Page 32

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA Prawie połowa studentów jest aktywna zawodowo i odsetek ten wzrósł w porównaniu do zeszłego roku. Spośród pracujących studentów większość (i ¼ wszystkich badanych studentów) pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych i proporcja ta nie zmieniła się względem zeszłorocznego badania. Znacząco wzrósł natomiast odsetek studentów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin. Chęć kontynuowania obecnej pracy po studiach wyrażają w największym stopniu studenci pracujący na cały etat lub we własnej firmie.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

FORMA ZATRUDNIENIA Praca na umowę-zlecenie lub umowę o…

Tak 47%

Nie 53%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin

15%

Stała praca w pełnym wymiarze godzin Praca we własnej firmie

P2. Czy obecnie pracujesz?

25%

N = 1445

P2. Czy obecnie pracujesz?

5% 2%

N = 1445

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH A FORMA ZATRUDNIENIA Tak Tak, ale na innych warunkach Nie

18% 25%

11% 30%

57%

59%

63%

Ogółem

Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin

N = 676

17% 20%

36% 20% 44% Stała praca w pełnym wymiarze godzin

54%

23% 23% Praca we własnej firmie

P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów? Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017

32

Profile for AIESECinPoland

Pracodawca Roku® 2018  

Pracodawca Roku® 2018  

Advertisement