Page 1

Promocja MARS Business Experience Marzec 2013 Local Committee Szczecin

AIESEC Polska | Komitet Lokalny AIESEC Szczecin | www.szczecin.aiesec.pl


Czas trwania promocji: Promocję MARS Business Experience rozpoczęliśmy już na początku marca wraz z promowaniem rekrutacji do oddziału lokalnego. Działania oparliśmy na standach i class shoutach, przy czym stworzyliśmy dwa odrębne komunikaty kierowane do dwóch grup studentów. MARSowe praktyki były promowane wśród studentów III-V roku i standy te trwały przez pierwsze dwa tygodnie marca. Prócz tego stworzone zostało wydarzenie na facebooku, które miało przypominać o możliwości aplikowania na program praktyk i staży. Dodatkowo akcję promocyjną MARS Business Experience promowaliśmy wśród naszych członków oddziału, znajomych i studentów (reakcją łańcuchową) programy praktyk, staży i kreowaliśmy firmę jako pracodawcę, tak by w ich świadomości zaznaczyć, że istnieje możliwość rozwoju swojej kariery właśnie w firmie MARS. Dodatkowo zachęcaliśmy wszystkich do „like’owania” profilu Ludzie z Marsa i udostępniania wydarzeń, szczególnie tych dotyczących aplikowania. Docieraliśmy do grup facebookowych, do których należymy, a także wśród znajomych. W ostatnim tygodniu marca przeprowadziliśmy akcję Marsowej rakiety. Marsowa rakieta stała się ruchomym punktem promocji firmy, dzięki której w bardziej żartobliwy sposób mogliśmy docierać do studentów w centrum miasta. W tym czasie także przeprowadziliśmy dwa standy. Jeden z nich był przeprowadzany w ramach odbywającej się na Uniwersytecie Szczecińskim konferencji „Wspieramy rozwój przedsiębiorczości”, na którą nasza organizacja została zaproszona. Korzystając z okazji możliwości promowania AIESEC, podczas konferencji promowaliśmy wśród studentów możliwość wzięcia udziału w praktykach i stażach firmy MARS. Kolejnym standem było nasze pojawienie się na największym wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas niego organizowane były konkursy, w których studenci brali udział, otrzymując informacje na temat możliwości rozwoju swojej kariery podczas MARS Business Experience oraz za poprawne odpowiedzi otrzymywali nagrody, które otrzymaliśmy jako materiały promocyjne. Ponadto przez cały miesiąc kontrolowaliśmy czy plakaty i ulotki, które rozprowadzaliśmy na wydziałach szczecińskich uczelni znajdują się na tablicach. Raz w tygodniu sprawdzaliśmy czy plakaty wiszą, a w razie gdy ktoś je zrywał, wieszaliśmy kolejne tak, by nieprzerwanie przez okres 2-3 tygodni informowały studentów o programach praktyk i staży. W tym czasie także nasza tablica informacyjna znajdująca się na Wydziale Nauk

AIESEC Polska | Komitet Lokalny AIESEC Szczecin | www.szczecin.aiesec.pl


Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego stale informowała o możliwości aplikowania do firmy MARS. Liczba osób biorąca udział w promocji Osobami

odpowiedzialnymi

za

promocję

było

siedem

członków

zespołu

rekrutacyjnego. Jednakże wraz z liczbą działań zaangażowanych w promocję było około 30 osób z całego oddziału lokalnego AIESEC w Szczecinie, którzy brali udział w standach, class shoutach oraz promocji poza uczelnią. Wszystkie te osoby były zaangażowane także w akcję plakatowania i umieszczania ulotek na swoich wydziałach czy w domach studenckich, w których mieszkają.

Miejsca, w których promowano firmę MARS Miejsca, do których docieraliśmy to ośrodki akademickie, czyli budynki uczelni, domy studenckie, a także uświadamialiśmy nowych członków AIESEC podczas konferencji lokalnej w Pobierowie o możliwościach rozwoju w firmie MARS poprzez pracę w organizacji.

Prócz formalnej części, na której jak najbardziej profesjonalnie promowaliśmy szanse rozwoju kariery z MARSem, czuliśmy ogromną satysfakcję i radość z możliwości pracowania nad tym projektem! Dowody zamieściliśmy w filmie, który można znaleźć pod linkiem http://www.youtube.com/watch?v=ZpL4e5TTorA&feature=youtu.be oraz poniżej w garstce zdjęć, które wykonaliśmy podczas przeprowadzanych przez nas akcji!

AIESEC Polska | Komitet Lokalny AIESEC Szczecin | www.szczecin.aiesec.pl


Standy na wydziale ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. AIESEC Polska | Komitet Lokalny AIESEC Szczecin | www.szczecin.aiesec.pl


Konferencja „Wspieramy rozwój przedsiębiorczości”.

AIESEC Polska | Komitet Lokalny AIESEC Szczecin | www.szczecin.aiesec.pl


MARSowa rakieta na moment przed startem.

AIESEC Polska | Komitet Lokalny AIESEC Szczecin | www.szczecin.aiesec.pl


Plakaty oraz ulotki były rozwieszane wraz z plakatami rekrutacji do organizacji AIESEC oraz stale gościły na naszej tablicy informacyjnej.

AIESEC Polska | Komitet Lokalny AIESEC Szczecin | www.szczecin.aiesec.pl


Stand z nagrodami na największym wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

AIESEC Polska | Komitet Lokalny AIESEC Szczecin | www.szczecin.aiesec.pl


Promocja internetowa była opierana o wydarzenie i stronę oddziału lokalnego AIESEC Szczecin.

AIESEC Polska | Komitet Lokalny AIESEC Szczecin | www.szczecin.aiesec.pl


By ułatwić sobie pracę pracowaliśmy na formatkach, które określały osoby odpowiedzialne za daną część plakatów. AIESEC Polska | Komitet Lokalny AIESEC Szczecin | www.szczecin.aiesec.pl


Dzięki współpracy między nami i MARSem udało się wykonać wszystkie założenia! 

AIESEC Polska | Komitet Lokalny AIESEC Szczecin | www.szczecin.aiesec.pl

Promocja MARS  

Raport z promocji MARS jako najlepszego pracodawcy.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you