Page 1


Hvordan det hele begynte… Jeg glemmer aldri 3. juli 2009. Jahn Teigen hadde premiere på sitt sommershow på Oseberg Kulturhus og stemningen var elektrisk, publikum sang av full hals etter kjente sanger som kom på rekke og rad. Dagen etter uttalte jeg følgende på Facebook: Den mannen må på sokkel. Responsen fra fansen var over all forventning og alle var enige i at det bare var å sette i gang. Etterhvert tok jeg kontakt med Marianne Larsen. Marianne har, som jeg, også hatt mange flotte opplevelser med Jahn Teigen på scenen. Vi ble enige om å samarbeide om dette spennende prosjektet. Undersøkelser ble gjort, budsjett ble satt, men vi ble litt redde da vi så at kostnaden for en skulptur i full størrelse ble en god del høyere enn antatt. Men en dag ringte banksjefen i SpareBank 1 Buskerud-Vestfold, Tønsberg, Per Skustad. Han ønsket et møte med oss for å høre mer om prosjektet. Det endte med

at banken bevilget et betydelig beløp som gjorde oss sikre på at dette var gjennomførbart. Og med startkapitalen på plass, fikk vi også flere med på prosjektet. I tillegg til SpareBank 1 Buskerud-Vestfold, Tønsberg, har vi fått med givere som har gjort det mulig å fullfinansiere prosjektet og skulpturen: - Arthur Buchardt - Tønsberg Kommune - Jac. O. Lyngaas og Hustrus Stiftelse - Tønsberg Messen Messeløftet Takk!

Hilsen Frank Rune Gustavsen og Marianne Larsen


Jahn Teigens optimist-fond Når nå Nina Nesje lager en skulptur, lager hun også 8 små miniatyrskulpturer som hun selger til interesserte. Tanken om å opprette et musikkfond i Jahn Teigens ånd til unge musikere i Vestfold ble diskutert under planleggingsprosessen av skulpturen. Etter at skulpturen var fullfinansiert og med et lite overskudd, foreslo Nina Nesje at vi kunne selge de 8 miniatyrskulpturene til samlere, fans o.l.

Vi la frem forslaget til Per Skustad i SpareBank 1 Buskerud-Vestfold som tente umiddelbart på prosjektet og som garanterte for produksjonskostnadene av miniatyrene. Intensjonen med fondet er årlig å kunne tildele en musiker i Vestfold «Jahn Teigens Optimist Pris». Kriteriene er at musikeren allerede har bemerket seg i sin sjanger, og har også ambisjoner for fremtiden. En slik påskjønnelse i form av en sum penger kan gi en ung musiker mulighet til å utvikle seg og sin musikk. Etter at skulpturen er avduket vil det bli satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med fondet med den målsetting å kunne gi musikere i Vestfold hjelp i årene fremover.


Å skape er å leve ”Det har gjennom alle år vært helt nødvendig for meg å holde fast på og utvikle min egenart. Noe annet er ikke mulig; det er dette jeg brenner for – det er dette som er meg. Jeg tror jeg kan si det så sterkt som at det er dette jeg er her på denne jorden for å gjøre. Skulpturene utgjør en balanse i livet mitt, min kunstneriske virksomhet er livsviktig for meg; skillet mellom det å lage skulptur og det å leve er vanskelig å definere, å leve er å skape, å skape er å leve” Nina Nesje

Nina Nesje er billedhogger med et figurativt, naturalistisk uttrykk. Hun arbeider først og fremst i leire og støper i bronse, men har også i en årrekke hogget marmor i Studio Sem i Pietrasanta i Italia. Hun har eget verksted og galleri der hun viser og selger sine arbeider i Tenvik på Nøtterøy. I hennes arbeider er kjærligheten til livet, leken og mellommenneskelige relasjoner åpenbar.

De mest kjente er ”Sjømannshustruen” på Verdens Ende, Fred Anton Maier i Tønsberg og Bjørn Wirkola i Alta. I tillegg kommer utsmykninger på skoler, sykehus, hotell og ulike institusjoner og foreninger. Nesje er medlem av Norsk billedhoggerforening og NBK. Les mer på www.nesje.info

Nesje har utført en rekke utsmykninger til det offentlige rom over hele landet.

Arthur Buchardt • Tønsberg Kommune Jac. O. Lyngaas og Hustrus Stiftelse • Tønsberg Messen Messeløftet

Tønsberg v/jernbanen

Jahn Teigen skulptur  
Jahn Teigen skulptur  

Jahn Teigen skulptur

Advertisement