Page 1

KILDER Arbeidsdepartementet (1996-97) Stortingsmelding nr. 34 (1996-97) Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre [Internett] [Lest: 10.09.11]. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2014) Retningslinjer for statstilskudd til incestsentre og voldtektssentre i 2011 (Q-22 2014) [Internett] [Lest: 10.09.11]. Gjertsen, Heidi og Eide, Ann Kristin (2009) Hjelp når livet rakner. Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen [Internett] [Lest:10.09.11]. Helsedialog, program for samhandling i helsetjenesten (ukjent) Veileder i Brukermedvirkning for klinikk Notodden og Rjukan [Internett] [Lest:10.09.11]. Johansen, Astrid Steen (ukjent) Styrking + mestring = empowerment [Internett] [Lest:10.09.11]. Kunnskapsdepartementet (2001) Hva er realkompetanse [Internet] [Lest:05.10.11]. Norsk selvhjelpsforum (2009) Selvhjelp –en innføring [Internett] [Lest: 10.09.11]. Selvhjelp Norge, Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp (2006) Hva betyr brukermedvirkning [Internett] [Lest:10.09.11]. Selvhjelp Norge, Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp (2011) Selvorganisert selvhjelp –en mulighet for deg [Internett] [Lest:10.09.11]. Sosial- og Helsedirektoratet (2004) Nasjonal plan for selvhjelp IS-1212 [Internett] [Lest: 10.09.11]. Straffeloven (1902) [Internett] [Lest:10.09.11].

Sentrene mot incest og seksuelle overgreps

faglige plattform 2014 En redegjørelse for ideologi og krav til kvalitet av drift og tilbud ved sentrene Intensjonsavtalen danner grunnlag for medlemskap i FMSO

1

FMSO - faglig plattform 2014  

FMSO ( fellesskap mot seksuelle overgrep) Sentrene mot incest og seksuelle overgreps faglige plattform 2014. En redegjørelse for ideologi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you