Page 14

PREFEROWANE BRANŻE – TOP 10

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Bankowość, finanse, audyt oraz księgowość to branże, w których najczęściej chcieliby pracować studenci po ukończeniu studiów – jako pierwszy wybór wskazała je ponad 1/3 badanych. Ich pozycja pozostaje taka sama względem zeszłego roku, podczas gdy odsetek wskazujących technologie informacyjne jako pierwszy wybór wzrósł i branża IT jest obecnie jedną z trzech najbardziej preferowanych przez studentów. Bankowść/ Finanse

20%

Audyt/ księgowość

17%

IT

7%

Marketing/ reklama

7%

Zasoby ludzkie/ HR

6%

Własna firma

5%

Transport/ logistyka Telekomunikacja/ Internet/ e-commerce

5% 4%

Doradztwo

4%

Badania/ rozwój

3%

N=1235

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017 *Na wykresie uwzględniono 10 najczęściej wybieranych branż. Wskazania dla pozostałych odpowiedzi nie przekraczają 3% dla branży. P17. Wybierz jedną branżę, w której chciałbyś pracować po ukończeniu studiów.

14

Profile for AIESECinPoland

Pracodawca Roku® 2018  

Pracodawca Roku® 2018  

Advertisement