Page 45

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Wśród swoich atutów studenci działający w organizacjach studenckich częściej wymieniają innowacyjny sposób myślenia oraz znajomość języków obcych, natomiast studenci niedziałający w organizacjach wskazują na sumienność i dokładność. Podatność na stres jest obok braku doświadczenia zawodowego jedną z dwóch najczęściej deklarowanych słabości w kontekście podjęcia pracy, natomiast jest ona wymieniana częściej przez studentów niedziałających w organizacjach studenckich.

MOCNE STRONY Sumienność i dokładność

18% 16%

8%

Innowacyjny sposób myślenia

14% B

10%

Doświadczenie zawodowe

6% 5%

Zarządzanie czasem

7% 6%

Poszukiwanie rozwiązań

8% 5%

Praca w grupie

8% 6%

Samodzielność

5% 5%

15% B

Brak znajomości języków obcych

6% 9%

Problem z zarządzaniem czasem

6%

Szybki zanik zaangażowania

Nieumiejętność pracy w grupie

Zarobki Brak samodzielności Nieumiejętność poszukiwania rozwiązań

11% B

8% 6% 6% 6%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów A: Działający w organizacjach studenckich N=260 B: Niedziałający w organizacjach studenckich N=628

32% A

28% 31%

Brak doświadczenia zawodowego

10% 12%

Łatwość nawiązywania kontaktów

25%

Podatność na stres

27% A

Zaangażowanie

Znajomość języków obcych

SŁABE STRONY

9%

4% 3% 3%

7% B

2% 2% 3% 2%

AB - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

A: Działający w organizacjach studenckich N=269 B: Niedziałający w organizacjach studenckich N=644

45

Profile for AIESECinPoland

Pracodawca Roku® 2018  

Pracodawca Roku® 2018  

Advertisement