Page 33

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Większość studentów posiada pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej jest ono niewielkie – wynosi poniżej 3 miesięcy. Odsetek studentów bez żadnego doświadczenia zawodowego spadł w porównaniu do zeszłorocznego badania. Wzrósł jednocześnie odsetek studentów z doświadczeniem zawodowym pomiędzy 3 a 12 miesięcy i obecnie stanowi prawie ¼ wszystkich studentów.

14% 30% brak doświadczenia zawodowego poniżej 3 miesięcy

23%

od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy

34%

N=1452

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017 P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

33

Profile for AIESECinPoland

Pracodawca Roku® 2018  

Pracodawca Roku® 2018  

Advertisement