Page 1

EDUCACIÓ Entitat

AMPA ESCOLA MEDITERRÀNIA

Persona de contacte

Victor Bronchales i Pina

Carrer

Avinguda dels Jocs Olímpics, 11

Telèfon

93 637 57 37

E-mail

ampa@ampametiderania.org

Web

http://ampaviladecansiii.org/

Horari

Dijous de 17:00 a 18:00 i Divendres de 15:00 a 16:30

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Promoure la participació dels pares d'alumnes en la gestió del centre

Entitat

ASSOCIACIÓ AMPA VILADECANS IV

Persona de contacte

Angel Rodriguez

Carrer

C/Remolar, 3

Telèfon

636 979 906

E-mail

espaiampa@gmail.com

Web

http://www.espaiampa.com/contacto-ampa/

Horari

/

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Promoure la participació dels pares d'alumnes en la gestió del centre.


Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ D'ALUMNES DE L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE VILADECANS /

Carrer

Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, 132

Telèfon

93 659 26 23

E-mail

aaeoiv@gmail.com

Web

http://www.asalumnes.entitatsviladecans.org

Horari

/

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Fomentar activitats per potenciar l'aprenentatge d'idiomes

Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ D'ALUMNES DEL CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS EDELIA HERNÁNDEZ /

Carrer

Carrer de Santiago Rusiñol, 2

Telèfon

93 658 64 51

E-mail

asscfa@hotmail.com

Web

http://www.xtec.cat/centres/a8060137/centre/historic.html

Horari

Dimecres: 17:00 a 19:30h. Dijous: 18:30 a 19:30h. Educació

Àmbit d’actuació Funció

Dinamitzar la vida del centre i donar suport a les iniciatives i activitats del centre.


Entitat

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DEL CENTRE OCUPACIONAL CAVIGA

Persona de contacte

/

Carrer

C/ Andorra s/n

Telèfon

93 635 74 65

E-mail

familiarscaviga@gmail.com

Web

/

Horari

/

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Treballar en col.laboració amb els educadors i promoure la participació dels familiars en la gestió del centre.

Entitat

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES, CHIQUITIN

Persona de contacte

/

Carrer

Carrer de salvador Baroné, 103

Telèfon

93 647 40 58

E-mail

ampachiquitin@gmail.com

Web

http://www.viladecans.escuelachiquitin.com

Horari

/

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

/


Entitat

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES APA INS TORRE ROJA

Persona de contacte

/

Carrer

AV Torre Roja s/n

Telèfon

93 658 94 00

E-mail

iestorreroja@xtec.cat

Web

http://web.iestorreroja.com/

Horari

/

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Donar suport i assistència als membres de l'associació

Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA BRESSOL LA MARINA, DE VILADECANS /

Carrer

AV. Germans Gabrielistes, 9

Telèfon

/

E-mail

lamarina.ampa@gmail.com

Web

http://www.ampalamarina.entitatsviladecans.org

Horari

De dilluns a divendres de 16:30 a 17:00

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Promoure la relació pares-escola


Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA EL GARROFER /

Carrer

C/ del Dos de Maig 22

Telèfon

93 658 09 34

E-mail

a8031204@xtec.cat

Web

http://www.xtec.cat/centres/a8031204/

Horari

De dilluns a divendres en horari de 16:30 a 18h.

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Promoure la intervenció dels pares i tutors, i en el seu cas dels alumnes, en el control i la gestió del centre

Entitat

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'INS DE SALES

Persona de contacte

/

Carrer

C/ Antonio Machado s/n

Telèfon

93 659 09 07

E-mail

ampaiesdesales@hotmail.com

Web

/

Horari

dimarts de 10.00 a 12.00 h i dijous de 16.00 a 18.00 h

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Fomentar la participació dels pares i donar-los suport per poder portar a terme tots els projectes


Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L’ ESCOLA MONTSERRATINA /

Carrer

C/ Circumval·lació, 118

Telèfon

93 658 85 11

E-mail

montserratina.ampa@gmail.com

Web

http://ampablogmontserratina.blogspot.com.es

Horari

dimarts i dijous de 17 a 18 hores

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Fomentar la participació dels pares i implicar-los en els projectes de l’escola.

Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L ‘ESCOLA ÀNGELA ROCA DE VILADECANS Mª Teresa Monerques

Carrer

C/ Sant Antoni 6

Telèfon

93 637 39 72

E-mail

ampaangelaroca@viladecans.net

Web

http://www.xtec.es/ceipangelaroca/ampa/ampa.htm

Horari

Dimarts, de 15h a 16´45h Dijous, de 17h a 18h Educació

Àmbit d’actuació Funció

Col·laborar amb la resta de la comunitat educativa organitzant activitats que contribueixen a l'educació.


Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L’ESCOLA DR. TRUETA Montse Martínez Oliva

Carrer

Carrer d'Amposta-Casé

Telèfon

93 658 71 61

E-mail

ampatrueta@gmail.com

Web

http://ampatrueta.blogspot.com.es

Horari

De dilluns a dijous de 17:15 a 18:15 hores

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Facilitar la vida diària a l'escola de fills, pares, tutors, mestres....

Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L’ESCOLA PAU CASALS DE VILADECANS Mercedes Beltrán

Carrer

C/Antonio Machado, 41

Telèfon

634 543 552

E-mail

ampapaucasalsviladecans@gmail.com

Web

http://www.ampaucasals.org

Horari

Dilluns de 17.00 a 18.00 h

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Promoure la intervenció dels pares, mares i tutors, i si s'escau dels alumnes, en el control i la gestió del centre.


Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CENTRE D'ENSENYAMENT INFANTIL I DE PRIMÀRIA GERMANS AMAT TARGA Cristina Lizondo

Carrer

Avda Roureda 12 B

Telèfon

607 682 184

E-mail

ampa.amattarga@hotmail.com

Web

http://ampa-amatitarga.blogspot.com

Horari

Dimecres de 16'30 a 17'30 h

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Donar suport i assistència als pares i tutors socis, i en general a tots els components de la comunitat escolar i als seus òrgans de govern i de participació.

Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI GOAR DE VILADECANS /

Carrer

C/ Circumval·lació, 50:

Telèfon

627 153 907

E-mail

ampagoar@gmail.com

Web

/

Horari

Dijous de 16:45 a 17:30h

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Col·laborar en les activitats educatives del centre, escoltant i informant al seu consell escolar pel que fa a l'establiment de criteris per a la participació en activitats culturals, esportives i recreatives.


Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA DE VILADECANS Maria Andreu

Carrer

C/ Estrella, 1

Telèfon

93 658 08 99

E-mail

ampa@sagradafamiliaviladecans.com

Web

http://www.sagradafamiliaviladecans.com

Horari

De dilluns a divendres de 17 a 18:30

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Donar suport a la comunitat educativa i ajudar-la en l'educació dels nens.

Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS Maria Haro Martínez

Carrer

AV Germans Gabrielistes 22.

Telèfon

93 637 64 03

E-mail

ampastgabriel@hotmail.com

Web

http://www.ampastgabriel.com

Horari

De dilluns a dijous de 17.15 a 18.00 h.

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Donar suport a la comunitat educativa i ajudar-la en l'educació dels nens.


Entitat

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES COL·LEGI TEIDE

Persona de contacte

Maria Mercè Pausas Martí

Carrer

Carrer de la Rosa, 18

Telèfon

936 581 953

E-mail

ampateide@gmail.com

Web

http://www.escolateide.cat

Horari

/

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Promoure i fomentar la participació dels pares en la comunitat educativa.

Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L'ESCOLA BRESSOL LA MUNTANYETA /

Carrer

AV Miramar, 8

Telèfon

93 659 15 48

E-mail

ampaebmuntanyeta@viladecans.net

Web

/

Horari

dilluns de 15.00 a 16.30 h

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Fer de nexe entre el centre i el seu entorn, facilitant la col·laboració d'aquest en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral.


Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA GINESTA /

Carrer

AV Can Palmer, 123

Telèfon

93 658 66 76

E-mail

ampaginestaviladecans@hotmail.com

Web

http://ampalaginesta.wordpress.com

Horari

/

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

/

Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’ESCOLAD'EDUCACIÓ INICIAL I PRIMÀRIA MIQUEL MARTÍ I POL DE VILADECANS José Manuel García Gómez

Carrer

AV Jocs Olímpics s/n

Telèfon

/

E-mail

presidencia@ampamiquelmartipol.es

Web

http://www.ampamiquelmartipol.es/

Horari

Dimarts i dijous de 16:00 h. A 17:00 h.

Àmbit d’actuació

Educació

Funció


Entitat

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES ESCOLA BRESSOL LA PINEDA

Persona de contacte

/

Carrer

Carrer de Marià San Juan, 2

Telèfon

93 637 96 00

E-mail

ampaeblapineda@gmail.com

Web

http://www.educateca.com/centros/infantil-la-pineda.asp#X11867

Horari

/

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

/

Entitat

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE L’ESCOLA CAN PALMER

Persona de contacte

/

Carrer

C/ Lluis Moré, 22

Telèfon

93 637 66 52

E-mail

ampacanpalmer@viladecans.net

Web

/

Horari

dilluns de 9.00 a 10.30 h, dimarts i dijous de 16.30 a 17.30 h

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Participar en els aspectes que concerneixen l'educació de tot l'alumnat.


Entitat

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES INS MIRAMAR

Persona de contacte

José Luis Grande Quesada

Carrer

AV Miramar, 16

Telèfon

93 637 75 40

E-mail

ampaiesmiramar@hotmail.com

Web

http://ampainsmiramar.blogspot.com.es/p/lampa.html

Horari

divendres de 15.00 a 17.00 hores

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Donar suport i assistència a tothom que vulgui implicar-se en un projecte educatiu que afavoreixi l'educació dels estudiants.

Entitat Persona de contacte

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DE L’ESCOLA MARTA MATA Marta Roig

Carrer

C/ Can Trias, 2

Telèfon

93 658 83 77

E-mail

ampamartamata@hotmail.com

Web Horari

https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-marta-mataviladecans/administracio/ampa /

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Donar suport i assistència als pares i tutors membres de l'associació. Programar i realitzar activitats pròpies de l'associació.


Entitat

ASSOCIACIÓ PARES I MARES COLEGIO SANTO TOMÁS

Persona de contacte

Jordi Mengual

Carrer

Carrer de Luis Companys 14, Bx 3a

Telèfon

93 658 07 87

E-mail

ampasttomas@gmail.com

Web

/

Horari

/

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

/

Entitat Persona de contacte

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES DELS CEIP I IES PÚBLICS DE VILADECANS M. Àngels Murlà González

Carrer

Passatge Sant Ramon, 2

Telèfon

93 659 14 56

E-mail

fapaviladecans@hotmail.com

Web

/

Horari

Dilluns de 16.00 a 19.00 h. dimecres de 10.00 a 12.00 h i de 16.00 a 19.00 h Educació

Àmbit d’actuació Funció

Promoure la participació de les AMPA per aconseguir una escola pública participativa, plural, laica, integradora i de qualitat.


Entitat

FUNDACIÓ PRIVADA SIGEA

Persona de contacte

Estrella González Nieto

Carrer

Passatge Pintor Fortuny 9 local 3C

Telèfon

93 647 21 21

E-mail

patronat@fundaciosigea.org

Web

http://www.fundaciosigea.org]

Horari

/

Àmbit d’actuació

Educació

Funció

Dissenyar i la realitzar programes d’educació ambiental, amb l’objectiu de conscienciar la població sobre la necessitat de realitzar un canvi cap a actituds més ecològiques en la nostra vida quotidiana.

EDUCACIÓ a Viladecans.  

Aquí trobareu la guia de recursos educatius pel que fa a la ciutat de Viladecans, Barcelona.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you