Page 17

CZYNNIKI WYBORU PRACY – TOP 10 Wysokość zarobków oraz dobra atmosfera w pracy to czynniki, które mają największe znaczenie przy wyborze pracy. Dla badanych studentów ważne są również możliwość otrzymania awansu i szacunek dla życia prywatnego pracowników. Pierwszą dziesiątkę zamykają czynniki socjalne i finansowe odnoszące się do opinii pracowników o firmie oraz premii.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Bardzo duże Wysokość zarobków

50%

Atmosfera pracy

49%

Możliwość awansu

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia Dodatkowe szkolenia i kursy Opinie pracowników

Średnie

Małe

44% 40%

32%

40%

27%

28% Czynniki finansowe

P9. Jakie znaczenie przy wyborze pracy mają dla Ciebie poniższe czynniki?

N=1482

11% 3%

84%

N=1487

3%

82%

N=1476

4%

78%

N=1472

19%

4%

76%

N=1475

18%

5%

75%

N=1473

6%

72%

N=1500

13%

39%

35%

Premie

89%

38%

32%

29%

8% 2%

35%

39%

Możliwość samodzielnego ustalania grafiku

SUMA: DUŻE/BARDZO DUŻE

Żadne

39%

44%

Szacunek dla życia prywatnego pracowników Lokalizacja i dojazd

Duże

20%

43%

22%

6%

70%

N=1526

40%

23%

6%

69%

N+1481

66%

N=1490

38% Czynniki socjalne

17%

28% Czynniki zawodowe

5%

Czynniki społeczne

17

Profile for AIESECinPoland

Pracodawca Roku® 2018  

Pracodawca Roku® 2018  

Advertisement