Page 1

AIDS-Fondet Ă…rsberetning


AIDS-Fondet Carl Nielsens Allé 15A 2100 København Ø www.aidsfondet.dk info@aidsfondet.dk Telefon : 39 27 14 40 Fax : 39 27 13 40 Giro : 000 1260 CVR-nr. 10 61 98 07 Ansvarshavende : Henriette Laursen, direktør Denne årsberetning er grafisk tilrettelagt med støtte fra Asap Design og trykt med støtte fra Dystan ApS Forsidebillede : Africa Goal


Indhold Formanden har ordet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 AIDS-Fondet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hiv og aids lige nu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Forskning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Patientstøtte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Året i billeder 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Præsidium og bestyrelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Støt AIDS-Fondet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Vi siger tak til.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Resultatopgørelse 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Balance 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35


Foto : Bjarne Stæhr


Jeg ønsker mig en fremtid uden hiv og aids. Jeg ved, at forskere over hele verden ønsker det samme. Jeg ved, at mange frivillige over hele verden, ligesom jeg, arbejder for at samle penge ind til forskning, oplysning og patientstøtte. Jeg ved også, at den bedste måde at forudsige verden på – er at gøre noget ved den. Susse Wold, præsident for AIDS-Fondet


Formanden har ordet Lars Østergaard AIDS-Fondets formand Dr.med. professor

Verden kan se meget forskellig ud alt efter, hvordan man betragter den. Sådan er det også med hiv, og den måde epidemien har udviklet sig på, siden sygdommen blev opdaget for 30 år siden. Når jeg møder hiv-smittede, der kommer til ambulant kontrol på min afdeling, ser tingene generelt rigtig pæne ud. Behandlingen er effektiv, og de fleste er rigtig gode til at tage deres medicin, som de skal. Det kan ses på blodprøverne, der viser, at medicinen holder produktionen af virus nede, og at immunforsvaret er stærkt. Sådan har det været siden 1996, hvor en ny type hiv-medicin blev taget i brug, og vi fandt ud af, at medicinen var langt mere potent, hvis patienten fik flere slags medicin samtidigt. Effekten af den såkaldte kombinationsbehandling var tydelig. Fra den ene måned til den anden begyndte syge mennesker at rejse sig fra deres senge, fik energi og farve i kinderne igen. Ser man på statistikkerne fra dengang, er tendensen tydelig. Den sommer for 15 år siden skete der en markant forbedring af hiv-smittedes immunforsvar, og antallet af mennesker, som døde af aids, faldt drastisk. Det er en succeshistorie, at så mange mennesker reddede livet, og at hiv-smittede i dag kan se frem til at leve næsten lige så længe som mennesker, der ikke er smittede. Ingen tvivl om det. Jeg bliver imidlertid bekymret, når et forskningsprojekt, der bl.a. er gennemført på min egen afdeling, viser, at hver fjerde hiv-smittede har en behandlingskrævende depression. Et tal, der er mange gange større end for den generelle befolkning.

6

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet


Det er også et andet billede, jeg ser af hiv, når jeg som medlem af AIDS-Fondets bestyrelse er med til at behandle ansøgninger om patientstøtte. Dels har de forbedrede behandlingsmuligheder ikke ført til et fald i antallet af ansøgninger, dels viser ansøgningerne, at der er en gruppe, som har stort behov for hjælp. Jeg skal huske at sige, at der er en del hiv-smittede, der klarer sig rigtig godt og ikke har behov for hjælp fra AIDS-Fondet. Samtidig er der en gruppe, som ’klarer sig på trods’. De har måske behov for rådgivning til at komme over det chok, det stadig er for mange at få konstateret hiv, eller behov for hjælp til et konkret problem. AIDS-Fondet skal være her for alle hiv-smittede, og vi skal hjælpe mennesker, hvor de er. Derfor støtter vi hiv-smittede på flere måder: Vi giver økonomisk støtte til de hiv-smittede, der er virkelig hårdt ramt socialt, økonomisk og helbredsmæssigt. Vi støtter foreninger, der arbejder for hiv-smittedes rettigheder, og vi arbejder politisk for, at det skal være nemmere at leve med hiv. AIDS-Fondet og Danmark er en del af verden Der er også en opgave for AIDS-Fondet ude i verden, hvor de forbedrede behandlingsmuligheder langt fra er kommet alle til gode. Indtil for få år siden tvivlede de fleste nok på, om det var realistisk at indføre hiv-behandling i den fattigste del af verden, fordi behandlingen er kompliceret og stiller store krav om et effektivt sundhedssystem.

Der er imidlertid sket enorme fremskridt, og nu har hver tredje af de hiv-smittede i verden, som har behov for det, faktisk adgang til hiv-behandling. Men 10 millioner mennesker står stadig i kø til den medicin, der kan redde deres liv. Og helt udenfor dén kø står millioner af særligt sårbare mennesker. Det drejer sig om bøsser i mange udviklingslande, stofbrugere og sexarbejdere, som fordomme, politik og religion afholder fra adgang til forebyggelse og behandling. Dem må vi ikke svigte. Vi ved, at det i mange fattige lande har betydet en udbygning af sundhedssystemet, når der er kommet adgang til hiv-medicin. Samtidig viser den nyeste forskning, at hiv-behandlingen nedsætter den hiv-smittedes smitsomhed markant og på sigt kan gøre, at færre bliver smittet, hvis alle har adgang til behandling. AIDS-Fondet støtter forskning i nye måder at forebygge hiv. Støtten betyder både økonomiske muligheder og anerkendelse for forskerne bag projekterne. Vi har både behov for en vaccine, der kan forhindre, at flere bliver smittet med hiv, og for en vaccine, som kan bekæmpe hiv hos mennesker, der allerede er smittet. Det kan komme til at tage en del år, førend vi har en vaccine, men heldigvis pågår der en række lovende og spændende forskningsprojekter – ikke mindst herhjemme – som nyder international respekt og bevågenhed. Kærlig hilsen Lars Østergaard Dr.med, Ph.D., Prof., Ledende overlæge på Skejby Sygehus og formand for AIDS-Fondet

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet

7


Nytorv i København danner hver World AIDS Day 1. december ramme om en mindehøjtidelighed for de mennesker, der er døde af aids i Danmark.


AIDS-Fondet AIDS-Fondet er en privat indsamlingsorganisation, der arbejder for at bekæmpe hiv og aids i Danmark og i de hårdest ramte områder i verden. AIDS-Fondet ønsker at mindske stigma og diskrimination, der er en alvorlig barriere for hiv-smittedes livskvalitet. AIDS-Fondet arbejder især for dem, der er mest sårbare og udsatte ; herunder sexarbejdere, etniske minoriteter, stofbrugere, hiv-smittede og mænd der har sex med mænd. AIDS-Fondet har i perioden 1985-2010 uddelt mere end 80 millioner kr. til forskning, information og ­patientstøtte, der er AIDS-Fondets tre indsatsområder. Parallelt med uddelinger udfører AIDS-Fondet en omfattende kampagne-, oplysnings- og fortalervirksomhed. AIDS-Fondet har 20 medarbejdere, 987 frivillige og mere end 80.000 enkeltpersoner støtter op om AIDS-Fondets arbejde.

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet

9


Hiv og aids lige nu Danmark Antallet af danskere, som får konstateret hiv, har i de senere år ligget stabilt mellem 250 og 300. Den foreløbige opgørelse fra Statens Serum Institut viser, at tallet for 2010 også kommer til at ligge på dette niveau. I dag lever 5.250 med hiv i Danmark. I dag betyder de medicinske fremskridt, at man kan leve længe med hiv, hvis man kommer rettidigt i behandling. Men hver femte hiv-smittet kender ikke sin status, og næsten halvdelen af dem, der bliver testet, bliver testet for sent. Det, at hiv-smittede ikke kommer i behandling eller kommer for sent i behandling, har store konsekvenser for den enkelte, og samtidig er det såkaldte 'mørketal' i høj grad med til at drive den fortsatte smittespredning. Globalt Hvert år dør 1.8 millioner mennesker i verden af aids. Det er 150.000 mænd, kvinder og børn hver eneste måned. FN skønner, at der hvert år smittes 2.6 millioner mennesker med hiv. Der er mere end 215.000 hver eneste måned. På verdensplan lever der i dag godt 33 millioner mennesker, som er smittet med hiv. Afrika syd for Sahara er hårdest ramt med 2/3 af alle hiv-smittede i verden. Men i de hårdest ramte lande i Afrika er antallet af mennesker, der bliver smittet nu faldet med 25 procent. Østeuropa oplever stadig en voksende epidemi.

10

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet


Tusindvis af børn og unge lever på gaden i Ukraine. Mange af børnene er flygtet hjemmefra på grund af misbrug, vold og overgreb. De bliver mødt med fordømmelse og afvisning og er i ekstrem risiko for at blive smittet med hiv og dø af aids pga. stofbrug og usikker sex. AIDS-Fondet hjælper børnene ved at støtte væresteder i Kiev og i Odessa.

Foto: David Gillanders


AIDS-Fondet har de senere år arbejdet politisk for, at de nordiske landes regeringer støtter forskning i nye præventionsformer. AIDS-Fondets fortalervirksomhed har ført til, at de nordiske lande har bidraget med mere end 250 mio. kr. til international forskning i microbicider og vaccine.

Foto: International Parternship for Microbicides


Forskning Formålet med AIDS-Fondets forskningslegater er at støtte forskning, der kan mindske de konsekvenser, som hiv/aids har for den enkelte hiv-smittede. Det kan være projekter, der forbedrer den eksisterende hiv-behandling, eller belyser hiv-smittedes levekår. AIDS-Fondet støtter også forskning, der potentielt kan optimere allerede eksisterende forebyggelsesmetoder eller bidrage til udvikling af nye. De senere år har AIDS-Fondet modtaget en del ansøgninger fra danske forskergrupper, som arbejder med forskellige måder at udvikle en vaccine mod hiv. Ansøgningerne vidner om, at danske forskere har unikke og innovative tilgange til udvikling af en vaccine, og derfor støtter AIDS-Fondet denne forskning. I 2010 fik forskergrupper fra henholdsvis Panum Instituttet, Statens Serum Institut og Aarhus Universitetshospital støtte til forskning, der på forskellig vis kan bidrage til udvikling af en vaccine. AIDS-Fondet støttede også et forskningsprojekt, der skal vise, om man kan bruge en anden medicinsk behandling end den, man i dag benytter til at forebygge smitte fra mor til barn i udviklingslande. Problemet med den eksisterende behandling er, at moren er i risiko for at udvikle resistens. I 2010 gav AIDS-Fondet desuden forskningsstøtte til Statens Serum Institut og STOP AIDS, der gennem analyse af danske data fra en fælles europæisk undersøgelse vil belyse homoseksuelle mænds sexvaner og deres forhold til hiv. Der er tidligere lavet sexlivsundersøgelser blandt danske mænd der har sex med mænd, men det er første gang, at danske resultater kan sammenlignes direkte med resultater fra andre lande.

AIDS-Fondet er fortaler for forskning Der var gode nyheder på den internationale aids-konference, som fandt sted i Wien i sommeren 2010. For første gang kunne forskere fremlægge data, der viste effekt ved en ny præventionsform, som skal give kvinder mulighed for at beskytte sig mod hiv. Den nye præventionsform kaldes microbicider. Der forskes i forskellige typer af microbicider, og fælles for dem er, at kvinden skal kunne beskytte sig ved at bruge en vaginalring eller en gele, der forhindrer, at kvinden bliver smittet med hiv, når hun har sex. På konferencen i Wien kunne forskerne fremlægge data fra et studie med en microbicide, som indeholder et aktivt stof, der normalt benyttes i behandlingen af hiv. Studiet, der er gennemført blandt 900 kvinder i Sydafrika, viser, at de, der anvendte geleen, havde 39  % mindre risiko for hiv end de, der fik placebo. I 2011 starter et forsøg med en vaginalring, der afgiver det aktive stof over en måned, og som forskere har store forventninger til. Sammen med de gode resultater fra studiet i Sydafrika går det den rigtige vej. Men det er nødvendigt, at regeringer fortsat bakker op om forskningsinitiativerne. Udfordringerne lige nu Trods store fremskridt i behandlingen af hiv-smittede er behovet for styrket forskning på området ikke mindsket. Heldigvis er der udbredt aktivitet. Der arbejdes på at udvikle endnu bedre behandling, at udvikle en vaccine og at udrede medicinske, sociale og psykiske problemer hos hiv-smittede. Dette er uhyre vigtige forskningsområder, som AIDS-Fondet også i fremtiden vil støtte op om.

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet

13


Information AIDS-Fondets informationsindsats består både af uddeling af legater til informationsprojekter og af de informationsaktiviteter, AIDS-Fondet selv gennemfører. AIDS-Fondet ønsker med sin støtte til informationsprojekter at bidrage til, at alle har tilstrækkelig viden og mulighed for at beskytte sig selv. AIDS-Fondet har især fokus på dem, der er særligt sårbare i forhold til hiv. AIDS-Fondet ønsker endvidere at mindske stigma og diskrimination af hiv-smittede. En vigtig del af denne indsats er at formidle viden om at leve med hiv. AIDS-Fondet arbejder desuden på at nedbringe antallet af hiv-smittede, der ikke kender deres status. I 2010 gennemførte AIDS-Fondet to landsdækkende kampagner. World AIDS Day den 1. december er den vigtigste mærkedag i den globale kamp mod aids. I 2010 benyttede AIDS-Fondet dagen til at sætte fokus på, at der, trods fremskridt i udbredelsen af den medicinske behandling, fortsat er 10 millioner mennesker verden over, som står i kø til den hiv-medicin, der kan redde deres liv. Under sloganet ”10 millioner venter på hiv-medicin – hvad venter vi på?” fortalte AIDSFondet om nogle af de heldige, der har fået adgang til behandling. Mennesker, som er levende beviser på, at det kan lade sig gøre at udbrede adgang til behandling. Men det kræver, at verdens lande bakker op omkring internationale initiativer som f.eks. Den Globale Fond til bekæmpelse af hiv, malaria og tuberkulose. Den 1. april gennemførte AIDS-Fondet kampagnen Humor mod Aids. Danmarks Radios P3 og et stort antal frivillige hjalp med at sætte fokus på, at børn og unge er særligt udsatte i forhold til hiv og aids. Indsamlingen gik til at hjælpe unge prostituerede kvinder i Kenya, stofbrugende gadebørn i Ukraine, samt hiv-smittede børn og unge i Danmark.

14

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet


Da Autha begyndte i hiv-behandling tvivlede lægerne på, at hun ville overleve mere end nogle få dage. Hun vejede knapt 35 kilo, led af følgerne efter kronisk fejlernæring, kunne ikke gå og de øjeblikke, hvor hun var klar, var flygtige. Men Autha er én af de 5 millioner, der fik adgang til hiv-medicin og overlevede. I anledning af World AIDS Day fortalte AIDS-Fondet hendes historie for at give stemme til de mennesker, der gemmer sig bag statistikkerne.

Foto: Jonas Bendiksen.


Da VM i fodbold for første gang blev spillet på afrikansk jord var det en oplagt mulighed at kombinere glæden ved fodbold med oplysning om hiv og aids. Her har Africa Goal, som blev støttet af AIDS-Fondet, opstillet en storskærm i Salima, Malawi, med live fodbold og oplysning om hiv, og det har tiltrukket hundredvis af mennesker.

Foto: Africa Goal.


Africa Goal – fodbold og forebyggelse Samtidig med, at VM blev fløjtet i gang i Sydafrika, startede hiv/aids initiativet ’Africa Goal’, der på helt fantastisk vis kombinerer fodbold og hiv-forebyggelse. AIDS-Fondet støttede projektet, hvor ti engagerede frivillige fra forskellige lande, to biler og en storskærm med satellitmodtager kørte med start i Kenya ned gennem det sydlige Afrika og sluttede i Sydafrika til finalen. Undervejs satte de en storskærm op i en ny by hver dag og inviterede folk til at se dagens VM kamp live. Inden hver kamp viste Africa Goal informationspots om hiv, og lokale hiv/aids organisationer informerede om sygdommen og tilbød test og rådgivning. Folk var med i hiv-quizzer, og der blev spillet fodbold med Africa Goal holdet. Ruten gik gennem Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Swaziland og Sydafrika, som er de lande i verden, der er hårdest ramt af hiv og aids.

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet

17


Cross-Over Cross-Over er AIDS-Fondets sekretariat for etniske minoriteter. Sekretariatet arbejder for at gøre oplysning og rådgivning om hiv/aids, andre seksuelt overførte infektioner (SOI) og uønsket graviditet tilgængelig i etniske minoritetsmiljøer i Danmark. Cross-Overs indsats er baseret på partnerskaber og målgruppeinddragelse og tager udgangspunkt i etniske minoriteters egne sygdomsforståelser, kulturelle normsæt og kommunikationsformer. Det er erfaringen, at etniske miljøer tager godt imod den metode og udviser stor interesse i forhold til at yde en frivillig indsats i forebyggelsesarbejdet. Cross-Over har i samarbejde med etniske foreninger og organisationer til dato udført i alt 75 projekter med fokus på hiv/aids, andre SOI og uønsket graviditet og nået ud til 46.000 mennesker. Cross-Over har fået satspuljemidler til at gennemføre en indsats, som sigter på at introducere CrossOvers partnerskabsbaserede forebyggelsesmetode for interesserede kommuner. Cross-Over har i 2010 gennemført projekter i samarbejde med Aarhus, Randers og Viborg kommuner, mens der er indgået aftale om at implementere modellen i Aalborg og Holstebro kommuner.

18

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet


Checkpoints i København, Odense og Aarhus tilbyder hiv-test og rådgivning, indenfor en time for alle med anden etnisk baggrund end dansk. Det er gratis at blive testet og få rådgivning og det foregår anonymt. Alle Checkpoints er centralt beliggende, og både test og rådgivning foretages af uddannede rådgivere på flere sprog. På billedet foretager rådgiver i Cross-Over, Ravi Chandran, en quick test på folketingspolitiker Özlem Cekic i anledning af åbningen af det københavnske Checkpoint.


For mange hiv-smittede er det en livsvigtig støtte, at der findes steder, hvor man kan komme og møde andre i samme situation. Kafe Knud i København er netop sådan et sted, men i 2010 var stedet alvorligt truet af lukning.

Foto: Stephen Freiheit


Patientstøtte Der er sket store fremskridt i behandlingen af hiv, men der er stadig mange hiv-smittede, som bliver hårdt ramt sygdomsmæssigt, socialt og økonomisk. AIDS-Fondets patientstøtte uddeles dels som legater til hiv-smittede børn og voksne, dels til organisationer, der arbejder for at yde støtte til og omsorg for hiv-smittede. AIDS-Fondets patientlegat kan søges af hiv-smittede, som bor i Danmark eller er tilknyttet det danske behandlingssystem. Hiv-smittede børn og unge under 18 år kan hvert år få et legat på 4000 kr. Når ansøgninger fra voksne hiv-smittede vurderes, lægges der vægt på både sygdomsmæssige og sociale forhold. Det kan være følgesygdomme, bivirkninger ved behandlingen, psykisk svækkelse i forbindelse med hiv, forringede indkomstforhold eller svære livsomstændigheder i kombination med hiv. Indtil udgangen af 2010 var et patientlegat til voksne hiv-smittede på 5000 kr., og hver hiv-smittet kunne få støtte to gange i sit liv. Nu er et legat på 10.000 kr. og der kan tildeles støtte en gang. Støtte til rådgivning AIDS-Fondet støttede i 2010 Hiv-Danmark med 250.000 kroner. Pengene var øremærket patientforeningens rådgivning for hiv-smittede og pårørende, der både har stor betydning for den enkeltes livskvalitet og er med til at nedsætte smittespredningen.

Rådgivningen er gratis og landsdækkende, og den udføres af højt kvalificerede medarbejdere, der ofte både har mange års erfaring med hiv-rådgivning og en uddannelsesmæssig baggrund som eksempelvis psykolog, sygeplejerske eller socialrådgiver. Hiv-Danmark har de senere år oplevet ekstraordinær stor søgning til rådgivningen, mens det har været stadigt sværere at få støtte fra staten og kommunerne. Mange af henvendelser fra de rådsøgende er akutte, og det er vanskeligt for foreningen at afvise dem, selv om ressourcerne er knappe. AIDS-Fondets støtte er blandet andet gået til terapeutiske rådgivningsforløb for hiv-ramte børnefamilier med voldsomme psykiske og sociale problemer, samt hiv-smittede, der ønsker hjælp til at kunne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Desuden rådgiver Hiv-Danmark i sager i forhold til straffelovens §252. Indsamlingen der reddede Kafe Knud – for en stund I 2010 skar Københavns Kommune tilskuddet til Kafe Knud væk. Kafe Knud er det sted, hvor hiv-smittede og pårørende kan møde andre i samme situation. Med den kommunale nedskæring manglede stedet 57.000 kroner for at kunne fortsætte driften. Sammen med bla. bøssebarer i København var AIDS-Fondet med i en særlig indsamling, der – indtil videre – har sikret Kafe Knuds beståen.

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet

21


Ambulatorium langt ude i skoven Penge fra Humor mod Aids 2010 har blandt andet betydet, at en flok unge hiv-smittede i en forsøgsperiode kan undgå kontrolbesøg på hospitalet. Det er en barriere for de unge at komme til kontrol på ambulatoriet, da de lever hemmeligt med deres hiv-status og er bange for at møde folk, de kender. Forsøget går ud på at samle de unge til den livsvigtige kontrol udenfor hospitalet – f.eks. i et sommerhus. Laboranter, læger og rådgivere kommer ud til de unge og foretager de nødvendige test, udlevering af medicin og rådgivning. For de unge betyder det samtidig et pusterum fra hverdagens hemmeligheder og angst, fordi de møder andre unge i samme situation.

Året i billeder

Se mere om AIDS-Fondets aktiviteter på www.aidsfondet.dk Foto: Martin Dam Kristensen


05

03

01

02

04

07

06

|  01  MAC overrækkelse

|  02  Kirkekoncert

|  04  Vero Moda

|  05  Väska

|  07  Art Copenhagen

Hver dag. Hele året. Hele beløbet. Det er filosofien bag MAC Cosmetics' fokus på den globale indsats mod aids, hvor hele salgsprisen på produktserien VIVA GLAM går til at bekæmpe sygdommen. I Danmark går alle pengene fra VIVA GLAM til AIDS-Fondet, og i 2010 blev det til intet mindre end en halv million! Her overrækker Nabiha, Saseline, Szhirley, Nicci Welch, Søren Hedegaard og Cecilie Hother den store check til AIDS-Fondets ambassadør, Peter Mygind.

En af julens allerbedste traditioner er den smukke julekoncert i Trinitatis Kirke i København. Igen i år var den uforglemmelige aften arrangeret af operasanger JensChristian Wandt. Asger Aamund, Katrine Lilleør, Jørgen Harboe og Jens Christian Grøndal bidrog med taler.

Gennem en lang årrække har Vero Moda været partner på AIDS-Fondets kampagner. Via kreative, modige og engagerede medarbejdere, samt et stærkt brand, har Vero Moda været med til at indsamle knap en halv million kroner og sætte fokus på aids-sagen fra Frederikshavn til Falster. Her er det t-shirts, hvor overskuddet gik til Humor mod Aids 2010. Langsigtede partnerskaber er altafgørende for at skabe resultater og gøre en virkelig forskel i kampen mod hiv og aids.

Taskefirmaet Väska har i samarbejde med AIDSFondet designet to smarte computercovers, som har fået navnene Black Aid og Red Aid.

AIDS-Fondet var velgørenhedspartner på Skandinaviens største kunstmesse ART COPEN­HAGEN, der løb af stablen 17. til 19. september i Forum på Frederiksberg. Der var mulighed for at købe en charity-billet, og billeder fra portrætbogen Giv Livet en Tanke blev udstillet.

|  03  Kaj og Andrea dvd’er AIDS-Fondet, Nordisk Film og Danmarks Radio indgik i 2010 et makkerskab, hvor salg af fire forskellige dvd’er med Kaj & Andrea gik til at hjælpe hiv-smittede børn.

|  06  Kunstkalender Gennem de sidste 2 år har AIDS-Fondet samarbejdet med ARKEN, der foruden professionel og faglig sparring, har stillet værker fra museets samling til rådighed for kunstkalenderen, der sælges til fordel for AIDS-Fondet.


01

02

04

03

05

|  01  AIDS-Fondet 25 års jubilæum

|  02  Årets frivillige

|  03  Roskilde Festival

Årspriser 04| 

|  05  Verdens Bedste Nyhed

I 2010 fejrede AIDS-Fondets 25 års jubilæum. Her giver Søs Fenger sin gave til AIDS-Fondet og underholder de fremmødte fødselsdagsgæster i Huset i Magstræde.

Ved den årlige nytårskur for AIDS-Fondets frivillige uddeles en pris til en frivillig, der har gjort en særlig indsats. I 2010 gik prisen til Anita Buttenschøn, der gennem mange år har hjulpet AIDS-Fondet med rigtig mange fortrinlige oversættelser.

Roskilde Festival 2010 bød på et nyt samarbejde mellem AIDS-Fondet og H&M Reboot Camp, der gav rig mulighed for både at oplyse festivalgængerne om hiv og aids og samtidig samle penge ind ved at sælge – og påsætte - de famøse tatoveringer til fordel for AIDS-Fondet.

AIDS-Fondets Patientpris gik til rådgiver i HivDanmark, Solveig Roth, for hendes årelange rådgivningsarbejde og særlige empati. Forskningsprisen gik til kultursociolog Jakob Haff for systematisk gennemførelse af ”Sexlivsundersøgelsen” blandt bøsser i Danmark. Informationsprisen gik til fotograf David Gillanders og journalist Rasmus Poulsen for deres foto- og radioreportager om gadebørn i Ukraine. I 2010 uddelte AIDS-Fondet en ekstraordinær Erhvervspris til Vero Moda for årelang indsats for aids-sagen.

De danske u-landsorganisationer, Danida og FN gik for første gang sammen i en kampagne, der fortalte om de store fremskridt, der faktisk sker i kampen mod fattigdom og nød. En af de gode nyheder er, at halvdelen af alle gravide hiv-smittede kvinder nu har adgang til medicin, der gør, at de kan undgå at overføre smitte til barnet ved fødslen. I 2010 alene betød det, at 170.000 børn undgik at blive smittet med hiv ved fødslen. Her er det folketingsmedlem Sophie Hæstorp Andersen, der deler Verdens Bedste Nyheder ud på Nørreport i København.


01

02

04

04

03

|  01  Sygeplejepubcrawl

|  02  Og vinderne blev

|  03  Koncert i Studenterhuset

|  04  Sell Out på P3

Aids er en af verdens værste sundhedskatastrofer. Derfor giver det god mening for de københavnske sygeplejestuderende at støtte op om Humor mod Aids. Her er de i kitler og røde næser på vej ud for at samle ind på byens barer og cafeer. Foto: Mads Black

Over hele landet arrangerede frivillige deres egne, lokale Humor mod Aids indsamlinger organiseret i såkaldte ’Vinderhold’. Hvert Vinderhold består af max 10 venner eller medstuderende, der - iført godt humør og røde næser - går sammen om at have det sjovt og samtidig samle ind. Førstepladsen gik til De Glade Grise, som vandt en månedlig dvd-filmoverraskelse fra Nordisk Film.

1. april 2010 faldt sammen med Skærtorsdag, men ikke alle Københavnerne var taget på påskeferie, for der var fuldt hus og fin stemning, da både Nabiha, Julie Maria, Rasmoney og Nannalicious gav den op for Humor mod Aids. Foto: Stephen Freiheit

P3 har mere end 2 millioner lyttere på en uge, så der er smæk på, når kanalen rydder sendefladen til fordel for Humor mod Aids. I 2010 lokkede Felix Smith og Sara Otte blandt andet Ålen til at tatovere konkurrentens logo på sin Zentropa popo – det indbragte 25.000 kroner til Humor mod Aids. Foto: P3


01

02

03

04

05

06

|  01  Årets World AIDS Day taler

|  02  World AIDS Day-auktionen

|  03  Hotel Kong Frederik

|  04  10 millioner venter på hiv-medicin

|  05  Lys på Nytorv

Erhvervsmanden Asger Aamund var årets World AIDS Day taler, og sammen med ham og en lang række andre danskere kunne man være med til at sætte fokus på hiv og aids ved at holde talen. Foto: Stephen Freiheit

Susse Wold var vært ved et arrangement for de virksomheder, der havde doneret til årets World AIDS Day Auktion på Lauritz.com. De mange donorer skaffede 309.000 kr. til AIDS-Fondet. Blandt andet donerede Ida Davidsen mulighed for at få et stykke smørrebrød opkaldt efter sig. Det alene indbragte næsten 18.000 kr.

Hotellet, der kan bryste sig af at have huset både Judy Garland, Victor Borge og Marlene Dietrich, rullede 1. december den røde løber ud for World AIDS Day og gav både dj, drinks, vinderchancer og et kram fra Peter Mygind. Det hele til fordel for AIDS-Fondet.

Med spørgsmålet ”hvad venter vi på?” brugte AIDSFondet World AIDS Day på at sætte fokus på, at der lige nu står 10 millioner mennesker i kø til den hiv-medicin, der kan redde deres liv. Medicinen er ikke særlig dyr, og den har enorm effekt. Alligevel er medicinen kun tilgængelig for hver tredje. Her er det Joyce, der nåede at få medicin, inden det var for sent. Foto: The Global Fund to Fight AIDS, Malaria and TB

Ingen World AIDS Day uden lys på Nytorv i København. Siden 1994 har Nytorv dannet ramme om mindelys for de personer, der er døde af aids her i Danmark. Det er Positivgruppen, der arrangerer, og mange kommer forbi og tænder et lys for én, de har mistet.

|  06  Støt, skrab og vind Tiger kæden består af 56 butikker landet over, og i anledning af World AIDS Day solgte hver eneste af dem skrabelodder til en tyver. Alle pengene gik til AIDSFondet. Det er fjerde gang Tiger stiller alle butikker til rådighed for kampen mod aids. Foto: Tiger


Born HIV Free Grace og hendes mand er begge hiv-smittede. Men Grace modtager nu hiv-medicin, hvilket betyder, at deres lille datter er født uden hiv. Den Globale Fonds 'Born HIV Free' kampagne har som mül helt at stoppe mor-til-barn smitte inden 2015. AIDS-Fondet støttede op om kampagnen.

Foto: Born HIV Free


Præsidium og bestyrelse

Bestyrelsen AIDS-Fondets øverste myndighed er bestyrelsen. Den består af syv personer, som alle arbejder ulønnet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for AIDS-Fondets drift og varetager uddelingen af AIDS-Fondets midler. Det betyder i praksis, at bestyrelsen bedømmer ansøgninger om penge til patientstøtte, forskning og informationsprojekter. Præsident Susse Wold er præsident for AIDS-Fondet. Hun og medlemmerne af præsidiet er vigtige fortalere for AIDS-Fondet og gør en stor indsats for at tiltrække opmærksomhed til aids-sagen. Præsidiet Præsidiet er sammensat af seks anerkendte personer, som alle arbejder frivilligt for AIDS-Fondet. AIDS-Fondets præsidium består af følgende personer : Skuespiller Peter Frödin Domprovst Anders Gadegaard Skuespiller Ellen Hillingsø Badmintonspiller Camilla Martin Skuespiller Peter Mygind Direktør Peter Warnøe

28

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet


Folketingsmedlem (S) Sophie Hæstorp Andersen

Redaktør Thomas Kristensen

Bestyrelsesformand Professor dr. med. Lars Østergaard

Professor dr. med. Jan Gerstoft

Advokat Tyge Trier

AIDS-Fondets direktør Henriette Laursen

Afdelingslæge Statens Serum Institut Susan Cowan

Journalist og forfatter Gertrud Bjørning

Fotos : Stephen Freiheit


Støt AIDS-Fondet Du kan støtte AIDS-Fondet på følgende måder : BLIV STØTTEMEDLEM Det koster 50 kr. om måneden at være medlem af AIDS-Fondet. Du kan både blive medlem, hvis du er privatperson eller virksomhed. Dit medlemskab er med til at sikre en levende og stærk organisation. Se mere på : www.aidsfondet.dk/medlem BLIV FAST BIDRAGSYDER Som fast bidragsyder støtter du med et fast månedligt beløb. Samtidig er du med til at sikre, at vi kan arbejde målrettet og langsigtet. Du modtager løbende information om AIDS-Fondets arbejde. Se mere på : www.aidsfondet.dk/bidragsyder STØT MED SMS Send SLØJFE til 1220. Det koster almindelig sms-takst plus 50 kr., der går til AIDS-Fondet. Beløbet trækkes på din næste mobilregning. Som tak sender vi dig en digital sløjfe som wallpaper til din mobil. RING 90 56 5-6-7-8 Giv 100 kr. til AIDS-Fondet ved at ringe 90 56 5-6-7-8. Beløbet betales over din næste telefonregning. NETBANK Du kan overføre penge til AIDS-Fondet direkte fra din netbank. Brug reg. 7040 konto 102 106. Hvis du allerede er medlem, er det en stor hjælp, hvis du påfører dit medlemsnummer. STØT MED DANKORT ELLER KREDITKORT Du kan indbetale et støttebeløb med dit Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, JCB eller Diners Club. Se mere på : www.aidsfondet.dk/bidrag

30

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet


KØB KONDOMER AF JOHNNY AIDS-Fondet driver kondom-shoppen JOHNNY, som både er en forretning i Skindergade 21 i København og en butik på nettet. Begge steder finder man et stort udvalg i kondomer og glidecremer til gode priser. Besøg shoppen her : www.aidsfondet.dk/johnny KØB VARER I NETBUTIKKEN Du kan købe aids-sløjfer, smykker, sengetøj, tatoveringer, kalendere, oplukkere og meget mere i AIDSFondets netbutik. Se mere på : www.aidsfondet.dk/butik SKRIV TESTAMENTE Mange danskere betænker en velgørende organisation i deres testamente. Vi har samlet nogle råd om, hvordan du kan skænke din arv til AIDS-Fondet. Du finder dem på : www.aidsfondet.dk/testamente BLIV FRIVILLIG Der findes mange forskellige måder at være frivillig i AIDS-Fondet, og de mange frivillige er en af vores vigtigste ressourcer. Du kan læse mere på : www.aidsfondet.dk/frivillig TRÆK BIDRAGET FRA I SKAT Du kan få skattefradrag, når du støtter AIDS-Fondet. Der er ikke fradrag for de første 500 kr., og gaven til den enkelte forening skal være på mindst 500 kr. for at tælle med. I 2011 kan du få fradrag for op til 14.500 kr. Da de første 500 kr. ikke er fradragsberettigede, skal man i alt give gaver for 15.000 kr. for at opnå det fulde fradrag. I 2008 indførte SKAT nye regler, der betyder, at du ikke længere selv kan trække dine gaver fra på selvangivelsen. I stedet skal AIDS-Fondet indberette gaverne til SKAT, og til det formål har vi behov for dit personnummer. Du kan oplyse det her : www.aidsfondet.dk/personnummer FULDT FRADRAG FOR VIRKSOMHEDER Da AIDS-Fondet er godkendt som forskningsstøttende organisation, kan aktieselskaber og anpartsselskaber opnå ligningsmæssigt fradrag for hele det beløb, virksomheden støtter med.

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet

31


Vi siger tak til AIDS-Fondets arbejde bygger på et fundament af opbakning fra frivillige, virksomheder, offentlige myndigheder og fonde.

32

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet

1.th  •  Abbott Laboratories A/S  •  Acces to Life  •  Africa Goal  •  AIDS Foundation East West  •  AIDS-Linien  •  Aleksandr Bondar  •  Alexandra R. Röthlin Eriksen  •  Allis Kristensen  •  Amie´N Dong  •  Anders Engrob  •  Anders Gadegaard  •  Anders Seierøe Mortensen  •  Anders Thise Holm  •  Andrea Birk  •  Andreas Agtboel  •  Andreas Jensen  •  Anette Gjurup  •  Angela Jensen  •  Angelika Pedersen  •  Anine Borger  •  Anita Havmøller Buttenschøn  •  Anja Gedby  •  Anja Stausgaard  •  Anja Ulstrup  •  Anna Kiørboe  •  Anna Vincentz  •  Annabelle de Leon  •  Anna-Rosa Cecilie Garde  •  Anne Christiansen  •  Anne Halkjær Johnsson  •  Anne Hartelius  •  Anne Kathrine Brinck Nielsen  •  Anne Petersen   •  Anne Theil Mejding   •  Anne Traberg Jørgensen  •  Anne Werngreen  •  Anne Aarup Obling  •  Annemarie Chloe Jacobsen  •  Annemette Jakobsen  •  Annette Abrahamsson  •  Annette Brønnum Nystrup  •  Annette Elsby  •  Annika Thomsen  •  Ann-Sofie Grønbech Iversen  •  Anthony Holm  •  ARKEN Museum for moderne kunst  •  Arndal Spa & Fitness  •  Arnold Busck  •  Art Copenhagen Forum  •  ASAP Design  •  Asger Aamund  •  Ask Helga  •  Asti Elgaard Gudmander  •  Audrey Castañeda  •  Automester.dk  •  Aviaja Riemann  •  Avisa Baghani  •  Aya Naya  •  Baresso  •  Basis Tryk  •  Behrang Karimi  •  BellaSky Comwell  •  Bellevue Teater  •  Bente Hovmand Nielsen  •  Bering House of Flowers  •  Bernadette Muhorakeye  •  Bertel Haarder  •  Betina Kjøller  •  Bettina Gordon  •  Betty   •  Bibi Lausen Bergfjord  •  Bilka  •  Birgitte Ptak  •  Birthe Nørregaard Hansen  •  Bispebjerg Hospital  •  Bjarne Lundgaard  •  Bjørn Lundberg  •  Blikfang  •  Bo Almlev  •  Bobles  •  Boghandler Børge Nielsen og Hustrus Fond  •  Boligmagasinet  •  Bravo Tours  •  Bristol-Myers Squibb  •  Brit Andresen  •  Britta Ravn   •  Brundby Hotel  •  Brussels Airlines  •  Camilla Baunehøj Jørgensen  •  Camilla Hansen  •  Camilla Ibsen   •  Camilla Juel Jensen  •  Camilla Martin  •  Camilla Nymand Andersen  •  Camilla Sari Nergaard Ibsen  •  Carl J. Beckers Fond  •  Caroline Brenner Larsen  •  Caroline Christfort Gormsen  •  Casanova  •  Cathrine Høimann Jensen  •  Cathrine Skovgaard Petersen  •  Cathrine Thovtrup Larsen  •  Cecilia Leni   •  Cecilie Hother  •  Cecilie Nellemann  •  Cecilie Olesen  •  Cha Cha Cha  •  Charlotte Kapsch  •  Charlotte Larsen  •  Charlotte Münster-Swendsen  •  Charlotte Nissen   •  Charlotte Paaske Rasmussen  •  Charlotte Rosenstjerne Bjerring  •  Charlotte Torpegaard  •  Charlotte Ærø Heikendorf  •  Chili Mili  •  Chilie Sommer  •  Chris Anderson  •  Christian Achenbach  •  Christian Lerche  •  Christian Uhl  •  Christina Borgbjerg  •  Christina Hyttel   •  Christina Jørgensen  •  Christina Maria pedersen  •  Christina Neuendorf  •  Christina Olsen  •  Christina Pilegaard  •  Christina Rask  •  Christine Birch Larsen  •  Christine Espersen Schrøder  •  Christine Marie Roloff  •  Christine Sørensen  •  Christine Wex   •  Christoffer Tobias Gruno  •  Cija  •  Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustrus Fond  •  Claes IngevoldWinding  •  Clara Münnecke  •  Claudia Maria Jørgensen  •  Claus Bang   •  Computer City  •  Computerworld  •  Comwell a-s  •  Conquerors gospelkor  •  Content CPH  •  Copenhagen GirlBand  •  Cryptera A/S nets  •  Cæcilie Skovmand  •  Dagmar M. Dalager  •  Daisy  •  Dalhammer   •  D’Angleterre  •  Danmark Fonden  •  Danmarks Radio  •  Danny Trigalo  •  Dansescenen  •  Dansk Sygeplejeråd  •  Databoks  •  David Brisson Andersen  •  David Gillanders  •  David Thingvad  •  De Gule Sider  •  Dennis Knudsen  •  Det Saxildske Familiefond  •  DFDS Scandinavian Seaways  •  Diana Bilberg  •  Diavision  •  Dictte Katrine Håkan  •  Dina Willems Schultz Thomsen  •  Dinah Fellah  •  Diskogruppen  •  Ditte Lindvig Nielsen  •  Ditte Munk Magnussen  •  Ditte-Marie Andersen  •  Dorte Skov  •  Dorthe Jensen  •  Dorthe Sommer  •  Dorthea Herman  •  DR P3  •  Drist Design  •  Dyrberg/Kern A/S  •  Dystan  •  Ea Hansen  •  Edith Chenga Chamuri  •  Elena Julia Hoppe  •  Elif Elviya Deveci  •  Elin Bové  •  Ellen Hillingsø  •  Ellen Roesdahl  •  Else Marie Gerdes-Nielsen  •  Emil Nissen  •  Emma Louise Kaderly  •  Eva Öhrling  •  Fabien  •  Fabrikant Mads Clausens Fond  •  Ferm Living  •  Fields  •  Finn Naur Petersen  •  First Hotel Kong Frederik  •  Flemming Zimmermann  •  FONA  •  Foreningen Roskilde Festival  •  Frederik Christian N. Linde  •  Frederik Fredsted Christiansen  •  Frederik Koustrup   •  Frederik Magnussen  •  Frederiksberg Sundhedscenter  •  Freia Dam  •  Freja Maria Boeyesen  •  Freya Kamille Nielsen  •  Fritz Hansen A/S  •  Føtex  •  Gaffa  •  George Jensen  •  Gerda og Frank Christiansen  •  Gertrud Bjørning  •  Gilead Science Denmark  •  Gitte Alstrup  •  Gitte Ebbe  •  Gitte Hornshøj  •  GlaxoSmithKline Pharma A/S  •  Gry Saul  •  Grønnegårds Teatret  •  Gunhild Hansen  •  Gunvor Ingvardsen   •  Gustav Laursen  •  Handelshøjskolen i Århus  •  Hans Peer Grønborg


Larsen  •  Harboe A/S  •  Heidi Brinkmann Sørensen  •  Heidi Malene Juncher  •  Heidi Yetkin  •  Helena Azizi  •  Helena Gustafsson  •  Helene Dalskov Saidyleigh  •  Helene Merete Rasmussen  •  Helene Saidyleigh  •  Helene Thise Turkmen  •  Helle Frost Jørgensen  •  Helle Gerd Eriksen  •  Helle Hartnack  •  Helle Juul Hansen  •  Helle Søborg Alslund  •  Helligåndskirken  •  Henriette Lykke Hansen  •  Henrik Bøggild  •  Henrik Mark  •  Hiv-Danmark  •  Hornsleth  •  Hotel skt. Petri  •  House of Denmark  •  Huset i Magstræde  •  Hvidovre Hospital  •  Højesteretsadvokat Eivind Eckbo’s dansknorske legat  •  Højskolernes Hus  •  Ian Flagstrøm  •  Ida Davidsen  •  Ida Skovgaard Lundgren  •  Ina Ausland  •  Indslev Bryggeri A/S  •  Innocent  •  Irene Madsen  •  Jacob Bentzen  •  Jakob Lorentzen  •  Jamilla Belkhaoui  •  Jan Gerstoft  •  Jan Kjær  •  Jan Kjær   •  Jane Fogedby  •  Jane Juul Mikkelsen  •  Janne Meisner Madsen  •  Jannie Kagan-Ditlevsen  •  Jannie Silkeborg  •  JBS  •  Jee Reinhold Jensen  •  Jenalyn Aurora Evangelista  •  Jenny Sølvsten Thomsen  •  Jens Christian Grøndahl  •  Jens Christian Wandt  •  Jens Sloth Olsen  •  Jeppe Andersen  •  Jeremiel R Jonasson  •  Jerry Jonasson  •  Jesper Balle Kibsgaard  •  Jesper Mogensen  •  Jesper Nielsen   •  Jette Jacobsen  •  Jette Løkke Bødker  •  Jim Lyngvild  •  Joan Herskind  •  Joanna Nierras Beltran  •  Johanne Frederiksen  •  John Overgaard Mangement  •  Jonas Christensen  •  Josefine Lorange  •  Josefine Magnussen  •  Josine Elvekjær Legene  •  JUCHUM Foundation  •  Judy M. Jørgensen  •  Julia Kirch Kirkegaard  •  Julie Anna Østebø Weng  •  Julie Due Jepsen  •  Julie Emlington Darling  •  Julie Joy Olsen  •  Julie Lyngsø  •  Julie Maria  •  Julie Sandlau  •  Julie Thaarup  •  Julie Zerlang  •  Juliet Frederiksen   •  Jørgen Frederiksen  •  Jørgen Harboe  •  Jørgen Olsen  •  Kabibi  •  Kabibi Luneno  •  Kafe Knud  •  Kaja Larsen  •  Karen Bruun  •  Karen Laursen Reif  •  Karen Øksnebjerg  •  Karen-Louise Slej   •  Karina Andersen  •  Karina Dorte Usbeck  •  Karina Larsen Seidelin  •  Karina Louise Petersen  •  Karina Rømer  •  Karina Schmidt  •  Karine Bourget  •  Karneval i Aalborg  •  Karoline Lorange  •  Karsten Kristensen  •  Kasper Jelsbech Knudsen  •  Katarina Gross  •  Kathrine Holm Hansen  •  Kathrine Kirch Kirkegaard  •  Kathrine Speirs  •  Kathrine Sørensen  •  Katja Brandt Jensen  •  Katrine Berling  •  Katrine Elvekjær Legene  •  Katrine Kirch Kirkegaard  •  Katrine Lilleør  •  Kellen   •  Kenn Lauridsen  •  Kenneth Nielsen  •  Kenny Sørensen  •  Kent Thomasen  •  Kiin Kiin  •  Kim Crohn  •  Kimie Jensen  •  Kirkernes Integration Tjeneste  •  Kirsten Rømer   •  Kis Tia Damgaard  •  Klaus Lerkenfeld Jensen  •  Klovnekaravanen  •  Koret Stemmelege  •  Kresten Olesen  •  Kristian Frederiksen   •  Kristian Knold  •  Kristina Brogaard Kristensen  •  Kristina Bæk Nielsen  •  Kristina Thomsen  •  Kristine Rømer  •  Kropsinstituttet  •  Kähler Design  •  Københavns Fængsler  •  københavns Hovedbanegård  •  Laban Trier  •  Langenæs Bageriet  •  Lars Bom  •  Lars Byrresen Petersen  •  Lars Magnussen  •  Lars Riis Jørgensen  •  Lars Østergaard  •  Laura H. Sveistrup  •  Laura Kirch Kirkegaard  •  Laura Kvorning  •  Laura Vibe Hobolt Larsen  •  Lauritz. Com  •  Laursen Grafisk  •  Lea Lilliebjerg Toftum  •  Lea Nørr   •  Leif Kirchoff Larsen  •  Lej Et Lig  •  Lena Jeppesen  •  Lene Askjær Sørensen  •  Lene Hastrup Jensen  •  Lene Larsen  •  Lene Nørby   •  Linda Carstensen  •  Linda Kjær  •  Line Bach Ulstrup  •  Line Bendixen  •  Line Møller Sparvath  •  Lisa Martinsen  •  Lisbeth Koch Bentzen  •  Lise Emmick Sørensen  •  Lise Skalka  •  Lise Søndergård  •  Lise Søndergaard   •  Liv Jeppesen  •  LO Storkøbenhavn  •  Lone Nielsen  •  Lone Vester Jensen  •  Lonnie Lundin  •  Louise Elberg   •  Louise Lage Schneider  •  Louise Ruby  •  Louise Skovdal  •  Louise Øhrstrøm Poulsen  •  Louise Aarestrup  •  Lucas Nielsen  •  Lulu Nielsen   •  Lyngby Storcenter  •  MAC  •  MAC  •  Madeline Evers  •  Mads Lichtenberg  •  Mads Peder Søe  •  Magasin du Nord  •  Maia Vatlestad  •  Maj Sørensen  •  Maj Østerbye  •  Maja Kring Schjørring  •  Maja Poulsen  •  Maja Schilling  •  Malene Cathrine Pedersen  •  Malene Kristoffersen  •  Malene Selchau  •  Malvine Mennika  •  Margrethe Grønvold Friis  •  Margrethe Thise Ankler  •  Maria Birkenfeldt  •  Maria Cramer Holck Larsen  •  Maria Milland  •  Maria Milland  •  Marianne Christiansen  •  Marianne Jelved  •  Marianne Syhler  •  Marianne Wassberg  •  Marie Birk Stokholm  •  Marie Birk Stokholm  •  Marie Nydam Jensen  •  Marie Overballe  •  Marie Riishede  •  Marie-Louise Dybdahl Sørensen  •  Marit Silsand  •  Martin Ahlgren  •  Martin Bo Petersen  •  Martin Christian Jensen  •  Martin Fuhlendorff  •  Martin Hannemann Markussen  •  Martin Jensen  •  Martin Petersen  •  Martin Schmidtmann  •  Martin Smithman  •  Martina Yefimenko  •  Mary-Collet Preye Kjær  •  Mathias Helbo Nedergaard  •  Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen  •  Merck Sharp & Dohme  •  Merete Brusendorff  •  Merete Hesselberg  •  Mette Borchardt Jørgensen  •  Mette Gottfredsen  •  Mette Jensen  •  Mette Kjær Damholdt Sørensen  •  Mette Leth Einshøj  •  Mette Siercke  •  Mette Ørum  •  Mette-Maja Vorning Pørtner  •  Mia Ovcina  •  Mia Ærenlund  •  Michael Holsten  •  Michael P. Wede Jensen  •  Michaela Jørgensen  •  Michelle Mills  •  Michelle Aarenstrup Rasmussen  •  Mie Viktoria Munkholm Olsen  •  Miguel  •  Mike Elytt  •  Mikkel Elbek Linnet  •  Mille Urban  •  Mira Brandes   •  Mohan Prasad  •  Morten Buch  •  Morten Hougaard  •  Morten Kyed  •  Mr. Toons  •  MSD  •  NABIHA  •  Nadia Pedersen  •  Nadja Storm  •  Naja Dam Mygind  •  Naja Vyberg  •  Nana Clemensen  •  Nanna Biener  •  Nanna Fasting  •  Nanna Marcussen  •  Nannalicious  •  Natasja Wharja  •  Neel Dich Abrahamsen  •  Nicolai Køster  •  Niels Mose  •  Nifa Marie Westergaard  •  Nina Alstrup  •  Nina Eriksen  •  Nina Gad Toft  •  Nina Kenney  •  Nina Marie Darling Vang  •  Nina Vestergaard Adolfsen  •  Ninna Christensen  •  Nodes  •  Nordisk Film  •  OFFBEAT  •  Ottarfonden  •  Ove Rørmand  •  Pakke- & Montageprojektet  •  Panduro Hobby  •  pascucci  •  Patricia Anthony  •  Pcworld  •  PDH Music  •  Per Bak Jensen  •  Per-Henrik Dürr  •  Pernille Miranda H. Poulsen  •  Pernille Carstensen   •  Pernille Dahl  •  Pernille Knudsen  •  Pernille Min Lærkenfeldt  •  Pernille Poulsen  •  Pernille Warberg  •  Pet Bartl-Zuba  •  Peter & Steve Rotherfort  •  Peter Bo Forsberg  •  Peter Bonde  •  Peter Bonde  •  Peter Bonnén  •  Peter Frödin  •  Peter Hadberg Burkal  •  Peter Mygind  •  Peter Warnøe  •  Peter Aaberg  •  Peter Ålbæk  •  Pfizer  •  Petrea Søe  •  Pia Birch  •  Pia Beltoft  •  Pia Holberg  •  Pia Kjeldgaard   •  Pia Larsen  •  Pia Rathsach  •  Popov   •  Popov Thenday  •  Positivgruppen  •  Ragnhild Bruun’s Fond  •  Randi Larsen  •  Randi Tværgaard Nielsen  •  Rasmoney  •  Rasmus Munch   •  Rebecca Halbro  •  Rebecca Thea Hatting  •  Rebecca Valentin  •  Reden International  •  Rema 1000 Danmark A/S  •  Rene Petersen  •  René Roland Hansen  •  René Sembach Munk  •  Richard Nielsen  •  Rie Hovmann Rasmussen  •  Rie M. Sørensen  •  Rigshospitalet  •  Rikke Hald-Christensen  •  Rikke Hansen  •  Rikke Heinricy  •  Rikke Lund Hansen  •  Rikke Roesdahl  •  Rikke Sonne Hansen  •  Rikke Søndergaard Pedersen  •  Robert Nagy  •  Robinah   •  Rolf Helge Hunstad  •  Rosa Masri   •  Rose Petersen  •  Ruth Olander  •  Ruth Winkel  •  Sabine Murati  •  Sabrah   •  Sabrina Haue   •  Salina Langgaard  •  Sanne Mains  •  Sanne Wichmann  •  sara mascagni  •  Sara Nielsen Tugcu  •  Sara Schartau Andersen  •  Sarah Bloch  •  Sarah Demant Monssen  •  Sarah Demsitz  •  Sarah Jeno  •  Sarah Roloff  •  Saseline Sørensen  •  Sasha Rørdam  •  Selassi  •  Shafaq Sikandar  •  Sidsel M Klausen  •  Sif Holm  •  Sigfridur Gudlaugsdottir   •  Signe Amalie Kragh Nielsen  •  Signe Busk Nielsen  •  Signe Madsen  •  Signe Manthei  •  Signe Markussen Christensen  •  Signe Muusmann  •  Signe Persson  •  Simon Lamhauge Hansen  •  Simon Søndergaard  •  Simone Louise Kruse  •  Sine Molbæk-Steensig  •  Skanderborg Festival  •  Skjoldenæsholm  •  SLS  •  Snedkermester Axel Wichmann og Frues Fond  •  Soffia Einarsdottir   •  Sofie Cecilie Breidfjord  •  Sofie Faurby  •  Sofie Hoffmann  •  Sofie Kathrine Topp  •  Solidaritetsfonden Dansk Sygeplejeråd  •  Solveig Høgh Larsen  •  Solveig Lauritsen  •  Sonja Bock  •  Sophie Hæstorp Andersen  •  Statoil  •  Stephanie Megan Malmgren  •  Stephanie Sebelin Iversen  •  Stephen Freiheit  •  Stereo Studio  •  Stine Kjøller Petersen  •  Stine Sidenius  •  Stine Søndergaard Munkshøj  •  Stine Ungermann Hansen  •  Stoltenberg   •  Stop Aids  •  Studenterhuset ved KU  •  Sundhedsstyrelsen   •  Sune Æbelø  •  Susan Cowan  •  Susan Kahraman  •  Susan Larsen  •  Susanne Bruun de Neergaard  •  Susanne Engel  •  Susanne Halkjær  •  Susanne Quick  •  Susanne Resmark  •  Susanne Stühler  •  Susi og Peter Robinsohns Fond  •  Susse Wold  •  Svend Lauridsen  •  Sygeplejekoret  •  Synne Alexandra Burglin  •  Szirley  •  Søbogaard  •  Søren Broberg  •  Søren Driberg  •  Søren Hedegård  •  Søren Lassen  •  Søren Pind  •  Søren Thyregod Lassen  •  Søs Fenger  •  Talita Elvang  •  Testrup Højskole  •  The Global Fund to Fight AIDS  •  The Way Home  •  Theis Stubben Thomsen  •  Thise Mejeri  •  Thomas & Elsebeth Bertelsen  •  Thomas Haansbæk  •  Thomas Kristensen  •  Thomas Riis Jensen  •  Thomas Skov Gaardsvig  •  Tibotec  •  Tiger Butikkerne  •  Tim Mikkelsen  •  Tina Bruun  •  Tina Göttsche-Weibel  •  Tina Kallestrup  •  Tina Therkildsen  •  Tine Larsen  •  Tine Riis  •  Trine Christensen  •  Trine Gandrup Eriksen  •  Trine Heller Jensen  •  Trine Heller Jensen  •  Trine Sperup  •  Trine Venbjerg Hansen  •  Trinitatis Kirke   •  Tværkulturelt Center  •  Tyge Trier  •  Tæppeland  •  Ulf Bjerre   •  Ulla Jørming  •  Ungegruppen  •  Vero Moda  •  Veronica Pisinger  •  Vibeke Clod-Svensson  •  VIIV Healthcare  •  Villads Claes Olesen  •  Vinod  •  Woman  •  Yaël Balslev  •  Øst for Paradis  •  Aase og Ejnar Danielsens Fond

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet

33


Resultatopgørelse for 2010 Indtægter kr.

Administration 523.953

Kontingenter/medlemmer 1.369.368

It-omkostninger 227.917

Samarbejdspartnere/virksomheder 1.415.186

Transport/ophold 79.793

Indsamling 1.439.571

Lokaler 103.618

Støttearrangementer 13.300

Samarbejdspartnere 165.905

Bidrag Fonde/legater

769.000

Projektomkostninger 4.399.634

Ministeriet for sundhed & forebyggelse, tipsmidler

345.004

Afskrivninger 18.673

Royalty 11.112 Arv og gaver

Omkostninger i alt

10.476.118

1.333.131

Projekter 5.102.472

Årets resultat før uddelinger

1.340.524

Momskompensation 0 Nettorenter 78.199

Resultatdisponering

Indtægter i alt

Årets resultat

11.876.343

Disponibel egenkapital fra tidligere år Varesalg 406.485

Overført til disponibel kapital, jf. fondets vedtægter

Vareforbrug 466.186

I alt til disposition

Dækningsbidrag fra salg

1.340.524 3.017.213 222.316 4.580.053

-59.701 Der disponeres således: Uddelinger 2.707.682

34

Omkostninger kr.

Overført til disponibel egenkapital

Personaleomkostninger 4.190.533

Realiserede og urealiserede kursreguleringer henlagt til bunden egenkapital

Information/markedsføring 766.092

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet

1.926.739 -54.368 4.580.053


Balance pr. 31.12.2010 Aktiver kr.

Passiver kr.

Værdipapirer 2.168.838

Bunden egenkapital

1.946.478

Mellemregning med disponible aktiver

Disponibel egenkapital

1.926.640

Bundne Aktiver

Inventar og it

-222.360 1.946.478

Egenkapital 3.873.118

14.563

Feriepengeforpligtigelse 903.701

Varebeholdninger 226.943

Forudbetalte indtægter

Tilgodehavender mv.

1.061.149

Anden gæld

Likvide beholdninger

1.635.930

Mellemregning med bundne aktiver

222.360

0 330.604

Gæld i alt 1.234.305

Disponible aktiver 3.160.945

Aktiver 5.107.423

Passiver 5.107.423

Årsberetning 2010 – AIDS-Fondet

35


Carl Nielsens Allé 15A · 2100 København Ø Telefon 39 27 14 40 · Fax 39 27 13 40 · info@aidsfondet.dk · www.aidsfondet.dk

AIDS-Fondet Årsberetning 2010  

AIDS-Fondets årsberetning 2010