Page 1

İ Y U N

2013

İYUN 2013

www.ailehekimi.az

TİBBİ KÜTLƏVİ JURNAL

YAY MENYUSU QADIN SİNDROMU EKZOTİK SƏYAHƏT VƏ RİSKLƏRİ TOPPUŞ QADINLAR QARDAŞLA BACI DOSTLUĞU

TƏHLÜKƏLİ YAŞ


1


2


3


7ø%%ø.h7/Ԥ9ø-851$/ ø<81 7ԥVLVoL ³$LOԥ+ԥNLPLMXUQDOÕUHGDNVL\DVÕ´00& øGH\DPԥOOL¿YԥOD\LKԥQLQUԥKEԥUL øOKDP0ԥPPԥGRY

&$16$ö/,ö, (N]RWLNVԥ\DKԥWYԥULVNOԥUL $LOԥKԥNLPLQLQWԥFUEԥVLQGԥEURQ[LDODVWPD 'DQÕúDQ GLúOԥU

00&QLQWԥVLVoLVL 7XUDOøOKDPR÷OX.D]ÕP]DGԥ

*Qԥú]ԥUEԥOԥUL

%DúUHGDNWRU $\úԥ0ԥPPԥGRYD

<DúDUDQ J|]OԥU

5HGDNWRU /DPL\ԥ1ԥEL\HYD

*ԥQԥOԥULQ TXUEDQÕ

0ԥVOԥKԥWoLOԥU SURI0XVWDID6DOLKRY $78³$LOԥWԥEDEԥWL´NDIHGUDVÕQÕQ PGLUL hOYL\\ԥԤOL\HYD WLEEHOPOԥULQDPL]ԥGL $UWGL]D\QHU øPDQ+VH\QRY )RWRTUDÀDU 7R¿T%DED\HY +TXTúQDV 6ԥEXKL$EGXOOD\HY 0DUNHWLQTPHQHFHUL 5VWԥPԤOL\HY PDUNHWLQJ#DLOHKHNLPLD] ³$LOԥ+ԥNLPL´MXUQDOÕ FLLOGԥԤGOL\\ԥ 1D]LUOL\LQGԥTH\GL\\DWGDQNHoPLúGLU 4H\GL\\DWQ|PUԥVL 5HNODPODUÕQPԥWQLQԥJ|Uԥ UHGDNVL\DPԥVXOL\\ԥWGDúÕPÕU 0ԥOOLÀԥUOԥUHGDNVL\DQÕQP|YTH\L VWVWԥGúPԥ\ԥELOԥU -XUQDOGDNÕLVWԥQLOԥQPDWHULDOGDQ LVWLIDGԥROXQDUNԥQ³$LOԥKԥNLPL´Qԥ LVWLQDGPWOԥTGLU hQYDQ%DNÕúԥK0ԥWEXDWSU FXPԥK³$]ԥUED\FDQ´QԥúUL\\DWÕ 7HO  )DNV  (PDLORI¿FH#DLOHKHNLPLD] ZZZDLOHKHNLPLD] 7LUDM &%6QԥúUL\\DWÕQGDoDSHGLOPLúGLU

0ԥGԥ DOOHUJL\DVÕ <D\ VLVWLWL =L\LOOԥU 7ԥKONԥOL \Dú 5(352'8.7ø96$ö/$0/,4 7ԥ]DGOÕ KRUPRQODU 4DGÕQ VLQGURPX *g=Ԥ//ø.21'85 7RSSXú TDGÕQODU .g53Ԥ0 2÷OXPROXE <D\ PDFԥUDODUÕ 4ø'$/$10$ <D\ PHQ\XVX ']JQTÕࡆ GDODQPDPԥúTGԥQԥYYԥO VRQUD Yԥ PԥúT YD[WÕ 36ø;2/2*ø<$ 4DUGDúODEDFÕGRVWOX÷X ³+ԥPLúԥED\UDPNLúL´Yԥ³TDUDGLQPԥ]oUNo´ ³TDUDGLQPԥ]oUNo´


&$16$ö/,ö,

6

(N]RWLNVˎ\DKˎW YˎULVNOˎUL

G•‹˜¢žȱ¢Š¢ȱ –ˬ£ž—’¢¢ˬ’—’ǰȱ ˬ—’£ˬȱŽ–ˬ¢’ȱŠ›£ž•Š¢Í›Íšǯȱ ––Šȱ’œ’›Š‘ˬȱ–ˬ”Š—Íȱȱ œŠÂ•Š–•ÍŠȱ£ˬ›ˬ›ȱ ¢Ž’›–ˬ–ˬ•’’›ǯ ù0081ù7(7ù1<h./ˍ10ˍ6ù ŠÍ—•Š›ŠȱŽ—˜”›’—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱ”’ó’•ˬ›•ˬȱ –ûšŠ¢’œˬˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱˬœŠûȱŽ’•’›ǯȱȱŠ”’—ȱ‹žǰȱ ˜ȱŽ–ˬ”ȱŽ¢’•ȱ”’ǰȱšŠ•¡Š—ŸŠ›ÍȱŸˬ£’ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱ ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›ȱ”ž›˜›•Š›ŠȱŽ–ˬ–ˬ•’’›ǯȱȱʞ”œ’—ˬǰȱ Ž–ˬ”ȱ–û•ˬšȱ•Š£Í–Í›ǯȱû‹žȱ˜•ž—–žóž›ȱ ”’ǰȱ‘ˬ££ȱ‘˜›–˜—žȱŠ•Š—Í›Í•Š—ȱœŽ›˜˜—’—ȱû—ȱ ’óÍÂÍȱœˬ›Š’’—ˬȱŠ‘ŠȱŠ”’Ÿ’›ǯȱ––Šȱ㕳û—ûȱ ž—ž–Ššȱ˜•–Š£ǯȱ—˜”›’—ȱœ’œŽ–’—ˬȱ‘ˬ›ȱ ‘Š—œÍȱ™˜£ž—ž•Š›ȱŸŠ›œŠǰȱœˬˬ›ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱ–û•ˬšȱ ‘ˬ”’–•ˬȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬó–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ ˬĴȱŠȱ šŠ•¡Š—ŸŠ›ÍȱŸˬ£’ȱž—”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱŒ’’ȱ™˜£ž—ž•Š›Íȱ Ÿˬȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žȱ‘Š••Š›Í—Šȱ‹Ž•ˬǰȱ’œ’ȱ’š•’–ȱˬ”œȬ ãœˬ›’óȱŽ¢’•ǯȱˬœˬ•’¢’—ȱŠÂ͛•Íšȱˬ›ˬŒˬœ’—ˬ—ȱ ŠœÍ•Íȱ˜•Š›ŠšǰȱŽ—˜”›’—˜•˜šȱ–ˬ£ž—’¢¢ˬ’ȱ—ŽŒˬȱ ”Ž³’›–ˬ”ȱ‘ŠššÍ—ŠȱãŸœ’¢ˬ•ˬ›ȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱžȬ —ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱû–ž–’ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬ›ȱŸŠ›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›Šȱ ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱˬˬ›ˬȱ³Í¡Š›”ˬ—ȱŸˬ›’óȱ

&$16$ö/,ö,

Ž’¢’—’£ȱ’š•’–’ȱœŽ³’—ǯȱˬ‘•û”ˬȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠ£Š•Ȭ –Ššȱû³û—ȱŠŸ›˜™Šȱ㕔ˬ•ˬ›’ǰȱ¢Š¡žȱ ›Í–Šȱœˬˬ›ȱ Ž–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ˜—ȱ£Š–Š—•Š›ȱû—ȱ’óÍÂ͗͗ȱ œ›ž”ž›žȱˬ¢’ó’›ǯȱŽ›ȱ”û›ˬœ’—’—ȱ˜£˜—ȱšŠÍȱŠ£Š•Í›ǯȱ žȱ’œˬǰȱ’—œŠ—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱãœˬ›ˬ—ȱ ž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š›Í—ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Í›ǯȱ Ž–ˬ”ǰȱû—ȱŠ•Í—Šȱ‘ˬ’—ˬ—ȱŠ›ÍšȱšŠ•–Ššȱ –ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱGœ’ȱ㕔ˬ•ˬ›ˬȱ’—Œˬ•–’óȱ—’œ‹ˬˬ—ȱ œŠÂ•Š–ȱ’—œŠ—•Š›ŠȱŠȱŽ›’¢ˬȱã—û”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ‘Š••Š›ȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱȱžǰȱŠ’ȱ‘Ž›™Žœ•ˬȱ ¢Š—ŠóÍǰȱ‹›˜—¡’ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ™—ŽŸ–˜—’¢Šȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱžȬ —ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱûŒ•ûȱû—ˬóȱóûŠ•Š—–ŠœÍȱ£Š–Š—Íȱó’óȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—’—ȱŠó”Š›ȱŸˬȱ–ˬ‘ŸȱŽ’•–ˬœ’—ˬȱ—ˬ£Š›ˬȱ Žˬ—ȱ’––ž—ȱœ’œŽ–’ȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’ȱ£ˬ’Ěȱˬ¢’›ǯȱ G›œ’ȱ–Ž¢••’”ȱŸŠ›œŠǰȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Íȱ‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱ ¢Ž—’ã›ˬ–ˬ—’—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ žǰȱ¢Š•—Í£ȱšŠ•¡Š—ŸŠ›ÍȱŸˬ£’ȱŽ¢’•ǰȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ˜›šŠ—Šȱ Š’’›ǯȱŠ•¡Š—ŸŠ›ÍȱŸˬ£’ȱû¢û—•ˬ›’—’—ȱ¡ˬ›³ˬ—ȱ


7 –û“ˬ³’œ’ȱ˜•–ŠœÍȱęȱ”›’ȱû£û—ȱŽ¢’•ǯȱ ˬ–’—ȱ û¢û—•ˬ›ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ¡˜ó¡Šœœˬ•’ȱó’ó•ˬ›ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱ ––Šȱ¢Ž—ˬȱˬǰȱû¢û—•ˬ›ȱŸŠ›œŠǰȱ˜—•Š›Í—ȱ¡Š›Š”Ȭ Ž›’ȱˬ¢’—ȱŽ’•ˬ—ˬˬ”ȱû—ȱ’óÍÂ͗Š—ȱœž’Ȭ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ ˬœ”’—•ˬó–ˬȱœˬˬ›ˬ—ȱˬ›‘Š•ȱœ˜—›Šȱ Ž¢’•ǰȱ‹’›ȱ–ûˬˬ—ȱœ˜—›Šȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬ›ȱ óŽ¢ȱ”˜—”›Žȱ’—œŠ—Í—ȱ’––ž—’ŽȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬ—ȱ ŠœÍ•ÍÍ›ǯȱûˬ¢¢ˬ—ȱŽ‘’¢Šȱˬ‹’›•ˬ›’—ˬȱ›’Š¢ˬȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ³’–ˬ›•’¢ˬȱœˬ‘ˬ›ȱœŠŠȱ ŗŗȬˬȱšˬˬ›ȱŸˬȱŠ¡óŠ–ȱœŠŠȱŗŜȱ00ȬŠ—ȱœ˜—›ŠȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱˬȱŽ’¢’–’£ȱ”’–’ȱ‹’›‹ŠóŠȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Íȱ Š•Í—ŠȱšŠ›Š•–Ššȱ˜•–Š£ǯȱ,’–ˬ›•’”ˬȱ˜•žÂž—ž£ȱ –ûˬ’—ȱ‹ã¢û”ȱš’œ–’—’ȱû—•û”ȱŠ•Í—Šȱ ”Ž³’›–ˬ”ȱŸˬȱ‘ˬ›ȱû—ȱû—ˬóȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ”›Ž–•ˬ›ˬ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠ›Š‘Šȱ˜•–Š¢Í—ǰȱŠÂȱ šŠ•–Š¢ŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱGœ’ȱ‘ŠŸŠ•Š›Šȱ³’–ˬ›•’”ˬǰȱ‘ˬĴȱŠȱ ”㕐ˬˬȱ˜•Š›”ˬ—ȱ‹Ž•ˬȱšŠ›Š•–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱȱ ŠÂ͚͗ȱóûŠ•Š›ȱŠ•Í—ŠȱšŠ›Š•–ŠȱŠ‘Šȱ‘Š–Š›ȱŸˬȱ ã£ˬ•ȱŠ•Í—Í›ǯȱŸˬȱšŠ¢ÍÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱã£û—û£ûȱ —Š›Š‘Šȱ‘’œœȱŽ’›œ’—’£œˬǰȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ

ˬ•’”ˬǰȱˬŸŸˬ•ŒˬȱŽ›–Š˜•˜šŠȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽˬ›ˬ”ȱ ˜—•Š›Í—ȱ¢Š›Š—–Šȱœˬ‹ˬ‹’—’ȱŠ›ŠóÍ›–Ššǰȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ û—ȱŸŠ——Š•Š›Íȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬ£Š•Íȱ –ˬšŠ–ȱ˜—Š—ȱ’‹Š›ˬ’›ȱ”’ǰȱˬ›’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ ˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ’—œŠ—Í—ȱ¢ŠóŠÍÂÍȱ’š•’–ȱ–û‘’’—’—ȱ ˜—Šȱž¢Âž—ȱ˜•–Š–ŠœÍ—Š—ȱȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ ¢ŠóŠ¢Íóȱ¢Ž›’—’ȱ–ûŸˬššˬ’ȱˬȱ˜•œŠȱˬ¢’ó–ˬ”•ˬȱ Ÿˬ£’¢¢ˬȱ¢û—û••ˬó’›ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’–’£ȱ ˜ž›ȱ”’ǰȱœˬ¢Š‘ˬȱŽˬœ’—’£ǯȱ––Šȱ‹ûû—ȱû—ûȱ ³’–ˬ›•’”ˬȱž£Š—Š›ŠšȱšŠ›Š•–Šš•ŠȱŽ¢’•ǰȱ‹’›ȱ ¢Ž›ˬ—ȱ’ˬ›ȱ¢Ž›ˬȱœˬˬ›ȱŽˬ—ȱž›’œȱ”’–’ǯȱˬ›’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ˜•Š—ȱ’—œŠ—•Š›ȱû³û—ȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱ’œ’›Š‘ˬȱ —ãŸûȱȮȱ–û¡ˬ•’ȱ’š•’–ȱóˬ›Š’•’ȱ¢Ž›•ˬ›ˬȱšÍœŠȱž›’œȱ œˬ¢Š‘ˬ•ˬ›’’›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱŠŸ›˜™Šȱ㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱ ŠŸ˜‹žœȱŽ”œ”ž›œ’¢Š•Š›ÍǯȱGš•’–ȱóˬ›Š’’—’—ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱ Ž”£Ž–Šȱ”’–’ȱˬ›’ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ˬȱ¢Š¡óÍȱˬœ’›ȱŽ’›ǯȱ žȱ£Š–Š—ȱ–ˬ’óˬȱˬ—ˬœ’ȱŸˬȱ¢Šȱ¢ž¢žŒžȱ˜£ȱ”’–’ȱ šÍŒÍš•Š—Í›ÍŒÍ•Š›ȱ”ˬ—Š›•ŠóÍ›Í•Í›ȱŸˬȱ¡ˬœˬ—’—ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’ȱ¢Š¡ó͕Šó͛ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱˬ›”’‹’ȱž£Ȭ •Š›•Šȱ£ˬ—’—ȱ˜•Š—ȱ͛–Í£Íȱˬ—’£ˬȱœˬ¢Š‘ˬȱŽ–ˬ”ȱ ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ––Šȱû—ˬó’—ȱŠ”’Ÿ•’¢’ȱŠ£ȱ ˜•Š—ȱ–ûˬ•ˬ›’ȱœŽ³’—DZȱ–Š¢ǰȱœŽ—¢Š‹›ǰȱ˜”¢Š‹›ǯȱ ’—œ’ȱ¢˜••Šȱãû›û•ˬ—ȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ *h1ˍúù´'ˍ5ù0/ˍµ6(90ù5ˍ0 ³ˬ”ˬ—•ˬ›ȱû³û—ȱˬȱ’œ’ȱ㕔ˬ•ˬ›ˬȱœˬ¢Š‘ˬȱŽ–ˬ”ȱ ˬ›’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǰȱ³û—”’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ”ˬœ”’—•ˬóˬȱ ’œ’ȱ㕔ˬ•ˬ›ˬȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ–ˬ–ˬ•’’›ǰȱ¡ûœžœˬ—ȱ ‹’•ˬ›ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ‘ˬ”’–ȱû—ˬóȱŸŠ——Š•Š›Íȱ’•ˬȱ ˬǰȱû—ȱŠ”’Ÿ•’¢’ȱãŸ›û—ˬǯȱʞŸŸˬ•Šǰȱ”ˬœ”’—ȱ Š–Š–’•ˬȱž¢Âž—•Šó–Š¢Š—ȱŸˬȱû—ȱ’óÍÂ͗ŠȱšŠ›óÍȱ ’š•’–ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱ’––ž—ȱœ’œŽ–’ȱ ˬ›’ȱ‘ˬœœŠœ•ÍÂ͗ÍȱŠ›Í›–Šš•Šȱˬ›’¢ˬȱŠ—’‹’˜’”ȱ ¢û”•ˬ—ˬ›ˬ”ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬ¢ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬœ’›•’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱˬ¢’—ȱŽ’›ȱ”’ǰȱ—ˬ’Œˬˬǰȱ™’šȬ G”’—Œ’œ’ǰȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱˬ›–Š—ȱ –Ž—ȱ•ˬ”ˬ•ˬ›’ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ£ž—ȱ–ûˬȱû—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Š—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱˬ›’ȱû³û—ȱ–û¡ˬ•’ȱ Š•Í—Šȱ˜•Š›”ˬ—ȱˬ›’ȱã£ȱš˜›ž¢žŒžȱž—”œ’¢Š•Š›Í—Íȱ ™›˜œŽž›Š•Š›ȱŠȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱȱž›ȱ”’ǰȱˬ—’£ȱ ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›ˬȱ‹’•–’›ǰȱŽ•Šœ’”•’¢’ǰȱ‘Š–Š›•ÍÂ͗Íȱ’’›’›ȱ œˬ¢Š‘ˬ’ȱ£Š–Š—Íȱû—ˬóǰȱšž–ȱŸˬȱž£•žȱˬ—’£ȱœžȬ ¢ž—ž—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱ–ûŠ•’Œˬ—’—ȱœˬ–ˬ›ˬœ’ȱœÍÍ›ŠȱŽ—’›ǯȱȱ ŸˬȱšÍ›Íó͛ǯȱ û—ˬóȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ–û•ˬšȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ—•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ ˬ‘Š¢ˬǰȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š—–Šȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ –’”›˜Š–ŒÍ•Š›Í—ȱˬ›’ȱ’•ˬȱˬ–ŠœŠȱ’›–ˬœ’—ˬ—ȱ Š”’Ÿȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Íȱˬ›’ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ˬȱ–ˬ—ęȱȱ ˬœ’›ȱŽ’›ǯȱŽ•ˬȱ‹’›ȱęȱ”’›ȱŸŠ›ȱ”’ǰȱ™œ˜›’Š£ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ˬȱ £ˬ›ˬ›•’ȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š›Íȱˬ”œȱŽ’›ˬ—ȱŸˬȱ ¢Š•—Í£ȱŠ¢Š•Íȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Í—Íȱ‹ž›Š¡Š—ȱ–’”›˜Ȭ šŠ›Š•–ŠȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱžȱ–ûˬŠȱš’œ–ˬ—ȱ ™›’£–Š•Š›ȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ û—ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ”›Ž–•ˬ›ǰȱ•˜œȬ û£û—û›ǯȱ㣜û£ǰȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ ¢˜—•Š›ǰȱœ™›Ž¢ȱŸˬȱ¢ŠÂ•Š›ȱû—ˬóˬ—ȱ–ûŠęȱˬȱŠ”Ȭ û—ˬóȱóûŠ•Š›Í—Í—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱ,˜¡ȱ ˜›žȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱã›ˬȱˬ›š•ˬ—’›ǯȱ ˬ–’—ȱœˬŸ’¢¢ˬȱ ŸŠ¡ȱ‘ˬ”’–ȱ¡ûœžœ’ȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š—–Šȱ šŠ‹Í—ȱû£ˬ›’—ˬȱ›ˬšˬ–•ˬȱãœˬ›’•’›ȱŸˬȱš˜›ž¢žŒžȱ ™›˜œŽž›Š•Š›Í—Íȱˬ¢’—ȱŽ’›ȱǻȬŽ›Š™’¢ŠǼǯȱ ŸŠœ’ˬ—’—ȱˬ›’—’—ȱˬ‹’’ȱ–ûŠęȱˬœ’—’ȱ—Ž³ˬȱˬˬȱ ûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱœ˜•¢Š›’ž–Šȱ–ûˬ¡ˬœœ’œȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱ Š•Í—ŠȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱ,’–ˬ›•’”ˬȱ‹’›‹ŠóŠȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Íȱ Š›Í›ÍÂ͗Íȱˬ”œȱŽ’›’›ǯȱûŠęȱˬȱˬ›ˬŒˬœ’—’—ȱ ˬ›’—’£’—ȱ’™’—ˬȱž¢Âž—ȱ˜•–ŠœÍ—Šȱ’ššˬȱ¢Ž’›’—ǯȱ Š•Í—Šȱž£Š—–Šš•Šȱã£û—û–ûŠ•’Œˬȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ Š›Š‹žÂŠ¢Íȱˬ›’ȱû³û—ȱŞȬŒ’ȱˬ›ˬŒˬȱ”’Š¢ˬ’›ǯȱ ˜•–ŠšȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱŠ‘ŠȱŠȱŠÂ͛•ŠóÍ›Í›ǯȱ ³Íšȱ›ˬ—•’ȱȱŸˬȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Í—Í—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱŽ£ȱ Í£Š—Šš•Íȱˬ›’•’ȱ’—œŠ—•Š›ȱû³û—ȱˬȱû—ˬó’—ȱ šÍ£Š›Š—ȱˬ›’ȱû³û—ȱ–ûŠęȱˬȱˬ›ˬŒˬœ’ȱŘŚȬˬ—ȱŠ£ȱ Š¢ŠœÍ—Š—ȱ³˜¡ȱ¢Š£Í•Í‹ǯȱ•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š›ȱ ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱȱŽ³’–ˬȱ¢Š—Í•–ŠšŠ—ȱš˜›¡–Š¢Í—DZȱ ™’¢ȱŸˬ£’•ˬ›’—’—ȱ–ˬ—œˬ‹’—’ȱˬ–’£•ˬ¢ˬ›ˬ”ȱˬ›’—’—ȱ –ûŠęȱˬȱŠ”˜›žȱ—ˬȱšˬˬ›ȱ¢û”œˬ”’›œˬǰȱ˜ȱšˬˬ›ȱ ¢û—û•ȱšŠ‹ÍšȱŸŽ›–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ[•–ûóȱ ¢Š¡ó͍͛ǯȱt£ǰȱ‹˜¢ž—ȱŸˬȱŽ”˜•Žȱ—Š‘’¢ˬ—’—ȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›•ˬȱ‹’›•’”ˬȱ™’¢ȱŸˬ£’—’—ȱ–ˬ—œˬ‹’—’ȱ ˬ›’œ’—ˬȱ¡ûœžœ’ȱ’ššˬȱ¢Ž’›’—ǰȱ³û—”’ȱ‹žȱ£˜—Š•Š›ȱ ž–žóȱȱŠ¡³Š•Š›ȱŠȱˬ›’ȱœˬ‘’—ˬ—ȱ•ˬŸȱ˜•žȬ šŠÍ—Í—ȱ¢Šó͗Íȱ‹’•’›’›ǯȱ,’–ˬ›•’¢ˬȱŽ–ˬ£ˬ—ȱ —ž›ǯȱȱ––Šȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱœÍ£Š—Ššȱ ¡ˬœˬ•’”ȱŽ¢’•ǰȱœ’–™˜–ž›ǯȱž›ȱ”’ǰȱŒ’Ÿ£ˬȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬŸŸˬ•ȱœžȱ’•ˬȱ¢Š¡Š•Š—ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱšž›ž•Š—–ŠšȱŸˬȱ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

8

û—ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬȱ³ˬ”–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬ—’£ˬȱ ³’–’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱˬ›’—’ȱž£Š—ȱˬ–’£•ˬ–ˬ”ȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ󒛒—ȱœžȱ’•ˬȱ¢Š¡Š—•Š—–ŠšȱŸˬȱ¢Šȱ ˬœ–Š•ȱ’•ˬȱœ’•’—–ˬ”ǰȱœ˜—›Šȱ¢Ž—’ˬ—ȱ”›Ž–ȱ³ˬ”–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱȱŠ•—Í£ȱ‹ž—Š—ȱœ˜—›Šȱ”㕐ˬˬȱšŠ›Š•Ȭ –Ššȱ˜•Š›ǯȱ

ù67ù675(66 ˬ£’ȱ‘Š••Š›ǰȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱšŠÍ—•Š›Šȱ–’˜–Šȱ Ÿˬȱ¢Šȱ”’œŠ—Í—ȱ˜•–ŠœÍȱŒˬ››Š‘’ȱ–ûŠ¡’•ˬȱˬ•ˬ‹ȱ Ž’›ǯȱȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱ¢Ž›’—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–Š¢Š›Ššȱ œˬˬ›ȱŽ–ˬ”ȱˬ”œȬãœˬ›’󍒛ǯȱʞŸŸˬ•Œˬǰȱ–ûŠ•’Œˬȱ ”ž›œžȱ”Ž³–ˬ”ǰȱœ˜—›Šȱ’œˬȱœˬˬ›ˬȱ³Í¡–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ›˜—’”’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱ œŠ—Š˜›Ȭ”ž›˜›ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱûœû—•û”ȱŸŽ›–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱȱ[£û—ûȱœŠÂ•Š–ȱ‘’œœȱŽˬ—ȱšŠÍ—•Š›ȱ’œˬȱ –ˬ£ž—’¢¢ˬˬȱ›Š‘ŠȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬˬ›ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱ ’—Ž”˜•˜šž—ȱ–ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ȱ³˜¡ȱ¢Š¡óÍȱ ˜•Š›Íǯȱȱ Gœ’ȱ’š•’–’—ȱšŠÍ—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗Šȱˬœ’›’—’ȱ ˬœ’šȱŽˬ—ȱŽ•–’ȱˬš’šŠ•Š›ȱŠ™Š›Í•–Š–ÍóÍ›ǯȱ žȱˬœ’›ȱœ™Žœ’ęȱ”’›ǯȱ›ŠȱŸˬȱ¢Šȱ󒖊•ȱŽ—ȱ Š’›ˬœ’—ˬȱ¢ŠóŠ¢Š—ȱšŠÍ—•Š›ȱû³û—ȱ’œ’ȱ’š•’–ǰȱ’•”ȱ —㟋ˬˬǰȱœ›Žœ’›ǯȱGœ’›Š‘ˬȱ£Š–Š—Íȱ˜›šŠ—’£–ȱ 㢛ˬó–ˬ’¢’ȱŸˬȱ¢Šȱ³ˬ’—•’”•ˬȱŠ•ÍóÍÂÍȱ¢û”•ˬ—–ˬ¢ˬȱ –ˬ›ž£ȱšŠ•Í›œŠǰȱȱ–û¡ˬ•’ȱ—Š›Š‘Š•ÍšȱŸˬȱ¡›˜—’”’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’ȱ’•ˬȱŠó”Š›Šȱ³Í¡Š—ȱ ’œ›ŽœœȬœ’—›˜–ȱ¢Š›Š—Í›ǯȱG•”ȱ—㟋ˬˬǰȱã›–ˬȱ –ˬ›”ˬ£’—’ȱšÍŒÍš•Š—Í›Š—ȱŸˬȱŠ¡’•’ȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱ ’ó’—’ȱˬ—£’–•ˬ¢ˬ—ȱ’ˬ›ȱ‹Ž¢’—ȱ–ˬ›”ˬ£•ˬ›’—ˬȱ ˬœ’›ȱŽˬ—ȱ™Š›•Ššȱû—ȱ’óÍÂ͗Šȱû—ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ Ž¢—ˬ”ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬˬ—ȱž£ž—ȱ–ûˬȱšŠ•Ȭ –Ššȱȱ’—Ž”˜•˜“’ȱŸˬȱ‹ŠóšŠȱ¡›˜—’”’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ Ž³ȱ‹’›ȱšŠÍ—ȱ œˬˬ›ȱ£Š–Š—ÍȱŸˬȱ˜—Š—ȱœ˜—›Šȱ–Ž—œ›žŠ•ȱãŸ›û—ȱ ™˜£ž•–ŠœÍ—Š—ȱœÍ˜›Š•Š—–Š¢Í‹ǯȱžȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ ‘Š–’•ˬ•’¢ˬȱšŠ›óÍȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱŽ‘’¢Š•Šȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Š‘Šȱ‹’›ȱŠ–’•ȱȮȱû—ȱ¢Š—Íš•Š›ÍÍ›ǯȱˬˬ—ȱ ‘ˬˬ—ȱŠ›ÍšȱšÍ£ÍšŠȱˬ›’ȱœˬ‘’—ˬ—ȱŠ¡’•ȱ ˜•Š—ȱœ’š—Š••Š›ȱ‹Ž¢’—ȱ–ˬ›”ˬ£•ˬ›’—’—ȱŠ‘ˬ—Š›ȱ ’ó’—’ȱ™˜£ž›ǯȱȱ ž›˜›Šȱ’”’ȱ‘ˬˬˬ—ȱŠ£ȱ˜•–Š¢Š—ȱ –ûˬˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›DZȱŘȬřȱû—ȱŠŠ™Šœ’¢Šȱ ãŸ›ûǰȱŠ‘ŠȱŗŖȱû—ȱȮȱ’œ’›Š‘ˬǯȱûȱŸˬ£’ȱ’•ˬ•ˬ›’ȱ û—ˬó’—ȱˬœ’›’—ˬȱšŠ›óÍȱŠ‘Šȱ‘ˬœœŠœÍ›ǰȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ Š³Íšȱû—ˬóȱóûŠ•Š›ÍȱŠ•Í—Šȱ³Í•™Ššȱœ’—ˬȱ’•ˬȱšŠ•–Ššȱ –ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱȱ—˜–Ž›’˜£ȱŸˬȱ¢ž–ž›Š•Íš•Š›Í—ȱ ’œž—”œ’¢ŠœÍȱ‘Š••Š›Í—Šȱ’œ’ȱšž–ž—ȱû£ˬ›’—ˬȱ ˜ž›–Ššȱ˜•–Š£ǯȱȱ ˬ‘Š¢ˬǰȱ’œ›Žœœ’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ ˜•Š—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱŠ–’•ȱŠ”’Ÿȱ”ž›˜›ȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’’›ǯȱ ,˜¡•Š›Íȱ–ˬ£ž—’¢¢ˬˬȱ³Í¡Š›”ˬ—ȱȃ—ŽŒˬȱ•Š£Í–ÍȄȱ ’—Œˬ•–ˬ”ȱ’œˬ¢’›ǯȱŠ›Šóû•ˬȱž••Š—–ŠšǰȱŠ¢Ȭ

&$16$ö/,ö,

Ÿ’—šǰȱŽŒˬ•ˬ›ȱ’œ”˜Ž”Šǰȱœ™’›•’ȱ’³”’•ˬ›ȱȱȮȱ‹ûû—ȱ ‹ž—•Š›ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ¢û”•ˬ—–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ ˜•ž›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ¢’•ǰȱ‘ˬ££ȱŠ›¡ŠœÍ—ŒŠȱ šŠ³ÍóȱŠ•Í—Í›ǯȱŠóȱ‹Ž¢’—ȱšŠ‹ÍÂÍȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ šÍŒÍš•Š—Š›Ššȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ’–”Š—•Š›Í—Íȱ£ˬ’Ěȱˬ’›ǯȱ

ˬ›ȱóŽ¢ȱšˬˬ›’—ˬȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱˬ’Ěȱ’”ǰȱ—Š›Š‘Š•Íšǰȱ ˜ŸšŠÍ—ȱ™’œ•ˬó–ˬœ’ȱȮȱ‹ûû—ȱ‹ž—•Š›ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ ã—ˬ›’¢’ȱœ’š—Š••Š›Í›ǯȱˬ‘ˬ›•ˬ›ȱû–›Š‘ȱ ˜¢Š—Í›œÍ—Í£œŠǰȱˬ‘ŸŠ•Ȭ›ž‘’¢¢ˬ—’£ȱ¢Š¡ó͍͛œŠȱȮȱ Ž–ˬ”ǰȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱ¢Š¡ó͍͛ǰȱ’—Œˬ•–ˬ¢ˬȱŠŸŠ–ȱ Ž’—ǯȱ

h5ˍ.0ˍ6ˍ/ˍ/ˍ5ù ŠÍ—•Š›Šȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱ”’ó’•ˬ›•ˬȱ –ûšŠ¢’œˬˬȱŠ‘ŠȱŠ£ȱ¢Š›Š—Í›ǯȱŽ™›˜ž”’Ÿȱ¢ŠóŠȱ —˜›–Š•ȱ‘˜›–˜—Š•ȱãŸ›ȱˬ”œˬ›ȱšŠÍ—•Š›Íȱû›ˬ”ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱš˜›ž¢ž›ǯȱ›˜—’”’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ ˜•Š—ȱóˬ¡œ•ˬ›ȱ’œ’œ—Šȱ˜•ž—–Šš•Šǰȱ³ˬ’—•’”•ˬ›ȱśŖȱ ¢ŠóŠ—ȱœ˜—›Šȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱ’œ’›Š‘ˬȱ –ˬ”Š—Í—Šȱ¡ûœžœ’ȱ’ššˬ•ˬȱ¢Š—Šó–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˜Âž–ȱ¢Ž›’ȱ‹ã¢û”ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱ”ˬœ‹ȱŽ’›ǯȱŠ’–’ȱ ¢ŠóŠÍÂ͗ͣȱ›Ž’˜—ȱŸˬȱŽ—ȱŠ’›ˬœ’—ˬȱ’œ’›Š‘ˬȱ Ž–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ”œ›Ž–Š•ȱ’š•’–ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱ Ȯȱ³˜¡ȱ’œ’ȱȮȱ³˜¡ȱœ˜¢žšȱȮȱ¢˜•ŸŽ›’•–ˬ£’›ǯȱt›ˬ¢’ȱ ¡ˬœˬȱ˜•Š—ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ’––ž—’Ž’ȱ˜—œž£ȱŠȱ £ˬ’Ěȱˬ–’󍒛ǰȱ—ˬ’Œˬˬǰȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŸŠ¡Šȱšˬˬ›ȱ —ˬ£ˬ›ˬȱ³Š›™–Š¢Š—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’ȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ,˜¡ȱ¢û”œˬ”ȱ‘ˬ›Š›ˬȱȮȱřśȱˬ›ˬŒˬȱŸˬȱ Š‘Šȱ¢û”œˬ”ȱȮȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱœ’œŽ–’—’ȱ¢û”•ˬ¢’›ǯȱ ʞ›ŠȱŠ–Š›•Š›Í—ȱŽ—’ó•ˬ—–ˬœ’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ û›ˬ”ˬ—ȱˬ›ŠĚȱŠ›ŠȱšŠ—ȱŠ¡Í—ÍȱûŒ•ˬ—’›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ û›ˬ¢ˬȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱšŠ—ȱŠ¡’•ȱ˜•–ž›ǯȱt›ˬ¢’ȱ ¡ˬœˬȱ’—œŠ—•Š›ȱû—ȱŠ•Í—Šȱž£ž—ȱ–ûˬȱšŠ•Š›Ȭ œŠǰȱ㍎–•ˬ›ǰȱŠ¢Šš•Š›ŠȱŠÂ͛•Íšȱ‘’œœ’ȱ¢Š›Š—Í›ǯȱȱ Ž•ˬ•’”•ˬǰȱ˜—•Š›Šȱ›’”ŠǰȱŠ¡Í—ȱŸˬȱ›Šȱkˬ›šȱ 㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱœˬ¢Š‘ˬȱŽ–ˬ”ȱšŠŠÂŠ—Í›ǯȱ Š£Í›Šȱ ‹ûû—ȱû—¢ŠŠȱŽ›”ˬ—ȱ’—Š›”ȱŸˬȱ’—œž•ȱ‘Š••Š›Í—Í—ȱ œŠ¢ÍȱŠ›Í›ǯȱG—’ȱřśȬŚŖȱ¢Šó•Š›Í—Šȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ’—Š›”ȱ ‘Š••Š›Íȱ³˜¡Š•Í‹ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ’œ’›Š‘ˬȱû³û—ȱ˜›ŠȱŽ—ȱ Š’›ˬœ’—ˬȱœŠ—Š˜›Ȭ”ž›˜›ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ”ž›œž—žȱ ”Ž³–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱkŠ–ȱ–Žóˬ•ˬ›’—’—ȱ–’”›˜’š•’Ȭ –’ȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱœ’œŽ–’—ˬȱ–ûœ‹ˬȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ ˬ¢Š‘ˬˬȱˬ¢¢Š›ˬȱ’•ˬȱŽ’›œ’—’£œˬǰȱž³žóž—ȱ –ûˬ’ȱŘȬřȱœŠŠŠ—ȱŠ›Íšȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱŠ‘Šȱ ž£ž—ȱž³žó•Š›ȱ£Š–Š—ÍȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’šȱŽ—’›ǰȱ ˜›šŠ—’£–ȱœžœž£•Šó͛ǰȱȱŠ¢Šš•Š›ȱó’ó”’—•ˬó’›ȱŸˬȱŸŽȬ —˜£ȱ›˜–‹˜£ȱŽ‘’–Š•Íȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ ’›ȱœã£•ˬǰȱ–ˬ”Š—Í—Š—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–Š¢Š›Ššȱ’œ’›Š‘ˬȱ ŠŸŠ–•Íȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱŽ›’—ˬ—ȱš˜™Š›Ššȱ‹ŽóȬ˜—ȱ û—•û”ȱ‘Š›Š¢ŠœŠȱœˬˬ›ȱŽ–ˬ”ȱ–ˬ—ŠœÍ£Í›ǯȱ,û—”’ȱ û›ˬ”ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ˬȱŠŠ™Šœ’¢ŠȱãŸ›ûȱŠ‘Šȱž£ž—Ȭ ž›ǯȱ û–›Š‘ȱŸˬȱ¡˜óȱ˜ŸšŠÍ—ͣ͗ȱˬ–’—ŠÍȱȱû³û—ȱ ’œ’›Š‘ˬ’—’£’ȱˬ—ȱŠ£ÍȱŘȬřȱ‘ˬˬ•’”ȱ™•Š—•ŠóÍ›Í—ǯ


9

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,žȱ—ãŸȱã‹ˬ•ˬ”•ˬ›ȱ—˜›–ŠŠȱŒû£’ȱ–’šŠ›Šȱ ’—œŠ—Í—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ–ˬœ”ž—•Šó͛ǯȱ—•Š›Íȱ¢Š•—Í£ȱ Œ’—œ’¢¢ˬȱ¢˜••Š›Í—ŠȱŽ¢’•ǰȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱœŠÂ•Š–ȱ’—œŠ—Í—ȱ ŠÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂž—Šǰȱ–ˬˬȬ‹ŠÂ͛œŠšȱ›Š”Í—Šǰȱˬ›’œ’ȱ û£ˬ›’—ˬȱŠó”Š›ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱˬˬ—ǰȱ˜—•Š›Í—ȱŠ›–ŠœÍȱ ’—œŠ—ȱ˜›šŠ—’£–’—’—ȱš˜›ž¢žŒžȱ–Ž¡Š—’£–•ˬ›’ȱŸˬȱŠ¢Š•Íȱ –’”›˜˜›šŠ—’£–•ˬ›ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ–ˬ‘ž•ŠóÍ›Í•ÍÂ͗Š—ȱ ‹žȱã‹ˬ•ˬ”•ˬ›ȱã£û—ûȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱˬ•Š–ˬ•ˬȱŠó”Š›ȱŽ–’›ǯȱȱ Š”’—ȱ–ˬ—ęȱȱŠ–’••ˬ›’—ȱˬœ’›’ȱŠ•Í—ŠȱŠ›Š£•Íšȱ™˜£žȬ •ž›œŠǰȱŠ”’Ÿȱóˬ”’•ˬȱ³˜¡Š•–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Š›Ššȱ‹’›ȱœÍ›Šȱ ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›•ˬȱŠó”Š›Šȱ³Í¡Š—ȱã‹ˬ•ˬ”•ˬ›’—ȱ –㟌ž•žÂž—žȱž¢–Š–Ššȱ³ˬ’—’›ǯȱ tGȱʞʞʞȱ ’—œ’¢¢ˬȱ˜›šŠ—•Š›Í—Í—ȱ”Š—’˜£žȱû³û—ȱœ™Žœ’Ȭ ęȱ”ȱȱ’›Š£ŠȱŸˬȱûŒ•ûȱšŠó͗–Šȱ”’–’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ¡ŠœÍ›ǯȱ ˬ£ˬ—ȱšŠó͗–Šȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ¡Š›’Œ’ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ˜›šŠ—•Š›Íȱ ˬ›ŠÍ—ŠȱšŠó͖Šȱ¢Ž›•ˬ›’ȱŸˬȱŠÂ›Íȱ‘’œœ’¢¢ŠÍȱ¢Š›Š—Í›ǰȱ œŽ•’”•’ȱš’óŠȱšÍ£Š›Í›ǰȱó’ó”’—•ˬó’›ǰȱŠÂ›Í•Íȱ˜•ž›ǯȱžȱ‹ˬ•ŠŠ—ȱ šž›ž•–Ššȱœ˜—ȱˬ›ˬŒˬȱ³ˬ’—’›ǯȱȱ

ˬĴȱŠȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱ‹’’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱŠȱã‹ˬ•ˬ”•ˬ›ȱ ¢Ž—’ˬ—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›Ƿȱžǰȱ‹’›ȱˬ›ˬˬ—ȱã‹ˬ•ˬ”•ˬ›’—ȱ ˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ŠȱšŠ›óÍȱŠŸŠ–•Í•ÍÂ͗͗ȱœû›ˬ•ˬȱ ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’ǰȱ’ˬ›ȱˬ›ˬˬ—ȱȮȱšŠÍ—ȱ˜›šŠ—’£–’—’—ȱ Š¡’•’ȱ–ûŠęȱˬȱ–Ž¡Š—’£–•ˬ›’—’—ȱ£ˬ’Ěȱ’¢’ȱ’•ˬȱ ˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ

&$16$ö/,ö,

ʞʞʞGȱtGʞȱt ȱ ûŠœ’›ȱˬŒ£Š³Í•Íšȱ‹Š£Š›Í—Šȱ˜—•Š›•Šȱã‹ˬ•ˬ”ȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ—ãŸûȱˬ–œ’•ȱ˜•ž—–žóž›DZȱ󊖕Š›ǰȱ ˜Ÿž••Š›ǰȱŸŠ’—Š•ȱŠ‹•Ž•ˬ›ȱŸˬȱœǯȱ––Šȱ’œ’Šˬœ’ȱ”’Š¢ˬȱ šˬˬ›ȱ›Š‘Šȱ˜•–ŠÍÂÍȱ‹žȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱ ˬ•ˬ‹ŠÍ—ÍȱŠ–ȱãˬ–’›ǯȱʞŸŸˬ•Šǰȱ˜—•Š›ȱ¢Š•—Í£ȱŽŒˬȱ ¢ž¡žœž—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǰȱ³û—”’ȱšŠÍ—ȱŠ¢Ššȱ ûœˬȱ˜•Š›”ˬ—ȱˬ›’–’óȱóŠ–ȱŠ¡–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱG•”ȱŘȬřȱœŠŠȱ ˬ›£’—ˬȱˬœ’›ȱ–Šˬœ’—’—ȱŝśƖȬˬȱšˬˬ›’ȱŠ¡Š›Ššȱ³Í¡Í›ȱŸˬȱ ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’ȱ¡Ž¢•’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ ŽŒˬ—’ȱã£•ˬ¢ˬ›ˬ”ȱ šŠÍ—ȱ‹ûû—ȱû—ûȱšŠó͗–Šǰȱã¢—ˬ–ˬȱŸˬȱ’›Š£Š•Š›Šȱ ã£–ˬ•’ȱ˜•ž›ǯȱG”’—Œ’œ’ǰȱ‘ˬ–’—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ Š•ȱ™Š•Š›Í—Íȱ‹ž•Š¢Í›ǯ ȃ ŽŽ˜—ȱ’Œ‘Ž›Ȅȱ–ŠŒŠ›ȱˬŒ£Š³Í•Íšȱ󒛔ˬ’—’—ȱ’œŽ‘Ȭ œŠ•ȱŽ’¢’ȱ Gȱ™›Ž™Š›ŠÍȱ‘ˬ–ȱ˜›–Šǰȱ‘ˬ–ȱ ˬȱ–Š‘’¢¢ˬŒˬȱ”Š—’˜£ž—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ’œ’Šˬȱ Ž’•ˬ—ȱ¢Ž—’ȱ™›Ž™Š›ŠÍ›ǯȱ Ž¢ęȱ¢¢ˬŒˬȱ¢Ž—’ȱ–ûŠ•’Œˬȱ ¢Š—Šó–ŠœÍ—ÍȱˬŒˬœœû–ȱŽˬ—ȱ‹žȱž—’”Š•ȱ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱ ¢Š›ŠÍ•–ŠœÍ—ŠȱŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’ȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ’œ’ŠˬȱœŠˬ•’¢’ȱ Ÿˬȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱ›Š‘Š•ÍÂÍȱŠȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Í—–ÍóÍ›ǯȱ Gȱȱ Gȱ—ˬȱ󊖍͛ǰȱ—ˬȱˬȱŠ‹•Žǯȱ’›ˬˬ•’”ȱ ’œ’Šˬ•’ȱŠ™•’”Š˜›Šȱ¢Ž›•ˬ󍒛’•–’óȱŸŠ’—Š•ȱ ”›Ž–ȱ¢Ž—’ȱˬŒ£Š³Í•Íšȱ˜›–ŠœÍ—Íȱˬ–œ’•ȱŽ’›ǯȱ—’Ȭ ”Š•ȱ™ŠŽ—•ˬ󍒛’•–’óȱ‹’˜Š‘Ž£’ŸȱŠ’’ŽȜȱ Ž¡—˜•˜’¢ŠœÍ—Í—ȱˬ‹’š’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱŠ”’Ÿȱ–Šˬȱ


11 ǻ‹ž˜”˜—Š£˜•Ǽȱˬ›”’‹•’ȱŽ–ž•œ’¢Šȱ‘’œœˬŒ’”•ˬ›’—’—ȱ—ˬ–ȱ –û‘’•’ȱžóŠš•Íšȱ¢˜•ž—ž—ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠœÍ—Šȱ—Š£’”ȱ™ˬ›ˬȱ óˬ”•’—ˬȱȈ¢Š™Í󖊜͗ÍȈȱˬ–’—ȱŽ–ˬœ’ȱ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—ˬ—’›ǯȱ󊚕͚ȱ¢˜•žȱ’ŸŠ›•Š›Í—Šȱ Ȉ³ã”ˬ—Ȉȱ–’•¢˜—•Š›•ŠȱŽ–ž•œ’¢Šȱ‘’œœˬŒ’”•ˬ›’—ˬ—ȱ ˬ›’Œˬ—ȱŠ”’Ÿȱˬ›–Š—ȱ–Šˬœ’ȱȱŠ¢›Í•–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱȱ žȱ™›˜œŽœȱŠœ’•ˬœ’£ȱ˜•Š›Ššȱã›ȱœž”ŠŠ—ȱŠ›ÍšȱŠŸŠ–ȱ Ž’›ǯȱžȱ–ûˬȱˬ›£’—ˬȱ¡ˬœˬ•’”ȱã›ˬˬ—ȱã‹ˬ•ˬ”•ˬ›’ȱȱ œû›ˬ•ˬȱ–ˬ‘ŸȱŽˬ—ȱ™›Ž™Š›ŠȱŠ’’ŽȜȱŽ¡—˜•˜’¢ŠœÍȱ œŠ¢ˬœ’—ˬȱŠ¡Š›ŠšȱŒ’—œ’ȱ¢˜••Š›Š—ȱ¡Š›’Œȱ˜•ž—–ž›ǯȱ Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱşŝƖȬ’ȱ Gȱ™›Ž™Š›ŠÍȱ’•ˬȱ –ûŠ•’Œˬ—’—ȱ›Š‘Š•ÍÂ͗Íȱ–ûœ‹ˬȱˬ¢ˬ›•ˬ—’›–’󍒛ǯȱ ʞGȱ [ʞʞ ȱ ȱGȱ Gȱ¢Š•—Í£ȱŽŒˬȱŽ¢’•ǰȱ’œˬ—’•ˬ—ȱŸŠ¡Šȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ʞGȱGʞȱȱ GȱŠ‘Šȱ‹’›ȱûœû—•û¢ûȱ˜—ŠÍ›ȱ ”’ǰȱ”Š—’˜£ž—ȱ”ˬœ”’—ȱ˜›–ŠœÍ—Í—ȱŠ–ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ û³û—ȱ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱŒˬ–’ȱ‹’›ȱ˜£ŠœÍȱ”’Š¢ˬ’›ǯȱŠœ’•ˬœ’£ȱ ˜•Š›Ššȱã›ȱœž”Šȱˬ›£’—ˬȱˬœ’›ȱšûŸŸˬœ’—’ȱ’’›–ˬ¢ˬ—ȱ Gȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱ‹’›ȱ˜£ŠœÍȱ‹ŠóšŠȱŸŠ’Ȭ —Š•ȱ”›Ž–•ˬ›’—ȱŝȱû—ȱ’œ’Šˬœ’ȱ–ûˬ’—ˬȱŸŽ›’¢’ȱ œˬ–ˬ›ˬ¢ˬȱ‹ˬ›Š‹ˬ›’›ǯȱˬ–’ȱ‹’›ȱ˜£ŠŠ—ȱŸˬȱû—û—ȱ ’œˬ—’•ˬ—ȱŸŠ¡Í—Šȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱŠ–ȱœŠÂŠ•–Šȱ ’–”Š—ÍȱšŠÍ—•Š›Í—ȱˬ•ˬ‹ŠÍ—ÍȱŗŖŖƖȱˬ–’—ȱŽ’›Ƿȱȱ t ʞ ȱ GG ȱ

ˬ›ȱ‹’›ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬœ’—’—ȱˬœŠœȱûœû—•û¢ûȱ˜—ž—ȱ ŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’’›ǯȱ Gȱ‹žȱœŠ‘ˬˬȱˬȱ’›ˬ•’ˬ’›DZȱ ’•”ȱœž”Šȱˬ›£’—ˬȱŝŚƖȱšŠÍ—•Š›ŠȱŠÂ›Í•Íȱœ’–™˜–•Š›ȱ Š›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•Í›ǯȱ •’—’”ȱŸˬȱ•Š‹˜›Š˜›ȱãœˬ›’Œ’•ˬ›ˬȱ ã›ˬȱ’œˬǰȱ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱ’œ’Šˬœ’—ˬ—ȱŞȬŗŖȱû—ȱœ˜—›Šȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱşŚƖȬˬȱŠ–ȱœŠÂŠ•–ŠȱšŽ¢ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ȱʞGʞ •’—’”ȱˬš’šŠ•Š›Í—ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’—ˬȱã›ˬǰȱ Gȱ ŠŸŠ–•ÍȱŽ›Š™ŽŸ’”ȱŽěȱŽ”’ȱˬ–’—ȱŽ’›DZȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱ ŞŞƖȬ’ȱ–ûŠ•’Œˬˬ—ȱřŖȱû—ȱœ˜—›ŠȱŠȱœŠÂ•Š–ȱšŠ•Í›Íǯȱ Š’œ’”ȱãœˬ›’Œ’•ˬ›ˬ—ȱœŠŸŠ¢ÍǰȱŠ‘Šȱ‹’›ȱŠ”ÍȱšŽ¢ȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Gȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱˬœ’›ȱ –Šˬœ’ȱ‹ž˜”˜—Š£˜•ȱȱ’—’¢ˬȱšˬˬ›ȱ㕔ˬ–’£ˬȱ’œ’Šˬȱ Ž’•–’›’ǰȱ¢ˬ—’ȱ¢Ž›•’ȱ¡ˬœˬ•’”ȱã›ˬˬ—ȱã‹ˬ•ˬ”•ˬ›ȱ˜—•Š›Šȱ 㢛ˬóˬ›ˬ”ȱŠŸŠ–•Í•ÍšȱšŠ£Š—Šȱ‹’•–ˬ–’󍒛ǯȱȱ

ʞ t ʞGG GȱȮȱŸŠ’—Š•ȱ”Š—’˜£ž—ȱ¢Ž›•’ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ û³û—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•–žóȱ™›Ž™Š›ŠÍ›ǰȱ¢ˬ—’ǰȱ‹’›‹ŠóŠȱ ’—Ž”œ’¢Šȱ˜ŒŠÂ͗Šȱœ’›Š¢ˬȱŽˬ›ˬ”ȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ ˬœ’›ȱ–Šˬœ’—’—ȱšŠ—Šȱœ˜›ž•–ŠȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱŗǰŝƖȬˬ—ȱ Š›ÍšȱŽ¢’•ǯȱžȱ’œˬǰȱ Gȱˬ‘•û”ˬœ’£•’¢’—ˬȱ £ˬ–Š—ˬ’›ǯȱ Š‘ŠȱŠŸŠ–•ÍȱŽěȱŽ”ȱˬ•ˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ –ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›ȱ¢Ž›•’ȱ–ûŠ•’Œˬ—’ȱû–ž–’ȱ’•ˬȱ‹’›•’”ˬȱ Š™Š›–ŠÂÍȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ’›ǰȱ¢ˬ—’ȱ Gȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Šȱ ˬ•ŠŸˬȱ˜•Š›Ššȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱŗśŖȱ–šȬ•ÍšȱG Gȱ ”’–’ȱȱ”Š™œž•ȱ˜›–ŠœÍ—Šȱ‹ž›Š¡Í•Š—ȱ‹ŠóšŠȱ‹’›ȱã‹ˬ•ˬ”ȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱŠ¡’•ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬœ’ȱãŸœ’¢ˬȱ ˜•ž—ž›ǯȱ ȱʞʞ ʞʞȱ Š—’˜£ž—ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽěȱŽ”’—’ȱŠ›Í›–ŠšȱŸˬȱˬ”›Š›ȱ ¡ˬœˬ•ˬ—–ˬ—’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ‹’›ȱœÍ›Šȱ –ˬœ•ˬ‘ˬˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬˬž¢Âž—ž›DZ –Š¢Šȱã‹ˬ•ˬ”•ˬ›’ȱ—ˬ–ȱŸˬȱ’œ’ȱ–û‘’ˬȱˬŠ•ȱ óˬ”’•ˬȱŠ›ÍÂ͗Š—ȱ™Š–‹Íšȱ™Š›³ŠŠ—ȱ‘Š£Í›•Š—–ÍóȱȱŠ•ȱ ™Š•Š›•Š›Í—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’—Dz œ’—Ž’”ȱ™Š›³Š•Š›Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–ÍóȱŠ•ȱŸˬȱûœȱ ™Š•Š›•Š›Í—Š—ȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱŠ£ȱ’œ’ŠˬȱŽ’—Dzȱȱ ³’–ˬ›•’”ˬȱ˜•Š›”ˬ—ȱ¢ŠóȱŸˬȱ¢Šȱ—ˬ–ȱ³’–ˬ›•’”ȱ™Š•Š›Í—Íȱ Ž£ȱšž›žœžȱ’•ˬȱˬ¢’ó’—Dz ’—’–ȱ’’¢Ž—Šȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱȱžóȱŽ•’ǰȱŽ£˜˜›Š—ǰȱ ˬ’›•’ȱžŠ•Žȱ”ŠÂÍ£ÍȱŸˬȱȱˬ›’¢¢ŠȬ”˜œ–Ž’”Šȱ’œŽ‘œŠ•ŠÍ—Í—ȱ ’ˬ›ȱ—Š’•’¢¢ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ¢’—ǰȱ³û—”’ȱ˜—•Š›ȱ žóŠš•Íšȱ¢˜•ž—ž—ȱž›óžȬšˬ•ˬŸ’ȱ‹Š•Š—œÍ—Íȱ™˜£ž›Dz š’Šȱˬ›£’—ˬȱ’ššˬȱ¢Ž’›’—DZȱȱšˬ——ŠÍȱŸˬȱ³ã›ˬ”ȱ –ˬ–ž•Š•Š›Í—Í—ȱȱ³˜¡•žȱ–’šŠ›Šȱ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬœ’ȱ Œ’—œ’¢¢ˬȱ¢˜••Š›Í—Šȱ¡ˬœˬ•’”ȱã›ˬˬ—ȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱ Š›–ŠœÍȱû³û—ȱ–û—‹’ȱ–û‘’ȱ¢Š›ŠÍ›Dz Ÿ’Š–’—•ˬ›ˬ—ǰȱ’–Š—ȱ–ˬóš•ˬ›’—ˬ—ȱŸˬȱ—˜›Ȭ –Š•ȱ¢ž¡žŠ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱ’––ž—’Ž’—’£’ȱȱ ûŒ•ˬ—’›–ˬ¢ˬȱ³Š•Íó͗Dz œ›Žœœȱ‘Š••Š›Í—Š—ȱšŠ³–ŠÂŠȱ³Š•Íó͗ǯȱ žȱœŠˬȱãŸœ’¢ˬ•ˬ›’—ȱã£•ˬ—’•–ˬœ’ȱȱŸˬȱ–ûŠœ’›ȱ ˬŒ£Š³Í•Íšȱ—Š’•’¢¢ˬ•ˬ›’—’—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬœ’ȱŸŠ’—Š•ȱ”Š—Ȭ ’˜£ž—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠŠŒŠšǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

12

$ù/ˍ+ˍ.ù0ù1ù17ˍ&5h%ˍ6ù1'ˍ

%521;ù$/$670$ 

ˬ—ˬěȱûœȱ‘ˬ¢ŠȱŽ–ˬ”’›ǯȱG•”ȱˬˬȱšˬ’–ȱ,’—ȱˬ‹Š‹ˬ’—ˬȱ Ž¢’•’‹ȱ”’ǰȱ’—œŠ—Í—ȱû–ž–’ȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍǰȱˬ‘ŸŠ•Ȭ›ž‘’¢¢ˬœ’ȱ ˜—ž—ȱˬ—ˬěȱûœûȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•ÍÍ›ȱŸˬȱû£û—ȱˬ—ˬěȱûœȱœŠÂ•Š–•ÍšÍ›ǯȱ ˬˬœœûȱ”’ǰȱ‹’›ȱ³˜¡ȱŠÂŒ’¢ˬ›ȱŸˬȱ‹›˜—¡’Š•ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱ ˬ—ˬěȱûœȱ³ˬ’—•ˬó’›ǯȱŽ•ˬȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’ȱˬȱ‹›˜—¡’Š•ȱ Šœ–ŠÍ›ǯȱ›˜—¡’Š•ȱŠœ–Šȱ–ûŠ•’Œˬȱ‹Š¡Í–Í—Š—ȱŒ’’ȱŸˬȱ ˬ‘•û”ˬ•’ȱ¡ˬœˬ•’”’›ǯȱû—¢ŠŠȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—•ˬ›’—ȱœŠ¢ÍȱřśŖȱ–’•¢˜—Š—ȱ³˜¡ž›ǯȱœ–Šȱ¢ž—Š—ȱ œã£û—ˬ—ȱãû›û•û‹ȱȮȱŠÂ͛ȱˬ—ˬěȱûœȱŽ–ˬ”’›ǯȱ›˜—¡’Š•ȱ Šœ–ŠȱȮȱˬ—ˬěȱûœȱ¢˜••Š›Í—Í—ȱ¡›˜—’”’ȱ’•’‘Š‹Íȱ¡ˬœˬ•’¢’’›ǰȱ‹žȱ £Š–Š—ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ”’³’”ȱ‹›˜—¡•Š›Í—ȱ‘Š–Š›ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’—ȱœ™Š£–Íǰȱ ’•’‘Š‹Íȱ™›˜œŽœ’ǰȱœŽ•’”•’ȱš’óŠ—Í—ȱãˬ–’ǰȱšŠÍǰȱ³ˬ’—ȱ’›Š£ȱ˜•ž—Š—ȱ ‹ˬ•Âˬ–ȱ–û󊑒ˬȱŽ’•’›ȱ”’ǰȱ—ˬˬœŸŽ›–ˬȱ³ˬ’—•ˬó’›ǻŽ”œ™’›Š˜›ȱ ˬ—ˬěȱûœǼǯȱˬˬ—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱ‹˜Âž•–Šǰȱž–Š•Š›ȱŽŒˬȱŸˬȱ œˬ‘ˬ›ˬȱ¢Š¡Í—ȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ’£’”’ȱ’óȱ£Š–Š—Íȱ’œˬȱ㜔û›ˬ”ȱŸˬȱœ’—ˬˬȱ ¡Íó͕ÍȱûŒ•ˬ—’›ǯȱ••Ž›Ž—•ˬȱ”˜—Š”Š—ȱœ˜—›Šȱ”•’—’”’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ ǻ‹˜Âž•–Šǰȱˬ—’ȱ—ˬˬœ•’”ǰȱ㜔û›ˬ”ǼȱŗŖȱȬŘŖȱˬšȱˬ›£’—ˬȱ ûŒ•ˬ—’›ǯȱ ˬœȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Šȱž–Š•Š›Íȱ—ŽŒˬȱ˜•ž›ȱŸˬȱ‹žȱ£Š–Š—ȱ —ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǵȱž–Š•Š›ȱ£Š–Š—Íȱ¡ˬœˬȱˬ••ˬ›’ȱã—ˬȱ ˜ž›Š›Ššȱ–ˬŒ‹ž›’ȱŸˬ£’¢¢ˬȱŠ•Í›ȱ”’ǰȱˬ—ˬěȱûœȱŠ”Íȱ ¢Š¡ó͕Šó͛ǯȱˬœˬ—’—ȱû£ûȱŠŸŠ£Í–Íóǰȱœ’Š—˜£ȱŸˬȱ œ˜¢žšȱˬ›•ˬȱ㛝û•û›ǰȱ¢Š¡Í—ȱ–ˬœŠˬˬ—ȱ ¡Íó͕Í•Íȱˬ—ˬěȱûœȱŽó’’•’›ǰȱ‹˜¢ž—ȱ ŸŽ—Š•Š›Íȱó’ó”’—ǰȱ—ˬ‹£ȱ£ˬ’ǰȱ ˬ£¢’šȱŠóŠÂÍȱ˜•ž›ǯȱ ˜Âž•–Šȱž–Š•Š›Íȱ řŖȱˬš’šˬˬ—ȱ ȮȱŘȱœŠŠŠȱ

&$16$ö/,ö,


13 šˬˬ›ȱȱŠŸŠ–ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǰȱ˜—ž—ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ȱ’œˬȱ šŠÍȱ‹ˬ•Âˬ–’—ȱ¡Š›’Œȱ˜•ž—–ŠœÍǰȱ—ˬˬœŸŽ›–ˬ—’—ȱ ¢û—û••ˬó–ˬœ’ȱ’•ˬȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱŽ’”Š–Ž—•ˬ›ˬȱ šŠ›óÍȱ›Ž£’œŽ—•’”ȱ˜•žšŠȱ¡ˬœˬ—’—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ Š‘ŠȱŠȱŠÂ͛•Šó͛ȱŸˬȱž–Š•Š›ȱŗȬŘȱœŠŠŠ—ȱȮȱŘŚȬŚŞȱ œŠŠŠȱšˬˬ›ȱŠŸŠ–ȱŽˬȱ‹’•’›ǯȱˬˬ—ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ’•”ȱ ŸŠ¡•Š›Í—Šȱ‹˜Âž•–Šȱž–Š•Š›ÍȱŠ£ȱ˜•ž›ȱŸˬȱ¡ˬœˬ•’”ȱ ”ˬœ”’—•ˬ󍒔Œˬȱž–Š•Š›ȱŽ£•ˬó’›ǯ ›˜–¡’Š•ȱŠœ–Š—Í—ȱˬœŠœȱřȱ˜›–ŠœÍȱŠ¢Í›ȱŽ’•’›DZȱȱ ŗǯȱ˜™’”ȱ˜›–Š ŘǯȱG—Ž”œ’˜—ȱȬȱȱŠ••Ž›’”ȱ˜›–Š řǯȱŠ›Íó͚ȱ˜›–Š ˜™’”ȱ˜›–Šȱ–û¡ˬ•’ȱŠ••Ž›Ž—•ˬ›’—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱ ¢Š›Š—Í›ǯȱˬœˬ•ˬ—DZȱ–ˬ’óˬȱ˜£•Š›ÍȱǻŽŸȱ˜£žǰȱû”•ˬ›ǰȱ ¢ž—ȱŸˬȱœǯǼǰȱ”’–¢ˬŸ’ȱ˜£•Š›ȱǻˬ›–Š—•Š›ǰȱ”’–¢ˬŸ’ȱ –Šˬ•ˬ›ȱŸˬȱœǯǼǰȱš’ŠȱŠ••Ž›Ž—•ˬ›’ȱǻ”˜—œŽ›ŸŠ—•Š›ǰȱ œ’›žœȱ‹’”’•ˬ›’ȱŸˬȱœǯǼǯȱœ–Š—Íȱ¢Š›ŠŠ—ȱŠ••Ž›Ž—•ˬ›ȱ ³˜¡ȱŸˬȱ–û¡ˬ•’’›ȱŸˬȱ‹ž—•Š›Í—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱ—ˬˬœŠ•–Šȱ£Š–Š—ÍȱŠ¡’•ȱ˜•ž›ǯȱ˜™’”ȱ ˜›–ŠȱŠœ–ŠŠȱŠ••Ž›Ž—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššȱ‹˜Âž•–Šȱ ž–Š•Š›Íȱˬ¢’ó’›ǯȱˬœˬ•ˬ—DZȱ‹’”’ȱ˜£žȱ’•ˬȱˬ•Ššˬˬȱ ˜•žšŠȱ’•”ȱ˜•Š›ŠšȱšŠó͗–Šǰȱ›’—’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ǰȱ ŠœšÍ›–Šǰȱã£•ˬ›’—ȱœž•Š—–ŠœÍȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǰȱȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ ¡ˬœˬˬȱˬ—ˬěȱûœȱ³ˬ’—•’¢’ȱŸˬȱ‹˜Âž•–Šȱž–Š•Š›Íȱ ˜•ž›ǯȱʞœŠœˬ—ǰȱ‹Ž•ˬȱ‹˜Âž•–Šȱž–Š•Š›Íȱ–㟜û–’ȱ ¡Š›Š”Ž›ȱŠó͛͢DZȱ‹Š‘Š›Šǰȱ™Š¢Í£Šǰȱ¢Š¢Šȱ‹’”’ȱŸˬȱ ŠÂŠŒ•Š›Í—ȱ³’³ˬ”ȱŸˬȱ˜£•Š›Íȱ’•ˬȱˬ–ŠœŠȱ˜•žšŠȱŠ•Ȭ •Ž›Ž—ȱˬœ’›ȱŽ’›ȱŸˬȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱž–Š•Š›ȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ ’ŠȱŠ••Ž›Ž—•ˬ›’—’—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱ’œˬȱ–ˬˬȬ‹ŠÂ͛œŠšȱ œ’œŽ–’—ˬȱ™˜£ž•–Š•Š›ȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱˬœˬ•ˬ—DZȱ –ˬˬȱŠÂ›Í•Š›Íǰȱ’Š›Ž¢Šǰȱ³˜¡ȱ‘Š••Š›Šȱ‹ˬˬ—ȱ ‹˜¢žȱœˬ™’•ˬ›ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ȱŸˬȱ‹˜Âž•–Šȱž–Š•Š›Íȱ ”Ž³’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱŠ••Ž›Ž—ȱŠ”’Ÿ•’¢’ȱŠ£Š•Í›ǰȱœ˜—›Šȱ œˬ™’•ˬ›ȱŠŸŠ£Í¢Í›ǯȱˬ£’ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱŠ••Ž›Ž—ˬȱšŠ›óÍȱ ‘ˬœœŠœ•Íšȱ˜ȱšˬˬ›ȱ¢û”œˬ”’›ȱ”’ǰȱ–û¡ˬ•’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ š˜¡ž•Š›•Šȱˬ–Šœȱ˜ȱˬš’šˬȱ‹˜Âž•–Šȱž–ŠœÍȱ ¢Š›ŠÍ›ǯ G—Ž”œ’˜—ȱȬȱŠ••Ž›’”ȱ˜›–Š•Íȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Š—Í—ȱ œˬ‹ˬ‹’ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ¡›˜—’”’ȱˬ—ˬěȱûœȱ¢˜••Š›Í—Í—ȱ ’•’‘Š‹Íǰȱ¡›˜—’”’ȱ–ˬˬǰȱ‹ŠÂ͛œŠšȱŸˬȱ‹ã¢›ˬ”ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱ‹Š”Ž›’Š•ȱŠ••Ž›Ž—•ˬ›ˬȱŸˬȱ–û¡ˬ•’ȱ –’”›˜˜›šŠ—’£–•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱ¢û”œˬ”ȱ‘ˬœœŠœ•ÍšÍ›ǯȱ ˬ‘£ȱ‹Ž•ˬȱ˜›–Šȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–ŠȱŠÂ͛ȱŽ’󊝕Íȱ ˜•ž‹ȱŠÂȱŒ’¢ˬ›ȱœ”•Ž›˜£žȱŸˬȱŽ—ęȱ£Ž–ŠœÍǰȱ¡›˜—’”’ȱ ˬ—ˬěȱûœȱŸˬȱû›ˬ”ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ’•ˬȱˬœŠ•Šó͛ǯ Š›Íó͚ȱ˜›–Š•Íȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Šȱ–ûŠ•’Œˬ¢ˬȱ ³ˬ’—ȱŠ‹Žȱ˜•ž›ǯȱŠ›Íó͚ȱ˜›–Šȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Š—Í—ȱ ˬœŠœÍ—Šȱ–û¡ˬ•’ȱŽ’˜•˜“’ȱŠ”˜›•Š›ȱ¢Ž›ȱžȬ ž›ǰȱ‘Š—œÍȱ”’ǰȱŠœ–Š—Í—ȱŽ’óŠÍ—ÍȱŸˬȱ™›˜š—˜Ȭ £ž—žȱŠÂ͛•ŠóÍ›Í›ǯȱžȱ˜›–Šȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Š—Í—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ›Ž£’œŽ—•’”ȱŽ£ȬŽ£ȱ‹ŠóȱŸŽ›’¢’ȱ û³û—ȱȃœŠžœȱŠœ–Š’”žœȬŠœ–Š’”ȱŸˬ£’¢¢ˬȄǰȱ

‘’™˜”œŽ–’”ȱ”˜–ŠȱŸˬȱŠÂŒ’¢ˬ›ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ‘Š••Š›Íȱ –û󊑒ˬȱŽ’•’›ǯȱˬˬ—ǰȱŠÂŒ’¢ˬ›ȱ˜¡ž–Š•Š›Í—Šȱ Žˬ—ȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱŸˬȱž–Š•Š›Í—ȱŽ£•’¢’ȱ™›˜šȬ —˜£Šȱˬœ’›ȱŽ’›ǯ ȱˬœȱ‹˜Âž•–Šȱž–Š•Š›Íȱ£Š–Š—Íȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱ ¢Š›Í–ȱ—ŽŒˬȱ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǵȱ[—Œˬȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ ”Ž³’›–ˬˬ—ȱœž•Šȱ˜ž›ž‹ȱ‹˜¢ž—ȱŸˬȱ³’¢’—ȱ ˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’ȱ‹˜óŠ•Í—ǰȱˬ—ˬěȱûœûȱ—˜›–Š••ŠóÍ›Í—ǰȱ ³Š•Íó͗ȱ¡ˬœˬȱˬ›’—ˬ—ȱ—ˬˬœȱŠ•–ŠœÍ—ǰȱœˬ‘’ȱ—ˬˬœȱ Š•œÍ—ȱŸˬȱœŠ”’ǰȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—•Š—–ŠŠ—ȱ—ˬˬœȱŸŽ›’—ǯȱ ,Š•Íó͗ȱ”’ǰȱ˜ŠÂ͗ȱ‘ŠŸŠœÍȱˬ–’£ȱ˜•œž—ǰȱœ˜—›ŠȱŠœ–Šȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱ’—‘Š•¢Š˜›•Š›Š—ǰȱœ™Š£–˜•’’”•ˬ›ˬ—ȱ ǻŠ›Ž—˜œ’–ž•¢Š˜›ǰȱȱŠ›Ž—˜–’–Ž’”ȱŸˬȱ•Š£Í–ȱ ˬ•’”ˬȱš•ž”˜”˜›’”˜œŽ›˜’•ˬ›ˬ—Ǽȱ’œ’Šˬȱ Ž’—ǯȱãóȱšˬˬœ’—ˬȱ¡Š›Š•ȱ¢Š¡–ŠœÍǰȱŠ¢Šš•Š›Šȱ’œ’ȱ ’œ’šŠŒȱš˜¢–Ššȱȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬœˬ—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ û³û—ȱŠ—’Š••Ž›’”ȱ–û‘’ȱŸˬȱ™ˬ‘›’£ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ û•ˬšȱ¡ˬœˬ¢ˬȱŠ••Ž›’”ȱŽœȱŠ™Š›ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ –Ž’”Š–Ž—˜£ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŸˬȱ™ˬ‘›’£ȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱ ˬ‘›’£ȱ£Š–Š—Íȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—ŠȱǰǰȱŸˬȱȱš›ž™žȱ Ÿ’Š–’—•ˬ›’ȱŠ¡’•ȱŽ’•–ˬ•’’›ǯȱˬœˬ—’—ȱ’––ž—ȱ œ’œŽ–’ȱûŒ•ˬ—’›’•–ˬ•’ǰȱš›’™ȱŸˬȱŸ’›žœȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ ŸŠ¡Šó͛ÍȱŸŠ”œ’—Šœ’¢ŠȱŽ’•–ˬ•’’›ǯȱʞˬ›ȱ™ž•Ȭ –˜—˜•˜“’ȱŸˬȱŠ••Ž›š˜•˜“’ȱ–ûŠ¢’—ˬ•ˬ›ˬȱˬ—ˬěȱûœȱ ¢˜••Š›Í—Šȱ™Š˜•˜“’ȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱŠó”Š›ȱŽ’•ˬ›œˬǰȱ –û•ˬšȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱȮȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱˬ‹’›•ˬ›ȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱ ›˜—¡’Š•ȱŠœ–Š—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ›ŽĚȱŽ”œ˜Ž›ŠȬ ™’¢Šǰȱœ™Ž•Ž˜Ž›Š™’¢Šǰȱˬ—ˬěȱûœȱ’–—Šœ’”ŠœÍȱ –ˬœ•ˬ‘ˬȱã›û•û›ǯȱ˜£Š•ŠóÍ›Í•–Íóȱęȱ£’”’ȱ’óȱǻ‘ˬ”’–ȱ —ˬ£Š›ˬ’ȱ’•ˬǼǰȱž–Š•Š›Í—ȱŽ£•’¢’—’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ›˜—¡’Š•ȱ Šœ–Š—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ¡Š•šȱˬ‹Š‹ˬ’—ˬȱˬȱŽ—’óȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱˬœˬ•ˬ—DZȱ ŗǯȱˬ£ˬȱ‘Ž¢ŸŠȱ¢Š›™ŠÂÍȱŸˬȱ³ˬ›ˬ”•ˬ›’—’—ȱ ˬ–•ˬ–ˬœ’ȱž–Š•Š›ÍȱŠ£Š•Í›ȱǻû—ˬȱřȱ¡ã›ˬ”ȱ šŠóÍÂÍȱ˜•–Šš•ŠȱŚȱˬˬȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”Ǽ ŘǯȱŚŖŖȱš›Š–ȱ£ˬ—Œˬęȱ•’ȱŗȱ•’›ȱœ™’›ˬȱšŠ›ÍóÍ›Í‹ȱ ’œ’ȱ¢Ž›ˬȱœŠ¡•Š–Ššȱœ˜—›Šȱœû£ˬ›ˬ”ȱû—ˬȱŘȱˬˬȱ ŗȱ³Š¢ȱšŠóÍÂÍȱ’•ˬȱ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱœ˜—›Šȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯ ˜—ȱ’••ˬ›ȱˬ›£’—ˬȱŠœ–Š—Í—ȱ’Šš—˜œ’”ŠœÍȱŸˬȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱš•˜‹Š•ȱ’ó•ˬ›ȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱt–’ŸŠ›Íšȱ ”’ǰȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱˬȱ–ˬ•ž‹’¢¢ˬ’ȱ ‘ˬ”’–•ˬ›’—ȱ¢û”œˬ”ȱ—Š’•’¢¢ˬ’ȱ˜•ŠŒŠšÍ›ǯ ȱ žœŠŠȱŠ•’‘˜Ÿȱ Ȭȱ—ž—ȱ’•ˬȱˬ‹Š‹ˬ’ȱ”ŠŽ›ŠœÍ—Í—ȱ–û’›’ Š‘Š—ȱŠóŠ¢ŽŸŠȱ ŠŽ›Š—Í—ȱŠœœ’œŽ—’

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

14

4DUDFL\ˎU VL]GˎQUD]ÖTDODFDT

&$16$ö/,ö,


15 Š›ŠŒ’¢ˬ›ȱŠ’–ȱ˜”œ’”’ȱ–Šˬ•ˬ›’—ȱˬœ’›’—ˬȱ–ˬ›ž£ȱ šŠ•ÍÂÍȱû³û—ȱˬ‹’ˬȱ˜—ž—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ˬȱ¢û”œˬ”ȱ ‹ã•û—–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱŸŽ›–’󍒛ǯȱ —ŒŠšȱž£ž—ȱ–ûˬȱ ŠŸŠ–ȱŽˬ—ȱ’•’‘Š‹’ȱ™›˜œŽœ•ˬ›ȱǻ‘Ž™Š’•ˬ›DZȱŠ•”˜š˜•ǰȱ ˜”œ’”’ǰȱŸ’›žœǰȱŠž˜’––ž—Ǽǰȱ™’¢ȱ’œ›˜ęȱ¢ŠœÍȱǻ™’¢•ˬ—–ˬǰȱ óˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹ŽȱŸˬȱ¢Šȱ‹ŠóšŠȱ–û‹Š’•ˬȱ™˜£ž•–Š•Š›Íȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬǼȱ£Š–Š—Íȱ‹žȱšŠ‹’•’¢¢ˬȱ’’›’•’›ǯȱˬˬ•ˬ—–’óȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž—’ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ȱŽ¢’•ǰȱ‹’›•ˬ󍒛’Œ’ȱ ǻ³Š™ÍšǼȱ˜¡ž–Šȱ¢Š›Š—Í›ǯȱžȱŒû›ȱœŠ‘ˬ•ˬ›’—ȱ˜™•Š—–ŠœÍȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱŠ›¡’Ž”˜—’”ŠœÍȱˬ¢’ó’›ȱŸˬȱ œ’››˜£ȱ¢Š›Š—Í›ǯȱŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱœ›ž”ž›ž—ž—ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ’––ž—ȱœ’œŽ–ȱˬ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱã£ȱ šŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—’ȱ¢Šȱ˜›šŠ—ȱ”’–’ȱšˬ‹ž•ȱŽ’›ȱŸˬȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ ˜¡ž–ŠœÍ—ŠȱšŠ›óÍȱ˜—žȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ£ˬˬ•ˬ¢ˬ—ȱŠ—’Ž••ˬ›ȱ ’›Š£ȱŽ’›ǯ ˬœˬ•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱœ’—Ž’”ȱŸˬȱ¢Š›Í–œ’—Ž’”ȱ ‹’”’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—–ŠœÍȱ £Š–Š—Íȱ‹’›ȱœÍ›Šȱˬ•ŠŸˬȱˬœ’›•ˬ›ǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ’Š›Ž¢Šǰȱ Š••Ž›’”ȱ›ŽŠ”œ’¢Š•Š›ȱŸˬȱœŠ’›ˬȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱ ‹žȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ‘Š–’•ˬ•’”ǰȱ•Š”Šœ’¢ŠȱŸˬȱœŠ’›ˬȱ”’–’ȱ‹’›ȱ œÍ›Šȱˬ”œȱãœˬ›’ó•ˬ›’ȱ–㟌žž›ǯȱŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ Ÿˬȱ˜—•Š›Í—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍ—Šȱ‹žȱŒû›ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ Š•Ž›—Š’Ÿ’ȱ”’–’ȱŠ—’‘˜–˜˜”œ’”ȱHepar compositumȱ ™›Ž™Š›ŠÍȱ³Í¡ÍóȱŽ’›ǯ û”œˬ”ȱ”•’—’”’ȱŽěȱŽ”ǰȱ™›Š”’”’ȱ˜•Š›Ššȱˬ•ŠŸˬȱ ˬœ’›•ˬ›’—ȱ˜•–Š–ŠœÍȱŸˬȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ¢Š¡óÍȱ –ˬ—’–œˬ—’•–ˬœ’ȱŠ—’‘˜–˜˜”œ’”ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽˬ—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱœŠ¢Í—Í—ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ ˜•ž›ǯȱ Hepar compositumȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱˬ‹’š’—ˬȱˬœŠœȱ ãœˬ›’ó•ˬ›DZ ȊȱŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱŽ˜”œ’”Šœ’¢Šȱž—”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱ ™˜£ž•–ŠœÍǰȱŠ¡’•’ȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱ¡›˜—’”’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱŸˬȱ –Šœœ’ŸȱŠ›–Š”˜Ž›Š™’¢Šȱ£Š–Š—Íǯ Ȋȱ’™’ȱŸˬȱ”Š›‹˜‘’›Šȱ–û‹Š’•ˬ•ˬ›’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǯ ȊȱˬˬȬ‹ŠÂ͛œŠšȱœ’œŽ–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǯ Ȋȱ ˬ£–ȱœ’œŽ–’ȱ™˜£ž•–Š•Š›Íǯ ȊȱŠÂȱŸˬȱ£û•Š•ȱ‘ˬ£–’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǯ ȊȱŠ™ÍȱŸŽ—ŠœÍȱŸˬȱ”’³’”ȱ³Š—ŠšȱŸŽ—ŠœÍȱœ’œŽ–’—ˬȱ ž›Âž—•žšȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ǰȱ‹Š‹Šœ’•ǯ Ȋȱ ˬœ”’—ȱŸˬȱ¡›˜—’”’ȱˬ›’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǯ

Ž™Š›ȱŒ˜–™˜œ’ž–ȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱûœû—•û”•ˬ›’DZ Hepatoprotektor, Regenerator

Hepar suis D8 Vesica fellea suis D10 Duodenum suis D10 Colon suis D10 Thymus suis D10 Pankreas suis D10

Ödqovucu tԥsir

/\FRSRGLXP' &KHOLGRQLXP' &KROHVWHULQXP' )HOWDXUL' &DOFLXPFDUERQLFXP+DKQHPDQQL' 6XOIXU'  +LVWDPLQ'

Xolesterin miqdarÕnÕ tԥnzimlԥyir öd daúlarÕnÕn ԥmԥlԥ gԥlmԥsinin qarúÕsÕnÕ alÕr: Detoksikasiya vԥ drenaj funksiyasÕnÕ güclԥndirir: Allergik dԥri vԥ selikli qiúa xԥstԥliklԥrindԥ

Hepar compositumȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱȱˬ›”’‹ȱ ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’ȱ—Š—˜˜£ŠŠȱ˜•žÂžȱû³û—ȱ –ˬ—’–œˬ—’•–ˬœ’ȱœû›ˬ•’ȱŸˬȱŠ–ȱ˜•ž›ǰȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ ˜”œ’—•ˬ›•ˬȱ¢û”•ˬ—–ˬœ’ȱȱŸˬȱ¢Š—ŠóÍȱȱˬœ’›•ˬ›’ȱšŽ¢ȱ˜•ž—Ȭ –ž›ǯ +(3$5&20326ù780ȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’—’—ȱ œû‹žȱŽ’•’¢’ȱˬš’šŠ•Š›Š—ȱ‹’›’ȱȱŸœ›’¢ŠȱŸˬȱ•–Š—’Ȭ ¢ŠȱŽŽ›Š’ŸȱŽœ™ž‹•’”ŠœÍ—ŠȱŜŞȱ‘ˬ”’–ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ǰȱȱ ŞŖŗȱ™Šœ’¢Ž—’—ȱ’󝒛Š”Íȱ’•ˬȱŠ™Š›Í•–ÍóÍ›ǯȱ›Ž™Š›ŠÍ—ȱ ’œ’Šˬœ’—ˬȱãœˬ›’óˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššǰȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱŜȱ š›ž™ŠȱŠ¢›Í•ÍDZȱ ˬŸˬ•ȱŗ Diaqnostik qruplar

Pasiyentlԥrin sayÕ

.ԥVNLQTDUDFL\ԥUYԥ|GNLVԥVL[ԥVWԥOLNOԥUL

SDVL\HQW 

7RNVLNLPDGGԥOԥULQWԥVLULLOԥԥODTԥGDURODUDT

SDVL\HQW 

TDUDFL\ԥUIXQNVL\DVÕQÕQSR]XOPDVÕ ;URQLNLTDUDFL\ԥUYԥ|GNLVԥVL[ԥVWԥOLNOԥUL

SDVL\HQW 

'ԥULQLQLOWLKDEL[ԥVWԥOLNOԥUL

SDVL\HQW 

4H\ULLOWLKDELGԥUL[ԥVWԥOLNOԥUL

SDVL\HQW 

'LJԥUTDUDFL\ԥU[ԥVWԥOLNOԥUL

SDVL\HQW 

Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱŠŸŠ–Ž–ˬȱ–ûˬ’DZ Müddԥt

Pasiyentlԥrin sayÕ

KԥIWԥKԥIWԥKԥIWԥD\D\!LO0ԥOXPDW\R[GXUˬœ”’—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ –ûŠ•’Œˬȱ–ûˬ’ȱŘȬśȱ‘ˬˬǰȱ¡›˜—’”’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬ—ȱ ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ’œˬȱŚȬŞȱ‘ˬˬȱŠŸŠ–ȱ Ž–’󍒛ǯȱ ›Ž™Š›Šȱȱ‘ˬˬˬȱŗȬřȱˬˬȱ˜•–Šš•ŠǰȱŗȱŠ–™ž•Šȱˬ¢’—ȱ Ž’•’ǯ ûŠ•’ŒˬŸ’ȱŽěȱŽ”ȱȱ”ˬœ”’—ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱŸˬȱãȱ”’œˬœ’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱŗȱ‘ˬˬȱœ˜—›Šǰȱ¡›˜—’”’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱ’œˬȱ ŘȬřȱ‘ˬˬȱ–ûˬ’—ˬȱˬ•ˬȱŽ’•’ǯ ûŠ•’Œˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱŝśƖȱ‘Š•Šȱȃ³˜¡ȱ¢Š¡óÍȄȱŸˬȱȃ¢Š¡óÍȄȱ ˜•Š›Ššȱš’¢–ˬ•ˬ—’›’•’ǯȱˬ’Œˬ•ˬ›ȱŗŜǰŗƖȱ‘Š•Šȱȃ”ŠęȱȄȱȱ š’¢–ˬ•ˬ—’›’•’ȱŸˬȱ¢Š•—Í£ȱŝǰśƖȱ‘Š•Šȱˬ¢’ó’”•’”ȱšŽ¢ȱ ˜•ž—–ŠÍǯȱûû—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ™›Ž™Š›Šȱ˜›šŠ—’£–ȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ¢Š¡óÍȱ–ˬ—’–œˬ—’•’ȱŸˬȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱˬ•ŠŸˬȱˬœ’›ȱ Šó”Š›ȱŽ’•–ˬ’ǯȱ ˬ‹ž•ȱšŠ¢ŠœÍDZȱ‘ˬˬˬȱŗȬřȱˬˬǰȱŗȱŠ–™ž•Šȱ ˬ£ˬ•ˬŠ¡’•’ǰȱŸŽ—ŠŠ¡’•’ǰȱˬ›’Š¡’•’ǯ

θWUDÀÕPιOXPDWoQ

7HO 

www.biolojitababat.az

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

16

'DQÕúDQ

'ùú/ˍ5 D

’ó’—ȱŒû£’ȱ”˜›•Š—–ŠœÍ—Šȱã›ˬȱ‘Š—œÍȱ˜›šŠ—Í—ȱ šŠ¢ŠœÍ—Šȱ˜•–ŠÍÂ͗Íȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯȱ ž¡Š›ÍȱŸˬȱŠóŠÂÍȱ”ˬœ’Œ’ȱ’ó•ˬ›ȱǻŗȬŘǼȱ‹ã¢›ˬ”ǰȱœ’’”ȱ”’œˬœ’ȱ Ÿˬȱšˬ›’‹ˬȱˬȱ˜•œŠǰȱšž•Šš•Š›Í—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ ã™ˬ”ȱ’ó•ˬ›’ȱǻřǼȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱŸˬȱãȱ”’œˬœ’ǰȱŠ£Íȱ’ó•ˬ›’ȱȱ ǻŚȬŝǼȱȮȱ–ˬˬǰȱŠ•ŠšǰȱŠÂŒ’¢ˬ›ǰȱŠÂ͕ȱ’ó•ˬ›’ȱ’œˬȱû›ˬ”ȱŸˬȱ —Š£’”ȱ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱȃŒŠŸŠ‹Ž‘’›Ȅǯȱ ’ó•ˬ›’—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬȱ¡Š›Š”Ž›’—ˬȱã›ˬȱ¡ˬœˬȱ˜›šŠ—Íȱ Ÿˬȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱˬ—ȱ ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ’óȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ˜•Š—ȱȱ™ž•™’ǯȱˬ‘£ȱ™ž•™’ȱ £Š–Š—Íȱ¢Š›Š—Š—ȱŠÂ›Íȱ’—œŠ—•Š›Íȱȃ’ŸŠ›ŠȱÍ›–ŠóÍ›Í›Ȅǯȱ Š‘’¢¢ˬŒˬȱ’óȱœ’—’›’—’—ȱ’•’‘Š‹Íȱ˜•Š—ȱ™ž•™’’—ȱ‘Š—œÍȱ ’ó’ȱ£ˬˬ•ˬ’¢’—’ǰȱœ˜—›Šȱ’œˬȱœ¡Ž–ȱû£›ˬȱ–ûŸŠęȱšȱ˜›šŠ—Íȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ–ˬ”•ˬȱ’•”’—ȱ’Šš—˜£žȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱȮȱ šŠœ›’ǰȱ”˜•’ǰȱ¡˜•Žœ’œ’ǯȱˬˬœœûȱ”’ǰȱœ˜—ȱ£Š–Š—•Š›Šȱ ”Š›’¢ŽœȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•–ÍóÍ›ǯȱ Š›’¢Žœ’—ȱ£ˬˬ•ˬ’¢’ȱ’ó•ˬ›ˬȱ ã›ˬȱ‘Š—œÍȱ˜›šŠ—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬ¢ˬȱŽ‘’¢ŠŒÍȱ˜•žÂž—žȱŠȱ –ûˬ¢¢ˬ—•ˬ󍒛–ˬ”ȱ–û–”û—û›DZȱœ¡Ž–ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’ȱ ãœˬ›’›œˬȱȮȱ³˜¡ȱû–Š—ȱ”’ǰȱ‘Ž™Š’ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”’›œ’—’£ǰȱ–ˬˬ¢ˬȱȮȱšŠœ›’ȱŸˬȱ¢Šȱ¡˜›ŠŠ—ǰȱ™Š›³Š•Š—–Íóȱ ’óȱšž•Ššȱœ¡Ž–’—ˬȱž¢Âž—ž›œŠȱȮȱ˜’ȱ’—”’óŠȱŽˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱt–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ’óȱŠÂ›ÍœÍȱ’—œŠ—ȱ˜›šŠ—’£–’—’—ȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›ˬ—ȱã£û—ˬ–ˬ¡œžœȱœ’š—Š•ȱœ’œȬ Ž–’’›ǯȱȱ’ó•ˬ›’—’£’ȱœŽŸ’—ǯȱ G—œŠ—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ™›˜œŽœ•ˬ›ȱšŠ›ó͕͚•Íȱ ˬ•Ššˬˬ’›ǯȱ Š–Í¢Šȱ–ˬ•ž–ž›ȱ”’ǰȱŠ¢Šš•Š›Í—ȱ œ˜¢žš•Š–ŠœÍȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ’óȱŠÂ›ÍœÍȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱ’óȱ ’•’‘Š‹•ŠóŠȱ‹’•ˬ›ǯȱG•’‘Š‹ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ‹ˬˬ—ȱ‘ˬ›Š›ˬ’ȱ Š›Í›ǰȱûŒ•ûȱŠÂ›ÍŠ—ȱ’œˬȱȮȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’šǯȱȱ ˬ›ȱ’ó’—ȱ ¡ˬœˬ•’”ȱãû›ˬ—ȱœ’—’›ȱŸˬȱŠ–Š›ȱœ’œŽ–’ȱŸŠ›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ Š’ȱœ˜¢žš•Š–Šǰȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ’óȱ’•’‘Š‹ÍȱžŒ‹ŠÍ—Š—ȱ’—Š›”ǰȱ –Ž—’—’ǰȱ¢ŠŠóȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ”’–’ȱˬœŠ•Š›•Šȱû£•ˬóˬȱ ‹’•ˬ›’”ǯȱŠ›Š‹ȱ’ó•ˬ›ȱ‹ŠóȱŠÂ›Í•Š›Í—ŠȱŠȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ tœȱ³ˬ—ˬ—’—ȱ”ˬœ’Œ’ȱŸˬȱ”ã™ˬ”ȱ’ó•ˬ›’—’—ȱ’•’‘Š‹Íȱ’ŒŠ‘ȱ —Š‘’¢ˬœ’—ˬȱŠÂ›Íȱ’•ˬȱ–û󊢒ˬȱ˜•ž—ž›ǰȱŠ£Íȱ’ó•ˬ›’—ȱ ŠÂ͕–ŠœÍȱ’œˬȱˬ—œˬȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱŠÂ›Í¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱȱȱ

&$16$ö/,ö,

’ó•ˬ›’ȱ–û”ˬ––ˬ•ȱœŠÂ•Š–ȱ˜•Š—ȱ–’••ˬȱŽ›ȱû£û—ˬǰȱ ‹ˬ•”ˬȱˬǰȱ¢˜¡ž›ǯȱûˬ–Š’ȱ˜•Š›Ššȱœ˜–Š˜•˜šŠȱ –û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ’–”Š—Íȱ¢˜¡ž›œŠǰȱ‹ˬ£’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ ’—”’óŠÍ—ÍȱŽŸȱóˬ›Š’’—ˬȱˬȱœŠ¡•Š–Ššȱ˜•Š›ǯȱ ˬœ”’—ȱ’óȱ ŠÂ›ÍœÍȱ£Š–Š—ÍȱŽ¢—’ȱ–’šŠ›Šȱãû›û•–ûóȱž£ǰȱœ˜ÂŠ—ȱ ŸˬȱœŠ›Í–œŠšȱšŠ›ÍóÍÂÍȱ¢Š¡óÍȱ”ã–ˬ”ȱŽ’›ǯȱ•Í—–ÍóȱšŠ›ÍóÍÂÍȱ ŗŖȬŗśȱˬš’šˬ•’”ȱŠÂ›Í¢Š—ȱ’ó’—ȱû£ˬ›’—ˬȱš˜¢Š›Ššȱûœû—ûȱ ™Š–‹ÍšȱŠ–™˜—•Šȱ㛝û—ǯȱȱʞ•‹ˬĴȱˬǰȱŠÍ—Šȱã›ˬȱ‹žȱ ˬ›–Š—ȱóˬ”ˬ›ȱ˜•–ŠœŠȱŠǰȱŽ’‹Š›•ÍÍ›ǰȱ‹’›ȱ—ãŸȱȃˬŒ’•’ȱ ¢Š›Í–Í›Ȅǯȱ Š›’¢Žœȱ£Š–Š—Íȱ’óȱ–ˬŒž—žȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ šž›žȱœûˬ—ȱˬȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ’ó•ˬ›’ȱšž›žȱ œûȱ˜£žȱ’•ˬȱˬ–’£•ˬ’”ˬȱ’óȱˬ’—’—ȱšŠ—Š–ŠœÍȱŸˬȱŠÂÍ£ȱ š˜¡žœžȱ¢˜¡ȱ˜•ž›ǰȱ’óȱˬ›™’—’—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ•ˬ—’¢’›ǯȱ ’óȱˬ’—ˬȱŗȬŘȱ‘ˬˬȱˬ›£’—ˬȱȱˬ£ˬȱ‹˜¢–Šˬ›ˬ—ȱó’›ˬœ’ȱŸˬȱ ¢ŠȱœŠ›Í–œŠšȱŠ•Íȱœû›û”ˬȱ’ó•ˬ›ȱŠ£ȱ•Š¡•Š¢Í›ǯȱ’ó•ˬ›’—’£’ȱ ˬ–’£•ˬ¢ˬ›”ˬ—ȱ’óȱ–ˬŒž—ž—Šȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱ³Š¢ȱœ˜ŠœÍȱŸˬȱ¢Šȱ ŗȬŘȱŠ–ŒÍȱ•’–˜—ȱó’›ˬœ’ȱˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”•ˬȱœŠ›Í–Í•ȱˬ›™’ȱ•ˬŸȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ––Šȱ‘ˬˬˬȱû³ȱˬˬˬ—ȱŠ›Íšȱ‹žȱûœž•Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǰȱ³û—”’ȱˬ›™•ˬȱ¢Š—ŠóÍȱ–’—Šȱ Šȱš’œ–ˬ—ȱˬ–’£•ˬ—ˬ›ˬ”ȱŽ’›ǯȱ ˬ›ȱ‘Š•Šǰȱ’•ˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ ˬˬȱœ˜–Š˜•˜šŠȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱȱ ’ó•ˬ›ȱ¢Š•—Í£ȱŠ¡’•’ȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱˬ”œȱ Ž’›ˬ—ȱãœˬ›’Œ’ȱŽ¢’•ǯȱ—•Š›Í—ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—ˬȱã›ˬȱ ’—œŠ—Í—ȱ™œ’¡˜•˜“’ȱ™˜››Ž’—’ȱˬœŸ’›ȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯȱ ’£’˜š—˜–’œ•ˬ›’—ȱęȱ”›’—Œˬǰȱ¡Í›Šǰȱ’’ȱŸˬȱœŽ¢›ˬ”ȱ’ó•ˬ›ȱ ’—œŠ—Í—ȱšˬ›ˬ£”Š›ȱŸˬȱ‹’Œȱ˜•–ŠœÍ—Š—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ’ó•ˬ›’—ȱ ‹’›’Ȭ‹’›’—ˬ—ȱ‹ã¢û”ȱ–ˬœŠˬˬȱ˜•–ŠœÍȱȮȱˬš•’ȱ£ˬ’Ěȱ’”ȱŸˬȱ ’›Šˬœ’£•’”ǰȱž£ž—ȱ’ó•ˬ›ȱȮȱŠŒã£•û”ȱŸˬȱ”’—ǰȱ’’ȱŸˬȱšŠ‹Š›Íšȱ ’ó•ˬ›ȱ’œˬȱȮȱœ’–’Œ•’¢ˬȱˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱ Š–Š›ȱ’ó•ˬ›ȱ‘’›œ•’•’”ȱ Ÿˬȱ—Š’š•’”ȱˬ•Š–ˬ’’›ǰȱ‘’”–ˬ•’ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ’œˬȱ’ó•ˬ›’ȱ –û¡ˬ•’ȱ‘û—û›•û”ˬ’›ǯȱʞ•‹ˬĴȱˬǰȱ‹ûû—ȱ‹ž—•Š›ȱ¢Š•—Í£ȱ û–ž–’ȱˬœŸ’›’›ǯȱŠ•—Í£ȱ˜—žȱˬ–’—•’”•ˬȱœã¢•ˬ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ ”’ǰȱ’›’ȱŸˬȱ–ã‘”ˬ–ȱ’ó•ˬ›ȱž£ž—ȱŸˬȱœŠÂ•Š–ȱ㖛û—ȱóˬ›‘œ’£ȱ ˬ•’•’’›ǯȱ ’ó•ˬ›’—’£ˬȱ—ˬ£ˬ›ȱ¢Ž’›’—ȱ”’ǰȱȱŠ¡’•’—’£’—ȱšŠ¢ŠœÍ—Šȱ ˜•žÂž—žȱ‹’•ˬœ’—’£ǯ


17

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

18

*h1ˍú =ˍ5%ˍ/ˍ5, &$16$ö/,ö,


19

Š£Í›Šȱ û—ˬóȱû£ˬ›’—ˬȱŗŗȱ’•ˬ—ȱ‹’›ȱȱ‹Šóȱ ŸŽ›ˬ—ȱšÍ£Â͗ȱˬŠ••Íšȱ–û󊑒ˬȱŽ’•’›ǯȱ ›Íšȱ—ˬ—ˬ—ǰȱ‹ˬ¢Š£ȱ•’‹ŠœȱŽ¢’—ˬ›ˬ”ȱŸˬȱ‹’›ȱˬ•’—ˬȱ ŸŠ•˜”˜›’—ȱóûóˬœ’ǰȱ’ˬ›’—ˬȱȬȱ—’›˜š•’œŽ›’—ȱ‘ˬ‹’—’ȱ žŠ›Ššȱ’ŸŠ—Šȱž£Š—–ÍóÍ›ǯȱˬ•”ˬȱœˬ—ȱˬȱˬ•ŠóŠȱ ûóˬœˬ—ǵȱ ’›’óȱšŠ™ÍœÍȱŠœŠ—ŠœÍ—Šȱˬ¢•ˬó–’óȱ —ˬ—ˬ•ˬ›ȱ‘ŠŸŠȱ™›˜š—˜£ž—žȱœˬ—ˬ—ȱ¢Š¡óÍȱŠ—•Š¢Í›ǯȱ

ˬ›Š›ˬȱŸˬȱ‹ž•ž•žšȱ‘ŠššÍ—Šȱ‘ˬ•ˬȱŠ—Í󊌊¢Íšǰȱ ‹ˬœȱ–ˬ󑞛ȱȃ–Šš—’ȱšŠœÍ›ÂŠ•Š›ÍȄǵȱˬ¢ˬȱã›ˬȱ˜—Ȭ •Š›ȱǻœˬ”’ˬȱ˜ž›–žó•Š›Ǽȱ¢û”œˬ”ȱ›ûž‹ˬȱ‘ŠššÍ—Šȱ Žó’ˬ—ȱ”’–’ȱ›ˬ—•ˬ›’ȱšŠ³Í›ǵȱˬ¢ˬȱã›ˬȱȃŠ–˜œŽ›ȱ ˬ£¢’š’Ȅȱœã£•ˬ›’ȱœˬœ•ˬ—ˬ—ȱ”’–’ȱ˜—•Š›ȱû›ˬ”•ˬ›’—’ȱ žž›ǵȱȱ

*(20$41ù7úˍ5$ù7 *h1ˍú 3$57/$<,ú/$5, û•Š¢’–ȱû—ˬóȱ¢Š•—Í£ȱ’ó͚ȱœŠ³–Í›ȱŸˬȱ’œ’–’›ǰȱ ˜ȱ‘ˬ–ȱˬȱŽ›ȱ”û›ˬœ’—’ȱ¢û”•ˬ—–’óȱ‘’œœˬŒ’”•ˬ›•ˬȱ ‹˜–‹Š›–Š—ȱŽ’›ǯȱûœžœˬ—ȱˬǰȱû—ˬóȱœˬ‘’—ˬȱ ™Š›•Š¢Í󕊛ǰȱ”˜›˜—Š•ȱ”û•ˬȱœÍ³›Š¢Í󕊛ÍȱŸˬȱ’ˬ›ȱ ã£•ˬ—’•–ˬ£ȱ‘Š’œˬ•ˬ›ȱ‹ŠóȱŸŽ›’”ˬǯȱ˜Â–Šȱ ™•Š—Ž’–’£ˬȱ¢Žˬ—ȱ—㟋ˬ’ȱ’˜—ȱŸˬȱ™›˜˜—•Š›ȱ ¢Š¢•Í–ÍȱȱǻŠˬˬ—ǰȱ™Š›•Š¢ÍóȱŠ—Í—Š—ȱû³ȱû—ȱœ˜—›ŠǼȱ Ž›ȱ”û›ˬœ’—’—ȱ–Šš—’ȱœŠ‘ˬœ’—’ȱœŠ›œÍÍ›ǯȱ ûŒ•ûȱ ¢Š¢•Í–ȱ£Š–Š—ÍȱŽ˜–Šš—’ȱšŠœÍ›ÂŠǰȱ‘ˬĴȱŠȱÍ›Í—Šȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ

ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›ˬȱœŽ—˜”Š›’¢Šȱž–Š•Š›ÍȱŘȱ ˬˬȱ³˜¡ȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ–’˜”Š›ȱ’—Š›”Í—Š—ȱ ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱã•û–ȱ‘Š••Š›Í—Í—ȱœŠ¢ÍȱŠȱ’”’ȱˬˬȱŠ›Í›ǯȱ Šš—’ȱšŠœÍ›ÂŠ•Š›Í—Í—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱŽ™’•Ž™’”ȱž–ŠȬ •Š›ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǰȱ󒣘›Ž—’¢Šǰȱ‹’™˜•¢Š›ȱŠěȱŽ”Ȭ ’Ÿȱ™˜£ž—ž•Š›ȱŸˬȱ–û¡ˬ•’ȱŽ™›Žœœ’¢Šȱ—㟕ˬ›’—’—ȱ ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ›ž‘’ȱ¡ˬœˬ¡Š—Š•Š›Šȱ Š‘Šȱ³˜¡ȱ¡ˬœˬȱŠ¡’•ȱ˜•ž›ǯȱ û—ˬóˬȱŠ”’Ÿ•’”ȱ ãŸ›ûȱŘŖŗřȬŒûȱ’•’—ȱŽŸ›Š•Í—Š—ȱ’¢ž—Šȱšˬˬ›ȱ ŠŸŠ–ȱŽˬŒˬ”ȱŸˬȱ‹žȱãŸ›ˬȱˬœˬ‹’•’”ǰȱœûœ•û”ǰȱ ‹ŠóȱŠÂ›Í•Š›Íȱ¢Š›Š—Í›œŠǰȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱŸˬȱ Š–Š›•Š›Í—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱ¢˜¡•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ

$120$/7(03(5$785 Ž›ȱ”û›ˬœ’—’—ȱŽ¢—’ȱ—㚝ˬœ’—ˬȱ–Š”œ’–Š•ȱ¢Š¢ȱ ‘ˬ›Š›ˬ’ȱŸˬȱ–’—’–Š•ȱšÍóȱ‘ˬ›Š›ˬ’ȱŠ›ŠœÍ—Š”Íȱˬ›šȱ Ž•œ’ȱŒˬŸˬ•’ȱû£›ˬȱŗŖŖȱˬ›ˬŒˬȱˬ󔒕ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ”œȬ ›Ž–Š•ȱœ˜¢žšȱŸˬȱ’œ’ȱˬ‘ŸŠ•Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ ˜•ž›ǯȱ •ȱŠ›ŠœÍ—ŠDZȱȃkŠ¡ŠŠȱœ’—’›ȱžŒ•Š›ÍȱŸˬȱ˜—•Š›Š—ȱ œ˜—›Šȱ‹ûû—ȱœ’—’›•ˬ›ȱ˜—ž›ǰȱ˜—Šȱã›ˬȱˬȱœû–û”•ˬ›ȱ œÍ£Í•Š¢Í›ǯȱGœ’ˬȱšŠ—ȱó’ó’›ȱŸˬȱˬ£¢’šȱŠ›Í›Ȅǯȱ

ʞœ•’—ˬȱ’œˬǰȱœŠÂ•Š–ȱ’—œŠ—Í—ȱ‹ˬˬ—ȱ‘ˬ›Š›ˬ’ȱ řŜǰŜȱȮ¢Šȱ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱʞ›Šȱ–û‘’ȱóˬ›Š’’ȱ ‹žȱ—˜›–ŠŠ—ȱ”ˬœ”’—ȱˬ›š•ˬ—’”ˬǰȱ‘ˬ›Š›ˬ’ȱ •Š£Í–’ȱœˬŸ’¢¢ˬˬȱœŠ¡•Š–Ššȱû³û—ȱ˜›šŠ—’£–ȱœˬ¢•ˬȱ •ȱŠ›ŠœÍ—ŠDZȱȃŽ•ˬȱŠ—•Š›Šȱ’—œŠ—ȱã£û—ûȱ˜—Šȱ ’ó•ˬ–ˬ•’ȱ˜•ž›ǯȱt›ˬ”ȬŠ–Š›ǰȱŽ—˜”›’—ȱŸˬȱŸŽŽŠȬ ã›ˬȱ™’œȱ‘’œœȱŽ’›ȱ”’ǰȱšŠ—Šȱ³˜¡•žȱˬ–’›ȱŸŠ›ȱŸˬȱ šŠœÍ›ÂŠȱ£Š–Š—ÍȱŽ›’›˜œ’•ˬ›ȱã£û—ûȱ–Šš—’ȱˬœ’›’—ˬȱ ’Ÿȱœ’œŽ–•ˬ›ȱŠ‘Šȱˬ›’—ȱ’óȱ›Ž“’–’—ˬȱˬŠ•’¢¢ˬȱ ûóˬ—ȱ–ŽŠ•ȱšÍ›Í—Í•Š›Íȱ”’–’ȱŠ™Š›Í›DZȱ¢Šȱ¢Š™Íó͛ǰȱ¢Šȱ ãœˬ›’›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ󊡝Š•Íȱ‘ŠŸŠŠȱœ˜¢žšȱ‘ŠŸŠȱ Ÿˬȱˬ›’—’—ȱ‘ˬ›Š›ˬ’ȱŠ›ŠœÍ—Š”Íȱˬ›š’ȱŠ£Š•–Ššȱ Šȱœˬ‘Ÿȱû£û•û›Ȅǯȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱȱ‹ˬˬ—’—ȱœˬ‘’ȱŠ–Š›•Š›ÍȱŠ›Š•Í›ȱ ǻ’œ’•’”ŸŽ›–ˬȱřȬŚȱˬˬȱŠ£Š•Í›Ǽǯȱž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ ʞœ•’—ˬȱ’œˬǰȱ”˜—”›Žȱ–Ž¡Š—’£–ȱ‘ˬ•ˬȱˬ¢’—ȱ š’Š—ÍȱŠ‘ŠȱŽ£ȱ’œ’¢ˬȱ³ŽŸ’›–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ Ž’•–ˬ¢’‹ǯȱʞ—ȱ—ˬ‘Š¢ˬǰȱ’—œŠ—ȱ˜›šŠ—’£–’ȱ –û›ˬ”ˬ‹ȱ‹’›ȱœ’œŽ–’›DZȱ–Šš—’ȱœŠ‘ˬœ’ȱ‹žȱœ’œŽ–ˬȱ –Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—ˬȱ’󝒛Š”ȱŽˬ—ȱŠ¡’•’ȱ ˜›šŠ—•Š›Í—ȱšŠ—ȱãŸ›Š—ÍȱûŒ•ˬ—’›ǯȱGœ’ȱ‘ŠŸŠ•Š›Šȱ ‹ûãŸ•û”ˬȱˬœ’›ȱŽ–ˬ”•ˬȱ˜—•Š›•Šȱȱȃ”˜—”›Žȱ Š–Š›•Š›ȱŽ—’ó•ˬ—’›ȱǻ‹ž—ž—•ŠȱŠ›Íšȱ’œ’•’”ȱŽ£ȱ ›ŽŠ”œ’¢Šȱ–Ž¡Š—’£–’Ȅȱã›ˬˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ£’ȱŽ‘’–Š•Ȭ ’’›’•’›ǼǰȱŠ›Ž›’Š•ȱˬ£¢’šȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱŽ—’›ǰȱû›ˬ”ȱ •Š›Šȱã›ˬǰȱ û—ˬóˬȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ™˜£ž—ž•Š›Š—ǰȱ ã¢û—ûœûȱŠ›Í›ǯȱ ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ–ˬ›”ˬ£’ȱœ’—’›ȱœ’œŽ–’ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›DZȱ ’–•ˬ›ȱŽ‘’¢ŠȱŽ–ˬ•’’›ǵ ˜›šŠ—’£–ȱŽ•Ž”›’”ȱ’–™ž•œ•Š›ÍȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ’Š›ˬȱȱ kˬ›Š’ȱœˬ›•ˬóˬ—ˬȱ‘Š›Šȱ’—Œˬ’›ǰȱ˜›ŠȱŠȱšÍ›Í•Í›ǯȱ ˜•ž—ž›ȱŸˬȱ–Šš—’ȱœŠ‘ˬœ’—’—ȱˬ›ˬûûȱˬœ’›’—ˬ—ȱ

ˬ›ȱ‘Š—œÍȱŠ—˜–Š•ȱŽ–™Ž›Šž›ȱ£Š–Š—Íȱû›ˬ”ȱŸˬȱ –Ž–‹›Š—ȱ”Ž³’›’Œ’•’¢’ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ—Ž¢Ȭ ‹ã¢›ˬ”ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’ȱŠ‘Šȱ‹ã¢û”ȱˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ–ˬ›ž£ȱ ›˜—•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Š”Íȱ›Š‹’ˬȱ™˜£ž•ž›ǰȱȬ’ȱœŠ›œÍ•Í›ǯȱ Š›œÍ—Íȱ˜ȱšˬˬ›ȱ󒍍ˬ•’ȱ˜•–ŠœŠȱŠǰȱŠ›Íšȱ–㟌žȱ šŠ•Í›ǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ˜¢—Šš•Š›ŠȱŠȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ ¡›˜—’”’ȱ’•’‘Š‹ȱ™›˜œŽœ•ˬ›’ȱ”ˬœ”’—•ˬó’›ǯȱȱGœ’ȱ‘ŠŸŠȬ ˜•Š—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’—ˬȱ”’Š¢ˬȱŽ’›ǯȱ •Š›Šȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’ȱŸˬȱ’œ’•’”ȱ™›˜œŽœ•ˬ›’ǰȱ˜ȱ ’–•ˬ›ȱŽ‘’¢ŠȱŽ–ˬ•’’›ǵ Šš—’ȱšŠœÍ›ÂŠ•Š›Íȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱŸˬȱœ’—’›ȱœ’œŽ–’ȱ Œû–•ˬˬ—ȱ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽœ’ȱ•ˬ—’¢’›ǯȱȱ’ŠȱŠ‘ŠȱŠÂ͛ȱ šŠ¢ŠœÍ—Šȱ˜•–Š¢Š—•Š›ÍȱŠ‘ŠȱûŒ•ûȱȃœ’•”ˬ•ˬ¢’›Ȅǯȱ ‘ˬ£–ȱ˜•ž›ǰȱ˜ž›ȱ”’ǰȱšŠœ›’ȱŸˬȱ¢Šȱ¡˜›Šȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ ˜•Š—•Š›Í—ȱ¢Ž’¢’ȱ”Š‹Š‹ȱœ˜—ž—Œžȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯ

ˬ–’—ȱãŸ›•ˬ›ˬȱû›ˬ¢’—ȱ’óŽ–’”ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ˬ—ȱ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,$\DTODUëQë]ëQ \âQJâOOâ\âYìJá]ìOOL\L *á]ìOELäLPOL\D[çëTXOOXTJáUPâçD\DTODUq \DçëQGDQDVëOëROPD\DUDTKìUELUTDGëQëQDU]XVX GXU2GXUNL]ìULIFLQVLQìNVìUQâPD\ìQGìOìULá] D\DTODUëQDäR[GLTTìWYHULUqSHGLNâUPDVVDM JLPQDVWLNDYìV Š”’—ȱ‹žȱ™›˜œŽž›Š•Š›ȱ–ˬšœˬˬȱ³Š–ŠÂŠȱ”’Š¢ˬȱŽ’›–’ǵȱʞœžœȱ”’ǰȱ ¢˜¡ǯȱ ˬĴȱŠȱˬ—ȱã£ˬ•ȱŠ¢Šš•Š›ȱ‹Ž•ˬȱœŠÂ•Š–ȱ˜•–ŠœŠǰȱ¢û—û•ȱŸˬȱ›Š‘Šȱ ¢Ž›’ó’ȱˬ–’—ȱŽ–’›ǯȱ ¢Šš•Š›Í—ȱˬœŠœȱûó–ˬ—’ȱŸŠ›’”˜£ȱ¡ˬœˬ•’¢’’›ǯȱ

9(1$/$5,1 9$5ø.2=8 Š—Í—ȱŠ¢Šš•Š›Š—ȱû›ˬ¢ˬȱšŠ¢Í–ŠœÍ—Šǰȱã£û—ˬ–ˬ¡œžœȱ —Šœ˜œȱ›˜•ž—žȱ˜¢—Š¢Š—ȱȱûŒ•ûȱŠ¢Ššȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’—ȱ ¢ÍÂ͕–ŠœÍ—Š—ȱœŠŸŠ¢ÍǰȱšŠ—Í—ȱˬ”œ’—ˬȱŠ¡–ŠœÍ—Í—ȱ šŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Š—ȱȱŸŽ—Š•Š›Š”Íȱ”•Š™Š—•Š›ȱŠȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ ʞ£ˬ•ˬȱŸˬȱ¢Šȱ”•Š™Š—•Š›Í—ȱ—˜›–Š•ȱ’óȱ–Ž¡Š—’£–’ȱ ™˜£ž•žšŠȱȱšŠ—ȱŠ¢Šš•Š›Š—ȱû›ˬ¢ˬȱ˜Â›žȱ ™’œȱŠ¡Í›ǰȱŸŽ—Š•Š›ȱšŠ—•Šȱ˜•ž›ȱŸˬȱ—˜›–ŠŠ—ȱ Š›ÍšȱŽ—’ó•ˬ—’›ǯȱȱŠÍ—ȱœã£ûȱ˜•Š—ȱȍŸŠ›’¡Ȏȱ Ž•ˬȱȍŸŽ—Š•Š›Í—ȱŽ—’ó•ˬ—–ˬœ’ȎȱŽ–ˬ”’›ǯȱ Š›’”˜£ȱ¡ˬœˬ•’¢’—’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬȱ Ž‘’–Š•Íȱ’›œ’ȱ–Ž¢••’•’”ȱ˜•žšŠȱ Š‘ŠȱŠȱŠ›Í›ǯȱ

&$16$ö/,ö,


21 Ž•ˬ•’”•ˬǰȱŠóŠÂÍȱˬ›ŠȱŸŽ—Š•Š›Í—Í—ȱŸŠ›’”˜£ȱ Ž—’ó•ˬ—–ˬœ’ȱŸŽ—Š•Š›Í—ȱž£ž—•žÂž—ž—ȱŠ›–ŠœÍǰȱȱ ŸŽ—Šȱ–ˬ—ˬ£’—’—ȱšŽ¢›’Ȭ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱŽ—’ó•ˬ—–ˬœ’ǰȱ ’•Š—ŸŠ›’ȱ‹ž›ž•–ŠǰȱŸŽ—˜£ȱȍó’ó”’—•’”•ˬ›Ȏǰȱ ȍšŠ‹Š›Íš•Š›Ȏǰȱȍû¢û—•ˬ›Ȏ’—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—’ȱ ã›ˬˬ—ȱ¡›˜—’”’ȱ¡ˬœˬ•’”’›ǯȱ

—’”Š•ȱœžȬœ™’›•’ȱˬœŠœȱ’œˬȱŽ•’—ȱˬ›’ȱ㛝û”•ˬ›’—ˬȱ ŠœŠ—•Íš•Šȱœ’›Š¢ˬȱŽ–ˬœ’ǰȱˬ›–Š—Í—ȱŸŠ¡Í—Šȱˬ›’—ȱ ˜¡ž–Š•Š›Šȱ³ŠÍ›Í•–ŠœÍǰȱŽ’‹Š›•ÍȱŸˬȱŠŸŠ–•Íȱˬœ’›’ȱ ˬ–’—ȱŽ–ˬ¢ˬȱȱȱȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱˬ›’ȱ•ŠŸŠ—Šȱˬ’›•’ȱ Ž•ȱŽ£ȱœ˜›ž•ž›ǰȱ™Š•Š›Šȱ¢ŠÂ•Íȱ•ˬ”ˬȱœŠ•–Í›ǯȱ™Š›ÍŒÍȱ ĚȱŽ‹˜•˜š•Š›ȱLioton® 1000 geliȱû—ˬȱŗȬřȱˬˬȱ ŸŠ›’”˜£•žȱŸŽ—Š•Š›ȱ‹˜¢ž—ŒŠȱœû›–ˬ¢’ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱ Ž’›ǯȱ Ž™Š›’—’—ȱ–Š”œ’–Š•ȱšŠÍ•ÍÂÍȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱȱ 9$5ø.2=81 –ûŠ•’ŒˬŸ’ȱŽěȱŽ”ȱŠ›ÍšȱŘȬřȱû—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ¢Š›Š—Í›DZȱ ©4$',1ª6ø)Ԥ7ø9$5 ó’ó”’—•’”ȱŠ£Š•Í›ǰȱ‹Š•Í›ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—ˬ”’ȱšÍŒ˜•–Š•Š›ǰȱ Š›’”˜£ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ˬ—ȱ‘Ž³ȱ”’–ȱ Š¢Šš•Š›ŠȱŠÂ͛•ÍšȱŸˬȱ¢˜›Âž—•žšȱ‘’œœ’ȱ”Ž³’›ǰȱŠÂ›Íȱ œÍ˜›Š•Š—–Š¢Í‹ȱȮȱ—ˬȱˬ—Œ•ˬ›ǰȱ—ˬȱŠ‘Í••Š›ǰȱ—ˬȱ Š£Š•Í›ǯȱ Ž•’—ȱû—ˬ•’”ȱ’œ’Šˬœ’ȱ’œˬȱȱŠ¢ŠšȱŸˬȱ ”’ó’•ˬ›ǰȱ—ˬȱšŠÍ—•Š›ǯȱ––ŠȱšŠÍ—•Š›ŠȱŸŠ›’”˜£ȱ ‹žȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱˬ›’—’—ȱ˜—žœž—žȱŠ›Í›Í›ǰȱŸŽȬ ‘Š••Š›Íȱã›ȱˬˬȱŠ›ÍšȱˬœŠûȱŽ’•’›ǯȱȱž—ŠȱŸŽ—˜£ȱ —˜£ȱ³Š–Š£•Íšȱ˜—ž—ŠȱœŽ••û•’’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Í—ȱ ’ŸŠ›Í—ȱŽ•Šœ’”ȱ–Ž–‹›Š—Í—Í—ȱ‹˜óŠ•–ŠœÍ—Šȱˬ’›’‹ȱ šŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯȱŽ›’ȱˬ•–’ó”ˬ—ǰȱ‹žȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱŽ•’ȱ ³Í¡Š›Š—ȱšŠÍ—ȱ‘˜›–˜—•Š›ÍǰȱŽœ›˜Ž—•ˬ›ȱœˬ‹ˬ‹ȱ Š’ȱŸˬȱ¢Šȱ”˜–™›Žœœ’˜—ȱŒ˜›Š‹•Š›Í—ȱŠ•Í—Šȱ³ˬ”–ˬ”ȱ ˜•ž›ǯȱȱ,˜¡•žȱ–’šŠ›ŠȱŽœ›˜Ž—ȱ’œŽ‘œŠ•ȱ˜•ž—Š—ȱ ˜•Š›ǯȱˬ£ž—’¢¢ˬˬȱŽ’›œ’—’£œˬǰȱLioton® 1000 ‘Š–’•ˬ•’”ȱ£Š–Š—Íȱ‘ˬ–’óˬȱŸŽ—Š•Š›Í—ȱŸŠ›’”˜£ȱ gelȱž£ž—ȱŠŸ’Šž³žó•Š›ÍǰȱŠŸ˜‹žœȱŸˬȱŠŸ˜–˜‹’•ȱ Ž—’ó•ˬ—–ˬœ’ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱ œˬˬ›•ˬ›’—’ȱ¢Š¡óÍȱ”Ž³’›–ˬ”ˬȱœ’£ˬȱ¢Š›Í–³Íȱ˜•ŠŒŠšǯȱ G—”’óŠȱŽˬ—ȱŸŠ›”’˜£ȱ¡ˬœˬ•’¢’—’—ȱ’•”ȱ ˜•Šȱûó–ˬ£ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱŽ•’ȱ‹Š•Í›•Š›Í—Í£Šȱ³ˬ”’—ǯȱ ˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱŠóŠÂ͍Š”Í•Š›Í›DZȱ kû‹‘ˬȱŽ–ˬ¢’—ȱȮȱ™›Ž™Š›ŠȱŠ¢Šš•Š›Í—Í£Šȱȱ¢û—û•Ȭ Ȭȱû—û—ȱŠ¡Í›Í—ŠȱŠ¢Šš•Š›ŠȱŠÂ͛•Íšȱ‘’œœ’—’—ȱ •û¢ûǰȱ˜—ž—•Šȱ‹’›•’”ˬȱ’œˬȱŒŠ£’‹ˬŠ›•ÍÂÍǰȱã£û—ˬȱ ¢Š›Š—–ŠœÍDzȱȱ ˬ–’—•’¢’ȱŸˬȱ¢Š¡óÍȱˬ‘ŸŠ•Ȭ›ž‘’¢¢ˬ—’ȱšŠ¢Š›ŠŒŠšǯ Ȭȱû—û—ȱŠ¡Í›Í—Šȱ㍎–•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍȱŸˬȱ —ˬ’ŒˬȱŽ’‹Š›Íȱ’•ˬȱȮȱŠ¢ŠššŠ‹Í—Í—ȱ‹ŠÂ•Š—–Š–ŠœÍDz ȬȱŠ¢Ššȱˬ›’œ’—ˬǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ’£ȱ—Š‘’¢ˬœ’—’—ȱ Š¡’•’ȱœˬ‘’—ˬȱ¡Í›ŠȱŠ–Š›•Š›ȱ˜›ž—ž—ǰȱ¢Š¡žȱ ó’ó–’óȱŸŽ—Š•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ǯ

1Ԥø/Ԥ0h$/ø&Ԥ('Ԥ." ûû—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ”’–’ȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—–ŠÍšŠȱ ŸŠ›’”˜£ȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱˬȱ‹’›ȱœÍ›ŠȱˬœŠ•Š›ȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱŠ›’”˜£ž—ȱˬœŠ•Š›Í—Šȱ›˜–‹˜ĚȱŽ‹’’ȱŠ’ȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ›”ˬ—ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬˬȱˬ”œˬ›ȱ‘Š••Š›ŠȱŸŽ—Šȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ¢Š¡óÍȱ—ˬ’Œˬ¢ˬȱ£ˬ–Š—ˬȱ ŸŽ›’›ǯ Š›’”˜£ž—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱŸˬȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍ—Šȱˬ—ȱ ŽěȱŽ”’Ÿȱ¢Š›Í–³Íȱ˜•Š—ȱȱ™›Ž™Š›ŠǰȱŽ›•’—ȬŽ–’ȱ Ž—Š›’—’ȱ󒛔ˬ’—’—ȱ’œŽ‘œŠ•ȱŽ’¢’ȱLioton® 1000 gel’›ǯȱLioton® 1000 gelinȱˬ›”’‹’—ˬȱ–Š”œ’–Š•ȱ šŠÍ•ÍšŠȱ‘Ž™Š›’—ȱŠ¡’•’›ȱȮȱŗȱš›ȱ™›Ž™Š›ŠŠȱŗŖŖŖȱ ȱ‘Ž™Š›’—ǯȱžȱ™›Ž™Š›Šȱã£ȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱˬœ’›’—ˬȱ ã›ˬȱȱŠ—Š•˜“’ȱŸŠ›’”˜£ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ¡Ž¢•’ȱ ûœû—û›ǯȱ›Ž™Š›ŠÍ—ȱŠ”’Ÿȱ”˜–™˜—Ž—’ȱ˜•Š—ȱ‘ŽȬ ™Š›’—ȱŸŽ—˜£ȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǰȱ’•’‘Š‹’ȱ ™›˜œŽœ•ˬ›’ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Šš•Šȱˬ›’ȱ㛝û”•ˬ›’—ˬȱ Š¢Š•Íȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱžȱšˬˬ›ȱˬ¢ˬ›•’ȱˬ›”’‹ȱ ‘’œœˬœ’ȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱŠó”Š›ȱ’•’‘Š‹ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸˬȱ㍎–ȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—ˬȱ–Š•’”ȱ˜•Š—ȱLiotonȱ Š¢Šš•Š›Š”ÍȱŠÂ›Íȱ‘’œœ’—’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ȱŸˬȱŠ£Š•Í›ǯȱȱ

Lioton® 1000 gel – varikozdan HWLEDUOÕPGD¿ι

$]ԥUED\FDQGD³%HUOLQ&KHPLH$*0HQDULQL´1PD\ԥQGԥOL\L $=&ԥIԥU&DEEDUOÕ&DVSLDQ3OD]DFÕPԥUW 7HO )DNV  ZZZEHUOLQFKHPLHD]

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

22

<$ù$5$1*g=/Ψ5

㣕ˬ›ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱ¢ŠóŠ›Í›ǯȱžǰȱ£ã”ˬ–ȱ ŸŠ¡Íȱ’—”’óŠȱŽˬ—ȱ’•’‘Š‹ȱ™›˜œŽœ’ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ‘Í•ȱ¢Šó•Š›Í—Šȱã£ȱ¢ŠóÍȱ—㚝ˬœ’—’—ȱÍ¡Š—–ŠœÍȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ¢Š›Š—Š—ȱˬ£ˬ•ˬȱ£ˬ’Ěȱ’¢’ȱȮȱŠ˜—’¢ŠȱŠȱ˜•Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱȱžȱ‘Š•Šȱ¢ž¢ž—Š›”ˬ—ȱã£•ˬ›’ȱ˜Ÿ¡Š•Š–Ššȱ ˜•–Š£ȱȮȱ¢Š•—Í£ȱšž›ž–Ššȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱûœž›žȱ •ˬŸȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱœŠœ’˜—Š›ȱóˬ›Š’’—ˬȱŠóŠÂÍȱã£ȱ šŠ™ŠÂ͗͗ȱŠ›Í•–ŠœÍȱŸˬȱ¢Šȱã£ȱ¢ŠóÍȱ—㚝ˬœ’—’—ȱ Ž—’ó•ˬ—’›’•–ˬœ’ȱ™›˜œŽž›ŠœÍ—Íȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ –û–”û—û›ǯȱ ã£ȱ¢ŠóÍȱŸˬ£’•ˬ›’ȱŸˬȱ¢Šȱã£ȱ¢ŠóÍȱ ”’œˬœ’—’—ȱ’•’‘Š‹ÍȱŠȱã£•ˬ›’—ȱ¢ŠóŠ›–ŠœÍ—Šȱ‹’›ȱ œˬ‹ˬ‹’›ǯȱȱžȱ‘Š•Šȱ˜™Ž›Š’Ÿȱ–ûŠ¡’•ˬȱˬ•ˬ‹ȱ ˜•ž—ž›ǯȱȱ ’™›’”ȱ‹˜¢ŠœÍ—ŠȱŠ••Ž›’¢Šȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱˬȱ ã£•ˬ›ȱ¢ŠóŠ›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ”˜œ–Ž’”ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ œŽ³ˬ›”ˬ—ȱŽ‘’¢Š•Íȱ˜•ž—ǯȱȱ ã£ȱ¢ŠóŠ›–ŠœÍȱŸˬȱ’ó͚Š—š˜›¡–Šȱ¢˜¡ž›œŠǰȱ û—ȱ›ˬ—•’ȱŽ¢—ˬ”ȱŠ¡–Ššȱ–û•ˬšȱŽ¢’•ǯȱŠÂ•Š–ȱ ã£•ˬ›ȱ’óÍÂÍȱœŽŸ’›ǯȱ¢—ˬ”•ˬ›’—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’—ˬȱ

&$16$ö/,ö,

ˬ•’”ˬȱ’œˬȱ‘ˬ–ȱóûóˬǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ™•Šœ’”ȱ”û•ˬˬ—ȱ ‘Š£Í›•Š—–ÍóȱŽ¢—ˬ”ȱŠ¡–Ššȱ˜•Š›ǯȱ Š£Í›Šȱ‹’›ȱ ³˜¡ȱ󒛔ˬ•ˬ›ȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š›Íȱ‹ž›Š¡–ŠȬ ¢Š—ǰȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱ™•Šœ’”ȱŽ¢—ˬ”•ˬ›ȱ’œŽ‘œŠ•ȱŽ’›ǯȱ Ž¢ęȱ¢¢ˬœ’£ȱŽ¢—ˬ”•ˬ›ȱ’œˬǰȱˬ”œ’—ˬǰȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱ óûŠ•Š›Íȱ‹ž›Š¡Í›ȱŸˬȱ‹žȱã£•ˬ›ˬȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ ž›ȱ”’ǰȱŽ¢—ˬ”ȱŠ•Š›”ˬ—ȱ‘ˬ–’óˬȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬȱ œŽ›’ęȱ”ŠÍ—Íȱˬ•ˬ‹ȱŽ’—ǯȱkûóˬȱŽ¢—ˬ”•ˬ›ˬ—ȱȃ¡Š–ŽȬ •Ž˜—Ȅȱǻ˜˜¡›˜–ǼȱŽ¢—ˬ”•ˬ›’ȱœŽ³–ˬ”ȱŠ‘Šȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ žȱŽ¢—”ˬ•ˬ›ȱ™Š›•Ššȱ’ó͚ŠȱšŠ›Š•Í›ǰȱ£ˬ’ȱ’ó͚Šȱ’œˬȱ ȮȱóˬěȱŠĚȱŠó͛ǯȱ ›˜š›Žœœ’Ÿ•ˬóˬ—ȱ¢Š¡Í—Š—ã›–ˬǰȱ Šˬˬ—ǰȱžóŠš•ÍšȱãŸ›û—ˬ—ȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱ ˬ‹ˬ‹•ˬ›ȱ–û¡ˬ•’’›ǯȱˬœŠ•Šó–Íóȱ˜›–ŠŠȱ ¢Š¡Í—Š—ã›–ˬȱŒˬ››Š‘’ȱ¢˜••Šȱˬœ‘’‘ȱŽ’•’›ǯȱ’ˬ›ȱ ‘Š••Š›ŠȱŽ¢—ˬ”ǰȱ”˜—Š”ȱ•’—£ŠȱœŽ³’•’›ȱŸˬȱ¢Šȱ‹ž¢—ž£ȱ š’óŠœÍȱû£ˬ›’—ˬȱ³ˬ›–ˬ•ˬ›ȱŽ’•’›ǯȱ ˬ›ȱ‹’›ȱ¡ˬœˬ—’—ȱ –ˬœˬ•ˬœ’ȱˬ›’ȱšŠ¢ŠŠȱ‘ˬ••ȱŽ’•’›ǯȱ œ’š–Š’£–ȱȮȱ‹ž¢—ž£ȱš’óŠœÍȱ¢žŸŠ›•Šš•ÍÂ͗͗ȱ Š—ŠŠ—ˬ•–ˬȱ™˜£ž•–ŠœÍÍ›ǯȱ˜›–ŠŠȱ‹žȱ š’óŠȱû£û—ȱ”û›ˬȱ˜›–ŠœÍ—ŠÍ›ǯȱ ˬ–’—ȱ ˜›–Š—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱȃŠœ’š–Š’£–ȄȱŠ•Š—Í›Í•Í›ǯȱ ã¢û”•ˬ›ˬȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’”ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ȱŸˬȱ¢Š•—Í£ȱ˜™’”ȱ”˜››Ž”œ’¢Šǰȱ¢ˬ—’ȱ Ž¢—ˬ”ȱœŽ³’–’ȱŸˬȱ¢Šȱ”Ž›Š˜–’¢ŠȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ Š›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•Í›ǯȱ ,ˬ™ã£•û¢ˬȱˬ•’”ˬȱ’œˬǰȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱ˜—ž—ȱ ˬ›ˬŒˬœ’—ˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱžȱšûœû›žȱš’œ–ˬ—ȱ •ˬŸȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱ¡ûœžœ’ȱŒ’‘Š£•Š›ȱ–㟌žȬ ž›ǯȱ ˜—œŽ›ŸŠ’Ÿȱ–ûŠ•’Œˬȱ–û–”û—ȱ ˜•–ŠÍšŠȱã£•ˬ›ȱˬ–ˬ•’¢¢Šȱ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯȱ Š¡óÍȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱˬ–ˬ•’¢¢Šȱ–ˬ”ˬ‹ˬšˬˬ›ȱ¢ŠóŠȱ Š™Š›Í•œÍ—ǯȱ,ˬ™ã£•û”ȱã›–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ȱ ”ˬœ”’—ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’—ˬȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ’ȱ ã›ˬ—ȱã£ȱ’œˬȱ”˜››Ž”œ’¢Š¢ŠȱŠ‹Žȱ˜•–ž›ǯȱ 㣕ˬ›’—ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠœÍ—Í—ȱ¡›˜—’”’ȱ’•’‘Š‹Íȱ –û¡ˬ•’ȱ–’”›˜˜›šŠ—’£–•ˬ›’—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱ¢Š›Š—Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱ ˜—¢ž—”’Ÿ’ǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱ–ˬˬȬ‹ŠÂ͛œŠšȱ ›Š”ÍǰȱŽ—˜”›’—ȱœ’œŽ–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǰȱóˬ”ˬ›•’ȱ ’Š‹Ž’—ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱ”’–’ȱ’—”’óŠȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ ã£•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ‹ûû—ȱ˜›šŠ—’£–’ȱ –ûŠ¢’—ˬȱŽ–ˬ”ȱŸŠŒ’‹’›ǯ


23

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

24

*ˍ1ˍ/ˍ5ù1485%$1,

Š‹Š‹ȱ–㟜û–û—ˬȱ‹Šó•Š–Ššǰȱ¢Š¡žȱœŠˬŒˬȱ¢Š£ȱ –Žóˬœ’—ˬȱˬ£’ó–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱóˬ‘ˬ›ȱ”ˬ—Š›Í—Šȱ ³Í¡–ŠÂŠȱ‘Š£Í›•ŠóŠ›”ˬ—ȱž—ž–Šȱ”’ǰȱ¢Š£Í—ȱˬ•’ó’ȱ’•ˬȱ˜¢ŠȬ —Š—ȱŸˬȱœˬ›û£ˬóȱ‘ˬŸˬœ’ȱ’•ˬȱ¢ŠóŠ¢Š—ȱˬ”ȱœˬ—ȱŽ¢’•œˬ—ǯȱ

<DûDPDTGˎUVOˎUL ˬ—ˬ•ˬ›Ƿȱ㑋ˬȱã£ȱ³ˬ”’œ’—ˬ—ȱŗŖŖȱˬˬȱŠ›Íšȱ šŠ—ȱ’³–ˬ”ˬ—ȱ‹ŠóšŠȱœˬ—’ȱŽ—œŽŠ•’ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ˬȱ ¢˜•ž¡ž›–ŠÂŠȱšŠ’›ȱ˜•Š—ȱ”’³’”ȱšŠ—’³ˬ—•ˬ›ˬ—ȱŽ’›ǯȱȱ žȱŒŠ—•Íȱ–ˬ¡•žš•Š›Í—ȱ—㟕ˬ›’ȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ³˜¡ž›ȱŸˬȱ ‘Ž³ȱˬȱ˜—•Š›Í—ȱ‘Š–ÍœÍȱ¡ˬœˬ•’”ȱŠó͌͢͜ÍȱŽ¢’•ǯȱ––Šȱ ŘȬřƖȱ¢˜•ž¡žŒžȱ—ãŸˬȱŠ’ȱ˜•ž‹Ȭ˜•–Š–ŠœÍȱ˜—•Š›Í—ȱ û£ˬ›’—ˬȱ¢Š£Í•–Š¢Í‹ȱ”’dzȱž›ȱ”’ǰȱ‹žȱ–ˬœˬ•ˬ¢ˬȱŒ’’ȱ ¢Š—Šó–Ššȱ•Š£Í–Í›ǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱ–Š¢Ȭ’¢ž—ȱŠ¢•Š›Í—Šǰȱ ˬ—ˬ•ˬ›’—ȱã£û—ûȱŠ‘Šȱ‘ˬ¢ŠœÍ£ȱŠ™Š›ÍÂÍȱ‹’›ȱŸŠ¡•Š›Šǯȱ žȱ¢Š›Š–Š£•Š›Í—ȱˬ‹’’ȱ–ˬœ”ž—•Šó–Šȱ–û‘’’ǰȱ –Žóˬ•ˬ›ǰȱ™Š›”•Š›ǰȱ¡’¢Š‹Š—•Š›ȱŸˬȱ’ˬ›ȱ¢Ž–ˬ”Ȭ ’³–ˬ”ȱŠ‹žȬ‘ŠŸŠœÍȱ–ˬ”Š—•Š›Í—Šȱ‹˜•ȱ˜•Š—ȱȱ ”˜••žšȱŸˬȱ‘û—û›ȱ˜•žš•Š›Í›ǯȱ ˬ—ˬȱ˜•žšŒŠȱŠ”’Ÿ’›ǯȱʞŸŸˬ•Œˬȱ˜ǰȱ ¡Ž¢•’ȱŸŠ¡ȱœˬ›ȱŽˬ›ˬ”ǰȱ—ÍššÍ•Š¢Š›Ššȱ ŸˬȱûŒˬ—ˬ›ˬ”ȱ˜ȱœŠ™•ŠÂ͗͗ȱ£’›Ÿˬœ’—ˬȱ Í›–Šó͛ȱǻŠˬˬ—ǰȱ‹’›ȱ–Ž›ˬ—ȱ ‘û—û›ȱ˜•–Š–Ššȱóˬ›’ȱ’•ˬǼǰȱ’¢‹’•–ˬȱ ˜›šŠ—Íȱ˜•Š—ȱŠ¢Šš•Š›Í—ÍȱŠ³Í›ȱŸˬȱœŠˬ•ãŸ‘ȱ šž›‹Š—Í—Íȱã£•ˬ¢ˬ›ˬ”ȱ˜ȱˬ›ˬǰȱ‹žȱˬ›ˬˬȱ ¢Ž••ˬ—’›ǯȱ ˬˬȱ¢Š¡Í—•ŠóŠ—ȱ”’–’ȱ˜ǰȱã£ȱ ‘ˬ••Ž’Œ’ȱœÍ³›Š¢Íó͗ÍȱŽ’›ǯȱž›œž£•žšȱ‘Š••Š›Í—Šȱ ˬ—ˬȱš’‹ˬȱ˜¢ŠŠ—ȱ’—Š”Š›•Íš•Šȱ‘ˬˬęȱ—’ȱ’£•ˬ¢ˬ›ˬ”ȱ ž£ž—ȱ–ˬœŠˬ•ˬ›ȱšˬȱŽ’›ǯȱ

´*ˎQˎ\ˎTDUûÖµGUHVVNRG ˬ£’•ˬ›’ȱã›”ˬ–œ’£ȱˬ—ˬ—’ȱŠó”Š›ȱŽ–ˬ”ȱŠœŠ—ȱ ˜•œž—ȱŽ¢ˬǰȱ™Š›•Ššȱ›ˬ—•’ȱ™Š•Š›ȱŽ¢’—–ˬ¢’ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱ ã›û›•ˬ›ǯȱ––Šȱž—ž–Ššȱ˜•–Š£ȱ”’ǰȱ‹ž—ž—•Šȱˬ—ˬ—’—ȱ ˬȱšž›‹Š—Í—Íȱ’£•ˬ–ˬ”ȱŸˬ£’ˬœ’ȱŠœŠ—•Šó͛ȱȮȱ‘ˬ›ȱ‘Š•Šǰȱ ȃ’¢‹’•ˬ—ȄȱȱŠ¢Šš•Š›Í—Š—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱ˜—ž—ȱã›ȱã£ûȱŸŠ›ǯ ȱ ž›ŠŠ—ȱ’”’ȱ—ˬ’Œˬȱ’›ˬ•’ȱˬ•’›DZȱ ŗǯȱ Š–Š›ȱŸˬȱ‹’››ˬ—•’ǰȱˬ›ŠŠ”Íȱ¢Šó͕•ÍšŠ—ȱ”ˬœ”’—ȱ ˬ›ˬŒˬˬȱœŽ³’•–ˬ¢ˬ—ȱ™Š›³ŠŠ—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ™Š•Š›ȱ Ž¢’—’—ȱȮȱ‹žȱ‘Š•Šȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ³Š›™–Í›œŠ—ȱŸˬȱœˬ—ˬȱ’•’ó–ˬ”ȱ ³ˬ’—•ˬó’›ǯȱkŠ•ŸŠ›ÍȱŒ˜›Š‹Šǰȱ¢Š¡žȱ‘û—û›ȱ³ˬ”–ˬ•ˬ›’—ȱ ’³’—ˬȱœŠ•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ ŘǯȱŠó͗ͣŠȱ”Ž™”Šǰȱˬ—ȱ¢Š¡ó͜Íȱ’œˬȱȮȱ‹Šó•Íšȱš˜¢ž—ǯȱžȱ £Š–Š—ȱˬ—ˬȱ¢Š¡Š¢Šȱ”Ž³ˬȱ‹’•–ˬ¢ˬŒˬ”ǯȱȱ řǯȱŽ£’—ȱ‹ŠÂ•Š›ǰȱ–Š—“ŽȱŸˬȱȃ–˜•—’¢ŠȄȱ‹ˬ—•ˬ›’ȱ

&$16$ö/,ö,

ˬ—ˬ•ˬ›’ȱœŽŸ’”•ˬ›’ȱ‹ˬˬ—ȱ‘’œœˬ•ˬ›’—ˬȱœ’›Š¢ˬȱŽ–ˬ¢ˬȱ š˜¢–ž›ǯȱ Š—Í—Šȱ‹ŠóšŠȱ’—œŠ—•Š›ȱŸŠ›œŠǰȱŸŠ¡Šó͛Íȱ˜—•Š›Š—ȱ Š›¡Š—Šȱ‹Š¡–ŠÂÍȱ¡Š‘’óȱŽȱ”’ǰȱûœû—ˬȱûó–ûóȱˬ—ˬ•ˬ›ȱ ŸŠ¡Í—ŠȱŠó”Š›ȱŽ’•œ’—ǯȱȱ

0ˎQTRU[PXUDP Žóˬ•’¢ˬȱŽ–ˬ£ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱŸˬȱœ˜—›Šȱžóȱšˬ‹ž•ȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱȮȱ’—œŠ—ȱ’›Š£ŠÍȱš˜¡žœžȱˬ—ˬ•ˬ›’ȱŒˬ•‹ȱ Ž’›ǯȱˬˬ—’—’£ˬȱ‘ˬóˬ›Š•Š›ŠȱšŠ›óÍȱ¡ûœžœ’ȱŸŠœ’ˬȱ³ˬ”’—ǯȱ —œŽŠ•’ˬȱšŠ›óÍȱ™Ž¢Ÿˬ—ȱ–㟌žž›ǰȱ•Š”’—ȱ˜—žȱˬ‹’ˬȱ š˜¢—ž—Šȱ³Í¡–Š£Š—ȱ‹’•ŠŸŠœ’ˬȱˬŸŸˬ•ȱŽ–ˬ”ȱŽŒ’›ǯȱ ––Šȱ–ˬœˬ•ˬȱ¢Š•—Í£ȱŽ—œŽŠ•’ˬȱŽ¢’•DZȱ‘ˬóˬ›ŠÍ—ȱ‹’›Œˬȱ û™û›Œˬ¢’ȱ”’Š¢ˬ’›ȱ”’ǰȱ’—œŠ—ŠȱŠ••Ž›’¢Šǰȱ‘ˬĴȱŠȱ‹›˜—¡’Š•ȱ Šœ–Šȱ’—”’óŠȱŽœ’—ǯȱ Ž›’ȱˬ•–’ó”ˬ—ǰȱšŠ—’³ˬ—’—ȱû™û›Œˬ¢’—ˬ—ȱŠ¢›ÍŒŠȱ Š—Í󖊚ȱ•Š£Í–Í›ȱȮȱ˜—ž—ȱˬ›”’‹’—ˬȱûŒ•ûȱ ŠÂ›Í”ˬœ’Œ’ȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”ȱ–Šˬȱ˜•žÂž—Š—ȱ œŠ—Œ–ŠȱŠ—Í—Íȱ‘’œœȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—œû£û›ǯȱ

g]Q|]QˎN|PˎNHW ˬ—ˬȱŠ›ÍšȱœŠ—Œ–ÍóÍ›œŠǰȱ˜—žȱ–û–”û—ȱ šˬˬ›ȱŽ£ȱ³Í¡Š›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬˬ—’—ˬȱ ‹ŠóŠ—Ȭ‹ŠóŠȱã£ȱˬ£’›ǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ ˜›šŠ—•Š›Í—ÍȱȮȱ‹žǰȱšŠ—ȱˬŒ‘’£ŠÍȱûŒ•ûȱ˜•Š—ȱ Ÿˬȱˬ—ˬ•ˬ›’—ȱˬ—ȱœŽŸ’–•’ȱ—Š‘’¢ˬœ’’›ǯȱˬ£ˬ›ˬȱ ³Š›™Š—ȱ‹ûû—ȱ¢Ž—’ȱšŠ›Šȱ—㚝ˬ•ˬ›’ǰȱȃ¡Š••Š›ÍȄȱŸˬȱ ’ˬ›ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ–ûŠ¢’—ˬȱŽ’—ȱȮȱ˜•Šȱ‹’•œ’—ȱ”’ǰȱ˜›ŠŠȱ ¡Í›ŠǰȱŠ––Šȱ³˜¡ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱˬ—ˬȱ˜ž›ž‹Ƿȱ—•Š›ȱ–û¡ˬ•’ȱ 㕳û•ûȱ˜•ž›ȱŸˬȱŠÂ£ÍȱšŠ—Šȱ³ŠŠ—ȱ”’–’ȱŽ’”Œˬȱ‹ã¢û¢û›ǯȱ ȃŠ—•Š›ÍȄȱ—ˬȱšˬˬ›ȱ‹ã¢û”û›œˬǰȱˬ—ˬ—’—ȱ˜¢–Šȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ˜ȱšˬˬ›ȱ¢Š¡Í—Í›ǯ Ž•ˬȱ‘Š••Š›Šȱˬ—ȱˬœŠœÍȱȮȱˬóŸ’óˬȱûó–ˬ–ˬ”’›ǯȱ

ˬóˬ›ŠÍ—ȱ‹˜Âž•–ŠœÍȱŸˬȱš˜™ž‹ȱûó–ˬœ’ȱû–’’ȱ’•ˬȱ¢ŠÂȱ œû›–ˬ”ȱˬ‹ˬœ’›ǯȱˬ—ŠœÍ£Í›Ƿȱˬ”Š–û•ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ‹žȱ ‘ˬóˬ›Šǰȱœã£û—ȱˬœ•ȱ–ˬ—ŠœÍ—ŠǰȱŠ›¡ŠŠ—ȱ—ˬˬœȱŠ•–ŠÂŠȱ 㢛ˬó–’󍒛ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ™’—œŽȱŸˬȱ¢ŠȱœŠ™ȱ’•ˬȱœ’•Š‘•ŠȬ —Š›Ššȱ™Š›Š£’’—ȱû£ˬ›’—ˬȱ’•ˬ”ȱŠǰȱ’”ȱ‘’œœˬœ’—ˬ—ȱžȱŸˬȱ ‹ž›Š›Ššȱ³ˬ”’‹ȱ³Í¡Š›ǯȱœŠȱ˜•ȱȮȱˬ—ˬ—’ȱ’”’ȱ¢Ž›ˬȱ‹ã•œˬ—ǰȱ Œˬ››Š‘œÍ£ȱ”Ž³–ˬ¢ˬŒˬ”ǷȱʞŒ•Šȱ–ˬ¡•žšžȱã£û—ˬ—ȱžÂž›•Šȱ ³Í¡Š›ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ‹Ž•ˬȱ‘ˬ”’–ˬȱ‹Šóȱ³ˬ”ǯȱ ˬ—ˬ—’ȱšŠ™Šš•Íȱ óûóˬȱšŠ‹ȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱ‘Ž›–Ž’”ȱšŠ‹Šȱ¢Ž›•ˬ󍒛ˬ›ˬ”ȱ’›’ȱ ǻ¢Šȱã•ûǼȱóˬ”’•ˬȱŠ—Š•’£ȱŸŽ›–ˬ”ȱû³û—ȱ”•’—’”Š¢ŠȱŠ™Š›ǯȱ [£û—ûȱœÍ˜›Š•Š–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ‹žȱšŠ—’³ˬ—’—ȱ‘Š—œÍȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ȱŠó͌͢͜Íȱ˜•–ŠœÍ—Íȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›Ƿȱ [£û—ûȱã£•ˬǷ


25

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

26

0ˍ'ˍ$//(5*ù<$6,

㣕ˬ—’•–ˬ£ȱ”ˬóDZȱœˬ—ȱŽ–ˬǰȱš’ŠȱŠ••Ž›’¢ŠœÍȱ ’£•’ȱ˜•Šȱ‹’•’›ǯȱŠ‘’›ˬ—ȱŠó”Š›ȱŽ’•–ˬœˬȱˬǰȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ£ˬ›ˬ›•’ȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ •Šœœ’”ȱŸˬȱ’£•’ȱš’ŠȱŠ••Ž›’¢ŠœÍ—Í—ȱ¢Š›Š—Ȭ –Šȱ–Ž¡Šȱ—’£–’ȱŽ¢—’’›ǯȱ’Šȱšˬ‹ž•žȱ£Š–Š—Íȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱ£û•Š••Š›Í—ȱ‹ã¢û”ȱ‹’›ȱš’œ–’ȱ –ˬˬȱŸˬȱ‹ŠÂ͛œŠšŠȱŠ–’—ȱž›óž•Š›Í—Šȱšˬˬ›ȱ

&$16$ö/,ö,

™Š›³Š•Š—Í›ǯȱŠ”’—ȱ‹ˬ£’ȱ£û•Š••Š›ȱŽ–Š•ȱ˜•ž—–Š¢Š›Ššȱ šŠ—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ”Ž³’›ǯȱž›ŠŠȱ³ŠÂ͕͛–Š–Íóȱš˜—Ššȱ ˜•žš•Š›Í—Š—ȱ’––ž—ȱœ’œŽ–’ȱ˜—•Š›Š—ȱš˜›ž—–ŠÂŠȱ ‹Šó•Š¢Š›Ššȱˬ‘•û”ˬ•’ȱ‹Š”Ž›’¢ŠȱŸˬȱŸ’›žœ•Š›•Šȱ ¢Š—ŠóÍǰȱš’ŠȱŽ•Ž–Ž—•ˬ›’ȱ’•ˬȱˬȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›Š—ȱ ¡ûœžœ’ȱ–Šˬ•ˬ›ȱȮȱŠ—’Ž••ˬ›ȱ‘Šœ’•ȱŽ–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱȱ ˬ’Œˬˬǰȱ”•Šœœ’”ȱŸˬȱ¢Šȱ’£•’ȱš’ŠȱŠ••Ž›’¢ŠœÍȱ’—”’óŠȱ Ž’›ǯȱ—•Š›Í—ȱˬœŠœȱˬ›š’ȱȱã›û—ˬ—ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ˬ’›ǯ ˬ›£ȱŽˬ”ȱ”’ǰȱ‹’›ȱ’—œŠ—ȱœ’›žœȱ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’—ˬȱ šŠ›óÍȱŠ’ȱŠ••Ž›’¢ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›ǯȱ’›ȱ™˜›ŠÂŠ•ȱ ¢Ž’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱšŠó͗–Šǰȱˬ›’—’—ȱšÍ£Š›–ŠœÍȱŸˬȱ¢Šȱ 㜔û›ˬ”ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱžȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ‘Š–ÍœÍȱŽ£ȱ ‹’›ȱ£Š–Š—ŠȱȮȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱœŠŠȱˬ›£’—ˬȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ’£•’ȱŠ••Ž›’¢Šȱ£Š–Š—Íȱ’œˬȱ£Š‘’›ˬ—ȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ£Š‘’›’ȱ ˬ•Š–ˬȱŠó”Š›ȱŽ’•–’›ǯȱ’ȱšŠ¢ŠŠȱ¢ŠóŠ–ŠšȱŸˬȱ š’Š•Š—–ŠÂŠȱŠŸŠ–ȱŽ’›’”ǯȱŠ”’—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ£Š–Š—ȱ


27 ”Ž³’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ȱû£ˬȱ³Í¡Í›ǯȱ ’£•’ȱš’Šȱ Š••Ž›’¢ŠœÍ—Í—ȱ’•”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’ȱȮȱŠšˬœ’£•’”ǰȱ ¢ž¡ž•ž•žšǰȱ¢˜›Âž—•žšȱ‘’œœ’’›ǯȱžȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ ‘Ž³ȱ—ˬˬ—ȱ¢Š›Š—Í›œŠǰȱœˬ‹ˬ‹’—’—ȱ–ˬ‘£ȱ’£•’ȱš’Šȱ Š••Ž›’¢ŠœÍȱ˜•–ŠœÍȱŽ‘’–Š•Íȱ‹ã¢û”û›ǯȱG––ž—ȱ œ’œŽ–’—’—ȱ’ó’—’—ȱ‹žȱˬ›£ˬȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱ‘ˬĴȱŠȱ¢ŠÂ•Íȱ š’ŠȱŸˬȱ󒛗’¢¢ŠŠ—ȱœž’Ȭ’œ’ŠˬȱŽ–ˬˬ—ȱ‹Ž•ˬȱ ³ˬ”’—’—ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱˬˬ—ǰȱ‹Ž•ˬȱ‘Š•Ȭ •Š›Šȱ™ˬ‘›’£ȱœŠ¡•Š–ŠšȱŸˬȱ¢Šȱˬ•ˬ—ȱûóˬ—ˬȱšˬˬ›ȱ ŸŽ•˜›Ž—Š“˜›Šȱ–ˬóšȱŽ–ˬ”ȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱŠ¢ŠȱŸŽ›–’›ǯȱ ›šŠ—’£–’—ȱ‹Ž•ˬȱ›ŽŠ”œ’¢ŠȱŸŽ›’¢’ȱš’Šȱ–ˬ‘œž•žȱ ›Šœ’˜—ŠȱšŠ•Í›œŠǰȱŠ›Íšȱ³ˬ”’ˬ—ȱŠ£Šȱ˜•–Ššȱ³ˬ’—’›ǯȱ

Š–’•ˬȱšŠÍ—•Š›Í—ȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ³ˬ”’ȱ¢Í–ŠœÍȱ ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ–ˬ‘£ȱ’£•’ȱš’ŠȱŠ••Ž›’¢ŠœÍȱ’•ˬȱ’£Š‘ȱ˜•žȬ —ž›ǯȱ ˬ•ˬŒˬ”ȱŠ—Š•Š›Šȱ㍎–•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–Šȱœˬ‹ˬ‹’ȱ ˬȱȱŽ¢—’ȱ™˜£ž—žȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱȱG––ž—ȱ œ’œŽ–’ȱ—’—ȱ‹žȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱ–ˬ‘œž•ŠȱšŠ›óÍȱŒŠŸŠ‹ȱ ›ŽŠ”œ’¢ŠœÍȱ–Š¢Ž—’—ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ•ˬ—’–ˬœ’—ˬȱˬ’›’‹ȱ ³Í¡Š›Í›ȱ”’ǰȱ—ˬ’Œˬˬǰȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱŸŠ¡Íȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›ˬȱûŒȱ ûóû›ȱŸˬȱã•û—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ™’œ•ˬó’›ǯȱŠ’œ’”Š¢Šȱã›ˬǰȱ ‘Š–’•ˬ•’”ȱŸŠ¡Íȱ’£•’ȱŠ••Ž›Ž—•ˬ›’—ȱˬœ’›’—ˬȱ–ˬ›ž£ȱ šŠ•Š—ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱžóŠš•Š›ÍȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ¡ˬœˬ•ˬ—’›•ˬ›ǯȱ ,˜¡ȱ‘Š••Š›Šȱ‘ˬ–ȱ’£•’ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ”•Šœœ’”ȱŠ••Ž›’Ȭ ¢ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›•ˬ›ǯȱ ʞ—ȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•–Íóȱ–ˬ•ž–ȱ”•Šœœ’”ȱŠ••Ž›Ž—•ˬ›ȱ œ’›žœȱ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’ǰȱ¢ž–ž›Šǰȱ‹Š•Íšǰȱ³’¢ˬ•ˬ”ǰȱ 󒛗’¢¢ŠÍ›ǯȱ ’£•’ȱ›ŽŠ”œ’¢Šȱã›ˬˬ—ȱš’Šȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ ’œˬȱ‘ˬ›ȱ’—œŠ—ȱû³û—ȱˬ›š•’’›ǯȱžǰȱœÍ›ȱˬ›’ȱ™›˜œŽœȱ˜•Ȭ –Šš•Šȱ”˜—”›Žȱ’––ž—ȱœ’œŽ–’—ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ ŠœÍ•ÍÍ›ǯȱ’Š•Š—–Š¢ŠȱŠ’›ȱû–ž–’ȱãŸœ’¢ˬ•ˬ›’—ȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬ¢’”ǯȱʞ”œˬ›’¢¢ˬ’—ȱœ˜—ȱˬ›ˬŒˬȱŠ¢Š•Íȱ š’Šȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’¢’ȱ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ȱ’£•’ȱš’Šȱ Š••Ž›’¢ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ Ž’¢’–’£ȱ‹žȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱ–ˬ‘œž•ŠȱšŠ›óÍȱ Š—’ǰȱŠó”Š›ȱ›ŽŠ”œ’¢Šȱ‹ŠóȱŸŽ›–’›ǯȱȱt–ž–’ȱ£ˬ’Ěȱ’¢’ȱ ’œˬȱšŽ¢›’Ȭû£û—ȱš’Š•Š—–ŠŠ—ȱ³˜¡ȱ¢ž¡žœž£Ȭ •žšȱŸˬȱ¢Šȱ’óˬȱˬœˬ‹’•ˬ󍒢’–’£ȱ’•ˬȱ’£Š‘ȱŽ–ˬ¢ˬȱ ³Š•Íó͚͛ǯȱˬŒ›û‹ˬȱãœˬ›’›ȱ”’ǰȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ’—œŠ—•Š›ȱ ˜›šŠ—’£–’ȱû³û—ȱ£ˬ›ˬ›•’ȱš’Šȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Íǰȱ‘ˬĴȱŠȱ œŽŸ’›•ˬ›ǯȱŠ‘’›’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ˜•–ŠÍÂ͗Š—ȱ’£•’ȱš’Šȱ Š••Ž›’¢ŠœÍȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱŠó”Š›ȱŽ’•–’›DZȱ’—œŠ—•Š›ȱœŠˬŒˬȱ ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–’›ǯȱ––Šǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ¡›˜—’”’ȱ ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱ‹ž—žȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǰȱ³û—”’ȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›Šȱ’£•’ȱš’ŠȱŠ••Ž›’¢ŠœÍȱȱ‘ˬ–’óˬȱ –㟌žž›ǯȱˬœˬ•’¢’—ȱ¡›˜—’”’ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬ¢ˬȱ”Ž³–ˬœ’ȱ ‹ž—Šȱˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱžȱ’œˬȱ˜ȱŽ–ˬ”’›ȱ”’ǰȱ’––ž—ȱ œ’œŽ–’ȱž¢Šȱûó–ˬ—ȱ˜•Š—ȱš’Šȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ’•ˬȱ –û‹Š›’£ˬ¢ˬȱ¢Š¢Í—Š›Ššȱȱã£ȱŸˬ£’ˬœ’—’—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱ ˬ•–ˬ¢’‹ǯȱ ’£•’ȱš’ŠȱŠ••Ž›’¢ŠœÍȱ–’š›Ž—ǰȱ˜¢—Ššȱ ŠÂ›Í•Š›Íǰȱ‘’™Ž›˜—’¢Šǰȱ‹›˜—¡’ȱ’•ˬȱˬ£Š‘û›ȱ˜•ž—Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱŠó”Š›ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ȱ˜•–Š–ŠœÍȱ ’£•’ȱš’ŠȱŠ••Ž›’¢ŠœÍ—Í—ȱ˜•–Š–ŠœÍ—Šȱˬ•Š•ˬȱŽȬ –’›ǯȱŽ¢—ˬ•¡Š•šȱ–ˬ•ž–Š•Š›Šȱã›ˬǰȱ’—”’óŠȱŽ–’óȱ 㕔ˬ•ˬ›ˬȱœŠ”’—•ˬ›’—ȱŜŖȬŞŖƖȬ’ȱ‹žȱ’™•’ȱŠ••Ž›’¢Š¢Šȱ –ˬ›ž£ȱšŠ•–ÍóÍ›ǯȱ

’£•’ȱš’ŠȱŠ••Ž›’¢ŠœÍ—ÍȱŠó”Š›ȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱ ’•ˬȱ’”’ȱœÍ—Ššȱ—ãŸû—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱ—Š•’£ȱû³û—ȱ ãû›û•–ûóȱšŠ—ȱ—û–ž—ˬœ’ȱ‹žȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱš’Šȱ ŒãŸ‘ˬ›’ȱ˜•Š—ȱ”˜•‹Š¢Šȱ¢Ž›•ˬ󍒛’•’›ǯȱ˜—›ŠȱšŠ—Í—ȱ ˬ›”’‹’—ˬȱ‘ˬ–’—ȱ–ˬ‘œž•ŠȱšŠ›óÍȱŠ—’Ž••ˬ›’—ȱ ˜•ž‹Ȭ˜•–Š–ŠœÍȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱžȱŠ—’Ž••ˬ›ȱ‘ˬ–ȱˬȱ ’––ž—˜ȱš•˜‹ž•’—ȱŠ•Š—Í›Í•Í›ǯȱˬ‘£ȱ˜—•Š›Í—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ ’•ˬȱ’––ž—ȱœ’œŽ–’ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱŠ¡’•ȱ˜•–žóȱ‹žȱŸˬȱ ¢Šȱ’ˬ›ȱȃûó–ˬ—Ȅȱ’•ˬȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›Í›ǯȱŠ—Šȱ ’––ž—˜š•˜‹ž•’—•ˬ›’—ȱ–㟌žȱ˜•–ŠœÍȱˬš’šȱ Ž’•ˬ—ȱš’Šȱ–ˬ‘œž•ž—ž—ȱŠ›£ž˜•ž—–Š£ȱ›ŽŠ”œ’¢Šȱ ã›ˬ’¢’—ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ •Šœœ’”ȱŸˬȱ’£•’ȱŠ••Ž›’¢Š—ÍȱŠó”Š›ȱŽˬ—ȱ œÍ—Šš•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Š”Íȱˬ›šȱŠ—’Ž••ˬ›’—ȱ—ãŸû—ˬ—ȱ ŠœÍ•ÍÍ›ǯȱ’ȱŠ••Ž›’¢Šȱ£Š–Š—Íȱœã‘‹ˬȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ š’Šȱ–ˬ‘œž•ž—ŠȱšŠ›óÍȱœû›ˬ•’ȱŸˬȱ󒍍ˬ•’ȱ ŒŠŸŠ‹ȱ›ŽŠ”œ’¢ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š—ȱȱœ’—ęȱ—ˬȱŠ’ȱ ’––ž—˜š•˜‹ž•’—•ˬ›ˬ—ȱŽ’›ǯȱ ’£•’ȱŠ••Ž›’¢Š—Í—ȱ Šó”Š›ȱŽ’•–ˬœ’—ˬȱã›ˬȱŠ™Š›Í•Š—ȱœÍ—Šš•Š›ȱ£Š–Š—Íȱ Śȱ ’––ž—˜š•˜‹ž•’—•ˬ›’—ȱ–㟌ž•žÂžȱˬš’šȱŽ’•’›ǯȱ ’£•’ȱš’ŠȱŠ••Ž›’¢ŠœÍ—Íȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŽˬ—ȱ’”’—Œ’ȱ ûœž•ȱšÍ›–Í£ÍȱšŠ—ȱ‘’œœˬŒ’”•ˬ›’—’—ȱ³ã”–ˬȱœû›ˬ’—ˬȱ ˬœŠœ•Š—–ÍóÍ›ǯȱŠ—ȱ—û–ž—ˬœ’ȱãû›û•û”ˬ—ȱ œ˜—›ŠȱŽ›’›˜œ’•ˬ›’—ȱ³ã”–ˬȱ›ŽŠ”œ’¢ŠœÍȱ”’–’ȱœŠˬȱ‹’›ȱȱ Š—Š•’£ȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱ˜—›ŠŠ—ȱš’Šȱ–ˬ‘œž••Š›ÍȱŒãŸ‘ˬ›•ˬ›’ȱ ˬ•ŠŸˬȱŽ’•ˬ›ˬ”ȱ‘ˬ–’—ȱŠ—Š•’£ȱˬ”›Š›•Š—Í›ǯȱ Ž›³ˬ”ȱˬ›šȱ Šó”Š›ȱŽ’•ˬ›œˬǰȱ–ˬ‘£ȱ‘Š—œÍȱ–ˬ‘œž•ž—ȱ’£•’ȱŠ••Ž›’¢Šȱ ã›ˬ–ˬœ’ȱ‹ˬ••’ȱ˜•ž›ǯȱ

ˬ›ȱ’”’ȱˬš’šŠŠȱœÍ—ŠšŠ—ȱ”Ž³’›’•ˬ—ȱ –ˬ‘œž••Š›Í—ȱœ’¢Š‘ÍœÍȱŗřŖȱŠŠȱš’Šȱ–ˬ‘œž•žȱ ³Žó’’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱŠ›™Í£ȱŸˬȱž›óˬ—ȱ”’–’ȱ –㟜ûȱ–’ǰȱ˜›ŠŠȱŸˬȱ¢Šȱ’œ›’¢ˬȱ”’–’ȱ›Žœ˜›Š—ȱ ˬ›£Šš•Š›ÍǰȱŠ¢›ÍȬŠ¢›Íȱã‹ˬ•ˬ”ȱŸˬȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬȱ—㟕ˬ›’ȱȱ Š¡’•ȱŽ’•–’óȱŸˬȱŒˬ–’ȱŗŗŖȱ–ˬ‘œž•ȱ—ãŸû—ˬ—ȱ’‹Š›ˬȱ ˬ•ŠŸˬȱœ’¢Š‘ÍȱŠȱ–㟌žž›ǯȱˬˬ—ǰȱœÍ—Šš•Š›Í—ȱ —ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱ‹’›ȱ‘ˬˬˬ—ȱœ˜—›Šȱ–ˬ•ž–ȱ˜•ž›ǯȱ ˬ’Œˬ•ˬ›ȱ–ˬ•ž–ȱ˜•žšŠ—ȱœ˜—›Šȱã›û•ˬŒˬ”ȱˬȬ ‹’›•ˬ›ȱœ¡Ž–’ȱœŠˬ’›DZȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ–ˬ—ęȱȱˬȱœ’›ȱãœˬ›ˬ—ȱ ˬ›£Šš•Š›ȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—Š—ȱ¡Šȱ›’ŒȱŽ’•–ˬ•’’›ǯȱž—žȱ Ž–ˬ”ȱ˜ȱšˬˬ›ȱˬȱŠœŠ—ȱŽ¢’•ǯȱˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ ”’ǰȱ”’–’—œˬȱȃšŠŠÂŠ—ȱ˜•ž—–žóȄȱœ’¢Š‘ÍœÍȱ‹Žóǰȱ ”’–’—’—œˬȱȬȱ˜ž£ȬšÍ›¡ȱš’Šȱ–ˬ‘œž•ž—Š—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱ ›šŠ—’£–’—ȱŽ‘’¢ŠŒȱž¢žÂžȱš’Šȱ–Šˬ•ˬ›’—’—ȱ Š›Š£•ÍÂ͗Íȱ™˜£–ŠŠ—ȱ‘ˬ–’—ȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ–Ž—Ȭ ¢žŠ—ȱ³Í¡Š›–Ššȱ‘ˬ–’óˬȱ–û–”û—ȱ˜•–ž›ǯȱȱ’Ȭ ¢Ž˜•˜šž—ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’ȱ’•ˬȱ‹ûû—ȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬ•ˬ›ȱ —ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Í—–Šš•Šȱˬ›’ȱš’Š•Š—–Šȱœ’œŽ–’ȱˬ›’‹ȱ Ž’•–ˬ•’’›ǯȱ Gœ’Šˬœ’—ˬȱ’ŒŠ£ˬȱŸŽ›’•–’óȱŸˬȱšŠŠÂŠ—ȱ˜•ž—–žóȱ –ˬ‘œž••Š›Í—ȱœ’¢Š‘ÍœÍȱ–㟜û–ˬ—ǰȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ ˬ•ˬ‹ŠÍ—Š—ǰȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššȱˬ¢’óˬȱ ‹’•ˬ›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

28

Yay sistiti

Š¢ȱû—ˬ󒗒—ȱ³Í¡–ŠœÍȱ’•ˬȱŠÂ͛ȱšÍóȱ•’‹Šœ•Š›Í—Š—ȱ Š£Šȱ˜•–ŠÂŠȱ³Š•Íó͚͛ǯȱ––Šȱ¡Š’—ȱ”û•ˬ”ȱšÍœŠȱžȬ –Š—ȱ‘ˬŸˬœ”Š›•Š›Í—Í—ȱœ˜¢žš•Š–ŠœÍȱŸˬȱœ’œ’’—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ’œ’’ǰȱŠˬˬ—ǰȱœ’’”ȱ”’œˬœ’—ˬȱ œ’›Š¢ˬȱŽ–’óȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱã›ˬ’›ǯȱ˜¢žš•Š–Šǰȱœ›Žœœǰȱ Ÿ’›žœȱŸˬȱœ˜¢žšˬ¢–ˬȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ£Š–Š—Íȱ’––ž—’Žȱ £ˬ’Ěȱˬ’”ˬȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱ–Š—Žˬœ’£ȱŠ›–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ ˬ’Œˬˬǰȱœ’œ’ȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱ ˬ£ˬ›’ȱŒˬ‘ˬˬ—ǰȱ‹Ž•ˬȱ‹’›ȱ‘Š’œˬȱ‘Š–Í—Í—ȱ‹Šó͗Šȱ ˬ•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ”’–œˬȱ’•ˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬˬȱ œ’œ’•ˬȱ¡ˬœˬ•ˬ—’›ǰȱ”’–’ȱ’œˬȱȮȱ³˜¡ȱ—Š’›ȱ‘Š••Š›ŠȱŸˬȱ¢Šȱ û–ž–’¢¢ˬ•ˬȱ¡ˬœˬ•ˬ—–’›ǯȱžȱŽ—˜–Ž—ȱœ˜—ȱ’••ˬ›ˬȱ Š‘Šȱˬš’šȱ㢛ˬ—’•–’󍒛ǯȱ•’–•ˬ›ȱŠó”Š›ȱŽ–’ó•ˬ›ȱ”’ǰȱ ‹ˬ£’ȱ’—œŠ—•Š›Šȱœ’œ’ȱŸˬȱ™’Ž•˜—Ž›’ˬȱšŠ›óÍȱ’›œ’ȱ–Ž¢••’”ȱ –㟌žž›ǯȱžȱ’—œŠ—•Š›Šȱ‹ã¢›ˬ”ȱŸˬȱœ’’”ȱ”’œˬœ’—’—ȱ Š¡’•’ȱšŠÍȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱŠœŠ—•Íš•Šȱ’•’óˬȱ‹’•’¢’ȱ¡ûœžœ’ȱ œ›ž”ž›Šȱ–Š•’”’›ǯȱ’›ȱ—ãŸȱȃ¢Š™Í󚊗Ȅȱ™›’—œ’™’ȱ’óˬȱ ûóû›ǯȱ’’”ȱ¢˜••Š›Íȱ’ŸŠ›Í—Šȱ¢Š™ÍóŠ—ȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱ –ˬšŠ–ȱã£•ˬ¢’›ǯȱG––ž—’ŽȱŒû£’ȱ£ˬ’Ěȱˬ¢ˬ—ȱ”’–’ȱ˜—•Š›ȱ Š”’Ÿȱ’—”’óŠȱŽ–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ G—Ž”œ’¢Š—Íȱ•ˬŸȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱœ’’¢’—ȱ•Š‹˜›Š˜›ȱ óˬ›Š’ˬȱˬ”’•–ˬœ’ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜—›Šȱ‹Š”Ž›’Š•ȱ‘ˬœœŠœ•ÍÂ͗ȱ —ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Í—–Šš•ŠȱŠ—’‹’˜’”ȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱ Ž£ȬŽ£ȱ”ˬœ”’—•ˬóˬ—ȱœ’œ’’—ȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱˬ—ȱŠ£ÍȱŝȬŗŖȱ û—ȱŠŸŠ–ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱûŠ•’Œˬ—’—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ’œ’šŠ–ˬ’ȱ ’––ž—ȱœ’œŽ–’—’—ȱûŒ•ˬ—’›’•–ˬœ’’›ǯȱŠÍ—•Š›Šȱ ‹ˬ£ˬ—ȱ‘˜›–˜—Š•ȱ™˜£ž—ž•Š›Í—ȱ”˜››Ž”œ’¢ŠœÍǰȱ’—ŽȬ ”˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱˬȱ ˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱ—’‹’˜’”ȱ”ž›œžȬ —ž—ȱšˬ‹ž•žȱŸˬȱ˜—Š—ȱœ˜—›Š”Íȱ ãŸ›ˬȱˬȱȱ¡›˜—’”’ȱœ’œ’’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱ –ˬšœˬ•ˬ›•ˬȱ‹’”’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱȱ ʞ•‹ˬĴȱˬǰȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ˬ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ’”ˬȱ‹Ž•ˬȱ œ’œ’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱŽŒȬ Ž£ȱœŠ”’•ˬó’›ǯȱ––Šȱ ‹žȱû£û—ȱ–ûŠ•’Œˬȱ ¢Š—Šó–ŠœÍȱŽ¢’•ǯȱ ˬŸˬ””û•ȱŽ–ˬ”ǰȱ¢Š¡žȱ ¢Š•—Í£ȱ¡Š•šȱˬ‹Š‹ˬ’—ˬȱ œÍÂ͗–Ššȱ ¡ˬœˬ•’¢’ȱ ¡›˜—’”’ȱ˜›Ȭ –Š¢Šȱ³ŽŸ’›ˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱ’œ’’—ȱ Š—’‹’˜’”•ˬȱ –ûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱ ³˜¡ȱšÍœŠȱ˜•ž›ǯȱ

&$16$ö/,ö,

—’‹’˜’”•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’ȱû–ž–’¢¢ˬ•ˬȱ‹’›ȱˬˬȱ’œ’Šˬȱ˜•Ȭ ž—ž›ǯȱ’ˬ›ȱ–ûŠœ’›ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ’œˬȱû³ȱû—ˬ—ȱŠ›Íšȱšˬ‹ž•ȱ ˜•ž—–ž›ǯȱˬˬ—ǰȱ‹žȱ–ûˬȱˬ›£’—ˬȱˬ•ŠŸˬȱ–ˬ—ęȱȱ ˬœ’›ȱ’—”’óŠȱŽ–’›ǯȱû‹žȱ˜•ž—–žóž›ȱ”’ǰȱşśƖȱ‘Š••Š›Šȱ û³ȱû—•û”ȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱœ’œ’’—ȱŠ–ȱœŠÂŠ•–ŠœÍȱ’•ˬȱ —ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱ›˜œŽœ’—ȱ¡›˜—’”•ˬó–ˬœ’ȱŽ‘’–Š•Íȱ’œˬȱ–’—’Ȭ –ž–ȱœˬŸ’¢¢ˬ¢ˬȱŽ—’›ǯȱŠ”’—ȱŽ£ȱŸˬȱŠ–ȱœŠÂŠ•–Šȱû³û—ȱ ŽŸȱŸˬȱ’œ’•’”ȱ›Ž“’–’—ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱóˬ›’›ǯ ’Š›Ž¢Š—Í—ȱǻGœ‘Š•Í—Ǽȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ Š—’‹’˜’”ȱŽ›Š™’¢Šȱ”ž›œž—ž—ȱˬŸŸˬ•’—ˬȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ –’”›˜Ěȱ˜›ŠœÍ—Íȱ—˜›–Š••ŠóÍ›Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱšˬ‹ž•ȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŠ—•Íȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱˬ›”’‹•’ȱœûȱž›óž•žȱ –ˬ‘œž••Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱˬȱ³˜¡ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯ ’’”ȱŠ—Š•’£’—ˬȱ•Ž¢”˜œ’ȱœŠ¢Í—Í—ȱŠ›–ŠœÍȱŸˬȱ ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱŠó”Š›ȱŽ’•–ˬœ’ȱŽ‘’¢Šȱˬ•Š–ˬ’’›ǰȱ ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱ‹žȱŸˬ£’¢¢ˬȱˬ”›Š›•Š—Í›œŠǯȱˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ ”’ǰȱœ’œ’ȱˬǰȱ™’Ž•˜—Ž›’ȱˬȱœ’–™˜–œž£ȱ”Ž³ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ›˜—’”’ȱ’—Ž”œ’¢Š—Í—ȱ–㟌ž•žÂžȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱ‘’™Ž›Ȭ ˜—’¢Šǰȱ‹ã¢›ˬ”ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱŸˬȱ’ˬ›ȱŒ’’ȱˬœŠ•Š›Í—ȱ ¢Š›Š—–ŠœÍȱ’•ˬȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱ ”œŠ•Šȱž£•Š›Íȱã£ûȬ㣕û¢û—ˬȱˬ‘•û”ˬȱã›ˬ–ˬœˬȱ ˬǰȱ˜—•Š›Í—ȱŠ—Š•’£ˬȱŠó”Š›ȱ˜•ž—–ŠœÍȱœ’’”ȱŠóÍȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ˬȱ–Ž¢••’”ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱžȱ‘Š•Šȱ™Š¡•Š•Í•Š›ǰȱ ž›™ǰȱž›óˬ—ǰȱœŠ•ŠȱŸˬȱ’ˬ›ȱ¢Šó͕ȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›’—ȱ ’œ’Šˬœ’—’ȱ–ˬ‘ž•ŠóÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ,˜¡•žȱ™Ž—’›ǰȱ 󘔘•Šǰȱš˜£ȱ¢Ž–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱȱŒÍ•Íȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›ǰȱ–û¡ˬ•’ȱ ˬŸ’¢¢Š•Š›ǰȱ”˜—œŽ›Ÿ•ˬ󍒛’•–’óȱ–ˬ‘œž••Š›ǰȱû—ȱ³Š¢ȱŸˬȱ šˬ‘Ÿˬ—’ȱ›Šœ’˜—Š—ȱ¡Š›’ŒȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ,˜¡•žȱ–Š¢Žȱ ’³–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱŠ”’—ȱœžȱ–û•ˬšȱšŠ¢—ŠÍ•–Íóȱ Ÿˬȱœžȱ¢ž–󊕍͌͜Íȱ˜•Š—ȱ–ˬ’óˬȱęȱ•›’—ˬ—ȱœû£û•–ûóȱ ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱŠ¢Žȱ›Ž“’–’—’ȱŽ•ˬȱšž›–Š•ÍœÍ—Í£ȱ”’ǰȱû—ȱ ˬ›£’—ˬȱœ’’”ȱ’•ˬȱŘǰśȱ•ȱ–Š¢Žȱ’›Š£ȱ˜•ž—œž—ǯȱ’’”š˜ŸžŒžȱ ˜•Š›Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ‘ˬ•’–ȱŸˬȱŒãŸ‘ˬ›•ˬ›ǰȱ’‹ž›—žȱ ˬ–•ˬ–ˬœ’ǰȱŠ•–Šȱ”˜–™˜žǰȱŠ•–ŠǰȱŠ›–žǰȱû£û–ȱŸˬȱ Š—Š—Šœȱó’›ˬ•ˬ›’ȱ³˜¡ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ ˬ›–Š—ȱ‹’”’•ˬ›’ȱ’•ˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ–ˬœˬ•ˬ•ˬ›’ȱŠ”’Ÿȱ 㢛ˬ—’•–ˬ”ˬ’›ǯȱ’•’”•ˬ›ȱˬ›’—•ˬ󍒔Œˬȱ‹žȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱ ‹’”’•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬ—’—ȱ–ˬ‘ž•ŠóÍ›Í•–ŠœÍȱŸˬȱ¢Šȱ šŠŠÂŠ—ȱŽ’•–ˬœ’ȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬ’ȱȱ–Ž¢Š—Šȱ³Í¡Í›ǯȱž›ȱ ”’ǰȱŠ¢Íšž•ŠÂÍȱ”’–’ȱˬ›–Š—ȱ‹’”’œ’ȱ’•ˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱ ‹’›ȱ‘ˬˬˬ—ȱŠ›ÍšȱŠŸŠ–ȱŽ–ˬ–ˬ•’’›ǯȱ—žȱ–ˬ›œ’—ȱ ¢Š›™Šš•Š›ÍǰȱŒˬˬ›’ǰȱ˜£ŠÂŠŒÍǰȱ‹ã¢›ˬ”ȱ³Š¢Íȱ’•ˬȱžÂž›•Šȱ ˬŸˬ£ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱžóû£û–ûȱŸˬȱ¢Šȱ–ˬ›œ’—ȱ–˜›œžȱ ³˜¡ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱˬˬ—’£ȱœŠÂ•Š–Í›œŠǰȱ˜—•Š›Š—ȱ –ˬ‘ž’¢¢ˬœ’£ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ Š‘Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱŸŠŒ’‹ȱšŠ¢Š•Š›Šȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›DZȱ’’”ȱ”’œˬœ’—’—ȱ˜•žÂž—žȱ‘’œœȱ Ž’”ˬȱ‘Ž³ȱŸŠ¡ȱã£–ˬ¢’—ǰȱŸŠ¡Í—ŠȱžŠ•Žˬȱ Ž’—ǯȱžŠ•Žˬ—ȱœ˜—›Šȱ¢ž¢ž—ž—ȱŸˬȱ¢Š•—Í£ȱ 㗍ˬ—ȱŠ›¡Š¢Šȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›•ˬȱœ’•’—’—ǯȱ›’—šȱŸˬȱ Š›ȱ™Š•Š›ȱŽ¢’—–ˬ¢’—ǰȱ˜—•Š›ȱ’—Ž”œ’¢Š—Í—ȱ œ’’”ȱ¢˜••Š›Í—Šȱœ’›Š¢ˬȱŽ–ˬœ’ǰȱœ’’”ȱ”’œˬœ’ȱšŠ—ȱ ãŸ›Š—Í—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱŸˬȱ’•’‘Š‹ȱ™›˜œŽœ’—’—ȱ ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ


29

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,$17ù+ù3(57(1=ù9 0h$/ù&ˍ6(dù0ù1'ˍ $.78$/352%/(0/ˍ5 &$16$ö/,ö,


31 t–ž–û—¢Šȱˬ‘’¢¢ˬȱˬ󔒕ŠÍ—Í—ǰȱ ‘ŽœŠ‹•Š–Š•Š›Í—Šȱã›ˬȱǻtǼǰȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ‹ûû—ȱû—¢ŠŠȱã•û–û—ȱˬœŠœȱœˬ‹ˬ‹’ȱ œŠ¢Í•Í›ǻtǼDZȱt›ˬ”ȬŠ–Š›ȱã•û–û—û—ȱœŠ¢Íȱȱšˬˬ›ȱ ‘Ž³ȱ‹’›ȱ’ˬ›ȱã•û–ȱšŽ¢ȱ˜•ž—–ž›ǯȱ ˬ›ȱ’•ȱşǰŚȱ–•—ȱŸˬȱ ¢ŠȱŗŜǰśƖȱã•û–ȱšŠ—ȱˬ£¢’š’—’—ȱŠ›–ŠœÍȱû£û—ˬ—ȱ‹Šóȱ ŸŽ›’›ǯȱžȱ‘ŽœŠ‹ŠŠȱśŗƖȱȱ’—œž•ȱŸˬȱŚśƖȱû›ˬ¢’—ȱ’óŽ–’”ȱ ¡ˬœˬ•’¢’ȱœˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱã•û–ȱˬȱŠ¡’•’›ǯ ’›ȱ³˜¡ȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱšŠ›ó͗͜Íȱ‹žȱ ¢˜••ŠȬ›’œ”ȱŠ”˜›•Š›Íȱ˜•Š—ȱûû—ǰȱ£ˬ›ˬ›•’ȱš’Š•Š—–ŠŸˬȱ ™’¢•ˬ—–ˬǰęȱ£’”’ȱŠ”’Ÿ•’¢’—ȱ–ˬ‘ž•žÂžǰȱ¢û”œˬ”ȱ šŠ—ȱˬ£¢’š’ǰȱ’Š‹ŽȱŸˬȱšŠ—ŠȱŠ›Íšȱ•’™’•ˬ›•ˬȱ –û‹Š›’£ˬȱ¢˜•žȱ’•ˬȱŠ•–Ššȱ˜•Š›ǯ ˜—ȱ’••ˬ›ȱˬȱŠ›Ž›’Š•ȱ‘’™Ž›Ž—£’¢Š—Í—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱšŠ‹Š›Íšȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱŽ’›ȱ”’ǰȱ‹ž—•Š›ȱ Šȱ³˜¡œŠ¢•Íȱˬš’šŠ•Š›Í—ȱ™›Ž–Ž’ȱ˜•Š›ŠšȱšŠ•Í›ȱŸˬȱ ‹ž—•Š›Í—ȱˬœŠœÍ—Šȱˬš’šȱŸˬȱãŸœ’¢ˬ•ˬ›ȱ¢Š›ŠÍ›ǯ ›Ž›’Š•ȱ‘’™Ž›Ž—£’¢Š—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ–ûŠȬ œ’›ȱ™›’—œ’™ȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱã•û–û—ûȱŠ£Š•–Ššȱ Ÿˬȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱ û³û—ȱȦȬ’—ȱŽěȱŽ”’ŸȱœŠ•Í—–ŠœÍ—Í—ȱŸŠŒ’‹•’¢’—ˬȱ ˬœŠœ•Š—Í›ȱ”’ȱ‹ž—ŠȱŠȱ¢Š•—Í£ȱȦȱȮ’ȱ‘ˬˬȱœˬŸ’¢¢ˬ¢ˬȱ Ž—’›–ˬ”•ˬȱŽ¢’•ǰŽ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ‹ûû—ȱ–˜’ęȱ”Šœ’¢Šȱ˜•ž—Š—ȱ›’œ”ȱ Š”˜›•Š›Í—Í—ǻtǼȱ”˜››Ž”œ’¢ŠœÍȱŸˬȱ‘ˬˬȱ ˜›šŠ—•Š›Í—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬȱǻ Ǽȱˬ›ˬŒˬœ’—’ȱŠ£Š•–Šš•Šȱ —Š’•ȱ˜•–Ššȱ˜•ž›ǯ ȱ—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱšŽ¢›’Ȭ–Ž’”Š–Ž—˜£ȱ¢˜••Šȱ ǻ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—’ȱˬ¢’ó–ˬ”ǰȱęȱ£’”’ȱŠ”’Ÿ•’¢’ȱŠ›Í›–Ššǰȱ œ’šŠ›Žˬ—ȱ’–’—ŠǰȱŠ›Íšȱ³ˬ”’ˬ—ȱŠ£Šȱ˜•–Ššǰȱ ž£ȱ’œ’Šˬœ’—ˬȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬȱȱŸˬȱœǯǼȱŸˬȱ –ûŠ•’Œˬˬȱ¡ûœžœ’ȱ›˜•žȱ˜•Š—ȱ–Ž’”Š–Ž—˜£ȱ Š—’‘’™Ž›Ž—£’Ÿȱ™›Ž™Š›Š•Š›•Šȱǻ ǼŠ™Š›Í•Í›ǯȱ —’‘’™Ž›Ž—£’Ÿȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱˬ¢’—ŠÍȱ £Š–Š—Íȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Ššȱ •Š£Í–Í›ȱ”’ȱ‹žȱ–ûŠ•’Œˬˬ—ȱ ˬœŠœȱ–ˬ—ŠŽȱȦȬ’—ȱ ‹’•ŠŸŠœ’ˬȱŽ—–ˬœ’’›ǯȱ ûŠ•’Œˬȱ£Š–Š—Íȱ‹ûû—ȱ ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱȦȱȱŗŚŖȦşŖȱ ––ȦȱŒ’ŸǯœȱŠ—ȱŠóŠÂÍȱ ˜•–Š•ÍÍ›ȱ”’ȱ‹žȱŠȱ‘ˬˬȱ œˬŸ’¢¢ˬȱœŠ¢Í•Í›ǯʞˬ›ȱ –ûŠ•’Œˬȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱˬ›ˬęȱ—ˬȱ ¢Š¡óÍȱ–ˬ—’–œˬ—’•’›œˬǰȱ ȦȬ’ȱŗřŖȦŞŖȱ––ȱŒ’Ÿǯ œǯȱŸˬȱŠ‘ŠȱŠóŠÂÍȱœŠ•–Ššȱ –ˬšœˬˬž¢Âž—ž›ǯ ȦȱȬˬȱ˜™’–Š•ȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱ ˬ–’—ȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱ˜™’–Š•ȱ Š—’‘’™Ž›Ž—£’Ÿȱ™›Ž™Š›ŠȱŸˬȱ –ûŠ•’ŒˬȱŠ”’”ŠœÍȱœŽ³’•–ˬ•’’›ǯȱ Ȭ͗ȱœŽ³’–’—ˬȱ ˜—ž—ȱˬœ’›ȱ–ûˬ’ȱǻ‘’™˜Ž—£’ŸȱŽěȱŽ”’ȱŘŚȱœŠŠŠ—ȱ Š£ȱ˜•–Š¢Š—ȱ™›Ž™Š›ŠȱœŽ³’–’ȱãŸœ’¢ˬȱ˜•ž—ž›Ǽǰȱˬ•ŠŸˬȱ ŽěȱŽ”•ˬ›’—ȱ˜•–ŠœÍǰȱ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱˬœ’›ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ ˜—ž—ȱ‘Š—œÍȱœ’—ˬȱ–ˬ—œž‹ȱ˜•–ŠœÍǰȱ‘ˬˬȱ˜›šŠ—•Š›Šȱ ˬœ’›’ȱŸˬȱœǯȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Í—Í›ǯȱ›Ž™Š›ŠÍ—ȱŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’ȱȱˬœŠœȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱ”ˬœ‹ȱŽ’›ǰȱ‹Ž•ˬȱ”’ǰȱ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱˬ¢’—ŠÍȱ

˜™’–Š•ȱ˜£ŠŠȱ˜•–Š•ÍÍ›ǰȱˬ”œȱ‘Š•Šȱ—ˬ’—”’ȱȦȬˬȱ ŽěȱŽ”’Ÿȱ—ˬ£Š›ˬȱ˜•–Š£ǰȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱ¡ˬœˬ—’—ȱ –ûŠ•’Œˬ¢ˬȱ‹ŠÂ•Í•ÍÂÍȱŠ£Š•Š›ǯ Gœˬ—’•ˬ—ȱ”˜–‹’—ˬȱŽ›Š™’¢ŠŠ—ȱŠ—Í󊗍ŠȱšŽ¢ȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ¡ˬœˬ—’—ȱ–ûŠ•’Œˬ¢ˬȱ‹ŠÂ•Í•ÍÂÍȱ Ȭ͗ȱ’œ’Šˬœ’—’—ȱœŠˬ•’¢’—ˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱžȱ –ˬœˬ•ˬ—’ȱęȱ”œˬȱ˜•ž—–žóȱ”˜–‹’—Šœ’¢Š•Š›Š—ȱ ’œ’Šˬȱ‘ˬ••ȱŽ’›ǯȱ ˬ–ȱŠ—’‘’™Ž›Ž—£’Ÿǰȱ‘ˬ–ȱ ˜›šŠ—˜™›˜Ž”’ŸȱŽěȱŽ”ȱ—û–Š¢’óȱŽ’›ˬ—ȱ–ûŠœ’›ǰȱ ¢û”œˬ”ȱŽěȱŽ”’ŸȱŠ—’‘’™Ž›Ž—£’Ÿȱ™›Ž™Š›Šȱ1ROLSUHO ELIRUWHȱ˜•ž‹ȱ Ȭ—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—Š—ȱ ‹ûû—ȱęȱ”œˬȱ˜•ž—–žóȱŠ—’‘’™Ž›Ž—£’Ÿȱ™›Ž™Š›Š•Š›Šȱ š˜¢ž•Š—ȱ–ûŠœ’›ȱˬ•ˬ‹•ˬ›ˬȱŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›’›ǯȱ,Gȱ™Ž›’—Ȭ ˜™›’•ȱŠ›’—’—ȱȱŸˬȱ’Š£’ȱ’ž›Ž’”ȱ’—Š™Š–’’—ȱ ›Šœ’˜—Š•ȱ”˜–‹’—Šœ’¢ŠœÍȱ˜•Š—ȱ˜•’™›Ž•ȱã£ȱŠ—’‘’Ȭ ™Ž›Ž—£’ŸȱŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’—’ȱ‹Ž¢—ˬ•¡Š•šȱˬš’šŠ•Š›Šȱ ǻ ǰȱ ǰȱ ǰȱǰȱ ǰȱ ǰȱȱŸˬȱœǯǼœû‹žȱŽ’‹ǯ ˜•’™›Ž•ȱ’œˬ›ȱû›ˬ”ȱŠ–Š›ȱ›’œ”’ȱ˜•Š—ȱ—ˬ£Š›ˬˬȱ œŠ¡•Š—–Š¢Š—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬǰȱ’œˬ›œˬȱˬȱ¢Ž—’ȱ’Šš—˜£ȱ š˜¢ž•–žóȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱȬ’ȱ—˜›–Š••ŠóÍ›Í›ǯ’›ȱ³˜¡ȱ ”˜–‹’—Šœ’¢Š•Š›ȱŸŠ›ǰȱŠ––Šȱ¢Š•—Í£ȱ1ROLSUHOȱœŽ³’–ȱ ’ž›Ž’”’ȱ˜•Š—ȱ’—Š™Š–’ȱŸˬȱ‹Ž¢—ˬ•¡Š•šȱŽ”œ™Ž›•ˬ›ȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱãŸœ’¢ˬȱ˜•ž—Š—ȱ™Ž›’—˜™›’•ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯ  ȱˬš’šŠÍ—ŠȱŞŝƖȱ¡ˬœˬˬȱœ˜•ȱ –ˬˬŒ’¢’—ȱ‘’™Ž››˜ęȱ¢ŠœÍȱŸŠ›ȱ’’ǯȱ1ROLSUHOELIRUWHȱ ’•ˬȱ‘’™Ž››˜ęȱ¢ŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱŠ£Š•Íǯˬ—’ȱ1ROLSUHO ELIRUWHȱ’•ˬȱŠ–˜£Š•ÍȱŽ›Š™’¢Šȱû›ˬ¢’—ȱ–Š”œ’–Š•ȱ ˜£ŠŠ—ȱŠœÍ•Íȱ–ûŠęȱˬœ’—ˬȱ£ˬ–Š—ˬȱŸŽ›’›ǯȱ¢—’ȱ £Š–Š—Šȱ1ROLSUHO‹ã¢›ˬ”•ˬ›’ȱš˜›ž¢Š›Ššȱû–ž–’ȱ ã•û–ûȱœû‹ž•žȱóˬ”’•ˬȱ Š£Š•Í›ǯˬ—’ȱ1ROLSUHOȱ Š›Ž›’Š•ȱ‘’™Ž›Ž—£’¢Š—Í—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ‹ûû—ȱ–ûŠȬ œ’›ȱˬ•ˬ‹•ˬ›ˬȱŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›’DZȱȱ Ȭ’ȱ‘ˬˬȱœˬŸ’¢¢ˬ¢ˬȱ ”’–’ȱŽěȱŽ”’ŸȱœŠ•Í›ǰȱû›ˬ”Ȭ Š–Š›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ ™›˜ęȱ•Š”’”Šœ—Íȱˬ–’—ȱŽ’›ȱ Ÿˬȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱã•û–û—ûȱ Š£Š•Í›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

32

=ù<ù//ˍ5

’¢’••ˬ›’—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱŸˬȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ³˜¡•žȱœŠ¢Šȱ–’ȱ–㟌žž›ǯȱ ’–’œ’ȱ ˜—•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—ˬȱšž›‹ŠÂŠ•Š›Íȱˬšœ’›•ˬ—’›’›ǰȱ”’–’œ’ȱȮȱ™’œȱã£ûǰȱ’ˬ›•ˬ›’ȱ ’œˬȱŽ¢‹ˬŒˬ›ȱã›ˬ–ˬ•ˬ›’ȱ¢Ž’—Œ’ȱŠ¢ȱœž”ŠœÍ—Šȱ˜Ÿœž—•Šȱȃ–ûŠ•’ŒˬȄȱŽ’›dzȱžȱ¢Š—•Íóȱ ęȱ”’›•ˬ›’—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱœŠˬ’›DZȱ‘ˬĴȱŠȱ‘ˬ”’–•ˬ›’—ȱ‹Ž•ˬȱȱŽ•ȱŠ›ŠœÍ—Šȱȃ¢Š‹Š—ÍȱˬȄȱŠ•Š—Í›Í•Š—ȱ £’¢’••ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–Šȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’ȱ‘ŠššÍ—Šȱ¢Ž”’•ȱęȱ”›’ȱ¢˜¡ž›ǯȱ––Šȱ¢Ž—ˬȱˬǰȱ˜—•Š›Í—ȱ ˬ›£’¢¢ˬȱŸˬȱãŸœ’¢ˬ•ˬ›’ȱŠ‘Šȱ’—Š—Í›ÍŒÍȱŸˬȱ¢Š¡óÍȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›ˬ—’›ǯȱ

%ˍ/$+$5'$1*ˍ/'ù" ’¢’••ˬ›ȱȮȱ’Š–Ž›’ȱřǰȱˬ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱ’œˬȱȮȱŗȱ œŠ—’–Ž›ˬȱšˬˬ›ȱ³ŠŠ—ȱˬ›’ȱã›ˬ–ˬ•ˬ›’’›ǯȱ—•Š›Í—ȱ‹’›ȱ —Ž³ˬȱ—ãŸûȱ–㟌žž›DZȱ ȊȱŠˬȱǻŸž•šŠ›Ǽȱ—ãŸȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ¢Š¢Í•–ÍóÍ›ȱŸˬȱ‹ûû—ȱ —ãŸȱ£’¢’••ˬ›’—ȱŘȦřȱ‘’œœˬœ’—’ȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ ’›ˬȱ˜›–Š•Íȱ ‹žȱ£’¢’••ˬ›ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ˜ŸžŒȱŸˬȱ‹Š›–Šš•Š›Šǰȱ‹ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ û£ˬȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱ Ȋȱ••Íšȱ—ãŸȱȮȱŠ¢Šš•Š›Í—ȱŠ•ȱ ‘’œœˬœ’—ˬȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬ—ȱ‹žȱ—ãŸȱ ã›ˬ–ˬ•ˬ›ȱ‘’œœȱŽ’•ˬ—ȱ—Š›Š‘Š•Íšȱ ã›ˬ’›ǯȱ ȊȱŠœÍȱ£’¢’••ˬ›ȱŠ‘Šȱ ³˜¡ȱ¢Ž—’¢Ž–ˬȱãŸ›û—ˬȱ ¢Š›Š—Í›ȱŸˬȱ”’³’”ȱ’Š–Ž›•’ȱ ˜•ž›ǯȱˬˬ—ǰȱ˜—•Š›ȱŠÂÍ£ȱ ‹˜ó•žÂž—ž—ȱœŽ•’”•’ȱ š’óŠœÍ—Šǰȱ˜ŸžŒ•Š›Šǰȱ Š¢Šš•Š›Í—ȱŠ•ȱ‘’œœˬœ’—ˬǰȱ ¢Š¡žȱû£ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱȱ ȊȱŠ™Š˜¡óŠ›ȱ£’¢’••ˬ›’—ȱ Š¢ŠšŒÍÂÍȱŸŠ›ǯȱ—•Š›ȱ³˜¡ȱ £Š–Š—ȱ’––ž—’Ž’ȱ£ˬ’Ěȱˬ–’óȱ ’—œŠ—•Š›Šǰȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱ‘Š–’•ˬȱ šŠÍ—•Š›Šǰȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žȱ ¡ˬœˬ•ˬ›’—ˬȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱŠ™Š˜¡óŠ›ȱ £’¢’••ˬ›’—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬȱ¢Ž›•ˬ›’ȱȮȱ‹˜Ȭ ¢ž—ȱŸˬȱŽ”˜•Žȱ£˜—ŠœÍǰȱœ’—ˬȱŸˬȱš˜•žšŠ•Íȱ —Š‘’¢ˬ•ˬ›’›ǯȱ Ȋȱ ˜—’•˜–•Š›ǯȱžȱ—ãŸȱ£’¢’••ˬ›ȱ’—’–ȱ—Š‘’¢ˬ•ˬ›ˬȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱ ’¢’••ˬ›’ȱˬ–ˬ•ˬȱȱˬ’›ˬ—ȱˬœŠœȱœˬ‹ˬ‹ȱŸ’›žœ•Š›ǰȱ˜ȱ Œû–•ˬˬ—ȱ’—œŠ—ȱ™Š™’••˜–žȱŸ’›žœžȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’•’›ǯȱ’›žœȱ ‘ˬ–ȱŒ’—œ’ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ–ˬ’óˬȱ¢˜•žȱ’•ˬȱãû›û•û›ǯȱˬ–ȱ –û‘’ˬȱŸ’›žœ•Š›ȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•Í›ǰȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ ¢˜•ž¡–Š–Ššȱû³û—ȱ‘Ž³ȱŸŠ¡ȱ‹ŠóšŠœÍ—Í—ȱˬœ–Š•ÍȱŸˬȱ óˬ¡œ’ȱ’’¢Ž—ŠȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ¢’—ǯȱ G––ž—’Ž’ȱ£ˬ’Ěȱˬ–’óȱŸˬȱˬ›’ȱ㛝û”•ˬ›’ȱ–ûˬ–Š’ȱ

&$16$ö/,ö,

˜•Š›Ššȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬ¢ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Š—ȱ’—œŠ—•Š›Šȱ£’¢’••ˬ›’—ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬȱŽ‘’–Š•ÍȱŠ‘Šȱ¢û”œˬ”’›ǯ Ž•ˬȱšˬ—Šˬˬȱˬ•–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ£’¢’••ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š—ȱŸ’›žœŠȱ¢˜•ž¡–ŠȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠ£Š•–Ššȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱóˬ¡œ’ȱ’’¢Ž—Š¢Šȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ”ǰȱœÍ¢›Í—Íȱ ŸˬȱŒÍ›–Ššȱ¢Ž›•ˬ›’—’ȱŸŠ¡Í—ŠȱŽ£’—Ž”œ’¢ŠȱŽ–ˬ”ǰȱ ‹ŠóšŠœÍ—Í—ȱˬ󢊕Š›Í—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ–ˬ”ǰȱˬ•‹ˬĴȱˬȱ”’ǰȱ ’––ž—’Ž’ȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›–ˬ”ȱ”’Š¢ˬ’›ǯȱ

0h$/ø&θ4$<'$/$5, ûŠ•’Œˬ¢ˬȱ‹Šó•Š–Š£Š—ȱ ˬŸŸˬ•ȱˬ›’ȱã›ˬ–ˬœ’—’—ȱ ‘ˬš’šˬˬ—ȱ£’¢’•ȱ˜•–ŠœÍ—Íȱ ˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ã›ˬ–ˬ—’—ȱ›ˬ—’ȱˬ¢’óœˬȱ Ÿˬȱ¢Šȱ‹’›ˬ—Ȭ‹’›ˬȱ ‹ã¢û–ˬ¢ˬȱ‹Šó•ŠœŠǰȱšŠ—Š¡Ȭ –ŠȱŸˬȱ¢ŠȱŠÂ›Íȱ¢Š›Š—œŠǰȱ ˬ›‘Š•ȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ’¢’••ˬ›•ˬȱ–û‹Š›’£ˬȱ ûœž••Š›Íȱ³˜¡ž›DZȱ˜—•Š›Í—ȱ Š›ŠœÍ—ŠȱŒˬ››Š‘’ȱŸˬȱ–Ž’Ȭ ”Š–Ž—˜£ȱûœž••Š›•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ ¡Š•šȱˬ‹Š‹ˬ’ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱˬȱ –㟌žž›ǯȱˬ››Š‘’ȱûœž•Š—ȱ —Š’›ȱ‘Š••Š›Šȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǰȱ³û—”’ȱ ˜—ž—ȱœˬ–ˬ›ˬœ’ȱã£û—ûȱˬœ’šȱŽ–ˬ–’óǰȱ ‘ˬ–³’—’—ȱœ˜—›ŠŠ—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ³Š›™Š—ȱ³Š™Íšȱ ¢Š›Š—Í›ǯȱžȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž•ž—ž—ȱ–Š‘’¢¢ˬ’ȱ£’¢’•’—ȱ˜™ŽȬ ›Š’Ÿȱ¢˜••Šȱ•ˬŸȱŽ’•–ˬœ’ȱŸˬȱ’”’ó’—ȱš˜¢ž•–ŠœÍ—Š—ȱ ’‹Š›ˬ’›ǰȱŠ––Šȱˬ›’—’—ȱ¢˜•ž¡–žóȱšŠ—ȱ’•ˬȱˬ–ŠœÍȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ¢Ž—’ȱ£’¢’••ˬ›ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱȱ ’¢’••ˬ›’ȱ–Š¢ŽȱŠ£˜ȱ’•ˬȱ˜—ž›ž•–Šȱûœž•žȱ’•ˬȱˬȱ •ˬŸȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱšŠ—Š¡–Šȱ˜•–ŠÍÂ͗Š—ȱ ’—Ž”œ’¢Š—Í—ȱ¢Š¢Í•–ŠœÍȱŽ‘’–Š•Íȱ’œ’œ—Šȱ˜•ž—ž›ǯȱ––Šȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱ—ãšœŠ—•Š›ȱŠȱŸŠ›DZȱ–Š¢ŽȱŠ£˜ȱ’•ˬȱ˜—ž›ž•–Šȱ ™›˜œŽž›ŠœÍȱȃ”˜›Ȭ”˜›Š—ˬȄȱŠ™Š›Í•ÍÂ͗Š—ȱ‘ˬ–’óˬȱ –ûœ‹ˬȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›–’›ǰȱ‹ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ’œˬȱˬ›’ȱ㛝û”•ˬ›’—’ȱ £ˬˬ•ˬ¢’›ǯȱ


33

’¢’••ˬ›’—ȱ¢û”œˬ”ȱŽ£•’”•’ȱŽ•Ž”›’”ȱŒˬ›ˬ¢Š—ÍȱŸŠœ’ˬœ’ȱ ’•ˬȱ•ˬŸȱŽ’•–ˬœ’ȱûœž•žȱŠȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•–ÍóÍ›ǯȱȱ––Šȱ ³Š™Íš•Š›Í—ȱšŠ•–ŠœÍȱœˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱ‹žȱûœž•ȱˬ›’—ȱã›ˬ–ˬ•ˬ›ȱ û³û—ȱ¢Š›Š›œÍ£Í›ǯȱȱ

Š£Í›Šȱ£’¢’••ˬ›•ˬȱˬ—ȱŽ’‹Š›•ÍȱŸˬȱŽěȱŽ”’Ÿȱ–û‹Š›’£ˬȱ ûœž•žȱ˜—•Š›Í—ȱ•Š£Ž›ȱóûŠœÍȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ•ˬŸȱŽ’•–ˬœ’’›ǯȱ Ž˜’”Š—Í—ȱûœû—•û¢ûȱŠÂ›ÍœÍ£ȱ˜•–ŠœÍǰȱ¢û”œˬ”ȱ ˬ›ˬŒˬˬȱˬš’š•’”ǰȱšŠ—Š¡–ŠȱŸˬȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬ—’—ȱ ˜•–Š–ŠœÍÍ›ǯȱȱŠ¡Í—ȱśȬŗŖȱ’•ȱˬ›£’—ˬȱ›Žœ’’Ÿȱ‹Šóȱ ŸŽ›–ˬœ’—ȱŽ¢ˬǰȱ•Š£Ž›ȱûœž•ž—žȱ˜£˜—˜Ž›Š™’¢Šȱ’•ˬȱ ž¢Âž—•ŠóÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Ÿȱóˬ›Š’’—ˬȱˬ›’ȱã›ˬ–ˬ•ˬ›’—’ȱ•ˬŸȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱ ¡Š•šȱˬ‹Š‹ˬ’ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱȱ ˬ›ȱ û—ȱŽŒˬȱ¢ž¡žœž—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ£’¢’•’—ȱû£ˬ›’—ˬȱœŠ›Í–œŠšȱ ó’›ˬœ’ȱ³ˬ”–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯ ž›óȱŠ•–Šȱó’›ˬœ’ȱˬȱã£û—ûȱ–ûœ‹ˬȱˬ›ˬˬ—ȱˬœ’šȱ Ž–’󍒛DZȱ˜—žȱ£ˬˬ•ˬ—–’óȱ—Š‘’¢ˬ¢ˬȱ³ˬ”’”ˬ—ȱ‹’›ȱ –ûˬȱœ˜—›Šȱ£’¢’•’—ȱ㕳ûœûȱ”’³’•’›ǰȱ›ˬ—’ȱˬ¢’ó’›ȱŸˬȱ š˜™Š›Ššȱûóû›ǯȱ’¢’•’—ȱû£ˬ›’—ˬȱȱŸˬȱȱŸ’Š–’—•ˬ›’ǰȱ ˬ£’•–’óȱˬ‹Šó’›ǰȱˬ£ˬȱ£ˬ—Œ’›˜žȱó’›ˬœ’ǰȱœŠ‹ž›ȱó’›ˬœ’ǰȱ œ˜ÂŠ—ȱŸˬȱ¢ŠȱœŠ›Í–œŠšȱŒãŸ‘ˬ›’—’ȱŠ•–Íóȱœ’›”ˬȱˬȱ³ˬ”–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯ

ˬœœŠœȱŸˬȱ£ˬ›’ȱˬ›’ȱû³û—ȱǻû£ȱˬ›’œ’Ǽȱ•ˬ•ˬ”¢Š›™Šš•Íȱ ”Š•Š—¡˜¢Žȱ¢Š›™Šš•Š›Íȱ’•ˬȱ œŠ›Â͍Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ›Íšȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ ™›˜œŽž›ŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ £’¢’••ˬ›ȱ¢˜¡ȱ˜•ž›ǯȱ 󊚕Š›Šȱȱ £’¢’••ˬ›’—ȱ•ˬŸȱ Ž’•–ˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ ’•ˬȱœû—’ȱ‹ž£ȱ ™Š›³Š•Š›Í—Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱ

6212/$5$4« ˬ£ˬ—ȱ‹ˬˬ—’—ȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ ã›ˬ–ˬȱŠó”Š›ȱŽˬ—ȱ”’–’ȱ˜—Š—ȱŒŠ—Í–Í£Íȱšž›Š›–Ššȱ û³û—ȱˬ••ˬ›’–’£ȱšŠó͗͛ǯȱ––Šȱ’œˬ¢’—’£ȱ—ˬȱšˬˬ›ȱûŒ•ûȱ ˜•œŠȱŠǰȱ£’¢’•’ȱ㣋Šó͗Šȱš˜™Š›–ŠšȱŸˬȱ¢Šȱ”ˬœ–ˬ¢ˬȱ ‘Ž³ȱŸŠ¡ȱŒˬ‘ȱãœˬ›–ˬ¢’—Ƿȱʞ—ȱŠ£ÍǰȱˬŸŸˬ•”’ȱ£’¢’•’—ȱ ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž—’œ’ȱŸˬȱŠ‘Šȱ’›’œ’ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬŒˬ”ǰȱ³û—”’ȱ ‹žȱã›ˬ–ˬ•ˬ›’—ȱ”ã”ûȱ³˜¡ȱž£ž—ȱ˜•žÂž—Š—ȱ˜—•Š›Íȱ œˬ›‹ˬœȱóˬ”’•ˬȱ•ˬŸȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—ȱŽ¢’•ǯȱŠ—Š¡–Šǰȱ ˬ›Šȱˬ›’ȱ㛝û”•ˬ›’—’—ȱ¢˜•ž¡–ŠœÍǰȱ—ˬ’Œˬˬǰȱ‹’›’—’—ȱ ˬŸˬ£’—ˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ¢Ž—’ȱã›ˬ–ˬ—’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍǰȱ‹ˬ£’ȱ £’¢’•ȱ—㟕ˬ›’—’—ȱš˜™Š›Í•–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ¡ˬ›³ˬ—ȱ ¡ˬœˬ•’¢’—’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’ȱ”’–’ȱŠ‘ŠȱŠÂ͛ȱˬœŠ•Š›ȱŠȱ ã›ˬ—ˬȱ‹’•ˬ›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

34

0ù45(19ˍ2181 0h$/ù&ˍ6ù1ˍ 0h$6ù5<$1$ú0$ &$16$ö/,ö,


35 

ŠóȱŠÂ›Í•Š›Íȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’ȱ—Š›Š‘ŠȱŽˬ—ȱˬ—ȱŽ—’óȱ ¢Š¢Í•–Íóȱ󒔊¢ˬ•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’’›ǯȱŠóȱŠÂ›Í•Š›Í—Í—ȱ ¢Š›Š—–ŠœÍ—ŠȱˬœŠœȱ›˜•ȱ–’š›Ž—ˬȱ–ˬ¡œžœž›ǯȱ Ȅ’š›Ž—ȃȱŠ—•Š¢ÍóÍȱ‹Ž•ˬȱ¡Š›Š”Ž›’£ˬȱ˜•ž—ž›DZȱ™Š›˜”Ȭ œ’£–Š•ȱŸˬ£’¢¢ˬǰȱ™ž•œŠœ’¢ŠŽ’Œ’ǰȱž–Šóˬ”’••’ǰȱ ™Ž›’˜’”ȱˬ”›Š›•Š—Š—ǰȱ‹Šó͗ȱ‹’›ȱ‘’œœˬœ’—ˬȱ •˜”Š•’£ˬȱ˜•ž—–žóȱǻˬœŠœˬ—ȱˬǰȱã£ȱȮŠ•Í—ȱȮ’ŒŠ‘ȱ —Š‘’¢ˬœ’—ˬǼǰȱ³˜¡ȱ‘Š••Š›Šȱû›ˬ”‹ž•Š—–Šǰȱšžœ–Šǰȱ ’ó͚ȱŸˬȱœˬœ•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱ¢û”œˬ”ȱ‘ˬœœŠœ•Íšǻ˜˜Ȭ˜—˜ȱ ˜‹’¢ŠǼǰȱ¢ž¡ž•ž•žš•Šǰȱž–Š•Š›Š—ȱœ˜—›Šȱ¢Š›Š—Š—ȱ ˬ£’—•’”ȱ‘’œœ’ȱ’•ˬȱ–û󊑒ˬȱ˜•ž—Š—ȱ‹ŠóȱŠÂ›Í•Š›ÍÍ›ǯ ›Š”’”’ȱ˜•Š›Ššǰȱ‹ûû—ȱ’—œŠ—•Š›ȱǻû—¢Šȱ œŠ’œ’”ŠœÍ—Šȱã›ˬȱŝśȬŞŖƖǼȱ‘ˬ¢ŠÍ—Šȱ‹’›ȱˬˬȱ ˬȱ˜•œž—ȱ–’š›Ž—ȱž–ŠœÍȱ’•ˬȱšŠ›ó͕Šó͛ǯȱ’š›Ž—ȱȬȱ ˬœŠœˬ—ǰȱšŠÍ—•Š›Í—ȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱŗŞȬȱřřȱ ¢ŠóȱãŸ›û—ˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱˬœŠûȱ˜•ž—ž›ǯ 󊚕Š›ŠȱŠ£ȱ›Šœȱˬ•’—’›ǰȱŠ––Šȱśȱ¢Šó•Íȱ žóŠš•Š›ŠȱŠȱ›Šœȱˬ•’—–ˬȱ‘Š••Š›Íȱ–û󊑒ˬȱ˜•žȬ —ž‹ǯȱ’š›Ž—’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ’›œ’ȱ–Ž¢••’¢’—ȱ›˜•žȱ ˬ”£’‹ȱ˜•ž—–Š£Í›ǯȱ ûŠœ’›ȱŽ¢—ˬ•¡Š•šȱˬœ—’ŠŠȱˬœŠœˬ—ǰȱ–’š›Ž—’—ȱ ˜›–Š•Š›ÍȱŠóŠÂ͍Š”Íȱ”’–’ȱˬœŸ’›ȱ˜•ž—ž›ǯ ž›ŠœÍ£ȱ–’š›Ž—ȱǻ’•”’—ȬœŠˬȱ–’š›Ž—ǼȱȮȱŝŖƖȱ‘Š•Ȭ •Š›Šȱ›Šœȱˬ•’—’›ǯ ž›Š•Íȱ–’š›Ž—ȱǻŠœœ˜œ’Šœ’¢Šȱ˜•ž—–žóǼȱȮȱŠÂ›Íȱ ž–Š•Š›Íȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ˜”Š•ȱ—ŽŸ›˜•˜“’ȱœ’–™˜–Ȭ •Š›ȱǻã›–ˬǰȱ‘ˬ›ˬ”’ȱ™˜£Âž—•žš•Š›Ǽȱ”˜–™•Ž”œ’ȱˬȱ –û󊑒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱžȱ˜›–ŠȱřŖƖȱ‘Š••Š›Šȱ›Šœȱ ˬ•’—’›ǯ žȱˬœ—’ŠŠȱˬœŠœȱ–ˬšŠ–•Š›Š—ȱ‹’›’ȱ–’š›ŽȬ —˜£ȱœŽŠ•’¢Š•Š›Š—ȱ’Šš—˜œ’”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ȱŠó”Š›ȱ Ž’•–ˬœ’’›ǯ ’š›Ž—˜£ȱœŽŠ•’¢Š•Š›Í—ȱ’Šš—˜œ’”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱDZ ȬȱŠóȱŠÂ›ÍœÍ—Í—ȱ‘Ž–’”›Š—’Š•ȱ•˜”Š•’£Šœ’¢ŠœÍDz Ȭȱž•œŠœ’¢ŠŽ’Œ’ȱŠÂ›ÍDz Ȭȱ›Íȱ‘’œœ’—’—ȱ’—Ž—œ’Ÿ•’¢’—’—ȱŠ›–ŠœÍȱǻęȱ£’”’ȱ’óȱ £Š–Š—ÍǼDz Ȭȱ’›ȱŸˬȱ¢Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ¢Š—ŠóÍȱœ’–™˜–•Š›Í—ȱ˜•–ŠœÍȱ ǻû›ˬ”‹ž•Š—–Šǰȱšžœ–Šǰȱ˜—˜Ȭ˜˜˜‹’¢ŠǼDz Ȭȱ›Íȱž–Š•Š›Í—Í—ȱŚȱȬŝŘȱœŠŠȱŠŸŠ–ȱŽ–ˬœ’Dz Ȭȱ—Š–—Ž£ˬȱœŠŠ•Š—Š—ȱˬ—ȱŠ£ȱśȱ–’š›Ž—˜£ȱ ž–Šȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’—ȱŸŠ›•ÍÂÍǯ

t³û—ŒûȱŠ£ŠȱȮˬ›’Œˬ—ȱŠÂ›Í—Í—ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ǰȱ¢ž¡žȬ •ž•žšȱ‘’œœ’—’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍȱ’•ˬȱã£û—ûȱ‹û›ž£ˬȱŸŽ›’›ǯ ’š›Ž—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’DZȱ’”’ȱ’œ’šŠ–ˬˬȱȬȱœŽŠ•’”ȱ ŠÂ›Í—Í—ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍȱŸˬȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱŽ›Š™’¢Šǯ ȱš›ž™ȱȮȱŠ—Š•Ž’”ȱ™›Ž™Š›Š•Š› ȱš›ž™ȱȮŸŠ£˜”˜—œ›ž”’Ÿȱ™›Ž™Š›Š•Š› ȱš›ž™ȱȮœŽ›˜˜—’—Ž›’”ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱǻȱ›’™Š—•Š›ȱ š›ž™žǼ

Š•Ȭ‘Š£Í›Šȱ–’š›Ž—’—ȱ™Š˜Ž—Ž’”ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—’—ȱ ˬœŠœÍ—Šȱ›’™Š—•Š›ȱš›ž™ž—Š—ȱ˜•Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ ž›ž›ǯ ž–Š›’™Š—ȱǻŽ›’ęȱŗǼȱœŽ›˜˜—’—Ž›’”ȱ –’š›Ž—ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ™›Ž™Š›ŠÍ›ǯȱŠóȬ‹Ž¢’—ȱšŠ—ȱ Š–Š›•Š›Í—Šȱ¢Ž›•ˬóˬ—ȱś ŗȱ›ŽœŽ™˜›•Š›Í—Í—ȱ œŽ•Ž”’ŸȱŠš˜—’œ’ȱ˜•ž‹ǰȱ’ˬ›ȱś ȱ’™ȱǻś ŘȬŝǼȱ ›ŽœŽ™˜›•Š›Í—Šȱˬœ’›ȱŽ–’›ǯȱ’š›Ž—’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Í—ȱ ˬœŠœȱœˬ‹ˬ‹’ȱ‹Ž¢’—ȱš’óŠœÍȱŠ–Š›•Š›Í—Í—ȱŽ—’ó•ˬ—–ˬœ’ȱ Ÿˬȱ㍎–’’›ǯȱž–Š›’™Š—ȱŽ”œ›Š”›Š—’Š•ȱŸˬȱ’—Ȭ ›Š”›Š—’Š•ȱ˜¡ž–Š•Š›ÍȱšŠ—•Šȱˬ‘Œ’£ȱŽˬ—ȱ”Š›˜’ȱ Š›Ž›’Š•ȱ¢ŠŠšȱŠ–Š›•Š›Í—Íȱǻ¢ž¡žȱŠ›Ž›’¢Š•Š›Í—ÍǼȱ Š›Š•Í›ǰȱœŽ³’Œ’ȱ˜•Š›Ššȱ–ˬ—ˬ£’ȱœÍ¡Í›ǰȱŠ––Šȱ ‹Ž¢’—ȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Šȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱˬœ’›ȱ ãœˬ›–’›ǯȱˬ›ȱ‹Ž¢’—ȱš’óŠœÍ—Šȱû³•ûȱœ’—’›’—ȱŠěȱŽ›Ž—ȱ žŒ•Š›Í—Š”Íȱ›ŽœŽ™˜›•Š›Í—ȱŠ”’Ÿ•’¢’—’ȱ’—‘’‹ˬȱŽ’›ȱŸˬȱ —ˬ’ŒˬˬǰȱœŽ—œ˜›ȱ—Ž¢›˜™Ž™’•ˬ›’—ȱ¡Š›’Œȱ˜•ž—–ŠœÍȱ Š£Š•Í›ǯȱžȱŽěȱŽ”•ˬ›ȱœž–Š›’™Š—Í—ȱ–’š›Ž—ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ ˬœ’›’—’—ȱˬœŠœÍ—Íȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ’š›Ž—˜£ȱž–Šȱ’•ˬȱ Šœœ˜œ’Šœ’¢Šȱ˜•ž—–žóȱû›ˬ”‹ž•Š—–ŠȱŸˬȱ˜˜˜‹’¢Š—Íȱ Š›ŠŠ—ȱãû›û›ǯȱŘśȬŗŖŖ–šȱ˜£ŠŠȱšˬ‹ž•žȱ£Š–Š—Íȱ ŝŖȬŞŖȱƖȱ‘Š••Š›Šȱž–Š•Š›ÍȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ǯȱ •’—’”’ȱ ŽěȱŽ”’ȱŠ¡’•ˬȱšˬ‹ž•Š—ȱřŖȱˬšǯȱœ˜—›Šȱ–û󊑒ˬȱ ˜•ž—ž›ǯȱ

ž›ŠœÍ£ȱ–’š›Ž—ȱž–ŠœÍȱřȱŠ£ŠŠ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯ ’›’—Œ’ȱŠ£ŠDZȱˬ‘ŸŠ•ȱȮ›ž‘’¢¢ˬ—’—ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱ ǻ‘ˬ¢ˬŒŠ—ǰȱ—Š›Š‘Š•ÍšǰȱŽ™›Žœœ’¢ŠǼǰȱšÍŒÍš•Š—–Šǰȱ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—Šȱœž–Š›’™Š—ȱˬ›”’‹•’ȱ•–Š—’¢Šȱ ŠÂ•ŠÂŠ—•Íšǰȱ¢ž¡ž•ž•žšǰȱœžœž£•žšǰȱ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ȱ ’œŽ‘œŠ•Íȱ˜•Š—ȱŽ›’ęȱȱŗȱȱ™›Ž™Š›ŠÍȱŠ™Ž”•ˬ›ˬȱ ŠóŠÂÍȱûó–ˬœ’ǯȱžȱŠ£Šȱ‹’›ȱ—ŽŒˬȱœŠŠȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯ –㟌žž›ǯȱŽ›’ęȱȱŗȱȬ—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱśŖȱ–ȱœžȬ G”’—Œ’ȱŠ£ŠȬȱŠÂ›Íȱ‘’œœ’—’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍǯȱ û—û—ȱ –Š›’™Š—ȱŠ¡’•’›ǯ ’œˬ—’•ˬ—ȱŸŠ¡Íȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯž–Š—Í—ȱ‹Šó•Š—Â͌͗Šȱ ŠÂ›Íȱ‹Šó͗ȱ‹’›ȱˬ›ˬęȱ—ˬȱǻśŖƖȱ‘Š••Š›ŠȱœŠÂǰȱřŖƖȱ‘Š•Ȭ Šęȱœȱûˬ••’–˜Ÿ •Š›Šȱœ˜•ȱǼȱŠ•Í—Ȭ’ŒŠ‘ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱ•˜”Š•’£ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ •’ȱˬ›ˬŒˬ•’ȱ‘ˬ”’– ž•œŠœ’¢ŠŽ’Œ’ȱŠÂ›Í•Š›ȱŘȬśȱœŠŠȱŠŸŠ–ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

36

35ȱ

7ΩKONΩOL\Dú

¢Šó͗ŠȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͖ͣŠȱã›ˬȱ—Š›Š‘Šȱ˜•Ȭ –ž›žšǯȱŠ‘Ššȱ¢Ž›ˬǯȱ ˬ”’–•ˬ›’—ȱęȱ”›’—Œˬǰȱ ‹žȱˬ‘•û”ˬ•’ȱ¢ŠóŠȱ‘ˬ›ȱ”ˬœˬȱ˜›šŠ—’£–’—ȱŠ–ȱ –ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯ ž£ȱ‹ŽóȬšÍ›¡ȱ¢Šó•Š›Íȱˬ—ȱˬŠ•ȱŸˬȱ–ˬ‘œž•Š›ȱ ¢Šóȱ‘ˬ’’›ǯȱ›Íšȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ‘ˬ¢ŠȱˬŒ›û‹ˬœ’ȱ ŸˬȱžÂž›•Š›ȱŸŠ›ǰȱœŠÂ•Š–•Íšȱž›ž–žȱ’œˬȱŒ’’ȱ —Š›Š‘Š•Íšȱã›ˬ–’›ǯȱˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ¡ˬœˬ•’”ȱ ‘Ž³ȱŸŠ¡ȱ‹’›ˬ—Ȭ‹’›ˬȱŸˬȱˬ›‘Š•ȱ‹ŠóȱŸŽ›–’›ǯȱG••ˬ›•ˬȱ Š¡’•ˬȱ’—”’óŠȱŽˬ›ˬ”ȱˬ•ŸŽ›’ó•’ȱ£ˬ–’—ȱ¢Š›ŠÍ›ȱ Ÿˬȱû—•ˬ›’—ȱ‹’›ȱû—ûǰȱȃȄȱœŠŠÍȱ¢Ž’󍒔ˬȱ˜ǰȱ³˜¡ȱ ”ˬœ”’—ȱŸˬȱŠš›Žœœ’Ÿȱóˬ”’•ˬȱã£û—ûȱ‹û›ž£ˬȱŸŽ›’›ǯȱ ˬ‘£ȱ‹žȱ£Š–Š—ȱž£ž—ȱŸˬȱˬˬœœûȱ”’ǰȱ‘Ž³ȱˬȱ‘ˬ›ȱ £Š–Š—ȱžÂž›•Šȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—–ˬ¢ˬ—ȱȱ–ûŠ¢’—ˬǰȱ–ûŠ•’Œˬǰȱ ‹ˬ›™ŠȱŠ›’¡³ˬœ’ȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱȱûœžœˬ—ǰȱ¢ŠóŠÍÂ͖ͣȱ ¡ˬ›³ˬ—ȱŸˬȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱŠ›ÍÂÍȱ ‹’›ȱãŸ›ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›ȱ–û¡ˬ•’ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ‘£ȱ‹žȱ –㟚Žˬ—ȱ³Í¡ÍóȱŽˬ›ˬ”ȱûóû—û›û”ȱ”’ǰȱ—ˬȱšˬˬ›ȱ ”’ǰȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱã£ȱšŠ¢ŠœÍ—ŠÍ›ǰȱŸŠ¡Í—Šȱ㕳ûȱ

&$16$ö/,ö,

ãû›–ˬ”ȱŸˬȱˬ•ˬŒˬ”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Ššȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ–ûŠ¢’—ˬˬ—ȱ”Ž³ˬ›ˬ”ȱ¡ˬœˬ•ˬ—–ˬȱ Ž‘’–Š•Í—ÍȱŠó”Š›ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱšŠ›ó͗͗͜ȱŽ›”ˬ—ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬˬȱ Š•Í—–ŠœÍȱ’Ž¢ŠœÍȱ–Š‘’¢¢ˬŒˬȱ¢Ž—’ȱŽ¢’•ǯȱ ˬ•ˬȱ œ˜ŸŽȱãŸ›û—ˬȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱ’œ™Š—œŽ›’£Šœ’¢Šȱ œ’œŽ–’ȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•–ÍóÍ›ǯȱŸ›˜™Šȱ㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱ ’œˬȱû–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱŸž›Âžȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱˬ‹Š‹ˬȱ û£ˬ›’—ˬȱŽ’•’›ǯȱˬ›‹ȱ㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱœŠÂ•Š–ȱ‘ˬ¢Šȱ ˬ›£’—’—ȱˬ‹•’Â’ȱž£ž—ȱ’••ˬ›ȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱ›ŠŠ”Íȱ ’—œŠ—•Š›ȱš’Š•Š—–Šȱˬ›£’ǰȱęȱ£’”’ȱŠ”’Ÿ•’”ǰȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ Ÿˬ›’ó•ˬ›’—ȱ˜•–Š–ŠœÍȱŸˬȱ™›ŽŸŽ—’Ÿȱ–ûŠ¢’—ˬ•ˬ›’—ȱ Š™Š›Í•–ŠœÍ—Š—ȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗ȱŠœÍ•Íȱ ˜•žÂž—žȱŠ›Íšȱˬ›”ȱŽ–’ó•ˬ›ǯȱŸ›˜™Š•Í•Š›Íȱ™›˜Ȭ ęȱ•Š”’”ȱȱ–ûŠ¢’—ˬ•ˬ›’—ȱ£ˬ›ž›’•’¢’—ˬȱ’—Š—Í›–Ššȱ •Š£Í–ȱŽ¢’•ǰȱ˜—•Š›ŠȱŽ›³ˬ”ȱˬ”•’Ěȱˬ›ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱȱ ˜œœ˜ŸŽȱ㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱ’œˬȱŸˬ£’¢¢ˬȱˬ›š•’’›ǯȱ ’œ™Š—œŽ›’£Šœ’¢Šȱˬ‹’›•ˬ›’ȱŠ›Íšȱ”Ž³–’óˬȱ šŠ•–ÍóÍ›ǯȱŠóÍȱśŖȬ—’ȱ㝖ûóȱ’—œŠ—•Š›ȱ‘ˬ–’—ȱ™›˜Ȭ


37 ęȱ•Š”’”ȱ–ûŠ¢’—ˬ•ˬ›’ȱ‘ˬ•ˬȱ¡ŠÍ›•Š¢Í›ǯȱû—ˬ£ˬ–ȱ ŸˬȱœŠŸŠ•Íȱ—ˬ£Š›ˬȱŠ™Š›–Šš•ŠȱŽ›”ˬ—ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬˬȱ Šó”Š›ȱŽ’•–’óȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱȃˬ•ˬȱœŠ¡•Š–ŠšȄȱ–û–Ȭ ”û—û›ǯȱȱ řśȬŚŖȱ¢Šó•Íȱ’—œŠ—•Š›ȱ’œˬǰȱ‹Ž•ˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›œŠǰȱ™›˜Ȭ ęȱ•Š”’”ŠŠ—ȱ”ˬ—Š›ŠȱšŠ•–ÍóÍ›ǯȱŠ›’¡’—ȱ‘ã”–ûȱ ’•ˬȱ‹žȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱˬ—Œ•’¢’ȱşŖȬŒÍȱ’••ˬ›’—ȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ ãŸ›û—ˬȱˬœŠûȱŽ–’󍒛ǯȱžȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ˜—•Š›ȱ û³û—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱ–ûŠ¢’—ˬ•ˬ›ȱ¡ûœžœ’ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱ ”ˬœ‹ȱŽ’›ǯȱûŠ¢’—ˬȱ£Š–Š—Íȱû›ˬ”ȱŸˬȱŠ–Š›•Š›Í—ǰȱ ŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›’—ǰȱœû–û”Ȭˬ£ˬ•ˬȱœ’œŽ–’—’—ǰȱ‹Šóȱ‹Ž¢Ȭ —’—’—ǰȱšŠ›Í—ȱ‹˜ó•žÂžȱŸˬȱ”’³’”ȱ³Š—Ššȱȱ˜›šŠ—•Š›Í—Í—ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’ȱ–ûˬ¢¢ˬ—•ˬ󍒛’•ˬ›ˬ”ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ‹Šóȱ ŸŽ›ˬ—ȱ™›˜œŽœ•ˬ›’—ȱȱ˜•Âž—ȱˬœŸ’›’ȱ¢Š›ŠÍ•Í›ǯȱŠ•—Í£ȱ –㟌žȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—ȱû–ž–’ȱš’¢–ˬ•ˬ—’›’•–ˬœ’ȱ Š™Š›Í•ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ‹žȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ ›’œ”ȱŠ–’••ˬ›’ȱ‘ŠššÍ—Šȱ¢Ž”ž—ȱ›ˬ¢ȱœã¢•ˬ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ––Šȱ‘ˬ›ˬ›ˬĚȱ’ȱ–ûŠ¢’—ˬȱ‘ˬ–ȱˬȱ‹ã¢û”ȱ £Š–Š—ȱŸˬȱšûŸŸˬȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›ǯȱ‹’›ȱœÍ›Šȱ™˜œœ˜ŸŽȱ 㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱ‹’›ȱ³˜¡ȱˬ–Š¢û••ûȱ’‹‹ȱ–ûˬœœ’œˬœ’ȱ –㟌žž›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›Í—ȱ‹ˬ£’•ˬ›’ȱȱ‹Ž¢’—ǰȱ’ˬ›’ȱȮȱ ˜—ž›ÂŠǰȱû›ˬ”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ’•ˬȱ–ˬ󾕍ž›ǯȱ›ŠŠȱ ³Š•ÍóŠ—ȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›’ȱ¢û”œˬ”ȱ™Žóˬ”Š›•ÍšȱŸˬȱŒ’’ȱ ¢Š—Šó–Šȱˬ›£’ȱˬ›š•ˬ—’›’›ǯȱŠ”’—ȱ’•”’—ȱ’Šš—˜œȬ ’”Šȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ™›˜‹•Ž–’—ȱˬ›’—•’”•ˬ›’—ˬȱŸŠ›–Ššȱ ˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—–ž›ǯȱŠ–ȱ–ûŠ¢’—ˬȱ˜•ž—–Ššȱšˬ›Š›Í—Šȱ ˬ•–’óȱóˬ¡œ•ˬ›ȱ’œˬȱ‹žȱ–ˬšœˬ•ˬȱ¡ûœžœ’•ˬ󍒛’•–’óȱ ’Šš—˜œ’”Šȱ–ˬ›”ˬ£•ˬ›’—ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱžȱ –ˬ›”ˬ£•ˬ›ˬȱ¢û”œˬ”ȱŽ¡—˜•˜’¢Š•Íȱ–ûŠœ’›ȱ’‹‹’ȱ ŠŸŠŠ—•ÍšŠ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱˬœŠœȱ’ššˬȱ™›˜‹Ȭ •Ž–’—ȱŠ›ŠóÍ›Í•–ŠœÍ—Šȱ¢ã—ˬ•–’󍒛ǯȱ ʞŸŸˬ•Œˬǰȱ‹ûû—ȱ‘ˬ¢Š’ȱŸŠŒ’‹ȱœ’œŽ–•ˬ›’—ȱ ˬŠ•’¢¢ˬ’ȱ–ûŠ¢’—ˬȱŽ’•–ˬ•’’›ǯȱžȱ –ˬšœˬ•ˬȱ’Šš—˜œ’”ȱ–ˬ›”ˬ£•ˬ›ˬȱœ˜—ȱ—ˬœ’•ȱ ”˜–™ûŽ›ȱ˜–˜š›ŠĚȱŠ›ÍȱŸˬȱ–Šš—’Ȭ›Ž£˜—Šœȱ ˜–˜š›ŠĚȱŠ›Í—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱ‹Ž¢’—ǰȱû›ˬ”ǰȱ ”˜›˜—Š›ȱŠ›Ž›’¢Š•Š›ǰȱšŠ›Í—ȱ‹˜ó•žÂžȱ˜›šŠ—•Š›Íǰȱ ¢ž–óŠšȱ˜¡ž–Š•Š›ȱŸˬȱœû–û”•ˬ›’—ȱŠ–ȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ȱ Š™Š›Í•Í›ǯȱûŠœ’›ȱ˜–˜šȱ›ŠĚȱŠ›ȱśȱ––Ȭˬ—ȱ”’³’”ȱ 㕳û•ûȱã›ˬ–ˬ—’ȱˬȱŠó”Š›ȱŽ–ˬ”ȱ’š’Š›Í—ŠÍ›ǯȱ 㑗ˬȱ–˜Ž••ˬ›’—ȱ’–”Š—ȱ‘ˬ’ȱ’œˬȱşȬŗŖȱ––ȱ’•ˬȱ –ˬ‘ž•Šó͛Íǯȱ ˬ—Š›Š—ȱˬ›š’—ȱŒû£’ȱ˜•–ŠœÍȱ û–Š—ȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱŠ”’—ȱŽ›”ˬ—ȱ’Šš—˜œ’”Šȱû³û—ȱ ‹žȱ³˜¡ȱã—ˬ–•’ȱ‹’›ȱ–ˬšŠ–Í›ǯȱ˜—ȱ—ˬœ’•ˬ—ȱ˜•Š—ȱ Š™Š›Š•Š›ȱ™Šœ’¢Ž—ȱû³û—ȱŠ‘Šȱˬ‘•û”ˬœ’£’›ǯȱ G—œ›ž–Ž—Š•ȱ–ûŠ¢’—ˬˬ—ȱœ˜—›Šȱ–û•ˬšȱšŠ¢Ȭ ŠŠȱ˜—”˜–Š›”Ž›•ˬ›ǰȱ‘˜›–˜—•Š›ǰȱ•’™’•ˬ›ȱ”’–’ȱ ãœˬ›’Œ’•ˬ›ȱŠ¡’•ȱ˜•–Šš•ŠȱŘşȬŠ—ȱŠ›Íšȱ™Š›Š–Ž›ȱ û£›ˬȱšŠ—ȱŠ—Š•’£’ȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱŠ‹˜›Š˜›ȱ–ûŠ¢’—ˬȱ ûœž•žȱ’—œ›ž–Ž—Š•ȱŸŠœ’ˬȱ’•ˬȱŠó”Š›ȱ˜•ž—–žóȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱˬœ’šȱŸˬȱ¢Šȱˬ”£’‹ȱŽ–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱ ¢Š›ŠÍ›ǯȱ

Ž•ˬȱ”’ǰȱž£ž—ȱ–ûˬȱœûȱŸˬ£’•ˬ›’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ’Šš—˜œ’”ŠœÍ—ŠȱȬœ’ȱŸˬȱŚŖȬŚśȱ ¢Šó͗Š—ȱœ˜—›Šȱ›Ž—Ž—ȱ–Š––˜š›Šęȱ¢ŠœÍȱûœž••Š›Íȱ ȃšÍ£Í•ȱœŠ—Š›Ȉȱ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›žǯȱ Š£Í›ŠȱŠ‘Šȱ ³˜¡ȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ¢ŠóŠȱˬ‹’š’ȱ–û–”û—ȱ˜•Š—ȱȬ –Š––˜š›Šęȱ¢ŠœÍȱûœž•ž—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱ Ȭˬ—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›ŠšȱȬ–Š––˜š›Šęȱ¢Šȱ Š‘Šȱˬš’šȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›’›ȱŸˬȱşŞȬŗŖŖƖȱˬš’š•’”•ˬȱ ¡˜ó¡Šœœˬ•’ȱœûȱŸˬ£’ȱó’ó’—’ȱ‹ˬ¡Šœœˬ•’ˬ—ȱŠ¢Í›–ŠÂŠȱ ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ’ȱ›Ž—Ž—ȱ–Š––˜š›Šęȱ¢ŠœÍ—Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱ’œˬȱ‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱó’ó•ˬ›’—ȱŜŖȬŝŖƖȬ—’ȱ ˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯȱȱ•›Šœˬœȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ȱ £Š–Š—Íȱ‘ˬ”’–’—ȱ™Žóˬ”Š›•ÍÂÍȱŸˬȱˬŒ›û‹ˬœ’—ˬ—ȱ³˜¡ȱ óŽ¢ȱŠœÍ•ÍÍ›ǰȱ˜ž›ȱ”’ǰȱœˬ‘Ÿ•ˬ›’—ȱ’œ’œ—ŠȱŽ’•–ˬœ’ȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ”’³’”ȱã›ˬ–ˬȱ™Š›³ŠœÍ—Í—ȱ‹’˜™œ’¢Šȱ –ûŠ¢’—ˬœ’ȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱȬ–Š––˜š›Šęȱ¢ŠȱûœžȬ •ž—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’”ˬȱ‹’˜™œ’¢ŠŠ—ȱšŠ³–Ššȱ –û–”û—û›ǯȱG–™•Š—ȱš˜¢ž•žóžȱ£Š–Š—Íȱ¢Ž—’ȱ –ûŠ¢’—ˬ—’—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱ•Š‹ûû›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱ œûȱŸˬ£’ȱ˜›–ŠœÍ—Í—ȱŽ˜›–Šœ’¢Š¢ŠȱžÂ›Š–ŠœÍȱ ˬ‘•û”ˬœ’ȱ˜•žÂž—Š—ȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱ–Š––˜š›Šęȱ¢Šȱ Š™Š›–Ššȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ³ˬ’—’›ǯȱŠȱŒ’œ’–ȱ Ž•Ž–Ž—•ˬ›’—’—ȱ–㟌ž•žÂžȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ȱˬš’šȱ ˬœŸ’›’—’ȱˬ•ˬȱŽ–ˬ”ȱ’–”Š—Íȱ¢Š›Š–Í›ǯȱȱ

ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ–Šš—’Ȭ›Ž£˜—Š—œȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ȱ”’–’ǰȱ Ȭ–Š––˜š›Šęȱ¢Šȱûœž•ž—ž—ȱˬ‘•û”ˬœ’£•’¢’ȱˬȱ ŸŠŒ’‹ȱŠ–’••ˬ›ˬ—ȱ‹’›’’›ǯȱû—¢ŠȱˬŒ›û‹ˬœ’—ˬȱřŖȱ ’•ˬ—ȱŠ›Íšȱˬ‹’šȱ˜•ž—Š—ȱ‹žȱûœž•ȱȱȱ’—œŠ—ȱ˜›šŠ—’£Ȭ –’ȱû³û—ȱˬ‘•û”ˬœ’£•’¢’—’ȱœû‹žȱŽ–’󍒛ǯȱȬ ˬš’šŠÍȱ£Š–Š—Íȱ›Ž—Ž—ȱóûŠ•Š›Í—Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž’•–ˬ’¢’—ˬ—ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ‘Š–’•ˬȱšŠÍ—•Š›ȱ‹Ž•ˬȱȱ –ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱ”Ž³ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬˬ—ˬȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ–ŽŠ•ȱŒ’œ’–•ˬ›ȱ–㟌žȱ ˜•žšŠȱȮȱ”Š›’˜œ’–ž•¢Š˜›•Š›ǰȱ™›˜Ž£•ˬ›ȱȮȱȱ –ûŠ¢’—ˬœ’ȱŽ‘’¢Š•ŠȱŠ™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱˬš’šŠŠ—ȱ ˬŸŸˬ•ȱ‹žȱ‘Š••Š›ȱ‘ŠššÍ—Šȱ‘ˬ”’–’ȱ–û•ˬšȱ¡ˬ‹ˬ›Š›ȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Š–’•ˬ•’¢’—ȱ’•”ȱû³Š¢•ÍÂ͗ŠȱŠȱ ȱ–ûŠ¢’—ˬœ’—’—ȱˬ‹’š’ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱ’”ȱ œˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱˬ•ˬŒˬ”ȱŠ—Š•Š›ȱû³û—ȱ‹žȱˬš’šŠ•Š›Í—ȱ Š™Š›Í•–ŠœÍ—Í—ȱˬ‘•û”ˬœ’£•’¢’ȱ–ˬœˬ•ˬ•ˬ›’ȱ”’Š¢ˬȱ šˬˬ›ȱ㢛ˬ—’•–ˬ–’󍒛ǯȱŠ”’—ȱˬŒ›û‹ˬȱãœˬ›’›ȱ ”’ǰȱȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ȱã•ȱŸˬȱšŠÍ—Í—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗Šȱ –ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱãœˬ›–’›ǯȱŽŠ—ˬȱ—ãšœŠ—ȱȮȱ”ã›™ˬ—’—ȱ —Š›Š‘Šȱ˜•–ŠœÍÍ›ǯȱ––Šȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱ£Š–Š—ÍȱŽ—’óȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬ—ȱȱˬȱŽ¢—’ȱ—Š›Š‘Š•ÍŠȱœˬ‹ˬ‹ȱ ˜•ž›ǯȱ ã›û—û¢ûȱ”’–’ǰȱˬ”œȬãœˬ›’ó•ˬ›’—ȱœŠ¢Íȱ³˜¡ȱ Ž¢’•ȱŸˬȱ˜—•Š›ȱˬš’šŠÍ—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍ—Šȱ–Š—Žˬȱ ã›ˬ–’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ‹’›ȱŠ‘Šȱˬ”›Š›ȱŽ–ˬ”ȱ’œˬ›’”ȱ ”’ǰȱž£ž—ȱ’••ˬ›ȱ‹˜¢žȱœŠÂ•Š–ȱšŠ•–ŠšȱŸˬȱžÂž›ȱ ˬ•ˬȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱˬ‘•û”ˬȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŸŠ¡Í—Šȱ š’¢–ˬ•ˬ—’›–ˬ”ȱŸˬȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱŠ£Š•–ŠÂŠȱ ³Š•Í󖊕͚͢ǯ &$16$ö/,ö,


38

)HUPHQWOιU YιRQODUÕQDNWLYOL\L %XJQPԥOXPGXUNL[ԥUoԥQJKFH\UԥOԥUL RQODUÕQLPPXQVLVWHPLWԥUԥ¿QGԥQWDQÕQPDVÕQD PDQHRODQ]ODOTLúDVÕLOԥPGD¿ԥROXQPXúGXU %XTLúDQÕOԥ÷YHGԥUԥNEԥG[DVVԥOLKFH\UԥOԥULLIúD HWPԥNTDELOL\\ԥWLQԥ\DOQÕ]IHUPHQWOԥUPDOLNGLU %XVԥEԥEGԥQGԥRQNRORML[ԥVWԥOԥULQSԥKUL]LQGԥ ԥW\HPԥNOԥULPԥKGXGODúGÕUÕOÕU\D[XGWDPDPLOԥ LVWLVQDROXQXUEXQXQODGDԥWLQSDUoDODQPDVÕQD VԥUIROXQDFDTIHUPHQWOԥUTRUXQDUDT[ԥUoԥQJ KFH\UԥOԥULQLQDúNDUHGLOPԥVLQGԥLúWLUDNHGLU %LWNLOԥUKH\YDQODUYԥLQVDQODUÕQEWQKԥ\DW JFHQ]LPYԥIHUPHQWOԥUGԥGLU/DNLQDUWÕTƒ& KԥUDUԥWGԥIHUPHQWOԥULQHUWOԥúLUƒ&GԥLVԥ PԥKYROXUKԥUoԥQGNLԥU]DTODUÕQVR\XGXFXGD GRQGXUXOPDVÕRQODUÕQTRUXQPDVÕQDVԥEԥEROXU

254$1ø=0Ԥ)(50(17/Ԥ5 +$5$'$1'$;ø/2/85" 7ԥԥVVÀԥUROVXQNLKԥUELUKFH\UԥQLQLVWHKVDO HGԥELOԥFԥ\LIHUPHQWOԥULQPLTGDUÕPԥKGXGGXU 4LGDQÕQKԥ\DWLJFIHUPHQWOԥUGԥGLUPԥK] RQODUVD÷ODPOÕ÷ÕQDoDUÕGÕU)HUPHQWOԥUVL]Qԥ PLQHUDOODUQԥYLWDPLQOԥUQԥGԥKRUPRQODU LúOԥ\ԥELOPԥ]0ԥK]IHUPHQWOԥURUTDQL]PLQ IRUPDODúPDVÕQDUԥKEԥUOLNHGLU2UTDQL]PLQL]Gԥ KԥUúH\±]ODO\D÷NDUERKLGUDWROVDGDEHOԥLúoL IHUPHQWOԥULQLúWLUDNÕROPDGDQ\HQLOԥúPԥEԥUSD WԥPL]OԥQPԥTXUXFXOXTSURVHVOԥULEDúOD\DELOPԥ] )HUPHQWOԥU±VSHVL¿NDPLQWXUúXODUÕQGDQԥPԥOԥ JԥOPLú[VXVL]ODOODUGÕURQODUPԥ\\ԥQUHMLPGԥ

&$16$ö/,ö,

oDOÕúDQELRNLP\ԥYLUHDNVL\DODUÕQELRORMLNDWDOL]D WRUXGXU.LORTUDPODUODEHOԥYLWDPLQTԥEXOHWVԥQL] GԥIHUPHQWOԥUROPDGDQKHoELUID\GDYHUPԥ] oQNLRQODUPԥQLPVԥQLOPԥ\ԥFԥNYԥVLGLNLOԥ[DULF ROXQDFDTGÕU

3ø6)(50(17$6ø<$1Ԥ '(0Ԥ.'ø5" +ԥ]PROXQPDPÕúYԥ\DSLVKԥ]PROXQPXú \D÷ODUUԥNGDPDU[ԥVWԥOLNOԥULQLQLQNLúDIHWPԥVLQԥ Yԥ\DL]D¿EԥGԥQoԥNLVLQԥJԥWLULEoÕ[DUDELOԥU +ԥ]PROXQPDPÕú]ODOODU±EԥGԥQKԥUDUԥWLQLQ DUWPDVÕGHSUHVVL\DYԥ[ԥUoԥQJ[ԥVWԥOL\LQԥJԥWLULE oÕ[DUDELOԥU +ԥ]PROXQPDPÕúNDUERKLGUDWODU±DO OHUJL\DDVPDYԥDUWULWOԥULQԥPԥOԥJԥOPԥVLQLQ VԥEԥEOԥULQGԥQELULGLU

)(50(17d$7,ù0$=/,ö,1Ԥ'Ԥ1 <$5$1,5" dR[ODUÕPÕ]RQODUÕQD]HKWL\DWÕLOԥGR÷XOXUXT %XJQDK\DOQÕ]DQDQÕQGH\LOKԥWWDXOXQԥQԥYԥ XOXEDEDPÕ]ÕQGÕU %LWNLOԥUGԥQDOGÕ÷ÕPÕ]ԥU]DTODUIHUPHQWOԥU VDUÕGDQNDVDGRODQWRUSDTODUGD\HWLúGLULOLU øQVDQRUTDQL]PLQԥoL\TLGDOD]ÕPGÕU SԥKUL]LPL]LVԥԥVDVԥQELúPLúHPDOROXQPXú NLP\ԥYLԥODYԥOԥUQԥWLFԥVLQGԥGԥ\LúPLúYԥ\D PXPL\\ԥWOԥIHUPHQWOԥUGԥQPԥKUXPRODQYԥ úDODQPD\DPԥUX]TDOPÕúTLGDGDQLEDUԥWGLU


39 6WUHVVYิฅVWUHVVYิฅ]L\\ิฅWOิฅULVR\XTGิฅ\Pิฅ WHPSHUDWXUUHDNVL\DODULVWิฅQLOิฅQ[ิฅVWิฅOLNOิฅU KDPLOิฅOLNIHUPHQWOิฅULQHKWL\DWร•Qร•ย]ยUEL]RQODUร• JยQGิฅOLNRODUDTVLGLNYิฅQิฅFLVLOิฅLWLULULN

รธ16$1254$1รธ=0รธhdh1 )(50(17/ิค5รธ1ิค+ิค0รธ<<ิค7รธ )HUPHQWOิฅUTLGDQร•KยFH\UิฅVิฅYL\\ิฅVLQGิฅ SDUoDOD\ร•U]ยODOODUGDQิฅ]ิฅOิฅ\DUDGร•UDรท FL\ิฅUOิฅUGิฅQNDUERQTD]ร•Qร•[DULFHGLULQIHNVL\D LOิฅPยEDUL]ิฅGิฅLPPXQVLVWHPLQLQLรบLQิฅ\DUGร•P J|VWิฅULURUTDQL]PLQG|]ยPOยOย\ยQยDUWร•Uร•UKิฅ]P VLVWHPLQิฅGย]JยQIิฅDOL\\ิฅWJ|VWิฅUPิฅNGิฅN|PิฅN HGLU %XQGDQEDรบTDIHUPHQWOิฅU 0ย[WิฅOLI\DรทODUร•PิฅKYHGLUYิฅRUTDQL]PGิฅQ [DULFHGLU ;ิฅVWิฅOL\LQ[URQLNJHGLรบDWร•Qร•QTDUรบร•Vร•Qร•DOร•U &DYDQTDOPDTGDYิฅ\D[รบร•J|UยQPิฅNGิฅEL]ิฅ N|PิฅNHGLU (QHUMLYิฅG|]ยPOยOย\ยDUWร•Uร•U 2UTDQL]PGิฅKRUPRQDOGLVEDODQVร•QTDUรบร•Vร•Qร• DOร•U

)(50(17(+7รธ<$7,1,1(&ิค 42580$42/$5" 2UTDQL]PGิฅIิฅDOL\\ิฅWJ|VWิฅUิฅQKิฅUELUIHUPHQ WLQ|]Wิฅ\LQDWร•YDU3URWHD]Dยฑ]ยODOร•SDUoDOD\DQ OLSD]D\DรทODUร•DPLOD]DNDUERKLGUDWYิฅVHOOยOR]X SDUoDOD\DQIHUPHQWGLU2UTDQL]PGิฅPDGGิฅOิฅU PยEDGLOิฅVLQGิฅLรบWLUDNHGิฅQPLQOิฅUOิฅIHUPHQW IิฅDOL\\ิฅWJ|VWิฅULU2QODUWิฅQิฅIIยVKิฅUิฅNิฅWQLWT GDYUDQร•รบYิฅLPPXQVLVWHPLQLQLรบLQGิฅLรบWLUDNHGLU %XQGDQEDรบTDLQVDQRUTDQL]PLQGิฅ[ยVXVLWLSOL PยEDGLOิฅIHUPHQWRNVLGOิฅULP|YFXGGXUยฑRQODU D]DGUDGLNDOODUร• WRNVLNLRNVLJHQ ]ิฅUิฅUVL]PิฅKVXO RODQVXYิฅRNVLJHQิฅoHYLULU /DNLQIHUPHQWOิฅULQ|][ยVXVL\\ิฅWOิฅULYDU )HUPHQWoDWร•รบPD]Oร•รทร•]DPDQร•RUTDQL]PRQODUร• SD\ODรบGร•UDUDTGRรทXOGXรทXPX]IHUPHQWDWLYEDQNร• VิฅUIHGLETXUWDUPDTODRQXQKิฅ\DWLIXQNVL\DODUร•Qร• YิฅEยWยQRUTDQODUร•Q\HNGLOLรบLQL]ิฅLร€ิฅGLUรธQVDQ RUTDQL]PLQLQWิฅOิฅEDWODUร•QDX\รทXQROPD\DQTLGD KH\YDQPิฅQรบิฅOLELรบLULOPLรบVDร€DรบGร•Uร•OPร•รบ \DOQร•] TLVPิฅQPิฅQLPVิฅQLOLU0ิฅQLPVิฅQLOPิฅPLรบQิฅYDUVD ยฑoยUย\ยUTร•FTร•Uร•UWRNVHPL\D\DVิฅEิฅEROXU รธPPXQVLVWHPLSLVKิฅ]PROXQPXรบVRUXOPXรบ TLGDLOิฅH\QLLOิฅLQIHNVL\DYิฅ\DGLJิฅUWิฅKOยNิฅOL \DGDJHQWOิฅUOิฅROGXรทXNLPLPยEDUL]ิฅDSDUPDรทD EDรบOD\ร•U%XRUTDQL]PLWDTิฅWGิฅQVDOร•UYิฅ]ิฅLร€ิฅGLU ิคNVิฅUKDOODUGDIHUPHQWSUHSDUDWODUร•QิฅVDVร•Qร• SDQNUHDWLQLQWิฅUNLELQGิฅRODQOLSD]DSURWHD]D

YิฅDPLOD]DWิฅรบNLOHGLU/LSD]DDPLOD]DYิฅSUR WHD]DRSWLPDOQLVEิฅWGิฅSUHSDUDWODUร•QWิฅUNLELQิฅ GD[LOROXU SUHSDUDWร•QWิฅUNLELQGิฅSURWHD]DQร•Q PLTGDUร•oR[ROPDPDOร•Gร•UoยQNLRQODUOLSD]DQร•Q DNWLYOL\LQLPิฅรทOXEHGLU 0ย[WิฅOLIoHรบLGOLIHUPHQW SUHSDUDWODUร•Qร•QDUDVร•QGD$OPDQL\DGDKD]ร•UODQPร•รบ 0H]LPยฎIRUWHิฅQSRSXO\DUร•Gร•U0H]LPยฎIRUWH SUHSDUDWร•Qร•QJยFยRQODUร•QWิฅUNLELQิฅGD[LORODQYิฅ Kิฅ]PSURVHVLQิฅN|PิฅNHGิฅQ[ยVXVLSDQNUHDWLN IHUPHQWOิฅUGิฅGLU0H]LPยฎIRUWHEยWยQEH\QิฅO[DOT *03WิฅOิฅEOิฅULQิฅFDYDEYHULU OD]ร•PLLVWHKVDODW WิฅFUยEิฅVL Yิฅ\D[รบร•PิฅQLPVิฅQLOิฅQSUHSDUDWNLPL PิฅVOิฅKิฅWHGLOLUPLQLPXPิฅNVJ|VWิฅULรบYิฅิฅODYิฅ PิฅQยฟWิฅVLUิฅPDOLNGLUยUิฅNEXODQPDJิฅ\LUPิฅDE GRPLQDOQDKL\ิฅGิฅGLVNRPIRUWYิฅDรทร•UOร•TKLVVLPH WHRUL]PGLDUH\DQร•DUDGDQTDOGร•Uร•UDรทร•U\DรทOร•Yิฅ \DDGิฅWHGLOPิฅPLรบิฅU]DTODUร•QPิฅQLPVิฅQLOPิฅVLQL \D[รบร•ODรบGร•Uร•U )HUPHQWSUHSDUDWODUร•Qร•QLVWLIDGิฅVLยoยQ J|VWิฅULรบOิฅUKิฅGGิฅQDUWร•TJHQLรบGLU2QODUPิฅGิฅ PิฅGิฅDOWร•Yิฅ]LTDUDFL\ิฅUYิฅ|GNLVิฅVLEDรทร•UVDT [ิฅVWิฅOLNOิฅUL]DPDQร•LVWLIDGิฅHGLOLU )HUPHQWOิฅUVDรทODPOร•รทร•QDoDUร•Gร•U2UTDQL]PLQ PยWิฅรบิฅNNLOLรบLQLWิฅPLQHGิฅQEยWยQHOHPHQWOิฅULQ IิฅDOL\\ิฅWJ|VWิฅUGL\LTDUรบร•Oร•TOร•ิฅODTิฅGิฅRNVLJHQ YิฅVXGDQVRQUDIHUPHQWOิฅUยoยQFย\HULWXWXU 4LGDIHUPHQWOิฅULUDVLRQXPX]XQิฅQYDFLEDPLOLGLU %XQXDLOิฅUDVLRQXQXWิฅPLQHGิฅQKิฅUELUDQD KิฅUELUHYGDU[DQร•PYิฅKิฅUELUPิฅGิฅQLLQVDQ XQXWPDPDOร•Gร•U

$]ิฅUED\FDQGDยณ%HUOLQ&KHPLH$*0HQDULQLยด1ยPD\ิฅQGิฅOL\L $=&ิฅIิฅU&DEEDUOร•&DVSLDQ3OD]DFร•PิฅUW 7HO )DNV  ZZZEHUOLQFKHPLHD]

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,%L]LPRWHOì[RçJìOPLçVLQL] ’£ȱ‹’£ˬȱ–û”ˬ––ˬ•ȱœŽ›Ÿ’œˬ—ȱž–žóȱ–㑝ˬóˬ–ȱã›û—ûóˬȱšˬˬ›ȱ œ’£ˬȱ•Š£Í–ȱ˜•Š—ȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ˬȱ›Šœȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱGŽŠ•ȱ¢Ž›•ˬó–ˬȱŸˬȱˬ•ŠȱŠÂȱ ’š•’–’ȱœ’£ˬȱ‹ž›ŠŠȱ”Ž³’›’¢’—’£ȱ’œ’›Š‘ˬˬ—ȱˬŸˬ£˜•ž—–Š£ȱˬˬœœû›Šȱ ˜¢ŠŠŒŠšÍ›ǯȱ’£ȱ‘ˬ›ȱ‹’›’—ˬ—ȱŠÂ•Š›ŠȱŠ³Í•Š—ȱã£ˬ•ȱ–ˬ—£ˬ›ˬ¢ˬȱ–ŠȬ •’”ǰȱ–’—’‹Š›ǰȱ’”’”Š—Š••ÍȱŽ•Ž˜—ȱ¡ˬĴȱ’ǰȱœŽ¢ǰȱŽ—ǰȱ”Š‹Ž•ȱŽ•ŽŸ’£’¢ŠœÍȱŸˬȱ œǯȱ’•ˬȱˬŒ‘’£ȱ˜•ž—–žóȱřŗȱ—ã–›ˬˬ—ȱ‹’›’—ˬȱ’—Œˬ•ˬȱ‹’•ˬ›œ’£ǯȱŽ•’—ȱ ˬ›Š£’œ’—ˬȱ œ’£’—ȱ ’¡’¢Š›Í—Í£Šȱ ‹’•¢Š›ȱ £Š•Íǰȱ Řȱ ›Žœ˜›Š—ǰȱ Ž——’œȱ ”˜›Ȭ žǰȱ ŒŠ”ž£’ȱ Ÿˬȱ œǯȱ œŽ›Ÿ’œȱ ¡’–ˬ•ˬ›’ȱ ŸŽ›’•–’󍒛ǯȱ ž—•Š›Š—ȱ ˬ•ŠŸˬȱ œ’£ȱ ˬ—ȱ –ûŠœ’›ȱ Ž¡—’”’ȱ ŠŸŠŠ—•Íš•Š›•Šȱ ˬŒ‘’£ȱ ˜•ž—–žóȱ ¢û”œˬ”œ’—’Ěȱ’ȱ ã›ȱŸ’••Š•Š›Š—ȱ‹’›’—ˬȱ’œ’›Š‘ˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›œ’£ǯȱȱ ˜Ž•ˬȱœ’£’—ȱ Š›£ž•ŠÍÂ͗ͣȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱóŽ¢ȱȬȱ’œˬ›ȱœ’£’—ȱ’óȱû³û—ȱšûŸŸˬ•ˬ›’—’£’—ȱ‹ˬ›™ŠœÍǰȱ ’œˬ›œˬȱˬȱœŠˬŒˬȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ–ˬ”ȱ‘ˬŸˬœ’ȱȬȱ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³ˬŒˬ”’›ǯȱ ˜Ÿž£ȱ Ÿˬȱ ¢Š¡žȱ œŠž—Šǰȱ –㑝ˬóˬ–ȱ ˬ›’‹ȱ Ž’•–’óȱ ’œ”˜Ȭ”•ž‹ȱ Ÿˬȱ ¢Š¡žȱ ęȱȬ —Žœœȱ”•ž‹ǰȱŽ——’œȱ”˜›žȱŸˬȱ¢Š¡žȱ™ž‹Ȭ‹Š›ǰȱ‹ûû—ȱ‹ž—•Š›ȱœ’£ˬȱ–Š”Ȭ œ’–ž–ȱ ”˜–˜›ȱ Ÿˬȱ £ãŸšȱ ŸŽ›ˬŒˬ”’›ǯȱ ’£’–ȱ ˜Ž•ˬȱ œ’£’—ȱ ’œˬ—’•ˬ—ȱ Š›£ž—ž£ȱ œž”Š—Í—ȱ ’œˬ—’•ˬ—ȱ œŠŠÍ—Šȱ ¢û”œˬ”ȱ œˬŸ’¢¢ˬˬǰȱ śȘȱ ˜Ž•’—ȱ œŠ—Š›•Š›Í—Šȱž¢Âž—ȱ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³ˬŒˬ”’›ǯ Ž›Ÿ’œˬ”’ȱˬ›š’ȱ‘’œœȱŽ’—Ƿ

ž£ȱóˬ‘ˬ›’ǰȱȈŘŖȱ¢Š—ŸŠ›Ȉȱ”û³ǯǰȱŜ Ž•DZȱǻƸşşŚȱŗŗŗǼȱȱȱȱśȱřŚȱŖş ȱȱȱȱȱȱȱȱǻƸşşŚȱȱśśǼȱŚŚŚȱŞŖȱŖş   ǯŠ›ŠȬ‘˜Ž•ǯŒ˜– Ž–Š’•DZȱ’—˜ȓŠ›ŠȬ‘˜Ž•ǯŒ˜–

&$16$ö/,ö,

t—ŸŠ—DZȱŠ”ÍȱóǯǰȱŠ¢Í•ȱšˬœˬ‹ˬœ’ǰ ǯȱœŽ¢—˜Ÿȱ”û³ǯǰȱŗŚ Ž•ǯDZȱǻƸşşŚȱŗŘǼȱŚşŗȱŞŘȱŖŖȦŖŗ

7ZLQVLQJOH$=1

7ZLQGRXEOH 

$=1

4XHHQVLQJOH 

$=1

4XHHQGRXEOH

$=1

'HOX[HVXLWHGRXEOH $=1 3UHVLGHQWLDOVXLWH

$=1

9LOOD$=1

ԤODYԥPúWԥUL

$=1
41

ZZZDIUDKRWHOFRP

&$16$รถ/,รถ,


5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

42

7Ω]DGOÕ

+25021/$5ûŠœ’›ȱˬ›£Ššȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Í—ȱˬ›”’‹’ȱ‘˜›–˜—•Š›•Šȱ £ˬ—’—’›ǯȱŽ¢’•ˬ—•ˬ›ˬȱã›ˬǰȱœ˜¢Šȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ šŠÍ—•Š›ȱû³û—ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ—•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ–Ž—œ›žŠ•ȱ ãŸ›ûȱˬ—£’–•ˬ¢ˬ—ȱŸˬȱ£Š‘’›’ȱã›û—ûóûȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Š—ȱ ‘˜›–˜—•Š›ȱ–㟌žž›ǯȱ ʞœ•’—ˬȱ’œˬDZȱ ˜¢Š—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ȱˬǰȱęȱ˜Žœ›˜Ž—ȱ Š•Š—Í›Í•Š—ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–㟌žž›ǯȱžȱ–Šˬ•ˬ›ȱ ‘˜›–˜—ȱŽ¢’•ǰȱŠ––Šȱ˜›šŠ—’£–ˬȱŠ¡’•ȱ˜•žšŠ—ȱœ˜—›Šȱ Žœ›˜Ž—•ˬ›ȱ‹’›•ˬóˬ—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬȱ›ŽœŽ™˜›•Š›Í—Šȱ¢Š™Í󊛊šȱ ˜¡óŠ›ȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱŠÍ—ȱ‘˜›–˜—•Š›Íȱ¢Š•—Í£ȱû£û—ȱ –Ž—œ›žŠ•ȱãŸ›ȱŸˬȱ‘Š–’•ˬȱšŠ•–ŠšȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱŒŠŸŠ‹Ȭ Ž‘ȱŽ¢’•ǯȱ ˜›–˜—•Š›Í—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›’›œˬǰȱ šŠÍ—ȱã£ˬ•ȱˬ›’ȱŸˬȱœŠ³•Š›Šȱ–Š•’”ȱ˜•ž›ǰȱŠ›Íšȱ³ˬ”’ȱ ¢Í–ŠšȱŽ‘’–Š•Íȱ’œˬȱŠ£Š•Í›ǯȱŠÍ—ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ‘˜›–˜—•Š›Íȱ ˜œŽ˜™˜›˜£ž—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱû³û—ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǰȱ ‹ˬ£’ȱˬš’šŠ•Š›Í—ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’—ˬȱã›ˬȱ’œˬǰȱœûȱŸˬ£’ȱ ¡ˬ›³ˬ—’—ˬ—ȱš˜›ž¢ž›ǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ—˜›–Š•ȱˬ‘ŸŠ•Ȭ›ž‘’¢¢ˬ—’ȱ ˬ–’—ȱŽ’›ǯȱ žȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ‘Šœ’•ȱ˜•žȬ —Š—ȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱŠóŠÂ͍͛œŠǰȱœ˜¢Šȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ Š¢Š•ÍÍ›ǯȱˬœŠûęȱȱŽ¢’•ȱ”’ǰȱ–Ž—˜™Šž£ŠȱãŸ›û—ˬȱ šŠÍ—•Š›Šȱ˜—•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǰȱ³û—”’ȱ ‹žȱãŸ›ˬȱŽœ›˜Ž—ȱ’œŽ‘œŠ•ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱ˜žȱǻ™Ž—’›ȱ—ãŸûǼȱ Ÿˬȱœ˜¢Šȱœûûȱ‹žȱ™›˜œŽœ’ȱŠ‘ŠȱŠȱ¢û—û••ˬ󍒛’›ǰȱ’œ’•’”ȱ ‘’œœ’ǰȱ˜ŸšŠÍ—ȱˬ¢’ó–ˬœ’ǰȱ‹ˬ£ˬ—œˬǰȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱšŠ›ó͗͜Íȱ Š•Í›ǯȱ œ›˜Ž—•ˬ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ¢û”œˬ”ȱ˜•žÂžȱ£Š–Š—ȱŠȱ œ˜¢Šȱ–Šˬ•ˬ›’ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ–ûœ‹ˬȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱžȱ £Š–Š—ȱšŠÍ—•Š›Šȱ–Ž—œ›žŠ•ȱãŸ›û—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱŒ’Ÿ£ˬȱ œˬ™’œ’ǰȱœŠ³•Š›Í—ȱã”û•–ˬœ’ȱšŽ¢ȱ˜•ž—ž›ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

¢Š›Š—–Íóȱ’œ‹Š•Š—œȱ–’˜–ŠȱŸˬȱ¢Šȱ¢ž–ž›Š•Íšȱ”’œŠœÍ—Í—ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ˜¢Š—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ ęȱ˜–Šˬ•ˬ›ȱ‹Ž•ˬȱ‘Š••Š›Šȱã£û—ûȱ³˜¡ȱžœŠ•Íš•ŠȱŠ™Š›Í›ǯȱ ’ȱ‘˜›–˜—•Š›•Šȱ›ˬšŠ‹ˬȱŠ™Š›Š›Ššǰȱ›ŽœŽ™˜›•Š›Šȱ ‹’›•ˬó–ˬ”•ˬȱŽœ›˜Ž—•ˬ›ˬȱ‹ž—žȱŽ–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱŸŽ›Ȭ –’›ǯȱ’”’ȱ–Šˬ•ˬ›’—’—ȱˬœ’›’ȱŠ‘Šȱ¢ž–󊚍͛ȱŽ¢ˬǰȱ ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱ’£Šęȱȱ–’šŠ›Íȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ȱˬ›’Œˬ—ȱ ‘ˬ••ȱ˜•ž—ž›ǯȱ Š¡Í—ȱ£Š–Š—•Š›Šȱ‘Š–’•ˬ•’¢’ȱ™•Š—•ŠóÍ›Š—ȱˬ—Œȱ šŠÍ—•Š›Šȱœ˜¢Šȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Š—ȱœž’Ȭ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱęȱ˜Žœ›˜Ž—•ˬ›ȱ ¢û—û•ȱ”˜—›ŠœŽ™’Ÿȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”’›ǯȱ˜¢ŠŠ—ȱ³˜¡•žȱ –’šŠ›Šȱ’œ’ŠˬȱŽ’”ˬȱ˜Ÿž•¢Šœ’¢Šȱ•ˬ—’¢’›ǰȱŽ–ˬ”ǰȱ ¢Š¡Í—ȱŠ¢Šȱ‘Š–’•ˬȱšŠ•–ŠšȱŠ•Í—–Š¢ŠŒŠšǯȱȱ Ž¢’•ˬ—ˬȱã›ˬǰȱ™’Ÿˬȱ’³ˬ—ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱœˬœ’ȱ”˜‹ž•Šó͛ȱ Ÿˬȱ–Ž—œ›žŠ•ȱãŸ›ȱ™˜£ž•ž›ǯȱ ’ó’•ˬ›ˬȱ’œˬȱ‹žȱ”ã™û”•ûȱ ’³”’ȱšŠÍ—Š‹ˬ—£ˬ›ȱ‹ˬˬ—ȱšž›ž•žóžȱˬ–ˬ•ˬȱˬ’›’›ǯȱˬ‹ˬ‹ȱ Ȯȱ™’Ÿˬ—’—ȱ‘Š£Í›•Š—ÍÂÍȱ–Š¢Š˜ž—ž—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ”û••’ȱ –’šŠ›ŠȱšŠÍ—ȱ‘˜›–˜—•Š›ÍÍ›ǯȱ ʞœ•’—ˬȱ’œˬDZȱ ’Ÿˬ—’—ȱ‘˜›–˜—Š•ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ‘ŠššÍ—Š”Íȱ 󊢒ˬ•ˬ›ȱó’󒛍’•–’󍒛ǯȱŠ¢Š˜ž—ž—ȱˬ›”’‹’—ˬǰȱ ‘ˬš’šˬˬ—ǰȱ‘˜›–˜—Š•ȱˬœ’›•’ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–㟌žž›ǯȱ ––Šȱ™’Ÿˬ—’—ȱ‘Š£Í›•Š—–ŠœÍȱ£Š–Š—Íȱ˜—•Š›Í—ȱ–’šŠ›Íȱ œ˜—ȱˬ›ˬŒˬȱŠ£Š•Í›ȱŸˬȱ™’œȱ–ˬ—’–œˬ—’•’›ǯȱˬœ’›•’ȱˬ›ˬŒˬ¢ˬȱ ³Š–Ššȱû³û—ȱŽ£ȬŽ£ȱŸˬȱ³˜¡•žȱ–’šŠ›ŠȱȮȱŘȱ•’›ˬ—ȱŠ›Íšȱ ™’Ÿˬȱ’³–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ ––Šȱ‹žǰȱ˜ȱŽ–ˬ”ȱŽ¢’•ȱ”’ǰȱŠ£ȱ–’šŠ›Šȱ’œ’Šˬȱ Ž’•’”ˬȱ™’Ÿˬȱˬ‘•û”ˬœ’£’›ǯȱ›šŠ—’£–ȱ˜—ŠȱŽ£ȱ㢛ˬó’›ǯȱ ’Ÿˬȱ–ˬˬ¢ˬȱ™’œȱˬœ’›ȱŽ’›ǯȱʞ—ȱˬœŠœÍȱ’œˬǰȱ™’Ÿˬȱ’³ˬ—ȱ‘ˬ–ȱ ”’ó’•ˬ›ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱšŠÍ—•Š›ȱŽ£ȱ”ã”ˬ•’›ǯȱ’Ÿˬȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ


43 ”Š•˜›’•’ȱ–ˬ‘œž•ž›ǯȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱŠ•”˜š˜•ȱ’œˬȱšˬ‹ž•ȱ Ž’•ˬ—ȱš’Š—Í—ȱ–’šŠ›Í—Šȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱŠ£Š•Í›ǯȱȃ’ŸˬȄȱ ³ˬ”’œ’ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ‹Ž•ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱ˜™•Š—Í›ǯȱŠ›Í—ȱ™’¢’ȱ ’œˬȱŽ—˜”›’—ȱ˜›šŠ—ȱ˜•Š›Ššȱ˜›šŠ—’£–’ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱšŠÍ—ȱ ‘˜›–˜—•Š›Íȱ’œŽ‘œŠ•ȱŽ–ˬ¢ˬȱŸŠŠ›ȱŽ’›ǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱŠ–Š›Ȭ •Š›Šȱ’•’‘Š‹ȱ™›˜œŽœ•ˬ›’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š—ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ’œŽ‘œŠ•ȱ Ž–ˬ”•ˬȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜£ž—ȱ’—”’óŠȱœû›ˬ’—’ǰȱ’—Š›”ȱŸˬȱ ’—œž•ȱ”’–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠ›Í›Í›ǯȱ Ž¢’•ˬ—ˬȱã›ˬǰȱ”ˬ•ˬ–ȱȃšŠÍ—ȱˬ›ˬŸˬ£’’›Ȅǯȱˬ›”’‹’—ˬȱ ‘˜›–˜—•Š›ȱ˜•žÂž—Š—ȱ˜ǰȱœûȱŸˬ£’—’—ȱ’—”’óŠÍ—ŠȱŸˬȱ ˬ›’—’—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱ¢Š¡óÍȱˬœ’›ȱŽ’›ǯȱ ʞœ•’—ˬȱ’œˬDZȱ ˬ•ˬ–’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ‘˜›–˜—ȱ¢˜¡ž›ǯȱ—ž—ȱ ˬ›”’‹’—ˬȱœ˜¢ŠŠȱ˜•žÂžȱ”’–’ȱ‹’”’ȱ–Šˬ•ˬ›’ǰȱ•Š”’—ȱ Š‘ŠȱŠ£ȱ–’šŠ›Šȱ–㟌žž›ǯȱûû—ȱ”ˬ•ˬ–ȱ—㟕ˬ›’—’—ȱ ˬ›”’‹’—ˬȱ³˜¡•žȱ–’šŠ›Šȱ–’œȱŸŠ›ǯȱ›šŠ—’£–ˬȱˬ‹’’ȱ šŠÍ—ȱ‘˜–˜—•Š›Í—Í—ȱ’œŽ‘œŠ•ȱ˜•ž—–ŠœÍȱû³û—ȱ‹žȱ–’”Ȭ ›˜Ž•Ž–Ž—ȱ£ˬ›ž›’’›ǯȱ ˬ•ˬ–’—ȱˬœ’›’ȱ‘˜›–˜—•Š›Íȱã£ûȱ’•ˬȱ ˬ’›–ˬ”ȱŽ¢’•ǰȱŠ¡’•ˬ”’ȱ™›˜œŽœ•ˬ›’ȱŒŠ—•Š—Í›–ŠšÍ›ǯȱ ž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ‹›˜”˜•’ȱ—㟕ûȱ”ˬ•ˬ–’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱó’ó•ˬ›’—ȱ ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ–Š—Žȱ˜•Š—ȱ¡ûœžœ’ȱ‹’›ȱ–ŠˬȱȮȱ’—˜•ȱ –㟌žž›ǯȱȱ Š£Í›Šȱ¡ûœžœ’ȱŽ¡—˜•˜’¢ŠŠ—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”•ˬȱ”ˬ•ˬ–’—ȱˬ›”’‹’—ˬ—ȱ³ˬ”’•ˬ›ˬ”ȱŠ•Í—Š—ȱ‘ˬ–’—ȱ –Šˬˬ—ȱœûȱŸˬ£’ȱ¡ˬ›³ˬ’—’—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱŸˬȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬ—ȱ‹’˜•˜“’ȱˬ•ŠŸˬ•ˬ›ȱ ‘Š£Í›•Š—Í›ǯȱʞ•‹ˬĴȱˬǰȱ”ˬ•ˬ–’ȱˬ‹’’ȱóˬ”’•ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱ ¡ûœžœ’ȱʞȬˬȱ˜•žÂžȱšˬˬ›ȱ’—˜•ȱŠ•–Ššȱ–û–”û—ȱ Ž¢’•ǰȱŠ––Šȱš’Šȱ–Ž—¢žœž—Šȱ‘ˬ›ȱû—ǰȱ¢Š¡žȱû—Šó͛Íȱ ”ˬ•ˬ–ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›ȱŠ¡’•ȱŽ–ˬ”•ˬȱœûȱŸˬ£’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’ȱšŠ£Š—–ŠšȱŽ‘’–Š•ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱ Ž¢’•ˬ—ˬȱã›ˬǰȱ–ûŠœ’›ȱŽ¡—˜•˜’¢Š•Š›ȱû£›ˬȱ‘Šœ’•ȱ ˜•ž—Š—ȱˬȱœŠÂ•Š–•Íšȱû³û—ȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǰȱ³û—”’ȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱ ¢Ž–’—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ‹˜¢ȱ‘˜›–˜—•Š›Íȱˬ•ŠŸˬȱŽ’•’›ǯȱ’Šȱ’•ˬȱ ’—œŠ—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱ‘ˬ–’—ȱ‘˜›–˜—•Š›ȱŽ—Ȭ ˜”›’—ȱ™˜£ž—ž•Š›Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ ʞœ•’—ˬȱ’œˬDZȱ ˬ—ȱˬœˬ››ûŠÍ—Šȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬœ’ȱ ‘ŠššÍ—ŠȱŽ¢’•ˬ—•ˬ›ȱ‘ˬš’šˬˬȱž¢Âž—ž›ǯȱˬ£’ȱ 㕔ˬ•ˬ›ˬȱ¢Š›Í–ȱˬœ›ˬ—ȱ³˜¡ž›ȱ”’ǰȱ˜—ž£ǰȱŠ—ŠȱŸˬȱ ˜¢žš•Š›Í—ȱ¢Ž–’—ˬȱ‘˜›–˜—•Š›ȱˬ•ŠŸˬȱŽ’•’›ǯȱž—ž—•Šȱ Šȱ’œŽ‘œŠ•³Í•Š›ȱ¢Ž–ȱœˬ›ęȱ—’—ȱŠ£Š•–ŠœÍ—Šǰȱ‘Ž¢ŸŠ—•Š›Í—ȱ ’œˬȱŠ‘ŠȱŽ£ȱ‹ã¢û–ˬœ’—ˬȱ—Š’•ȱ˜•ž›ǯȱ––Šȱ‹žȱ ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱœŠÂ•Š–•ÍŠȱãœˬ›’¢’ȱˬœ’›ȱ‘ˬ•ˬȱ”’ǰȱœ˜—Šȱ šˬˬ›ȱ㢛ˬ—’•–ˬ–’󍒛ǯȱ㣜û£ȱ”’ǰȱ‘ˬ–’—ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ š’œ–ˬ—ȱˬ’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱšŠ•Í›ǯȱŠ”’—ȱ˜—•Š›Í—ȱšŠÍ•Íšȱ ˬ›ˬŒˬœ’ȱûóû—û•ˬ—ȱšˬˬ›ȱ¢û”œˬ”ȱŽ¢’•ǯȱGœˬ—’•ˬ—ȱ ‘˜›–˜—Š•ȱŠ‹•Ž’—ȱ˜£Šȱˬ›”’‹’ȱ˜—ȱ ˬˬ•ˬ›•ˬȱŠ›ÍšÍ›ǯȱˬ£ˬ›ˬȱ Š•–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ –Š‘’¢¢ˬŒˬȱ£û•Š•ȱ ˜•Š—ȱ‘˜›–˜—•Š›ȱ –ˬˬ¢ˬȱŠ¡’•ȱ ˜•Š›”ˬ—ȱŠ–’—ȱ ž›óž•Š›Í—Šȱ šˬˬ›ȱ ™Š›³Š•Š—Í›ǰȱ ‘ˬ£–ȱ˜•žȬ —ž›ȱŸˬȱ’—œŠ—Í—ȱ ‘˜›–˜—Š•ȱ˜—ž—Šȱȱ

ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬœ’›ȱãœˬ›–’›ǯ

˜›–˜—•Š›•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ’œŽ‘œŠ•ȱ˜•ž—Š—ȱˬȱ –ˬ‘œž••Š›Í—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ȱœŠÂ•Š–•ÍŠȱ Š‘Šȱ‹ã¢û”ȱ£ˬ›ˬ›ȱ¢Ž’›’›ǯȱ—•Š›ȱˬ¢’ó–ˬˬ—ȱ‹ŠÂ͛œŠÂŠǰȱ ˜›ŠŠ—ȱ’œˬȱš’œ–ˬ—ȱšŠ—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ”Ž³ˬ›ˬ”ȱ’––ž—’Ž’ȱ £ˬ’Ěȱˬˬ—ȱ’œ‹Š”Ž›’˜£ȱã›ˬ’›ǰȱ¢Š¡žȱ¡ˬœˬ•’”ȱã›ˬˬ—ȱ ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱ‘ˬ–’—ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬȱ㢛ˬó–ˬœ’ȱ Ÿˬȱ˜—•Š›Í—ȱˬœ’›’—ˬȱŠ‹Žȱ˜•–Š–ŠœÍȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱžȱ œˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ‘˜›–˜—ȱŸˬȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›•ˬȱȃ˜•ž›ž•–žóȄȱˬȱ –ˬ‘œž••Š›Í—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱ ʞœžœ•Š›ȱ˜•œž—ȱ”’ǰȱ‹žȱ–ˬœ•ˬ‘ˬˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱȱ ˜ȱšˬˬ›ȱˬȱŠœŠ—ȱŽ¢’•ǯȱ›šŠ—’£–ȱû³û—ȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ –Šˬ•ˬ›ˬ—ȱš˜›ž—–ŠÂ͗ȱ–û–”û—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ ‹’›’ȱȮȱ¢Ž›•’ȱ’œŽ‘œŠ••Íȱˬȱ–ˬ‘œž••Š›ÍȱŸˬȱ˜¢žšȱŠ•–ŠšÍ›ǯȱ ’›ȱ³˜¡ȱ㕔ˬ•ˬ›ˬȱ‘Ž¢ŸŠ—•Š›Íȱ‘˜›–˜—Š•ȱ¢Ž–•ˬ–ˬȱ’•ˬȱ ‹ˬœ•ˬ–ˬ”ȱšŠŠÂŠ—Í›ǯȱȱ ˬ›³ˬ—ȱ”’ǰȱŸŠ¡Šó͛Íȱ¢Š›Š—Š—ȱ šŠ•–ŠšŠ••Š›ȱ–Š•ȱŸˬȱ¢Šȱ˜—ž£ȱˬ’—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ‘ˬ–’—ȱ –Šˬ•ˬ›’—ȱ’£•ˬ›’—’—ȱŠó”Š›ȱŽ’•–ˬœ’—ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ ––Šȱ‹žȱ‘Š’œˬ•ˬ›ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱȱ¢˜¡•Š–Š—Í—ȱ¢û”œˬ”ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱŸˬȱ‹žȱ”’–’ȱ‘Š••Š›Í—ȱ–ûœˬœ—Šȱ¡Š›Š”Ž›ȱ Šó͖ŠœÍ—Šȱˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱ kȬŠȱ’œˬȱ’—ˬ”ȱŸˬȱ˜¢žš•Š›Í—ȱ‘˜›–˜—Š•ȱ¢Ž–•ˬ–ˬœ’ȱ ŸˬȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬœ’ȱ˜›šŠ—’£–ȱû³û—ȱ Š–ȱˬ‘•û”ˬœ’£ȱ”’–’ȱŽ•Š—ȱŽ’•–’󍒛ǯȱž›ȱ”’ǰȱ Š–Ž›’”Šȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ˜•Š—ȱˬȱ–ˬ‘œž••Š›ÍȱŸˬȱ–ˬ󑞛ȱȃžóȱ Š¢Šš•Š›ÍȄ—Í—ȱˬ›”’‹’ǰȱœã£û—ȱˬœ•ȱ–ˬ—ŠœÍ—Šǰȱ‘ˬ–’—ȱ –Šˬ•ˬ›•ˬȱȃÍ¡ÍóÍ›Í•–ÍóÍ›Ȅǯȱ›šŠ—’”ȱˬȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Í—ȱ ˬ›”’‹’—ˬȱ—ˬȱŠ—’‹’˜’”ǰȱ—ˬȱˬȱ‘˜›–˜—ȱ¢˜¡ž›ǯȱŽ›–Ž›ȱ –ˬ‘œž••Š›Í—Š—ȱŠȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱš’ŠȱŠ•–ŠšȱŽ‘’–Š•Íȱ ‹ã¢û”û›ǯȱ––Šȱ‹Ž•ˬȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›ȱ‘ˬ•ˬȱ”’ǰȱ³˜¡ȱ‹Š‘ŠÍ›ǯȱ Ž¢’•ˬ—ˬȱã›ˬǰȱšˬ‘Ÿˬȱ˜›šŠ—’£–ˬȱšŠÍ—ȱ ‘˜›–˜—•Š›Í—Í—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱŠ›Í›Í›ǯȱžȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ‘Š–’•ˬȱ Ÿˬȱ‘Š–’•ˬ•’¢’ȱ™•Š—•ŠóÍ›Š—ȱšŠÍ—•Š›Šȱšˬ‘Ÿˬȱ’³–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱ ʞœ•’—ˬȱ’œˬDZȱ

Š£Í›Šȱ‘Š–’•ˬȱšŠÍ—•Š›Í—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’—ˬȱšˬ‘Ÿˬˬ—ȱ Š–ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱ˜•ž—–ž›ǯȱʞœŠœȱȮȱ˜—ž—ȱ –’šŠ›ÍÍ›ǰȱ¢ˬ—’ȱû—ȱˬ›£’—ˬȱŘȬřȱęȱ—ŒŠ—Š—ȱŠ›Íšȱ šˬ‘Ÿˬȱ’³–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱˬœˬ•ˬȱ‘Ž³ȱˬȱ”’ó’ȱŸˬȱ¢ŠȱšŠÍ—ȱ ‘˜›–˜—•Š›Í—ŠȱŽ¢’•ȱȮȱšˬ‘Ÿˬ—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ‹žȱ‘˜›–˜—Ȭ •Š›ȱ¢˜¡ž›ǯȱŠ”’—ȱ‹žȱ’³”’—’—ȱˬœŠœȱˬ›”’‹ȱ‘’œœˬœ’ȱ˜•Š—ȱ”˜Ȭ Ž’—ȱûŒ•ûȱœ’–ž•¢Š˜›ž›ǯȱ’—’›ȱœ’œŽ–’—’ȱŠ‘Šȱˬ›’—ȱ ’ó•ˬ–ˬ¢ˬȱŸŠŠ›ȱŽ–ˬ”•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱšˬ‘Ÿˬȱ‘ˬ–ȱˬȱœ›Žœœȱ ‘˜›–˜—žȱŠ•Š—Í›Í•Š—ȱŸˬȱŠˬˬ—ǰȱš˜›¡žȱŸˬȱ¢Šȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ ‘’œœ’ȱ”Ž³’›’¢’–’£ȱ£Š–Š—ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ’œŽ‘œŠ•ÍȱŠ›Š—ȱ Š›Ž—Š•’—’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱŠ›Í›Í›ǯȱ¢Í—Í›ȱ”’ǰȱû—¢Š¢Šȱ 㟕Šȱˬ’›–ˬ¢ˬȱ‘Š£Í›•ŠóŠ—ȱšŠÍ—ȱû³û—ȱã£û—ûȱ”ã—û••ûȱ ˜•Š›Ššȱ‹Ž•ˬȱœŠ›œÍ—Í¢Šȱ–ˬ›ž£ȱš˜¢–Ššȱ¢Š›Š–Š£ǯȱ ,˜¡•žȱ–’šŠ›Šȱ’œ’Šˬȱ Ž’•’”ˬȱšˬ‘Ÿˬȱû›ˬ”ȱ›’–’ȱŸˬȱ –ˬˬ¢ˬȱ‘Ž³ȱˬȱ¢Š¡óÍȱˬœ’›ȱ Ž–’›ǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱŠ–Š›•Š›Íȱ Š›Š•Š›Ššȱˬ•ˬŒˬ”ȱ ”ã›™ˬ—’—ȱ˜”œ’Ž—ȱ ˬ–’—ŠÍ—ÍȱŠ£Š•Í›ǯ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

44

1ˎ]DNˎW0ROOD\HYD ŗşŞŖȬŒ’ȱ’•ˬȱǯˬ›’–Š—˜ŸȱŠǯȱGȬ—ž—ȱ –ûŠ•’ŒˬȬ™›˜ęȱ•Š”’”ŠȱŠ”ž•ˬœ’—’ȱ‹’’›–’󍒛ǰȱ G”•’—’”ŠŠȱ˜—”˜•˜šȬ–Š––˜•˜šȱ Ÿˬ£’ˬœ’—ˬȱ³Š•Íó͛ǯ

ûŠœ’›ȱšŠÍ—Í—ȱ‘ˬ¢ŠÍ—ŠȱœûȱŸˬ£’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ Š”žŠ•ȱ™›˜‹•Ž–ȱ˜•Š›ŠšȱšŠ•Í›ǯȱŽ›ȱû£û—ˬȱ‘ˬ›ȱû³ȱ šŠÍ—Í—ȱ‹’›’ȱ‹žȱ™›˜‹•Ž–•ˬȱû£•ˬó’›ǯȱˬˬœœûȱ”’ǰȱ Œˬ–’¢¢ˬ’—ȱœû›ˬ•’ȱŽ•–’ȬŽ¡—’”’ȱ’—”’óŠÍǰȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ ‘ˬ¢ŠȱŸˬȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’—ȱ‹ûû—ȱœŠ‘ˬ•ˬ›’—ˬȱ¢Ž—’ȱ Ž¡—˜•˜’¢Š•Š›Í—Í—ȱˬ‹’šȱŽ’•–ˬœ’ǰȱ’—˜›–Šœ’¢Šȱ Š¡Í—Í—Í—ȱœû›ˬ•ˬȱ–ˬ—’–œˬ—’•–ˬœ’ȱœ’—’›ȱœ’œŽ–’ǰȱ –Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’ȱŸˬȱ‘˜›–˜—Š•ȱ–û‘’’—ȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱ™˜£ž—ž•Š›Íȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱŠÍ—•Š›Í—ȱȱ ‹žȱ”’–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱŽ£ȬŽ£ȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•–ŠœÍȱœûȱ Ÿˬ£’ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’—ȱȱ‘˜›–˜—Š•ȱ˜—Š—ȱ‹’›‹ŠóŠȱŠœÍ•Íȱ ˜•–ŠœÍȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ™˜£ž—žȱœûȱ Ÿˬ£’—’—ȱ’ó’—ˬȱˬœ’›œ’£ȱ㝖û›ǯȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

6GYι]L [ιVWιOLNOιUL ˬ—óˬ¢’—ˬȱã›ˬȱœûȱŸˬ£’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱŠóŠÂ͍Š”Íȱ š›ž™•Š›ŠȱŠ¢›Í•Í›DZȱȱ Ȋȱ’•’‘Š‹ȱ¡Š›Š”Ž›•’ȱǻ–Šœ’•ˬ›ǼDzȱ Ȋȱˬœˬ‹Ȭ‘˜›–˜—Š•ȱ™˜£ž—ž•Š›ȱǻęȱ‹›˜£Ȭ”’œ˜£ȱ –Šœ˜™Š’¢ŠǼDz Ȋȱó’óȱ¡Š›Š”Ž›•’DZȱ¡˜ó¡Šœœˬ•’ȱǻęȱ‹›˜ŠŽ—˜–Š•Š›ǰȱ ”’œŠ•Š›ǼȱŸˬȱ‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱǻœûȱŸˬ£’ȱ¡ˬ›³ˬ—’Ǽǯȱ Ž’óŠÍ—Šȱã›ˬȱ–Šœ’•ˬ›ȱ”ˬœ”’—ȱŸˬȱ¡›˜—’”’ȱȱ ˜›–Š•Š›ŠȱŠ¢›Í•Í›ǯȱ ˬœ”’—ȱ–Šœ’•ˬ›ˬ—ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ ˬ–’£’›–ˬȱãŸ›û—ˬȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”’›ǯȱûȱŸˬ£’•ˬ›’—ˬȱœûû—ȱž›Âž—•žÂžǰȱãóȱ ’•ˬœ’—ˬȱ¢Š›Š—Š—ȱ³Š•Š›ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ’—Ž”œ’¢Š—Í—ȱ ¢˜•ž¡–ŠœÍȱȱ’›’—•’Ȭ’•’‘Š‹ȱ™›˜œŽœ’—’—ȱ’—”’óŠȱ


45 Ž–ˬœ’—ˬȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Í›ǯȱ Šœ’’—ȱœ’–™˜–•Š›Íȱ”ˬœ”’—ȱŠÂ›Íǰȱ‘ˬ›Š›ˬ’—ȱ Š›–ŠœÍǰȱœûȱŸˬ£’—’—ȱó’ó”’—•’¢’ȱŸˬȱšÍ£Š›–ŠœÍǰȱ•˜”Š•ȱ ‹ˬ›”’–ˬœ’ǰȱ’›’—’—ȱ¢ÍÂ͕–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱš˜•žšŠ•Íȱ —Š‘’¢ˬˬȱ•’–Šȱû¢û—•ˬ›’—’—ȱ‹ã¢û–ˬœ’—ˬ—ȱ ’‹Š›ˬ’›ǯ ûŠ•’ŒˬȱŸŠ¡Í—ŠȱŠ™Š›Í•–ŠœŠǰȱœ˜—›ŠŠ—ȱĚȱû”Ȭ žŠœ’¢ŠȱœŠ‘ˬœ’ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǰȱ’•’‘Š‹ȱ™›˜œŽœ’ȱŒˬ››Š‘’ȱ ûœž•ȱ’•ˬȱ•ˬŸȱŽ’•–ˬ•’ȱŠ‹œœŽœˬȱ³ŽŸ›’•’›ǯȱ ʞœˬ‹Ȭ‘ž–˜›Š•ȱŸˬȱ‘˜›–˜—Š•ȱ’œ‹Š•Š—œȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ¢Š›Š—Š—ȱœûȱŸˬ£’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱ ęȱ‹›˜£Ȭ”’œ˜£ȱ–Šœ˜™Š’¢ŠȱŠ’’›ǯ Šœ˜™Š’¢Šȱ’ěȱž£ȱŸˬȱû¢û—•ûȱ˜•ž›ǰȱû¢û—Ȭ •ûȱ˜›–Š—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱŒˬ››Š‘’ȱ –ûŠ¡’•ˬȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯ Šœ˜™Š’¢Š—Í—ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱœûȱŸˬ£’—’—ȱ ‹ˬ›”’–ˬœ’ȱŸˬȱŠÂ›Í–ŠœÍǰȱãóȱ’•ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ’›Š£ŠÍ—ȱ ˬ•–ˬœ’ǰȱó’ó”’—•’”’›ǯȱŠœ˜™Š’¢Š—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ ‘˜›–˜—Š•ȱ˜—ž—ȱȱˬ›ŠĚȱÍȱ–ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ǰȱŠ•Í—–Íóȱ —ˬ’Œˬ•ˬ›ˬȱã›ˬȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ™ˬ‘›’£ȱšŠ¢Š•Š›ÍǰȱŠ•ȱ ™Š•Š›Í—Í—ȱû£û—ȱ˜›–ŠȱŸˬȱ㕳ûȱœŽ³’–’ǰȱ™œ’¡˜Ȭ Ž–˜œ’˜—Š•ȱˬ›’—•’¢’—ȱŠ£Š•–ŠœÍȱ’œ’šŠ–ˬ’—ˬȱ ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—’—ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Í—–Šš•Šȱû–žȬ –’ȱ–ûŠ•’Œˬȱ™›’—œ’™•ˬ›’—’—ȱˬ›’ȱ”˜››Ž”œ’¢ŠœÍ—Šȱ ¢ã—ˬ•–’󍒛ǯ ûȱŸˬ£’•ˬ›’—ȱ¡˜ó¡Šœœˬ•’ȱã›ˬ–ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ ‘˜›–˜—Š•ȱ™˜£ž—ž•Š›ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬ—ȱ ”’œŠ•Š›ȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•–ÍóÍ›ǯȱžȱ¡ˬœˬ•’”ȱ£Š–Š—Íȱ œûȱŠ¡Š›•Š›ÍȱŽ—’ó•ˬ—ˬ›ˬ”ȱ–Š¢Žȱ’•ˬȱ˜•žȱ‹˜ó•žš•Š›ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ’›’›ǯȱȱžȱˬœŠ•Š›ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ‘˜›–˜—Š•ȱ ”˜—›ŠœŽ™’Ÿ•ˬ›ˬ—ȱû£û—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ’”ˬȱȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ ˜—œŽ›ŸŠ’Ÿȱ–ûŠ•’Œˬˬ—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱ ’›’ȱ”’œŠ•Š›Í—ȱ™ž—”œ’¢ŠœÍȱŸˬȱ–Š¢Žȱˬ›”’‹’—’—ȱ ŽŸŠ”žŠœ’¢ŠœÍȱȱûœž•ž—Š—ȱŠȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱŠ”’—ǰȱ ‹ž—ž—•Šȱ›Žœ’’Ÿ•ˬó–ˬȱŽ‘’–Š•Íȱ’œ’œ—Šȱ˜•ž—–ž›ǯ ûȱŸˬ£’—’—ȱ¡˜ó¡Šœœˬ•’ȱû¢û—•ûȱã›ˬ–ˬ•ˬ›’—ˬȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ˜•Š—ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱŒˬ››Š‘’ȱûœž•ȱ’•ˬȱ û¢û—û—ȱ•ˬŸȱŽ’•–ˬœ’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬȱ˜•Š—ȱęȱ‹›˜ŠȬ Ž—˜–Š•Š›ȱŠȱŠ’’›ǯ ûȱŸˬ£’•ˬ›’—ȱ‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱ™›˜œŽœ•ˬ›’—ˬȱœûȱ Ÿˬ£’ȱ¡ˬ›³ˬ—’ȱŠ’’›ǯȱûȱŸˬ£’ȱ¡ˬ›³ˬ—’—’—ȱ›’œ”ȱ Š–’••ˬ›’—ˬȱŠóŠÂ͍Š”Í•Š›ȱŠ’’›DZȱ ȊȱŠ—Š–—Ž£ˬȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱŸˬȱ˜Âžó•Š›Í—ȱ ˜•–Š–ŠœÍDzȱ Ȋȱ’•”ȱ˜Âžóž—ȱřŖȱ¢Šó͗Š—ȱœ˜—›Šȱ‹ŠóȱŸŽ›–ˬœ’Dzȱ Ȋȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱŽ›”ˬ—ȱ¢Šó•Š›Í—Šȱœ’šŠ›Žȱ³ˬ”–ˬDzȱ ȊȱŽ›”ˬ—ȱ–Ž—Š›¡ŽȱǻŗŘȱ¢Šó͗Šȱšˬˬ›ǼDzȱȱ ȊȱŽŒ’”–’óȱ–Ž—˜™Šž£Šȱǻśśȱ¢Šó͗Š—ȱœ˜—›ŠǼDzȱ ȊȱŠÂ͛•Šó–ÍóȱŠ’•ˬȱŠ—Š–—Ž£’ȱǻšŠ—ȱš˜‘ž–•Š›Í—Šȱ ˜—”˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ˜•–ŠœÍǼDzȱ ȊȱŠ—Š–—Ž£ˬȱšŠÍ—ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ˜›šŠ—•Š›Í—Í—ȱ ¡ˬ›³ˬ—’—ˬȱã›ˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—–žóȱšŠÍ—•Š›Dzȱ

ȊȱŠ—Š–—Ž£ˬȱœûȱŸˬ£’—’—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬœ’Dzȱ Ȋȱ™’¢•ˬ—–ˬDzȱ Ȋȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹ŽDzȱ Ȋȱ‘’™Ž›˜—’¢Šȱ¡ˬœˬ•’¢’Dzȱ Ȋȱœ™’›•’ȱ’³”’•ˬ›ˬ—ȱœž’Ȭ’œ’ŠˬDzȱ ȊȱŽ”£˜Ž—ȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱ’œ’Šˬœ’ȱȮȱ”˜—›ŠœŽ™Ȭ œ’¢ŠȱŸˬȱ¢Šȱ–ûŠ•’Œˬȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱŗŖȱ’•ˬ—ȱŠ›Íšȱ Šœ’•ˬœ’£ȱ˜•Š›ŠšȱŽ”£˜Ž—ȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱ’œ’Šˬœ’ǯȱ ›”ˬ—ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬ•ˬ›ˬȱœûȱŸˬ£’ȱ¡ˬ›³ˬ—’ȱ œ’–™˜–•Š›ÍȱŠó”Š›ȱ˜•ž—–Š¢Šǰȱ¢Š¡žǰȱœûȱ Ÿˬ£’ȱ˜¡ž–ŠœÍ—Šȱ”’³’”ǰȱŠ£ȱ‘’œœ’¢¢Š•Íȱ˜¢—Ššȱ ”û•ˬ—’—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ’•ˬȱˬ£Š‘û›ȱ˜•ž—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ k’óȱ‹ã¢ûû”Œˬȱȱ‘ˬ›ˬ”’•’¢’ǰȱęȱ”œŠœ’¢ŠœÍȱŠ£Š•Í›ǰȱãóȱ ’•ˬœ’—ˬ—ȱ³ˬ‘›Š¢ÍȱŸˬȱ¢Šȱ—Š›Í—ŒÍȱ’›Š£Šȱ¡Š›’Œȱ ˜•ž—ž›ǯȱ ,˜¡ȱŸŠ¡ȱšŠÍ—ȱŠÂ›ÍœÍ£ǰȱ—Š‘Š–Š›ȱ³ŽŸ›ˬ•’ǰȱŠ£ȱ ‘ˬ›ˬ”ˬ•’ȱȱã›ˬ–ˬ—’ȱã£ûȱŠó”Š›ȱŽ’›ǯȱ’œ‹ˬˬ—ȱ ŽŒ’”–’óȱ‘Š••Š›Šȱˬ›’—’—ȱ•’–˜—ȱšŠ‹ÍÂÍȱóˬ”•’—ˬȱ šÍ›Í󖊜ÍǰȱœûȱŸˬ£’—’—ȱŽ˜›–Šœ’¢ŠœÍȱŸˬȱãóȱ ’•ˬœ’—’—ȱ’³ˬ›’ȱŠ›Í•–ŠœÍȱšŽ¢ȱ˜•ž—ž›ǯȱ˜•žšŠ•Íȱȱ •’–Šȱû¢û—•ˬ›’ȱ‹ã¢û¢û›ǯȱȱˬœˬǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬȱ œûȱŸˬ£’•ˬ›’—ȱǰȱ–Š––˜š›Šęȱ¢Šǰȱ‹’˜™Ȭ œ’¢Šȱ–ûŠ¢’—ˬ•ˬ›’—ˬȱã—ˬ›’•’›ǯȱûŠ¢’—ˬ•ˬ›’—ȱ —ˬ’Œˬ•ˬ›’—ˬȱã›ˬȱ’Šš—˜£ȱŸˬȱˬ•ˬŒˬ”ȱ–ûŠ•’Œˬȱ Š”’”ŠœÍȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱ ˬœˬ•’¢’—ȱŽ›”ˬ—ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬœ’—ˬȱ–ûˬ¡ˬœœ’œˬȱ –û›ŠŒ’ˬȱŽ–’óȱȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱşśƖȱŒˬ››Š‘’ȱ –ûŠ¡’•ˬȱ˜•–ŠŠ—ȱœŠÂŠ•Í›ǯȱûŠœ’›ȱˬ‹Š‹ˬ’—ȱ —Š’•’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ˜›šŠ—’£–’ȱ™Š›³Š•Š–ŠÂŠȱ ‹Šó•Š–Š£Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ¡ˬ›³ˬ—ã—ûȱ‘Š••Š›ÍȱŠó”Š›ȱ Ž–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯ ûȱŸˬ£’ȱ¡ˬ›³ˬ—’—’—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱ›’œ”ȱ Š–’••ˬ›’—’—ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍǰȱ‘’™Ž›™•ŠœȬ ’”ȱ™›˜œŽœȱŠó”Š›ȱŽ’•–’óȱšŠÍ—•Š›Í—ȱ–ûŸŠęȱšȱ ’œ™Š—œŽ›’£Šœ’¢ŠœÍȱŸˬȱ–ûŠœ’›ȱûœž••Š›Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”•ˬȱȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱ ŠˬȱŸˬȱ–ûˬ–Š’ȱ™›˜ęȱ•Š”’”Šȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ ŽŒ’”–’óȱ–ˬ›‘ˬ•ˬ¢ˬȱ”Ž³–ˬ–ˬœ’—ˬȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›DZȱ Ȋȱ‘ˬ›ȱŠ¢ȱœûȱŸˬ£’—’£’ȱ¢˜¡•Š¢Š›Ššȱû¢û—•ˬ›ǰȱ ‹ˬ›”’–ˬ—’—ȱ˜•ž‹Ȭ˜•–Š–ŠœÍ—Íȱ¢˜¡•Š¢Í—Dzȱ ȊȱŚŖȱ¢Šó͗Šȱšˬˬ›ȱû³ȱ’•ˬȱ‹’›ȱˬˬǰȱ‘ˬĴȱŠȱ 󒔊¢ˬȱ˜•–ŠÍÂÍȱ‘Š•Šȱ‹Ž•ˬȱ–Š––˜•˜šž—ȱ –ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›Dzȱ ȊȱŚŖȱ¢Šó͗Š—ȱœ˜—›Šȱ’•ˬȱ‹’›ȱˬˬȱ–ûˬ¡ˬœœ’œˬȱ –û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›Dzȱ ȊȱřśȱŸˬȱŚŖȱ¢ŠóȱŠ›ŠœÍ—Šȱ–Š––˜š›Šęȱ¢Šȱ –ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›Dzȱ ȊȱŚŖȱŸˬȱśŖȱ¢ŠóȱŠ›ŠœÍ—Šȱ’”’ȱ’•ˬȱ‹’›ȱˬˬȱ œûȱŸˬ£’•ˬ›’—ȱ›Ž—Ž—ȱ–ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


&$16$รถ/,รถ,

46

&$16$รถ/,รถ,


47

&$16$รถ/,รถ,


5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

48

4DGÕQVLQGURPX

’›ȱ³˜¡ȱšŠÍ—•Š›ȱãŸ›û—ȱœ˜—ž—Šȱ™›Ž–Ž—œȬ ›žŠ•ȱœ’—›˜–ȱǻǼȱ’•ˬȱû£•ˬó’›ǯȱ ˬ–’—ȱû—•ˬ›ˬȱ šŠÍ—ȱã£û—ûȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱš˜›ž–Š•ÍÍ›ǯȱ ˬȱšˬˬ›ȱ‹ˬœ’ȱœˬœ•ˬ—œˬȱˬǰȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ’œ’›Š‘ˬȱ Ž–ˬ”ǰȱû—ȱ›Ž“’–’—’ȱˬ¢’ó–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱG–”Š—ȱ Š’›ˬœ’—ˬȱ”˜–™ûŽ›ȱ’ó’—’ȱ–ˬ‘ž•ŠóÍ›–Ššǰȱ ¢Š¡žȱŠœ’•ˬȱ’•ˬȱ’ó•ˬ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱÂ͛ȱęȱ£’”’ȱ ’óȱ’œ’œ—ŠȱŽ’•’›ǯȱ ˬĴȱŠȱž£ž—ȱ–ûˬȱ󎢙’—šȱ Ÿˬȱ¢ŠȱŠŽ›˜‹’”Šȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•œŠ—Í£ȱ‹Ž•ˬǰȱ˜—•Š›Íȱ –ûŸˬššˬ’ȱž—ž–Š•Íȱ˜•ŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱž¡ž¢Šȱ‹ã¢û”ȱ ’ššˬȱŠ¢Í›–Ššȱˬ›ˬ”’›ȱȮȱ˜—ž—ȱ–ûˬ’ȱŞȬşȱ œŠŠŠ—ȱŠ£ȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ”˜—›Šœȱžóǰȱ Š¡óŠ–•Š›ȱ’œˬȱŽęȱ›ȱ¢ŠÂ•Š›ÍȱŸˬȱˬ—’£ȱž£žȱ’•ˬȱŸŠ——Šȱ šˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ›˜–ŠŽ›Š™’¢ŠŠ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱȱ™œ’¡˜•˜“’ȱ ›Š‘Š•ÍšȱȱŠ™–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ£ˬ—Œˬęȱ•ȱ Ÿˬȱ¢Šó͕ȱ³Š¢ȱˬ•ŠŸˬȱŽ’•–’óȱ–Š—Š›’—ȱŸˬȱœˬ—ˬ•ȱ ŠÂŠŒÍȱ¢ŠÂ•Š›Íȱû–›Š‘•Íšȱ‹ˬ¡óȱŽ’›ǯȱ¡óŠ–•Š›ȱ ›Š‘Š•Šó–ŠšȱŸˬȱû—û—ȱ¢û”û—ˬ—ȱŠ£Šȱ˜•–Ššȱ û³û—ȱ™Š³ž•’ȱŸˬȱ’•Š—šȬ’•Š—šȱ¢ŠÂ•Š›ÍȱŒãŸ‘ˬ›’—ˬ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱžȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’—ȱ‘Š–ÍœÍȱ ›˜–Šȱ‘Ž›Š™¢ȱžóȱŽ••ˬ›’—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ –㟌žž›ǯȱ’•ˬˬȱŸˬȱ’óˬȱ–ûœ‹ˬȱ ™œ’¡˜•˜“’ȱ–û‘’’—ȱ‘ã”–ȱœû›–ˬœ’ȱȱˬȱȱ ™›Ž–Ž—œ›žŠ•ȱœ’—›˜–ž—ȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

ˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ˬȱûœû—ȱˬ•–ˬ”ˬȱŸŠŒ’‹ȱŠ–’•’›ǯȱ ˬ‘›’£ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”•ˬȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱˬ‘›’£’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ”Š›‹˜‘’›Š•Š›Í—ȱ –’šŠ›Íȱ¢û”œˬ”ǰȱ™›˜Ž’—ȱŸˬȱ¢Šȱ£û•Š••Š›Í—ȱ–’šŠ›Íȱ ’œˬȱŠ£ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱʞ›£ŠšȱœŽ³’–’—ˬȱûœû—•û¢ûȱ ˬ—•’ȱ‹’”’•ˬ›ǰȱ³ã›ˬ”ǰȱû¢ûǰȱ”Š›˜ǰȱ–Š”Š›˜—ȱ –ˬ–ž•Š•Š›Íǰȱ–㟜û–’ȱ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ˬȱ ŸŽ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱkˬ”ˬ›ˬ—ǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ”˜—Žǰȱ ™’›˜“—ŠǰȱœÍ¢ÍšȱŸˬȱ󒛒—ȱ’³”’•ˬ›ˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱˬ›”’‹’—ˬȱ”˜Ž’—ȱ˜•Š—ȱšˬ‘Ÿˬǰȱ³Š¢ȱŸˬȱ ”˜•Šȱ’³”’•ˬ›’—ˬ—ȱœž’Ȭ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ǰȱ¢ŠÂ•Íȱš’Šǰȱ ³’™œ’ǰȱšÍ£Š›Í•–Íóȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›ǰȱ󘔘•Šȱ¢Ž–ˬ”ȱ ˜•–Š£ǯȱ’Š—Í—ȱ‹Š•Š—œ•ŠóÍ›Í•–ÍóȱŸˬȱŠ–ˬ¢ˬ›•’ȱ ˜•–ŠœÍȱŸŠŒ’‹ȱ–ˬšŠ–•Š›Š—ȱ‹’›’’›ǯȱŽ–ˬ¢’ȱŠ£ȱ –’šŠ›•ŠǰȱŠ––ŠȱŽ£ȬŽ£ȱ¢Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱž£•žȱ ¢Ž–ˬ”•ˬ›’ȱ›Šœ’˜—Š—ȱ³Í¡Š›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱž£ȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱ–Š¢Ž—’—ȱ•ˬ—’–ˬœ’ȱŸˬȱ㍎–•ˬ›’—ȱ ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱûŸˬššˬ’ȱˬȱ˜•œŠȱ œ’šŠ›ŽȱŸˬȱœ™’›•’ȱ’³”’•ˬ›ˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ’—ǯȱ Ž¢Ȭ ŸŠ—ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ¢ŠÂ•Š›Íȱ‹’”’ȱ ¢ŠÂ•Š›Íȱ’•ˬȱ


49 ˬŸˬ£ȱŽ’—ǯȱk’›—’¢¢Šȱ‘ˬŸˬœ”Š›ÍœÍ—Í£œŠǰȱ‹Š•ȱ¢Ž¢’—ǯȱ ʞȱŸˬȱœûû—ȱ–’šŠ›Í—ÍȱŠ£Š•Í—ǯȱȱžǰȱœ˜¢Šȱˬ›”’‹•’ȱ –ˬ‘œž••Š›ȱŸˬȱ¢Šȱ‹Š•ÍšŠ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱ–û–Ȭ ”û—û›ǯȱȱ’Šȱ›Šœ’˜—ž—ž—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ‹ûû—ȱ £ˬ›ž›’ȱŸ’Š–’—•ˬ›ǰȱ–Š”›˜ȱŸˬȱ–’”›˜Ž•Ž–Ž—•ˬ›ȱ –㟌žȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱˬ£ˬȱŸˬȱ¢Šȱœ˜‹ŠŠȱ‹’ó’›’•–’óȱ ˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ˬ—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ’œ’ŠˬȱŽ’—DZȱ‹›˜”˜•’ǰȱû•ȱ ”ˬ•ˬ–•ˬ›’ǰȱšž•Š—³Š›ǰȱ”ˬ›ˬŸ’£ȱ”ã”ûǯȱ Ž¢Ÿˬ•ˬ›’—ȱˬȱˬ›”’‹’ȱ£ˬ›ž›’ȱš’Šȱ–Šˬ•ˬ›’ȱ ’•ˬȱ£ˬ—’—’›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱ¢Šó͕ȱŠ•–Šȱˬ–’›ǰȱ –Šš—Ž£’ž–ǰȱˬ›’”ǰȱŠŸŠ•ÍȱŸˬȱ”’Ÿ’ȱȮȱ”Š•’ž–ȱŸˬȱ œ’—”ȱ’•ˬȱ£ˬ—’—’›ǯȱŠÂ͛œŠš•Š›Í—ȱ—˜›–Š•ȱ’ó•ˬ–ˬœ’ȱ û³û—ȱ”ˬ™ˬ”ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ’›ȱ¡ã›ˬ”ȱšŠóÍÂÍȱ”ˬ™ˬ¢’ȱ ¢Š›Í–ȱœˬ”Š—ȱŠÂȱœž¢žȱ’•ˬȱˬ–•ˬ¢ˬ›ˬ”ȱ‘ˬ›ȱš’Šȱ šˬ‹ž•ž—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ’³’—ǯȱȱȱš›ž™ȱŸ’Š–’—•ˬ›’—ˬ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ£ˬ›ž›’’›ǯȱŽ—œ›žŠ•ȱãŸ›û—ȱ‹’›’—Ȭ Œ’ȱ¢Š›ÍœÍ—Šȱŗǰȱ’”’—Œ’ȱ¢Š›ÍœÍ—Šȱ’œˬȱȮȱŜȱŸ’Š–’—’ȱ šˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬ•’’›ǯȱȱȱ ›Ž–Ž—œ›žŠ•ȱœ’—›˜–ȱ‘ˬ¢ŠÍ—Í£Šȱˬœ’›ȱ Ž’›œˬǰȱ’ó’—’£ˬȱ–Š—Žȱ˜•ž›œŠǰȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’ȱ™˜Ȭ £ž›œŠǰȱ”ã–ˬ¢ˬȱŽ‘’¢ŠŒÍ—Í£ȱŸŠ›ǯȱʞ—ȱ¢Š¡ó͜Íǰȱ‹’›ȱ û—ˬ•’”ȱˬ›’‹ȱŽˬ›ˬ”ȱ‘ˬ›ȱû—û—ȱœ’–™˜–•Š›Í—Íȱ ˜›ŠŠȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”’›ǯȱŽ¢•ˬ›’—ȱˬœŠœÍ—Šȱ –ûŠ•’Œˬȱ‘ˬ”’–’—’£ǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ȱˬǰȱ™›Ž–Ž—œ›žŠ•ȱ œ’—›˜–Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’‹Ȭ³ˬ”–ˬ’¢’—’£’ȱˬ¢’—ȱ ŽˬŒˬ”’›ǯȱ ûŠ•’Œˬ¢ˬȱ˜•Š›•Šȱ‹Šó•Š–Ššȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ Gœ’˜ȱ—Š—ˬœ’ȱ’•ˬȱ³˜‹Š—¢ŠœÍÂ͗Š—ȱŗDZŗȱ—’œ‹ˬ’—ˬȱ ŘŖƖȬ•’ȱŒãŸ‘ˬ›ȱ‘Š£Í›•Š¢Í‹ȱřŞȬřşȱˬ›ˬŒˬ•’ȱœžȱ’•ˬȱ ˜•žȱŸŠ——Š¢Šȱˬ•ŠŸˬȱŽ’—ǯȱŗśȬŘŖȱˬš’šˬȱŸŠ——Šȱ šˬ‹ž•ȱŽ’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‹Ž•ȱŸˬȱ’ŒŠ‘•Š›Šȱ•ŠŸŠ—Šȱ Ÿˬȱ¢Šȱ¢˜ŸóŠ—ȱ¢ŠÂÍȱ³ˬ”’—ǰȱ¢Š¡žȱšÍ£Í•û•ǰȱš—ŠȬ Š•’ž–ȱȱŸˬȱ–Ž•’œœŠȱ‹’”’•ˬ›’—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ ŒãŸ‘ˬ›ȱˬ•ŠŸˬȱŽ’•–’óȱŠ¢ŠšȱŸŠ——Š•Š›Íȱšˬ‹ž•ȱŽ’—ǯȱ ÂȱóŠ–ȱŠÂŠŒÍȱ¢ŠÂÍȱŸˬȱ¢ŠȱŸ¢Ž—Š–ȱ‹Š•£Š–Íȱ’•ˬǰȱ ¡ûœžœˬ—ǰȱŠ‹Š—•Š›ÍȱŸˬȱ™ˬ—ŒˬȱŠŸŠ—Íȱ—Š‘’¢ˬ•ˬ›’—ˬȱȱ Š¢Šš•Š›Í—Í£Íȱ–ŠœŠ“ȱŽ’—ǯȱŽ£ȱšÍŒÍš•Š—–Šǰȱˬœˬ‹ȱ ˬ›’—•’¢’ȱŸˬȱ¢ž¡žœž£•žÂžȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Ššȱ û³û—ȱ‹žȱ˜•Š›Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ³Š¢ȱŠ¢Š•ÍÍ›DZȱ –Ž•’œœŠȱ¢Š›™Šš•Š›Íǰȱ³˜‹Š—¢ŠœÍÂÍȱ³’³ˬ”•ˬ›’ǰȱ 󒛙ˬ—Œˬœ’ȱ˜žǰȱŠ›¢Š›™Šš•Íȱ™’˜—ȱ³’³ˬ”•ˬ›’ȱȮȱ Ž¢—’ȱ–’šŠ›Šȱãû›û•–ûóȱ‹’”’ȱ¢Í–ŠœÍ—Í—ȱ ŗ¡ã›ˬ”ȱšŠóÍÂ͗͗ȱû£ˬ›’—ˬȱ‹’›ȱœˬ”Š—ȱŠÂȱœžȱˬ•ŠŸˬȱ Žˬ›ˬ”ȱŗŖȱˬš’šˬȱˬ–•ˬ’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱœû£ˬ›ˬ”ǰȱ ˬ£ˬȱˬ–•ˬ—’•–’óȱ³Š¢Íȱû—ˬȱŘȬřȱˬˬȱŗȱœˬ”Š—ȱ šˬˬ›’—ˬȱ’³–ˬ”ǯȱ¢‹ŠóÍã—ûȱû—•ˬ›ˬȱŠ›˜–ŠȬ ’”ȱ¢ŠœÍš•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’—ǯȱ˜™ž•šŠǰȱšŠ›ŠÂŠȱ ¢Š›™Šš•Š›Íǰȱ–Š›“˜›Š–ǰȱ•ŠŸŠ—Šȱ³’³ˬ”•ˬ›’ǰȱ›˜£–ŠȬ ›’—ǰȱ‹˜¢–Šˬ›ˬ—ȱ”’–’ȱœŠ”’•ˬ󍒛’Œ’ȱ˜•Š›Š—ȱ ¢ŠœÍšȱ‘Š£Í›•Š¢Š›Ššȱȱ˜—ž—ȱû£ˬ›’—ˬȱ¢ŠÍ—ǰȱ¢Š¡žȱ

‘ˬ–’—ȱ˜•Š›ȱ¢ÍÂ͕–Íóȱ˜›‹ŠŒÍÂÍȱ‹Šóȱˬ›ˬęȱ—’£ˬȱš˜Ȭ ¢ž—ǯȱ ˬ›–Š—ȱ¢ÍÂ͖•Š›ÍȱˬŠ›û”ȱŽ’—ȱŸˬȱ˜—•Š›Íȱ û—ˬȱ‹’›ȱˬˬȱ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱřŖȬŚŖȱˬš’šˬȱˬŸŸˬ•ȱ šˬ‹ž•ȱŽ’—ǯȱ—ž–Š¢Í—ȱ”’ǰȱ˜ȱ¢ÍÂ͖•Š›ÍȱŸˬȱ ˬ›–Š—•Š›Íȱ‹’›•’”ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱ —•Š›Í—ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ‹’›ȱœŠŠ•ÍšȱŠœ’•ˬȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ ÍÂ͖•Š›ȱœ¡Ž–ȱû£›ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬ•’’›DZȱ’”’ȱ‘ˬˬȱ šˬ‹ž•ȱŽ’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱȮȱ’”’ȱȱ‘ˬˬȱŠœ’•ˬǯȱ˜—›Šȱ ¢ÍÂ͖͗ȱˬ›”’‹’—’ȱˬ¢’óˬ›ˬ”ȱ¢Ž—’ˬ—ȱŽ¢—’ȱœ¡Ž–ȱ û£›ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ǯȱ ʞȬ•ˬ›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ™›Ž–Ž—œ›žŠ•ȱœ’—›˜Ȭ –ž—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–ˬ”ȱû³û—ȱ–û¡ˬ•’ȱ™›ŽȬ ™Š›Š•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱžȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ šŠÍ—•Š›Í—ȱ‘˜›–˜—Š•ȱœ’œŽ–’—’ȱŒŠ—•Š—Í›Í›ǰȱ –û‹Š’•ˬȱ™›˜œŽœ•ˬ›’ȱŸˬȱšŠ•¡Š—ŸŠ›’ȱŸˬ£’—ȱ ’ó’—’ȱ—˜›–Š••ŠóÍ›Í›ǯȱ’—›˜–ž—ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’ȱ Š›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Šš•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’—’ȱˬȱ ˬ—£’–•ˬ¢’›ǯȱûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱŘȱ‘ˬˬȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ ŠóȱŠÂ›Í•Š›Í—ŠȱšŠ›óÍȱ‘ˬ‹•ˬ›ȱˬŸˬ£’—ˬȱŠ”žȬ ™›Žœž›ŠŠ—ȱǻ—㚝ˬ•ˬ›•ˬȱ–ŠœŠ“Ǽȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ’•Ȭ‹’•ˬ”ȱ‹û”û¢û—û—ȱ˜›ŠœÍ—Šȱ ¢Ž›•ˬóˬ—ȱ¢Š—Ȭ³’ȱ—㚝ˬœ’—’ȱ–ŠœŠ“ȱŽ–ˬ”•ˬȱ‹Šó͗ͣŠȱ ŠÂ͛•ÍšȱŸˬȱœÍ¡Í—Íȱ‘’œœ’—’ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Ššȱ˜•Š›ǯȱ û—ˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬˬȱ’”’ȱˬš’šˬȱˬ›£’—ˬȱ‘ˬ–’—ȱ —㚝ˬ—’ȱœÍ¡Í—ǯ Â͛ȱŽ’󊝕Íȱ™›Ž–Ž—œ›žŠ•ȱœ’—›˜–ȱ£Š–Š—Íȱ ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱʞ”œˬ›ȱ‘Š•Ȭ •Š›Šȱœ’—›˜–ž—ȱŠÂ͛ȱŽ’óŠÍȱŽ—˜”›’—ȱœ’œŽ–’ȱ ™˜£ž—ž•Š›Íȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ˜•žÂž—Š—ǰȱ‘ˬ”’–ȱ ˬ¢’—ŠÍȱû£›ˬȱ‘˜›–˜—ȱŸˬȱȱŽœ›˜Ž—ǰȱ™›˜‘ŽœŽ›˜—ǰȱ ™›˜•Š”’—ǰȱœŽ›˜˜—’—ȱŸˬȱ‘’œŠ–’—ȱ”’–’ȱ‹’˜•˜“’ȱŠ”’Ÿȱ –Šˬ•ˬ›’—ȱȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱȱ’•ˬȱ šŠ—ȱŠ—Š•’£’ȱŸŽ›–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱˬ•ˬŒˬ”ǯ ,˜¡ȱŠÂ͛ȱŽ’óŠȱ£Š–Š—Íȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱ ”˜–‹’—Šœ’¢ŠœÍ—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ 󊚕͚ȱ–’˜–ŠœÍǰȱ–Šœ˜™Š’¢ŠȱŸŠ›œŠǰȱˬ›–Š—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ÍȱȱãŸ›û—ȱŗŜȬŒÍȱû—û—ˬ—ȱŘśȬŒ’ȱ û—û—ˬȱ”’–’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ,˜¡ȱŸŠ¡ȱȱˬ‘ŸŠ•Í—ȱ”ˬœ”’—ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱŸˬȱ Ž™›Žœœ’¢Š¢Šȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Í›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱ¢û—û•ȱ Š—’Ž™›ŽœœŠ—•Š›ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ—•Š›ȱ‹Šóȱ ‹Ž¢’—ȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ȱŸˬȱ‹Ž¢’—’ȱ ˜”œ’Ž—•ˬȱˬ–’—ȱŽ’›ǯȱûœ‹ˬȱ—ˬ’Œˬȱˬ•ˬȱ˜•ž—Ȭ žšŠ—ȱœ˜—›Šȱ˜—žȱœŠ¡•Š–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱęȱ£’Ȭ ˜Ž›Š™’¢ŠǰȱŸ’Š–’—ȱ”ž›œžȱŸˬȱœŠ—Š˜›ȱ’œ’›Š‘ˬˬ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱȱ ,ˬ’—ȱû—•ˬ›ˬȱšŠÍ—•Š›ȱ㣕ˬ›’—’ȱš˜›ž–Š•ÍȱŸˬȱ ¢Š¡óÍȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ–ˬ•’’›•ˬ›ǯ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

51


52

*g=Ԥ//ø.21'85

´72338úµ TDGÕQODU

’”‹’—•’¢’ȱ’•ˬȱ–ˬ—’ȱ‘ˬ–’óˬȱŸŠ•Ž‘ȱŽˬ—ȱ‹’›ȱ›ˬęȱšˬ–ȱŸŠ›ǯȱȱ³˜¡ȱóˬ—ǰȱ’œŽŠ•ÍȱŸˬȱã£ˬ•’›ǯȱ ’ó’•ˬ›ȱ˜—žȱã›ˬ›”ˬ—ȱŠ›¡ŠœÍ—ŒŠȱ‹˜¢•Š—Í›ǰȱ™ˬ›ˬœ’󔊛•Š›Í—Í—ȱœŠ¢Íȱ’œˬȱ‘Ž³ȱŸŠ¡ȱŠ£Š•–Í›ǯ Š›Šš•Íȱ–ˬšŠ–ȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ˜—ž—ȱ£Š‘’›’ȱã›û—ûóûȱŒ’•Š•Íȱ“ž›—Š••Š›Šȱã›–ˬ¢ˬȱŠˬȱ Ž’”•ˬ›’–’£ˬ—ȱ¡Ž¢•’ȱˬ›š•ˬ—’›ǯȱˬęȱšˬ–’—ȱ³ˬ”’œ’ȱşŖȱ”’•˜ž›ǯȱ––Šȱ‹žȱ˜—žȱ ‘Ž³ȱˬȱ”˜›•Š–Í›ǰȱˬ”œ’—ˬǰȱŠ‘ŠȱŠȱ•ˬŠˬ•’ȱŽ’›ǯȱʞ”œȱŒ’—œ’—ȱ˜—žȱ‹žȱšˬˬ›ȱœŽŸ–ˬœ’ȱ œˬ‹ˬ‹•ˬ›’ȱ–ˬ—’–ȱû³û—ȱ‘ˬ–’óˬȱ–Š›Šš•Íȱ’’ǯȱžȱ–ˬšŠ•ˬ—’—ȱ–㟣žœž—žȱŠȱ ˜—ž—•Šȱ‹’›•’”ˬȱûóû—–ûóû”ǯ $5,4/$5,1&$=ù%ˍ6ù ûŠœ’›ȱˬ—Œ•ˬ›ȱŽ•ŽŸ’£’¢Š¢Šȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ Š¢Í›Í›ǯȱȱ’œˬȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱã£ˬ••’”ȱ’ŽŠ••Š›Í—Íȱ’”ˬȱŽ’›ǯȱ ”›Š—ȱãœˬ›’”•ˬ›’—ˬ—ȱˬ›š•ˬ—ˬ—•ˬ›ȱ’œˬȱ–Š›ŠšœÍ£ȱ ‘ŽœŠ‹ȱŽ’•’›ǯȱȱ˜›•Šȱšˬ‹ž•ȱŽ’›’•–’óȱ‹žȱ—˜›–Š•Š›Šȱ ŠŸŠ–ȱˬ’›–ˬ”ȱ³ˬ’—’›ǯȱ––Šȱšˬ›’‹ˬȱˬȱ˜•œŠǰȱ ’—œŠ—•Š›Í—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ‘ˬ–’—ȱœŠ—Š›•Š›ŠȱŒŠŸŠ‹ȱ ŸŽ›–’›ǯȱŠ”’—ȱ’—œŠ—ȱȮȱœ˜œ’Š•ȱ‹’›ȱ–ˬ¡•žšž›ǯȱ ’–’œ’ȱ û–ž–’ȱšŠ¢Š•Š›Í—ȱ˜—ŠȱŠ’ȱ˜•–ŠœÍ—Íȱûóû—œˬȱˬǰȱȱ ‹ŠóšŠ•Š›Íȱ˜—žȱ‹Š›–Šš•Šȱãœˬ›ˬȱ‹’•ˬ›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠȱ ˬ›ŠÍ—ȱ˜—žȱ›ˬȱŽ–ˬœ’ȱš˜›¡žœž—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ [£û—ˬȱ˜™™žóȱ‘ˬ¢Šȱ¢˜•ŠóÍȱœŽ³–’óȱ‹’›ȱ”ˬœ’ȱ‘Ž³ȱ ”’–’—ȱšÍ—Š–ŠÂŠȱ‘ŠššÍȱ˜•–ŠœŠȱŠǰȱ³˜¡•Š›Íȱ ‹žȱŠÍ–ÍȱŠ–ŠÂŠȱŒˬ‘ȱŽ–’›ǯȱŠ–Š—Í—ȱ ‘ã”–û—ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Š—ȱŒ’œ–’—ȱ’—œŠ—Í—ȱ ¢ŽŠ—ˬȱˬ¢ˬ›’ȱ˜•–ŠÍÂ͗ÍȱŠ—•ŠŠ—ȱ ’••ˬ›’—ȱˬŒ›û‹ˬœ’ȱ’•ˬȱęȱ”’›•ˬ›ȱˬ¢’ó’›ǯȱ G—’ȱšŠÍ—ÍȱŠ—Šȱ”’–’ȱšˬ‹ž•ȱ Žˬ—ȱŠ£ȱŠŠ–ȱŠ™Í•Š›ǯȱȱŠ—Í–Íȱ Š‘Šȱ³˜¡ȱû—¢Š¢Šȱ㟕Šȱ ˬ’›–ˬ”ȱû³û—ȱŽ¢’•ǰȱ¡˜óȱŸŠ¡ȱ ”Ž³’›–ˬ”ȱû³û—ȱŠ¡Š›Í›•Š›ǯȱ—Š•Íšȱ ˬ¢ˬ›•ˬ—’›’•ˬ—ȱ£Š–Š—•Š›Šȱ ‘Š–Í¢ŠȱŠ¢Í—ȱ’’ȱ”’ǰȱ˜•žȱ‹’³’–•’ȱ šŠÍ—•Š›Šȱ‹ˬ—’—ˬȱžóŠšȱ‹ˬœ•ˬ–ˬ”ȱŸˬȱ ˜Â–ŠšȱŠ‘ŠȱŠœŠ—Í›ǯȱʞŸŸˬ••ˬ›ȱ’›ˬȱ ˜›–Š•Š›ȱœŠÂ•Š–•ÍšȱŸˬȱã£ˬ••’”ȱ›ˬ–£’ȱ ’’ǯȱG—œŠ—Í—ȱœŠÂ•Š–•Íšȱž›ž–žȱã›û—ˬ—ȱ šŠ‹Í›ÂŠ•Š›Šȱã›ˬȱŽ¢’•ǰȱ³ˬ‘›Š¢Íȱ¢Š—Šš•Š›Šȱ ã›ˬȱˬ¢’—ȱŽ’•’›’ǯȱ––Šȱ˜ÂžóŠ—ȱ œ˜—›ŠȱšÍ£•Š›Í—ȱ³˜¡žȱȃ¢žŸŠ›•Šš•ŠóŠ›ŠšȄȱ šŠÍ—ȱ”’–’ȱŠ‘Šȱ–ˬ•Š‘ˬ•’ȱã›û—û›ǯȱȱ ’ó’•ˬ›’—ȱ³˜¡žȱŠ‘ŠȱŒûœœˬ•’ȱã›û—–ˬ¢ˬȱ ³Š•Íó͛ǯȱ––Šȱˬ‹’ˬȱ‘ˬ›ȱ”ˬœˬȱŠ•Ž’”ȱ‹ˬˬ—ȱ šž›ž•žóžȱ‹ˬ¡óȱŽ–ˬ¢’‹ǯȱˬ›’ȱã›û—ûó•ûȱ ¡Š—Í–Í—ȱ¢Š—Í—ŠȱœŠ—‹Š••Íȱã›û—–ˬ”ȱŠ‘Šȱ ŠœŠ—Í›ǰȱ—ˬ’—”’ȱ˜•žȱ‹ˬˬ—•’ǯȱȱˬ›šȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ ³Š›™Í›ǰȱ³’¢’—•ˬ›ȱŠ‘ŠȱŽ—•’ǰȱ‹˜¢ȱ’œˬȱŠ‘Šȱ ‘û—û›ȱˬ•’›ǯȱ––Šȱ‹žǰȱã£û—ûȱˬœ’šȱ ûœž••Š›Í—Í—ȱˬ—ȱšˬ›’‹ˬœ’’›ǯȱ [£û—ûȱˬ¢ˬ›•ˬ—’›–ˬȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱ

*g=Ԥ//ø.21'85

ŠóŠÂÍȱ˜•–ŠœÍȱŠȱ”’ó’•ˬ›’ȱš˜›¡žž›ǯȱ,ˬ”’œ’ȱŜŖȱ”’•˜Ȭ Š—ȱŠ›Íšȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›ȱã£û—ûȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ—Š›Š‘Šȱ‘’œœȱ Ž’›ǯȱȱʞ•‹ˬĴȱˬȱ”’ǰȱ”’ó’•ˬ›ȱã£û—ûȱœˬ›‹ˬœȱŠ™Š›–ŠÂŠȱŸˬȱ ŸûŒžž—žȱœŽŸ–ˬ¢ˬȱ‘Š£Í›ȱ˜•–Š¢Š—ȱšŠÍ—Í—ȱ¢Š—Í—Šȱ ˜•–Ššȱ’œˬ–’›ǯȱûŠœ’›ȱ”’ó’•ˬ›ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ȱ”’ǰȱóˬ—ǰȱã£ˬ•ȱ ã›û—ûó•ûȱ¡Š—Í–•Šȱû—œ’¢¢ˬȱšž›–ŠšȱŠ‘Šȱ–Š›Šš•ÍÍ›ǰȱ —ˬ’—”’ȱŠ’–Šȱ™ˬ‘›’£ȱœŠ¡•Š¢Š—ǰȱ³ˬ”’œ’—ˬ—ȱ—Š›Š£Íȱ˜•Š—ȱ Ÿˬȱã£û—ûȱ³˜¡ȱ󎢍ˬ—ȱ–ˬ‘›ž–ȱŽˬ—ȱ¡Š—Í–•Šǯȱ

0ˍ*ˍ572338ú/$5 /$=,0'(<ù/" ˬęȱšˬ–’—ȱ’–œŠ•Í—ŠȱŽ¢ˬȱ‹’•ˬ›ˬ–ȱ ”’ǰȱ˜™™žóȱšÍ£•Š›ȱ³˜¡ȱ’œˬ”•’’›ǯȱ ˬ›ȱ óŽ¢ȱã£û—ûȱû£û—ȱˬš’–ȱŽ–ˬ”ˬ—ȱ ŠœÍ•ÍÍ›ǯȱʞŸŸˬ•Šǰȱ¢Š—•ÍóȱˬœˬŸŸû›•ˬ›’ȱ ž—ž–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱʞ•‹ˬĴȱˬǰȱ’••ˬ›•ˬȱ ’Œ’–Š’ȱ›ˬ¢’—ȱˬ•š’—ȱŽ’¢’ȱęȱ”’›ˬ—ȱ ‹’›ˬ—Ȭ‹’›ˬȱˬ•ȱ³ˬ”–ˬ”ȱ³ˬ’—ȱ˜•œŠȱ Šǰȱ‹ž—žȱŽ–ˬ¢ˬȱˬ¢ˬ›ǯȱ ’ó’•ˬ›ȱã£û—ûȱœŽŸˬ—ȱšŠÍ—•Š›Íȱ ¡˜ó•Š¢Í›ǯȱ[£û—ˬȱšž••žšȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱˬ•’šˬ•’ȱ–Š—’”û›ǰȱœŠ³ȱû£û–ûǰȱ ‘û—û›ȱŠ‹Š—•Š›ȱˬ”œȱŒ’—œ’ȱŒˬ•‹ȱŽ’›ǯȱ ŠÍ—Í—ȱã£û—ûȱ—ˬȱˬ›ˬŒˬˬȱœŽŸ–ˬœ’—’ȱ ˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱȱ³˜¡ȱŠœŠ—Í›ȱȮȱ˜—ž—ȱ•’‹Šœȱ ³Žó’’—ˬȱ‹Š¡–Ššȱ”’Š¢ˬ’›ǯȱȃ˜£Ȅǰȱžšž—ȱ Ÿˬȱ¢Šȱ¢Ž”—ˬœˬšȱœŽ³’–ȱ¡Š—Í–Í—ȱ”’–ˬœˬȱ¡˜óȱ ˬ•–ˬ”ȱŠ›£žœž—Šȱ˜•–ŠÍÂ͗Š—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱ ŸŽ›’›ǯȱŠ•Š›ȱ˜•Š‹Í—Í—ȱˬ›”’‹’—’ȱˬ¢’ó–ˬ”ǰȱ ¢Ž—’ȱˬ󢊕Š›ȱŠ•–Ššǰȱã£û—ˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ’ššˬȱ ¢Ž’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯ ›Íšȱ³ˬ”’—’ȱ’£•ˬ–ˬ”•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱûœû—ȱ Œˬ‘ˬ•ˬ›’ȱŸž›Âž•Š¢Š—ȱˬ󢊕Š›ȱŠȱœŽ³–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱ‹ûœȱŸˬȱ¢Šȱã£ˬ•ȱŠ¢Šš•Š›Íȱ Ÿž›Âž•Š–Ššȱ˜•Š›ǯȱ Ž¢’–ȱ‹ˬˬ—ȱšž›ž•žóž—ž—ȱ ˬ—ȱ¢Š¡óÍȱŒˬ‘ˬ•ˬ›’—’ȱŸž›Âž•Š–Š•Íǰȱ‹ˬˬ—ˬȱ¢Š¡óÍȱ ˜ž›–Š•ÍÍ›ǯȱˬ—ȱ–û¡ˬ•’Ěȱ’¢’ȱŠ•šÍ󕊗͛ǯȱG—’ȱ ‹’›ȱ³˜¡ȱ–˜ŠȱŽŸ•ˬ›’ȱ˜•žȱ‹ˬˬ—•’ȱ¡Š—Í–•Š›ȱû³û—ȱ ™Š•Š›ȱ”˜••Ž”œ’¢ŠœÍȱ‘Š£Í›•Š¢Í›ǰȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ•’‹ŠœȱœŽ³’–’ȱ ™›˜‹•Ž–ȱŽ¢’•ǯȱ [£û—û£ûȱœŽŸ–ˬ¢’—’£’—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱˬ£Š‘û›ûȱ


53 ˬ›’ǰȱ‹ˬˬ—ǰȱœŠ³•Š›Í—Í£Šȱãœˬ›’¢’—’£ȱšž••žšž›ǯȱ ŠœŠ“ǰȱ›Š‘Š•Š—Í›ÍŒÍȱŸŠ——Š•Š›ǰȱŠ›˜–ŠŽ›Š™’¢Šȱ£Š‘’›’ȱ ã›û—ûóûȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–Šš•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ›ž‘ȱ¢û”œˬ”•’¢’ȱ ¢Š›ŠÍ›ǯȱ˜óȱ›ˬŠ›•Íȱ¡Š—Í–•Š›ȱ’ššˬ’ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ Œˬ•‹ȱŽ’›ǯȱŠ•—Í£ȱœˬ›‹ˬœǰȱ‘ˬ¢ŠœŽŸˬ›ȱ’—œŠ—ȱû›ˬ”ˬ—ȱ û•û›ǰȱóˬ—ȱ£Š›ŠŠȱŽ’›ȱŸˬȱ¢Š¡óÍȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ–ˬ¢’ȱ ‹ŠŒŠ›Í›ǯȱȱ ’ó’•ˬ›’—ȱ³˜¡žȱû—ˬ•’”ȱšŠ¢Â͕Š›Íȱž—žȬ –ŠšȱŸˬȱšˬ•‹ȱ›Š‘Š•ÍÂÍȱŠ™–Ššȱû³û—ȱ¢Š—Í—Šȱ–ˬ‘£ȱ ‹Ž•ˬȱ¡Š—Í–Í—ȱ˜•–ŠœÍ—ÍȱŠ›£ž•Š¢Í›ǯȱ,˜¡•Š›Íȱ’—Œˬȱ‹ˬˬ—ȱ šž›ž•žó•žǰȱŠ––ŠȱšŠ›ŠšŠ‹ŠšȱšÍ£•Š›Š—œŠǰȱ‘ˬ¢ŠœŽŸˬ›ȱ ȃ˜™™žó•Š›ŠȄȱûœû—•û”ȱŸŽ›’›ǯȱȱ––Šȱž—ž–Ššȱ•Š£Í–ȱ Ž¢’•ȱ”’ǰȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱœˬ›‹ˬœȱŸˬȱóˬ—ȱŠŸ›Š—ÍóȱŠȱ³Í¡Íóȱ ¢˜•žȱŽ¢’•ǰȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱ㕳ûˬȱ˜•Š›œŠȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ ,ˬ”’ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–Š¢Š›Ššȱ£Š‘’›’ȱã›û—ûóˬȱ’ššˬȱ ¢Ž’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ’›ˬȱ‹ˬˬ—ȱ‹’³’–’ȱŽ•Šœ’”ȱˬ›’ȱ ’•ˬȱã£ˬ•ȱž¢Âž—•Šó͛ǯȱŠ›Í•–ŠȱŸˬȱœŽ••û•’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’ȱ

•ˬŸȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯȱʞ£ˬ•ˬ•ˬ›’ȱˬȱ˜—žœŠȱ œŠ¡•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱûû—ȱû—ûȱ’–Š—ȱ£Š•Í—Šȱ ”Ž³’›–ˬ¢ˬȱŽ‘’¢ŠŒȱ¢˜¡ž›ǰȱŠ––Šȱ‘ˬˬˬȱ‹’›Ȭ’”’ȱˬˬȱ –ˬóšȱŽ–ˬ”ȱ¢Š¡óÍȱ˜•Š›Íǯȱžǰȱ‘ˬ–ȱœŠÂ•Š–•Íšȱû³û—ȱ Š¢Š•ÍÍ›ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱˬ——ˬˬœ•’”ˬ—ȱ¡’•Šœȱ Žˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ʞ—ȱˬœŠœȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ’œˬ”•’ȱ˜•–Ššȱû³û—ȱ •ˬŠˬ•’ȱ˜•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱʞ•‹ˬĴȱˬǰȱ–ûŠœ’›ȱšŠÍ—•Š›ȱ šŠ™Í—Íȱã£ûȱŠ³Šȱ‹’•ˬ›ǰȱˬ›£Ššȱ˜›‹ŠœÍ—ÍȱŠȱŠóÍ¢Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ

ˬ›ȱ‘Š•Šǰȱ”’ó’•ˬ›’ȱŠ•’Œˬ—Š‹•Íšȱ—û–Š¢’óȱŽ’›–ˬ”ȱ ’–”Š—Í—Š—ȱ–ˬ‘›ž–ȱŽ–ˬ¢’—ǰȱ˜—•Š›ŠȱŸŠŒ’‹ȱ–ˬœˬ•ˬ•ˬ›’ȱ ‘ˬ••ȱŽ–ˬ”ǰȱŽŸȱ’”–ˬ”ǰȱ™ž•ȱšŠ£Š—–Ššȱóˬ›Š’’ȱ¢Š›ŠÍ—ǯȱ ˜¢ȱ˜—•Š›ȱœ’£’ȱ‘ˬ›ȱ󎢒ȱ‹ŠŒŠ›Š—ȱˬ›ˬŠóȱ”’–’ȱŽ¢’•ǰȱ ™ˬ›ˬœ’óȱŽ–ˬ”ȱ’œˬ’”•ˬ›’ȱŸˬȱŠ’ȱ–ˬ’óˬȱ‘Š••Š›Í—Šȱ ”ã–ˬ”œ’£ȱšŠ•Šȱ‹’•ˬ—ȱ’•‘Š–ȱ™ˬ›’œ’ȱ”’–’ȱã›œû—ǯ

*g=Ԥ//ø.21'85


54 $1$6h'hԤ9Ԥ=2/810$=4ø'$',5

ȱŘȱ˜–‹’˜’Œ ŜȱŠ¢Í—Š— ³ȱřŖŖšDzȱŞŖŖš —Ž›“’ȱˬ¢ˬ›’DZ ŗŖŖȱ–•ȱ‘Š£Í›ȱ šŠ›Íó͚ŠȱŝŖȱ””Š•

’›ȱ ¢ŠóŠȱ šˬˬ›ȱ žóŠÂ͗ȱ œŠÂ•Š–ȱ Ÿˬȱ ‘Š›Ȭ –˜—’”ȱ ’—”’óŠÍǰȱ ’•”ȱ —㟋ˬˬǰȱ ˜—ž—ȱ û£û—ȱš’Š•Š—–ŠœÍ—Š—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱž—žȱ —ˬ£ˬ›ˬȱ Š•Š›Ššǰȱ žóŠšȱ š’Š•Š›Í—Í—ȱ ˬ‹’’ȱ Ÿˬȱ ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱ’œŽ‘œŠ•³ÍœÍȱ˜•Š—ȱ ȱ󒛔ˬ’ȱ

ȱŘȱŸˬȱ ȱřȱ˜–‹’˜’Œȱœû•ˬ›’—’ȱ ˬš’–ȱŽ’›ǯȱ ȱ›ŽȱŸˬȱȱ ȱŗȱ˜–Ȭ ‹’˜’Œȱœû•ˬ›’—ˬȱ—’œ‹ˬˬ—ȱ˜—•Š›ȱŠ‘ŠȱšŠÍȱ Ÿˬȱ ˜¢ž–•žž›ǯȱ ˬ›”’‹’ȱ Š—Šȱ œûû—ˬȱ ž¢Âž—•ŠóÍ›Í•ÍÂÍȱȱû³û—ȱžóŠšȱ˜›šŠ—’£–’ȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱŠœŠ—ȱ–ˬ—’–œˬ—’•’›ǯȱ

ȱ Řȱ ˜–‹’˜’Œȱ Š—Šȱ œûûȱ ˜•–ŠÍÂÍȱ ‘Š••Š›Šȱ Ŝȱ Š¢Í—Š—ȱ ‹Šó•Š¢Š›Ššȱ ’œ’Šˬȱ ˜•ž—ž›ǯ

GœŽ‘œŠ•³ÍDZȱŸœ›’¢ŠȱŸˬȱ•–Š—’¢Š

.g53Ԥ0


55

ȱřȱ˜–‹’˜’Œ ŗŖȱŠ¢Í—Š— ³ȱřŖŖš —Ž›“’ȱˬ¢ˬ›’DZ ŗŖŖȱ–•ȱ‘Š£Í›ȱ šŠ›Íó͚ŠȱŝŖȱ””Š•

ȱ řȱ ˜–‹’˜’Œȱ ŗŖȬŒžȱ Š¢Š—ȱ ‹Šóȱȱ•ŠȬ ¢Š›Ššȱ ’œ’Šˬȱ ˜•ž—ž›ǯȱ ˬ›”’‹’ȱ œû–û”Ȭ •ˬ›’—ȱ —˜›–Š•ȱ šž›ž•žóžȱ Ÿˬȱ ’ó•ˬ›’—ȱ œŠÂȬ •Š–ȱ ’—”’óŠÍȱ û³û—ȱ ŸŠŒ’‹ȱ ˜•Š—ȱ –’—Ž›Š•ȱ –Šˬ•ˬ›•ˬȱ£ˬ—’—•ˬ󍒛’•’‹ǯȱ óŠÂ͗ͣÍȱ š’Š•Š—Í›–Ššȱ û³û—ȱ ȱ Řȱ Ÿˬȱ ȱřȱ˜–‹’˜’Œȱœû•ˬ›’—’ȱœŽ³–ˬ”Ȭ •ˬȱ ’£ȱ ˜—ž—ȱ ’––ž—ȱ œ’œŽ–’—’ȱ û£û—ȱ ˜›–Š•ŠóÍ›Šǰȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱ–ûšŠŸ’Ȭ –ˬȱ’—’ȱŠ›Í›Šȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱ ȱŘȱŸˬȱ ȱ řȱ ˜–‹’˜’Œȱ œû•ˬ›’ȱ œŠÂ•Š–ȱ ”ã›™ˬǰȱ ¡˜ó‹ˬ¡ȱŠ’•ˬȱŽ–ˬ”’›ǯ

1L\ԥ+ø33LQNH\¿\\ԥWVWDQGDUWODUÕ $YURSDNH\¿\\ԥWVWDQGDUWODUÕQGDQ GDKDFLGGLGLUYԥKԥUELUPԥKVXONH\¿\\ԥW \R[ODPDVÕQGDQNHoLU" dQNLKԥPLQTLGDODUÕKԥ\DWÕPÕ]ÕQGԥ\ԥULRODQ XúDTODUoQKD]ÕUOD\ÕUÕT ʞ•ŠŸˬȱ–ˬ•ž–Šȱû³û—DZ

ŚşřȱşŘȱŞŚ .g53Ԥ0


.g53Ԥ0

562÷/802/8%¬

•ž—ž—ȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱ¡˜ó‹ˬ¡ȱˬ›ȱŸˬȱŠŠȱ˜•ŠŒŠÂÍȱ–ˬ‘£ȱ ŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱ•Š—ȱžóŠš•Š›Í—Šȱ¡Šœȱ ˜•Š—ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ¡ˬœˬ•’”ȱ–㟌žž›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›Í—ȱŸŠ¡Í—Šȱ Šó”Š›•Š—–ŠœÍȱŸˬȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱˬ•ˬŒˬ”ȱ”’ó’—’—ȱœŠÂ•Š–•Íšȱ ž›ž–ž—žȱóˬ›•ˬ—’›’›ǯȱȱ Š›’”˜œŽ•ŽȱȮȱ¡Š¢Š•Š›Í—ȱŸŽ—˜£ȱŸˬȱŠ›Ž›’Š•ȱšŠ—ȱ ãŸ›Š—Í—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱŽ–ˬ”’›ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱœ’–™˜–œž£ȱ ”Ž³ˬ—ȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’”ȱ˜—ȱ¢Šó͗Š—ȱ¢ž¡Š›Íȱ¢Šó•Íȱ˜Â•Š—•Š›Šȱ –û󊑒ˬȱŽ’•’›ǯȱˬ£ˬ—ȱžóŠšȱ¡Š¢Š•ÍšŠȱŠÂ͛•Íšȱ‘’œœ’ǰȱ ¡Š¢ŠȱŸˬȱŠ›Š•Íšȱ—Š‘’¢ˬ•ˬ›’—ˬȱŠÂ›Íȱ‘’œœȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ûœžœˬ—ȱˬǰȱ’—Ž—œ’Ÿȱęȱ£’”’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ˬ—ǰȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱ ‹ˬˬ—ȱˬ›‹’¢ˬœ’ȱˬ›œ•ˬ›’—ˬ—ȱœ˜—›Šǯȱˬˬ—ǰȱ‘ˬ”’–•ˬ›ȱ ‹žȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ¢Š•—Í£ȱ—㟋ˬ’ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱ–ûŠ¢’—ˬȱ£Š–Š—Íȱ Šó”Š›ȱŽ’›ǯȱʞ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱ–ûŠ•’ŒˬȱŒˬ››Š‘’ȱûœž•ȱ’•ˬȱ Š™Š›Í•Í›ǰȱ³û—”’ȱŸŠ›’”˜œŽ•Žȱ¡ˬœˬȱ¡Š¢Š—Í—ȱ’—”’óŠÍ—Íȱ •ˬ—’–ˬ”•ˬȱœ˜—œž£•žš•Šȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱŠ™Š›˜œ”˜™’Ȭ ¢Šȱ”’–’ȱ–ûŠœ’›ȱŒˬ››Š‘’ȱ–ûŠ¡’•ˬȱûœž••Š›Íȱ›Š‘ŠȱŸˬȱŠ£ȱ ›ŠŸ–Š’”’›ǯȱȱ Š’œ’”Š¢Šȱã›ˬǰȱŗŖŖȱ˜Â•Š—Š—ȱˬ¡–’—ˬ—ȱřȬśȬˬȱ ‹’›ȱŸˬȱ¢Šȱ‘ˬ›ȱ’”’ȱ¡Š¢Šȱã£ȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž›•ˬ󖒛ǯȱŠ¡Í—Š—ȱ ˬŸŸˬ•ȱ˜Âž•–žóȱžóŠš•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ‹žȱ’—”’óŠȱšûœž›žȱ ŗŖȬřŖƖȱ‘Š••Š›ŠȱˬœŠûȱŽ’•’›ǯȱ[•³ûœûȱ”’³’•–’óȱ¡Š¢Š•Íšȱ ‹žȱ£Š–Š—ȱ¢ž¡Š›Íȱ³ˬ”’•’›ǯȱȱžȱ¡ˬœˬ•’”ȱ”›’™˜›‘’£–ȱ Š•Š—Í›ȱǻ¢ž—Š—ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ”›¢™˜œȱȮȱ’£•’ȱŸˬȱ˜›Œ‘’œȱȮȱ¡Š¢Šȱ œã£•ˬ›’—ˬ—ǰȱŠ–ȱ–ˬ—ŠœÍȱ’•ˬȱȮȱ ’£•ˬ—–’óȱ¡Š¢ŠǼǯȱ ›’™˜›‘’£–’—ȱ’”’ȱ ˜›–ŠœÍȱŸŠ›DZȱ‘ˬš’š’ȱ Ÿˬȱ¢Š•Š—³Íǯȱ ˬš’š’ȱ ”›’™˜›‘’£–ˬ—ȱ’”’ȱ ˬˬȱ³˜¡ȱ‘Š••Š›Šȱ ˬ¢’—ȱŽ’•ˬ—ȱ¢Š•Š—³Íȱ ”›’™˜›‘’£–ȱ£Š–Š—Íȱ šŠœÍšȱ—Š‘’¢ˬœ’—’ȱ ¢û—û•ȱœÍŠ••Š–Šš•Šȱ ¡Š¢Š—Íȱ¡Š¢Š•ÍŠȱ œŠ•–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱ žǰȱ—˜›–ŠÍ›ǯȱ

ˬš’š’ȱ”›’™˜›‘’£–ȱ ‘Š••Š›Í—Šȱ’œˬȱ¡Š¢Šȱ ¢Š•—Í£ȱŒˬ››Š‘’ȱ–ûŠ¡’•ˬȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ¡Š¢Š•ÍŠȱ œŠ•Í—Í›ǯȱ£ž—ȱ –ûˬȱšŠœÍšȱ ”Š—Š•Í—Šȱ ¢Ž›•ˬó–’óȱ ¡Š¢Šȱ

.g53Ԥ0

ž—”œ’¢ŠœÍ—Íȱ’’›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱó’ó•ˬ›ȱ ’—”’óŠȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ ˬ›ȱ‘Š•Šǰȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’¢ˬȱû³Š›ȱ˜•–žóȱ žóŠš•Š›ȱž›˜•˜šž—ȱŠ’–’ȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱŠ•Í—Šȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ ˬ£ˬ—ȱ˜Â•Š—ȱžóŠš•Š›Íȱœ’’”ȱ’›Š£Íȱ£Š–Š—Íȱ ã¢—ˬ–ˬˬ—ȱ󒔊¢ˬȱŽ’›ǰȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ˜›šŠ—Í—Í—ȱžŒž—Šȱ ’œˬȱó’ó”’—•’”ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ˜—•Š›Íȱˬ›‘Š•ȱ ž›˜•˜šȬŒˬ››Š‘Šȱãœˬ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ•Šȱ‹’•œ’—ȱ”’ǰȱ ³Š™Íš•Íȱęȱ–˜£ǰȱ¢ˬ—’ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ˜›šŠ—Íȱ‹Šó͗͗ȱŠŸŠ–•Íȱ Š›Š•–ŠœÍȱ’—”’óŠȱŽ–’󍒛ǯȱžȱ£Š–Š—ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ˜›šŠ—Íȱ ‹ŠóÍȱŠ³Í•–ŠÍÂ͗Š—ǰȱœ’’”ȱ’›Š£Íȱ£Š–Š—ÍȱŠÂ›ÍǰȱšŠó͗–Šǰȱ šÍ£Š›–ŠȱŸˬȱ‹Šóȱ‘’œœˬœ’—’—ȱó’ó–ˬœ’ȱ”’–’ȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ ˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ–Ž¢Š—Šȱ³Í¡Í›ǯȱʞ–ˬ•’¢¢Šȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱŽ£ȱ Š™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱžǰȱœû——ˬǰȱ¢Š¡žȱ™•Šœ’”ȱˬ–ˬ•’¢¢ŠȱŠȱ ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱʞ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱœ˜—›ŠȱŽ•ˬȱ‘ˬ–’—ȱû—ȱ”ã›™ˬ—’ȱ ŽŸˬȱŠ™Š›–Ššȱ˜•Š›ǯȱŠ›Š—Í—ȱœŠÂŠ•–ŠœÍȱśȬŝȱû—ˬ—ȱŘȬřȱ ‘ˬˬ¢ˬȱšˬˬ›ȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱ

’™˜œ™Š’¢ŠȱȮȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ˜›šŠ—Í—Í—ȱŠ—ŠŠ—ˬ•–ˬȱ ’—”’óŠȱšûœž›žž›ǯȱˬœˬ•’”ȱœ’’”ȱ”Š—Š•Íȱˬ•’¢’—’—ȱ ã£ȱˬ‹’’ȱ¢Ž›’—ˬȱ˜•–Š–ŠœÍȱŸˬȱ¡Š¢Š•ÍŠȱˬ›ˬȱ¢Ž›’—’ȱ ˬ¢’ó–ˬœ’ȱ’•ˬȱœˬŒ’¢¢ˬ•ˬ—’›ǯȱûŠ•’Œˬȱ¢Š•—Í£ȱŒˬ››Š‘’ȱ ˬ–ˬ•’¢¢Šȱ¢˜•žȱ’•ˬȱ–û–”û—û›ǯȱʞ–ˬ•’¢¢ŠȱžóŠÂ͗ȱ‹’›ȱ ¢ŠóÍȱŠ–Š–ȱ˜•žšŠ—ȱœ˜—›ŠȱŠ™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱûˬ–ˬ›ȱ ¢ŠóŠȱ™›˜‹•Ž–ȱ–’—’–Š•ȱ³ˬ’—•’”ȱŸˬȱˬœŠ•Šȱ‘ˬ••ȱ ˜•ž—ž›ǯȱ––ŠȱŠ‘Šȱ‹ã¢û”ȱ¢Šó•Š›ŠȱŠȱˬ–ˬ•’¢¢ŠÍ—ȱ Š™Š›Í•–ŠœÍȱ–û–”û—û›ǯȱžȱû—ȱ–û¡ˬ•’ȱ ‘’™˜œ™Š’¢Šȱ˜›–Š•Š›Í—Í—ȱ¢Ž—’ȱ –ûŠ•’Œˬȱ–Ž˜’”Š•Š›Íȱ ’ó•ˬ—’‹ȱ‘Š£Í›•Š—–ÍóÍ›ǯȱ ʞ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ ŞśȬşŖƖȱ‘Š••Š›Šȱ Š–ȱœŠÂŠ•–Šȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯ


57

.g53нц0


.g53Ԥ0

58

G

Yay "0$&Ψ5$/$5,"

œ’ȱ‘ŠŸŠ•Š›Í—ȱˬ•’ó’ȱ’•ˬȱžóŠš•Š›Í—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬȱ Ž‘’–Š•ÍȱŠ›Í›ǯȱ󊚕Š›ŠȱŽ›”ˬ—ȱ¢Šó•Š›Í—Š—ȱ Š—•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ¢Šȱ’•ˬ›ˬȱŸˬȱ™’ó’”•ˬ›ˬȱ ¢Š¡Í—•Šó–Ššȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ ˜—•Š›ȱœŽŸ’–•’ȱ¢ž–óŠšȱ˜¢ž—ŒŠÂŠȱ ‹ˬ—£ˬ¢’›œˬȱ‹Ž•ˬǯȱGȱã£ûȱ¢Š¡Í—•ŠóŠ›œŠǰȱ šÍóšÍ›–Ššǰȱˬ•Ȭš˜•ȱŠ–ŠšȱŸˬȱ Š¢Šš•Š›Í—Íȱ¢Ž›ˬȱŸž›–Ššȱ˜•–Š£ǯȱʞ—ȱ ŠÂ͕•Íȱ‘ˬ›”ˬDZȱœŠ”’ŒˬȱŠ¢Š—Í‹ȱ ’’—ȱ’¢•ˬ–ˬœ’—’ȱŸˬȱ³Í¡Í‹ȱ Ž–ˬœ’—’ȱã£•ˬ–ˬ”’›ǯȱ 㛙ˬ—’£ˬȱ‹ŠóŠȱœŠ•Í—ȱ”’ǰȱ¢Šȱ ’—œŠ—Í—ȱ—û–Š¢’óȱŽ’›’¢’ȱ ûŒ•ûȱŽ–˜œ’¢Š•Š›ȱ‘Ž¢ŸŠ—Íȱ ‘û›”ûû›ȱŸˬȱš˜›ž—–ŠÂŠȱ ŸŠŠ›ȱŽ’›ǯȱGˬ—ȱšŠ³Ȭ –ŠšȱŠȱ˜•–Š£ǰȱˬ—ȱ¢Š¡ó͜Íǰȱ Š¢Š—–ŠšȱŸˬȱ¢ŠȱœŠ”’Œˬȱ¢˜•ž—ŠȱŠŸŠ–ȱŽ–ˬ”’›ǯȱ ––Šȱ‹ûû—ȱŽ‘’¢Šȱˬ‹’›•ˬ›’—ˬȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ ’ȱšŠ™–ÍóÍ›œŠǰȱžóŠÂÍȱ¢ž‹Š—–ŠŠ—ȱ›ŠŸ–Š˜•˜“’ȱ –ˬ—ˬšˬȱŸˬȱ¢Šȱ¢Š¡Í—•ÍšŠ”Íȱ¡ˬœˬ¡Š—Š¢ŠȱŠ™Š›Ȭ –Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ’ó’”ȱŒÍ›–Šš•Š–ŠœÍȱŠȱˬ‘•û”ˬœ’£ȱ Ž¢’•ǰȱŒÍ›–Ššȱ¢Ž›’—’ȱ–û•ˬšȱ¢˜ǰȱ£Ž•¢˜—”Šǰȱ¢Š¡žȱ ¢˜’—˜•ȱ’•ˬȱ’ó•ˬ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜—›Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱû—ȱ ˬ›£’—ˬȱ–û󊑒ˬȱŠ™Š›–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱó’ó”’—•’”ȱ Ÿˬȱ¢Šȱ’›’—•ˬ–ˬȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—ǯȱȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱ

.g53Ԥ0

žóŠÂÍȱ‘ˬ”’–ˬȱãœˬ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱûû—ȱ£ˬ›ž›’ȱ ˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ǰȱ‘’›˜Ž—ȱ™Ž›˜”œ’ȱ–ˬ‘•ž•žǰȱ —ŠóŠÍ›ȱœ™’›’ȱŸˬȱˬ–’£ǰȱœŽ›’•ȱ‹’—ȱŸˬȱ™Š–‹Íšȱ ‹ŠÂŠȱœŠ¡•ŠÍÂ͗ͣȱˬ›–Š—ȱ³Š—ŠœÍ—Šȱ‘ˬ–’óˬȱ –㟌žȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯ óŠÂŠȱŸŽ•˜œ’™ŽȱŠ•Š›”ˬ—ȱû£û—ȱœŽ³’–ȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱǰȱ¢Š•—Í£ȱŸŠ•’Ž¢—ȱŒ’‹’—ˬȱ Ž¢’•ǰȱžóŠÂ͗ȱ¢Šó͗ŠȱŠȱž¢Âž—ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱˬ—’ȱ ŸŽ•˜œ’™Žȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ’•ȱ㗌ˬ¢ˬȱã›ˬȱŽ¢’•ǰȱžóŠÂ͗ȱ ‹˜¢ž—Šȱã›ˬȱœŽ³’•–ˬ•’’›ǯȱG•”ȱŸŠ¡•Š›ŠȱŸŽ•˜œ’™Žȱ œû›–ˬ”ȱŽ¡—’”ŠœÍ—ŠȱžóŠš•Šȱ‹’›•’”ˬȱ¢’¢ˬ•ˬ—–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱˬ•’–ˬȱ—ˬš•’¢¢ŠȱŸˬȱ’—œŠ—ȱ˜™•žȬ –žȱ˜•–Š¢Š—ȱ–Ž¢Š—³Š•Š›Šǰȱ¢Š¡žȱ‘ˬ¢ˬˬȱȱ ‹Šó•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱû›ûŒû•û”ȱŸˬ›’ó’—ˬȱ–Š•’”ȱ ˜•Š—ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱŠœŠ—•Íš•Šȱ žóŠš•Š›Í—Šȱˬ¢•ˬŒȱšŠ¢ŠœÍ—Íȱ ’£Š‘ȱŽˬȱ‹’•ˬ›•ˬ›ǯȱˬ£’¢¢ˬ’ȱ —ˬ£Š›ˬȱŠ•Í—ŠȱœŠ¡•Š–Ššǰȱ ¢Š•—Í£ȱóˬ¡œ’ȱ‘’œœ’¢¢Šȱ Ž¢’•ǰȱˬ›Šȱóˬ›Š’’—ȱ ˬ¢’ó–ˬœ’—ˬȱˬȱ ęȱ”’›ȱŸŽ›–ˬ¢’ȱžóŠÂŠȱ Šó͕Š–ŠšȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ Gó•ˬ”ȱ¢˜•ž—ȱ›Ž•¢ŽȬ ęȱȱˬ¢’󒛜ˬǰȱ–Š—Žˬ•ˬ›ȱ ¢Š›Š—Í›œŠǰȱ—ˬš•’¢¢ŠȱŸˬȱ¢Šȱ


59 ™’¢ŠŠ•Š›Í—ȱ”Ž³–ˬȱŽ‘’–Š•ÍȱŸŠ›Ȭ œŠǰȱœû›ˬ’ȱŠ£Š•Š›Ššȱ’ššˬ•’ȱ ˜•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ ¢û”œˬ”ȱœû›ˬ•ˬȱ¢Í¡Í•ÍšŠ—ȱ œ˜—›ŠȱžóŠš•Š›Í—ȱˬ••ˬ›’ȱŸˬȱ Š¢Šš•Š›Íȱ£ˬˬ•ˬ—’›ǰȱ”ˬ••ˬȱŸˬȱ ˜—ž›ÂŠȱ›ŠŸ–Š•Š›Íȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ ͕͡–Šȱ‘Š••Š›Íǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱŽ—’óȱŸˬȱ ¢˜¡žó•Š›Šǰȱã—ˬ•ˬ›ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ ž›ȱ”’ǰȱˬ•’–ȱû³û—ȱ‘Š–Š›ȱ ŸˬȱŠ³Íšȱ¢Ž›ȱœŽ³’—ǰȱœ˜—›ŠŠ—ȱ ’œˬȱˬ›ˬȬˬ™ˬ•’”ˬȱœû›–ˬȱ Ž¡—’”ŠœÍ—Šȱ¢’¢ˬ•ˬ—’—ǯȱ˜•Š–Šȱ œû›–ˬȱŸˬȱˬ¢•ˬŒȱŸˬ›’ó•ˬ›’—’ȱ –ˬ—’–œˬ–ˬ¢ˬ—ˬȱšˬˬ›ǰȱžóŠšȱœûȬ ”Š—ȱŠ›¡ŠœÍ—Šȱã£û—ûȱ›Š‘Šȱ‘’œœȱŽ–ˬ¢ˬ—ˬȱšˬˬ›ȱ ¢Š•—Í£ȱˬ‘•û”ˬœ’£ȱŸˬȱ¡ˬ•Ÿˬȱ¢Ž›•ˬ›ˬȱœû›û—ǯȱ û•ˬšȱ‹’›ȱšŠŠÂŠ¢Šȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱŸŠŒ’‹’›DZȱ —ˬš•’¢¢ŠÍ—ȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱŽ’¢’ȱ¢˜•Šȱ³Í¡–Ššȱšˬ’¢¢ˬȱ ˜•–Š£ǯȱȱ •ÍȬ¢Ž’ȱ¢Šó•ÍȱžóŠš•Š›Í—ȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱ ”˜˜›’—Šœ’¢ŠœÍȱ’¢’›Œˬ”•’ȱ”˜—”’ȱœû›–ˬ”ȱû³û—ȱ ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ’—”’óŠȱŽ–’󍒛ǯȱžȱ‹ŠŒŠ›ÍŠȱ ¢’¢ˬ•ˬ—ˬ—ȱžóŠšȱŠ‘Šȱ–ã‘”ˬ–ǰȱ’–Š—ȱŒûœœˬ•’ȱ ˜•ž›ǰȱã£û—ˬȱ˜œȱŠ™Í›ǯȱ˜›ž¢žŒžȱˬœˬȱšˬ—Šˬȱ Ž–ˬ¢’—ȱȮȱ–û•ˬšȱ’£•’”ǰȱˬ‹’•šˬǰȱ’›œˬ”ȱŸˬȱ ˬ••ˬ›ȱû³û—ȱš˜›ž¢žŒžȱ‹ˬ—ȱŠ•Í—ǯȱ—•Š›ȱ‹Šó͗ȱ £ˬˬ•ˬ—–ˬœ’ǰȱ’›œˬ”ȱŸˬȱ’£’ȱûœˬȱ¢Í¡Í•ÍšŠȱ‹Šóȱ ŸŽ›ˬ—ȱˬ—ȱ³˜¡ȱ¢Š¢Í•–Íóȱ›ŠŸ–Š•Š›Š—ȱš˜›ž¢Ȭ ž›ǯȱž›¡ž•–Š•Š›Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ ’•ˬȱ’¢’›Œˬ”•’ȱ”˜—”’•ˬ›ȱŠ¢Ššȱ㕳ûœû—ˬȱž¢Âž—ȱ ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱG—œŠ—•Š›ȱ³˜¡ȱ˜•Š—ȱ¢Ž›•ˬ›ˬȱœû›–ˬ”ǰȱ ¢˜•ž—ȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱ‘’œœˬœ’—ˬȱ³Í¡–ŠšǰȱšˬĚȱˬˬ—ȱ ˬ¢•ˬŒ•ˬ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱȱ––Šȱž—ž–Š¢Í—DZȱšŠŠÂŠ•Š›ȱ ³˜¡ȱ˜•Š›œŠǰȱšŽ¢›’ȬŠ’ȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱžóŠšȱã£û—ûȱ ’—Š–•Íȱ‘’œœȱŽ–ˬ¢ˬŒˬ”ǯȱG•”ȱŸŠ¡•Š›Šȱ˜—Šȱ—ˬ£Š›ˬȱ Žˬ›ˬ”ȱœû›–ˬ¢’—ˬȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱŸˬȱœˬ‘Ÿ•ˬ›’—’ȱ û£ˬ•–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜—›ŠŠ—ȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱˬ›’Œˬ—ȱ £ˬ’Ěȱˬ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǰȱˬ”œȱ‘Š•ŠǰȱžóŠšȱ‘Ž³ȱŸŠ¡ȱȱ œˬ›‹ˬœȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱŽˬȱ‹’•–ˬ¢ˬŒˬ”ǯȱ ,ŽŸ’”ȱ˜¢ž—•Š›ǰȱž••Š—–Šǰȱ¢Í¡Í•–Šȱ£Š–Š—Íȱ žóŠš•Š›Šȱ‹Šó͗ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬœ’ǰȱ‹ˬ£ˬ—ȱ’œˬǰȱ‹Ž¢’—ȱȱ œ’•”ˬ•ˬ—–ˬœ’ȱȱ‘Š••Š›Íȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱ žóŠÂ͗ȱ›Š‘Š•ÍÂÍȱˬ–’—ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱȱ—žȱ‹Šóȱˬ›ˬęȱȱ ‹’›ȱšˬˬ›ȱ‘û—û›ȱ˜•Š—ȱ‘Š–Š›ȱ¢Ž›ˬȱœˬ•’šˬȱ’•ˬȱ ž£ŠÍ—ǯȱȱ žóžȱ˜•Šó͛œŠǰȱšžœ–Šȱ‹ŠóȱŸŽ›’›œˬǰȱ ‹Šó͗Íȱ¢Š—Šȱ³ŽŸ’›’—ǯȱ›͔ˬœ’Œ’ȱŸŽ›ˬ›ˬ”ȱˬ›‘Š•ȱ ȃˬŒ’•’ȱ¢Š›Í–Ȅȱ³ŠÂ͛–Ššǰȱ¢Š¡žȱŸŠ¡ȱ’’›–ˬˬ—ȱ óˬ¡œ’ȱŸˬȱ¢Šȱ¢˜•ûœûȱ—ˬš•’¢¢ŠÍȱ’•ˬȱ¡ˬœˬ¡Š—Š¢Šȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯ ͛–ŠšȱŸˬȱšŠ—³Í›ȱ”’–’ȱ£ˬˬ•ˬ›ȱ¢Š•—Í£ȱ’•”ȱ ‹Š¡Í󍊗ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬœ’£ȱã›û—û›ǯȱŠ›Š•Š›ȱ ’ó•ˬ—–ˬœˬǰȱŒˬ››Š‘’ȱ–ûŠ¡’•ˬȱˬ•ˬ‹ȱŽˬ—ȱŒ’Ȭ ’ȱ’•’‘Š‹ǰȱŠ‹œŽœȱã›ˬˬȱ‹’•ˬ›ǯȱÍ¢›Í—ÍȱŸˬȱ¢Šȱ

¢Š›Š—Íȱˬ–’£•ˬ¢ˬ›ˬ”ȱŗȬŘƖȬ•’ȱ‘’›˜Ž—ȱ™Ž›˜”œ’ȱ –ˬ‘•ž•žȱ’•ˬȱ¢ž–Ššǰȱ¢Š›Šȱ”ˬ—Š›•Š›Í—Íȱ’œˬȱ¢˜˜Ȭ —ŠȱŸˬȱ¢Šȱ¢˜’—˜•ȱ’•ˬȱ’ó•ˬ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ˜—›Šȱ ’œˬȱû£ˬ›’—ˬȱœŽ›’•ȱœŠ›ÂÍȱŸˬȱ¢Šȱ‹Š”Ž›’œ’ȱ™•ŠœÍ›ȱ š˜¢Š›Ššȱ–û—ˬ£ˬ–ȱšŠ¢ŠŠȱ˜—•Š›Íȱˬ¢’ó–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱŠ›Šȱˬ›’—ȱ˜•Š›œŠȱŸˬȱ‹ã¢û”ȱœŠ‘ˬ—’ȱˬ‘Šˬȱ Žˬ›œˬǰȱ›ŠŸ–Š˜•˜“’ȱ–ˬ—ˬšˬ¢ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯ ,’––ˬ¢ˬȱˬ•’”ˬȱ’œˬǰȱˬŸŸˬ•Œˬǰȱ‹ž—ž—ȱû³û—ȱ œŽ³’•–’óȱ¢Ž›’—ȱˬ‘•û”ˬœ’£ȱ˜•žÂž—Šȱˬ–’—ȱ˜•–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱ˜‘ž›ž—ȱ’‹’—’ȱˬš’šȱŽ’—ȱŸˬȱ£’‹’•ǰȱ•’•ǰȱ œžȱŠ•Í—ŠȱšŠ•–Íóȱ”˜••žš•Šȱ£’‹’••ˬ—–ˬ’¢’—ˬȱˬ–’—ȱ ˜•ž—ǯȱžǰȱ”ˬœ’”ǰȱˬ£’•–ˬȱŸˬȱŠ‘ŠȱŠÂ͛ȱ£ˬˬ•ˬ›ˬȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ󊚕Š›Šȱ‹ã¢û”•ˬ›•ˬȱ‹’›•’”ˬȱ šû••ˬȱŸˬȱ¢Šȱ¢Š›ÂŠ—Š—ȱœž¢ŠȱŠÍ•–Ššȱ˜•–Š£ǯȱȱG•”ȱ ŸŠ¡•Š›ŠȱžóŠš•Š›•Šȱ‹’›•’”ˬȱœž¢Šȱ’›ˬ›ˬ”ȱ˜—•Š›Íȱ ŠœŠȬŠœŠǰȱˬ›’Œˬ—ȱœž¢ŠȱœŠ•Í—ǯȱ󊚕Š›Íǰȱ‘ˬĴȱŠȱ Š—͍ÍÂ͗ͣȱ’—œŠ—•Š›ǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱ¢Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›•ˬȱ ‹’›•’”ˬȱ³’––ˬ¢ˬȱ‹ž›Š¡–Ššȱ˜•–Š£ǯȱȱã¢û”•ˬ›’—ȱ ‹ŠóÍȱȱœã‘‹ˬˬȱšŠ›ÍóŠȱ‹’•ˬ›ȱŸˬȱ¢Šȱ˜—•Š›ȱû£ˬ›ˬ”ȱ ž£Šš•ŠóŠȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ Ÿˬ—ȱž£ŠšŠǰȱ–ŽóˬˬȱŸˬȱ¢Šȱ³ˬ–ˬ—•’”ˬȱ Š¢Šš¢Š•Í—ȱˬ£–ˬ¢’—ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱ˜•žÂž—žȱ žóŠš•Š›Í—Í£Šȱ’£Š‘ȱŽ’—ǯȱŽóˬ¢ˬȱŽˬ›”ˬ—ȱšŠ•Í—ȱ 󊕟Š›ȱŽ¢’—ȱŸˬȱ³ˬ”–ˬ—’—ȱ’³’—ˬȱœŠ•Í—ǯȱG•Š—•Šȱ ›Šœ•ŠóÍšŠȱœŠ”’Œˬȱȱ˜—ž—ȱ¢Š—Í—Š—ȱãû‹ȱ”Ž³–ˬ”ȱ ˬ›ˬ”’›ǰȱ˜—žȱšÍŒÍš•Š—Í›–ŠšȱȱŸˬȱ’£•ˬ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ ˬˬ—ǰȱ—Š›Š‘ŠȱŽ’•–ˬ£œˬǰȱ’•Š—•Š›ȱ‹’›’—Œ’ȱ‘ûŒž–ȱ Ž–’›ǯȱóŠÂÍȱ’•Š—ȱœŠ—Œ–ÍóÍ›œŠǰȱŠÂ›Íǰȱ㍎–ȱŸˬȱ ˬ›’Š•ÍȱšŠ—œÍ£–Š•Š›ǰȱ‹Šóȱ’Œˬ••ˬ—–ˬœ’ǰȱ£ˬ’Ěȱ’”ȱŸˬȱ û›ˬ”‹ž•Š—–Šȱȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–’󍒛œˬǰȱ‹Š¢Í•–Šȱ‹Šóȱ ŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ›ˬ›³ˬ”–’óȱžóŠÂÍȱˬ›‘Š•ȱž£Š–Ššǰȱ œŠ—Œ–Šȱ¢Ž›’—’ȱ’œˬȱ–Š—šŠ—ȱ–ˬ‘•ž•žȱ’•ˬȱ’ó•ˬ–ˬ”ȱŸˬȱ ‹ž£ȱš˜¢–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜—›Šȱ’œˬȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱ Ž£ȱœŠœ’˜—Š›Šȱã—ˬ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ Š—Íš•Š›Š—ȱš˜›ž—–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱžóŠš•Š›Íȱ —ˬ£Š›ˬœ’£ȱ˜—šŠ•ȱ¢Š—Í—Šȱš˜¢–Š¢Í—ǰȱŠ•˜ŸŠȱ³Í›™Íȱ Š–Ššǰȱ¢Š—Š›ȱ”ã£ûȱŠÂ͝–ŠÂŠȱ’ŒŠ£ˬȱŸŽ›–ˬ¢’—ǯȱȱ Š‘Šȱ‹ã¢û”ȱžóŠš•Š›Šȱ˜ž—žȱû£û—ȱ¢Í–Ššǰȱ ˜—šŠ•ȱšŠ•Š–ŠšȱŸˬȱ•Š£Í–ȱ ˬ•’”ˬǰȱŠ•˜Ÿžȱœã—û›–ˬ¢’ȱ 㢛ˬ’—ǯȱ‘’¢ŠœÍ£•ÍšȱžŒž—Š—ȱ žóŠÂ͗ȱ™Š•Š›ÍȱŠ•˜Ÿ•Š—–ÍóÍ›œŠǰȱ ‘ŠŸŠȱ’•ˬȱŠ•˜ȱŸž—ȱˬ–ŠœÍ—Íȱ”ˬœ–ˬ”ȱ û³û—ȱûœû—ˬȱˬ›‘Š•ȱšŠ•Í—ȱˬ¢Š•ǰȱ ‹ã¢û”ȱ㕳û•ûȱ™Š•Š›ȱŠÍ—ǯȱȱˬ›’ȱ œŠ‘ˬ•ˬ›’ȱ£ˬˬ•ˬ—’”ˬȱ¢Š›Š•Š›Íȱ ‘’›˜Ž—ȱ™Ž›˜”œ’ȱ–ˬ‘•ž•žȱ’•ˬȱ ¢ž–ŠšǰȱœŽ›’•ȱœŠ›ÂÍȱš˜¢Ȭ –ŠšȱŸˬȱžóŠÂÍȱ‘ˬ”’–ˬȱ ãœˬ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯ

.g53Ԥ0


.g53Ԥ0Impamil VDøODPJˎOˎFˎ\ˎ VDøODPDGGÖPODUOD

.g53Ԥ0


61 ˜Âž•žšŠ—ȱœ˜—›Šȱ’•”ȱŠ•ÍȱŠ¢ȱ–ûˬ’—ˬȱ ”ã›™ˬ—’—ȱęȱ£’˜•˜“’ȱŸˬȱ™œ’¡˜œ˜œ’Š•ȱŽ‘’¢ŠŒ•Š›Í—Íȱ –û”ˬ––ˬ•ȱ‹’›ȱóˬ”’•ˬȱšŠ›ó͕Š¢Š—ȱŠ—Šȱœûûȱã£ȱ –û”ˬ––ˬ•ȱˬ›”’‹ȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’ȱ’•ˬȱˬŸˬ£˜•ž—–Š£ȱ ‹’›ȱš’ŠÍ›ǯȱˬ£ˬ—ȱ”ã›™ˬ•ˬ›ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱ‹žȱ ˬŸˬ£˜•ž—–Š£ȱš’ŠŠ—ȱ–ˬ‘›ž–ȱ˜•ž›•Š›ǯȱžȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ȱ Š›ŠœÍ—ŠȱžóŠšȱŸˬȱ¢ŠȱŠ—Š—Í—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱš›ž™ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǰȱ Š—Š—Í—ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ•–ŠœÍǰȱŠ—Š—Í—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱš›ž™ȱˬ›–Š—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬœ’ǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱ‹ˬ£’ȱŠ—Š•Š›Í—ȱ ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱœûû—û—ȱ˜•–Š–ŠœÍȱŸˬȱœǯȱœŠŠ•Š–Ššȱ˜•Š›ǯȱ žȱ£Š–Š—ǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ‘ˬ”’–ȱ™Ž’Š›•Š›Í—ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’ȱ ’•ˬȱ”ã›™ˬ•ˬ›’—ȱŠ—Šȱœûû—ûȱˬŸˬ£ȱŽˬ—ȱ˜›–ž•ȱœûȱ šŠ›Íó͚•Š›Íȱ’•ˬȱš’Š•Š—Í›Í•–ŠœÍȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱˬ£ˬ—ȱ Š—Šȱœûû—ûȱž›ž•ŠóÍ›Í•–Íóȱ’—ˬ”ȱŸˬȱ¢Šȱ”Ž³’ȱœûûȱ’•ˬȱ ˬŸˬ£ȱŽ’›•ˬ›ǯȱžȱœŽ³’–ȱ‘Ž³ȱˬȱû£û—ȱœŽ³’–ȱŽ¢’•’›ǯȱ û¡ˬ•’ȱ–ˬ–ˬ•’•ˬ›’—ȱœûȱ™›˜Ž’—ȱˬ›”’‹•ˬ›’ȱ‹Š•Š•Š›Í—Í—ȱ ‹ã¢û–ˬȱœû›ˬ’—ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ˜•Š›Ššȱˬ¢’ó’›ȱǻ’—ˬ”ȱœûûȱřǰř–šȦ •Dzȱ”Ž³’ȱœûûȱśǰś–šȦ•DzȱŠ—ŠȱœûûȱŖǰş–šȦ•Ǽǯȱ ã›û—û¢ûȱ ”’–’ȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱœû•ˬ›’—ˬȱŠ—Šȱœûû—ˬ—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ™›˜Ȭ Ž’—ȱŸŠ›ǯȱ›˜Ž’—ȱã—ˬ–•’ȱ‹’›ȱš’Šȱ–Šˬœ’’›DZ‹ã¢û–ˬȱ Ÿˬȱ’—”’óŠȱû³û—ȱˬ›ˬ”•’’›ǯȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ™›˜Ž’—’—ȱŠ‘Šȱ ¢Š¡óÍȱ˜•žÂž—žȱûóû—ˬȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱ—ŒŠšȱ‘Ž¢ŸŠ—•Š›ȱ ’—œŠ—•Š›Š—ȱœû›ˬ•’ȱ‹ã¢ûû”•ˬ›’ȱû³û—ȱŠ‘Šȱ¢û”œˬ”ȱ ™›˜Ž’—ȱ”˜—œŽ—›Šœ’¢ŠœÍ—Šȱ–Š•’”ȱœûˬȱŽ‘’¢ŠŒ•Š›ÍȱŸŠ›ǯ ˬ£ˬ›ˬȱŠ•œŠšȱ”’ǰȱ’—ˬ”ȱœûû—û—ȱ›Ž—Š•ȱŠÍ•Í–ȱ¢û”ûȱŠ—Šȱ œûû—ˬ—ȱ³˜¡ž›ǰȱ‹’›ȱ”ã›™ˬ—’—ȱŠ–ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬ–’óȱ ‹ã¢›ˬ”•ˬ›’ȱû³û—ȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱœû•ˬ›’—ˬ”’ȱ™›˜Ž’—’—ȱŠ›Íšȱ –’šŠ›Í—ÍȱŠ–Ššȱ˜•žšŒŠȱ³ˬ’—’›ǯȱ ˬ–³’—’—ȱ’—ˬ”ȱ œûû—û—ȱˬœŠœȱ™›˜Ž’—’ȱ”Š£Ž’—ȱ™›˜Ž’—’’›ȱ”’ǰȱ’—”’óŠȱ Ž–ˬ”ˬȱ˜•Š—ȱ”ã›™ˬ—’—ȱ‘ˬ£–ȱœ’œŽ–’ȱû³û—ȱ³ˬ’—ȱ ‘ˬ£–ȱ˜•ž—Š—ȱ™›˜Ž’—’›ǯȱžȱ‹Š¡Í–Š—ȱ˜›–ž•ȱœûȱ šŠ›Íó͚•Š›Í—Í—ȱ™›˜Ž’—ȱˬ›”’‹’ȱŠ—Šȱœûû—û—ȱ™›˜Ž’—ȱ ˬ›”’‹’—ˬȱž¢Âž—•ŠóÍ›Í•Í‹ǯȱG—ˬ”ȱ™›˜Ž’—•ˬ›’—ȱ‹’›ȱš’œ–’ȱ’—Ȭ œŠ—ȱ˜›šŠ—’£–’ȱû³û—ȱŠ••Ž›Ž—’›ǯȱ’ˬ›ȱˬ›ˬˬ—ȱ‘Ž¢ŸŠ—’ȱ œû•ˬ›•ˬȱš’Š•Š—Í›–Š—Í—ȱ³ŠÍ󖊢Š—ȱŒˬ‘ˬ’ȱ˜—•Š›Í—ȱ ‹’ó’›’•–ˬœ’’›ǯ’ó’›’•ˬ›”ˬ—ȱ‹žȱœû•ˬ›ȱˬ›”’‹•ˬ›’—ˬ”’ȱ³˜¡ȱ ã—ˬ–•’ȱŠ—’˜”œ’Š—•Š›ÍȱŸˬȱ’––ž—ȱŒ’œ’–Œ’”•ˬ›’ȱ’’›’›•ˬ›ǯ

ˬ–³’—’—ȱ‹žȱ£Š–Š—ȱŸ’Š–’—ȱ’”’œ’ȱˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯ Ž¢ŸŠ—’ȱ œû•ˬ›’—ȱž›ž•ŠóÍ›Í•–ŠœÍ—Í—ȱã£ˬ¢Š›ÍȱŠ™Š›Í•–ŠœÍDZ³˜¡ȱ ž›ž•ŠóÍ›Í•Š›”ˬ—ȱœžȱ£ˬ‘ˬ›•ˬ—–ˬœ’—ˬǰȱŽ—Ž›“’ȱŸˬȱ”Š•˜›’ȱ

Ž‘’¢ŠŒÍ—Í—ȱŠ–ȱãˬ—’•–ˬ–ˬœ’—ˬǰȱŠ£ȱž›ž•ŠóÍ›Í•–ŠœÍȱ ’œˬȱˬ”œ’—ˬǰȱœžȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗ŠǰŸŠ¡Í—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ’—”’óŠÍ—Šȱ Ÿˬȱ™’¢•ˬ—–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯ

ˬ¢ŠÍ—Í—ȱ’•”ȱ’”’ȱ’•’ȱ‘ˬ›ȱŒˬ‘ˬˬ—ȱžóŠÂ͗ȱˬ•ˬŒˬ”ȱ œŠÂ•Š–ȱ‘ˬ¢ŠÍȱû³û—ȱ³˜¡ȱã—ˬ–•’’›ǯȱžȱãŸ›ˬȱžóŠšȱ ˜›šŠ—’£–’ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬ”ˬ’›ǯȱG––ž—ȱœ’œŽ–ȱˬȱ ‹žȱãŸ›ˬȱ˜›–Š•Š•Šó–ŠšŠȱŸˬȱˬ›Šȱ–û‘’•ˬȱŠ—Íóȱ ˜•–ŠšŠÍ›ǯȱ—Šȱœûûȱ‹žȱŒˬ‘ˬˬ—ȱã£ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ’–Ȭ –ž—ȱŒ’œ’–Œ’”•ˬ›ȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱ’—œŠ—Í—ȱ’•”ȱ™Šœœ’Ÿȱ™Ž¢Ÿˬ—’ȱ ‘ŽœŠ‹ȱŽ’•’›ǯȱŠ”˜Ž››’—ǰȱ•’£˜œ’–ǰȱęȱ‹›˜—Ž”’—ǰȱGǰȱ –žœ’—ǰȱřǰȱ˜•’š˜œŠ¡Š›’•ˬ›ȱŸˬȱ•’™’•ˬ›ȱŠ—Šȱœûû—ˬ”’ȱ Š—’–’”›˜‹’Š•ȱŠ”˜›•Š›Í›ǯ’Š–’—ȱǰȱǰȱǰȱ”ŠŠ•Š£ǰȱ š•ûŠ’˜—ȱ™Ž›˜”œ’Š£ǰȱŠ•ŠȬŗȱŠ—’›’™œ’—ǰȱŠ•ŠȬŗȱŠ—’¡Ȭ Ž–˜›’™œ’—ǰȱ™›˜œŠš•Š—’—ȱŗǰȱŘǰȱ ǰȱ ǰȱGŗŖȱ ’•’‘Š‹ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŠ”˜›•Š›Í›ǯȱ ˬ–³’—’—ȱŠ—Šȱœûû—ˬȱ ’—Ž›•Ž¢”’—•ˬ›ǰȱ’—Ž›Ž›˜—ȱšŠ––ŠȱŸˬȱȱŠ•Šȱ”’–’ȱ ’––ž—˜–˜ž•¢Š˜›•Š›ȱŸŠ›Í›ǯȱŠóŠȱGȱ˜•–Šš•Šȱ ’ˬ›ȱ’––ž—˜š•˜‹ž•’—•ˬ›ȱœŠ•–˜—Ž••Šǰȱ󒐎••Šǰȱ¡˜•Ž›Šǰȱ ™˜•’˜Ÿ’›žœǰȱ›˜ŠŸ’›žœǰȱȱŸˬȱ’ˬ›ȱ–’”›˜˜›šŠ—’£–ŠȬ •Š›•Šȱ¢Š›Š—Š—ȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯȱ—Šȱœûûȱ‹žȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’•ˬȱ”ã›™ˬ—’ȱœŽ™œ’œǰȱ‹Š”Ž›’Ž–’ǰȱ–Ž—’—’ǰȱ ˬ—ˬěȱûœȱ¢˜•žȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›ÍǰȱšŠœ›˜Ž—Ž›’›•ˬ›ǰȱœ’’”ȱ¢˜•žȱ ’—Ž”œ’¢Š•Š›Íǰȱ”ˬœ”’—ȱ˜›Šȱšž•Ššȱ’•’‘Š‹Í—Š—ȱš˜›ž¢ž›ǯȱ G–™Š–’•ȱœûȱ˜›–ž••žȱšŠ›Íó͚•Š›ȱ–ûŠœ’›ȱŽ¡—˜•˜’Ȭ ¢Š•Š›ŠȱˬœŠœ•Š—Š›Ššȱˬ‹’’ǰȱ˜›šŠ—’”ǰȱ¢û”œˬ”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱ ’—ˬ”ȱœûû—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—Í›ǯȱˬ£’ȱžóŠšȱœûȱ˜›–ž•ȱ šŠ›Íó͚•Š›Íȱšž›žȱŸˬȱ¢Šȱ˜£ȱœûˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—Í›ǯȱžȱŒû›ȱœûȱ ˜›–ž•ȱšŠ›Íó͚•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ’––ž—Œ’œ’–Œ’”•ˬ›ȱ ŸˬȱŠ—’˜”œ’Š—ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ¢˜¡ž›ǯȱ Š£Í›•Š—–Šȱ Ž¡—˜•˜’¢ŠœÍ—Šȱœûȱ‹’ó’›’•–’›ǯȱž—ž—ȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱ œûˬ”’ȱ’––ž—ȱŒ’œ’–Œ’”•ˬ›ǰȱŠ—’˜”œ’Š—ȱ–Šˬ•ˬ›ǰȱ’–Ȭ –ž—˜–˜ž•¢Š˜›•Š›ȱ˜•žÂžȱ”’–’ȱœŠ¡•Š—Í•Í›ǯȱ ˬ–³’—’—ȱ Ÿ’Š–’—ȱŸˬȱ–’—Ž›Š••Š›Í—ȱ˜™’–Š•ȱ–’šŠ›Íȱ”ã›™ˬ•ˬ›’—ȱ ’—”’óŠÍȱû³û—ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’’›ǯȱG–™Š–’•ȱœÍ¢Íš•Š›ÍȱŸˬȱ šŠ›Íó͚•Š›Í—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱŽ—Ž’”ȱ–˜’ęȱ”Šœ’¢Šȱ ˜•ž—–žóȱ”˜–™˜—Ž—ǰȱ”’–¢ˬŸ’ȱšŠ›Íó͚ǰȱš•ûŽ—ȱŸˬȱ œŠ¡Š›˜£Šȱ¢˜¡ž›ǯȱG–™Š–’•ȱœÍ¢Íš•Š›ÍȱŸˬȱœûȱ˜›–ž•ȱ šŠ›Íó͚•Š›Íȱ”ã›™ˬ—’£’—ȱ’––ž—’Ž’—’ȱ˜›–Š•ŠóÍ›–Ššȱ Ÿˬȱš˜›ž–Šš•ŠȱšÍ£Í•ȱœŠ—Š›ȱ˜•Š—ȱŠ—Šȱœûû—ˬȱˬ—ȱ¢Š¡Í—ȱ žóŠšȱš’ŠœÍÍ›ǯ

.g53Ԥ0


4ø'$/$10$

62

<D\PHQ\XVX Š¢Í—ȱˬ•’ó’ȱ’•ˬȱ‹ˬ£’ȱˬ›£Ššȱ –ˬ‘œž••Š›Í—Šȱ˜•Š—ȱˬ•ˬ‹ŠȱŠ›Í›ǯ

4ø'$/$10$


63 '21'850$

’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ȱ˜•žȱœˬ•’šˬ•’ȱœˬ‹ˬŒ’”•ˬ›ȱˬ”•’ȱ Ž’•’›ǯȱ––ŠȱŠÂ•ŠœÍ–Š£ȱˬ›ˬŒˬˬȱ‹Š‘Š•Íȱ˜•Š—ȱ ÍóŠȱ˜—žȱˬ‘Š•’—’—ȱ¢Š•—Í£ȱ ‹žȱ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ȱ¢û”œˬ”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬȱˬȱˬ›š•ˬ—–’›ǯȱȱ śƖȬ’ȱ¢Ž¢’›ǯȱŠ¢Šȱ’œˬȱȮȱ¢Š›ÍŠ—ȱ ˬˬŒŒû‹•ûȱŽ¢’•ȱ”’ǰȱ¢Š¢ȱˬœ•’—ˬȱ‹žȱˬ’›•’ȱ³ˬ›ˬ£•ˬ›ˬȱ ³˜¡žǯȱˬ›’—•ˬ󍒛’Œ’ȱ󒛒—ȱ³ˬ›ˬ£ȱ ˜•Š—ȱˬ•ˬ‹Šȱ³˜¡ȱ¢û”œˬ”’›ǯȱȱ û£ûŒûȱ’œ’ˬ—ȱ¡’•Šœȱ˜•–ŠÂ͗ȱ kˬ›‘DZȱ ˬ—ȱ¢Š¡óÍȱûœž••Š›Í—Š—ȱ‹’›’’›ǯȱ Š¢ȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’ȱ³˜¡ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ—•Š›Í—ȱ Š¢ŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ–Ž¢Ÿˬ•’ȱ‹ž£ȱ ˬ›”’‹’ȱŸ’Š–’—ȱŸˬȱ–’—Ž›Š••Š›•Šȱ£ˬ—’—’›ǯȱ Ÿˬȱóˬ›‹ˬǰȱšÍóŠȱ’œˬȱȮ˜—ž›–Šȱ ʞ—ȱ‹ã¢û”ȱûœû—•û”•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’ȱȮȱ£Š‘’›’ȱ —㟕ˬ›’—ˬȱ‹ã¢û”ȱˬ•ˬ‹ŠȱŸŠ›ǯȱ ã›û—ûóû–û£ûȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Š—ȱŸˬȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ kˬ›‘DZȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Š—ȱ‹’˜•˜“’ȱŠ”’Ÿȱ–Šˬ•ˬ›ȱ Š¢Šȱ–Ž¢Ÿˬ•’ȱ‹ž£ž—ȱœŽ³’–’ȱ–ˬ—’šˬȱ ŸˬȱŠ—’˜”œ’Š—•Š›Í›ǯȱ ž¢Âž—ž›ǯȱȃÂ͛Ȅȱ™•˜–‹’›ˬ—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›Ššǰȱ Š”’—ȱ³’¢ˬ•ˬ”ǰȱ’•ŠœȱŸˬȱ–˜›žÂžȱ ˜—ž›–Š—Í—ȱ‹žȱ—ãŸûȱŠ‘ŠȱŠ£ȱ”Š•˜›’•’ȱŸˬȱ –ˬ‘ž’¢¢ˬœ’£ȱ¢Ž–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’—ȱ œˬ›’—•ˬ󍒛ˬ—’›ǯȱŠ•—Í£ȱ‹’›ȱ–ˬ—ęȱȱŒˬ‘ˬȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ ˬŸŸˬ••ˬ›ȱˬ‹’’ȱ’•ˬ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱó’›ˬ•ˬ›ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—Š—ȱ ˬ›”’‹’—ˬ”’ȱŸ’Š–’—•ˬ›ȱŽ‘’¢Šȱû³û—ȱ˜™•Š—Í•–Í›ǯȱȱ G•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’”ˬȱ óˬ›‹ˬ’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ’—’ȱ’œŽ‘œŠ•³Í•Š›ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ȱ”ã™ȱŸˬȱ’Š›Ž¢Š—Í—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ ‹˜¢Ššȱ–Šˬ•ˬ›’ȱŸˬȱŠ›˜–Š’£Š˜›•Š›ȱšŠÍ•Í›ǯȱ ›šŠ—’£–ˬȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱŠ¢ŠȱŸŽ›–ˬ¢ˬ—ȱ‹Ž•ˬȱŽœŽ›•ˬ›ȱȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱG”’—Œ’œ’ǰȱ‘ˬĴȱŠȱˬŸŸˬ••ˬ›ȱ˜¡óŠ›ȱ ™›˜‹•Ž–•ˬȱû£•ˬó–ˬ¢ˬ—•ˬ›ˬȱˬȱŠ••Ž›’”ȱ›ŽŠ”Ȭ ˜—žȱ”’–¢ˬŸ’ȱ–Šˬ•ˬ›ȱŸˬȱóˬ”ˬ›ȱ’•ˬȱ‹˜••žŒŠȱ œ’¢Šȱ¢Š›Š—Í›ǯȱȱˬ‘Š¢ˬǰȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’—ȱ”’•˜•Š›•Šȱ ȃ£ˬ—’—•ˬ󍒛–ˬ”•ˬȄȱœžœž£•žÂžȱŠ›Í›Í›ǰȱ›Šœ’˜—Šȱ ¢Ž¢’•–ˬœ’ȱ³ˬ”’—’—ȱŠ›–ŠœÍȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ‹˜óȱ”Š•˜›’ȱˬ•ŠŸˬȱŽ’›ȱŸˬȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—’ȱ ŗŖŖšȱ³’¢ˬ•ˬ¢’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱŒˬ–’ȱŜŖȱ””Š•ǰȱ ™˜£ž›ǯȱȱž›ȱ”’ǰȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ”•Šœœ’”ȱšŠ¢–Šš•Íȱ˜—Ȭ Ž¢—’ȱ–’šŠ›Šȱ’•ŠœÍ—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ’œˬȱȮȱśŘȱ””Š•ȱ ž›–Šȱ¢Ž–ˬ”ȱŠ‘Šȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ Ž³ȱ˜•–ŠœŠǰȱŽ—Ž›“’ȱ –㟌žž›ǯȱG•”ȱ‹Š¡Í󍊗ǰȱ³˜¡ȱŽ¢’•ǯȱ––Šȱ‹’›ȱ ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ–’šŠ›Šȱ”Š•œ’ž–ȱŸˬȱ£û•Š•ȱ ”’•˜ȱ’•ˬ–Ž¢ŸˬȱŽ—Ž›“’ȱˬ¢ˬ›’—ˬȱã›ˬȱ˜¢ž–•žȱ Š•–Íóȱ˜•ž›œž—ž£ǯȱ ‹’›ȱ—Š‘Š›Šȱ‹ˬ›Š‹ˬ›’›ǯȱž—Šȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ’”’ȱ Ž›’ȱˬ•–’ó”ˬ—ǰȱ¡ûœžœ’ȱŽ¡—˜•˜’¢Šȱ’•ˬȱ œŠŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ¢Ž—’ˬ—ȱŠŒ•Íšȱ‘’œœȱŽˬŒˬ”œ’—’£ǯȱ ‘Š£Í›•Š—Š—ȱ˜—ž›ž•–žóȱ¢˜Âž›ȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱ ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ˜•Š—ȱˬ‹’’ȱ–Ž¢Ÿˬȱ ˜—ž›–Š¢ŠȱŠ•Ž›—Š’Ÿȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱûž›óž•žȱ óˬ”ˬ›’ȱ’œˬȱ¢ŠÂȱœ’—Ž£’—’ȱŸˬȱ˜™•Š—–ŠœÍ—Íȱœ’–ž•ˬȱ –ˬ‘œž•ȱ”’–’ȱ‹žȱ³ˬ›ˬ£’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱŠ¢Š•Íȱ Ž’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ¢Š¢Šȱû—ȱˬ›£’—ˬȱŚŖŖȬśŖŖȱšȱ ‹ŠÂ͛œŠšȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Íȱ–㟌žž›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ ’•ˬ–Ž¢Ÿˬȱ¢Ž–ˬ”ȱ”’Š¢ˬ’›ǯȱ’›ˬˬ•’”ȱ™˜›œ’¢Šȱ œˬ›’—•ˬ󍒛–ˬ”•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ˜—ž›ž•–žóȱ¢˜Âž›ȱ ŘŖŖšȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽœ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ȱȱŸˬȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ’–Ȭ Š‘Šȱ‹’›ȱ–ˬšŠ–ǯȱ ˬĴȱŠȱ¢Š¢ȱŠ¢•Š›Í—Šȱ‹Ž•ˬȱ –ž—ȱœ’œŽ–’—’ȱûŒ•ˬ—’›’›ǯȱ––Šȱ‹Ž•ˬȱŠ¢Š•Íȱ ™’󝊡Š•Š›Í—ȱûœûȱ¡Š›’Œˬ—ȱˬ’›’•–’óȱ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ȱ –ˬ‘œž•Š—ȱû—ˬȱ‹’›ȱœˬ”Š—Š—ȱŠ›Íšȱ’œ’Šˬȱ ’•ˬȱ˜•žž›ǯȱŽ’ó–ˬ–’óȱˬ›’•’¢’—ˬ—ȱ˜—•Š›Í—ȱ Ž–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ Š¢ŠœÍȱŠ£Í›ǯȱŽ³’–ȱŽˬ›”ˬ—ȱûœû—•û¢ûȱ¢Ž›•’ȱ —ž–Š¢Í—DZȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ˜—ž›–Š—Í—ȱˬ›”’‹’ȱóˬ”ˬ›ȱ Ÿˬȱ¢ŠÂȱ’•ˬȱ£ˬ—’—ȱ˜•žÂž—Š—ǰȱ³ˬ”’—’—ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ –ˬ‘œž••Š›ŠȱŸŽ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱû£û—ȱœŽ³’–ȱ ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱȱûœžœˬ—ȱˬǰȱš˜£ǰȱ󘔘•ŠǰȱŸŠĚȱ’ȱ˜Ÿž—žœžȱŸˬȱ Ž–ˬ”ȱû³û—ȱ¢ŠÍ—Í£ŠȱœŠ¡•Š¢Í—DZȱ³’¢ˬ•ˬ”ȱ–Š¢Ȭ –û¡ˬ•’ȱ󒛒—ȱœ˜žœ•Š›ȱˬ•ŠŸˬȱŽ’•–’óȱ˜—ž›–Šȱ—㟕ˬ›’ǯȱ ’¢ž—ȱŠ¢•Š›Í—Šȱ¢Ž’ó’›ȱŸˬȱˬ—ȱŽŒ’ȱ’¢ž•ž—ȱ˜›Š•Š›Í—Šȱ šˬˬ›ȱšŠ•Í›ǰȱšŠ›Š’•ˬȱ–㟜û–ûȱ¢Š•—Í£ȱ¢Š¢Í—ȱ û”œˬ”ȱ”Š•˜›’•’ȱ‹žȱ˜—ž›–Šȱ—㟕ˬ›’—’ȱ‘ˬˬˬȱ‹’›ȱ ˜›Š•Š›Í—Šȱ‹Šó•Š¢Í›ǰȱšŠ›ŠÂŠÍȱ’¢ž•ž—ȱŠ¡Í›ÍȱŸˬȱ ˬˬˬ—ȱ³˜¡ȱ¢Ž–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ ŠŸšžœȱŠ¢•Š›Í—Šȱ¢Ž–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ˜›žÂž—ȱ ’œˬȱ‘ˬ–ȱŽ›”ˬ—ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱŽŒȱ¢Ž’óˬ—ȱ—㟕ˬ›’ȱŸŠ›ǯ

ˍ7%$6',50$6,

*ù/ˍ0(<9ˍ ˜¢žšȱ–㟜û–ˬȱ³’¢ˬ•ˬ”ȱŸˬȱŠ•‹Š•Í—Íȱ¢Š•—Í£ȱ ˜—ž›ž•–žóȱ‘Š•ŠȱŠ•–Ššȱ˜•Š›ǯȱʞ•‹ˬĴȱˬǰȱ‹ˬ£’ȱ –ŠÂŠ£Š•Š›ŠȱŠ•ÍŒÍ•Š›Šȱ¢Š—ŸŠ›ȱŠ¢Í—ŠȱŠȱˬ£ˬȱ

Š¢Šȱ˜Â›Š—Í•–Íóǰȱ–Š›’—Š•Šȱ‹ŠœÍ›Í•–ÍóȱŸˬȱ ³ˬ”’ȱ’•ˬȱœŠÍ•Š—ȱ”Š‹Š‹ȱšÍóȱŠ¢•Š›Íȱ’•ˬȱ–ûšŠ¢’œˬˬȱ řȬśȱˬˬȱ³˜¡ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱ ˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱˬ‹’ˬȱš˜¢—ž—Šȱ’—Œˬ•–ˬ”ȱ –㟜û–ûȱȱ–Š¢ȱ‹Š¢›Š–•Š›Í—Šȱ‹Šó•Š¢Í›ȱŸˬȱ œŽ—¢Š‹›Í—ȱœ˜—ž—Šȱšˬˬ›ȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱȱŠ¢ȱ ’œ’›Š‘ˬ’—’ȱ‹ŠÂŠǰȱ¢Š¡žȱ³Š¢ȱšÍ›ŠÂ͗Šȱ”Ž³’›–ˬ”ȱ ¡˜óž›ǯȱ Š£Í›ȱˬȱ’•ˬȱˬ••ˬó–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱˬ•–’›ȱȮȱ³ˬ”ȱ

4ø'$/$10$


4ø'$/$10$

64

ó’óˬȱŸˬȱ‹’ó’›ǯȱ kˬ›‘DZȱ 㟜û–ȱ‹˜¢žȱŽ••’”•ˬȱ”Š‹Š‹ȱ¢Ž–ˬ”ȱ œŠÂ•Š–•Íšȱû³û—ȱŠ¢Š•Íȱ–ˬ󾕒¢¢ˬȱ Ž¢’•ǯȱÍ£Š›Í•–Íóȱš˜¢ž—ȱˬ’—’—ȱˬ›”’‹’ȱ ³ˬ’—ȱˬ›’¢ˬ—ȱ¢ŠÂ•Šȱ£ˬ—’—’›ǯȱ£ŒŠȱ œ˜¢ž¢Š›”ˬ—ȱ‘ˬ£–ȱŽ’•–’›ǯȱ˜¢žšȱ ”Š‹Š‹Íȱ¢û—û•ȱ˜•œŠȱŠǰȱ‘Š£Í›•Š—–Šȱ –ˬšŠ–•Š›Íȱã£û—ûȱãœˬ›’›ǯȱ 㣍ˬȱšÍ£Š›Í•–Íóȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›ȱ ¢ŠÂŠȱšÍ£Š›Í•–Í󕊛Šȱ —’œ‹ˬˬ—ȱŠ£ȱ”Š•˜›’•’’›ǯȱ ŠȬ ‹Š‹ȱ‘Š£Í›•Š—Š›”ˬ—ȱ¢ŠÂȱ¡Ž¢•’ȱ ˬ›’¢’›ǯȱʞŸˬ£’—ˬǰȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ £ˬˬ•ˬ¢ˬȱ‹’•ˬ—ȱûœûȱ–Šˬ•ˬ›’ȱ ˬˬȱ‘˜™ž›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ”Š‹Š‹ȱ ³ˬ”–ˬ”•ˬȱˬ‹’ˬȱš˜¢—ž—Šȱ’œ’›Š‘ˬȱˬ£’—’•ˬ›’ȱ ’”’ȱ‘ˬˬˬȱ‹’›ȱˬˬˬ—ȱŽ£ȱ˜•–ŠœŠȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ Š‹Š‹Íȱã£û—û£ȱ–Š›’—ŠȱŽ’—ǯȱŠ›’—Šȱû³û—ȱ œ’›”ˬȱŽ¢’•ǰȱœ˜ÂŠ—ǰȱž£ǰȱ’œ’˜ǰȱšŠÍšŠ—ȱŸˬȱ¢Šȱ œŠˬŒˬǰȱˬŸ’¢¢ŠȱšŠÍ•–ÍóȱœžŠ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’—ǯȱ ŠÂŠ£Š•Š›Šȱ‹Š•ŠŒŠȱŸŽ›ˬ•ˬ›•ˬȱœŠÍ•Š—ȱšÍ£Š›–Šȱ û³û—ȱ‘Š£Í›ȱˬȱŠ•–Ššȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱŠ¡•Š–Šȱ –ûˬ’—’—ȱž£ŠÍ•–ŠœÍȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ’œŽ‘œŠ•³Í•Š›ȱ ‘ˬ–’—ȱˬȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Šȱ”˜—œŽ›ŸŠ—ȱˬ•ŠŸˬȱŽ’›ǯȱ

Š‹Ž•ˬȱ”Š‹Š‹ȱ¢Š›Í–Š‹›’”Š•Š›Í—Í—ȱ‘Š£Í›•Š—–ŠœÍȱ û³û—ȱ”ã‘—ˬǰȱœŠÍ•–Š¢Í‹ȱšŠ•–Íóȱˬˬ—ȱ’œ’Šˬȱ ˜•ž—ž›ǯȱ˜•ȱœ’›”ˬ•’ȱȱŸˬȱ¢Šȱ¢ŠÂ•ÍȱšŠÍš•Íȱ–Š›’—ŠÍ—ȱ Š•Í—Šȱ”ã‘—ˬȱˬ’—ȱŠÍȱ‘’œœȱ˜•ž—–ž›ǯȱ––Šȱ £ˬ‘ˬ›•ˬ—–ˬ—’—ȱȃˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’Ȅȱ¢ŠóŠ–ŠšȱŽ‘’–Š•Íȱ ‹ã¢û”û›ǯȱ Š›’—Šȱ‘Š£Í›•Š–ŠÂŠȱŸŠ¡Í—Í£ȱ˜•–Š¢Í‹œŠǰȱ¢Š¡Ȭ žȱ”Š‹Š‹ȱ³ˬ”–ˬ”ȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬ’ȱ‹’›ˬ—ȱ¢Š›Š—Í‹œŠǰȱ ¢Š›Í–Š‹›’”Š•Š›Íȱ¢Š•—Í£ȱ¢Š¡óÍȱœŠÍ•Š—ȱ ¢Ž›•ˬ›ˬ—ȱŠ•Í—ǯȱžǰȱ‹’›ȱ —ãŸǰȱˬ’—ȱˬ£ˬ•’¢’—ˬȱ £ˬ–Š—ˬȱŸŽ›’›ǯȱ

4ø'$/$10$

62<84d$< Š¢ȱˬœ•’—ˬȱóûóˬȱŸˬȱ¢Šȱ™•Šœ’”ȱ šŠ‹•Š›Šȱ‹ž›Š¡Í•Š—ȱœ˜¢žšȱ³Š¢Šȱˬ•ˬ‹Šȱ ’”’ȱˬˬȱŠ›Í›ǯȱˬ‹ˬ‹ȱ’œˬȱ–ˬ•ž–ž›DZȱ œˬ›’—•ˬ󍒛–ˬ”•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ˜—žȱ¢˜•Šȱ Šȱãû›–ˬ”ǰȱ‘ˬ–ȱ¢Šó͕ǰȱ‘ˬ–ȱšŠ›Šȱ —ãŸû—ûȱœŽ³–ˬ”ǰȱ•’–˜—ǰȱ¢Š¡žȱ󊏝Š•Íȱ Š•ÍœÍ—ÍȱœŽ³–ˬ”ȱ›Š‘ŠÍ›ǯȱ kˬ›‘DZȱ žȱ’³”’ȱ—ãŸûȱšŠ£•Íȱ’³”’•ˬ›ˬ—ȱ Š£ȱ”Š•˜›’•’ȱ˜•–Šš•Šȱ–ˬˬ—’ȱˬȱ Š£ȱšÍŒÍš•Š—Í›Í›ǯȱ––Šȱ¢Š¢Í—ȱ ’œ’œ’—ˬȱ‹žǰȱ¢Š¡óÍȱœŽ³’–ȱ Ž¢’•ǯȱʞœ•’—ˬǰȱœ˜¢žšȱ³Š¢ȱ ’œ’œ’—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—–Š•ÍÍ›DZȱ •Š£Í–’ȱŽ–™Ž›Šž›Šȱšˬˬ›ȱ œ˜¢žȱž•Š›ŠšȱšŠ‹•ŠóÍ›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱžȱ‘Š•Šȱ˜—ž—ȱ ˬ›”’‹’ȱŠ¢Š•Íȱ–Šˬ•ˬ›•ˬȱ£ˬ—’—•ˬó’›ǰȱˬ›’¢ˬǰȱ ’––ž—’Žˬǰȱû–ž–’ȱˬ‘ŸŠ•Ȭ›ž‘’¢¢ˬ¢ˬȱ¢Š¡óÍȱˬœ’›ȱ ãœˬ›’›ǯȱ––Šȱ’—’ȱ‹žȱŽ¡—˜•˜’¢ŠŠ—ȱ—Š’›ȱ ‘Š••Š›Šȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱʞ—ȱ¢Š¡óÍȱ‘Š•Šȱȃ’ŒŽȱŽŠȄȱ ³Š¢ȱ”˜—œŽ—›ŠÍ—Š—ȱ‘Š£Í›•Š—Í›ǯȱʞ—ȱ™’œȱ‘Š•Šȱ ’œˬȱœŠˬŒˬȱ‹˜¢Ššȱ–Šˬ•ˬ›’ȱŸˬȱŠ›˜–Š’£Š˜›Ȭ •Š›ȱšŠÍ•–ÍóȱœžŠ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱkˬ”ˬ›’—ȱˬȱ –’šŠ›Í—Íȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•œŠšǰȱ¢Š•Š—³Íȱ³Š¢Í—ȱœžœž£•žÂžȱ ¢ŠÍ›–ŠšȱˬŸˬ£’—ˬȱŠ‘ŠȱŠȱûŒ•ˬ—’›–ˬœ’—’ȱ œã¢•ˬ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱžȱ–ˬ—ŠŠȱ˜ǰȱ”•Šœœ’”ȱ³Š¢Š—ȱŠ‘Šȱ ³˜¡ȱ”˜•Š¢Šȱ‹ˬ—£ˬ¢’›ǯȱ ȃGŒŽȱŽŠȄȱŠÍ—Íȱ¡˜ó•Š¢Í›œÍ—Í£œŠǰȱ˜—žȱã£û—û£ȱ ‘Š£Í›•Š¢Í—ǯȱ,Š¢ȱˬ–’—’ȱœ˜¢žŠ›Ššȱ‹’›ȱ™Š›³Šȱ•’Ȭ –˜—ȱŸˬȱ¢Šȱ—Š—ˬȱˬ•ŠŸˬȱŽ’—ǯȱ––Šȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Í—ȱ”’ǰȱ ‹žȱ’³”’—’ȱ‹’›ȱœž”ŠŠ—ȱŠ›ÍšȱœŠ¡•Š–Ššȱ˜•–Š£ǯȱ Š‘Šȱ‹’›ȱ–ˬšŠ–ǯȱˬˬ—ǰȱœ˜¢žšȱ³Š¢Í—ȱ ˬ›”’‹’—ˬȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ˜”œŠ•Šȱ–㟌žȬ ž›ȱ”’ǰȱ‹žȱ–Šˬ•ˬ›ȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›ˬȱ Šó͗ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ ˜•ž›ǯȱž›ȱ”’ǰȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ ¢Š›Í–ȱ•’›ˬ—ȱ³˜¡ȱœ˜¢žšȱ ³Š¢ȱ’³–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱŠ¢Ȭ Ž—’—ȱšŠ•Š—ȱ‘’œœˬœ’—’ȱ ¢Š¢Šȱ‹’›ȱ™Š›³Šȱ•’–˜—ȱ ˬ•ŠŸˬȱŽ’•–’óȱŠ’ȱœžȱŸˬȱ ¢Šȱ–’—Ž›Š•ȱœû›ˬȱœž¢žȱ ’•ˬȱˬŸˬ£ȱŽ’—ǯ


8URNDOXQ

65

həmişəyaşıl ağacın yarpaqlarının ekstraktı Urokalun – paxlalılar fəsiləsinə aid həmişəyaşıl ağacın (Q.StenophyllaMakino) (QS) yarpaqlarından hazırlanmış tibbi vasitədir. Yaponiyada 1969 ildən böyrək daşı xəstəliyinin müalicəsi üçün istifadə edilir. Böyrəklərdən daşların öz-özünə xaric olunmasını yüngülləşdirir. QS ekstraktı böyrək daşı xəstəliyi ilə pasiyentlərdə daşların xaric olunmasına səbəb olur, diuretik effekt göstərir, kalsium-fosfat kristallarını əridir, böyrəklərdə və sidik kisəsində kristalların böyüməsinin qarşısını alır.

ã–ˬ”³’ȱ–Šˬ•ˬ›DZȱ •Š”˜£Šȱ‘’›ŠǰȱšŠ›Â͍Š•Íȱ—’󊜝ŠœÍǰȱ¢û—û•ȱ œžœž£ȱœ’•’œ’ž–ȱž›óžœžǰȱŠ•”ǰȱ–Šš—Ž£’ž–ȱœŽŠ›Šǰȱ ‘’™›˜–Ž••˜£Šǰȱˬ–’£•ˬ—–’óȱœŠ¡Š›˜£ŠǰȱȱœŽŠ›’—ȱ ž›óžœžȱŸˬȱœŠ›Íȱˬ–’›ȱ˜”œ’’ǯ Š›–Š”˜•˜“’ȱˬœ’›’DZ ȱŽ”œ›Š”Í—ȱŠ—’˜”œ’Š—ȱˬœ’›’ȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›ˬȱ ”Š•œ’ž–ȱ¢ÍÂ͕–ŠœÍ—Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ȱŸˬȱ˜”œ’•ˬó–ˬȱ ™›˜œŽœ’—ȱŠ£Š•–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ”Š•œ’ž–Ȭ˜”œŠ•Šȱ ǻ˜”œŠ•ŠȬž›óž•žǼȱŠó•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ’•ˬȱ ‹ã¢›ˬ”ȱŠóÍȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ˜•Š—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱœ’’Ȭ ¢’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ˜•Š—ȱǻ–Ž’•Ž—’Š–’—Ǽ ¡Š›’Œȱ˜•ž—–ŠœÍ—ÍȱŠ¢Š—Í›Í›ǰȱ‹žȱ’œˬȱȱ‹ã¢›ˬ”ȱ ŠóÍȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ’•ˬȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱŠó•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’—’—ȱŸˬȱ›Žœ’’Ÿ’—ȱŽěȱŽ”’ŸȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯ

Gœ’Šˬœ’—ˬȱãœˬ›’ó•ˬ›DZ Ȭȱ Š•œ’ž–Ȭ˜”œŠ•Šȱǻ˜”œŠ•ŠȬž›óž•žǼȱŠó•Š›Í—ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ’•ˬȱ‹ã¢›ˬ”ȱŠóÍȱ¡ˬœˬ•’¢’ǯ ȬȱŠó•Š›Í—ȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—’—ȱ šŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Š›Ššȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›ˬ—ȱŸˬȱœ’’”ȱ”Š—Š•Í—Š—ȱ Šó•Š›Í—ȱŠÂ›ÍœÍ£ȱ™Š›³Š•Š—–ŠœÍȱŸˬȱ¡Š›’Œȱ˜•ž—–ŠœÍǯ Ȭȱ㢛ˬ”ȱ’•’‘Š‹Í—Í—ȱǻ—Ž›’ǼȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍ Ȭȱ’’”ȱ’›Š£Í—Í—ȱœû›ˬ•ˬ—–ˬœ’ Ȭȱ㢛ˬ”ȱ”˜•’”Š•Š›Í—ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍǯ ʞœŠœȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’DZ Ȭȱ’”’ȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—Í‹ Ȭȱʞ”œȱãœˬ›’ó•ˬ›’ȱ¢˜¡ž› ȬȱŠó•Š›ÍȱŽěȱŽ”’ŸȱŠÂ͍͛ Ȭȱ Š•œ’ž–Ȭ˜”œŠ•ŠȱŠó•Š›Í—Šȱˬœ’›ȱŽ’›ȱǻ˜—•Š›Í—ȱ –’šŠ›Í—Š—ȱŸˬȱ㕳ûœû—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–ŠŠ—Ǽ Ȭȱˬ–Š—ˬ•’ȱ—ˬ’Œˬȱšˬ‹ž•ž—Š—ȱŗŖȬŗŘȱû—ȱœ˜—›Šȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯ

³(SLGELRPHG´00& $]ԥUED\FDQ%DNÕúԥKԥUL=LYԥUEԥ\ԤKPԥGEԥ\RY 7HO)DNV )DNV  (PDLORI¿FH#HSLGELRPHGD]HSLGELRPHG#ENUX :HEZZZHSLGELRPHGD]

GœŽ‘œŠ•³ÍDZȱ ’™™˜—‘’—¢Š”ž˜ǯǰȱǯǰȱ ’˜˜ǰȱŠ™˜—’¢Š

4ø'$/$10$


4ø'$/$10$

66

'h=*h14ù'$/$10$ 0ˍú4'ˍ1ˍ99ˍ/6215$ 9ˍ0ˍú49$;7,

G–Š—ȱ–ˬóš•ˬ›’—ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—Šȱ ŠóŠÂ͍Š”Í•Š›ȱŠ¡’•ȱŽ’•–ˬ•’’›DZȱ Š¡’•ȱŽ–ˬ”DZȱȱ Ȭȱ£û•Š•Dzȱ Ȭȱ”Š›‹˜‘’›Šǯȱ Š›’ŒȱŽ–ˬ”DZȱ Ȭȱ¢ŠÂ•Š›ȱǻ¢Š¡žȱřȱšȬŠ—ȱŠ›Íšȱ˜•–Š–Ššȱóˬ›’ȱ’•ˬǼǯȱ

.$5%2+ù'5$7/$5ȱ–ˬóšˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱˬ£ˬ•ˬȱŸˬȱ‹Ž¢’—’ȱ Ž—Ž›“’ȱ’•ˬȱˬ–’—ȱŽ’›ǯȱˬóš•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱȃ¢Š—ŠŒŠšȄȱ œû›ˬ•ˬȱ¢Š—Š›Ššȱœˬ›ȱŽ’•’›ǰȱ˜—ž—ȱš•’”˜Ž—ȱˬ›”’‹•’ȱ ˜•–ŠœÍȱ’œˬȱ£ˬ›ž›’’›ǰȱ³û—”’ȱ¢ŠÂ͗ȱˬ›”’‹’—ˬ—ȱ ˜›šŠ—’£–ȱ•Š£Í–’ȱ–’šŠ›ŠȱŽ—Ž›“’ȱŠ•Šȱ‹’•–’›ȱǻ˜”œ’Ž—ȱ ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱœˬ‹ˬ‹’—ˬ—Ǽǯȱ =h/$//$5ȱ–ˬóšˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱŽ—Ž›“’ȱ–ˬ—‹ˬ¢’ȱ˜•Šȱ ‹’•–ˬ£ǰȱ³û—”’ȱ˜—•Š›ȱ’ó•ˬ¢ˬ—ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ȱû³û—ȱŠ–’—ȱ ž›óžœžȱ–ˬ—‹ˬ¢’’›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ–ˬóšˬ—ȱ ˬ›‘Š•ȱœ˜—›Šȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ˬȱ£û•Š•ȱœ’—Ž£’ȱ ”ˬœ”’—ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ›Í›ǯȱ <$÷/$5ȱ–ˬóšˬ—ȱˬŸŸˬ•”’ȱš’Š—Í—ȱ ˬ›”’‹’—ˬȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǰȱ³û—”’ȱ˜—Ȭ •Š›ȱ–ˬˬ—’—ȱ’ó’ȱŸˬȱ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽȱœ’—’ȱ •ˬ—’’›ǯȱŠÂ•Íȱš’Šȱ–ˬˬˬȱŠ‘Šȱ ³˜¡ȱšŠ•Š›Ššȱ–ˬóšȱ£Š–Š—ÍȱœŠ—ŒÍǰȱ û›ˬ”‹ž•Š—–ŠȱŸˬȱˬ¢’›–ˬ¢ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱ ˬóšˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱš’ŠDZȱ Ȭȱšžóȱˬ’ȱǻ‘’—ȱ˜¢žÂžǰȱ˜¢žÂž—ȱ ãóȱˬ’ǼȱšŠ‹Šȱ³ã›ˬ”ȱŸˬȱ¢Šȱû¢ûȱ’•ˬDzȱ Ȭȱ¢ŠÂœÍ£ȱ‹’óŽ”œȱ”Š›˜ȱ’•ˬDz Ȭȱ¢ž–ž›ŠȱŠÂ•Š›Í—Š—ȱ ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ˜–•ŽȱŸˬȱ¢ž•ŠȱŠóÍǯȱ ˬóš•ˬ›ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱš’Š—Í—ȱ ”Š•˜›’•’¢’ȱŠ’ȱŸŠ¡•Š›Š”Íȱ”’–’ȱ ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ ˬŒ–•’ȱš’Š—Íȱǻ‹ã¢û”ȱ

4ø'$/$10$


67 œŠ•Šȱ™˜›œ’¢ŠœÍȱŸˬȱ¢Šȱ‹’›ȱ‹˜óšŠ‹ȱ󘛋Š—ÍǼȱ–ˬóšˬ—ȱ‹’›Ȭ ’”’ȱœŠŠȱˬŸŸˬ•ȱ¢Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ‘ˬ£–ȱ˜•ž—œž—ȱŸˬȱ –ˬˬȱ‹˜óŠ•œÍ—ǯȱŠ‘Šȱ˜¢ž–•žȱš’Š—Íȱǻ¢Š›Í–ȱ‹˜óšŠ‹ȱ œÍ¢ÍšȱŸˬȱ¢Šȱ”ˬœ–’”Ǽȱ–ˬóšˬ—ȱřŖȱˬš’šˬȱȮȱ‹’›ȱœŠŠȱ ˬŸŸˬ•ȱ¢Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯ ʞ£ˬ•ˬȱ”û•ˬœ’—’ȱŠ›Í›–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ–ˬóšȱ Ž’›œ’—’£œˬǰȱ–ˬóšˬ—ȱřŖȱˬš’šˬȱˬŸŸˬ•ȱŠóŠÂÍȱš•’”Ž–’”ȱ ˬ–œŠ••Íȱ‹ã¢û”ȱ㕳û•ûȱ–Ž¢Ÿˬȱ¢Ž¢’—ȱǻŠ•–ŠǰȱŠ›–žǰȱ ³’¢ˬ•ˬ”ȱŸˬȱ¢Šȱ’œˬ’¢’—’£ȱ’•ˬ–Ž¢ŸˬǼȱŸˬȱûœû—ˬ—ȱ £û•Š••Íȱ’³”’ȱ’³’—ȱǻ£ˬ›Š‹ȱ£û•Š•Í—Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ˜•œŠȱ Š‘Šȱ¢Š¡ó͍͛Ǽǯȱȱ Ž•ˬ•’”•ˬǰȱ–ˬóšȱ£Š–Š—ÍȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ¢ŠÂȱŸˬȱŠ‘Šȱ Š£ȱš•û”˜£Šǰȱš•’”˜Ž—ȱŸˬȱŠ–’—ȱž›óžœžȱ¢Š—Í›–Íóȱ ˜•ŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱˬóšȱ£Š–Š—ÍȱŠ‘ŠȱŽŒȱ¢˜›ž•ŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱ Ž¢—’—’£ȱŠ‘ŠȱŠ¢Í—ȱ’ó•ˬ¢ˬŒˬ”ȱŸˬȱŠ‘Šȱ’—Ž—œ’Ÿȱ –ˬóšȱŽˬȱ‹’•ˬŒˬ”œ’—’£ǯȱˬóšˬ—ȱ‹’•ŠŸŠœ’ˬȱˬŸŸˬ•ȱ ‘Ž³ȱ—ˬȱ¢Ž–ˬ”ȱ˜•–Š£ǰȱ³û—”’ȱęȱ£’”’ȱŠ”’Ÿ•’”ȱ‘ˬ£–ȱ ™›˜œŽœ’—ˬ—ǰȱ¢ˬ—’ȱš’Š—Íȱ‘ˬ£–ȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱ›’–’”ȱ –ˬˬȱ¢ÍÂ͕–ŠœÍ—Š—ȱ¢Š¢Í—Í›Í›ǯȱ,˜¡ȱŠŒœÍ—Í£œŠǰȱ‹’›ȱ œˬ”Š—ȱœûȱ’³–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱȱ

0ˍú4'ˍ16215$ 4ù'$/$10$

ˬóšˬ—ȱˬ›‘Š•ȱœ˜—›Šǰȱ’•”ȱŘŖȱˬš’šˬȱˬ›£’—ˬȱ ¢Ž–ˬ”ȱ¢Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬóšˬ—ȱœ˜—›Š”ÍȱŘȱœŠŠȱ ˬ›£’—ˬȱ¢Ž–ˬ’”ˬȱ–ˬóšȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ’—’ȱ’’›’›ȱȮȱ —ˬ’Œˬˬǰȱ ,ȱʞȱʞkȱGGǰȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱ¢ŠÂȱ ¢Š—Í›Í•Í›ǰȱŸˬœœŠ•Š–ǰȱŠ––Šȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—ȱûŒûǰȱœÍ¡•ÍÂÍǰȱ ‹ˬˬ—’—ȱˬ—Šœû‹•û¢ûȱŸˬȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—’—ȱ œû›ˬ’—ˬȱŠ›Í–ȱšŽ¢ȱ˜•ž—–ž›ǯȱˬóšˬ—ȱœ˜—›ŠȱŘŖȱ ˬš’šˬȱˬ›£’—ˬȱ£û•Š•ȱŸˬȱ”Š›‹˜‘’›Š•Š›Í—ȱ’œ’Šˬœ’ȱ û³û—ȱǻ¢ŠÂ•Š›Í—ȱ¢˜¡ǼȱŠ—Š‹˜•’”ȱ™ˬ—Œˬ›ˬȱŽ¢’•ˬ—ȱ –ûˬȱŠ³ÍšÍ›ǯȱžȱ–ûˬȱˬ›£’—ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ’•–’óȱ š’Šȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—ȱ‹ˬ›™ŠœÍ—ŠȱŸˬȱˬ£ˬ•ˬȱ”û•ˬœ’—’—ȱŠ›Í–Í—Šȱ œˬ›ȱ˜•ž—ž›ǰȱ‹’›ȱ”Š•˜›’ȱˬȱ¢ŠÂ͗ȱ’œŽ‘œŠ•Í—ŠȱŽ–’›ǯȱžǰȱ ³˜¡ȱŸŠŒ’‹ȱ–ˬšŠ–Í›ǯȱ ˬóšˬ—ȱœ˜—›Šȱ”Š›‹˜‘’›Š•Š›ÍȱœŠˬȱ¢û”œˬ”ȱš•’”ŽȬ –’”•’ȱž›žȱ–ˬ—‹ˬ•ˬ›ˬ—ȱŠ•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱˬšœˬȱ Š—Š‹˜•’”ȱŸˬȱŠ—’”ŠŠ‹˜•’”ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•’ȱ’—œž•’—ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱ”ˬœ”’—ȱˬ›ˬŒˬˬȱšŠ•¡–ŠœÍ—ŠȱŸˬȱ‹ž—ž—•Šȱ Šǰȱˬ–’£ȱˬ£ˬ•ˬȱ˜¡ž–ŠœÍ—Í—ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱ—Š’•ȱ˜•–ŠšÍ›ǯȱ ˬ›”’‹’—ˬȱš•û”˜£Š—Í—ȱ›ž”˜£Š¢Šȱ—’œ‹ˬ’ȱ¢û”œˬ”ȱ 0ˍú4=$0$1, ˜•žÂžȱšžóû£û–ûȱŸˬȱû£û–ȱó’›ˬ•ˬ›’ȱ‹žȱ‹Š¡Í–Š—ȱ ˬ—ȱ¢Š¡óÍȱó’›ˬ•ˬ›ȱ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱGŽŠ•ȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’—’—ȱ 0$<(4ˍ%8/85(-ù0ù ‘ˬ›ȱ‹’›ȱ”’•˜š›Š–Í—Šȱŗšȱ”Š›‹˜‘’›Šȱ‘ŽœŠ‹Í—Š—ȱó’›ˬȱ ˬóšȱ£Š–Š—Íȱˬ—ȱˬœŠœÍȱȮȱ’³–ˬ¢’ȱž—ž–Š–ŠšÍ›Ƿȱ ›ÍšȱŘƖȱœžœž£•Šó–Šȱˬ›ˬŒˬœ’—ˬȱ–ˬóš•ˬ›ȱœûœȱŸˬȱŠ£ȱ ’³’—ǯȱ’›ȱœˬ”Š—ȱû£û–ȱó’›ˬœ’—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱřŞȱšȱǻŗśśȱ œˬ–ˬ›ˬ•’ȱ˜•ž›ǯȱžœž£•žšȱ‘’œœ’—ˬȱûŸˬ—–ˬ¢’—ǯȱG—Ž—œ’Ÿȱ ””Š•Ǽǰȱ‹’›ȱœˬ”Š—ȱšžóû£û–ûȱó’›ˬœ’—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ’œˬȱ Ȯȱřŗȱšȱǻŗŗśȱ””Š•Ǽȱ”Š›‹˜‘’›Šȱ–㟌žž›ǯȱŠÂœÍ£ǰȱ –ˬóš•ˬ›ȱ‹˜ÂŠ£ȱŸˬȱȬŠȱœžœž£•žšȱ›ŽœŽ™˜›•Š›Í—Í—ȱ ”Š›‹˜‘’›Š•Íȱš’ŠŠ—ȱŠȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱǻ³ã›ˬ”ǰȱ ‘ˬœœŠœ•ÍÂ͗Íȱ£ˬ’Ěȱˬ’›ǰȱ˜ž›ȱ”’ǰȱœžȱ’³–ˬ”ȱ’œˬ’¢’—’£ȱ –û›ˬ‹‹ˬǰȱóˬ”ˬ›ǰȱ”Š›˜ǰȱû¢ûǰȱ–Š”Š›˜—ǰȱ–Ž¢Ÿˬǰȱ –ˬšŠ–Šȱ‹ˬˬ—’—’£ȱŠ›Íšȱœžœž£•Šó–Íóȱ˜•ŠŒŠšǯȱŠó•Šȱ ˬ›ˬŸˬ£ȱŸˬȱœǯǼǯȱ ˬ•ŠšˬŠ›ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱœžœž£•žšȱ‘’œœ’¢¢ŠÍȱ£ˬ’Ěȱˬ¢’›ǯȱ ˬóšˬ—ȱœ˜—›Š”Íȱ‹’›ȱœŠŠȱˬ›£’—ˬȱ¢Ž–ˬ”ȱ ã¢û”•ˬ›ȱœžȱ’³–ˬ•’’›ǰȱ˜—Šȱã›ˬȱ¢˜¡ȱ”’ǰȱ’³–ˬ”ȱ’œˬ¢’›ǰȱ ’–”Š—ÍȱŸŠ›œŠǰȱ£û•Š••Íȱš’ŠȱœŽ³’—ǯȱ[£û—û£û—ȱ£û•Š•ȱ ˜—Šȱã›ˬȱ”’ǰȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ•ˬ‹ŠÍ—Í£Íȱ³˜¡ȱœŠˬȱ‹’›ȱûœž•ȱ’•ˬȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›DZȱ žœž£•Šó–Šȱœ’–™˜–•Š›Í—Íȱ–û󊑒ˬȱŽ’”ˬȱ š’Š—Í—ȱ‘ˬŒ–’ȱ˜ŸŒž—ž£ȱšˬˬ›ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱˬóšˬ—ȱ ǻŽ¢—’ȱŸŠ¡Šȱ’”’ȱŸˬȱŠ‘ŠȱŠ›Íšȱœ’–™˜–ǼDZȱ œ˜—›Šȱš’Š•Š—–Š—Í—ȱ–ˬšœˬ’ȱ¢Š•—Í£ȱˬ£ˬ•ˬȱ”û•ˬœ’—’—ȱ ȬȱœžœŠ–Šǰ –û–”û—ȱšˬˬ›ȱŽ£ȱŸˬȱœˬ–ˬ›ˬ•’ȱóˬ”’•ˬȱŠ›Í–Íȱ ȬȱŠÂÍ£Šȱšž›ž•žšǰȱ ˜•žÂž—Š—ȱš’Šȱû–ž–’¢¢ˬ•ˬȱ¢ŠÂœÍ£ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱŠÂȱ Ȭȱšž›žǰȱ‘ˬĴȱŠȱ³Š•Š–Íóȱ˜Šš•Š›ǰȱ £û•Š•ȱŸˬȱ”Š›‹˜‘’›Š•Š›Í—ȱ–ˬˬˬ—ȱšŠ—Šȱ”Ž³–ˬœ’—’ȱ Ȭȱ‹Šóȱ’Œˬ••ˬ—–ˬœ’ǰȱȱ •ˬ—’ˬŒˬ”ǯ Ȭȱ¢˜›Âž—•žšǰȱ û•Š••Íȱš’ŠǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ˜¢žÂž—ȱãóȱˬ’ǰȱ¢ž–ž›Šȱ Ȭȱ‹ŠóȱŠÂ›ÍœÍǰȱ ŠÂÍǰȱŠ—Šȱˬ’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱŠ•ȱŸˬȱ˜—ž£ȱ ȬȱŽ£ȱšÍŒÍš•Š—–Šǰȱ ˬ’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱŽ—’›ǰȱœûǰȱ¢˜Âž›ȱ Ȭȱ’󝊑ŠœÍ£•Íšǰȱˬ›‘Š•ȱœžȱ’³’—ȱŸˬȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱŠ›ŠŠ—ȱ Ÿˬȱ”ˬœ–’”ˬ—ȱˬȱŽ‘’¢Š•Šȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱȮȱ šŠ•¡–Š¢Š—Šȱšˬˬ›ȱ–ˬóšˬȱŠŸŠ–ȱŽ–ˬ¢’—ǯȱ Šˬˬ—ǰȱ˜—•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ¢ŠÂ͗ȱ–’šŠ›ÍȱśƖȬˬ—ȱ 0$<(4ˍ%8/85(-ù0ùȱ–ˬóšˬ—ȱ‹’•ŠŸŠœ’ˬȱˬŸŸˬ•ȱ Š£ȱŽ¢’•ǯȱŠ•—Í£ȱ¢ŠÂ•Íȱ‹Š•Íšȱ’œ’œ—Šȱ˜•ž—ž›ȱǻšÍ£Š›Í•–Íóȱ ‹’›ȱœˬ”Š—ǰȱ–ˬóšȱ£Š–Š—Íȱ’œˬȱ‘ˬ›ȱŗśȬŘŖȱˬš’šˬˬ—ȱ ˜•–ŠœÍ—ǷǼǯȱ—žȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱ³˜¡ȱŸˬȱŽ£ȬŽ£ȱ¢Ž–ˬ”ȱ ‹’›ȱŠ£ȬŠ£ȱȱœžȱ’³’—ǯȱG³’•ˬ—ȱœž¢ž—ȱ‘ˬŒ–’ȱˬ›•ˬ–ˬȱ •Š£Í–Í›ǯ œˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱˬóš•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ ˬóšˬ—ȱœ˜—›Šȱ’”’ȱœŠŠȱˬ›£’—ˬȱ”˜Ž’—ȱˬ›”’‹•’ȱ ‘’›ŠŠœ’¢ŠœÍǰȱ‘ˬĴȱŠȱœû™Ž›‘’›ŠŠœ’¢ŠœÍȱˬ–’—ȱ –ˬ‘œž••Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£DZȱšˬ‘Ÿˬǰȱ³Š¢ǰȱ ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯȱ ”Š”Š˜ȱŸˬȱ󘔘•Šǯȱ ˜Ž’—ȱ’—œž•’—’—ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—ˬȱˬœ’›ȱ ˬóšȱ£Š–Š—Íǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱˬ£ˬȱœÍ¡Í•–Íóȱ–Ž¢Ÿˬȱ Ž–ˬ”•ˬȱš•’”˜Ž—’—ȱˬ£ˬ•ˬȱŸˬȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ˬȱ¢û”•ˬ—–ˬœ’—ˬȱ ó’›ˬœ’ȱˬȱ’³–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŠ–ȱˬ–’—•’”•ˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ Ÿˬȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—ȱ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—–ŠœÍȱû³û—ȱ£û•Š•Í—ȱ’œ’Šˬȱ –ŠÂŠ£ŠŠ—ȱŠ•Í—–Íóǰȱ‘ˬĴȱŠȱû£ˬ›’—ˬȱȃóˬ”ˬ›ȱˬ•ŠŸˬȱ ˜•ž—–Š–ÍóȱŗŖŖƖȱó’›ˬȄȱšŽ¢’ȱ˜•Š—ȱó’›ˬ•ˬ›ˬȱœžȱŸˬȱóˬ”ˬ›ȱ Ž’•–ˬœ’—ˬȱ–Š—Žȱ˜•ž›ǯȱȱž›ȱ”’ǰȱœˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ–ˬóšȱ Ž’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱŘȱœŠŠȱã£û—ȱŸˬȱœ˜—›Šȱˬœ•ȱû—ȱšˬ‘Ÿˬȱ šŠÍ•–ÍóÍ›ǯȱ˜›ŠÂŠ•ȱó’›ˬœ’—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ³žÂž—ž›ȱ óˬ”ˬ›’ǰȱŠ•–Šȱó’›ˬœ’—’—ȱȮȱšŠ›Â͍Š•Íȱœ’›˜™žȱŸˬȱ’—ž•’—ȱŸŠ›ǯȱ ’³’—ǯ ˬ£ˬȱœÍ¡Í•–ÍóȱŸˬȱŗDZŗȱ—’œ‹ˬ’—ˬȱœžȱ’•ˬȱšŠ›ÍóÍ›Í•–Íóȱ ™˜›ŠÂŠ•ȱó’›ˬœ’ȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱó’›ˬȱ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱ

4ø'$/$10$


36ø;2/2*ø<$

68

4DUGDúODEDFÕ

'267/8ö8 Š‘Šȱ‹’›ȱ㟕ŠȱœŠ‘’‹’ȱ˜•–ŠÂŠȱ‘Š£Í›•ŠóŠ—ȱȱ 7ˍ5ˍ)'$ú<2;6$2<81&$4" ŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱˬ–’—’›ȱ”’ǰȱŸŠ›’œ•ˬ›’ȱ ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›’—ȱęȱ”›’—ŒˬǰȱžóŠš•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Š”Íȱ Š›ŠœÍ—Šȱ”ûœ”û—•û”ǰȱŠ—•Šó͕–Š£•ÍšȱŸˬȱ ’ŽŠ•ȱ¢Šóȱˬ›š’ȱû³Ȭã›ȱ’•’›ǯȱžȱ¢ŠóŠȱ‹ã¢û”ȱ –û—Šš’óˬ•ˬ›ˬȱˬœŠœȱ˜•–Š¢ŠŒŠšǯȱȱžȱˬ–’—•’¢’—ȱ žóŠšȱŠ—Š—Í—ȱšŠ¢Â͗͜Šȱ˜ȱšˬˬ›ȱ —ˬ’Œˬœ’’›ȱ”’ǰȱ˜¡óŠ›ȱ‘Š••Š›ȱ¢Š›Š—Š—ŠȱŠŠȱŸˬȱ ˬȱŽ‘’¢ŠŒȱž¢–ž›ȱŸˬȱ˜—Ȭ Š—Š•Š›ȱœ˜—ȱˬ›ˬŒˬȱ Š—ȱŠ•–ŠÍÂÍȱ’ššˬ’ȱ –ˬ¢žœȱ˜•ž›ǯȱ Œˬ–’¢¢ˬˬȱû—œ’¢¢ˬȱ’•ˬȱ

D

ˬŸˬ£ȱŽ’›ǯȱˬˬ—ǰȱ‹Ž•ˬȱ Š’•ˬ•ˬ›’—ȱ’•”’ȱã£û—ˬ—ȱ ‹Š•ŠŒŠȱžóŠš•Š›ŠȱŠ—Š•Íšȱ Ÿˬȱ¢ŠȱŠŠ•Íšȱ–û—Šœ’‹ˬ’ȱ ‹ˬœ•ˬ¢’›ǰȱ–ˬ–—ž—’¢¢ˬ•ˬȱ ˜—ž—•Šȱ˜¢—Š¢Í›ȱŸˬȱ ó͕Šš•Íš•Š›Í—Šȱû£ˬó•ˬȱ ¢Š—Šó͛ǯ Šóȱˬ›š’ȱŠ£ȱ˜•Š—ȱžóŠš•Š›ȱ Š›ŠœÍ—Šȱ–û—Šš’óˬ•’ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ ¢Š›Š—Í›ǯȱã¢û”ȱžóŠšȱ ”’³’¢’—ˬȱ–Š›Šš•Šȱ ¢Š—Šó͛ǰȱŠ––Šȱ

36ø;2/2*ø<$


69 Ž¢—’ȱ£Š–Š—ŠȱšÍœšŠ—Œ•ÍšȱŸˬȱš˜›¡žȱ‘’œœ’ȱ”Ž³’›’›DZȱ ‹’›ˬ—ǰȱȱ‹Š•ŠŒŠ—Íȱ˜—Š—ȱ³˜¡ȱœŽŸ’›•ˬ›ǵȱžȱ£ŠȬ –Š—ȱžóŠš•Š›ȱ‘ˬ›ȱŸŠœ’ˬȱ’•ˬǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱŠš›ŽœȬ œ’ŸȱŠŸ›Š—Íó•Šȱ’ššˬ’ȱŒˬ•‹ȱŽ–ˬ¢ˬȱ³Š•Íó͛•Š›ǯȱ Ž•ˬ•’”•ˬǰȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ȱˬœŠœȱŸˬ£’ˬœ’ȱȮȱ‹ã¢û”ȱ žóŠÂŠȱ¢Ž—’ȱóˬ›Š’ˬȱž¢Âž—•Šó–ŠšŠȱ”ã–ˬ”ȱŽ–ˬ”ȱ Ÿˬȱû£û—ȱŠŸ›Š—ÍóȱšŠ¢Š•Š›Íȱ¢Š›Š–ŠšÍ›ǯȱ

”’ó’•ˬ›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ›Š‘Šȱ‘’œœȱŽ’›ǯȱ Š•’Ž¢—•ˬ›’—ȱŸˬ£’ˬœ’ȱȮȱ˜Âž•ȱŸˬȱšÍ£Í—ȱ ã£ȱŒ’—œ’—ˬȱ¡Šœȱ˜•Š—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬ›’—’ȱ’—”’óŠȱ Ž’›–ˬ”’›ǯȱ•ž—ž£ž—ȱȈ”’ó’Ȉȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’—’ȱ Ž£ȬŽ£ȱŠ•šÍ󕊢͗ȱŸˬȱšÍ£Í—ͣ͗ȱŠȱ’ššˬ’—’ȱ˜—Šȱ Œˬ•‹ȱŽ’—ǯȱͣ͗ͣ͗ȱ’œˬȱã£ˬ•ǰȱ£ˬ›’ǰȱ–Ž‘›’‹Š—ȱ ˜•žÂž—žȱŸž›Âž•Š¢Í—ǯȱ

%g<h.8ú$4

%g<h.%$&,.ùdù.4$5'$ú 0h1$6ù%ˍ7/ˍ5ù

ʞ”œˬ›ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ȱœˬ‘Ÿ’ȱȮȱ”’³’”ȱžóŠÂ͗ȱ –ˬœž•’¢¢ˬ’—’ȱ‹ã¢û”ȱžóŠÂ͗ȱ³’¢’—•ˬ›’—ˬȱš˜¢Ȭ –ŠšȱŸˬȱ‹žȱŸˬ£’ˬ—’—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–ˬ’”ˬȱ ’•”’ȱˬ—š’ȱŽ–ˬ”’›ǯȱŽ•ˬȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›ȱ‘ˬ–ȱ žóŠš•Š›ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱžóŠš•ŠȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ –û—Šš’óˬ•ˬ›ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ㣜û£ȱ”’ǰȱ˜—ž—ȱ ”ã–ˬ¢’—ˬȱû£ȱž–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱžǰȱ–ˬœž•’¢¢ˬǰȱ Ž’‹Š›•Íšǰȱ’—’£Š–ȱ”’–’ȱ”Ž¢ęȱ¢ˬ•ˬ›’ȱ’—”’óŠȱŽ’Ȭ ›’›ǯȱ’ˬ›ȱˬ›ˬˬ—ǰȱ¢û”œˬ”ȱˬ•ˬ‹•ˬ›ȱžóŠšȱû³û—ȱ ŠÂ͛ȱ¢û”ˬȱ³ŽŸ›’•’›ǯȱǰȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—’—ȱŽ’‹Š›Í—Íȱ ˜Â›ž•–Š–ŠšŠ—ǰȱ˜—•Š›Íȱ–ˬ¢žœȱŽ–ˬ”ˬ—ȱ š˜›¡ž›ǯȱžǰȱ‹ŠŒÍȱŸˬȱšŠ›ŠóȱŠ›ŠœÍ—Šȱˬ›’—ȱ –û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ

’•ˬ—’£’—ȱ’•”’ȱšÍ£Í›œŠǰȱˬœŠœȱŸˬ£’ˬ—’£ȱ ž–Š—•Íȱ”˜–Š—’›ȱˬ›‹’¢ˬȱŽ–ˬ–ˬ”’›ǯȱŠ™ȱ ‹Š•ŠŒŠȱ¢Šó•Š›Í—Š—ȱšÍ£ŒÍŠ£ȱ•’Ž›ȱ–㟚Ž¢’—ˬȱ 㢛ˬó’›ȱŸˬȱ‹ûû—ȱ‘Š••Š›Šȱ‹Šó³Í•ÍšȱŽ–ˬ¢ˬȱŒŠ—ȱ ŠÍ›ȱȮȱˬŸŸˬ•ŒˬǰȱšŠ›Šó͗Šȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ”’ó’•ˬ›ˬǯȱȱ ˬŠ•’¢¢ˬœ’£ǰȱ£ˬ’ȱ‹ã¢û¢ˬ—ȱ˜Âž•ȱ’œˬǰȱˬ”œ’—ˬǰȱˬ”œȱ Œ’—œ’—ȱ—û–Š¢ˬ—ˬ•ˬ›’—’—ȱŠ’–Šȱ˜—ž—ȱšŽ¢’—ˬȱ šŠ•–ŠÂ͗ÍȱŸˬȱ—Š£Í—Íȱ³ˬ”–ˬ¢’—’ȱˬ‹’’ȱ‘Š•ȱ”’–’ȱ šˬ‹ž•ȱŽ’›ǯȱȱ’•ˬȱ™œ’¡˜•˜š•Š›Í—Í—ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬ›’DZȱ Ȭȱ‘ˬ–ȱ‹ã¢û”ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ”’³’”ȱžóŠšȱŽ¢—’ȱˬ›ˬŒˬˬȱ –ˬ‘ˬ‹‹ˬǰȱšŠ¢ÂÍȱŸˬȱ’ššˬˬȱŽ‘’¢ŠŒȱž¢ž›ǯȱžȱ ‘’œœ•ˬ›’ȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱ³˜¡ȱ’£‘Š›ȱŽ’—ǯȱ—•Š›Íȱ šžŒŠš•Š¢Í—ǰȱã™û—ǰȱ˜—•Š›Šȱ¡˜óȱœã£•ˬ›ȱŽ¢’—Dzȱ .ùdù.8ú$4 Ȭȱ’•”’—’£’ȱŠ’•ˬ—’£’—ȱ‹ã¢û–ˬœ’—ˬȱ‘Š£Í›•Š¢Í—ǯȱ ã¢û”ȱžóŠÂŠȱšŠ›óÍȱˬ•ˬ‹”Š›ȱ˜•Š—ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱ 㛙ˬ—’—ȱœžŠ••Š›Í—ÍȱŒŠŸŠ‹•Š—Í›Í—ǰȱ˜—ž—•Šȱ ”’³’¢’—ˬȱšŠ›óÍȱŠ–ȱˬ”œȱ–û—Šœ’‹ˬȱ‹ˬœ•ˬ¢’›ǯȱŠó͗Šȱ ‹’›•’”ˬȱˬ•ˬŒˬ”ȱ‹ŠŒÍœÍȱŸˬȱ¢ŠȱšŠ›ŠóÍȱû³û—ȱ ã›ˬȱ˜—Šȱ³˜¡ȱ󎢒ȱ‹ŠÂÍ󕊢͛ǰȱȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ‹ˬ›Šˬȱ ˬ¢’óˬ”ȱœŽ³’—ǰȱŠ•Š›Íȱ–û£Š”’›ˬȱŽ’—Dzȱ šŠ£Š—Í›Í›ǯȱȱžȱ¢Š—Šó–Šȱ’”’—Œ’ȱžóŠÂ͗ȱ¡Šœ’¢¢ˬ’—ˬȱ Ȭȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ£Š–Š—ȱšŠ›ŠóȱŸˬȱ‹ŠŒÍ—Íȱ–ûšŠ¢’œˬȱ —ŽšŠ’Ÿȱˬœ’›ȱãœˬ›ˬȱ‹’•ˬ›ǰȱ˜ǰȱšˬ’¢¢ˬœ’£ǰȱû›ˬ”œ’£ǰȱ Ž–ˬ¢’—ȱŸˬȱ‹ã¢û¢û—ȱȮȱûŒ•ûǰȱ”’³’¢’—ȱ’œˬȱȮȱ£ˬ’ȱ ’—Š—’•ȱ‹ã¢û¢ˬŒˬ”ǰȱ‹ŠóšŠ•Š›Íȱ’•ˬȱ’•ȱŠ™–ŠÂŠǰȱ ˜•žÂž—žȱŸž›Âž•Š¢Š›ŠšȱŠ–Šȱ¢Š™ÍóÍ›–Š¢Í—Dz ‘ˬ¢Šȱóˬ›Š’’—ˬȱž¢Âž—•Šó–ŠÂŠȱ³ˬ’—•’”ȱ³ˬ”ˬŒˬ”ǯȱȱ Ȭȱ–û—Šš’óˬˬ—ȱ‹˜¢ž—ȱšŠ³Í›–Ššȱ–û–”û—ȱ 󊚕Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱȱž¢Âž—ȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›ȱšž›ž—ǯȱ ˜•–ŠÍœŠǰȱžóŠš•Š›ÍȱŠ¢›ÍȬŠ¢›Íȱ˜Šš•Š›ŠȱŠ™Š›Í—ȱŸˬȱ žǰȱ¢Š•—Í£ȱ’—’ȱŽ¢’•ǰȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱˬȱ–û—Šš’óˬœ’£ȱ œŠ”’•ˬó–ˬ¢ˬȱŸŠ¡ȱŸŽ›’—ǯȱ˜—›Šȱ˜—•Š›•Šȱœã‘‹ˬȱ ‘ˬ¢ŠÍ—ȱˬ–ˬ•’—’ȱš˜¢ŠŒŠšǯ Ž’—ȱŸˬȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ–û£Š”’›ˬȱŽ’—ǯȱ —•Š›Íȱˬ›‘Š•ȱû£›ȱ’œˬ–ˬ¢ˬȱ–ˬŒ‹ž›ȱŽ–ˬ¢’—Dzȱȱ Ȭȱ˜—•Š›Šȱȱû–ž–’ȱŠ™ó͚͛ȱŸŽ›’—ǰȱû–ž–’ȱ˜¢ž—Ȭ %g<h.4$5'$ú.ùdù.%$&, •Š›ŠȱŒˬ•‹ȱŽ’—Dzȱ 0h1$6ù%ˍ7/ˍ5ù Ȭȱšˬ£ˬ‹ˬ—ȱ¡’•Šœȱ˜•–Ššȱûœž•žȱŠ™Í—ǯȱ’œŠ•ȱ ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›’—ȱęȱ”›’—Œˬǰȱ‹žȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’—ȱ û³û—ǰȱžóŠš•Š›Šȱˬ”•’ȱŽ’—ȱ”’ǰȱšˬ£ˬ‹•ˬ—ˬ—ȱ”’–’ȱ šž›ž•–ŠœÍȱŠ£ŠȱŠ£ȱ‘Š••Š›Šȱȱ–û—Šš’óˬȱ’•ˬȱ ‘ˬ›ˬœ’ȱ‹’›ȱŸˬ›ˬšȱû£ˬ›’—ˬȱȈŠ–Š—ȱ¡Š•Š—Í—Ȉȱ —ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱšŠ›ŠóȱŽ›”ˬ—ȱ¢ŠóŠ—ȱ ˬœŸ’›’—’ȱ³ˬ”œ’—ǯȱ˜—›Šȱ‘ˬ–’—ȱˬœŸ’›•ˬȱȱ‹’•’”•ˬ›’ȱ ³Í¡ÍšŠ—ȱœ˜—›Šǯȱ󊚕͚Š—ȱŠ™Š›ÍŒÍȱ–㟚Ž¢ˬȱ ”’–’ȱ›ˬŠ›ȱŽœ’—DZȱŒÍ›œÍ—ǰȱŠœÍ—ǯȱžȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›•ˬȱ Š•Íó–Íóȱ‹ã¢û”ȱšŠ›Šó•Š›ǰȱŠˬˬ—ǰȱûŒ•ûǰȱã£û—ˬȱ žóŠš•Š›ȱŠ—’ȱšˬ£ˬ‹’—’ȱ³Í¡Š›–Íóȱ˜•ž›ǯ ’—Š–•Íǰȱ‘ˬ–ȱã£û—ûǰȱȱ‘ˬ–ȱˬȱ¢Š¡Í—•Š›Í—Íȱš˜›ž¢Šȱ ‹’•ˬ—ȱ”’ó’ȱ”’–’ȱ˜›–Š•Šó͛ǯȱ ’³’”ȱ‹ŠŒÍȱ–㟚Ž¢’ȱšÍ£•Š›Í—ȱŠȱ’—”’óŠÍ—Šȱ –ûœ‹ˬȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱŠ•ŠŒŠȱšÍ£ŒÍŠ£ȱŽ›”ˬ—ȱ ¢Šó•Š›Í—Š—ȱˬ”œȱŒ’—œ’—ȱ—û–Š¢ˬ—ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ û—œ’¢¢ˬȱšž›–ŠÂÍȱ㢛ˬ—’›ȱŸˬȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱã£û—ûȱ

36ø;2/2*ø<$


36ø;2/2*ø<$´+ˎPLûˎED\UDPNLûLµYˎ ´TDUDGLQPˎ]oUNoµ

’ó’ȱ’™Š“•Š›Íȱ–û¡ˬ•’ȱ˜•œŠȱŠǰȱûŒ•ûȱŒ’—œ’—ȱ —û–Š¢ˬ—ˬ•ˬ›’—’ȱ’”’ȱˬœŠœȱ’™ˬȱŠ¢Í›–Ššȱ˜•Š›ǯȱ œ’¡˜•˜“’ȱˬœ—’ŠŠȱã›ˬȱ˜—•Š›ȱŽ”œ›ŠŸŽ›ȱŸˬȱ’—›ŠȬ ŸŽ›ȱŠ•Š—Í›Í•Í›ǰȱ‹’£ȱ’œˬȱ˜—•Š›Íȱȃ‘ˬ–’óˬ‹Š¢›Š–Ȭ ”’ó’ȄȱŸˬȱȃšŠ›Š’—–ˬ£Ȭ³û›û”³ûȄȱŠ•Š—Í›Ššǯȱȱ

Š—œÍ•Š›Íȱ’•ˬȱ–û—Šœ’‹ˬȱšž›–ŠÂŠȱˬ¢ˬ›ǵȱŠŸŠ‹ȱ ûóû—û¢û–û£ȱšˬˬ›ȱ‹’›–ˬ—Š•ÍȱŽ¢’•ǯȱȱ

ˬ—ęȱ•ˬ›DZ G•”ȱ—㟋ˬˬǰȱŠ—•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ‹Ž•ˬȱ”’ó’ȱ‘Ž³ȱ ŸŠ¡ȱ‹ûû—•û”•ˬȱœ’£ˬȱ–ˬ¡œžœȱ˜•–Š¢ŠŒŠšǯȱˬˬ—ǰȱ ȃ‹Š¢›Š–•Š›Í—Ȅȱ³˜¡•žȱ˜œžȱ˜•ž›ȱŸˬȱ˜—•Š›ȱ‹ŠóšŠȱ šŠÍ—•Š›ŠȱŠȱ’ššˬȱãœˬ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȃ ˬ–’óˬ‹Š¢›Š–ȱ Ȭȱ”’ó’•ˬ›ȄȱŠ›ŠœÍ—ŠȱŠ›ŸŠ‹Š£•Š›ȱ³˜¡ž›ǰȱŠ¡Íǰȱ˜—•Š›ȱ ‘Ž³ȱŸŠ¡ȱˬ”œȱŒ’—œ’—ȱ

´+ˍ0ùúˍ%$<5$0.ùúùµ žȱ’™ȱ”’ó’•ˬ›ȱȱŠŠ–Š¢˜ŸžóŠ—ǰȱˬ•Ššˬȱ šž›–ŠÂÍȱ‹ŠŒŠ›Š—ǰȱ’—œŠ—•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ ˜•–ŠÂÍȱœŽŸˬ—’›ǯȱ˜œ•Š›ȱ Š›ŠœÍ—Šȱûóˬ›”ˬ—ȱ•ˬ’ˬȱ Ÿˬȱ–Š›Šš•Íȱ‘Š’œˬ•ˬ›ȱ Š—Íó–ŠÂÍȱ¡˜ó•Š¢Í›ǯȱ —ž—•ŠȱŸŠ¡ȱ –Š›Šš•ÍȱŸˬȱ óˬ—ȱ

”Ž³’›ǯȱ ǰȱœˬ¡ŠŸˬȱ —û–Š¢’óȱ Ž’›–ˬ¢’ȱ‹ŠŒŠ›Í›DZȱ ’›’ȱšÍ£Í•û•ȱˬœˬœ’ȱ‘ˬ’¢¢ˬȱ Ž’›ǰȱ¢Š¡žȱœŽŸ’¢’ȱšŠÍ—Í—ȱ ™ˬ—Œˬ›ˬœ’ȱŠ•Í—ŠȱœŽ›Ž—ŠŠȱ’ŠȱŽ–ˬ”ȱ û³û—ȱ˜›”Žœ›ȱˬŸˬȱŽ’›ȱȮȱˬ•‹ˬĴȱˬǰȱ –Š’ȱ’–”Š—•Š›Í—Š—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššǯ ûœ‹ˬ•ˬ›DZ Ž•ˬȱ”’ó’ȱ‘ˬ–’óˬȱû—œ’¢¢ˬȱû³û—ȱ Š³ÍšÍ›ǰȱ˜—ž—•Šȱ’Š•˜šȱšž›–Ššȱ˜•ž›ǯȱǰȱ ã£û—ûȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱž¢Âž—ȱŠ™Š›Í›ȱŸˬȱš˜—Ššȱ Žˬ—ˬȱ–ˬ–—ž—’¢¢ˬ•ˬȱœ’£ˬȱ¢˜•Šóȱ ˜•ž›ǯȱˬš’—ȱ”’ǰȱ›ˬęȱšˬ•ˬ›’—’£•ˬȱˬȱ—˜›Ȭ –Š•ȱû—œ’¢¢ˬȱšž›ŠŒŠšǯȱ—ž—•Šȱ¢Š•—Í£ȱ û—œ’¢¢ˬȱ£Š–Š—ÍȱŽ¢’•ǰȱ¢ŠŠšŠȱŠȱ›Š‘Šȱ ˜•ŠŒŠšDZȱœŽ”œžŠ•ȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’—’£’—ȱ ’œˬ—’•ˬ—ȱ–ˬšŠ–•Š›Í—Íȱ‹Ž•ˬȱ”’ó’ȱ’•ˬȱ ŠœŠ—•Íš•Šȱ–û£Š”’›ˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱ

36ø;2/2*ø<$

—û–Š¢ˬ—ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ –û—Šœ’‹ˬȱ¢Š›Š–ŠÂŠȱ ³ˬ’—•’”ȱ³ˬ”–’›ǯȱ žȱ’™ȱ”’ó’•ˬ›’—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ Œˬ‘ˬ’ȱ‘Š’œˬ•ˬ›ˬȱœˬ‘’ȱ¢Š—Šó–ŠœÍǰȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬœ’£ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ–ˬœ’’›ǯȱ ȃʞ£’£’–ǰȱ‹˜óȱóŽ¢ˬȱã›ˬȱ—’¢ˬȱ—Š›Š‘Šȱ˜•ž›Ȭ œŠ—ǵȄȱ,ˬ’—•’”•ˬ›ȱ˜—•Š›Í—ȱ—’”‹’—ȱ›ž‘ž—Šȱ¢ŠÍ›ȱ ŸˬȱŽ£•’”•ˬȱž—žž•ž›ǯȱȱŒÍȱ‘Š’œˬȱ¢ŠóŠ¢Š—ȱ ’—œŠ—Í—ȱ¢Š—Í—Šȱ‹Ž•ˬȱ”’ó’ȱã£û—ûȱ›Š‘Šȱ‘’œœȱ Ž–’›ȱŸˬȱȃšŠ³–ŠÂŠȄȱŒˬ‘ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ£ˬ—ǰȱ œã£û—ȱˬœ•ȱ–ˬ—ŠœÍ—ŠǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱž£ž—ȱ–ûˬȱ Ž™›Žœœ’¢ŠŠ—ȱ³Í¡Šȱ‹’•–’›œ’—’£œˬǰȱ¢Š¡žȱ³˜¡œŠ¢•Íȱ šŠ¢Â͕Š›ȱžŒ‹ŠÍ—Š—ȱ˜—ŠȱšŠ›óÍȱ’ššˬȱ£ˬ’Ěȱˬ¢’›œˬǰȱ ˜ǰȱ¢ÍÂÍ󊛊šȱŽ£Š–’¢¢ˬˬȱŸˬȱ¢Šȱ”ž›˜›ŠȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǰȱ ã£û—ˬȱ–ˬóžšˬȱŠ™Šȱ‹’•ˬ›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱŠ’•ˬˬ—ȱˬȱŽˬȱ ‹’•ˬ›ȱȮȱŸˬȱ‹ûû—ȱ‹ž—•Š›ȱœ’£’—ȱ”ã–ˬ¢ˬȱ‹žȱšˬˬ›ȱ Ž‘’¢ŠŒÍ—Í£ȱ˜•žÂžȱ–ˬšŠ–ŠǷ 㛍û¢û—û£ȱ”’–’ǰȱȃ‘ˬ–’óˬ‹Š¢›Š–Ȭ ”’ó’Ȅȱ’•ˬȱ¢ŠóŠ–Ššȱȱ‘Ž³ȱˬȱ󒛒—ȱ Ž¢’•ǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱ˜—ž—ȱȃóˬ—•’¢’—’Ȅȱ ‹ã•ûó–û›œû—û£œˬǯȱ


71 ´4$5$'ù10ˍ=dh5h.dhµ —žȱȃ–ˬŒ•’œ•ˬ›’—ȱ¢Š›ŠóÍÂÍȄȱŠ•Š—Í›–Ššȱ ˜•–Š£ǯȱˬˬ—ǰȱã£û—ˬȱšŠ™Š—–Íóȱ‹žȱ’™ȱ”’ó’•ˬ›ȱ ’ššˬˬ—ȱ”ˬ—Š›ŠȱšŠ•–ŠÂÍȱœŽŸ’›•ˬ›ǯȱȱ—•Š›Íȱ Š—ÍóÍ›–Ššȱ³ˬ’—’›ǰȱŠˬˬ—ǰȱœã‘‹ˬȱ ‹’›Ȭ’”’ȱŒû–•ˬȱ’•ˬȱŠ–Š–•Š—Í›ȱŸˬȱ ˜—•Š›ȱ¢Ž—’ˬ—ȱœžœž›ǯȱȱ ˬ›³ˬ—ǰȱ œã‘‹ˬ’—ȱ–㟣žœžȱ˜—Šȱ ‘ˬš’šˬˬ—ȱ–Š›Šš•ÍÍ›œŠǰȱœŠ—”’ȱ –û‘Š£’›ˬȱ˜¡ž¢ž›ȱ”’–’ȱœŠŠ•Š›•Šȱ Š—ÍóŠȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ ȃŠ›Š’—–ˬ£Ȅȱ”’ó’•ˬ›ȱ ™ˬ›ˬœ’óȱŽ’¢’ȱšŠÍ—•Š›ŠȱšŠ›óÍȱ ’—Š”Š›•Íšȱãœˬ›–’›ǯȱ—•Š›ȱ šŠÍ—Íȱ’ššˬ’ȱ’•ˬȱˬ—ˬȱ ˬ’›–’›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱŠÂ͛ȱ ³Š—Š—Íȱãû›–ˬ”ˬȱŸˬȱ ¢ŠȱšŠ™Í—ÍȱŠ³–ŠšŠȱšŠÍ—Šȱ ”ã–ˬ”ȱŽˬ›ǯȱ ˬ’¢¢ˬ•ˬ›’ǰȱ Šˬˬ—ǰȱȱœŠˬȱǻš’¢–ˬ’—ˬȱ ã›ˬȱŽ¢’•ǰȱã›û—ûóû—ˬȱ ã›ˬǼǰȱŠ––Šȱ£ãŸš•ˬȱ œŽ³’•–’óȱȱ˜•ž›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ȱ ȃšŠ›Š’—–ˬ£’—ȄȱœŽŸ’–•’ȱ ‘ˬ’¢¢ˬœ’ȱȮȱ£ˬ›’ȱ³ˬ›³’Ÿˬ¢ˬȱ œŠ•Í—–Íóȱ¡Í›ŠȱšŠó•Íȱû£û”Ȭ û›ǯȱ ûœ‹ˬ•ˬ›DZȱ ȃŠ›Š’—–ˬ£•ˬ›Ȅȱ û—œ’¢¢ˬŒ’•ȱ˜•–ŠÍÂ͗Š—ȱ ‹ŠóšŠȱšŠÍ—•Š›Šȱ–Ž¢•ȱ ãœˬ›–ˬȱŽ‘’–Š•ÍȱŠ£Í›ǯȱ —•Š›ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›ˬȱ Š‘ŠȱŽ’‹Š›•ÍÍ›ǰȱŠ’•ˬȱŸˬȱ—’ŠȬ ‘ŠȱŠ‘ŠȱŒ’’ȱŸˬȱ–ˬœž•’¢¢ˬ•ˬȱ ¢Š—Šó͛ǯȱʞ‘ŸŠ•Í—Í£ÍȱŠ‘ŠȱŽ£ȱ ž¢ž›ȱŸˬȱ–û—Šœ’‹ˬ’—’ȱ‹’•’›’›ǯȱ ˬ—ęȱ•ˬ›DZȱ ȃŠ›Š’—–ˬ£•ˬ›Ȅȱš˜—Šš•Íšȱ –ˬŒ•’œ•ˬ›’—’ȱŸˬȱš˜—Šš•Š›Íȱ œŽŸ–’›ǯȱȱžȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱˬ›ŠŠ”Í•Š›ȱ ˜—•Š›Í—ȱ¢Š—Í—Šȱã£û—ûȱ—Š›Š‘Šȱ ‘’œœȱŽ’›ǰȱšŠÍ—•Š›Šȱ’œˬȱ˜—•Š›•Šȱ –û—Šœ’‹ˬȱšž›–ŠšȱŠ›Í¡Í›ÍŒÍȱ ˬ•’›ǯȱȱ ˬ›³ˬ—ǰȱœã‘‹ˬȱŽ–ˬ¢’ȱ œŽŸˬ—ȱšŠÍ—ŠȱŽ•ˬȱˬ•’›ȱ”’ǰȱȱ ȃ’—–ˬ£’—Ȅȱš’œ–’—ˬȱ –’——ˬŠ›ȱ’—•ˬ¢’Œ’ȱ Š™–ÍóÍ›ǯ ȃŠ›Š’—–ˬ£•ˬȄȱ

’•ȱŠ™–Ššȱ³ˬ’—’›ǰȱ³û—”’ȱ’Š•˜šȱšž›–Ššȱ Œˬ‘•ˬ›’—ˬȱ˜ǰȱŠˬˬ—ǰȱœžœ–Šš•ŠȱŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›’›ǯȱ ˬ£ˬ—ȱ—Š›Š£Í•ÍÂ͗Íȱž£ž—ȱ–ûˬȱšˬ•‹’—ˬȱœŠ¡Ȭ •Š¢Š—ȱȃšŠ›Š’—–ˬ£Ȅȱû—•ˬ›’—ȱ‹’›ȱû—ûȱ ȃŠ³Í›ȱœŠ—ÍÂÍȄǯȱ˜—›Šȱ¢Š•—Í£ȱ Š¢›Í•–ŠšȱšŠ•Í›ǯȱȃŠ›Š’—–ˬ£•ˬ›Ȅȱ –û—Šœ’‹ˬˬȱ˜•žš•Š›Íȱ šŠÍ—•Š›Š—ȱ‘Ž³ȱ—ˬȱ’£Š‘ȱŽ–ˬˬ—ȱ Š¢›Í•–ŠÂŠȱ–Ž¢••’’›ǯȱŽ•ˬȱ”’ó’•ˬ›ȱ ’—’–ȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›ˬȱˬȱ³˜¡ȱ šŠ™Š•ÍÍ›ǯȱ ȃŠ›Š’—–ˬ£•ˬ›’—Ȅȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ ‘ˬ–ȱˬȱȃ¡Í›Š³Í•ÍšŠ—Ȅȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”’›ǯȱ—•Š›ǰȱŠˬˬ—ǰȱŸŠœŸŠœÍȱ ˜•ž›ȱŸˬȱšˬ‹ž•ȱ˜•ž—–žóȱ’—’£Š–ȱ šŠ¢Š•Š›Í—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—Šȱ ã£–û›ȱȮȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱˬ󢊕Š›Í—Íȱ ‘ˬ–’óˬ”’ȱ¢Ž›’—ˬȱŠ™–Š¢Š—Šǯȱ žȱ¡ûœžœ’¢¢ˬȱ˜—•Š›Šȱ”’–’—•ˬœˬȱ –û—Šœ’‹ˬȱšž›–ŠšŠȱ–Š—Žȱ˜•ž›ǯȱ ʞ›Š£’œ’—’ȱ”’–’—•ˬœˬȱ‹ã•ûó–ˬ”ȱŸˬȱ ˜—Šȱž¢Âž—•Šó–Ššȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬ’ȱ ‹Ž•ˬȱŠŠ–•Š›ÍȱŸŠ‘’–ˬ¢ˬȱœŠ•Í›ǯȱ ŠŸŠ—•ÍšŠȱȃšŠ›Š’—–ˬ£ˬ—Ȅȱȱ •Š¢’š•’ȱˬ›ȱȱ‘ˬ•ˬȱŠ•Í—Í›œŠȱŠǰȱ ˬ••’ȱ¢Šó͗Šȱ³ŠŠ—Šȱ˜ǰȱ’™’”ȱ ȃšŠ›Í–ÍóȄȱœž‹Š¢ȱ”’ó’¢ˬȱ ³ŽŸ›’•’›ǯȱ ž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ‘ˬ›ȱ’”’ȱ’™ȱ —û–Š¢ˬ—ˬ•ˬ›’—ˬȱȃˬ–’£Ȅȱ óˬ”’•ˬȱŠ£ȱˬœŠûȱ˜•ž—ž›ǯȱ ˬˬ—ǰȱ”’ó’•ˬ›ȱ‹žȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱ ’™Š“Šȱ¡Šœȱ˜•Š—ȱŠ¢›ÍȬŠ¢›ÍȱŒˬ‘ˬ•ˬ›ˬȱ –Š•’”’›ǯȱˬ£ˬ—ȱã£û—ûȱˬ”œȱ ’™ˬȱ–ˬ—œž‹ȱ—û–Š¢ˬ—ˬȱ”’–’ȱ šˬ•ˬ–ˬȱŸŽ›ˬ—ȱ”’ó’•ˬ›ȱˬȱ˜•ž›ǯȱ ȃ ˬ–’óˬ‹Š¢›Š–Ȭ”’ó’•ˬ›ȄȱœŠ—‹Š•Í—Íȱ Š›Í›–Ššȱû³û—ȱã£û—ûȱˬ–”’—•’ȱ Š™Š›–ŠÂŠȱ³Š•Íó͛ǰȱȃšŠ›Š’—–ˬ£Ȅȱ’œˬȱ Š¡’•’ȱˬ–’—œ’£•’¢’—’ȱŠó”Š›ȱŽ–ˬ–ˬ”ȱ û³û—ȱ‹Š¢ŠÂÍȱ£Š›ŠŠ•Š›ȱŽ’›ǯȱ––ŠȱŽŒȬ Ž£ȱ‹ûû—ȱœ’›•ˬ›’—ȱûœûȱŠ³Í•Í›ǯ

36ø;2/2*ø<$


"Ailə Həkimi" Jurnalı 42 - 2013  

"Ailə Həkimi" Jurnalı İyun 2013