Page 58

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Wielkość ośrodka akademickiego

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

W Warszawie studenci rzadziej deklarują obawy związane z wejściem na rynek pracy. Najwięcej takich obaw mają studenci z mniejszych ośrodków akademickich. Duże ośrodki akademickie (bez Mniejsze ośrodki akademickie Warszawy) [A] [B] N=657 N=644

Warszawa [C] N=171

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami

2.60C

2.70AC

2.35

Zdobycie dobrej pracy jest możliwe tylko dzięki nieformalnym znajomościom

2.27C

2.47AC

2.10

Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności

2.77

2.76

2.65

Konkurencja na rynku pracy w mojej branży jest wysoka

2.93C

2.92C

2.56

W interesujących miejscach pracy zarobki są niskie

2.08

2.20A

2.09

W miejscach pracy widoczna jest dyskryminacja kobiet

1.86

1.94

1.83

Absolwenci tuż po ukończeniu studiów nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy

2.95C

2.94C

2.23

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

2.80C

2.87C

2.42

Pracodawcy mają wygórowane oczekiwania w stosunku do kwalifikacji absolwentów

2.91C

2.95C

2.36

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

2.15C

2.27AC

2.00

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

2.55C

2.54C

2.27

Pracodawcy nie inwestują w nowych pracowników

2.25C

2.41AC

2.06

W Polsce znalezienie pracy jest o wiele trudniejsze, niż za granicą

2.52C

2.69AC

2.05

Obcokrajowcy są dużą konkurencją dla absolwentów wchodzących na rynek pracy

2.53C

2.50C

2.07

Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze miasta: Białystok, Kielce, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń

ABCDE - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą

P10. W jakim stopniu, jako osoba wychodząca na rynek pracy, zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?

58

Profile for AIESECinPoland

Pracodawca Roku® 2018  

Pracodawca Roku® 2018  

Advertisement