Page 8

6 masını sürətləndirə bilər. Bunlara aşağıdakılar aiddir: PEYVƏNDLƏR NƏDƏN QORUYUR • Körpəniz haqqında müs‑ bət fikirlər; Hepatit B sarılıqla keçən hepatitin ən ağır formasından (HB) • Körpənin səsi; BSJ vərəm və onun ən ağır fəsadlarından • Körpəni seyr etmək; OPV ölüm və ifliclə nəticələnən poliomielit xəstəliyindən • Körpəyə toxunmaq və DPT difteriya, tetanus və göy öskürək kimi ağır xəstəliklərdən onu oxşamaq. Odur ki, döşlə əmizdirmə zamanı bütün diqqətinizi kör‑ Ümumiyyətlə, uşaqları iki yaşına qədər və hətta pənizə yönəltməyə çalışın. Bütün bunları bilərsə, hər daha uzun müddət ana südü ilə qidalandırmaq məs‑ bir ana öz körpəsini müvəffəqiyyətlə ana südü ilə ləhət gö rülür. Bu zaman körpənizin 6 ayından sonra qidalandıra bilər. yalnız ana südü onun üçün kifayət etmir. Bu Körpənizə döş verdiyiniz vaxt onunla ünsiyyət dövrdən başlayaraq körpənizə ana südü ilə bərabər qurmaq üçün ən əlverişli zamandır. Bu zaman kör‑ əlavə qidalar verməyə başlayın, həm də bu qidaları pənizin gözlərinin içinə baxın, onu əzizləyin və körpənizin rasionuna tədricən, müəyyən zaman oxşayın. Ona xoş sözlər deyin, nə dediyinizi anlaması çərçivələrini gö zləyərək (təxminən bir həftə) bir‑bir vacib deyil, körpəniz nəvaziş və sevgi dilini çox gözəl əlavə edin. başa düşəcək və Sizə cavab verəcəkdir. Körpənizi yatızdırarkən yastıqdan istifadə Əmzikdən istifadə etməməyə çalışın, çünki bu ilk etməyin və onu arxası və yanı üstə yatızdırın. Onu öncə körpənin döşlə qidalandırılmasında problemlər bilin ki, yatağını yırğalamaq körpənizə ziyandır. yaranmasına səbəb olur. Bilirsinizmi, əmzik bir çox Yatarkən onu bir dəfə sağ, o biri dəfə isə sol yanı üstə hallarda qulaq, burun, boğaz xəstəliklərinin əmələ yatızdırın. Yataqdan düşməməyi üçün körpənizi təh‑ gəlməsinə səbəb olur, dişlərin inkişafına mənfi təsir lükəsiz yerdə yatızdirın. edir və gələcəkdə uşağın gec danışmasına və nitqinin Körpənizlə çoxlu danışsanız, kitab oxusanız, düzgün inkişaf etməməsinə gətirib çıxara bilər. mahnı söyləsəniz, ona toxunsanız, göz təması yarat‑ Bundan başqa əmziyi daima steril, təmiz saxlamaq sanız ‑ körpənizə sevginizi göstərsəniz, o özünü çətin olduğundan ondan istifadə körpədə bağırsaq həmişə çox şən və inamlı hiss edəcəkdir. Bütün bunlar infeksiyaları ehtimalını artırır. onun beynini inkişaf etdirəcəkdir. Düşünməyin ki, körpəniz oxuduğunuz kitabı və ya nəğməni anlama‑ yacaq, önəmli olan odur ki, dediyiniz sözlərin mənasını anlamasa belə bunlar onun beynini inkişaf etdirəcək, körpəniz daha tez danışacaq və gələcəkdə müxtəlif insanlarala daha rahat ünsiyyət quracaqdır. Önəmli olan vacib məsələlərdən biri körpənizi mümkün qədər tez dö vlət qeydiyyatına salmanızdır. Bu sadəcə doğum şəhadətnaməsinin alınması deyil, Sizin körpənizin dövlətimizin bərabərhüquqlu vətəndaşı olmasının tanınması deməkdir. Bu zaman istər dövlətimiz və istərsə də, körpənin valideynləri onun sağlam və hərtərəfli inkişaf etməsi üçün öz üzərlərinə məsuliyyət götürür‑ lər. Məsələn, dövlət artıq peyvənd sifariş edərkən bu körpənin maraqlarını da nəzərə alır, onun üçün sosial yardım ayırır, tibbi və məsləhət xidmətlərini plan‑ laşdırarkən həmin körpə üçün də bu xidmətlərin əlçatan olmasını təmin edir, gələcəkdə onun da təhsil almaq hüququnu təmin edir və s. Odur ki, yeni doğulmuş körpənizin müvafiq dövlət orqanlarında qeydiyyatdan keçirilərək, doğum şəhadətnaməsi almasına gecikdirilə biləcək əhəmiyyətsiz bir prose‑ dur kimi deyil, onun vətəndaş hüquqlarının tanın‑ ması yolunda ən əhəmiyyətli addım kimi yanaşın. Əhəmiyyətli olan digər məsələ körpənizin bütün peyvəndləri vaxtında almasıdır. Bilirsinizmi ki,

"Ailə Həkimi" Jurnalı 11 - 2009  
"Ailə Həkimi" Jurnalı 11 - 2009  

"Ailə Həkimi" Jurnalı Dekabr - 2009

Advertisement