Page 1

2012 AIDS-Fondet Ă…rsberetning


AIDS-Fondet Vestergade 18E 1456 København K www.aidsfondet.dk info@aidsfondet.dk Telefon: 88 33 56 00 Giro: 000 1260 Cvr-nr. 10 61 98 07 Ansvarshavende: Henriette Laursen, direktør Denne årsberetning er designet og grafisk tilrettelagt med støtte fra Asap Design og trykt med støtte fra Dystan Aps.


Jeg håber som protektor at kunne være med til at nedbryde de fordomme, der gør at mange hiv-smittede lever i ensomhed og frygt for andres reaktioner. Samtidig ønsker jeg at støtte AIDS-Fondets fokus på forskning i medicin, der kan hjælpe fremtidige generationer til at vokse op uden hiv og aids. AIDS-Fondets Protekter H.K.H. Prinsesse Marie besøgte en hiv-afdeling for at møde unge med hiv og høre om nyeste hiv-forskning. Her sammen med AIDS-Fondets formand, Lars Østergaard.

H.K.H. Prinsesse Marie Protektor for AIDS-Fondet


// Indhold 04 06 09 10 12 16 19 20 24 25 27 28 28 31 32 34 40 40 41 42 44 46 48

Lad os gøre op med den ubegrundede frygt Om AIDS-Fondet Hiv og aids i Danmark Forskning Information og kampagner Patientstøtte Hiv-smittede: Psykosocial rådgivning og støtte Forebyggelse blandt bøsser og andre mænd, der har sex med mænd Etniske minoriteter: Test og oplysningsaktiviteter Landsdækkende telefonrådgivning Hiv og aids i verden AIDS-Fondets internationale arbejde Hjælp til gadebørn i Ukraine Sexarbejdere i Nairobi Forebyggelsesprogram for bøsser Året i billeder Protektor Præsident Bestyrelsen Advisory board Støt AIDS-Fondet Resultatopgørelse for 2012 Balance pr. 31.12.2012


// Lad os gøre op med den ubegrundede frygt 04 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

Når jeg ser på de hiv-smittede, jeg møder i ambulatoriet på Aarhus Universitetshospital i Skejby, så må jeg sige, at det overordnet ser rigtig godt ud. Der er selvfølgelig undtagelser, hvor mange års hiv-infektion har sat sine spor, eller hvor folk er testet alt for sent, og det derfor er svært at rette op på de skader, der er sket.

STADIG STORT BEHOV FOR HJÆLP

Men langt størstedelen har det rigtig godt og ser sunde og raske ud. De har ingen bivirkninger ved medicinen og ingen synlige symptomer. Der er heller ikke noget at bekymre sig over i journalen. Blodprøverne er pæne, så de skal bare have medicin med hjem, og en ny tid om et halvt år.

Det hænger helt sikkert sammen med, at mange går alene med sygdommen. At de ikke tør fortælle venner, familie eller arbejdspladsen om sygdommen af frygt for afvisning.

På mange måder er det billede, jeg oplever af sygdommen i ambulatoriet, et helt andet, end det mange danskere har af sygdommen. For mange hænger hiv nemlig uløseligt sammen med alvorlig sygdom og tidlig død – og de tænker, at hiv må være en meget smitsom sygdom. Jeg kan godt forstå, at man tænker sådan, men heldigvis er ingen af tingene rigtige. I dag kan man i Danmark leve et langt og godt liv med hiv. Sygdommen var i forvejen ikke særlig smitsom, og herhjemme har behandlingen gjort, at omkring 80 % af de hiv-smittede, der er i behandling, ikke er smitsomme.

Men det er et andet billede, man ser af hiv, når man kigger på de ansøgninger, AIDS-Fondet får om patientstøtte. Antallet af ansøgninger er ikke faldet, tværtimod. De vidner om, at der stadig er mange hiv-smittede, som har det svært psykisk, socialt, økonomisk og helbredsmæssigt.

Det må være vores ubetingede mål, at alle hiv-smittede kan leve et godt liv. Derfor skal vi have gjort op med den ubegrundede frygt for hiv, som gør at hiv-smittede ikke får den støtte og omsorg, som alle med en alvorlig sygdom har behov for. De seneste to år har AIDS-Fondet, med støtte fra Sundhedsstyrelsen, brugt den internationale aids-dag til at sætte fokus på den ubegrundede angst for hiv, der gør det svært at leve som hiv-smittet. Vi kan se, at det virker. At færre siger, at de er bange for at blive smittet i situationer, som ikke rummer nogen risiko. Men vi kan også se, at der stadig er mange myter, og at der er en stor opgave foran os.


MERE FOREBYGGELSE FOR MÅLGRUPPERNE

På den ene side er statistikkerne rimeligt pæne. Antallet af bøsser, der får konstateret hiv, ligger ret stabilt – og i forhold til mange andre lande er antallet af hiv-smittede bøsser lavt. Kampagnerne har virket. Det er også positivt, at en undersøgelse har vist, at flere danske bøsser tilsyneladende dyrker sikker sex. På den anden side, så er der hvert år godt 100 bøsser, der bliver testet positiv for hiv. Det tal har vi en ambition om at få ned.

STYRKET INDSATS FOR LGBT-SUNDHED Både danske og udenlandske undersøgelser viser, at lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede (LGBT) har større risiko for depression, selvmord, alkohol- og stofmisbrug. LGBT-borgerne har tydeligt behov for målrettede indsatser, og AIDS-Fondet er i forvejen tæt på disse målgrupper. Derfor er det naturligt, at AIDS-Fondet udfører en indsats rettet mod sundhedsudfordringerne for hele LGBT-målgruppen både

herhjemme og i lande hvor kriminalisering af LGBT-personer spænder ben for forebyggelsen af hiv. Jeg er stolt af, af at AIDS-Fondet er med i normstormer projektet, hvor unge frivillige sætter fokus på de normer for seksualitet og køn, der er på spil både i klasseværelset og i samfundet. Målet er at skabe større rum til mangfoldighed i forhold til seksualitet og køn hos børnene. Det kan afværge mobning i klassen og i sidste ende diskrimination i samfundet. Slutteligt vil jeg gerne rette en varm tak til alle de mange tusinde, som bidrager til AIDS-Fondets arbejde. De varmeste hilsner Lars Østergaard Professor og ledende overlæge, Aarhus Universitetshospital i Skejby og formand for AIDS-Fondet

05 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

De kommende år vil AIDS-Fondet styrke hiv-forebyggelsen for bøsser, som fortsat er den hårdest ramte gruppe herhjemme. Også her kan tingene se lidt forskellige ud alt efter, hvordan man betragter dem.


// Om AIDS-Fondet 06 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

AIDS-Fondet er en privat organisation, som arbejder for en verden uden hiv og hvor seksuel sundhed er en ret og en realitet for alle. Vi arbejder både i Danmark og internationalt, og fokuserer på de befolkningsgrupper, der er særligt sårbare og udsatte for hiv. Vi er baseret på frivillighed og vi styrker, involverer og indgår partnerskaber med vores målgrupper, der består af de mest udsatte for hiv og aids og for ulighed i seksuel sundhed: hiv-smittede, etniske minoriteter, sexarbejdere, stofbrugere, bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og mænd der har sex med mænd. AIDS-Fondet vil en verden, hvor // alle har ret og adgang til relevant forebyggelse og information om hiv og aids og seksuel sundhed // alle, der er berørt af hiv og andre sexsygdomme, har adgang til relevant støtte, rådgivning og bedst mulig behandling // seksualitet og kønsidentitet ikke giver anledning til særlige sundhedsmæssige problemer // målgrupperne har samme rettigheder som alle andre og er sikrede mod stigma, diskrimination og kriminalisering // folkelig og politisk opbakning betyder, at hiv og seksuel sundhed prioriteres højt

AIDS-Fondet har et hold engagerede medarbejdere i København og i Aarhus. Samtidig har AIDS-Fondet et tæt forhold til målgrupperne, solid støtte og folkelig opbakning fra vores mange frivillige, samt tusindvis af enkeltpersoner og virksomheder, der støtter op om vores arbejde. AIDS-Fondets øverste myndighed er en demokratisk valgt bestyrelse suppleret med fagpersoner. H.K.H. Prinsesse Marie er protektor for AIDS-Fondet, og skuespiller Susse Wold er præsident.

AIDS-FONDET SAMMENLAGT AIDS-Fondet blev ved indgangen til 2012 sammenlagt med tre andre organisationer, der arbejder med forebyggelse af hiv og aids. Sammenlægningen skal styrke hiv-forebyggelsen og samtidig forbedre tilbuddet om rådgivning til hiv-smittede og pårørende. De tre organisationer, som er lagt sammen med AIDS-Fondet, er Aids-Linien, STOP AIDS og Rådgivningen, som hidtil har været en del af patientforeningen Hiv-Danmark.


Nationalt arbejde

Hvert år den 1. april samles unge gymnasieelever i Danmark om kampagnen Humor mod Aids og samler ind til hiv-smittede unge ved at sælge røde næser. Foto: Anders Geertsen Wiuff


// Hiv og aids i Danmark

I 2012 viser de foreløbige tal, at der var 193 nye hiv-diagnoser, som fordelte sig på 142 mænd og 52 kvinder. Mænd, der har sex med mænd, er fortsat den største gruppe blandt nye smittede, herefter følger heteroseksuelt smittede indvandrere, der er smittet med hiv, inden de kommer til Danmark. Statens Serum Institut regner med, at der i dag lever omkring 5.500 mennesker med hiv i Danmark. Næsten halvdelen af dem, der konstateres hiv-smittet hvert år, er testet så sent, at deres hiv er behandlingskrævende allerede, når de bliver testet. Hver femte hiv-smittede i Danmark kender ikke deres hiv-status. De medicinske fremskridt betyder, at man kan leve længe med hiv, hvis man kommer rettidigt i behandling. Omvendt kan det have store helbredsmæssige konsekvenser for den femtedel, som ikke kender sin hiv-status og derfor ikke kommer i behandling. Samtidig er de ny-smittede, der ikke kender deres hiv-status, i høj grad med til at drive den fortsatte smittespredning.

Blandt læger og forskere, er der bred enighed om, at effektiv hiv-behandling nedsætter smitsomheden betydeligt, fordi den reducerer mængden af virus i de kropsvæsker, der ellers ville overføre virus i forbindelse med sex. Det betyder, at størstedelen af de hiv-smittede, der kender deres egen status, reelt ikke er smitsomme, fordi de er i effektiv medicinsk behandling og følger den. Det er relativt få, der får diagnosen aids i Danmark, hvilket hænger sammen med den effektive medicinske behandling, der findes mod hiv. Størstedelen af dem, der får diagnosen, får den samtidig med, at de får konstateret hiv. Det betyder, at de har været smittet i mange år, før de blev testet for hiv. I de få tilfælde, hvor en hiv-smittet, der går til kontrol for sin hiv-infektion, udvikler aids, kan der være tale om, at medicinen svigter, patienten har bivirkninger ved behandlingen, eller at vedkommende af forskellige årsager ikke følger behandlingen. En af de største udfordringer ved at leve med hiv er, at mange danskere har en ubegrundet frygt for at blive smittet med hiv i situationer, som er helt ufarlige. For på trods af at danskerne generelt har rigtig godt styr på hiv og smitteveje, så viser undersøgelser, at vi tvivler på vores egen viden. Mange er i tvivl om, hvorvidt tårer, spyt og myggestik udgør en smitterisiko. Det går ud over hiv-smittede, som oplever, at andre tager afstand.

9 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

Antallet af personer i Danmark, som får konstateret hiv, har gennem en længere årrække ligget stabilt mellem 250 og 300 om året. Den foreløbige opgørelse fra Statens Serum Institut viser, at 2012 var et lidt anderledes år, fordi der blev indrapporteret færre nye hiv-diagnoser. Det er endnu for tidligt at sige, om det er et udtryk for, at færre personer bliver smittet med hiv, eller om der er behov for en styrket indsats for at få testet personer, som kan være smittet. Der kan således godt være flere nye smittede, som først viser sig i statistikken det år, de bliver testet positive.


// Forskning 10 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

AIDS-Fondet støtter hiv-forskning gennem uddeling af forskningslegater. Formålet med legaterne er at støtte forskning, der kan mindske de konsekvenser, som hiv/aids har for den enkelte hiv-smittede. Det kan være projekter, der forbedrer den eksisterende hiv-behandling, eller belyser hiv-smittedes levekår. Legaterne kan også gå til forskning, som kan bidrage til udvikling af nye forebyggelsesmetoder eller kan forbedre allerede eksisterende metoder. De senere år har AIDS-Fondet modtaget en del ansøgninger fra danske forskergrupper, som arbejder med forskellige metoder til at udvikle en vaccine mod hiv. Danske forskere har vist unikke og innovative tilgange til vaccineforskningen, og derfor har AIDS-Fondet prioriteret denne forskning højt. Det kan dog stadig vare mange år, før der er en effektiv vaccine, som kan forebygge hiv-smitte, eller en der kan helbrede mennesker, som allerede er smittet. Men de enkelte forsøg bidrager med viden, som kan være vigtige brikker i det puslespil, som bliver til en egentlig vaccine.

DANSK FORSKNING I VERDENSKLASSE På Aarhus Universitetshospital afprøver forskere et stof, der kan være et vigtigt skridt på vejen mod en kur mod hiv. AIDS-Fondet har støttet forskningsprojektet, hvor hiv-smittede får et stof, hvis virkning ser lovende ud i laboratorieforsøg. Stoffet skal lokke de hiv-celler frem, der skjuler sig i kroppens organer, hvor hiv-medicinen ikke kan nå dem, så hiv-medicinen og immunforsvaret kan bekæmpe dem – og dermed på sigt fjerne hiv helt fra kroppen. Forskningsprojektet er et eksempel på, at dansk forskning i hiv er med i verdenseliten. Men der er ikke en kur eller en vaccine lige om hjørnet. Der vil stadig gå mange år, men forskningen bidrager, sammen med forskningsprojekter fra hele verden, med vigtig viden, der kan bringe os i retning af en kur.

FORSKNINGSPRIS TIL ANDERKENDT FORSKER I 2012 uddelte AIDS-Fondet godt en halv million kroner til forskning. Pengene uddeles på baggrund af ansøgninger fra forskerne. Der er nedsat et forskningsudvalg, som bedømmer ansøgningerne og indstiller til AIDS-Fondets bestyrelse, hvilke projekter, der skal have støtte. Et af legaterne gik til et forskerhold på Statens Serum Institut, som arbejder på en terapeutisk vaccine. Altså en vaccine, som skal helbrede mennesker, som allerede er smittet. Med legatet håber forskerne at blive klogere på nogle af de reaktioner, som gør immunforsvaret i stand til at selv at bekæmpe hiv.

I 2012 gik AIDS-Fondets forskningspris til Nina Friis-Møller, der er en af de førende danske forskere i hiv. Hun har gennem de seneste 10 år opbygget et internationalt netværk for forskergrupper. Forskerne har fulgt en gruppe hiv-smittede for at vurdere deres risiko for at få hjerte-kar-sygdomme, og vurderet, om der er sammenhæng mellem denne risiko og den medicinske hiv-behandling. Resultaterne er offentliggjort i et af verdens mest velestimerede medicinske tidsskrifter, og det har haft stor betydning for behandlingen af tusindvis af hiv-smittede over hele verden.


11

EKSTRA FOKUS PÅ HIV OG KRÆFT

ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

Kræftens Bekæmpelse og AIDS-Fondet er gået sammen om at styrke forskningen i hiv og kræft. Hiv-smittede får oftere kræft og har dårligere overlevelse end andre kræftpatienter. Der er forsket en del i begge sygdomme, men der mangler viden om, hvordan de påvirker hinanden. Samtidigt ser det ud til, at problemerne med kombinationen af de to sygdomme vil være stigende de kommende år.

Derfor oprettede de to organisationer i 2012 en forskningspulje på 1.7 mio. kr., som skal bidrage med viden om sammenhængene mellem de to sygdomme. Ansøgningerne om støtte fra forskningspuljen er i begyndelsen af 2013 blevet bedømt af et uafhængigt udvalg af forskere, som har fordelt de 1.7 mio. kr. til tre forskningsprojekter i Danmark. De tre forskningsprojekter skal belyse forholdet mellem hiv og livmoderhalskræft hos hiv-smittede kvinder, hiv og analkræft hos hiv-smittede mænd der har sex med mænd, samt forholdet mellem social gruppering, hiv og kræft.

FORTALER FOR FORSKNING Forskere verden over arbejder på at udvikle en ny slags prævention, der skal give kvinder mulighed for at beskytte sig mod hiv. Den nye præventionsform kaldes microbicider, og sammen med en aids-vaccine er den det bedste håb for at bekæmpe hiv på længere sigt. AIDS-Fondet er fortaler for forskning i både vacciner og microbicider, og det har de senere år ført til, at de nordiske regeringer har bidraget med mere end 260 mio. kr. til international forskning i disse nye forebyggelsesmetoder. Dette væsentlige bidrag har stor betydning for forskningen, og det er nødvendigt, at regeringer fortsat bakker op om forskningsinitiativerne.

Forskning i hiv-vaccine. Foto: Charlotte Raymond/IAVI


// Information og kampagner 12 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

AIDS-Fondets informationsindsats består både af økonomisk støtte til informationsprojekter og af de informationsaktiviteter, AIDS-Fondet selv gennemfører. Den økonomiske støtte til informationsprojekter sker gennem informationslegater til organisationer og enkeltpersoner. Uddelingen af legater sker på baggrund af ansøgninger, som vurderes af AIDS-Fondets bestyrelse. AIDS-Fondets mål for støtte til informationsprojekter er: // At nå dem, der er allermest sårbare med forebyggelse af hiv // At imødegå stigma og diskrimination af hiv-smittede // At skabe større forståelse for, hvordan det er at leve med hiv // At gøre hiv-smittede, der endnu ikke kender deres hiv-status, bevidste om deres situation // At medvirke til øget testning // At nå nye generationer

EGNE INFORMATIONSAKTIVITETER I 2012 gennemførte AIDS-Fondet to landsdækkende kampagner målrettet den generelle befolkning – World AIDS Day og Humor mod Aids – og to kampagner målrettet mænd, der har sex med mænd. WORLD AIDS DAY den 1. december er den vigtigste mærkedag i den globale kamp mod aids. I 2012 brugte AIDS-Fondet dagen til at sætte fokus på de fordomme og den afstandtagen, mange hiv-smittede oplever. Kampagnen omkring World AIDS Day var en fortsættelse af kampagnen året før, hvor AIDS-Fondet lancerede den fiktive diagnose hivfobi og tilbød danskerne test og behandling for hivfobi. I fortsættelsen lancerede AIDS-Fondet en vaccine og tilbød at vaccinere befolkningen med viden.

Selvom de fleste ved, hvordan hiv smitter, og hvordan det ikke smitter, bliver vi nemlig usikre på, om der alligevel er en risiko. Det har alvorlige konsekvenser for hiv-smittede, der oplever, at andre tager afstand, og frygten for fordomme afholder folk fra at lade sig teste for hiv. Danskerne har rigtig godt styr på, hvordan hiv smitter, og på overfladen er vi tolerante overfor hiv-smittede. Men faktum er, at alt for mange af os er bange for, at hiv smitter i situationer, som er helt ufarlige. Danskerne kan ikke udelukke, at hiv smitter ved at bruge samme toilet som en hiv-smittet eller ved at spise mad, som en hiv-smittet har tilberedt. Kampagnen brugte humor, men baggrunden var alvorlig: Hver fjerde hiv-smittede oplever, at andre er bange for dem og tager fysisk afstand. Knap 20 % har højest fortalt to andre om deres hiv-status, og familien er ofte de sidste, der hører om det. Konsekvensen af fordommene er alvorlige, fordi de afholder nogle af dem, der har størst risiko for at være smittet, fra at lade sig teste for hiv. Faktisk er en ud af fem hiv-smittede i Danmark ikke klar over sin hiv-status. Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor folk ikke lader sig teste, men i en undersøgelse svarer 60 % af dem, der bliver testet meget sent, at de var nervøse for at venner og familie ville tage afstand, hvis testen var positiv. Test af de seneste to World AIDS Day kampagner viser, at 20 % af danskerne ved hver af kampagnerne har fået styrket deres viden om hiv og aids, og at 25 % ikke længere vil have stigmatiserende adfærd over for hiv-smittede. Danskerne vurderer kampagnerne som relevante, informative og skarpe.


13 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET Den 2. december bød AIDS-Fondet traditionen tro på julekoncert i den smukke Trinitatis Kirke. Programmet bød på musik til sjælen og ord til hjertet, og vekslede mellem solistiske indslag og fællessalmer. H.K.H. Prinsesse Marie holdt World AIDS Day talen. Blandt dette års øvrige medvirkende var Tine Gøtzsche, Silas Holst, Johannes Nymark, Ditte Højgaard Andersen og Holmens Herrekvartet. Foto: Ole Bjørk/Billed Bladet


vaSk dildoen – når dU deler

“Jeg skal aldrig smittes med HIVfobi” Anne-Mette, 42 år, Århus

SMS AIDS TIL 1220 DET KOSTER ALM. TRAFIKTAKST

Alt for mange danskere lider af HIVfobi – den ubegrundede angst for at blive smittet med hiv i situationer, der er helt ufarlige. Det går ud over hiv-smittede og spænder ben for forebyggelsen af hiv.

FOBIVÆK gør dig immun overfor hiv-fobi ved at tilføre viden, der virker ødelæggende på fordomme og usikkerhed. Hiv smitter nemlig kun ved usikker sex eller hvis du får smittet blod direkte ind i dine blodårer.

Vaccinen fås på HIVfobi.dk

Postkort fra kampagnen, der skal forebygge Hepatitis C blandt mænd der har sex med mænd. Tegninger: Jakob Wedendahl.

55 procent af danskerne lider af HIVfobi, som er en ubegrundet angst for at blive smittet med hiv i situationer, der er helt ufarlige. Derfor lancerede AIDS-Fondet til World AIDS Day en vaccine mod HIV-fobi.


Kampagnen HUMOR MOD AIDS fandt sted den 1. april. Et stort antal frivillige fra hele landet var allerede i ugen op til den 1. april på gaden for at lave sjov og sælge røde næser til fordel for Humor mod Aids, som er AIDS-Fondets årligt tilbagevendende kampagne. De frivillige havde meldt sig som såkaldte vinderhold, der dystede om at sælge flest af de røde næser, som er kampagnens vartegn. Indsamlingen gik til at hjælpe stofbrugende unge, der lever på gaden i Ukraine, samt hiv-smittede unge i Danmark.

AIDS-Fondet anbefaler, at mænd, der har sex med mænd, bliver testet regelmæssigt for hiv og andre sexsygdomme. Alligevel er der stadig mange bøsser og biseksuelle mænd, der testes positive efter flere års infektion, og en del når at få alvorlige følgesygdomme. Kampagnen TID TIL TJEK tog i årets første måneder kærligt fat på de undskyldninger, der bruges for at udskyde eller helt undlade at lade sig teste. På kampagnesiden www.tidtiltjek.dk mødte man seks små tegnefilm, der repræsenterer en bred vifte af de undskyldninger.

Udbredelsen af hepatitis C er lav blandt danske bøsser, men antallet af smittede har været stigende i byer som Berlin, London og Barcelona, som er populære rejsemål for målgruppen. Hepatitis C er en alvorlig leversygdom, som smitter gennem blod, og man har hidtil sagt, at smittevejene var intravenøst stofbrug, og at seksuel smitte var sjælden. Der mangler forskning på området, men udenlandske analyser viser, at hepatitis C sandsynligvis kan smitte gennem blandt andet gruppesex, fælles brug af dildoer, og at virus formentligt kan overføres ved at dele snifferør ved indtagelse af stoffer. Kampagnen var målrettet storbybøsser, rejsende og hiv-smittede, og målgruppen har taget godt imod kampagnen og den uformelle og humoristiske tone. Samtidig har det været et mål at skabe opmærksomhed om sygdommen hos de danske sundhedsmyndigheder.

INFORMATIONSPRISEN GIK TIL SOROPTIMISTERNE Filmene får brugerne til at reflektere over egen adfærd og behov for at blive testet. På hjemmesiden kunne man også finde en informationsfilm om en hiv-test i Checkpoint samt information om, hvorfor man skal blive testet, hvor man kan blive testet, og hvordan testen foregår.

HEPATITIS KAMPAGNE MÅLRETTET BØSSER I efteråret gennemførte AIDS-Fondet en hepatitis kampagne målrettet mænd, der har sex med mænd. Kampagnen fokuserede på hepatitis C, som i stigende grad har ramt bøsser i flere amerikanske og europæiske storbyer. Udenlandske erfaringer viser, at en del af de smittede samtidig har hiv. Begge sygdomme er alvorlige infektioner, der kan have store helbreds-

AIDS-Fondets informationspris gik i 2012 til Soroptimisterne, som er en verdensomspændende kvindeorganisation med et dybt engagement i arbejdet for menneskerettigheder og kvinders stilling verden over. Soroptimist International Danmark har siden 2004 været AIDS-Fondets trofaste samarbejdspartner ved World AIDS Day, hvor de har samlet ind til Fondets arbejde. Soroptimisterne har tillige ydet direkte støtte til AIDS-Fondets lokale partner i Kenya, der arbejder med hiv-smittede kvinder. Engagementet er enestående hos de lokale klubber, og AIDS-Fondet er taknemmelig for at have ambassadører af den kaliber. Soroptimisterne tager ansvar for deres omverden og har gjort en stor forskel for aids-sagen.

15 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

TID TIL TJEK – TESTKAMPAGNE FOR BØSSER

mæssige konsekvenser. Når de optræder samtidigt, bliver sygdomsudviklingen hurtigere, og det er væsenligt sværere at behandle.


// Patientstøtte 16 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

I Danmark lever cirka 5.500 personer, som er smittet med hiv. En del er ikke testet endnu, men omkring 4.500 er tilknyttet en hiv-afdeling. De har dermed adgang til hiv-behandling, hvis deres immunforsvar bliver svækket. Heldigvis er behandlingen i dag så effektiv, at hiv-smittede generelt lever lige så længe som andre Alligevel bliver mange hiv-smittede fortsat ramt hårdt økonomisk, helbredsmæssigt og socialt. AIDS-Fondet er meget opsat på at hjælpe denne gruppe. Det sker dels gennem uddeling af legater til hiv-smittede børn og til de voksne hiv-smittede, der er hårdest ramt, og dels gennem tilbud om psykosocial rådgivning og andre terapeutiske tilbud.

PATIENTLEGATER Voksne hiv-smittede kan ansøge AIDS-Fondet om et patientlegat på 10.000 kr., og selvom pengene hverken kan fjerne hiv eller kurere ensomhed, kan de gøre hverdagen lidt lettere på områder, hvor det offentlige ikke kan hjælpe. Det kan samtidig give ansøgeren tiltrængt støtte og anerkendelse og følelsen af en udstrakt hånd. Til hiv-smittede børn er hvert legat på 4.000 kr., og børn kan modtage støtte hvert år, indtil de fylder 18 år. Hvert år modtager AIDS-Fondet ca. 300 ansøgninger om patientstøtte. Fælles for alle ansøgerne er, at de har brug for hjælp til det økonomiske, typisk fordi de ikke kan arbejde på grund af fysiske bivirkninger eller psykiske belastninger.

Det er mennesker uden ressourcer – økonomiske såvel som sociale – der søger AIDS-Fondets patientstøtte. Det er bare ikke dem, vi møder i offentligheden. Det er ofte helt beskedne og praktiske ønsker, ansøgerne beskriver i deres ansøgninger – støtte til en støvsuger, tandlægeregninger, nye gardiner eller lidt nyt tøj. Eller til en computer, så de kan møde nye mennesker på nettet. Mange har mistet venner og familie i kraft af deres diagnose – eller hemmeligholdelsen af denne. Andre har brug for hjælp til at starte på en frisk. Ansøgernes historier er alle meget unikke og fortæller om helt forskellige liv, men der er alligevel flere fællestræk. De fortæller om tabu og fordomme omkring hiv, problemer med at få et kærligheds- eller sexliv til at fungere, fysiske bivirkninger og alvorlige sygdomme. Og mange lever i isolation fra omverdenen, med svære depressioner og modløshed. AIDS-Fondets patientstøtteordning er til for at yde støtte og håb til nogle mennesker, der slås med hele livet.

AIDS-Fondet støtter også danske organisationer og foreninger, der arbejder for bedre vilkår for hiv-smittede, herunder patientforeningen Hiv-Danmark og Ungegruppen.


Unge hiv-smittede har svært ved at komme på hospitalet for at få de livsvigtige check-up. De føler sig sygeliggjort og er bange for at møde nogen, de kender. Med støtte fra AIDS-Fondet kunne de unge mødes til kontrol i et sommerhus udenfor hospitalets regi. Foto: Martin Dam Kristensen


18

ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

Foto: Stephen Freiheit


// Hiv-smittede: Psykosocial rådgivning og støtte

Hvis den rådsøgende ikke har mulighed for at komme til et af rådgivningskontorerne, kan rådgiverne komme til den rådsøgende. En stor del af rådgivningerne omhandler sociale problemstillinger og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan være spørgsmål om førtidspension, revalidering, flexjob og andre støtteordninger, der på forskellig vis kan hjælpe med at sikre den rådsøgende en plads på arbejdsmarkedet. Psykiske problemer, kriser og ensomhed fylder meget i rådgivningen. Det kan være, når man lige har fået diagnosen hiv, eller når man efter et par år som hiv-smittet oplever ændringer i ens livssituation. Der er ingen tvivl om, at mange psykiske problemer og ensomheden er tæt knyttet med omverdens reaktion på diagnosen – eller frygten for afvisning. Derfor er det for mange en overvældende byrde at fortælle en eventuelt ny partner, at man har hiv. Rådgivningen kan også hjælpe med spørgsmål om medicin, bivirkninger, forsikringer og problemer i forhold til andre landes indrejserestriktioner.

PATIENTPRISEN TIL VIGTIG AMBASSADØR Preben Bakbo Sloth fik AIDS-Fondets patientpris i 2012. Han fik den, fordi han er en vigtig ambassadør for hiv-smittede. Ikke blot for dem, der lever her i Danmark, men også for hiv-smittede i verdens hårdest ramte region, Afrika. I motivationen for prisen blev der lagt vægt på den rolle, Preben Bakbo Sloth påtager sig som åben hiv-smittet. Det gør han reflekteret, roligt og vedholdende i medierne, som frivillig i et væld af hiv/ aids-organisationer f.eks. Den Folkekirkelige Aidstjeneste, Folkekirkens Nødhjælp og Cross-Over og i omgangen med alle omkring ham.

TAL FRA RÅDGIVNINGEN I 2012 gennemførte rådgiverteamet knapt 2300 personlige rådgivninger. Størstedelen (ca. 80 %) af samtalerne var individuelle rådgivninger ansigt til ansigt, mens de øvrige skete på telefon eller mail. Hiv-smittede udgør størstedelen af de rådsøgende (78 %), mens de øvrige er pårørende og efterladte. De rådsøgende fordelte sig på 69 % mænd og 31 % kvinder.

19 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

AIDS-Fondet tilbyder psykosocial rådgivning til alle hiv-smittede uanset køn, smittemåde, seksualitet og etnicitet. Rådgivningen er også for pårørende – og den er gratis. Rådgivningstilbuddet er landsdækkende, og rådgivningen har baser i København, Aarhus, Aalborg, Vejle og Odense.


// Forebyggelse blandt bøsser og andre mænd, der har sex med mænd 20 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

Det er fortsat bøsser og andre mænd, der har sex med mænd, der oftest får hiv. Det hænger både sammen med, at analsex er mere risikabelt end andre sexpraktikker, og at forekomsten af hiv er høj i denne målgruppe, så sandsynligheden for, at en partner er smittet, er høj.

barer og i sexklubber og bakker aktuelle kampagner op. Adgang til kondomer og glidecreme til målgrupperne er en central del af forebyggelsen af hiv. Alene i bøsse-miljøet uddelte AIDS-Fondet mere end en halv million kondomer i 2012.

Det er AIDS-Fondets mål at fastholde og udbygge indsatsen for denne målgruppe i samarbejde med andre aktører. Indsatsen bygger på en velfungerende kombination af forankring i målgruppen, viden og input fra de forskellige aktører på området og en evidensbaseret tilgang til forebyggelsen. Det skal sikre, at arbejdet bygger på målgruppens forskellige behov og faktiske viden om smitte og smittemønstre. AIDS-Fondet arbejder aktivt for fortsat at være en organisation, der er en integreret del af målgruppen og er i løbende dialog med den.

CHECKPOINT – HIV-TEST FOR BØSSER OG BISEKSUELLE

EN VEDVARENDE OPLYSNINGSINDSATS

Checkpoints opgave er at tilbyde nem adgang til rådgivning og test, samt at være med til, at flere fra målgruppen med risiko-adfærd bliver testet for hiv. Styrken ved Checkpoint er, at rådgivningen er fordomsfri og i øjenhøjde med brugerne, samt at Checkpoint bliver betragtet som en del af bøssemiljøet.

AIDS-Fondet arbejder med to principper for at nå den specifikke målgruppe af mænd, der har sex med mænd: at inddrage målgruppen samt at være dér, hvor målgruppen er. AIDS-Fondet udfærdiger kampagner i samarbejde med målgruppen, udvikler målrettede kampagner og giver oplysning i homo-medier. Vi har kontinuerligt et korps af frivillige bøsser og biseksuelle mænd, der deler kondomer og glidecreme ud på rastepladser, i saunaer, på bøsse­

Et af de vigtigste elementer i en effektiv hiv-forebyggelse er, at personer fra risikogrupperne vælger at blive hiv-testet. Det er vigtigt, fordi det enkelte menneske derved kan tage vare på sit eget helbred og risikoen for at smitte andre. Derfor har AIDS-Fondet etableret såkaldte Checkpoints i København, Aarhus og Odense, hvor bøsser og andre mænd, der har sex med mænd, kan blive testet for hiv og syfilis og få svaret indenfor en time.

For en person, der tester hiv-positiv, betyder det, at personen kan komme i hiv- behandling; en behandling, der giver hiv-smittede næsten samme levetid som ikke hiv-smittede. For langt de fleste smittede i Danmark


betyder behandlingen, at hiv undertrykkes så meget i kroppen, at den hiv-smittede ikke kan smitte videre. Dét er den mest effektive forebyggelse, vi har mod overførsel af hiv, samt af alvorlige følgesygdomme og død. For en person, hvis hiv-test viser sig negativ, kan selve test-situationen være forebyggende, når testen indledes og efterfølges af rådgivning om sikker sex, samt suppleres med test af andre sexsygdomme, der kan øge risikoen for hiv. Ved en personlig test-rådgivning øges motivationen for at beskytte sig mod hiv. Blandt brugerne af Checkpoint er der stor tilfredshed med tilbuddet. Mange angiver, at kvaliteten af tilbuddet er i top og at anonymitet, central beliggenhed og – ikke mindst – et hurtigt svar er vigtige årsager i forhold til at benytte Checkpoint.

AIDS-Fondets CheckPoint har i 2012 fundet 10 hiv-positive. Det svarer til 1 % af testene – det lyder ikke af meget, men det er et meget højt tal i forhold til, at der på landsplan kun findes hiv-smittede i under en halv procent af testene.

Frivillige fra AIDS-Fondet tager ud og informerer om hiv og sikker sex på de steder, hvor mænd mødes og har sex. En vigtig del af opgaven er uddeling af kondomer og glidecreme.


AIDS-Fondets Checkpoint tilbyder gratis og anonym rådgivning og kviktest for hiv og syfilis. Checkpoint henvender sig primært til bøsser og andre mænd, der har sex med mænd, samt til personer med minoritetsetnisk baggrund. Når du bliver testet i Checkpoint, møder du kompetente rådgivere med stor erfaring i at rådgive om hiv-test, sikker sex og andre sexsygdomme. Foto: Neel Munthe-Brun


UNDERSØGELSE: FLERE BØSSER DYRKER SIKKER SEX Danske bøsser og biseksuelle mænd er blevet bedre til at dyrke sikker sex. I de 10 år, der er lavet sexlivsundersøgelser blandt målgruppen, har usikker sex været i stigning. Men det ser nu ud til at være vendt i den seneste sexlivsundersøgelse, som blev offentliggjort i efteråret 2012.

Til gengæld har det ikke betydning, hvor i landet man bor, om man definerer sig selv som homo- eller biseksuel, og man kan se, at unge ikke har mere usikker sex end ældre. Der er således ikke noget om forestillingen om, at unge skulle være dårligere til at dyrke sikker sex. KNASTER MED KONDOMER I undersøgelsen er der også stillet en række konkrete spørgsmål om respondenternes erfaring med kondomer. Her angiver knapt hver fjerde, at de indenfor de seneste 12 måneder har prøvet at mangle et kondom på et tidspunkt, hvor de havde behov for det. Hver tiende af respondenterne har haft ubeskyttet sex, fordi de manglede et kondom.

Det er Susan Cowan, der er afdelingslæge på Statens Serum Institut og bestyrelsesmedlem i AIDS-Fondet, og kultursociolog Jakob Haff, som står bag sexlivsundersøgelsen. Sammen har de analyseret tal fra en fælles europæisk undersøgelse, EMIS, hvor 180.000 bøsser og biseksuelle fra hele Europa har besvaret et omfattende spørgeskema. AIDS-Fondet har støttet analysen af de danske tal fra den europæiske undersøgelse.

Der er også overraskende mange (18 %), der har oplevet at kondomet et gået i stykker. Det kan hænge sammen med, at flere i undersøgelsen ikke har brugt glidecreme eller har brugt olieholdig glidecreme. Begge dele kan ødelægge kondomer.

UNGE HAR IKKE MERE USIKKER SEX I den danske analyse har forskerne koncentreret sig om de danske data, som kan sammenlignes med data fra de tidligere Sexlivsundersøgelser. De har blandt andet kigget på, om der er nogen, som har mere usikker sex end andre. Forskerne peger på to faktorer, som har betydning for, om målgruppen har usikker sex. Antallet af analsex-partnere og lavt uddannelsesniveau betyder begge, at man oftere har usikker sex. Samtidig kan de se, at hiv-positive oftere har ubeskyttet sex, og da langt de fleste hiv-smittede herhjemme er velbehandlede, indebærer dette for disses vedkommende ikke nogen nævneværdig smitterisiko.

STADIG FOREBYGGELSESOPGAVER AIDS-Fondet glæder sig over, at usikker sex tilsyneladende er på retur, men ser stadig en række udfordringer. Det er stadig omkring hver tredje i undersøgelsen, som har haft usikker sex i løbet af de seneste 12 måneder, og oplysning omkring korrekt kondombug skal prioriteres. Der er også for mange af dem, der betegner sig selv som hiv-negative, som har haft usikker sex uden efterfølgende at blive testet. AIDS-Fondet anvender undersøgelsen til at vurdere, hvilke konkrete indsatser, der skal iværksættes.

23 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

Faldet i usikker sex er markant i den seneste undersøgelse. Det er for tidligt at sige, om tallene er udtryk for et vedvarende fald, men det er tydeligt, at der er væsenligt færre, som har usikker sex i den seneste undersøgelse.


// Etniske minoriteter: Test og oplysningsaktiviteter 24 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

AIDS-Fondet arbejder med informationsprojekter om hiv/aids og seksuel sundhed målrettet etniske minoriteter, der er særligt udsatte og sårbare i forhold til hiv og aids. Arbejdet med denne målgruppe sker dels ved samarbejdsprojekter med etniske minoritetsforeninger, dels gennem tilbud om undervisning, rådgivning og tilbud om test.

SAMARBEJDSPROJEKTER AIDS-Fondet samarbejder med en række kommuner, foreninger og organisationer for at dække de eksisterende behov og mangler i indsatsen over for hiv, aids, andre sexsygdomme og uønsket graviditet. Samarbejdspartnerne definerer og udfører selv projekterne, og bidrager desuden med viden om specifikke kulturelle og sproglige forhold, som er relevante i forhold til udførelsen af aktiviteterne. AIDS-Fondet yder organisatorisk og økonomisk støtte til projekterne og er ansvarlig for aktiviteternes sundhedsfaglige indhold. I 2012 gennemførte AIDS-Fondet 11 samarbejdsprojekter med ni minoritetsforeninger, og det resulterede i 33 enkeltarrangementer. AIDS-Fondet gennemførte desuden syv foredrag på bl.a. sprogcentre og ambassader og to kurser for henholdsvis mandlige og kvindelige asylansøgere.

UNDERVISNING AF MÅLGRUPPEN Educational Afternoon er et tilbud, hvor frivillige i AIDS-Fondets etniske projekt og andre interesserede opdateres om relevante områder indenfor hiv/aids, andre seksuelt overførte infektioner samt forebyggelse af uønsket graviditet.

Arrangementerne finder sted den første onsdag i måneden. I 2012 blev det til 10 arrangementer.

CHECKPOINT – HIV-TEST FOR PERSONER AF ANDEN ETNISK OPRINDELSE END DANSK AIDS-Fondet har Checkpoints i København, Odense og Aarhus. Her tilbydes hiv-test, rådgivning og svar inden for en time for alle med minoritetsetnisk baggrund. Det er gratis at blive testet og få rådgivning, og det hele foregår selvfølgeligt anonymt. Alle Checkpoints er centralt beliggende, og test og rådgivning varetages af uddannet personale i rare og ikke-hospitalsagtige lokaler. Rådgivning kan foregå på flere sprog, herunder dansk, engelsk, tyrkisk og fransk. Tilbuddet henvender sig specifikt til folk med minoritetsetnisk baggrund, fordi der i denne gruppe er den største andel af dem, der først bliver testet for hiv, når de har brug for behandling. Det vil sige, når de er i risiko for at blive syge. AIDS-Fondet samarbejder tæt med forskellige minoritetsetniske målgrupper om outreach både på gadeplan, i asylcentre, og på internationale caféer og mødesteder. Heldigvis er behandlingen i dag så god, at den kan bremse sygdomsudviklingen og sikre de fleste hiv-smittede et langt og godt liv. Men for at give behandlingen optimale betingelser er det bedst at starte på den i tide. Derfor er det vigtigt at kende sin hiv-status, før behandling er påkrævet.


// Landsdækkende telefonrådgivning

I 2012 blev der gennemført godt 8000 rådgivninger på Aidslinien. De fordelte sig på telefon (64 %), chat (13 %) og brevkasse (21 %). Langt de fleste spørgsmål (ca. 90 %) handler om hiv og aids, og mange ringer for at få en vurdering af smitterisikoen i forhold til en konkret situation, de har været i. Den sexpraktik, som flest har spørgsmål i forhold til smitterisikoen ved, er oralsex. Smitterisikoen ved oralsex er minimal, men de officielle udmeldinger har ikke været så klare, så det giver en del tvivl. Foto: Neel Munthe-Brun

Desuden har en del rådsøgende behov for mere generelle informationer om hiv, aids og statistiske oplysninger. Aidsliniens frivillige tilbyder også rådgivning på boyfriend.dk, der er en datingside for bøsser og biseksuelle. Profilen, der hedder Cybersafe, har ca. 1000 besøgende om ugen, og der er 5 til 10 henvendelser per vagt.

25 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

Aidslinien er AIDS-Fondets rådgivningstilbud til hele befolkningen. Der er tilknyttet ca. 40 faste frivillige, som rådgiver via telefon, chat og brevkasse. De frivillige modtager regelmæssig uddannelse, så de er parate til at svare på spørgsmål om hiv, aids, andre kønssygdomme, sikker sex og nødprævention.


26

ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

Internationalt arbejde


// Hiv og aids i verden

Afrika syd for Sahara er fortsat hårdest ramt. I regionen lever næsten hver 20. voksne (4,9 %) med hiv, og området tegner sig for 69 % af de mennesker, der lever med hiv på verdensplan. Selvom den regionale forekomst af hiv er næsten 25 gange større i Afrika syd for Sahara, end den er i Asien, er denne region med 5 mio. smittede også hårdt ramt. I Caribien, Østeuropa og Centralasien er omkring 1 % af den voksne befolkning smittet med hiv. Dermed regnes disse regioner også som områder, der er hårdt ramt.

FÆRRE DØR AF AIDS Antallet af mennesker, som dør af aids-relaterede sygdomme, har været faldende siden 1997, hvor man så det største antal dødsfald på grund af sygdommen. Faldet er sket, fordi der er kommet adgang til medicinsk behandling for flere og flere af de smittede, som har behov for det. UNAIDS forventer, at antallet af døde vil fortsætte med at falde de kommende år. I 2011 døde 1.7 mio. mennesker verden over af aids. Det er en nedgang i aids-relaterede dødsfald på 24 % sammenlignet med 2005, hvor 2.3 mio. mennesker døde.

27 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

UNAIDS anslår, at der på verdensplan er 34 mio. mennesker, som lever med hiv. Det svarer til, at 0,8 % af alle voksne i alderen 15-49 år lever med sygdommen. Det er imidlertid meget forskelligt, hvor hårdt ramt forskellige lande og regioner er.

SÅRBARE GRUPPER Hiv og aids rammer ofte grupper i samfundet, som i forvejen er sårbare og stigmatiserede. Verden over har stofbrugere, sexarbejdere og mænd, der har sex med mænd, således større risiko for at blive ramt.

ANTALLET AF NYE HIV-SMITTEDE På verdensplan falder antallet af mennesker, som bliver smittet med hiv. I 2011, hvor de seneste tal er fra, blev 2.5 mio. børn og voksne smittet med hiv. Det tal er 20 % lavere end antallet af nye smittede i 2001. Der er stor forskel på hvor stort fald, verdens forskellige regioner har oplevet. De største fald er sket i Caribien (42 %) og Afrika syd for Sahara (25 %). Det er godt nyt, selvom 2.5 mio. nye smittede i 2012 er et uacceptabelt højt antal.

En analyse af data fra 50 lande har f.eks. vist, at 12 % af de kvindelige sexarbejdere lever med hiv, og at risikoen for, at sexarbejdere bliver smittet er 13,5 gange højere end andre. Selv i lande, hvor man med over en procent af befolkningen smittet, taler om en epidemi, ignorerer myndighederne, at næsten hver fjerde sexarbejder i er smittet med hiv.

I Østeuropa har antallet af nye hiv-smittede været stigende de senere år. Antallet af mennesker, der lever med hiv er tre-doblet siden 2000 og hver tredje stofbruger i regionen er smittet med hiv. Også i Mellemøsten og Nordafrika er der grund til ekstra fokus, selv om det faktiske antal smittede er relativt lavt i regionen. Her er antallet af nye smittede steget med 35 % siden 2001 – fra ca. 27.000 til 37.000 personer.

Lignende tendenser ses blandt mænd, der har sex med mænd. I hovedstæder verden over er mænd, der har sex med mænd, statistisk set 13 gange oftere ramt end den generelle befolkning. Hvor udbredelsen af hiv på verdensplan ser ud til at have stabiliseret sig, er der foruroligende tegn på, at hiv-forekomsten blandt mænd, der har sex med mænd, har været stigende fra 2010 til 2012.

En analyse viser, at stofbrugeres risiko er 22 gange højere end den generelle befolknings. I nogle lande endda 50 gange højere. I Østeuropa er op til 40% af de nye hivsmittede stofbrugere og deres partnere.


28 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

// AIDS-Fondets internationale arbejde

// Hjælp til gadebørn i Ukraine

Hiv og aids rammer især befolkningsgrupper, som i forvejen er sårbare og udsatte - også udenfor Danmarks grænser. Derfor arbejder AIDS-Fondet med at forebygge hiv i dele af Afrika, Asien og Østeuropa.

Ukraine er det land i Europa, hvor forekomsten af hiv er størst i forhold til antallet af indbyggere. Epidemien i landet er – ligesom i det øvrige Østeuropa – fortrinsvist drevet af et udbredt stofbrug.

AIDS-Fondet arbejder med forebyggelse og behandling, rådgivning og fortalerarbejde, vejledning og uddannelse.

Allermest udsatte er de tusinder af hjemløse unge, der lever på gaden. De ukrainske unge på gaden kommer fra familier, der er gået i opløsning på grund af sygdom, misbrug eller social nød. Som hjemløse bliver de ikke betragtet som et offentligt ansvar, og de har ingen adgang til sociale ydelser. Overalt hvor de unge færdes, bliver de mødt med fordømmelse og afvisning.

I samarbejde med lokale organisationer hjælper AIDS-Fondet kvindelige sexarbejdere, transkønnede, gadebørn og mænd der har sex med mænd, som er de befolkningsgrupper, der er mest udsatte, når det kommer til hiv. Arbejdet foregår gennem fem specifikke projekter i Kenya, Malawi, Uganda, Nepal og Ukraine. Projekterne har alle det til fælles, at de bygger på lokale kræfter, involverer målgrupperne aktivt og fokuserer på forebyggelse gennem oplysning, og på minoriteters lige rettigheder, både til sundhed generelt og når det kommer til behandling af hiv. Projekterne er støttet af Det Obelske Familiefond og Danida.

STOFFER FOR AT HOLDE LIVET PÅ AFSTAND De unges hverdag er håbløs og uudholdelig. Børn helt ned til seks år tigger og stjæler, så de kan få penge til tarvelige stoffer, som giver dem en kort rus og mange timers nedtur. Der er tale om billig håndkøbsmedicin, som de blander med vand og eddike. Blandingen sprøjter de ind med fælles nåle, hvilket giver en kort flugt og en enorm risiko for at blive smittet med hiv. En undersøgelse, som AIDS-Fondet har støttet, viser at mindst hvert 5. gadebarn er smittet med hiv. AIDS-Fondet har siden 2004 støttet børn og unge der lever på gaden i Ukraine. Pengene til indsatsen kommer fra kampagnen Humor mod Aids, og arbejdet sker gennem lokale partnere. Indsatsen har betydet, at der er etableret et uddannelsescenter og et rehabiliteringscenter i Odessa, samt et værested i Kiev, hvor børnene tilbydes omsorg, medicinsk behandling, uddannelses- og fritidsaktiviteter, samt juridisk støtte til at blive rehabiliteret i samfundet.


29 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET CEDEP, der er AIDS-Fondets partner i Malawi, arbejder med rettigheder for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle (LGBT). Meldingen fra Malawi er, at religiøse og traditionelle ledere lytter og er parate til at hjælpe, når de fortæller, hvordan hiv rammer mænd, der har sex med mænd. Her har CEDEP et debatindlæg i en af landets store aviser.


AIDS-Fondet støtter kvindelige sexarbejdere i Nairobis slum. Her et gruppebillede efter et træningsforløb om hiv og stigma i Kenyas hovedstad Nairobi.


// Sexarbejdere i Nairobi

AIDS-Fondet har siden 2009 samarbejdet med den lokale kvindeorganisation i Nairobi, HerStory, som støtter kvindelige sexarbejdere fra slumkvartererne – hovedsaligt gennem uddannelse og mikrolån, der skal skabe et alternativ til sexarbejde. Sidste år påbegyndte AIDS-Fondet et nyt forebyggelseskoncept, der går ud på at styrke forebyggelsen af hiv lokalt, ved at hiv-smittede sexarbejdere bliver uddannet til selv at være med til at nedbryde fordomme og udrydde stigmatisering.

FATTIGE KVINDER BLIVER FRONTKÆMPERE Gennem projektet får hiv-smittede sexarbejdere træning, sammenhold og mod til at stå frem. Med en helt ny åbenhed går de ud i deres lokal­ samfund og konfronterer fordommene og stigmatiseringen direkte.

Gennem aktiviteter som små skuespil på gaden, dør-til-dør oplysning og en World AIDS Day march oplyser de lokalsamfundet om hiv/aids og skaber debat om de fordomme, der er om hiv-smittede. Stigmatisering er en afgørende hindring for forebyggelsen af hiv, og derfor er netop bekæmpelse af stigma en kerneopgave i AIDS-Fondets indsatser.

KVINDE, SEXARBEJDER OG HIV-SMITTET Det er hårdt at være hiv-smittet sexarbejder i et usselt slumområde i Nairobi. For ud over at være kvinde, så er hiv-smittede udstødte, og sexarbejdere er foragtede. Samtidig lever disse kvinder i ekstrem fattigdom, og prostitution er kriminaliseret. Det er ualmindeligt barske liv, disse kvinder lever, langt størstedelen har været udsat for voldelige overgreb og voldtægter og lever med en høj risiko for hiv. Men samarbejdet med AIDS-Fondet hjælper til at styrke kvindernes egne ressourcer og muligheder for at skabe et bedre liv. Projektet er støttet af Danida.

31 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

AIDS-Fondet har startet et projekt, der hjælper hiv-smittede, kvindelige sexarbejdere fra Nairobis slumområder med at bekæmpe stigma og diskrimination i lokalsamfundet. Målet er at forebygge hiv blandt sexarbejderne, hvor op mod 80 procent anslås at være hiv-smittede.


// Forebyggelsesprogram for bøsser 32 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

AIDS-Fondet har startet et nyt forebyggelsesprogram, der hjælper bøsser i udviklingslande til at få adgang til information om hiv og aids, kondomer, behandling og rådgivning. De første lande, hvor mænd der har sex med mænd får hjælp gennem det nye forebyggelsesprogram, er Malawi, Nepal og Uganda. Mænd, der har sex med mænd, er særlig sårbare overfor hiv, og i de lande, hvor homoseksualitet er forbudt og tabubelagt, er der ingen adgang til helt basal hiv-forebyggelse, test, behandling eller rådgivning. Det resulterer i skjulte epidemier blandt mænd, der har sex med mænd, som ofte ikke tælles med i de officielle statistikker. I mange udviklingslande, er den nationale hiv/aids indsats lukket land for homoseksuelle, så vi kan kun nå de ekstremt marginaliserede grupper ved at støtte lokale og meget sårbare ngo’er. Til gengæld kan indsatsen blive meget effektiv, når den rigtige hjælp målrettes de grupper, der er i størst risiko.

STØTTE TIL LOKALE ORGANISATIONER I både Malawi, Nepal og Uganda støtter AIDS-Fondet lokale ngo’er med undervisning og hjælp til det vigtige, opsøgende arbejde blandt målgruppen. AIDS-Fondet støtter tillige såkaldte drop-in centre, hvor mænd, der har sex med mænd, kan få rådgivning, hiv-test, kondomer og glidecreme samt hiv-medicin. Ingen af delene er tilgængelig i de diskriminerende og ofte hadefulde omgivelser, mænd, der har sex med mænd, lever i i de tre lande. Forebyggelsesprogrammerne er støttet af Danida og Det Obelske Familiefond.

RISIKOFYLDT ARBEJDE Meget få i Malawi er åbne om, at de er bøsser. Selv de, der vover at være åbne, frygter overfald, undgår at gå ud eller fortælle, hvor de bor. AIDS-Fondet arbejder i miljøer, hvor det er både svært og farligt at arbejde for homoseksuelles rettigheder, men der er ingen vej udenom, hvis hiv skal forebygges. I Malawi er eksempelvis 21.4 % af mænd, der har sex med mænd, smittet med hiv – mod 12 % af den generelle befolkning AIDS-Fondet har en tilgang, hvor initiativ, udførelse og ansvar ligger hos lokale kræfter. Det er en uhyre effektiv måde at arbejde på, så AIDS-Fondet har meget høje forventninger til forebyggelsesprogrammet.

HIV LØFTER RETTIGHEDER I AFRIKA AIDS-Fondet oplever nu, at hiv hjælper med at løfte den svære dagsorden for homoseksuelles rettigheder i Afrika. Mænd, der har sex med mænd, er stærkt tabuiserede, dæmoniserede og i 36 afrikanske lande findes der lovgivning mod homoseksualitet eller sex mellem mænd. Det afskærer bøsser fra adgang til forebyggelse og behandling af hiv og aids, og forekomsten af hiv blandt mænd, der har sex med mænd, er dobbelt så høj, som hos generelbefolkningen. Men nogle steder ser det ud til at vende. I Malawi melder AIDS-Fondets samarbejdspartner CEDEP, der arbejder med rettigheder for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle (LGBT), at sundhedsarbejdet med hiv betyder, at LGBT forhold nu kan tages op på officielt niveau, hos sund-


hedspersonale, samt hos religiøse og traditionelle ledere, fordi det nu kommer frem, at mænd, der har sex med mænd, er så hårdt ramt af hiv. Det er nyt. Med udgangspunkt i hiv og aids-forebyggelse havde CEDEP og AIDSFondet samlet 40 religiøse ledere til et dialogmøde. Gennem mødet øges forståelsen og respekten for hinanden, og de religiøse ledere er i dag fortalere­for at afskaffe landets forbud mod homoseksuel praksis.

INTERNATIONALE SAMARBEJDER AIDS-Fondet samarbejder med en række internationale ngo’er for at fremme forskningen i nye forebyggelsesmetoder, ligesom AIDS-Fondet også samarbejder bredt for at rejse midler til den Globale Fond, som finansierer en stor del af hiv-medicinen i udviklingslandene. AIDS-Fondet indgår i aktiv dialog med udviklingsministeren og Danida om Danmarks prioriteringer i udviklingssammenhæng, og AIDS-Fondet er til stede på internationale aids-konferencer og til FN-topmøder om hiv/aids og udvikling.


2012

ÅRET I BILLEDER Foto: Stephen Freiheit


NEPAL Hiv/aids-epidemien i Nepal er primært begrænset til sårbare befolkningsgrupper. Kun 0,5% af befolkningen er smittet – men det anslås, at mindst 3.8% af mænd som har sex med mænd er smittet. AIDS-Fondet samarbejder med Blue Diamond Society (BDS) om et Danida-støttet projekt, som skal reducere spredningen af hiv og aids blandt transpersoner og mænd som har sex med mænd. Foto: Stephen Freiheit.

MALAWI Fatima er sygeplejeske på en klinik for kønssygdomme og koordinator på et forskningsprojekt, der handler om seksuel sundhed for mænd, der har sex med mænd. Her underviser hun læger og sygeplejersker. Der er bred enighed om at hjælpe denne udsatte gruppe, selvom man ikke helt forstår, hvorfor en mand har lyst til at være sammen med en anden mand.

MALAWI Pause i træningen af ansatte i sundhedsvæsenet og tid til det traditionelle gruppebillede. Mange homoseksuelle bliver mødt med fordomme og afvisning i sundhedsvæsenet, og oplæring af sundhedspersonale er derfor en vigtig komponent i AIDS-Fondets indsats.

MALAWI Ved en af indfaldsvejene til hovedstaden Lilongwe har AIDS-Fondets samarbejdspartner CEDEP opsat en billboardreklame med budskabet om, at seksuelle mindretal også har rettigheder.


Skuespiller Camilla Bendix holder World AIDS Day talen over højtaleren på København Hovedbanegård.

Hvert år holder hundredvis af danskere en tale, som AIDS-Fondet har skrevet, i anledning af World AIDS Day. Thomas Buttenschøn var årets hovedtaler, som bl.a. havde indtalt talen på en video, som kunne deles på nettet. Foto: Stephen Freiheit


37 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

I forbindelse med World AIDS Day havde AIDS-Fondet opsat røde døre på Byens Hegn på Kongens Nytorv. Byens Hegn, der omkranser metrobyggeriet, bruges til kunst og kulturprojekter. AIDS-Fondets udsmykning havde ni røde døre, som forbipasserende kunne lukke op og teste sig selv for HIVfobi – den ubegrundede frygt for hiv i situationer, der ikke rummer nogen smitterisiko.

VINDERHOLDET Hvert år omkring 1. april går frivillige på gaden for at lave sjov og sælge røde næser til fordel for kampagnen Humor mod Aids, der støtter unge hiv-smittede i Danmark og i Ukraine. De frivillige organiserer sig i såkaldte vinderhold, som dyster om at samle flest penge ind. I 2012 blev vinderholdet HIV Ohøj fra Paderup Gymnasium, som indsamlede 33.200 kr. og vandt et års forbrug af biografbilletter.


Ved årets prisoverrækkelse blev der uddelt priser til personer og organisationer, som har gjort en særlig indsats i forhold til forskning, information og patientstøtte. Fra venstre Preben Bakbo Sloth (hiv-prisen), AIDS-Fondets formand Lars Østergaard, H.K.H. Prinsesse Marie, Susse Wold, Ida Davidsen (erhvervsprisen), Hjørdis Hansen fra Soroptimisterne (informationsprisen) Nina Friis-Møller (forskningsprisen). Foto: Hanne Juul/Billed Bladet

Dagen før World AIDS Day overrakte kosmetikfirmaet MAC Cosmetics en check på 700.000 kroner til AIDS-Fondet. Hella Joof, AIDS-Fondets direktør Henriette Laursen og Ellen Hillingsøe modtog checken fra MAC ved et arrangement i Magasin på Kongens Nytorv. Pengene er kommet ind gennem salg af læbestiften VIVA GLAM, hvor MAC Cosmetics giver hele salgsprisen til aids-arbejde.

Der blev sat fokus på, at lovgivninger i mange lande står i vejen for hiv-forebyggelsen, da den internationale aids-konference blev afholdt i Washington i juli. Mere end 60 lande har lovgivning, der gør det strafbart for hiv-smittede at have ubeskyttet sex, og ofte skeles der ikke til, om der var en reel smitterisiko. AIDS-Fondets direktør, Henriette Laursen, havde en poster-præsentation om AIDS-Fondets arbejde for at få afskaffet den danske straffelovsbestemmelse.


Regentparret havde inviteret frivillige fra danske organisationer - herunder seks af AIDS-Fondets frivillige til haveselskab på Fredensborg Slot tirsdag den 19. juni. De seks frivillige havde gjort en særlig og bemærkelsesværdig indsats for vores sag. Turen til Fredensborg blev tilbagelagt i en bil, der var stillet gratis til rådighed af udlejningsfirmaet Let Et Lig. De seks frivillige repræsenterer de forskellige tilbud, AIDS-Fondet har.


// Protektor 40 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

H.K.H. Prinsesse Marie indtrådte i 2012 som protektor for AIDS-Fondet. Som protektor kan Prinsesse Marie være med til at sætte fokus på de områder, AIDS-Fondet arbejder med. Prinsessen håber at kunne være med til at nedbryde de fordomme, der gør at mange hiv-smittede lever i ensomhed og frygt for andres reaktioner. Samtidig ønsker Prinsesse Marie at støtte AIDS-Fondets fokus på forskning i medicin, der kan hjælpe fremtidige generationer til at vokse op uden hiv og aids. Foto: Bjarne Stæhr

// Præsident Susse Wold er præsident i AIDS-Fondet, og hun har spillet en stor rolle i den succes, bekæmpelsen af hiv og aids har været i Danmark. Det er blandt andet på grund af hendes modige engagement og indsats – i en tid hvor andre vendte hiv-smittede ryggen – at AIDS-Fondet har kunnet tale fordomme og fordømmelse midt imod. Susse Wold er om nogen fortaleren for at møde hiv-smittede med samme omsorg, sympati og næstekærlighed som mennesker, der lider af andre alvorlige sygdomme. Foto: Neel Munthe Bruun


// Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv personer, som vælges for to år ad gangen. Ifølge vedtægterne sammensættes bestyrelsen således:

Formand

Næstformand

Lars Østergaard * Professor, dr. med.

Ayfer Baykal (F) *** Teknik- og Miljøborgmester i København

Thomas Kristensen ** Redaktør

Susan Cowan ** Afdelingslæge Statens Serum Institut

Tyge Trier ** Advokat

Peter Andersen *** Program manager

A. en læge, hvis hovedopgave er forskning i/behandling af hiv/aids* B. tre personer blandt de stemmeberettigede** C. tre personer som fagligt kan bidrage til at løfte fondets formål*** Bestyrelsesmedlemmer i kategori A og B vælges af de stemmeberettigede, som er medlemmer og frivillige i AIDS-Fondet. De valgte medlemmer i kategori A og B supplerer sig selv med de tre personer i kategori C. Ved suppleringen skal det sikres, at målgrupperne hiv-smittede, etniske minoriteter og mænd, der har sex med mænd, er repræsenteret i bestyrelsen. Alle i bestyrelsen arbejder ulønnet.

Kirsten Kaas *** Pædagogisk leder

41 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

AIDS-Fondets øverste myndighed er bestyrelsen. Det er bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for Fondets drift og varetager uddeling af Fondets midler. Det betyder, at bestyrelsen bedømmer ansøgninger om penge til patientstøtte, forskning eller informationsprojekter.


// Advisory Board 42 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

AIDS-Fondets bestyrelse udpeger et Advisory Board med repræsentanter for målgrupperne, herunder hiv-smittede, LGBT-personer samt personer med anden etnisk baggrund end dansk. Advisory Board fungerer som et rådgivende organ for bestyrelsen og tages med på råd vedrørende AIDS-Fondets primære aktiviteter. Advisory Board mødes mindst to gange årligt, og det kan foreslå emner sat på bestyrelsens dagsorden. Der er valgt medlemmer af Advisory Board fra følgende organisationer: Copenhagen Pride, Dansk Sammenslutning af Tamiler i Viborg Kommune, Foreningen ESGAYP, Hiv-Danmark, Interkulturel Kvindeforening, LGBT-Danmark, MIX Copenhagen, Nordjyllands Internationale Forening, Pan Idræt, Positivgruppen, Reden International, Sex og Sundhed, SLM København, SLM Aarhus, Specialinstitutionen Forchhammersvej, AIDS-Fondets frivillige, Den Afrikanske Radio.


AIDS-Fondets Advisory Board r책dgiver AIDS-Fondet og bestyrelse i retning og m책l for AIDS-Fondets arbejde.


// Støt AIDS-Fondet 44 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

Du kan støtte AIDS-Fondet på følgende måder:

NETBANK

BLIV STØTTEMEDLEM

Du kan overføre penge til AIDS-Fondet direkte fra din netbank. Brug reg. 7040 konto 102 106. Hvis du allerede er medlem, er det en stor hjælp, hvis du påfører dit medlemsnummer.

Det koster 50 kr. om måneden at være medlem af AIDS-Fondet. Du kan både blive medlem, hvis du er privatperson eller virksomhed. Dit medlemskab er med til at sikre en levende og stærk organisation. Se mere på www.aidsfondet.dk

BLIV FAST BIDRAGSYDER Som fast bidragsyder støtter du med et fast månedligt beløb. Samtidig er du med til at sikre, at vi kan arbejde målrettet og langsigtet. Du modtager løbende information om AIDS-Fondets arbejde. Se mere på www.aidsfondet.dk

STØT MED DANKORT ELLER KREDITKORT Du kan indbetale et støttebeløb med dit Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, JCB eller Diners Club. Se mere på: www.aidsfondet.dk

KØB KONDOMER AIDS-Fondet driver en kondom-shop, hvor man finder et stort udvalg i kondomer og glidecremer til gode priser. Besøg shoppen her: www.aidsfondet.dk

STØT MED SMS Send SLØJFE til 1220. Det koster almindelig sms-takst plus 50 kr., der går til AIDS-Fondet. Beløbet trækkes på din næste mobilregning.

KØB VARER I NETBUTIKKEN Du kan købe aids-sløjfer, tatoveringer, kalendere og meget mere i AIDS-Fondets netbutik. Se mere på www.aidsfondet.dk


SKRIV TESTAMENTE

BLIV FRIVILLIG Der findes mange forskellige måder at være frivillig i AIDS-Fondet, og de mange frivillige er en af vores vigtigste ressourcer. Du kan læse mere på www.aidsfondet.dk/frivillig

TRÆK BIDRAGET FRA I SKAT Du kan få skattefradrag, når du støtter AIDS-Fondet og andre velgørende organisationer, der er godkendt efter ligningslovens paragraf 8A. Du kan samlet få fradrag for bidrag til velgørende organisationer op til 14.500 kr. AIDS-Fondet informerer SKAT om dit bidrag, hvis vi har dit cpr-nummer.

FULDT FRADRAG FOR VIRKSOMHEDER Da AIDS-Fondet er godkendt som forskningsstøttende organisation, kan aktieselskaber og anpartsselskaber opnå ligningsmæssigt fradrag for hele det beløb, virksomheden støtter med.

45 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

Mange danskere betænker en velgørende organisation i deres testamente. Vi har samlet nogle råd om, hvordan du kan skænke din arv til AIDS-Fondet. Du finder dem på www.aidsfondet.dk


// Resultatopgørelse for 2012 46

INDTÆGTER KR.

ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

Arv og gaver Indsamling Kontingenter/medlemskaber Driftstilskud fra Sundhedsstyrelsen Københavns Kommune vedr. ”Handleplan for seksuel sundhed” Tilskud fra Sundhedsstyrelsen vedr. ”Nedsættelse af hiv-mørketallet” Øvrige tilskud og bidrag Driftstilskud, Tipsmidler Fonde og legater Virksomhedssamarbejder Momskompensation Nettorenter Dækningsbidrag fra varesalg Andre indtægter Indtægter i alt

2.040.546 986.335 1.520.203 14.900.000 1.100.000 1.000.000 4.076.708 572.147 3.998.087 1.455.796 439.088 56.831 159.524 215.187 32.520.452


KR.

Løn jf. regnskab for driftstilskud fra Sundhedsstyrelsen Løn vedr. projekter Andre løn- og personaleomkostninger Information/markedsføring Administration It-omkostninger Transport og ophold Lokaleomkostninger Samarbejdspartnere Omkostninger vedr. frivillige og brugere Afskrivninger Omkostninger i alt

Resultatdisponering Årets resultat før uddelinger Disponibel egenkapital fra tidligere år I alt til disposition

Årets resultat før uddelinger

10.329.229 2.580.013 6.087.315 2.485.802 1.234.665 948.189 684.737 1.996.309 1.001.077 694.426 5.132 28.046.894 4.473.558

Der disponeres således: Uddelinger Overført til disponibel egenkapital Realiserede og urealiserede kursreguleringer henlagt til bunden egenkapital Kapital

4.473.558 1.460.988 5.934.546

4.631.569 1.280.554 22.423 4.276.057

47 ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

OMKOSTNINGER KR.


// Balance pr. 31.12.2012 48

ÅRSBERETNING 2012 AIDS-FONDET

Investeringsbeviser Mellemregning med disponible aktiver

2012 01.01.2012 KR. KR. 1.727.205 9.979

1.944.233 (194.626)

Bundne aktiver 1.737.184

1.749.607

Inventar og it Varebeholdninger Tilgodehavender m.v. Mellemregning med disponible aktiver Likvide beholdninger

15.628 264.226 2.545.385 (9.979) 4.641.212

0 273.636 4.107.161 194.626 2.217.551

Disponible aktiver

7.456.472

6.792.974

Aktiver

9.193.656

8.542.581

2012 01.01.2012 KR. KR. Bunden egenkapital 1.737.184 1.759.607 Disponibel egenkapital 1.325.400 1.460.988 Egenkapital 3.062.584 Feriepengeforpligtigelse 2.325.871 Forudbetalte indtægter 2.005.386 Opsparing øremærket til aktiviteter 390.738 for frivillige Anden gæld 1.409.077

3.220.595

Gæld i alt

6.131.072

5.321.986

Passiver

9.193.656

8.542.581

2.386.989 1.107.227 390.738

1.437.032


AIDS-FONDET – VESTERGADE 18E – 1456 KØBENHAVN K TELEFON 88 33 56 00 – INFO@AIDSFONDET.DK -WWW.AIDSFONDET.DK

Aarsberetning 2012  
Aarsberetning 2012  

AIDS-Fondets årsberetning 2012

Advertisement