Page 1

6. zenbakia


Sumarioa / Sumario / Contents

7

Argitaratzailea: TOTOAN, TEEF Aresti kalea, 2 behea 48170, Zamudio Tf.: 94 452 34 47 e-posta: lantxorierri@gmail.com Zuzendaria: Xabier Goienetxe

31

Administrazioa Administraci贸n Administration

39

Azpiegiturak Infraestructuras Infrastructures

47

Heziketa Formaci贸n Vocational training

57

Aisia Ocio Leisure

Koordinazio teknikoa: Ales Atxutegi Marketing eta harreman-arduraduna: Amaia Bustinza Erredakzioa: Itxaso Marina, Gaizka Eguskiza eta Amaia Bustinza Diseinua: Ioritz Larrabeiti

Zerbitzuak Servicios Services

Publizitate-diseinua: Gaizka Eguskiza eta Amaia Bustinza Maketazioa: Gaizka Eguskiza

67

Mundu Hau

Portadaren argazkia: Alberto Casina Zuzenketak: Jose Angel Mentxaka eta Fernando Olabarrieta

75

Enpresa Empresa Enterprise

87

Zientzia eta Teknologia Parkea Parque Tecnol贸gico y Cient铆fico Science & Technology Park

Inprimategia: Gertu

Ale kopurua: 5.000

Lege gordailua: BI 996-06 ISSN 1886-5372

Agerkari honek Txorierriko Mankomunitatearen, Larrabetzu, Lezama, Zamudio, Derio, Sondika, Loiu eta Erandioko Udalen eta Behargintzaren laguntza izan du.

115

Planoak Planos Maps

139

Enpresen zerrenda Listado de empresas Company index

3


Sumarioa / Sumario / Contents

AISIA

ZERBITZUAK 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Lorra, 25 urte Prestik, lanaren azoka Ferroforma-Brikoforma, nazioarteko azokak Sarean dagoen energia Profil profesionalak, krisialdiari aurre egiteko Industriak eragindako urak garbitu Aukerak bilgarrirako Publi Regal, irudi korporatiborako ideiak Denocheydia, liderrak web diseinuan Eguzki-energia espazioan batzen Ekonomia gainerakor berriak NewsSpotter, komunikabideetarako zerbitzua

58 60 62 64 65

Zamudioko kiroldegiaren zerbitzu berriak Estatuko hotelik onenak Produktu euskaldunak, Shangain Bilbao-Bizkaia Fitur Azokan Q kalitatezko bereizgarria turismoan

MUNDU HAU 68

Albistegia

ENPRESA ADMINISTRAZIOA 32 34 36 38

Asun Gaztelu, Larrabetzuko alkatea Miren Dobaran, BFAko Euskara sustatzeko zuzendari nagusia Loiu, irudi berria udalerrirako Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatearen apustu energetikoa

AZPIEGITURAK 40 42 44 46

Sukia, Landabarri bizitegi-area Sondikako txikigunea Azpiegiturak, esportazioak eta inportazioak Guggenheim museoa, TOP esperientzia

76 79 80 82 84 86

88 90 92 94 96 98

HEZIKETA 49 50 52 54 56

Ver贸nica Arrieta, Derioko Nekazaritza Eskolako zuzendaria Politeknika Ikastegia Txorierri BerbaTek, hizkuntza-teknologien ikerketa Txorierriko Udal Euskaltegia Enplegua sustatzeko prestakuntza

4

100 102 104 106 108 111 112 114

Lander Aiarza, Derioko alkatea Jes煤s Garay, Bilboko aireportuaren zuzendaria Lezama, barrura zein kanpora begira Parke eolikorik handiena Airetik ura lortu Irizar, etorkizuneko autobus elektrikoa

BIZKAIKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA PARKEA Bizkaiko Teknologia Parkea eta EHUko Zientzia Parkea BTEKaren irudia, Herrera eta Amorebieta BAN, enpresentzako gune berria Genetadi, NEUROARRAY gailua Lorea Mendoza, DEMOTEK Osasunerako Teknologia Berritzaileen Frogapen Unitatearen zuzendaria Javier Urzaa, Ondoan enpresaren zuzendari nagusia Bizkaia Enpresa Digitala Itelazpi, etorkizuneko telebista Itzarri, teknologia Parketik ate-joka Aitor Markaida, Euskalteleko Enpresa Negozioaren Arloko zuzendaria Ingeteam, auto elektrikoa kargatzeko denbora laburtu da ZIV, ahalmen berritzailea ITP, instalazio esperimental giltzarria Teknologia Parkeak, ibilgailu elektrikoaren alde


Editoriala / Editorial / Editorial

Zientzia Parkea: UPV/EHU-ren proiektu estrategikoa El Parque Científico es el proyecto estratégico de la UPV/EHU The Science Park is the strategic project of the UPV/EHU

E

Iritzia / Opinión / Opinion

uskal Herriko Unibertsitatearen proiektu nagusietako bat Zientzia Parkea da, Bizkaiko

Campuseko

Leioa-Erandio

Gunean eraikitzen ari den azpiegitura. Haren helburua berrikuntzarako, sorkuntzarako eta diseinurako gune bat sortzea da, hau da, leku egoki bat izatea oinarri teknologikoko enpresa berriak abian jartzeko eta, horien bitartez, prestakuntza

maila

handiko

lanpostuak

sortzeko. Euskal Herriko Unibertsitatea eta Bizkaiko Teknologia Parkea lankidetza estuan dabiltza lanean azpiegitura honen plangintza, diseinua eta eraikuntza egiteko. Alde batetik, unibertsitatearen gaitasun zientifikoei eta teknologikoei etekina ateratzen diegu eta, bestetik, parkearen

IÑAKI GOIRIZELAIA Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea

esperientzia egiaztatuaz baliatzen gara, inguruaren gizarte-eskakizunei erantzuteko. Zientzia Parkeak 150.000 m2-ko azalera izango du eta lehen fasea amaitutzat emango da Leioa-Erandio Gunearen iparraldean eraiki-

Contará con una superficie de 150.000 m2 y se prevé que la

tzen ari den Egoitza Eraikina egiten denean

primera fase culmine a finales de 2012, cuando se constru-

eta, aurreikuspenen arabera, 2012. urtearen amaiera aldera izango da. Gero, eraikin ge-

ya el Edificio Sede. Después se añadirán nuevos edificios que acogerán, grupos de investigación universitarios, empresas de base tecnológica y empresas intensivas de I+D+I. Esta ambiciosa obra

hiago egingo dira, non unibertsitateko ikerketa-

concluirá dentro de una década, con una inversión de 100 millones de

taldeak, unibertsitatean sortutako oinarri tekno-

euros y la creación de 2.000 empleos directos. Ello supone la crea-

logikoko enpresak eta I+G+B-ko enpresa inten-

ción en la UPV/EHU de un entorno clave para la innovación, la creatividad, la imaginación, y su proyección internacional.

tsiboak kokatuko diren. Proiektuaren handitasuna ezarritako epeetan hauteman dezakegu: obra osoa hamar urte barru amaitzea espero da, 100 milioiko inbertsioa egin eta 2.000 lanpostu zuzen sortu on-

It will have a surface area of 150,000 m2. The first phase will culminate with the headquarters building, currently under construction. Its completion is expected by the end

doren. Garrantzitsuena, ordea, ez dira zenba-

of 2012. New buildings housing University research groups, techno-

kiak, ekimenaren eragina baizik: UPV/EHUn

logy-based companies and intensive enterprises of R+D+i will be

berrikuntza, sorkuntza eta irudimena bultzatze-

added later. The aim is to complete the project within a decade, with an investment of 100 million Euros and the creation of 2,000 directly

ko ingurune bat sortzea eta horrek nazioartean

related jobs. This means the creation of a key area at the UPV/EHU for

izango duen hedakuntza.

innovation, creativity, imagination, and its international projection.

6


Zerbitzuak / Servicios / Services

25 urte bete ditugu Martín Uriarte Zugazabeitia, LOORA Koop.-eko zuzendari kudeatzailea

ra (politikariak eta langileak), lurraldeko nekazari-erakundeak eta haien gainetik daudenak, bezeroak, hornitzaileak, lagunak eta kolaboratzaileak. Eta batez ere gure langileei, gaur egun gurekin lanean jarraitzen dutenei nahiz utzi gaituztenei. LORRA elkartze-proiektua 1986ko azaroaren 6an jaio zen eta guztion artean lortu dugu hura, 25 urteren ostean, egitasmo sendoa izatea. Gurea 30 elkartek osatzen dute, zazpi kooperatibak, bazkide laguntzaile batek eta 28 laguneko taldeak, proiektuarekiko konpromiso handia dutenak eta, urte hauetan zehar, Bizkaiko lehenengo sektorearen beharrizanei erantzuna eman dieLORRA lehen mailako kooperatiba

Ardi latxaren Hazleen Bizkaiko Elkar-

tenak. Era berean, gure proiektuaren

da, irabazi-asmorik ez duena. Gure

tea; AFE (BIFE gaur egun) Frisiar arra-

inguruan Bizkaiko 4.000 ekoizle

bazkideen artean nekazaritza eta

zako azienda Hazleen Bizkaiko Elkar-

baino gehiago batu dira, euren jar-

abeltzaintza arloko ekoizleen elkarte-

tea; BIHOEL Baratzezainen Bizkaiko

duera profesionalizatzea helburu dute-

ak daude, pentsua ekoizten duten

Elkartea; eta Baserriko Esnea, baserri-

nak: abeltzainak, baratzezainak, txa-

nekazaritzako kooperatibak, nekaza-

ko esnea merkaturatzeko elkartea.

kolingileak eta sagardogileak, eta ba-

ritzako produktuak eta hornidurak

Urteurrenaren haritik, aukera apro-

serriko ogiaren ekoizleak, tartean.

merkaturatzen dituztenak, erakunde

betxatu nahi dugu hauei guztiei eske-

Eskerrik asko guztioi, 25 urte hauen-

laguntzaileak eta Ipar Kutxa.

rrak emateko: baserritarrak, nekaza-

gatik. Lanean jarraitzeko konpromisoa

Kooperatiba duela 25 urte sortu

riak, abeltzainak, elkarteak, koopera-

hartzen dugu, gutxienez datozen 25

zuten lau elkartek: ACOL Karrantzako

tibak, sindikatuak, Administrazioa be-

urteotan...

LORRA cumple 25 años

LORRA 25 years

La cooperativa agraria es a día de hoy un proyecto consolidado

The agricultural and farmer cooperative is nowadays a consolida-

que aglutina a una treintena de asociaciones, siete cooperativas,

ted project that brings together around thirty associations, seven

un socio colaborador y más de 4.000 productores tendentes a la

cooperatives, a cooperating partner and over 4.000 producers

profesionalización de su actividad. Además, cuenta con una plan-

aiming to professionalize their activity. It also has a staff consis-

tilla de 28 profesionales que dan servicio y respuesta a las nece-

ting of 28 professionals giving service and solutions to the needs

sidades del sector agrícola y ganadero de Bizkaia.

of the agriculture and livestock sectors within Bizkaia.

8


Zerbitzuak / Servicios / Services

Gazteen enplegua sustatzeko azoka La feria del empleo juvenil Youth job fair

El palacio Euskalduna acogerá los días 5 y 6 de noviembre la tercera edición de la feria de empleo Prestik. La iniciativa está dirigida a jóvenes vizcaínos de entre 16 y 30 años, que estén estudiando, buscando su primer empleo, quieran mejorar el actual o tengan una idea de negocio. En la feria participarán más de 40 empresas y entidades que ofrecerán empleo y formación a estos jóvenes.

A

zaroaren 5ean eta 6an, Prestik lanaren azoka izango da hirugarren aldiz Euskalduna jauregian, Bilbon. Azokak gazteei lana topatzen edo euren enpresa sortzen laguntzea du helburu.

Azaldutakoaren arabera, ekimenean 40 enpresa eta erakunde baino gehiagok hartuko dute parte, eta Bizkaiko Foru Aldundiak webgunea jarriko du martxan, lan bila dabiltzanek haien curriculuma hara agintzeko. Jardunaldiak 16 urtetik 30 urtera bitarteko gazte bizkaitarrei daude zuzenduta, ikasten dabiltzanak, lan bila dabiltzanak, lanez aldatu nahi dutenak edo euren negozioa sortu nahi dutenak. Gazteek lurraldean dauden lan

Euskalduna Palace will host the third edition of the Prestik job fair. The initiative is aimed at young people from Bizkaia aged 16 to 30 years either studying, looking for their

aukerak ezagutu ahalko dituzte, eta aholkularitza eta orientazioa jasoko

first job, wanting to improve the current

dituzte. Bestetik, tailerrak eta hitzaldiak ere egingo dira. Aipatu beharra

one or even having a business idea. Over

dago, azokaren aurreko edizioetan orotara 6.000 bisitari aritu zirela, eta 12.000 curriculum inguru agindu zirela.

10

40 companies and organizations will be participating in the fair, providing training and employment to young people.


Zerbitzuak / Servicios / Services

Ferroforma-Bricoformak abantailak ekarriko dizkie erakusketariei Bricoforma-Ferroforma trae ventajas a los expositores Ferroforma/Bricoforma brings benefits to exhibitors

F

erroforma eta Bricoforma, Burdindegi Nazioarteko Azoka eta Brikolaje Nazioarteko Azoka, 2013ko martxoaren 12tik 15era bitartean izango dira Bil-

bao Exhibition Centren (BEC). Azokak 20. aldiz egingo dira eta nobedadeak ekarriko dituzte. Besteak beste, aurreko bi urteetan ekimenean parte hartu duten enpresei lehentasunezko tarifak eskainiko dizkiete. Era berean, interesik gabeko finantziazioak egingo dituzte, iazko edizioaren prezioak mantenduko dira, izena ematea goiz egiten dutenei beherapenak eskainiko dizkiete, eta ostatuak, aparkalekuak, otorduek eta sarrerek osatzen dituzten paketeak eskainiko dira. Bestetik, aipatzekoa da BEC, brikolajeko produktuen kontsumitzaileak hartzeko egiten dabilen kanpaina. Hari Koloniako Azokan eman dio hasiera. Han, kontaktua egin da arlo honetako profesionalekin, eta hauek euskal azokara etortzeko asmoa adierazi dute. Halaber, sektoreko profesionalei azokari buruzko zuzeneko informazioa emateko, aurkezpenak egingo dira Estatuan; Bar-

La próxima edición de Bricoforma y Ferroforma,

tzelonan, Madrilen, Valentzian, Galizian eta Sevillan,

que se celebrará en marzo en el BEC, traerá sucu-

hain zuzen ere.

lentas ventajas a los expositores. Entre otros, se ofertarán tarifas preferentes a las empresas que han participado en las dos últimas ediciones, se acordará una financiación al 0%, se mantendrán los precios de la edición anterior, y se ofertarán packs que engloban alojamiento, aparcamiento, comida y entradas. Asimismo, señalar la campaña de captación de consumidores y empresas que se está haciendo en el extranjero y en el Estado.

The next edition of Ferroforma and Bricoforma will be held in the BEC; Bilbao Exhibition Centre, on March 2013. The fair will bring major advantages to the exhibitors: preferential rates will be offered to companies that did participate in the last two editions, 0% financing will be approved, the prices will remain exactly the same as the previous edition and different packs including accommodation, parking, food and free admission will be offered.

Moreover,

note that the campaign to attract consumers and businesses is being carried out abroad and within the State.

12


Zerbitzuak / Servicios / Services

Faltsifikazioaren aurkako gailua Dispositivo contra falsificaciones An invention to prevent counterfeiting

M

adrilgo Unibertsitate Politeknikoko zientzialariek teknologia berri bat garatu dute produktuak eta markak faltsifikatzearen aurkako gai-

luak sortzea ahalbidetzen duena. Haren sortzaileen esanetan, Liliac teknologia bakarra eta iraultzailea da. Zertan datza? Plastikozko lamina da, malgua eta mehea, eta argi naturalean jartzen bada, gardena. Baina hainbat irudi ditu laminaren alde bietan. Irudiok soilik argi polarizatuan daude ikusgai. Argi polarizatua eskuko telefonoen pantailek edo ordenagailuen pantailek ematen dutena da. Teknologia honi esker, kolorezko irudi bat egin daiteke produktu baterako eta irudia aipatutako laminan ipini. Era berean, lamina edozein produktutan jar daiteke: medikamentu baten ontzian, luxuzko poltsa batean edo futbol talde baten kamiseta ofizialean. Produktua argi polarizatuan ipintzen denean, irudia ikusiko da. Faltsifikatzeen merkatua munduko komertzioaren % 10 da eta urtean 600.000 milioi dolarreko galera ekartzen die markei eta fabrikatzaileei. Gaur egungo segurtasun-sistemak –hologramak eta irrati-frekuentziaren bidezko identifikazio-etiketak, esate baterako- ez dira baliagarriak arazoari aurre egiteko.

Científicos de la Universidad Politécnica de Madrid

Scientists at the Technical University of Madrid have

han desarrollado una tecnología que permite crear

developed security device technology to prevent

dispositivos de seguridad contra falsificaciones de

brand and product counterfeiting. This unique tech-

productos y marcas. Esta tecnología consiste en una lámina de

nology that according to its inventors is “revolutionary in the

plástico, flexible y delgada, que es transparente a la luz natu-

sector” consists of a thin, flexible plastic sheet that is transpa-

ral, pero que contiene imágenes que sólo son visibles a la luz

rent in natural light but which contains multiple latent images

polarizada. Gracias a esta tecnología, se puede generar cual-

on both sides.

quier tipo de imagen en la lámina y colocar esta última en cual-

This system is used to identify products and brands, distin-

quier producto, desde el envase de un medicamento a la cami-

guishing them from counterfeits. The sheet can be placed on

seta oficial de un equipo de fútbol. La imagen se hará visible

the container of a medication, an expensive purse or the offi-

cuando el producto se exponga a la luz polarizada. El mercado

cial jersey of a football team. Counterfeit products represent

de las falsificaciones supone el 10% del comercio mundial y

10% of worldwide retail sales, equating to annual losses of

acarrea pérdidas de más de 600.000 millones de dólares a

more than $600,000 million for brands and manufacturers.

marcas y fabricantes. En la actualidad no existen sistemas de

Further, current security systems have not been able to solve

seguridad capaces de solucionar el problema.

this problem.

13


Zerbitzuak / Servicios / Services

Sarean dagoen energia Energía en red Network energy

O

pen Energy kontsumo energetikoa denbora errealean monitorizatzeko aukera emango zuen pla-

El prototipo Open Energy es una plataforma que permitiría monitorizar el consumo energético a tiempo real, y que está basada en la Internet de

taforma da. Gauzen Interneten dago oinarrituta.

las Cosas; es decir, en la tecnología que posibilita interco-

Teknologia horrek sarearen bitartez ahalbidetzen du gau-

nectar objetos mediante la red. El proyecto ha sido impulsa-

zen interkonexioa. Proiektua Fran Castillo arkitektoak bul-

do por el arquitecto Fran Castillo y tiene dos elementos: por un lado, un dispositivo construido con un hardware de códi-

tzatu du, eta bi elementu ditu. Alde batetik, kodigo irekiko

go abierto que controla el consumo eléctrico, y por otro, un

hardwarea erabilita egindako dispositiboa, kontsumo elek-

software que traslada esos datos a gráficos. El proyecto

trikoa kontrolatzen duena; eta bestetik, software-aplikazio bat, datuak grafiko bihurtzen dituena.

tiene como objetivo dotar a la ciudadanía de información precisa sobre su consumo, ya que así sería mucho más fácil tomar decisiones para ahorrar energía.

Proiektuak herritarrei kontsumoaren gaineko informazio zehatza ematea du helburu, hala, energia aurrezteko erabakiak hartzea errazagoa delako. Gainera, hardwarea zein softwarea kodigo irekikoak direnez, prototipoa beste pertsona batzuek hobetu ahalko dute, hura unean uneko beharrizanetara egokitzeko. Bestetik, Open Energy proiektuak lotura ere badu energia ekoizteko eta banatzeko eredu alternatibo batekin.

Open Energy’s prototype is a platform that would monitor the energy consumption in real time and it is based in the Internet of Things; meaning, the technology that enables to interconnect objects over the net. The project has been driven by the architect Fran Castillo and it is made of two elements: On the one hand, a device

Jeremy Rifkin ekonomialariaren Energiaren Internetez ari

built with an open source hardware controlling power con-

gara. Hirugarren Industria-iraultza izango zen, zeinetan

sumption, and on the other hand, software that transfers

eraikinak energia berriztagarria ekoizten duten zentral txi-

data into graphics. The project has as an objective to provide the citizens with accurate information about their con-

kiak bihurtzen baitira. Hauek informazio-teknologiei esker

sumption, being this much easier to make decisions regar-

egongo ziren elkarri lotuta.

ding to energy saving.

14


Zerbitzuak / Servicios / Services

Krisialdiari aurre egiten dioten profil profesionalak Perfiles profesionales para acabar con la crisis Professional profiles to end with the crisis

E

npresek irizpideak aldatu behar izan dituzte profesionalak aukeratzeko orduan, eta horre-

tan krisialdiak eduki du zuzeneko eragina. Adecco Professional aholkularitza-enpresaren arabera, enpresek estrategikotzat hartzen dituzten profil profesionalak aukeratzeko joera dute gaur egun. Hala, SAP kontsultariak gero eta garrantzia handiagoa hartzen doaz, eta “Market manager” profesionalak giltzarri bihurtu dira turismo arloko enpresetarako. Halaber, oso eskari handia dago hauei dagokienez: erosketen eta kostuen kontrolaren arduraduna, finantzako zuzendari internazionala, eta hizkuntzak dakizkien teknikari komertziala. Bestetik, Randstad aholkularitzaenpresak marketinaren zuzendariaren

espezialistek ere badira gero eta

Debido a la crisis, las

garrantzia ere azpimarratu du, eta

garrantzitsuagoak. Hala ere, es-

empresas se han visto

“Community manager” profesionala-

pezialista estimatuenak erradiologoak

criterios de selección de personal,

ren garrantzia. Osasun arloan, eskari-

dira.

decantándose por perfiles cada vez

obligadas a modificar sus

más estratégicos. Entre estos profe-

rik handiena dutenak aholkulari zien-

Aholkularitza-enpresen ustez, pro-

tifikoak dira eta, etxe-medikuez gaine-

fil teknikoek eskari handiena duten

ra, laneko medikuntzan adituak diren

lan merkatuko postuetan jarraituko

ingenieros de telecomunicaciones y

dute, eta telekomunikazio eta kalitate-

los responsables de compras.

sionales destacan los consultores SAP, los directores financieros, los

ingeniariak oinarrizko profilak izango

Besteak beste, SAP kontsultariak eta finantzako zuzendariak eskatzen dira

16

dira enpresetarako. Produktu eta produkzioko ingeniariek balio handia

Enterprises have been

edukiko dute industria sektorean.

forced to change their personal recruitment cri-

Azkenik, aipatu beharra dago

teria due to the crisis, preferring

2011n eskari handiena izan zuten

increasingly strategic profiles above

lanbideak osasuna eta ongizateari,

everything. Among these professio-

energia berriztagarriei eta teknologia

nals we should emphasize SAP consultants, financial directors, tele-

berriei lotutakoak izan zirela. Aurten

communication engineers and the

ere joera bera egongo da, antza.

purchasing department.


Zerbitzuak / Servicios / Services

Industriak eragindako urak garbitu Limpiar las aguas industriales Cleaning the industrial waters

A

Científicos del departamento de Ingeniería Quí-

lmeriako Unibertsitateko Kimika Ingeniaritza saile-

mica de la Universidad de Almería están investi-

ko ikerlariak teknologia berri bat dabiltza gara-

gando un nuevo método para desinfectar las

tzen, industriak eragindako hondakin-urei kutsadu-

aguas residuales que tengan origen industrial. Para ello, han

ra kentzeko. Horretarako, eguzki-energia, mintzak eta

diseñado un reactor de membrana que, utilizando lodos acti-

mikroorganismoz betetako lokatza erabiliko dituzte.

vos con microorganismos y energía solar, separa el carbono y el nitrógeno de la biomasa en una sola fase, lo cual supo-

Zientzialariek bioerreaktore bat asmatu dute eta hark mikro-

ne una gran novedad. Además, utilizan para ello niveles muy

organismoen bidez ur zikinak dituen nitrogenoa eta karbo-

bajos de oxígeno. Se trata de un método pionero que ya se

noa murrizten ditu. Gainera, prozesu hartan oso oxigeno gutxi erabiltzen da.

ha puesto en marcha en una empresa dedicada a la fabricación de zumos y cremas vegetales en la provincia de Almería.

Sistema berri-berria da, karbonoa eta nitrogenoa batera ezabatzen dituelako. Izan ere, orain arte bi fasetan banan-banan kendu dira. “Hauxe da gure erreaktorearen abantaila. Ura erreaktorean sartzen denean, airea jasotzen Scientists

du eta horrela karbonoa kentzen da. Airerik ez dagoen

of

the

Department

of

Chemical

Engineering University of Almeria are investiga-

aldeetan, ordea, nitrogenoa erraz degradatzen da”, esan

ting a new method for disinfecting wastewater

du José Luis Casas López ikerlari nagusiak. Halaber, erre-

coming from the industry. To carry this out, scientists have

aktoreak duen 0,04 mikrometroko sareak banantzen ditu ura eta biomasa. Sistema martxan dago jadanik, zukuak eta barazki-kremak ekoizten dituen Almeriako enpresa batean, hain zuzen

designed a membrane bioreactor that using activated sludge with microorganisms and solar energy, separates the carbon and nitrogen from the biomass in one step, which is a great novelty. Furthermore, they use quite low oxygen levels for it. This is a pioneering method that has already been placed in motion in a company active in the process of

ere. Bertan egunean bi metro kubiko ur tratatuko dute zien-

juice and vegetable cream manufacture in the province of

tzialariek.

Almeria.

18


Zerbitzuak / Servicios / Services

Enbalatzeko aukerak Alternativas para el embalaje Packaging alternatives

E

npresak bidegurutzean daude: alde batetik, eraginkorra den bilgarria nahi dute eta, bestetik, hura ingurumenarekin adeitsua izatea nahi dute. Merkantzia bezeroengana egoera onean ailegatzea dute

lehentasuntzat eta, horregatik, askotan film zehatz bat erabiltzen dute, hobeak izan daitezkeen beste aukera batzuk aztertu barik. Ondorioz, baliabideak alferrik galtzen dira. Gainera, baliabide horiek energia garestietatik eta petroliotik datozenez, berriztagarria ez den azken honek mundu mailan botere handia izaten jarraitzen ahalbidetzen da. Bilgarri seguruak behar dira, bai horixe, baina haien eginkizuna betetzeko nahikoak direnak baino ez. Enpresek aukerak bilatu behar dituzte bezero eta hornitzaileekin lankidetzan oreka ideala topatzeko. Bezeroak eskertuko du ahalegina, hondakin gogaikarriz eta haren kudeaketaz arduratzeari utziko diolako. Horren haritik, beti egongo dira enbalaje-enpresa laguntzaileak, helburua betetzeko beharrezkoak diren baliabideak emango dituztenak. Adibidez, plastikoarekin lan egiten duten enpresek oso zentzu handiz erabiltzen dute bilgarria, material horrek ospe txarra izan arren.

20

Las empresas quieren que las

The main goal of every com-

mercancías lleguen en condi-

pany is to deliver all the goods

ciones óptimas al cliente y

to their clients in perfect con-

para ello, utilizan envases concretos sin

dition and therefore, they use specific

considerar otras alternativas que pueden

packaging without even considering other

ser más adecuadas. En consecuencia, se

alternatives that may be more appro-

desperdician recursos provenientes de la

priate. Consequently, resources coming

transformación de energías caras y del

from the transformation of expensive

petróleo, con lo que se contribuye a que

energies and petroleum are wasted, and

este producto siga ejerciendo un poder

this helps to ensure the global economic

económico mundial. Las empresas que

power of this product. Companies wor-

operan en este campo deben buscar

king in this particular sector must find

alternativas para que colaborando con

alternatives so they can reach an ideal

clientes y proveedores lleguen a un equi-

equilibrium

librio ideal. Además, el cliente lo agrade-

clients and suppliers. In addition, the cus-

cerá porque no tendrá que ocuparse ni

tomer will appreciate the fact of not

del residuo ni de su gestión. En este sen-

having to deal with the waste and its

tido, cabe destacar que las empresas que

management. In this regard it should be

trabajan con plástico son las que más

noted that the firms working with plastic

están contribuyendo al uso racional del

are the ones contributing the most to the

embalaje.

rational use of packaging.

while

collaborating

with


Zerbitzuak / Servicios / Services

Irudi korporatiborako ideiak Ideas que crean imagen corporativa Ideas for corporate images

P

ubli Regal enpresak irudi korporatiboa publizitate-objektuaren bidez bultzatu, hobetu eta sor-

tzen dihardu. Hura enpresa-oparien sektorean 30 urte baino gehiagoko eskarmentua duten lantaldeak osatzen du. Enpresa 1992n sortu zen Bilbon, handituz zihoan publizitate-oparien sektorearen eskaerari erantzuna emateko. Bezeroen poztasuna enpresaren helburu nagusia da. Horretarako, ahalegin handia egiten dute, lan-prozesuak berritu eta garatzeko, eta produktuen kalitatea kontrolatzeko. Halaber, ingurumen, osasun eta segurtasun arloetan Europak ezarritako arauak zorrotz betetzen dituzte. Publi Regalek zerbitzu globala eta pertsonalizatua eskaintzen du, eta bezeroa-

Publi Regal es una empresa

Publi Regal is a company

dedicada

that promotes, improves

a

potenciar,

mejorar y crear imagen

and

creates

corporate

ri hasieratik amaierara arte ematen

corporativa a través del objeto publici-

image through business promotional

dio aholkua. Haren beharrizanak az-

tario. La empresa comenzó su anda-

products. The company was created in

dura en 1992 en Bilbao, para dar res-

1992, in Bilbao, to cover the market

puesta a la incipiente demanda en el

demand on the promotional gifts. The

posatzen dizkio, bere nahietara on-

sector del regalo publicitario. El princi-

main objective of Publi Regal is custo-

doen

pal objetivo de Publi Regal, es la satis-

mer satisfaction. To carry out this pro-

facción plena de los clientes. Para ello,

ject, the company innovates and deve-

innovan y desarrollan al máximo sus

lops its work processes to the maxi-

Lantaldeak 9.000 artikulu baino

procesos de trabajo, y controlan la

mum, taking into consideration at the

gehiago duen katalogoa du tresna-

calidad de sus productos y marcajes.

same time the quality of the products.

Además, cumplen con las normativas

They also meet the most rigorous

europeas más exigentes en materia

European standards regarding to the

bertan ez badago, bilatzen dute.

de medio ambiente, salud y seguri-

environment and health and safety

Gainera, enpresaren irudi korporati-

dad.

procedures.

tertzen ditu eta hainbat aukera proegokitzen

direnak

aukera

ditzan.

tzat. Hala ere, bezeroak nahi duena

boa inprimatzen dute artikulu guztie-

Publi Regal ofrece un servicio glo-

Publi Regal offers a global and per-

bal y personalizado, y asesora al clien-

sonalized service and provides support

tan, hainbat teknikaren bidez. Labur-

te desde el principio hasta el final del

to its clients through the whole pro-

bilduz, Publi Regal enpresan neurrira

proceso. Así, trabajan con un catálogo

cess. Thus, the company works with a

que incluye más de 9.000 referencias,

catalogue including over 9.000 refe-

y cuentan con un departamento de

rences and it has a particular depart-

eta artikuluak inportatzen dituzte, be-

búsqueda para dar solución a las peti-

ment to give direct response to custo-

zeroek gehiago aurrez dezaten.

ciones de los clientes.

mer requests.

egindako produktuak sortzen dituzte,

22


Zerbitzuak / Servicios / Services

Liderrak gara web diseinuan, gizarte-sareen kudeaketan eta Google-n Tu imagen en Internet Your business online

nearen informazioa haiengan pentsatuz egituratzen dute eta ez webgunea bisitatuko duen erabiltzailearengan pentsatuz. Erabiltzaileek gure webgunea bisitatzeko ekintzetan inbertitzen dugu eta gero ostikoka botatzen ditugu handik. Zure enpresaren webgunea arau bi beharrezkotzat ditugula diseinatzen dugu. Erabilgarritasuna: webgunea era egokian egituratzen dugu, erabiltzaileak bertan nabigatzea errazago izan dezan. Hura erabiltzaileen be-

D

enocheydia.com-ek 10 urte

Enpresa batek egiten duen edo-

harrizanak kontuan hartuta maketa-

daramatza Bizkaiko enpresen

zein komunikazio-, publizitate- edo

tzen dugu eta webgunea zuzenduta

irudia eta erreputazioa Inter-

preskripzio-ekintzak erabiltzailearen

dagoen publikoa bertan dagoen

neten kudeatzen, Interneteko erabil-

arreta bereganatzea du helburu, en-

informazioarekin bat egitea dugu hel-

tzaileak haien enpresaren bezero

presaren webgunera sar dadin. Era-

buru.

bihurtzen. Enpresen Internet arloko

biltzaileek gu ezagutzeko ekintzetan

Erabiltzaileak bila dabilena

kanpoko departamentua gara. Egu-

dirutza jartzeak ez du ezertarako ba-

topatzen badu, salmenta ber-

nez egun gaude euren ondoan eta In-

lio, gure webgunea bisitatzen dutene-

matuta dago.

ternet ulertzen laguntzen diegu, baita

an, hura euren beharrizanetara egoki-

Google-ren ildoak: diseinu

berari ahalik eta etekin handiena ate-

tuta ez badago eta nahi dutena topa-

guztiak Google-k ezarritako arauak

ratzen ere.

tzen ez badute. Enpresek akats hau

oinarritzat ditugula egiten ditugu,

egiten dute normalean: euren webgu-

zure webgunea lehenengo postuetan egon dadin eta zure enpresarako inportanteagoak diren bilaketa-hitzak erabiltzen ditugu.

24


Zerbitzuak / Servicios / Services

Interneteko erabiltzaile guz-

En denocheydia.com llevamos 10 años gestionando la imagen y reputa-

tiengana ailegatu, zure webgu-

ción de las empresas de Bizkaia en Internet, y convirtiendo a los usuarios de la red en sus clientes. Así, diseñamos la web de su empresa

nea Google-ren lehenengo to-

basándonos en criterios de uso, haciéndola fácil e intuitiva a la hora de navegar y

kietan erakutsiz.

maquetándola desde el punto de vista de las necesidades del usuario. Nuestro fin

Oso inportantea da zuk Interneten izango duzun irudiaz arduratzen den enpresa ondo aukeratzea. Denocheydiak

ezaugarri

guztiak ditu zure irudia Inter-

es que el público objetivo al que va dirigida la web se vea identificado con la información que allí se muestra. Además, todos nuestros diseños siguen las directrices que marca Google, para que su web se encuentre en las primeras posiciones de este buscador. Denocheydia reúne todas las cualidades para ser la empresa que gestione su imagen en la red. Y es que trabajamos sus estrategias bajo una visión global de Internet e implantamos su imagen en toda la social media (redes sociales, blogs,

neten kudeatzen duen enpresa

YouTube, directorios, foros, Google maps…) para hacer llegar sus productos y ser-

izateko.

vicios a todos los usuarios de Internet. Investigamos, nos formamos, evoluciona-

Denocheydiak ikuspegi globala du

mos, nos involucramos en sus proyectos, y buscamos resultados y soluciones óptimas para su empresa.

Interneti buruz, eta estrategiak haren arabera lantzen ditugu. Zure enpresaren webgunea, hura Google-ren lehenengo tokietan kokatuz eta haren irudia gaur egungo gizarte-komunikabideetan ezarriz (gizarte-sareak, blogak, YouTube, direktorioak, foroak,

Denocheydia is a company who has already been 10 years managing the image and reputation of the enterprises within internet in Bizkaia as well

Google maps...) diseinatzen dugu,

as transforming the users of the network in its own clients. Thus, we

zure produktuak eta zerbitzuak Inter-

design the web of your company based on the criteria of the precise use, making

neteko erabiltzaile guztiengana hel daitezen. Ikerketa egiten dugu, prestakuntza jasotzen dugu, bilakaera izaten dugu

it user friendly and intuitive to navigate and showing a suitable design to fulfill the needs of each one of the users involved. Our aim is that the target audience identifies itself with the provided information in the web. Furthermore, all of our designs follow the guidelines established by Google so your site is at the top of this platform. Denocheydia has all the qualities to become the most suitable company to

eta zure egitasmoen partaide gara,

manage your image in the network. We work your strategies under a global vision

zure enpresarako emaitza eta kon-

of the internet introducing your image inside the whole social media (social net-

ponbide ezin hobeak bilatzen ditugula. Denocheydia jarrera dugu.

works, blogs, YouTube, directories, forums, Google maps…) to get your products and services to all of the internet users. We research, train, evolve, get involved in your projects and we seek results and optimal solutions for your business.

25


Zerbitzuak / Servicios / Services

Eguzki-energia espazioan batzen Recogida de energía solar desde el espacio Solar power from space

S

trathaclyde Eskoziako Unibertsitateko zientzialariek eguzkienergia batzeko sistema berri

bat ipini dute espazioan. Zientzialariek uste dute energia espaziotik hartzeak Lurrean bertan hartzeak baino askoz onura handiagoa ekarriko duela. Izan ere, planetaren eguraldia edo ordua direla-eta, batzuetan zaila da hemen energia batzea. Espazioan, aldiz, edozein momentutan hartu ahal da. Massimiliano Vasile ikerketaren zuzendariak adierazi duen bezala “espazioa energia-iturri zoragarria da”. Ikerlari horiek egiten dabiltzanaren arabera, energia mikrouhinen edo laserren bidez bidaliko da espaziotik Lurrera. Horrela, uhin energeti-

batzen den energia beste toki batzue-

Un grupo de científicos

koek ez dute hegaztiengan eraginik

tara eramatea.

escoceses están desarrollando un sistema de re-

izango ezta hegazkinetan ere. Gain-

Oso sistema erabilgarria izango

cogida de energía solar ubicado en el

era, espaziotik Lurreko edozein leku-

zen hondamendiren bat izan duen le-

espacio. Según los investigadores,

tara bidali ahalko da energia, nahiz

kuetan, baita energia azkar-azkar

resulta más efectivo hacerlo allí,

eta lekuok oso urrun edo isolatutarik

behar duten tokietan ere. Eskoziako

egon. Esate baterako, Saharako ba-

zientzialarien esanetan, militarrek ere

conseguida sería más estable y de

samortuan goi-mailako eguzki-ener-

badute energia batu eta bidaltzeko

mejor calidad.

gia jasotzen da, baina zaila da han

sistema hau erabiltzeko aukera. Izan

porque no habría impedimentos medioambientales y porque la energía

ere, ez lukete gasolina edo beste erregairen bat beharko, espaziotik behar

Energia espaziotik hartzeak Lurrean bertan hartzeak baino askoz onura gehiago ekarriko ditu

26

beste energia bidaliko baliete. Az-

A

kenik, beste onura bat ekarriko luke

scientists

group

loping

a

of are

Scottish deve-

system

for

Eskoziatik ikertzen dabiltzan siste-

collecting solar energy in space.

mak: batutako energia egonkorra eta

According to investigators, is more

goi-mailakoa izango da eta ez zen

effective to intercept sunlight in

energia batzeko ohiko sistemarik be-

space, instead of letting it find its own way through the atmosphere,

harko, haiek askoz ezegonkorragoak

is that so much gets absorbed by

baitira.

the air.


Zerbitzuak / Servicios / Services

Ekonomia gainerakor berriak Nuevas economías emergentes Emerging economies

B

rasil, Errusia, India eta Txina BRIC herriak dira, eta aurreikuspenen arabera, herri horien

barne-produktu gordin (BPGd) konbinatua Ameriketako Estatu Batuetakoa baino handiagoa izango da 2018an. Gainera,

munduko

ekonomiaren

% 50 edukiko dute 2020an. Beste merkatu gainerakor bat CIVETS-ak dira: Kolonbia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turkia eta Hegoafrika. Aurreikuspenen arabera, herri horiek % 4,5 haziko dira urtean, hurrengo bi hamarkadetan. Portzentaje txarra ez da, BRIC multzo barruan dauden herrietarako aurreikusitako portzentajearekin alderatzen bada (% 4,9). Gainera, G7ko herrietarako Brasil, Rusia, India y China

In economics, BRIC is a

forman el grupo de los BRIC

grouping

y, según las previsiones, el

refers to the countries of

Nolanahi ere, ezberdintasun na-

PIB combinado de estos países supera-

Brazil, Russia, India and China, which

bariak daude BRIC eta CIVETS-en ar-

rá al de EE. UU. en 2018. Además, re-

are all deemed to be at a similar stage

presentarán un 50% de la economía

of newly advanced economic develop-

mundial en 2020. Por su parte, los

ment. In addition, they will represent

nengoek baino biztanleria txikiagoa

CIVETS son también mercados emer-

50% of the world economy in 2020.

dute. Adibidez, lehen taldeari dago-

gentes: Colombia, Indonesia, Viet-

CIVETS: Colombia, Indonesia, Viet-

nam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Se

nam, Egypt, Turkey and South Africa

estima que durante las próximas dos

are also emerging markets. It is esti-

na: 1.300 milioi; eta bigarren taldea-

décadas crezcan anualmente un 4,5%.

mated that these markets will grow

ri dagokionez, Indonesia: 243 milioi.

Este porcentaje está sólo un poco por

4.5% annually, over the next two

debajo del previsto para los BRIC

decades. This percentage is only

(%4,9), y muy por encima del estima-

slightly below the forecast for the BRIC

multinazional sendorik, herrien gara-

do para los países del G7 (%1,8). No

(4.9%) and quite above the forecast of

pen ekonomikoa haien mugetatik

obstante,

los

the G7 (1.8%). However, at the popu-

CIVETS presentan dimensiones mucho

lation level the CIVETS have much

menores que los BRIC. Del mismo

smaller dimensions than the BRICs.

ez dute BRIC-ek munduko ordena eko-

modo, no cuentan con empresas mul-

Accordingly, they do not count with

nomikoa berrantolatzeko duten ahal-

tinacionales consolidadas que les ayu-

well-established multinational firms to

den a desarrollarse económicamente

help them to develop economically

fuera de sus fronteras, ni tienen la

beyond its borders, nor have the same

G7ko herrien BPGd konbinatuaren

misma capacidad para reorganizar el

ability to reorganize the global econo-

% 1,5 baino ez da izango 2030ean.

orden económico mundial.

mic order.

aurreikusitakoa (% 1,8) baino askoz handiagoa da.

tean. Alde batetik, bigarrenek lehe-

kionez, Txina da herritar gehien due-

Bestetik, CIVETS-ek ez dute enpresa

kanpo bultzatu ahal izateko. Halaber,

mena, eta haien BPGd konbinatua

28

a

nivel

poblacional

acronym

that


Zerbitzuak / Servicios / Services

NewsSpotter, zerbitzu berria komunikabideetarako El nuevo servicio para los medios de comunicación Satellite News Gathering

N

ewsSpotter albisteak satelite bidez agintzeko zerbitzu berria da, eta igorpen-estazioei

eta zerbitzuen hornitzaileei aukera ematen die, HD eta SD bideoak modu eraginkorrean eta merkean, zuzenean emateko. Zerbitzua Eutelsat Communications enpresak garatu du. Oso ekipamendu arinak egin dituzte, motxila batean edo eskuko ekipajean sar daitezkeenak eta ibilgailu bateko sabaian ipin daitezkeenak. Zerbitzua edozein lekutatik grabaketen kopiak azkar agintzeko eta proxy artxiboak igortzeko ere bada komenigarria. NewsSpotter zerbitzuari esker, grabazio-ekipoak berehala konekta daitezke estudioekin, datuak eta irudiak bidaltzeko eta grabazioak zuzenean egiteko. Gainera, IP konektibitatea duenez,

Eutelsat Communications ha presentado un nuevo servicio de distribu-

ekipamendua Eutelsat-eko KA-SAT sateli-

ción de noticias vía satélite: NewsSpotter. Este servicio ofrece a las estaciones de emisión y proveedores de servicios la capacidad de transmitir

teak estaldura duen herrialdeetan ere erabil daiteke: Europan, Iparraldeko

vídeo en HD o SD en directo, de una forma eficiente y económica. El servicio también es apropiado para la transmisión rápida de copias de grabaciones y para la

Afrikan eta Ekialde Ertainean. News-

transferencia de archivos proxy desde cualquier lugar. Así, es capaz de conectar al

Spotter zerbitzuko terminala eta antena

instante los equipos de grabación con los estudios para la transmisión de datos e

parabolikoa konfiguratzeko, bi minutu baino ez dira behar.

imágenes, y para realizar grabaciones en directo. Se trata de unos equipos más ligeros que pueden ser llevados en una mochila e instalarse en el techo de un automóvil.

Eutelsat Communications has initiate a new satellite distribution service: NewsSpotter. Satellite news and data gathering across Europe and the Mediterranean Basin has been made simple and cost-effective using Skylogic’s NewsSpotter service. Using the lightweight equipment one person can arrive at any location and be transmitting and receiving real-time, high quality video, images and data in just two minutes. Perfect for occasional or permanent use, NewsSpotter delivers seamless integration into IP networks using state-of-the-art satellite technology, removing the need for any infrastructure. Bandwidth can be simply reserved online using the self-booking application, which is perfect for occasional, last minute use or for guaranteeing reservations for dedicated use.

30


Administrazioa / Administración / Administration

Zuhurtzia eta parte-hartzea Asun Gaztelu, Larrabetzuko alkatea

ak zabalduz, herriaren etorkizunean eragina izango duten erabakiak guztion ardura izan behar direlako. Adibidetzat martxan jarritako Herri Antolamendurako Plan Nagusia (HAPN) jar dezakegu, etorkizunean nolako Larrabetzu nahi dugun erabakitzea guztion ardura delako, ez soilik une honetan udaletxean gauden pertsonena. Honek bi oztopo nagusi dakarzkigu: lehenik, gaiei erantzuna emateko epearen luzamendua, eta bestetik, herritarrek iritzia emateko ohiturarik ez izatea. Konfiantza eta pazientzia beharrezkoak dira, jendeak parte hartuko badu.

B

ada ia urtebete Larrabetzuko

sialdi gogorrean gaude murgilduta,

Besteak beste, hauek izan daitez-

Udalera heldu ginela, eta ha-

eta horrek eskatzen digu ditugun ba-

ke agintaldi honetarako erronka nagu-

siera erraza izan ez bada ere,

liabide eskasak ondo kudeatzeko.

siak: HAPN onartzea, horrek dakar-

lehen eguneko ilusioa izaten jarrai-

Gainera, krisialdia nork sortu duen

tzan ordenamendu aldaketa guztie-

tzen dugu. Ez da ahaztu behar, politi-

hartu behar dugu kontuan, eta hura

kin; kontratazio politika aldatzea, eta

karen mundu honetan, gure kandida-

nor ordaintzen ari den. Udaletik saia-

ahal den neurrian enplegu zuzena sor-

turako kide guztiok berriak ginela.

tu behar dugu txarto pasatzen dabilen

tzea; lehen sektorea bultzatzeko eki-

jendeari laguntzen.

menak martxan jartzea; eta herritarre-

Bi hitz erabiliko nituzke gure jardun politikoa definitzeko: zuhurtzia

Bestetik, parte-hartzea ere aipatu

kiko harremana ahalik eta zuzenena

eta parte-hartzea. Zuhurtzia, egokitu

dugu. Gure agintaldian larrabetzuar

izatea, egunerokotasunean azaltzen

zaigun garaia arlo ekonomikoari

guztien iritzia hartu nahi dugu aintzat,

diren arazoei erantzun arina ematen

dagokionez sano zaila delako. Kri-

horretarako beharrezkoak diren bide-

saiatuz.

Prudencia y participación

Prudence and participation

Estas son las palabras que mejor definen nuestra política.

These are the most well-defining characteristics of our policy. On

Prudencia, porque estamos sumergidos en una grave crisis eco-

one hand caution, because we are immersed in a severe econo-

nómica y debemos gestionar adecuadamente los pocos recursos

mic crisis and we must manage properly the few resources we

que tenemos, ayudando a aquellos que peor lo están pasando. Y

have, helping those who are faring worse.

participación, porque las cuestiones que van a influir en el futuro

participation, because the issues that will influence the future of

de Larrabetzu son responsabilidad de todos los ciudadanos.

Larrabetzu are the responsibility of all citizens.

32

On the other hand


Administrazioa / Administración / Administration

Banden Lehia eta Banda Beat Miren Dobaran, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara sustatzeko zuzendari nagusia

Gure hizkuntzak aurrera egitea nahi badugu, teknologia berrietan egon behar du eta gazteek hura erabili behar dute. Euskara hizkuntza akademikoa da gazte askorentzat eta ez dute aisialdian eta gozamenerako esparruetan erabiltzeko ohiturarik. Sare sozialak gazteen komunikabiderik garrantzitsuenetariko bat dira, baina euskaldunak izan arren, ez dute han euskaraz egiten. Hori dela eta, erakundeon ardura da euskararen erabi-

B

anden Lehia musika lehiaketak

talde berriak eta musika ezagutu

lera sare sozialetan eta teknologia

gazteen artean izandako arra-

ahalko dituzte.

berrietan sustatzea. Egitasmo erakar-

kastaren ostean, Bizkaiko Foru

Atariak jarrera irekia du hizkun-

garriak egin behar ditugu gazteek

Aldundiak Banda Beat ataria jarri du

tzekiko, izan ere, han edozein hizkun-

euskara erabil dezaten eta, euren

abian, musika banda amateurrak

tzatan dauden edukiak onartzen dira.

gustuak asetzeko moduko programen

ezagutarazteko 2.0 komunikazio ata-

Baina bandak eta abestiak proposa-

bitartez, teknologia berrietan ere eus-

ria dena. Euskal Herriko gazte askok

tzeko orduan, euskaraz daudenak

karaz egin dezaten.

jotzen dute musika talde batean eta

proposatzen ditugu, egitasmoaren

Bide honetatik jarraitzeko asmoa

helburua euskarazko abestiak atal

helburua euskararen erabilera susta-

dugu eta aurten Banden Lehia musika

honetara igotzea da. Horrela, musika

tzea delako. Ehunka dira une honetan

taldeen lehiaketa antolatuko dugu be-

taldeek entzule pila bat eduki ahalko

euskaraz dauden estilo guztietako

rriro. Kantuez aparte, egitasmoak

dituzte eta aukera ezin hobea izango

kantuak, beraz, kantu asko dago

sare sozialetan euskara komunikazio-

dute ataritik sustatzen diren lehiakete-

aukeratzeko.

rako hizkuntza izatea du helburu

tan eta sariketetan parte hartzeko.

Teknologiaren munduan ere gero

nagusitzat eta, hala lortzeko, abia-

Musika talderik ez dutenek, ordea,

eta presentzia nabarmenagoa du eus-

puntu egokia izan daitekeela uste

ohiko irratietan entzuten ez diren

karak, bizitasunaren seinalea delarik.

dugu.

Euskera, jóvenes y redes sociales

Euskera, the youth and social networks

Las redes sociales son uno de los canales de comunicación más

The social networks are one of the most popular communication cha-

utilizados por los jóvenes, pero el euskera tiene poca presencia en

nnels among the youth, but the euskera has very little presence on

dichas plataformas. Las instituciones debemos potenciar el uso del

these platforms. The institutions should strongly promote the use of

euskera en las nuevas tecnologías, diseñando iniciativas que satis-

the euskera regarding to new technologies, designing initiatives to

fagan las necesidades lúdicas de los jóvenes. Los proyectos

satisfy their recreational needs. There are two projects at the moment

Banden Lehia y Banda Beat pretenden cumplir este objetivo.

intending to achieve this goal: Banden Lehia and Banda Beat.

34


Administrazioa / Administración / Administration

Irudi berria udalerrirako Una nueva imagen para el municipio A brand new image for the town

L

oiuko Udalak logotipo berria aukeratzeko prozesua jarri du martxan, eta herritarrek ezinbesteko papera edukiko dute han. Horrela, horiek aukera izango dute gehien gustatzen zaien logotipoari botoa emateko.

Orotara 156 irudi egin dira, baina jendaurrean bederatzi aurkeztu dira. Herritarrek 1etik 9ra bitarteko puntuazioa emango diote bakoitzari. Logotipoak Miguel Goikoetxea arkitektoak diseinatu ditu eta loiuztarren iritzia lagungarria izango da, udalbatzak irizpide zuzenagoa izan dezan, udalerriaren irudi berria aukeratzeko orduan. “Egitasmoa funtsezkoa da udalerriaren heraldika zaintzeko, eta gizarteari haren transformazioaren eta irudiaren hobekuntzaren berri emateko. Modernitatearen aldeko apustua ere izango da, berdintasuna eta jasangarritasuna ardaztzat dituen gizarte batean”, azaldu dute. Diseinuak egiteko, oinarritzat hartu dituzte herriko banderaren koloreak eta udalerriaren beraren izaera. Hala, gorria kolore nagusia da logotipoetan, eta harekin batera zuria eta beltza ere erabili dira. “Udal-administrazioaren eta haren eguneko lanaren irudia den ikur modernoa nahi dugu. Hura, besteak beste, udal bulegoen eta sailen idazpuruetan, udal ekintzetan, ibilgailuetan eta eraikinetan erabiliko da”.

El ayuntamiento de Loiu ha

The City Council of Loiu has

abierto un proceso para ele-

already started a process to

gir el nuevo logotipo que va

choose the new logo that

a identificar al municipio. Además, los

will be the brand new image of the

ciudadanos serán parte activa en el

village.

citado proceso ya que podrán puntuar

important part of the process as they

del uno al nueve un total de nueve

will have the option to give a score

diseños. “Queremos disponer de un

from 1 to 9 to a total of nine different

símbolo moderno que represente a la

designs. “We want to have a modern

Administración municipal en el desa-

symbol representing the town adminis-

rrollo del trabajo diario”, han explicado

tration in the daily work development”

desde el consistorio. A la hora de ela-

they have claimed from the town coun-

borar los diseños, se han tenido en

cil. They have taken into consideration

cuenta los colores de la bandera de

the colours of the flag of Loiu and the

Loiu y el carácter propio del municipio.

personal character of the town when

Entre otros usos, el logotipo se utiliza-

developing the designs. The logo will

rá en los membretes de las oficinas

be used on the letterheads of the town

municipales y departamentos, activi-

offices and departments, town activi-

dades municipales, vehículos y ele-

ties, vehicles and buildings among

mentos inmuebles.

others.

36

Moreover, citizens will be an


Administrazioa / Administración / Administration

Mankomunitatearen apustu energetikoak saria jaso du Premio a la apuesta energética de la Mancomunidad The Commonwealth’s energy bet has been awarded

C

onama Fundazioak Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateari eman dio saria, bailaran energia aurrezteagatik. Txorierriko Mankomunitateak

“Jasangarritasunaren lehenengo Conama saria” jaso du, hain zuzen. Izan ere, iaz, Mankomunitateak Txorierriko argiztapenaren eraginkortasuna hobetzeko plana jarri zuen martxan. Planari esker, erakunde publikoak 120.000 euro gutxiago ordaindu zuen elektrizitate arloan, 2011n, eta 322 tona CO2 gutxiago isuri ziren atmosferara. Aurten 600.000 euro aurreztea espero dute, hau da, planean inbertitu duten beste kopuru. Plana abenduan emango dute bukatutzat, eta ziur asko inguruko herrietara zabalduko dute. Egitasmoa aurrera eramateko, Mankomunitateak kontrol-zentroa jarri zuen Sondikan eta bertan lau langabetu hasi ziren lanean. Handik udalerri guztietako argiztapena kontrolatzeko aukera izan dute teknikariek. Eta akatsik gertatu denean, berehala jakin dute, eta matxura konpontzeari ekin diote. Mankomunitateaz gain, hainbat erakundek hartu dute parte proiektuan: Energiaren Euskal Erakundea (EVE), Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa (IHOBE), Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Erakundea (IDAE), Egaz Txorierri eta Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen saila.

La Fundación Conama ha otorgado a la Mancomu-

Conama Foundation has awarded the Common-

nidad de Servicios del Txorierri el primer premio a la

wealth of Txorierri with the first prize for sustaina-

sostenibilidad, por su proyecto de ahorro energético

bility, for its energy saving project which has been

que lleva desarrollando durante los últimos meses en el valle.

developed during the last three months in the valley. The

La entidad pública ha instalado un centro de control en Son-

public entity has set up a control centre in the municipality of

dika, desde el que monitoriza y gestiona el rendimiento del

Sondika to monitor and manage the performance of the public

alumbrado público. Gracias a este plan, la Mancomunidad aho-

lighting. As a result of this plan, the Commonwealth saved

rró 120.000 euros en 2011.

120,000 euro in 2011.

En el proyecto, que finalizará en diciembre de 2012, han

The project will come to an end in December 2012 and the

participado la Consejería de Medio ambiente del Gobierno

participants are: The Ministry of Environment of the Basque

vasco, Egaz Txorierri, el Ente Vasco de la Energía (EVE), la

Government, Egaz Txorierri, the Ente Vasco de la Energia (or

Sociedad Pública de Gestión Medioambiental (IHOBE) y el Ins-

EVE), the Public Society of the Environmental Management

tituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía (IDAE), de-

(IHOBE) and the Institute for Diversification and Saving of

pendiente del Gobierno español.

Energy (IDAE) dependent on the spanish government.

38


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Landabarri Derioko bizitegi-areak handitzen jarraitzen du Residencial Landabarri continúa su crecimiento Residential Landabarri keeps on growing

L

aurogeita bederatzi etxebizitza

Mientras trabajamos en la en-

euren jabeei ematear gaudela,

trega de 89 viviendas, hemos iniciado la obra de dos nuevos

itundutako 60 etxebizitza aske

edificios de 60 viviendas concertadas, de

egiteari ekin diogu dagoeneko. Gaur

las cuales más de la mitad ya están ven-

egun, 400 familia baino gehiago

didas. Más de 400 familias han contribui-

dira, proiektuaren alde egin dutenak eta bizitegi-area sendotzen lagundu

do a la consolidación de este complejo residencial que no ha parado de crecer ni en los peores años de crisis.

dutenak. Horrela, bada, proiektuaren hazkunde, sendotze eta salmenten erritmoa ez da eten, krisia badago ere. Bestetik, bizitegi-areako elementu bereizgarrien artean, kirol eta aisialdiko ekipamendua aipa deza-

Nowadays we are working on the delivery of 89 houses, we have also initiated the works

kegu, eta igerilekua, udan zabalduko

of two new buildings of 60 public housing

dena.

and more than half of them are already sold. Over 400 families have contributed to the consolidation of this residential

www.sukia.com

complex that has not stopped growing

94 645 90 15

even during the worst years of the crisis.

Eraikitzen ari garen promozioa. Informazio hau aldatu egin daiteke arrazoi tekniko edo komertzialengatik. Apirilaren 21eko 515/89 E.D.an eskatzen den eta publizitate honen barruan ageri ez den informazio guztia interesatuen esku dago gure merkataritza-bulegoetan. Promoción en construcción. Esta información puede ser modificada por razones técnicas o comerciales. Toda la información exigida por el R.D. 515/89 de 21 de abril, no incluida en esta publicidad, se encuentra a disposición de los interesados en nuestras oficinas comerciales. Development under construction. This information may be changed for technical or commercial reasons. All information required by Royal Decree 515/89 of April 21, not included in this advertising, is available from our sales offices.

40


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Landabarri Derioko bizitegi-areak arrakasta handia du Residencial Landabarri, gran éxito comercial Residential Landabarri, a commercial success

Los clientes nos escogen por la calidad y tipología de nuestras viviendas, el precio, la tranquilidad de la zona, sus comunicaciones y el equipamiento deportivo previsto en la propia promoción. Además, destacar que cada vez son más los trabajadores de

B

esteak beste, bezeroek alderdi hauek azpimarratzen dituzte gure etxebizitzak erosteko or-

duan: euren kalitatea eta tipologia, prezioa, eskualdearen lasaitasuna eta

empresas del Txorierri que se acercan a

horrek dituen komunikazioak, eta bizi-

Residencial Landabarri.

tegiarean atonduko den kirol eta aisialdirako ekipamendua. Horrela, bada, salmenten %50 gainditu da azken fasean. Beste alde batetik, aipatu beharra dago Landabarri bizitegi-are-

Customers rely on us because of our housing typology and

aren bezeroen artean Txorierriko

the quality involved regarding

enpresen langileak daudela eta ho-

the cost, the tranquillity and good access

riek, gainera, gero eta gehiago di-

of the place as well as the sports equip-

rela.

ment zone planned in the promotion. Additionally, note that it is increasingly common for people working in this area

www.sukia.com

to choose Residential Landabarri.

94 645 90 15

Eraikitzen ari garen promozioa. Informazio hau aldatu egin daiteke arrazoi tekniko edo komertzialengatik. Apirilaren 21eko 515/89 E.D.an eskatzen den eta publizitate honen barruan ageri ez den informazio guztia interesatuen esku dago gure merkataritza-bulegoetan. Promoción en construcción. Esta información puede ser modificada por razones técnicas o comerciales. Toda la información exigida por el R.D. 515/89 de 21 de abril, no incluida en esta publicidad, se encuentra a disposición de los interesados en nuestras oficinas comerciales. Development under construction. This information may be changed for technical or commercial reasons. All information required by Royal Decree 515/89 of April 21, not included in this advertising, is available from our sales offices.

41


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Umeentzako azpiegitura berria, Sondikan El consistorio construirá un txikigune para los más pequeños A brand new infrastructure for the little ones

adjudikatuta, eraikitze-lanak hasiko dira. Aurreikuspenen arabera, lanok bederatzi hilabeteko epean egingo dira. Eraikinak 240,98 metro karratuko azalera itxia izango du. Azpiegituraren erdigunean erabilera anitzeko aretoa egongo da, umeek haur-eskolaren ordutegitik kanpo erabili ahal izango dutena. Ostalaritzak ere bere lekua edukiko du eraikinean eta, ondorioz, gurasoek umeak zaindu ahalko dituzte kafetegian dauden bitartean. Horrezaz gainera, azpiegiturak bi komun, langileentzako aldagela eta biltegi bat edukiko ditu. Era berean, zentroaren arduradunak erabiliko duen bulego zken urteotan Sondika gara-

A

eta terminal zaharreko sarreraren

bat egongo da, gurasoekin batzarrak

tu, hazi egin da... eta herria-

azpian kokatuko da. Azaldutakoaren

egiteko ere erabili ahal izango dena.

rekin batera udalerriko haur-

arabera, azpiegitura berriak bi zerbi-

Txikigunearen kanpoko aldean

kopuruak ere hala egin du. Hori dela

tzu emango ditu: alde batetik, zero

umeentzako jolas-parkea atonduko

eta, hango agintariek hausnarketa

urtetik bi urtera bitarteko umeei zuzen-

da, herriko haurrek hura erabili ahal

egin dute gaztetxoen beharrizanei bu-

dutako haur-eskola izango du eta, bes-

izateko eta han ere ondo pasa deza-

ruz eta premiazkotzat jo dute beharri-

tetik, erabilera anitzeko tokia ere edu-

ten. Azkenik, eraikinak dituen ezauga-

zanok betetzen dituen gune bat eraiki-

kiko du. Toki honetarako sarrera libre

rriak eta eskaintzen dituen gune ezber-

tzea, hau da, txikigune bat antola-

izango da. Proiektua garatuta dago

dinak direla-eta, umeek txikigunea ur-

tzea. Beraz, udalerriak laster leku be-

gaur egun eta zabaldu da lehiaketa

te osoan zehar erabili ahalko dutela

rri bat edukiko du haurren aisialdirako

obraren adjudikaziorako. Behin hura

aipatu beharra dago.

El edificio tendrá una superficie de 240,98 m2 y ofre-

The building will have a surface of 240,98m2 and will

cerá dos servicios: por un lado, albergará una escuela

offer two types of services: on one hand, it will acco-

infantil para niños desde cero hasta dos años, y por

mmodate a kindergarten for children aged 0-2 years

otro, un espacio de usos múltiples. Además, en la parte exterior

and on the other hand, a multipurpose space. Furthermore, a

se acondicionará un parque de juegos. Debido a sus característi-

playground will be placed on the outside of the facilities. Taking

cas y prestaciones, la infraestructura podrá utilizarse durante

into account the features of the project, the infrastructure will be

todo el año.

available throughout the year.

42


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Azpiegiturak, esportazioak eta inportazioak Infraestructuras, exportaciones e importaciones Infrastructures, exports and imports

E

uskadik azpiegitura egokiak ditu produktuak merkatu internazionaletara lurrez, itsasoz eta airez garraiatzeko, eta kanpoko hornitzaileen gaiak ja-

sotzeko. Errepidea bide nagusia da hurbil ditugun herrialdeekin harremanetan aritzeko, eta Bilboko zein Pasaiako merkataritza-portuak oso garrantzitsuak dira, produktuak handik sartu eta ateratzen direlako. Azkenik, Forondako aireportua laugarren postuan dago Estatuko aireporturik inportanteenen artean, eta bere jarduera % 24 hazi zen 2011n. Baina, Euskadiko kanpo-merkataritzak hazten jarraitzen duen arren, zalantzak agertu dira urtearen hasieran. Hala, esportazioek 1.502 milioi euro ekarri zituzten urtarrilean; % 10,9 gehiago, 2011ko datuekin alderatzen bada. Nolanahi ere, 2010eko urtarrilean izandako datuen eta urte osoan izandako datuen aldean (% 33 eta % 20, hurrenez hurren) askoz txikiagoa da. Beste aldetik, inportazioek 1.189 milioi euro ekarri zituzten; % 16,7 gutxiago. Bilboko Merkataritza Ganberatik adierazitakoaren arabera, petrolio-produktuen jaitsierak eragina eduki du horretan. Europako atzerapen ekonomikoak, berriz, esportazioak moteldu baditu ere, ez du oso eragin handirik izan.

Euskadi cuenta con infraestructuras importantes y

The Basque Country has important and efficient

eficientes para llevar sus productos a los mercados

infrastructures to bring its products to international

internacionales y obtener bienes de proveedores

markets and to obtain goods from foreign suppliers.

extranjeros. Operaciones que realiza por tierra (carreteras),

All the infrastructures are well provided: by land (roads), by

mar (puertos comerciales de Bilbo y Pasaia) y aire (aeropuer-

sea (Bilbao and Pasaia commercial ports) and by air (Foronda

to de Foronda). No obstante, a pesar de que el comercio exte-

airport). However, although the Basque foreign trade conti-

rior vasco continúa creciendo, han surgido algunas dudas a

nuous to grow, there have been some sort of doubts at the

principios de año. Así, las exportaciones sumaron 1.502 millo-

beginning of the year. Thus, exports reached the 1,502 million

nes de euros en enero, un 10,9% más que en 2011 pero un

euros in January, 10.9% more than in 2011 but 33% less than

33% menos que en enero del 2010 y un 20% menos que en el

on January 2010 and 20% less than in the whole year.

conjunto del año. Por su parte, las importaciones cayeron un

Meanwhile, imports decrease 16.7% being 1,189 million euros.

16,7% y supusieron 1.189 millones de euros. Según la Cámara

According to the Chamber of Commerce of Bilbao, the de-

de Comercio de Bilbao, la caída de los productos petrolíferos ha

crease on the petroleum products has greatly influence in this

influido notablemente en este menor dinamismo. La recesión

slower growth. The European economic recession, however, did

económica europea, sin embargo, lo ha hecho en menor medi-

not have such an influence comparing to the petroleum one

da.

mentioned above.

44


Azpiegiturak / Infraestructuras / Infrastructures

Guggenheim museoa TOP esperientzia da El Guggenheim es una experiencia TOP Guggenheim is a TOP experience

B

asquetour Turismoaren Euskal Agentziak egitasmo aitzindaria jarri du martxan: Euskadiko TOP esperientziak. Egitasmoarekin 89 ekimenek egin dute bat, eta haien artean Guggenheim Bilbao museoa dago.

Hala, “Guggenheim +” museoaren bihotzean zeharreko ibilbidea da, bisitariari normalean sartu ezin den lekuak ezagutzeko aukera ematen diona. Horretarako, artelan batek, museora ailegatzen denetik erakusketa-gelara heltzen den arte, egiten duen ibilbide bera egingo du. Txangoa museoko zamatze-kaian hasiko da, artelana jasotzen den lekuan hain zuzen ere. Handik goratze-gunera abiatuko da, baina bidetik geldialdia egingo da, eta terrazan minutu batzuk hartuko dira ikuspegiez disfrutatzeko. Goratze-gunean 11 tona altxa dezakeen plataforma bat dago. Artelanak gune horretatik agintzen dira harrera-gunera, eta azken honetan erabakitzen da artelanok nora joango diren: biltegira, zein solairutara... Aurrera jarraitu eta bisitariak, besteak beste, zaintze-tailerra, liburutegia, sotoak, klimatizazio-aretoak... ezagutuko ditu. Era berean, hainbat anekdota eta datu ezagutzeko aukera ere edukiko du. Gehienez 15 lagunek osatuko dute bisitarien talde bakoitza, eta esperientziak ordu bi eta hogeita hamar minutu iraungo du.

La Agencia Vasca de Tu-

The Basque Tourist Agency,

rismo, Basquetour, ha pues-

Basquetour, has launched a

to en marcha un proyecto

pioneering project called

pionero denominado Experiencias TOP

TOP Experiences of the Basque Coun-

de Euskadi. En este proyecto participan

try. This project involves a total of 89

un total de 89 iniciativas y entre ellas

initiatives and the Guggenheim Mu-

se encuentra el museo Guggenheim de

seum in Bilbao is one of them.

Bilbao.

“Guggenheim +” is a journey into

“Guggenheim +” es un recorrido

the bowels of the museum giving the

por las entrañas del museo que permi-

visitor the chance of accessing areas

te al visitante acceder a espacios

specifically reserved to the workers of

reservados únicamente a los trabaja-

the museum. Hence, the visitor will do

dores de la pinacoteca. Así, el visitante

the same route as a work of art does

hará el mismo recorrido que una obra

from the moment it arrives to the loa-

de arte hace desde que llega al muelle

ding quay to the moment it is exposed

de carga hasta que es expuesta al

in public. The guests will also be able

público. Entre otros, podrá acceder a la

to have access to the reception area,

zona de recepción, taller de conserva-

the conservation workshop and the

ción y biblioteca. Las visitas se organi-

library. Visits are organized in groups

zan en grupos de 15 personas y duran

of 15 people and they last around two

dos horas y media.

and a half hours.

46


Heziketa / Formación / Vocational Training

Tresna berria landa eta itsasertzeko ingurunerako Nueva herramienta para el medio rural y litoral A new tool for rural and coastal environment

E

usko jaurlaritzak erreminta berria sortu du: Hazi. Hori Derioko Nekazaritza Eskola, IKT eta Kalitatea Fundazioaren arteko aliantzaren emaitza da eta sektore hauen lehiakortasuna eta iraunkortasuna bul-

tzatuko ditu: lehenengo sektorea, nekazaritza eta elikadura sektorea eta landa eta itsasertzeko ingurunea. 190 laguni emango die lana eta 20 milioi euroko negozio-bolumena ekarriko du. Tresnaren bidez zerbitzu integrala garatuko da, sektore eta ingurunearen beharrizanei erantzuna emateko eta elkarlanean ibiliko da nekazaritza eta elikadura arloko enpresekin. Hazi-ren barruan dagoen Marketin eta Egiaztapen Unitateak proiektu teknologikoak garatuko ditu eta aholkularitza espezializatua eskainiko du. Hala, hiru proiektu ditu esku artean: administrazio-kontuak modu telematikoan egiteko nekazaritzako sektorerako ataria sortzea eta baliabideak ezartzea, politika bateratuak eta Landa Garapenerako Planaren jarraipena eta Natura-gune Babestuetarako Kalitate-estrategia egitea. Bestalde, Marketin eta Egiaztapen Unitateak lehiakortasunaren alde egitea du helburu, nekazaritza eta elikadura arloko eta arrantza arloko produktuen kalitate eta jatorriari balio erantsia emanez. Kudeatzen duen markarik inportanteena Eusko Label da.

Hazi es una nueva herra-

Hazi is a brand new tool of

mienta del Gobierno vasco

the

que surge de la alianza

arising from the alliance

entre la Escuela Agraria de Derio, IKT

among the Agricultural School of

y la Fundación Kalitatea. Este orga-

Derio, IKT and Kalitatea Foundation.

nismo tiene como objetivo desarrollar

This organization has as an objective

un servicio integral para responder a

to develop a comprehensive service to

las necesidades del sector y del me-

meet the needs of the industry and the

dio, y colaborar con instituciones que

environment and to collaborate toge-

trabajen en el sector agroalimentario.

ther with institutions working in the

Empleará a un total de 190 trabajado-

food industry. A total of 190 employers

res y supondrá una cifra de negocio

will be hired and it will be a turnover of

de 20 millones de euros. Hazi cuenta

20 million euros. Hazi has a Consulting

con una Unidad de Consultoria que

Unit that will develop technology and

desarrollará proyectos tecnológicos y

consultancy projects and a Marketing

de asesoramiento, y con una Unidad

and Certification Unit. The last unit

de Marketing y Certificación. Esta últi-

mentioned will be responsible for

ma se encargará de valorizar los pro-

valuing the food and agriculture pro-

ductos agroalimentarios y pesqueros,

ducts as well as fishery products,

apostando por la calidad y el origen

ensuring the quality and the origin of

de los mismos.

them.

48

Basque

Government


Heziketa / Formación / Vocational Training

Natura lanbide La naturaleza es nuestra profesión Nature is our vocation

D

atorren ikasturtetik aurrera, Derioko Nekazaritza Eskola Eusko Jaurlaritzako Hezkun-

tza Sailaren menpe egongo da. Izan ere, beste esparru batzuetako lanbide heziketa bezala, nekazaritza arloko prestakuntza ere haren barruan izan behar dela ulertu da. Aldaketak eskolaren funtzionamenduaren kudeaketan nolabaiteko eragina eduki arren, hura ez da nabarituko ikasleek jarraitu beharreko prozeduran, ezta heziketarako eskaintzan ere. Azken honi dagokionez, aipatu beharra dago LOE ezartzeak aldaketa txikiak ekarri

VERÓNICA ARRIETA Derioko Nekazaritza Eskolako zuzendaria

dituela bai zikloen izenetan, bai ikasgaietan eta moduluetan. Baina, esan bezala, aldaketa ez da oso nabaria izan. Derioko Nekazaritza Eskolan erdi mailako bi ziklo eskaintzen ditugu:

A partir del próximo curso

Starting the new school

escolar, la Escuela Agraria

year, the Agricultural School

de Derio pasará a ser un

of Derio will become an

Lorezaintza eta loradenda, eta Ne-

organismo dependiente del Departa-

agency of the Department of Education

kazaritza Ekoizpen Ekologikoa. Zi-

mento de Educación del Gobierno vas-

of the Basque Government.

co. A pesar de que esta circunstancia

this situation will bring some kind of

kloak iaz jarri genituen martxan, eta

Although

traerá algunos cambios en la gestión de

changes in the management of the

lehenengo promozioa datorren ikas-

la escuela, estos no serán perceptibles

school, they will not be visible neither in

turtean aterako da. Era berean, Baso

ni en los procedimientos a seguir por el

the procedures to be followed by the

alumnado, ni en la oferta formativa. Por

students nor in the training. However, it

otro lado, y en relación con esta última,

should be noted that in relation to the

mailako zikloa emango dugu lehenen-

cabe destacar que la implementación

training, the implementation of the LOE

go aldiz. Eskola teorikoez gainera,

de la LOE ha supuesto pequeños cam-

has made minor changes regarding to

bios en las titulaciones y las materias

qualifications and the subjects for each

correspondientes a cada ciclo. En la Es-

Cycle. The Agricultural School of Derio

gehiagorekin ditugu lankidetza-hitzar-

cuela Agraria de Derio ofrecemos dos

offers two intermediate level Cycles:

menak eta elkartruke programak,

ciclos de grado medio: Jardinería y flo-

Gardening and Florist, and Agroeco-

ristería, y Producción agroecológica; y

logical Production; and one Upper-Level

uno de grado superior: Gestión forestal

Training Cycle: Forest Management and

izateko. Prestakuntza amaitu ostean,

y medio natural. Además, para garanti-

Natural Environment. Furthermore, to

ikasleen laneratzea ahalbideratzen

zar el carácter práctico de la formación,

ensure the practicality of the training,

mantenemos acuerdos de cooperación

we maintain cooperation agreements

y programas de intercambio con más

and exchange programs with over 450

de 450 empresas.

companies.

kudeaketa eta natura ingurunea goi

nazioarteko 450 enpresa baino

gure ikasleek han praktikak egin ahal

dituzten baliabideak ere garatzen ditugu.

49


Heziketa / Formaci贸n / Vocational Training

Ingurumen Hezkuntza eta Kontrolaren gaineko ziklo berria Nuevo ciclo en Educaci贸n y Control Ambiental A new Education and Environmental Control Cycle

T

xorierri Politeknika Ikastegiak goi mailako ziklo berria eskainiko du 2012-2013 ikasturtetik

aurrera: Ingurumen Hezkuntza eta Kontrola. Zikloak bi urteko iraupena du, orotara 2.000 ordu eta ikasleek goi mailako teknikari-titulua jasoko dute. Heziketa-zikloak herritarrak ingurumen arloan hezi eta sentikor bihurtzea du helburu eta, horrela, beste xede batzuk lortzea ere bai: ingurumenaren kontserbazioa eta hobekuntza dakartzaten jarrerak bultzatzea, ingurumenaren balioen eta programen berri ematea, erabaki egokiak hartzeko gauza diren profesionalak heztea, ingurumena ezagutu eta erabiltzeko jasangarritasunean oinarritutako jarduerak diseinatzea, eta ingurumenaren kudeaketari lotutako ekimenak egitea, hori kontrolatu eta babesteko arauak ezarriz. Besteak beste, ikasgai hauek emango dira zikloaren urte bietan: ingurumenaren egitura eta dinamika, ingurumen-kudeaketa, kartografiako metodo eta produktuak, gizarte-gaitasunak, lanerako prestakuntza eta orientabidea, giza jarduerak eta ingurumen-

ri lotutako programen garapena, gida-

rregatik, heziketa-ziklo honi esker, in-

problematika, ingurumen-hezkuntzaren

ri eta interprete-zerbitzuak eta inguru-

guruneko enpresen eta erakundeen

programak, erabilera publikoko jar-

menaren kontrola eta kudeaketa.

beharrizanetara egokituta dagoen

duerak, ingurumen-hezkuntza eta kon-

Txorierri Politeknika Ikastegiak

kalitatezko heziketa eskaintzeko as-

troleko proiektua, eta ekintzailetza. Ti-

konpromiso handia du ingurumenare-

moa du. Era berean, enpresa eta ins-

tulua eskuratzen dutenek hurrengo

kiko. Gainera, gero eta gehiago dira

tituzioekin lankidetzan aritu nahi du,

esparruetan diharduten edozein era-

arlo honetan onartzen diren legeak

enpresak bisitatuz eta praktikak ados-

kunde publikotan edo pribatutan egin

eta arauak eta horrek sektorearen lan-

tuz, eta baita ikasleak lan-munduan

ahalko dute lan: ingurumen-hezkuntza-

eskaintza handitzea ekarriko du. Ho-

txertatzea bermatu ere.

50


Heziketa / Formación / Vocational Training Este nuevo ciclo de grado superior se impartirá a partir del curso 2012-2013, tendrá una duración de dos años y los estudiantes que lo realicen obtendrán una titulación de Técnico Superior en Educación y Control Ambiental. Dicha titulación les capacitará para trabajar en cualquier organización, pública o privada, que tenga como objeto el desarrollo de programas de educación ambiental, la realización de actividades de guía-intérprete y acompañamiento por el entorno, así como el control y la gestión del medio ambiente y sus recursos. En este sentido, el curso está orientado a la formación en la sensibilización y educación de la población, promoviendo actitudes que contribuyan a la conservación y mejora del medio, informando sobre sus valores y los programas ambientales,

capacitando

para

una

correcta toma de decisiones, y diseñando actividades para su conocimiento y uso basado en principios de sostenibilidad. Asimismo, pretende impulsar acciones de gestión ambiental para controlar y proteger el medio ambiente aplicando la normativa. La aprobación de leyes y directivas en materia ambiental van a generar un fuerte aumento de la ocupación en actividades relacionadas con el medio ambiente. Este ciclo tiene como objetivo construir una oferta formativa de calidad y adaptada a las necesidades reales de las empresas y organizaciones de nuestro entorno, cooperar con las empresas e instituciones a través de contratos de formación en Centros de Trabajo, y asegurar la inserción laboral de las personas que estudien el mismo.

This new Upper Grade Cycle will be placed in motion in

programs, training for a proper decision making and designing

the oncoming course 2012-2013. It will last two years

activities for its knowledge and a suitable use based on the prin-

and students will have the chance of obtaining a High-

ciples of sustainability.

level Technical qualification on Education and Environmental

It also has as an objective to promote environmental mana-

Control. This qualification will enable them to work in any public

gement actions to control and protect the environment by imple-

or private organization aiming at the development of environ-

menting appropriate regulations. The approval of laws and poli-

mental education programs, carrying out activities such guide-

cies on environmental issues will generate a strong increase in

interpreter or environmental surrounding as well as the control

employment regarding to the activities related to the environ-

and management of the environment and its resources.

ment. Another objective of this cycle is to offer a quality training

Therefore, the course is aimed at the training on the awareness

course aimed directly at the real needs of the enterprises and

and the education of the population, promoting attitudes that

organizations of our surroundings, to cooperate together with the

contribute in the conservation and improvement of the environ-

companies and institutions through education contracts in the

ment, giving information about the values and the environmental

workplace and to ensure the employability of the people involved.

51


Heziketa / Formación / Vocational Training

Teknologia, hizkuntzen industrian Tecnología para la industria de las lenguas Technology for the language industry

B

erbaTek hizkuntza-teknologien inguruko ikerketa proiektua da eta erakunde hauek hartu dute

parte: VICOMTECH-IK4 zentro teknologikoak, Tecnalia Research and Innovation Fundazioak, Euskal Herriko Unibertsitateko Aholab eta IXA taldeak eta Elhuyar Fundazioak. Horiek laguntza jaso dute Eusko jaurlaritzako Industria, Berrikuntza, Komertzio eta Turismo Sailetik eta Kultura Sailetik. Partzuergoak hizkuntza-teknologiak ikertu eta garatu ditu 2009tik 2011ra bitartean eta batez ere hizkuntzen industriari eskaini diote arreta berezia, BerbaTek-en helburua industria horretako oinarri teknologikoa bihurtzea baita. Hala, hizkuntzen industriako hiru sektoreetariko bakoitzera zuzendutako hiru demo garatu dira: alde bate-

BerbaTek es un proyecto que gira en torno a las tecnologías lingüísticas y

tik, edukien sektorerako bilatzaile se-

que pretende convertirse en el soporte tecnológico de la industria de las lenguas. Así, se han desarrollado tres demos para cada uno de los secto-

mantiko multimedia bat, bestetik, itzul-

res que integran esta industria: un buscador semántico multimedia para el sector de

pengintzaren sektorerako dokumenta-

contenidos, un doblador automático de documentales para el sector de las traduc-

lak bikoizteko tresna automatiko bat

ciones, y la demo de un tutor personal para la enseñanza. En este proyecto de inves-

eta, azkenik, irakaskuntzarako tutore pertsonal baten demo bat.

tigación han participado las siguientes entidades: VICOMTECH-IK4, la Fundación Tecnalia Research and Innovation, los grupos Aholab e IXA de la UPV, y la Fundación Elhuyar. Entidades que han contado con la colaboración del Gobierno vasco.

BerbaTek is a project focused on the linguistic technologies to provide a practical use based on the research. Thus, three demos for each one of the three subsectors of the language industry have been developed: a multimedia semantic search tool for the content sector, an automatic speech dubbing demo for documentaries aimed at the translation sector and, finally, a personal language teacher demo for the teaching sector. This research work was undertaken by the consortium made up of the VICOMTECH-IK4 technological centre, the Tecnalia Research and Innovation Foundation, the Aholab and IXA research teams at the University of the Basque Country (UPV/EHU) and the Elhuyar Foundation, with the support of the Basque Government.

52


Heziketa / Formación / Vocational Training

Txorierriko Udal Euskaltegia, 22 urtez euskaraz Ventajas para el mundo empresarial Benefits in the business world

E

uskaltegi publikoa duela 22 urte sortu zen Txorierrin, artean jaioberria zen Txorierriko Zerbi-

tzuen Mankomunitatearen babespean. Bertoko herritarrei zein eskualdera egunero lanera etortzen zirenei euskara irakastea eta euskaraz trebatzea helburu zituela eratu zen. Gaur egun ere, orduan bezalaxe, Txorierriko Udal Euskaltegiak zeregin berean darraio, txorierritarrei zein bertoko enpresetan lanean dabiltzanei euskarazko eskolak eskaintzen. Eskaera zelakoa, erantzuna halakoa behar duenez gero, aparteko ahaleginetan gabiltza, aro berriarekin bat eginda, egungo gizartearen eskakizunei erantzun nahian. Esandakoaren adibide, beti ere ikaslearen beharrizanetara egokitze aldera, euskara ikasteko aukera malgua eskaintzen dugu, taldekako irakaskuntza eta ikasteko modu pertsonalizatua uztartzen ditugu, eta ikasle-

El Euskaltegi Municipal se constituyó hace 22 años con el propósito de

en xedeak eta ikas-prozesuak hartzen

enseñar euskera tanto a los txorierritarras como a los trabajadores que a diario acuden a las empresas de nuestra comarca. No en vano, somos

ditugu kontuan. Horrezaz gainera, azken urteotan

conscientes de que este idioma ofrece grandes ventajas también al mundo empresarial. Así, trabajar en euskera mejora la comunicación con los clientes y la empre-

metatutako esperientziaren ondorioz,

sa se integra mejor en el entorno en que está ubicada. Además, si se es partícipe

irakasle tituludunak eta eskarmentu

del sentir de la sociedad y se cumplen las expectativas de trabajadores y clientes, la

handikoak ditugu geure zentroan,

productividad aumenta. Por otro lado, el euskera puede utilizarse como seña de calidad, ya que refuerza la idea de empresa competitiva, y ayuda a desarrollar la capa-

bertatik bertarako eskoletan nahiz au-

cidad para el cambio y la mejora continúa, porque es un indicador de calidad y exce-

toikaskuntzan tutore eta gidari dabil-

lencia. Desde hace años, Txorierriko Udal Euskaltegia pone a disposición de las empre-

tzanak, arituak bezain adituak, euska-

sas del entorno las ventajas citadas anteriormente que el euskera ofrece. De este

ran jantziak, unibertsitate mailako

modo, impartimos clases de euskaldunización y formación en el mismo lugar de tra-

ikasketadunak, eta etengabeko treba-

bajo, ya que estamos convencidos de que la mejora en el ámbito comunicativo con-

kuntza eta hobekuntza prozesuetan dabiltzanak.

54

lleva la expansión de la actividad económica de la empresa. Entre nuestros clientes, se encuentran empresas tan importantes como ITP, Euskaltel, Ingeteam, Matrici, Behargintza o Innobasque.


Heziketa / Formación / Vocational Training

Lan esparruari gagozkiola, gogo-

tan euskalduntze eta trebatze eskolak

The Municipal Euskaltegi of

ra ekarri ditzagun euskaraz aritzeak

eskainiz (ITP, Euskaltel, Ingeteam,

Txorierri was established 22

enpresei, bezeroei eta beharginei

Matrici, Behargintza, Innobasque...),

of teaching both; citizens and workers

dakarzkien abantailak:

komunikazioaren

hobeturik

coming to the companies of the valley in

ekonomikoa

a daily basis. Indeed, we are aware of the

–Bezeroekiko komunikazioari dagokionez, zerbitzu hobea emateko

enpresaren

arloa

jarduera

hedatuko delakoan.

years ago with the purpose

benefits of the use of this language within the business world. Thus, working in eus-

aukera ahalbidetzen du, Txorierrin,

Ekinean gabiltza, beste horrenbes-

kera means the improvement of the

Bilbo aldean, Bizkaian zein Euskal

te urte lanean segitzeko kementsu.

communication with the customers and a

Herri osoan.

Euskara irakatsi eta kalitatea lantzea

better integration for the company taking into consideration the environment in

–Enpresa hobeto integratu eta

gure zereginak dira, euskal kulturatik

which it is located. Moreover, if you are

txertatzen da hura dagoen eskualde-

abiatuta eta, aldi berean, egungo aro-

capable of fulfilling the needs of the

an. Jendartearekin bat etorrita, eta

ari begira, XXI. mendearen eskakizu-

langileen eta bezeroen itxaropenak

nei erantzun nahirik, era komunikati-

On the other hand euskera may be used

betetzen badira, produktibitateak go-

boan, eraginkorrean, errealean. Iturri

as a quality branding since reinforces the

ra egiten baitu.

zaharrari ur berria dariola, hortaz.

society and customer and employee expectations productivity will increase.

idea of a competitive business, developing the capacity for a change and a

–Kalitatearen ikur gisa erabil dai-

Gizartearekin bat jarraituko dugu,

continuous improvement at the same

teke kanpoko merkatuetan, enpresa

eguneroko eskolaz gain kanpoko

time. It is definitely a quality and exce-

lehiakorraren irudia indartzen baitu.

ekintza osagarriak eginez, euskara

llence indicator. For several years, the Municipal Euskaltegi of Txorierri has at

–Aldakuntzarako eta etengabeko

ikasteko diruz lagundutako zerbitzu

companies’ disposal all of the benefits

hobekuntzarako gaitasuna garatzen

publikoa ematen, udaletako euskara

above mentioned regarding euskera.

laguntzen du, euskara erabiltzea kali-

arloekin eta Txorierriko Mankomuni-

tate eta bikaintasunaren adierazlea

tatearen euskara zerbitzuarekin elkar-

that the improvement in the communica-

da-eta.

lanean, Berbalagun proiektuan partai-

tion area leads to the expansion of the

Thus, we teach and train in euskera in the workplace, because we are convinced

economic activity of the company. Among

Azken urteotan, Txorierriko Udal

de eta laguntzaile... beti ere euskara

Euskaltegiak enpresen esku jarri ditu

irakatsi, euskaraz egin eta eragiteko

ITP, Euskaltel, Ingeteam, Matrici, Behar-

euskararen abantailak, lantokian ber-

asmoarekin, jakina.

gintza and Innobasque.

our clients are notable companies such as

55


Heziketa / Formación / Vocational Training

Enplegua sustatzeko prestakuntza Formación para el empleo Training for employment

I

KASLAN, EAEko Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikoen Elkarteak kanpaina berria jarri du martxan Enplegurako Prestakuntza-sistema berria ezagutzera

emateko. Hori Eusko jaurlaritzak eta Lanbide eta Hobetuz erakundeek sustatu dute eta langileen etengabeko prestakuntza bultzatzea du helburu. Sistema profesionaltasunziurtagirietan oinarritzen da. Ziurtagiriok adierazten dute langileak bere lana egiteko beharrezkoa den lanbideprestakuntza duela eta prestakuntza edota lan-eskarmentua egiaztatzearen bidez lortzen dira. Horren haritik, prozesu bat zabaldu da, Lan-eskarmentua Aintzatesteko Sistema prestakuntza arlo guztietan ezartzeko. Hari esker, helburu hauek lortu nahi dira: pertsonei dagoeneko duten trebakuntza aintzatetsi eta hala adierazten duen ziurtagiria eman, langileak motibatu ikasten eta euren trebakuntza hobetzen jarrai dezaten eta langileei erreminta egokiak eman gero eta profesional gaituagoak eskaintzen dituen merkatuan euren lekua topa dezaten. Iaz, 27.000 langile baino gehiagok jaso zuten prestakuntza Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian dauden IKASLAN zentroetan. Elkarteak harremana du sektore guztietan diharduten enpresekin.

IKASLAN ha puesto en marcha una campaña para

IKASLAN has placed in motion a campaign to pro-

promocionar el nuevo Sistema de Formación para el

mote the new Training System for Employment.

Empleo. Este programa pretende impulsar la forma-

The program aims to promote the continuous trai-

ción continúa de los trabajadores, apoyándose en los Certifi-

ning of the employees based on the Professional Certificates.

cados de Profesionalidad. Dichos certificados acreditan de

These certificates have an official accreditation proving the

forma oficial que el trabajador posee la cualificación profesio-

workers have the required skills to carry out their work effi-

nal necesaria para el desempeño de su trabajo y se obtienen

ciently. The certification may be obtained through training,

mediante la formación, la acreditación de la experiencia labo-

work experience accreditation or through both of them at the

ral, o a través de ambas. A este respecto, señalar que el Dis-

same time. In this regard, it should be noted that the Systems

positivo de Reconocimiento de la Experiencia Laboral está sien-

of Working Experience Recognition are being implemented in

do implantado en todas las familias formativas. Esta iniciativa

all the training systems. This initiative has as an objective to

pretende reconocer a las personas aquellas competencias que

recognize the skills that every single worker has, to motivate

ya poseen para motivarlas en el incremento de su competen-

and place them in the labour market. When commenting about

cia profesional y aprendizaje, y situar a los trabajadores ante

the labour market, we must say that it is notoriously more

un mercado laboral que exige profesionales cada vez más cua-

competitive than years ago, demanding highly skilled workers

lificados.

nowadays.

56


Aisia / Ocio / Leisure

Kiroldegiak zerbitzu berriak eskaintzen ditu El ayuntamiento de Zamudio ha asumido la gestión del polideportivo municipal The City Council of Zamudio has assumed the comercial management of the municipal sports centre

Z

amudioko Udalak kiroldegiaren kudeaketa hartu zuen iaz, haren eskaintza zein azpiegi-

tura hobetzea helburu zuela. Horrela, bada, kiroldegian hainbat atontze-lan eraman dira aurrera. Besteak beste, igerilekuko berdegunean erabilera anitzeko hareazko kantxa ipini da, han hondartzako boleibolean eta futbolean jokatu ahal izateko. Pingpongeko mahaia eta mahai-futbola ere ipini dira. Kiroldegiko gimnasioaren alboan beste gela bat atondu da. Gune biak lotuta daude eta, hala, gimnasioa handitzea lortu da. Alboko gelan hauek jarri dira: makina aerobikoak, lasterketa egiteko zintak, spinningeko kenik, kiroldegiak ordutegi berria ere

Así,

na aerobikoak. Gelan telebista ere

badu. Astelehenetan, asteazkenetan

tanto la propia instalación

ipini da, kirola egitea animatuago

eta ostiraletan 10:00etatik 20:00eta-

otros, ha dispuesto una cancha para

egiteko. Atontze-lanoi esker, gimna-

ra dago zabalik; astearteetan eta os-

jugar al voleibol y fútbol playa en la

sioan hobeto antolatu dira pisu eta

tegunetan, 19:30etik 20:00etara; la-

zona de la piscina, un futbolín y una

muskulazio-makinak. Datozen hobe-

runbatetan, 10:00etatik 20:00etara;

kuntzei dagokienez, Udalak vending

eta domeketan, 10:00etatik 14:00e-

nasio, de manera que ambas estan-

gunea handitzeko asmoa du, bertan

tara.

cias están conectadas.

bizikletak eta arraunean egiteko maki-

makina

automatiko

gehiago

pretende

mejorar

como su oferta. Entre

mesa de ping-pong. Además, ha habilitado una sala contigua al gim-

eta

mahaiak eta aulkiak ipintzeko. Bestetik, aipatu beharra dago urte hasieran Kirolari abonamendua atera

Thus aims to improve

zela. Abonamenduak abantaila han-

both, the facilities of the municipal sports centre

diak ekartzen dizkie kiroldegiaren

and the services. A volleyball and

erabiltzaileei, izan ere, horiek doan

football sand courts have been set in

erabil ditzakete gimnasioa, sauna eta

the pool zone as well as a table foot-

solariuma.

Horrezaz

gainera,

ball and a table tennis. In addition an adjoining room to the gym has

% 25eko deskontua dute kiroldegian

been equipped so that both of the

ematen diren ikastaro guztietan. Az-

rooms are connected.

58


Aisia / Ocio / Leisure

Estatuko hotelik onenak Los mejores hoteles del Estado The finest hotels of the State

T

ripAdvisor

bidaien

gaineko

Según TripAdvisor, tres de los

webguneak Travellers´ Choice

mejores

hoteles

del

Estado son vascos: Pensión

Hotels sariak eman ditu Estatu

Bellas Artes de Donostia, Iriarte

mailan. Sarituen artean, Euskal He-

Jauregia Hotel de Bidegoian y Hotel

rriko hiru hotel izan dira: Bellas Artes

Erletxe de Laguardia. Los premios

Ostatua (Donostia), Iriarte Jauregia

Travellers´ Choice Hotels premian los mejores establecimientos hoteleros

Hotela (Bidegoian) eta Erletxe Hotela

del mundo, y para ello tienen en

(Laguardia). Bellas Artes Ostatua

cuenta las experiencias y opiniones

bigarrena gelditu da zerbitzu arloko

de viajeros de todo el planeta.

rankingean; eta seigarrena, kalitateprezio erlazioari dagokionez. Bestetik, Iriarte Jauregia Hotelak seigarren postua lortu du Estatuko 25 Hotel onenen zerrendan; eta Erletxe HoIn

telak, hamargarren postua Estatuko Ostatu kategorian. Sariok munduko hotelik onenak aintzatesten dituzte eta horretarako,

accordance

with

TripAdvisor, three of the finest hotels of the State are Basque: Pensión Bellas Artes in San Sebastian, Iriarte Jauregia in Gipuzkoa

and

Hotel

Erletxe

in

bidariaren esperientziak eta iritziak

Laguardia.

hartzen dituzte kontuan. Golardoen

Hotel awards, reward the finest hotels

azken edizioa hamargarrena izan da

The

Travellers’

Choice

in the world and to accomplish it, they take into consideration the experien-

eta han munduko 3.946 hotel saritu

ces and opinions of travelers around

dira.

the world.

60


Aisia / Ocio / Leisure

Euskal produktuak Txinara ailegatu dira Productos vascos se cuelan en los supermercados chinos Basque products in Chinese supermarkets

La empresa Comercial Gourmet Interbasque ha creado una línea de distribución directa con Shangai. La iniciativa persigue un doble objetivo: por un lado, vender productos gourmet vascos en China; y por otro, desarrollar proyectos de inversión en el ámbito de la restauración y la gastronomía. Tras un año de duras negociaciones, ya se pueden ver productos vascos en los supermercados chinos.

C

omercial Gourmet Interbasque enpresak banaketa-linea zuzena sortu du Shangairekin. Ekimenak helburu bikoitza du: alde batetik, gourmet euskal produktuak Txinan saltzea eta, bestetik, sukaldari-

tza eta gastronomia arloan inbertsio-proiektuak garatzea. Gipuzkoako enpresariak Txinan egon dira oraintsu eta euskal produktuak erabilita era-

The

kustaldia egin dute kate baten supermerkatuetan. Era berean, kontaktuak

Interbasque

egin dituzte zenbait inbertitzailerekin. Txinako merkatura jotzeko ideia Isaac

launched a direct distribution

Olaizola Interbasque enpresaren bazkideak eta zuzendariak bultzatu du.

Commercial

Gourmet

Company

has

line to Shanghai. The initiative has two main objectives: First, to sell Basque

Txinako merkatuak gero eta garrantzia handiagoa du eta euskal produktuak

gourmet products in China and second, to

han komertzializatzea aprobetxatu beharreko aukera da, bere ustez.

develop investment projects in the field

Gainera, bide egokia ere bada euskal kultura eta gastronomia gure muge-

of gastronomy. After tough negotiations over the past year, we may already see

tatik kanpo sustatzeko. Euskal markak salgai daude jadanik supermerkatu

Basque products within the Chinese

txinatarren apalategietan.

supermarkets.

62


Aisia / Ocio / Leisure

Biosentsoreak ardoaren ezaugarriak neurtzeko Biosensores que miden las cualidades del vino Biosensors to measure the quality of wine

B

urgos eta Zaragozako Unibertsitateak elkarlanean dabiltza Estatuko bi enpresekin, ardoaren ezaugarriak neurtzen dituzten biosentsore elektrokimikoak

garatzeko. Seribio proiektuaren sustatzaileek azaldutakoaren arabera, biosentsoreok erabili eta botatzekoak dira eta serigrafiaren teknologian daude oinarrituta. Haien esanetan, oso sistema erreza da eta ardoaren parametroak ardogileak berak neurtu ahal ditu. Plastikozko euskarri batean serigrafia duen tinta eramaile bat dago. Han entzima jakin batzuk jartzen direnean, aukera dago substantzia bakoitzeko kantitate zehatzak jakiteko. Era berean, oxidazio-erreakzioak eragiten dira eta korronte elektriko txikia sortzen denean antzematen dira. Helburua amina biogenak izeneko konposatu kimiko organikoak an-tzematea da, baita azido malikoa eta glukonikoa ere. Azido horiek ezinbestekoak dira ardoen kalitatea zehazteko. Sistema honen bidez jakin daiteke elementu toxikorik ere dagoen. Biosentsoreak gero eta gehiago erabiltzen dira hainbat esparrutan. Esparru horien artean osasungintza eta ingurugiroa azpimarra ditzakegu. Hala ere, nekazaritzara zuzendutako garapena oraindik ez dago oso aurreratua.

Las Universidades de Burgos y Zaragoza están desa-

The university of Burgos and Zaragoza, together

rrollando junto con dos empresas españolas unos

with two Spanish companies are developing dispo-

biosensores electroquímicos desechables que miden

sable electrochemical biosensors that measure

las características del vino. Según los responsables del proyec-

wine quality. According to Seribio project leaders the design

to Seribio, se trata de un sistema sencillo y las mediciones

is aimed at making electrochemical biosensors to measure

pueden ser realizadas por el propio bodeguero. El dispositivo

important characteristics of wine. This device uses a conduc-

consta de una tinta conductora serigrafiada sobre un soporte

tive, screen printed ink on a plastic support measuring a few

de plástico de unos pocos centímetros donde la presencia de

centimetres long.

determinadas enzimas permite conocer las cantidades concre-

The presence of certain enzymes allows it to show the

tas de cada sustancia. Además, se provocan reacciones de oxi-

specific quantities of different substances that are present.

dación que se detectan al provocar una pequeña corriente

Electrooxidation is also induced using a weak electrical

eléctrica. El objetivo es medir la presencia de unos compues-

current. The goal is to measure the presence of organic che-

tos químicos que se conocen con el nombre de aminas bióge-

mical compounds called biogenic amines, as well as malic acid

nas, así como la presencia de los ácidos málico y glucónico,

and gluconic acid, which are very important for determining

que son muy importantes a la hora de determinar la calidad de

wine quality. A test can also reveal the presence of toxic ele-

los vinos.

ments.

63


Aisia / Ocio / Leisure

Bilbao-Bizkaia, Fitur Azokaren erakargarrietariko bat La marca Bilbao-Bizkaia fue uno de los principales atractivos de Fitur The brand Bilbao-Bizkaia was one of the main attractions of Fitur

Según datos de la Diputación vizcaína, al stand se acercaron un total de 12.500 visitantes, un 25 % más que en la edición anterior. Por su parte, las consultas profesionales se incrementaron un 31,8 %.

According to the Council of Bizkaia, the stand of Bilbao-Bizkaia

had

an

amount of 12,500 visitors, 25% more than the previous edition. Meanwhile, professional consulting support increased 31.8%.

B

ilbao-Bizkaia guneak aurreikus-

tzarrak eta ekimenak egiteko oso

era, Bilbao Bizkaia aldizkaria aurkez-

penak gainditu ditu Fitur Ma-

aproposak direla aipatu zuten. No-

tu zuten han, zeinak oso harrera ona

drilgo Turismo Nazioarteko

rakoaren komertzializazioari dago-

eduki baitzuen.

Azokan. Izan ere, hura 12.500 lagu-

kionez, Bilbao-Bizkaia merkatu berrie-

Bizkaiko Foru Aldunditik adierazi-

nek bisitatu dute aurten; % 25 lagun

tan ezartzea ezinbestekotzat jo zuten,

takoaren arabera, Fitur azokan argi

gehiago, aurreko edizioaren zifrare-

eta BI2 produktua ezarrita dagoen

gelditu da Bilbao-Bizkaia marka oso

kin alderatzen bada. Profesionalen

lekuetan eta plataformetan finkatzea.

erakargarria dela. “Azoka oso plata-

Bestetik, publiko ez adituak hauek

forma egokia da profesional arloan

Azokan aritu ziren turismo-sektore-

azpimarratu zituen Bilbo eta Bizkaiko

harremanak egiteko. Horiek jarduera

ko profesionalek Bilbo eta Bizkaiko

turismo-eskaintzari buruz: dinamismo

ekonomikoa eta negozioa ekarriko

gastronomia, kultura, natura eta bizi-

kulturala, sormenezko abangoardia,

dizkiguten harremanak dira, Bilbao-

kalitatea azpimarratu zituzten, eta

natura eta itsasoa. BI2 standera hur-

Bizkaia helmuga turistikotzat hartzen

Loiuko aireportuak Europarekin dituen

bildu ziren lagunek txakolina dasta-

dutelako, eta lagungarriak direlako,

loturak abantailatzat hartu zituzten.

tzeko aukera izan zuten, eta bilbaina-

gurean azokak, ekimenak eta biltza-

Era berean, bertoko azpiegiturak bil-

dak entzuteko aukera ere bai. Gain-

rrak egiteko”, gaineratu dute.

kontsultak ere % 31,8 handitu dira.

64


Aisia / Ocio / Leisure

Gero eta enpresa turistiko gehiagok dute Q-a Crece el número de empresas turísticas con Q Q-quality brand for active tourism companies

A

zken bost urteotan, Euskadik lau aldiz biderkatu du Q kalitatezko bereizgarria duten turismo arloko enpresa eta erakundeen kopurua. Datu

ofizialen arabera, gaur egun 775 enpresak dute bereizgarri hori. Horren haritik, bisitatzen gaituzten lagun-kopuruari erreparatuz gero, azken hiru urteotan hura % 17 (359.753 pertsona gehiago) hazi dela aipatu behar dugu. Izan ere, Euskadik eskaintza zabala du. Hala, badaude gustu guztiei zuzendutako 88 esperientzia ezberdin eta haien artean hauek azpimarra ditzakegu: Barruan duzun Chefa eta Guggenheim Bilbao +. Bestetik, esan beharra dago azken bost urte hauetan Q bereizgarria 150 enpresak lortu dutela, eta 407 negoziok “Praktika onak” bereizgarria jaso dutela. Horrezaz gainera, Anfitrioiak izeneko proiektua sendotu da, zeina turistei arreta berton emateko sortu baitzen. Euskadiko Turismo Behatokia ere bada azken urteotan indartu den beste zerbitzu bat. Azkenik, turismo jasangarriaren arloari dagokionez, Euskadi 2009. urtetik hona dago Europa mailako NECSTOUR Sarean. Han, turismo esparruan ohitura eta eskarmentu handia duten Estatuko beste bi herrialde baino ez daude, Katalunia eta Balear Uharteak.

Durante los últimos cinco años Euskadi ha cuadripli-

Over the past five years, Euskadi has quadrupled

cado el número de empresas y entidades turísticas

the number of business and tourism entities awar-

con el distintivo Q de calidad. En la actualidad son

ded with the Tourism Quality “Q” Certificate. 775

ya 775 empresas las que han conseguido la citada marca.

enterprises have already been awarded with the brand at pre-

Además, si atendemos a los datos sobre el turismo referidos a

sent. Moreover, taking into account tourism data for the pre-

los últimos tres años, podemos señalar que el número de turis-

ceding three years, the number of tourists visiting the region

tas que nos visitan ha aumentado un 17%. Y es que Euskadi

has increased by 17%. Euskadi has a comprehensive tourist

ofrece más de 88 experiencias diferentes que van desde coci-

offer including more than 88 different experiences to be consi-

nar bajo la supervisión de un reputado chef (El chef que llevas

dered such as cooking under the supervision of a renowned

dentro) a visitar las entrañas de un museo (Guggenheim Bil-

chef (The chef in you) and visiting the bowels of a museum

bao +). El programa Anfitriones también es otra actuación que

(Guggenheim Bilbao +). The “Host” program is another effec-

se ha visto reforzada en los últimos años. Por otro lado, cabe

tive project in recent years. On the other hand, note the impor-

señalar que desde 2009 Euskadi figura como región europea

tance of Euskadi as the European region in the NECSTOUR

en la red de turismo sostenible NECSTOUR. Solo otras dos

Sustainable Tourism Certification Network. Only two other

regiones del Estado son miembros de esta red: Cataluña y

regions within the State are members of this network: Cata-

Baleares.

lonia and the Balearic islands.

65


Ion Cuevas-Mons arkitekto euskaldunak eta bere taldeak etxebizitza adimendunaren lehen prototipoa garatu dute. Honek Openarch (arku irekia, euskaraz) du izena, eta hainbat aukera eskainiko dizkigu erabiltzaileoi etorkizun hurbilean, etxean ditugun osagaiak kudeatzeko orduan. Esate baterako, etxeko tresna elektrikoak aktibatu ahal izango ditugu gorputzaren mugimenduen bitartez; benetako kontsumo energetikoa ezagutuko dugu; eta urruneko konferentziak egingo ditugu etxetik mugitu gabe. Etxe erabat interaktiboa askoz gertuago izango dugu, Openarch proiektuari esker. Cuevas-Monsen eta lagunen egitasmoak etxeko elementuak konektatuko ditu Internetekin; beraz, elementuok etxeko edozein lekutatik kudeatu ahalko dira. Gainera, beste abantaila bat ere ekarriko digu: energia aurreztea. Izan ere, sustatzaileen ustez, % 25 gutxiago gastatuko dugu elektrizitatearen fakturan urtean.

ETORKIZUNEKO ETXEA

Un arquitecto vasco diseña Openarch y pone las bases de la vivienda inteligente del futuro

A Basque architect has designed Openarch, the Smart Home of the future

ETORKIZUNEKO BIOJANTZIGINTZA La alta costura se volverá biológica en 2050 acercando moda y nanotecnología Haute Couture will become biological in 2050 bringing closer fashion and nanotechnology Digital Skin/Body Atmosphere artelanaren arabera, 2050. urtean goi mailako jantzigintza biologiko bihurtuko da. Hala, larru digitala edukiko dugu, hodeizko eta eterrezko jantziak, nanopartikulak erabilita egindako bitxiak, elektrodinamikoak diren krema kosmetikoak eta argia ematen duten sai-

68

nak. Are gehiago, moda pilulen bitartez kontsumituko dugu. Ariketa futurista bati buruz ari gara, moda mundua transhumanista den aroan kokatzen duena. Zeinetan gorputzak modaren nanoteknologia eta meta-objektuarekin bat egin baitu. Gorputza gure proiekzioen mihise bilakatu da, beraz. Eta artista

eta artelanaren arteko fusioa ahalbidetu du. Hura seduzitzeko metaobjektutzat erabil daiteke, eter bihurtzen den dantzatzat, edo infiniturantz eramaten gaituzten ibilgailutzat. Gehiegizkoa iruditu arren, nanoteknologia fashion-era hurbildu da eta modaren teknokultua sortu da.


HEGAN EGITEN DUTE AUTOEK? Como si de un pรกjaro se tratara, el modelo de coche PAL-V es capaz de volar As if it were a bird, the PAL-V car model is capable of flying

Ba, antza bai. Izan ere, Herbehereetako konpainia batek errepidetik zein airetik ibil daitekeen ibilgailu txiki bat landu du. Enpresaren ordezkariek azaldutakoaren arabera, auto berezi hau hiru gurpilekoa da eta helikoptero txiki baten antza du. Ibilgailua, zeini PAL-V jarri baitiote izena, auto bat edo hegazkin bat balitz bezala gida daiteke, eta gasolina erabiltzen duen arren, etorkizunean biodiesela edo bioetanola erabiltzen duten ereduak landuko direla aipatu dute enpresatik. Ibilgailuak 165 metro behar ditu aireratzeko. Teknologia aurrera doa etengabe, eta orain dela urte gutxi zientzia-fikziozkoa ematen zuena gero eta hurbilago dago, gero eta benetakoagoa da. Adi egon behar.

ZOLADURA ADIMENTSUA GARATUKO DA Espainiako enpresa batek zoladura adimentsua garatuko du. Teknologia berria kaleetan eta plazetan ipiniko da, eta sistema eragilea, app-ak eta sentsoreak edukiko ditu, herritarrei hainbat zerbitzu eskainiko dizkietenak. Zoladura Europara, Estatu Batuetara eta Arabiar Emirerri Batuetara esportatuko da. Zerbitzuak Wifi eta Bluetooth bitartez eskuratuko dira. Besteak beste, hiriaren planoa eskainiko zaie herritarrei, eta kultura-agendaren berri ere emango zaie. Halaber, erabiltzaileek kalean gertatzen diren ezbeharren gaineko oharrak jasoko dituzte, eta bide publikoaren egoera ezagutzeaz gainera, eguraldiari buruzko informazioa ere eskuratu ahalko dute. Teknologia formatu bitan garatuko da: alde batetik, ohiko formatuan; eta bestetik, formatu podotaktilean, zeina itsuei eta ikusmen murriztua duten lagunei zuzenduta baitago.

El pavimento inteligente ofrecerรก informaciรณn a los ciudadanos The intelligent paving will offer connection & information to the citizens

69


DNAREN SEKUENTZIAZIOA Oxford-eko ikertzaileek DNA sekuentziatzeko gailua eta haren emaitzak aurkeztu dituzte jendaurrean. Azaldutakoaren arabera, gailu horri esker giza genoma oso bat 15 minutuan sekuentzia daiteke. Prozesua hau da: DNA mintz batean txertatuta dagoen proteinazko nanoporo batetik pasatzen da. Nanoporoan zehar korronte elektrikoa dago eta DNAren base bakoitzak aldaketak sortzen ditu korronte horretan. Aldaketak neurtu eta nanoporotik pasatutako DNAren sekuentzia jakin daiteke. Teknika honek askoz harizpi luzeagoak sekuentziatzen ditu eta ez du DNA kaltetzen.

Científicos presentan la secuenciación de ADN a través de un nanoporo Scientists present DNA sequencing device using nanopores

70

TXOKOLATEZKO INPRIMATZEAK Inventan una impresora que imprime imágenes de chocolate en 3D

Britainia Handiko teknikariek inprimagailu baten prototipoa aurkeztu berri dute. Prototipo horrek hiru dimentsioko irudiak inprimatzen ditu. Albiste arrunta ematen du, datu berezirik ez duena. Baina aparatuak tintatzat zer erabiltzen duen azaltzen denean, gauza arrunta izateari uzten dio. Izan ere, merkatuko inprimagailurik goxoenaz ari gara, tintaren ordez txokolatea erabiltzen baitu. Albistea BBC telebista kateak eman du ezagutzera.

A new printer that prints 3D chocolate images

Inprimagailua Exeter-eko Unibertsitateko zientzialariek garatu dute. Liang Haok horietako bat da. “Makina hobetu eta sinplifikatu egin dugu. Eta orain oso erreza da erabiltzen. Egin behar den gauza bakarra txokolatea urtu eta inprimagailuaren xiringa betetzea da. Hala eginez gero, irudi originala duen txokolatina lortzen dugu”, esan du. Gainera, inprimagailuak edozein irudi duen artxiboa deskargatzeko aukera ematen du, USB konexioa erabiliz. Haok enpresa sortu du makinak sor dezakeen ikusmina kudeatu eta hari etekina ateratzeko. Aipatutakoaren arabera, erabiltzaileak bere txokolateak diseinatu eta egin ditzake. “Edozein diseinu asma dezake: lagun baten aurpegia edo seme-alaben jostailurik kuttunena. Bestetik, esan beharra dago, txokolatea erabiltzen duen makina asmatu badugu ere, etorkizunean beste material batzuekin saiatzeko asmoa dugula”.


GALTZA BAKERO EKOLOGIKOAK Valentziako enpresa batek teknologia berriak garatu ditu, galtza bakeroak garbitu eta tindatzeko, eta horiei akabera egokia emateko. Hala, galtzak gastatzen dituen zuntz-laserra asmatu dute; ekogarbigailu industrialak erabiltzen dituzte, ez urik, ez produktu kimikorik behar ez dutenak; eta jantziak prozesatzeak sortzen duen ingurumen-inpaktua neurtzen duen softwarea garatu dute. Orain dela gutxi arte, galtza bakeroak edo jantziak gastatzeko, ingurumenerako kaltegarriak ziren prozesuak erabili behar ziren. Gainera, prozesu horiek langileen osasunerako ere baziren kaltegarriak. Enpresak asmatutako laserrari esker, aipatutako arazoak desagertzen dira. Sistema oso erreza da: galtza zaharrei argazkia egiten zaie eta, software baten bidez, irudia gris-eskalan ipintzen da. Laserrak irudia irakurtzen duenean, bero-energia botatzen du, eta galtza berrietan galtza zaharrek duten higidura antzekoa sortzen du.

Desarrollan nuevas tecnologĂ­as para el lavado, tintura y acabado de vaqueros

APLIKAZIO INFORMATIKOAK KIRURGIALARIEN KEINUEN BIDEZ KONTROLATZEKO

Aplicaciones informĂĄticas podrĂĄn ser controladas mediante gestos de los cirujanos

Computer software controlled by the gestures of the surgeons

New technologies for the washing, dyeing & finishing of jeans

Espainiako enpresa batek Xbox bideo-jokoen kontsolan oinarrituta dagoen teknologia erabili du, operazio-geletan aplikazio informatikoak kirurgialarien keinuen bidez kontrolatzea ahalbidetzen duen sistema garatzeko. Aplikazioak haizagailurik ez duen ordenagailua erabilita funtzionatzen du, halako inguruetako isolamenduan kalterik ez sortzeko. Hari esker, gaixoaren ospitalizazioaren detaile guztiak zaindu nahi dira: bakteriek sortutako gaixotasunak edo zauri irekien egoera, adibidez. Datuen arabera, urtean, Espainian 300.000 lagunek hartzen dute infekzioa operaziogelan. Europar Batasuneko datuei erreparatzen badiegu, zifra handiagoa da: lau milioi lagun. Horrek gastu handia ekartzen die administrazio publikoei. Bestetik, sistema berria lagungarria izango da operazio eta erradioterapia-geletan prozesuak hobetzeko.

71


SISTEMA INFORMATIKOA, HONDAMENDI NATURALAK IZATEKO ARRISKUA NEURTZEKO SIAPAD facilita la gesti贸n de riesgos de desastres naturales en los Andes

SIAPAD facilitates the management of risks & natural disasters in the Andes

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko Informatika Fakultateak sistema informatiko berria garatu du: Hondamendiak aurreikusi eta haiei erantzuna emateko Informazio-sistema andetarra (SIAPAD). Sistema honek Bolivia, Kolonbia, Ekuador eta Peruko 37 erakundeen informazio espaziala partekatu eta integratzea ahalbidetzen du, hondamendi naturalak egoteko arriskua hobeto kudeatzeko. Besteak beste, esparru hauetako informazioa batuko da: hidrologia, meteorologia, sismologia, sumendiak, geografia eta estatistika.

Sistema SDIn (Spatial Data Infrastructure) oinarrituta dagoen arkitektura erabilita garatu dute, eta 26 nodo zerbitzari eta 4 nodo emaile ditu. Sistemak Georiesgo web ataria ere badu, hondamendien gaineko informazio espazialak dituen erabilerak eta integrazioa erakusten dituena. Atariak Adimen Artifizial arloko teknikak erabiltzen ditu, hondamendi naturalen inguruko ontologia hartzen du kontuan, eta hainbat gai bilatzeko eta geografia era integratuan ikusteko baliagarria den sistema adituaz baliatzen da.

CIC marGune eta Euskal Herriko Unibertsitateko Ingeniaritza Eskola elkarlanean ibili dira eta teknologia berria garatu dute. Laser Clading sistemari esker, piezak hondatzen edo hausten direnean, horiek ordeztu beharrean, hondatutako zatia konpon daiteke. Hala, matxura dagoen lekuan materiala eransten da, inolako arrastorik utzi gabe. Sistemak oinarrizko bi osagai ditu: alde batetik, bero-iturri moduan erabiltzen duen laserra; eta bestetik, gehitzen den materiala. Azken hau solda daitekeen edozein material-hautsa izan daiteke. Prozesua horrelakoa da: laserrak konpondu beharreko matxura urtu egiten du, eta han material-hautsa ipintzen da, soldaduraedo egiteko. Teknologia honek aukera berriak ekarri dizkio aeronautikari. Izan ere, hegazkinen piezek dirutza balio dute, eta horietako bat hondatzen edo apurtzen denean, aire-konpainietarako oso garestia da hura ordezkatzea.

72

Sistemaren garapenean nazioarteko erakundeek hartu dute parte, baita hondamendiekin zerikusia duen informazioa ekoizten duten 37 erakunde andetarrek ere. Proiektua ba-

LASER SISTEMA, MATXURAK KONPONTZEKO Laser Clading permite arreglar de forma imperceptible las piezas deterioradas

Laser Clading repairs the damaged components leaving them intact


GAIXOAK URRUNETIK ZAINDU

liagarria izan da, Andeetan informazioa elkartrukatzearen inportantzia agerian uzteko. Izan ere, herrialde horretan fenomeno naturalek sortutako hondamendiak izaten dira asko-

tan. Fenomeno natural horien artean, lurrikarak, sumendien erupzioak edo ekaitz handiak aipa daitezke. Sistema ezaugarri antzekoak dituzten beste herrialdeetan erabil liteke.

ARGALTZEKO BETAURREKOAK Científicos japoneses han inventado unas insólitas gafas que ayudan a adelgazar

Japanese scientists have developed some unusual glasses to help lose weight

Japoniako zientzialari talde batek oso betaurreko bereziak asmatu ditu, gutxiago jaten laguntzen dutenak. Zientzialariek hainbat eredu egin dituzte. Horietako batek janariaren tamaina % 50

handitzen du; ez, ordea, plateraren eta eskuen tamaina. Hala, betaurrekoak jarrita dituzten lagunek benetan jan duena baino gehiago jan duela uste dute. Ikerketen emaitzen arabera, betaurreko hauek erabiltzen dituztenek gainontzekoek baino % 9,3 gutxiago jaten dute. Asmatutako beste betaurreko batzuek kristal urdina dute. Azaldutakoaren arabera, urdina gutxien erakartzen duen kolorea da. Beraz, betaurreko hauek janzten dituenak urdinez ikusten ditu jakiak eta, konturatu gabe, jateko gogoa kentzen zaio. Betaurrekoen beste eredu batek usaimenean du eragina. Betaurrekoak jantzi eta jakien irudiak ikusi ez ezik haien usaina nabaritu ere egiten da. Ondorioz, “loditzen ez diren jakiak” hartzen ditu erabiltzaileak, edo sentsazio hori du, behintzat.

Estatu Batuetako Arkansaseko Unibertsitateko diziplina anitzeko talde batek ehunezko sentsore batzuk asmatu ditu, gaixoen egoeraren berri urrunetik izateko. Sentsoreek gaixoen egoera monitorizatzen dute eta haien egoeran aldaketarik badago, horri buruzko informazioa igortzen diete medikuari, ospitalekoei edo pazienteari berari. Asmakizuna nanoegituraz dago eginda, ez du haririk eta oso txikia eta arina da. Beraz, erraz ipin daiteke arropan (esaterako, txalekoetan edo bularretakoetan). Sentsoreak sistema informatiko batekin komunikatzen dira eta sistema horrek smartphone sakelako telefono batean jasotzen ditu datuak. Smartphone-ak datuak konprimitu eta haririk gabeko sari anitzetara igortzen ditu. Etorkizunari begira, ikertzaileek txikiago egin nahi dute asmakizuna.

Inventado un dispositivo para controlar la salud a distancia A device to control health from the distance

73


Enpresa / Empresa / Enterprise

“Enpresen garapena eta enplegua sortzea ditugu lehentasuntzat” Lander Aiarza, Derioko alkatea

Herriak enplegua eta aberastasuna sortzeko motor garrantzitsua du: Bizkaiko Teknologia Parkea. Derio teknologia berrien eta ikerketaren egoitza da, baita diseinu, merkatu bioteknologiko eta telekomunikazioena ere. Krisiak herritarrengan ahalik eta eragin txikiena izatea dugu

Munduan zailtasun ekonomikoak egon arren, Derio badoa aurrera. Hazkunde jasangarriaren aldeko apustuak onurak ekarri dizkio herritarren bizi-kalitateari eta ikusi da hori zerbitzu publikoetan, berdeguneetan eta merkataritza arloan.

zerbitzu eta ostalaritzako negozioen artean. Horrek adierazten du erreferente direla gure eragin-eremuan, kalitatea eta zerbitzu ona eskaintzen dituztelako. Udalak harreman estua du Danerik Paraje! merkatarien elkartearekin eta ostalarien elkartearekin. Etorkizunean ere jarraituko dugu haiekin batera

helburu. Horren haritik, Egaz Txorie-

hainbat ekimen bultzatzen: susta-

rrirekin batera egingo dugu lan, gu-

pen-jarduerak, ekonomia indarbe-

re ingurunean enplegua sortzeko

rritzeko ekintzak eta prestakuntza

eta enpresak eta ekintzaile berriak

jasotzeko zein haien negozioetan

Txorierrira erakartzeko.

teknologia berriak ezartzeko lagun-

Herritarrak

ere

badira

aberastasun horren eragile. Bai, azpimarratzekoa da enpresari autonomo txikiek eta ertainek

tza. Azkenik, aipatu beharra dago eskualdeak plan ekonomiko berria duela.

egin duten lan handia merkataritza

Hura Egaz Txorierrik sortu du

eta ostalaritza sektoreetan enple-

eta haraneko udal guztiok sinatu

gua eta aberastasuna sortzeko.

dugu. Planak enpresa berriak sortu

Harro gaude haiek bultzatutako sa-

eta erakartzea du helburu eta,

re sozial eta ekonomiko garrantzi-

horretarako, eskualdeko enpresa-

tsuaz.

rien arteko lankidetza indartzea eta

Zein egoeratan dago Derio komertzioari dagokionez? Herrian 120 establezimendu baino gehiago daude, denda eta

El municipio tiene como prioridad el desarrollo empresarial y la creación de empleo

merkatu-nitxo berriak bilatzea proposatzen ditu. Enplegua sortzeko eta denon artean Txorierriko mapa ekonomiko berria itxuratzeko.

Business development and job creation are precedence in Derio

Para ello, ha secundado junto con el resto de municipios del

Derio together with the municipalities of the Valley of Txorierri

Txorierri la creación de un nuevo plan económico para la comar-

supports the development of a new economic plan for the region.

ca. Además, continuará trabajando con las asociaciones de

Moreover it will continue working concurrently with the existing

comerciantes y hosteleros existentes en el municipio, y colabora-

trade associations within the municipality as well as collaborating

rá estrechamente con Egaz Txorierri. “Para impulsar el empleo en

closely with Egaz Txorierri. “To propel the employment in our

nuestro entorno y atraer nuevas empresas”, ha señalado Aiarza.

surroundings and to attract new enterprises” claims Mr. Aiarza.

76


Enpresa / Empresa / Enterprise

Loiuko aireportuak Estatuko lehenengo turismo-bulego teknologikoa du El aeropuerto dispone de la primera oficina de turismo tecnológica del Estado The airport has the first technology tourist office of the State

P

roiektua Eusko Jaurlaritzak sustatu du eta bisitariei Euskadi berriztatzailearen irudia hela-

raztea du helburu. Horrela, erabiltzaileak azpiegiturarekin interaktuatzeko aukera du, aireportutik kanpo topatuko duenaren aurrerapena izateko eta hainbat zalantza argitzeko. Turismo-bulego teknologikoaren barrualdea arrunta bada ere, kanpoaldea edonor aho bete hortz uzteko modukoa da. Argi-lerro mehe batek bereizten du bulegoaren perimetroa lurretik eta flotatzen egotearen sentsazioa ematen du. Hormetan lau telebista-pantaila bertikal erraldoi ipini dira. Erabiltzaileak edozein pantailatik sistema martxan jartzen duenean, benetako eskalako pertsonaia batek ongi etorria ematen dio eta harekin hizketan hasten da. Bisitariak bost

El proyecto ha sido promovido por el Gobierno vasco que pretende acer-

hizkuntzon artean aukera dezake:

car una imagen innovadora de Euskadi a turistas y visitantes. La infraestructura permite al usuario hacerse una idea de lo que encontrará en el

euskara, gaztelera, ingelesa, alema-

exterior de la terminal y resolver aquellas dudas que pueda albergar. Una vez que

na eta zeinu-mintzaira. Ostean,

entre en contacto con el sistema, un personaje a escala real le dará la bienvenida

Euskal Herriko irudirik erakargarrie-

desde cualquiera de sus cuatro monitores interactivos y entablará una conversación

nak eta txokorik inportanteenak proiektatzen dira pantailan.

con él en euskera, castellano, inglés, alemán o lengua de signos. A continuación, se dará paso a un apasionante recorrido virtual a través de las imágenes de los monumentos, paisajes y celebraciones más característicos de todo el País Vasco.

This project has been promoted by the Basque Government and the principal objective is to bring closer to tourists and visitors an innovative image of Euskadi. The infrastructure gives an option to get an idea of what visitors could find outside the terminal resolving all the questions they might come up with. Once in contact with the system, a full-scale character will welcome them from any of the four interactive monitors, starting the conversation. The visitor may choose among five languages: Euskera, Spanish, English, German or the sign language. Afterwards, an exciting virtual journey through images such as monuments, landscapes and typically characteristic celebrations of the Basque Country will be on display.

78


Enpresa / Empresa / Enterprise

“Euskadik Europarako dituen loturak gehitzea lehentasuntzat dugu” Jesús Garay, Bilboko Aireportuaren zuzendaria

1948tik hona, Bilboko aireportua erreferentea da lurraldearen nazioartekotzerako, eta mundu osoko enpresariak eta turistak sartzeko atea. Jesús Garayk bi urte daramatza terminalaren zuzendari bezala, Forondan ingeniari eta zuzendari hiru hamarkadan ibili ostean. Zeintzuk dira udarako nobedadeak? Konpainia berriak arituko dira gurekin eta norako berriak eskainiko dira. Oso inportantea da Turkish Airlines, GermanWings edo Cabo Verde Airlines bezalako airelineek gugan konfiantza izatea eta, euren ne-

La prioridad, ampliar las conexiones con Europa

gozioa zabaltzeko, Bilboko airepor-

Azken hilabeteak korapilatsuak

tuaren aldeko apustua egitea. Eu-

izan dira, erregaiaren prezioaren igoe-

ropako hegazkin-konpainiarik han-

ra eta Spanair konpainiaren porrota

Las principales compañías europeas

dienak, salbuespen barik, Bilbon

dela-eta. Baina Bilbok dituen eskaintza

operarán este verano en Bilbao, lo que

egongo dira. Hori aukera handia da

anitzari eta Iberia, Lufthansa, Air

es una gran oportunidad para la pro-

Bizkaiko eta Euskadiko nazioarteko-

France, Vueling edo EasyJet bezalako

tzerako.

airelineek egindako apustu sendoari

mejorando la conectividad con Europa

esker, gero eta erreferente inportantea-

y atrayendo conocimiento e innovación.

Eta aipatutako norako berriak? Guztientzako norakoak egongo

yección internacional de Euskadi. El reto es ser cada vez más eficientes,

goa gara Atlantikoko Arkuaren aireportuen artean.

dira: Istanbul eta Pragarako hegal-

Etorkizunerako erronkarik?

diak; Berlin eta Santorini irlarako

Lehenengo mailako azpiegitura du-

hegaldi zuzenak; Cabo Verde uharte-

gu, eta haren zerbitzua Europako edo-

dirako hegaldia, astean behin; edo

zein aireportutakoarekin da parekaga-

Weezerako lotura (Alemania), adibi-

rria. Etorkizun hurbilari begira, gero

great opportunity for the internatio-

dez.

eta eraginkorragoak izan behar gara,

nal projection of Euskadi. The cha-

The priority is the connection with Europe Major European companies will operate in Bilbao this summer.

It is a

llenge is to become more and more

Krisia egonda ere, airepor-

norako berrien bidez Euskadik Euro-

tuak badirau eta gero eta bi-

parako dituen loturak gehituz eta eza-

Europe and attracting knowledge

daiari gehiago ditu.

gutza eta berrikuntza gureganatuz.

and innovation.

efficient, improving connectivity with

79


Enpresa / Empresa / Enterprise

Lezama, barrura zein kanpora begira Mirando hacia fuera y hacia dentro Pointing outwards and inwards

L

ezama batez ere Athleticengatik ezaguna da, baina herria bera eta gizarte, kirol eta kultura arlo-

etan duen eskaintza ez dira hain ezagunak. Egia esan, asko dira urterik urte Done Jakue Bidearen aterpean ostatua hartzen duten bisitariak, are gehiago Udalak Uribarri Topalekua martxan jarri zuenetik. Baina haien bisita laburra izaten da eta herrian ez dute “bizitzarik” egiten. Udalak hori badaki eta Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartearekin dabil lanean aukera berriak aztertzeko. Izan ere, uste dute, herritarrak abegitsuak izateaz gainera, udalerriak zerbitzu egokiak badituela eta bisitarientzat interesgarriak izan daitezkeen ekimenak antolatzeko gaitasuna ere baduela.

Aunque Lezama es conoci-

Lezama

da principalmente por el

because of the Athletic

is

well

known

Athletic, el pueblo como tal

team. However, the town

Lezamak asko du eskaintzeko, le-

y su oferta social y cultural no son tan

itself and its socio-cultural offer are

zamarrek ezagutzen dutena baino

populares. Muchos visitantes se hos-

not as popular as they could be.

pedan cada año en su albergue del

Many visitors stay in the shelter of the

Camino de Santiago, pero la estancia

Camino de Santiago every year but

hainbat sektoretatik Lezama kanpora

de estos turistas en el pueblo suele ser

the stay of these tourists in the villa-

begira egon behar dela adierazi da,

fugaz. Consciente de ello, el Ayun-

ge is often quite brief. Being aware of

tamiento

la

this, the City Council together with

Asociación de Amigos del Camino de

the Association of Friends of the

Zentzu honetan, aipatu beharra da-

Santiago,

que

Camino de Santiago is recently wor-

go merkatariek Lezama Saretzen el-

Lezama dispone de servicios y puede

king to foster each of the services

organizar

interesantes

available in Lezama as well as all the

para los visitantes. Además, Lezama

interesting activities for the visitors.

kataritzako jarduera sustatzeko eta

también mira hacia dentro. Un grupo

In addition, Lezama is also pointing

ekimenak bultzatzeko. Euren lanak,

de comerciantes ha puesto en marcha

inwards. A group of traders has pla-

la asociación Lezama Saretzen que

ced in motion the association Lezama

pretende

actividad

Saretzen aiming to boost the com-

laren lanak eta lezamarren parte har-

comercial del municipio e impulsar ini-

mercial activity of the municipality

tzeak ahalbidetuko dute herritarrek

ciativas en el mismo. El trabajo de

and to promote initiatives. The work

todos los agentes permitirá que tanto

of all of them will ensure to both; the

quiénes visiten el pueblo como quiénes

visitors and the citizens of Lezama the

tzea eta herriaz disfrutatu ahal iza-

viven en él lo conozcan mejor y pue-

chance to enjoy and get to know the

tea.

dan disfrutarlo.

town better.

askoz gehiago. Horrela, herriko

baina aldi berean barrura ere bai.

kartea sortu dutela, udalerrian mer-

kirol eta kultura elkarteen lanak, Uda-

zein bisitariek Lezama hobeto ezagu-

80

trabaja porque

junto

con

consideran

actividades

dinamizar

la


Enpresa / Empresa / Enterprise

Ur handitan egongo den parke eolikorik handiena El mayor parque eólico del mundo en aguas profundas The world’s largest deep-water wind farm

I

berdrolak Alemanian Wikinger proiektua martxan jartzeko asmoa du. Hura parke eolikoa da eta itsaspean kokatuko dute, itsas mailatik 40 m baino beherago.

Proiektuak 400 megawatteko potentzia edukiko du eta urtean 350.000 familia hornitzeko nahikoa energia elektrikoa ekoizteko kapaz izango da. Iberdrolatik esandakoaren arabera, azken belaunaldiko teknologia ipiniko da bertan. Hala, Rügen irlatik 30 kilometrora 150 metro garaiera duten turbinak jarriko dira, zeinek Baltikoan 32 km2-ko azalera hartuko baitute. Adierazi duten bezala, energia-enpresak 2014. urte-

an aurkeztuko du proiektuaren plangintza. Era berean, aurreikusi dute eraikitze-lanei 2015. urtean ekingo dietela. Hurrengo urtean hasiko da lehenengo kilowattak sare elektrikora esportatzen. Eraikitzen bukatzean, Wikinger ur handitan dagoen munduko parke eolikorik handiena izango da. Iberdrola aitzindaria da mundu mailan itsasoan garatzen diren proiektu eolikoetan. Horren haritik, aipatu beharra dago Europako iparraldean 11.000 MW inguruko negozioa duela. Egun hainbat proiektu dute esku artean eta martxan jarriko den lehenengoa West Of Duddon Sands izango da, Erresuma Batuan.

Iberdrola tiene la intención de poner en marcha en

Iberdrola moves ahead in Germany with the largest

Alemania la mayor instalación eólica marina situada

offshore installation at a depth of more than 40

a más de 40 metros de profundidad. El proyecto

metres.

The Wikinger project will have installed

Wikinger contará con una capacidad de 400 megavatios y será

capacity of 400 megawats (MW) thanks to wind turbines capa-

capaz de generar energía eléctrica suficiente para dar suminis-

ble of generating 5 MW each; the park will produce enough

tro anual a 350.000 hogares. Según han señalado desde la

electricity to satisfy the needs of 350,000 German homes per

compañía energética, el complejo contará con tecnología de

year. The company plans to use latest generation technology in

última generación y con turbinas de 150 metros de altura que

this offshore complex, with turbines reaching 150 metres in

se ubicarán a 30 kilómetros de la isla de Rügen y que cubrirán

height located 30 kilometres from the island of Rügen, cove-

un área de 32 kilometros cuadrados en el Mar Báltico. La pla-

ring a 32 square kilometre area in the Baltic Sea. The energy

nificación del proyecto será presentada en 2014 y las obras de

company will announce the final project timeline in 2014, with

construcción comenzarán al año siguiente. En 2016 se expor-

construction work expected to begin in 2015 and the first kilo-

tarán los primeros kilovatios a la red eléctrica. Cuando termi-

watts of power to delivered to the electricity grid in 2016.

ne su construcción, Wikinger será el parque eólico marino más

When completed, Wikinger will be the world’s largest deep-

grande del mundo puesto en marcha en aguas profundas.

water offshore wind farm, at a depth of over 40 metres.

82


Enpresa / Empresa / Enterprise

Suaren kontrako material berriak Nuevos materiales resistentes al fuego New fire retardant materials

G

aiker IK-4 zentro teknologikoak zenbait produktu garatu ditu egurrari eta plastikoari ezartzeko. Haiei esker, errekuntza 20 minutu

beranduago hasten da. Ikerlariak aztertzen dabiltzan produktuen artean, formulazio ezberdinak dituen poliesterra aipa dezakegu, ohiko materiala bezain sukoia ez dena. Horrela, kea ekidin nahi da, sutea dagoenean hori heriotza izateko zergati nagusia baita. Era berean, erretxina furaniko naturalezko plastikoak egin dituzte hormak, sabaiak eta jesarlekuak estaltzeko. Ekoformulazioek CO-aren errekuntza %50era arte gutxitzea ahalbidetzen dute. Gas hori oso arriskutsua da gizakientzat, usaingabea, koloregabea eta sukoia delako. Suteen aurka Babesteko Sozietateen Espainiako Elkarteak bildutako datuen arabera, 2011. urtean 100 lagun baino gehiago hil ziren etxean sute baten ondorioz. Europan 30.000 lagun hil ziren. Bestetik, Salbamenduko Suediako Agentziak adierazi bezala, sutea hasi eta larriunera ailegatu arte 15 minutu pasatzen ziren 1950. urtean. Orain dela 25 urte bost minutu pasatzen ziren eta gaur egun sua hiru minututan zabaltzen da. Arrazoietako bat etxeetan gero eta plastiko gehiago dagoela da.

Gaiker IK-4 está desarrollando varios productos que

Gaiker IK-4 has discovered various products that,

muestran mayor resistencia al fuego y que permiten

when used as additives in woods and plastics, can

que la combustión tarde en iniciarse hasta 20 minu-

prevent combustion for up to 20 minutes. We may

tos. Entre ellos, podemos destacar un nuevo poliéster que arde

stress new products with polyester formulations that are diffe-

menos que el tradicional y que evita la aparición de humos,

rent from traditional materials and which burn less. As a result

principal causa de fallecimiento en los incendios. Además, el

no smoke is produced, which is the main cause of death in

centro está trabajando con plásticos fabricados a base de resi-

fires. Thus, the centre is doing research on plastics made from

nas furánicas naturales para revestir paredes, techos y asien-

natural furanic resins to be used for wall coverings, ceilings and

tos. Las ecoformulaciones permiten reducir la combustión de

seating. The eco-formulations reduce CO combustion by up to

CO hasta un 50%. Este gas es una de las sustancias más peli-

50%. This gas is one of the most dangerous substances for

grosas para el ser humano, ya que es inodoro, incoloro e infla-

human beings given that it is odourless, colourless and flam-

mable. El año pasado más de 100 personas murieron en el

mable.

Estado a causa de un incendio; más de 30.000 en toda Europa.

during 2011; 3,000 deaths per year in all of Europe.

En la actualidad el fuego se propaga en tres minutos y ello es debido a la proliferación de plásticos en los hogares.

More than 100 people died in house fires in Spain

Today a fire spreads in only three minutes due, among other things, to the proliferation of plastics in the home.

83


Enpresa / Empresa / Enterprise

Airetik ura lortu Obtener agua del aire Getting water from the air

U

rak gero eta balio handiagoa hartu du azken bolada honetan. Batzuen ustez, XXI. men-

deko petrolioa izango da. Ura garestia izateaz gain, urria ere bada munduko hainbat lekutan. Ingeniari frantses bat arazo horri aurre egiteko dabil lanean, eta aerosorgailu bat asmatu du, ura airetik lortzeko. Asmakizunak WMS100 du izena, hezetasun-kondentsadorea da eta egunean 1.200 litro ur ekoiztea ahalbidetzen du. Ikerlari frantsesak gas moduan atmosferan dagoen ura aprobetxatzeko asmoa du. Horretarako, berak asmatutako turbinak haizeak duen indarra erabiliko du, aireko ur-molekulak batu eta iragazteko, eta horiek edateko ur bihurtzeko. Prozesua horrelakoa da: haizeak duen indarrak energia sorraraziko du; energia haren bidez, airea hartu eta bertan dagoen hezetasuna kondentsatu egingo da; geroago, ura garbitu eta banatuko da. Aerosorgailuak 30 kW-ko potentzia du, eta asmatzailearen arabera, munduko edozein lekutan erabili ahal da, baita tokirik lehorrenetan edo ura-

Un ingeniero francĂŠs ha in-

A

ren premiarik handiena dutenetan

ventado un aerogenerador

developed a wind turbine to

French

engineer

has

ere. Izan ere, airean beti dago heze-

para transformar la hume-

convert air humidity into

dad del aire en agua potable. Su

drinking water. His invention is called

tasuna, txikia bada ere. Esate batera-

invento se llama WMS100 y es capaz

WMS100 and is capable of generating

ko, basamortuetan 35 graduko tenpe-

de generar 1.200 litros diarios. SegĂşn

1,200 litres in a daily basis. According

su testimonio, el generador se podrĂ­a

to his testimony, the generator could

utilizar en cualquier parte del mundo,

be used anywhere in the world, even in

sun erlatiboa % 30-koa da. Baldintza

incluso en aquellos lugares con mayor

those

haietan 350 litro ur ekoiztu ahal dira

demanda de agua. Y es que hasta en

demand. It must be emphasized that

las zonas desiertas el aire posee Ă­ndi-

the air has enough relative humidity

ces suficientes de humedad relativa.

levels even in the wilderness.

ratura dute, eta bertan aireko hezeta-

egunean.

84

places

with

higher

water


Enpresa / Empresa / Enterprise

Etorkizuneko autobusa El autobús del futuro The bus of the future

Empresas vascas están trabajando en un prototipo de autobús eléctrico que en 2014 circulará por las calles de Donostia. El vehículo tendrá una autonomía de entre 250 y 300 kilómetros, y se recargará todos los días en garaje. Entre sus ventajas, podemos destacar que requerirá de un menor consumo y mantenimiento, y no generará contaminación. La empresa Irizar ha impulsado el proyecto.

E

uskal Herriko enpresak autobus elektrikoa egiteko proiektuan dabiltza lanean. Prototipoa 2014. urterako egongo da prest eta Donostiako kaleetan probatuko da lehenengoz. Autobus arrunta izango da baina

motor elektrikoa eta arinagoa edukiko du. Garajean kargatuko da egunero eta 250-300 kilometro egiteko autonomia izango du. Ibilgailuen abantailen artean hauek aipa daitezke: gutxi kontsumituko du, mantentze txikia behar-

Basque enterprises are working on a prototype of an elec-

ko du eta ez da kutsakorra izango. Proiektua Irizar enpresaren baitan sortu

tric bus that will be launched

da eta han hainbat enpresak eta zentro teknologikok hartzen dute parte.

in San Sebastian in 2014. The vehicle will

Orotara zortzi milioi euroko inbertsioa egingo da.

have a range of 250km-300km and it will be charged everyday in the garage.

Lehenengo autobus elektrikoa izan daiteke hori, hala ere, esan beharra

Among its advantages we must underline

dago gure kaleetan dabiltzan ibilgailu asko hibridoak direla. Gainera, beste

that it will require a lower power and

enpresa askok ere antzeko proiektuak bultzatu dituzte. Haien artean Txinako enpresak daude.

86

maintenance and that it will not generate pollution at all. Irizar Company has propelled the project.


Enpresa / Empresa / Enterprise

Bizkaiko Teknologia Parkea, EHUko Zientzia Parkearen eraikuntzan murgilduta El Parque Tecnológico de Bizkaia aborda la construcción del Parque Científico de la UPV Bizkaia Science and Technology Park deals with the construction of the UPV/EHU Science Park

sidentearen esanetan, “campus honek zientzia-teknologia-enpresa sistema indartuko du. Gainera, kontuan hartu behar da Euskal Herriko Unibertsitate Publikoak, 2010ean, Nazioarteko Bikaintasunaren Campusa ziurtagiria lortu zuela”. EHUko Zientzia Parkeak lehen mailako azpiegiturak edukiko ditu eta hainbat proiektu estrategiko garatuko dira han:

–Sede. Besteak beste, hauek egongo dira bertan: enpresen inkubagailua, Ikerketen emaitzak transferitzeko bulegoa, aholkularitza eta informazio-zerbitzuak eta enpresa-proiektu berrietarako guneak.

–ESS Bilbao. Neutroien Espalazio

B

izkaiko Zientzia eta Teknologia

Teknologia Parkearen bidez. Bi helbu-

Iturriaren egoitza Zientzia Parkean

Parkeak EHUko Zientzia Par-

ru ditu: alde batetik, unibertsitate eta

kokatuko da.

kea eraikitzeko lanak abiarazi

enpresen arteko harremana sustatzen

–Bizkaia Biofisikaren Unitatea.

ditu jada. Campusa eraikitzeko lanak

duen bikaintasunerako eta berrikun-

Ikerketarako guneak eta irakasleen-

iaz hasi ziren, eta orain dela gutxi

tzarako gunea sortzea eta, bestetik,

tzako eta ikerlarientzako ostatua

ekin diete Biofisikaren Unitatea egite-

oinarri teknologikoa eta prestakuntza

egongo dira han.

ko lanei. Campusak 184.000 m edu-

handiko lanpostuak ardaztzat dituz-

–Plataforma Teknologikoak. Bi

kiko ditu. Hura Bizkaiko Zientzia eta

ten enpresa berriak sortzea. Francis-

eraikin egingo dira eta bertan uniber-

Teknologia Parkeak kudeatuko du eta

co Berjón Euskal parkeen sareko pre-

tsitate-enpresa plataforma mistoak

2

parke multicampusa bihurtuko da;

osatuko dituzten diziplina anitzeko

horrela, Leioak Zamudio eta Derioko

lantaldeak kokatuko dira.

jarduerarekin bat egitea ahalbidetuko du. Lanetan 400 mililoi euro inguruko inbertsioa egingo da guztira, datozen urteetan, eta espero da eraikin batzuk 2013rako jardunean egotea. Proiektua EHUk eta Eusko Jaurlari-

Lehen mailako azpiegiturak izango ditu eta proiektu estrategikoak garatuko dira

–I+G+B eraikinak. Hamaika eraikin altxatuko dira, zientzia eta teknologian dabiltzan enpresak eta enpresetako I+G+B sailak han kokatzeko. Azkenik, aipatu beharra dago Zientzia Parkeak “district heating” sis-

tzako Industria, Berrikuntza, Merkata-

tema edukiko duela, energia zentzuz

ritza eta Turismo Sailak bultzatu dute

erabiltzea ahalbidetuko duena.

88


Enpresa / Empresa / Enterprise Los trabajos para la construcción del campus del

The start of construction of this new infrastructure of

Parque Científico de la UPV en Leioa comenzaron el

the campus of the Scientific Park of the UPV/EHU in

año pasado, y recientemente lo han hecho las obras

Leioa began last year, and recently the works of the

de la Unidad de Biofísica. El campus será gestionado por el

Unit of Biophysics too. The campus, involves an investment

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, el cual se converti-

public / private partnership around 400 million euros. It will be

rá en un parque multicampus, y añadirá Leioa a su actual área

managed by the Science and Technology Park of Bizkaia, trans-

de actuación en Zamudio y Derio. Las obras de construcción

forming itself in a multicampus Park and adding Leioa to its

supondrán una inversión público/privada cercana a los 400

current area of action in Zamudio and Derio. It is expected that

millones de euros, y se prevé que en 2013 los primeros edifi-

the construction of the Science Park takes place in different

cios estén operativos.

stages and that in 2013 the first buildings to be operational.

El proyecto ha sido impulsado por la UPV y el Departa-

The main objectives of the project launched by the depart-

mento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del

ments of Education, Universities and Research and Industry,

Gobierno vasco a través del Parque Tecnológico, con el objeti-

Innovation, Trade and Tourism are: to provide a forum for exce-

vo de, por un lado, generar un espacio de excelencia e innova-

llence and innovation that encourages university-industry rela-

ción que incentive las relaciones universidad-empresa; y por

tions and the creation of new businesses with technology and

otro, crear nuevas empresas de base tecnológica y de empleos

highly skilled jobs, taking advantage of scientific and technolo-

altamente cualificados.

gical capabilities of a university campus open to the social

El Parque Científico de la UPV contará con infraestructuras de primer nivel y algunos proyectos estratégicos: -Sede. Entre otros albergará la incubadora de empresas y la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. -La sede de la Fuente Europea de Neutrones por espalación. -Unidad Biofísica Bizkaia.

demands of their environment. The Science Park will feature first-class infrastructure and some strategic projects: –Headquarters: The Science Park will have a headquarters building that will house the incubator and the OTRI among others. –ESS Bilbao: Spanish headquarters of the European Neutron Spallation Source. –Biophysics Bizkaia Unit.

-Plataformas Tecnológicas. Dos edificios donde se ubicarán

–Technology Platforms: These are two buildings which were

diversos grupos multidisciplinares de trabajo que constituirán

multidisciplinary working groups that will form joint university-

plataformas mixtas universidad-empresa.

industry platforms.

-Edificios I+D+I.

–Buildings R & D + i.

89


Enpresa / Empresa / Enterprise

Herrera eta Amorebieta BTEKaren irudia dira Herrera y Amorebieta promocionan BTEK Herrera & Amorebieta, the image of BTEK

B

izkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeak BTEK sustatzeko kanpaina jarri du martxan, eta ha-

ren protagonistak Herrera eta Amorebieta Athleticen jokalariak dira. Kanpaina Euskadiko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetara dago zuzenduta eta ikasleak Derion dagoen Teknologiaren Interpretazio Zentroa ezagutzera gonbidatzea du helburu. Futbolari zurigorriek Bizkaiko Parkearen eta Athletic Fundazioaren arteko akordioari esker hartu dute parte proiektuan. Akordioan adostutakoaren arabera, Athletic Fundazioak gazteentzat antolatzen dituen udako ikastaroen eta kirol campusaren barruan egingo dira bisitak Teknologiaren Interpretazio Zentrora. Era berean, Fundazioaren enpresa-bazkideek ere BTEK bisitatuko dute urtean behin. 2010. urtean inauguratu zen BTEK Bizkaiko Parkean dago kokatuta eta tresna egokia da ikasleak teknologiara hurbiltzeko. Horrela, bada, joan den udan teknologiari lotutako

Los jugadores del Athletic de Bilbao, Herrera y Amorebieta son los protagonistas de la campaña de promoción de BTEK que el Parque Científico y

kanpamentua han antolatu zen lehe-

Tecnológico de Bizkaia ha puesto en marcha. Su imagen se difundirá en

nengo aldiz. Kanpamentua oso arra-

centros de educación secundaria de Euskadi e invitará a los estudiantes a conocer

kastatsua izan zen. Bertan Estatu oso-

el Centro de Interpretación de la Tecnología, ubicado en Derio. La participación de los jugadores rojiblancos ha sido posible gracias al acuerdo

tik etorritako 10 urtetik 16 urtera bitar-

de colaboración entre el Parque de Bizkaia y la Fundación Athletic. Tal y como se

teko 250 gaztetxo aritu ziren eta, bes-

recoge en el mismo, la Fundación Athletic incorporará, en los programas de los cam-

teak beste, robotak egiten eta bideo-

pus de verano o deportivos que organice, un régimen de visitas de los jóvenes que participen en ellos al Centro de Interpretación de la Tecnología. También se realiza-

jokoak sortzen ibili ziren. Teknologia-

rá una visita anual de las empresas socias de la Fundación a las instalaciones del

ren Interpretazio Zentroak gazteei tek-

Parque y a BTEK.

nologia hurbiltzea eta kultura zientifi-

El centro, que fue inaugurado en 2010, tiene como objetivo principal acercar la tecnología a los jóvenes e impulsar la cultura científico-tecnológica. Desde su inau-

koteknologikoa bultzatzea ditu helbu-

guración, BTEK ha recibido 3.792 visitas, la mayoría de ellas han sido de escolares.

rutzat. Inauguratu zenetik hona, zen-

90


Enpresa / Empresa / Enterprise troak 3.792 bisita eduki ditu; gehienak ikasleak izan dira. Horrezaz gainera, udako kanpamentu teknologikoak Game Biotech edo Multipod bezalako proiektuetan hartu du parte eta BTEKen hainbat ekitaldi egin dira, I単aki Goenaga Fundazioaren beken emate-ekitaldia edo Teknopolis saioaren aurkezpena, kasurako. Eraikin berezia da, piramide-itxurako bi estrukturak osatzen dutena. Barruan hainbat gune atondu dira, zeinetan teknologiaren esparru ezberdinak jorratzen baitira: aurrerapen zientifikoteknologikoak zabaltzeko gunea, etxeko teknologia berriei zuzendutako modulua, nanoteknologia eta bioteknologiaren esparrua eta gazteei gehien gustatzen zaien Robotikaren gunea. Laborategia ere badago eta bertan zentroak hizpide dituen gaiak aztertzen dira. 2012. urterako, BTEK-en jardueren helburua gizarte-kolektibo berriengana hurbiltzea izango da. Halaber, martxan jarritako ekimenei eusteko asmoa du, baita proiektu berriei heltzeko

ere.

Alde

batetik,

Life+

HytechPark proiektuan parte hartzeko asmoa du, hidrogeno eta erregai-pilen arloetan hainbat aukera didaktiko aztertuko dituena eta, bestetik, energia-kudeaketa eraginkorrari lotutako metodo berritzaileen gaineko proiektu batean.

Athletic de Bilbao players Herrera and Amorebieta are the stars of the promotion campaign of BTEK that the Science and Technology Park of Bizkaia has launched recently. The image of these two particular players will be

Zentroaren helbuak gazteei teknologia hurbilzea eta kultura zientifikoteknologikoa bultzatzea dira

projected in secondary schools around the Basque Country inviting the students to get to know the Technology Interpretation Center in Derio. The involvement of the Athletic players has became true thanks to the partnership between the Science and Technology Park of Bizkaia and the Athletic Foundation. As stated, the Athletic Foundation will incorporate a state of visits to BTEK for the young people participating in the programs of the organized Summer Camps. There will also be an annual visit from the member companies of the Foundation to the Park facilities as well as to BTEK. The Technology Interpretation Center has received 3,792 visits, most of them schoolchildren, since its opening in 2010. The main objective is to bring technology closer to young people and to promote scientific and technological culture.

91


Enpresa / Empresa / Enterprise

Enpresentzako gune berria Un espacio para las empresas A new area for businesses

B

aserri Antzokia Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkean kokatuko den baserri itxurako eraikin jasangarria da. Proiektu hau honako hauek jarri dute abian: Totoan Txorierriko Euskara Elkarteen

Federazioak eta Txorierriko

Zerbitzuen

Mankomunitateak

-Larrabetzu, Lezama, Zamudio, Derio, Sondika eta Loiuko udalek osatua-.

Baserri Antzokiak, gizarteari nahiz enpresei zerbitzuak emateko asmoz, hainbat gune eta azpiegitura izango ditu: • Taberna-Jatetxea bi jantokirekin. • Eszenatokia eta pista: 800 lagunentzat du tokia, baina jende gehiago sartzeko modua egin daiteke toki hori kanpoko alderdiarekin lotzen bada. BAZKIDEENTZAT ESKLUSIBOKI • 4 txoko. Pertsona kopurua: 15, 30 eta 90 lagunentzat. Sukaldea eta komuna, txoko bakoitzak berea. Jatekoa jatetxean eskatzeko aukera. • 5 batzar gela. 30 m2, 87 m2 eta 122 m2-koak.

BASERRI ANTZOKIA FUNDAZIOA 634401580 alegarreta@baserriantzokia.com www.baserriantzokia.com

El Baserri Antzokia es un

The Baserri Antzokia is a

edificio sostenible con es-

sustainable building resem-

tructura de caserío, ubicado

bling a traditional Basque

en el Parque Científico y Tecnoló-

farmhouse structure placed in the

gico de Bizkaia. Dicho proyecto está

Scientific and Technology Park of

puesto en marcha por Totoan, Fede-

Bizkaia. This project has been put in

ración de Asociaciones de Euskara del

motion by Totoan, the Federation of

Txorierri, y la Mancomunidad de

the Basque Language Associations of

Servicios del Txorierri, formada por

Txorierri together with the Common-

los ayuntamientos de Larrabetzu, Le-

wealth of Txorierri composed of six city

zama, Zamudio, Derio, Sondika y Loiu.

councils; Sondika, Loiu, Derio, Zamu-

Para prestar servicios a la sociedad

dio, Lezama and Larrabetzu.

y a las empresas contará con diversos

It will have different areas to pro-

espacios: bar-restaurante con 2 come-

vide services to society and to enter-

dores, escenario y pista (aforo superior

prises: Bar-Restaurant with two dining

a 800 personas), 4 txokos y 5 salas

zones, a stage and event area (over

de

reuniones

socios.

92

exclusivos

para

800 people), 4 txokos and 5 meeting rooms exclusive to members.


Enpresa / Empresa / Enterprise

Diagnostiko genetikoak egiteko gailua Nuevo dispositivo de diagnostico genético New genetic diagnosis device

N

EUROARRAY

diagnostiko

genetikoak egiteko gailua Hibridazio Genomiko Kon-

paratiboko mikroarrays teknologian dago oinarrituta. Zitogenetika molekularraren teknologia berritzailea da, zeinak giza genoma, kariotipo bat baino mila aldiz handiagoa den bereizmena erabilita, erabat analizatzeko gauza baita. NEUROARRAY diseinatu da adimen-atzerapenarekin, garapenaren atzerapenarekin eta autismoarekin zerikusia duten alde genetikoetan delezioak eta bikoizketak antzemateko. Hala, X-ahul negatiboa duten gaixoei dago zuzenduta, azkeneko diagnostikoan kostuak eta denbora aurreztuz. Besteak beste, kasu hauetan erabil daiteke: garapen psikomotorraren atzerapena duten hiru urtetik beherako umeengan, adimen-atzerapena duten hiru urtetik gorako umeengan, hazkuntzaren aldaketak dituztenengan, makro edo mikrozefalia dagoen kasuetan, genetikoak ez diren aurpegi-dismorfiak dituzten gaixoengan, nerbio-sistema zentraletik kanpoko organoetan sortzetiko akats handiak dituztenengan eta portaera-arazoak di-

El NEUROARRAY es un dis-

The NEUROARRAY is a

tuzten gaixoengan.

positivo de diagnóstico ge-

genetic diagnosis device

nético que está basado en la

using microarray based

tecnología de microarrays de Hibrida-

comparative genomic hybridization

ción Genómica Comparativa (aCGH, en

(aCGH) technology. It is specifically

inglés). Este dispositivo está diseñado

designed for the identification of

502 eraikina

para la identificación de deleciones y

micro deletions and duplications in

48160 - Derio (Bizkaia)

duplicaciones en regiones genéticas

genetic

asociadas con retraso mental, retraso

mental retardation, developmental

en el desarrollo y en trastornos del

delay, and autistic spectrum disor-

espectro autista.

ders.

Bizkaiko Parke Teknologikoa

Tel: 944.044.343 www.genetadi.com

94

regions

associated

with


Enpresa / Empresa / Enterprise

DEMOTEK-ek erraztuko du osasunproduktu berriak merkaturatzea DEMOTEK facilitará la comercialización de nuevos productos sanitarios DEMOTEK will promote the commercialization of new health products

E

uskal Herriko Osasun Publikoak herriko produkzio-sektoreari zuzendutako zerbitzu berria sortu

du, I+G arloan garatutako osasunproduktu berriak merkaturatzea errazteko. Zerbitzua hau da: Osasun arloko Teknologia Berritzaileen Frogaketa Unitatea–DEMOTEK. Hura O+Iker Osasun Ikerketaren Euskal Erakundearen barruan dago eta Sondikan du bere egoitza. DEMOTEK-ek esperientzia pilotuak

diseinatu, kudeatu eta koordinatzen ditu Osakidetzan, biosanitario arloan garatutako teknologia berritzaileen edo produktu sanitarioen eraginkortasuna eta eragin ekonomikoa aztertzeko.

Lorea Mendoza Arteche, DEMOTEK - Osasunerako Teknologia Berritzaileen Frogapen Unitatearen zuzendaria

Denbora-tartea pasatzen da produktuen komertzializazioa onartzen denetik sistema sanitario publiko bakoitzak, profesionalek erabil ditzaten, onartzen dituen arte. Ekimena egoera horretan dauden produktuak ebaluatzeko sortu zen (irudia: balio-katea). Zerbitzu honi esker, enpresek euren produktua sistema sanitarioan sartzea esperimentatu ahalko dute, baita

“Produktuaren erabilgarritasuna eta abantailak in situ ikusiko dira”

horren onurei buruzko ikerketa zienti-

DEMOTEK badabil lehenengo ikerketa kliniko multizentrikoa egiten, OWL enpresak Gibel Koipetsu Ez Alkoholiko bati diagnostikoa egiteko garatutako test berria ebaluatzen duena. Gaixotasun honen diagnostiko goiztiarra ezinbestekoa da, zirrosia edo esteatohepatitisa bezalako gibel-

fikoak areagotu eta medikuekin bate-

Sistema sanitarioari onura hauek

gaixotasunak, arrisku kardiobaskular

ra testu zientifikoak argitaratu ere.

ekarriko dizkio: produktuaren erabil-

handiagoa eta, ondorioz, heriotza-ta-

Bestalde, ikerketaren emaitzak batzen

garritasuna eta abantailak in situ ikus-

sa global handiagoa, eragin baititza-

dituen txostena emango zaie, produk-

tea eta hori ohiko praktika klinikoan

ke. Ikerketa Osakidetzako sei ospita-

tua Osasun Sistema ezberdinetan aur-

ezartzeak profesionalen lanean eta

letan egiten dabiltza: Gurutzeta, San

keztea erraztuko diena eta euren kor-

antolamenduan eduki dezakeen era-

Eloy, Basurto, Galdakao, Donostia

porazio-publizitatean Osakidetzare-

gina aztertzea. Horrek guztiak erraz-

eta Txagorritxu. Hiru urte iraungo du

kin egin duten erabilera/baliozkotzea

tuko du produktua zerbitzu-zorrora

eta 200 gaixori arreta emateko auke-

/lankidetza erakutsi ahalko dute.

sartzeko erabakiak hartzea.

ra emango du.

96


Enpresa / Empresa / Enterprise La Sanidad Pública del País Vasco ha creado recien-

The Health Department of the Basque Country has

temente un nuevo servicio destinado al sector pro-

recently launched a new service for the country’s

ductivo del país, que facilita la puesta en el mercado

productive sector, which facilitates placing on the

de sus nuevos productos sanitarios desarrollados a partir de la

market its new health products promoted by R&D. This servi-

I+D. Dicho servicio se denomina Unidad de Demostración

ce is called Demonstration Unit of Innovative Techno-

de Tecnologías Innovadoras en Salud-DEMOTEK y está

logies in Health-DEMOTEK and it is located within O+Iker,

localizada dentro de O+Iker, el Instituto Vasco de Investigación

The Basque Institute for Health Research of the Basque Foun-

Sanitaria de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación

dation for Health Innovation and Research placed in Sondika.

Sanitarias, con sede en Sondika.

DEMOTEK designs, manages and coordinates pilot expe-

DEMOTEK se dedica a diseñar, gestionar y coordinar expe-

riences in Osakidetza to evaluate the effectiveness and the eco-

riencias-piloto en Osakidetza para evaluar la efectividad y el

nomic impact of innovative technologies and medical devices

impacto económico de tecnologías innovadoras o productos

developed by the biosanitary industry, mainly by small and

sanitarios desarrollados por la industria biosanitaria, principal-

medium enterprises (SMEs).

mente pequeñas y medianas empresas (Pymes). DEMOTEK ya

DEMOTEK already has its first clinical trial in motion in six

tiene su primer estudio clínico en marcha en seis hospitales de

hospitals of Osakidetza. The trial is about evaluating a new

Osakidetza. Consiste en evaluar un nuevo test de diagnóstico

diagnostic test about the Non-alcoholic fatty liver (NAFL) deve-

de hígado graso no alcohólico desarrollado por la empresa

loped by the OWL Company located in the Science and

OWL, que se encuentra en el Parque Científico y Tecnológico de

Technology Park of Bizkaia. Through this new service, the

Bizkaia. Con este nuevo servicio, las empresas podrán experi-

enterprises will be able to experience the introduction of their

mentar la introducción de su producto en el sistema sanitario

products in the sanitary system having at the same time a

y disponer de un informe técnico-económico que le facilite su

technical/economic report to facilitate their place within the

comercialización en el mercado. Por otro lado, el sistema sani-

market. Moreover, the health system could check in situ the

tario podrá comprobar in situ la utilidad y ventajas que ofrece

usefulness and benefits of the product and analyze the way in

el producto y analizar la manera en la que su incorporación en

which its incorporation in the common clinical practice may

la práctica clínica habitual pudiera afectar a las tareas y orga-

affect, on one hand the tasks and on the other hand the health

nización del personal sanitario que lo usará en el futuro.

workers who will use the product in the near future.

Agentzia Arautzaileen Onarpena (Produktuari CE marka ipintzea) Produktua garatzea Kontzeptuproba Ikerketa klinikoak DEMOTEK-aren jarduera Eraginkortasuna/ Erabilgarritasun klinikoa/ eragin ekonomikoa Marketin/ Komertzializazioa/ Zerbitzu-zorrora sartzea

Produktu sanitario baten garapen-etapek osatzen duten balio-katea. Iturria: Review: A guide for diagnostic evaluations. Rosanna W. Peeling, Peter G. Smith and Patrick M. M. Bossuyt. Nature Reviews. 2010eko abendua.

Gaixoarengan erabiltzea

97


Enpresa / Empresa / Enterprise

Ondoan, 30 urteko historia eta etorkizuna aurretik El futuro por delante The future ahead

rrutako lagun askoren laguntza eta gogo handiari esker izan da posible. Era berean, uste dugu bezeroarentzako arretan, lantaldean, kalitatean, konpromisoan eta iniziatiban oinarritutako balioek ere eragina izan dutela aipatutako ibilbidean, baita lan guztietan erabiltzen dugun etika-kode zorrotzak ere. Balio horiek izan dira dihardugun merkatuko erreferenteetariko bat bihurtu gaituztenak. Orain, 30 urteren ostean, mamurik maltzurrenak berriro azaldu diren eszenatoki honetan, eta une latzak gainditu

JAVIER URZAA Ondoan enpresaren zuzendari nagusia

dituztenoi eskarmentuak ematen digun ahalmena dugula, historia gure esku dagoela pentsatzen jarraitzen dugu Ondoan enpresan. Eta horregatik, hau bezalako egoerei aurre egiteko, eragin-

A

urten 30 urte bete dira On-

hartzen joan zen, energia eta inguru-

korra dela egiaztatu den formula bakarra

doan sortu zela. Atzera

men esparruaren barruan.

praktikara eramaten dugu egunero:

begira, ezinezkoa da gure

Urte hauetan, hazkunde orekatua

gogoz lan egin, ez etsi, ezkortasuna baz-

enpresaren sorrera ulertzea lehenago

eta progresiboa eduki dugu eta zerbi-

tertu, baikorrak izan eta ez ahaztu etorki-

garai hartako testuinguru ekonomikoa

tzu, prozesu eta sistema berriak sartu

zunak gogotik lan egiten dutenei beti

eta finantzarioa aztertzen ez bada.

ditugu gure eginbeharrean, beti ere zer-

ematen diela aukera bat. Hori da gure

80ko hamarkadako lehenengo urteak

bitzua, kalitatea eta berrikuntza ardaz-

ibilbidea ezartzen eta ezarriko duen espi-

esfortzu, lan eta ilusioz betetako urte-

tzat izan ditugula. Zalantza barik, aha-

ritua. Etorkizuna gure esku dagoen zalan-

ak izan ziren eta Ondoan ingeniari-

legin handia egin dugu liderren artean

tzarik ez dugulako, gure esku eta ez beste

tza eta instalazioen merkatuan lekua

egoteko, eta ibilbide hau hainbat espa-

inoren esku.

Tres décadas después de su constitución, y en un esce-

Three decades after its establishment, and being in a

nario en el que los peores fantasmas han vuelto a apa-

scenario in which the ghosts have reappeared, in

recer, en Ondoan ponemos en práctica todos los días la

Ondoan we put in practice the only valid prescription

única receta válida para estas situaciones: trabajar con ilusión y

for these kind of situations, on a daily basis: To work with

ser optimistas. Ese es el espíritu que marca y seguirá marcando

enthusiasm and optimism. That is the spirit which marks out our

nuestro camino. Porque creemos que el futuro depende sólo de

path. Because we firmly believe that the future depends only on

nosotros.

us.

98


Enpresa / Empresa / Enterprise

Bizkaia Enpresa Digitala Enpresa Digitala en Bizkaia B.E.D. is the digital enterprise in Bizkaia

E

usko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak Enpresa Digitala ekimena jarri

du martxan Foru Aldundiekin eta hainbat erakunderekin batera. Ekimena Eusko Jaurlaritzaren Euskadi Informazio Gizartean Planaren barruan dago, eta honako helburu hauek ditu: informazio eta komunikazioaren teknologia berrien bitartez enpresaren lehiakortasuna hobetzea; eta Sarean negozio berriak sortzen laguntzea, ekonomia berriko profesionalak gaituz. Horretarako, ezinbestekoa da hiru elementutan –sentsibilizazioa, prestakuntza eta laguntza- oinarritutako prozesu bat bultzatzea, eta Enpresa Digitalak prestakuntza ekintzak sustatuko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko hiru herrialdeetan. Halaber, IKTen inguruko jardunaldiak eta ikastaroak antolatzen ditu. Enpresa Digitala bereziki enpresei eta profesionalei dago zuzenduta; batez ere euren negozioetan informazio eta komunikazio teknologia berriak ezarri nahi dituzten enpresa txiki eta ertainei, baita Interneten erabilera

Esta iniciativa tiene como

This initiative aims to incor-

objetivo incorporar las Tec-

porate

information

and

intentsiboan oinarritutako edozein ne-

technolo-

gozio berrirako ideia garatzeko

y de las Comunicaciones a los procesos

gies to the business processes of the

asmoa duten ekonomia berriko ekin-

de negocio de las empresas vascas

Basque enterprises to improve their

para mejorar su competitividad. Para

competitiveness. Furthermore, it will

ello, organizan jornadas y cursos

encourage brand new businesses

basados en las TICs, e incentivan la

based on the new technologies that

aparición de negocios que contribuyan

contribute to the diversification of the

a la diversificación de la estructura

current profitable structure in The

productiva de Euskadi.

Basque Country.

nologías de la Información

100

communication

tzaile guztieei ere.

Fundación European Software Institute Teknologia Parkea, 204 48170 Zamudio www.euskadinnova.net


Enpresa / Empresa / Enterprise

Etorkizuneko telebista La televisiĂłn que viene The future TV

U

rteak pasatu dira itzalaldi analogikotik hona, hau da, telebista analogikotik telebis-

ta digitalera igaro ginenetik hona. Aldaketa hori zuri-beltzeko telebistatik koloreetako telebistara pasatu gineneko aldaketaren antzekoa izan da. Mundu digitalerako urratsak formatu berriak ekarri ditu, kanal berriak, pluraltasun handiagoa, irudiaren eta soinuaren kalitate handiagoa eta aplikazio-potentzial berriak, baita irrati-espektroaren berrantolaketa ere, oraindik amaituta ez dagoena eta komunikazio-zerbitzu higikor berrietarako sarbidea ekarriko duena. Igaro den denbora tarte honetan ohitu egin gara aipatutako abantailetariko askorekin, eta beste batzuk unean-unean lantzen gabiltza; bereizmen handia dago haien artean. Hala

ko gaitasuna edukitzea izango dela,

ere, eskatzen dituen banda zabalaren

denbora errealean kalitateko edukiak

baliabideak direla-eta, arazoak azaldu dira hura zabaltzeko. Eta ondorioz, galarazi egin da edukien eskaintza handiagoa izatea. Baina teknologiak oztopo hori gainditu du jadanik eta, gaur egun, hurbileko irratidifuso-

Erabiltzaileak gidatutako telebista zirriborratzen hasi da, Internetera konektatuta

hautatu eta partekatzeko beharrei erantzuna emanez hain zuzen. Azken batean, harremanetarako oso barneratuta ditugun beste eszenatoki batzuekin lehiatzeko edo haiekin bizitzeko ahalmena edukitzea izango da gakoa:

reen eta operadoreen sareetan eta

Internet, sare sozialak... Kontsumoko

sistemetan ezartzea baino ez da

ohitura berriek ezarriko dute etorkizu-

falta, Europako beste herrialde ba-

betaurreko berezirik erabili behar

neko telebista eta eragileak dagoene-

tzuetan egin duten bezala.

izango, telebista-hargailuen fabrika-

ko hasi dira hainbat xehetasun erakus-

tzaileek arlo honetan egindako aurre-

ten (HbbTv – Hybryd Broadcast Broad-

rapenei esker.

band Tv). Oraingoz, badirudi erabil-

Hiru dimentsioko telebista laster etorriko den albistea zabaldu da gure artean eta hala izango da. Are gehia-

Hala eta guztiz ere, badirudi tele-

tzaileak gidatutako eta ukimen bidez-

go, aipatu beharra dago, hiru dimen-

bistaren erronkarik handiena herrita-

ko euskarri erabilgarria edukiko duen

tsioko telebista ikusteko, ez dugula

rren ohitura berriei erantzuna emate-

telebista zirriborratzen hasi dela.

102


Enpresa / Empresa / Enterprise Han transcurrido dos años desde el apagón analógi-

Two years have passed since the analogue “switch

co, desde el salto de la televisión analógica a la digi-

off”, since the leap from analogue to digital televi-

tal. Un salto equivalente al que se vivió con la tran-

sion. A leap which was similar to that experienced

sición de la televisión en blanco y negro a la televisión en color,

during the transition from black and white to colour television.

y que ha traído consigo nuevos formatos y canales, más plura-

This progression to the digital world has brought with it new

lidad, mayor calidad de imagen y sonido, y nuevas potenciales

formats, new channels, greater plurality, higher sound and

aplicaciones, amén de una importante reordenación del espec-

image quality and new potential applications, in addition to a

tro radioeléctrico que permitirá el acceso a nuevos servicios de

significant rearrangement of the radio spectrum, yet to be

comunicaciones móviles. En este periodo de tiempo, nos hemos

finished, which will provide access to new mobile commu-

familiarizado con muchas de las ventajas mencionadas y esta-

nication services.

mos tocando de manera más puntual otras como la alta definición. Oímos hablar de la televisión en 3D como algo próximo y

Over the course of this time we have become familiar with many of the aforementioned advantages and we are enjoying others occasionally such as high definition.

así va a ser. Incluso vamos a disponer de televisión tridimen-

People say that 3D television is coming soon, and that is

sional sin la necesidad de utilizar gafas especiales para su visio-

indeed the case. We are even going to have three-dimensional

nado. Sin embargo, el mayor reto de la televisión parece situar-

television without needing to use adaptive glasses to watch it.

se en su capacidad de dar respuesta a los nuevos hábitos de

However, the biggest challenge appears to lie in their capa-

los ciudadanos en cuanto a la selección e intercambio de con-

city to respond to the changing habits of people regarding the

tenidos de calidad en tiempo real. En definitiva, su capacidad

selection and exchange of high-quality real-time content. In

de competir o convivir con otros escenarios de relación en los

short, their capacity to compete with and exist alongside other

que nos sentimos cómodamente integrados: Internet, redes

relationship scenarios in which we feel comfortably integrated:

sociales… Los nuevos hábitos de consumo van a configurar la

Internet, social networks… New consumer habits are going to

televisión del futuro y los agentes comienzan a mostrarnos

shape the television of the future and the operators are star-

algunos detalles (HbbTv –Hybryd Broadcast Broadband Tv). De

ting to show us some details of this (HbbTV – Hybrid Broadcast

momento, parece que se dibuja una televisión liderada por el

Broadband TV). At the moment it appears that television will be

usuario, conectada a Internet y en un soporte manejable y

user-led, connected to the Internet and in a user-friendly

táctil.

touch-screen format.

103


Enpresa / Empresa / Enterprise

Teknologia Parketik ate-joka Una empresa innovadora que busca la satisfacci贸n del cliente An innovative company looking for customer satisfaction

I

ndartsua izan da Itzarri Consulting enpresak Bizkaiko Teknologia Parkean izan duen lurreratzea. Bi urte

eskas pasa dira Gasteiztik Deriora ailegatu ginela eta, bai marka!, bai, aholkulariok ezagunak gara dagoeneko. Ez da gutxiagorako, izan ere

gan oinarritutako esku-hartzeari esker,

Good Job zerbitzuak garapen pertsonala eta hobekuntza profesionala ditu ardatz

aipatutako erakundeak emaitza bikainak lortzen dabiltza eta hobekuntzak eduki dituzte hainbat esparrutan: talde-lana, lidergoa, konfiantza, pertsonen arteko osagarritasuna, koordinazioa eta komunikazioa, adibidez.

aholkularion joan-etorriak ohikoak

Zertarako? Pertsona horien konpromi-

dira eta bezeroen presentzia ere

soa naturala izan dadin eta, lidergo

nabarmena da Elkartegiko instalazio-

naturala sustatuz, soldatatik haratago-

etan. Era berean, lan handia egiten

Koop., Lorra, Azurmendi jatetxea,

dugu bezeroen etxean, gurea haien-

Cabelec eta Euskadi Txirrindularitza

Bestetik, Euskal Coaching egitas-

gana

Fundazioa. Bizkaiko Foru Aldundiko

moak kirolaren bitartez euskara susta-

Kirol sailetako eta Gazteria sailetako

tzea du helburu nagusitzat. Haren

Txorierrin egindako lanen artean,

kideak ere aritu dira egitasmoan,

haritik martxan jarri diren lanen arte-

Besteam eta Euskal Coaching zerbi-

baita kirol ezberdinetan dabiltzan

an, Futbola Oinarritik Euskaraz Txo-

tzuak azpimarra ditzakegu. Lehenen-

Bizkaiko presidenteak eta langileak

rierriko heziketa eskola aipa dezake-

goan eskualdean oso ezagunak diren

ere (txirrindularitza, saskibaloia, fut-

gu. Totoan Txorierriko Euskara Elkar-

enpresek hartu dute parte: Patxi

bola, golf, eskubaloia...). Pertsonen-

teen Federazioarekin elkarlanean,

erabat

zuzenduta

dagoen

enpresa berritzailea dela.

104

ko inplikazioa izan dezaten.


Enpresa / Empresa / Enterprise

Euskal Coaching egitasmoak kirolaren bitartez euskara sustatzea du helburu

gaur arte 25 entrenatzaile euskaraz trebatzea lortu dugu, zeinak Txorierriko futbol elkarteetako eta eskoletako monitoreak baitira. Aurtengoa hirugarren edizioa izango da. Horrezaz gainera, Futbola Oinarritik Euskaraz

Bizkaian egitasmoa aurkeztu berri dugu, Bizkaiko futbol entrenatzaileei lehenengo eta bigarren mailetako titulazio ofiziala euskaraz ateratzeko aukera emango diena. Azkenik, Good Job zerbitzua Itza-

takuntza arloetan dihardu, eta gogo-

rasategi eta Iñaki Lejarreta kirolariek

rriren izaera berritzailearen lekukoa

tsu dabil lanean etengabeko berrikun-

ere.

da. Garapen pertsonala eta hobekun-

tzaren bitartez bezeroak pozik ego-

Garai zail hauetan, beharrezko

tza profesionala helburu dituen egitas-

tea lortzeko. Denbolan, Aesi, Vinícola

ilusioz, motibazioz eta bizitasunez

mo hau enpresaburuei eta kirolariei

Guipuzcoana eta Invesco enpresen

aritzen den profesionalen taldea dugu

dago zuzenduta. Ilusioz betetako

buruek esandakoa berretsi dute, baita

Itzarrikoa, parte-hartzearen eta berri-

aholkulari gazteek eta helduek osatu-

Igor Antón, Efrén Vazquez, Andoni

kuntzaren bitartez bide sendoa egiten

tako taldeak aholkularitza nahiz pres-

Iraola, Oskar de Marcos, Virginia Be-

dabilena.

Tres son los servicios que

Itzarri Consulting offers three

Itzarri Consulting ofrece a sus

types of services to its clients.

clientes. El primero de ellos,

The first one is Besteam,

Besteam, tiene como eje de actuación a

based on the participation of people as

las

las

the key action and getting companies to

empresas mejoren en cuanto a liderazgo,

personas,

consiguiendo

que

improve in leadership, teamwork, confi-

trabajo en equipo, confianza y coordina-

dence

ción. Por su parte, Euskal Coaching pre-

Euskal Coaching aims to promote the use

tende promover el uso del euskara en el

of Euskera in the sports world. Thus, a

deporte. Así, entre otros, se ha creado

school of Basque football coaches has

una escuela de entrenadores de fútbol

among others been set up within the

euskaldunes en el Txorierri. Finalmente,

Txorierri. Finally, the Good Job service is

el servicio Good Job está dirigido a

focused on entrepreneurs and athletes,

empresarios y deportistas, y persigue

and it pursues both; their personal deve-

tanto el desarrollo personal como la

lopment and their professional improve-

mejora profesional de éstos.

ment.

and

coordination.

Meanwhile,

105


Enpresa / Empresa / Enterprise

“Gure zuntz optikoak irtenbide berritzaileenak bermatzen ditu enpresetarako” Aitor Markaida, Euskalteleko Enpresa Negozioaren Arloko zuzendaria

Zenbat bezerori ematen diozue zerbitzua EAEn? Euskaltelek, Zamudioko eta Derioko kudeaketa-zentroetatik, 40.000 enpresa

baino

gehiagori

Euskaltelek 330.000 kilometro baino gehiagoko zuntz optikoko sarea du Euskal Autonomia Erkidegoan zabalduta. Sareak merkatu globalizatuan behar duten teknologia aurreratuena eskaintzen die enpresei.

eta

350.000 etxeri ematen die zerbitzua. Hurrengo urteetan, zuntz optikoaren azken belaunaldiko sarea hedatzen amaituko da, eta sareak Txorierriko industrialde guztiak hartuko ditu. Nolako irtenbidea ematen die zuntz optikoak enpresen beharrei? Internetekiko sarbidearen eta telefoniaren irtenbide teknologiko aurreratuenez gain, zuntz optikoa erabiltzeak aukera ematen du irtenbideok azkar aldatu eta negozioetara egokitzeko. Hala, Euskaltelen sarea eta zerbitzuak dituzten EAEko enpresek azken teknologiak dituzte beti eskura eta kalitate eta berme handiagoko Internetekiko sarbidea ere bai. Horri esker, abantaila lehiakor garrantzitsua

Soluciones avanzadas mediante fibra óptica

Las empresas vascas con acceso a la red y servicios de

dos de telecomunicaciones, que por su complejidad técnica sólo

Euskaltel disponen siempre de las últimas tecnologías y de un

eran accesibles para las grandes empresas. Euskaltel asesora de

acceso a Internet de mayor calidad y garantía, hecho que les con-

manera personalizada a sus clientes, ayudándoles en la selección

fiere una significativa ventaja competitiva, especialmente en un

de los servicios que mayor rentabilidad les van a aportar, y favo-

momento como el actual, donde el mercado internacional se está

reciendo su capacidad competitiva a través de las telecomunica-

convirtiendo en fundamental para nuestras empresas. Euskaltel

ciones. De esta forma, todas las empresas clientes de Euskaltel,

tiene como objetivo posibilitar que todas las empresas, indepen-

grandes y pequeñas, tienen un asesor comercial asignado que se

dientemente de su tamaño y capacidad económica, dispongan de

encarga de entender la problemática del negocio y de adaptar las

accesos a Internet con la mayor velocidad y de servicios avanza-

soluciones tecnológicas a sus necesidades.

106


Enpresa / Empresa / Enterprise dute, batez ere gaur egun, non nazioarteko merkatua funtsezko bihurtzen baita gure enpresa askorentzat. Duda barik, Internet komunikatzeko bitarteko nagusia da, multimedia-ahalmenagatik eta berehalakotasunagatik. Konpainia handiez ari gara? Euskaltelek helburutzat du enpresa guztiek abiadura handieneko Internet eta telekomunikazio-zerbitzu aurreratuak eskuragarri izatea, haien tamaina eta ahalmen ekonomikoa edozein direla ere. Aholku pertsonalizatua eskaintzen diegu enpresei: errentagarritasun handiena emango dieten zerbitzuak aukeratzen laguntzen diegu eta telekomunikazioen bidez haien lehiakortasuna hobetzen. Gure bezero guztiek, handiek zein txikiek, aholkulari komertzial bat dute haien eskura, negozioaren problematika ulertzeaz eta irtenbide teknologikoak beharrizan horietara zuzentzeaz arduratzen dena. Nolako zerbitzuak eskain-

Euskaltelen sarea eta zerbitzuak dituzten EAEko enpresek azken teknologiak dituzte beti eskura

Advance fiber optic solutions Basque companies with access to Euskaltel network and services always have the latest technologies and a higher quality and guaranteed Internet access at their disposal. It is a fact that gives them a

tzen dizkizue enpresei?

significant competitive advantage,

Webgunea argitaratu nahi dutenei

especially nowadays, where the international market is undoubtedly

dagokienez, domeinuen kudeaketaz

esker, enpresek webgunea modu auto-

arduratzen gara, eta Hosting zerbi-

nomoan argitaratzeko eta administra-

tzua eskaintzen dugu. Zerbitzu horri

tzeko behar diren tresna guztiak dituz-

the companies, regardless of size

te eskura eta modalitate-aukera zaba-

and economic strength, to have

la, bai itxura errazeko webguneak ba-

becoming essential to our companies. Euskaltel aims to enable all

access to the Internet providing high speed and advanced telecom-

dira, bai baldintza zorrotzak dituzten

munication services, even when this

webguneak badira. Bestetik, haien

particular service was only accessi-

zerbitzariak dituzten eta segurtasunberme guztiak dituen datu-zentro batean ostatatu behar diren enpresetarako, Housing zerbitzua eskaintzen dugu.

ble to major companies because of technical complexity. Euskaltel is a well-established company

offering

personalized

advice to all of the clients, guiding them not only to select the most

Enpresaren zerbitzariak gure Datuak

profitable services but also encou-

Prozesatzeko Zentroan (DPZ) ostata-

raging

tzen dira. Euskaltelen DPZ Bizkaiko

their

competitiveness

through the world of telecommunications. Thus, all the client compa-

Parke Zientifiko eta Teknologikoan da-

nies, major ones or small ones,

go eta segurtasun fisikoko eta suteen

have a business consultant assig-

kontrako protokolo aurreratuenak ditu,

ned who is in charge of understanding the business complexity as

baita ingurune-kontrola eta elektrizita-

well as adapting the technological

te-eskuragarritasun handia ere.

solutions to their needs.

107


Enpresa / Empresa / Enterprise

Ingeteam-ek 20 minutura jaitsi du auto elektrikoak kargatzeko denbora Ingeteam reduce el tiempo de carga de vehículos eléctricos a 20 minutos Ingeteam reduces the charging time of electric vehicles to 20 minutes

A

uto elektrikoa kargatzeko bost ordu inguru eman behar dira. IngeRev Road prototi-

poari esker, kargatzeko denbora 20 minutura jaitsi da. Lehenengo aleak udaren ostean jarriko dira salgai. Sistema berriak trafiko handia dagoen lekuetan eta kokapen estrategikoetan ipiniko dira. IngeRev Road gamak potentziako elektronika-zirkuituak behar ditu eta Ingeteam munduko liderra da horretan. Ezinbestekoa da elektrizitatea egokitu eta transformatzea hornitegitik autora arte, korronte alterno trifasikoaren hornidura korronte zuzena bihurtzeko. Orotara hamabost lagun ibili dira Ingeteam-ean, etorkizuneko elektrolinera hauek sortzeko beharrezkoa den teknologia garatzen. Ingeteam-ek IngeRev City korronte alternoko bi hornitegi-eredu ditu, bide publikoan erabiltzekoak direnak, eta IngeRev Garaje, garaje eta aparkalekuetako hormetan ipintzen dena. Dagoeneko, korronte alternoko 500 birkarga-unitate baino gehiago saldu ditu auto elektrikoetarako, Estatuko zein kanpoko herrietako hainbat tokitan kokatu direnak.

El prototipo IngeRev Road

The

permite reducir el tiempo de

Road permits to reduce the

carga de cinco horas a 20

time

prototype of

load

IngeRev from

five

minutos. Los equipos se están desa-

hours to 20 minutes. The units are

rrollando según el estándar industrial

being developed according to the

CHAdeMO y las primeras unidades sal-

industrial standard CHAdeMO and the

Teknologia Parkea

drán a la venta después del verano.

first ones will be launched after su-

Kanala bidea, 106 eraikina

Los nuevos sistemas se instalarán ini-

mmer.

cialmente en aquellos lugares con gran

tially installed in those places with

densidad de tráfico, así como en ubica-

high traffic density as well as in stra-

ciones estratégicas.

tegic locations.

Bizkaiko Zientzia eta

48170 Zamudio www.ingeteam.com

108

The new systems will be ini-


Enpresa / Empresa / Enterprise

Euskal Silicon Valley elektronikoa El Silicon Valley electrónico The Basque Electronic Power Valley

T

xorierriko enpresa batzuk mundu mailan liderrak dira potentzia-elektronika eta ko-

munikazio sektoreetan: ZIV eta Ingeteam enpresak, euren artean. Sare azkarrak haiei esker ailegatuko dira Euskadira. Teknologia berrien arloan dabiltzan munduko enpresa berriztatzaileak Silicon

Valley-ean biltzen badira, gure enpresek ere badute euren gunea:

Basque Electronic Power Valley. Adituen esanetan, sare azkarrei dagokienez, enpresen maila teknologikoa oso altua da. Energiaren Euskal Erakundetik ere azpimarratu dute haien balioa. “Aukera aprobetxatzea nahi dugu, mundu mailan lehiakorrak izateko eta sare azkarren arloan aitzindariak izan daitezen”.

110

Según expertos, contamos

According to experts, we

con empresas innovadoras

have innovative enterprises

de electrónica de potencia

in electronic power at a

que están a un nivel tecnológico muy

quite high technological level regar-

alto en redes inteligentes. Son empre-

ding to intelligent networks. They are

sas competitivas a nivel mundial y que

globally competitive companies loca-

se encuentran ubicadas en el Txorierri,

ted within the valley of Txorierri, in the

en el llamado Basque Electronic Power

Basque Electronic Power Valley. “We

Valley. “Pretendemos que estas em-

want these companies to take the

presas aprovechen la oportunidad para

opportunity to be even more competi-

ser todavía más competitivas y para

tive and to position themselves at the

que se coloquen a la cabeza en mate-

top of the intelligent networks” they

ria de redes inteligentes”, han afirma-

have stated from the Ente Vasco de la

do desde el Ente Vasco de Energía.

Energía (or EVE).


Enpresa / Empresa / Enterprise

Ahalmen berriztatzailea indartu du ZIVk ZIV potencia su acción innovadora con una treintena de proyectos en I+D ZIV powers its innovative action with thirty projects in R&D

Z

IV enpresak 30 egitasmo baino gehiago jarriko ditu martxan, eta hala, bere plataforma

teknologikoaren hedapena azkartu eta I+Gn egiten duen inbertsioa areagotuko du. Egitasmoek babesa jaso dute EBtik, Gobernu zentraletik eta Eusko Jaurlaritzatik. Egitasmoei esker, leku hobea edukiko du sare azkarretan (Smartgrids). Sare horien hedapena berehalakoa da, banaketako automatizazio-planen ugaritzearen eta kontagailu azkarren zabaltzearen ondorioz. Programen artean hauek dira aipagarriak: INNPACTO, erdi- eta behetentsioko sareetan banaketaren automatizazioa ardaztzat duena (Iberdrola eta Gas Natural Fenosa enpresekin lankidetzan); PROINVER, sarean energia fotovoltaikoaren sartzea hobetzea helburu duena; eta REDNA, neutro isolatua duten instalazioetan banaketasarearen ikuskapena eta automatizazioa hobetzera zuzenduta dagoena. INNPACTO programaren haritik eta 2011tik hona, ZIVk CITYCHARGE egitasmoan hartzen du parte, EV hirietan progresiboki ezartzeak dakartzan arazo praktikoei erantzuna ematea helburu duena. Halaber, ibilgailu elektrikoa-

Gracias a la intensificación

With the strong investment

de la inversión en I+D, la

in R&D, the company will

ren inguruko ekimenetan ere badabil,

empresa acelerará la expan-

accelerate the expansion of

SARECAR, MUGIELEC eta CITYLEC,

sión de su plataforma tecnológica y

its technology platform and the scope

ampliará su posicionamiento en las

of action will also be expanded regar-

Smartgrids (redes inteligentes), cuya

ding to the Smartgrids. The develop-

Bestetik, ZIVk eginkizun garrantzi-

expansión empieza a ser una realidad

ment of these intelligent networks is

tsua du Europa mailako programetan

debido a la proliferación de los planes

becoming a reality due to the prolifera-

de automatización de la distribución y

tion of the automation plans distribu-

el despliegue de los contadores inteli-

tion and the deployment of the smart

gentes.

metres.

kasu.

ere bai: ADDRESS, OPEN Meter, EDIANA eta Grid4EU, adibidez.

111


Enpresa / Empresa / Enterprise

Instalazio esperimental giltzarria, turbinen entsegu aerodinamikoetarako Una instalación experimental clave para los ensayos aerodinámicos de las turbinas de ITP An experimental facility, the key for testing the aerodynamic turbines of ITP

H

amarkada honetan izandako emaitzek giltzarri bihurtu dute ITPk parte hartzen duen Zamudioko Teknologia Aeronautikoen Zentroa (CTA). ITPn aurrera eramandako turbina teknologiaren garapena

horretan oinarritu da. Aurrerapenetariko bat erantzun azkarreko zunden garapenaren bidez lortu da, ohiko zunda pneumatikoen erabileraren aldean, entsegu-denbora nabarmenki laburtuz. Zentroan egindako beste garapen batzuek hauek ahalbidetu dituzte: anemometriako neurketa-teknikak mota honetako entseguetan erabiltzea, harizkoak zein pelikula berokoak; modu akustikoak antzemateko zarata arloko neurrien garapena; eta tresneriaren kalibrazioa barrutik egiteko gaikuntza. Horrezaz gainera, aipatu beharra dago orain dela gutxi, UE FUTURE programaren barruan, behe-presioko turbinak garreztatzeko neurri esperimentalak jarri direla abian, eta mundu mailan halako entseguak egiten dituzten lehenengo zentroetariko bat dela. Aurrerapenei esker, Zamudioko CTAko entsegu fluido-dinamikoen laborategiak turbo-makineria arloko ikerkuntza esperimentalean duen papera gero eta garrantzitsuagoa da ITPrako. Hala, aukera handiak ditu propultsio aeronautikaren munduko aktore nagusietako bat bihurtzeko.

112

Una de las claves de la alianza

One of the key factors of the

tecnológica entre el CTA de Za-

technology alliance between the

mudio e ITP es la integración,

CTA of Zamudio and ITP is the

ya que la motivación y el esfuerzo tanto

integration, since the motivation and the

del personal de CTA como del Depar-

effort of both the CTA personnel and the

tamento de Aerodinámica y Sistema de

Department of Aerodynamics and Systems

ITP no serían suficientes si no se trabaja-

of ITP would surely not be sufficient if we

se en todo momento de forma integrada,

would not work in an integrated manner all

aprovechando al máximo las capacidades

the time, maximizing the capacity of

de cada uno. Asimismo, la confianza que

everyone. Furthermore, the confidence that

ITP ha depositado en el centro se pone de

ITP has placed in the centre is reflected in

manifiesto en el apoyo continuo, desde la

the ongoing support starting from manage-

dirección hasta cada una de las personas

ment to each one of those people who have

que han dado el soporte necesario duran-

given the necessary support during all

te todos estos años. Finalmente, el apoyo

these years.

institucional del Gobierno vasco y de la

support

Diputación foral de Bizkaia, como patro-

Government and the Provincial Council of

nos de la Fundación CTA, ha sido funda-

Bizkaia as sponsors of the CTA Foundation

mental en los resultados obtenidos, y lo

has been crucial for the results obtained

seguirá siendo en el futuro.

and it will remain so in the future.

Eventually, the institutional

coming

from

the

Basque


Enpresa / Empresa / Enterprise

Teknologia Parkeak, ibilgailu elektrikoaren alde Los Parques Tecnológicos y Científicos apuestan por el coche eléctrico The Science and Technology Parks bet on the electric car

En Bizkaia y Araba han empezado a utilizar este tipo de vehículos para trasladar visitas y para el desarrollo de las labores propias de los parques. De esta forma, han mostrado una apuesta clara por las nuevas tecnologías relacionadas con el transporte eficiente. El Parque Tecnológico de Gipuzkoa se sumará próximamente a la iniciativa y contará con su respectivo vehículo eléctrico.

B

izkaiko eta Arabako Zientzia eta Teknologia Parkeek garraio eraginkorra sustatzen duten teknologia berrien aldeko apustua egin dute, eta euren instalazioetan auto elektrikoak erabiltzen hasi dira.

Azaldutakoaren arabera, ibilgailuak Nissan leaf modelokoak dira, eta haiek bisitariak leku batetik bestera eramateko eta parkeetako eginkizunak egiteko erabiltzen dituzte. Bestetik, IBIL enpresa kudeatzaileak ibilgailuak berriz kargatzeko guneak atondu ditu parkeetako instalazioetan. IBIL Repsolek eta

This type of vehicles are already set in motion in the provinces of Bizkaia and Araba.

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak Energiaren Euskal

They already transport visitors and deve-

Erakundearen (EEE) bitartez martxan jarritako egitasmoa da.

lop relevant duties within the Parks.

IBIL eta EEEren aurreikuspenetatik ondorioztatzen den bezala, Euskadin

Thus, there is a clear commitment to new technologies related to the efficient

43.000 ibilgailu elektriko egongo dira 2020rako, eta horiek berriz karga-

transport. The Technology Park of Gipuz-

tzeko 13.000 gune. Gipuzkoako Teknologia Parkeak laster egingo du bat

koa will join the project soon and it will

ekimenarekin.

114

have its own electric car.


Planoak / Planos / Maps

Larrabetzu

116


Planoak / Planos / Maps

Morgarako Bidea Larrabetzu

117


Planoak / Planos / Maps

Sarrikola Larrabetzu

118


Planoak / Planos / Maps

Kurtze Lezama

119


Planoak / Planos / Maps

Torrelarragoiti Zamudio

120


Planoak / Planos / Maps

Pinoa Zamudio

121


Planoak / Planos / Maps

Ugaldeguren III Zamudio

122


Planoak / Planos / Maps

Ugaldeguren II Zamudio

123


Planoak / Planos / Maps

Ugaldeguren IA Zamudio-Derio

124


Planoak / Planos / Maps

Ugaldeguren IB Zamudio-Derio

125


Planoak / Planos / Maps

14181 Airg, S.L. ............................................ Aberekin, S.A. ............................................... Abyntek Biopharma, S.L. .............................. Accenture, S.L. .............................................. Adirondack, S.L. ............................................ Aeroblade ...................................................... Aerosol Industrial Research Group, S.L. - AIRG .. Agla 4D ......................................................... Air Liquide Medicinal, S.L.U. ......................... Aisiatek .......................................................... Al Air Liquide España, S.A. ........................... Ametslab ....................................................... Andago Ingeniería ......................................... Arcelormittal BC Research Centre AIE ......... Arcelormittal Investigación y Desarrollo, S.L. Arestec, S.A. ................................................. Ariadna Instruments, S.L. ............................. Athos Ingenieros, S.L. ................................... Automatismos Prydesa, S.L. ......................... AWEX - Agencia valona exportación ............ Azpiegiturak, S.A.U. ...................................... Azti-Tecnalia .................................................. BBK Oficina Parque Tecnológico .................. Bcmaterials ................................................... Beaz Bizkaia ................................................. Bial Industrial Farmaceútica, S.A. ................. Bikar - Leimotiv Holding ................................ Bioftalmik,S.L. ............................................... Biofungitek .................................................... Biokabi .......................................................... Biolan Microbiosensores, S.L. ...................... Bizkaia Enpresa Digitala ............................... Bizkaia Xede ................................................. BJC, Fábrica Electrotecnica Josa, S.A. ........ Brainco Biopharma, S.L. ............................... BTEK ............................................................. Cianoplan ...................................................... CIC Biogune .................................................. CIC Network .................................................. CIE Automotive, S.A. .................................... CIFAL Bilbao (Onu) ....................................... Cisco System (Spain), S.L. ........................... Cluster de alimentación de Euskadi ............. Comercio electrónico B2B 2000, S.A. .......... Como Sociedad Cooperativa ........................ Consorcio Ess Bilbao .................................... Corporación Rinder , S. A. ............................ Cromion IT .................................................... Cta Centro de Tecnologias Aeronauticas ...... CTDE ............................................................ CTI Soft, S.L. ................................................ Depuroxi, S.L. ............................................... Desarrollos empresariales Grupo Airg, S.L. .. Diasor, S.A. ................................................... Diede ............................................................. Dimeco .......................................................... Dinam Ingenieria, S.L. .................................. Divisoft, S.L. .................................................. Dominion Instalaciones y Montajes .............. Dynakin, S.L. ................................................. E-Tech Multivisión ......................................... Eiken - Basque Audiovisual .......................... Ekasa - Euskal Kirol Apostuak, S.A. ............. Enerlim Albia, S.L. ......................................... Enverde Alimentación, S.L. ........................... Equant Spain S.A.U. ..................................... Erabi Tecnología Audiovisual ........................ Erictel Euskadi, S.L. ...................................... Erictel, S.L. .................................................... Escuela Agraria de Derio .............................. Escuela de Estudios de Negocio de Bilbao .. Escuela Infantil Zuhaizti Haurreskola ............ Eseune E-Learning, S.A. .............................. Estudios Durero, S.L. .................................... Ethernalia Regcom Solutions, S.L. ............... Euskalit .......................................................... Euskaltel, S.A. ............................................... Fanox ............................................................ Fidia Ibérica, S.A. .......................................... Formabask, S.L. ............................................ Freeze Cast Europa, S.L. ............................. Functional Neuroanatomy ............................. Fundación Centros Tecn. - I. Goenaga ......... Fundación CMAE .......................................... Fundación I+D+I ............................................ Fundación Ikertia ........................................... Gaia ............................................................... Gaiker-IK4 ..................................................... Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. .......

126

101 600 801 207 805 614 101 700 224 101 224 700 103 207 207 105 804 804 804 103 804 609 101 500 804 401 603 800 800 800 206 204 804 205 801 602 105 801 800 601 204 101 101 804 804 201 802 807 303 500 105 206 101 103 700 105 804 603 208 801 208 105 207 101 206 206 804 207 207 808 103 107 101 702 204 206 809 604 208 206 206 205 203 804 603 206 103 202 222

Gamesa Electric ............................................ Gamesa Energia, S.A.U. ............................... Gamesa Energy Transmision ........................ Gamesa Eólica, S.A.U. Unipersonal ............. Ganekoliner, S.L.L. .................................…… Gastronomía Baska, S.A. .............................. Genetadi ..............................…………………. Gestión del Conocimiento Itzarri ................... GFI Norte .......................................................

100 206 100 100 804 105 502 804 208

Grupo Noray ..............................…………..... Grupo Ormazabal ..............................………. Guascor Promotora Solar, S.A.U. ................. Guascor Solar, S.A.U. ..............................….. Harreman Ingenieritza ................................... Hedapen Global Services .............................. Hegan - Asoc. Cluster Aeronáutica P. Vasco Histocell, S.L. ................................................. Hotel Aretxarte ..............................…………..

801 104 500 500 804 804 303 800 200


Planoak / Planos / Maps

Hotel Museo Laia - Aisia Hotelak ......…....…. Ibea - Ikerketa Analitiko (UPV) ...................... Ibermática, S.A .............................................. IBM Global Business Services ...................... IDE (Grupo Informática de Euskadi) ............. Ideilan Diseño, S.L. ..............................…….. Idoki Scf Technologies, S.L. .......................... Ienet, S.L. ...................................................... Ikei, S.A. ........................................................

806 205 501 205 803 804 502 803 103

Indotec Ingeniería .......................................... Ingemat, S.L. ..............................……………. Ingeniería Arson, S.L. ..............................….. Ingeteam Inversiones, S.L.U. ........................ Ingeteam Power Technology, S.A. ................. Ingeteam Transmision & Distribution, S.A. .... Ingeteam, S.A. ............................................... Innobasque ..............................…………….... Innoprot ..............................…………………..

103 201 500 106 106 108 106 203 502

Instrumentación Y Componentes, S.A. ......... Integrative Biology Of Neurodegeneration …. Intekia Ingeniería De Sistemas ……………… Inzeka - Grupo Leimotiv Holding ……………. Itelazpi, S.A. …………………………………… ITP - Industria de Turbo Propulsores ………. Izartek ..............................……………………. Kepler Entreplantas Desmontables. S.L. ...... La Trastienda Digital, S.A.U. ………………… Laboratorio Normativo de Salud Pública. ….. Landaberea Consultoría ................................ Leimotiv Holding ..............................………… Light & Systems Technical Center, S.L. ……. LKS Gasso Auditores, S.L. ………………….. LKS Ingeniería, S.Coop. ................................ LKS Selección Y Formación, S.L. ................. LKS, S. Coop. - Consulto .............................. LKS, S. Coop. - Consulto .............................. Mcctelecom, S. Coop. ..............................….. MD Renal ....................................................... Midatech Biogune ..............................………. Mutualia ......................................................... Nautical .......................................................... Neiker - Tecnalia ............................................ Neurogenomiks ............................................. Neurotek-División de Neurociencias-UPV …. Nextel ............................................................ Noray Bioinformatics, S.L. ............................. Nortasun - Grupo Leimotiv Holding ………… Oceantec ....................................................... Ogmio (Oreka Norte, S,L,) ............................ Oncomatrix ..............................………………. Ondoan Auditoría y Control, S.L. .................. Ondoan Servicios, S.A. ................................. Ondoan, S.Coop. ..............................……… Onkai Ingeniería y Arquitectura, S.L. ............ Onpeak, Business Development Effectiveness Oracle Ibérica, S.R.L. ..............................….. Owasys Advanced Wireless Devices, Sll ….. Owl Genomics, S.L. ..............................……. Parkway, S.L. ..............................……………. Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia .. Progenika Biopharma, S.A. ........................... Prospektiker ..............................……………... Proteomika, S.L. ..............................………… Pulimaster, S.L. - Limpoint ............................ Qurius ............................................................ Restaurante Gaminiz ..............................…... Saptools ......................................................... Sarenet, S.A. ..............................……………. Satec ............................................................. Sew Eurodrive España, S.L. ......................... Siaisa ..............................…………………….. Siemens Building Technologies Security ....... Siemens Enterprise Communications, S.A. .. Siemens, S.A. ..............................…………… Sindosa .......................................................... Sisteplant, S.A. ..............................………….. Sociedad de Prevención Mutualia, S.L.U. ..... Softekia .......................................................... Solmicro Organización y Sofware ................. Sommetrade, S.L. .......................................... SPRI - Agencia Biobasque ............................ Stella - Die Kommunikationsfabrik, S.L …….. Syges - Grupo Leimotiv Holding ……………. Synertech - Grupo Leimotiv Holding ……….. Tasai .............................................................. Tata Communications ..............................….. Team Ingeniería Ambiental y de Riesgos ….. Tecnalia Corporación Tecnológica ….………. Tecnalia Research & Innovation …………….. Tecnogreen Consulting medioambiental …… Tecosa ………………………………………….. Teknovas, S.A. ..............................………….. Tisa Congresos, S.L. ..................................... Tradesegur .................................................... Unitronics Comunicaciones, S.A. .................. Vacunek ......................................................... Vasa Servicios Energéticos ........................... Virtual Optical Fiber, S.L. ............................... Vita Aidelos .................................................... Vodafone España, S.A. ................................. Zeuko, S.A. .................................................... ZIV Aplicaciones Y Tecnología, S.L. ………... ZIV I+D Smart Energy Networks ……………. ZIV Metering Solutions, S.L. .......................... ZIV Grid Automotion S.L. ....................………

207 205 210 603 101 300 101 804 105 502 101 603 802 207 207 207 207 207 101 502 800 206 103 812 205 205 207 801 603 700 700 801 101 101 101 804 804 500 207 502 208 101 504 207 504 407 206 212 103 103 103 302 103 205 206 205 805 607 206 210 500 301 801 103 603 603 807 605 207 700 204 804 205 804 101 103 805 800 804 208 801 205 207 210 210 210 210

127


Planoak / Planos / Maps

Neinver Derio

128


Planoak / Planos / Maps

Astikene Derio

129


Planoak / Planos / Maps

San Isidro Derio

130


Planoak / Planos / Maps

Larrondo Loiu

131


Planoak / Planos / Maps

Larrondo Behekoa Loiu

132


Planoak / Planos / Maps

Larrondo Goikoa Loiu

133


Planoak / Planos / Maps

LarrondoElotxelerri Loiu

134


Planoak / Planos / Maps

Berreteaga Sondika

135


Planoak / Planos / Maps

Sangroniz Sondika

136


Planoak / Planos / Maps

Sangroniz Sondika

137


Planoak / Planos / Maps

Asua Erandio

138


Enpresen Aurkibidea / Índice de Empresas / Enterprise Index 148 10 CS COACHING 7CE ASUNTOS JURÍDICOS Y MEDIO AMBI. 162

A A-SEGURBANK A. B. SERVICIOS SELECTA ESPAÑA A. BASARRATE SA A. EMPRESARIAL TORRELARRAGOITI A. P. DE COMERCIOS DE DERIO A. V. DE CONSEJEROS DE SEGURIDAD A. V. DE ERGONOMIA SALUD LABORAL Y A.R.C., S.L. AB MAURI FOOD ABANDO SEGURIDAD SL ABANTIE ABEGINET ABELINO ARRAINDEGIA ABEREKIN SA ABERTIS TELECOM ABGAM SA ABOGADOS DERIO ABRAHER SL ABRANOR PRODUCTOS APLICADOS SLL ABYNTEK BIOPHARMA, S.L. ACADEMIA EGIZU ACCIONA FORWARDING, S.A. ACERO VIVO, S.L. ACHUTEGI AMARICA IGNACIO JAVIER ACONDAIR ACOTEC PROYECTOS Y CONSTR ACOTEC PROYECTOS Y CONSTR ACOTEK MAMPARAS SUELOS Y TECHOS ACV ESPAÑA, S.A. ADASA ADECCO T T SA ETT ADEMATICA APLICACIONES INF... ADER ADI INTERNATIONAL ADINOSAL SL ADIRONDACK SL ADIZAIN ADMA DE INMUEBLES SEMINARIO SL ADMON DE LOTERIAS DE LEZAMA Nº1 ADMON DE LOTERIAS Y APUESTAS Nº 1 AELVASA AENA AERO PRESS SA AEROLINK AEROSHOPS SL AFESA MEDIO AMBIENTE S.A. AFRISA AG MECANICOS DE OP AG. CULTURAL PENTAGRAMA AGOR EDIFICACIONES, S.L. AGRO-COMMERCE INNOVACION, SA AGROJARDIN ASTIKENE, S.L. AGROTURISMO IABITIAURREKOA AGROTURISMO MIAMENDI AGUAS DE ASUA SL AIC ERREKU AIDESEGI SL AINGERU AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA AIR FRANCE AIR LIQUIDE MEDICINAL SLU AIR QUALITY AIRSTAR SPACE LIGHTING, S.L. AISLAMIENTOS DERIO AISLAMIENTOS GOFER, S.L. AISLAMIENTOS IGNÍFUGOS DEL NORTE AISLANTES TÉCNICOS TBR, S.L. AISLEFER SL AITOR MADARIAGA BILBAO AITZKOLI SL AIZE-BERRI AKELARRE AL-AIR LIQUIDE ESPAÑA SA ALABORT Y MATEOS S.L. ALABORT Y MATEOS S.L. ALBA HOTEL GOLF ALBA SL ALBAITARITZA DERIO ALBERTO HARATEGIA SL ALBOKA ALCATEL ESPAÑA SA ALCODAL ALCOMSA ALDEASA ALDEKONE JATETXEA ALESVAYA ZUHAIZTI HAURRESKOLA ALEX STEWART, S.L. ALFOMBRAS SIERRA SL ALFONSO SANCHEZ SEGUROS ALFRIGO ALINCAD ALIPROX ALKARGO S.COOPERATIVA ALKIBIZ ALTAIR Y NIZAR, S.L. ALTEL ALUMINIOS URKIOLA SL ALUMINIOS Y DERIVADOS ALBA SL ALUMINIOS ZAMUDIO SL ALVAREZ BELTRÁN, S.A. ALVAREZ CALVENTE FRANCISCO ALVAREZ MORALES FRANCISCO ALVEFRIO BIZKAIA SL AM ELEVADORES AM FORMACION Y TRADUCCIONES AMA3 TABERNA AMAGOIA GUEZURAGA BILBAO AMAIA GORROSTIDI AMAIKETAKO AMAITZ AMALUR DELICATESSEN AMARA SA AMERICAN NIKE SL AMESA CONSULTING

140

148 163 152 161 161 161 161 167 153 169 161 162 153 149 167 147 146 150 152 160 146 146 161 168 158 163 163 161 154 157 146 162 167 167 151 160 146 147 160 160 151 167 152 159 163 162 156 162 146 155 164 165 163 163 149 159 157 152 167 167 151 155 162 162 147 147 147 167 146 168 147 148 156 157 157 158 156 146 152 148 167 166 156 152 165 158 167 150 155 159 147 167 155 147 161 167 155 151 149 161 168 168 147 162 162 149 146 146 165 149 163 151 151 154

AMETS GOZOKIAK SL AMEZUA AYARZA IRATXE ANATA MOTOR ANDAGO SL ANDAMIOS KARPA ANDONI ITURGINTZA SL ANE ILEAPAINDEGIA ANE MIREN IZAGUIRRE AURRECOECHEA ANGEL A.SANTAMARIA S.L.U ANGELA LLAMAS ANIVI INGENIERIA SA ANKAPALU SAGARDOTEGIA ANTENAS BIZKAIA ANTILLERA DIEZ JOSE RAMON ANTON GONZALEZ MIGUEL ANGEL ANTONINO BILBAO LANDA ANULACIONES SEPTICAS MUNGUIA APEL, S.L. APLIC2 SOLUCIONES INFORMATICAS APLICACIÓN Y COLOR LOPEZ APLICACIONES ANTIDESGASTE, S.L. APLICACIONES VEGAS, S.L. APLIGRONIZ SL APLUSS ITEUVE EUSKADI SA APODACA SANTISTEBAN MARIA APPLUS NORCONTROL AQUALIA ARBELEC SL ARBIZU AISLAMIENTOS ARCON CONTENEDORES ARDA TYRES SL ARDESA SA ARDINES TRAVIESA JOSE ALBERTO ARDOLAN AREA 3D MOBILIARIO, S.L. AREAS SA AREMAN SA ARESTEC SA ARGI, S.L. ARGIA GRAFIKA, S.L. ARGUINCHONA ELORRIAGA FELICIDAD ARI TRABAJOS VERTICALES ARIADNA INSTRUMENTS SL ARINBUS S.L. ARINKA PAPELERIA ARISTOS 94, S.L. ARITZ ALBAIZAR DISEINUA ARKUPE ALBAÑILERIA Y REFORMAS ARLAN JASOGAILUAK SL ARMARIOS CAPAPE ARMENTIA AMPURUA JOSE ANTONIO AROA GEOTECNIA, S.L.L. AROMET ARQUITECT. VARONA Y BASTERRETXEA ARRIAGA PULLMAN SA ARRIKIBAR JATETXEA ARRIORTUA BASERRIA ARRIORTUA SUBIRATS GABINO ARROBADIGITAL, S.L. ARTAECHEVARRIA HUERTAS TXOMIN ARTEAGA JATETXEA SL ARTEAGA LIMPIEZAS INTEGRALES SL ARTEAGA RENT A CAR, S.L. ARTEMATICO NORTE SL ARTEPAPEL, S.A. ARTES GRAFICAS ELKAR ARTESANIA GRACI SL ARTESANOS DEL MALVAVISCO SLL ARTIZAR ASADOR ARAMENDI SL ASADOR HORMA ONDO ASADOR TXAKOLI AMAIRU ARETXETA SL ASBIBE ASESORIA ASDER ASESORIA CONSULTORIA ARTEAGA, S.L. ASESORIA LUIS FERNANDO AGUIRRE SL ASFALTADOS OLARRA SA ASFALTEX CONSTRUCCION SA ASFALTOS URIBE SA ASIDEK (GRUPO CT) ASIER CANTARELA ETXEBARRIA ASIER MARINA CASTILLO ASOC CULTURALGELA PEDAGOGIKA ASOC LA INTEGRACION DEL MARGINA. ASOC OXANGOITI KULTUR TALDEA ASOC. DEPORTIVA AUTOS TXORIERRI ASOC.PROV.DE EXP.DE PAN DE BIZKAIA ASOCIACION ARMINZA ASOCIACION EDUCATIVA BERRIZTU ASOCIACION HIRUGAZTE ASOCIACION TERCERA EDAD ASOMA PROYECTOS DIGITALES ASTAR SA ASTIKENE MOTOR SL ASTINTZE CAFETERIA RESTAURANTE ASTRUM TECHNOLOGIES, S.L. ASUA PRODUCTS SA ASUAKALDE, S.L. ATARRABI ATE LEKU SL ATERPE ATESA, AVIS, EUROPCAR Y HERTZ ATHLETIC CLUB DE BILBAO ATHOS ARQUITECTOS TECNICOS, S.L. AUDIOMIC PRODUCCIONES SL AUDIOVISUALES EXTREMIANA, S.L. AURTENETXEA CONTAINER SA AURTENETXEA SA AUTO RENT DERIO AUTOBUSES DE LUJUA SL AUTOBUSES ORBEA BUS AUTOBUSES ZORILUP AUTOCARES ALBA AUTOESCUELA BASURTO, S.L. AUTOESCUELA MIKEL SL AUTOESCUELA SONDIKA AUTOMATICOS LA RIBERA AUTOMOVILES ASUA SL AUTOPULLMANS PALACIO SL AUTOS ORTASA AUTOS ZAMUDIO MOTOR SL AUTOTALLERES LAU-LOIU SLL

163 166 153 166 147 157 164 149 150 165 166 165 152 163 165 165 163 155 147 164 161 164 164 159 164 163 149 155 147 165 169 155 166 160 152 165 159 166 161 155 153 164 166 163 152 160 163 163 147 156 168 167 157 166 168 165 147 167 154 165 165 146 168 162 154 155 153 157 152 166 165 165 146 154 146 154 164 167 157 166 168 168 146 161 165 163 157 165 163 148 148 162 157 160 165 156 157 165 149 149 166 147 158 154 162 163 152 150 147 168 168 160 161 155 155 155 162 169 168 153 161 160

AUXMAT SL AVANCES TECNO. MEDICO-DEPORTIVAS AVENIR TELECOM SA AVICOLA ASPURU AVIS AXIAL SL AXPE CONSULTING AYARZASAN SL AYUNTAMIENTO DE DERIO AYUNTAMIENTO DE LARRABETZU AYUNTAMIENTO DE LEZAMA AYUNTAMIENTO DE LOIU AYUNTAMIENTO DE SONDIKA AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO AZKAR AZKARGI TRANSPORTES SCOOP AZPIEGITURA, S.A. AZPIEGITURA, S.A. AZTI - TECNALIA

178 159 150 148 147 150 147 157 146 146 146 146 146 146 167 167 148 148 160

B BABCOK WANSON ESPAÑA, S.A. BABESTU PREINCO, S.L. BAI & BY ZAMUDIO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO DE VASCONIA SA BANCO DE VITORIA SA BANCO GUIPUZCOANO SA BANCO PASTOR BANCO POPULAR ESPAÑOL SA BANCO SABADELL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO BANDAS TRANSPORTADORAS NORTE BANESTO BANKINTER BAR BAKE EDER BAR BIDE BI BAR CAFE FERNAN BAR CAFETERIA GELTOKI BAR DERIO BAR EL RESBALÓN BAR ELI BAR ESTANCO DAÑOBEITIA BAR FEI YUE BAR FRONTON BAR GARMENDIA BAR HAIZEA BAR HIRU BAR IRRINTZI BAR LA RIBERA BAR LASSHOA BAR ORDAGO BAR POTE BAR PSOE BAR RAFI BAR RESTAURANTE LA ESTACION BAR RIVAS BAR ROCKEFELLER BAR SUGOI BAR TRIPPY BAR TXAMO BAR TXAPAS BAR TXAPELA HERRIKOA BAR TXIKI BAR TXINTO BAR TXORIERRI BAR ZULOA BARINOX BARNICES Y LACADOS BEURKO SL BARNIZADOS Y LACADOS ESKULAN BARRENA ARTAZA PEDRO BARSAN INSTALACIONES Y MONTAJES BASE METALURGICA, S.L.- GUIAMETAL BASF CONSTRUCTION CHEMICALS BASKA DE LIMPIEZAS BASKOLAN REHABILITACIONES BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL... BASTER MILENIUM BASTERRA DISTRIBUCION BASURTO BILBAO BATTLIFE BATZOKI DE ZAMUDIO BATZOKI SONDIKA BAZAR CHINO BBK HABIA BEAZ MINTEGIA BEGOÑA LATORRE LARRASQUITU BEGOÑA MARGOAK, S.L. BEGOÑA ROZAS MARTINEZ BEHEKO TABERNA BEHEKOSOLOA XXI SL BEICA AURRECOECHEA JOSEBA MIKEL BEKANOR XXI, S.L. BEKAR ELECTRODOMESTICOS SL BEKOETXE SAGARDOTEGI SL BELAQUA GRUPO APL SL BELAYA BEORTEK, S.A. BERGAPLAC, S.L. BERIAIN ELEKTRIZITATEA SL BERMEJO FERNANDEZ MANUEL BEROA IBERIA (ANTES KARRENA) BEROHI S COOP BERRI COMERCIAL FERRETERA, S.A. BERRUETA RELLOSO ALBERTO BEST ENERGY BESTE DECORACIONES BIAL, S.A. BIAR LANDA SL BIATS, S.L. BIDECOR SA BIDESOFT CONSULTING BIDOBI, C.B BIKAT MANUFACTURES, S.L. BILAK BILBAINA DE CANALONES Y ACC. BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO EDITORIAL PRODUCCIONES SLU

149 164 146 148 148 148 148 148 148 148 148 159 148 148 149 149 149 149 148 149 149 165 149 148 149 148 148 148 149 149 149 148 148 149 165 149 165 148 148 149 148 148 149 149 149 148 151 163 164 168 156 147 157 146 163 162 151 150 161 156 149 165 163 162 148 162 168 153 148 150 166 155 152 165 153 156 169 147 159 168 157 165 164 158 154 162 156 153 147 150 162 157 159 151 153 148 162

BILBAO VERTICAL BILBAOBARRI SA BILBAOGOLF BILBO HEADS BILBOAIR SL BILBOELEC, 2000 S.L BILBOLAMP BILBOMOBEL SL BILBOSERTAM BILESPAN MARKETING, S.L. BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS BILTOKI JATETXE SL BILTRON, S.A. BILWEAR 2002 SL BIMADE, S.A. BIMBO SA BIOCOMBUSTIBLES VASCOS SA BIOEF BIOESPAÑA 9000 SL BIOFTALMIK, S.L. BIOFUNGITEK SL BIOKABI BIOLAN MICROBIOSENSORES, S.L. BIOPROTECCIÓN AMBIENTAL, S.L. BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE SA BIS SPAIN BISMAN OBRAS Y SERVICIOS SL BITROK MECANIZADOS Y COMERCIAL BIZKAIA XEDE BIZKAIFRIO, S.L. BIZKAIGAS INDUSTRIAL SL BIZKAIGRAF, S.L. BIZKAILINER BIZKAIPLAC BIZKAN ANDAMIOS BIZKOR BK MUSIC BKM HIGIENE PROFESIONAL BLM AUTOMOTIVE SA BMR BILCOR SL BOBINADOS ARGIA SL BOCATTAMINUTO SL BODEGA TXORIERRI TORREKO TXAKOLI. BODEGAS ABASOLO BODEGAS ITURRIALDE BODEGAS MARTIN BODEGAS SAMBEA BOHLER-UDDEHOLM IBERICA SA BOMBAS EL CANTABRICO BOMBAS PERFECTA, S.L BOMBATEC, S.L. BOMBEROS (PARQUE DE DERIO) BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA BOST FOTOACABADOS, S.L. BPB IBERPLACO SA BRAINCO BIOPHARMA SL BREADY S FACTORY SA BRITISH AIRWAYS BUENAVENTURA GINER BURDIN SUMINISTROS SL BURGOS SOLLA JOSE MARIA BUSTAMANTE PARAFARMACIA Y HERB. BUZIL NORTE SL BYCO, S.A.

161 153 150 168 162 159 151 152 162 163 161 165 153 151 147 157 157 160 152 160 160 148 160 150 156 147 167 168 162 158 152 153 166 147 161 158 162 156 166 153 156 154 154 149 155 150 152 151 162 150 161 146 166 163 153 160 157 167 166 152 168 162 146 153

C C.D. HIPICO AMIGOS DEL CABALLO C.T.A. C.T.S. COMERCIAL T. SOLDADURA SL C4 CENTRO DE COMPETENCIA CAD-CAM CABELEC SL CABLES Y CONEXIONES JOMA S.L CADTECH (GRUPO CT) CAFETERIA ADARVE CAFETERÍA ASUARAN CAFETERÍA BESTORRENE CAFETERIA BIDE GORRI CAFETERIA DERIO CAFETERIA GRISSON CAFETERIA LOIU CAFETERIA LOROÑO CAFETERIA ON EGIN CAFETERIA POZGARRI, SL CAFETERÍA TINDAYA CAFETERIA TXAKOLI CAIXA CATALUNYA CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARC. CAJA LABORAL CAJA NAVARRA CAJA RURAL DE NAVARRA CALCEDO AUTO GRUAS SL CALDENOR SA CALDERERIA PLASTICA MEDIAVILLA CB CALDERERIA SAN MARTIN 88, SAL CALLEJA MARTINEZ JOSE ANTONIO CALORYFRIO CAMARA DE COMERCIO, DE BILBAO CAMP Y JOVE SA CAMPI Y JOVÉ, S.A. CANINI MONTAJES SL CANO SALGUERO RAMON CANTABRICAS PROYECTOS.... CANTEROS TRIKUHARRI SL CARAVANAS SONDIKA SL CARDIVA, S.L. CARGONET, S.L CARNICA LOZKAR CARNICAS CAPRE, S.L CARNICAS HERBU SL CARNICAS JON CABEZA CARNICERIA AITOR CARNICERIA CESAR CARNICERIA LEANDRO LANDETA CARNICERIA URRUTIA CARNICERIA ZARATE CARPAS IBARRA SL CARPAS Y ESTRUCTURAS HZ CARPINTERIA MANU FRANCO

162 153 150 164 152 151 166 148 149 148 149 149 165 149 166 148 148 149 165 148 148 148 148 148 167 156 156 156 168 162 162 152 155 156 168 161 163 169 151 168 166 166 150 151 152 152 152 152 152 147 161 149


Enpresen Aurkibidea / Índice de Empresas / Enterprise Index CARPINTERIA BONI CARPINTERIA DE ALUMINIO MEZO SL CARPINTERIA DE OBRAS MAHIA CARPINTERIA EBANISTERIA LARRONDO CARPINTERIA EBANISTERIA REDONDO CARPINTERÍA JAVI CARPINTERIA JOKAR CB CARPINTERÍA KARMAE CARPINTERIA LAUBERRI 2002 SLL CARPINTERIA METALICA DEKAL, SL. CARPINTERIA METALICA DERIO SL CARPINTERIA METÁLICA DRAGA S.L. CARPINTERIA METALICA LA OLA CARPINTERIA METALICA MARÓ SL CARPINTERIA METALICA PEDRO JOSE SL CARPINTERÍA MIAJE, S.L.L. CARPINTERIA PARQUE TECNOLOGICO CARPINTERÍA RADEMA, S.L. CARPINTERÍA REY CARPINTERÍA RÚA CARPINTERIA ZABALLA CARPINTERIA ZUBIETA SL CARRERAS ALMAC. Y DIST., S.A. CARROCERIAS AITOR CARROCERIAS ARCOS CARROCERIAS BALPARDA SL CARROCERÍAS BEGOÑA CARROCERIAS BERRETEAGA CARROCERIAS BIKOTE S.L. CARROCERIAS DERIO CB CARROCERIAS EL CANAL CARROCERIAS EL CASERIO PREMIUM SL CARROCERIAS ENGOLEA CARROCERIAS LARRONDO SL CARROCERIAS PAREIZO CARROCERIAS REMAVE CARROCERIAS SANGRONIZ, S.L. CARROCERIAS SEVE-LUIS CARROCERIAS TXORIERRI CARTEL INGENIO Y FOTOGRAFIA CARTONAJES LANTEGUI SL CARTULINAS DEL NORTE SL CARWAGEN CARWAGEN CARROCERÍAS CASA MADARIAN CASA RURAL ARRIORTUA CASA RURAL MATSA CASERIO LUBARRIETA SL CASIMIRO Y JUAN, C.B. CASINO LA OLA CATSYSTEMS CAV SA CDAD PROP DE LA AVENIDA PINOA N.8 CE B2B 2000 COMERCIO ELECTRONICO CELAYA BAÑALES FRANCISCO CENTRO DE EMPRESAS ZAMUDIO SA CENTRO DE ESTETICA Y SPA BIRITXI 2 CENTRO DE FISIOTERAPIA ATLAS CENTRO DENTAL TXORIERRI CENTRO E. P. A. DERIO CENTRO FISIOTERAPIA DERIO CENTRO MEDICO ESTETICO AUXI CENTRO SAN JOSE ARTESANO CEPSA CERCALUR, S.A. CERRAJERIA NERVION CESAR JESUS MENDOZA CONDE SL CETOLAR SA CHAFFOTEAUX ET MAURY IBERICA SA CHAVESBAO, S.A CHERRY PAPER SL CHILLIDA SEGURIDAD CHIMENEAS SUE, S.L. CHIPBIP SERVICIOS Y SISTEMAS SL CHLORIDE POWER PROTECTION SAU CIA AL CARGO EXPRES SA (CACESA) CIANOPLAN SL CIC BIOGUNE CID - COMERCIO, INDUSTRIA Y DIST. CIDENT LABORATORIO, S.L. CIME CIMENTACIONES ABANDO SA CINTRANAVAL - DEFCAR, S.L. CISA SL CLEAR CHANNEL CLEMCO INTERNATIONAL SA CLIMATIZACION BEROTZA SL CLINICA DENTAL ALDEKONE CLINICA DENTAL GANDIAGA CLINICA DENTAL IDOIA ZUBIETA CLINICA DENTAL JASONE AZURMENDI CLINICA DENTAL LEZAMA CLINICA DENTAL OGUIZA CLINICA DENTAL SEMINARIO CLINICA DENTAL SONDIKA CLINICA DENTAL ZAINDUZ CLINICA VETERINARIA SONDIKA CLUB INTERN. DEL LIBROCLYMA GRUP, S.L. COBAETXE SL COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA COCINAS DELUXE, S.L. COCINAS Y BAÑOS DIANA CODESPORT EUSKADI, S.L. CODINOR SL COINCIDENCIAS COLCHONERIA ARTEAGA SL COLEGIO AYALDE COLEGIO FRANCÉS DE BILBAO COLEGIO LA MERCED COLEGIO P. ANDRES URDANETA COLEGIO PÚBLICO GORONDA GANE COLEGIO VIZCAYA COLSA XXI, S.L. COMARGO SL COMERCIAL ALONSO CATALINA, S.L. COMERCIAL ARBIDE SL COMERCIAL CASTAÑOS COMERCIAL DE SUMINISTROS SL COMERCIAL DEL BAÑO ANKAR SL COMERCIAL DEL MOTOR SA COMERCIAL GASSO SA

156 155 149 149 149 149 157 149 149 149 149 155 149 149 149 149 149 149 149 164 167 157 147 155 161 161 167 150 160 161 161 160 160 160 160 161 160 160 161 162 157 157 153 167 163 163 163 165 159 165 163 168 146 164 166 155 164 146 161 158 146 164 146 159 161 149 150 149 152 157 157 169 159 147 155 162 158 160 149 164 150 149 166 150 164 150 159 161 161 161 161 161 161 161 161 161 146 147 149 154 159 152 152 155 159 163 152 155 155 155 155 155 155 163 150 151 150 154 150 159 169 151

COMERCIAL GENERAL DE PAPELES SA COMERCIAL GOZOKI-ETXEA, S.L COMERCIAL HISPANOFIL SA COMERCIAL JON GUISASOLA, S.L. COMERCIAL MATURANA SL COMERCIAL MG NORTE COMERCIAL PAGOETXE COMERCIAL PEÑA COMERCIAL REFRIGERACION FLOWER COMERCIAL SATEC, S.L COMERCIAL SUBIÑAS SA COMERCIAL SUSANS COMERCIAL URSOA SL COMERCIAL VILLAR COMERCIAL ZUBILLAGA I SL COMERCIALIZACION S I COMESA COMET ATENCIONES METALURGICAS COMEUR COMO SCOOP COMPAÑÍA VIZCAINA DE ASESORIA SL CDAD PROPIETARIOS PARCELA 7B CDAD PROPIETARIOS PARCELA 8-A COMUNITEL GLOBAL CONGELADOS JULDAN SA CONMUNICA MEDIATRADER SL CONSEC CONTROL DE LA CONSTR. CONSEUR 2000, S.L. CONST. METALICAS BEASKOETXEA SL CONSTR. REFORMAS HERMANOS ARIAS CONSTR. Y REFORMAS BASURTO CONSTRUCCIONES BASBE SL CONSTRUCCIONES DERIO KO SL CONSTRUCCIONES ELORDUI CONSTRUCCIONES IBARGOITIA, S.A. CONSTRUCCIONES IZASO CONSTRUCCIONES MECANICAS LOFER CONSTRUCCIONES MURIAS SA CONSTRUCCIONES NORBISCA CONSTRUCCIONES ONZALE HAREA CONSTR.Y AISLAMIENTOS ZUBI CONSTRUCCIONES Y REFORMAS TEL CONSULTING SONDIKA SL CONSULTORIA FORMABASK, S.L. CONSULTORIA LUMINICA SL CONSUMISA (ALMACEN) CONTADORES DEL NORTE CONTENEDORES VASCOS CONTINENTAL ELÉCTRICA, S.A. CONTINENTAL PARKING CONTRATAS GARAIOLTZA CONTROL DE PRODUCCION SL COOPER CARS COOPERATIVA AGRICOLA DE LEZAMA COPLASEM SL CORDEVI DETALLISTAS RESPONS CORMORAN CORPORACIÓN RINDER SL CORYR COSMOTER SL COVEDEQSA-GONZALEZ Y AZURMENDI CRAMIX SA CREFINER S.L CRESPO JIMENEZ PABLO CRISTALERIA DEUSTO SL CRISTALERIA ETXEGLASS SL CRISTALERIA ISALO SA CROMION IT OUTSOURCING SERVICES CRS SEGURIDAD Y VIGILANCIA CUBILSA CUBIMPER OBRAS, S.L. CUBREMETAL CUPRIMETAL SA CUSTOMER WORKS EUROPE SL CYMI S.A.

153 164 151 150 163 150 163 163 161 164 150 163 153 161 150 150 153 166 155 154 154 146 146 167 151 158 163 148 149 163 164 154 163 154 154 154 158 162 154 163 147 154 147 158 163 157 163 154 161 147 154 155 168 150 152 160 152 147 157 151 159 150 161 155 146 153 160 164 169 154 161 154 151 148 156

D D-STAR MECANIZACIONES S.L. DAIMEC DAKOTA DANIELI PROCOME IBERICA, S.A. DAÑOBEITIA JANARIDENDA DANONE SA DE DIEGO FLORES GABRIELA DE LA FUENTE GONZALEZ, DE VEGA DIEZ MARIA INMACULADA DECIBEL DECOHOGAR MOBAÑO SL DECORACIONES LOTOS SA DEGUSTACIÓN - PANADERIA OGIKETA DEGUSTACION LOR DEGUSTACIÓN OLA-BIDE DEGUSTACION PASTELERIA ARAMENDI DEINCO, S.L. DEKORMAC DELICASS DEMAN DENA DENTISTA ENERITZ BILBAO DEPARTAMENTO INTERIOR G V DERIOKO BATZOKIA DERIOKO HERRI IKASTETXEA DERIOKO UDAL KIROLDEGIA DERRIBOS PETRALANDA, S.A. DESIRA DEVON´S TAVERN DGI-SERVICIOS DE IMAGEN DIASOR SA DIBAL SA DICOBAN COMERCIAL DEL BAÑO S.L. DIDIER TECNICA DIDNOVA DIRECCION INTEGRAL Y DES. DIEL SCOOP DIETINOR DIGISYSTEMS DIGITAL PAPER DINA DERIO SL DINAM INGENIERIA, S.L.

158 159 150 156 148 164 164 154 164 167 156 163 148 148 149 153 157 166 157 163 154 161 146 148 155 158 154 164 148 154 159 156 151 153 147 159 164 162 162 150 166

DIRDE IMPORT SL DIRETRANS DISBAL S.L.L. DISCONOR, C.B. DISCOTRANS, S.C.L. DISEÑO DE INTERIORES LANCHO DISLO BIZ, S.L. DIST. ALIMENTARIA LA CAMPESINA 2001 DISTRIBUCIONES ARUNDICE, S.L. DISTRIBUCIONES GUMUCIO SA DISTRIBUCIONES LUBRIVAR, S.L. DISTRIBUCIOS ENDIKABI SL DISTRINORTE SA DIVIPA DOBLE ERRE DOCUWORLD UNIVERSAL SL DOFER, C.B DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES DON SOFA DRIBBLING SPORT DUERO MANZANARES INMOBILIARIA SL DUFRY HISPANOSUIZA DULCES Y FRITOS SA DUMPER VIZCAYA SCOOPL DYALVO, S.L. DYFA DYFA DYNAKIN, S.L.

150 157 152 147 168 163 151 159 158 150 161 159 151 157 162 158 149 164 152 152 147 153 150 162 153 166 167 160

E E-DOCTUM FORMACIÓN Y CONSULTORIA E-KLIMA E-TECH MULTIVISION, S.L. E. CLASS ZAMUDIO EASY PARK BILBAO EASYCREATE EASYJET AIRLINE EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EB-RIM EUROBLOCKS SA EB-RIM I MAS D MAS I SL EB-RIM NAVAL, S.L. EB-RIM ROTOMOULDING, S.L. EBAKI 2000 SAL EBANISTERIA XAIGOR EBANISTERIA Y CARPINTERIA HIRUKO ECHEVARRIA PICAZA ICIAR ECOLOGRAF DIVISION COMERCIAL SL ECOLOGRAF SA ECONORTE SONDICA SA EDEBE GILTZA EDERGINTZA PELUQUERIA EDIFICACIONES ENDARRA SL EDITORIAL DESCLEE DE BROUWER SA EDURKON, SL EGAZ TXORIERRI EGUIZAR, S.L. EGUZKIEDER EGUZKIEDER EIKEN-ASOCIACIÓN EINBER PREVENALIA EKASA S.A. EKI, S.L.L. EKODAT SA EKONOR, S.A. EKOR TXORIERRI EL MUNDO DE LAS ALFOMBRAS ELBERETH ESTETICA Y MASAJES ELEAN, S.L. ELECTRICIDAD DERIO ELECTRICIDAD GAHUR ELECTRICIDAD MARTIN SA ELECTRICIDAD MIBE SA ELECTRICIDAD N OSES SA ELECTRICIDAD OSGULUZ ELECTRO PRONUSA ELECTROBILSA 2000 SL ELECTROBOMBAS DEL NORTE SL ELECTRODOMESTICOS ASTORQUIZA ELECTROSOFT 2001, S.L ELEIZALDE KAFETEGIA ELEKMA ELESEN SL ELINSIDER ELIS, S.A.U. ELOR SA ELORRIAGA HARATEGIA ELORRIAGA ORBEA GREGORIO ELORRIETA INSTALACIONES, C.B ELSER INSTALACIONES ELECTRICAS SL ELSON ELECTRONICA SA EMBALAJES HEGOALDE SL EMBIDER, S.L. EMBRYOMICS SL EMBULAC SAL EMERETZI SAL EMERGING ADVANCED TECHNOLOGIES EMEUVE MOBILIARIO DE OFICINA EMPRESAS GRAFICAS COMPUTER TO EMTE MECHANICAL ENGINEERING SA EMTE NORTE, S.L. EMUN KOOP. E ENBOR DIDAKTIKOAK SL ENCUADERNACIONES MASJOR SA END SLL ENDRESS Y HAUSER, S.A. ENEKONE HIRU SL ENERGEST ENERLIM ALBIA SL ENERSYS SA ENERTEK INNOVACION ENGRANAJES Y MECANIZADOS LAMIAKO ENJOYBUSINESS S.L. ENTORNO SISTEMAS GRÁFICOS ENVASES ALAM SL ENVASES PARA ALIMENTACION PUIG ENVERDE ALIMENTACION SL ENVIALIA URGENTE ENVIROTEC SERVICIOS AMBIENTALES

162 159 165 146 147 162 167 156 157 146 166 157 168 157 157 146 165 155 149 154 164 163 150 156 148 155 158 158 161 169 160 155 156 165 166 150 164 162 163 159 159 159 151 159 159 150 155 152 158 149 152 151 156 160 147 152 168 159 159 156 156 161 160 151 155 154 161 162 166 166 148 150 155 163 166 154 159 160 156 167 159 154 166 157 153 165 168 166

EPOXI SISTEMAS DE APLICACION SL ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, S.L.L ERDELLA GARRAIOAK ERICSSON NETWORK SERVICES, S.L. ERICTEL EUSKADI SL ERICTEL SL ERKA BIZKAIA, S.L. EROSKI BIDAIAK SA EROSKI SCOOP ERREKAONDO JATETXEA SL ERROTA ERTZ, S.L. ESC. PROFESIONAL ESP. ALHAMA ESCALERAS CORRAL SL ESCUELA AGRARIA DE DERIO ESCUELA DE GOLF CELLES SL ESEM-ESTRATEGIA EMPRESARIAL ESENTHIA LABORATORIO, SL ESEUNE LEARNING ESKARNE ASTOLA ELORRIAGA ESKUBI SL ESMASPADEL SL ESPECIAS MENDIKO ESS ESS BILBAO ESSER SA EST. INDUSTRIALES ALAN ESTACION DE SERVICIO ITURRIZAGA SL ESTACION DE SERVICIO OLEA SA ESTACION SERVICIO ARTEBAKARRA ESTACION SERVICIO LOIU ESTAMPACIONES BILBAO, SL ESTANCO BAEZ VADILLO MONICA ESTANCO DAÑOBEITIA ESTANCO INCHAUSTI ESTANCO LARRABETZU ESTANCO Mª BEGOÑA CAMIRUAGA ESTANCO PEREA OLABARRIETA ESTANCO ZAMUDIO ESTANDIA, S.L. ESTEHYNE SL ESTETICA EDERKI ESTETICA PELUQUERIA BIRITXI ESTETIKA ESTHER ESTUDIO MODELNORTE SL ESTUDIOS 10 IKASTEGIA ESTUDIOS DURERO ETIQUETAS PRAD SONDIKA SL ETORKI SL ETORKI TABERNA ETORKIZUNA 98 SL EUREKA BILBAO EUREST COLECTIVIDADES SL EURO EQUIP SA EUROCINSA EUROCONSULT NORTE SA EURODULCES EUROFIRE SL EUROMATISMOS EUROPACIFICO, S.L. EUROPCAR EUROPEAN SOFTWARE INSTITUTE (ESI) EUSCAD SISTEMAS SL EUSCAT - ABAROAMETAL SL EUSKAL-SENA SL EUSKALAGRO SL EUSKALIT EUSKALTEL, S.A. EUSKALTEL, S.A. EUSKALTEL, S.A. EUSKERAZKO ELKARTEA EUSKO GUIAS SL EUSKO-DELPHIN SL EUSKOJUMER EUSKOMENAJE 1810 SLL EUSKOPACK SL EUSKOTOP SAL EVENTIUM EXC. Y TRANSPORTES IÑAKI ARTABE SL EXCAVACIONES ARTXANDA SA EXCAVACIONES CANTABRICAS SA EXCAVACIONES LOROÑO EXCAVACIONES Y CONS. ZAMUDIO, S.L. EXCLUSIVAS ABEMA EXCLUSIVAS CIRCUITOS, S.L. EXCLUSIVAS DUEDEL SL EXDUSA EXPO MOVIL 3000 SL EXPOJOMI EXPOSICION AZPIRI SA EYNORTE SL EZKERTZA JATETXEA

164 166 159 167 167 167 151 146 167 165 166 157 155 149 155 150 148 160 162 164 153 150 151 166 160 161 151 169 169 168 168 158 163 153 153 153 153 153 153 155 150 164 164 164 157 155 162 153 159 149 147 164 164 166 155 166 165 157 163 151 147 162 163 152 165 150 163 167 167 167 146 146 152 151 155 157 166 161 168 163 154 154 154 152 162 150 156 146 149 152 162 165

F FABREGAS HNOS, S.A. FABRISA FANOX ELECTRONIC, S.L. FARMACIA GONZALO MATEOS ALVAREZ FARMACIA JOSE MARIA QUIJANO FARMACIA LDA Mª DOLORES FDEZ FARMACIA LDA. ROSA ROMERO ATELA FARMACIA LUIS GIA. LPEZ BUSTAMANTE FARMACIA Mª ROSARIO ACEBAL FARMATHIA, AGRUP. DE FARMACIAS, FASTON AUDIOVISUALES Y TELEC. FELTOM SL FERMA CONSUMIBLES DE OFICINA SL FERMET METALES Y MINERALES SL FERNANDEZ CORTES CARMELO FERNANDEZ LOPEZ ANGEL FERNANDEZ MARTIN ANGEL FERNÁNDEZ-ITURRIZAGA, C.B. FERNANDO FERNANDEZ CORRAL FERNANDO GARCIA-DIEGO GARCIA FERRER INTERNACIONAL, S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL ONDIZ FERRETERIA Y SUMINISTROS ONDIZ FERROLOIU SAL

141

151 155 156 156 156 156 156 156 156 157 155 149 153 151 168 168 167 146 160 164 156 152 152 158


Enpresen Aurkibidea / Índice de Empresas / Enterprise Index FERROLOIU SAL FERROMETAL ERANDIO, S.L. FERTOR DUCTIL SA FETFORMAS FIBRA OPTICA VIRTUAL SL FIDES INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.L. FIDES VITA FIDIA IBERICA SA FINESAR DEL PUERTO SL FINESAR EXTREMADURA SL FINESAR JAEN SL FIRE PROT SA FISIOTERAPIA IBARRONDO FLEXIX, S.A FLORISTERIA YEDRA FLUIDRA (ASTRALPOOL) FMC FORET SA FONTANERIA DOBARAN FONTANERIA OCEAN SL FONTANERIA TINO FONTANERIA Y CALEFACCION RUIZ SL FONTANERIA Y SANEAMIENTO ENDIKA FONTANERO - ABIA FRAILE MARIANO FONTANERO - DIAZ MARTIN MIGUEL FONTANERO - J. CARLOS DAÑOBEITIA FORPLAST PAPELES Y BOLSAS FOTERI TABERNA FOTO CELSO FOZ SL FPK SA FRAMAR HOSTELCALF, S.L. FRANCIA ROJAS JESUS FRANCISCO MARIA BENITO CENIZO FRATERNIDAD MUPRESPA FREEZE CAST EUROPA SL FREYSSINET SA FRIO INDUSTRIAL FREIRE SL FRIVASA FRUTERIA BALBI FRUTERIA ESTHER FRUTERIA JUANJO FUENTENE JATETXEA ASADOR FUN HOUSES FUNDACION BIZKAILAN FUNDACION EUSKALTEL FUNDACION IKERTIA FUNDACION TECNALIA FUNDI-TRANS SL FUNDICIONES DE ERANDIO SA FUNVISA

159 149 151 158 159 166 151 150 147 147 147 162 162 157 153 153 152 158 158 158 158 157 158 158 158 163 149 155 151 157 167 168 168 146 160 164 159 159 152 152 152 165 149 162 162 160 163 153 158 158

G GABARU ILUMINACION GAIKER, CENTRO TENOLÓGICO GAILEN TECNOLOGIAS GALAISA ESTETICA GALAISA ESTILISTAS GALAISA PELUQUERIA GALBIZ NEUMATICOS SA GAMAPRINT SL GAMESA GAMESA ENERGIAS RENOVABLES SA GAMESA ENERGY TRANSMISSIÓN, S.A.U. GAMESA INNOVACION AND TECHNOLOG. GANEKOLINER GANIX OINETAKOAK SL GANTRY ESPAÑOLA SA GAP-INGENIERIA SL GARAI APLICACIONES DE PINTURA SL GARAI TALLER DE PINTURA GARAJE AEROPUERTO GARAJE AURTENETXE SA GARCIA COBOS LAURA GARCIA FRANCO JUAN MIGUEL GARCIA GOMEZ FERNANDO GARCIA MORENO RAFAEL GARDEN CONSULTING Y ASOCIADOS. GARIBAT SL GARRIDO SL GASMEDI 2000 SAU GASPAR AGUSTIN GASTENOR NORTE, S.L. GASTRO LUNCH GASTRONOMIA Y REGALOS GAUNATRANS GAUSA PRODUCTOS DEL CAUCHO SL GAZTELEKU TABERNA GAZTEOK MANAGEMENT KULTUR LANAK GE POWER MANAGEMENT SA GEAS BIZKAIA SL GECSA CONDUCTORES Y CONEXIONES GENERANDO NUEVAS IDEAS SL GENETADI BIOTECH, S.L. GEOSIDER GER LANDAK GERIATRICO INDAUTXU SIGLO XXI GES-SIEMSA, S.A. GESPROIN 2002 GESTHECOR GESTION INTEGRAL DE AGUAS SL GESTION ZAMUDIO SL GESVINOR PROMOCIONES GFI NORTE GIL VADILLO NARCISO GILLIAM GIMNASIO DOYAN GINECÓLOGA ARANTZA AMONDARAIN GLOBAL ONE (EQUANT SPAIN) GLOBE GROUND IBERICA SA GM DECO GOBESA SA GOIKARTE SA GOLDCAR SPAIN SL GOLOSINAS ANA MARI GON JAMON GONVADOR SL GONZALEZ PEREZ JOSE GORBEIA MERTZERIA GOXO-GOXO LOHITZUN

142

151 160 147 164 164 152 153 158 167 153 157 166 152 157 166 164 164 161 161 154 168 154 168 162 151 151 162 163 165 164 163 158 157 149 162 156 154 156 147 160 159 163 146 160 158 150 167 154 161 147 168 161 150 146 164 146 164 151 150 147 163 151 151 157 153 163

GOYMA, S.L. GOZOKIAK AMANCIO GOZONORTE SL GRABADOS MÚGICA, S.L. GRAFICAS ARTEAGA SL GRÁFICAS GOYA GRAFICAS INGUGOM SA GRAFICAS SONDIKA SL GRAFICAS ZAMUDIO PRINTEK SAL GRAN CAÑON SL GRANJA CARRACEDO ALFONSA GRANJA SANIG, S.A. GRANJA TEPEYAC GRAPPA GROUNDFORCE GROVISA, S.A. GROW´N´ROLL GRUAS IRATXE, S.L. GRUPO EB-RIM, S.L. GRUPO GURIA GATERING GRUPO ORMAZABAL GRUPO PICMATIC GRUPO SADA GRUPO SOLILASER GRUPO STC GRUPO TURISKOPIO, S.L. GRUPO ZEMA GSM ESPAÑA OPERATIONS (BILLABONG) GUALDA COLLAZO ANTONIO GUARDERIA AMOR MISERICORDIOSO GUERLIDEI, S.L. GUHIRUROK SL GUMMIGOLV LEKPLATS GURIA CATERING SA GURRUCHAGA DAÑOBEITIA J. IGNACIO GUTIERREZ ANGULO SA

149 160 151 168 162 158 162 162 162 147 157 151 148 156 162 164 163 162 146 164 155 167 151 152 167 161 154 153 167 155 146 165 163 164 158 151

H HAMAYOUN RAZA - KEBAB SONDIKA HANSA-FLEX HARATEGI IMAZ HARREMAN INGENIARITZA SL HARRI-BILBO, S.L. HAURKOI HD TELECON, S.L. HEDAPEN HEGAR PERSIANAS METALICAS SL HEGAZ-CARGO SL HELMUGA SYSTEMS HERBOSO CAUCHO METAL S.L. HERLYP INDUSTRIAL SL HERMANOS LIZARRALDE, S.L. HERNANDEZ SANTOS JOSE FRANCISCO HERNANDO LOPEZ VICTOR MANUEL HERRAMIENTAS ERDEKO, S.L. HERRERIA DEUSTO SL HERRERIA LOGARRI SL HERRIKO TABERNA ZAMUDIO HERTZ DE ESPAÑA HIDALGO RANILLA JUAN ISIDRO HIDRAULICA ARLU SL HIDROPROYECTOS, S.L. HIJOS DE PEDRO BASTERRA SA HIKEA 31, S.L. HILARIO FORJAS Y CALDERERIA SL HILTI ESPAÑOLA SA HIRU BER HIRU HISTOCELL, S.L. HNOS. RUIZ SL HOBBY MOTO HOGAR DE JUBILADOS DE SONDIKA HOGAR DE JUBILADOS DE ZAMUDIO HOGAR DEL JUBILADO HOMINEX HORMIGONES BIZKALDE, S.L. HORMIGONES DE ZAMUDIO SA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE ZAMUDIO HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS BILBAO HOTEL LAIA HOTEL LOIU HOTEL RESTAURANTE ARETXARTE HOTEL RESTAURANTE ARTEA ERROTA HOTEL SEMINARIO SL HOTEL TRYP SONDIKA HOTEL Y CASA RURAL MATSA HUIDOBRO PLASTICOS SL HUNE RENTAL HURRITZA CAFETERIA RESTAURANTE HYGOLET IBERIA, S.L.

165 152 152 166 165 146 147 167 155 168 166 157 168 165 163 152 156 149 155 149 147 164 156 159 162 157 158 152 158 160 157 167 149 149 148 147 157 157 162 158 158 158 158 158 158 158 163 155 147 165 146

I I VAMOS I. ESTEBAN I.F.P.R.L. I+P IAE ELECTRIC POWER EQUIPMENT IAZI JATETXEA IBERBOND DISTRIBUCIONES TECNICAS IBERDROLA IBERHANDLING SA IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA IBERMARKET SL IBERMATICA SA IBERNORTE, S.A. IBERPOL-IBERICA DE POLIAMIDAS, S.L. IBERSHIP SA ICARO TRADE ICC INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCI... ICIAR DE NICOLAS SL ICTS, S.A. IDALA GLOBAL SL IDATERM SA IDDTEK IDE

148 155 146 159 163 165 152 154 162 167 162 147 155 161 159 154 162 153 169 162 147 166 147

IDEA K IDEILAN DISEÑO S.L. IDERTIA SOLUCIONES INDUSTRIALES IDOKI IFO SL IGNACIO ZUBIETA IKASGELA AKADEMIA IKASI IKASTEGIA IKEDER IKEI IKER MIRENA LADISLAO-MARIA JESUSA ILAZKI AKADEMIA ILEAPAINDEGIA LEIRE BEGOÑA IME, S.L. IMESAPI IMPERBILBO, S.L IMPERMEABILIZACIONES CARMELO IMPLAC IMPORTMETAL SA IMPRENTA TXEMISA SL IMPRENTA UNIVERSAL SA IMRES 76 REP. INDUSTRIALES IN FARADIS INABENSA, S.A. IÑAKI CAMPO ARANZABAL INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE INDANORTE SL INDARBI INDARTEX SL INDAYA, SL INDOTEC INDUBILSA SL INDUPIME SL INDUSTRI SL INDUSTRIAS DE PRECISION AGA SL INDUSTRIAS EXTREMIANA INDUSTRIAS MILLAN SL INDUSTRIAS REHAU, S.L. INDUSTRIAS SERBAI SL INDUSTRIE AUTOMATION SIST. ENERGIA INDUTEX INELCO 2001, S.L. INFERPI-INGENIERÍA DE PROCESOS INFORMÁTICA RED, S.L. INFORMATION BUILDERS IBERICA INFORMSTONE CENTER SL INFORMSTONE TECHNIC & BUSINESS. INGEBIT ELECTROTECNIA E INSTRUMEN. INGELECTRIC INGEMAT SA INGENER INGENIERIA DEL NERVION INGENERSUN INGENIERIA ARSON SL INGENIERIA HUMANISTICA SA INGENIERIA Y TEC. DE CALIDAD INTECA INGENIERIA Y TECNICAS DE MATRICERIA INGEPLAN CONSULTING SL INGESIT SL INGETEAM CORPORACIÓN, S.A. INGETEAM INDUSTRY, S.A. INGETEAM MARINE, S.A. INGETEAM METAL SOLUTIONS, S.A. INGETEAM TECHNOLOGY S.A. INGETEAM TRACTION, S.A. INIKER ININSER SA INMOBILIARIA BILBAO INMOBILIARIA ETORKI SL INMOBILIARIA TXORIERRI INNOBASQUE INNOPROT INPROMAT S COOP INREDIPLACA, S.L.L. INSANOR INSTALADORA INTEGRAL INTA INSAVA INSAVA INSERGAS, S.L. INSTALACIONES EDERKI SL INSTALACIONES ELECTRICAS SCORPIO INSTALACIONES TXORIERRI SAL INSTALACIONES TXORIERRI SL INSTITUTO BELLEZA SUSANA INSTITUTO EUROPEO DE ERGONOMIA INSTITUTO LA OLA INSTITUTO TXORIERRI - TXORIERRI B. H. INSTITUTO VASCO DE ERGONOMIA IVE INSTOCK SLL INTENANCE CAPITAL SL INTENTIA CONSULTING SA INTERBIL INTERCLYM S.A INTERNATIONAL BRONMETAL, S.A. INTRAPIN SL INTRO-DESIGN SL INVERSIONES MUELLE CHURRUCA SA INYCOM INYMA SA IPAR ELEKTRONIKA SL IPAR KUTXA IPARFRÍO IPARTEL TEKNOLOGIA IPRONET SISTEMAS, S.A IPT IPUINA JUGUETERIA IRATXO GOZOTEGIA IREC COMUNICACIONES, S.L. IRETRU SL IRUMAK SA IRUMEK ISAAC HARATEGIA ISGAR ISMAF, S.L ISOBIDE SL ISOLLEX FIBRA IBERICA, SL ISORED SL ISOTEC AISLAMIENTOS TECNICOS SL ISURKAI SL ITA ,S.A. ITELAZPI SA ITG-GAS SL ITP SA ITZARRI CONSULTING SLL

148 162 166 157 159 168 146 146 164 148 165 146 164 163 163 158 167 166 150 162 162 161 151 167 151 162 147 156 155 152 166 158 164 157 168 156 166 161 157 155 157 159 157 158 147 155 154 148 167 156 167 159 166 148 169 158 166 147 163 166 166 158 166 156 154 167 164 146 146 163 160 166 156 157 157 158 166 157 159 159 159 164 161 161 155 161 163 166 146 152 151 151 167 156 147 147 162 156 148 158 159 147 167 152 153 159 155 152 156 152 151 151 148 153 167 159 163 153 167 158 154 147

IZARKLIMA, S.L. IZARTSU, S.L. IZPILEN: PARAFARMACIA BELAR-DENDA IZQUIERDO BENGOA MARTA

159 159 153 165

J J C M SUMINISTROS INDUSTRIALES SL J. CARLOS DE DIEGO J.K. EGUÍLUZ J.U.M. GABINETE ASESOR SL JABIER LARRONDO AURREKOETXEA JAKIN GOZOKIAK JAMONES BELAKO JAUREGUI CARRASSON MARIA CARMEN JAUS ELECTRICIDAD JAVIER IGNACIO SOBRINO SAEZ JCDECAUX JERSALAS, S.L. JESUS MARIA BARQUIN CUEVA JIANAR SUELOS ELEVADOS, S.L JMD TEJADA, S.L. JOFEMAR TECNOLOGÍA (ISCITTO) JON KAMIRUAGA PEÑA JOSE BERMUDEZ TRANSPORTES JOSÉ JULIO MARTÍN JOSE LUIS SUAREZ MORENO JOSE LUIS VELASCO LEARRA JOSE Mª BURGOS SOLLA JOSÉ MARÍA ARRIZABALAGA JOSE ROMAN ALONSO ANTORAZ JOSI JOSI JOSTUNAK JOSU LARRABEITI MENDIKUTE JOSUNE JANARIDENDA JOSVE JOYERIA NAHIKARI JOYERIA RELOJERIA RUBEN JOYERIA SONDIKA JUAN FRANCISCO E IÑIGO ARAS HIERRO JUAN MARIA CALVO -JUAN IGNACIO JUAN MARIA LOPEZ-EVA MARIA LOPE JUAREZ VEGANZONES LUIS IGNACIO JUFER VENDING, S.L JUGALIA JULIA ALCORLO GARCIA JULIO ESCAURIAZA JULIO GARRIDO MIGUEL-JOSE ANGEL JUMASA PARTS SL JUNGHEINRICH DE ESPAÑA SA

150 154 164 148 146 163 151 164 159 146 161 159 162 167 158 163 146 168 149 165 154 161 153 162 163 163 154 167 151 152 152 152 151 156 159 154 155 147 167 151 156 150 151

K KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. KALMIA, S.A. KARMELO LEKERIKABEASKOA SL KATEA KAYEL, S.A. KDV, S.L KEIRE S.L KENCI, S.L. KEPLER ENTREPL DESMONTABLES KEREKENA, S.L. KIMA LANDARAK SL KINKUS KITCHEN SUKALDEAK KMD PRECISIÓN EUROPA, S.L. KOLMA EXCLUSIVAS SL KOLORETAKOAK FRUTA ETA BARAZKIAK KONE ELEVADORES, S.A KONE LINEA KOPALIAK SCOOPL KOPIARTE KOPLAD KORRALETXE ISASI SL KRIKETA SL KSB SERVICE SUCIBA KUKUBILTXO ANTZERKI TALDEA SCOOPL KUKULUKO ORTUE KURUTZETRANS KURVA CREACIONES ARTISTICAS SL KZ GUNEA DERIO KZ GUNEA LOIU KZ GUNEA SONDIKA

151 161 168 149 159 164 157 158 163 147 150 165 152 156 150 152 155 163 150 151 153 159 155 152 158 166 167 154 162 146 165

L L.D.S. INFORMATICA L.G. & A. LAZARO Y GRIJELMO ASOC LA AGUJA Y EL DEDAL LA CAIXA LA FÁBRICA LA JOSTURA LA TRASTIENDA DIGITAL SA LA TRIGA DE COMUNICACIÓN SL LABAYRU IKASTEGIA LABEIN LABIN LABORATORIO DE METEOROLOGÍA G. V. LABORATORIOS BILPER SA LABORATORIOS TEGOR LABORATORIOS TEGOR SL LACROIX SEÑALIZACION, S.A. LAFONT BUREAU DE NEGOCIOS SL LAG CONSULTING LAGUN-ON SL LAGUNKOR ASESORIA SL LAINIG INDUSTRIAL LAMBDA RECYCLING SL LAMPARAS ESPECIALES TECNILUZ SL LANALDEN SA LANDA IDIRIN JOSE LUIS LANKARI SL

153 166 153 148 147 147 163 146 146 160 162 146 156 151 157 163 155 148 152 148 150 150 159 162 147 154


Enpresen Aurkibidea / Índice de Empresas / Enterprise Index LANKOR OBRAS Y SERVICIOS LANMEDIA COMUNICACIONES LANSER SL LANSOLAR INGENIEROS LANTEGI BATUAK LANTEGI SL LANTEL 2004 SLL LAPIKO SL LARA NORTE, S.A. LARA VAREA, GABRIEL LARRABEITI ANAIAK SL LARRABETXU PINTURAS SL LARRABETZU HERRI IKASTETXEA LARRABETZU MUSIKA ESKOLA SL LARRABETZUKO BATZOKIA LARRABETZUKO FARMAZIA LARRASQUITU TORRE, IGOR LASTERGRAFIKA, S.L. LASTETXE GROUP LAUA PROMOCIONES INMOBILIARIAS . LAUMENOSKOA, S.L. LAURO IKASTOLA SCOOPL LAUROK BAT SAL LAUSAT 2000 SLL LAUSERINT LAUTRONIC, S.A. LAVANDERIA CONDOR SL LAVANDERIA JASO SL LAVIGOR 7000 SL LAZARO DIEGO JOSE ANTONIO LEBER ILUMINACION SL LECHE PASCUAL - CAFÉ MOCAY LEIMOTIV HOLDING 2007 SL LEINAK LEIRE ECHANIZ LEJARRENE SL LEZAGUER SL LEZAMA SARETZEN LEZAMAKO BATZOKIA LEZAMAKO HERRI IKASTETXEA LIBRERÍA PAPELERIA ZAMUDIO LIBRERIA SONDIKA LILIAK LORA DENDA LIMPIEZAS DELGADO LIMPIEZAS EN LA CALLE SL LIZARR,I S.L. LKS AUDITORES SL LKS INGENIERIA S COOP LKS-TSI ZAMUDIO LOCOS POR LA CIENCIA LOGISPER TECH, S.L. LOGISTICA Y TRANSPORTE DE ZAMUDIO LOGITEC SL LOIUKO BATZOKIA LOIUMAT, S.L. LOIUTEK LOMEN LONCHEADOS MONTARAZ LONTANA SA LOPEZ DE ARRIORTUA & ASOCIADOS SA LORE GORRI LOREGARBI LORENA MONTAÑES RUIZ LORRA S.COOP LORTZEN SARTU LOTERIA AEROPUERTO DE BILBAO LOTUM, S.A. LOVERE BILBAO I SL LUBRIMONSA LUKAINKA, S.L. LUMAR SEÑALETICA LUMIKER APLICACIONES TECN. SL LURKIDE LUSERCO SL LUUM AIR LUZ ZAMUDIO

167 167 154 166 160 147 151 151 153 168 164 164 155 146 149 153 168 162 159 164 154 155 155 163 160 160 160 160 151 165 151 150 158 147 158 165 146 163 148 155 152 152 153 146 146 150 147 166 166 162 168 168 162 149 153 153 149 150 148 148 153 146 153 166 162 160 151 159 156 147 157 147 166 154 147 156

M MRW MTU Mª VICTORIA AROSTEGI ARGALUZA MADARIAGA AYARZA PEDRO MARIA MADARIAGA OLEAGORDIA IGOR MADER MADERAS APRAIZ SL MADERAS LECUE SL MADERAS URIEN SL MADUCHA MAGAFOR MAGALARTE LEZAMA TXAKOLINA MAHI, S.L. MAI PUBLICIDAD MAKINOR, S.L. MAKLA ARKITEKTURA MANAGEMENT ARRIORTUA SL MANAHMANA MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI MANCUNOR, S.L. MANDRINADO Y CONTROL SL MANIPULADOS DEL NORTE SL MANIPULADOS KEA MANT. JARDINES Y PARQUES LORE MANTEQUERIAS SANTI S.A. MANUFACTURAS D.M.P. SAL MANUFACTURAS INSERLAM,S.L. MANUT. CARRETILLAS HIDRAULICAS SL MAPE SEGURIDAD SA MAPFRE DERIO MAPFRE SEGUROS MAQUINARIA ANIVI SA MAQUINARIA ELORGLASS SL MAQUINAS HERRAMIENTAS BIZKAIA SL MARCOS HERNANDEZ BALTASAR MARIA LUISA GONZALEZ DELGADO MARIA LUISA JATETXEA MARÍA PAZ CURA MARISCOS ANSOMAR SL MARKETERIA LUR SL

162 151 146 159 159 149 150 156 150 156 155 154 151 146 150 166 148 146 146 161 150 146 160 147 151 158 161 153 169 146 159 156 156 153 168 154 165 158 151 157

MARMOLERIA ARGOMAR SL MARMOLERIA GOYO SL MARMOLERIA INTEGRAL MARCANI SL MARMOLERIA PATXI ZALLO, CB MARMOLERIA TXORIERRI SLL MARMOLERIA VASCONGADA SL MARMOLES JORGE GARCIA SL MARMOLES MADARIAGA MARMOLES ZAMAR MARTIN GONZALEZ ENGRACIA MARTINEZ MORENTIN NIEVES MASAJES Y ESTILISMO G Y Z MASCOTAS MAIDER MASTERTEC S.A. MATEC C.B MATRICERIA DEUSTO SL MATRICI SCOOPL MATXI GLASS DESIGN MATZ ERREKA MCA DE MONTAJES SL MCCTELECOM SCOOP MDRENAL MEAD WESTVACO SL MECADER, S.L. MECANICAS REUNIDAS DEL NORTE SL MECANICAS UGARTE MECANIZACIONES MONTAJES Y MANT MECANIZACIONES SAN MIGUEL SL MECANIZADOS J. J. M. SL MECANIZADOS KOHER SL MECANIZADOS LOIUN SL MECANIZADOS PINOA SL MECANIZADOS SUSTATXA XXI MECANIZADOS Y MONTAJES AUSART SA MECATEZ SL MECO MECOPAK SYSTEM MEDICINA ANALITICA CONS. MAC MEDPLANT GENETICS SL MEHINOSA, S.L. MEKANO EQUIPAMIENTO SL MENCHACA MENCHACA CABELLO JOSE MANUEL MENDEZ MELLADO JOSE PEDRO MENDIGUREN Y UGARTE SA MENDIOLA ORUE JESUS MARIA MENFORSAN PLAGAS SA MEÑICA DOMINGUEZ JUAN JAVIER MENSSANA MERCADO DEL CABLE SL MERCEDES BENZ MERCEDES BENZ MERCERIA EGUS MERCERÍA GOTZONE MERSA CALDERERIA PLASTICA SL MESTRA METAL ESTALKI SL METALES DIEZ METALES JOSERRA METALKOM SISTEMAS DE ALMACENAJE METALTUR RECICLING, S.L. METROPEIN - METROLOGÍA PESAJE MEVASA MEYCAL SAL MHA MIDATECH BIOGUNE SL MIDDLEBY ESPAÑA, SL MIEFOODS SL MIGUEL HARATEGIA-URDAITEGIA MIKROA SA MINOS-97 SL MINTEGUI INDUSTRIAS DEL CAMION SA MIREN IRATXE URETA OROZKO MIRIAM IBAÑEZ MOREIRA MITXILOTA BIDEO DENDA MOBINFOR SL MODANU SL MODELBI SL MODELOS UGALDE, C.B MOLABE, S.A. MOMENTIVE SPEC. CHEMICALS ASUA MONCARCO DESARROLLO DE MONCOBRA SA MONICA LOPEZ ORIVE MONTAJES ARCHANDA MONTAJES DE ZORROZA SCOOPL MONTAJES ELÉCTR. GERPE, S.A. MONTAJES ELÉCTR. NORAY, S.L. MONTAJES ELECTRICOS ASMER MONTAJES GONZALEZ E IRAZABAL MONTAJES HERMANOS GARCIA SA MONTAJES INDUSTRIALES LAVEK SL MONTAJES METALICOS JAUREGUI SA MONTAJES METALICOS MANTECA MONTAJES TECNOMEI, S.L. MONTAJES ZORROZA SL MONTE KALAMUA S.A. MORIENTES RAMAJO ROBERTO MOTORCYCLES V & CLASSICS, S.L. MOVACO SA MSC SUSTATXA MSD MSI MUEBLES ARTEZALE MUEBLES LUYSA MULTICONSTRUCCIONES DEL NORTE MULTIPRECIO RAKEL MUNDO VENDING Y R.R., S.L. MUNGIOIL MURPROTEC MUTUALIA MYC CEMAIN

154 154 161 154 154 154 154 154 154 153 154 164 153 153 149 159 168 160 156 149 162 160 157 155 158 158 158 159 159 168 158 159 159 159 168 156 155 151 160 162 153 157 163 157 151 166 146 163 155 152 160 161 153 153 157 156 168 151 153 167 165 160 156 156 150 160 151 152 152 156 156 169 146 154 163 149 147 156 156 154 157 159 159 147 164 155 161 161 159 154 167 156 156 161 159 158 159 168 161 151 151 165 153 159 152 161 163 166 168 162 162 163

N N. M. CREACIONES Y PROYECTOS SL NACEX NACIL SUMINISTROS QUIRURGICOS NAFRISA

154 168 151 154

NAGUSPEA NATIONAL ATESA NAUTICA LEIOA, S.L. NAVAIS OLIVENZA ADOLFO NAVALBIDE NAVIS PUBLICIDAD AEREA, S.L. NEGRO ROJAS JOSE MARIA NEIKER-INST. VASCO DE INVESTIGACION NEINOR, S.A. NEREA URIAGUERECA MADARIAGA NERONI INTERNAZIONALE S.L. NEUCICLAJE SA NEUMÁTICOS VIZCAYA NEWCO AIRPORTS SERVICES SA NEXIS SERVICIOS INFORMÁTICOS SL NEXTEL SA NHT NORWICK S.L. NIPPON EXPRESS DE ESPAÑA SA NIRE AUTO OCASIÓN NO PROBLEM SURF, S.L NORA FISIOTERAPIA ZENTROA NORANER SL NORAY BIOINFORMATICS SL NORDAIR SA NORDEMA NORIKER, S.L. NORPAC MATERIALES PROT. LABORAL NORSOLAR, S.L. NORTASUN SL NORTE COMERCIAL ORGANIZACIÓN SA NORTE DE LA OLMA SA NORTE INDUSTRIAL SA NORTENDU NORTESA SL NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES SA NORVISA PROMOCIONES NOVATRONIC SA NUFRIGO, S.L. NUÑEZ Y NEILA SL

146 147 154 168 154 164 156 160 164 165 152 157 169 162 147 164 147 162 169 147 162 154 162 151 153 151 151 164 162 151 147 157 159 158 164 161 151 159 150

O OBERON SPACE OBETO BANPRO SL OBRADOR ASUA-BERRI OBRAS BUSTURIA, S.L. OBRAS Y REFORMAS CEMAN SL OCHANDIO LOROÑO JON ANDER OFICIO’S R.A. DECORACIONES OGIDIKO SL OIARALDA SL OILASKO BERRIAK SL OINAZKAR OISAR DISEÑO Y PUBLICIDAD S.L OLABARRIETA ARESTI JOSE LUIS OLSA OMBUDS ONAPRES SCOOP ONDO EROSI ONDOAN AUDITORIA Y CONTROL SL ONDOAN SCOOPL ONDOAN SERVICIOS SA ONKAI ONPEAK BDE OPTICA MODERNA OPTICA SONDIKA SL OPTIKA IKUSLAN ORACLE IBERICA ORANGE ORGAUS SYSTEMS ORONA ORTEGA LLES JOSE JULIAN ORTZAGA, S.L. ORUE ETXEBARRIA LOPATEGUI IGOR OSASUNORTZ SL OSCAR MEABE OSCAR PARRA GALLEN OSKARBI FOTOGRAFOAK OSLO MOTOR OSTARGI ENERGIAS ALTERNATIVAS SL OTABARRI OTARTEKO OWASYS OWL GENOMICS OXANGOITI TABERNA OXICORTES Y CURVADOS SA OXIDOC EXCLUSIVAS SL

166 166 161 153 154 168 165 151 150 151 159 154 165 158 166 156 167 163 166 154 166 148 152 152 152 147 167 166 155 152 162 168 161 154 157 155 169 162 150 149 167 160 148 156 150

P PADEL DERIO, S.L. PADEL ON PALENOR SL PANADERIA ALBERDI PANADERIA ARACELI PANADERIA ASTORQUIZA PANADERIA LA MODERNA PANADERIA Mª AMPARO FERRERAS PANADERIA PASTELERIA TXISPAMENDI PANADERIA SAN ISIDRO PANADERÍA ZOTES PANADERIA-PASTELERIA BIZKARRA PANDO METALES SA PANESA, S.L. PANRICO S.A. PAOPLANT SL PAPELERA ANDREU PAPELERIA TECNICA ARRIETA PAPYNDUX SA PARAGUAS JANI MARKEL PARANDIET SUMINISTROS IND. PARBER PARKWAY PASTELERIA ARRESE S.L PATXI SCOOP PATXI SCOOP (LANGILEEN LANKIDEGOA)

150 150 156 152 153 153 153 153 153 157 153 153 151 149 151 150 150 153 150 163 150 151 146 153 167 150

PC MAX INFORMATICA PCI BIZKAIA PECOMARK SA PELUKERIA ETA ESTETIKA GOIZALDE PELUQUERIA AINARA MENDOZA PELUQUERIA ANA BELEN PELUQUERIA ANE PELUQUERIA ATELIER PELUQUERIA BEGO PELUQUERIA DOBLE C PELUQUERIA EDURNE PELUQUERIA INMA PELUQUERIA LUCIA PELUQUERIA MARI CARMEN BILBAO PELUQUERIA MARIAM PELUQUERIA MOLANO PELUQUERIA NC PELUQUERIA NEW STYLE PELUQUERIA RIZOS PELUQUERIA SORAYA PELUQUERIA VOGUE PENSION UDONDO PENTER COMERCIAL PEPPERL & FUCHS SA PEREZ FERNANDEZ SIMEON PEREZ MELGAR BRIGIDA PERFORACIONES Y SONDEOS SL PERFUMERIA MAMEN PERFUMERIA MARI ELI PERMARIN SA PERSIANAS MUÑOZ CASTILLO, S.L. PESCADERIA JOSE LUIS PESCADERIA LORE PESCADERIA PEÑASCO PESCADERIA PILI PICTEL, S.L. PIGMALY PILAS Y BATERÍAS E.M., S.L. PILZ INDUSTRIEELEKTRONIK SL PINDEC 65, S.L PINE EQUIPOS ELECTRICOS S.A. PINE INSTALACIONES Y MONTAJES SA PINTURA Y DECORACIÓN SANTAMARIA PINTURAS FERGASOR, S.L. PINTURAS Y REPARACIONES FERPAL PIXKA PLASINCO, S.A PLASTICOS ELU SL PLASTICOS SAN IGNACIO SL PLASTICOS SAYLAN SL PM ESTUDIO POLIKLINICA LARRADENT POLIMEROS TECNICOS SL POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI POLITENA TABERNA PORTUGALIA COMPANHIA PORTUGUESA POSTARENA S.L.L. POWER ELECTRIC SL POWER ELECTRONICS POXPOLIN PRADA PRECISION Y DECOLETAJE XXI SL PREFABRICADOS HORMIGON LEZAMA PREFABRICADOS VASCOS SL PREVEN PLUS PREVENTIA GENTETICS 2.0 PRIETO OSORIO UNAI PRISMA 7000 SL PROACTIVE MANAGEMENT PROAUDIO PROCAUCHO SL PROCOME S.A PROCOMSA PROFINSA PROGENIKA BIOPHARMA, S.A. PROMAIN CB PROMECAD PROMOCIONES BEIÑ SA PROMOCIONES GARAIOLTZA PROMOCIONES ISAMEGA, S.L. PROMOCIONES SENDEJA BERRI SL PROPLANOS PROSEVI, S.L. PROTEOMIKA, S.L. PROTINSA PROYECCIÓN DE YESOS Y MORTEROS PROYECTOS BIZKAIA SL PROYETCAD DESIGN SL PROYSER (FIRE PROT) PRYASA PRYDESA, S.L. PSM PUERTAS LORENZO PUERTAS URALDE PULD´ART SL PULEVA FOOT SL PUNTO GRAFICO PUNZONADOS DE MATERIALES SL PYMEVIT SOLUTIONS, S.L.

156 156 153 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 158 152 152 168 168 150 156 152 150 155 153 153 153 153 146 166 155 151 164 156 156 164 164 164 153 151 156 152 157 154 161 157 155 149 167 146 156 147 153 153 158 157 157 148 160 168 158 161 169 150 167 153 164 160 153 166 161 154 158 161 162 169 160 159 161 166 166 155 154 166 163 149 167 158 164 162 159 148

Q QDQ MEDIA QUENOR 2.000 SAL QUIMYCAT-TECNOLOGIAS QURIUS SPAIN

154 152 146 166

R R.G. RABASA PROYECTOS ESPECIALES SL RAFA BUSAK RALPE RAMIREZ VILLALBA RAFAEL RANDSTAD RAYMEL SL

143

147 166 168 156 157 146 151


Enpresen Aurkibidea / Índice de Empresas / Enterprise Index RDT INGENIEROS REALA SL RECAMBIOS BOLIVAR SA RECARGUES DANAK SL RECICARD SL RECORDPLAN S.L. RECUBRIMIENTOS CROMADOS SL RECUBRIMIENTOS QUIMICOS EDERLITA RECUP. METALURGICAS ZAMUDIO SL RECUP. METÁLICAS FRANÇOIS. RED OFISAT, S.L. RED VASCA DE TECNOLOGIA SARETEK REDES DE MARKETING REFINERIAS SANGRONIZ SL REFRATERMIC REFRIGERACIÓN BASCONIA, S.L REGALOS AVALOS REIKIA SA REISA CALDERERIA REMENTARIÑE REMIREZ INSTALACIONES SL REMYC MARTILLOS Y COMPLEMENTOS REPAMAQ REPARACION DE CALZADOS ESCOBAR REPARACIONES DE CALZADO JON REPARACIONES GAPA SL REPRESENTACIONES BARAHONA REPRESENTACIONES JOSE GARCIA SA REPRESENTACIONES NORTE SL RESIDENCIA G. GURENA LOIU DERIO RESIDENCIA LARRABARRENA RESIPEL 2000, S.L. RESISTENCIAS ELECTRICAS LLORENTE RESTAURANTE ANTON RESTAURANTE ARAGUA RESTAURANTE ASADOR URREJOLA RESTAURANTE ASPALDIKO RESTAURANTE ATXUTEGUI SL RESTAURANTE AURREGOITI RESTAURANTE AZURMENDI RESTAURANTE BALGERRI RESTAURANTE BERNABE RESTAURANTE EL CASERIO RESTAURANTE ELDA RESTAURANTE GAMINIZ RESTAURANTE GAZTAÑAGA RESTAURANTE GAZTEDI RESTAURANTE GOIKO TABERNA RESTAURANTE HAIKU RESTAURANTE IRAXUE RESTAURANTE ISIDRO SL RESTAURANTE IZARRA RESTAURANTE IZARZA RESTAURANTE JAN TOKI RESTAURANTE JANA JATETXEA RESTAURANTE KEBAB RESTAURANTE LANDATXUETA RESTAURANTE LARRAKOETXE RESTAURANTE LEKES RESTAURANTE LEKUNBIZ RESTAURANTE MIRAMAR RESTAURANTE NOHO RESTAURANTE OSO PARDO DERIO RESTAURANTE SAN ISIDRO RESTAURANTE SAN PANKRATZIO RESTAURANTE SAN ROKE RESTAURANTE TOKI-ONA RESTAURANTE TXAKOLI ARTEBAKARRA RESTAURANTE URBASA RESTAURANTE URBE RETRENSA RED TRENZADAS AISLANTE REVERSO COMUNICACIÓN REYCARTS SL REYTAC REZIKLETA SDAD COOP REZOLA SL RHYNUX SEGURIDAD SL RIBATE Y ASOCIADOS RICARDO ALVAREZ BARRERA RIELES BIOK RIESGOS ESPECIALES RITTAL DISPREL SA ROBERTRANS VIZCAYA ROBOTIKER TECNALIA RODABIL SA ROGECAL, SL ROGER EQUIPACIONES DEPORTIVAS ROGER SERIGRAFIA SL ROMA TÉCNICAS MEDICIÓN INDUSTRIA RONAY PRECISION, S.L RÖNTGEN IBERICA ROSNER PRECISION S.L. ROSS SYSTEMS, S.L. ROTORK CONTROLS IBERIA, S.L ROURA-CEVASA SA ROZAVLEA CONSTRUCCIONES RPM MAYORISTAS INFORMATICOS, S.L. RUBIO GARCIA ANGEL RUIZ VARONA MARIA BEGOÑA RUYMA, S.A

166 164 169 159 150 168 168 157 150 165 151 163 165 158 157 158 163 155 149 164 158 150 160 165 165 163 165 159 149 146 146 169 156 156 156 165 156 165 156 165 156 165 166 165 165 165 165 165 166 165 165 156 166 165 156 165 165 156 165 166 166 165 165 166 166 156 165 165 156 165 156 162 157 163 165 162 169 147 165 152 147 151 161 160 150 149 153 155 162 158 150 169 160 151 155 154 156 165 146 150

S S. A. T. ESTIDENT 2002 S.G.I. GALEA, S.L. SAELGA DISTRIBUCIONES, S.L. SAGRARIO HERNANDEZ IGNACIO SAINT GOBAIN IDAPLAC (DISTRIPLAC) SAINTEK S.L.U. SALAMANDRA PUB SALICRU SA SALON AMETZ SAN ROQUE TRANSPORTES MUDANZAS SANIPLAST SL SANTI MAMI ALBAITARITZA SAOI 2002 SL - SUIT DELUX ARTEAGA SARBIDE, S.A. SARENET SA SARRIKOLA OGITEGIA, S.L.

144

161 161 157 156 153 147 166 152 164 161 153 146 152 159 167 157

SAT LEGU SATEBI, S. COOP. SATEC SA SAUNIER DUVAL (GRUPO VAILANT) SAZOTRAN SERVICIOS TECNICOS SCORPIO ELEKTRO XXI SL SDAD DE GESTION AMBIENTAL IHOBE SDAD ESTATAL CORREOS TELEGRAFOS SECADERO MADERAS NORTE ESPAÑA SECOND LANGUAJE ADQUISITION SERV. SEDICAL SA SEGURMA SA SEGUROS BILBAO SEGUROS LUISMA SEHILA IPIÑA PEREZ SEI SA SEIKIDE CARPINTEROS SLL SEMANTIC SYSTEMS, S.A. SEMINARIO GYM, S.L. SENA INICIATIVAS SOCIALES S.L SERCABLE CUSTOMER SERVICES SL SERCO 2005 S.L. SERCUSA SERIGRAFIA ARTABE SERLOGIS SERMAN SERVICIOS AUXILIARES SERNA CUEVAS SL SERTALDI SL SERTEC SL SERUNION SA SERV. DE INGENIERIA Y TECN. DISEÑO SERV. INMOBILIARIOS PATRIMONIALES SERV. Y EQUIPAMIENTOS DE EUSKADI. SERVAVE SERVICIO AVANZADO DEL AUTOMOVIL SERVICIOS DE PINTURA DECONAT SERVICIOS MENVELEC SL SERVICIOS MOVILES DE PUBLICIDAD XXI SERVICIOS NORMATIVOS SERVINOX SA SEW-EURODRIVE ESPAÑA SL SGS SGS ICS, S.A. SHIADE SIAISA SIALKA SIBOL SIDRERIA ANKAPALU BERRIA SIDRERIA LEZAMA SIDRERIA LOIU SIEMENS SIKA SA SILLAS IBARRA SIMEPACK SIMON VAZQUEZ JOSE LUIS SINDOSA SINTEX & LIDATEX, S.L. SIST CONTROL DE FLUIDOS SISTEC SIST. DE REP. Y SELLADO BOMBA SISTEINGE SA SISTEMA A DOMICILIO SD 2000 SL SISTEMAS URBEGI SL SISTEMODEL SISTEPLANT SL SITCOM TECN. DE LA INFORMACIÓN, S.L. SITECMA SIXT RENT A CAR SKANDIAVERKEN SL SKUNKFUNK SM MADARIAGA CORREDURIA SEGUR SMI PAIS VASCO SDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA SOCOSEVI, S.L. SOFINET SL SOGECAR SA SOHERME SOHIMA SCOOP SOINUEDER SOLARTEK, S.L. SOLDANORTE, S.A. SOLOARTE SOLRES SCOOPL SOLUCIONES TÉCN. DEL NORTE SOMFY ESPAÑA SA SOMMETRADE SL SONDIKA ZINC SA SONDIKATEL SL SONDITEJ SONIVEGA, S.L SONOSA SOPENSA SL//COLEGIO MUNABE SORTA PLANT SL SOTECO SA SOTRAES IBERICA SL SPANAIR-NEWCO-FUERZA SPEC, S.A. SPECTRO HISPANIA, S.L. SPORT SOLUTION RESEARCH SPRAYMAQ, S.A. SPX COOLING TECHNOLOGIES IBERICA STABILUS GMBH STAMPAUTO SL STELLA-DIE KOMMUNIKATIONSFABRIK STEULER TECNICA STYLSAF SUBCONJUNTOS ELEC. S.U.E.SA SUBIÑAS CONFORT, S.L. SUGASTI SL SUGATZA 2006 SUINDUS INGENIERIA S.L. SUM. Y SERVICIOS TERMALDE SA SUMCAB NORTE, S.L. SUMELEC VIZCAYA, S.L. SUMINISTROS ALQUILERES BILBAO, S.L. SUMINISTROS ARRATIA SUMINISTROS COPROVEN, S.L. SUMINISTROS DENTALES ANTON SL SUMINISTROS FELIX SUMINISTROS GRAFICOS LARRONDO SL SUMINISTROS INDUSTRIALES JUMER SL SUMINISTROS INDUSTRIALES MIKELDI SUMINISTROS MEDICOS DOMALMEDIC

150 155 167 151 159 155 160 146 150 146 151 159 146 147 159 159 149 147 158 165 159 158 163 162 167 146 150 160 159 163 167 146 161 164 160 164 152 160 148 151 152 162 163 152 152 166 153 165 165 165 161 152 147 146 168 166 161 151 161 159 157 162 157 166 147 163 147 156 160 147 148 146 155 147 168 168 155 147 166 150 164 156 165 156 156 164 154 154 165 167 155 150 156 147 167 154 155 162 161 156 151 155 167 167 156 156 150 155 157 166 151 150 147 147 155 161 160 150 153 152 152 152

SUMINISTROS TORRE SUMINISTROS Y FERRETERIA ZAMUDIO SUMUN EQUIPAMIENTOS SUNTECH SUPER BM SUPER BM SUPER Z CENTRO DE SERVICIOS SL SUPERMERCADO SATUR SUPERMERCADOS ERCORECA SUPSONIK SUQUISA SL SUSAETA ZABALA JESUS MARIA SUSANA SENTIES (LOIUKO BATZOKIA) SUSPERGINTZA ELKARTEA SUSTATXA SUSTRAIAK SYSTEMS SL

159 152 151 149 167 167 163 167 167 155 151 163 165 163 152 163

T T 500 PURATOS SA TABERNA EGARRI TABERNA IRUSTA TABERNA MENDIA DERIO TACOMI S.A TADEVAL SL TAHONA URIBE TALLERES ARESTI SL TALLERES AZKORRA TALLERES BAI TALLERES BIOK SL TALLERES DERIO TALLERES ELECTROMEC RELASA TALLERES ENEKURI TALLERES FERRALLA SL TALLERES GANGOITI S.L TALLERES GOIRI TALLERES GORLAN SA TALLERES HERBOSO SDAD COOP TALLERES JUAN ANDRES TALLERES LARRABE TALLERES LARRAMENDI TALLERES LASTER TALLERES LAUROK CB TALLERES LEGARDA ALDE TALLERES LEJARZA S.L. TALLERES MEBUSA, S.A.L. TALLERES MOBIBAT SL TALLERES MONTORRE SLL TALLERES MUFER SL TALLERES OCINE SL TALLERES RIO TALLERES SAN MIGUEL TALLERES SANGRONIZ SL TALLERES SERMAN SL TALLERES TARAMONA SL TALLERES TARAMONA SL TALLERES TREBIL SL TALLERES TXORIERRI SL TAMAR TANATORIO-SERVISA TARALUX ILUMINACION SL TARALUX, S.L. TARIMA LOGISTICA DEL ESPECTACULO TATA COMMUNICATIONS TAXI JAVIER DE LA FUENTE TEAM INGENIERIA AMBIENTAL RIESGOS TEAM SL TEC ACADEMIA DE INGLES TEC. COMUNICACION Y MARKETING TECESLA, S.A. TECMAN, S.A. TECNICAS DEL TUBO BEITIA SL TECNICOS MERCHANDISING NORTE, S.L TECNO - O RING, S.L. TECNOGREEN SL TECNOLAV, S.L. TECNYMAT ACEROS SL TEIBO SISTEMAS Y COMUNICACIONES TEKENER SA TEKNOVAS SA TEKO TEKSOL 2000 TELEC. MONTAÑES CELORIO TELECOCABLE TELECOM ESPAÑA TELEFONICA DE ESPAÑA TELEVES TELYCO DERIO MOVISTAR TEMAIN TENKO95 SL TENNANT TERRANOVA, S.L. TEULADES, S.A. THATE GRANADOS LUIS THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A TIENDA TXUS TIERRA CARAVANAS SL TIFON HIPERMUEBLE TIK TAK TIPSA TODOENTRADAS TOELFU COERAN, S.L. TOLDO RENT SL TOLDOS ARRANZ S.L TOLDOS TXORIERRI SL TOLDOS ZAMUDIO, S.L. TOMAS ORDEÑANA EGUILEOR TORRAVAL COOLING, S.L. TORREALDE PEUGEOT TOTOAN TOURLINE EXPRESS TOYOTA MATERIAL HANDLING ESPAÑA TRABAJOS AEREOS VASCONGADOS SA TRABI SL TRADENOR SL TRADESEGUR SA TRAINERA SUMINISTROS DE PAPELERIA TRAMEBISA SA TRANE AIRE ACONDICIONADO

152 149 149 148 156 157 153 155 161 160 161 160 159 149 157 157 169 149 159 161 160 149 158 160 168 159 156 156 149 159 158 149 160 161 156 160 161 161 160 163 167 155 158 162 167 168 167 156 146 146 164 147 157 163 163 147 150 163 156 156 152 149 156 154 162 167 167 167 152 159 150 161 159 149 157 147 163 169 161 163 162 162 150 147 157 157 157 154 156 160 146 167 157 167 163 151 151 150 159 156

TRANSABADEL - OPELBI TRANSFORMADOS GLOSA SL TRANSFORMADOS WATER CUT SL TRANSP RECUPERACIONES ZAMUDIO SL TRANSPORTE ROBERTO SANCHEZ REY TRANSPORTES AITORTXU TRANSPORTES ALA SL TRANSPORTES AURELIO SOBA TRANSPORTES CARMELO TIELVE TRANSPORTES DUCO, S.L. TRANSPORTES GARAI TRANSPORTES INTEGRA 2 TRANSPORTES J.P. LARRASKITU TRANSPORTES LA GALAICA-BILBAO SL TRANSPORTES OCHOA SA TRANSPORTES RIO LONGO SL TRANSPORTES RIOJA TRANSPORTES ROBLEDAM SL TRANSPORTES TRANS-MOBIL SL TRANSPORTINES SILOR SL TRANSPORTISTA COURIER PARA NACEX TRANSPORTISTA JON IÑAKI ECHEVARRIA TRAYMA SL TRECEÑO & MEDIAVILLA SL TRELEC BTC TRES D INNOVACION DISEÑO INTEGRAL TRILOGIC TELECOM TROQUELERIA HUIDOBRO SA TROQUELERIA URA SL TROQUELERIA ZUMELTXU SL TROQUENOR SA TS2 TALLER DE SOFTWARE Y SISTEMAS TST TUDOR TUIYO TUMOLDE SL TXAKOLI BALLANO SL TXAKOLI LOROÑO TXAKURTXORI TXEPETXA EUSKALTEGIA (AEK) TXIMELETA MODA INFANTIL TXINPASMENDI TXORIERRI ASESORES SL TXORIERRIKO UDAL EUSKALTEGIA TYREMOL SL

168 157 156 150 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 159 168 168 162 147 157 166 167 157 159 168 168 162 169 155 153 168 166 165 165 155 153 158 147 155 157

U U.T.E. LA CRUZ UDIMA, S.L. UDONDO IRISH TAVERN UGALDEGUREN CB ULMA MANUTENCION SCOOP ULTRAMARINOS J. LANCHO ULTRAMARINOS SOBA UMI COMUNICACIONES 2003 UNAI BADIOLA MADARIAGA UNI SERVIS 2001, S.A. UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.U UR KONPON ITURGINAK SL URAS ESTETICA Y MASAJE URAVOX, S.L. URBE URBELAN URBILBO URFIC IBERICA SL URI DENDA URIARTE SAFYBOX, S.A. URIKER S.L URIZARBARRENA ORAMAS SL URKETA SAL URMAFOR FORJA ARTISTICA DEL NORTE URMO JATOR CO SL URRUTIA AZKUE SL URTEK INSTALACIONES SL URTXUME UTE ZAINDU HIRU

161 150 148 151 153 167 167 162 166 159 150 158 164 150 155 154 154 150 152 155 162 160 158 151 159 151 158 154 154

V VACUNEK SL VALBRUNA IBERICA SL VALGRIF SL VAP DISTRIBUCIÓN, S.L. VASCOLAC SL VEGA GARCIA JOSE MANUEL VEMSA VENTILACIÓN, ESTRUCTURAS ... VENETO VENGOR PVC SL VENTILACION MECANICA CONTROLADA VENTUNOR VERAX VERONIC, S.L. VÉRTIGO VÉRTIGO TOURS S.L. VIAJES BARCELO VIAJES HALCON SA VIAJES IBERIA VICAYUS SL VICENTE FRESNO ACEITES SL VICTOR GONZALEZ SAN JOSE VICTOR HARATEGI SL VIDALMAR EQUIPAMIENTOS MARITIMOS VIDEO CLUB DERIO VIDRIOS CURVADOS INDUGLAS SL VIESSMANN VIGOR GASES Y SOLDADURAS SL VIMARGUIN COCINA CENTRAL VINCO VINOS GARMENDIA VINOS MENDIA SL VINUS SYSTEMS VIRTUAL OPTICAL FIBER VISESA VITA AIDELOS VIVA - AQUASERVICE SPAIN, S.A

146 151 152 161 156 157 161 149 149 159 156 162 166 161 164 146 146 146 151 165 168 152 160 154 160 149 152 154 150 150 150 160 167 147 160 155


Enpresen Aurkibidea / Índice de Empresas / Enterprise Index VIVEROS PERICA SA VIVEROS VITERI SL VIZCAINA DE ALIMENTACION SA VOCENTO VODAFONE ESPAÑA VOLCONSA AISLAMIENTO ACUSTICO VULCANIZADOS DERIO VULCANIZADOS RAHBAT SA

154 150 151 158 167 153 152 156

W WELLNESS LOIU CASA RURAL WERKMAT BIZKAIA SA WOM COMUNICACIÓN S COOP PEQUEÑA WUNDER AINARA WURTH ESPAÑA SA

163 168 146 151 150

X XABIER SAGARMINAGA BIDAURRAZAGA XAKER KIROL ZERBITZUAK, S.L. XYLEM ESPAÑA

153 162 152

Y YANKIMOTORS YOLANDA MUÑOZ CELIS YUSTE FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

169 168 166

Z ZABALA -OLABARRIETA ZAMUDIOKO ESKOLA ZELUNA ROPA INFANTIL ZENDIKOENA SL ZER-NAHI SL ZERURENA JATETXEA ZETELEK SL ZEUKO SA ZF SACHS ESPAÑA, S.A. ZIGOUN BAR ZINETI SA ZIOGAR SCOOP ZIRIKADA JATETXE ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL ZIV GRID AUTOMATIONS SL ZIV I+D SMART ENERGY NETWORKS ZIV METERING SOLUTIONS, SL ZUBERO PEREZ FRANCISCO JAVIER ZUBI MET SL ZUBIZAR EMPRESA ZUELAN COMERCIAL DEL BAÑO SL ZUNIBAL SL ZUTARRI SL ZUTOIA JATETXEA

147 146 153 147 150 166 159 166 157 155 166 157 165 155 157 160 160 165 155 160 156 156 154 165

Interes handiko beste enpresa batzuk / Otras empresas de gran interés BIDERA

169

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

169

EUSKO JAURLARITZA

169 BILBAO AIR

169

CENGOTITA

169

COSTA SONDIKA

EXBASA

169

169

DENOCHEYDIA

169

URGOITI JAUREGIA

169

VICONSA

169

169 GERTU

169 BIOEF: BIO EUSKO FUNDAZIOA

TECUNI

169

169 BILBOKO MERKATARITZA GANBERA

169

169 169

GRÚAS IBARRONDO 169

169

BIZKAIEDER

169

EMAKUNDE

169

NELEIBER CONSTRUCCIONES

169

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

169

EMUN, KOOP. E

169

OTADUY

169

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

169

EUROPÓLEO

169

PUBLI REGAL

169

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

169

EUSKO JAURLARITZA

169

SUKIA

169

145


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

AITOR MADARIAGA BILBAO EB-RIM I MAS D MAS I SL FERNÁNDEZ-ITURRIZAGA, C.B. I.F.P.R.L. JABIER LARRONDO AURREKOETXEA JON KAMIRUAGA PEÑA VACUNEK SL

LOIU ZAMUDIO ERANDIO LOIU LOIU LOIU DERIO

Katea-Loiu etorbidea s/n P.I. Asua-berri, 71 Txorierri etorbidea 16 Fanarraga bidea 2 Txorierri etorbidea 20 p-3 P.T.B. edificio 800

944633695

ABOGADOS DERIO INTENTIA CONSULTING SA Mª VICTORIA AROSTEGI ARGALUZA ASESORIA CONSULTORIA ARTEAGA, S.L. TEC ACADEMIA DE INGLES ASOC CULTURALGELA PEDAGOGIKA LABAYRU IKASTEGIA EUSKERAZKO ELKARTEA LARRABETZU MUSIKA ESKOLA SL IKASGELA AKADEMIA PARKWAY ACADEMIA EGIZU BAI & BY ZAMUDIO SECOND LANGUAJE ADQUISITION SERV. HAURKOI AG. CULTURAL PENTAGRAMA DE SONDIKA ILAZKI AKADEMIA ZAMUDIOKO ESKOLA AMAIA GORROSTIDI IKASI IKASTEGIA E. CLASS ZAMUDIO HYGOLET IBERIA, S.L. GERIATRICO INDAUTXU SIGLO XXI RESIDENCIA G. GURENA LOIU DERIO RESIDENCIA LARRABARRENA NAGUSPEA CENTRO SAN JOSE ARTESANO CRISTALERIA DEUSTO SL JAVIER IGNACIO SOBRINO SAEZ KZ GUNEA LOIU MANAHMANA AMAGOIA GUEZURAGA BILBAO BOMBEROS (PARQUE DE DERIO) PICTEL, S.L. ADIZAIN ASBIBE SERMAN SERVICIOS AUXILIARES BASKA DE LIMPIEZAS LOREGARBI ARTEAGA LIMPIEZAS INTEGRALES SL GUERLIDEI, S.L. BUZIL NORTE SL QUIMYCAT-TECNOLOGIAS MENFORSAN PLAGAS SA LIMPIEZAS DELGADO RUIZ VARONA MARIA BEGOÑA LIMPIEZAS EN LA CALLE SL CENTRO FISIOTERAPIA DERIO FRATERNIDAD MUPRESPA GINECÓLOGA ARANTZA AMONDARAIN SOCIEDAD DE PREVENCION DE MUTUALIA SIMEPACK POSTARENA S.L.L. SDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS CENTRO DE FISIOTERAPIA ATLAS CENTRO DE FISIOTERAPIA ATLAS CENTRO DE FISIOTERAPIA ATLAS CENTRO DE FISIOTERAPIA ATLAS CENTRO DE FISIOTERAPIA ATLAS CENTRO DE FISIOTERAPIA ATLAS CENTRO DE FISIOTERAPIA ATLAS ALBAITARITZA DERIO ECHEVARRIA PICAZA ICIAR SANTI MAMI ALBAITARITZA CLINICA VETERINARIA SONDIKA LABORATORIO DE METEOROLOGÍA G. V. DEPARTAMENTO INTERIOR G V INMOBILIARIA ETORKI SL COMUNIDAD PROPIETARIOS PARCELA 8-A CDAD PROP DE LA AVENIDA PINOA N.8 COMUNIDAD PROPIETARIOS PARCELA 7B SERV. INMOBILIARIOS PATRIMONIALES MIREN IRATXE URETA OROZKO AYUNTAMIENTO DE DERIO MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI AYUNTAMIENTO DE LEZAMA AYUNTAMIENTO DE LOIU AYUNTAMIENTO DE LARRABETZU AYUNTAMIENTO DE SONDIKA AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO ACCIONA FORWARDING, S.A. RANDSTAD ADECCO T T SA ETT VIAJES BARCELO GLOBE GROUND IBERICA SA EROSKI BIDAIAK SA VIAJES HALCON SA VIAJES IBERIA TOTOAN LA TRIGA DE COMUNICACIÓN SL MAI PUBLICIDAD LEZAGUER SL EUSKO GUIAS SL WOM COMUNICACIÓN S COOP PEQUEÑA GRUPO EB-RIM, S.L. EXPO MOVIL 3000 SL TEC. COMUNICACION Y MARKETING MANIPULADOS DEL NORTE SL INMOBILIARIA TXORIERRI SEGUROS BILBAO MAPFRE DERIO

DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO LARRABETZU LARRABETZU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ERANDIO DERIO LOIU SONDIKA ZAMUDIO LOIU SONDIKA SONDIKA LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO LEZAMA ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA DERIO LOIU DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO LEZAMA LOIU LARRABETZU SONDIKA ZAMUDIO ERANDIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO LEZAMA LOIU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO

Avda. Gernikako Arbola, 8-4ºA Dcha P.T.B., Edif. 103- Atico Dcha Sabino Arana ,5- 1º Izq Gorbeia, 3 bajo Erdiko, 6 Antiguo Seminario, Larrauri , s/n Ant. Seminario. Larrauri, 1ºA - Planta 5 Gorbea ,5 Errebale 7 bajo C/Aita Patxi Ugalde nº 12 P.T.B., Laida Bidea, Edif. 208B Mitxine bidea 12 P.T.B., Kanala Bidea, Edif. 103 Txoriherri Etorbidea 13 Justo Ajuria Nº 1- Entreplanta Mateo Bidaurrazaga Alkatea ,4 Txorierri Etorbidea, 13 Oiz ,2 Camino Goiherri,21 Enara , 10 Bajo Txorierriko etorbidea, 14 P.I. Urazandi, Ed. Proynave Zeroetxe Plaza, 5 Unbetxiki bidea, 9 Errementeri ,30 P.I.Torrelarragoiti, P 6 Katea-Loiu etorbidea, 16 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 GOIRI ERDIKOA 2 Herriko Enparantza, 3 Palacio Larragoiti - P. I. Torrelarragoiti, s/n Eleixalde,2. Berreaga, 3 Larrondo , 3 Plaza Mikel Deuna 4 2ºB Antiguo Seminario, Larrauri ,1, 4ª planta. P.I.Ugaldeguren I, P 6-II Pab. 6 Bestorrene 6 1º Besaide Plaza,1 Antiguo Seminario, Larrauri , 1C Euskalherria, 6 local 3 Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 10 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 6F P.I.Torrelarragoiti, P 2-F Pab. 4 bajo Leizaola Lehendakari Plaza, 5 Lehendakari Aguirre , 1 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 5 Astintze , 6, Planta baja Dpto. 005 P.I.Neinver, Astintze 4 Txorierri Etorbidea, 9- 4º Despacho 413 P.I.Torrelarragoiti, P 2-F Nº 7 Aretxalde 68 bajo P.T.B., Geldo Auzoa, 70. Euskal Herria, 4 Uribe plaza, 4 Mikel Zárate, 4 Ganburu 8 bajo Ganburu 8 bajo Ganburu 8 bajo Ganburu 8 bajo Ganburu 8 bajo Ganburu 8 bajo Ganburu 8 bajo Mikel Deuna Plaza, 7 Bajo Katea - Loiu Etorbicea, 5 San Mames Auzoa, 1 Iturrikosolo nº4 P.I.Neinver, Isumendi 7 Gastañaga auzoa S/N locales nº6 y 540 Munguialde etorbidea, 4 bajo Polígono Torrelarragoiti, Parcela 7B Avenida Pinoa, 8 Polígono Torrelarragoiti, Parcela 7B P.I.Torrelarragoiti, P 7-G Justo ajuria 1 - entr 1A Herriko Plaza, 3 Txorierriko etorbidea, 9 Aretzalde Auzoa,1 Herriko Enparantza,1 Askatasuna Enparantza, 1 Gorondagane Bidea, 1 Sabino Arana Plaza, 1 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 25 Euskalherria , 6 P.I.Neinver, Astintze 2, Dpto K Herriko Plaza, 2 Aeropuerto de Bilbao,La Paloma Aeropuerto de Bilbao, La Paloma Aeropuerto de Bilbao , La Paloma P.T.B., Ibaizabal Bidea, Edif. 101 Aresti kalea P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 15 Antiguo Seminario, Larrauri 1A, 3 Dpto.9 Garaioltza Auzoa,70 Txorierri etorbidea, 26 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 5O P.I.Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 22, 23 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 6E P.I.Ugaldeguren III, P 29-2 P.I.Torrelarragoiti, P 5-A2 Justo Ajuria , 2 SOLLUBE 6 BAJO Pakearen Plaza ,3

944543213 944317019 944531074 944522141 944542867 944545127 944541571 944543967 944557066 944558911 944036850 944532244 944318047 944522511 600028775 944710555 944522511 944520826 944710164 944520496 944520331 944712303 944544808 944530049 944535732 946575500 944531550 944752124 606542934 944711830 946569905 944520204 944540325 944536300 609756791 944542312 658014220 946402141 944751558 944542258 944545548 944712004 944538380 944520264 944520695 944037296 944711749 608889456 944541155 944544498 946566600 946409222 944522672 944541507 944520253 944711045 670660373 670660373 670660373 670660373 670660373 670660373 670660373 944542821 944710126 944541377 944535208

WEB

637071927 vacunek.com

A Abogados Abogados Abogados Abogados Academias Academias Academias Academias Academias Academias Academias Academias Academias Academias Academias Academias Academias Academias Academias Academias Academias Accesorios Sanitarios Acogimiento de ancianos con alojamiento Acogimiento de ancianos con alojamiento Acogimiento de ancianos con alojamiento Acogimiento de ancianos con alojamiento Acogimiento de menores con alojamiento Acristalamiento Actividades anexas a la distribución publicitaria Actividades auxiliares para la Administración Pública Actividades auxiliares para la Administración Pública Actividades de bibliotecas y archivos Actividades de protección civil Actividades de radio Actividades de servicios sociales a domicilio Actividades de servicios sociales a minusválidos Actividades industriales de limpieza Actividades industriales de limpieza Actividades industriales de limpieza Actividades industriales de limpieza Actividades industriales de limpieza Actividades industriales de limpieza Actividades industriales de limpieza Actividades industriales de limpieza Actividades industriales de limpieza Actividades industriales de limpieza Actividades industriales de limpieza Actividades médicas Actividades médicas Actividades médicas Actividades médicas Actividades postales nacionales Actividades postales nacionales Actividades postales nacionales Actividades postales nacionales Actividades postales nacionales Actividades sanitarias (excepto médicos) Actividades sanitarias (excepto médicos) Actividades sanitarias (excepto médicos) Actividades sanitarias (excepto médicos) Actividades sanitarias (excepto médicos) Actividades sanitarias (excepto médicos) Actividades sanitarias (excepto médicos) Actividades veterinarias Actividades veterinarias Actividades veterinarias Actividades veterinarias Administración Autonómica Administración Autonómica Administración de otros bienes inmobiliarios Administración de otros bienes inmobiliarios Administración de otros bienes inmobiliarios Administración de otros bienes inmobiliarios Administración de otros bienes inmobiliarios Administración de otros bienes inmobiliarios Administración Local Administración Local Administración Local Administración Local Administración Local Administración Local Administración Local Agencia de Transporte de Mercancías Agencias de suministro de personal Agencias de suministro de personal Agencias de viajes Agencias de viajes Agencias de viajes Agencias de viajes Agencias de viajes Agencias y consultores de publicidad Agencias y consultores de publicidad Agencias y consultores de publicidad Agencias y consultores de publicidad Agencias y consultores de publicidad Agencias y consultores de publicidad Agencias y consultores de publicidad Agencias y consultores de publicidad Agencias y consultores de publicidad Agencias y consultores de publicidad Agentes de la propiedad inmobiliaria Agentes y corredores de seguros Agentes y corredores de seguros

146

intentia.es gestionzamudio.com fundacioneuskadi.com labayru.org aeknet.net

parkwaysl.com baiby.com secondlanguage.net

josebabilbao@terra.es

hygolet.es

amigonianos.org

manahmana.com bizkaia.net pictel.es

buzilnorte.com quimycat.com prevenplus.net

bizkaifisios.com fraternidad.com spmutualia.com simepack.es

944545053 944464754 944789115 944523969 944530374 944541019 944540350 944556400 944712486 944557027 944535010 944060990 944711707 944545137 944545020 944544248 944869785 902272902 944869781 944317967 944523447 944540146 944545581 944556161 944710400 688.650.650 902160240 944745404 944521502 944522233 944711282 944541812 944540590

deriokoudala.net e-txorierri.com lezama.org loiu.org larrabetzuko-udala.com sondika.net zamudiokoudala.net acciona.es randstad.es adecco.es barcelo-viajes.es globeground.es viajeseroski.es halconviajes.com viajesiberia.com latriga.es

webpractica.com ebrim.com expomovil3000.com

inmobiliariatxorierri.com


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

A Agentes y corredores de seguros Agentes y corredores de seguros Agentes y corredores de seguros Agentes y corredores de seguros Agentes y corredores de seguros Agentes y corredores de seguros Aire Acondicionado y Calefacción Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio Aislamientos Ignífugos Aislamientos. Tabiquería Interior. Falsos Techos Aislantes Textiles. Material para Juntas Albañilería en General Almacén de Jamones y Embutidos Almacén de Material Eléctrico Industrial Almacén de Muebles Almacén de Ropa Almacén y Distribución de Libros Almacenaje. Distribución Almacenamiento CDs, Grabados y Acc. Alquiler de aparatos de radio,televisión y sonido Alquiler de aparatos de radio,televisión y sonido Alquiler de automóviles Alquiler de automóviles Alquiler de automóviles Alquiler de automóviles Alquiler de automóviles Alquiler de automóviles Alquiler de automóviles Alquiler de automóviles Alquiler de automóviles Alquiler de automóviles Alquiler de maquinaria y equipo agrario Alquiler de maquinaria y equipo agrario Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros bienes inmobiliarios Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo Alquiler maquinaria para la construcción Alquiler maquinaria para la construcción Alquiler maquinaria para la construcción Alquiler maquinaria para la construcción Alquiler maquinaria para la construcción Alquiler maquinaria para la construcción Aparcamientos Aparcamientos Aparcamientos Aparcamientos Aparcamientos Aparcamientos Apartamentos turísticos Aplicaciones de Pintura Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Aplicaciones y programas informáticas Arrancadores Estáticos. Variadores de Velocidad Artículos de Decoración Ascensores. Montacargas Asesoramiento en dirección y gestión empresarial Asesoramiento en dirección y gestión empresarial Asesoramiento en dirección y gestión empresarial Asesoramiento en dirección y gestión empresarial Asesoramiento en dirección y gestión empresarial Asesoramiento en dirección y gestión empresarial Asesoramiento en dirección y gestión empresarial Asesoramiento en dirección y gestión empresarial Asesoramiento en dirección y gestión empresarial Asesoramiento en dirección y gestión empresarial

RIESGOS ESPECIALES TRECEÑO & MEDIAVILLA SL MONICA LOPEZ ORIVE SM MADARIAGA CORREDURIA DE SEGUR SEGUROS LUISMA CONSULTING SONDIKA SL TECMAN, S.A. SAINTEK S.L.U. INDANORTE SL BERGAPLAC, S.L. BIZKAIPLAC ARBIZU AISLAMIENTOS IDATERM SA BIS SPAIN CONSTRUCCIONES Y AISLAMIENTOS ZUBI BIATS, S.L. AISLAMIENTOS IGNÍFUGOS DEL NORTE AISLAMIENTOS GOFER, S.L. AISLANTES TÉCNICOS TBR, S.L. R.G. LUKAINKA, S.L. SUMELEC VIZCAYA, S.L. LA FÁBRICA NO PROBLEM SURF, S.L CLUB INTERN. DEL LIBRO-DIVISIÓN CRÉD. CARRERAS ALMAC. Y DIST., S.A. DISCONOR, C.B. SOINUEDER TOLDO RENT SL GOLDCAR SPAIN SL SIXT RENT A CAR AUTO RENT DERIO GRAN CAÑON SL ATESA, AVIS, EUROPCAR Y HERTZ NATIONAL ATESA HERTZ DE ESPAÑA AVIS EUROPCAR ALVEFRIO BIZKAIA SL ALKIBIZ LANDA IDIRIN JOSE LUIS NORTE DE LA OLMA SA ZABALA -OLABARRIETA MODANU SL LANTEGI SL ELOR SA ADMA DE INMUEBLES SEMINARIO SL LANTEGI SL MANT. JARDINES Y PARQUES LORE FINESAR JAEN SL FINESAR DEL PUERTO SL FINESAR EXTREMADURA SL DUERO MANZANARES INMOBILIARIA SL KEREKENA, S.L. INVERSIONES MUELLE CHURRUCA SA ZENDIKOENA SL ETORKIZUNA 98 SL ANDAMIOS KARPA SILLAS IBARRA SILLAS IBARRA LUUM AIR CARPAS IBARRA SL ERTZ, S.L. SOTRAES IBERICA SL HUNE RENTAL HUNE RENTAL SUMINISTROS ALQUILERES BILBAO, S.L. ARLAN JASOGAILUAK SL EASY PARK BILBAO VISESA VISESA VISESA VISESA CONTINENTAL PARKING ARRIORTUA BASERRIA AIZE-BERRI CHIPBIP SERVICIOS Y SISTEMAS SL ALINCAD IBERMATICA SA ABGAM SA SEMANTIC SYSTEMS, S.A. IDE GFI NORTE SOFINET SL INGESIT SL NHT NORWICK S.L. SITCOM TECN. DE LA INFORMACIÓN, S.L. LUMIKER APLICACIONES TECN. SL JUGALIA GAILEN TECNOLOGIAS ORACLE IBERICA CORPORACIÓN RINDER SL INFORMATION BUILDERS IBERICA LEINAK APLIC2 SOLUCIONES INFORMATICAS NEXIS SERVICIOS INFORMÁTICOS SL AXPE CONSULTING IPRONET SISTEMAS, S.A INYCOM POWER ELECTRONICS BIMADE, S.A. THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A TECNOGREEN SL ITZARRI CONSULTING SLL RIBATE Y ASOCIADOS HOMINEX HOMINEX GENERANDO NUEVAS IDEAS SL DIDNOVA DIRECCION INTEGRAL Y DES. TXORIERRI ASESORES SL LKS AUDITORES SL BASE METALURGICA, S.L.- GUIAMETAL

DERIO DERIO LOIU SONDIKA SONDIKA SONDIKA ERANDIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO LARRABETZU ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA LEZAMA DERIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA LOIU LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU SONDIKA SONDIKA SONDIKA LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU DERIO ERANDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO

P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 14B Sollube , 6 Landatxueta Txorierri Etorbidea, 22 Mateo Bidaurrazaga 3 - 1º C Mitxine , 6 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 5 P.I.Neinver, Zintxudi , Edif. C2 Pab. N6 P.I.Neinver, Astintze 28 P.I.Neinver, Astintze 2 Larrondo goiko , 3 Pab. 16 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 1A P.I.Torrelarragoiti, P 5-F P.I.Torrelarragoiti, P 6-B2 P.I.Ugaldeguren III, P 23-2 Pol.Torrelarragoiti (Frente a Gastron.Baska) P.I. Asua-berri, 118-119 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 19 B-1º P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 23 A P.I. Asua-berri, 72 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 1B-pb P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 1B P.I. Urazandi, 10-12D P.I. Urazandi, 6B P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 2A-B P.I. Urazandi, Ed. Proynave P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 8B-11 BERREZOAGA S/N PAB 1 P.I.Ugaldeguren III, P 23-3 Mod. 6 ZARANDONA 5 P.I.Astikene, Zarandoa, 5 Gernikako arbola nº10 trasera Antiguo Seminario, Larrauri ,1C Gastañaga S/N Gaztañaga auzoa S/N est, 583 y local 3 Gastañaga auzoa S/N establecimientos 4 y 582 Aeropuerto de Bilbao, La Paloma Aeropuerto de Bilbao, La Paloma- Planta 1 P.I.Torrelarragoiti, P 6-A4 P.I.Neinver, Iturritxualde , 3 P.I.Ugaldeguren I, P 4-II P.I.Neinver, Kuribilanda 7 Caserio Elorria,8 Aretzalde Auzoa, 73 P.I.Neinver, Artxanda 9 P.I.Neinver, Astintze 2, Dpto F Antiguo Seminario, Larrauri , 1B - Planta 1 P.I.Neinver, Artxanda 8 (LANDEBI) BO GARAIOLTZA 170 Kukuku Bidea, 13 Kukulu Bidea,13 Kukulu Bidea,14 P.I.Sangroniz, Sangroniz Bidea 10 P.I.Ugaldeguren I, 1 P.I.Ugaldeguren II, P 14-IV San Antolin Auzoa, 31 P.I.Ugaldeguren I P.I.Txosna, Idorsolo 3B Gogorrene bidea, 6 Olako Bidea, 6-2º Antiguo Aeropuerto de Bilbao, Txorierri Etorbidea P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 10 Pab. 7 LARRONDO 9 Nafarroa , 4 P.I.Ugaldeguren III, P 17-1 (MAQUINARIA) P.I.Ugaldeguren III, P 17-1 (PLATAFORMAS) P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 5 Pab. 1 P.I.Sangroniz, Sangroniz bidea 4 P.I.Astikene, Beresi 12 // Calle Errotazarre, pab 9 Txorierri etorbidea nº5-7 P-4 Elotxelerri bidea nº11-13 P-2 Txorierri etorbidea nº11 P-3 Elotxelerri bidea nº15-17 P-1 Gastañaga auzoa S/N establecimiento 05 C/Bº san Cristobal Nº29 P.I. Asua-berri, 75 Astintze , 6, 2ª Planta Dpto. 202 Antiguo seminario, Larrauri 1A, 3 dto 27 P.T.B., Ibaizabal Bidea, Edif. 501 A Antiguo Seminario, Larrauri ,1B-Planta 4 Edif. Arteaga, Avda. del txorierri 9-2ª P.T.B., Ibaizabal Bidea - Edif. 803 P.T.B., Edif. 208 Antiguo Seminario, 1A- Planta 3 - Dpto 1 Avda Txorierri 9, Edif. Arteaga Plta 3 305 Avda. Txorierri 9. Edificio Arteaga, 104 Txorierri Etorbidea 26, 1 Dcha P.T.B., Laida Bidea, Edif. 206B Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1K Sangroniz bidea 6, Elkartegia 6D P.T.B., Laida Bidea, Edif. 206B P.T.B., Kanala Bidea, Edif. 105 P.I.Torrelarragoiti, P 2-F Plta 1 Arteaga 23 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1J Iturrigane, nº1 bajo. Parque Tecnologico, Edif. 206A 1ª Planta Sangroniz bidea 6, Elkartegia 4O P.T.B., Edif. 207 O P.A.E. Asuaran, Ed. Asua 1B P.I. Urazandi, 2A-3A P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 7 y 14 P.T.B., Laga Bidea, Edif. 804 Mod. 124 PTB, Laga Bidea, Edif. 804 Mod. 100 Txorierriko et. 9, 2ª Planta Dpto. 208 P.T.B., Laga Bidea, Edif. 804 Mod. 117 P.T.B., Laga Bidea, Edif. 804 Mod. 116 Urkiola , 2 Antiguo Seminario, 1A- Planta 3-Modulos 20-21 Euskalerria ,4 P.T.B., Edif. 207A P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 11A

902875516 944541812 944711689 944710589 635203929 944531807 944538360 944535903 944545156 944538262 944163946 946762774 946710780 944521411 944522896 944064970 944530021 944711703 944532610 944710109 944472308 944170058 944711477 944563646 944710211 944558347 944531566 686986454

smmadariaga.com

tecman.biz indanorte.com

euskalnet.net/arbizu1 idaterm.com bis-bilfinger.es

perlitayvermiculita.com aislamientosgofer.com tbraislantes.com

sumelecvizcaya.com muebleslafabrica.com

grupocarreras.com disconor.com soinueder.com toldorent.com

944545192 678695044

autorentderio.com

944531209 944710133 944523558 944522426 944542645

avis.es europcar.es

944555071 944520414 944232245 944541000 944522324 944711397 944711397 944711397 944711393 944522161

944417073 944711767 944711767 944536858 944535162 944710232 944711597 944521222 946313039 637594144 944536681

andamioskarpa.com sillasibarra.com sillasibarra.com luumair.com carpasibarra.com

944543044

arriortua.com

944042929 946573563 944310200 944544500 944545550 946019400

chipbip.com alincad.com ibermatica.es abgam.es semantic-systems.com ieuskadi.com gfi.es sofinet.net ingesit.com nht-norwick.com sitcom.es

944544740 944544221 944355440 944564316 944045444 944539168 944317743 944317871 944525015 635732969 944060539 944532599 944317843 944535209 944317061 902402070 944710330 944711213 946573854 944318272 944868686 944317876 944318226 944036892 944541929 944522777 944545568

hune.com hune.com arlan.biz

jugalia.es oracle.com informationbuilders.es leinak.com empleo@aplica2.es nexis.es axpe.com inycom.es powerelectronics.es

grupotecnogreen.com itzarrikas.net ribate.com

didnova.com lks.es guiametal.com

147


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

A Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoramiento en dirección y Asesoría Fiscal Asesoría lingüística Automatización de Procesos Autoservicios Autoservicios Avicultura Avicultura

gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión gestión

empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial empresarial

MANAGEMENT ARRIORTUA SL INGENIERIA HUMANISTICA SA J.U.M. GABINETE ASESOR SL CONSEUR 2000, S.L. BEAZ MINTEGIA ISOBIDE SL ONPEAK BDE LOPEZ DE ARRIORTUA & ASOCIADOS SA AZPIEGITURA, S.A. SERVICIOS NORMATIVOS LAGUNKOR ASESORIA SL BIOKABI LONTANA SA SMI PAIS VASCO I VAMOS 10 CS COACHING IDEA K AZPIEGITURA, S.A. IKEI LAG CONSULTING EGAZ TXORIERRI PYMEVIT SOLUTIONS, S.L. PREVEN PLUS CUSTOMER WORKS EUROPE SL ESEM-ESTRATEGIA Y ASIST. EMPRESARIAL EMUN KOOP. E INGEBIT ELECTROTECNIA E INSTRUMEN. DAÑOBEITIA JANARIDENDA DAÑOBEITIA JANARIDENDA GRANJA TEPEYAC AVICOLA ASPURU

DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO LARRABETZU ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ERANDIO DERIO ERANDIO LEZAMA LEZAMA LEZAMA LARRABETZU

Antiguo Seminario, Larrauri ,1A - Planta 3 P.I.Neinver, Astintze 2, Dpto C P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 11 P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 17 Carretera de Sangroniz 6, P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 0, Dpto 9 P.T.B., Elkartegia, Modulo 111 Antiguo Seminaio, Larrauri ,1 Parque Tecnológico de Bizkaia., Laga Bidea, 804 P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Dpto 9 Aretxalde Auzoa,68 Bajo P.T.B., Edif. 800-2ª Planta P. Ind Sarrikola, Bizkargi , 6 P.T.B., Kanala Bidea, Edif. 103 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VII Pab. 3 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1M Sangroniz bidea 6, Elkartegia 3I Sangroniz bidea 6, Elkartegia P.T.B., Kanala Bidea, Edif. 103 Bº Lekunbiz 40 Txorierri Etorbidea 46, P 13A Sangroniz bidea 6, Elkartegia 5H Lehendakari Leizaola Plaza, 5-4º Dcha P.T.B., Edif. 207-A -Pab 1 P.A.E. Asuaran, Ed. Asua Pb. s/n Larrauri , 1-A,Planta 3- Dpto 14 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 5 y 6 Aretzalde Auzoa, 62 Aretzalde Auzoa, 62 Aretxalde Auzoa,107 Astoreka Auzoa,s/n

A-SEGURBANK CAJA LABORAL BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO GUIPUZCOANO SA CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARC. CAJA NAVARRA BANESTO BANKINTER BANCO DE VASCONIA SA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BANESTO BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BILBAO BIZKAIA KUTXA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO POPULAR ESPAÑOL SA BANCO GUIPUZCOANO SA BANCO GUIPUZCOANO SA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO BANCO PASTOR BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO CAJA LABORAL CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARC. BILBAO BIZKAIA KUTXA BANCO POPULAR ESPAÑOL SA BANCO DE VITORIA SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA CAJA RURAL DE NAVARRA IPAR KUTXA IPAR KUTXA IPAR KUTXA BANCO SABADELL CAIXA CATALUNYA LA CAIXA DEGUSTACIÓN - PANADERIA OGIKETA OXANGOITI TABERNA CAFETERÍA BESTORRENE UDONDO IRISH TAVERN CAFETERIA ON EGIN BAR PSOE TABERNA MENDIA DERIO ALBOKA DERIOKO BATZOKIA AKELARRE LEZAMAKO BATZOKIA BAR TXAPAS BAR HIRU DEVON´S TAVERN BAR TRIPPY DEGUSTACION LOR BEHEKO TABERNA BAR ZULOA ASOCIACION TERCERA EDAD HOGAR DEL JUBILADO ASOCIACION HIRUGAZTE BAR FRONTON BAR TXAPELA HERRIKOA BAR HAIZEA CAFETERIA ADARVE BAR DERIO BAR IRRINTZI BAR POTE CAFETERIA POZGARRI, SL BAR SUGOI

DERIO DERIO DERIO LEZAMA LARRABETZU ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU SONDIKA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LARRABETZU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO LARRABETZU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA LEZAMA LEZAMA DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO

Jata 1 944544523 EUSKALERRIA, 1 944543682 MUNGIALDE ETORBIDEA, 2 944015757 ARETXALDE AUZOA, 65 944556008 ANGULERI, 2 944557001 Parque Tecnológico, Ibaizabal Bidea, ed.101 944522098 Mendiko Kalea, 2 944019406 Abadetxe Kalea, 11 P.I. Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 42A 944531534 GORBEA, 2 844544025 Ganguren ,1 944544026 Jata , 2 944541504 Herriko Plaza, 2 944544765 Mungialde Etorbidea 1-A 944543702 P.I.Neinver, Astintze 2, Dpto A 944545500 Mungialde Etorbidea ,4 -BJ 944541242 Gastañaga auzoa S/N establecimientos 537 y 579 Abadetxe , 11 ANGULERI, 2 944557001 TXORIERRI ETORBIDEA, 13 JUSTO AJURIA, 2 944531591 PTB, Ibaizabal Bidea, Edif. 101 944522098 MENDIKO , 2 944019406 TALLERI, 1 944525382 MIKEL ZARATE PLAZA, 1 944522230 ARESTI, 2 944523836 OTSOANE, 1 944535157 Mikel Zarate Plaza, 2 944522179 TXORIERRI ETORBIDEA, 13 944538330 AV TXORI-HERRI 26 B 944711519 AV TXORI-HERRI 28 944711319 Mikel Zarate Plaza, 3 944521106 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 42A 944531534 ITURRI GANE 1 944531302 ES AEROPUERTO CARLOS HAYA 0 MIKEL ZARATE 1 944712319 Mungialde Etorbidea, 1 944544374 Pakearen Plaza ,2 944543200 Gaztelumendi, 1 944558752 Txorierri etorbidea, 26 944711189 PLAZA MIGUEL ZARATE, 3 944523490 TXORIERRI ETORBIDEA 36 944538492 Txorierri Etorbidea, 24 944531211 Aretxalde Auzoa, 64 944555036 Goitioltza Auzoa,29 944556172 Bestorrene , 8 654707727 Mungialde etorbidea 3 946026149 Aretxalde Auzoa, 48 944556394 GERNIKAKO ARBOLA EBDE., 10 944540179 Goiko nº 4 Bajo 944540417 SOLLUBE 2 TRASERA 946574460 Euskalherria , 2 944542810 ERDIKO 6 944545220 Garaioltza Auzoa 120 C 635678485 Bestorrene , 8 944064963 Bestorrene , 1 944545404 Sollube ,6 944541244 Erdiko ,2 Euskalherria , 6 944541520 Ganguren , 2 944545027 Gernikako Arbola, 2 bajo Aretxalde auzoa 1 944556215 Aranzazu 2 635703978 Arantzazu , 4 944540763 Aretxalde Auzoa,60 944556117 Gernikako Arbola , 2 944541976 Erdiko , 6 944540177 Sollube , 2 946089531 Gorbea 8 Urkiola ,6 944543975 Santo Domingo Etorbidea, 2 944541099 Gernikako Arbola Etorbidea,4 944543599 Goiko , 2 Bajo 944540294

944544299 944545373 944542446 946554815 944710116 944542970 902050971

lopezdearriortua.com

944317118 944542970 944556538 944030606 944123399

azpiegitura.net s-n.es

699305323 658732484 944710116 944317709 944522358 944536370 944455048 944520695 944062200 944538180 943711847 944538579 944555047 944555047 944556094 944558055

conseur2000.info beaz.bizkaia.net s-n.es onpeak.net

biokabi.net

i-vamos.com impulsocoach.com azpiegitura.bizkaia.net

txorierri.eu pymevit.com prevenplus.net esem-empresas.net emun.com engebit.com

B Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Banca Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar

148

cajalaboral.es bbk.es bbk.es bbk.es bbk.es bbk.es bbk.es bbk.es bbva.es bancoguipuzcoano.es lacaixa.es cajanavarra.es banesto.es ebankinter.com bancopopular.es bbk.es bbk.es bbk.es banesto.es bbk.es bbk.es bbk.es bbva.es bancopopular.es bancoguipuzcoano.es bancoguipuzcoano.es bsch.es bsch.es cajalaboral.es lacaixa.es bbk.es bancopopular.es bbva.es ruralvia.com

lacaixa.es


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

B Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar Bar-Restaurante Bombas

ELEIZALDE KAFETEGIA BAR LA RIBERA POLITENA TABERNA CAFETERIA LOIU ANE MIREN IZAGUIRRE AURRECOECHEA TABERNA IRUSTA FOTERI TABERNA ETORKI TABERNA BAR ELI GAZTELEKU TABERNA LOIUKO BATZOKIA BAR LASSHOA LARRABETZUKO BATZOKIA CAFETERIA DERIO BAR CAFE FERNAN BAR GARMENDIA BAR BAKE EDER BAR TXORIERRI BAR FEI YUE CAFETERÍA TINDAYA DEGUSTACIÓN OLA-BIDE BAR RIVAS ATARRABI BAR BIDE BI BATZOKI DE ZAMUDIO TABERNA EGARRI HOGAR DE JUBILADOS DE SONDIKA AMA3 TABERNA CAFETERIA BIDE GORRI BAR TXINTO BAR TXIKI HERRIKO TABERNA ZAMUDIO BAR CAFETERIA GELTOKI OTARTEKO HOGAR DE JUBILADOS DE ZAMUDIO BAR ORDAGO BAR EL RESBALÓN BAR RAFI BODEGAS ABASOLO AMAITZ BAR TXAMO KATEA VENETO

DERIO DERIO LARRABETZU LOIU LARRABETZU LARRABETZU LARRABETZU LARRABETZU LARRABETZU LARRABETZU LOIU LOIU LARRABETZU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ERANDIO ERANDIO

Lainomendi ,7 Gorbea , 5 Andra Mari 14 Aeropuerto de Bilbao. La Paloma Lehendakari Agirre 4, bajo Mikel Zarate , 1 Andra Mari , 22 Andra Mari , 1 Goikolexea Auzoa,9 Andramari nº 6 Abadetxe , 8 Zabaloetxe Etorbidea, 2 Askatasunaren Enparantza, 3 Aeropuerto de Bilbao,La Paloma Gorbeia , 4 ARBOLANTXA , 8 NEKAZARI , 1 MATEO BIDAURRAZAGA, 3 Justo Ajuria , 1 TXORIERRI ETORBIDEA Nº36 IZARZA BIDEA Nº14 Justo Ajuria , 1 Errementeri ,14 Leizaola Alkatea Enparantza, 3 Txorierriko Etorbidea,3 Txorierri Etorbidea,30 Gori Erdiko Plaza, s/n Lehendakari Leizaola 7 bajo Txinbo , 9 Goiri ,1 Leizaola lehendakari 6 Elexalde , 6 Errementeri , 8 Bajo Txorierri Etorbidea, 6 Bajo Sabino Arana Plaza, 2. Mitxine ,8 Bajo Txorierri Etorbidea, 43 Oiz , 5 Mateo Bidaurrazaga Alkatea ,3 Lonja Aresti ,7 Iturrigane , 4 Ed. Inbisa, 5 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 22

944545288 946088204 944558407 944530003 676307022 944558477 944558098 944558195 944558007 944558897 944714272 944531665 944557188 944530003 944520928 944520458 944520567 944060530

CID - COMERCIO, INDUSTRIA Y DIST. CAFETERÍA ASUARAN BABCOK WANSON ESPAÑA, S.A. ROGECAL, SL MOBINFOR SL TEKO MCA DE MONTAJES SL VIESSMANN CETOLAR SA AQUALIA AGUAS DE ASUA SL CARPINTERÍA MIAJE, S.L.L. CARPINTERÍA JAVI CARPINTERÍA REY GOYMA, S.L. CARPINTERÍA RADEMA, S.L. CARPINTERÍA KARMAE FUN HOUSES EXPOJOMI DOFER, C.B MADER CARPINTERIA MANU FRANCO CARPINTERIA EBANISTERIA REDONDO SEIKIDE CARPINTEROS SLL CARPINTERIA LAUBERRI 2002 SLL TALLERES LARRAMENDI CARPINTERIA DE OBRAS MAHIA ESCALERAS CORRAL SL TALLERES MONTORRE SLL CARPINTERIA METALICA DERIO SL MATEC C.B FELTOM SL REISA CALDERERIA SUNTECH TALLERES GORLAN SA CARPINTERIA METALICA LA OLA CERRAJERIA NERVION HERRERIA DEUSTO SL CARPINTERIA METALICA PEDRO JOSE SL CARPINTERIA METALICA MARÓ SL CONST. METALICAS BEASKOETXEA SL CARPINTERIA METALICA DEKAL, SL. ECONORTE SONDICA SA TALLERES RIO LOMEN VENGOR PVC SL CARPINTERIA METALICA LA OLA ALUMINIOS ZAMUDIO SL CARPINTERIA PARQUE TECNOLOGICO SL PUERTAS LORENZO PANESA, S.L. JOSÉ JULIO MARTÍN TALLERES ENEKURI CLYMA GRUP, S.L. ABEREKIN SA ATE LEKU SL TEULADES, S.A. FERROMETAL ERANDIO, S.L. CIMENTACIONES ABANDO SA REPRESENTACIONES NORTE SL CIMENTACIONES ABANDO SA

ERANDIO ERANDIO ERANDIO DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ERANDIO DERIO LOIU SONDIKA ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO LEZAMA DERIO DERIO LOIU LARRABETZU ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO DERIO LOIU ERANDIO ERANDIO LOIU LOIU LOIU

P.I. Asua-berri, 109-110 P.A.E. Asuaran, Ed. Asua Pb. s/n Ed. Inbisa, 106-107 P.I.Neinver, Artxanda 7 Sutxu bidea, 8 San Martín, S/N P.I.Torrelarragoiti, P 7-C P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 1B 1º P.I.San Isidro, Idorsolo 9 BERRETEAGA BIDEA 19 P-15 P.I.Sangroniz, Sangroniz bidea 2 P.I. Asua-berri, 47-48 P.I. Asua-berri, 131 P.I. Asua-berri, 142 P.I. Asua-berri, 39-40 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 21 B P.I. Asua-berri, 66 Goitioltza 43 Uribe , 14 lonja 4 Anboto Plaza, 2 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 2 Aita Patxi ,10

944536029 944531063 944523036 944710172 944710150

P.I.Ugaldeguren II, P 14-III- Nave 2 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 3 Pab. 10 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 16 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 10 Pab. 3,4 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 - Lonja 6 P.I.Ugaldeguren I, P 4-I Larabarri ,1-Bajo P.I.Neinver, Lobaibaia 14 P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 7B Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 12 Txorierri etorbidea, 16B Gipuzkoa , 1 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 15 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B V. CENTRAL P.I.Sondikalde, Portu bidea, 6 Pab. 2 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VII PAB. 5 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 12 P.I.Torrelarragoiti, P 5-E P.I.Ugaldeguren III, P 26-2 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 9 Pab. 1 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur A.1.4 P.I.Ugaldeguren I, P 8 Pab. 3,4 P.I.Ugaldeguren III, P 23-3 Mod. 7 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 13-14 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central A4B2 P.I.Torrelarragoiti, P 7-C P.I.Ugaldeguren I, P 2 P.I. Asua-berri, 11 P.I. Asua-berri, 53 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 17 P.I. Urazandi, 18D P.T.B., Edif. 600 Bidecruce Bidea, 6 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 17 P.I. Asua-berri Molinaga bidea, 5 Sutxu bidea, 1 Molinaga bidea, 5

946425019 944530029 944540281 944900751 944530624 944545087 944543568 635710710 944542049 944539176 944536928 944710155 944532671 944522883 944710295 944121773 944532810 944520716 944521192 944710264 944520229 944523802 944454991 944532671 944522955 944522744 944710494 944530542 944531334 944711180 944151022 944541577 944711339 944711678 944170887

946562364 944711342 944530052 944531928 944522048 944521133 944532997 944532205 946559369 944522675 944530061 944520468 944520197 944532592 944521142 944520655 944530047 944533336 944060808 944530824 944521220 944536714 944536221 944712300

otarteko.com

bombasveneto.com

C Cadenas. Bandas Transportadoras Cafetería-Restaurante Calderas Caldereria y herreria Caldereria y herreria Caldereria y herreria Caldereria y herreria Calefacción con Ahorro Energético Captación, depuración y distribución de agua Captación, depuración y distribución de agua Captación, depuración y distribución de agua Carpintería Carpintería Carpintería Carpintería de Aluminio y PVC Carpintería de Madera Carpintería de Madera Carpintería de madera y materias plásticas Carpintería de madera y materias plásticas Carpintería de madera y materias plásticas Carpintería de madera y materias plásticas Carpintería de madera y materias plásticas Carpintería de madera y materias plásticas Carpintería de madera y materias plásticas Carpintería de madera y materias plásticas Carpintería de madera y materias plásticas Carpintería de madera y materias plásticas Carpintería de madera y materias plásticas Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería metálica. Cerrajería Carpintería y barnizados Carpintería. Ebanistería Carrocería de Automóviles Central de Limpieza y Manten. Centro de inseminacion artificial Centro de inseminacion artificial Cerramientos Industriales Chatarras. Metales. Demol. y Desgüaces Cimentaciones y pilotaje Cimentaciones y pilotaje Cimentaciones y pilotaje

944523403 944538035 944540111 944466606 944532822 944535792 944531038 944531419 944531460 944711096 944554120 944545007 944541524 944438986 944558174

cid.es babcok-wanson.es

viessmann.es cetolar.com

radema.es casitasenarboles.com

feltom.es suntech2000.com gorlan.es euskalnet.net/laola

pedrojose.ees.vg

econortesondika.com lomen.es vengor.es euskalnet.net/laola

puertaslorenzo.com carpinteriapanesa.com

clyma.com aberekin.com teulades.es ferrometalerandio.es

944711516 944532846

149


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

Cimentaciones y pilotaje Cimentaciones y pilotaje Clubes y escuelas deportivas Clubes y escuelas deportivas Clubes y escuelas deportivas Clubes y escuelas deportivas Clubes y escuelas deportivas Clubes y escuelas deportivas Clubes y escuelas deportivas Comedores colectivos Comercialización de Bombas Comercio Acces. Vehículos Comercio al por mayor accesorios de vehículos de motor Comercio al por mayor accesorios de vehículos de motor Comercio al por mayor accesorios de vehículos de motor Comercio al por mayor accesorios de vehículos de motor Comercio al por mayor de electrodomésticos Comercio al por mayor de electrodomésticos Comercio al por mayor de electrodomésticos Comercio al por mayor de electrodomésticos Comercio al por mayor de electrodomésticos Comercio al por mayor de electrodomésticos Comercio al por mayor de accesorios Comercio al por mayor de accesorios Comercio al por mayor de alfombras Comercio al por mayor de alfombras Comercio al por mayor de alfombras Comercio al por mayor de artículos de papelería Comercio al por mayor de artículos de papelería Comercio al por mayor de artículos de papelería Comercio al por mayor de artículos de papelería Comercio al por mayor de artículos de papelería Comercio al por mayor de artículos de papelería Comercio al por mayor de artículos de papelería Comercio al por mayor de artículos de papelería Comercio al por mayor de artículos de papelería Comercio al por mayor de azúcar, chocolate…. Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de bebidas Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias Comercio al por mayor de carne Comercio al por mayor de carne Comercio al por mayor de caucho y materias plásticas... Comercio al por mayor de caucho y materias plásticas... Comercio al por mayor de cereales, simientes… Comercio al por mayor de chatarra Comercio al por mayor de chatarra Comercio al por mayor de chatarra Comercio al por mayor de chatarra Comercio al por mayor de combustibles Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de ferretería Comercio al por mayor de flores y plantas Comercio al por mayor de flores y plantas Comercio al por mayor de flores y plantas Comercio al por mayor de flores y plantas Comercio al por mayor de flores y plantas Comercio al por mayor de flores y plantas Comercio al por mayor de frutas, patatas y verduras Comercio al por mayor de juegos y juguetes Comercio al por mayor de madera Comercio al por mayor de madera Comercio al por mayor de madera Comercio al por mayor de madera Comercio al por mayor de madera Comercio al por mayor de maquinaria (madera / corcho) Comercio al por mayor de maquinaria (madera / corcho) Comercio al por mayor de maquinaria (madera / corcho) Comercio al por mayor de maquinaria (madera / corcho) Comercio al por mayor de maquinaria (madera / corcho) Comercio al por mayor de maquinaria (madera / corcho) Comercio al por mayor de maquinaria (madera / corcho) Comercio al por mayor de maquinaria (madera / corcho) Comercio al por mayor de maquinaria (madera / corcho) Comercio al por mayor de maquinaria (madera / corcho) Comercio al por mayor de maquinaria (madera / corcho) Comercio al por mayor de maquinaria para construcción Comercio al por mayor de maquinaria para construcción Comercio al por mayor de maquinaria textil Comercio al por mayor de máquinas-herramienta Comercio al por mayor de máquinas-herramienta Comercio al por mayor de máquinas-herramienta Comercio al por mayor de máquinas-herramienta Comercio al por mayor de máquinas-herramienta Comercio al por mayor de máquinas-herramienta Comercio al por mayor de máquinas-herramienta Comercio al por mayor de máquinas-herramienta Comercio al por mayor de máquinas-herramienta Comercio al por mayor de material eléctrico y electrónico

PERFORACIONES Y SONDEOS SL RUYMA, S.A GIMNASIO DOYAN ESCUELA DE GOLF CELLES SL PADEL DERIO, S.L. BILBAOGOLF BEHEKOSOLOA XXI SL PADEL ON ESMASPADEL SL SERNA CUEVAS SL BOMBAS PERFECTA, S.L TOELFU COERAN, S.L. AXIAL SL PARANDIET SUMINISTROS INDUSTRIALES CARROCERIAS BERRETEAGA JUMASA PARTS SL UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.U BIDECOR SA URAVOX, S.L. EXCLUSIVAS DUEDEL SL BIOPROTECCIÓN AMBIENTAL, S.L. AVENIR TELECOM SA CISA SL OXIDOC EXCLUSIVAS SL ALFOMBRAS SIERRA SL SUBIÑAS CONFORT, S.L. EL MUNDO DE LAS ALFOMBRAS ENBOR DIDAKTIKOAK SL TRAINERA SUMINISTROS DE PAPELERIA ENBOR DIDAKTIKOAK SL PAPYNDUX SA SUMINISTROS FELIX DAKOTA KOPALIAK SCOOPL PAPELERA ANDREU EDITORIAL DESCLEE DE BROUWER SA DULCES Y FRITOS SA PATXI SCOOP (LANGILEEN LANKIDEGOA) COMERCIAL JON GUISASOLA, S.L. NUÑEZ Y NEILA SL KOLMA EXCLUSIVAS SL ZER-NAHI SL COMERCIAL ZUBILLAGA I SL COMERCIAL MG NORTE VINOS MENDIA SL COMERCIAL ARBIDE SL BASTERRA DISTRIBUCION VINOS GARMENDIA BODEGAS MARTIN DISTRIBUCIONES GUMUCIO SA LECHE PASCUAL - CAFÉ MOCAY CARNICAS HERBU SL LONCHEADOS MONTARAZ PROCAUCHO SL PROCAUCHO SL COOPERATIVA AGRICOLA DE LEZAMA LAMBDA RECYCLING SL RECICARD SL TRANSP RECUPERACIONES ZAMUDIO SL RECUP. METALURGICAS ZAMUDIO SL CESAR JESUS MENDOZA CONDE SL ELECTROBILSA 2000 SL IMPORTMETAL SA SOLDANORTE, S.A. VINCO ESTEHYNE SL GESTHECOR RODABIL SA COMARGO SL MHA URFIC IBERICA SL UDIMA, S.L. OTABARRI WURTH ESPAÑA SA MHA SAT LEGU SORTA PLANT SL KIMA LANDARAK SL PAOPLANT SL VIVEROS VITERI SL EUSKALAGRO SL OIARALDA SL DIRDE IMPORT SL MADERAS APRAIZ SL MADERAS URIEN SL LIZARR,I S.L. SECADERO MADERAS NORTE ESPAÑA SA DINA DERIO SL CRAMIX SA COMERCIAL SUBIÑAS SA AURTENETXEA SA AURTENETXEA SA MANDRINADO Y CONTROL SL J C M SUMINISTROS INDUSTRIALES SL TENKO95 SL COMERCIAL DE SUMINISTROS SL AURTENETXEA SA CLEMCO INTERNATIONAL SA FIDIA IBERICA SA REMYC MARTILLOS Y COMPLEMENTOS ANGEL A.SANTAMARIA S.L.U TECNOLAV, S.L. LAINIG INDUSTRIAL COMERCIALIZACION S I C.T.S. COMERCIAL T. SOLDADURA SL RÖNTGEN IBERICA MAKINOR, S.L. ABRAHER SL GOIKARTE SA CIME PERMARIN SA SUMCAB NORTE, S.L.

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

C

150

SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO LARRABETZU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ERANDIO ERANDIO DERIO DERIO SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA LOIU ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO DERIO LOIU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU LOIU SONDIKA SONDIKA LEZAMA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU LOIU LOIU LARRABETZU LARRABETZU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LEZAMA LEZAMA LEZAMA DERIO LOIU LOIU ZAMUDIO SONDIKA LARRABETZU LARRABETZU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO LOIU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO

P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 13 Pab. 5-6 P.I.Pinoa, P-1A Urkiola , 2 Antiguo Seminario, Larrauri , 1 Antiguo Seminario, Larrauri 1, Edificio A- Bajo. Barrio Legina s/n Goitiko Anzubiaga , 2 P.I.Torrelarragoiti, P 7-A P.I.Torrelarragoiti, P 6-B Pab. 4 Colegio Urdanet, Lauroeta Etorbidea, 6 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 19 B-1º P.I. Urazandi, 9A P.I.Neinver, Artxanda 11 P.I.Neinver, Artxanda 11 P.I.Berreteaga, Txorierri Et., 46 P 8 Planta 1ª 6 P.I.Sangroniz, Sangroniz Bidea 10 P.T.B., Edif. 805 P.I.Neinver, Astintze 8 P.I.Torrelarragoiti, P 7-G P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 10 Pab. 17 P.I.Ugaldeguren III, P 25-3 Nave H P.I.Pinoa, P-1C CEZ El Roble P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central Numero 13 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 4E Txorierri etorbidea, 21 P.I.Ugaldeguren III, P 28 P.I.Sangroniz, Sangroniz bidea 2, Edif. 2 Pab. 4 P.I.Astikene, Beresi 15-17, Pab.C8-C9 P.I.Ugaldeguren I, P 4-IV Antiguo Seminario, Larrauri ,1A - Bajo Bizkaia , 1 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 10 Pab. 10 P.I.Torrelarragoiti, P 7-K7 P.I.Sondikalde, Torretxu bidea, 5 Pab. 2 P.I.Ugaldeguren II, P 9-V PAB. 6 P.I.Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 16 P.I.Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 7,9 P.I.Neinver, Etxezarre 4 Larrondo goiko , 3 Pab. 18 Larrondo goiko , 3 Pab. 6, 7 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 12 Pab. 10 P.I.Torrelarragoiti, P 6-B2 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 8 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 5 Pab. 4 P.I.Ugaldeguren I, P 5-III Pab. 17A P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 5L P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 4B P.I.Pinoa, Mendiko , 1 P.I.Ugaldeguren I, P 5-II Pab. 8 P.I.Pinoa, P-3C P.I.Ugaldeguren II, P 13-II nave 1 Bizkaia , 2 Berreteaga bidea, 19 Pab. 13, 14 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 12 Pab. 8 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 12 Pab. 8 Aretxalde Auzoa,21 Bis P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 21 Santimami Auzoa, 24 Bis P.I.Pinoa, Pab 23 San Martin de Arteaga Auzoa, 23 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 10 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 21A Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 13, 14 P. Ind Sarrikola, Bizkargi , 6 P. Ind Sarrikola, Bizkargi , 6 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 7, 8 Elexalde Plaza, 5 Bajo P.I.Torrelarragoiti, P 6-B3 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, Vial A Pabellon E .N. 1 P.I.Torrelarragoiti, P 8-B Pab. 2 P.I.Torrelarragoiti, P 5-D Mendiko , 1 P.I.Ugaldeguren III, P 23-3 Mod. 4 P.I.Torrelarragoiti, P 7-M Pab. 3 P.I.Pinoa, P-2C Mod. 4 Goitioltza Auzoa, 36 Goitioltza Auzoa, 59 Goitioltza Auzoa, 59 San Isidro, Idorsolo 9B Lauroeta Auzoa,2 Txorierri etorbidea, 21 P.I.Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 20 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 5A Errebale ,10 Agirre Lehendakari , 1 - 2A P.I.Ugaldeguren III, P 23-2 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 4 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 14 P.I.Ugaldeguren I, P 4-III Subiñas bidea, 10-16 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 4H P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 2E P.I.Ugaldeguren II, P 9-V, PAB. 1 P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 5 P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 10 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 5K P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 4C P.I.Ugaldeguren I, P 1-III B P.T.B., Edif. 208 P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 15B P.I.Neinver, Aresti 3 Txosna Auzoa 1-Bajo Mungialde Etorbidea, 14-16 P.I.San Isidro, Idorsolo 15, Dpto 8 P.I.Astikene, Landatxu 14, Pab.C22 P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 4A P.I.Ugaldeguren I, P 7 P.I.Ugaldeguren I, P 5-II Pab. 5 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 1 P.I.Ugaldeguren I, P 5-III C P.I.Ugaldeguren II, P 15-B Pab. 12 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 24 P.I.Neinver, Lobaibaia 2 y 4

944711471 944523100 944541484 944541328 944544732 944558992 944711850 944523719 944522177 944533279 944532312 944673202 944523372 944523372 944531224 944711393 944805300 944540410 944523969 944533753 944538120 944521516 944520951 944805587 944532314 944538821 944712010 944540340 944541245 944710505 944710281 944523498 944530131 944522373 944522790 944520606 944522587 944711233 944531909 944532876 944522968 944710267 944532462 944545142 944531399 944532601 944522186 944545261 944522965 944520188 944711636 944531034 944710421 944710421 944556016 944523079 944530063 944521135 944521289 944535765 944535808 944536110 944731780 944123399 944538012 944523199 944523367 944523152 944522063 944520736 944477302 944522983 946186845 944556198 944555100 944555100 944540701 944533794 944533808 944522709 944535040 944558054 944558955 944522312 944531911 944544245 944544212 944711722

944710564 944522837 944522975 944531011 944711211 944535712 944209820 609670345 944522288 944761330 616920964 944496655 944545073 944538031 944545271 944711801 944540300 944435800 944531272 944545072

padelderio.com

esmaspadel.com bombasperfecta.es parandiet.com parandiet.com jumasa.es unitronics.es

kingozono.com avenir-telecom.com

makropaper.com papyndux.com dktdakota.com papelera-andreu. edesclee.com

basterra.es/ bodegasmartin.com

impormetal.com vinco.es estehyne.com

comargo.com mhaserv.com urfic.es otabarri.com wurth.es mhaserv.com

cramix.com comercialsubinas.com aurtenetxea.com aurtenetxea.com jcm.es suministros.com aurtenetxea.com fidia.es remyc.es asantamaria.com lainig.com comercializacion-si.es rontgen-iberica.com comher.com goikarte.com permarin.es sumcab.com


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

C Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio

al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al

por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por

mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor mayor

de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material eléctrico y electrónico de material para el comercio de material para el comercio de material para el comercio de materiales de construcción de materiales de construcción de materiales de construcción de materiales de construcción de materiales de construcción de materiales de construcción de materiales de fontanería de materiales de fontanería de materiales de fontanería de materiales de fontanería de materiales de fontanería de materiales de fontanería de materiales de fontanería de materiales de fontanería de materiales de fontanería de metal de metal de metal de metal de metal de metal de metal de metal de metales no férreos de metales no férreos de metales no férreos de metales no férreos de metales no férreos de metales no férreos de minerales metálicos de minerales metálicos de otros productos alimenticios de otros productos alimenticios de otros productos alimenticios de otros productos alimenticios de otros productos alimenticios de otros productos alimenticios de papeles pintados... de perfumería y belleza de perfumería y belleza de perfumería y belleza de perfumería y belleza de perfumería y belleza de pescados y mariscos de pescados y mariscos de pescados y mariscos de pinturas y barnices de pinturas y barnices de prendas de vestir de prendas de vestir de prendas de vestir de prendas de vestir de prendas de vestir de prendas de vestir de productos cárnicos de productos cárnicos de productos cárnicos de productos cárnicos de productos cárnicos de productos farmacéuticos de productos farmacéuticos de productos farmacéuticos de productos farmacéuticos de productos farmacéuticos de productos farmacéuticos de productos lácteos, huevos… de productos lácteos, huevos… de productos lácteos, huevos… de productos lácteos, huevos… de repuestos de vehículos de volatería y otros animales de volatería y otros animales de volatería y otros animales de volatería y otros animales equipos industriales equipos industriales equipos industriales equipos industriales equipos industriales equipos industriales equipos industriales

ELECTRICIDAD N OSES SA KOPIARTE PILZ INDUSTRIEELEKTRONIK SL BILBOLAMP COMERCIAL HISPANOFIL SA RITTAL DISPREL SA NOVATRONIC SA LANTEL 2004 SLL ERKA BIZKAIA, S.L. ERKA BIZKAIA, S.L. CABLES Y CONEXIONES JOMA S.L BILAK FOZ SL TRADESEGUR SA JUAN FRANCISCO E IÑIGO ARAS HIERRO JOSVE NORIKER, S.L. LEBER ILUMINACION SL BASTER MILENIUM GABARU ILUMINACION ELESEN SL AELVASA GOBESA SA MTU COMERCIAL ALONSO CATALINA, S.L. DISTRINORTE SA AMARA SA MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC MAHI, S.L. NORDAIR SA PARBER LAPIKO SL EUSKOJUMER URMAFOR FORJA ARTISTICA DEL NORTE PLASINCO, S.A MSC SUSTATXA UGALDEGUREN CB DICOBAN COMERCIAL DEL BAÑO S.L. COMERCIAL GASSO SA NORTE COMERCIAL ORGANIZACIÓN SA FABREGAS HNOS, S.A. SEDICAL SA RED OFISAT, S.L. SUM. Y SERVICIOS TERMALDE SA SEDICAL SA SAUNIER DUVAL (GRUPO VAILANT) BARINOX MENDIGUREN Y UGARTE SA VALBRUNA IBERICA SL FERTOR DUCTIL SA BOHLER-UDDEHOLM IBERICA SA ADINOSAL SL SERVINOX SA TRADENOR SL INTERNATIONAL BRONMETAL, S.A. METALES DIEZ ALUMINIOS Y DERIVADOS ALBA SL GARIBAT SL CUPRIMETAL SA PANDO METALES SA ISMAF, S.L FERMET METALES Y MINERALES SL PANRICO S.A. OGIDIKO SL RAYMEL SL ESPECIAS MENDIKO GOZONORTE SL GONVADOR SL FIDES VITA GARRIDO SL IN FARADIS COSMOTER SL SUQUISA SL VICAYUS SL MARISCOS ANSOMAR SL EUROPACIFICO, S.L. CONGELADOS JULDAN SA URRUTIA AZKUE SL LOTUM, S.A. AMERICAN NIKE SL BILWEAR 2002 SL WUNDER AINARA SUMUN EQUIPAMIENTOS JULIO ESCAURIAZA NORPAC MATERIALES PROT. LABORAL SL JAMONES BELAKO CARNICAS JON CABEZA EMBULAC SAL GUTIERREZ ANGULO SA GON JAMON LABORATORIOS TEGOR NACIL SUMINISTROS QUIRURGICOS CARDIVA, S.L. AIR LIQUIDE MEDICINAL SLU LAVIGOR 7000 SL MOVACO SA KAIKU CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.L. VIZCAINA DE ALIMENTACION SA DISLO BIZ, S.L. MANTEQUERIAS SANTI S.A. STABILUS GMBH IÑAKI CAMPO ARANZABAL GRANJA SANIG, S.A. GRUPO SADA OILASKO BERRIAK SL INTERCLYM S.A MIDDLEBY ESPAÑA, SL SIST CONTROL DE FLUIDOS SISTEC ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ALAN ISGAR ROTORK CONTROLS IBERIA, S.L JUNGHEINRICH DE ESPAÑA SA

DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO LEZAMA LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO LOIU LOIU LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LARRABETZU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO LOIU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO LOIU DERIO DERIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LARRABETZU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU LOIU

P.I.Ugaldeguren I, P 4-IV Calle Aizkorri nº 1 bajo Antiguo Seminario,1A - Planta 3 - Dpto 29 Antiguo Seminario, Larrauri ,1 - Bajo P.I.Neinver, Lobaibaia 8, 10 P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 13 P.I.Neinver, Astintze 24 P.I.San Isidro, Idorsolo 7B, Planta 1ª Dpto D Larrondo Beheko Etorbidea, 2 Pab. 2 Larrondo Beheko Etorbidea, 2 Pab. 3, 4 Larrondo goiko , 3 Pab. 3 Larrondo goiko , 5 Pab. 14 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 5 P.T.B., Kanala Bidea, Edif. 103 P.I.Torrelarragoiti, P 8-A PAB. 29 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 6F P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 4 P.I.Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 28 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 11 Pab. 2 P.I.Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 22 P.I.Ugaldeguren II, P 14-I P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 13 Pab. 8 P.I.Ugaldeguren I, P 5-III A P.I.Ugaldeguren II, P 9-II P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 1 Pab. 13 P.I.Ugaldeguren I, P 4-V Pab. 3 P.I.Ugaldeguren II, P 9-III P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 8F,G Subiñas Bidea, 4-6 P.I.Ugaldeguren I, P 3-II Pab. 2 P.I.Pinoa, Avda pinoa 8, CEZ Dpto. 31 Garaioltza Auzoa, 67 Larrondo goiko , 3 Pab. 15 P.I.Ugaldeguren II, P 12 PAB. 12, 13 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 1 Pab. 8,9,15,16 y17 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 4K. P.I.Ugaldeguren I, P 3-II Pab. 1 Bizkaia , 2 Nafarroa , 2 Berreteaga bidea, 19 Pab. 1, 2, 3 Errementari Bidea, 1 Pab.7 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 12G P.I.Ugaldeguren III, P 22 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VI P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 12F P.I.Ugaldeguren III, P 22 P.I.Neinver, Astintze 10 Gogorrene bidea, 4 Txorierri Etorbidea, 14 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 1 P.I.Torrelarragoiti, P 9 P.I.Ugaldeguren II, P 14-II P.I.Ugaldeguren II, P 12 PAB. 1,2,3 P.I.Ugaldeguren II, P 14-II P. Ind Sarrikola, Bizkargi , 6 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 12 Pab. 2 P.I.Torrelarragoiti, P 5-A1 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur B.S.4,5,6 P.I.Torrelarragoiti, P 9A P.I.Torrelarragoiti, P 7-C P.I.Torrelarragoiti, P 6-F Iturrikosolo ,4-Bajo P.I.Ugaldeguren I, P 6-II Pab. 4 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 11 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 12 Pab. 16, 17 P.I.Ugaldeguren II, P 12 PAB. 4 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 12 Pab. 15 P.I.Torrelarragoiti, P 5-B Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 7 P.I.Neinver, Astintze 18 P.I.San Isidro, Idorsolo 15, Dpto 12 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 1 P.I.Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 10,11 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 13 Pab. 1 P.I.Astikene, Landatxu 8 P.I.Ugaldeguren I, P 6-II Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 6 P.I.Torrelarragoiti, P 5-H P.I.Ugaldeguren I, P 4-VII Pab. 4 P.I.San Isidro, Idorsolo 15, Dpto 2.1 P.I.Astikene, Landatxu 16, Pab.C23 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1Q Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1A P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 3 Pab. 13 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 10 Pab. 13 P.I.Ugaldeguren II, P 9-V PAB. 7 P.I.Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 5 P.I.Ugaldeguren II, P 16-II P.I.Torrelarragoiti, P 7-G Mikel Zarate , 5 lonja trasera P.I.Ugaldeguren I, P 5-III Pab. 1A Larrondo goiko , 3 Pab. 20 P.I.Ugaldeguren III, P 25-1 P.T.B., Edif. 224 P.I.Ugaldeguren I, P 5-III Pab. 1A P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 5 Pab. 6 Antiguo Seminario Derio, Torre Central, 4º, Molinaga bidea, 5 P.I.Ugaldeguren III, P 18-1 P.I.Ugaldeguren III, P 32-4 Edif. Arteaga, Txorierri etorbidea 9, 3º Bº Ugalde, nº 11 P.I.Torrelarragoiti, P 5-D P.I.Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 15 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, Vial sur, Pab C3-4 P.I.Astikene, Beresi 5, 7 P.I.Neinver, Astintze 2, Bajo P.I.San Isidro, Idorsolo 5, Pab. 5B Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 14 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 5 Larrondo goiko , 2 Pab. 5, 6, 7 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 22

944544254 946016145 944545256 944540000 944544188 902501877 944520811 944536724 944539000 944538080 944545018 944483890 944209889 944522812 944531072 944043080 944521131 944711168 944522717 944522584 944536004 944544007 944521315 944536966 944544400 944522393 944710251 944745660 944544755 944520403 944556401 944535945 944520527 944535222 944531536 944544426 944530661 944710335 944710333 944249213 944896200 944545343 944710460 944896229 944522030 944711465 944710568 944530454 944521303 944523192 944523823 944520922 944731500 944710477 944521314 944522830 944522638 944977171 944520214 944531130 944545376 944530402 944530669 944522292 944532639 944522599 944536750 944521279 946744166 944532805 944522200 944530366 944522933 944544680 944531164 944533208 944541035 944545530

944801018 944711222 946156080 944522603 944522540 944523006 944538248 944544200 944237304 944395098 944318170 944545057 944712450 943117000 944710066 944523002 944161200 944554170 946740281 944522854 944521185 944531955 944542815 944532408 944231129 944393540 946766011 944538038

e-noses.com pilz.es

rittal.es novatronic.es erka.es erka.es

josve.es

gabaru. aelvasa.es gobesa.com arteche.es distrinorte.com amara.es mahi.es nordair.es parber.com

resopal.com

dicoban.com gasso.com

sedical.com saunierduval.es termalde.com sedical.com saunierduval.es

fertorductil.com acerosbohler.com

ibronmetal.com

PANDOMET.COM fermet.es

gonvador.es fidesvita.com garridocml.com

europacifico.net congeladosjuldan.com urrutiaazkue.com lotum.es

norpac.info

gutierrezangulo.

nacil-sq.com cardiva.com airliquide.com

kaiku.es

santi.es

gruposada.es oilasko.es interclym.com middleby.com sistecsl.com isgar.es jungheinrich.es

151


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

C Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio Comercio

al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al

por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por por

mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor equipos industriales mayor otros alimentos, bebidas y tabaco mayor otros alimentos, bebidas y tabaco mayor otros alimentos, bebidas y tabaco mayor otros alimentos, bebidas y tabaco mayor otros alimentos, bebidas y tabaco mayor otros alimentos, bebidas y tabaco mayor otros alimentos, bebidas y tabaco mayor otros alimentos, bebidas y tabaco mayor productos químicos industriales mayor productos químicos industriales mayor productos químicos industriales mayor productos químicos industriales mayor productos químicos industriales mayor productos químicos industriales mayor productos químicos industriales mayor productos químicos industriales mayor suministros industriales mayor suministros industriales mayor suministros industriales menor accesorios de vehículos menor accesorios de vehículos menor artículos de joyería menor artículos de joyería menor artículos de joyería menor artículos de joyería menor de artículos médicos menor de artículos médicos menor de artículos médicos menor de bebidas menor de calzado y cuero menor de carne menor de carne menor de carne menor de carne menor de carne menor de carne menor de carne menor de carne menor de carne menor de carne menor de carne menor de combustibles (automóviles no) menor de cosméticos menor de cosméticos menor de electrodomésticos menor de electrodomésticos menor de electrodomésticos menor de electrodomésticos menor de electrodomésticos menor de electrodomésticos menor de electrodomésticos menor de electrodomésticos menor de electrodomésticos menor de electrodomésticos menor de electrodomésticos menor de ferretería y vidrio plano menor de frutas y verduras menor de frutas y verduras menor de frutas y verduras menor de frutas y verduras menor de frutas y verduras menor de juguetes y deporte menor de juguetes y deporte menor de libros y papelería menor de libros y papelería menor de libros y papelería menor de libros y papelería menor de libros y papelería menor de libros y papelería menor de libros y papelería menor de materiales de construcción menor de materiales de construcción menor de muebles menor de muebles menor de muebles menor de muebles menor de muebles menor de muebles menor de muebles menor de muebles menor de muebles menor de muebles menor de muebles menor de muebles menor de muebles menor de muebles menor de óptica, fotografía y precisión menor de óptica, fotografía y precisión menor de óptica, fotografía y precisión menor de pan menor de pan

152

HILTI ESPAÑOLA SA FERRETERIA Y SUMINISTROS ONDIZ XYLEM ESPAÑA EUSCAT - ABAROAMETAL SL CABELEC SL HANSA-FLEX INDAYA, SL AURTENETXEA CONTAINER SA KSB SERVICE SUCIBA IBERBOND DISTRIBUCIONES TECNICAS SL MERCADO DEL CABLE SL SUMINISTROS INDUSTRIALES JUMER SL INTERBIL SEW-EURODRIVE ESPAÑA SL CABELEC SL XYLEM ESPAÑA RIELES BIOK VALGRIF SL SIAISA PEPPERL & FUCHS SA CHAFFOTEAUX ET MAURY IBERICA SA MIEFOODS SL ALDEASA DISBAL S.L.L. EXCLUSIVAS ABEMA A. BASARRATE SA LAGUN-ON SL QUENOR 2.000 SAL BIOESPAÑA 9000 SL TEKNOVAS SA ABRANOR PRODUCTOS APLICADOS SLL CAMP Y JOVE SA FMC FORET SA VIGOR GASES Y SOLDADURAS SL PLASTICOS SAN IGNACIO SL SUMINISTROS INDUSTRIALES MIKELDI SL SIKA SA COPLASEM SL FERRETERIA INDUSTRIAL ONDIZ BURDIN SUMINISTROS SL VULCANIZADOS DERIO GALBIZ NEUMATICOS SA CORMORAN JOYERIA NAHIKARI JOYERIA RELOJERIA RUBEN JOYERIA SONDIKA GRUPO SOLILASER SUMINISTROS MEDICOS DOMALMEDIC AVANCES TECNO. MEDICO-DEPORTIVAS BODEGAS SAMBEA GANIX OINETAKOAK SL ISAAC HARATEGIA CARNICERIA URRUTIA HARATEGI IMAZ MIGUEL HARATEGIA-URDAITEGIA ELORRIAGA HARATEGIA ALBERTO HARATEGIA SL CARNICERIA LEANDRO LANDETA CARNICERIA ZARATE CARNICERIA CESAR CARNICERIA AITOR VICTOR HARATEGI SL BIZKAIGAS INDUSTRIAL SL PERFUMERIA MAMEN PERFUMERIA MARI ELI TELYCO DERIO MOVISTAR ANTENAS BIZKAIA BEKAR ELECTRODOMESTICOS SL ELEKMA URI DENDA MUEBLES LUYSA EUSKO-DELPHIN SL SERVICIOS MENVELEC SL EUSKO-DELPHIN SL SALICRU SA ELECTRODOMESTICOS ASTORQUIZA SUMINISTROS Y FERRETERIA ZAMUDIO SL FRUTERIA BALBI KOLORETAKOAK FRUTA ETA BARAZKIAK KOLORETAKOAK FRUTA ETA BARAZKIAK FRUTERIA ESTHER FRUTERIA JUANJO IPUINA JUGUETERIA DRIBBLING SPORT ARINKA PAPELERIA HERNANDO LOPEZ VICTOR MANUEL AERO PRESS SA PENTER COMERCIAL AINGERU LIBRERÍA PAPELERIA ZAMUDIO LIBRERIA SONDIKA NERONI INTERNAZIONALE S.L. SUSTATXA SAOI 2002 SL - SUIT DELUX ARTEAGA EXPOSICION AZPIRI SA EXPOSICION AZPIRI SA KITCHEN SUKALDEAK ORTEGA LLES JOSE JULIAN COLCHONERIA ARTEAGA SL COCINAS Y BAÑOS DIANA SHIADE BILBOMOBEL SL COCINAS DELUXE, S.L. AREA 3D MOBILIARIO, S.L. DON SOFA ARTIZAR IRUMAK SA OPTICA MODERNA OPTIKA IKUSLAN OPTICA SONDIKA SL PANADERIA ALBERDI T 500 PURATOS SA

LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO LOIU SONDIKA DERIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO LARRABETZU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO LOIU LARRABETZU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LARRABETZU LARRABETZU SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA LOIU SONDIKA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO

Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 3 P.I.Ugaldeguren I, P 8 Pab. 1 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 12K P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 5 Pab. 2 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 3 Pab. 15 P.I.Ugaldeguren II, P 14-II P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 26 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 4C Goronda beko bidea, 2 P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 5 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central P.I.Ugaldeguren I, P 4-VII Pab. 6 P.I.Sangroniz, Iberre , 1 - M5 P.T.B., Edif. 302 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 23 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 12L P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, Vial A E.N.3 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 12E P.T.B., Edif. 103 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 6A P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 3 Pab. 3 Antiguo Seminario, Larrauri , 1 Gaztañaga Auzoa S/N. 554,564 y 613 P.I.Ugaldeguren III, P 25-3 Módulo B2 P.I.Torrelarragoiti, P 8-B Pab. 6 P.I.Ugaldeguren II, P 16-I P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 27 P.I.Ugaldeguren I, P 8 Pab. 7 P.I.Ugaldeguren I, P 5-III Pab. 1A P.T.B., Laga Bidea, Edif. 804 Mod. 305 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 1 Pab. 10 P.A.E. ASUARAN , Edificio Enekuri, Nave 11 P.I.La Cruz, San Martin Arteaga 30 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 1A P.I.Sondikalde, Portu bidea, 10 Pab. 7 P.I.Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 24 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 3D P.I.Ugaldeguren I, P 4-IV P.I.Neinver, Astintze 22 P.I.Torrelarragoiti, P 7-K10 Herriko Plaza, 5 - Bajo P.I.Ugaldeguren I, P 4-II Gernikako Arbola Etorbidea, 2 Herriko Plaza, 1- Bajo Lehendakari Leizaola Plaza, 5 Mateo Bidaurrazaga ,2 P.I.Ugaldeguren I, P 6-II Andikoetxe s/n,Plta 1 P2 P.I.Astikene, Orroño 1, Pab. A1 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 8 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 4 Pab. 3 TXORIERRIKO ETORBIDEA 9 Aretxalde Auzoa, 57 Mikel Deruna Plaza,1 Mungialde Etorbidea, 2 Mikel Deuna , 7 Iturrikoetxe , 7 Bajo Mendiko 1 Oiz , 1 Arbolantza , 4 Justo Ajuria , 2 Mikel Zarate ,2 Bajo Goiri , 4 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 10 Pab. 15A Erdiko , 6 Arbolantza , 2 URKIOLA, 6 Urkiola ,2 URKIOLA, 4 Txorierri etorbidea, 25 Nave 3 Errebale , 6- Bajo TXORIERRIKO ETORBIDEA, 7 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 9 P.I.Ugaldeguren II, P 12 PAB. 9 Iturrikosolo, 6 Bajo P.I.Pinoa, Avda pinoa 8, CEZ, Dpto. 7 Leizaola Lehendakari Plaza,7 Uribe , 3 SOLLUBE 8 Gaztelumendi 3 BJ GAZTELUMENDI 3 BJ Mateo Bidaurrazaga Alkatea , 2 Justo Ajuria , 3 B TXORIERRI ETORBIDEA 9 LONJA 4 Aizkorri ,1- Bajo Gernikako Arbola Etorbidea, 2 Mungialde Etorbidea, 2 Nueva Terminal Aeropuerto, La Paloma, s/n Larrondo goiko , 5 Pab. 9, 10, 11 Txorierri Etorbidea, 22 Gorbeia , 4 Mikel Zarate , 2 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 6 Mateo Bidaurrazaga , 6 ANTIGUO SEMINARIO, LARRAURI 1 AV/ MUNGIALDE, 11 MUNGIALDE ETORBIDEA 15 Txorierriko etorbidea, 9 Mikel Deuna ,1 Antiguo Seminario, Larrauri ,1 EUSKALHERRIA, 6 Txorierri etorbidea, 25 Txorierri etorbidea, 24 P.I.Berreteaga, Txorierri Et., 46 P 8 Planta 1ª 2 P.I.Ugaldeguren III, P 32-34, Local 1D P.I.Torrelarragoiti, P 1-B Justo Ajuria , 3 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 17 Erdiko ,4 ARBOLANTXA , 005 Justo Ajuria ,1 Urkiola , 4 P.I.Neinver, Kuribilanda 4.

944538654

946765423 944531805 944661424 944522829 944711211 944533962 944522436 944520100 944545110 944535078 944318470 944531805 944530194 944522850 944711771 944209480 944535020 944711804 944544486

hilti.es ondiz.com

hansa-flex.com indaya.net aurtenetxea.com ksb.com iberbond.com mercable.com interbil.es sew-eurodrive.es

valgrif.com pepperl-fuchs.com

aldeasa.com 946741990 944521404 944520063 944520415 944522402 944544200 944781181 944530085 944525050 944532518 944538163 944522118 944711032 944545022 944521262 944521748 944540021 944545054 669425717 946082504 944521449 944531724 944545542 944005588 944703190 944536733 944542013 944556494 944541057 944541075 944545294 944558941 946743644 944520069 944520370 944532430 944711313 944531617 944533468 944542860 944520423 944540197 944541460 944541125 944539232 944558022 944520903 944522735 944530044 944522455 944520959 944520002 944065532 944557185 665745546 944710344 944530540 609492570 944541001 944544753 944543249 944710086 944710119 944522910 944531677 944531013 944711845 944545147 944541214 944541214 946568569 944542193 944545147 946568528 944531290 944531161 944712288 944106535 944522966 944530150 944543933 944543799 944522818 617404164 665730750 902502602

abasarrate.

SIKA.ES coplasem.es ondiz.com burdin.biz

solilaser.com domalmedic.es atm2000.es

elekma.es

salicru.com

penter.com

irumak.com

puratos.es


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

Comercio al por menor de pan Comercio al por menor de pan Comercio al por menor de pan Comercio al por menor de pan Comercio al por menor de pan Comercio al por menor de pan Comercio al por menor de pan Comercio al por menor de pan Comercio al por menor de pan Comercio al por menor de pan Comercio al por menor de pan Comercio al por menor de pan Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de pescados y mariscos Comercio al por menor de plantas Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de prendas de vestir Comercio al por menor de productos de tabaco Comercio al por menor de productos de tabaco Comercio al por menor de productos de tabaco Comercio al por menor de productos de tabaco Comercio al por menor de productos de tabaco Comercio al por menor de productos de tabaco Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de productos farmacéuticos Comercio al por menor de textiles Comercio al por menor plantas y animales Comercio al por menor plantas y animales Comercio al por menor plantas y animales Comercio al por menor plantas y animales Comercio al por menor plantas y animales Comercio por mayor de maquinaria para la construcción Comercio por mayor de maquinaria para la construcción Comercio por mayor de maquinaria para la construcción Comercio por mayor de maquinaria para la construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros materiales de construcción Comercio por mayor de otros productos semielaborados Comercio por mayor de otros productos semielaborados Comercio por mayor de otros productos semielaborados Comercio por mayor de otros productos semielaborados Comercio por mayor de otros productos semielaborados Comercio por mayor de otros productos semielaborados Comercio por mayor equipo de oficina (fotocopiadoras) Comercio por mayor equipo de oficina (fotocopiadoras) Comercio por mayor equipo de oficina (fotocopiadoras) Comercio por mayor equipo de oficina (fotocopiadoras) Comercio por mayor equipo de oficina (fotocopiadoras) Comercio por mayor equipo de oficina (fotocopiadoras) Comercio por mayor equipo de oficina (fotocopiadoras) Comercio por mayor equipo de oficina (fotocopiadoras) Comercio por mayor equipo de oficina (fotocopiadoras) Comercio por mayor equipo de oficina (fotocopiadoras) Compañía de Crédito y Caución Componentes Electrónicos e Instrumentación Composición y fotograbado Composición y fotograbado Compra de chatarras y metales Concesionario Honda Concesionario Porsche y Saab Concesionario Volvo Confección de lencería femenina Confección de otras prendas de vestir y accesorios Confección de otras prendas de vestir y accesorios Confección de ropa de trabajo Confección de ropa de trabajo Confección de ropa deportiva Confección de ropa para bebé y primera infancia Confección de ropa para bebé y primera infancia Construcción Construcción Construcción aeronáutica y espacial Construcción aeronáutica y espacial Construcción aeronáutica y espacial Construcción aeronáutica y espacial

PANADERIA ARACELI PANADERIA LA MODERNA TAHONA URIBE PANADERIA PASTELERIA TXISPAMENDI S.L. PASTELERIA ARRESE S.L IRATXO GOZOTEGIA PANADERIA Mª AMPARO FERRERAS DEGUSTACION PASTELERIA ARAMENDI PANADERÍA ZOTES PANADERIA-PASTELERIA BIZKARRA PANADERIA ASTORQUIZA AB MAURI FOOD PESCADERIA PILI ABELINO ARRAINDEGIA PESCADERIA JOSE LUIS PESCADERIA PEÑASCO PESCADERIA LORE LILIAK LORA DENDA GSM ESPAÑA OPERATIONS (BILLABONG) TXIMELETA MODA INFANTIL ZELUNA ROPA INFANTIL POXPOLIN MERCERÍA GOTZONE PRADA LA AGUJA Y EL DEDAL TUIYO DUFRY HISPANOSUIZA ESKUBI SL LORE GORRI MERCERIA EGUS GORBEIA MERTZERIA ESKUBI SL ESTANCO PEREA OLABARRIETA ESTANCO INCHAUSTI ESTANCO DAÑOBEITIA ESTANCO LARRABETZU ESTANCO ZAMUDIO ESTANCO Mª BEGOÑA CAMIRUAGA LORENA MONTAÑES RUIZ FARMACIA GONZALO MATEOS ALVAREZ FARMACIA LDA Mª DOLORES FERNANDEZ FARMACIA LDA. ROSA ROMERO ATELA LARRABETZUKO FARMAZIA FARMACIA LUIS GIA. LOPEZ BUSTAMANTE IZPILEN: PARAFARMACIA BELAR-DENDA FARMACIA JOSE MARIA QUIJANO FARMACIA Mª ROSARIO ACEBAL DYALVO, S.L. MASCOTAS MAIDER XABIER SAGARMINAGA BIDAURRAZAGA BIAR LANDA SL BEGOÑA ROZAS MARTINEZ FLORISTERIA YEDRA NORDEMA MAQUINAS HERRAMIENTAS BIZKAIA SL ULMA MANUTENCION SCOOP MANUT. CARRETILLAS HIDRAULICAS SL BILBAOBARRI SA VOLCONSA AISLAMIENTO ACUSTICO BILBAOBARRI SA LOIUMAT, S.L. SAINT GOBAIN IDAPLAC (DISTRIPLAC) FUNDI-TRANS SL BPB IBERPLACO SA COMERCIAL URSOA SL COMERCIAL URSOA SL BILBAINA DE CANALONES Y ACCESORIOS SANIPLAST SL KOPLAD BELAQUA GRUPO APL SL PECOMARK SA PROCOMSA ISOLLEX FIBRA IBERICA, SL CRISTALERIA ETXEGLASS SL COMERCIAL GENERAL DE PAPELES SA DIDIER TECNICA GAMAPRINT SL LARA NORTE, S.A. FLUIDRA (ASTRALPOOL) ENVASES PARA ALIMENTACION PUIG MSI MASTERTEC S.A. L.D.S. INFORMATICA SUMINISTROS GRAFICOS LARRONDO SL MEKANO EQUIPAMIENTO SL LOIUTEK PROMAIN CB FERMA CONSUMIBLES DE OFICINA SL PAPELERIA TECNICA ARRIETA BMR BILCOR SL JOSÉ MARÍA ARRIZABALAGA BILTRON, S.A. BIZKAIGRAF, S.L. ETIQUETAS PRAD SONDIKA SL METALES JOSERRA AUTOS ORTASA ANATA MOTOR CARWAGEN ICIAR DE NICOLAS SL ARGUINCHONA ELORRIAGA FELICIDAD MARTIN GONZALEZ ENGRACIA SIBOL COMESA ROGER EQUIPACIONES DEPORTIVAS ARTESANIA GRACI SL PIXKA BYCO, S.A. OBRAS BUSTURIA, S.L. ITA ,S.A. GAMESA ENERGY TRANSMISSIÓN, S.A.U. C.T.A. ITA ,S.A.

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

C DERIO DERIO DERIO LARRABETZU LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA LEZAMA DERIO LARRABETZU ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO LOIU SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO LEZAMA LARRABETZU ZAMUDIO SONDIKA DERIO LEZAMA DERIO DERIO LARRABETZU LOIU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO LOIU LOIU SONDIKA SONDIKA LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU LOIU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ERANDIO ERANDIO SONDIKA SONDIKA ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO SONDIKA LEZAMA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ERANDIO ERANDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO

Gorbea , 4 Gernikakao Arbola Etorbidea, 6 Uribe , 8 GAZTELUMENDI, 1 Nueva Terminal del Aeropuerto La Paloma MIKAL ZARATE Nº2 OIZ , 6 OIZ , 6 MITXINE , Nº10 Justo Ajuria , 1 MENDIKO , 1 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 20 Bº GARAIOLTZA 120 D 1B Mikel Deuna Plaza, 7 Andra Mari , 20 Mendiko , 4 Sabino Arana , 7 Erdiko Kalea, 2 Txorierri Etorbidea, 9 Planta 3 Oficina 106 Gernikako Arbola Etorbidea, 8 Gorbea , 6 trasera Aralar 4, bajo Aretxalde Auzoa, 68 Sollube , 8 Gernikako Arbola ,2 Unbe ,1 Gaztañaga auzoa S/N Establecimiento 537 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 4F JUSTO AJURIA, 1 BAJO Mikel Zarate nº2 Gorbeia 8 bajo P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 4D GORBEA, 6 Mungialde etorbidea, 12 Aretzalde Auzoa Andra Mari , 1 Talleri , 5 Otsoane , 1 Pz/ Mikel Deuna, 3 Aretxalde Auzoa, 51 Gernikako Arbola etorbidea, 8 Herriko Plaza,1 ITURRIKOETXE 7 Abadetxe , 10 MIKEL ZARATE 3 Lehendakari Leizaola Plaza, 1 Iturrigane ,2 Astintze , 6, Planta baja Dpto. 002 C/Gorbea 5 (lonja) ZABALOETXE ETORBIDEA 12 Katea - Loiu Etorbidea, 5 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 1D Mikel Zarate , 2 Larrondo , 15 Lehendakari Leizaola plaza 3 P.I.Ugaldeguren I, P 5-II Pab. 6 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 8D P.I.San Isidro, Idorsolo 11 Sollube 1 P.I.San Isidro, Idorsolo 11 Sutxu bidea, 4 Berreteaga bidea, 19 Pab. 7, 8, 9 Sutxu bidea, 8 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 18 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 10 Pab. 9 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 10 Pab. 8 P.I.Ugaldeguren III, P 32 P.I.Torrelarragoiti, P 6-H P.I.Ugaldeguren III, P 23-2 P.I.Ugaldeguren I, P 1-III P.I.Ugaldeguren I, P 1-III P.I.Torrelarragoiti, P 5-I Mateo Bidaurrazaga Alkatea , 1 Bajo Santi Mami Auzoa ,41 P.I.Neinver, Astintze 16 Araba , 2 Plta 0 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 1 P.I.Ugaldeguren I, P 4-V Pab. 1 P.I.Ugaldeguren II, P 9-II P.I.Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 18 Antiguo Seminario, Larrauri , 1A Larrauri , 1-A 3º Dpto.13 Lastetxe 1 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 2 Txorierri etorbidea, 25 Txorierri etorbidea, 26 P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 11 P.I.Ugaldeguren I, P 8 Pab. 5 P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 19 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 3 Pab. 4 P.A.E. Asuaran, Ed. Asua Pb. 1A P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 24 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 5 Pab. 4 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 1 Pab. 7 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 24 A P. Fátima, 4 P. Fátima, 4 P. Fátima, 3 P.I.Berreteaga, Txorierri Et., 46 P 8 Planta 1ª 3 Aretzalde Auzoa 02 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 P.I.Torrelarragoiti, P 5-A2 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VII PAB. 7 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B Centro 17 P 7-B P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 Ed. Inbisa, 200 P.I. Asua-berri, 3 P.I.Torrelarragoiti, P 7D P.T.B., Edif. 100 P.T.B., Edif. 303 P.I.Torrelarragoiti, P 5-G, Naves 7-10

944540354 944541923 944545339 944558935 944248647 946458919 944520086 944522049 944710156 944710373 944521438 944532661 670912488 944541119 944557142 944520808 944530631 944541223 944545438 944541435 944545154 615759246 944556153 944545578 944540332 944540261

arrese.biz

liliak.net

944712079 944711154 946559006 944710153 944540769 944541541 944556534 944558110 944521273 944530667 944158233 944556296 944542297 944541037 944558010 944710574 944520159 944531740 944545508 944042180 944530847 944710287 944712100 944531457 944533000 944544024 944544225 944711778 946440019 944541122 944530451 944535077 944711446 944535920 944531056 944535000 944545310 944522440 944520227 944710064 944762247 946749011 944533328 944542038 944520164 944712022 944538171 944543661 944523331 944523077 944540126 944539009 944711490 944535149 944711755 944530236 944523874 944520512 944522451 944535704 944533488 944276800 944536389 944712338 944711475 944745790 944745780 944746272 944533510 944554818 944531723 944523024 944004039 944522280 944531715 94459 6/11 944639158 944535780 946740050 944317021 944036505

nordema.com mahebi.com carretillas.ulma.es mch-sl.com bilbaobarri.com volconsa-aislamiento.es bilbaobarri.com distriplac.com iberplaco.es

bilca.com koplad.net pecomark.com isollex.com

gamaprint.es fluidra.com

mastertec.es impresoras-lds.com mekano.es

ferma.grupoccs.com bmrbilcor.com biltron.com etiquetasprad.com chatarrasbilbao.com

sibol.es comesa.info

byco.es

ctaero.com

153


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

C Construcción aeronáutica y espacial Construcción de carreteras, autopistas, aeródromos .. Construcción de cubiertas y tejados Construcción de cubiertas y tejados Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de edificios Construcción de líneas de telecomunicaciones Construcción de líneas de telecomunicaciones Construcción y reparación de barcos Construcción y reparación de barcos Construcción y reparación de embarcaciones de recreo Consulta de equipo informático Consulta de equipo informático Consultoría de Medios Publicitarios Contabilidad y asesoría fiscal Contabilidad y asesoría fiscal Contabilidad y asesoría fiscal Contabilidad y asesoría fiscal Contabilidad y asesoría fiscal Contabilidad y asesoría fiscal Contabilidad y asesoría fiscal Contabilidad y asesoría fiscal Contabilidad y asesoría fiscal Contabilidad y asesoría fiscal Control Horario y Accesorios Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Corte, tallado y acabado de la piedra Creación artística y literaria Cultivo de flores y plantas ornamentales Cultivo de flores y plantas ornamentales Cultivo de hortalizas

ITP SA UTE ZAINDU HIRU CUBREMETAL CUBILSA ATHOS ARQUITECTOS TECNICOS, S.L. GRUPO ZEMA PROMOCIONES GARAIOLTZA URTXUME ZUTARRI SL CONTRATAS GARAIOLTZA CONSTRUCCIONES NORBISCA ROZAVLEA CONSTRUCCIONES JOSU LARRABEITI MENDIKUTE CONSTRUCCIONES IBARGOITIA, S.A. CONSTRUCCIONES BASBE SL URBILBO PRYASA CONSTRUCCIONES ELORDUI SONDITEJ URBELAN ENEKONE HIRU SL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS TEL OBRAS Y REFORMAS CEMAN SL CONSTRUCCIONES IZASO LANKARI SL LUSERCO SL ONDOAN SERVICIOS SA LANSER SL COBAETXE SL TELEC. MONTAÑES CELORIO SONDIKATEL SL NAVALBIDE NAUTICA LEIOA, S.L. MONTAJES GONZALEZ E IRAZABAL INIKER EMERGING ADVANCED TECHNOLOGIES ARROBADIGITAL, S.L. MARIA LUISA GONZALEZ DELGADO AMESA CONSULTING NORANER SL MIRIAM IBAÑEZ MOREIRA GEAS BIZKAIA SL ASESORIA ASDER COMPAÑÍA VIZCAINA DE ASESORIA SL JUAREZ VEGANZONES LUIS IGNACIO ASESORIA LUIS FERNANDO AGUIRRE SL GESTION ZAMUDIO SL SPEC, S.A. MARMOLES MADARIAGA MARMOLERIA PATXI ZALLO, CB MARMOLERIA GOYO SL MARMOLERIA VASCONGADA SL MARMOLERIA ARGOMAR SL MARMOLES JORGE GARCIA SL ICARO TRADE MARMOLERIA TXORIERRI SLL MARMOLES ZAMAR MARTINEZ MORENTIN NIEVES TOMAS ORDEÑANA EGUILEOR VIVEROS PERICA SA OSCAR MEABE

ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO LEZAMA LEZAMA LOIU LOIU LARRABETZU LOIU LARRABETZU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO LOIU DERIO SONDIKA ERANDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ERANDIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA LEZAMA LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LARRABETZU LARRABETZU DERIO

Parque Tecnologico, Edif. 300 P.I.Torrelarragoiti, P 7-A Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 11 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VIII PAB. 18 P.T.B., Laga Bidea, Edif. 804 Mod. 302 Txorierri Etorbidea 9, Edificio Arteaga Bajo Garaioltza Auzoa,128-Bajo Larabarri ,1-Bajo Garaioltza 125 bajo Garaioltza Auzoa, 128 Bajo LARRONDO GOIKO 2 P-2 Larrondo goiko , 2 Pab. 2 Andra Mari 6 2º Larrondo , 11 Zubitalde Auzoa,15 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 4 Pab. 2 P.I.Sangroniz, Sangroniz bidea 2, Edif. 2 Pab. 1 P.I.Ugaldeguren II, P 12 PAB. 8 Iturrikosolo 8 Lonja P.I.Torrelarragoiti, P 5-G Enekone bidea 22A P.I.Ugaldeguren III, P 23-3 Mod. 8 P.I.Ugaldeguren III, P 26-1 Pab. 2 Sangroniz 317 Bajo 2 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, Vial A P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 20 Parque Tecnologico de Bizkaia, Edif. 101C P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 22 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 22 Ganekogorta 2- 4ºA P.I.Sondikalde, Portu bidea, 12 Pab. 1 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 7-8-16 P.I.Ugaldeguren II, P 12 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 9 Txorierri Etorbidea, 9 Planta 3 Oficina 307 Sangroniz bidea 6, Elkartegia P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 14 Bestorrene Nº 1 - 3ºB P.I.San Isidro, Idorsolo 15, Dpto 7.2 P.I.San Isidro, Idorsolo 15, Dpto 6 ERDIKO , 4-1A Aralar 4 bajo Urkiola , 2 P.I.San Isidro, Idorsolo 15, Dpto 8 San Roke Bekoa Bidea, 4 Mateo Bidaurrazaga Alkatea ,1- Bajo Gorbeia , 3 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 13 P.I.Ugaldeguren I, P 4-I Txorierri Etorbidea, 1 Bajo P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 18B Urbanización Garaioltza,Aretxalde Auzoa, 70 Aretxalde Auzoa,70 Bis Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 15 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 6H P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central Nave 2 P.I.Pinoa, P-3A Arteaga Auzoa,13 Bº Goikola, nº11 Berrezoaga Auzoa,27 Caserio Perubi Bekoa, San Isidro Auzoa ,1

EXCAVACIONES LOROÑO EXCAVACIONES LOROÑO CONTENEDORES VASCOS DERRIBOS PETRALANDA, S.A. DE LA FUENTE GONZALEZ, EXCAVACIONES CANTABRICAS SA EXCAVACIONES Y CONS. ZAMUDIO, S.L. NAFRISA JOSE LUIS VELASCO LEARRA J. CARLOS DE DIEGO COMO SCOOP PM ESTUDIO GARCIA GOMEZ FERNANDO GARCIA COBOS LAURA LAUMENOSKOA, S.L. KURVA CREACIONES ARTISTICAS SL OISAR DISEÑO Y PUBLICIDAD S.L DGI-SERVICIOS DE IMAGEN N. M. CREACIONES Y PROYECTOS SL ACV ESPAÑA, S.A. BEST ENERGY IBERDROLA COMERCIAL CASTAÑOS VIDEO CLUB DERIO DENA ARTEPAPEL, S.A.

LEZAMA LEZAMA LOIU LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO LOIU SONDIKA ERANDIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO LOIU LOIU SONDIKA SONDIKA SONDIKA ERANDIO SONDIKA ZAMUDIO ERANDIO DERIO ERANDIO ERANDIO

Garaioltza auzoa, 128 P.I.La Cruz, Aretxalde Auzoa, 127 Errementari Bidea, 1 Txorierri etorbidea, 26D Nafarroa , s/n San Roke Auzoa, 5 Pza Lehendakari Agirre, 2-2ºC Txorierri etorbidea, 22 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 3 Pab. 20 P.I. Asua-berri, 123 P.T.B., Laga Bidea, Edif. 804 Mod. 110 P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 6A Garaioltza Auzoa,167-B Aiarza Ibaia 1- B -B Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 6 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 10 GOIRI ERDIKOA 4 LONJA MIKEL ZARATE Nº6 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 8I P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 6B-pb Sangroniz bidea 6, Elkartegia 4L P.T.B. P.I. Asua-berri, 71 Urkiola , 4 P.I. Urazandi, 7C P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 3

EDEBE GILTZA ENJOYBUSINESS S.L. INFORMSTONE TECHNIC & BUSINESS, S.L. MOLABE, S.A. QDQ MEDIA BOCATTAMINUTO SL VIMARGUIN COCINA CENTRAL MAGALARTE LEZAMA TXAKOLINA BODEGA TXORIERRI TORREKO TXAKOLINA

SONDIKA SONDIKA ERANDIO ZAMUDIO ERANDIO LOIU ZAMUDIO LEZAMA LEZAMA

P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 8B,C Gesuraga 14 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 8 P.I.Ugaldeguren III, P 25-4 Ed. Inbisa, 201 Txorierri etorbidea, 26 Bajo Enara 10 GARAIOLTZA AUZOA, 92B P.I.La Cruz, Aretxalde Auzoa, 132

944662100

itp.es

944711014 944545162 946088621

cubremetal.com

944555019 944542257 652724182 944555604 944263454 944539283 605719356 944249684 944558451 670053567 944539014 656755241 944538559 944523710 944711830 946023149 944520905 944538329 944522277 944522924 944522270 944533656 944533656 645793639 944676938 944531287 944500186 902820242 944039200 902887770 944544750 944541108 944544135 630116418 944536677 944540443 944544340 944461495 944533328 944522141 944531166 944543879 944532224 944540293 944556051 944556009 944711871 944712175 946080141 944520362 944520233

athossl.

pryasa.com

urbelan.com reformastel.com

ondoan.com

sondikatel.es

iniker.com emergiatech.com arrobadigital.com

covisa-sl.com

specsa.com

icarotrade.com marmolesexoticos.com

944558946 944543810

D Demolición y excavaciones Demolición y excavaciones Demolición y excavaciones Demolición y excavaciones Demolición y excavaciones Demolición y excavaciones Demolición y excavaciones Depósito y almacenamiento frigorífico Depósito y almacenamiento frigorífico Diseño de Vidrio Diseño no industrial y decoración de interiores Diseño no industrial y decoración de interiores Diseño no industrial y decoración de interiores Diseño no industrial y decoración de interiores Diseño no industrial y decoración de interiores Diseño no industrial y decoración de interiores Diseño no industrial y decoración de interiores Diseño no industrial y decoración de interiores Diseño no industrial y decoración de interiores Distribución de Aparatos de Calefacción Distribución de energía eléctrica Distribución de energía eléctrica Distribución de Galletas y Pastas Distribución de películas en cintas de vídeo Distribución Electrónica Distribución Papel para Artes Gráficas

944555018

lorono.com lorono.com

944223735 944711044 944466900 649308579 944531097 944530984 944317862 946763671 944556141 944545291 667635180 944530662 944535831 944711653 944711869 944531256 944537032

944545196 944537029 944711601

jcdediego.com

kurva.es oisardiseño.com

acv.com

dena-de.com artepapel.com

E Edición de libros Edición de libros Editorial Elaboración de café, té e infusiones Elaboración de Guías Elaboración de otros productos alimenticios Elaboración de otros productos alimenticios Elaboración y crianza de vinos Elaboración y crianza de vinos

154

944710504 944530506 944531458 944520259 944079700 944530196 944556508 944556239

edebe.com informstone.es qdq.com


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

E Elaboración y crianza de vinos Embutidos. Fiambres. Jamones Empresa Constructora Empresa de Seguridad Empresa Química Encuadernación y acabado Encuadernación y acabado Encuadernación y acabado Encuadernación y acabado Energía Móvil Energías renovables Enseñanza infantil Enseñanza infantil Enseñanza infantil Enseñanza primaria Enseñanza primaria Enseñanza primaria Enseñanza primaria Enseñanza primaria Enseñanza primaria Enseñanza secundaria de formación general Enseñanza secundaria de formación general Enseñanza secundaria de formación general Enseñanza secundaria de formación general Enseñanza secundaria de formación general Enseñanza secundaria de FP específica Enseñanza secundaria de FP específica Enseñanza secundaria de FP específica Entidades de seguros privados Envasado de agua mineral natural Equipamiento Farmacéutico Equipos Audiovisuales para Profesionales Equipos Informáticos y Electrónicos Escuelas de conducción de vehículos automóviles Escuelas de conducción de vehículos automóviles Escuelas de conducción de vehículos automóviles Escuelas de pilotaje Espectrómetros para Análisis de Materiales. Estampación de textiles Estampación de textiles Estudio de mercado Estudio de mercado Estudio de mercado Estudio de mercado Estudio de mercado Estudios fotográficos Estudios fotográficos Estudios fotográficos Estudios fotográficos Euskaltegia Euskaltegia Expendedoras Automáticas Explotación forestal

BODEGAS ITURRIALDE ESTANDIA, S.L. CODESPORT EUSKADI, S.L. SOCOSEVI, S.L. CAMPI Y JOVÉ, S.A. ECOLOGRAF SA ARTES GRAFICAS ELKAR ARGIA GRAFIKA, S.L. ENCUADERNACIONES MASJOR SA PILAS Y BATERÍAS E.M., S.L. EKI, S.L.L. LEZAMAKO HERRI IKASTETXEA GUARDERIA AMOR MISERICORDIOSO COLEGIO VIZCAYA DERIOKO HERRI IKASTETXEA SOPENSA SL//COLEGIO MUNABE LAURO IKASTOLA SCOOPL LARRABETZU HERRI IKASTETXEA COLEGIO FRANCÉS DE BILBAO COLEGIO PÚBLICO GORONDA GANE ESTUDIOS 10 IKASTEGIA INSTITUTO TXORIERRI - TXORIERRI B. H. I. COLEGIO AYALDE COLEGIO LA MERCED COLEGIO P. ANDRES URDANETA POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI ESCUELA AGRARIA MENDIKOI- DERIO ESC. PROFESIONAL ESPERANZA ALHAMA ALFONSO SANCHEZ SEGUROS VIVA - AQUASERVICE SPAIN, S.A IBERNORTE, S.A. FASTON AUDIOVISUALES Y TELEC. SATEBI, S. COOP. AUTOESCUELA MIKEL SL AUTOESCUELA BASURTO, S.L. AUTOESCUELA SONDIKA AIR QUALITY SPECTRO HISPANIA, S.L. KRIKETA SL ROGER SERIGRAFIA SL MENSSANA CONTROL DE PRODUCCION SL INFORMSTONE CENTER SL CHLORIDE POWER PROTECTION SAU CENTRO DE EMPRESAS ZAMUDIO SA FOTO CELSO OSKARBI FOTOGRAFOAK LAFONT BUREAU DE NEGOCIOS SL CRESPO JIMENEZ PABLO TXEPETXA EUSKALTEGIA (AEK) TXORIERRIKO UDAL EUSKALTEGIA JUFER VENDING, S.L SUGASTI SL

LARRABETZU ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ERANDIO ZAMUDIO LEZAMA LOIU ZAMUDIO DERIO LOIU LOIU LARRABETZU ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU DERIO DERIO LOIU DERIO ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ERANDIO LARRABETZU ZAMUDIO DERIO LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO ERANDIO LARRABETZU

BARRIO LEGUINA, S/N P.I. Asua-berri, 45 Ed. Inbisa, 113 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 8 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 11 P.I.Neinver, Isumendi 10 Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 1 P.I.Pinoa, P-1C P.I.Ugaldeguren III, P 29-2 P.I. Asua-berri, 90 P.I.Ugaldeguren I, P 3-II Pab. 7 Garaioltza Auzoa Larrondo , 4 Galbarriatu Auzoa,6 Gernikako arbola etorbidea, 37 Bº LAUROETA ETORBIDEA 14 Goitiko Anzubiaga Bidea, 2 Lehendakari Agirre, s/n Galbarriatu auzoa, 10 Goronda beko bidea, 1 Pakearen Plaza,3 Bajo Gernikako Arbola ,14 Aiartza bidea, 5 Larrakoetxe Etorbidea, 19 Lauroeta etorbidea, 6 Untziaga Ibaia ,1 Parque Tecnologico, Laga Bidea, Edif. 808 P.I. Larrondo, Larrondo kalea 2 Herriko Plaza, 4- Bajo P.I.Torrelarragoiti, P 5-F Mod.4 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 7B-8A / 12-13 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 4 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 5A-18 Mungialde Etorbidea, 4 Lehendakari Leizaola Plaza, 1 Mateo Bidaurrazaga Alkatea , 2 Txorierri Et. s/n, Antigua Terminal Aeropuerto P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 9 Larrabetzuko Elkartegia, Andramari 37, Mod. 12 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central Pabellón B5 P.I.Ugaldeguren I, P 6-II Andikoetxe s/n,Plta 1 P3 Txorierri etorbidea, 26 P.A.E. ASUARAN, Edificio Enekuri, Oficinas M 10 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VIII PAB. 21 P.I.Pinoa, Avda pinoa 8 KOLITZA PLAZA Talleri , 3 P.A.E. ASUARAN, Edificio Enekuri, 3 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 11 Pab. 4 Gorbea 5 Herriko plaza, 3 bajo P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 19 Goikolexea Auzoa, 6

946742706 944711508 944535017 944530604 944530535 944522253 944535205 944395700 944521712 944530064 946557606 944555119 944530114 944541400 944541246 944531405 944710443 944558172 944544165 944530664 944545013 944543258 944541567 944543508 944533308 944034060 944541421 944710151 902400122 902433433 944711345 944712030 944533533 944542716 944522482 944710010 944538390 944710401 944557135 944522280 944540819 944710111 944531458 944542003 944520805 944541480 944520014 944239039 944533626 944543967 944540062

EGUIZAR, S.L. AGOR EDIFICACIONES, S.L. TUDOR INDUSTRIE AUTOMATION SIST. ENERGIA ALKARGO S.COOPERATIVA URIARTE SAFYBOX, S.A. SUPSONIK ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL ARBELEC SL GRUPO ORMAZABAL SCORPIO ELEKTRO XXI SL ROURA-CEVASA SA TARALUX ILUMINACION SL ELECTROBOMBAS DEL NORTE SL ARDESA SA LAUROK BAT SAL EUROCINSA EUROCINSA SUMINISTROS ARRATIA EUROCINSA FABRISA EUSKOMENAJE 1810 SLL ORONA MECOPAK SYSTEM APEL, S.L. KONE ELEVADORES, S.A TALLERES ARESTI SL CARPINTERIA METÁLICA DRAGA S.L. PERSIANAS MUÑOZ CASTILLO, S.L. CARPINTERIA DE ALUMINIO MEZO SL MAGAFOR HEGAR PERSIANAS METALICAS SL HERRERIA LOGARRI SL PROYSER (FIRE PROT) MAGAFOR ZUBI MET SL ALUMINIOS URKIOLA SL CARROCERIAS AITOR STAMPAUTO SL I. ESTEBAN URBE BEKANOR XXI, S.L. MECADER, S.L. MONTAJES DE ZORROZA SCOOPL IRETRU SL SOHIMA SCOOP EMERETZI SAL COMEUR REIKIA SA INDARTEX SL HUIDOBRO PLASTICOS SL

ERANDIO ERANDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO LEZAMA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO LEZAMA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO LOIU LOIU ZAMUDIO SONDIKA LOIU SONDIKA LOIU DERIO

P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 12 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 26 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 24 3ª Planta P.I.Pinoa, P-5A P.I.Neinver, Astintze 4 Garaioltza Auzoa,162 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 Parque Tecnologico de Bizkaia., Edif. 210 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 7 P.T.B., Edif. 104 P.I.Ugaldeguren III, P 18-4 P.I.Neinver, Isumendi 8 Berreteaga bidea, 19 Pab. 11, 12 P.I.Pinoa, P-2G Pab. 3 P.I.Ugaldeguren III, P 19 Aretxalde Auzoa, 66 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 12 Pab. 7 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 12 Pab. 8 P.I.Ugaldeguren III, P 24 P.I.Sangroniz, Sangroniz Bidea 32 P.I.Ugaldeguren II, P 13-I P.I.Neinver, Astintze 6 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 5, 6 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 21B P.I.Ugaldeguren III, P 23-3 Mod. 2-3 P.I.Ugaldeguren I, P 5-II Pab. 3 P.I.Ugaldeguren I, P 4-IV Pab 3 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 12 Pab. 18 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 4I P.I.Sangroniz, Sangroniz Bidea 2, Edif. 1 Pab. 4 P.I.Ugaldeguren III, P 23-5 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 3 Pab. 18 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 11 Pab. 6 P.I.Torrelarragoiti, P 5-F P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central Pab 3D P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 4B P.I.Torrelarragoiti, P 5-H P.I.Sangroniz, Sangroniz bidea 10 P.I.Torrelarragoiti, P 6-A1 Puerta 3 AVDA TXORIERRI 20 LONJA P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 1 Pab. 14 P.I.Neinver, Artxanda 2 Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 2 Berreteaga bidea, 13 P.I.Pinoa, Avda pinoa 8, CEZ, Dpto. 15 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 7 Pab. 2 Larrondo goiko , 5 Pab. 13 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 4A Txorierri Etorbidea, 21 P.I.Ugaldeguren I, P 4-IV

944531464 944711042 944711786 944523475

codesport.com socosevi.es cyjsa.com ecolograf.com mccgraphics.com argiagrafika.com masjor.com ekienergia.com

colegiovizacaya.net munabe.com lauro.org c-francaisbilbao.com

txorierri.biz ayalde.es colegiolamerced.net colegiourdaneta.com txorierri.net itsasmendikoi.net

viva-aquaservice.com ibernorte.com faston.com satebi.es mikel.bz autoescuelabasurto.com airquality.es spectro.es kriketa.com

informstone.es

aek.org e-txorierri.com

F Fab. de Mamparas. Equipamiento de Oficinas Fábrica de Armarios Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas Fabricación de aparatos de distribución eléctricos Fabricación de aparatos de distribución eléctricos Fabricación de aparatos de distribución eléctricos Fabricación de aparatos de distribución eléctricos Fabricación de aparatos de distribución eléctricos Fabricación de aparatos de distribución eléctricos Fabricación de aparatos de distribución eléctricos Fabricación de aparatos de iluminación Fabricación de aparatos de iluminación Fabricación de aparatos electrodomésticos Fabricación de armas ligeras Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería Fabricación de artículos de papelería Fabricación de artículos de papelería Fabricación de artículos de papelería Fabricación de artículos de papelería Fabricación de artículos de papelería Fabricación de artículos metálicos de menaje doméstico Fabricación de ascensores… Fabricación de ascensores… Fabricación de ascensores… Fabricación de ascensores… Fabricación de carpintería metálica Fabricación de carpintería metálica Fabricación de carpintería metálica Fabricación de carpintería metálica Fabricación de carpintería metálica Fabricación de carpintería metálica Fabricación de carpintería metálica Fabricación de carpintería metálica Fabricación de carpintería metálica Fabricación de carpintería metálica Fabricación de carpintería metálica. Fabricación de carrocerías para vehículos Fabricación de carrocerías para vehículos Fabricación de caucho sintético en forma primaria Fabricación de caucho sintético en forma primaria Fabricación de cerraduras y herrajes Fabricación de cisternas, y depósitos de metal Fabricación de cisternas, y depósitos de metal Fabricación de cisternas, y depósitos de metal Fabricación de cisternas, y depósitos de metal Fabricación de cisternas, y depósitos de metal Fabricación de compresores Fabricación de conservas de pescado Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes Fabricación de envases plásticos

944554004 944532171 944522003 944710318 944317777 944523379 944522320 944535752 944521589 944520152

944522217 944711177 944520950 944544222 944538166 944376729 944675209 944761174 944540254 944539211 944363006 944533953 944711855 944530553 944535050 944522201 944522273 944545405 944520916 944711531 944522006 687551925 944531805 944520520 944538020 944531400 944522476 944533920 944458064 944532601 944531556 4520184

exide.com

uriarte.net supsonik.com ziv.es arbelec.com ormazabal.com scorpio.es

ardesa.es

orona.es mecopaksl.com apelsl.com kone.com dragasl. persianasmunoz.org magafor.es persianashegar.com

magafor.es

reikia.es indartex.com huiplax.com

155


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

F Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación Fabricación

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

envases plásticos envases plásticos envases plásticos envases plásticos envases plásticos envases y embalajes de madera envases y embalajes de madera envases y embalajes de madera equipo de control de procesos ind. equipo de control de procesos ind. equipo médico y ortopédicos equipo médico y ortopédicos equipo médico y ortopédicos especialidades farmacéuticas especialidades farmacéuticas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas estructuras metálicas gases industriales herramientas manuales herramientas manuales herramientas mecánicas hilos y cables eléctricos aislados hilos y cables eléctricos aislados hilos y cables eléctricos aislados hilos y cables eléctricos aislados instrumentos y aparatos de medida instrumentos y aparatos de medida instrumentos y aparatos de medida instrumentos y aparatos de medida instrumentos y aparatos de medida instrumentos y aparatos de medida instrumentos y aparatos de medida jabones y artículos de limpieza jabones y artículos de limpieza jabones y artículos de limpieza lámparas y tubos eléctricos lámparas y tubos eléctricos lámparas y tubos eléctricos lámparas y tubos eléctricos lámparas y tubos eléctricos maquinaria de la alimentación… maquinaria de refrigeración no doméstica maquinaria de refrigeración no doméstica maquinaria de refrigeración no doméstica maquinaria de ventilación no doméstica maquinaria para la construcción maquinaria para la construcción maquinaria para la industria metalúrgica máquinas para trabajar el caucho máquinas-herramienta para metales máquinas-herramienta para metales material ferroviario moldes moldes moldes motores y turbinas (vehículos no) motores y turbinas (vehículos no) muebles de cocina y baño muebles de cocina y baño muebles de cocina y baño muebles de oficina... muebles domésticos muebles domésticos neumáticos y cámaras de caucho ordenadores y otro equipo informático ordenadores y otro equipo informático ordenadores y otro equipo informático ordenadores y otro equipo informático ordenadores y otro equipo informático ordenadores y otro equipo informático ordenadores y otro equipo informático otra maquinaria industrial general otra maquinaria industrial general otra maquinaria para usos específicos otra maquinaria para usos específicos otra maquinaria para usos específicos otra maquinaria para usos específicos otra maquinaria para usos específicos otra maquinaria para usos específicos otro equipo y material eléctrico otro equipo y material eléctrico otro equipo y material eléctrico otro equipo y material eléctrico otro equipo y material eléctrico otro equipo y material eléctrico otro equipo y material eléctrico otro equipo y material eléctrico otro equipo y material eléctrico otro equipo y material eléctrico otro equipo y material eléctrico otro equipo y material eléctrico otro equipo y material eléctrico otro equipo y material eléctrico

156

BARSAN INSTALACIONES Y MONTAJES TRANSFORMADOS WATER CUT SL MODELBI SL PLASTICOS ELU SL CALDERERIA PLASTICA MEDIAVILLA CB EMBALAJES HEGOALDE SL MADERAS LECUE SL PALENOR SL MATZ ERREKA ELINSIDER KMD PRECISIÓN EUROPA, S.L. MINOS-97 SL MESTRA FERRER INTERNACIONAL, S.A. BIAL, S.A. BATTLIFE TACOMI S.A JUAN MARIA CALVO -JUAN IGNACIO CYMI S.A. CANINI MONTAJES SL MONTAJES METALICOS JAUREGUI SA TACOMI S.A MONTAJES INDUSTRIALES LAVEK SL TEKSOL 2000 GRAPPA VENTUNOR TALLERES SERMAN SL CALDENOR SA OXICORTES Y CURVADOS SA ALCOMSA EXDUSA STYLSAF MEYCAL SAL TALLERES MOBIBAT SL MEVASA CALDERERIA SAN MARTIN 88, SAL AL-AIR LIQUIDE ESPAÑA SA BELAYA HERRAMIENTAS ERDEKO, S.L. INDUSTRIAS EXTREMIANA BOBINADOS ARGIA SL MECO RETRENSA REDES TRENZADAS AISLANTE GE POWER MANAGEMENT SA ZUNIBAL SL DIBAL SA DIBAL SA DIBAL SA INREDIPLACA, S.L.L. ELSON ELECTRONICA SA ZUNIBAL SL BKM HIGIENE PROFESIONAL LABORATORIOS BILPER SA LABORATORIOS BILPER SA SOTECO SA JULIO GARRIDO MIGUEL-JOSE ANGEL NEGRO ROJAS JOSE MARIA IPAR ELEKTRONIKA SL LUZ ZAMUDIO SOMMETRADE SL TRANE AIRE ACONDICIONADO AFRISA TORRAVAL COOLING, S.L. SPX COOLING TECHNOLOGIES IBERICA ALBA SL ALBA SL DANIELI PROCOME IBERICA, S.A. INDARBI ONAPRES SCOOP HIDRAULICA ARLU SL INGETEAM TRACTION, S.A. MODELOS UGALDE, C.B EDURKON, SL INTRO-DESIGN SL SOMFY ESPAÑA SA SKANDIAVERKEN SL ZUELAN COMERCIAL DEL BAÑO SL DECOHOGAR MOBAÑO SL MADUCHA BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE SA ARMARIOS CAPAPE CARPINTERIA BONI VULCANIZADOS RAHBAT SA SAGRARIO HERNANDEZ IGNACIO PCI BIZKAIA TEIBO SISTEMAS Y COMUNICACIONES SL PC MAX INFORMATICA TEAM SL RPM MAYORISTAS INFORMATICOS, S.L. EKODAT SA MAQUINARIA ANIVI SA TALLERES MEBUSA, S.A.L. ASTRUM TECHNOLOGIES, S.L. MAQUINARIA ELORGLASS SL TEKENER SA RALPE LUBRIMONSA INGEMAT SA EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. FANOX ELECTRONIC, S.L. PINE INSTALACIONES Y MONTAJES SA MIKROA SA GECSA CONDUCTORES Y CONEXIONES SA GECSA CONDUCTORES Y CONEXIONES SA IRUMEK PINE INSTALACIONES Y MONTAJES SA SOLRES SCOOPL POWER ELECTRIC SL PINE EQUIPOS ELECTRICOS S.A. ENERSYS SA RESISTENCIAS ELECTRICAS LLORENTE SL SUBCONJUNTOS ELECTRONICOS S.U.E.SA

LOIU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU LARRABETZU ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO LOIU SONDIKA SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO LOIU SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO SONDIKA LOIU LEZAMA DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU ZAMUDIO LOIU LARRABETZU LOIU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO

Berreteaga bidea, 9 P.I.Torrelarragoiti, P 5-C P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 6L P.I.Ugaldeguren III, P 28 A P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 18 Berreteaga bidea, 19 Pab. 16 Mikel Zarate ,3 P.I.Torrelarragoiti, P 6-E Larrondo goiko , 2 Pab. 1 P.I.Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 13 Larrondo goiko , 5 Pab. 12 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 7 Pab.1 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 60 P 9A P.I.Astikene, Errota zaharra 8, Pab. A22 P.T.B., Edif. 401 Orro P.I.Neinver, Artxanda 6 (ALMACEN) Mikel Deuna , 5- 4ºD P.I.Ugaldeguren I, P 6-II P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 14A P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 0, Dpto 2 P.I.Neinver, Aresti 5 Gogorrene bidea, 3 P.I.Sangroniz, Sangroniz bidea, 38 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 5H P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 10 Pab. 14 P.I.Ugaldeguren III, P 18-2 P.I.Ugaldeguren I, P 1-I P.I.Ugaldeguren III, P 27-3 P.I.Ugaldeguren III, P 18-3 P.I.Ugaldeguren II, P 12 PAB. 7 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 20 P.I.Ugaldeguren III, P 20-2 P.I.Pinoa, P-3A San Martin Auzoa 210 P.I.Ugaldeguren I, P 3-I P.I.Torrelarragoiti, P 2-A P.T.B., Edif. 224 P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 32 P.I.Pinoa, Avda pinoa 8, CEZ, Dpto. 4 P.I.Astikene, Beresi 2, 4 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 11 Pab. 1 P.I.Torrelarragoiti, P 6-A2 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central P.I.Pinoa, P-5B P.I.San Isidro, Idorsolo 1 P.I.Neinver, Astintze 26 P.I.Neinver, Astintze 24 P.I.Neinver, Astintze 20 P.I.Pinoa, Avda pinoa 8, CEZ Dpto. 16 P.I.Torrelarragoiti, P 6-A3 P.I.Torrelarragoiti, P 5-E Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 16 P.I.Pinoa, P-3A P.I.Pinoa, 17 P.I.Neinver, Isumendi 3 Anboto Plaza, 1- 1K Ganekogorta , 4- 4º A Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 9 Nekazari ,1 Bajo P.T.B., Edif. 301 P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 0, Dpto 3 P.I.Neinver, Astintze 2, Pab. 3 P.I.Torrelarragoiti, P 9-A P.I. Torrelarragoiti, P 9-A P.I.Sangroniz, Sangroniz Bidea 34 P.I.Sangroniz, Sangroniz Bidea 34 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 2 P.I.Neinver, Isumendi 2 P.I.Ugaldeguren II, P 9-IV P.I.Torrelarragoiti, P 7-B V. Central Nave C1 Parque Tecnologico de Bizkaia., Edif. 106 P.I.Ugaldeguren I, P 3-II Pab. 6 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea 46, P 8E P.I.Torrelarragoiti, P 2-F Pab 7 Antiguo Seminario, Larrauri 1A- Planta 3- Dep 15 P.I.Torrelarragoiti, P 7-M Pab. 1, 2 Bizkaia , 2 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 10 Pab. 5 P.I.Sangroniz, Sangroniz Bidea 2, Edif. 1 Pab. 1 Izarza Bidea, 18 P.I.San Isidro, Idorsolo 5, Pab. 4 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 Molinaga bidea, 7 Aretxalde Auzoa,86 P.T.B., Edif. 802 P.I.Neinver, Astintze 2, Dpto H Mungialde Etorbidea, 3 P.T.B., Edif. 108 P.I.Pinoa, P-2C Nave 5 P.I.Pinoa, Avda pinoa 8, CEZ, Dpto. 11 Txorierri etorbidea, 8 P.I.Ugaldeguren I, P 5-III Pab. 9 Larrondo , 3 bajo Larrabetzuko Elkartegia, Andramari 37, Mod. 04 Txorierri Etorbidea,26 P.I.Ugaldeguren III, P 21-1 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 38 P.T.B., Edif. 201 P.I.Neinver, Aresti 8 P.T.B., Astondo Bidea, Edif. 604 Astintze , 6, 3ª Planta Dpto. 308 Edificio Arteaga. Txorierriko Et., 9. Dpto. 302 LARRONDO 10-12 Larrondo , 12 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 2B P.I.Ugaldeguren II, P 9-V PAB. 8 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 5N P.I.Ugaldeguren II, P 9-I P.I.Pinoa, P-5A P.I.Berreteaga, Txorierri Et., 46 P 8 Planta 1ª 7 P.I.Pinoa, Avda pinoa 8, CE Zamudio , Dpto. 10, 12

944523877 944533632 944521112 944522900 944536829 944558012 944522710 944712387 944522491 944531180 944533228 944530388 944339763 944438000 630371126 944522123 944542608 944439448 615073994 944545480 944522123 944530832 946313323 944711816 944711819 944535819 944711333 944520420 944520971 944520705 944545132 944520666 944522695 944532562 944520258 944318050 944522829 944447950 944711704 944530966 944523384 944522682 944858800 944977010 944521510 944521510 944521510 944523191 944520308 944977010 944804543 944520007 944520007 944520313 944543438 944540017 944538006 944521160 944318611 944541876 944543556 944520000 944523838 944711600 944872800 944523808 944521030 944039718 944544355 944711404 944521770 944540795 944520816 944530661 944710562 944536121 944535710 944064955 944533752 944538174 944556308 944039999 944103818 944545150 944039600 944521544 944520957 944531900 944994100 944536300 944557045 944535395 944520961 944532000 946002400 944858560 944711409 944544792 944061206 944535201 944712280 944711789 944535827 944520565 944521522 944531573 944521282

palenor.com erreka.es elinsider.com kmd-europa.com minos97.com mestra.es bial.es

grappacercados.com

alcom.es exdusa.com stylsaf.com

euskalnet.net/gorlan airliquide.com

iexce.com

geindustrial.com zunibal.com dibal.com dibal.com dibal.com e-elson. zunibal.com bilper.es bilper.es

sommetrade.com grupodisco.com torraval.com spx.com alba.es alba.es danieli.com indarbi.es onapres.es ingeteam.com edurkon.com introdesign.es skandiaverken.com

maducha.com biplax.com armarioscapape.com

pci.es pcmaxinformatica.net ingeteam.es rpmmayoristas.com anivi.com

elorglass.com tekener.es ralpe.net lubrimonsa.es ingemat.es

pine-montajes.com mikroa.com gecsa.es gecsa.es pine-montajes.com solressc.com pine.es enersysinc.com suesa.net


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

Fabricación de otro material de elevación y manipulación Fabricación de otro material de elevación y manipulación Fabricación de otro material de elevación y manipulación Fabricación de otros artículos de papel y cartón Fabricación de otros artículos textiles Fabricación de otros artículos textiles Fabricación de otros productos (química orgánica) Fabricación de otros productos (química orgánica) Fabricación de otros productos (química orgánica) Fabricación de otros productos de caucho Fabricación de otros productos de caucho Fabricación de otros productos de caucho Fabricación de otros productos de caucho Fabricación de otros productos de caucho Fabricación de otros productos de caucho Fabricación de otros productos de caucho Fabricación de otros productos de caucho Fabricación de otros productos de farmacia Fabricación de otros productos de hormigón, yeso... Fabricación de otros productos de hormigón, yeso... Fabricación de otros productos de madera Fabricación de otros productos de madera Fabricación de otros productos de madera Fabricación de otros productos de madera Fabricación de otros productos metálicos Fabricación de otros productos metálicos Fabricación de otros productos metálicos Fabricación de otros productos metálicos Fabricación de otros productos minerales no metálicos Fabricación de otros productos minerales no metálicos Fabricación de otros tejidos textiles Fabricación de pan y otros Fabricación de pan y otros Fabricación de pan y otros Fabricación de pan y otros Fabricación de pan y otros Fabricación de papel y cartón Fabricación de papel y cartón Fabricación de papel y cartón Fabricación de papel y cartón Fabricación de papel y cartón Fabricación de perfumes y productos de belleza Fabricación de perfumes y productos de belleza Fabricación de perfumes y productos de belleza Fabricación de pernos, tornillos, cadenas… Fabricación de pernos, tornillos, cadenas… Fabricación de pernos, tornillos, cadenas… Fabricación de piezas carpintería para construcción Fabricación de piezas carpintería para construcción Fabricación de piezas carpintería para construcción Fabricación de piezas carpintería para construcción Fabricación de piezas carpintería para construcción Fabricación de piezas carpintería para construcción Fabricación de piezas carpintería para construcción Fabricación de piezas carpintería para construcción Fabricación de piezas carpintería para construcción Fabricación de piezas carpintería para construcción Fabricación de piezas carpintería para construcción Fabricación de piezas carpintería para construcción Fabricación de piezas no eléctricas para vehículos Fabricación de piezas no eléctricas para vehículos Fabricación de piezas no eléctricas para vehículos Fabricación de piezas no eléctricas para vehículos Fabricación de piezas técnicas en materias plásticas Fabricación de pinturas, barnices… Fabricación de placas, hojas… de plástico Fabricación de placas, hojas… de plástico Fabricación de placas, hojas… de plástico Fabricación de placas, hojas… de plástico Fabricación de placas, hojas… de plástico Fabricación de primeras materias plásticas Fabricación de primeras materias plásticas Fabricación de primeras materias plásticas Fabricación de primeras materias plásticas Fabricación de productos básicos (química inorgánica) Fabricación de productos básicos (química inorgánica) Fabricación de productos cárnicos Fabricación de productos cárnicos Fabricación de productos cerámicos refractarios Fabricación de productos cerámicos refractarios Fabricación de productos cerámicos refractarios Fabricación de productos cerámicos refractarios Fabricación de productos de alambre Fabricación de productos de confitería Fabricación de productos de pastelería Fabricación de productos diversos en materias plásticas Fabricación de productos diversos en materias plásticas Fabricación de productos diversos en materias plásticas Fabricación de productos diversos en materias plásticas Fabricación de productos diversos en materias plásticas Fabricación de quesos Fabricación de rodamientos Fabricación de tejidos recubiertos de plástico Fabricación de toldos Fabricación de válvulas y grifería Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes Fabricación e Instalaciones Eléctricas Fabricación elementos de hormigón para construcción Fabricación elementos de hormigón para construcción Fabricación, Montaje e Instalaciones Eléctricas Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería

TOYOTA MATERIAL HANDLING ESPAÑA SA GANTRY ESPAÑOLA SA GANTRY ESPAÑOLA SA DIVIPA MENCHACA TOLDOS ARRANZ S.L ASTAR SA BIOCOMBUSTIBLES VASCOS SA ASTAR SA TALLERES GANGOITI S.L GONZALEZ PEREZ JOSE GRANJA CARRACEDO ALFONSA BIDOBI, C.B HERBOSO CAUCHO METAL S.L. GAUSA PRODUCTOS DEL CAUCHO SL NEUCICLAJE SA FLEXIX, S.A FARMATHIA, AGRUPACION DE FARMACIAS, PREFABRICADOS VASCOS SL PREFABRICADOS DE HORMIGON LEZAMA MARKETERIA LUR SL MARKETERIA LUR SL ESTUDIO MODELNORTE SL SISTEMODEL LUMAR SEÑALETICA TECNICAS DEL TUBO BEITIA SL NORTE INDUSTRIAL SA ADASA ASFALTOS URIBE SA ASFALTOS URIBE SA INDUTEX PANADERIA SAN ISIDRO ASOC.PROV.DE EXP.DE PAN DE BIZKAIA SARRIKOLA OGITEGIA, S.L. BIMBO SA BREADY S FACTORY SA CARTONAJES LANTEGUI SL CARTULINAS DEL NORTE SL CHERRY PAPER SL MEAD WESTVACO SL MEAD WESTVACO SL IDOKI LABORATORIOS TEGOR SL LABORATORIOS TEGOR SL CHAVESBAO, S.A INDUSTRIAS SERBAI SL CONSUMISA (ALMACEN) ZIOGAR SCOOP CARPINTERIA JOKAR CB CARPINTERIA EBANISTERIA LARRONDO SL EBANISTERIA XAIGOR HIKEA 31, S.L. AROMET SUGATZA 2006 CARPINTERIA ZABALLA CARPINTERIA ZUBIETA SL EBANISTERIA Y CARPINTERIA HIRUKO HNOS. RUIZ SL RAMIREZ VILLALBA RAFAEL ZF SACHS ESPAÑA, S.A. DIRETRANS INDUSTRI SL TYREMOL SL FPK SA RECUBRIMIENTOS QUIMICOS EDERLITA SL PLASTICOS SAYLAN SL KEIRE S.L EB-RIM ROTOMOULDING, S.L. EB-RIM EUROBLOCKS SA TRANSFORMADOS GLOSA SL MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS ASUA ASUA PRODUCTS SA REYCARTS SL MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS ASUA SAELGA DISTRIBUCIONES, S.L. BASF CONSTRUCTION CHEMICALS DELICASS THATE GRANADOS LUIS DEINCO, S.L. EUROFIRE SL REFRATERMIC BEROA IBERIA (ANTES KARRENA) TALLERES FERRALLA SL ARTESANOS DEL MALVAVISCO SLL AYARZASAN SL MERSA CALDERERIA PLASTICA SL EUSKOPACK SL ENVASES ALAM SL TROQUELERIA HUIDOBRO SA POLIMEROS TECNICOS SL VASCOLAC SL CORYR TOLDOS ZAMUDIO, S.L. TOLDOS TXORIERRI SL TADEVAL SL OSCAR PARRA GALLEN TRELEC BTC ZIV GRID AUTOMATIONS SL INFERPI-INGENIERÍA DE PROCESOS HORMIGONES DE ZAMUDIO SA HORMIGONES BIZKALDE, S.L. INFERPI-INGENIERÍA DE PROCESOS ALABORT Y MATEOS S.L. INSANOR INSTALADORA INTEGRAL INTA SL AIDESEGI SL ANDONI ITURGINTZA SL ALABORT Y MATEOS S.L. FONTANERIA Y SANEAMIENTO ENDIKA MENDEZ MELLADO JOSE PEDRO INSTALACIONES EDERKI SL FONTANERIA Y SANEAMIENTO ENDIKA INSAVA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

F DERIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO LOIU SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA LARRABETZU ZAMUDIO DERIO DERIO LOIU SONDIKA DERIO LARRABETZU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO LARRABETZU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO LARRABETZU ZAMUDIO SONDIKA LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA LEZAMA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA LARRABETZU ZAMUDIO LOIU LARRABETZU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO ERANDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ERANDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO

P.I.Ugaldeguren I, P 6-II Andikoetxe s/n,Plta 1 P4 P.I.Ugaldeguren III, P 25-2 B (junto al Lekunbiz) P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 4N P.I.Neinver, Astintze 14 P.I.Ugaldeguren III, P 23-3 Mod. 6 Txorierri etorbidea, 20 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 6 P.I.Sangroniz, Sangroniz Bidea 20 P.I.Sangroniz, Sangroniz bidea 30 P.I.San Isidro, Idorsolo 5, Pab. 1 Mungialde Etorbidea,13 Bajo Ganekogorta ,2 Bajo P.I.Berreteaga, Txorierri Et., 46 P 8 Planta 1ª 8 P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 1,2,3 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 8 Pab. 4-5 P.I.Pinoa, P-4B (apdo. 8) P.I.Pinoa, P-1D Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1B Goikoelexea Auzoa,10 P.I.La Cruz, Aretxalde Auzoa, s/n P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 13B P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 13, 16B Larraburu , 2 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 3C P.I.San Isidro, Idorsolo 5, Pab. 2 Berresoaga 3 P.I.Pinoa, 16 P.I.Pinoa, P-2E P.I.Neinver, Artxanda 8, 10 P.I.Ugaldeguren II, P 9-VII P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 1 Pab. 18 Aralar , 4 P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 10, 11 B Sarrikola Auzoa s/n P.I.Ugaldeguren II, P 16-II P.I.Ugaldeguren II, P 16-III P.I.Ugaldeguren I, P 6-II Nafarroa , 1 P.I. UGALDEGUREN 2 13 P.I.Ugaldeguren I, P 5-I Pab. 1 P.I.Ugaldeguren III, P 30 P.T.B., Ibaizabal Bidea, Edif. 502 P.I.Ugaldeguren I, P 4-IV P.I.Ugaldeguren I, P 5-III Pab. 1A P. Ind Sarrikola, Bizkargi , 6 P.I.Pinoa, P-2G Pab. 1 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 10 Pab. 1,2 Larrondo , 13 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 2 Berreteaga bidea, 7 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur 14 C P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 12 Pab. 13 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 8 Pab. 2 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 6 Pab. 5 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 12 Pab. 3 P.I.Ugaldeguren I, P 1-V P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 12 Pab. 12 P.I.Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 23 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea 5 P.I.La Cruz, Aretxalde Auzoa, 130 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 8A P.I.Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 13 P.A.E. Asuaran, Edificio Artxanda, 25 P.I.Ugaldeguren II, P 10 P.I.Ugaldeguren III, P 27-1 P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 2B Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 22, 23 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 22, 23 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 22, 23 P.I.Torrelarragoiti, P 5-F P.I.Sangroniz, Sangroniz Bidea 8 P.I.Sangroniz, Sangroniz Bidea 18-20 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 P.I.Sangroniz, Sangroniz Bidea 8 P.I.Berreteaga, Txorierri Et. 46 Pabellón 6 D P.I.Berreteaga, Txorierri Et 46 P 6 C y D Legiano Auzoa,s/n P.I.Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 14 Araba , 2 Plta 2 P. Ind Sarrikola, Bizkargi Pab 1 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 10 Pab. 6 P.I.Berreteaga, Txorierri Et., 46 (Polígono Izarza) P.I.Torrelarragoiti, P 7B P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 8B P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 24 puerta 2 P.I.Astikene, Landatxu 12, Pab.C21 P.I.Ugaldeguren I, P 6-II Planta 1ª P.I.Ugaldeguren I, P 4-IV Pab 2 P.I.Ugaldeguren III, P 32-5 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea 5, Pab 9 P.I.Torrelarragoiti, P 6-A4 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 1C P.I.Torrelarragoiti, P 6-A4 P.I.Torrelarragoiti, P 2-F P.I.Neinver, Zintxudi , Pab. C2 Naves 4, 5 P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 3B Sangroniz bidea 6, Elkartegia 4I Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 210 P.I. Asua-berri, 33-36 P.I.Torrelarragoiti, P 7C P.I.Pinoa, P-5D P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 6B-1º y 2º P.I.Astikene, Orroño 21, Pab. A11 P.I.Astikene, Orroño 19, Pab. A10 TXORIERRI ETORBIDEA, 9 Plaza Mikel Deuna 7 P.I.San Isidro, Idorsolo 15, Dpto 3 P.I.San Isidro, Idorsolo 5, Pab. 3 Urbasa Gunea , 5 P.I.San Isidro, Idorsolo 5, Pab. 7 P.I.Astikene, Orroño 19, Pab. A10 P.I.San Isidro, Idorsolo 15, Dpto 3

944520554 944535084 944520164 944245574 944535070

gantry.com gantry.com divipa.com menchacasa.com toldosarranz.com astar.es

944531650 944531598 946023496

astar.es

944542053 944530300 944522686 944711435 944520545 944977180 902104058 944558192 944523185 944543585 944543585 944535775 944533376 944540720 944558252 944522061 944449933 944411701 944522715 944711205 944540137 944545105 944558337 944522475 944523839 944540333 944531313 661318190 944523848 944523848 944005200 944544200 944544200 944123456 944523339 944471650 944535743 944532297 944711744 944522506 944710007 944536237 944530235 944532499 944530165 944531050 944522732 944530356 944555050 944533543 944544608 944532708 944522605 944521194 944544219 944530536 902160240 944544744 944520860 944535206 944532703 944711500 944535014 944531021 944557036 944522531 944794480 944558709 944711093 944712230 944521473 944545327 944522317 944541320 944545301 944545022 944520184 944711791 944523300 944437033 944523585 944521258 944436662 666660561 944537071 944037400 944710050 944522970 944523774 944710050

herbosocm.com

flexix.com

etxebelez.com

sistemodel. tbeitiasl.com lacroixnorte.com adasa.es asfaltosuribe.com asfaltosuribe.com

bimbo.es cartonlan.com

meadwestvaco.com meadwestvaco.com idoki.com tegor.com tegor.com chavesbao.com consumisa.com

aromet.net sugatza2006.com

zfsachs.com diretrans.com industri-sl.com fpksa.com ederlita.es keire.com ebrim.com hexion.com asua.com hexion.com bettor-mbt.es delicass.com thate.es/ deinco.eu

karrena.es

euskopack.com

vascolac.net coryr.es euskalnet.net/toldos txorierri

trelec.com ziv.es inferpi.com horzasa. inferpi.com

944412818 944541787 944535768 944522962 944545012 944543189 944522418

157


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

F Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Fontanería Forja y estampación de metales Forja y estampación de metales Formación para adultos y FP continua Formación para adultos y FP continua Frío Industrial Comercial Frío Industrial y Comercial Frío Industrial y Comercial. Aire Acond. Mantenim Frutas, Verduras y Conservas Fundición de hierro Fundición de hierro Fundición de hierro Fundición de hierro Fundición de hierro Fundición de otros metales no férreos Fundición de otros metales no férreos Fundición de otros metales no férreos

INSAVA FONTANERO - DIAZ MARTIN MIGUEL FONTANERO - JUAN CARLOS DAÑOBEITIA FONTANERO - ABIA FRAILE MARIANO ACONDAIR REMIREZ INSTALACIONES SL URKETA SAL URTEK INSTALACIONES SL FONTANERIA Y CALEFACCION RUIZ SL SERCO 2005 S.L. FONTANERIA OCEAN SL FONTANERIA DOBARAN FONTANERIA TINO ITG-GAS SL UR KONPON ITURGINAK SL ESTAMPACIONES BILBAO, SL INGENIERIA Y TECNICAS DE MATRICERIA CENTRO E. P. A. DERIO CONSULTORIA FORMABASK, S.L. BIZKAIFRIO, S.L. IPARFRÍO REFRIGERACIÓN BASCONIA, S.L DISTRIBUCIONES ARUNDICE, S.L. HILARIO FORJAS Y CALDERERIA SL OLSA OLSA OLSA MONTAJES ZORROZA SL FUNDICIONES DE ERANDIO SA FUNVISA REFINERIAS SANGRONIZ SL

DERIO DERIO LEZAMA LEZAMA LOIU LARRABETZU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO DERIO LOIU LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA

P.I.Astikene, Orroño 17, Pab. A9 Mungialde Etorbidea ,5 -4 A/7 Aretxalde Auzoa, 100 Goitioltza Auzoa, 17 Larrondo goiko , 5 Pab. 1 Iturrikoetxe , 3 Lonja Errementeri Bidea, 1 P.I.Torrelarragoiti, P 5-H P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 12 P.I.Pinoa, P-2C Mod. 3 P.I.Ugaldeguren I, P 8 Pab. 8 Mitxine ,4 P.I.Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 26 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 3A,B Kolitza 1 P.I.Ugaldeguren III, P 27-5 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VII Pab. 1 Bestorrene , 6 Parque Tecknologico, Laida Bidea, 208 B P.I. Urazandi, 17A-18A P.I. Asua-berri, 17 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 16 P.I. Urazandi P.I.Ugaldeguren I, P 7 Txorierri etorbidea, 8 Txorierri etorbidea, 8 Larrabarri Bidea, 1 Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 2 P.I.Ugaldeguren III, P 21-2 P.I.Ugaldeguren III, P 19 P.I.Sangroniz, Sangroniz bidea 16

GESPROIN 2002 DERIOKO UDAL KIROLDEGIA HIRU BER HIRU SEMINARIO GYM, S.L. ATHLETIC CLUB DE BILBAO KUKUBILTXO ANTZERKI TALDEA SCOOPL LEIMOTIV HOLDING 2007 SL DOCUWORLD UNIVERSAL SL GAMESA CONMUNICA MEDIATRADER SL GURRUCHAGA DAÑOBEITIA JOSE IGNACIO PROMOCIONES ISAMEGA, S.L. GAUNATRANS EGUZKIEDER EGUZKIEDER TXINPASMENDI ALESVAYA ZUHAIZTI HAURRESKOLA

ERANDIO DERIO LEZAMA DERIO LEZAMA LARRABETZU DERIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO LOIU ERANDIO ERANDIO DERIO DERIO LARRABETZU ZAMUDIO

Ed. Inbisa, 104 Aranzazu 4 Barrio Aretxalde 94 Antiguo Seminario, Edificio 1A Garaioltza Auzoa, 147 Errebale , 20 P.T.B., Astondo Bidea, Edif. 603 AVENIDA TXORIERRI, 42, A 1 PLT. P.T.B., Edif. 222 Larrauri , Edificio Arteaga Centrum 1ªC-4ªplanta Kukulu Bidea, 36 ( Apartado 1666- Bilbao) Ed. Inbisa, 114 P.I. Urazandi, 13C GANBURU, 5 Besaide Plaza,1Bajo Andramari 11 bajo P.T.B., Ibaizabal Bidea, Edif. 107

944536414 944540159 655702611 944541582 944556088 944558366 946027434 944536695 944317600 944317033 944533478 944536665 944710266 944541637 944541637 944557179 944662600

KENCI, S.L. FETFORMAS LEIRE ECHANIZ MARÍA PAZ CURA PRISMA 7000 SL PENSION UDONDO HOTEL SEMINARIO SL HOTEL LAIA ALBA HOTEL GOLF HOTEL LOIU HOTEL TRYP SONDIKA HOTEL RESTAURANTE ARETXARTE HOTEL RESTAURANTE ARTEA ERROTA HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS BILBAO

ERANDIO ERANDIO LARRABETZU SONDIKA LOIU DERIO DERIO DERIO LARRABETZU LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO

P.I. Urazandi, Ed. Proynave P.I. Asua-berri, 84 GORBEA 3, 1ºB Rementeri 62 TXORIERRI ETORBIDEA 19 Mungialde Etorbidea, 3-1º Dcha Larrauri nº-1 Parque Tecnologico, Edif. 806 BARRIO LEGINA S/N Lastetxe , 24 Avanzada Asua- Erletxes, 2 - 4 P.T.B., Edif. 200 Arteaga Auzoa,63 P.I.Astikene, Zarandoa, 5

944711795 655723501 609362826 656402308

kenci.com

946564909 944659700 944317680 944558931 944535038 944538052 944521158 944523457 944868240

pensionudondo.com

P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 1A P.I. Asua-berri, 23 P.I. Urazandi, 4C P.I. Urazandi, 5A-6A Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 105 P.I.Ugaldeguren III, P 27 P.I.Torrelarragoiti, P 6-B1 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 18, 19, 20 P.I. Asua-berri, 58 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 19 B-1º P.I.Ugaldeguren I, P 4-IV P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 9A P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 11A P.I.Neinver, Isumendi 3 PTB, Ibaizabal Bidea, Edif. 702 Molinaga bidea, 2 Larrondo , 1 Txorierri etorbidea, 18 Larrabetzuko Elkartegia, Andramari 37, Mod. 07 Araba , 2 Sutxu bidea, 10 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 14, 15 Larrondo , 13 Molinaga bidea, 5 Berreteaga bidea, 19 Pab. 18 Gipuzkoa , 1

944711802 944572030 607316381 944711510 944317136 944047689 944523400 944535902 944536745 944530009 944544008 944545377 944540071 944520961 946569500

taralux.es

944543028 658741961 944556523 944537018 944558296 944711069 946086232 944522706 628538506 944523936 944533868 944520654 944711140 944520467 944220228 944544267 944540346 944134001 944531160 943692675 944745758

urketa.net

formabask.com bizkaifrio.com iparfrio.com basconia.net

944544766

944711517 944538020 944520260 944523470 944710052

olarra.com olarra.com olarra.com

funvisa.es

G Gestación de Proyectos Indles Gestión de estadios y polideportivos Gestión de estadios y polideportivos Gestión de estadios y polideportivos Gestión de otras instalaciones deportivas Gestión de salas de espectáculos Gestión de sociedades de cartera (holdings) Gestión de sociedades de cartera (holdings) Gestión de sociedades de cartera (holdings) Gestión de soportes publicitarios Gestión de soportes publicitarios Gestión Inmobiliaria Guardamuebles Guarderías Guarderías Guarderías Guarderías

bodycenterbilbao.com athletic-club.net kukubiltxo.com leimotivholding.com docu-world. gamesacorp.com conmunica.com

H Herramientas para Mecanizado Herrería Hogares que emplean personal doméstico Hogares que emplean personal doméstico Hostales y pensiones con restaurante Hostales y pensiones sin restaurante Hoteles y moteles con restaurante Hoteles y moteles con restaurante Hoteles y moteles con restaurante Hoteles y moteles con restaurante Hoteles y moteles con restaurante Hoteles y moteles con restaurante Hoteles y moteles con restaurante Hoteles y moteles sin restaurante

aisiahoteles.com hotel-loiu.com solmelia.com aretxarte.com hiexpress.es

I Iluminación Impermeabilizaciones Impermeabilizaciones. Tejados Imprenta Imprenta Digital y cartelería Imprenta Digital y cartelería Impresión de periódicos Incendios/seguridad Informática. Consumibles Ingeniería Electrónica e Informática Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta Ingeniería mecánica general por cuenta

158

de de de de de de de de de de de de de de de de

terceros terceros terceros terceros terceros terceros terceros terceros terceros terceros terceros terceros terceros terceros terceros terceros

ERANDIO TARALUX, S.L. ERANDIO IMPERBILBO, S.L ERANDIO JMD TEJADA, S.L. ERANDIO GRÁFICAS GOYA ZAMUDIO CIANOPLAN SL ZAMUDIO CIANOPLAN SL ZAMUDIO VOCENTO LOIU BIZKOR ERANDIO INFORMÁTICA RED, S.L. ERANDIO ELECTROSOFT 2001, S.L DERIO RONAY PRECISION, S.L DERIO TALLERES LASTER DERIO D-STAR MECANIZACIONES S.L. DERIO MECANIZACIONES MONTAJES Y MANT DERIO INGETEAM METAL SOLUTIONS, S.A. LOIU FERROLOIU SAL LOIU INDUBILSA SL LOIU MANUFACTURAS D.M.P. SAL LARRABETZU PRECISION Y DECOLETAJE XXI SL LOIU MECANICAS REUNIDAS DEL NORTE SL LOIU TALLERES OCINE SL LOIU PULD´ART SL LOIU BERRUETA RELLOSO ALBERTO CONSTRUCCIONES MECANICAS LOFER SA LOIU LOIU MECANICAS UGARTE LOIU MECANIZADOS LOIUN SL

944530670 944530400 944558962 944532393 944533431 944538060 944530882 944533384 944531169 944710034

goyavirtual.com cianoplan.es cianoplan.es bizkor.es electrosoft2001.es ronay.net guiametal.com ingeteam.com ferroloiu.es manufacturasdmp.


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros Ingeniería y Consultores Ingeniería y Prevención de Riesgos Ingeniería. Consultoría Inspección técnica de vehículos Instalación de Cableado de Telecomunicaciones Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de climatización Instalación de Ventanas Instalación y Asesoramiento Informático Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones eléctricas Instalaciones Eléctricas Instalaciones y Montajes Eléctricos Intermediarios de seguros Intermediarios de seguros Intermediarios de seguros Intermediarios del comercio alimenticio, bebidas y tabaco Intermediarios del comercio alimenticio, bebidas y tabaco Intermediarios del comercio alimenticio, bebidas y tabaco Intermediarios del comercio de combustibles… Intermediarios del comercio de combustibles… Intermediarios del comercio de maquinaria, industrial Intermediarios del comercio de maquinaria, industrial Intermediarios del comercio de maquinaria, industrial Intermediarios del comercio de maquinaria, industrial Intermediarios del comercio de maquinaria, industrial Intermediarios del comercio de maquinaria, industrial Intermediarios del comercio de muebles Intermediarios del comercio de muebles Intermediarios del comercio de muebles Intermediarios del comercio de muebles Intermediarios del comercio de muebles Intermediarios del comercio de productos diversos

FERROLOIU SAL AUXMAT SL MECANIZADOS SUSTATXA XXI GEOSIDER INGENERSUN MECANIZADOS J. J. M. SL MECANIZADOS PINOA SL MECANIZADOS SUSTATXA TALLERES HERBOSO SDAD COOP ENGRANAJES Y MECANIZADOS LAMIAKO TROQUELERIA URA SL DAIMEC TALLERES LEJARZA S.L. TALLERES LEJARZA S.L. LOVERE BILBAO I SL TRANSPORTINES SILOR SL MECANIZADOS J. J. M. SL CODINOR SL RECARGUES DANAK SL TALLERES MUFER SL TEMAIN JUAN MARIA LOPEZ-EVA MARIA LOPE TRAMEBISA SA PUNZONADOS DE MATERIALES SL AREMAN SA MATRICERIA DEUSTO SL MECANIZACIONES SAN MIGUEL SL MECANIZADOS Y MONTAJES AUSART SA HIDROPROYECTOS, S.L. I+P TERRANOVA, S.L. APLUSS ITEUVE EUSKADI SA IREC COMUNICACIONES, S.L. AIC ERREKU SERTEC SL COVEDEQSA-GONZALEZ Y AZURMENDI SL ALFRIGO BIKAT MANUFACTURES, S.L. AEROLINK E-KLIMA NUFRIGO, S.L. IZARKLIMA, S.L. ISOTEC AISLAMIENTOS TECNICOS SL CLIMATIZACION BEROTZA SL URMO JATOR CO SL FRIVASA FRIO INDUSTRIAL FREIRE SL ZETELEK SL UNI SERVIS 2001, S.A. INSTALACIONES TXORIERRI SL INSTALACIONES TXORIERRI SAL CHIMENEAS SUE, S.L. VENTILACION MECANICA CONTROLADA CASIMIRO Y JUAN, C.B. SARBIDE, S.A. JAUS ELECTRICIDAD IPARTEL TEKNOLOGIA SAZOTRAN SERVICIOS TECNICOS TALLERES ELECTROMECANICOS RELASA ELORRIETA INSTALACIONES, C.B BERIAIN ELEKTRIZITATEA SL IZARTSU, S.L. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA INSTALACIONES ELECTRICAS SCORPIO SA JERSALAS, S.L. ELECTRO PRONUSA INELCO 2001, S.L. IFO SL ELECTRICIDAD GAHUR INSTALACIONES ELECTRICAS SCORPIO SA SISTEINGE SA SEGURMA SA SEI SA MONCOBRA SA COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA ENERGEST FIBRA OPTICA VIRTUAL SL MONCARCO DESARROLLO DE ELECTRICIDAD OSGULUZ ELECTRICIDAD MIBE SA DIEL SCOOP KORRALETXE ISASI SL BILBOELEC, 2000 S.L MONTAJES ELECTRICOS ASMER ELECTRICIDAD MARTIN SA IBERSHIP SA KAYEL, S.A. ELSER INSTALACIONES ELECTRICAS SL DIASOR SA PROTINSA OINAZKAR MONTAJES TECNOMEI, S.L. MADARIAGA OLEAGORDIA IGOR MAPFRE SEGUROS MADARIAGA AYARZA PEDRO MARIA MONTE KALAMUA S.A. ERDELLA GARRAIOAK DIST. ALIMENTARIA LA CAMPESINA 2001 SERCABLE CUSTOMER SERVICES SL CEPSA LASTETXE GROUP NORTENDU ETORKI SL BANDAS TRANSPORTADORAS DEL NORTE ETORKI SL SUMINISTROS TORRE SEHILA IPIÑA PEREZ MUEBLES ARTEZALE LAMPARAS ESPECIALES TECNILUZ SL COMERCIAL DEL BAÑO ANKAR SL REPRESENTACIONES JOSE GARCIA SA DISTRIBUCIOS ENDIKABI SL

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

I LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ZAMUDIO ERANDIO LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ERANDIO ERANDIO LEZAMA DERIO LEZAMA DERIO LARRABETZU SONDIKA DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO LEZAMA LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU

Molinaga bidea, 2 Bizkaia , 2 P.I.Sangroniz, Sangroniz bidea 2, Edif. 1 Pab. 3 P.I.Ugaldeguren II, P 14-II P.I.Ugaldeguren I, P 5-III Pab. 9. P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 5F2 P.I.Pinoa, P-3A P.I.Sangroniz, Sangroniz bidea 2, Edif. 1 Pab. 3 P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 1,2,3 P.I.Ugaldeguren II, P 12 PAB. 11 P.I.Ugaldeguren II, P 11 P.I.Torrelarragoiti, P 6-D P.I.Ugaldeguren III, P 25-3 nave D Lehunbiz Auzoa, 4 P.I.Ugaldeguren III, P 20-3 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 8 Pab. 1 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 5F1 P.I.Torrelarragoiti, P 5-C P.I.Sondikalde, Portu bidea, 10 Pab. 9-10 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 12 Pab. 4 y 5 P.I.Sondikalde, Portu bidea 10, Pab. 9 San Martín de Arteaga Auzoa, 221 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, Vial A P.I.Torrelarragoiti, P 6-D Goronda beko bidea, 2 P.I.Torrelarragoiti, P 7-M,N P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 12A P.I.Ugaldeguren III, P 27-2 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 18 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 12 P.I. Urazandi, Ed. Artxanda P.I.Ugaldeguren I, P 8 P.I. Asua-berri, 97 Larrondo goiko , 2 Pab. 9 Larrondo goiko , 5 Pab. A-01 (PE Kuebide) Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 9 P.I.Pinoa, P-2G Pab. 2 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 1 Pab. 6 AVD. TXORIERRI SN P.I.Ugaldeguren III, P 26-1 Pab. 3 P.I.Ugaldeguren III, P 26-1 Pab. 3 Mitxine, 3 Lonja P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central -Pab 2 ARANOLTZA AUZOA, 2 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 19 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 3C P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central 9 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 3 Pab. 3 P.I.Ugaldeguren II, P 14-I - Bajo 37 Goiri Erdikoa , 8 Lonja Goiri Erdikoa , 8 Lonja P.I.Ugaldeguren I, P 8 Pab. 9 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B V. CENTRAL P.I. Asua-berri, 114 P.A.E. Asuaran, Ed. Asua Pb. A P.I.Ugaldeguren I, P 6-II Andikoetxe s/n, P6 P.I.Astikene, Orroño 25, Pab. A13 Euskalerria, 6 P.I.Neinver, Kuribilanda 1 Uribe , 12 bajo P.I.San Isidro, Idorsolo 5, Pab. 5A P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 6B TXORIERRI ETORBIDEA 26 P-4 NAFARROA 2 Txorierri Etorbidea, 18 Txorierri etorbidea, 27 Larrondo goiko , 3 Pab. 13 Txorierri etorbidea, 18 Larrondo goiko , 3 Pab. 8 Nafarroa , 2 Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 7 Larrondo , 3 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 12, 13 Larrondo goiko , 2 Pab. 3, 4 Larrondo goiko , 2 Pab. 3, 4 PI SANGRONIZ, 6 PABELLON 5 PISO 1 MODU. ITURRIGANE 1 BAJO P.I.Torrelarragoiti, P 7-B V. ESTE P.I.Torrelarragoiti, P 6-A1 Puerta 7 P.I.Torrelarragoiti, P 5-D P.I.Ugaldeguren I, P 3-II Pab. 4 Mateo Bidaurrazaga , 3 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 3 Pab. 21 P.I.Pinoa, Avda pinoa 8, CEZ, Dpto. 24 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 2C,D,F P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central 3, 4 Y 5 P.I.Pinoa, P-3A P.I.Sondikalde, Portu bidea, 8 Pab. 7 P.T.B., Edif. 103 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 12 Pab. 1 P.I. Asua-berri, 141 P.I. Asua-berri, 125 Aretxalde Auzoa, 51 Pakearen Plaza , 3 Aretzalde Auzoa, 51 Avda. txorierri 9. Edif. Artega ofic.308 P. Ind Sarrikola, Bizkargi Pab 2-3 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 5, Pab. Nº8 Astintze 6 2ª PLANTA DPTO 202 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, C/Norte, P. 5 y 6 P.I.Astikene, Orroño 23, Pab. A12 P.I.San Isidro, Idorsolo 5, Pab. 12 P.I.Pinoa, Avda pinoa 8, CEZ, Dpto. 13, 14 P.I.Ugaldeguren I, P 5-I Pab. 2 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 6B P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 13 Pab. 2 Ganbe , 7 - 1ºC Garaioltza Auzoa,49B Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 25, 26 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B V. Central P.I.Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 14 Berreteaga bidea, 5

944532800 944533052 944530798 944904260 944042492 944521377 944530798 944522686 944491346 944523844 944522231 944523017 944545130 944538601 944711056 944522499 944631844 944530152 944631844 944520303 944522833 944522318 944533216 944520012 944531705 944521393 944531642 944538791 944232114 944522020 944531841 944533903 944535750 944454600 629846953 944538936 944544685 944543343 946562335 944522650 944522034 944711232 944531027 944521518 944711804 944765314 944531003 944531003 944522727 609733918 944710004 944264164 946412560 944540299 944520371 639582547 944540558 944545167 944532629 944535033 944538066 944545329 944660722 944538066 944466662 944535033 944538002 944800095 944536736 944530070 944532629 944540760 606436999 944153873 944027711 944520513 944545331 944530582 944531686 944711117 944522788 946740412 944710354 944209635 944710209 944532583 944533485 944556081 944540590 944556081 944047959 944558837 944536299 944042929 944041474 944544698 944545234 944520812 944545166

ferroloiu.es auxmat.com geosider.com ingenersun.com

herbosocm.com

tallereslejarza.com tallereslejarza.com loverebilbao.com silor.com codinor.com

gestamp.com

hidroproyectos.com imasp.net terranovasl.com applusiteuve.com irec.es

covedeqsa.com

nufrigo.com izarklima.com isotecsl.net

friovizcaya.com zetelek.com uniservis.es

chimeneassue.com

sarbide.com ipartel.com

grupocobra.com

inelco2001.com ifoingenieria.net

segurma.com grupocobra.com grupocobra.com

electricidadmibe.

bilboelec.com emartin.es ibership.net

diasor.es

tecnomei.com

kalamua.com

cepsa.com

etorki.es etorki.es

944212868 661473492 944554121 944536426 944522250 944544245 944530212

ankar.net rjg.es

159


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

I Intermediarios del comercio de productos diversos Intermediarios del comercio de productos específicos Intermediarios del comercio de productos específicos Intermediarios del comercio de productos específicos Intermediarios del comercio de productos específicos Intermediarios del comercio de textiles Investigación Investigación Investigación Investigación Investigación Investigación Investigación Investigación Investigación Investigación Investigación Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo ciencias naturales Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales

FERNANDO FERNANDEZ CORRAL CORDEVI DETALLISTAS RESPONS VINUS SYSTEMS SUMINISTROS DENTALES ANTON SL VIDALMAR EQUIPAMIENTOS MARITIMOS SKUNKFUNK CIC BIOGUNE ABYNTEK BIOPHARMA, S.L. BIOFTALMIK, S.L. NEIKER-INST. VASCO DE INVESTIGACION AZTI - TECNALIA GENETADI BIOTECH, S.L. BIOLAN MICROBIOSENSORES, S.L. FREEZE CAST EUROPA SL SDAD DE GESTION AMBIENTAL IHOBE MEDPLANT GENETICS SL ENERLIM ALBIA SL BIOFUNGITEK SL OWL GENOMICS PREVENTIA GENTETICS 2.0 BRAINCO BIOPHARMA SL PROGENIKA BIOPHARMA, S.A. LABEIN ARDOLAN PROTEOMIKA, S.L. HISTOCELL, S.L. BIOEF LABEIN ZIV METERING SOLUTIONS, SL ZIV I+D SMART ENERGY NETWORKS ROBOTIKER TECNALIA GAIKER, CENTRO TENOLÓGICO GAMESA INNOVACION AND TECHNOLOGY ADIRONDACK SL FUNDACION IKERTIA

SONDIKA DERIO LOIU SONDIKA ZAMUDIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO

AVD TXORIERRI 36 3B P.I.Neinver, Astintze 8 Garone Bidea 16 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 3 Pab. 6 P.I.Ugaldeguren I, P 1-II P.I.La Cruz, Parcela P3 - Pab 1 P.T.B., Edif. 801 P.T.B., Edif. 801 P.T.B., Edif. 800, 2ª Planta P.T.B., Edif. 812 Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 609 Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 502 P.T.B., Laida Bidea, Edif. 206B P.T.B., Edif. 206 P.I.Torrelarragoiti, P 7-J Parque Tecnologico, Edif. 801- 2ª Planta P.T.B., Edif. 101 P.T.B. Edificio 800 · 2ª Planta P.T.B., Ibaizabal Bidea, Edif. 502 P.T.B., Edif. 801B P.T.B., Edif. 801 P.T.B., Edif. 504 P.T.B., Edif. 700 Untzagai Ibaia , 1 P.T.B., Edif. 504 P.T.B., Edif. 800 2ª Pta. PLAZA ASUA, 1 P.T.B., Ibaizabal Bidea, Edif. 101 Parque Tecnológico, Edif. 210 Parque Tecnológico, Edif. 210 Parque Tecnológico, Edif. 202 Parque Tecnológico, Edif. 202 P.T.B., Edif. 100 P.T.B., Ibaizabal Bidea, Edif. 805 P.T.B., Laida Bidea, Edif. 206B

653010395 944540157 944538063 944530622 944545198 946257922 944061300 944064525 944030606 944034300 946574000 944044343 946574161 944209524 944522469 944064525 659394423

URIZARBARRENA ORAMAS SL

LOIU

KUKULUMENDI BIDEA S/N

944531800

METROPEIN - METROLOGÍA PESAJE VITA AIDELOS MDRENAL INNOPROT MIDATECH BIOGUNE SL EMBRYOMICS SL ESS BILBAO DYNAKIN, S.L. ESENTHIA LABORATORIO, SL ESS BILBAO ELIS, S.A.U. LAVANDERIA JASO SL LAVANDERIA CONDOR SL LANTEGI BATUAK ADMON DE LOTERIAS DE LEZAMA Nº1 GOZOKIAK AMANCIO LOTERIA AEROPUERTO DE BILBAO ADMON DE LOTERIAS Y APUESTAS Nº 1 EKASA S.A. ROSS SYSTEMS, S.L.

ERANDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO LEZAMA DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ERANDIO

P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 15 P.T.B. Ibaizabal Bidea, Edificio 801A 2 ª planta P.T.B. - Edificio 502, planta 0 P.T.B. Edificio 502, Primera Planta P.T.B. Edificio 800 · 2ª Planta P.T.B. Edificio 800 · 2º P.T.B., Laida Bidea, Edif. 207B P.T.B., Edif. 801-B 1ª Pta. Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1B P.T.B., Laida Bidea, Edif. 201B- Puerta 4 P.I.Ugaldeguren III, P 17-2 P.I.Sangroniz, Errotako Bidea, 9 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 4K P.I.Neinver, Zintxudi , Edif. C2 Pab. N22, 23, 24 Aretxalde Auzoa, 159 Herriko Plaza, 2 Aeropuerto de Bilbao, La Paloma Lehendakari Leizaola Plaza, 6 P.T.B., Edif. 207C-1º P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 6A-16

944532564

MANIPULADOS KEA MATXI GLASS DESIGN CRISTALERIA ISALO SA VIDRIOS CURVADOS INDUGLAS SL LAUTRONIC, S.A. LAUSERINT GES-SIEMSA, S.A. ARISTOS 94, S.L. CARROCERIAS EL CASERIO PREMIUM SL ASTIKENE MOTOR SL TALLERES TARAMONA SL MERCEDES BENZ TALLERES DERIO TALLERES LARRABE CARROCERIAS ENGOLEA TALLERES SAN MIGUEL ZUBIZAR EMPRESA AUTOBUSES ZORILUP TALLERES TXORIERRI SL TALLERES BAI AUTOTALLERES LAU-LOIU SLL CARROCERIAS LARRONDO SL CARROCERIAS PAREIZO SERTALDI SL TALLERES LAUROK CB SERVICIOS MOVILES DE PUBLICIDAD XXI SERVICIO AVANZADO DEL AUTOMOVIL REPAMAQ CARROCERIAS SANGRONIZ, S.L. CARROCERIAS BIKOTE S.L. CARROCERIAS SEVE-LUIS TORREALDE PEUGEOT

DERIO DERIO LOIU ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO LARRABETZU DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO

P.I.Neinver, Zintxudi , Edif. C2 Pab. N20 P.I.Neinver, Astintze 2, Dpto E Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 24 P.I.Torrelarragoiti, P 5-F P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 6A-1º P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 2 P. Fátima, 2 P. Ind Sarrikola, Bizkargi , 6 P.I.Neinver, Isumendi 6 P.I.Astikene, Errota zaharra 28, Pab. A32 P.I.Astikene, Landatxu 4, Pab.C14 P.I.Neinver, Etxezarre , 6 P.I.Neinver, Santo Domingo etorbidea 5 Aretxalde Auzoa,160 San Isidro, Idorsolo 7A P.I.Ugaldeguren I, P 4-I Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 23B Errementari Bidea, 2 Txorierri etorbidea, 31 Nafarroa , 2 Berreteaga bidea, 15 Berreteaga bidea, 17 Errementari Bidea, Pab 2 P.I.Ugaldeguren III, P 31-1 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 5I P.I.Torrelarragoiti, P 6-G Torretxu bidea 1 P.I.Torrelarragoiti, P 5-H P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 1 Pab. 11 P.I.Torrelarragoiti, P 2-F, Pab.6 Pta.Baja Inbisa Ganekogorta ,2 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur A.1.10

944530005 607881300 944532477 944520710 944530033 944536959 944712019 944128442

manipuladoskea.com matxi.com cristaleriaisalo.com induglas.com lautronic.com lauserint.com services-ges.es

946451781 944532172 944219508 944545116 944556326 944540287 944542730 944532219 944531194 944531544 944530576 944531560 944530301 944533101

astikenemotor.com taramona.com

vidalmar.com skunkfunk.com cicbiogune.es abyntek.com bioftalmik.com neiker.net azti.es genetadi.com biolanmb.com ihobe.es medplantgenetic.com

944318540 902876209

owlgenomics.com

944064525 946073300 618606496 944064525 946567900 944538500 944892500 944037400 944522003 902760000 946002323 944317600 944318296 944233618

progenika.com labein.es ardolan.com proteomika.com histocell.com bioef.org labein.es ziv.es ziv.es robotiker.com gaiker.es gamesacorp.com adirondack.es ikertia.net

J Jardines botánicos, zoológicos y parques nacionales

L Laboratorio Calibración Pesaje Laboratorios de análisis clínicos Laboratorios de análisis clínicos Laboratorios de análisis clínicos Laboratorios de análisis clínicos Laboratorios de análisis clínicos Laboratorios de análisis clínicos Laboratorios de análisis clínicos Laboratorios de análisis clínicos Laboratorios de análisis clínicos Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel Limpieza de vías públicas y tratamiento de desechos Loterías y apuestas Loterías y apuestas Loterías y apuestas Loterías y apuestas Loterías y apuestas Luz y Sonido Profesional

946080506 944005355

946076620 944045504 902104056 946076620 944405031 944530735 944533850 944556487 944542014 944533190 944520959 944317863 944710500

metropein.com vita-aidelos.com mdrenal.com innoprot.

essbilbao.com dynakin.com essbilbao.com elis.com lavanderiacondor.net lantegi.com

reta.eu / ekasa.net ctv.es

M Manipulación de mercancías Manipulado y transformación de vidrio plano Manipulado y transformación de vidrio plano Manipulado y transformación de vidrio plano Mantenimiento Electrónico e Instrumentación Mantenimiento Industrial Mantenimiento y Mont. Eléctric. Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos

160

649741826 944733682 944970090 944711687 944520413 944520568 944522395


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

M Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Mantenimiento y reparación de vehículos Manufacturación Máquina-Herramienta Maquinaria de Limpieza Maquinaria Tratam. Superficies Máquinas para Cartón Ondulado Máquinas y Equipos Industriales Marcos Metáticas para Puertas Marketing Promocional Material Eléctrico Material Eléctrico Material Eléctrico Industrial Material Eléctrico y Electrónico Material para Ventilación Materiales de Construcción Materiales Polímeros Mayorista de Mercería y Papelería Mayorista Recambios para Automóvil Mayoristas y minoristas de turismo Mecanizado de Piezas Mobiliario Urbano Montaje de armazones y estructuras metálicas Montaje de armazones y estructuras metálicas Montaje de armazones y estructuras metálicas Montaje de armazones y estructuras metálicas Montaje de armazones y estructuras metálicas Montaje de armazones y estructuras metálicas Montaje de armazones y estructuras metálicas Montaje de armazones y estructuras metálicas Montaje de armazones y estructuras metálicas Montaje de armazones y estructuras metálicas Montaje de armazones y estructuras metálicas Montaje de Cerramientos y Estructuras Montaje de Cuadros Eléctricos Montajes Eléctricos Montajes Eléctricos Montajes Eléctricos Morteros y yesos Mudanzas Muebles de Oficina Muebles. Electrodomésticos Muebles. Electrodomésticos

TALLERES TARAMONA SL CARROCERIAS EL CANAL CARROCERIAS BALPARDA SL TALLERES SANGRONIZ SL TALLERES BIOK SL AUTOS ZAMUDIO MOTOR SL MERCEDES BENZ CARROCERIAS DERIO CB CARROCERIAS TXORIERRI CARROCERIAS REMAVE CARROCERIAS ARCOS TALLERES AZKORRA TALLERES JUAN ANDRES MOTORCYCLES V & CLASSICS, S.L. GARAJE AEROPUERTO MANUFACTURAS INSERLAM,S.L. S.G.I. GALEA, S.L. TENNANT SPRAYMAQ, S.A. EMBIDER, S.L. KALMIA, S.A. VAP DISTRIBUCIÓN, S.L. ACERO VIVO, S.L. ALVAREZ BELTRÁN, S.A. CONTINENTAL ELÉCTRICA, S.A. IBERPOL-IBERICA DE POLIAMIDAS, S.L. BILMATIC CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L SUMINISTROS COPROVEN, S.L. BASURTO BILBAO INDUSTRIAS REHAU, S.L. SINTEX & LIDATEX, S.L. DISTRIBUCIONES LUBRIVAR, S.L. GRUPO TURISKOPIO, S.L. APLICACIONES ANTIDESGASTE, S.L. JCDECAUX BIZKAN ANDAMIOS CUBIMPER OBRAS, S.L. VEMSA VENTILACIÓN, ESTRUCTURAS ... CERCALUR, S.A. MONTAJES METALICOS MANTECA ACOTEK MAMPARAS SUELOS Y TECHOS IMRES 76 REPARACIONES INDUSTRIALES CARPAS Y ESTRUCTURAS HZ COMERCIAL REFRIGERACION FLOWER SL MARMOLERIA INTEGRAL MARCANI SL SERV. Y EQUIPAMIENTOS DE EUSKADI S.L. MANCUNOR, S.L. ARGI, S.L. MONTAJES ELÉCTR. NORAY, S.L. ALTAIR Y NIZAR, S.L. MONTAJES ELÉCTR. GERPE, S.A. PROYECCIÓN DE YESOS Y MORTEROS SAN ROQUE TRANSPORTES MUDANZAS EMEUVE MOBILIARIO DE OFICINA COMERCIAL VILLAR TIFON HIPERMUEBLE

SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO SONDIKA ERANDIO ERANDIO DERIO DERIO LOIU LARRABETZU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO LOIU ERANDIO ERANDIO ERANDIO

P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 1 Pab. 20 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 12 Pab. 20 P.I.Ugaldeguren III, P 28 A P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 9 Pab. 2 P.I.Torrelarragoiti, P 1-C P.I.Torrelarragoiti, P 6-B Pab. 3 P.I.Ugaldeguren II, EC 1 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VII PAB. 8 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur 17 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 1 Pab. 3 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 3E Goiri Erdiko , 6 P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 16 P.I.Torrelarragoiti, P 6-A1 Puerta 9 Goiri Erdikoa , 6 Pol. Torrelarragoiti, P-5,Nave 19 P.I. Urazandi, Ed. Proynave P.I. Asua-berri, 100 P.I. Urazandi, 4B P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 16 P.I. Asua-berri, 6-9 Ed. Inbisa, 6 Ed. Inbisa, 104 P.I. Urazandi, 1-5D P.I. Asua-berri, 111 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 25 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 18 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 6B-9 P.I. Urazandi, 13-16D Ed. Inbisa, 202-203 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 6B-1ºizq. P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 5A Sangroniz bidea 6, Elkartegia 4T P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 7B P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 20 P.I.Astikene, Errota zaharra 16-26, Pab. A26-A31 P.I.San Isidro, Idorsolo 5, Pab. 7 Larrondo goiko , 5 Pab. 3 P. Ind Sarrikola, Bizkargi , 6 P.I.Torrelarragoiti, P 6-A1 Puerta 9 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 5B P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 28 Goronda beko bidea, 2 P.I.Ugaldeguren II, P 12 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 6 Pab. 3, 4 Izarza bidea, 10A Bajo P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 5 A-1º P.I. Asua-berri, 93 Ed. Inbisa, 204 P.I. Urazandi, 2B-3B P.I. Urazandi, 5B P.I. Asua-berri, 31 Larrondo goiko , 3 Pab. 17 P.I. Asua-berri, 116-117 P. Fátima, 5 P. Fátima, 5

944532172 944533425 944521475 944711494 944521138 944521616 944219508 944541465 944522903 944710451 944530208 944531878 944520709 617232807 944530668

taramona.com

902300830 900900150 944759376 944711681 944535049 944536869 944536116 944483700 944532150 944538017 944711640 944711002 946711477 944538636 944711690 944036343 944710593 944531152 944532962 944540540 944970550 944536713 944635800

galea.es

944712293 944522396 944536361 944520314 944710424 664230427 944530731 944531804 944539151 944701997 944472900

acotek.es

OBRADOR ASUA BERRI, S.L. OBRADOR ASUA-BERRI U.T.E. LA CRUZ BILBAO VERTICAL MULTICONSTRUCCIONES DEL NORTE GILLIAM CANTABRICAS PROYECTOS.... CLINICA DENTAL ZAINDUZ DENTISTA ENERITZ BILBAO CLINICA DENTAL JASONE AZURMENDI CLINICA DENTAL LEZAMA CLINICA DENTAL SEMINARIO CLINICA DENTAL ALDEKONE POLIKLINICA LARRADENT CLINICA DENTAL OGUIZA OSASUNORTZ SL CENTRO DENTAL TXORIERRI CLINICA DENTAL IDOIA ZUBIETA CLINICA DENTAL SONDIKA CLINICA DENTAL GANDIAGA AUTOCARES ALBA EVENTIUM VÉRTIGO JOSE Mª BURGOS SOLLA ROBERTRANS VIZCAYA A. P. DE COMERCIOS DE DERIO A. EMPRESARIAL TORRELARRAGOITI ABANTIE EIKEN-ASOCIACIÓN A. V. DE CONSEJEROS DE SEGURIDAD INSTITUTO VASCO DE ERGONOMIA IVE INSTITUTO EUROPEO DE ERGONOMIA SL ASOC LA INTEGRACION DEL MARGINADO A. V. DE ERGONOMIA SALUD LABORAL Y INSTITUTO LA OLA PROMOCIONES BEIÑ SA GESVINOR PROMOCIONES NORVISA PROMOCIONES CREFINER S.L ESSER SA PROMOCIONES SENDEJA BERRI SL SIEMENS PROACTIVE MANAGEMENT SIST. DE REPARACION Y SELLADO BOMBA GARAJE AURTENETXE SA TALLERES TREBIL SL S. A. T. ESTIDENT 2002 BOMBATEC, S.L.

ERANDIO ERANDIO LEZAMA LOIU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA DERIO LEZAMA DERIO LEZAMA DERIO DERIO LARRABETZU LARRABETZU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ERANDIO DERIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO LOIU LOIU

P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 23 B-24 A-pab P.I. Asua-berri, 79 Garaioltza, 128 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 17 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 4 Pab. 7 P.I.Ugaldeguren I, P 1-II San Roke Bidea, 5 Txorierri Etorbidea 9 Lonja. Edificio Arteaga Garaioltza auzoa Pakeren Plaza, 1 - 1º A Garaioltza Auzoa,74 Antiguo Seminario, Larrauri 1A Planta 1 Uribe ,7 Bajo Askatasun Enparantza nº5 Plaza Anguleri 1, bajo Justo Ajuria , 1 Mitxine , 6 Lonja Plaza Uribe,1 Bajo Goiri , 2 Txantxangorri ,2-local 1º Izq P.I. Urazandi, 8D Untzaia Ibaia, nº 1 P.I.Torrelarragoiti, P 8-B Pab. 1 GOIKOETXE Nº5, 5ºDCHA P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 5J Urkiola 2 Palacio Larragoiti-P.I.Torrelarragoiti, s/n Pol. Ind. Berreteaga 13 A P.T.B., Edif. 105 2ª planta IDORSOLO 13, DPTO. 17. ED SAN ISIDRO I Antiguo Seminario, Larrauri , 1A Planta 2 Antiguo Seminario, Larrauri , Edificio 1A 2ªplanta Larrauri 1 (antiguo seminario) Antiguo Seminario, Larrauri ,1 Goietxa bidea, 18 Zeroetxe Plaza, 2 P.I.Ugaldeguren III, P 18-2 P.I.Ugaldeguren III, P 18-2 SABINO ARANA 5 BAJO P.I.Berreteaga, Edificio ESSER, Txorierri Et 46 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 4C P.T.B., Edif. 205 Txorierri Etorbidea 9, Edificio Arteaga, oficina 103 P.I.San Isidro, Idorsolo 5, Pab. 5B Aretxalde Auzoa,105 P.I.Astikene, Errota zaharra 2, Pab. A19 Larrondo goiko , 3 Pab. 5 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 3

944711569 944711569

944434881 944745290 944431614

zamudiomotor.com

v-classics.com

spraymaq.com kalmia.net acerovivo.com alvarezbeltran.com iberpol.com coproven.com basurtobilbao.com rehau.es lidatex.com turiskopio.com aplanti.com jcdecaux.es

vemsa.es cercalur.es

carpashz.com

mancunor.com

comercialvillar.com tifon.es

O Obrador Obrador Obras singulares de ingeniería civil Obras singulares de ingeniería civil Obras singulares de ingeniería civil Obras singulares de ingeniería civil Obras singulares de ingeniería civil Odontólogos Odontólogos Odontólogos Odontólogos Odontólogos Odontólogos Odontólogos Odontólogos Odontólogos Odontólogos Odontólogos Odontólogos Odontólogos Oficina y Garaje Organización de ferias, exhibiciones y congresos Organización de ferias, exhibiciones y congresos Organización del transporte de mercancías Organización del transporte de mercancías Organizaciones empresariales y patronales Organizaciones empresariales y patronales Organizaciones empresariales y patronales Organizaciones empresariales y patronales Organizaciones profesionales Otra enseñanza secundaria de formación Otra enseñanza secundaria de formación Otra enseñanza secundaria de formación Otra enseñanza secundaria de formación Otra enseñanza secundaria de formación Otra promoción inmobiliaria Otra promoción inmobiliaria Otra promoción inmobiliaria Otra promoción inmobiliaria Otra promoción inmobiliaria Otra promoción inmobiliaria Otra promoción inmobiliaria Otra reparación Otra reparación Otra reparación Otra reparación Otra reparación Otra reparación

944000624 944538131 944712328 944466900 944540101 615751354 944543705 944555140 944540177 944541587 944558896 944558890 944531108 944711639 944521370 944533440 946086230 670059386 688660371 944522259 944543331

bilbaovertical.com

639455189 946569900 944536370 944048225 946554814 944540156 944540156 944545106 944540156 944531316 944540330 687516358

deriocomercio.es torrelarragoiti.com asociaciontxorierri.eu eikencluster.com avcs-esae.org ive-ergo.es ive-ergo.es

944044160 944533630 944711211 944868700 944069599 944712018 944556266 944520667 944711120 946459606

crefiner.es

dentalzainduz.com

clinicaseminario.com

euskalnet.net/sondikadencli autocaresalba.com eventium.info vertigosl.es

ergo.es

gesvinor.es

siemens.com proactive-m.com

161


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

O Otra reparación Otra reparación Otra reparación Otra reparación Otra reparación Otra reparación Otra reparación Otra reparación Otra reparación Otras actividades anexas al transporte Otras actividades anexas al transporte Otras actividades anexas al transporte Otras actividades anexas al transporte Otras actividades anexas al transporte Otras actividades anexas al transporte Otras actividades anexas al transporte Otras actividades anexas al transporte Otras actividades anexas al transporte Otras actividades anexas al transporte aéreo Otras actividades anexas al transporte aéreo Otras actividades anexas al transporte aéreo Otras actividades anexas al transporte marítimo Otras actividades de apoyo turístico Otras actividades de apoyo turístico Otras actividades de edición Otras actividades de impresión Otras actividades de impresión Otras actividades de impresión Otras actividades de impresión Otras actividades de impresión Otras actividades de impresión Otras actividades de impresión Otras actividades de impresión Otras actividades de impresión Otras actividades de impresión Otras actividades de impresión Otras actividades de impresión Otras actividades de impresión Otras actividades de impresión Otras actividades de impresión Otras actividades de mantenimiento físico corporal Otras actividades de mantenimiento físico corporal Otras actividades de saneamiento público Otras actividades de saneamiento público Otras actividades de saneamiento público Otras actividades de servicios personales Otras actividades de servicios personales Otras actividades de servicios personales Otras actividades empresariales Otras actividades empresariales Otras actividades empresariales Otras actividades empresariales Otras actividades empresariales Otras actividades empresariales Otras actividades empresariales Otras actividades empresariales Otras actividades empresariales Otras actividades gráficas Otras actividades gráficas Otras actividades gráficas Otras actividades gráficas Otras actividades gráficas Otras actividades gráficas Otras actividades gráficas Otras actividades jurídicas Otras actividades recreativas Otras actividades recreativas Otras actividades relacionadas con el deporte Otras actividades relacionadas con el espectáculo Otras actividades relacionadas con el espectáculo Otras actividades relacionadas con el espectáculo Otras actividades relacionadas con el espectáculo Otras actividades relacionadas con el espectáculo Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades relacionadas con la informática Otras actividades sanitarias Otras actividades sanitarias Otras actividades sanitarias Otras enseñanzas Otras enseñanzas Otras enseñanzas Otras enseñanzas Otras enseñanzas Otras enseñanzas Otras enseñanzas Otras instalaciones de edificios y obras Otras instalaciones de edificios y obras Otras instalaciones de edificios y obras Otras instalaciones de edificios y obras Otras instalaciones de edificios y obras Otras instalaciones de edificios y obras Otras obras especializadas Otras obras especializadas Otras obras especializadas Otras obras especializadas Otras obras especializadas

162

DIGISYSTEMS INYMA SA MEHINOSA, S.L. UMI COMUNICACIONES 2003 ROMA TÉCNICAS DE MEDICIÓN INDUSTRIA REZOLA SL MEHINOSA, S.L. AG MECANICOS DE OP ORTZAGA, S.L. GRUAS IRATXE, S.L. DUMPER VIZCAYA SCOOPL MRW NIPPON EXPRESS DE ESPAÑA SA TIPSA EYNORTE SL HIJOS DE PEDRO BASTERRA SA IBERHANDLING SA CIA AL CARGO EXPRES SA (CACESA) NEWCO AIRPORTS SERVICES SA BILBOAIR SL GROUNDFORCE VERAX BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL... CAMARA DE COMERCIO, DE BILBAO IBERMARKET SL GRAFICAS ARTEAGA SL IMPRENTA UNIVERSAL SA SERIGRAFIA ARTABE SERIGRAFIA ARTABE CARTEL INGENIO Y FOTOGRAFIA DIGITAL PAPER LABIN IMPRENTA TXEMISA SL BILBOSERTAM LASTERGRAFIKA, S.L. GRAFICAS ZAMUDIO PRINTEK SAL PROPLANOS GRAFICAS INGUGOM SA GRAFICAS SONDIKA SL BILBAO EDITORIAL PRODUCCIONES SLU NORA FISIOTERAPIA ZENTROA FISIOTERAPIA IBARRONDO INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.A INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.A INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE S.A BIZKAIA XEDE GASMEDI 2000 SAU SGS JESUS MARIA BARQUIN CUEVA IDEILAN DISEÑO S.L. GARDEN CONSULTING Y ASOCIADOS, S.L. AFESA MEDIO AMBIENTE S.A. LANALDEN SA BEGOÑA LATORRE LARRASQUITU REVERSO COMUNICACIÓN AIRSTAR SPACE LIGHTING, S.L. LORTZEN SARTU ESTUDIOS DURERO TRAYMA SL TRAYMA SL DOBLE ERRE EXCLUSIVAS CIRCUITOS, S.L. EMPRESAS GRAFICAS COMPUTER TO PUNTO GRAFICO 7CE ASUNTOS JURÍDICOS Y MEDIO AMBI. AUTOMATICOS LA RIBERA ICC INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCI... XAKER KIROL ZERBITZUAK, S.L. GAZTEOK MANAGEMENT KULTUR LANAK TODOENTRADAS TARIMA LOGISTICA DEL ESPECTACULO AUDIOMIC PRODUCCIONES SL BK MUSIC NORTASUN SL KZ GUNEA DERIO NORAY BIOINFORMATICS SL JOSE ROMAN ALONSO ANTORAZ CALORYFRIO ARTEMATICO NORTE SL TELECOCABLE MCCTELECOM SCOOP EASYCREATE SPORT SOLUTION RESEARCH ABEGINET BBK HABIA EUROPEAN SOFTWARE INSTITUTE (ESI) IDALA GLOBAL SL ADEMATICA APLICACIONES INF... TS2 TALLER DE SOFTWARE Y SISTEMAS ASOMA PROYECTOS DIGITALES BIDESOFT CONSULTING BUSTAMANTE PARAFARMACIA Y HERB. MUTUALIA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE ZAMUDIO E-DOCTUM FORMACIÓN Y CONSULTORIA FUNDACION BIZKAILAN C.D. HIPICO AMIGOS DEL CABALLO ESEUNE LEARNING AM FORMACION Y TRADUCCIONES LOCOS POR LA CIENCIA FUNDACION EUSKALTEL AM ELEVADORES ELEAN, S.L. BOMBAS EL CANTABRICO OSTARGI ENERGIAS ALTERNATIVAS SL MURPROTEC FIRE PROT SA BESTE DECORACIONES CONSTRUCCIONES MURIAS SA LOGITEC SL AISLAMIENTOS DERIO SISTEMAS URBEGI SL

LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LEZAMA DERIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA LOIU SONDIKA SONDIKA LARRABETZU LOIU LOIU DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO LARRABETZU LARRABETZU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO LEZAMA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO

Larrondo goiko , 5 Pab. 8 Txorierri etorbidea, 16B P.I.Ugaldeguren II, P 14-II P.I.Pinoa, Avda pinoa 8, CEZ Dpto. 32 P.I.Pinoa, Avda Pinoa 8, CEZ, Dpto. 18 P.I.Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 2,3 P.I.Ugaldeguren II, P 14-III Galbarriatuz Auzoa, 32 P.I.Torrelarragoiti, P 6-A1 Puerta 10 P.I.Astikene, Beresi 1-3, Pab.C1-C2 Aretxalde Auzoa, 159 P.I.Neinver, Santo Domingo etorbidea 5 Txorierri etorbidea, 26 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B Pab.1 Terminal de Carga del Aeropueto La Paloma P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 4B Aeropuerto Carlos Haya Terminal de Carga Aeropuerto de Sondika Aeropuerto de Loiu Aeropuerto de Bilbao, La Paloma Antigua terminal de carga, Aeropuerto de Bilbao Mikel Zarate 2 GASTAÑAGA AUZOA S/N LOCAL 580B Gaztañaga auzoa S/N establecimientos 580 y 542 P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 3A Antiguo Seminario , Larrauri ,1C Mungialde Etorbidea, 26 TXORIERRI ETORBIDEA 20 Txorierri etorbidea, 20 P.I.Pinoa, P-1C P.I.Pinoa, Avda pinoa 8, CEZ, Dpto. 3 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, Vial A P.I.Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 17 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central Nave 4 P.I.Pinoa, P-1C P.I.Torrelarragoiti, P 6-B1. Aptdo nº 25 Errementeri , 20 P.I.Ugaldeguren I, P 4-VII Pab. 9, 10 Goiri Erdikoa , 4 P.I.Torrelarragoiti, P 6-B1 Izarza bidea, 13 bajo MITXINE BIDEA 3 Astintze , 6, 1ª Planta Dpto. 106 P.I.Ugaldeguren III, P 32 P.I.Pinoa, P-1B P.T.B., Laga Bidea, Edif.804 bajo 103 P.I.Ugaldeguren I, P 7 P.I.Ugaldeguren II, P 16-I PLAZA BESAIDE 2 2ºD P.T.B., Laga Bidea edificio 804 módulo 303 Txozna Auzoa, 1 Mungialde Etorbidea, 14-16 P.I.San Isidro, Idorsolo 15, Dpto 7.1 Antiguo Seminario Larrauri 1C Planta 1 BARRRIO ARETZALDE 1 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 5N P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 5 P.I.Ugaldeguren I, P 6-II Pab 1 P.T.B., Edif. 702 Berreteaga bidea, 1 Esquina Larrondo Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 3, 4, 5 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 5C P.I.Ugaldeguren III, P 23-5 Mod. 1 P.I.Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 30 Mitxine , 3 Trasera Mikel Zarate , 6- Entreplanta P.I.Astikene, Beresi 19, Pab.C10 Antiguo Seminario, Larrauri , 1 Basaras ,4. Caserio Errotabarri, 22. Sangroniz bidea 6, Elkartegia 6E P.I.Ugaldeguren III, P 26-1 Pab. 5 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 2A Arbolantza 3-1º B ASTONDO BIDEA, EDIFICIO 603 Uribe , 7 P.T.B., Edif. 801 A- Planta 2 Bestorrene , 8, 2º B P.T.B., Laga Bidea, Edif. 804-2. Oficina 201 Txorierri etorbidea, 26 Txorierri etorbidea, 16B P.T.B., Ibaizabal Bidea, Edif. 101 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 3O Sangroniz bidea 6, Elkartegia 5L Palacio Larragoiti - P. I.Torrelarragoiti, s/n P.T.B., Laida Bidea, Edif. 208 A Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 204 Mikel Zárate , 2- Entreplanta Dcha Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1S P.I.Torrelarragoiti, P 6-A3 Palacio Larragoiti - PI.Torrelarragoiti, s/n - (2ª Sangroniz bidea 6, Elkartegia 4M Erdiko 2 PTB, Laida Bidea, Edif. 206B Arteaga Auzoa, 45 Goikoetxe, 1-3ºC P.I.Neinver, Astintze 2, Dpto B Garaioltza Auzoa,184 P.T.B., Ibaizabal Bidea, Edif. 101 Errementeri, 16 Palacio Larragoiti - P. Ind.Torrelarragoiti, s/n - (2ª PTB, Ibaizabal Bidea, Edif. 101 HARITZMENDI BIDEA, 6 Larrondo goiko , 5 Pab. 2 Gorbeia, 7 Bj Palacio Larragoiti - P. Ind.Torrelarragoiti, s/n - (1ª P.I.Ugaldeguren I, P 4-V Pab. 2 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 11 Pab. 6 P.I.Neinver, Zintxudi , Edif. C1 Pab. N42 Avda. Txorierri, 9 Edif. Arteaga, Of. 304 P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 12 Plaza Aiartza Ibaia, 6 Bajo P.I.San Isidro, Idorsolo 5, Pab. 9

944746268 944536868 944572500 944520288 944523175 944520354 944572500 659431333 944522013 944459834 944556525 944545001 944532638 944525086 944532200 944532601 944486801 944710409 944869883 944711559 944533381 944249269 946077581

digisystems.biz eukalnet.net/inyma mehinosa.com

944544210 944542854 944541100 944710488 944710488 944766118 944520382 944523858 944522121 944436653 944395700 944520711 944535791 944545222 944531683 944523400 616841342 617674202 944243834 944243834 944243834 944795428 946301366 944525000 630079751 946573562 944761330 944239700 944037333 944556266 609434002 944521764 944545043 944180022

ibermarket.com

944532050 946941002 944790673 944474100 944533902 944536771 944540616 944542258 652710532 944558420 944260119 944711579 685500951 946090778 944543486 944036998 944543142 944544423 649269738 944535983 944724095 671090745 946412467 946426700 944317750 944209519 944531959 944710116 944523851 946569904 944538086 944540070 944317007 944006500 946081464 944544289 944556511 944318007 944536408 946569906 944011208 627911357 944036636 661665082 944555634 944545456 944535050

mehinosa.com ortzaga.com

mrw.es nipponexpress.net tip-sa.com eynorte.com

cacesa.com newcoas.es bilbaoair.com groundforce.aero veraxsc.com

iuniversal.com

cartelingenio.com labin.es

lastergrafik.com gzprintek. proplanos.com

inbisaserviciosymedioambiente.com inbisaserviciosymedioambiente.com inbisaserviciosymedioambiente.com bizkaiaxede.org gasmedi.com es.sgs.com

gardenconsulting.net afesa.es lanalden.com

airstar.es estudiosdurero.com trayma.es trayma.es exclusivascircuito.es graficasctp.es

carterajll@hotmail.com xakerkirola.com gazteok.com ticketbis.com tarima.es audiomic.com bkmusic.es nortasun.com noraybio.com caloryfrio.com telecocable.es mcctelecom.es sportsolution.es abegi.net bbk.es euskadinnova.net idala.es

asoma.es bidesoft.com mutualia.es hospitalzamudio.org e-doctum.com amigosdelcaballo.biz eseune.edu amtraducciones.com madscience.es euskaltel.com

ostargi.biz murprotec.es bestedecoracion.com

944544597 944544580 944541121 944545051

logitecsl.net


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

O Otras obras especializadas Otras obras especializadas Otras obras especializadas Otras obras especializadas Otras obras especializadas Otras obras especializadas Otras obras especializadas Otras obras especializadas Otras obras especializadas Otras obras especializadas Otras obras especializadas Otras obras especializadas Otras obras especializadas (anulación pozos sépticos) Otras sociedades de inversión en activos financieros Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por mayor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor Otro comercio al por menor no especializados Otro comercio al por menor no especializados Otro comercio al por menor no especializados Otro comercio al por menor no especializados Otro comercio al por menor(alimentación) Otro comercio al por menor(alimentación) Otro comercio al por menor(alimentación) Otro tipo de actividades asociativas Otro tipo de actividades asociativas Otro tipo de actividades asociativas Otro tipo de comercio al por menor Otros acabados de textiles Otros acabados de textiles Otros acabados de textiles Otros actividades de provisión de comidas Otros actividades de provisión de comidas Otros actividades de provisión de comidas Otros alojamientos especiales no turísticos Otros alojamientos turísticos Otros alojamientos turísticos Otros alojamientos turísticos Otros alojamientos turísticos Otros alojamientos turísticos Otros alojamientos turísticos Otros alojamientos turísticos Otros depósitos y almacenamientos Otros ensayos y análisis técnicos Otros ensayos y análisis técnicos Otros ensayos y análisis técnicos Otros ensayos y análisis técnicos Otros ensayos y análisis técnicos Otros establecimientos no especializados Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros servicios técnicos Otros tipos de transporte discrecional de viajeros Otros trabajos de acabado de edificios Otros trabajos de acabado de edificios Otros trabajos de acabado de edificios Otros trabajos de acabado de edificios Otros trabajos de acabado de edificios Otros trabajos de acabado de edificios Otros trabajos de acabado de edificios Otros trabajos de acabado de edificios Otros trabajos de construcción

MENCHACA CABELLO JOSE MANUEL ACOTEC PROYECTOS Y CONSTR ACOTEC PROYECTOS Y CONSTR CANTEROS TRIKUHARRI SL PSM CONSTRUCCIONES ONZALE HAREA SERCUSA HERNANDEZ SANTOS JOSE FRANCISCO CONSTR. REFORMAS HERMANOS ARIAS MYC CEMAIN EXCAVACIONES ARTXANDA SA DECORACIONES LOTOS SA ANULACIONES SEPTICAS MUNGUIA INGETEAM CORPORACIÓN, S.A. IAE ELECTRIC POWER EQUIPMENT PARAGUAS JANI MARKEL COMERCIAL MATURANA SL JOFEMAR TECNOLOGÍA (ISCITTO) TECNO - O RING, S.L. ISURKAI SL GASPAR AGUSTIN CONTADORES DEL NORTE GUMMIGOLV LEKPLATS CATSYSTEMS KONE LINEA FORPLAST PAPELES Y BOLSAS BOST FOTOACABADOS, S.L. COLSA XXI, S.L. SUSTRAIAK SYSTEMS SL COMERCIAL SUSANS AUDIOVISUALES EXTREMIANA, S.L. GOXO-GOXO LOHITZUN BAZAR CHINO ELECTRICIDAD DERIO AMETS GOZOKIAK SL SUPER Z CENTRO DE SERVICIOS SL GROW´N´ROLL COMERCIAL PEÑA MULTIPRECIO RAKEL AEROSHOPS SL MEÑICA DOMINGUEZ JUAN JAVIER SUSAETA ZABALA JESUS MARIA EUROMATISMOS TECNYMAT ACEROS SL GER LANDAK EUROMATISMOS ANTILLERA DIEZ JOSE RAMON IME, S.L. TRABI SL TECNYMAT ACEROS SL LA TRASTIENDA DIGITAL SA COMERCIAL PAGOETXE DEMAN REGALOS AVALOS MITXILOTA BIDEO DENDA GASTRONOMIA Y REGALOS JAKIN GOZOKIAK GOLOSINAS ANA MARI AMALUR DELICATESSEN ESTANCO BAEZ VADILLO MONICA TECNICOS MERCHANDISING NORTE, S.L LEZAMA SARETZEN ASOCIACION EDUCATIVA BERRIZTU ASOC. DEPORTIVA AUTOS TXORIERRI A. B. SERVICIOS SELECTA ESPAÑA JOSI JOSI JOSTUNAK LA JOSTURA TIK TAK SERUNION SA TAMAR SUSPERGINTZA ELKARTEA CASA MADARIAN HOTEL Y CASA RURAL MATSA CASA RURAL MATSA AGROTURISMO MIAMENDI CASA RURAL ARRIORTUA WELLNESS LOIU CASA RURAL AGROTURISMO IABITIAURREKOA INSTOCK SLL END SLL CONSEC CONTROL DE LA CONSTRUCCION CONSEC CONTROL DE LA CONSTRUCCION REYTAC APPLUS NORCONTROL TIENDA TXUS COINCIDENCIAS FUNDACION TECNALIA EUSCAD SISTEMAS SL LAUSAT 2000 SLL DISEÑO DE INTERIORES LANCHO IMESAPI SITECMA ARITZ ALBAIZAR DISEINUA URIKER S.L SGS ICS, S.A. CONSULTORIA LUMINICA SL ONDOAN AUDITORIA Y CONTROL SL BILESPAN MARKETING, S.L. INNOBASQUE EUSKALIT RED VASCA DE TECNOLOGIA SARETEK ARINBUS S.L. BASKOLAN REHABILITACIONES ARKUPE ALBAÑILERIA Y REFORMAS CONSTRUCCIONES DERIO KO SL EDIFICACIONES ENDARRA SL LACROIX SEÑALIZACION, S.A. REPARACIONES GAPA SL BARNICES Y LACADOS BEURKO SL LACROIX SEÑALIZACION, S.A. KEPLER ENTREPLANTAS DESMONTABLES

DERIO LOIU LOIU LOIU LOIU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LARRABETZU LARRABETZU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA LARRABETZU ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA DERIO LOIU ZAMUDIO LEZAMA LEZAMA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO LARRABETZU DERIO LOIU ZAMUDIO DERIO LEZAMA LEZAMA LEZAMA LARRABETZU LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LARRABETZU LOIU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO DERIO

Ganburu ,3-3 D Nafarroa , 1 Araba , 2 Plta 0 Zabaloetxe Auzoa, 3 Sutxu bidea, 10 bajo P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 11 Pab. 3 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 3 P.I.Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 26 Lehendakari Aguirre Plaza, 2. Oiz , 6 - Lonja San Roke Bidea, 5. P.I.Ugaldeguren II, P 14-IV P.I.Pinoa, P-2C Mod. 2 Parque Tecnológico de Bizkaia., Edif. 106 P.I.Ugaldeguren I, P 6-II Plta 2 P.I.Astikene, Beresi 12 P.I.Neinver, Santo Domingo etorbidea 5 P.I.San Isidro, Idorsolo 5, Pab. 10 Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 5 Gogorrene bidea, 2 Berreteaga bidea, 19 Pab. 4, 5, 6 P.I.Ugaldeguren III, P 18-2 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 6C P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 1B P.I.Ugaldeguren I, P 5-II Pab. 1 P.I.Torrelarragoiti, P 2-F, Edif. Inbisa Mod. 2 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 1 Pab. 4 P.I.Ugaldeguren III, P 18-2 Naves 5 y 6 P.I.Pinoa, P-4C P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 10 Pab. 11 P.I.Ugaldeguren III, P 26-1 Barrio Garaioltza 77-C Bajo Txorierriko etorbidea 9 Aizkorri ,1 Sollube , 2 Antiguo Seminario, Larrauri ,1 - Bajo Euskal Herria 6 trasera Txorierriko Etorbidea, 7 Gorbea ,8 Bajo Nueva Terminal del Aeropuerto, La Paloma Basara , 14 Gaztelu Bidea, Caserio Alaios, 7 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 1 Pab. 22 P.I.Ugaldeguren III, P 17-2 Txorierri Etorbidea 23 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 1 Pab. 1 Iturrigane ,4 - 6 P.I.Pinoa, P-1C P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 13 Pab. 4 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 6G P.T.B., Edif. 107 - Planta1. P.I.Ugaldeguren II, P 12 PAB. 5 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 5G Mikel Zarate, 1 ITURRIKOETXE 7 BAJO P.I.Torrelarragoiti, P 2-F Mod 01 OTSOANE Nº1 Justo Ajuria , 3 Uribe 14 Elizondo .5 Bajo P.I.Ugaldeguren III, P 18-1 Barrio Garaioltza nº 133 E - Uribarri Topalekua Barrio de Aretxalde 81 PZ AGUIRRE LEHENDAKARIA 2 - 2 C P.I.Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 12 Gorbea, 4 Ganburu , 5 Larrabetzuko Elkartegia, Andramari 37, Mod. 11 Bestorrene nº 5 lonja Módulo de aparcamiento P.I.Ugaldeguren I, P 1-III C Antiguo Seminario,Larrauri ,1C- Planta 2 Aretxalde 88B Derecha P.I.La Cruz, Aretxalde Auzoa, 153 P.I.La Cruz, Aretxalde Auzoa, 153 Bº Legina 1 Larrakoetxe bidea nº 17 Iberre bidea 2C Arteaga Auzoa,13 P.I.Ugaldeguren III, P 23-3 Mod. 1 P.I.Astikene, Errota zaharra 32, Pab. A34 Larrondo goiko , 5 Pab. 4,5,6,7 Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 6 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1F P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, Vial A D.4 SOLLUBE 8 P.T.B., Edif. 700 P.T.B., Edif. 700 Antiguo Seminario, Larrauri 1A Planta 3 Goiko , 4 bajo izq Gernikako Arbola 6- 2A Larrondo Beheko Etorbidea, 5 Pab. 20 Araba , 2 Plta 0 Aita Patxi Ugalde 14 - 5ºA Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 27 Polígono Ugaldeguren II, P-16 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 5I,5J,5K Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 101C P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 1 Pab. 19 Parque Tecnológico de Bizkaia, Laida Bidea, 203 Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 206 A P.T.B., Laida Bidea, Edif. 101C P.I.Ugaldeguren III, P 23-5 P.I.Astikene, Orroño 5, Pab. A3 GORBEA , 4-1ºIZQ Unbe ,1 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 5O P.I. Pinoa, 16 P.I.Ugaldeguren II, P 15-A PAB. 21 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 13 Pab. 9 P.I.Torrelarragoiti, P 6-B2 P.T.B., Laga Bidea, Edif. 804 Mod. 300

944545173 902360519 902360519 944536677 944711477 946556092

acotec.org acotec.org

sercusa.es 944520654 944523700 944456509 944523161 944460209 944039710 944521751 944544010 944543334 944710207 944533500 944532295 944452512 944935076 944711614 944544709 944523406 944531356 944452647 944520646 944531298 944210416

saneamientosmungia.com ingeteam.com janimarkel.com maturana.com iscitto.com tecno-oring.com isurkai.com gasparagustin.com colsaxxi.com lagupres.com

bostfoto.com colsaxxi.com sustraiaksystems.com extremiana.com

944543148 629424026 944543898 946577086 944541018 665702835 944869724 944557085 944558384 944710035 664102481 944711656 944711358 946744397 944531360 944710035 944317730 944522014 944530251 658747008 944557205 944418727 944530844 605737352 628854960 944531511 944523002

606853915 944545303 688648027 944064984

gerlandak.es

eurobots.net

latrastiendadigital.com

selecta.es

944545555 944711859 944036888 944554427 944556086 944556086 944557084 636161832 944536235 944522370 944538270 946421543 944531018 944531018 677740482 944525020 944030521 946073625 944041444 944541508 944544742 626904433 944794480 605729430 944711619 944525000 944540760 944522313 944538260 944209488 944209855 944209488 944316033 944543683 659666192 944540372 627450840 944522061 944520355 944710169 944523366 944538123

suspergintza.net madarian.com ruralmatsa.com ruralmatsa.com miamendi.com loiurural.com iabiti.com endsl.com consec.es consec.es reytac.com appluscorp.com coincidencias.net tecnalia.info euscad.com

sitecma.com uriker.com es.sgs.com consultoria-luminica. ondoan.com innobasque.com euskalit.com saretek.net arinbus.com baskolan.com

lacroixnorte.com

lacroixnorte.com entreplantaskepler.com

163


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

O Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros

trabajos trabajos trabajos trabajos trabajos trabajos trabajos

de de de de de de de

construcción construcción construcción construcción construcción construcción construcción

ARI TRABAJOS VERTICALES CONSTR. Y REFORMAS BASURTO NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES SA LARRABEITI ANAIAK SL FREYSSINET SA KDV, S.L ASFALTADOS OLARRA SA

DERIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA

URKIOLA 6 - 1ºB DCHA P.I.Ugaldeguren II, P 15-B PAB. 6 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 10 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 12 Pab. 21 P.I.Torrelarragoiti, P 6-C P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, Vial A E.S.9 P.I.Sangroniz, Sangroniz bidea 26

659158265 944522849 944800625 607162612 944520601 944447234 944237200

COMERCIAL GOZOKI-ETXEA, S.L DESIRA PELUQUERIA BEGO PELUQUERIA AINARA MENDOZA PELUQUERIA MARI CARMEN BILBAO PELUQUERIA MOLANO ESTETICA EDERKI APODACA SANTISTEBAN MARIA CENTRO DE ESTETICA Y SPA BIRITXI 2 DE DIEGO FLORES GABRIELA PELUQUERIA RIZOS ANE ILEAPAINDEGIA DE VEGA DIEZ MARIA INMACULADA ILEAPAINDEGIA LEIRE BEGOÑA PELUQUERIA VOGUE EDERGINTZA PELUQUERIA PELUQUERIA SORAYA INSTITUTO BELLEZA SUSANA PELUQUERIA NC PELUQUERIA INMA URAS ESTETICA Y MASAJE ESTETIKA ESTHER PELUQUERIA LUCIA PELUQUERIA ATELIER CENTRO MEDICO ESTETICO AUXI HIDALGO RANILLA JUAN ISIDRO ELBERETH ESTETICA Y MASAJES GALAISA PELUQUERIA MASAJES Y ESTILISMO G Y Z ESKARNE ASTOLA ELORRIAGA PELUQUERIA EDURNE PELUQUERIA ANA BELEN PELUQUERIA NEW STYLE GALAISA ESTETICA GALAISA ESTILISTAS SALON AMETZ PELUQUERIA MARIAM ESTETICA PELUQUERIA BIRITXI PELUQUERIA ANE PELUQUERIA DOBLE C PELUKERIA ETA ESTETIKA GOIZALDE GROVISA, S.A. APLICACIÓN Y COLOR LOPEZ FERNANDO GARCIA-DIEGO GARCIA GM DECO SERVICIOS DE PINTURA DECONAT PINTURA Y DECORACIÓN SANTAMARIA GARAI APLICACIONES DE PINTURA SL GARAI TALLER DE PINTURA EPOXI SISTEMAS DE APLICACION SL LARRABETXU PINTURAS SL APLIGRONIZ SL INDUPIME SL PINTURAS Y REPARACIONES FERPAL J.K. EGUÍLUZ PINDEC 65, S.L SOLOARTE APLICACIONES VEGAS, S.L. PINTURAS FERGASOR, S.L. MONTAJES ARCHANDA GASTRO LUNCH PULEVA FOOT SL DANONE SA BARNIZADOS Y LACADOS ESKULAN EUREKA BILBAO BABESTU PREINCO, S.L. TECESLA, S.A. NEXTEL SA CROMION IT OUTSOURCING SERVICES NEXTEL SA CE B2B 2000 COMERCIO ELECTRONICO GLOBAL ONE (EQUANT SPAIN) AGRO-COMMERCE INNOVACION, SA DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES C4 CENTRO DE COMPETENCIA CAD-CAM PROFINSA COMERCIAL SATEC, S.L IKEDER VÉRTIGO TOURS S.L. NORSOLAR, S.L. REALA SL SONDIKA ZINC SA DIETINOR BERRI COMERCIAL FERRETERA, S.A. SERVAVE REMENTARIÑE INMOBILIARIA BILBAO LAUA PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. NEINOR, S.A. CIDENT LABORATORIO, S.L. EUREST COLECTIVIDADES SL GURIA CATERING SA GRUPO GURIA GATERING JAUREGUI CARRASSON MARIA CARMEN NAVIS PUBLICIDAD AEREA, S.L. CLEAR CHANNEL CARPINTERÍA RÚA

ERANDIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO LEZAMA DERIO LARRABETZU LARRABETZU LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA LARRABETZU ERANDIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU LARRABETZU SONDIKA SONDIKA SONDIKA ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO DERIO ZAMUDIO LOIU LOIU ERANDIO ERANDIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA LOIU SONDIKA ERANDIO ERANDIO ERANDIO DERIO DERIO LARRABETZU ERANDIO ERANDIO DERIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO

P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 8A pb URIBE, 6 Uribe , 6 Urkiola 4, lonja Aretxalde Auzoa,51 Urkiola , 2 Lonja Gernikako Arbola , 12 Aretzalde Auzoa, 66 Sollube Plaza, 4 Ganguren , 2 Gernikako Arbola , 8 Goiko , 2. Bestorrene , 1 Mungialde Etorbidea nº 20 Bajo Pakearen Plaza, 3 - 1º Izq Aretxalde Auzoa, 47 Sollube , 6 Goiko 2 Garaioltza Auzoa 121 A Bestorrene nº 1 AITA PATXI UGALDE ETORBIDEA Nº14 Aita Patxi Ugalde, 7- bajo Zabaloetxe Auzoa, 19 Abadetxe 9 OTSOANE , 1 Nekazari ,1 Cestero 4 bajo Sabino Arana nº 1 Goiri erdikoa, 4 Perretxiko 4 Uribe Plaza,1 Bajo Perretxiko , 4 Lonja Mikel Zarate ,4 Sabino Arana 2- bajo Goiri , 3 Txorierriko Etorbidea , 6 Bajo Perretxiko ,6 NEKAZARI 1 Mitxine , 5 Anguleri Nº 1, bajo P.I. Urazandi, 10C Plaza Betsaide, 3 - Entrada por Uribe Garaioltza Auzoa, 167 Plaza Anboto, nº 3-3ºG Calle Bestorrene Nº3 Piso 3 Letra D Bestorrene 4, 1A LARRONDO 13 Larrondo , 13 Araba , 1 Andra Mari ,11 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 6 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 3 Pab. 5 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 2 P.I. Asua-berri, 106 P.I. Urazandi, 8A P.I. Asua-berri, 89 P.I. Asua-berri, 81 P.I. Asua-berri, 101-103 P.I. Urazandi, Ed. Artxanda P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 8B-10 P.I.Neinver, Etxezarre 2 P.I.Ugaldeguren III, P 18-1 Berreteaga bidea, 19 Pab. 22 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab.4 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 15 P.I. Urazandi, 1A P.T.B., Laida Bidea, Edif. 207A P.T.B., Edif. 207C P.T.B., Laida Bidea, Edif. 207B P.T.B., Laga Bidea, Edif. 804-2, Oficina 201 P.T.B., Laida Bidea, Edif. 206A P.T.B., Edif. 205 Laida bidea P.T.B., Edif. 208 B-Planta 1 P.T.B., Edif. 205 P. Fátima, 1 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 9 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 12 Polígono Torrelarragoiti, Parcela 8-B P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 3 Pab. 22 Molinaga bidea, 5 P.I.Sangroniz, Sangroniz Bidea 24 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 7 pb P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 8B P.I. Urazandi, 18D Munguialde Etorbidea, 22 Aralar , 2 Bajo ZUBITALDE AUZOA, 15 BAJO IZQUIERDA P.A.E. Asuaran, Ed. Asua Pb. 2 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 2B-1º P.I.Ugaldeguren I, P 7 Aeropuerto de Bilbao s/n Asua-Erletxes Etorbidea, s/n BO SAN MARTIN DE ARTEAGA 52 P.I. Asua-berri, 52 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 22B P.I. Asua-berri, 32

944711204 944545573 944542797 944541661 944556262 946567044 944542597 944556233 944541054 617041185 944543847 944543580 944543822 944542632 944542797 944556049 944543525 944541364 944555644 944543822 944557201 944558144 944530342 944530079 944710304 944521287 944531409 944711051 944531694 652727524 944520419 944036860 944533840 944530485 944531619 944520270 944037281

nortonei.com

P Pastelería Industrial Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza Piezas Recambio Automoción Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura Pintura y Decoración Pintura y Decoración Pintura. Lacado. Barnizado Pinturas Pinturas. Obra Civil. Empresas y Particulares Plantas Industriales Platos Preparados Preparación de leche y derivados Preparación de leche y derivados Preparación industrial de la madera Preparación industrial de la madera Prevención de Riesgo Laborales Prevención Riesgos Laborales Proceso de datos Proceso de datos Proceso de datos Proceso de datos Proceso de datos Proceso de datos Proceso de datos Proceso de datos Prod. de Oficina e Informática Prod. Protectores para Tratamientos Térmicos Producción de espectáculos Producción de espectáculos Producción de otra energía Producción y primera transformación de aluminio Producción y primera transformación de otros metales Productos de Farmacia y Dietética Productos de Ferretería Productos de Limpieza Promoción inmobiliaria de viviendas Promoción inmobiliaria de viviendas Promoción inmobiliaria de viviendas Promotora Inmobiliaria Prótesis Dental Provisión de comidas preparadas a empresas Provisión de comidas preparadas a empresas Provisión de comidas preparadas a empresas Provisión de comidas preparadas a empresas Publicidad Publicidad Exterior Puertas. Ventanas

164

944710131 657771384 944539078 944545593 944556141 656714304 615761551 605748831 944640024 944711710 946026208 944538134 944992701

auxicentroestetico.com

grovisa.com

garai.net

indupime.com

944537080 944755311 944533454 944167200 944532354 944522228 944520165 944711885 944538404 944538683 944536107 944035555 946019400 944035555 944544746 944317015 902444034 944318780 944310200 944483840 944711663 944711693 944522259 944212522 944470957 944711445 944710125 944710157 944151022 946459797 944541094 944558451 944711000 944530036 944541588 944533669 944533669 629446000 944531710 944536001 608573695

fergasor.com archanda.com gastrolunch.es puleva.es

babestu.es tecesla.es nextel.es ieuskadi.net nextel.es ceb2b2000.com orange-business.com agromare.com dominion.es c4.ibermatica.com profinsa.com comercial-satec.com ikeder.es vertigotours.es norsolar.com

berricf.com clyma.com

neinor.com cident.biz privado.eurest.es guriacatering.es/

clearchannel.es


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

R Rebabado de Piezas Reciclaje de chatarra y desechos de metal Reciclaje de chatarra y desechos de metal Reciclaje de chatarra y desechos de metal Reciclaje de desechos no metálicos Reciclaje de desechos no metálicos Reciclaje de desechos no metálicos Reciclaje de desechos no metálicos Reciclaje de desechos no metálicos Reciclaje de desechos no metálicos Reciclaje de desechos no metálicos Reciclaje de desechos no metálicos Redes de Fluidos Energéticos Reformas Integrales. Mantenim Refrigeración Industrial. Aire Acondicionado Regulación de las Actividades sanitarias, educativas… Regulación de las Actividades sanitarias, educativas… Regulación de las Actividades sanitarias, educativas… Relaciones públicas Relaciones públicas Relaciones públicas Relaciones públicas Relaciones públicas Relaciones públicas Relaciones públicas Relaciones públicas Relaciones públicas Relaciones públicas Reparación de aparatos domésticos eléctricos Reparación de calzado y otros artículos de cuero Reparación de calzado y otros artículos de cuero Reparación de maquinaria y material agrario Repostería y Artículos Navidad Reproducción de soportes de informática grabados Reproducción de soportes de vídeo grabado Restauración de Fachadas y Patios Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes

ANGELA LLAMAS RICARDO ALVAREZ BARRERA RECUPERACIONES METÁLICAS FRANÇOIS. METALTUR RECICLING, S.L. ARCON CONTENEDORES MSD REZIKLETA SDAD COOP HARRI-BILBO, S.L. REZIKLETA SDAD COOP BEROHI S COOP EKONOR, S.A. VICENTE FRESNO ACEITES SL SOLUCIONES TÉCN. DEL NORTE OFICIO’S R.A. DECORACIONES GASTENOR NORTE, S.L. ASOCIACION ARMINZA SENA INICIATIVAS SOCIALES S.L KZ GUNEA SONDIKA ARTAECHEVARRIA HUERTAS TXOMIN OLABARRIETA ARESTI JOSE LUIS RUBIO GARCIA ANGEL LAZARO DIEGO JOSE ANTONIO IZQUIERDO BENGOA MARTA ANTONINO BILBAO LANDA ZUBERO PEREZ FRANCISCO JAVIER REDES DE MARKETING REPRESENTACIONES BARAHONA ANTON GONZALEZ MIGUEL ANGEL SONIVEGA, S.L REPARACION DE CALZADOS ESCOBAR REPARACIONES DE CALZADO JON AGROJARDIN ASTIKENE, S.L. EURODULCES E-TECH MULTIVISION, S.L. ECOLOGRAF DIVISION COMERCIAL SL HERMANOS LIZARRALDE, S.L. KINKUS RESTAURANTE URBE BEKOETXE SAGARDOTEGI SL NEREA URIAGUERECA MADARIAGA RESTAURANTE KEBAB BAR ROCKEFELLER ZIGOUN BAR RESTAURANTE NOHO RESTAURANTE ELDA CAFETERIA GRISSON BAR ESTANCO DAÑOBEITIA RESTAURANTE JAN TOKI ZIRIKADA JATETXE ZUTOIA JATETXEA TXAKOLI LOROÑO ASOC OXANGOITI KULTUR TALDEA RESTAURANTE GOIKO TABERNA IKER MIRENA LADISLAO-MARIA JESUSA ARTEAGA JATETXEA SL SIDRERIA LEZAMA RESTAURANTE OSO PARDO DERIO LEJARRENE SL RESTAURANTE GAZTEDI RESTAURANTE SAN ISIDRO ALDEKONE JATETXEA RESTAURANTE ATXUTEGUI SL RESTAURANTE ASADOR URREJOLA EZKERTZA JATETXEA AMAIKETAKO ASTINTZE CAFETERIA RESTAURANTE RESTAURANTE TXAKOLI ARTEBAKARRA SL IAZI JATETXEA GUHIRUROK SL AREAS SA RESTAURANTE AZURMENDI MARIA LUISA JATETXEA ASADOR HORMA ONDO RESTAURANTE BERNABE RESTAURANTE IRAXUE RESTAURANTE LANDATXUETA SIDRERIA ANKAPALU BERRIA CAFETERIA TXAKOLI GUHIRUROK SL SIDRERIA LOIU ANKAPALU SAGARDOTEGIA BAR RESTAURANTE LA ESTACION RESTAURANTE ASPALDIKO RESTAURANTE LARRAKOETXE TXAKURTXORI RESTAURANTE TOKI-ONA RESTAURANTE AURREGOITI SUSANA SENTIES (LOIUKO BATZOKIA) HAMAYOUN RAZA - KEBAB SONDIKA BATZOKI SONDIKA HURRITZA CAFETERIA RESTAURANTE ENVERDE ALIMENTACION SL RESTAURANTE ARAGUA CASINO LA OLA RESTAURANTE GAMINIZ ASADOR TXAKOLI AMAIRU ARETXETA SL FUENTENE JATETXEA ASADOR ARRIKIBAR JATETXEA ERREKAONDO JATETXEA SL RESTAURANTE GAZTAÑAGA RESTAURANTE URBASA JOSE LUIS SUAREZ MORENO RESTAURANTE LEKES RESTAURANTE ANTON RESTAURANTE BALGERRI ASUAKALDE, S.L. RESTAURANTE JANA JATETXEA RESTAURANTE SAN ROKE CASERIO LUBARRIETA SL RESTAURANTE IZARRA BILTOKI JATETXE SL EUSKAL-SENA SL

ERANDIO LOIU ZAMUDIO SONDIKA DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA LEZAMA DERIO LEZAMA LEZAMA LEZAMA LEZAMA LOIU LOIU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA DERIO ERANDIO ZAMUDIO DERIO ERANDIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO LEZAMA LEZAMA LEZAMA DERIO DERIO LEZAMA LEZAMA LEZAMA LEZAMA DERIO LEZAMA DERIO LEZAMA LEZAMA DERIO DERIO LEZAMA LEZAMA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LARRABETZU LARRABETZU LARRABETZU LOIU LOIU LOIU LARRABETZU LOIU LOIU LOIU LARRABETZU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA

P.I. Asua-berri, 127 MOLINAGA BIDEA 5 P.I.Torrelarragoiti, P 7F P.I.Sondikalde, Portu bidea, 12 Pab. 6 y 7 P.I.Ugaldeguren I, P 7 Plaza Aransotegui, 2 P.I.Torrelarragoiti, P 6-D P.I.La Cruz, Aretxalde Auzoa, s/n P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Central A.1.7 P.I.Torrelarragoiti, P 6-D P.I.Pinoa, P-2B San Martin de Arteaga,131 P.I. Urazandi, 17D P.I. Asua-berri, 132-133 P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 13-14 San Isidro, 8 POLÍGONO UGALDEGUREN 1 PAB 4 PAR 11 Goiri Erdikoa, 1 Aretzalde Auzoa, 46 Aizkorri , 1-2ºB Goitioltza Auzoa,175 Garaioltza Auzoa,174 Goitioltza Auzoa ,14 Goitioltza Auzoa, 26 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 9 Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 1 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 12 Pab. 14 Geldos Auzoa,60 P.I.Ugaldeguren II, P 14-I Gorbea , 4 Mateo Bidaurrazaga Alkatea , 4 P.I.Astikene, Beresi 23, Pab.C12 P.I. Asua-berri, 73 P.T.B., Edif. 208 B P.I.Neinver, Isumendi 10 P.I. Asua-berri, 27-28 LARRAURI , 1C P.I.Astikene, Zarandoa, 5 GARAIOLTZA AUZOA 14 MUNGIALDE ETORBIDEA 4 EUSKALHERRIA 4 Lainomendi , 2 ARETXALDE AUZOA, 159 Astintze , 6A P.I.Neinver, Astintze 2 BARRIO GARAIOLTZA 12 Aretzalde Auzoa, 61 Garaioltza Auzoa, 156 Gaztelumendi Plaza, 1 P.I.San Isidro, Idorsolo 15 Garaioltza Auzoa,21 Aretzalde Auzoa, 158 Barrio garaioltza 1 Garaioltza Auzoa, 233 Txorierri etorbidea 9. Edif. Arteaga Garaioltza Auzoa, 146 Gorbea , 3 Garaioltza Auzoa, 102 P.I.La Cruz, Kurtze Auzoa, 141 Mungialde Etorbidea, 25 Goikoetxe ,1 Aretzalde Auzoa, 54 Aretzalde Auzoa, 5 Santo Domingo Etorbidea, 13 Unbe ,1 Neinver, Aresti 1 Bilbao- Mungia Bidea, 17 Jata , 2 GASTAÑAGA AUZOA S/N Gaztañaga auzoa S/N. Establecimiento 550 BARRIO LEGUINA, S/N ERREBALE 5 BAJO LEGINA AUZOA S/N Txorierri etorbidea, 9 Larrondo Beheko Etorbidea, 6 Kukulu Bidea, 1 LOROÑO BEHEKOA S/N Aeropuerto de Bilbao, La Paloma Aeropuerto de Bilbao, La Paloma Zabaloetxe Auzoa, 18 Loroño Auzoa, s/n Estación , 1 Zabaloetxe Etorbidea, 14 Larrakoetxe Plaza, 2 Katea Loiu Etorbidea, 5 Larrondo bidea, 1 Lauroeta Etorbidea 27, Caserio Aurregoiti Abadetxe , 8 ERDIKO 7 GOIRI ERDIKOA P.I.Ugaldeguren II, EC 1 P.T.B., Laida Bidea, Edif. 206A Txorierri etorbidea, 8 JULIO ARTECHE 71 Parque Tecnológico, Edif. 212 Sandoni Auzoa, 11 Lekunbiz Auzoa, 26 Goiri , 4 Arteaga Auzoa, 80 Txorierri Etorbidea, 34 Txorierri Etorbidea, 4 GOIRI ERDIKOA 7 Santimami auzoa 2 Artxanda Auzoa, 3 P.I.Torrelarragoiti, P 8-B Pab. 5 P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 2 P.I.Torrelarragoiti, P 7-K11 San Roke Bidea, 2 Arteaga Auzoa,17 P.T.B., Edif. 105 2ª planta P.I.Torrelarragoiti, P 7-B Artxanda Enekuri Bidea

944531469 944570352 944711700 944130024 944536773 rezikleta.com 944523374 944523374 944520599 944261506

rezikleta.com

636332423 944036467 944541437 944545043 944536784 944555615 944541001 944555188 944556056

oficiosra.com gastenor.es

944556488 944711604 902306316 944710019 944521086 944522566 615740112 944532847 944540652 944522906 944522253 944711118 944541542 944540986 944556368 689033342 666320974 944541823 944556567 944540273 944543565 677117943 944556265 944556102 944545045 944540271 944556467

vifresa.com

sonivega.com

ikusimultivision.es

944554110 944556157 946566773 944556368 944540227 653741677 944556155 944540798 944540026 944556483 944544476 944540106 944520237 944541292 944542956 944530003 944558860 944558414 946565700 944530059 944712152 944531717 944558197 944530003 944530003 944530077 944558197 944533098 944531421 944532887 944710289 944710593 944532440 944714272 699039131 689748102 944521049 637712369 665753807 944531887 944317025 944520320 944522379 944538167 944521419 944531510 944521286 688675494 944542986 944459203 944523053 944731444 944523526 944452803 944522725 944209806 944522694 944462111

urrejola.es

sidreria-loiu.com ankapalusagardotegi.com

aurregoiti@terra.es

gaminiz.com amairuaretxeta.com

restauranteanton.com

janajatetxea.com

gastrobaska.com

165


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

R Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Restaurantes Revestimiento de suelos y paredes Revestimiento de suelos y paredes Revestimiento de suelos y paredes Rodamientos Rotulación

ASADOR ARAMENDI SL ZERURENA JATETXEA ERROTA RESTAURANTE EL CASERIO ATERPE RESTAURANTE IZARZA RESTAURANTE LEKUNBIZ RESTAURANTE SAN PANKRATZIO CAFETERIA LOROÑO RESTAURANTE HAIKU TXAKOLI BALLANO SL RESTAURANTE ISIDRO SL RESTAURANTE MIRAMAR DEKORMAC IMPLAC ALCODAL BUENAVENTURA GINER ENTORNO SISTEMAS GRÁFICOS

ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO LOIU LOIU ERANDIO ERANDIO

P.T.B., Arteaga Auzoa ,82 Errementeri ,22 P.I.Sangroniz, Errotako Bidea, 3 Txorierri Etorbidea, 6 Izarza Auzoa, 8 Izarza Bidea 48 P.I.Ugaldeguren III, P 25-2 Txorierri Etorbidea, 6 AV. TXORIERRI, 24 Errementeri, 1 Artxanda Enekuri, 61 San Roke Bidea,7 San Roke Bidea, 5-B Ganburu, 5 1ºB Larrondo , 13 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 15, 16 P. Fátima, 6 B-1º P.I. Asua-berri, 63-64

944521158 944535754 944530741 944530015 944711295 944538273 944520690

CARNICAS CAPRE, S.L CARNICA LOZKAR MUNDO VENDING Y R.R., S.L. SALAMANDRA PUB OMBUDS ENDRESS Y HAUSER, S.A. ASIDEK (GRUPO CT) CADTECH (GRUPO CT) INSERGAS, S.L. LORRA S.COOP VERONIC, S.L. KUKULUKO ORTUE KUKULUKO ORTUE UNAI BADIOLA MADARIAGA MAKLA ARKITEKTURA IDERTIA SOLUCIONES INDUSTRIALES ARQUITECT. VARONA Y BASTERRETXEA BLM AUTOMOTIVE SA BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA AMEZUA AYARZA IRATXE YUSTE FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER MENDIOLA ORUE JESUS MARIA L.G. & A. LAZARO Y GRIJELMO ASOCIADOS CELAYA BAÑALES FRANCISCO LKS-TSI ZAMUDIO ARDINES TRAVIESA JOSE ALBERTO BEICA AURRECOECHEA JOSEBA MIKEL INDUSTRIAS MILLAN SL PROYECTOS BIZKAIA SL EKOR TXORIERRI EUSKOTOP SAL LURKIDE INTENANCE CAPITAL SL BIZKAILINER INGEPLAN CONSULTING SL HARREMAN INGENIARITZA SL ESS LKS INGENIERIA S COOP EURO EQUIP SA EUROCONSULT NORTE SA ARIADNA INSTRUMENTS SL INGENIERIA ARSON SL PROYETCAD DESIGN SL ERABI TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, S.L.L OBERON SPACE ONKAI SISTEPLANT SL TRES D INNOVACION Y DISEÑO INTEGRAL GAP-INGENIERIA SL OBETO BANPRO SL ZEUKO SA DINAM INGENIERIA, S.L. PRYDESA, S.L. RDT INGENIEROS GANEKOLINER SINDOSA SIALKA EMTE MECHANICAL ENGINEERING SA EMTE NORTE, S.L. RABASA PROYECTOS ESPECIALES SL COMET ATENCIONES METALURGICAS ENVIROTEC SERVICIOS AMBIENTALES FIDES INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.L. EMTE NORTE, S.L. ANIVI INGENIERIA SA CINTRANAVAL - DEFCAR, S.L. ZINETI SA SOLARTEK, S.L. ARESTEC SA DYFA ORGAUS SYSTEMS QURIUS SPAIN HELMUGA SYSTEMS ANDAGO SL INPROMAT S COOP EB-RIM NAVAL, S.L. ONDOAN SCOOPL PIGMALY PROMECAD LANSOLAR INGENIEROS INGETEAM MARINE, S.A. INGETEAM INDUSTRY, S.A. INGETEAM TECHNOLOGY S.A. IDDTEK SUINDUS INGENIERIA S.L. INDOTEC

DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO SONDIKA LEZAMA ERANDIO DERIO LOIU LOIU DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA LEZAMA LARRABETZU LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA DERIO DERIO LOIU DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO

P.I.Astikene, Orroño 13, Pab. A7 P.I.Astikene, Landatxu 18, Pab.C24 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 1G Lekunbiz 1 Ed. Inbisa, 205 Ed. Inbisa, 103 Ed. Inbisa, 205 Ed. Inbisa, 207-209 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 24 2ª plta Garaioltza Auzoa, 23 Ed. Inbisa, 109 LARRABARRI BIDEA 1-3º A DCHA KUKULUMENDI BIDEA 16 GARONE BIDEA 7 P.T.B., Laga Bidea, Edif. 804 Mod. 107 P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 15, 16A P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 14E Antiguo Seminario, Larrauri ,1B- 7ª Planta P.I.Neinver, Astintze 2, Dpto N Garaioltza Auzoa, 41 Aretzalde Auzoa, 74 Basaras Auzoa, 23 (Caserio Uribaso) Larraburu Bidea, 2 Lauroeta Etorbidea, 29 P.T.B., Edif. 207A 1º piso Arbolantxa , 2 Sabino Arana ,1- 2º P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur P.I.Sondikalde, Torretxu Bidea, 5 P.I.Neinver, Astintze 4 P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 0, Dpto 1 Larrondo Beheko Etorbidea, 4 Pab. 6 CALLE TXORIERRI ETORBIDEA, 9, 1 OFC 109 P.T.B.de Zamudio Astintze , 6, 1ª Planta Dpto. 105 P.T.B., Laga Bidea, Edif. 804 Mod. 301 ULTZAGA IBAIA 1 P.T.B., Laida Bidea, Edif. 207C Polígono La Cruz, parcelas 4 y 5 Astintze , 6, 1ª Planta Dpto. 101 P.T.B., Laga Bidea, Edif. 804 Mod. 126 P.T.B., Ibaizabal Bidea, Edif. 500 Antiguo Seminario, Larrauri ,Edifcio B- Planta 5ª P.T.B., Edif. 804 Módulo 106 P.T.B., Laga bidea 804, mod. 113 P.T.B., Edif. 804- M101 P.T.B., Edif. 607 AVNDA TXORIERRI Nº9, ED. ARTEAGA OF 101 Kolitza Plaza, 3 Trasera P.I.Neinver, Astintze 2, Dpto C Parque Tecnologico, Edif. 207 P.T.B., Edif. 804, mod. 309 P.T.B., Laga Bidea, Edif. 804, mod. 308 Ed. Arteaga. Txorierri Etorbidea Nº 9. Of. 109 P.T.B., Laga Bidea, mod 122 P.T.B., Edif. 805 P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 0, Dpto 5 Larrondo goiko , 3 Pab. 12 LARRONDO BEHEKO ETORBIDEA 3 P-12 ARABA 2 Araba , 2 Plta 1 Araba , 2 Plta 2 Larrondo Beheko Etorbidea, 5. Nave 7 Larrondo goiko , 3 Pab. 1 Txorierri etorbidea, 8 Lauroeta Etorbidea, 4 Larrondo Beheko Etorbidea, 3 Pab. 4 Larrondo Beheko Etorbidea, 1 Pab. 10 P.T.B., Kanala Bidea, Edif. 105 P.I.Torrelarragoiti, P 5-F Nºs 16,17,18 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 3J P.T.B., Laida Bidea, Edif. 206B P.I.Pinoa, Avda pinoa 8, CEZ, Dpto. 30 P.T.B., Kanala Bidea, Edif. 103 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1N P.I.Ugaldeguren I, P 4-VIII Pab. 22 Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 101C P.T.B., Laga Bidea, Edif. 208 Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1L Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1O Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 106 Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 106 Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 108 P.I.Ugaldeguren I, P 4-V 2º Izda P.I.Ugaldeguren II, P 9-V PAB. 4 P.T.B., Edif. 103

944544660 944540814 944671024 944520268 944711301 944538023 944530555 944530555 944377787 944555063 944711067 650129837 650129837 656763856 944317921 605726787 944731558 944544760 944030828

944530863 647878926 944453012 944451051 944451945 688609316 944540057 944532238 944520193 944538165

lekunbiz.com

restaurantehaiku.es

alcodal.com giner.com

S Sacrificio de ganado y conservación de carne Sacrificio de ganado y conservación de carne Salas de baile, discotecas y actividades similares Salas de baile, discotecas y actividades similares Seguridad Sensores nivel Líquid. y Áridos Servicios CAD/CAM/CAE Servicios CAD/CAM/CAE Servicios de explotaciones petrolíferas y de gas… Servicios de selvicultura y explotación forestal Servicios Inmobiliarios Servicios relacionados con la agricultura Servicios relacionados con la agricultura Servicios relacionados con la caza Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de arquitectura Servicios técnicos de cartografía y topografía Servicios técnicos de cartografía y topografía Servicios técnicos de cartografía y topografía Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería

166

944556274 944558441 944711400 944533159 944317710 944520523 944531798 944522502 944530919 944545458 944545556 944531018 944069582 944065302 946558811 687952804 944724086 946542057 946559270 946562150 944540267 944420432 944049267 946558953 946021200 944540244 944540235 944540612 944209357 944034007 944317082 944544159 946027153 944317757 944544530 676835877 944530090 944794480 944794480 944536750 944764024 944531900 944631600 944535916 944537022 944317950 944536433 652703874 944318048 944522456 946416066 946400263 902160240 944522313 944317823 944064283 944711016 944039699 944039660 944039675 944544341 902152057 944036989

mundovending.biz

asidek.es ctgrupo.com lorra-cg.net veronic.com

maklaarkitektura.com

boslan.com

euskotop.com intenance. ingeplan.eu harreman-ing. lks.es euroequip.es

erabi.es oberon-space.com sisteplant.com tres-d.es banpro.es dinam.es prydesa.com rdtingenieros.com sindosa.com sialka.com klimacal.com emtenorte.com

fidesvita.com emtenorte.com anivi.com cintranaval-defcar.com zineti.com solartek.net

qurius.es

inpromat.com ondoan.com pigmaly.com promecad.com lansolar.com ingeteam.com ingeteam.com ingeteam.com iritek.com


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

S Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Servicios técnicos de ingeniería Sistemas Audiovisuales Sistemas audiovisuales Sistemas de Almacenaje Sociedades mediadoras en el mercado de dinero Sondeos Geotécnicos y Medioambientales Suelos Técnicos Sumin. Instalaciones. Calefac. Suministro Equipos Electrónicos de Seguridad Suministros de Hostelería Supermercados (entre 2.499 y 400 m2) Supermercados (entre 2.499 y 400 m2) Supermercados (entre 2.499 y 400 m2) Superservicios (entre 399 y 120 m2) Superservicios (entre 399 y 120 m2) Superservicios (entre 399 y 120 m2) Superservicios (entre 399 y 120 m2) Superservicios (entre 399 y 120 m2) Superservicios (entre 399 y 120 m2) Superservicios (entre 399 y 120 m2) Superservicios (entre 399 y 120 m2) Superservicios (entre 399 y 120 m2) Superservicios (entre 399 y 120 m2) Superservicios (entre 399 y 120 m2)

PROCOME S.A DYFA GESTION INTEGRAL DE AGUAS SL INGELECTRIC SERV. DE INGENIERIA Y TECN. DISEÑO, SL INTRAPIN SL GAMESA ENERGIAS RENOVABLES SA STEULER TECNICA TEAM INGENIERIA AMBIENTAL Y RIESGOS ENERTEK INNOVACION INGENER INGENIERIA DEL NERVION ININSER SA DECIBEL SONOSA METALKOM SISTEMAS DE ALMACENAJE FERNANDEZ MARTIN ANGEL AROA GEOTECNIA, S.L.L. JIANAR SUELOS ELEVADOS, S.L A.R.C., S.L. ADI INTERNATIONAL FRAMAR HOSTELCALF, S.L. ONDO EROSI ALIPROX SUPERMERCADOS ERCORECA SUPER BM SUPERMERCADOS ERCORECA SA EROSKI SCOOP SUPER BM JOSUNE JANARIDENDA ULTRAMARINOS J. LANCHO SUPERMERCADO SATUR EROSKI SCOOP EROSKI SCOOP SUPERMERCADOS ERCORECA SA ULTRAMARINOS SOBA

SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO SONDIKA ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO LARRABETZU LARRABETZU ZAMUDIO DERIO DERIO DERIO DERIO LEZAMA DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO

P.I.Sondikalde, Portu bidea, 2 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B V. Central, centro 8 P.I.Ugaldeguren I, P 1-II P.T.B., Edif. 106 P.T.B., Edif. 300 P.I.Ugaldeguren I, P 1-I P.T.B., Edif. 206 2º PLT P.I.Ugaldeguren III, P 31-3 P.T.B., Edif. 207C Sangroniz bidea 6, Elkartegia 1D P.I.Sangroniz, Sangroniz bidea 2, Edif. 2 PAB. 2 P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 23 P.I. Asua-berri, 108 P. Fátima, 6A P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 4B-1º Aresti , 38 P.I. Asua-berri, 99 P.I. Urazandi, 4A P.I. Urazandi, 6-7D P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri Dpto. 1 P.I. Asua-berri, 129 ANDRA MARI 15 ITURRIKOETXE 2 Y 3 BAJO P.I.Ugaldeguren II, P 13-III TXORIERRIKO ETORBIDEA 9 PZ/ MIKEL DEUNA, 1 Kolitza plaza 2 Txorierri etorbidea, 6-12 Garaioltza Auzoa, 74 Ganekogorta , 2 Mungialde Etorbidea, 7 SABINO ARANA S/N Perretxiko 4-6 Mikel Zarate , 3 Gorbeia , 2

944522122 944536433 944711813 944039700 944037600 944711360 944318500 944525180 944036830 944538781 944710600 944521525 609416439 944483850 944531012 944531496 944531552 944539032 944475508 902667500 944603838 944558447 944558433 944571250

P. Fátima, s/n P. Fátima, 3 Ed. Inbisa, 6 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 10 P.I.Ugaldeguren I, P 6-II Andikoetxe, 5 y 6 P.T.B., Astondo Bidea, Edif. 605 P.I.Ugaldeguren I, P 6-II P.T.B., Edif. 207 B P.I.Neinver, Astintze 24 P.I.Ugaldeguren I, P 6-II Larrauri, 1C 4ª Planta (Hotel Andrea) P.T.B., Edif. 207 B Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 809 GASTAÑAGA AUZOA S/N LASTETXE Andra Mari nº 40 LARRONDO 3 Larrondo , 3 Larrondo Goiko , 3 Pab. 11 P.I.Pinoa, P-2G Pab. 4 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 17 P.T.B., Edif. 206 P.T.B., Laida Bidea, Edif. 205 P.I.Torrelarragoiti, P 6-B4 P.T.B., Edif. 206 PI Torrelarragoiti Parcela 7 KL – Nave 6 P.T.B., Edif. 103 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 10 Pab. 15 B P.T.B., Edif. 207B MITXINE 10 BAJO P.T.B., Edif. 103 Planta 1ª P.I.Ugaldeguren I, P 5-II Pab. 4 P.I.Torrelarragoiti, P 7-K Sangroniz bidea 6, Elkartegia 2D Parque Tecnológico de Bizkaia, Edif. 101 P.I. Asua-berri, 2 P.I.Neinver, Zintxudi , Edif. C2 Pab. N1 Euskalherria 6 - 1º D P.I.Neinver, Kuribilanda 7 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 3 Pab. 16 P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 34 P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 8-9 Herriko Plaza 4, 4ºC P.T.B., Laga Bidea Edif 804 - Mod 120 P.T.B., Kanala Bidea, Edif. 103 P.I. Urazandi, 14A Aeropuerto de Bilbao s/n Gastañaga auzoa S/N establecimiento 512 Gaztañaga auzoa S/N. Establecimiento 503 Gaztañaga auzoa S/N 515,516,526,578,606, 610 Gaztañaga auzoa S/N. Establecimiento 507 y 523 GASTAÑAGA AUZOA S/N TERMINAL AEROPUERTO Aeropuerto de Bilbao Aeropuerto de Bilbao TERMINAL AEROPUERTO P.I.Neinver, Etxezarre 2 Aretxalde Auzoa, 160 2ºD P.I.Ugaldeguren I, P 4-IV PAB 1 Aretxalde Auzoa, 96 Goiko , 2 Mungialde Etorbidea, 14 1º-Izqda P.I.San Isidro, Idorsolo 5, Pab. 13 Txorierri Etorbidea 9 3ª planta Dpto 309 P.I.San Isidro, Idorsolo 15, Dpto 4 Aeropuerto de Bilbao P.I.Neinver, Etxezarre 4 Aretzalde Auzoa,68 P.I.Neinver, Kuribilanda 2

944746264 9447454374 944537087 944710161 687190425 944317107 944544612 944039595 944522839 944500700 944544563 944039595 944011000

procome.com

ingeteam.com intrapin.net gamesa.es steuler.de teamingenieria.com enertek.es ingener.es ininser.es sonosa.com metalkom.com aroageotecnia.com

adicatalogo.es

944542198 944541349 944556248 944543349 944532759 944520883 944531728 944520094

T Taller de Carrocería Taller de Carrocería Taller. Venta Tanatorio-Crematorio Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Telecomunicaciones Todo Tipo de Puertas. Mantenimiento Trabajos de impermeabilización Trabajos de impermeabilización Trabajos de impermeabilización Trabajos de impermeabilización Trabajos de impermeabilización Trabajos de impermeabilización Traducción Traducción Traducción Transp. Mercancías a granel Transporte aéreo discrecional Transporte aéreo regular Transporte aéreo regular Transporte aéreo regular Transporte aéreo regular Transporte aéreo regular Transporte aéreo regular Transporte aéreo regular Transporte aéreo regular Transporte aéreo regular Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera

ERANDIO ERANDIO ERANDIO ERANDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LARRABETZU LOIU LOIU LOIU ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ERANDIO DERIO DERIO DERIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO DERIO DERIO ZAMUDIO ERANDIO LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU LOIU AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA LOIU AENA LOIU IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA LOIU PORTUGALIA COMPANHIA PORTUGUESA DERIO SERLOGIS LEZAMA KURUTZETRANS DERIO CALCEDO AUTO GRUAS SL LEZAMA GUALDA COLLAZO ANTONIO DERIO VEGA GARCIA JOSE MANUEL DERIO ARRIORTUA SUBIRATS GABINO DERIO TOURLINE EXPRESS DERIO SISTEMA A DOMICILIO SD 2000 SL DERIO ADER DERIO AZKAR DERIO PATXI SCOOP LEZAMA AZKARGI TRANSPORTES SCOOP TRANSPORTES J.P. LARRASKITU ETXEAND DERIO CARROCERÍAS BEGOÑA CARWAGEN CARROCERÍAS HOBBY MOTO TANATORIO-SERVISA INABENSA, S.A. TATA COMMUNICATIONS LANMEDIA COMUNICACIONES ERICTEL EUSKADI SL ISORED SL ABERTIS TELECOM ERICSSON NETWORK SERVICES, S.L. ERICTEL SL EUSKALTEL, S.A. VODAFONE ESPAÑA EUSKALTEL, S.A. TELEFONICA DE ESPAÑA VODAFONE ESPAÑA GRUPO PICMATIC IPT VIRTUAL OPTICAL FIBER ALTEL COMUNITEL GLOBAL VODAFONE ESPAÑA EUSKALTEL, S.A. ALCATEL ESPAÑA SA TELECOM ESPAÑA SARENET SA TELEVES OWASYS TRILOGIC TELECOM SATEC SA GRUPO STC ORANGE HD TELECON, S.L. ITELAZPI SA PUERTAS URALDE LANKOR OBRAS Y SERVICIOS IMPERMEABILIZACIONES CARMELO MONTAJES HERMANOS GARCIA SA BISMAN OBRAS Y SERVICIOS SL AISLEFER SL ASFALTEX CONSTRUCCION SA JULIA ALCORLO GARCIA HEDAPEN STELLA-DIE KOMMUNIKATIONSFABRIK SL ALEX STEWART, S.L. TRABAJOS AEREOS VASCONGADOS SA EASYJET AIRLINE AIR FRANCE SPANAIR-NEWCO-FUERZA BRITISH AIRWAYS

servisa.es inabensa.com lanmedia.es erictel.es isored.com abertistelecom.com erictel.es euskaltel.es euskaltel.es

944536363 944530674 945258300 944317660 607135701 944036691 944318622 656160799 944209470 944711202 946025323 944535766 944318308 944544359 944525090 944440444 944032300 902106919 944540631 635734812 944520265 944161618 944523164 944522977 944540082 946567918 944318060 944477735 944530508

971178492 944869795 944869730 944869806 944869860 944522010 944555638 944545111 944556013 944540206 944541368 944541984 944544700 944544420 946313326 944522587 944556538 944521322

vodafone.es pictel.es

vodafone.es euskaltel.es

sarenet.es televes.com owasys.com satec.es grupo-stc.com hdtelecon.com itelazpi.net puertasuralde.com

tavasa.com

aena.es

serlogis.net

aderonline.com azkar.es/ patxi.coop

167


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

T Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte de otras mercancías por carretera Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte por taxi y por alquiler de conductor Transporte regular de viajeros por carretera Transporte regular de viajeros por carretera Transporte regular de viajeros por carretera Transporte regular de viajeros por carretera Transporte regular de viajeros por carretera Transporte regular de viajeros por carretera Transporte regular de viajeros por carretera Transporte regular de viajeros por carretera Transporte regular de viajeros por carretera Transporte regular de viajeros por carretera Transporte urbano regular de viajeros Transporte Urgente Transporte Urgente Tratamiento de aceites para usos industriales Tratamiento y revestimiento de metales Tratamiento y revestimiento de metales Troquelado y embutición de metales Troquelado y embutición de metales Troquelado y embutición de metales Troquelado y embutición de metales Troquelado y embutición de metales Troquelado y embutición de metales Troquelado y embutición de metales Troquelado y embutición de metales Troquelado y embutición de metales Troquelado y embutición de metales Troquelado y embutición de metales Troquelado y embutición de metales Troquelado y embutición de metales Troquelado y embutición de metales Troquelado y embutición de metales

ACHUTEGI AMARICA IGNACIO JAVIER GARCIA MORENO RAFAEL ELORRIAGA ORBEA GREGORIO FRANCIA ROJAS JESUS OCHANDIO LOROÑO JON ANDER BERMEJO FERNANDEZ MANUEL TRANSPORTE ROBERTO SANCHEZ REY SL EXC. Y TRANSPORTES IÑAKI ARTABE SL TRANSPORTES OCHOA SA BURGOS SOLLA JOSE MARIA VICTOR GONZALEZ SAN JOSE IGNACIO ZUBIETA DISCOTRANS, S.C.L. TRANSPORTES AITORTXU TRANSABADEL - OPELBI RECORDPLAN S.L. TRANSPORTISTA COURIER PARA NACEX LOGISTICA Y TRANSPORTE DE ZAMUDIO TRANSPORTES LA GALAICA-BILBAO SL TRANSPORTES RIOJA FERNANDEZ LOPEZ ANGEL BARRENA ARTAZA PEDRO FERNANDEZ CORTES CARMELO JOSE BERMUDEZ TRANSPORTES Y LOGIS TRANSPORTES INTEGRA 2 TRANSPORTES DUCO, S.L. HEGAZ-CARGO SL TRANSPORTES TRANS-MOBIL SL NACEX TRANSPORTES ALA SL TRANSPORTES RIO LONGO SL LARRASQUITU TORRE, IGOR TRANSPORTISTA JON IÑAKI ECHEVARRIA MORIENTES RAMAJO ROBERTO TRANSPORTES AITORTXU LARA VAREA, GABRIEL AITZKOLI SL TRANSPORTES GARAI TRANSPORTES CARMELO TIELVE LOGISPER TECH, S.L. NORTESA SL TRANSPORTES AURELIO SOBA TRANSPORTES ROBLEDAM SL KARMELO LEKERIKABEASKOA SL ORUE ETXEBARRIA LOPATEGUI IGOR ARMENTIA AMPURUA JOSE ANTONIO MARCOS HERNANDEZ BALTASAR ASIER MARINA CASTILLO ARTEAGA RENT A CAR, S.L. CALLEJA MARTINEZ JOSE ANTONIO FRANCISCO MARIA BENITO CENIZO CANO SALGUERO RAMON ASIER CANTARELA ETXEBARRIA SIMON VAZQUEZ JOSE LUIS GIL VADILLO NARCISO PEREZ FERNANDEZ SIMEON TAXI JAVIER DE LA FUENTE YOLANDA MUÑOZ CELIS PEREZ MELGAR BRIGIDA GARCIA FRANCO JUAN MIGUEL AUTOBUSES ORBEA BUS NAVAIS OLIVENZA ADOLFO CAV SA AUTOBUSES DE LUJUA SL AUTOPULLMANS PALACIO SL ARRIAGA PULLMAN SA RAFA BUSAK ALVAREZ CALVENTE FRANCISCO PRIETO OSORIO UNAI ALVAREZ MORALES FRANCISCO COOPER CARS CARGONET, S.L ENVIALIA URGENTE SOGECAR SA METAL ESTALKI SL RECUBRIMIENTOS CROMADOS SL BITROK MECANIZADOS Y COMERCIAL SLL WERKMAT BIZKAIA SA TALLERES LEGARDA ALDE MATRICI SCOOPL EBAKI 2000 SAL MECANIZADOS KOHER SL INDUSTRIAS DE PRECISION AGA SL TROQUELERIA ZUMELTXU SL MECATEZ SL HERLYP INDUSTRIAL SL BILBO HEADS TROQUENOR SA MATRICI SCOOPL SOHERME TUMOLDE SL

LEZAMA DERIO LEZAMA DERIO LARRABETZU LARRABETZU LOIU LARRABETZU LOIU LARRABETZU SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA DERIO LEZAMA DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO ZAMUDIO SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA SONDIKA DERIO DERIO DERIO LOIU LOIU LOIU LARRABETZU SONDIKA SONDIKA SONDIKA LOIU ERANDIO ERANDIO ZAMUDIO DERIO SONDIKA LOIU SONDIKA SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO SONDIKA ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO

Aretxalde Auzoa, 160 Urbasa gunea, 31 Aretxalde Auzoa, 126 Erdiko , 4 2ºA Berrezoaga, 19 Errebale , 20 Nafarroa , 4 Astoreka Auzoa, 7 Kordeleria Bidea,1 Andra Mari , 20 Cestero 16 Ba H P.I.Ugaldeguren II, P 12 PAB. 3 P.I.Ugaldeguren III, P 27-4 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 40 P.I.Pinoa, P-2C Mod. 5 P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 2 Pab. 4 P.I.Torrelarragoiti, P 7-G P.I.Pinoa, P-1F P.I.Ugaldeguren III, P 23-2 P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 13 Izarza , 12 1º C Caserio Beko-Errota, 2 Mikel Zarate ,1 P.I.Torrelarragoiti, P 5-G P.I.Torrelarragoiti, P 7-G P.I.Pinoa, P-1B Complejo Zubiri naves 1 y 2 Terminal de carga, aeropuerto de Sondika P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 5 Pab. 3 P.I.Torrelarragoiti, P 7-G Errementeria , 34 Errementeria , 2 Pago ,1 Errementeri nº12 1ºB Gori Erdiko , 1 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 42 Txorierriko Etorbidea, 7 Arteaga Auzoa,32 NEKAZARI Nº1, 3ºC IZQ Ganekogorta 2-2º C P.I.Torrelarragoiti, P 6-A1 P.I.Torrelarragoiti, P 5-E, Vial A Gorbeia , 2 P.I.Torrelarragoiti, P 6-B3 Txorierriko Etorbidea, 34 Butrón 2-2º B Aretxalde Auzoa, 266 Gernikako Arbola Etorbidea, 21 Bestorrene, 12, 1ºD Larrauri, 1 A - 1º Herriko Plaza, 5 7ºG Mikel deuna, 4, 5ºB Arantzazy , 2 1 ºC Etxebarri bekoa Nº12 Arenolza Mateo Bidaurrazaga Alkatea,7 Bajo Errementaria, 72 Aeropuerto Carlos Haya Izarza Bidea 8 2º izq Izarza Bidea 8, 2º izq Saino Arana , 5 º Izqda Iturrigane ,1 Mikel deuna 7 Gernikako Arbola Etorbidea, 13 2º Dcha P.I.Ugaldeguren I, P 5-V Larrakoetxe Enparantza, 1. Errementeria Bidea, 2 Errementeria Bidea, 2 Berrezoaga Auzoa S/N Sangroniz bidea 48 Errementeria , 4 Cestero Bidea, 2 Berreteaga bidea, 19 Pab. 19 P.I. Urazandi, 1A P.A.E. Asuaran, Ed. Enekuri 20 P.I.Torrelarragoiti, P 7-H,I,J P.I.Ugaldeguren I, P 6-II P.I.Sangroniz, Iberre , Mod. 10 Pab. 3 Berreteaga bidea, 19 Pab. 20 P.I.Sangroniz, Sangroniz Bidea 38 Pab 2 P.I.Sondikalde, Portu bidea, 8 Pab. 8 P.I.Ugaldeguren II, P 14-V P.I.Ugaldeguren III, P 24 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur - Pab A2-4 P.I.Torrelarragoiti, P 6-A1 P.I.Ugaldeguren II, P 14-IV P.I.Torrelarragoiti, P 6-B3 P.I.Ugaldeguren II, P 14-II P.I.Ugaldeguren III, P 23-1 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 14A P.I.Ugaldeguren II, P 14-V P.I.Torrelarragoiti, P 8-A Pab. 30,31 P.I.Ugaldeguren II, P 11

BEGOÑA MARGOAK, S.L. GRABADOS MÚGICA, S.L.

ERANDIO ERANDIO

P.I. Asua-berri, 130 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 25

ESTACION SERVICIO ARTEBAKARRA MUNGIOIL ESTACION SERVICIO LOIU

DERIO LOIU LOIU

Carrtera Bilbao 631-KM 10 KATEA-LOIU ETORBIDEA 10 Katea- Loiu Etorbidea, 10

944555638 944540682 944556111 944543622 944558306 944558336 944711597 944558125 944532255 944710334 944540209 944523756 944533608 944676900 946555525 677432371 944520316 944710524 944520809 944531039 944538737 944533847 944521771 944523828 944521034 944530351 944711731 944523969 944541168 944531301 944521322 944531751 944535966 944533604 944520549 659117276 944521195 946430743 944522636 944520894 944523003 944530665 608549458 944556164 944540085 665726723 946010000 944800909 653899265 944543987 620555783 944710325 944533421 686573973 678354348 944531699 944531948 608678319 944541203 944540544 944166266 944530148 944530148 944236525 944530375 944710474 944530265 629371322 944535773 944535720 944977177 944544798 944530302 944531709 645968358 944538949 944522222 944521619 944522361 944522375 944521166 944521479 944520109 944520911 944532266 944522222 944521011 944523873

ochoa.es

aitortxu.net

integra2.es duco.es

aitortxu.net

robledam.com

arteagarentacar.com

bizkaibus.net

rafabusak.com

cargonet.es envialaia-urgente.com sogecar.es metalestalki.com

aga.com

herlyp.com troquenor.com matrici.com

U Útiles y Herramientas de Decoración Utillaje para Galletería. Troqueles. Moldes

944532709

V Venta al por menor de carburantes para la automoción Venta al por menor de carburantes para la automoción Venta al por menor de carburantes para la automoción

168

944540360 944533236

grabadosmugica.com


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB

V Venta al por menor de carburantes para la automoción Venta al por menor de carburantes para la automoción Venta de Automóviles Venta de camiones, autobuses y similares Venta de caravanas Venta de caravanas Venta de Productos Médicos Venta de vehículos automóviles Venta de vehículos automóviles Venta de vehículos automóviles Venta de vehículos automóviles Venta de vehículos automóviles Venta de vehículos automóviles Venta Neumáticos Venta y reparación de motocicletas Venta y reparación de motocicletas Venta y reparación de motocicletas Videoporteros Vigilancia, protección y seguridad Vigilancia, protección y seguridad Vigilancia, protección y seguridad Vigilancia, protección y seguridad Vigilancia, protección y seguridad Vigilancia, protección y seguridad Vigilancia, protección y seguridad Vigilancia, protección y seguridad Vigilancia, protección y seguridad Vigilancia, protección y seguridad

ESTACION DE SERVICIO ITURRIZAGA SL ESTACION DE SERVICIO OLEA SA OSLO MOTOR MINTEGUI INDUSTRIAS DEL CAMION SA CARAVANAS SONDIKA SL TIERRA CARAVANAS SL BEORTEK, S.A. YANKIMOTORS NIRE AUTO OCASIÓN ROSNER PRECISION S.L. AUTOMOVILES ASUA SL ARDA TYRES SL TALLERES GOIRI NEUMÁTICOS VIZCAYA COMERCIAL DEL MOTOR SA RECAMBIOS BOLIVAR SA PROAUDIO TST EINBER PREVENALIA CHILLIDA SEGURIDAD CRS SEGURIDAD Y VIGILANCIA INGENIERIA Y TEC. DE CALIDAD INTECA ICTS, S.A. RESIPEL 2000, S.L. MAPE SEGURIDAD SA PROSEVI, S.L. RHYNUX SEGURIDAD SL ABANDO SEGURIDAD SL

ZAMUDIO ZAMUDIO ERANDIO ZAMUDIO LOIU LOIU ERANDIO DERIO DERIO LOIU LOIU ZAMUDIO SONDIKA ERANDIO DERIO LOIU SONDIKA ERANDIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO DERIO LOIU ZAMUDIO ZAMUDIO

Barrio Santi Mami 19 San Martin de Arteaga, 17 P. Fátima, 2 P.I.Torrelarragoiti, P 7-C Sutxu bidea, 6 Asua Zamarripa Bidea, 1 P.A.E. Asuaran, Ed. Artxanda 4B Euskalerria, 6 Gernikako arbola nº10 Trasera Larrondo goiko , 5 Pab. 12 Txorierri etorbidea, 6 P.I.Torrelarragoiti, P 8-B Pab. 4 P.I.Berreteaga, Txorierri Etorbidea, 46 P 5B,C Ed. Inbisa, s/n P.I.Ugaldeguren I, P 6-II, Planta 1ª, Nave 6. Berreteaga bidea, 3 Txorierri Etorbidea, 18 P.I. Urazandi, 3C P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 0, Dpto 8 Astintze , 6, Planta baja Dpto. 001 P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 0, Dpto 4 P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 0, Dpto 6 P.I.Ugaldeguren I, P 5-IV Pab. 12A P.I.San Isidro, Idorsolo 13, Planta 1, Dpto 17 P.I.San Isidro, Idorsolo 9C Larrondo goiko , 3 Pab. 2 AVDA PINOA, 2 P.I.Torrelarragoiti, P 7-B, V. Sur A.1.2

944531069 944520218 944479402 944523852 944711468 944532341 944710366 946559609 944545192 944411994 944530479 944523576 944532515 944537070 944544290 944538176 944533375 944330054 944751889 902201500 902231133 944723410 944545460 946554815 944545440 944538444 944521544 944521252

mintegui.biz tierracaravanas.com beortek.com yankimotors.com nireautoocasion.com

goiri@fordservicios.com comercialdelmotor.com bolivar.net

chillida.com

conseur2000.info mape.es prosevi-seguridad.es rhynux.es abandoseguridad.com

Interes handiko beste enpresa batzuk / Otras empresas de gran interés Berrikuntza eta Ekonomi sustapen saila

Bizkaiko Foru Aldundia

BILBO

Obispo Orueta kalea 6

944068059

programapremie.com

Bilboko Aeroportua Sustapen Elkartea

Bilbao Air

BILBO

Gran Via 13-6º

944706500

bilbaoair.com

Bilboko Merkataritza Ganbera

Bilboko Merkataritza Ganbera

BILBO

Gran Via 13

944706500

camarabilbao.com

Elektronika & Elektrizitatea

Tecuni

ORTUELLA

Parque Empresarial Abra industrias S/N

944970036

tecuni.com

Emakumearen Euskal Erakundea

Emakunde

GASTEIZ

Manuel Iradier Kalea, 36

945016700

emakunde.es

Enpresa-opariak

Publi Regal

BILBO

Zumalakarregi, 46 behea

944116883

publiregal.com

Eraikuntza

Bizkaieder

BILBO

Santiago de Compostela,12-3º

944792382

bizkaieder.com

Eraikuntza

Costa Sondika

BILBO

Gregorio de la Revilla, 27 4.

944447838

Eraikuntza

Exbasa

ZARAUTZ

Nafarroa, 50

943831100

Eraikuntza

Neleiber Construcciones

BERMEO

Zubiaur tar Kepa, 53 - 3º A

639083061

neleiber.com

Eraikuntza

Otaduy

BILBO

Gran Via 81, 3º

944920003

enrique-otaduy.com

Eraikuntza

Sukia

DONOSTIA

Egoitza Nagusia, Paseo Lugaritz 21 Ed. Sukia

944162744

sukia.com

Eraikuntza

Viconsa

BILBAO

General Concha 12, 4º derecha

944432158

viconsa.org

Fundación vasca de innovación sanitaria

Bioef: Bio Eusko Fundazioa

SONDIKA

Asua Plaza z/g

944538500

bioef.org

Gasoleoak

Europóleo

ORTUELLA

Polígono Granada Nº1

944795790

europoleo.com

Grúas

Grúas Ibarrondo

ERANDIO

Avanzada errepidea, 5

944532916

gruasibarrondo.com

Hizkuntza politikarako sailburuordetza

Eusko Jaurlaritza

GASTEIZ

Eusko Jaurlaritzaren kultura saila, Donostia,1

012

euskara.euskadi.net

Hotel

Urgoiti Jauregia

MUNGIA

Arritugane Kalea

946746868

palaciourgoiti.com

Inprimategia

Gertu

OÑATI

Zubillaga Industrialdea

943783309

gertu.net

Interbiak

Bizkaiko Foru Aldundia

BILBO

Islas Canarias 19-1º

902540808

interbiak.bizkaia.net

Kultura saila: Euskara sustatzeko

Bizkaiko Foru Aldundia

BILBO

Alameda Rekalde 30

944066039

bizkaia.net

Lana Euskalduntzeko Koperatiba

EMUN, Koop. E

ARRASATE ANDOAIN BERRIOZAR DERIO

Uriburu 9, behea Martin Ugalde Kultur Parkea Galtzapalea 7, behea Larrauri kalea, 1 A eraikina 3. solairua 13. dep

943711847 943300978

emun.com emun.com emun.com emun.com

Lore & Landareak

Cengotita

ABADIÑO

Astola Auzoa 4

946814150

cengotita.com

Nekazaritza saila

Bizkaiko Foru Aldundia

BILBO

Gran Vía 25

944067822

bizkaia.net

SPRI:Industriaren sustapen eta eraldaketarako Baltzua

Eusko Jaurlaritza

BILBO

Urkijo Zumarkalea 36,4A

944037000

spri.net

Web diseinua eta marketin Interneten

Denocheydia

BILBO

Iturriaga Zeharkalea, 5 behea

902995394

denocheydia.com

Zerbitzu orokorrak

Bidera

ANDOAIN ZAMUDIO

Martin Ugalde Kultur Parkea z/g Torrelarragoiti ind. P7-B Pab.1

943058154 944525086

bidera.eu bidera.eu

169


Jardueren Aurkibidea / Índice de Actividades / Activity Index JARDUERA

170

ENPRESA

HERRIA

HELBIDEA

TEL.

WEB


Lan Txorierri 2012  

Anuario empresarial

Advertisement