȱ¡ˬœˬ¡Š—ŠœÍ—Í—ȱŒˬ››Š‘’¢¢ˬȱ óã‹ˬœ’—’—ȱ–û’›’ȱŸˬ£’ȱˬœ’—ˬȱ³Š•Íó͛ǯ

&$16$ö/,ö,

˜—ȱ £Š–Š—•Š›ȱ û—¢Šȱ ™›Š”’”ŠœÍ—Šȱ ˬ‹’šȱ ˜•žȬ —Š—ȱ ¢Ž—’ȱ —ãŸȱ ˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›ȱ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—Šȱ ˬ‹’šȱ Ž’•–ˬ”ˬ’›ǯȱ›ÍšȱŘŖȱ’•ˬ—ȱ³˜¡ž›ȱ”’ǰȱŠ™Š›Í•Š—ȱŽ—Ȭ ˜œ”˜™’”ȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›ȱ‘Ž³ȱ”’–’ȱˬˬŒû‹•ˬ—’›–’›ǯȱžȱ ûœž••ŠȱšŠ›Í—ȱ‹˜ó•žÂž—Šȱ’œˬ—’•ˬ—ȱŒˬ››Š‘’ȱˬ–ˬ•’¢¢ŠÍȱ Š™Š›–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱŽ¡—’”’ȱ™›˜š›Žœ’—ȱŠ¢Š—–ŠÍÂÍȱ ˬš’›ˬȱŒˬ››Š‘’ȱŠŸŠŠ—•ÍÂ͗ȱ’—”’óŠÍǰȱ¢Ž—’ȱûœž••Š›Í—ȱ ’ó•ˬ—’‹ȱ‘Š£Í›•Š—–ŠœÍȱ•Š‹ûû›ǯ 6ø/6QԥGLU" Š—Š›ȱšˬ‹ž•ȱŽ’•–’óȱ•Š™Š›˜œ”˜™’”ȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›Í—ȱ¢Ž›’—’ȱ ¢Ž—’ȱ—ãŸȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›ȱȃˬ”ȱ™˜›ȄȱŸˬȱ¢Šȱȃ‹’›ȱˬ•’”ˬ—ȄȱŠ™Š›Í•Š—ȱ ˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›ȱˬŸˬ£ȱŽ–ˬ”ˬ’›ǯȱGȱǻ’—•ŽȱG—Œ’œ’˜—ȬŽœœȱž›Ȭ Ž›¢ǼȱŠ•Š—Š—ȱ‹žȱ—ãŸȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›ȱã‹ˬ”ȱ‘ˬ•šˬœ’ȱ³ˬ›³’Ÿˬœ’—ˬȱ Řȱœ–ȱ”ˬœ’”•ˬȱ’Œ›ŠȱŽ’•’›ǯȱûœžœ’ȱŠŸŠŠ—•ÍÂ͗ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱŠ™Š›Í•Š—ȱ ‹žȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›ȱŽ¡—’”’ȱ’—”’óŠÍ—ȱœ˜—ȱ—Š’•’¢¢ˬ•ˬ›’—ˬ—’›ǯȱ’›ȱ ˬ•’”ˬ—ȱšŠ›Í—ȱ‹˜ó•žÂž—ŠȱœŠ•Í—Š—ȱŒ’‘Š£•Š›ȱ”Š–Ž›Šȱ–û󊢒ˬ’ȱ’•ˬȱ Š™Š›Í•Í›ǯȱŠ—Š›ȱ•Š™Š›˜œ”˜™’”ȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›Š—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›Ššǰȱ ˬ‹’šȱ˜•ž—Š—ȱŸ’Ž˜šž›Âžȱ–˜‹’•ȱ˜•Š›Ššȱ’œˬ—’•ˬ—ȱˬ›ˬˬȱã—ˬ›’•ˬȱ


31 ‹’•’›ǯȱ›šŠ—•Š›Í—ȱã›û—ûœûȱ‘ˬ›ȱˬ›ˬˬ—ȱ㢛ˬ—’•ˬȱ ‹’•’›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ˜›šŠ—Í—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬȱˬ›ˬŒˬœ’ǰȱ ¢Ž›•ˬó–ˬœ’ȱŸˬȱˬ–ˬ•’¢¢Šȱ˜•ž—–ŠœÍȱŠ‘ŠȱŠ¢Í—ȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ’•’›ǯȱȱ

1L\ԥPԥK]6ø/6"

åR[çDGëTNLVL]VDéDOPëVëQë] ODNLQKìUHKWLPDODTDUçëEL]L \DGëQë]GDVD[OD\ëQ

Š—Š›ȱŽ—˜œ”˜™’”ȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›•Šȱ –ûšŠ¢’œˬˬDZ Ȭȱˬ›’ȱû£ˬ›’—ˬȱˬ•ŠŸˬȱ”ˬœ’”•ˬ›’—ȱ˜•–Š–ŠœÍ Ȭȱ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱã‹ˬ”ȱ¢Í›ÍÂ͗͗ȱ™•Šœ’”ŠœÍȱ ’–”Š—Íȱǻœ’–ž•Š—ȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›Ǽ Ȭȱʞ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱœ˜—›Š”Íȱ¢Í›Íš•Š›ŠȱŠ‘ŠȱŠ£ȱ›Šœȱ ˬ•’—–ˬœ’ Ȭȱ›šŠ—Í—ȱǻ–ˬœˬ•ˬ—ȱãȱ”’œˬœ’ǼȱŠ–ȱ³Í¡Š›Í•–ŠœÍǰȱ ‹ã¢û”ȱŠó•Š›Í—ȱ™Š›³Š•Š—–ŠœÍ—ŠȱŽ‘’¢ŠŒÍ—ȱ ˜•–Š–ŠœÍȱŸˬȱ¢Š›Šȱ›ŠŸ–Š’£Šœ’¢ŠœÍ—Í—ȱ˜•–Š–ŠœÍ Ȭȱʞ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱœ˜—›Š”ÍȱãŸ›ˬȱŠÂ›Í•Š›Í—ȱŠ‘Šȱ Š£ȱ˜•–ŠœÍ Ȭȱȃ”˜œ–Ž’”ȄȱŽěȱŽ”’—ȱ¢û”œˬ”ȱ˜•–ŠœÍ

kˬ”ǯŗǯȱŠ™Š›˜œ”˜™’”ȱˬ–ˬ•’¢¢Š

kˬ”ǯŘǯȱˬ”ȱ™˜›ȱˬ–ˬ•’¢¢ŠÍ

•’—’”Š–Í£ŠȱŠ›Íšȱśȱ’•ˬȱ¢Š¡Í—Í›ȱ”’ǰȱ•Š™ŠȬ ›˜œ”˜™’”ȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›ȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱ˜—ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ Š¢ŠȱŠ™Š›Í•Š—ȱȃˬ”ȱ™˜›Ȅȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›ȱ¢û”œˬ”ȱ ”˜œ–Ž’”ȱŸˬȱŽœŽ’”ȱŽěȱŽ”’—ȱ˜•–ŠœÍ—Íȱœû‹žȱ Ž’‹ǯȱˬ›ˬęȱ–’£ˬ—ȱŠ™Š›Í•Š—ȱû–ž–’ȱŒˬ››Š‘’ȱǻãȱ ŠóÍȱ¡ˬœˬ•’¢’ǰȱŠ™™Ž—’œ’ȱŸˬȱœǯǼȱŸˬȱ’—Ž”˜•˜“’ȱ ˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›ȱ–ˬ‘£ȱ‹žȱûœž••ŠȱŠ™Š›Í•Í›ǯ

1ԥHWPԥOL" ʞˬ›ȱœ’£’—ȱŒˬ››Š‘’ȱ™›˜‹•Ž–’—’£ȱŸŠ›œŠǰȱ–ˬ‘£ȱ ‹žȱ—ãŸȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›ŠȱŸˬȱ¢Š•—Í£ȱˬŒ›û‹ˬ•’ȱȃˬ••ˬ›ˬȄȱ ã£û—û—ûȱŽ’‹Š›ȱŽ’—ǯȱ—ž–Š¢’—ȱ”’ǰȱœ’£’—ȱ œŠÂ•Š–•ÍÂ͗ͣȱœ’£’—ȱˬ••ˬ›’—’£ˬ’›ǯ hQYDQ%$÷D\HYN 7HO  )D[  0RE  (PDLOXQLNDO#PDLOUX

ZZZXQLNOLQLNDD]


&$16$ö/,ö,

32

&$16$ö/,ö,

*|]QGΩ tiri görmür

Y D\IΩVOLQGΩJ|]OΩUΩ\DGFLVPLQGúPΩVLYΩ\D ]ΩGΩOΩQPΩVLKDOODUÕWH]WH]EDúYHULUΨYYΩOOΩU KHVDEHGLOLUGLNL\DGFLVLPJ|]OΩUΩΩVDVΩQ LVWHKVDODWúΩUDLWLQGΩGúUøQGLEXKDOODUGDKD oR[HYGΩKΩUKDQVÕΩú\DODUÕoÕUSÕEWΩPL]OΩ\ΩUNΩQ HYHúL\L\Õ÷ÕúGÕUDUNΩQPH\GDQDoÕ[ÕU7ΩPLU PGGΩWLQGΩGΩ ΩOEΩWWΩNL\D\GDLúLGDKDoR[ RODQED÷ODUGD EL]OΩULELUoR[WΩKONΩJGU 2IWDOPRORTODUoQED\UDPJQOΩULGDKDD÷ÕU NHoLUoQNLEXG|YUOΩUGΩ¿úΩQJSDUWOD\ÕúÕQGDQ EHQTDO¿úΩQJLQGΩQúDPSDQWÕ[DFODUÕQGDQJ|] ]ΩGΩVLDOPÕúYΩWΩFLOLRIWDOPRORML\DUGÕPDHKWL\DFÕ RODQSDVL\HQWOΩULQPUDFLΩWLVD\VÕ]KHVDEVÕ]GÕU h]QΩ[ÕUGDúúΩKΩWWDPHWDOTÕUÕQWÕODUÕGúPú LQVDQODUÕQGDVD\ÕD]GH\LO6ΩEΩELVΩ\DOQÕ] KD\OÕN\OúΩQOLNOΩUGH\LOKΩPGΩ]LELOTXPYΩ GDKDQΩOΩUL]ΩoÕUSDELOΩFΩNJFONOΩNGLU


33 ûû—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬȱ‘Š••Š›Í—Íȱ‘ˬ”’–ȱ¢Š›Í–Í—Šȱ Ž‘’¢ŠŒÍȱ˜•–Š¢Š—ȱŸˬȱ˜Š•–˜•˜šž—ȱ–ûŠ¡’•ˬœ’ȱ •Š‹ûȱœŠ¢Í•Š—ȱš›ž™•Š›Šȱ‹ã•û—–ˬ•’’›ǯȱ ˬĴȱŠȱ ˬ—ȱ£ˬ›ˬ›œ’£ȱ¢ŠȱŒ’œ’–ȱ‹Ž•ˬȱã£ˬȱûóˬ›”ˬ—ȱã£ȱ Š•–ŠœÍ—Í—ȱ£ˬ›’ȱŸˬȱ³˜¡ȱ‘ˬœœŠœȱœˬ‘’—’ȱ£ˬˬ•ˬ¢ˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱˬˬ•ˬ—–’óȱœŠ‘ˬ•ˬ›ˬȱ’—Ž”œ’¢Šȱ¢˜•ž¡žšŠȱ ’•’‘Š‹•Šó–Šȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ˜£ȱˬ—ˬŒ’¢’ȱŸˬȱ¢Šȱ”’›™’¢’—ȱ ã£ˬȱûó–ˬœ’ȱœˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱã£•ˬ›’—ȱã¢—ˬ–ˬœ’ȱŸˬȱ ¢Šó•Š—–ŠœÍȱ‘Š••Š›Íȱ‘ˬ›ȱ‹’›’–’£ˬȱŠ—ÍóÍ›ǯȱˬˬ—ǰȱ ˜—•Š›Íȱã£û–û£ȱˬȱ³Í¡Š›Šȱ‹’•’›’”ǯȱŠ‘Šȱ‹ã¢û”ȱ㕳û•ûȱ ¢ŠȱŒ’œ–’—ǰȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱ–Í–ÍŠǰȱ¢Š¡žȱ¢Š™Í󚊗ȱ ˜£ȱˬ—ˬœ’—’—ȱûó–ˬœ’ȱã£•ˬ›’—ȱ¢Š•—Í£ȱ¢ŠóŠ›–ŠœÍȱ ’•ˬȱŽ¢’•ǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱšŠó͗–ŠœÍǰȱŠÂ›Í–ŠœÍǰȱœŠ—Œ–ŠœÍȱ ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—œˬȱˬǰȱ‹žȱ‘Š••Š›Í—ȱŠȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱ ”ã–ˬ”œ’£ȱˬ•–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱʞ—ȱˬœŠœÍȱȮȱ£ˬ›ˬ›ȱã›–ûóȱ ã£ûȱȱ—ˬȱˬœ–Š•ǰȱ—ˬȱˬȱˬ•ȱ’•ˬȱ˜Ÿžóž›–Š–ŠšÍ›ǯȱ •Š–Ššȱ’œˬȱ˜•Š›ȱȮȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱŠÂ•Š–Ššȱ¢ŠȱŒ’œ–’—ȱ ³Í¡–ŠœÍ—Šȱ”ã–ˬ”ȱŽ’›ǯȱ ã£ȱ¢ŠóÍȱˬ•–’›œˬǰȱœŠÂ•Š–ȱ ã£û—û£ûȱ˜Ÿžóž›–Šš•Šȱ‘ˬ›ȱ’”’ȱã£û—ȱ¢ŠóŠ›–ŠœÍǰȱ ¢ˬš’—ȱ”’ǰȱ˜£ȱˬ—ˬŒ’¢’ȱŸˬȱ¢Šȱ”’›™’¢’—ȱ³Í¡–ŠœÍ—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•ŠŒŠšǯȱ ˬœǰȱ³Í¡–ŠÍœŠȱ—ŽŒˬǵȱˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ˜•žÂžȱ ”’–’ǰȱ‘Ž³ȱŸŠ¡ȱã£ȱŠ•–ŠœÍ—Íȱ’•ȱ’•ˬȱ–ûŠ¢’—ˬȱ Ž–ˬ¢ˬȱŒˬ‘ȱãœˬ›–ˬ¢’—ǯȱʞ••ˬ›’—’£’ȱ¢Š¡ó͌Šȱ¢žȬ ¢ž—ǰȱ™ˬ—Œˬ›ˬȱã—û—ˬȱ”Ž³ˬ›ˬ”ȱã£•ˬ›’—’£’ȱ’ššˬ•ˬȱ û£ûˬȱ–ûŠ¢’—ˬȱŽ’—ǯȱ Ž³ȱ—ˬȱã›–ˬ’”ˬȱ œ˜—ȱˬ›ˬŒˬȱŽ‘’¢Š•Šȱȱûœȱã£ȱšŠ™ŠÂ͗ÍȱŠóŠÂÍȱ ³ˬ”’—ȱŸˬȱŠ•ȱã£ȱšŠ™ŠÂ͗͗ȱû£ˬ›’—ˬȱȃŽ¢’—’›’—Ȅǯȱ ˜—›Šȱ‹Š›–Šš•Š›Í—Í£Íȱ³ˬ”’—ǯȱˬ£ˬ—ȱ‹žȱ™›˜œŽž›Šȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ¢ŠȱŒ’œ’–ȱ¢Ž›’—’ȱˬ¢’óˬ›ˬ”ȱã£û—ȱ˜›Šȱ ‘’œœˬœ’—ˬȱŸˬȱ¢ŠȱŠóŠÂÍȱã£ȱšŠ™ŠÂ͗͗ȱŠ•Í—Šȱ”Ž³’›ȱŸˬȱ ˜—žȱã›–ˬ”ȱ–û–”û—ȱ˜•ž›ǯȱˬ‘’—’£ȱ‹˜óŠȱ³Í¡ÍœŠǰȱ Ž¢—’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱŠóŠÂÍȱã£ȱšŠ™ŠÂÍȱ’•ˬȱˬ”›Š›ȱŽˬ›ˬ”ȱ ˜—žȱûœȱšŠ™ŠÂŠȱˬ›ˬȱ³ˬ”’—ǯȱG•”ȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱ”ˬœ”’—ȱ ŠÂ›Í¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›œŠǰȱ™›˜œŽž›Š—ÍȱŠ¢Š—Í›–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱ ˜—›Šȱ¢ŠȱŒ’œ–’ȱ³Í¡Š›–ŠÂŠȱ³Š•Íó͗ǯȱ—žȱ ã›û›œû—û£œˬǰȱ‹’›ȱ™Š›³Šȱ™Š–‹ÍÂÍȱ™’•ˬŒ’”ȱóˬ”•’—ˬȱ ‹ž›ž—ǰȱœžŠȱ’œ•ŠÍ—ȱŸˬȱŽ‘’¢Š•Šȱ¢ŠȱŒ’œ–ˬȱ˜¡ž—Ȭ ž›ž—ȱŸˬȱ˜ǰȱ™Š–‹ÍŠȱ¢Š™Í󊗊ȱšˬˬ›ȱŒˬ‘•ˬ›’—’£’ȱ ˬ”›Š›ȱŽ’—ǯȱŠ–‹Íšȱ¢˜¡ž›œŠǰȱˬ–’£ȱˬœ–Š•ǰȱ ¢ž–óŠšȱ™Š›³Šȱãû›ˬ›ˬ”ȱŽ¢—’ȱœ¡Ž–ȱû£›ˬȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱ Ž’—ǰȱŠ––Šȱ˜—•Š›Íȱ’’ȱ‹žŒŠšȱóˬ”•’—ˬȱ‹ž›–Š¢Í—ǯȱ ʞ•‹ˬĴȱˬǰȱ¢Š¡óÍȱ˜•Š›Íȱ”’ǰȱ¢ŠȱŒ’œ–’ȱã£û—û£ȱŽ¢’•ǰȱ ‹ŠóšŠœÍȱ³Í¡Š›œÍ—ǯȱ —ž–Š¢Í—DZȱ‹žȱ–ˬšœˬ•ˬȱ™’—œŽȱŸˬȱ¢Šȱ‘ˬ›ȱ ‘Š—œÍȱ’’ȱŠ•ˬˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱȱ’œ–’—ȱ ³Í¡Š›Í•–ŠœÍȱ£Š–Š—ÍȱŠ›¡ŠœÍȱûœˬȱž£Š—Íš•ÍȱŸˬȱ›Š‘Šȱ Ÿˬ£’¢¢ˬȱŠ•Í—ǯȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬDZȱ˜£ȱˬ—ˬœ’—’ȱ”ŠÂÍ£ȱ œŠ•ŽȱŸŠœ’ˬœ’•ˬȱ³Í¡Š›–Ššȱšˬ’¢¢ˬ—ȱ˜•–Š£ǯȱˬ–ȱ œŠ•Žȱ•’Ěȱˬ›’—’—ȱã£ˬȱûó–ˬœ’ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱŠ‘ŠȱŠȱ ŠÂ͛•ŠóÍ›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ 㣕ˬ›’—ȱ¢ž¢ž•–ŠœÍȱŠȱ¢Š¡óÍȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›’›ǰȱŠ––Šȱ ‹žȱ™›˜œŽž›Š—Í—ȱšŠ¢ŠœÍ—Íȱ‹’•–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬˬ•ˬ—–’óȱã£ûȱœžȱó͛—ŠÂÍȱŠ•Í—Šȱž–Ššȱ ˜•–Š£ǯȱ 㣕ˬ›’ȱ”’³’”ȱŸŠ——ŠȱŸˬȱ¢ŠȱšŠ—˜ŸŠȱ¢žȬ

–Ššȱ•Š£Í–Í›DZȱã£•ˬ›’—’£’ȱœž¢ŠȱœŠ••Š¢Š›ŠšȱŽ£ȬŽ£ȱ šÍ›™Í—ǯȱȱʞ—ȱ¢Š¡ó͜Íȱ’œˬǰȱ‹ã¢›ûȱûœˬȱž£Š—Š›Ššȱã£ȱ šŠ™Šš•Š›Í—Íȱ‹ŠóȱŸˬȱóˬ‘Šˬȱ‹Š›–Šš•Š›Íȱ’•ˬȱŠ›Š•Š¢Í—ȱ Ÿˬȱˬ–’£ȱęȱ—ŒŠ—ǰȱ¢Š¡žȱšŠ•Í—ȱóûóˬ•’ȱœˬ”Š—Š—ȱ ã£û—û£ˬȱˬ–’£ȱœžȱã”û—ǯȱ˜£ȱˬ—ˬœ’ȱ³Í¡–Š¢Š—Šȱ šˬˬ›ȱœžȱã£û—ȱ¢Š—ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱŠ¡–Š•ÍÍ›ǯȱŠȱ Œ’œ’–ȱ³Í¡–ÍóÍ›œŠǰȱ’•’‘Š‹Íȱ™›˜œŽœ’—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱŘŖƖȱŠ•‹žœ’ȱ–ˬ‘•ž•žǰȱŘŖƖȱ—Š›’ž–ȱ œž•Š™’›’Š£’—ȱ–ˬ‘•ž•žǰȱŖǰŘśƖȱ•ŽŸ˜–’œŽ’—ȱ –ˬ‘•ž••Š›Í—Š—ȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ‹’›’—’ȱŠ–ŒÍ•Š–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱȱ—’‹’˜’”•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱŠ••Ž›’¢Š—Í—ȱ˜•ž‹Ȭ ˜•–Š–ŠœÍ—Íȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ ¢˜¡ž›œŠǰȱã£ȱ–ˬ•‘ˬ–’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ›˜œŽž›Š—Íȱž£Š—Íš•ÍȱŸˬ£’¢¢ˬˬǰȱã£û—ȱ Š•ȱšŠ™ŠÂ͗ÍȱŠóŠÂÍȱ³ˬ”–ˬ”•ˬȱŠ™Š›Í—ǯȱˬ›–Š—ȱ û£û—û£ˬȱûó–ˬœ’—ȱŽ¢ˬǰȱ‹Š›–Šš•Š›Í—ͣ͗ȱŠ•Í—Šȱ ™Š–‹Íšȱ™Š›³ŠœÍȱš˜¢ž—ȱŸˬȱ¢ž¡Š›Íȱ‹Š¡Í—ǯȱ ˜›–˜Ȭ —Š•ȱ–ˬ•‘ˬ–•ˬ›ȱŸˬȱã£ȱŠ–ŒÍ•Š›Í—Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱŠ–ŒÍ•Š–ŠŠ—ȱˬ›‘Š•ȱœ˜—›Šȱ Š•ȱã£ȱšŠ™ŠÂ͗͗ȱ’³ˬ›’ȱ‹žŒŠÂ͗Íȱ‹Š›–ŠÂ͗ͣ•Šȱ œÍ¡Í—ǯȱˬ›–Š—ȱã£ȱ¢ŠóÍȱ”Š—Š•Í—Š—ȱ‹ž›ž—ȱŸˬȱ¢Šȱ ˬ—£’¢ˬȱŠ¡–ŠœÍ—ȱŽ¢ˬǰȱ‹Ž•ˬŒˬȱ‹’›ȱˬš’šˬȱœŠ¡•Š¢Í—ǯȱ œŠ— —ž–Š¢Í—DZȱœ˜¢žšȱŠ–ŒÍ•Š›ȱŠ‘ŠȱŽŒȱœ˜›ž•ž›ǰȱ˜ž›ȱ ”’ǰȱˬ›–Š—ȱšŠ‹Í—Í—ȱŠóŠÂÍȱ‘’œœˬœ’—’ȱ’•Íšȱœž¢ŠȱœŠ•Ȭ –Šš•Šȱ˜—žȱ’œ’’—ǰȱœ˜—›Šȱœ’•”ˬ•ˬ¢’—ȱŸˬȱŠ–ŒÍã”ˬ—ˬȱ ¢ÍÂ͗ǯȱȱ›ÍšȱŠ–ŒÍ•Š›Íȱ¢Ž—’ˬ—ȱĚȱŠ”˜—Šȱã”–ˬ¢’—ǯȱ

ˬ›ȱŽ‘’–Š•ŠȱšŠ›óÍǰȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱû—ȱˬ›£’—ˬȱã›–ˬȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱ¢˜¡•Š¢Í—ǯȱžȱ–ˬšœˬ•ˬȱ–û¡ˬ•’ȱ 󛒏•’ȱšˬ£Žȱ™Š›³Š•Š›Í—Íȱ˜¡ž–Šš•ŠȱœŠÂȱŸˬȱœ˜•ȱã£û—ȱ Š¢›Í•ÍšŠȱã›–ˬœ’—’ȱ–ûšŠ¢’œˬȱŽ’—ǯȱ˜—›Šȱšˬ£Ž’ȱ ž£Šš•ŠóÍ›Š›ŠšȱˬŸŸˬ•ȱ‹’›ǰȱœ˜—›Šȱ’ˬ›ȱã£û—û£•ˬȱ –ˬ—ˬȱ‹Š¡Í—ǯȱȱ ˬ›ȱóŽ¢ȱšŠ¢ŠœÍ—ŠÍ›œŠǰȱŽ–ˬ”ǰȱ ‘Š’œˬȱˬœŠœÍ£ȱ㝖ûóû›ǯȱ ˬ£ˬ—ȱ¢ŠȱŒ’œ’–ȱŠ›Íšȱ³Í¡œŠȱŠǰȱ˜•–Šȱ‘’œœ’¢¢ŠÍȱ šŠ•Í›ǯȱžǰȱ‹ž¢—ž£ȱš’óŠœÍ—Í—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬœ’—ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱ ŸŽ›’›ǯȱˬ‘’ȱ£ˬˬȱŽ£ȱŸˬȱˬœŠœÍ£ȱŘŚȱœŠŠȱˬ›£’—ˬȱ œŠÂŠ•Í›ȱŸˬȱã£û—ȱž—”œ’¢ŠœÍȱŠ–ȱ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—ž›ǯȱȱ G—’ȱ’œˬȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱŠ‘ŠȱŠÂ͛ȱ‘Š••Š›ȱ‘ŠššÍ—Šȱ œã‘‹ˬȱŽˬ”ǯȱŸ•ˬ›’ȱ¢ÍÂÍóÍ›Š›”ˬ—ȱ’³ˬ›’œ’—ˬȱ ”’–¢ˬŸ’ȱ–Šˬ•ˬ›ȱǻ¡ûœžœˬ—ǰȱœã—û›û•–ˬ–’óȱ ˬ‘ˬ—Ǽȱ˜•Š—ȱžž–•Š›Íȱœ’•”ˬ•ˬ–’󜒗’£œˬǰȱ‘ˬĴȱŠȱ”’³’”ȱ £ˬ››ˬŒ’¢’—ȱã£ˬȱûó–ˬœ’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ‹Ž•ˬȱŠÂ͛ȱã£ȱ £ˬˬ•ˬ—–ˬœ’—ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•–Ššȱ˜•Š›ǯȱȱžȱ‘Š•Šȱã£ûȱ ŽŸȱŽ–™Ž›Šž›•žȱœžȱó͛—ŠÂÍȱŠ•Í—ŠǰȱŠŸŠ–•Íȱ˜•Š›Ššȱ ¢Š›Í–ȱœŠŠȱˬ›£’—ˬȱ¢ž–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱ–ˬšœˬ•ˬȱ Š–ŒÍã”ˬ—ǰȱ”’³’”ȱš›Šęȱ—ȱŸˬȱ¢ŠȱóûóˬȱšŠ‹Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱʞœŠœȱóˬ›ȱȮȱˬ–’£ȱœžǰȱˬ–’£ȱˬ••ˬ›ǰȱˬ–’£ȱ šŠ‹Í›ǯȱ ã›û•ˬ—ȱˬ‹’›•ˬ›ˬȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ‘ˬ”’–ˬȱ –û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ’–¢ˬŸ’ȱ¢Š—Íš•Š›Í—ȱ ˬ‘•û”ˬœ’ȱã£•ˬ›’—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬȱˬ›’—•’¢’—’—ȱˬ›‘Š•ȱ ˬ¢’—ȱŽ’•–ˬ–ˬœ’—ˬ’›ǯȱˬ£ˬ—ȱ’ˬȱȱˬ‘ˬ—’—ȱ ǻšˬ•ˬŸ’Ǽȱȱã£ˬȱûó–ˬœ’—ˬ—ȱ‹’›ȱœž”Šȱœ˜—›ŠȱŠȱ ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ’ˬȱˬ›’—ˬȱ¢Š¢Í•Š›Ššȱã£ȱ ˜¡ž–Š•Š›Í—Í—ȱˬ›’–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱȱŠÍ—•Š›Šȱ ã£•ˬ›’—ȱ”’–¢ˬŸ’ȱ¢Š—Íš•Š›Íȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱœŠ³ȱ•Š”ÍǰȱÍ›—Ššȱ ‹˜¢ŠœÍ—Íȱœ’•–ˬ”ȱû³û—ȱ–Š¢Žǰȱ‘ˬĴȱŠȱ”˜œ–Ž’”ȱˬ›’¢ˬȱ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

34

šž••žšȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱã›ˬ—’›ǯȱ t£û—ȱˬ–’£•ˬ—–ˬœ’ȱû³û—ȱœ”›Š‹•Š›ǰȱ”˜œ–Ž’”ȱ –Šœ”Š•Š›ǰȱ™’••’—šȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱˬȱ³˜¡ȱ ŸŠ¡ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱ–’šŠ›Šȱž›óžȱŸˬȱšˬ•ˬŸ’ȱ–㟌žȬ ž›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ¢ŠȱŒ’œ–’ȱã£û—û£ȱ ³Í¡Š›Šȱ‹’•–ˬ’”ˬȱ–û•ˬšȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ ã£û—ȱû£ˬ›’—ˬȱœŽ›’•ȱœŠ›ÂÍȱš˜¢Š›Ššȱ™˜•’”Ȭ •’—’”Š¢ŠȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠ›ÂÍȱœÍ¡ÍŒÍȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱȱ óŠÂ͍Šȱã£û—ȱ’•’‘Š‹•Šó–ŠœÍȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ ãœˬ›’•–’󍒛ǯȱ—•Š›Í—ȱ‹ˬ£ˬ—ȱ‹’›’—’—ȱˬȱ˜•–ŠœÍȱ Œ’’ȱˬœŠ•Š›•Šȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ ȬȱÍ£Š›–ÍóȱŸˬȱó’ó–’óȱã£ȱšŠ™Šš•Š›Íǰȱã£•ˬ›’—ȱ ³ˬ’—•’”•ˬȱŠ³Í•–ŠœÍȱŸˬȱ‹ŠÂ•Š—–ŠœÍǯȱ 㣕ˬ›’—ȱ ¢ŠóŠ›–ŠœÍǰȱ’óÍŠȱšŠ›óÍȱ‘ˬœœŠœ•Íšȱ Ȭȱ 㣕ˬ›ˬȱšŠ—œÍ£–Šȱ Ȭȱ 㣕ˬ›’—ȱšÍ£Š›–ŠœÍ Ȭȱ ã£ȱšŠ™Šš•Š›ÍȱŠ•Í—Šȱšž–ȱ‘’œœ’¢¢ŠÍǰȱ¢Š¡žȱ ã£ȱšÍ›Šš•Š›Í—Í—ȱ’›’—•ˬó–ˬœ’ Ȭȱ ã£ȱŠ•–ŠœÍ—Í—ȱšŠ‹Š›–ŠœÍǰȱŠ’ȱ㕳ûˬ—ȱ‹ã¢û”ȱ ã›û—–ˬœ’ Ȭȱˬˬ—ȱ‘ˬ›Š›ˬ’—’—ȱŠ›–ŠœÍ Ȭȱ 㛖ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ȱ™’œ•ˬó–ˬœ’ȱ

&$16$ö/,ö,

ˬœǰȱã£ˬȱóûóˬȱŸˬȱ¢Šȱ–ŽŠ•ȱšÍ›Í—ÍœÍȱûóû‹œˬȱ —ŽŒˬǵȱ—•Š›Íȱšˬ’¢¢ˬ—ȱã£û—û£ȱ³Í¡Š›–ŠÂŠȱ ³Š•Í󖊢͗ǯȱû•ˬšȱ˜Š•–˜•˜šŠȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ’—ǰȱ ˜—Šȱšˬˬ›ȱ’œˬǰȱãœˬ›’•–’óȱœ¡Ž–ȱû£›ˬȱã£û—û£ûȱ ¢ž¢ž—ǯȱˬˬ•ˬ—–’óȱœˬ‘’ȱœÍ¡–Š–Ššȱû³û—ȱœŠ›ÂÍȱ š˜¢–Ššȱ˜•–Š£ǯȱ ã£û—ȱ‹ž¢—ž£ȱš’óŠœÍ—Í—ȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱ óûŠ•Š—–ŠȱŸˬȱ¢ŠȱšŠ›Š•–Šȱ•Š–™Š•Š›Í—Š—ȱã›ˬ—ˬ—ȱ ¢Š—Íš•Š›Íȱ¡ûœžœ’ȱ£ˬˬȱ˜›–ŠœÍÍ›ǯȱžǰȱ³˜¡ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱ ¢Š—Íš•Š›Í›ǰȱ³û—”’ȱ˜—•Š›Í—ȱ‹ŠóȱŸŽ›–ˬœ’—ˬ—ȱȱœ˜—›Šȱ ŞȬŗŖȱœŠŠȱˬ›£’—ˬȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ—Š›Š‘Š•Íšȱ‘’œœȱ˜•ž—Ȭ –ž›ǯȱ––Šȱœ˜—›ŠŠ—ȱ”ˬœ”’—ȱŠÂ›Í•Š›ȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ ›͕Š›ȱŠŸŠ–•ÍȱŸˬȱ󒍍ˬ•’’›œˬǰȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱ Ž’—ǯȱ—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱã£ȱŠ–ŒÍ•Š›ÍȱŠ–ŒÍ•Š¢Í—ǯȱ Ž£ȱœŠÂŠ•–Šȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱŸ’Š–’—•’ȱã£ȱŠ–ŒÍ•Š›Íȱ ã”–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱû£û›ǰȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱ óûŠ•Š›Í—ȱã›ˬ’¢’ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬȱ‹’›Ȭ’”’ȱû—ˬȱœŠÂŠ•Í›ǯȱ ––Šȱ‘ˬ›ȱ‘Š•Šǰȱ•Š–™ŠȱŠ•Í—ŠȱšŠ›Š•Š›”ˬ—ȱ¡ûœžœ’ȱ Ž¢—ˬ”•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱšÍ›ŠÂ͗Šȱ šŠ›Š•Š›”ˬ—ȱ’œˬǰȱ‹’›‹ŠóŠȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Í—Š—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱ Š•ÂŠ•Š›Š—ǰȱšž–Š—ǰȱ‘ˬĴȱŠȱŒ’•Š•Íȱœˬ‘’ˬ•ˬ›’ȱ˜•Š—ȱ ”’Š‹ȱû£ˬ›’—ˬ—ȱˬ”œȱ˜•ž—Š—ȱóûŠ•Š›Š—ȱŠȱš˜›ž—Ȭ –Ššȱ•Š£Í–Í›ǯ


35

&$16$รถ/,รถ,


36


37


38

MONTENEQROYA ELUJQONVΩIΩUHGΩQOΩUEX|ONΩ\Ω WΩNUDUΩQVHYΩVHYΩTD\ÕGÕUODU«

ŘŖŗřȬŒ’ȱ ’•’—ȱ ¢Š¢Íȱ û³û—ȱ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱ ž›’œ•ˬ›’—ˬȱ ˬ”•’ȱ Ž’•ˬ—ȱ ¢Ž—’ȱ Ÿˬȱ –Š›Šš•Íȱ –ˬ”Š—•Š›Š—ȱ‹’›’ȱˬȱ˜—Ž—Žš›˜ž›ǯȱ ȱ˜—Ž—Žš›˜ȱˬ‹’’ȱŸˬȱ–ˬˬ—’ȱœˬ›Ÿˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ ˬ¡›ȱŽˬ›ˬ”ȱã£ȱš˜—Šš™ˬ›Ÿˬ›•’¢’—’ȱ—û–Š¢’óȱŽȬ ’›’›ǯȱ žȱ ¢Ž›’—ȱ ¡ûœžœ’ȱ Š–˜œŽ›’—’ȱ ȱ ˬ›‘Š•ȱ ‘’œœȱ Ž’›œˬ—ǰȱ ȱ ˜Ž•ˬȱ Žˬ—ȱ ¢˜•Šȱ ˬ‹’ˬ’—ȱ ã£ˬ••’¢’—ˬ—ȱ ˬˬŒŒû‹•ˬ—–ˬ¢ˬȱ ‹’•–’›œˬ—ǰȱ ‘ˬ›ȱ ã—ˬœ’—ˬȱã£ˬ•ȱ–ˬ—£ˬ›ˬȱŠŠ–ÍȱŸŠ•Ž‘ȱŽ’›ǯȱ [•”ˬ—’—ȱˬ›ŠÍ—Íȱœˬ¢Š‘ˬȱŽˬ›”ˬ—ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱã£ˬ•ȱ –ˬ—£ˬ›ˬ•ˬ›ˬȱ›Šœȱˬ•ˬŒˬ”œ’—’£ǷȱŠóÍȱžŒŠȱŠÂ•Š›ǰȱ ¢Šó͕ȱ–Žóˬ•ˬ›ǰȱŽ—’óȱŸˬȱˬ–’£ȱ³’–ˬ›•’”•ˬ›ȱœ’£•ˬ›ȱ û³û—ȱ ‹žȱ 㕔ˬ—’ȱ ž—žž•–Š£ȱ ŽˬŒˬ”’›ǯȱ ȱ kŠ–ȱ ŠÂŠŒ•Š›Í—Í—ȱŸˬȱˬ—’£ȱ‘ŠŸŠœÍ—Í—ȱˬ–’£ȱš˜¡žœžȱ ’•ˬȱ ˜•žȱ ‘ŠŸŠ—Íȱ ’—œŠ—ȱ •ˬ££ˬ•ˬȱ ˬ›’—ˬ—ȱ ’³’—ˬȱ

ŸŽ˜¢ȱŽŠ—

³ˬ”’›ǯȱž›Š—Í—ȱ–û•Šȱ¢’–ȱ’š•’–’ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ¡˜óȱ ˬ‘ŸŠ•Ȭ›ž‘’¢¢ˬœ’—ˬȱ œˬ‹ˬ‹ȱ ˜•ž›ǯȱ ʞ••‹ˬĴȱˬȱ ”’ǰȱ ¢Š¢Šȱ ‹ž›Š¢Šȱ ž›’œȱ Š¡Í—Íȱ Š‘Šȱ ³˜¡ž›ǯȱ Š¢ȱ ˬ’••ˬ›’ȱ û³û—ȱ ˬ—ȱ ž¢Âž—ȱ Š¢•Š›ȱ ’¢ž—ȱ Š¢Í—Š—ȱ œŽ—¢Š‹›ȱŠ¢Í—Šȱ”’–’’›ǯȱ ʞœ•’—ˬǰȱ‘Ž³ȱˬȱˬˬŒŒû‹•ûȱŽ¢’•ȱ”’ǰȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ ž›’œ•ˬ›ȱ¢Š¢ȱˬ’••ˬ›’—ˬȱ–ˬ‘£ȱ˜—Ž—Žš›˜¢Šȱ û£ȱ žž›•Š›ǯȱ ˜—Ž—Žš›˜¢Šȱ ‹’›ȱ û—•û”ȱ œˬˬ›ȱ Žˬ—•ˬ›ȱ ‹žȱ 㕔ˬ¢ˬȱ ˬ”›Š›ˬ—ǰȱ œŽŸˬȬœŽŸˬȱ šŠ¢ÍÍ›•Š›DZȱ ›’Š’”ȱ ˬ—’£’—ȱ šž–•žȱ œŠ‘’••ˬ›’ǰȱ ”’³’”ȱ Šó•Íȱ ˬ—’£•ˬ›’ǰȱ –ˬ—£ˬ›ˬ•’ȱ ¢Ž›•ˬ›’ȱ ‘Ž³ȱ ‹’›ȱž›’œ’ȱ‹’Š—ˬȱš˜¢–ž›ǯȱŠ”’—ȱ˜—Ž—Žš›˜ȱ ˬ”ȱˬ—’£•ˬ›’ȱ’•ˬȱ–ˬ󑞛ȱŽ¢’•’›ǯȱž›ŠŠȱ‘ˬ›ȱ ”ˬœ’—ȱ £ãŸšûȱ û³û—ȱ ˬ¢•ˬ—Œˬ•ˬ›ȱ Š™Í•Í›DZȱ ’–Š—ȱ –ˬ›”ˬ£•ˬ›’ǰȱ ˬ—’£ȱ ”Ž¢ęȱǰȱ ’œ”˜Ž”Š•Š›ǰȱ žóŠšȱ –Ž¢Š—³Š•Š›Íǰȱ –û¡ˬ•’ȱ Žœ’ŸŠ••Š›ȱ œ’£•ˬ›’ȱ


39 ã£•ˬ¢’›ǯȱ ŠŒ’‹ȱ óˬ›•ˬ›ˬ—ȱ ‹’›’ȱ ˬȱ ˜ž›ȱ ”’ǰȱ ˜—Ȭ Ž—Žš›˜Šȱ‘ˬ›ȱ”ˬœȱã£ȱŒ’‹’—ˬȱž¢Âž—ȱ˜Ž••ˬ›ȱŠ™Šȱ‹’•ˬ›ǯ

Ž³ȱ ‹’›ȱ ž›’œȱ ˜—Ž—Žš›˜Šȱ ›Š’—šȱ ”’–’ȱ ’–Š—ȱ —ãŸû—ˬ—ȱ ’–’—Šȱ Žˬȱ ‹’•–ˬ£ǯȱ ,û—”’ȱ Š›Šȱ ³Š¢Í—Í—ȱ ”Š—¢˜—žȱ ˜•˜›Š˜ȱ ³Š¢Í—Í—ȱ ”Š—¢˜—ž—Š—ȱ œ˜—›Šȱ û—¢ŠŠ”Íȱ’”’—Œ’ȱ‹ã¢û”ȱ”Š—¢˜—ž›ȱŸˬȱŠÍȱ³ˬ”’•–Íóȱ ”Š—¢˜—ȱ ȱ û—¢Šȱ ’›œ•ˬ›’—’—ȱ œ’¢Š‘͗͜Šȱ ¢Ž›ȱ Š•–ÍóÍ›ǯȱ ʞ›ŠÍ—ȱ ã£ˬ•ȱ –ˬ—£ˬ›ˬœ’—ˬ—ȱ ’—œŠ—ȱ ŸŠ•Ž‘ȱ ˜•ž›ǯȱ’£ȱˬ‘•û”ˬœ’£ȱˬ¢•ˬ—Œˬȱû³û—ȱ•Š£Í–ȱ˜•Š—ȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱ ’•ˬȱˬ–’—ȱ˜•ž—ŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱžȱŠ›ŠŠȱœ’£ȱ™Š›Šóûˬ—ȱž•Ȭ •Š—Šǰȱœã›ęȱ—šȱˬ›œ•ˬ›’ȱãû›ˬǰȱ˜ŸŠȱŽˬȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱ ʞˬ›ȱ œ’£ȱ Š‘Šȱ ’—Œȱ ˬ¢•ˬ—Œˬ•ˬ›ˬȱ ûœû—•û”ȱ ŸŽ›’›œ’—’£œˬǰȱ ˜•”•¢˜›ȱ Š¡óŠ–•Š›Íȱ ’Ž¢ŠœÍȱ œ’£’—ȱ û³û—ȱ Š‘Šȱ ˬ•ŸŽ›’󕒍’›ǯȱ žȱ û›œˬȱ ‘ˬ–ȱ ˬȱ œ’£•ˬ›ˬȱ ˜—Ȭ Ž—Žš›˜ȱ ’•ˬȱ Š‘Šȱ ¢Š¡Í—Š—ȱ Š—Íóȱ ˜•–Šȱ Ÿˬȱ –’••’ȱ –ˬ‹ˬ¡’—ˬ—ȱŠ–Šȱ’–”Š—ÍȱŸŽ›ˬŒˬ”’›ǯȱ ’£ȱ˜—Ž—Žš›˜Šȱȱû—¢ŠŠȱȱ–ˬ󑞛ȱ˜•Š—ǰȱû—ˬóȱ óûŠ•Š›Íȱ ȱ Š•Í—Šȱ ȱ šž›žž•–žóȱ ȱ ŸŽ³’—Š—Í—ȱ ȱ ŠÍ—Šȱȱ ‹Š¡Šȱ ȱ ‹’•ˬ›œ’£ǯȱ ˜—Ž—Žš›˜Šȱ ȱ ¡ûœžœ’ȱ ŽœŽ›•ˬ›ȱ ˬȱ ‘Š£Í›•Š—Í›ǯȱ žȱ㕔ˬˬȱ¡ûœžœ’ȱ›ŽœŽ™•ˬȱ‘Š£Í›•Š—Š—ȱ¢Ž›•’ȱóˬ›Š‹•Š›ȱ Šȱ ŸŠ›ǯȱ ž›ŠŠȱ óˬ›Š‹ȱ ¡˜ó•Š¢Š—ȱ ’—œŠ—•Š›Šȱ ȱ û£û–ˬ—ȱ ‘Š£Í›•Š—–ÍóȱŠ›Šš•Š›ǰȱ¡ûœžœ’ȱ‹›Ž—•ˬ›ȱˬš’–ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ˜—Ž—Žš›˜—ž—ȱˬ’›•’ȱšˬ‘Ÿˬœ’ȱȱˬ›ŠŠ”Íȱȱ㕔ˬ•ˬ›ˬ—ȱ œŽ³’•’›ǯȱ 㛍û¢û—û£ȱ”’–’ǰȱ˜—Ž—Žš›˜Šȱ’œ’›Š‘ˬȱŠ›Í¡Ȭ Í›ÍŒÍȱ ˜•–Š¢ŠŒŠšǯȱ ˜óȱ ¡Š’›ˬ•ˬ›ǰȱ ã£ˬ•ȱ óˬ”’••ˬ›ȱ Ÿˬȱȱ ‹ã¢û”ȱȱŽ–˜œ’¢Šȱȱœ’£’—ȱȱ¢ŠŠó͗ͣŠȱȱˬ‹ˬ’ȱȱšŠ•ŠŒŠšÍ›ǯȱ ŗşȱ G¢ž—Š—ȱ ȱ Ž’‹Š›ˬ—ȱ ȱ ȍ•¢Ȭ˜—Ž—Ž›˜Ȏȱ ˜—Ž—Žš›˜¢Šȱ ȱ ‹’›‹ŠóŠǰȱ ‘ˬˬ•’”ȱ —’£Š–—Š–ˬȱ ž³žó•Š›ȱ ‹Šó•Š—–ÍóÍ›ǯȱ ȱ ŠÍ›•ŠŠšȱ ”’ǰȱ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱ Ÿˬˬ—Šó•Š›Íȱ û³û—ȱ řŗȱ ˜”¢Š‹›ȱ ŘŖŗřȬŒûȱ ’•ˬȱ ˜—Ȭ Ž—Žš›˜ȱ ȱ ‘㔞–ˬ’—’—ȱ šˬ›Š›Íȱ ’•ˬȱ ȱ Ÿ’£ŠœÍ£ȱ ›Ž“’–ȱ Ž•Š—ȱ Ž’•’‹ǯ ʞˬ›ȱ œ’£ȱ ˜—Ž—Žš›˜¢Šȱ œˬ¢Š‘ˬȱ Ž–ˬ”ȱ ’œˬ¢’›œ’—’£œˬǰȱ˜ȱ£Š–Š—ȱȈ’••Ž——’ž–ȱž›’£–Ȉȱ󒛔ˬ’ȱ ’•ˬȱˬ•ŠšˬȱœŠ¡•Š¢Šȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯ

˜˜›

žŸŠ

ŽŒ’Œ’

t—ŸŠ—DZȱ’Š›ȱˬęȱ‹ˬ¢•’ȱŗŘȦŗŚ ȱŗŖŖŗǰȱŠ”Íǰȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ— Ž•ǯDZȱȱȱǻŖŗŘǼȱŚşŝȱśŚȱŖŖ ˜‹DZȱǻŖŝŖǼȱŘŘŗȱşŖȱŗŚ

Š••ȱŒŽ—Ž›ȱȘśŖśŖ –Š’•DZȱ›ȓ–’••Ž——’ž–˜ž›ǯŠ£

  ǯ–’••Ž——’ž–˜ž›ǯŠ£

Ž›˜ŸŠŒ


&$16$ö/,ö,'ˍ5ù1ù1 *ù=/ù+ˍ<$7, &$16$ö/,ö,


41 ŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ”’–’ȱŠ–’••ˬ›’ȱšŽ¢ȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ˬ‹’›•ˬ›DZȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠȱȮȱˬ›’—’—ȱ û£û—ȱˬ–’£•ˬ—–ˬœ’ȱŸˬȱ¢û—û•ȱŽ”œž›Š•Íȱ 0$/$66(=ù<$ žǰȱ’—œŠ—ȱˬ›’œ’—ˬȱ–ˬœ”ž—•Šó–Íóȱã‹ˬ•ˬ”’›ǯȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”’›ǯȱ Š–Š–ȱŸˬȱ¢Šȱ ˬ™ˬ”ȱŸˬȱ¢ŠȱœŽ‹˜›Ž¢Š•ÍȱŽ›–Š’’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ œ˜•¢Š›’ˬ—ȱœž’Ȭ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱŽ–˜Ž”˜Ȭ £Šȱóû‹‘ˬȱ¢Š›Š—ÍšŠȱŽ›–Š˜•˜šȱ–ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱ –ˬ‘£ȱ˜—žȱœˬ‹ˬ‹”Š›ȱ‹’•’›•ˬ›ǯ ”Ž³–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬ›’ȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—ȱ tœ¢Š—ȱ–ˬšŠ–ÍDZȱ’––ž—’Žȱ£ˬ’Ěȱˬ’¢’ȱ‘Š•Šǰȱ ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ǰȱˬ—ˬȱû—Š‘”Š›Í›œŠǰȱ ™’¢ȱŸˬ£’•ˬ›’—ȱŠ”’ŸȱˬŠ•’¢¢ˬ’ǰȱœ’—”ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍǯȱ ¡ûœžœ’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱˬ¢’—ȱŽ’•ˬŒˬ”ǯȱtœˬ•’”ǰȱȱ–ˬ‘£ȱ ˬ›’ȱœˬ‘’ȱ’•’‘Š‹•Šó͛ǰȱ”ˬ™ˬ”ȱŸˬȱ¢ŠȱœŽ‹˜›Ž¢Š•Íȱ ‹Ž•ˬȱˬ›’¢ˬȱšž••žšȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ¡ûœžœ’ȱ”˜œ–Ž’”ȱ Ž›–Š’ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ–㟌žž›ǯȱ ˬ‹’›•ˬ›DZȱ”ˬ™ˬ¢’—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱû³û—ȱ‹Šóȱ –Ž›’”Š•Íȱ–’”›˜‹’˜•˜šȱŠ›’—ȱ•Ž£Ž›ȱ’—œŠ—ȱ ˬ›’œ’—ˬȱ’ššˬ•ˬȱ—ˬ£Š›ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬˬ—ȱ ˬ›’œ’ȱû£ˬ›’—ˬȱ–ˬœ”ž—•Šó–ÍóȱŗŞŘȱ‹Š”Ž›’¢Šȱ Š›Íšȱ’œ’ȱŸˬȱ¢Šȱœ˜¢žšȱ‘ŠŸŠŠȱˬ£–ˬ¢’—ǰȱˬ›’—’£’ȱ —ãŸû—ûȱŠ—Í–ÍóÍ›ǯȱ—ž—ȱęȱ”›’—Œˬǰȱ‹žȱ‘ˬ•ˬȱ ž¢Âž—ȱˬ•ˬ—ȱ󊖙ž—ȱ’•ˬȱŸŠ¡Í—Šȱˬ–’£•ˬ¢’—ǯȱ Š¡óÍȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ󊖙ž—ž—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ™’›’’˜—ȱœ’—”ǰȱ Š¢œ‹Ž›š’—ȱ£’›Ÿˬœ’’›ȱŸˬȱ˜—•Š›Í—ȱ‘ˬš’š’ȱœŠ¢Íȱ œŠ•’œ’•ȱž›óžœžǰȱšŠ›Š—ǰȱ’¡’˜•ȱ–Šˬ•ˬ›’ȱ˜•œž—ǯȱÍȱ ˬˬ•ˬ›•ˬȱ³˜¡ž›ǯȱ ³ˬ”’•ˬ—ȱ–Šˬ•ˬ›ˬȱã‹ˬ•ˬ”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ Šȱˬ•ŠŸˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ ˬ™ˬ”•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱšŠó͗–ŠȱŠȱ $.1(3523,21%$.7(5ù<$6, ŸŠ›œŠǰȱ’•’‘Š‹ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ”˜–™˜—Ž—•’ȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ ˜›–Šȱóˬ›Š’’—ˬȱ’—œŠ—ȱˬ›’œ’—ˬȱȱ 󊖙ž—•Š›ŠȱŠȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ –ˬœ”ž—•Šó–ÍóÍ›ǯȱ ˬ™ˬ”ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ’ˬ›ȱ tœ¢Š—ȱ–ˬšŠ–ÍDZȱŠ›–ŠšȱŸˬȱ³’›”’—ȱˬ–ˬ••ˬ›’—’ȱ ™˜£ž—ž•Š›Í—ȱŠȱˬ•Š–ˬ’ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›–ˬ”ȱû³û—ȱ‹žȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱ –ûŠ•’ŒˬŸ’ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’¢’—ˬȱ‹Š¡Ȭ Í¡Š—–Íóȱ–ˬœŠ–ˬ•ˬ›ˬȱŽ‘’¢ŠŒȱž¢ž›ǯȱ—•Š›ȱ –Š¢Š›Ššǰȱ”ˬ™ˬ”ȱ¢Ž—ˬȱˬȱˬ—ˬȱˬ’›’›œˬǰȱ‘ˬ”’–ȱ ™’¢ȱŸˬ£’ȱ’•’‘Š‹ÍȱŸˬȱŠ”—Ž—’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—ˬȱ –ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱG––ž—’Ž’—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬ—ȱŸˬȱ –’”›˜˜›šŠ—’£–•ˬ›’—ȱˬŠ••ÍÂ͗Š—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššǰȱ‹žȱ ‘ˬ–ȱˬ”Ȭˬ”ȱœÍ£Š—Šš•Š›ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱŒ’Ÿ£ˬ•’ȱœˬ™’ȱ˜•Šȱ 67$)ù/2.2.9ˍ675(372.2. ‹’•ˬ›ǯȱ žȱ–’”›˜˜›šŠ—’£–•ˬ›’—ȱ‹ˬ£’ȱ—㟕ˬ›’ȱŠ£ȱ–’šȬ ˬ‹’›•ˬ›DZȱû£ȱˬ›’œ’—’ȱû£û—ȱˬ–’£•ˬ–ˬ”ȱ Š›Šȱ’—œŠ—ȱˬ›’œ’—’—ȱ—˜›–Š•ȱ–’”›˜Ěȱ˜›ŠœÍ—Šȱ ˬ›ˬ”’›ǯȱŽ›•’ȱ’––ž—’Ž’—ȱš˜›ž—ž‹ȱœŠ¡•Š—Í•–ŠœÍȱ Š¡’•’›ǯȱʞ•ŸŽ›’ó•’ȱóˬ›Š’ȱ¢Š›Š—Š—ȱ”’–’ȱ˜—•Š›ȱŠ”’Ÿȱ óˬ”’•ˬȱŠ›–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Š›Ššȱœˬ™’•ˬ›ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ Ÿˬȱ‹ˬ¡Š‘ȱ–’”›˜˜›šŠ—’£–•ˬ›’—ȱ‘ûŒž–ž—žȱ tœ¢Š—ȱ–ˬšŠ–ÍDZȱœ›Žœœǰȱ’––ž—’Ž’—ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ǰȱ ˬ”œȱŽ’›–ˬ”ȱû³û—ȱˬ›’—’—ȱšž›ž–ŠœÍ—Šȱ¢˜•ȱ ŸŽ›–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ––Šȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱŠ›Íšȱ ‘˜›–˜—Š•ȱ™˜£ž—žǰȱˬ›’—’—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬœ’ǰȱ”ˬœ”’—ȱ œ˜¢žš•Š–ŠȱȮȱ‹ûû—ȱ‹ž—•Š›ȱ’—Ž”œ’¢Š—Íȱˬ‘›’”ȱŽ’›ǯȱ ûœ¢Š—ȱšŠ•Í›–ÍóœŠǰȱ–û‹Š›’£ˬ¢ˬȱœˬ‹ˬ‹’—ȱ Š›ŠóÍ›Í•–ŠœÍ—Š—ȱ‹Šó•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱžǰȱ™’¢ȱ ˬ‹’›•ˬ›DZȱŠ›Íšȱ¢Š›Š—–Íóȱ™›˜‹•Ž–’—ȱ‘ˬ••’ȱ Ÿˬ£’•ˬ›’—ȱ’ó’—’ȱ™˜£Š—ȱ‘˜›–˜—Š•ȱ’œ‹Š•Š—œǰȱ’–Ȭ Š—’‹’˜’”•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”’›ǯȱû£û—ȱ –ž—’Ž’—ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ǰȱûŒ•ûȱœ›ŽœœȱŸˬȱ¢Šȱ¡›˜—’”’ȱ –ûŠ•’Œˬȱœ¡Ž–’ȱšž›–Ššǰȱ˜£ŠȱŸˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ ¡ˬœˬ•’”ȱˬȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ –ûˬ’—’ȱ㣋Šó͗Šȱˬ¢’ó–ˬˬ—ȱˬ›–Š—•Š›Íȱ ʞœŠœȱœˬ‹ˬ‹’ȱŠó”Š›ȱŽ’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‘ˬ”’–•ˬȱ šŠ¢ŠœÍȱ’•ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱʞ”œȱ‘Š•Šǰȱ ‹’›•’”ˬȱ˜—ž—ȱ‘ˬ••’—ˬȱ‹Šó•Š¢Í—ǯȱŽ›•’ȱ–ûŠ•’Œˬȱˬȱ –’”›˜‹•Š›Í—ȱŠŸŠ–•Í•ÍÂÍȱŠ›ŠŒŠšȱŸˬȱ˜—•Š›Í—ȱ ™Š›Š•Ž•ȱóˬ”’•ˬȱŠ™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱˬˬ—ǰȱ”˜œ–ŽȬ 㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–ˬ”ȱ³ˬ’—•ˬóˬŒˬ”ǯȱ ’”ȱ™›˜œŽž›Š•Š›Š—ȱ‹Šó•Š–ÍóȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱŸˬȱ ¢Šȱ’ˬ›ȱˬ›–Š—•Š›Í—ȱšˬ‹ž•ž—Šȱšˬˬ›ȱˬ‹’›•ˬ›ȱ '(02'(.6 ”˜–™•Ž”œ’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱȱ žǰȱ’—œŠ—Í—ȱœŠ³ȱ˜•’”ž••Š›ÍȱŸˬȱ™’¢ȱŸˬ£’•ˬ›’—ˬȱȱ ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Í—ȱ”’ǰȱŠ”—Ž—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ –ˬœ”ž—•Šó–Íóȱˬ—ˬ’›ǯȱˬ£ˬ—ȱ˜ǰȱ›˜£ŠœŽŠǰȱ¢ˬ—’ȱ ’•ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬŒˬ”ȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’ȱ¢Š•—Í£ȱ‘ˬ”’–ȱ ³ˬ‘›Š¢ÍȱŒ’Ÿ£ˬ—’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—ˬȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ›˜•ȱ ˬ¢’—ȱŽ–ˬ•’ȱŸˬȱ‘ˬ–’—ȱˬ›–Š—•Š›ȱŒ’’ȱœ¡Ž–ȱ ˜¢—Š¢Í›ǯȱ û£›ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬ•’’›ǯȱʞ”œȱ‘Š•Šǰȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱ tœ¢Š—ȱ–ˬšŠ–ÍDZȱ‘ˬ£–ȱœ’œŽ–’ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’—ȱ ˬ›–Š—•Š›Šȱ㢛ˬó–ˬœ’ȱŽ‘’–Š•Íȱ‹ã¢û”û›ǯ ™˜£ž•–ŠœÍǰȱœ›Žœœǰȱ’––ž—’Ž’—ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ȱ ˬ—ˬ•ˬ›’—ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ’ˬ›ȱ œˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱû—û—ȱŠ•Í—Šȱ³˜¡ȱ˜•–Ššǰȱ¢ŠÂ•Íȱ ”˜œ–Ž’”ŠŠ—ȱŸˬȱž£ž—ȱ–ûˬȱ‘˜›–˜—Š•ȱ &$16$ö/,ö, ’››ȱŽ¢’•ȱ”’ǰȱˬ›’–’£’—ȱû£ˬ›’—ˬȱã£•ˬȱ ã›û—–ˬ¢ˬ—ȱœŠ”’—•ˬ›ȱ–ˬœ”ž—•Šó͋ǯȱ


42


43


&$16$ö/,ö,

44

%L]LPRWHOì[RçJìOPLçVLQL] ’£ȱ‹’£ˬȱ–û”ˬ––ˬ•ȱœŽ›Ÿ’œˬ—ȱž–žóȱ–㑝ˬóˬ–ȱã›û—ûóˬȱšˬˬ›ȱ œ’£ˬȱ•Š£Í–ȱ˜•Š—ȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ˬȱ›Šœȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱGŽŠ•ȱ¢Ž›•ˬó–ˬȱŸˬȱˬ•ŠȱŠÂȱ ’š•’–’ȱœ’£ˬȱ‹ž›ŠŠȱ”Ž³’›’¢’—’£ȱ’œ’›Š‘ˬˬ—ȱˬŸˬ£˜•ž—–Š£ȱˬˬœœû›Šȱ ˜¢ŠŠŒŠšÍ›ǯȱ’£ȱ‘ˬ›ȱ‹’›’—ˬ—ȱŠÂ•Š›ŠȱŠ³Í•Š—ȱã£ˬ•ȱ–ˬ—£ˬ›ˬ¢ˬȱ–ŠȬ •’”ǰȱ–’—’‹Š›ǰȱ’”’”Š—Š••ÍȱŽ•Ž˜—ȱ¡ˬĴȱ’ǰȱœŽ¢ǰȱŽ—ǰȱ”Š‹Ž•ȱŽ•ŽŸ’£’¢ŠœÍȱŸˬȱ œǯȱ’•ˬȱˬŒ‘’£ȱ˜•ž—–žóȱřŗȱ—ã–›ˬˬ—ȱ‹’›’—ˬȱ’—Œˬ•ˬȱ‹’•ˬ›œ’£ǯȱŽ•’—ȱ ˬ›Š£’œ’—ˬȱ œ’£’—ȱ ’¡’¢Š›Í—Í£Šȱ ‹’•¢Š›ȱ £Š•Íǰȱ Řȱ ›Žœ˜›Š—ǰȱ Ž——’œȱ ”˜›Ȭ žǰȱ ŒŠ”ž£’ȱ Ÿˬȱ œǯȱ œŽ›Ÿ’œȱ ¡’–ˬ•ˬ›’ȱ ŸŽ›’•–’󍒛ǯȱ ž—•Š›Š—ȱ ˬ•ŠŸˬȱ œ’£ȱ ˬ—ȱ –ûŠœ’›ȱ Ž¡—’”’ȱ ŠŸŠŠ—•Íš•Š›•Šȱ ˬŒ‘’£ȱ ˜•ž—–žóȱ ¢û”œˬ”œ’—’Ěȱ’ȱ ã›ȱŸ’••Š•Š›Š—ȱ‹’›’—ˬȱ’œ’›Š‘ˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›œ’£ǯȱȱ ˜Ž•ˬȱœ’£’—ȱ Š›£ž•ŠÍÂ͗ͣȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱóŽ¢ȱȬȱ’œˬ›ȱœ’£’—ȱ’óȱû³û—ȱšûŸŸˬ•ˬ›’—’£’—ȱ‹ˬ›™ŠœÍǰȱ ’œˬ›œˬȱˬȱœŠˬŒˬȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ–ˬ”ȱ‘ˬŸˬœ’ȱȬȱ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³ˬŒˬ”’›ǯȱ ˜Ÿž£ȱ Ÿˬȱ ¢Š¡žȱ œŠž—Šǰȱ –㑝ˬóˬ–ȱ ˬ›’‹ȱ Ž’•–’óȱ ’œ”˜Ȭ”•ž‹ȱ Ÿˬȱ ¢Š¡žȱ ęȱȬ —Žœœȱ”•ž‹ǰȱŽ——’œȱ”˜›žȱŸˬȱ¢Š¡žȱ™ž‹Ȭ‹Š›ǰȱ‹ûû—ȱ‹ž—•Š›ȱœ’£ˬȱ–Š”Ȭ œ’–ž–ȱ ”˜–˜›ȱ Ÿˬȱ £ãŸšȱ ŸŽ›ˬŒˬ”’›ǯȱ ’£’–ȱ ˜Ž•ˬȱ œ’£’—ȱ ’œˬ—’•ˬ—ȱ Š›£ž—ž£ȱ œž”Š—Í—ȱ ’œˬ—’•ˬ—ȱ œŠŠÍ—Šȱ ¢û”œˬ”ȱ œˬŸ’¢¢ˬˬǰȱ śȘȱ ˜Ž•’—ȱ œŠ—Š›•Š›Í—Šȱž¢Âž—ȱ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³ˬŒˬ”’›ǯ Ž›Ÿ’œˬ”’ȱˬ›š’ȱ‘’œœȱŽ’—Ƿ

ž£ȱóˬ‘ˬ›’ǰȱȈŘŖȱ¢Š—ŸŠ›Ȉȱ”û³ǯǰȱŜ Ž•DZȱǻƸşşŚȱŗŗŗǼȱȱȱȱśȱřŚȱŖş ȱȱȱȱȱȱȱȱǻƸşşŚȱȱśśǼȱŚŚŚȱŞŖȱŖş   ǯŠ›ŠȬ‘˜Ž•ǯŒ˜– Ž–Š’•DZȱ’—˜ȓŠ›ŠȬ‘˜Ž•ǯŒ˜–

&$16$ö/,ö,

t—ŸŠ—DZȱŠ”ÍȱóǯǰȱŠ¢Í•ȱšˬœˬ‹ˬœ’ǰ ǯȱœŽ¢—˜Ÿȱ”û³ǯǰȱŗŚ Ž•ǯDZȱǻƸşşŚȱŗŘǼȱŚşŗȱŞŘȱŖŖȦŖŗ

7ZLQVLQJOH$=1

7ZLQGRXEOH 

$=1

4XHHQVLQJOH 

$=1

4XHHQGRXEOH

$=1

'HOX[HVXLWHGRXEOH $=1 3UHVLGHQWLDOVXLWH

$=1

9LOOD$=1

ԤODYԥPúWԥUL

$=1
45

ZZZDIUDKRWHOFRP

&$16$รถ/,รถ,


5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

46

6h' '85ö81/8ö8

K

㛙ˬœ’—’ȱŠ—Šȱœûûȱ’•ˬȱš’Š•Š—Í›Š—ȱ šŠÍ—•Š›Šȱ‹ˬ£ˬ—ȱœûȱž›Âž—•žÂžȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•’›ǯȱˬ‹ˬ‹ȱ’œˬȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱžóŠÂ͗ȱœûûȱŠ–ȱ ˬ–’‹ȱšž›Š›–Š–ŠœÍȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ 㛙ˬȱœûȱ ˬ–ˬ›”ˬ—ȱû£û—ȱŸˬ£’¢¢ˬˬ’›œˬǰȱŽ£ȬŽ£ȱŸˬȱ³˜¡ȱ ˬ–’›œˬǰȱ‹žȱ‘Š••Š›ǰȱŠˬˬ—ǰȱ‹ŠóȱŸŽ›–’›ǯȱ ʞ–’£’›–ˬ”ȱû³û—ȱŠ—Šȱ›Š‘ŠȱŸˬ£’¢¢ˬȱ Š•–Š•ÍÍ›ǯȱóŠšȱãóûȱû£û—ȱãû›œû—ȱŽ¢ˬǰȱ ˜—Šȱ”ã–ˬ”ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱãóû—ȱ’•ˬœ’—’ȱŠ•ȱ ˜ŠÂ͗Šȱ˜¡ž—ž›žšŠȱ”ã›™ˬȱŠÂ£Í—ÍȱŠ³Í›ǯȱȱ žȱŠ—Šȱ˜—žȱãóˬȱž–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ 㛙ˬȱŠ•ȱ ˜ŠÂÍȱŸˬȱ’•’ȱ’•ˬȱœûȱŸˬ£’œ’—’—ȱŠóŠÂÍȱ‘’œœˬœ’—’—ȱ Š›Ž˜•ž—žȱž–Š•ÍÍ›ǯȱȱû£û—ȱœ˜›–Šȱ£Š–Š—Íȱȱ ’•ˬˬ›ŠÍȱŠ–Š–’•ˬȱžóŠÂ͗ȱŠÂ£Í—ŠÍ›ǰȱ”ã›™ˬ—’—ȱ ‹ž›—žȱ’œˬȱŠ—Š—Í—ȱœ’—ˬœ’—ˬȱœÍ¡Í•Í‹ǯȱˬ£’ȱšŠÍ—•Š›ȱ ˬ–’£’›–ˬ—’ȱ³˜¡ȱŽ£ȱ”ˬœ’›ǯȱ ŽœŠ‹ȱŽ’›•ˬ›ȱ”’ǰȱžóŠšȱ ¢ž¡ž•ŠÍœŠǰȱŽ–ˬ”ǰȱ˜¢žǯȱŠ”’—ȱȃ’•”Ȅǰȱœž•žȱŸˬȱ Š£ȱš’Š•ÍȱœûûȱžóŠšȱŠ‘ŠȱŠ”’Ÿȱœ˜›ž›ǯȱž¡ž¢Šȱ Ž’¢’ȱ£Š–Š—ȱ˜ǰȱ£û•Š•ȱŸˬȱ¢ŠÂȱˬ›”’‹’ȱŠ‘Šȱ£ˬ—’—ȱ ˜•Š—ȱȃ’”’—Œ’Ȅȱœûˬȱ³Š–ÍóÍ›ǯȱ,ŠÂŠ—Íȱ‹žȱš’¢–ˬ•’ȱ Ÿˬȱ”Š•˜›’•’ȱ–ˬ‘œž•Š—ȱ–ˬ‘›ž–ȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ ’•ˬ—’ȱŠÂ£Í—Š—ȱŠ›Í‹ȱ³Í¡Š›–Ššǰȱ¢Š¡žȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ ˬˬȱ˜Šš•Š›Í—Šȱ˜¡ž—ž›–ŠšȱŒˬ‘’ȱŽ–ˬ”•ˬȱ ˜—ž—ǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ȱˬǰȱŠ›Íšȱˬ––ˬ”ȱ’œˬ–ˬ’¢’—’ȱ ¢˜¡•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ 㛙ˬȱ¢Ž—’ˬ—ȱãóûȱžž›œŠǰȱ Ž–ˬ”ǰȱ‘ˬ•ˬȱ˜¢–Š¢Í‹ǯȱȱŠ‘Šȱ‹’›ȱŸŠŒ’‹ȱ–ˬšŠ–DZȱ žóŠÂÍȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱŽ£ȬŽ£ȱãóˬȱž–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱŠ•—Í£ȱŠŒȱ˜•Š—ŠȱŽ¢’•ǯȱˬ£ˬ—ȱ˜ȱŠ—Šȱ –ˬ‘ˬ‹‹ˬ’ȱŸˬȱšŠ¢Â͗͜ŠȱŽ‘’¢ŠŒȱž¢ž›ǯȱˬȱšˬˬ›ȱ ³˜¡ȱˬ–ˬ›œˬǰȱœûȱŸˬ£’•ˬ›’—ˬȱž›Âž—•žšȱŽ‘’–Š•Íȱ ˜ȱšˬˬ›ȱŠ£Í›ǯȱ •ˬȱžóŠš•Š›ȱŸŠ›ȱ”’ǰȱ‘ˬ–¢Šó͍•Š›Í—Š—ȱŠ‘Šȱ ³˜¡ȱ¢ŠÍ›ǯȱž—Šȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ‘ˬĴȱŠȱ¢ž¡žŠȱ ˜•žš•Š›Íȱ£Š–Š—ȱˬ–’£’›–ˬˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–’›•ˬ›ǯȱ ˬ‘’ȱ¢ž¡žȱŸŠ¡Í—Šȱ”ã›™ˬ¢ˬȱãóȱŸŽ›ˬ›”ˬ—ȱ˜ǰȱ ˜¢Š—–ŠŠ—ȱˬ––ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ•ÍȱŠ¢Í—Šȱšˬˬ›ȱ žóŠÂŠȱˬ•ŠŸˬȱœžȱŸˬȱš’ŠȱŸŽ›–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱŽ¢’•ǯȱG•”ȱ ˬ•ˬ‹’ȱ’•ˬȱŠ—ŠȱœûûȱŠ•Í›œŠǰȱ‘ˬ–ȱš’Šǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ–Š¢Žȱ ’•ˬȱŠ–ȱˬ–’—ȱ˜•ž—ž›ǯȱȱʞ–£’”ȱŸˬȱ‹žž•”ŠŠ—ȱ ˬ–’£’›–ˬˬ—ȱˬȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

ûœž•ȱ•Š›ȱžóŠÂÍȱãóˬ—ȱŠ¢Í›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ›ž›’¢¢ˬȱ ¢Š›Š—Š›œŠǰȱˬ•ŠŸˬȱš’Š—Íȱ¢Š•—Í£ȱęȱ—ŒŠ—ǰȱšŠó͚ȱŸˬȱ¢Šȱ ™’™Ž•ˬȱŸŽ›–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ óŠÂÍȱŽ£ȬŽ£ȱãóˬȱžŠ›”ˬ—ȱˬ–’£’›–ˬˬ—ȱ œ˜—›Šȱœûûȱœû£–ˬ¢ˬȱŽ‘’¢ŠŒȱ¢˜¡ž›ǯȱûȱžóŠÂŠȱ •Š£Í–ȱ˜•Š—ȱ–’šŠ›Šȱ’›Š£ȱ˜•ž—ž›ǯȱû£–ˬȱœûû—ȱ ˬ•–ˬœ’—’ȱŠ›Í›Š›Ššȱž›Âž—•žÂŠȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ

ˬĴȱŠȱžóŠšȱˬ•ŠŸˬȱš’Šȱ’•ˬȱš’Š•Š—ÍšŠȱ‹Ž•ˬȱ˜—žȱ Ž£ȬŽ£ȱˬ–’£’›–ˬ¢ˬȱ³Š•Íó͗ǯȱ ûȱž›Âž—•žÂžȱœûȱŸˬ£’—ˬȱŠÂ›Íȱ‘’œœ’ǰȱ ˬ›’ȱšÍ£Š›ÍœÍǰȱ¢û”œˬ”ȱ‘ˬ›Š›ˬ•ˬȱˬ£Š‘û›ȱ˜•ž—ž›ǯȱ Ž•ˬȱ‘Š••Š›Šȱˬ–’£’›–ˬ•ˬ›’—ȱœŠ¢Í—ÍȱŠ›Í›–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱ›͢Š—ȱãóˬ—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱˬ–’£’›–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱœˬ‘ˬ›ȱŠ›ÍŒÍ•ȱ˜•Š›Ššȱȱ’”’ȱ ˬ–’£’›–ˬȱŸŠ¡Íǯȱȱ˜—›ŠŠ—ȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ—㟋ˬȱ ’•ˬȱ‘ˬ›ȱ’”’ȱãó•ˬȱˬ–’£’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ŽŒˬȱȱ ¢ž¡žœž—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ’œˬȱ¢Ž—’ˬ—ȱ‹’›Ȭ‹’›’—’—ȱŠ›Í—ŒŠȱ ’”’ȱˬˬȱȱãó•ˬȱˬ–’£’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ™’›ȱˬ›”’‹•’ȱ”˜–™›Žœ•ˬ›ȱœûû—ȱ–’šŠ›Í—Íȱ ¡Ž¢•’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ—Šȱˬ–’£’›–ˬ—’ȱŠ¢Š—Í›–Ššȱ ’œˬ–’›œˬǰȱŠ›ŠšȱŸˬȱ¢Šȱœ™’›ȱ”˜–™›Žœ•ˬ›’—ˬ—ȱ û–ž–’¢¢ˬ•ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ–ˬ•’’›ǯȱžȱ‘Š•Šȱ œûû—ȱœû£û•–ˬœ’ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǰȱŠ––Šȱ‹žȱ ™›˜œŽž›Š—Íȱˬ–’£’›–ˬˬ—ȱœ˜—›ŠȱŽ¢’•ǰȱˬŸŸˬ•ȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱž”ŠŠȱ‹’›Ȭ’”’ȱˬˬȱœûû—ȱˬœŠœȱ ‘’œœˬœ’—’ȱœû£–ˬ”ǰȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ”ã›™ˬ—’ȱˬ–’£’›–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱóŠšȱ‹ã¢û”ȱ‘ˬŸˬœ•ˬȱˬ–ˬ›ˬ”ȱœûȱŸˬ£’—’ȱŠ–ȱ ‹˜óŠ•Í›ȱŸˬȱ—ˬ’Œˬˬǰȱ‹ˬ›”’–ˬȱœŠ‘ˬ•ˬ›’ȱˬ›’Œˬ—ȱ œ˜›ž•ž›ǯȱûûȱœû£ˬ›”ˬ—ȱˬ•’—’£’ȱŸˬ£’—ȱ”ã”û—ˬ—ȱ ’•ˬœ’—ˬȱšˬˬ›ȱ’•’‘Š‹•Šó–ÍóȱŠ¡Š›Šȱ³ˬ”ˬ›ˬ”ȱ–ŠœŠ“ȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ û—ȱˬ›£’—ˬǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱŘȬřȬŒûȱ û—•ˬ›ˬȱ‹Ž•ˬȱ¢Š¡ó͕Šó–Šȱ‹ŠóȱŸŽ›–ˬ’œˬǰȱ–û•ˬšȱ ’—Ž”˜•˜šŠȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ’ȱ•Š”Ȭ ˜œŠ£ȱ’—Ž”œ’˜—ȱ–Šœ’’—ȱ‹Šó•Š—Â͌͗Šȱ³ŽŸ›’•ˬȱ ‹’•ˬ›ȱ”’ǰȱ‹žȱ‘Š•Šȱ–ûˬ¡ˬœœ’œȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱŠ•Í—Šȱ Š—’‹Š”Ž›’Š•ȱ–ûŠ•’Œˬ—’—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ʞ–’£’›–ˬȱ’•ˬȱž¢Âž—•ŠóŠ—ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱŠ—’‹’˜’”ȱ ™›Ž™Š›Šȱ–㟌žž›ǯȱȱž›ȱ”’ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ‹žȱ‘Š•Šȱ ˬ–’£’›–ˬ—’ȱ”ˬœ–ˬ¢ˬȱˬœŠœȱ¢˜¡ž›ǯ


47

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


&$16$รถ/,รถ,

48

&$16$รถ/,รถ,


49

&$16$รถ/,รถ,


*g=Ԥ//ø.21'854Õ]FÕ÷D]ÕQ NRVPHWLNDVÕ ž›žȱŸˬȱ—˜›–Š•ȱˬ›’•’ȱ¢Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›ˬȱ™Žóˬ”Š›ȱ™›˜œŽȬ ž›Š•Š›ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—–ž›ǰȱ˜—•Š›ȱû³û—ȱŽŸȱóˬ›Š’’—ˬȱšž••žšȱ ”’Š¢ˬ’›ǯȱ›˜‹•Ž–•ˬ›ȱˬ›’—•ˬó–ˬœ’—ȱŽ¢ˬǰȱˬ›’ȱŽŸȱŸˬȱ œŠ•˜—ȱ™›˜š›Š–•Š›Í—Šȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ›˜‹•Ž–•’ȱ ˬ›’œ’ȱ˜•Š—ȱšÍ£ȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ’—ȱ¢Š—Í—Šȱ—ˬȱšˬˬ›ȱŽ£ȱˬ•œˬǰȱ ˜—Šȱ”ã–ˬ”ȱŽ–ˬ”ȱ˜ȱšˬˬ›ȱŠœŠ—ȱ˜•Š›ǯȱˬ›’—’—ȱœŠ•˜—ȱ óˬ›Š’’—ˬȱȱšž••žšȱˬ•ˬ‹ȱŽ’¢’ȱ¢Šóȱ¢Ž—’¢Ž–ˬ—’—ȱ ˬ›’ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱȱ ˜œ–Ž˜•˜šȱ–û¡ˬ•’ȱ™›˜œŽž›Š•Š›Íȱ –ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ’›ǯȱ—•Š›Š—ȱ‹’›’ȱȮȱû£û—ȱ’’Ȭ ¢Ž—’”ȱŸˬȱ¢Šȱž•›Šœˬœ•’ȱˬ–’£•ˬ—–ˬœ’’›ǯȱžȱ ™›˜œŽž›Š—Í—ȱˬ—ȱ–û—Šœ’‹ȱŽ£•’¢’ȱŠ¢Šȱ‹’›ȱ ˬˬ’›ǯȱt£û—ȱ’’¢Ž—’”ȱˬ–’£•ˬ—–ˬœ’—’—ȱŽŒȱ ‹Šó•Š—–ŠœÍȱŸˬȱŠ›Š‹’›ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱ–ˬœŠ–ˬ•ˬ›’—ȱ Ž—’ó•ˬ—–ˬœ’—ˬȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ––Šȱ ™›˜œŽž›Š—Í—ȱ’”’ȱ‘ˬˬˬȱ‹’›ȱˬˬˬ—ȱ³˜¡ȱ Š™Š›Í•–ŠœÍȱŠȱˬ›’ȱ¢ŠÂ͗͗ȱ’›Š£Í—ÍȱŠ‘Šȱ ŠȱŠ›Í›Í›ǯ ˬ›’—’—ȱ¢ŠÂ•Íȱ™Š›Í•ÍœÍ—ÍȱŠ™Š›–Ššȱ Ÿˬȱ–ˬœŠ–ˬ•ˬ›’ȱŠ›Š•–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ ’•ˬȱ¢Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›ˬȱ”›’˜–ŠœŠ“ȱǻt£û—ȱ œ˜¢žž•–žóȱŠ–™˜—•ŠȱŸˬȱ¢Š¡žȱ œ˜¢žž•–žóȱ–Š¢ŽȱŠ£˜ȱó͛—ŠÂÍȱ

*g=Ԥ//ø.21'85


51 Š•Í—Šȱ–ŠœŠ“ÍǼȱŸˬȱ¢Šȱ”›’˜’˜—˜˜›Ž£ȱ™›˜œŽž›Š•Š›Íȱ –ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ’•’›ǯȱ ›’˜–ŠœŠ“ȱ–Š¢ŽȱŠ£˜ž—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱ Š™Š›Í•Í›ǯȱŽ–™Ž›Šž›ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱŠ–Š›•Š›Í—ȱ Š›Š•–ŠœÍȱŸˬȱŽ—’ó•ˬ—–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š›Ššȱ ˬ›’—’—ȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱt£ȱˬ›’œ’ȱ ˬ›ŠŸˬ•ˬ—’›ǰȱ™’¢ȱŸˬ£’•ˬ›’—ȱˬŠ•’¢¢ˬ’ȱ—˜›–Š••Šó͛ǰȱ œÍ£Š—Šš•Š›ȱŠ£Š•Í›ǯȱ ›’˜–ŠœŠ“ȱ–ˬœŠ–ˬ•ˬ›’ȱŠ›Š•Í›ȱ ŸˬȱœÍ£Š—Šš•Š›Š—ȱœ˜—›Š”Íȱž›Âž—•žȱ•ˬ”ˬ•ˬ›’—ȱ œ˜›ž•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ ›’˜’˜—˜˜›Ž£ȱŒ’Ÿ£ˬȱœˬ™’œ’—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱŸˬȱ ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱû³û—ȱ¢Ž—’ȱ™›˜œŽž›ŠÍ›ǯȱžȱûœžȬ •ž—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱˬ›’¢ˬȱ–û¡ˬ•’ȱˬ›–Š—ȱŸˬȱš’Šȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱ¢Ž›’–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŽ˜’”Šȱ”›’˜–ŠœŠ“ȱ ŸˬȱŽ•Ž”›˜˜›Ž£ȱûœž••Š›Í—Í—ȱûœû—•û”•ˬ›’—’ȱã£û—ˬȱ Œˬ–•ˬ–’󍒛ǯȱ›˜œŽž›ŠȱœŠˬ’›ǰȱ›Š‘ŠÍ›ǰȱŽ£ȱŸˬȱ ŠŸŠ–•Íȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›’›ǯȱ ›’˜’˜—˜˜›Ž£ȱ‹’›‹ŠóŠȱû³ȱ ’œ’šŠ–ˬˬȱˬœ’›ȱŽ’›DZȱˬ›’—’ȱœ˜¢žšǰȱˬ›–Š—ȱŸˬȱ £ˬ’ȱŽ•Ž”›’”ȱŒˬ›ˬ¢Š—Íȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ’›ǯȱ —Š•Š›ȱˬ—ŒȱšÍ£•Š›ÍȱŽ”˜›Š’Ÿȱ”˜œ–Ž’”ŠŠ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ˬ—ȱ³ˬ”’—’›–ˬ”ˬȱ‘Šš•ÍÍ›ǯȱ ûŠœ’›ȱ¢Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›ȱŠ›ÍšȱŽ›”ˬ—ȱ¢Šó•Š›Í—Š—ȱ ”’›™’”ǰȱ˜Ššȱ‹˜¢ŠœÍǰȱ˜—Š•ȱ”›Ž–•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ Ž’›ǯȱžǰȱ‘Ž³ȱˬȱ£ˬ›ˬ›œ’£ȱãûó–û›ǯȱˬ£ˬ”ȱ ”˜œ–Ž’”ŠœÍ—Í—ȱŠ’–’ȱˬœ’›’ȱˬ›’—’—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱ Š‘ŠȱŠȱ™’œ•ˬ󍒛’›ǰȱŠ••Ž›’¢ŠȱŸˬȱ”˜—¢ž—”’Ÿ’’—ȱ ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ—ž–Š¢Í—ȱ”’ǰȱˬ›’ȱ û£ˬ›’—ˬȱž£ž—ȱ–ûˬȱšŠ•Š—ȱ”˜œ–Ž’”Šȱ¢û”œˬ”ȱ ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ û—ˬ•’”ȱ”˜œ–Ž’”Š¢Šȱ ’œˬǰȱˬ”œ’—ˬǰȱšÍ£•Š›Íȱ”’³’”ȱ¢Šó•Š›Í—Š—ȱŠ•ÍóÍ›–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱ––Šȱ‘Š›ŠœŠȱŗŖȬŗŗȱ¢Šó•Š›Í—Š—ǰȱŒ’—œ’ȱ ¢Ž”’—•’”ȱãŸ›ûȱ‹Šó•Š¢Š—Š—ȱˬ›’¢ˬȱŠ‘Šȱ’ššˬ•’ȱ šž••žšȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯ ʞ—ȱ³˜¡ȱ¢Š¢Í•–Íóȱ™›˜‹•Ž–ȱ”˜œ–Ž’”Š—Í—ȱ û£û—ȱœŽ³’•–ˬ–ˬœ’’›ǯȱˬ£ˬ—ȱšÍ£•Š›ȱˬ›’ȱ ’™•ˬ›’—’—ȱˬ¢’—ȱŽ’•–ˬœ’—ˬȱ¢Š—Í•Í›ǯȱ—•Š›ȱ”˜–ŽȬ ˜—˜Ž—ȱ”˜œ–Ž’”ŠŠ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱ–㟌žȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱŠ‘ŠȱŠȱŠÂ͛•ŠóÍ›Í›•Š›ǯȱ G”’—Œ’ȱ¡ˬŠȱȮȱŠ—ŠȱŸˬȱ—ˬ—ˬ•ˬ›’—ȱ³ˬ”’¢’ȱŸˬȱŒŠŸŠ—ȱ ˬ›’¢ˬȱŠ–Š–’•ˬȱ¢Š›Š–Š¢Š—ȱ”›Ž–•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”’›ǯȱȱˬ›–Š—•Š›ȱ”’–’ȱ”˜œ–Ž’”ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ ˬȱ‘ˬ–ȱ”ã–ˬ”ȱŽ–ˬ¢ˬǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ£ˬ›ˬ›ȱ¢Ž’›–ˬ¢ˬȱ šŠ’›’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ¢Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›ȱû³û—ȱ”˜œ–Ž’”Šȱ œŽ³ˬ›”ˬ—ȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬó–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Í£•Š›ȱ˜—Š•ȱ”›Ž–•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’”ˬȱˬȱ ‹ã¢û”ȱœˬ‘Ÿ•ˬ›ˬȱ¢˜•ȱŸŽ›’›•ˬ›ǯȱˬ›’—’—ȱã›û—ˬ—ȱ šûœž›•Š›Í—Íȱ’£•ˬˬ—ȱ‹žȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱœÍ£Š—Ššȱ œˬ™’œ’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›ȱû³û—ȱˬ‘•û”ˬœ’£ȱ Ž¢’•ǯȱȱˬ£’ȱ˜—Š•ȱ”›Ž–•ˬ›ȱˬ›’ȱœˬ‘’—ˬȱ‘ŠŸŠȱ ”Ž³’›–ˬ¢ˬ—ȱšŠȱ¢Š›ŠŠ›Ššȱ’•’‘Š‹•Šó–Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ ˜•ž›ǯȱȱ

Í£•Š›ȱû£û—ˬȱŸˬȱã£ȱšŠ™Šš•Š›Í—Šȱ‹ˬ£ˬ”ȱ ”˜œ–Ž’”ŠœÍȱ³ˬ”–’󍒛œˬǰȱû£û—ûȱ¢ž–Š£Š—ȱ ˬŸŸˬ•ȱ–Š”’¢Š“Íȱ–û•ˬšȱ”˜œ–Ž’”ȱœûȱ’•ˬȱœ’•–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ’ȱ¢ž¢ž—–Šȱˬ›’—’ȱŠ–ȱˬ–’£•ˬ–’›ǯȱ Ÿȱóˬ›Š’’—ˬȱˬ›’¢ˬȱȱšž••žÂž—ȱû³ȱˬ–ˬ•ȱ šŠ¢ŠœÍȱ–㟌žž›ȱȮȱˬ–’£•ˬ—–ˬǰȱ—ˬ–•ˬ—’›–ˬȱ Ÿˬȱ–ûŠęȱˬǯȱ Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›ȱû³û—ȱˬœŠœȱ–ˬ›‘ˬ•ˬȱȮȱˬ›’—’—ȱ œˬ‘ˬ›ȱŸˬȱŠ¡óŠ–ȱˬ–’£•ˬ—–ˬœ’’›ǯȱ›˜œŽž›Šȱ ŽŸȱŽ–™Ž›Šž›•žȱœžȱ’•ˬȱ¢ž¢ž—–ŠšŠ—ȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ ž—ž—ȱû³û—ȱ£ˬ’ȱ–’—Ž›Š•ȱŸˬȱ¢ŠȱšŠ¢—ŠÍ•–Íóȱœžȱ Š‘Šȱˬ•ŸŽ›’󕒍’›ǯȱŽ—’¢Ž–ˬȱšÍ£•Š›Šȱœ˜¢žšȱŸˬȱ’œ’ȱ œžȱ’•ˬȱ¢ž¢ž—–Ššȱ˜•–Š£ǰȱ³û—”’ȱ‘ˬ›ȱ’”’ȱ‘Š•Šȱˬ›’ȱ ¢ŠÂ͗͗ȱ’›Š£ÍȱŠ›Š›Ššȱ¢ŠÂ•Íȱˬ›’ȱ™›˜‹•Ž–’—’ȱŠ‘Šȱ Šȱˬ›’—•ˬ󍒛’›ǯȱ ž¢ž—–Šȱ£Š–Š—ÍȱœŠ‹ž—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ ˜•–Š£ǯȱ¡ÍȱœŠÂ•Š–ȱˬ›’ȱ£ˬ’ȱž›óȱ›ŽŠ”œ’¢Š¢Šȱ –Š•’”’›ȱȮȱ™ ȱśǰśǯȱˬ•ˬŸ’ȱ›ŽŠ”œ’¢Š•ÍȱœŠ‹žȬ —ž—ȱˬœ’›’ȱˬ›’—’—ȱž›óž•žÂž—žȱˬ¢’óˬ›ˬ”ȱ³˜¡ȱ ŸŠŒ’‹ȱš˜›ž¢žŒžȱ¢ŠÂȱšŠÍ—Íȱ™˜£ž›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠǰȱ ¡ˬœˬ•’”ȱã›ˬˬ—ȱ–’”›˜‹•Š›Í—ȱŠ›–ŠœÍȱû³û—ȱ óˬ›Š’ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱt£û—ûȱ¢žžšŠ—ȱœ˜—›Šȱˬ›’—’ȱ œû›–ˬ¢ˬ›ˬ”ȱ¢Š•—Í£ȱœŠ•Ž•ˬȱšž›ž–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ–’£•ˬ—–ˬ—’—ȱœ˜—ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬœ’ȱȱˬ›’—’—ȱ˜—’”ȱŸˬȱ ¢Šȱ•˜œ¢˜—•Šȱœ’•’—–ˬœ’’›ǯȱȱŽ—’¢Ž–ˬȱšÍ£•Š›ȱ‹žȱ ŸŠŒ’‹ȱ™›˜œŽž›Š—Íȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ‹ž›Š¡Í›ǯȱt£ȱˬ›’œ’—’ȱ œ’•–ˬ”•ˬȱ‹’›ȱˬ›ˬˬ—ȱ˜—žȱŠ–Š–’•ˬȱˬ–’£•ˬ¢’›ǰȱ ’ˬ›ȱˬ›ˬˬ—ȱ’œˬǰȱ—ˬ–•ˬ—’›’›ȱŸˬȱŠ¢Š•Íȱ –Šˬ•ˬ›•ˬȱš’Š•Š—Í›Í›Íšǯȱ Í£•Š›Í—ȱ³˜¡žǰȱ‘ˬĴȱŠȱŠ—Š•Š›ȱŠȱ—ˬ–•ˬ—’›–ˬ—’—ȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ’—’ȱˬ›”ȱŽ–’›ǯȱ¡Íȱ¢Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›’—ȱ ˬ›’œ’ǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ȱˬǰȱšž›žȱã›û—–û›ǯȱ––Šȱ ‹žȱ¢Š—•Íóȱã›û—ûû›ǯȱˬ›’¢ˬȱšž••žÂž—ȱŽ£ȱ ‹Šó•Š—–ŠœÍȱ˜—ž—ȱž£ž—ȱ–ûˬȱˬ›ŠŸˬ•’ȱ šŠ•–ŠœÍ—Šȱóˬ›Š’ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱŠ¢ȱŠ¢•Š›Í—Šǰȱû—ˬó’—ȱ ˬœ’›’—ˬ—ȱšž›ž¢Š—ȱˬ›’—’—ȱ—ˬ–•ˬ—’›’•–ˬœ’ȱ ¡ûœžœ’ȱȱ’•ˬȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ ˬ–•ˬ—’›’Œ’ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱšÍóŠȱŠȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǰȱ³û—”’ȱ’œ’–ˬȱœ’œŽ–•ˬ›’ȱ‘ŠŸŠ—Í—ȱ —ˬ–•’¢’—’ȱ¡Ž¢•’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ ŠŸŠ—ȱˬ›’¢ˬȱ”›Ž–’—ȱ³ˬ”’•–ˬœ’ȱ—㟋ˬ’ȱ –ˬ›‘ˬ•ˬ’›ǯȱž›žȱŸˬȱ—˜›–Š•ȱˬ›’¢ˬȱ¢û—û•ȱ —ˬ–•ˬ—’›’Œ’ȱ”›Ž–ȱ³ˬ”–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ›˜‹•Ž–•’ȱ ˬ›’ȱû³û—ȱˬȱŠ—Í—–Íóȱ󒛔ˬ•ˬ›’—ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ˜•Š—ȱȱ ‹’›ȱ³˜¡ȱ¡ûœžœ’ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ–㟌žž›ǯ

*g=Ԥ//ø.21'85


52

.g53Ԥ0 GœŽ‘œŠ•³ÍDZȱŸœ›’¢ŠȱŸˬȱ•–Š—’¢Š


53 ç. 300q

ç. 500q

ç. 300q

ç. 300q

ç. 300q

.g53Ԥ0


.g53Ԥ0

54Š¢ŠȱžóŠš•Š›ȱ‘Ž¢ŸŠ—•Š›Š—ȱ”Ž³ˬ—ȱˬ–›˜Ÿȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ˬȱŠ‘ŠȱŽ£ȱ¢˜•ž¡ž›ǯȱŠ’œ’”Š¢Šȱã›ˬǰȱ ¢Š¢Šȱˬ–›˜Ÿȱ’•ˬȱ¡ˬœˬ•ˬ—–ˬȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱśŖȬŜŖƖȱŠ›Í›ǯȱ ˬˬŒŒû‹•ûȱŽ¢’•ǰȱŠ¡Íǰȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱã›ˬ’Œ’œ’ȱ’œ’•’¢’ȱ³˜¡ȱ œŽŸˬ—ǰȱ‘ˬĴȱŠȱŒû£’ȱ’œ’•ˬó–ˬȱ£Š–Š—ÍȱãŸšˬ•Šˬȱœû›ˬ•ˬȱ Š›Š—ȱȱ–’”›˜œ”˜™’”ȱã‹ˬ•ˬ”•ˬ›’›ǯ G—Ž”œ’¢Š—Í—ȱˬœŠœȱ–ˬ—‹ˬ¢’ȱœŠ‘’‹œ’£ȱ‘Ž¢ŸŠ—•Š›Í›ǯȱ ––ŠȱŽŸȱ‘Ž¢ŸŠ—•Š›ÍȱŠȱ‹žȱŠ£Š›Š—ȱœÍ˜›Š•Š—–Š¢Í‹ǰȱ ³û—”’ȱã‹ˬ•ˬ”ȱœ™˜›•Š›Í—Šȱ”û³ˬˬȱˬȱ¢˜•ž¡–Ššȱ˜•Š›ǯȱ ˬœˬ•’¢’—ȱã›ˬ’Œ’œ’ȱȱŠœŠ—•Íš•Šȱ’—œŠ—•Š›Šȱ”Ž³’›ǰȱ‹žȱ –ˬ—ŠŠȱˬ—ȱ£ˬ’ȱ˜•Š—•Š›œŠȱžóŠš•Š›Í›ǰȱ³û—”’ȱœŠ‘’‹œ’£ȱ ’’ȱŸˬȱ¢Šȱ™’ó’¢’ȱœÍŠ••Š–Ššǰȱ˜—•Š›•Šȱ˜¢—Š–Ššȱ¢Š•—Í£ȱ žóŠš•Š›Í—ȱŠÂ•Í—Šȱˬ•ˬ›ǯȱ ˬ–ŠœŠ—ȱœ˜—›ŠȱžóŠš•Š›Í—ȱˬ••ˬ›’—ˬȱ³ã”ˬ—ȱ ¡ˬœˬ•’”ã›ˬ’Œ’ȱã‹ˬ•ˬ”•ˬ›ȱ‹ûû—ȱ‹ˬˬ—ˬȱ¢Š¢Í•Í›ǯȱ ˬœˬ•’¢’—ȱ’•”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱˬ›‘Š•ȱŽ¢’•ǰȱˬ–ŠœŠ—ȱ ŗȬŚȱ‘ˬˬȱœ˜—›Š”ÍȱãŸ›ˬȱŠó”Š›Šȱ³Í¡Í›ǯȱ›˜œŽœ’—ȱ•Š™ȱ ‹Šó•Š—Â͌͗ŠȱžóŠš•Š›ȱ‘Ž³ȱ—ˬˬ—ȱ󒔊¢ˬȱŽ–’›ǰȱ³û—”’ȱ £ˬˬ•ˬ—–’óȱ—Š‘’¢ˬˬȱˬ›’ǰȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱšŠó͗–Í›ǯȱȱ ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ’•”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ”ã›™ˬ—’ȱ³’–’›–ˬ”ȱû³û—ȱ œ˜¢ž—ž›Š—ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱŠó”Š›ȱŽ’›ǯ ˬ–›˜ŸŠȱóû‹‘ˬȱ¢Š›Š—Š›”ˬ—ȱ•ˬ—’–ˬˬ—ȱˬ›‘Š•ȱ ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ’Šš—˜£ȱˬœ’šȱ ˜•ž—Š›œŠǰȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱ‘ˬ¢Š•Š›Í—Í—ȱ³˜¡ȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ ãŸ›û—ˬȱ–ˬ—ˬ—ȱ‘Š£Í›ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯ Š¢Â͕Š›ȱŠ£ȱ˜•–Š¢ŠŒŠšǯȱʞŸŸˬ•ŠǰȱŠ’•ˬ—’—ȱ’ˬ›ȱ û£Ÿ•ˬ›’ȱˬȱ¢˜•ž¡–ŠœÍ—ȱŽ¢ˬǰȱŽŸ’ȱŠ’–ȱˬ–’£ȱœŠ¡Ȭ •Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱt£ˬ›’—ˬȱœ™˜›•Š›ȱ³ã”–ûóȱˬ›’ȱŸˬȱœŠ³ȱ ‘’œœˬŒ’”•ˬ›’ȱ’œˬ—’•ˬ—ȱœˬ‘ˬȱûóˬȱ‹’•ˬ›ǯȱûŸˬššˬ’ȱ ˜•Š›Ššȱ‹ûû—ȱ¡Š•³Š•Š›Íȱ‹û”–ˬ”ȱŸˬȱ³Ž¡˜•ŠȱœŠ•–Ššǰȱ ’ŸŠ—ȱȱ㛝û”•ˬ›’—’ȱ’œˬȱ¢ÍÂÍóÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯ

*Ω]ΩQ

ãóˬ–ˬ—’ȱ‘ˬ›ȱû—ȱ”•˜›˜”œȱǻ—Š›’ž–ȱ‘’™˜¡•˜›’Ǽȱ –ˬ‘•ž•žȱ’•ˬȱœ’•–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ã‹ˬ•ˬ”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱˬœ’›•’ȱ‹žȱ –Šˬȱ˜Šš•Š›Í—ȱŽ£’—Ž”œ’¢ŠœÍȱû³û—ȱˬŸˬ£˜•ž—–Š£Í›ǯȱ ž¢žŒžȱ–ˬ‘•ž•žȱ‘Š£Í›•Š–Ššȱȱ³˜¡ȱŠœŠ—Í›DZȱ‹’›ȱŸŽ›ˬȱ œžŠȱŘŖŖȱ–•ȱ”•˜›˜”œȱ‘ˬ••ȱŽˬ›ˬ”ȱśȱˬš’šˬȱœŠ¡•ŠÍšŠ—ȱ œ˜—›Šȱ—ˬ–ȱ¢ÍÂÍóÍ›–Š¢Šȱ‹Šó•Š–Ššȱ˜•Š›ǯȱ óŠšȱ™Š•Š›•Š›Í—ÍȱšŠ¢—Š–Ššǰȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ‹ˬ›”ȱ šÍ£–Íóȱûûȱ’•ˬȱ¢Š¡ó͌Šȱûû•ˬ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱžȱŽ‘’¢Šȱ ˬ‹’›•ˬ›’—’—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱŠ–ȱ£ˬ›ž›’’›DZȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ ŠŸŠ–•Íȱ˜•Š—ȱã‹ˬ•ˬ”ȱœ™˜›•Š›Íȱŗǰśȱ’•ȱˬ›£’—ˬȱ‘ˬ¢Šȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱ’’›–’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱˬ–’£•’¢ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ ŸŠŒ’‹ȱóˬ›•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’’›ǯȱ ˬ–›˜ŸŠ—ȱŽ£•’”•ˬȱ¡’•Šœȱ˜•–ŠšȱŠœŠ—ȱ–ˬœˬ•ˬȱ Ž¢’•ȱȮȱ˜—ž—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱˬ—ȱŠ£Íȱ‹’›ȱŠ¢ȱ³ˬ”’›ǯȱžȱ –ûˬȱˬ›£’—ˬȱžóŠšȱã‹ˬ•ˬ”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ™›Ž™Š›ŠȬ •Š›ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ—’‹’˜’”ȱš›ž™ž—ŠȱŠ’ȱ˜•Š—ȱ‹žȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱû›ˬ”‹ž•Š—–Šǰȱ‘Š•œÍ£•Íšǰȱ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽœ’—’—ȱ ™˜£ž•–ŠœÍȱ”’–’ȱˬ•ŠŸˬȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›•ˬ›’ȱ˜•œŠȱŠǰȱˬˬœœûȱ”’ǰȱ ˜—•Š›œÍ£ȱ”Ž³’—–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱŠ›’Œ’ȱ’œ’Šˬȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬǰȱ ‘ˬ–³’—’—ȱŠ—’œŽ™’”ȱŸˬȱšž›žžŒžȱˬœ’›•’ȱœŠ•’œ’•ȱŸˬȱ¢Šȱ ”û”û›ȬœŠ•’œ’•ȱ–ˬ•‘ˬ–•ˬ›’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱ ’›ȱ³˜¡ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱœˬ‘Ÿˬȱ¢˜•ȱŸŽ›ˬ›ˬ”ȱ’•’‘Š‹•Šó–Íóȱ œŠ‘ˬ•ˬ›’ȱ‘˜›–˜—Š•ȱ–ˬ•‘ˬ–•ˬ›•ˬȱ’ó•ˬ¢’›ǯȱˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ ”’ǰȱ‹žȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ¢Ž›•’ȱ’––ž—’Ž’ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬ”•ˬȱ ’—Ž”œ’¢Š—Í—ȱŠ‘ŠȱŽ—’óȱȱ¢Š¢Í•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ Ž–ˬ”ǰȱˬœŠ•Šó–Š–Íóȱ‘Š••Š›Šȱ˜—•Š›Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ ˬ–›˜Ÿȱ‹Šó͗ȱû”•ûȱ‘’œœˬœ’—’ȱ£ˬˬ•ˬ–’󍒛œˬǰȱ ¡ûœžœ’ȱ󊖙ž—•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŽ•ˬȱ 󊖙ž—•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ”Ž˜”˜—Š£˜•ȱ–Šˬœ’ȱŠ¡’•’›ǯȱ ˬ›”’‹’—ˬȱȃŽŽ•ȄǰȱȃŽ•œž—ȄȱŸˬȱȃŽ—’ž–Ȅȱȱ”’–’ȱœŽ•Ž—ȱ ‹’›•ˬó–ˬ•ˬ›’ȱ˜•Š—ȱ󊖙ž—•Š›Í—ȱŠȱ’œ’Šˬœ’ȱ³˜¡ȱ¢Š¡óÍȱ —ˬ’ŒˬȱŸŽ›’›ǯȱ ˬ–’—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ȱ’œ’Šˬœ’ȱˬ–›˜Ÿž—ȱ ‘ˬ–ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱû³û—ȱ¢Š›Š›•ÍÍ›ǯȱ Ž•ˬ•’”•ˬǰȱ’—Ž”œ’¢ŠŠ—ȱš˜›ž—–Ššȱû³û—ȱŠ’•ˬȱû£Ÿ•ˬ›’—’—ȱ ‘Š–ÍœÍȱ˜—•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ––Šȱ‘ˬ›ȱ‘Š•Šǰȱ Š’ȱ’’¢Ž—’”ȱšŠ¢Š•Š›Í—ȱã£•ˬ—’•–ˬœ’ȱˬ—ȱŽ’‹Š›•Íȱ 㕳ûû›ǯȱG•”ȱ—㟋ˬˬǰȱžóŠš•Š›ÍȱœŠ‘’‹œ’£ȱ‘Ž¢ŸŠ—•Š›ȱ’•ˬȱ û—œ’¢¢ˬˬ—ȱš˜›ž–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱž—Šȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ ”ã›™ˬ—’£ȱœŠ‘’‹œ’£ȱ’ȱŸˬȱ¢Šȱ™’ó’¢’ȱž–Š›•Š¢Í‹œŠǰȱ˜—ž—ȱ ˬ••ˬ›’—’ȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱŽ£ȱ¢ž–ŠšȱŸˬȱœŠ•’œ’•ȱœ™’›’ȱ’•ˬȱ ’ó•ˬ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱ‘Š•Šȱ¢˜•ž¡–ŠȱŽ‘’–Š•Íȱ¡Ž¢•’ȱ Š£Š•–Íóȱ˜•ž›ǯ

'ˍ0529 .g53Ԥ0


55

.g53нц0


56


57


.g53Ԥ0

58

G

*QDOWÕQGD TÕFROPD œ’ȱ¢Š¢ȱû—û—ˬȱ˜¢ž—ŒŠȱšŠ³Í‹Ȭ‘˜™™Š—–Íóȱ žóŠÂ͗ȱŠ¢Šš•Š›ÍȱšÍŒȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ

ù67ù4,&2/0$ ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ‹Žóȱˬš’šˬȱˬȱ‹’›ȱ¢Ž›ˬȱ˜ž›Šȱ ‹’•–ˬ¢ˬ—ǰȱ‘ˬ’—ˬ—ȱŠ›Íšȱ³ŽŸ’”ȱžóŠš•Š›Í—ȱ Š¢Šš•Š›ÍȱšÍŒȱ˜•ž›ǯȱˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ’œ’ȱ‘ŠŸŠŠȱ ’ó•ˬ”ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ˬȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’ȱˬˬ•ˬ›•ˬȱ ûŒ•ˬ—’›ǯȱʞ£ˬ•ˬ•ˬ›ˬȱ˜™•Š—Š—ȱœûȱž›óžœžȱ šÍŒ˜•–Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱˬ£ˬ—ȱû—ˬó•’ȱ‘ŠŸŠŠȱ ’–Š—ȱ–Ž¢Š—³Š•Š›Í—Šȱ˜¢—Š¢Š—ȱȱžóŠš•Š›Šȱ ŠȱšÍŒ˜•–Šȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱˬ¢’—ȱ‘ŽœŠ‹Í—Šȱ˜•ž›œŠȬȱ ˜•œž—ȱã£ȱ£’›ˬ”ȱ‘ˬ–¢Šó͍•Š›Í—Š—ȱŽ›’ȱšŠ•–Ššȱ ’œˬ–ˬ¢ˬ—ȱŸˬȱšŠ³Š›Ššȱ˜—•Š›Šȱ³Š–ŠÂŠȱ³Š•ÍóŠ—ȱœŠ”Ȭ ’ȱŸˬȱŠœŠˬ•ȱžóŠš•Š›ŠȱŠȱšÍŒ˜•–Šȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ȱ Ȯȱ‹ˬ›”’–ˬ–’óȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—ȱˬ›’—•ˬó–ˬœ’ȱ˜—•Š›Í—ȱ ¢˜›ž•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱˬˬ—ǰȱšÍŒ˜•–Š•Š›ȱ ‘ˬ›ˬ”ˬȱ£Š–Š—Íȱ‹Š•Í›ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ óŠšȱ‹û›ˬ¢’›ǰȱ¢Ž›ˬȱ˜ž›ž›ǰȱŠ¢ŠÂ͗Íȱˬ›™ˬ–ˬ”ȱ ’œˬ¢’›ȱŸˬȱ‹ŠŒŠ›–Í›ǯȱ›͗ÍȱŠ£Š•–Ššȱû³û—ȱ Š¢ŠÂ͗Íȱ˜Ÿžóž›ž›ǰȱŠ––Šȱ‹žȱŠȱ”ã–ˬ”ȱŽ–’›ǯȱ ˬ›’ȱŠ•Í—Šȱ¢ÍÂ͕–Íóȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ȱ‹ˬ›”ȱŸˬȱŠÂ›Í•Íȱ˜™Šȱ ¢Š›ŠÍ›ǯȱ’›ȱ—Ž³ˬȱˬš’šˬȱŠŸŠ–ȱŽˬ—ȱšÍŒ˜•–Šȱ œˬ›‹ˬœȱóˬ”’•ˬȱ”Ž³’›ǯȱ––Šȱã£û—ˬȱˬ•’”ˬ—ȱ œ˜—›ŠȱžóŠšȱ¢Ž—’ˬ—ȱ’–Š—ȱ–Ž¢Š—³ŠœÍ—Šȱ šŠ¢ÍŠ›œŠǰȱšÍŒ˜•–Š•Š›ȱˬ”›Š›•Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯ G•”ȱ—㟋ˬˬǰȱžóŠÂÍȱœŠ”’•ˬ󍒛–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ —Šȱ‹ŠóŠȱœŠ•Í—ȱ”’ǰȱȱš˜›¡ž•žȱ‘Ž³ȱ—ˬȱ¢˜¡ž›ǰȱ‘ˬ›ȱ 󎢍ˬȱ’œ’ȱû—Š‘”Š›Í›ǯȱ 㛙ˬ—’ȱ˜ž›ž—ǰȱ¢Š¡žȱ œ”Š–¢Š¢Šȱž£ŠÍ—ǯȱG’ȱ–ŠœŠ“ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱŠ¢Ššȱ

.g53Ԥ0

ˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’ȱ˜Ÿžóž›ž—ǯȱÍÂ͕–Íóȱˬ£ˬ•ˬ—’ȱŠ›Í—ǯȱ ʞ•’—’£’—ȱŠ•Í—Šȱ‹ž£ȱŸŠ›œŠǰȱ˜—žȱˬœ–Š•Šȱ‹û”ˬ›ˬ”ȱ Š¢ŠÂ͗ȱȱû£ˬ›’—ˬȱš˜¢ž—ǯȱ˜¢žÂž—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱ –Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’ȱ•ˬ—’¢’›ȱŸˬȱŠÂ›ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱ Í£–Šȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•ÍȱšÍŒ˜•–Š•Š›Š—ȱšž›Š›–Ššȱû³û—ȱ žóŠÂŠȱ³˜¡•žȱ–Š¢ŽȱŸŽ›’—ȱ”’ǰȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ˬȱ¢ÍÂ͕–Íóȱ £ˬ›ˬ›•’ȱ–Šˬ•ˬ›ȱž›ž•ŠóœÍ—ǯȱ,˜¡ȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱŽˬ—ȱ žóŠš•Š›Šȱ‘ˬ›ȱ˜—ȱˬš’šˬˬ—ȱ‹’›ȱœžȱŸŽ›’—ǯȱ¢ž—ȱ £Š–Š—ÍȱŠœ’•ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠ’—ŒȱžóŠÂÍȱ ˜ž›Š›ŠšȱŠ¢Šš•Š›Í—Íȱ˜¢—Š–ŠÂŠȱ’ŒŠ£ˬȱŸŽ›–ˬ¢’—ȱ Ÿˬȱˬ›’—•ˬó–’óȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’ȱ˜Ÿžóž›ž—ǯȱŠ¢Šȱ šÍŒ˜•–Š•Š›ȱ¢Š•—Í£ȱû—û£ȱŽ¢’•ǰȱŽŒˬȱˬȱ‹Šóȱ ŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ›͍Š—ȱ˜¢Š—Š—ȱžóŠšȱ³ÍÂ͛͛ǯȱȱž¡žȬ —ž—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŠ£Š•Š›Í—Šȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ˬȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱ ³˜¡œŠ¢•Íȱœ’—’›ȱ’–™ž•œ•Š›Íȱ˜—•Š›Í—ȱ¢ÍÂ͕–ŠœÍ—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱóŠÂÍȱœŠ”’•ˬ󍒛’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ ‹ˬ›”’–’óȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’ȱ¢Ž—’ˬ—ȱ˜Ÿžóž›–ŠšȱŸˬȱ ¢ž–󊕝–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱGœ’šŠŒȱŸˬȱ¢Šȱ’œ’ȱ”˜–™›Žœȱ ˬȱšÍŒ˜•–Š—ÍȱŽ£ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—’›ȱ Ȯȱ’œ’—’—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ȱ‹˜óŠ•Í›ȱŸˬȱŠÂ›Íȱ ”Ž³’›ǯȱȱ›͔ˬœ’Œ’ȱˬȱŸŽ›–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ŽŒˬ•ˬ›ȱŽ£ȬŽ£ȱ šÍŒ˜•–Šȱ‹ŠóȱŸŽ›’›œˬǰȱŠ¡óŠ–ȱˬ£’—’œ’—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ ‹’›ȱ¢Ž›ˬȱšˬ›Š›ȱž–Š¢Š—ȱžóŠÂÍȱ¢Š›Í–ȱœŠŠȱ’ŸŠ—Ȭ Šȱž£Š—–ŠÂŠȱ–ˬŒ‹ž›ȱŽ’—ǯȱȱGœ’ȱŠ¢ŠšȱŸŠ——ŠœÍȱŸˬȱ –ŠœŠ“ȱ¢˜›Âž—•žÂžȱŽ£•’”•ˬȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ǯ


59 $<$4².h5ˍ.'(<ù/ žŠȱ³’–ˬ—ȱžóŠš•Š›Í—ȱŠȱŠ¢Šš•Š›ÍȱšÍŒȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬœ”’—ȱŽ–™Ž›Šž›ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱŠ¢Šš•Š›ȱ šÍ£–Š–ÍóȱœžȱšŠÍ—Šǰȱ¢Š¡žȱœ˜¢žšȱœžȱ³Žó–ˬœ’—ˬȱ ûóû›ǯȱ ûŒ•ûȱŠ¡Í—ȱŠȱšÍŒ˜•–Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ Ž¢•’ȱŸŠ¡ȱû—û—ȱŠ•Í—ŠȱšŠ•–ÍóȱŸˬȱ¢Šȱ³˜¡ȱšŠ³–Íóȱ žóŠÂÍǰȱ‘ˬĴȱŠȱû£–ˬ¢’ȱ‹ŠŒŠ›Í›œŠȱ‹Ž•ˬǰȱ³’––ˬ¢ˬȱ ã—ˬ›–ˬ”ȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱȱ ˬœǰȱšÍŒ˜•–Šȱ—ŽŒˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǵȱˬ›’—’—ȱûŒ•ûȱ šÍŒÍš•Š—–ŠœÍȱŠ–Š›•Š›Í—ȱ‹’›ˬ—ȱ¢ÍÂ͕–ŠœÍ—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱˬ—ȱ¡Í›ŠȱŠ–Š›•Š›ŠȱšŠ—ȱ ãŸ›Š—Íȱ–ûŸˬššˬ’ȱŠ¢Š—Í›ǰȱŠÂ›Íǰȱ”Ž¢’–ˬȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•’›ǰȱŠ¢ŠÂÍȱˬ›™ˬ–ˬ”ȱ–û–”û—ȱ˜•–ž›ǯȱóŠšȱ š˜›¡ž›ǰȱŠ¢Šš•Š›Í—Íȱœž¢Šȱã¢û›ǯȱ˜›¡ž—ž—ȱ’œˬȱ ˬ‘•û”ˬœ’ȱšÍŒ˜•–ŠŠ—ȱŠ£ȱŽ¢’•ȱȮȱ‹ŠóšŠȱ˜›šŠ—•Š›Í—ǰȱ ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱû›ˬ”ȱŸˬȱŠÂŒ’¢ˬ›ȱŠ›Ž›’¢Š•Š›Í—Í—ȱ œ™Š£–Íȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱŽ•ˬȱ‘Š•ȱ¢Š›Š—Š—ȱ”’–’ȱ ˬ›‘Š•ȱžóŠÂ͗ȱ”ã–ˬ¢’—ˬȱŠÍ•Í—ǯȱʞ••ˬ›’—ˬ—ȱžȬ ž—ȱŸˬȱŠ¢Šš•Š›Í—Íȱœž¢Šȱã¢ˬŒ•ˬ–ˬ–ˬ¢’ȱ¡Š‘’óȱ Ž’—ǯȱ˜›¡žȱ‘’œœ’ȱ”Ž³ˬ—ˬ—ȱŸˬȱŠ¢Šš•Š›ȱ’œ’ȱœžȱ šŠÍ—Šȱûóˬ—ȱ”’–’ȱšÍŒ˜•–Šȱ”Ž³’›ǯȱȱžŠȱ˜•Š›”ˬ—ȱ šÍŒ˜•–Š—Í—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–ˬ¢ˬȱ³Š•Í󖊢͗ǯȱ Š¡ó͜Íȱ‹žž›ǰȱœŠ‘’•ˬȱ³Š–ŠšŠȱžóŠÂŠȱ”ã–ˬ”ȱ Ž’—ǯȱŠ‘’•ˬȱ³ŠÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ’œˬȱŠ¢ŠÂ͗ÍȱšÍ£Š›Š—Šȱ

šˬˬ›ȱŠóŠÂ͍Š—ȱ¢ž¡Š›Íȱ’œ’šŠ–ˬˬȱ˜Ÿžóž›ž—ǰȱ ‹û”û—ȱŸˬȱŠ³Í—ǯȱ,ŽŸ’”ȱ˜¢ž—•Š›Š—ȱœ˜—›Šǰȱ ³’––ˬ£ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱžóŠšȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱ’—Œˬ•–ˬ•’ǰȱ ›Š‘Š•Šó–Š•Íǰȱ”㕐ˬ•’”ˬȱ˜ž›–Š•ÍÍ›ǯȱŠ¡óÍȱ˜•Š›ȱ ”’ǰȱûœû—ˬȱû—ȱŠ•Í—ŠȱšÍ£–ÍóȱœžȱŠ¡ÍÍ•œÍ—ǯȱž¢Šȱ ¢ŠŸŠóȬ¢ŠŸŠóǰȱ‹ˬˬ—’—ȱ¢ž¡Š›Íȱ‘’œœˬœ’—’ȱ¢Šóȱˬ•’ȱ’•ˬȱ ˜ŸŠ›Ššȱ’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱȮȱ‹žȱ‘Š•Šȱˬ›’ȱœˬ›’—ȱ œž¢ŠȱŠ‘ŠȱŽ£ȱ㢛ˬóˬŒˬ”ǯȱȱž¢ž—ȱŠ‘Šȱœ˜¢žšȱ ˜•žÂžȱˬ›’—•’”ˬȱû£–ˬ¢ˬȱžóŠÂ͗ͣŠȱ’ŒŠ£ˬȱ ŸŽ›–ˬ¢’—ǯȱʞ•‹ˬĴȱˬȱ”’ǰȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱ–û•ˬšȱžóŠš•Š›Íȱ ’•ˬȱ‹’›•’”ˬȱȱ³’––ˬ•’’›ǯ

.g53Ԥ0
8URNDOXQ həmişəyaşıl ağacın yarpaqlarının ekstraktı Urokalun – paxlalılar fəsiləsinə aid həmişəyaşıl ağacın (Q.StenophyllaMakino) (QS) yarpaqlarından hazırlanmış tibbi vasitədir. Yaponiyada 1969 ildən böyrək daşı xəstəliyinin müalicəsi üçün istifadə edilir. Böyrəklərdən daşların öz-özünə xaric olunmasını yüngülləşdirir. QS ekstraktı böyrək daşı xəstəliyi ilə pasiyentlərdə daşların xaric olunmasına səbəb olur, diuretik effekt göstərir, kalsium-fosfat kristallarını əridir, böyrəklərdə və sidik kisəsində kristalların böyüməsinin qarşısını alır.

ã–ˬ”³’ȱ–Šˬ•ˬ›DZȱ •Š”˜£Šȱ‘’›ŠǰȱšŠ›Â͍Š•Íȱ—’󊜝ŠœÍǰȱ¢û—û•ȱ œžœž£ȱœ’•’œ’ž–ȱž›óžœžǰȱŠ•”ǰȱ–Šš—Ž£’ž–ȱœŽŠ›Šǰȱ ‘’™›˜–Ž••˜£Šǰȱˬ–’£•ˬ—–’óȱœŠ¡Š›˜£ŠǰȱȱœŽŠ›’—ȱ ž›óžœžȱŸˬȱœŠ›Íȱˬ–’›ȱ˜”œ’’ǯ Š›–Š”˜•˜“’ȱˬœ’›’DZ ȱŽ”œ›Š”Í—ȱŠ—’˜”œ’Š—ȱˬœ’›’ȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›ˬȱ ”Š•œ’ž–ȱ¢ÍÂ͕–ŠœÍ—Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ȱŸˬȱ˜”œ’•ˬó–ˬȱ ™›˜œŽœ’—ȱŠ£Š•–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ”Š•œ’ž–Ȭ˜”œŠ•Šȱ ǻ˜”œŠ•ŠȬž›óž•žǼȱŠó•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ’•ˬȱ ‹ã¢›ˬ”ȱŠóÍȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ˜•Š—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱœ’’Ȭ ¢’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ˜•Š—ȱǻ–Ž’•Ž—’Š–’—Ǽ ¡Š›’Œȱ˜•ž—–ŠœÍ—ÍȱŠ¢Š—Í›Í›ǰȱ‹žȱ’œˬȱȱ‹ã¢›ˬ”ȱ ŠóÍȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ’•ˬȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱŠó•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’—’—ȱŸˬȱ›Žœ’’Ÿ’—ȱŽěȱŽ”’ŸȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯ

Gœ’Šˬœ’—ˬȱãœˬ›’ó•ˬ›DZ Ȭȱ Š•œ’ž–Ȭ˜”œŠ•Šȱǻ˜”œŠ•ŠȬž›óž•žǼȱŠó•Š›Í—ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ’•ˬȱ‹ã¢›ˬ”ȱŠóÍȱ¡ˬœˬ•’¢’ǯ ȬȱŠó•Š›Í—ȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—’—ȱ šŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Š›Ššȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›ˬ—ȱŸˬȱœ’’”ȱ”Š—Š•Í—Š—ȱ Šó•Š›Í—ȱŠÂ›ÍœÍ£ȱ™Š›³Š•Š—–ŠœÍȱŸˬȱ¡Š›’Œȱ˜•ž—–ŠœÍǯ Ȭȱ㢛ˬ”ȱ’•’‘Š‹Í—Í—ȱǻ—Ž›’ǼȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍ Ȭȱ’’”ȱ’›Š£Í—Í—ȱœû›ˬ•ˬ—–ˬœ’ Ȭȱ㢛ˬ”ȱ”˜•’”Š•Š›Í—ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍǯ ʞœŠœȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’DZ Ȭȱ’”’ȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—Í‹ Ȭȱʞ”œȱãœˬ›’ó•ˬ›’ȱ¢˜¡ž› ȬȱŠó•Š›ÍȱŽěȱŽ”’ŸȱŠÂ͍͛ Ȭȱ Š•œ’ž–Ȭ˜”œŠ•ŠȱŠó•Š›Í—Šȱˬœ’›ȱŽ’›ȱǻ˜—•Š›Í—ȱ –’šŠ›Í—Š—ȱŸˬȱ㕳ûœû—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–ŠŠ—Ǽ Ȭȱˬ–Š—ˬ•’ȱ—ˬ’Œˬȱšˬ‹ž•ž—Š—ȱŗŖȬŗŘȱû—ȱœ˜—›Šȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯ

³(SLGELRPHG´00& $]ԥUED\FDQ%DNÕúԥKԥUL=LYԥUEԥ\ԤKPԥGEԥ\RY 7HO)DNV )DNV  (PDLORI¿FH#HSLGELRPHGD]HSLGELRPHG#ENUX :HEZZZHSLGELRPHGD]

GœŽ‘œŠ•³ÍDZȱ ’™™˜—‘’—¢Š”ž˜ǯǰȱǯǰȱ ’˜˜ǰȱŠ™˜—’¢Š


61 9$.6ø1ø68dødԤ<ø1'Ԥ1 <h.6Ԥ.0h'$)øԤ<Ԥ 7Ԥ0ø1$79(5ø5 OKAVaKSELUGԥIԥOLNLVWLIDGԥ Ȋȱûû—ȱ¢Šó•Š›ȱû³û—ȱ‹’›ˬˬ•’”ȱ˜£Šȱ ›Ž“’–’ȱãŸœ’¢ˬȱ˜•ž—Š—ȱœŠ—Š›Í›ǯȱ Ȋȱ”ŠŸŠ”œȱȮȱû—¢ŠŠȱšŽ¢’¢ȱ¢ŠŠ—ȱ ”Ž³–’óȱŸˬȱ‹’›ˬˬ•’”ȱŠ¡’•ȱŽ’•ˬ—ȱ¢ŽŠ—ˬȱ ŸŠ”œ’—’›ǯȱȱ Ȋȱž³’³ˬ¢’—ˬȱšŠ›óÍȱ’ˬ›ȱŸŠ”œ’—•ˬ›ȱ ’”’ˬˬ•’”ȱ˜£Šȱ›Ž“’–•’’›ǯȱ Ȋȱ’›ˬˬ•’”ȱ˜£Šȱ›Ž“’–’ȱ”ŠŸŠ”œȱ ŸŠ”œ’—’—’—ȱ¢û”œˬ”ȱ’––ž—˜Ž—•’¢’ȱ’•ˬȱ ˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ

OKAVaKSLOVEXWHGLOPLú HIIHNWLYOLN Ȋȱ‘’–Š•ȱ˜•ž—Š—ȱ¢˜•ž¡–ŠŠ—ȱœ˜—›Š”Íȱ řȱû—ȱˬ›£’—ˬȱŸŠ”œ’—Šœ’¢ŠȱŠ™Š›Í•ÍšŠȱ ”ŠŸŠ”œȱȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱŸˬȱ¢ŠȱŠÂ͛ȱ‘Š••Š›Í—Í—ȱ ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—’—ȱšŠ›ó͗͗͜ȱŠ•Í—–ŠœÍ—Šȱ ŽěȱŽ”’Ÿ’›Dzȱ ȊȱŘŖȱ’•ȱˬ›£’—ˬȱœŠ¡•Š—Í•Š—ȱ’––ž—’ŽDzȱ ȊȱŘŖȬ’••’”ȱˬš’šŠ•Š›Šȱ”ŠŸŠ”œÍ—ȱ ãœˬ›’¢’ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›DZȱȱ ȯȱ‘ž–˜›Š•ȱ’––ž—’ŽȱŗŖŖƖ ȯ‘ûŒŽ¢›ˬȱ’––ž—’Ž’ȱŗŖŖƖ

FLLOGԥQFLLOԥTԥGԥU VXoLoԥ\LLOԥ[ԥVWԥOԥQPԥVԥYL\\ԥVL GԥIԥDUWPÕúGÕU

³(SLGELRPHG´00& $]ԥUED\FDQ%DNÕúԥKԥUL =LYԥUEԥ\ԤKPԥGEԥ\RY 7HO)DNV  )DNV (PDLORI¿FH#HSLGELRPHGD] HSLGELRPHG#ENUX :HEZZZHSLGELRPHGD]


4ø'$/$10$

62

øúWDKDOÕ

%2ú4$% 4ø'$/$10$


63 Gœ’ȱ‘ŠŸŠ•Š›Šȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ’—œŠ—•Š›ȱ ’󝊑ŠœÍ—Íȱ’’›’›ǯȱȱžȱ‘Ž³ȱˬȱ¢Š¡óÍȱ‘Š•ȱ Ž¢’•ȱȮȱ˜›šŠ—’£–ȱ•Š£Í–ȱ˜•Š—ȱ š’Šȱ–Šˬ•ˬ›’—’ȱŠ•–Í›ǯ 7ˍ5ˍ9ˍ=9ˍ0(<9ˍ/ˍ5

ˬ›ȱš’Šȱšˬ‹ž•ž—žȱ˜—•Š›Š—ȱ‹Šó•Š–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱ’›ȱŒûȱž›™ȱŸˬȱ¢ŠȱœŠ›Í–œŠšȱŠ•Íȱ’󝊑Š—Íȱ Š›Í›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ—•Š›ȱ–ˬˬȱó’›ˬœ’—’—ȱ’›Š£Í—Íȱ Š›Í›–Šš•Šȱ¢Ž–ˬ¢’—ȱ¢Š¡óÍȱ–ˬ—’–œˬ—’•–ˬœ’—ˬȱ ”ã–ˬ”ȱŽ’›ǯȱž›ó–ˬ£ˬȱŠ•–ŠȱŸˬȱš›Ž¢™›žȱŠȱ ˜¡óŠ›ȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”’›ǯȱ ˬ£’¢¢ˬˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽˬ›ˬ”ȱ£ˬ’Ěȱˬ–’óȱ ’󝊑Šȱ‘ŽœŠ‹Í—ŠȱŠ›Íš•Š–ŠÂÍȱûóû—û›œû—û£œˬǰȱ —Š‘Š›Íȱ¡’¢Š›ǰȱ™˜–’˜›ǰȱ³žÂž—ž›ȱŸˬȱ”ˬ•ˬ–ˬ—ȱ ‘Š£Í›•Š—–ÍóȱœŠ•ŠŠ—ȱ‹Šó•Š¢Í—ǯȱžȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›’—ȱ ˬ›”’‹’—ˬ”’ȱœŽ••û•˜£Šȱ˜¢ž›–Šš•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ȱ’ó’—’ȱŠ”’Ÿ•ˬ󍒛–ˬ”•ˬȱš’Šȱ –Šˬ•ˬ›’—’—ȱ¢Š¡óÍȱ–ˬ—’–œˬ—’•–ˬœ’—ˬǰȱ’󝊑Š—Í—ȱ —˜›–Š••Šó–ŠœÍ—ŠǰȱŠ––ŠȱŠ›–Š–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯ

SAAT Š¢Šȱš’Šȱ›Ž“’–’—’ȱž—ž–Š¢Í—ǯȱ û—û—ȱ›Šœ’˜Ȭ —ž—žȱû³ȱ‘’œœˬ¢ˬȱ‹ã•ˬ›ˬ”ȱŠ‘Šȱ’”’ȱšˬ•¢Š—Š•Íȱˬ•ŠŸˬȱ Ž’—ǯȱ’Š—Íȱ¢Š•—Í£ȱˬ¢’—ȱŽ’•–’óȱŸŠ¡Šȱšˬ‹ž•ȱ Ž’—ǯȱȱžȱ£Š–Š—ȱ˜›šŠ—’£–ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŸŠ¡Šȱ •Š£Í–’ȱŽ›–Ž—•ˬ›’ȱ’œŽ‘œŠ•ȱŽ–ˬ”•ˬȱš’Š—ÍȱŠ‘Šȱ ¢Š¡óÍȱ–ˬ—’–œˬ¢ˬŒˬ”ǯȱȱ

”ã–ˬ”ȱŽ’›ǯȱžȱ‘ˬ–ȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ˜•Š—ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ £ˬ’ȱ’󝊑Šȱ’•ˬȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›–ŠÂŠȱ”ã–ˬ”ȱŽ’›ǯȱ

35(%ù27ù./ˍ5 ˬˬˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ‘ˬ£–ȱ˜•ž—–Š¢Š—ǰȱ ‹ŠÂ͛œŠÂŠȱ”Ž³’”ˬȱ’œˬȱ˜›ŠŠȱ–ˬœ”ž—•Šó–Íóȱȱ Š¢Š•Íȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱû³û—ȱȃš’ŠȄȱ–ˬ—‹ˬ¢’—ˬȱ ³ŽŸ›’•ˬ—ȱ–Šˬ•ˬ›’›ǯȱˬ’Œˬȱ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽœ’—’—ȱ ¢Š¡ó͕Šó–ŠœÍȱ’•ˬȱȱ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ

)(50(17/ˍ5 ’Š—Í—ȱ‘ˬ£–ȱ˜•ž—–ŠœÍ—ŠȱŒŠŸŠ‹Ž‘’›ǯȱ’Šȱ šˬ‹ž•žȱ£Š–Š—Íȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ’œŽ‘œŠ•ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ’›ȱ³˜¡ȱ‘Š••Š›ŠȱŽ›–Ž—ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ’󝊑Šȱ’•ˬȱ¢Šȱ ’󝊑ŠœÍ£ȱ¢Ž–ˬ¢’–’£ˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱŠó•Šȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ ˜—•Š›Í—ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱŠ£Š•Í›ǯȱžȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ ˜¢ž–•žȱ—Š‘Š›Š—ȱœ˜—›ŠȱŽ›–Ž—•ˬ›’ȱ‹’˜ˬ•ŠŸˬ•ˬ›ȱ óˬ”•’—ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ

9ù7$0ù1/ˍ5

ˬ£–ȱ™›˜œŽœ’—ˬȱ‹’›‹ŠóŠȱˬœ’›ȱŽ–ˬœˬ•ˬ›ȱˬǰȱ‹’›ȱ ³˜¡ȱ–û‹Š’•ˬȱ™›˜œŽœ•ˬ›’—ˬȱ’󝒛Š”ȱŽ’›ǯȱ—•Š›œÍ£ȱ ‹’›ȱ³˜¡ȱš’Šȱ–Šˬ•ˬ›’—’—ǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱˬ–’›’—ȱ –ˬ—’–œˬ—’•–ˬœ’ȱ–û–”û—ȱŽ¢’•ǯȱG󝊑Š—Í—ȱ ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ’œˬȱŸ’Š–’—ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ‹’›‹ŠóŠȱˬœ’›ȱ Ž’›ȱȮȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱȱŸ’Š–’—’ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ¢Ž–ˬ”ȱ ’œˬ¢’—’ȱŠ£Š•Í›ǯ

úù5ˍ/ˍ5 ˬˬ—ǰȱ¢Š¢Šȱ¢Ž–ˬ”ȱŽ¢’•ǰȱ’³–ˬ”ȱˬ•ˬ‹ŠÍȱ Š›Í›ǯȱŠ™ȱ¢Š¡óÍǷȱŽ¢ŸˬȱŸˬȱˬ›ˬŸˬ£ȱó’›ˬ•ˬ›’ȱ ’󝊑Š—ÍȱûŒ•ˬ—’›’›ǯȱžȱ–ˬ—ŠŠȱŠ›–žǰȱŠ•–ŠȱŸˬȱ ³žÂž—ž›Ȭ¢Ž›”ã”ûȱó’›ˬ•ˬ›’ȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ —•Š›ȱ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽœ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–Šš•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ £ˬ›ˬ›•’ȱ–Šˬ•ˬ›’ȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ¡Š›’ŒȱŽ’›ǯ

%$/,4 Š¢Šȱˬȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Íȱšˬ‹ž•ȱŽˬȱ‹’•–’›œ’—’£œˬǰȱ ˬ›ˬûȱŽ–ˬˬ—ȱ˜—•Š›Íȱ‹Š•ÍšȱŸˬȱˬ—’£ȱ –ˬ‘œž••Š›Íȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱŽ’—ǯȱ––Šȱž£•žȱ˜•–ŠœÍ—ǰȱ ˬ”œȱ‘Š•Šǰȱû›ˬ”ȱŸˬȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›’—ȱ¢û”ûȱŠ›ŠŒŠšǯȱʞ—ȱ ¢Š¡óÍȱŸŠ›’Š—ȱȮȱœžŠȱ‹’ó’›’•–’óȱ‹Š•Íšȱ™Š›³ŠœÍÍ›ǯȱ ˬˬ—’£ˬȱŠÂ͛•Íšȱ‘’œœ’ȱ¢Š›Š—–Š¢ŠŒŠÂÍȱû³û—ȱû—ȱ ˬ›£’—ˬȱŠ‘Šȱ—ˬȱ’œˬȱ¢Ž¢ˬȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱ

352%ù27ù./ˍ5 ’Šȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱŠ¢Š•Íȱ ‹’ęȱ˜‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱ‹ŠÂ͛œŠÂŠȱŠ¡’•ȱ˜•Š›”ˬ—ȱš’Šȱ –Šˬ•ˬ›’—’—ȱŠ‘Šȱ¢Š¡óÍȱ–ˬ—’–œˬ—’•–ˬœ’—ˬȱ

4ø'$/$10$


64


65


4ø'$/$10$

66

0Ω]XQL\\ΩWYΩ

$57,4dˍ.ù 4ø'$/$10$


67 ˬ£ž—’¢¢ˬˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱŠ›Íš•Š–Ššȱ û³û—ȱ¡Ž¢•’ȱœˬ¢ȱãœˬ›–’œ’—’£ǯȱˬ‘Š¢ˬǰȱ ã£•ˬ’¢’—’£ȱŠ—ȱ³ŠÍȱȮȱ’œ’›Š‘ˬˬœ’—’£ǯȱ G—’ȱ›Š‘Š•Šó–ŠšȱŸˬȱ¢Ž—’ˬ—ȱ”ã”ˬ•–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱ

<(<ù5ù.9ˍ4$5$/,5,4 Ž•ȱ—ã–›ˬ—’£ȱˬ•ŠÍ›Ƿȱʞ—ȱˬœŠœÍȱȬȱȱȃ‹ûû—ȱ ¡’–ˬ•ˬ›ȱŠ¡’•’›Ȅǯȱ ˬ›ȱ—ãŸȱ•ˬ££ˬ•’ȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›ǰȱ ˜¢ž—ŒŠȱ¢Žǰȱ’³ǯȱŒ–ŠÂŠȱ–ŠŒŠ•ȱŠ™–Š–Íóȱ¢Ž—ˬȱ ˬȱ¢Ž–ˬ”ȱˬ”•’ȱ˜•ž—ž›ǯȱŠ™ȱ¢Š¡óÍǷȱû›œˬˬ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’—ǯȱ’£ŠȱŠ•–ŠÂŠȱ¡Ž¢•’ȱŸŠ¡ȱœˬ›ȱŽ–’œ’Ȭ —’£ǰȱ³ˬ’—•’”•ˬȱ™ž¢˜Ÿ”ŠȱŠ•–͗ͣ͜ǰȱ³˜¡•žȱ™ž•ȱ ¡ˬ›Œ•ˬ–’œ’—’£ȱȮȱ’—’ȱ‘ˬ¢ŠŠ—ȱŸˬȱ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱ‘ˬ££ȱ Š•Í—ǯȱȱ’›ȱˬȱ—ˬȱŸŠ¡ȱ˜¢ž—ŒŠȱ¢Ž¢ˬŒˬ”œ’—’£ǵȱŸˬȱ ‹ž—ž—ȱû³û—ȱ¢Š›Í–ȱû—ȱ–ˬ‹ˬ¡ˬȱ”Ž³’›–ˬ•’œ’—’£ǯȱ ž›ŠŠȱ’œˬȱȬȱ󘛋Š•Š›ǰȱ³ˬ›ˬ£•ˬ›ǰȱˬŠ–•Š›ǰȱ”˜”Ž¢••ˬ›ǰȱ ŽœŽ›•ˬ›ȱŸˬȱœǯǯȱG–’—ŠȱŽ–ˬ¢’ȱŠÂ•Í—Í£ŠȱŠȱ ˬ’›–ˬ¢’—Ƿȱ˜¢ž–•žȱ—Š‘Š›Š—ȱœ˜—›Šȱˬ—’£ˬȱ ³’––ˬ”ȱŠÂ͛Í›ǯȱʞœ•ȱ”㕐ˬ•’”ˬȱž£Š—–ŠÂ͗ȱ¢Ž›’’›ǯȱ žǰȱŽ—Ž›“’—’ȱ‹˜óȱ¢Ž›ˬȱœˬ›ȱŽ–ˬ–ˬ¢ˬȱŸˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ™’¢ȱ ˜™•Š–ŠÂŠȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠŠŒŠšǯȱ’›ȱ‘ˬˬ¢ˬȱśȬŜȱ”’•˜ȱ Š›Í›–ŠÂŠȱˬ–’—ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱ

&ù''ù3ˍ+5ù= t–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ–ˬ£ž—’¢¢ˬȱ³ˬ”’—’ȱŠ£Š•–Ššȱ û³û—ȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱŸŠ¡Í›ǯȱʞœˬ‹’•ˬ󖒛œ’—’£ǰȱ˜Ȭ ¢ž—ŒŠȱ¢ŠÍ›œÍ—Í£ǰȱû£û›œû—û£ǰȱ›ˬšœȱŽ’›œ’—’£ȱȮȱŸˬȱ Š›Íšȱ”Š•˜›’•ˬ›ȱã£Ȭã£û—ˬȱ¢Š—Í›ǯȱȱû–”û—ȱšˬˬ›ȱ ³˜¡ȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱŽ’—ǰȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱˬ—ȱœˬ›ȱ™ˬ‘›’£ȱ œŠ¡•Š¢Í—ǯȱŠ•—Í£ȱ¢û—û•ȱœŠ•Šȱ¢Ž¢’—ǯȱŠ¡óÍȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ û—ˬȱ‹’›ȱˬˬǯȱŠ•Š—ȱš’Šȱšˬ‹ž••Š›Í—Íȱ‹’›ȱœˬ”Š—ȱ –’—Ž›Š•ȱœžȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱŽ’—ǯȱˬ£ž—’¢¢ˬ’—ȱœ˜—ž—Ȭ Šȱ—ˬ£ˬ›ˬ³Š›™ŠŒŠšȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ›Íš•Š¢ŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱ ʞŸˬ£’—ˬǰȱ˜ęȱœˬȱšŠ¢ÍÍšŠ—ȱŸˬȱû—ˬȱœˬ””’£ȱ œŠŠȱ”˜–™ûŽ›ȱŠ›¡ŠœÍ—Šȱˬ¢•ˬóˬ›ˬ”ȱ”˜—Ž•ˬȱ³Š¢ȱ ’³’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ’”’ȱˬˬȱŠ›Íšȱ”’•˜ȱ¢ÍŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱˬ¢’ȱ ™’œ’›ȱ”’ǵȱ

ù69(d$&*g=/h<h Ž•ˬȱ¢Š•—Í£ȱœˬ‘ˬ›ȱ¢Ž–ˬ¢’ȱˬ”•’ȱ˜•ž—ž›œŠǰȱ ”Žęȱ—’£’ȱ™˜£–Š¢Í—ȱȮȱ‹žȱ‘Š•ŠȱŠȱ”ã”ˬ•–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ Š¡Í—Šȱ’œŸŽ³ȱœ˜•žȱˬ”•’ȱŽˬ—ȱ”ŠŽȱŠ™Í—ȱȮȱ‹žȱ £Š–Š—ȱ—ˬȱŠŒȱšŠ•Š›œÍ£ǰȱ—ˬȱˬȱŠ›Íš•Š¢Š›œÍ—Í£ǯȱžȱ ’¢Ž˜•˜š•Š›ȱšˬ›’‹ˬȱŠŠ–Í›ǯȱˬŠ–•Š›ȱû£û•–ûóȱ –ŠœŠ¢Šȱ¢Š¡Í—•ŠóŠ›”ˬ—ȱ”’³’”ȱ‘ˬŒ–•’ȱȱ—’–³ˬȱ ãû›–ˬ”ȱŸˬȱ—Š‘Š›Íȱˬ—ȱ¢û—û•ȱšˬ•¢Š—Š•Í•Š›Š—ȱ ‹Šó•Š–ŠÂÍȱãŸœ’¢ˬȱŽ’›•ˬ›ǯȱ—•Š›Šȱšž•ŠšȱŠœ–ŠÂŠȱ ˬ¢–ˬ£ǷȱŽ–ˬ¢ˬȱˬ—ȱ¢ŠÂ•Íȱ”˜•‹ŠœŠȱŸˬȱšÍ£Š›Í•–Íóȱ ˜¢žšȱšˬ—ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ‹Šó•Š¢Í—ǯȱȱ£Š–Š—ȱž¢Šȱ Š¢Š•Íȱ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ȱ–ˬˬ—’£ˬȱœŠˬŒˬȱ ȃœÍ–Š¢ŠŒŠšȄǯȱˬ’ŒˬȱŠ‘Šȱˬœ’›•’ȱ˜•œž—ȱŽ¢ˬǰȱ˜—ȱ ˬš’šˬȱã£•ˬ¢’—ȱŸˬȱ¢Ž—’ˬ—ȱœû›ˬ¢ˬȱ¢Š¡Í—•Šó͗ǯȱžȱ ˬˬȱ‘ˬˬęȱ—’£ȱ󒛗’¢¢ŠÍ›ǯȱ˜—›Šȱ¢Ž—ˬȱ˜ž›ž—ȱŸˬȱ ’ˬ›ȱ¢ŠÂ•Íȱ”˜•‹ŠœŠȱŠ›Í—ŒŠȱŽ’—ǯȱŽ–ˬ”•ˬ›’ȱ‹žȱ ˬ›£ˬȱˬŸˬ£•ˬ–ˬ”•ˬȱ–ˬ£ž—’¢¢ˬ’—ȱœ˜—ž—Šȱ‘ˬ•ˬȱ¡Ž¢•’ȱ šŠ•–Íóȱ”ã”ˬ•ˬ›œ’—’£ǯȱ

+ˍ5ú(<ù'$'0$4/$=,0',5 ’••’ȱ¡ã›ˬ”•ˬ›ȱˬœ•ȱ•ˬ££ˬ’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ‘ˬ›ȱ󎢍ˬ—ȱ Š£ȬŠ£ȱ¢Ž–ˬ”ȱ”’–’ȱœˬŽ‘ȱšŠ¢Š—Íȱž—žž—ǯȱ•–Š—’Ȭ ¢ŠŠȱ³˜¡•žȱœ˜œ’œȱ¢Ž¢’—ǰȱGŠ•’¢ŠŠȱȮȱ™ŠœŠǰȱŽ”œ’Ȭ ”ŠŠȱȮȱšŠ›Â͍Š•Íȱ”ã”ˬ•ˬ›’ǯȱ˜¢ȱ–û¡ˬ•’Ěȱ’”ȱŸˬȱ‹ã¢û”ȱ ‘ˬŒ–ȱ–ûŸˬššˬ’ȱ˜•Š›Ššȱ‘ˬ¢ŠȱŠ–Š•Í—Í£Šȱ³ŽŸ›’•œ’—ǯȱ ’••’ȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›’ȱŠ¢Š—–ŠŠ—ȱ¢Ž’¢’—’£ȱ‘Š•Šȱ 㢛ˬó–ˬ’¢’—’£ˬȱã›ˬȱšŠ›Í—ȱ’ó•ˬ–ˬœ’ǰȱ¢Š¡žȱŠ••Ž›’Ȭ ¢ŠȱšŠ£Š—Šȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱʞŸˬ£’—ˬǰȱ‹ŽóŒˬȱ”’•˜ȱŠ›Í›ŠŒŠšȱ Ÿˬȱ—㟋ˬ’ȱ–ˬ£ž—’¢¢ˬˬȱšˬˬ›ȱŠ•Íȱˬˬœœû›Š•Š›•Šȱ ¢ŠóŠ¢ŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱ

ˍ/h67h+27'24 žȱ’•ȱ³’–ˬ›•’”ȱ’œ’›Š‘ˬ’—ˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱŸˬȱŸȬ ›˜™Š¢Šȱ–ˬˬ—’ȱœˬ¢Š‘ˬȱŽ–ˬ”ȱšˬ›Š›Í—Šȱˬ•–’œ’—’£ǵȱ ,˜¡ȱã£ˬ•ǷȱŠ‘ŠȱŠȱŽ£ȱ”ã”ˬ•ˬŒˬ”œ’—’£ǯȱʞ—ȱˬœŠœÍǰȱ ž—ž–Š¢Í—ȱ”’ǰȱ¢Šȱ㕔ˬ—’—ȱˬ£–ˬ•’ȱ¢Ž›•ˬ›’—’ȱ ã›–ˬ¢ˬȱˬ•–’œ’—’£ǰȱŸŠ¡Í—Í£Íȱ—Š‘Š›Šȱœˬ›ȱŽ–ˬ”ȱ œŠˬŒˬȱŒ’—Š¢ˬ’›Ƿȱ˜•ûœûȱ‘˜Ȭ˜šȱŸˬȱ˜—ž›–Šȱ ¢Žœˬ—’£ȱ”’Š¢ˬ’›ǯȱȱ ˬ£’ȱŠŸ›˜™Šȱ㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱ³˜¡ȱŠ•Íȱ󘔘•Šȱ —㟕ˬ›’ȱŸŠ›ǯȱŝȬŞȱ‹Š˜—ȱŠ•Š›ŠšȱŸŠ¡Šó͛Íȱ‹’›’—’ȱ¢Ž¢’—ǯȱ žǰȱœ’£ˬȱŽ—Ž›“’ȱŸŽ›–ˬ”•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱŠŒ•Íšȱ‘’œœ’—’ȱˬȱ ¢ŠÍ›ŠŒŠšǯȱ¢—’ȱœã£•ˬ›’ȱ”˜•Šȱ‘ŠššÍ—ŠȱŠȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›DZȱŘȬřȱóûóˬȱ’³’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱû—ȱˬ›£’—ˬȱû–Ȭ ›Š‘ȱŸˬȱ˜¡ȱ˜•ŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱ’›ȱ—Ž³ˬȱû—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ œŽŸ’–•’ȱ¢Š¢ȱ󊕟Š›Í—ͣ͗ȱˬ¢—’—’£ˬȱˬ•–ˬ’¢’—’ȱŠó”Š›ȱ ŽˬŒˬ”œ’—’£ǯȱ Ž•ˬȱœˬ¢Š‘ˬ’—ȱ¢ŽŠ—ˬȱ–ˬ—ęȱȱŒˬ‘ˬ’ȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ ³˜¡ȱˬ£–ˬ•’ȱ˜•ŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱˬ•ž–ž›ȱ”’ǰȱ”Š•˜›’•ˬ›ȱ‹žȱ £Š–Š—ȱœˬ›ȱ˜•ž—ž›ǯȱŽ–ˬ”ǰȱ‹ŠŒŠ›ŠŒŠÂ͗ͣŠ—ȱȱŠ‘Šȱ Š£ȱ”ã”ˬ•ˬŒˬ”œ’—’£ǯȱ ˬšœˬ’—’£ˬȱ¢Š¡Í—•Šó–Ššȱû³û—ȱóˬ‘ˬ›ˬȱŠŸ˜Ȭ ‹žœȱŽ”œ”ž›œ’¢ŠœÍȱœ’Š›’óȱŽ’—ǯȱ’›ȱ¢Ž›ˬȱ’”’Ȭû³ȱœŠŠȱ ˜ž›ŠšȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱšŠ•–ŠšȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱšŠ¢Š¢ŠȱœŠ•ŠȬ ŒŠšǯȱ

4ø'$/$10$


68


69


36ø;2/2*ø<$6RVLDO

)2%ù<$/$5

+Ω\ΩFDQWΩúYLúLQVDQÕTYYΩGΩQVDOÕU|]QΩLQDPÕD]DOGÕUYΩ KΩ\DWGDQ]|YTDOPD÷DPDQHROXU/DNLQEXKDOODUÕQ|KGΩVLQGΩQ JΩOPΩNoQ[VXVLSVL[RORMLVXOODUP|YFXGGXU %ù/0ù5ˍ01ˍ'ˍ1425;85$0 œ’¡˜•˜š•Š›ȱ‹žȱ‘Š•Íȱœˬ›‹ˬœȱû£ˬ—ȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ Š•Š—Í›Í›•Š›ǯȱG—œŠ—ȱŠ’–ŠȱŠ¡’•’ȱˬ›’—•’”ǰȱš˜›¡žȱ ‘’œœ’ȱ”Ž³’›’›ǰȱŠ––Šȱ˜—žȱ—Š›Š‘ŠȱŽˬ—ȱœˬ‹ˬ‹’—ȱ –ˬ‘£ȱ—ˬȱ˜•žÂž—žȱŠ—•Š–Í›ǯȱ ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǵȱ ûó–ˬ—’ȱŠ—Í–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱG•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ —Š›Š‘Š•ÍÂ͗ͣ͗ȱœˬ‹ˬ‹’—’ȱŠ¢Í›ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ž—ž—ȱû³û—ȱŠŸ˜–Š’”ȱ¢Š£ÍȱŽ¡—’”ŠœÍ—Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŠ”’ȱóˬ›Š’ˬȱ¢Š£Íȱ–ŠœŠœÍ—Í—ȱ Š›¡ŠœÍ—Šȱ”Ž³ˬ›ˬ”ȱšŠ›ó͗ͣŠȱŸˬ›ˬšȱŸˬȱšˬ•ˬ–ȱš˜¢ž—ǯȱ [£û—û£ˬȱœžŠ•ȱŸŽ›’—DZȱȃˬ—’ȱ—ˬȱ—Š›Š‘ŠȱŽ’›ǵȄȱ

36ø;2/2*ø<$

ŠŸŠ‹ȱã£•ˬ¢’—ǯȱŠó͗ͣŠȱ‹’›ȱęȱ”’›ǰȱœã£ȱŒŠ—•Š—Š—ȱ ”’–’ȱã£•ˬ›’—’£’ȱŠ³Í—ȱŸˬȱ˜—žȱ”ŠÂÍ£Šȱ”ã³û›û—ǯȱśȬŗŖȱ ŒŠŸŠ‹ȱŠ•–Š¢Í—ŒŠȱŠŸŠ–ȱŽ’—ǯȱ ˬ¢ˬŒŠ—͗ͣ͗ȱ œˬ‹ˬ‹’—’ȱŠ—•ŠÍšŠȱ˜—ž—ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍȱ û³û—ȱ—ˬȱ’œˬȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯȱ

<2/0ˍ6/ˍ+ˍ7/ˍ5ù ˜•Šȱûó–ˬ¢ˬȱŽ£ȱ‘Š£Í›•Šó͗ǰȱûóû—–ˬ¢ˬȱ ŸŠ¡ȱœŠ¡•Š–Š¢Í—ǯȱ[£û—û£ûȱŠ›Í¡Í›–Š¢ŠœÍ—Í£ȱ Ž¢ˬǰȱ‘ŠŸŠȱ•’–Š—Í—Šȱž³žóŠ—ȱ’”’ȱœŠŠȱˬŸŸˬ•ȱŽ¢’•ǰȱ šŽ¢’¢¢Šȱ‹Šó•Š¢Š—ȱ£Š–Š—ȱˬ•’—ǯȱʞ••ˬ›’—’£ˬȱ –ˬ󾕒¢¢ˬȱŠ™Í—DZȱˬœ‹Ž‘ȱ³ŽŸ’›’—ǰȱšˬ•ˬ–ȱ˜¢—ŠÍ—ǰȱ


71 óˬ›ȱ˜¡ž¢ž—ǰȱ³ã›ˬ¢’—ȱ’³’—’ȱ¢ž–›ž•Š¢Í—ǯȱ[£û—û£•ˬȱ 0h6%ˍ71ù<<ˍ7 ¢˜•Šȱ–Š›Šš•ÍȱŽŽ”’Ÿǰȱ–žœ’š’ȱ™•Ž¢Ž›’ǰȱ”›˜œœŸ˜›ȱ 󊚕Š›Í—Šȱã›ˬȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ”Ž³’›–ˬ”ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ ãû›û—ǯȱ šŠÍ—•Š›Šȱ¡ŠœÍ›ǯȱŽ•ˬȱȃˬ•’ȱŠ—Š•Š›Ȅȱȱ‘ˬ›ȱˬš’šˬȱ 㟕Š•Š›Í—Í—ȱ—ˬȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•žÂž—žǰȱ‘Š›ŠŠȱ 6$%$+<2/$'húh5ˍ0 ˜•žÂž—žǰȱˬ‘•û”ˬ¢ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í‹ȬšŠ•–ŠÍÂ͗Š—ȱ ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱœˬˬ›ˬȱ³Í¡–Š£Š—ǰȱ ¡ˬ‹ˬ›Š›ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱžȱˬóŸ’óȱ—ˬȱŠ—Š¢Šǰȱ—ˬȱˬȱ ¢ˬ—’ȱ–ˬ£ž—’¢¢ˬˬ—ǰȱŽ£Š–’¢¢ˬˬ—ȱȱˬŸŸˬ•ȱ žóŠÂŠȱ¢Š¡ó͕͚ȱˬ’›–’›ǯȱ ‹Šó•Š¢Í›ǯȱûœžœˬ—ǰȱ³˜¡Š—Í›ȱ”’ǰȱŽŸ’—’£’ȱž£ž—ȱ ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǵȱ –ûˬˬȱˬ›”ȱŽ–ˬ–’óȱŸˬȱ–û—ˬ£ˬ–ȱ‘ˬ¢Šȱ Š¡Í—ŠȱŽŸˬȱšŠ¢Í–Š¢Š—ȱ¢Ž—’¢Ž–ˬȱ ˬ›£’ȱŠ™Š›Í›œÍ—Í£œŠǯȱȱ ˬ›ȱ󎢒ȱȱ㕳û‹Ȭ‹’³–ˬ¢ˬȱŸˬȱ 㟕ŠÍ—Í£Šȱã›ˬȱ—Š›Š‘ŠœÍ—Í£œŠǰȱŽ•ˬȱ‘ˬ–’—ȱŠ—Šȱ ˬœˬŸŸû›û—ˬȱŒŠ—•Š—Í›–ŠÂŠȱŠˬȱŽ–’óȱ’—œŠ—•Š›ȱ —ˬȱŽˬȱ‹’•ˬŒˬ¢’—’£’ȱûóû—û—DZȱ–˜‹’•ȱŽ•Ž˜—ž—Šȱ š˜›¡žȱ‘’œœ’—ˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›•Š›ǯȱʞ•‹ˬĴȱˬǰȱ £ˬ—ȱŽ–ˬ”ǰȱ˜œ•Š›Í—Í—ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’ȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬȱœŠ¡Ȭ ˜—•Š›ȱ㣕û¢û—ˬȱŠ—•Š¢Í›ȱ”’ǰȱ‹ûû—ȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ •Š–Ššǯȱžǰȱ–û–”û—ȱŽ¢’•œˬǰȱˬ—ȱˬœŠœÍȱȮȱˬ‘óˬ•’ȱ šŠ‹ŠšŒŠŠ—ȱ‹’•–ˬ”ȱ˜•–Š£ȱŸˬȱ‹žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱŠ‘Šȱ ęȱ”’›•ˬ›’ȱ¢Š¡Í—Šȱ‹ž›Š¡–Š–ŠšÍ›ǯȱû󊑒ˬ•ˬ›ˬȱȱ ³˜¡ȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—•Š—Í›•Š›ǯȱȱ ã›ˬǰȱ–û¡ˬ•’ȱ‹ˬ‹ˬ¡•’”•ˬ›’ȱã£ȱšŠ‹ŠÂ͗Šȱ ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǵȱ ˬ’›–ˬ”•ˬȱ‹’£ȱ˜—•Š›Íȱ‘ˬ¢ŠÍ–Í£ŠȱŒˬ•‹ȱŽ’›’”ǯȱȱ Ž•ˬȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱˬ—ȱ‹ã¢û”ȱ—ãšœŠ—Íȱˬ›ŠŠȱ ž›ȱ”’ǰȱ‘ˬ›ȱˬˬȱ‹Šó͗ͣŠȱš˜›¡ž—Œȱęȱ”’›•ˬ›ȱ ’—Š–œÍ£•ÍšÍ›ǯȱ[£û—ûȱ‘ˬ’—ˬ—ȱŠ›Íšȱ ˜¢Š—Š›”ˬ—ȱ㟕ŠÍ—Í£ȱŸˬȱ¢Šȱ¢Š¡Í—Í—Í£Šȱ–ûœ‹ˬȱ œÍ˜›Š•Š¢Š—ȱ‹žȱóˬ¡œ•ˬ›ȱû£ûŒûȱȱęȱ”’›•ˬ›’—’ȱ ˬœˬŸŸû›•ˬ›ȱŸˬȱû–’•ˬ›ȱã—ˬ›’—ǯȱ ’ŠˬȱŽˬ—ȱ’‹Š›ˬ•ˬ›’ȱˬ¢’ó–ˬ•’’›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—DZȱ ȃGœˬ›’–ȱ”’ǰȱ–ˬ£ž—’¢¢ˬȱŸŠ¡ÍȱœŠÂ•Š–ȱ˜•ž–ǯȱ %85$'$9ˍù1'ù ––Šȱ‹’›ȱ‘Š’œˬȱ‹ŠóȱŸŽ›œˬȱˬǰȱˬŸŸˬ•Šǰȱã£û–•ˬȱ

ˬ¢ˬŒŠ—•Šȱ•Š™ȱˬŸŸˬ•ˬ—ǰȱˬ£ˬȬˬ£ˬȱ ˬ›–Š—ȱãû›–ûóˬ–ǰȱ’”’—Œ’œ’ȱˬǰȱ¢Š›Í–ȱŠ•–Ššȱ ‹Šó•Š¢Š—Š—ȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ––Šȱ û³û—ȱœÍ˜›Šȱ–ûšŠŸ’•ˬ–ȱȱŸŠ›Ȅǯȱ š˜›¡žȱ‘’œœ’ȱŠ›ÍšȱŒŠ—Í—Í£Šȱ³ã”–ûóû›œˬǰȱ˜—ž—ȱ 㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–ˬ”ȱû³û—ȱ’”’ȱ£’’¢¢ˬ•’ȱûœž•ȱŸŠ›ǯȱȱ 7ˍ<<$5ˍù/ˍ8d81 BirincisiȱȮȱˬœˬ‹’ȱˬ£–ˬ”•ˬǰȱœ’šŠ›Žȱ³ˬ”–ˬ”•ˬǰȱ ˬ¢¢Š›ˬȱˬ—ȱˬ‘•û”ˬœ’£ȱ—ˬš•’¢¢Šȱ—ãŸûû›ǯȱ ˬ••ˬ›’—’ȱœÍ¡–Šš•Šǰȱž›–ŠŠ—ȱ—Š›Š‘Š•ÍÂ͗ͣȱ ––Šȱ’—œŠ—•Š›ȱ–ˬ‘£ȱ‹žȱ—ˬš•’¢¢ŠŠ—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ ‘ŠššÍ—ŠȱŠ—Í󖊚•Šȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—Íȱ—û–Š¢’óȱ š˜›¡ž›ǯȱŠ’œ’”Š¢Šȱã›ˬǰȱœˬ›—’ó’—•ˬ›’—ȱŞŖȱƖȬ’ȱ Ž’›–ˬ–ˬ”ǯȱ ž³žóŠ—ȱˬŸŸˬ•ȱȱš˜›¡žȱ‘’œœ’ȱ”Ž³’›’›ǯȱʞ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ G”’—Œ’ȱûœž•ȱȮȱˬ”œ’—ˬȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱŽ–ˬ”DZȱã£û—û£ˬȱ ˜—ž—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•’›ǯȱ––ŠȱŽ•ˬȱŠŠ–ȱŸŠ›ȱ”’ǰȱ ȃ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱœŠŠÍȄȱˬ¢’—ȱŽ’—ǰȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱû—û£ȱ ˬ¢¢Š›ˬȱ›Š™Í—Šȱ‹Š¢Â͗•ÍšȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱ¢Š¡Í—•Šó͛ǯȱ œŠŠȱřȬˬ—ȱŚȱšˬˬ›ǯȱžȱŸŠ¡ȱˬ›£’—ˬȱȱœˬ¢•ˬȱ ˬˬ—ǰȱš˜›¡žȱ‘’œœ’ȱû³ȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱ˜Âž›DZȱšˬ£Šǰȱ ³Š•Íó͗ȱȮȱã£û—û£ûȱš˜›¡žž—ǰȱˬ‘óˬ•’ȱęȱ”’›•ˬ›•ˬȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬȱ—ˬ£Š›ˬ’—ȱ’–ˬœ’ȱŸˬȱ‘ŠŸŠ¢ŠȱšŠ•¡–ŠȬ ¢ŠóŠ¢Í—ǰȱˬœˬŸŸû›û—û£ˬȱˬ—ȱ–û‘’óȱ‘Š’œˬ•ˬ›’ȱ Ž—–ˬǯȱȱ ŒŠ—•Š—Í›Í—ǯȱȱˬ›’‹ˬȱˬȱ˜•œŠǰȱã£û–û£ûȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǵȱ ‘’œœ’ȱ¢ŠóŠ–ŠÂŠȱ–ˬŒ‹ž›ȱŽˬ›”ˬ—ȱ˜ȱ‘’œœ•ˬ›ȱŽ£ȱ ʞŸŸˬ•Šǰȱœ’£’ȱˬ‘•û”ˬˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›Š›ȱŽ’¢’—ˬȱ ”Ž³’›ǯȱ ã›ˬȱã£ȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—Í—Í£Šȱ–’——ˬŠ›ȱ˜•ž—ǯȱG”’—Œ’œ’ǰȱ t–ž–’¢¢ˬ•ˬȱ’œˬǰȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—Í—ȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱ š˜›¡ž—ž£ž—ȱœˬ‹ˬ‹’—’—ȱ–ˬ‘£ȱ—ˬȱ˜•žÂž—žȱ ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱȮȱ’—’ǰȱ¢ŠóŠÍÂ͖ͣȱŠ—ŠȱœŠȬ –ûˬ¢¢ˬ—•ˬ󍒛’—ǯȱ ‘’‹ȱ˜•žš•Š›Í–Í£Šȱã›ˬȱ–’——ˬŠ›•Íšȱ‘’œœ’—’—ȱ ˬ£ŠŠ—ȱš˜›¡ž›œž—ž£œŠǰȱ–ˬ—’š•ˬȱûóû—û—ǯȱ ‹ˬœ•ˬ—–ˬœ’’›ǯȱŠó͗ͣŠȱ¢Š•—Í£ȱ”ˬˬ›•’ȱęȱ”’›•ˬ›ȱ Ÿ˜–˜‹’•ȱ¢˜••Š›Í—Šȱ–ˬ‘Ÿȱ˜•Š—•Š›Í—ȱœŠ¢Íȱ¢û£ȱ ˜•Šó͛œŠǰȱˬ›ŠÍ—Í£Šȱã£ȱˬ£’›ˬ›ˬ”ȱȱ¢Š›Šó͚•Íȱ ˬˬȱŠ›ÍšÍ›ǰȱŽ–ˬ”ǰȱŽŸˬ—ȱ³Í¡Š›”ˬ—ȱŠ‘Šȱ‹ã¢û”ȱ ‹’—Šǰȱˬó¢Šǰȱ¢Š¡žȱ‹’”’ȱŠ™Í—ȱŸˬȱ¡ˬ¢Š•ˬ—ȱ˜—Šȱ ˬ‘•û”ˬ¢ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›œÍ—Í£ǰȱ—ˬ’—”’ȱˬ¢¢Š›ˬ¢ˬȱ ‘Ž¢›Š—•ÍÂ͗ͣÍȱã—ˬ›’—ǯȱȱ˜—›Šȱ‘ˬ–’—ȱˬ󢊍Š—ȱ –’—ˬ›”ˬ—ǯȱȱ ˬ•ˬ—ȱȱ–’——ˬŠ›•Íšȱœã£•ˬ›’—’ȱˬœˬŸŸû›ȱŽ’—ǯȱˬȱ ˬ£’¢¢ˬˬȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱ’’›–ˬ”ˬ—ȱš˜›¡ž›œž—ž£Ȭ šˬˬ›ȱŒˬˬ—ȱã›û—œˬȱˬǰȱ‹žȱûœž•ȱ³˜¡ȱˬœ’›•’’›ǯȱȱ œŠǰȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—•Šȱ‹ŠŒŠ›–Ššȱû³û—ȱã£û—û£ˬȱŽ¢’—DZȱ ‹’£’ȱ‹žȱû—”ûȱû—ˬǰȱȃ‹ž›Š¢ŠȱŸˬȱ’—’¢ˬȄȱšŠ¢Š›Í›ǯ ȃˬ—ȱ‘ˬ¢ŠÍ–Šȱ—ˬ£Š›ˬȱŽ–ˬ¢ˬȱ㢛ˬó–’óˬ–ǯȱ ––Šȱ‹žȱû—ȱŠ–Š–’•ˬȱš’œ–ˬ’–ˬǰȱ••Š‘ŠȱŸˬȱ ¢û”œˬ”ȱŽ¡—˜•˜’¢Š¢ŠȱûŸˬ—’›ˬ–ȱŸˬȱã£û–ûȱŠ–ȱ ˬ‘•û”ˬœ’£ȱ‘’œœȱŽ’›ˬ–Ȅǯ 36ø;2/2*ø<$


<HQL\HWPԥ\DúODUÕQGDTDO[DQYDULYԥ]LKRUPRQODUÕ 49+ oR[PKPURO R\QD\ÕUoQNLEWQRUTDQYԥVLVWHPOԥULQPRUIRIXQNVLRQDOFԥKԥWGԥQ \HWNLQOԥúPԥVLQLWԥPLQHGLU<DúLQNLúDIÕQÕQEXPԥUKԥOԥVLQGԥ\RG LOԥWԥPLQDWVԥYL\\ԥVLWLUHRLGVWDWXVXQDԥKԥPL\\ԥWOLGԥUԥFԥGԥ WԥVLUHGLU 7ԥ\LQ ROXQPXúGXU NL TDO[DQYDUL Yԥ]LQLQ IXQNVLR <(1ø<(70Ԥ/Ԥ5'Ԥ QDO DNWLYOL\LQLQ ]ԥLÀԥPԥVLQԥ JԥWLULE oÕ[DUDQ \RG <2'd$7,ù0$=/,ö, oDWÕúPD]OÕ÷Õ \HQL\HWPԥQLQ VD÷ODPOÕ÷ÕQD PԥQ¿WԥVLUJ|VWԥULU <RG GH¿VLWOL UHJLRQODUGD 49+QD RODQ \NVԥN WԥOԥEDW oR[ YD[W TDO[DQYDUL Yԥ]LQLQ|OoOԥULQLQE|\PԥVLKHVDEÕQD WԥPLQHGLOLU \XYHQLOVWUXPD <XYHQLO VWUXPD IRQXQGD \HQL\HWPԥOԥULQ GԥVXENOLQLNKLSRWLU HR]LQNLúDIHGԥELOԥU

+Ԥ.ø0 1Ԥ<ø %ø/0Ԥ/ø'ø5"

<2'20$5ø1 ®6$ö/$0/,4hdh1+θ5*h1=θ585ø'ø5


Profile for Ailə Həkimi Jurnalı

"Ailə Həkimi" Jurnalı 43 - 2013  

"Ailə Həkimi" Jurnalı İyul 2013

"Ailə Həkimi" Jurnalı 43 - 2013  

"Ailə Həkimi" Jurnalı İyul 2013

Advertisement