Page 1

Aigua per al Sahel

MEMORIA 2015

Aigua per al Sahel

Via Augusta 20, àtic 08006 Barcelona Tel. +34 2186880, +34 637 125 341 aiguasahel@gmail.com http://aiguaperalsahel.pangea.org Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb núm. 13.912 Inscrita al Registre de ONG per al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 160 C.I.F: G-60098902

1

Memoria 2015  

Memòria d'Activitats 2015 Aigua per al Sahel

Advertisement