Page 71

69 BUNDAN BAŞQA: - NO nəinki damar əzələləri, eləcə də bronxlara genişləndirici təsir göstərir; - NO trombların əmələ gəlməsinin qarşısını alır; - sinir sistemi üçün NO siqnal materialı qismində çıxış edir (informasiya ötürən vasitə) və beyin, mədə və bağırsağın funksiyasına müsbət təsir göstərir; - NO makrofaqların tərkibində onların bakteriyaları məhv etmək qabiliyyətini artırır; - NO hüceyrə səviyyəsində çoxlu sayda pozitiv dəyişikliklərə səbəb olur və qan dövranı, immun və sinir sistemi fəaliyyətinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarır.

Nebivololun təsiri altında endoteliumun azot oksidi istehsalı artır, sonra bu maddə sistemli qan dövranına daxil olur və nə β-reseptorlara təsirindən, nə də ki simpatik reseptorların hissəvi aktivləşməsindən asılı olmayan sistemli vazodilatasion reaksiyanın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu, digər β-alrenoblokatorların malik olmadığı unikal bir xüsusiyyətdir.

uyğun vasitə seçmək çətindir. Belə halda bronxospazm törətməyən və pasiyentlər tərəfindən yaxşı mənimsənilən nebivololdan istifadə etmək olar. Pasiyentdə metabolik pozuntular qeyd olunursa, misal üçün, qlükozaya qarşı tolerantlığın pozulması zamanı adi β-adrenoblokatorların tətbiqi şəkərli diabetin inkişaf etməsinə gətirib çıxara bilər və belə hallarda nebivolol təyin etmək olar, çünki o, metabolik cəhətdən neytraldır və belə fəsadlar törətmir. βadrenoblokatorların istifadəsi zamanı əmələ gələn və ağrı sindromu ilə xarakterizə olunan vazospastik reaksiyalı xəstələrə gəldikdə, nebivolol (Nebilet) periferik vazodilatasiya yaradır və bu kontingent xəstələr üçün təhlükəsiz preparat hesab olunur. Preparatın qəbulu rahatlığı da az əhəmiyyət kəsb etmir, o, sutkada bir dəfə təyin edilir, 24 saatdan artıq təsir göstərir və səhərlər arterial təzyiqin artmasının qarşısını alır. Preparatın sutkalıq dozası 5 mq. təşkil edir. Əlavə təsirlərin sayı plasebo effektinə bərabər hesab olunur. Vacib amil odur ki, bu effektlər o qədər də güclü deyil və qeyri-spesifikdir: baş ağrıları, zəiflik, baş gicəllənməsi, qəbizlik, diareya. Əlavə təsirlərin sayı 3%-dən 5%-dək dəyişir ki, bu da preparatın yaxşı mənimsənilməsindən xəbər verir. Nebivololun uzun müddət istifadəsi fonunda impotensiya və erektil disfunksiya halları sayının artmamasını da qeyd etmək vacibdir ki, bu da onun vazodilatasion xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Üçüncü nəsil β-adrenoblokatorlarına aid olan Nebilet® preparatının özünəməxsus və unikal ikili təsiri ona antihipertenziv vasitələr sırasında layiqli yer tutmağa kömək edəcək.

Nebivolol nisbətən yeni preparat hesab olunur, baxmayaraq ki, artıq bir neçə ildir dərman bazarında mövcuddur. Lakin hazırda da bu preparata aid bir sıra çoxmərkəzli tədqiqatlar aparılır, o cümlədən, ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə (ÜÇ). Artıq nebivololun miokardın diastolik disfunksiyası zamanı ÜÇ gedişatına müsbət təsirini sübut etmiş ENECA (Efficacy of Nebivolol in the treatment of Elderly patients with Chronic heart failure as Add-on therapy) tədqiqatı bitmişdir. Alınmış nəticələr nebivololun təyinat göstərişlərinə ürək çatışmazlığını da daxil etməyə imkan yaratmışdır. Çox vacib bir məqamdır ki, bu preparatın yaranmasından sonra biz β-adrenoblokatorları müxtəlif kliniki vəziyyətlərdə istifadə edə bilərik. Misal üçün, xəstədə bronxospastik reaksiya var və onun üçün hətta selektiv β-adrenoblokatorların sırasından

Azərbaycanda “Berlin‑Chemie” Nümayəndəliyi Cəfər Cabbarlı 44, Caspian Plaza 3, 7 mərtəbə Tel: +994 12 436 88 41 Faks: +994 12 436 88 42

"Ailə Həkimi" Jurnalı 11 - 2009  

"Ailə Həkimi" Jurnalı Dekabr - 2009

Advertisement