Page 1

Referenssit Asiakkainani ovat olleet mm. seuraavat yritykset ja yhteisöt: • Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy • Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia; lääke- ja apteekkialan tuotteistuskoulutukset • Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate; apteekki- ja lääkealan tuotteistuskoulutukset, Korkeasti koulutettu jen oman osaamisen tuotteistaminen ja myynti -koulutukset, Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta -hankkeen koulutukset • Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy; WellConcept valmennusohjelma • Koulutus- ja Yrityspalvelu Riitta Vaittinen; Startti Yrittäjäksi -koulutukset • Lahden ammattikorkeakoulu; Sälli-hankkeen teemakoulutuksia • Rastor Oy • Rovaniemen Kehitys Oy • Savon ammatti- ja aikuisopisto; Laadukkaat kotityöpalvelut Itä-Suomessa -hanke • Savonia-ammattikorkeakoulu; LaatuSavo -hanke ja TULI-projekti • SSP Palvelut Oy; asiakaspalvelu- ja myyntikoulutus sekä tuotteistusvalmennus • Technopolis Oyj, Kuopio; asiantuntijaluento Technopolis Business Breakfast • Vaasa, Kokkola, Pietarsaari ja Kristiinankaupunki; Visit Kvarken -hanke • Ylä-Savon ammattiopisto

Laatukoulutus on investointi yrityksen kannattavuuteen ja tulevaisuuteen.

Kohtaa

asiakkaasi oikein.

Myynti varmistaa markkinoinnin onnistumisen.

Kumppanit Teen tiiviisti yhteistyötä mm. seuraavien yritysten kanssa: • Hurja Solutions Oy www.hurja.fi • Johtamistaidon Opisto www.jto.fi • Kaislander Ky www.kaiselander.net • Matkailun Kehitys Ilkka Lyly Ky • Sportum Oy www.sportum.fi • Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy www.liiketoiminta.info • Tmi Avete, Tuula Poutanen www.avete.fi • UH Consulting Oy www.uhconsulting.fi • Viestintäkoulutus Draivi www.viestintakoulutusdraivi.fi

Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio Puh. 050 917 8688, skype: jouni_ortju jouni.ortju@laatukoulutus.fi www.laatukoulutus.fi

www.laatukoulutus.fi


Arvot

Palvelut

Asiakaslähtöisyys

Esimerkkejä tuottamieni koulutuspäivien sisällöistä:

Asiakkaani etu on yhteinen etumme ja hänen hyvinvointinsa yhteinen tavoitteemme.

Vaikuttavuus Pyrin siihen, että asiakas saa enemmän kuin on tilannutkaan ja että toimillani olisi konkreettinen, eteenpäin vievä vaikutus yrityksen menestymiseen.

Jatkuva kehittyminen Niin minä kuin asiakkaanikin kehitämme osaamistamme pystyäksemme yhä parempiin suorituksiin.

Tuotteistaminen

Verkostoituminen

Ethän yritä myydä mahdollisuuksia vaan tuotteita? Tuotteistaminen koulutuspäivässä käsitellään mm. • kenelle tuotteistan? • tuotteistusprosessi • tuotteistetun palvelun rakenne • tuotekortin tekeminen • asiakkaan lisäarvon / asiakashyödyn kirkastaminen

Näin laajan aiheen esitteleminen lyhyesti on vaikeaa, joten esitän tässä esimerkkipäivän sisältöä: Verkostomaisen yhteistyön menetelmiä koulutuspäivä: • verkostoitumisen etuja • yhteisen hyödyn etsiminen • yhteiset pelisäännöt • yhteistyön onnistumisen edellytyksiä • verkoston tuotekokonaisuuksien hahmottelua

Myynti Myynti on se väline, jolla varmistetaan markkinoinnin onnistuminen! Hyväksi myyjäksi ei synnytä, vaan sellaiseksi tullaan harjoittelemalla. Avainsanapari myynnissä on ostamisen & myymisen helppous. Tutustu Tehoa myyntiin -valmennusohjelmaan osoitteessa: www.tehoamyyntiin.fi

Kansainvälistyminen

Markkinointi

Kotipesä kuntoon!TM

Onnistunut markkinointi vie yrityksen tuotteet ja palvelut ostajien ulottuville ja saa heidät kiinnostumaan yrityksestä. Markkinointipäivän esimerkkisisältöä: • yrittäjä itsensä markkinoijana • yritysmielikuvaan vaikuttavat tekijät • asiakaskohderyhmäajattelu eli segmentointi • markkinointi-, myynti- ja toimintasuunnitelma

– pk-matkailuyritysten valmennusohjelma. Räätälöitävä, moduuleista koostuva valmennuskokonaisuus, joka toteutettiin mm. yhdessä Jyväskylän aikuisopiston kanssa maaseutumatkailun ammattitutkintoon valmistavana koulutuksensa 2009– 2010. Lisätietoja osoitteessa: www.matkailukonsultit.fi

Maailmalle!TM – pk-matkailuyritysten kansainvälistymisvalmennus. Räätälöitävä valmennusohjelma, jossa lähtötilannekartoituksen jälkeen toteutetaan ’kotipesä kuntoon’ vaihe ja tämän jälkeen kansainvälistymisosio. Lisätietoja osoitteessa: www.matkailukonsultit.fi

laatukoulutus.fi | matkailukonsultit.fi | tehoamyyntiin.fi

Laatukoulutus esite  

Laatukoulutus Jouni Ortju Ky nettiesite