Page 31

29 maq üçün bu iki sinif preparatlardan istifadə olunurdu. Lakin bu preparatların təsir mexanizmi qeyri-spesifikdir. ÜVS-nı azaltmaqla yanaşı onlar hipotoniya, bronxospazm, erektil disfunksiya, depressiya və digər arzuolunmaz effektlər yaradırlar. Beləliklə, bir tərəfdən kardioloji profilli xəstələrə ÜVS-nı azaldan preparatların təyini göstərişdir (mütləq şərt kimi bir dəqiqədə 55-60 vurğuya nail olmaqdır). Digər tərəfdən real tibbi praktikada beta-blokatorlar və kalsium antoqonistləri vasitəsilə bu məqsədli səviyyəyə nail olunmasının təhlukəsizliyi bir sıra səbəblərdən məhduddur. Bu cür vəziyyət ÜVS-nı sezici olaraq azaldan yeni preparatların axtarışı stimuluna çevrildi. Diskussiyamıza kardiologiya institutunun ÜİX və ritm pozulmaları şöbəsinin müdiri t.e.d., professor Rufulla Abdullayev qoşulur. – ÜVS-nı sezici olaraq azaldan preparatlar mövcuddurmu? – Bu gün biz qətiyyətlə deyə bilərik ki, belə nadir preparat mövcuddur. ÜVS-na sezici təsir göstərən dərman preparatının yaradılması ideyası Fransanın “SERVİER” əczaçılıq şirkətinin hazırladığı “Koraksan” (İvabardin) preparatında öz əksini tapmışdır. Bu preparat kardiologiyada son iyirmi ilin ən böyük innovasiyası hesab olunur. – Koraksanın təsir mexanizminin unikallığı nədən ibarətdir? – Preparatın unikallığı ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən preparatın sezici təsiri nəticəsində orqanizmin başqa funksiyalarına təsir etmədən ÜVSnın azalması müşahidə olunur, digər tərəfdən ÜVS yüksək olduqca preparatın təsiri də güclü olur. Belə ki, preparatın eyni dozası ÜVS yüksək olan pasiyentlərdə (misal üçün, bir dəqiqə ərzində 90 vurğu zamanı 20 vurğu azalır) ÜVS az olan (misal üçün, ÜVS bir dəqiqə ərzində 75 vurğu olduqda 10 vurğu azalır) pasiyentlərə nisbətən daha yaxşı effekt verir. Yəni preparat ÜVS -nın məqsədli rəqəmlərinə əldə olunmasını təmin edir. Sonda Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin baş kardioloqu, ADHTİ-nin terapiya kafedrasının müdiri t.e.d., professor Faiq Quliyevə müraciət etdik. – Professor, müasir kardioloji praktikada Karoksan preparatının tutduğu yer haqqında nə deyə bilərsiniz? – Bu ilin avqust ayına kimi stabil stenokardiyası olan xəstələrdə yüksək antiişemik və antianginal effektivlik haqqında danışırdıq. Koraksan preparatının təyini artıq birinci gündən stenokardiya tutmalarını effektiv aradan qaldırır, xəstələr fiziki yüklənmələri

daha yaxşı keçirə bilir. Yəni, xəstələrə ürəkdə ağrı olmadan fəal həyat tərzi keçirməyə imkan verir. Bu ilin avqust ayında Münhen şəhərində Avropa Kardioloqlar Cəmiyyətinin konqresində irimiqyaslı BEAUTİFUL tədqiqatının nəticələri səsləndirildi. Tədqiqat 4 qitənin 33 ölkəsindən, ÜİX olan 11000 pasiyenti əhatə etmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, ÜİX olan pasiyentlərin (artıq mualicə olunmuş) yarısında ÜVS bir dəqiqədə 70 vurğudan artıq olub. Ona gorə də onlarda ÜİX simptomları qalır, hətta BEAUTİFUL tədqiqatının ilk dəfə müəyyən etdiyi kimi bu xəstələrdə miokard infarktının yaranma riski 46% artır. Koraksan preparatının təyini miokard infarktının yaranma riskini 36%, revaskulyarizasiya zərurətini 30% azaldıb. Beləliklə, sübut olunmuşdur ki, cəmi 2 il müddətində Koraksan ilə aparılan müalicə stenokardiya tutmalarını azaltmaqla yanaşı, koronar fəsadların riskini üçdə bir qədər azaldır. ÜVS-nın azalmasının vacibliyini bir də vurğulamaq istərdim. Hamı həm həkim, həm də pasiyent anlamalıdır ki, ÜVS-nın kardioloji xəstələrin müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşmasında böyük əhəmiyyəti var. Hal-hazırda ÜİX-nin müalicəsində bu cür yeni yanaşmanın tətbiqi üçün sübutedici təbabətin tələb olunan bilikləri, ən əsası isə Avropa Kardioloqlar Cəmiyyəti tərəfindən rəsmi tövsiyə olunmuş və dünyanın bir çox ölkələrində qeydiyyatdan keçmiş Koraksan preparatı mövcuddur. Bizə isə ÜİX olan xəstələrin sübut olunmuş üstünlüklərdən istifadə edə bilməsi üçün, mövcud məlumatlara əsaslanan bu yanaşmanı gündəlik praktikamızda istifadə etmək qalır.

"Ailə Həkimi" Jurnalı 11 - 2009  

"Ailə Həkimi" Jurnalı Dekabr - 2009

Advertisement