Page 1

AIESEC Karviná Stáž od AIESEC Pomáhame malým a stredným spoločnostiam rozvíjať ich potenciál, získavať nové kontakty v zahraničí a snažiť sa zlepšiť aktuálnu situáciu. Stážista môže vykonávať rôznorodé činnosti podľa aktuálnych potrieb firmy. Snažíme sa aby boli obdive strany spokojné a boli naplnené všetky očakávania firmy aj stážistu. Spolupracovali sme s firmami Walmark, Lázně Darkov, Flash steel alebo Partners

Prečo stáž? -kontakty zo zahraničia -možnosť rozšírenia svojich aktivít na zahraničné trhy -nízke náklady na praktikanta -praktikant vyhľadáva stáž za účelom vzdelávania sa a získania nových skúseností -zlepšenie cudzieho jazyka -nové nápady a oživenie chodu firmy -spoznanie kultúry a nová skúsenosť pre firmu

Karvina  
Karvina  

promotion material