Page 1

Katinkullan Käsikirja

1/153

(päivitetty 7.5.2009)

K ATINKULLAN

KÄSIKIRJA

JOHDANTO

7

KATINKULLASSA TOIMIVAT YHTIÖT Kiinteistöyhtiö Operatiivisesta toiminnasta vastaavat yhtiöt Sokotel Oy Aikaosuuspalvelu AOP Oy Katinkullan hallintopalvelut Katinkullan yhteystiedot ja avainhenkilöt

8 8 8 9 9 9 10

KATINKULLAN ALUEKARTTA KATINKULLAN GOLFHARJU ALUEKARTTA KATINKULLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssäännöt asumista varten Järjestyssäännöt harrasteiden ja muiden palveluiden käytössä katin Golf Oy:n kenttäohjesäännöt 2009 HYVÄ HALLINTOTAPA KATINKULLASSA Johdanto Yleistä Yhtiökokoukset Hallitukset Hallitusten puheenjohtajat Toimitusjohtaja Toimintasuunnitelma ja budjetti Hallitustyöskentelyn menettelytavat Toimitusjohtajan tehtävät Riskien hallinta ja valvonta Hyvän hallinnon periaatteiden päivittäminen

11 12 13 13 14 15 19 19 19 17 19 20 20 21 21 21 21 22

KATINKULLAN YHTIÖIDEN PERUSTIEDOT Yhtiöiden talous

22 22


Katinkullan Käsikirja

2/153

(päivitetty 7.5.2009)

Osakkeiden verotusarvot Riskien hallinta KATINKULLAN KIINTEISTÖT OY y-tunnus 0780511-9 Hallitus Organisaatiokaavio Kiinteistötekniikka Rakennusten kunnossapito, huolto ja varusteet Osakkeet ja niiden omistus KATINKULLAN KIINTEISTÖT OY:N PERUSTIEDOT Kiinteistöselvitys Toimintasuunnitelma 2005-2008 Talousarvio 2009 Yhtiövastikkeet Varusteluettelo TILINPÄÄTÖSTIEDOT Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008-31.12.2008 YLEISTÄ YHTIÖSTÄ YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJA YHTIÖN JOHTO HENKILÖKUNTA VAKUUTUKSET KORJAUKSET JA HUOLTO TOIMINTA JA TALOUS Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudelta OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN YHTIÖN TOIMINTA JA TALOUS JATKAA VAKIINTUNEENA HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄYTTÄMISEKSI Vastikerahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase KATINKULLAN KIINTEISTÖT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1§ Toiminimi ja kotipaikka 2§ Toimiala 3§ Osakepääoma ja rahastot 4§ Osakkeet ja niiden tuottamat hallintaoikeudet 5§ Yhtiövastikkeet 6§ Viikko-osakkeiden hallintaanotto 7§ Lainaosuuksien maksaminen 8§ Yhtiön hallinto 9§ Hallituksen päätösvaltaisuus 10§ Toimitusjohtaja 11§ Toiminimen kirjoittaminen 12§ Tilintarkastus 13§ Tilinpäätös 14§ Yhtiökokoukset 15§ Kokouskutsut ja muut tiedonannot 16§ Yhtiön talousarvio ja vastikkeet 17§ Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 18§ Päätösvalta yhtiökokouksessa 19§ Muut säännökset

22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 27 28 29 30 33 33 33 33 33 33 33 34 32 34 34 34 34 35 38 39 40 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43

KIINTEISTÖ OY KATINKULTANIEMI Y-TUNNUS 1031544-4 Hallitus Organisaatiokaavio Kiinteistötekniikka

44 44 45 46


Katinkullan Käsikirja

3/153

(päivitetty 7.5.2009)

Rakennusten kunnossapito, huolto ja varusteet Osakkeet ja niiden omistus

46 46

KIINTEISTÖ OY KATINKULTANIEMI, PERUSTIEDOT Toimintasuunnitelma 2006-2009 Talousarvio 2009 Yhtiövastikkeet Varusteluettelo Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008-31.12.2008 Tilinpäätöstiedot

46 47 47 49 49 52 54

YLEISTÄ YHTIÖSTÄ YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJA YHTIÖN JOHTO HENKILÖKUNTA VAKUUTUKSET KORJAUKSET JA HUOLTO TOIMINTA JA TALOUS Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudelta OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄYTTÄMISEKSI Budjettivertailu Tuoloslaskelma Tase KIINTEISTÖ OY KATINKULTANIEMI YHTIÖJÄRJESTYS 1§ Toiminimi, kotipaikka ja toimiala 2§ Osakepääoma 3§ Huoneistoselitelmä 4§ Yhtiövastikkeet 5§ Osakkeita rasittava lainaosuus 6§ Yhtiön hallinto 7§ Hallituksen toimivalta ja toiminta 8§ Toimitusjohtaja 9§ Toiminimen kirjoittaminen 10§ Tilintarkastaja 11§ Tilikausi ja tilinpäätös 12§ Yhtiökokoukset 13§ Kokouskutsu 14§ Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 15§ Asioiden käsittely ja päätöksenteko yhtiökokouksessa 16§ Sovellettava laki

46 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 54 56 57 58 58 58 58 59 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 62 62

KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN HIEKKANIEMI Y-TUNNUS 1903622-2 Hallitus Organisaatiokaavio Osakkeet ja niiden omistus KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN HIEKKANIEMI, PERUSTIEDOT Talousarvio 2009 Vastikkeet Varusteluettelo Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 YLEISTÄ YHTIÖSTÄ YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJAT YHTIÖN JOHTO

63 63 63 64 64 65 66 66 69 69 69 69 69


Katinkullan Käsikirja

4/153

(päivitetty 7.5.2009)

HENKILÖKUNTA VAKUUTUKSET KORJAUKSET JA HUOLTO TOIMINTA JA TALOUS Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudella HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄYTTÄMISEKSI Budjettivertailu Vastikerahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase

69 69 69 70 70 70 71 72 73 74

Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemen yhtiöjärjestys 1§ Toiminimi, kotipaikka ja toimiala 2§ Osakepääoma 3§ Huoneistoselitelmä 4§ Yhtiövastikkeet 5§ Osakkeita rasittava lainaosuus 6§ Yhtiön hallinto 7§ Hallituksen toimivalta ja toiminta 8§ Toimitusjohtaja 9§ Toiminimen kirjoittaminen 10§ Tilintarkastaja 11§ Tilikausi ja tilinpäätös 12§ Yhtiökokoukset 13§ Kokouskutsu 14§ Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 15§ Asioiden käsittely ja päätöksenteko yhtiökokouksessa 16§ Sovellettava laki

75 75 75 75 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 79

KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN GOLFHARJU Y-TUNNUS 2104809-7 Hallitus KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN GOLFHARJU, PERUSTIEDOT Vastikkeet Varusteluettelo Organisaatiokaavio Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 Vastikerahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase YLEISTÄ YHTIÖSTÄ YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJAT YHTIÖN JOHTO HENKILÖKUNTA VAKUUTUKSET KORJAUKSET JA HUOLTO TOIMINTA JA TALOUS Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudella Budjettivertailu Talousarvio 2008 HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄYTTÄMISEKSI Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharjun yhtiöjärjestys 1§ Toiminimi, kotipaikka ja toimiala 2§ Osakepääoma 3§ Huoneistoselitelmä 4§ Yhtiövastikkeet 5§ Osakkeita rasittava lainaosuus

80 80 80 80 82 82 83 86 87 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 85 84 88 91 91 91 91 91 92


Katinkullan Käsikirja

5/153

(päivitetty 7.5.2009)

6§ Yhtiön hallinto 7§ Hallituksen toimivalta ja toiminta 8§ Toimitusjohtaja 9§ Toiminimen kirjoittaminen 10§ Tilintarkastaja 11§ Tilikausi ja tilinpäätös 12§ Yhtiökokoukset 13§ Kokouskutsu 14§ Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 15§ Asioiden käsittely ja päätöksenteko yhtiökokouksessa 16§ Sovellettava laki

93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94

KIINTEISTÖ OY KATINKULTARANTA Y-TUNNUS 2033337-1 Hallitus KIINTEISTÖ OY KATINKULTARANNAN , PERUSTIEDOT Organisaatiokaavio Rakennusten kunnossapito, huolto ja varusteet Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 Tuloslaskelma Tase KIINTEISTÖ OY KATINKULTARANNAN , YHTIÖJÄRJESTYS

95 95 95 95 96 99 101 101 102

KATINKULLAN PALLOHALLI OY Y-TUNNUS 0846440-8 Hallitus Organisaatiokaavio Rakennusten kunnossapito, huolto ja varusteet Osakkeet ja niiden omistus KATINKULLAN PALLOHALLI OY, PERUSTIEDOT Toimintasuunnitelma Talousarvio 2008 Yhtiövastikkeet Tilinpäätöstiedot YLEISTÄ YHTIÖSTÄ YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJAT YHTIÖN JOHTO HENKILÖKUNTA VAKUUTUKSET KORJAUKSET JA HUOLTO TOIMINTA JA TALOUS

109 109 110 110 111 111 112 112 113 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 116 117 118 120

Tilikauden aikana yhtiön toiminta jatkui vakiintuneella käytännöllä ja edellisenä

Vastikelaskelma Talousarviovertailu Vastikelaskelma Tuloslaskelma KATINKULLAN PALLOHALLI YHTIÖJÄRJESTYS 1§ Toiminimi ja kotipaikka 2§ Toimiala 3§ Osakepääoma ja rahastot 4§ Osakkeet ja niiden tuottamat hallintaoikeudet 5§ Yhtiövastikkeet 6§ Arvonlisäverovastike 7§ Viikko-osakkeiden hallintaanotto 8§ Yhtiön hallinto 9§ Hallituksen päätösvaltaisuus

121 121 121 121 121 124 124 124 126 126


Katinkullan Käsikirja

6/153

(päivitetty 7.5.2009)

10§ Toimitusjohtaja 11§ Toiminimen kirjoittaminen 12§ Tilintarkastus 13§ Tilinpäätös 14§ Yhtiökokoukset 15§ Kokouskutsut ja muut tiedonannot 16§ Yhtiön talousarvio ja vastikkeet 17§ Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 18§ Päätösvalta yhtiökokouksessa 19§ Muut säännökset Liite n:o 1, pelivuorot 107

126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 128

KATIN GOLF Y-TUNNUS 0807649-9 Hallitus Organisaatiokaavio Osakkeet ja niiden omistus Talousarvio 2008 ja yhtiövastikkeet Tilinpäätöstiedot Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase

130 130 130 131 132 133 136 141 142

KATIN GOLF YHTIÖJÄRJESTYS 1§ Toiminimi ja kotipaikka 2§ Toimiala 3§ Osakepääoma ja rahastot 4§ Osakkeet ja niiden tuottamat hallintaoikeudet 5§ Yhtiövastikkeet 6§ Lainaosuuksien maksaminen 7§ Osakkeiden hallintaanotto 8§ Hallitus 9§ Toimitusjohtaja 10§ Toiminimen kirjoitus 11§ Tilikausi ja tilinpäätös 12§ Tilintarkastus 13§ Yhtiökokous 14§ Muut säännökset

143 143 143 143 143 145 145 145 145 145 145 146 146 146 146

KATIN GOLF KARTTA

147

HUONEISTOLUETTELOT: Katinkullan Kiinteistöt Oy Kiinteistöyhtiö Katinkultaniemi Kiinteistöyhtiö Katinkullan Hiekkaniemi Kiinteistöyhtiö Katinkullan Golfharju Kiinteistöyhtiö Katinkultaranta

148 148 157 157 159 160


Katinkullan Käsikirja

7/153

(päivitetty 7.5.2009)

JOHDANTO Katinkullan tavoite on olla ja pysyä edelleen pohjoismaiden monipuolisimpana, tasokkaimpana ja viihtyisimpänä vapaaajanviettokeskuksena, jossa lomanviettäjän tyytyväisyys on aina ykkösluokkaa ja jonka henkilökunta viihtyy hyvin työssään. Katinkulta muodostuu useasta alueella toimivasta toisistaan hyvin erilaisesta yhtiöstä ja on siksi niin juridisesti kuin hallinnollisestikin varsin monimutkainen ja monimuotoinen kokonaisuus niin juridisesti, hallinnollisesti kuin myös toiminnallisesti. Tarkoitus kuitenkin on, että lomanvietossa tämä moninaisuus ei näy eikä haittaa toimintaa, vaan lomanviettäjä tuntee viettävänsä loman vain yhdessä, hyvin toimivassa Katinkullassa, ilman hallinnon ja byrokratian koukeroita. Tämän käsikirjan tarkoituksena on esitellä Katinkullan hallintoa, toimintoja, organisaatiota ja toimintatapoja jokaiselle, joka haluaa niihin syvällisemmin paneutua. Tämä käsikirja pidetään vuosittain ajan tasalla ottamalla siihen tilinpäätökset, budjetit ja vastikkeet. Sitä päivitetään myös aina, kun muita olennaisia muutoksia tapahtuu organisaatiossa, toiminnoissa tai muissa tärkeissä asioissa. Käsikirja on laadittu kaikkien Katinkullassa toimivien, siellä lomailevien, sen osakkeita omistavien tai niiden hankintaa harkitsevien aina ajan tasalla olevaksi ja helposti saatavilla olevaksi ja toivottavasti myös helppokäyttöiseksi tietolähteeksi, joka on aina nähtävillä Internetissä ja tarvittaessa myös paperiversiona. KATINKULLASSA TOIMIVAT Kiinteistöyhtiöt

YHTIÖT

Katinkullan asuntoja hallitsevat viikko-osakeperiaatteella seuraavat kiinteistöyhtiöt: Katinkullan Kiinteistöt Oy, Kiinteistö Oy Katinkultaniemi Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi, Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharju, Kiineteistö Oy Katinkulta Ranta Näissä yhtiöissä on tällä hetkellä noin 20 531 osakkeenomistajaa. Katinkullan harrasteita ja palveluita hallitsevat kiinteistöyhtiöt ovat: Katinkullan Pallohalli Oy joka ylläpitää kylpylää ja tennis-, squash-, sulkapallo- ja keilaharrasteita ja ravintola- ja muita palvelutiloja. Yhtiöllä on noin 7 000 osakkeenomistajaa. Katin Golf Oy joka ylläpitää tällä hetkellä yhtä ja suunnittelee toista 18-reikäistä golfkenttää ja harjoituslyöntipaikkaa. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 1 846 osakkeenomistajaa. Operatiivisesta toiminnasta vastaavat yhtiöt: Sokotel Oy Katinkullan alueen ravintola-, vastaanotto- ja muuta palvelut tuottaa Sokotel Oy. Holiday Club Resorts Oy OMISTAJAT Holiday Club Resorts Oy:n omistaa yhtiön toimiva johto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja ryhmä suomalaisia yksityissijoittajia. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin yksityisten alojen työeläke-vakuuttaja. Vuonna 2007 yhtiön vakuutusmaksutulo oli 3,1 miljardia euroa. Yhtiö vastaa yli 780 000 henkilön työeläketurvasta, maksoi vuonna


Katinkullan Käsikirja

8/153

(päivitetty 7.5.2009) 2008 eläkkeitä 3,1 miljardia euroa ja on lähes 27 miljardin euron sijoitusomaisuudellaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. www.varma.fi Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa valtion omaisuuden myynnistä kertyneitä varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Teollisuussijoitus sijoittaa kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitus-rahastojen kautta, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteena ovat kaikki toimialat. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, yrityksistä versoviin spin off -hankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Yhtiön sijoitusten kokonaismäärä on noin 470 miljoonaa euroa. www.teollisuussijoitus.fi Lisätietoa osoitteesta: http://www.holidayclub.fi/portal/suomi/ Aikaosuuspalvelu AOP Oy Lapinniemenranta 12, 33101 TAMPERE

Erityisesti isännöintitoimintaan kuuluvista hallinnollisista palveluista kuten kirjanpito, osake- ja osakasrekisterien ylläpito, tilinpäätösten laatiminen yms. vastaa Aikaosuuspalvelu AOP Oy, joka toimii Tampereelta käsin. Siitä lisätietoa saat osoitteesta http://www.aop.fi/ Katinkullan hallintopalvelut Katinkullan kiinteistöyhtiöillä ei siis ole omaa palkattua henkilökuntaa, vaan kaikki niiden tarvitsemat hallinto- ja isännöintipalvelut ostetaan alihankintana Holiday Club Resorts Oy:ltä ja sen alihankkijalta Aikaosuuspalvelu AOP Oy:ltä, joka hoitaa keskitetysti kaikkien muidenkin Holiday Club Resorts -ketjuun kuuluvien viikko-osakekohteiden vastaavista palveluista. Katinkullan Pallohalli Oy:n hallintopalvelut ostetaan Sokotel Oy:ltä ja isännöintipalvelut Holiday Club Resorts Oy:ltä. Kaikkien kiinteistöyhtiöiden vastaanottopalvelut ostetaan Sokotel Oy:ltä.


Katinkullan Käsikirja

9/153

(päivitetty 7.5.2009)

Muilta alihankkijoilta ostetaan siivous-, pesula- sekä kiinteistöjen ja koko alueen huolto- ja hoitopalvelut. Katinkullan yhteystiedot ja avainhenkilöt Postiosoite Holiday Club Katinkulta Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti Katinkullan keskus Hotellijohtaja Juha Huotari Huolto Katinkullan kiinteistöhuolto Siivous Sol-Palvelut Osakemyynti Kiinteistöyhtiöiden avainhenkilöt Ilpo Antikainen Kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtaja Ilpo Antikainen Katin Golf toimitusjohtaja Jari Koivusalo Kirjanpitäjä Kiinteistöyhtiöt ja Katin Golf Tarja Sorsa Katinkullan Pallohalli Aija Kemppainen Vastikelaskutus ja perintä Kirsi Kuivasmäki Kirjanpitopäällikkö Kiinteistöyhtiöt ja Katin Golf Sirpa Peräkasari Katinkullan Pallohalli Aija Kemppainen Osakkeiden rekisteröinti Kirsi Kuivasmäki

08 669 77 11

020 7626 419 020 7626 229 020 7626 229 040 596 3250 020 7626 213 08 669 7452 020 7626 211 040 5073961 08 669 7452 020 7626 211


Katinkullan K채sikirja (p채ivitetty 7.5.2009)

Katinkullan aluekartta

10/153


Katinkullan K채sikirja (p채ivitetty 7.5.2009)

11/153


Katinkullan Käsikirja

12/153

(päivitetty 7.5.2009)

KATINKULLAN KIINTEISTÖT OY KIINTEISTÖ OY KATINKULTANIEMI KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN HIEKKANIEMI KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN GOLFHARJU KIINTEISTÖ OY KATINKULTARANTA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty yhtiön tiloissa tapahtuvan asumisen tai muun toiminnan turvaamiseksi ja viihtyvyyden takaamiseksi yhtiön hallituksen kokouksessa 17.8.2007. Järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi. Ne ovat nähtävänä huoneistoissa, Katinkullan vastaanotossa ja internetosoitteessa www.katinkullanosakasklubi.fi. YLEISTÄ Voimassa olevan lain lisäksi yhtiö on päättänyt näiden järjestyssääntöjen noudattamisesta omistamillaan ja hallitsemillaan kiinteistöillä, rakennuksissa ja rakennelmissa. V E L V O I T T AV U U S Osakkeenomistukseen tai muuhun perusteeseen pohjautuvan hallintaoikeuden haltija, asukas, vierailija ja muu henkilö on velvollinen noudattamaan näitä sääntöjä yhtiön hallitsemilla kiinteistöillä. YHTEISET ALUEET Ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Ulkoalueilla ei saa aiheuttaa häiritsevää ääntä tai toimia muutoinkaan muita alueella oikeutetusti olevia henkilöitä häiritsevällä tavalla klo 22-7 välisenä aikana. Leikkipaikoilla ei ole talvikunnossapitoa. Alueella liikkuu turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi turvallisuushenkilöstöä. Kilpien laittamien kiinteistön alueelle ja mainosten jakaminen kiinteistön alueella ja huoneistoihin on sallittua yhtiön hallituksen antamalla luvalla. Metsän eläimien esim. oravien ruokkiminen on kielletty, ruoka houkuttelee niitä sekä mm. hiiriä huoneistoihin ja eläimet aiheuttavat huoneistoille vahinkoja. JÄTEHUOLTO Jätteet ja roskat on vietävä ohjeiden mukaisesti pakattuna ja lajiteltuna niitä varten varattuihin keräyspisteisiin. Tyhjät pullot voi jättää huoneistoihin keittiön pöydälle siivoojien kerättäväksi. PYSÄKÖINTI Moottoriajoneuvojen pysäköinti on sallittu ainoastaan varatuille paikoille. Autojen pesu alueella on kielletty. HUONEISTOT Huoneistoissa ja ulkoalueilla ei saa toimia muita alueella oleskelevia häiritsevällä tavalla. Kello 22-7 on vältettävä erityisesti huoneiston ulkopuolelle kuuluvien äänien aiheuttamista. Huoneistoja ja niissä olevaa omaisuutta on käsiteltävä varoen ja hoidettava huolellisesti. Vioista ja puutteista on ilmoitettava viipymättä Katinkullan vastaanottoon. Huoneistoissa saa yöpyä ainoastaan se henkilömäärä, jolle huoneisto on tarkoitettu. Asuntoautoissa, asuntovaunuissa ja teltoissa yöpyminen alueella on kielletty. Tupakointi huoneistossa on ehdottomasti kielletty, tupakantumpeille on omat teräsastiat terasseilla. TOMUTTAMINEN JA PYYKIN KUIVAUS Tomuttaminen ja pyykin kuivaus on sallittu ainoastaan huoneistojen terasseilla.


Katinkullan Käsikirja

13/153

(päivitetty 7.5.2009)

LEMMIKKIELÄIMET Lemmikkieläimistä tulee maksaa 25 € suuruinen lisäsiivousmaksu, karvaisen perheenjäsenen mukanaolosta pyydetään ilmoittamaan etukäteen. Lemmikkien pito makuutiloissa ja parvella on kielletty. Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä muualla kuin niille erikseen varatuilla alueilla. Lemmikkien ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkipaikoilla ja merkityillä uimarannoilla. Lemmikkien kiinteät ulosteet on kerättävä jäteastioihin. Alueella on aidattu koirapuisto. TAKKA, GRILLI JA ULKOTULI Avotulen teko ilman lupaa on kielletty. Ulkotulien polttaminen terasseilla on kielletty. Kussakin huoneistossa on yksi pussillinen takkapuita kutakin viikkoa varten. Lisäpuita voi ostaa Katinkullan vastaanotosta. Kussakin huoneistossa on kaasugrilli käytettävissä viikkoina 20–40. Muina aikoina grillien huolto- ja kaasupalvelua ei ylläpidetä. POLKUPYÖRÄT JA GOLF-KÄRRY Kussakin huoneistossa on käytettävissä kaksi polkupyörää viikkoina 20–40. Majoituksen päättyessä pyörät on jätettävä lukittuina huoneiston eteen ja avaimet huoneistoon. Golfkärryt on palautettava niille varatuille paikoille. YLIMÄÄRÄINEN SIIVOUS Huoneistot siivotaan viikoittain, joka sisältyy palveluvastikkeeseen, mikäli huoneisto on jätetty lähdettäessä erityisen epäsiistiin kuntoon, ylimääräisestä siivouksesta peritään eri korvaus. Viikon aikana ylimääräisen/välisiivouksen voi ostaa Katinkullan vastaanotosta tai suoraan siivousliikkeeltä. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMISEN SEURAAMUKSET Näiden sääntöjen rikkomisesta voi seurata välitön poistaminen alueelta ja kielto oleskella alueella tai muu yhtiön hallituksen päättämä seuraamus. MUUT MÄÄRÄYKSET Yhtiön toimitusjohtaja päättää järjestyssääntöjen tarkemmasta soveltamisesta. HUONEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUS KATINKULLAN KIINTEISTÖT - huoneiston käyttöoikeus alkaa lauantaina klo 16:00 ja huoneiston ja avaimien luovutus seuraavana lauantaina klo 12:00 mennessä KIINTEISTÖ OY KATINKULTANIEMI - huoneiston käyttöoikeus alkaa perjantaina klo 18:00 ja huoneiston ja avaimien luovutus seuraavana perjantaina klo 10:00 mennessä KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN HIEKKANIEMI - huoneiston käyttöoikeus alkaa perjantaina klo 18:00 ja huoneiston ja avaimien luovutus seuraavana perjantaina klo 10:00 mennessä KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN GOLFHARJU -huoneiston käyttöoikeus alkaa maanantaina klo 18:00 ja huoneiston ja avaimien luovutus seuraavana maanantaina klo 10:00 mennessä KIINTEISTÖ OY KATINKULTARANTA -huoneiston käyttöoikeus alkaa perjantaina klo 18:00 ja huoneiston ja avaimien luovutus seuraavana perjantaina klo 10:00 mennessä


Katinkullan Käsikirja

14/153

(päivitetty 7.5.2009) Edellä mainittuja aikoja on noudatettava, jotta siivous- ja huoltotöille jää riittävästi aikaa ja seuraava asiakas voi saapua siistiin ja kunnossa olevaan huoneistoon, siivous aloittaa huoneistojen siivouksen perjantaivaihtopäivänä klo 10.00, lauantaivaihtopäivänä klo 12.00 ja maanantaivaihtopäivänä klo 10:0

KATIN GOLF OY, KENTTÄOHJESÄÄNTÖ 2009 Tämä kenttäohjesääntö on hyväksytty yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2009 yhtiöjärjestyksen 13 § mukaisesti osakkeiden tuottamien pelioikeuksien käytön ja muun kentällä tapahtuvan pelitoiminnan koordinoimiseksi ja pelaajien viihtyvyyden takaamiseksi. Kenttäohjesääntö on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla on mahdollisuus soveltaa sääntöä käytännössä. Kenttäohjesääntö on nähtävillä Katinkullan ilmoitustaululla. 1. YLEISTÄ Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiö on päättänyt tämän Kenttäohjesäännön noudattamisesta omistamillaan ja hallitsemillaan golfkentillä ja niihin liittyvissä kiinteistöissä ja rakennelmissa. 2. VELVOITTAVUUS Osakkeenomistukseen tai muuhun perusteeseen pohjautuvan hallintaoikeuden haltija tai muu golfkentillä liikkuva henkilö on velvollinen noudattamaan näitä määräyksiä. 3. TOIMINTA GOLFKENTILLÄ 3.1 NUAS- JA TENETTI-KENTÄT OSAKKAIDEN PELIOIKEUKSIEN KÄYTTÖÖNOTTO Pelaaja voi ottaa osakkeen pelioikeuden käyttöön, kun hän on maksanut kaikki yhtiölle ja golfseuralle erääntyneet maksut. Kaikkien peliosakkeiden (A-, B- ja C-osakkeet) pelioikeudet voidaan ottaa käyttöön nimettynä yhdelle henkilölle. Pelaaja saa tällöin pelioikeuslaatan, jossa on vuositarra ja pelioikeuden käyttäjän nimi. Vaihtoehtoisesti A- ja B-osakkeiden pelioikeudet voidaan ottaa käyttöön nimeämättöminä. Nimeämättömänä pelioikeus on mahdollista ottaa käyttöön kahdella vaihtoehtoisella tavalla: 1. Pelioikeuslaattana, joka pitää olla esillä aina pelattaessa. A-osakkeen osalta tämä pelioikeus on käytettävissä yhtiöjärjestyksessä mainitun viikon aikana. B-osakkeen osalta koko kauden. 2. Pelilippuina. A-osakkeen osalta tällöin saa kolme (3) kpl nimeämätöntä päivälippua pelioikeutta kohden ja B-osakkeen osalta 20 kpl/pelioikeus. Päiväliput annetaan paperisina pelilippuina tai ladataan pelioikeuskohtaisille älyrannekkeille. Aosakkeen osalta nämä päiväliput ovat käytettävissä yhtiöjärjestyksessä mainitun viikon aikana, B-osakkeen osalta tämän kauden aikana. Mikäli osakkeen pelioikeudet nimetään, pyydetään osakkaita ilmoittamaan pelioikeuden käyttäjän nimi yhtiölle. Kausiosakkaita (B- ja C-osakkaat) pyydetään ilmoittamaan pelioikeuden käyttäjän nimi sähköpostitse tai kirjallisesti yhtiölle 30.4. mennessä. Viikko-osakkaita (A-osakkaat) pyydetään ilmoittamaan pelioikeuksien käyttäjät muutamaa päivää ennen viikkonsa alkua golfin vastaanottoon, jolloin pelioikeuslaatat voidaan kirjoittaa jo valmiiksi. Nimeäminen tulee tehdä kuitenkin viimeistään silloin, kun pelioikeus otetaan käyttöön. Pelioikeuden nimettyä käyttäjää voidaan vaihtaa saman viikon (A-osake) tai pelikauden (B- ja C-osakkeet) aikana ainoastaan osakkeen vaihtaessa omistajaa. A-osakkeiden pelioikeusaika alkaa osakenumeron osoittamaa kalenteriviikkoa edeltävänä lauantaina klo 14.00 ja päättyy osakenumeron osoittaman kalenteriviikon lauantaina klo 14.00. Osakas voi halutessaan aloittaa viikkonsa jo perjantaina tai vasta seuraavana sunnuntaina tai maanantaina klo 14.00. Tällöin viikko vastaavasti päättyy seuraavana perjantaina, sunnuntaina tai maanantaina klo 14.00. Kellonajat tarkoittavat ensimmäisiä ja viimeisiä mahdollisia lähtöaikoja kentälle. Yhden osakkeen pelioikeudet voidaan ottaa käyttöön aloittaen eri päivinä.


Katinkullan Käsikirja

15/153

(päivitetty 7.5.2009) Osakkeet tuottavat pelioikeudet 18 reiän Nuas- ja 6 reiän Tenetti-kentille. AJANVARAUS NUAS-KENTÄLLE Lähtöaikoja on varattavissa 10 minuutin välein. Nimetyllä pelioikeudella pelaavat osakkaamme voivat varata aikoja internetin kautta seitsemän (7) päivää aikaisemmin, muut kolme (3) päivää aikaisemmin. Tämä varausaika alkaa päivällä klo 12.00. Internetin lisäksi muut varauskanavat ovat golfvastaanoton puhelin 08 – 6697 488, contact centerin 0600-palvelunumero (1,65€/min, sis.alv.) sekä varaaminen paikan päällä golfvastaanotosta. Puhelimitse tai paikan päällä peliaika voidaan varata aikaisintaan kaksi (2) vuorokautta ennen peliä.

Yksi aika tunnissa (.10) jätetään varausten ulkopuolelle. Nämä peliajat arvotaan edellisenä päivänä klo 18 halukkaiden kesken. Arvontaan voi ilmoittautua täyttämällä kaavakkeen golfvastaanotossa. Pelaaja voi varata vain yhden ajan päivää kohden. Käyttämättä jääneestä peruuttamattomasta ajasta tai tuplavarauksesta veloitetaan 50 €. Lisäksi seuraa määräaikainen ajanvarauskielto. Mikäli pelaaja rikkoo ajanvaraussääntöjä, peruutetaan hänen kaikki varauksensa sekä varausoikeutensa määräajaksi, kuitenkin vähintään viikoksi. Yhtiön yhteistyökumppaneilla (vähintään väyläyhteistyö) on mahdollisuus neuvotella maksimissaan 100 peliajan varauksesta etukäteen yritystilaisuuden järjestämiseksi. Majoitusliikkeiden ollessa kyseessä on mahdollista tehdä nämä varaukset myös erillisinä. Tästä etukäteisvarausoikeudesta tulee olla maininta yhteistyösopimuksessa. Yritys, joka ei ole yhtiön yhteistyökumppani, voi myös neuvotella lähtöaikojen etukäteisvarauksesta, jolloin ajanvarausveloitus on 20 €/pelaaja. Mikäli yritys haluaa yhteislähtöjärjestelyn, on sen hinta 2 000 €. Yritystilaisuuksille ja ryhmille varatuista ajoista tiedotetaan pelaajille ilmoitustaululla. Nuas-kentällä voidaan järjestää avoimia tai suljettuja kilpailuja korkeintaan yksi saman viikon aikana. ILMOITTAUTUMINEN JA PELIOIKEUDEN VAHVISTAMINEN NUAS-KENTÄLLE Ilmoittautuessa on esitettävä jäsenkortin lisäksi nimetystä tai nimeämättömästä viikko- tai kausipelioikeudesta kertova pelioikeustodistus (laatta) tai annettava päivälippu tai päivälippuja sisältävä älyranneke veloitettavaksi golfin vastaanottoon. Bägilaatta tai päivälipuke ja on pidettävä esillä pelattaessa. Jokaisen pelaajan on ilmoittauduttava golfvastaanottoon tai startterille viimeistään 10 minuuttia ennen varattua lähtöaikaa. Mikäli pelaajat eivät ole ilmoittautuneet ajoissa, voidaan heidän lähtöaikansa luovuttaa muille pelaajille. Nimetyllä pelioikeudella pelaavaa pyydetään hoitamaan kierrokselle ilmoittautuminen caddiemasterin tiloissa siihen tarkoitukseen varatulla tietokoneella. AJANVARAUS JA ILMOITTAUTUMINEN TENETTI-KENTÄLLE 6 reiän Tenetti-kentällä ajanvaraus toimii pallorännillä. Tenetti-kentälle ei voida tehdä muita varauksia. Tenetti-kentälle ilmoittaudutaan kirjaamalla tietonsa vieraskirjaan. Jäsenkortti on oltava mukana pelattaessa. Lisäksi nimetystä viikko- tai kausipelioikeudesta kertova bägilaatta tai päivälipuke on pidettävä esillä pelattaessa. PELITAITOVAATIMUKSET, PELIRYHMIEN MAKSIMITASOITUKSET Nuas-kentän pelaajan tulee esittää ilmoittautuessaan golfin vastaanottoon voimassa oleva vähintään tasoitusta – 54 vastaava Suomen Golfliiton (tai vastaavan ulkomaisen golfliiton) jäsenseuran jäsen- ja tasoituskortti. Suositellaan, että aamupäivisin kesä-elokuussa klubitasoituksella (HCPyli 36) pelaavat käyttäisivät Tenetti-kenttää. Peliryhmän yhteenlaskettu tasoitus Nuas-kentällä tulee olla vähemmän kuin 108. Kesä-elokuussa klo 7-12 ryhmän maksimitasoitus on 72. Golfvastaanotto voi harkintansa mukaan täydentää peliryhmiä, vaikka nämä rajat ylittyisivätkin. Tenetti-kentällä pelaajan maksimitasoitus on 54. Ryhmäkohtaisia tasoitusrajoja ei ole. Peliryhmässä voi pelata korkeintaan neljä pelaajaa. PELAAMINEN Nuas-kentällä on valkoiset, siniset, keltaiset ja punaiset tiit. Klubitasoituksella (hcp yli 36) pelaavien on pelattava punaiselta tiiltä. He pelaavat pistebogeya ja poimivat pallon pois, jos eivät saa reiältä pisteitä.


Katinkullan Käsikirja

16/153

(päivitetty 7.5.2009) Tenetti-kentällä on valkoiset, siniset, keltaiset, punaiset ja oranssit/mustat tiit. Klubitasoituksella (hcp yli 36) pelaavien on pelattava oaranssilta/mustalta tiiltä. He pelaavat pistebogeya ja poimivat pallon pois, jos eivät saa reiältä pisteitä. Tasoitus lasketaan käyttäen punaisen tiin taulukkoa. Virallisella tasoituksella (hcp 36 tai alle) pelaavat naiset saavat valita punaisen, sinisen tai keltaisen tiin. Vastaavalla tasoituksella pelaavat miehet voivat valita vapaasti tiinsä. Virallisella tasoituksella pelaavat eivät voi pelata tasoituskierrosta oranssilta/mustalta tiiltä. Suosittelemme, että samaan peliryhmään kuuluvat pelaavat samalta tiiltä pelin jouduttamiseksi. Pelaajat ovat itse vastuussa pelin sujuvasta etenemisestä. Alhaisimmalla tasoituksella pelaava huolehtii ryhmänsä aikataulussa pysymisestä. Nuas-kentällä 18 reiän maksimipeliaika neljän pelaajan ryhmälle on neljä tuntia. Tenetti-kentällä 6 reiän maksimipeliaika neljän pelaajan ryhmälle on 1 h 15 min.

3.2. VUOKATTI-KENTTÄ PELIOIKEUDET Jokaisen par 3 jokamieskentällä pelaavan on ostettava golfin vastaanotosta joko kausimaksu, viikkomaksu tai green fee. Pelioikeuden osoittava laatta tai lipuke on oltava esillä pelattaessa. Kaikki pelioikeudet ovat nimettyjä eikä niillä pelaavaa pelaajaa voi muuttaa. AJANVARAUS Peliaika varataan pallorännillä, joka sijaitsee kentän lämmittelyviheriön vieressä ykköstiille mentäessä. Kenttä tai sen osa voidaan varata määrätyksi ajaksi opetukseen. ILMOITTAUTUMINEN JA PELIOIKEUDEN VAHVISTAMINEN Pelikierrokselle ilmoittaudutaan kirjoittamalla pelaajan nimi pallorännin vieressä sijaitsevassa postilaatikossa olevaan vieraskirjaan. PELITAITOVAATIMUKSET JA PELAAMINEN Jokamieskentällä pelaajalta ei vaadita tasoitusta, mutta pelaajan tulee pelata pelitaitonsa mukaiselta tiiauspaikalta. Kentällä on oranssit, punaiset, keltaiset ja valkoiset tiit. Alaikäraja kentälle on 6 vuotta. Ensimmäistä kertaa golfkentälle tuleva saa pelata ainoastaan oranssilta tiiltä. Hän pelaa tältä tiiltä kunnes on pelannut 6 reiän kierroksen tulokseen 30 tai alle. Kun pelaaja esittää vaaditun tuloksen sisältävän kanssapelaajan allekirjoittaman tuloskortin, hän saa kentän ohjaajalta tai golfvastaanotosta peliluvan (punaisen kortin) seuraavalle eli punaiselle tiille. Vastaavalla tavalla pelaaja voi siirtyä keltaiselle tiille pelattuaan kierroksen punaiselta tiiltä tulokseen 30 tai alle. Valkoiselta tiiltä saavat pelata ainoastaan vähintään klubitasoituksen omistavat pelaajat. Jokaisessa peliryhmässä vähintään yhdellä ryhmän pelaajista tulee olla green card tai peliryhmän pelaamista tulee valvoa golfohjaaja tai opettaja. Alhaisimmalla tasoituksella pelaava pelaaja vastaa ryhmänsä pelaamisesta. Peliryhmässä voi pelata korkeintaan neljä pelaajaa. Maksimipeliaika 6 reiän pelaamiselle on 45 min. 4. VAPAAT PELIOIKEUDET Yhtiö antaa Suomen Golfliiton suositusten mukaisesti vapaan pelioikeuden FGU-kortin sekä PGA:n, FGMA:n ja FGA:n jäsenkortin esittäjälle maksimissaan kolme (3) kertaa vuoden aikana. Tämä pelioikeus koskee yhtiön kaikkia kenttiä. 5. VARUSTEET, GOLFKÄRRYT, KÄYTTÄYTYMINEN, TUPAKOINTI, ALKOHOLI, JÄTTEET, LEMMIKIT, VAHINGOT Pelaajalla tulee olla asianmukainen golfvarustus. Siihen sisältyy Nuas- ja Tenetti-kentillä minimissään oma mailasetti, mailalaukku, viheriöhaarukka, omat pallot ja asianmukainen golfvaatetus. Vuokatti-kentällä vähimmäisvarustus on putteri ja golfpallo. Metallipiikkisten golfkenkien käyttö on kielletty koko Holiday Club Katinkullan alueella. Golfkärryjen käyttö on maksutonta, mutta niiden käyttöön ottamiseen tarvitaan 50 snt, 1 € tai 2 € kolikko. Rahan saa takaisin, kun palauttaa kärryt. Golfkärryt on palautettava niille varatuille paikoille. Kärryissä on korjaushiekkapullo. Pelaajan tulee varmistaa ennen kierrokselle lähtöään, että se on täynnä. Korjaushiekalla täytetään lyöntijäljet.


Katinkullan Käsikirja

17/153

(päivitetty 7.5.2009) Kentillä on noudatettava hyviä tapoja, golfetikettiä, siisteyttä ja järjestystä. Jokamieskentällä tupakointi on kielletty. Muillakin kentillämme suositellaan savutonta pelaamista. Tupakointi on sallittua ainoastaan avauslyöntipaikoilla. Otathan silloinkin huomioon kanssapelaajasi. Päihtyneenä pelaaminen on kaikilla kentillä kiellettyä. Alueella ei saa aiheuttaa häiritsevää ääntä tai muutoinkaan häiritä muita kentällä pelaavia tai kentän naapureita. Jätteet ja roskat on vietävä niitä varten varattuihin keräyspisteisiin. Tyhjät pullot ja tölkit lajitellaan niille tarkotettuihin keräysastioihin. Mainosten kiinnittäminen tai jakaminen kentän alueella on sallittua vain yhtiön hallituksen antamalla luvalla. Lemmikkien ulkoiluttaminen golfkentällä golfkauden aikana on kielletty. Kenttää ja kentällä olevaa kalustoa on käsiteltävä varoen ja hoidettava huolellisesti. Erityisesti on varottava lyömästä palloa kentän rajojen ulkopuolella, missä kulkee teitä ja sijaitsee asutusta. Jokainen pelaaja on itse vastuussa omasta pelaamisestaan ja lyönneistään. Mikäli pelaaja aiheuttaa golfkentälle, sen kalustolle tai ulkopuolisille vahinkoa, on siitä ilmoitettava mahdollisimman pikaisesti golfvastaanottoon. Myös muiden aiheuttamista vahingoista ja kentällä havaituista vioista tai puutteista on ilmoitettava golfvastaanottoon. Kaikki kentillämme pelaavat pelaajat kuuluvat Suomen Golfliiton vakuutusturvan piiriin. Mikäli olet lyönyt pallosi kentän rajojen ulkopuolelle ja se on mahdollisesti aiheuttanut vahinkoa, keskeytä peli ja ilmoita asiasta välittömästi kentän vastaanottoon ja täytä vahinkoilmoitus. Näin varmistat asian selvittämisen ja vakuutuskorvauksen saamisen. Vakuutusteknisistä syistä muistathan aina ilmoittautua lähtiessäsi pelaamaan. 6. PELAAMINEN GOLFAUTOLLA Kentällä voidaan käyttää vain yhtiön hyväksymiä golfautoja, joita voi vuokrata golfin vastaanotosta. Pelaaja on velvollinen tutustumaan golfauton turva- ja käyttöohjeisiin ja noudattamaan niitä. Golfkentällä liikutaan pääasiallisesti polkuja ja karheikkoja pitkin. Tiillä, viheriöillä, hiekkaesteissä ja metsässä ajo on kielletty. Kenttämestari voi kieltää golfautojen käytön kentän kulumisen hillitsemiseksi tai vaurioiden estämiseksi. Golfautot ovat rekisteröityjä ja tieliikennehyväksyttyjä. Niiden kuljettamiseen vaaditaan vähintään M- eli niin sanottu mopokortti 1.1.1985 ja sen jälkeen syntyneiltä ajajilta. Golfautoja koskevat normaalit tieliikenteen lait ja asetukset. 7. KENTTIEN VALVONTA Golfkentillä liikkuu kaikkien viihtyvyyden ylläpitämiseksi golfisäntiä. Pelaajien on noudatettava heidän ohjeitaan. Heillä on oikeus jakaa tai yhdistää ryhmiä pelin kuluessa, mikäli he katsovat sen olevan aiheellista pelin sujumisen kannalta. Nuaskentällä voidaan myös määrätä pidettäväksi pakollinen tauko yhdeksän reiän jälkeen. 8. PYSÄKÖINTI Kentän läheisyydessä on rajoitetusti pysäköintipaikkoja. Suosittelemme, että etenkin Katinkullan alueella asuvat tulisivat kentälle joko jalan tai polkupyörillä. Polkupyörät on jätettävä telineisiin. Moottoriajoneuvojen pysäköinti on sallittu ainoastaan siihen tarkoitukseen varatuilla alueilla. Golfaajille soveltuvat pysäköintialueet sijaitsevat rangen takana Pisterinniementien varrella, Pallohallin päädyssä sekä tenniskenttien molemmin puolin. Yhtiö ei ole vastuussa pysäköidyistä autoista tai niiden vartioinnista. 9. VALVONTA, SEURAAMUKSET Kenttäohjesäännön noudattamista valvovat golfisännät, golfin vastaanotto, kapteenit ja kenttämestari. Näiden sääntöjen rikkomisesta voi seurata välitön kentältä poistaminen ja pelioikeuden menettäminen. Lisäksi tehdään ilmoitus pelaajan kotiseuraan. Mikäli pelaaja poistetaan kentältä ja/tai hänelle langetetaan pelikielto etikettirikkeen, hitaan pelin tai muun syyn vuoksi, ei hänelle palauteta vastiketta tai muita pelaamiseen liittyviä maksuja. Tarvittaessa rikkomusten käsittelystä valvojien lisäksi vastaavat asiasta riippuen joko Katinkulta Golf ry:n kapteenit, Holiday Club Katinkullan harrastepäällikkö tai Katin Golf Oy:n toimitusjohtaja. Mikäli pelaaja ei ole tyytyväinen heidän päätöksiinsä, hän voi valittaa asiasta kirjallisesti Katin Golf Oy:n hallitukselle.


Katinkullan Käsikirja

18/153

(päivitetty 7.5.2009)

HYVÄ HALLINTOTAPA KATINKULLASSA JOHDANTO Katinkulta on yksi suurimpia, monipuolisimpia ja tasokkaimpia lomakeskuksia Euroopassa. Katinkullassa on lähes 60 000 erilaista osaketta, joilla on lähes 20 530 omistajaa. Katinkullan asuntojen, harrasteiden ja liiketilojen käyttö perustuu osakkeiden omistukseen tai noiden oikeuksien vuokraamiseen käyttäjille. Katinkullassa toimii lisäksi useita erilaisia palveluja tuottavia yrityksiä. Katinkulta on sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti erittäin suurta ammattitaitoa vaativa lomakeskus, jonka toiminnalle ei ole esikuvaa tai mallia missään muualla. Jotta kaikkien Katinkullassa osakkeita omistavien, siellä lomailevien ja siellä muutoin toimivien edut, oikeudet erilaiset intressit voidaan tasapuolisesti, avoimesti ja reilun pelin hengessä ottaa huomioon, on tullut välttämättömäksi kehittää Katinkultaan oma hyvän hallintotavan säännöstö. Tämä säännöstö täydentää muutoinkin noudatettavia lakeja, yhtiöjärjestyksiä ja muita virallisia säännöstöjä toimien sisäisenä ohjeistona niin toimintoja kehitettäessä kuin hallituksen jäseniä ja henkilöstöä valittaessa, johdettaessa ja valvottaessa sekä vuosittaisia toimintasuunnitelmia ja budjetteja laadittaessa ja täytäntöön pantaessa. YLEISTÄ Näitä hyvän hallintotavan periaatteita sovelletaan kaikissa Katinkullassa toimivissa kiinteistöyhtiöissä, Katinkullan Pallohalli Oy:ssä ja Katin Golf Oy:ssä. Yhtiöiden hallitukset vahvistavat nämä periaatteet ja ne esitellään yhtiökokouksissa. osakkeenomistajille. Hyvän hallintotavan periaatteita noudatetaan Katinkullan johtamisessa ja hallinnossa osakkaiden korkeatasoisen vapaaajanvieton turvaamiseksi, osakkeiden arvon säilyttämiseksi ja toiminnan kaikenpuoliseksi kehittämiseksi avoimessa ja rehellisessä Katinkulta -hengessä. Hyvän hallintotavan periaatteiden tarkoituksena on myös selventää omistajuuteen ja johtamiseen liittyviä eri rooleja yhtiöissä, jotta selkeä roolijako siihen kuuluvine toimenkuvan, päätösvallan ja vastuun määrittelyineen varmistaisi virheettömästi ja aktiivisesti toimivan päätöksentekoprosessin. YHTIÖKOKOUKSET Ylin päätösvalta Katinkullassa on vuosittain, yleensä huhtikuussa, koolle kutsuttavilla yhtiökokouksilla, jotka käsittelevät yhtiöjärjestysten määräämät vuosikokousasiat ja niiden lisäksi hallituksen ja osakkeenomistajien käsiteltäviksi pyytämät, kokouskutsuissa mainitut asiat. Yhtiökokoukset vahvistavat tilinpäätökset, päättävät vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, vahvistavat hallitusten esitykset toimintasuunnitelmiksi ja budjeteiksi seuraaville tilikausille ja valitsevat hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

HALLITUKSET Yhtiöiden hallitukset vastaavat siitä, että yhtiöiden hallinto on asianmukaisella tavalla ja oikein hoidettu. Hallitusten tehtävänä on nimittää yhtiöille toimitusjohtaja, valvoa hänen toimintaansa ja myös erottaa hänet, jos aihetta siihen ilmenee. Hallitukset vastaavat yhtiöiden johtamisesta, toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä, henkilöstön ja toiminnan tehokkaasta organisoinnista ja johtamisesta. Hallitusten on huolehdittava siitä, että yhtiöiden kirjanpito ja omaisuuden hoito on asianmukaisesti järjestetty, osake- ja osakasrekisterit ovat oikein ja ajan tasalla ja että yhtiöiden oikein laaditut tilinpäätösasiakirjat esitellään vuosittain yhtiökokousten käsiteltäviksi.


Katinkullan Käsikirja

19/153

(päivitetty 7.5.2009) Koska yhtiöiden kaikki toiminnot suoritetaan ns. hallintopalvelusopimusten ja muiden alihankintasopimusten perusteella muiden kuin yhtiöiden itsensä toimesta, tulee hallitusten erityisesti valvoa näiden sopimusten edullisuutta ja moitteetonta noudattamista ja palveluiden kilpailuttamista tarpeen mukaan. Hallitusten kokoonpanon tulee olla tasapainoinen, monipuolinen ja mahdollisimman hyvin osakaskuntaa edustava. Hallitutusten jäsenten tulee valvoa kaikkien osakkeenomistajien etuja ja oikeuksia, eikä edustaa siellä mitään erityistä osakasryhmän. Hallitusten jäsenillä tulee olla aikaa, edellytykset ja aitoa mielenkiintoa Katinkullan asioiden hoitamiseen. Jäsenten tulee aktiivisesti edistää Katinkullan toimintaa ja hallitustyöskentelyä asiantuntemuksellaan, näkemyksillään, toiminnallaan ja käyttäytymisellään. Hallitukset osallistuvat yhdessä operatiivisen johdon kanssa niiden asioiden suunnitteluun ja valmisteluun, jotka vaikuttavat Katinkullan toimintaan normaaleja päivärutiineja pidemmällä aikavälillä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi uusien visioiden, strategioiden, tekniikoiden ja palvelujen kehittäminen, suurista investoinneista päättäminen, toimintojen ja organisaatioiden uudelleen järjestelyt ja ylimmän operatiivisen johdon nimitykset. Hallitus ei puutu operatiivisen toiminnan päivittäiseen johtamiseen eikä yksityiskohtiin eikä heillä ole oikeutta toimia toimitusjohtajan ohi päivittäiseen toimintaan liittyvissä asioissa. Hallitusten puheenjohtaja Hallitukset valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hallitus kokoontuu aina tarvittaessa. Puheenjohtajan tulee kutsua hallitus koolle myös, kun joku jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtaja vastaa mm. seuraavista tehtävistä: Hallitustyöskentelyn vuosittaisen toimintasuunnitelman ja kokousaikataulun laatiminen; Hallituksen kokousten hyvä valmistelu ja työskentelyn tehokas johtaminen; Esityslistojen, esitysten perustelujen ja muiden selvitysten laatiminen ja jakelu jäsenille hyvissä ajoin etukäteen ennen kokouksia; Kokouspöytäkirjojen asianmukainen laatiminen, toimittaminen välittömästi kokousten jälkeen jäsenille ja niiden asianmukainen arkistointi; Hallitustyöskentelyn motivoiminen niin kokouksissa kuin niiden ulkopuolella aloitteelliseksi, aktiiviseksi, aidon vuorovaikutteiseksi ja tasapainoiseksi ja niin, että työskentely tapahtuu kaikin puolin hyvässä hengessä Yhtiön toimitusjohtajan ja yhtiön johtamis- ja toimintaorganisaation toiminnan valvominen, tarvittavien muutosten tekeminen ja niistä informoiminen niin hallitukselle kuin muillekin intressiryhmille. Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja johtaa ja vastaa yhtiöiden operatiivisesta toiminnasta yhtiökokousten vahvistamien toimintasuunnitelmien ja budjettien sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa juoksevasta hallinnosta ja lakimääräisten tehtävien ja toimien asianmukaisesta hoitamisesta säädetyssä ajassa ja tavalla. Yhtiöiden toimitusjohtajapalvelut ovat ulkoistettu hallintopalvelusopimuksiin sisältyväksi, sen vuoksi yhtiöt eivät toimitusjohtajalle erikseen mitään palkkaa tai palkkioita. Yhtiöiden toimitusjohtaja ei voi kuulua yhtiöiden hallituksiin. Toimitusjohtajan tulee toimintasuunnitelman ja budjetin puitteissa valmistella hallitukselle esitykset niistä toimista, joihin yhtiön tulee ryhtyä toimintasuunnitelman ja muiden tavoitteiden toteutumiseksi ja toimintaan mahdollisesti liittyvien riskien välttämiseksi. Toimitusjohtajan tulee kunkin tilikauden toimintasuunnitelmia ja budjetteja käsiteltäessä esitellä hallitukselle ainakin: yhtiön henkilöstöorganisaatio ja siihen kaavaillut muutokset, yhtiötä sitovat sopimukset ja niiden kilpailuttamistarve- ja suunnitelmat, yhtiön omaisuuden korjaus- ja korvaustarpeet kustannusarvioineen, yhtiön toiminnan ja organisaation kehittämistarpeet ja suunnitelmat, osakas- ja asiakastyytyväisyyden seuranta ja tulosten huomioon ottaminen yhtiön toiminnassa ja sitä kehitettäessä.


Katinkullan Käsikirja

20/153

(päivitetty 7.5.2009) TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI Hallitus laatii kunkin tilikauden toiminnan perustaksi toimintasuunnitelman ja talousarvion, joissa määritellään ne puitteet ja ne toimintatavat, joilla asetettuihin tavoitteisiin on tarkoitus päästä. Toimintasuunnitelmissa voidaan ottaa kantaa myös seuraavaa tilikautta pidemmälle ulottuviin ja laajempiin toimiin, joilla on vaikutusta seuraavien tilikausien toimintaan ja taloudenpitoon. Hallituksen on myös arvioitava ja hyväksyttävä sellaiset toimet, joilla voi olla merkittävä tai laajakantoinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen, vastuisiin, varoihin, riskeihin tai taloudelliseen asemaan. Hallituksen tulee seurata yhtiön toiminnan taloudellista tulosta ja suorituskykyä arvioimalla toimintaa, palveluja, asiakastyytyväisyyttä, tuloksia, kassavirtoja, suuria yksittäisiä investointeja sekä etukäteen määriteltyjä muita seurattavia toimintoja. Hallitus voi vaatia operatiiviselta johdolta tarpeellista taloudellista ja toiminnallista tietoa arvioidakseen ja seuratakseen Katinkullan kehitystä ja suorituskykyä. Osakkeenomistajat edellyttävät omistuksensa olevan turvattu toiminnan tavanomaiset periaatteet huomioiden. Hallituksen vastuulla on järjestää riskienhallinta siten, että vastuut ja toimenpiteet yhtiön varojen turvaamiseksi on riittävästi määritelty ja asianmukaisesti hoidettu. Hallituksen on huolehdittava riittävästä toimintariskien seurannasta. HALLITUSTYÖSKENTELYN MENETTELYTAVAT Yhtiökokouksen valittua hallituksen jäsenet ja he hallitukselle puheenjohtajan tekee hallitus välittömästi yhtiökokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman pohjalta itselleen tarkennetun toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaan sisällytetään kokousohjelma aikatauluineen ja kokousteemoineen. Hallituksen kokoukset noudattavat pääsääntöisesti vakioitua esityslistaa, jonka mukaan kokouksissa käsitellään operatiivisen johdon raporttien perusteella kaikkia niitä asioita, joita hallituksen on seurattava ja joihin sen tulee kulloinkin ottaa kantaa tai joista sen on päätettävä. Operatiivisen johdon tulee antaa jokaisessa kokouksessa katsaus yhtiön ajankohtaisiin asioihin ja asiakastyytyväisyysselvityksen raportteihin ja niissä esille tulleisiin asioihin. Kokousten esityslistoilla asian tulee säilyä niin kauan, että asia on tehtyjen päätösten jälkeen loppuun käsitelty tai se on nimenomaisesti päätetty esityslistalta poistaa. Hallitus kokoontuu toimintasuunnitelmansa mukaisesti. Tarvittaessa puheenjohtaja voi kutsua hallituksen ylimääräiseen kokoukseen. Puheenjohtajan tulee kutsua hallitus koolle myös hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan pyynnöstä. Hallituksen jäsenille tulee toimittaa tarpeellinen kokousaineisto vähintään viikkoa ennen kokousta. TOIMITUSJOHTAJAN TEHTÄVÄT Toimitusjohtajan tehtävänä on toteuttaa yhtiökokouksen hyväksymiä toimintasuunnitelmia ja talousarvioita ja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajan tulee toimia hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja varmistaa, että yhtiön toiminta noudattaa osakeyhtiö- ja muuta voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä että yhtiön sitoumukset ja sopimukset täytetään niiden ehtojen mukaisesti ja, että yhtiön sopimuskumppanit täyttävät sitoumuksensa yhtiötä kohtaan sopimusten mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle hallituksen kokouksissa ja muutoin hallituksen edellyttämällä tavalla. RISKIENHALLINTA JA -VALVONTA Hallituksen tulee organisoida riskienhallinta asianmukaisella tavalla ja taata riskien asianmukainen seuranta. Toimitusjohtajan tulee organisoida tehokas ja kattava prosessi riskien tunnistamiseksi, niiden vaikutuksien mittaamiseksi, niiden dokumentoinniksi ja suunnitelmat niiden toteutumisen estämiseksi.


Katinkullan Käsikirja

21/153

(päivitetty 7.5.2009) Toimitusjohtajan tulee valvoa niitä toimia, jotka yhtiön täytyy toteuttaa hallitakseen riskinsä. Toimitusjohtaja esittää vuosittain hallitukselle yhtiön riskienhallintasuunnitelman. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla on yhtiön varojen ja toiminnan turvaaminen riittävällä sisäisellä valvonnalla. Hallituksen tulee hyväksyä dokumentoitu sisäisen valvonnan ohjeistus ja varmistaa määräajoin, että valvonta on riittävää ja toimivaa. Yhtiön sisäistä valvontaa suorittavat varsinainen ja ylimääräinen tilintarkastaja, hallitus ja toimitusjohtaja. Sisäisellä valvonnalla tulee varmistaa taloudellisen ja muun johtamisinformaation luotettavuus, lakien ja määräysten noudattaminen, yhtiön varojen turvaaminen, toiminnan tehokkuus ja yhtiöiden yhteisissä toiminnoissa niistä aiheutuvien kustannusten oikeudenmukainen jakaantuminen yhtiöiden kesken. Sisäisen valvonnan yksityiskohtainen organisointi ja sen edellytysten luominen on toimitusjohtajan vastuulla. Varsinainen tilintarkastaja valvoo valvonta- ja vuositilintarkastuksissa, että Katinkullan varainhoito sekä hallinto- ja tilinpito on asianmukaisesti, oikein ja tehtyjen päätösten mukaisesti järjestetty ja antaa oikean kuvan Katinkullan toiminnasta. Varsinaisen tilintarkastajan tulee säännöllisesti raportoida hallitukselle valvontatarkastuksen tuloksista. Tilintarkastajan tulee tarvittaessa toimittaa hallitukselle tietoa kirjanpitokäytännöistä sekä varmistaa tilinpäätöstietojen oikeellisuus sekä tehdä ehdotuksia mahdollisten epäkohtien poistamisesta ja menettelytapojen kehittämisestä. Ylimääräisen tilintarkastajan tulee valvoa samoja asioita kuin varsinaisen tilintarkastajankin, mutta erityisesti pienosakkeenomistajan kannalta ja erityisesti yhtiön sopimusten ja sitoumusten edullisuutta ja yhtiövastikkeisiin vaikuttavien kustannusten oikeellisuutta ja kustannustehokkuutta suhteessa niillä saataviin palveluihin.

HYVÄN HALLINNON PERIAATTEIDEN PÄIVITTÄMINEN Hallitus päivittää näitä hyvän hallinnon periaatteita aina tarpeen mukaan ja esittelee ne vuosittain yhtiökokouksissa. KATINKULLAN YHTIÖIDEN PERUSTIEDOT YHTIÖIDEN TALOUS Yhtiölle laaditaan talousarvio, jonka liikevaihto koostuu perittävistä vastikkeista ja muista mahdollisesti perittävistä maksuista. Yhtiökokous päättää kuluvana vuotena seuraavan vuoden talousarvion. Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista/osakkeista yhtiölle suoritettavan vastikkeen, joka jakaantuu perus-, käyttö- ja rahoitusvastikkeisiin. Suurimmista investoinneista ja muista hankkeista hallitus laatii toimintasuunnitelmaan sisältyvän esityksen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Yhtiöiden vastikelaskutus ja perintä hoidetaan Tampereella Aikaosuuspalvelu AOP Oy:llä. Perinnässä käytetään myös Intrum Justitia Oy:n perintäpalveluja. Kiinteistöyhtiöiden ja Katin Golfin kirjanpito ja laskujen maksu hoidetaan Tampereella Aikaosuuspalvelu AOP Oy:llä ja Katinkullan Pallohalli Oy:n kirjanpito ja laskujen maksu Katinkullassa Sokotel Oy:llä. OSAKKEIDEN VEROTUSARVOT JA MATEMAATTISET ARVOT Yhtiö Y-tunnus Matemaattinen arvo Katin Golf Oy 0807649-9 478,406 Katinkullan Pallohalli Oy 0846440-8 467,138 Katinkullan Kiinteistöt Oy 1031544-4 2710,409 Kiint. Oy Katinkultaniemi 0780511-9 2430,766 Katinkullan Hiekkaniemi Oy 1903622-2 4010,327 Katinkullan Golfharju 2104809-7 verottaja ei määrittänyt

Vertailuarvo 136,680 467,140 2710,409 19,150 16,870 osakkeen nimellisarvo 4,00


Katinkullan Käsikirja

22/153

(päivitetty 7.5.2009)

RISKIEN HALLINTA Kiinteistöihin on laadittu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin turvallisuussuunnitelma. Lisätietoja: http://www.spek.fi/turvallisuussuunnittelu/ Huoneistoissa on palovaroittimet, sammutuspeitto ja tarvittava määrä jauhesammuttimia. Alueella on vartiointi. Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus IF-vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. Hallituksella on oma vastuuvakuutus.

Katinkullan Kiinteistöt Oy HALLITUS Hallituksen jäsenet Hannu Mäntyharju (pj) Jukka Fahlgren Ben Grass Seppo Juurikko Jyrki Kanto Seppo Sirviö Ismo Ursinus

hannu.mantyharju@hcresorts.com jukka@fahlgren.us ben.grass@kolumbus.fi seppo.juurikko@pp.inet.fi jyrki.kanto@tehosahko.fi seppo.sirvio@welho.com ismo.ursinus@kolumbus.fi

TOIMITUSJOHTAJA Ilpo Antikainen

ilpo.antikainen@hcresorts.com


Katinkullan Käsikirja

23/153

(päivitetty 7.5.2009)

ORGANISAATIOKAAVIO

Katinkullan Kiinteistöt Oy HALLITUS Hannu Mäntyharju, pj. Jukka Fahlgren, Benn Grass, Seppo Juurikko Jyrki Kanto, Seppo Sirviö, Ismo Ursinus

Ilpo Antikainen, toimitusjohtaja, Aikaosuuspalvelu Oy

Palvelusopimus Holiday Club Resorts Oy Sokotel Oy Jan-Erik Hagfors hotellinjohtaja

Helena Heikkinen Vastaanotto

Yhteistyöyritykset Tarja Rissanen SOL Palvelut Oy

Anu Ronkainen Harrastepäällikkö

Lassi Lindeman Katinkullan Kiinteistö Oy

Toni Oittinen Lomaisäntä

Mikko Vainionpää Comforta Oy

Tarja Petäjäjärvi Hallinto

Aimo Korhonen Vuokatin Nurmi Oy

Aikaosuuspalvelu Oy Riku Rauhala, tj.

Elina Suomela Tekninen isännöitsijä

Pekka Jansa Puutoimitukset

Sirpa Peräkasari Kirjanpitopäällikkö Tarja Sorsa Kirjanpitäjä

Kirsi Kuivasmäki Vastikelaskutus, osake-ja osakasrekisteröinti

Paula Kankaanranta Perintä

KIINTEISTÖTEKNIIKKA LVIS-järjestelmä on pääosin alkuperäinen rakennusvuosilta 1989 - 1994, mutta on edelleen varsin hyväkuntoinen. RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO, HUOLTO JA VARUSTEET Yhtiön ostaa rakennusten huolto- ja piha-alueiden hoitotyöt palveluna ulkopuolisilta yrityksiltä. Ylläpito ja huoltotoimenpiteet on alistettu eri sopimuksilla hoidettavaksi. Kiinteistölle on laadittu huoltokirja 1998.


Katinkullan Käsikirja

24/153

(päivitetty 7.5.2009) Huoneistoihin on laadittu korjauslista ja huoneistokortti 2002. Laadittujen ohjelmien mukaisesti korjaukset ja uudelleen kalustaminen on suoritettu vuosien 2002 – 2004 aikana. Korjauksiin ja kalustehankintoihin on yhtiölle otettu vuonna 2003 lainaa 1.500.000,00 € viiden vuoden maksuajalla. OSAKKEET JA NIIDEN OMISTUS Katinkullan Kiinteistöt Oy:n 8 058 osaketta omistaa tällä hetkellä 5 100 osakkeenomistajaa. Yksittäiset henkilöt ja perheet omistavat yhtiöstä noin 91,5 %:a. Suurimmat yksittäiset yhtiömuotoiset osakkeenomistajat ovat: SUURIMMAT OMISTAJAT:

OSAKEMÄÄRÄ KPL

OMISTUS %

Holiday Club Resorts Oy EM Goup Oy Eläkevakuutus Oy Veritas Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Yksityishenkilöomistajat Yhteensä:

433 53 52 51 7 241 8 058

5.37 % 0.66 % 0.65 % 0.63 % 89.86 % 100.00 %

KATINKULLAN KIINTEISTÖT Oy: n perustiedot Yhtiön nimi on Katinkullan Kiinteistöt Oy ja sen kotipaikka on Sotkamon kunta. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita aluetta Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitsevasta Katinkulta-nimisestä tilasta ja sille rakennettuja ja rakennettavia rakennuksia ja rakennelmia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot ovat varattu osakkeenomistajille loma-asunnoiksi, joita osakkeenomistaja voi myös vuokrata. Katinkullan Kiinteistöt Oy:n lomahuoneistot sijaitsevat Vuokatissa. Sotkamon keskustaan matkaa on 8 km ja Kajaaniin n. 30 km. Rakennukset (alueet 1 – 11) ovat valmistuneet vuosien 1989 - 1994 aikana. Rakennukset sijaitsevat yhtiön omalla tontilla. KIINTEISTÖSELVITYS Nimi: osoite: Kiinteistötunnus: Pinta-ala: Rakennukset: tilavuus (m3) 50375 huoneistoala (m2) rakennukset huoneistoja yhteensä 2h+k+s+p 43,5 m2 2h+k+s+p 52,5 m2 3h+k+s+p 67,0 m2 4h+k+s+p 82,5 m2 saunat puistot leikkikentät tori puro rakennusoikeus valmistumisvuosi pääasiallinen rakennusmateriaali kattotyyppi lämmitysmuoto ilmanvaihtojärjestelmä antennijärjestelmä varoitinjärjestelmät

Katinkullan Kiinteistöt Oy 88610 Vuokatti 765-401-2-311, Kultakatti 20.8600 ha kerrosluku 8825 68 kpl 158 kpl 44 kpl 58 kpl 40 kpl 16 kpl 158 kpl 2 kpl 4 kpl 1 kpl 1 kpl 13250 m2 1989-94

1 kerrosala (m2) 10495

huoltotilat (suksi) varastotilat tekniset tilat uimaranta pallokentät vapaa rakennusoikeus talotyyppi

puu harja kate sähkö koneellinen poisto keskusantenni huoneistokohtainen palovaroitin

1 kpl 158 kpl 38 kpl 1 kpl 2 kpl 2755 m2 paritalo / rivitalo tiili


Katinkullan Käsikirja

25/153

(päivitetty 7.5.2009) autolämmityspaikat

316 kpl

Katinkullan Kiinteistöt Oy muodostettiin aiemmin 11 erillisenä yhtiönä toimineista yhtiöistä fuusioimalla. Alla tiedot näistä yhtiöistä eriteltynä.

Alueet:

Tilavuus m3

Huoneisto-ala m2

Huoneistoja kpl

Valmistumis-aika

1 Ranta 2 Kenttä 3 Kuume 4 Valtaus 5 Harkko 6 Hippu 7 Puro 8 Jyvä 9 Vuori 10 Vaskooli 11 Harju

4650 3930 3280 3680 4140 2560 2950 3680 6440 2760 2950 50375

1062 897 748 696 801 583 670 840 1362 630 670 8825

14 12 12 16 18 10 10 16 28 12 10 158

12.10.1990 1.7.1990 26.1.1989 12.10.1990 5.3.1990 9.6.1989 19.2.1991 26.10.1989 12.7.1991 24.2.1992 26.3.1994 1989 – 1994

Kiinteistöt:

Huoneistojen koot ja kappalemäärät: 2h+k+s+p 43,5 m2 2h+k+s+p 52,5 m2

1 Ranta 2 Kenttä 3 Kuume 4 Valtaus 16 5 Harkko 16 6 Hippu 7 Puro 8 Jyvä 9 Vuori 12 10 Vaskooli 11 Harju 44 kpl

6 2 6

3h+k+s+p 67,0 m2

4h+k+s+p 82,5 m2

6 6 4

8 6 2

4 10

16 16 12 58 kpl

10 40 kpl

16 kpl


Katinkullan Käsikirja (päivitetty 7.5.2009)

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 - 2008 2005 Routavaurioiden ja päällysrakenteiden korjauksia piha-alueella, kustannusarvio 15.000,00 € Aluevarusteiden kunnostamista ja uusimista leikkipaikoille. Vesikattojen (tiili) pesu ja tarvittaessa huoltokäsittely. Kodinkoneiden uusiminen alkuperäisten tilalle, kustannusarvio 50.000,00 € Vesivaraajien uusiminen, kustannusarvio 10.000,00 €. 2006 Routavaurioiden ja päällysrakenteiden korjauksia piha-alueella, kustannusarvio 15.000,00 € Aluevarusteiden kunnostamista ja uusimista leikkipaikoille. Uimarannassa olevan laiturin korjausvaraus, kustannusarvio 10.000,00 € Minigolf kentän uusiminen yhdessä muiden yhtiöiden kanssa, kustannusarvio 5.000,00 €. Kodinkoneiden uusiminen alkuperäisten tilalle, kustannusarvio 50.000,00 € Vesivaraajien uusiminen, kustannusarvio 10.000,00 €. Polkupyörien uusiminen aloitetaan, kustannusarvio 15.000,00 €. 2007 Routavaurioiden ja päällysrakenteiden korjauksia piha-alueella, kustannusarvio 15.000,00 € Aluevarusteiden kunnostamista ja uusimista leikkipaikoille. Ikkunoiden ja ikkunapielien huoltomaalaus aloitetaan. Parvekkeiden ja terassien painekyllästelattioiden uusiminen aloitetaan Kodinkoneiden uusiminen alkuperäisten tilalle, kustannusarvio 50.000,00 € Hyttysverkkojen asentaminen kahteen tuuletusikkunaan / per huoneisto, kustannusarvio 14.000,00 €.

26/153


Katinkullan Käsikirja

27/153

(päivitetty 7.5.2009) Polkupyörien uusimista jatketaan, kustannusarvio 15.000,00 €. 2008 Routavaurioiden ja päällysrakenteiden korjauksia piha-alueella, kustannusarvio 15.000,00 € Aluevarusteiden kunnostamista ja uusimista leikkipaikoille. Ikkunoiden ja ikkunapielien huoltomaalaus aloitetaan. Parvekkeiden ja terassien painekyllästelattioiden uusimista jatketaan. Kodinkoneiden uusiminen alkuperäisten tilalle, kustannusarvio 50.000,00 € Polkupyörien uusimista jatketaan, kustannusarvio 15.000,00 €.

TALOUSARVIO 2009 KATINKULLAN KIINTEISTÖT OY TALOUSARVIO 2010 TEUR

BUDJETTI 2008

TOTEUMA 2008

BUDJETTI BUDJETTI 2009 2010

1 881 600 1

1 881 596 3

1 939 632 1

1 939 610 1

2 482

2 480

87 2 659

0 2 550

20 6 8 20 280 15 42 1

15 1 8 24 307 22 43 1

20 2 8 25 305 16 45 3

20 2 8 25 305 20 45 3

TUOTOT Vastikkeet ja muut tuotot Perusvastikkeet Palveluvastikkeet Muut kiinteistön tuotot Vuodelle 2009 viikon 53 tulot Tuotot yhteensä KULUT Peruskulut Palkat Sosiaalikulut Varaston vuokra Kiinteistövero Sähkö Yleisalueiden sähkö Jätehuolto Lämmitys


Katinkullan Käsikirja

28/153

(päivitetty 7.5.2009) Ulkoalueiden kesähoito Ulkoalueiden talvihuolto Yhteisalueiden hoito Vuokratekstiilit ja matot Vakuutukset Rakennusten korjaus ja huolto Kaluston korjaus ja huolto Polkupyörien säilytys ja huolto Grillien huolto Kiinteistöhuolto Vastaanottopalvelut Isännöinti ja kirjanpito/ hallintopalvelu Aluevartointi Tilintarkastus Asiantuntijapalvelut Pankki-,posti- ja rek.maksut TV - palvelut ja -luvat Internet Älykortti Nuorisotila Matka- ja majoituskorvaukset Suursiivous Muut hoitokulut Perushoitokulut yht

139 33 50 17 12 50 70 15 10 104 134 117 10 6 5 25 10 102 35 20 15 100 50 1 521

133 45 32 32 14 66 46 16 5 107 141 126 5 4 0 20 11 51 0 21 15 70 45 1 426

139 40 50 25 13 50 70 16 10 108 140 122 10 6 5 25 11 123 10 20 15 100 50 1 582

139 45 50 32 14 50 70 16 10 109 141 126 10 6 5 25 11 123 10 21 15 100 50 1 606

45 38 110 335 40 50 618 2 482 2 139 230 35

45 35 100 335 22 39 576 2 480 2 002 234 286 4 135 97

47 40 110 345 40 50 632 2 659 2 214 0 300 3 70 218

47 40 110 345 40 50 632 2 550 2 238 0 200 3 97 212

Käyttökulut Vesi Takkapuut ja nestekaasu Pesulapalvelut Siivouspalvelut Pesuaineet ja paperit Kuluvat käyttötarvikkeet Kiinteistön käyttökulut yht TUOTOT YHTEENSÄ KULUT YHTEENSÄ Remonttilainan lyhennys+korot Aktivoidut hankinnat Satunnaiset tuotot Yli-/alijäämä edelliseltä vuodelta TULOS

55 133

YHTIÖVASTIKKEET VASTIKKEET 2005 Asuntokoko

Perusvastike/vko

Käyttövastike/vko

Kokonaisvastike/vko

Hsto kpl

4hh-rivitalo-43,5+18,0m2

187,46

66,30

253,76

44

4hh-paritalo-52,5+18,0m2

209,00

80,02

289,02

58

6hh-paritalo-67,0+26,0m2

230,55

102,12

332,67

40

8hh-paritalo-82,5+35,0m2

260,72

125,74

386,46

16

Asuntokoko

Perusvastike/vko

Käyttövastike/vko

Kokonaisvastike/vko

Hsto kpl

4hh-rivitalo-43,5+18,0m2

193,01

66,30

259,31

44

4hh-paritalo-52,5+18,0m2

215,19

80,02

295,21

58

VASTIKKEET 2006


Katinkullan Käsikirja

29/153

(päivitetty 7.5.2009) 6hh-paritalo-67,0+26,0m2

237,38

102,12

339,50

40

8hh-paritalo-82,5+35,0m2

268,44

125,74

394,18

16

Asuntokoko

Perusvastike/vko

Käyttövastike/vko

Kokonaisvastike/vko

Hsto kpl

4hh-rivitalo-43,5+18,0m2

198,97

66,30

265,27

44

4hh-paritalo-52,5+18,0m2

221,84

80,02

301,86

58

6hh-paritalo-67,0+26,0m2

244,71

102,12

346,83

40

8hh-paritalo-82,5+35,0m2

276,73

125,74

402,47

16

Asuntokoko

Perusvastike/vko

Käyttövastike/vko

Kokonaisvastike/vko

Hsto kpl

4hh-rivitalo-43,5+18,0m2

204,76

66,30

271,06

44

4hh-paritalo-52,5+18,0m2

228,29

80,02

308,31

58

6hh-paritalo-67,0+26,0m2

251,83

102,12

353,95

40

8hh-paritalo-82,5+35,0m2

284,78

125,74

410,52

16

Asuntokoko

Perusvastike/vko

Käyttövastike/vko

Kokonaisvastike/vko

Hsto kpl

4hh-rivitalo-43,5+18,0m2

210,61

69,96

280,57

44

4hh-paritalo-52,5+18,0m2

236,28

84,43

320,71

58

6hh-paritalo-67,0+26,0m2

259,03

107,76

366,79

40

8hh-paritalo-82,5+35,0m2

292,93

132,69

425,62

16

VASTIKKEET 2007

VASTIKKEET 2008

VASTIKKEET 2009

VARUSTELUETTELO Katinkullan Kiinteistöt Oy Varusteluettelo 4 hh huoneisto Purkki valkea Pannunalusta Suolasirotin Pippurisirotin Kahvikuppi Aluslautanen Teekuppi Aluslautanen Teekannu + kansi Sokerikko Kermakko Kokkikulho pieni Kokkikulho iso Kulhosarja (4 kpl) Liemikulho+kansi Paistinvati Viinipullonjäähdyttäjä Patonkikori Leipäkori Vesilasi, iso Vesilasi, pieni

1 2 1 1 8 8 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Paistinlasta Vatkain Kapusta Salaattivälineet Taloussakset Yleissakset Valkosipulipuristin Tölkinavaaja Viinipullonavaaja Pullonavaaja Teekuula Munanleikkuri Lihanuija Leikkuulauta Suppilo Mitta-astia Raastinrauta Salaattikulho Vesikannu Kakkukupu+alusta Vatkauskulho

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl


Katinkullan Käsikirja

30/153

(päivitetty 7.5.2009) Viinilasi, pieni Viinilasi, iso Konjakkilasi Jälkiruokamalja, pieni Jälkiruokamalja, iso Leipälautanen (16 cm) Leikkelelautanen (20 cm) Syvälautanen Matala lautanen Munakuppi Leikkelehaarukka Voiveitsi Ruokalusikka Kahvilusikka Jälkiruokalusikka Ruokaveitsi Ruokahaarukka Liemikauha Tarjouluvälineet Kakkulapio Kastikekauha Juuresveitsi Juustohöylä Leikkuuveitsi hamm. Paistiveitsi Perunakuorija

4 4 4 6 1 8 6 8 8 4 2 2 8 8 6 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Siivilä Lävikkö Sitruspuristin Kattila 4l Kattila 3l Kasari 1 1/2 l Vesipannu Paistinpannu Talouspaperiteline Lautasliinateline Maljakko Tarjotin Leipälaatikko Kahvinkeitin Mikroaaltouuni Mikrokupu Leivänpaahdin Sähkövatkain Televisio Video Radio Seinäkello Takkasetti Silitysrauta Silityslauta Hiustenkuivaaja

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Paistinlasta Vatkain Kapusta Salaattivälineet Taloussakset Yleissakset Valkosipulipuristin Tölkinavaaja Viinipullonavaaja Pullonavaaja Teekuula Munanleikkuri Lihanuija Leikkuulauta Suppilo Mitta-astia Raastinrauta Salaattikulho Vesikannu Kakkukupu + alusta Vatkauskulho Siivilä

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Katinkullan Kiinteistöt Oy Varusteluettelo 6 hh huoneisto Pannunalusta Suolasirotin Pippurisirotin Kahvikuppi Aluslautanen Teekuppi Aluslautanen Teekannu + kansi Sokerikko Kermakko Kokkikulho pieni Kokkikulho iso Kulho 1,65l Liemikulho + kansi Paistinvati Viinipullonjäähdyttäjä Kulho 3l Vihannesastia Leipäkori Vesilasi, iso Vesilasi, pieni Viinilasi, pieni

2 1 1 12 12 6 6 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 12 6 6

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl


Katinkullan Käsikirja

31/153

(päivitetty 7.5.2009) Viinilasi, iso 6 Konjakkilasi 6 Jälkiruokamalja, pieni 8 Jälkiruokamalja, iso 1 Leipälautanen (15 cm) 12 Leikkelelautanen (20 cm) 8 Syvälautanen 12 Matala lautanen 12 Munakuppi 6 Leikkelehaarukka 2 Voiveitsi 2 Ruokalusikka 12 Kahvilusikka 12 Jälkiruokalusikka 8 Ruokaveitsi 12 Ruokahaarukka 12 Liemikauha 1 Tarjouluvälineet 1 Kakkulapio 1 Kastikekauha 1 Juuresveitsi 1 Juustohöylä 1 Leikkuuveitsi hamm. 1 Paistiveitsi 1 Perunakuorija 1 Veitsenteroittaja 1 Katinkullan Kiinteistöt Oy Varusteluettelo 8 hh huoneisto

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Lävikkö Sitruspuristin Kattila 4l Kattila 3l Kasari 1 1/2 l Vesipannu Paistinpannu Talouspaperiteline Lautasliinateline Maljakko Tarjotin Leipälaatikko Kahvinkeitin Mikroaaltouuni Mikrokupu Leivänpaahdin Sähkövatkain Televisio Video Radio Seinäkello Takkasetti Silitysrauta Silityslauta Hiustenkuivaaja

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Pannunalusta Sirotinpari Kahvipurkki Kahvikuppi Teekuppi Aluslautanen Teekannu + kansi Sokerikko Kermakko Salaattikulho Kulho Viinikarahvi Viinipullonjäähdyttäjä Punas./valk.purkki Kaadin kirkas Kulho, pieni Kulho, iso Paistinvati Vihannesastia Kokkikulho, pieni Kokkikulho, iso Patonkikori Leipäkori Grogilasi Vesilasi Viinilasi, pieni Viinilasi, iso

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Leikkuuveitsi hamm. Paistiveitsi Perunakuorija Kauha Paistinlasta Vatkain Kapusta Salaattivälineet Taloussakset Yleissakset Valkosipulipuristin Tölkinavaaja Viinipullonavaaja Pullonavaaja Teekuula Munanleikkuri Lihanuija Suppilo Mitta-astia Raastinrauta Kakkukupu + alusta Vatkauskulho Siivilä Lävikkö Sitruspuristin Kattila 4l Kattila 3l

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

2 1 1 16 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 16 8 8 8


Katinkullan Käsikirja

32/153

(päivitetty 7.5.2009) Konjakkilasi Jälkiruokamalja, pieni Jälkiruokamalja, iso Lautanen matala 17 cm Lautanen matala 21 cm Syvälautanen Matala lautanen 24 cm Munakuppi Leikkelehaarukka Voiveitsi Ruokalusikka Kahvilusikka Jälkiruokalusikka Ruokaveitsi Ruokahaarukka Liemikauha Tarjoiluvälineet Kakkulapio Kastikekauha Juuresveitsi Juustohöylä

8 10 1 16 10 16 16 8 2 2 16 16 10 16 16 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Kasari 1 1/2 l Vesipannu Paistinpannu Talouspaperiteline Lautasliinateline Maljakko Tarjotin Leipälaatikko Kahvinkeitin Mikroaaltouuni Mikrokupu Leivänpaahdin Sähkövatkain Televisio Video Radio Seinäkello Takkasetti Silitysrauta Silityslauta Hiustenkuivaaja

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

TILINPÄÄTÖSTIEDOT TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.200 8

Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa olevat huoneistot on varattu osakkeenomistajille loma-asunnoiksi. Yhtiö omistaa 158 viikkoloma-asuntohuoneistoa pinta-alaltaan yhteensä 8.959 m2 ja tilavuudeltaan 40.420 m3. Rakennukset sijaitsevat omalla tontilla Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä. Kiinteistötunnus on 765-401-2-311. Tontin pinta-ala on 20,86 hehtaaria. Yhtiökokous Katinkullan Kiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2008 Katinkullassa. Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 17. §:ssä mainitut asiat. Tilintarkastajat Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Eero Suomela. KHT Simo Salonen toimi yhtiökokouksen päätöksellä ylimääräisenä tilintarkastajana keskittyen Katinkultayhtiöiden välisiin sopimuksiin antaen niistä erillisen lausunnon. Yhtiön johto 1.1 – 26.4.2008 yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Hannu Mäntyharju puheenjohtajana ja jäseninä Seppo Juurikko, Jyrki Kanto, Seppo Sirviö, Jukka Fahlgren, Ben Grass ja Ismo Ursinus.


Katinkullan Käsikirja

33/153

(päivitetty 7.5.2009) 26.4.2008 alkaen yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet samat henkilöt. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 6 kertaa. Toimitusjohtajana on toiminut Ilpo Antikainen. Henkilökunta Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on ostanut ulkopuolisia palveluja seuraavasti: Palveluntarjoaja Palvelu Lisätiedot Sokotel Vastaanotto-, nuorisotilapalvelut Aikaosuuspalvelu AOP Oy Kirjanpito, osakasrekisteri, isännöinti ja toimitusjohtaja palvelut Comforta Pesulapalvelut SOL-palvelut Siivouspalvelut Katinkullan kiinteistöhoito Kiinteistöhuolto Securitas Oy Vartiointi T:mi Pekka Jansa Polttopuutoimitukset Kainuun Energia Sähköntoimitus Sokotel Oy, Aikaosuuspalvelu AOP Oy ja kiinteistöyhtiö ovat korvanneet aikaisemman palvelusopimuksen viisivuotisella puitesopimuksella ja siihen liitetyillä yksityiskohtaisilla alasopimuksilla. Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus IF-vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. Korjaukset ja huolto Huoltoviikolla suoritettujen normaalien huoltotöiden lisäksi suoritettiin seuraavia huoltotöitä ja hankintoja. 1 alueen huoneistoihin uusittiin lämmityspatterit ja loput alkuperäiset pyykinpesukoneet; 2 alueen huoneistoihin uusittiin lämmityspatterit, ja loput alkuperäiset pyykinpesukoneet ja astianpesukoneet; 3 alueen huoneistoihin uusittiin loput alkuperäiset pyykinpesukoneet; 4 alueen huoneistoihin uusittiin astianpesukoneet; 1-5 alueen tiilikattojen pesu; DVD- soittimet ja sammutuspeitteet hankittiin jokaiseen huoneistoon; Hyttyspuitteet asennettiin jokaiseen huoneistoon ja 100 kpl polkupyöriä uusittiin; Torin esiintymislavan ja puron vedenalaisten valaisimet uusittiin; Lisäksi huoneistoissa tehtiin tarvittavia korjauksia ja hankintoja kertomusvuoden aikana. Toiminta ja talous Tilikauden aikana yhtiö keskittyi korkeatasoisen palvelutason säilyttämiseen. Kansainvälinen vaihtojärjestelmä RCI on myöntänyt Katinkullalle seitsemäntoista kertaa peräkkäin ainoa Suomessa Gold Crown Resort- arvon. Olennaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut.

Tuotot Perushoitokulut Käyttökulut Käyttöaste

2008 2.484.179,27 1.425.938,57 576.513,59 81,0 %

2007 2.443.770,68 1.433.052,32 591.236,17 85,0 %

2006 2.375.122,48 1.336.768,43 585.405,39 83,0 %

Vuonna 2003 on yhtiölle otettu lainaa 1.500.000,00 € huoneistojen vuosikorjaamiseen ja sisustuksen uusimiseksi. Kertomusvuoden lopussa lainaa oli jäljellä 225.000,00 €. Laina maksetaan loppuun seuraavan tilikauden aikana. Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja koneista ja kalustosta 453.041,59 € sekä pitkävaikutteisesta menoista 19.464,50 €, yhteensä 472.506,09 €. Edellisen tilikauden poistojen yhteismäärä oli 402.210,94 €.


Katinkullan Käsikirja

34/153

(päivitetty 7.5.2009)

Kulutustiedot 2008 Sähkö kWh - päiväenergia - yöenergia Vesikulutus

1.705.495 1.418.970 15.230

2007 1.728.740 1.468.510 20.421

2006 1.770.370 1.483.150 19.977

Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 33 viikkoa, näistä on vuonna 2008 tullut vuokratuottoja yhteensä 4.960,62 euroa. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Yhtiön toiminta ja talous jatkavat vakiintuneena. Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudelta. Tehdyillä korjauksilla ja huoneistojen sisustuksen uusimisella saatiin kaikkien huoneistojen taso palautettua alkuperäiselle korkealle tasolle. Korjausten ja sisustamisen uusimisen jälkeen kiinteistöyhtiön toiminta ja talous on vakiintunut.

Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus IF-vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. Korjaukset ja huolto Huoltoviikolla suoritettujen normaalien huoltotöiden lisäksi suoritettiin seuraavia huoltotöitä ja hankintoja. 1 alueen huoneistoihin uusittiin lämmityspatterit ja loput alkuperäiset pyykinpesukoneet; 2 alueen huoneistoihin uusittiin lämmityspatterit, ja loput alkuperäiset pyykinpesukoneet ja astianpesukoneet; 3 alueen huoneistoihin uusittiin loput alkuperäiset pyykinpesukoneet; 4 alueen huoneistoihin uusittiin astianpesukoneet; 1-5 alueen tiilikattojen pesu; DVD- soittimet ja sammutuspeitteet hankittiin jokaiseen huoneistoon; Hyttyspuitteet asennettiin jokaiseen huoneistoon ja 100 kpl polkupyöriä uusittiin; Torin esiintymislavan ja puron vedenalaisten valaisimet uusittiin; Lisäksi huoneistoissa tehtiin tarvittavia korjauksia ja hankintoja kertomusvuoden aikana. Toiminta ja talous Tilikauden aikana yhtiö keskittyi korkeatasoisen palvelutason säilyttämiseen. Kansainvälinen vaihtojärjestelmä RCI on myöntänyt Katinkullalle seitsemäntoista kertaa peräkkäin ainoa Suomessa Gold Crown Resort- arvon. Olennaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut.

Tuotot Perushoitokulut Käyttökulut Käyttöaste

2008 2.484.179,27 1.425.938,57 576.513,59 81,0 %

2007 2.443.770,68 1.433.052,32 591.236,17 85,0 %

2006 2.375.122,48 1.336.768,43 585.405,39 83,0 %

Vuonna 2003 on yhtiölle otettu lainaa 1.500.000,00 € huoneistojen vuosikorjaamiseen ja sisustuksen uusimiseksi. Kertomusvuoden lopussa lainaa oli jäljellä 225.000,00 €. Laina maksetaan loppuun seuraavan tilikauden aikana. Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja koneista ja kalustosta 453.041,59 € sekä pitkävaikutteisesta menoista 19.464,50 €, yhteensä 472.506,09 €. Edellisen tilikauden poistojen yhteismäärä oli 402.210,94 €. Kulutustiedot


Katinkullan Käsikirja

35/153

(päivitetty 7.5.2009) 2008 Sähkö kWh - päiväenergia - yöenergia Vesikulutus

1.705.495 1.418.970 15.230

2007 1.728.740 1.468.510 20.421

2006 1.770.370 1.483.150 19.977

Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 33 viikkoa, näistä on vuonna 2008 tullut vuokratuottoja yhteensä 4.960,62 euroa. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Yhtiön toiminta ja talous jatkavat vakiintuneena. Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudelta. Tehdyillä korjauksilla ja huoneistojen sisustuksen uusimisella saatiin kaikkien huoneistojen taso palautettua alkuperäiselle korkealle tasolle. Korjausten ja sisustamisen uusimisen jälkeen kiinteistöyhtiön toiminta ja talous on vakiintunut. Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi. Tilikauden tappio 5,80 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voitto / tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. Katinkullan Kiinteistöt Oy hallitus


Katinkullan Käsikirja

36/153

(päivitetty 7.5.2009) BUDJETTIVERTAILU TUOTOT Perusvastikkeet Palveluvastikkeet Muut kiinteistön tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT PERUSKULUT Palkat ja palkkiot+sivukulut Vuokrat/toimitilat+varasto Vuokrat/nuorisotila Kiinteistövero Sähkö Yleisalueiden sähkö Lämmitys Jätehuolto Ulkoalueiden kesähoito Ulkoalueiden talvihuolto Yhteisalueiden hoito Vuokratekstiilit ja matot Vakuutukset Rakennusten korjaus ja huolto Kaluston korjaus ja huolto Polkupyörien huolto Grillien huolto Kiinteistöhuolto Vastaanottopalvelut Aluevartointi Isännöinti ja kirjanpito/hallintopalvelut Tilintarkastus Pankki-,postimaksut Tv-palvelut ja -luvat Internet Älykortti Matka- ja maj.korvaukset/kokouskulut Suursiivous Muut hoitokulut PERUSHOITOKULUT KÄYTTÖKULUT Vesi Takkapuut ja nestekaasu Pesulapalvelut Siivouspalvelut Pesuaineet ja paperit Kuluvat käyttötarvikkeet+pienkalusto KIINTEISTÖN KÄYTTÖKULUT POISTOT Korkotuotot Korkokulut TULOT YHTEENSÄ KAIKKI KULUT YHTEENSÄ TULOS

Budjetti 1.1.-31.12.2008

Toteutuma 1.1.-31.12.2008

Ero 1.1.-31.12.2008

1 881 000,00 600 000,00 1 000,00 2 482 000,00

1 880 876,96 596 526,60 3 140,89 2 480 544,45

-123,04 -3 473,40 2 140,89 -1 455,55

26 000,00 8 000,00 20 000,00 20 000,00 280 000,00 15 000,00 1 000,00 42 000,00 139 000,00 33 000,00 50 000,00 17 000,00 12 000,00 50 000,00 105 000,00 15 000,00 10 000,00 104 000,00 134 000,00 10 000,00 117 000,00 6 000,00 25 000,00 10 000,00 102 000,00 35 000,00 15 000,00 100 000,00 55 000,00 1 556 000,00

16 005,45 3 549,68 25 954,60 24 054,67 307 573,74 22 131,32 1 079,69 42 710,29 132 925,98 44 713,20 31 798,92 32 317,63 14 380,19 65 880,63 45 611,06 15 650,01 4 824,51 107 536,08 141 440,40 4 804,19 126 196,19 4 310,99 19 808,08 10 604,91 50 524,57 0,00 14 583,37 69 760,12 45 208,10 1 425 938,57

9 994,55 4 450,32 -5 954,60 -4 054,67 -27 573,74 -7 131,32 -79,69 -710,29 6 074,02 -11 713,20 18 201,08 -15 317,63 -2 380,19 -15 880,63 59 388,94 -650,01 5 175,49 -3 536,08 -7 440,40 5 195,81 -9 196,19 1 689,01 5 191,92 -604,91 51 475,43 35 000,00 416,63 30 239,88 9 791,90 130 061,43

45 000,00 38 000,00 110 000,00 335 000,00 40 000,00 50 000,00 618 000,00 0,00 0,00 5 000,00 2 482 000,00 2 179 000,00 303 000,00

44 515,28 35 889,20 100 094,32 334 705,33 22 221,66 39 087,80 576 513,59 472 506,09 3 634,82 9 226,82 2 484 179,27 2 484 185,07 -5,80

484,72 2 110,80 9 905,68 294,67 17 778,34 10 912,20 41 486,41 -472 506,09 -3 634,82 -4 226,82 -2 179,27 -305 185,07 303 005,80


Katinkullan Käsikirja

37/153

(päivitetty 7.5.2009) BUDJETTIVERTAILU TUOTOT Perusvastikkeet Palveluvastikkeet Muut kiinteistön tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT PERUSKULUT Palkat ja palkkiot+sivukulut Vuokrat/toimitilat+varasto Vuokrat/nuorisotila Kiinteistövero Sähkö Yleisalueiden sähkö Lämmitys Jätehuolto Ulkoalueiden kesähoito Ulkoalueiden talvihuolto Yhteisalueiden hoito Vuokratekstiilit ja matot Vakuutukset Rakennusten korjaus ja huolto Kaluston korjaus ja huolto Polkupyörien huolto Grillien huolto Kiinteistöhuolto Vastaanottopalvelut Aluevartointi Isännöinti ja kirjanpito/hallintopalvelut Tilintarkastus Pankki-,postimaksut Tv-palvelut ja -luvat Internet Älykortti Matka- ja maj.korvaukset/kokouskulut Suursiivous Muut hoitokulut PERUSHOITOKULUT KÄYTTÖKULUT Vesi Takkapuut ja nestekaasu Pesulapalvelut Siivouspalvelut Pesuaineet ja paperit Kuluvat käyttötarvikkeet+pienkalusto KIINTEISTÖN KÄYTTÖKULUT POISTOT Korkotuotot Korkokulut TULOT YHTEENSÄ KAIKKI KULUT YHTEENSÄ TULOS

Budjetti 1.1.-31.12.2008

Toteutuma 1.1.-31.12.2008

Ero 1.1.-31.12.2008

1 881 000,00 600 000,00 1 000,00 2 482 000,00

1 880 876,96 596 526,60 3 140,89 2 480 544,45

-123,04 -3 473,40 2 140,89 -1 455,55

26 000,00 8 000,00 20 000,00 20 000,00 280 000,00 15 000,00 1 000,00 42 000,00 139 000,00 33 000,00 50 000,00 17 000,00 12 000,00 50 000,00 105 000,00 15 000,00 10 000,00 104 000,00 134 000,00 10 000,00 117 000,00 6 000,00 25 000,00 10 000,00 102 000,00 35 000,00 15 000,00 100 000,00 55 000,00 1 556 000,00

16 005,45 3 549,68 25 954,60 24 054,67 307 573,74 22 131,32 1 079,69 42 710,29 132 925,98 44 713,20 31 798,92 32 317,63 14 380,19 65 880,63 45 611,06 15 650,01 4 824,51 107 536,08 141 440,40 4 804,19 126 196,19 4 310,99 19 808,08 10 604,91 50 524,57 0,00 14 583,37 69 760,12 45 208,10 1 425 938,57

9 994,55 4 450,32 -5 954,60 -4 054,67 -27 573,74 -7 131,32 -79,69 -710,29 6 074,02 -11 713,20 18 201,08 -15 317,63 -2 380,19 -15 880,63 59 388,94 -650,01 5 175,49 -3 536,08 -7 440,40 5 195,81 -9 196,19 1 689,01 5 191,92 -604,91 51 475,43 35 000,00 416,63 30 239,88 9 791,90 130 061,43

45 000,00 38 000,00 110 000,00 335 000,00 40 000,00 50 000,00 618 000,00 0,00 0,00 5 000,00 2 482 000,00 2 179 000,00 303 000,00

44 515,28 35 889,20 100 094,32 334 705,33 22 221,66 39 087,80 576 513,59 472 506,09 3 634,82 9 226,82 2 484 179,27 2 484 185,07 -5,80

484,72 2 110,80 9 905,68 294,67 17 778,34 10 912,20 41 486,41 -472 506,09 -3 634,82 -4 226,82 -2 179,27 -305 185,07 303 005,80


Katinkullan Käsikirja

38/153

(päivitetty 7.5.2009) VASTIKERAHOITUSLASKELMA Tilikaudelta 01.01.2008 - 31.12.2008

Yhtiövastiketulot Perusvastikkeet Palveluvastikkeet Ylimääräinen vastike

Kiinteistön muut tuotot Korkotuotot Muut tuotot

2008

2007

1 880 876,96 596 526,60 0,00 2 477 403,56

1 827 711,50 612 982,22 0,00 2 440 693,72

3 634,82 3 140,89 6 775,71

3 076,96 0,00 3 076,96

Tuotot yhteensä

Menot Perushoitokulut Palveluvastikekulut Korkokulut Aktivoidut hankinnat Hoitolainojen lyhennykset Hoitokulut yhteensä

2 484 179,27

1 425 938,57 576 513,59 9 226,82 285 521,97 225 000,00

Hoitojäämä tilikaudelta Ed. tilikausien hoitojäämät Siirtyvä hoitoylijäämä Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieraspääoma

226 534,58 -129 126,03

2 443 770,68

1 433 052,32 591 236,17 17 262,73 106 906,78 225 000,00 2 522 200,95

2 373 458,00

-38 021,68 135 430,23 97 408,55

70 312,68 65 117,55 135 430,23

97 408,55

292 500,00 -157 069,77

135 430,23


Katinkullan Käsikirja

39/153

(päivitetty 7.5.2009) TULOSLASKELMA

01.01.-31.12.2008

01.01.-31.12.2007

2 477 403,56

2 440 693,72

3 140,89

0,00

16 005,45 472 506,09 1 986 446,71

14 067,78 402 210,94 2 010 220,71

LIIKEVOITTO (TAPPIO)

5 586,20

14 194,29

Rahoitustuotot ja -kulut

-5 592,00

-14 185,77

-5,80

8,52

0,00

0,00

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA

-5,80

8,52

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

-5,80

8,52

LIIKEVAIHTO Kiinteistön muut tuotot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Kiinteistön muut kulut

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot


Katinkullan Käsikirja

40/153

(päivitetty 7.5.2009) TASE

Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Vastaavaa

Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakeanti Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa

31.12.2008

31.12.2007

5 140,87

5 140,87

21 737 930,29

21 924 914,41

21 743 071,16

21 930 055,28

199 554,59 0,00 26 979,99 226 534,58

237 950,92 0,00 54 549,08 292 500,00

21 969 605,74

22 222 555,28

40 657,75 0,00 21 800 100,64 -272,88

40 657,75 0,00 21 800 100,64 -281,40

-5,80

8,52

21 840 479,71

21 840 485,51

40,00

40,00

129 126,03

382 069,77

129 126,03 21 969 605,74

382 069,77 22 222 555,28


Katinkullan Käsikirja

41/153

(päivitetty 7.5.2009) KATINKULLAN KIINTEISTÖT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön nimi on Katinkullan Kiinteistöt Oy ja sen kotipaikka on Sotkamon kunta. 2 § TOIMIALA Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla ja omistusoikeudella aluetta Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitsevasta Katinkulta-nimisestä tilasta ja sille rakennettuja ja rakennettavia rakennuksia ja rakennelmia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille loma-asunnoiksi. Yhtiöllä on oikeus omistaa ja vuokrata lomaosakkeita. 3 § OSAKEPÄÄOMA JA RAHASTOT Yhtiön osakepääoma on kaksisataaneljäkymmentäyksituhatta seitsemänsataaneljäkymmentä (241.740) markkaa jaettuna kahdeksaantuhanteen viiteenkymmeneenkahdeksaan (8.058) kolmenkymmenen (30) markan nimellisarvoiseen osakkeeseen. Yhtiön osakekirjat painetaan hyväksytyssä painolaitoksessa. Yhtiöllä voi olla uudisrakennusten rakentamista ja myöhempää peruskorjausta sekä myös muita tarkoituksia varten rahastoja. Yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla tarjouksesta lunastaa omia osakkeitaan. 4 §. OSAKKEET JA NIIDEN TUOTTAMAT HALLINTAOIKEUDET Yhtiö omistaa seuraavat viikkoloma-asuntohuoneistot, joiden hallintaan yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden seuraavasti: Huon. Huoneistotyyppi P-ala Jyv. Osakeluku Osakkeiden tunnus m2 p-ala numerot ALUE 1. "KATINKULTARANTA" 1A1

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

11E2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5 33

18 33 18

1.A.1.1. -1.A.1.18, 1.A.1.20.-1.A.1.52 11.E.2.1.-11.E.2.18 11.E.2.20.-11.E.2.52

( KOKO OSAKELUETTELO KÄSIKIRJAN LOPUSSA ) Osakkeen viimeinen numero osoittaa alueittain sen kalenteriviikon numeron, jonka ajan kyseinen osake oikeuttaa hallitsemaan huoneistotunnuksella merkittyä huoneistoa. Viikko 19 on huoltoviikko, jonka aikana asunnoissa suoritetaan kaikki huollon peruskorjauksen edellyttämät työt. Huoneiston hallinta-aika alkaa osakkeen numeron osoittamaa kalenteriviikkoa edeltävänä lauantaina kello 16.00 ja päättyy osakenumeron osoittaman kalenteriviikon lauantaina kello 12.00. Hallitus voi tarvittaessa päättää edellä mainittujen määräaikojen muutoksista kiinteistön huolto- ja siivoustyön niin vaatiessa. Viikon 52 ylittävä aika (viikko 53) ja siitä saatava tuotto käytetään yhtiön hyväksi. 5 § YHTIÖVASTIKKEET Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen, joka jakaantuu perus-, käyttö- ja rahoitusvastikkeisiin. Perusvastike lasketaan 4 §:ssä mainitun, jyvitetyn huoneistopinta-alan mukaan yhdelle vuodelle ja jaetaan kunkin huoneiston osalta viikko-osakkeiden lukumäärällä (51). Perusvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kiinteistön hallinnon, huollon, vastaanottopalvelujen, vuosikorjausten, lämmön, sähkön, televisiolupien, viher- ja muiden ulkoalueiden hoidon, ulkoalueiden laitteiden huollon ja valaistuksen, huoneistojen varusteiden sekä tekstiilien, maa alueiden ja varasto en vuokran, verojen ja muiden julkisoikeudellisten maksujen, että muun viikoittaisesta asumisesta riippumattoman perushoidon aiheuttamat menot. Käyttövastike lasketaan 4 §:ssä mainitun, todellisen huoneistokohtaisen pinta-alan mukaan yhdelle vuodelle ja jaetaan kunkin huoneiston osalta viikko-osakkeiden lukumäärällä (51). Käyttövastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kaikki asunnossa asumisesta aiheutuvat perusvastikemenoihin kuulumattomat lisämenot kuten veden, takkapuiden, pesulapalveluiden, siivouspalveluiden, kulutustarvikkeiden kuten pesuaineiden, talous- ja WC-papereiden, vaihtotavaroiden ym. asumisen aiheuttamat menot sekä muut käyttövastikkeella katettavat, edellä mainitun luonteiset kulut. Käyttövastike peritään osakkaalta vain, milloin huoneistoa on käytetty asumiseen sillä viikolla, jonka hallintaan osake oikeuttaa. Mikäli huoneistoa käyttää saman viikon aikana useampi ryhmä, jolloin siivous- ja huoltotoimet tehdään useammin saman viikon aikana, on yhtiöllä oikeus periä kutakin vaihtokertaa kohden hallituksen määräämä ylimääräinen vaihtomaksu. Hallitus voi määrätä perittäväksi eri korvauksen huoneistokohtaisen kulutuksen mittauksen perusteella huoneistoissa kulutetusta vedestä ja jätevedestä, sähköstä sekä veden lämmittämisestä aiheutuneista kustannuksista, jos yhtiö on asennuttanut tai asennuttaa tarvittavat mittauslaitteet. Rahoitusvastike, lasketaan 4 §:ssä mainitun, todellisen huoneistopinta-alan mukaan yhdelle vuodelle ja jaetaan kunkin huoneiston osalta viikko-osakkeiden lukumäärällä (51). Rahoitusvastikkeella katetaan yhtiön peruskorjauksesta ja sen luontaisesta kunnostuksesta aiheutuneen rahoitusmenot ja niihin kohdistuvat lainojen lyhennykset, korot ja kulut. Vastikkeiden sekä edellä mainitun korvauksen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.


Katinkullan Käsikirja

42/153

(päivitetty 7.5.2009) 6 § VIIKKO-OSAKKEIDEN HALLINTAANOTTO Jos osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä vastiketta tai muuta yhtiölle olevaa velkaansa, jos huoneistoa on hoidettu niin huonosti, että yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle tulee siitä haittaa, jos huoneistossa vietetään pahantapaista elämää tai jos osakkeenomistaja muutoin jättää noudattamatta, mitä järjestyksen säilymisestä yhtiön kiinteistössä on tarpeen, tulee hallituksen antaa osakkeenomistajalle varoitus, ellei rikkomus ole vähäinen. Mikäli varoitus ei johda tilanteen korjaantumiseen, voi hallitus päättää, että huoneisto on luovutettava yhtiön hoidettavaksi määrätyksi, enintään kolmen vuoden ajaksi. Asiaa koskeva päätös on annettava tiedoksi osakkeenomistajalle 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös tehtiin. 7 § LAINAOSUUKSIEN MAKSAMINEN Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle huoneistokohtaisen lainaosuuden kerralla kokonaan hallituksen määrääminä aikoina. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista menoista, kuin edellisessä momentissa mainituista lainoista. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viimeistään lainoja seuraavan kerran lyhennettäessä käytettävä yhtiön niiden lainojen lyhentämiseen, joita osakkeenomistajat ovat tarkoittaneet. Lainaosuudet on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa varsinaista lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko laskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää lainojaan. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhentäessään joutuu maksamaan enemmän kuin Osakkeenomistaja on lainaosuutenaan suorittanut, osakkeenomistajan tulee korvata yhtiölle aiheutunut lisämeno. 8 § YHTIÖN HALLINTO Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu viidestä kahteentoista varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 9 § HALLITUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan tai kahden hallituksen jäsenen kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee kokouksen päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnäolijoiden allekirjoitettava. 10 § TOIMITUSJOHTAJA Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan velvollisuutena on yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus. 11 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt per procuram. 12 § TILINTARKASTUS Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 13 § TILINPÄÄTÖS Yhtiön tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös edelliseltä kaudelta tulee olla valmis maaliskuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Tilintarkastajan mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selostuksensa toimintakertomuksen yhteydessä yhtiökokoukselle. 14 § YHTIÖKOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään 30.6. hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai sen lain mukaan on pidettävä. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja mainittuna päivänä, mikä voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta. Hallitus vahvistaa osanottajaluettelon ottamalla sen pöytäkirjaansa ennen yhtiökokousta. Osanottajaluetteloa käytetään yhtiökokouksessa ääniluettelon pohjana. Yhtiökokous voidaan pitää kotipaikkakunnan lisäksi myös Helsingissä. 15 § KOKOUSKUTSUT JA MUUT TIEDONANNOT Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimitetaan kirjallisesti näiden osakasluetteloon antamiin postiosoitteisiin tai ilmoitetaan hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 16 § YHTIÖN TALOUSARVIO JA VASTIKKEET Talousarvion ja vastikkeiden määrät seuraavalle kalenterivuodelle vahvistaa varsinainen yhtiökokous. 17 §. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä - tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, tilintarkastuskertomuksen sekä toimintakertomuksen


Katinkullan Käsikirja

43/153

(päivitetty 7.5.2009) päätettävä - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta vahvistettava - talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle sekä määrättävä ja vahvistettava osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus viikosta numero 1 lähtien. määrättävä - hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot valittava - hallituksen jäsenet - tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 18 §. PÄÄTÖSVALTA YHTIÖKOKOUKSESSA Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä kuin hän omistaa osakkeita. Poissaolevalla on oikeus käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa asiamiehen kautta. Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden tuottamasta yhteenlasketusta äänimäärästä. Asiat ratkaistaan, mikäli ei ole kysymys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakkeisiin liittyvästä hallintaoikeudesta tai yhtiön purkamisesta, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaalissa tulee valituksi henkilö, joka saa eniten ääniä. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee kokouksen päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. 19 §. MUUT SÄÄNNÖKSET Mikäli tässä yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.


Katinkullan Käsikirja

44/153

(päivitetty 7.5.2009) KIINTEISTÖ OY KATINKULTANIEMI HALLITUS Kiinteistö Oy Katinkultaniemi Hannu Mäntyharju (pj) Jukka Fahlgren Ben Grass Seppo Juurikko Jyrki Kanto Seppo Sirviö Jaana Syväoja

hannu.mantyharju@hcresorts.com jukka@fahlgren.us ben.grass@kolumbus.fi seppo.juurikko@pp.inet.fi jyrki.kanto@tehosahko.fi seppo.sirvio@welho.com jaana.syvaoja@pp.inet.fi

TOIMITUSJOHTAJA Ilpo Antikainen

ilpo.antikainen@holidayclub.fi


Katinkullan Käsikirja

45/153

(päivitetty 7.5.2009)

ORGANISAATIOKAAVIO

Katinkultaniemi HALLITUS Hannu Mäntyharju, pj. Jukka Fahlgren, Benn Grass, Seppo Juurikko Jyrki Kanto, Seppo Sirviö, Jaana Syväoja

Ilpo Antikainen, toimitusjohtaja, Aikaosuuspalvelu Oy

Palvelusopimus Holiday Club Resorts Oy Sokotel Oy Jan-Erik Hagfors hotellinjohtaja

Helena Heikkinen Vastaanotto

Yhteistyöyritykset Tarja Rissanen SOL Palvelut Oy

Anu Ronkainen Harrastepäällikkö

Lassi Lindeman Katinkullan Kiinteistö Oy

Toni Oittinen Lomaisäntä

Mikko Vainionpää Comforta Oy

Tarja Petäjäjärvi Hallinto

Aimo Korhonen Vuokatin Nurmi Oy

Aikaosuuspalvelu Oy Riku Rauhala, tj.

Elina Suomela Tekninen isännöitsijä

Pekka Jansa Puutoimitukset

Sirpa Peräkasari Kirjanpitopäällikkö Tarja Sorsa Kirjanpitäjä

Kirsi Kuivasmäki Vastikelaskutus, osake-ja osakasrekisteröinti

Paula Kankaanranta Perintä


Katinkullan Käsikirja

46/153

(päivitetty 7.5.2009) KIINTEISTÖTEKNIIKKA LVIS-järjestelmä on alkuperäinen rakennusvuosilta 2000 – 2001 ja on edelleen hyväkuntoinen. Huoneistot on varustettu lämmön talteenottokoneilla ja koneellisilla takkaimureilla. RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO , HUOLTO JA VARUSTEET Yhtiön ostaa palveluna rakennusten huolto- ja piha-alueiden hoitotyöt ulkopuolisilta yrityksiltä. Ylläpito ja huoltotoimenpiteet on alistettu eri sopimuksilla hoidettavaksi. Kiinteistölle on laadittu huoltokirja vuonna 2000. OSAKKEET JA NIIDEN OMISTUS Yhtiössä on 4 160 osaketta, joita omistaa tällä hetkellä 2 100 osakkeenomistajaa. Yksityishenkilöt ja perheet omistavat yhtiöstä noin 60 %:a. Suurimmat osakkeenomistajat ovat: SUURIMMAT OMISTAJAT ERITELTYNÄ:

OSAKEMÄÄRÄ KPL

OMISTUS %

Holiday Club Resorts Oy Fortum Eläkesätiö Ammattiliitto Suora Ry Tehy ry Yksittäiset osakkeenomistajat Yhteensä:

737 116 110 102 2 909 4 160

17.72 % 2,79% 2.64 % 2.45 % 69.93 % 100.00 %

KIINTEISTÖ OY KATINKULTANIEMI, perustiedot Yhtiön nimi on Kiinteistö Oy Katinkultaniemi ja sen kotipaikka on Sotkamon kunta. Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitsevasta Katinkultanimisestä tilasta Rn:o 2:170 vuokrattavaa maa-aluetta ja omistaa ja hallita sille rakennettavia loma-asuntoja ja muita niitä palvelevia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa sijaitsevat huoneistot on varattu osakkeenomistajien loma-asunnoiksi ja hallittaviksi tässä yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyllä viikko-osake periaatteella. Kiinteistö Oy Katinkultaniemen lomahuoneistot sijaitsevat Vuokatissa. Sotkamon keskustaan matkaa on 8 km ja Kajaaniin n. 30 km. Rakennukset (alueet 12 – 13) ovat valmistuneet vuosien 2000 – 2001 aikana. Rakennukset sijaitsevat yhtiön vuokraamalla tontilla. Kiinteistö: Nimi: osoite: Kiinteistötunnus: Pinta-ala:

Kiinteistö Oy Katinkultaniemi 88610 Vuokatti 765-401-2-170-L5 7.362 ha

Rakennukset: tilavuus (m3) huoneistoala (m2) rakennukset huoneistoja yhteensä

18594 3432 39 kpl 80 kpl

2h+k+s+p 52,0 m2 3h+k+s+p 67,0 m2 4h+k+s+p 82,5 m2

54 kpl 12 kpl 14 kpl

kerrosluku kerrosala (m2)

1 -


Katinkullan Käsikirja

47/153

(päivitetty 7.5.2009) saunat puistot leikkikentät tori

80 kpl - kpl 1 kpl - kpl

huoltotilat (suksi) varastotilat tekniset tilat uimaranta

puro - kpl pallokentät rakennusoikeus 4000 m2 vapaa rakennusoikeus valmistumisvuosi 2000-01 talotyyppi pääasiallinen rakennusmateriaali puu kattotyyppi harja kate lämmitysmuoto sähkö ilmanvaihtojärjestelmä koneellinen lämmöntalteenotto antennijärjestelmä keskusantenni varoitinjärjestelmät huoneistokohtainen palovaroitin autolämmityspaikat 160 kpl Kiinteistöt:

12 12 13

Huoneistojen koot ja kappalemäärät: 2h+k+s+p 52,0 m2 3h+k+s+p 67,0 m2

1 kpl 80 kpl - kpl 1 kpl

- kpl - m2 paritalo / rivitalo tiili

4h+k+s+p 82,5 m2

14 12 54

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 - 2009 KIINTEISTÖ OY KATINKULTANIEMI 2006 Sisustussuunnitelman päivitys ja suunnittelu, kustannusarvio 5.000,00 € Saunojen panelointia jatketaan ja säleverhojen asennus 12-alueelle. Aluevarusteiden kunnostamista ja uusimista leikkipaikoille. Vesikattojen (tiili) pesu ja tarvittaessa huoltokäsittely. Kodinkoneiden uusiminen alkuperäisten tilalle, kustannusarvio 10.000,00 € Vesivaraajien uusiminen, kustannusarvio 5.000,00 €. 2007 Sisustussuunnitelman toteuttaminen ja kalusteiden uusiminen. Piha-alueen asfaltointi. Aluevarusteiden kunnostamista ja uusimista leikkipaikoille. Uimarannassa olevan laiturin korjausvaraus, kustannusarvio 5.000,00 € Minigolf kentän uusiminen yhdessä muiden yhtiöiden kanssa, kustannusarvio 5.000,00 €. Kodinkoneiden uusiminen alkuperäisten tilalle, kustannusarvio 10.000,00 € Vesivaraajien uusiminen, kustannusarvio 5.000,00 €. 2008 Aluevarusteiden kunnostamista ja uusimista leikkipaikoille. Parvekkeiden ja terassien painekyllästelattioiden uusiminen aloitetaan Kodinkoneiden uusiminen alkuperäisten tilalle, kustannusarvio 10.000,00 € Hyttysverkkojen asentaminen kahteen tuuletusikkunaan per huoneisto, kustannusarvio 10.000,00 €. 2009 Aluevarusteiden kunnostamista ja uusimista leikkipaikoille. Parvekkeiden ja terassien painekyllästelattioiden uusimista jatketaan. Kodinkoneiden uusiminen alkuperäisten tilalle, kustannusarvio 10.000,00 € Polkupyörien uusiminen aloitetaan, kustannusarvio 15.000,00 €. Auringonpuoleisen julkisivun huoltomaalaus. Kiinteistö Oy Katinkultaniemi


Katinkullan Käsikirja

48/153

(päivitetty 7.5.2009) Talousarvio 2009 TEUR

BUDJETTI 2007

TOTEUMA 2007

BUDJETTI 2008

BUDJETTI 2009

916 306 1

916 294 0

943 290 1

1 223

1 210

1 234

972 324 1 40 1 337

KULUT Peruskulut Palkat Sosiaalikulut Tontin vuokra Varaston vuokra Kiinteistövero Sähkö Yleisalueiden sähkö Jätehuolto Pihan ja kadun huolto Ulkoalueiden kesähoito Ulkoalueiden talvihuolto Yhteisalueiden hoito Vuokratekstiilit ja matot Vakuutukset Rakennusten korjaus ja huolto Kaluston korjaus ja huolto Polkupyörien säilytys ja huolto Grillien huolto Kiinteistöhuolto Vastaanottopalvelut Isännöinti ja kirjanpito/ hallintopalvelu Aluevartointi Tilintarkastus Asiantuntijapalvelut Pankki-,posti- ja rek.maksut TV - palvelut ja -luvat Internet Älykortti Nuorisotila Matka- ja majoituskorvaukset Suursiivous Muut hoitokulut Perushoitokulut yht

8 1 78 2 23 130 0 21 2 74 20 8 8 6 20 50 6 7 64 57 65 3 6 2 7 5 52 18 10 8 50 25 836

8 1 79 1 29 139 0 10 0 73 26 30 14 9 38 31 5 2 66 59 67 2 3 0 8 5 47 3 10 9 42 18 834

8 1 79 2 24 130 0 18 2 74 22 10 8 8 30 50 6 7 64 57 65 3 6 2 8 5 52 18 10 10 50 25 854

8 1 80 2 30 140 0 12 2 74 26 30 15 9 30 50 6 7 66 59 67 3 4 2 8 5 62 10 10 10 50 25 903

Käyttökulut Vesi Takkapuut ja nestekaasu Pesulapalvelut Siivouspalvelut Pesuaineet ja paperit Kuluvat käyttötarvikkeet Kiinteistön käyttökulut yht TUOTOT YHTEENSÄ

23 26 60 170 20 17 316 1 223

19 26 59 175 15 17 311 1 210

23 26 60 180 20 18 327 1 234

20 26 60 180 20 18 324 1 337

TUOTOT Vastikkeet ja muut tuotot Perusvastikkeet Palveluvastikkeet Muut kiinteistön tuotot Vuodelle 2009 viikon 53 tulot Tuotot yhteensä


Katinkullan Käsikirja

49/153

(päivitetty 7.5.2009) KULUT YHTEENSÄ Muut tuotot Aktivoidut hankinnat Yli- ja älijäämä edellisen vuoden lopussa TULOS

YHTIÖVASTIKKEET Asuntokoko

1 152 0 -22 49

1 145 2 21 121 167

Perusvastike/vko Käyttövastike/vko

1 181

1 227

20 121 154

100 167 177

Vastikkeet yhteensä/vko

4hh-paritalo-52,0+17,0m2 188,19 69,68 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 209,75 89,78 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 237,19 110,55 Yhtiövastikkeet 2006

257,87 299,53 347,74

Asuntokoko

Vastikkeet yhteensä/vko

Perusvastike/vko Käyttövastike/vko

4hh-paritalo-52,0+17,0m2 205,02 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 228,51 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 258,41

69,68 89,78 110,55

274,70 318,29 368,96

Yhtiövastikkeet 2007 Asuntokoko

Perusvastike/vko Käyttövastike/vko

4hh-paritalo-52,0+17,0m2 211,36 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 235,57 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 266,40

69,68 89,78 110,55

Vastikkeet yhteensä/vko 281,04 325,35 376,95

Yhtiövastikkeet 2008 Asuntokoko

Perusvastike/vko Käyttövastike/vko

4hh-paritalo-52,0+17,0m2 217,50 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 242,42 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 274,14

69,68 89,78 110,55

Vastikkeet yhteensä/vko 287,18 332,20 384,69

Yhtiövastikkeet 2009 Asuntokoko

Perusvastike/vko Käyttövastike/vko

4hh-paritalo-52,0+17,0m2 224,23 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 249,92 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 282,62

VARUSTELUETTELO Kiinteistö Oy Katinkultaniemi Varusteluettelo 4 hh huoneisto

84,49 108,86 134,04

Vastikkeet yhteensä/vko 308,72 358,78 416,66


Katinkullan Käsikirja

50/153

(päivitetty 7.5.2009)

Kahvikuppi + vati 22 cl Teekuppipari 22 cl Teekannu 1,1 l kannella Sokerikko 22 cl kannella Kermakko 22 cl Lautanen 24 cm Lautanen 20 cm Lautanen 15 cm Syvälautanen 15 cm Munakuppi Paistinvati 24x32 cm Kulho 1,65 l kannella Kulho 3,4 l Kulho 2,0 l Kulho 1,2 l Vuoka 18 cm Vuoka 25 cm Ruokalusikka Ruokaveitsi Ruokahaarukka Jälkiruokalusikka Kahvilusikka Leikkelehaarukka Voiveitsi Liemikauha Tarjoiluvälineet Kakkulapio Kastikekauha Salaatinottimet pari Kattila rt 4 l Kattila rt 3 l Kasari rt 1,5 l Pannunalusta Suolasirotin Pippurisirotin Viinipullon jäähd.

6 6 1 1 1 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Juomalasi 29 cl Juomalasi 22 cl Viinilasi 125 cl Viinilasi 24,5 cl Aromilasi Jälkiruokakulho 10,5 cm Jälkiruokakulho 26 cm Juuresveitsi Juustohöylä Leikkuuveitsi sahat. Paistinveitsi Perunankuorimaveitsi Paistinlasta Vispilä Kapusta Taloussakset Yleissakset Valkosipulipuristin Purkinavaaja Siipiavain Pullonavaaja Teekuula Munaleikkuri Pihvinuija Leikkuulauta muovi Mitta 0,1 l Mitta 1,0 l Raastin Vesikannu Kakkukupu + alusta Taikinakulho Siivilä Lävikkö

6 6 6 6 6 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Kiinteistö Oy Katinkultaniemi Varusteluettelo 6 hh huoneisto Kahvikuppi + vati 22 cl Teekuppipari 22 cl Teekannu 1,1 l kannella Sokerikko 22 cl kannella Kermakko 22 cl Lautanen 24 cm Lautanen 20 cm Lautanen 15 cm Syvälautanen 15 cm Munakuppi Paistinvati 24x32 cm Kulho 1,65 l kannella Kulho 3,4 l Kulho 2,0 l Kulho 1,2 l

8 8 1 1 1 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Juomalasi 29 cl Juomalasi 22 cl Viinilasi 125 cl Viinilasi 24,5 cl Aromilasi Jälkiruokakulho 10,5 cm Jälkiruokakulho 26 cm Juuresveitsi Juustohöylä Leikkuuveitsi sahat. Paistinveitsi Perunankuorimaveitsi Paistinlasta Vispilä Kapusta

8 8 8 8 8 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl


Katinkullan Käsikirja

51/153

(päivitetty 7.5.2009) Vuoka 18 cm Vuoka 25 cm Ruokalusikka Ruokaveitsi Ruokahaarukka Jälkiruokalusikka Kahvilusikka Leikkelehaarukka Voiveitsi Liemikauha Tarjoiluvälineet Kakkulapio Kastikekauha Salaatinottimet pari Kattila rt 4 l Kattila rt 3 l Kasari rt 1,5 l Pannunalusta Suolasirotin Pippurisirotin Viinipullon jäähd.

1 1 8 8 8 8 8 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Taloussakset Yleissakset Valkosipulipuristin Purkinavaaja Siipiavain Pullonavaaja Teekuula Munaleikkuri Pihvinuija Leikkuulauta muovi Mitta 0,1 l Mitta 1,0 l Raastin Vesikannu Kakkukupu + alusta Taikinakulho Siivilä Lävikkö

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Kiinteistö Oy Katinkultaniemi Varusteluettelo 8 hh huoneisto Kahvikuppi + vati 22 cl Teekuppipari 22 cl Teekannu 1,1 l kannella Sokerikko 22 cl kannella Kermakko 22 cl Lautanen 24 cm Lautanen 20 cm Lautanen 15 cm Syvälautanen 15 cm Munakuppi Paistinvati 24x32 cm Kulho 1,65 l kannella Kulho 3,4 l Kulho 2,0 l Kulho 1,2 l Vuoka 18 cm Vuoka 25 cm Ruokalusikka Ruokaveitsi Ruokahaarukka Jälkiruokalusikka Kahvilusikka Leikkelehaarukka Voiveitsi Liemikauha Tarjoiluvälineet

10 10 1 1 1 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 2 2 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Juomalasi 29 cl Juomalasi 22 cl Viinilasi 125 cl Viinilasi 24,5 cl Aromilasi Jälkiruokakulho 10,5 cm Jälkiruokakulho 26 cm Juuresveitsi Juustohöylä Leikkuuveitsi sahat. Paistinveitsi Perunankuorimaveitsi Paistinlasta Vispilä Kapusta Taloussakset Yleissakset Valkosipulipuristin Purkinavaaja Siipiavain Pullonavaaja Teekuula Munaleikkuri Pihvinuija Leikkuulauta muovi Mitta 0,1 l

10 10 10 10 10 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl


Katinkullan Käsikirja

52/153

(päivitetty 7.5.2009) Kakkulapio Kastikekauha Salaatinottimet pari Kattila rt 5 l Kattila rt 3 l Kasari rt 1,5 l Pannunalusta Suolasirotin Pippurisirotin Viinipullon jäähd.

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Mitta 1,0 l Raastin Vesikannu Kakkukupu + alusta Taikinakulho Siivilä Lävikkö

1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008 Yleistä yhtiöstä Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitsevasta Katinkultanimisestä tilasta rn:o 2:170 vuokrattua maa-aluetta, jonka kiinteistötunnus on 765-401-0002-170-L5. Vuokra-alueen pinta-ala on 7.36 ha ja sen vuokrasopimus päättyy 29.9.2100. Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille loma-asunnoiksi. Yhtiö omistaa 80 viikkoloma-asuntohuoneistoa. Yhtiökokous Kiinteistö Oy Katinkultaniemen varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2008. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajat Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Eero Suomela. KHT Simo Salonen toimi yhtiökokouksen päätöksellä ylimääräisenä tilintarkastajana keskittyen Katinkultayhtiöiden välisiin sopimuksiin antaen niistä erillisen lausunnon. Yhtiön johto 1.1 – 26.4.2008 yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Hannu Mäntyharju puheenjohtajana ja jäseninä Seppo Juurikko, Jyrki Kanto, Seppo Sirviö, Jukka Fahlgren, Ben Grass ja Jaana Syväoja. 26.4.2008 alkaen yhtiön hallitukseen samat henkilöt. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 6 kertaa. Toimitusjohtajana on toiminut Ilpo Antikainen. Henkilökunta Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on ostanut ulkopuolisia palveluja seuraavasti: Palveluntarjoaja Lisätiedot Sokotel Aikaosuuspalvelu AOP Oy Comforta SOL-palvelut Katinkullan kiinteistöhoito Securitas Oy T:mi Pekka Jansa Kainuun Energia

Palvelu Vastaanotto-, nuorisotilapalvelut Kirjanpito, osakasrekisteri, isännöinti ja toimitusjohtaja palvelut Pesulapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistöhuolto Vartiointi Polttopuutoimitukset Sähköntoimitus

Sokotel Oy, Aikaosuuspalvelu AOP Oy ja kiinteistöyhtiö ovat korvanneet aikaisemman palvelusopimuksen viisivuotisella puitesopimuksella ja siihen liitetyillä yksityiskohtaisilla


Katinkullan Käsikirja

53/153

(päivitetty 7.5.2009) alasopimuksilla. Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus IF-vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

Korjaukset ja huolto Huoltoviikolla ja tilikauden aikana suoritettiin huoneistojen laatutason säilyttämiseksi tarvittavat ylläpitokorjaukset. Lisäksi kertomusvuonna suoritettiin seuraavia korjauksia ja hankintoja. kaikkien huoneistojen saunanovien uusinta; 12 alueella suihkukaappien asentaminen; 12 alueen ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätötyöt; DVD- soittimet ja sammutuspeitteet hankittiin jokaiseen huoneistoon; Hyttyspuitteet asennettiin jokaiseen huoneistoon; Toiminta ja talous Yhtiö keskittyi korkeatasoisen palvelutason säilyttämiseen. Kansainvälinen vaihtojärjestelmä RCI on myöntänyt Katinkullalle seitsemäntoista kertaa peräkkäin ainoa Suomessa Gold Crown Resort- arvon. Olennaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut. Tuotot Perushoitokulut Käyttökulut Käyttöaste

2008 1.235.174,14 812.397,16 319.895,88 86,0 %

2007 1.214.139,11 834.643,62 311.383,25 89,0 %

2006 1.187.505,00 762.432,97 310.385,98 86,0 %

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja rakennuksista ja rakennelmista 1.013,28 €, koneista ja kalustosta 48.439,34 € sekä pitkävaikutteisesta menoista 52.250,10 €, yhteensä 101.702,72 €. Edellisenä tilivuonna tehtiin poistoja yhteensä 63.441,80 €. Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudella Edellisellä tilikaudella tehdyillä korjauksilla ja huoneistojen sisustuksen uusimisella saatiin kaikkien huoneistojen taso palautettua alkuperäiselle korkealle tasolle. Korjausten ja sisustamisen uusimisen jälkeen kiinteistöyhtiön toiminta ja talous on vakiintunut. Kulutustiedot Sähkö kWh - päiväsähkö - yösähkö Vesikulutus, m2

2008

2007

2006

2005

2004

815.578 704.780 7.776

822.320 719.069 8.093

838.006 733.074 8.359

827.032 720.269 8.042

852.319 742.004 7.445

Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet


Katinkullan Käsikirja

54/153

(päivitetty 7.5.2009) Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 3 viikkoa, näistä on vuonna 2008 tullut 933,40 € vuokratuottoja. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Yhtiön toiminta ja talous jatkuvat vakiintuneena. Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi Tilikauden voitto on 8,60 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voitto/tappio –tilille ja että osinkoa ei jaeta. Kiinteistö Oy Katinkultaniemi hallitus


Katinkullan Käsikirja

55/153

(päivitetty 7.5.2009) BUDJETTIVERTAILU TUOTOT Perusvastikkeet Palveluvastikkeet Muut kiinteistön tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT PERUSKULUT Palkat ja palkkiot+sivukulut Vuokrat/tontti Vuokrat/nuorisotila+varasto Kiinteistövero Sähkö Jätehuolto Ulkoalueiden kesähoito Ulkoalueiden talvihuolto Yhteisalueiden hoito Vuokratekstiilit ja matot Vakuutukset Rakennusten korjaus ja huolto Kaluston korjaus ja huolto Polkupyörien huolto Grillien huolto Kiinteistöhuolto Vastaanottopalvelut Aluevartointi Isännöinti ja kirjanpito/hallintopalvelut Tilintarkastus Pankki-,postimaksut Tv-palvelut ja -luvat Internet Älykortti Matka- ja maj.korvaukset/kokouskulut Suursiivous Muut hoitokulut PERUSHOITOKULUT KÄYTTÖKULUT Vesi Takkapuut ja nestekaasu Pesulapalvelut Siivouspalvelut Pesuaineet ja paperit Kuluvat käyttötarvikkeet+pienkalusto KIINTEISTÖN KÄYTTÖKULUT POISTOT Korkotuotot Korkokulut TULOT YHTEENSÄ KAIKKI KULUT YHTEENSÄ TULOS

Budjetti 1.1.-31.12.2008

Toteutuma 1.1.-31.12.2008

Ero 1.1.-31.12.2008

943 000,00 290 000,00 1 000,00 1 234 000,00

943 092,00 288 038,36 529,70 1 231 660,06

92,00 -1 961,64 -470,30 -2 339,94

9 000,00 79 000,00 12 000,00 24 000,00 130 000,00 18 000,00 74 000,00 22 000,00 12 000,00 8 000,00 8 000,00 30 000,00 70 000,00 6 000,00 7 000,00 64 000,00 57 000,00 3 000,00 65 000,00 6 000,00 8 000,00 5 000,00 52 000,00 18 000,00 10 000,00 50 000,00 27 000,00 874 000,00

8 412,86 82 230,56 11 575,68 30 233,25 146 606,51 13 739,55 73 742,37 29 814,05 12 111,89 15 910,89 10 114,53 26 273,49 31 370,35 6 986,25 3 638,34 65 965,20 60 685,80 2 582,14 70 110,48 3 606,52 9 242,02 5 347,57 21 955,67 0,00 11 164,63 37 008,74 21 967,82 812 397,16

587,14 -3 230,56 424,32 -6 233,25 -16 606,51 4 260,45 257,63 -7 814,05 -111,89 -7 910,89 -2 114,53 3 726,51 38 629,65 -986,25 3 361,66 -1 965,20 -3 685,80 417,86 -5 110,48 2 393,48 -1 242,02 -347,57 30 044,33 18 000,00 -1 164,63 12 991,26 5 032,18 61 602,84

23 000,00 26 000,00 60 000,00 180 000,00 20 000,00 18 000,00 327 000,00 0,00 0,00 0,00 1 234 000,00 1 201 000,00 33 000,00

19 914,90 20 469,40 67 574,80 178 216,70 12 305,91 21 414,17 319 895,88 101 702,72 3 514,08 1 169,78 1 235 174,14 1 235 165,54 8,60

3 085,10 5 530,60 -7 574,80 1 783,30 7 694,09 -3 414,17 7 104,12 -101 702,72 -3 514,08 -1 169,78 -1 174,14 -34 165,54 32 991,40


Katinkullan Käsikirja

56/153

(päivitetty 7.5.2009)

Tilikaudelta 01.01.2008 - 31.12.2008

Yhtiövastiketulot Perusvastikkeet Palveluvastikkeet

Kiinteistön tuotot Rahastojenmuut lisäykset Korkotuotot Muut tuotot

2008

2007

943 092,00 288 038,36 1 231 130,36

916 463,88 294 528,65 1 210 992,53

0,00 3 514,08 529,70 4 043,78

0,00 3 146,58 0,00 3 146,58

Tuotot yhteensä

Menot Perushoitokulut Palveluvastikekulut Korkokulut Aktivoidut hankinnat Hoitokulut yhteensä

1 235 174,14

812 397,16 319 895,88 1 169,78 120 525,04

1 214 139,11

834 643,62 311 383,25 1 189,89 21 076,36 1 253 987,86

1 168 293,12

Perus-ja palveluvast.jäämä

-18 813,72

45 845,99

Hoitojäämä tilikaudelta Ed. tilikausien hoitojäämät Siirtyvä hoitoylijäämä

-18 813,72 167 097,83 148 284,11

45 845,99 121 251,84 167 097,83

Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieraspääoma

211 913,83 -63 629,72

148 284,11

248 976,85 -81 879,02

167 097,83


Katinkullan Käsikirja

57/153

(päivitetty 7.5.2009)

TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2008

01.01.-31.12.2007

1 231 130,36 1 231 130,36

1 210 992,53 1 210 992,53

529,70

0,00

8 412,86 101 702,72 1 123 880,18

8 768,98 63 441,80 1 137 257,89

LIIKEVOITTO (TAPPIO)

-2 335,70

1 523,86

Rahoitustuotot ja -kulut

2 344,30

1 956,69

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA

8,60

3 480,55

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

8,60

3 480,55

Vastikkeet ja vuokrat LIIKEVAIHTO Kiinteistön muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Kiinteistön muut kulut


Katinkullan Käsikirja

58/153

(päivitetty 7.5.2009)

TASE 31.12.2008

31.12.2007

70 484,02 9 896 707,85 9 967 191,87

70 484,02 9 877 885,53 9 948 369,55

81 398,07 130 515,76 211 913,83

139 747,46 109 229,39 248 976,85

Vastaavaa

10 179 105,70

10 197 346,40

Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakeanti Rakennusrahasto Korjausrahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

20 989,85 0,00 9 792 936,78 311 784,01 -10 243,26 8,60 10 115 475,98

20 989,85 0,00 9 792 936,78 311 784,01 -13 723,81 3 480,55 10 115 467,38

63 629,72 63 629,72 10 179 105,70

81 879,02 81 879,02 10 197 346,40

Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa


Katinkullan Käsikirja

59/153

(päivitetty 7.5.2009)

YHTIÖJÄRJESTYS KIINTEISTÖ OY KATINKULTANIEMI -nimisen yhtiön YHTIÖJÄRJESTYS 1 §. Toiminimi, kotipaikka ja toimiala Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Katinkultaniemi ja sen kotipaikka on Sotkamon kunta. Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitsevasta Katinkultanimisestä tilasta Rn:o 2:170 vuokrattavaa maa-aluetta ja omistaa ja hallita sille rakennettavia loma-asuntoja ja muita niitä palvelevia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa sijaitsevat huoneistot on Varattu osakkeenomistajien loma-asunnoiksi ja hallittaviksi tässä yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyllä viikko-osake-periaatteella. Yhtiö voi omistaa toimintaansa palvelevia muiden yhtiöiden osakkeita ja muita arvopapereita ja liittyä osakkaaksi toimintaansa palveleviin yhteisöihin ja laitoksiin ja omistaa niitä yksin tai yhdessä muiden niitä käyttävien kanssa. Yhtiö voi perustaa rahastoja uudisrakennusten rakentamista, peruskorjausta ja alueen tai oman toimintansa kehittämistä varten. 2 §. Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on satakaksikymmentäneljätuhattakahdeksansataa (124.800) markkaa jaettuna neljääntuhanteensataankuuteenkymmeneen (4.160) kolmenkymmenen (30) markan nimellisarvoiseen osakkeeseen. Yhtiön osakekirjat painetaan osakekirjojen painamiseen hyväksytyssä painolaitoksessa. 3 §. Huoneistoselitelmä Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja ja niissä olevaa irtaimistoa ja muuta niihin kuuluvaa, lomanvieton yhteydessä käytettäväksi tarkoitettua omaisuutta: Talon/ huoneiston n:o 12 A1

Huoneistoselitelmä

Pinta-ala m2

Osakkeiden lukum.

numerot

4 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi

82,5

52

12.A.1.1.-12.A.1.52

13 F5

2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi

52,0

52

13.F.5.1.-13.F.5.52

( KOKO OSAKELUETTELO KÄSIKIRJAN LOPUSSA ) Huoneistojen pinta-aloja vastaavat jyvitetyt pinta-alat ovat: 82,5 m2 jyvitetty pinta-ala on 60,5 m2, 67,0 m2 jyvitetty pinta-ala on 53,5 m2 ja 52,0 m2 jyvitetty pinta-ala on 48,0 m2. Yhtiön hallintaan jäävät muut kuin edellä luetellut tilat, tekniset tilat ja muu kuin kunkin asunnon välittömään hallintaan piha-alueena jäävä maa-alue. Viikko n:o 19 on huoltoviikko, jonka aikana asunnossa suoritetaan kaikki vuotuisen hoidon ja huollon ja peruskorjauksen edellyttämät työt. Niinä vuosina kun vuodessa on 53 viikkoa, jää viikko 53 yhtiön hallintaan vuokrattavaksi käypää vuokraa vastaan yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille. Näin saadut tulot vuokrauksesta aiheutuneilla menoilla vähennettynä kuuluvat yhtiölle. Osakkeen viimeinen numero osoittaa sen kalenteriviikon numeron, jonka ajan kyseinen osake oikeuttaa hallitsemaan huoneistotunnuksella merkittyä huoneistoa.


Katinkullan Käsikirja

60/153

(päivitetty 7.5.2009) Rakennusten ja huoneistojen sijainti ja niiden hallintaan kuuluva piha-alue on merkitty liitteenä 1 olevaan asemapiirustukseen. Huoneiston hallinta-aika alkaa osakkeen viimeisen numeron osoittamaa kalenteriviikkoa edeltävänä perjantaina kello 18.00 ja päättyy osakenumeron osoittaman kalenteriviikon perjantaina kello 10.00. Kussakin rakennuksessa sijaitsevien huoneistojen välittömään hallintaan kuuluu lisäksi ulko- ja sisävarastotiloja sekä liitteenä 1 olevaan asemapiirustukseen katkoviivalla merkitty piha-alue. 4 §. Yhtiövastikkeet Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen, joka jakaantuu hoito- ja rahoitusvastikkeisiin. Vastikkeen maksuvelvollisuus alkaa silloin kun huoneisto on viranomaistarkastettu ja otettu käyttöön. Huoltoviikon n:o 19 osakkeilta ei mitään vastiketta peritä. Jos huoltoviikkoa vuokrataan, kuuluu siltä saatu vuokratulo, vuokrauksen aiheuttamilla kuluilla vähennettynä yhtiölle. Hoitovastike jaetaan perushoitovastikkeeseen ja palveluvastikkeeseen, jota peritään sen mukaan, onko asuntoa kyseisen viikon aikana käytetty vai ei. Perushoitovastike lasketaan ensin huoneistokohtaisesti kunkin huoneiston asuinpinta-alan perusteella käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja huoneistojen jyvitettyjä pinta-aloja ja sen jälkeen osakekohtaisesti niin, että yhdeltä osakkeelta vastike on 1/51 osa sen huoneiston vastikkeesta, jonka hallitsemiseen osake oikeuttaa. Palvelu- ja rahoitusvastike lasketaan ensin huoneistokohtaisesti kunkin huoneiston asuinpinta-alan perusteella käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja huoneistojen todellisia pinta-aloja ja sen jälkeen osakekohtaisesti niin, että yhdeltä osakkeelta vastike on 1/51 osa sen huoneiston vastikkeesta, jonka hallitsemiseen osake oikeuttaa. Perushoitovastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kaikki kiinteistön hoidon, huollon, lämmön, televisiolupien, ulkoalueidenhoidon ja muun viikoittaisesta asumisesta riippumattoman perushoidon, vastaanottopalvelujen menot, maanvuokran, verot sekä yhtiön osuuden koko Katinkullan alueen yleishoidon ja palvelujen aiheuttamista menoista ja myös yhtiön osuuden loma-asuntojen hoitoa ja käyttöä palvelevien yhtiöiden ja yhteisöiden perimistä maksuista. Palveluvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kaikki asunnossa asumisesta aiheutuvat perushoitovastikemenoihin kuulumattomat lisämenot kuten siivouksen, astioiden pesun, vuoteiden sijauksen, liinavaatteiden pesun, sähkön, veden, kulutustarvikkeiden kuten pesuaineiden, talous- ja WC -papereiden, maksu-tv:n, vaihtotavaroiden ym. loma-asumisen ja muun siihen liittyvän palvelutoiminnan aiheuttamat menot. Perushoitovastike peritään jokaiselta viikolta, huoltoviikkoa n:o 19 lukuun ottamatta, ja palveluvastike peritään jokaiselta sellaiselta viikolta, jona loma-asuntoa on asumiseen käytetty. Huoneistoissa kulutetusta vedestä ja jätevedestä sekä veden lämmittämisestä aiheutuneista kustannuksista sekä sähköstä tai joistakin niistä voidaan periä hallituksen määräämä eri korvaus huoneistokohtaisen kulutuksen mittauksen perusteella, jos huoneistoihin on rakennusvaiheen aikana tai sen jälkeen asennettu vastaavat mittauslaitteet. Mikäli huoneistossa on suoritettu viikon aikana ns. välisiivouksia tai suoritettu muita asukkaan tilaamia toimia, laskutetaan niistä, jollei palveluiden tilaajan kanssa muuta ole sovittu, osakkeen omistajaa yhtiön hallituksen vahvistamien laskutusperusteiden mukaisesti. Rahoitusvastike, jolla katetaan yhtiön kaikki rahoitusmenot, lasketaan samalla perusteella kuin palveluvastike. Vastikkeiden sekä edellä mainittujen erilliskorvausten perimisen perusteiden, maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

5 §. Osakkeita rasittava lainaosuus


Katinkullan Käsikirja

61/153

(päivitetty 7.5.2009) Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle huoneistojen pinta-alan ja osakkeiden lukumäärän mukaan laskettavan osuuden yhtiön mahdollisista pitkäaikaisista lainoista joko kokonaan tai hallituksen päättämissä erissä. Lainaosuuksien suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina ja erissä ja muutoinkin niin, että lyhennykset voidaan lainasopimusten mukaan välittömästi suorituksen jälkeen edelleen maksaa yhtiön velkojille. Lainaosuussuorituksen tulee kattaa lyhennyspäivään asti kertynyt korko ja kaikki muut lyhennyspäivään asti kertyneet lainan hoitokustannukset ja myös mahdolliset lainan lyhennyskustannukset. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta peritään sen jälkeen vain hoitovastiketta ja lainaosuutensa osaksi maksaneelta vain hoitovastiketta ja jäljellä olevaa lainaosuutta vastaavia lainoja vastaava osa rahoitusvastikkeesta. 6 §. Yhtiön hallinto Yhtiö asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hallitus on valittu ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 7 §. Hallituksen toimivalta ja toiminta Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on saapuvilla enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni ja puheenjohtajan vaaleissa arpa. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on jokaisen läsnäolijan allekirjoitettava. Hallituksella on oikeus laatia alueen ja yhtiön omaisuuden hoitoa, huoltoa ja yleistä järjestystä säätelevät hoito- ja huoltosuunnitelmat ja järjestyssäännön, joita osakkaat ja asunnoissa asuvat ovat velvollisia noudattamaan. 8 §. Toimitusjohtaja Yhtiöllä tulee olla toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus. Toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan velvollisuutena on yhtiökokousten ja hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa sekä ensisijaisesti valvoa sitä, että hallituksen vahvistamia hoito- ja huoltosuunnitelmia ja järjestyssääntöä noudatetaan. 9 §. Toiminimen kirjoittaminen Yhtiön toiminimen kirjoittavat ja yhtiötä kaikissa oikeustoimissa edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Yhtiön hallitus voi antaa toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenelle tai ulkopuoliselle oikeuden kirjoittaa yhtiön toiminimen per procuram.

10 §. Tilintarkastaja


Katinkullan Käsikirja

62/153

(päivitetty 7.5.2009) Yhtiöllä tulee olla yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä varamies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös KHT tai HTMtilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 11 §. Tilikausi ja tilinpäätös Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta toimitettava tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. 12 §. Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Kokous voidaan pitää joko yhtiön kotipaikkakunnalla tai Helsingissä. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous, hallitus, tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 1/10 osaa kaikista osakkeista kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelemistä sitä hallitukselta vaativat. Kokouskutsu on lähetettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 13 §. Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkeenomistajille toimitetaan kirjeitse osakkeenomistajille heidän osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa. Kokouskutsujen toimittamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. 14 §. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä - tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; - tilintarkastuskertomus; päätettävä - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle; - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain palkkioista; -päätettävä ja vahvistettava talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle sekä määrättävä ja vahvistettava osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus viikosta numero 1 lähtien; - hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja valittava - hallituksen jäsenet; - tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö; minkä jälkeen käsitellään - muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 §. Asioiden käsittely ja päätöksenteko yhtiökokouksessa


Katinkullan Käsikirja

63/153

(päivitetty 7.5.2009) Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen. Poissaolevalla osakkeenomistajalla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuutetun asiamiehen välityksellä. Asiat yhtiökokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei ole kysymys yhtiöjärjestyksen tai osakkeisiin liittyvien hallintaoikeuksien muuttamisesta, jolloin päätös edellyttää vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista tai mikäli laissa muutoin ei ole toisin määrätty. Vaaleissa valituksi tulevat ne, jotka saavat eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. 16 §. Sovellettava laki Muutoin sovelletaan voimassaolevan osakeyhtiölain säännöksiä.

KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN HIEKKANIEMI


Katinkullan Käsikirja

64/153

(päivitetty 7.5.2009) HALLITUS Puheenjohtaja Hannu Mäntyharju Jäsenet Arto Hyvönen Marko Hiltunen Seppo Juurikko Ari Pitkänen

hannu.mantyharju@ hcresorts.com

0400-666 902

arto.hyvonen@hcresorts.com marko.hiltunen@ hcresorts.com seppo.juurikko@pp.inet.fi ari.pitkanen@vuokatti.com

040-740 4474 040-5848 536

ORGANISAATIOKAAVIO

Katinkullan Hiekkaniemi HALLITUS

Hannu Mäntyharju pj. Arto Hyvönen, Marko Hiltunen, Seppo Juurikko, Ari Pitkänen

Ilpo Antikainen, toimitusjohtaja, Aikaosuuspalvelu Oy

Palvelusopimus Holiday Club Resorts Oy Sokotel Oy Jan-Erik Hagfors hotellinjohtaja

Helena Heikkinen Vastaanotto

Yhteistyöyritykset Maila Hautala SOL Palvelut Oy

Anu Ronkainen Harrastepäällikkö

Lassi Lindeman Katinkullan Kiinteistö Oy

Toni Oittinen Lomaisäntä

Mikko Vainionpää Comforta Oy

Tarja Petäjäjärvi Hallinto

Aimo Korhonen Vuokatin Nurmi Oy

Aikaosuuspalvelu Oy Riku Rauhala, tj.

Elina Suomela Tekninen isännöitsijä

Pekka Jansa Puutoimitukset

Sirpa Peräkasari Kirjanpitopäällikkö Tarja Sorsa Kirjanpitäjä

Kirsi Kuivasmäki Vastikelaskutus, osake-ja osakasrekisteröinti

Paula Kankaanranta Perintä


Katinkullan Käsikirja

65/153

(päivitetty 7.5.2009)

OSAKKEET JA NIIDEN OMISTUS Yhtiössä on 1 872 osaketta, joita omistaa tällä hetkellä 460 osakkeenomistajaa (01/2006). Yksityishenkilöt ja perheet omistavat yhtiöstä noin 30 %:a. Suurimmat osakkeenomistajat ovat: SUURIMMAT OMISTAJAT

OSAKEMÄÄRÄ KPL

OMISTUS %

Holiday Club Resorts Oy

715

25.46 %

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

176

6.27 %

Yksittäiset osakkeenomistajat Yhteensä:

1657 1 872

59.01 % 100.00 %

KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN HIEKKANIEMI, perustiedot Yhtiön nimi on Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi ja sen kotipaikka on Sotkamon kunta. Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitsevasta tilasta Nättiniemi Rn:o 2:45 ja Hiekkaniemi II -nimisestä tilasta Rn:o 2:49 vuokrattavaa maa-aluetta ja omistaa ja hallita sille rakennettavia Loma-asuntoja ja muita niitä palvelevia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa sijaitsevat huoneistot on varattu osakkeenomistajien loma-asunnoiksi ja hallittaviksi yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyllä viikko-osake-periaatteella. Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemen lomahuoneistot sijaitsevat Vuokatissa. Sotkamon keskustaan matkaa on 8 km ja Kajaaniin n. 30 km. Kiinteistöyhtiön rakennetaan loppuun vuoden 2006 lopulla. Vuosien 2004- 2005 aikana on valmistunut 36 huoneistoa. Kiinteistö: Nimi: osoite:

Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi 88610 Vuokatti


Katinkullan Käsikirja

66/153

(päivitetty 7.5.2009)

KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN HIEKKANIEMI TALOUSARVIO 2009 TEUR BUDJETTI 2007 TUOTOT Vastikkeet ja muut tuotot Perusvastikkeet 643 Palveluvastikkeet 260 Muut kiinteistön tuotot 1 Vuodelle 2009 viikon 53 tulot Alv vastike 0 Vastikkeiden Alv -110 Tuotot yhteensä 794 KULUT Peruskulut Palkat Sosiaalikulut Tontin vuokra Varaston vuokra Kiinteistövero Sähkö Yleisalueiden sähkö Jätehuolto Pihan ja kadun huolto Ulkoalueiden kesähoito Ulkoalueiden talvihuolto Yhteisalueiden hoito Vuokratekstiilit ja matot Vakuutukset Rakennusten korjaus ja huolto Kaluston korjaus ja huolto Polkupyörien säilytys ja huolto Grillien huolto Kiinteistöhuolto Vastaanottopalvelut Isännöinti ja kirjanpito/ hallintopalvelu Aluevartointi Tilintarkastus Asiantuntijapalvelut Pankki-,posti- ja rek.maksut TV - palvelut ja -luvat Internet Älykortti Nuorisotila Matka- ja majoituskorvaukset Suursiivous Muut hoitokulut Perusvastikekulujen Alv Perushoitokulut yht

8 1 100 2 23 100 2 14 2 52 14 5 5 9 20 15 5 3 43 55 44 5 3 2 5 5 30 10 5 2 30 24 -80 563

TOTEUMA 2007

BUDJETTI 2008

BUDJETTI 2009

643 278 0

662 260 1

9 -71 859

0 -100 823

682 270 0 29 8 -65 924

3 0 104 2 8 112 0 7 0 47 28 5 1 11 17 28 4 1 44 43 45 8 3 0 3 3 23 3 6 5 34 11 -43 566

8 1 101 2 20 100 2 14 2 52 20 5 5 9 20 15 5 3 43 55 44 7 4 2 5 5 30 10 5 3 30 24 -60 591

8 1 104 2 15 120 2 10 2 48 30 5 5 12 20 30 5 3 44 44 45 8 4 2 5 5 20 10 6 5 35 24 -40 639


Katinkullan Käsikirja

67/153

(päivitetty 7.5.2009) Käyttökulut Vesi Takkapuut ja nestekaasu Pesulapalvelut Siivouspalvelut Pesuaineet ja paperit Kuluvat käyttötarvikkeet Palveluvastikekulujen Alv Kiinteistön käyttökulut yht TUOTOT YHTEENSÄ KULUT YHTEENSÄ Aktivoidut hankinnat Satunnaiset tuotot Yli-/alijäämä vuoden 2007 lopussa TULOS

20 25 54 125 12 15 -30 221 794 784 0 0 54 64

15 18 47 158 22 16 -19 257 859 823 39 52 46 95

25 25 54 125 15 15 -25 234 823 825 0 0 46 44

20 20 54 160 20 16 -20 270 924 909 0 10 95 120

VASTIKKEET VASTIKKEET 2006 Asuntokoko 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 VASTIKKEET 2007 Asuntokoko 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 VASTIKKEET 2008 Asuntokoko 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 8hh-paritalo-82,5+35,0m2 VASTIKKEET 2009 Asuntokoko 6hh-paritalo-67,0+26,0m2 8hh-paritalo-82,5+35,0m2

Perusvastike/vko

Käyttövastike/vko

Kokonaisvastike/vko

jm2

tod m2

yhteensä

217,47 236,38

109,28 128,61

326,75 364,99

28 26

Perusvastike/vko jm2 224,19 243,69

Käyttövastike/vko tod m2 109,28 128,61

Kokonaisvastike/vko yhteensä 333,47 372,30

Hsto kpl

Perusvastike/vko jm2 230,91 250,99

Käyttövastike/vko tod m2 109,28 128,61

Kokonaisvastike/vko yhteensä 340,19 379,60

Hsto kpl

Perusvastike/vko jm2 237,84 258,52

Käyttövastike/vko tod m2 109,28 128,61

Kokonaisvastike/vko yhteensä 347,12 387,13

Hsto kpl

VARUSTELUETTELO Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi Varusteluettelo 6 hh huoneisto Kahvikuppi + vati 22 cl 8 kpl Nuolija Muki 30 cl 8 kpl Grillipensseli Kahvikannu 1,1 l kannella 1 kpl Muovihaarukka Sokerikko 22 cl kannella 1 kpl Juustoveitsi Kermakko 22 cl 1 kpl Juustohöylä Kokkivuoka 1,8 l 1 kpl Raastin Kokkivuoka 2,5 l 1 kpl Taloussakset

1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Hsto kpl

28 26

28 26

28 26


Katinkullan Käsikirja

68/153

(päivitetty 7.5.2009) Kokki piirakkavuoka 28 cm Kulho 1,65 l kannella Paistinvati 24x32 cm Kulho 3,4 l Kulho 32 l Kulho 1,2 l Vihannesastia 15x15 cm Juomalasi 29 cl Juomalasi 22 cl Samppanjalasi Viinilasi 24,5 cl Aromilasi Leipälautanen 15 cm Lautanen 21 cm syvä Lautanen 23 cm Leikkelehaarukka Ruokalusikka Kahvilusikka Jälkiruokalusikka Ruokaveitsi Ruokahaarukka Liemikauha Tarjoiluvälineet Kakkulapio Kastikekauha Salaatinottimet pari Jälkiruokakulho 26 cm Jälkiruokakulho 14 cm Maljakko Leipäveitsi Paistinveitsi Perunankuorimaveitsi Juuresveitsi Veitsenteroitin Sitruspuristin 0,7 l Valutusteline aterimille Leipälaatikko Kattila rt 5 l Kattila rt 3 l Kasari rt 1,7 l Paistokasari 26 cm kannella Paistinpannu 28 cm Paistinlasta Vispilä Muovilusikka Pastakauha

1 1 1 1 1 1 2 8 8 8 8 8 16 8 8 3 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Yleissakset Valkosipulipuristin Purkinavaaja Purkinavaaja, iso Siipiavain Pullonavaaja Teesihti, lusikkamalli Munaleikkuri Pihvinuija Siivilä 150 mm Suola ja pippuri telineessä Viininjäähdytin Leipäkori Munakuppi Mehukannu Kakkukupu, terästarjotin Lautasliinateline Talousrullateline Tarjotin Patonkikori Pannunalusta Mitta 0,1 l Mitta 1,0 l Suppilo Mitta 2,0 l Kulho 3,0 l Lävikkö Mikrokupu Kaulin Lasagnevuoka + alusta Tuikkukynttilöille alusta Parkettimoppi Lattiaharja Rikkalapio WC harja Tiskiharja Juuresharja Vaateharja Höyrysilityslauta Ulkolämpömittari Sisälämpömittari Katuharja Pesuvati Sanko Poljinämpäri

Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi Varusteluettelo 8 hh huoneisto Kahvikuppi + vati 22 cl 10 kpl Nuolija Muki 30 cl 10 kpl Grillipensseli Kahvikannu 1,1 l kannella 1 kpl Muovihaarukka Sokerikko 22 cl 1 kpl Juustoveitsi Kokkivuoka 1,8 l 1 kpl Juustohöylä Kokkivuoka 2,5 l 1 kpl Raastin Piirakkavuoka 28 cm 1 kpl Taloussakset Paistinvati 24x32 cm 1 kpl Yleissakset

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl


Katinkullan Käsikirja

69/153

(päivitetty 7.5.2009) Kulho 3,4 l Kulho 3 l Kulho 1,2 l Vihannesastia 15x15 cm Juomalasi 29 cl Vesilasi 22 cl Samppanjalasi Viinilasi 24,5 cl Aromilasi Leipälautanen 15 cm Leikkelelautanen 19 cm mat. valk Lautanen 21 cm syvä Lautanen 23 cm Leikkelehaarukka Ruokalusikka Kahvilusikka Jälkiruokalusikka Ruokaveitsi Ruokahaarukka Liemikauha Tarjoiluvälineet Kakkulapio Kastikekauha Salaatinottimet pari Muovinen leikkuulauta Leipäveitsi Paistinveitsi Perunankuorimaveitsi Juuresveitsi Veitsenteroitin Sitruspuristin 0,7 l Valutusteline aterimille Leipälaatikko Kattila rt 5 l opa Kattila rt 3 l opa Kasari rt 1,7 l opa Paistokasari 26 cm Paistinpannu 28 cm Paistinlasta Vispilä Muovilusikka Pastakauha

1 1 1 2 10 10 10 10 10 20 10 10 10 3 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Valkosipulipuristin Purkinavaaja Purkinavaaja, iso Siipiavain Pullonavaaja Teesihti, lusikkamalli Munaleikkuri Pihvinuija Siivilä 150 mm Suola ja pippuri telineessä Viininjäähdytin Leipäkori Munakuppi Mehukannu Kakkukupu, terästarjotin Lautasliinateline Talousrullateline Tarjotin Patonkikori Pannunalusta Mitta 0,1 l Mitta 1,0 l Suppilo Mitta 2,0 l Kulho 3,0 l Lävikkö Mikrokupu Kaulin Lasagnevuoka + alusta Tuikkukynttilöille alusta Parkettimoppi Lattiaharja Rikkalapio WC harja Tiskiharja Juuresharja Vaateharja Höyrysilityslauta Ulkolämpömittari Sisälämpömittari Katuharja Pesuvati Sanko Poljinämpäri

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2008 Yleistä yhtiöstä Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä


Katinkullan Käsikirja

70/153

(päivitetty 7.5.2009) sijaitsevasta tilasta Nättiniemi Rn:o 2:45 ja Hiekkaniemi II –nimisestä tilasta Rn:o 2:49 vuokrattavaa maa-aluetta ja omistaa ja hallita sille rakennettavia loma-asuntoja ja muita niitä palvelevia rakennuksia. Vuokra-alueen pinta-ala on 5,9 ha ja sen vuokrasopimus päättyy 5.4.2054. Yhtiön omistamissa rakennuksissa sijaitsevat huoneistot on varattu osakkeenomistajien loma-asunnoiksi ja hallittaviksi viikko-osake -periaatteella. Yhtiökokous Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemen varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2008. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajat Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Eero Suomela. KHT Simo Salonen toimi yhtiökokouksen päätöksellä ylimääräisenä tilintarkastajana keskittyen Katinkultayhtiöiden välisiin sopimuksiin antaen niistä erillisen lausunnon. Yhtiön johto 1.1.– 25.4.2008 Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Hannu Mäntyharju puheenjohtajana ja jäseninä Seppo Juurikko, Ari Pitkänen, Arto Hyvönen ja Marko Hiltunen. 25.4.2008 jälkeen yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Hannu Mäntyharju puheenjohtajana ja Seppo Juurikko, Ari Pitkänen, Marko Hiltunen ja Arto Hyvönen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 6 kertaa. Toimitusjohtajana on toiminut Ilpo Antikainen. Henkilökunta Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on ostanut ulkopuolisia palveluja seuraavasti: Palveluntarjoaja Lisätiedot Sokotel Aikaosuuspalvelu AOP Oy Comforta SOL-palvelut Katinkullan kiinteistöhoito Securitas Oy T:mi Pekka Jansa Kainuun Energia

Palvelu Vastaanotto-, nuorisotilapalvelut Kirjanpito, osakasrekisteri, isännöinti ja toimitusjohtaja palvelut Pesulapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistöhuolto Vartiointi Polttopuutoimitukset Sähköntoimitus

Sokotel Oy, Aikaosuuspalvelu AOP Oy ja kiinteistöyhtiö ovat korvanneet aikaisemman palvelusopimuksen viisivuotisella puitesopimuksella ja siihen liitetyillä yksityiskohtaisilla alasopimuksilla. Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo-sekä irtaimistovakuutus IFvahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.


Katinkullan Käsikirja

71/153

(päivitetty 7.5.2009) Korjaukset ja huolto Huoltoviikolla ja tilikauden aikana suoritettiin huoneistojen laatutason säilyttämiseksi tarvittavat ylläpitokorjaukset ja hankinnat. Toiminta ja talous Tilikauden aikana yhtiö keskittyi korkeatasoisen palvelutason säilyttämiseen. Kansainvälinen vaihtojärjestelmä RCI on myöntänyt Katinkullalle seitsemäntoista kertaa peräkkäin ainoa Suomessa Gold Crown Resort- arvon. Olennaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut.

Tuotot Perushoitokulut Käyttökulut Käyttöaste

2008 919.644,57 622.371,17 267.734,29 84,0 %

2007 911.599,34 609.501,41 276.159,79 86,0 %

2006 630.812,92 455.290,13 229.066,20 85,0 %

Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja koneista ja kalustosta 59.121,66 € sekä pitkävaikutteisesta Menoista 1.026,61 €, yhteensä 60.148,27 €. Edellisen tilikauden poistojen yhteismäärä oli 87.952,02 €. Kulutustiedot 2008 Sähkö kWh - päiväenergia - yöenergia Vesikulutus

699.758 543.441 6.228

2007 730.101 522.935 6.425

2006 577.732 465.068 10.453

Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudella Ensimmäisen täyden viikkolomaosaketilikauden jälkeen yhtiön toiminta vakiintuu ja ylläpitotoimenpiteillä säilytetään korkeatasoinen palvelu. Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi Tilikauden voitto 9,03 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta. Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi Hallitus


Katinkullan K채sikirja (p채ivitetty 7.5.2009)

72/153


Katinkullan Käsikirja

73/153

(päivitetty 7.5.2009) BUDJETTIVERTAILU TUOTOT Perusvastikkeet Palveluvastikkeet Alv vastike Vastikkeiden alv Muut kiinteistön tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT PERUSKULUT Palkat ja palkkiot+sivukulut Vuokrat/nuoristotila+varasto Vuokrat/maa-alue Kiinteistövero Sähkö Yleisalueiden sähkö Jätehuolto Ulkoalueiden kesähoito Ulkoalueiden talvihuolto Yhteisalueiden hoito Vuokratekstiilit ja matot Vakuutukset Rakennusten korjaus ja huolto Kaluston korjaus ja huolto Polkupyörien huolto Grillien huolto Kiinteistöhuolto Vastaanottopalvelut Aluevartointi Isännöinti ja kirjanpito/hallintopalvelut Tilintarkastus Pankki-ja postimaksut Tv-palvelut ja -luvat Internet Älykortti Matka- ja maj.korvaukset/kok.kulut Suursiivous Muut hoitokulut Perushoitokulujen alv PERUSHOITOKULUT KÄYTTÖKULUT Vesi Takkapuut ja nestekaasu Pesulapalvelut Siivouspalvelut Pesuaineet ja paperit Kuluvat käyttötarv.+pienkalusto Käyttökulujen alv KIINTEISTÖN KÄYTTÖKULUT POISTOT Korkotuotot Korkokulut TULOT YHTEENSÄ KAIKKI KULUT YHTEENSÄ TULOS

Budjetti 1.1.-31.12.2008

Toteutuma 1.1.-31.12.2008

Ero 1.1.-31.12.2008

662 000,00 260 000,00 0,00 -100 000,00 1 000,00 823 000,00

662 552,22 279 097,10 7 896,58 -50 302,71 785,70 900 028,89

552,22 19 097,10 7 896,58 49 697,29 -214,30 77 028,89

9 000,00 7 000,00 101 000,00 20 000,00 100 000,00 2 000,00 14 000,00 52 000,00 20 000,00 7 000,00 5 000,00 9 000,00 20 000,00 15 000,00 5 000,00 3 000,00 43 000,00 55 000,00 7 000,00 44 000,00 4 000,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 3 000,00 30 000,00 26 000,00 -59 500,00 591 500,00

2 697,03 8 226,24 103 816,80 8 788,82 115 940,43 0,00 6 871,63 47 401,12 32 663,05 13 020,85 878,82 12 470,19 24 684,48 22 549,75 6 164,31 687,32 44 528,76 44 653,80 8 889,92 45 848,51 3 613,64 4 485,47 -2 122,46 10 194,69 0,00 7 081,22 30 056,69 17 310,76 -29 684,29 591 717,55

6 302,97 -1 226,24 -2 816,80 11 211,18 -15 940,43 2 000,00 7 128,37 4 598,88 -12 663,05 -6 020,85 4 121,18 -3 470,19 -4 684,48 -7 549,75 -1 164,31 2 312,68 -1 528,76 10 346,20 -1 889,92 -1 848,51 386,36 514,53 7 122,46 19 805,31 10 000,00 -4 081,22 -56,69 8 689,24 -29 815,71 -217,55

25 000,00 25 000,00 54 000,00 125 000,00 15 000,00 15 000,00 -25 500,00 233 500,00 0,00 0,00 0,00 823 000,00 825 000,00 -2 000,00

18 418,39 16 430,61 49 778,51 163 326,03 13 151,77 19 350,82 -12 721,84 267 734,29 60 148,27 19 615,68 35,43 919 644,57 919 635,54 9,03

6 581,61 8 569,39 4 221,49 -38 326,03 1 848,23 -4 350,82 -12 778,16 -34 234,29 -60 148,27 -19 615,68 -35,43 -96 644,57 94 635,54 2 009,03


Katinkullan Käsikirja

74/153

(päivitetty 7.5.2009)

VASTIKERAHOITUSLASKELMA Yhtiövastiketulot Perusvastikkeet Palveluvastikkeet Vastikkeiden alv Alv vastike

Kiinteistön tuotot Rahastojenmuut lisäykset Korkotuotot Muut tuotot

2008

2007

662 552,22 279 097,10 -50 302,71 7 896,58 899 243,19

643 276,78 278 290,58 -70 911,92 8 894,48 859 549,92

0,00 19 615,68 785,70 20 401,38

0,00 52 049,42 0,00 52 049,42

Tuotot yhteensä Menot Perushoitokulut Palveluvastikekulut Hoitokulujen alv Korkokulut Aktivoinnit taseeseen Hoitokulut yhteensä

919 644,57

621 401,84 280 456,13 -42 406,13 35,43 30 618,19

911 599,34

609 501,41 276 159,79 -62 017,44 0,00 38 958,65 890 105,46

862 602,41

Hoitojäämä tilikaudelta Ed. tilikausien hoitojäämät Siirtyvä hoitojäämä

29 539,11 95 099,76 124 638,87

48 996,93 46 102,83 95 099,76

Investointilaskelma Rakennusrahastosijoitus Alv palautusvastuun täsmäytys Rakentamiskustannukset Palautettu alv aik.rak.kustannuksista Investointijäämä tilikaudelta Ed.tilikauden jäämä Siirtyvä investointijäämä

96 857,99 -100 490,25 0,00 -226 876,17 -230 508,43 467 312,53 236 804,10

66 771,50 -544 960,54 0,00 -535 465,42 -1 013 654,46 1 480 966,99 467 312,53

Siirtyvä ylijäämä yhteensä

361 442,97

562 412,29

Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieraspääoma

Arvonlisäverovastikelaskelma Alv vastiketuotot Suoritettava alv (vastikkeista) Vähennettäv alv (hoitokuluista) Tilikauden ali/ylijäämä

426 494,72 -65 051,75

361 442,97

7 896,58 -50 302,71 42 406,13 0,00

631 421,91 -69 009,62

562 412,29

8 894,48 -70 911,92 62 017,44 0,00


Katinkullan Käsikirja

75/153

(päivitetty 7.5.2009)

TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2008

01.01.-31.12.2007

899 243,19

859 549,92

785,70

0,00

2 697,03 60 148,27 856 754,81

2 798,22 87 952,02 820 845,54

LIIKEVOITTO (TAPPIO)

-19 571,22

-52 045,86

Rahoitustuotot ja -kulut

19 580,25

52 049,42

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA

9,03

3,56

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

9,03

3,56

LIIKEVAIHTO Kiinteistön muut tuotot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Kiinteistön muut kulut


Katinkullan Käsikirja

76/153

(päivitetty 7.5.2009)

TASE

Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Vastaavaa

Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakeanti Rakennusrahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

31.12.2008

31.12.2007

112 551,38 10 783 379,32 10 895 930,70

106 993,88 10 591 590,73 10 698 584,61

309 842,25 116 652,47 426 494,72

535 273,47 96 148,44 631 421,91

11 322 425,42

11 330 006,52

14 040,00 0,00 11 243 320,46 4,18

14 040,00 0,00 11 246 952,72 0,62

9,03 11 257 373,67

3,56 11 260 996,90

65 051,75 65 051,75 11 322 425,42

69 009,62 69 009,62 11 330 006,52

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa


Katinkullan Käsikirja

77/153

(päivitetty 7.5.2009) YHTIÖJÄRJESTYS KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN HIEKKANIEMI -nimisen yhtiön YHTIÖJÄRJESTYS 1 §. Toiminimi, kotipaikka ja toimiala Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Katinkullan Hiekkaniemi ja sen kotipaikka on Sotkamon kunta. Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitsevasta tilasta Nättiniemi Rn:o 2:45 ja Hiekkaniemi II -nimisestä tilasta Rn:o 2:49 vuokrattavaa maa-aluetta ja omistaa ja hallita sille rakennettavia loma-asuntoja ja muita niitä palvelevia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa sijaitsevat huoneistot on varattu osakkeenomistajien loma-asunnoiksi ja hallittaviksi tässä yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyllä viikko-osake-periaatteella. Yhtiö voi omistaa toimintaansa palvelevia muiden yhtiöiden osakkeita ja muita arvopapereita ja liittyä osakkaaksi toimintaansa palveleviin yhteisöihin ja laitoksiin ja omistaa niitä yksin tai yhdessä muiden niitä käyttävien kanssa. Yhtiö voi perustaa rahastoja uudisrakennusten rakentamista, peruskorjausta ja alueen tai oman toimintansa kehittämistä varten. 2 §. Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on neljätoistatuhattaneljäkymmentä (14.040) euroa jaettuna kahteentuhanteenkahdeksaansataankahdeksaan (2.808) viiden (5) euron nimellisarvoiseen osakkeeseen. Yhtiön osakekirjat painetaan osakekirjojen painamiseen hyväksytyssä painolaitoksessa. 3 §. Huoneistoselitelmä Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja ja niissä olevaa irtaimistoa ja muuta niihin kuuluvaa, lomanvieton yhteydessä käytettäväksi tarkoitettua omaisuutta: Talon/huoneiston n:o 14 A1 15 M2

Osakkeiden lukumäärä 52 52

numerot 14.A.1.1.-14.A.1.52 15.M.2.1.-15.M.2.52

( KOKO OSAKELUETTELO KÄSIKIRJAN LOPUSSA ) Yhtiön hallintaan jäävät muut kuin edellä luetellut tilat, tekniset tilat ja muu kuin kunkin asunnon välittämään hallintaan piha-alueena jäävä maa-alue. Viikko n:o 19 on huoltoviikko, jonka aikana asunnossa suoritetaan kaikki vuotuisen hoidon ja huollon ja peruskorjauksen edellyttämät työt. Niinä vuosina kun vuodessa on 53 viikkoa, jää viikko 53 yhtiön hallintaan vuokrattavaksi käypää vuokraa vastaan yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille. Näin saadut tulot vuokrauksesta aiheutuneilla menoilla vähennettynä kuuluvat yhtiölle. Osakkeen viimeinen numero osoittaa sen kalenteriviikon numeron, jonka ajan kyseinen osake oikeuttaa hallitsemaan huoneistotunnuksella merkittyä huoneistoa. Rakennusten ja huoneistojen sijainti ja niiden hallintaan kuuluva piha-alue on merkitty liitteenä 1 olevaan asemapiirustukseen.

Huoneiston hallinta-aika alkaa osakkeen viimeisen numeron osoittamaa kalenteriviikkoa edeltävänä perjantaina kello 18.00 ja päättyy osakenumeron osoittaman kalenteriviikon perjantaina kello 10.00. Kussakin rakennuksessa sijaitsevien huoneistojen välittömään hallintaan kuuluu lisäksi ulko- ja sisävarastotiloja sekä liitteenä 1 olevaan asemapiirustukseen katkoviivalla merkitty piha-alue.


Katinkullan Käsikirja

78/153

(päivitetty 7.5.2009) 4 §. Yhtiövastikkeet Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen, joka jakaantuu hoito- ja rahoitusvastikkeisiin. Vastikkeen maksuvelvollisuus alkaa silloin kun huoneisto on viranomaistarkastettu ja otettu käyttöön. Huoltoviikon n:o 19 osakkeilta ei mitään vastiketta peritä. Hoitovastike jaetaan perushoitovastikkeeseen ja palveluvastikkeeseen, jota peritään sen mukaan, onko asuntoa kyseisen viikon aikana käytetty vai ei. Perushoitovastike lasketaan ensin huoneistokohtaisesti kunkin huoneiston asuinpinta-alan perusteella käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja huoneistojen jyvitettyjä pinta-aloja ja sen jälkeen osakekohtaisesti niin, että yhdeltä osakkeelta vastike on 1/51 osa sen huoneiston vastikkeesta, jonka hallitsemiseen osake oikeuttaa. Palvelu- ja rahoitusvastike lasketaan ensin huoneistokohtaisesti kunkin huoneiston asuinpinta-alan perusteella käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja huoneistojen todellisia pinta-aloja ja sen jälkeen osakekohtaisesti niin, että yhdeltä osakkeelta vastike on 1/51 osa sen huoneiston vastikkeesta, jonka hallitsemiseen osake oikeuttaa. Perushoitovastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kaikki kiinteistön hoidon, huollon, lämmön, televisiolupien, ulkoalueidenhoidon ja muun viikoittaisesta asumisesta riippumattoman perushoidon, vastaanottopalvelujen menot, maanvuokran, verot sekä yhtiön osuuden koko Katinkullan alueen yleishoidon ja palvelujen aiheuttamista menoista ja myös yhtiön osuuden loma-asuntojen hoitoa ja käyttöä palvelevien yhtiöiden ja yhteisöiden perimistä maksuista. Palveluvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kaikki asunnossa asumisesta aiheutuvat perushoitovastikemenoihin kuulumattomat lisämenot kuten siivouksen, astioiden pesun, vuoteiden sijauksen, liinavaatteiden pesun, sähkön, veden, kulutustarvikkeiden kuten pesuaineiden, talous- ja WC-papereiden, maksu-tv:n, vaihtotavaroiden ym. loma-asumisen ja muun siihen liittyvän palvelutoiminnan aiheuttamat menot. Perushoitovastike peritään jokaiselta viikolta, huoltoviikkoa n:o 19 lukuun ottamatta, ja palveluvastike peritään jokaiselta sellaiselta viikolta, jona loma-asuntoa on asumiseen käytetty. Huoneistoissa kulutetusta vedestä ja jätevedestä sekä veden lämmittämisestä aiheutuneista kustannuksista sekä sähköstä tai joistakin niistä voidaan periä hallituksen määräämä eri korvaus huoneistokohtaisen kulutuksen mittauksen perusteella, jos huoneistoihin on rakennusvaiheen aikana tai sen jälkeen asennettu vastaavat mittauslaitteet. Mikäli huoneistossa on suoritettu viikon aikana ns. välisiivouksia tai suoritettu muita asukkaan tilaamia toimia, laskutetaan niistä, jollei palveluiden tilaajan kanssa muuta ole sovittu, osakkeen omistajaa yhtiön hallituksen vahvistamien laskutusperusteiden mukaisesti. Rahoitusvastike, jolla katetaan yhtiön kaikki rahoitusmenot, lasketaan samalla perusteella kuin palveluvastike. Vastikkeiden sekä edellä mainittujen erilliskorvausten perimisen perusteiden, maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Jos osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta, hallitus voi päättää osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakkeen ottamisesta yhtiön hallintaan ja yhtiö on oikeutettu käyttämään huoneistosta saatavat tulot erääntyneiden vastikkeiden maksamiseen. Päätöksestä on annettava osakkeenomistajalle todisteellisesti kirjallisesti tieto 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallituksella on oikeus pidättää osakkeen tarkoittaman huoneiston hallintaoikeus yhtiölle siihen saakka, kunnes yhtiö on saanut vuokratuotoilla katetuksi erääntyneet yhtiövastikkeet korkoineen ja kuluineen. 5 §. Osakkeita rasittava lainaosuus Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle huoneistojen pinta-alan ja osakkeiden lukumäärän mukaan laskettavan osuuden yhtiön mahdollisista pitkäaikaisista lainoista joko kokonaan tai hallituksen päättämissä erissä. Lainaosuuksien suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina ja erissä ja muutoinkin niin, että lyhennykset voidaan lainasopimusten mukaan välittömästi suorituksen jälkeen edelleen maksaa yhtiön velkojille.


Katinkullan Käsikirja

79/153

(päivitetty 7.5.2009) Lainaosuussuorituksen tulee kattaa lyhennyspäivään asti kertynyt korko ja kaikki muut lyhennyspäivään asti kertyneet lainan hoitokustannukset ja myös mahdolliset lainan lyhennyskustannukset. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta peritään sen jälkeen vain hoitovastiketta ja lainaosuutensa osaksi maksaneelta vain hoitovastiketta ja jäljellä olevaa lainaosuutta vastaavia lainoja vastaava osa rahoitusvastikkeesta. 6 §. Yhtiön hallinto Yhtiö asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hallitus on valittu ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 7 §. Hallituksen toimivalta ja toiminta Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on saapuvilla enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni ja puheenjohtajan vaaleissa arpa. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on jokaisen läsnäolijan allekirjoitettava. Hallituksella on oikeus laatia alueen ja yhtiön omaisuuden hoitoa, huoltoa ja yleistä järjestystä säätelevät hoito- ja huoltosuunnitelmat ja järjestyssäännön, joita osakkaat ja asunnoissa asuvat ovat velvollisia noudattamaan. 8 §. Toimitusjohtaja Yhtiöllä tulee olla toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus. Toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan velvollisuutena on yhtiökokousten ja hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa sekä ensisijaisesti valvoa sitä, että hallituksen vahvistamia hoito- ja huoltosuunnitelmia ja järjestyssääntöä noudatetaan. 9 §. Toiminimen kirjoittaminen Yhtiön toiminimen kirjoittavat ja yhtiötä kaikissa oikeustoimissa edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Yhtiön hallitus voi antaa toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenelle tai ulkopuoliselle oikeuden kirjoittaa yhtiön toiminimen per procuram. 10 §. Tilintarkastaja Yhtiöllä tulee olla yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä varamies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös KHT tai HTM-tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 11 §. Tilikausi ja tilinpäätös Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta toimitettava tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.


Katinkullan Käsikirja

80/153

(päivitetty 7.5.2009) 12 §. Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Kokous voidaan pitää joko yhtiön kotipaikkakunnalla tai Helsingissä. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous, hallitus, tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 1/10 osaa kaikista osakkeista kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelemistä sitä hallitukselta vaativat. Kokouskutsu on lähetettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 13 §. Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai osakkeenomistajille kirjeitse heidän osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa. Kokouskutsujen toimittamisen tulee tapahtua aikaisintaan kuusi (6) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 14 §. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä - tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; - tilintarkastuskertomus; päätettävä - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;

- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain palkkioista; - päätettävä ja vahvistettava talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle sekä määrättävä ja vahvistettava osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus viikosta numero 1 lähtien; - hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja valittava - hallituksen jäsenet; - tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö; minkä jälkeen käsitellään - muut kokouskutsussa mainitut asiat. 15 §. Asioiden käsittely ja päätöksenteko yhtiökokouksessa Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen. Poissaolevalla osakkeenomistajalla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuutetun asiamiehen välityksellä.


Katinkullan Käsikirja

81/153

(päivitetty 7.5.2009) Asiat yhtiökokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei ole kysymys yhtiöjärjestyksen tai osakkeisiin liittyvien hallintaoikeuksien muuttamisesta, jolloin päätös edellyttää vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista tai mikäli laissa muutoin ei ole toisin määrätty. Vaaleissa valituksi tulevat ne, jotka saavat eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. 16 §. Sovellettava laki Muutoin sovelletaan voimassaolevan osakeyhtiölain säännöksiä.


Katinkullan Käsikirja

82/153

(päivitetty 7.5.2009) KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN GOLFHARJU Y-TUNNUS 2104809-7 Hallitus Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharju Hannu Mäntyharju (pj) hannu.mantyharju@hcresorts.com Arto Hyvönen arto.hyvonen@hcresorts.com Riku Rauhala riku.rauhala@aop.fi Seppo Juurikko seppo.juurikko@pp.inet.fi Minna Lehto minna.lehto@forenom.fi Seppo Sirviö seppo.sirvio@welho.com Toimitusjohtaja Ilpo Antikainen ilpo.antikainen@hcresorts.com KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN GOLFHARJU, PERUSTIEDOT Vastikkeet Yhtiövastikkeet 2008 Asuntokoko 2h+k+s+p 62,0 m2 2h+k+s+p 70,5 m2 2h+k+s+p 71,5 m2

Vastikkeet Perusvastike/vko Käyttövastike/vko yhteensä/vko 211,23 240,19 243,60

96,75 110,02 111,58

307,98 350,21 355,18

Yhtiövastikkeet 2009 Asuntokoko 2h+k+s+p 62,0 m2 2h+k+s+p 70,5 m2 2h+k+s+p 71,5 m2

Vastikkeet Perusvastike/vko Käyttövastike/vko yhteensä/vko 211,23 240,19 243,60

96,75 110,02 111,58

307,98 350,21 355,18

Yhtiövastikkeet 2010 Asuntokoko 2h+k+s+p 62,0 m2 2h+k+s+p 70,5 m2 2h+k+s+p 71,5 m2

Vastikkeet Perusvastike/vko Käyttövastike/vko yhteensä/vko 211,23 240,19 243,60

96,75 110,02 111,58

307,98 350,21 355,18


Katinkullan Käsikirja

83/153

(päivitetty 7.5.2009)

Organisaatiokaavio

Katinkullan Golfharju HALLITUS

Hannu Mäntyharju pj. Arto Hyvönen, Riku Rauhala, Seppo Juurikko, Lehto Minna, Seppo Sirviö

Ilpo Antikainen, toimitusjohtaja, Aikaosuuspalvelu Oy

Palvelusopimus Holiday Club Resorts Oy Sokotel Oy Juha Huotari hotellinjohtaja

Helena Heikkinen Vastaanotto

Yhteistyöyritykset Tarja Rissanen SOL Palvelut Oy

Anu Ronkainen Harrastepäällikkö

Lassi Lindeman Katinkullan Kiinteistö Oy

Toni Oittinen Lomaisäntä

Mikko Vainionpää Comforta Oy

Tarja Petäjäjärvi Hallinto

Aimo Korhonen Vuokatin Nurmi Oy

Aikaosuuspalvelu Oy Riku Rauhala, tj.

Elina Suomela Tekninen isännöitsijä

Pekka Jansa Puutoimitukset

Sirpa Peräkasari Kirjanpitopäällikkö Tarja Sorsa Kirjanpitäjä

Kirsi Kuivasmäki Vastikelaskutus, osake-ja osakasrekisteröinti

Paula Kankaanranta Perintä


Katinkullan Käsikirja

84/153

(päivitetty 7.5.2009)

Varusteluettelo Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharju Varusteluettelo 4 hh huoneisto Kahvikuppi + vati Teekuppipari Sokerikko kannella Kermakko Lautanen Lautanen Syvälautanen Munakuppi Paistinvati Kulho 3,2 l kannella Kulho 3,2 l Kulho 1,5 l Vuoka Ruokalusikka Ruokaveitsi Ruokahaarukka Jälkiruokalusikka Kahvilusikka Leikkelehaarukka Voiveitsi Liemikauha Tarjoiluvälineet Kakkulapio Kastikekauha Salaatinottimet pari Kattila rt 3 l Kasari rt 1,5 l Paisitinpannu Pannunalusta Suolasirotin Pippurisirotin Viinipullon jäähd. Juomalasi 29 cl Juomalasi 22 cl Vinilasi 125 cl Viinilasi 24,5 cl Aromilasi Jälkiruokakulho 10,5 cm Jälkiruokakulho 26 cm

6 6 1 1 6 6 6 6 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 6 6 6 6 6 6 2

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Juuresveitsi Juustohöylä Leikkuuveitsi sahat. Paistinveitsi Perunankuorimaveitsi Paistinlasta Vispilä Kapusta Taloussakset Yleissakset Valkosipulipuristin Purkinavaaja Siipiavain Pullonavaaja Teekuula Munaleikkuri Pihvinuija Leikkuulauta muovi Mitta 0,1 l Mitta 1,0 l Raastin Vesikannu Kakkukupu + alusta Taikinakulho Siivilä Lävikkö Sitruspuristin Maljakko Tarjotin Lautasliinateline Talouspaperiteline Veitsenteroitin Valutusteline aterimille Mikrokupu Tuikkualusta Juuresharja Tiskiharja WC-harja Sisä- ja ulkolämpömittarit Potta Silityslauta Vaaterharja Rikkalapio ja -harja Kuivain (ph) Poljinroskis

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl


Katinkullan Käsikirja

85/153

(päivitetty 7.5.2009)

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2008 Yleistä yhtiöstä Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitsevista tiloista Kotirinne Rn:o 2-153, Tyynelä 2-203 ja Mutala 2-154 vuokrattavaa maa-aluetta ja omistaa ja hallita sille rakennettavia lomaasuntoja ja muita niitä palvelevia rakennuksia. Vuokra-alueen pinta-ala on 9.592 m2 ja sen vuokrasopimus päättyy 10.5.2057. Yhtiön omistamissa rakennuksissa sijaitsevat huoneistot on varattu osakkeenomistajien loma-asunnoiksi ja hallittaviksi viikko-osake -periaatteella. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2008 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 16§:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 29.12.2008. Tilintarkastajat Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Silja Komulainen. KHT Simo Salonen toimi muiden yhtiöiden yhtiökokouksen päätöksellä ylimääräisenä tilintarkastajana keskittyen Katinkultayhtiöiden välisiin sopimuksiin antaen niistä erillisen lausunnon. Yhtiön johto 1.1.-25.4.2008 Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Arto Hyvönen puheenjohtajana ja jäseninä Ilpo Antikainen ja Riku Rauhala. 25.4.2008 jälkeen yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Hannu Mäntyharju puheenjohtajana ja Arto Hyvönen, Seppo Juurikko, Seppo Sirviö, Riku Rauhala ja Minna Lehto Hallitus kokoontui tilikauden aikana 6 kertaa. Toimitusjohtajana on toiminut Ilpo Antikainen. Henkilökunta Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on tehnyt sopimukset alkaen 1.1.2008 ulkopuolisista palveluista seuraavasti: Palveluntarjoaja Lisätiedot Sokotel Aikaosuuspalvelu AOP Oy Comforta SOL-palvelut Katinkullan kiinteistöhoito Securitas Oy T:mi Pekka Jansa Kainuun Energia Vapo

Palvelu Vastaanotto-, nuorisotilapalvelut Kirjanpito, osakasrekisteri, isännöinti ja toimitusjohtaja palvelut Pesulapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistöhuolto Vartiointi Polttopuutoimitukset Sähköntoimitus Kaukolämmöntoimitus

Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus IFvahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. Toiminta ja talous Tilikauden aikana yhtiö keskittyi korkeatasoisen palvelutason säilyttämiseen. Kansainvälinen vaihtojärjestelmä RCI on myöntänyt Katinkullalle kahdeksantoista kertaa peräkkäin ainoana Suomessa Gold Crown Resort-arvon.


Katinkullan Käsikirja

86/153

(päivitetty 7.5.2009)

Tuotot Tuotot Perushoitokulut Käyttökulut Käyttöaste

2008 624.279,56 360.188,16 123.522,88 78,0%

Kulutustiedot 2008 Sähkö kWh - päiväenergia - yöenergia Vesikulutus

157.885,00 113.955,00 3.142

Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja koneista ja kalustosta 146.972,20 € sekä pitkävaikutteisista menoista 14.506,19 €, yhteensä 161.478,39 €. Edellisellä tilikaudella ei tehty poistoja. Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudella Yhtiön toiminta ja talous jatkuvat vakiintuneina. Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi Tilikauden voitto 0,39 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.


Katinkullan Käsikirja

87/153

(päivitetty 7.5.2009) BUDJETTIVERTAILU TUOTOT Perusvastikkeet Palveluvastikkeet Alv vastike Vastikkeiden alv Muut kiinteistön tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT PERUSKULUT Palkat ja palkkiot+sivukulut Vuokrat/nuoristotila+varasto Vuokrat/maa-alue Kiinteistövero Sähkö Lämmitys Jätehuolto Ulkoalueiden kesähoito Ulkoalueiden talvihuolto Yhteisalueiden hoito Vuokratekstiilit ja matot Vakuutukset Rakennusten korjaus ja huolto Kaluston korjaus ja huolto Polkupyörien huolto Kiinteistöhuolto Vastaanottopalvelut Aluevartointi Isännöinti ja kirjanpito/hallintopalvelut Tilintarkastus Pankki-ja postimaksut Tv-palvelut ja -luvat Internet Älykortti Matka- ja maj.korvaukset/kok.kulut Suursiivous Muut hoitokulut Perushoitokulujen alv PERUSHOITOKULUT KÄYTTÖKULUT Vesi Takkapuut ja nestekaasu Pesulapalvelut Siivouspalvelut Pesuaineet ja paperit Kuluvat käyttötarv.+pienkalusto Käyttökulujen alv KIINTEISTÖN KÄYTTÖKULUT POISTOT Korkotuotot Korkokulut TULOT YHTEENSÄ KAIKKI KULUT YHTEENSÄ TULOS

Budjetti 1.1.-31.12.2008

Toteutuma 1.1.-31.12.2008

Ero 1.1.-31.12.2008

490 000,00 202 000,00 0,00 -85 000,00 0,00 607 000,00

489 988,62 159 699,45 28 955,61 -103 538,74 164,73 575 269,67

-11,38 -42 300,55 28 955,61 -18 538,74 164,73 -31 730,33

6 000,00 6 000,00 70 000,00 20 000,00 22 000,00 60 000,00 8 000,00 25 000,00 25 000,00 7 000,00 4 000,00 8 000,00 20 000,00 10 000,00 3 000,00 34 000,00 35 000,00 5 000,00 35 000,00 3 000,00 4 000,00 3 000,00 24 000,00 8 000,00 2 000,00 15 000,00 11 000,00 -52 500,00 420 500,00

1 541,57 5 391,95 70 002,00 6 738,12 28 266,25 28 597,20 4 884,18 0,00 22 265,00 4 504,17 6 959,37 3 842,95 16 004,21 20 640,38 2 481,55 34 634,88 35 051,39 213,42 43 678,76 1 307,84 1 538,30 501,57 34 199,63 0,00 4 097,97 0,00 14 007,64 -52 208,19 339 142,11

4 458,43 608,05 -2,00 13 261,88 -6 266,25 31 402,80 3 115,82 25 000,00 2 735,00 2 495,83 -2 959,37 4 157,05 3 995,79 -10 640,38 518,45 -634,88 -51,39 4 786,58 -8 678,76 1 692,16 2 461,70 2 498,43 -10 199,63 8 000,00 -2 097,97 15 000,00 -3 007,64 -291,81 81 357,89

20 000,00 15 000,00 40 000,00 100 000,00 15 000,00 15 000,00 -22 500,00 182 500,00 0,00 0,00 0,00 607 000,00 603 000,00 4 000,00

7 883,80 8 282,80 22 886,77 83 709,46 10 533,42 12 601,57 -22 374,94 123 522,88 161 478,39 49 009,89 135,79 624 279,56 624 279,17 0,39

12 116,20 6 717,20 17 113,23 16 290,54 4 466,58 2 398,43 -125,06 58 977,12 -161 478,39 -49 009,89 -135,79 -17 279,56 21 279,17 -3 999,61


Katinkullan Käsikirja

88/153

(päivitetty 7.5.2009) Vastikerahoituslaskelma

VASTIKERAHOITUSLASKELMA 2008 Yhtiövastiketulot Perusvastikkeet Palveluvastikkeet Vastikkeiden alv Alv vastike

Korkotuotot Muut tuotot

489 988,62 159 699,45 -103 538,74 28 955,61 575 104,94 49 009,89 164,73 49 174,62

Tuotot yhteensä Menot Perushoitokulut Perushoitokulujen alv Palveluvastikekulut Hoitokulujen alv Korkokulut Aktivoinnit taseeseen Hoitokulut yhteensä

624 279,56

391 350,30 -52 208,19 145 897,82 -22 374,94 135,79 17 612,30 480 413,08

Hoitojäämä tilikaudelta Ed. tilikausien hoitojäämät Siirtyvä hoitojäämä

143 866,48 0,00 143 866,48

Investointilaskelma Svop -rahastosijoitus Svop -rahastosijoituksen oikaisu Rakentamiskustannukset Palautettu alv aik.rak.kustannuksista Investointijäämä tilikaudelta Ed.tilikauden jäämä Siirtyvä investointijäämä

1 361 567,48 -1 456 043,83 -211 720,35 -296 852,86 -603 049,56 562 670,64 -40 378,92

Siirtyvä ylijäämä yhteensä Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieraspääoma

Arvonlisäverovastikelaskelma Alv vastiketuotot Suoritettava alv (vastikkeista) Vähennettäv alv (hoitokuluista) Tilikauden ali/ylijäämä

103 487,56

494 656,54 -391 168,98

103 487,56

28 955,61 -103 538,74 74 583,13 0,00


Katinkullan Käsikirja

89/153

(päivitetty 7.5.2009)

TULOSLAKELMA 01.01.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO Kiinteistön muut tuotot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Kiinteistön muut kulut

575 104,94 164,73 1 541,57 161 478,39 461 123,42

LIIKEVOITTO (TAPPIO)

-48 873,71

Rahoitustuotot ja -kulut

48 874,10

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA

0,39

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

0,39


Katinkullan Käsikirja

90/153

(päivitetty 7.5.2009)

TASE

31.12.2008

31.12.2007

77 918,83 6 485 027,24 6 562 946,07

77 918,83 6 120 320,12 6 198 238,95

283 493,37 211 163,17 494 656,54

1 362 574,80 52 868,53 1 415 443,33

7 057 602,61

7 613 682,28

8 736,00 6 657 697,24

8 736,00 6 752 173,59

Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

0,39 6 666 433,63

0,00 6 760 909,59

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa

391 168,98 391 168,98 7 057 602,61

852 772,69 852 772,69 7 613 682,28

Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Vastaavaa

Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharju Talousarvio 2010 TEUR

BUDJETTI 2008

Toteutuma 2008

BUDJETTI BUDJETTI 2009 2010

Perusvastikkeet Palveluvastikkeet Muut kiinteistön tuotot Alv vastike Vastikkeiden Alv

490 202 0 0 -85 607

490 160 0 29 -104 575

490 202 21 25 -85 653

490 160 0 22 -85 587

Palkat Sosiaalikulut Tontin vuokra Varaston vuokra

5 1 70 2

2 0 70 0

5 1 70 2

5 1 71 2

TUOTOT Vastikkeet ja muut tuotot

Tuotot yhteensä KULUT Peruskulut


Katinkullan Käsikirja

91/153

(päivitetty 7.5.2009) Kiinteistövero Sähkö Kaukolämpö Jätehuolto Pihan ja kadun huolto Ulkoalueiden kesähoito Ulkoalueiden talvihuolto Yhteisalueiden hoito Vuokratekstiilit ja matot Vakuutukset Rakennusten korjaus ja huolto Kaluston korjaus ja huolto Polkupyörien säilytys ja huolto Kiinteistöhuolto Vastaanottopalvelut Isännöinti ja kirjanpito/ hallintopalvelu Aluevartointi Tilintarkastus Asiantuntijapalvelut Pankki-,posti- ja rek.maksut TV - palvelut ja -luvat Internet Älykortti Nuorisotila Matka- ja majoituskorvaukset Suursiivous Muut hoitokulut Perusvastikekulujen Alv Perushoitokulut yht

20 22 60 8 2 25 25 5 4 8 20 10 3 34 35 35 5 3 1 4 3 24 8 4 2 15 10 -50 423

7 28 29 5 0 0 22 10 6 4 16 20 3 38 35 44 1 1 0 1 1 34 0 5 4 0 14 -52 348

20 22 60 8 2 25 25 5 4 8 20 10 3 34 35 35 5 3 1 4 3 24 8 4 2 15 10 -50 423

10 30 35 6 2 25 25 10 7 6 20 10 3 38 36 45 5 3 1 4 2 34 8 5 5 15 10 -50 429

20 15 40 100 15 15 -25 180 607 603 0 0 0 4

8 8 23 84 10 13 -22 124 575 472 11 49 0 141

20 15 40 100 15 15 -25 180 653 603 0 0 4 54

10 15 30 100 15 15 -25 160 587 589 10 0 141 129

Käyttökulut Vesi Takkapuut ja nestekaasu Pesulapalvelut Siivouspalvelut Pesuaineet ja paperit Kuluvat käyttötarvikkeet Palveluvastikekulujen Alv Kiinteistön käyttökulut yht TUOTOT YHTEENSÄ KULUT YHTEENSÄ Aktivoidut hankinnat Satunnaiset tuotot Yli-/alijäämä edellisen vuoden lopussa TULOS

YHTIÖJÄRJESTYS


Katinkullan Käsikirja

92/153

(päivitetty 7.5.2009) 1 §. Toiminimi, kotipaikka ja toimiala Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Katinkullan Golfharju ja sen kotipaikka on Sotkamon kunta. Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitsevista tiloista Kotirinne Rn:o 2-153, Tyynelä 2-203 ja Mutala 2-154 vuokrattavaa maa-aluetta ja omistaa ja hallita sille rakennettavia loma-asuntoja ja muita niitä palvelevia rakennuksia. Vuokra-alueen pinta-ala on 9.592 m2 ja sen vuokrasopimus päättyy10.5.2057. Yhtiön omistamissa rakennuksissa sijaitsevat huoneistot on varattu osakkeenomistajien loma-asunnoiksi ja hallittaviksi viikko-osake -periaatteella. 2 §. Osakepääoma Yhtiön osakepääoma on kahdeksantuhattaseitsemänsataakolmekymmentäkuusi (8.736) euroa jaettuna kaksituhattasatakahdeksankymmentäneljä (2.184) neljän (4) euron nimellisarvoiseen osakkeeseen. Yhtiön osakekirjat painetaan osakekirjojen painamiseen hyväksytyssä painolaitoksessa. 3 §. Huoneistoselitelmä Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja ja niissä olevaa irtaimistoa ja muuta niihin kuuluvaa, lomanvieton yhteydessä käytettäväksi tarkoitettua omaisuutta: Talon/huoneiston n:o 20A1-20A14 20B1-20B4 20C1-20C14

Osakkeiden lukumäärä

numerot

52 52 52

20.A.1-20.A.14 20.B.1-20.B.4 20.C1.-20.C14

( KOKO OSAKELUETTELO KÄSIKIRJAN LOPUSSA ) Yhtiön hallintaan jäävät muut kuin edellä luetellut tilat, tekniset tilat ja muu kuin kunkin asunnon välittämään hallintaan piha-alueena jäävä maa-alue. Viikko n:o 19 on huoltoviikko, jonka aikana asunnossa suoritetaan kaikki vuotuisen hoidon ja huollon ja peruskorjauksen edellyttämät työt. Niinä vuosina kun vuodessa on 53 viikkoa, jää viikko 53 yhtiön hallintaan vuokrattavaksi käypää vuokraa vastaan yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille. Näin saadut tulot vuokrauksesta aiheutuneilla menoilla vähennettynä kuuluvat yhtiölle. Osakkeen viimeinen numero osoittaa sen kalenteriviikon numeron, jonka ajan kyseinen osake oikeuttaa hallitsemaan huoneistotunnuksella merkittyä huoneistoa. Rakennusten ja huoneistojen sijainti ja niiden hallintaan kuuluva piha-alue on merkitty liitteenä 1 olevaan asemapiirustukseen. Huoneiston hallinta-aika alkaa osakkeen viimeisen numeron osoittamaa kalenteriviikkoa edeltävänä perjantaina kello 18.00 ja päättyy osakenumeron osoittaman kalenteriviikon perjantaina kello 10.00. Kussakin rakennuksessa sijaitsevien huoneistojen välittömään hallintaan kuuluu lisäksi ulko- ja sisävarastotiloja sekä liitteenä 1 olevaan asemapiirustukseen katkoviivalla merkitty piha-alue. 4 §. Yhtiövastikkeet Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen, joka jakaantuu hoito- ja rahoitusvastikkeisiin. Vastikkeen maksuvelvollisuus alkaa silloin kun huoneisto on viranomaistarkastettu ja otettu käyttöön. Huoltoviikon n:o 19 osakkeilta ei mitään vastiketta peritä.


Katinkullan Käsikirja

93/153

(päivitetty 7.5.2009) Hoitovastike jaetaan perushoitovastikkeeseen ja palveluvastikkeeseen, jota peritään sen mukaan, onko asuntoa kyseisen viikon aikana käytetty vai ei. Perushoitovastike lasketaan ensin huoneistokohtaisesti kunkin huoneiston asuinpinta-alan perusteella käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja huoneistojen jyvitettyjä pinta-aloja ja sen jälkeen osakekohtaisesti niin, että yhdeltä osakkeelta vastike on 1/51 osa sen huoneiston vastikkeesta, jonka hallitsemiseen osake oikeuttaa. Palvelu- ja rahoitusvastike lasketaan ensin huoneistokohtaisesti kunkin huoneiston asuinpinta-alan perusteella käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja huoneistojen todellisia pinta-aloja ja sen jälkeen osakekohtaisesti niin, että yhdeltä osakkeelta vastike on 1/51 osa sen huoneiston vastikkeesta, jonka hallitsemiseen osake oikeuttaa. Perushoitovastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kaikki kiinteistön hoidon, huollon, lämmön, televisiolupien, ulkoalueidenhoidon ja muun viikoittaisesta asumisesta riippumattoman perushoidon, vastaanottopalvelujen menot, maanvuokran, verot sekä yhtiön osuuden koko Katinkullan alueen yleishoidon ja palvelujen aiheuttamista menoista ja myös yhtiön osuuden loma-asuntojen hoitoa ja käyttöä palvelevien yhtiöiden ja yhteisöiden perimistä maksuista. Palveluvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kaikki asunnossa asumisesta aiheutuvat perushoitovastikemenoihin kuulumattomat lisämenot kuten siivouksen, astioiden pesun, vuoteiden sijauksen, liinavaatteiden pesun, sähkön, veden, kulutustarvikkeiden kuten pesuaineiden, talous- ja WC-papereiden, maksu-tv:n, vaihtotavaroiden ym. loma-asumisen ja muun siihen liittyvän palvelutoiminnan aiheuttamat menot. Perushoitovastike peritään jokaiselta viikolta, huoltoviikkoa n:o 19 lukuun ottamatta, ja palveluvastike peritään jokaiselta sellaiselta viikolta, jona loma-asuntoa on asumiseen käytetty. Huoneistoissa kulutetusta vedestä ja jätevedestä sekä veden lämmittämisestä aiheutuneista kustannuksista sekä sähköstä tai joistakin niistä voidaan periä hallituksen määräämä eri korvaus huoneistokohtaisen kulutuksen mittauksen perusteella, jos huoneistoihin on rakennusvaiheen aikana tai sen jälkeen asennettu vastaavat mittauslaitteet. Mikäli huoneistossa on suoritettu viikon aikana ns. välisiivouksia tai suoritettu muita asukkaan tilaamia toimia, laskutetaan niistä, jollei palveluiden tilaajan kanssa muuta ole sovittu, osakkeen omistajaa yhtiön hallituksen vahvistamien laskutusperusteiden mukaisesti. Rahoitusvastike, jolla katetaan yhtiön kaikki rahoitusmenot, lasketaan samalla perusteella kuin palveluvastike. Vastikkeiden sekä edellä mainittujen erilliskorvausten perimisen perusteiden, maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Jos osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta, hallitus voi päättää osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakkeen ottamisesta yhtiön hallintaan ja yhtiö on oikeutettu käyttämään huoneistosta saatavat tulot erääntyneiden vastikkeiden maksamiseen. Päätöksestä on annettava osakkeenomistajalle todisteellisesti kirjallisesti tieto 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallituksella on oikeus pidättää osakkeen tarkoittaman huoneiston hallintaoikeus yhtiölle siihen saakka, kunnes yhtiö on saanut vuokratuotoilla katetuksi erääntyneet yhtiövastikkeet korkoineen ja kuluineen.

5 §. Osakkeita rasittava lainaosuus Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle huoneistojen pinta-alan ja osakkeiden lukumäärän mukaan laskettavan osuuden yhtiön mahdollisista pitkäaikaisista lainoista joko kokonaan tai hallituksen päättämissä erissä. Lainaosuuksien suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina ja erissä ja muutoinkin niin, että lyhennykset voidaan lainasopimusten mukaan välittömästi suorituksen jälkeen edelleen maksaa yhtiön velkojille. Lainaosuussuorituksen tulee kattaa lyhennyspäivään asti kertynyt korko ja kaikki muut lyhennyspäivään asti kertyneet lainan hoitokustannukset ja myös mahdolliset lainan lyhennyskustannukset. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta peritään sen jälkeen vain hoitovastiketta ja lainaosuutensa osaksi maksaneelta vain hoitovastiketta ja jäljellä olevaa lainaosuutta vastaavia lainoja vastaava osa rahoitusvastikkeesta.


Katinkullan Käsikirja

94/153

(päivitetty 7.5.2009) 6 §. Yhtiön hallinto Yhtiö asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hallitus on valittu ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 7 §. Hallituksen toimivalta ja toiminta Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on saapuvilla enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni ja puheenjohtajan vaaleissa arpa. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on jokaisen läsnäolijan allekirjoitettava. Hallituksella on oikeus laatia alueen ja yhtiön omaisuuden hoitoa, huoltoa ja yleistä järjestystä säätelevät hoito- ja huoltosuunnitelmat ja järjestyssäännön, joita osakkaat ja asunnoissa asuvat ovat velvollisia noudattamaan. 8 §. Toimitusjohtaja Yhtiöllä tulee olla toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus. Toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan velvollisuutena on yhtiökokousten ja hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa sekä ensisijaisesti valvoa sitä, että hallituksen vahvistamia hoito- ja huoltosuunnitelmia ja järjestyssääntöä noudatetaan. 9 §. Toiminimen kirjoittaminen Yhtiön toiminimen kirjoittavat ja yhtiötä kaikissa oikeustoimissa edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Yhtiön hallitus voi antaa toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenelle tai ulkopuoliselle oikeuden kirjoittaa yhtiön toiminimen per procuram. 10 §. Tilintarkastaja Yhtiöllä tulee olla yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä varamies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös KHT tai HTM-tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 11 §. Tilikausi ja tilinpäätös Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta toimitettava tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. 12 §. Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Kokous voidaan pitää joko yhtiön kotipaikkakunnalla tai Helsingissä. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous, hallitus, tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 1/10 osaa kaikista osakkeista kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelemistä sitä hallitukselta vaativat. Kokouskutsu on lähetettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.


Katinkullan Käsikirja

95/153

(päivitetty 7.5.2009) Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 13 §. Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai osakkeenomistajille kirjeitse heidän osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa. Kokouskutsujen toimittamisen tulee tapahtua aikaisintaan kuusi (6) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 14 §. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä - tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; - tilintarkastuskertomus; päätettävä - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle; - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain palkkioista; - päätettävä ja vahvistettava talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle sekä määrättävä ja vahvistettava osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus viikosta numero 1 lähtien; - hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja valittava - hallituksen jäsenet; - tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö; minkä jälkeen käsitellään - muut kokouskutsussa mainitut asiat. 15 §. Asioiden käsittely ja päätöksenteko yhtiökokouksessa Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen. Poissaolevalla osakkeenomistajalla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuutetun asiamiehen välityksellä. Asiat yhtiökokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei ole kysymys yhtiöjärjestyksen tai osakkeisiin liittyvien hallintaoikeuksien muuttamisesta, jolloin päätös edellyttää vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista tai mikäli laissa muutoin ei ole toisin määrätty. Vaaleissa valituksi tulevat ne, jotka saavat eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. 16 §. Sovellettava laki Muutoin sovelletaan voimassaolevan osakeyhtiölain säännöksiä. KOY KATINKULTARANTA HALLITUS


Katinkullan Käsikirja

96/153

(päivitetty 7.5.2009) KOY KATINKULTARANTA Hannu Mäntyharju (pj)

hannu.mantyharju@ hcresorts.com

Arto Hyvönen Riku Rauhala

arto.hyvonen@hcresorts.com riku.rauhala@aop.fi

TOIMITUSJOHTAJA Ilpo Antikainen

ilpo.antikainen@holidayclub.fi

ORGANISAATIOKAAVIO

KOy Katinkultaranta HALLITUS Hannu Mäntyharju, pj. Arto Hyvönen, Riku Rauhala

Ilpo Antikainen, toimitusjohtaja Aikaosuuspalvelu Oy

Palvelusopimus Holiday Club Resorts Oy Sokotel Oy Jan-Erik Hagfors hotellinjohtaja

Helena Heikkinen Vastaanotto

Tarja Rissanen SOL Palvelut Oy

Anu Ronkainen Harrastepäällikkö

Mikko Vainionpää Comforta Oy

Toni Oittinen Lomaisäntä

Aimo Korhonen Vuokatin Nurmi Oy

Tarja Petäjäjärvi Taloushallinto, kirjanpitp

Pekka Jansa Puutoimitukset

Aikaosuuspalvelu Oy Riku Rauhala, tj. Veli-Matti Karppinen Huolto Elina Suomela Tekninen isännöitsijä

Yhteistyöyritykset

Sirpa Peräkasari Kirjanpitopäällikkö

Kirsi Kuivasmäki Vastikelaskutus, osake-ja osakasrekisteröinti

Paula Kankaanranta Perintä


Katinkullan Käsikirja

97/153

(päivitetty 7.5.2009)

RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO, HUOLTO JA VARUSTEET Yhtiön ostaa palveluna rakennusten huolto- ja piha-alueiden hoitotyöt ulkopuolisilta yrityksiltä. Ylläpito ja huoltotoimenpiteet on alistettu eri sopimuksilla hoidettavaksi. Kiinteistölle on laadittu huoltokirja ja kuntoarvioraportti, jonka pohjalta korjauksia suoritetaan. OSAKKEET JA NIIDEN OMISTUS

Kiinteistö Oy Katinkultaranta Astialuettelo 4+2 hh huoneisto Kahvikuppi + vati Teemuki Sokerikko Kermakko Juomalasi iso Juomalasi pieni Viinilasi iso

6 6 1 1 6 6 6

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Viinilasi pieni Aromilasi Lautanen matala Lautanen syvä Lautanen leikkele Munakuppi Jälkiruokakulho iso Jälkiruokakulho pieni Paistivati Vuoka iso Piirakkavuoka Kulhosarja 3 kpl Paistinpannu Kattila Kasari Ruokalusikka Ruokaveitsi Ruokahaarukka Jälkiruokalusikka Kahvilusikka Leikkelehaarukka Voiveitsi

6 6 6 6 6 6 2 6 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 2 2

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Keittiösakset Yleissakset Tölkinavaaja Siipiavain Teesihti Mitta 1,0 l Mitta 0.1 dl Leikkuulauta muovinen Kakkukupu ja alusta Vesikannu Taikinakulho Raastinrauta Siivilä Lävikkö Sitruspuserrin Veitsenteroitin Pannunalusta Suolasirotin Pippurisirotin Viinipullon jäähdytin Maljakko Tarjotin Keittiörullateline Mikrokupu Valutusteline aterimille Sähkövatkain

1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl


Katinkullan Käsikirja

98/153

(päivitetty 7.5.2009)

Leipäveitsi Paistinveitsi Liemikauha Kastikekauha Tarjoiluvälineet pari Kakkulapio Salaattiottimet pari Juuresveitsi Perunankuorija Juustohöylä Paistinlasta Vispilä Kapusta Pihvinuija Valkosipulipuristin Kananmunaleikkuri

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Kahvikuppi + vati Teemuki Sokerikko Kermakko

8 8 1 1

kpl kpl kpl kpl

Juomalasi iso Juomalasi pieni Viinilasi iso

8 kpl 8 kpl 8 kpl

Viinilasi pieni Aromilasi Lautanen matala Lautanen syvä Lautanen leikkele Munakuppi Jälkiruokakulho iso Jälkiruokakulho pieni Paistivati Vuoka iso Piirakkavuoka Kulhosarja 3 kpl Paistinpannu Kattila Kasari Ruokalusikka

8 8 8 8 8 8 2 8 1 1 1 1 1 2 1 8

Kiinteistö Oy Katinkultaranta Astialuettelo 6+2 hh huoneisto

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Keittiösakset Yleissakset Tölkinavaaja Siipiavain Teesiht i Mitta 1,0 l mitta 0.1 dl Leikkuulauta muovinen Kakkukupu ja alusta Vesikannu Taikinakulho Raastinrauta Siivilä Lävikkö Sitruspuserrin Veitsenteroitin Pannunalusta Suolasirotin Pippurisirotin Viinipullon jäähdytin Maljakko Tarjotin Keittiörullateline

1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl

1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl


Katinkullan Käsikirja

99/153

(päivitetty 7.5.2009)

Ruokaveitsi

8 kpl

Ruokahaarukka Jälkiruokalusikka Kahvilusikka Leikkelehaarukka Voiveitsi Leipäveitsi Paistinveitsi Liemikauha Kastikekauha Tarjoiluvälineet pari Kakkulapio Salaattiottimet pari Juuresveitsi Perunankuorija Juustohöylä Paistinlasta Vispilä Kapusta Pihvinuija Valkosipulipuristin Kananmunaleikkuri

8 8 8 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Mikrokupu Valutusteline aterimille Sähkövatkain

1 kpl 1 kpl 1 kpl

Kiinteistö Oy Katinkultaranta Astialuettelo 8+2 hh huoneisto Kahvikuppi + vati Teemuki Sokerikko Kermakko

10 10 1 1

kpl kpl kpl kpl

Juomalasi iso Juomalasi pieni Viinilasi iso

10 kpl 10 kpl 10 kpl

Viinilasi pieni Aromilasi Lautanen matala Lautanen syvä Lautanen leikkele Munakuppi Jälkiruokakulho iso Jälkiruokakulho pieni Paistivati Vuoka iso

10 10 10 10 10 10 2 10 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Keittiösakset Yleissakset Tölkinavaaja Siipiavain Teesiht i Mitta 1,0 l Mitta 0.1 dl Leikkuulauta muovinen Kakkukupu ja alusta Vesikannu Taikinakulho Raastinrauta Siivilä Lävikkö Sitruspuserrin Veitsenteroitin Pannunalusta

1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl

1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl


Katinkullan Käsikirja

100/153

(päivitetty 7.5.2009)

Piirakkavuoka Kulhosarja 3 kpl Paistinpannu Kattila Kasari Ruokalusikka Ruokaveitsi

1 1 1 2 1 10 10

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Ruokahaarukka Jälkiruokalusikka Kahvilusikka Leikkelehaarukka Voiveitsi Leipäveitsi Paistinveitsi Liemikauha Kastikekauha Tarjoiluvälineet pari Kakkulapio Salaattiottimet pari Juuresveitsi Perunankuorija Juustohöylä Paistinlasta Vispilä Kapusta Pihvinuija Valkosipulipuristin Kananmunaleikkuri

10 10 10 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Suolasirotin Pippurisirotin Viinipullon jäähdytin Maljakko Tarjotin Keittiörullateline Mikrokupu Valutusteline aterimille Sähkövatkain

1 1 1 1 1 1 1

kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

1 kpl 1 kpl

TOIMINTAKERTOMUS 13.5.2008-31.12.2008 Yleistä yhtiöstä Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitsevista tiloista Rantala Rn:o 2:336 ja Reinola 2:356 vuokrattavaa maa-aluetta ja omistaa ja hallita sille rakennettavia loma-asuntoja ja muita niitä palvelevia rakennuksia. Vuokra-alueen pinta-ala on n. 13800 m2 ja sen vuokrasopimus päättyy 1.9.2058. Yhtiön omistamissa rakennuksissa sijaitsevat huoneistot on varattu osakkeenomistajien loma-asunnoiksi ja hallittaviksi viikkoosake -periaatteella. Yhtiökokous Yhtiön perustamiskokous pidettiin 13.5.2008 Helsingissä ja ylimääräinen yhtiökokous 29.12.2008 Helsingissä.


Katinkullan Käsikirja

101/153

(päivitetty 7.5.2009) Tilintarkastajat Perustamiskokouksessa yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Silja Komulainen. KHT Simo Salonen toimi muiden yhtiöiden yhtiökokouksen päätöksellä ylimääräisenä tilintarkastajana keskittyen Katinkultayhtiöiden välisiin sopimuksiin antaen niistä erillisen lausunnon. Yhtiön johto Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Arto Hyvönen puheenjohtajana ja jäseninä Ilpo Antikainen ja Riku Rauhala. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 2 kertaa. Toimitusjohtajana on toiminut Ilpo Antikainen. Henkilökunta Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on tehnyt sopimukset alkaen 1.1.2008 ulkopuolisista palveluista seuraavasti: Palveluntarjoaja Sokotel Oy Aikaosuuspalvelu AOP Oy Comforta Oy SOL-palvelut Katinkullan Kiinteistöhoito Securitas Oy T:mi Pekka Jansa Kainuun Energia

Palvelu

Lisätiedot

Vastaanotto-, nuorisotilapalvelut Kirjanpito, osakasrekisteri, isännöinti ja toimitusjohtaja palvelut. Pesulapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistöhuolto Vartiointi Polttopuutoimitukset Sähköntoimitus

Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus IFvahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. Toiminta ja talous Rakennustoiminta käynnistettiin vuoden 2008 kesällä ja huoneistojen valmistuminen ajoittui niin, että huoneistoista 6 valmistui jouluksi 2008 ja loput 8 hiihtolomiksi 2009. Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudella Huoneistojen viimeinen vastaanottotarkastus oli 6.2.2009. Ulkopuoliset maalaus- ja pihatyöt tehdään valmiiksi touko-kesäkuussa 2009. Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi Tilikauden tulos 0€. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

Kiinteistö Oy Katinkultaranta Hallitus


Katinkullan Käsikirja

102/153

(päivitetty 7.5.2009)

TULOSLASKEMA 13.05.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO Kiinteistön muut tuotot Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Kiinteistön muut kulut

2 195,02 0,00 0,00 0,00 2 195,02

LIIKEVOITTO (TAPPIO)

0,00

Rahoitustuotot ja -kulut

0,00

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA

0,00

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

0,00


Katinkullan Käsikirja

103/153

(päivitetty 7.5.2009)

TASE 31.12.2008 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Vastaavaa

Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa

32 186,21 2 134 225,00 2 166 411,21

137 769,79 2 593,17 140 362,96 2 306 774,17

2 652,00 928 461,95 0,00 931 113,95 1 375 660,22 1 375 660,22 2 306 774,17

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Katinkultaranta. 2 KOTIPAIKKA Yhtiön kotipaikka on Sotkamo. 3 TOIMIALA Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tai vuokraoikeude nojalla hallita Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitsevia n. 13.000 m2 suuruista määräalaa Rantala-nimisestä tilasta Rn:o 2-336 sekä n. 800 m2 määräalaa Reinola-nimisestä tilasta Rn:o 2-356 ja omistaa ja hallita sille rakennettavia loma-asuntoja ja muita niitä palvelevia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa sijaitsevat huoneistot on varattu osakkeenomistajien loma-asunnoiksi ja hallittaviksi tässä yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyllä viikko-osake-periaatteella. Yhtiö voi omistaa toimintaansa palvelevia muiden yhtiöiden osakkeita ja muita arvopapereita ja liittyä osakkaaksi toimintaansa palveleviin yhteisöihin ja laitoksiin ja omistaa niitä yksin tai yhdessä muiden kanssa.Yhtiö voi perustaa rahastoja uudisrakennusten rakentamista, peruskorjausta ja alueen tai oman toimintansa kehittämistä varten. 4 OSAKEPÄÄOMA Yhtiön osakepääoma on 2.652 euroa jaettuna 1.768 osakkeeseen.


Katinkullan Käsikirja

104/153

(päivitetty 7.5.2009)

Osakekirjat painetaan osakekirjojen turvapainatukseen kirjapainossa. 5 OSAKKEIDEN HALLINTAOIKEUS Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja ja niissä olevaa irtaimistoa ja muuta niihin kuuluvaa, lomanvieton yhteydessä käytettäväksi tarkoitettua omaisuutta: Talon/huo- Huoneistoneiston selitelmä n:o 16 A1 16 A2

P-ala Osakkeiden krs m2 lkm nrot

4 huonetta+keittiö+ II 99,0 52 saunaosasto 4 huonetta+keittiö+ II 99,0 52 saunaosasto

16.A.1.1.16.A.1.52 16.A.2.1.16.A.2.52

(KOKO OSAKELUETTELO KÄSIKIRJAN LOPUSSA)

Yhtiön hallintaan jäävät muut kuin edellä luetellut tilat ja tekniset tilat. Viikko n:o 19 on huoltoviikko, jonka aikana asunnossa tehdään kaikki vuotuisen hoidon ja huollon edellyttämät työt. Niinä vuosina, kun vuodessa on 53 viikkoa, jää viikko 53 yhtiön hallintaan vuokrattavaksi käypää vuokraa vastaan yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille. Näin saadut tulot vuokrauksesta aiheutuneilla menoilla vähennettynä kuuluvat yhtiölle. Osakkeen viimeinen numero osoittaa sen kalenteriviikon numeron, jonka ajan kyseinen osake oikeuttaa hallitsemaan huoneistotunnuksella merkittyä huoneistoa. Huoneiston hallinta-aika alkaa osakkeen viimeisen numeron osoittaman edeltävänä kalenteriviikon perjantaina kello 18.00 ja päättyy osakenumeron osoittaman kalenteriviikon perjantaina kello 10.00. Kussakin rakennuksessa sijaitsevien huoneistojen välittömään hallintaan kuuluu lisäksi ulkovarastotila. 6 KANSAINVÄLINEN VAIHTOJÄRJESTÖ Yhtiön omistamat loma-asunnot voidaan liittää kansainvälisen vaihtojärjestön lomakohteiksi, jolloin yhtiö sitoutuu noudattamaan jäsenyyteen liittyviä velvoitteita. 7 YHTIÖVASTIKE Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen, joka jakaantuu hoito- ja rahoitusvastikkeisiin. Vastikkeen maksuvelvollisuus alkaa silloin kun huoneisto on viranomaistarkastettu ja otettu käyttöön. Huoltoviikon n:o 19 osakkeilta ei mitään vastiketta peritä. Hoitovastike jaetaan perushoitovastikkeeseen ja palveluvastikkeeseen, jota peritään sen mukaan, onko asuntoa


Katinkullan Käsikirja (päivitetty 7.5.2009)

kyseisen viikon aikana käytetty vai ei. Perushoitovastike lasketaan ensin huoneistokohtaisesti kunkin huoneiston asuinpinta-alan perusteella käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä mainittuja huoneistojen jyvitettyjä pinta-aloja ja sen jälkeen osakekohtaisesti niin, että yhdeltä osakkeelta vastike on 1/51 osa sen huoneiston vastikkeesta, jonka hallitsemiseen osake oikeuttaa. Palvelu- ja rahoitusvastike lasketaan ensin huoneistokohtaisesti kunkin huoneiston asuinpinta-alan perusteella käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä mainittuja huoneistojen todellisia pinta-aloja ja sen jälkeen osakekohtaisesti niin, että yhdeltä osakkeelta vastike on 1/51 osa sen huoneiston vastikkeesta, jonka hallitsemiseen osake oikeuttaa. Perushoitovastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kaikki kiinteistön hoidon, huollon, lämmön, televisiolupien, ulkoalueidenhoidon ja muun viikoittaisesta asumisesta riippumattoman perushoidon, vastaanottopalvelujen menot, maanvuokran, verot sekä yhtiön osuuden koko Katinkullan alueen yleishoidon ja palvelujen aiheuttamista menoista ja myös yhtiön osuuden loma-asuntojen hoitoa ja käyttöä palvelevien yhtiöiden ja yhteisöiden perimistä maksuista. Palveluvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kaikki asunnossa asumisesta aiheutuvat perushoitovastikemenoihin kuulumattomat lisämenot kuten siivouksen, astioiden pesun, vuoteiden sijauksen, liinavaatteiden pesun, sähkön, veden, kulutustarvikkeiden kuten pesuaineiden, talous- ja WC-papereiden, internet-tv:n, vaihtotavaroiden ym. loma-asumisen ja muun siihen liittyvän palvelutoiminnan aiheuttamat menot. Perushoitovastike peritään jokaiselta viikolta, huoltoviikkoa n:o 19 lukuun ottamatta, ja palveluvastike peritään jokaiselta sellaiselta viikolta, jona loma-asuntoa on asumiseen käytetty. Mikäli huoneistossa on suoritettu viikon aikana ns. välisiivouksia tai suoritettu muita asukkaan tilaamia toimia, laskutetaan niistä, jollei palveluiden tilaajan kanssa muuta ole sovittu, osakkeen omistajaa yhtiön hallituksen vahvistamien laskutusperusteiden mukaisesti. Rahoitusvastike, lasketaan samalla perusteella kuin palveluvastike. 8 OSAKKAAN VIIKON HALLINTAANOTTO YHTIÖLLE Hallitus voi päättää, että osakkeenomistajan osakkeen tarkoittaman huoneiston viikon hallintaoikeutta ei luovuteta osakkaalle, mikäli osakkeenomistaja on jättänyt erääntyneet

105/153


Katinkullan Käsikirja (päivitetty 7.5.2009)

yhtiövastikkeet maksamatta. Päätöksestä on annettava osakkeenomistajalle kirjallisesti tieto 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallituksella on oikeus pidättää osakkeen tarkoittaman huoneiston hallintaoikeus yhtiölle siihen saakka, kunnes yhtiö on saanut vuokratuotoilla katetuksi erääntyneet yhtiövastikkeet korkoineen ja kuluineen. 9 YHTIÖN LAINOJEN MAKSU Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle huoneistojen pinta-alojen mukaan laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu. Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomalisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö, lainoja osuussuorituksella lyhentäessä, joutuu maksamaan enemmän, kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä ensimmäisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuneista menoista. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain sen osan, määrätään hänen osaltaan vastike siten, että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot. 10 ARVONLISÄVEROVASTIKE Osakkeenomistaja, jonka hallitseman viikkoloma-osakkeen osalta yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, on velvollinen maksamaan jokaista muutoin maksamaansa vastiketta vastaavaa arvonlisäverovastiketta. Mitä tässä on sanottu huoneistosta koskee myös huoneiston osaa. Arvonlisäverovastiketta laskettaessa käytetään hyöty osakkaalle -mallia. Maksuvelvollisuus koskee myös kerran verolliseksi haetun viikkoloma-osakkeen hallintaan oikeuttavien osakkeiden

106/153


Katinkullan Käsikirja (päivitetty 7.5.2009)

kulloistakin omistajaa, vaikka verovelvollisuus kyseisen huoneiston osalta olisi jo päättynyt. Mikäli yhtiölle aiheutuisi veroseuraamuksia sen johdosta, että viikkoloma-osake, jonka osalta yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, on arvonlisäverottomassa käytössä tai jos jälkilaskelma osoittaa alijäämää kyseisen viikkoloma-osakkeen arvonlisäverovastikkeissa, on yhtiöllä oikeus periä tällaisen huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajalta yhtiölle näin aiheutunut lisämeno. Hakeutuminen edellyttää kunkin viikkoloma-osakkeen osalta sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan nimenomaisen suostumuksen. Hallitus määrää kuhunkin vastikkeeseen liittyvän arvonlisäverovastikkeen suuruuden käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen mukaisia vastikeperusteita seuraavasti: 1) Arvonlisäverovastikkeilla katetaan yhtiölle arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, kuten tilitettävä vero ja sen laskentaperuste. 2) Yhtiössä peritään kutakin vastiketta vastaava oma arvonlisäverovastike. Arvonlisäverovastikkeita määrättäessä otetaan huomioon vähennyksenä yhtiön arvioidusta arvonlisäverollisista ostoista verolliseksi haettujen huoneistojen vastikeperusteiden mukainen osuus, jonka yhtiö hakeutumisen jälkeen voi vähentää omassa arvonlisäverotilityksessään. Jos osakkaan osuus investoinneista peritään lainaosuutena tai rahoitusosuutena, ei investoinnin osalta vähennettävää veroa kuitenkaan oteta huomioon vastiketta määrättäessä eikä vähennettävää veroa palauteta osakkeenomistajalle. Vähennysoikeus otetaan tässä tilanteessa huomioon määrättäessä osakkaan lainaosuutta tai rahastosuoritusosuutta. Verolliseksi haettua viikkoloma-osaketta hallitseva osakas on velvollinen maksamaan vain niitä arvonlisäverovastikkeita, jotka liittyvät hänen muutoin maksamiinsa vastikkeisiin, ellei kysymyksessä ole jäljempänä mainittu alijäämä tai palautettava vero. 3) Arvioon perustuva laskelma tarkistetaan vuosittain jälkilaskennalla ja yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan vuoden arvonlisäverovastikkeita määrättäessä. Yllämainittujen arvonlisäverovastikkeiden lisäksi on verolliseksi haetun viikkoloma-osakkeen hallintaan oikeuttavien osakkeiden haltija tai verovelvollisuuden kyseisen huoneiston osalta jo lakattua kulloinenkin osakkeiden myöhempi haltija

107/153


Katinkullan Käsikirja (päivitetty 7.5.2009)

velvollinen maksamaan ylimääräistä arvonlisäverovastiketta, jolla katetaan jälkilaskelman perusteella ilmenevä mahdollinen laskennallinen alijäämä edellisiltä tilikausilta. Jos yhtiö joutuu palauttamaan jo tekemiään vähennyksiä, on viikkoloma-osakkeen hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin omistajalla velvollisuus maksaa edellä mainitun kaltaista ylimääräistä arvonlisäverovastiketta, jolla katetaan palautettava vero ja muut palautuksesta mahdollisesti aiheutuneet kulut. Tämä velvollisuus on myös sellaisella viikkoloma-osakkeen hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin haltijalla, jonka hallitseman viikkoloma-osakkeen osalta verovelvollisuus on jo lakannut. Arvonlisäverovastikkeiden määrän, maksuajan ja maksutavan määrää yhtiön hallitus. 11 HALLITUS Yhtiö asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hallitus on valittu ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi puheenjohtajan vaalissa arpa. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kaikkien läsnä olleiden on allekirjoitettava. Hallituksella on oikeus laatia alueen ja yhtiön omaisuuden hoitoa, huoltoa ja yleistä järjestystä säätelevät hoito- ja huoltosuunnitelmat ja järjestyssäännön, joita osakkaat ja huoneistossa asuvat ovat velvollisia noudattamaan. 12 TOIMITUSJOHTAJA Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee. Toimitusjohtajan velvollisuutena on yhtiökokouksen sekä hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus. 13 EDUSTAMINEN Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä.

108/153


Katinkullan Käsikirja (päivitetty 7.5.2009)

Hallitus voi antaa yhtiön palveluksessa oleville tai muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin tai kaksi yhdessä.

14 TILINTARKASTAJAT Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös KHT tai HTM-tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 15 TILIKAUSI Yhtiön tilikausi on 01.01.-31.12. 16 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouspaikkana voi kotipaikan lisäksi olla Helsinki tai Tampere. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 2. tilintarkastuskertomus päätettävä 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 6. hallituksen jäsenten lukumäärä määrättävä 7. osakkeiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus ja maksutapa 8. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vahvistettava 9. päätettävä ja vahvistettava talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle sekä määrättävä ja vahvistettava osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus viikosta numero 1 lähtien; valittava 10. hallituksen jäsenet 11. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

109/153


Katinkullan Käsikirja

110/153

(päivitetty 7.5.2009)

Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 17 YHTIÖKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään viikkoa (1) ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityllä osoitteellaan postitetuilla kirjeillä tai julkaistaan hallituksen valitsemassa lehdessä aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään viikkoa (1) ennen kokousta. 18 ÄÄNIOIKEUS Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Poissaolevalla on oikeus käyttää äänivaltaansa asiamiehen kautta. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli ei ole kysymys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai osakkeisiin liittyvän hallintaoikeuden muuttamisesta, jotka edellyttävät, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista päätöksiä kannattavat. Yhtiön purkaminen edellyttää, että kaikki osakkeenomistajat kannattavat päätöstä. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. 19 MUUT ASIAT Tähän yhtiöön ei sovelleta Asunto-osakeyhtiölakia KATINKULLAN PALLOHALLI OY HALLITUS Katinkullan Pallohalli Oy Hannu Mäntyharju (pj) Seppo Juurikko Juha Huotari Seppo Sirviö Arto Hyvönen TOIMITUSJOHTAJA Ilpo Antikainen

hannu.mantyharju@ hcresorts.com seppo.juurikko@pp.inet.fi juha.huotari@sok.fi seppo.sirvio@welho.com arto.hyvonen@hcresorts.com ilpo.antikainen@holidayclub.fi


Katinkullan K채sikirja (p채ivitetty 7.5.2009)

ORGANISAATIOKAAVIO

111/153


Katinkullan Käsikirja

112/153

(päivitetty 7.5.2009)

Katinkullan Pallohalli Oy HALLITUS Hannu Mäntyharju, pj. Seppo Juurikko, Seppo Sirviö, Juha Huotari, Arto Hyvönen

Ilpo Antikainen, toimitusjohtaja Aikaosuuspalvelu Oy

Palvelusopimus Holiday Club Resorts Oy Sokotel Oy Jan-Erik Hagfors hotellinjohtaja

Helena Heikkinen Vastaanotto

Yhteistyöyritykset Tarja Rissanen SOL Palvelut Oy

Anu Ronkainen Harrastepäällikkö

Mikko Vainionpää Comforta Oy

Toni Oittinen Lomaisäntä

Aimo Korhonen Vuokatin Nurmi Oy

Tarja Petäjäjärvi Taloushallinto, kirjanpitp

Pekka Jansa Puutoimitukset

Aikaosuuspalvelu Oy Riku Rauhala, tj. Veli-Matti Karppinen Huolto Elina Suomela Tekninen isännöitsijä

Sirpa Peräkasari Kirjanpitopäällikkö

Kirsi Kuivasmäki Vastikelaskutus, osake-ja osakasrekisteröinti

Paula Kankaanranta Perintä

RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO, HUOLTO JA VARUSTEET Yhtiön ostaa palveluna rakennusten huolto- ja piha-alueiden hoitotyöt ulkopuolisilta yrityksiltä. Ylläpito ja huoltotoimenpiteet on alistettu eri sopimuksilla hoidettavaksi. Kiinteistölle on laadittu huoltokirja ja kuntoarvioraportti, jonka pohjalta korjauksia suoritetaan. OSAKKEET JA NIIDEN OMISTUS Yhtiössä on 39 428 osaketta, joita omistaa tällä hetkellä 6 000 osakkeenomistajaa. Yksityishenkilöt ja perheet omistavat yhtiöstä noin 41 %:a. Suurimmat osakkeenomistajat ovat: SUURIMMAT OMISTAJAT

OSAKEMÄÄRÄ KPL

OMISTUS %


Katinkullan Käsikirja

113/153

(päivitetty 7.5.2009) Holiday Club Resorts Oy HCR Properties Oy Sokotel Oy Yksittäiset osakkeenomistajat Yhteensä:

17080 3349 2081 16963 39 428

43,32 % 8,50 % 5,28 % 43.03 % 100.00 %

KATINKULLAN PALLOHALLI Oy, perustiedot Yhtiön nimi on Katinkullan Pallohalli Oy ja sen kotipaikka on Sotkamon kunta. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitseville tilalle rakennettuja tai rakennettavia tennis-, squash- ja sulkapallokenttiä, keilaradan, kylpylän, ravintolatiloja ja muita näitä tiloja ja osakkaita palvelevia tiloja käsittäviä rakennuksia ja harjoittaa näissä tiloissa liikuntaan ja vapaa-ajanviettoon liittyvää toimintaa sekä mahdollista ravintolatoimintaa ensisijaisesti osakkaidensa hyväksi. Kiinteistö: Nimi: osoite: Kiinteistötunnus: Pinta-ala:

Katinkullan Pallohalli Oy 88610 Vuokatti 765-401-2-353, Pallohalli 2.7720 ha

Rakennukset: tilavuus (m3) 104 460 huoneistoala (m2)

kerrosluku 12 715

3 kerrosala (m2)

13 132


Katinkullan Käsikirja

114/153

(päivitetty 7.5.2009)

TOIMINTASUUNNITELMA Yhtiö on teettänyt kuntoarvioraportin 2002, jonka pohjalta korjauksia suunnitellaan ja toteutetaan. PTS-korjauskustannusennuste 2003-2012 1 000 € (alv0%)

Lvi-tekniikka 30 % Sähkötekniikka 13 %

Rakennetekniikka 57 %


Katinkullan Käsikirja

115/153

(päivitetty 7.5.2009)

VASTIKKEET

KATINKULLAN PALLOHALLI OY Kylpylä-, harraste- ja liiketilavastikkeet 2009 eur Tyyppi Kylpylä vk 2 Kylpylä vk 4 Kylpylä vk 6 Kylpylä vk 8 Kylpylä ka 3 Kylpylä ka 1 Tennis vk Tennis ka Sulkapallo vk Sulkapallo ka Squash vk Squash ka Keilailu vk Keilailu ka F-sarja YHTEENSÄ G-sarja

Osake kpl

Vastike

Vastike netto

Vastike tuotot yhteensä

Vastike tuotot yhteensä netto

7344 2958 2142 1428 150 222 3672 168 3060 140 4896 112 3672 168 3349 33481 5947 39428

59,35 118,67 178,03 237,35 1 602,18 534,05 68,06 505,64 39,62 294,45 41,71 309,91 49,58 368,39 8,03049

54,96 109,88 164,84 219,77 1 483,50 494,49 63,02 468,19 36,69 272,64 38,62 286,95 45,91 341,11 6,58237

435 888,66 351 037,48 381 333,74 338 932,74 240 326,75 118 558,82 249 922,08 84 947,78 121 244,07 41 223,20 204 217,10 34 709,73 182 072,60 61 890,14 322 729,49 3 169 034,40

403 600,64 325 034,73 353 086,83 313 826,63 222 524,79 109 776,69 231 409,36 78 655,36 112 263,04 38 169,64 189 089,92 32 138,64 168 585,76 57 305,69 264 532,37 2 900 000,09


Katinkullan Käsikirja

116/153

(päivitetty 7.5.2009)

TILINPÄÄTÖSTIEDOT TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2008 – 31.12.2008 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistaman rakennuksen valmistumisvuosi on 1991 ja sen kuutiotilavuus on 104.342 m3. Rakennus sijaitsee omalla tontilla Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä tontilla 2.293. Tontin pinta-ala on noin 2,77 hehtaaria. Tontin kiinteistö-tunnus on 765-401-2-353. Yhtiökokoukset Katinkullan Pallohalli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2008. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 17 §:n määräämät asiat. Tilintarkastajat Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Eero Suomela KHT. KHT Simo Salonen toimi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ylimääräisenä tilintarkastajana keskittyen Katinkultayhtiöiden välisiin sopimuksiin antaen niistä erillisen lausunnon. Yhtiön johto 1.1.2008 – 31.12.2008 yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Hannu Mäntyharju ja jäseninä Seppo Juurikko, Seppo Sirviö, Arto Hyvönen ja Jan-Erik Hagfors. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 8 kertaa. Toimitusjohtajana on toiminut Ilpo Antikainen. Henkilökunta Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on ostanut ulkopuolisia palveluja seuraavasti: Palveluntarjoaja Lisätiedot Sokotel Aikaosuuspalvelu AOP Oy Comforta SOL-palvelut Katinkullan kiinteistöhoito Securitas Oy T:mi Pekka Jansa Kainuun Energia

Palvelu Vastaanotto-, nuorisotilapalvelut Kirjanpito, osakasrekisteri, isännöinti ja toimitusjohtaja palvelut Pesulapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistöhuolto Vartiointi Polttopuutoimitukset Sähköntoimitus

Sokotel Oy, Aikaosuuspalvelu AOP Oy ja Pallohalli ovat korvanneet aikaisemman palvelusopimuksen viisivuotisella puitesopimuksella ja siihen liitetyillä yksityiskohtaisilla alasopimuksilla.


Katinkullan Käsikirja

117/153

(päivitetty 7.5.2009) Vakuutukset Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus sekä irtaimistovakuutus IF-vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. Korjaukset ja huolto Huoltoviikolla suoritettiin korkeatasoisen laadun säilyttämiseksi tarvittavat ylläpito korjaukset ja hankinnat.

Toiminta ja talous Kylpylässä vieraili 222 870 kävijää. Olennaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut.

Yhtiövastikkeet Myyntituotot Muut tuotot Hoitokulut

2008 2.558.317,85 106.320,55 16.612,89 2.885.561,35

2007 2.436.640,69 150.876,88 20.477,07 2.616.049,48

2006 2.320.695,90 135.837,65 20.841,95 2.492.034,82

Yhtiöllä ei pitkäaikaisia lainoja tilikauden lopussa. Vapo Oy:n laskutusvirheestä johtuen, tilipäätökseen on kirjattu lämmityskuluja vuosilta 2006-2008 yhteensä 114.642,86 € Luottotappioita on kirjattu 53.303,36 €, vuonna 2007 25.044,78€. Arvio toiminnan tulevasta kehityksestä Tilikaudella tehtiin kattoremontti, kustannus 30 teur. Kulutustiedot Kaukolämmön kulutus laskutettu kulut MWh Vesi m3 Sähkö kWh

2008 2.858,74

2007 3.044,34

2006 3.352,87

39.672 4.021.900

40.673 4.086.766

43.591 4.289.545

Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja koneista ja kalustosta 29.952,79€, pitkä-vaikutteisista menoista 14.337,10€ ja rakennuksen teknisistä laitteista 333.149,33€. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Yhtiön toiminta on vakiintunut. Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi Tilikauden tulos oli 608.578,81€ tappiollinen. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voitto/tappio –tilille ja että osinkoa ei jaeta. Katinkullan Pallohalli Oy hallitus


Katinkullan Käsikirja

118/153

(päivitetty 7.5.2009)

KATINKULLAN PALLOHALLI OY Kylpylä-, harraste- ja liiketilavastikkeet 2009 eur Tyyppi Kylpylä vk 2 Kylpylä vk 4 Kylpylä vk 6 Kylpylä vk 8 Kylpylä ka 3 Kylpylä ka 1 Tennis vk Tennis ka Sulkapallo vk Sulkapallo ka Squash vk Squash ka Keilailu vk Keilailu ka F-sarja YHTEENSÄ G-sarja

Osake kpl

Vastike

Vastike netto

Vastike tuotot yhteensä

Vastike tuotot yhteensä netto

7344 2958 2142 1428 150 222 3672 168 3060 140 4896 112 3672 168 3349 33481 5947 39428

59,35 118,67 178,03 237,35 1 602,18 534,05 68,06 505,64 39,62 294,45 41,71 309,91 49,58 368,39 8,03049

54,96 109,88 164,84 219,77 1 483,50 494,49 63,02 468,19 36,69 272,64 38,62 286,95 45,91 341,11 6,58237

435 888,66 351 037,48 381 333,74 338 932,74 240 326,75 118 558,82 249 922,08 84 947,78 121 244,07 41 223,20 204 217,10 34 709,73 182 072,60 61 890,14 322 729,49 3 169 034,40

403 600,64 325 034,73 353 086,83 313 826,63 222 524,79 109 776,69 231 409,36 78 655,36 112 263,04 38 169,64 189 089,92 32 138,64 168 585,76 57 305,69 264 532,37 2 900 000,09


Katinkullan Käsikirja

119/153

(päivitetty 7.5.2009) Talousarviovertailu 2008 1. Kiinteistön tuotot Hoitovastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Korko- ja osinkotuotot Satunnaiset tuotot Muut kiinteistön tuotot

Toteutuma Talousarvio Ero € 2 558 317,85 2 558 354,88

-37,03

Ero % 0,0 %

27 557,42 2 594,53

27 999,96 2 999,88

-442,54 -405,35

-1,6 % 100,0 %

95 376,02

86 999,76

8 376,26

9,6 %

4 946,11 7 500,00 118 479,23 271 993,51 1 052 552,88 45 553,24 178 554,07 50 319,84 15 842,77 287 283,19 81 174,59 361 737,20 12 786,55 23 719,24 84 462,82 6 976,44 24 569,62 65 006,94 192 103,11

1 999,92 9 000,00 92 619,44 271 999,92 1 047 000,00 45 000,00 221 999,52 42 000,00 13 999,92 144 999,96 79 999,92 399 999,96 12 000,00 24 000,00 94 999,92 1 999,92 19 999,96 64 999,92 171 999,72

2 946,19 -1 500,00 25 859,79 -6,41 5 552,88 553,24 -43 445,45 8 319,84 1 842,85 142 283,23 1 174,67 -38 262,76 786,55 -280,76 -10 537,10 4 976,52 4 569,66 7,02 20 103,39

147,3 % 100,0 % 27,9 % 0,0 % 0,5 % 1,2 % -19,6 % 19,8 % 13,2 % 98,1 % 1,5 % -9,6 % 6,6 % -1,2 % -11,1 % 248,8 % 22,8 % 0,0 % 11,7 %

-201 715,53

-84 263,52

-117 452,01

100,0 %

333 149,33 29 952,79 14 337,10 0,00

333 000,00 29 000,00 15 000,00 0,00

149,33 952,79 -662,90 0,00

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

0,00 28 546,28 2 287,50

0,00 16 999,92 1 999,92

0,00 11 546,36 287,58

100,0 % 100,0 % 100,0 %

6. Voitto(tappio) ennen satunnaisia eriä-609 988,53

-480 263,36

-129 725,17

100,0 %

7. Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja -609 988,53 ja veroja

-480 263,36

-129 725,17

100,0 %

1 409,72

0,00

1 409,72

100,0 %

-608 578,81

-480 263,36

-128 315,45

100,0 %

2. Kiinteistön hoitokulut Ostot Henkilöstökulut Liikekulut Ostetut hallintopalvelut Laskutetut palkat Isännöintikulut Käyttö- ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Matkat,edustus Somistus Kiinteistövero Korjaukset 3. KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 4. Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista Koneista ja kalustosta Muista pitkävaikutteisista menoista Arvonalentumiset 5. Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Muut rahoituskulut

Verot 8. Tilikauden voitto (tappio)


Katinkullan Käsikirja

120/153

(päivitetty 7.5.2009)

Katinkullan Pallohalli Oy Vastikelaskelma kaudelta 01.01. - 31.12.2008 Eur 1.1.-31.12.2008

1.1.-31.12.2007

Hoitotuotot Hoitovastikkeet Käyttökorvaukset Korkotuotot Muut tuotot Tulot yhteensä

2 558 317,85 27 557,42 2 594,53 95 376,02

2 436 640,69 27 314,33 3 287,17 123 562,55

Hoitokulut Hoitokulut Korkokulut Välittömät verot Aktivoidut hankinnat Hoitolainojen lyhennykset Hoitokulut yhteensä

2 885 561,35 30 833,78 -1 409,72 4 483,60 0,00

1.Hoitorahoitus

Hoitojäämä tilikaudelta Ed. tilikausien hoitojäämät Siirtyvä hoitojäämä

2 683 845,82

2 616 049,48 15 277,92 -54 221,18 0,00 2 919 469,01

2 577 106,22

-235 623,19 -2 415 641,50 -2 651 264,69

13 698,52 -2 429 340,02 -2 415 641,50

2.Pääomarahoitus Pääomavastike, rahastoitu Pääomatuotot yhteensä Pääomakulut Pääomajäämä Siirtyvä pääomajäämä Täsmäytys taseeseen 1.Hoitojäämä 2.Pääomajäämä Yhteensä Rahoitusomaisuus Lyhytaikaiset velat Yhteensä

2 590 804,74

2 092 249,82 2 092 249,82 4 012,28 2 096 262,10 2 096 262,10

-2 651 264,69 2 096 262,10 -555 002,59 351 841,52 -906 844,11 -555 002,59


Katinkullan Käsikirja

121/153

(päivitetty 7.5.2009)

Alv-laskelma F-osakke ide n vastikke ista tilite tty alv F-osakke ide n osuus alv-vähe nnyksistä = Tilikaude n vastike jäämä + / - Ed. tk:n kokonaisjäämä = Kokonaisjäämä + / -

2008 51 -58 -7 -4 -12

341,03 832,32 491,29 759,76 251,05

2007 48 -46 2 -4 -1

917,35 123,93 793,42 759,76 966,34

Ostot ovat luonteeltaan yleiskuluja ja kohdistuvat siis tasaisesti eri myynteihin, jolloin on perusteltua katsoa, että vähennyksistä kohdistuu F-osakkeille yhtä suuri osa kuin niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikista arvonlisäverollisista myyntituotoista on. Tuloslaskelman mukaan yhtiöllä on ollut liikevaihtoa ja liiketoiminnan muita tuottoja yhteensä 2.681.251,29 euroa. F-osakkeiden yhtiövastikkeiden 233.368,32 euroa suhteellinen osuus tästä määrästä on 0,0870371. Tämän suhdeluvun mukainen osuus em. arvonlisäverovähennysten kokonaismäärästä on 59.773,18 euroa, ja tämä määrä otetaan laskelmassa huomioon. Tilikauden 2003 kokonaisjäämä on nollattu v. 1998. Yhtiö on hakeutunut kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverolliseksi 18.09.1998 lukien. Yhtiö on kuitenkin arvonlisäverolain voimaantulosta 1.6.1994 lähtien toiminut niin kuin se olisi ollut arvonlisäverollinen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta ja suorittanut koko ajan veroa myös F-osakkeiden vastikkeista sekä vastaavasti vähentänyt ostoihinsa sisältyvän arvonlisäveron osuuden erottelematta F-osakkeisiin kohdistuvaa osuutta. Asiasta on menossa hallintoriitaa koskeva hakemus Oulun hallinto-oikeudessa jossa vaaditaan valtiota suorittamaan hakijalle perusteettoman edun palautuksena liikaa maksettua arvonlisäveroa vastaavat määrät: • 7.762,97 euroa vuodelta 1994 korkoineen 1.3.1995 lukien • 16.254,09 euroa vuodelta 1995 korkoineen 1.3.1996 lukien • 11.824,20 euroa vuodelta 1996 korkoineen 1.3.1997 lukien • 10.054,55 euroa vuodelta 1997 korkoineen 1.3.1998 lukien ja • 5411,30 euroa vuodelta 1998 korkoineen 1.3.1996 lukien. Korkoa vaaditaan 9 % vuotuisen korkokannan mukaan.


Katinkullan Käsikirja

122/153

(päivitetty 7.5.2009)

KATINKULLAN PALLOHALLI OY TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnnan muut kulut LIIKEVOITTO (TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA TULOVEROT TILIKAUDEN TAPPIO

01.01.-31.12.2008

01.01.-31.12.2007

2 664 638,40 16 612,89

2 567 040,50 20 477,07

4946,11 7 500,00 377 439,22 2 873 115,24

1 152,00 7 721,85 410 597,06 2 607 175,63

-581 749,28

-439 128,97

-28 239,25

-11 990,75

-609 988,53

-451 119,72

-609 988,53 1 409,72 -608 578,81

-451 119,72

31.12.2008

31.12.2007

508 870,59 17 859 898,33 18 368 769,92

520 666,71 18 221 057,83 18 741 724,54

294 127,36 57 714,16

332 377,88 98 290,69

351 841,52 18 720 610,44

430 668,57 19 172 393,11

8 279,88 18 972 799,85

8 279,88 18 972 799,85

4012,28 -562 746,87 -608 578,81 17 813 766,33

-111 627,15 -451 119,72 18 418 332,86

906 844,11 906 844,11

754 060,25 754 060,25

-451 119,72

KATINKULLAN PALLOHALLI OY TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Vastaavaa Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Rakennusrahasto Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ


Katinkullan Käsikirja

123/153

(päivitetty 7.5.2009) Vastattavaa

18 720 610,44

19 172 393,11

YHTIÖJÄRJESTYS KATINKULLAN PALLOHALLI OY -nimisen osakeyhtiön YHTIÖJÄRJESTYS 1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Katinkullan Pallohalli Oy ja sen kotipaikka on Sotkamon kunta. 2 § TOIMIALA Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitseville tilalle rakennettuja tai rakennettavia tennis-, squash- ja sulkapallokenttiä, keilaradan, kylpylän, ravintolatiloja ja muita näitä tiloja ja osakkaita palvelevia tiloja käsittäviä rakennuksia ja harjoittaa näissä tiloissa liikuntaan ja vapaa-ajanviettoon liittyvää toimintaa sekä mahdollista ravintolatoimintaa ensisijaisesti osakkaidensa hyväksi. 3 § OSAKEPÄÄOMA JA RAHASTOT Yhtiön osakepääoma on 8.279,88 euroa jaettuna kolmeenkymmeneenyhdeksääntuhanteen neljäänsataankahteenkymmeneenkahdeksaan (39.428) 0,21 euron nimellisarvoiseen osakkeeseen. Yhtiön osakekirjat painetaan hyväksytyssä painolaitoksessa. Yhtiöllä voi olla uudisrakennusten rakentamista ja myöhempää peruskorjausta sekä myös muita tarkoituksia varten rahastoja. 4 § OSAKKEET JA NIIDEN TUOTTAMAT ÄÄNIVALTA- JA HALLINTAOIKEUDET Yhtiön osakkeet jakautuvat sarjoihin A, B, C, D, E, F ja G. Sarjoihin A, B, C, D, E ja F kuuluvat osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiön omistamassa hallissa olevia tiloja seuraavasti: Sarja A, tenniskenttien hallintaan oikeuttavat osakkeet: Viikko-osakkeet: Kenttä n:o 1, osakkeet A.01.01.01. - A.18.01.12, A.20.01.01. - A.52.01.12, 612 osaketta Kenttä n:o 2, osakkeet A.01.02.01. - A.18.02.12,A.20.02.01. - A.52.02.12, 612 osaketta Kenttä n:o 3, osakkeet A.01.03.01. - A.18.03.12, .20.03.01. - A.52.03.12, 612 osaketta Kenttä n:o 4, osakkeet A.01.04.01. - A.18.04.12, A.20.04.01. - A.52.04.12, 612 osaketta Kenttä n:o 5, osakkeet A.01.05.01. - A.18.05.12, A.20.05.01. - A.52.05.12, 612 osaketta Kenttä n:o 6, osakkeet A.01.06.01. - A.18.06.12, A.20.06.01. - A.52.06.12, 612 osaketta eli tenniskenttien viikottaiseen hallintaan oikeuttavia osakkeita yhteensä 3.672 kappaletta. Sarjan A ensimmäinen numero tarkoittaa kentän hallintaan oikeuttavan viikon numeroa, toinen numero kentän numeroa ja kolmas numero päivittäistä vuoronumeroa. Osakkeet oikeuttavat osakenumeron osoittamalla viikolla tenniskenttien hallintaan tämän yhtiöjärjestyksen liitteenä n:o 1olevan vuorotaulukon mukaisella tavalla. Kausiosakkeet: Kenttä n:o 1, osakkeet AK.1.1.1. - AK.1.7.4, 28 osaketta Kenttä n:o 2, osakkeet AK.2.1.1. - AK.2.7.4, 28 osaketta Kenttä n:o 3, osakkeet AK.3.1.1. - AK.3.7.4, 28 osaketta Kenttä n:o 4, osakkeet AK.4.1.1. - AK.4.7.4, 28 osaketta Kenttä n:o 5, osakkeet AK.5.1.1. - AK.5.7.4, 28 osaketta Kenttä n:o 6, osakkeet AK.6.1.1. - AK.6.7.4, 28 osaketta


Katinkullan Käsikirja

124/153

(päivitetty 7.5.2009) eli tenniskenttien ympärivuotiseen hallintaan oikeuttavia osakkeita yhteensä 168 kappaletta.

Sarjan A kirjain K osoittaa kausiosaketta, ensimmäinen numero kenttää, toinen numero viikonpäivää siten, että lauantai on merkitty numerolla 1 ja perjantai numerolla 7 ja kolmas numero hallinta-ajan tuntia siten, että numerolla 1 merkitty osake oikeuttaa hallitsemaan kenttää aamulla kello 7.00 - 8.00, numerolla 2 merkitty kello 8.00 - 9.00, numerolla 3 merkitty illalla 21.00.-22.00 ja numerolla 4 merkitty kello 22.00-23.00 päivänumeron osoittamana viikonpäivänä. Sarja B, sulkapallokenttien hallintaan oikeuttavat osakkeet: Kenttä n:o 1, osakkeet B.01.01.01. - B.18.01.12, B.20.01.01. - B.52.01.12, 612 osaketta Kenttä n:o 2, osakkeet B.01.02.01. - B.18.02.12, B.20.02.01. - B.52.02.12, 612 osaketta Kenttä n:o 3, osakkeet B.01.03.01. - B.18.03.12, B.20.03.01. - B.52.03.12, 612 osaketta Kenttä n:o 4, osakkeet B.01.04.01. - B.18.04.12, B.20.04.01, - B.52.04.12, 612 osaketta Kenttä n:o 5, osakkeet B.01.05.01. - B.18.05.12,.20.05.01. - B.52.05.12, 612 osaketta eli sulkapallokenttien hallintaan oikeuttavia osakkeita yhteensä 3.060 kappaletta. Sarjan B ensimmäinen numero tarkoittaa kentän hallintaan oikeuttavan viikon numeroa, toinen numero kentän numeroa ja kolmas numero päivittäistä vuoronumeroa. Osakkeet oikeuttavat sulkapallokenttien viikoittaiseen hallintaan yhtiöjärjestyksen liitteenä no 1 olevan vuorotaulukon mukaisella tavalla. Kausiosakkeet: Kenttä n:o 1, osakkeet BK.1.1.1. - BK.1.7.4, 28 osaketta Kenttä n:o 2, osakkeet BK.2.1.1. - BK.2.7.4, 28 osaketta Kenttä n:o 3, osakkeet BK.3.1.1. - BK.3.7.4, 28 osaketta Kenttä n:o 4, osakkeet BK.4.1.1. - BK.4.7.4, 28 osaketta Kenttä n:o 5, osakkeet BK.5.1.1. - BK.5.7.4, 28 osaketta eli sulkapallokenttien ympärivuotiseen hallintaan oikeuttavia osakkeita yhteensä 140 kappaletta. Sarjan B kirjain K osoittaa kausiosaketta, ensimmäinen numero kenttää, toinen numero viikonpäivää siten, että lauantai on merkitty numerolla 1 ja perjantai numerolla 7 ja kolmas numero hallinta-ajan tuntia siten, että numerolla 1 merkitty osake oikeuttaa hallitsemaan kenttää aamulla kello 7.00-8.00, numerolla 2 merkitty kello 8.00-9.00, numerolla 3 merkitty illalla 21.00-22.00 ja numerolla 4 merkitty kello 22.00-23.00 päivänumeron osoittamana viikonpäivänä. Sarja C, squashkenttien hallintaan oikeuttavat osakkeet: Viikko-osakkeet: Kenttä n:o 1, osakkeet C.01.01.01 - C.18.01.24, C.20.01.01 - C.52.01.24, 1224 osaketta Kenttä n:o 2, osakkeet C.01.02.01 - C.18.02.24, C.20.02.01 - C.52.02.24, 1224 osaketta Kenttä n:o 3, osakkeet C.01.03.01 - C.18.03.24, C.20.03.01 - C.52.03.24, 1224 osaketta Kenttä n:o 4, osakkeet C.01.04.01 - C.18.04.24, C.20.04.01 - C.52.04.24, 1224 osaketta eli squashkenttien viikoittaiseen hallintaan oikeuttavia osakkeita yhteensä 4.896 kappaletta. Sarjan C ensimmäinen numero tarkoittaa kentän hallintaan oikeuttavan viikon numeroa, toinen numero kentän numeroa ja kolmas numero päivittäistä vuoronumeroa. Osakkeet oikeuttavat squashkenttien hallintaan tämän yhtiöjärjestyksen liitteenä no 1 olevan vuorotaulukon mukaisella tavalla. Kausiosakkeet: Kenttä n:o 1, osakkeet CK.1.1.1. - CK.1.7.4, 28 osaketta Kenttä n:o 2, osakkeet CK.2.1.1. - CK.2.7.4, 28 osaketta Kenttä n:o 3, osakkeet CK.3.1.1. - CK.3.7.4, 28 osaketta Kenttä n:o 4, osakkeet CK.4.1.1. - CK.4.7.4, 28 osaketta eli squashkenttien ympärivuotiseen hallintaan oikeuttavia osakkeita yhteensä 112 kappaletta. Sarjan C kirjain K osoittaa kausiosaketta, ensimmäinen numero kenttää, toinen numero viikonpäivää siten, että lauantai on merkitty numerolla 1 ja perjantai numerolla 7 ja kolmas numero -ajan tuntia siten, että numerolla 1 merkitty osake oikeuttaa hallitsemaan kenttää aamulla kello 7.00-8.00, numerolla 2 merkitty osake 8.00-9.00, numerolla 3 merkitty illalla 21.00-22.00 ja numerolla 4 merkitty kello 22.00-23.00 päivänumeron osoittamana viikonpäivänä.


Katinkullan Käsikirja

125/153

(päivitetty 7.5.2009) Sarja D, kylpylän käyttöön oikeuttavat osakkeet, jotka on jaettu alasarjoihin sen mukaan kuinka monta samanaikaista käyttöoikeutta ne kylpylän käyttämiseen antavat: 2 käyttöoikeutta antavat alasarjan osakkeet D.A.01-D.A.18, D.A.20-D.A.52 joita kutakin osaketta annetaan 144 kappaletta ja jotka numeroidaan 1-144 eli esim. D.A.01.001-D.A.01.144 kaikkiaan.344 osaketta. 4 käyttöoikeutta antavat alasarjan osakkeet D.B.01-D.B.18, D.B.20-D.B.52 joita kutakin osaketta annetaan 58 kappaletta ja jotka numeroidaan 1-58 eli esim. D.B.01.001-D.B.01.58 eli kaikkiaan 2.958 osaketta. 6 käyttöoikeutta antavat alasarjan osakkeet D.C.01-D.C.18, D.C.20-D.C.52 joita kutakin osaketta annetaan 42 kappaletta ja jotka numeroidaan 1-42 eli esim. D.C.01.001-D.C.01.42 eli kaikkiaan 2.142 osaketta. 8 käyttöoikeutta antavat alasarjan osakkeet D.D.01-D.D.18, D.D.20-D.D.52 joita kutakin osaketta annetaan 28 kappaletta ja jotka numeroidaan 1-28 eli esim. D.D.01.001-D.D.01.28 eli kaikkiaan 1.428 osaketta. 3 ympärivuotista käyttöoikeutta antavat alasarjan osakkeet.E.01.-D.E.150 eli kaikkiaan yhteensä 150 osaketta. 1 ympärivuotisen käyttöoikeuden antavat alasarjan osakkeet D.F.01.-D.F.222 eli yhteensä 222 osaketta. Kylpylän hallintaan oikeuttavia osakkeita annetaan yhteensä 14.244 kappaletta. Kukin D sarjan alasarjoihin D.A.-D.D. kuuluvien osakkeiden kylpylän hallintaan oikeuttava käyttöoikeus oikeuttaa yhden henkilön kerrallaan käyttämään kylpylää enintään 14 tuntia viikossa, keskimäärin kaksi tuntia päivässä sen numeroisen viikon aikana, jonka numero on ilmoitettu edellä kylpyläosakkeiden osoittavien kirjainten jälkeen esim. osake numero D.A.01.002 oikeuttaa kylpylän käyttämiseen edellä mainituin tavoin viikon numero 1 aikana. alasarjoihin D.E. ja D.F. kuuluva kylpylän hallintaan oikeuttava käyttöoikeus oikeuttaa yhden henkilön kerrallaan käyttämään kylpylää ympärivuotisesti enintään 252 tuntia vuodessa. Hallituksella on tarvittaessa mahdollisuus tarkentaa kylpylän käyttöaikoja. Sarja E, keilaratojen hallintaan oikeuttavat osakkeet: Rata n:o 1, osakkeet E.01.01.01.-E.18.01.12, E.20.01.01.-E.52.01.12, 612 osaketta Rata n:o 2, osakkeet E.01.02.01.-E.18.02.12, E.20.02.01.-E.52.02.12, 612 osaketta Rata n:o 3, osakkeet E.01.03.01.-E.18.03.12, E.20.03.01.-E.52.03.12, 612 osaketta Rata n:o 4, osakkeet E.01.04.01.-E.18.04.12, E.20.04.01.-E.52.04.12, 612 osaketta Rata n:o 5, osakkeet E.01.05.01.-E.18.05.12, E.20.05.01.-E.52.05.12, 612 osaketta Rata n:o 6, osakkeet E.01.06.01.-E.18.06.12, E.20.06.01.-E.52.06.12, 612 osaketta eli keilaratojen hallintaan oikeuttavia osakkeita yhteensä 3.672 kappaletta. Sarjan E ensimmäinen numero tarkoittaa keilaradan hallintaan oikeuttavan viikon numeroa, toinen radan numeroa ja kolmas numero päivittäistä vuoronumeroa. Osakkeet oikeuttavat keilaratojen hallintaan tämän yhtiöjärjestyksen liitteenä n:o 1 olevan vuorotaulukon mukaisella tavalla. Kausiosakkeet: Rata n:o 1, osakkeet E.K.1.1.1. - E.K.1.7.4, 28 osaketta Rata n:o 2, osakkeet E.K.2.1.1. - E.K.2.7.4, 28 osaketta Rata n:o 3, osakkeet E.K.3.1.1. - E.K.3.7.4, 28 osaketta Rata n:o 4, osakkeet E.K.4.1.1. - E.K.4.7.4, 28 osaketta Rata n:o 5, osakkeet E.K.5.1.1. - E.K.5.7.4, 28 osaketta Rata n:o 6, osakkeet E.K.6.1.1. - E.K.6.7.4, 28 osaketta eli keilaratojen ympärivuotiseen hallintaan oikeuttavia osakkeita yhteensä 168 kappaletta. Sarjan E kirjain K osoittaa kausiosaketta, ensimmäinen numero keilarataa, toinen numero viikonpäivää siten, että lauantai on merkitty numerolla 1 ja perjantai numerolla 7 ja kolmas numero hallinta-ajan tuntia siten, että numerolla 1 merkitty osake oikeuttaa hallitsemaan rataa aamulla kello 7.00-8.00, numerolla 2 kello 8.00-9.00, numerolla 3 merkitty illalla 21.00-22.00 ja numerolla 4 merkitty kello 22.00-23.00 osoittamana viikonpäivänä. Sarja F, yhtiön omistamassa monitoimihallirakennuksessa sijaitsevien huoneistojen ympärivuotiseen hallintaan oikeuttavat osakkeet: Huon. tunnus

Huoneistotyyppi Pinta- Osake- Osakkeiden ala m2 luku numerot


Katinkullan Käsikirja

126/153

(päivitetty 7.5.2009) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30

Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto Liikehuoneisto

22 24 F. 1-F. 24 28 31 F. 25-F. 55 41 45 F. 56-F. 100 15 17 F. 101-F. 117 11 12 F. 118-F. 129 13 14 F. 130-F. 143 7 8 F. 144-F. 151 16 18 F. 152-F. 169 21 23 F. 170-F. 192 8 9 F. 193-F. 201 8 9 F. 202-F. 210 73 81 F. 211-F. 291 100 110 F. 292-F. 401 170 188 F. 402-F. 589 126 139 F. 590-F. 728 100 110 F. 729-F. 838 85 94 F. 839-F. 932 123 136 F. 933-F 1068 28 31 F.1069-F.1099 41 45 F.1100-F.1144 116 128 F.1145-F.1272 1230 1360 F.1273-F.2632 30 33 F.2633-F.2665 107 118 F.2666-F.2783 63 70 F.2784-F.2853 41 45 F.2854-F.2898 284 314 F.2899-F.3212 67 74 F.3213-F.3286 12 13 F.3287-F.3299 45 50 F.3330-F.3349

Yhteensä 3031 3349 eli huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita yhteensä 3.349 kappaletta. Sarjaan G kuuluvat osakkeet n:ot G.1-G.5947 eli 5.947 osaketta. Yhtiökokouksessa äänestettäessä kullakin A, B, C, D ja E sarjaan kuuluvalla osakkeella on yksi ääni, kullakin F sarjaan kuuluvalla osakkeella on 10 ääntä ja kullakin G sarjaan kuuluvalla osakkeella on 5 ääntä.Osakepääomaa korotettaessa on kullakin samaan sarjaan kuuluvan osakkeen omistajalla etuoikeus uusiin saman sarjan osakkeisiin samassa suhteessa kuin he ennestään näitä osakkeita omistavat. Viikon 52 ylittävä aika (viikko 53) ja siitä saatava tuotto käytetään yhtiön hyväksi. 5 § YHTIÖVASTIKKEET Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien niistä osakkeista, jotka oikeuttavat huone- tai muiden tilojen hallintaan yhtiön omistamassa rakennuksessa yhtiölle suoritettavan vastikkeen, joka jakautuu hoito- ja rahoitusvastikkeisiin. Vastikkeet määrätään kullekin osakelajille A-F erikseen pitäen perusteena näiden osakkeiden hallintaan kuuluvien huonetilojen tässä yhtiöjärjestyksessä määrättyä osuutta koko rakennuksesta ja käyttäen niiden painotettuja arvoja rakennuksen kokonaiskuluista alla olevan taulukon kertoimien mukaisella tavalla. Sen jälkeen kun yhtiön kaikkien hoitovastikkeella katettavien vuosikulujen määrä on arvioitu, peritään se kultakin eri sarjoihin kuuluvalta osakkeelta niin, että kunkin osakkeen osuus kokonaiskuluista eli hoitovastikkeen suuruus määrätään seuraavien prosentuaalisten kertoimien mukaisesti: Sarja A, tennisviikko-osakkeet 0,002118 % osakkeelta, Sarja AK, tenniskausiosakkeet 0,015735 % osakkeelta, Sarja B, sulkapalloviikko-osakkeet 0,001233 % osakkeelta, Sarja BK, sulkapallokausiosakkeet 0,009163 % osakkeelta, Sarja C, squashviikko-osakkeet Sarja CK, squashkausiosakkeet Sarja DA, kylpyläviikko-osakkeet Sarja DB, kylpyläviikko-osakkeet Sarja DC, kylpyläviikko-osakkeet

0,001298 % osakkeelta, 0,009644 % osakkeelta, 0,001847 % osakkeelta, 0,003693 % osakkeelta 0,005540 % osakkeelta,


Katinkullan Käsikirja

127/153

(päivitetty 7.5.2009) Sarja DD, kylpyläviikko-osakkeet 0,007386 % osakkeelta, Sarja DE, kylpyläkausiosakkeet 0,049858 % osakkeelta, Sarja DF, kylpyläkausiosakkeet 0,016619 % osakkeelta, Sarja E, keilailuviikko-osakkeet 0,001543 % osakkeelta, Sarja EK, keilailukausiosakkeet 0,011464 % osakkeelta, ja Sarja F, huoneisto-osakkeet 0,0002499 % osakkeeltakuukaudessa. Hoitovastike tulee määrätä sen suuruiseksi, että sillä voidaa kattaa kaikki kiinteistön hoidon, huollon, lämmön, ulkoalueiden hoidon ja muun perushoidon sekä vastaanottopalvelujen aiheuttamat menot. Rahoitusvastike. Yhtiön rakennusten ja irtaimiston peruskorjaukseen ja parantamiseen sekä laajentamiseen ja lisäämiseen sekä muihin yhtiön tarkoituksen mukaisiin tarpeisiin voidaan yhtiölle ottaa lainoja. Rahoitusvastike tulee määrätä sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kaikkien yhtiölle otettavien lainojen korko-, lyhennys- ja muut rahoituskulut. Rahoitusvastike määrätään samoin perustein kuin hoitovastike. Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Viikko 19 on huoltoviikko, jonka aikana suoritetaan kaikki hoidon, huollon ja peruskorjauksen edellyttämät työt. 6 § ARVONLISÄVEROVASTIKE Osakkeenomistaja, jonka hallitseman huone- tai muun tilan osalta yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, on velvollinen maksamaan arvonlisäverovastiketta. Hakeutuminen edellyttää kunkin tilan osalta sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan suostumusta. Yhtiökokous määrää arvonlisäverovastikkeen suuruuden käyttäen perusteena verovelvolliseksi hakeutuneen huone- tai muun tilan yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan määräytyvää vastiketta. 1. Arvonlisäverovastikkeella katetaan yhtiölle arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset kuten tilitettävä vero ja senlaskentakustannukset. 2. Arvonlisäverovastiketta määrättäessä huomioidaan vähennyksenä yhtiön arvioiduista arvonlisäverovelvollisista ostoista niiden tilojen yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan määräytyvän vastikkeen mukainen osuus, joiden osalta yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi ja jonka osuuden yhtiö hakeutumisen jälkeen voi vähentää omassa arvonlisäverotilityksessään. 3. Arvioon perustuva laskelma tarkistetaan vuosittain jälkilaskennalla ja yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan vuoden arvonlisäverovastiketta määrättäessä. Jos osakkeenomistajia, jotka ovat tämän pykälän mukaan velvollisia maksamaan arvonlisäverovastiketta, on useita, lasketaan arvonlisäverovastike näiden kesken käyttäen perusteena verovelvolliseksi hakeutuneiden tilojen yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan määräytyvää vastiketta. Arvonlisäverovastikkeen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Jos yhtiö joutuu palauttamaan jo tekemiään vähennyksiä, lasketaan tästä aiheutuneet kustannukset palautuksen aiheuttaneiden tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan arvonlisäverovastikkeeseen. Mikäli tilan osalta arvonlisäverovelvollisuus lakkaa, on tilan hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja velvollinen suorittamaan mahdollisen laskennallisen alijäämän myöhemmin tehtävän jälkilaskelman perusteella. 7 § OSAKKEIDEN HALLINTAANOTTO Jos osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä vastiketta tai muut yhtiölle olevaa velkaansa, hallituksen tulee antaa osakkeenomistajalle kirjallinen varoitus, ellei rikkomus ole vähäinen. Mikäli varoitus ei johda tilanteen korjaantumiseen, hallitus voi päättää, että osakkeiden tuottamat oikeudet on luovutettava yhtiön hoidettavaksi määräajaksi, enintään kolmeksi vuodeksi. Asiaa koskeva päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi osakkeenomistajalle 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös tehtiin. 8 § YHTIÖN HALLINTO


Katinkullan Käsikirja

128/153

(päivitetty 7.5.2009) Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 9 § HALLITUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan tai kahden hallituksen jäsenen kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee kokouksen päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnäolijoiden allekirjoitettava. 10 § TOIMITUSJOHTAJA Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan velvollisuutena on yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevia asioita. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus. 11 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt per procuram. 12 § TILINTARKASTUS Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 13 § TILINPÄÄTÖS Yhtiön tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on maaliskuun 15. päivään mennessä toimitettava tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle kahden viikon kuluessa tämän jälkeen, kuitenkin vähintään kahta viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Tilintarkastajan mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selostuksensa toimintakertomuksen yhteydessä yhtiökokoukselle. 14 § YHTIÖKOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään 30.6. hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai se lain mukaan on pidettävä. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja mainittuna päivänä, mikä voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta. Hallitus vahvistaa osanottajaluettelon ottamalla sen pöytäkirjaansa ennen yhtiökokousta. Osanottajaluetteloa käytetään yhtiökokouksessa ääniluettelon pohjana. 15 § KOKOUSKUTSUT JA MUUT TIEDONANNOT Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimitetaan kirjallisesti näiden osakeluetteloon antamiin postiosoitteisiin tai ilmoitetaan hallituksen määräämässä sanoma- tai muussa lehdessä aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. 16 § YHTIÖN TALOUSARVIO JA VASTIKKEET Yhtiön hallitus laatii ennakolta, ennen edellisen tilivuoden loppua, talousarvion seuraavalle tilivuodelle ja esittää samalla vastikkeiden määrät viikosta n:o 1 lähtien. Talousarvion ja vastikkeiden määrät kuluvassa olevalle vuodelle vahvistaa varsinainen yhtiökokous. 17 § YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT


Katinkullan Käsikirja

129/153

(päivitetty 7.5.2009) Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä - tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus päätettävä - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettava - talousarvio kulumassa olevalle vuodelle sekä samalla määrättävä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen ja mahdollisen arvonlisäverovastikkeen suuruus viikosta n:o 1 lähtien valittava - hallituksen jäsenet - tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

18 § PÄÄTÖSVALTA YHTIÖKOKOUKSESSA Osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa edellä 4 §:ssä määrätty äänimäärä. Poissaolevalla on oikeus käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa asiamiehen kautta. Asiat ratkaistaan, mikäli ei ole kysymys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai yhtiön purkamisesta, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaaleissa katsotaan valituksi kuitenkin se, joka saa eniten ääniä. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan vaalit arvalla mutta muissa asioissa tulee kokouksen päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. 19 § MUUT SÄÄNNÖKSET Mikäli tässä yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.

Liite n:o 1, pelivuorot


Katinkullan K채sikirja

130/153

(p채ivitetty 7.5.2009)

Tennis-, sulkapallo- ja keilailuvuorot parillisina vuosina LA SU MA TI KE TO PE LA 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00

0 0 0 7 8 9 5 6 1 2 3 4

1 7 2 2 8 3 3 9 4 4 10 5 5 11 6 6 12 1 7 1 12 8 2 7 9 3 8 10 4 9 11 5 10 12 6 11

12 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 1

3 4 5 6 1 2 11 12 7 8 9 10

7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 1 2

10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tennis-, sulkapallo- ja keilailuvuorot parittomina vuosina LA SU MA TI KE TO PE LA 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00

0 12 6 11 1 10 6 3 0 11 5 10 6 9 5 2 0 10 4 9 5 8 4 1 6 9 3 8 4 7 3 0 5 8 2 7 3 12 2 0 4 7 1 12 2 11 1 0 8 6 12 1 11 2 10 0 7 5 11 6 10 1 9 0 12 4 10 5 9 6 8 0 11 3 9 4 8 5 7 0 10 2 8 3 7 4 12 0 9 1 7 2 12 3 11 0

Squashin vuorot parillisina vuosina LA SU MA TI KE TO PE LA 9.00-9.30 0 13 7 14 12 15 7 10 9.30-10.00 0 14 8 15 7 16 8 11 10.00-10.30 0 15 9 16 8 17 9 12 10.30-11.00 0 16 10 17 9 18 10 7 11.00-11.30 0 17 11 18 10 13 11 8 11.30-12.00 0 18 12 13 11 14 12 9 12.00-12.30 5 19 1 24 2 23 3 0 12.30-13.00 6 20 2 19 3 24 4 0 13.00-13.30 1 21 3 20 4 19 5 0 13.30-14.00 2 22 4 21 5 20 6 0 14.00-14.30 3 23 5 22 6 21 1 0 14.30-15.00 4 24 6 23 1 22 2 0

Squashin vuorot parillisina vuosina


Katinkullan K채sikirja (p채ivitetty 7.5.2009) LA SU MA TI KE TO PE LA 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 18.00-18.30 18.30-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.30 20.30-21.00

22 23 24 19 20 21 17 18 13 14 15 16

1 19 2 24 3 19 0 2 20 3 19 4 20 0 3 21 4 20 5 21 0 4 22 5 21 6 22 0 5 23 6 22 1 23 0 6 24 1 23 2 24 0 7 13 12 14 11 15 0 8 14 7 15 12 16 0 9 15 8 16 7 17 0 10 16 9 17 8 18 0 11 17 10 18 9 13 0 12 18 11 13 10 14 0

Squashin vuorot parittomina vuosina LA SU MA TI KE TO PE LA 9.00-9.30 0 12 18 11 13 10 18 15 9.30-10.00 0 11 17 10 18 9 17 14 10.00-10.30 0 10 16 9 17 8 16 13 10.30-11.00 0 9 15 8 16 7 15 18 11.00-11.30 0 8 14 7 15 12 14 17 11.30-12.00 0 7 13 12 14 11 13 16 12.00-12.30 20 6 24 1 23 2 22 0 12.30-13.00 19 5 23 6 22 1 21 0 13.00-13.30 24 4 22 5 21 6 20 0 13.30-14.00 23 3 21 4 20 5 19 0 14.00-14.30 22 2 20 3 19 4 24 0 14.30-15.00 21 1 19 2 24 3 23 0 15.00-15.30 3 24 6 23 1 22 6 0 15.30-16.00 2 23 5 22 6 21 5 0 16.00-16.30 1 22 4 21 5 20 4 0 16.30-17.00 6 21 3 20 4 19 3 0 17.00-17.30 5 20 2 19 3 24 2 0 17.30-18.00 4 19 1 24 2 23 1 0 18.00-18.30 8 18 12 13 11 14 10 0 18.30-19.00 7 17 11 18 10 13 9 0 19.00-19.30 12 16 10 17 9 18 8 0 19.30-20.00 11 15 9 16 8 17 7 0 20.00-20.30 10 14 8 15 7 16 12 0 20.30-21.00 9 13 7 14 12 15 11 0

131/153


Katinkullan Käsikirja

132/153

(päivitetty 7.5.2009)

KATIN GOLF OY HALLITUS Hannu Mäntyharju Arto Hyvönen Tauno Arffman Juha Huotari Tuomo Kauppinen Heikki Kouhi Martti Matsinen TOIMITUSJOHTAJA Jari Koivusalo

hannu.mantyharju@hcresorts.com arto.hyvonen@hcresorts.com Tauno.arffman@gmail.com Juha.huotari@sok.fi sotkamon@yrittajat.fi heikki @kouhi.net martti.matsinen@piimat.fi jari.koivusalo@hcresorts.com

ORGANISAATIOKAAVIO

Katinkullan Golf Oy HALLITUS

Hannu Mäntyharju, Arto Hyvönen,Tauno Arffman, Juha Huotari, Tuomo Kauppinen, Heikki Kouhi, Martti Matsinen

Jari Koivusalo, toimitusjohtaja Katin Golf Oy

Palvelusopimus Holiday Club Resorts Oy Sokotel Oy Jan-Erik Hagfors hotellinjohtaja

Helena Heikkinen Vastaanotto

Katinkulta Golf ry

Anu Ronkainen Harrastepäällikkö

Vesa Kontturi

Toni Oittinen Lomaisäntä

Aimo Korhonen Vuokatin Nurmi Oy

Tarja Petäjäjärvi Hallinto

Yrjö Kousa Kioski

Aikaosuuspalvelu Oy Riku Rauhala, tj. Veli-Matti Karppinen Huolto Elina Suomela Tekninen isännöitsijä

Yhteistyöyritykset

Sirpa Peräkasari Kirjanpitopäällikkö

Kirsi Kuivasmäki Vastikelaskutus, osake-ja osakasrekisteröinti

Paula Kankaanranta Perintä


Katinkullan Käsikirja

133/153

(päivitetty 7.5.2009)

OSAKKEET JA NIIDEN OMISTUS Yhtiössä on 4 000 osaketta, joita omistaa tällä hetkellä noin 1848 osakkeenomistajaa: Yksityiset henkilöt ja perheet omistavat yhtiöstä noin 59 %. Suurimmat osakkeenomistajat ovat: Holiday Club Resorts Oy, Sotkamon kunta, Sokotel Oy, EM-Group Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. SUURIMMAT OMISTAJAT Holiday Club Resorts Sokotel Oy Sotkamon Kunta EM-Group Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo Yksittäiset osakkeenomistajat Yhteensä:

OSAKE-MÄÄRÄ KPL 1321 43 446 24 22 2 094 4 000

OMISTUS % 33.03 % 1.08 % 11.15 % 0.60 % 0.55 % 52.35 % 100.00 %


Katinkullan Käsikirja (päivitetty 7.5.2009)

TALOUSARVIO 2008 ja YHTIÖVASTIKKEET BUDJETTI 2008

134/153


Katinkullan K채sikirja (p채ivitetty 7.5.2009)

135/153


Katinkullan Käsikirja

136/153

(päivitetty 7.5.2009)

KATIN GOLF OY 6 reiän laajennus KUSTANNUSTEN JAKAANTUMINEN RAKENTAMISVUOSILLE JA RAHOITUS 6 reiän laajennuksen kustannusarvio ja lainan kokonaismäärä

684 000,00

VUOSI 2006 6 reikää Rakentamiskulut

156 945,39

Nostetut lainat

303 000,00

Lainaosuussuoritukset Rahoitusvastikkeet

146 275,33 49 427,72

Lainan lyhennykset Lainan nostokulut Korot

146 275,37 186,25 1 435,60

VUOSI 2007 6 reikää Rakentamiskulut

411 815,44

Nostetut lainat

300 000,00

Lainaosuussuoritukset Rahoitusvastikkeet

186 312,14 47 850,89

Lainan lyhennykset Lainan nostokulut Korot

233 633,25 125,41 9 508,94

VUOSI 2008 Varat töiden loppuunsaattamiseen

115 239,17

RAHOITUSVASTIKE, € Vast. Viikko-osakkeet Kausiosake 3 po Kausiosake 1 po RAHOITUSVASTIKKEET YHT. 2008

kpl yht.sis alv alv yht 15,37 1467 22 547,79 1 670,79 276,66 43 11 896,38 881,52 92,22 137 12 634,14 936,19 47 078,31 3 488,50

20 877,00 11 014,86 11 697,95 43 589,81

Arviot tulevista rahoitusvastikkeista (Sotkamon Osuuspankki 20.2.2008) VUOSI 2009 RAHOITUSVASTIKE, € Vast. kpl yht.sis alv alv yht Viikko-osakkeet 15,55 1467 22 811,85 1 690,36 Kausiosake 3 po 279,90 43 12 035,70 891,85 Kausiosake 1 po 93,30 137 12 782,10 947,15

21 121,49 11 143,85 11 834,95


Katinkullan Käsikirja

137/153

(päivitetty 7.5.2009) RAHOITUSVASTIKKEET YHT. 2009

47 629,65 3 529,36

44 100,29

VUOSI 2010 RAHOITUSVASTIKE, € Vast. Viikko-osakkeet Kausiosake 3 po Kausiosake 1 po RAHOITUSVASTIKKEET YHT. 2010

kpl yht.sis alv alv yht 14,97 1467 21 960,99 1 627,31 269,46 43 11 586,78 858,58 89,82 137 12 305,34 911,83 45 853,11 3 397,72

20 333,68 10 728,20 11 393,51 42 455,39

VUOSI 2011 RAHOITUSVASTIKE, € Vast. Viikko-osakkeet Kausiosake 3 po Kausiosake 1 po RAHOITUSVASTIKKEET YHT. 2011

kpl yht.sis alv alv yht 14,41 1467 21 139,47 1 566,43 259,38 43 11 153,34 826,46 86,46 137 11 845,02 877,72 44 137,83 3 270,61

19 573,04 10 326,88 10 967,30 40 867,22

VUOSI 2012 RAHOITUSVASTIKE, € Vast. Viikko-osakkeet Kausiosake 3 po Kausiosake 1 po RAHOITUSVASTIKKEET YHT. 2012

kpl yht.sis alv alv yht 13,85 1467 20 317,95 1 505,56 249,30 43 10 719,90 794,34 83,10 137 11 384,70 843,61 42 422,55 3 143,51

18 812,39 9 925,56 10 541,09 39 279,04

VUOSI 2013 RAHOITUSVASTIKE, € Vast. Viikko-osakkeet Kausiosake 3 po Kausiosake 1 po RAHOITUSVASTIKKEET YHT. 2013

kpl yht.sis alv alv yht 13,27 1467 19 467,09 1 442,51 238,86 43 10 270,98 761,08 79,62 137 10 907,94 808,28 40 646,01 3 011,87

18 024,58 9 509,90 10 099,66 37 634,14

VUOSI 2014 RAHOITUSVASTIKE, € Vast. Viikko-osakkeet Kausiosake 3 po Kausiosake 1 po RAHOITUSVASTIKKEET YHT. 2014

kpl yht.sis alv alv yht 12,71 1467 18 645,57 1 381,64 228,78 43 9 837,54 728,96 76,26 137 10 447,62 774,17 38 930,73 2 884,77

17 263,93 9 108,58 9 673,45 36 045,96

VUOSI 2015 RAHOITUSVASTIKE, € Vast. Viikko-osakkeet Kausiosake 3 po Kausiosake 1 po RAHOITUSVASTIKKEET YHT. 2015

kpl yht.sis alv alv yht 12,14 1467 17 809,38 1 319,68 218,52 43 9 396,36 696,27 72,84 137 9 979,08 739,45 37 184,82 2 755,40

16 489,70 8 700,09 9 239,63 34 429,42

Otetun lainan määrä yht. Lainaa jäljellä yht. Lainaa nostamatta Laina-aika Laina-aikaa jäljellä Lyhennystapa Lainan korkosidonnaisuus Lainojen korot 20.2.2008 Lainan korkomarginaali Loppujen lainojen korot yht. Maksettavaa yhteensä

684 000 € 235 691 € 81 000 € 10 vuotta 7 vuotta Tasalyhenteinen 12 kk euribor Yhd. Lainat 4,703% 0,35 46 863 € 282 554 €

(pankin arvio 20.2.2008 korkotasolla) (pankin arvio 20.2.2008 korkotasolla)


Katinkullan Käsikirja

138/153

(päivitetty 7.5.2009)

TILINPÄÄTÖSTIEDOT TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 Katin Golf Oy on perustettu vuonna 1989 ja merkitty kaupparekisteriin 30.8.1989. Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Sotkamon kunnassa sijaitsevaa noin 80 hehtaarin suuruista maa-aluetta ja omistaen noin kahden hehtaarin maa-aluetta ja niille rakennettua golfkenttää kaikkine varusteineen ja rakennuksineen sekä kaikin tavoin edistää ja ylläpitää golfharrastusta ja muita siihen liittyviä toimia. YHTIÖKOKOUKSET, ORGANISAATIO SEKÄ TILINTARKASTAJAT Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2008. Yhtiön 4000 osakkeesta 1.924 osaketta ja 21.494 äänestä 18.836 ääntä oli edustettuna. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Tauno Arffman, Jan-Erik Hagfors, Arto Hyvönen, Jouko Korhonen, Heikki Kouhi, Martti Matsinen ja Hannu Mäntyharju. Hallitus kokoontui yhteensä seitsemän kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jari Koivusalo. Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Silja Komulainen ja pienosakkaita edustavana ylimääräisenä tilintarkastajana KHT Simo Salonen. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 18-reikäinen golfkenttä avattiin 10.5. (vuonna 2007 27.4.) ja suljettiin 13.10. (31.10.). Tämän Nuas-kentän uudet viisi reikää otettiin käyttöön 22.7. Kenttä oli auki viikot 20-41 eli 157 (188) päivää ja pelikierroksia kertyi yhteensä 27 647 (32 219). Keskimäärin kierroksia pelattiin 176 (171) päivää kohden. 6-reikäinen Tenetti-kenttä oli auki 22.7.-31.10. ja kentällä pelattiin 2 200 kierrosta. Opetusministeriö myönsi vuonna 2006 par 3 kentän rakentamiseen 139.500€ avustusta, josta maksettiin yhtiölle vuonna 2007 125 550€. Loppuosa myönnetystä avustuksesta maksetaan kentän valmistuttua vuonna 2008. Vuokatti, 6-reikäinen par 3 jokamieskenttä, avattiin 5.8. ja suljettiin 13.10. Kenttään kävi tutustumassa 1 200 pelaajaa. Sekä Tenetin että Vuokatin pelaajamäärät ovat arvioita, koska ajanvarausmuoto on palloränni ja pelaajien ilmoittautuminen perustuu omaehtoiseen kirjautumiseen vieraskirjaan. 6-reiän kenttälaajennuksen rakennustyöt aloitettiin vuoden 2006 elokuussa ja niitä jatkettiin aina kentän avaamiseen 22.7. saakka. Laajennuksen rakentaminen kesti siis noin 24 kk. Tietyissä osissa kenttää rakentamista jatkettiin vielä pelille avaamisen jälkeenkin. Par 3 kentän rakentaminen aloitettiin vuoden 2006 joulukuussa ja sitä jatkettiin kentän avaamiseen 5.8. saakka. Kentän rakentaminen aloittamisesta pelille avaamiseen vei siis 20 kk.


Katinkullan Käsikirja

139/153

(päivitetty 7.5.2009)

Opetusministeriö myönsi vuonna 2006 par 3 kentän rakentamiseen 139.500 € avustusta, josta maksettiin yhtiölle vuonna 2007 125 550 €. Rakennusvalvonnan lopputarkastus tehdään keväällä 2009, jonka jälkeen saadaan loppuosa myönnetystä avustuksesta. YHTIÖN TALOUS Pääosa kentän maa-alueista on vuokrattu Sotkamon kunnalta vuoteen 2038 asti. Yhtiössä kannettiin kertomuskauden aikana hoitovastikemaksuja yhteensä 496.663,61€ (vuonna 2007 yhteensä 415.767,26€) ja 6:n reiän kenttälaajennuksen rahoittamiseen liittyvien lainojen lyhentämiseen tarjoitettuja rahoitusvastikemaksuja yhteensä 43.590,05€ (vuonna 2007 47.850,89€).Rahoitusvastike koski 1669 kpl yhtiön osakkeista, jotka valitsivat vuonna 2006 lainojen maksamisen rahoitusvastikkeilla. Yhtiön osakepääoma sekä hoito- ja rahoitusvastikkeet jakautuivat osakelajeittain ositettuna seuraavasti: sarja A (2.828 viikko-osaketta, 3 viikkopelioikeutta ja 1 ääni/osake), hoitovastike 90,00 (75,34) €, rahoitusvastike 15,37 (16,90) € sarja B (100 kausiosaketta, , 3 kausipelioikeutta ja 10 ääntä/osake), hoitovastike 1.620,00 (1.356,12) €, rahoitusvastike 276,66 € (304,20) € sarja C (222 kausiosaketta, 1 kausipelioikeus ja 3 ääntä/osake) hoitovastike 540,00 (452,04) € , rahoitusvastike 92,22 (101,40) € sarja D (850 osaketta, 20 ääntä/osake, ei pelioikeuksia eikä vastikkeiden maksuvelvoitteita). Kertomuskaudella hoitovastikkeen maksaminen antoi osakkaalle suoraan pelioikeuden kentälle. 6 reiän rakentamiseen tarkoitetusta lainasta nostettiin 81.000,00 €. Par-3 kentän rakentamiseen tarkoitetusta lainasta nostettiin 100.000,00 €. 6:n reiän laajennus tuli maksamaan 722.364,21 € (alv 0%( ja par-3 kenttä tuli maksamaan 526.369,28 € (alv 0%, sis. valtion avustusta 125.550,00€). Yhtiöllä oli kertomuskauden lopussa 235.691,38 € 6:n reiän kenttälaajennukseen ja 500.000 € par-3 kentän rakentamiseen liittyvää lainaa. HENKILÖSTÖ Yhtiöllä on kertomuskauden aikana ei ollut palkattua henkilökuntaa. Toimitusjohtajapalvelut ostettiin Holiday Club Resorts Oy:ltä, hallintopalvelut Aikaosuuspalvelu Oy:ltä ja vastaanottopalvelut Sokotel Oy:ltä. Kentänhoidosta vastasi Vuokatin Nurmi Oy. Opetustoiminta oli vuokrattu Pertti Ojalle ja taukokioski T:mi Yrjö Kousalle. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Liiketoiminnan arvioidaan kehittyvän vakaasti vuoden 2009 aikana. Yhtiö toimii ensimmäisen kokonaisen kauden kolmen kentän kokonaisuudella. ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEIJÖISTÄ Yhtiön merkittävimmät operationaaliset riskit liittyvät toimintoihin, joiden kuluja ei kateta kerättävillä yhtiövastikkeilla. Tällä pelikaudella valmistuvan par 3 kentän avaamisajankohta ja kentän saavuttama suosio vaikuttaa yhtiön tulokseen. Avaamisen myöhästyminen kesäkuusta tai pelaajien arvioitua heikompi kiinnostus kentää kohtaan aiheuttavat yhtiölle merkittävän taloudellisen riskin. Rangen liikevaihto on pudonnut merkittävästi kahden viimeiden vuoden aikana. Mikäli suuntaus jatkuu vaikuttaa se yhtiön tulosta heikentävästi. HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN VOITTOA (TAPPIOTA) KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI


Katinkullan Käsikirja

140/153

(päivitetty 7.5.2009) Tilivuoden tulos osoittaa -88.698,80 € tappiota (-11.153,93 € tappiota). Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Katin Golf Oy hallitus


Katinkullan Käsikirja

141/153

(päivitetty 7.5.2009) RAHOITUSLASKELMA 2008

2007

564 425,90 100 000,00 664 425,90

491 690,45 400 000,00 891 690,45

262 317,97 7 000,00 334,88 30 985,62 7 505,32 14 806,62 36 643,50 13 111,75 176 616,83 3 160,79 89 388,40 0,00 23 567,96 -2 513,25 662 926,39 1 499,51

185 187,56 4 513,39 0,00 21 076,15 2 380,81 16 998,25 34 135,77 9 640,54 156 828,79 -2 555,29 500 183,89 -125 550,00 5 527,65 -239,95 808 127,56 83 562,89

43 590,05 0,00 43 590,05 81 000,00 124 590,05

47 850,89 186 312,14 234 163,03 300 000,00 534 163,03

Rahoituksen ali/ylijäämä

153 603,38 10 479,64 32,63 68 400,00 232 515,65 -107 925,60

411 815,44 9 508,94 125,41 233 633,25 655 083,04 -120 920,01

Ali/ylijäämä yhteensä (toiminta+rahoitus)

-106 426,09

-37 357,12

1 499,51 66 250,12 67 749,63

83 562,89 -17 312,77 66 250,12

-107 925,60 72 940,43 -34 985,17 32 764,46

-120 920,01 193 860,44 72 940,43 139 190,55

55 528,18 -22 763,72 32 764,46

155 672,36 -16 481,81 139 190,55

Toiminann tuotot Lainojen nostot, PAR-3 Toiminnan tuotot yhteensä Toiminnan kulut Kenttäurakointi Palkkiot Henkilösivukulut Vuokrat Matka- ja edustuskulut Markkinointikulut Käyttö- ja ylläpitokulut Kiinteistöjen hoitokulut Muut liiketoiminnan kulut Luottotappiot Aktivoinnit taseeseen, ei sis. 6R Saatu valtion avustus PAR-3 Korkokulut, PAR-3 Korkotuotot Toiminnan ali/ylijäämä Rahoitustuotot, 6R Rahoitusvastikkeet Lainaosuussuoritukset Lainojen nostot, 6R Rahoituksen tuotot yhteensä 6R Rahoituskulut, 6R Aktivoinnit taseeseen, 6R Korot lainoista, 6R Muut rahoituskulut 6R Lainan lyhennykset 6R

Tilikauden vastike ali/ylijäämä, toiminta Ed.tilikauden ali/ylijäämä, toiminta Siirtyvä ali/ylijäämä, toiminta Tilikauden vastike ali/ylijäämä, rahoitus Ed.tilikauden ali/ylijäämä, rahoitus Siirtyvä ali/ylijäämä, rahoitus Ali/ylijäämä yhteensä Täsmäytys taseeseen Rahoitusomaisuus Lyh.aik.vieraspääoma, ei seur.tilik.lainanlyh.


Katinkullan Käsikirja

142/153

(päivitetty 7.5.2009) 2008

2007

564 425,90 100 000,00 664 425,90

491 690,45 400 000,00 891 690,45

262 317,97 7 000,00 334,88 30 985,62 7 505,32 14 806,62 36 643,50 13 111,75 176 616,83 3 160,79 89 388,40 0,00 23 567,96 -2 513,25 662 926,39 1 499,51

185 187,56 4 513,39 0,00 21 076,15 2 380,81 16 998,25 34 135,77 9 640,54 156 828,79 -2 555,29 500 183,89 -125 550,00 5 527,65 -239,95 808 127,56 83 562,89

43 590,05 0,00 43 590,05 81 000,00 124 590,05

47 850,89 186 312,14 234 163,03 300 000,00 534 163,03

Rahoituksen ali/ylijäämä

153 603,38 10 479,64 32,63 68 400,00 232 515,65 -107 925,60

411 815,44 9 508,94 125,41 233 633,25 655 083,04 -120 920,01

Ali/ylijäämä yhteensä (toiminta+rahoitus)

-106 426,09

-37 357,12

1 499,51 66 250,12 67 749,63

83 562,89 -17 312,77 66 250,12

-107 925,60 72 940,43 -34 985,17 32 764,46

-120 920,01 193 860,44 72 940,43 139 190,55

55 528,18 -22 763,72 32 764,46

155 672,36 -16 481,81 139 190,55

Toiminann tuotot Lainojen nostot, PAR-3 Toiminnan tuotot yhteensä Toiminnan kulut Kenttäurakointi Palkkiot Henkilösivukulut Vuokrat Matka- ja edustuskulut Markkinointikulut Käyttö- ja ylläpitokulut Kiinteistöjen hoitokulut Muut liiketoiminnan kulut Luottotappiot Aktivoinnit taseeseen, ei sis. 6R Saatu valtion avustus PAR-3 Korkokulut, PAR-3 Korkotuotot Toiminnan ali/ylijäämä Rahoitustuotot, 6R Rahoitusvastikkeet Lainaosuussuoritukset Lainojen nostot, 6R Rahoituksen tuotot yhteensä 6R Rahoituskulut, 6R Aktivoinnit taseeseen, 6R Korot lainoista, 6R Muut rahoituskulut 6R Lainan lyhennykset 6R

Tilikauden vastike ali/ylijäämä, toiminta Ed.tilikauden ali/ylijäämä, toiminta Siirtyvä ali/ylijäämä, toiminta Tilikauden vastike ali/ylijäämä, rahoitus Ed.tilikauden ali/ylijäämä, rahoitus Siirtyvä ali/ylijäämä, rahoitus Ali/ylijäämä yhteensä Täsmäytys taseeseen Rahoitusomaisuus Lyh.aik.vieraspääoma, ei seur.tilik.lainanlyh.


Katinkullan Käsikirja

143/153

(päivitetty 7.5.2009)

TULOSLASKELMA

Liite

01.01.-31.12.2008

01.01.-31.12.2007

LIIKEVAIHTO

1

564 425,90

490 164,06

Liiketoiminnan muut tuotot

2

0,00

1 526,39

3 4 5 6

262 317,97 7 334,88 82 364,49 282 830,43

185 187,56 4 513,39 65 086,79 238 505,02

-70 421,87

-1 602,31

-18 276,93

-9 551,62

-88 698,80

-11 153,93

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA

-88 698,80

-11 153,93

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-88 698,80

-11 153,93

Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnnan muut kulut LIIKEVOITTO (TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Saadut akordit

7


Katinkullan Käsikirja

144/153

(päivitetty 7.5.2009)

TASE

Liite Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

31.12.2008

31.12.2007

8 9

2 278 034,03 281 372,05 2 559 406,08

2 092 008,87 305 515,91 2 397 524,78

0 10

0,00 23 443,32 30 830,85 54 274,17

0,00 37 902,40 117 769,96 155 672,36

2 613 680,25

2 553 197,14

8 800,00 1 742 045,23 259 092,60 -66 013,88 -88 698,80

8 800,00 1 742 045,23 228 792,60 -54 859,95 -11 153,93

1 855 225,15

1 913 623,95

661 421,38 97 033,72 758 455,10 2 613 680,25

514 091,38 125 481,81 639 573,19 2 553 197,14

Vastaavaa

Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Rakennusrahasto Lainanlyhennysrahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio)

11

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa

12 13


Katinkullan Käsikirja

145/153

(päivitetty 7.5.2009)

KATIN GOLF OY YHTIÖJÄRJESTYS KATIN GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1. TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Katin Golf Oy ja sen kotipaikka on Sotkamo. 2. TOIMIALA Yhtiön toimialana on Sotkamossa hallita vuokraoikeuden nojalla ja omistaen maa-alueita ja niille rakennettua golfkenttää kaikkine laitteineen, varusteineen ja rakennuksineen, harjoittaa ravitsemusliiketoimintaa sekä ylläpitää ja edistää golfharrastusta ja muita siihen liittyviä toimintoja. 3. OSAKEPÄÄOMA JA RAHASTOT Yhtiön osakepääoma on 8.800,00 euroa jaettuna neljääntuhanteen 4.000) 2,20 euron nimellisarvoiseen osakkeeseen. Yhtiön osakekirjat painetaan hyväksytyssä painolaitoksessa. Yhtiöllä voi olla toimintaansa varten ja sen laajentamiseksi rahastoja. Yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla tarjouksesta lunastaa omia osakkeitaan. 4. OSAKKEET JA NIIDEN TUOTTAMAT HALLINTA- JA MUUT OIKEUDET Yhtiön osakkeet jakautuvat sarjoihin A, B, C ja D. Sarjoihin A ja B kuuluvat osakkeet antavat kukin kolmelle nimeämättömälle henkilölle samanaikaisen oikeuden golfin pelaamiseen yhtiön golfkentältä siten, että kukin sarjaan A kuuluva osake oikeuttaa kentän käyttöön vuosittain jäljempänä tarkemmin määritetyn viikon ajan ja kukin sarjaan B kuuluva osake oikeuttaa kentän käyttämiseen vuosittain koko pelikauden ajan. Kukin sarjaan C kuuluva osake oikeuttaa yhden, pelikaudeksi kerrallaan nimetyn henkilön kentän käyttöön vuosittain koko pelikauden ajan. Sarjaan D kuuluvilla osakkeilla ei ole pelioikeuksia eikä vastikkeiden maksuvelvoitteita. Osakkeet jakautuvat edellä mainittuihin sarjoihin seuraavasti: Sarja A, golf-viikko-osakkeet: Osakkeet n:ot A.20.01. - A.20.022 A.20.050 A.20.056 A.21.01. - A.21.049 A.21.051 - A.21.055 A.22.01. - A.21.098 A.22.106 - A.22.107 A.22.118 A.22.120 A.22.122 - A.22.123

osakkeita 22 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 49 kpl osakkeita 5 kpl osakkeita 98 kpl osakkeita 2 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 2 kpl


Katinkullan Käsikirja

146/153

(päivitetty 7.5.2009) A.23.01. - A.23.174 A.24.01. - A.24.174 A.25.01. - A.25.174 A.26.01. - A.26.174 A.27.01. - A.27.174 A.28.01. - A.28.174 A.29.01. - A.29.174 A.30.01. - A.30.174 A.31.01. - A.31.174 A.32.01. - A.32.174 A.33.01. - A.33.174 A.34.01. - A.34.174 A.35.01. - A.35.174 A.36.01. - A.36.122 A.36.131 A.36.151 A.37.01. - A.37.119 A.37.130 A.37.140 A.37.158 - A.37.159 A.37.174 A.38.01. - A.38.044 A.38.049 - A.38.050 A.38.061 A.38.082 - A.38.083 A.38.085 A.38.089 A.38.104 A.38.108 A.38.110 A.39.01. - A.39.026 A.39.055 - A.39.057 A.39.073 A.39.097 A.39.116 A.39.148 - A.39.149 A.40.01. - A.40.021 A.40.051 A.40.074 A.40.174 A.41.01. - A.41.023 A.41.154

osakkeita 174 kpl osakkeita 174 kpl osakkeita 174 kpl osakkeita 174 kpl osakkeita 174 kpl osakkeita 174 kpl osakkeita 174 kpl osakkeita 174 kpl osakkeita 174 kpl osakkeita 174 kpl osakkeita 174 kpl osakkeita 174 kpl osakkeita 174 kpl osakkeita 122 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 119 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 2 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 44 kpl osakkeita 2 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 2 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 26 kpl osakkeita 3 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 2 kpl osakkeita 21 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 1 kpl osakkeita 23 kpl osakkeita 1 kpl

eli yhteensä 2.828 osaketta. Sarjaan A kuuluvat osakkeet oikeuttavat golfkentän käyttöön siten, että A-kirjaimen jälkeen ensiksi mainittu numero ilmoittaa sen kalenteriviikon numeron, jonka ajan osakkeisiin kuuluvat pelioikeudet ovat voimassa. Pelioikeusaika alkaa mainitun osakkeennumeron osoittamaa kalenteriviikkoa edeltävänä lauantaina kello 14.00 ja päättyy osakenumeron osoittaman kalenteriviikon lauantaina kello 14.00. Osakas voi halutessaan aloittaa viikkonsa jo perjantaina klo 14.00 ja tällöin viikko vastaavasti päättyy seuraavana perjantaina klo 14.00. Sarja B, golf-kausiosakkeet, kolme pelioikeutta: Osakkeet n:ot B.01. - B.100 eli yhteensä 100 osaketta. Sarja C, golf-kausiosakkeet, yksi pelioikeus: Osakkeet n:ot C.01. - C.222 eli yhteensä 222 osaketta. Sarja D, muut osakkeet: Osakkeet n:ot D.01. - D.850 eli 850 osaketta. Yhtiökokouksessa äänestettäessä kullakin A-sarjaan kuuluvalla osakkeella yksi ääni, kullakin B-sarjaan kuuluvalla osakkeella 10 ääntä, kullakin C-sarjaan kuuluvalla osakkeella 3 ääntä ja kullakin D-sarjaan kuuluvalla osakkeella 20 ääntä.


Katinkullan Käsikirja

147/153

(päivitetty 7.5.2009) 5. YHTIÖVASTIKKEET Yhtiökokous voi päättää, että yhtiön osakkailta peritään golfkentän ja siihen liittyvien rakennusten ja laitteiden ylläpitoa varten hoitovastiketta ja näiden peruskorjausta, laajentamista tai muita pidempivaikutteisia investointeja varten otettavien lainojen lyhennysten, korko- ja muiden kulujen maksamista varten rahoitusvastiketta. Sekä hoito- että rahoitusvastike lasketaan seuraavia kertoimia noudattaen. Sarjaan A kuuluvan osakkeen vastikekerroin on 1. Sarjaan B kuuluvan osakkeen vastikekerroin on 18. Sarjaan C kuuluvan osakkeen vastikekerroin on 6. Sarjaan D kuuluvilta osakkeilta ei vastiketta peritä. Yhtiökokous voi lisäksi päättää periä muita maksuja osakkailta tai ulkopuolisilta golfkentän ja sen rakennusten ja laitteiden käyttäjiltä käyttäen perusteena näiden käyttöä, käyttövarausta tai muuta alalta yleisesti soveltavaa perustetta tai valtuuttaa hallituksen päättämään näiden maksujen perimisen perusteista. Vastikkeiden sekä edellä mainittujen korvausten maksuajan- ja tavan määrää yhtiön hallitus. 6. LAINAOSUUKSIEN MAKSAMINEN Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle osakekohtaisen lainaosuuden kerralla kokonaan hallituksen määrääminä aikoina. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta ei peritä rahoitusvastiketta. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viimeistään lainoja seuraavan kerran lyhennettäessä käytettävä yhtiön niiden lainojen lyhentämiseen, joita osakkeenomistajat ovat tarkoittaneet. Lainaosuudet on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa varsinaista lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko laskettuna siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää lainojaan. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhentäessään joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan suorittanut, osakkeenomistajan tulee korvata yhtiölle aiheutunut lisämeno. 7. OSAKKEIDEN HALLINTAANOTTO Jos osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä vastiketta tai muuta yhtiölle olevaa velkaansa, hallituksen tulee antaa osakkeenomistajalle kirjallinen varoitus, ellei rikkomus ole vähäinen. Mikäli varoitus ei johda tilanteen korjaantumiseen, hallitus voi päättää, että osakkeiden tuottamat oikeudet on luovutettava yhtiön hoidettavaksi määräajaksi, enintään kolmeksi vuodeksi. Asiaa koskeva päätös on annettava tiedoksi osakkeenomistajalle hänen osakasrekisteriin merkityllä osoitteella lähetettävällä kirjeellä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös tehtiin. Hallituksella on oikeus päättää, että osakas ei saa käyttää osakkeen tuottamaa pelioikeutta, jos osakkaalla on maksamattomia ja erääntyneitä vastikkeita yhtiölle. 8. HALLITUS Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat läsnä olleet hallituksen jäsenet. Hallituksella on oikeus päättää tämän yhtiöjärjestyksen perusteella tarkentavia ohjeita ja määräyksiä yhtiön omaisuuden hoitamisesta ja käyttämisestä sekä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, joita osakas vieraineen ja vuokralaisineen on velvollinen noudattamaan. 9. TOIMITUSJOHTAJA Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten täytäntöönpano sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

10. TOIMINIMEN KIRJOITUS Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä


Katinkullan Käsikirja

148/153

(päivitetty 7.5.2009) yhdessä taikka hallituksen antaman valtuutuksen perusteella muu nimetty henkilö. 11. TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina kolmen kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Tilintarkastuskertomus on annettava hallitukselle kuukauden kuluessa tilinpäätöksen allekirjoittamisesta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. 12. TILINTARKASTUS Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja häneltä yksi varamies. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 13. YHTIÖKOKOUS Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja määräajassa. Kutsu yhtiökokoukseen ja tiedonannot osakkeenomistajille lähetetään näiden osakasluetteloon ilmoittamiin osoitteisiin tai julkaistaan hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa lehdessä aikaisintaan kuusi viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kutsussa mainittua viimeistä yhtiökokoukseen ilmoittautumispäivää. Viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen on aikaisintaan seitsemän ja viimeistään kaksi päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä - tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; - tilintarkastuskertomus; päätettävä - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle; - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; - päätettävä ja vahvistettava talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle sekä määrättävä ja vahvistettava osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus viikosta numero 1 lähtien; - hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja valittava - hallituksen jäsenet; - tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. 14. MUUT SÄÄNNÖKSET Yhtiössä noudatetaan osakeyhtiölakia.


Katinkullan K채sikirja (p채ivitetty 7.5.2009)

149/153


Katinkullan Käsikirja

150/153

(päivitetty 7.5.2009) HUONEISTOLUETTELOT: KATINKULLAN KIINTEISTÖT OY Huoneistoluettelo: Huon. Huoneistotyyppi tunnus

P-ala Jyv. m2

Osake- Osakkeiden p-ala luku numerot

ALUE 1. "KATINKULTARANTA" 1A1 4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

1A2

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

1B1

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

1B2

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

1C1

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

1C2

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

1D1

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

1D2

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

1E1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

1E2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

1F1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

1F2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

1G1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,3

1G2

3h+saun.os.+parvi

53,3

Huon. Huoneistotyyppi tunnus

67,0

18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33

1.A.1.1. -1.A.1.18, 1.A.1.20.-1.A.1.52 1.A.2.1. -1.A.2.18, 1.A.2.20.-1.A.2.52 1.B.1.1. -1.B.1.18, 1.B.1.20.-1.B.1.52 1.B.2.1. -1.B.2.18, 1.B.2.20.-1.B.2.52 1.C.1.1. -1.C.1.18, 1.C.1.20.-1.C.1.52 1.C.2.1. -1.C.2.18, 1.C.2.20.-1.C.2.52 1.D.1.1. -1.D.1.18, 1.D.1.20.-1.D.1.52 1.D.2.1. -1.D.2.18, 1.D.2.20.-1.D.2.52 1.E.1.1. -1.E.1.18, 1.E.1.20.-1.E.1.52 1.E.2.1. -1.E.2.18, 1.E.2.20.-1.E.2.52 1.F.1.1. -1.F.1.18, 1.F.1.20.-1.F.1.52 1.F.2.1. -1.F.2.18, 1.F.2.20.-1.F.2.52 1.G.1.1. -1.G.1.18, 1.G.1.20.-1.G.1.52 1.G.2.1. -1.G.2.18, 1.G.2.20.-1.G.2.52

P-ala Jyv. Osake- Osakkeiden m2 p-ala luku numerot

ALUE 2. "KATINKULTAKENTTÄ" 2A1 3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

2A2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

2B1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

2B2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

2C1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

2C2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

2D1

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

2D2

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

2E1

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

2E2

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33

2.A.1.1. -2.A.1.18, 2.A.1.20.-2.A.1.52 2.A.2.1. -2.A.2.18, 2.A.2.20.-2.A.2.52 2.B.1.1. -2.B.1.18, 2.B.1.20.-2.B.1.52 2.B.2.1. -2.B.2.18, 2.B.2.20.-2.B.2.52 2.C.1.1. -2.C.1.18, 2.C.1.20.-2.C.1.52 2.C.2.1. -2.C.2.18, 2.C.2.20.-2.C.2.52 2.D.1.1. -2.D.1.18, 2.D.1.20.-2.D.1.52 2.D.2.1. -2.D.2.18, 2.D.2.20.-2.D.2.52 2.E.1.1. -2.E.1.18, 2.E.1.20.-2.E.1.52 2.E.2.1. -2.E.2.18, 2.E.2.20.-2.E.2.52


Katinkullan K채sikirja

151/153

(p채ivitetty 7.5.2009) 2F1

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

2F2

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

Huon. Huoneistotyyppi tunnus

P-ala Jyv. Osake m2 p-ala luku

ALUE 3. "KATINKULTAKUUME" 3A1 4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

3A2

4h+k+saun.os+parvi 82,5

60,5

3B1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

3B2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

3C1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

3C2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

3D1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

3D2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

3E1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

3E2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

3F1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

3F2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

Huon. Huoneistotyyppi tunnus

18 33 18 33

18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33

2.F.1.1. -2.F.1.18, 2.F.1.20.-2.F.1.52 2.F.2.1. -2.F.2.18, 2.F.2.20.-2.F.2.52

Osakkeiden numerot 3.A.1.1. -3.A.1.18, 3.A.1.20.-3.A.1.52 3.A.2.1. -3.A.2.18, 3.A.2.20.-3.A.2.52 3.B.1.1. -3.B.1.18, 3.B.1.20.-3.B.1.52 3.B.2.1. -3.B.2.18, 3.B.2.20.-3.B.2.52 3.C.1.1. -3.C.1.18, 3.C.1.20.-3.C.1.52 3.C.2.1. -3.C.2.18, 3.C.2.20.-3.C.2.52 3.D.1.1. -3.D.1.18, 3.D.1.20.-3.D.1.52 3.D.2.1. -3.D.2.18, 3.D.2.20.-3.D.2.52 3.E.1.1. -3.E.1.18, 3.E.1.20.-3.E.1.52 3.E.2.1. -3.E.2.18, 3.E.2.20.-3.E.2.52 3.F.1.1. -3.F.1.18, 3.F.1.20.-3.F.1.52 3.F.2.1. -3.F.2.18, 3.F.2.20.-3.F.2.52

P-ala Jyv. Osake- Osakkeiden m2 p-ala luku numerot

ALUE 4. "KATINKULTAVALTAUS" 4A1 2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

4A2

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

4A3

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

4A4

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

4B1

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

4B2

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

4B3

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

4B4

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

4C1

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

4C2

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

4C3

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33

4.A.1.1. -4.A.1.18, 4.A.1.20.-4.A.1.52 4.A.2.1. -4.A.2.18, 4.A.2.20.-4.A.2.52 4.A.3.1. -4.A.3.18, 4.A.3.20.-4.A.3.52 4.A.4.1. -4.A.4.18, 4.A.4.20.-4.A.4.52 4.B.1.1. -4.B.1.18, 4.B.1.20.-4.B.1.52 4.B.2.1. -4.B.2.18, 4.B.2.20.-4.B.2.52 4.B.3.1. -4.B.3.18, 4.B.3.20.-4.B.3.52 4.B.4.1. -4.B.4.18, 4.B.4.20.-4.B.4.52 4.C.1.1. -4.C.1.18, 4.C.1.20.-4.C.1.52 4.C.2.1. -4.C.2.18, 4.C.2.20.-4.C.2.52 4.C.3.1. -4.C.3.18, 4.C.3.20.-4.C.3.52


Katinkullan K채sikirja

152/153

(p채ivitetty 7.5.2009) 4C4

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

18 4.C.4.1. -4.C.4.18, 33 4.C.4.20.-4.C.4.52 4D1 2h+k+saun.os+parvi 43,5 43,5 18 4.D.1.1. -4.D.1.18, 33 4.D.1.20.-4.D.1.52 4D2 2h+k+saun.os+parvi 43,5 43,5 18 4.D.2.1. -4.D.2.18, 33 4.D.2.20.-4.D.2.52 4D3 2h+k+saun.os+parvi 43,5 43,5 18 4.D.3.1. -4.D.3.18, 33 4.D.3.20.-4.D.3.52 4D4 2h+k+saun.os+parvi 43,5 43,5 18 4.D.4.1. -4.D.4.18, 33 4.D.4.20.-4.D.4.52 Huon. Huoneistotyyppi P-ala Jyv. Osake- Osakkeiden tunnus m2 p-ala luku numerot ALUE 5. "KATINKULTAHARKKO" 5A1 2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5A2

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5A3

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5A4

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5B1

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5B2

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5B3

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5B4

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5C1

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5C2

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5C3

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5C4

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5D1

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5D2

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5D3

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5D4

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

5E1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

5E2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

Huon. Huoneistotyyppi tunnus

18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33

5.A.1.1. -5.A.1.18, 5.A.1.20.-5.A.1.52 5.A.2.1. -5.A.2.18, 5.A.2.20.-5.A.2.52 5.A.3.1. -5.A.3.18, 5.A.3.20.-5.A.3.52 5.A.4.1. -5.A.4.18, 5.A.4.20.-5.A.4.52 5.B.1.1. -5.B.1.18, 5.B.1.20.-5.B.1.52 5.B.2.1. -5.B.2.18, 5.B.2.20.-5.B.2.52 5.B.3.1. -5.B.3.18, 5.B.3.20.-5.B.3.52 5.B.4.1. -5.B.4.18, 5.B.4.20.-5.B.4.52 5.C.1.1. -5.C.1.18, 5.C.1.20.-5.C.1.52 5.C.2.1. -5.C.2.18, 5.C.2.20.-5.C.2.52 5.C.3.1. -5.C.3.18, 5.C.3.20.-5.C.3.52 5.C.4.1. -5.C.4.18, 5.C.4.20.-5.C.4.52 5.D.1.1. -5.D.1.18, 5.D.1.20.-5.D.1.52 5.D.2.1. -5.D.2.18, 5.D.2.20.-5.D.2.52 5.D.3.1. -5.D.3.18, 5.D.3.20.-5.D.3.52 5.D.4.1. -5.D.4.18, 5.D.4.20.-5.D.4.52 5.E.1.1. -5.E.1.18, 5.E.1.20.-5.E.1.52 5.E.2.1. -5.E.2.18, 5.E.2.20.-5.E.2.52

P-ala Jyv. Osake- Osakkeiden m2 p-ala luku numerot

ALUE 6. "KATINKULTAHIPPU" 6A1

3h+k+saun+os+parvi 67,0

53,5

6A2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

6B1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

18 33 18 33 18 33

6.A.1.1. -6.A.1.18, 6.A.1.20.-6.A.1.52 6.A.2.1. -6.A.2.18, 6.A.2.20.-6.A.2.52 6.B.1.1. -6.B.1.18, 6.B.1.20.-6.B.1.52


Katinkullan Käsikirja

153/153

(päivitetty 7.5.2009) 6B2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

18 33

6.B.2.1. -6.B.2.18, 6.B.2.20.-6.B.2.52

6C1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

18 33

6.C.1.1. -6.C.1.18, 6.C.1.20.-6.C.1.52

6C2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

6D1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

6D2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

6E1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

6E2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

18 33 18 33 18 33 18 33 18 33

6.C.2.1. -6.C.2.18, 6.C.2.20.-6.C.2.52 6.D.1.1. -6.D.1.18, 6.D.1.20.-6.D.1.52 6.D.2.1. -6.D.2.18, 6.D.2.20.-6.D.2.52 6.E.1.1. -6.E.1.18, 6.E.1.20.-6.E.1.52 6.E.2.1. -6.E.2.18, 6.E.2.20.-6.E.2.52

Huon. Huoneistotyyppi tunnus

P-ala Jyv. Osake- Osakkeiden m2 p-ala luku numerot

ALUE 7. "KATINKULTAPURO" 7A1 3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

7A2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

7B1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

7B2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

7C1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

7C2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

7D1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

7D2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

7E1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

7E2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

Huon. Huoneistotyyppi tunnus

P-ala Jyv. m2

18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33

7.A.1.1. -7.A.1.18, 7.A.1.20.-7.A.1.52 7.A.2.1. -7.A.2.18, 7.A.2.20.-7.A.2.52 7.B.1.1. -7.B.1.18, 7.B.1.20.-7.B.1.52 7.B.2.1. -7.B.2.18, 7.B.2.20.-7.B.2.52 7.C.1.1. -7.C.1.18, 7.C.1.20.-7.C.1.52 7.C.2.1. -7.C.2.18, 7.C.2.20.-7.C.2.52 7.D.1.1. -7.D.1.18, 7.D.1.20.-7.D.1.52 7.D.2.1. -7.D.2.18, 7.D.2.20.-7.D.2.52 7.E.1.1. -7.E.1.18, 7.E.1.20.-7.E.1.52 7.E.2.1. -7.E.2.18, 7.E.2.20.-7.E.2.52

Osake- Osakkeiden p-ala luku numerot

ALUE 8. "KATINKULTAJYVĂ„" 8A1 3h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

8A2

3h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

8B1

3h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

8B2

3h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

8C1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

8C2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

8D1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

8D2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18

8.A.1.1. -8.A.1.18, 8.A.1.20.-8.A.1.52 8.A.2.1. -8.A.2.18, 8.A.2.20.-8.A.2.52 8.B.1.1. -8.B.1.18, 8.B.1.20.-8.B.1.52 8.B.2.1. -8.B.2.18, 8.B.2.20.-8.B.2.52 8.C.1.1. -8.C.1.18, 8.C.1.20.-8.C.1.52 8.C.2.1. -8.C.2.18, 8.C.2.20.-8.C.2.52 8.D.1.1. -8.D.1.18, 8.D.1.20.-8.D.1.52 8.D.2.1. -8.D.2.18,


Katinkullan K채sikirja

154/153

(p채ivitetty 7.5.2009)

8E1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

8E2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

8F1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

8F2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

8G1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

8G2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

8H1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

8H2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

Huon. Huoneistotyyppi tunnus

33

8.D.2.20.-8.D.2.52

18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33

8.E.1.1. -8.E.1.18, 8.E.1.20.-8.E.1.52 8.E.2.1. -8.E.2.18, 8.E.2.20.-8.E.2.52 8.F.1.1. -8.F.1.18, 8.F.1.20.-8.F.1.52 8.F.2.1. -8.F.2.18, 8.F.2.20.-8.F.2.52 8.G.1.1. -8.G.1.18, 8.G.1.20.-8.G.1.52 8.G.2.1. -8.G.2.18, 8.G.2.20.-8.G.2.52 8.H.1.1. -8.H.1.18, 8.H.1.20.-8.H.1.52 8.H.2.1. -8.H.2.18, 8.H.2.20.-8.H.2.52

P-ala Jyv. Osake- Osakkeiden m2 p-ala luku numerot

ALUE 9. "KATINKULTAVUORI" 9A1 3h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

9A2

3h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

9B1

3h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

9B2

3h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

9C1

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

9C2

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

9C3

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

9C4

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

9D1

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

9D2

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

9D3

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

9D4

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

9E1

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

9E2

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

9E3

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

9E4

2h+k+saun.os+parvi 43,5

43,5

9F1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

9F2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33

9.A.1.1. -9.A.1.18, 9.A.1.20.-9.A.1.52 9.A.2.1. -9.A.2.18, 9.A.2.20.-9.A.2.52 9.B.1.1. -9.B.1.18, 9.B.1.20.-9.B.1.52 9.B.2.1. -9.B.2.18, 9.B.2.20.-9.B.2.52 9.C.1.1. -9.C.1.18, 9.C.1.20.-9.C.1.52 9.C.2.1. -9.C.2.18, 9.C.2.20.-9.C.2.52 9.C.3.1. -9.C.3.18, 9.C.3.20.-9.C.3.52 9.C.4.1. -9.C.4.18, 9.C.4.20.-9.C.4.52 9.D.1.1. -9.D.1.18, 9.D.1.20.-9.D.1.52 9.D.2.1. -9.D.2.18, 9.D.2.20.-9.D.2.52 9.D.3.1. -9.D.3.18, 9.D.3.20.-9.D.3.52 9.D.4.1. -9.D.4.18, 9.D.4.20.-9.D.4.52 9.E.1.1. -9.E.1.18, 9.E.1.20.-9.E.1.52 9.E.2.1. -9.E.2.18, 9.E.2.20.-9.E.2.52 9.E.3.1. -9.E.3.18, 9.E.3.20.-9.E.3.52 9.E.4.1. -9.E.4.18, 9.E.4.20.-9.E.4.52 9.F.1.1. -9.F.1.18, 9.F.1.20.-9.F.1.52 9.F.2.1. -9.F.2.18, 9.F.2.20.-9.F.2.52


Katinkullan K채sikirja

155/153

(p채ivitetty 7.5.2009)

9G1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

9G2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

9H1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

9H2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

9I1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

9I2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

9J1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

9J2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

9K1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

9K2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

Huon. Huoneistotyyppi tunnus

P-ala Jyv. m2

9.G.1.1. -9.G.1.18, 9.G.1.20.-9.G.1.52 9.G.2.1. -9.G.2.18, 9.G.2.20.-9.G.2.52 9.H.1.1. -9.H.1.18, 9.H.1.20.-9.H.1.52 9.H.2.1. -9.H.2.18, 9.H.2.20.-9.H.2.52 9.I.1.1. -9.I.1.18, 9.I.1.20.-9.I.1.52 9.I.2.1. -9.I.2.18, 9.I.2.20.-9.I.2.52 9.J.1.1. -9.J.1.18, 9.J.1.20.-9.J.1.52 9.J.2.1. -9.J.2.18, 9.J.2.20.-9.J.2.52 9.K.1.1. -9.K.1.18, 9.K.1.20.-9.K.1.52 9.K.2.1. -9.K.2.18, 9.K.2.20.-9.K.2.52

Osake- Osakkeiden p-ala luku numerot

ALUE 10. "KATINKULTAVASKOOLI" 10A1 3h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

10A2

3h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

10B1

3h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

10B2

3h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

10C1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

10C2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

10D1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

10D2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

10E1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

10E2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

10F1

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

10F2

2h+k+saun.os+parvi 52,5

48,5

Huon. Huoneistotyyppi tunnus

18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33

18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33

10.A.1.1.-10.A.1.18, 10.A.1.20.-10.A.1.52 10.A.2.1.-10.A.2.18, 10.A.2.20.-10.A.2.52 10.B.1.1.-10.B.1.18, 10.B.1.20.-10.B.1.52 10.B.2.1.-10.B.2.18, 10.B.2.20.-10.B.2.52 10.C.1.1.-10.C.1.18, 10.C.1.20.-10.C.1.52 10.C.2.1.-10.C.2.18, 10.C.2.20.-10.C.2.52 10.D.1.1.-10.D.1.18, 10.D.1.20.-10.D.1.52 10.D.2.1.-10.D.2.18, 10.D.2.20.-10.D.2.52 10.E.1.1.-10.E.1.18, 10.E.1.20.-10.E.1.52 10.E.2.1.-10.E.2.18, 10.E.2.20.-10.E.2.52 10.F.1.1.-10.F.1.18, 10.F.1.20.-10.F.1.52 10.F.2.1.-10.F.2.18, 10.F.2.20.-10.F.2.52

P-ala Jyv. Osake- Osakkeiden m2 p-ala luku numerot

ALUE 11. "KATINKULTAHARJU" 11A1 3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

11A2

53,5

3h+k+saun.os+parvi 67,0

18 33 18 33

11.A.1.1.-11.A.1.18, 11.A.1.20.-11.A.1.52 11.A.2.1.-11.A.2.18, 11.A.2.20.-11.A.2.52


Katinkullan Käsikirja

156/153

(päivitetty 7.5.2009) 11B1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

11B2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

11C1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

11C2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

11D1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

11D2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

11E1

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

11E2

3h+k+saun.os+parvi 67,0

53,5

18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33 18 33

11.B.1.1.-11.B.1.18, 11.B.1.20.-11.B.1.52 11.B.2.1.-11.B.2.18, 11.B.2.20.-11.B.2.52 11.C.1.1.-11.C.1.18, 11.C.1.20.-11.C.1.52 11.C.2.1.-11.C.2.18, 11.C.2.20.-11.C.2.52 11.D.1.1.-11.D.1.18, 11.D.1.20.-11.D.1.52 11.D.2.1.-11.D.2.18, 11.D.2.20.-11.D.2.52 11.E.1.1.-11.E.1.18, 11.E.1.20.-11.E.1.52 11.E.2.1.-11.E.2.18, 11.E.2.20.-11.E.2.52

KOY KATINKULTANIEMI Talon/huo- HuoneistoPinta-ala neiston selitelmä m2 n:o 12 A1 12 A2 12 B1 12 B2 12 C1 12 C2 12 D1 12 D2 12 E1 12 E2 12 F1 12 F2 12 G1 12 G2 12 H1 12 H2 12 I1 12 I2 12 J1 12 J2

4 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi

Osakkeiden lukum. numerot 82,5

52

12.A.1.1.-12.A.1.52

82,5

52

12.A.2.1.-12.A.2.52

67,0

52

12.B.1.1.-12.B.1.52

67,0

52

12.B.2.1.-12.B.2.52

67,0

52

12.C.1.1.-12.C.1.52

67,0

52

12.C.2.1.-12.C.2.52

67,0

52

12.D.1.1.-12.D.1.52

67,0

52

12.D.2.1.-12.D.2.52

67,0

52

12.E.1.1.-12.E.1.52

67,0

52

12.E.2.1.-12.E.2.52

82,5

52

12.F.1.1.-12.F.1.52

82,5

52

12.F.2.1.-12.F.2.52

82,5

52

12.G.1.1.-12.G.1.52

82,5

52

12.G.2.1.-12.G.2.52

82,5

52

12.H.1.1.-12.H.1.52

82,5

52

12.H.2.1.-12.H.2.52

67,0

52

12.I.1.1.-12.I.1.52

67,0

52

12.I.2.1.-12.I.2.52

67,0

52

12.J.1.1.-12.J.1.52

67,0

52

12.J.2.1.-12.J.2.52


Katinkullan Käsikirja

157/153

(päivitetty 7.5.2009) 12 K1 12 K2 12 L1 12 L2 12 M1 12 M2 13 A1 13 A2 13 A3 13 A4 13 A5 13 A6 13 A7 13 A8 13 B1 13 B2 13 B3 13 B4 13 B5 13 B6 13 B7 13 B8 13 C1 13 C2 13 C3 13 C4 13 C5 13 C6 13 C7 13 C8 13 C9 13 C10

4 huonetta+keittiö+ 82,5 saunaos.+parvi 4 huonetta+keittiö+ 82,5 saunaos.+parvi 4 huonetta+keittiö+ 82,5 saunaos.+parvi 4 huonetta+keittiö+ 82,5 saunaos.+parvi 4 huonetta+keittiö+ 82,5 saunaos.+parvi 4 huonetta+keittiö+ 82,5 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0 saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ 52,0

52

12.K.1.1.-12.K.1.52

52

12.K.2.1.-12.K.2.52

52

12.L.1.1.-12.L.1.52

52

12.L.2.1.-12.L.2.52

52

12.M.1.1.-12.M.1.52

52

12.M.2.1.-12.M.2.52

52

13.A.1.1.-13.A.1.52

52

13.A.2.1.-13.A.2.52

52

13.A.3.1.-13.A.3.52

52

13.A.4.1.-13.A.4.52

52

13.A.5.1.-13.A.5.52

52

13.A.6.1.-13.A.6.52

52

13.A.7.1.-13.A.7.52

52

13.A.8.1.-13.A.8.52

52

13.B.1.1.-13.B.1.52

52

13.B.2.1.-13.B.2.52

52

13.B.3.1.-13.B.3.52

52

13.B.4.1.-13.B.4.52

52

13.B.5.1.-13.B.5.52

52

13.B.6.1.-13.B.6.52

52

13.B.7.1.-13.B.7.52

52

13.B.8.1.-13.B.8.52

52

13.C.1.1.-13.C.1.52

52

13.C.2.1.-13.C.2.52

52

13.C.3.1.-13.C.3.52

52

13.C.4.1.-13.C.4.52

52

13.C.5.1.-13.C.5.52

52

13.C.6.1.-13.C.6.52

52

13.C.7.1.-13.C.7.52

52

13.C.8.1.-13.C.8.52

52

13.C.9.1.-13.C.9.52

52

13.C.10.1.-13.C.10.52


Katinkullan Käsikirja

158/153

(päivitetty 7.5.2009) 13 C11 13 C12 13 D1 13 D2 13 D3 13 D4 13 D5 13 D6 13 D7 13 D8 13 D9 13 D10 13 D11 13 D12 13 E1 13 E2 13 E3 13 E4 13 E5 13 E6 13 E7 13 E8 13 E9 13 F1 13 F2 13 F3 13 F4 13 F5

saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi 2 huonetta+keittiö+ saunaos.+parvi

52,0

52

13.C.11.1.-13.C.11.52

52,0

52

13.C.12.1.-13.C.12.52

52,0

52

13.D.1.1.-13.D.1.52

52,0

52

13.D.2.1.-13.D.2.52

52,0

52

13.D.3.1.-13.D.3.52

52,0

52

13.D.4.1.-13.D.4.52

52,0

52

13.D.5.1.-13.D.5.52

52,0

52

13.D.6.1.-13.D.6.52

52,0

52

13.D.7.1.-13.D.7.52

52,0

52

13.D.8.1.-13.D.8.52

52,0

52

13.D.9.1.-13.D.9.52

52,0

52

13.D.10.1.-13.D.10.52

52,0

52

13.D.11.1.-13.D.11.52

52,0

52

13.D.12.1.-13.D.12.52

52,0

52

13.E.1.1.-13.E.1.52

52,0

52

13.E.2.1.-13.E.2.52

52,0

52

13.E.3.1.-13.E.3.52

52,0

52

13.E.4.1.-13.E.4.52

52,0

52

13.E.5.1.-13.E.5.52

52,0

52

13.E.6.1.-13.E.6.52

52,0

52

13.E.7.1.-13.E.7.52

52,0

52

13.E.8.1.-13.E.8.52

52,0

52

13.E.9.1.-13.E.9.52

52,0

52

13.F.1.1.-13.F.1.52

52,0

52

13.F.2.1.-13.F.2.52

52,0

52

13.F.3.1.-13.F.3.52

52,0

52

13.F.4.1.-13.F.4.52

52,0

52

13.F.5.1.-13.F.5.52

Huoneistojen pinta-aloja vastaavat jyvitetyt pinta-alat ovat: 82,5 m2 jyvitetty pinta-ala on 60,5 m2, 67,0 m2 jyvitetty pinta-ala on 53,5 m2 ja 52,0 m2 jyvitetty pinta-ala on 48,0 m2.


Katinkullan Käsikirja

159/153

(päivitetty 7.5.2009)

KOY KATINKULLAN HIEKKANIEMI Talon/

Huon. huon. n:o 14 A1 14 A2 14 B1 14 B2 14 C1 14 C2 14 D1 14 D2 14 E1 14 E2 14 F1 14 F2 14 G1 14 G2 14 H1 14 H2 14 I1 14 I2 14 J1 14 J2 14 K1 14 K2 14 L1 14 L2

selitelmä

P-ala

4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi

Osakk. lkm

m2

nrot

88,0

52

14.A.1.1.-14.A.1.52

88,0

52

14.A.2.1.-14.A.2.52

88,0

52

14.B.1.1.-14.B.1.52

88,0

52

14.B.2.1.-14.B.2.52

88,0

52

14.C.1.1.-14.C.1.52

88,0

52

14.C.2.1.-14.C.2.52

88,0

52

14.D.1.1.-14.D.1.52

88,0

52

14.D.2.1.-14.D.2.52

75,5

52

14.E.1.1.-14.E.1.52

75,5

52

14.E.2.1.-14.E.2.52

75,5

52

14.F.1.1.-14.F.1.52

75,5

52

14.F.2.1.-14.F.2.52

75,5

52

14.G.1.1.-14.G.1.52

75,5

52

14.G.2.1.-14.G.2.52

75,5

52

14.H.1.1.-14.H.1.52

75,5

52

14.H.2.1.-14.H.2.52

75,5

52

14.I.1.1.-14.I.1.52

75,5

52

14.I.2.1.-14.I.2.52

75,5

52

14.J.1.1.-14.J.1.52

75,5

52

14.J.2.1.-14.J.2.52

75,5

52

14.K.1.1.-14.K.1.52

75,5

52

14.K.2.1.-14.K.2.52

75,5

52

14.L.1.1.-14.L.1.52

75,5

52

14.L.2.1.-14.L.2.52


Katinkullan Käsikirja

160/153

(päivitetty 7.5.2009) 14 M1 14 M2 15 A1 15 A2 15 B1 15 B2 15 C1 15 C2 15 D1 15 D2 15 E1 15 E2 15 F1 15 F2 15 G1 15 G2 15 H1 15 H2 15 I1 15 I2 15 J1 15 J2 15 K1 15 K2 15 L1 15 L2 15 M1 15 M2 15 N1 15 N2

3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi 3 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parvi

75,5

52

14.M.1.1.-14.M.1.52

75,5

52

14.M.2.1.-14.M.2.52

88,0

52

15.A.1.1.-15.A.1.52

88,0

52

15.A.2.1.-15.A.2.52

88,0

52

15.B.1.1.-15.B.1.52

88,0

52

15.B.2.1.-15.B.2.52

88,0

52

15.C.1.1.-15.C.1.52

88,0

52

15.C.2.1.-15.C.2.52

88,0

52

15.D.1.1.-15.D.1.52

88,0

52

15.D.2.1.-15.D.2.52

88,0

52

15.E.1.1.-15.E.1.52

88,0

52

15.E.2.1.-15.E.2.52

88,0

52

15.F.1.1.-15.F.1.52

88,0

52

15.F.2.1.-15.F.2.52

88,0

52

15.G.1.1.-15.G.1.52

88,0

52

15.G.2.1.-15.G.2.52

88,0

52

15.H.1.1.-15.H.1.52

88,0

52

15.H.2.1.-15.H.2.52

88,0

52

15.I.1.1.-15.I.1.52

88,0

52

15.I.2.1.-15.I.2.52

75,5

52

15.J.1.1.-15.J.1.52

75,5

52

15.J.2.1.-15.J.2.52

75,5

52

15.K.1.1.-15.K.1.52

75,5

52

15.K.2.1.-15.K.2.52

75,5

52

15.L.1.1.-15.L.1.52

75,5

52

15.L.2.1.-15.L.2.52

75,5

52

15.M.1.1.-15.M.1.52

75,5

52

15.M.2.1.-15.M.2.52

75,5

52

15.N.1.1.-15.N.1.52

75,5

52

15.N.2.1.-15.N.2.52

Huoneistojen pinta-aloja vastaavat jyvitetyt pinta-alat ovat:


Katinkullan Käsikirja

161/153

(päivitetty 7.5.2009) 88,0 m2 jyvitetty pinta-ala on 62,50 m2 75,5 m2 jyvitetty pinta-ala on 57,50 m2

KOY KATINKULLAN GOLFHARJU Talon/ Huoneistohuon. selitelmä n:o 20 A1 20 A2 20 A3 20 A4 20 A5 20 A6 20 A7 20 A8 20 A9 20 A10 20 A11 20 A12 20 A13 20 A14 20 B1 20 B2 20 B3 20 B4 20 B5 20 B6 20 B7 20 B8 20 B9 20 B10

P-ala

2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke

Osakkeiden krs/m2 lkm. I

71,5

52

I

62,0

52

I

70,5

52

II

71,5

52

II

62,0

52

II

70,5

52

I

70,5

52

I

62,0

52

I

62,0

52

I

71,5

52

II

70,5

52

II

62,0

52

II

62,0

52

II

71,5

52

I

71,5

52

I

62,0

52

I

62,0

52

I

70,5

52

II

71,5

52

II

62,0

52

II

62,0

52

II

70,5

52

I

70,5

52

I

62,0

52

numerot 20.A.1.1.20.A.1.52 20.A.2.1.20.A.2.52 20.A.3.1.20.A.3.52 20.A.4.1.20.A.4.52 20.A.5.1.20.A.5.52 20.A.6.1.20.A.6.52 20.A.7.1.20.A.7.52 20.A.8.1.20.A.8.52 20.A.9.1.20.A.9.52 20.A.10.1.20.A.10.52 20.A.11.1.20.A.11.52 20.A.12.1.20.A.12.52 20.A.13.1.20.A.13.52 20.A.14.1.20.A.14.52 20.B.1.1.20.B.1.52 20.B.2.1.20.B.2.52 20.B.3.1.20.B.3.52 20.B.4.1.20.B.4.52 20.B.5.1.20.B.5.52 20.B.6.1.20.B.6.52 20.B.7.1.20.B.7.52 20.B.8.1.20.B.8.52 20.B.9.1.20.B.9.52 20.B.10.1.20.B.10.52


Katinkullan Käsikirja

162/153

(päivitetty 7.5.2009) 20 B11

2 huonetta+keittiö+ I 71,5 52 saunaosasto+parveke 20 B12 2 huonetta+keittiö+ II 70,5 52 saunaosasto+parveke 20 B13 2 huonetta+keittiö+ II 62,0 52 saunaosasto+parveke 20 B14 2 huonetta+keittiö+ II 71,5 52 saunaosasto+parveke 20 C1 2 huonetta+keittiö+ I 70,5 52 saunaosasto+parveke

20.B.11.1.20.B.11.52 20.B.12.1.20.B.12.52 20.B.13.1.20.B.13.52 20.B.14.1.20.B.14.52 20.C.1.1.20.C.1.52

20 C2

20.C.2.1.20.C.2.52 20.C.3.1.20.C.3.52 20.C.4.1.20.C.4.52 20.C.5.1.20.C.5.52 20.C.6.1.20.C.6.52 20.C.7.1.20.C.7.52 20.C.8.1.20.C.8.52 20.C.9.1.20.C.9.52 20.C.10.1.20.C.10.52 20.C.11.1.20.C.11.52 20.C.12.1.20.C.12.52 20.C.13.1.20.C.13.52 20.C.14.1.20.C.14.52

20 C3 20 C4 20 C5 20 C6 20 C7 20 C8 20 C9 20 C10 20 C11 20 C12 20 C13 20 C14

2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke 2 huonetta+keittiö+ saunaosasto+parveke

KOY KATINKULTARANTA Talon/huo- Huoneistoneiston selitelmä n:o 16 A1 16 A2 16 B1 16 B2 16 C1 16 C2 16 D1 16 D2 16 E1 16 E2

I

62,0

52

I

71,5

52

II

70,5

52

II

62,0

52

II

71,5

52

I

71,5

52

I

62,0

52

I

62,0

52

I

70,5

52

II

71,5

52

II

62,0

52

II

62,0

52

II

70,5

52

P-ala krs

4 huonetta+keittiö+ saunaosasto 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto 5 huonetta+keittiö+ saunaosasto 5 huonetta+keittiö+ saunaosasto 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto 4 huonetta+keittiö+ saunaosasto

m2

Osakkeiden lkm nrot

II

99,0

52

II

99,0

52

II

99,0

52

II

99,0

52

II

119,0

52

II

119,0

52

II

99,0

52

II

99,0

52

II

99,0

52

II

99,0

52

16.A.1.1.16.A.1.52 16.A.2.1.16.A.2.52 16.B.1.1.16.B.1.52 16.B.2.1.16.B.2.52 16.C.1.1.16.C.1.52 16.C.2.1.16.C.2.52 16.D.1.1.16.D.1.52 16.D.2.1.16.D.2.52 16.E.1.1.16.E.1.52 16.E.2.1.16.E.2.52


Katinkullan Kรคsikirja

163/153

(pรคivitetty 7.5.2009) 17 A1 17 A2 17 A3 17 A4 17 B1 17 B2 17 B3 17 B4 17 C1 17 C2 17 C3 17 C4 17 D1 17 D2 17 D3 17 D4 17 E1 17 E2 17 E3 17 E4 17 F1 17 F2 17 F3 17 F4

3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke 3 huonetta+keittiรถ+ saunaosasto+parveke

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

II

68,0

52

17.A.1.1.17.A.1.52 17.A.2.1.17.A.2.52 17.A.3.1.17.A.3.52 17.A.4.1.17.A.4.52 17.B.1.1.17.B.1.52 17.B.2.1.17.B.2.52 17.B.3.1.17.B.3.52 17.B.4.1.17.B.4.52 17.C.1.1.17.C.1.52 17.C.2.1.17.C.2.52 17.C.3.1.17.C.3.52 17.C.4.1.17.C.4.52 17.D.1.1.17.D.1.52 17.D.2.1.17.D.2.52 17.D.3.1.17.D.3.52. 17.D.4.1.17.D.4.52 17.E.1.1.17.E.1.52 17.E.2.1.17.E.2.52 17.E.3.1.17.E.3.52 17.E.4.1.17.E.4.52 17.F.1.1.17.F.1.52 17.F.2.1.17.F.2.52 17.F.3.1.17.F.3.52 17.F.4.1.17.F.4.52

Huoneistojen pinta-aloja vastaavat jyvitetyt pinta-alat ovat: 68,0 m2 jyvitetty pinta-ala on 54,00 m2 99,0 m2 jyvitetty pinta-ala on 67,00 m2 119,0 m2 jyvitetty pinta-ala on 75,50 m2

Katinkullan Käsikirja  

Katinkultakasikirja

Advertisement