Page 13

11 vəfat etmişlərin 95%-i gün ərzində 20-40 siqaret çəkən islahedilməz siqaret çəkən olmuşlar. Qırtlaq xərçəngindən əziyyət çəkənlərin arasında siqaret çəkənlər 80-90% təşkil edir. Siqaret çəkmə və alkoqoldan istifadə etmə qida borusu xərçəngi riskini 9-15 və mədə xərçəngi riskini 9,5 dəfə artırır. Bundan başqa, siqaret çəkmə və sidik kisəsi xərçəngi arasında yüksək əlaqə səviyyəsi aşkar edilmişdir.

göstərir. Siqaret çəkənlərdə daha erkən və daha qabarıq şəkildə üzün qırışması əmələ gəlir, xüsusən, ağız və göz ətrafı nahiyədə. Bir çox siqaret çəkən insanlarda «çəkən adam sifəti», yaxud, qırışlı sifət formalaşır. Üz qırışları üst və alt dodaqlardan düz bucaqlar altında yayılır, yaxud, yanaq və alt çənədə dərin olmayan qırışlar əmələ gəlir.

4. Digər kliniki fəsadlar Siqaret çəkən hamilə qadın özünü mümkün uşaq salma, ölü uşağın və ya aşağı bədən çəkili uşağın doğulması riskinə məruz qoyur. Siqaret çəkənlərin arasında daha çox mədə və on iki barmaq bağırsaq xorası xəstəliyinə rast gəlinir. Bundan başqa, siqaret çəkənlərdə septik xoralar daha çətin müalicə olunur.

Tüstü dəriyə bir neçə yol ilə təsir göstərə bilər. Tüstünün qıcıqlandırıcı kimyəvi maddələrinin zahiri təsiri xroniki çəpgözlük, dərinin quruluğu və ya qıcıqlanmasına, yaxud, birləşdirici toxumanın zədələnməsinə gətirib çıxara bilər. Eləcə də sübut olunmuşdur ki, siqaret çəkmə dərinin elastikliyinin qorunması üçün vacib olan kollagen və elastinə ziyan vurur.

Bir neçə tədqiqatlarda göstərilmişdir ki, tütün tüstüsünə məruz qalma dərinin keyfiyyətinə təsir

"Ailə Həkimi" Jurnalı 11 - 2009  

"Ailə Həkimi" Jurnalı Dekabr - 2009

Advertisement