Page 30

PIERWSZE ZAROBIONE PIENIĄDZE A INWESTYCJE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Ponad 1/3 ankietowanych studentów pierwsze zarobione pieniądze chciałaby przeznaczyć na zakup własnego mieszkania, jednak odsetek ten zmalał w porównaniu do zeszłego roku. Pozostali badani chcieliby przeznaczyć pierwsze środki na podróżowanie oraz coraz częściej na rozwój osobisty i pasje.

Mieszkanie

37%

Podróżowanie

27%

Rozwój

Pasje

25%

11%

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017

P21. Wybierz jedną rzecz, w którą chciałbyś zainwestować pierwsze zarobione pieniądze.

30

Profile for AIESECinPoland

Pracodawca Roku® 2018  

Pracodawca Roku® 2018  

Advertisement