Page 59

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Znajomość języka obcego

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Studenci znający jeden język obcy mają więcej obaw związanych z wejściem na rynek pracy niż osoby ze znajomością przynajmniej dwóch języków obcych. Obawy budzą głównie zbyt niskie zarobki oferowane przez pracodawców, ich wygórowane oczekiwania względem kwalifikacji absolwentów oraz niewystarczające przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy od razu po ukończeniu studiów. Brak znajomości języka obcego [A] N = 12

Znajomość jednego języka Znajomość dwóch języków Znajomość trzech lub więcej obcego [B] obcych [C] języków obcych [D] N = 589 N = 685 N = 221

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami

2.55

2.64

2.61

2.55

Zdobycie dobrej pracy jest możliwe tylko dzięki nieformalnym znajomościom

2.36

2.37

2.35

2.30

Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności

2.67

2.78

2.77

2.68

Konkurencja na rynku pracy w mojej branży jest wysoka

2.80

2.94

2.85

2.84

W interesujących miejscach pracy zarobki są niskie

2.20

2.13

2.15

2.12

W miejscach pracy widoczna jest dyskryminacja kobiet

1.89

1.85

1.90

2.04B

Absolwenci tuż po ukończeniu studiów nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy

3.20

2.98CD

2.81

2.72

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

3.17

2.89CD

2.73

2.68

Pracodawcy mają wygórowane oczekiwania w stosunku do kwalifikacji absolwentów

3.18

2.98CD

2.82

2.72

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

2.00

2.26C

2.10

2.26C

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

2.45

2.51

2.53

2.47

Pracodawcy nie inwestują w nowych pracowników

2.40

2.36

2.26

2.28

2.00

2.63D

2.54D

2.36

2.40

2.60CD

2.38

2.33

W Polsce znalezienie pracy jest o wiele trudniejsze, niż za granicą Obcokrajowcy są dużą konkurencją dla absolwentów wchodzących na rynek pracy

P13. W jakim stopniu znasz wymienione poniżej języki obce? ABCDE - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą

P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

59

Profile for AIESECinPoland

Pracodawca Roku® 2018  

Pracodawca Roku® 2018  

Advertisement