Page 1

      Македонска аикидо федерација Аикикаи Македонија  

ИСПИТНА ПРОГРАМА според Шихан Масатоми Икеда 7. дан Аикикаи (од 23.10.1999 г.)

www.aikikai.org.mk, Тел. 5115155, Моб. +389 70 764066, email: maf.aikikai@gmail.com


Македонска Аикидо Федерација – Аикикаи Македонија

!!! Внимание: По соодветниот исполнет услов, за излегување на испит мора да добиете и согласност од својот учител. 6. KYU Неопходен услов за полагање на испитот е најмалку 5 месеци активно вежбање и минимум 50 тренинзи. Tachiwaza Shomenuchi Kiawase Katatetori Aihanmi Katatetori Gyakuhanmi Ryotetori

1 2 3 4 5 6 7 8

Iriminage Kotegaeshi Ikkyo Omote Ikkyo Ura Shihonage Omote Shihonage Ura Tenchinage Genkeikokyunage

Легенда за табелите: ВИД НА НАПАД

ТЕХНИКА

ПОДРОБНОСТИ

5. KYU Неопходен услов за полагање на испитот е најмалку 6 месеци активно вежбање по испитот за 6 KYU и минимум 60 тренинзи.

Tachiwaza Shomenuchi Kiawase

Katatetori Aihanmi

Katatetori Gyakuhanmi

Ryotetori

Chudantsuki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Iriminage Kotegaeshi Ikkyo Omote Ikkyo Ura Sumiotoshi Uchikaitennage Ikkyo Omote Ikkyo Ura Nikyo Omote Nikyo Ura Iriminage Kotegaeshi Shihonage Omote Shihonage Ura Tenchinage Genkeikokyunage Uchikaitennage Sotokaitennage Tenchinage Genkeikokyunage Shihonage Omote Shihonage Ura Ikkyo ( Gokyo ) Kotegaeshi

( до Osae )

( до Osae )

Uchisabaki Sotosabaki

Легенда за табелите: ВИД НА НАПАД

maf.aikikai@gmail.com

ТЕХНИКА

ПОДРОБНОСТИ

1


Македонска Аикидо Федерација – Аикикаи Македонија

4. KYU Неопходен услов за полагање на испитот е најмалку 7 месеци активно вежбање, минимум 75 тренинзи и еден посетен семинар по испитот за 5 KYU.

Suwariwaza Shomenuchi Kiawase

1 2

Ikkyo Omote Ikkyo Ura

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Ikkyo Omote Ikkyo Ura Nikyo Omote Nikyo Ura Ikkyo Ura Shihonage Omote Shihonage Ura Iriminage Kotegaeshi Udekimenage Uchikaitennage Ikkyo Omote Ikkyo Ura Kotegaeshi Iriminage Shihonage Omote Shihonage Ura Tenchinage Genkeikokyunage Udekimenage Kiriotoshi ( Chinshin ) Udekimenage Kotegaeshi Kotegaeshi Shihonage Kotegaeshi Shihonage Shihonage Iriminage Kotegaeshi

Tachiwaza Shomenuchi Kiawase

Katatetori Aihanmi

Katatetori Gyakuhanmi

Ryotetori

Katate Ryotetori Ushiro Ryotetori Katatori Menuchi Yokomenuchi

Kakarigeiko ( 2 Uke )

Kigata

Легенда за табелите: ВИД НА НАПАД

2

ТЕХНИКА

ПОДРОБНОСТИ

maf.aikikai@gmail.com


Македонска Аикидо Федерација – Аикикаи Македонија

3. KYU Неопходен услов за полагање на испитот е најмалку 8 месеци активно вежбање, минимум 100 тренинзи и посетени семинари по испитот за 4 KYU.

Suwariwaza Shomenuchi Kiawase

Katatetori Gyakuhanmi

1 2 3 4

Ikkyo Omote / Ura Nikyo Omote / Ura Iriminage Shihonage

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Iriminage Kotegaeshi Sumiotoshi Aikigoshi Shihonage Udekimenage Uchikaitennage Ikkyo Ura Ikkyo Omote / Ura Nikyo Omote / Ura Sankyo Omote / Ura Shihonage Uchikaitensankyo Uchikaitensankyo Shihogirikokyunage Torifunekokyunage Genkeikokyunage Kiriotoshi Maeotoshi Hikiotoshi Kotegaeshi Tenchinage Genkeikokyunage Iriminage Ikkyo Kotegaeshi Ikkyo Ipponseoi

до Osae Hanmi Hantachi

Tachiwaza Shomenuchi Kiawase

Katatetori Aihanmi

Katatetori Gyakuhanmi Ryotetori Katate Ryotetori

Ushiro Ryotetori Katatori Menuchi Yokomenuchi

Kakarigeiko ( 3 Uke )

Irimi Tenkan Sabaki Irimi Tenkan Sabaki Tanren Tenkan Sabaki Kigata

Kigata

Ushiroashi Irimi Tenkan Kirioroshi Sankakutai

Легенда за табелите: ВИД НА НАПАД

maf.aikikai@gmail.com

ТЕХНИКА

ПОДРОБНОСТИ

3


Македонска Аикидо Федерација – Аикикаи Македонија

2. KYU Неопходен услов за полагање на испитот е најмалку 9 месеци активно вежбање, минимум 110 тренинзи и посетени семинари по испитот за 3 KYU.

Suwariwaza 1 2 3

Ikkyo Omote / Ura Sankyo Omote / Ura Kotegaeshi

4

Iriminage

5

Kotegaeshi

6 7 8 9 10 11

Sumiotoshi Ikkyogoshi Shihonage Ikkyo Ura Iriminage Kotegaeshi

Основно и варијација (Теорија Kotegaeshi) Основно и варијација (Теорија Iriminage) Основно и варијација од Ikkyo kuzushi до Osae Taninzutori Tenkan Sabaki, од Ikkyo Kuzushi

12

Nikyo Ura - Kotegaeshi

Renrakuhenka-Waza

Shomenuchi Kiawase

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sankyo Sankyo Kotegaeshi Iriminage Kaitenotoshi Kotegaeshi Iriminage Ikkyo Nikyo Shihonage Kotegaeshi Shihonage Genkeikokyunage Hijikime Osae Omote / Ura Iriminage Udekimenage Kotegaeshi Jiyuwaza Ikkyo до Yonkyo

Chudantsuki

32

Ikkyo до Yonkyo

Shomenuchi Kiawase

до Osae

Tachiwaza Shomenuchi Kiawase ( Uke: Maeashi Irimi Shomenuchi )

Katatetori Aihanmi

Katatetori Gyakuhanmi Ryotetori Katate Ryotetori

Ushiro Ryotetori

Katatori Menuchi

Chudantsuki Yokomenuchi

4

Ushiroashi Irimi Tenkan и Maeashi Irimi Tenkan Tanren Основно и варијација

Karami Osae 2 Форми, лева и десна

Ushiroashi Irimi Tenkan Makiotoshi 1.Maeashi Irimi: Omote 2.Ushiroashi Irimi: Ura Ushiroashi Irimi Tenkan Tenshin: Omote

maf.aikikai@gmail.com


Македонска Аикидо Федерација – Аикикаи Македонија

1. KYU Неопходен услов за полагање на испитот е најмалку 12 месеци активно вежбање, минимум 160 тренинзи и посетени семинари и летна школа по испитот за 2 KYU.

Suwariwaza 1 2 3 4

Ikkyo Omote / Ura Yonkyo Omote/ Ura Gyakuyonkyo Omote / Ura Udegarami

5

Iriminage

6

Kotegaeshi

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Aikiotoshi Sankyogoshi Shihonage Iriminage Ikkyo Omote Aikigoshi и Kaitennage Aikigoshi и Kaitennage Shihonage Tenchinage Genkeikokyunage Jyujigarami Jyujigarami---Kotegaeshi Jyujigarami---Iriminage Kokyunage

Chudantsuki

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Sankyo Yonkyo Jyujigarami Ikkyo Iriminage Tenchinage Soto Kaitennage Udegarami Sankyonage Udegarami Yonkyonage Shihonage Iriminage Jiyuwaza Ikkyo до Yonkyo

Katatetori Aihanmi

33

Ikkyo до Yonkyo

Shomenuchi Kiawase

до Osae

Tachiwaza Shomenuchi

Katatetori Aihanmi Katatetori Gyakuhanmi Ryotetori

Katate Ryotetori

Ushiro Ryotetori

Katatori Menuchi

Chudantsuki

Yokomenuchi

maf.aikikai@gmail.com

1.Tori:Ushiroashi Irimi Tenkan Sabaki, Ставот секогаш десен или секогаш лев 2.Uke: Напад со десна или со лева рака 1.Sankakutai Sabaki 2.Ura Sankakutai Sabaki (Hitoemi Sabaki) Maeotoshi, Ushirootoshi од Ikkyo Kuzushi 1. основно 2. варијација Taninzutori Nikyo- и Sankyo- Kuzushi Irimi Tenkan Sabaki Tenkan Sabaki варијанти

Renrakuhenka-Waza Варијанти со Ushiroashi Irimi Tenkan Sabaki

Tenkan Tenshin 2 Форми, десна - лева Udegarami- Nikyo Ura - Osae Теорија Sankyo Теорија Yonkyo Ushiroashi Irimi Tenkan Kirioroshi Sabaki 1.Ushiroashi Irimi Tenkan Tenshin: Omote 2.Maeashi Irimi: Ura Maeashi Irimi: Omote

5


Македонска Аикидо Федерација – Аикикаи Македонија

1. DAN - Неопходен услов за полагање на испитот е минимум 16 години старост, најмалку 14 месеци активно вежбање, минимум 200 тренинзи и посетени семинари и летна школа по испитот за 1 KYU.

Suwariwaza Shomenuchi Kiawase

1 2

Ikkyo до Yonkyo Omote / Ura Jiyuwaza

Tachiwaza Shomenuchi Kiawase

3

Shomenuchi Katatetori Aihanmi

4 5 6 7 8 9

Iriminage i Tenchinage ( варијанти ) Kotegaeshi Aikigoshi Sumiotoshi Udegarami Jiyuwaza Ikkyo

Katatetori Gyakuhanmi

10

Ikkyo

Katatetori Aihanmi Katatetori Gyakuhanmi Katatetori Aihanmi Katatetori Gyakuhanmi Ryotetori

11 12 13 14 15

Iriminage и Kotegaeshi Iriminage и Kotegaeshi Jiyuwaza Jiyuwaza Kokyunage

Ryo Eritori Katate Ryotetori

16 17

Kokyunage Shihonage

18 19 20 21 22 23

Jiyuwaza Chinshin Kokyunage Koshinage Kotegaeshi Jiyuwaza Ikkyo

24 25 26 27 28 29 30

Jiyuwaza Uchikaitensankyo Shihonage Jiyuwaza Teguruma Shihonage Kotegaeshi

31

Ikkyo до Gokyo

Shomenuchi

32

Ikkyo до Gokyo

Tanto

33

Tantotori

Ushiro Ryotetori

Katatori Menuchi

Chudantsuki

Yokomenuchi

6

Основно и варијација, падови Основно и варијација, Hikitsuke Основно и варијација Nageosae 1. Ushiroashi Irimi Tenkan Tenshin: Ura 2. Tenkan Tenshin: Omote 1.Ushiroashi Irimi Tenkan Tenshin: Omote 2.Tenkan Tenshin: Ura Tenkan Tenshin Sabaki Jodan Sabaki

1.Nentenmakiotoshi 2.Makiotoshi 3.Останато Taninzutori 1.Tanren,Tenkan Tenshin Sabaki: 1.Jyujimusubi 2.Tekubigaeshi 2.Karamiosae,Tenkan Tenshin Sabaki: 3.Kamihanen Sa. 4.Shimohanen Sa. (Tori: Ставот секогаш десен или секогаш лев однапред, техниката на двете страни )

Варијанти 1.Maeashi Irimi: Omote 2.Ushiroashi Irimi Tenkan: Ura 3.Tenkan Tenshin Uchinote: Omote 4.Tenkan Tenshin Katanote: Omote Tenkan Tenshin Sabaki Ura Sabaki Omote Sabaki

1.Tori: Maeashi Tenkan, Mikiri Sabaki, потоа Ushiroashi Irimi Tenkan 2.Uke: Yokomenuchi,Gyaku-Yokomenuchi, Напаѓа со десна - лево и со десна - десно 1.Ushiroashi Irimi Tenkan,Tatakiotoshi: Omote 2.Maeashi Irimi Irimi,Tatakiotoshi: Ura 1.Maeashi Irimi: Omote 2.Ushiroashi Irimi Tenkan: Ura

maf.aikikai@gmail.com


Македонска Аикидо Федерација – Аикикаи Македонија

2. DAN Неопходен услов за полагање на испитот е најмалку 3 години активно вежбање по испитот за 1 DAN.

Tachiwaza Ushiro Ryotetori

1

Ikkyo до Yonkyo

Shomenuchi

2 3 4 5 6

Seoiguruma и Ipponseoi Chinshin Kurumagaeshi и Aikiotoshi Koshiguruma и Aikigoshi Jiyuwaza Ikkyo

7

Kotegaeshi и Ikkyo

Shomenuchi Kiawase Katatetori Aihanmi

8 9

Jiyuwaza Yonkyogoshi и Aikigoshi

Katatetori Gyakuhanmi

10

Makiotoshi Koshinage и Aikigoshi

Katatetori Aihanmi Katatetori Gyakuhanmi

11 12

Iriminage и Shihonage Iriminage и Shihonage

13 14 15 16 17 18

Ushiro Ryokatatori

19

Kokyunage Jiyuwaza Iriminage и Kotegaeshi Jiyuwaza Jyujigarami Udekimenage, потоа варијанти Kokyunage Koshinage

Ushiro Ryotetori Katatori Menuchi

20 21 22 23

Genkeikokyunage Ikkyo, потоа Jiyuwaza Jiyuwaza 4 Основни техники

24

Tenchinage и Genkeikokyunage

25 26 27 28

Iriminage и Kubijime Ikkyo --- Kotegaeshi Tenchinage и Genkeikokyunage Shihonage и Ikkyo

29

Iriminage и Kotegaeshi

30 31

Jiyuwaza Ikkyo до Yonkyo

32

Tachitori

Katatetori Aihanmi Ryotetori Katate Ryotetori

Chudantsuki

Yokomenuchi

Tachi ( Boken )

maf.aikikai@gmail.com

1. Tenshin Maeashi Irimi: Omote 2. Tenshin Maeashi Irimi: Ura

1.Tori: Ставот секогаш десен или секогаш лев однапред , Maeashi Irimi Irimi Sabaki 2.Uke: Напаѓа слободно Tori: Ushiroashi Irimi Tenkan Sabaki Tenkan Tenshin Sabaki и Irimi Tenkan Tenshin Sabaki Irimi Tenkan Sabaki и Tenkan Tenshin Sabaki Ushiroashi Irimi Tenkan Tenshin, Jodan Sabaki (за Gyakuhanmi: Tekubigaeshi) Разни варијанти Варијанти на Taisabaki Nage и Osae

Tenshin Maeashi Irimi и Tenshin Ushiroashi Irimi Jodan- и Chudan- Kuzushi

( Ikkyo, Kotegaeshi, Iriminage, Shihonage )

Renrakuhenka-Waza Taninzutori 1.Ushiroashi Irimi Tenkan, Tatakiotoshi 2.Maeashi Irimi, Chudan Kuzushi 1. Maeashi Irimi, Jodan Kuzushi 2. Ainuke 1.Ushiroashi Irimi Tenkan Tenshin, Tatakiotoshi: Omote 2.Maeashi Irimi, Ukenagashi: Ura ( Tachi и Одбрана од меч)

7


Македонска Аикидо Федерација – Аикикаи Македонија

3. DAN Неопходен услов за полагање на испитот е најмалку 4 години активно вежбање по испитот за 2 DAN, како и искуство во успешно водење на клуб.

Tachiwaza Katatori Menuchi

1

Ikkyo до Yonkyo

Shomenuchi

2

4 5 6

Koshiguruma и Chinshin Koshiguruma Seoiguruma и Chinshin Handachi Seoiguruma Ipponseoinage и Teguruma Jiyuwaza Shihonage

7 8 9 10 11 12 13

Kotegaeshi и Iriminage Jiyuwaza Jyujimusubi Shihonage Tekubigaeshi Shihonage Torifunekokyunage Hijikime Osae Genkeikokyunage

14 15 16 17 18

Kaitenkokyunage Shihonage Karamiosae ( Теорија Ikkyo до Yonkyo ) Futaritori Останати Tenchinage и Genkeikokyunage

19 20 21 22 23 24 25 26

Shihonage и Sankyo Jiyuwaza Kokyunage Jiyuwaza Iriminage и Kiriotoshi Tenchinage и Genkeikokyunage Jiyuwaza Iriminage и Kotegaeshi

27

Shihonage и Ikkyo

28

Shihonage, Kotegaeshi, Останато

Katatetori Aihanmi

29 30

Jiyuwaza Ikkyo до Yonkyo

Katatetori Gyakuhanmi

31

Ikkyo до Yonkyo

Buki

32

Bukitori

3

Katatetori Aihanmi

Katatetori Gyakuhanmi Ryotetori

Munetori Katate Ryotetori

Ushiro Ryotetori

Ushiro Kubijime Katatori Menuchi Chudantsuki

Yokomenuchi

8

1.Tenkan Tenshin, Uchinote: Omote 2.Tenkan Tenshin, Katanote: Omote

Tenkan Tenshin Sabaki, Kamihanen и Shimohanen Варијанти Варијанти Варијанти Потоа варијанти на Kokyunage Потоа Jiyuwaza Irimi Ashi, Tenshin Ashi, Tenkan Ashi Futaritori

1.Tenshin Maeashi Irimi, Jodan и Chudan 2.Tenshin Ushiroashi Irimi, Jodan и Chudan

Варијанти

1.Ushiroashi Irimi Tenkan, Tatakiotoshi 2.Maeashi Irimi, Chudan Kuzushi 1.Maeashi Irimi, Jodan Kuzushi 2.Ainuke 1.Tori: Maeashi Irimi Tenkan, Mikiri Sabaki потоа Jiyuwaza 2.Uke: Напаѓа со десната- лево и со десната- десно ( Gyaku-Yokomenuchi ) Taninzutori 1.Tenkan Tenshin: Omote 2.Irimi Tenkan Tenshin: Ura 1.Irimi Tenkan Tenshin: Omote 2.Tenkan Tenshin: Ura ( Tantotori, Tachitori, Jotori и Josabaki )

maf.aikikai@gmail.com


Македонска Аикидо Федерација – Аикикаи Македонија

4. DAN Неопходен услов за полагање на испитот е најмалку 5 години активно вежбање по испитот за 3 DAN, како и искуство во успешно водење на клуб .

Tachiwaza Yokomenuchi

1

Ikkyo до Yonkyo

Shomenuchi Kiawase

2 3 4

Ikkyogoshi до Yonkyogoshi Iriminage, Tenchinage, Kubijime Kotegaeshi, Genkeikokyunage, Udehishigi Shihonage, Udekimenage, Udekimekoshinage Ikkyo, Udegaraminage, Gyaku-Hijikimeosae Jiyuwaza Shihonage, Furizukikokyunage или Kokyunage

5 6 Jodantsuki Katatetori Gyakuhanmi

7 8

Katatetori Aihanmi

9

Ikkyo

10

Ikkyo, Iriminage

11 12 13

Jiyuwaza Jiyuwaza Tenchinage, Genkeikokyunage Kaitenkokyunage Yonintori Kotegaeshi Iriminage

Katatetori Gyakuhanmi Ryotetori Ryoeritori Katate Ryotetori

Ushiro Ryokatatori

14 15 16 17

18 19 20 21

Ushiro Hijitori Katatori Menuchi

22 23 24

Chudantsuki

25 26

Kokyunage Futaritori Jiyuwaza Chinshin Kokyunage Iriminage, Kotegaeshi, Shihonage, Ikkyo Genkeikokyunage Jiyuwaza Jiyuwaza

Ikkyo, Hijikimeosae, Uchikaiten Sankyo, Shihonage, Udegarami Taninzutori

Yokomenuchi

27

Katate Ryotetori

28 29 30

Kotegaeshi Ikkyo Teguruma Ipponseoinage Shihonage, Ikkyo Jiyuwaza Ikkyo до Yonkyo

31 32

Tachitori Aikiken

Tachi

maf.aikikai@gmail.com

Omote, Ura Ushiroashi Irimi Tenkan, Kirioroshi Renrakuhenka-Waza

За Udegaraminage: Теорија Sankyo 1.Tori: Tenkan Tenshin Sabaki 2.Uke: Нормално - Shihonage Влече - Furizukikokyunage Блокира - Kokyunage Ikkyo- до Yonkyo- Kuzushi ( Ikkyo Ura, три варијанти на Ikkyo Omote ) Renrakuhenka-Waza, Tenkan Sabaki (Kamihanen, Shimohanen)

Варијанти, потоа Jiyuwaza Потоа Jiyuwaza Потоа Taninzutori Kigata, Tanren: Kamihanen, Shimohanen ( Tori ја врти секогаш истата страна кон uke, Техниката десно и лево ) Варијанти Tanren, Kigata

1. Maeashi Irimi 2. Ushiroashi Irimi 3. Tenkan Tenshin Однадвор или одвнатре Од Furizuki Kokyunage, Tenchinage, Genkeikokyunage Maeashi Irimi ( Hitoemi ) Maeashi Irimi ( Sankakutai ) Ushiroashi Irimi ( Hitoemi ) Ushiroashi Irimi ( Sankakutai ) Ainuke Tenkan Tenshin Kamihanen: Omote Shimohanen: Ura

9

Aikido Programa  

DHADHASJDHAS