Page 42

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej średnim deklaruje 96% studentów. Niemiecki jest drugim najczęściej znanym przez studentów językiem obcym – jego znajomość na poziomie przynajmniej średnim deklaruje 43% ankietowanych studentów.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

39%

45%

15%

1% nie zna żadnego języka obcego

zna 1 język obcy

zna 2 języki obce

zna więcej niż dwa języki obce

N=1507

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017

znajomość bardzo dobra, biegła Angielski Niemiecki

brak znajomości lub słaba znajomość

55% 8%

41%

35%

Rosyjski

6%

Francuski

2%

6%

Hiszpański

2%

8%

Włoski

znajomość średnia lub dobra

57%

10%

1% 5%

P12: W jakim stopniu znasz wymienione poniżej języki obce?

84% 92% 90% 94%

4%

N=1488 N=1461 N=1418 N=1404 N=1411 N=1402

42

Profile for AIESECinPoland

Pracodawca Roku® 2018  

Pracodawca Roku® 2018  

Advertisement