Page 1

www.ailecocuksiddet.info info@ailecocuksiddet.info


3.043

Mayıs-Temmuz 2013 tarihleri arasında yapılan saha çalışmasında, toplam 4.101 kişi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Kadın

1.058 Erkek

2013 yılında, Boğaziçi Üniversitesi, Hümanist Büro ve Frekans Araştırma tarafından Türkiye’de 0-8 yaş arası çocuklara yönelik aile içi şiddet konusunda, ulusal ölçekte bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma; çocukların daha sağlıklı, güvenli ve destekleyici bir ortamda yetişmelerine destek olmak amacıyla kurulmuş Hollanda merkezli bağımsız bir kuruluş olan ve 15 yıldan fazla bir zamandır Türkiye’de farklı paydaş ve ortaklıklarla çalışma yürüten Bernard van Leer Vakfı tarafından desteklenmiştir. Araştırmanın temel amacı çocuğa yönelik aile içi şiddetin yaygınlığı, yöntemleri ve özellikle de şiddetin uygulanmasına neden olan koşullarla ilgili somut veriler elde etmektir.

Araştırma Örnekleminin Coğrafi Dağılımı

1176

325 560

419

422 552

647

Marmara: İstanbul, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli İç Anadolu: Ankara , Kayseri, Konya, Nevşehir Ege: İzmir , Denizli, Manisa Akdeniz: Adana , Hatay, Antalya Karadeniz: Kastamonu, Samsun, Trabzon, Zonguldak Doğu Anadolu: Ağrı, Erzurum, Malatay, Van Güneydoğu Anadolu: Diyabakır, Gaziantep, Mardin


Çocuğa Uygulanan Şiddetin Nedenleri (%)

TESPİT

27,0

Düşük Düzey Duygusal Şiddet

31,2 41,2 15,0

Yüksek Düzey Duygusal Şiddet

61,1 23,4

Düşük Düzey Fiziksel Şiddet

24,2

Yüksek Düzey Fiziksel Şiddet

22,8

47,2

Ebeveynler çoğunlukla “öfkelerini kontrol edemedikleri” veya “işe yaradığını düşündükleri” için çocuklarına karşı şiddet uyguluyorlar. ÖNERİ

27,5

56,1 21,1 Başka türlü söz dinlemiyor Öfkesini kontrol edemiyor İşe yarıyor

Aile eğitimleri yaygınlaştırılmalı, ebeveynlerin çocuk gelişimini destekleyici becerilerini güçlendirmeye yönelik etkili hizmetler sunulmalıdır.


Anne-Baba Eğitim Durumu ve Çocuğa Yönelik Fiziksel Şiddet Kullanımı (%)

TESPİT

28,2 18,9

31,7 19,0

Anne-babanın eğitim düzeyi arttıkça, çocuğa uygulanan şiddet azalıyor.

21,3 13,8

18,5

ÖNERİ

13,5

13,9 7,7

Anne Baba

Her çocuğun 12 yıllık temel eğitimi tamamlaması sağlanmalıdır.


Ebeveynin Geçmiş Şiddet Deneyimi ve Çocuğa Yönelik Şiddet Oranları (%)

TESPİT Geçmiş Fiziksel Şiddet Deneyimi (Kadın)

Var

Yok

Düşük Düzey Duygusal Şiddet Yüksek Düzey Duygusal Şiddet

72,9 4,2

5,6

Düşük Düzey Fiziksel Şiddet Yüksek Düzey Fiziksel Şiddet

83,3

21,5

38,8

ÖNERİ

1,3 Geçmiş Fiziksel Şiddet Deneyimi (Erkek)

Var

Yok

Düşük Düzey Duygusal Şiddet Yüksek Düzey Duygusal Şiddet

65,4 2,6

Şiddet geçmişi olan ebeveynlerin çocuklarına şiddet uygulama riski daha fazladır.

3,6

Düşük Düzey Fiziksel Şiddet

10,8

Yüksek Düzey Fiziksel Şiddet

0,3 1,6

23,7

78,2

Tüm ebeveynlerin aile danışmanlık hizmetlerine ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Şiddet mağdurlarına yönelik ruh sağlığı tedavi hizmetleri, hem kalite hem de ücret bakımından erişilebilir hale getirilmelidir.


Ailenin Refah Düzeyi ve Çocuğa Yönelik Şiddet Oranları (%)

TESPİT Düşük Düzey Duygusal Şiddet

Yüksek Düzey Duygusal Şiddet

75,3 72,1

5,6 2,6

Düşük Düzey Fiziksel Şiddet

Yüksek Düzey Fiziksel Şiddet

Ailenin refah düzeyi yükseldikçe, çocukların şiddete uğrama riski azalıyor.

26,1

ÖNERİ

18,9

1,4 0,8

Refah düzeyi; Düşük Yüksek

Her çocuk yeterli yaşam standardına sahip olmalıdır. Her aile için temel gelir güvencesi ve sosyal destek hizmetleri sağlanmalıdır.


Çocuğa Yönelik Şiddete Tanık Olanların Başvurmayı Tercih Ettikleri Kurumlar (%)

TESPİT TESPİT

Çocuğa yönelik şiddete tanık Çocuğa yönelik şiddete tanık olanların büyük çoğunluğu olanların büyük kolluk çoğunluğu bildirim adresi olarak bildirim adresi olarak kolluk kuvvetlerini tercih etmektedir. etmektedir. Sosyalkuvvetlerini hizmetlere tercih başvurmayı hizmetlere başvurmayı tercih Sosyal edenlerin oranı düşüktür. tercih edenlerin oranı düşüktür. ÖNERİ ÖNERİ

Çocuk koruma sistemi ve bu Çocuk koruma sistemi ve bu sistemin iyi uygulama örnekleri sistemin iyi uygulama örnekleri topluma tanıtılmalıdır. topluma tanıtılmalıdır.

Ailecocuksiddet2014brosur  

Aile Çocuk Şiddet - Broşür 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you