Page 50

ROK STUDIÓW / TYP UCZELNI Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Ankietowani to głównie studenci studiów licencjackich III roku oraz magisterskich I roku. Prawie wszyscy to studenci uczelni państwowych.

TYP UCZELNI

RODZAJ I ROK STUDIÓW

13%

1% 2%

Licencjackie III rok

1%

Magisterskie I rok

Magisterskie II rok

20% 64%

Jednolite magisterskie IV rok Jednolite magisterskie V rok

N=1447

M2: Rodzaj i rok studiów. M3: Typ uczelni.

Państwowa

Prywatna

99%

N=1500

50

Profile for AIESECinPoland

Pracodawca Roku® 2018  

Pracodawca Roku® 2018  

Advertisement