Page 65

63 Orqanizmin parazitlərdən təmizlənməsi məqsədilə kimyəvi dərmanlarla yanaşı, bitki mənşəli preparatlardan da geniş istifadə edilir. Kimyəvi preparatlardan fərqli olaraq, dərman bitkilərinin orqanizmə toksiki təsirinin az olması onların uzunmuddətli istifdəsinə mane olmur.

Şirinkök(Polypodium virginianum) –

Bu preparatlar orqanizmi parazitlərdən təmizləməklə yanaşı, onları həyat fəaliyyəti məhsullarından da təmizləyir, ümumi qüvvətləndirici təsir göstərir. Orqanizmin parazitlərdən təmizləməsi məqsədilə bir çox dərman bitkilərindən kompleks şəklində geniş istifadə olunur ki, bunlardan da Parasitol preparatını göstərmək olar.

Qərənfil ağacının yağı (Syzigium aromaticum)-əsas təsiredici maddə evqenoldur, 84-

Parasitol tərkibində dörd bitkini (qara qoz, sarımsaq, virginiya şirinkökü, qərənfil ağacı) birləşdirir: Qara qoz ( Juqlans nigra) meyvəsinin qabığının ekstraktı – bioloji aktiv maddələrlə (flavonoidlər, antosianidlər, aşı məddələri, tanin, üzvi turşular,efir yağları, dəmir və kobaltın duzları, C, B1,

saponinlər, flavonoidlər, benzoy və salisil turşuları, steroid qlikozid olan – polipodin, katexin, şəkərlə zəngindir. Antihelmint, sakitləşdirici, bəlğəmgətirici təsiri var. Tərkibindəki qətran qurdqovucu, efir yağları isə işlədici təsir göstərir.

96% təşkil edir.Qərənfil ağacının yağı həzm sisteminin saya əzələlərini boşaldır. Antioksidant, antimikrob və antifunqal təsirə malikdir. Parasitol müxtəlif növ qurdlara və ibtidailərə (lyamblya, amöba) qarşı effetkli təsir göstərir. Kanada mütəxəssisləri tərəfindən istehsal edilən bu preparatın dozası uşaqlar üçün gündə 3 dəfə 1.25 ml, böyuklər üçün isə 2.5 ml təşkil edir. Qəbul müddəti 20 gündür və 10 gün fasilədən sonra təkrarlana bilər.

B2 PP, beta-karotin) çox zəngindir. Bu bitki effektli qurdqovucu, göbələk və virusəleyhinə təsirə malikdir. Onun əsas effektli komponentləri elaq turşusu və yuqlondur. Elaq turşusu antioksidant, antimutagen və şiş əleyhinə təsirə malikdir. Yuqlon isə güclü antibakterial, göbələk və qurd əleyhinə ( bioenergetik mubadiləni pozmaqla) təsir göstərir. Tərkibə daxil olan digər aktiv maddələr immunostimulyator, mikrobisid, antitoksik, iltihabəleyhinə təsir göstərirlər. Təcrübələr göstərir ki, tanin maya göbələklərini və digər şərti patogen mikroroqanizmləri bağırsaqlardakı balansı pozmadan məhv edir və xaric olunmasını təmin edir.

Sarımsaq (Allium sativum) – antibakterial, antiparazitar, antispastik, antioksidant, immun sistemini stimuləedici təsir göstərir. Sarımsaq geniş spektrli antibiotik xüsusiyyətlərinə malikdir. O, fitonsitlərlə zəngindir ki, bunlardan ən əsası allisindir, hansı ki güclü antibakterial təsir göstərir. Həm qram mənfi, həm qram müsbət mikroblara, sadə hüceyrəlilərə, viruslara, həmçinin müxtəlif növ qurd invaziyalarına təsir göstərir. Qıcıqlandırıcı, reflektor və sekretor təsirinə görə sarımsaq iştahanı artırır, mədə və bağırsaqların işini stimulə edir, bağırsaqlarda irinli prosesi söndürür və normal floranın inkişafına təsir edir. Öd və mədə şirəsinin sekresiyasını artırır. İltihab əleyhinə və ağrıkəsici təsiri var. Sarımsağın tərkibindəki fitonsitlər, karotin, selen və s. maddələr şiş hüceyrələrində olan bir çox fermentlərin aktivliyini azaldır, orqan hüceyrələrini sərbəst radikallardan qoruyaraq antioksidant təsir göstərir. Mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır, damarlarda aterosklerotik dəyişikliklərin qarşısını alır.

R.F.S COMPANY. CO. LTD Azerbaijan Republic, Str. 1222/12, Baku-city-AZ1029 Web:www.rfs-pharma.com Tel.: (+994 12) 567 40 08 Fax: (+994 12) 567 40 06 E-mail: info@rfs-pharma.com

"Ailə Həkimi" Jurnalı 11 - 2009  

"Ailə Həkimi" Jurnalı Dekabr - 2009

Advertisement