Page 1

Referat møte 8.2. GCDP OGX Dette var første møtet med nye medlemmer, og vi brukte store deler av tiden til å snakke generelt om prosjektet og utviklingen av det. Siden Emma hadde forelesning var hun ikke tilstede under store deler av møtet og vi ble derfor enige om å finne en ny fast møtetid, eventuelt avtale tidspunkt fra uke til uke. Introduksjon til Your summer abroad, Impact Africa Impact Asia: Dette er et lite sammendrag av prosjektets innhold og prosess: -

Innhold: Impact AA er et GCDP-program, det vil si at det er ikke profesjonelle internships vi tilbyr og de har en relativt kort varighet, her 6-8 uker. Det er først og fremst volontørarbeid med arbeidsområder innenfor utvikling og kulturell forståelse. Vanlige arbeidsområder er undervisning (engelskundervisning), case-arbeid innenfor tema som HIV/Aids og miljøutfordringer, barnehjem, sommerleir for barn… Deltakerne får ikke lønn for arbeidet, men som regel er kost og losji dekket av prosjektet de reiser til. Kostnader blir derfor deltakeravgift (4000 kroner), flybilletter, eventuelle vaksiner, reiseforsikring, visum og lommepenger for øvrig. Internshipene som er aktuelle starter i juni-juli og avsluttes i august. Vi fokuserer på Kina, Vietnam, Kenya og Egypt, men enkelte andre land i Afrika og Asia er også aktuelle.

-

Type internship etter land: Kina: Engelskundervisning, sommerleir for barn (ofte i kombinasjon med engelskundervisning). Vietnam: Engelskundervsing, HIV/Aids-prosjekt rundt «awareness» rundt problemet Kenya: Kuleana programmet – barnehjem og utviklingsarbeid i slumområder av Nairobi Egypt: Ikke klart enda

-

Promotering på NHH Planlegging her har kommet godt i gang og vi har hengt opp de første plakatene onsdag 8.2. Flere vil bli hengt opp innen uke 6. Facebook-kampanje ble påbegynt 4. februar (30 grunner 30 dager) og vil pågå til søknadsfristen for programmene på GCDP og GIP 4. mars. «Promotion-uka»: Uke 9 blir den mest sentrale delen i promoteringen. I denne uka skal vi ha stands på merino og service 28-29 januar og infomøte 29. januar kl.16.15 på AUD13. Vi kjører også lecture bashes på disse dagene. Vi henger også opp banner på veggen på Merino denne uka og plakater i merinobakken. Flyers og mat til stands skal også lages til denne uka. Andreas er hovedansvarlig for denne promoteringen.

-

Delivery-prosess: Med delivery mener vi behandlingen av søkere som søker på programmet (EPs) og oppfølgingen av disse. Dette går ut på å gå igjennom alle søknadene, kalle dem inn på intervju, holde intervjuene og raise dem i AIESEC-databasen, OPS-seminar (outgoing preparation seminar), hjelpe dem med å finne passende internship, matche dem med et internship og EP-buddy oppgaver for øvrig.


Her ønsker Jens seg en delivery-ansvarlig av de nye medlemmene som har ansvaret for organiseringen av å kontakte EPs og sette opp intervjuer med dem, organisere OPS-seminar, delegere EP-buddy’er og holde oversikt og status på søkere som vi har godkjent, som er inne i databasen og om de har funnet internship eller ikke. Vi skal ha ongoing recruitment, som vil si at vi behandler søknader så fort de kommer inn til oss, og ikke venter med å ta alle på en gang etter søknadsfristen har gått ut. En ny søknadsfrist vil bli satt opp rundt 4. april, altså vi tar i mot og behandler søknader som kommer inn helt til denne datoen.

Saker som ble diskutert på møtet: -

Plakater er ferdige, men kostnad ble med frakt 1100 kroner, altså har vi nærmest brukt opp budsjettet på 1500 kroner. Jens skal holde oversikt over økonomien i tracking sheetet. Vi må også regne med penger til stoff og mat til stands. Sprekker budsjettet? :-S

-

Nye medlemmer skal bruke gmail eller sin aiesec.net mail i sammenheng med AIESEC og for å bruke tracking sheetene. Jens anbefaler å opprette egen gmail-konto til de som ikke har det.

-

Planlegging av infomøtet: Vi trenger en velkomsthilsen, forklaring og praktisk info rundt prosjektet (kostnader, type internship, land, tidspunkter, myaiesec.net, osv), erfaringer fra tidligere deltakere på sommerinternship – Afrika (UiB-jenter?) og Asia (Anita eller Andreas?), youtube-film om AIESEC-internship? Kan Andreas sette opp en oversikt over dette til neste møte (sende på mail til Jens, hvis Andreas reiser bort innen møtedatoen). Andreas må avklare med Cecilia om GIP skal ha infomøte i AUD13 etter kl. 17.00 slik at rommet kan bookes til kl. 18.00!

-

-

Andreas kjøper stoff til Merino-banner og duker til stands.

-

Mat til stands: Anita og Andreas har diskutert mat til stands og vil bytte ut vårruller med noen fylte kuler som ikke skal frityrstekes, eller noe sånt. Jens og Anita snakket om at hvis det blir hyttetur i helga 24-25 februar kan vi lage mat på kramboden slik at alle er med.

-

Andreas lager oversikt over når vi kan ha lecture bashes og kontakter faglærere i disse timene. Snakk om en forelesning i 1., 2., og 3. kull.

-

Jens skal ordne med plakater og muligens brosjyrer til Stavanger, sendes tidlig neste uke.

-

Tips fra Martine om promotering på folkehøgskoler i Bergens-området og på NLA, er dette noe å satse på?

-

Bulle: Andreas og Anita har vært i kontakt med Bulle om en eventuell sak angående AIESEC. Har ikke fått klart svar derfra enda. Andreas har ansvaret med å følge opp dette.

-

AIESEC NHH skal ha ansvaret for å finne internships i Kina og holde kontakten med LC’er der. Jens har ansvaret for dette. Andreas gir Jens kontaktinfo til LC i Changsha.

-

Toolbox: Vi ser på issue og hvordan dette kan fungere. Ideen er å legge ut hefter med info om intenrships, om landene og prosess på hvordan søke og bruke myaiesec.net. Nye medlemmer vil få mer oppgaver her neste uke.


-

Nye medlemmer, Susann, Emma og Frank skal til neste uke utforske myaiesec.net, søke på internships til prosjektet der og lese disse TN-forms for å få bedre innblikk i prosjektet. Dere skal også utforske tracking sheetet på google docs og lære å bruke det. Mer ansvarsoppgaver venter neste uke på dere!

-

Lite kurs i intervjuteknikk og oppfølging av EP’er må vi arrangere for Susann, Emma og Frank en av de nærmeste ukene. Avklare dette med Anita

-

Andreas skal til Oslo neste uke og kommer derfor mest sannsynlig ikke til å komme på møte i uke 7.

referat 8.2  
referat 8.2  

GCDPMeeting

Advertisement