Page 1

STÁŽE KROK ZA KROKOM PRÍRUČKA PRE STÁŽISTU


Sme veľmi radi, že máš záujem vycestovať na zahraničnú stáž prostredníctvom AIESEC. Tento dokument ťa krok za krokom oboznámi s výberovým procesom a dozvieš sa všetky potrebné informácie. Pre navigáciu môžeš kliknúť na položky v obsahu. 1 Čo je AIESEC? 2 Kto môže ísť na stáž? 3 Aké typy stáží ponúkame? 3.1 International Business Programme 3.2 IT Development Programme 3.3 Overseas Teaching Programme 3.4 Cultural Experience Programme 4 Z čoho pozostáva výberový proces? 4.1 Prihláška 4.2 Review Board 4.3 Jazykové testy 5 Čo nasleduje po výberovom procese? 5.1 Podpis zmlúv & uhradenie poplatku za sprostredkovanie stáže 5.2 Outgoing Preparation Seminar (OPS) 5.3 MyAIESEC.net Training 5.4 Acceptance Notes 5.5 Dodatok 5.6 STÁŽ 5.7 Reintegration Seminar (RIS) 6 Aké sú poplatky? 6.1 Základný poplatok 6.2 Variabilná čiastka 6.3 Chyba: Zdroj odkazu nenájdený 6.4 Zhrnutie poplatkov


1.Čo je AIESEC? AIESEC je medzinárodná študentská organizácia, momentálne pôsobiaca v 110 krajinách sveta. Založil ju v roku 1947 švédsky študent Eric Malson, ktorý prišiel s revolučnou myšlienkou podporovania mieru a porozumenia medzi krajinami prostredníctvom výmeny študentov. A týmto dal základ dnes už najväčšej študentskej organizácii na svete. AIESEC si počas svojich viac ako šesťdesiatich rokov fungovania prešiel už dlhou cestou. V roku 2010 sprostredkoval rekordných 13 000 stáží prostredníctvom 40 000 svojich členov. V súčasnosti je našou víziou stať sa najdôveryhodnejšou organizáciou svojho druhu, ktorá sa okrem ponúkania stáží snaží rozvinúť potenciál každého mladého človeka ponúkaním leaderských pozícii pri organizovaní mnohých lokálnych iniciatív, domácich projektov a konferencií.

2.Kto môže ísť na stáž? Stáž je určená pre všetkých študentov vysokých škol a absolventov, ktorí úspešne prejdú výberovým procesom najneskôr dva roky po udelení diplomu. Okrem tejto podmienky je stáž limitovaná na vek 30 rokov. Na stáž cez AIESEC možno ísť niekoľkokrát, avšak celková dĺžka stáží nesmie byť dlšia ako 36 mesiacov. Na všetky typy stáží sa vyžaduje ovládanie anglického jazyka a to minimálne na úrovni “good”. Stážista nesmie ísť na stáž do ČR a ani do krajiny, kde za posledných 10 rokov žil viac ako 2 roky.


3.Aké typy stáží ponúkame? Neexistujú dve rovnaké stáže. Každá má inú dlžku (6 týždňov až 78 týždňov), inú pracovnú náplň, iné požiadavky. Nachádzajú sa na rôznych kontinetoch, v rôznych krajinách a organizáciách. Zadelené sú do 4 základných skupín.

International Business Programme Pracovná náplň sa pohybuje v oblastiach súvisiacich s manažmentom. Tieto oblasti zahrňujú business administráciu, financie, účtovníctvo, marketing, projektový manažment, organizačný manažment alebo personálny manažment. Vhodný stážista na tento typ stáže je študent vyššieho ročníka vysokej školy v odbore alebo čerstvý absolvent. Manažérske stáže si väčšinou vyžadujú predošlú, aspoň základnú, pracovnú skúsenosť v odbore, znalosť anglického jazyka na úrovni “excellent” (ďaľší cudzí jazyk je často žiadaný a je preto veľkou výhodou ho mať aspoň na úrovni “good”) a ich dĺžka je väčšinou najmenej pol roka. Manažérska stáž je platená, plat by mal minimálne pokryť základný životný štandard v danej krajine.

IT Development Programme Pracovná náplň sa pohybuje v oblastiach súvisiacich s technológiami. Tieto oblasti zahŕňajú web development a manažment, sofware development a programovanie, analýzu systémov a dizajn, manažment sietí a manažment databáz. Vhodný stážista na tento typ stáže je študent vyššieho ročníka vysokej školy v odbore alebo čerstvý absolvent. Technické stáže si vyžadujú akademické znalosti z odboru, angličtinu minimálne na úrovni “good” (ďaľší jayzk je výhodou) a ich dĺžka je väčšinou najmenej pol roka. Technická stáž je platená, plat by mal minimálne pokryť základný životný štandard v danej krajine.

Overseas Teaching Programme Pracovná náplň sa pohybuje v oblastiach súvisiacich s vyučovaním jazyka, nejakého predmetu alebo inej sféry vzdelávania. Tieto oblasti môžu tiež zahrňovať vývoj učebných osnov a materiálov, rozvoj osobností a poznatkov o druhých kultúrach. Vzdelávacie stáže si vyžadujú predošlú pracovnú skúsenosť alebo akademickú znalosť z odboru, anglický jazyk na úrovni “excellent” (ďaľší cudzí jazyk na úrovni “good” je veľkou výhodou) a ich dĺžka býva rôzna. Vzdelávacia stáž je platená, plat by mal minimálne pokryť základný životný štandard v danej krajine.

Cultural Experience Programme Stážista pomáha rozvinúť znevýhodnenú komunitu alebo skupinu ľudí. Svojou pracovnou náplňou sa rozvojová stáž často podobá predošlým typom stáží (tj. manažérskej, technickej a vzdelávacej), avšak jedná sa skôr o prácu na rôznych projektoch alebo v neziskových organizáciách. Rozvojová stáž nie je platená, avšak často je ponúknutá strava alebo ubytovanie alebo dokonca oboje. Stáž má ľubovoľnú dĺžku od 6 až do 78 týždňov, vyžaduje sa znalosť angličtiny minimálne na úrovni “good”, ďaľší jazyk je veľkou výhodou. Väčšinou sú to však kratšie stáže, ideálne na leto, alebo na zimnú prestávku medzi semestrami. Vhodná je nielen pre všetkých študentov vysokých škôl, ale aj čerstvých absolventov stredných a vysokých škol, ktorí majú záujem získať zaujímavú zahraničnú pracovnú skúsenosť. Typickými príkladmi je práca na škole alebo v detských kempoch, učenie o kultúre alebo sociálnych otázkach. Slovo „rozvojová“ neznamená, že sa stáž nachádza v rozvojovej krajine, ale rovnako všade na svete.


4.Z čoho pozostáva výberový proces? Prihláška Prihlášku môžete nájsť na našej stránke www.aiesec.sk/trnava. Po jej prijatí Vám bude zaslaný potvrdzujúci email a dohodneme sa na priebehu celého procesu. Nábory robíme niekoľkokrát do roka, väčšinou však záleží na dohode, nakoľko odcestovať môžete kedykoľvek. Hlavný nábor je vždy na leto a ten prebieha väčšinou v marci až apríli, potom viackrát ročne robíme menšie nábory: september, november-december, február.

Review Board RB je podobný klasickému pracovnému pohovoru. Obyčajne ho tvoria 2 až 3 členovia AIESEC. Úlohou RB je zistiť, do akej miery bude možné nájsť stáž podľa osobných preferencií a profilu: skúseností a vzdelania.

Jazykové testy Z vybraných jazykov záujemcovia podstúpia jazykové testy. Skladajú sa z písomného testu dĺžky 30 min (krúžkovacie odpovede) a z ústnej časti dĺžky 15 min. Kombináciou týchto dvoch testov sa určí vaša znalosť na “basic”, “good” alebo “excellent”. Slovenský jazyk má každý stážista uvedený ako “native”. Testy z daného jazyka nemusíte podstúpiť v prípade, že ste držiteľom certifikátu starého najviac dva roky a na túto skutočnosť nás upozorníte, automaticky sa vám zaznamená zodpovedajúca úroveň. Ponúkame anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk, ruský jazyk. Iné jazyky vám oficiálne zapísať nemôžeme, no pri hľadaní stáže môžete na túto skutočnosť upozorniť.


5.Čo nasleduje po výberovom procese? Po výberom procese nasleduje individuálna forma spolupráce:

Podpis zmlúv & uhradenie poplatku za sprostredkovanie stáže Pozn.: viac v časti o poplatkoch.

Outgoing Preparation Seminar (OPS) OPS je povinný pre každého stážistu. Koná sa niekoľkokrát do roka a trvá 2 až 3 dni. OPS pripraví každého stážistu na celý proces hľadania si stáže, na pobyt v cudzej krajine a aj na príchod späť domov. Stážisti dostanú praktické informácie ohľadom stáží ako takých, ako sa správne predať, aké sú najlepšie taktiky hľadania stáže a podobne. Dostanú šancu sa navzájom spoznať, porozprávať sa o svojich očakávaniach a aj dostať praktické informácie o daných krajinách.

MyAIESEC.net Training Po OPS dostanú stážisti tréning na našu databázu myaiesec.net a v tejto fáze si možu začať hľadať stáž. Každému stážistovi bude pridelený “EP Buddy”, jeden z našich členov. Počas tohto hľadania sa EP Buddy stane jeho sprievodcom počas celého procesu a práve na neho sa treba obracať s prípadnými otázkami. Obvykle sa stážista s EP Buddym najskôr osobne stretne, vysvetlí mu celý postup a spolu si stanovia pravidlá hľadania. Treba mať na pamäti, že hľadanie stáže je komplikovaný proces. Dĺžka hľadania je často priamo úmerná náročnosti požiadaviek stážistu a nakoľko aktívne si ju bude hľadať. S potencionálnymi stážami bude komunikovať prostredníctvom mailov. Každá z nich ma svojho “TN Managera” (zodpovednú osoba za stáž v lokálnej pobočke AIESEC v danej krajine).

Acceptance Notes Ak organizácia stážistu v danej krajine bude považovať za vhodného kandidáta, vypýta si od neho tzv. Acceptance Note, ktorý je formálnou akceptáciou stáže. Ak mu ten istý dokument pošle organizácia aj naspäť, stáva sa ich oficiálnym stážistom. Bližšie stážistovi celý proces objasní jeho EP Buddy.

Dodatok Táto časť zmluvy sa podpisuje pred odchodom na stáž. Pozn.: viac v časti o poplatkoch.

STÁŽ Okrem práce sa stážista stáva súčasťou kultúry AIESECu v danej krajine. Domovský AIESEC sa stará o svojich stážistov a začleňuje ich do medzinárodnej komunity svojich členov.

Reintegration Seminar (RIS) RIS sa koná dvakrát do roka. Pokiaľ sa stážista zúčastní najbližšom RIS po jeho príchode, vyplní aspoň jeden dotazník spokojnosti a má v poriadku všetky dokumenty, vracia sa mu časť poplatku. RIS má opačnú úlohu ako OPS. Stážista dostane šancu porozprávať sa s ostatnými o svojich skúsenostiach, informácie o spätnom kultúrnom šoku a ako najlepšie zúžitkovať svoju stáž v jeho ďaľšom osobnom raste, či profesionálnom živote.


6.Aké sú poplatky? Základný poplatok Základný poplatok je 140 € a hradí sa po úspešnom prejdení pohovorov. Zahŕňa všetky náklady spojené so sprostredkovaním stáže.

Variabilná čiastka Podľa toho ako dlho bude stážistovi trvať nájdenie stáže, platí nasledovné sumy: 30 € do 1 mesiaca 60 € do 2 mesiacov 90 € do 4 mesiacov Tento poplatok sa hradí až po úspešnom nájdení stáže.

Zhrnutie poplatkov Stáž stojí typického stážistu, ktorý splní všetky požiadavky 140 € až 230 €.

Staze krok za krokom  

Prakticka prirucka pre stazistov

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you