Page 1

1

Entertainment Magazine

Idol Story กัน นภัทร

นภัทร อินทร์ใจเอื้อ ตัวพ่อ หรือ กันดั้ม

นักร้องชาวไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักจาก การประกวดรายการเรียลลิตี้โชว์ชื่อ ดัง คือ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว มีผลงานเพลงชิ้นแรก ในอัลบั้มเดอะ สตาร์ 6 คือเพลง ระยะทำ�ใจ นอกจาก นี้แล้วกันยังได้มีผลงานมิวสิกวิดีโอครั้ง แรก เพลง ระยะทำ�ใจ และรวมถึงมิวสิก วิดีโอเพลง ยังไงก็รัก ที่ถ่ายทำ�ร่วมกับ เพื่อนๆ อีก 7 คน กันได้ปล่อยเพลงที่ 2 เพลง หวังดีประสงค์รัก จากอัลบั้ม Virtrio & Friends

ศิริประภา ศรีภา _แฟนคลับตัวแต่ เริ่มการประกวดและ ออกแบบเว็บไซร์ บางส่วนให้ WWW. RUK-GUN.COM


Entertainment Magazine

ในปี พ.ศ. 2553 กันได้เข้าเข้าประกวดร้องเพลงในรายการ เดอะสตาร์ 6 ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย โดยเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน กันได้คว้าตำ�แหน่ง ผู้ชนะเลิศไปครอง นับเป็นก้าวแรก ในการเข้าสู่วงการบันเทิงของเขา หลังจากรายการเดอะสตาร์ 6 จบลงก็ มีผลงานเพลงชิ้นแรก ใน อัลบั้มเดอะสตาร์ 6 คือเพลง ระยะทำ�ใจ นอกจากนี้แล้วกันยังได้มีผลงานมิวสิกวิดีโอครั้งแรก เพลง ระยะทำ�ใจ และรวมถึงมิวสิกวิดีโอเพลง ยังไงก็รัก ที่ถ่ายทำ�ร่วมกับเพื่อนๆ อีก 7 คน กันได้ ปล่อยเพลงที่ 2 เพลง หวังดีประสงค์รัก จากอัลบั้ม Virtrio & Friends

ถึงไหนถึงกัน คอนเสิร์ต คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรก ในชีวิตของกัน เปิดการแสดง 24 - 25 กันยายน 2554 (2 รอบ) ณ รอยัลพารากอนฮอลล์

2

อัลบั้ม กันเอง อัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของกัน ได้วางแผง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เพลงในอัลบั้มที่ได้รับการโปรโมต ได้แก่ เฮ้อ เพลงที่ 3 ในชีวิตของกัน เพลงที่ 4 เพลง กันเอง เพลงที่ 5 เพลง ปลุกฉันได้ไหม

ในปี พ.ศ. 2554 กันได้มีผลงานละครเรื่องแรกในชีวิต คือ ละครเรื่อง เรือนแพ ซึ่งแสดงร่วมกับ ภาคิน คำ�วิลัยศักดิ์, ยุกต์ ส่ง ไพศาล, บุษกร ตันติภนา


3

Entertainment Magazine

กัน นภัทร

เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2533 จังหวัดสุพรรณบุรี กันฝึกร้องเพลงตั้งแต่อายุ ประมาณ 7 ขวบ โดยคุณพ่อ ชำ�นาญเป็นผู้สอนร้องเพลงให้

จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาจากโรงเรียน อนุบาลพระบรมราชานุ สรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นบุตรคนกลางของนาย ชำ�นาญและนางวรรณา อินทร์ใจเอื้อ กันมีพี่สาวหนึ่ง คนและน้องชายหนึ่งคน

ทำ�ให้กันตัดสินใจเข้าประกวดในรายการ KPN Junior Award ประจำ�ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งในขณะนั้นมีอายุเพียง 9 ขวบ และสามารถคว้ารางวัลนักร้องยุวชนดีเด่น แห่งประเทศไทย (ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง) ได้สำ�เร็จ

เมื่ออายุได้ 13 ปี กันสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาจากโควตาพิเศษด้าน ดนตรีไทยของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ่อและแม่ของกันจึงส่งกันมาอาศัยอยู่ในวัด เลียบ หรือ วัดราชบุรณราชวรวิหาร ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเรียน ในระหว่างการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา กันได้รับรางวัลดีเด่นมากมาย ทั้งที่ ได้รับจากโรงเรียนและที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นๆ รางวัลที่ได้รับจากโรงเรียน เช่น รางวัล สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านความ เสียสละ และรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบ เป็นต้น สำ�หรับเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงของกันนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2552 กันได้เข้า แข่งขันในรายการ เดอะสตาร์ 5 มาก่อน ด้วยแนวเพลงลูกทุ่ง-ลูกกรุง แต่ไม่ผ่าน แม้จะ เสียใจแต่กันก็ไม่ท้อถอย กันได้ฝึกฝนตนเองทางด้านการร้องเพลงจากครูสอนร้องเพลง ชื่อดัง นนทิยา จิวบางป่า ซึ่งได้รับคำ�แนะนำ�และการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ศุภชัย ศรี วิจิตร ผู้จัดการดาราชื่อดัง โดยฝึกหัดร้องเพลงในแนวเพลงป๊อบ จนในปี 2553 จึงได้มา ประกวดอีกครั้งในรายการเดอะสตาร์ 6 และเป็น ‘ผู้ชนะเลิศ’


Entertainment Magazine

รางวัลและผลงาน รางวัลและผลงานที่ “กัน“ สร้างขึ้น มาเพื่อส้รางฝันและสร้างชื่อเสียงให้ กับตนเอง และเป็นความภูมิใจของ เหล่าแฟนคลับ

ปี 2553 - ชนะเลิศ การประกวดรายการ เดอะสตาร์ค้นฟ้า คว้าดาวปี 6 - รางวัลนิสิตผู้นำ�ชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - รางวัลต้นแบบเยาวชนดีเด่น จาก กองทัพบก ร่วมกับ โครงการทำ�ดีทุกวันจากดีแทค - รางวัลลูกกตัญญู ปี 2553 จาก มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ร่วมกับ สำ�นักศิลปะและ วัฒนธรรม วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญา กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิร่มฉัตร

4

- รางวัลศิลปินส่งเสริมความเป็นไทย ตามรอย พระยุคลบาทฯ เนื่องในโอกาสการจัดงาน “เทิดพระ เกียรติ 5 ธันวา ใต้ร่มพระบารมี” ปี 2554 - รางวัลนักร้องไทยสากลยอดนิยม คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 8 - รางวัลศิลปินเดี่ยวหน้าใหม่ Gmember Awards 2010 - รางวัลเพลง pop ยอดนิยม (เพลงระยะทำ�ใจ) Gmember Awards 2010 - รางวัลศิลปินส่งเสริมพระพุทธ-ธศาสนา จาก กระทรวงวัฒนธรรม 2011 - Bang Award 2011 เพลง ร้องไห้โฮก เพลงระยะทำ�ใจ - รางวัล Sports Man ปี 2011 จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย - รางวัลชมเชย “เพชรในเพลง” ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย “หวังดีประสงค์รัก” จากกรม ศิลปากร

- รางวัลคิดดี ทำ�ดี สังคมดี ประจำ�ปี 2553 วันที่ 06 กันยายน 2553 โดยสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย กระทรวง วัฒนธรรม ในโครงการคิดดี ทำ�ดี สังคมดี เพื่อให้คนดีได้รับการ ยกย่อง และเผยแพร่การกระทำ�ความดีให้ปรากฏแก่สังคม รวมไปถึง เป็นการสร้างจิตสำ�นึกและแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน - รางวัล SEVENTEEN TEEN CHOICE AWARDS 2010 สาขา ดาวดวงใหม่ในหมู่ดาว ดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งปี

ปี 2555 - รางวัล มณีเมขลาดีเด่นยอด นิยม ประเภท ดารานำ�ชายดีเด่น ยอดนิยม จากรางวัลเมขลา ครั้ง ที่ 24 ประจำ�ปี 2554 - รางวัล สุดยอดเพลงประกอบ ภาพยนตร์ - ละครแห่งปี (เพลง ข้างๆหัวใจ) Gmember Awards 2011 - รางวัล Boy Of The Year Bang Award 2012 - รางวัลชมเชย “เพชรใน เพลง” ผู้ขับร้องเพลงไทยสากล ชาย “เพลงวันเพ็ญ” จากกรม ศิลปากร


5

Entertainment Magazine

ผลงานการแสดง ทางโทรทัศน์

- พ.ศ.2553 บ้านนี้ที่

บางรัก (ซิทคอม) ทางโม เดิร์นไนน์ทีวี - พ.ศ.2554 ละครเรือนแพ ทางช่อง 5 - พ.ศ.2555 ลูกพี่ลูกน้อง (ซิทคอม) ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี

ผลงานเพลง

อัลบั้มรวม เดอะสตาร์ 6 เพลง ระยะทำ�ใจ เพลง ยังไงก็รัก เพลง เพื่อดาวดวงนั้น อัลบั้มรวม Vietrio & Friends เพลง หวังดีประสงค์รัก VieTrio Feat. กัน เดอะสตาร์

ทางละครเวที

- พ.ศ.2554 เรื่องสี่

แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล รับ บทเป็นคุณเปรม - พ.ศ.2555 เรื่องมิสไซ ง่อน รับบทเป็นคริส

อัลบั้มเดี่ยวชุดแรก กันเอง เพลง ระยะทำ�ใจ เพลง หวังดีประสงค์รัก Feat.VieTrio เพลง เฮ้อ เพลง กันเอง Feat. แก้ม เดอะสตาร์ 4 เพลง ปลุกฉันได้ไหม

อัลบั้มเพลงประกอบละคร เรือนแพ เพลง เรือนแพ เพลง ข้างๆหัวใจ อัลบั้มเพลงประกอบละครเวที สี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัล เพลง ขนมจีนแห่งบางปะอิน เพลง อาจเคยเป็นคนไม่ดี (V.POP) ซิงเกิ้ล เพลง เหวี่ยงก็รัก เพลง Bad Valentine เพลง พิมพ์ไว้ในใจ เพลง ฉันรักไม่พอหรือเธอขอมากไป

ทางโฆษณา

- พ.ศ.2554 โฆษณาเมืองไทยประกันชีวิต ช็อป ชิม ชิลล์ คู่กับ ริท เดอะสตาร์


6 Popular Program Entertainment Magazine

์ ร า ต ส ะ อ ด เ ร ว า า ด ก า ้ ว ย ค รา ค้นฟ้า

ัดทำ�โดย จ ์ ว ช โ ้ ี ต ิ ล ฉาย ม ่ ิ แนวเรียล ร น เ ใ ี ง ว ี ล ท ์ พ เ น ง มเดิร์นไน ะกวดร้อ โ ร ง า ป ท ร า ย า ก ฉ น ็ มี่ ออก ้าดาว เป ม ว ร ค ก า ้ แ ฟ ม ็ น ้ อ ค เ ์ เดอะสตาร ท์ ภายใต้เครือจีเอ็ม 46 แซ็ก . 25 ศ . พ ม ค บริษัทเอ็ก า ที่ 7 ตุล น ั ว อ ่ ื ม เ ก ร ครั้งแ

จ๋า

ณัฐฐาวีรนุช ทองมี

แซน

พนมกร ตังทัตสวัสดิ์ พิธีกรรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้า คว้าดาวปี 1 และ 2

แฟร้งค์

รายการเริ่มต้นโดยการ ภคชนก์ โวอ่อนศรี

รับสมัครผู้เข้าแข่งจากทั่ว พิธีกรรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้า ประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 คว้าดาวปี 2 ถึงปัจจุบัน พิธีกรรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้า ช่วงในแต่ละภาค โดยการคัดเลือก จะวิจารณ์และตัดสินจากกรรมการ คว้าดาวปี 1 สามคนคือ เพชร มาร์, สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา และ อรนภา กฤษฎี ผู้ ผ่านการคัดเลือกจากแต่ละภาคเข้า ร่วมแข่งขันร้องเพลง และแข่งขันกัน อีกรอบเพื่อหาตัวแทน 8 คน มา แข่งในรอบสุดท้าย จนได้ผู้ชนะเลิศ

เอก

เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ พิธีกรรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้า คว้าดาวปี 2 ถึงปัจจุบัน


7

Entertainment Magazine

บอย

Facebook Us

ถกลเกียรติ วีรวรรณ ผู้จัดการ “ซีเนริโอ” ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการ เอ็กแซ็กท์ จำ�กัด, ซีเนริโอ จำ�กัด เปรียบได้เป็นผู้ให้กำ�เกิดราย การเดอะสตา ค้นฟ้าคว้าดาว

แชร์เรื่องราวของเราได้ที่ Facebook

“THE STAR ค้นฟ้าคว้าดาว”

เพชร

เพชร มาร์

เพชร

เพชร มาร์ กรรมการรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้า คว้าดาว

โจ้

สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา กรรมการรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้า คว้าดาว

หรือติดตามข่าวคราวย่อยๆ ของเราได้ https://twitter.com/gmemberfans

กรรมการรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้า คว้าดาว

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

รายการเริ่มต้นโดยการรับสมัครผู้เข้าแข่งจากทั่วประเทศไทย โดยการคัดเลือก จะวิจารณ์ และตัดสินจากกรรมการสามคนคือ เพชร มาร์, สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา และ อรนภา กฤษฎี ผู้ผ่านการคัดเลือกจากแต่ละภาคเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลง และแข่งขันกันอีกรอบเพื่อหา ตัวแทน 8 คน มาแข่งในรอบสุดท้าย จนได้ผู้ชนะเลิศ รอบสุดท้ายการแข่งขันจะเป็นการประกวดร้องเพลงตามรูปแบบเพลงที่ถูกกำ�หนดไว้ จบ การร้องเพลงของแต่ละคน กรรมการจะวิจารณ์การร้องเพลง รวมถึงการแสดงที่ผ่านมา เมื่อจบรายการจะมีการให้คะแนนจากทาง 100 เสียงในห้องส่ง โดยนับเป็นคะแนน 10% ของคะแนนทั้งหมด และให้ผู้ชมทางบ้านทั้งประเทศส่งคะแนนเข้ามาผ่านทางเอสเอ็มเอสเพื่อ โหวต โดยนับเป็นคะแนนอีก 90% ผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในแต่ละสัปดาห์จะถูกคัดออก ส่วนรางวัลชนะเลิศของการแข่งขันคือการเซ็นสัญญาเป็นศิลปินและได้ออกอัลบั้มกับเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่


Entertainment Magazine

สน

8

สนธยา ชิตมณี ชนะเลิศเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้า ดาว ปี 1

อาร์

เอ็ม

อาณัตพล ศิริชุมแสง

อรรถพล ประกอบของ

ชนะเลิศเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้า ดาว ปี 3

ชนะเลิศเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้า ดาว ปี 2

แก้ม

วิชญาณี เปียกลิ่น ชนะเลิศเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้า ดาว ปี 4

สิงโต

สิงหรัตน์ จันทร์ภักดี์

ชนะเลิศเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้า ดาว ปี 5

ตูมตาม

ยุทธนา เปื้องกลาง

ชนะเลิศเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้า ดาว ปี 7

กัน

นภัทร อินทร์ใจเอื้อ

ชนะเลิศเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้า ดาว ปี 6

โดม

จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม

ชนะเลิศเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้า ดาว ปี 8


9

Entertainment Magazine

Stage Drama story

ละครเวทีเรื่อง 4 แผ่นดิน โดย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช


Entertainment Magazine

10


11

Entertainment Magazine

สี่แผ่นดิเดอะมิ น วสิคัล เป็นละครเวทีความยาว 2 องก์ โดย เอ็กแซ็กท์ ดัดแปลงจากบทประพันธ์ เรื่องสี่แผ่นดิน ของหม่อมราชวงศ์คึก ฤทธิ์ ปราโมช จัดแสดงที่เมืองไทยรัช ดาลัย เธียเตอร์ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 100 ปี ชาตกาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน เทิดพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 กำ�กับการแสดง โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ รอบการ จัดแสดง เดิมกำ�หนดไว้ทั้งสิ้น 67 รอบ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แต่ เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยใน ประเทศไทย พ.ศ. 2554 ทำ�ให้ต้อง เลื่อนการแสดงจากเป็นตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีรอบ พิเศษงานกาลาแชริตี สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จ พระราชดำ�เนินทรงเป็นประธานในการ ทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555 หลังจากได้รัีบการตอบรับอย่าง สูงในด้านยอดผู้ชม ทางทีมงานจึงได้มี การตัดสินใจเพิ่มรอบการแสดงจนครบ 100 รอบ ให้ตรงกับ 100 ปี ชาตกาล ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยรอบสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถือว่าเป็นละคร เวทีที่มีการแสดงต่อเนื่องด้วยจำ�นวน รอบมากที่สุดที่เอ็กแซ็กท์เคยสร้างมา


Entertainment Magazine

12

คุณบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ บิ๊กบอสซีเนริโอ สร้างเป็นละครเพลงครั้งแรก ร่วมฉลอง 100 ปีชาตกาล หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ผู้ประพันธ์ ในชื่อว่า

สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล สินจัย เปล่งพานิช รับบท “แม่ พลอย” เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ในบท “คุณเปรม”, นภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน เดอะสตาร์) คู่ พิมดาว พานิชสมัย เป็น “คุณเปรม-แม่พลอย” ในวัยหนุ่มสาว ร่วมด้วย อาณัตพล ศิริชุมแสง (อาร์ เดอะสตาร์), สิงหรัตน์ จันทร์ ภักดี (สิงโต เดอะสตาร์), ยุทธนา เปื้อง กลาง (ตูมตาม เดอะสตาร์) เป็นบุตร ธิดา ส่วน “แม่ช้อย” เพื่อนสนิทของแม่ พลอย รับบทโดย รัดเกล้า อามระดิษ (“แม่พลอย” วัยเด็ก รับบทโดย น้อง พินต้า-ณัฐนิช รัตนเสรีเกียรติ) เริ่ม แสดง 30 พฤศจิกายน 2554

สี่แผ่นดิน (Four Reigns) เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทย ใน ช่วงสมัย รัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 8 แต่งโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 13 ของไทย นับเป็นนวนิยายที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เล่มหนึ่งของไทย ได้รับการยกย่องให้ เป็นวรรณกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นเรื่องราวของพลอย (ในละครเรียก ว่า แม่พลอย) ซึ่งมีชีวิตในช่วงรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 8 โดยผู้ประพันธ์ได้เขียน เรื่องราวทีละตอนลงหนังสือพิมพ์สยาม รัฐ โดยมิได้อาศัยโครงเรื่องแต่อย่างใด เพียงทบทวนความเดิมจากตอนที่แล้ว ก็เขียนต่อไปได้ทันที ผู้ประพันธ์เคยให้

สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่าเมื่อได้ให้ชีวิตกับ ตัวละครในเรื่องที่เขียนแล้ว ตัวละคร แต่ละตัวก็เหมือนมีชีวิตเป็นของตัวเอง ผู้ประพันธ์เป็นเพียงคนถ่ายทอดเรื่อง ราวของชีวิตตัวละครเหล่านั้นออกมา บทประพันธ์ในหน้า หนังสือพิมพ์ด้งกล่าวได้รับการตอบรับ จากสังคมอย่างกว้างขวาง คราวหนึ่งถึง ตอนที่แม่พลอยตั้งครรภ์แพ้ท้องก็มีคน ส่งมะม่วงมาให้ถึงโรงพิมพ์ นักวิจารณ์ หลายท่านเช่น ทมยันตี ชมเชยแกม เหน็บแนมว่า ผู้ประพันธ์เข้าใจหัวใจสตรี เพศที่เป็นตัวเอกของเรื่องได้เป็นอย่างดี ขนาดที่นักเขียนที่เป็นผู้หญิงเองหลาย คนไม่อาจเทียบได้

คำ�วิจารณ์

นักวิจารณ์กล่าวว่า สี่แผ่นดิน สะท้อนประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของไทยได้ ดียิ่ง แม้จำ�กัดอยู่ในมุมมองที่แม่พลอย รับรู้ เนื่องด้วยเป็นคนในรั้วในวังและไม่มี บทบาททางการเมือง เรื่องราวจึงอยู่ใน แวดวงกลุ่มชนชั้นนำ�ในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังมีการวิจารณ์ บุคลิกของตัวละคร ว่าตาอ๊อดนั้น เหมือน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ผู้ประพันธ์ ส่วนตาอั้น ถอดแบบมาจากจากพี่ ชายของผู้ประพันธ์คือ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช แม่พลอยตามเนื้อเรื่องมาจาก ก๊กฟากคะโน้น หมายถึงตระกูลบุนนาค หนึ่งในต้นตระกูลของผู้ประพันธ์ด้วย

จึงนับได้ว่าแม่พลอย เป็นญาติข้าง หนึ่งของผู้ประพันธ์ ซึ่งในบทโต้ตอบใน หนังสือพิมพ์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ยอมรับ ข้อเท็จจริงดังกล่าว บทประพันธ์ยุคต่อมา เช่น ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ของ วินทร์ เลียววาริณ พบว่ามีการดำ�เนินเรื่อง เกี่ยวกับเหตุการณ์กบฏบวรเดช คล้าย กับในสี่แผ่นดินซึ่งตาอ้นและตาอั้นที่ต้อง เป็นศัตรูกันเพราะสถานการณ์การเมือง ของบ้านเมือง การวิจารณ์ล่าสุดโดย สุ ลักษณ์ ศิวรักษ์ ก่อนที่รัฐบาลไทย จะเสนอชื่อ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ให้ยูเนสโก พิจารณาเป็นบุคคลสำ�คัญของโลก ใน ปี พ.ศ. 2552 มีความตอนหนึ่งว่า “สี่ แผ่นดินเป็นนวนิยายที่ใช้ล้างสมองให้ คนเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นของเลว รา ชาธิปไตยเป็นของวิเศษ ชาติวุฒิสำ�คัญ ยิ่งกว่าคุณวุฒิของสามัญชนคน ธรรมดา”

GUN  

PROFILE OF GUN THE STAR

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you