Page 1

APREL

2013

APREL 2013

www.ailehekimi.az

YAZ YORĞUNLUĞU

GÖZLƏR VƏ YAZ HƏSSASLIĞI PROLAKTİN SONSUZLUĞU XXI ƏSRİN AİLƏSİ

PƏHRİZLƏ ORQANLARIN DİALOQU BİOLOJİ TOR


/DNWR]DVÖ]0LOODVGLOˎ VL]|]Q]JQˎU]LQGˎ UDKDWYˎGDKD\D[ûÖ KLVVHGˎFˎNVLQL]


1


2


3


7ø%%ø.h7/Ԥ9ø-851$/ $35(/ 7ԥVLVoL ³$LOԥ+ԥNLPLMXUQDOÕUHGDNVL\DVÕ´00& øGH\DPԥOOL¿YԥOD\LKԥQLQUԥKEԥUL øOKDP0ԥPPԥGRY

&$16$ö/,ö, <D] \RU÷XQOX÷X

00&QLQWԥVLVoLVL 7XUDOøOKDPR÷OX.D]ÕP]DGԥ

.LúLOԥUYԥRUWD\DúVLQGURPX

%DúUHGDNWRU $\úԥ0ԥPPԥGRYD

*HFԥ J|]ԥWoLVL

5HGDNWRU /DPL\ԥ1ԥEL\HYD

$÷Õ] LOWLKDEÕ

0ԥVOԥKԥWoLOԥU SURI0XVWDID6DOLKRY $78³$LOԥWԥEDEԥWL´NDIHGUDVÕQÕQ PGLUL

%ÕoDTVÕ] UԥN ԥPԥOL\\DWÕ

hOYL\\ԥԤOL\HYD WLEEHOPOԥULQDPL]ԥGL

*|]OԥU Yԥ \D] KԥVVDVOÕ÷Õ

$UWGL]D\QHU øPDQ+VH\QRY

$QDGDQJԥOPԥ GLDEHW

)RWRTUDÀDU 7R¿T%DED\HY +TXTúQDV 6ԥEXKL$EGXOOD\HY 0DUNHWLQTPHQHFHUL 5VWԥPԤOL\HY PDUNHWLQJ#DLOHKHNLPLD] ³$LOԥ+ԥNLPL´MXUQDOÕ FLLOGԥԤGOL\\ԥ 1D]LUOL\LQGԥTH\GL\\DWGDQNHoPLúGLU 4H\GL\\DWQ|PUԥVL 5HNODPODUÕQPԥWQLQԥJ|Uԥ UHGDNVL\DPԥVXOL\\ԥWGDúÕPÕU 0ԥOOLÀԥUOԥUHGDNVL\DQÕQP|YTH\L VWVWԥGúPԥ\ԥELOԥU

øoNLQLQHFԥDWÕP"

.LúLOԥULQ ]ԥUԥUOL YԥUGLúOԥUL 5(352'8.7ø96$ö/$0/,4 %LRORMLWRU 3URODNWLQ VRQVX]OX÷X« $LOԥKԥNLPLQLQLúWԥFUEԥVLQGԥUDVWJԥOLQԥQ KDPLOԥOԥULQ NԥVNLQ SL\ KHSDWR]X 4Õ] E|\UԥNOԥUL« *g=Ԥ//ø.21'85 'ԥULQLQ \D] TD\÷ÕODUÕ *|]ԥOOLNTXUEDQWԥOԥEHGLU

-XUQDOGDNÕLVWԥQLOԥQPDWHULDOGDQ LVWLIDGԥROXQDUNԥQ³$LOԥKԥNLPL´Qԥ LVWLQDGPWOԥTGLU

.g53Ԥ0 .HQTXUX DQDODU

hQYDQ%DNÕúԥK0ԥWEXDWSU FXPԥK³$]ԥUED\FDQ´QԥúUL\\DWÕ 7HO  )DNV  (PDLORI¿FH#DLOHKHNLPLD] ZZZDLOHKHNLPLD]

+ԥVLU SDSDT Yԥ JQԥú

7LUDM &%6QԥúUL\\DWÕQGDoDSHGLOPLúGLU

4ø'$/$10$ 3ԥKUL]Oԥ RUTDQODUÕQ GLDORTX 36ø;2/2*ø<$ ;;, ԥVULQ DLOԥVL


&$16$ö/,ö,

6

Yaz \RUéXQOXéX Y

Š£Í—ȱˬ•’ó’ȱ’•ˬȱ¢Š›Š—Š—ȱ£ˬ’Ěȱ’¢’—ȱ œˬ‹ˬ‹’ȱ”Ž³’›’•–’óȱš›’™ǰȱ¢Š¡žȱœ’—’›ȱ œ’œŽ–’—’ȱû£ˬ—ȱŠŸŠ–•Íȱˬœˬ‹ȱˬ›’—•’¢’ȱ ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱŠšˬœ’£•’¢’—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱšŽ¢›’Ȭ û£û—ȱš’Š•Š—–Šȱˬ›£’ȱ’•ˬȱˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ¡ÍȱšÍóŠȱ‹’£ǰȱŠˬˬ—ǰȱŠ‘Šȱ ³˜¡ȱˬȱ–ˬ‘œž••Š›Íǰȱ”˜—œŽ›Ÿ•ˬ󍒛’•–’óȱ Ÿˬȱ”˜•‹ŠœŠȱ–ˬ–ž•Š•Š›Í—Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž’›’”ǯȱȱž›Ššȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—’—ȱˬȱ£ˬ›ˬ›’ȱ Š£ȱŽ¢’•ǯȱŠ£Í–’ȱˬ›ˬŒˬˬȱ’ó•ˬ–ˬ”ǰȱ ˜¢ž—ŒŠȱ¢Š–ŠšȱŠȱ˜•Š›ǰȱŠ––Šȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱ Š£Í›œŠǰȱ¢Š£Šȱ¢Š¡Í—ȱŠ–Š–’•ˬȱŠšˬˬ—ȱ ûó–ˬ”ȱû³û—ȱ‹žȱ”’Š¢ˬ’›ǯȱ Ž•ˬȱ£ˬ’Ěȱ’”ȱ¡ˬœˬ•’”ã—ûȱŸˬ£’¢¢ˬ’›ǯȱ Š–Š›•Š›Í—ȱ˜—žœžȱŠ£Š•Í›ǰȱŠ¡’•’ȱ ˜›šŠ—•Š›Í—ȱŠ‘ˬ—Š›ȱ’ó’ȱ™˜£ž•ž›ǯȱ ʞ•Š–ˬ•ˬ›ȱœÍ›ŠœÍ—ŠȱŠ›Íšȱ³ˬ”’ǰȱ‘ŠŸŠ¢Šȱ šŠ›óÍȱ¢û”œˬ”ȱ‘ˬœœŠœ•ÍšǰȱšŠœ›’ǰȱ–’š›Ž—ǰȱ

&$16$ö/,ö,


7 –Ž—œ›žŠ•ȱãŸ›û—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱ‹Ž•ȱŸˬȱ˜¢—ŠšȱŠÂ›Í•Š›Í—Íȱ šŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ›šŠ—’£–’—ȱû–ž–’ȱ£ˬ’Ěȱ’¢’ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ ˜œŽ˜¡˜—›˜£ȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱʞ–ˬ•ˬȱˬ•–’óȱ Ÿˬ£’¢¢ˬȱ‹’›Ȭ’”’ȱ‘ˬĞȱˬȱŠŸŠ–ȱŽ’›œˬȱŸˬȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ Š›Í›œŠǰȱœŠÂ•Š–•ÍŠȱŒ’’ȱ£’¢Š—ȱˬ¢ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ Š•œÍ£•ÍšȱȮȱ —Š¡˜ó•žšž›ȱŸˬȱû£û—ȱ¢Š—Šó–ŠǰȱŸŠ¡Í—Šȱã›û•–ûóȱ ˬ‹’›•ˬ›ȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱˬœŠ•Š›Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Ššȱ–û–Ȭ ”û—û›ǯȱȱ ž˜Ž—ȱ–ˬóšǰȱã£û—û–ŠœŠ“ȱûœž••Š›Í—Šȱȱ¢’¢ˬ•ˬ—–’óǰȱ ûŒ•ˬȱˬȱ˜•œŠȱȱ’–—Šœ’”ŠȱŽˬ—ǰȱœˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ”˜—›Šœȱȱ žóǰȱŠ¡óŠ–•Š›ȱ’œˬȱȬȱ’¢—ˬ¢Š›™Ššǰȱˬ—’£ȱž£žǰȱ™’󒔘žȱȱ ŒãŸ‘ˬ›’ȱˬ•ŠŸˬȱŽ’•–’óȱŸŠ——Šȱȱšˬ‹ž•ȱŽˬ—•ˬ›ȱ‘ˬ–’—ȱȱ ‘Š••Š›Í—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱã£ȱûŒû—ˬȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ––Šǰȱ Šˬˬ—ǰȱŒˬ‘•ˬ›ȱ‹˜óŠȱ³Í¡Í›ǯȱ¡Íȱˬ—ȱˬœŠœȱŠ–’•ȱȮȱûŒȱŸˬȱ ’œˬ”ȱ¢˜¡ž›ǯȱ,Í¡Íóȱ¢˜•žȱ‘ˬ”’–Ȭ—ŽŸ›˜™Š˜•˜šȱŸˬȱ¢Šȱ ™œ’¡˜Ž›Š™ŽŸˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”’›ǰȱ³û—”’ȱ‹žȱ‘Š•Ȭ •Š›Šȱˬ—ȱŽ£ȱŸˬȱœˬ–ˬ›ˬ•’ȱˬ‹’›ȱ”˜–™•Ž”œȱ–ûŠ•’Œˬ’›ǯȱ û—û•ȱŠ—’Ž™›ŽœœŠ—•Š›ǰȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—’ȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱŸˬȱ‹Ž¢’—ȱš’Š•Š—–ŠœÍǰȱ ˜›šŠ—’£–’—ȱ–ûŠęȱˬȱšûŸŸˬœ’—’ȱŠ›Í›Š—ȱ‘˜–Ž˜™Š’”ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›ǰȱœ’—’›ȱœ’œŽ–’—’ȱœŠ”’•ˬ󍒛ˬ—ȱ‹’”’ȱ³Š¢•Š›Íǰȱ ’¢—ˬ‹ŠÍ›–Šǰȱ¢û—û•ȱ‘’™—˜£ǰȱ‘’›˜Ž›Š™’¢ŠȱȮȱŽ£ȱ‹’›ȱ £Š–Š—ŠȱœŠÂŠ•–Ššȱû³û—ȱ‹žȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ¢Š›Š›•Š—–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱ Š£ȱ£ˬ’Ěȱ’¢’ȱŠ•Š—Í›ÍÂ͖ͣȱŸˬ£’¢¢ˬȱ³˜¡ȱ£Š–Š—ȱ ¡›˜—’”’ȱ¢˜›Âž—•žšȱœ’—›˜–ž—ž—ȱˬ•Š–ˬ’’›ǯȱŗşŞřȬŒûȱ ’•ˬȱšˬˬ›ȱ‹žȱœ’—›˜–ȱ‘ˬ”’–•ˬ›ˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ–ˬ•ž–ȱ Ž¢’•’ǯȱ—ž—ȱˬš’šȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’ȱ‹žȱû—ȱˬȱ–ˬ•ž–ȱŽ¢’•ǯȱ Ž–ˬ”ǰȱ‹žȱŠ£Š›Í—ȱ³Š›ˬœ’ȱˬȱ¢˜¡ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬ’›ǯȱ Š•—Í£ȱ˜—žȱˬ–’—•’”•ˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ–û¡ˬ•’ȱ™œ’¡˜Ȭ Ž›Š™ŽŸ’”ȱûœž••Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬˬ—ȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ ˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬœ’ȱȱŽ£ȱœˬ–ˬ›ˬȱŸŽ›–’›ǯȱžȱ‹Š¡Í–Š—ȱ óˬ›šȱ¡Š•šȱˬ‹Š‹ˬ’ȱˬŒ›û‹ˬœ’ȱ‹ã¢û”ȱŠ¢ŠȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ kˬ›šˬȱˬ–’—’•ˬ›ȱ”’ǰȱ¡›˜—’”’ȱ¢˜›Âž—•žÂž—ȱœˬ‹ˬ‹’ǰȱ’•”ȱ —㟋ˬˬǰȱˬ–’£ȱ‘ŠŸŠǰȱ‘ˬ¢ŠȱŽ—Ž›“’œ’ȱŸˬȱšŠ—ȱãŸ›Š—Íȱ ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͍͛ǯȱ Š¡Šó͛Íȱˬ›’—ȱˬ—ˬěȱûœˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱ ŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›’—ȱȱŸŽ—’•¢Šœ’¢ŠœÍ—Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–Ššȱ˜•Š›ǯȱ ˬ›’—ˬ—ȱ—ˬˬœȱŠ•Š›ŠšȱˬŸŸˬ•ŒˬȱšŠ›Í—ǰȱœ˜—›Šȱãóȱ šˬˬœ’—’ȱ”㙍û›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬˬœ’ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱœŠ—’¢ˬ•’”ȱ œŠ¡•ŠÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱŠœŠȱŸˬȱ›ˬŸŠ—•Íš•Šȱ ‹ž›Š¡–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ›ˬ”ˬ’ȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›ˬ›”ˬ—ȱ ã£•ˬ›’—’£’ȱ¢ž–Š›Ššȱ‹ˬˬ—’£’—ȱŠ‘Šȱ£ˬ’ȱ—Š‘’¢ˬœ’—’ȱ ˬœˬŸŸû›û—û£ˬȱˬ’›–ˬ”•ˬȱŽěȱŽ”’ȱŽŒ•ˬ—’›–’óȱ ˜•ž›œž—ž£ǯȱˬœˬŸŸû›ȱŽ’—ȱ”’ǰȱˬ—ˬěȱûœȱȮȱ—ˬˬœȱŸŽ›–ˬȱ £Š–Š—Íȱ–ˬ‘£ȱ‘ˬ–’—ȱ—Š‘’¢ˬ¢ˬȱœ’›Š¢ˬȱŽˬ—ȱóˬŠ•Íȱ ŒãŸ‘ˬ›’›ǯȱŠ”’—ȱŽ™’•Ž™œ’¢Š•Íȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱ‹Ž•ˬȱ–ˬóš•ˬ›ȱ ž–Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•’¢’—ˬ—ȱ˜—•Š›Šȱˬ›’—ȱˬ—ˬěȱûœȱ ûœž•ž—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱ

ˬ¢ŠȱŽ—Ž›“’œ’—ˬȱˬ•’”ˬǰȱóˬ›šȱˬ‹Š‹ˬ’—ˬȱã›ˬǰȱ ‘Š–Í–Í£ȱû—¢Š¢Šȱˬ•ˬ—ȱŠ—Š—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱœˬŸ’¢¢ˬˬȱ ‘ˬ–’—ȱŽ—Ž›“’¢ˬȱ–Š•’”ȱ˜•ž›žšǯȱžȱœˬŸ’¢¢ˬǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ ˬŒŠ•Š›Í–ͣ͗ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗Š—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱ˜—›ŠŠ—ȱ‹’£ȱ ‹žȱŽ—Ž›“’ȱŽ‘’¢ŠÍ—Íȱš˜›ž¢Š›Ššȱ‘ˬ–ȱŠ›Í›Šǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ ˬœžœȱ”’ǰȱȱˬ‹ˬœȱ¢Ž›ˬȱ’œ›ŠȱŽˬȱ‹’•ˬ›’”ǯȱŠÂ•Š–•ŠóÍ›ÍŒÍȱ ęȱ£’”’ȱ™›˜œŽž›Š•Š›ǰȱœŠÂ•Š–ȱš’Š•Š—–Šǰȱœˬ–ˬ›ˬ•’ȱ ˬ—ˬěȱûœˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱȱŸˬȱ‹’˜•˜“’ȱŠ”’Ÿȱ—㚝ˬ•ˬ›’ȱ –ŠœŠ“ȱŽ–ˬ”•ˬȱ‘ˬ¢ŠȱûŒû—ûȱȱ–û—Šœ’‹ȱœˬŸ’¢¢ˬˬȱœŠ¡Ȭ •Š–Ššȱ˜•Š›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱȃŠ¢Ȭ³’ȄȱŠ•Š—Š—ȱóˬ›šȱ’–—Šœ’”ŠœÍȱ

¢˜›Âž—•žÂžȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Ššȱû³û—ȱã£ˬ•ȱŸŠœ’ˬ’›ǯȱ ˬ’Ěȱ’”ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬȱŸˬȱ˜¡ž–Š•Š›Í—Í—ȱ š’Š•Š—Í›Í•–ŠœÍ—Íȱ™˜£ž›ǰȱ˜”œ’—•ˬ›’—ȱ¡Š›’ŒȱŽ’•–ˬœ’—’ȱȱ ³ˬ’—•ˬ󍒛’›ǰȱ’£Šęȱȱˬ£ˬ•ˬȱˬ›’—•’¢’ȱ’œˬȱ¢˜›Âž—•žÂžȱ Š‘ŠȱŠȱŠ›Í›Í›ǯȱžȱ‘Š••Š›Í—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–ˬ”ȱû³û—ȱ ŠóŠÂ͍Š”Íȱûœž••Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ Özünümasaj:ȱ¢ŠššŠ‹ÍȱŸˬȱŒ˜›Š‹•Š›Íȱ³Í¡Š›Š›Ššȱ ˜™žšǰȱ™ˬ—Œˬ—’—ȱûœȱ—Š‘’¢ˬœ’ǰȱœ˜—›ŠȱŠ‹Š—ȱŸˬȱŠ¢Ššȱ ‹Š›–Šš•Š›Í—Íȱ¢Š¡ó͌Šȱ˜Ÿ¡Š•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱžǰȱ ˜›šŠ—’£–’—ȱŽ—Ž›Ž’”ȱŠ›Š£•ÍÂ͗ÍȱœŠ¡•Š–Ššȱû³û—ȱ ŸŠŒ’‹’›ǰȱ³û—”’ȱ‘ˬ¢Šȱ–Ž›’’Š—•Š›Í—Í—ȱˬ—ȱŠ£Íȱ¢Š›ÍœÍȱȱȱ ™ˬ—Œˬ•ˬ›ˬ—ȱ”Ž³’›ǯȱˬ—ŒˬȱŠ•Í—Í—ȱû£ȱ˜›ŠœÍ—Šȱ ¢Ž›•ˬóˬ—ȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›’—ȱ–Ž›’’Š—ȱ—㚝ˬœ’—ˬȱ¡ûœžœ’ȱ’ššˬȱ ¢Ž’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȃû£ȱ¡ˬœˬ•’”ȱ—㚝ˬœ’ȄȱŠ•Š—Í›Í•Š—ȱ ’£Š•Íȱ—Š‘’¢ˬ—’ȱˬȱ–ŠœŠ“ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ˬóšȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’DZȱˬ›‹ˬœȱŠ¢ŠšȱûœûȱŸˬ£’¢¢ˬǰȱ ˬ••ˬ›ȱ‹ˬˬ—ȱž£ž—žȱŠóŠÂ͍ŠǯȱȱŠó͗ͣÍȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱ šŠ•Í›Í—ǯȱȱʞ••ˬ›’—’£’ȱ¢Š—ŠȱšŠ•Í›Š›Ššȱœˬ›‹ˬœȱ—ˬˬœȱŠ•Í—ǰȱ ˜ŸžŒ•Š›Í—Í£Íȱ‹Šó͗ͣ͗ȱû£ˬ›’—ˬȱœŠ›Íȱž£ŠÍ—ǯȱŠ›–Šš•Š›Íȱ ‹’›Ȭ‹’›’—ˬȱ”Ž³’›ˬ›ˬ”ȱ˜ŸžŒ•Š›Íȱ¢ž¡Š›Íȱã—ˬ›’—ǯȱʞ•ȱ Š›ŠÂÍȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’ȱŠ›Š›ŠšȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ—ˬˬœȱŠ•Í—ǯȱ ’›•ˬó–’óȱˬ••ˬ›’ȱŠœŠȬŠœŠȱœ’—ˬȱã—û—ˬ—ȱŠóŠÂÍȱœŠ•Š›Ššȱ Ÿˬȱˬ›’Œˬ—ȱˬŸŸˬ•”’ȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱšŠ¢Š›Š›Ššȱ—ˬˬœȱŸŽ›’—ǯȱ

ˬ›ˬ”ˬ’ȱśȱˬˬȱˬ”›Š›ȱŽ’—ǯȱ ˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’DZȱ Ž—óŽ—ȱŸˬȱ¢Šȱš’—”š˜ȱ‹’•˜‹Šȱ ‹’”’•ˬ›’ȱˬœŠœÍ—Šȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ‹’”’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ™›Ž™Š›ŠȬ •Š›ǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ¡˜•’—ǰȱ•Žœ’’—ȱˬ›”’‹•’ȱš’Šȱˬ•ŠŸˬ•ˬ›’ǰȱŸ’Š–’—ȱ ”˜–™•Ž”œ•ˬ›’ȱȱã£û—ûȱ¢Š¡óÍȱ˜Â›ž•–žóž›ǯȱ—•Š›Í—ȱ ˬ›”’‹’—ˬȱ¡›˜—’”’ȱ¢˜›Âž—•žšȱ£Š–Š—Íȱ‹ã¢û”ȱˬ•ˬ‹Šȱ ž¢ž•Š—ȱ£ˬ›ž›’ȱŠ–’—ȱž›óž•Š›Íȱ–㟌žž›ǯȱ ’Šȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬ›’DZȱ’Šȱ›Šœ’˜—ž—ŠȱˬŸˬ£˜•ž—–Š£ȱ ¢ŠÂȱž›óž•Š›Íȱ–û•ˬšȱ¢Ž›ȱž–Š•ÍÍ›ǯȱŽ¢ž—ȱŸˬȱ Š›Š¡’œȱ¢ŠÂ•Š›Í—Í—ȱˬ›”’‹’ȱ‹žȱ–Šˬ•ˬ›•ˬȱ£ˬ—’—’›ǯȱ ûŸŸˬ•ˬ—’›’Œ’ȱ‹’”’ȱ”˜”Ž¢•’—’—ȱ›ŽœŽ™’DZȱ‹’›ȱˬœˬȱ Š¢›Íšȱ˜žȱŸˬȱ¢Šó͕ȱŸˬ£ˬ›’ǰȱřȱ”ˬ›ˬŸ’£ȱãŸˬœ’ǰȱƙȱ‘’œœˬȱ óû¢ûǰȱƙȱˬœˬȱŒˬˬ›’ǰȱŚȱˬˬȱ¢Ž›”ã”ûǰȱƙȱž–•žȱ Š•–Š—Íȱó’›ˬ³ˬ”ˬ—ˬ—ȱ”Ž³’›’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ǯȱ kˬ¡œ’ȱŽ’šŠDZȱ’£’ȱ—Š›Š‘ŠȱŽˬ—ȱ¢˜›Âž—•žÂŠȱóˬ¡œ’ȱ –û—Šœ’‹ˬ’—’£’ȱˬ¢’ó–ˬ¢ˬȱ³Š•Íó͗ǯȱȃ˜›ž•–žóŠ–ǰȱ ¢ŠóŠ–Ššȱ–ˬ—ˬȱŠÂ͛ȱˬ•’›ȄȱŽ¢ˬ›ˬ”ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’£’ȱŠ‘Šȱ Šȱ³ˬ’—•ˬ󍒛–ˬ¢’—ǯȱȱ˜›Âž—•žšŠ—ȱšž›ž•–Šš•Šȱ û£ˬ›’—’£ˬȱ‹ã¢û”ȱ–ˬœž•’¢¢ˬȱûóû›ǯȱȱˬ•”ˬȱȱˬǰȱœ’£’ȱ š˜›¡žŠ—ȱŠȱŽ•ˬȱ‹žž›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ’¡’œŠœ•Íȱ™œ’¡˜Ž›ŠȬ ™ŽŸȱ”ã–ˬ¢’—’£ˬȱ³ŠŠ›ǯȱ ȱš›ž™ȱŸ’Š–’—•ˬ›’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ûœžœˬ—ȱˬǰȱ‹Ž¢’—ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Š—ȱŜȱŸˬȱ šŠ—¢Š›ŠÍŒÍȱž—”œ’¢Š—Íȱš˜›ž¢Š—ȱŗŘȱŸ’Š–’—•ˬ›’—ˬ—ǯȱ ˬ’Ěȱˬ–’óȱ’––ž—’Ž’ȱȱŸ’Š–’—’ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ ûŒ•ˬ—’›–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŽŠȬ”Š›˜’—ǰȱȱŸˬȱȱŸ’Š–’—•ˬ›’ǰȱ ‘Š‹Ž•ˬȱ™˜•’Ž—˜••Š›ǰȱœ’—”ȱŸˬȱœŽ•Ž—ȱ‹’›ȱŠ—’˜”œ’Š—ȱ ˜•Š›Ššȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ•Š£Í–Í›ǯȱ—•Š›ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ –Šˬ•ˬ›’—ȱˬœ’›’—’ȱ—Ž¢›Š••ŠóÍ›Í›ǯȱŠš—Ž£’ž–ȱ”’–’ȱ š’¢–ˬ•’ȱ–’”›˜Ž•Ž–Ž—ȱœ›ŽœœˬȱšŠ›óÍȱŠŸŠ–’¢¢ˬ’ȱ Š›Í›Í›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

8

B

›˜—¡’Š•ȱŠœ–ŠȱȱȬȱˬ—ˬěȱûœȱœ’œȬ Ž–’—’—ȱ¡›˜—’”’ȱ’•Š‘Š‹Íȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ ˜•ž‹ǰȱ‹›˜—¡•Š›Í—ȱœ™Š£–ȱŸˬȱ㍎–’ȱ ’•ˬȱŸˬȱ‘ˬ’—ˬ—ȱŠ›Íšȱ‹ˬ•Âˬ–ȱ ’›Š£Íȱ’•ˬȱ¡Š›Š”Ž›’£ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱžȱ’œˬȱ ‹›˜—¡•Š›Í—ȱŠ›Š•–ŠœÍ—Šȱˬ’›’›ȱŸˬȱ ‹ž—ž—ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ—ˬˬœȱŠ•Í—–Íóȱ‘ŠŸŠȱ ¢˜•ž—Šȱ–Š—Žˬȱ˜•žÂžȱû³û—ǰȱŠÂŒ’¢ˬ›ȱ Š•ŸŽ˜••Š›Í—Šȱ³Š–Í›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ¡ˬœˬˬȱ ‹˜Âž•–Šȱž–Š•Š›Íǰȱˬ——ˬˬœ•’”ǰȱ ž–Šȱóˬ”’••’ȱ㜔û›ˬ”ǰȱˬ—ˬěȱûœû—ȱ ³ˬ’—•ˬó–ˬœ’ǰȱœ’—ˬˬȱœÍ¡Í—Íȱ‘’œœ’ȱ‹Šóȱ ŸŽ›’›ǯȱ Š¡Í—ȱû—•ˬ›ˬȱšˬˬ›ȱ‹›˜—¡’Š•ȱ Šœ–ŠȱŠÂ͛ǰȱˬ•’•Ž’Œ’ȱ¡ˬœˬ•’”ȱ”’–’ȱ ‘ŽœŠ‹ȱŽ’•’›’ǰȱ‘Š—œÍȱ”’ǰȱŽ£ȱŸˬȱ¢Šȱ ŽŒȱŠŒÍ—ŠŒŠš•Íȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›ˬȱˬ’›’›’ǯȱ ž—Šȱã›ˬǰȱ‘ˬ”’–•ˬ›’—ȱšŠ‹ŠÂ͗Šȱ ¢Š•—Í£ȱ‹’›ȱȱ–ˬšœˬȱŸŠ›Í›ȱȮȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’—’ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Ššǯ

Š£’œȱ–ûŠ•’Œˬœ’

Š•Ȭ‘Š£Í›Šȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Š—Í—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱ’”’ȱ’™ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Ȭ Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱ—•Š›Š—ȱ‹’›’ȱ ‹Š£’œȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ•Š—Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ ˜•ž‹ǰȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ–Ž¡Š—’£–’—ˬȱˬœ’›ȱ Ž’›ǰȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱŽ’óŠÍ—Šȱ—ˬ£Š›ˬȱ Ž–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱŸŽ›’›ǰȱž–Š•Š›Í—ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›Dzȱ’ˬ›’ȱ ’œˬȱȬȱœ’–™˜–Š’”ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ˜•ž‹ǰȱ ¢Š•—Í£ȱž–Š•Š›Í—ȱŠ¢Š—Í›Í•–ŠœÍȱ û³û—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱȱ’–™˜–Š’”ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ’œ’Šˬœ’ȱû³û—ȱˬ•Š‹Šȱ –ûŠ•’Œˬȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’—’—ȱãœˬ›’Œ’œ’’›DZȱ

&$16$ö/,ö,

¡ˬœˬȱû³û—ȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱ‹Š£’œȱ–ûŠ•’Œˬȱ œŽ³’•’”ˬǰȱ¡ˬœˬȱ‹žȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱŽŒȬŽŒȱ ’œ’ŠˬȱŽ’›ǯ ȱ›˜—¡’Š•ȱŠœ–Š—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ ˬœŠœȱ›˜•ȱ¢û”œˬ”ȱŽěȱŽ”’Ÿȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ ’œ’Šˬœ’ȱ’•ˬȱ‹Š£’œȱ–ûŠ•’Œˬ¢ˬȱŠ¢›Í•Í›ǯȱȱ žȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ‹›˜—¡ȱŠÂŠŒÍ—Šȱ Š••Ž›’”ȱ’•’‘Š‹Íȱœã—û›û›ǰȱ㍎–’ȱ Š£Š•Í›ǰȱ‹ˬ•Âˬ–’—ȱ¡Š›’Œȱ˜•ž—–ŠœÍ—Íȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ȱŸˬȱ‹›˜—¡˜œ™Š£–Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’—’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯȱ ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Š›Ššȱ”’ǰȱŠœ–Šȱ¡›˜—’”’ȱ ŸˬȱŽ—Ž’”ȱˬ•Ššˬ•’ȱ¡ˬœˬ•’”’›ǰȱŠ–ȱ œŠÂŠ•–Šȱ‹ŠóȱŸŽ›–’›ǯȱˬœˬ•ˬ›ˬȱ ‹›˜—¡•Š›Í—ȱŠÂ›Í•Íȱ›ŽŠ”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’—ˬȱ‘Š£Í›•ÍšȱœŠ¡•Š—Í•Í›ǯȱˬ£ˬ›ˬȱ Š•Š›Ššȱ”’ǰȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱŠ••Ž›Ž—•ˬ›•ˬȱŠ’–ȱ ˬ‘Šˬȱ˜•ž—ž›ǰȱ˜—•Š›ȱã£ȱ‹›˜—¡•Š›Í—Íȱ ‘ˬ›ȱ£Š–Š—ȱš˜›ž–Š•ÍÍ›ǰȱ¢ˬ—’ȱˬ›–Š—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ÍȱŠ’–ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱž—ž—ȱû³û—ȱ‹ã¢›ˬ”ûœûȱ Ÿˬ£’•ˬ›’—ȱšŠ‹Íšȱ–Šˬœ’—’—ȱ‘˜›–˜—Š•ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›ÍȱȮȱš•û”˜”˜›’”˜œŽ›˜’•ˬ›ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱˬˬœœûȱ”’ǰȱ‹žȱ™›ŽȬ ™Š›Š•Š›ȱ‹ã¢û”ȱœŠ¢Šȱ–ˬ—ęȱȱŽěȱŽ”•ˬ›ˬȱ –Š•’”’›ǯȱž—ž—•Šȱˬ•ŠšˬŠ›ǰȱŠ›–ŠȬ ”˜•˜š•Š›ȱ¡ˬœˬ•’¢ˬȱŽěȱŽ”’Ÿȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱ ˬ–’—ȱŽˬ—ȱŸˬȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—ȱŠȱ–’—’Ȭ –Š•ȱœŠ¢Šȱˬ•ŠŸˬȱŽěȱŽ”•ˬ›ˬȱ–Š•’”ȱ˜•Š—ȱ ¢Ž—’ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍȱû£ˬ›’—ˬȱ ³Š•Íó͛ǯȱŽ—’ȱœ’—’ȱ–Šˬ•ˬ›’—ȱ‹’›’—ˬ—ȱ •Ž¢”˜›’¢Ž—ȱŠ—˜š˜—’œ•ˬ›’’›ȱȮȱ ’•’‘Š‹Í—ȱ–Ž’Š•˜›•Š›Íȱ˜•Š—ȱ–Šˬ•ˬ›ǯ ’£’–ȱˬŒ£Š³Í•Íšȱ‹Š£Š›Í–Í£Šȱ¢Š¡Í—ȱ û—•ˬ›ȱȃ ŽŽ˜—ȱ’Œ‘Ž›ȄȱˬŒ£ŠŒÍ•Íšȱ 󒛔ˬ’—’—ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ˜•Š—ȱGȱ

™›Ž™Š›ŠÍȱ³Í¡Í‹ǰȱ‘Š—œÍ—Í—ȱˬœ’›Ž’Œ’ȱ –Šˬœ’ȱ•Ž¢”˜›’¢Ž—ȱ›ŽœŽ™˜›•Š›Í—Í—ȱ Š—˜š˜—’œ’ȱ˜•Š—ȱ–˜—Ž•ž”ŠœÍ›ǯ

ˬ—ˬěȱûœȱ›’–’—ˬȱȬȱ’—š•˜— Gȱ¢û—û•ȱŸˬȱ˜›ŠȱŠÂ͛•Íšȱ ˬ›ˬŒˬ•’ȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Š—Í—ȱŠ•Ž›—Š’Ÿȱ Ÿˬȱ¢Šȱˬ•ŠŸˬȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱãœˬ›’•’›ǯȱ ˜—Ž•ž”ŠœÍ—ȱˬ¢’—’ȱ¢û—û•ȱ ˬ›ˬŒˬ•’ȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Šȱ£Š–Š—Íȱ ”˜›’”˜œŽ›˜’•ˬ›’—ȱ”’³’”ȱ˜£Š•Š›Í—Šȱ Š•Ž›—Š’Ÿǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱęȱ£’”’ȱˬ›’—•’”ȱ ˜—ž—Šȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬ—ȱ‹›˜—¡˜œ™Š£–Í—ȱ ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱ”’–’ȱ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˜—Ž•ž”ŠœÍ—ȱ”•’—’”’ȱ–ûŠ¢’—ˬ•ˬ›’ȱ ãœˬ›’ȱ”’ǰȱû—ˬ•’”ȱ’œ’Šˬȱ£Š–Š—Íȱ ‹žȱ™›Ž™Š›Šȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Š—Í—ȱ ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’—’—ȱŽ£•’ȱ¢’—’ȱřŗǰşƖȱ Š£Š•Í›ǯȱ˜—Ž•ž”Šœȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’¢’ȱš•û”˜”˜›’”˜œŽ›˜’•ˬ›ȱ ˜£ŠœÍ—Í—ȱŠ£Š•–ŠœÍ—Šȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ Gȱ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ ˬœ’›’ȱ‹’›’—Œ’ȱ˜£Š—Í—ȱšˬ‹ž•ž—Š—ȱ œ˜—›Šȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ȱŸˬȱ‹’›ȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ ŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱˬœˬ•ˬ›ȱ–ûŠ•’Œˬ—’ȱ‘ˬ–ȱ


9 ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ—ˬ£Š›ˬ•’ȱãŸ›û—ˬǰȱ‘ˬ–ȱ ˬȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱãŸ›û—ˬȱŠŸŠ–ȱ Ž–ˬ•’’›•ˬ›ǯ Gȱ™›Ž™Š›ŠÍȱ‹›˜—¡’Š•ȱ Šœ–Š—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬȱ”•’—’”’ȱ™›˜˜”˜••Š›Í—Šȱ Š¡’•ȱŽ’•’‹ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ ‹’•–ˬ•’’›ȱ”’ǰȱ‹žȱ™›Ž™Š›Šȱ‹›˜—¡’Š•ȱ Šœ–Šȱȱž–Š•Š›Í—Í—ȱŠ¢Š—Í›Í•–ŠœÍȱ û³û—ȱãœˬ›’•–’›ǯȱž—ž—ȱû³û—ȱŽ£ȱˬœ’›ȱ ãœˬ›ˬ—ǰȱŽěȱŽ”’ŸȱŸˬȱ’œ’Šˬȱû³û—ȱ›Š‘Šȱ ˜•Š—ȱŠœ–Šȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯ

••Ž›’”ȱ›’—’•ˬ› Š‘Š›Í—ȱˬ•–ˬœ’ȱŠ••Ž›’”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ –㟜û–û—û—ȱ‹Šó•Š—–ŠœÍ—Šȱãœˬ›’›ǰȱ ˬ—ȱŠœŠœȱȮȱ›’—’•ˬ›’—ȱŸˬȱ¢Šȱ™˜••’—˜£•Š›Í—ǯȱ ž—ž—ȱ—ˬȱš˜›¡žœžȱŸŠ›ȱ”’ǰȱˬˬ›ȱ ’—œŠ•Š›ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ‹’”’•ˬ›’—ȱ³’³ˬ”•ˬ—–ˬȱ ãŸ›û—ˬȱŠœšÍ›Í›ȱŸˬȱ˜—•Š›Šȱ›’—’ȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǵȱŠ”’—ȱ˜—•Š›Í—ȱ‘Š•Íȱ‹ˬ£ˬ—ȱ ˜ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠÂ͛•Šó͛ȱ”’ǰȱ˜—•Š›ȱ —ˬ’—”’ȱ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱ’’›’›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ Š••Ž›Ž—•ˬ›•ˬȱ”˜—Š”Š—ȱ³ˬ”’—–ˬ”ȱ û³û—ȱ¢ŠóŠÍÂÍȱ¢Ž›’ȱ–ûŸˬššˬ’ȱ˜•Š›Ššȱ ˬ¢’󍒛–ˬ”ȱ–ˬŒ‹ž›’¢¢ˬ’—ˬȱšŠ•Í›ǯȱ ž—ž—•Šȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ‹žȱ”ŠŽš˜›’¢Šȱ ’—œŠ—•Š›ȱû³û—ȱ¢Š¡óÍȱ‹’›ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱ˜ž›ȱ ”’ǰȱGȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–ŠŠ—ȱ ˬ•ŠŸˬǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱŠ••Ž›’”ȱ›’—’•ˬ›’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ–ûŸˬěȱˬš’¢¢ˬ•ˬȱ’œ’Šˬȱ Ž’•’›ǯȱGȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ˬȱŠ••Ž›’”ȱ ›ŽŠ”œ’¢Š•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—ˬȱŒŠŸŠ‹Ȭ Ž‘ȱ˜•Š—ȱ’•’‘Š‹ȱ–Ž’Š˜›•Š›Í—ȱˬœ’›’—’ȱ ‹•˜”ŠŠ¢ŠȱŠ•Í›ǯ Gž—ȱ‹ž›Š¡Í•Íóȱ˜›–ŠœÍȱ ȮȱŚȱŸˬȱś–šȱ˜£Š•Šó–Šȱ’•ˬȱ³Ž¢—ˬ—ˬ—ȱ Š‹•Ž•ˬ›’›ǯȱžȱ˜£Š•Š›Šȱ™›Ž™Š›Šȱ žóŠš•Š›Šȱ¢ŠóŠ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱ ã¢û”•ˬ›ȱû³û—ȱ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱ˜£ŠœÍȱŗŖ–šȱ Ȯȱ‹žȱ™ˬ›ˬȱ’•ˬȱ㛝û•–ûóȱŠ‹•Ž•ˬ›’›ǯ Gȱšˬ‹ž•ž—ž—ȱ›Š‘Šȱœ¡Ž–’ȱ ŸŠ›Í›ȱȮȱû—ˬȱ¢Š•—Í£ȱŗȱˬˬDzȱžóŠš•Š›ŠȱŘȱ ¢ŠóŠ—ȱŽ’‹Š›ˬ—ȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯ žȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ˜•Š—ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ ‘ˬ¢ŠÍ—Í—ȱŠ—Š•’£’ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ‹›˜—¡’Š•ȱ Šœ–Šȱ—ˬ£Š›ˬ’—’—ȱŽěȱŽ”’Ÿȱûœž••Š›Íȱ ˜•–ŠÍÂÍȱãŸ›ˬȱãœˬ›’›ȱ”’ǰȱ¡ˬœˬ•’”ȱ ˜—•Š›Í—ȱ‘ˬ¢ŠŠȱ›ŽŠ••ŠóÍ›Í•–ŠœÍ—ŠȱŸˬȱ –ûŸˬĜ ȱȱš’¢¢ˬ•ˬ›ȱˬ•ˬȱŽ’•–ˬœ’—ˬȱ–Š—Žȱ ˜•–Š¢Í‹ǯȱžȱû—ȱ’œˬȱ–ûŠœ’›ȱŠ›–ŠȬ ”˜•˜’¢ŠȱŸˬȱ’‹‹ȱŠœ–Š—Í—ȱŽěȱŽ”’Ÿȱ —ˬ£Š›ˬ’ȱû³û—ȱŸˬȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱ ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—’—ȱœŠ¡•Š—–ŠœÍȱû³û—ȱ‹ûû—ȱ ’–”Š—•Š›ȱ¢Š›ŠÍ›ȱŸˬȱ‹ž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬȱ ¡ˬœˬ•ˬ›’ȱ–û”ˬ––ˬ•ȱœ˜œ’Š•ȱŠŠ™ŠȬ œ’¢Šǰȱ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱŸˬȱ‘ˬĴȱŠȱ’–Š—•Šȱ –ˬóž•ȱ˜•–Ššȱ’–”Š—Íȱ’•ˬȱˬ–’—ȱŽ’›ǯȱ GȱȮȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–ŠȱŸˬȱŠ••Ž›’”ȱ ›’—’•ˬ›ȱû£ˬ›’—ˬȱšˬ•ˬ‹ˬȱû³û—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ ŠÍ–Í›ǯ

&$16$ö/,ö,


 .LรปLOหŽULQVDรธODPOร–รธร–QDQหŽ]หŽUหŽU\HWLULU"

Daima oturmaq

6หŽKหŽUJLPQDVWLNDVร–HWPหŽPหŽN

'DLPDKหŽ\หŽFDQNHoLUPหŽN

ยณ4DUSร•]TDUร•Qร•Qยด\DUDQPDVร• UDGLNXOLWSURVWDWLWKิฅ]P SURVHVLQLQSR]XOPDVร•

1ิฅWLFิฅยฑQRUPDOTDQ G|YUDQร•Qร•QSR]XOPDVร•ยUิฅN QDVD]Oร•รทร•KLSHUWRQL\DQร•QLQNLรบDI HWPิฅVLYิฅDUWร•ToิฅNL

ิคVิฅEJิฅUJLQOL\LYิฅ|]ยQGิฅQ QDUD]ร•ROPDTEยWยQRUTDQL]Pิฅ ]ิฅUEิฅYXUXU

)DVWIRRG\HPหŽN

6LTDUHWoหŽNPหŽN YหŽLoNLLoPหŽN

+หŽNLPOหŽUGหŽQTRU[PDT

5HNODPDLQDQPDT

;ิฅVWิฅOL\LQDUWร•TJHFLNPLรบ PิฅUKิฅOิฅGิฅDรบNDUHGLOPิฅVL

%$ิคYิฅ\R[ODQร•OPDPร•รบTLGD ิฅODYิฅOิฅULQGิฅQLVWLIDGิฅHWPิฅNOิฅ RUTDQL]ิฅ]ิฅUิฅU\HWLULOิฅELOิฅU

'ย]JยQTLGDODQPDPDT RUTDQL]PL\RUรทXQOXTGDQ WH]Vร•UDGDQoร•[DUร•U

7ยWยQYิฅDONRTROGDQVXLLVWLIDGิฅ RUTDQL]PGิฅEDรบYHUิฅQWิฅELL SURVHVOิฅULSR]PDรทร•QGRรทUX \ROXGXU

g]ยQยPยDOLFหŽLOหŽPหŽรปรธXO

%หŽGEหŽ[WROPDT

0|Fย]ิฅOLKิฅOLPOิฅUYิฅSUHSDUDWODU ยฑJยFยQYิฅSXOXQERรบ\HUิฅVิฅUI ROXQPDVร•VDรทODPOร•รทDYXUXODQ JHUoิฅNWิฅKOยNิฅGLU

7RSODQPร•รบSUREOHPOิฅULQ TDoร•OPD]QิฅWLFิฅVLRODQXรทXUVX] รบิฅ[VLKิฅ\DWUXKGยรบNยQOย\ย \DUDGร•UYิฅWิฅELLKิฅ\DW VHYLQFOิฅULQGิฅQPิฅKUXPHGLU

.LรปLOหŽULQVDรธODPOร–รธร–ยoยQID\GDOร–Gร–U

3L\DGDJหŽ]PหŽN

รนGPDQร–VHYPหŽN

6DรธODPOร–รธDQหŽ]DUหŽW HWPหŽNYหŽYD[Wร–QGD KหŽNLPหŽPยUDFLหŽWHWPหŽN

<DOQร–]\R[ODQร–OPร–รป GหŽUPDQODUTหŽEXO HWPหŽNRFยPOหŽGหŽQ VDรธODPSRWHQVL\DQร– TRUXPDTPหŽTVหŽGLLOหŽ

6LGLNFLQVL\\ิฅWRUTDQODUร• [ิฅVWิฅOLNOิฅULLOิฅQิฅWLFิฅOิฅQLU

.LรปLOหŽUYหŽ RUWD\DรปVLQGURPX GDQVRQUDยฌ

'R\XQFD\X[X\DWPDT YหŽJยQUHMLPLQหŽULD\หŽW

;RรปEหŽ[W ROPDT

6R\XTKDYD\DX\รธXQ JH\LQPหŽPหŽN

9D[Wร–QGDQDKDU

=หŽUหŽUOLYหŽUGLรปOหŽUGหŽQ LPWLQDHWPหŽN


11

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

12

*(&ˍ *g=ˍ7dù6ù ù16$1$<8;81ˍhdh1/$=,0',5"ù16$1%(<1ù<8;8 =$0$1,'$;ù/ù254$1/$5/$7ˍ0$6'$1(&ˍùú/ˍ<ù5"

Y

Š¡Í—ȱ£Š–Š—•Š›Šˬ”ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’•’›’ȱ”’ǰȱ¢ž¡žŠȱ ‹Ž¢’—ȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ’›ǯȱŠ”’—ȱ—Ž¢›˜ęȱ£’˜•˜š•Š›ȱŽ•Ž”Ȭ ›˜Ž—œŽŠ•˜š›Š–ŠȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ‹Ž¢’—ȱ—Ž¢›˜—•Š›Í—Í—ȱ Š”’Ÿ•’¢’—’ȱšŽ¢’¢¢ŠŠȱŠ•–ŠÂÍȱ㢛ˬ—’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ¢ž¡žȱ £Š–Š—Íȱ˜—•Š›Í—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’—’—ȱ—ˬ’—”’ȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ–ˬ’¢’ǰȱ ‘ˬĴȱŠȱ˜¢ŠšȱŸŠ¡Š—ȱŠ‘ŠȱˬŠ•ȱ˜•žÂž—žȱŠó”Š›ȱŽ–’ó•ˬ›ǯȱ

ˬ–’—ȱãŸ›•ˬ›ˬȱ’—œŠ—ȱ¢ŠŠ›”ˬ—ȱœ’š—Š••Š›Í—ȱˬ›Šȱ –û‘’ˬ—ȱ‹Ž¢’—ˬȱãû›û•–ˬœ’ȱ™›˜œŽœ’—’—ȱŠ¢Š—Í›Í•–ŠœÍǰȱ ‹Ž¢’—’—œˬȱ¢Ž—ˬȱˬȱ’ó•ˬ–ˬœ’ȱŠ”ÍȱŠ›Íšȱ–ˬ•ž–ȱ’’ǯȱ •’–•ˬ›ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ‹Ž•ˬȱ‹’›ȱœŠˬȱęȱ”’›ȱ’›ˬ•’ȱœû›û•–ûóû›ȱ ”’ǰȱ¢ž¡žȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱ‹ûû—ȱ‘’œœ’¢¢Šȱ˜›šŠ—•Š›Í—Š—ȱ ‹Ž¢’—ȱšŠ‹ÍÂ͗Šȱ¢Ž—’ȱ’–™ž•œȱŠ¡Í—ÍȱŠ¡’•ȱ˜•ž›ǯȱ ˬ–’—ȱ ’–™ž•œ•Š›ȱ‹žȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱˬ›ˬŒˬˬȱ–ûˬóˬ””’•’›ǯȱ ˜–™ûŽ›’—ȱˬœŠœȱ’óȱ™›’—œ’™’—’ȱ¡ŠÍ›•Š¢Ššǯȱ›˜œŽœȬ œ˜›ȱ–ˬ•ž–ȱŠ—Šȱ‘Š—œÍȱ’—˜›–Šœ’¢Š—ÍȱȮȱŠ–˜œŽ›ȱˬ£¢’šȱ Ÿˬȱ¢Šȱ˜–—Šȱ™Ž³’—’—ȱ‘ˬ›Š›ˬ’ȱ‘ŠššÍ—ŠȱȬȱȱ’ó•ˬ–ˬœ’—’ȱ Š—•Š–Í›ǯȱǰȱœŠˬŒˬǰȱœŠ—Š›ȱ‹’›ȱˬ–ˬ•’¢¢ŠÍȱ¢Ž›’—ˬȱ ¢Ž’›’›ȱȮȱ–ˬ•ž–ŠÍȱŠ•Í›ȱŸˬȱŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›’›ǯȱŽ¢’—ȱšŠ‹ÍÂ͗Íȱ

&$16$ö/,ö,

Šȱ‹’›ȱ—ãŸȱ–û¡ˬ•’ȱœŠ‘ˬ•ˬ›’ȱ’—˜›–Šœ’¢Š—Í—ȱ–û¡ˬ•’ȱ Ž–Š•ȱŠ•š˜›’–•ˬ›’—ˬȱ”㔕ˬ—–’óȱȱž—’ŸŽ›œŠ•ȱ™›˜œŽœœ˜›•Šȱ –ûšŠ¢’œˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ

'D[LOLSURVHVVRU Ž•ˬ•’”•ˬǰȱ¢ž¡žŠȱ˜•Š›”ˬ—ȱ‹Ž¢’—ȱ¡Š›’Œ’ȱ–û‘’ˬ—ȱ Š–Š–’•ˬȱˬ›’Œȱ˜•ž—œŠȱŠǰȱ›’–’”ȱœ’š—Š••Š›ȱŠ•Í›ǯȱ ˬˬȬ‹ŠÂ͛œŠšȱ›Š”ÍȱǻǼǰȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱŸˬȱˬ—ˬěȱûœȱȱ œ’œŽ–•ˬ›’—’—ȱˬŠ•’¢¢ˬ’ȱȱ›’–’”ȱ–ûˬóˬ””’••’”ȱ’•ˬȱŠŸŠ–ȱ Ž’›ǯȱ û£û›ǰȱŠ¢›ÍȬŠ¢›Íȱœ’—’›ȱû¢û—•ˬ›’ȱŠ¢›ÍȬŠ¢›Íȱ ˜›šŠ—•Š›Í—ȱ’ó’—’ȱˬ—£’–•ˬ¢’›ǯȱŠ”’—ȱ˜›šŠ—ȱ‹ûãŸ•û”ˬȱ ˜›šŠ—’£–ȱ—Š–’—ˬȱ’ó•ˬ¢’›ǯȱŠÂ•Š–ȱ’—œŠ—ȱ—ˬȱŠÂŒ’¢ˬ›ǰȱ—ˬȱ ‹ŠÂ͛œŠÂ͗Íȱ‘’œœȱŽ–’›ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱȬŠȱ–’•¢˜—Ȭ •Š›•Šȱ›ŽœŽ™˜›•Š›ȱ™Š¢•Šó–ÍóÍ›ǯȱ—•Š›Š—ȱŠ•Í—Š—ȱ’—˜›Ȭ –Šœ’¢ŠȱŠ¡Í—Í—Íȱã£•ˬ›ˬ—ȱŠ•Í—Š—ȱ’—˜›–Šœ’¢Šȱ‘ˬŒ–’ȱ ’•ˬȱ–ûšŠ¢’œˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱžȱŠ¡Í—ǰȱóûž›Šȱ˜¡ž—–ŠŠ—ȱ


13 ‹Ž¢’—ˬȱŠ¡’•ȱ˜•ž›ǯȱ’£ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ’—Ž••Ž”’—ȱ’–”Š—•Š›Í—Íȱ ó’󒛍’›’”ǯȱʞœ•’—ˬȱ’œˬǰȱ˜—ž—ȱ’󝒛Š”Íȱ˜•–ŠŠ—ȱ ”Ž³ˬ—ȱ™›˜œŽœ•ˬ›ȱˬ›”ȱŽ’•–’óȱ™›˜œŽœ•ˬ›ˬ—ȱ³˜¡Ȭ³˜¡ȱ –û›ˬ””ˬ‹’›ǯȱŠ¡’•’–’£ˬȱ’—˜›–Šœ’¢Š—Íȱšˬ‹ž•ȱŸˬȱŽ–Š•ȱ Žˬ—ȱȱûŒ•ûȱ™›˜œŽœœ˜›•Š›ȱ–㟌žž›ǯȱ—•Š›Í—ȱ’óȱ™›’—œ’™’ȱ ‘ˬ•ˬȱŠ–ȱŠ¢Í—ȱ˜•–ŠœŠȱŠǰȱ³˜¡ȱ–Š›Šš•ÍÍ›ǯȱ

ˬ•–’ó”ˬ—ǰȱû³û—Œûȱˬ›£’¢¢ˬȱ’”’—Œ’¢ˬȱ£’ȱŽ¢’•DZȱŠ¡Íǰȱ ‹Ž¢’—ȱˬȱšŽ¢›’Ȭ›’–’”ȱ˜›šŠ—Í›ǯȱŽ–ˬ”ǰȱ’’ȱ¢ž¡žȱ£Š–Š—Íȱ ã£ûȬã£û—ûȱœÍ—Š–ŠÂŠȱ‘ŠššÍȱŸŠ›ǯȱȱ

ùPPXQLWHWJHFˎOˎUJFOˎQLU

ž¡ž—ž—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ’•ˬȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ‹ûû—ȱ œ’œŽ–•ˬ›’—ˬȱ¢Š›Š—Š—ȱ™Š˜•˜’¢Š•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Š”Íȱˬ•Ššˬȱ %DøÖUVDTULWPLQGˎ Š›Íšȱœû‹žŠȱ¢Ž’›’•–’󍒛ǯȱ¢—’ȱŸŠ¡Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱŠ¡’Ȭ žȱ—ˬ£ˬ›’¢¢ˬ—’—ȱ¢Š—Šó–ŠœÍȱ¢ž¡ž—ž—ȱŠȱ–Š‘’¢¢ˬ’—’ȱ •’ȱœ’œŽ–•ˬ›’—ȱŠ‘ˬ—Š›ȱ’󒗍ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š—ȱ™›˜œŽœ•ˬ›ȱ Š³Íš•Š¢Í›DZȱ˜ǰȱ’—œŠ—•Š›ŠȱǻŸˬȱ‘Ž¢ŸŠ—•Š›ŠǼȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ ¢ž¡žœž£•žšŠ—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ£ˬ›ˬ›ȱ³ˬ”’›ǯȱžǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱš˜›ž–Ššȱû³û—ȱ•Š£Í–Í›ǯȱž¡ž—ž—ȱ ‘Š–’•ˬ•’”ȱãŸ›ûȱŸˬȱ’––ž—ȱûŒû—ˬȱŠ’’›ǯȱˬ‘£ȱ‹žȱ ™˜£ž•–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ’—”’óŠȱŽˬ—ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ œˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ’•”ȱŠ¢•Š›Í—Šȱˬ•ˬŒˬ”ȱ ¢Š›Š—–Šȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’—’ȱ’£Š‘ȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—ȱ˜•ž›ǯȱ Š—Š•Š›ȱû³û—ȱ˜¢ž—ŒŠȱ¢Š–ŠšȱŸŠŒ’‹’›Dzȱ–ˬ‘£ȱ‹žȱ ˬ•ž–ȱ˜•–žóž›ȱ”’ǰȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱ”’³’”ȱ œˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱœ˜¢žš•Š¢Š—ȱ£Š–Š—ȱž£Š—–ŠšȱŸˬȱ¢Š–Ššȱ Ž•Ž”›˜•Š›ȱ¢Ž›•ˬ󍒛’•–’óȱŸˬȱȱ¢ž¡ž¢ŠȱŽ–’óȱ‘Ž¢ŸŠ—Í—ȱ ’œˬ¢’›’”ǯȱˬŒ›û‹ˬ•ˬ›ȱãœˬ›’›ȱ”’ǰȱ¢˜•ž¡–žóȱ‘Ž¢ŸŠ—•Š›Íȱ ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ÍȱŽ•Ž”›’”ȱ’–™žœ•Š›•ŠȱšÍŒÍš•Š—Í›ÍšŠȱ ¢Š–ŠÂŠȱš˜¢–Š¢Š—Šȱ’––ž—ȱŒŠŸŠ‹ȱ’óˬȱûó–û›ǯȱ œ’–ž•¢Šœ’¢Š¢Šȱ‹Ž¢’—ȱšŠ‹ÍÂ͗͗ȱã›–ˬȱ—Š‘’¢ˬœ’—’—ȱ Š¢Š•Š—–ŠŠ—ȱˬŸŸˬ•ȱŸˬȱœ˜—›Šȱ¢ž¡ž•Š–Š•Š›Í—Šȱ–Š—Žȱ —Ž¢›˜—•Š›ÍȱŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›’›ǯȱ’ó’”•ˬ›ǰȱ˜ŸóŠ—•Š›ǰȱ–Ž¢–ž—•Š›ȱ ˜•ž—–žóȱœ’³Š—•Š›Í—ȱ‹Š•ŠœÍȱ˜Âž•Š—ȱ”’–’ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ–ˬ‘Ÿȱ û£ˬ›’—ˬȱŠ™Š›Í•–Íóȱ‹žȱˬŒ›û‹ˬ•ˬ›’—ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱŽ¢—’ȱ’’DZȱ ˜•ž›žǯȱ ¢ž¡žȱ£Š–Š—Íȱ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ȱœ’–ž•¢Šœ’¢ŠœÍȱ‹Ž¢’—ȱšŠ‹ÍÂ͗Šȱ ˬ’ŒˬȱœŠˬ’›DZȱ¢Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ,˜¡ǰȱŠœ’•ˬœ’£ȱ Šó”Š›ȱã›–ˬȱŒŠŸŠ‹•Š›Í—Í—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›žǯȱ Ÿˬȱ¢Š¡óÍȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱŽŒˬ•ˬ›ǯȱ˜¢ȱ–û’›ȱŽŒ’”–ˬ¢ˬȱã›ˬȱ ˜—›Š•Š›ȱ’–™•Š—Šœ’¢Šȱ˜•ž—–žóȱŽ•Ž”›˜•Š›Í—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ Š—•ŠœÍ—ǰȱš˜¢ȱŽŒˬȱ”•ž‹•Š›Í—Šȱóˬ—•’”ȱ‹’£œ’£ȱ”Ž³œ’—ȱȮȱ ˬŸˬ£’—ˬǰȱ—ˬ‘Š¢ˬȱ”’ǰȱ˜¢ž—ŒŠȱ¢ž¡žȱ¢ŠŠŒŠÂ͚ǯȱŽ–ˬ”ǰȱ ’•ˬȱ–ˬˬȱŸˬȱ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ȱˬ‹’’ȱŠ”’Ÿ•’¢’—’ȱšŽ¢’¢¢ŠŠȱ œŠÂ•Š–•ÍÂ͖ͣÍȱš˜›ž¢ŠŒŠšǰȱž£ž—ȱŸˬȱ’–”Š—ȱŠ’›ˬœ’—ˬǰȱ Š•–Ššȱ’–”Š—Íȱ¢Š›Š—ÍÂÍȱ£Š–Š—ȱ–ˬ•ž–ȱ˜•–žóž›ȱ”’ǰȱ ˜›ŠŠȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱŒ˜óšž•žȱŽ•Ž”›’”ȱ‘ˬ¢ŠȱŒˬ›ˬ¢Š—ȱ ¡˜ó‹ˬ¡ȱȱã–û›ȱ¢ŠóŠ¢ŠŒŠÂ͚ǯȱ Ž’›ǯȱŠÂ͛œŠšȱŸˬȱ‹Ž¢’—ȱœ›ž”ž›•Š›ÍȱŠœŠȱ¢ž¡žȱ£Š–Š—Íȱ Ž¢—’ȱ›’–ˬȱ’ó•ˬ¢’›ǯȱ ˬĴȱŠȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ›’–’ȱˬ¢’óˬ—ȱ£ŠȬ %H\LQLQ\X[XVXYˎˎTOLQTDOLEL\\ˎWL –Š—ȱˬ›‘Š•ǰȱŒû£’ȱ•ˬ—’–ˬȱ’•ˬǰȱ‹Ž¢’—ȱ›’–’ȱˬȱˬ¢’ó’›ǯȱ IDNW ˬˬœȱŠ•–Šȱˬ›£’—ˬȱã›ˬȱ’—œŠ—Í—ǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ȱˬǰȱ¢ž¡žŠȱ Ž¢’—ȱˬȱȱŠ¡’•’ȱ˜›šŠ—Í›ȱŸˬȱ˜—ž—ȱ’ó’ȱû³û—ȱ¢ž¡ž—ž—ȱ ˜•žÂžǰȱ¢Š¡žȱã£û—ûȱ¢Š–Íóȱ”’–’ȱãœˬ›’¢’—’ȱˬ¢’—ȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ’ȱœ˜—ȱˬ›ˬŒˬˬȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱȃž¡ž•žȄȱˬ—ˬěȱûœȱ‹’›ˬ—Ȭ‹’›ˬȱ¢ŠŸŠó͖͛DZȱ ȱž¡žȱ£Š–Š—Íȱû—ȱˬ›£’—ˬȱŠ•Í—–Íóȱ’—˜›–Šœ’¢Šȱ ˜ǰȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ™Ž›’œŠ•’”ŠœÍ—Í—ȱ›’–’—ˬȱž¢Âž—•Šó͛ǯȱ¢Ššȱ šŽ¢ȱŽ’•’›ȱŸˬȱž£ž—–ûˬ•’ȱ¢ŠŠóŠȱ”Ž³’›ǯȱ˜”Ž••Ž›ȱ ŸŠ¡Íȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ–û¡ˬ•’ȱ›’–•ˬȱ’ó•ˬ¢ˬ—ȱœ’œŽ–•ˬ›’ȱŠœŠȱ ž—’ŸŽ›œ’Ž’—’—ȱŠ•’–•ˬ›’ȱǻkǼȱˬŒ›û‹ˬȱœ’³Š—•Š›Í—Íȱ ¢ž¡žȱ£Š–Š—Íȱšˬ›’‹ˬȱˬ›£ˬȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ’•ˬȱœ’—¡›˜—•Šó͛ȱȮȱ šŽ¢›’ȬŠ’ȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱœŠ•Š›Ššȱ‹žȱ£Š–Š—ȱ‘Š—œÍȱ‹Ž¢’—ȱ û›ˬ”ȱˬǰȱ–ˬˬȱˬǯȱ £˜—Š•Š›Í—Í—ȱŠ”’Ÿ•ˬó–ˬœ’—’ȱšŽ¢ȱŽ–’óǰȱœ˜—›ŠŠ—ȱ ’œˬȱˬˬŒŒû‹•ˬȱŠó”Š›ȱŽ–’ó•ˬ›ȱ”’ǰȱ¢ž¡žȱȱ£Š–Š—Íȱ‹Ž¢’—ȱ ùWL\X[X šŠ‹ÍÂ͗͗ȱ‘ˬ–’—ȱœŠ‘ˬ•ˬ›’ȱŠ”’Ÿ•ˬó’›ǯȱ˜—›Š”Íȱˬš’šŠ•Š›ȱ žȱ™›˜œŽœ•ˬ›ȱ‘Š–ÍœÍȱŠœŠȱ¢ž¡žȱ£Š–Š—Íȱ‹ŠóȱŸŽ›’›œˬǰȱ ãœˬ›–’󍒛ȱ”’ǰȱ‹žȱ£Š–Š—ȱ‹Ž¢’—ˬȱ—Ž¢›˜—•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Š”Íȱ ã£ȱŠ•–ŠœÍȱ‘ˬ›ˬ”ˬˬǰȱ‹ˬˬ—ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’ȱ’œˬȱȱˬ—ȱ³˜¡ȱ ˬ•Ššˬ¢ˬȱŒŠŸŠ‹Ž‘ȱ˜•Š—ȱ¡ûœžœ’ȱ£’ȬŘŜŞȱŽ—’ȱ’óˬȱûóû›ǯȱȱ ‹˜óŠ•–ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱ˜•žÂžȱ’’ȱ¢ž¡žȱ—ˬ¢ˬȱˬ›ˬ”’›ǵȱ ȱG–Š‘Š—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ–û•ˬšȱ¢Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǰȱ‘Ž³ȱ ’›’—Œ’œ’DZȱŠœŠȱ¢ž¡žȱãŸ›û—ˬȱ‹Ž¢’—ȱšŠ‹ÍÂ͗Šȱ ˜•–ŠœŠǰȱ‹’›Ȭ’”’ȱœŠŠǯȱŠ—Ȭ›Š—œ’œ”˜ȱóˬ‘ˬ›’—ˬ”’ȱ Š•’Ȭ Š¡’•’ȱ˜›šŠ—•Š›Š—ȱœ’š—Š•ȱˬ•’›œˬǰȱ’’ȱ¢ž¡žȱ£Š–Š—Íȱ ˜›—’¢Šȱž—’ŸŽ›œ’Ž’—’—ȱŠ•’–•ˬ›’ȱǻkǼȱœû‹žȱŽ–’󍒛ȱ”’ǰȱ ‹Ž¢’—ȱŠ•Í—–Íóȱ’—˜›–Šœ’¢Š—Íȱˬ‘•’•ȱŽ’›ȱŸˬȱŽ›’¢ˬȱ’Œ›Šȱ ¢Ž—’ȱ–ˬ•ž–Š•Š›Íȱ㢛ˬ—’”ˬ—ȱˬ›‘Š•ȱœ˜—›Šȱ¢ŠÍ›ÍšœŠǰȱ ”˜–Š—ŠœÍȱã—ˬ›’›ǯȱ––Šȱšˬ›’‹ˬ’›ȱ”’ǰȱ–ˬ•ž–Š•Š›Í—ȱ ¢ŠŠó͖ͣŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ’—˜›–Šœ’¢ŠȱšŠ•Í›ǰȱ—ˬ’—”’ȱŽŒˬ—’ȱ ˜™•Š—Í•–ŠœÍȱŸˬȱšˬ›Š›•Š›Í—ȱšˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬœ’ȱȱ–ûˬȱ œˬ‘ˬ›ˬȱšˬˬ›ȱˬ£‹ˬ›•ˬ’¢’–’£ȱ£Š–Š—ǯ ‹Š¡Í–Í—Š—ȱŠ¢›Í•–ÍóÍ›ǯȱ’—’›ȱœ’œŽ–’ȱû³û—ȱ’—Ž›Š”Ȭ ȱG’ȱ¢ž¡žȱŠ£ŠœÍ—ŠȱǻǼȱ‹Ž¢—’–’£ˬȱˬ£ˬȱ ’Ÿȱ›Ž“’–ˬȱ’ó•ˬ–ˬ”ǰȱ¢ˬ—’ȱ–ˬ•ž–Š•Š›ÍȱŠ•–ŠšǰȱŽ£ȱ Ÿˬ›’ó•ˬ›ȱˬ‘”’–ȱ˜•ž—ž›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ–žœ’š’ȱŠ•ˬ’—ˬȱ ŒŠŸŠ‹•Š—Í›–Ššǰȱ¢Ž—’ȱ”˜–Š—Šȱã—ˬ›–ˬ”ȱȱŠ‘Šȱ ³Š•–ŠÂÍȱŸˬȱ¢ŠȱŠŸ˜–˜‹’•ȱœû›–ˬ¢’ȱȱ㢛ˬ—’›œ’—’£œˬǰȱ’’ȱ ˬ‹’’’›ǯȱ ¢ž¡žȱŠ£ŠœÍ—ŠȱŽŒˬȱ¢ž¡žŠ—ȱ˜¢Š—–Š–Ššȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ G”’—Œ’œ’DZȱû›ˬ”ȱŸˬȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ—Š–’—ˬȱ³Š•Íó–Íóȱ‹Ž¢’—ȱ ¢—’ȱ£Š–Š—ŠȱȬŠ£ŠœÍ—Š”Íȱ˜•Âž—ȱ¢ž¡žȱû£û—ȱ ’’ȱ¢ž¡žȱ£Š–Š—Íȱã£ȱˬœˬ››ûŠÍ—ÍȱšŠ¢Š¢ŠȱœŠ•Í›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ šˬ›Š›•Š›ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱŠ›Í›Í›ǯȱ͜Šȱ¢ŠŠóȱ ˬŒ›û‹ˬȱ³ˬ›³’Ÿˬœ’—ˬȱã›ˬ’•–’óȱ’—œž••Š›Š—ȱœ˜—›Šȱ‘Ž¢Ȭ Ÿˬȱ—ˬ£ˬ›’ȱ‹’•’”•ˬ›’—ȱ–ˬ—’–œˬ—’•–ˬœ’—ˬȱ’œˬȱ’’ȱ¢ž¡žȱˬœ’›ȱ ŸŠ—•Š›Šȱ’’ȱ¢ž¡žȱŠ£ŠœÍ—Í—ȱ–ûˬ’ȱž£Š—–ÍóÍ›ǯȱ Ž–’›ǯȱ t³û—ŒûœûDZȱ’’ȱ¢ž¡žȱ£Š–Š—Íȱ‹Ž¢’—ǰȱ›’–’”ȱŠ”’Ÿ•’¢’ȱ ȱ˜•Âž—ȱ¢ž¡žŠ—ȱ‹ŠóšŠǰȱû—ȱˬ›£’—ˬȱšÍœŠȱ ˜•–Š¢Š—ȱ˜›šŠ—•Š›Š—ȱȮȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›ˬ—ǰȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ˬ—ȱŸˬȱ –ûˬȱ–û›û•ˬ–ˬ”ȱˬȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱŠ™˜—ȱŠ•’–•ˬ›’—’—ȱ ›Ž™›˜ž”’Ÿȱœ’œŽ–ˬ—ȱŠ•Í—–Íóȱ–ˬ•ž–Š•Š›Íȱˬ‘•’•ȱŽ’›ǯȱ ˬš’šŠÍȱãœˬ›–’󍒛ȱ”’ǰȱ—Š‘Š›Š—ȱœ˜—›ŠȱŗśȬŘŖȱˬš’šˬȱ G’ȱ¢ž¡žȱ£Š–Š—Íȱ›Ž™›˜ž”’Ÿȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱšŠ—ȱˬŒ‘’£ŠÍ—Í—ȱ –û›û•ˬ–ˬ¢’ȱœŽŸˬ—ȱŠ‘Í•ȱ¢Šó•Íȱ’—œŠ—•Š›ȱŠ‘ŠȱˬŠ•ȱŸˬȱ ¢Š¡ó͕Šó–ŠœÍȱ–ˬ‘£ȱ‹ž—ž—•Šȱ’£Š‘ȱ˜•ž—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱŽ›’ȱ ã£û–•ûû›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

14

*g=/ˍ5ù1ù=4$5$/,56$ ú$+'$0$5,1,=,0h$<ù1ˍ(7'ù5ù1 <$ú'$16215$(7'ù5'ù<ù1ù= &+(&.836ù=ùù)/ù&'ˍ14258<$5

Š–Š›ȱœˬ›•’¢’—’—ȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱ‘ˬ¢Šȱ ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’—’ȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ȱ”’ǰȱ–ˬ‘ŸȱŽ’¢’—’ȱ Ž¢ˬ—ȱŠ–Š›ȱˬ››Š‘Íȱ ˜œœǯȱ›ǯȱžœžȱ Š•”˜DZȱÍ¡Š•ÍȱŠ–Š›Ȭ •Š›ȱšŠ—š›Ž—ǰȱ’Ěȱ’ŒȱŸˬȱ ’—Š›”Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›Ƿȱ Š•‹ž”’ǰȱśŖȱ¢Šó͗Š—ȱ œ˜—›Šȱ’•ˬȱ‹’›ȱˬˬȱŽ’›’¢’—’£ȱŠ’ȱŒ‘ŽŒ”ȱž™ǰȱ ¢Š¡žȱœŠˬȱ‹’›ȱ–ûŠ¢’—ˬȱ’•ˬȱ‹žȱ›’œ”•ˬ›’—ȱšŠ›ó͜Íȱ Š•Í—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ŠÂ•Š–ȱ‹’›ȱ‘ˬ¢Šȱû³û—ȱœŠÂ•Š–ȱŠ–Š›•Š›ŠȱœŠȬ ‘’‹ȱ˜•–ŠÂ͗ȱã—ˬ–’—ˬ—ȱ‹ˬ‘œȱŽˬ—ȱŽ’ŒŠ•ȱŠ›”ȱ Š‘³Ž•’ŽŸ•Ž›ȱˬœˬ¡Š—ŠœÍȱŠ–Š›ȱˬ››Š‘Íȱ˜œœǯȱ ›ǯȱžœžȱ Š•”˜DzȱŠ–Š›ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗Íȱš˜›ž–ŠÂ͗ȱ ¢˜••Š›ÍȱŸˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ–Ž˜•Š›Í—Š—ȱŠ—ÍóÍDZ

'DPDUVˎUWOL\LQˎ]DPDQ LÁLFˎVˎEˎEROXU" Š–Š›ȱœˬ›•’¢’ȱˬˬœœûȱ”’ǰȱŸŠ¡Í—Šȱˬ‹’›ȱ ã›û•–ˬœˬǰȱ³˜¡ȱ–ˬ—ęȱȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›ˬȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱž—•Š›Š—ȱ‹’›’ȱˬȱ‘Š–͖ͣ͗ȱš˜›¡ž•žȱ ¢ž¡žœžȱ˜•Š—ȱ’Ěȱ’Œ’›Ƿȱʞˬ›ȱ‹’›ȱ’—œŠ—Í—ȱóŠ‘ȱŠ–Š›Íȱ Í¡Š•ÍÍ›œŠȱŸˬȱŸŠ¡Í—Šȱˬ‹’›ȱã›û•–ˬ¢’‹œˬǰȱ ‹ž—ž—ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱ’Ěȱ’Œȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱŠœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱ¢û£ˬȱ ŜŖȬÍȱóŠ‘ȱŠ–Š›Í—Šȱ™›˜‹•Ž–’ȱ˜•Š—ȱ’—œŠ—•Š›Í›ǯȱ žȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱŸˬȱŠ’•ˬ•ˬ›’ȱ’óȱ’óˬ—ȱŽ³’”ˬ—ȱ œ˜—›ŠȱȱŠ–ȱ–ˬ—ŠœÍ¢•Šȱ‹’›ȱ›Š–ȱ¢ŠóŠ¢Í›ǰȱ™Šœ’¢Ž—ȱ ¢ŠŠšȱ¡ˬœˬœ’ȱ˜•ž›ȱŸˬȱŠ’•ˬȱ‹Ž•ˬȱ‹’›ȱ¡ˬœˬ¢ˬȱ‹Š¡Ȭ –Ššȱ–ˬŒ‹ž›’¢¢ˬ’—ˬȱšŠ•Í›ǯȱ Š•‹ž”’ǰȱ‹žȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ û£û—ȱ¢ã—•ˬ—’›’•œˬǰȱ‹Ž•ˬȱ‘Š•ȱ¢ŠóŠ–Š£•Š›ǯȱ ʞˬ›ȱŽ—’”Šœ¢˜—ȱŸŠ›œŠǰȱœŠˬŒˬȱ•˜”Š•ȱŠ—ŽœŽ£’ǰȱ śȱœ–ȱ”ˬœ’”ȱŸˬȱřŖȱˬš’šˬ•’”ȱ‹’›ȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Šȱ‹žȱ ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Šǰȱ”›’£ȱ”Ž³’›–ˬ•ˬ›’ȱ¢Šó•Š›Íȱ—ˬȱ ˜•ž›œŠȱ˜•œž—ȱšŠ›ó͜ÍȱŠ•Í—Šȱ‹’•ˬ›ǯ

3DVL\HQWOˎU626VLTQDOÖQÖ QHFˎDQOD\DELOˎU" ž—ž—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Ššȱû³û—ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ˬȱŸˬȱ ™Šœ’¢Ž—’—ȱ󒔊¢ˬ•ˬ›’—ˬȱ³˜¡ȱŒ’’ȱ¢Š—Šó–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱûœžœ’•ˬǰȱśŖȬŜŖȱ¢Šó͗Š—ȱœ˜—›Šȱ›Šœȱ &$16$ö/,ö,

ˬ•’—ˬ—ȱóŠ‘ȱŠ–Š›Íǰȱ¢ˬ—’ȱ”Š›˜’œȱǻ¡Š•šȱŠ›ŠœÍ—Šȱ Ž—–ˬȱˬȱŽ¢’•’›Ǽȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱœ’–™˜–•Š›Dzȱ –ûŸˬššˬ’ȱȱã›–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ȱ’’›’•–ˬœ’ǰȱ óûž›ž—ȱ’’›’•–ˬœ’ǰȱš˜•ŠȱûŒœû£•û”ǰȱ‹Šóȱ ’Œˬ••ˬ—–ˬœ’ȱ”’–’ȱ—ŽŸ›˜•˜“’ȱ󒔊¢ˬ•ˬ›ǯȱ

%XˎODPˎWOˎUQHFˎRUWD\DoÖ[DU" kŠ‘ȱŠ–Š›ÍȱÍ¡Š•Íȱ˜•Š—ȱ™Šœ’¢Ž—ˬȱ–ˬœˬ•ˬ—ǰȱ –ûŸˬššˬ’ȱȱóûž›ȱ’”’œ’ȱ˜•ž›ǰȱ¡ˬœˬ—’—ȱóûž›žȱ‹’›ˬ—ȱ Žˬ›ǰȱ‘žóž—žȱ’’›ˬ›ȱŸˬȱŗŖȱœŠ—’¢ˬȱœ˜—›Šȱã£û—ˬȱ ˬ•ˬ›ǯȱŠ¡žȱ–ûŸˬššˬ’ȱã›–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’ȱ ’’›ˬ›ǰȱ¡ˬœˬ—’—ȱã£û—ˬȱ‹’›ˬ—ȱ™ˬ›ˬȱŽ—ˬ›ȱŸˬȱ‘Ž³ȱ —ˬȱã›–ˬ£ǰȱŠ––ŠȱŗŖȬŗśȱœŠ—’¢ˬȱœ˜—›Šȱ‹’›ˬ—ȱ ã£û—ˬ”’ȱ™ˬ›ˬȱšŠ•¡Š›ǯȱŠ¡žȱ¡ˬœˬ—’—ȱ‹’›ˬ—ȱ œŠÂȱš˜•ž—ŠȱûŒœû£•û”ȱ˜•Š›ǰȱ¢Í¡Í•Š›ȱŸˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ ˬš’šˬȱˬ›£’—ˬȱã£û—ˬȱˬ•ˬ›ǯȱûœžœ’•ˬǰȱ”Š›˜’œȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱ—ˬ’Œˬȱ‹ˬ£ˬ—ȱ‹ž—Š—ȱŠȱ™’œȱ˜•Šȱ ‹’•’›Dzȱ¢ˬ—’ȱ‹ž—•Š›ȱ–ûŸˬššˬ’ȱŠŠ”•Š›•ŠȱšŠ•–Š¢Í‹ǰȱ ¡ˬœˬˬȱŽ—–ŽȱŽ’¢’–’£ȱšŠ•ÍŒÍȱ’Ěȱ’Œ•ˬ›ȱˬȱ¢Š›ŠȬ Šȱ‹’•’›ǯȱ—Šȱã›ˬȱˬȱ‹Ž•ˬȱ󒔊¢ˬ•ˬ›’ȱ˜•Š—ȱ‹’›ȱ ¡ˬœˬ—’—ȱˬŒ’•’ȱ–ûŠ¢’—ˬȱ˜•ž—–ŠœÍȱ•Š£Í–Í›Dzȱ³û—”’ȱ ‹žȱ‹’›ȱ¡ˬ‹ˬ›Š›•ÍšÍ›ȱŸˬȱ‹žȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ¢Š¡Í—ȱ‹’›ȱ £Š–Š—Šȱ’Ěȱ’Œȱ”Ž³’›’‹ȱ¢ŠŠšȱ¡ˬœˬœ’ȱ˜•ž›•Š›ǯȱ

(5.ˍ1'ù$412=ù)/ù&'ˍ1 4258<85 kŠ‘ȱŠ–Š›Íȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ’Ěȱ’Œ•ˬȱ —ˬ’Œˬ•ˬ—–ˬœ’—’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Ššȱ–û–”û—û›ǵ žȱŠ—•ŠÍš•Š›Í–Í—ȱ˜•–Š–ŠœÍȱû³û—ǰȱ¡ûœžœ’•ˬǰȱ śŖȱ¢Šó͗Š—ȱœ˜—›Šȱ‘ˬ›ȱ¡ˬœˬ—’—ȱŠ–Š›ȱœˬ›•’¢’—’—ȱ ¢˜¡•Š—–ŠœÍȱû³û—ȱû›ˬ”ȱŠ–Š›ÍǰȱóŠ‘ȱŠ–Š›Íǰȱ Š¢ŠšȱŠ–Š›Íȱˬ”›Š›•Š—Š—ȱŠ›Š•Íš•Š›•Šȱ–ûŠ¢’—ˬȱ Ž’•–ˬ•’’›ǯȱ,û—”’ȱ‹ž—•Š›ǰȱˬœ•’—ˬǰȱšŠ›ó͊͜•Í—Š—ȱȱ —Š›Š‘Š•Íš•Š›Í›ǯȱ,˜¡ȱœŠˬȱ‹’›ȱûœž••Šǰȱ‹˜¢ž—ȱ Š–Š›Í—Íȱ’—•ˬ–ˬ”•ˬȱ‹ž—žȱŠ—•Š¢Šȱ‹’•ˬ›’”ǯȱŽȬ ˜œ”˜™•ŠȱŠ›•ÍšŠ—ȱ”Ž³ˬ—ȱšŠ—Í—ȱ’›ˬó–ˬœ’ȱ’•ˬȱ ûû›û–ȱŽ¢’•ˬ—ȱ‹’›ȱœˬœȱž¢Š›ÍšȱŸˬȱ‹ž—ž—•Šȱ ˬ•ŠšˬŠ›ȱ¡ˬœˬˬȱŠ›•Íšȱ˜•ž‹Ȭ˜•–ŠÍÂ͗ÍȱŠ—•Š¢Šȱ ‹’•ˬ›’”ǯȱ ,˜¡ȱœŠˬȱ‹’›ȱ–ûŠ¢’—ˬȱ’•ˬǰȱ³˜¡ȱœŠˬȱ‹’›ȱŒ‘ŽŒ”ȱ ž™ȱ’•ˬȱ›’œ”•ˬ›’ȱŸˬȱ‹žȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ’Ěȱ’Œȱ˜•–ŠœÍ—Í—ȱ šŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Šȱ‹’•ˬ›’”ǯȱžȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱŸŠ¡Í—Šȱ‘ˬ”’–ˬȱ


15 –û›ŠŒ’ˬȱŽœˬ•ˬ›ǰȱˬŸŸˬ•ˬ—ȱˬ‹’›•ˬ›’—’ȱã›œˬ•ˬ›ǰȱ ’Ěȱ’Œȱ”Ž³’›–ˬ¢ˬŒˬ”•ˬ›ǰȱ‘ˬ¢Šȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬ›’ȱˬȱ ûó–ˬ¢ˬŒˬ”ǯȱ’›ȱ³˜¡ȱ’Ěȱ’Œȱ”Ž³’›–’óȱ¢ŠŠšȱ¡ˬœˬ•ˬ›’ȱ ŸŠ›Í›ȱ”’ǰȱˬŸŸˬ•ˬ—ȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽœˬ¢’•ˬ›ǰȱ ¡’•Šœȱ˜•–Šȱ󊗜•Š›ÍȱŸŠ›Íǯȱ

4ˍ/%ùˍ1$=<25$17(;1ù. ʞˬ›ȱ‹’›ȱ’—œŠ—Í—ȱóŠ‘ȱŠ–Š›Í—Šȱ™›˜‹•Ž–ȱ ŸŠ›œŠǰȱ—ŽŒˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—ž›ǵ ŘŖ’•ȱ㗌ˬȱóŠ‘ȱŠ–Š›Íȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱŒˬ››Š‘’ȱ ˬ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱšŠ³Í—Í•–Íóǰȱ–ûŠ•’Œˬ¢ˬȱûœû—•û”ȱ ŸŽ›’•–’󍒛ǯȱ,û—”’ȱ‹žȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ³˜¡ȱ›’œ”•’ȱǻ¢Šó•Íǰȱ û›ˬ”ȱŠ–Š›•Š›ÍȱÍ¡Š•Íǰȱ’Š•’£ˬȱ‹ŠÂ•Íǰȱ¡›˜—’”’ȱ‹›˜—¡Ȭ ’’ȱ˜•Š—ȱŸˬȱœǯǼȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ˜•žÂžȱû³û—ȱˬ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱ žÂž›•žȱ³Í¡Šȱ‹’•–ˬ¢ˬŒˬ¢’—’ȱûóû—û›ûǯȱ––Šȱ Š›ÍšȱŒˬ››Š‘’¢¢ˬˬȱ˜•Š—ȱ¢Ž—’•’”•ˬ›ǰȱŠ•ÍÂ͖ͣȱ –ûœ‹ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›ȱû³û—ȱŒˬ››Š‘’ȱŽ¡—’”Š•Š›ȱ‘Š£Í›Šȱ šÍ£Í•ȱœŠ—Š›ȱ˜•Š›Ššȱšˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬ”ˬ’›ǯȱ

+DQVÖQ|YˎPˎOL\\DWWH[QLNDODUÖ WˎWELTROXQXUEXVDKˎGˎKDQVÖ LQNLûDIYDU" Š—š›Ž—•’ȱŠ¢Šš•Š›Šȱ˜•žÂžȱ”’–’ǰȱóŠ‘ȱŠ–Š›Íȱ Í¡Š—Íš•Š›Í—ŠȱŠȱ–’—’–Š•ȱ’—ŸŠ£’ŸȱŒˬ››Š‘’¢¢ˬȱ ûœž•žȱ”ã–ˬ¢’–’£ˬȱ¢Ž’›ǯȱžȱˬ–ˬ•’¢¢ŠȱŠȱ•˜”Š•ȱ Š—ŽœŽ£’¢•ˬǰȱŠ—ÍóŠȬŠ—ÍóŠȱŸˬȱ”’³’”ȱ”ˬœ’”•ˬȱ ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›’•’›ǯȱˬœˬ—’—ȱ‹˜¢—ž—žȱ”Ž¢’’›’”ǯȱ ŽœȱŽ–ˬȱŸŠ¡Í–Í£ȱŸŠ›Dzȱˬ¡–’—ˬ—ȱřŖȱœŠ—’¢ˬȱ ¡ˬœˬ—’—ȱóûž›ž—Šȱ‹Š¡Í›ÍšȱŸˬȱ‹žȱ–ûˬˬȱ¡ˬœˬ—’ȱ Š—ÍóÍ›Í›Íšǯȱʞˬ›ȱ¡ˬœˬ—’—ȱóûž›ž—Šȱ”’³’Œ’”ȱ‹’›ȱ ™˜£ž•–Šȱ‹Ž•ˬȱ˜•œŠǰȱ¡ûœžœ’ȱ‹’›ȱ”Š—û•ȱǻ•ŠDZȱŒŠ——ž•ŠǼȱ ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱ‹Ž¢’—ˬȱšŠ—ȱã—ˬ›’‹ǰȱŠ–Š›Í—ȱ’³’—’ȱ ˬ–’£•ˬ¢’‹ȱŽ£•’”•ˬȱŠ–Š›Íȱ‹ŠÂ•Š¢Í›Íšǯȱ

0LQLPDOLQYD]LYˎPˎOL\\DWÖEX [ˎVWˎOˎUGˎQHFˎELUVWQONWˎPLQ HGLU" ž—Š—ȱ˜—ȱ’•ȱˬŸŸˬ•ȱ‹žȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›ȱ³˜¡ȱž£ž—ȱ Ÿˬȱ³˜¡ȱ³ˬ’—ȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›ȱ’’ǯȱ––ŠȱŠ›Íšȱ’—’”’ȱ ŸŠ¡Šȱ–’—’–Š•ȱ’—ŸŠ£’ŸȱŠ–Š›ȱŒˬ››Š‘’¢¢ˬœ’—ˬȱ ’—”’óŠȱŽ’›’•ˬ—ȱŽ¡—’”Š•Š›•Šȱ‹’›•’”ˬȱ•˜”Š•ȱ Š—ŽœŽ£’¢•ˬȱŽ’•ˬ—ȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›ȱˬ¡–’—ˬ—ȱřŖȱȬȱŚŖȱ ˬš’šˬȱˬ›£’—ˬȱ‹’’›ǯȱ žǰȱ¡ˬœˬȱŸˬȱû›ˬ¢’—’ȱˬ—ȱŠ£ȱ¢˜›Š—ȱûœž•ž›ǯȱȱ

%XVXOXQULVNOˎULYDUGÖUPÖ" ˬ››Š‘Íȱ–ûŠ•’Œˬȱˬȱ¡ˬœˬ—’ȱ‹Šó•ÍȬ‹Šó͗Šȱ’Ěȱ’Œȱ Žˬȱ‹’•ˬ›DzȱŠ––Šȱ‹’£’–ȱ›’œ”ȱ—’œ‹ˬ•ˬ›’–’£ȱȱŘƖȬ ˬ—ȱˬȱŠ£Í›ǯȱ’—’–Š•ȱ’—ŸŠ£’ŸȱŒˬ››Š‘’¢¢ˬœ’—’ȱ ˬ‹’šȱŽ’¢’–’£ȱóŠ‘ȱŠ–Š›Íȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱ¢û£ȱ ¡ˬœˬ—’—ȱ’”’œ’—ˬȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ȱ¢ŠóŠ¢Í›ÍšǰȱŠ––Šȱ

şŞȱ¡ˬœˬ–’£ˬȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ™›˜‹•Ž–ȱ¢ŠóŠ–͚͛ǯȱ ,û—”’ȱ‹’£ȱŽ¡—’”’ȱ˜•Š›Ššȱ•˜”Š•ȱŠ—ŽœŽ£’¢•ˬȱ‹žȱ ˬ–ˬ•’¢¢ŠÍȱ›ŽŠ••ŠóÍ›Í›ÍšǯȱkŠ‘ȱŠ–Š›Í—Šȱ¢Š•—Í£ȱ •˜”Š•ȱŠ—ŽœŽ£’¢•ˬȱˬ–ˬ•’¢¢ŠȱŽ’¢’–’£ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’ȱ œŠ‹Š‘ÍœÍȱû—ȱŽŸ’—ˬȱã—ˬ›’›’”ǯȱˬ—’–ȱ•˜”Š•ȱ Š—ŽœŽ£’¢•ˬȱ‹Šó•ŠÍÂ͖ȱ’•”ȱˬ–ˬ•’¢¢ŠȱóŠ‘ȱŠ–Š›Íȱ ˬ–ˬ•’¢¢ŠÍÍ›ǯȱžȱû—ˬȱšˬˬ›ȱŝśŖȱ¡ˬœˬ–ȱ‹žȱ Ž¡—’”Šȱ’•ˬȱˬ–ˬ•’¢¢Šȱ˜•ž—žǯȱ

ˍ0ˍ/ù<<$7'$16215$ 3$;/$9$<(<ù/6ˍ 7ˍ%ùù.ù'$0$57,;$1$5 ’£ȱû—¢Š—Í—ȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱˬ–ˬ•’¢¢ŠÍ—ÍȱŠȱŽœˬ—’£ǰȱ ³˜¡ȱˬˬœœûȱ”’ǰȱ‹’£’–ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’–’£’—ȱ‹ã¢û”ȱ ‘’œœˬœ’ȱŠÂ›Í•Š›Íȱ”Ž³’¢’ȱ£Š–Š—ȱ’¢Ž•ˬ›’—ˬȱ’ššˬȱ ¢Ž’›–ˬ£ǰȱˬ›–Š—•Š›Í—ÍȱŠ–Š£•Š›ǯȱtœˬ•’”ȱ‹ž—žȱ Žˬ—•ˬ›ȱŒŠ‘’•ȱ’—œŠ—•Š›ȱŽ¢’•Ƿȱ,˜¡ȱˬ‘œ’••’ǰȱŸˬ£’ˬˬȱ ˜•Š—ǰȱ’Š‹Ž•’ȱ‹’›ȱ¡ˬœˬ–ȱŸŠ›Dzȱû›ˬ¢’ȱŘŖƖȱ’ó•ˬ¢’›’ǰȱ ȃŜȱŠ¢•Íšȱ㖛û—ȱšŠ•ÍȄȱŽ¢’•–’ó’ǯȱʞ–ˬ•’¢¢Šȱ Ž’”ȱŸˬȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱû£ˬ•’ǯȱ––Šȱ‹’›ȱˬˬȱ ‹Š¡Í–ȱ”’ǰȱ˜ŠÂ͗Šȱ”Š‹Š‹ȱ¢Ž¢’›ǰȱ—㟋ˬˬȱˬȱ ™Š¡•ŠŸŠȱŸŠ›ÍǷȱ’£ȱã£û—û£ˬȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ’¢’—’£ȱ –ûˬŒˬȱ‹’£’–ȱ–ãŒû£ˬȱ¢Š›Š–ŠÂ͖ͣÍȱã£•ˬ¢ˬȱ ‹’•–ˬ£œ’—’£ǯ

;ˍ67ˍ'ù44ˍ7<(7ù50ˍ=6ˍ '$0$5/$57ˍ.5$57,;$1$5 ’¢’–’£ȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Šȱ‹’£ȱ¢Š•—Í£ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ ˬ¡’›ˬȱœŠ•Í›ÍšDzȱ‹¢™ŠœœȱŽˬ›ˬ”ǰȱ¢ŠȱŠȱŠ–Š›Í—ȱ’³’—’ȱ Š³Š›Ššȱ‹’›ȱœ˜—›Š”Íȱ–ˬ›‘ˬ•ˬ¢ˬȱˬ•–ˬœ’—ˬȱ–Š—Žˬȱ ã›ˬ’›’”ǯȱ––Šȱ¡ˬœˬȱã£û—ˬȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ’¢’ȱ û³û—ȱŠ–Š›ȱœˬ›•’¢’ȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǰȱ˜ȱ’”’¢’–’£ȱ Š–Š›ȱÍ¡Š—Í›ȱŸˬȱ˜—Šȱã›ˬȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱŠŸŠ–•Íȱ ˬ•’›ǯȱˬœˬ•ˬ›’—ȱˬ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ㣕ˬ›’—ˬȱ ‹Š¡–Š•Š›Íȱóˬ›’›ǯȱ’¢Ž•ˬ›’—ˬȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ•’ǰȱ ã–û›•ˬ›’—’—ȱœ˜—ž—Šȱšˬˬ›ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ•ˬ›’ȱ•Š£Í–ȱ ˜•Š—ȱˬ›–Š—•Š›Íȱ—’£Š–•Íȱ˜•Š›ŠšȱŠ–Š•Íǰȱœ’šŠ›Žȱ ³ˬ”–ˬ–ˬ•’ǰȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žˬ—ȱš˜›ž—–Š•ÍÍ›•Š›ǯȱ ˜¡œŠǰȱ‹ûû—ȱŽ’•ˬ—•ˬ›ȱˬ‹ˬœ’›Ƿȱ %8ˍ/$0ˍ7/ˍ59$56$ ù)/ù&*ˍ/ù5ˍ0'(<ù5 ȬȱûŸˬššˬ’ȱã›–ˬȱ’”’œ’ǰȱ Ȭȱ 㣕ˬ›ˬȱšŠ›Š•–Šȱȱǻ™ˬ›ˬȱŽ—–ˬœ’Ǽ ȬȱûŸˬššˬ’ȱ‘žóž—žȱ’’›–ˬ•ˬ›ȱȱ ȬȱûŸˬššˬ’ȱóûž›ȱ’”’œ’ ȬȱûŸˬššˬ’ȱš˜•ŠȱûŒœû£•û”ȱȱ ȬȱŠóȱ’Œˬ••ˬ—–ˬœ’ ZZZPHGLFDOSDUNFRPWU

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

16

$øÖ]

ù/7ù+$%,ÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂžȱŸˬȱ¢Šȱ’óȱˬ’—’—ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠœÍȱ š’Šȱ’•ˬȱ£ˬˬ•ˬ—’”ˬȱ’•’‘Š‹•Šó͛ǯȱ––Šȱ ž—ž–Ššȱ˜•–Š£ȱ”’ǰȱ’—œŠ—ȱ˜›šŠ—’£–’ȱ‹ûãŸȱ‹’›ȱ œ›ž”ž›ž›ǯȱÂÍ£ȱ’•’‘Š‹Íȱ‹ˬ£’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›•ˬȱ ‹’›‹ŠóŠȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱ³˜¡ȱ ŸŠ¡ȱ‹žȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ’Š‹ŽȱŸˬȱ¢Šȱ–û¡ˬ•’ȱ‘ˬ£–ȱ ™˜£ž—ž•Š›Íȱ£Š–Š—Íȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ Š”’—ȱˬ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱ’•’‘Š‹•Š›ȱŸŠŒ’‹ȱœŠÂ•Š–•Íšȱ šŠ—ž—•Š›Í—Íȱ™˜£žÂž–ž£Š—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱʞ—ȱ œŠˬȱ–’œŠ•ȱȮȱœ’šŠ›Žȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›ˬȱœŽ•’”•’ȱš’óŠ—Í—ȱ £ˬˬ•ˬ—–ˬœ’’›ǯȱž••Š‹ȱŸž›Š›”ˬ—ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠȱ ›ŽœŽ™˜›•Š›ÍȱšÍŒÍš•Š—Š›Ššȱ—’”˜’—’—ȱŠ”’Ÿȱóˬ”’•ˬȱ œ˜›ž•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂž—Š”Íȱ£ˬ›’ȱ Š›Š£•Íšȱ™˜£ž•ž›ǯȱ—žȱ‹ˬ›™ŠȱŽ–ˬ¢ˬȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ ûŒûȱ³Š–Š¢Š—Šȱ’•’‘Š‹ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱ žȱû—ȱ‹’£ȱž—ž–žóžšȱ”’ǰȱ’ó•ˬ›ȱ¢Š•—Í£ȱ ã£ˬ••’”ȱû³û—ȱŽ¢’•ǰȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱž—”œ’¢Š•Š›Í—ȱ ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›’•–ˬœ’ȱû³û—ȱˬȱ•Š£Í–Í›ǯȱ—•Š›ȱ –û—ˬ£ˬ–ȱšŠ¢ŠŠȱ”˜‹žȱš’Šȱóˬ”•’—ˬȱ¢û”ȱ Š•–Š•ÍÍ›ȱ”’ǰȱ˜¡ž–Š•Š›Í—ȱ—˜›–Š•ȱšŠ—ȱˬŒ‘’£ŠÍȱ ˬ–’—ȱ˜•ž—œž—ǰȱ’óȱŸˬȱ’óȱˬ’ȱ•Š£Í–’ȱšŠ¢ŠȬ Šȱš’Š•Š—œÍ—ǯȱž—Š—ȱ‹ŠóšŠǰȱ”˜‹žȱš’Šȱ ³Ž¢—ˬ¢ˬ›”ˬ—ȱ’ó•ˬ›ȱ‘ˬ–ȱˬȱˬ–’£•ˬ—’›ǯȱžȱû—ȱ ˬ‹’’ȱš’ŠǰȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱž—žž•–žóǰȱ‘Š–Íȱž£ž—ȱ œŠ¡•Š—–Šȱ–ûˬ’ȱ˜•Š—ȱˬ›£Šš•Š›Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž’›ǯȱžȱ–ˬ‘œž••Š›Í—ȱ¢ž–óŠšȱ”˜—œ’œŽ—œ’¢ŠœÍȱ ‘ˬ•ˬȱˬ—ȱ‹ã¢û”ȱ‹ˬ•ŠȱŽ¢’•ǯȱ›šŠ—’£–ȱŠ’–Šȱ ”˜—œŽ›ŸŠ—•Š›Íȱ—Ž¢›Š••ŠóÍ›–ŠÂŠȱŸŠŠ›ȱ˜•ž›ȱ”’ǰȱ ŠÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂž—ž—ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠœÍȱŠȱ£ˬ›ˬ›•’ȱˬœ’›ˬȱ –ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ǯ ,˜¡•Š›Í—Šȱ’•’‘Š‹ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ–ˬ‘œž••Š›Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ¢Š›Š—Í›ǯȱžǰȱ’––ž—ȱ œ’œŽ–’—’—ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ǰȱŠ••Ž›’”ȱ›ŽŠ”œ’¢Š•Š›Šȱ –Ž¢••’¢’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Š—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱȱžȱ£Š–Š—ȱ

&$16$ö/,ö,

–ûˬ¡ˬœœ’œȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱ Ž•’”•’ȱš’óŠǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ǰȱ¡ûœžœ’ȱ–û‘’ˬȱ ˬŠ•’¢¢ˬȱãœˬ›’›ǯȱûœžœ’ȱ¢Ž›•ˬó–ˬȱœˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱ Š‘Šȱ³˜¡ȱ£ˬˬ•ˬ—ˬ—ȱ˜¡ž–ŠȱŽ£ȱ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—ž›ȱŸˬȱ ˬ›’ȱ’––ž—’Žˬȱ–Š•’”’›ǯȱ—ž—ȱû£ˬ›’—ˬȱ³˜¡•žȱ –’šȱŠ›Šȱ–’”›˜˜›šŠ—’£–ȱ–ˬœ”ž—•Šó–ÍóÍ›ǯȱ Šˬȱ’’¢Ž—ŠȱšŠ¢Š•Š›Í—Šȱ›’Š¢ˬȱŽ’”ˬȱŠ›Š£•Íšȱ š˜›ž—ž›ǯȱȱ––Šȱˬ‹’’ȱ™›˜œŽœ•ˬ›ˬȱ–ûŠ¡’•ˬȱ˜•ž—Ȭ žšŠȱ–ûŸŠ£’—ˬȱ™˜£ž•ž›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ’—’ȱŠ—’‹Š”Ȭ Ž›’Š•ȱ’óȱ™ŠœŠ•Š›ÍȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•–ÍóÍ›ǯȱ 㜝ˬ›’óȱ ˜•–ŠŠ—ȱ˜—•Š›Š—ȱ³˜¡ȱ’œ’ŠˬȱŽ’”ˬȱœŽ•’”•’ȱš’óŠȱ Ÿˬȱ˜—ž—ȱ¡ûœžœ’ȱš˜›ž¢žŒžȱ–’”›˜˜›šŠ—’£–•ˬ›’ȱ Š›ŠœÍ—Š”Íȱ—˜›–Š•ȱŠ›Š£•Íšȱ™˜£ž•ž›ǯȱˬ’ŒˬˬǰȱœŽȬ •’”•’ȱš’óŠ—Í—ȱ’œ‹Š”Ž›’˜£žȱŸˬȱ’•’‘Š‹ȱ’—’”óŠȱŽ’›ǯȱ ,˜¡ȱŸŠ¡ȱŠÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂžȱ’•’‘Š‹Íȱ’ššˬˬ—ȱ ”ˬ—Š›ŠȱšŠ•Í›ǯȱ––ŠȱŠÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂžȱ’•’‘Š‹Íȱ ˜›šŠ—’£–ˬ”’ȱ—ŠœŠ£•ÍšŠ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ ˬ•ˬȱ ˜¡ž–Š•Š›Í—ȱŒ’’ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬœ’ȱ‹ŠóȱŸŽ›–ˬ’¢’ȱ’•Ȭ ”’—ȱ’•’‘Š‹Íȱ™›˜œŽœ’ȱ‹û£ûŒûȱŸˬȱ¢Šȱ’•’‘Š‹ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ ˬœ’›ˬȱ–Š•’”ȱ‹’”’ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ–ˬ‘ž•ŠóÍ›–Ššȱ ˜•Š›ǯȱ”’Ÿȱ’—”’óŠȱŽˬ—ȱ’•’‘Š‹Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ Š—’œŽ™’”•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱŠ’–Šȱ¢Ž—’ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ’ó•ˬ—’‹ȱ‘Š£Í›•Š—Í›ǯȱŽ•ˬȱˬ›–Š—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱŠ—’œŽ™’”•ˬ›ȱǻ’–˜•ǰȱ Ž—’•œŠ•’œ’•ŠǼǰȱŽęȱ›ȱ¢ŠÂ•Š›Íȱǻ—Š—ˬǰȱŒãŸû£ȱœû›Ÿˬœ’ǰȱ –’¡ˬ”Ǽǰȱ—Š›’ž–ȱĞȱ˜›’ȱŠ¡’•’›ǯȱȱ—•Š›ȱ’•’‘Š‹Íȱ Š›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Šš•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱŠÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂž—žȱŽ£˜Ȭ ˜›Šœ’¢ŠȱŽ’›ȱŸˬȱ’óȱ–’—ŠœÍ—Íȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›’›ǰȱ ’óȱˬ’ȱšŠ—Š–ŠœÍǰȱ’ó•ˬ›’—ȱœ˜¢žšȱŸˬȱ’œ’¢ˬȱšŠ›óÍȱ ¢û”œˬ”ȱ‘ˬœœŠœ•ÍÂÍǰȱœŠÂ•Š–ȱ’ó•ˬ›’—ȱ•Š¡•Š–ŠœÍȱ £Š–Š—ÍȱŠȱ”ã–ˬ”ȱŽ’›ǯȱG•’‘Š‹ȱ”Ž³’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱȱ ŠÂ›ÍȱŠȱŠ£Š•Í›ǯȱžȱ’™ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ǰȱŠˬˬ—ǰȱ—Š—ˬȱŸˬȱ –’¡ˬ”ȱˬ’›•’ȱȱ¡˜óǰȱ¢ž–óŠšȱŠŠȱ–Š•’”ȱ˜•ž›•Š›ǯ


17

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

18

KˎVVDVSUREOHPOˎULQ]ˎULIKˎOOLˬ‹’£•’”ȱǻ”˜—œ›’™Šœœ’¢Šǰȱ˜‹œ’™Šœœ’¢ŠǼȱ—ˬ’—”’ȱ ”˜•˜™›˜”˜•˜’¢ŠȱŸˬȱšŠœ›˜Ž—Ž›˜•˜’¢Š—Í—ǰȱ ‘ˬĴȱŠȱû–ž–’ȱ’‹‹’Ȭœ˜œ’Š•ȱœŽ›Š—Í—ȱŠ”žŠ•ȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’’›ǯȱ˜—ȱ£Š–Š—•Š›Šȱ–ûŠœ’›ȱ Š›–Š”˜•˜’¢Š—Í—ȱ‹ûû—ȱ—Š’•’¢¢ˬ•ˬ›’—ˬȱ‹Š¡Ȭ –Š¢Š›Ššǰȱšˬ‹’£•’”ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ œŠ¢ÍȱŽ’”ŒˬȱŠ›Í›ǯȱ•–’ȱ™›˜š—˜£•ŠóÍ›–Š•Š›Šȱ ˬœŠœˬ—ǰȱˬ•ˬŒˬ”ȱŗśȬŘŖȱ’•ȱˬ›£’—ˬȱ‘ˬ£–ȱœ’œŽ–’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱřŖȬśŖƖȱŠ›Í–Íȱã£•ˬ—’•’›ǯȱž—•Š›Í—ȱ ˬœŠœÍ—Šȱ’œˬȱœ›Žœœǰȱ’œ›Žšž•¢Š˜›ǰȱ’œ”’—Ž’”ȱŸˬȱ –ŽŠ‹˜•’’”ȱ–Ž¡Š—’£–•ˬ›ȱž›ž›ǯȱžȱ™›˜œŽœ•ˬ›ȱ ‘ˬ–ȱ¢˜Âž—ȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ™Š˜•˜’¢Š•Š›Íȱû³û—ǰȱ‘ˬ–ȱ ˬȱ’”’—Œ’•’ȱ˜•Š›Ššȱšˬ‹’£•’”ȱœ’—›˜–ž—Šȱˬ’›’‹ȱ ³Í¡Š›Š—ȱ’ˬ›ȱ˜›šŠ—ȱŸˬȱœ’œŽ–ȱ—ŠœŠ£•Íš•Š›Íȱû³û—ȱ ¡Š›Š”Ž›’”’›ǯȱ ˬ‹’£•’”ȱȬȱȱŽŽ”Šœ’¢ŠȱŠ”Í—Í—ȱŚŞȱœŠŠȬ Š—ȱ³˜¡ȱ˜•–Š–ŠœÍȱŸˬȱ³ˬ’—•’”•ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›–ˬœ’ǰȱ Ž•ˬŒˬȱˬȱ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ȱ–û—ˬ£ˬ–ȱ˜•Š›ŠšȱŠ–ȱ

&$16$ö/,ö,

‹˜óŠ•–Š–ŠœÍÍ›ǯȱ’Š—Í—ȱ’—œŠ—ȱ‹ˬˬ—’—ˬ—ȱ ”Ž³’¢’ȱ¢˜•Šȱ˜›Šȱ‘ŽœŠ‹•ŠȱŘŚȬŚŞȱœŠŠȱœˬ›ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ›˜—’”’ȱšˬ‹’£•’¢’ȱ˜•Š—ȱóˬ¡œ•ˬ›ˬȱ’œˬȱ‹žȱ™›˜œœŽœȱŜŖǰȱ ‹ˬ£ˬ—ȱŗŘŖȱœŠŠȱǻ¢ˬ—’ȱśȱœž”ŠǼȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯ ˬ‹’£•’”ȱȱŽ›–’—’ȱŠ•Í—Šȱ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ȱ‹˜óŠ•–Šȱ ž—”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱŠ¢Š—Íš•ÍȱŸˬȱ¢Šȱˬ•’‹Ȭ”Ž³ˬ—ȱ ǻ’—Ž›–’ĴȱˬŽ’Œ’Ǽȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•ž›ǯȱ ˬ‹’£•’”ȱœ’—›˜–žȱȱŽ’”ˬȱ’œˬǰȱ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ȱ ‹˜óŠ•–Šȱ™›˜œŽœœ’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ–Ž¢Ȭ Š—Šȱ³Í¡Š—ȱŸˬȱˬœŠœˬ—ǰȱœž‹¢Ž”’Ÿȱ¡Š›Š”Ž›ȱŠóÍ¢Š—ȱ œ’–™˜–•Š›Í—ȱ–ˬŒ–žœžȱ‹ŠóŠȱûóû•û›ǯ ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ¡›˜—’”’ȱšˬ‹’£•’”ȱœ’—›˜–ž—Šȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ ˜›šŠ—ȱŸˬȱœ’œŽ–•ˬ›’—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬȱœ’–™˜–•Š›Íȱ ŠȱŠ¡’•’›ǯȱž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱšˬ‹’£•’¢’—ȱž—”Ȭ œ’˜—Š•ȱ—㟕ˬ›’ȱ‘ŠššÍ—ŠȱŠ—ÍóÍšŠȱ˜—•Š›Í—ȱ‹žȱ Ÿˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱ˜›–Š•Š›Í—Šȱ¡Šœȱ˜•Š—ȱ’ěȱŽ›Ž—œ’Š•Ȭ ’Šš—˜œ’”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱˬš’šȱˬœˬŸŸû›ȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱž›ŠŠȱ‘ˬ£–ȱ›Š”Í—Í—ȱ’ˬ›ȱž—”Ȭ


19 œ’˜—Š•ȱ™˜£Âž—•žš•Š›Í—Šȱ˜•žÂžȱ”’–’ȱŠ—Š•˜’¢Šȱ Š™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱˬœǯȱŽŽ”Šœ’¢Šȱ£Š–Š—ÍȱŸˬȱ¢Šȱ ˜—Š—ȱœ˜—›ŠȱŠÂ›Í—Í—ȱ˜•ž‹Ȭ˜•–Š–ŠœÍȱž—”œ’˜—Š•ȱ šˬ‹’£•’”ȱ’•ˬȱšˬ‹’£•’”•ˬȱ–û󊢒ˬȱ˜•ž—Š—ȱ‹ŠóšŠȱ ¡ˬœˬ•’¢’ȱŠ¢Í›–Ššȱ–û–”û—û›ǯ ˜–Šȱ”›’Ž›’¢Š•Š›Í—Í—ȱřȱ”ŠŽš˜›’¢ŠœÍ—Šȱ ˬœŠœˬ—ǰȱ”•’—’”’ȱ™›Š”’”ŠŠȱ‘ˬ”’–ȱŠóŠÂ͍ŠȱœŠŠȬ •Š—Š—ȱˬœŠœȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ˬ—ȱŘȱŸˬȱŠ‘ŠȱŠ›ÍÂ͗͗ȱ –㟌ž•žÂžȱ£Š–Š—Íȱšˬ‹’£•’”ȱ‘ŠššÍ—Šȱûóû—ˬȱ ‹’•ˬ›DZȱ ȊȱŠÂ͛œŠšȱ–㑝ˬŸ’¢¢ŠÍ—Í—ȱŽŒȬŽŒȱ¡Š›’Œȱ ˜•–ŠœÍȱǻ‘ˬĞȱˬˬȱřȱˬˬˬ—ȱŠ£Ǽ ȊȱŽŽ”Šœ’¢Šȱ£Š–Š—Íȱ—ˬŒ’œ’—ȱŠ£ȱ–’šŠ›Šȱ ¡Š›’Œȱ˜•–ŠœÍȱǻȱřśȱš›Ȧœž”ŠȬŠ—ȱŠ£Ǽ ȊȱŠ›’Œȱ˜•ž—Š—ȱ—ˬŒ’œ’—ȱ˜›–Šǰȱ”˜—œ’œŽ—œ’¢ŠȱŸˬȱ œÍ¡•ÍÂ͗͗ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱǻŗȦŚȬˬ—ȱ³˜¡ȱ‘Š••Š›ŠǼ ȊȱŠÂ͛œŠÂ͗ȱ—ŠŠ–Š–ȱ‹˜óŠ•–Šȱ‘’œœ’¢¢ŠÍȱ ǻŗȦŚˬ—ȱ³˜¡ȱ‘Š••Š›ŠǼ Ȋȱ”ȱ–ûˬ’—’—ȱŘśƖȬˬ—ȱž£ž—ȱ³ˬ”ˬ—ȱ Š—˜›Ž”Š•ȱ˜‹œ›ž”œ’¢Šȱ‘’œœ’ȱǻŗȦŚȬˬ—ȱ³˜¡ȱ‘Š••Š›ŠǼ Ȋȱ㑝ˬŸ’¢¢ŠÍ—ȱ¢ž–óŠšȱ”˜—œ’œŽ—œ’¢ŠœÍ—Šȱ ‹Š¡–Š¢Š›ŠšǰȱûŒ•ûȱûŒˬ—–ˬ•ˬ›ˬȱŽ‘’¢ŠŒȱ‘’œœ’ȱ ǻŗȦŚȬˬ—ȱ³˜¡ȱ‘Š••Š›ŠǼȱ žȱ£Š–Š—ȱ¡ˬœˬ—’—ȱ‹’›’—Œ’•’ȱŽŽ”Šœ’¢Šȱ›’Ȭ –’—’—ȱˬ¢’ó’•–ˬœ’—’ȱšŽ¢ȱŽ–ˬœ’ȱ£ˬ›ž›’’›ǯȱžȱ ˬ•Š–ˬȱ˜—Šȱã›ˬȱŸŠŒ’‹’›ȱ”’ǰȱ‹ˬ£’ȱ’—œŠ—•Š›Šȱ ŽŽ”Šœ’¢Šȱ›’–’—’—ȱ—’œ‹’ȱ—Š’›ȱǻ–ˬœǯȱŘȬřȱû—ˬ—ȱ ‹’›Ǽȱ˜•–ŠœÍȱ˜—•Š›Šȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ—Š›Š‘ŠȱŸŽ›–ˬ¢ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ŠÂ͜ŠÂ͗ȱ‹˜óŠ•–Šȱ›’–’—’—ȱŽ£•’¢’—ˬȱ‹’›ȱœÍ›Šȱ Š”˜›•Š›ȱˬœ’›ȱŽ’›ȱ”’ǰȱ ˜—•Š›Š—ȱˬ—ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’œ’ȱ šˬ‹ž•ȱŽ’•ˬ—ȱš’Š—Í—ȱ ¡Š›Š”Ž›’’›ǯȱˬœˬ•ˬ—ǰȱ ”˜œ–˜—ŠŸ•Š›Šȱ˜•žÂžȱ ”’–’ǰȱ¢û”œˬ”ȱˬ›ˬŒˬ•’ȱ ›Šęȱ—Šœ’¢ŠȱŽ–Š•Í—Š—ȱ ”Ž³’›’•–’óȱš’Šȱ’•ˬȱš’ŠȬ •Š—Š—ȱóˬ¡œ•ˬ›ˬȱęȱ£’˜•˜“’ȱ ŽŽ”Šœ’¢Š•Š›Í—ȱœŠ¢Íȱ ‘ˬĞȱˬˬȱřȱˬˬˬ—ȱ¡Ž¢•’ȱ Š£ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ’”’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ š’Šȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Š—ȱ ‹˜•Ȭ‹˜•ȱ’œ’ŠˬȱŽˬ—ȱ ’—œŠ—•Š›Í—ȱ‹ŠÂ͛œŠš•Š›Íȱ ’œˬȱû—ˬȱŘȬřȱˬˬȱ‹˜óŠ•Šȱ ‹’•ˬ›ȱŸˬȱ‹žȱŠǰȱˬ‹’’ȱ”’ǰȱ‘Ž³ȱ ‹’›ȱ™Š˜•˜“’ȱ™›˜œŽœˬȱˬ•Š•ˬȱŽ–’›ǯ ˬ‹’£•’¢’—ȱŠÂ͛•Íšȱˬ›ˬŒˬœ’ȱ˜•–ž›ȱȮȱ³û—”’ȱ ‹žȱ™›˜‹•Ž–ȱ‘ˬ›ȱ£Š–Š—ȱˬ•ˬŒˬ”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱ Š™Š›Š—ȱ‹’›ȱ¢˜•ž›ǯȱˬ‹’£•’¢’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ •ŠšŽ¢ȱ¢Š—Šó–Ššȱ˜•–Š£ȱȮȱ‹Ž•ˬȱ”’ǰȱšˬ‹’£•’”ȱˬ‘ŸŠ•Ȭ ›ž‘’¢¢ˬ—’—ȱŒ’’ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—Šǰȱˬ£’—•’”ȱŸˬȱ‹Šóȱ ŠÂ›Í•Š›Í—Í—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šǰȱ¢ž¡žȱ™˜£Âž—•žÂžȱŸˬȱ

—ˬ‘Š¢ˬǰȱˬ–ˬ”ȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ȱŠóŠÂÍȱûó–ˬœ’—ˬȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ

%XQDJ|UˎGˎTˎEL]OL\LQ[URQLNLIRUPD\D NHoPˎVLQLQTDUûÖVÖQÖDOÖQ ûŠœ’›ȱãŸ›ˬȱšˬ‹’£•’¢’ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Ššȱ û³û—ȱû£û—ȱš’Š•Š—–ŠȱŸˬȱŠ”’Ÿȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬȱã›û•œˬȱˬǰȱšˬ‹’£•’”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ™›Ž™Š›ŠȬ •Š›ȱã£ȱŠ”žŠ••ÍÂ͗Íȱ’’›–ˬ¢’‹ǯ

Š£Í›Šȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—Í—ȱŠ›–Š”˜•˜“’ȱ‹Š£Š›Í—Šȱ

Œ˜ȱ󒛔ˬ’ȱšˬ‹’£•’”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬǰȱ‹’”’ȱˬ›”’‹•’ȱ MEPALAXȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Íȱˬš’–ȱŽ’›ǯȱMEPALAXȱ ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ˜•Š—ȱ‹’”’•ˬ›ȱ‹ž—•Š›Í›DZȱ ‹˜•˜ǰȱ›ˬŸˬ—ǰȱ“˜œŽ›ǯȱ’ˬ›ȱšˬ‹’£•’”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›Ššǰȱšˬ‹’£•’¢’—ȱšŠ›ó͗͜Íȱ œ’–™˜–Š’”ȱŽ¢’•ǰȱ’—œŠ—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗Šȱ£ˬ›ˬ›ȱ ¢Ž’›–ˬˬ—ǰȱŽ›Š™ŽŸ’”ȱ¢˜••ŠȱŠ•Í›ǯ ˜•˜ȱȮȱ‘ˬ£–ȱŽ›–Ž—•ˬ›’—’ȱŠ”’Ÿ•ˬ󍒛’›ǰȱ –ˬˬȬ‹ŠÂ͛œŠšȱœ™Š£–Í—ÍȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Š›Ššȱ ‘ˬ£–’ȱˬȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯ ˬŸˬ—ȱȮȱŠ—’‹Š”Ž›’Š•ȱŸˬȱ’ó•ˬ’Œ’ȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ

˜œŽ›ȱȮȱ‹ŠÂ͛œŠš•Š›Í—ȱ™Ž›’œŠ•’”ŠœÍ—Íȱ —˜›–Š••ŠóÍ›Í›ǰȱ˜”œ’—•ˬ›’—ȱ‹ŠÂ͛œŠš•Š›Š—ȱ œ˜›ž•–ŠœÍ—Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Š›Ššȱó’óȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱˬœ’›ȱ ãœˬ›’›ǯȱ ˜œŽ›ȱ‹ŠÂ͛œŠš•Š›Šȱ³û›û–ˬȱŸˬȱšÍŒšÍ›–Šȱ ™›˜œŽœ•ˬ›’—’ȱŠ£Š•Í›ȱŸˬȱ‹ž—Šȱã›ˬȱˬȱšž›•Š›Í—ȱŸˬȱ ™Š›Š£’•ˬ›’—ȱ¡Š›’Œȱ˜•–ŠœÍ—Íȱˬ–’—ȱŽ’›ǯ Ž•ˬ•’”•ˬȱˬȱšˬ‹’£•’¢’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱ’œ’Šˬȱ ˜•ž—Š—ȱMEPALAXȱŽěȱŽ”Ȭ ’ŸȱŸˬȱˬ‘•û”ˬœ’£ȱ™›Ž™Š›Šȱ ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—Š›ŠšȱŠóŠÂ͍Š”Íȱ ûœû—•û”•ˬ›ˬȱ–Š•’”’›DZ ȊȱŠ•—Í£ȱ¢˜Âž—ȱ‹ŠÂ͛œŠÂŠȱ ˬœ’›ȱãœˬ›’›ǰȱ˜—Šȱã›ˬȱˬȱ ‘ˬ£–’ȱ™˜£–ž›ǯ ȊȱGó•ˬ’Œ’ȱˬœ’›’ȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ Š—’˜”œ’”ǰȱŠ—’‹Š”Ž›’Š•ȱŸˬȱ ¢Ž›•’ȱ’•’‘Š‹ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱˬœ’›•ˬ›’ȱ ˬȱŸŠ›ǯ Ȋȱ Š–’•ˬ•ˬ›ˬȱ’œ’Šˬœ’ȱ ˬ‘•û”ˬœ’£’›ǯ Ȋȱûû—ȱ¢ŠóȱãŸ›•ˬ›’—ˬȱ ’œ’Šˬœ’ȱ–û–”û—û›ǯ Ȋȱ£ž—ȱ–ûˬȱ’œ’Šˬȱ Ž’”ˬȱ㢛ˬó–ˬȱ¢Š›Š–Í›ǯ MEPALAXȬ͗ȱ’œ’ŠˬȱšŠ¢ŠœÍDZȱ‹ã¢û”•ˬ›ȱû³û—ȱ ’”’ȱŠ‹•Žȱ‹’›ȱˬˬǰȱžóŠš•Š›ȱû³û—ȱ‹’›ȱŠ‹•Žȱ‹’›ȱˬˬȱ Š¡óŠ–ȱ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱšˬ‹ž•ȱ˜•ž—ž›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,%,d$46,=

h5ˍ. ˍ0ˍ/ù<<$7, Ü

›ˬ”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱˬœŠœ•Íȱã—ûóȱ‹Šóȱ ŸŽ›–’󍒛ȱȮȱ’—’ȱ‹Šó•Š—–Íóȱ–’˜”Š›ȱ’—Š›”Í—Íȱ Ž›’ȱã—ˬ›–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯȱž—ž—ȱû³û—ȱ‘ˬĴȱŠȱ Š³Íšȱˬ–ˬ•’¢¢ŠÍ—ȱŠȱŠ™Š›Í•–ŠœÍ—ŠȱŽ‘’¢ŠŒȱ¢˜¡ž›ǯȱ G—Š›”ȱ£Š–Š—Íȱû›ˬ¢’ȱš’Š•Š—Í›Š—ȱŠ–Š›Í—ȱžž•–ŠœÍȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱû›ˬ”ȱˬ£ˬ•ˬœ’ȱš’œ–ˬ—ȱ–ˬ‘Ÿȱ˜•ž›ǯȱG•”ȱœŠŠȬ •Š›ŠȱšŠ™Š—–ÍóȱŠ–Š›ÍȱŠ³–ŠÂŠȱŸˬȱ–ˬ—ˬ£’—ˬȱ˜¢žšȱȱ ‹˜›žŒžÂž—ȱǻœŽ—Ǽȱš˜¢ž•–ŠœÍ—Šȱ–ûŸˬěȱˬšȱ˜•ž—žšŠǰȱ û›ˬ¢’—ȱšŠ—ȱˬŒ‘’£ŠÍȱ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—ž›ǯȱ Š’œˬ•ˬ›’—ȱ‹Ž•ˬȱ žÂž›•žȱŽ’óŠÍȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ‹Šó•Š—–Íóȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱ ¢Š›ÍœÍ—ŠȱšŽ¢ˬȱŠ•Í—Í›ǯȱžȱ’—œŠ—•Š›ȱŒ’’ȱˬœŠ•Š›Šȱ –ˬ›ž£ȱšŠ•–ŠŠ—ȱ—˜›–Š•ȱ‘ˬ¢ŠŠȱšŠ¢ÍÍ›ǯȱt›ˬ”ȱ šˬ£Š•Š›Í—Í—ȱ”ˬˬ›•’ȱœ˜—•žš•Š›Í—Í—ȱœŠ¢ÍȱŠȱŚȬśƖȬˬȱšˬˬ›ȱ Š£Š•Í›ǯȱŽ—•ˬ›’—ȱš˜¢ž•žóžȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱœŠÂȱšŠ•–Íóȱ ’—œŠ—•Š›Í—ȱœŠ¢ÍȱŠ’ȱ‘Š••Š›Š—ȱ‹Žóȱˬˬȱ³˜¡ž›ǯȱ Ž—•ˬ󍒛–ˬ¢ˬȱȃ‹Í³ŠšœÍ£ȱˬ–ˬ•’¢¢ŠȄȱŠȱŽ¢’›•ˬ›ǯȱ Š‘Šȱˬš’šȱŽœˬ”ǰȱ‹žǰȱŒˬ››Š‘’ȱ–ûŠ¡’•ˬ’›ǯȱ––ŠȱŠ’ȱ ˬ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›Ššǰȱ‹ž›ŠŠȱû–ž–’ȱ—Š›”˜£Š—ǰȱ œû—’ȱšŠ—ȱãŸ›Š—ÍȱŠ™Š›ŠÍ—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ǰȱ‹ã¢û”ȱ ”ˬœ’”ȱŠ™Š›–Ššȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬ’ȱ¢Š›Š—–Í›ǯȱŽ—ǰȱ‹žȱ —Š‘’¢ˬœ’—ˬȱŠ³Í•Š—ȱŒˬ–’ȱ‹’›ȱˬ•’”ˬ—ȱ”Ž³ˬ›ˬ”ȱ¡ûœžœ’ȱ ”ŠŽŽ›ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ¢Ž›•ˬ󍒛’•’›ǯȱŠ”’—ȱ‹žȱûœž•ž—ȱ‹’›ȱȱ óˬ›’ȱŸŠ›ȬȱœŽ—ȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱŽ£ȱš˜¢ž•–Š•ÍÍ›ǯȱŠ¡óÍȱ ˜•Š›ȱ”’ǰȱ‘ˬ–’—ȱ–ûˬȱ’—Š›”Í—ȱ‹Šó•Š—–ŠœÍ—Š—ȱ³˜¡ȱ ǻŗŘȱœŠŠŠ—Ǽȱ˜•–ŠœÍ—ǯȱG—Š›”Šȱóû‹‘ˬȱ¢Š›Š—Š—ȱ”’–’ȱ ȃˬŒ’•’ȱ¢Š›Í–Ȅȱ¡ˬœˬ—’ȱ¡ûœžœ’•ˬ󍒛’•–’óȱ”Š›’˜•˜“’ǰȱ ¢Š¡žȱ”Š›’˜Œˬ››Š‘’ȱ–ˬ›”ˬ£ˬȱ³ŠÍ›–Š•ÍÍ›ǯȱ ––Šȱãœˬ›’•ˬ—ȱ–ûˬˬ—ȱˬȱœ˜—›ŠȱœŽ—’—ȱ ¢Ž›•ˬ󍒛’•–ˬœ’ȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ‘Š•Šȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱˬ›–Š—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬ—ȱûœû—û›ǯȱŠ”’—ȱ¢Š›Í–ȱ—ˬȱšˬˬ›ȱŽ£ȱ ãœˬ›’•œˬǰȱžÂž›•žȱ—ˬ’Œˬ—’—ȱŠ’£’ȱ˜ȱšˬˬ›ȱ¢û”œˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ˜—ȱ£Š–Š—•Š›ȱˬ›–Š—ȱ㛝û•ûȱœŽ—•ˬ›ˬ—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱȃˬ›–Š—•ÍȄȱŸˬȱȃˬ›–Š—œÍ£ȄȱœŽ—•ˬ›’—ȱ ’–™•Š—Šœ’¢ŠœÍ—Š—ȱœ˜—›Š”Íȱ‹’›‹ŠóŠȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›ȱ ˬ›š•ˬ—–’›ǯȱˬ›šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱŠ¢Š—ȱœ˜—›ŠȱŠó”Š›ȱ˜•ž—ž›ǯȱ

&$16$ö/,ö,

û‹žȱ˜•ž—–žóž›ȱ”’ǰȱȃˬ›–Š—œÍ£ȄȱœŽ—ȱš˜¢ž•–žóȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱˬ¡–’—ˬ—ȱŗȦřȬ’ȱŠ•ÍȱŠ¢Š—ȱœ˜—›Šȱ¢Ž—’ˬ—ȱ ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ’›ǯȱŽ—ȱ‹’’ó’›ǰȱŠ–Š›•Š›ŠȱšŠ—ȱ Š¡Í—Í—Í—ȱœû›ˬ’ȱŠ£Š•Í›ȱŸˬȱ¢Ž—’ȱˬœŠ•Š›ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱ ˬ›–Š—ȱ㛝û•ûȱœŽ—ȱš˜¢ž•–žóȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ ’œˬȱ‘ˬ”’–ˬȱˬ”›Š›ȱ–û›ŠŒ’ˬ•ˬ›’—ȱœŠ¢Íȱ¢Š•—Í£ȱśȬŜƖȱ ˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱˬ‹ˬ‹ȱȮȱœŽ—ȱû£ˬ›’—ˬȱ³ˬ”’•–’óȱˬ›–Š—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›ÍÍ›ǯȱˬˬ—ǰȱ‹žȱ–ˬšœˬ•ˬȱœŽ—ȱ–ˬ—ˬ£’—’ȱ šŠ™Š—–ŠÂŠȱš˜¢–Š¢Š—ȱ–Šˬ•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱ ’ȱœŽ—•ˬ›ˬ—ȱ’—’ȱŠ‘ŠȱŠ£ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱ ––Šȱ‹ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ˜—•Š›ȱˬŸˬ£˜•ž—–Š£Í›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ ¢Ž—’ȱœŽ—•ˬ›’—ȱã£ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱŸŠ›ǯȱ›šŠ—’£–’—ȱ ˜—•Š›Šȱ㢛ˬó–ˬœ’ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱˬ—’ȱ˜—•Š›Í—ȱ–ŽŠ••’”ȱ ‘’œœˬœ’—’—ȱŠ¡’•’ȱŠ–Š›ȱšŠÍȱ’•ˬȱŠ–ȱ㛝û•–ˬœ’ȱû³û—ȱ‹’›ȱ Ÿˬȱ¢Šȱ’”’ȱ’•ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱȱȱž›ȱ”’ǰȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱž£ž—ȱ –ûˬȱ¡ûœžœ’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ•’ȱ˜•ž›ǯȱŠóšŠȱ ˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›Í—ȱ”Ž³’›’•–ˬœ’—ˬȱŽ‘’¢ŠŒÍȱ˜•Š—ǰȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱ ˜—”˜•˜“’ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱŸŠ›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›ȱ£Š–Š—ȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬ’ȱ ’•ˬȱû£•ˬó–ˬ•’ȱ˜•ž›•Š›ǯȱ Š‘ŠȱœŠ—Š›ȱ‘Š••Š›ȱŠȱ–㟌žž›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱ œŽ—•ˬ󍒛–ˬˬ—ȱœ˜—›Šȱˬ¢’—ȱŽ’•ˬ—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ ˜—ž—ŠȱȱŒ’’ȱœ˜–Š˜•˜“’ȱ–ûŠ•’Œˬǰȱ‘ˬĴȱŠȱˬ–ˬ•’¢¢ŠÍ—ȱ Š™Š›Í•–ŠœÍȱ¢˜•ŸŽ›’•–ˬ£’›ǯȱȱžȱ‘Š••Š›ŠȱŒˬ››Š‘ȱŠ’ȱ œŽ—•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ•’ȱ˜•ž›ǯȱ Ž’Š›’¢ŠŠȱœŽ—•ˬ󍒛–ˬȱ¢Ž—’ȱ’‹‹’ȱ’œ’šŠ–ˬ’›ǯȱ Ž—•ˬ›’—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱ–û¡ˬ•’ȱŠ—ŠŠ—ˬ•–ˬȱ šûœž›•Š›Í—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯȱ 󊚕Š›Šȱœ˜—›ŠŠ—ȱŽ—’ó•ˬ—’›’•–ˬœ’ȱ–û–”û—ȱ˜•Š—ȱ œŽ—•ˬ›ȱš˜¢ž•ž›ǯȱžȱû—ȱ•Š™ȱ”’³’”ǰȱ‹’›ȱ¢Šó͗Šȱšˬˬ›ȱ žóŠš•Š›Í—ȱŠȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱŽ—˜ŸŠœ”ž•¢Š›ȱûœž••Š›Š—ȱ ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯȱŠó•Šȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ‹ˬ£ˬ—ȱ£ˬ›ž›’ȱŒˬ››Š‘’ȱ –ûŠ•’Œˬ—’—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱ–û–”û—œû£û›ǯȱ ŠŽŽ›ȱûœž•žȱ ”ã›™ˬȱ‹ã¢û¢ˬ—ˬˬ”ȱ˜—ž—ȱû›ˬ¢’—’ȱ’ó•ˬ”ȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱ œŠ¡•Š–ŠÂŠȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱˬ£’ȱšûœž›•Š›ȱ£Š–Š—Íȱ’œˬǰȱ Š³ÍšȱŒˬ››Š‘’ȱˬ–ˬ•’¢¢ŠÍȱŠȱˬŸˬ£ȱŽ’›ǯ


21

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

22

)L]LNLUHDELOLWDVL\DQÕQ JHQLúLPNDQODUÕ

ˬ”’–Ȭęȱ£’˜Ž›Š™ŽŸȱ û•—Š›ˬȱ˜ęȱšȱšÍ£Íȱž›ž£Šˬȱ ȬȱG–Š—Šȱ˜•Š—ȱœ˜—œž£ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬȱ˜—žȱŗşŝşȬŒžȱ’•ˬȱ ȍž›ŽŸŽœ—’”Ȏȱ’–Š—ȱ”•ž‹ž—ŠȱȮȱœŽŸ’¢’ȱ’–Š—ȱ—ãŸûȱ ˜•Š—ȱ‹ˬ’’ȱ’–—Šœ’”Šȱ‹ã•–ˬœ’—ˬȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Íǯȱ ʞ—ȱ‹ã¢û”ȱŠ›£žœžȱŠ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—•ÍȱšÍ£•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ‹ˬ’’ȱ ’–—Šœ’”Šȱû£›ˬȱ㕔ˬȱ³Ž–™’˜—žȱ˜•–Ššȱ’’ǯȱʞ•‹ˬĴȱˬȱ˜ǰȱ šŠ›ó͗͜Šȱš˜¢žÂžȱ’—Š–•Íȱ–ˬšœˬˬȱ—Š’•ȱ˜•žǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ Š”Íȱœ˜—›Šȱ’œˬȱŽœ™ž‹•’”Šȱ³Ž–™’˜—žǰȱˬ—Œ•ˬ›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ Š‹œ˜•¢žȱ³Ž–™’˜—ȱ˜•–Šš•ŠǰȱGȱû£›ˬȱ‹’›’—Œ’ȱˬ—Œ•ˬ›ȱ ˜¢ž—•Š›Í—Í—ȱŘŚȱˬ—ȱûŒ•ûȱˬ—Œȱęȱ—Š•’œ•ˬ›’ȱœ’¢Š‘͗͜Šȱ Š¡’•ȱ˜•–Šš•Šǰȱš›ž™ȱ¢Š›Í󕊛͗ŠȱGȱû£›ˬȱ‹û›û—Œȱ –û”ŠŠŠȱœŠ‘’‹ȱ˜•–Šš•Šȱã£ȱ–ˬšœˬ’—ˬȱ—Š’•ȱ˜•žǯȱ•ˬȱ ‹žȱŸŠ¡ȱ’–Š—ȱ›ŽŠ‹’•’Šœ’¢ŠœÍ—Šȱ˜•Š—ȱ–Š›Ššȱ˜—žȱ¢Ž—’ȱ ‹’›ȱ–ˬšœˬˬȱȬȱ‘ˬ”’–ȱ˜•–ŠšȱŠ›£žœž—Šȱ‘ˬŸˬœ•ˬ—’›’ǯȱ žȱˬ£–”Š›•ÍÂ͗ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱ’œˬȱ’”’ȱŠ•’ȱˬ‘œ’•ȱŠ•–Šš•Šȱ ›ŽŠ••ŠóÍǯȱˬ—’ȱ˜ǰȱ‘ˬ–ȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱˬˬ—ȱˬ›‹’¢ˬœ’ȱŸˬȱ G–Š—ȱ”ŠŽ–’¢ŠœÍǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱ㟕ˬȱ’‹‹ȱ —’ŸŽ›œ’Ž’—ˬȱˬ‘œ’•ȱŠ•Š›Ššȱ’”’ȱŠ•’ȱˬ‘œ’•ȱ’™•˜–ž—Šȱ œŠ‘’‹ȱ˜•žǯ ›ǯȱ û•—Š›ˬȱ¡Š—Í–Í—ȱŽ’”•ˬ›’—ˬ—DZȱȃ’£’–•ˬȱ ¢Š—ŠóÍǰȱȃž›ŽŸŽœ—’”Ȅȱ’–Š—ȱ£Š•Í—Šȱ–û¡ˬ•’ȱŽ˜›Ȭ –Šœ’¢ŠȱŸˬȱŠ—ŠŠ—ˬ•–ˬȱ™Š˜•˜’¢Š•Š›Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—ǰȱ•Š”’—ȱ’–—ŠœȬ³Ž–™’˜—ȱ˜•–Ššȱ’œˬ¢ˬ—ȱžóŠš•Š›ȱ Šȱˬ•’›’ǯȱȱžȱšÍ£•Š›Í—ȱãœˬ›’¢’ȱ’–Š—ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱ ęȱ£’”’ȱ›ŽŠ‹’•’˜•˜šȱ˜•–Ššȱ’œˬ¢’–ˬȱŠ‘Šȱ‹’›ȱˬ”Š—ȱ

&$16$ö/,ö,

˜•žǯȱ ˬ–’—ȱ–Ž˜’”ŠȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱ™Žóˬȱ£ˬˬ•ˬ›’ȱŠ•–Íóȱ ‹ã¢û”ȱ’–Š—³Í•Š›ȱ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—ž›ȱŸˬȱ¢Ž—’ˬ—ȱ’–Š—Šȱ šŠ¢ÍÍ›ÍǯȄȱ ›ǯȱ û•—Š›ˬȱ¡Š—Í–ȱŗşŞşȬŒžȱ’•ˬ—ȱŽ’‹Š›ˬ—ȱ™Žóˬ”Š›ȱ ‘ˬ”’–Ȭęȱ£’˜Ž›Š™ŽŸȱ”’–’ȱ³Š•Íó͛ǯȱŗşşŞȬŘŖŖŖȬŒ’ȱ’••ˬ›ˬȱ ‹Ž¢—ˬ•¡Š•šȱ–ûšŠŸ’•ˬȱû£›ˬȱˬû’¢¢ˬȱʞ›ˬ‹’œŠ—Í—Í—ȱ ȃˬ•’”ȱŠ¢œŠ•ȱ ˜œ™’Š•Ȅȱ”’–’ȱŠ™Š›ÍŒÍȱ¡ˬœˬ¡Š—ŠœÍ—Šȱ ęȱ£’˜Ž›Š™ŽŸȱ’ó•ˬ–’󍒛ǯȱŠ”Í¢Šȱã—û”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ ȃ͛–Í£ÍȱŠ³ȄȱŒˬ–’¢¢ˬ’—ˬȱžóŠšȱ›ŽŠ‹’•’Šœ’¢ŠœÍȱû£›ˬȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ³’ȱŸˬ£’ˬœ’—’ȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›–’󍒛ǯȱ Š‹Ž•ˬȱȃóŠšȱȱ ŽŠ‹’•’Šœ’¢Šȱˬ›”ˬ£’—ˬȄȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ‹ˬˬ—ȱˬ›‹’¢ˬœ’ȱ ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•–žóž›ǯȱŘŖŗŘȬŒ’ȱ’•ˬȱ–ûšŠŸ’•ˬ¢ˬȱˬœŠœˬ—ȱ ȃGȄȬŠȱęȱ£’˜Ž›Š™ŽŸȱ”’–’ȱ³Š•Íó–ÍóȱŸˬȱŠ›ÍšȱŠ•Íȱ Š¢Í›ȱ”’ǰȱęȱ£’”’ȱ›ŽŠ‹’•’Šœ’¢Šȱû³û—ȱŽ—’óȱ’–”Š—•Š›Šȱ–ŠȬ •’”ȱ˜•Š—ȱȃȱȄȱ‘˜œ™’Š•Í—ŠȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’ȱŠŸŠ–ȱ Ž’›’›ǯ žȱû—ȱ㕔ˬˬȱ˜—ž›ÂŠȱœûž—žȱ™Š˜•˜’¢Š•Š›Í—Í—ȱ ’—œ›ž–Ž—Š•ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱȃ0HG(UDȄȱã£ˬ•ȱ’‹‹ȱ ”•’—’”ŠœÍ—ŠȱŽ—’óȱ’–”Š—•Š›ȱ¢Š›Š—Í‹ǯȱž—•Š›Š—ȱ ‹’›’ȱ’•ˬȱ›ǯȱ û•—Š›ˬȱ¡Š—Í–ȱȃ’•ˬȱ ˬ”’–’Ȅȱ“ž›—Š•Í—Í—ȱ ˜¡žŒž•Š›Í—ÍȱŠ—ÍóȱŽ’›ǯ

'$9,'1(<522185ö$$3$5$7, žȱŠ™Š›Šȱ˜—ž›ÂŠȱœûž—žȱ™Š˜•˜’¢ŠœÍ—ÍȱŠó”Š›ȱ Ž’›ǰȱ’£˜–Ž›’”ȱŸˬȱŠ–™•’žȱ㕳û•ˬ›’ȱŠ™Š›Š›Ššȱ


23 Š•Í—–Íóȱ–ˬ•ž–Š•Š›Íȱ™›˜š›Š–•ŠóÍ›Í›ǯȱˬœˬ•ˬ›ȱ ‘ŠššÍ—Šȱ‹ûû—ȱ–ˬ•ž–Š•Š›ȱšŽ¢ȱ˜•ž—žÂžȱ ŸˬȱœŠ¡•Š—Í•ÍÂÍȱ–ˬ›”ˬ£’ȱ”˜–™ûŽ›ˬȱ™Šœ’¢Ž—’—ȱ ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›’¢’ȱ’ó’—ȱŠ’£ȱȱã£ˬ›’Œ’œ’ȱˬ”œȱ˜•ž—ž›ǯȱȱ —ž›ÂŠȱŸˬȱ‹Ž•ȱ—Ž¢›˜’—Š–’”ŠœÍ—Íȱ‹ˬ›™ŠȱŽˬ—ȱ śȱŠ™Š›ŠȱŠóŠÂ͍Š”Íȱȱž—”œ’¢Š•Š›Íȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›’›DZȱ ŗǼȱȱŗŗŖȱȮȱ™Š›ŠŸŽ›Ž‹›Š•ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ȱû³û—ȱŠ³Í•–Šȱ ž—”œ’¢Š•Š›Íȱ ŘǼȱȱŗŘŖȱȮȱȱãóȬ‹Ž•ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—ȱûŒ•ˬ—’›’•–ˬœ’ȱ û³û—ȱŠ™Š›–ŠȬˬ’›–ˬȱȱž—”œ’¢ŠœÍǰȱœ™’—Š•ȱ ž—”œ’¢Š•Š›Í—ȱ‹ˬ›™ŠœÍȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ³Š—Ššȱ—Š‘’¢ˬœ’ȱ Ÿˬȱ³’¢’—ȱ˜¢—Šš•Š›Í—Í—ȱęȱ”œŠœ’¢ŠœÍ řǼȱȱŗřŖȱȮȱ‹û”–ˬȱž—”œ’¢Š•Š›Íǰȱȱˬ£ˬ•ˬȱ˜—žœžȬ —ž—ȱ‹ˬ›™ŠȱŽ’•–ˬœ’ȱŸˬȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í•–ŠœÍȱ ŚǼȱȱŗŚŖȱȮȱ—Ž¢›˜’—Š–’”ȱž—”œ’¢Š•Š›ǰȱ‹˜¢ž—ȱ óã‹ˬœ’ȱû³û—ȱ śǼȱȱŗśŖȱȮȱãóȬ‹Ž•ȱ—Š‘’¢ˬ•ˬ›’—’—ȱȱ›˜Šœ’¢ŠœÍȱ žȱŠ™Š›Š•Š›ȱ˜—ž›ÂŠȱœûž—žȱž—”œ’¢Š•Š›Í—Íȱ ‹ˬ›™ŠȱŽ–ˬ”•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱˬ›Šȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—ȱŠœŽ—’¢ŠœÍǰȱ ˜œŽ˜¡˜—›˜£ǰȱœ™’—Š•ȱ™›˜›ž£’¢Šǰȱ¢Í›Íš•Š›ǰȱ œ”˜•’˜£ǰȱ•˜›˜£ǰȱ”’˜£ǰȱ—ŽŸ›˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ǰȱ ˜—ž›ÂŠȱœûž—žȱŠœ’––Ž›’¢ŠœÍȱ£Š–Š—Íǰȱ˜—ž›ÂŠȱ œûž—žȱû£ˬ›’—ˬȱŠ™Š›Í•Š—ȱˬ–ˬ•’¢¢Š•Š›Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ Ÿˬȱœ˜—›Šȱǻ˜—”˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬ—ȱ‹ŠóšŠǼȱŠȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱȃ0HG(UDȄȱ‘˜œ™’Š•Í—Š—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱ ³Š•ÍóÍÂ͖ȱęȱ£’”’ȱ›ŽŠ‹’•’Šœ’¢ŠȱŸˬȱ‹ˬ›™Šȱóã‹ˬœ’—ˬȱ ŘřȬ’••’”ȱˬŒ›û‹ˬ–ˬȱˬœŠœ•Š—Š›ŠšȱœÍ—ŠšŠ—ȱ”Ž³–’óȱ –Ž˜’”ŠŠ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’›ˬ–ǯȱžȱ–ûˬȱ ˬ›£’—ˬȱ™Šœœ’ŸȬŠ”’Ÿȱ’–—Šœ’”Šǰȱˬ—£’–•ˬ¢’Œ’ȱ ęȱ£’”’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ǰȱ”’³’”Ȭ‹ã¢û”ȱ–˜˜›’”Šȱȱ’ó’—’—ȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱóˬŠȱŠ™–ÍóÍ›ǯȱȱ Š¡Í—ȱ£Š–Š—•Š›Šȱ—ŽŸ›˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱȱŠ”ŸŠ’–—Šœ’”Šȱˬ‹’šȱŽ’•ˬŒˬ”ǯ ˬ‹’šȱŽ’¢’–ȱ‹ˬ›™Šȱ–Ž˜’”ŠœÍȱ‹ûû—ȱ Š—ŠŠ—ˬ•–ˬȱŠ—˜–Š•’¢Š•Š›ǰȱ™˜œĴȱ›ŠŸ–Š’”ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ǰȱžóŠšȱœŽ›Ž‹›Š•ȱ’Ěȱ’Œ’ǰȱ™Š›Š™•Ž’¢Šǰȱ Ž›Š™Š›Ž£ǰȱ’•ǰȱkŠ›”˜ȬŠ›’ȱ”’–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ǰȱ ęȱ£’˜•˜“’ȱŽ˜›–Šœ’¢Š•Š›ǰȱ‘Ž–’™Š›Ž£ǰȱ’—œž•Š—ȱ œ˜—›Š”ÍȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ǰȱœ”˜•’˜£ǰȱ•˜›˜£ǰȱ”’˜£ǰȱšŠ–ˬȱ šûœž›•Š›Íǰȱ‘’›˜œŽŠ•’¢Šǰȱ–û¡ˬ•’ȱ”˜—›Š”Ȭ ž›Š•Š›ǰȱȱ›Š¡’’—ȱšŠ•Íšȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ǰȱˬ¢›’™ˬ—Œˬ•’¢’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ–ûœ‹ˬȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›’›ǯȱŠŸ’ȱ Š™Š›Š•Š›Í—Í—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱ˜œŽ˜¡˜—›˜£ǰȱ•˜›Ȭ ˜£ǰȱ”’˜£ǰȱ˜œŽ˜ęȱ•ˬ›ǰȱ™›˜›ž£’¢Š•Š›ǰȱœŽ—˜£ǰȱ ¢Í›Íš•Š›ǰȱ˜—ž›ÂŠȱ‹Ž¢—’—’—ȱ–û¡ˬ•’ȱ’——Ž›ŸŠœ’¢Šȱ ™˜£ž—ž•Š›ÍȱŸˬȱŠ›˜ęȱ¢ŠœÍ—Í—ȱ’Šš—˜œ’”ŠȱŸˬȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱûŠ•’ŒˬȬ™›˜ęȱ•Š”’”ȱ‹ˬˬ—ȱ ˬ›‹’¢ˬœ’ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ™œ’¡˜œ˜–Š’”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ ˬȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ–û–”û—û›ǯ

Š”ÍȱóǯǰȱʞŒˬ–’ȱŠ¡³ÍŸŠ—’ȱ”û³ǯǰȱŗř Ž•ǯDZȱ ǻƸşşŚȱŗŘǼȱśŜŗȱŖřȱŖř ˜‹ǯDZȱ ǻƸşşŚȱśśǼȱŚśśȱŖřȱŖř Ȭ–Š’•DZȱ ’—˜ȓ–ŽŽ›ŠǯŠ£   ǯ–ŽŽ›ŠǯŠ£


&$16$ö/,ö,

24

ùd.ù1ù 1(&ˍ $7,0" \DûÖQDoDWDQGDDUWÖTEHOˎ\DûDPDøÖQPPNQ ROPDGÖøÖQÖDQODGÖPdˎNLPGˎQNLOR\DTˎGˎU DUWPÖûUHÁNVH]RIDJLWTD]DQPÖûYˎDLOˎKˎ\DWÖPÖ |]EDûÖQDEXUD[PÖûDP

™’›•’ȱ’³”’•ˬ›ˬ—ȱšŠ¢ŠœÍ—ŒŠȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ¢ˬȱ ³ˬ’—•’”•ˬȱ㢛ˬ󍒖ǯȱG󒖕ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱŽ£ȬŽ£ȱŸ›˜Ȭ ™Š¢ŠȱŽ–ˬ•’ȱ˜•ž›ž–ȱŸˬȱã£û–ˬȱœã£ȱŸŽ›–’󍒖ȱ ”’ǰȱóˬ›Š‹Íȱ¢Š•—Í£ȱ›Š—œŠȱŸˬȱGŠ•’¢ŠŠǰȱŸ’œ”’—’ȱ Ȯȱ›’Š—’¢ŠȱŠŠ•Š›Í—Šǰȱ™˜›ŸŽ¢—’ȱȮȱ˜›žšŠ•’Ȭ ¢ŠŠǰȱ¡Ž›Žœ’ȱ’œˬȱȮȱGœ™Š—’¢ŠŠȱ’³ˬŒˬ¢ˬ–ǯȱ––Šȱ –ˬ•ž–ȱ˜•žȱ”’ǰȱ‹žȱŠ—Íȱ™˜£–ŠšȱŠœŠ—–Íóǯȱˬ‹ž•ȱ Ž’¢’–ȱ’³”’—’—ȱ–’šŠ›Í—Šȱ—ˬ£Š›ˬȱŽ–ˬ¢’ȱˬȱ ‹ŠŒŠ›–Í›Í–ǯȱˬ£ˬ—ȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱ’”’ȱšˬˬ‘ȱ”ˬ–ó’›’—ȱ óˬ›Š‹ȱ’•ˬȱ‹’’›’ǯȱ––Šȱ¢Ž—ˬȱˬǰȱ’•ˬȱ’”’ȱˬˬȱ šŠ—Í–Š”ÍȱŽŠ—˜•ž—ȱšŠÍ•ÍÂÍȱ”›’’”ȱ—㚝ˬ¢ˬȱ³ŠÍ›Íȱ ”’ǰȱ‹žȱ£Š–Š—ȱŠ¡óŠ–”Íȱ–ˬŒ•’œ’—ȱ—ˬȱ’•ˬȱ‹’’¢’—’ȱ œˬ‘ˬ›ȱ¡ŠÍ›•Š–Í›Í–ǯȱ’›ȱ’•ˬ—ȱœ˜—›Šȱ’œˬǰȱ‹Ž¢’—ȱ œ’•”ˬ•ˬ—–ˬœ’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ‘ˬ”’–ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’ȱ’•ˬȱ ‹’›ȱŠ¢ȱˬ›£’—ˬȱœ™’›•’ȱ’³”’ȱ’³–ˬ’–ǯȱȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ ž£ž—ȱ’••ˬ›ȱˬ›£’—ˬȱ’•”ȱˬˬȱŽ—’ȱ’•’ȱ‹’›ȱŠ–ŒÍȱ‹Ž•ˬȱ ’³–ˬˬ—ȱšŠ›ó͕Š¢Í›Í–ǯȱŘŖŗŘȱ’•ȱ¢Š—ŸŠ›Í—ȱŗȬˬȱ œˬ‘ˬ›ȱœŠŠȱŗŖȬŠȱã£û–ûȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ–’óǰȱû–›Š‘ȱ ŸˬȱŠ–ȱœŠÂ•Š–ȱ‘’œœȱŽ’›’–ǯȱȱʞ›ŠÍ–Šȱšž›ž–žóȱ ˜Šš•Š›Í—Íȱ–Š›³Í•ŠŠ›ŠšȱŸˬȱ’—’•ˬ¢ˬ›ˬ”ȱ—Š›ŠȬ ‘Šȱ¢Š–Íóȱœˬ›¡˜óȱ˜œ•Š›Í–Íȱã›û–ǯȱ—•Š›Í—ȱ

&$16$ö/,ö,

ã›û—ûóûȱŠŒÍ—ŠŒŠš•Íȱ’’ǯȱ ˬ–’—ȱŠ—Šȱšˬ›Š›Šȱ ˬ•’–ȱ”’ǰȱŠ‘Šȱ‹’›ȱŠ–•ŠȱŠȱ˜•œž—ȱœ™’›•’ȱ’³”’ȱ šˬ‹ž•ȱŽ–ˬ¢ˬŒˬ–ǯȱˬ—ȱ“ž›—Š•’œˬ–ǯȱ ˬ•ˬȱ˜ȱŸŠ¡Ȭ •Š›Š—ȱ–ˬ—’ȱ–Š›Šš•Š—Í›Š—ȱ‹ûû—ȱ–ˬ•ž–Š•Š›Íȱ ˜™•Š–ÍóÍ–DZȱ’³”’—’ȱŠ–Íóȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱšŠ›ó͕ŠóÍÂÍȱ ³ˬ’—•’”•ˬ›ǰȱŠ•žˬ³’•’¢’ȱˬ‘›’”ȱŽˬ—ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ȱŸˬȱœǯȱ ›Íšȱ‹’›ȱ’•ȱ”Ž³–’󍒛ȱŸˬȱ‘ˬ–’—ȱ–ˬ•ž–Š•Š›Íȱ óˬ›‘ȱŽ–ˬ”ȱ’–”Š—Í–ȱŸŠ›ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱŠ¢Íšȱ‘ˬ¢ŠÍ—ȱ ’•”ȱ’•’—ˬȱ’—œŠ—Íȱ¢˜•ž—Š—ȱ—ˬȱŠ£Í›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ

(026ù<$/$5 ’œȱˬ‘ŸŠ•ǰȱœ›Žœœǰȱˬœ•ȱœŽŸ’—ŒȱȮȱ‹žȱ‘’œœ•ˬ›’—ȱ ‘Š–ÍœÍȱœˬ—ˬȱŠ—ÍóÍ›ǯȱ––Šȱ’³”’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ¢ˬȱ ‹Šó•ŠÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ‹žȱˬˬœœû›Š•Š›Í—ȱ‘Š–ÍœÍȱ œˬ›¡˜ó•žš•Šȱ‹’’›’ǯȱ[Ÿ•ŠÍ—Í—ȱû—¢Š¢Šȱˬ•–ˬœ’ȱ Ÿˬȱœ˜—ž—Œžȱˬˬȱ–ˬŸŠŒ’‹’—’—ȱŠ›–ŠœÍ—ÍȱšŽ¢ȱ Ž’¢’—’ȱ¡ŠÍ›•Š¢Í›œŠ—–ÍǵȱˬœǰȱŠŸ˜–˜‹’•’—’—ȱ ˬ£’•ˬ›ˬ”ȱȱˬ›ˬ”œ’£ȱ‘Š•Šȱûó–ˬœ’—’ȱ—ŽŒˬǵȱȱG³”’—’ȱ ŠŠ—Š—ȱœ˜—›Šȱ‹ûû—ȱŽ–˜œ’¢Š•Š›Íȱˬ”‹Šó͗Šǰȱ ŽŠ—˜•œž£ȱ¢ŠóŠ¢ŠŒŠšœŠ—ǯȱžȱ’œˬǰȱŠœŠ—ȱŽ¢’•ǯ ȱ


25 4ˍ7ù<<ˍ76ù=/ù. ˬ’¢¢ˬœ’£•’”ȱŠ¢Íš•ÍÂ͗ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱŽ¢’•ǯȱžȱ ™›˜‹•Ž–ȱ¢Ž—’¢Ž–ˬ•’”ȱãŸ›û—ˬ—ȱœˬ—’—•ˬ’›ǰȱ œŠˬŒˬǰȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŸŠ¡Šȱšˬˬ›ȱœˬ—ȱ˜—žȱ’³”’ȱ’•ˬȱ ™ˬ›ˬ•ˬ¢’›’—ǯȱȱ›Íšȱ–ˬœˬ•ˬ—’ȱ‘ˬ••ȱŽ–ˬ¢’—ȱ ŸˬȱŠ£Šȱ˜•–ŠšȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ȱûŒ•ˬ—’›’•–ˬœ’ȱ £Š–Š—Íȱˬ•–’󍒛ǯȱŽŒˬǵȱ’œ›˜ęȱ¢Šȱ¡ˬœˬœ’—’—ȱ ™ˬ‘•ˬŸŠ—Šȱ³ŽŸ›’•–ˬœ’ȱ¢˜•žǰȱ¢ˬ—’ȱ–ˬóš•ˬ›ȱœ’œȬ Ž–’ȱ’•ˬǯȱ[£û—ȱû³û—ȱȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ–ûˬȱˬ¢’—ȱŽȱ ǻ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱ‹’›ȱ’•ǼȱŸˬȱ‹žȱ–ûˬȱˬ›£’—ˬȱŠ‘Šȱ ³˜¡ȱ¢Šȱ’—œŠ—•Š›ȱˬ‘Šˬœ’—ˬȱ˜•–ŠÂŠȱ³Š•ÍóǯȱŸˬ—ȱ ”ˬ—Š›Šȱš’Š•Š—ǰȱ›Ž›˜ȱ”’—˜ęȱ•–•ˬ›’—ȱ‹Š¡ÍóÍȱŸˬȱ –û£Š”’›ˬœ’—ˬȱ’󝒛Š”ȱŽǯȱˬ‘Š¢ˬǰȱ‘ˬ›ȱ’œ’›Š‘ˬȱ û—•ˬ›’—ˬȱ‹’›ȱã£ˬ•³ˬȱ’•ˬȱŠ—Íóȱ˜•ǯȱ ã£ˬ•³ˬȱœˬ—’ȱ ”˜‹žŒŠœÍ—Šȱ›ˬȱŽ’ǵȱ û•û–œˬȱŸˬȱ‹ŠóšŠœÍ—Šȱ ”Ž³ȱȮȱŠ¡Íǰȱ‹žȱ‘’œœ•ˬ›ȱȃˬœ•ȄȱŽ¢’•ǯȱ

'267ù7.ù6ù G³”’—’ȱŠ–Šš•ŠȱŠ—Í󕊛͗͗ȱ³˜¡ž—žȱ’’›ˬŒˬ”œˬ—ǯȱ —•Š›Í—ȱ”ŽĚȱ’ȱ£Š›ŠŠ•Š›Í—Šȱû•–ˬ¢ˬŒˬ”œˬ—ǰȱœˬ—’—ȱ žšž—ȱœ’ˬ’—ȱ’œˬȱ˜—•Š›Šȱ¡˜óȱˬ•–ˬ¢ˬŒˬ”ǯȱ G—œŠ—Í—ȱŒˬ–’ȱ‹’›Ȭ’”’ȱˬœ•ȱ˜œžȱ˜•ž›ȱŸˬȱ˜—•Š›ȱ ’³”’ȱ’•ˬȱ‹’›•’”ˬȱ‘ˬ¢ŠÍ—Š—ȱŽ–ˬ¢ˬŒˬ”ǯȱŠóšŠȱ Š—Í󕊛ȱ’•ˬȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’ȱŠ¢Í—•ŠóÍ›–ŠšŠȱ œ’¢Š‘Íȱž–Šȱûœž•žȱ”ã–ˬ”ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ˜—ȱ‹’›ȱ’•ȱ ˬ›£’—ˬȱ˜—•Š›•Šȱã›ûó•ˬ›’—ȱ—ŽŒˬȱ”Ž³–’󍒛ǵȱȱŽ³ˬȱ ˬˬȱ’³”’ȱœû›ˬœ’ȱŠ›¡ŠœÍ—Šȱ˜ž›–žóǰȱ—Ž³ˬȱˬˬȱ’œˬȱ ’³”’ȱ’³–ˬˬ—ȱŠ‘Šȱ–Š›Šš•Íȱ’ó•ˬ›•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•Ȭ –žœž—ž£ǵȱˬ—’—•ˬȱû–ž–’ȱȃŠ¢ÍšȄȱ–Š›Šš•Š›Íȱ˜•Š—ȱ óˬ¡œ•ˬ›•ˬȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’ȱš˜›ž¢ž‹ȱœŠ¡•ŠǰȱšŠ•Š—•Š›Í—Íȱ ’œˬȱœ’¢Š‘͍Š—ȱ™˜£Šȱ‹’•ˬ›œˬ—ǯȱ ™’›•’ȱ’³”’•ˬ›ˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”•ˬȱŸŠ¡Í–Íǰȱ ûŒû–ûȱŸˬȱ™ž•ž–žȱŠ£ŠȱŽ–’óȱ˜•ž–ǯȱˬ‘Š¢ˬȱ ”’ǰȱœŽŸ’–•’ȱ’–Š—ȱ—ãŸû–ȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•–Ššȱ ’–”Š—Í–ȱ¢Š›Š—Íǰȱ‹ž—ž—•Šȱ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱ’œˬǰȱ¢Ž—’ȱ Š—Í󕊛ȱšŠ£Š—Í–ǯȱ Ž³–’óȱ˜œ•Š›Í–Í—ȱ‘Š–ÍœÍȱ ‘ˬ¢ŠÍ–Š—ȱŽ–ˬ¢’‹ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱ‹’›ȱŠ—Íó͖•Šȱ ¢Ž—ˬȱˬȱ–ŠœŠȱŠ›¡ŠœÍ—Šȱã›ûóû›û”ǰȱŠ––ŠȱŽ——’œȱ –ŠœŠœÍǯȱ

ž¢Âž—•Šó–Š•Íȱ˜•ŠŒŠšǯȱž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱœˬ—ȱ’³”’¢ˬȱ Š•žˬȱ˜•žÂž—ȱȱ–ûˬˬȱ˜—ž—ȱ’—Œ’”•’¢’ȱˬȱ Š›Í›ÍȱȮȱŸˬȱ‹žž›ǰȱ—ˬ‘Š¢ˬȱ”’ǰȱ‹ûû—ȱ—Š›Š£Í•Íš•Š›Íȱ šŠ¢Í–Íóȱœˬ—’—ȱû£ˬ›’—ˬȱŽ—’›–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱ ¢Š›Š—–ÍóÍ›ǯȱȱ ʞŸŸˬ•Šǰȱ‹žȱ–ˬšŠ–ȱ’³ˬ—•ˬ›’—ȱ‘Š–͗͜ŠȱŽ¢’•ǰȱ ¢Š•—Í£ȱŠ•”˜š˜•’£–’—ȱ’”’—Œ’ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬœ’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—•ˬ›ˬǰȱ¢ˬ—’ȱû³Ȭ‹Žóȱû—•û”ȱȃ‹Š–ŠȄ•Š›ǰȱœˬ›¡˜óȱ Šš›Žœœ’¢ŠȱŸˬȱ¢Š¡Í—•Š›Í—Šȱ‹ŠóšŠȱû£ûŒûȱ‘Š••Š›Íȱ ¢ŠóŠŠ—•Š›Šȱ󊖒•ȱŽ’•’›ǯȱ G”’—Œ’œ’ǰȱšŠÍ—ȱã£–ûóû›œˬǰȱœˬ—ȱˬȱã£ǯȱ ’•ˬ¢ˬȱšŠ¢ÍÍó͗ȱ¢ž–óŠšȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ

ˍ1dˍ7ù1ùù/.*h1'h5 G³”’—’ȱ—ˬȱšˬˬ›ȱ³˜¡ȱ’³’›œˬ—œˬǰȱ˜—žȱˬ›’–ˬ”ȱ ˬȱ˜ȱšˬˬ›ȱ³ˬ’—’›ǯȱʞ•’•ˬȱ³ŽŸ›’•–ˬˬ—ȱ—˜›–Š•ȱ ‘ˬ¢ŠŠȱšŠ¢Í–ŠÂ͗ȱ–û–”û—ȱ˜•žÂžȱœ˜—ȱ‘ˬȱ ȮȱŠ•”˜š˜•’£–’—ȱ’”’—Œ’ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬœ’’›ǯȱ›ÍšȱŠœÍ•Í•Íšȱ ˜›–Š•Šó–ÍóǰȱŠ‹œ’—Ž—œ’¢Šȱœ’—›˜–žȱŠǰȱû—•ˬ›•ˬȱ Š•žˬȱ˜•–ŠšȱŠȱœˬ—ˬȱ¢Š¡óÍȱŠ—ÍóÍǰȱŠ––ŠȱŠ•”˜š˜•ȱ ‘Ž™Š’’ȱŸˬȱŽ—œŽŠ•˜™Š’¢Šȱ‘ˬ•ˬȱž£ŠšŠÍ›ǯȱžŠšȱ ”’ǰȱ—㟋ˬ’ȱˬˬȱŠ¢Í•ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱšˬ’ȱšˬ›Š›Šȱ ˬ•–’œˬ—ȱ”’ǰȱŠ‘Šȱ‹ˬœ’›ǯȱˬœǰȱœ˜—›Šǵȱȱ

*h1/ˍ5

˜óȱˬ•–’œˬ—ǰȱŠ•”˜š˜•ȱŠ‹œ’—Ž—œ’¢Šȱœ’—›˜–žǰȱ ¢Š¡žȱȃ•ˬŸȱœ’—›˜–žȄǯȱ›ÍšȱŽŠ—˜•ȱœˬ—’—ȱ ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—’—ȱŠ–ȱ ˬ¢ˬ›•’ȱ’󝒛Š”³ÍœÍ—Šȱ³ŽŸ›’•–’󍒛ǯȱȱŠ¡’”Š›’¢Šǰȱ Š›Ž›’Š•ȱˬ£¢’š’—ȱŠ›–ŠœÍǰȱ–ˬˬȱŠÂ›Í•Š›Íȱ”’–’ȱ ˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱʞ••ˬ›’—ȱˬœ’›ǰȱšÍŒ˜•–Š•Š›ȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǰȱœˬ—ˬȱŠ‘ȱ’œ’’›ǰȱŠ‘ȱœ˜¢žšž›ǰȱŠ‘ȱŠȱ ‹Šó͗ȱŠÂ›Í¢Í›ǯȱȱ ˬ¢ˬŒŠ—ǰȱ¢ž¡žœž£•žšǰȱš˜›¡ž—Œȱ ¢ž¡ž•Š›ǰȱŠ•”˜š˜•ŠȱûŒ•ûȱ–Ž¢•ȱ¢Š›Š—Í›ǯȱȱ ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǵȱû•ˬšȱŗȱǻœ’—’›ȱœ’œŽ–’Ȭ —’—ȱ—˜›–Š•ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’ȱ‹ˬ›™ŠȱŽ–ˬ”ȱû³û—ǼȱŸˬȱŜȱ ǻ‹Ž¢’—ȱ˜¡ž–ŠœÍ—Í—ȱ—˜›–Š•ȱš’Š•Š—–ŠœÍ—Íȱ‹ˬ›™Šȱ Ž–ˬ”ȱû³û—ǼȱŸ’Š–’—•ˬ›’—’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ǯȱˬ£’¢¢ˬȱ ³˜¡ȱˬ›’—’›œˬǰȱ—Š›”˜•˜“’ȱ”•’—’”Š¢Šȱ–û›ŠŒ’ˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ’£’˜•˜“’ȱ–ˬ‘•ž•ȱ’—ž£’¢Š•Š›ÍȱŸˬȱ‘ŽȬ –˜œ˜›‹œ’¢ŠȱǻšŠ—Í—ȱˬ–’£•ˬ—’•–ˬœ’Ǽȱ™›˜œŽž›Š•Š›Íȱ $ù/ˍ352%/(0/ˍ5ù ³˜¡ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ¢›ÍȬŠ¢›Íȱ‘Š••Š›Šȱ‘ˬ”’–ȱ›Š—”Ÿ’Ȭ ˬȱšˬˬ›ȱšˬ›’‹ˬȱˬȱœˬœ•ˬ—œˬǰȱŠ’•ˬȱ‘ˬ¢ŠÍ—Šȱ •’£Š˜›ȱˬ¢’—ȱŽˬȱ‹’•ˬ›DZȱ‹žȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ¢ž¡ž—žȱ‹ˬ›™Šȱ Š¢Íš•ÍšȱŠ’•ˬ—’ȱŠÂ͍Š—ȱœ˜—ȱŠ–•Šȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ Ž’›ǰȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ‘’œœ’—’ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ȱŸˬȱŠ•”˜š˜•Šȱ ˬȱšˬˬ›ȱ”’ǰȱ’³’›’—ǰȱ‘ˬ¢Šȱ¢˜•Šó͗ȱ‹ŠóšŠȱ šŠ›óÍȱ™œ’¡˜•˜“’ȱ–Ž¢•’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱã›–û›ûǯȱˬ—ȱ¡ˬœˬȱŸˬȱˬ›œȱžóŠšȱ ʞœ•’—ˬǰȱ’³”’—’ȱŠ–ŠÂ͗ȱˬœ’›•’ȱûœž••Š›Íȱ˜ȱšˬˬ›ȱ ”’–’ȱšˬ‹ž•ȱŽ’•’›’—ǯȱG³”’—’ȱŠÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ ˬȱ³˜¡ȱŽ¢’•ǯȱ—•Š›Š—ȱ‹’›’—Œ’œ’ȱŸˬȱˬœŠœÍȱȮȱœŠˬŒˬȱ ‹’›ˬ—Ȭ‹’›ˬȱ‹ã¢ûû—ǰȱŠ’•ˬ—’—ȱ‘ˬ¢ŠÍ—Šȱ’󝒛Š”ȱ Ž–ˬ¢ˬȱ‹Šó•ŠÍ—ȱȮȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱŠ›ŸŠÍ—Í—ȱšˬ›Š›•Š›Íȱ ’³–ˬ–ˬ”’›ǯȱŠ•Š—ȱûœž••Š›ȱ¢Š•—Í£ȱŠœÍ•Í•Íšȱ’•ˬȱ –û‹Š›’£ˬˬȱ”ã–ˬ”³’’›ǯ ’•ˬȱ›Š£Í•Šó–Í›ǰȱ¢Š¡žȱžóŠš•Š›Íȱ™’œȱš’¢–ˬˬȱã›ˬȱ Š—•Š¢Í›œŠ—ǯȱ ˬ¢Šȱ¢˜•Šó͗ȱœˬ—’—ȱ¢Ž—’ȱȃ–ˬ—Ȅ’—ˬȱ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

26

ˍ=ù=9$/ù'(<1/ˍ5 1ˍ1ˍ/ˍ59ˍ%$%$/$5 +$0,+$0,+$0,

7ԥԥVVINL|VNUԥNWH]WH]KԥUDLOԥQLQ TRQD÷ÕROXU2QXKHoYD[WGLTTԥWVL]TR\PD\ÕQ RQXTRYPDToQQԥTԥGԥUWH]|OoJ|WUVԥQL] [ԥVWԥOL\LQLQNLúDIHWPԥHKWLPDOÕRTԥGԥUD]DODU

*Ԥ/ø1*g5Ԥ.g6.h5Ԥ.1Ԥ'ø5 9Ԥ1Ԥø/Ԥ7Ԥ+/h.Ԥ/ø'ø5" gVNUԥN ‡%LUoR[WԥQԥIIVRUTDQODUÕ[ԥVWԥOLNOԥULQLQLON ԥODPԥWLGLU ‡2UTDQL]PLQID\GDOÕTRUX\XFXUHDNVL\DVÕ WԥQԥIIV\ROODUÕQDGúPú\DG FLVLPOԥUGԥQ[LODVROPD÷ÕQWԥELL VXOXGXU ‡;ԥVWԥOLNGH\LO KԥUKDQVÕ[ԥVWԥOL\LQ VLPSWRPXGXU

&$16$ö/,ö,

gVNUԥ\LQIXQNVL\DVÕ¿]LRORMLFԥKԥWGԥQ ID\GDOÕGÕUdԥWLQLIUD]ROXQDQEԥO÷ԥPOL|VNUԥN ]DPDQÕTDWÕEԥO÷ԥPLGXUXODúGÕUDQYԥRQXQ WԥQԥIIV\ROODUÕQGDQ[DULFHGLOPԥVLQLWH]OԥúGLUԥQ GԥUPDQYDVLWԥOԥULTԥEXOHWPԥNOD]ÕPGÕU 

g6.h5Ԥ.1(&Ԥ2/85" gVNUԥ\LQLNLQ|YROXU ‡4XUX EԥO÷ԥPVL]Yԥ\DTH\ULSURGXNWLY ± |VNUԥNDGԥWԥQ.59øQÕQLONVXWNDVÕQGDԥPԥOԥ JԥOLURUWDKԥUDUԥWYԥPXPLKDOVÕ]OÕTLOԥPúD\LԥW ROXQXU ‡<Dú EԥO÷ԥPOLYԥ\DSURGXN WLY ±\X[DUÕWԥQԥIIV\ROODUÕ TÕUWODTYԥWUD[H\D LOWLKDEÕ]DPDQÕ.59ø QÕQLNLQFLoQF


27 VXWNDVร•QGDิฅPิฅOิฅJิฅOLU*HFิฅOิฅUYิฅLQKDO\DVL \DGDQVRQUDDUWDUDTTิฅยฟOGิฅQEDรบOD\ร•U$รท FL\ิฅUGิฅWRSODQPร•รบEิฅOรทิฅPLOWLKDELSURVHVLQ LQNLรบDIHWPิฅVLQิฅ[ิฅVWิฅOLNOิฅULQX]XQoิฅNPิฅVLQิฅ |VNยUิฅ\LQEDรบODQPDVร•QDVิฅEิฅERODUDTWH] VDรทDOPDQร•QTDUรบร•Vร•Qร•DOร•U%XKDOGDEิฅOรทิฅPLQ [DULFROXQPDVร•QDN|PิฅNHGิฅQSUHSDUDWGDQ LVWLIDGิฅHWPิฅNOD]ร•PGร•U

4DWร–\DSร–รปTDQEหŽOรธหŽPLGXUXODรปGร–UDQ YหŽWหŽQหŽIIยV\ROODUร–QGDQ[DULFHGหŽQ SUHSDUDWPหŽK])ODYDPHGยฎGLU g6.h5ิค<รธ16ิค%ิค%/ิค5รธ gVNยUิฅ\LQPยDOLFิฅVLQิฅRQXQ\DUDQPD VิฅEิฅEOิฅULQLWิฅ\LQHWPิฅNOิฅEDรบODPDTOD]ร•PGร•U รธOิฅU]LQGิฅRUWDKHVDEODGิฅIิฅ[ิฅVWิฅOิฅQLULN dR[YD[W|VNยUิฅ\LQ\DUDQPDVร•\X[DUร•WิฅQิฅIIยV \ROODUร•Qร•Q\ROX[XFXLOWLKDELSURVHVLLOิฅิฅODTิฅGDUGร•U <DOQร•]VR\XTGิฅ\Pิฅ]DPDQร•GH\LOิฅWUDIPยKL WLQPิฅQยฟDPLOOิฅULQLQWิฅVLULPLVDOยoยQSDV VLYVLTDUHWoิฅNPิฅYิฅ\DRWDTODUร•QWR]OXROPDVร• QิฅWLFิฅVLQGิฅGิฅ\DUDQDQ|VNยUิฅNEURQ[LDODVWPD ิฅODPWิฅOิฅULQGิฅQELULRODELOิฅU

8รน$4g6.h5h56ิค1ิค(70ิค. /$=,0',5" รธONQ|YEิฅGิฅ\HQิฅGิฅVิฅEิฅELDUDรบGร•UPDTH\QL ]DPDQGD|VNยUิฅ\LQQ|YยQยWิฅ\LQHWPิฅNOD]ร•PGร•U รธVWิฅQLOิฅQKDOGD|VNยUิฅ\LQSURGXNWLYROPDVร•QD \ิฅQLEิฅOรทิฅPLQ|VNยUิฅN]DPDQร•DVDQOร•TODoร•[PDVร• D]DรทUร•Oร•YิฅTร•VDROPDVร•QDoDOร•รบPDTOD]ร•PGร•U%X SUREOHPLQ|KGิฅVLQGิฅQ)ODYDPHGยฎEิฅOรทิฅPJิฅWLULFL SUHSDUDWJิฅOิฅELOิฅU 0ยDVLUEิฅOรทิฅPJิฅWLULFLSUHSDUDW)ODYDPHGยฎ .59รธTULSNิฅVNLQYิฅ[URQLNLEURQ[LWNLPL WิฅQิฅIIยVRUTDQODUร•[ิฅVWิฅOLNOิฅULLOิฅPยEDUL]ิฅGิฅLON \DUGร•Poร•Gร•U )ODYDPHGยฎoR[WิฅUิฅร€LPยDOLFิฅYLWิฅVLUิฅPDOLN GLUEิฅOรทิฅPLGXUXODรบGร•Uร•U|VNยUิฅNOิฅoร•[PDVร•Qร• DVDQODรบGร•Uร•UYิฅGLJิฅUID\GDOร•IXQNVL\DODUร•\HULQิฅ \HWLULU)ODYDPHGยฎSUHSDUDWร•Qร•QWิฅVLULDOWร•QGD VยSยUJิฅoLNLSULNFLNOิฅUEิฅOรทิฅPLDNWLYรบิฅNLOGิฅ VยSยUยEoร•[DUPDTODEURQ[ODUร•WิฅPL]Oิฅ\LU $VDQoร•[DQEิฅOรทิฅPLOิฅELUOLNGิฅ[ิฅVWิฅOLNW|UิฅGิฅQ PLNURRUTDQL]POิฅUYิฅRQODUร•QLQWRNVLNDVL\D\D VิฅEิฅERODQSDUoDODQPDPิฅKVXOODUร•GD[DULF HGLOLU;ิฅVWิฅQLQWิฅQิฅIIยVยUDKDWODรบร•UิฅKYDOร•LVิฅ \D[รบร•ODรบร•U %XQXQOD\DQDรบร•)ODYDPHGยฎDรทFL\ิฅUOิฅUGิฅ VXUIDNWDQWร•Q\ิฅQLDรทFL\ิฅUWR[XPDVร•Qร•Q \ร•รทร•OPDVร•QDPDQHRODQ[ยVXVLPDGGิฅQLQิฅPิฅOิฅ

JิฅOPิฅVLQิฅVิฅEิฅEROXU6XUIDNWDQWKิฅPoLQLQ LQIHNVL\DQร•Q\ROXQGDWิฅELLVLSิฅUUROXQXR\QD\ร•U GHPิฅN)ODYDPHGยฎ[ิฅVWิฅOL\ิฅTDUรบร•PยTDYLPิฅWL DUWร•Uร•U +ิฅNLPDQWLELRWLNWิฅ\LQHWPLรบGLUVิฅ)ODYDPHGยฎ ]ิฅGิฅOิฅQPLรบDรทFL\ิฅUWR[XPDVร•QGDRQXQTDWร•Oร•รทร•Qร• DUWร•UPDTODPยDOLFิฅQLQVิฅPิฅUิฅVLQLGิฅDUWร•Uร•U )ODYDPHGยฎSUHSDUDWร•Qร•QLVWHKVDOoร•Vร•RODQ %HUOLQ;HPLDOPDQรบLUNิฅWLPยDOLFิฅQLQGDKD GDUDKDWROPDVร•QDoDOร•รบPร•รบGร•U%HOิฅNL )ODYDPHGยฎ|VNยUิฅNVLURSXXรบDTODUยoยQUDKDW IRUPDGDEXUD[ร•Oร•UPOKิฅFPLQGิฅ|OoยTDรบร•รทร• RODQร€DNRQ6LURS[RรบPRUXTGDGOร•Gร•U %|\ยNOิฅUGิฅXQXGXOPD\ร•E)ODYDPHGยฎKิฅEOิฅUL NLoLN|OoยOยGยUYิฅE|OยQPิฅNยoยQoิฅUWPิฅLOิฅ WิฅFKL]ROXQPXรบGXUNLEXGDRQODUร•QLVWLIDGิฅVLQL DVDQODรบGร•Uร•U )ODYDPHGยฎ|VNยUิฅNVLURSXYิฅKิฅEOิฅUL [RรบDJิฅOPิฅ]ิฅODPิฅWOิฅULQ|KGิฅVLQGิฅQWH]OLNOิฅ JิฅOPิฅNGิฅYิฅ|VNยUิฅ\LQPยDOLFิฅVLQGิฅVDGLT \DUGร•Poร•Qร•]RODFDT 

<Dรป|VNยUหŽ\หŽTDUรปร–WH]WหŽVLUOL GหŽUPDQร–\HQLQหŽVLOSUHSDUDWร– )ODYDPHGยฎLVHoLQ ;หŽVWหŽOหŽQPหŽ\LQ

$]ิฅUED\FDQGDยณ%HUOLQ&KHPLH$*0HQDULQLยด1ยPD\ิฅQGิฅOL\L $=&ิฅIิฅU&DEEDUOร•&DVSLDQ3OD]DFร•PิฅUW 7HO )DNV  ZZZEHUOLQFKHPLHD]

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

28

*g=/ˍ5 Yˎ\D]KˎVVDVOÖøÖ

&$16$ö/,ö,


29

Y

Š£ȱŠ¢•Š›Í—ŠȱŠ—Š•Š›ȱžóŠš•Š›Í—ÍȱŠ³Íšȱ‘ŠŸŠŠȱ ˬ£’›–ˬ¢ˬȱ³Š•Íó͛DZȱ™Š›”Šǰȱ‘ˬ¢ˬˬǰȱ‹ŠÂŠǯȱ ˬ‘Š¢ˬȱ”’ǰȱ‹’›ȱšŠ•Ššȱ™Š•Š›Íȱ³Í¡Š›–Ššǰȱû£û—ûȱ û—ˬó’—ȱ’•Íšȱ—ˬˬœ’—ˬȱ³ŽŸ’›–ˬ”ǰȱ˜¢Š—–ŠšŠȱ˜•Š—ȱ ˜›™ŠÂ͗ȱˬ›’—’ȱž¢–Ššȱ’–”Š—Íȱ¢Š›Š—–ÍóÍ›ǯȱ

Š–Íȱ‹’›ȱœˬœ•ˬȱ³˜¡ȱˬ£–ˬ¢’ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱã›û›ȱŸˬȱ ŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱ‘ˬŸˬœ•ˬȱ˜—Šȱ›’Š¢ˬȱŽˬ›ˬ”ȱžóŠš•Š›Í—Í—ȱ ˬ‹’ˬ•ˬȱ¢Š¡Í—ȱû—œ’¢¢ˬˬȱ˜•–ŠÂ͗Šȱ³Š•Íó͛•Š›ǯȱ Š•—Í£ȱŠ¡óŠ–Šȱ˜Â›žȱ—ˬ£ˬ›’—’£ˬȱ³Š›™Í›ȱ”’ǰȱž£ž—ȱ ˬ£’—’ȱ”ã›™ˬ¢ˬȱŠ¢ŠȱŸŽ›–ˬ¢’‹DZȱ˜ǰȱˬœˬ‹’•ˬó’›ǰȱ ŠÂ•Š¢Í›ǰȱã£•ˬ›’ȱšÍ£Š›–ÍóȱŸˬȱ¢ŠóŠ›Í›ǯȱȱˬȱ˜•ž‹ǰȱŠ¡Íǵȱ ’•ˬ—’£ˬȱ”’–œˬȱŠ••Ž›’¢Š¢Šȱ–Ž¢••’’›œˬǰȱ ‹žȱœžŠ•Í—ȱŒŠŸŠ‹Í—Šȱ‘Š£Í›ȱ˜•–Š•ÍœÍ—Í£ǯȱóŠÂ͗ȱ —ŠœŠ£•ÍÂ͗͗ȱœˬ‹ˬ‹’ȱȮȱ˜›šŠ—’£–’—’—ȱŠ••Ž›’¢Šȱ ã›ˬˬ—ȱŠ–’••ˬ›ˬȱȬȱŠ••Ž›Ž—•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱ¢û”œˬ”ȱ ‘ˬœœŠœ•ÍÂ͍͛ǯȱŠ•’Ž¢—•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’ȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’”ˬ—ȱ ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›œˬǰȱ”ã›™ˬ—’—ȱˬȱ‹žȱ‹ˬ•Š¢Šȱû³Š›ȱ ˜•–ŠȱŽ‘’–Š•ÍȱŘśƖǰȱ‘ˬ›ȱ’”’ȱŸŠ•’Ž¢—ȱ¡ˬœˬ’›œˬȱ ȮȱśŖƖȬˬȱ‹ˬ›Š‹ˬ›’›ǯȱˬ£ˬ—ȱŠŠȱŸˬȱŠ—Š•Š›ȱ‘ŽœŠ‹ȱ Ž’›ȱ”’ǰȱ㟕Š•Š›Í—ŠȱŠȱŠ••Ž›’¢Š—Í—ȱ˜—•Š›Šȱ˜•Š—ȱ ˜›–ŠœÍȱŠó”Š›ȱŽ’•–ˬ•’’›ǯȱȱˬœˬ•’¢’—ȱŠ–Š–’•ˬȱ ˬ›š•’ȱóˬ”’•ˬȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—ˬȱ˜—•Š›ȱ‘Š£Í›ȱŽ¢’•ǯȱ Ž•ˬȱ”’ǰȱã£û—û£ˬȱ™˜›ŠÂŠ•ŠȱšŠ›óÍȱŠ••Ž›’¢ŠȱŸŠ›œŠǰȱ ”ã›™ˬ—’£ˬȱ™˜••’—˜£ȱŸˬȱ¢Šȱ™Š›•Ššȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Í—Šȱ šŠ›óÍȱŠ••Ž›’”ȱ›ŽŠ”œ’¢Šȱ’—”’óŠȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ

Ž’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬˬ—ǰȱ‹žȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱŽ›ˬœ’ȱû—ȱ ”Ž³–’›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱûŒ•ˬ—’›ǯȱȱž›ŠŠȱû—ȱ³Š¢ȱŸˬȱ¢Šȱ ³˜‹Š—¢ŠœÍÂÍȱ‘ˬ•’–’ȱŠ£ȱ”ã–ˬ”ȱŽ’›ǯȱ 㛙ˬ¢ˬȱ ‘ˬ”’–ȱˬ¢’—ŠÍȱ’•ˬȱˬ›–Š—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ĞȱŠ•–˜•˜šȱã£•ˬ›’—ȱŠ••Ž›’¢Š¢ŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ–ˬ›ž£ȱ šŠ•Š—ȱ‘’œœˬœ’—’ȱ–ûŠ¢’—ˬȱŽˬŒˬ”DZȱã£ȱšŠ™Šš•Š›Íǰȱ ”˜—¢ž—”’ŸŠǰȱ‹ž¢—ž£ȱš’óŠœÍǰȱ˜›ȱš’óŠœÍȱŸˬȱ¢Šȱ ã£ȱŠ–Š›•Š›Íǯȱž›ȱ”’ǰȱŠ™Ž”•ˬ›ˬ—ȱ㣋Šó͗Šȱ ȃã£ȱˬ›–Š—ÍȄȱŠ•–Š¢Í—ǯȱ••Ž›’”ȬžóŠš•Š›ȱ ˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬȱšŠ›óÍȱ³˜¡ȱ‘ˬœœŠœÍ›ȱŸˬȱ˜£ȱ Š••Ž›’¢ŠœÍ—ŠȱŠ—’‹’˜’”ˬȱšŠ›óÍȱ›ŽŠ”œ’¢ŠȱŠȱš˜óž•Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱ ••Ž›’”ȱ›ŽŠ”œ’¢Šȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ¢Š›Š—–Íóȱã£ȱŸˬȱ ã£ȱšŠ™Šš•Š›Í—Í—ȱ’•’‘Š‹Íȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱã£ȱŠ–ŒÍœÍȱ Ÿˬȱ–ˬ•‘ˬ–’ȱóˬ”•’—ˬȱ‹ž›Š¡Í•Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ’•ˬȱ žÂž›•Šȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ ã£ȱŠ–ŒÍ•Š›Íȱã£•ˬ›’—ȱ ’•’‘Š‹ÍȱŸˬȱȱó’ó”’—•’¢’—’ȱŽ£•’”•ˬȱŸˬȱŽěȱŽ”’Ÿȱóˬ”’•ˬȱ Š›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ǰȱŠ–Š›•Š›ÍȱŠ›Š•Í›ǰȱšŠó͗–Š—Íȱ ŸˬȱšÍŒÍš•Š—–Š—ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱ ã£ȱȱ–ˬ•‘ˬ–’—’ȱû—ˬȱ ’”’ȱˬˬȱã£ȱšŠ™Šš•Š›Í—Šȱ³ˬ”–ˬ”•ˬȱȱˬȱȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱȱ ¢û—û••ˬ󍒛–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱˬ•‘ˬ–ȱŠœŠ—•Íš•Šȱã£ȱ¢ŠóÍȱ –Š¢Žœ’—ˬȱ‘ˬ••ȱ˜•ž—ž›ǰȱ¢ŠȱŒ’œ’–ȱ‘’œœ’¢¢ŠÍ—Íȱ Š›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ǯȱ

••Ž›’¢Šȱã£•ˬ›’—ȱ‹Š”Ž›’Š•ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬœ’ȱ’•ˬȱ –û󊢒ˬȱ˜•ž—žÂžȱ‘Š•Šǰȱ–ûŠ•’Œˬȱ£Š–Š—Íȱšˬ‹ž•ȱ ••Ž›’”ȱã£ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’ǰȱ Ž’•ˬ—ȱ™›Ž™Š›Šȱû—ˬȱŘȬřȱˬˬȱȱŠ–ŒÍ•Š—Š—ȱ ˬœŠœˬ—ǰȱ¢Š£ȱˬœ•’—ˬȱˬœŠûȱŽ’›ǯȱˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ ã£ȱŠ–ŒÍ•Š›Íȱ’•ˬȱ‹’›•’”ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ”’ǰȱ‹žȱãŸ›ˬȱã£•ˬ›ȱ–û¡ˬ•’ȱŠ••Ž›Ž—•ˬ›’—ȱ Š”’—ȱ–ûŠ•’Œˬ—’—ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ’ȱŸˬȱ–ûˬ’ȱȱ ˬœ’›’—ˬȱ˜Â›žȱŽ—’óȱŠ³ÍšÍ›ǯȱŠ›”Šȱ”ã›™ˬȱ –ûŠ•’Œˬȱ‘ˬ”’–’—’—ȱœˬ•Š‘’¢¢ˬ’ȱ³ˬ›³’Ÿˬœ’—ˬȱ ³’³ˬ”•ˬ¢ˬ—ȱ”˜•žȱš˜¡ž•Š¢Šȱ‹’•ˬ›ǰȱ‹ŠÂŠȱ˜—šŠ•Í—ȱ ‘ˬ••ȱ˜•ž—Š—ȱ–ˬœˬ•ˬ’›ǯȱŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱ’œˬȱ’–”Š—ȱ ¢Š—Í—Šȱ˜ž›žÂž—Š—ȱŠŒÍȱûœûȱã£•ˬ›’—’ȱ Š’›ˬœ’—ˬȱ”ã›™ˬ—’ȱŠ••Ž›’¢Šȱã›ˬˬ—ȱŠ–’••ˬ›ˬ—ȱ ã¢—ˬˬ›ǯȱ³Íšȱ‘ŠŸŠŠȱž£ž—ȱˬ£’—’ȱŸŠ¡Íȱ’ȱŸˬȱ ž£Šš•ŠóÍ›–Š•ÍÍ›DZȱšž›žȱ‹Š•Íšȱ¢Ž–’ȱŸˬȱ¢Šȱ”’–¢ˬŸ’ȱ ¢Šȱ™’ó’”ȱ’•ˬȱ›Šœ•Šó–ŠšȱŽ‘’–Š•Íȱ³˜¡ž›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›Í—ȱ –ˬ’óˬȱ–Šˬ•ˬ›’ȱ™Š”Ž•ˬ›’—’ȱˬ•ȱ³Š–Š¢Š—ȱ¢Ž›ˬȱ Šȱ¡Í›Šȱû”ȱ‘’œœˬŒ’”•ˬ›’ȱŠ••Ž›’¢Šȱã›ˬˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ œŠ¡•Š¢Í—ǰȱš˜—óž—ž—ȱ™’ó’¢’ȱ’•ˬȱû—œ’¢¢ˬˬȱ’›–ˬ¢’—ǰȱ Š›•Ššȱ¢Š£ȱû—ˬó’ȱˬȱ‘ˬœœŠœȱžóŠšȱã£•ˬ›’ȱû³û—ȱ ³’³ˬ”•ˬ¢ˬ—ȱ”˜••žšȱŸˬȱ˜•Š›Š—ȱȱž£ŠšǰȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ Š¢Š•ÍȱŽ¢’•ǯȱžȱˬ‘•û”ˬ•’ȱŠ–’••ˬ›’—ȱˬœ’›’—ˬȱ ”㕐ˬ•’”ˬȱˬ£’—ǯȱ ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱŸˬȱ–’”›˜œ”˜™’”ȱˬ—ˬŒ’”•ˬ›’—ȱ —ž–Š¢Í—ȱ”’ǰȱŠ••Ž›’¢Šȱˬ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱ–ˬ’óˬȱ ž›ȱŠ›–ŠœÍȱŸˬȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’ȱˬȱš˜óž•Š›Ššȱã£ȱ ˜£ž—ŠȱšŠ›óÍȱ¢Š›Š—Í›ǰȱ˜ž›ȱ”’ǰȱŽŸˬȱû—ˬ•’”ȱ šŠ™Šš•Š›Í—Í—ȱ’•’‘Š‹•Šó–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ —ˬ–ȱˬ–’£•’”ȱ’ó•ˬ›’ȱŠ™Š›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠ£Ȭ¢Š¢ȱ ••Ž›’”ȱã£ȱ¡ˬœˬ•’¢’—’ȱžóŠÂ͗ȱ Š¢•Š›Í—Šȱãóˬ–ˬȱŸˬȱ’ŸŠ›•Š›Š—ȱ¢ž—ȱ¡Š•³Š•Š›Íȱ —Š¡˜ó•Š–ŠœÍ—Š—ȱ—ŽŒˬȱŠ¢Í›–Ššȱ˜•Š›ǵȱ 㛙ˬȱ ¢ÍÂÍóÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱȮȱ˜—•Š›Í—ȱû£ˬ›’—ˬȱ³ã”–ûóȱ ã£•ˬ›’—’ȱ˜Ÿžóž›ž›ȱŸˬȱ˜—•Š›Í—ȱšŠó͗–ŠœÍ—Š—ȱ ˜£ȱŸˬȱ¢ž—ȱ‘’œœˬŒ’”•ˬ›’ȱŠ••Ž›’¢Šȱã›ˬˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ 󒔊¢ˬ•ˬ—’›ǰȱã£•ˬ›’ȱ¢ŠóŠ›Í›ǰȱ™Š›•Ššȱ’óÍŠȱ ˬ£ˬ—ȱã£•ˬ›’—ȱŠ••Ž›’”ȱȱ›ŽŠ”œ’¢ŠœÍ—Íȱ”˜œȬ ‹Š¡Š›”ˬ—ȱã£û—ûȱšÍ¢Í›ȱŸˬȱšŠ›Š—•Íšȱ¢Ž›ȱŠ¡Š›Í›ǯȱȱ –Ž’”ȱŸˬȱˬ›’¢¢ŠȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱˬȱã›ˬ’›ǯȱž—žȱ 㣕ˬ›ȱšÍ£Š›Í›ȱŸˬȱó’ó’›ǯȱ —ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Š›ŠšǰȱžóŠÂÍȱœŠ‹ž—Š—ȱŸˬȱŽ•ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ ʞ”œ’—ˬǰȱã£•ˬ›’—ȱšž›ž•žÂžǰȱœŽ•’”•’ȱš’óŠ—Í—ȱ Ž–ˬˬ—ȱ¢ž¢ž—ž›ž—ǰȱ‹Šó͗Íȱ¢žžšŠȱ’œˬȱ ã£ȱ¢ŠóÍȱ’•ˬȱŠ£ȱ¢Šó•Š—–ŠœÍǰȱ‹ž—ž—ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱ˜•Š›Ššȱ 󊖙ž—ž—ȱû£û—ˬȱŠ¡–Š–ŠœÍ—Šȱ—ˬ£Š›ˬȱŽ’—ǯ šÍŒÍš•Š—–ŠȱŸˬȱšŠó͗–Š—Í—ȱŠ›–ŠœÍȱŠȱ–û󊑒ˬȱ

&$16$ö/,ö,
$]ˎUED\FDQGDPDUW[ˎEˎUOˎUL ’••’ȱ—”˜•˜’¢Šȱˬ›”ˬ£’—ˬȱŖŗǯŖřǯŘŖŗřȬŒûȱȱ ’•ȱŠ›’¡’—ˬȱœûȱŸˬ£’œ’—’—ȱ–ŽŠœŠ’”ȱ¡ˬ›³ˬ—’ȱ £Š–Š—Íȱ ȃŽ›ŒŽŠȃȱ ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱ ’œ’Šˬœ’—ˬȱ ‘ˬœ›ȱŽ’•–’óȱˬš’–Šȱ–ˬ›Šœ’–’ȱ”Ž³’›’•–’󍒛ǯȱ Žœ™ž‹•’”Š—Í—ȱ Š™Š›ÍŒÍȱ –ûˬ¡ˬœœ’œ’ǰȱ ǯŽǯ—ǯȱ ǯŽ¢—Š•˜Ÿȱ ¢Ž—’ȱ ȬŘȱ ’–Ž›’£Šœ’¢Šȱ ’—‘’Ȭ ‹’˜›•Š›Íȱ œ’—’ęȱ—ˬȱ Š’ȱ ’•”ȱ ™›Ž™Š›Šȱ ˜•Š—ȱ ȃŽ›ŒŽŠȄ—Íȱ –ˬ›”ˬ£’—ȱ ˬ–ˬ”Šó•Š›Í—Šȱ ˬš’–ȱ Ž–’󍒛ǯȱ ûȱ Ÿˬ£’œ’ȱ –ŽŠœŠ’”ȱ ¡ˬ›³ˬ—’—’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ ’›ˬ•’•ˬ¢’ó’ȱ ˬœ’šȱ Žˬ—ȱ ȱ ”•’—’”ȱ ˬš’šŠÍ—Í—ȱ —ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱ ‘ŠššÍ—Šȱˬ›ŠĚȱÍȱ–ˬ›ž£ˬȱŽ’•–’󍒛ǯȱ ûȱ Ÿˬ£’œ’—’—ȱ ¡ˬ›³ˬ—’ȱ ‹ûû—ȱ û—¢ŠŠȱ Ž—’óȱ ¢Š¢Í•–Íóȱ Ÿˬȱ šŠÍ—•Š›Šȱ Ž£ȬŽ£ȱ ȱ ›Šœȱ ˬ•’—ˬ—ȱ ‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱ ¢Ž—’ȱ ã›ˬ–ˬ’›ǯȱ ˬ›ȱ ’•ȱ ˬ¡–’—ˬ—ȱ ŗǰŚȱ –’•¢˜—ȱ ¢Ž—’ȱ ¡ˬœˬ•ˬ—–ˬȱ ‘Š••Š›Íȱ

šŽ¢ˬȱ Š•Í—Í›ǰȱ ȱ ŚśŖȱ –’—ˬ—ȱ Š›Íšȱ šŠÍ—ȱ ’œˬȱ ‹žȱ ¡ˬœˬ•’”ˬ—ȱ –ˬ‘Ÿȱ ˜•ž›ǯȱ ȬŘȱ ™˜£’’Ÿȱ œûȱ Ÿˬ£’œ’—’—ȱ ¡ˬ›³ˬ—’ȱ £Š–Š—Íȱ ó’óȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—’—ȱ û£ˬ›’—ˬȱ³˜¡•žȱ–’šŠ›Šȱ ȬŘȱ›ŽœŽ™˜›•Š›Íȱȱ –㟌žž›ǯȱ ȃ˜£’’Ÿȱ ȬŘȬœŠžœȄȱ Š•ŠȬ —Š—ȱ ‹žȱ Ÿˬ£’¢¢ˬȱ œûȱ Ÿˬ£’œ’—’—ȱ ¡ˬ›³ˬ—’—ˬ—ȱ ˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—ȱ ŗśȬŘŖƖȱ ȱ šŠÍ—•Š›Šȱ ˬ¢’—ȱ Ž’•Ȭ ’›ǯȱ ȬŘȱ ™˜£’’Ÿȱ œûȱ ȱ Ÿˬ£’œ’—’—ȱ ¡ˬ›³ˬ—’ȱ ‹žȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ¡ûœžœ’ȱŠš›Žœœ’Ÿȱ˜›–ŠœÍÍ›ǯȱȱ ȃŽ›ŒŽŠȃȱ ™›Ž™Š›ŠÍȱ –ˬ¡œžœ’ȱ ˜•Š›Ššȱ ó’óȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ œˬ‘’—ˬȱ ȬŘȬ›ŽœŽ™˜›•Š›Íȱ Ÿˬȱ

ȱˬœ’•ˬœ’—ˬȱŠ’ȱ’ˬ›ȱ›ŽœŽ™˜›•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ ǻ Ȧ ŗǰȱ řȱ Ÿˬȱ ŚǼȱ Œû•û”•ˬ›’—ȱ ǻ’–Ž›’£Šœ’¢Š—Í—Ǽȱ ˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’—’—ȱ šŠ›ó͗͜Íȱ Š•–Ššȱ –ˬšœˬ’ȱ ’•ˬȱ ’ó•ˬ—’‹ȱ ‘Š£Í›•Š—–ÍóÍ›ǯȱ

ŽœŠ‹ȱ Ž’•’›ȱ ”’ǰȱ ‹žȱ ™›˜œŽœȱ ó’óȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—’—ȱ


31

–ˬ‘Ÿȱ Ž’•–ˬœ’ȱ Ÿˬȱ ‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱ ¢Ž—’ȱ ã›ˬ–ˬ—’—ȱȱ Š›–ŠœÍ—ŠȱŸŠŒ’‹ȱ›˜•ȱ˜¢—Š¢Í›ǯȱ ȃŽ›ŒŽŠȄȱ ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱ ȬŘȱ ›ŽœŽ™˜›žȱ ’•ˬȱ‹’›•ˬó–ˬœ’ȱó’óȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—’ȱȱ—’óŠ—•Š–Šš•Šȱ ˜—•Š›Í—ȱ’––ž—ȱœ’œŽ–’ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱŠ—Í—–ŠœÍ—Íȱ Ÿˬȱ œ˜—›ŠŠ—ȱ –ˬ‘Ÿȱ Ž’•–ˬœ’—’ȱ ȱ ŠœŠ—•ŠóÍ›Í›ǯȱȱ —”˜•˜’¢Šȱ œŠ‘ˬœ’—ˬȱ û—¢ŠŠȱ •’Ž›ȱ ”’–’ȱ Š—Í—–Íóȱȃǯ ˜ěȱ–Š——ȬŠȱ˜Œ‘ŽȱȄȱ󒛔ˬ’ȱ Š›Íšȱž£ž—ȱ’••ˬ›’›ȱ”’ǰȱ¢Ž—’ȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž••Š›Í—Íȱ ˬ‹’šȱ Ž–ˬ”•ˬȱ ˜—”˜•˜“’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›•ˬȱ žÂž›•žȱ –û‹Š›’£ˬȱ Š™Š›Í›ǰȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱ ¢ŠóŠ–Šȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱ Š›Í›Í›ȱ Ÿˬȱ ‘ˬ¢Šȱ ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’—’ȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯ ȃ ˜ěȱ–Š——ȬŠȱ ˜Œ‘Žȱ Ȅȱ 󒛔ˬ’—’—ȱ £ˬ›ȱ‹Š¢ȱŒŠ—Š”Íȱ —û–Šȱ¢ˬ—ȱˬ•’¢’ȱ ’•ˬȱ ’•Ȭ

•’ȱ —”˜•˜’¢Šȱ ˬ›”ˬ£’ȱ Š›ŠœÍ—Šȱ œÍ¡ȱ ˬ–ˬ”Šó•ÍÂ͗ȱ šž›ž•–ŠœÍȱ –ûŠœ’›ȱ ’Šš—˜œ’”Šȱ Ÿˬȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž••Š›Í—Í—ȱˬ‹’š’—’ȱŽ—’ó•ˬ—’›’›ǯȱ ž—ž—•Šȱ ¢Š—ŠóÍǰȱ ȃ ˜ěȱ–Š——ȬŠȱ ˜Œ‘Žȱ ȃȱ 󒛔ˬȱ’ȱ—’—ȱȱˬŠ•ȱˬœˬ¢’ȱ’•ˬȱ’”’ȱ¡Ž¢›’¢¢ˬȱŠ”œ’¢ŠœÍȱ Ȯȱ ŗŝǯŖřǯŘŖŗřȱ Š›’¡’—ˬȱ š˜ŒŠ•Š›ȱ ŽŸ’—’—ȱ £’¢Š›ˬ’ȱ Ÿˬȱ ŗŞǯŖřǯŘŖŗřȱ Š›’¡’—ˬȱ ’••’ȱ —”˜•˜’¢Šȱ ˬ›”ˬ£’—’—ȱ —ˬ£’—ˬȱ ¢Š›ŠÍ•–Íóȱ óŠšȱ ”•’—’Ȭ ”ŠœÍ—Šȱ ǻŠ”Íȱ óǯǼȱ ˜Ÿ›ž£ȱ Š¢›Š–Íȱ óˬ—•’¢’ȱ ”Ž³’›’•–’󍒛ǯȱ k’›”ˬ’—ȱ ˬ–ˬ”Šó•Š›Íȱ ’œ™žǯŠ£ȱ ¡Ž¢›’¢¢ˬȱ œŠ¢Íȱ —Í—ȱ ”ã—û••û•ˬ›’ȱ ’•ˬȱ ‹’›•’”ˬȱ ‹žȱ ˬ‹’›’—ȱ”Ž³’›’•–ˬœ’—ˬȱˬŠ•ȱ’󝒛Š”ȱŽ–’ó•ˬ›ǯȱ 󊚕Š›Í—ȱŸˬȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—’—ȱ–’——ˬŠ›•Íšȱ Ÿˬȱ œŽŸ’—Œȱ ‘’œœ•ˬ›’—’ȱ œã£•ˬȱ ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ –û–Ȭ ”û—ȱŽ¢’•’ǯ

7DPPԥOXPDWWԥOԥEDWDJ|UԥWԥTGLPHGLOLU©+RIIPDQQ/D5RFKH/7'ªúLUNԥWLQLQ$]ԥUED\FDQGDNÕQPD\ԥQGԥOL\L %DNÕúԥKԥUL%DNÕ[DQRYNoԥVL%ULGJH3OD]DFXPԥUWԥEԥ 7HO )DNV 


&$16$ö/,ö,

32

G

$QDGDQJˎOPˎ

'ù$%(7

”’—Œ’ȱ’™•’ȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Ž’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍȱ œˬ‹ˬ‹•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’ȱ¢Ž—’ȱ¢Š—Šó–Š¢ŠȱˬœŠœˬ—ǰȱŠ›Íšȱ ³ˬ”’ȱŽ¢’•ǰȱ˜—ž—ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͍͛ǯȱŠ¡Í—ȱ£Š–Š—•Š›Šȱ šˬˬ›ȱ’”’—Œ’ȱ’™•’ȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹ŽȱŸˬȱŠ›Íšȱ³ˬ”’—’—ȱ ‹’›ȱ£ˬ—Œ’›’—ȱ‘ˬ•šˬ•ˬ›’ȱ˜•žÂž—žȱûóû—û›û”ǯȱžǰȱ ‘ˬš’šˬˬ—ȱˬǰȱ‹Ž•ˬ’›ǯȱ˜œšž—ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’”ȱ ’•ˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ›Šœ•Šó–ŠœÍ—Šȱ‹žȱû—ȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱóû‹‘ˬȱ šŠ•–Š–ÍóÍ›ǯȱG£Š‘ȱ’œˬȱœŠˬ’›ǯ

ˬ›ˬ”ˬȱŽ–ˬ¢’–’£ȱû³û—ȱ‹’£ˬȱŽ—Ž›“’ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•žȬ —ž›ǯȱȱ—žȱš’Šȱ’•ˬȱȮȱ£û•Š•ǰȱ¢ŠÂȱŸˬȱ”Š›‹˜‘’›Š•Š›Í—ȱ ˬ›”’‹’—ˬ—ȱŠ•Í›Íšǯȱû•Š••Š›ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ȱšž›ž•–ŠœÍȱ û³û—ȱ•Š£Í–Í›ǰȱ¢ŠÂ•Š›ȱȃšŠ›Šȱû—ȱû³û—Ȅȱ˜™•Š—Í›ȱȮȱ ŠŒ•ÍšȱŸŠ¡Íȱ˜›šŠ—’£–ȱ˜—•Š›Š—ȱŽ—Ž›“’ȱŠ•ŠŒŠšǯȱ Š›‹˜Ȭ ‘’›Š•Š›ȱ’œˬȱû—ˬ•’”ȱ’œ’Šˬȱû³û—ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ—•Š›ǰȱ ˬœŠœˬ—ǰȱ–ˬˬˬȱ‘ˬ£–ȱ˜•ž—žšŠ—ȱœ˜—›Šȱš•û”˜£Šȱ óˬ”•’—ˬȱšŠ—Šȱœ’›Š¢ˬȱŽ’›ǯȱ›ŠŠ—ȱ’œˬȱ‹’›‹ŠóŠȱ ‘ûŒŽ¢›ˬȱŠ¡’•’—ˬǯȱŠ”’—ȱ‹ž›Š¢Šȱ¢Š•—Í£ȱ‘ûŒŽ¢›ˬȱ š’óŠœÍ—Íȱ”Ž³ˬ›ˬ”ȱŠ¡’•ȱ˜•–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱˬ‘£ȱ‹žȱ £Š–Š—ȱ’—œž•’—ȱ‘˜›–˜—žȱ’óˬȱ‹Šó•Š¢Š›Ššȱš•û”˜£Š—Í—ȱ ‘ûŒŽ¢›ˬȱŠ¡’•’—ˬȱ”Ž³–ˬœ’—ˬȱ”ã–ˬ”ȱŽ’›ǯȱ ˜›–ŠŠ—ȱŠ›Íšȱ¢Ž–ˬ”ȱ¢Ž’”ˬȱšŠ—ŠȱŠ¡’•ȱ ˜•Š—ȱš•û”˜£Š—Í—ȱ–’šŠ›Íȱ¡Ž¢•’ȱŠ›ÍÂ͗Š—ȱ˜—ž—ȱ –ˬ—’–œˬ—’•–ˬœ’—ˬȱ’󝒛Š”ȱŽˬ—ȱ’—œž•’—’—ȱˬȱ –’šŠ›Íȱ–ûŸŠęȱšȱ˜•Š›ŠšȱŠ›Í›ǯȱ û—•ˬ›’—ȱ‹’›ȱû—ûȱ ’—œž•’—’—ȱ–’šŠ›ÍȱŽ•ˬȱ‘ˬˬȱ³ŠÍ›ȱ”’ǰȱ˜›šŠ—’£–ȱ ˜—Š—ȱœŠˬŒˬȱȃ‹Ž£ˬ›ˬ”Ȅȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Í›ǯȱ’‹‹’ȱ’•ˬȱ ‹žȱŸˬ£’¢¢ˬȱȃ’—œž•’—ȱ›Ž£’œŽ—•’¢’Ȅǰȱ ¢Š¡žȱȃ’—œž•’—ˬȱšŠ›óÍȱŠ¢Š—Íš•ÍšȄȱ Š•Š—Í›Í•Í›ǯȱŽ•ˬȱ˜•žÂžȱ‘Š•Šȱ š•û”˜£Š—Í—ȱ’œ’Šˬœ’ȱû³û—ȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ’—œž•’—ȱˬ•ˬ‹ȱ

&$16$ö/,ö,

˜•ž—ž›ǯȱG—œž•’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱŠ›–ŠœÍǰȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱ ’󝊑ŠȱŸˬȱ³ˬ”’—’—ȱŠ›–ŠœÍȱ’•ˬȱ–û󊢒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱȱžȱ ’œˬǰȱã£ȱ—㟋ˬœ’—ˬǰȱ’—œž•’—ȱ›Ž£’œŽ—•’¢’—’ȱŠ‘ŠȱŠȱ ûŒ•ˬ—’›’›ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ³Í¡Í•–Š£ȱŸˬ£’¢¢ˬȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ ŽŒȬŽ£ȱŽ•ˬȱŸˬ£’¢¢ˬȱ¢Š›Š—Í›ȱ”’ǰȱ˜›šŠ—’£–ȱ’—œž•’—’—ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱŠ›Í›Šȱ‹’•–’›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ’Š‹Žȱ’—”’óŠȱ Ž’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱŠ›Íšȱ³ˬ”’ȱȮȱ’”’—Œ’ȱ’™•’ȱ’Š‹Ž’—ȱ›’œ”ȱ Š–’••ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’’›ǯȱ ˜—ȱ’••ˬ›ˬȱŠ•’–•ˬ›’—ȱŠ™Š›ÍÂÍȱˬš’šŠ•Š›ȱ’ŠȬ ‹Žȱû£›ˬȱ›’œ”ȱš›ž™ž—ŠȱŠóŠÂÍȱ³ˬ”’ȱ’•ˬȱ˜Âž•Š—•Š›Í—ȱ ŠȱŠ’ȱ˜•žÂž—žȱãœˬ›’›ǯȱˬ•ž–ȱ˜•–žóž›ȱ”’ǰȱ‹žȱ ’—œŠ—•Š›ŠȱšÍ›¡ȱ¢Šó͗Š—ȱœ˜—›Šȱ’”’—Œ’ȱ’™•’ȱ’Š‹Žȱ šŠ£Š—–ŠšȱŽ‘’–Š•Íȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬˬȱŠ›Í›ǯȱˬœˬ•ˬȱ ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ’—œŠ—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ’—œž•’—ˬȱã›ˬȱˬœŠœȱ –ˬœž•’¢¢ˬȱ‹ŽŠȬ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ȱû£ˬ›’—ˬȱûóû›ǯȱžȱ ”’³’Œ’”ȱ–ˬ¡•žš•Š›Í—ȱŠ‘ˬ—Š›ȱ’ó’—’—ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱ˜ž›ȱ ”’ǰȱ’—œž•’—ȱš•û”˜£Š—Í—ȱœˬ›ȱ˜•ž—–ŠœÍȱû³û—ȱ•Š£Í–’ȱ


33 –’šŠ›Šȱ’œŽ‘œŠ•ȱ˜•ž—ž›ǯȱŠ”’—ȱŸŠŒ’‹ȱ‹’›ȱóˬ›ˬȱˬ–ˬ•ȱ ˜•ž—žÂžȱ‘Š•ŠȱȮȱ‹ŽŠȬ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ȱœŠ¢Íȱ³˜¡ȱ˜•–Š•Íȱ Ÿˬȱ˜—•Š›ȱ¢Š¡óÍȱ’ó•ˬ–ˬ•’’›ǯȱ ˬœǰȱžóŠšȱŠóŠÂÍȱ³ˬ”’ȱ’•ˬȱ˜Âž•žšŠȱ—ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǵȱ

ˬ•ˬȱŠ—Šȱ‹ˬ—’—ˬȱ˜•Š›”ˬ—ȱ£ˬ›ž›’ȱš’Šȱ–Šˬ•ˬ›’—’ȱȱ ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱŠ•–Í›ǯȱžǰȱ—ˬ’Œˬœ’£ȱšŠ•–Í›ǰȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱ£ˬ’ȱ¢Ž›•ˬ›ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱȱŒû–•ˬˬ—ȱ ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ‹ŽŠȬ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ȱˬȱ˜•ž›ǰȱ¢ˬ—’ȱ˜—•Š›ȱ¢Šȱ œŠ¢ŒŠǰȱ¢ŠȱŠȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬŒˬȱȃŽ›’•ˬ¢’›Ȅǯ

Š£Í›Šȱ‹ûû—ȱû—¢ŠŠȱšŽ¢›’Ȭ’—Ž”œ’˜—ȱ’Š‹Žȱ Ž™’Ž–’¢ŠœÍȱû¢Š—ȱŽ’›ǯȱG•”’—ȱ‘ŽœŠ‹•Š–Š•Š›Šȱã›ˬǰȱ ŘŖŘśȬŒ’ȱ’•ˬȱšˬˬ›ȱ¢Ž›ȱû£û—ˬȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’”ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—•ˬ›’—ȱœŠ¢ÍȱřŞŖȱ–’•¢˜—Šȱ³ŠŠŒŠšǯȱžȱ‘Š••Š›Í—ȱ şŖƖȬ’ȱȱ’”’—Œ’ȱ’™•’ȱ’Š‹Žȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ’›’—Œ’•’”ȱˬȱ Šœ’¢Šȱ㕔ˬ•ˬ›’ȱœŠ”’—•ˬ›’—ˬȱ–ˬ¡œžœž›ǯȱȱ Ÿ›˜™Š•Í•Š›ŠȱŽ—Ž’”ȱ˜•Š›Ššȱ‹ŽŠȬ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ȱ Š‘Šȱ¢û”œˬ”ȱ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱ–Š•’”ȱ˜•žÂž—Š—ȱ ˜—•Š›ȱœŠÂ•Š–•ÍŠȱ£’¢Š—ȱŸž›–ŠŠ—ȱ”Š›‹˜‘’›Š•Íȱ š’ŠŠ—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ’œ’ŠˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱŠ”’—ȱ㕳ûȱ ³ˬ›³’Ÿˬœ’—ˬǯȱ’¢•ˬ—–ˬȱ’—”’óŠȱŽ’›œˬǰȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ›’œ”ȱ ˬȱ¢Š›Š—–Íóȱ˜•ž›ǯȱ Š”’—ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ‘Š••Š›Šȱ—˜›–Š•ȱ³ˬ”’•’ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ ‹žȱŠ£Š›Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’¢’ǰȱ’£Šęȱȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’•’•ˬ›’—ȱ ’œˬȱœŠÂ•Š–ȱ˜•žÂžȱ–ˬ•ž–ž›ǯȱˬ‹ˬ‹”Š›ȱ’œˬȱ¢Ž—ˬȱ ˬȱ‹ŽŠȬ‘ûŒŽ¢›ˬ’›ǯȱǰȱ—˜›–Š•ȱˬŠ•’¢¢ˬȱãœˬ›’›œˬȱ ŸˬȱŽ—Ž’”ȱ˜•Š›Ššȱ—ŠœŠ£•ÍŠȱ–Ž¢••’ȱŽ¢’•œˬǰȱŽ–ˬ”ǰȱ ’Š‹Žȱˬ‘•û”ˬœ’ȱ¢˜¡ž›ǯȱ––Šȱˬ£ˬ•ˬ—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ šûœž›•Š›ȱ–㟌žȱ˜•žÂžȱ‘Š•Šǰȱ—˜›–Š•ȱ³ˬ”’—’—ȱ Œû£’ȱŠ›Í–Íȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ‹Šó•Š—Â͌ȱ‘ˬ’—ˬȱ³ŽŸ›’•ˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱ ’Š‹Žȱ’•ˬȱ–û‹Š›’£ˬˬȱŸˬȱ˜—ž—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍ—Šȱ ‹Šó•ÍŒŠȱóˬ›ȱȮȱœŠÂ•Š–ȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”’›ǯȱ Šó•Š—ÍšŒŠȱ’—œŠ—ȱ‹žȱóˬ›ˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱˬ–ˬ•ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ Šóȱ㝍û”Œˬȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’ȱˬȱŠ›Í›ȱŸˬȱ‹žǰȱ—˜›–Š•ȱ ‘Š•Í›ǯȱŠ”’—ȱ‹ž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ³˜¡ȱ¢Ž¢’›ȱŸˬȱŠ£ȱ ‘ˬ›ˬ”ˬȱŽ’›’”œˬǰȱȃȄȱœŠŠÍȱ³ŠÍ›ǯȱ›šŠ—’£–ȱã£ȱ ŠŸŠ–•Í•ÍÂ͗Íȱ¢˜¡•Š¢Í›ȱȮȱã›ˬœˬ—ǰȱš’Šȱ’•ˬȱŠ•ÍÂÍȱ š•û”˜£Š—ÍȱŽ–Š•ȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ’—œž•’—ȱ ’œŽ‘œŠ•ȱŽ–ˬ¢ˬȱ˜—ž—ȱšûŸŸˬœ’ȱ³ŠŠ›–ÍǵȱŽ•ˬȱˬ‘›’”³’ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬȱ‘ˬ••Ž’Œ’ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›DZȱ‹žȱŸŠ¡Šȱšˬˬ›ȱœžœ–žóȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›ȱŠó”Š›ȱŽ’•ˬŒˬ”ǯȱûœž›•žȱ‹ŽŠȬ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ȱ ã£ȱ£ˬ’Ěȱ’¢’—’ȱȱ—û–Š¢’óȱŽ’›ˬŒˬ”ǯȱˬˬœœûȱ”’ǰȱ˜—•Š›Í—ȱ ’–”Š—•Š›Í—ÍȱšŠ‹ŠšŒŠŠ—ȱš’¢–ˬ•ˬ—’›–ˬ”ȱ–û–”û—ȱ Ž¢’•ǯȱŽ•ˬȱûœž•ȱŸˬȱˬš’šŠȱ—ãŸûȱ–㟌žȱŽ¢’•ǯȱ •û”˜£Š¢ŠȱšŠ›óÍȱ‘ˬœœŠœ•ÍšȱŽœ’—ˬȱˬ•’”ˬȱ’œˬǰȱ˜ǰȱ ¢Š•—Í£ȱ›ŽŠ•ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱˬ”œȱŽ’›’›ǰȱŠ›Íšȱ’—”’óŠȱŽ–’óȱ ™˜£ž—ž•Š›ÍȱšŽ¢ˬȱŠ•Í›ǯȱkˬ”ˬ›ˬȱã›ˬȱŠ’ȱšŠ—ȱŠ—Š•’£’ȱ ”’–’DZȱ™›˜‹•Ž–ȱŸŠ›œŠȱȮȱ˜—žȱã›û›û”ǯȱŠ”’—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱ’—”’óŠȱŽˬ—ȱ™˜£ž—ž•Š›Íȱ’£•ˬ–ˬ”ȱ‹žȱ û—ȱ’–”Š—ȱ¡Š›’Œ’—ˬ’›ǯȱ ˬ•ˬŒˬ”ˬȱ£ˬ›‹ˬ¢ˬȱ–ˬ›ž£ȱ šŠ•Šȱ‹’•ˬŒˬ”ȱóˬ¡œ•ˬ›ȱš›ž™ž—žȱŠ¢Í›–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱ žǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱš˜‘ž–•Š›Íȱ’”’—Œ’ȱ’™•’ȱóˬ”ˬ›•’ȱ ’Š‹Žˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”–’óȱ’—œŠ—•Š›Í›ǯȱŠ‘Šȱœ˜—›ŠȱȮȱ ŠóŠÂÍȱ³ˬ”’ȱ’•ˬȱ˜Âž•Š—•Š›Í›ǯȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ³˜¡œŠ¢•Íȱš›ž™Šȱ ‘ŽœŠœ’˜—ȱ’Š‹Ž’ȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›ǰȱ¢ˬ—’ȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ ’”’—ȱŒ’ȱŸˬȱû³û—Œûȱû³Š¢•ÍÂ͗ŠȱšŠ—•Š›Í—Šȱš•û”˜£Š—Í—ȱ

œˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ¢û”œˬ”ȱ˜•–žóȱšŠÍ—•Š›ȱŠ’’›ǯȱʞœ•’—ˬǰȱ ˬ•ˬŒˬ”ȱŠ—Š•Š›Í—ȱ‘Š–͗͜Šȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱ‘˜›–˜—žȱ ’—œž•’—’—ȱûŒ•ûȱ’œŽ‘œŠ•Í—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ Š–’•ˬ•’¢’—ȱ śȬŜȬŒÍȱŠ¢•Š›Í—Š—ȱœ˜—›Šȱ³ˬ”’—’—ȱ¡Ž¢•’ȱŠ›–ŠœÍȱ –ˬ‘£ȱ‹ž—ž—•Šȱ’£Š‘ȱ˜•ž—ž›ǯȱŠÂ•Š–ȱ˜›šŠ—’£–ȱ‹žȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•’›ȱŸˬȱ˜ÂžóŠ—ȱœ˜—›Šȱ ãœˬ›’Œ’•ˬ›ȱ—˜›–Š¢Šȱûóû›ǯȱ ˬ•ˬŒˬ”ȱŠ—ŠŠȱ’Š‹Ž’—ȱ Šó”Š›ȱ˜•ž—–ŠœÍȱ’œˬȱ‹ŽŠȬ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ȱ—ŠœŠ£•ÍÂ͗Š—ȱ ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱˬŒ›û‹ˬȱãœˬ›’›ȱ”’ǰȱœ˜—›ŠŠ—ȱ–û•ˬšȱ ’”’—Œ’ȱ’™•’ȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žȱȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱ ž›ȱ”’ǰȱœŠÂ•Š–ȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—ˬȱŠ’ȱû–ž–’ȱ ãŸœ’¢ˬ•ˬ›ˬ—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱ‹žȱ¡Š—Í–•Š›ȱ’•ˬȱ’”’ȱˬˬȱ óˬ”ˬ›ˬȱã›ˬȱšŠ—ȱŠ—Š•’£’ȱŸŽ›–ˬ•’ȱŸˬȱ’•ˬȱ‹’›ȱˬˬȱ š•û”˜£Š¢Šȱ˜•Ž›Š—•ÍšȱŽœ’ȱ”Ž³–ˬ•’’›ǯȱ ʞŸŸˬ•Šǰȱ‘Š–’•ˬ•’¢’ȱ™•Š—•ŠóÍ›–Ššȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ˬœŠûęȱȱ–Š¢Š•Š—–Šȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱˬœŠ•Šȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱ ’•ˬȱŒû•û¢ûȱ㟕ŠÍ—Šȱã›ˬȱˬŸŸˬ•ˬ—ȱ—Š›Š‘Šȱ ˜•žÂžȱ‘Š•Šȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱ–Š¢Š•Š—–ŠŠ—ȱˬŸŸˬ•ȱ ‘ˬ••ȱŽ’›ǰȱŽ–ˬ”ǰȱ”ã›™ˬœ’—’ȱˬȱœÍ˜›Š•Š–Íóȱ˜•ž›ǯȱ¡Íȱ ŠóŠÂÍȱ³ˬ”’•’ȱžóŠš•Š›ȱˬ”œˬ›ȱ‘Š••Š›ŠȱŸŠ¡Í—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ ˜Âž•–žó•Š›Í›ǯȱ G”’—Œ’œ’ǰȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱ£Š–Š—Íȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱŒ’’ȱ™ˬ‘›’£ȱ œŠ¡•Š–Ššȱ˜•–Š£ǯȱ˜›–Š•ȱ‹ã¢û–ˬœ’ȱŸˬȱ’—”’óŠȱ Ž–ˬœ’ȱû³û—ȱ”ã›™ˬȱ•Š£Í–ȱ˜•Š—ȱ‹ûû—ȱ–Šˬ•ˬ›’ȱ Š•–Š•ÍÍ›ǯȱ’Šȱ›Šœ’˜—ž—Šȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬ’—ȱˬ‹’šȱȱ Ž’•–ˬœ’ȱȱ¢Š•—Í£ȱ‘ˬ”’–’—ȱ’ŒŠ£ˬœ’ȱŸˬȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱŠ•Í—Šȱ –û–”û—û›ǯȱ G—’ȱã£ˬ••’”ȱ’ŽŠ•Íȱˬ¢’ó–ˬ”ˬ’›ǯȱŠœÍȱŸˬȱ ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ‹ˬˬ—ȱšž›ž•žóž—žȱšŠÍ—ȱ•ˬŠˬ’ȱ Ÿˬȱ—˜›–Š•ȱ³ˬ”’ȱˬŸˬ£ȱŽ’›ǯȱ––Šȱ‘ˬ•ˬȱˬȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ šŠÍ—•Š›ȱŠ›£ž•ŠÍš•Š›Íȱ㕳û•ˬ›ˬȱ—Š’•ȱ˜•–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ ’•ˬȱã£û—ûȱ™ˬ‘›’£ȱŸˬȱ’–Š—ȱ¢û”ûȱ’•ˬȱû£û›ǯȱ—•Š›ǰȱ ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱã£ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗Íȱˬ‘•û”ˬ¢ˬȱ–ˬ›ž£ȱ š˜¢ž›ǯȱG£Šęȱȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’ȱˬǰȱ˜—ž—ȱŠóŠÂÍȱ˜•–ŠœÍȱ Šȱ¢Š¡óÍȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›–’›ǯȱ,ˬ”’œ’ȱ—˜›–ŠŠ—ȱ³˜¡ȱ ŠóŠÂÍȱ˜•Š—ǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱŠ—˜›Ž”œ’¢ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱ‹ûû—ȱ˜›šŠ—•Š›Íȱ£ˬ›‹ˬ¢ˬȱ–ˬ›ž£ȱ šŠ•Í›ǯȱžǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ’––ž—ȱŸˬȱ›Ž™›˜ž”’Ÿȱ œ’œŽ–•ˬ›ˬȱŠ’’›ǯȱŽ£ȬŽ£ȱ¡ˬœˬ•ˬ—–ˬǰȱ–Ž—œ›žŠ•ȱ ãŸ›û—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱœ˜—œž£•žšȱȮȱ‹žǰȱ¢Š›Š—–ŠœÍȱ –û–”û—ȱ˜•Š—ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—ȱŠ£ÍÍ›ǯȱ›šŠ—’£–ȱ˜ȱ šˬˬ›ȱ–û›’”’›ȱ”’ǰȱ‹Ž•ˬȱóˬ›Š’ˬȱ‘Š–’•ˬ•’¢ˬȱȃ¢˜•ȱ ŸŽ›–ˬ£Ȅǯȱ Ž—œ›žŠ•ȱãŸ›ûǰȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ—˜›Ȭ –Š•ȱ˜•Š—ǰȱ‘Š–’•ˬȱ˜•Šȱ‹’•ˬ—ȱŸˬȱû—¢Š¢Šȱ㟕Šȱˬ’›ˬȱ ‹’•ˬ—ȱšŠÍ—Í—ȱ³ˬ”’œ’ȱˬȱ—˜›–Š•Í›ǯȱ˜—›Šȱˬ—ȱˬœŠœÍȱ Ȯȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱŸˬȱ˜—Š—ȱœ˜—›Š”ÍȱȱãŸ›•ˬ›ˬȱã£û—ûȱ ûóû—Œˬ•’ȱŠ™Š›–ŠšÍ›ǯȱ ˬ›ȱ‘Š•ŠǰȱžóŠÂ͗ȱŸˬ›’ó•ˬ›’ȱ Ÿˬȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—ž—ȱˬ–ˬ•’ȱžóŠš•Íšȱ’••ˬ›’—ˬȱš˜¢žȬ •ž›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ‹ûû—ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ˬȱ‹’›ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’–’£ȱ ŸŠ›ȱȮȱ㟕Š•Š›Í—Í£ÍȱŽ›”ˬ—ȱ¢Šó•Š›Í—Š—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗ȱ šŽ¢’—ˬȱšŠ•–ŠÂŠȱ㢛ˬ󍒛’—ǯȱŽ”’—ȱ’—œŠ—Íȱ ˬ¢’󍒛–ˬ”ȱœ˜—ȱˬ›ˬŒˬȱ³ˬ’—’›ǯȱ t–’ȱŽ’›’”ȱ”’ǰȱ‹Ž•ˬȱ˜•žšŠȱš˜›¡ž—Œȱ™›˜š—˜£Ȭ •Š›Š—ȱšž›ž•Šȱ‹’•ˬ›ȱŸˬȱŗśȬŘŖȱ’•ˬ—ȱœ˜—›Šȱ’Š‹Žȱ Š•ÂŠœÍȱ‹’£’ȱ¢Š¡Š•Š–Š£ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

34

hUˎNGˎ

%$+$5

t–ž–û—¢Šȱˬ‘’¢¢ˬȱˬ󔒕ŠÍ—Í—ȱœŠ’œ’”ȱ ãœˬ›’Œ’•ˬ›’—ˬȱã›ˬǰȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱœ’œŽ–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ ¡ˬœˬ•ˬ—–ˬȱŸˬȱã•û–ȱ‘Š••Š›Í—Í—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱ”’–’ȱ ‹’›’—Œ’ȱ¢Ž›’ȱžž›ǯȱžȱœŠ‘ˬˬȱŠ’–Šȱ¢Ž—’ȱŽěȱŽ”’Ÿȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱŸˬȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž••Š›Í—Í—ȱŠ¡Š›ÍóÍȱ’•ˬȱ ‹ŠÂ•Íȱˬš’šŠ•Š›ȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱŸ›˜™Šȱ㕔ˬ•ˬ›’—’—ȱŸˬȱ –Ž›’”Š—Í—ȱ㗍ˬȱŽˬ—ȱ”•’—’”Š”Š›ÍǰȱŽ•–’Ȭˬš’šŠȱ –ˬ›”ˬ£•ˬ›’ǰȱž—’ŸŽ›œ’Žȱ”ŠŽ›Š•Š›Íȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ –û—ˬ£ˬ–ȱ˜•Š›Ššȱ¢Ž—’ȱ–˜•Ž”ž•Š•Š›ȱû£ˬ›’—ˬȱ ˬš’šŠȱ’ó•ˬ›’ȱŸˬȱŽ”œ™Ž›’–Ž—•ˬ›ȱŠ™Š›Í•Í›ȱ”’ǰȱ‹ž—Šȱ Šȱ–ˬšœˬȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱŠ£Š•Í•–ŠœÍǰȱ ˬœŠ•Š›Í—ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍȱŸˬȱã•û–ȱ‘Š••Š›Í—Í—ȱ –Š”œ’–ž–ȱˬ›ˬŒˬˬȱšŠ›ó͗͗͜ȱŠ•Í—–ŠœÍÍ›ǯ žȱŒû›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ•–Š—’¢ŠŠȱ Ȯȱˬ‹’’ȱˬ›”’‹•’ȱ&5$/21ù1ȱ™›Ž™Š›ŠÍȱœ˜—ȱ£Š–Š—•Š›ȱ Š‘ŠȱŠ”žŠ•ȱ˜•–žóž›ǯȱû—¢Š—Í—ȱŠ™Š›ÍŒÍȱ”•’—’”Š•Š›Íȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱœÍ—ŠšŠ—ȱ”Ž³’›’•ˬ—ȱ&5$/21ù1ȱ¢û”œˬ”ȱ Ž›Š™ŽŸ’”ȱŽěȱŽ”ˬȱ–Š•’”ȱ˜•žÂž—Š—ȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ³˜¡ȱŽ—’óȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ œÍ›ŠœÍ—ŠȱŠ¡Í•ȱŽ’•–’󍒛ǯ ŗşşŖȬŒÍȱ’•ˬȱ•–Š—’¢ŠŠȱ”˜–™•Ž”œȱ‹’˜•˜“’ȱ ™›Ž™Š›Šȱ˜•Š—ȱ&5$/21ù1in ŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’ȱŸˬȱ ˬ‘•û”ˬœ’£•’¢’—’ȱ㢛ˬ—–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’•ˬȱŘŗŝŞȱ™Šœ’¢Ž—Ȭ ’—ȱ’󝒛Š”Íȱ’•ˬȱ–ž•’œŽ—›’”ȱˬš’šŠȱŠ™Š›Í•–ÍóÍ›ǯȱ ›Ž™Š›Šȱû›ˬ¢’—ȱ–û¡ˬ•’ȱž—”œ’˜—Š•ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǰȱ’—Ȭ Š›”Š—ȱœ˜—›Š”ÍȱŠÂ›Í•Š›ǰȱš˜ŒŠ•Íšȱû›ˬ¢’ǰȱœŽ—˜”Š›’¢Šȱ Ÿˬȱ‘’™˜Ž—£’¢Šȱ’Šš—˜£žȱš˜¢ž•–žóȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱˬ¢’—ȱ ˜•ž—–žóž›ǯȱŞŖƖȱ‘Š••Š›Šȱȃ³˜¡ȱ¢Š¡óÍȄȱŸˬȱȃ¢Š¡óÍȄȱ —ˬ’Œˬ•ˬ›ǰȱŝƖȱ‘Š••Š›ŠȱŠ£ȱŽěȱŽ”•’•’”ȱ–û󊑒ˬȱ Ž’•–’󍒛ǯȱˬš’šŠÍ—ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱ&5$/21ù1ȱ ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱ¢û”œˬ”ȱ˜•Ž›Š—•ÍŠȱŸˬȱ¢ž–óŠšȱˬœ’›ˬȱ –Š•’”ȱ˜•žÂž—žȱŠó”Š›ȱŽ–’óȱŸˬȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱŒ’’ȱˬ•ŠŸˬȱ ˬœ’›’—ȱ˜•–ŠÍÂ͗Íȱœû‹žŠȱ¢Ž’›–’󍒛ǯȱ

&$16$ö/,ö,

•–Š—’¢ŠŠȱŗşşřȬŒûȱ’•ˬ—ȱŗşşŝȬŒ’ȱ’•ˬˬ”ȱ ˜•Š—ȱãŸ›ˬȱŝŘşŖŖŖŖȱšžžȱ›Š•˜—’—ȱǻŠ–ŒÍǼȱ ™›Ž™Š›ŠÍȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ ˜•ž—–žóž›ǯȱžȱ–ûˬȱˬ›£’—ˬȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱˬ•ŠŸˬȱ ŽěȱŽ”ȱŠó”Š›ȱŽ’•–ˬ–’󍒛ǯ &5$/21ù1ȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱˬ›”’‹’ȱ›ŠŽžœǰȱ™’Ȭ Ž•’Šȱ‹’”’•ˬ›’—ˬ—ȱŸˬȱ Š•’ž–ȱ”Š›‹˜—’”ž–ȱ–’—Ž›Š•ȱ ”˜–™˜—Ž—’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯ CrategusȱȮȱŠÂ›Íȱ‘’œœ’¢¢ŠÍ—ÍȱŠ£Š•Í›ǰû›ˬ”ˬȱŠÂ͛•Íšȱ ŸˬȱœÍ¡Í•–Š—Íȱãû›û›ǰȱû›ˬ”ȱ¢ÍÂ͕–Š•Š›Í—Í—ȱûŒû—ûȱ Š›Í›Í›ǰȱšŠ—ȱˬ£¢’š’—’ȱ—˜›–Š••ŠóÍ›Í›ǯ SpigeliaȱȮȱûŒ•ûȱû›ˬ”ã¢û—–ˬǰȱ¢û”œˬ”ȱ”û¢•ˬȱ –û󊒢¢ˬȱ˜•ž—Š—ȱû›ˬ”ȱ”•Š™Š—Íȱšûœž›•Š›Íǰȱû›ˬ”ˬȱ ¢Š—Í›ÍŒÍȱŠÂ›Í•Š›ȱ£Š–Š—Íȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯ Kalium karbonikumȱȮȱû›ˬ”ˬȱŠÂ›Í•Š›ǰȱŠ›’–’¢Š•Š›ǰȱ –’˜”Š›ȱ£ˬ’Ěȱ’¢’ȱŸˬȱ”•Š™Š—ȱšûœž›•Š›Íȱ£Š–Š—Íȱ’œ’Šˬȱ ˜•ž—ž›ǯȱ ˬ•ž–ž›ȱ”’ǰȱœŽ—˜”Š›’¢Šǰȱ‘’™Ž›˜—’¢Šȱ ¡ˬœˬ•’¢’ǰȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜£ǰȱ™œ’¡’Ȭœ’—’›ȱ˜¢Š—Íš•ÍÂÍǰȱ”•’Ȭ –Š”Ž›’”ȱ—ŽŸ›˜£ȱȱ”’–’ȱ‘Š••Š›Šȱ›ŠŽšžœȬ¢Ž–’óŠ—ȱ ‹’”’œ’—ˬ—ȱŽ—’óȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯȱG’—ȱ ’ˬ›ȱ¢Ž–’óŠ—ȱˬ›”’‹•’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱˬ›š’ȱ˜—Ȭ Š—ȱ’‹Š›ˬ’›ȱ”’ǰȱ‘ˬ–’—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ ¢Ž–’óŠ—Í—ȱ¢Š•—Í£ȱ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’—ˬ—ȱŠ•Í—–Íóȱ”˜–Ȭ ™˜—Ž—ȱ˜•žÂžȱ‘Š•ŠǰȱG’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ ¢Ž–’óŠ—Í—ȱ–Ž¢Ÿˬǰȱ³’³ˬ”ȱŸˬȱ¢Š›™Šš•Š›Í—Š—ȱŠ•Í—Š—ȱ ”˜–™˜—Ž—•ˬ›ȱŸŠ›Í›ǯȱžȱž—’”Š•ȱ”˜–‹’—Šœ’¢ŠȱŠ‘Šȱ ž£ž—–ûˬ•’ȱŸˬȱûŒ•ûȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”’›ǯȱ™’ŽȬ •’ŠȱŸˬȱ Š•’ž–ȱ”Š›‹˜—’”ž–ȱȱ›ŠŽšžœž—ȱû›ˬ”Ȭ Š–Š›ȱœ’œŽ–’—ˬȱãœˬ›’¢’ȱŽěȱŽ”’ȱŠ–Š–•Š¢Í‹ǰȱ ûŒ•ˬ—’›ˬ›ˬ”ȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱˬœ’›’—ȱŠ‘ŠȱŽ£ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’—’ȱˬ–’—ȱŽ’›•ˬ›ǯ


35 ˜—’¢ŠŠȱˬ¢’—ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ȊȱŽ›Š”Ž›ȱŠ£Š—Í—ȱž£Š—–ŠœÍȱ ‘ŽœŠ‹Í—ŠȱŠ—’Š›’–’”ȱŽěȱŽ”ǯ ȊȱŠ”’•ˬ󍒛’Œ’ȱˬœ’›’ȱ‘ŽœŠ‹Í—Šȱ ¢Š—ŠóÍȱœŽŠ’Ÿȱȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ ˬ¢’—’—ˬȱŽ‘’¢ŠŒȱšŠ•–Í›ǯȱ Ȋȱ£ž—–ûˬ•’ȱˬ¢’—’ȱȱ £Š–Š—Íȱȱ˜”œ’”’ȱˬœ’›ȱãœˬ›–’›ǯȱ

&5$/21ù1inȱˬ›”’‹’—ˬȱŠ¡’•ȱ Ž’•–’óȱřȱˬ‹’’ȱ”˜–™˜—Ž—ȱã£ȱ ’—’Ÿ’žŠ•ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—ˬȱã›ˬȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱȬȱŠ–Š›Ž—ˬ•’Œ’ǰȱœŽŠȬ ’Ÿǰȱˬ£¢’š’ȱˬ—£’–•ˬ¢’›ȱŠ—’Š›’Ȭ –’”ǰȱ–ŽŠ‹˜•’”ȱˬœ’›•ˬ›ȱãœˬ›’›ǯȱ ȱ›Ž™Š›ŠÍ—ȱˬœ’›’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ û›ˬ”ȱŠÂ›Í•Š›Í—Í—ȱ³ˬ”’•–ˬœ’ȱ’•ˬȱ ¢Š—ŠóÍǰȱû›ˬ”ȱ¢ÍÂ͕–Š•Š›Í—Í—ȱœŠ¢Íǰȱ –’˜”Š›Í—ȱ˜”œ’Ž—ˬȱ˜•Š—ȱˬ•ˬ‹ŠÍȱ Š£Š•Í›ǰȱ”˜›˜—Š›ȱšŠ—ȱãŸ›Š—Íȱ ¢Š¡ó͕Šó͛ȱŸˬȱ㍎–•ˬ›ȱ³ˬ”’•’›ǯȱ &5$/21ù1ȱ–ˬ›”ˬ£’ȱŸˬȱ™Ž›’Ž›’”ȱ šŠ—ȱãŸ›Š—Í—Šȱˬœ’›ȱŽ–ˬ”•ˬȱšŠ—ȱ ˬ£¢’š’—’ȱˬ—£’–•ˬ¢’›ǯȱŽ›Š”˜›ȱ Š£Š—Í—ȱž£Š—–ŠœÍȱ‘ŽœŠ‹Í—ŠȱŠ—’Ȭ Š›’–’”ȱŽěȱŽ”ȱˬ•ˬȱ˜•ž—ž›ǯ &5$/21ù1ȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱ ˬ¢’—’ȱŠ••˜™Š’”ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ ˬ¢’—’ȱ£Š–Š—Íȱ˜›Š¢Šȱ³Í¡Š—ȱˬ•ŠŸˬȱ ˬœ’›•ˬ›’—ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍ—Šǰȱ ˜£Š—Í—ȱŠ£Š•Í•–ŠœÍ—Šǰȱ‹ˬ£ˬ—ȱ Š–Š–’•ˬȱ‹žȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ šˬ‹ž•ž—ž—ȱŠ¢Š—Í›Í•–ŠœÍ—Šȱ ”ã–ˬ”•’”ȱãœˬ›’›ǯ

&5$/21ù1SUHSDUDWÖQ h67h1/h./ˍ5ù ȱȊȱG•”ȱȱ—㟋ˬˬȱ£ˬˬ•ˬ—–’óȱ û›ˬ”ȱˬ£ˬ•ˬœ’—ˬȱˬœ’›ȱŽˬ›ˬ”ǰȱ ˜—ž—ȱž—”œ’˜—Š•ȱ’–”Š—•Š›Í—Íȱ ‹ˬ›™ŠȱŽ’›ǰȱǻ–’˜”Š›Í—ȱšŠ—ȱ ˬŒ‘’£ŠÍ—ÍȱŠ›Í›Í›ȱŸˬȱšŠ—ȱˬ£¢’š’—’ȱ ˬ—£’–•ˬ¢’›Ǽǯ Ȋȱ›Ž™Š›ŠÍ—ȱˬœ’›’ȱ’•ˬȱû›ˬ”ȱ

—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱŠÂ›Í—Í—ȱ”Ž³’›ǰȱû›ˬ”ȱ ã¢û—–ˬ•ˬ›’—’—ȱˬȱœŠ¢ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱ Ȋȱ’˜”Š›Í—ȱ˜”œ’Ž—ȱˬ•ˬ‹ŠÍȱ Š£Š•Í›ǯȱ ȊȱŠ—ȱãŸ›Š—Íȱ¢Š¡ó͕Šó͛ǯȱ Ȋȱ[Ž–•ˬ›ȱœ˜›ž•ž›ǯ ȊȱŠ—ȱˬ£¢’š’—’ȱˬ—£’–•ˬ¢’›ǰȱ ‹Ž•ˬ•’”•ˬǰȱ‘ˬ–ȱ‘’™Ž›ȱ‘ˬ–ȱˬȱ‘’™˜Ȭ

Š¡’•ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ’•ˬ—ǰȱŠ–ŒÍȱ ˜›–ŠœÍ—Šȱ‹ž›Š¡Í•Š—ȱ&5$/21ù1ȱ ™›Ž™Š›ŠÍȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱŽěȱŽ”’—ˬȱ ã›ˬȱž£ž—ȱ’••ˬ›’›ȱ”’ǰȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ œ’œŽ–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱ‘ˬ–ȱ –˜—˜Ž›Š™’¢Šǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ”˜–™•Ž”œȱ –ûŠ•’Œˬȱœ¡Ž–•ˬ›’—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ –ûŸˬěȱˬš’¢¢ˬ•ˬȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯ ˜–™•Ž”œȱ‹’˜•˜“’ȱ™›Ž™Š›Šȱ ˜•Š—ȱ&5$/21ù1ȱ”Š›’˜•˜“’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ¢û”œˬ”ȱ ŽěȱŽ”’Ÿ•’”ȱŸˬȱˬ‘•û”ˬœ’£•’”ȱ ˬ•ˬ‹•ˬ›’—ˬȱŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›ˬ—ȱˬŸˬ£œ’£ȱ ™›Ž™Š›ŠÍ›Ƿ 7HO  ZZZELRORMLWDEDEDWD]

&5$/21ù1SUHSDUDWÖQÖQFUDWDHJXV SUHSDUDWODUÖYˎQLWUDWODUODPTD\LVˎVL ʋ

preparat

CRALONøN

Yemiúan preparatlarÕ

Nitratlar

1

Tԥrkibi

&UDWHJXV 6SLJHOLD .DOLXPNDUERQLNXP

<HPLúDQHNVWUDNWÕ

7ULQLWUDWTOLVHULQ

2

østifadԥ olunan bitki hissԥsi

Meyvԥsi, çiçԥyi vԥ yarpaqlarÕ

Ancaq meyvԥlԥri

3

Ԥks göstԥriú

Qeyd olunmur

Qeyd olunmur

Nԥzԥrԥçarpan arterial hipotoniya vԥ qlaukoma, beyinԥ qansÕzmalar,kԥllԥdax ili tԥzyiqin qalxmasÕ

4

YanaúÕ tԥsirlԥri

Qeyd olunmur

Qeyd olunmur

Naú a÷rÕlarÕ, baúgicԥllԥnmԥ, ürԥkdöyünmԥ, öyrԥúmԥ, o÷urlanma sindromu

5

Terapevtik effektin tԥzahüretmԥ vaxtÕ

Qԥbulun I hԥftԥsindԥn

Yavaú, tԥsiri uzunmüddԥtli qԥbuldan sonra baú verir

Dԥqiqԥlԥr, amma öyrԥúmԥ verԥ bilԥr vԥ effektivliyi azala bilԥr, baú a÷rÕlarÕ vԥ ya ürԥkdԥ a÷rÕlarÕn artmasÕ xԥstԥni preparatdan imtina etmԥyԥ vadar edir.

6

RemisiyanÕn davamiyyԥti

Xüsusԥn dԥ digԥr bioloji preparatlarla birgԥ davamlÕ vԥ uzunmüddԥtli tԥsir

QÕsamüddԥtli, yanaúÕ kimyԥvi preparatÕn qԥbuluna ehtiyac duyulur

Uzunmüddԥtli deyil tԥkrari qԥbul lazÕmdÕr.

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

36

K

’ó’•ˬ›’—ȱ’ŸŠ—Šȱž£Š—Í‹ȱšŠ•–Ššȱ Ÿˬ›’󒗍ˬ—ȱšŠÍ—•Š›ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ’•Ž¢•ˬ—’›ǯȱ Ž¢ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ‹žǰȱˬ‘•û”ˬ•’ȱŸˬ›’󍒛ǯȱ Šó͗Íȱ”û›œû¢ˬȱš˜¢Šȱ›Ššȱž£Š—ÍšŠȱ‹Ž¢’—’ȱ š’Š•Š—Í›Š—ȱ˜—ž›ÂŠȱŠ›Ž›’¢ŠœÍȱœÍ¡Í•Í›ǯȱŽ¢’—ˬȱ šŠ—ȱ³Š–Í›ǯȱ ’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ˜”œ’Ž—ȱŠ•–Š¢Š—ȱ ‹Ž¢’—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ–ˬ‘Ÿȱ˜•–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱG󎖒”ȱ ’—œž•ȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱžǰȱ‹ŠóȱŸŽ›–ˬœ’—ȱŽ¢ˬǰȱ”’ó’•ˬ›ȱ û£û—ȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱž£Š—–Š•ÍÍ›ȱ”’ǰȱ˜—ž›ÂŠ—Í—ȱ ‹˜¢ž—ȱóã‹ˬœ’ȱ’ŸŠ—Šȱ™Š›Š•Ž•ȱ˜•œž—ǯȱȱ ’ó’•ˬ›’—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ‘ˬ›’œȱŠ£Š›”Žó’›ȱŸˬȱ‹žȱ Šȱ¡Š—Í–•Š›ÍȱšÍŒÍš•Š—Í›Š—ȱŒˬ‘ˬ’›ǯȱŠÍ—•Š›ȱ ‘Šš•ÍÍ›DZȱœŠ’œ’”Š¢Šȱã›ˬǰȱû—¢Šȱ³Ž–™’˜—Š•Š›Íȱ £Š–Š—Íȱ’—Š›”•Š›Í—ȱœŠ¢ÍȱŠ›Í›ǯȱ,ÍÂ͛Š—Šȱ”’ó’•ˬ›’—ȱ ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ³˜¡•žȱ–’šŠ›Šȱû›ˬ”ȱŠ–Š›•Š›Í—Íȱ Š›Š•Š—ȱœ›Žœœȱ‘˜›–˜—•Š›Íȱ’œŽ‘œŠ•ȱ˜•ž—ž›ǯȱȱ Š–Š›•Š›ȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜£Š—ȱ£ˬˬ•ˬ—–’󍒛œˬǰȱ –’˜ȱ”Š›ȱ’—Š›”Íȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱȱžǰȱ˜•žȱ‹ˬˬ—•’ȱ ”’ó’•ˬ›ȱû³û—ȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

’ó’•ˬ›’—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ£ˬ›ˬ›•’ȱŸˬ›’ó’ȱȮȱ™ž•ȱ ”’œˬœ’—’ȱŠ›¡ŠȱŒ’‹ˬȱˬ£’›–ˬ”’›ǯȱž›•Š—–Ššȱ ˬ‘•û”ˬœ’—ˬ—ȱ‹ŠóšŠǰȱ‹žȱŸˬ›’óȱœŠÂ•Š–•Íšȱ û³û—ȱ£ˬ›ˬ›•’’›ǯȱž›ŠšȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱŠ›¡Šȱ Œ’‹ˬ”’ȱ™ž•šŠ‹Íȱ˜ž›Ššȱœ’—’›’ȱœÍ¡Í›ǯȱžȱ’œˬǰȱ‹Ž•ȱ —Š‘’¢ˬœ’—ˬȱûŒ•ûȱŠÂ›Í•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—ˬȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯ

.ùúù/ˍ5ù1 =ˍ5ˍ5/ù 9ˍ5'ùú/ˍ5ù

&$16$ö/,ö,


37

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

38

$ú$÷,ˍ75$)/$5,1 ;521ù.ù9(12= d$7,ú0$=/,÷,

t›ˬ”ȬŠ–Š›ȱœ’œŽ–’ȱ ™Š˜•˜’¢Š•Š›Í—Í—ȱˬ—ȱ³˜¡ȱ¢Š¢Í•–Íóȱ ˜›–ŠœÍȱŠóŠÂÍȱˬ›ŠȱŸŽ—Š•Š›Í—Í—ȱ ¡›˜—’”’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’’›ǯȱ,˜¡œŠ¢•Íȱ ˬš’šŠ•Š›Í—ȱˬœ’š•ˬ’¢’ȱ —Š›Š‘Š•Íšȱ˜Âž›Š—ȱŽ™’Ž–’Ȭ ˜•˜“’ȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱˬœŠœ•Š—Š›Ššȱ Ȭ—’ȱ‹ûû—ȱû—¢ŠŠȱ Ȉœ’Ÿ’•’£Šœ’¢Š—Í—ȱ¡ˬœˬ•’¢’Ȉȱ Š•Š—Í›Í›•Š›ǯȱG—”’óŠȱ Ž–’óȱ㕔ˬ•ˬ›ˬȱ ‹žȱ™Š˜•˜’¢Š—Í—ȱ Šó”Š›•Š—–ŠȱŽ£•’¢’ȱ ŚŖȬŝŞƖȱŠ›ŠœÍ—Šȱˬ¢’ó’›ǯȱŠ–Š–’•ˬȱ Š¢Í—Í›ȱ”’ǰȱ‹Ž•ˬȱ’›’‘ˬŒ–•’ȱ™›˜‹•Ž–•ˬȱ ’¡’œŠœÍ—Š—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–Š¢Š›Ššȱ‹ûû—ȱ ‘ˬ”’–•ˬ›ǰȱ¡ûœžœ’•ˬǰȱŽ›Š™ŽŸ•ˬ›ȱ šŠ›ó͕Šó͛•Š›ǯȱŽ’—ȱ˜—œž•ȱ›˜š›Š–ȱ ǻŘŖŖşȬŒžȱ’•ǼȱŠ•Íȱˬš’šŠŠȱŘŗƖȱ‘Š•Ȭ •Š›Šȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬ•ˬ›’—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱ –ˬ‘£ȱȬ—’—ȱȱœ’–™˜–•Š›Íȱ˜•ž‹ǯȱ ˬ‘£ȱ‹ž—Šȱã›ˬȱˬǰȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ‘ˬ”’–ˬȱ Ȭ—’—ȱ™Š˜Ž—Ž£’ǰȱ’Šš—˜œ’”ŠœÍȱ Ÿˬȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱˬœŠœȱœžŠ••Š›Íȱ ‹’•–ˬ”ȱŸŠŒ’‹’›ǯ ȈóŠÂÍȱˬ›ŠȱŸŽ—Š•Š›Í—Í—ȱ¡›˜—’”’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȈȱŽ›–’—’ȱŠ•Í—ŠȱŸŽ—˜£ȱœ’œȬ Ž–’—ȱ‹ûû—ȱ–˜›˜•˜“’ȱŸˬȱž—”œ’˜—Š•ȱ ™˜£ž—ž•Š›Íȱ‹ŠóŠȱûóû•û›ǯȱʞœŠœȱ &$16$ö/,ö,

—˜£˜•˜“’ȱ˜›–Š•Š›ȱ’œˬȱŸŠ›’”˜£ȱ ¡ˬœˬ•’”ǰȱ™˜œĴȱ›˜–‹˜’”ȱŸˬȱ Š—’˜’œ™•Š£’¢ŠÍ›ǯóŠÂÍȱ ˬ›ŠĚȱŠ›Í—ȱ¡›˜—’”’ȱŸŽ—˜£ȱ ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȬȱŸŽ—˜£ȱŠ¡Í—Í—ȱ ™˜£ž•–ŠœÍ—Š—ȱ–Ž¢Š—Šȱ ³Í¡Š—ȱ¡Š›Š”Ž›’”ȱœ’–™˜–Ȭ •Š›Š—ȱǻó’ó”’—•’”ǰȱˬ›’ȱ ˬ¢’ó’”•ˬ›’ǰȱ›˜ęȱ”’ȱ ¢Š›Š•Š›Ǽȱ’‹Š›ˬȱ™ŠȬ ˜•˜“’ȱ‘Š•Í›ǯ Ȭ’—ȱ™Š˜Ȭ Ž—Ž£’ȱ”˜–™•Ž”œȱ ™Š˜ęȱ£’˜•“’ȱ –Ž¡Š—’£–•ˬ›’—ȱ˜™•žœžž›ǰȱ‘Š—œÍȱ ”’ǰȱ–Š”›˜‘Ž–˜’—Š–’”Š—Í—ȱŸˬȱ –’”›˜œ’›”ž•¢Šœ’¢Š—Í——ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ ’•ˬȱ–û󊑒ˬȱ˜•ž—ž›ȱŸˬȱŘȱ‹ã¢û”ȱ š›ž™Šȱ‹ã•û—û›DZ ȊȱŽ—˜£ȱŠ¡Í—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍ Ȋȱ›˜—’”’ȱ’•’‘Š‹ ȱ¡›˜—’”’ȱŸŽ—˜£ȱ¡ˬœˬ•’”•’ȱ ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱ›Šœȱˬ•’—ˬ—ȱ‹ûû—ȱ œ’–™˜–•Š›ȱ‹žȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱˬ›ˬŒˬˬȱ ŸŽ—˜£ȱˬ£¢’š’—ȱ¢û”œˬ•–ˬœ’ȱŸˬȱ¢Šȱ ĚȱŽ‹˜‘’™Ž›Ž—£’¢Šȱ’•ˬǰȱ‹ŠóšŠȱœã£•ˬȱ Žœˬ”ǰȱˬ£’—’ȱ£Š–Š—Íȱž£ž—ȱ–ûˬȱ œŠ¡•Š—Í•Š—ȱŸŽ—˜£ȱˬ£¢’š’—ȱ¢û”œˬ”ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’ǰȱ‘’›˜œŠ’”ȱǻšŠ—ȱœûžȬ


39 —ž—ž—ȱœŠÂȱ–ˬˬŒ’¢ˬȱšˬˬ›ȱ˜•Š—ȱ‘û—û›•û¢ûȱ’•ˬȱ ˬ¢’—ȱ˜•ž—ž›ǼȱŸˬȱ‘’›˜’—Š–’”ȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’—ȱ ¢û”œˬ•’¢’ȱŠóŠÂÍȱˬ›ŠŠ”ÍȱšŠ—ȱœûž—ž—ž—ȱ ‘û—û›•û¢ûȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ˜—ž—Œžȱ’œˬȱ œ”Ž•Žȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’—ȱ¢ÍÂ͕–ŠœÍȱǻˬ£ˬ•ˬȬŸŽ—˜£ȱ—ŠȬ œ˜œž—ȱ’ó•ˬ–ˬœ’ǼȱŸˬȱ”Š™’•¢Š›ȱ¢ŠŠšŠ”Íȱˬ£¢’š•ˬȱ ˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ •Š™Š—ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱšŠ—Í—ȱ›ŽĚȱ¢ž”œžȬ —ž—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ‘ŽœŠ‹Í—Šȱ‘ˬ›ȱ’”’ȱ”˜–™˜—Ž—ˬȱ ˬœ’›ȱŽ’›ǯ Š˜Ž—Ž£’—ȱŠ‘Šȱ‹’›ǰȱ’ˬ›•ˬ›’—ˬ—ȱ‘Ž³ȱ ˬȱŠ£ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱ˜•–Š¢Š—ȱ‘ˬ•šˬœ’ȱ’œˬȱ¡›˜—Ȭ ’”’ȱ’•’‘Š‹Í›ǯȱŽ—Šȱ’ŸŠ›•Š›Í—Í—ȱšž›ž•žóž—žȱ ˬ¢’ó–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š—ȱˬœŠœȱ›ŽŠ”œ’¢Š•Š›ȱ £ˬ—Œ’›’—’—ȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹ȱŸˬȱ‹Šó•Š—Â͌͗Íȱ’•’‘Š‹ȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—’—ȱŸŽ—Š•Š›Í—ȱŽ™’Ž•’—ˬȱ˜•Š—ȱŠȬ ‘Ž£’¢ŠȱŸˬȱ–’š›Šœ’¢ŠœÍȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱž›ŠŠȱˬœŠœȱ ›˜•žȱ•Ž¢”˜œ’•ˬ›ȱŸˬȱ–û¡ˬ•’ȱ•Ž¢”˜œ’•ˬ›ȱŸˬȱ Ž—˜Ž•’˜œ’•ˬ›ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱœ’—Ž£ȱ˜•ž—Š—ȱ–Š”›˜Ȭ –˜•Ž”ž•¢Š›ȱœž‹œŠ—œ’¢Š•Š›ȱ˜¢—Š¢Í›ǯ ˬš’šŠ•Š›Šǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱœû‹žȱ˜•ž—ž‹ȱ”’ǰȱ ’•’‘Š‹’ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬȱ”Ž³’›’Œ’•’¢’—ȱŠ›–ŠœÍȱ”Š™’•¢Š›•Š›Í—ȱ ”㟛ˬ”•’¢’ȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǰȱ‹žȱŠȱã£ȱ—㟋ˬœ’—ˬȱ ó’ó”’—•’¢’ȱŸˬȱˬ›’ȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›’—’—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’—ˬȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Í›ǯ ȱ¡ˬœˬ—’—ȱ‘ˬ¢Šȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’—’—ȱŠóŠÂÍȱ ûó–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š—ȱ–û¡ˬ•’ȱœž‹¢Ž”’Ÿȱ œ’–™˜–•Š›ȱ’•ˬȱ–ûóŠ¢ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱˬœˬ•ˬ›’—ȱ ˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱŠ¢Šš•Š›Šȱ¢˜›Âž—•žšǰȱŠÂ›ÍȱŸˬȱ ŠÂ͛•Íšǰȱó’ó”’—•’”ǰȱ™Š›ŠŽœŽ£’¢ŠǰȱŽŒˬȱž–Š•Š›Íȱ ‘’œœ•ˬ›’—ˬ—ȱ󒔊¢ˬȱŽ’›•ˬ›ǯ ȱœ’–™˜–•Š›ÍȱŽ—’óȱ–û¡ˬ•’Ěȱ’¢ˬȱŸˬȱŠ£ȱ œ™Žœ’ęȱ”•’¢ˬȱ–Š•’”’›ǰȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱ¡Š›Š”Ž›’”ȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱˬȱŸŠ›DZ Ȋȱˬˬ—’—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱŸˬȱęȱ£’”’ȱŠ”’Ÿ•’”ȱ’•ˬȱ –ûˬ¢¢ˬ—•ˬó’›ǰȱ‹ŠóšŠȱœã£•ˬȱŽœˬ”ǰȱž£ž—–ûˬ•’ȱ œŠ’”ȱˬ›’—•’”ȱ£Š–Š—Íȱ–Ž¢Š—Šȱ³Í¡Í›ǰȱ¢Š¡žȱ ęȱ£’”’ȱŠ”’Ÿ•’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱŸˬȱ¢Šȱœˬ‘ˬ›•ˬ›ȱŠ›ŠŠ—ȱ šŠ•¡Í›ǯ Ȋȱʞ›Šȱ–û‘’’—ȱŽ–™Ž›Šž›ž—Š—ȱŠœÍ•Íȱ˜•ž›ȱ ǻ’œ’ȱ‘ŠŸŠ•Š›Šȱ’—Ž—œ’Ÿ•ˬó’›Ǽ Ȋȱ’—œ’ȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ ˜•ž›ȱǻ–Ž—œž›Š•ȱœ’”•’—ȱŠ£ŠœÍ—Š—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššȱ ˬ¢’ó’›Ǽ Ȭ’—ȱ¡Š›’Œ’ȱˬ£Š‘û›•ˬ›’—ˬȱŠ’’›DZ ȊȱŽ•ŽŠ—’˜Ž”Š£’¢Š•Š› ȊȱŽ’”ž•¢Š›ȱŸŽ—Š•Š› ȊȱŠ›’”˜£ȱŽ—’ó•ˬ—–’óȱŸŽ—Š•Š› Ȋȱ›˜ęȱ”’ȱ™˜£Âž—•žš•Š›ȱǻˬ›’—’—ȱ ‘’™Ž›™’š–Ž—Šœ’¢ŠœÍǰȱ•’™˜Ž›–Š˜œ”•Ž›˜£ǰȱ›˜ęȱ”’ȱ ¢Š›Š•Š›Ǽ ŠŠȱœŠ¡•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ–ûŠ•’Œˬȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ

˜›–ŠȱŸˬȱ–ˬ›‘ˬ•ˬˬ”’ȱ¡ˬœˬȱû³û—ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱžȱ ™Š˜•˜’¢Š—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ”˜–™•Ž”œȱ¢Š—Šó–Š—Í—ȱ ŸŠŒ’‹•’¢’ȱ‹Ž¢—ˬ•¡Š•šȱãŸœ’¢ˬ›•ˬ›ˬȱ¡ûœžœ’•ˬȱ Ÿž›Âž•Š—Í›ǯ žȱû—ȱȬ—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱˬœŠœȱ–ˬšŠ–ȱ œ’œŽ–ȱˬ›–Š—ȱŽ›Š™’¢ŠœÍÍ›ǯȱ—ž—ȱˬœŠœÍ—Íȱ’œˬȱ ‹’”’ȱŸˬȱ¢Šȱœ’—Ž’”ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ‘ŽŽ›˜Ž—ȱš›ž™ȱĚȱŽ‹˜Ȭ ›˜™ȱˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯ ȱ‹’›’Ȭ‹’›’—ˬ—ȱˬœ’›ȱ–Ž¡Š—’£–’—ˬȱŸˬȱž¢Âž—ȱ ˜•Š›Ššȱ”•’—’”’ȱŽěȱŽ”’—ˬȱã›ˬȱˬ›š•ˬ—’›ǯȱž—Šȱã›ˬȱ ˬȱˬœŠœȱœŽ³’–ȱãœˬ›’Œ’•ˬ›’ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ‹žȱŸˬȱ¢Šȱ ’ˬ›ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬœ’—ˬȱŽěȱŽ”’Ÿ•’”ǰȱˬ‘•û”ˬœ’£•’”ȱŸˬȱ šˬ‹ž•ž—ȱ›Š‘Š•ÍÂÍȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱž—•Š›ȱ–ûŠ•’Œˬ—’—ȱ ŠŸŠ–’¢¢ˬ’—’ȱŸˬȱžÂž›ž—žȱ–ûˬ¢¢ˬ—•ˬ󍒛ˬ—ȱˬœŠœȱ ”›’Ž›’¢Š•Š›Í›ǯ •ŠŸŠ—˜’ȱˬ›”’‹•’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ³˜¡ȱŽ—’óȱ ¢Š¢Í•Í‹ǯȱ—•Š›Í—ȱ¢ŽŠ—ˬȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ’œˬȱ™’œȱ ‘ˬ••ȱ˜•ž—–Š•Š›ÍÍ›ȱ‘Š—œÍȱ”’ǰȱ–ˬˬȬ‹ŠÂ͛œŠšȱ ›Š”Í—Š—ȱœ˜›ž•–Š—ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱ––Šȱ‹žȱû—ȱ‹žȱ ™›˜‹•Ž–ȱˬœ’›Ž’Œ’ȱ–Šˬ—’—ȱ–’”›˜—•Šó–ŠœÍȬ ”’³’”ȱ‘’œœˬŒ’”•ˬ›ˬȱ‹ã•û—–ˬœ’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ‘ˬ••ȱ ˜•ž—ž‹ǯȱžȱŽ¡—˜•˜’¢Šȱ™˜Ž—•ˬ󍒛’•’‹ȱŸˬȱ –’”›˜—•ŠóÍ›Í•–Íóȱˬ–’£•ˬ—–’óȱĚȱŠŸŠ—˜’ȱ ›Š”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱǻȬŽ›Š•Ž”œȱ™›Ž™Š›ŠÍǰȱŽ›Ÿ’Ž›ȱ Š‹˜›Š˜›’¢Š•Š›ÍǼȱ’œŽ‘œŠ•Í—Šȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ Ž¢—ˬ•¡Š•šȱŽ”œ™Ž›•ˬ›ȱŸž›Âž•Š¢Í›ȱ”’ǰȱŽ›Š•Ž”œȱ Ȭ—’—ȱˬ—ȱ¢Š¡óÍȱ–ûŠ•’Œˬœ’’›ǯȱ,˜¡ȱŽ£ǰȱŠ›Íšȱ šˬ‹ž•ž—Š—ȱŗȱœŠŠȱœ˜—›ŠȱŸŽ—˜£ȱ˜—žœžȱšŠ•Í›Í›ȱŸˬȱ ¡ˬœˬ•ˬ›ȱŸŽ—˜£ȱŠÂ›Í•Š›Š—ȱŠ£Šȱ˜•ž›ǯȱ ȱŽ›’ã—–ˬ£ȱ’—”’󊏊ȱ–Ž¢••’’›ǯȱ ûŠ•’Œˬ—’—ȱˬ¢’—ȱ˜•ž—–Š–ŠœÍȱŸˬȱ¢ŠȱšŽ¢›’Ȭ û£û—ȱˬ¢’—’ȱ£Š–Š—Íȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ‹ûû—ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬ•ˬ›’ȱ ”Ž³’›•ˬ›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠȱ˜—•Š›Í—ȱęȱ£’”’ȱŸˬȱœ˜’œŠ•ȱ Šœ™Ž”•ˬ›ȱˬȱŠ¡’•ȱ˜•–Šš•Šȱ‘ˬ¢Šȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬ›’—’—ȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ£Š•–ŠœÍ—Šȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Í›ǯȱ ŘŖŖşȬŒžȱ’•ˬȱ—ˬó›ȱ˜•ž—–žóȱȱˬš’šŠÍ—Šǰȱ ˬœŠœˬ—ǰȱŖȱŸˬȱŗȱ–ˬ›‘ˬ•ˬœ’—ˬ”’ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱ‘Ž³ȱ ‹’›ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ•–Š–ÍóȱŸˬȱŝȱ’•ˬ—ȱœ˜—›Šȱ¢Ž—’ˬ—ȱ –ûŠ¢’—ˬȱ˜•ž—žšŠȱŘȬśȱ–ˬ›‘ˬ•ˬœ’—ˬȱ ˜•–žó•Š›ǯ

6HUY\HQLQ$]ԥUED\FDQGDNÕ QPD\ԥQGԥOL\L%DNÕ $=(ø]PLUNo +\DWW7RZHU,,FLPԥUWԥEԥ 7HO  )DNV  HPDLOEDNX¿OLDO#XOWHOQHW ZZZVHUYLHUFRP

&$16$ö/,ö,


5(352'8.7ø96$ö/$0/,4’˜•˜“’ȱ

ˬ—ŒȱšŠÍ—•Š›ŠȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ˜›šŠ—•Š›Íȱ œŠ••Š—–ŠœÍ—Í—ȱ¢Ž—’ȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž••Š›Íȱ ¢Š›ŠÍ•–ÍóÍ›ǯȱˬˬ—ǰȱŠ’—Š•ȱ’ŸŠ›•Š›Í—ȱ™›˜•Š™œÍȱ Š‘Šȱ¢Šó•ÍȱšŠÍ—•Š›Í—ȱŠš’‹ˬ’’›ǯȱŠ”’—ȱœ˜—ȱ’••ˬ›ˬȱ ‹ûû—ȱû—¢ŠŠȱ‹žȱ™›˜‹•Ž–’—ȱȃŒŠŸŠ—•Šó–ŠœÍȄȱ –û󊑒ˬȱŽ’•’›ǯȱ ž—ž—ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱœˬ‹ˬ‹’ȱŸŠ›ǯȱ›ŠŸ–Š’”ȱ˜Âžó•Š›ȱ £Š–Š—ÍȱŠ›Š•ÍÂ͗ȱŒÍ›Í•–ŠœÍȱŸˬȱ¢ŠȱˬœŠœœÍ£ȱ¢Š›Í•–ŠœÍȱ Š£ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱ”ˬœ‹ȱŽ–’›ǯȱˬˬ—ǰȱ‹Ž•ˬȱ‘Š••Š›ȱ ˬ•ˬŒˬ”ȱŠ—Šȱ˜ÂžóŠȱ•Š£Í–Í—ŒŠȱ‘Š£Í›•Šó–Š¢Š—Šǰȱ ˜ÂžóȱŸŠ¡Íȱ–Š–Š³Š—Í—ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬ›’—ˬȱ›’Š¢ˬȱ Ž–ˬ¢ˬ—ˬȱŸˬȱŸŠ¡•ÍȬŸŠ¡œÍ£ȱûŒˬ—ˬ—ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ ŸˬȱŸˬȱ¢Šȱȃˬ‹’’ȱóˬ›Š’ˬȄȱ”Ž³ˬ—ȱ˜Âžó•Š›Í—ȱ Šȱã£ȱ™Š¢ÍȱŸŠ›ǯȱžȱˬ‹ȱ‹’£ˬȱˬ›‹ˬ—ȱˬ•œˬȱˬǰȱ ˜›ŠŠȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱȃ’Šˬœ’£Ȅȱ£Š‘ÍȱšŠÍ—Í—ȱ¢Š—Í—Šȱ ˬŒ’•’ȱ¢Š›Í–ȱ–Šó͗Íȱ—㟋ˬȱ³ˬ”’›ȱŸˬȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬȱ ¢Š›Š—ÍšŠȱ•Š£Í–’ȱ¢Š›Í–ȱãœˬ›’•’›ǯȱ’£ˬȱ’œˬȱ ˬ•ˬŒˬ”ȱŠ—ŠȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ’‹‹’ȱ¢Š›Í–ȱȱ ˜•–ŠŠ—ȱ‹žȱ™›˜œŽœ’ȱ¢ŠóŠ¢Í›ǯȱˬ’Œˬȱ’œˬȱŠŒÍ—ŠŒŠš•Íȱ ˜•ž›ǯȱŠ¡’•’ȱ˜›šŠ—•Š›ŠȱȃŠ¢ŠšȄȱ˜•Š—ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ȱûŒ•ûȱ £ˬˬ¢ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ȱŸˬȱ˜—•Š›Í—ȱŠ–•ÍÂÍǰȱ—˜›–Š•ȱ šŠ—ȱãŸ›Š—ÍǰȱŠ‘ˬ—Š›ȱ’ó’ȱ™˜£ž•ž›ǯȱȱžȱ£Š–Š—ȱ ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱŠ›Íšȱ¢û”ȱȮȱŠÂ͛•ÍšȱšŠ•Í›–ŠšǰȱŠÂ͛ȱ’Ȭ –Š—ȱ—㟕ˬ›’ȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•–Ššǰȱ¡›˜—’”’ȱ㜔û›ˬ”ǰȱ šˬ‹’£•’”ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱŽ’óŠÍ—ÍȱˬœŠ•ŠóÍ›Í›ǯȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

725

ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›ȱ”’ǰȱˬ—Œȱ¢Šó•Š›ŠȱžóŠš•Íšȱ ’ŸŠ›•Š›ÍȱŸˬȱŠ¡’•’ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ˜›šŠ—•Š›Í—Í—ȱ œŠ••Š—–ŠœÍȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’ȱ‹’›•ˬ󍒛’Œ’ȱ ˜¡ž–Š—Í—ȱ£ˬ’Ěȱ’¢’’›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱˬ›’Œˬ—ȱ Š›Í•Š›Ššȱ‹˜óŠ•Š—ȱˬ£ˬ•ˬȱŸˬȱ‹ŠÂ•Š›ȱȱžóŠš•ÍšȱŸˬȱ žóŠš•Íšȱ¢˜•ž—žȱ–ûŸŠęȱšȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱœŠ¡•Š¢Šȱ ‹’•–’›ǯȱžȱ™˜£ž—ž•Š›Í—ȱȱ‹Šó•Š—Â͌ÍȱžóŠš•Íšȱ ’••ˬ›’—ˬȱˬœŠûȱŽ’›ǯȱžȱš›ž™ŠȱŠ’ȱˬ—ŒȱšŠÍ—•Š›Šȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ȱŽ›”ˬ—ȱ‹Šó•Š—–ŠœÍǰȱȃŠš›Žœœ’ŸȄȱŽ’óŠȱŸˬȱ ³Š—Ššȱ˜›šŠ—•Š›Íȱž—”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ¡ŠœÍ›ǯȱ ¢Í—Í›ȱ”’ǰȱ‹Ž•ˬȱ‘Š••Š›Šȱ–û¡ˬ•’ȱ”˜—œŽ›ŸŠ’Ÿȱ –ûŠ•’Œˬȱûœž••Š›Íȱœˬ–ˬ›ˬœ’£’›ȱŸˬȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ™›˜‹Ȭ •Ž–’—ȱ‘ˬ••’ȱŒˬ››Š‘’ȱ–ûŠ¡’•ˬˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱ Ž™›˜ž”’Ÿȱ¢ŠóŠȱŒˬ››Š‘’ȱ–ûŠ•’Œˬ—’—ȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ’ȱžóŠš•ÍÂ͗ȱš˜›ž—ž‹ȱœŠ¡•Š—Í•–ŠœÍ—ŠÍ›ȱȱ ”’ǰȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱšŠÍ—ȱ‘Š–’•ˬȱ˜•–ŠšȱŸˬȱû—¢Š¢Šȱ 㟕Šȱˬ’›–ˬ”ȱ’–”Š—Í—Š—ȱ–ˬ‘›ž–ȱ˜•–ŠœÍ—ǯȱ G—’–ȱ‘ˬ¢ŠÍ—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’ȱ‹žȱ£Š–Š—ȱŸŠŒ’‹ȱŠ–’•ȱ ”’–’ȱš’¢–ˬ•ˬ—’›’•’›ǯȱˬ››Š‘’ȱ–ûŠ•’ŒˬǰˬœŠœˬ—ǰȱ’”’ȱ ûœž•Š—ȱ’‹Š›ˬ’›DZȱ˜›•žȱ’–™•Š—•Š›Í—ȱš˜¢ž•–ŠœÍȱ Ÿˬȱ™Šœ’¢Ž—’—ȱã£ȱ˜¡ž–Š•Š›Í—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬœ’ǯȱ ˜—ž—Œžȱûœž•ȱ¢Š•—Í£ȱ‹’›•ˬ󍒛’Œ’ȱ˜¡ž–Š—Í—ȱ œŠÂ•Š–ȱ˜•–ŠœÍȱŸˬȱœŠ••Š—–Šȱˬ›ˬŒˬœ’—’—ȱŠÂ͛ȱ ˜•–Š–ŠœÍȱóˬ›’ȱ’•ˬȱ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱžȱ‘Š•Šȱ Š’ȱžóŠš•Íšȱ¢˜•žȱ™•Šœ’”ŠœÍȱ’•ˬȱ”’Š¢ˬ•ˬ—–ˬ”ȱȱ


41 ˬȱ˜•Š›ǯȱ’›•ˬ󍒛’Œ’ȱ˜¡ž–Šȱ£ˬ’’›œˬǰȱœû—’ȱ’–Ȭ ™•Š—•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬˬž¢Âž—ž›ǯȱ Š¢Ššȱœ›ž”ž›•Š›Í—Í—ȱŒÍ›Í•–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’ȱ˜•Š—ȱ ™›˜•Š™œȱŠ¡Š•Š›Íȱ³û›û–ûóȱŠ¡–Š¢Šȱ‹ˬ—£ˬ–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱ,û›û–ûóȱãóˬ–ˬ¢ˬȱ‹ˬ—£ˬ›ȱ³Š—Ššȱ’‹’—’—ȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱ–ûˬˬ—ȱœ˜—›Šȱ”˜œ–Ž’”ȱŽ¢’•ǰȱˬœŠœ•Íȱ ˬ–’›ˬȱŽ‘’¢ŠŒÍȱŸŠ›ǯȱȃãóˬ–ˬ—’ȄȱŠ–ȱŸˬȱˬ›‘Š•ȱ ˬ¢’ó–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱûŠœ’›ȱœ’—Ž’”ȱ–ŠŽ›’Š••Š›Í—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬœ’ȱ£ˬˬ•ˬ—–’óȱ˜›šŠ—ȱŸˬȱ˜¡ž–Š•Š›Í—ȱ •ˬŸ’ȱŽ¢’•ǰȱ‹ˬ›™ŠœÍ—Šȱ¢ã—ˬ•–’óȱ–ûŠ•’Œˬȱ —ˬ’Œˬ•ˬ›’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–ŠÂŠȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱȱ ʞ—ˬ—ˬŸ’ȱ˜•Š›Ššȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’•’›ȱ”’ǰȱ›Ž™›˜ž”Ȭ ’Ÿȱ¢Šó•ÍȱšŠÍ—•Š›ȱ¢Š•—Í£ȱ•Š™Š›˜œ”˜™’”ȱûœž•ȱ’•ˬȱ ˬ–ˬ•’¢¢Šȱ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯȱŠ›Í—ȱȱ’ŸŠ›Í—ŠȱŠ³Í•–Íóȱȱ ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬ•’”ˬ—ȱ•Š£Í–’ȱŠ•ˬ•ˬ›ȱœŠ•Í—Š›ŠšȱȱžóŠš•ÍŠȱ ˬ›ˬȱ¢ã—ˬ•’•’›ǯȱûû—ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱ¡Š›’Œˬ—ȱˬš’šȱ —ˬ£Š›ˬȱŠ•Í—Šȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›’•’›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱŒˬ››Š‘ȱ ˬŸŸˬ•Œˬȱ˜›žȱ‹û”û•–ûóȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱŠ¡’•ȱŽ’›ǰȱ šŠ›Í—ȱŠ¡’•’—ˬȱœˬ•’šˬȱ’•ˬȱŠ³Í›ǰȱ–ã‘”ˬ–ȱœ›ž”ž›Ȭ •Š›Šȱ‹ˬ›”’’›ȱŸˬȱœŠ••Š—–Íóȱ˜›šŠ—Íȱ˜—ž—ȱû£ˬ›’—ˬȱ ŠœÍ›ǯȱžȱŠ—Š—ȱŽ’‹Š›ˬ—ȱ’—’–ȱ˜›šŠ—•Š›Íȱœû—’ȱ”˜—Ȭ œ›ž”œ’¢ŠȱœŠ¡•Š¢ŠŒŠšǯȱ Š”’—ȱ‘Š£Í›Šȱ›Š—œŸŠ’—Š•ȱ˜›ȱš˜¢ž•–ŠœÍȱûœž•žȱ Ž—’óȱ¢Š¢Í•–ŠšŠÍ›ǯȱˬ—’ȱ‘ˬ–’—ȱ™›˜œŽž›Š•Š›ȱ žóŠš•Íšȱ¢˜•žȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱžȱˬ–ˬ•’¢¢Šȱ ˜›šŠ—’£–ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱŠ‘ŠȱŠœŠ—ȱ”Ž³’›’•’›ǯȱt–ž–’ȱ —Š›”˜£Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•–’›ǯȱ—ž—ȱˬŸˬ£’—ˬȱ‹Šóȱ ‹Ž¢’—’ǰȱ‹ã¢›ˬ”ȱŸˬȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—ˬȱ–ˬ—ęȱȱ ˬœ’›ȱãœˬ›–ˬ¢ˬ—ȱŽ™’ž›Š•ȱŠ—ŽœŽ£’¢Šǰȱ¢ˬ—’ȱ ŠÂ›ÍœÍ£•ŠóÍ›ÍŒÍȱ–Šˬ•ˬ›’—ȱ‹Ž•ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱ”ŠŽŽ›ȱ ŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ¢Ž›’’•–ˬœ’ȱûœž•žȱˬ‹’šȱŽ’•’›ǯȱʞ—ȱŸŠŒ’Ȭ ‹’ȱ’œˬȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ‹Ž•ˬȱ–ûŠ¡’•ˬȱ£Š–Š—ÍȱˬœŠ•Šó–Šȱ ›’œ”’ȱ¡Ž¢•’ȱŠ£Í›ǯȱŽ•’”•’ȱš’óŠ—Í—ȱ”ˬœ’”•ˬ›’ȱˬȱ šŠ›Í—ȱˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱŠ‘ŠȱŽ£ȱœŠÂŠ•Í›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ ˬ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ™Šœ’¢Ž—ȱœˬ›‹ˬœȱˬ£ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ G—’–ȱ‘ˬ¢ŠŠȱˬœ’›ȱŽˬȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ³Š™Íš•Š›Š—ȱŠ£Šȱ˜•Ȭ –Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ‹ã¢û”ȱ”ˬœ’”ȱŠ™Š›Í•–Í›ǯȱʞŸˬ£’—ˬȱ Œˬ››Š‘ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ¡Í›Šȱˬ•’”ȱŠ³Í›ǯȱ Ž”’—ȱ¢Šó•ÍȱšŠÍ—•Š›Šȱ–Ž—˜™Šž£ŠȱãŸ›û—ˬȱ žóŠš•ÍÂ͗ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠœÍȱšž›ž¢ž›ǯȱû—’ȱ’–™•Š—ȱ’œˬȱ Š¡’•’ȱ˜›šŠ—ȱ’ŸŠ›Í—Š—ȱȃœû›ˬ›ˬ”Ȅȱ˜—žȱ£ˬˬ•ˬ¢’›ǯȱ ˬ—ŒȱšŠÍ—•Š›ȱ‹Ž•ˬȱ‘Š••Š›Š—ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ Š£ŠÍ›ǯȱûœžœˬ—ȱˬǰȱ–ûŠœ’›ȱ˜›•Š›Í—ȱ³˜¡ȱ—Š£’”ȱŸˬȱ ¢ž–óŠšȱ˜•žÂž—žȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•œŠšǯȱžȱȃ‘ã›û–³ˬ”ȱ ˜›•Š›ÍȄ—Í—ȱ¢Š•—Í£ȱ‹’›ȱ–ˬ—ęȱȱŒˬ‘ˬ’ȱŸŠ›DZȱ¢û—û•ȱ ˜•žÂž—Š—ȱŠ¡’•’ȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱˬ£¢’š’—ˬȱŠŸŠ–ȱ ˬ’›–ˬ¢ˬ›ˬ”ȱ‹’›ȱ–ûˬˬ—ȱœ˜—›Šȱ£ˬ’Ěȱˬ¢’›ǯȱ žȱ™›˜‹•Ž–’—ȱ‘ˬ••’ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ‘ˬ”’–•ˬ›ȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱȄû³–ˬ›‘ˬ•ˬ•’ȱŠ¢ŠšȄȱœ’œŽ–’ȱ’ó•ˬ—’‹ȱ ‘Š£Í›•Š—–ÍóÍ›DZȱ˜›ǰȱˬœŠœȱ¢û”ûȱŠóÍ¢Š—ȱˬ—ȱ£ˬ’ȱ ¢Ž›•ˬ›ˬȱ‹ˬ›”’’•’›ȱŸˬȱ’œˬ—’•ˬ—ȱˬ£¢’šˬȱŠŸŠ–ȱ ˬ’›’›ǯ ˬ£’ȱ‘Š••Š›ŠǰȱžóŠš•Íšȱ¢˜•ž—ž—ȱ¢Š—ȱ’ŸŠ›•Š›Íȱ

Ž¢’•ǰȱ£’›Ÿˬœ’ȱœŠ••Š—Í›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱ¡ûœžœ’ȱœ’—Ȭ Ž’”ȱ•Ž—•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱžȱû—ȱ—Š£’”ȱ ”˜••ŠŽ—ˬ—ȱ’œŽ‘œŠ•ȱ˜•ž—Š—ȱŸˬȱ’—œŠ—ȱ˜¡ž–ŠœÍ—Šȱ œ˜—ȱˬ›ˬŒˬȱ¢Š¡Í—ȱ˜•Š—ȱȱ‹’˜•˜“’ȱ˜›•Š›ȱ¢Š›ŠÍ•–ÍóÍ›ǯȱ ˬ’ŒˬˬǰȱŽ›˜£’¢ŠȱŸˬȱ’–™•Š—Í—ȱŠ¢›Í•–ŠœÍȱ ˬ‘•û”ˬœ’ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ¢˜¡ȱˬ›ˬŒˬœ’—ˬ’›ǯȱ ˬ›ȱ ˬ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱˬŸŸˬ•ȱŠ›Š•Íšȱ—Š‘’¢ˬœ’ȱŸˬȱ”’³’”ȱ³Š—Ššȱ ˜›šŠ—•Š›Íȱ’ššˬ•ˬȱ–ûŠ¢’—ˬȱŽ’•’›ǯȱ ʞŸŸˬ•Šǰȱ–û¡ˬ•’ȱœÍ—Šš•Š›Í—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱ’•ˬȱ ’—Ž”˜•˜“’ȱ”û›œûˬȱˬ›ŠĚȱÍȱ–ûŠ¢’—ˬȱŠ™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱ ûœžœ’ȱŽ•ŽŸŽ¢ȬœÍ—ŠÂ͗͗ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱˬ•ˬŒˬ”ȱ ˬ–ˬ•’¢¢ŠÍ—ȱˬ¡–’—’ȱŽěȱŽ”’ȱŒŠ—•Š—Í›Í•Í›ǯȱ ’³’”ȱ œÍ¡ŠŒ•Š›Í—ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱœŠ••Š—–Íóȱ˜¡ž–Š•Š›ȱ –ûŸˬššˬ’ȱ˜•Š›ŠšȱŠ›Í•Í›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ‘ˬ”’–ȱ ™•Šœ’”ŠȱŸˬȱ¢Šȱ˜›ȱš˜¢ž•žóž—ž—ȱ—ˬȱˬ›ˬŒˬˬȱ Š¢ŠȱŸŽ›ˬŒˬ¢’—’ȱˬ¢Š—’ȱœû›ˬˬȱ–û󊑒ˬȱŽˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱ ’³’”ȱ³Š—Ššȱ˜›šŠ—•Š›ÍȱŸˬȱŠ›Š•ÍÂ͗ȱž•›Šœˬœȱ –ûŠ¢’—ˬœ’ȱŠ™Š›Í•Í›ǰȱû£ȱ‹ŠÂ͛œŠšȱŸˬȱœ’’”ȱ”’œˬœ’—’—ȱ ˬŠ•’¢¢ˬ’ȱš’¢–ˬ•ˬ—’›’•’›ǯȱˬ£’ȱ‘Š••Š›ŠȱŠ‘Šȱ ˜•Âž—ȱŸˬȱ‘ˬŒ–•’ȱˬœŸ’›ȱŸŽ›ˬ—ȱ–Šš—’Ȭ›Ž£˜—Š—œȱ ˜–˜š›Šęȱ¢Š—Í—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱ£ˬ›ž›’¢¢ˬ’ȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ Š•—Í£ȱ‘ˬ›ˬ›ˬĚȱ’ȱ–ûŠ¢’—ˬˬ—ȱœ˜—›ŠȱšŠÍ—Í—ȱ ˬ–ˬ•’¢¢ŠŠȱŽ‘’¢ŠŒÍȱ˜•ž‹Ȭ˜•–Š–ŠœÍ—Šȱšˬ›Š›ȱŸŽ›’•’›ǯ ˬ£ˬ—ȱœŠ••Š—–Šǰȱû–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱšŠÍ—Íȱ—Š›ŠȬ ‘ŠȱŽ–ˬ’¢’—ˬ—ȱ¢Š•—Í£ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱ–ûŠ¢’—ˬȱ £Š–Š—ÍȱŠó”Š›ȱŽ’•’›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›ŠȱŠ¡’•’ȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱ—ˬ£Š›ˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ–û—ˬ£ˬ–ȱ ˜•Š›Ššȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ”’Š¢ˬ’›ǯȱ›Š•Íšȱ ˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’—ȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›’•–ˬœ’ȱû³û—ȱ¡ûœžœ’ȱ ’–—Šœ’”Šȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱˬ’ŒˬˬǰȱœŠ••Š—–Šȱ™›˜œŽȬ œ’ȱ•ˬ—’¢’›ǯȱʞ£ˬ•ˬ•ˬ›’—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗Íȱęȱ£’˜Ž›Š™’¢Šȱ ûœž••Š›Íȱ’•ˬȱˬȱš’œ–ˬ—ȱ‹ˬ›™ŠȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯȱ žȱ–ˬšœˬ•ˬȱ–’˜œ’–ž•¢Šœ’¢Šȱ™›˜œŽž›ŠœÍ—Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱˬ’ȱ˜¡ž–Š•Š›Šȱ¢û—û•ȱŽ•Ž”›’”ȱ ’–™ž•œ•Š›Íȱ’•ˬȱˬœ’›ȱŽ’•’›ǯȱ•Ž”›˜•Š›ȱȃ¢û”ûȄȱ ˬ›’ˬȱ¢Ž›•ˬóˬ—ȱœ’—’›ȱžŒ•Š›Í—Šȱãû›–ˬ”•ˬȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’ȱ Š”’Ÿȱ¢ÍÂ͕–ŠÂŠȱœãŸšȱŽ’›ǯȱˬ’ŒˬˬǰȱšŠ—ȱãŸ›Š—Íȱ ¢Š¡ó͕Šó͛ȱŸˬȱˬ£ˬ•ˬȱ˜—žœžȱŠ›Í›ǯȱŠ”’—ȱ‹žǰȱˬ›’Œˬ—ȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱûœ‹ˬȱ—ˬ’Œˬȱˬ•ˬȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱŠŸŠ–•Íȱ –ûŠ•’ŒˬȱŠ™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱã£û—ȱû£ûǰȱ–ûŠ•’Œˬ—’ȱ ‹ŠóŠȱ³ŠÍ›–ŠÂŠȱ‘ˬ›ȱšŠÍ—Í—ȱœˬ‹›’ȱ³Š–Í›ǯ ˬ‘Š¢ˬǰȱ‹žȱ”’–’ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱ˜•Š—ȱ¡Š—Í–•Š›ȱ ‘Ž³ȱ‹’›ȱ‘Š•Šȱû³ȱ”’•˜š›Š–Š—ȱŠ›ÍšȱŠÂ͛•Íšȱ šŠ•Í›–Š–Š•ÍǰȱŠÂ͛ȱ’–Š—ȱ—㟕ˬ›’ȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱt£û³û•û”ǰȱ’–—Šœ’”Šȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ ˜•–Ššȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ’Šȱˬ›£’—ˬȱˬȱ—ˬ£Š›ˬȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›DZȱ›Šœ’˜—ŠȱœŽ••û•˜£•Šȱ£ˬ—’—ȱ˜•Š—ȱ–ˬ‘œž••Š›ǰȱ –Ž¢ŸˬȱŸˬȱˬ›ˬŸˬ£ȱŠ¡’•ȱŽ’•–ˬ•’’›ǯȱ G—’–ȱœŠ‘ˬˬȱ—Š›Š‘Š•Íšǰȱœž•ȱŸˬȱ¢Šȱœ’’”ȱœŠ¡Ȭ •Š–Š–ŠǰȱžóŠš•Íšȱ¢˜•ž—Šȱ¢ŠȱŒ’œ’–ȱ‘’œœ’¢¢ŠÍǰȱ ŠÂ›Íȱ‘’œœ’ȱ¢Š›Š—ÍšŠȱŒˬ››Š‘’ȱ–ûŠ¡’•ˬȱˬ‹’šȱ ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


42 9VDO4XUEDQRY Ȭ’—ȱŠóȱ Š’‹’

'DKDELUXøXUXPX] $6$,)LQ5RPD)RUXPX ȱǻŠ›’Œˬȱˬ‘œ’•ȱ•Š—ȱŸˬȱˬ£ž—ȱ•–žóȱ ˬ—Œ•ˬ›’—ȱŽ¢—ˬ•¡Š•šȱ˜›ž–žǼȱ—㟋ˬ’ȱžÂž›ž—Šȱ šˬ’–ȱ–ˬˬ—’¢¢ˬȱ–ˬ›”ˬ£’ǰȱŸ›˜™ŠŠȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—Í—ȱ ˬ—ȱ¢Š¡Í—ȱ’š’œŠ’ȱŸˬȱœ’¢Šœ’ȱˬ›ˬŠó•Š›Í—Š—ȱ˜•Š—ȱ GŠ•’¢Š—Í—ȱ˜–Šȱóˬ‘ˬ›’—ˬȱ’–£ŠȱŠÍǯȱ˜›ž–ž—ȱˬœŠœȱ ˬ•œˬˬœ’ȱŒˬ—Š‹ȱ›Ž£’Ž—ȱG•‘Š–ȱʞ•’¢ŽŸ’—ȱŘŗȱŠ™›Ž•ȱŘŖŗŗȬ Œ’ȱ’•ȱŠ›’¡’—ˬȱˬ—Œ•ˬ›•ˬȱã›ûóˬȱœˬœ•ˬ—’›’¢’ȱȃ’£ȱ³˜¡ȱ ’œˬ¢’›’”ȱ”’ǰȱˬ—Œ•ˬ›’–’£ȱ‘ˬ–ȱ™Žóˬ”Š›ǰȱ‘ˬ–ȱ‹’•’”•’ǰȱ‘ˬ–ȱ ˬȱˬˬ—ˬǰȱãŸ•ˬˬȱ‹ŠÂ•Íȱ˜•œž—•Š›ǰȱˬˬ—’ȱœŽŸœ’—•ˬ›ǯȱ

Šš•Íȱ˜•Š›Ššǰȱˬ¡›ȱŽœ’—•ˬ›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›ȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱ Ÿˬˬ—Šó•Š›ÍÍ›Ȅȱęȱ”›’ȱ’’ǯ Ž¢ȱŽ–ˬ”ȱ’œˬ›’–ȱ”’ǰȱ Ȭ’—ȱ˜–Šȱ˜›žȬ –ž—žȱ’ˬ›ȱ˜›ž–•Š›Š—ȱˬ›š•ˬ—’›ˬ—ȱ˜ȱ˜•žȱ”’ǰȱ ˜–Šȱ˜›ž–žȱ‘ˬ–ȱˬȱ’•”ȱš•˜‹Š•ȱ˜›ž–ȱ˜•Š›ŠšȱŠ›’¡ˬȱ ”Ž³’ǯȱŽ•ˬȱ”’ȱŚśȱ㕔ˬˬ—ȱśśŖȱˬ—Œȱ–û£Š”’›ˬ•ˬ›ˬȱŠ”’Ÿȱ óˬ”’•ˬȱ’󝒛Š”ȱŽ’•ˬ›ǯȱ˜›ž–ž—ȱ”Ž³’›’•–ˬœ’—ˬȱˬœŠœȱ –ˬšœˬȱû—¢Š—Í—ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ—ûž£•žȱŠ•’ȱ–ˬ”ˬ‹•ˬ›’—ˬȱ ˬ‘œ’•ȱŠ•Š—ȱˬ—Œ•ˬ›’—ȱ–’••’Ȭ–ˬ—ˬŸ’ȱˬ¢ˬ›•ˬ›’–’£ȱ ˬ›ŠÍ—Šȱ‹’›•ˬóˬ›ˬ”ȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—Í—ȱ¡Š›’Œˬȱˬ‹•’Â’—’—ȱ œˬ–ˬ›ˬ•’ȱˬ󔒕’—’ȱˬ–’—ȱŽ–ˬ”ǰȱóˬ‹ˬ”ˬ•ˬó–ˬȱ™›˜œŽœ’—’ȱ ûŒ•ˬ—’›–ˬ”ǰȱ’—˜›–Šœ’¢Šȱ–û‹Š’•ˬœ’—ˬǰȱˬ‹•’Šȱ ’ó’—’—ȱ’—Ž›Š”’Ÿȱ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›’•–ˬœ’—ˬȱˬ—Œ•ˬ›’–’£ˬȱ ˬœˬ”ȱ˜•–Ššǰȱ˜—•Š›Í͗ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱ’•ˬȱ–Š›Šš•Š—Ȭ –ŠšȱŸˬȱ˜—•Š›Í—ȱ˜™Ž›Š’Ÿȱ‘ˬ••ȱ˜•ž—–ŠœÍȱû³û—ȱž¢Âž—ȱ óˬ›Š’ȱ¢Š›Š–Ššǰȱˬ—Œ•ˬ›’–’£’ȱãŸ•ˬȱ›ˬœ–’•ˬ›’ȱ’•ˬȱ‹’›ȱ Š›Š¢Šȱˬ’›ˬ›ˬ”ȱ˜—•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ’Š•˜šžȱˬ–’—ȱŽ–ˬ”ǰȱ ’••ˬ›•ˬȱšŠ£Š—Í•–ÍóȱˬŒ›û‹ˬ•ˬ›’—ȱ‹ã•ûóû›û•–ˬœ’ȱû³û—ȱ ˜›Ššȱ™•Š˜›–Šȱšž›–ŠšǰȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—ŠȱGŠ•’¢ŠȬ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’—’—ȱ’—”’óŠÍȱ’œ’šŠ–ˬ’—ˬȱ ˬ—Œ•ˬ›’—ȱˬŠ••ÍÂ͗ÍȱŠ›Í›–Ššȱ’’ǯȱ ã›ûóȱ£Š–Š—Íȱ™Š›ŠȬ •Ž•ȱ˜•Š›Ššȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—Šȱã—ˬ–•’ȱ¢Ž›ˬȱ–Š•’”ȱˬ—Œ•ˬ›ȱ ˬ󔒕Š•Š›Í—Í—ȱ›ˬ‘‹ˬ›•ˬ›’ȱ’•ˬȱGŠ•’¢Šȱˬ—Œ•ˬ›ȱˬ󔒕Š•Š›Íȱ ›ˬ‘‹ˬ›•ˬ›’ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ’”’ˬ›ˬĚȱ’ȱã›ûó•ˬ›ȱ”Ž³’›’•’ǯȱ žȱã›ûó•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱ‹’›ˬȱ•Š¢’‘ˬ•ˬ›ǰȱˬ–ˬ”Šó•Íšȱ ™Ž›œ™Ž”’Ÿ•ˬ›’ȱ–û£Š”’›ˬȱ˜•ž—žǯȱ ûœžœ’•ˬȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ’œˬ›’–ȱ”’ǰȱřȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ ˜›ž–Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ–㟣žȱ™Š—Ž••ˬ›’ȱ˜•žDZȱȃ ˬ—Œȱ œˬęȱ›Ȅȱ”˜—œŽ™’ȱû£›ˬȱęȱ”’›ȱ–û‹Š’•ˬœ’ǰȱ›–ˬ—’œŠ—Ȭ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—ǰȱŠÂ•ÍšȱŠ›Š‹ŠÂȱ–û—Šš’óˬœ’—’—ȱ ›ŽŠ••Íš•Š›Íǰȱ‹žû—”’ȱŸˬ£’¢¢ˬǰȱ‘ˬ••ȱ¢˜••Š›ÍȱŸˬȱ ™Ž›œ™Ž”’Ÿ•ˬ›ǰȱ’Œ’–Š’ȱ’™•˜–Š’¢Šǰȱȃ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱ ŘŖŘŖȄȱŸ’£¢˜—žȱŸˬȱˬ—Œ•ˬ›’—ȱ–’œœ’¢ŠœÍǰȱ—ŽĞȱȱˬ•’›•ˬ›’—’—ȱ œˬ–ˬ›ˬ•’ȱ’œ’Šˬœ’ǰȱ’—ŸŽœ’œ’¢Šǰȱ’•”ȱŸ›˜™Šȱ•’–™’¢Šȱ

¢ž—•Š›ÍȱŘŖŗśǰȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—Šȱ¢Ž—’ȱ›Ž—•ˬ›ȱŸˬȱ ‹›Ž—•ˬ›ȱŸˬȱ‹žȱ”’–’ȱ’ˬ›ȱ–㟣ž•Š›ȱ–û£Š”’›ˬȱ˜•ž—Ȭ žǯȱŠ—Ž•ȱ–û£Š”’›ˬ•ˬ›’—ˬȱˬ—Œ•ˬ›’–’£’—ȱ”’Š¢ˬȱ šˬˬ›ȱˬŠ•ȱ˜•–Š•Š›ÍȱŸˬȱ¡Š›’Œˬȱ㢛ˬ—’”•ˬ›’ȱˬŒ›û‹ˬ—’ȱ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—Šȱˬ‹’šȱŽ–ˬ”ǰȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱ‘ˬš’šˬ•ˬ›’—’ȱ û—¢Š¢Šȱ³ŠÍ›–Ššȱû³û—ȱ¢Ž—’ȱûœž••Š›ȱˬ”•’ȱŽ–ˬ•ˬ›’ȱ ˬ󔒕Šȱ˜•Š›Ššȱ‹’£’ȱšŠ—ŽȱŽˬ—ȱ–ˬšŠ–•Š›Š—ȱ’’ǯȱ ˜›ž–Šȱ–û¡ˬ•’ȱ’¡’œŠœ•Íȱˬ•ˬ‹ˬȱŸˬȱ–ˬ£ž—•Š›Í—ȱ ’󝒛Š”Íȱ’•ˬȱ˜—•Š›Í—ȱ‘ˬ›ȱ‹’›’—’—ȱã£ȱ’¡’œŠœ•Š›Íȱû£›ˬȱ ˬ”•’Ěȱˬ›’—’ȱ’›ˬ•’ȱœû›–ˬœ’—ˬǰȱˬ•ˬŒˬ”ȱˬȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱ û³û—ȱŠ‘Šȱ‘Š—œÍȱ’¡’œŠœ•Š›ŠȱŽ‘’¢ŠŒȱ˜•–ŠœÍȱ”’–’ȱ ˬ”•’Ěȱˬ›’ȱŸŽ›–ˬœ’—ˬȱóˬ›Š’ȱ¢Š›ŠÍ•Íǯȱ ȱ˜–Šȱ ˜›ž–žȱ—ˬ¢’—”’ȱ‹žȱû—û–û£ȱû³û—ǰȱŽ•ˬŒˬȱˬȱ ˬ•ˬŒˬ¢’–’£ˬȱ³˜¡ȱ‹ã¢û”ȱŠ¢ŠȱŸŽ›ˬŒˬ”ȱ‹’›ȱ˜›ž–ȱ ˜•Š›ŠšȱŠ›’¡ˬȱ”Ž³’ǯȱ˜›ž–Šȱ’•”ȱˬˬȱȈŘŖŖŝȬŘŖŗśȬŒ’ȱ ’••ˬ›ˬȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱˬ—Œ•ˬ›’—’—ȱ¡Š›’Œ’ȱ㕔ˬ•ˬ›ˬȱˬ‘œ’•’ȱ û£›ˬȱ㟕ˬȱ›˜š›Š–ÍȈ—Í—ȱ–ûˬ’—’—ȱž£ŠÍ•–ŠœÍȱ ˬ”•’ęȱȱ’›ˬ•’ȱœû›û•ûȱ”’ǰȱ‹žȱŠȱã£ȱ—㟋ˬœ’—ˬȱ ȱ ˜–Šȱ˜›ž–ž—ȱ¢Ž”ž—ȱ‹ˬ¢Š—ŠÍ—Šȱã£ȱˬ”œ’—’ȱŠ™Íǯȱ žȱˬ”•’ȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱ¡Š›’ŒˬȱŽˬŒˬ”ȱ‘ˬ”’–•ˬ›’—ǰȱ –û‘ˬ—’œ•ˬ›’—ǰȱęȱ£’”•ˬ›’—ǰȱ‘ûšžšóû—Šœ•Š›Í—ȱœŠ¢Í—Í—ȱ Š›–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ŠŒŠšǰȱ‹ž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍȱ¡Š›’ŒˬȱŽˬ—ȱ ‘ˬ›ȱ‹’›ȱˬ•ˬ‹ˬ–’£ȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—͖ͣ͗ȱ‘ˬ–’—ȱ㕔ˬˬȱ‹’›ȱ —û–Š¢ˬ—ˬœ’ǰȱ Ȭ’—ȱ‹’›ȱˬ–œ’•³’œ’ȱ˜•ŠŒŠšÍ›ǯ ˜–Šȱ˜›ž–ž—ž—ȱˬ—Œ•ˬ›ˬȱŸŽ›’¢’ȱˬ—ȱ‹ã¢û”ȱã‘ˬȱ Ž•ˬȱ˜—ž—ȱˬœŠœȱˬœˬˬœ’—ˬȱ˜•žǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ Ȭ’—ȱ ˜–ŠŠȱ”Ž³’›’•ˬ—ȱȃ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱŘŖŘŖDZȱ ˬ—Œ•ˬ›’—ȱ‹Š¡ÍóÍȄȱ ˜›ž–ž—ȱˬœŠœȱ–ˬšœˬ’ȱȃ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱŘŖŘŖDZȱ ˬ•ˬŒˬ¢ˬȱ ‹Š¡ÍóȄȱG—”’óŠȱ ˜—œŽ™œ’¢ŠœÍ—Í—ȱ–ˬ›Š–•Š›Í—Í—ǰȱšŠ›ó͍Šȱ š˜¢ž•Š—ȱ‘ˬˬĚȱˬ›’—ȱ¡Š›’Œˬȱˬ‘œ’•ȱŠ•Š—ȱˬ—Œ•ˬ›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ ˬ󟒚’ǰȱ˜—•Š›Í—ȱ‹žȱ™›˜š›Š–Í—ȱ’Œ›ŠœÍ—Šȱ¢Š¡Í—Š—ȱ ’󝒛Š”Í—Šȱ—Š’•ȱ˜•–ŠšÍ›ǯȱ ȱ ȱȮ’—ȱ¢Ž”ž—ȱšˬ›Š›Í—Šȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—Í—ȱŠ‘Šȱ ûŒ•ûȱãŸ•ˬˬȱ³ŽŸ›’•–ˬœ’ȱ—Š–’—ˬȱ ȱ˜•Š›ŠšȱãŸ•ˬȱ ‹Šó³ÍœÍ—Í—ȱˬ›ŠÍ—ŠȱœÍ¡ȱ‹’›•ˬ󍒢’–’£’ȱŸˬȱšŠ›ó͍Š”Íȱ ™›Ž£’Ž—ȱœŽ³”’•ˬ›’—ˬȱG•‘Š–ȱʞ•’¢ŽŸ’—ȱ—Š–’£ˬ•’¢’—’ȱ ˬœˬ”•ˬ’¢’–’£’ȱ‹’›ȱŠ‘Šȱ‹ˬ¢Š—ȱŽ’”ǯ ȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱˬȱ‹Ž•ˬȱ˜›ž–•Š›ȱˬ󔒕ȱŽ–ˬ”•ˬȱ ¢Š—ŠóÍǰȱ¡ûœžœ’ȱ’¡’œŠœ•Š›ȱû£›ˬȱ˜›ž–•Š›ȱŠȱˬ󔒕ȱŽ–ˬ”ȱ ™•Š—•ŠóÍ›Í›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ¢Š¡Í—ȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱ’‹‹ȱœŠ‘ˬœ’—ˬȱ ˬ‘œ’•ȱŠ•Š—ȱŸˬȱ–ˬ£ž—ȱ˜•–žó•Š›ȱû³û—ǰȱŽ•ˬŒˬȱˬȱˬ—Œȱ –û‘ˬ—’œ•ˬ›ǰȱž›’£–ȱŸˬȱ’ˬ›ȱœŠ‘ˬ•ˬ›ˬȱˬ‘œ’•ȱŠ•Š—ȱ ˬ—Œ•ˬ›ȱû³û—ȱ˜›ž–•Š›Í—ȱ”Ž³’›’•–ˬœ’ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•ž›ǯ


43

Śśȱ㕔ˬˬ—ȱśśŖȬˬȱ¢Š¡Í—ȱ’󝒛Š”³Íȱ ȃ’£ȱ³˜¡ȱ’œˬ¢’›’”ȱ”’ǰȱˬ—Œ•ˬ›’–’£ȱ‘ˬ–ȱ™Žóˬ”Š›ǰȱ‘ˬ–ȱ‹’•’”•’ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ ˬˬ—ˬǰȱãŸ•ˬˬȱ‹ŠÂ•Íȱ˜•œž—•Š›ǰȱˬˬ—’ȱœŽŸœ’—•ˬ›ǯȱ Šš•Íȱ˜•Š›Ššǰȱ ˬ¡›ȱŽœ’—•ˬ›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›ȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱŸˬˬ—Šó•Š›ÍÍ›Ȅȱ ęȱ”’›•ˬ›’ȱˬ›ŠÍ—Šȱ‹’›•ˬó’ǯ


5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

44

3URODNWLQ

62168=/8÷8 

˜—œž£ȱŒû•û”•ˬ›’—ȱˬ—ȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•–Íóȱ™›˜‹Ȭ •Ž–’ȱȮȱžóŠš•Íšȱ‹˜›ž•Š›Í—Í—ȱŠ–ȱŸˬȱ¢Šȱ‘’œœˬŸ’ȱ ”Ž³–ˬ£•’¢’’›ǯȱŠ”’—ȱœ˜—ȱ£Š–Š—•Š›ȱŽ—˜”›’—ȱ œ˜—œž£•žÂžǰȱ¢ˬ—’ȱ‘˜›–˜—Š•ȱ™˜£ž—žȱ‘Š••Š›ÍȱŠȱ Š›–ŠšŠÍ›ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱœˬ‹ˬ‹ȱ™›˜•Š”’—ȱ‘˜›–˜—ž—ž—ȱ ¢û”œˬ”ȱšŠÍ•ÍÂÍȱŸˬȱ—ˬ’ŒˬȱŽ’‹Š›Íȱ’•ˬǰȱ–Ž—œ›žŠ•ȱŸˬȱ ›Ž™›˜ž”’Ÿȱž—”œ’¢Š—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ ›˜•Š”’—ȱ‘˜›–˜—žȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱŠ›–ŠœÍȱšŽ¢›’Ȭ û£û—ȱš’Š•Š—–Šǰȱ¢ˬ—’ȱ™ˬ‘›’£ȱŸˬȱ¢ŠȱŠŒ•Íšǰȱ¢Š¡žȱ ˬ”œ’—ˬǰȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’—’—ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š—ȱ¡›˜—’”’ȱ ³˜¡ȱ¢Ž–ˬȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ’›Š³Í•ÍšDZȱŠ£ȱ ‘ˬ›ˬ”ˬ•’ǰȱ¢Š¡žȱ‘ˬ’—ˬ—ȱŠ›Íšȱ’—Š–’”ȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’ǯȱ ’œ”ȱš›ž™ž—Šȱ‘ˬ–ȱ”’ó’ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱšŠÍ—•Š›ȱŠȱ¡’•’›ǯȱ Š’œ’”Š¢Šȱã›ˬǰȱœ˜—œž£ȱ—’Š‘•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ”’ó’ȱŸˬȱ šŠÍ—ȱœ˜—œž£•žÂž—ž—ȱ—’œ‹ˬ’ȱŽ¢—’’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱœ˜—Ȭ œž£•žšȱ£Š–Š—Íȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ–ûŠ¢’—ˬȱŠ•š˜›’–’—ˬ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱû•û”ȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱ Ž’¢’ȱ£Š–Š—ǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱœ™Ž›–˜š›Š–ȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ȱ Š™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱ 㜝ˬ›’Œ’•ˬ›ȱ—˜›–Š¢Šȱž¢Âž—ȱŽ¢’•œˬǰȱ œˬ‹ˬ‹•ˬ›ȱŠ›ŠóÍ›Í•Í›ǯȱʞŸŸˬ•Œˬǰȱ‘˜›–˜—Š•ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ǰȱ˜ȱ Œû–•ˬˬ—ȱ¢û”œˬ”ȱ™›˜•Š”’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ’œ’œ—Šȱ˜•ž—ž›ǯȱ ¢—’ȱ£Š–Š—ŠȱšŠÍ—Í—ȱŠȱȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ ŠÍ—ŠȱŽ—˜”›’—ȱ™˜£ž—ž•Š›ǰȱ¢ˬ—’ȱ–Ž—œȱ›žŠ•ȱ ãŸ›û—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱœûȱŸˬ£’ȱ’›Š£ŠÍǰȱˬ›’ȱŠ›Í•–ŠœÍȱ Šó”Š›ȱŽ’•’”ˬȱ‘˜›–˜—Š•ȱ–ûŠ¢’—ˬȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱžȱ‘Š•Šȱ Šǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱšŠ—Šȱ™›˜•Š”’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ¢˜¡•Š—Í•Í›ǯȱ 㜝ˬ›’Œ’ȱ¢û”œˬ”’›œˬǰȱ›Ž—Ž—ȱŸˬȱ¢ŠȱȱŸŠœ’ˬœ’ȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

’•ˬȱ‘’™˜ęȱ£ǰȱ¢Š¡žȱ‹Ž¢’—ȱó’ó’ȱ’œ’œ—Šȱ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯȱ ˜—›ŠŠ—ȱ•Š‹˜›Š˜›ȱŸˬȱ¢Šȱ’—œ›ž–Ž—Š•ȱ’Šš—˜œ’”Šȱ Ÿˬȱ—ˬ‘Š¢ˬǰȱ–ûŠ•’ŒˬȱȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱ›˜•Š”’—ȱ’œŽ‘œŠ•Í—Íȱ Š£Š•Š—ȱ–ûŠœ’›ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱˬ•ŠŸˬȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›’ȱ¡Ž¢•’ȱ Š£Í›ǯȱ›˜•Š”’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱ—˜›–Š••Šó–ŠœÍȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ ™’¢•ˬ—–ˬǰȱ–Ž—œȱ›žŠ•ȱãŸ›û—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱœûȱŸˬ£’—’—ȱ ’›Š£ŠÍȱ”’–’ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ȱˬȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•¡Í›ǰȱˬ—ȱˬœŠœÍȱ’œˬȱȮȱ ‘Š–’•ˬ•’”ȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱȱ ˜—œž£•žÂž—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱȱ¢û”œˬ”ȱ™›˜•Š”’—ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’’›œˬǰȱ ȱ™›˜œŽž›ŠœÍȱǻŽ”œ›Š”˜›™˜›Š•ȱ –Š¢Š•Š—–ŠǼȱãœˬ›’Œ’•ˬ›’—ȱ—˜›–Š••Šó–ŠœÍȱ˜—ž—ŠȱŠȱ Š™Š›Í•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ‘’™Ž›™›˜•Š”’—Ž–’¢ŠŠ—ȱ ‹ŠóšŠǰȱœ˜—œž£•žÂž—ȱ’ˬ›ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’ȱˬȱ˜•ž›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ ™›˜•Š”’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱ—˜›–Š••Šó–ŠœÍ—Š—ȱœ˜—›ŠȱŠ•Íȱ Š¢ȱˬ›£’—ˬȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱ‹ŠóȱŸŽ›–’›œˬǰȱ‹ŠóšŠȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱ Š›ŠóÍ›–Ššǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ™›˜‹•Ž–’ȱ ‘ˬ••ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ȱ™›˜š›Š–Í—Í—ȱ’Œ›ŠȱŽ’•–ˬœ’ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ ‹ŠóȱŸŽ›–ˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱȱ‘’™Ž›™›˜•Š”’—Ž–’¢Š—Í—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱˬ¢’—ȱ˜•ž—–žóȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱ‹’›ˬ—Ȭ‹’›ˬȱ •ˬŸȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱžȱŠÍ–ȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—Šȱ ˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱŠœ’¢Ž—ȱŠ’–Šȱ‘ˬ”’–ȬŽ—˜”›’—˜Ȭ •˜šȱȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱŠ•Í—Šȱ˜•–Š•ÍȱŸˬȱ–û—ˬ£ˬ–ȱšŠ¢ŠŠȱšŠ—ȱ Š—Š•’£’ȱŸŽ›–ˬ•’’›ǯȱ žȱû—ȱ¢Š¡óÍȱ‘Š••Š›Šȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ‹ŠóȱŸŽ›–ˬœ’ȱ Ž£•’¢’ȱŚŖƖȬˬ—ȱ¢ž¡Š›ÍÍ›ǯȱ—ŠȱŸˬȱžóŠÂ͗ȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍȱ û³û—ȱ›’œ”ȱŽ‘’–Š•Íȱȃˬ‹’’Ȅȱ‘Š–’•ˬ•’”ˬȱ˜•žÂžȱ”’–’’›ǯ


45

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


46

kȬ͗ȱ–ˬ󑞛ȱ”•’—’”Š•Š›Í—Í—ȱ•Š‹˜›Š˜›’¢Š•Š›ÍȱˬœŠœȱãû›û•ˬ›ˬ”ȱ ˬ—ȱ–ûŠœ’›ȱ’‹‹’ȱŠŸŠŠ—•Íš•Š›•ŠȱˬŒ‘’£ȱ˜•ž—–žóȱ”•’—’”Š–Í£ŠȱŽ—’óȱ³Žó’ˬȱŸˬȱ ‹Ž¢—ˬ•¡Š•šȱœŠ—Š›•Š›Šȱž¢Âž—ȱ‹ûû—ȱ—ãŸȱ•Š‹˜›Š˜›ȱ–ûŠ¢’—ˬ•ˬ›ȱŠ™Š›Í•Í›ǯ

%DNÖ4DUD4DUD\HYD

7HO 

 )DNV 

LQIR#PHPRULDONOLQLND] PHPRULDONOLQLN#PDLOUX ZZZPHPRULDONOLQLND]


47

M(025ø$/K/ø1ø. +HSDWLWVL]6WRPDWRORJL\D

ȃMG KGG ȄȱŘŖŖşȬŒžȱ’•ˬ—ȱˬ‘Š•’¢ˬȱ ’‹‹’ȱ¡’–ˬȱãœˬȱ›’›ǯȱ •’—’”ŠŠȱ–ûŠœ’›ȱ’‹‹’ȱ ŠŸŠŠ—•Íš•Š›•ŠȱˬŒ‘’£ȱ˜•ž—–žóȱ”•’—’”’ǰȱ’––ž—˜Ȭ ‹’˜”’–¢ˬŸ’ǰȱŽ—Ž’”ȱǻǼǰȱœ’˜•˜“’ȱŸˬȱ‹Š”Ž›’Ȭ ˜•˜“’ȱ•Š‹˜›Š˜›’¢Š•Š›ǰȱȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ǰȱ™˜•’”Ȭ •’—’”ȱȱ¡’–ˬ•ˬ›ȱŸˬȱ–ûŠœ’›ȱŠŸŠŠ—•Íš•Š›•ŠȱˬŒ‘’£ȱ ˜•ž—–žóȱœ˜–Š˜•˜“’ȱ‹ã•–ˬȱˬŠ•’¢¢ˬȱãœˬ›’›ǯȱ ˜–Š˜•˜’¢Š—Í—ȱ–ûŠœ’›ȱ–Ž˜•Š›ÍȱŸˬȱ¡’–ˬ•ˬ›’ȱ ”•’—’”Š–Í£Šȱ–㟌žž›ǯȱˬ‹’šȱ˜•ž—Š—ȱ–ûŠ•’Œˬȱ –Ž˜•Š›Í—Í—ȱœŠ¢ÍȱśŖȬ¢ˬȱ¢Š¡Í—Í›ǯȱGœ’Šˬȱ˜•ž—Š—ȱ •ˬŸŠ£’–Š•Š›ȱŸˬȱ’óȱ–ŠŽ›’Š••Š›ÍǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ•–Š—’¢Šǰȱ kȱŸˬȱû›”’¢ˬȱ󒛔ˬ•ˬ›’—’—ȱ’œŽ‘œŠ•ÍÍ›ǯȱ

'HYL]LPL]+(3$7ù76ù=Yˎ63ù'6ù= VWRPDWRORJL\DGÖU •’—’”Š¢Šȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽˬ—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬ—ǰȱ’•”ȱ —㟋ˬˬǰȱû£ˬ󝕒ȱóˬ›•ˬ›•ˬȱ‘Ž™Š’’—ȱǰȱȱŸˬȱ Gȱ ǻG,ǼȱŠ—Š•’£•ˬ›’ȱãû›û•û›ǯȱ’›žœȱŠó”Š›•Š—Š›œŠǰȱ ‘ˬ–’—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ŠŒŠšȱŠ•ˬ•ˬ›ȱ Š¢›ÍŒŠȱœŽ›’•’£Šœ’¢Šȱ˜•ž—ž›ȱŸˬȱŠ¢›ÍŒŠȱœŠ¡•Š—Í•Š›Ššȱ ’ˬ›ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ŠŒŠšȱŠ•ˬ•ˬ›ˬȱ šŠÍ•–Í›ǯ

ûŠœ’›ȱœŽ›’•’£Šœ’¢Šȱšž›Âž•Š›Íǰȱ‘ˬ›ȱ™Šœ’¢Ž—ˬ—ȱ œ˜—›ŠȱŽ£’—Ž”œ’¢Šȱ™›˜œŽž›Š•Š›Í—Í—ȱ¢Ž›’—ˬȱ ¢Ž’›’•–ˬœ’ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱ–ûŠ•’Œˬȱ Š•–ŠœÍ—ŠȱŸˬȱ˜—•Š›Í—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗͗ȱš˜›ž—–ŠœÍ—Šȱ ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱŠœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱšŽ¢’¢¢ŠÍȱ Ž•Ž”›˜—•ŠóÍ›Í•–Íóȱœ’œŽ–•ˬȱŠ™Š›Í•Í›ȱŸˬȱ‹ž—Šȱ ã›ˬȱˬȱ”•’—’”ŠŠȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ•–Íóȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ –ûŠ•’Œˬ—’—ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’—’ȱ’£•ˬ–ˬ”ȱŸˬȱ˜—•Š›•Šȱ –ûˬ–Š’ȱˬ•ŠšˬȱœŠ¡•Š–Ššȱ˜•ž›ǯ ˜–Š˜•˜“’ȱ¡’–ˬ•ˬ›’–’£ ¾ ˬ”’–ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’ ¾ ›˜ęȱ•Š”’”ŠȱŸˬȱŠÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂžȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱȱȱ ȱȱȱȱ’’¢Ž—ŠœÍȱ ¾ ’óȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ ¾ ’ó•ˬ›’—ȱŠÂŠ›Í•–ŠœÍ ¾ –‹ž•Š˜›ȱóˬ›Š’ˬȱã›û•ˬ—ȱŒˬ››Š‘’ȱ ȱȱȱȱ™›˜œŽž›Š•Š› ¾ ›˜˜—’¢Š ¾ Š›Š˜—˜•˜’¢Šȱǻ’óȱˬ’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’Ǽ ¾ ›˜™Ž’¢Šȱǻ™›˜Ž£•ˬ–ˬǼ ¾ óŠšȱœ˜–Š˜•˜’¢ŠœÍ


5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

48

Ailə həkiminin iş təcrübəsində rast gəlinən

+$0ù/ˍ/ˍ5ù1 .ˍ6.ù13ù< +(3$72=8

Š–’•ˬ•ˬ›ˬȱ›Šœȱˬ•’—ˬ—ȱ”ˬœ”’—ȱ™’¢ȱ‘Ž™ŠȬ ˜£žȱǻšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱ”ˬœ”’—ȱ™’¢ȱ’œ›˜ęȱ¢ŠœÍǼȱ ¢û”œˬ”ȱŠ—ŠȱŸˬȱ™Ž›’—ŠŠ•ȱã•û–ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š›Ššȱ ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱˬ—ȱš˜›¡ž•žȱŠÂ͛•Šó–Š•Š›Í—Š—ȱ‹’›’ȱ ‘ŽœŠ‹ȱŽ’•’›ǯȱŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ˜¡ž–ŠœÍ—Í—ȱ’ěȱž£ȱ™’¢•ˬȱ ˬŸˬ£ȱ˜•ž—–ŠœÍȱ’•ˬȱ–ûóŠ¢ˬȱŽ’•ˬ—ȱ‹žȱ™Š˜•˜’¢Šȱ —Š’›ȱ›Šœȱˬ•’—’¢’ȱû³û—ȱ˜—ž—ȱ’Šš—˜œ’”ŠȱŸˬȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱŠ’•ˬȱ‘ˬ”’–•ˬ›’ȱû³û—ȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›ȱ¢Š›ŠŠȱ‹’•ˬ›ǯ Ž¢ȱŽˬ”ȱ”’ǰȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱ£Š–Š—ÍȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱ ž—”œ’¢ŠœÍ—Šȱ—ˬ£ˬ›ˬ³Š›™ŠŒŠšȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱ‹Šóȱ ŸŽ›–’›ǯȱ Š–’•ˬ•’¢’—ȱ ȱû³Š¢•ÍÂ͗Šȱ‹ã¢û–ûóȱ žóŠš•Íšȱ‘ŽœŠ‹Í—ŠȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱŠ›¡Š¢ŠȱŸˬȱ¢ž¡Š›Íȱ ¢Ž›’—’ȱˬ¢’ó’›ǯȱśŖȱƖȱœŠÂ•Š–ȱ‘Š–’•ˬ•ˬ›ˬȱ šŠ—ŠȱãŸ›Š—ȱŽˬ—ȱŽœ›˜Ž—•ˬ›’—ȱ¢û”œˬ”ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱã›ˬȱ˜ŸžŒ•Š›Í—ȱŽ›’Ž–ŠœÍǰȱˬ›’ˬȱ Š–Š›ȱž•ž£Œžš•Š›ÍȱšŽ¢ȱ˜•ž—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱŠ—Í—ȱ ‹’˜”’–¢ˬŸ’ȱŠ—Š•’£’ȱ£Š–Š—Íȱǻœ˜—ȱû³Š¢•ÍšŠǼȱ£ˬ’ȱ ¡˜•ŽœŠ£ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ•ˬŸ’ȱ˜œŠŠ£Š—Í—ȱ Š”’Ÿ•’ȱ¢’—’—ǰȱ¡˜•ŽœŽ›’—ǰȱ›’š•’œŽ›’•ˬ›’—ǰȱ΅ȱŗǰȱ΅ȱŘȱ š•˜‹ž—•ˬ›’—ǰȱãȱž›óžœž—ž—ȱœˬŸ’¢ˬœ’—’—ȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱ ¢û”œˬ•–ˬœ’ǰȱŠ•‹ž–’—ǰȱœ’’”ȱŒãŸ‘ˬ›’ǰȱœ’’”ȱž›óžœžȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱ’œˬȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱŠ£Š•–ŠœÍȱ–û󊑒ˬȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

Ž’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯ Š˜•˜“’ȱŽ’ó•’ȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱ£Š–Š—ÍȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱ —Š’›ȱ›Šœȱˬ•’—ˬ—ȱǻ˜›Šȱ‘ŽœŠ‹•ŠȱŗŖǯŖŖŖȱ‘Š–’•ˬ•’¢ˬȱ Ȭȱŗ‘Š’œˬǼǰȱŠ––Šȱš˜›¡ž•žȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’ȱ ‘Š–’•ˬ•ˬ›’—ȱ”ˬœ”’—ȱ™’¢ȱ‘Ž™Š˜£žž›ȱǻ Ǽǯȱžȱ ™Š˜•˜’¢Šȱ‘ŠššÍ—Šȱ’•”ȱ–ˬ•ž–Š•Š›ȱŗŞśŝȱȮŒ’ȱ’•ˬȱ ˬœŠûȱŽ’›ǯȱ ȱȱ—˜£˜•˜“’ȱ˜›–Šȱ”’–’ȱŗşŚŖȱȮŒÍȱ ’•ˬȱ ǯȱȱ‘ŽŽ‘Š—ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱˬ›ŠĚȱÍȱˬœŸ’›ȱŽ’•–’óȱ Ÿˬȱ˜—ŠȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱ”ˬœ”’—ȱœŠ›ÍȱŠ”žóŽ›ȱŠ›˜ęȱ¢ŠœÍȱ ŠÍȱŸŽ›’•–’󍒛ǯȱŠ¡Í—Šȱš˜¢ž•–žóȱ’Šš—˜£ȱŸˬȱ û£û—ȱœŽ³’•–’óȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ”’”ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ ˬŸŸˬ••ˬ›ȱ•ŽŠ••ÍÂÍȱşŖȱȮȱŗŖŖȱƖȱ˜•Š—ȱ‹žȱ™Š˜•˜’¢Š—Í—ȱ ‘Š•ȱȮȱ‘Š£Í›Šȱã•û–ȱŠ’£’ȱ˜›Šȱ‘ŽœŠ‹•ŠȱŗŞȱȬŘśȱƖȱ ˬ󔒕ȱŽ’›ȱǯȱŠ”’—ȱ‹žȱŠȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ¢û”œˬ”ȱ ãœˬ›’Œ’’›ȱǯȱ ˬœˬ•’¢’—ȱŽ’˜•˜’¢ŠȱŸˬȱ™Š˜Ž—Ž£’ȱ‘ˬ•ˬȱ ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ㢛ˬ—’•–ˬ–’󍒛ǯȱ•’–•ˬ›ȱ ȱ Ȯ—ÍȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱŽ›–Ž—ȱœ’œŽ–’—’—ȱŽ—Ž’”ȱ ŽŽ”•ˬ›’ȱ’•ˬȱˬ•Ššˬ•ˬ—’›’›•ˬ›ǻ–’˜¡˜—›’Š•ȱœ’˜Ȭ ™Š’¢ŠǼǯ Š˜Ž—Ž£ˬȱ‘Š–’•ˬ•ˬ›ˬȱ£û•Š•ȱŠŒ•ÍÂ͗͗ȱ–Ž¢Ȭ Š—Šȱˬ•–ˬœ’—’—ȱ›˜•ž—žȱŠȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱǯ

 ȱȮ—Í—ȱ”•’—’”’ȱˬ£Š‘û›•ˬ›’ȱ³˜¡ȱ


49 ›ˬ—Š›ˬ—’›ȱǯȱˬœˬ•’”ǰȱŠˬˬ—ǰȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ ȱȱû³Š¢•ÍÂ͗Šȱ›Šœȱˬ•’—’›ǯȱ––Šȱ Ȭ—Í—ȱ Š‘ŠȱŽ›”ˬ—ȱ–Ž¢Š—Šȱˬ•–ˬœ’ȱˬȱ’œ’œ—Šȱ˜•ž—Ȭ –ž›ǯȱˬœˬ•’¢’—ȱŽ’󒗍ˬȱœŠ›Í•ÍŠȱšˬˬ›”’ȱŸˬȱ œŠ›Í•ÍšȱãŸ›ûȱŠ¢Í›ȱŽ’•’›ǯȱŠ›Í•ÍŠȱšˬˬ›”’ȱãŸ›ˬȱ ‘Š–’•ˬ•ˬ›ˬȱû›ˬ”‹ž•Š—–Šǰȱšžœ–ŠǰȱšŠ›Í—Šǰȱ ¡ûœžœ’•ˬȱŽ™’šŠœ›Š•ȱ—Š‘’¢ˬˬȱ–û¡ˬ•’ȱ’—Ž—Ȭ œ’Ÿ•’”•’ȱŠÂ›Íǰȱ’œ”˜–˜›ȱ‘’œœ’ǰȱû–ž–’ȱ£ˬ’Ěȱ’”ǰȱ ‘Š•œÍ£•Íšǰȱ’󝊑œÍ£•Íšȱ”’–’ȱ󒔊¢ˬ•ˬ›ȱ–Ž¢Š—Šȱ ˬ•’›ǯȱG•”ȱˬŸŸˬ•ȱšÍœŠȱ–ûˬ•’ǰȱŠœ’•ˬ•ˬ›•ˬȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ ŠŸŠ–•Íȱ˜•Š›Ššȱ’—Ž—œ’ŸȱŸˬȱš’Šȱ‹˜›žœžȱ‹˜¢ž—ŒŠȱ ûŒ•ûȱŠÂ›Í•Š›•Šȱ–û󊢒ˬȱ˜•ž—Š—ȱšÍŒšÍ›–Šȱ–Ž¢Ȭ Š—Šȱˬ•’›ǯȱ›͕Š›ȱ—ˬ’—”’ȱ‹ˬ›”ȱš’Š•Š›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ –Š¢Žȱšˬ‹ž•žȱ£Š–Š—ÍȱŠ‘ŠȱŠȱûŒ•ˬ—’›ȱǯȱž—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱš’Šȱ‹˜›žœž—Šȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬ—ȱŽ›˜£’¢ŠȱŸˬȱ ¡˜›Š•Š›Í›ȱǯȱŽ¢ȱŽˬ”ȱ”’ǰȱ‹žȱãŸ›ˬȱ’Šš—˜œ’”Šȱ ³˜¡ȱ³ˬ’—•’”ȱ¢Š›ŠÍ›ǯ

 Ȭ—Í—ȱ’ˬ›ȱ’—”’óŠȱ–ˬ›‘ˬ•ˬœ’ȱȮȱŠ›Íšȱ œŠ›Í•ÍÂ͗ȱǻ¡ˬœˬ•’”ȱ‹Šó•Š—ÍšŠ—ȱŗȬŘȱ‘ˬĞȱˬȱœ˜—Ȭ ›Š¢ŠȱˬœŠûȱŽ’›Ǽȱ–Ž¢Š—Šȱˬ•–ˬœ’’›ǯȱŠ›Í•Íšȱ –û•Š¢’–ȱŸˬȱ’—Ž—œ’Ÿȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ͌šÍ›–Š•Š›ȱȱ ȃ”˜Žȱ³ã”û—ûœû—ûȄȱ¡ŠÍ›•ŠŠ—ȱšžœ–Šȱ’•ˬȱ —ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱˬ‘Ÿˬ¢’ȱ›ˬ—ˬȱ–ˬ‘£ȱ‹Ž•ˬȱ‹’›ȱšžȬ œž—žȱ”û•ˬœ’—’—ȱ˜•–ŠœÍȱ’Šš—˜œ’”ŠŠȱ—ˬ£ˬ›ˬ—ȱ šŠ³–Š–Š•ÍǰȱŸŠŒ’‹ȱ›˜•ȱ˜¢—Š–Š•ÍÍ›ǯȱ Š–’•ˬ•ˬ›ˬȱ ™˜›Š•ȱ‘’™Ž›Ž—£’¢Š—Í—ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱ˜•Š›ŠšȱŠœœ’ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•’›ǯȱ Ž’”Œˬȱ™›˜š›Žœœ’Ÿ•ˬóˬ—ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱ ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍǰȱ”ˬœ”’—ȱ™Š—”›ŽŠ’ǰȱŠˬˬ—ȱ‘žóž—ȱ ’–ˬ–ˬœ’ȱ’•ˬȱ–ûóŠ¢ˬȱ˜•ž—Š—ȱŽ—ŒŽŠ•˜™Š’¢Šǰȱ œ’’¢ȱ–’šŠ›Í—Í—ȱŠ£Š•–ŠœÍǰȱ‘Ž–˜››Šš’”ȱœ’—Ȭ ›˜–ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ȱȱ”›’’”ȱ˜•žÂž—žǰȱ‘ˬ¢Šȱû³û—ȱ ˬ‘•û”ˬ•’•’¢’—’ȱ¡ŠŠ”Ž›’£ˬȱŽ’›ǯȱŠ—Šȱ¢û”œˬ”ȱ •Ž¢”˜œ’˜£ǰȱ›˜–‹˜œ’˜™Ž—’¢Šǰȱ™›˜›˜–‹’—ȱ’—Ž”Ȭ œ’—’—ȱŠ£Š•–ŠœÍǰȱšŠ—œÍ£–ŠȱŸˬȱšŠ—Š¡–Š•Š›ȱ£Š–Š—Íȱ ‘Ž–˜š•˜‹’—ǰȱŽ›’›˜œ’•ˬ›’—ȱŠ£Š•–ŠœÍǰȱ‘’™Ž›‹’•’Ȭ ›ž‹’—Ž–’¢Šǰȱ‘’™˜š•’”Ž–’¢Šǰȱ‘’™Ž›Š––˜—Ž–’¢Šȱ šŽ¢ȱ˜•ž—ž›ǯȱ Ž™Š˜›Ž—Š•ȱœ’—›˜–ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ‹ã¢›ˬ”ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱŽ’ó’—’ȱ Š‘ŠȱŠȱŠÂ͛•ŠóÍ›Í›ǯȱŠ›Í—ȱ‹˜ó•žÂž—ž—ȱȱȮ ˬȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱŽ¡˜Ž—•’¢’—’—ȱ’ěȱž£ȱ¢û”œˬ•–ˬœ’ȱ šŽ¢ȱŽ’•’›ǯȱ ȱȮ—Í—ȱ™›˜š—˜£žȱ‘ˬ–ȱŠ—Šǰȱ‘ˬ–ȱ ˬȱã•ȱû³û—ȱ³˜¡ȱŒ’’ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’•’›ǯȱ[•û–ȱŠˬˬ—ȱ šŠ›ŠŒ’¢ˬ›ǰȱ‹ã¢›ˬ”ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍǰȱŠ–Š›Š¡’•’ȱ •Š¡Š•Š—–Šȱœ’—›˜–žȱǻǼǰȱ™›˜ž£ȱšŠ—Š¡–Šȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ ûŠ•’Œˬ—’—ȱŽěȱŽ”’Ÿ•’¢’ȱ‹žȱ™Š˜•˜’¢Š¢Šȱ ŸŠ¡Í—Šȱ’Šš—˜£ȱš˜¢–ŠšŠ—ǰȱŽ£ȱ‹’›ȱ£Š–Š—Ȭ Šȱ‘Š–’•ˬ•’¢’ȱ™˜£ž‹ǰȱ˜Âžóȱ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›ˬ›ˬ”ȱ ’—Ž—œ’ŸȱŽ›Š™’¢Š¢Šȱ‹Šó•Š–ŠšŠ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱ

Š–’•ˬ•ˬ›’—ȱ”ˬœ”’—ȱ™’¢ȱ‘Ž™Š˜£žȱ˜•Š—ȱ‘Š–’•ˬȱ šŠÍ—•Š›ȱœŠ›Í•ÍšȱŸˬȱ’œ™Ž™’”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›•ˬǰȱ Šˬˬ—ǰȱœˬ‘Ÿˬ—ȱ”ˬœ”’—ȱŸ’›žœȱ‘Ž™Š’’ȱ’Šš—˜£žȱ

’•ˬȱ’—Ž”œ’˜—ȱ¡ˬœˬ¡Š—Š¢Šȱ¢Ž›•ˬ󍒛’›’›•ˬ›ǯȱŽ¢ȱ Žˬ”ȱ”’ǰȱ ȱ˜•Š—ȱ‘Š–’•ˬȱšŠÍ—•Š›ǰȱŠˬˬ—ǰȱ Š’•ˬȱ‘ˬ”’–•ˬ›’—’—ǰȱ’—Ž”œ’˜—’œ•ˬ›’—ǰȱ–Š–ŠȱȬȱ ’—Ž”˜•˜š•Š›Í—ȱˬ‘ŠˬȱŠ’›ˬœ’—ˬȱûóû›•ˬ›ǯ ˬœˬ•’¢’—ȱ”•’—’”ŠœÍ—Šǰȱ‹’˜”’–¢ˬŸ’ǰȱ’––žȬ —˜•˜“’ȱǻŸ’›žœȱ‘Ž™Š’’—’—ȱœŽ›˜•˜“’ȱ–Š›”Ž›•ˬ›’Ǽȱ ãœˬ›’Œ’•ˬ›ˬȱˬœŠœˬ—ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱœŠŠȱˬ›£’—ˬȱ‘ˬ”’–ȱ ’ěȱŽ›Ž—œ’Š•ȱ’šŠ—˜œ’”ŠȱŠ™Š›Í‹ǰȱ”ˬœ”’—ȱŸ’›žœȱ ‘Ž™Š’’—’ȱ’—”Š›ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ ˬœ”’—ȱŸ’›žœȱ‘Ž™Ȭ Š’’—’—ȱ’—”Š›ȱŽ’•–ˬœ’ȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹ȱ–ˬœˬ•ˬ’›ǰȱ ³û—”’ȱǰȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ”’”ŠœÍȱŸ’›žœȱ‘Ž™Š’’—ˬȱŸˬȱ

 ȬŠȱ‹’›ȱȮȱ‹’›’—ˬȱŠ–Š–’•ˬȱˬ”œ’›ǯȱŽ•ˬ”’ǰȱ ”ˬœ”’—ȱŸ’›žœȱ‘Ž™Š’’—ˬȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ȱŽ’ó’—’ȱŠÂ͛•ŠóÍ›Šȱ‹’•’¢’ȱû³û—ȱ˜—ž—ȱ œŠ¡•Š—Í•–ŠœÍȱŸŠŒ’‹ȱóˬ›’›ǯȱ ȱ£Š–Š—Íȱ’œˬȱ –û–”û—ȱšˬˬ›ȱŽ£ȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱ™˜£ž•Š›Ššȱ˜Âžóȱ ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›’•–ˬ•’’›ǯȱŠ›Í•ÍŠȱšˬˬ›”’ȱãŸ›ˬȱ û›ˬ”‹ž•Š—–ŠȱŸˬȱšžœ–Šȱ‘Š–’•ˬ•ˬ›ˬȱš’Šȱ ˜”œ’”˜’—Ž”œ’¢ŠœÍ—Š—ȱȱóû‹‘ˬ•ˬ—–ˬ¢ˬȱˬœŠœȱ ŸŽ›’›ǯȱ Š–’•ˬ•ˬ›ˬǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱ¡˜•ŽœŠ’”ȱœŠ›Í•Íšǰȱ ‘Š–’•ˬ•ˬ›’—ȱ¡˜•ŽœŠ£Íǰȱ¡˜•Žœ’œ˜™Š—”›ŽŠ’ǰȱ ȱ œ’—›˜–ǰȱ‘Žœ˜£ȱ”’–’ȱ’Šš—˜£•Š›ȱŠȱš˜¢ž•Š›Ššȱ ¡ˬœˬȱû³û—ȱš’¢–ˬ•’ȱŸŠ¡ȱ’’›’•’›ǯ

’œ˜•˜“’ȱ–ûŠ¢’—ˬˬȱ ȱ£Š–Š—Íȱ ‘Ž™Š˜œ’œ•ˬ›ˬȱ™’¢’—ȱ˜™•Š—–ŠœÍȱ‘ŽœŠ‹Í—Šȱ šŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ™Š›•ŠšȱœŠ›Íȱ›ˬ—ȱŠ•Í›ǯȱ’Šš—˜£ȱš˜¢–Ššǰȱ ‹ûû—ȱœžŠ••Š›ÍȱŽ£ȱŸˬȱˬš’šȱŒŠŸŠ‹•Š—Í›–Ššȱû³û—ȱ šŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱ™ž—”œ’˜—ȱ‹’˜™œ’¢ŠœÍȱŠ™Š›Í•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ Š”’—ȱ‘Š–’•ˬȱšŠÍ—Í—ȱŠÂ͛ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱǻšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ǰȱ ‹ã¢›ˬ”ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍǰȱȱœ’—›˜–žǼǰȱ‹žȱ–Ž˜žȱ ‹ŠŒŠ›Š—ȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›’—ȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ˜•–Š–ŠœÍȱ ˜—žȱšÍ£Í•ȱœŠ—Š›ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱŸŽ›–’›ȱǯ Ž•ˬ•’”•ˬǰȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱœ˜—ȱû³Š¢•ÍÂ͗Šǰȱ –Ž¢Š—Šȱˬ•ˬ—ȱœŠ›Í•ÍšǰȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱž—”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱ ™˜£ž•–ŠœÍȱ£Š–Š—ÍȱŠ’•ˬȱ‘ˬ”’–’ȱ‘ã”–ˬ—ȱ Ȭ Š—ȱóû‹‘ˬ•ˬ—–ˬ•’’›ǯȱŠŠȱœŠ¡•Š–Š•Í¢Íšȱ”’ǰȱ ‹’›ȱ³˜¡ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ–Šœ”ŠœÍȱŠ•Í—Šȱ’£•ˬ—ˬ—ȱ

 ȱȮȱ—Í—ȱ’ěȱŽ›Ž—œ’Š•ȱ’Šš—˜œ’”ŠœÍȱû³û—ȱ³˜¡ȱ Š£ȱŸŠ¡Í–Í£ȱŸŠ›ǯȱŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱȮȱ‹ã¢›ˬ”ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍǰȱȱ Ž—ŒŽŠ•˜™Š’¢Šǰȱȱœ’—›˜–žȱ”’–’ȱ‘ˬ¢Šȱ û³û—ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱŠÂ͛•Šó–Š•Š›Šȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Š—ȱ ‹žȱ™Š˜•˜’¢Š—Í—ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ”’”ŠœÍ—ŠȱˬœŠœȱ óˬ›ȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱŽ£ȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ™˜£ž•Š›Ššǰȱ ˜Âžóž—ȱ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›’•–ˬœ’’›ǯȱžȱŠ—ŠȱŸˬȱ™Ž›’Ȭ —ŠŠ•ȱã•û–ȱãœˬ›’Œ’•ˬ›’—’—ȱŠ£Š•–ŠœÍ—Šȱˬ’›’‹ȱ ³Í¡Š›Š›ǯ žœŠŠȱŠ•’‘˜Ÿ Ȭ—ž—ȱ’•ˬȱˬ‹Š‹ˬ’ȱ”ŠŽ›ŠœÍ—Í—ȱ–û’›’ kˬ‘•Šȱ ŠŒÍ¢ŽŸŠ ŠŽ›Š—Í—ȱŠœœ’œŽ—’ȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4
)DUPDVHYWLNDGD\HQLԥVU •’–•ˬ›’—ȱˬ•’¢’ȱ—ˬ’Œˬ¢ˬȱã›ˬǰȱˬ›–Š—ȱ œž‹œŠ—œ’¢Š•Š›Í—Í—ȱ㕳ûœûȱŸˬȱ˜›–ŠœÍ—Íȱ ˬ¢’ó–ˬ”•ˬȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’—ȱ¢û”œˬ”ȱ ‹’˜•˜“’ȱ–ˬ—’–œˬ—’•–ˬȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬ—ȱ‹ŠóšŠǰȱ –ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱ‘Š••Š›Í—Í—ȱŠ£Š•–ŠœÍ—ŠȱŠȱ—Š’•ȱ ˜•–Ššȱ–û–”û—û›ǯ ˜œ–Ž˜•˜’¢ŠȱœŠ‘ˬœ’—ˬȱ–’”›˜—’£Šœ’¢Šȱ Ž¡—˜•˜’¢ŠœÍ—Í—ȱžÂž›•žȱœÍ—Šš•Š›Í—Š—ȱœ˜—›Šȱ™›Š”’”’ȱ œŽ›’”ȱ‘’œœˬŒ’”•ˬ›’—ȱŠ•Í—–ŠœÍȱû³û—ȱȱŠ•’–•ˬ›ȱ’›’ȱŸˬȱ’•”’—ȱ –ˬ›‘ˬ•ˬˬȱ’’ȱˬ›–Š—ȱœž‹œŠ—œ’¢Š•Š›Íȱ”›’œŠ••Š›Í—Íȱ –’”›˜—’£Šœ’¢ŠȱŽ–ˬ”ȱ’Ž¢ŠœÍ—Íȱ’›ˬ•’ȱœû›–ûóû•ˬ›ȱ ǻŠœŽ’•œŠ•’œ’•ŠǰȱœŠ•’œ’•ȱŸˬȱœǯȱž›óž•Š›ÍǼǰȱ³û—”’ȱ–ˬˬȬ ‹ŠÂ͛œŠšȱ›Š”Í—Í—ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠœÍȱ–’”›˜ȱ£ˬˬ•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱ ³˜¡ȱ‘ˬœœŠœÍ›ǯȱȱ

Š£Í›ŠȱFAVEAȱ³Ž¡ȱ’—“’—’›’—šȱ󒛔ˬ’ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ’¡›ŠŒȱ û³û—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•–žóȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ˜—•Š›•Šȱ˜—ȱŠ”’Ÿȱ Š›–ŠœŽŸ’”ȱœž‹œŠ—œ’¢Š•Š›Í—ȱ–’”›˜—’£Šœ’¢ŠœÍȱû£›ˬȱȱȱ ˬŒ›û‹ˬ¢ˬȱ¢’¢ˬ•ˬ—–’󍒛ǯȱžȱ‹Š¡Í–Š—ȱŠ™Ž”•ˬ›ˬȱŽ¢—’ȱ ˬœ’›ȱ–Šˬœ’ȱˬ›”’‹•’ȱŸˬȱ˜£Š•Íȱˬ›–Š—•Š›Í—ȱȱœˬ›‹ˬœȱ ˬ¢’ó’•–ˬœ’ȱ‹’›–ˬ—Š•ÍȱšŠ›ó͕Š—–Í›ȱŸˬȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—–žóȱ ¡Š––Š•Í—ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š›ŠšǰȱŠ¢›ÍȬŠ¢›Íȱ Ž—Ž›’”•ˬ›ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱˬ›š•ˬ—ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ

ˬ–ȱ‘ˬ”’–•ˬ›ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱ¢Š•—Í£ȱȱˬœ’›•’ȱ Ž¢’•ǰȱ‹ž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱŠ‘ŠȱŠ£ȱ–ˬ—ęȱȱŽěȱŽ”’ȱ˜•Š—ȱȱ ˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬȱûœû—•û”ȱŸŽ›’›•ˬ›ǯȱ k’›”ˬ’—ȱˬš’–ȱŽ’¢’ȱ–ˬ•ž–Š•Š›Šȱšž›žž•–Šȱ ’•ˬȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—ŠȱŠ™Š›Í•Š—ȱ–’”›˜—’£Šœ’¢Šȱ™›˜œŽœ’ȱ”’–’ȱ Ž¡—˜•˜“’ȱ¢Ž—’•’”ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’•’›ǯȱžȱûœž•ž—ȱûœû—Ȭ •û¢ûȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱŽ–Š•Š—ȱœ˜—›Šȱœž‹œŠ—œ’¢Š—Í—ȱȱ³˜¡ȱ ŠóŠÂÍȱ—ˬ–•’”ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬ—ȱ‹ŠóšŠǰȱȱž—’˜›–•žÂžȱ Ÿˬȱ‘’œœˬŒ’”•ˬ›’—ȱ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱ™Š¢•ŠóÍ›Í•–ŠœÍȱ”’–’ȱ

ãœˬ›’Œ’•ˬ›’—’—ȱˬȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í•–ŠœÍȱȱˬ•ˬȱŽ’•’›ǯȱžȱ •Š¢’‘ˬ—’—ȱˬœŠœȱ–ˬšœˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’ȱŠÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂž—Šȱ Š¡’•ȱ˜•žšŠ—ȱœ˜—›Šȱˬ›‘Š•ȱ™Š›³Š•Š—Š—ȱŸˬȱœŽ•’”•’ȱ š’óŠ•Š›Š—ȱœ˜›ž•Š—ǰȱ‹ž—ž—•ŠȱŠǰȱœã£û—ȱˬœ•ȱ–ˬ—ŠœÍ—Šǰȱ ’•Í›Í–ȱœû›ˬ•’ȱŽ›Š™ŽŸ’”ȱˬœ’›ȱãœˬ›–ˬ”•ˬȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’ȱ ˜—•Š›•Šȱˬš’šˬǰȱ‘ˬĴȱŠȱœŠŠ•Š›•Šȱ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱˬœ’›ȱŽ–ˬœ’—’ȱ ã£•ˬ–ˬ”ˬ—ȱšž›Š›Š—ȱˬ›–Š—•Š›Í—ȱǻ‘ˬ‹•ˬ›’—Ǽȱ ‘Š£Í›•Š—–ŠœÍÍ›ǯȱFAVEAȱ󒛔ˬ’—’—ȱ–’”›˜—’£Šœ’¢Šȱ Ž¡—˜•˜’¢ŠœÍȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ’œŽ‘œŠ•ȱŽ’¢’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ ‹’›’ȱˬȱ$OIDWURQ-durǯ $OIDWURQ-unȱ’œŽ‘œŠ•Í—Šȱ–’”›˜—’£Šœ’¢ŠȱŽ¡—˜•˜’Ȭ ¢ŠœÍ—Š—ȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—–žóž›ȱǯ [›û”•ˬȱ 㛝û•–ûóȱ ‘ˬ›ȱ Š‹•Žȱ Š•Šȱ ؋ȱ ’—Ž›Ž›˜—ȱ –˜•Ž”ž•ŠœÍ—Í—ȱ—Š—˜ȱ‘’œœˬŒ’”•ˬ›’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯ ÂÍ£ȱ œž¢ž—ž—ȱ ŠÂ͍͌Íȱ ˬœ’›ȱ ãœˬ›’¢’ȱ ‹ŠóšŠȱ ’—Ȭ Ž›Ž›˜—ȱ ˬ›”’‹•’ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ ˬ›š•’ȱ ˜•Š›Ššǰȱ —Š—˜ȱ ‘’œœˬŒ’”•ˬ›’—ȱ㛝û¢ûȱ’—Ž›Ž›˜—ȱ–˜•Ž”ž•ŠœÍ—Íȱ™Š›³Š•Š—Ȭ –ŠŠ—ȱš˜›ž¢ž›ȱŸˬȱŠÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂž—ž—ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠœÍ—Š—ȱ Ž£ȱ‹’›ȱ£Š–Š—ŠȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Šȱ”Ž³–ˬœ’—’ȱˬ–’—ȱŽ’›ǯ ’”›˜—’£Šœ’¢Šȱ Ž¡—˜•˜’¢ŠœÍȱ –Š”œ’–Š•ȱ ‹’˜–ˬ—’–Ȭ œˬ—’•–ˬ—’ǰȱž£ž—–ûˬ•’ȱ¢Š›Í–ŠÍ•–ŠȱãŸ›û—ûȱˬ–’—ȱ Ž’›ȱ Ÿˬȱ ‹ž—ž—ȱ —ˬ’Œˬœ’ȱ ˜•Š›Ššǰȱ ™›Ž™Š›Šȱ ¢û”œˬ”ȱ ŽȬ Ž”’Ÿ•’”ȱ ˬ•ˬȱ Ž’›ǯȱ ’œŽ–Š’”ȱ ˬœ’›’ȱ ’•ˬȱ ¢Š—ŠóÍȱ ˜•Š›Ššȱ –’”›˜—’£ˬȱŽ’•–’óȱ΅Ř‹ȱ’—Ž›Ž›˜—ȱȃ³ŠÍ›Í•–Šȱœ’œŽ–’Ȅȱ ’•ˬȱ ˬȱ ˬŒ‘’£ȱ ˜•ž—ž‹ǯȱ Š—˜ȱ ‘’œœˬŒ’”•ˬ›ȱ šŠ—ȱ ãŸ›Š—Í—Íȱ –ˬ‘£ȱ Š–Š›ȱ ’ŸŠ›Í—Í—ȱ ”Ž³’›’Œ’•’¢’—’—ȱ Š›–Íóȱ ˜•žÂžȱ ¢Ž›•ˬ›ˬȱ–ˬœˬ•ˬ—ǰȱ’•’‘Š‹ȱ˜ŒŠÂ͗Šȱˬ›”ȱŽ’›•ˬ›ǯ


$OIDWURQ

0LNURQL]ΩHGLOPLúĮ%LQWHUIHURQ%9 $OIDWURQYLUXVˎOH\KLQˎ LPPXQRPRGXO\DHGLFLYˎ DQWLSUROLIHUDWLYWˎVLUOˎUˎ PDOLNGLU *|VWˎULûOˎU ¾ *HQLWDOKHUSHV ¾ 6LWRPHTDORYLUXV ¾ 3DSLOORPDYLUXV ¾ ;ODPLGLR] ¾ 0LNRSOD]PR] ¾ 8UHDSOD]PR] ¾ 7UL[RPRQLD] ¾ 9DJLQDONDQGLGR] ¾ %DNWHULDOYDJLQR] $OIDWURQXQKDPLOˎOL\LQ ELULQFLKˎIWˎVLQGˎQ LVWLIDGˎVLQˎLFD]ˎYHULOLU %XUD[ÖOÖûIRUPDVÖVXEOLQ TYDOWDEOHWȶ

ùVWHKVDOoÖ´)DYHDWUDGHµdH[5HVSXEOLNDVÖ (NVNO]LYQPD\ˎQGˎ3KDUP*URXS

51


5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

52

Qız

%g<5ˍ./ˍ5ù žȱû—ȱžóŠš•Š›Šȱȱ¡›˜—’”’ȱ‹ã¢›ˬ”ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱŽ£ȬŽ£ȱ›Šœȱˬ•–ˬ”ȱ˜•ž›ǯȱ’’”ȱ ¢˜••Š›Íȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱŸˬȱ¢Šȱ ‘Š–’•ˬ•’”ȱãŸ›û—ˬȱ‘ˬ–’—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱŠó”Š›ȱ ˜•ž—–žóȱŠ—Š•Š›ȱ㖛û—ž—ȱ’•”ȱ’•’—’ȱ¢ŠóŠ¢Š—ȱ žóŠš•Š›Šȱ¡ûœžœ’ȱ’ššˬ•ˬȱ¢Š—Šó–Š•ÍÍ›ǯȱŽ™›˜ž”Ȭ ’Ÿȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱ™Š˜•˜’¢ŠœÍ—Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ǰȱ ‘Š‹Ž•ˬȱ™Žóˬœ’ȱŽ”˜•˜“’ȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ–Šˬ•ˬ›•ˬȱˬ•Ššˬ•’ȱ ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›ȱŠȱ›’œ”ȱš›ž™ž—ŠȱŠ¡’•’›ǯȱŽ•ˬȱ Š—Š•Š›Í—ȱû—¢Š¢Šȱ‹ã¢›ˬ”ȱ™Š˜•˜’¢ŠœÍȱ˜•Š—ȱ”ã›™ˬȱ ˬ’›–ˬ”ȱŽ‘’–Š•Íȱ¢û”œˬ”’›ǯȱ G•”ȱŠ¢•Š›Šȱ¡ˬœˬ•’¢ˬȱžóŠÂ͗ȱęȱ£’”’ȱŸˬȱ™œ’¡’”’ȱ ’—”’óŠÍȱˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱ 㛙ˬȱ—˜›–Š•ȱˬ–’›ǰȱ’󝊑ŠœÍȱ ¢Š¡ó͍͛œŠǰȱ³ˬ”’œ’ȱŠ›Í›œŠǰȱŽ–ˬ”ǰȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›’ȱˬȱ šŠ¢ŠœÍ—ŠÍ›ǯȱ’›ˬ—Ȭ‹’›ˬȱ’—”’󊏍Š—ȱšŠ•Í›œŠȱ Ÿˬȱ¢Šȱš’Š—Íȱ’—Š•ŠȱšŠ¢Š›Í›œŠǰȱ³ŠÂŠ—Íȱ™Ž’Š›Šȱ ãœˬ›–ˬ”ȱŸˬȱ–ˬœˬ•ˬ—’ȱŠ›ŠóÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’ȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›ˬȱ¢˜•ž¡žŒžȱ™›˜œŽœȱˬȱ ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱt³ȱŠ¢•ÍÂ͗Šȱ–û•ˬšȱšŠ—ȱŠ—Š•’£’ȱŸŽ›–ˬ”ȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

•Š£Í–Í›ǯȱ—Ž–’¢Š—Í—ȱŠó”Š›ȱŽ’•–ˬœ’ȱˬȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱ œ’š—Š•ÍÍ›ǯȱ㢛ˬ”•ˬ›’ȱ–ûŠ¢’—ˬȱŽ–ˬ”ǰȱœ’’”ȱŠ—ŠȬ •’£’ȱŸˬȱž•›Šœˬœȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ȱŠ™Š›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Š‘Šȱ‹’›ȱ–ˬšŠ–ǯȱ 㛙ˬ—’—ȱšŠ›—Íȱ’ó•ˬ¢’›œˬǰȱ Šˬˬ—ǰȱ‹žǰȱ’œ‹Š”Ž›’˜£ȱˬ•Š–ˬ’ȱ”’–’ȱ š’¢–ˬ•ˬ—’›’•’›ǯȱˬ£ˬ—ȱ’œˬȱ‹ž—ž—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱœ’’”ȱ ¢˜••Š›Í—Šȱ’—”’óŠȱŽˬ—ȱ’—Ž”œ’˜—ȱ™›˜œŽœ’›ǯȱ G•”ȱ¢Šó͗Šȱœ˜¢žšˬ¢–ˬȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ˜•–ŠŠ—ȱ œˬ‹ˬ‹œ’£ȱšÍ£Í›–ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ”ã›™ˬ•ˬ›ˬȱˬȱ Ž¢’•ˬ—•ˬ›’ȱ󊖒•ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱˬˬ—ǰȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱ Ÿˬȱ‘ˬ”’–•ˬ›ȱ‹žȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ”ˬœ”’—ȱ›Žœ™’›Š˜›ȱ’—Ȭ Ž”œ’¢Šȱˬ•Š–ˬ’ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽˬ›ˬ”ȱšÍ£Í›–Šȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ ™›Ž™Š›Š•Š›ȱˬ¢’—ȱŽ’›ǰȱˬœ•’—ˬȱ’œˬǰȱ’—Ž”œ’¢Šȱ ‹ã¢›ˬ”•ˬ›ˬȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱ Š•’Ž¢—•ˬ›ǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱŠ—•Š–Š•ÍÍ›ȱ”’ǰȱ‹žȱ ¡ˬœˬ•’”ȱ’•”ȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ž›œž—Š—ȱœ˜—›Šȱ”Ž³–’›ȱŸˬȱ žóŠšȱ‘ˬ•ˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ’••ˬ›ȱˬ›£’—ˬȱ‘ˬ”’–ȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱ Š•Í—Šȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱt³ȱ’•ȱˬ›£’—ˬȱ‘ˬ›ȱŠ•ÍȱŠ¢Š—ȱ ‹’›ȱžóŠšȱˬ”›Š›ȱ–ûŠ¢’—ˬˬ—ȱ”Ž³–ˬ•’’›ǯȱ—ž—ȱ


53 —ŽŸ›˜•˜šȱŸˬȱ¢Šȱ’¡’œŠœ•Íȱ™Ž’Š›Í—ȱ–û󊑒ˬœ’ȱ Š•Í—Šȱ˜•–ŠœÍȱŠ‘Šȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱȱˬ£ˬ—ȱ¡ˬœˬ•’”ȱ ž£ž—ȱ–ûˬȱˬ›£’—ˬȱã£û—ûȱ‹’›ž£ˬȱŸŽ›–ˬœˬȱ ˬȱŸˬȱŠ—Š•’£•ˬ›ȱ—˜›–Š•ȱ˜•œŠȱŠǰȱžóŠÂ͗ȱœŠÂ•Š–ȱ ˜•žÂž—žȱûóû—ˬ›ˬ”ȱŠ›¡Š¢Í—•Šó–Ššȱ˜•–Š£ǯȱ ˬ›ȱ ‘Š—œÍȱ—ŠœŠ£•Íšȱˬ•Š–ˬ’ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ȱ’ššˬ’—’ȱ Œˬ•‹ȱŽ–ˬ•’’›ȱȮȱœ’’”ȱ’›Š£Í—Í—ȱŠ£Š•–ŠœÍȱŸˬȱ¢Šȱ ŠÂ›Í•Š›ǰȱ”ã›™ˬ—’—ȱûŸˬŒˬȱ˜ž›–Š–ŠœÍǰȱ‹Ž£ˬ—ȱ ’–’—ŠȱŽ–ˬœ’ǯȱˬˬ—ǰȱ³ŽŸ’”ȱŸˬȱû–›Š‘ȱžóŠšȱ ‹’›ˬ—Ȭ‹’›ˬȱœûœ•ˬó’›ǰȱ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ’›ǰȱ ž£Š—–Ššȱ’œˬ¢’›ǯȱžȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱ Ž–ˬ”ȱŸˬȱ–ûŠ•’Œˬ¢ˬȱ‹Šó•Š–Ššȱû³û—ȱœˬ‹ˬ‹’›ǯȱ

ˬĴȱŠȱŠ’ȱ›Žœ™’›Š˜›ȱ’—Ž”œ’¢Šȱ‹Šó•Š–ÍóÍ›œŠǰȱ œ’’”ȱŠ—Š•’£’ȱŸŽ›–ˬ”ȱŸˬȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›ˬȱ—ˬ£Š›ˬȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱŠ£Í–ȱˬ•’”ˬǰȱˬœŠœȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ž›œž—Šȱ ˬ•ŠŸˬȱ˜•Š›ŠšȱȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ǰȱ‹’”’ȱˬ–•ˬ–ˬ•ˬ›’ǰȱ ”’–¢ŠȱŽ›Š™’¢ŠœÍȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱ ’’”ȱ¢˜••Š›Íȱ’—Ž”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ–ˬšœˬ’ȱ ’•ˬȱ¢Ž—’ȱ—ˬœ’•ȱ™Ž—’œ’••’—•ˬ›ȱš›ž™ž—Š—ȱ˜•Š—ȱ™›ŽȬ ™Š›Š•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ȱ›Ž™Š›ŠȱœŽ³’–’ȱŸˬȱ –ûŠ•’Œˬ—’—ȱ–ûˬ’—’ȱ‘ˬ”’–ȱˬ¢’—ȱŽ’›ǯȱ ˬœ”’—ȱ œ’œ’ȱ‘Š••Š›Í—ŠȱšÍœŠȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ž›œ•Š›ÍȱŠȱˬ‹’šȱ ˜•žȱ—ž›ǯȱ ˬ”’–ȱžóŠÂÍȱŠ’–’ȱ—ˬ£Š›ˬȱŠ•Í—Šȱ œŠ¡•Š¢Í›ǰȱŗŖȱû—ˬȱ‹’›ȱˬˬǰȱ–ûœ‹ˬȱŽ’óŠȱ £Š–Š—Íȱ’œˬȱŠ¢Šȱ‹’›ȱˬˬȱȱŠ—Š•’£•ˬ›ȱŸŽ›’•’›ǯȱȱ ’£’˜Ž›Š™ŽŸ’”ȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž••Š›Í—Š—ȱ–Šš—’Ȭ ˜Ž›Š™’¢Šǰȱ’—›ŠšÍ›–Í£ÍȱóûŠ•Š—–ŠŠ—ȱ’œ’Šˬȱ ˜•ž—ž›ǯȱû›Ÿˬǰȱ³˜‹Š—¢ŠœÍÂÍǰȱ™’󒔘žȱŒãŸ‘ˬ›•ˬ›’ȱ ˬ•ŠŸˬȱ˜•ž—–žóȱ’œ’ȱŸŠ——Š•Š›ÍȱŽŸȱóˬ›Š’’—ˬȱˬȱ šˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱřȬśȱˬš’šˬ•’”ȱȱû–ž–’ȱ’•Íšȱ žóȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱˬȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱȱ㢛ˬ”ȱŸˬȱœ’’”ȱ ”’œˬœ’ȱ—Š‘’¢ˬ•ˬ›’—ˬȱ˜£˜”Ž›’ǰȱ™Š›Šęȱ—ǰȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ ™Š•³Íš•Š›Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–ÍóȱŠ™™•’”Šœ’¢Š•Š›Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱžȱ™›˜œŽž›Š—ÍȱŽŸȱóˬ›Š’’—ˬȱ ˬȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ–û–”û—û›DZȱšŠ£Š—³ŠŠȱ ’œ’’•–’óȱ™Š•³ÍšŠ—ȱ¢ŠœÍȱš˜ÂŠ•ȱ‘Š£Í›•Š¢Š›Ššȱ”ˬŠ—ȱ ™Š›³Š¢Šȱ‹û”û‹ȱŠÂ›Í•Íȱ—Š‘’¢ˬ¢ˬȱš˜¢–Ššǰȱûœû—ûȱ –ûóˬ–‹ˬǰȱœ˜—›Šȱ¢˜›ÂŠ—•Šȱ‹û›û¢û‹ȱŗŖȬŗŘȱˬš’šˬȱ œŠ¡•Š–Ššǯ ’—œ’ȱ¢Ž”’—•’”ȱŸˬȱ–Ž—œ›žŠ•ȱãŸ›û—ȱ ˜›–Š•Šó–ŠœÍȱãŸ›û—ˬȱšÍ£•Š›Šȱ¡ûœžœ’ȱ’ššˬȱ ¢Ž’›’•–ˬ•’’›ǯȱŽ—œ›žŠ•ȱãŸ›û—ȱ’•”ȱ’•’—ˬȱ Š¢‹Šó͕Š›ȱšŽ¢›’Ȭ–û—ˬ£ˬ–ȱ”Ž³ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱʞœ•’—ˬǰȱ –Ž—œ›žŠ•ȱãŸ›ûȱ™˜£ž•–žóȱšÍ£•Š›ȱœ’’”ȱ¢˜••Š›Íȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ–ˬ›ž£ž›ǯȱ Í£•Š›ÍȱžóŠš•ÍšŠ—ȱû£û—ȱŽ¢’—–ˬ¢ˬȱ 㢛ˬ󍒛–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ û—û›ȱŠ‹Š—•ÍȱŠ¢ŠššŠ‹Íȱ Ž¢’—–ˬ”ȱ˜•–Š£ǰȱ³û—”’ȱ‘û—û›ȱŠ‹Š—ȱ³Š—Ššȱ œû–û”•ˬ›’ǰȱ›Ž™›˜ž”’Ÿȱ˜›šŠ—•Š›Í—ǰȱ—ˬ‘Š¢ˬǰȱ ‹ã¢›ˬ”•ˬ›’—ȱ¢Ž›’—’ȱˬ¢’ó’›ǯȱȱ––ŠȱŠ’–Šȱ”›˜œ˜ŸȬ ”ŠȱŸˬȱ¢Šȱ‹ŠóšŠȱ’–Š—ȱŠ¢ŠššŠ‹ÍœÍ—Šȱˬ£–ˬ”ȱ

ˬȱ˜•–Š£ǯȱûû—ȱû—ûȱ‹Ž•ˬȱŠ¢ŠššŠ‹ÍŠȱœÍ¡Í•–Íóȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬȱšŠ•Š—ȱ™ˬ—Œˬȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ˬȱ–ˬ›ž£ȱ šŠ•Í›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ¢Š¢Šǰȱ’œ’ȱ¢Š£ȱ‘ŠŸŠ•Š›Í—Šȱ Š³ÍšȱŠ¢ŠššŠ‹ÍȱŽ¢’—–ˬ”ȱû›œˬ’—’ȱšŠ³Í›–Š¢Í—ǯȱ ͣ͗–Íóȱ˜›™Ššǰȱ³’–ˬ›•’”ȱšž–žȱû£ˬ›’—ˬȱ Š¢Šš¢Š•Í—ȱˬ£–ˬ”ȱ³˜¡ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱÍóŠȱ’œˬȱ ™ˬ—Œˬ•ˬ›’ȱˬ•ǰȱ¢ž—ȱˬ•Œˬ”ǰȱœû—ˬ›ǰȱÍ›³Šȱ’•ˬȱ–ŠœŠ“ȱ Ž–ˬ”ȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ ˬ›ȱû—ȱ¢ž¡žŠ—ȱˬŸŸˬ•ȱ‹žȱ ™›˜œŽž›Š—Íȱˬ”›Š›ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ󊚕Š›Í—ȱ ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱŽ–ˬœ’ȱˬȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ žȱû—ȱžóŠš•Š›ȱŽ›”ˬ—ȱ¢Šó•Š›Í—Š—ȱ‹Ž•’ȱ‹û”û”ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬȱ™Š›Šǰȱ˜›Ž™’Š—˜ǰȱ”˜–™ûŽ›ȱŠ›¡ŠœÍ—Šȱ ˜ž›ž›ǰȱ›ˬœ–ȱ³ˬ”’›ǯȱȱ ,˜¡ȱŸŠŒ’‹ȱ–ˬšŠ–ȱžóŠš•Íšǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱ ¢Ž—’¢Ž–ˬȱãŸ›û—ˬ—ȱŽ’‹Š›ˬ—ȱžóŠš•Š›Íȱ™Š–‹Íšȱ ™Š›³ŠŠ—ȱ‘Š£Í›•Š—–ÍóȱŠ•ȱ™Š•Š›ÍȱŽ¢’—–ˬ¢ˬȱ Š•ÍóÍ›–ŠšÍ›ǯȱŠ›ȱŒ’—œȱ󊕟Š›ǰȱ›Ž¢ž£ȱŽ¢’—–ˬ”ȱ Ÿˬ›’ó’ȱ¢Š›Š—–Š–Š•ÍÍ›ǯȱŽ•ˬȱ™Š•Š›ȱ‹ˬˬ—’ȱ œÍ¡Š›Ššȱ‹ã¢›ˬ”ȱŸˬȱšŠÍ—ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ˜›šŠ—•Š›Í—ÍȱšŠ—ȱ ’•ˬȱˬŒ‘’£ȱŽˬ—ȱŸŠŒ’‹ȱŠ–Š›•Š›ŠȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Íȱ ™˜£ž›ǯȱŠ£’”ȱœ’—Ž’”ȱ”˜•š˜•Š›Íȱ’•ȱ‹˜¢žȱŽ¢’—–ˬ”ȱ ˜•–Š£ǰȱ’œ’ȱ‘ŠŸŠ•Š›Šȱ˜—•Š›Íȱ™Š–‹Íšȱš˜•ĚȱŠ›ȱŸˬȱ¢Šȱ 󊕟Š›ȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱŽ’—ǯȱ,˜¡ȱšÍœŠȱ¢ž‹”ŠȱŠȱŽ¢’—–ˬ”ȱ Š›£ž˜•ž—–Š£Í›ǯȱ˜¢žšȱ‘ŠŸŠ•Š›Šȱœ˜¢žšˬ¢–ˬǰȱ ¢Š¢Šȱ’œˬȱ’—Ž”œ’¢Š¢Šȱ¢˜•ž¡–Ššȱˬ‘•û”ˬœ’ȱ‹ã¢û”Ȭ û›ǯȱȱkŠ¡Š•Š›ŠȱȮȱ¢ž—ȱ›Ž¢ž£ǰȱ–û•Š¢’–ȱœˬ›’—ȱ ‘ŠŸŠ•Š›Šȱ’œˬȱȮȱ™Š–‹Íšȱ”˜•š˜šŠȱŸˬȱ󊕟Š›Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ”’Š¢ˬ’›ǯȱŝȱ¢Šó͗Š—ȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ ™ˬ›šžȱ”˜–‹’—Ž£˜—•Š›Š—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱŸˬȱžóŠÂ͗ȱ ‹ˬˬ—’—’ȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠÂ•Š–ȱ žóŠš•Š›Íȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ‘ŠŸŠŠȱˬ£’—’¢ˬȱ³Í¡Š›–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱû£û—ȱ¢ž¢ž—–Ššȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ ˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ¢Š•—Í£ȱû£ûȱŽ¢’•ǰȱ‹ž›ž—ǰȱŠÂÍ£ǰȱšž•Šš•Š›Íȱ œˬ›’—ȱœžȱ’•ˬȱ¢ž–Ššǰȱœ˜—›Šȱ’œˬȱû£ȱŸˬȱšž•Šš•Š›Íȱ ¡˜Ÿ•žȱˬœ–Š•ȱ’•ˬȱ˜Ÿ¡Š•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˜¢ȱŠ›–ŠœÍȱãŸ›û—ˬȱŸ’Š–’—ȱŸˬȱ –’”›˜Ž•Ž–Ž—•ˬ›ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜ž—ȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ’ȱ‹ã¢û”û›ǯȱ˜•ŠóÍ›Í•–Íóȱž£Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’—ǰȱšÍ£•Š›ȱ’œˬȱû—ˬȱ‹’›Ȭ’”’ȱˬˬȱ”Š•’ž–ȱ ¢˜•žȱŠȱšˬ‹ž•ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ–’›ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱŸŠ›Ȭ œŠȱȮȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱ£Š–Š—ÍȱŠ—Šȱˬ–’›ȱŽęȱœ’•’ȱŠ—Ž–’Ȭ ¢ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”–’óœˬȱȮȱˬ–’›ȱˬ›”’‹•’ȱŸ’Š–’—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Šȱ¡ûœžœ’ȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ’—”ȱŸˬȱœŽ•Ž—ȱ–’”›˜Ž•Ž–Ž—•ˬ›’ǰȱŠ—’˜”œ’Š—•Š›ǰȱȱ Ÿ’Š–’—’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱˬȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹’›ǯȱȱ ǰȱȱŸˬȱȱŸ’Š–’—ȱˬ›”’‹•’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬˬž¢Âž—ž›ǯȱž—ž—•Šȱ‘ˬ–ȱ œ›ŽœœȱˬœŠ•Š›Í—Í—ȱšŠ›ó͜ÍȱŠ•Í—Í›ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ‹ã¢›ˬ”ȱ ŸˬȱšŠÍ—ȱ›Ž™›˜ž”’Ÿȱ˜›šŠ—•Š›Íȱ’—Ž”œ’¢ŠŠ—ȱ š˜›ž—–žóȱ˜•ž›ǯȱȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


54


55 G ȱʞʞȱ GG 

62<847ˍ%ù%2/$%ù/ˍ50ù" LúLPGΩ $0$/ø<$ NOLQLNDVÕQD LON JΩO UDSL\D GLTTΩWLPL FΩOE HGΩQ NULRWH VHGXUDQÕQ SURVHGXUDVÕ ROGX /DNLQ SUR HúLGΩQGΩ ÕQÕ ƒ&WHPSHUDWXUGDDSDUÕOGÕ÷ VX\DUDQGÕ PΩQGΩELUDQOÕTGRQYXUPDTRU[X XUDFΩPL +ΩNLPPΩQΩ L]DKHWGL NL SURVHG DPGGΩW TÕV HOΩ GΩTLTΩGDYDPHWGL\LoQE PNQGH\LO ΩU]LQGΩKHoVR\XTODPDTEHOΩP UDSL\D $UWÕT oQF D\GÕU NL NULRWH %X PGGΩW SURVHGXUDVÕQÕ TΩEXO HGLUΩP GDGΩULP ΩU]LQGΩ|Oo\ΩTΩGΩUDUÕTODVDP \X[XP WDP ERúDOPD\ÕE YΩ VDOODQPD\ÕE LE IHYUDO QRUPDOODúÕE LPPXQLWHWLP JFOΩQ YLUXVOX TULSΩ D\ÕQGD DLOΩ ]YOΩULPLQ KDPÕVÕ VTÕUPDGÕP \ROX[GXPΩQLVΩKHoELUGΩIΩGΩD 'LODUΩ&ΩIΩURYD 12 mart 2013-cü il

hPXPLNULRWHUDSL\DGDQDûDøÖGDNÖ [ˎVWˎOLNOˎULQPDOLFˎVLQGˎLVWLIDGˎROXQXU 3L\OˎQPˎYˎVHOOLW

*h05$+/,4+ù66ù

<X[XVX]OXTYˎVWUHVV ;URQLNL\RUøXQOXTVLQGURPX $OOHUJL\D

<h.6ˍ.ˍ+9$/58+ù<<ˍ 9ˍ(<1ù=$0$1'$ 0h$/ù&ˍ9ù7ˍ6ù5/ˍ5

(N]HPDYˎSVRULD]

%h7h1%81/$5

%URQ[LDODVWPD

.5ù27(5$3ù<$1,1

5HYPDWRLGOLSROLDUWULW úˎNˎUOLGLDEHWYˎV

())(.7ù'ù5 %DNÖ1HIWoLOˎUSURVSHNWL

7HO   


*g=Ԥ//ø.21'85

56

*g=Ԥ//ø.21'85


57 £ž—ȱšÍóȱŠ¢•Š›Íȱˬ›’¢ˬȱˬœ’›ȱ £ž—ȱšÍóȱŠ¢•Š›Íȱˬ›’¢ˬȱˬœ’›ȱ Ž–ˬˬ—ȱ”Ž³–’›ǯȱ Ž’”Œˬȱ Ž–ˬˬ—ȱ”Ž³–’›ǯȱ Ž’”Œˬȱ šûŸŸˬ•ˬ—ˬ—ȱû—ˬóȱ’œˬȱˬ›’¢ˬȱ šûŸŸˬ•ˬ—ˬ—ȱû—ˬóȱ’œˬȱˬ›’¢ˬȱ Š‘Šȱ‹ã¢û”ȱ£ˬ›ˬ›ȱ¢Ž’›ˬȱ‹’•ˬ›ȱȮȱ Š‘Šȱ‹ã¢û”ȱ£ˬ›ˬ›ȱ¢Ž’›ˬȱ‹’•ˬ›ȱȮȱ šˬŠ›ȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š›ȱû£ȱ šˬŠ›ȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š›ȱû£ȱ ˬ›’œ’—ˬ”’ȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱœˬ™’•ˬ›ˬȱ ˬ›’œ’—ˬ”’ȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱœˬ™’•ˬ›ˬȱ ˬ›‘Š•ȱ›ŽŠ”œ’¢ŠȱŸŽ›ˬ›ˬ”ȱ‘’™Ž›™’šȬ ˬ›‘Š•ȱ›ŽŠ”œ’¢ŠȱŸŽ›ˬ›ˬ”ȱ‘’™Ž›Ȭ –Ž—Šœ’¢Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱʞ•‹ˬĴ ™’š–Ž—Šœ’¢Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ȱˬǰȱ ‹žȱ‘Š••Š›ŠȱˬŸŸˬ•Œˬˬ—ȱ‘Š£Í›•Šó–Ššȱ ʞ•‹ˬĴȱˬǰȱ‹žȱ‘Š••Š›ŠȱˬŸŸˬ•Œˬˬ—ȱ Ÿˬȱ‘ˬ•ˬȱšÍóȱŠ¢•Š›Í—Š—ȱˬ›’¢ˬȱšž••žšȱ ‘Š£Í›•Šó–ŠšȱŸˬȱ‘ˬ•ˬȱšÍóȱŠ¢•Š›Í—Š—ȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱ’’ǯȱ––Šȱ’—’ȱˬȱŽŒȱ ˬ›’¢ˬȱšž••žšȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱ’’ǯȱ Ž¢’•ǯȱ ––Šȱ’—’ȱˬȱŽŒȱŽ¢’•ǯȱ ’›’—Œ’ȱˬ•ˬ‹DZȱŒû£’ȱ™’š–Ž—Ȭ ’›’—Œ’ȱˬ•ˬ‹DZȱŒû£’ȱ™’š–Ž—Ȭ Šœ’¢Šȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ¢Š›Š—Š—ȱ”’–’ȱ Šœ’¢Šȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ¢Š›Š—Š—ȱ”’–’ȱ ˜—ž—ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’—’ȱŠ¢Í—•ŠóÍ›–Ššȱ ˜—ž—ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’—’ȱŠ¢Í—•ŠóÍ›–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱˬ£ˬ—ȱ‹žǰȱ‘˜›–˜—Š•ȱ •Š£Í–Í›ǯȱˬ£ˬ—ȱ‹žǰȱ‘˜›–˜—Š•ȱ ™˜£ž—ž•Š›ǰȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱŸˬȱ㍍Š¡’•’ȱ ™˜£ž—ž•Š›ǰȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱŸˬȱ㍍Š¡’•’ȱ ¢˜••Š›Í—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ ¢˜••Š›Í—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ ˜•ž›ǯȱžȱ‘Š•ŠȱŒ’’ȱ–ûŠ•’Œˬȱ ˜•ž›ǯȱžȱ‘Š•ŠȱŒ’’ȱ–ûŠ•’Œˬȱ ˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱŠÂ•Š–•ÍÂ͗ͣȱ ˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱŠÂ•Š–•ÍÂ͗ͣȱ šŠ¢ŠœÍ—ŠÍ›œŠǰȱ•ˬ”ˬ•ˬ›’—ȱˬ–ˬ•ˬȱ šŠ¢ŠœÍ—ŠÍ›œŠǰȱ•ˬ”ˬ•ˬ›’—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’—’ȱˬ›’—’£’—ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ’ȱ ˬ•–ˬœ’—’ȱˬ›’—’£’—ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ’ȱ ”’–’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ•’ȱŸˬȱ˜—ŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ ”’–’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ•’ȱŸˬȱ˜—ŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ•’œ’—’£ǯȱ ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ•’œ’—’£ǯȱ Š›ȱŠ¢Í—Š—ȱœŽ—¢Š‹›Šȱšˬˬ›ȱ Š›ȱŠ¢Í—Š—ȱœŽ—¢Š‹›Šȱšˬˬ›ȱ –û—ˬ£ˬ–ȱ˜•Š›Ššȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ –û—ˬ£ˬ–ȱ˜•Š›Ššȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ ¢û”œˬ”ȱȱ–ûŠę ¢û”œˬ”ȱȱ–ûŠę ȱˬȱˬ›ˬŒˬ•’ȱǻřŖȬ ȱˬȱˬ›ˬŒˬ•’ȱȮȱǻřŖȬ Š—ȱŠ£ȱ˜•–Š–Ššȱóˬ›’ȱ’•ˬǼȱû—ˬóȱ Š—ȱŠ£ȱ˜•–Š–Ššȱóˬ›’ȱ’•ˬǼȱû—ˬóȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ˬĴ Ž–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ˬĴ ȱŠȱœŠÂ•Š–ȱˬ›’•’ȱ ȱŠȱœŠÂ•Š–ȱ šŠÍ—•Š›Í—ȱŠȱ”˜œ–Ž’”ȱ³Š—ŠœÍ—Šȱȱ ˬ›’•’ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱŠȱ”˜œ–Ž’”ȱ û—ˬóȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ”›Ž–ǰȱ•Šœ¢˜—ǰȱ ³Š—ŠœÍ—Šȱȱû—ˬóȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ”›Ž–ǰȱ Ž–ž•œ’¢Šȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱȱ ˬœœŠœȱˬ›’ȱ •˜œ¢˜—ǰȱŽ–ž•œ’¢Šȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱȱ ˬœœŠœȱ ’œˬȱŠ‘ŠȱŒ’’ȱ’ššˬȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›ȱȮȱ ˬ›’ȱ’œˬȱŠ‘ŠȱŒ’’ȱ’ššˬȱˬ•ˬ‹ȱ ‹ž›ŠŠȱ–ûŠę Ž’›ȱȮȱ‹ž›ŠŠȱ–ûŠę ȱˬȱˬ›ˬŒˬœ’ȱ¢û”œˬ”ȱ ȱˬȱˬ›ˬŒˬœ’ȱ ˜•Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›œ’£ȱ”Ž³’—–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ ¢û”œˬ”ȱ˜•Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›œ’£ȱ”Ž³’—–ˬ”ȱ ™›Ž•ˬ—ȱ‹Šó•Š¢Š›Ššȱ‘ˬ›ȱû—ȱ ˜•–Š£ǯȱ™›Ž•ˬ—ȱ‹Šó•Š¢Š›Ššȱ ”û³ˬ¢ˬȱ³Í¡–Š£Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ˜—Ȭ ‘ˬ›ȱû—ȱ”û³ˬ¢ˬȱ³Í¡–Š£Š—ȱ •Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬŸŸˬ•ȱ˜—•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ —ž–Š¢Í—ȱ”’ǰȱ‹žȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ’”’ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ—ž–Š¢Í—ȱ”’ǰȱ‹žȱ œŠŠŠ—ȱŠ›Íšȱˬœ’›ȱŽ–’›ǯȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ’”’ȱœŠŠŠ—ȱŠ›Íšȱ ˬœ’›ȱŽ–’›ǯȱ ’š–Ž—ȱ•ˬ”ˬ•ˬ›ˬ—ȱ¡’•Šœȱ ˜•–ŠÂ͗ȱ¢Š•—Í£ȱ’”’ȱûœž•žȱ ’š–Ž—ȱ•ˬ”ˬ•ˬ›ˬ—ȱ ŸŠ›ȱȮȱ¢Šȱû—ˬóȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ ¡’•Šœȱ˜•–ŠÂ͗ȱ¢Š•—Í£ȱ’”’ȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›ǰȱ¢ŠȱŠȱŠÂŠ›–Šǯȱ ûœž•žȱŸŠ›ȱȮȱ¢Šȱû—ˬóȱ ––Šȱ™’••’—šˬ—ȱ¢Š•—Í£ȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ǰȱ¢ŠȱŠȱ

œŽ—¢Š‹›ȱŠ¢Í—Š—ȱ‹Šó•Š¢Š›Ššȱ ŠÂŠ›–Šǯȱ––Šȱ™’••’—šˬ—ȱ¢Š•—Í£ȱ ’œ’ŠˬȱȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱˬ›ž›’¢¢ˬȱ œŽ—¢Š‹›ȱŠ¢Í—Š—ȱ‹Šó•Š¢Š›Ššȱ ŸŠ›œŠǰȱ‹žȱ™›˜œŽž›Š—Íȱ™Š¢Í£ȱŸˬȱšÍóȱ ’œ’ŠˬȱȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱˬ›ž›’¢¢ˬȱ ˬœ•’—ˬȱŽ’—ǯȱȱŠ£ȱŸˬȱ¢Š¢ȱŠ¢•Š›Í—Šȱ ŸŠ›œŠǰȱ‹žȱ™›˜œŽž›Š—Íȱ™Š¢Í£ȱŸˬȱšÍóȱ ’œˬȱ˜ȱŠ¢ŠȱŽ¢’•ǰȱ£ˬ›ˬ›ȱ¢Ž’›ˬȱ‹’•ˬ›ȱ ˬœ•’—ˬȱŽ’—ǯȱȱŠ£ȱŸˬȱ¢Š¢ȱŠ¢•Š›Í—Šȱ Ȯȱ™’••’—šˬ—ȱœ˜—›Šȱˬ›’—’—ȱû—ˬóȱ ’œˬȱ˜ȱŠ¢ŠȱŽ¢’•ǰȱ£ˬ›ˬ›ȱ¢Ž’›ˬȱ‹’•ˬ›ȱ óûŠ•Š›Í—ŠȱšŠ›óÍȱ‘ˬœœŠœ•ÍÂÍȱŠ‘ŠȱŠȱ Ȯȱ™’••’—šˬ—ȱœ˜—›Šȱˬ›’—’—ȱû—ˬóȱ Š›Í›ǯȱʞ”œȱˬœ’›ȱˬȱ’œ’œ—Šȱ˜•ž—–ž›ȱ óûŠ•Š›Í—ŠȱšŠ›óÍȱ‘ˬœœŠœ•ÍÂÍȱŠ‘ŠȱŠȱ Ȯȱ™’š–Ž—ȱ•ˬ”ˬ•ˬ›ȱŠ›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ£’ȱ Š›Í›ǯȱʞ”œȱˬœ’›ȱˬȱ’œ’œ—Šȱ˜•ž—–ž›ȱ ‹’”’•ˬ›ȱˬȱŠÂŠ›ÍŒÍȱ¡ûœžœ’¢¢ˬˬȱ–ŠȬ Ȯȱ™’š–Ž—ȱ•ˬ”ˬ•ˬ›ȱŠ›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ£’ȱ •’”’›ȱȮȱ•’–˜—ǰȱŒˬˬ›’ǰȱ¢Ž›”ã”ûǯȱ—Ȭ ‹’”’•ˬ›ȱˬȱŠÂŠ›ÍŒÍȱ¡ûœžœ’¢¢ˬˬȱ •Š›Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ–Šœ”Š•Š›ȱŠ¢Š•Íȱ –Š•’”’›ȱȮȱ•’–˜—ǰȱŒˬˬ›’ǰȱŒÍ›ȱ”ã”ǯȱ ˜•œŠȱŠǰȱ¢Š•—Í£ȱœ˜¢žšȱŠ¢•Š›Šȱ —•Š›Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ–Šœ”Š•Š›ȱ ’œ’Šˬȱ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯȱ•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱ Š¢Š•Íȱ˜•œŠȱŠǰȱ¢Š•—Í£ȱœ˜¢žšȱ óûŠ•Š›Í—ȱˬœ’›’ȱŠ•Í—Šǰȱ‘ˬĴ Š¢•Š›Šȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯȱ ȱŠȱŠ’ȱ Œˬˬ›’ȱ‹Ž•ˬȱ¢Ž—’ȱ™’š–Ž—ȱ•ˬ”ˬ•ˬ›’—ȱ •›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱóûŠ•Š›Í—ȱˬœ’›’ȱ ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ Š•Í—Šǰȱ‘ˬĴȱŠȱŠ’ȱŒˬˬ›’ȱ‹Ž•ˬȱ¢Ž—’ȱ ž›ȱ”’ǰȱ’œ’•ˬ›’—ȱˬ•’ó’ȱ’•ˬȱȃŽŸȱ ™’š–Ž—ȱ•ˬ”ˬ•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ ”˜œ–Ž’”ŠœÍ—Š—Ȅȱ’–’—ŠȱŽˬ›ˬ”ȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ’œ’•ˬ›’—ȱ û—ˬóȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬȱ”Ž³–ˬ”ȱ ˬ•’ó’ȱ’•ˬȱȃŽŸȱ”˜œ–Ž’”ŠœÍ—Š—Ȅȱ •Š£Í–Í›ǯȱ ’–’—ŠȱŽˬ›ˬ”ȱû—ˬóȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬȱ”Ž³–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ’Šȱ›Šœ’˜—ž—Šȱˬ£ˬȱŸˬȱž›óžȱ ˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ȱŽ—’óȱ¢Ž›ȱž–Š•ÍÍ›ǯȱ ’Šȱ›Šœ’˜—ž—Šȱˬ£ˬȱŸˬȱž›óžȱ û—ˬȱ’”’Ȭû³ȱˬˬȱˬ›”’‹’—ˬȱ ˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ȱŽ—’óȱ¢Ž›ȱž–Š•ÍÍ›ǯȱ –’”›˜Ž•Ž–Ž—•ˬ›ȱ˜•Š—ȱ™˜•’Ÿ’ŠȬ û—ˬȱ’”’Ȭû³ȱˬˬȱˬ›”’‹’—ˬȱ –’—ǰȱŠ’ȱȱŸ’Š–’—’ȱȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ –’”›˜Ž•Ž–Ž—•ˬ›ȱ˜•Š—ȱ™˜•’Ÿ’ŠȬ Š¢Š•ÍÍ›ǯȱȱ –’—ǰȱŠ’ȱȱŸ’Š–’—’ȱȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ Š¢Š•ÍÍ›ǯȱȱ û—ȱ•ˬ”ˬ•ˬ›ˬ—ȱœŠŸŠ¢ÍǰȱŸ’’•’š˜ȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›’ȱ û—ȱ•ˬ”ˬ•ˬ›ˬ—ȱœŠŸŠ¢ÍǰȱŸ’’•’š˜ȱ ŠÂȱ•ˬ”ˬ•ˬ›ȱˬȱ—Š›Š‘ŠȱȱŽ’›ǯȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›’ȱ ’š–Ž—ˬ—ȱŠ–Š–’•ˬȱ–ˬ‘›ž–ȱ ŠÂȱ•ˬ”ˬ•ˬ›ȱˬȱ—Š›Š‘ŠȱȱŽ’›ǯȱ ˜•ž—–žóȱˬ›’ȱœŠ‘ˬ•ˬ›’ȱû—ˬóˬȱšŠ›óÍȱ ’š–Ž—ˬ—ȱŠ–Š–’•ˬȱ–ˬ‘›ž–ȱ

–ûŠę ˜•ž—–žóȱˬ›’ȱœŠ‘ˬ•ˬ›’ȱû—ˬóˬȱ ȱˬœ’£’›ǯȱžȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱˬ›’œ’ǰȱ ‘ˬĴ šŠ›óÍȱ–ûŠę ȱŠȱ¢Š£ŠȱŠȱ¢Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱžȱ ȱˬœ’£’›ǯȱžȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ ‘Š•ŠȱŠȱ³Í¡Íóȱ¢˜•žȱˬŒ’•’ȱ˜•Š›Ššȱû—ȱ ˬ›’œ’ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ¢Š£ŠȱŠȱ¢Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱžȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬ¢ˬȱ ‘Š•ŠȱŠȱ³Í¡Íóȱ¢˜•žȱˬŒ’•’ȱ˜•Š›Ššȱû—ȱ ”Ž³–ˬ”’›ǯȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬ¢ˬȱ ”Ž³–ˬ”’›ǯȱ ˜˜Ž›–Š˜£•Š›ȱŠȱ”ˬœ”’—•ˬóˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱžǰȱŽ›–Š’•ˬ›ǰȱã›ˬǰȱš˜ž›•žšȱ ˜˜Ž›–Š˜£•Š›ȱŠȱ”ˬœ”’—•ˬóˬȱ Š¡’•ȱ˜•Š—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱš›ž™žž›ǯȱ ‹’•ˬ›ǯȱžǰȱŽ›–Š’•ˬ›ǰȱã›ˬǰȱš˜ž›•žšȱ Ž•ˬȱ’—œŠ—•Š›Šȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ǰȱ Š¡’•ȱ˜•Š—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱš›ž™žž›ǯȱ û–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱˬ”œȬãœˬ›’󍒛ǯȱ Ž•ˬȱ’—œŠ—•Š›Šȱž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ǰȱ ˬœ”’—•ˬó–ˬȱãŸ›û—ˬȱ¢Š•—Í£ȱû—ȱ û–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱˬ”œȬãœˬ›’󍒛ǯȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ”’Š¢ˬȱŽ–’›ǯȱ ˬœ”’—•ˬó–ˬȱãŸ›û—ˬȱ¢Š•—Í£ȱû—ȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱ”’Š¢ˬȱŽ–’›ǯȱ ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬ›ȱ Ȋȱ ˬœœŠœȱˬ›’•’ȱšŠÍ—•Š›ȱ ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬ›ȱ –ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ”˜œ–Ž’”ŠŠ—ȱ’œ’Šˬȱ Ȋȱ ˬœœŠœȱˬ›’•’ȱšŠÍ—•Š›ȱ Ž–ˬ•’’›ǯȱ –ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ”˜œ–Ž’”ŠŠ—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ•’’›ǯȱ ȊȱŸȱ”˜œ–Ž’”ŠœÍȱ‘ˬŸˬœ”Š›•Š›Í—Šȱ ˬ›–Š—ȱ‹’”’•ˬ›’ǰȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱ ȊȱŸȱ”˜œ–Ž’”ŠœÍȱ ³˜‹Š—¢ŠœÍÂÍȱŸˬȱ¢Šȱœû›Ÿˬȱ ‘ˬŸˬœ”Š›•Š›Í—Šȱˬ›–Š—ȱ‹’”’•ˬ›’ǰȱ ŒãŸ‘ˬ›’—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ‹ž£ȱ –’œŠ•ȱû³û—ǰȱ³˜‹Š—¢ŠœÍÂÍȱŸˬȱ¢Šȱ ™Š›³Š•Š›Íȱ’•ˬȱû£ûȱœ’•–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ œû›ŸˬȱŒãŸ‘ˬ›’—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ ˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ¢ž¢ž—–ŠšȱˬŸˬ£’—ˬȱ‹žȱ ‹ž£ȱ™Š›³Š•Š›Íȱ’•ˬȱû£û—ûȱœ’•–ˬ”ȱ ™›˜œŽž›Š—Í—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱšŠ—ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ¢ž¢ž—Ȭ ãŸ›Š—Í—Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ȱŸˬȱˬ›’—’—ȱ –ŠšȱˬŸˬ£’—ˬȱ‹žȱ™›˜œŽž›Š—Í—ȱ Ž•Šœ’”•’¢’—’ȱŠ›Í›Í›ǯȱȱ Š™Š›Í•–ŠœÍȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Íȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ȱŸˬȱˬ›’—’—ȱŽ•Šœ’”•’¢’—’ȱ Ȋȱˬ›’ȱû³û—ȱš’¢–ˬ•’ȱŸ’Š–’—•’ȱ ŸŠœ’ˬȱȮȱ¢Š£Šȱ¢ÍÂ͕–Íóȱ˜£ŠÂŠŒÍȱ Š›Í›Í›ǯȱȱ ó’›ˬœ’’›ǯȱǰȱ³˜¡ȱŠ¢Š•Íȱ”˜œ–Ž’”ȱ Ȋȱˬ›’ȱû³û—ȱš’¢–ˬ•’ȱŸ’Š–’—•’ȱ ŸŠœ’ˬ’›ǯȱˬ›’—’£’ȱŘȬřȱˬˬȱó’›ˬȱ’•ˬȱ ŸŠœ’ˬȱȮȱ¢Š£Šȱ¢ÍÂ͕–Íóȱ˜£ŠÂŠŒÍȱ œ’•’—ȱŸˬȱŗŖȱˬš’šˬȱœŠ¡•Š¢Í—ǯ ó’›ˬœ’’›ǯȱǰȱ³˜¡ȱã£ˬ•ȱ”˜œ–Ž’”ȱ ŸŠœ’ˬ’›ǯȱˬ›’—’£’ȱŘȬřȱˬˬȱó’›ˬȱ’•ˬȱ œ’•’—ȱŸˬȱŗŖȱˬš’šˬȱœŠ¡•Š¢Í—ǯ

'ˍ5ù1ù1 <$=4$<÷,/$5, *g=Ԥ//ø.21'85


*g=Ԥ//ø.21'85

58

*g=ˍ//ù. qurban tələb edir *g=Ԥ//ø.21'85


59 ǰȱ‹Ž•ˬȱˬȱŠ•Š—Í›DZȱ’Œ˜‹ŠŒŽ›’ž–ȱŒ˜œ–Ž’Œž–ǯȱ žȱ–’”›˜˜›šŠ—’£–ȱȮȱŸˬ›ˬ–ȱã›ˬˬ—ȱ–’”˜‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱ ˬœ’•ˬœ’—ˬ—’›ǯȱû£û›ǰȱ˜—Šȱ¢˜•ž¡–Š—Í—ȱˬœŠ•Š›Íȱ˜ȱ šˬˬ›ȱˬȱˬ‘•û”ˬ•’ȱ˜•–ŠœŠȱŠǰȱ¡˜óŠˬ•ˬ—ȱˬȱŽ¢’•ȱȮȱûŒȬ •ûȱ’•’‘Š‹•Š›Š—ȱ‹Šó•Š¢Š›Ššȱ’›’—•’”ȱŸˬȱ³Š™Íš•Š›Šȱšˬˬ›ǯȱ ˬ›’ȱ㛝û”•ˬ›’—’—ȱŠ–•ÍÂÍȱ™˜£ž•žÂž—Š—ȱȱ’—ŸŠ£’Ÿȱ”˜œȬ –Ž’”ȱ™›˜œŽž›Š•Š›Í—ȱˬ‘•û”ˬȱŽ‘’–Š•ÍȱŠ‘Šȱ¢û”œˬ”’›ǯȱ G•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ‹žǰȱ–Ž£˜Ž›Š™’¢Šȱǻ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱ‹’˜›ŽŸ’Š•’Ȭ £Šœ’¢ŠǼǰȱ™Ž›–Š—Ž—ȱ–Š”’¢Š“ǰȱŠžŠ“ǰȱŽ•Ž”›˜Ž™’•¢Šœ’¢ŠÍ›ǯȱ

ˍ6/ˍ1$0(5ù.$/,',5 ˜œ–Ž’”ȱ‹Š”Ž›’¢ŠȱȬȱˬ—ȱˬ—ŒȱŸˬȱŠ£ȱ㢛ˬ—’•–’óȱ ‹Š”Ž›’¢ŠÍ›ǯȱǰȱ’•”ȱˬˬȱŘŖŖŚȬŒûȱ’•ˬȱŠ›Íš•Š–Ššȱ –ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ–Ž£˜Ž›Š™’¢Šȱ”ž›œž—žȱ”Ž³’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ ’—”’óŠȱŽ–’óȱ—Š–ˬ•ž–ȱˬ›’ȱ’—Ž”œ’¢ŠœÍ—Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—ȱšŠÍ—Íȱ–ûŠ¢’—ˬȱŽ–’óȱ‘ˬ”’–•ˬ›ȱ˜‹Ž›ȱ ž”œ’ȱŸˬȱ Š”˜‹žœȱŽȱŠŠ›ȱȱȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ”ˬóȱŽ’•–’óȱŸˬȱˬœŸ’›ȱ ˜•ž—–žóž›ǯȱŠ‘ŠȱˬŸŸˬ•ǰȱŗşşŝȬŒ’ȱ’•ˬǰȱ Š•’˜›—’¢Šȱ ”•’—’”Š•Š›Í—Í—ȱ‹’›’—ˬȱ•’™˜œŠ”œ’¢Šȱˬ–ˬ•’¢¢ŠÍȱ”Ž³’›–’óȱ šŠÍ—Í—ȱ¢ž–óŠšȱ˜¡ž–Š•Š›Í—Šȱ˜¡óŠ›ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬȱ ˬœŸ’›ȱ˜•ž—–žóž›ǯȱ˜ó‹ˬ¡•’”ˬ—ǰȱ‹žȱ’—Ž”œ’¢Š¢Šȱ —Š’›ȱ‘Š••Š›ŠȱˬœŠûȱŽ’•’›ǯȱžȱû—ˬȱ”’–’ȱ‹ûû—ȱ û—¢ŠŠȱ‘ˬ–’—ȱ’—Ž”œ’¢Š—Í—ȱŒˬ–’ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ¢û£ȱ‘Š••Š›Íȱ šŽ¢ˬȱŠ•Í—–ÍóÍ›ǯȱ˜—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱ¢Ž—ˬȱˬȱãˬ—ȱ’•ȱkȬ Š—ȱˬ•–’󍒛DZȱŠžȬœŠ•˜—ž—ŠȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ’—œŠ—ȱ ¢˜•ž¡–žóž›ǯȱ

6$56,/0$=ù1)(.6ù<$

ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ’¢—ˬȱŸž›–Šȱ™›˜œŽž›ŠœÍȱȱ™˜Ž—œ’Š•ȱ ¢˜•ž¡–ŠȱŽ‘’–Š•ÍÍ›ǯȱȱ’›ȱœŽŠ—œŠȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ’¢—ˬȱŸž›ž•ž›Ȭ œŠǰȱŽ‘’–Š•ȱŠ‘ŠȱŠȱŠ›Í›ǯȱˬ£’¢¢ˬ’ȱ³ˬ’—•ˬ󍒛ˬ—ȱ˜ž›ȱ ”’ǰȱ’ˬ›ȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’—ˬ—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›Ššǰȱ ”˜œ–Ž’”ȱ’—Ž”œ’¢Šȱ³˜¡ȱŠŸŠ–•ÍÍ›ǯȱŠˬŒˬȱ”Š‹’—Ž’—ȱ ˬ–’£•ˬ—’•–ˬœ’ȱŸˬȱŠ•ˬ•ˬ›’—ȱœ™’›ȱ’•ˬȱ’ó•ˬ—’•–ˬœ’ȱ’Œ˜Ȭ ‹ŠŒŽ›’ž–ȱŒ˜œ–Ž’Œž–ȱȱ’•ˬȱ–û‹Š›’£ˬˬȱ”’Š¢ˬȱŽ¢’•ǯȱ ›˜œŽœȱŠóŠÂ͍Š”ÍȱšŠ¢ŠŠȱŠ™Š›Í•–Š•ÍÍ›DZȱ Ȋȱˬ•Œˬ”ȱŽ¢–ˬ£ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱ‘ˬ”’–ȱˬ••ˬ›’—’ȱ’”’ȱˬˬȱ Š—’œŽ™’”ȱœŠ‹ž—•Šȱ¢ž–Š•ÍÍ›Dz Ȋȱ™›Ž™Š›ŠÍ—ȱŠ•Í—–ŠœÍ—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱȱŠ–™ž•ȱŸˬȱĚȱŠ”˜—Ȭ •Š›ȱŝŖȬˬ›ˬŒˬ•’ȱœ™’›ȱ’•ˬȱœ’•’—’›Dz Ȋȱœ˜—›Šȱ‘ˬ”’–ȱ™›Ž™Š›ŠÍȱ‹’›ˬˬ•’”ȱ󙛒œˬȱ¢ÍÂ͛ȱŸˬȱ •Š£Í–ȱ˜•žšŠȱŠ™Š›ŠŠȱ‹ˬ›”’’›Dz Ȋȱ™Šœ’¢Ž—’—ȱˬ›’œ’ȱœ™’›ȱŸˬȱ¢ŠȱŠ‘Šȱ£ˬ’ȱ šÍŒÍš•Š—Í›ÍŒÍȱŠ—’œŽ™’”ȱ–ˬ‘•ž••Š›ȱ’•ˬȱ’ó•ˬ—’•’›ǰȱŠ––Šȱ –û•ˬšȱ’”’ȱˬˬȱȬȱ‹’›ȱˬˬȱŽ—’óȱœŠ‘ˬˬǰȱ’”’—Œ’ȱˬˬȱȬȱ —ˬ£ˬ›ˬȱžž•Š—ȱ’—¢Ž”œ’¢Šȱ¢Ž›•ˬ›’—ˬDz Ȋȱ‹ûû—ȱŠ•ˬ•ˬ›ȱœŽ›’•ȱ˜•–Š•ÍÍ› Ž£˜Ž›Š™’¢ŠȱŸˬȱ¢ŠȱŠžŠ“Š—ȱœ˜—›Šȱˬ›’—’—ȱ ’ó•ˬ—’•–ˬœ’ȱû³û—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬ—ȱ¡•˜›‘Ž”œ’’—ȱ’™•’ȱŠ—’Ȭ ‹Š”Ž›’Š•ȱ–Š¢Ž•ˬ›ȱ‹žȱ‘Š•Šȱ”ã–ˬ”ȱŽ–’›DZȱ–’”˜‹Š”Ž›’¢Šȱ Š›ÍšȱŽ›–Š¢Šȱœ’›Š¢ˬȱŽ–’󍒛œˬǰȱ™›˜œŽœ’—ȱšŠ›ó͗͜Íȱȱ ¡Š›’Œ’ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›•ˬȱŠ•–ŠšȱšŽ¢›’Ȭ–û–”û—û›ǯȱ

ˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ȱ”’ǰȱœŠÂŠ•ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ˜—•Š›Í—ȱ¢Ž›’—ˬȱ ³Š™Íš•Š›ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱʞ—ȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ‘Š•ȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ ”˜œ–Ž’”ȱ–’”˜‹Š”Ž›’¢ŠȱŠȱŸˬ›ˬ–ȱ³ã™ûȱ”’–’ȱ–ûŠœ’›ȱ Ž›Š™’¢Šȱ—㟕ˬ›’—ˬȱšŠ›óÍȱŠŸŠ–•ÍÍ›ǰȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ ˬȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ–û›ˬ””ˬ‹’›ǯȱ––Šȱ–û–”û—û›ǯȱ

7$30$49ˍ=ˍ5ˍ56ù=/ˍú'ù50ˍ.

ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ’—ŸŠ£’Ÿȱ™›˜œŽž›ŠŠ—ȱœ˜—›ŠȱˬœŠœȱšŠ¢Šȱ ã£û—ˬȱšŠ›óÍȱ’ššˬ•’ȱ˜•–ŠšÍ›ǯȱˬ›’ȱû£ˬ›’—ˬȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–’óȱšÍ£Š›ÍȱŸˬȱ¢Šȱ’•’‘Š‹•Šó–Íóȱû¢û—•ˬ›ȱŘȬřȱ‘ˬĞȱˬȱ ˬ›£’—ˬȱ”Ž³–’›œˬǰȱˬ›‘Š•ȱŽ›–Š˜•˜šȬ”˜œ–Ž˜•˜šŠȱ –û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ȊȱûŠ¢’—ˬ¢ˬȱ‘Š£Í›•Šó͗ǯȱã›ˬ’Œ’—’ȱŠó”Š›ȱŽ–ˬ”ȱ û³û—ȱšŠó͖Šȱ–ŠŽ›’Š•ÍȱŸˬȱ¢û”œˬ”ȱŽ¡—˜•˜’¢Š•Íȱ Žœ•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›DZȱ ȱûœž•žȱ’•ˬȱ’Šš—˜œ’”Šȱ ǻ¢û”œˬ”ȱˬš’š•’”•’ȱ–Š¢Ž•’ȱ¡›˜–Š˜š›Šęȱ¢ŠǼȱŸˬȱˬ”–ˬˬ—ȱ Š¢›Í•–Íóȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱȬŽœ’ǯ Ȋȱ˜—›Šȱ‘ˬ”’–ȱ–ûŠ•’Œˬȱˬ¢’—ȱŽ’›ǯȱûŠ•’Œˬ—’—ȱ –ûˬ’ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱŠ¢ǰȱ‹ˬ£ˬ—ȱ’œˬȱ‹’›ȱ’•ȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱȱ ʞœŠœˬ—ǰȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱ Ȋȱt£ȱˬ›’œ’ȱˬ–’£•ˬ—’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ³Š™Íš•Š›Í—ȱ ”˜››Ž”œ’¢ŠœÍ—Šȱ‹Šó•Š–Ššȱ˜•Š›ǯȱˬ›’—’—ȱ›Š”œ’•ˬ󍒛’•–’óȱ •Š£Ž›ȱûœž•žȱ’•ˬȱ’ó•ˬ—’•–ˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱ˜™’–Š•ȱ—ˬ’Œˬȱˬ•ˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›DZȱ—Š£’”ȱóûŠȱ£ˬˬ•ˬ—–’óȱœŠ‘ˬ¢ˬȱˬœ’›ȱŽˬ›ˬ”ȱ œŠÂ•Š–ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ȱ›ŽŽ—Ž›Šœ’¢ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ Š£Ž›’—ȱˬœ’›’ȱŠ•Í—Šȱ”˜••ŠŽ—ȱ•’Ěȱˬ›’—ȱœ’—Ž£’ȱ‹Šó•Š¢Í›ǰȱ ŽěȱŽ”ȱŜȬŞȱŠ¢ȱˬ›£’—ˬȱŠ›Í›ȱŸˬȱ—ˬ’ŒˬȱŽ’‹Š›Íȱ’•ˬǰȱˬ›’ȱ —ˬ£ˬ›ˬ³Š›™ŠŒŠšȱˬ›ˬŒˬˬȱ‘Š–Š›•Šó͛ǯȱ

$<,42/ ’Œ˜‹ŠŒŽ›’ž–ȱŒ˜œ–Ž’Œž–ȱ’—Ž”œ’¢ŠœÍ—ÍȱŠó”Š›ȱ Ž–ˬ”ȱ³ˬ’—’›ǯȱˬŒ›û‹ˬȱãœˬ›’›ȱ”’ǰȱ‹Ž•ˬȱ‘Š••Š›Í—ȱ ˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱœŠˬŒˬȱŠ³Íš•Š—–Í›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ‘ˬ”’–•ˬ›ȱȱ ¡ˬ‹ˬ›Š›•ÍšȱŽ’›DZȱû£û—û£ûȱŸˬȱ‹ˬˬ—’—’£’ȱŽ’‹Š›ȱ ŽˬŒˬ¢’—’£ȱžœŠ—Í—ȱŸˬȱ˜—ž—ȱ³Š•ÍóÍÂÍȱ”•’—’”Š—Í—ȱ œŽ³’–’—ˬȱ’ššˬ•ˬȱ¢Š—Šó͗ǯȱ

352%/(0/ˍ5'ˍ1 4$d0$÷,14$<'$6, ŗǯȱûû—ȱ’—ŸŠ£’Ÿȱ™›˜œŽž›Š•Š›ȱã£ˬ••’”ȱœŠȬ •˜—ž—ŠȱŽ¢’•ǰȱ¢Š•—Í£ȱ”•’—’”ŠȱŸˬȱ¢Šȱ’‹‹ȱ–ˬ›”ˬ£’—ˬȱ Š™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱŠ•˜—Šȱ¢Š•—Í£ȱ–Šœ”ŠǰȱœŠ›Í—–ŠȱŸˬȱ™’••’—šȱ Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ Řǯȱ’£’—ȱ¡Š‘’ó’—’£•ˬȱ‘ˬ”’–ȱŠ•ˬ•ˬ›’—ȱ‘Š›ŠŠȱŸˬȱ—ŽŒˬȱ œŽ›’•’£Šœ’¢Šȱ˜•ž—žÂž—žȱ’£Š‘ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ řǯȱŽ£˜Ž›Š™’¢Š—Íȱ›Š‘Šȱ”Š‹’—Žˬǰȱû£ˬ›’—ˬȱ¢ž—ȱóŠ•ȱ œŠ•Í—–ÍóȱŠ¡Í—ȱûœû—ˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ’‹‹’ȱ”Š‹’—ŽȱȮȱ ”ŠŽ••’ȱ’ŸŠ›•Š›ǰȱ™•’”Š•Íȱãóˬ–ˬǰȱ¢ž¢ž•Š—ȱ’ó³’ȱœˬ‘•ˬ›’ǰȱ ‹’›ˬˬ•’”ȱŠÂ•Š›ȱŸˬȱŠ”œŽœœžŠ›•Š›ǰȱŠŽ”ŸŠȱŸŽ—’•¢Šœ’¢Šǰȱ Ž£’—Ž”œ’¢ŠȱŠŸŠŠ—•ÍÂÍȱŽ–ˬ”’›ǯȱ Śǯȱ ˬ”’–ȱœŽ›’•ȱ•ŠŽ”œȱˬ•Œˬ”•ˬ›ˬǰȱ‹’›ˬˬ•’”ȱ’¢—ˬ•ˬ›•ˬȱ ’ó•ˬ–ˬ•’’›ǯȱ ˬ–ȱ’¢—ˬ•ˬ›ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱˬ•Œˬ”•ˬ›ȱã£û—û£û—ȱ ã—û—ˬȱšŠ‹Í—Š—ȱ³Í¡Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯ

7ˍ+/h.ˍ6ù ˜•ž¡–ŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ‘Š’œˬ•ˬ›ȱœû›ˬ•ˬȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱG•”ȱ ˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱŠ›Íšȱû³ȱ‘ˬĞȱˬˬ—ȱœ˜—›ŠȱŠó”Š›ȱŽ’•ˬȱ‹’•’›DZȱˬ›’ȱ œŠ‘ˬœ’ȱ’•’‘Š‹•Šó͛ǰȱœ˜—›Šȱ’›’—•’ȱ˜ŒŠš•Š›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱŠ‹œœŽœ•ˬ›ȱ

*g=Ԥ//ø.21'85
Ana sรผdรผ

หŽYหŽ]ROXQPD]Gร–U

2PHJDYหŽ2PHJD\DรธWXUรปXODUร–หŽVDV\DรธWXUรปXODUร–VD\ร–Oร–UoยQNLRUTDQL]P|]ยRQODUร–LVWHK VDOHGหŽELOPLUYหŽ\DOQร–]TLGDYDVLWหŽVLOหŽTหŽEXOHGLOหŽELOหŽU2PHJDYหŽ2PHJDSROLGR\PDPร–รป \DรธWXUรปXODUร–TUXSXQGDQGร–U%H\LQKยFH\UหŽOหŽULYหŽJ|]TLรปDVร–ยoยQEXVLQLIGหŽQหŽQYDFLELNLWXUรปX VD\ร–Oร–U2PHJDยPXPLP|KNหŽPOหŽQGLULFLLOWLKDEหŽOH\KLQหŽDQWLRNVLGDQWWหŽVLUJ|VWหŽULUยUหŽ\LQ IหŽDOL\\หŽWLQL\D[รปร–ODรปGร–Uร–UTDQGDOLSLGVหŽYL\\หŽVLQLQRUPDODรปGร–Uร–U2N|USหŽOหŽULQEH\LQLQNLรปDIร–YหŽ LPPXQ VLVWHPL ยoยQ YDFLEGLU 2PHJD \Dรธ WXUรปXODUร– oDWร–รปPD]Oร–รธร–Qร–Q VLPSWRPODUร– WH]WH] [หŽVWหŽOหŽQPหŽGหŽULGหŽTXUXOXTGLDWH]OหŽUEH\LQTDQG|YUDQร–SR]XOPDODUร–SL\OหŽQPหŽYหŽV .g53ิค0


61 $1$6h'hԤ9Ԥ=2/810$=4ø'$',5

+ˎU KDQVÖ ELU VˎEˎEGˎQ XûDT DQD VGQ DOD ELOPLUVˎEXRQXQLPPXQVLVWHPLoQWˎKONˎ \DUDGÖU EDøÖUVDT LQIHNVL\DODUÖQÖQ \ROX[PD HKWLPDOÖQÖDUWÖUÖU%XSUREOHPLQTDUûÖVÖQÖDOPDT oQ ´+ù33 3UH &RPELRWLFµ Yˎ ´+ù33 &RP ELRWLFµVGTDUÖûÖTODUÖQGDQLVWLIDGˎHWPˎNRODU ´+ù33 3UH Yˎ +ù33 &RPELRWLFµ TDUÖûÖTODUÖ EDøÖUVDTELRVLQR]XQXQG]JQIRUPDODûPDVÖQÖ WˎPLQHGLUGLVEDNWHULR]XQTDUûÖVÖQÖDOÖU

´+ù333UHYˎ+ù33&RPELRWLFµVGTDUÖûÖTODUÖ |] WˎUNLELQˎ J|Uˎ DQD VGQˎ \D[ÖQGÖU Yˎ XûDøÖQÖ]Ö DQDGDQ RODQGDQ VRQUD EWQ YDFLE TLGDODQGÖUÖFÖ PDGGˎOˎUOˎ YLWDPLQOˎU PLNURHOHPHQWOˎU SUH Yˎ SURELRWLN 2PHJD Yˎ 2PHJD SROLGR\PDPÖû \Dø WXUûXODUÖ Yˎ TDODNWRROLTRVD[DULGOˎUOˎWˎPLQHGˎFˎN

GœŽ‘œŠ•³ÍDZȱŸœ›’¢ŠȱŸˬȱ•–Š—’¢Š

.g53Ԥ0


.g53нц0

62

.HQTXUX $1$/$5

.g53нц0


63 ȃ Ž—šž›žȄȱ’™•’ȱ¡ûœžœ’ȱ³Š—Š•Š›Šȱ”ã›™ˬ•ˬ›’—’ȱˬ£’›ˬ—ȱ ŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ˬȱŽ£ȬŽ£ȱ›Šœȱˬ•–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŠ•ŠŒŠȱžóŠš•Š›Í—ȱ Šó͗–ŠœÍȱû³û—ȱ–û¡ˬ•’ȱŠ•ˬ•ˬ›ȱ–㟌žž›ǯȱûû—ȱžóŠšȱ –Š••Š›Í—Šȱ˜•žÂžȱ”’–’ǰȱ˜—•Š›Í—ȱŠȱœŽ³’–’—ˬȱ’ššˬ•ˬȱ ¢Š—Šó–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱûˬ–ˬ›ȱ”ã›™ˬ•ˬ›ˬȱž£Š—Íš•ÍȱŸˬȱ¢Šȱ¢Š›Íȱ ž£Š—Íš•ÍȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱ˜•Šȱ‹’•ˬŒˬ”•ˬ›’ȱ³Š—Š•Š›ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ¢Š›Š¢Š›ǯȱ ¡ÍȱŠ¢ŠšȬ‘ˬ›ˬ”ˬȱŠ™Š›ŠÍȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ˜›–Š•Šó–Š¢Š—ȱ ”ã›™ˬ•ˬ›’ȱ˜ž›–Ššȱ˜•–Š£ǯȱȃ Ž—šž›žȄŠȱ¢Š•—Í£ȱû³ȱ Š¢•ÍÂ͗Š—ǰȱ˜—ž›ÂŠȱœûž—žȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱ‹ˬ›”’¢ˬ—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ ˜ž›–Ššȱ˜•Š›ǯȱ,Š—Š—Í—ȱ㕳ûœûȱ”ã›™ˬ—’—ȱ¢ŠóÍȱŸˬȱ³ˬ”’œ’—ˬȱ ã›ˬȱœŽ³’•’›ǯȱŠ›ȱ³Š—ŠŠȱžóŠšȱ—Š›Š‘Šȱ˜•ž›ǰȱ³˜¡ȱ‹ã¢û”ȱ³Š—Šȱ ’œˬȱ˜—ž—ȱšŠ–ˬ’—’ȱ™˜£Šȱ‹’•ˬ›ǰȱ³û—”’ȱ”ã›™ˬȱ˜—ž—ȱ’³’—ˬȱ‹Ž•’ȱ ‹û”û•–ûóȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱ˜ž›ž›ǯȱóŠÂ͗ȱ‹’›ȱ¢ŠóȬ¢Šóȱ¢Š›Í–Íȱ Š–Š–ȱ˜•–Š–Íóȱ’³’—ˬȱ˜ž›žÂžȱȃ”Ž—šž›žȄȱ‹ã¢û”•ˬ›’—ȱ œ’—ˬœ’—ˬ—ǰȱŠ‘Šȱ‹ã¢û”ȱ¢Šó•ÍȱžóŠš•Š›ȱ’œˬȱ”û›ˬ¢’—ˬ—ȱ ŠœÍ•–Š•ÍÍ›ǯȱȱ—ž›ÂŠ—Í—ȱ¢û”û—ûȱŠ£Š•–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ ‹’›ȱ¢Šó͗Šȱšˬˬ›ȱ³Š—ŠŠȱ˜ž›Š—ȱ”ã›™ˬ—’—ȱˬ••ˬ›’—’—ȱŠ•Í—Šȱ Š¢Ššȱš˜¢–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱû”œˬ”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱŠó͗–Šȱ Š•ˬ•ˬ›’—ˬȱ”ã›™ˬ•ˬ›’—ȱš˜•žšȱŠ•Íȱ—Š‘’¢ˬ•ˬ›’—’—ȱœÍ¡Í•–Š–ŠœÍȱ Ÿˬȱœû›û•–ˬ–ˬœ’ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Í—–ÍóÍ›ǯȱ,Š—Š•Š›Í—ȱ˜ž›ŠŒŠÂÍȱ ‹ˬ›”ȱ˜•–Š•ÍȱŸˬȱ”ã›™ˬ—’—ȱŠÂ͛•ÍÂ͗Š—ȱˬ¢’•–ˬ–ˬ•’’›ǯȱ û›ˬ”ȱ ’›ˬ¢’ȱœˬ›ȱ˜•–ŠœŠȱŠǰȱ‹ˬ›”’’•–’óȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ ˬ›ˬ”ˬ’—’ȱ –ˬ‘ž•ŠóÍ›–Š¢Š—ǰȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—ŠȱžóŠÂ͗ȱ³Š—ŠŠ—ȱ ûó–ˬœ’—’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Šȱ‹’•ˬ—ȱ–ã‘”ˬ–ȱ‹˜¢ž—ȱšŠ¢Í󕊛Íȱ ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱŠ‘ŠȱŽ—’óȱšŠ¢Í󕊛ȱ‘ˬ–ȱžóŠš•Š›ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ‹ã¢û”•ˬ›ȱ û³û—ȱ›Š‘ŠÍ›ǯȱȃ Ž—šž›žȄȱŠ•Š›”ˬ—ȱ–û•ˬšȱ‹ŠÂ•Š–Šǰȱ ‹’›•ˬ󍒛’Œ’ȱ‘Š•šŠȱŸˬȱ‹ˬ—•ˬ›ˬȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ —•Š›Í—ȱšûœž›•žȱ˜•–ŠœÍȱ¢˜•ŸŽ›’•–ˬ£’›ǰȱ‘Š•šŠ•Š›ȱ–û•ˬšȱ ’›ˬȱ˜›–Š•Íǰȱ‘Š–Š›ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ’’ó–ˬ•ˬ›ȱšŠ¢—ŠšȱŽ’•–’óȱ Ÿˬȱ¡ûœžœ’ȱ™•Šœ’”ȱŠ•ˬ•ˬȱˬŒ‘’£ȱ˜•ž—–Š•ÍÍ›ȱ”’ǰȱžóŠÂ͗ȱ³ˬ”’œ’ȱ Š•Í—ŠȱŠ›Š•Š—–ŠœÍ—ǯȱˬ—•ˬ›’—ȱŽ’‹Š›•Íȱ‹ˬ›”’’•–ˬœ’ȱŸˬȱœŠ£ȱ ’ó•ˬ–ˬœ’—ˬȱ—ˬ£Š›ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ›¡ŠȱŸˬȱãóȱ³Š—Š•Š›Íȱœ’—Ȭ Ž’”ȱ•’Ěȱˬ›ȱˬ•ŠŸˬȱ˜•ž—–žóȱ™Š›³Š•Š›Š—ȱ‘Š£Í›•Š—Í›ǯȱ󊚕Š›Í—ȱ Šó͗–ŠœÍȱû³û—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•–žóȱ–ŠŽ›’Š•ȱ³˜¡ȱŽ•Šœ’”ȱ ˜•–Š–Š•ÍǰȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ–ã‘”ˬ–ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱȱ ûû—ȱû—¢ŠŠȱ‹žȱ–ˬšœˬ•ˬȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ¢û—û•ȱŸˬȱŽ•Šœ’”ȱ ˜•Š—ȱ™˜•’ŽœŽ›ȱ–ŠŽ›’Š•Íǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ”Š™ȱ›˜—ȱˬ›”’‹•’ȱšŠ›Íó͚ȱ™Š›Ȭ ³Š•Š›ȱŽ—’óȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ—•Š›ȱ‘ˬ–ȱšŠ•Í—ȱŸˬȱ”˜‹žǰȱ‘ˬ–ȱ ˬȱŠ‘Šȱ—Š£’”ȱ˜•ž›ǯȱŽ³’–ȱ‹ã¢û”•ˬ›’—ȱˬ•ˬ‹•ˬ›’—ˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱ

ŠŸŠ¢ŠȱŸˬȱ—ˬ–ˬȱšŠ›óÍȱŠŸŠ–•Íȱ˜•œž—ǰȱ¢ŠÂÍóȱŸŠ¡Íȱ’œ•Š—–ŠœÍ—ȱ Ž¢ˬǰȱ–ŠŽ›’Š•Šȱ¡ûœžœ’ȱˬ›”’‹•’ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ‘˜™ž›ž•ž›ǯȱ ,Š—Š•Š›Í—ȱŠ¡’•’ȱœˬ‘’ȱ–û•ˬšȱ¢ž¢ž•Š—ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱŠ”’—ȱ‹Ž•ˬȱ ™Š›³Š•Š›Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ–Š••Š›Šȱ‘ŠŸŠȱœˬ›‹ˬœȱãŸ›ȱŽ–’›ǰȱ ”ã›™ˬ—’—ȱ‹ˬˬ—’ȱ’œˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ‘Ž›–Ž’”ȱ‹ŠÂ•Íȱ˜•ž›ǯȱǰȱ ˬ›•ˬ¢ˬȱŸˬȱœ˜¢žš•Š¢Šȱ‹’•ˬ›ǯȱž›ȱ”’ǰȱžóŠÂ͗ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ ’œ’•’”ȱ–û‹Š’•ˬœ’ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—ȱŽ¢ˬǰȱȱ˜ǰȃ”Ž—šž›žȄŠȱ’”’Ȭû³ȱ œŠŠŠ—ȱ³˜¡ȱšŠ•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱȱûû—ȱ–Š••Š›ȱ’•”’—ȱ¢˜¡•Š–ŠŠ—ȱ ”Ž³–ˬ•’’›ǯȱŠ›³Š•Š›Í—ȱœ›ž”ž›žǰȱ˜”œ’”•’”ȱˬ›ˬŒˬœ’ȱ㢛ˬ—’•’›ǯȱ Š—’Š›ȱ¢˜¡•Š–Š•Š›ȱ˜—•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ˜›–Š•Ž’ȱŸˬȱ ŠÂ͛ȱ–ŽŠ••Š›Í—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ’›ǯȱŠ•—Í£ȱŠ–ȱ ˬ‘•û”ˬœ’£•’¢’ȱˬœ’šȱ˜•ž—žšŠ—ȱœ˜—›Šȱ–Š••Š›ȱ’’¢Ž—’”ȱ œŽ›’ęȱ”ŠȱŠ•Í›ǯȱ󊚕Š›Í—ȱŠó͗–ŠœÍȱû³û—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•–žóȱ ³Š—Š•Š›Šȱ–ã‘”ˬ–•’¢’ǰȱŽ•Šœ’”•’¢’ǰȱ‹˜¢Ššȱ–Šˬ•ˬ›’—’—ȱ ŠŸŠ–•Í•ÍÂÍȱ¢˜¡•Š—Í•ÍšŠ—ȱœ˜—›ŠȱœŽ›’ęȱ”ŠȱŸŽ›’•’›ǯȱȃ Ž—šžȬ ›žȄȱ’œŽ‘œŠ•³Í•Š›Í—Š—ȱˬ—ȱ¢Š¡ó͕Š›Íȱ Š—ŠŠȱŸˬȱGœ›Š’•ˬȱ¢Ž›•ˬó’›ǯȱ •–Š—’¢ŠȱŸˬȱkȬ͗ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ˜•Š—ȱ³Š—Š•Š›ȱŠȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’’›ǯȱȱ ,’—ȱŸˬȱ¢Šȱ ˜—”˜šŠȱ¡Í›Šȱˬ›’ȱ–ûˬœœ’œˬ•ˬ›ˬȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ Ÿˬȱ—ûž£•žȱŽ’”Ž•ˬ›•ˬȱˬŒ‘’£ȱ˜•ž—–žóȱœŠ¡Šȱ³Š—Š•Š›ȱ žóŠš•Š›Í—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍȱû³û—ȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯ

.g53Ԥ0


.g53Ԥ0

64

8ú$4/$5'$4$5,1.g3h1h1 6ˍ%ˍ%/ˍ5ù9ˍ0h$/ù&ˍ6ù %$÷,56$46$1&,6,ù/ˍ0h%$5ù=ˍ 8úDTVDNLWGLUDQD[RúEΩ[WGLU

.g53Ԥ0


65 4DUร•QN|Sย EDรทร•UVDTVDQFร•Vร• ยฑEยWยQ XรบDTODUGDPยรบDKLGิฅROXQDQoR[\D\ร•OPร•รบELU KDOGร•UิคNVิฅUKDOODUGDXรบDTODUGDTDUร•QN|SยJิฅQF YDOLGH\QOิฅULQUDVWODรบGร•รทร•LONSUREOHPLQิฅQFLGGL VLGLU8รบDTODUGDTDUร•QN|SยQยQ PHWHRUL]P ิฅVDVVิฅEิฅELGRรทXODQDQGDEDรทร•UVDรทร•QKิฅOิฅWDP LQNLรบDIHWPิฅPิฅVLGLU<DรบDUWGร•TFDXรบDรทร•QEDรทร•UVDรทร• E|\ย\ยUEDรทร•UVDTVDQFร•Vร•LVิฅNHoLU8รบDTODUGD PHWHRUL]PYิฅEDรทร•UVDTVDQFร•Vร•Qร•QPยDOLFิฅVLQิฅDQD YิฅXรบDรทร•QTLGDODQPDWิฅU]LQLQNRUUHNVL\DVร•TDUร•Q N|SยQิฅTDUรบร•YDVLWิฅOิฅULQLVWLIDGิฅVLQGิฅQLEDUิฅWGLU

4$5,1.g3h9ิค21818รน$4/$5'$ <$5$10$6ิค%ิค%/ิค5รธ

ODQPDGย]JยQGXUXODรบGร•Uร•OPDPร•รบTDUร•รบร•TODULOิฅVยQL TLGDODQPDGDN|SิฅVิฅEิฅEROXU /DNWR]oDWร•รบPD]Oร•รทร•\ิฅQLDQDVยGยYิฅ ิฅNVิฅUVยGOยTDUร•รบร•TODUร•QิฅVDVNRPSRQHQWLRODQ ODNWR]DQร•SDUoDOD\DQIHUPHQWLQROPDPDVร•Gร•U*ยF OยTDUร•QN|SยQGิฅQVDYD\ร•ODNWR]oDWร•รบPD]Oร•รทร•Qร•Q VLPSWRPODUร•QDTิฅEL]OLNLVKDOGDิฅODYิฅROXQDELOิฅU /DNWR]oDWร•รบPD]Oร•รทร•RODQXรบDTODUWิฅUNLELQGิฅODN WR]DROPD\DQ[ยVXVLTDUร•รบร•TODULOิฅVยQLTLGDODQPD UHMLPLQิฅNHoLULOLU

1ิค(70ิค./$=,0',5"

ิคYYิฅOFิฅGิฅUPDQVร•]NHoLQPิฅNPิฅVOิฅKิฅWGLU+ิฅU ิฅPL]GLUPิฅGิฅQVRQUDXรบDรทร•รบDTXOLYิฅ]L\\ิฅWGิฅVD[ ODPDTOD]ร•PGร•UNLXGXOPXรบKDYDoร•[Vร•Q.|USิฅGิฅ 6ยGิฅPิฅUN|USิฅOิฅUGิฅEDรทร•UVDTVDQFร•ODUร• EDรทร•UVDTVDQFร•ODUร•EDรบODPร•รบGร•UVDTDUร•Qร•Qย]ิฅULQิฅ Wิฅ[PLQิฅQKิฅIWิฅOLN\DรบG|YUยQGิฅEDรบOD\ร•UYิฅ LVWLLVLWTDFTR\PDT\D[XGLVWLYDQQDKD]ร•UODPDT D\ร•QVRQXQDTิฅGิฅUGDYDPHGLU.OLQLNFิฅKิฅWGิฅQ OD]ร•PGร•U QDUDKDWOร•TELUQHoิฅVDDWGDYDPHGิฅQDรทODPD 8รบDรทร•QTLGDODQPDVร•QDTDUร•รบร•TODUร•QGย]JยQ D\DTODUร•QTDUร•QDVร•[ร•OPDVร•NLPLิฅODPิฅWOิฅUTH\G KD]ร•UODQPDVร•QDGLTTิฅW\HWLULQ$QDVยGยLOิฅTLGDOD ROXQXUTD]oร•[Gร•TGDQVRQUDLVิฅTDUร•QGDJXUXOWX QDQN|USิฅOิฅULQDQDODUร•NิฅOิฅPWXUรบXTDUDo|UิฅNYิฅ \DUDQร•UYิฅN|USิฅVDNLWOิฅรบLU9D[Wร•QGDYิฅYD[Wร•QGDQ V\HPิฅPิฅOLGLU ิฅYYิฅOGRรทXOPXรบXรบDTODUร•QLQGิฅEDรทร•UVDT D\DTิฅGิฅUEDรทร•UVDTVDQFร•ODUร•ยฟ]LRORMLKDO VDQFร•ODUร•TH\GROXQXU+ิฅULNLFLQVGิฅQRODQXรบDTODU VD\ร•OGร•รทร•QGDQKิฅWWDDQDYิฅXรบDรทร•QTLGDODQPDVร•Qร•Q H\QLGิฅUิฅFิฅGิฅิฅ]L\\ิฅWoิฅNLUODNLQVยQLTLGDODQPD NRUUHNVL\DVร•EHOิฅิฅNVิฅUKDOODUGDN|USิฅQLTDUร•Q LOิฅEิฅVOิฅQิฅQXรบDTODUGDEXิฅODPิฅWOิฅUิฅGDKDoR[ N|SยQGิฅQ[LODVHWPLU%XVิฅEิฅEGิฅQTDUร•QN|SยYิฅ WิฅVDGยIROXQXU EDรทร•UVDTVDQFร•ODUร•Qร•QPยDOLFิฅVLยoยQ\HOoร•[DUDQ 4DUร•QN|SยEDรทร•UVDTODUGDL]DยฟPLTGDUGDTD]ร•Q WRSODQPDVร•LOิฅ[DUDNWHUL]ิฅROXQXU%Dรทร•UVDTVDQFร•Vร• YDVLWิฅOิฅUGิฅQLVWLIDGิฅHWPิฅNPิฅVOิฅKิฅWGLU%X PิฅTVิฅGOิฅoR[]DPDQ(VSXPL]DQ/SUHSDUDWร•QGDQ TDUร•QN|SยIRQXQGD\DUDQDQEDรทร•UVDTGLYDUODUร•Qร•Q LVWLIDGิฅHGLOLU%Dรทร•UVDรทDGD[LOROGXTGDQVRQUDEX VSD]Pร•YิฅTDUร•QQDKL\ิฅVLQGิฅJยFOยDรทUร•ODULOิฅ SUHSDUDWTDQDVRUXOPXUGHPิฅNXรบDTRUTDQL]PLQิฅ PยรบD\LิฅWROXQXU%Dรทร•UVDTVDQFร•Vร•]DPDQร•XรบDT KHoELUWิฅVLUJ|VWิฅUPLU(VSXPL]DQN|USิฅOิฅUยoยQ QDUDKDWGร•UDรทOD\ร•UD\DTODUร•Qร•ELUELULQิฅVยUWยU GDPFร•รบิฅNOLQGิฅEXUD[ร•Oร•U$GิฅWิฅQKิฅUิฅPL]GLUPิฅ YิฅTDUQร•QDVร•[ร•U6DรทODPXรบDTODUGDEDรทร•UVDT YD[Wร•POYิฅ\DGDPFร•YHULOLU VDQFร•ODUร•oR[]DPDQJยQRUWDGDQVRQUD D[รบDPD (VSXPL]DQEยWยQPิฅGิฅEDรทร•UVDTWUDNWร•ER\X GRรทUX LQNLรบDIHGLUYิฅGิฅTLTิฅ\ิฅGิฅNGDYDPHGLU WิฅVLUHWGL\LQGิฅQKิฅP\X[DUร• Jิฅ\LUPิฅPิฅGิฅ %Dรทร•UVDTVDQFร•ODUร•DGิฅWิฅQD\Oร•T\DรบG|YUยQGิฅ SQHYPDWR]X KิฅPGิฅDรบDรทร• PHWHRUL]P GLVSHS NHoLU VL\DKDOODUร•QGDLVWLIDGิฅROXQDELOิฅUรธQHUWELUOิฅรบPิฅ <HQLGRรทXOPXรบODUGDTDUร•QN|SยKิฅPVDรทODP ROPDTODPิฅGิฅEDรทร•UVDTWUDNWร•Qร•QNLP\ิฅYLPยKLWLQิฅ KิฅPGิฅKิฅ]PRUTDQODUร•Qร•QPย[WิฅOLI[ิฅVWิฅOLNOิฅUL WิฅVLUHWPLUGLJิฅUSUHSDUDWODUGDQIิฅUTOLRODUDT RODQN|USิฅOิฅUGิฅ\DUDQDELOิฅU2GXUNLEยWยQJยFOย S+J|VWิฅULFLVLQLGิฅ\LรบPLUEDรบTDPDGGิฅOิฅULQ TDUร•QN|SยKDOODUร•QGDXรบDรทร•KิฅNLPิฅJ|VWิฅUPิฅN VRUXOPDVร•Qร•VยUิฅWOิฅQGLUPLUYิฅOิฅQJLWPLUNXPXO\DVL OD]ร•PGร•U \DROXQPXU ฮธVDVยVWยQOยNOฮนULWH]WิฅVLUHGLUX]XQPยGGิฅWOL 6h'ิค0ิค5.g53ิค/ิค5'ิค4$5,1 KD]ร•UOร•TDSDUร•OPDGDQNH\ยฟ \\ิฅWOLQิฅWLFิฅDOPDT .g3h1h16ิค%ิค%/ิค5รธ LPNDQร•[RรบDJิฅOPิฅ]YิฅDรทUร•Oร•KLVVL\\DWODUร•QWH] ิคPL]GLUPิฅYD[Wร•KDYDQร•QXGXOPDVร•%HOิฅNL DUDGDQTDOGร•Uร•OPDVร•SVL[RORMLIRQXQ\D[รบร•ODรบPDVร• ิฅPL]GLUPิฅYD[Wร•N|USิฅoR[OXPLTGDUGDKDYDXGD ELOิฅUNLEXGDVRQUDGDQVDQFร•\DVิฅEิฅEROXU%XQXQ TDUรบร•Vร•Qร•DOPDTยoยQิฅPL]GLUPิฅGิฅQVRQUDN|USิฅQL ELUPยGGิฅWรบDTXOLYิฅ]L\\ิฅWGิฅVD[ODPDTOD]ร•PGร•U NLXGXOPXรบKDYDTLGDLOิฅELUOLNGิฅGH\LOVิฅUEิฅVW $]ิฅUED\FDQGDยณ%HUOLQ&KHPLH$*0HQDULQLยด1ยPD\ิฅQGิฅOL\L รบิฅNLOGิฅoร•[Vร•Q8รบDTTXVXUVDิฅPL]GLUPิฅYD[Wร• $=&ิฅIิฅU&DEEDUOร•&DVSLDQ3OD]DFร•PิฅUW RQXGย]JยQYิฅ]L\\ิฅWGิฅVD[ODGร•รทร•Qร•]DิฅPLQROXQYิฅ 7HO )DNV  EXSUREOHPLSHGLDWUODPย]DNLUิฅHGLQ ZZZEHUOLQFKHPLHD] 8\รทXQODรบGร•Uร•OPDPร•รบVยGOยTDUร•รบร•TODULOิฅTLGD

.g53ิค0


.g53Ԥ0

66

+ìVLU SaSaT Yì

JâQìç

Š¢Í—ȱŠœŠ—ŠœÍ—Š¢Íšǯȱã¢û–ˬ”ˬȱ˜•Š—ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ û—ˬóȱ•Š£Í–Í›ǰȱŠ––Šȱ³˜¡ȱ–û•Š¢’–ȱˬ›ˬŒˬˬǯȱûˬ–ˬ›ȱ ”ã›™ˬ¢ˬȱŠÂŠŒȱŸˬȱ¢Šȱ³Š›ŠšȱŠ•Í—Šȱ˜•Š›”ˬ—ȱŠ•ÍÂÍȱû—ˬóȱ óûŠ•Š›Íȱ”’Š¢ˬȱŽ’›ǯȱ’›‹ŠóŠȱû—ˬóȱóûŠ•Š›Íȱ”ã›™ˬ•ˬ›’—ȱ œ’—’›ȱœ’œŽ–’—ˬȱšÍŒÍš•Š—Í›ÍŒÍȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ—•Š›Í—ȱ’œ’Ȭ •’”ȱ–û‹Š’•ˬœ’ȱ‘ˬ•ˬȱšŽ¢›’Ȭ–û”ˬ––ˬ•’›ȱŸˬȱ‹žȱœŠ›ÍŠ—ȱ ‹ˬ›”ȱšÍ£–ŠȱŽ£ȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ȱŸˬȱŠ‘ŠȱŠÂ͛ȱ”Ž³’›’•’›ǯȱ ˬ£’—’ȱ ŸŠ¡ÍȱžóŠšȱ—Š›Š‘ŠÍ›œŠǰȱœž¢žȱŠŒã£•û”•ˬȱȱ’³’›œˬǰȱˬ›•ˬ–ˬȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱˬ›’œ’—’—ȱû£ˬ›’—ˬȱ¡Í›ŠȱšÍ›–Í£Íȱ•ˬ”ˬ•ˬ›ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•–’󍒛œˬǰȱŽ–ˬ”ǰȱ‹ˬˬ—’ȱ‹ˬ›”ȱšÍ£–ÍóȱŸˬȱŽ¢’Ȭ –’—’ȱˬ›‘Š•ȱ¢û—û••ˬ󍒛–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ•ÍȱŠ¢•ÍÂ͗Š—ȱ œ˜—›ŠȱžóŠšȱ”û³ˬˬȱ™Š–‹Íšȱ’–ˬ”•ˬ–ˬȱ󊕟Š›ÍȱŸˬȱ ”㢗ˬ”ˬǰȱ”㕐ˬ•’”ˬȱ‹Šóȱ㛝û”œû£ǰȱû—ˬȱ’œˬȱȮȱ–û•ˬšȱ Š³Íšȱ›ˬ—•’ȱ¢û—û•ȱ™Š™ŠšŠȱšŠ•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ’›ȱ¢Šó͗Šȱšˬˬ›ȱžóŠš•Š›•Šȱ–ˬ£ž—’¢¢ˬ’ȱ˜—•Š›Í—ȱã£ȱ Š³ÍÂÍȱ’š•’–ȱŠ’›ˬœ’—ˬȱ”Ž³’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱ ’œ’›Š‘ˬ’—’ȱ–û•ˬšȱ’œ’ȱ㕔ˬ•ˬ›ˬȱ”Ž³’›–ˬ”ȱ’œˬ¢’›œˬǰȱ œˬ¢Š‘ˬˬȱˬ¢¢Š›ˬȱ’•ˬȱ³Í¡–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱûˬ–ˬ›ȱ”ã›™ˬ•ˬ›ȱ ž³žóžȱ³˜¡ȱ¢Š¡óÍȱ”Ž³’›’›ǯȱû£û›ǰȱžóŠšȱœŠÂ•Š–ȱŽ¢’•œˬǰȱ ¢Š¡žȱšž•Šš•Š›ÍȱŠÂ›Í¢Í›œŠǰȱˬ¢¢Š›ˬˬ”’ȱˬ£¢’šȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱ ˜—ž—ȱû³û—ȱŠÂ›Í•Íȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱûœû—•û¢ûȱšŠŠȬ ›ŠȱŸŽ›–ˬ”ȱȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱŠ”’—ȱšŠŠ›Šȱ¢˜•ž¡–Šȱˬ‘•û”ˬœ’ȱ Š‘Šȱ¢û”œˬ”ǰȱ”ã›™ˬ¢ˬȱšž••žšȱóˬ›Š’’ȱ’œˬȱ˜ȱšˬˬ›ȱˬȱ šˬ—Šˬ‹ˬ¡óȱŽ¢’•ǯȱ ûˬ–ˬ›ȱ”ã›™ˬȱ’•ˬȱŒˬ—ž‹ȱ㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱœˬ¢Š‘ˬ’ȱ Š™›Ž•’—ȱœ˜—žȱȮȱ–Š¢Í—ȱˬŸŸˬ••ˬ›’—ˬǰȱ¢Š¡žȱŠŸšžœȬ

.g53Ԥ0

œŽ—¢Š‹›ȱŠ¢•Š›Í—Šȱ™•Š—•ŠóÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ󊚕Š›ȱ ‘’™Ž›’—œ˜•¢Šœ’¢Š—Íȱ³˜¡ȱŠÂ͛ȱ”Ž³’›’›ǯȱˬ—’£ˬȱœˬ‘ˬ›ȱ œŠŠ•Š›Í—ŠȱȮȱœŠŠȱŠ•ÍŠ—ȱ˜ššž£Šȱšˬˬ›ȱŸˬȱŠ¡óŠ–ȱœŠŠȱ Š•ÍŠ—ȱœ˜—›ŠȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱȱŠ—Íš•Š›Š—ȱš˜›ž—Ȭ –Ššȱû³û—ȱ”ã›™ˬ•ˬ›’ȱŠÂŠŒȱ”㕐ˬœ’ȱŸˬȱ¢Šȱ³Š›ŠšȱŠ•Í—Šȱ œŠ¡•Š¢Í—ǯȱ Š›’Œ’ȱ㕔ˬ•ˬ›ˬȱœˬˬ›ȱŽˬ›”ˬ—ȱ”ã›™ˬ—’£ˬȱ‹ûû—ȱ •Š£Í–’ȱ™Ž¢Ÿˬ—•ˬ›’ȱŽ–ˬ¢’ȱž—ž–Š¢Í—ǯȱŠ•—Í£ȱ‹žȱ‘Š•Šȱ ¡ˬœˬ•ˬ—–ˬȱŽ‘’–Š•Íȱ–’—’–ž–ȱœˬŸ’¢¢ˬ¢ˬȱŽ—ˬŒˬ”’›ǯȱ ž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ’š•’–ȱóˬ›Š’’ȱȱŸˬȱš’Šȱˬ›£’—’—ȱ”ˬœ”’—ȱ óˬ”’•ˬȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱȱžóŠÂŠȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱãœˬ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ 㛙ˬ•ˬ›’—ȱš’Šȱˬ›£’—’ȱ”ˬœ”’—ȱóˬ”’•ˬȱˬ¢’ó–ˬ”ȱ ‘Ž³ȱ‹’›ȱ‘Š•Šǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱ¢Š¢ȱˬœ•’—ˬȱȱ¢˜•ŸŽ›’•–ˬ£’›ǯȱ ž›ȱ”’ǰȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱ–ˬšœˬ’ȱ ’•ˬȱ™Š¢Í£Šȱšˬˬ›ȱ”ã›™ˬ—’ȱŠ—Šȱœûûȱ’•ˬȱš’Š•Š—Í›–ŠšŠȱ ŠŸŠ–ȱŽ’—ǯȱȱ û—’ȱŸˬȱ¢ŠȱšŠ›Íó͚ȱš’Š•Š—–Šȱ’•ˬȱ‹ˬœ•ˬ—ˬ—ȱžóŠš•Š›Šȱ 㢛ˬ󍒔•ˬ›’ȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ‹ŠóšŠœÍȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱŽ–ˬˬ—ȱ ŸŽ›–ˬ”ˬȱŠŸŠ–ȱŽ’—ǯȱȱGœ’ȱ¢Š¢ȱ‘ŠŸŠ•Š›Í—Šȱ”ã›™ˬ•ˬ›ˬȱ šŠÍȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›ȱˬŸˬ£’—ˬȱ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱ¢Šȱ–Ž¢ŸˬȬˬ›ˬŸˬ£ȱ ‘ˬ•’–’ȱŸŽ›–ˬ”ȱŠ‘Šȱˬ•ŸŽ›’󕒍’›ǯȱ û—ȱˬ›£’—ˬȱȱ”ã›™ˬ•ˬ›ˬȱ¢Š•—Í£ȱ‹’›ȱ¢Ž—’ȱ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱ¢Šȱ ’•ˬ–Ž¢Ÿˬȱ—ãŸûȱŸŽ›–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ—•Š›Í—ȱû–ž–’ȱ–’šŠ›Íȱ Š•ÍȬ˜ššž£ȱȱŠ¢•ÍÂ͗Šȱû—ˬȱŗŖŖȬŗśŖȱš›Š–Š—ǰȱ‹’›ȱ ¢Šó͗ŠȱȮȱû—ˬȱŗśŖȬŘŖŖȱš›Š–Š—ȱȱŠ›Íšȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯ


67

.g53нц0


.g53Ԥ0

68

Impamil VDøODPJˎOˎFˎ\ˎ VDøODPDGGÖPODUOD

.g53Ԥ0


69 ˜Âž•žšŠ—ȱœ˜—›Šȱ’•”ȱŠ•ÍȱŠ¢ȱ–ûˬ’—ˬȱ ”ã›™ˬ—’—ȱęȱ£’˜•˜“’ȱŸˬȱ™œ’¡˜œ˜œ’Š•ȱŽ‘’¢ŠŒ•Š›Í—Íȱ –û”ˬ––ˬ•ȱ‹’›ȱóˬ”’•ˬȱšŠ›ó͕Š¢Š—ȱŠ—Šȱœûûȱã£ȱ –û”ˬ––ˬ•ȱˬ›”’‹ȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’ȱ’•ˬȱˬŸˬ£˜•ž—–Š£ȱ ‹’›ȱš’ŠÍ›ǯȱˬ£ˬ—ȱ”ã›™ˬ•ˬ›ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱ‹žȱ ˬŸˬ£˜•ž—–Š£ȱš’ŠŠ—ȱ–ˬ‘›ž–ȱ˜•ž›•Š›ǯȱžȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ȱ Š›ŠœÍ—ŠȱžóŠšȱŸˬȱ¢ŠȱŠ—Š—Í—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱš›ž™ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǰȱ Š—Š—Í—ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ•–ŠœÍǰȱŠ—Š—Í—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱš›ž™ȱˬ›–Š—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬœ’ǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱ‹ˬ£’ȱŠ—Š•Š›Í—ȱ ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱœûû—û—ȱ˜•–Š–ŠœÍȱŸˬȱœǯȱœŠŠ•Š–Ššȱ˜•Š›ǯȱ žȱ£Š–Š—ǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ‘ˬ”’–ȱ™Ž’Š›•Š›Í—ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’ȱ ’•ˬȱ”ã›™ˬ•ˬ›’—ȱŠ—Šȱœûû—ûȱˬŸˬ£ȱŽˬ—ȱ˜›–ž•ȱœûȱ šŠ›Íó͚•Š›Íȱ’•ˬȱš’Š•Š—Í›Í•–ŠœÍȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱˬ£ˬ—ȱ Š—Šȱœûû—ûȱž›ž•ŠóÍ›Í•–Íóȱ’—ˬ”ȱŸˬȱ¢Šȱ”Ž³’ȱœûûȱ’•ˬȱ ˬŸˬ£ȱŽ’›•ˬ›ǯȱžȱœŽ³’–ȱ‘Ž³ȱˬȱû£û—ȱœŽ³’–ȱŽ¢’•’›ǯȱ û¡ˬ•’ȱ–ˬ–ˬ•’•ˬ›’—ȱœûȱ™›˜Ž’—ȱˬ›”’‹•ˬ›’ȱ‹Š•Š•Š›Í—Í—ȱ ‹ã¢û–ˬȱœû›ˬ’—ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ˜•Š›Ššȱˬ¢’ó’›ȱǻ’—ˬ”ȱœûûȱřǰř–šȦ •Dzȱ”Ž³’ȱœûûȱśǰś–šȦ•DzȱŠ—ŠȱœûûȱŖǰş–šȦ•Ǽǯȱ ã›û—û¢ûȱ ”’–’ȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱœû•ˬ›’—ˬȱŠ—Šȱœûû—ˬ—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ™›˜Ȭ Ž’—ȱŸŠ›ǯȱ›˜Ž’—ȱã—ˬ–•’ȱ‹’›ȱš’Šȱ–Šˬœ’’›DZ‹ã¢û–ˬȱ Ÿˬȱ’—”’óŠȱû³û—ȱˬ›ˬ”•’’›ǯȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ™›˜Ž’—’—ȱŠ‘Šȱ ¢Š¡óÍȱ˜•žÂž—žȱûóû—ˬȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱ—ŒŠšȱ‘Ž¢ŸŠ—•Š›ȱ ’—œŠ—•Š›Š—ȱœû›ˬ•’ȱ‹ã¢ûû”•ˬ›’ȱû³û—ȱŠ‘Šȱ¢û”œˬ”ȱ ™›˜Ž’—ȱ”˜—œŽ—›Šœ’¢ŠœÍ—Šȱ–Š•’”ȱœûˬȱŽ‘’¢ŠŒ•Š›ÍȱŸŠ›ǯ ˬ£ˬ›ˬȱŠ•œŠšȱ”’ǰȱ’—ˬ”ȱœûû—û—ȱ›Ž—Š•ȱŠÍ•Í–ȱ¢û”ûȱŠ—Šȱ œûû—ˬ—ȱ³˜¡ž›ǰȱ‹’›ȱ”ã›™ˬ—’—ȱŠ–ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬ–’óȱ ‹ã¢›ˬ”•ˬ›’ȱû³û—ȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱœû•ˬ›’—ˬ”’ȱ™›˜Ž’—’—ȱŠ›Íšȱ –’šŠ›Í—ÍȱŠ–Ššȱ˜•žšŒŠȱ³ˬ’—’›ǯȱ ˬ–³’—’—ȱ’—ˬ”ȱ œûû—û—ȱˬœŠœȱ™›˜Ž’—’ȱ”Š£Ž’—ȱ™›˜Ž’—’’›ȱ”’ǰȱ’—”’óŠȱ Ž–ˬ”ˬȱ˜•Š—ȱ”ã›™ˬ—’—ȱ‘ˬ£–ȱœ’œŽ–’ȱû³û—ȱ³ˬ’—ȱ ‘ˬ£–ȱ˜•ž—Š—ȱ™›˜Ž’—’›ǯȱžȱ‹Š¡Í–Š—ȱ˜›–ž•ȱœûȱ šŠ›Íó͚•Š›Í—Í—ȱ™›˜Ž’—ȱˬ›”’‹’ȱŠ—Šȱœûû—û—ȱ™›˜Ž’—ȱ ˬ›”’‹’—ˬȱž¢Âž—•ŠóÍ›Í•Í‹ǯȱG—ˬ”ȱ™›˜Ž’—•ˬ›’—ȱ‹’›ȱš’œ–’ȱ’—Ȭ œŠ—ȱ˜›šŠ—’£–’ȱû³û—ȱŠ••Ž›Ž—’›ǯȱ’ˬ›ȱˬ›ˬˬ—ȱ‘Ž¢ŸŠ—’ȱ œû•ˬ›•ˬȱš’Š•Š—Í›–Š—Í—ȱ³ŠÍ󖊢Š—ȱŒˬ‘ˬ’ȱ˜—•Š›Í—ȱ ‹’ó’›’•–ˬœ’’›ǯ’ó’›’•ˬ›”ˬ—ȱ‹žȱœû•ˬ›ȱˬ›”’‹•ˬ›’—ˬ”’ȱ³˜¡ȱ ã—ˬ–•’ȱŠ—’˜”œ’Š—•Š›ÍȱŸˬȱ’––ž—ȱŒ’œ’–Œ’”•ˬ›’ȱ’’›’›•ˬ›ǯ

ˬ–³’—’—ȱ‹žȱ£Š–Š—ȱŸ’Š–’—ȱ’”’œ’ȱˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯ Ž¢ŸŠ—’ȱ œû•ˬ›’—ȱž›ž•ŠóÍ›Í•–ŠœÍ—Í—ȱã£ˬ¢Š›ÍȱŠ™Š›Í•–ŠœÍDZ³˜¡ȱ ž›ž•ŠóÍ›Í•Š›”ˬ—ȱœžȱ£ˬ‘ˬ›•ˬ—–ˬœ’—ˬǰȱŽ—Ž›“’ȱŸˬȱ”Š•˜›’ȱ

Ž‘’¢ŠŒÍ—Í—ȱŠ–ȱãˬ—’•–ˬ–ˬœ’—ˬǰȱŠ£ȱž›ž•ŠóÍ›Í•–ŠœÍȱ ’œˬȱˬ”œ’—ˬǰȱœžȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗ŠǰŸŠ¡Í—Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ’—”’óŠÍ—Šȱ Ÿˬȱ™’¢•ˬ—–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯ

ˬ¢ŠÍ—Í—ȱ’•”ȱ’”’ȱ’•’ȱ‘ˬ›ȱŒˬ‘ˬˬ—ȱžóŠÂ͗ȱˬ•ˬŒˬ”ȱ œŠÂ•Š–ȱ‘ˬ¢ŠÍȱû³û—ȱ³˜¡ȱã—ˬ–•’’›ǯȱžȱãŸ›ˬȱžóŠšȱ ˜›šŠ—’£–’ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬ”ˬ’›ǯȱG––ž—ȱœ’œŽ–ȱˬȱ ‹žȱãŸ›ˬȱ˜›–Š•Š•Šó–ŠšŠȱŸˬȱˬ›Šȱ–û‘’•ˬȱŠ—Íóȱ ˜•–ŠšŠÍ›ǯȱ—Šȱœûûȱ‹žȱŒˬ‘ˬˬ—ȱã£ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ’–Ȭ –ž—ȱŒ’œ’–Œ’”•ˬ›ȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱ’—œŠ—Í—ȱ’•”ȱ™Šœœ’Ÿȱ™Ž¢Ÿˬ—’ȱ ‘ŽœŠ‹ȱŽ’•’›ǯȱŠ”˜Ž››’—ǰȱ•’£˜œ’–ǰȱęȱ‹›˜—Ž”’—ǰȱGǰȱ –žœ’—ǰȱřǰȱ˜•’š˜œŠ¡Š›’•ˬ›ȱŸˬȱ•’™’•ˬ›ȱŠ—Šȱœûû—ˬ”’ȱ Š—’–’”›˜‹’Š•ȱŠ”˜›•Š›Í›ǯ’Š–’—ȱǰȱǰȱǰȱ”ŠŠ•Š£ǰȱ š•ûŠ’˜—ȱ™Ž›˜”œ’Š£ǰȱŠ•ŠȬŗȱŠ—’›’™œ’—ǰȱŠ•ŠȬŗȱŠ—’¡Ȭ Ž–˜›’™œ’—ǰȱ™›˜œŠš•Š—’—ȱŗǰȱŘǰȱ ǰȱ ǰȱGŗŖȱ ’•’‘Š‹ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŠ”˜›•Š›Í›ǯȱ ˬ–³’—’—ȱŠ—Šȱœûû—ˬȱ ’—Ž›•Ž¢”’—•ˬ›ǰȱ’—Ž›Ž›˜—ȱšŠ––ŠȱŸˬȱȱŠ•Šȱ”’–’ȱ ’––ž—˜–˜ž•¢Š˜›•Š›ȱŸŠ›Í›ǯȱŠóŠȱGȱ˜•–Šš•Šȱ ’ˬ›ȱ’––ž—˜š•˜‹ž•’—•ˬ›ȱœŠ•–˜—Ž••Šǰȱ󒐎••Šǰȱ¡˜•Ž›Šǰȱ ™˜•’˜Ÿ’›žœǰȱ›˜ŠŸ’›žœǰȱȱŸˬȱ’ˬ›ȱ–’”›˜˜›šŠ—’£–ŠȬ •Š›•Šȱ¢Š›Š—Š—ȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯȱ—Šȱœûûȱ‹žȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’•ˬȱ”ã›™ˬ—’ȱœŽ™œ’œǰȱ‹Š”Ž›’Ž–’ǰȱ–Ž—’—’ǰȱ ˬ—ˬěȱûœȱ¢˜•žȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›ÍǰȱšŠœ›˜Ž—Ž›’›•ˬ›ǰȱœ’’”ȱ¢˜•žȱ ’—Ž”œ’¢Š•Š›Íǰȱ”ˬœ”’—ȱ˜›Šȱšž•Ššȱ’•’‘Š‹Í—Š—ȱš˜›ž¢ž›ǯȱ G–™Š–’•ȱœûȱ˜›–ž••žȱšŠ›Íó͚•Š›ȱ–ûŠœ’›ȱŽ¡—˜•˜’Ȭ ¢Š•Š›ŠȱˬœŠœ•Š—Š›Ššȱˬ‹’’ǰȱ˜›šŠ—’”ǰȱ¢û”œˬ”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱ ’—ˬ”ȱœûû—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—Í›ǯȱˬ£’ȱžóŠšȱœûȱ˜›–ž•ȱ šŠ›Íó͚•Š›Íȱšž›žȱŸˬȱ¢Šȱ˜£ȱœûˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—Í›ǯȱžȱŒû›ȱœûȱ ˜›–ž•ȱšŠ›Íó͚•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ’––ž—Œ’œ’–Œ’”•ˬ›ȱ ŸˬȱŠ—’˜”œ’Š—ȱ–Šˬ•ˬ›ȱ¢˜¡ž›ǯȱ Š£Í›•Š—–Šȱ Ž¡—˜•˜’¢ŠœÍ—Šȱœûȱ‹’ó’›’•–’›ǯȱž—ž—ȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱ œûˬ”’ȱ’––ž—ȱŒ’œ’–Œ’”•ˬ›ǰȱŠ—’˜”œ’Š—ȱ–Šˬ•ˬ›ǰȱ’–Ȭ –ž—˜–˜ž•¢Š˜›•Š›ȱ˜•žÂžȱ”’–’ȱœŠ¡•Š—Í•Í›ǯȱ ˬ–³’—’—ȱ Ÿ’Š–’—ȱŸˬȱ–’—Ž›Š••Š›Í—ȱ˜™’–Š•ȱ–’šŠ›Íȱ”ã›™ˬ•ˬ›’—ȱ ’—”’óŠÍȱû³û—ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’’›ǯȱG–™Š–’•ȱœÍ¢Íš•Š›ÍȱŸˬȱ šŠ›Íó͚•Š›Í—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱŽ—Ž’”ȱ–˜’ęȱ”Šœ’¢Šȱ ˜•ž—–žóȱ”˜–™˜—Ž—ǰȱ”’–¢ˬŸ’ȱšŠ›Íó͚ǰȱš•ûŽ—ȱŸˬȱ œŠ¡Š›˜£Šȱ¢˜¡ž›ǯȱG–™Š–’•ȱœÍ¢Íš•Š›ÍȱŸˬȱœûȱ˜›–ž•ȱ šŠ›Íó͚•Š›Íȱ”ã›™ˬ—’£’—ȱ’––ž—’Ž’—’ȱ˜›–Š•ŠóÍ›–Ššȱ Ÿˬȱš˜›ž–Šš•ŠȱšÍ£Í•ȱœŠ—Š›ȱ˜•Š—ȱŠ—Šȱœûû—ˬȱˬ—ȱ¢Š¡Í—ȱ žóŠšȱš’ŠœÍÍ›ǯ

.g53Ԥ0


4ø'$/$10$ODNWR]DVÖ]

ûȱ’³ˬ›”ˬ—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ—Š›Š‘Š•Íš•Š›ȱ¢ŠóŠ¢Š—ȱ ’—œŠ—•Š›ȱŠ›Íšȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱȱ—Š›Š‘Š•Íšȱ˜•–ŠŠ—ȱŠ”˜£ŠœÍ£ȱ ȃ’••ŠȄȱœû•ˬ›’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›•ˬ›ǯȱȃ’••ŠȄȱ œûˬȱ‘ˬœœŠœȱ˜•Š—ȱ’—œŠ—•Š›Íȱûóû—ˬ›ˬ”ȱ‹žȱœû•ˬ›’—ȱ ’œŽ‘œŠ•Í—Šȱ‹Šó•Š–ÍóȱŸˬȱ’œŽ‘•Š”³Í•Š›Í—ȱŠÂŠ›Íȱ –ˬ‘œž••Š›Íȱ’•ˬȱ”ã—û•¡˜ó•žÂžȱ’•ˬȱš’Š•Š–ŠœÍȱû³û—ȱ‹Ž•ˬȱ ‹’›ȱ•Š¢’‘ˬȱ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›–’ó•ˬ›ǯ Ž¢ȱŽˬ”ȱ”’ǰȱ•Š”˜£Šȱœûȱóˬ”ˬ›’’›ȱŸˬȱ˜ǰȱ’—ˬ”ȱ œûû—û—ȱŚǰŞȱƖȬ—’ȱǰȱŠ—Šȱœûû—û—ȱŝƖȬ—’ǰȱš˜¢ž—ȱ œûû—û—ȱ’œˬȱŚǰŜƖȬ—’ȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱŠ”˜£Šȱ‹ŠÂ͛œŠš•Š›Šȱ ˜•Š—ȱ•Š”Š£ȱŠ•Íȱ”’–¢ˬŸ’ȱ–ŠˬȱŸŠœ’ˬœ’•ˬȱ™Š›³Š•Š—Í›ǰȱ šŠ•Š”˜£ȱŸˬȱš•û”˜£ŠȱŠ•ÍȱŠ‘Šȱ”’³’”ȱ‘’œœˬŒ’”•ˬ›ˬȱ ‹ã•û—ˬ›ˬ”ȱšŠ—Šȱ”Ž³’›ǯȱŠ”’—ȱ‹ˬ£’ȱ’—œŠ—•Š›Šȱ‹žȱ ”’–¢ˬŸ’ȱ–Šˬȱ˜•–ŠÍÂ͗Š—ȱŸˬȱ¢Šȱ³ŠÍ󖊍ÍÂ͗Š—ȱ ˜—•Š›Šȱœûˬȱ‘ˬœœŠœ•Íšȱ¢Š›Š—Í›ǰȱœûȱ’³ˬ›”ˬ—ȱ˜—ž—ȱ –ˬ—ęȱȱˬœ’›•ˬ›’ȱ–û󊑒ˬȱ˜•ž—ž›ȱŸˬȱ‹ž—Šȱã›ˬȱˬȱ ‘ˬ–’—ȱóˬ¡œ•ˬ›ˬȱŠÂŠ›Íȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ šŠŠÂŠ—ȱŽ’•’›ǯȱŠ”Š£ȱ˜•–Š¢Š—ȱ’—œŠ—•Š›Šȱœûȱ ’³ˬ›”ˬ—DZ Ȭȱûȱóˬ”ˬ›’ȱ™Š›³Š•Š—–Í›ǰȱ‹ŠÂ͛œŠš•Š›ŠȱšŠ•Š›Ššȱ –Š¢ŽȬ–’—Ž›Š•ȱŠ›Š£•ÍÂ͗Šȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ȱŸˬȱ šŠ›Í—Šȱó’ó”’—•’”ȱ¢Š›Š—Í›Dz Ȭȱt›ˬ”‹ž•Š—–ŠȱŸˬȱšžœ–Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›Dz ȬȱŠ›³Š•Š—–Š¢Š—ȱ•Š”˜£Šȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱŠ›Í–Í—Šȱ óˬ›Š’ȱ¢Š›ŠÍ›Dz Ȭȱˬˬ—’—ȱû–ž–’ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—ˬȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ –ûˬˬ—ȱœ˜—›Šȱ™’œȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯ

4ø'$/$10$

›Íšȱœûˬȱ ‘ˬœœŠœȱ˜•Š—ȱ ’—œŠ—•Š›ȱŠȱœûȱ ’³ˬȱ‹’•ˬ›•ˬ›

ûû—ȱ‹ž—•Š›Šȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱœûˬ—ȱ’–’—ŠȱŠ–ȱ ‘ˬ••ȱ¢˜•žȱŽ¢’•ǯȱŠ”Š£ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍǰȱ‘ˬĴȱŠȱ”ã›™ˬ•ˬ›ˬȱ ˬȱ–û󊑒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱžȱ”ã›™ˬ•ˬ›’ȱœûˬ—ȱ–ˬ‘›ž–ȱ Ž–ˬ”ˬ—œˬǰȱ•Š”˜£ŠœÍ£ȱœû•ˬ›•ˬȱš’Š•Š—–Š•Š›Í—ŠȱŸˬȱ œŠÂ•Š–ȱ˜•–Š•Š›Í—Šȱóˬ›Š’ȱ¢Š›ŠÍ•–Š•ÍÍ›ǯȱûȱ¡˜ó•Š¢Š—ǰȱ •Š”’—ȱ•Š”Š£ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂ͗Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›ǰȱ ”ã›™ˬ•ˬ›’—’—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗Íȱûóû—ˬ›ˬ”ȱœûȱŸŽ›–ˬ¢ˬ—•ˬ›ȱ Š›Íšȱ•Š”˜£ŠœÍ£ȱȃ’••ŠȄȱœû•ˬ›’—’—ˬ—ȱ›Š‘Š•Íš•Šȱ ’œ’ŠˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›•ˬ›ǯȱ Š”˜£ŠœÍ£ȱȃ’••ŠȄȱœû•ˬ›’—’ȱŠ™Ž”•ˬ›ˬ—ȱˬ•ˬȱŽˬȱ ‹’•ˬ›œ’—’£ǯ Š”˜£ŠœÍ£ȱœûû—ȱœŠÍ•ÍÂÍȱŠ™Ž”•ˬ›’—ȱû—ŸŠ—•Š›Í ŗǯȱʞ‘–ˬȱŠŸŠȱ”û³ˬœ’ȱŘ Řǯȱ£Š•Íšȱ™›˜œ™Ž”’ȱŗŖś řǯȱˬˬ•’ȱŠ—ȱ˜¢œ”’ȱŗŗŖȱǻśȱȬ•’ȱ¡ˬœˬ¡Š—Š—Í—ȱ¢Š—ÍǼ Śǯȱ£Š•Íšȱ™›˜œ™Ž”’ȱşŘ śǯȱkˬ›’£Šˬȱ”û³ˬœ’ȱŗŖ Ŝǯȱ’›ž’—ȱŠ¢ŽŸȱ”û³ˬœ’ȱǻǯȱ•–•ˬ›ȱ”ŠŽ–’¢ŠœÍǼ ŝǯȱû•Ž¢–Š—ȱŠ—’ȱ¡ž—˜Ÿȱ”û³ˬœ’ȱŗŗŘȱǻŝȬŒ’ȱ–’”›˜Ȭ ›Š¢˜—Ǽ Şǯȱ’£Š–’ȱ”û³ˬœ’ȱŜŜ şǯȱû£ˬěȱˬ›ȱŠœÍ–˜Ÿȱ”û³ˬœ’ȱǻǯȱŘŖȱŠ—ŸŠ›Ǽ ŗŖǯȱ Ž¢ˬ›ȱʞ•’¢ŽŸȱ™›˜œ™Ž”’ǰȱ’›Š•Š—ǰȱŘŞȬŒ’ȱ –ˬ‘ˬ••ˬ ŗŗǯȱǯȱˬ•’•˜ŸȱŗȱǻŽĞȱ³’•ˬ›Ǽ


71

4ø'$/$10$


4ø'$/$10$

72

3ˍ+5ù=/ˍ RUTDQODUÖQ GLDORTX

’’ȱ™ˬ‘›’£ȱŸŠ¡Íȱ˜›šŠ—’£–ȱ‹ã¢û”ȱ—Š›Š‘Š•ÍŠȱ –ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ǯȱˬˬǰȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱŸˬȱ™’¢ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ‹žȱ £Š–Š—ȱ—ˬȱ‘’œœȱŽ’›ǵȱ›šŠ—•Š›Í—ȱȃûóû—Œˬ•ˬ›’—’Ȅȱ œˬœ•ˬ—’›œˬ”ǰȱ‹Ž•ˬȱ‹’›ȱˬœŸ’›ȱȱŒŠ—•Š—Š›ǯȱ

6|]PˎGˎQLQGLU žǰȱ‹’Š‹Í›³Í•ÍšÍ›Ƿȱȱ–ˬ—’ȱšˬ’¢¢ˬ—ȱ œŽŸ–’›ȱŸˬȱˬ¢ˬ›•ˬ—’›–’›ǯȱˬ—’–•ˬȱ ã£ȱšž•žȱ”’–’ȱ›ˬĞȱŠ›ȱŽ’›DZȱ³ã›ˬ”ȱŸˬȱ œž¢Šȱ–㑝ŠŒȱŽˬ›ˬ”ȱ¢Š¡óÍȱ’ó•ˬ–ˬ¢’–’ȱ ’œˬ¢’›ǯȱŽ—ˬȱ™ˬ‘›’£ȱœŠ¡•Š–Ššȱ ¡ˬ¢Š•Í—Šȱûóû‹ǯȱˬœǰȱžóŠš•ÍšŠȱ˜—Šȱ—ˬȱ 㢛ˬ–’ó•ˬ›ǵȱ û—ˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬˬȱŠ£ȬŠ£ȱš’Š•Š—–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱȱ£Š–Š—ȱ–ˬ—ȱˬǰȱ˜ȱŠȱã£û–û£ûȱ¢Š¡óÍȱ‘’œœȱ Žˬ›’”ǯȱˬ—ˬȱ¢Ž–ˬ”ȱŸŽ›–ˬœˬ•ˬ›ǰȱˬ‘ŸŠ•Í–ȱ™˜£ž•Š›ǯȱ ã£û—ȱ‹ûû—ȱ–ˬ—Š•Š›Í—ŠǯȱʞŸŸˬ•ŒˬǰȱŽ¢’—ˬŒˬ–ǰȱœˬœȬ ”û¢ȱœŠ•ŠŒŠ–ǯȱ˜—›ŠȱœÍ¡Í•ŠŒŠ–ǯȱ˜—›Šȱ’œˬǰȱû–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ ¡ˬœˬ•ˬ—ˬŒˬ–ǯȱûóû—û›ȱ”’ǰȱŠ—ŠœÍȱ˜—žȱšŠœ›’ȱ’•ˬȱš˜›¡žȬ ž›žȱ”’ǰȱ󘛋Šȱ¢Žœ’—ǯȱ—ŠœÍȱ’œˬȱ‹ž—žȱ‘Ž³ȱˬȱˬ‹ˬœȱ ¢Ž›ˬȱŽ–’›’ǯȱȱˬ—’ȱž£ž—ȱ–ûˬȱ¢Ž–ˬ”œ’£ȱœŠ¡•ŠœŠ•Š›ȱ šŠœ›’ȱ‹Šó•Š¢Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ —ž—ȱ‘ˬĞȱˬˬȱ’”’ȱˬˬȱ’œ’›Š‘ˬȱû—•ˬ›’ȱŸŠ›ǰȱ –ˬ—œˬȱŽŒˬȬû—û£ȱ’ó•ˬ¢’›ˬ–ǯȱˬ‘›’£ˬȱã›ˬȱŠ’–Šȱ ¢Ž–ˬ”ȱ‘ŠššÍ—Šȱûóû—û›ǯȱG—œŠ—•Š›ȱ¢Ž–ˬ”ȱ‘ŠššÍ—Šȱ ûóû—ˬ›”ˬ—ȱ–ˬ—ȱó’›ˬȱ‹ž›Š¡Í›Š–ǯȱ Ž³ȱ—ˬȱŠ•–Í›Š–œŠǰȱ ‹žȱó’›ˬ—’ȱ‘Š›Šȱœˬ›ȱŽ’–ǵȱ’›Œˬȱ˜ȱšŠ•Í›ȱ”’ǰȱã£ȱ ’ŸŠ›•Š›Í–Íȱ¢Ž¢’–ǯ ʞ—ȱ™’œ’ȱˬȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ‹ž—ž—ȱ—ˬȱ’•ˬȱ‹’ˬŒˬ¢’—’ȱ‹’•’›ˬ–Ƿȱ

4ø'$/$10$

’›ȱ‘ˬĞȱˬȱˬȱšŠÍšȱŸˬȱ–’—Ž›Š•ȱœžȱ’•ˬȱ˜•Š—ŠŒŠšǯȱ˜—›Šȱ ‹Ž£’‹ȱã£û—ˬȱ‹ã¢û”ȱ‹’›ȱ™’££Šȱœ’Š›’óȱŽˬŒˬ”ȱŸˬȱ‘Š–͗͜Íȱ ã£ûȱ¢Ž¢ˬŒˬ”ǯȱŠ¡ǰȱ˜ȱŸŠ¡ȱ–ˬ—ȱŒ’’ȱ¡ˬœˬ•ˬ—ˬŒˬ–ǯȱȱ ,û—”’ȱ–ˬ—’–ȱû³û—ȱž£ž—ȱœû›ˬ—ȱŠŒ•ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ šŠ›Í—šž•ž•žšȱŽ–ˬ”ˬ—ȱ™’œȱ‘Ž³ȱ—ˬȱ˜•Šȱ‹’•–ˬ£Ƿȱȱ£ŠȬ –Š—ǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ǰȱ™ˬ‘›’£ȱœŠ¡•Š–Ššȱ•Š£Í–ȱˬ•ˬŒˬ”ǰȱŠ––Šȱ šŠÍšȱ’•ˬȱŽ¢’•ǰȱšŠÍȱ󘛋ŠȱŸˬȱž›žȱœÍ¢Íšȱ’•ˬǯȱŠœ›’ȱ £Š–Š—Íȱ–ˬ‘£ȱ‹žȱ™ˬ‘›’£ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ›Íšȱ–’—Ž›Š•ȱœž¢žȱ’œˬ–’›ˬ–Ƿȱ

6|]TDUDFL\ˎULQGLU ʞŸŸˬ•ȱ‘ˬĴȱŠȱœŽŸ’—’–ǯȱˬ‘Š¢ˬȱ”’ǰȱ ³’™œǰȱ¢ŠÂ•Íȱ”›Ž–ȱ˜›žǰȱ–Š¢˜—Ž£•’ȱˬˬ—ȱ ŒŠ—Í–ȱšž›ž•žǯȱȱŠ‘Šȱ—ˬˬœȱŠ•Í–ǯȱ

ˬ›ȱ‘Š•Šǰȱ¢ŠÂ•Íȱš’Šȱ£ˬ›ˬ›•’’›DZȱ–ˬ—ȱ ™’¢•ˬ—ˬȱ‹’•ˬ›ˬ–ǯȱžȱ’œˬȱ‘Ž³ȱ”’–ˬȱŠ¢Šȱ ŸŽ›–ˬ¢ˬŒˬ”ǯȱ¡Íȱ–ˬ—ȱ˜”œ’—•ˬ›’ȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ¡Š›’Œȱ Ž’›ǰȱšŠ—Šȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱŠ£Š•Í›ǰȱŸ’Š–’—•ˬ›’ȱ ˜™•Š¢Í›ǰȱ£û•Š•ȱ–û‹Š’•ˬœ’—ˬȱ’󝒛Š”ȱŽ’›ˬ–ǯȱȱ û£û›ǰȱ¡˜ó‹ˬ¡•’¢’–ȱž£ž—ȱ³ˬ”–ˬ’ǯȱ’›ȱ‘ˬĞȱˬˬ—ȱ œ˜—›ŠȱŠ—•ŠÍ–ȱ”’ǰȱ™ˬ‘›’£ȱž£Š—Í›ǯȱˬȱ¢ŠÂȱŠ•Í›Š–ǰȱ—ˬȱ ”Š›‹˜‘’›ŠǯȱGó’–ȱŠ£Š•–ŠšŠ—œŠǰȱŠ›Íǯȱ ˬœ”’—ȱŠ›Íš•Š–Šȱ£Š–Š—Íȱ¢ŠÂȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱŸˬȱ ‘ûŒŽ¢›ˬŠ›ŠœÍȱ–ˬœŠˬ•ˬ›ˬ—ȱ³˜¡•žȱ–’šŠ›Šȱ˜”Ȭ œ’—ȱŠ£Šȱ˜•ž—ž›ȱŸˬȱšŠ—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ”Ž³’›ǯȱȱ—•Š›Íȱ ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱ³Í¡Š›–Š•Í¢Š–ǯȱG—’ȱšŠ—Šȱóˬ”ˬ›ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ—ˬ£Š›ˬȱŽ–ˬ•’ȱ˜•ž›Š–ǯȱ˜—ȱ £Š–Š—•Š›ȱœŠ‘’‹ˬ–ȱ‹’›ȱ™Š›³ŠȱŠȱ˜•œž—ȱšˬ—ȱ¢Ž–ˬ¢’‹ǯȱ


73 ž¢Âž—•Šó–ŠÂÍȱ³ŠÍ›–Í›Š–ǯȱ ’ŠȱŠ•–Í›Š–œŠǰȱ—ˬ¢ˬȱˬœŠœˬ—ȱ¢Š¡óÍȱã›û—û–ǵȱȱ ˬ—ˬȱŠ—’˜”œ’Š—•Š›ȱŸˬȱŸ’Š–’—•ˬ›ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ—•Š›ȱ –Ž¢ŸˬȱŸˬȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›’—ȱˬ›”’‹’—ˬ’›ǯȱ˜ó‹ˬ¡•’”ˬ—ǰȱ œŠ‘’‹ˬ–ȱŠ›Š‹’›ȱ˜—•Š›Íȱ¢Ž¢’›ǰȱŠ––Šȱȱˬˬœœûȱ”’ǰȱ³˜¡ȱŠ£ȱ –’šŠ›ŠDZȱœˬ—ȱŽ–ˬǰȱ–Ž¢Ÿˬȱ”Š•˜›’•’’›ǯȱ ˬ›”’‹’ȱ˜–ŽšŠȬž›óž•Š›ȱ’•ˬȱ£ˬ—’—ȱ˜•Š—ȱ¢ŠÂ•Íȱ ‹Š•Íšȱ—㟕ˬ›’—’ȱû³ȱ‘ˬĞȱˬ’›ȱž—ž–žóžšǯȱ’”’ȱ¢ŠÂÍȱ ˬŸˬ£’—ˬȱœŠ•Š•Š›Šȱ•’–˜—ȱó’›ˬœ’ȱˬ•ŠŸˬȱŽ’›’”ǯȱ˜—›Šȱ ’œˬȱ󒔊¢ˬ•ˬ—’›’”ȱ”’ǰȱû£û–û£ˬȱšŠ›Šȱ—㚝ˬ•ˬ›ȱŸˬȱ ¡Í›ŠȱœÍ£Š—Šš•Š›ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’‹ǯȱ’¢ˬȱˬȱˬ•–ˬœ’—DZȱ ‹’”’ȱ¢ŠÂÍȱ–ˬ—’–ȱšž›ž•žóž–Šȱ¢Š¡óÍȱˬœ’›ȱŽ’›ǰȱ –ˬœŠ–ˬ•ˬ›’–’ȱÍ¡Š—–ŠÂŠȱš˜¢–ž›ǯȱ—œž£ȱ–ˬ—ˬȱ ³ˬ’—’›ǯȱˬ—ˬȱŽ•ˬȱˬ•’›ȱ”’ǰȱ‹’›ȱŠ£Š—ȱšŠ‹ÍšȱŸŽ›–ˬ¢ˬȱ ‹Šó•Š¢ŠŒŠ–ǯȱ›šŠ—’£–ˬȱˬ–’›ȱ³Š–Š¢Š—Šǰȱ‹Ž•ˬȱ 6|]EH\LQLQGLU ˜•ž›ǯȱ—ž—ȱ’œˬȱŽ‘’¢Š•Š›Íȱû”ˬ—–ˬ”ȱû£›ˬ’›ǰȱ³û—”’ȱ Ž‹’Ȭ”›Ž’Ȭ‹Š•Š—œdzȱ œŠ‘’‹ˬ–ȱ—ˬȱˬǰȱ—ˬȱˬȱšŠ›Š‹ŠóŠšȱ¢Ž¢’›ǯȱȱˬȱŽˬŒˬ¢’–’ȱ k˜”˜•ŠǷȱ˜¡ǰȱŠ¢Š—ǰȱ󘔘•ŠÍ—ȱ ‹ž›Šȱ—ˬȱŠ’’¢¢ˬ’ȱŸŠ›ǯȱŽ‹’Ȭ”›Ž’dzȱ ‹’•–’›ˬ–ǯȱˬš’—ȱœ˜•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬ•”ˬȱ™ˬ‘›’£’—ȱ˜—žȱ ã£ˬ••ˬ󍒛–ˬ’¢’—’ȱã›û‹ȱ˜—Šȱœ˜—ȱš˜¢œž—ǯȱ ˜¡ǰȱžóŠš•Š›ǰȱ‹žȱã£û•–ˬ£’›ǯȱˬ‘›’£ȱ œŠ¡•Š–Š£Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ‹’›ȱ–ˬ—’–•ˬȱ 6|]\DøKFH\UˎOˎULQGLU –ˬœ•ˬ‘ˬ•ˬóˬ›’ǯȱG—’ȱ–ˬ—ȱ—ˬȱ ˬ‘ˬ›ȱ¢Ž–ˬ¢’—’ȱ¢Ž–ˬ’ǯȱŠ‘Š›ŠȱœŠ•Šǰȱ󊖊ȱȮȱšŠÍšȱ Ž’–ǵȱŽ›’ȱˬ•–’ó”ˬ—ǰȱ–ˬ—ȱ–’—Ž›Š•ȱ ¢Ž’ǯȱȱ’£ˬȱ–û‘Š›’‹ˬȱŽ•Š—ȱŽ’•’‹ǯȱ Š›‹˜‘’›ŠȱŸˬȱ¢ŠÂȱ œžȱ’•ˬȱ’ó•ˬ–’›ˬ–ǯȱ˜›–Š•ȱ’ó•ˬ–ˬ¢’–ȱû³û—ȱ–ˬ—ˬǰȱ’•”ȱ œˬ›ȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•–ÍóÍ›ǯȱŠÂȱŠ—‹Š›Í—Šȱ —㟋ˬˬǰȱ”Š›‹˜‘’›Š•Š›ǰȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ™˜•’˜¢–Š–Íóȱ ‘Ž³ȱ—ˬȱŠ¡’•ȱ˜•–ž›ǯȱ˜›¡ž›žšǯȱŠ‘’‹ˬ–’£ȱ’—Š”Š›Í›ǯȱ ¢ŠÂ•Š›ȱ•Š£Í–Í›ǯȱk˜”˜•ŠȱŸˬȱ–Š”Š›˜—•Š›Š—ȱ

Ž³ȱ—ˬȱ¢Ž–ˬ–ˬ¢’ȱȱ‹ˬœȱŽ¢’•–’óȱ”’–’ǰȱęȱ—ŽœȬ”•ž‹ŠȱŠȱ Š—Íó–ŠÂŠȱ‹Ž•ˬȱš˜›¡ž›Š–ǯȱ—ȱˬˬȱŽ–ˬ”ȱ’œˬ–’óˬ–ȱ ¢Š£Í•–ÍóÍ›ǯȱG”’ȱœŠŠȱŠŽ›˜‹’”Šȱ–ˬóš•ˬ›’—ˬȱž••Š—Í‹Ȭ ”’ǰȱ˜—•Š›Íȱ³˜¡ȱ¢Ž–ˬ”ȱ’œˬ¢’›ˬ–ǯȱˬ‘ˬ•ȱš˜¢–ž›ǯȱ Ž³ȱ ûóû›ǰȱ‘˜Ÿž£Šȱû£û›ǯȱ’£’–ȱû³û—œˬȱęȱ£’”’ȱ¢û”ˬ—ȱ ˜•–ŠœŠǰȱ‹Š•Íšȱ¢Žǰȱ‹Š•Íšȱ”’ǰȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱŽ–’›ǰȱ¢Š•—Í£ȱ š˜›¡ž•žȱ‘Ž³ȱ—ˬȱ¢˜¡ž›ǯȱ’£’”’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱ£Š–Š—ÍȱˬœŠœȱ –’—Ž›Š•ȱœžȱ’³’›ǯȱ¢‹’ȱ¢˜¡ž›ǰȱ˜—œž£ȱŠȱ–ˬ—ȱœˬ—’ȱ›Š£Íȱ ûó–ˬ—•ˬ›’–’£ȱ˜•Š—ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ȱŠ”’Ÿ•ˬó’›ǯȱ‘’¢Šȱû³û—ȱ œŠ•ŠŒŠ–DZȱȃ󘔘•Šǰȱ󘔘•Šǰȱ󘔘•ŠȄǯȱ ˜™•Š—Í•–Íóȱ¢ŠÂȱȱ–ˬ‘£ȱ˜—•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱȃ¢Š—Í›Ȅǯȱ t–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱŠ›Íš•Š–Ššȱ’œˬ¢ˬ—ȱšŠÍ—•Š›ȱ³˜¡ȱ ˬ‘›’£ˬȱã›ˬȱ‹žȱŽ‘’¢Šȱ˜•ž›ž•–ž›œŠǰȱȱ£ˬ’Ěȱˬ¢’›ȱ –ˬ£ˬ•’ȱã›û—û›ǯȱ—•Š›ȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—’ȱš’Š•Š—Í›–Ššǰȱû£ȱ Ÿˬȱ–ˬ‘Ÿȱ˜•ž›žšǯȱ––ŠȱˬóŸ’óȱ”Ž³’›–ˬ”ȱ¢Ž›œ’£’›ǯȱ ˬ›’œ’—’ȱ”˜›•Š–Š–Ššȱ‘ŠššÍ—Šȱ³˜¡ȱûóû—û›ǯȱˬ—’ȱ ’›’—Œ’ȱˬˬȱŽ¢’•ǰȱ–û‘Š›’‹ˬȱŠ™Š›Í›ÍšǯȱŠ‘’‹ˬ–’£ȱ˜—ȱ ‘Ž³ȱ¢ŠŠȱŠȱœŠ•–Í›ǯȱʞœ•’—ˬȱ’œˬǰȱ–ˬ—ǰȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ û³ȱ¢Šó͗Š—ȱ‹’£ˬȱ—’›ˬȱ‹ˬœ•ˬ¢’›ǯȱ˜—ȱ’¢’›–’ȱ’•ȱˬ›£’—ˬȱ Š¡’•ȱ˜•Š—ȱ”Š•˜›’•ˬ›’—ȱŗȦřȬ—’ȱœˬ›ȱŽ’›ˬ–ǯȱ—•Š›Í—ȱ ˬ¡–’—ˬ—ȱ˜ž£ȱ™ˬ‘›’£ȱ¢ŠóŠ–Íó͚ǯȱ ˬ•ˬȱ”’ǰȱœŠ•Š–ŠÍšǯȱ –’šŠ›Í—Í—ȱŠ£Š•–ŠœÍ—Šȱž¢Âž—•ŠóŠȱ‹’•ˬ›ˬ–ǰȱŠ––Šȱ ¢Ž—ˬȱˬȱ™’œȱ’ó•ˬ¢ˬŒˬ–ǯȱʞŸŸˬ•Šǰȱ–ˬ•ž–ŠÍȱšŠŸ›Š–Ššȱ ȱˬ”’›ǰȱ‹’£ȱ’œˬȱřŖȱ–’•¢Š›Íšǯȱ ’³’”ȱˬȱ˜•œŠšǰȱ™ˬ‘›’£ȱ –û‘Š›’‹ˬœ’ȱœ›ŠŽ’¢ŠœÍ—Š—ȱŠ—•Š¢Íó͖ͣȱŸŠ›ǯȱ šŠ‹’•’¢¢ˬ’–ȱ£ˬ’Ěȱˬ¢ˬŒˬ”ǯȱ˜¡ȱ˜•Š—Šȱ‘ˬ›ȱ󎢒ȱŠ—Í—Šȱ û•û—Œȱ–ˬšŠ–ȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ‘Š’œˬ•ˬ›ȱ‘ˬ›ȱˬˬȱ –ˬ—’–œˬ¢’›ˬ–ǰȱŠŒŠ–œŠǰȱȱˬ”›Š›Ȭˬ”›Š›ȱœ˜›žóŠŒŠ–ǯȱ Ž¢—’ȱŠ¡Š›ȱ’•ˬȱŽ’›ǯȱʞŸŸˬ•Œˬǰȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ȱ‹’£ˬȱ‘ûŒž–ȱ Ž¢ȱŽ’–ȱ”’ǰȱ‹žǰȱˬ›œ•’”ȱŽ¢’•ǯȱ’Šȱ–Šˬ•ˬ›’ȱ Ž’›ǰȱš’œ–ˬ—ȱ–ˬ‘Ÿȱ˜•ž›žšǯȱ––ŠȱŠ›Íšȱ‹’›ȱ‘ˬĞȱˬˬ—ȱ ³ŠÍ󖊍͚Šȱ”ã–ˬ”³’•ˬ›’–ȱ˜•Š—ȱ—Ž¢›˜—•Š›ȱŠ‘Šȱ™’œȱ œ˜—›ŠȱŸˬ£’¢¢ˬȱˬ¢’ó’›ǯȱǰȱŽ•ˬȱûóû—û›ȱ”’ǰȱ™ˬ‘›’£ȱ ’ó•ˬ¢’›ǯȱ ¢Š•—Í£ȱ‹’£ˬȱˬœ’›ȱŽ’›ǯȱžȱ’œˬǰȱ‹Ž•ˬȱŽ¢’•ȱȮȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ G”’—Œ’œ’ǰȱ’ššˬ’–ȱ¢Š¢Í—Í›ǯȱt³û—Œûœûǰȱ¢ŠŠó͖ȱ ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ–ˬ‘£ȱˬ£ˬ•ˬȱ˜¡ž–ŠœÍÍ›ǯȱû•Š•ȱŠ¡’•ȱ ™’œ•ˬó’›ǯȱŽ—’Œˬȱ¢Š£Í•ÍÂÍȱ’—’•’œȱ’•’ȱ”ž›œ•Š›Í—Šȱ ˜•–ŠŠ—ȱ˜—ž—ȱ‘ˬŒ–’ȱŠ£Š•Í›ȱŸˬȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ȱ–ûšŠŸ’–ˬȱ žÂž›ȱšŠ£Š—ŠŒŠÂ͗Šȱû–’ȱŽ–ˬœ’—ǰȱ‹’›ȱœã£ȱˬȱ㢛ˬ—ˬȱ ãœˬ›–ˬˬ—ȱˬœ•’–ȱ˜•ž›ǯȱˬœœŠ•Š–ǰȱŠ‘Šȱ¢ŠÂ•Š›Íȱ ‹’•–ˬ¢ˬŒˬ–ǯȱ ¢Š—Í›–ŠÂŠȱ¢Ž›’–’£ȱ¢˜¡ž›ǯȱŠ‘Šȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›’”ǯȱ ˬ‘Š¢ˬǰȱŠ’–Šȱ¢Ž–ˬ”ȱ‘ŠššÍ—Šȱûóû—ˬŒˬ–ǯȱ û£û›ǰȱšŠÍšŠ—ȱˬ•ȱ³ˬ”–’›DZȱ–ˬóš•ˬ›ˬȱŠšˬ’ȱšŠ•Ȭ ˬ•”ˬȱ˜ȱ£Š–Š—ȱ‹žȱŠŒ•ÍšȱŠ”œ’¢ŠœÍȱ‹’ˬŒˬ”ǯȱ –ŠœŠȱŠǰȱ™ˬ‘›’£ȱ’•ˬȱŠ¡Í›Í–Í£Šȱ³Í¡–Ššȱ’œˬ¢’›ǯȱ––Šȱ Š•Í—–Š£Ƿȱ’£’–ȱŸˬŠ•Íȱ–ûĴȱˬęȱš•ˬ›’–’£ȱŸŠ›ȱȮȱ¢ŠÂȱ 6|]GˎULQLQGLU ã›ˬ’Œ’ȱŽ›–Ž—•ˬ›ǯȱ’Š•Š—–Šȱ£ˬ’Ěȱˬ¢ˬ›”ˬ—ȱ˜—•Š›ȱ

ˬ›ȱû—ȱŽ¢—’ȱšŠ¢ŠŠȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱŽ••û•’ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ Š”’Ÿ•ˬóˬ›ˬ”ȱš’ŠŠ—ȱŠ•Í—Š—ȱ¢ŠÂ•Š›Íȱ’”’šŠȱŠ›ÍšȱûŒȱ’•ˬȱ ”˜–™•Ž”œǰȱ—ˬ–•ˬ—’›’Œ’ȱ”›Ž–ǰȱšÍ›Í󕊛ŠȱšŠ›óÍȱ”›Ž–ǯȱ ˜¡ǰȱˬ£’£’–ǰȱˬŸŸˬ•”’ȱ”’–’ȱ‘Š–Š›ȱŸˬȱŽ•Šœ’”ȱ˜•–Š¢ŠŒŠ–ǯȱ –ˬ—’–œˬ–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢ŠŒŠšǯȱ ûŒû–û£ȱŠ›ŠŒŠšǰȱ‹’£ȱ˜¡ȱ ŸˬȱŒˬœž›ǰȱˬŸŸˬ•”’—ˬ—ȱˬȱ”ã”ȱ˜•ŠŒŠÂ͚ǯȱ㟋ˬ’ȱˬˬȱ ›Íš•Š–Ššȱ’œˬ¢’›œˬ—ȱȮȱ³˜¡ȱ¢Š¡óÍǯȱž—žȱ‹Ž•ˬȱ”ˬœ”’—ȱ óˬ”’•ˬȱŽ–ˬ¢’—ȱ—ˬȱ–ˬ—ŠœÍǵȱ¡ÍȱŠ›Íšȱ’¢’›–’ȱ¢Šó͗ȱ¢˜¡Ȭ ŠŒ•ÍšȱŽ•Š—ȱŽˬ›”ˬ—ȱ¢ŠÂ•Š›Í–Í£Íȱˬ›’–ˬ”ȱ˜—ŠȱŠ‘Šȱ³ˬ’—ȱ ˜•ŠŒŠšǯ ž›ǯȱˬ—’–ȱˬȱã£ȱ¢Šó͖ȱŸŠ›ǯȱž£ȱ¢ŠóŠ—ȱœ˜—›Šȱ™’œȱ ˬ—ȱ˜•–ŠœŠ¢Í–ǰȱŠšˬˬ—ȱûóˬŒˬ”’›ǯȱ––Šȱ ˬœŠœȱ™›˜‹•Ž–ȱ‹žȱŽ¢’•ǯȱˬœˬ•ˬȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ™ˬ‘›’£ȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ˜›šŠ—’£–’—ȱû”ˬ—–ˬœ’ȱ–ˬ—’ȱ™’¢•ˬ—–ˬ¢ˬȱ ŸŠŠ›ȱŽ’›ǯȱ’Šȱ’•ˬȱ¢ŠÂ•Íȱž›óž•Š›ȱŠ•–ŠÍšŠȱ˜—•Š›Íȱ ž›–ŠŠ—ȱã£û–ȱ’œŽ‘œŠ•ȱŽ–ˬ¢ˬȱ–ˬŒ‹ž›Š–ǯȱŠ¡Í—Šȱ šŠ—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱȱãû›–ˬ¢ˬȱ’œˬȱŠ›ÍšȱšûŸŸˬ–ȱ³Š–Í›ǯȱ ˬ’ŒˬˬǰȱŠ¡’•’–ˬ”’ȱ¢ŠÂ•Š›Í—ȱ–’šŠ›Íȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱȱ ³˜¡Š•Í›ǯȱ ŒÍ—ŠŒŠš•Íȱ‘Š•ȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ‹žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ ¢ÍÂ͕–Íóȱ¢ŠÂȱŠ‘Šȱ•ˬ—ȱŽ–Š•ȱ˜•ž—ž›ǯȱŠ‘’‹ˬ–’—ȱˬȱ ³ˬ”’œ’ȱŠ£Š•–Í›ǯȱȱ’œˬȱûóû—û›ȱ”’ǰȱ—ˬȱšˬˬ›ȱ³˜¡ȱ¢Ž–ˬœˬǰȱ ˜ȱšˬˬ›ȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱˬ‘ŸȱŽ’›ǯȱ’›ȱŠ£ȱ¢Žœˬ¢’ǰȱ™›˜œŽœȱ œû›ˬ•ˬ—ˬ›’ǯȱ

‹ˬ›™Šȱ˜•ž—ž›Š–ǰȱ³û—”’ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ”˜••ŠŽ—ȱŸˬȱŽ•Šœ’—ȱ ’œŽ‘œŠ•ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱˬ—ȱŠ›Íš•Š¢Š—Šȱ–ˬ—ȱœŠ••Š—Í›Š–ǰȱ³û—”’ȱ

4ø'$/$10$


4ø'$/$10$

74

0aNaURQ QìGLU"

ˬš’—ȱ”’ǰȱû—¢ŠŠȱŠ£ȱŠŠ–ȱŠ™Í•Š›ȱ”’ǰȱ–Š”Š›˜—ȱ Š–ŠœÍ—ǯȱGŠ•¢Š—ȱ–ˬ‹ˬ¡’—’—ȱóŠ‘ȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›’—ˬ—ȱ ‹’›’ȱ˜•Š—ȱ–Š”Š›˜—ȱ‹ûû—ȱû—¢Š¢Šȱ¢Š¢Í•–Íóǰȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ ³Žó’ȱŸˬȱ˜›–Š•Š›Íȱ¢Š›ŠÍ•–ÍóÍ›ǯȱˬ•ˬ–ǰȱû£û”ǰȱšŠ•Í—ȱ ‹˜›žǰȱ’—Œˬȱ‹˜›žǰȱœ™’›Š•ǰȱ‹ž›–Šǰȱ’›œˬ”ǰȱŠ³•Íȱ’›œˬ”ǰȱ ‹Š•Íššž•ŠÂÍǰȱ¡ˬ—ˬ•ǰȱŸŽ›–’óŽ•ǰȱ–Š—Íǰȱœ™ŠŽĴȱ’ǰȱ‹žȬ šŠ’—’ȱŸˬȱœǯǯǯȱû—¢ŠŠȱã£ȱ˜›–ŠœÍȱ’•ˬȱ‹’›’Ȭ‹’›’—ˬ—ȱ œŽ³’•ˬ—ȱ¢û£ˬ—ȱ³˜¡ȱ–Š”Š›˜—ȱ³Žó’•ˬ›’ȱŸŠ›Í›ǯȱȱȱžȱ ³Žó’ȱŸˬȱ˜›–Š•Š›Í—ȱŠÍȱ³ˬ”’•’”Œˬȱ’—œŠ—Í—ȱ˜ȱˬš’šˬȱ ŠÂ•Í—Šȱ’—’ȱŠóœû£ˬ—ˬ—ȱœû£û•–ûóȱ’œ’ȱ–Š”Š›˜—•Š›ǰȱ û£ˬ›’—ˬȱšÍ£Š›Í•–ÍóȱˬǰȱšŠÍȱ˜–Šȱœ˜žœžȱŸˬȱ¢Šȱ ™Ž—’›ǰȱšŠÍšȱŸˬȱœǯȱˬ•’›ǯȱžȱ¢Š£Í•Š›Š—ȱœ˜—›ŠȱœŠ—”’ȱ –ˬ‹ˬ¡ˬȱšŠ³Í‹ȱ–Š”Š›˜—Š—ȱ—ˬȱ’œˬȱŠ•ÍȱŸˬȱ•ˬ£Í£ȱ ‹’›ȱˬŠ–ȱ‘Š£Í›•Š–Ššȱ’œˬ¢’ȱ¢Š›Š—Í›ǯȱŠ•—Í£ȱ‘ˬ›ˬ—ǰȱ ‹žȱ–ãŒû£ˬŸ’ȱ”ž•’—Š›’¢Šȱ–ˬ–ž•Š•Š›Í—Šȱã£ȱŠ’–’ȱ –ˬ‘ˬ‹‹ˬ’—’ȱŸˬȱ‹žȱ–ˬ–ž•Š•Š›Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ

4ø'$/$10$

¢û£•ˬ›•ˬȱ¢Ž–ˬ”ȱ—㟕ˬ›’—ˬ—ȱŠ’–ȱŠ–Ššȱ’œˬ¢’—ˬǰȱ ³˜¡ȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•–Íóǰȱž¢Šȱ–Š”Š›˜—Š—ȱ’—œŠ—ȱ”ã”ˬ•’›ȱ ”’–’ȱ‹’›ȱ–’ȱ–Š—Ž³’•’”ȱã›ˬ’›ǯȱʞ•‹ˬĴȱˬǰȱ–Š”Š›˜—ž—ȱ û£ˬ›’—ˬȱ‹ã¢û”ȱ‘ˬŒ–ˬȱ”ˬ›ˬȱ¢ŠÂÍȱœû£û•û”ˬȱŸˬȱ¢Šȱ û£ˬ›’—ˬȱ¢ŠÂ•ÍȱˬǰȱšŠÍȱ–Š¢Š—Ž£ȱˬ•ŠŸˬȱŽ’•’”ˬǰȱ‘ˬĴȱŠȱ ‹ûû—ȱ‹ž—•Š›ȱ³ã›ˬ”•ˬȱ¢Ž¢’•’”ˬǰȱœã£œû£ȱ”’ǰȱ’—œŠ—Íȱ ”ã”ˬ•ˬ›ȱŸˬȱœˬ‘ˬ’—ˬȱ£’¢Š—ȱ¢Ž’›ˬ›ǯȱ––Šȱˬœ•’—ˬȱ’œˬǰȱ û£û—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ–Š”Š›˜—ȱ—ˬ’—”’ȱ’—œŠ—Íȱ”ã”ˬ•–’›ǰȱ ‘ˬĴȱŠȱ’—œŠ—Í—ȱœŠÂ•Š–ȱš’Š•Š—–Šȱˬ›£’—ˬȱ–ûœˬœ—Šȱ›˜•ȱ ˜¢—Š¢Š›Ššȱ’—œŠ—Šȱ‘ˬœ’£ȱ¡Ž¢’›ȱ¢Ž’›’›ǯȱȱˬš’—ȱGŠ•’¢ŠŠȱ ˜•Š—•Š›ȱ‹’£’–•ˬȱ›Š£Í•ŠóŠ›ȱ”’ǰȱ‹žȱ㕔ˬ—’—ȱˬ‘Š•’œ’ȱ”’Š¢ˬȱ šˬˬ›ȱ—˜›–Š•ȱęȱšž›Š¢Šȱ–Š•’”’›ǯȱˬœȱ‹žȱ—ŽŒˬȱ˜•ž›ǰȱ Š¡Íȱ’Š•¢Š—•Íȱã£ȱ–ˬ‹ˬ¡’—’ȱ–Š”Š›˜—œž£ȱˬœˬŸŸû›ȱŽˬȱ ‹’•–’›ǵȱžǰȱ˜—Šȱã›ˬ’›ȱ”’ǰȱGŠ•’¢ŠŠȱ’œŽ‘œŠ•ȱ˜•žȬ —Š—ȱ–Š”Š›˜—•Š›ȱ¢û”œˬ”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬˬȱ–Š•’”ȱ˜•–Šš•Šǰȱ ¢Š•—Í£ȱŸˬȱ¢Š•—Í£ȱ‹ˬ›”ȱ‹žÂŠȱ—㟕ˬ›’—’—ȱã£ˬ¢’—ˬ—ȱ


75 Ž–Š•ȱ˜•ž—–žóȱ–Š”Š›˜—ȱž—ž—Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–ÍóÍ›ǯȱ ˬœȱ˜—Šȱ‹’£ȱ—Ž¢•ˬ¢ˬ”ǵȱ˜Â›žŠ—–Íǰȱ‹žȱã£ˬ•ȱ ˬŠ–ÍȱŠ–Ššȱû³û—ȱ‹’£ȱGŠ•’¢Š¢ŠȱŽˬ”ǰȱ¢˜¡œŠȱ’›’ȱ –Š›”Ž•ˬ›ˬȱ¡Š›’Œˬ—ȱˬ’›’•–’óȱŸˬȱ‘ˬˬ—ȱŠ›Íšȱ‹Š‘Šȱ ‹ŠóŠȱˬ•ˬ—ȱ–Š”Š›˜—ȱŠ•ŠšǵȱŽ¢›ǰȱ‹ž—Šȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱŽ‘’¢ŠŒȱ ¢˜¡ž›ǯȱ Š•Ȭ‘Š£Í›Šȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ŠȱŠȱȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬȱ ‹Š¡Í–Í—Š—ȱŸˬȱ’œŽ‘œŠ•ȱóˬ›Š’’—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššǰȱˬœ•ȱ –Š”Š›˜—ȱ’œŽ‘œŠ•ȱŽˬ—ȱŸˬȱ•Š£Í–ȱˬ•ˬ›œˬȱû—¢Šȱ–ŠȬ ”Š›˜—ȱ’œŽ‘œŠ•³Íȱ—ˬ‘ˬ—•ˬ›’ȱ’•ˬȱ›ˬšŠ‹ˬˬȱ’›’óˬȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ ’œŽ‘œŠ•ȱœŠ‘ˬ•ˬ›’ȱŸŠ›ǯȱŽ•ˬȱ¢Ž›•’ȱ’œŽ‘œŠ•³Í•Š›Š—ȱ ‹’›’ȱˬȱ.DUPHQȱ–Š”Š›˜—ȱŠ‹›’”’’›ǯȱȱ.DUPHQȈȱ –Š”Š›˜—ȱŠ‹›’”’—’—ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ˜•Š—ȱ–Š”Š›˜—•Š›Í—ȱ ¢û”œˬ”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬˬȱ–Š•’”ȱ˜•Š—ȱGŠ•¢Š—ȱ–Š”Š›˜—•Š›Íȱ ’•ˬȱŽ¢—’ȱŒˬ›ˬˬȱš˜¢ž•–ŠœÍ—Í—ȱˬœŠœȱœˬ‹ˬ‹’ǰȱ.DU PHQȱ–Š”Š›˜—ȱŠ‹›’”’—’—ȱ’œŽ‘œŠ•ȱœŠ‘ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’ȱ ˜•Š—ȱŸˬȱˬ—ȱ–ûŠœ’›ȱŠŸŠŠ—•Íš•Š›•ŠȱˬŒ‘’£ȱ˜•ž—–žóǰȱ Š–ȱ”˜–™ûŽ›•ˬ󍒛’•–’óȱˬ¢’›–Š—Šǰȱ¢Š•—Í£ȱ‹ˬ›”ȱ ‹žÂŠȱã£ˬ¢’—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—Š—ȱ–Š”Š›˜—ȱž—ž—Š—ȱ ‘Š£Í›•Š—–ŠœÍÍ›ǯȱžȱž—ǰȱã£ȱœŠ‘ˬœ’—ˬȱû—¢ŠŠȱ‹’›ȱ —ã–›ˬ•’ȱ˜•Š—ȱû‘•Ž›ȱŠŸŠŠ—•Íš•Š›Íȱ’•ˬȱˬŒ‘’£ȱ˜•ž—–žóȱ ’œŽ‘œŠ•ŠȱœŠ‘ˬœ’—ˬǰȱŠ–ȱ”˜–™ûŽ›•ˬ󍒛’•–’óǰȱ¢ˬ—’ȱ ’—œŠ—ȱˬ•’ȱˬ¢–ˬˬ—ǰȱ¢û”œˬ”ȱ’’¢Ž—’”ȱ—˜›–Š•Š›Šȱ ŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›ˬ—ȱˬ—ȱ–ûŠœ’›ȱŽ¡—˜•˜“’ȱóˬ›Š’ˬȱ–Š”Š›˜—•Š›Šȱ ³ŽŸ›’•’›ȱŸˬȱšŠ‹•ŠóÍ›Í•Í›ǯȱûû—ȱ‹žȱšŽ¢ȱŽ’”•ˬ›’–’£ȱ .DUPHQȱ–Š”Š›˜—ȱŠ‹›’”’—’—ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ˜•Š—ȱ–Š”Š›˜—ȱ –ˬ‘œž••Š›Í—Í—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’—ˬȱŠ–ȱ£ˬ–Š—ˬȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ Ž–ˬ•’ǰȱ—ˬ’Œˬȱ˜•Š›Ššȱ‹Ž•ˬȱŠ—•Š–ȱ¢Š›Š—Í›ȱ”’ǰȱ‹ˬ›”ȱ ‹žÂŠȱ—㟕ˬ›’—’—ȱã£ˬ¢’—ˬ—ȱˬ•ˬȱ˜•ž—–žóȱ–ŠȬ ”Š›˜—•Š›ȱŠ›Íšȱ³˜¡Š—ȱȈû£û—Ȉȱš’Š•Š›ȱš›ž™ž—Šȱ Š’ȱŽ’•–’󍒛ȱŸˬȱ˜—ž—ȱû—ˬ•’”ȱš’Šȱ–ˬ‘œž•žȱ”’–’ȱ ’œ’Šˬœ’ȱ’—œŠ—Šȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ£’¢Š—ȱ¢Ž’›ˬȱ‹’•–ˬ£ǰȱˬ”œ’—ˬȱ

˜•Š›Ššǰȱˬœ•ȱ–Š”Š›˜—ž—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ˜•Š—ȱŸ’Š–’—•ˬ›ǰȱ –’”›˜Ž•Ž–Ž—•ˬ›ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱû£û—ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—ˬȱ ¢Š›Í–³ÍÍ›ǯȱˬœȱ˜—ŠȱœžŠ•ȱ˜•ž—Šȱ‹’•ˬ›ȱ”’ǰȱ–ŠȬ ”Š›˜—ž—ȱ‹ˬ›”ȱȱŸˬȱ¢Šȱ¢ž–óŠšȱ‹žÂŠȱ—㟕ˬ›’—ˬ—ȱ ‘Š£Í›•Š—–ŠÂ͗ÍȱŠ’ȱ’œŽ‘•Š”³Íȱ—ŽŒˬȱˬ¢’—ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǵȱȱ ’ó–ˬ–’óȱ‘Š•Šȱ‹ˬ›”ȱ‹žÂŠȱ—㟕ˬ›’—’—ȱã£ˬ¢’—ˬ—ȱ ‘Š£Í›•Š—Š—ȱ–Š”Š›˜—ȱ–ˬ–ž•Š•Š›ÍȱœŠ—”’ȱŒ’•Š•Š—–ÍóȱŸˬȱ ‘Š–Š›ȱ˜•ž›ǰȱ–Š”Š›˜—ȱ™Š”Ž’—’—ȱ’‹’—ˬȱž—ȱ˜£žȱ³ã”Ȭ –û›ǯȱ’óˬ—ˬȱ’œˬȱ‹Ž•ˬȱ–Š”Š›˜—•Š›ȱ‹’›’Ȭ‹’›’—ˬȱ¢Š™Íó–Í›ǰȱ ˜›–ŠœÍ—Íȱ’’›–’›ǰȱšŠ£Š—Š”Íȱœžȱ‹ž•Š—Íšȱ‘Š•Šȱûó–û›ǯȱ ʞœ•ȱ–Š”Š›˜—•Š›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ‘ˬ›ȱû—ȱ¢Ž¢’•œˬȱ‹Ž•ˬǰȱ’—œŠ—Šȱ‘Ž³ȱ ‹’›ȱ£’¢Š—ȱ¢Ž’›ˬȱ‹’•–ˬ£ǰȱˬ•‹ˬĴȱˬȱˬˬ›ǯǯǯǰȱȱ‹ž›ŠŠȱŠ‘’ȱ ’£Š–’ȱ ˬ—ŒˬŸ’—’—ȱ‹’›ȱã£ˬ•ȱ”ˬ•Š–Íȱ¢Ž›’—ˬȱûóˬ›ǯȱ ’›ȱ’—Œ’ȱœŠĚȱÍÂÍȱŸŠ›œŠȱŠȱœžŠ ›Íšȱ’³’•ˬ—ˬȱˬ›ȱŸŽ›’›ȱ˜ȱŠǷ .DUPHQȱ–Š”Š›˜—œŽŸˬ›•ˬ›’ȱŠ›Íšȱ³˜¡Š—ȱ ã£ȱœŽ³’–•ˬ›’—’ȱŽ–’óȱŸˬȱ.DUPHQȱ–Š”Š›˜—ȱ –ˬ–ž•Š•Š›Í—Í—ȱœŠ’šȱ’œ’Šˬ³’•ˬ›’—ˬȱ³ŽŸ›’•–’ó•ˬ›ǯȱ ž—žȱ‹’•ˬ—ȱŸˬȱã£ȱ–ûóˬ›’•ˬ›’—’—ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗ÍȱžŒŠȱ žŠ—ȱ.DUPHQȱ–Š”Š›˜—ȱŠ‹›’”’—’—ȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›’ȱ Š’–ȱŽ¡—˜•˜“’ȱ™›˜œŽœ•ˬ›’ȱ—ˬ£Š›ˬˬȱœŠ¡•Š¢Í›ȱŸˬȱ–ûŠœ’›ȱ –Š”Š›˜—ȱ’œŽ‘œŠ•ÍȱœŠ—Š›•Š›Í—ŠȱŠ–ȱ›’Š¢ˬȱŽˬ›ˬ”ȱ ã£ȱ–ûóˬ›’•ˬ›’—’ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱ–Š”Š›˜—ȱ–ˬ–ž•Š•Š›Íȱ’•ˬȱ œŽŸ’—’›’›ǯȱ Ȉ›Íš•Š–Ššȱ’œˬ¢’›œ’—’£œˬǰȱ³˜¡•žȱ–Š”Š›˜—ȱ¢Ž¢’—DZȱ˜—•Š›ȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱ¡Ž¢’›’›ǯȱž—žȱˬœ›•ˬ›’›ȱ”’ǰȱGŠ•’¢ŠȱŠ—Š•Š›Íȱ ‹’•’›•ˬ›Ȉǯȱžȱœã£•ˬ›ȱ–ˬ󑞛ȱGŠ•’¢ŠȱŠ”›’œŠœÍȱ˜ęȱȱ˜›Ž—ˬȱ –ˬ¡œžœž›ǯ

4ø'$/$10$


76

9$.6ø1ø68dødԤ<ø1'Ԥ1 <h.6Ԥ.0h'$)øԤ<Ԥ 7Ԥ0ø1$79(5ø5 OKAVaKSELUGԥIԥOLNLVWLIDGԥ Ȋȱûû—ȱ¢Šó•Š›ȱû³û—ȱ‹’›ˬˬ•’”ȱ˜£Šȱ ›Ž“’–’ȱãŸœ’¢ˬȱ˜•ž—Š—ȱœŠ—Š›Í›ǯȱ Ȋȱ”ŠŸŠ”œȱȮȱû—¢ŠŠȱšŽ¢’¢ȱ¢ŠŠ—ȱ ”Ž³–’óȱŸˬȱ‹’›ˬˬ•’”ȱŠ¡’•ȱŽ’•ˬ—ȱ¢ŽŠ—ˬȱ ŸŠ”œ’—’›ǯȱȱ Ȋȱž³’³ˬ¢’—ˬȱšŠ›óÍȱ’ˬ›ȱŸŠ”œ’—•ˬ›ȱ ’”’ˬˬ•’”ȱ˜£Šȱ›Ž“’–•’’›ǯȱ Ȋȱ’›ˬˬ•’”ȱ˜£Šȱ›Ž“’–’ȱ”ŠŸŠ”œȱ ŸŠ”œ’—’—’—ȱ¢û”œˬ”ȱ’––ž—˜Ž—•’¢’ȱ’•ˬȱ ˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ

OKAVaKSLOVEXWHGLOPLú HIIHNWLYOLN Ȋȱ‘’–Š•ȱ˜•ž—Š—ȱ¢˜•ž¡–ŠŠ—ȱœ˜—›Š”Íȱ řȱû—ȱˬ›£’—ˬȱŸŠ”œ’—Šœ’¢ŠȱŠ™Š›Í•ÍšŠȱ ”ŠŸŠ”œȱȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱŸˬȱ¢ŠȱŠÂ͛ȱ‘Š••Š›Í—ȱ ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—’—ȱšŠ›ó͗͗͜ȱŠ•Í—–ŠœÍ—Šȱ ŽěȱŽ”’Ÿ’›Dzȱ ȊȱŘŖȱ’•ȱˬ›£’—ˬȱœŠ¡•Š—Í•Š—ȱ’––ž—’ŽDzȱ ȊȱŘŖȬ’••’”ȱˬš’šŠ•Š›Šȱ”ŠŸŠ”œÍ—ȱ ãœˬ›’¢’ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›DZȱȱ ȯȱ‘ž–˜›Š•ȱ’––ž—’ŽȱŗŖŖƖ ȯ‘ûŒŽ¢›ˬȱ’––ž—’Ž’ȱŗŖŖƖ

FLLOGԥQFLLOԥTԥGԥU VXoLoԥ\LLOԥ[ԥVWԥOԥQPԥVԥYL\\ԥVL GԥIԥDUWPÕúGÕU

³(SLGELRPHG´00& $]ԥUED\FDQ%DNÕúԥKԥUL =LYԥUEԥ\ԤKPԥGEԥ\RY 7HO)DNV  )DNV (PDLORI¿FH#HSLGELRPHGD] HSLGELRPHG#ENUX :HEZZZHSLGELRPHGD]


77


36ø;2/2*ø<$

78

XXI əsrin ailəsi

˜Â›žŠ—–ÍȱšŠÍ—ȱŸˬȱ”’ó’ȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’ȱŒ’’ȱ ‹ã‘›Š—ȱ¢ŠóŠ¢Í›ǵȱˬœˬ•ˬ—’—ȱˬ‘•’•ȱŽ’•–ˬœ’ȱû³û—ȱû³ȱ —ˬ£ˬ›ȱ—㚝ˬœ’—’ȱˬš’–ȱŽ’›’”DZȱ’—’ǰȱ™œ’¡˜•˜“’ȱŸˬȱœ˜œ’Ȭ ˜•˜“’ǯȱ

'ù1ù%$;,ú

ˬ–ȱ”’ó’ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱšŠÍ—•Š›ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱŠ’•ˬˬ”’ȱ –㟚Ž¢’—’—ȱˬ‘›’ȱŽ’•–ˬœ’ȱ³˜¡ȱ”ˬˬ›•’ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ ’•ˬȱ–ˬĢȱž–žȱ‹ã‘›Š—ŠȱžÂ›Š¢Í›ǯȱ˜Âž–ȱœŠ¢ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱ Ž”œžŠ•ȱ–Ž¢•ȱšŽ¢›’Ȭˬ‹’’ȱ¢ã—ˬȱˬ¢’ó’›ǯȱ Š”’—ȱ—ˬȱŽ–Š—œ’™Šœ’¢ŠȱǻŠœÍ•Í•ÍšŠ—ȱŠ£Šȱ˜•ž—–ŠǼǰȱ —ˬȱ–ˬ’óˬȱ£˜›Š”Í•ÍÂÍǰȱ—ˬȱˬȱŒ’—œ•ˬ›’—ȱ¢Ž—’ȱˬ•Ššˬȱˬ›£’—’—ȱ Š¡Š›ÍóÍȱ’—œŠ—•Š›Íȱ¡˜ó‹ˬ¡ȱŽ–’›ǯȱG—œŠ—ȱã£û—ûȱ¢Š•—Í£ȱ –ã‘”ˬ–ȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱŠ’•ˬˬȱŠ–ȱ–ˬ—ŠŠȱ’ŠˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ž—ž—ȱû³û—ȱš’œ–ˬ’—’ȱû£û—ȱŠ—•Š–ŠšȱŸˬȱ‘ˬ¢ŠŠȱ ”Ž³’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ŠÍ—ȱˬ‹’ˬ’—ˬȱˬ›’—ˬȱšŠ›óÍȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬȱŸˬȱŒŠ£’‹ˬȱ ¡ŠœÍ›ǯȱ ’ó’ȱšŠÍ—ȱ”’–’ȱœŽŸ–ˬ¢ˬȱšŠ’›ȱŽ¢’•ǯȱŠÍ—ȱ ”’ó’—’ȱ›ž‘•Š—Í›Í›ǰȱ˜—Šȱ’—Š—Í›ǰȱ˜—ž—•Šȱˬ¡›ȱŽ’›ȱŸˬȱ ‹ž—ž—•ŠȱŠǰȱ˜—ž—ȱšˬ’¢¢ˬ’—’ȱŸˬȱ–ˬœž•’¢¢ˬ’—’ȱŠ›Í›Í›ǯȱ

ˬĴȱŠȱ£ˬ’Ěȱ’¢’ȱ’•ˬȱˬȱ”’ó’—’ȱûŒ•ûȱ˜•–ŠÂŠȱŸŠŠ›ȱŽ’›ǯȱ ’ó’ȱ’œˬǰȱˬ”œ’—ˬǰȱšŠÍ—Íȱ•ˬŠˬ•’ȱ˜•–ŠÂŠȱœãŸšȱ Ž’›ǯȱʞ›ȱȮȱŠ›¡ŠÍ›ǰȱ‘ŠŸŠŠ›Í›ǯȱǰȱšˬ›Š›ȱšˬ‹ž•ȱŽ’›ǰȱ ¡Š—Í–Í—Í—ȱšŽ¢’—ˬȱšŠ•Í›ȱŸˬȱ˜—žȱœŽŸ’›ǯȱŠÍ—ȱ˜—Šȱ Š›¡Š•Š—Í›ǰȱšŠ¢Â͔Žóȱ‘ˬ¢Šȱ¢˜•ŠóÍȱŸˬȱŠ—ŠȱŸˬ£’ˬœ’—’ȱ Šó͛͢ǯȱžȱ’œˬ”ȱ‘ˬ›ȱ‹’›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱû—¢Š¢Šȱ㟕Šȱˬ’›–ˬ”ȱ Ÿˬȱ˜—žȱˬ›‹’¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ’œˬ–ˬ¢ˬ—ǰȱ㖛û—ûȱŽ–’—’£–ȱ –ˬšœˬ•ˬ›’—ˬȱ‘ˬœ›ȱŽ–’óȱšŠÍ—Í—ȱŠȱˬ‹’ˬ’—ˬȱ󊖒•ȱ Ž’•’›ǯȱˬ‹’ˬˬȱšŠ›óÍȱ³Í¡–Ššȱ–û–”û—ȱŽ¢’•ǯȱǰȱȱŽŒȬŽ£ȱ ã£ȱ‘ã”–û—ûȱãœˬ›’›ǯȱ ʞœ•’—ˬǰȱšŠÍ—Í—ȱ”’ó’ȱ’•ˬȱ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱ‘ûšžš•Š›ȱ—Š–’—ˬȱ –û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›–ŠœÍȱ˜—ž—ȱžÂž›œž£ȱóˬ¡œ’ȱ‘ˬ¢ŠÍ—Š—ȱ

36ø;2/2*ø<$

¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱȱû‹Š›’£ˬ—’—ȱšŠ¢ˬœ’ȱˬœ•’—ˬǰȱ‘ˬ–’—ȱ žÂž›œž£ȱŠ•Ž¢ˬȱšŠ›óÍȱŠŒ’£Š—ˬȱŽ’›Š£ȱŸˬȱȱŠ’ȱšŠÍ—ȱ ¡˜ó‹ˬ¡•’¢’—ˬȱ¢Ž–ˬ”ȱ”’–’ȱ’£•’ȱŠ›£žŠ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱ ŠˬŒˬǰȱ¢Š—Í—Šȱęȱ£’”’ǰȱ–ˬ—ˬŸ’ȱŸˬȱ’ˬ›ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ ã›ˬȱ˜—Š—ȱŠȱ—ˬŒ’‹ȱ˜•Š—ȱ‹’›ȱŒˬ—ŠŸˬ›ȱ¢˜¡ž›ǯȱˬ—’ȱ Ž–Š—œ’™Šœ’¢ŠȱŸˬȱŽ–’—’£–ȱ‘ˬ›ˬ”Š•Š›Í—Í—ȱˬœŠœÍ—Íȱ ”’ó’•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱ–û‘Š›’‹ˬȱŽ¢’•ǰȱ”’ó’•ˬ›’—ȱžŠ›œÍ£•ÍÂ͗Šȱ šŠ›óÍȱˬ‘ˬ•óûž›ȱŽ’›Š£ȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ ʞ—ˬ—ˬŸ’ȱ’Œ’–Š’ȱˬ¢ˬ›•ˬ›’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱŽ’šŠȱŸˬȱ –ˬ—ˬŸ’¢¢ŠÍ—ȱ’–ˬœ’ȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ‘ˬ–’—ȱˬ¢ˬ›•ˬ›ˬ—ȱ ž£Šš•Šó–ŠœÍȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—’ǯȱ ȱˬœ›ˬȱšŠ—•Íȱ ›Š—œÍ£ȱ’—š’•Š‹Íȱ‹ŠóȱŸŽ›’ǯȱˬ‘£ȱ˜ȱ£Š–Š—•Š›Šȱ šŠÍ—ȱŽ–Š—œ’™Šœ’¢ŠœÍȱ¢Š›Š—–ŠÂŠȱ‹Šó•ŠÍǯȱž›ŠŠȱ šŠÍ—•Š›Í—ȱŠǰȱ”’ó’•ˬ›’—ȱˬȱ™Š¢ÍȱŠ£ȱ˜•–ŠÍDZȱšŠÍ—•Š›ȱ Ȯȱã£ȱ¡ž™ˬœˬ—•’¢’ȱŸˬȱŠÂ͕œÍ£•ÍÂÍǰȱ”’ó’•ˬ›ȱ’œˬȱȮȱ£ˬ’Ěȱ’¢’ȱ Ÿˬȱœˬ‘•ˬ—”Š›•ÍÂÍȱ’•ˬǯȱȱŠ”’—ȱ‘ˬ–’—ȱŸˬ£’¢¢ˬˬ—ȱˬ—ȱ³˜¡ȱ ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱŽ•ˬȱšŠÍ—•Š›ȱã£ûȱ˜•žǯȱt–ž–’ȱŽ–Š—œ’Ȭ ™Šœ’¢ŠȱȃûŒ•ûȱšŠÍ—ȄǰȱȃŠ–Š£˜—”ŠȄȱ”ž•ž—žȱ¢Š›ŠÍǯȱ ˬ’Œˬˬǰȱˬœ•ȱ”’ó’ȱŒˬ‘ˬ•’ȱ”’ó’•ˬ›’—ȱœŠ¢ÍȱŠ£Š•Íǯȱ ’ó’ȱŒ’—œ’ȱ ‘ˬš’šˬˬ—ȱ”’³’•’ǯȱ¡Íȱ–ûœˬš’•ǰȱ’›Šˬ•’ȱšŠÍ—Í—ȱ¢Š—Í—Šȱ ûŒ•ûȱ˜•–Ššȱ³ˬ’—’›ȱȮȱˬ•ˬ‹•ˬ›ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ³˜¡ȱ¢û”œˬ”’›ǯȱ Š”’—ȱ‹žǰȱ˜ȱŽ–ˬ”ȱŽ¢’•ȱ”’ǰȱ–ûŠœ’›ȱšŠÍ—•Š›ȱŸˬȱ ”’ó’•ˬ›ȱ—ˬ¢’—ȱ‘ŽœŠ‹Í—Šȱ˜•ž›œŠȬ˜•œž—ȱ”ã‘—ˬȱ–û‘Šęȱ£ˬ”Š›ȱ ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—’ȱ‹ˬ›™ŠȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ ’ó’—’—ȱ¢Š•—Í£ȱ’ó•ˬ¢’‹ȱ Š’•ˬ—’ȱ˜•Š—Í›ÍÂÍǰȱšŠÍ—Í—ȱ’œˬȱŠ’•ˬȱˬœˬ››ûŠÍ—Íȱ ’Š›ˬȱŽ’‹ȱžóŠš•Š›Í—ȱˬ›‹’¢ˬœ’ȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•žÂžȱŠ’•ˬȱ —û–ž—ˬœ’ȱ‹žȱû—ȱ”ã‘—ˬ•–’󍒛ǯȱ Ž³–’óˬȱšŠ¢ÍÍóȱ ¢˜¡ž›ǯȱʞ”œȱ‘Š•Šǰȱ–ˬ’óˬȱŸˬȱˬ‘œ’•ȱœ’œŽ–’ȱŠ–Š–’•ˬȱ ¢Ž—’ˬ—ȱšž›ž•–Š•Íȱ’’ǯȱʞ•‹ˬĴȱˬǰȱŠ—Šǰȱ‘ˬ¢Šȱ¢˜•ŠóÍȱ ˜•Š—ȱšŠÍ—ȱû³û—ȱŠ’•ˬȱ㗍ˬȱž›–Š•ÍÍ›ǯȱŠÍ—ǰȱŠ’•ˬȱ –ˬ—ŠŽ¢’—ˬȱ˜¡ž—–ŠŠ—ȱã£û—ûȱ’ŠˬȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ Š”’—ȱã£û—ûȱŠ–Š–’•ˬȱˬ›’ȱŸˬȱžóŠš•Š›Í—Šȱ‘ˬœ›ȱŽ–ˬ¢’ȱ


79 ˬȱšŠÍ—Š—ȱˬ•ˬ‹ȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱŸȱ¡Š—Í–Í—Í—ȱˬ–ˬ¢’ȱ —ˬ£ˬ›ˬȱ³Š›™–ŠœŠȱŠǰȱ‹ˬ£ˬ—ȱ³˜¡ȱŠÂ͛Í›ǯȱʞŠ•ˬȱ’³’—ˬȱ ˬȱ’—œŠ—Šȱ‹’›ȱˬœˬ••’ȱˬ›ˬ”’›ǯȱ ’–’œ’ȱˬ‘œ’•’—’ȱ‹’’›–ˬ”ȱ ’œˬ¢’›ǯȱ ’–’œ’ȱ’¡’œŠœÍ—Íȱ’’›–ˬ–ˬ”ȱû³û—ȱ¢û—û•ȱ’óˬȱ ’ó•ˬ–ˬ”ȱ’œˬ¢’›ǯȱžȱ’œˬ”•ˬ›ȱ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›œˬǰȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ ––Šȱ–û•ˬšȱŽ¢’•ǯȱˬ£’ȱŠ—Š•Š›ȱžóŠš•Š›Íȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ ˜•–Šš•Šǰȱ˜—•Š›Íȱˬ•ȱ’ó•ˬ›’ȱŸˬȱ¢Šȱ–žœ’š’¢ˬȱŠ•ÍóÍ›–Šš•Šȱ Šȱã£û—ûȱŠ–ȱ›Š‘Šȱ‘’œœȱŽ’›ǯȱ ’ó’—’—ȱŸˬ£’ˬœ’ȱȮȱ ‘ˬ¢Šȱ¢˜•Šó͗͗ȱŠ›£ž•Š›Í—Íȱ›ˬȱŽ–ˬ”ȱŽ¢’•ǰȱ’–”Š—ȱ Š’›ˬœ’—ˬȱ˜—Šȱˬœˬ”ȱ˜•–ŠšÍ›ǯȱ’•ˬ—’—ȱˬ•ˬŒˬ¢’ȱ–ˬ‘£ȱ ‹Ž•ˬȱ–ˬ£ž›ȱˬ–ˬ”Šó•ÍÂ͗ȱû£ˬ›’—ˬȱšž›ž•–Š•ÍÍ›ǯȱ

36ù;2/2-ù%$;,ú

ŽœŠ‹ȱŽ’›’”ȱ”’ǰȱ”’ó’ȱŸˬȱšŠÍ—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬ›’—’—ȱ ‹ã‘›Š—ÍȱŠ›’¡ˬȱšŠ•–Íóȱȱˬœ›’—ȱˬ—ȱˬ›’—ȱ‹ã‘›Š—͍͛ǯȱžȱ û—ȱ‘ˬ–’—ȱ‹ã‘›Š—Í—ȱ³˜¡œŠ¢•ÍȱˬœŠ•Š›Í—Íȱ¢ŠóŠ¢Í›ÍšǯȱŽ›ȱ û£û—ˬȱ¢Š¡óÍȱ—ˬȱŸŠ›œŠǰȱ–ˬ‘£ȱ”’ó’ȱŸˬȱšŠÍ—Í—ȱŠ‘ˬ—Š›ȱ –û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ¢Š›Š—Í›DZȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬǰȱ㟕Š•Š›ǰȱ‹ã¢û”ȱ ¢Š›ŠÍŒÍ•Íšȱ•Š¢’‘ˬ•ˬ›’ȱŸˬȱœǯȱŠ”’—ȱã›û¢û–û£ȱŠ‘Šȱ ³˜¡ȱšŠ›ó͕͚•Íȱ–û—Šœ’‹ˬȱŽ¢’•ǰȱ›ˬšŠ‹ˬ’›ǯȱŠÍ—Íȱ Š•³Š•Š—ȱ”’ó’•ˬ›ǰȱ”’ó’•ˬ›’ȱŠ•³Š•Š—ȱšŠÍ—•Š›Íȱã›û›û”ǯȱ —•Š›Í—ȱ¢Š›ŠÍŒÍȱšûŸŸˬœ’ȱ‹’’‹Ȭû”ˬ—–ˬ¢ˬ—ȱ³ˬ”’ó–ˬ•ˬ›ˬȱ œˬ›ȱ˜•ž—ž›ǯȱ’›’Ȭ‹’›’—ˬȱšŠ›óÍȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ£˜›Š”Í•ÍÂ͗ȱ ãœˬ›’•–ˬœ’ȱ‹ã¢û”ȱœûšžž›ǯȱ—ž—ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱȮȱ¡ˬœˬȱ žóŠš•Š›ǰȱ‹ˬ‹ˬ¡ȱŠ’•ˬ•ˬ›’›ǯȱ㟌žȱˬ‘œ’•ȱœ’œŽ–’ȱŒ’—œ’ȱ Š¢›Í•ÍšȱŸˬȱˬ›‹’¢ˬ—’—ȱ•Š‹û•û¢û—ûȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Í›ǯȱʞœ•ȱ ”’ó’ȱŸˬȱšŠÍ—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬ›’ȱ‘ŠššÍ—ŠȱˬœˬŸŸû›ûȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ –ˬ—‹ˬˬ—ȱŠ•–Ššȱ˜•–ž›ǯȱˬˬŒŒû‹•ûȱŽ¢’•ȱ”’ǰȱ”’ó’•ˬ›ˬȱ ˬœŠœȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬ›’—’—ȱ£˜›Š”Í•ÍšǰȱŠš›Žœœ’¢ŠǰȱšˬŠ›•Íšǰȱ šŠÍ—•Š›Šȱ’œˬȱȬȱȱ‘’¢•ˬȱŸˬȱ’›’ˬ•’”ȱ˜•žÂžȱšˬ‹ž•ȱŽ’•’‹ǯȱ û—¢Šȱˬ›œ’—ˬȱ³ŽŸ›’•’‹ǯȱ ŠÍ—•Íšȱ–Š‘’¢¢ˬ’—ˬȱȱ–ˬ‘ˬ•ȱš˜¢–ŠŠ—ȱ ‘ã”–›Š—•Íšȱ—û–Š¢’óȱŽ’›ˬ—ȱȃ¡Š—Í–Í—Ȅȱûœû—•û”ȱˬ󔒕ȱ Žˬ—ȱ”’ó’•’”ȱŽ—Ž›“’œ’ȱ˜—ž—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱˬȱœ’›Š¢ˬȱŽ’›ǯȱ žǰȱ‘˜›–˜—Š•ȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ǰȱ–Šœ˜™Š’¢Šǰȱ’—Ž”˜•˜“’ȱ Š£Š›•Š›ŠǰȱšŠ•¡Š—ŸŠ›’ȱŸˬ£’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Í›ǯ ʞœ•ȱ”’ó’•’”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬ›’—’ȱ’—”’óŠȱŸˬȱ—û–Š¢’óȱ Ž’›–ˬ¢ˬ—ȱ”’ó’ȱû³û—ȱã£û—ûȱˬœ’šȱŽ–ˬ”ǰȱ¡˜ó‹ˬ¡ȱ Š’•ˬȱœŠ‘’‹’ȱ˜•–Ššȱ³˜¡ȱ³ˬ’—’›ǯȱǰȱŠœŠ—•Íš•Šȱ–û¡ˬ•’ȱ ŠœÍ•Í•Íš•Š›Šǰȱ™›˜œŠ’ȱŸˬȱ’ˬ›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ǯȱȱ ’ó’•’”ȱ–ˬĢȱž–ž—ž—ȱ‹ã‘›Š—Íȱû›ˬ”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ’•ˬȱˬȱ —ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱž—ž—•Šȱˬ‹’ˬȱ–ˬ•ˬ‹’—ˬȱ¡ˬ¢Š—ˬȱ˜•ž—žÂžȱ û³û—ȱ’—œŠ—•Š›Š—ȱš’œŠœȱŠ•Í›ǯȱ Ž•ˬȱšˬ‹ž•ȱ˜•ž—ž‹ȱ”’ǰȱšŠÍ—Í—ȱˬœŠœȱŸˬ£’ˬœ’ȱȮȱŠ—Š•Íšǰȱ ”’ó’—’—ȱ’œˬȱȮȱŠŠ•ÍšÍ›ǯȱŠ”’—ȱ‹žǰȱŠ–ȱ–ˬ—ŠŠȱ‹Ž•ˬȱ Ž¢’•ǯȱŠÍ—ȱû³û—ȱˬœŠœȱ˜•Š—ÍȱšŠÍ—ȱ’—Œˬ•’¢’ǰȱ”’ó’ȱû³û—ȱ ’œˬȱȮȱ–ˬ›•’”’›ǯȱ—Š•ÍšȱŸˬȱŠŠ•Íšȱ’œˬȱ‹žȱŸˬ£’ˬ•ˬ›’—ȱ ˬ›”’‹ȱ‘’œœˬœ’’›ǯȱ ’ó’•’”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬ›’ȱ”’ó’¢ˬȱã£û—ûǰȱ’•”ȱ —㟋ˬˬǰȱ¡Š’–ǰȱ–ˬœž•ȱ¢Š›ŠÍŒÍȱ”’–’ȱ’ŠˬȱŽ–ˬ”ˬȱ ¢Š›Í–³Íȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱŠÍ—•Íšȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬ›’ȱ’œˬȱšŠÍ—Í—ȱ •ˬŠˬ’—’ȱŠó”Š›ȱŽ–ˬ•’ǰȱ˜—ž—ȱˬ›ŠÍ—ŠȱœŽŸ’ȱ–ˬ”Š—Íǰȱ ¢ˬ—’ȱ‘’œœ•ˬ›’—ȱŸˬȱ¢Š›ŠÍŒÍȱšûŸŸˬ—’—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’ȱŸˬȱ ³’³ˬ”•ˬ—–ˬœ’ȱû³û—ȱ–û—‹’ȱóˬ›Š’ȱȱ¢Š›Š–Š•ÍÍ›ǯȱ

626ù2/2-ù%$;,ú ˬóˬ›’¢¢ˬ’—ȱŠ›’¡’—ˬȱ’•”ȱˬˬ’›ȱ”’ǰȱ”’ó’ȱŸˬȱšŠÍ—•Š›ȱ ‹’›’Ȭ‹’›’ȱ’•ˬȱŠ³ÍšȱŸˬȱœˬ›ȱ›ˬšŠ‹ˬˬȱš˜óž•–žó•Š›ǯȱŠ•—Í£ȱ Š’•ˬȬ–ˬ’óˬȱ”ˬœ’¢’—ˬȱŽ¢’•ǰȱŠ’ȱ‘ˬ¢ŠȱŠ¡Í—Í—ŠȱŠǯȱ G•”ȱ‹Š¡Í󍊗ȱ‹žǰȱ’”›Š‘ȱŸˬȱˬ‘óˬȱ‘’œœ’ȱ˜Âž›Š—ȱ‹’›ȱ

–ˬ—£ˬ›ˬ’›ǯȱŠ”’—ȱ›ˬšŠ‹ˬȱ‘ˬ–ȱˬȱ‘ˬ›ȱ’”’ȱŒ’—œˬȱ ¢Ž—’ȱœ˜œ’Š•ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬ—ȱ ˬ–ˬ”Šó•ÍšȱŽ–ˬ”’›ǯȱˬ›’Œˬ—ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱˬ‘œ’•ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ”’ó’•ˬ›•ˬȱ‹ˬ›Š‹ˬ›•ˬó’›ǯȱŽ—’Œˬȱž—’ŸŽ›œ’Žȱ ‹’’›–’óȱˬ•ˬ‹ˬȱšÍ£•Š›Í—ȱ–ˬ—œˬ‹ȱ’’Š•Š›ÍȱŽ’”Œˬȱ”’ó’ȱ ’’ŠœÍ—Šȱ‹ˬ—£ˬ¢’›ǯȱȱŠÍ—•Š›ȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱ”’ó’ȱ™Žóˬ•ˬ›’—ˬȱ Ž£•’”•ˬȱ¢’¢ˬ•ˬ—’›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ‹ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ˜—•Š›Š—ȱŠȱ³˜¡ȱ žÂž›ȱšŠ£Š—Í›ǯȱȱ

Š”’–’¢¢ˬˬȱŒˬ•‹ȱ˜•ž—–žóȱšŠÍ—•Š›ȱ›ˬšŠ‹ˬȱŠ™Š›Ȭ –Ššȱû³û—ȱ•Š£Í–’ȱȃ”’ó’ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—’ȄȱȬȱ’—Š”Š›•ÍÂÍǰȱ šˬ’¢¢ˬ’ǰȱ’›Šˬœ’—’ǰȱ‹’›ȱ£Š–Š—•Š›ȱóˬ”œ’£ȱûœû—•û¢û—ûȱ ’’›–’óȱ”’ó’•ˬ›ȱ’œˬǰȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱȃšŠÍ—ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—’ȄȮȱ û£ˬóˬȱŽ–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ǰȱœ’¢Šœˬ³’•’”ǰȱ‘ˬœœŠœ•ÍÂ͗Íȱ ’—”’óŠȱŽ’›–ˬ¢ˬȱ–ˬŒ‹ž›ž›ǯȱtœû—•û”ȱŸˬȱŠ‹Ž³’•’”ȱ ™›’—œ’™’ȱˬ›’Œˬ—ȱŠ—•Š—Í•–ÍóȱšŠ›ó͕͚•ÍȱŠœÍ•Í•Íšȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱ ˜•ž—ž›ǯȱ ’•ˬȬ—’Š‘ȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’ȱˬȱŽ¢—’ȱ–ˬŒ›ŠŠȱˬ”Š–û•ȱ Ž’›ǯȱûŠœ’›ȱ—’Š‘ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ‹ˬ›Š‹ˬ›•’”ȱû£ˬ›’—ˬȱ šž›ž•–žóž›ǯȱû—Šœ’‹ˬ•ˬ›’ȱ’¢Ž›Š›¡’”ȱŽ¢’•ǰȱ–ûšŠ‹’•Ȭ •’”ȱŠ•Š—Í›–Ššȱ˜•Š›ǯȱŠ•Íšȱ‘ã”–ûȱŠ—•Š¢ÍóÍȱŸŠ•’Ž¢—ȱ —ûž£žȱ’•ˬȱˬŸˬ£•ˬ—’›ǯȱȃˬ’óˬȱŸˬ£’ˬ•ˬ›’—’—ȱˬŠ•ˬ•’ȱ ‹ã•ûóû•–ˬœ’Ȅȱȱ’œˬȱŠ’•ˬȱęȱ›ˬŸŠ—•ÍÂ͗͗ȱŸŠŒ’‹ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ˬȱ ³ŽŸ›’•’›ǯȱ •Šœœ’”ȱȃŠ’•ˬȱ‹Šó³ÍœÍȄȱ–ˬĢȱž–žȱȃˬœŠœȱšˬ›Š›ȱ šˬ‹ž•ȱŽˬ—Ȅ•ˬȱˬŸˬ£ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ˬ‘œ’••’ȱŸˬȱ’š’œŠ’ȱŒˬ‘ˬˬ—ȱ–ûœˬš’•ȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›ȱ ”ã‘—ˬȱ–ˬ’óˬȱšŠ¢Š•Š›Íȱ’•ˬȱ¢ŠóŠ–ŠÂÍȱ‹ŠŒŠ›–Í›ǯȱ—Ȭ •Š›ȱã£ȱ”’ó’•ˬ›’—ˬ—ȱ¢Š•—Í£ȱšûŸŸˬǰȱ‘ã”–ȱŸˬȱ™ž•ȱŽ¢’•ǰȱ ‘ˬ–³’—’—ȱŠ—•Šó͕–Šǰȱ–Ž‘›’‹Š—•ÍšǰȱŠÂ͕ȱŸˬȱ¢Š›ŠÍŒÍ•Íšȱ ã£•ˬ¢’›•ˬ›ǯȱȱŠ¡óÍȱ”’ó’ȱ™ž•ȱšŠ£Š—–ŠÂÍȱ‹ŠŒŠ›–Š•ÍǰȱŽ¢—’ȱ žÂž›•ŠȱžóŠš•Š›Í—ȱˬ›‹’¢ˬœ’ȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•–Š•ÍȱŸˬȱ•Š£Í–ȱ ˬ•’”ˬǰȱŽŸȱ’ó•ˬ›’—ˬȱ‘ˬ¢Šȱ¢˜•Šó͗ÍȱˬŸˬ£ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ Ž³–’óȱˬ•ˬ‹•ˬ›ȱœ’¢Š‘͗͜Šȱ‹žȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬ›ȱŠ¡’•ȱŽ¢’•Ȭ ’›ǯȱŠ”’—ȱ£Š–Š—Í—ȱˬ•ˬ‹•ˬ›’ȱ‹žž›ǯȱ ’ó’•ˬ›’—ȱˬȱ™œ’¡˜•˜’¢ŠœÍȱã£ȱ—㟋ˬœ’—ˬȱˬ¢’ó’›ǯȱ ûŠœ’›ȱóˬ›Š’ˬȱ¢ŠóŠ–ŠšȱŸˬȱ’ó•ˬ–ˬ”ȱû³û—ȱ”’ó’•ˬ›ȱŠ‘Šȱ ¢ž–óŠšȱ¡Šœ’¢¢ˬ•’ȱŸˬȱã£û–•ûȱ˜•ž›ǯȱ›ŠȱŸˬȱ¢û”œˬ”ȱ œ˜œ’Š•ȱˬ‹ˬšˬ¢ˬȱ–ˬ—œž‹ȱ˜•Š—ȱˬ‘œ’••’ȱ”’ó’•ˬ›ȱšŠÍ—ȱ ‹ˬ›Š‹ˬ›•’¢’ȱ’Ž¢ŠœÍ—Íȱ›Š£Í•Íš•ŠȱšŠ›ó͕Š¢Í›ǯȱˬ‘•ˬȬ”ˬ—•’ȱ œ˜œ’Š•ȱ–û‘’’—ˬȱ’œˬȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱˬ¢ˬ›•ˬ›ȱ‘ˬ•ˬȱˬȱûŒ•ûû›ǯȱ ʞ›ȱŸˬȱŠŠȱœž›ˬ’ȱ’œˬȱ‘Š”’–•’”ȱŸˬȱûŒȱ’•ˬȱž¢Âž—•ŠóÍ›Í•Í›ǯȱ ŠÍ—ÍȱŠ’•ˬȱ˜ŒŠÂ͗͗ȱš˜›ž¢žŒžœžǰȱ”’ó’—’ȱ’œˬȱ ˜•Š—ÍóÍÂÍȱˬ–’—ȱŽˬ—ȱóˬ¡œȱ”’–’ȱŠ—͝Í›Š—ȱˬ—ˬ—ˬŸ’ȱ ‹Š¡Í󕊛ȱ ȱˬœ›’—ȱ–ˬˬ—’¢¢ˬ’ȱ’•ˬȱž£•Šó–Í›ǯȱ Ž›³ˬ”•’”ȱ ˜—Š—ȱ’‹Š›ˬ’›ȱ”’ǰȱŒ’—œ’ȱ–ˬ—œž‹’¢¢ˬ’—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Ȭ –Š¢Š›Ššǰȱ’—œŠ—ȱ‘ˬ¢ŠȱŸˬȱ–ˬ󾕒¢¢ˬȱˬ›£’—’ȱœŽ³–ˬ”ȱ ‘ûšžšž—Šȱ–Š•’”ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱŽ¢•’ȱŸˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱ˜•Š—ȱ šŠÍ—•Š›ȱ‘ˬ¢ŠÍ—Í—ȱŠ’•ˬȬ–ˬ’óˬȱ–ûœˬŸ’œ’—’ȱšž›‹Š—ȱ ŸŽ›ˬ›ˬ”ȱ–ˬ—œˬ‹ˬȱ³ŠœÍ—ǯȱȃʞ—ˬ—ˬŸ’ȄȱšŠÍ—•Š›ȱ’œˬǰȱ ˬ–ˬ”ȱŸˬȱœ˜œ’Š•ȱœŠ‘ˬ•ˬ›ˬȱã£û—ûȱŠ–ȱˬœ’šȱŽ–ˬœˬȱ ˬǰȱȱ˜—œž£ȱŠȱȱ‹žȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱˬ›ˬŒˬˬȱ”ã‘—ˬȱšŠ¢Š•Š›ȱ ’•ˬȱ¢ŠóŠ¢ŠŒŠšǯȱžȱ–㟚Ž•ˬ›’ȱȱ–ûšŠ¢’œˬȱŽ–ˬ”ǰȱšŠ›óÍȬ šŠ›óÍ¢Šȱš˜¢–ŠšȱˬœŠœœÍ£Í›ǯȱȱˬ”’ǰȱ’—œŠ—Í—ȱœŽ³’–’ȱŠ£Šȱ Ÿˬȱûóû—û•–ûóȱ˜•œž—ǯȱ Ž¢’•ˬ—•ˬ›’ȱŠ–ȱ–ˬ—ŠœÍȱ’•ˬȱȱ”’ó’•ˬ›ˬȱˬȱŠ’ȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱȃ •Šœœ’”ȱ”’ó’•’”Ȅȱˬ–Š¢û••ûȱȱ˜Â•Š—•Š›ȱ‘ˬ–’óˬ”’ȱ ”’–’ȱ–ˬ”ˬ‹ȱ’••ˬ›’—ˬȱ㗍ˬȱŽˬŒˬ”ǰȱœ˜—›ŠŠ—ȱ ’œˬǰȱ˜•Šȱ‹’•œ’—ȱ”’ǰȱûœû—•û¢ûȱŠ‘Šȱ¢ž–óŠšȱŸˬȱ£’¢Š•Íȱ ‘ˬ–¢Šó͍•Š›Í—ŠȱŸŽ›ˬŒˬ”ǯȱG£’ŸŠŒȱŸˬȱŠŠ•Íšȱûœ•ž‹•Š›ÍȱŠȱ ‘ˬ–’óˬȱˬ›š•’ȱ˜•ŠŒŠšǯ

36ø;2/2*ø<$


$]ԥUED\FDQGD³%HUOLQ&KHPLH$*0HQDULQL´1PD\ԥQGԥOL\L $=&ԥIԥU&DEEDUOÕ&DVSLDQ3OD]DFÕPԥUW 7HO )DNV  ZZZEHUOLQFKHPLHD]


Profile for Ailə Həkimi Jurnalı

"Ailə Həkimi" Jurnalı 40 - 2013  

"Ailə Həkimi" Jurnalı Aprel 2013

"Ailə Həkimi" Jurnalı 40 - 2013  

"Ailə Həkimi" Jurnalı Aprel 2013

Advertisement